Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi Plasmapoltin KjellCut 120

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.: /608BA

2 Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle osapuolelle ilman nimenomaista lupaa on kielletty. Ohjeen vastaiseen toimintaan syyllistynyt vastaa siitä aiheutuvista seurauksista. Kaikki oikeudet mahdollisesti myönnettävään patenttiin, hyödyllisyysmalliin tai suunnittelumalliin pidätetään. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH, 2014 Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH Oscar-Kjellberg-Straße 20 DE Finsterwalde Puh Faksi Sähköposti: Internet: 2

3 Yleistä Sisällysluettelo 1 Yleistä Takuuvaatimukset Standardit ja direktiivit Käyttöohjeiden käytöstä Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Suurjännitteestä aiheutuvat vaaratilanteet Työskentely ympäristössä, joissa on suurempi sähkövaara Suurjännitteestä aiheutuvat vaaratilanteet sytytyksen aikana Sähkömagneettisesta kentästä aiheutuvat vaaratilanteet Kuumuuden ja valosäteilyn aiheuttama vaara Kaasun, savun ja pölyn aiheuttama vaara Räjähdyskaasun muodostumisen välttäminen Melun aiheuttamat riskit Roiskeiden aiheuttama riski Paineenalentajan käsittely Huolto Yleistä Huoltovälit Puhdistus Virtalähteen puhdistus Sähkötarkastus Plasmapoltin Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot Hävitys Pakkausmateriaalin hävittäminen Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen Virtalähde CUTi Tekniset tiedot Tekninen kuvaus Päätoiminnot ja edut Käyttökohteet Käyttöönotto Tarkastus, sijoitus ja kuljetus Asennus... 32

4 Yleistä Verkkokytkentä Plasmapolttimen liitäntä Työkappaleen liitäntä / virran paluulinja Kaasunsyötön liitäntä Käyttö Etupaneelin ohjaus- ja näyttökomponentit CUTi -yksikön päälle kytkeminen CUTi -yksikön kytkeminen pois päältä Leikkaus Suojauslaitteet Vianetsintä Plasmapoltin KjellCut Tekniset tiedot Tekninen kuvaus Päätoiminnot ja edut Käyttökohteet Käyttöönotto Käsipolttimen liittäminen plasmaleikkuriin Leikkaus Apukaaren sytytys ja leikkauksen aloitus Reikien lävistys Leikkaus välijousella Leikkaus kosketuskuvulla Leikkaus viistokuvulla Leikkaus ohjauspyörillä Leikkaus ympyräleikkauslaitteella Leikkaus viistoleikkauslaitteella Leikkaus pidennetyillä kulutusosilla Talttaus Kulutusosat ja niiden vaihtaminen Varusteet Suojauslaitteet Kytkentäkaaviot Varaosaluettelo Varaosaluettelo CUTi Varaosaluettelo KjellCut

5 Yleistä 1 Yleistä 1.1 Takuuvaatimukset Laitteessa saa käyttää vain Kjellbergin alkuperäisiä vara- ja kulutusosia! Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa. Laitevalmistaja Kjellberg Finsterwalde ei voi taata, että laiteturvallisuus vastaa voimassa olevia määräyksiä. 1.2 Standardit ja direktiivit Valmistamissamme plasmaleikkaus- ja hitsauskoneissa on CE-merkintä, joka osoittaa, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU-direktiivien vaatimukset. Tuotekehityksessä ja tuotannossa noudatetaan seuraavien standardien määräyksiä: EN (VDE 0544). Kaikissa plasma- ja hitsausjärjestelmissä on S-turvamerkintä ja ne soveltuvat siten käytettäviksi ympäristöissä, joissa on korkeampi riski altistua sähkön aiheuttamalle vaaralle. Tuotannossa noudatetaan EN ISO standardin määräyksiä. Kaikki tuotteet valmistetaan tiukan laatuvalvonnan alla, josta laaditaan pöytäkirja. Tuotteiden laatu osoitetaan myös sertifikaateilla.

6 Yleistä 1.3 Käyttöohjeiden käytöstä Tuotteemme edustavat korkeaa laatua ja luotettavaa toimivuutta ja ovat aina toimintakunnossa. Tuotteiden tarjoamat edut voidaan hyödyntää vain noudattamalla näitä käyttö-, huolto- ja käsittelyohjeita. Jos haluat lisätietoa yksittäisestä mallista, ilmoita mallin nimi ja sarjanumero. Ohjekirjaa tulee käsitellä huolellisesti! Ohjekirja tulee pitää aina laitteen mukana. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai virheellisestä huollosta! Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet ja joita on perehdytetty laitteen asianmukaiseen käyttöön. Tämä ohjekirja on tarkoitettu: Käyttäjille: Henkilöt, jotka tunnistavat riskejä ja välttävät sähkön aiheuttamia vaaratilanteita, jotka kykenevät koulutuksensa ja osaamisensa puolesta käyttämään tuotetta ja suorittamaan perushuoltotoimenpiteitä ja jotka ovat saaneet siihen liittyen riittävästi tietoa valtuutetulta sähköalan ammattilaiselta. Valtuutetulle sähköalan ammattilaiselle: Henkilöt, jotka kykenevät koulutuksensa, osaamisensa ja kokemuksen puolesta tunnistamaan riskejä ja välttämään sähkön aiheuttamia vaaratilanteita. Sellaiset toimenpiteet, joita saa suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen, on merkitty vastaavin merkein ja symbolein. Toimenpide Kytkennät ja käyttöönotto Käyttäjä Kohderyhmä Valtuutettu sähköalan ammattilainen x Laitteen käyttö x x Huolto: perushuolto x erikoishuolto x käytöstä poistaminen käyttöiän lopussa x 6

7 Yleistä 1.4 Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua 1 apukaaren vastus 2 suurjännitteinen sytytystulppa 3 kaasunsyöttö 4 katodi (elektrodi) 5 suutin 6 plasmakaari (pääkaari) 7 työkappale 8 työkappaleen kaapeli Kuva 1: Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua Apukaaren turvallinen sytytys varmistetaan seuraavasti: varmistetaan oikea kaasunpaine ja verkkojännite varmistetaan kappaleiden kunnollinen maadoitus (käytä toimitukseen sisältyviä erikoistyökaluja) elektrodi on oltava tiukasti kiristettynä varmistetaan, että suuttimen päässä ei ole likaa tai metallin hiukkasia, puhdistetaan tarvittaessa pehmeällä lankaharjalla Jos käytetään plasmapoltinta, polttimen keskusliitin on kiristettävä loppuun saakka. Kulutusosien vaihtamiseen ei saa missään tapauksessa käyttää pihtejä tai muita sopimattomia työkaluja, jotka voivat aiheuttaa vaurioita, esimerkiksi rosoisuutta ja siten plasmapolttimen toimintahäiriöitä.

8 Turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 2.1 Turvallisuusmerkinnät Huomiosanat VAARA, VAROITUS ja HUOMIO kuvaavat riskin tai vaaran astetta. VAARA VAARA ilmaisee suurta riskiä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. VAROITUS VAROITUS ilmaisee keskisuurta riskiä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. HUOMIO HUOMIO ilmaisee matalaa riskiä, joka saattaa johtaa lieviin henkilövahinkoihin. Turvallisuusohjeet on laadittu seuraavaa periaatetta noudattaen: S Merkki ja huomiosana HUOMIO A Art und Quelle der Restgefahr - jäännösriskin tyyppi ja lähde F Folge bei Missachtung - laiminlyönnin seuraus E Entkommen - riskin välttäminen Esimerkki: HUOMIO Rullat voivat aiheuttaa vaara-tilanteita laitteiston manuaalisissa siirroissa. Saattavat aiheuttaa jalkavammoja. Noudata varovaisuutta siirrettäessäsi laitteistoa manuaalisesti - käytä suojakenkiä! VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta. Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irroitettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! 8

9 Turvallisuusohjeet Varoitusmerkit (valikoima): Kolmion muotoinen merkki, jonka keskellä on musta kuvatunnus. Varoitusmerkissä on keltainen taustaväri ja musta reuna. Yleinen vaara-alue Sähköiskun vaara Helposti syttyvät aineet Räjähdysvaara Myrkylliset aineet Optinen säteily Elektromagneettinen säteily Haitalliset tai ärsyttävät aineet Paineen alainen kaasu Kuuma pinta Liukastumisvaara

10 Turvallisuusohjeet Täydentävät merkit (valikoima): Pyöreä merkki, jonka sinisellä taustalla on keskellä valkoinen kuvatunnus. Merkki ilmaisee, että tietty toimenpide on suoritettava välttyäkseen vaaratilanteelta. Yleinen huomautus Käytä silmäsuojaimia Käytä kuulosuojaimia Käytä hengityssuojaimia Käytä suojakenkiä Käytä suojakäsineitä Käytä suojavaatteita Irrota laite sähköverkosta ennen laitteen avaamista Noudata käyttöohjeita Kaasupullo ketjulla kaatumisen estämiseksi 10

11 Turvallisuusohjeet Kieltomerkit (valikoima): Pyöreä merkki, jossa valkoinen taustaväri, punainen reunaväri, punainen vinoviiva ja keskellä musta kuvatunnus. Merkki ilmaisee, että jokin toimenpide on kielletty tai rajoitettu. Tupakointi kielletty Tuli, avoin liekki ja tupakointi kielletty Ei saa koskea Syöminen ja juominen kielletty Ei saa käyttää asuinalueilla Ensiapumerkki (valikoima): Ensiapu Palontorjuntamerkki (valikoima): Palosammutin Tieto ei ole huomiosana, joka osoittaa vaaran astetta. Tieto Merkki ilmaisee, että tieto on hyödyllinen.

12 Turvallisuusohjeet Tärkeät tiedot ja varoitukset 1. Ennen työn aloittamista käyttö- ja huoltohenkilöstön tulee lukea ja ymmärtää käyttöohjeet ja perehtyä laitteen toimintaan vaaratilanteiden välttämiseksi. Yrityskohtaisia turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. 2. Leikkausprosessin aikana muodostuvat savut, pölyt ja kaasut ovat vaarallisia terveydelle ja niiden sisään hengittämistä tulee välttää. Työssä tulee käyttää savunpoistolaitteistoa. 3. Työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). Suojavaatteiden tulee olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. 4. Melu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita! Plasmaleikkauksen aikana tulee käyttää asianmukaisia kuulosuojaimia. Plasmakaaren säteily voi aiheuttaa silmävaurioita ja palovammoja ihoon. Silmät ja iho tulee suojata plasmakaaren säteilyltä. Työssä tulee käyttää suojalaseja ja suojakilpiä, joissa on riittävä tummennus. 5. Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman! Jännitteisiin sähköosiin ei saa koskea. Työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). Suojavaatteiden tulee olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. 6. Plasmaleikkurin saa avata vain sähköalan ammattilainen. Ennen huolto- ja korjaustöiden aloittamista laite on irroitettava sähköverkosta! 7. Työskentely plasmaleikkurilla saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Syttyviä ja räjähdysherkkiä aineita ei saa pitää työskentelyalueen lähellä. Asianmukaisten palosammuttimien tulee olla näkyvästi ja helposti saatavilla työskentelyalueen lähellä. Sovellettavia paloturvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. Varoitusmerkkejä ei saa poistaa tai peittää. 12

13 Turvallisuusohjeet Muut tiedot ja varoitukset: Varmista, että laite on tukevasti sijoitettu. Laite ei saa olla kallistettuna enempää kuin 10 astetta. Virtalähteen kytkennässä tulee käyttää asianmukaista PE-johdinta. Aseta poltin eristetylle alustalle. Työskentelyalue ja laitteiston osat tulee pitää kuivina. Laitetta ei saa käynnistää, jos osat tai komponentit ovat vaurioituneet. Plasmaleikkuri tulee maadoittaa ja liittää työkappaleeseen ennen käynnistämistä! Laite on sammutettava ennen kuin kosketetaan plasmapoltinta, laite on lukittava tahattoman käynnistymisen estämiseksi. Laitteelle on suoritettava säännölliset sähkötarkastukset valtuutetun sähköalan ammattilaisen toimesta. Ovet, kannet ja luukut tulee pitää suljettuina laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Laitteen turvalukituksia ei saa ohittaa tai poistaa käytöstä (esim. ovi-, kaasusuutin- ja suojakansilukitus). Suljettua konttia ei saa hitsata. Plasmaleikkuria saa käyttää vain asianmukaiseen ja sovittuun tarkoitukseen. Sitä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen yms. Polttimen päätä, työkappaletta tai vettä (jos vettä käytetään) ei saa koskettaa plasmaleikkurin ollessa käytössä. Käyttäjä ei saa pitää mukanaan syttyviä esineitä (sytytin, tulitikut yms.). Työkappaleen terävät kulmat saattavat aiheuttaa vammoja.

14 Turvallisuusohjeet 2.2 Suurjännitteen aiheuttamat vaaratilanteet VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta. Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irroitettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! Työkappale on maadoitettava ennen laitteen käynnistystä! 2.3 Työskentely ympäristössä, joissa on suurempi sähkövaara Plasmaleikkuri on valmistettu EN standardin vaatimusten mukaisesti ja se soveltuu siten käytettäväksi ympäristöissä, joissa vallitsee suurempi sähköiskun riski. Standardin vaatimukset täyttyvät seuraavien laitteiston ominaisuuksien ansiosta: Plasmavirtalähde ja plasmapoltin muodostavat turvallisen kokonaisuuden, joka voidaan purkaa vain työkalulla (mikäli siinä on mekaanisella lukituksella varustettu keskusliitin). Laitetta ei voi käynnistää niin kauan kunnes poltinta ei ole liitetty tai liitetty poltin ei ole kokonaan koottu. Kun ohjauspiiri avataan, tyhjäkäyntijännite sammuu esiasetetun ajan kuluessa. Hitsaus käsipolttimella on mahdollista vain maadoitetulla, eristetyllä suojuksella, joka suojaa koskettamasta jännitteiseen suutinkupuun. Jos suojusta ei ole käytettävissä, poltinta ei voi käynnistää (suojapiiri). Tämän vuoksi plasmaleikkauslaitteistossa on S-turvamerkintä ja se soveltuu siten käytettäväksi ympäristöissä, joissa on suurempi sähköiskun vaara. Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 14

15 Turvallisuusohjeet 2.4 Suurjännitteen aiheuttamat vaaratilanteet sytytyksen aikana Virtalähteessä on suurjännitettä tuottava sytytin, jolla sytytetään apukaari. Apukaari syttyy elektrodin ja suuttimen väliin painamalla ON-painiketta. Apukaaren syttymisen jälkeen suurjännitteen syöttö kytketään automaattisesti pois päältä. Leikkausprosessin alettua apukaari sammuu. VAROITUS Sähköiskun vaara, kun koskettaa polttimen päätä plasmaleikkurin ollessa päällä. Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilö- ja aineellisia vahinkoja. Älä koskaan kosketa polttimen päätä virtalähteen ollessa päällä! VAROITUS Sähkömagneettisen interferenssin vaara. Plasmaleikkauksen aikana, erityisesti suurjännite-sytytyksen aikana, muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistin, kuulolaite, insuliinipumppu yms.) ja implanttien toimintahäiriöitä. Asianosaisten henkilöiden tulee neuvotella erikoislääkärin kanssa ennen plasmaleikkurin käyttöä!

16 Turvallisuusohjeet 2.5 Sähkömagneettisen kentän aiheuttamat vaaratilanteet Plasmaleikkuri täyttää EN (VDE 0544, osa 10) -standardin vaatimukset sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle. Standardi koskee kaarihitsauslaitteita ja -prosesseja (plasmahitsaus yms.). VAROITUS Sähkömagneettisen interferenssin vaara. Plasmaleikkauksen aikana, erityisesti suurjännite-sytytyksen aikana, muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistin, kuulolaite, insuliinipumppu yms.) ja implanttien toimintahäiriöitä. Asianosaisten henkilöiden tulee neuvotella erikoislääkärin kanssa ennen plasmaleikkurin käyttöä! VAROITUS Plasmaleikkurilla on CISPR 11:n mukainen EMC-luokitus luokka A. Luokan A leikkauslaite ei sovi käytettäväksi asuintiloissa, jotka on liitetty pienjänniteverkkoon. Laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta ei voida varmistaa. Yleistä Käyttäjä vastaa laitteen valmistajan suositusten mukaisesta asennuksesta ja käytöstä. Sähkömagneettisten häiriöiden ilmetessä käyttäjän tulee järjestää tekninen ratkaisu yhteistyössä valmistajan kanssa. Suositukset alueen arviointiin (EN ) Ennen laitteen asennusta käyttäjän tulee kartoittaa ympäristön mahdollisia sähkömagneettisia häiriöitä seuraavat seikat huomioiden: muut syöttökaapelit, ohjauskaapelit, signaali- ja puhelinjohdot laitteen lähellä tai sen yhteydessä radio- ja tv-lähettimet ja -vastaanottimet tietokoneet ja muut ohjauslaitteet suojalaitteet, esim. teollisuuslaitteiden suojaukseen alueella oleskelevien henkilöiden terveys, esim. sellaisten henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, kuulolaite tai implantti kalibrointi- ja mittauslaitteet muiden laitteiden sähkömagneettinen kestävyys. Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki alueella suoritettavat suojaustoimenpiteet ovat keskenään yhteensopivat. aika, jolloin leikkausta suoritetaan. Arvioitavan alueen koko riippuu rakennuksen rakenteesta ja muusta siellä tapahtuvasta toiminnasta. Arviointi voi yltää kiinteistön ulkopuolelle. 16

17 le und 0\mod_ Turvallisuusohjeet Toimenpiteet häiriöiden minimoimiseksi Häiriöiden ilmetessä on mahdollisesti suoritettava lisäsuojatoimenpiteitä kuten: sähköverkon suodatus pysyvästi asennetun plasmaleikkauslaitteiston verkkojohtojen suojaus (eivät saa jäädä suojuksen ja kotelon väliin) plasmaleikkurin säännöllinen huolto kaikki suojakannet, huoltoaukot ja -luukut on suljettava ennen laitteen käynnistystä plasmaleikkurin asetuksiin ja säätöihin ei saa tehdä muutoksia ilman tuottajan lupaa hitsauskaapeleiden tulee olla mahdollisimman lyhyet ja niitä tulee pitää siistissä nipussa tai pohjaa pitkin kaikkien laitteiston sisällä ja lähellä olevien metallisten komponenttien potentiaalintasaus tulisi harkita; käyttäjän tulee olla eristettynä kaikista metallisista komponenteista. työkappale pitää maadoittaa kaikki muut kaapelit ja laitteet on tarkistettava Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 2.6 Kuumuuden ja valosäteilyn aiheuttama vaara Plasmakaaren säteily voi aiheuttaa silmävaurioita ja palovammoja ihoon. Silmät ja iho tulee suojata plasmakaaren säteilyltä. Suojaustoimenpiteet: työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). suojavaatteiden pitää olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. työssä tulee käyttää suojalaseja ja suojakilpiä, joissa on riittävä tummennus. leikkausalue tulee valmistella siten, että uv-valon heijastus ja säteily on minimoitu: - suojaseinien käyttö - seinät tulee maalata tummiksi Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä!

18 Turvallisuusohjeet 2.7 Kaasun, savun ja pölyn aiheuttama vaara Plasmaleikkauksessa voi syntyä vaarallisia kaasuja. Terveysriskien välttämiseksi tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet: varmista työskentelyalueen riittävä tuuletus kaasuja, savua ja pölyä tulee poistaa asianmukaisilla imu- tai poistolaitteilla poista kaikki kloori- ja muut liuokset leikkausalueelta, koska nämä voivat muodostaa fosgeenista kaasua uv-valolle altistettuna varmista, että myrkyllisyysrajat eivät ylity. Laitteen käyttäjän tulee aina mitata myrkyllisten aineiden pitoisuutta osoittaakseen imu- ja poistolaitteiden tehokkuutta! VAROITUS Kaasujen ja huurteiden aiheuttama vaara leikatessa galvanoituja aineita Kaasujen ja huurteiden sisään hengittäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Käytä hengityssuojaimia galvanoitujen aineiden leikkauksessa! Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 18

19 Turvallisuusohjeet 2.8 Räjähdyskaasun muodostumisen välttäminen (Ei koske alumiinin plasmaleikkausta, jossa käytetään vettä) Railosta puhallettu alumiinisula muodostaa vedessä rakeita, jotka suuren pintansa vuoksi hapettuvat nopeasti. Kun happi on sidottuna veteen, vedestä vapautuu vetyä. Vety nousee pintaan, se syttyy leikkauksen aikana ja palaa loppuun (punahko liekki). Tämä pelkistys voi kestää vesileikkauspöydän kuonassa jopa päiviä. Vesipöydän pinnankorkeuden automaattiseen valvontaan käytetään pääsääntöisesti paineilmaa. Näin syntyy vety-ilma-seos, joka on räjähtävä vetypitoisuuden ollessa 4:n ja 76:n volyymiprosentin välillä (räjähdyskaasu), kun sitä sytytetään plasmakaarella. VAROITUS Herkästi räjähtävän räjähdyskaasun muodostumisen vaara onteloissa, vesipöydän syrjäytyskammiossa vesipöydällä olevan levypaneelin alapuolella Kaasun räjähdys ja ympärille sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vammoja. Noudata seuraavia ohjeita vaaratilanteiden välttämiseksi. Käytettäessä leikkauspöytää, jossa on pinnankorkeuden valvonta, on alumiinin leikkaukseen ilman sijasta käytettävä typpeä. Tähän sopii typpi, joka ei ole kovin puhdas. Käytettäessä vesileikkauspöytää, jossa ei ole pinnankorkeuden valvontaa, on varmistettava, että: vety pääsee vapautumaan missä vain ja se on palanut loppuun. vesipöydän sisäpinta on tasainen, jotta rakoihin ei voi kerääntyä rakeita. kuona ja rakeet poistetaan välittömästi pöydältä. ohjauslaite on leikkauksen jälkeen sijoitettava pöydän ulkopuolelle välttääkseen, että vetyä tai räjähdyskaasua (vety-ilma-seos) pääsee kerääntymään onteloihin (esim. ohjauskeskus). vetyä ei keräänny pöydän säleikön päällä olevan levyn alle. Leikkauspöydän säleikön päällä ei saa säilyttää levyjä!

20 Turvallisuusohjeet 2.9 Melun aiheuttamat riskit Plasmaleikkauksessa on korkea melutaso. Teknisestä prosessista ja leikkausparametreista riippuen voidaan saavuttaa seuraavat melutasot: prosessi: standardi plasmaleikkaus leikkaus virta [A] materiaalin paksuus [mm] maksimi melutaso korkeuden ollessa: 1 m 3 m 6 m mitattu [db(a)] [db(a)] laskettu [db(a)] materiaali leikkauspaine (bar)/ suutin rakenneteräs 5.0 (1.4) Kuva 2: melutaso standardi plasmaleikkauksessa Käytä aina sopivia kuulosuojaimia! Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 20

21 Turvallisuusohjeet 2.10 Roiskeiden aiheuttama riski Plasmaleikkauksessa ja reikien lävistyksessä syntyy kuonaa ja metallisulaa. Tällöin on olemassa palovamma- ja palovaara! Vaaratilanteiden välttämiseksi tulee huomioida seuraavaa: kaikki mahdollisesti syttyvät aineet ja materiaalit on siirrettävä vähintään 10 metrin päähän leikkausalueelta leikattu materiaali tulee jäähdyttää ennen jatkokäsittelyä tai varastointia leikkausalueella on oltava palosammutin käytettävissä 2.11 Paineenalentajan käsittely Tasaisen kaasunsyötön varmistamiseksi kaasun painetta on säädettävä korkealaatuisilla säätimillä. Säätimen laatu vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja koko leikkauslaitteiston luotettavuuteen. Lisäksi käyttäjän tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia standardeja. Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! Plasmaleikkauksessa käytetään painekaasua. VAROITUS Vaaratilanteiden välttämiseksi tulee huomioida seuraavaaa: aseta kaasusylinteri tukevasti pystyasentoon älä käytä vaurioituneita kaasusylintereitä, paineensäätimiä ja sulkimia käytä paineensäädintä vain sille sopivan kaasun säätämiseen älä koskaan voitele paineensäätimiä rasvalla tai öljyllä kaikkien hapelle altistuvien osien pinnan tulee olla täysin rasvaton happea käytettäessä paineensäädin on varustettava räjähdyssuojalla (suojaa liekin aiheuttamalta takaiskulta) suorita kaasupainetesti (ks. Kaasupainetesti )

22 Huolto 3 Huolto VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irrotettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! 3.1 Yleistä Huoltovälit Seuraavat huoltotoimenpiteet on suoritettava säännöllisin välein: Kohderyhmä Huoltoväli Toimenpide Käyttäjä Valtuutettu sähköalan ammattilainen virtalähteen, komponenttien ja polttimien silmämääräinen tarkastus viikoittain jäähdytysnesteen pinnankorkeuden tarkastus (lisää tarvittaessa) x kaasusyötön huoltoyksikön ja suodattimien tarkastus (lauhteen poisto) suodatintyynyjen tarkastus ja puhdistus kuukausittain käytettäessä vetyä tai happea kaasusyötön tarkastus (ks. "Kaasupainetesti ) x 4-6 kuukauden välein virtalähteen ja komponenttien puhdistus (suodatintyynyjen tarkastus) plasmakaasun ohjausyksikön kaasuliittimien sisällä olevien suodattimien puhdistus x x 6 kuukauden välein sähkötarkastus x vuosittain nestejäähdytteiset yksiköt: Kjellfrost-jäähdytysnesteen vaihto x 22

23 Huolto Puhdistus Virtalähteen puhdistus Puhaltimen kautta virtalähteen sisään kerääntynyttä pölyä ja likaa on poistettava 4-6 kuukauden välein. Virtalähde puhdistetaan varovasti kuivalla paineilmalla tai pölynimurilla. Jos laitetta käytetään vuorotöissä tai epäsuotuisissa olosuhteissa, puhdistus suoritetaan useammin. Jäähdytyssuodattimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi suodatinhuovat on pestävä (n. 40 C) tavallisella pesuaineella. Puhdistus voidaan suorittaa myös manuaalisesti (piiskaus, paineilma, yms.)

24 Huolto Sähkötarkastus Plasmaleikkauslaitteiston sähkötarkastus ja todettujen vikojen korjaus suoritetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti sähköalan ammattilaisen toimesta! Sähkötarkastus sisältää seuraavat toimenpiteet: 1. silmämääräinen tarkastus 2. sähkötarkastus avoimen piirin jännite eristysvastus PE-johtimen vastus 3. dokumentointi Valmistajan ohjeet avoimen piirin jännitteen mittaamiseen: 1. irrota tulpat 7 ja 8 pisteestä A4 (HF-LP) 2. liitä kaasunsyöttö 3. liitä plasmapoltin 4. kytke mittarit elektrodin ja työkappaleen väliin 5. liitä verkkojännite 6. liitä verkkojännite 7. paina polttimen push-painiketta 8. mittaa jännite elektrodin ja työkappaleen välillä Valmistajan ohjeet eristysarvojen mittaamiseen: 1. kytke verkkokytkin ON-asentoon 2. liitä työkappaleen liitin ja polttimen liitin (keskusliitin/elektrodi) toisiinsa 3. kytke kaikki 3 vaihetta 4. mittaa eristysarvot verkkosyötön ja kotelon väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 5. mittaa eristysarvot poltinliitimen (keskusliitin/elektrodi), työkappaleen liittimen ja kotelon väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 6. mittaa eristysarvot verkkosyötön ja poltinliitimen (keskusliitin/elektrodi) ja työkappaleen liittimen väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 24

25 Huolto Plasmapoltin Plasmapoltinta on käsiteltävä hyvin varovasti. Vältä voimakasta käsittelyä ja kuormitusta. Kulutusosat on pidettävä puhtaina ja vaihdettava ajoissa (ks. plasmapolttimen käyttöohje). Vältä polttimen sisällä olevien osien (suuttimen pidike, elektrodin putki) vaurioitumista. Polttimen kulutusosat vaihdetaan erikoistyökalulla. Näiden lisäksi polttimen päähän ei saa tehdä muutoksia! Plasmapolttimia kuljetetaan ja säilytetään suojattuina, vain polttimen pään ollessa täysin varustettuna! Poltinletkut on suojattava vaurioitumista vastaan, kuten voimakas vääntyminen ja kiertyminen tai lämpövauriot yms. Polttimen kaasuliittimien sisältämien suodattimien puhtaus tulee tarkistaa säännöllisesti. Pieni suodatin ruuvataan kierteestä kyseisen poltinletkun liittimeen. VAROITUS Kaikkien hapelle altistuvien komponenttien ja osien pinnan tulee olla rasvattomia ja öljyttömiä! Tämä koskee erityisesti polttimen päätä ja kulutusosia. Käytä vain Kjellberg ALKUPERÄISIÄ vara- ja kulutusosia! Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden valmistajien kulutusosien käytöstä.

26 Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot 4 Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot Varmistaakseen korjaustilausteen nopean käsittelyn, toimi seuraavasti: Tieto Lähetä laite ilman varusteita, jos mahdollista Lähetä vain vialliset komponentit ilman lisävarusteita. Korjausta varten emme tarvitse työkappaleen kaapeleita, poltinletkuja, käyttöohjeita, vara- tai erikoisosia, yms. Lähetä vain sellaiset varusteet tai lisälaitteet, jotka ovat saattaneet vaikuuttaa vian aiheutumiseen, kuten plasmapoltin, kaukosäädin, yms. Tieto Vian yksityiskohtainen kuvaus Korjaustilauksen tulee sisältää yksityiskohtaisen vian kuvauksen. Tarkat tiedot auttavat vianetsinässä ja vähentävät siten korjausaikaa ja -kuluja. Tieto Plasmapolttimet Lähetä vaurioitunut poltin muuttumattomine kulutusosineen ja samassa kunnossa, kun se oli vian ilmetessä. Vaurioituneet kulutusosat tarjoavat tärkeää tietoa vian lähteestä. Tieto Tukeva pakkaus ja turvallinen lähetys Pakkaa laite ja komponentit oikean kokoiseen konttiin, käytä nukkaamatonta, halkeilematonta pehmustetta. Jos käytät Styrofoam-eristettä, varmista, että polystyreenihilettä ei pääse kaasu- tai jäähdytysnesteliittimiin. Jos laite on aiemmin avattu, tulee varmistaa, että kotelo ja kantokahvat on kiinnitetty kunnolla takaisin laitteeseen. Muussa tapauksessa kotelo ei ole riittävän tukeva kuljetukseen ja laitteeseen saattaa tulla lisää vaurioita. Jos korjaukseen toimitettava laite painaa yli 20 kg, varmista, että kuljetusyritys käyttää kuljetuslavoja. Pakettilähetykset vaurioituvat usein kuljetuksen aikana. 26

27 Hävitys 5 Hävitys 5.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen pakkausmateriaali plasmayksikkö puulava tai massiivipuulaatikko plasmayksikön komponentit ja varusteet puulava kulutusosat muovilaatikko (pakkaus ja säilytys) Jos pakkausta tai yksikön säilytystä varten ei tarvita pakkausmateriaaleja, nämä voidaan asianmukaisesti kierrättää ja hävittää paikallisen jätehuoltolaitoksen määräyksiä noudattaen. 5.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen Kjellberg Finsterwalden laitteet voidaan käytöstä poistamisen jälkeen kierrättää tai hävittää paikallisen jätehuoltolaitoksen määräyksiä noudattaen. 27

28 Virtalähde CUTi Virtalähde CUTi

29 Virtalähde CUTi Tekniset tiedot Tuotenumero ensiöpuoli: verkkojännite U 1*: maks. verkkoon kytketty kuorma: sulake, hidas: 3~400 V ±10%, 50/60 Hz 3~440 V ±10%, 50/60 Hz 16,7 kva 32 4x4 mm 2 verkkokaapeli: Cu 0, 94 tehokerroin cos phi: 0,91 teho: leikkauspuoli avoimen piirin jännite U 0: leikkausvirta I S: kaarijännite U S: pulssisuhde*: maks. paksuus d s: suositeltu käyttöalue: ominaispiirre: sytytys: työkappaleen kaapeli paino m: mitat (pxlxk): suojausluokka: jäähdytys: polttimen jäähdytys: kaasun syöttö/polttimen jäähdytys: paine: virtausnopeus: plasmakaasu jäähdytyskaasu liitäntä: 450 V DC A V DC 35% at 120 A 60% at 95 A 100% at 80 A 50 mm mm roikkuva apukaaren sytytys suurjännitteisellä sytyttimellä; pääkaaren sytytys apukaarella 16 mm kg 610 x 230 x 410 mm IP 23 ilmajäähdytteinen sisään rakennetulla puhaltimella kaasujäähdytteinen ilma, ilman öljyä ja kosteutta 0.5 MPa (5 bar) 195 l/min letkunkiristimet letkun sisähalkaisijan ollessa Ø 6 mm * Pulssisuhde ilmaisee kuorman jakautumista 10 minuutin aikajaksossa. Esimerkki: Pulssisuhde=35 % tarkoittaa, että leikkausvirta-aika on 3,5 minuuttia ja sitä seuraava jäähdytysaika 6,5 minuuttia. 29

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet - WELDON

Käyttöohjeet - WELDON Käyttöohjeet - WELDON Täältä löydätte lisää tietoa meistä: http://canplast.fi/ John Liman, Tuotepäällikkö Timo Väisänen, TJ john.liman(at)canplast.fi tjv.vaisanen(at)gmail.com +358-45 1240893 timo.vaisanen

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Pro 205 Power Pro 256 ESITTELY Power Pro sarjan hitsauskoneiden valmistuksessa käytetään nykyaikaista invertteri tekniikka. Koneet ovat monitoimi laitteita joilla voidaan hitsata

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot