Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi Plasmapoltin KjellCut 120

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.: /608BA

2 Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle osapuolelle ilman nimenomaista lupaa on kielletty. Ohjeen vastaiseen toimintaan syyllistynyt vastaa siitä aiheutuvista seurauksista. Kaikki oikeudet mahdollisesti myönnettävään patenttiin, hyödyllisyysmalliin tai suunnittelumalliin pidätetään. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH, 2014 Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH Oscar-Kjellberg-Straße 20 DE Finsterwalde Puh Faksi Sähköposti: Internet: 2

3 Yleistä Sisällysluettelo 1 Yleistä Takuuvaatimukset Standardit ja direktiivit Käyttöohjeiden käytöstä Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Suurjännitteestä aiheutuvat vaaratilanteet Työskentely ympäristössä, joissa on suurempi sähkövaara Suurjännitteestä aiheutuvat vaaratilanteet sytytyksen aikana Sähkömagneettisesta kentästä aiheutuvat vaaratilanteet Kuumuuden ja valosäteilyn aiheuttama vaara Kaasun, savun ja pölyn aiheuttama vaara Räjähdyskaasun muodostumisen välttäminen Melun aiheuttamat riskit Roiskeiden aiheuttama riski Paineenalentajan käsittely Huolto Yleistä Huoltovälit Puhdistus Virtalähteen puhdistus Sähkötarkastus Plasmapoltin Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot Hävitys Pakkausmateriaalin hävittäminen Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen Virtalähde CUTi Tekniset tiedot Tekninen kuvaus Päätoiminnot ja edut Käyttökohteet Käyttöönotto Tarkastus, sijoitus ja kuljetus Asennus... 32

4 Yleistä Verkkokytkentä Plasmapolttimen liitäntä Työkappaleen liitäntä / virran paluulinja Kaasunsyötön liitäntä Käyttö Etupaneelin ohjaus- ja näyttökomponentit CUTi -yksikön päälle kytkeminen CUTi -yksikön kytkeminen pois päältä Leikkaus Suojauslaitteet Vianetsintä Plasmapoltin KjellCut Tekniset tiedot Tekninen kuvaus Päätoiminnot ja edut Käyttökohteet Käyttöönotto Käsipolttimen liittäminen plasmaleikkuriin Leikkaus Apukaaren sytytys ja leikkauksen aloitus Reikien lävistys Leikkaus välijousella Leikkaus kosketuskuvulla Leikkaus viistokuvulla Leikkaus ohjauspyörillä Leikkaus ympyräleikkauslaitteella Leikkaus viistoleikkauslaitteella Leikkaus pidennetyillä kulutusosilla Talttaus Kulutusosat ja niiden vaihtaminen Varusteet Suojauslaitteet Kytkentäkaaviot Varaosaluettelo Varaosaluettelo CUTi Varaosaluettelo KjellCut

5 Yleistä 1 Yleistä 1.1 Takuuvaatimukset Laitteessa saa käyttää vain Kjellbergin alkuperäisiä vara- ja kulutusosia! Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa. Laitevalmistaja Kjellberg Finsterwalde ei voi taata, että laiteturvallisuus vastaa voimassa olevia määräyksiä. 1.2 Standardit ja direktiivit Valmistamissamme plasmaleikkaus- ja hitsauskoneissa on CE-merkintä, joka osoittaa, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU-direktiivien vaatimukset. Tuotekehityksessä ja tuotannossa noudatetaan seuraavien standardien määräyksiä: EN (VDE 0544). Kaikissa plasma- ja hitsausjärjestelmissä on S-turvamerkintä ja ne soveltuvat siten käytettäviksi ympäristöissä, joissa on korkeampi riski altistua sähkön aiheuttamalle vaaralle. Tuotannossa noudatetaan EN ISO standardin määräyksiä. Kaikki tuotteet valmistetaan tiukan laatuvalvonnan alla, josta laaditaan pöytäkirja. Tuotteiden laatu osoitetaan myös sertifikaateilla.

6 Yleistä 1.3 Käyttöohjeiden käytöstä Tuotteemme edustavat korkeaa laatua ja luotettavaa toimivuutta ja ovat aina toimintakunnossa. Tuotteiden tarjoamat edut voidaan hyödyntää vain noudattamalla näitä käyttö-, huolto- ja käsittelyohjeita. Jos haluat lisätietoa yksittäisestä mallista, ilmoita mallin nimi ja sarjanumero. Ohjekirjaa tulee käsitellä huolellisesti! Ohjekirja tulee pitää aina laitteen mukana. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai virheellisestä huollosta! Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet ja joita on perehdytetty laitteen asianmukaiseen käyttöön. Tämä ohjekirja on tarkoitettu: Käyttäjille: Henkilöt, jotka tunnistavat riskejä ja välttävät sähkön aiheuttamia vaaratilanteita, jotka kykenevät koulutuksensa ja osaamisensa puolesta käyttämään tuotetta ja suorittamaan perushuoltotoimenpiteitä ja jotka ovat saaneet siihen liittyen riittävästi tietoa valtuutetulta sähköalan ammattilaiselta. Valtuutetulle sähköalan ammattilaiselle: Henkilöt, jotka kykenevät koulutuksensa, osaamisensa ja kokemuksen puolesta tunnistamaan riskejä ja välttämään sähkön aiheuttamia vaaratilanteita. Sellaiset toimenpiteet, joita saa suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen, on merkitty vastaavin merkein ja symbolein. Toimenpide Kytkennät ja käyttöönotto Käyttäjä Kohderyhmä Valtuutettu sähköalan ammattilainen x Laitteen käyttö x x Huolto: perushuolto x erikoishuolto x käytöstä poistaminen käyttöiän lopussa x 6

7 Yleistä 1.4 Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua 1 apukaaren vastus 2 suurjännitteinen sytytystulppa 3 kaasunsyöttö 4 katodi (elektrodi) 5 suutin 6 plasmakaari (pääkaari) 7 työkappale 8 työkappaleen kaapeli Kuva 1: Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua Apukaaren turvallinen sytytys varmistetaan seuraavasti: varmistetaan oikea kaasunpaine ja verkkojännite varmistetaan kappaleiden kunnollinen maadoitus (käytä toimitukseen sisältyviä erikoistyökaluja) elektrodi on oltava tiukasti kiristettynä varmistetaan, että suuttimen päässä ei ole likaa tai metallin hiukkasia, puhdistetaan tarvittaessa pehmeällä lankaharjalla Jos käytetään plasmapoltinta, polttimen keskusliitin on kiristettävä loppuun saakka. Kulutusosien vaihtamiseen ei saa missään tapauksessa käyttää pihtejä tai muita sopimattomia työkaluja, jotka voivat aiheuttaa vaurioita, esimerkiksi rosoisuutta ja siten plasmapolttimen toimintahäiriöitä.

8 Turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 2.1 Turvallisuusmerkinnät Huomiosanat VAARA, VAROITUS ja HUOMIO kuvaavat riskin tai vaaran astetta. VAARA VAARA ilmaisee suurta riskiä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. VAROITUS VAROITUS ilmaisee keskisuurta riskiä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. HUOMIO HUOMIO ilmaisee matalaa riskiä, joka saattaa johtaa lieviin henkilövahinkoihin. Turvallisuusohjeet on laadittu seuraavaa periaatetta noudattaen: S Merkki ja huomiosana HUOMIO A Art und Quelle der Restgefahr - jäännösriskin tyyppi ja lähde F Folge bei Missachtung - laiminlyönnin seuraus E Entkommen - riskin välttäminen Esimerkki: HUOMIO Rullat voivat aiheuttaa vaara-tilanteita laitteiston manuaalisissa siirroissa. Saattavat aiheuttaa jalkavammoja. Noudata varovaisuutta siirrettäessäsi laitteistoa manuaalisesti - käytä suojakenkiä! VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta. Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irroitettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! 8

9 Turvallisuusohjeet Varoitusmerkit (valikoima): Kolmion muotoinen merkki, jonka keskellä on musta kuvatunnus. Varoitusmerkissä on keltainen taustaväri ja musta reuna. Yleinen vaara-alue Sähköiskun vaara Helposti syttyvät aineet Räjähdysvaara Myrkylliset aineet Optinen säteily Elektromagneettinen säteily Haitalliset tai ärsyttävät aineet Paineen alainen kaasu Kuuma pinta Liukastumisvaara

10 Turvallisuusohjeet Täydentävät merkit (valikoima): Pyöreä merkki, jonka sinisellä taustalla on keskellä valkoinen kuvatunnus. Merkki ilmaisee, että tietty toimenpide on suoritettava välttyäkseen vaaratilanteelta. Yleinen huomautus Käytä silmäsuojaimia Käytä kuulosuojaimia Käytä hengityssuojaimia Käytä suojakenkiä Käytä suojakäsineitä Käytä suojavaatteita Irrota laite sähköverkosta ennen laitteen avaamista Noudata käyttöohjeita Kaasupullo ketjulla kaatumisen estämiseksi 10

11 Turvallisuusohjeet Kieltomerkit (valikoima): Pyöreä merkki, jossa valkoinen taustaväri, punainen reunaväri, punainen vinoviiva ja keskellä musta kuvatunnus. Merkki ilmaisee, että jokin toimenpide on kielletty tai rajoitettu. Tupakointi kielletty Tuli, avoin liekki ja tupakointi kielletty Ei saa koskea Syöminen ja juominen kielletty Ei saa käyttää asuinalueilla Ensiapumerkki (valikoima): Ensiapu Palontorjuntamerkki (valikoima): Palosammutin Tieto ei ole huomiosana, joka osoittaa vaaran astetta. Tieto Merkki ilmaisee, että tieto on hyödyllinen.

12 Turvallisuusohjeet Tärkeät tiedot ja varoitukset 1. Ennen työn aloittamista käyttö- ja huoltohenkilöstön tulee lukea ja ymmärtää käyttöohjeet ja perehtyä laitteen toimintaan vaaratilanteiden välttämiseksi. Yrityskohtaisia turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. 2. Leikkausprosessin aikana muodostuvat savut, pölyt ja kaasut ovat vaarallisia terveydelle ja niiden sisään hengittämistä tulee välttää. Työssä tulee käyttää savunpoistolaitteistoa. 3. Työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). Suojavaatteiden tulee olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. 4. Melu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita! Plasmaleikkauksen aikana tulee käyttää asianmukaisia kuulosuojaimia. Plasmakaaren säteily voi aiheuttaa silmävaurioita ja palovammoja ihoon. Silmät ja iho tulee suojata plasmakaaren säteilyltä. Työssä tulee käyttää suojalaseja ja suojakilpiä, joissa on riittävä tummennus. 5. Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman! Jännitteisiin sähköosiin ei saa koskea. Työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). Suojavaatteiden tulee olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. 6. Plasmaleikkurin saa avata vain sähköalan ammattilainen. Ennen huolto- ja korjaustöiden aloittamista laite on irroitettava sähköverkosta! 7. Työskentely plasmaleikkurilla saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Syttyviä ja räjähdysherkkiä aineita ei saa pitää työskentelyalueen lähellä. Asianmukaisten palosammuttimien tulee olla näkyvästi ja helposti saatavilla työskentelyalueen lähellä. Sovellettavia paloturvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. Varoitusmerkkejä ei saa poistaa tai peittää. 12

13 Turvallisuusohjeet Muut tiedot ja varoitukset: Varmista, että laite on tukevasti sijoitettu. Laite ei saa olla kallistettuna enempää kuin 10 astetta. Virtalähteen kytkennässä tulee käyttää asianmukaista PE-johdinta. Aseta poltin eristetylle alustalle. Työskentelyalue ja laitteiston osat tulee pitää kuivina. Laitetta ei saa käynnistää, jos osat tai komponentit ovat vaurioituneet. Plasmaleikkuri tulee maadoittaa ja liittää työkappaleeseen ennen käynnistämistä! Laite on sammutettava ennen kuin kosketetaan plasmapoltinta, laite on lukittava tahattoman käynnistymisen estämiseksi. Laitteelle on suoritettava säännölliset sähkötarkastukset valtuutetun sähköalan ammattilaisen toimesta. Ovet, kannet ja luukut tulee pitää suljettuina laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Laitteen turvalukituksia ei saa ohittaa tai poistaa käytöstä (esim. ovi-, kaasusuutin- ja suojakansilukitus). Suljettua konttia ei saa hitsata. Plasmaleikkuria saa käyttää vain asianmukaiseen ja sovittuun tarkoitukseen. Sitä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen yms. Polttimen päätä, työkappaletta tai vettä (jos vettä käytetään) ei saa koskettaa plasmaleikkurin ollessa käytössä. Käyttäjä ei saa pitää mukanaan syttyviä esineitä (sytytin, tulitikut yms.). Työkappaleen terävät kulmat saattavat aiheuttaa vammoja.

14 Turvallisuusohjeet 2.2 Suurjännitteen aiheuttamat vaaratilanteet VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta. Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irroitettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! Työkappale on maadoitettava ennen laitteen käynnistystä! 2.3 Työskentely ympäristössä, joissa on suurempi sähkövaara Plasmaleikkuri on valmistettu EN standardin vaatimusten mukaisesti ja se soveltuu siten käytettäväksi ympäristöissä, joissa vallitsee suurempi sähköiskun riski. Standardin vaatimukset täyttyvät seuraavien laitteiston ominaisuuksien ansiosta: Plasmavirtalähde ja plasmapoltin muodostavat turvallisen kokonaisuuden, joka voidaan purkaa vain työkalulla (mikäli siinä on mekaanisella lukituksella varustettu keskusliitin). Laitetta ei voi käynnistää niin kauan kunnes poltinta ei ole liitetty tai liitetty poltin ei ole kokonaan koottu. Kun ohjauspiiri avataan, tyhjäkäyntijännite sammuu esiasetetun ajan kuluessa. Hitsaus käsipolttimella on mahdollista vain maadoitetulla, eristetyllä suojuksella, joka suojaa koskettamasta jännitteiseen suutinkupuun. Jos suojusta ei ole käytettävissä, poltinta ei voi käynnistää (suojapiiri). Tämän vuoksi plasmaleikkauslaitteistossa on S-turvamerkintä ja se soveltuu siten käytettäväksi ympäristöissä, joissa on suurempi sähköiskun vaara. Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 14

15 Turvallisuusohjeet 2.4 Suurjännitteen aiheuttamat vaaratilanteet sytytyksen aikana Virtalähteessä on suurjännitettä tuottava sytytin, jolla sytytetään apukaari. Apukaari syttyy elektrodin ja suuttimen väliin painamalla ON-painiketta. Apukaaren syttymisen jälkeen suurjännitteen syöttö kytketään automaattisesti pois päältä. Leikkausprosessin alettua apukaari sammuu. VAROITUS Sähköiskun vaara, kun koskettaa polttimen päätä plasmaleikkurin ollessa päällä. Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilö- ja aineellisia vahinkoja. Älä koskaan kosketa polttimen päätä virtalähteen ollessa päällä! VAROITUS Sähkömagneettisen interferenssin vaara. Plasmaleikkauksen aikana, erityisesti suurjännite-sytytyksen aikana, muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistin, kuulolaite, insuliinipumppu yms.) ja implanttien toimintahäiriöitä. Asianosaisten henkilöiden tulee neuvotella erikoislääkärin kanssa ennen plasmaleikkurin käyttöä!

16 Turvallisuusohjeet 2.5 Sähkömagneettisen kentän aiheuttamat vaaratilanteet Plasmaleikkuri täyttää EN (VDE 0544, osa 10) -standardin vaatimukset sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle. Standardi koskee kaarihitsauslaitteita ja -prosesseja (plasmahitsaus yms.). VAROITUS Sähkömagneettisen interferenssin vaara. Plasmaleikkauksen aikana, erityisesti suurjännite-sytytyksen aikana, muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistin, kuulolaite, insuliinipumppu yms.) ja implanttien toimintahäiriöitä. Asianosaisten henkilöiden tulee neuvotella erikoislääkärin kanssa ennen plasmaleikkurin käyttöä! VAROITUS Plasmaleikkurilla on CISPR 11:n mukainen EMC-luokitus luokka A. Luokan A leikkauslaite ei sovi käytettäväksi asuintiloissa, jotka on liitetty pienjänniteverkkoon. Laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta ei voida varmistaa. Yleistä Käyttäjä vastaa laitteen valmistajan suositusten mukaisesta asennuksesta ja käytöstä. Sähkömagneettisten häiriöiden ilmetessä käyttäjän tulee järjestää tekninen ratkaisu yhteistyössä valmistajan kanssa. Suositukset alueen arviointiin (EN ) Ennen laitteen asennusta käyttäjän tulee kartoittaa ympäristön mahdollisia sähkömagneettisia häiriöitä seuraavat seikat huomioiden: muut syöttökaapelit, ohjauskaapelit, signaali- ja puhelinjohdot laitteen lähellä tai sen yhteydessä radio- ja tv-lähettimet ja -vastaanottimet tietokoneet ja muut ohjauslaitteet suojalaitteet, esim. teollisuuslaitteiden suojaukseen alueella oleskelevien henkilöiden terveys, esim. sellaisten henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, kuulolaite tai implantti kalibrointi- ja mittauslaitteet muiden laitteiden sähkömagneettinen kestävyys. Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki alueella suoritettavat suojaustoimenpiteet ovat keskenään yhteensopivat. aika, jolloin leikkausta suoritetaan. Arvioitavan alueen koko riippuu rakennuksen rakenteesta ja muusta siellä tapahtuvasta toiminnasta. Arviointi voi yltää kiinteistön ulkopuolelle. 16

17 le und 0\mod_ Turvallisuusohjeet Toimenpiteet häiriöiden minimoimiseksi Häiriöiden ilmetessä on mahdollisesti suoritettava lisäsuojatoimenpiteitä kuten: sähköverkon suodatus pysyvästi asennetun plasmaleikkauslaitteiston verkkojohtojen suojaus (eivät saa jäädä suojuksen ja kotelon väliin) plasmaleikkurin säännöllinen huolto kaikki suojakannet, huoltoaukot ja -luukut on suljettava ennen laitteen käynnistystä plasmaleikkurin asetuksiin ja säätöihin ei saa tehdä muutoksia ilman tuottajan lupaa hitsauskaapeleiden tulee olla mahdollisimman lyhyet ja niitä tulee pitää siistissä nipussa tai pohjaa pitkin kaikkien laitteiston sisällä ja lähellä olevien metallisten komponenttien potentiaalintasaus tulisi harkita; käyttäjän tulee olla eristettynä kaikista metallisista komponenteista. työkappale pitää maadoittaa kaikki muut kaapelit ja laitteet on tarkistettava Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 2.6 Kuumuuden ja valosäteilyn aiheuttama vaara Plasmakaaren säteily voi aiheuttaa silmävaurioita ja palovammoja ihoon. Silmät ja iho tulee suojata plasmakaaren säteilyltä. Suojaustoimenpiteet: työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). suojavaatteiden pitää olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. työssä tulee käyttää suojalaseja ja suojakilpiä, joissa on riittävä tummennus. leikkausalue tulee valmistella siten, että uv-valon heijastus ja säteily on minimoitu: - suojaseinien käyttö - seinät tulee maalata tummiksi Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä!

18 Turvallisuusohjeet 2.7 Kaasun, savun ja pölyn aiheuttama vaara Plasmaleikkauksessa voi syntyä vaarallisia kaasuja. Terveysriskien välttämiseksi tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet: varmista työskentelyalueen riittävä tuuletus kaasuja, savua ja pölyä tulee poistaa asianmukaisilla imu- tai poistolaitteilla poista kaikki kloori- ja muut liuokset leikkausalueelta, koska nämä voivat muodostaa fosgeenista kaasua uv-valolle altistettuna varmista, että myrkyllisyysrajat eivät ylity. Laitteen käyttäjän tulee aina mitata myrkyllisten aineiden pitoisuutta osoittaakseen imu- ja poistolaitteiden tehokkuutta! VAROITUS Kaasujen ja huurteiden aiheuttama vaara leikatessa galvanoituja aineita Kaasujen ja huurteiden sisään hengittäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Käytä hengityssuojaimia galvanoitujen aineiden leikkauksessa! Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 18

19 Turvallisuusohjeet 2.8 Räjähdyskaasun muodostumisen välttäminen (Ei koske alumiinin plasmaleikkausta, jossa käytetään vettä) Railosta puhallettu alumiinisula muodostaa vedessä rakeita, jotka suuren pintansa vuoksi hapettuvat nopeasti. Kun happi on sidottuna veteen, vedestä vapautuu vetyä. Vety nousee pintaan, se syttyy leikkauksen aikana ja palaa loppuun (punahko liekki). Tämä pelkistys voi kestää vesileikkauspöydän kuonassa jopa päiviä. Vesipöydän pinnankorkeuden automaattiseen valvontaan käytetään pääsääntöisesti paineilmaa. Näin syntyy vety-ilma-seos, joka on räjähtävä vetypitoisuuden ollessa 4:n ja 76:n volyymiprosentin välillä (räjähdyskaasu), kun sitä sytytetään plasmakaarella. VAROITUS Herkästi räjähtävän räjähdyskaasun muodostumisen vaara onteloissa, vesipöydän syrjäytyskammiossa vesipöydällä olevan levypaneelin alapuolella Kaasun räjähdys ja ympärille sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vammoja. Noudata seuraavia ohjeita vaaratilanteiden välttämiseksi. Käytettäessä leikkauspöytää, jossa on pinnankorkeuden valvonta, on alumiinin leikkaukseen ilman sijasta käytettävä typpeä. Tähän sopii typpi, joka ei ole kovin puhdas. Käytettäessä vesileikkauspöytää, jossa ei ole pinnankorkeuden valvontaa, on varmistettava, että: vety pääsee vapautumaan missä vain ja se on palanut loppuun. vesipöydän sisäpinta on tasainen, jotta rakoihin ei voi kerääntyä rakeita. kuona ja rakeet poistetaan välittömästi pöydältä. ohjauslaite on leikkauksen jälkeen sijoitettava pöydän ulkopuolelle välttääkseen, että vetyä tai räjähdyskaasua (vety-ilma-seos) pääsee kerääntymään onteloihin (esim. ohjauskeskus). vetyä ei keräänny pöydän säleikön päällä olevan levyn alle. Leikkauspöydän säleikön päällä ei saa säilyttää levyjä!

20 Turvallisuusohjeet 2.9 Melun aiheuttamat riskit Plasmaleikkauksessa on korkea melutaso. Teknisestä prosessista ja leikkausparametreista riippuen voidaan saavuttaa seuraavat melutasot: prosessi: standardi plasmaleikkaus leikkaus virta [A] materiaalin paksuus [mm] maksimi melutaso korkeuden ollessa: 1 m 3 m 6 m mitattu [db(a)] [db(a)] laskettu [db(a)] materiaali leikkauspaine (bar)/ suutin rakenneteräs 5.0 (1.4) Kuva 2: melutaso standardi plasmaleikkauksessa Käytä aina sopivia kuulosuojaimia! Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 20

21 Turvallisuusohjeet 2.10 Roiskeiden aiheuttama riski Plasmaleikkauksessa ja reikien lävistyksessä syntyy kuonaa ja metallisulaa. Tällöin on olemassa palovamma- ja palovaara! Vaaratilanteiden välttämiseksi tulee huomioida seuraavaa: kaikki mahdollisesti syttyvät aineet ja materiaalit on siirrettävä vähintään 10 metrin päähän leikkausalueelta leikattu materiaali tulee jäähdyttää ennen jatkokäsittelyä tai varastointia leikkausalueella on oltava palosammutin käytettävissä 2.11 Paineenalentajan käsittely Tasaisen kaasunsyötön varmistamiseksi kaasun painetta on säädettävä korkealaatuisilla säätimillä. Säätimen laatu vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja koko leikkauslaitteiston luotettavuuteen. Lisäksi käyttäjän tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia standardeja. Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! Plasmaleikkauksessa käytetään painekaasua. VAROITUS Vaaratilanteiden välttämiseksi tulee huomioida seuraavaaa: aseta kaasusylinteri tukevasti pystyasentoon älä käytä vaurioituneita kaasusylintereitä, paineensäätimiä ja sulkimia käytä paineensäädintä vain sille sopivan kaasun säätämiseen älä koskaan voitele paineensäätimiä rasvalla tai öljyllä kaikkien hapelle altistuvien osien pinnan tulee olla täysin rasvaton happea käytettäessä paineensäädin on varustettava räjähdyssuojalla (suojaa liekin aiheuttamalta takaiskulta) suorita kaasupainetesti (ks. Kaasupainetesti )

22 Huolto 3 Huolto VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irrotettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! 3.1 Yleistä Huoltovälit Seuraavat huoltotoimenpiteet on suoritettava säännöllisin välein: Kohderyhmä Huoltoväli Toimenpide Käyttäjä Valtuutettu sähköalan ammattilainen virtalähteen, komponenttien ja polttimien silmämääräinen tarkastus viikoittain jäähdytysnesteen pinnankorkeuden tarkastus (lisää tarvittaessa) x kaasusyötön huoltoyksikön ja suodattimien tarkastus (lauhteen poisto) suodatintyynyjen tarkastus ja puhdistus kuukausittain käytettäessä vetyä tai happea kaasusyötön tarkastus (ks. "Kaasupainetesti ) x 4-6 kuukauden välein virtalähteen ja komponenttien puhdistus (suodatintyynyjen tarkastus) plasmakaasun ohjausyksikön kaasuliittimien sisällä olevien suodattimien puhdistus x x 6 kuukauden välein sähkötarkastus x vuosittain nestejäähdytteiset yksiköt: Kjellfrost-jäähdytysnesteen vaihto x 22

23 Huolto Puhdistus Virtalähteen puhdistus Puhaltimen kautta virtalähteen sisään kerääntynyttä pölyä ja likaa on poistettava 4-6 kuukauden välein. Virtalähde puhdistetaan varovasti kuivalla paineilmalla tai pölynimurilla. Jos laitetta käytetään vuorotöissä tai epäsuotuisissa olosuhteissa, puhdistus suoritetaan useammin. Jäähdytyssuodattimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi suodatinhuovat on pestävä (n. 40 C) tavallisella pesuaineella. Puhdistus voidaan suorittaa myös manuaalisesti (piiskaus, paineilma, yms.)

24 Huolto Sähkötarkastus Plasmaleikkauslaitteiston sähkötarkastus ja todettujen vikojen korjaus suoritetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti sähköalan ammattilaisen toimesta! Sähkötarkastus sisältää seuraavat toimenpiteet: 1. silmämääräinen tarkastus 2. sähkötarkastus avoimen piirin jännite eristysvastus PE-johtimen vastus 3. dokumentointi Valmistajan ohjeet avoimen piirin jännitteen mittaamiseen: 1. irrota tulpat 7 ja 8 pisteestä A4 (HF-LP) 2. liitä kaasunsyöttö 3. liitä plasmapoltin 4. kytke mittarit elektrodin ja työkappaleen väliin 5. liitä verkkojännite 6. liitä verkkojännite 7. paina polttimen push-painiketta 8. mittaa jännite elektrodin ja työkappaleen välillä Valmistajan ohjeet eristysarvojen mittaamiseen: 1. kytke verkkokytkin ON-asentoon 2. liitä työkappaleen liitin ja polttimen liitin (keskusliitin/elektrodi) toisiinsa 3. kytke kaikki 3 vaihetta 4. mittaa eristysarvot verkkosyötön ja kotelon väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 5. mittaa eristysarvot poltinliitimen (keskusliitin/elektrodi), työkappaleen liittimen ja kotelon väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 6. mittaa eristysarvot verkkosyötön ja poltinliitimen (keskusliitin/elektrodi) ja työkappaleen liittimen väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 24

25 Huolto Plasmapoltin Plasmapoltinta on käsiteltävä hyvin varovasti. Vältä voimakasta käsittelyä ja kuormitusta. Kulutusosat on pidettävä puhtaina ja vaihdettava ajoissa (ks. plasmapolttimen käyttöohje). Vältä polttimen sisällä olevien osien (suuttimen pidike, elektrodin putki) vaurioitumista. Polttimen kulutusosat vaihdetaan erikoistyökalulla. Näiden lisäksi polttimen päähän ei saa tehdä muutoksia! Plasmapolttimia kuljetetaan ja säilytetään suojattuina, vain polttimen pään ollessa täysin varustettuna! Poltinletkut on suojattava vaurioitumista vastaan, kuten voimakas vääntyminen ja kiertyminen tai lämpövauriot yms. Polttimen kaasuliittimien sisältämien suodattimien puhtaus tulee tarkistaa säännöllisesti. Pieni suodatin ruuvataan kierteestä kyseisen poltinletkun liittimeen. VAROITUS Kaikkien hapelle altistuvien komponenttien ja osien pinnan tulee olla rasvattomia ja öljyttömiä! Tämä koskee erityisesti polttimen päätä ja kulutusosia. Käytä vain Kjellberg ALKUPERÄISIÄ vara- ja kulutusosia! Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden valmistajien kulutusosien käytöstä.

26 Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot 4 Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot Varmistaakseen korjaustilausteen nopean käsittelyn, toimi seuraavasti: Tieto Lähetä laite ilman varusteita, jos mahdollista Lähetä vain vialliset komponentit ilman lisävarusteita. Korjausta varten emme tarvitse työkappaleen kaapeleita, poltinletkuja, käyttöohjeita, vara- tai erikoisosia, yms. Lähetä vain sellaiset varusteet tai lisälaitteet, jotka ovat saattaneet vaikuuttaa vian aiheutumiseen, kuten plasmapoltin, kaukosäädin, yms. Tieto Vian yksityiskohtainen kuvaus Korjaustilauksen tulee sisältää yksityiskohtaisen vian kuvauksen. Tarkat tiedot auttavat vianetsinässä ja vähentävät siten korjausaikaa ja -kuluja. Tieto Plasmapolttimet Lähetä vaurioitunut poltin muuttumattomine kulutusosineen ja samassa kunnossa, kun se oli vian ilmetessä. Vaurioituneet kulutusosat tarjoavat tärkeää tietoa vian lähteestä. Tieto Tukeva pakkaus ja turvallinen lähetys Pakkaa laite ja komponentit oikean kokoiseen konttiin, käytä nukkaamatonta, halkeilematonta pehmustetta. Jos käytät Styrofoam-eristettä, varmista, että polystyreenihilettä ei pääse kaasu- tai jäähdytysnesteliittimiin. Jos laite on aiemmin avattu, tulee varmistaa, että kotelo ja kantokahvat on kiinnitetty kunnolla takaisin laitteeseen. Muussa tapauksessa kotelo ei ole riittävän tukeva kuljetukseen ja laitteeseen saattaa tulla lisää vaurioita. Jos korjaukseen toimitettava laite painaa yli 20 kg, varmista, että kuljetusyritys käyttää kuljetuslavoja. Pakettilähetykset vaurioituvat usein kuljetuksen aikana. 26

27 Hävitys 5 Hävitys 5.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen pakkausmateriaali plasmayksikkö puulava tai massiivipuulaatikko plasmayksikön komponentit ja varusteet puulava kulutusosat muovilaatikko (pakkaus ja säilytys) Jos pakkausta tai yksikön säilytystä varten ei tarvita pakkausmateriaaleja, nämä voidaan asianmukaisesti kierrättää ja hävittää paikallisen jätehuoltolaitoksen määräyksiä noudattaen. 5.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen Kjellberg Finsterwalden laitteet voidaan käytöstä poistamisen jälkeen kierrättää tai hävittää paikallisen jätehuoltolaitoksen määräyksiä noudattaen. 27

28 Virtalähde CUTi Virtalähde CUTi

29 Virtalähde CUTi Tekniset tiedot Tuotenumero ensiöpuoli: verkkojännite U 1*: maks. verkkoon kytketty kuorma: sulake, hidas: 3~400 V ±10%, 50/60 Hz 3~440 V ±10%, 50/60 Hz 16,7 kva 32 4x4 mm 2 verkkokaapeli: Cu 0, 94 tehokerroin cos phi: 0,91 teho: leikkauspuoli avoimen piirin jännite U 0: leikkausvirta I S: kaarijännite U S: pulssisuhde*: maks. paksuus d s: suositeltu käyttöalue: ominaispiirre: sytytys: työkappaleen kaapeli paino m: mitat (pxlxk): suojausluokka: jäähdytys: polttimen jäähdytys: kaasun syöttö/polttimen jäähdytys: paine: virtausnopeus: plasmakaasu jäähdytyskaasu liitäntä: 450 V DC A V DC 35% at 120 A 60% at 95 A 100% at 80 A 50 mm mm roikkuva apukaaren sytytys suurjännitteisellä sytyttimellä; pääkaaren sytytys apukaarella 16 mm kg 610 x 230 x 410 mm IP 23 ilmajäähdytteinen sisään rakennetulla puhaltimella kaasujäähdytteinen ilma, ilman öljyä ja kosteutta 0.5 MPa (5 bar) 195 l/min letkunkiristimet letkun sisähalkaisijan ollessa Ø 6 mm * Pulssisuhde ilmaisee kuorman jakautumista 10 minuutin aikajaksossa. Esimerkki: Pulssisuhde=35 % tarkoittaa, että leikkausvirta-aika on 3,5 minuuttia ja sitä seuraava jäähdytysaika 6,5 minuuttia. 29

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

TPS 320i / 400i / 500i

TPS 320i / 400i / 500i FI / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics TPS 320i / 400i / 500i Käyttöohjeet MIG/MAG-virtalähde 42,0426,0114,DE 005-15072013 0 DE Tervetuloa TPS 320i / 400i /500i virtalähteen

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille

Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Tynnyrisulattajat BM 20 hammasrataspumpulla / Gerotor pumpulla 20 l:n astioille Käsikirja - Finnish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Huomaa Tämä käsikirja soveltuu koko sarjaan. Tilausnumero

Lisätiedot

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC

S U O M I. Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 200 AC-DC S U O M I Käyttö ja -hoito-ohje Hitsausvirtalähde WIN 2 AC-DC Wallius Hitsauskoneet Oy Muurlantie 51 2513 MUURLA Puh (2) 728 Fax (2) 728 4 e-mail wallius@wallius.com www.wallius.com Tämä ohje on erottamaton

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet HYDROMATIC HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Pumput: Mallit: Myynti ja markkinointi: Varaosat ja huolto: Hydromatic uppopumput repijällä HPD200 1-vaihe HPD200

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä F15-757-C Feb., 2008 Finnish Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Tässä ohjekirjassa kuvattuun laitteeseen liittyy vaaran mahdollisuus. Noudata varovaisuutta, kun

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot