Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi Plasmapoltin KjellCut 120

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.: /608BA

2 Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle osapuolelle ilman nimenomaista lupaa on kielletty. Ohjeen vastaiseen toimintaan syyllistynyt vastaa siitä aiheutuvista seurauksista. Kaikki oikeudet mahdollisesti myönnettävään patenttiin, hyödyllisyysmalliin tai suunnittelumalliin pidätetään. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH, 2014 Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen GmbH Oscar-Kjellberg-Straße 20 DE Finsterwalde Puh Faksi Sähköposti: Internet: 2

3 Yleistä Sisällysluettelo 1 Yleistä Takuuvaatimukset Standardit ja direktiivit Käyttöohjeiden käytöstä Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Suurjännitteestä aiheutuvat vaaratilanteet Työskentely ympäristössä, joissa on suurempi sähkövaara Suurjännitteestä aiheutuvat vaaratilanteet sytytyksen aikana Sähkömagneettisesta kentästä aiheutuvat vaaratilanteet Kuumuuden ja valosäteilyn aiheuttama vaara Kaasun, savun ja pölyn aiheuttama vaara Räjähdyskaasun muodostumisen välttäminen Melun aiheuttamat riskit Roiskeiden aiheuttama riski Paineenalentajan käsittely Huolto Yleistä Huoltovälit Puhdistus Virtalähteen puhdistus Sähkötarkastus Plasmapoltin Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot Hävitys Pakkausmateriaalin hävittäminen Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen Virtalähde CUTi Tekniset tiedot Tekninen kuvaus Päätoiminnot ja edut Käyttökohteet Käyttöönotto Tarkastus, sijoitus ja kuljetus Asennus... 32

4 Yleistä Verkkokytkentä Plasmapolttimen liitäntä Työkappaleen liitäntä / virran paluulinja Kaasunsyötön liitäntä Käyttö Etupaneelin ohjaus- ja näyttökomponentit CUTi -yksikön päälle kytkeminen CUTi -yksikön kytkeminen pois päältä Leikkaus Suojauslaitteet Vianetsintä Plasmapoltin KjellCut Tekniset tiedot Tekninen kuvaus Päätoiminnot ja edut Käyttökohteet Käyttöönotto Käsipolttimen liittäminen plasmaleikkuriin Leikkaus Apukaaren sytytys ja leikkauksen aloitus Reikien lävistys Leikkaus välijousella Leikkaus kosketuskuvulla Leikkaus viistokuvulla Leikkaus ohjauspyörillä Leikkaus ympyräleikkauslaitteella Leikkaus viistoleikkauslaitteella Leikkaus pidennetyillä kulutusosilla Talttaus Kulutusosat ja niiden vaihtaminen Varusteet Suojauslaitteet Kytkentäkaaviot Varaosaluettelo Varaosaluettelo CUTi Varaosaluettelo KjellCut

5 Yleistä 1 Yleistä 1.1 Takuuvaatimukset Laitteessa saa käyttää vain Kjellbergin alkuperäisiä vara- ja kulutusosia! Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa. Laitevalmistaja Kjellberg Finsterwalde ei voi taata, että laiteturvallisuus vastaa voimassa olevia määräyksiä. 1.2 Standardit ja direktiivit Valmistamissamme plasmaleikkaus- ja hitsauskoneissa on CE-merkintä, joka osoittaa, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU-direktiivien vaatimukset. Tuotekehityksessä ja tuotannossa noudatetaan seuraavien standardien määräyksiä: EN (VDE 0544). Kaikissa plasma- ja hitsausjärjestelmissä on S-turvamerkintä ja ne soveltuvat siten käytettäviksi ympäristöissä, joissa on korkeampi riski altistua sähkön aiheuttamalle vaaralle. Tuotannossa noudatetaan EN ISO standardin määräyksiä. Kaikki tuotteet valmistetaan tiukan laatuvalvonnan alla, josta laaditaan pöytäkirja. Tuotteiden laatu osoitetaan myös sertifikaateilla.

6 Yleistä 1.3 Käyttöohjeiden käytöstä Tuotteemme edustavat korkeaa laatua ja luotettavaa toimivuutta ja ovat aina toimintakunnossa. Tuotteiden tarjoamat edut voidaan hyödyntää vain noudattamalla näitä käyttö-, huolto- ja käsittelyohjeita. Jos haluat lisätietoa yksittäisestä mallista, ilmoita mallin nimi ja sarjanumero. Ohjekirjaa tulee käsitellä huolellisesti! Ohjekirja tulee pitää aina laitteen mukana. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai virheellisestä huollosta! Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet ja joita on perehdytetty laitteen asianmukaiseen käyttöön. Tämä ohjekirja on tarkoitettu: Käyttäjille: Henkilöt, jotka tunnistavat riskejä ja välttävät sähkön aiheuttamia vaaratilanteita, jotka kykenevät koulutuksensa ja osaamisensa puolesta käyttämään tuotetta ja suorittamaan perushuoltotoimenpiteitä ja jotka ovat saaneet siihen liittyen riittävästi tietoa valtuutetulta sähköalan ammattilaiselta. Valtuutetulle sähköalan ammattilaiselle: Henkilöt, jotka kykenevät koulutuksensa, osaamisensa ja kokemuksen puolesta tunnistamaan riskejä ja välttämään sähkön aiheuttamia vaaratilanteita. Sellaiset toimenpiteet, joita saa suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen, on merkitty vastaavin merkein ja symbolein. Toimenpide Kytkennät ja käyttöönotto Käyttäjä Kohderyhmä Valtuutettu sähköalan ammattilainen x Laitteen käyttö x x Huolto: perushuolto x erikoishuolto x käytöstä poistaminen käyttöiän lopussa x 6

7 Yleistä 1.4 Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua 1 apukaaren vastus 2 suurjännitteinen sytytystulppa 3 kaasunsyöttö 4 katodi (elektrodi) 5 suutin 6 plasmakaari (pääkaari) 7 työkappale 8 työkappaleen kaapeli Kuva 1: Standardi plasmaleikkaus ilman pyörrekaasua Apukaaren turvallinen sytytys varmistetaan seuraavasti: varmistetaan oikea kaasunpaine ja verkkojännite varmistetaan kappaleiden kunnollinen maadoitus (käytä toimitukseen sisältyviä erikoistyökaluja) elektrodi on oltava tiukasti kiristettynä varmistetaan, että suuttimen päässä ei ole likaa tai metallin hiukkasia, puhdistetaan tarvittaessa pehmeällä lankaharjalla Jos käytetään plasmapoltinta, polttimen keskusliitin on kiristettävä loppuun saakka. Kulutusosien vaihtamiseen ei saa missään tapauksessa käyttää pihtejä tai muita sopimattomia työkaluja, jotka voivat aiheuttaa vaurioita, esimerkiksi rosoisuutta ja siten plasmapolttimen toimintahäiriöitä.

8 Turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 2.1 Turvallisuusmerkinnät Huomiosanat VAARA, VAROITUS ja HUOMIO kuvaavat riskin tai vaaran astetta. VAARA VAARA ilmaisee suurta riskiä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. VAROITUS VAROITUS ilmaisee keskisuurta riskiä, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. HUOMIO HUOMIO ilmaisee matalaa riskiä, joka saattaa johtaa lieviin henkilövahinkoihin. Turvallisuusohjeet on laadittu seuraavaa periaatetta noudattaen: S Merkki ja huomiosana HUOMIO A Art und Quelle der Restgefahr - jäännösriskin tyyppi ja lähde F Folge bei Missachtung - laiminlyönnin seuraus E Entkommen - riskin välttäminen Esimerkki: HUOMIO Rullat voivat aiheuttaa vaara-tilanteita laitteiston manuaalisissa siirroissa. Saattavat aiheuttaa jalkavammoja. Noudata varovaisuutta siirrettäessäsi laitteistoa manuaalisesti - käytä suojakenkiä! VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta. Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irroitettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! 8

9 Turvallisuusohjeet Varoitusmerkit (valikoima): Kolmion muotoinen merkki, jonka keskellä on musta kuvatunnus. Varoitusmerkissä on keltainen taustaväri ja musta reuna. Yleinen vaara-alue Sähköiskun vaara Helposti syttyvät aineet Räjähdysvaara Myrkylliset aineet Optinen säteily Elektromagneettinen säteily Haitalliset tai ärsyttävät aineet Paineen alainen kaasu Kuuma pinta Liukastumisvaara

10 Turvallisuusohjeet Täydentävät merkit (valikoima): Pyöreä merkki, jonka sinisellä taustalla on keskellä valkoinen kuvatunnus. Merkki ilmaisee, että tietty toimenpide on suoritettava välttyäkseen vaaratilanteelta. Yleinen huomautus Käytä silmäsuojaimia Käytä kuulosuojaimia Käytä hengityssuojaimia Käytä suojakenkiä Käytä suojakäsineitä Käytä suojavaatteita Irrota laite sähköverkosta ennen laitteen avaamista Noudata käyttöohjeita Kaasupullo ketjulla kaatumisen estämiseksi 10

11 Turvallisuusohjeet Kieltomerkit (valikoima): Pyöreä merkki, jossa valkoinen taustaväri, punainen reunaväri, punainen vinoviiva ja keskellä musta kuvatunnus. Merkki ilmaisee, että jokin toimenpide on kielletty tai rajoitettu. Tupakointi kielletty Tuli, avoin liekki ja tupakointi kielletty Ei saa koskea Syöminen ja juominen kielletty Ei saa käyttää asuinalueilla Ensiapumerkki (valikoima): Ensiapu Palontorjuntamerkki (valikoima): Palosammutin Tieto ei ole huomiosana, joka osoittaa vaaran astetta. Tieto Merkki ilmaisee, että tieto on hyödyllinen.

12 Turvallisuusohjeet Tärkeät tiedot ja varoitukset 1. Ennen työn aloittamista käyttö- ja huoltohenkilöstön tulee lukea ja ymmärtää käyttöohjeet ja perehtyä laitteen toimintaan vaaratilanteiden välttämiseksi. Yrityskohtaisia turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. 2. Leikkausprosessin aikana muodostuvat savut, pölyt ja kaasut ovat vaarallisia terveydelle ja niiden sisään hengittämistä tulee välttää. Työssä tulee käyttää savunpoistolaitteistoa. 3. Työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). Suojavaatteiden tulee olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. 4. Melu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita! Plasmaleikkauksen aikana tulee käyttää asianmukaisia kuulosuojaimia. Plasmakaaren säteily voi aiheuttaa silmävaurioita ja palovammoja ihoon. Silmät ja iho tulee suojata plasmakaaren säteilyltä. Työssä tulee käyttää suojalaseja ja suojakilpiä, joissa on riittävä tummennus. 5. Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman! Jännitteisiin sähköosiin ei saa koskea. Työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). Suojavaatteiden tulee olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. 6. Plasmaleikkurin saa avata vain sähköalan ammattilainen. Ennen huolto- ja korjaustöiden aloittamista laite on irroitettava sähköverkosta! 7. Työskentely plasmaleikkurilla saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Syttyviä ja räjähdysherkkiä aineita ei saa pitää työskentelyalueen lähellä. Asianmukaisten palosammuttimien tulee olla näkyvästi ja helposti saatavilla työskentelyalueen lähellä. Sovellettavia paloturvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa. Varoitusmerkkejä ei saa poistaa tai peittää. 12

13 Turvallisuusohjeet Muut tiedot ja varoitukset: Varmista, että laite on tukevasti sijoitettu. Laite ei saa olla kallistettuna enempää kuin 10 astetta. Virtalähteen kytkennässä tulee käyttää asianmukaista PE-johdinta. Aseta poltin eristetylle alustalle. Työskentelyalue ja laitteiston osat tulee pitää kuivina. Laitetta ei saa käynnistää, jos osat tai komponentit ovat vaurioituneet. Plasmaleikkuri tulee maadoittaa ja liittää työkappaleeseen ennen käynnistämistä! Laite on sammutettava ennen kuin kosketetaan plasmapoltinta, laite on lukittava tahattoman käynnistymisen estämiseksi. Laitteelle on suoritettava säännölliset sähkötarkastukset valtuutetun sähköalan ammattilaisen toimesta. Ovet, kannet ja luukut tulee pitää suljettuina laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Laitteen turvalukituksia ei saa ohittaa tai poistaa käytöstä (esim. ovi-, kaasusuutin- ja suojakansilukitus). Suljettua konttia ei saa hitsata. Plasmaleikkuria saa käyttää vain asianmukaiseen ja sovittuun tarkoitukseen. Sitä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen yms. Polttimen päätä, työkappaletta tai vettä (jos vettä käytetään) ei saa koskettaa plasmaleikkurin ollessa käytössä. Käyttäjä ei saa pitää mukanaan syttyviä esineitä (sytytin, tulitikut yms.). Työkappaleen terävät kulmat saattavat aiheuttaa vammoja.

14 Turvallisuusohjeet 2.2 Suurjännitteen aiheuttamat vaaratilanteet VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta. Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irroitettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! Työkappale on maadoitettava ennen laitteen käynnistystä! 2.3 Työskentely ympäristössä, joissa on suurempi sähkövaara Plasmaleikkuri on valmistettu EN standardin vaatimusten mukaisesti ja se soveltuu siten käytettäväksi ympäristöissä, joissa vallitsee suurempi sähköiskun riski. Standardin vaatimukset täyttyvät seuraavien laitteiston ominaisuuksien ansiosta: Plasmavirtalähde ja plasmapoltin muodostavat turvallisen kokonaisuuden, joka voidaan purkaa vain työkalulla (mikäli siinä on mekaanisella lukituksella varustettu keskusliitin). Laitetta ei voi käynnistää niin kauan kunnes poltinta ei ole liitetty tai liitetty poltin ei ole kokonaan koottu. Kun ohjauspiiri avataan, tyhjäkäyntijännite sammuu esiasetetun ajan kuluessa. Hitsaus käsipolttimella on mahdollista vain maadoitetulla, eristetyllä suojuksella, joka suojaa koskettamasta jännitteiseen suutinkupuun. Jos suojusta ei ole käytettävissä, poltinta ei voi käynnistää (suojapiiri). Tämän vuoksi plasmaleikkauslaitteistossa on S-turvamerkintä ja se soveltuu siten käytettäväksi ympäristöissä, joissa on suurempi sähköiskun vaara. Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 14

15 Turvallisuusohjeet 2.4 Suurjännitteen aiheuttamat vaaratilanteet sytytyksen aikana Virtalähteessä on suurjännitettä tuottava sytytin, jolla sytytetään apukaari. Apukaari syttyy elektrodin ja suuttimen väliin painamalla ON-painiketta. Apukaaren syttymisen jälkeen suurjännitteen syöttö kytketään automaattisesti pois päältä. Leikkausprosessin alettua apukaari sammuu. VAROITUS Sähköiskun vaara, kun koskettaa polttimen päätä plasmaleikkurin ollessa päällä. Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia henkilö- ja aineellisia vahinkoja. Älä koskaan kosketa polttimen päätä virtalähteen ollessa päällä! VAROITUS Sähkömagneettisen interferenssin vaara. Plasmaleikkauksen aikana, erityisesti suurjännite-sytytyksen aikana, muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistin, kuulolaite, insuliinipumppu yms.) ja implanttien toimintahäiriöitä. Asianosaisten henkilöiden tulee neuvotella erikoislääkärin kanssa ennen plasmaleikkurin käyttöä!

16 Turvallisuusohjeet 2.5 Sähkömagneettisen kentän aiheuttamat vaaratilanteet Plasmaleikkuri täyttää EN (VDE 0544, osa 10) -standardin vaatimukset sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle. Standardi koskee kaarihitsauslaitteita ja -prosesseja (plasmahitsaus yms.). VAROITUS Sähkömagneettisen interferenssin vaara. Plasmaleikkauksen aikana, erityisesti suurjännite-sytytyksen aikana, muodostuvat sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa lääkinnällisten laitteiden (sydämentahdistin, kuulolaite, insuliinipumppu yms.) ja implanttien toimintahäiriöitä. Asianosaisten henkilöiden tulee neuvotella erikoislääkärin kanssa ennen plasmaleikkurin käyttöä! VAROITUS Plasmaleikkurilla on CISPR 11:n mukainen EMC-luokitus luokka A. Luokan A leikkauslaite ei sovi käytettäväksi asuintiloissa, jotka on liitetty pienjänniteverkkoon. Laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta ei voida varmistaa. Yleistä Käyttäjä vastaa laitteen valmistajan suositusten mukaisesta asennuksesta ja käytöstä. Sähkömagneettisten häiriöiden ilmetessä käyttäjän tulee järjestää tekninen ratkaisu yhteistyössä valmistajan kanssa. Suositukset alueen arviointiin (EN ) Ennen laitteen asennusta käyttäjän tulee kartoittaa ympäristön mahdollisia sähkömagneettisia häiriöitä seuraavat seikat huomioiden: muut syöttökaapelit, ohjauskaapelit, signaali- ja puhelinjohdot laitteen lähellä tai sen yhteydessä radio- ja tv-lähettimet ja -vastaanottimet tietokoneet ja muut ohjauslaitteet suojalaitteet, esim. teollisuuslaitteiden suojaukseen alueella oleskelevien henkilöiden terveys, esim. sellaisten henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, kuulolaite tai implantti kalibrointi- ja mittauslaitteet muiden laitteiden sähkömagneettinen kestävyys. Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki alueella suoritettavat suojaustoimenpiteet ovat keskenään yhteensopivat. aika, jolloin leikkausta suoritetaan. Arvioitavan alueen koko riippuu rakennuksen rakenteesta ja muusta siellä tapahtuvasta toiminnasta. Arviointi voi yltää kiinteistön ulkopuolelle. 16

17 le und 0\mod_ Turvallisuusohjeet Toimenpiteet häiriöiden minimoimiseksi Häiriöiden ilmetessä on mahdollisesti suoritettava lisäsuojatoimenpiteitä kuten: sähköverkon suodatus pysyvästi asennetun plasmaleikkauslaitteiston verkkojohtojen suojaus (eivät saa jäädä suojuksen ja kotelon väliin) plasmaleikkurin säännöllinen huolto kaikki suojakannet, huoltoaukot ja -luukut on suljettava ennen laitteen käynnistystä plasmaleikkurin asetuksiin ja säätöihin ei saa tehdä muutoksia ilman tuottajan lupaa hitsauskaapeleiden tulee olla mahdollisimman lyhyet ja niitä tulee pitää siistissä nipussa tai pohjaa pitkin kaikkien laitteiston sisällä ja lähellä olevien metallisten komponenttien potentiaalintasaus tulisi harkita; käyttäjän tulee olla eristettynä kaikista metallisista komponenteista. työkappale pitää maadoittaa kaikki muut kaapelit ja laitteet on tarkistettava Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 2.6 Kuumuuden ja valosäteilyn aiheuttama vaara Plasmakaaren säteily voi aiheuttaa silmävaurioita ja palovammoja ihoon. Silmät ja iho tulee suojata plasmakaaren säteilyltä. Suojaustoimenpiteet: työssä tulee käyttää henkilösuojaimia (kypärä, hitsaushaalari, nahkaesiliina, suojakäsineet, turvakengät). suojavaatteiden pitää olla eristetyt, kuivat ja syttymättömät. työssä tulee käyttää suojalaseja ja suojakilpiä, joissa on riittävä tummennus. leikkausalue tulee valmistella siten, että uv-valon heijastus ja säteily on minimoitu: - suojaseinien käyttö - seinät tulee maalata tummiksi Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä!

18 Turvallisuusohjeet 2.7 Kaasun, savun ja pölyn aiheuttama vaara Plasmaleikkauksessa voi syntyä vaarallisia kaasuja. Terveysriskien välttämiseksi tulee suorittaa seuraavat toimenpiteet: varmista työskentelyalueen riittävä tuuletus kaasuja, savua ja pölyä tulee poistaa asianmukaisilla imu- tai poistolaitteilla poista kaikki kloori- ja muut liuokset leikkausalueelta, koska nämä voivat muodostaa fosgeenista kaasua uv-valolle altistettuna varmista, että myrkyllisyysrajat eivät ylity. Laitteen käyttäjän tulee aina mitata myrkyllisten aineiden pitoisuutta osoittaakseen imu- ja poistolaitteiden tehokkuutta! VAROITUS Kaasujen ja huurteiden aiheuttama vaara leikatessa galvanoituja aineita Kaasujen ja huurteiden sisään hengittäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Käytä hengityssuojaimia galvanoitujen aineiden leikkauksessa! Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 18

19 Turvallisuusohjeet 2.8 Räjähdyskaasun muodostumisen välttäminen (Ei koske alumiinin plasmaleikkausta, jossa käytetään vettä) Railosta puhallettu alumiinisula muodostaa vedessä rakeita, jotka suuren pintansa vuoksi hapettuvat nopeasti. Kun happi on sidottuna veteen, vedestä vapautuu vetyä. Vety nousee pintaan, se syttyy leikkauksen aikana ja palaa loppuun (punahko liekki). Tämä pelkistys voi kestää vesileikkauspöydän kuonassa jopa päiviä. Vesipöydän pinnankorkeuden automaattiseen valvontaan käytetään pääsääntöisesti paineilmaa. Näin syntyy vety-ilma-seos, joka on räjähtävä vetypitoisuuden ollessa 4:n ja 76:n volyymiprosentin välillä (räjähdyskaasu), kun sitä sytytetään plasmakaarella. VAROITUS Herkästi räjähtävän räjähdyskaasun muodostumisen vaara onteloissa, vesipöydän syrjäytyskammiossa vesipöydällä olevan levypaneelin alapuolella Kaasun räjähdys ja ympärille sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vammoja. Noudata seuraavia ohjeita vaaratilanteiden välttämiseksi. Käytettäessä leikkauspöytää, jossa on pinnankorkeuden valvonta, on alumiinin leikkaukseen ilman sijasta käytettävä typpeä. Tähän sopii typpi, joka ei ole kovin puhdas. Käytettäessä vesileikkauspöytää, jossa ei ole pinnankorkeuden valvontaa, on varmistettava, että: vety pääsee vapautumaan missä vain ja se on palanut loppuun. vesipöydän sisäpinta on tasainen, jotta rakoihin ei voi kerääntyä rakeita. kuona ja rakeet poistetaan välittömästi pöydältä. ohjauslaite on leikkauksen jälkeen sijoitettava pöydän ulkopuolelle välttääkseen, että vetyä tai räjähdyskaasua (vety-ilma-seos) pääsee kerääntymään onteloihin (esim. ohjauskeskus). vetyä ei keräänny pöydän säleikön päällä olevan levyn alle. Leikkauspöydän säleikön päällä ei saa säilyttää levyjä!

20 Turvallisuusohjeet 2.9 Melun aiheuttamat riskit Plasmaleikkauksessa on korkea melutaso. Teknisestä prosessista ja leikkausparametreista riippuen voidaan saavuttaa seuraavat melutasot: prosessi: standardi plasmaleikkaus leikkaus virta [A] materiaalin paksuus [mm] maksimi melutaso korkeuden ollessa: 1 m 3 m 6 m mitattu [db(a)] [db(a)] laskettu [db(a)] materiaali leikkauspaine (bar)/ suutin rakenneteräs 5.0 (1.4) Kuva 2: melutaso standardi plasmaleikkauksessa Käytä aina sopivia kuulosuojaimia! Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! 20

21 Turvallisuusohjeet 2.10 Roiskeiden aiheuttama riski Plasmaleikkauksessa ja reikien lävistyksessä syntyy kuonaa ja metallisulaa. Tällöin on olemassa palovamma- ja palovaara! Vaaratilanteiden välttämiseksi tulee huomioida seuraavaa: kaikki mahdollisesti syttyvät aineet ja materiaalit on siirrettävä vähintään 10 metrin päähän leikkausalueelta leikattu materiaali tulee jäähdyttää ennen jatkokäsittelyä tai varastointia leikkausalueella on oltava palosammutin käytettävissä 2.11 Paineenalentajan käsittely Tasaisen kaasunsyötön varmistamiseksi kaasun painetta on säädettävä korkealaatuisilla säätimillä. Säätimen laatu vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja koko leikkauslaitteiston luotettavuuteen. Lisäksi käyttäjän tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia standardeja. Käyttäjän on noudatettava voimassa olevia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä! Plasmaleikkauksessa käytetään painekaasua. VAROITUS Vaaratilanteiden välttämiseksi tulee huomioida seuraavaaa: aseta kaasusylinteri tukevasti pystyasentoon älä käytä vaurioituneita kaasusylintereitä, paineensäätimiä ja sulkimia käytä paineensäädintä vain sille sopivan kaasun säätämiseen älä koskaan voitele paineensäätimiä rasvalla tai öljyllä kaikkien hapelle altistuvien osien pinnan tulee olla täysin rasvaton happea käytettäessä paineensäädin on varustettava räjähdyssuojalla (suojaa liekin aiheuttamalta takaiskulta) suorita kaasupainetesti (ks. Kaasupainetesti )

22 Huolto 3 Huolto VAROITUS Varoitus sähköjännitteestä ja sähköiskun vaarasta Sähköisku voi johtaa kuolemaan, henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. Ennen laitteen avaamista (esimerkiksi vianetsinnän yhteydessä) tai huolto- ja korjaustöiden aloittamista virtalähde on aina sammutettava ja irrotettava verkkovirrasta. Plasmaleikkurin saa avata vain koulutettu sähköalan ammattilainen! 3.1 Yleistä Huoltovälit Seuraavat huoltotoimenpiteet on suoritettava säännöllisin välein: Kohderyhmä Huoltoväli Toimenpide Käyttäjä Valtuutettu sähköalan ammattilainen virtalähteen, komponenttien ja polttimien silmämääräinen tarkastus viikoittain jäähdytysnesteen pinnankorkeuden tarkastus (lisää tarvittaessa) x kaasusyötön huoltoyksikön ja suodattimien tarkastus (lauhteen poisto) suodatintyynyjen tarkastus ja puhdistus kuukausittain käytettäessä vetyä tai happea kaasusyötön tarkastus (ks. "Kaasupainetesti ) x 4-6 kuukauden välein virtalähteen ja komponenttien puhdistus (suodatintyynyjen tarkastus) plasmakaasun ohjausyksikön kaasuliittimien sisällä olevien suodattimien puhdistus x x 6 kuukauden välein sähkötarkastus x vuosittain nestejäähdytteiset yksiköt: Kjellfrost-jäähdytysnesteen vaihto x 22

23 Huolto Puhdistus Virtalähteen puhdistus Puhaltimen kautta virtalähteen sisään kerääntynyttä pölyä ja likaa on poistettava 4-6 kuukauden välein. Virtalähde puhdistetaan varovasti kuivalla paineilmalla tai pölynimurilla. Jos laitetta käytetään vuorotöissä tai epäsuotuisissa olosuhteissa, puhdistus suoritetaan useammin. Jäähdytyssuodattimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi suodatinhuovat on pestävä (n. 40 C) tavallisella pesuaineella. Puhdistus voidaan suorittaa myös manuaalisesti (piiskaus, paineilma, yms.)

24 Huolto Sähkötarkastus Plasmaleikkauslaitteiston sähkötarkastus ja todettujen vikojen korjaus suoritetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti sähköalan ammattilaisen toimesta! Sähkötarkastus sisältää seuraavat toimenpiteet: 1. silmämääräinen tarkastus 2. sähkötarkastus avoimen piirin jännite eristysvastus PE-johtimen vastus 3. dokumentointi Valmistajan ohjeet avoimen piirin jännitteen mittaamiseen: 1. irrota tulpat 7 ja 8 pisteestä A4 (HF-LP) 2. liitä kaasunsyöttö 3. liitä plasmapoltin 4. kytke mittarit elektrodin ja työkappaleen väliin 5. liitä verkkojännite 6. liitä verkkojännite 7. paina polttimen push-painiketta 8. mittaa jännite elektrodin ja työkappaleen välillä Valmistajan ohjeet eristysarvojen mittaamiseen: 1. kytke verkkokytkin ON-asentoon 2. liitä työkappaleen liitin ja polttimen liitin (keskusliitin/elektrodi) toisiinsa 3. kytke kaikki 3 vaihetta 4. mittaa eristysarvot verkkosyötön ja kotelon väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 5. mittaa eristysarvot poltinliitimen (keskusliitin/elektrodi), työkappaleen liittimen ja kotelon väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 6. mittaa eristysarvot verkkosyötön ja poltinliitimen (keskusliitin/elektrodi) ja työkappaleen liittimen väliltä viileissä ja kuivissa olosuhteissa 24

25 Huolto Plasmapoltin Plasmapoltinta on käsiteltävä hyvin varovasti. Vältä voimakasta käsittelyä ja kuormitusta. Kulutusosat on pidettävä puhtaina ja vaihdettava ajoissa (ks. plasmapolttimen käyttöohje). Vältä polttimen sisällä olevien osien (suuttimen pidike, elektrodin putki) vaurioitumista. Polttimen kulutusosat vaihdetaan erikoistyökalulla. Näiden lisäksi polttimen päähän ei saa tehdä muutoksia! Plasmapolttimia kuljetetaan ja säilytetään suojattuina, vain polttimen pään ollessa täysin varustettuna! Poltinletkut on suojattava vaurioitumista vastaan, kuten voimakas vääntyminen ja kiertyminen tai lämpövauriot yms. Polttimen kaasuliittimien sisältämien suodattimien puhtaus tulee tarkistaa säännöllisesti. Pieni suodatin ruuvataan kierteestä kyseisen poltinletkun liittimeen. VAROITUS Kaikkien hapelle altistuvien komponenttien ja osien pinnan tulee olla rasvattomia ja öljyttömiä! Tämä koskee erityisesti polttimen päätä ja kulutusosia. Käytä vain Kjellberg ALKUPERÄISIÄ vara- ja kulutusosia! Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden valmistajien kulutusosien käytöstä.

26 Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot 4 Korjauskäsittelyä varten tarvittavat tiedot Varmistaakseen korjaustilausteen nopean käsittelyn, toimi seuraavasti: Tieto Lähetä laite ilman varusteita, jos mahdollista Lähetä vain vialliset komponentit ilman lisävarusteita. Korjausta varten emme tarvitse työkappaleen kaapeleita, poltinletkuja, käyttöohjeita, vara- tai erikoisosia, yms. Lähetä vain sellaiset varusteet tai lisälaitteet, jotka ovat saattaneet vaikuuttaa vian aiheutumiseen, kuten plasmapoltin, kaukosäädin, yms. Tieto Vian yksityiskohtainen kuvaus Korjaustilauksen tulee sisältää yksityiskohtaisen vian kuvauksen. Tarkat tiedot auttavat vianetsinässä ja vähentävät siten korjausaikaa ja -kuluja. Tieto Plasmapolttimet Lähetä vaurioitunut poltin muuttumattomine kulutusosineen ja samassa kunnossa, kun se oli vian ilmetessä. Vaurioituneet kulutusosat tarjoavat tärkeää tietoa vian lähteestä. Tieto Tukeva pakkaus ja turvallinen lähetys Pakkaa laite ja komponentit oikean kokoiseen konttiin, käytä nukkaamatonta, halkeilematonta pehmustetta. Jos käytät Styrofoam-eristettä, varmista, että polystyreenihilettä ei pääse kaasu- tai jäähdytysnesteliittimiin. Jos laite on aiemmin avattu, tulee varmistaa, että kotelo ja kantokahvat on kiinnitetty kunnolla takaisin laitteeseen. Muussa tapauksessa kotelo ei ole riittävän tukeva kuljetukseen ja laitteeseen saattaa tulla lisää vaurioita. Jos korjaukseen toimitettava laite painaa yli 20 kg, varmista, että kuljetusyritys käyttää kuljetuslavoja. Pakettilähetykset vaurioituvat usein kuljetuksen aikana. 26

27 Hävitys 5 Hävitys 5.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen pakkausmateriaali plasmayksikkö puulava tai massiivipuulaatikko plasmayksikön komponentit ja varusteet puulava kulutusosat muovilaatikko (pakkaus ja säilytys) Jos pakkausta tai yksikön säilytystä varten ei tarvita pakkausmateriaaleja, nämä voidaan asianmukaisesti kierrättää ja hävittää paikallisen jätehuoltolaitoksen määräyksiä noudattaen. 5.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen Kjellberg Finsterwalden laitteet voidaan käytöstä poistamisen jälkeen kierrättää tai hävittää paikallisen jätehuoltolaitoksen määräyksiä noudattaen. 27

28 Virtalähde CUTi Virtalähde CUTi

29 Virtalähde CUTi Tekniset tiedot Tuotenumero ensiöpuoli: verkkojännite U 1*: maks. verkkoon kytketty kuorma: sulake, hidas: 3~400 V ±10%, 50/60 Hz 3~440 V ±10%, 50/60 Hz 16,7 kva 32 4x4 mm 2 verkkokaapeli: Cu 0, 94 tehokerroin cos phi: 0,91 teho: leikkauspuoli avoimen piirin jännite U 0: leikkausvirta I S: kaarijännite U S: pulssisuhde*: maks. paksuus d s: suositeltu käyttöalue: ominaispiirre: sytytys: työkappaleen kaapeli paino m: mitat (pxlxk): suojausluokka: jäähdytys: polttimen jäähdytys: kaasun syöttö/polttimen jäähdytys: paine: virtausnopeus: plasmakaasu jäähdytyskaasu liitäntä: 450 V DC A V DC 35% at 120 A 60% at 95 A 100% at 80 A 50 mm mm roikkuva apukaaren sytytys suurjännitteisellä sytyttimellä; pääkaaren sytytys apukaarella 16 mm kg 610 x 230 x 410 mm IP 23 ilmajäähdytteinen sisään rakennetulla puhaltimella kaasujäähdytteinen ilma, ilman öljyä ja kosteutta 0.5 MPa (5 bar) 195 l/min letkunkiristimet letkun sisähalkaisijan ollessa Ø 6 mm * Pulssisuhde ilmaisee kuorman jakautumista 10 minuutin aikajaksossa. Esimerkki: Pulssisuhde=35 % tarkoittaa, että leikkausvirta-aika on 3,5 minuuttia ja sitä seuraava jäähdytysaika 6,5 minuuttia. 29

Käyttöohjeet. - Power source CUTi 90 - Plasma torch KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Power source CUTi 90 - Plasma torch KjellCut 120 Käyttöohjeet - Power source CUTi 90 - Plasma torch KjellCut 120 Tuotenumero:.11.035.502/508BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Power source CUTi 35C - Plasma torch PHT-25 G/L

Käyttöohjeet. - Power source CUTi 35C - Plasma torch PHT-25 G/L Käyttöohjeet - Power source CUTi 35C - Plasma torch PHT-25 G/L Tuotenumero:.11.035.704BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöohjekirja SPT UPPERCUT 120. Plasmaleikkauslaite

Käyttöohjekirja SPT UPPERCUT 120. Plasmaleikkauslaite Wallius Hitsauskoneet Oy Käyttöohjekirja SPT UPPERCUT 120 Plasmaleikkauslaite Käyttäjä: lue ja ymmärrä tämä käyttöohje tarkasti ennen kuin alat käyttää laitetta. Tämä käyttöohje sisältää erittäin tärkeitä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 400 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 400 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet - WELDON

Käyttöohjeet - WELDON Käyttöohjeet - WELDON Täältä löydätte lisää tietoa meistä: http://canplast.fi/ John Liman, Tuotepäällikkö Timo Väisänen, TJ john.liman(at)canplast.fi tjv.vaisanen(at)gmail.com +358-45 1240893 timo.vaisanen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Pro 205 Power Pro 256 ESITTELY Power Pro sarjan hitsauskoneiden valmistuksessa käytetään nykyaikaista invertteri tekniikka. Koneet ovat monitoimi laitteita joilla voidaan hitsata

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot