LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT"

Transkriptio

1 LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT

2 SISÄLLYSLUETTELO 002. OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS 003. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 006. HÄTÄPUHELU 006. PUHDISTUS JA HUOLTO 007. FCC-VIESTINTÄVIRASTON VAATIMA LAUSUNTO 007. SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) 008. CE SAR - VAATIMUSTENMUKAISUUS 009. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 010. TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ 010. VASTUUNRAJOITUS 011. TAKUU 001.

3 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS 2015 Zound Industries Smartphones AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljempänä tässä tekstissä käytetään Zound Industries Smartphones AB:stä lyhennettä Zound Industries. Marshall, Marshall Amps, niiden logot, Marshallin visuaalinen ulkoasu sekä tässä tekstissä esiintyvä yritys- ja tuoteidentiteetti ovat Marshall Amplification PLC:n tavaramerkkejä, ja niiden käyttö ilman lupaa on kielletty. Kaikkiin viittauksiin Marshalliin, Marshall Ampsiin, logoihin ja Marshallin visuaaliseen ulkoasuun on saatu Marshall Amplification PLC:n lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta, ja niiden luvaton käyttö on kielletty. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa ilman Zound Industriesin ennalta myöntämää lupaa. Tässä ohjekirjassa kuvattu puhelimesi saattaa sisältää tekijänoikeuden alaisia ja lisenssin alaisia ohjelmistoja. Kukaan ulkopuolinen taho ei saa millään tavalla kopioida, jaella, muokata, purkaa, hajottaa osiinsa, dekryptata, takaisinmallintaa, liisata, siirtää toisella tai alilisensoida tällaisia ohjelmistoja tai koneistoa, paitsi jos voimassa oleva lainsäädäntö kieltää tällaiset rajoitukset. Jotkin puhelimesi ja sen tässä ohjekirjassa mainittujen oheistarvikkeiden ominaisuudet ovat riippuvaisia paikallisen verkon asennetuista ohjelmistoista, kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voi aktivoida tai niiden käytölle voi olla verkko-operaattorista johtuvia rajoituksia. Tästä johtuen on mahdollista, etteivät tämän asiakirjan kuvaukset täysin vastaa omaa puhelintasi tai sen oheistarvikkeita. Zound Industries pidättää oikeuden muuttaa tähän ohjekirjaan tai puhelimeesi sisältyviä teknisiä tietoja ja muita tietoja ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvoitteita. Zound Industries ei vastaa tätä puhelinta käyttäen ladattujen tuotteiden laillisuudesta ja laadusta, mukaan lukien tekijänoikeudella suojattu teksti, kuvat, musiikki, elokuvat ja verkosta hankitut sovellukset. Zound Industries ei vastaa seuraamuksista, joita aiheutuu verkosta hankittujen sovellusten asennuksesta. Kaikkien puhelimesi käyttäjien tulee noudattaa voimassa olevia vienti- ja tuontimääräyksiä, ja heidän tulee hankkia tarvittavat viranomaisluvat viedäkseen tai tuodakseen puhelimesi sekä sen sisältämät ohjelmistot ja tekniset tiedot maasta tai maahan. Lisää omaa aluettasi koskevia oikeudellisia tietoja löydät verkko-osoitteesta Tarkempia tietoja yhteistyökumppaneista ja lisensoinnista saat verkko-osoitteesta 002.

4 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET Tässä osiossa on tärkeää Marshall London -puhelimen (jäljempänä puhelin ) käyttöohjeisiin liittyvää tietoa. Osio sisältää myös tietoa puhelimen turvallisesta käytöstä. Lue nämä tiedot huolella ennen puhelimen käyttöä. Löydät puhelimesi täydelliset käyttöohjeet täältä: Kun jäljempänä viitataan puhelimen käyttöön, ilmaus kattaa myös puhelimen latauksen riippumatta siitä, onko puhelin päällä vai pois päältä. Pidä puhelin ja sen oheistarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää puhelinta ilman valvontaa. Pienet oheistarvikkeet, kuten akku tai laturi, voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Älä käytä puhelinta ajaessasi. Puhelimen näyttö voi hajota puhelimen pudotessa tai saadessa voimakkaan iskun. Älä käytä puhelinta, jonka näyttö on hajonnut tai halkeillut, loukkaantumisvaaran vuoksi. Huomaa, että kosketusnäyttö reagoi parhaiten kevyeen sormenpään tai ei-metallisen styluksen kosketukseen. Liiallisen voiman tai metallisen esineen käyttö kosketusnäytöllä voi vahingoittaa näyttöä. Älä maalaa puhelintasi. Maali voi tukkia puhelimen liikkuvia osia tai ilmanvaihtoaukkoja ja näin estää puhelimen normaalin käytön ja toiminnan. Käytä yksinomaan hyväksyttyä akkua ja laturia välttääksesi räjähdysriskin. Noudata USB-kaapelin käytössä tarkoin verkossa tarjolla olevan käyttöohjekirjan ohjeita. Muutoin on olemassa riski, että puhelimesi tai tietokoneesi vaurioituu. Älä käytä puhelinta ukonilmalla sen ollessa latauksessa välttyäksesi salaman mahdollisesti aiheuttamalta vaaralta. Puhelimesi on radiotaajuusmääräysten mukainen, kun käytät sitä lähellä korvaa tai 1 cm:n etäisyydellä vartalosta. Varmista, että puhelimen oheistarvikkeet, kuten kotelo, eivät sisällä metalliosia. Pidä puhelin 1 cm:n etäisyydellä kehostasi, jotta tämän ohjekirjan vaatimukset täyttyvät. Kun käytät puhelinta, älä koske sen antennia. Antennin koskettaminen vaikuttaa puheluiden ja viestinnän laatuun ja kasvattaa virrankulutusta. Tämä johtaa puheajan ja valmiusajan lyhenemiseen. Lääketieteellisiä implantteja (sydän-, insuliini-, jne.) käyttävien potilaiden tulee pitää puhelinta vähintään 15 cm:n etäisyydellä implantista ja soittaessaan pitää puhelinta vastakkaisella puolella kehoa. Sammuta puhelin korkeatarkkuuksisten elektronisten laitteiden läheisyydessä. Puhelimesi saattaa vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan. Älä sijoita puhelintasi tai sen oheistarvikkeita säiliöön, jossa on vahva elektromagneettinen kenttä. Älä sijoita magneettista tallennusvälinettä puhelimen lähelle. Puhelimesi säteily saattaa poistaa siihen tallennetut tiedot. Noudata langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja juridisia oikeuksia langattomia laitteita käyttäessäsi. 003.

5 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET Sammuta puhelin tilanteissa, joissa puhelimen käyttö on kielletty, äläkä käynnistä tai käytä puhelinta tilanteissa, joissa puhelimen tai muun langattoman laitteen käyttö saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. Sammuta puhelin lentokoneessa. Puhelimesi saattaa häiritä lentokoneen hallintalaitteita. Noudata sairaaloiden ja terveydenhoidon yksiköiden sääntöjä ja määräyksiä. Sammuta puhelin lääketieteellisten koneiden ja laitteiden läheisyydessä. Älä käytä puhelinta lentokoneessa, sairaalassa, huoltoasemalla tai autokorjaamolla. Älä sijoita puhelintasi kuumaan paikkaan tai käytä sitä paikassa, jossa on syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemalla. Pidä huoneenlämpö välillä 0 40 C silloin, kun puhelimesi on latauksessa. Pidä ympäristön lämpö välillä C silloin, kun puhelin on käytössä ja saa virtansa akusta. Puhelin, akku ja laturi eivät ole vedenkestäviä. Pidä ne kuivina ja vältä puhelimen käyttöä kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa. Suojaa puhelinta, akkua ja laturia vedeltä ja vesihöyryltä ja estä niiden tahallinen tai tahaton kastuminen ja pesu. Älä yritä purkaa puhelinta, sen akkua tai oheistarvikkeita osiinsa. Vain valtuutettu henkilö saa huoltaa tai korjata puhelinta, sen akkua tai oheistarvikkeita. KUULOVAURION EHKÄISY Korkean äänenvoimakkuuden ja kuulokkeiden käyttö saattaa aiheuttaa kuulovaurioita. Pienentääksesi kuulovaurion riskiä laske kuulokkeiden äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle. Noudata näitä suosituksia kaikkien kannettavien äänentoistolaitteiden käytössä: Säädä äänenvoimakkuutta aina pienemmälle ennen kuulokkeiden yhdistämistä puhelimeen. Aseta äänenvoimakkuus hiljaisessa ympäristössä ja valitse alhaisin äänenvoimakkuus, jolla kuulet riittävän hyvin. Kuulokkeita käyttäessäsi säädä äänenvoimakkuutta hiljaisemmalle, jos et kuule ympärilläsi olevien puhetta kuulokkeista tulevan äänen ylitse tai jos ympärilläsi olevat ihmiset kuulevat kuulokkeista tulevan äänen. Rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa. Äänenvoimakkuuden noustessa mahdolliseen kuulovaurion syntyyn menee vähemmän aikaa. Älä kuuntele voimakkuudella, joka tuntuu epämiellyttävältä. Jos koet korvien soimista, kuulet muiden puheen vaimennettuna tai koet tilapäisiä kuulo-ongelmia, lopeta kuulokkeiden käyttö ja hakeudu lääkäriin. Tämä varoituslause on standardin EN :A2 edellyttämä. Huomautus: Ranskan markkinoille: tämän puhelimen kuulokkeet noudattavat Ranskan terveyslainsäädännön lainkohdan L äänenpainetasoa koskevia vaatimuksia, joista määrätään myös standardeissa EN : 2000 ja/tai EN :

6 005. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET AKKU JA LATURI Käytä ainoastaan Zound Industriesin tämän mallin kanssa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja oheistarvikkeita. Muun akun, laturin tai oheistarvikkeen käyttö saattaa mitätöidä puhelimesi takuun, rikkoa määräyksiä ja lainsäädäntöä sekä aiheuttaa vaaran. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoa hyväksyttyjen akkujen, laturien ja oheistarvikkeiden saatavuudesta omalla alueellasi. Irrota laturi virtalähteestä ja puhelimesta, kun puhelin ei ole latauksessa. Akku voidaan ladata ja kuluttaa käytössä satoja kertoja ennen, kuin sen käyttöikä umpeutuu. Kun valmiusaika ja puheaika käyvät tavallista lyhyemmiksi, vaihda akku uuteen. Käytä laturin tuotetiedoissa ilmoitettua virtalähdettä. Sopimaton jännite voi aiheuttaa tulipalon tai laturin toimintahäiriön. Älä yhdistä akun napoja johtimiin, kuten metalliesineisiin, avaimiin tai koruihin. Huomaa, että metalliesineet (kolikot, avaimet, korut, liittimet, kynät) voivat joutua tällä tavoin kosketuksiin akun napojen kanssa vahingossa esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Jos tällainen samanaikainen kosketus molempiin napoihin syntyy, akku saattaa mennä oikosulkuun ja aiheuttaa palovamman tai muun henkilö- tai esinevahingon. Älä pura, murskaa, lävistä, silppua tai muutoin yritä muuttaa akun muotoa. Älä kohdista akkuun kovaa painetta. Tämä saattaa johtaa akkuliuoksen vuotoon tai sisäiseen oikosulkuun, mikä kuumentaa akun. Jos akkuliuosta vuotaa ulos, huolehdi siitä, ettei se pääse kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos akkuliuosta joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos akku muuttaa muotoaan, sen väri muuttuu tai se kuumenee epänormaalisti ladattaessa tai säilytettäessä, poista se välittömästi käytöstä. Muutoin seurauksena voi olla akkuliuoksen vuoto, ylikuumeneminen, räjähdys tai tulipalo. Jos virtajohto tai laturi on vaurioitunut (esimerkiksi metallilanka näkyy tai rikkoutuu) tai pistoke löystyy, lopeta johdon ja/tai laturin käyttö välittömästi. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku, laturin oikosulku tai tulipalo. Älä altista akkua tulelle, sillä se voi räjähtää. Akku voi räjähtää myös vaurioituessaan. Älä yritä muuntaa tai muokata akkua tai tunkea siihen ylimääräisiä osia, älä upota akkua veteen tai muuhun liuokseen tai altista sitä nesteelle, tulelle, räjähdyksille tai muille vaaratekijöille. Älä koske akkuun tai laturiin märin käsin tai altista niitä vedelle. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku ja käyttäjän saama sähköisku. Vältä pudottamasta puhelinta tai sen akkua. Jos puhelin tai akku putoaa kovalle pinnalle, vie laite tarkistettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun määräysten vastainen käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vahinkoon. Poista käytetyt akut käytöstä paikallisten määräysten mukaisesti. Puhelin tulee kytkeä ainoastaan laitteisiin, joissa on USB-IF-logo ja jotka ovat läpikäyneet USB-IF-testausohjelman. Laturin nimellisantoteho on DC 5V 1A. Akun mitat [mm] EU:ssa: 79,5 x 38,2 x 20, Isossa-Britanniassa: 50,2 x 42 x 39,9, USA:ssa: 58,2 x 38,2 x 20.

7 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET VAROITUS RÄJÄHDYSVAARA, MIKÄLI AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄÄN AKKUTYYPPIIN. POISTA KÄYTETYT AKUT KÄYTÖSTÄ OHJEIDEN MUKAISESTI. Lisää omaa aluettasi koskevia turvallisuustietoja löydät verkko-osoitteesta HÄTÄPUHELU Puhelimellasi voi soittaa hätäpuhelun kuuluvuusalueella. Yhteyttä ei kuitenkaan voida taata kaikissa olosuhteissa. Käyttäjän ei pitäisi olla ainoastaan tämän puhelimen varassa elintärkeän viestinnän suhteen. PUHDISTUS JA HUOLTO Akku ja laturi eivät ole vedenkestäviä. Pidä ne kuivina. Suojaa puhelinta, akkua ja laturia vedeltä ja vesihöyryltä. Älä koske laturiin märin käsin. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku, puhelimen toimintahäiriö ja käyttäjän saama sähköisku. Älä sijoita puhelinta, akkua tai laturia sellaiseen paikkaan, jossa se voi vahingoittua törmäyksen vuoksi. Muutoin seurauksena voi olla akkuliuoksen vuoto, puhelimen toimintahäiriö, ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys. Älä sijoita magneettista tallennusvälinettä, kuten magneettikorttia tai -diskettiä, puhelimen lähelle. Puhelimesi säteily saattaa poistaa siihen tallennetut tiedot. Älä jätä puhelinta, akkua tai laturia erittäin kuumaan tai kylmään paikkaan. Muutoin niiden toiminta voi häiriintyä ja seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys. Kun lämpötila on pakkasella, akun suorituskyky heikkenee. Älä pidä teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kaiuttimien ritilän lähellä. Kaiuttimen magneetti voi vetää niitä puoleensa ja ne saattavat aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Ennen puhelimen puhdistusta tai huoltoa sammuta virta, irrota laturi ja poista akku. Älä käytä puhelimen tai oheistarvikkeiden puhdistukseen kemiallista puhdistusainetta, pulveria tai muuta kemikaalia (kuten alkoholia tai bentseeniä). Muutoin puhelimesi tai oheistarvikkeet saattavat vaurioitua tai voi aiheutua palovaara. Puhdista puhelin ja oheistarvikkeet nihkeällä ja pehmeällä antistaattisella liinalla. Älä pura puhelinta tai sen oheistarvikkeita osiin. Muutoin puhelimen ja sen oheistarvikkeiden takuu mitätöityy, eikä valmistaja vastaa vahingosta. Jos puhelimesi näyttö on haljennut tai säröillä, älä yritä irrottaa haljennutta tai säröillyttä osaa tai koske siihen. Lopeta tällöin puhelimen käyttö kokonaan ja pyydä neuvoa valtuutetulta huoltoliikkeeltä. Tarkempi puhelimen käyttöohje ja tuki verkko-osoitteesta 006.

8 FCC-VIESTINTÄVIRASTON VAATIMA LAUSUNTO Tämä puhelin on Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC:n säännöstön kohdan 15 mukainen. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: - Puhelin ei saa aiheuttaa haitallista interferenssiä. - Puhelimen on siedettävä saapuvaa interferenssiä silloinkin, kun se voi aiheuttaa eitoivottuja toimintoja. Puhelimen antenni(t) eivät saa sijaita tai toimia muun antennin tai lähettimen yhteydessä. Huomautus: Maakoodivalinta on vain Yhdysvaltain ulkopuolisille markkinoille tarkoitetuissa malleissa, eikä sitä ole USA-malleissa. FCC-määräysten mukaisesti kaikki Yhdysvalloissa markkinoidut Wi-Fi-tuotteet on konfiguroitava siten, että niiden käyttö onnistuu ainoastaan Yhdysvalloissa. Tämä puhelin on testein todettu Yhdysvaltain telehallintoviraston FCC:n säännöstön kohdan 15 mukaiseksi Class B ehdot täyttäväksi digitaaliseksi laitteeksi. Ehtojen mukaan laitteella on kohtuullinen suoja haitalliselta interferenssiltä asuintiloihin sijoitettuna. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä suurtaajuusenergiaa, ja jollei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Häiriöiden eli interferenssin esiintymättömyyttä ei voida taata. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimeen (asian voi selvittää sulkemalla ja käynnistämällä laitteen), käyttäjän tulee pyrkiä korjaamaan häiriö seuraavia keinoja käyttäen: - Vastaanottoantennin uudelleensuuntaus ja sijoittaminen toisaalle. - Laitteen sijoittaminen kauemmas vastaanottimesta. - Laitteen liittäminen eri virtapiiriin, mihin vastaanotin on kytketty. - Avun pyytäminen myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta. Jos teet tai teetät tuotteeseen modifikaatioita, joille vaatimuksenmukaisuudesta vastaava taho ei ole antanut nimenomaista hyväksyntäänsä, voit menettää oikeutesi käyttää tuotetta. SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) Tämä puhelin on valtion radioaaltoaltistusta koskevien vaatimusten mukainen. Tämä puhelin on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC:n suurtaajuusenergialle asettamia altistusrajoja. Tämä puhelin on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön, ja se noudattaa FCC:n suurtaajuusaltistukselle asettamia raja-arvoja käytettäessä oheistarvikkeen kanssa, joka ei sisällä metallia ja pitää laitteen vähintään 1 cm:n etäisyydellä kehosta. Käytettäessä muita oheistarvikkeita FCC:n altistusraja-arvot eivät välttämättä alitu. FCC:n asettama SAR-raja-arvo on 1,6 W/kg. FCC:n tälle puhelimelle raportoimat korkeimmat SAR-arvot ovat seuraavat: - Pään alueen SAR: 0,759 W/kg - Kehon SAR: 1,143 W/kg CE:n asettama SAR-raja-arvo on 2,0 W/kg. 007.

9 SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) CE:n tälle puhelimelle raportoimat korkeimmat SAR-arvot ovat seuraavat: - Pään alueen SAR: 0,418 W/kg - Kehon SAR: 0,790 W/kg Vähentääksesi säteilyaltistusta noudata seuraavia varotoimia: - käytä puhelinta paikassa, jossa signaali on hyvä - käytä hands-free-laitetta - raskaana ollessa käytä puhelinta mahdollisimman kaukana mahan alueelta - käytä puhelinta kaukana intiimialueistasi Puhelimesi on testattu standardin EN :2006 mukaan, ja sille on ollut pakollista suorittaa standardin EN mukaiset audioturvallisuusmittaukset. Puhelimen on testeissä todettu noudattavan äänenpainetasoa koskevia vaatimuksia, joista määrätään standardeissa EN ja/tai EN Kuulokkeiden käytöstä pitkiä aikoja liian kovalla äänenvoimakkuudella voi seurata pysyvä kuulon alenema. CE SAR - VAATIMUSTENMUKAISUUS 0560 Tämä puhelin täyttää EU-vaatimukset (1999/5/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille altistumista. Rajoitukset ovat osa mittavia kansalaisten suojaksi laadittuja suosituksia. Nämä suositukset ovat riippumattomien tieteellisten tutkimuslaitosten kehittämiä ja säännöllisesti arvioimia. Euroopan neuvoston mobiililaitteille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/ kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. Se täyttää International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) -järjestön vaatimukset. Tämä puhelin on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRPin altistusraja-arvot ja eurooppalaisen standardin EN sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen oheistarvikkeiden kanssa käytettäessä. Käytettäessä muita, metalleja sisältäviä oheistarvikkeita ICNIRPin altistusraja-arvot eivät välttämättä alitu. SAR mitataan laitteen ollessa 1 cm:n etäisyydellä vartalosta ja lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla mobiilitaajuusalueilla. Laite on pidettävä 1 cm:n etäisyydellä vartalosta. 008.

10 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Zound Industries Smartphones AB vakuuttaa täten tämän puhelimen täyttävän direktiivin 1999/5/ EY keskeiset vaatimukset ja muut olennaiset määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkko-osoitteesta Seuraavat standardit on huomioitu laitteen valmistuksessa: 1. TERVEYS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN 50566: 2013 EN 50360: 2001 / A1: 2012 EN : 2006 / -2 : 2010 EN 62479: TURVALLISUUS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN : A11: A1: A12: A2: 2013 EN : EN : SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V RADIOVIESTINNÄN SPEKTRIN KÄYTTÖ (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 2 KOHTA) Sovelletut standardit: EN V1.8.1 EN V1.6.1 / -2 V1.4.1 EN V9.0.2 EN V1.7.1 EN V6.2.1 / -2 V6.2.1 EN V6.2.1 Huomautus: Tätä puhelinta saa käyttää kaikissa EU-maissa. Noudata kuitenkin käyttöalueen maakohtaista lainsäädäntöä, sillä puhelimen käyttöön saattaa kohdistua rajoituksia joissakin EUmaissa. Ranska: Ulkokäyttö on rajoitettu tehoon 10 mw e.i.r.p. taajuusalueella ,5 MHz. Italia: Yksityiskäyttöön edellytetään lupaa, jos langattomia lähiverkkoja (WAS/RLAN) käytetään omien tilojen ulkopuolella. Julkiseen käyttöön vaaditaan lupa. Luxemburg: Verkon ja palvelun tarjonta on luvanvaraista. Norja: Tämä alakohta ei koske maantieteellistä aluetta 20 km:n säteellä Ny-Ålesundin keskustasta. 009.

11 TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ 010. Ylivedettyä roska-astiaa esittävä symboli puhelimessa (ja sen akuissa ja elektronisissa oheistarvikkeissa) osoittaa, ettei niitä tule hävittää kotitalousjätteen seassa. Älä hävitä puhelinta, akkuja ja elektronisia oheistarvikkeita lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Puhelin, akut ja elektroniset oheistarvikkeet tulee toimittaa sertifioituun keräyspisteeseen kierrätettäviksi tai hävitettäviksi niiden käyttöiän päätyttyä. Lisätietoa puhelimen, akkujen ja elektronisten oheistarvikkeiden kierrätyksestä saat oman alueesi viranomaisilta, kotitalousjätteestä huolehtivalta yritykseltä tai liikkeestä, josta puhelin on ostettu. Puhelimen hävittämistä säätelee EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva WEEEdirektiivi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ja akut erotellaan muusta jätteestä, jotta vaarallisista aineista ympäristölle ja sitä kautta ihmisten terveydelle koituva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN Tämä puhelin täyttää kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006/EY) ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta (RoHS) annetun direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi N:o 2002/95/EY) määräykset. Lisätietoa puhelimen REACH-vaatimustenmukaisuudesta saat verkko-osoitteesta VASTUUNRAJOITUS Mikäli sovellettava lainsäädäntö ei sitä nimenomaisesti kiellä, irtisanoudumme täten kaikista ehdoista, takuista, väittämistä ja kaikenlaisista julkilausutuista tai -lausumattomista tuotetakuista, mukaan lukien ehdoista, takuista, väittämistä ja tuotetakuista koskien tuotteen kestävyyttä, soveltuvuutta tiettyyn käyttöön, virheettömyyttä, myyntikelpoisuutta, loukkaamattomuutta, laadukkuutta ja omistusoikeutta, tai jotka syntyvät säädöksen tai vakiintuneen tavan tai kauppatavan mukaisesta käytännöstä, sekä liittyen laitteeseen tai sen käyttöön tai ohjelmiston, laitteiston, palvelun tai tässä asiakirjassa mainitun kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun toimintaan tai toimimattomuuteen. Sinulla voi olla muita oikeuksia maakohtaisten säädösten perusteella. Joillakin lainkäyttöalueilla ei ole luvallista sanoutua irti tai rajoittaa julkilausumattomia takuita ja ehtoja. Sikäli kuin laki sen sallii, rajaamme täten kaikki laitteeseen liittyvät julkilausumattomat takuut ja ehdot, sikäli kuin niistä irtisanoutuminen on kiellettyä mutta niiden rajaaminen sallittua, yhdeksäänkymmeneen (90) päivään laitteen tai tarvikkeen ostohetkestä.

12 VASTUUNRAJOITUS Niin laajalti kuin paikallinen lainsäädäntö sen sallii, Zound Industries ei vastaa mistään vahingosta, joka liittyy tähän laitteeseen tai sen käyttöön tai ohjelmiston, laitteiston, palvelun, kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun tai tässä asiakirjassa mainitun kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun toimintaan tai toimimattomuuteen, mukaan lukien seuraavat vahingot: suora, tuottamuksellinen, esimerkillinen, oheis-, epäsuora tai erityinen vahingonkorvaus, rangaistussakko tai henkisestä kärsimyksestä määrättävä vahingonkorvaus, saamatta jääneisiin tuottoihin liittyvä vahingonkorvaus, odotettujen säästöjen saamatta jääminen, liiketoiminnan keskeytyminen, liiketietojen menetys, liiketilaisuuksien menetys tai datan vaurioituminen tai menetys, datansiirron epäonnistuminen, laitteen sovellusten tai niihin liittyvien palveluiden käytössä ilmenevät ongelmat, hukka-aikakustannukset, laitteen tai siihen liittyvien palveluiden tai verkkopalveluiden käyttöhäiriöt, korvaavan laitteen hankintakustannukset, suoja-, toimitila- tai palvelukustannukset, pääomakustannukset tai muut vastaavat rahalliset menetykset riippumatta siitä, olivatko kyseiset vahingot ennakoitavissa vai ennakoimattomia, ja vaikka Zound Industries olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Niin suuressa laajuudessa kuin sovellettava lainsäädäntö tämän sallii, Zound Industriesilla ei ole muuta sopimus- tai rikkomusperusteista tai muuta velvoitetta tai korvausvastuuta sinulle, ei myöskään huolimattomuuteen tai ankaraan vastuuseen perustuen. Tässä ilmoitettuja rajoituksia, irtisanoutumisia ja vastuuvapautuksia sovelletaan: (a) riippumatta nostamasi oikeusjutun tai vaateen luonteesta, olipa syynä esim. sopimusrikkomus, huolimattomuus, rikkomus, ankara vastuu tai muu juridinen teoria, ja ne pysyvät voimassa tämän sopimuksen oleellisenkin rikkomuksen tai keskeisen tarkoituksen tai tässä ilmaistun oikeussuojakeinon toteutumatta jäämisen jälkeen; ja (b) Zound Industriesiin ja sen tytäryhtiöihin, niiden seuraajiin, oikeudenhaltijoihin, agentteihin, toimittajiin (myös verkkopalveluiden tarjoajiin), valtuutettuihin jälleenmyyjiin (myös verkkopalveluiden tarjoajiin) ja niiden johtajiin, työntekijöihin ja alihankkijoihin. Edellä mainittujen rajoitusten ja irtisanoutumisten lisäksi todetaan, ettei kenelläkään Zound Industriesin tai sen tytäryhtiön johtajalla, työntekijällä, agentilla, jälleenmyyjällä, toimittajalla tai alihankkijalla ole puhelimeesi liittyviä vastuita. Kaikki viittaukset laitteeseen pitävät sisällään myös sen oheistarvikkeet ja akun. TAKUU Omaa aluettasi koskevia takuutietoja löydät verkko-osoitteesta Zound Industries Smartphones AB, Torsgatan 2, Stockholm Sweden Verkkosivu: Verkkosivuilla on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi. 011.

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-20 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje. 9355494 2. painos

Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje. 9355494 2. painos Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje 9355494 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-2R noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Nokia stereo-hf WH /1

Nokia stereo-hf WH /1 Nokia stereo-hf WH-600 7 9206939/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DT-601 langaton laturi

Käyttöohje Nokia DT-601 langaton laturi Käyttöohje Nokia DT-601 langaton laturi 1.1. painos FI Osat Opi tuntemaan langaton laturisi. 1 USB-kaapeli 2 Merkkivalo 3 Latausalue Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä. Jotkin tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas 9232492 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia stereo-hf WH /1

Nokia stereo-hf WH /1 Nokia stereo-hf WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21)

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. painos FI Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5 Lataa kannettava

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

SWITEL. Itkuhälytin BCE25. Käyttöohjeet. Yleiskatsaus. Lähetin. Vastaanotin. 2. Virran merkkivalo. 3. Herkkyyden säädin. 4.

SWITEL. Itkuhälytin BCE25. Käyttöohjeet. Yleiskatsaus. Lähetin. Vastaanotin. 2. Virran merkkivalo. 3. Herkkyyden säädin. 4. SWITEL COMMUNICATIONS PRODUCTS Itkuhälytin BCE25 Käyttöohjeet Yleiskatsaus Lähetin 1. Pehmeä antenni 2. Virran merkkivalo 3. Herkkyyden säädin 4. Mikrofoni 5. Verkkovirtapistoke 6. Yövalokytkin (ei toimi

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18

Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18 Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18 1.3. painos FI Osat Opi tuntemaan kannettava laturisi. 1 Mikro-USB-portti 2 Liittimen kädensija 3 Akun varaustason ilmaisin 4 Laturiliitäntä 5 USB-kaapeli

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K

2 Käynnistä tietokone. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C F K Tuotetiedot J E H A B C F K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Langattomat stereokuulokkeet 2.0

Langattomat stereokuulokkeet 2.0 Langattomat stereokuulokkeet 2.0 Turvaopas CECHYA-0083 VAROITUS Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, koska se voi aiheuttaa kuulovaurioita. Turvallisuus ja varotoimet Lue tässä ohjekirjassa

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava kaksoislaturi 5 200 / 9 000 / 12 000 mah

Käyttöohje Kannettava kaksoislaturi 5 200 / 9 000 / 12 000 mah Käyttöohje Kannettava kaksoislaturi 5 200 / 9 000 / 12 000 mah 1.0. painos FI Käyttöohje Kannettava kaksoislaturi 5 200 / 9 000 / 12 000 mah Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NOKIA LD-1W. Löydät kysymyksiisi vastaukset NOKIA LD-1W käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Suomi Sisällys Johdanto 3 Kannettavan kiintolevyn kytkeminen 3 Tietojen tallentaminen ja siirtäminen 4 Kannettavan kiintolevyn irrottaminen 5 Tekninen tuki 6 Rajoitetun

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-59W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-606 9211749/2

Nokia Bluetooth HF BH-606 9211749/2 Nokia Bluetooth HF BH-606 2 1 4 5 3 7 6 8 9 10 11 12 9211749/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-128Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Korvantauskuulokojeiden käyttöohje

Korvantauskuulokojeiden käyttöohje Korvantauskuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Siemens kuulokojeista sivu 3 Kuulokojeen kytkeminen päälle / pois sivu 4 ja pariston vaihto Tilanneohjelmat, induktiivinen

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 -käyttöohje

Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 -käyttöohje Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 -käyttöohje 1.1. painos 2 Tietoja langattomasta laturista Nokia DT-901 langaton Fatboy-lataustyyny -laturilla voit ladata puhelimesi tai muun yhteensopivan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA

Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA Pika-aloitusopas NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN KUVAN OTTAMINEN LIIKKEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÄMINEN AJASTETTU KUVAAMINEN LÄMPÖTILAN TARKISTAMINEN 1. painos FI 9311293 Turvallisuutesi

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-209 9204657/2

Nokia Bluetooth Headset BH-209 9204657/2 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204657/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-97Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253919/1

Nokia Wireless Headset HS-26W 9253919/1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-26Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-34W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje 9248116 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-25W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

TAQ-70212K BLUE/PINK

TAQ-70212K BLUE/PINK TAQ-70212K BLUE/PINK Sinun tulee muodostaa Wifi-yhteys ja luoda Google play -tili (ladataksesi sovelluksia ja pelejä) ennen Kidoz-ohjelmiston käynnistämistä. Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

Turvallisuus-, sääntely- ja lakisääteiset tiedot

Turvallisuus-, sääntely- ja lakisääteiset tiedot Turvallisuus-, sääntely- ja lakisääteiset tiedot Turvallisuus-, sääntely- ja lakisääteiset tiedot Turvallisuutta koskevat tiedot Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja mobiiliviestintälaitteiden turvallisesta

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

SIEMENS Life Kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Life Kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Life Kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Life kuulokojeesta sivu 3 Kuulokojeen kytkeminen päälle / pois sivu 4 ja pariston vaihto Tilanneohjelmat sivu 5 Kuulokojeen

Lisätiedot

ja HUAWEI ovat Huawei Technologies Co., Ltd:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä ohjeessa mainitut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.

ja HUAWEI ovat Huawei Technologies Co., Ltd:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä ohjeessa mainitut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Copyright 2007 Huawei Technologies Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mitään tämän ohjeen osaa ei saa toisintaa tai välittää missään muodossa tai millään keinoilla ilman Huawei Technologies Co., Ltd:n

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-110 -käyttöohje

Nokia Bluetooth Headset BH-110 -käyttöohje Nokia Bluetooth Headset BH-110 -käyttöohje 1.0. painos 2 Johdanto Tietoja kuulokkeesta Nokia Bluetooth BH-110 kuulokkeella voit hallita puheluja myös käyttäessäsi kahta puhelinta samanaikaisesti. Tämän

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Käyttöohje Tehokas Nokia-näppäimistö SU-42

Käyttöohje Tehokas Nokia-näppäimistö SU-42 Käyttöohje Tehokas Nokia-näppäimistö SU-42 1.0. painos FI Tietoja tablet-tietokoneen kannesta Tutustu uuteen tehokkaaseen Nokia-näppäimistöösi. Tehokkaan Nokia-näppäimistön avulla voit suojata tablet-tietokonettasi

Lisätiedot

DENVER BPB-100C. Käyttöohje

DENVER BPB-100C. Käyttöohje DENVER BPB-100C Käyttöohje KÄYTTÖOPAS 1. Turvavarotoimet 1) Älä käytä tai säilytä laitetta korkeassa lämpötilassa tai vaarallisessa paikassa. 2) Älä altista laitetta sateelle. 3) Älä pura, korjaa tai muokkaa

Lisätiedot

TAD FINNISH / SUOMI

TAD FINNISH / SUOMI TAD-10082 FINNISH / SUOMI Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA

VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA LAITETTA WR-1 Käyttöohjeet FI VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE! TÄMÄ MERKKI VAROITTAA SINUA VAARALLISESTA KORKEAJÄNNIT- TEESTÄ LAITTEEN SISÄLLÄ. VAROITUS

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot