LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT"

Transkriptio

1 LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT

2 SISÄLLYSLUETTELO 002. OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS 003. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 006. HÄTÄPUHELU 006. PUHDISTUS JA HUOLTO 007. FCC-VIESTINTÄVIRASTON VAATIMA LAUSUNTO 007. SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) 008. CE SAR - VAATIMUSTENMUKAISUUS 009. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 010. TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ 010. VASTUUNRAJOITUS 011. TAKUU 001.

3 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS 2015 Zound Industries Smartphones AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljempänä tässä tekstissä käytetään Zound Industries Smartphones AB:stä lyhennettä Zound Industries. Marshall, Marshall Amps, niiden logot, Marshallin visuaalinen ulkoasu sekä tässä tekstissä esiintyvä yritys- ja tuoteidentiteetti ovat Marshall Amplification PLC:n tavaramerkkejä, ja niiden käyttö ilman lupaa on kielletty. Kaikkiin viittauksiin Marshalliin, Marshall Ampsiin, logoihin ja Marshallin visuaaliseen ulkoasuun on saatu Marshall Amplification PLC:n lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta, ja niiden luvaton käyttö on kielletty. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa ilman Zound Industriesin ennalta myöntämää lupaa. Tässä ohjekirjassa kuvattu puhelimesi saattaa sisältää tekijänoikeuden alaisia ja lisenssin alaisia ohjelmistoja. Kukaan ulkopuolinen taho ei saa millään tavalla kopioida, jaella, muokata, purkaa, hajottaa osiinsa, dekryptata, takaisinmallintaa, liisata, siirtää toisella tai alilisensoida tällaisia ohjelmistoja tai koneistoa, paitsi jos voimassa oleva lainsäädäntö kieltää tällaiset rajoitukset. Jotkin puhelimesi ja sen tässä ohjekirjassa mainittujen oheistarvikkeiden ominaisuudet ovat riippuvaisia paikallisen verkon asennetuista ohjelmistoista, kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voi aktivoida tai niiden käytölle voi olla verkko-operaattorista johtuvia rajoituksia. Tästä johtuen on mahdollista, etteivät tämän asiakirjan kuvaukset täysin vastaa omaa puhelintasi tai sen oheistarvikkeita. Zound Industries pidättää oikeuden muuttaa tähän ohjekirjaan tai puhelimeesi sisältyviä teknisiä tietoja ja muita tietoja ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvoitteita. Zound Industries ei vastaa tätä puhelinta käyttäen ladattujen tuotteiden laillisuudesta ja laadusta, mukaan lukien tekijänoikeudella suojattu teksti, kuvat, musiikki, elokuvat ja verkosta hankitut sovellukset. Zound Industries ei vastaa seuraamuksista, joita aiheutuu verkosta hankittujen sovellusten asennuksesta. Kaikkien puhelimesi käyttäjien tulee noudattaa voimassa olevia vienti- ja tuontimääräyksiä, ja heidän tulee hankkia tarvittavat viranomaisluvat viedäkseen tai tuodakseen puhelimesi sekä sen sisältämät ohjelmistot ja tekniset tiedot maasta tai maahan. Lisää omaa aluettasi koskevia oikeudellisia tietoja löydät verkko-osoitteesta Tarkempia tietoja yhteistyökumppaneista ja lisensoinnista saat verkko-osoitteesta 002.

4 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET Tässä osiossa on tärkeää Marshall London -puhelimen (jäljempänä puhelin ) käyttöohjeisiin liittyvää tietoa. Osio sisältää myös tietoa puhelimen turvallisesta käytöstä. Lue nämä tiedot huolella ennen puhelimen käyttöä. Löydät puhelimesi täydelliset käyttöohjeet täältä: Kun jäljempänä viitataan puhelimen käyttöön, ilmaus kattaa myös puhelimen latauksen riippumatta siitä, onko puhelin päällä vai pois päältä. Pidä puhelin ja sen oheistarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää puhelinta ilman valvontaa. Pienet oheistarvikkeet, kuten akku tai laturi, voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Älä käytä puhelinta ajaessasi. Puhelimen näyttö voi hajota puhelimen pudotessa tai saadessa voimakkaan iskun. Älä käytä puhelinta, jonka näyttö on hajonnut tai halkeillut, loukkaantumisvaaran vuoksi. Huomaa, että kosketusnäyttö reagoi parhaiten kevyeen sormenpään tai ei-metallisen styluksen kosketukseen. Liiallisen voiman tai metallisen esineen käyttö kosketusnäytöllä voi vahingoittaa näyttöä. Älä maalaa puhelintasi. Maali voi tukkia puhelimen liikkuvia osia tai ilmanvaihtoaukkoja ja näin estää puhelimen normaalin käytön ja toiminnan. Käytä yksinomaan hyväksyttyä akkua ja laturia välttääksesi räjähdysriskin. Noudata USB-kaapelin käytössä tarkoin verkossa tarjolla olevan käyttöohjekirjan ohjeita. Muutoin on olemassa riski, että puhelimesi tai tietokoneesi vaurioituu. Älä käytä puhelinta ukonilmalla sen ollessa latauksessa välttyäksesi salaman mahdollisesti aiheuttamalta vaaralta. Puhelimesi on radiotaajuusmääräysten mukainen, kun käytät sitä lähellä korvaa tai 1 cm:n etäisyydellä vartalosta. Varmista, että puhelimen oheistarvikkeet, kuten kotelo, eivät sisällä metalliosia. Pidä puhelin 1 cm:n etäisyydellä kehostasi, jotta tämän ohjekirjan vaatimukset täyttyvät. Kun käytät puhelinta, älä koske sen antennia. Antennin koskettaminen vaikuttaa puheluiden ja viestinnän laatuun ja kasvattaa virrankulutusta. Tämä johtaa puheajan ja valmiusajan lyhenemiseen. Lääketieteellisiä implantteja (sydän-, insuliini-, jne.) käyttävien potilaiden tulee pitää puhelinta vähintään 15 cm:n etäisyydellä implantista ja soittaessaan pitää puhelinta vastakkaisella puolella kehoa. Sammuta puhelin korkeatarkkuuksisten elektronisten laitteiden läheisyydessä. Puhelimesi saattaa vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan. Älä sijoita puhelintasi tai sen oheistarvikkeita säiliöön, jossa on vahva elektromagneettinen kenttä. Älä sijoita magneettista tallennusvälinettä puhelimen lähelle. Puhelimesi säteily saattaa poistaa siihen tallennetut tiedot. Noudata langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja juridisia oikeuksia langattomia laitteita käyttäessäsi. 003.

5 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET Sammuta puhelin tilanteissa, joissa puhelimen käyttö on kielletty, äläkä käynnistä tai käytä puhelinta tilanteissa, joissa puhelimen tai muun langattoman laitteen käyttö saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. Sammuta puhelin lentokoneessa. Puhelimesi saattaa häiritä lentokoneen hallintalaitteita. Noudata sairaaloiden ja terveydenhoidon yksiköiden sääntöjä ja määräyksiä. Sammuta puhelin lääketieteellisten koneiden ja laitteiden läheisyydessä. Älä käytä puhelinta lentokoneessa, sairaalassa, huoltoasemalla tai autokorjaamolla. Älä sijoita puhelintasi kuumaan paikkaan tai käytä sitä paikassa, jossa on syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemalla. Pidä huoneenlämpö välillä 0 40 C silloin, kun puhelimesi on latauksessa. Pidä ympäristön lämpö välillä C silloin, kun puhelin on käytössä ja saa virtansa akusta. Puhelin, akku ja laturi eivät ole vedenkestäviä. Pidä ne kuivina ja vältä puhelimen käyttöä kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa. Suojaa puhelinta, akkua ja laturia vedeltä ja vesihöyryltä ja estä niiden tahallinen tai tahaton kastuminen ja pesu. Älä yritä purkaa puhelinta, sen akkua tai oheistarvikkeita osiinsa. Vain valtuutettu henkilö saa huoltaa tai korjata puhelinta, sen akkua tai oheistarvikkeita. KUULOVAURION EHKÄISY Korkean äänenvoimakkuuden ja kuulokkeiden käyttö saattaa aiheuttaa kuulovaurioita. Pienentääksesi kuulovaurion riskiä laske kuulokkeiden äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle. Noudata näitä suosituksia kaikkien kannettavien äänentoistolaitteiden käytössä: Säädä äänenvoimakkuutta aina pienemmälle ennen kuulokkeiden yhdistämistä puhelimeen. Aseta äänenvoimakkuus hiljaisessa ympäristössä ja valitse alhaisin äänenvoimakkuus, jolla kuulet riittävän hyvin. Kuulokkeita käyttäessäsi säädä äänenvoimakkuutta hiljaisemmalle, jos et kuule ympärilläsi olevien puhetta kuulokkeista tulevan äänen ylitse tai jos ympärilläsi olevat ihmiset kuulevat kuulokkeista tulevan äänen. Rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa. Äänenvoimakkuuden noustessa mahdolliseen kuulovaurion syntyyn menee vähemmän aikaa. Älä kuuntele voimakkuudella, joka tuntuu epämiellyttävältä. Jos koet korvien soimista, kuulet muiden puheen vaimennettuna tai koet tilapäisiä kuulo-ongelmia, lopeta kuulokkeiden käyttö ja hakeudu lääkäriin. Tämä varoituslause on standardin EN :A2 edellyttämä. Huomautus: Ranskan markkinoille: tämän puhelimen kuulokkeet noudattavat Ranskan terveyslainsäädännön lainkohdan L äänenpainetasoa koskevia vaatimuksia, joista määrätään myös standardeissa EN : 2000 ja/tai EN :

6 005. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET AKKU JA LATURI Käytä ainoastaan Zound Industriesin tämän mallin kanssa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja oheistarvikkeita. Muun akun, laturin tai oheistarvikkeen käyttö saattaa mitätöidä puhelimesi takuun, rikkoa määräyksiä ja lainsäädäntöä sekä aiheuttaa vaaran. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoa hyväksyttyjen akkujen, laturien ja oheistarvikkeiden saatavuudesta omalla alueellasi. Irrota laturi virtalähteestä ja puhelimesta, kun puhelin ei ole latauksessa. Akku voidaan ladata ja kuluttaa käytössä satoja kertoja ennen, kuin sen käyttöikä umpeutuu. Kun valmiusaika ja puheaika käyvät tavallista lyhyemmiksi, vaihda akku uuteen. Käytä laturin tuotetiedoissa ilmoitettua virtalähdettä. Sopimaton jännite voi aiheuttaa tulipalon tai laturin toimintahäiriön. Älä yhdistä akun napoja johtimiin, kuten metalliesineisiin, avaimiin tai koruihin. Huomaa, että metalliesineet (kolikot, avaimet, korut, liittimet, kynät) voivat joutua tällä tavoin kosketuksiin akun napojen kanssa vahingossa esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Jos tällainen samanaikainen kosketus molempiin napoihin syntyy, akku saattaa mennä oikosulkuun ja aiheuttaa palovamman tai muun henkilö- tai esinevahingon. Älä pura, murskaa, lävistä, silppua tai muutoin yritä muuttaa akun muotoa. Älä kohdista akkuun kovaa painetta. Tämä saattaa johtaa akkuliuoksen vuotoon tai sisäiseen oikosulkuun, mikä kuumentaa akun. Jos akkuliuosta vuotaa ulos, huolehdi siitä, ettei se pääse kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos akkuliuosta joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos akku muuttaa muotoaan, sen väri muuttuu tai se kuumenee epänormaalisti ladattaessa tai säilytettäessä, poista se välittömästi käytöstä. Muutoin seurauksena voi olla akkuliuoksen vuoto, ylikuumeneminen, räjähdys tai tulipalo. Jos virtajohto tai laturi on vaurioitunut (esimerkiksi metallilanka näkyy tai rikkoutuu) tai pistoke löystyy, lopeta johdon ja/tai laturin käyttö välittömästi. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku, laturin oikosulku tai tulipalo. Älä altista akkua tulelle, sillä se voi räjähtää. Akku voi räjähtää myös vaurioituessaan. Älä yritä muuntaa tai muokata akkua tai tunkea siihen ylimääräisiä osia, älä upota akkua veteen tai muuhun liuokseen tai altista sitä nesteelle, tulelle, räjähdyksille tai muille vaaratekijöille. Älä koske akkuun tai laturiin märin käsin tai altista niitä vedelle. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku ja käyttäjän saama sähköisku. Vältä pudottamasta puhelinta tai sen akkua. Jos puhelin tai akku putoaa kovalle pinnalle, vie laite tarkistettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun määräysten vastainen käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vahinkoon. Poista käytetyt akut käytöstä paikallisten määräysten mukaisesti. Puhelin tulee kytkeä ainoastaan laitteisiin, joissa on USB-IF-logo ja jotka ovat läpikäyneet USB-IF-testausohjelman. Laturin nimellisantoteho on DC 5V 1A. Akun mitat [mm] EU:ssa: 79,5 x 38,2 x 20, Isossa-Britanniassa: 50,2 x 42 x 39,9, USA:ssa: 58,2 x 38,2 x 20.

7 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET VAROITUS RÄJÄHDYSVAARA, MIKÄLI AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄÄN AKKUTYYPPIIN. POISTA KÄYTETYT AKUT KÄYTÖSTÄ OHJEIDEN MUKAISESTI. Lisää omaa aluettasi koskevia turvallisuustietoja löydät verkko-osoitteesta HÄTÄPUHELU Puhelimellasi voi soittaa hätäpuhelun kuuluvuusalueella. Yhteyttä ei kuitenkaan voida taata kaikissa olosuhteissa. Käyttäjän ei pitäisi olla ainoastaan tämän puhelimen varassa elintärkeän viestinnän suhteen. PUHDISTUS JA HUOLTO Akku ja laturi eivät ole vedenkestäviä. Pidä ne kuivina. Suojaa puhelinta, akkua ja laturia vedeltä ja vesihöyryltä. Älä koske laturiin märin käsin. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku, puhelimen toimintahäiriö ja käyttäjän saama sähköisku. Älä sijoita puhelinta, akkua tai laturia sellaiseen paikkaan, jossa se voi vahingoittua törmäyksen vuoksi. Muutoin seurauksena voi olla akkuliuoksen vuoto, puhelimen toimintahäiriö, ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys. Älä sijoita magneettista tallennusvälinettä, kuten magneettikorttia tai -diskettiä, puhelimen lähelle. Puhelimesi säteily saattaa poistaa siihen tallennetut tiedot. Älä jätä puhelinta, akkua tai laturia erittäin kuumaan tai kylmään paikkaan. Muutoin niiden toiminta voi häiriintyä ja seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys. Kun lämpötila on pakkasella, akun suorituskyky heikkenee. Älä pidä teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kaiuttimien ritilän lähellä. Kaiuttimen magneetti voi vetää niitä puoleensa ja ne saattavat aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Ennen puhelimen puhdistusta tai huoltoa sammuta virta, irrota laturi ja poista akku. Älä käytä puhelimen tai oheistarvikkeiden puhdistukseen kemiallista puhdistusainetta, pulveria tai muuta kemikaalia (kuten alkoholia tai bentseeniä). Muutoin puhelimesi tai oheistarvikkeet saattavat vaurioitua tai voi aiheutua palovaara. Puhdista puhelin ja oheistarvikkeet nihkeällä ja pehmeällä antistaattisella liinalla. Älä pura puhelinta tai sen oheistarvikkeita osiin. Muutoin puhelimen ja sen oheistarvikkeiden takuu mitätöityy, eikä valmistaja vastaa vahingosta. Jos puhelimesi näyttö on haljennut tai säröillä, älä yritä irrottaa haljennutta tai säröillyttä osaa tai koske siihen. Lopeta tällöin puhelimen käyttö kokonaan ja pyydä neuvoa valtuutetulta huoltoliikkeeltä. Tarkempi puhelimen käyttöohje ja tuki verkko-osoitteesta 006.

8 FCC-VIESTINTÄVIRASTON VAATIMA LAUSUNTO Tämä puhelin on Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC:n säännöstön kohdan 15 mukainen. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: - Puhelin ei saa aiheuttaa haitallista interferenssiä. - Puhelimen on siedettävä saapuvaa interferenssiä silloinkin, kun se voi aiheuttaa eitoivottuja toimintoja. Puhelimen antenni(t) eivät saa sijaita tai toimia muun antennin tai lähettimen yhteydessä. Huomautus: Maakoodivalinta on vain Yhdysvaltain ulkopuolisille markkinoille tarkoitetuissa malleissa, eikä sitä ole USA-malleissa. FCC-määräysten mukaisesti kaikki Yhdysvalloissa markkinoidut Wi-Fi-tuotteet on konfiguroitava siten, että niiden käyttö onnistuu ainoastaan Yhdysvalloissa. Tämä puhelin on testein todettu Yhdysvaltain telehallintoviraston FCC:n säännöstön kohdan 15 mukaiseksi Class B ehdot täyttäväksi digitaaliseksi laitteeksi. Ehtojen mukaan laitteella on kohtuullinen suoja haitalliselta interferenssiltä asuintiloihin sijoitettuna. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä suurtaajuusenergiaa, ja jollei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Häiriöiden eli interferenssin esiintymättömyyttä ei voida taata. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimeen (asian voi selvittää sulkemalla ja käynnistämällä laitteen), käyttäjän tulee pyrkiä korjaamaan häiriö seuraavia keinoja käyttäen: - Vastaanottoantennin uudelleensuuntaus ja sijoittaminen toisaalle. - Laitteen sijoittaminen kauemmas vastaanottimesta. - Laitteen liittäminen eri virtapiiriin, mihin vastaanotin on kytketty. - Avun pyytäminen myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta. Jos teet tai teetät tuotteeseen modifikaatioita, joille vaatimuksenmukaisuudesta vastaava taho ei ole antanut nimenomaista hyväksyntäänsä, voit menettää oikeutesi käyttää tuotetta. SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) Tämä puhelin on valtion radioaaltoaltistusta koskevien vaatimusten mukainen. Tämä puhelin on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC:n suurtaajuusenergialle asettamia altistusrajoja. Tämä puhelin on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön, ja se noudattaa FCC:n suurtaajuusaltistukselle asettamia raja-arvoja käytettäessä oheistarvikkeen kanssa, joka ei sisällä metallia ja pitää laitteen vähintään 1 cm:n etäisyydellä kehosta. Käytettäessä muita oheistarvikkeita FCC:n altistusraja-arvot eivät välttämättä alitu. FCC:n asettama SAR-raja-arvo on 1,6 W/kg. FCC:n tälle puhelimelle raportoimat korkeimmat SAR-arvot ovat seuraavat: - Pään alueen SAR: 0,759 W/kg - Kehon SAR: 1,143 W/kg CE:n asettama SAR-raja-arvo on 2,0 W/kg. 007.

9 SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) CE:n tälle puhelimelle raportoimat korkeimmat SAR-arvot ovat seuraavat: - Pään alueen SAR: 0,418 W/kg - Kehon SAR: 0,790 W/kg Vähentääksesi säteilyaltistusta noudata seuraavia varotoimia: - käytä puhelinta paikassa, jossa signaali on hyvä - käytä hands-free-laitetta - raskaana ollessa käytä puhelinta mahdollisimman kaukana mahan alueelta - käytä puhelinta kaukana intiimialueistasi Puhelimesi on testattu standardin EN :2006 mukaan, ja sille on ollut pakollista suorittaa standardin EN mukaiset audioturvallisuusmittaukset. Puhelimen on testeissä todettu noudattavan äänenpainetasoa koskevia vaatimuksia, joista määrätään standardeissa EN ja/tai EN Kuulokkeiden käytöstä pitkiä aikoja liian kovalla äänenvoimakkuudella voi seurata pysyvä kuulon alenema. CE SAR - VAATIMUSTENMUKAISUUS 0560 Tämä puhelin täyttää EU-vaatimukset (1999/5/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille altistumista. Rajoitukset ovat osa mittavia kansalaisten suojaksi laadittuja suosituksia. Nämä suositukset ovat riippumattomien tieteellisten tutkimuslaitosten kehittämiä ja säännöllisesti arvioimia. Euroopan neuvoston mobiililaitteille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/ kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. Se täyttää International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) -järjestön vaatimukset. Tämä puhelin on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRPin altistusraja-arvot ja eurooppalaisen standardin EN sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen oheistarvikkeiden kanssa käytettäessä. Käytettäessä muita, metalleja sisältäviä oheistarvikkeita ICNIRPin altistusraja-arvot eivät välttämättä alitu. SAR mitataan laitteen ollessa 1 cm:n etäisyydellä vartalosta ja lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla mobiilitaajuusalueilla. Laite on pidettävä 1 cm:n etäisyydellä vartalosta. 008.

10 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Zound Industries Smartphones AB vakuuttaa täten tämän puhelimen täyttävän direktiivin 1999/5/ EY keskeiset vaatimukset ja muut olennaiset määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkko-osoitteesta Seuraavat standardit on huomioitu laitteen valmistuksessa: 1. TERVEYS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN 50566: 2013 EN 50360: 2001 / A1: 2012 EN : 2006 / -2 : 2010 EN 62479: TURVALLISUUS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN : A11: A1: A12: A2: 2013 EN : EN : SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V RADIOVIESTINNÄN SPEKTRIN KÄYTTÖ (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 2 KOHTA) Sovelletut standardit: EN V1.8.1 EN V1.6.1 / -2 V1.4.1 EN V9.0.2 EN V1.7.1 EN V6.2.1 / -2 V6.2.1 EN V6.2.1 Huomautus: Tätä puhelinta saa käyttää kaikissa EU-maissa. Noudata kuitenkin käyttöalueen maakohtaista lainsäädäntöä, sillä puhelimen käyttöön saattaa kohdistua rajoituksia joissakin EUmaissa. Ranska: Ulkokäyttö on rajoitettu tehoon 10 mw e.i.r.p. taajuusalueella ,5 MHz. Italia: Yksityiskäyttöön edellytetään lupaa, jos langattomia lähiverkkoja (WAS/RLAN) käytetään omien tilojen ulkopuolella. Julkiseen käyttöön vaaditaan lupa. Luxemburg: Verkon ja palvelun tarjonta on luvanvaraista. Norja: Tämä alakohta ei koske maantieteellistä aluetta 20 km:n säteellä Ny-Ålesundin keskustasta. 009.

11 TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ 010. Ylivedettyä roska-astiaa esittävä symboli puhelimessa (ja sen akuissa ja elektronisissa oheistarvikkeissa) osoittaa, ettei niitä tule hävittää kotitalousjätteen seassa. Älä hävitä puhelinta, akkuja ja elektronisia oheistarvikkeita lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Puhelin, akut ja elektroniset oheistarvikkeet tulee toimittaa sertifioituun keräyspisteeseen kierrätettäviksi tai hävitettäviksi niiden käyttöiän päätyttyä. Lisätietoa puhelimen, akkujen ja elektronisten oheistarvikkeiden kierrätyksestä saat oman alueesi viranomaisilta, kotitalousjätteestä huolehtivalta yritykseltä tai liikkeestä, josta puhelin on ostettu. Puhelimen hävittämistä säätelee EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva WEEEdirektiivi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ja akut erotellaan muusta jätteestä, jotta vaarallisista aineista ympäristölle ja sitä kautta ihmisten terveydelle koituva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN Tämä puhelin täyttää kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006/EY) ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta (RoHS) annetun direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi N:o 2002/95/EY) määräykset. Lisätietoa puhelimen REACH-vaatimustenmukaisuudesta saat verkko-osoitteesta VASTUUNRAJOITUS Mikäli sovellettava lainsäädäntö ei sitä nimenomaisesti kiellä, irtisanoudumme täten kaikista ehdoista, takuista, väittämistä ja kaikenlaisista julkilausutuista tai -lausumattomista tuotetakuista, mukaan lukien ehdoista, takuista, väittämistä ja tuotetakuista koskien tuotteen kestävyyttä, soveltuvuutta tiettyyn käyttöön, virheettömyyttä, myyntikelpoisuutta, loukkaamattomuutta, laadukkuutta ja omistusoikeutta, tai jotka syntyvät säädöksen tai vakiintuneen tavan tai kauppatavan mukaisesta käytännöstä, sekä liittyen laitteeseen tai sen käyttöön tai ohjelmiston, laitteiston, palvelun tai tässä asiakirjassa mainitun kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun toimintaan tai toimimattomuuteen. Sinulla voi olla muita oikeuksia maakohtaisten säädösten perusteella. Joillakin lainkäyttöalueilla ei ole luvallista sanoutua irti tai rajoittaa julkilausumattomia takuita ja ehtoja. Sikäli kuin laki sen sallii, rajaamme täten kaikki laitteeseen liittyvät julkilausumattomat takuut ja ehdot, sikäli kuin niistä irtisanoutuminen on kiellettyä mutta niiden rajaaminen sallittua, yhdeksäänkymmeneen (90) päivään laitteen tai tarvikkeen ostohetkestä.

12 VASTUUNRAJOITUS Niin laajalti kuin paikallinen lainsäädäntö sen sallii, Zound Industries ei vastaa mistään vahingosta, joka liittyy tähän laitteeseen tai sen käyttöön tai ohjelmiston, laitteiston, palvelun, kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun tai tässä asiakirjassa mainitun kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun toimintaan tai toimimattomuuteen, mukaan lukien seuraavat vahingot: suora, tuottamuksellinen, esimerkillinen, oheis-, epäsuora tai erityinen vahingonkorvaus, rangaistussakko tai henkisestä kärsimyksestä määrättävä vahingonkorvaus, saamatta jääneisiin tuottoihin liittyvä vahingonkorvaus, odotettujen säästöjen saamatta jääminen, liiketoiminnan keskeytyminen, liiketietojen menetys, liiketilaisuuksien menetys tai datan vaurioituminen tai menetys, datansiirron epäonnistuminen, laitteen sovellusten tai niihin liittyvien palveluiden käytössä ilmenevät ongelmat, hukka-aikakustannukset, laitteen tai siihen liittyvien palveluiden tai verkkopalveluiden käyttöhäiriöt, korvaavan laitteen hankintakustannukset, suoja-, toimitila- tai palvelukustannukset, pääomakustannukset tai muut vastaavat rahalliset menetykset riippumatta siitä, olivatko kyseiset vahingot ennakoitavissa vai ennakoimattomia, ja vaikka Zound Industries olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Niin suuressa laajuudessa kuin sovellettava lainsäädäntö tämän sallii, Zound Industriesilla ei ole muuta sopimus- tai rikkomusperusteista tai muuta velvoitetta tai korvausvastuuta sinulle, ei myöskään huolimattomuuteen tai ankaraan vastuuseen perustuen. Tässä ilmoitettuja rajoituksia, irtisanoutumisia ja vastuuvapautuksia sovelletaan: (a) riippumatta nostamasi oikeusjutun tai vaateen luonteesta, olipa syynä esim. sopimusrikkomus, huolimattomuus, rikkomus, ankara vastuu tai muu juridinen teoria, ja ne pysyvät voimassa tämän sopimuksen oleellisenkin rikkomuksen tai keskeisen tarkoituksen tai tässä ilmaistun oikeussuojakeinon toteutumatta jäämisen jälkeen; ja (b) Zound Industriesiin ja sen tytäryhtiöihin, niiden seuraajiin, oikeudenhaltijoihin, agentteihin, toimittajiin (myös verkkopalveluiden tarjoajiin), valtuutettuihin jälleenmyyjiin (myös verkkopalveluiden tarjoajiin) ja niiden johtajiin, työntekijöihin ja alihankkijoihin. Edellä mainittujen rajoitusten ja irtisanoutumisten lisäksi todetaan, ettei kenelläkään Zound Industriesin tai sen tytäryhtiön johtajalla, työntekijällä, agentilla, jälleenmyyjällä, toimittajalla tai alihankkijalla ole puhelimeesi liittyviä vastuita. Kaikki viittaukset laitteeseen pitävät sisällään myös sen oheistarvikkeet ja akun. TAKUU Omaa aluettasi koskevia takuutietoja löydät verkko-osoitteesta Zound Industries Smartphones AB, Torsgatan 2, Stockholm Sweden Verkkosivu: Verkkosivuilla on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi. 011.

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-601 Käyttöohje VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-34W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900

Käyttöoppaasi. NOKIA BH-900 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

POLAR EQUINE -VYÖ. Pikaopas

POLAR EQUINE -VYÖ. Pikaopas POLAR EQUINE -VYÖ Pikaopas 1. PAKETIN SISÄLTÖ 1. Vyö: Vyön kääntöpuolella olevat muoviset elektrodipinnat (A, B) havaitsevat sykkeen. Tasku (C) suojaa sykesensoria iskuilta ja naarmuilta sekä estää sitä

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Turvallisuus-, sääntely- ja lakisääteiset tiedot

Turvallisuus-, sääntely- ja lakisääteiset tiedot Turvallisuus-, sääntely- ja lakisääteiset tiedot Turvallisuus-, sääntely- ja lakisääteiset tiedot Turvallisuutta koskevat tiedot Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja mobiiliviestintälaitteiden turvallisesta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-78Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-301 2 7 1 3 4 5 6 8 9251893/1 9 1 10 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-51Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Käyttöohje

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Käyttöohje POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Käyttöohje Polar WearLink -sykesensori Bluetooth -ominaisuudella SUOMI Tämä käyttöohje sisältää Bluetooth -ominaisuudella varustetun Polar WearLink -sykesensorin

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

ja HUAWEI ovat Huawei Technologies Co., Ltd:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä ohjeessa mainitut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.

ja HUAWEI ovat Huawei Technologies Co., Ltd:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä ohjeessa mainitut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Copyright 2007 Huawei Technologies Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Mitään tämän ohjeen osaa ei saa toisintaa tai välittää missään muodossa tai millään keinoilla ilman Huawei Technologies Co., Ltd:n

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI

TAD-10082MK2 FINNISH / SUOMI TAD-10082MK2 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta

Lisätiedot

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje 9230632 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-5B noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Omistajan käsikirja 1

Omistajan käsikirja 1 Omistajan käsikirja 1 Hei! Tervetuloa Polaroid -perheeseen! Tämä käyttöohje käy lyhyesti läpi uuden Mini-tulostimesi. Lisätietoja ja teknistä tukea saat avuliaalta tiimiltämme osoitteessa cspolaroid@camarketing.com.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI

TAQ-10182 FINNISH / SUOMI TAQ-10182 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Langattomasti ladattava Nokia Luna (BH-220) -käyttöohje

Langattomasti ladattava Nokia Luna (BH-220) -käyttöohje Langattomasti ladattava Nokia Luna (BH-220) -käyttöohje 1.0. painos 2 Johdanto Tietoja kuulokkeesta Nokia Luna Bluetooth Headset kuulokkeella voit hallita puheluja myös käyttäessäsi kahta puhelinta samanaikaisesti.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-703 Käyttöohje. 9207482 1. painos / FI

Nokia Bluetooth-HF BH-703 Käyttöohje. 9207482 1. painos / FI Nokia Bluetooth-HF BH-703 Käyttöohje 9207482 1. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että HS-106W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Käyttöohje

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Käyttöohje POLAR s3+ STRIDE SENSOR Käyttöohje 1. 2. 3. 4. 5. SUOMI Onnittelut! Polar s3+ -juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

LANGATON ULKOSIREENI EWS2

LANGATON ULKOSIREENI EWS2 LANGATON ULKOSIREENI EWS2 Langaton ulkosireeni EWS2 on ulkoisella virtalähteellä toimiva sireeni, joka on varustettu sisäänrakennetulla langattomalla EW1-moduulilla. EW1-moduuli yhdistyy langattomasti

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Suomi Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 Tiedot turvallisuudesta ja määräyksistä Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Onnittelut! Polar s3-juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot