LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT"

Transkriptio

1 LONDON TURVALLISUUS- JA OIKEUDELLISET TIEDOT

2 SISÄLLYSLUETTELO 002. OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS 003. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET 006. HÄTÄPUHELU 006. PUHDISTUS JA HUOLTO 007. FCC-VIESTINTÄVIRASTON VAATIMA LAUSUNTO 007. SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) 008. CE SAR - VAATIMUSTENMUKAISUUS 009. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 010. TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ 010. VASTUUNRAJOITUS 011. TAKUU 001.

3 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS 2015 Zound Industries Smartphones AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljempänä tässä tekstissä käytetään Zound Industries Smartphones AB:stä lyhennettä Zound Industries. Marshall, Marshall Amps, niiden logot, Marshallin visuaalinen ulkoasu sekä tässä tekstissä esiintyvä yritys- ja tuoteidentiteetti ovat Marshall Amplification PLC:n tavaramerkkejä, ja niiden käyttö ilman lupaa on kielletty. Kaikkiin viittauksiin Marshalliin, Marshall Ampsiin, logoihin ja Marshallin visuaaliseen ulkoasuun on saatu Marshall Amplification PLC:n lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta, ja niiden luvaton käyttö on kielletty. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa ilman Zound Industriesin ennalta myöntämää lupaa. Tässä ohjekirjassa kuvattu puhelimesi saattaa sisältää tekijänoikeuden alaisia ja lisenssin alaisia ohjelmistoja. Kukaan ulkopuolinen taho ei saa millään tavalla kopioida, jaella, muokata, purkaa, hajottaa osiinsa, dekryptata, takaisinmallintaa, liisata, siirtää toisella tai alilisensoida tällaisia ohjelmistoja tai koneistoa, paitsi jos voimassa oleva lainsäädäntö kieltää tällaiset rajoitukset. Jotkin puhelimesi ja sen tässä ohjekirjassa mainittujen oheistarvikkeiden ominaisuudet ovat riippuvaisia paikallisen verkon asennetuista ohjelmistoista, kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voi aktivoida tai niiden käytölle voi olla verkko-operaattorista johtuvia rajoituksia. Tästä johtuen on mahdollista, etteivät tämän asiakirjan kuvaukset täysin vastaa omaa puhelintasi tai sen oheistarvikkeita. Zound Industries pidättää oikeuden muuttaa tähän ohjekirjaan tai puhelimeesi sisältyviä teknisiä tietoja ja muita tietoja ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvoitteita. Zound Industries ei vastaa tätä puhelinta käyttäen ladattujen tuotteiden laillisuudesta ja laadusta, mukaan lukien tekijänoikeudella suojattu teksti, kuvat, musiikki, elokuvat ja verkosta hankitut sovellukset. Zound Industries ei vastaa seuraamuksista, joita aiheutuu verkosta hankittujen sovellusten asennuksesta. Kaikkien puhelimesi käyttäjien tulee noudattaa voimassa olevia vienti- ja tuontimääräyksiä, ja heidän tulee hankkia tarvittavat viranomaisluvat viedäkseen tai tuodakseen puhelimesi sekä sen sisältämät ohjelmistot ja tekniset tiedot maasta tai maahan. Lisää omaa aluettasi koskevia oikeudellisia tietoja löydät verkko-osoitteesta Tarkempia tietoja yhteistyökumppaneista ja lisensoinnista saat verkko-osoitteesta 002.

4 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET Tässä osiossa on tärkeää Marshall London -puhelimen (jäljempänä puhelin ) käyttöohjeisiin liittyvää tietoa. Osio sisältää myös tietoa puhelimen turvallisesta käytöstä. Lue nämä tiedot huolella ennen puhelimen käyttöä. Löydät puhelimesi täydelliset käyttöohjeet täältä: Kun jäljempänä viitataan puhelimen käyttöön, ilmaus kattaa myös puhelimen latauksen riippumatta siitä, onko puhelin päällä vai pois päältä. Pidä puhelin ja sen oheistarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää puhelinta ilman valvontaa. Pienet oheistarvikkeet, kuten akku tai laturi, voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Älä käytä puhelinta ajaessasi. Puhelimen näyttö voi hajota puhelimen pudotessa tai saadessa voimakkaan iskun. Älä käytä puhelinta, jonka näyttö on hajonnut tai halkeillut, loukkaantumisvaaran vuoksi. Huomaa, että kosketusnäyttö reagoi parhaiten kevyeen sormenpään tai ei-metallisen styluksen kosketukseen. Liiallisen voiman tai metallisen esineen käyttö kosketusnäytöllä voi vahingoittaa näyttöä. Älä maalaa puhelintasi. Maali voi tukkia puhelimen liikkuvia osia tai ilmanvaihtoaukkoja ja näin estää puhelimen normaalin käytön ja toiminnan. Käytä yksinomaan hyväksyttyä akkua ja laturia välttääksesi räjähdysriskin. Noudata USB-kaapelin käytössä tarkoin verkossa tarjolla olevan käyttöohjekirjan ohjeita. Muutoin on olemassa riski, että puhelimesi tai tietokoneesi vaurioituu. Älä käytä puhelinta ukonilmalla sen ollessa latauksessa välttyäksesi salaman mahdollisesti aiheuttamalta vaaralta. Puhelimesi on radiotaajuusmääräysten mukainen, kun käytät sitä lähellä korvaa tai 1 cm:n etäisyydellä vartalosta. Varmista, että puhelimen oheistarvikkeet, kuten kotelo, eivät sisällä metalliosia. Pidä puhelin 1 cm:n etäisyydellä kehostasi, jotta tämän ohjekirjan vaatimukset täyttyvät. Kun käytät puhelinta, älä koske sen antennia. Antennin koskettaminen vaikuttaa puheluiden ja viestinnän laatuun ja kasvattaa virrankulutusta. Tämä johtaa puheajan ja valmiusajan lyhenemiseen. Lääketieteellisiä implantteja (sydän-, insuliini-, jne.) käyttävien potilaiden tulee pitää puhelinta vähintään 15 cm:n etäisyydellä implantista ja soittaessaan pitää puhelinta vastakkaisella puolella kehoa. Sammuta puhelin korkeatarkkuuksisten elektronisten laitteiden läheisyydessä. Puhelimesi saattaa vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan. Älä sijoita puhelintasi tai sen oheistarvikkeita säiliöön, jossa on vahva elektromagneettinen kenttä. Älä sijoita magneettista tallennusvälinettä puhelimen lähelle. Puhelimesi säteily saattaa poistaa siihen tallennetut tiedot. Noudata langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kunnioita toisten yksityisyyttä ja juridisia oikeuksia langattomia laitteita käyttäessäsi. 003.

5 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET Sammuta puhelin tilanteissa, joissa puhelimen käyttö on kielletty, äläkä käynnistä tai käytä puhelinta tilanteissa, joissa puhelimen tai muun langattoman laitteen käyttö saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. Sammuta puhelin lentokoneessa. Puhelimesi saattaa häiritä lentokoneen hallintalaitteita. Noudata sairaaloiden ja terveydenhoidon yksiköiden sääntöjä ja määräyksiä. Sammuta puhelin lääketieteellisten koneiden ja laitteiden läheisyydessä. Älä käytä puhelinta lentokoneessa, sairaalassa, huoltoasemalla tai autokorjaamolla. Älä sijoita puhelintasi kuumaan paikkaan tai käytä sitä paikassa, jossa on syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemalla. Pidä huoneenlämpö välillä 0 40 C silloin, kun puhelimesi on latauksessa. Pidä ympäristön lämpö välillä C silloin, kun puhelin on käytössä ja saa virtansa akusta. Puhelin, akku ja laturi eivät ole vedenkestäviä. Pidä ne kuivina ja vältä puhelimen käyttöä kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa. Suojaa puhelinta, akkua ja laturia vedeltä ja vesihöyryltä ja estä niiden tahallinen tai tahaton kastuminen ja pesu. Älä yritä purkaa puhelinta, sen akkua tai oheistarvikkeita osiinsa. Vain valtuutettu henkilö saa huoltaa tai korjata puhelinta, sen akkua tai oheistarvikkeita. KUULOVAURION EHKÄISY Korkean äänenvoimakkuuden ja kuulokkeiden käyttö saattaa aiheuttaa kuulovaurioita. Pienentääksesi kuulovaurion riskiä laske kuulokkeiden äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle. Noudata näitä suosituksia kaikkien kannettavien äänentoistolaitteiden käytössä: Säädä äänenvoimakkuutta aina pienemmälle ennen kuulokkeiden yhdistämistä puhelimeen. Aseta äänenvoimakkuus hiljaisessa ympäristössä ja valitse alhaisin äänenvoimakkuus, jolla kuulet riittävän hyvin. Kuulokkeita käyttäessäsi säädä äänenvoimakkuutta hiljaisemmalle, jos et kuule ympärilläsi olevien puhetta kuulokkeista tulevan äänen ylitse tai jos ympärilläsi olevat ihmiset kuulevat kuulokkeista tulevan äänen. Rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa. Äänenvoimakkuuden noustessa mahdolliseen kuulovaurion syntyyn menee vähemmän aikaa. Älä kuuntele voimakkuudella, joka tuntuu epämiellyttävältä. Jos koet korvien soimista, kuulet muiden puheen vaimennettuna tai koet tilapäisiä kuulo-ongelmia, lopeta kuulokkeiden käyttö ja hakeudu lääkäriin. Tämä varoituslause on standardin EN :A2 edellyttämä. Huomautus: Ranskan markkinoille: tämän puhelimen kuulokkeet noudattavat Ranskan terveyslainsäädännön lainkohdan L äänenpainetasoa koskevia vaatimuksia, joista määrätään myös standardeissa EN : 2000 ja/tai EN :

6 005. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET AKKU JA LATURI Käytä ainoastaan Zound Industriesin tämän mallin kanssa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja oheistarvikkeita. Muun akun, laturin tai oheistarvikkeen käyttö saattaa mitätöidä puhelimesi takuun, rikkoa määräyksiä ja lainsäädäntöä sekä aiheuttaa vaaran. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoa hyväksyttyjen akkujen, laturien ja oheistarvikkeiden saatavuudesta omalla alueellasi. Irrota laturi virtalähteestä ja puhelimesta, kun puhelin ei ole latauksessa. Akku voidaan ladata ja kuluttaa käytössä satoja kertoja ennen, kuin sen käyttöikä umpeutuu. Kun valmiusaika ja puheaika käyvät tavallista lyhyemmiksi, vaihda akku uuteen. Käytä laturin tuotetiedoissa ilmoitettua virtalähdettä. Sopimaton jännite voi aiheuttaa tulipalon tai laturin toimintahäiriön. Älä yhdistä akun napoja johtimiin, kuten metalliesineisiin, avaimiin tai koruihin. Huomaa, että metalliesineet (kolikot, avaimet, korut, liittimet, kynät) voivat joutua tällä tavoin kosketuksiin akun napojen kanssa vahingossa esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Jos tällainen samanaikainen kosketus molempiin napoihin syntyy, akku saattaa mennä oikosulkuun ja aiheuttaa palovamman tai muun henkilö- tai esinevahingon. Älä pura, murskaa, lävistä, silppua tai muutoin yritä muuttaa akun muotoa. Älä kohdista akkuun kovaa painetta. Tämä saattaa johtaa akkuliuoksen vuotoon tai sisäiseen oikosulkuun, mikä kuumentaa akun. Jos akkuliuosta vuotaa ulos, huolehdi siitä, ettei se pääse kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos akkuliuosta joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos akku muuttaa muotoaan, sen väri muuttuu tai se kuumenee epänormaalisti ladattaessa tai säilytettäessä, poista se välittömästi käytöstä. Muutoin seurauksena voi olla akkuliuoksen vuoto, ylikuumeneminen, räjähdys tai tulipalo. Jos virtajohto tai laturi on vaurioitunut (esimerkiksi metallilanka näkyy tai rikkoutuu) tai pistoke löystyy, lopeta johdon ja/tai laturin käyttö välittömästi. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku, laturin oikosulku tai tulipalo. Älä altista akkua tulelle, sillä se voi räjähtää. Akku voi räjähtää myös vaurioituessaan. Älä yritä muuntaa tai muokata akkua tai tunkea siihen ylimääräisiä osia, älä upota akkua veteen tai muuhun liuokseen tai altista sitä nesteelle, tulelle, räjähdyksille tai muille vaaratekijöille. Älä koske akkuun tai laturiin märin käsin tai altista niitä vedelle. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku ja käyttäjän saama sähköisku. Vältä pudottamasta puhelinta tai sen akkua. Jos puhelin tai akku putoaa kovalle pinnalle, vie laite tarkistettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun määräysten vastainen käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun vahinkoon. Poista käytetyt akut käytöstä paikallisten määräysten mukaisesti. Puhelin tulee kytkeä ainoastaan laitteisiin, joissa on USB-IF-logo ja jotka ovat läpikäyneet USB-IF-testausohjelman. Laturin nimellisantoteho on DC 5V 1A. Akun mitat [mm] EU:ssa: 79,5 x 38,2 x 20, Isossa-Britanniassa: 50,2 x 42 x 39,9, USA:ssa: 58,2 x 38,2 x 20.

7 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROTOIMET VAROITUS RÄJÄHDYSVAARA, MIKÄLI AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄÄN AKKUTYYPPIIN. POISTA KÄYTETYT AKUT KÄYTÖSTÄ OHJEIDEN MUKAISESTI. Lisää omaa aluettasi koskevia turvallisuustietoja löydät verkko-osoitteesta HÄTÄPUHELU Puhelimellasi voi soittaa hätäpuhelun kuuluvuusalueella. Yhteyttä ei kuitenkaan voida taata kaikissa olosuhteissa. Käyttäjän ei pitäisi olla ainoastaan tämän puhelimen varassa elintärkeän viestinnän suhteen. PUHDISTUS JA HUOLTO Akku ja laturi eivät ole vedenkestäviä. Pidä ne kuivina. Suojaa puhelinta, akkua ja laturia vedeltä ja vesihöyryltä. Älä koske laturiin märin käsin. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku, puhelimen toimintahäiriö ja käyttäjän saama sähköisku. Älä sijoita puhelinta, akkua tai laturia sellaiseen paikkaan, jossa se voi vahingoittua törmäyksen vuoksi. Muutoin seurauksena voi olla akkuliuoksen vuoto, puhelimen toimintahäiriö, ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys. Älä sijoita magneettista tallennusvälinettä, kuten magneettikorttia tai -diskettiä, puhelimen lähelle. Puhelimesi säteily saattaa poistaa siihen tallennetut tiedot. Älä jätä puhelinta, akkua tai laturia erittäin kuumaan tai kylmään paikkaan. Muutoin niiden toiminta voi häiriintyä ja seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys. Kun lämpötila on pakkasella, akun suorituskyky heikkenee. Älä pidä teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kaiuttimien ritilän lähellä. Kaiuttimen magneetti voi vetää niitä puoleensa ja ne saattavat aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Ennen puhelimen puhdistusta tai huoltoa sammuta virta, irrota laturi ja poista akku. Älä käytä puhelimen tai oheistarvikkeiden puhdistukseen kemiallista puhdistusainetta, pulveria tai muuta kemikaalia (kuten alkoholia tai bentseeniä). Muutoin puhelimesi tai oheistarvikkeet saattavat vaurioitua tai voi aiheutua palovaara. Puhdista puhelin ja oheistarvikkeet nihkeällä ja pehmeällä antistaattisella liinalla. Älä pura puhelinta tai sen oheistarvikkeita osiin. Muutoin puhelimen ja sen oheistarvikkeiden takuu mitätöityy, eikä valmistaja vastaa vahingosta. Jos puhelimesi näyttö on haljennut tai säröillä, älä yritä irrottaa haljennutta tai säröillyttä osaa tai koske siihen. Lopeta tällöin puhelimen käyttö kokonaan ja pyydä neuvoa valtuutetulta huoltoliikkeeltä. Tarkempi puhelimen käyttöohje ja tuki verkko-osoitteesta 006.

8 FCC-VIESTINTÄVIRASTON VAATIMA LAUSUNTO Tämä puhelin on Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC:n säännöstön kohdan 15 mukainen. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: - Puhelin ei saa aiheuttaa haitallista interferenssiä. - Puhelimen on siedettävä saapuvaa interferenssiä silloinkin, kun se voi aiheuttaa eitoivottuja toimintoja. Puhelimen antenni(t) eivät saa sijaita tai toimia muun antennin tai lähettimen yhteydessä. Huomautus: Maakoodivalinta on vain Yhdysvaltain ulkopuolisille markkinoille tarkoitetuissa malleissa, eikä sitä ole USA-malleissa. FCC-määräysten mukaisesti kaikki Yhdysvalloissa markkinoidut Wi-Fi-tuotteet on konfiguroitava siten, että niiden käyttö onnistuu ainoastaan Yhdysvalloissa. Tämä puhelin on testein todettu Yhdysvaltain telehallintoviraston FCC:n säännöstön kohdan 15 mukaiseksi Class B ehdot täyttäväksi digitaaliseksi laitteeksi. Ehtojen mukaan laitteella on kohtuullinen suoja haitalliselta interferenssiltä asuintiloihin sijoitettuna. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä suurtaajuusenergiaa, ja jollei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Häiriöiden eli interferenssin esiintymättömyyttä ei voida taata. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimeen (asian voi selvittää sulkemalla ja käynnistämällä laitteen), käyttäjän tulee pyrkiä korjaamaan häiriö seuraavia keinoja käyttäen: - Vastaanottoantennin uudelleensuuntaus ja sijoittaminen toisaalle. - Laitteen sijoittaminen kauemmas vastaanottimesta. - Laitteen liittäminen eri virtapiiriin, mihin vastaanotin on kytketty. - Avun pyytäminen myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta. Jos teet tai teetät tuotteeseen modifikaatioita, joille vaatimuksenmukaisuudesta vastaava taho ei ole antanut nimenomaista hyväksyntäänsä, voit menettää oikeutesi käyttää tuotetta. SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) Tämä puhelin on valtion radioaaltoaltistusta koskevien vaatimusten mukainen. Tämä puhelin on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC:n suurtaajuusenergialle asettamia altistusrajoja. Tämä puhelin on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön, ja se noudattaa FCC:n suurtaajuusaltistukselle asettamia raja-arvoja käytettäessä oheistarvikkeen kanssa, joka ei sisällä metallia ja pitää laitteen vähintään 1 cm:n etäisyydellä kehosta. Käytettäessä muita oheistarvikkeita FCC:n altistusraja-arvot eivät välttämättä alitu. FCC:n asettama SAR-raja-arvo on 1,6 W/kg. FCC:n tälle puhelimelle raportoimat korkeimmat SAR-arvot ovat seuraavat: - Pään alueen SAR: 0,759 W/kg - Kehon SAR: 1,143 W/kg CE:n asettama SAR-raja-arvo on 2,0 W/kg. 007.

9 SUURTAAJUUSALTISTUSTA KOSKEVAT TIEDOT (SAR) CE:n tälle puhelimelle raportoimat korkeimmat SAR-arvot ovat seuraavat: - Pään alueen SAR: 0,418 W/kg - Kehon SAR: 0,790 W/kg Vähentääksesi säteilyaltistusta noudata seuraavia varotoimia: - käytä puhelinta paikassa, jossa signaali on hyvä - käytä hands-free-laitetta - raskaana ollessa käytä puhelinta mahdollisimman kaukana mahan alueelta - käytä puhelinta kaukana intiimialueistasi Puhelimesi on testattu standardin EN :2006 mukaan, ja sille on ollut pakollista suorittaa standardin EN mukaiset audioturvallisuusmittaukset. Puhelimen on testeissä todettu noudattavan äänenpainetasoa koskevia vaatimuksia, joista määrätään standardeissa EN ja/tai EN Kuulokkeiden käytöstä pitkiä aikoja liian kovalla äänenvoimakkuudella voi seurata pysyvä kuulon alenema. CE SAR - VAATIMUSTENMUKAISUUS 0560 Tämä puhelin täyttää EU-vaatimukset (1999/5/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille altistumista. Rajoitukset ovat osa mittavia kansalaisten suojaksi laadittuja suosituksia. Nämä suositukset ovat riippumattomien tieteellisten tutkimuslaitosten kehittämiä ja säännöllisesti arvioimia. Euroopan neuvoston mobiililaitteille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/ kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. Se täyttää International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) -järjestön vaatimukset. Tämä puhelin on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRPin altistusraja-arvot ja eurooppalaisen standardin EN sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen oheistarvikkeiden kanssa käytettäessä. Käytettäessä muita, metalleja sisältäviä oheistarvikkeita ICNIRPin altistusraja-arvot eivät välttämättä alitu. SAR mitataan laitteen ollessa 1 cm:n etäisyydellä vartalosta ja lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla mobiilitaajuusalueilla. Laite on pidettävä 1 cm:n etäisyydellä vartalosta. 008.

10 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Zound Industries Smartphones AB vakuuttaa täten tämän puhelimen täyttävän direktiivin 1999/5/ EY keskeiset vaatimukset ja muut olennaiset määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkko-osoitteesta Seuraavat standardit on huomioitu laitteen valmistuksessa: 1. TERVEYS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN 50566: 2013 EN 50360: 2001 / A1: 2012 EN : 2006 / -2 : 2010 EN 62479: TURVALLISUUS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN : A11: A1: A12: A2: 2013 EN : EN : SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA) Sovelletut standardit: EN V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V RADIOVIESTINNÄN SPEKTRIN KÄYTTÖ (R&TTE-DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 2 KOHTA) Sovelletut standardit: EN V1.8.1 EN V1.6.1 / -2 V1.4.1 EN V9.0.2 EN V1.7.1 EN V6.2.1 / -2 V6.2.1 EN V6.2.1 Huomautus: Tätä puhelinta saa käyttää kaikissa EU-maissa. Noudata kuitenkin käyttöalueen maakohtaista lainsäädäntöä, sillä puhelimen käyttöön saattaa kohdistua rajoituksia joissakin EUmaissa. Ranska: Ulkokäyttö on rajoitettu tehoon 10 mw e.i.r.p. taajuusalueella ,5 MHz. Italia: Yksityiskäyttöön edellytetään lupaa, jos langattomia lähiverkkoja (WAS/RLAN) käytetään omien tilojen ulkopuolella. Julkiseen käyttöön vaaditaan lupa. Luxemburg: Verkon ja palvelun tarjonta on luvanvaraista. Norja: Tämä alakohta ei koske maantieteellistä aluetta 20 km:n säteellä Ny-Ålesundin keskustasta. 009.

11 TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ 010. Ylivedettyä roska-astiaa esittävä symboli puhelimessa (ja sen akuissa ja elektronisissa oheistarvikkeissa) osoittaa, ettei niitä tule hävittää kotitalousjätteen seassa. Älä hävitä puhelinta, akkuja ja elektronisia oheistarvikkeita lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Puhelin, akut ja elektroniset oheistarvikkeet tulee toimittaa sertifioituun keräyspisteeseen kierrätettäviksi tai hävitettäviksi niiden käyttöiän päätyttyä. Lisätietoa puhelimen, akkujen ja elektronisten oheistarvikkeiden kierrätyksestä saat oman alueesi viranomaisilta, kotitalousjätteestä huolehtivalta yritykseltä tai liikkeestä, josta puhelin on ostettu. Puhelimen hävittämistä säätelee EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva WEEEdirektiivi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ja akut erotellaan muusta jätteestä, jotta vaarallisista aineista ympäristölle ja sitä kautta ihmisten terveydelle koituva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN Tämä puhelin täyttää kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006/EY) ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta (RoHS) annetun direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi N:o 2002/95/EY) määräykset. Lisätietoa puhelimen REACH-vaatimustenmukaisuudesta saat verkko-osoitteesta VASTUUNRAJOITUS Mikäli sovellettava lainsäädäntö ei sitä nimenomaisesti kiellä, irtisanoudumme täten kaikista ehdoista, takuista, väittämistä ja kaikenlaisista julkilausutuista tai -lausumattomista tuotetakuista, mukaan lukien ehdoista, takuista, väittämistä ja tuotetakuista koskien tuotteen kestävyyttä, soveltuvuutta tiettyyn käyttöön, virheettömyyttä, myyntikelpoisuutta, loukkaamattomuutta, laadukkuutta ja omistusoikeutta, tai jotka syntyvät säädöksen tai vakiintuneen tavan tai kauppatavan mukaisesta käytännöstä, sekä liittyen laitteeseen tai sen käyttöön tai ohjelmiston, laitteiston, palvelun tai tässä asiakirjassa mainitun kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun toimintaan tai toimimattomuuteen. Sinulla voi olla muita oikeuksia maakohtaisten säädösten perusteella. Joillakin lainkäyttöalueilla ei ole luvallista sanoutua irti tai rajoittaa julkilausumattomia takuita ja ehtoja. Sikäli kuin laki sen sallii, rajaamme täten kaikki laitteeseen liittyvät julkilausumattomat takuut ja ehdot, sikäli kuin niistä irtisanoutuminen on kiellettyä mutta niiden rajaaminen sallittua, yhdeksäänkymmeneen (90) päivään laitteen tai tarvikkeen ostohetkestä.

12 VASTUUNRAJOITUS Niin laajalti kuin paikallinen lainsäädäntö sen sallii, Zound Industries ei vastaa mistään vahingosta, joka liittyy tähän laitteeseen tai sen käyttöön tai ohjelmiston, laitteiston, palvelun, kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun tai tässä asiakirjassa mainitun kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun toimintaan tai toimimattomuuteen, mukaan lukien seuraavat vahingot: suora, tuottamuksellinen, esimerkillinen, oheis-, epäsuora tai erityinen vahingonkorvaus, rangaistussakko tai henkisestä kärsimyksestä määrättävä vahingonkorvaus, saamatta jääneisiin tuottoihin liittyvä vahingonkorvaus, odotettujen säästöjen saamatta jääminen, liiketoiminnan keskeytyminen, liiketietojen menetys, liiketilaisuuksien menetys tai datan vaurioituminen tai menetys, datansiirron epäonnistuminen, laitteen sovellusten tai niihin liittyvien palveluiden käytössä ilmenevät ongelmat, hukka-aikakustannukset, laitteen tai siihen liittyvien palveluiden tai verkkopalveluiden käyttöhäiriöt, korvaavan laitteen hankintakustannukset, suoja-, toimitila- tai palvelukustannukset, pääomakustannukset tai muut vastaavat rahalliset menetykset riippumatta siitä, olivatko kyseiset vahingot ennakoitavissa vai ennakoimattomia, ja vaikka Zound Industries olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Niin suuressa laajuudessa kuin sovellettava lainsäädäntö tämän sallii, Zound Industriesilla ei ole muuta sopimus- tai rikkomusperusteista tai muuta velvoitetta tai korvausvastuuta sinulle, ei myöskään huolimattomuuteen tai ankaraan vastuuseen perustuen. Tässä ilmoitettuja rajoituksia, irtisanoutumisia ja vastuuvapautuksia sovelletaan: (a) riippumatta nostamasi oikeusjutun tai vaateen luonteesta, olipa syynä esim. sopimusrikkomus, huolimattomuus, rikkomus, ankara vastuu tai muu juridinen teoria, ja ne pysyvät voimassa tämän sopimuksen oleellisenkin rikkomuksen tai keskeisen tarkoituksen tai tässä ilmaistun oikeussuojakeinon toteutumatta jäämisen jälkeen; ja (b) Zound Industriesiin ja sen tytäryhtiöihin, niiden seuraajiin, oikeudenhaltijoihin, agentteihin, toimittajiin (myös verkkopalveluiden tarjoajiin), valtuutettuihin jälleenmyyjiin (myös verkkopalveluiden tarjoajiin) ja niiden johtajiin, työntekijöihin ja alihankkijoihin. Edellä mainittujen rajoitusten ja irtisanoutumisten lisäksi todetaan, ettei kenelläkään Zound Industriesin tai sen tytäryhtiön johtajalla, työntekijällä, agentilla, jälleenmyyjällä, toimittajalla tai alihankkijalla ole puhelimeesi liittyviä vastuita. Kaikki viittaukset laitteeseen pitävät sisällään myös sen oheistarvikkeet ja akun. TAKUU Omaa aluettasi koskevia takuutietoja löydät verkko-osoitteesta Zound Industries Smartphones AB, Torsgatan 2, Stockholm Sweden Verkkosivu: Verkkosivuilla on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi. 011.

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin

Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava langaton MD-12-kaiutin Sisältö Turvallisuus 3 Aloittaminen 4 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 4 Lataa kaiutin

Lisätiedot

Nokia 1600 -käyttöohje. 9239734 2. painos

Nokia 1600 -käyttöohje. 9239734 2. painos Nokia 1600 -käyttöohje 9239734 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-64 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 108. 1.3. painos FI

Käyttöohje Nokia 108. 1.3. painos FI Käyttöohje Nokia 108 1.3. painos FI Käyttöohje Nokia 108 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Käytön aloitus 4 Näppäimet ja osat 4 Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen 4 Aseta muistikortti paikalleen 6 Lataa

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21)

Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. painos FI Käyttöohje Microsoft Portable Power (DC-21) Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5 Lataa kannettava

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18

Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18 Käyttöohje Nokia Universal Portable USB Charger DC-18 1.3. painos FI Osat Opi tuntemaan kannettava laturisi. 1 Mikro-USB-portti 2 Liittimen kädensija 3 Akun varaustason ilmaisin 4 Laturiliitäntä 5 USB-kaapeli

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19

Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 1.1. painos FI Käyttöohje Kannettava Nokia USB-yleislaturi DC-19 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja kannettavasta laturista 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

GT-S5830. Pikaopas. Lisätietoja saat laitteen käyttöoppaasta, joka löytyy osoitteesta www.samsungmobile.com.

GT-S5830. Pikaopas. Lisätietoja saat laitteen käyttöoppaasta, joka löytyy osoitteesta www.samsungmobile.com. GT-S5830 Pikaopas Lisätietoja saat laitteen käyttöoppaasta, joka löytyy osoitteesta www.samsungmobile.com. Kiitos, että hankit Samsung-laitteen. Tällä laitteella voit Samsungin erinomaisen ja edistyneen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 7070 PRISM http://fi.yourpdfguides.com/dref/823033

Käyttöoppaasi. NOKIA 7070 PRISM http://fi.yourpdfguides.com/dref/823033 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SGH-U600B http://fi.yourpdfguides.com/dref/3377557

Käyttöoppaasi. SAMSUNG SGH-U600B http://fi.yourpdfguides.com/dref/3377557 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje. 9248178 1. painos

Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje. 9248178 1. painos Nokia 2610 -puhelimen käyttöohje 9248178 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että RH-86-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nokia Internet-tikku CS-17. 2.0. painos

Nokia Internet-tikku CS-17. 2.0. painos Nokia Internet-tikku CS-17 2 1 3 2.0. painos 4 5 6 7 8 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RD-13- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike

Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike Käyttöohje Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike 1.4. painos FI Tietoja langattomasta lataavasta autopidikkeestä Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidikkeen avulla

Lisätiedot

Nokia 2720 fold -käyttöohje

Nokia 2720 fold -käyttöohje Nokia 2720 fold -käyttöohje 9216124 1. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 SIM-kortin ja akun asentaminen 5 Akun lataaminen 5 Antenni 6 Kuuloke 6 Magneetit ja magneettiset kentät

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi. Bea-fon SL560/SL450

Käyttöopas Suomi. Bea-fon SL560/SL450 Käyttöopas Suomi Bea-fon SL560/SL450 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL560:n/SL450:n ostamisesta! Lue nämä tiedot ennen puhelimen käyttämistä, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme vastaa

Lisätiedot

Käyttöohje Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Käyttöohje Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Käyttöohje Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. painos FI Käyttöohje Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Sisältö Turvallisuus 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat

Lisätiedot

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas 9216663 1. painos FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RD-10-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

Nokia C2-01 -käyttöohje

Nokia C2-01 -käyttöohje Nokia C2-01 -käyttöohje 1.2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Tietoja laitteestasi 5 Verkkopalvelut 5 Alkuvalmistelut 7 Näppäimet ja osat 7 SIM-kortin ja akun asentaminen 7 Aseta muistikortti paikoilleen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄ OPAS XP1300 CORE. Suomi

KÄYTTÄJÄ OPAS XP1300 CORE. Suomi KÄYTTÄJÄ OPAS XP1300 CORE Suomi Copyright 2009 Sonim Technologies, Inc. SONIM ja Sonimin logo Sonim Technologies Inc:n tavaramerkkejä. Muut yrityksen nimet ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-200 Käyttöohje 1 9246086 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-58W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Kiitos, kun valitsit Bea-fon C30-puhelimen

Kiitos, kun valitsit Bea-fon C30-puhelimen Käyttöopas Kiitos, kun valitsit Bea-fon C30-puhelimen Tämä käyttöopas sisältää yleisiä tietoja laitteesta ja sen käytöstä. Yleisiä tietoja Tämä värinäytöllinen puhelin on suunniteltu käytettäväksi 2G GSM-verkkoympäristössä.

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

G9 / G9 PowerSet. Käyttöohje

G9 / G9 PowerSet. Käyttöohje G9 / G9 PowerSet Käyttöohje SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. SCALA RIDER G9 :n lataaminen... 4 3. CARDO COMMUNITY -WEBSIVUT JA ONE+8 -PUHEYHTEYS... 5 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 5 4.1 scala rider G9:n ASENNUS KYPÄRÄÄN..................

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210 Käyttöohje Suomi Bea-fon S200/S210 Yleistä Onnittelut Bea-fon S200/S210:n ostamisen johdosta! Ole hyvä ja lue nämä tiedot ennen kuin käytät puhelinta, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Emme ole

Lisätiedot