Maalaustyö ja välineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalaustyö ja välineet"

Transkriptio

1 Maalaustyö ja välineet Henkilöstö, ammattitait ja välineet Maalaustyö Krrsinestmaalaustyön tekijällä n ltava työn edellyttämä ammattitait ja -välineet. Erityistapauksissa vidaan vaatia saadun ammattikulutuksen sittamista tai hyväksytyn järjestön sertifiinti. Hyvällä työntekijällä n hyvät välineet ja niiden kunnsta myös hulehditaan. Hyvän lpputulksen kannalta n myös välttämätöntä, että työntekijöillä n riittävät tiedt vaaditusta laatutassta, välineistä, maaliaineista sekä niiden käyttöminaisuuksista ja lsuhdevaatimuksista. Maalaustyö suritetaan maalaustyöselsteen ja standardin SFS-EN ISO mukaisesti. Maalaustyössä tulee nudattaa maalien tuteselsteissa annettuja työtapja lsuhdehjeita sekä pääll maalausväliaikja. Tuteselsteiden ja käyttöturvallisuustiedtteiden tulee lla maalarien käytettävissä ja heidän tulee tutustua niihin ennen työn alittamista. Maalaustyö tehdään puhtaalle, esikäsitellylle pinnalle mahdllisimman pian puhdistuksen jälkeen ennen pinnan uudelleen likaantumista, rustumista tai hapettumista. Maali ja tarvittaessa myös kvete sekitetaan tasalaatuiseksi, kaksikmpnenttimaaliin lisätään kvete ikeassa sekitussuhteessa ja maali hennetaan tarvittaessa käyttövisksiteettiin. Maalin tulee lla ikeassa käyttölämpötilassa. Maali levitetään tasaiseksi kerrkseksi vaadittuun kalvnpaksuuteen. Kerrspaksuutta seurataan märkäkalvmittarilla. Terävät reunat, nurkat, ntsiklt ja vastaavat krrsiherkät khdat vahvistetaan tarvittaessa sivellinmaalauksella. Kunkin maalikerrksen kuivuttua suritetaan tarkistusmittaus kuivakalvmittarilla ja mittaustulkset kirjataan. Tämä maalauskertjen välillä tehtävä mittaus n tarpeellinen, kska kalvn kasvattaminen pintamaalilla vi lla vaikeaa ja kallista, palsujamaalauksessa luvatntakin. Pintamaalin peittävyyden varmistamiseksi, varsinkin keltaisia ja punaisia värisävyjä käytettäessä, n viimeistä edellinen maalikalv varminta maalata samaa sävyaluetta levalla, pintamaalia vaaleammalla phja- tai välimaalilla. Seuraava maalikerrs levitetään edellisen kerrksen kuivuttua. Js maksimipäällemaalausväliaika n ylittynyt, pinta n käsiteltävä maalauskuntn esim. himalla. Sujaimet Maalaustöissä n käytettävä siihen sveltuvia sujaimia. Sujavarusteet vat yksi maalarin perustarpeista. Varusteiksi maalari tarvitsee haalarit (hupulla, js mahdllista), huppu (js ei haalareissa), turvakengät, hanskat (materiaalina esimerkiksi nitriili), hengityssujain (jhn sisältyy hiukkas -ja aktiivihiilisudattimet) ja ilmatiiviit silmäsujaimet tai vaihtehtisesti kk

2 naaman peittävä hengityssujain/maski yhdistelmä (kuvassa). Suihkupuhdistajalla n edellisten lisäksi raitisilmalla varustettu sujakypärä (kuvassa). Maalaustavat Märkämaalaus Sively- ja telamaalaus Sively Sivelymaalaus n maalinlevittämistä siveltimellä. Siveltynä maali saadaan tunkeutumaan hyvin kappaleen pintaan. Sivelyä käytetään myös katvepaikkjen ja sisä- ja ulkkulmien tms. vahvistusmaalaukseen. Telaus Telaus n maalin levitystä telaamalla. Telausta käytetään melk harvin krrsinestmaalauksessa. Telausta vidaan käyttää maalin levittämiseen kappaleen pintaan mutta se tarvitsee tasittaa esim. siveltimellä levityksen jälkeen Kast ja valelumaalaus Kastmaalaus Kastmaalaus n maalausta kastamalla kappale maaliin. Kastmaalaus n menetelmänä yksinkertainen. Lpputulksessa n kuitenkin sallittava hiukan valumia ja tippumiskhdissa maalipisarita. Valelumaalaus Valelumaalaus n kappaleen pinnittamista maalia valelemalla. Valelumaalauksella saadaan käytännössä sama maalaustuls kuin kastmaalauksella. Ruiskumaalaus Sumuttavissa menetelmissä maali hajtetaan pieniksi pisariksi ja puhalletaan maalattavaan pintaan. Sumuttavia menetelmiä vat: - suurpaineruiskutus - matalapaine- eli sivuilmaruiskutus - sähköstaattinen ruiskutus

3 Vertailtaessa sumuttavia maalinlevitysmenetelmiä n harkittava tarkin niiden etuja ja haittja maalausjärjestelmään ja maalattavaan khteeseen nähden. Suurpaineruiskutus Suurpaineruiskutuksesta käytetään myös nimityksiä krkeapaineruiskutus, ilmatn ruiskutus ja airless ruiskutus. Menetelmässä maali tai lakka puristetaan suuren paineen alaiseksi bar. Purkautuessaan suurpainepistlin pienestä suutinauksta paineinen maali hajaa pieniksi pisariksi ja iskeytyy maalattavaan pintaan. Hukea ja paljn käytetty maalausmenetelmä tellisuudessa Käytetään yleisesti sillin, kun maalattavaa pinta-alaa n paljn, ja se pitää pinnittaa npeasti Vaatii käyttäjältään harjaannusta ja hulellisuutta kun haetaan vähänkin laadukkaampaa pintaa Hulttimenpiteet tärkeät, vähintään päivittäinen puhdistus Saadaan paksujakin kalvvahvuuksia yhdellä maalauskerralla Mahdllisuus myös hajtusilma-avusteiseen maalaamiseen, ei tsin laadultaan vastaa nrmaalia hajtusilmaruiskutusta. Matalapaineruiskutus (sivuilma) Hajitusilmaruisku levittää paineen avulla maalin tai lakan pieniksi pisariksi ja kuljettaa maalattavalle pinnalle. Menetelmällä saadaan hyvin tasainen lpputuls. Ajneuvmaalauksessa yleisin maalin levitystapa Mahdllistaa paremman pinnanlaadun Maalattaessa yksittäiskappaleita edullinen menetelmä Ohiruiskutuksen määrä suuri Sähköstaattinen ruiskutus Sähköstaattisessa ruiskutuksessa n kaksi erilaista menetelmää. Maali vidaan syöttää npeasti pyörivälle lautaselle, jnka pyörimisnpeus saattaa lla 4000 r/min. Keskipakviman vaikutuksesta maalipisarat jakautuvat hienjakiseksi sumuksi. Maalisumu kulkeutuu kahden sähköisesti varatun särmän väliin mudstuneeseen vimakkaaseen sähkökenttään ja varautuu sähköisesti.

4 Tisessa menetelmässä maali syötetään suuttimesta samaan tapaan kuin perinteisessä ruiskumaalauksessa. Erna n se että pistlin suuttimesta ulstulevaan maalisumukenttään n sijitettu krkeajännite-elektrdi. Tämän avulla maalihiukkaset varautuvat sähköisesti. Maalihiukkasten ja maalattavan kappaleen välillä vallitsee sähköinen ptentiaali- eli jänniteer, jka saa erimerkkisesti varautuneet maalihiukkaset kulkeutumaan maalattavalle pinnalle. Ptentiaaliern vaikutuksesta maali kulkeutuu myös maalattavan kappaleen takapinnalle, mikäli kappale n tllisen mutinen, esimerkiksi putkimainen. Yleensä krkeapaineruiskuun lisätty minaisuus Materiaalin menekki pienenee humattavasti nrmaaliin ruiskutukseen verrattuna Ohiruiskutuksen suus vähenee, työtilat pysyvät hieman siistimpinä Hunna pulena verrattuna muihin maalausmenetelmiin, myös työn surittaja n maadittunut jten maalia kertyy enemmän paljaisiin ihn khtiin Js maalattavien kappaleiden maaditus n hun, maali ei hakeudu khteeseensa vaan pölyttää maalaustilaa, sekä työn surittaja saattaa saada pieniä sähköiskuja kskiessaan esim. maalaustelinettä. Hun sähkönjhtavuus ilmenee myös vaihtelevana pinnanlaatuna, tutteissa saattaa lla valumia, ja tisaalta sitten myös kuivia khtia. Laitteet vat hintavia, jten hulln merkitys krstuu entisestään Jauhemaalaus Jauhemaalaus n jauheena levan maalin ruiskuttamista maalattavan kappaleen pintaan. Jauhemaalauksessa käytetään hyväksi jauheen sähköistä varaamista. Jauhemaalaus laitteet kstuvat jauhesäiliöstä, jauhepumpusta, hjausyksiköstä ja pistlista. Pistlit vat krkeajännite- tai kitkavaraavia käsi- tai autmaattipistleja. Jauhesäiliöllä n kaksi tehtävää, timia säiliönä ja pitää jauhe kuhkeana leijutusta varten. Kun jauhe n ruiskutettu kappaleen pintaan tarvitsee se uunittaa kvettuakseen C lämpötilassa. Maalaustyön tarkastus Maalaustyötä ja kk prsessia tulisi valva kk työn ajan. Valvttavia asiita vat työnaikaiset lsuhteet (esikäsittely ja maalaus), esikäsittelyn laatu ja puhtaus, jkaisen maalikalvn ikeanlainen paksuus ja virheettömyys. Valmiin maalaustyön tarkastus alitetaan pintamaalin kuivuttua riittävästi. Tarkistetaan että maalipinta n virheetön eikä siinä le esim. valumia, huksia, kuivaruiskutusta, appelsiinipintaa, halkeilua, maalaamattmia khtia tai rskia. Tarkastusvälineitä - Taskulamppu - Peili - Olsuhdemittari - Kalvnpaksuusmittari

5 - Sulamittari - Karheusmittari - Pölyttömyystesteri - Hukisuustesteri - Vetkelaite - Maalin tuteselste - Värikartta - Tarkastuspöytäkirja Maalausjätteet Maalausjätteiden hävityksestä n annettu yleishjeet maalipurkkien etiketissä ja käyttöturvallisuustiedtteessa. Maalaustyön yhteydessä pystytään työn järjestelyllä ja teknisillä timenpiteillä usein vähentämään jätteiden syntymistä jissain tapauksissa syntynyt jäte pystytään kierrättämään tai muuten hyödyntämään. Jätteiden laadut, mudstumismäärät ja hävitystavat n selvitettävä kunnan jätehultviranmaiselle timitettavassa ympäristöluvan edellyttämässä jätehultilmituksessa. Jätehult/ympäristöviranmaisella n aina lpullinen päätösvalta siitä, vidaank jäte timittaa kaatpaikalle vai pitääkö se viedä ngelmajätteenä hävitettäväksi. Merkityksellisiä asiita vat muun muassa jätteen raskasmetallipitisuus ja liutepitisuus. Jätehulta järjestettäessä n muistettava, että hapettumalla kuivuvaa sideainetta sisältävien tutteiden lähinnä alkydi- ja öljymaalien ruiskutussumu, hintapöly yms. hienjakinen jäte vi spivan hukisena kasana syttyä itsestään. Tällainen jäte n säilytettävä vedellä kstutettuna, kuivattava ulkna tai pltettava välittömästi. Laitteiden pesussa syntyvän jäteveden ja ruiskumaalauskaappien veden jhtamisesta n myös svittava kunnan jätevesiviranmaisten kanssa. Usein edellytetään kiintaineksen sastamista ennen jäteveden jhtamista kunnalliseen viemäriin. Jätehulln järjestämisestä ja jätevesien jhtamisesta annetut määräykset kehittyvät jatkuvasti. Jätehullssa tulee entistä selkeämmin pyrkiä jätteiden mudstumismäärien vähentämiseen ja jätteiden kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Jätevesien jhtamiselle tullaan yleisesti asettamaan entistä tiukempia lupaehtja.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI

ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI Kuluttajien energianeuvnta, Rvaniemen kaupungin rakennusvalvnta ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI - Ohjeita rakentajille - Yleistä ilmanpitävyydestä Rakennusten ilmanpitävyyden merkitys n kasvanut viime aikina

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Metallipintojen teollinen maalaus

Metallipintojen teollinen maalaus Metallipintojen teollinen maalaus T E C H N O L O G Y T O R E L Y O N Metallipintojen teollinen maalaus T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S Metallipintojen teollinen maalaus Toimituskunta

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset 09 87 007 426 varasat@hak.fi Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hak.fi 1 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja Marja

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

KATON MAALAUS. Kattopinnat ulkona

KATON MAALAUS. Kattopinnat ulkona OPAS GUIDE KATON MAALAUS Kattopinnat ulkona 1 Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Tämä opas kertoo kattoihin kohdistuvista yleisistä rasituksista sekä eri katemateriaalien erityisominaisuuksista.

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN?

MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? Kuva 2. Maalauksen tarkoitus on antaa pinnalle kaunis ulkonäkö 1. KORROOSIONESTOTARKOITUS Metallien korroosiota voidaan estää ja hidastaa maalien avulla. Maalien välillä

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

SYNTEETTINEN KUMIMAALI

SYNTEETTINEN KUMIMAALI RUBBER comp SYNTEETTINEN KUMIMAALI AUTON MAALAUSOHJEET Alkuperäinen RUBBERcomp kumimaali on synteettistä erikoiskumipolymeeriseosta, joka muodostaa säätä- ja kulutusta kestävän kerroksen. Kerros on sen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot