Hämeen liitto. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä tiedottaa. joulukuu 2010 SISÄLLYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä 9.12.2010. tiedottaa. joulukuu 2010 SISÄLLYS"

Transkriptio

1 Hämeen liitto joulukuu 2010 tiedottaa Signmark eli Marko Vuoriheimo Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaarissa. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Hämeenlinnan Verkatehtaalle kokoontui torstaina noin 120 osallistujaa Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun Global EAKR-hankkeen ja Hämeen liiton Häme Open Campus ESR -hankkeen järjestämälle Kanta-Hämeen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan -seminaariin. Global -hanke tukee Kanta-Hämeen kehittämisorganisaatioiden, korkeakoulujen ja yritysten hankeanomusten valmistelua, kun tähtäimessä on EU:n rahoitusohjelma (kuten jokin yhteisön toimintaohjelmista) tai vastaava kansainvälinen rahoituslähde. Häme Open Campus -hanke on perustettu kehittämään kantahämäläistä verkostoyhteistyötä, joka mahdollistaa alueen osaamistason nostamisen ja koulutustarjonnan parantamisen kansallisen ja kansainvälisen verkoston avulla sekä edistää tuote-, tuotanto- ja palveluinnovaatioiden syntymistä. SISÄLLYS Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari 1 Vuodesta toiseen ja kohti metropolialuetta 4 Monimuotoinen asuminen tulee säilyttää 5 Yhteistyössä Hämeen liiton kanssa 6 Pietari on Hämeen kansainvälistymisen painopistesuunta 8 Iittalan kunnantalosta kulttuurikeskus 9 Riihimäen nuorisoteatterille kulttuuritunnustus 10 London Calling 11 Pörinää Hämeessä 12 Mitä hyötyä on benchmarkingista? 13 Kaksi miljoonaa euroa ikääntymisen haasteisiin 14 Työmme tuottaa tulosta - valtatien peruskorjaus jatkuu 15 Kuulumisia Vanajavesikeskuksen valmistelusta 15 Uusia kasvoja Hämeen liitossa 17 Kuulutus 17

2 Valtiosihteeri Heljä Misukka opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Projektipäällikkö Helena Lehkonen ja tutkimusjohtaja Heleena Lehtonen Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Innovaatiotoimintaa, EU:ta ja kansainvälisyyttä, koulutusta sekä asumista ja ympäristöä käsitellyt seminaari kokosi nelisenkymmentä omien alojensa asiantuntijaa pohtimaan Hämeen maakunnan kehittämistä ja tulevaisuutta. Pääpuheenvuorot pitivät valtiosihteeri Heljä Misukka opetus- ja kulttuuriministeriöstä, aluetieteen professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta ja Signmark nimellä tunnettu kasvatustieteiden maisteri Marko Vuoriheimo. Hämeen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen Päivän avasi kansanedustaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen tietoiskulla Hämeen alueen koulutusluvuista, joiden perusteella voitiin huomata Kanta-Hämeen seuraavan jäljessä kasvukeskuksia. Koskinen kannusti ripeisiin jatkotoimiin Hämeen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. On puolustettava meillä jo olevia vahvuuksia ja paikattava aukkoja erityisesti osaamisessa ja kansainvälistymisessä. Johannes Koskinen viritti taisteluhenkeä opettajankoulutuslaitoksen säilyttämiseksi maakunnassa. Hämeen liiton vedolla ollaan nimeämässä juuri työryhmää, jonka tehtävänä on helmikuuhun mennessä työstää malli uudentyyppiseksi "Oppimisen ja opetuksen yliopistokeskukseksi" vaihtoehtona Tampereen yliopiston keskittämispyrkimyksille. Nyt tarvitsemme konkreettiset ehdotukset opettajankoulutuksen, ammatillisen opettajankoulutuksen sekä ammattikasvatukseen liittyvän koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi Hämeessä. Siihen pitää kytkeä kansallisesti merkittävät avaukset verkkoopetuksen ja uudenlaisten tietoyhteiskunnan oppimisympäristöjen edistämiseksi. Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen toivoi videotervehdyksessään uteliaisuutta, ennakkoluulottomuutta ja mahdollisuutta ennalta arvaamattomiin ratkaisuihin koulutuksen, tutkimuksen ja talouden vuorovaikutuksella. Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriöstä päätyi Pisa-tulosten brändimerkityksen kautta pohtimaan suomalaisen koulutuksen tehokkaampaa tuotteistamista ja vientiä ulkomaille. Hänen mukaansa kiinnostusta suomalaiseen kouluttamiseen löytyy runsaasti ympäri maailman. Pää koulutusviennille on jo avattu Finpron johdolla. Hämeen alueella myös HAMK on aktivoitunut tällä saralla. Isoksi kysymykseksi tässä kaikessa Misukka nosti tietoyhteiskuntakehityksen ja sen, että siinä ei saa jäädä kouluissa jälkeen. Aluetieteen professori Markku Sotarauta vertasi yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston vuosibudjettia Suomen oloihin ja päätyi toteamaan, että Suomessa toimitaan korkeakoulutuksen saralla haastavissa oloissa. Sotarauta moitti puheessaan suomalaisen korkeakoulumaailman paikallisuutta. Esimerkkinä hän mainitsi sen, että Tampereelta valmistuvat haluavat harvoin menettää Näsinneulan näköpiiristään. Kansainvälistymistä tarvittaisiin enemmän, mutta myös kotimaista yhteistyötä erilaisten korkeakoulujen kesken tutkimuksen, koulutuksen ja henkilöstönvaihdon merkeissä. Sotaraudan mielestä Suomessa ollaan viemässä yliopistoilta kyseenalaistajan roolia, suuntaamalla kehitystä liikaa oikealle, kohti kaupallisuutta ja samalla lähemmäksi ammattikorkeakoulujen kenttää. Opetus ja koulutus -teemasessiossa avointa toimintakulttuuria esitellyt HAMK:n opettajista ja opiskelijoista koostunut porukka käytti esitystään esimerkkinä avoimesta ja osallistavasta toimintakulttuurista. Samaa teemaa jatkoivat Heleena Lehtonen ja Helena Lehkonen opettajankoulutuslaitokselta. Oppimisympäristöjä laajentamalla ja yhteistyöllä voitaisiin tukea opiskelijoiden yrittävyyttä ja yrittäjyyttä. Ympäröivä yhteiskuntakin voi toimia rikastavana oppimisympäristönä. Osallistujakeskusteluissa kävi ilmi tarve konkretisoida Hämeen korkeakoulu- ja yliopistoverkon tulevaisuuden skenaariot ja Finpron hyödyntäminen asian edistämisessä. 3

3 Global -hankkeen vetämissä aamupäivän sekä iltapäivän EU ja kansainvälisyys teemasessioissa lähdettiin puheenjohtaja, Hämeen liiton kehittämispäällikkö, Matti Lipsanen mukaan siitä alkuoletuksesta, että Hämeessä on aika vähän kansainvälisyyttä. Päivän kuluessa tuli kuitenkin ilmi, että maakunta kansainvälistyy nopealla vauhdilla ja askeleita otetaan oikeaan suuntaan. Yritysten innovaatiotoiminnan edistäminen -sessiossa peräänkuulutettiin benchmarkingia poikkitieteellisesti ja siirtymistä markkinoinnista myymiseen. HAMK:sta toivottiin paikallista moottoria mm. innovoinnissa. Teemana oli se, miten ideoita synnytetään ja ennen kaikkea miten niitä viedään eteenpäin. Miten vastata tulevaisuuden asumishaasteisiin ja kuinka saadaan asukkaat mukaan oman asuinympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen, olivat Asuminen ja ympäristö -teemasessiossa puheenjohtajana toimineen Janakkalan kunnan teknisen johtajan Anna-Mari Ahosen johdolla suurimmat esiin nousseet kysymykset. Sessiossa pohdittiin jonkinlaisen asuinalueportaalin perustamista, jonka avulla asukkaiden ja päättäjien olisi mahdollista toimia yhdessä, antaa palautetta, tiedottaa ja innovoida oman asuinalueensa hyväksi. Haluttiin myös perustaa ekologisen asumisen klusteri ja järjestää Hämeen alueella iso asumiseen ja ympäristöön liittyvä tapahtuma. Asiakkaiden osallistaminen järjestelmien kehittämiseen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen hiljaisen tiedon eteenpäin siirtämisessä olivat Sosiaaliset innovaatiot -session kehitysehdotukset. Jotta korkeakoulutuksen ja yritystoiminnan kehittämisen sekä innovoinnin melskeissä ei unohtuisi kolikon kääntöpuoli, Sosiaalikehitys oy:n Antti Pelto-Huikko kertoi lähitutormallista ja siitä kuinka sen avulla saadaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria takaisin oikealle tielle tavalla. Tätä Pelto-Huikko nimitti kohtaamisen innovaatioksi. Esityksestä nousi esille koko päivään hyvin sopiva lause: kouluttamattomuus on hyvä ennuste huonolle elämälle. Tämän voisi laajentaa koskemaan koko maakuntaa. Hämeen Konseptorin esittelyn yhteydessä kuultiin Tampereella toimivan innovaatiotehdas Demolasta johtaja Ville Rauhalan kertomana. Demolan mallia tullaan Innoparkin ohjelmapäällikön Hanna Nordlundin mukaan käyttämään myös Hämeen konseptorissa, mutta toimintamallit sovitetaan hämäläiseen toimintaympäristöön. Tämä tarkoittaa myös muidenkin kuin opiskelijoiden hyödyntämistä toiminnassa sekä eri koulutusasteiden ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Päivän päätti kasvatustieteiden maisteri Marko Vuoriheimo, joka tunnetaan paremmin taiteilijanimellä Signmark. Vuoriheimo kertoi kahden näennäisesti toisilleen vieraan asian yhdistämisestä ja uudenlaisen luovuuden ja innovaatiotoiminnan synnyttämisestä. Yhdistäessään musiikin ja viittomakielen Vuoriheimo kompastui kokonaan uudelle luovuuden alalle, joka osoittautui menestyksekkääksi reseptiksi. Tämä täysin kyynisyydestä vapaa esitys oli oiva päätös seminaarille. Päätösglögikin maistui tämän jälkeen paremmalta. Nyt järjestetystä tapahtumasta aiotaan tehdä jokavuotinen perinne. Ensi vuoden tapahtumasta on tullut jo niin paljon kyselyitä, että tarvetta tällaiselle foorumille tuntuu Hämeessä olevan. Tämän vuoden seminaarin hedelmiä voi jo tuolloin olla näkyvissä. Aloita tänään, älä huomenna, kuten Signmark totesi lopuksi. PS. Häme Open Campus -verkoston ja Hämeen kesäyliopiston uuden vuoden lupaus: suuren suosion saaneet Lasten korkeakoulun tiedeluennot jatkuvat keväällä Seuraa ilmoittelua Hämeen liiton ja Hämeen kesäyliopiston kotisivuilla. 3

4 Vuodesta toiseen ja kohti metropolialuetta VUOSI 2010 rupeaa olemaan paketissa. Se on ollut Hämeen liiton toiminnassa hyvä vuosi. Voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Maakuntavaltuuston asettamat sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan melko hyvin. Liitto on saanut kosolti positiivista palautetta. Hyvälle on tuntunut se, kun liittoamme pidetään innovatiivisena ja uudistushakuisena. Toki kriittistäkin palautetta on tullut. Siitä on syytä ottaa opiksi. Kääritään hihat ja laitetaan kritiikkiä saaneet asiat kuntoon. VUOSI 2011 tulee olemaan maakuntien liittojen kannalta hyvin mielenkiintoinen ja täynnä haasteita. Keväällä on eduskuntavaalit. Hallitusohjelman valmistelut ovat alkaneet lähes joka taholla jo tätä kirjoitettaessa. Näyttää siltä, että meidän on valmistauduttava seuraavalla eduskuntakaudella maakuntareformiin ja maakunnan liittojen roolin ja profiilin merkittävään uudistamiseen. Hämeen liitto ei aio olla ajopuuna tässä prosessissa vaan idearikkaana suunnannäyttäjänä. Ministeri Tapani Töllikin vieraili liitossa kannustamassa meitä reippaisiin uudistuksiin. Vuoden 2011 aikana tulemme testaamaan kuinka yhteistyö uusien Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja Aluehallintovirastojen kanssa todellisuudessa toimii. Alku on osoittautunut odotettua paremmaksi. Yhteistoiminta-alueemme toimivuus Uudenmaan ja Päijät- Hämeen kanssa on saatava teoriasta käytäntöön. Yhteistoiminta-alueen toiminnan valmistelusta olemme saaneet kiitosta, mutta nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Liitto antoi joulukuun alussa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon metropolipolitiikasta (VNS 9 / 2010 vp). Lausunnossa liitto uudisti jälleen aiemmin esittämänsä aluekehitysliittoidean. Edelleen liitto tukeutui OECD:n määritelmään metropolialueesta (OECD 2007), ja esitti, että Kanta-Hämeen tulee kuulua metropolialueeseen. Kasvu tulee Helsinki Hämeenlinna Tampere (HHT) ja Helsinki Forssa Pori (HFP) -akseleilta. Näillä mennään. Suunnat ovat selvät ja maakunta yksimielisesti linjausten takana. Kauniit kiitokset yhteistyökumppaneille, valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä ennen kaikkea viraston tuloksen tekijöille. Hyvän joulun toivotuksin Juhani Honka maakuntajohtaja 4

5 Esittelyssä varapuheenjohtaja Markku Leppälahti: Monimuotoinen asuminen tulee säilyttää Maakuntavaltuuston toinen varapuheenjohtaja Markku Leppälahti vaikuttaa toista kauttaan Hämeen liitossa. Nimenomaan vaikuttaa, sillä hän uskoo, että aktiivisella toiminnalla valtuustossakin pääsee ajamaan asioita haluamaansa suuntaan. Teksti Jenni Mankonen Markku Leppälahti on monessa mukana. Hän asuu Ypäjällä, toimii rikosylikonstaapelina Forssassa ja on aktiivinen keskustalainen paikallispoliitikko. Leppälahti aloittaa 13 vuoden Keskustan Etelä- Hämeen piirin puheenjohtajana ja jatkaa myös puoluehallituksessa. Hän on toiminut kunnanhallituksen puheenjohtajan vuodesta Hämeen liiton luottamushenkilönä hän kokee pääsevänsä vaikuttamaan asioihin. Vaikka valtuuston kokoa kritisoidaan, se ei ole vain kumileimasin. Luottamushenkilö pääsee mielestäni hyvin vaikuttamaan asioihin, vaikka ei olisi hallituksessakaan, mutta aktiivisuutta toki tarvitaan. Maakuntakaavan valmistelun aikana jälleen osoitettiin, että valtuustossa tehdään isoja päätöksiä. Myös hallitustyöskentelyn koen keskustelevaksi ja rakentavaksi, Leppälahti sanoo. Palvelut turvattava syrjäseuduillekin Maakuntakaavan päivitystyö on alkanut ja Leppälahti haluaa nostaa esiin erityisesti kauppakeskusten keskittämisen. Valtakunnan tasolta ohjataan liikaa maakunnan asioita. Nykyisellä menolla Tuulosen kauppakeskusta ei olisi perustettu, vaikka juuri sen avulla palvelut on saatu säilytettyä harvaanasutulla seudulla. En hyväksy sitä, että ihmiset pakotetaan asumaan radan varteen ja päällekkäin. Monimuotoinen asuminen täytyisi säilyttää. Niille, jotka haluavat asua syrjemmässä täytyy antaa siihen mahdollisuus takaamalla peruspalvelut, joihin lasken ehdottomasti myös laajakaistan. Sitä voi verrata postipalveluihin ja sen tulisi olla jokaisen saatavilla. Liitossa on ymmärretty tämän asian merkitys hyvin ja oltu aktiivisia, Leppälahti sanoo. Myös esimerkiksi asuinalueiden varaukset tulisi huomioida maakuntakaavassa, jotta monimuotoinen asuminen voisi toteutua, hän lisää. EI massaorganisaatioille PARAS-hankkeen myötä sosiaalipuolen palvelut suunnitellaan yhdistettäväksi terveyspalveluihin. Keskittämisessä on Leppälahden mielestä vaaransa. Toivottavasti tässä ei mennä halpaan ja lyödä kasaan massaorganisaatiota, vaan tehdään sen sijaan verkosto, jossa peruspalvelut turvataan ja ollaan lähellä käyttäjää, Leppälahti sanoo. Kanta-Häme pärjää Leppälahden mielestä parhaiten tulevaisuudessakin yhtenäisenä ja itsenäisenä. Organisaatiota voidaan kehittää ja yhteistyötä tehdä etelään ja muihinkin suuntiin, mutta liittoumia hän ei kannata. Yhteinen edunvalvonta taataan parhaiten omassa maakunnassa, hän sanoo. Maakuntakaavoittajat neuvottelupäivillä MAAKUNTAKAAVOITTAJAT kokoontuivat yhteisille neuvottelupäiville Hämeenlinnan Aulangolle Päiville osallistui ennätysmäärä alan asiantuntijoita. Hämeenlinnan kaupunki ympäristöineen ja kohteineen tarjosi neuvottelupäiville loistavat puitteet. 5

6 Yhteistyössä Hämeen liiton kanssa Teksti Jenni Mankonen Yhteistyö on monen asian summa Kehittämiskeskus Oy Häme on elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on edistää seudun elinkeinopolitiikkaa ja lisätä alueen vetovoimaisuutta, kilpailukykyä sekä kansainvälistymistä. Toiminta on osa maakunnallista yhteistyötä, jossa Hämeen liiton rooli on keskeinen. Merkittävänä asiana on yhteistyö Häme 2.0 -markkinoinnin osalta vetovoima- ja matkailumarkkinoinnissa. Myös Hämeen liiton maakuntastrategia ja Hämeenlinnan seudun elinkeinostrategia, jota Kehke toteuttaa, lyövät vahvasti kättä keskenään, sanoo toimitusjohtaja Heikki Hietanen Kehittämiskeskus Oy Hämeestä. Yhteisinä tärkeinä asioina Hietanen mainitsee myös Häme Pron, jossa liitto toimii maakunnallisena koordinoijana. Monissa hankkeissa Hämeen liitto toimii rahoittajana ja tärkeitä yhteisiä ponnisteluja ovat myös seutukunnan kehityshankkeet, kuten esimerkiksi Vanajavesikeskus. Myös seutukunnan tulevaisuuden kannalta tärkeät asiat, kuten ennakointityö, on vahvasti Hämeen liiton vetämää ja toteutetaan yhteistyössä monen tahon kanssa, Hietanen toteaa. Riihimäki yhteistyössä Hämeen liiton kanssa Yhteistyö Hämeen liiton kanssa on sujunut positiivisessa hengessä, sanoo Riihimäen Teollisuuskylä Oy:n Mika Herpiö. Yhteistyötä on tehty mm. maakuntakaavan suhteen ja hankkeissa, joihin olemme saaneet rahoitusta Hämeen liitolta. Olemme mielestämme saaneet hanke-ehdotuksillemme hyvän vastaanoton Hämeen liitosta ja myös hankehallinto on tapahtunut järkevän asiallisesti. Riihimäki ja koko Riihimäen seutu ansaitsee erityistä huomiota Hämeen liitossa alueellemme kohdistuvan kasvupotentiaalin vuoksi, hän sanoo. Harkittavaksi voisi nostaa eri kehityshankkein ja Häme Yhteismarkkinointi -hankkeessa nimenomaan Riihimäki-Hämeenlinna-akselia maamme "kuumimpana" kasvukäytävänä ja yrityksille logistiselta sijainniltaan ja työvoiman saatavuuden kannalta otollisena alueena. Riihimäen osalta yhteistyön ongelma on se, että olemme maakunnan reunalla, ja suuntaudumme monella tapaa myös maakunnasta etelään päin. Riihimäkeä ei monasti edes mielletä hämäläiseksi kaupungiksi. Suuren yleisön mielessä monet Päijät- Hämeen ja Pirkanmaan kaupungit ovat "enemmän Hämettä" kuin Riihimäki, Herpiö lisää. Hän ehdottaa, että Hämeen liitto voisi projekteissaan ja Hämeen yhteismarkkinoinnissa panostaa Riihimäen ja muiden vähemmän tyypillisten hämäläisten kaupunkien ja kuntien esiin tuomiseen Häme-viitekehyksessä, jotta tietoisuus niiden kuulumisesta Kanta-Hämeeseen vahvistuisi. >> 6 Kuva: Elisa Putti

7 Uutta elinvoimaa järkivihreältä pohjalta Forssan seutu kärsi yli tuhannen työpaikan menetyksen parin vuoden taantumassa. Tiedämme, että kaikki se teollinen toiminta, joka on rakennemuutoksen seurauksena lähtenyt, ei koskaan palaa. Nyt tunnuslukumme näyttävät melko paljon paremmilta, koska yhteistyössä yritysten ja julkisten rahoittajien kanssa olemme onnistuneet auttamaan pk-yritysten uuden kasvun alkua ja kehittämään kasvavia, uusia toimialoja. Erityisesti panostamme Järkivihreään Forssan seutuun, kertoo Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Timo Lindvall. Humppila Eco Airport logistiikka-alueineen ja rautateineen on vahva tulevaisuuden visio, jonka toteutuminen voi olla kymmenienkin vuosien urakka, mutta toteutuu Lindvallin mukaan varmasti. Tietenkin kakkostien kunnostaminen nykyaikaan on aikataulussa ykkösenä. Hämeen liitto on näiden asioiden edistämisessä tärkeä yhteistyökumppani. Häme-markkinointikampanja on varmasti ainutlaatuinen Suomessa. Hämeen liitto on onnistunut kokoamaan kaikki kolme seutukuntaa yhteiseen ponnistukseen. Merkittävää on, että myös yritykset ovat lähteneet rahoittamaan yhteistä näkyvyyttä todella vaikuttavilla summilla. Markkinointipaketit on niin laadittu, että yritykset saavat todellista hyötyä, mistään sponsoroinnista ei ole kyse. Panostamme markkinoinnissa matkailun ohella Järkivihreään Forssan seutuun. Punainen Häme-logo on meilläpäin vihreä, Lindvall sanoo. Hämeen liitto Futuurimessuilla 7 Kuva: Elisa Putti

8 Pietari on Hämeen kansainvälistymisen painopistesuunta KANTA-HÄME on toistaiseksi ollut yksi Suomen vähiten kansainvälisiä maakuntia. Niinpä kansainvälistyminen on nostettu yhdeksi niistä alueista, joissa maakunnan yhteinen tekeminen on välttämätöntä, jotta voisimme onnistua. Painopiste on yritysten kansainvälistymisessä. Maakuntaohjelmassa sekä Hämeenlinnan ja Hattulan elinkeinostrategiassa Pietari on nostettu Hämeen kansainvälistymisen tärkeimmäksi suunnaksi lähivuosina. Kehittämiskeskus Oy Häme on ryhtynyt tasoittamaan hämäläisten yritysten polkua Pietarin ja sen talousalueen piirissä oleville markkinoille yhdessä Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n kanssa. Palveluja tarjotaan sekä Hämeenlinnassa, Forssassa että Pietarissa sijaitsevissa toimipisteissä. Venäläisille markkinoille suuntautuvien yritysten on mahdollista mm. teettää markkinatutkimuksia, saada potentiaalisten kumppaneiden kontaktitietoja, neuvontaa käytännön asioiden järjestämisessä, käyttää tulkkaus- ja käännöspalveluita sekä osallistua yrityskontakti- ja messumatkoihin Pietariin. Neuvonta on maksutonta mutta räätälöidyistä projekteista ja toimeksiannoista sovitaan maksu erikseen. Seudun yrityksille on järjestetty kansainvälistymisaiheisia tilaisuuksia ja mielenkiinto aiheeseen on suhdanteiden parannuttua jälleen kasvussa. Seudun uudessa elinkeinostrategiassa haetaan uusia yhteistyön malleja. Kasvava seutukuntamme tarvitsee yhteistyötä vahvistaaksemme kansainvälistymistämme. Kehke on ottanut tässä koordinaattorin roolin kokoamalla yhteen ne toimijat, jotka jo aikaisemminkin ovat toimineet Pietarin seudulla, sanoo Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimitusjohtaja Heikki Hietanen. Kansainvälistymisasioissa Kanta-Häme luottaa yhteistyön voimaan. Pietarin suuntaa valloitettaessa verkostossa ovat mukana Kehittämiskeskus Oy Hämeen ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n lisäksi mm. Hämeen ammattikorkeakoulu,teknologiakeskus Innopark, Koulutuskeskus Tavastia, Suomen Yrittäjäopisto, Hämeen Kauppakamari, Hämeen yrittäjät ja Hämeen liitto. Eri toimijoiden kesken on laadittu yhteinen toimintakalenteri vuodelle Kalenterin tavoitteena on koordinoida ja mahdollisuuksien mukaan yhdistää eri järjestäjien Venäjäaiheisia tapahtumia ja matkoja Hämeenlinnan seudulla sekä Pietarissa. Mm. messu- ja kontaktimatkoja on tarkoitus tehdä Pietariin kevään aikana 2-3 kpl sekä loppuvuodesta yksi. Näin toimien saadaan lisää voimaa kansainvälistymisponnistuksiin. Yhteistyössä hämäläiset kumppanit voivat löytää itselleen luontevat roolit. On hienoa, että kehittämisyhtiöt ovat lähteneet vetämään työtä, toteaa Hämeen liiton kehittämispäällikkö Matti Lipsanen. 8

9 Iittalan kunnantalosta kulttuurikeskus Ideasta toteutukseen IITTALAN VANHA KUNNANTALO on jäänyt vuoden 2009 alussa tapahtuneen kuntaliitoksen seurauksena vaille sopivaa käyttötarkoitusta. Lars Sonckin vuonna 1910 suunnittelema arvokiinteistö toimi vuodesta 1930 lähtien lähes 80 vuoden ajan Kalvolan kunnantalona. Syksyn aikana käytyjen neuvottelujen tuloksena Hämeenlinnan kaupungin omistamasta kiinteistöstä ollaan rakentamassa Iittalan lasimäen yhteyteen monipuolista kulttuurin ja taiteen keskusta. Kunnantalossa käynnistyvän uuden toiminnan toteuttamista varten perustetaan yleishyödyllinen osakeyhtiö Iittalan Kulttuuritalo Oy, joka vuokraa rakennuksen Hämeenlinnan kaupungilta ja ottaa vastuulleen tilojen hallinnoinnin. Yhtiön osakkaiksi on tällä hetkellä kaavailtu mm. Taidekeskus Kettukia ylläpitävää Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry:tä, Hämeenlinnan kaupunkia sekä kuntayhtymä ETEVA:a. Joukkoon on tarkoitus saada mukaan lisää myös yksityistä omistusta. Perustettava yhtiö luo taloon ja sen ympäristöön uuden laajaan yhteistyöhön perustuvan toimintamallin. Yhtiö vuokraa tiloja, järjestää kehitysvammaisille taiteilijoille suunnattua työtoimintaa sekä tuottaa erilaisia talon käyttöä tukevia palveluja. Yhtiö myös markkinoi talon tuotteita ja toimintaa sekä järjestää alueella erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Kesäisin historiallisesti arvokkaan rakennuksen miljöössä toimii pieni taidegalleria ja kahvila. Kunnantalo tulee tarjoamaan toimitiloja kehitysvammaisten taiteilijoiden lisäksi useille kulttuurin ja taiteen alan toimijoille, jotka voivat hyödyntää talon sijaintia ja palveluja. Kunnantalosta käsin tullaan myös käynnistämään erityisesti taiteilijoille suunnattua residenssitoimintaa, jollaista Kanta-Hämeen alueella ei tällä hetkellä ole saatavilla huolimatta jatkuvasti kasvavasta koti- ja ulkomaisesta kysynnästä. Hankkeen ulkopuolella kuntayhtymä ETEVA valmistelee kunnantalon läheisyydessä sijaitsevien Hämeenlinnan kaupungin omistamien kahden rivitalon (nyk. päiväkoti) ja lääkärin talon ostamista. Jos rakennukset osoittautuvat sopiviksi, ne kunnostetaan mm. työtoimintaan osallistuvien lyhyt- ja pitkäaikaiseen asumiskäyttöön. Rivitaloja ja lääkärin taloa voidaan käyttää tarvittaessa myös muuhun kunnantalon kokonaisuutta tukevaan palvelutoimintaan. Kulttuuritalon toimintaideaa kehitetään ja viedään eteenpäin yhteistyössä Iittalan keskustan ja Lasimäen kehittämishankkeiden kanssa. Suunnitelmien mukaan kunnantalo ympäristöineen kasvaa lähivuosina keskeiseksi osaksi Lasimäen kokonaisuutta. Hankkeen myötä Iittalan kunnantalolle ja sen ympäristöön arvioidaan syntyvän yli 20 työpaikkaa, joista noin puolet kehitysvammaisten taidetyötoimintaan. Uuden toiminnan käynnistäminen ja toimintamallin kehittäminen edellyttää alkuvaiheessa ulkopuolista tukea. Myöhemmin talo tulee toimimaan omalla tulorahoituksellaan. Esa Vienamo Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry Taidekeskus Kettuli 9

10 Riihimäen Nuorisoteatterille Hämeen liiton vuoden kulttuuritunnustuspalkinto HÄMEEN LIITON maakuntahallitus valitsi yksimielisesti kokouksessaan vuoden 2010 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi Riihimäen Nuorisoteatterin. Hämeen liitto haluaa onnitella Riihimäen Nuorisoteatteria ja toivottaa sille menestyksekästä jatkoa pitkälle tulevaisuuteen. Teitä tarvitaan. Riihimäen Nuorisoteatteri ry on harrastajateatteri, joka on tehnyt pitkään arvokasta nuorisotyötä. Se on perustettu vuonna 1991 antamaan teatteritaiteen perusopetusta. Ensi vuonna tulee siis täyteen 20 vuotta aktiivista toimintaa. Nuorisoteatteri on veto-voimainen toimija, joka on koonnut ja kokoaa edelleen hyvän harrastuksen, näyttelemisen, näytelmien, ilmaisutaidon oppimisen pariin vuosittain runsaasti lapsia, nuoria ja aikuisia. Toiminnan laajuutta kuvaa mm. se, että esim. vuoden 2010 alussa Riihimäen Nuorisoteatterissa oli n. 180 aktiivista jäsentä ja 14 eri harjoitus-ryhmää. Nuorisoteatterissa näkyy lasten ja nuorten oma tekeminen, eikä vain se, että aikuiset ohjaavat. Lapset tekevät itse paljon. Ja tässäkin harrastustoiminnassa pätee sama kuin monessa muussakin: kun lapsi on mukana toiminnassa, on toiminnassa mukana koko perhe. Eikä aina edes vain koko perhe, vaan myös tutut, ystävät, kaverit ja sukulaiset. Nuorisoteatteri on vahva ja näkyy Riihimäellä koko kaupungissa. Ja meidän kaikkien onneksi ja iloksi Nuorisoteatterin aikaansaannoksista on kyllä saatu nauttia koko Suomessakin. Nuorisoteatterin kasvateista voisi mainita mm. Aku Hirviniemen, Janne Katajan ja Jukka Kurosen sekä Niina Lahtisen. Ensimmäisen produktion, Päivi ja jengi, jälkeen on seurannut toinen toistaan hienompia elämyksiä tarjonneita tuotantoja. Nuorisoteatterin aikaansaannoksena on pidettävä myös Riihimäen kesäteatteritoimintaa, joka on yhden vuosikymmenen ajan ollut jokakesäisesti suosittu tapahtuma. Kesäteatterin tehtäviä hoi-tamassa, alkaen puffetista ja lippujen myynnistä, ovat nuoret itse. Viime kesänä ohjelmistossa oli Risto Räppääjä, edellisenä Heinähattu ja Vilttitossu jne. Erityisesti nykypäivänä, jolloin yhä enemmän tulee kiinnittää huomiota nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, on nuorisotyön tekeminen muodinmukaisesti sanottuna haastavaa, mutta kuitenkin yhä tarpeellisempaa. Riihimäen Nuorisoteatteri on hienosti tehnyt myös tätä työtä. Lisätietoja: Hämeen liitto, yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, Riihimäen Nuorisoteatterin toiminnanjohtaja Timo Raita, Hämeen maakuntaraha julkaistaan tammikuussa SUOMEN RAHAPAJA julkaisee Valtiovarainministeriön valtuuttamana maakuntarahasarjan, jonka aiheena ovat Suomen historialliset yhdeksän maakuntaa, yhtenä Hämeen maakunta. Sarjan rahat on suunnitellut Nora Tapper ja rahassa esiintyy historiallinen Hämeen maakuntavaakuna. Hämeen maakuntaraha julkistetaan , yhteistyössä Hämeen liiton kanssa. Hämeen nimikkoilvestä voi tulevaisuudessa seurata netistä RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN tutkija Katja Holmalalla on käynnissä projekti, jossa tutkitaan ilveksiä GPS-GSM -seurantapantojen avulla. Holmala on tutkinut ilveksiä Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa, mutta on laajentamassa aluetta Hämeeseen, sillä jotkut tutkitut ilvekset ovat siirtyneet Hämeen alueelle. Hämeen liitto on mukana kustantamassa ilvespantaa, jotta tutkimus voi jatkua alueellamme. Hämeen maakuntaeläin ilveksen liikkeitä voidaan seurata myöhemmin Hämeen liiton nettisivujen kautta linkistä, joka johtaa Lammin biologisen aseman kotisivulle. 10

11 LONDON CALLING TAKANA ON jo reilu vuosi Lontoon elämää. Aika on kulunut todella nopeasti ja ehkä nyt on sopiva aika raportoida hämäläisille kuluneesta ajasta ja tapahtumista. Mikä ihmeen EBRD? Kirjainyhdistelmä EBRD tulee sanoista European Bank for Reconstruction and Development (Euroopan Jälleenrakennus- ja Kehityspankki). Pankki perustettiin vuonna 1991 kommunismin kaaduttua Itä-Euroopassa. Pankin tavoitteena on edistää kohdemaiden siirtymistä markkinatalouteen investoimalla pääsääntöisesti yksityiselle sektorille. Pankki järjestää suoraa ulkomaista rahoitusta investoinneille, tukee yksityistämistä ja auttaa parantamaan ihmisten elämää kehittämällä yhteiskuntia. Pankin omistavat 61 valtiota sekä Euroopan komissio ja Euroopan Investointipankki. Suurin omistaja on USA 10 prosentin omistusosuudella. Suomi omistaa pankin osakkeista 1,25 prosenttia. Pankin kohdemaita on kaikkiaan 30 Baltiasta Balkanille ja aina Mongoliaan asti. Uusimpana kohdemaana on Turkki, jossa ensimmäiset projektit rahoitettiin viime vuonna. Suurin kohdemaa on Venäjä noin kolmanneksen osuudella. Kuluvana vuonna projekteja hyväksytään noin 350 kappaletta ja yhteisvolyymi on reilut kahdeksan miljardia euroa. Keskimääräinen projektin on siis reilut 20 miljoonaa euroa. Pankin tavoitteena on 80/20-sääntö. Noin 80 prosenttia olisi lainoja ja 20 prosenttia pääomasijoituksia. Sijoituksia tehdään joko suoraan yrityksiin tai sitten erilaisiin rahastoihin. Rahoituskohteiden kirjo on laaja. Mukana on perinteistä infraa (teitä, siltoja, satamia, lentokenttiä, rautateitä, metroja, vesija viemärilaitoksia), tuotantolaitosten seiniä ja koneita, energiainvestointeja laidasta laitaan sekä kauppoja ja hotelleja. Finanssikriisin jälkimainingeissa myös monia rahoituslaitoksia on rahoitettu. Mikään ei ole vierasta EBRD:lle. EBRD:n merkitys Suomelle Suomi on tietysti aktiivinen kaikilla kansainvälisillä foorumeilla ja siksi on luonnollista, että Suomi lähti mukaan myös EBRD:n toimintaan. Jos maamme lähialueilla tapahtuu myönteistä yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä, se heijastuu myös Suomeen. Me elämme viennistä, joten oikein toimimalla saamme hyötyä monellakin tapaa. Suomalaisille yrityksille, jotka toimivat EBRD:n kohdemaissa, pankki antaa yhden vaihtoehdon rahoituksen hankkimiseen. Meillä on monia suomalaisia asiakkaita, mutta lisääkin mahtuu. On ollut myös tapauksia, joissa EBRD on lähtenyt myös osaomistajaksi ja näin kantamaan osaa riskistä. Pankin maine kohdemaissa on erinomainen, joten EBRD:n mukanaolo usein helpottaa toimimista paikallisten viranomaisten kanssa. EBRD voi olla myös kiinnostava työpaikka suomalaisille Pankin palkkalistoilla on tällä hetkellä noin 10 suomalaista, mutta pankki rekrytoi koko ajan lisää väkeä. Hakijoita on paljon, mutta aina joku valitaan. Pankin nettisivuilta löytyy lisää tietoa avoimista työpaikoista. Elämä Lontoossa Lontoo on todellinen suurkaupunki, jossa on kaikkea mahdollista mitä ihminen voi kuvitella tarvitsevansa. Kulttuuri- ja urheilutarjonta on monipuolista ja jo pelkkä brittiläisen elämänmuodon tarkkailu on mielenkiintoista. Kuningashuoneesta, politiikasta tai vaikkapa jalkapallosta löytyy aina uutisaiheita. Pääsääntöisesti asiat sujuvat täälläkin kohtuuhyvin. Tosin ei aina heti eikä sillä tehokkuudella kuin Suomessa. Mutta kaikkeen tottuu ja asioita voidaan tehdä monin eri tavoin. Ja Suomeakin on mukava välillä tarkkailla vähän kauempaa ja vähän eri vinkkelistä, sekin on kehittävää. Reilu vuosi on kulunut nopeasti ja olen iloinen, että sain mahdollisuuden kokea jotain uutta ja ainutlaatuista. Toivotan teille kaikille lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Jari Koskinen Johtokunnan jäsen EBRD 11

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille.

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille. Hämeen liitto tiedottaa marraskuu 2012 Tanssin ilo palkittiin Tässä numerossa: Tanssin ilo palkittiin 1 HOC-kuulumisia 3 Kanta-Hämeen ennakointifoorumi helmikuussa 2013 4 Ministeri Jari Koskisen terveiset

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

TAHTO. Liikenteeseen etsitään uusia rahoitusmalleja ja ideoita 4. Forssan terveydenhuollossa on hyvät lähtökohdat 9.

TAHTO. Liikenteeseen etsitään uusia rahoitusmalleja ja ideoita 4. Forssan terveydenhuollossa on hyvät lähtökohdat 9. TAHTO HÄMEEN LIITON TIEDOTUSLEHTI 1 2014 Forssan terveydenhuollossa on hyvät lähtökohdat 9 Kylät kutsuvat 14 Luonnonvara-alan osaajien yhteistyöllä kestävää kasvua 24 Liikenteeseen etsitään uusia rahoitusmalleja

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 2/2007 Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuudesta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 40v-juhlavuosi s. 24 Työvoima-teema Esittelyssä metallibändit s. 28 Kyläliite: Tutustu 24 suupohjalaiseen

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Menestyksen tekijä. Suomalaisella työllä. TÄSSÄ LEHDESSÄ MM:

Menestyksen tekijä. Suomalaisella työllä. TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Syyskuu 1/2013 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Asukkaiden ääni esiin täydennysrakentamisessa sivu 8 Valtion tiehanketta ei ole koskaan kaadettu sivu 11 1 Keskustan silhuetti s. 4-5

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN WWW.CENTRALFINLANDCHAMBER.FI JÄSENTIEDOTE 3/2013 Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14 KEHU KAVERIA Markus Kalliolla ja Tiia Valkamalla yhteistyö pelaa s. 8 KASVU OPENISTA

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Hämeenlinnan Yrittäjien jäsenille avautuu uusia asiakasmahdollisuuksia

Hämeenlinnan Yrittäjien jäsenille avautuu uusia asiakasmahdollisuuksia Helmikuu l 1/2013 Levikki 27 722 kpl Yrjö Raunisto lataa asiaa suomalaisesta työelämästä Keksijä Yrjö Raunisto on vienyt tuotteitaan 42 maahan. Hänellä on myös kokemusta erilaisista työkulttuureista maailmalta.

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan Oulun Kauppakamarilehti 4 2010 Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä Kansallisesta lentokentästä kansainväliseksi kentäksi Tehoa Saksan kauppaan Vaalirahoitus entistä näkyvämmäksi 2 Oulun

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Yrittäjä-lehti KYPÄRÄ-KUVAKISA. Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Tiia Vanhatapio

Yrittäjä-lehti KYPÄRÄ-KUVAKISA. Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Tiia Vanhatapio Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehti TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN ERIKOISLEHTI nro 1/2014 76. vuosikerta Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Yrittäjän Iltakoulun puhujana

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia

Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 4 / 2014 Kauppa ja teollisuus sykkivät keskellä kaupunkia Kuva: Tuomas Uola Rekrykoulutuksella uutta työtä hitsaajille Lännen Satamapalvelu Oy satsaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 1/2005 LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 GLS FINLAND OY:N PERIAATE: LOGISTIIKASSA TÄSMÄLLISYYS ON HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA s. 6 EDUNVALVONTAA, TIEDOTTAMISTA JA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ BRYSSELISSÄ s. 16 LUOTTAVAISIN

Lisätiedot

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4 Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta s. 4 Venäjä Suomen talouden dynamo? s. 8 15 Tapani Kaskeala: Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18 Visio on Teknologiateollisuus

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA SUUPOHJASSA. Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA

UUSIUTUVA ENERGIA SUUPOHJASSA. Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA Yhä useampi surffaa valokuidun kautta Suupohjassa s. 3 Kuva: Heikki Mahlamäki Suupohja vuonna 2024 s. 10 UUSIUTUVA

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2008 Kokoomuksen työmaakokous Tampereella sivu 3 Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 Ku n n a ll ll iisva a ll ii

Lisätiedot