Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2. Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4. Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2. Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4. Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8"

Transkriptio

1 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2 Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4 Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8 Väitökset potilaan ohjaamisesta ja kohtaamisesta 10 Tule-sairauksien yleisyys näkyy hoitovahinkojen määrässä 12 Avoin kirje terveydenhuollolle 15

2 Laaja yhteistyö kohti tule-terveyttä Kansainvälinen Bone and Joint Decade -ohjelma (BJD) käynnistettiin vuonna 2000 ja päättyy vuonna Hankkeella halutaan kiinnittää niin päättäjien kuin terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden huomio tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vammojen merkitykseen yhteiskunnassa: Nykyään nämä sairaudet aiheuttavat maailmalla enemmän kipua, toiminnan alenemaa ja terveys- ja sosiaalisektorin kustannuksia kuin mikään muu tautiryhmä. Hankkeen tavoitteena on kehittää tule-sairauksien ja vammojen ehkäisyä, osoittaa väestölle oikea-aikaista ja riittävää hoitoa sekä tukea alaan liittyvää tutkimustyötä. Hanke on saanut osakseen laajaa huomiota: siihen on liittynyt 60 valtion hallitus ja satoja terveysalan järjestöjä. KUVA: RIITTA KATKO Suomen Reumaliitto ry:n aloitteesta Suomi liittyi ensimmäisten joukossa ohjelmaan hankenimellä Kansainvälinen tules-vuosikymmen. Hankkeen toteutusta ohjaa maassamme Tules-liiga ja käytännön toteutuksesta vastaa Suomen Reumaliitto. Kentällä tapahtuva valistustyö ja koulutustapahtumat ovat olleet tuloksellisia. Etelä-Afrikassa marraskuussa 2006 järjestetty BJD:n maailmankongressi palkitsi maassamme tehtyä työtä kuvaavan posterin kokouksen parhaana. Kansallinen Suomen tuki- ja liiikuntaelinliitto, SUOMEN TULE RY, perustettiin vuonna 2003 Suomen Reumaliiton valmistelun pohjalta jatkamaan edellä kuvattua työtä tule-terveyden edistämiseksi. Liittoon kuuluu tällä hetkellä 13 valtakunnallista rekisteröityä tule-järjestöä, joista viisi osallistuu myös tules-vuosikymmen -ohjelmaan. Jäsenjärjestöjen kautta kuuluu liittoon kaikkiaan yli henkilöjäsentä. Liitto on luomassa pitkäntähtäimen ohjelmaa, joka keskittyy tule-sairauksien ja -vammojen ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen sekä tutkimustyön tukemiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi liitto on osallistunut ennaltaehkäisevän työn käynnistämiseen kahdessa sairaanhoitopiirissä, ehdottanut maamme tules-tutkijakoulun kanssa laaja-alaisen tutkimusohjelman käynnistämistä, tehnyt aloitteen ennaltaehkäisevän lääketieteen oppituolin perustamiseksi sekä aloittanut valtakunnalliset neuvottelupäivät, TULE-parlamentin, järjestöjen yhteisten tavoitteiden täsmentämiseksi. Liitto on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä projektirahoituksen kansalliseen tule-ohjelmaan. Maamme väestön yleisen terveyden kohentaminen on ajankohtainen ja tärkeä tehtävä. Sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja ylipaino ovat esimerkkejä sairauksista, jotka tällä hetkellä ovat erityisen tarkkailun kohteina. Samaan kansantautien ryhmään tulee laskea myös tule-sairaudet ja tule-vammat. Näiden sairauksien ja vammojen tuloksellinen hoito lisää ihmisten liikkumiskykyä ja parantaa toimintakykyä. Toteutettuna nyt ajankohtainen kansallinen tule-ohjelma kohentaa ei ainoastaan tule-sairauksista ja vammoista kärsivien potilaiden terveyttä ja elämänlaatua, vaan heijastuu myös suotuisasti väestön yleiseen terveyteen. SUOMEN TULE ja kansallinen tule-ohjelma antavat hyvät puitteet väestön paremman tule-terveyden saavuttamiseksi. Pär Slätis Professori, LKT Bone and Joint Decade -ohjelman Suomen suurlähettiläs 2 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

3 Moniammatillisuus KUNTOUTUKSEN KESKEINEN VOIMAVARA Kuntoutuksen vaikutus nojautuu suurelta osin moniammatilliseen työotteeseen. Tulokseen on päädytty moniammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuuden osoittavilla laajoilla systemoiduilla kirjallisuuskatsauksilla. Näissä katsauksissa kuntoutustutkimuksiksi on yleensä hyväksytty vain ne julkaisut, joissa on käytetty moniammatillista lähestymistapaa. Keskeiseksi kysymykseksi muodostuukin, voiko kuntoutus olla menestyksellistä, vaikkei se olisikaan aina niin moniammatillista. Toinen tärkeä kysymys on: Jos nimenomaan moniammatillinen kuntoutus on vaikuttavaa, mikä siitä tekee vaikuttavaa? Edellä oleva ei ole pelkästään teoreettista ja akateemista pohdintaa, vaan sillä on käytännön merkitys suunniteltaessa eri palvelujen sisältöjä. Tule-sairauksista on käytännössä opittu, että eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on välttämätöntä hyvän hoito- ja kuntoutustuloksen saavuttamiseksi. Sairauksien diagnosointi edellyttää lääkärin työpanosta, kun taas käytännön potilasohjeiden antaminen omatoimiseen harjoitteluun, on selkeästi fysioterapeutin ominta työaluetta. Jos harjoittamisen esteenä ovat virheelliset uskomukset tai kivun ja kuormittamisen pelko, niin saatetaan tarvita psykologia. Joskus kuntoutumisen esteenä on hankala sosiaalinen tilanne tai kuntoutujan on vaikea tunnistaa omaa kuntoutumista tukevia yhteiskunnan tukijärjestelmiä. Silloin sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja on tarpeen. Edellä oleva lista ei ole millään muotoa täydellinen, mutta se ha- "Parhaimmillaan moniammatillinen yhteistyö muodostuu tiimityöksi, jonka yhteistulos on suurempi kuin tiimin työntekijöiden tuotokset erikseen yhteenlaskettuna." vainnollistaa sitä moniammatillista verkkoa, jota potilas aika ajoin tarvitsee. Keskeiseksi haasteeksi hoito- ja kuntoutusjärjestelmässä muodostuu se, kuinka hyvin osaamme hyödyntää eri asiantuntijoita. Suutari pysyköön lestissään on hyvä periaate, mutta erityisasiantuntijankin täytyy tietää ainakin siinä määrin muiden erityistyöntekijöiden osaamisesta, että osaa hyödyntää muiden asiantuntijoiden apua. Parhaimmillaan moniammatillinen yhteistyö muodostuu tiimityöksi, jonka yhteistulos on suurempi kuin tiimin työntekijöiden tuotokset erikseen yhteenlaskettuna. Tämä edellyttää, että tiimin jäsenet tuntevat hyvin toisensa ja toistensa työnkuvan ja että he ovat hyvin sitoutuneet tavoitteisiin. Heidän tulee samalla myös olla oman alansa hyviä ammattilaisia. Tällaisia niin sanottuja huipputiimejä muodostuu suhteellisen harvoin, koska työyhteisöt pyrkivät nykyisin pirstoutumaan. Vaikka emme aina yltäisikään huipputiimin työskentelyn tasolle, meidän 3 on syytä pyrkiä hyödyntämään tehokkaasti toinen toistemme työpanosta ja osaamista. Keskeistä tällaisissa pyrkimyksissä on hyvien vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Vuorovaikutustaidot ovat keskeinen voimavara kaikessa työnteossa. Ne ovat tarpeen myös potilasasiakkaidemme kanssa. Vuorovaikutus ja sen laatu ovat keskeisiä seikkoja myös selvitettäessä, miksi moniammatillinen kuntoutus on vaikuttavaa. Tutkimusta tarvitaan vuorovaikutusmekanismien selvittämiseksi. Kaikkea ei tarvitse tietää, jotta voisimme hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa. Moniammatillinen lähestymistapa on tehokas ja vaikuttava tapa työskennellä, vaikka emme tiedäkään tarkkaa vaikutusmekanismia. Voimme siis hyvin mielin nojautua moniammatilliseen työotteeseen ja kehittää sitä edelleen. Heikki Hurri Tules-liigan puheenjohtaja Kuntoutusylilääkäri, Kuntoutus ORTON KUVA: KUNTOUTUS ORTON

4 Moniammatillinen jo opettaa potilaan uim M oniammatillisuudesta on muodostunut terveydenhuollossa käytetty trendihokema ja se nähdään osana laadukasta ja kokonaisvaltaista osaamista. Mutta miltä näyttää tuleserikoisyksikön todellinen arki moniammatillisuuden valossa? Ylilääkäri, reumatologian professori Pekka Hannonen kertoo moniammatillisuuden roolista ja merkityksestä Keski-Suomen keskussairaalassa, jossa hän on toiminut sisätautiylilääkärinä vuodesta 1988 alkaen. Hän vastaa muun muassa neljän reumatautien poliklinikan toiminnasta. Poliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, jotka sairastavat nivel- tai selkärankareumaa, eri syistä johtuvaa niveltulehdusta, nivelpsoriasista, osteoporoosia, artroosia tai jotakin harvinaista reumatautia. Suurin osa potilaista on saanut jatkotutkimuslähetteen klinikalle terveyskeskuslääkäriltä. Hannosen mielestä moniammatillisuuden tavoitteena on auttaa ihmistä mahdollisimman monipuolisesti vastaamaan omasta terveydestään ja sen edistämisestä. Moniammatillinen tiimi myös opastaa yksilöä sopeutumaan sairauteensa ja sen aiheuttamiin rajoituksiin. Kun perinteisessä lääketieteessä hoitohenkilöstö miellettiin potilaan pelastajaksi "sairauden virrasta", kroonisissa sairauksissa henkilöstön tehtävänä on opettaa potilas uimaan siinä, Hannonen sanoo. Sairaalan perusidea on moniammatillisuus Väitetään, että terveydenhuolto on liian erikoistunutta ja eriytynyttä, eikä se enää näe hoitokokonaisuutta yksityiskohdilta. Hannosen mielestä on totta, että terveydenhuolto on lokeroitunut ja asemiinsa jämähtänyt, mutta hänestä yhteistyö erikoissairaanhoidon eri alojen ammattilaisten kanssa sujuu pääsääntöisesti hyvin. Sitä vartenhan sairaalat ovat alun perin perustettu. Silti perinteisten erikoisalojen välisiä muureja voi olla vaikea murtaa. Kullakin on omat toimintatapakulttuurit Hannosen mukaan kaiken tule-hoidon perusta on diagnoosi. Hoidon moniammatillisena tavoitteena on tule-sairautta sairastavan tukeminen kasvussa oman sairautensa asiantuntijaksi sekä valtuutus hoitonsa tärkeimmäksi toteuttajaksi. 4 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

5 ukkue aan KUVA: PIRJO MAILAMMI ja asenteet istuvat syvällä. Erityisen piintyneitä asenteet ovat moniammatillisuuteen perehtymättömillä, mutta selvää edistystä on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Hannonen toteaa, että krooniseen sairauteen äskettäin sairastunut tai juuri diagnoosin saanut tarvitsee aina moniammatillista ohjausta. Keski-Suomen keskussairaalan reumatiimiin kuuluvat ainakin erikoislääkäri tässä tapauksessa reumatologi, mutta tarvittaessa myös ortopedi ja muiden alojen erikoislääkärit, fysioterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, lähi- ja sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti sekä jalkaterapeutti. Hannosesta nämä kaikki kuuluvat hyvään hoitojoukkueeseen. Lääkäri on ensisijaisesti diagnostikko ja lääkehoidon ohjaaja. Hänen tietonsa vaikkapa fyysisestä harjoittelusta, ravitsemuksesta, apuvälineiden käytöstä, jalkojen hoidosta, kivun kohtaamisesta tai sosiaalietuuksista on rajallista. Palvelujen mitoitus riippuu täysin potilaan tarpeista. Pelkästään monen ammatin edustavuus ei riitä, vaan tarvitaan myös riittävästi työntekijöitä. Esimerkiksi toimintaterapeutin sekä ravitsemus- ja jalkaterapeutin toimia pitäisi ehdottomasti lisätä sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, Hannonen sanoo. Pekka Hannonen on koulutukseltaan sisätautilääkäri ja reumatologi. Olen harrastanut työni ohella kliinistä tieteellistä tutkimusta ja opetustyötä. Olen toiminut Kuopion yliopiston reumatologian vastuuhenkilönä jo parikymmentä vuotta ja sivutoimisena reumatologian professorina vuodesta 2003 alkaen. Tiimi ei rajoitu vain sairaalan sisäpuolelle. Hoitojoukkueeseen kuuluvat kiinteästi myös potilaan oma terveyskeskuslääkäri ja -sairaanhoitaja, hammaslääkäri ja apteekkihenkilöstö. Tosin nykyinen perusterveydenhuollon avainosaajien vaihtuvuus heikentää tiimien toimivuutta. 5 Hannonen korostaa, että usein tiimeistä puuttuu kaikista tärkein hoidon toteuttaja, eli potilas itse sekä hänen omaisensa ja läheisensä. Potilas on hoitotiimin keskushenkilö. Hänen kanssaan neuvotellaan eri hoitomuodoista sekä niiden mahdollisista eduista ja haitoista. Potilas voi osallistua hoitomuotojen valintaan. Hänellä on myös ehdoton valta kieltäytyä hoidoista. Hannosen mukaan lääkärin suosittamasta hoidosta kieltäytymisiä sattuu ani harvoin jos hoitosuhde on kohdallaan ja potilas on saanut riittävästi tietoa hoidon hyödyistä ja haitoista. Potilas on yksilö, jonka kaikki moniammatillisen joukkueen jäsenet hahmottavat omasta erikoisalastaan käsin. Myös vertaistuki on alusta alkaen kuulunut tiimimme toimintaperiaatteisiin. Kolmannen sektorin järjestöjen edustajat käy-

6 vät meillä kertomassa vertaistukiverkostoista ja yhteisistä kokoontumisista. Raha ja lisätarve moniammatillisuudelle Ihmisten yksinäisyys ja syrjäytyneisyys lisäävät moniammatillisuuden tarvetta. Hannonen työskentelee erikoissairaanhoidossa, jossa nämä tekijät eivät ole niin silmiin pistäviä kuin perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Sen sijaan väestön ikääntyminen, siihen liittyvä monisairastavuus ja toimintakyvyn huononeminen on selvästi nähtävissä. Erityisesti vuodeosastoilla potilaiden keski-ikä on kasvanut ja potilaiden samanaikaisten sairauksien määrä on lisääntynyt. Hoitosuhteet ovat myös pitkiä. Useimmat potilaistamme sairastavat elinikäistä sairautta, jossa hoito ei lopu koskaan. Voi olla, että potilaalla on pitkiä remissiojaksoja, jolloin sairaus ei ole akuutti. Tällöinkin potilaan tulee saada kokea olevansa yhä hoitotiimin jäsen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä tiimin muihin jäseniin. Nykypotilaat haluavat terveydenhuollossa palvelua, eivätkä tyydy ylhäältä alaspäin tulleeseen ohjeistamiseen. Hannonen näkee tämän terveenä kehityksenä. Toki on syytä muistaa, että yhteisin varoin tuotetun sairaanhoidon ensisijaisena tavoitteena on tuottaa vaikuttavia eli terveyttä lisääviä ja haittoja poistavia hoitoja. Hannonen lisää, että terveydenhuoltoon mahtuu paljon myös laajemmin hyvinvointiin tähtäävää toimintaa, jossa potilaan vaatimukset ja päätösvalta voivat lisääntyä omarahoitusosuuden kasvun myötä. Hannosesta on ilmeistä, että tulevaisuudessa sairaaloissa hoidetaan potilaita erikoisalasta riippumatta niin sanotuilla vapailla paikoilla. Vapaalla paikalla potilaan hoito ei olisi niin sidottua yhteen erikoisalaan, vaan häntä hoidetaan tarpeen mukaan. Pikaista korjausta kaipaava ongelma on erilliset lait kansanterveydestä ja erikoissairaanhoidosta. Ne vaikeuttavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon joustavaa yhteistyötä ja suunniteltujen hoitopolkujen toteutusta, Hannonen sanoo. Hänestä moniammatillisuus ei tuhlaa, vaan säästää pitkällä aikavälillä rahaa ja resursseja. Myöskään hoitotakuu ei oman kokemukseni mukaan ole vaikuttanut negatiivisesti moniammatilliseen työskentelyyn. Yhteen ja yhdessä pelaava joukkue Hannosella on selkeä käsitys ihannetiimistä. Hänestä jokainen tiimin jäsen edustaa omaa erikoisosaamistaan tai suuntautumisalaansa ja on tiimille hyödyllinen. Hyvin toimivan moniammatillisen tiimin jäsenet ovat itseohjautuvia. Jokainen tuntee vahvuutensa ja myös sen, milloin tarvitaan toisen tai toisenlaista osaamista. Tiimi on ristiin kouluttautuva ja päällekkäinen tietäminen on työn kannalta mielekästä. Ammatti-ihminen pystyy itsenäisestikin kartuttamaan tietojaan ja taitojaan opiskelemalla ja harjoittelemalla. Sen sijaan sosiaalisten taitojen opetteleminen ja kommunikaatiokykyjen vahvistaminen aikuisiässä on työlästä, eikä niiden ajaminen yhdestä puusta veistettyyn malliin ole järkevää. Hyvähenkisessä moniammatillisessa työskentelyssä hyväksytään erilaisia persoonallisuuksia. Samoin tiimityöskentely silottelee pahimpia särmiä itse kustakin, Hannonen sanoo. Moniammatillisuus ei ole vain työskentelyä moniammatillisessa Pekka Hannonen suhtautuu kaikkien alojen asiantuntijoihin epäillen ja ennakkoluuloisesti: En vielä tähän päivään ole tavannut ainoatakaan poikkitieteellistä tai -taitoista asiantuntijaa. Yleensä he ovat tuuliviirejä, jotka haistavat myyvät trendit ja vetelevät naruja niin kauan kuin kauppa käy ja se kannattaa. työryhmässä, vaan yhteistyötä muiden ammattikuntien edustajien kanssa. Hannosesta moniammatillinen työskentely on avointa, toisten ammattitaitoon luottavaa ja muut huomioivaa sekä palautetta antavaa verkostotoimintaa. Jokainen hoitaa oman leiviskänsä, mutta tarvittaessa on valmis paikkaamaan havaitsemiaan puutteita muiden työskentelyssä. Moniammatillinen hoitotiimi toimii yksi mies/nainen ja yksi ääni -periaatteella. Hannosen mielestä hioutuneessa porukassa ei tarvita erillisiä strategisia linjanvetoja, vaan jokainen ammattilainen osaa tarvittaessa kehittää omaa työnkuvaansa itsenäisesti. Kuitenkin tiukan paikan tullen lääkäri kantaa lääketieteellisen vastuun ja tekee linjaratkaisun. Koko toimintahan perustuu potilaalle annettuun diagnoosiin, jonka kautta potilaan hyvää ryhdytään rakentamaan ja johon koko hoito perustuu. Hyvässä joukkueessa saa toisaalta reippaastikin olla eri mieltä ja räiskyä. Potilaan asia kulkee kuitenkin aina edellä, ja hänen kanssaan pitää toimia asiallisen ymmärrettävästi. Hannonen myöntää, että töitä on paljon ja uupumus on yleistä. Kiristyvä talous toimii uupumuksen katalyyttinä. Parhaimmillaan moniammatillinen tiimi toimii myös tukiverkkona ja tarvittaessa työn ohjaajana. Eniten terveydenhuollossa uupumusta aiheuttaa, kiireen ja sen aiheuttaman riittämättömyyden tunteen lisäksi epäonnistumisen pelko. Onneksi tervehenkinen moniammatillisuus huojentaa tätä taakkaa ja vähentää pelkoa. 6 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

7 KUVA: PIRJO NIKANDERIN ARKISTO Vuorovaikutuksellinen näkökulma moniammatillisuuteen M oniammatillinen yhteistyö nähdään usein yhtenä keskeisenä välineenä, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin voidaan vastata. Sen koetaan tuovan organisaation toimintaan lisäarvoa. Työntekijöiden yhteistyön uskotaan takaavan tasapuolisemman, läpinäkyvämmän, niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin kannalta paremman hoitoja päätöksentekotyön laadun. Vaikka moniammatillisuus onkin terveydenhuollossa paljon käytetty ja usein viitattu toimintamalli, ei sen toteutumisesta käytännössä ja ammattilaisten arkisesta vuorovaikutuksesta ole vielä riittävän tarkkaa tutkimustietoa. Moniammatillinen yhteistyö on lopulta pääasiassa puhetta ja vuorovaikutusta, joiden avulla ammattikuntien edustajat tuovat oman erityistaitonsa esille ja muiden käyttöön. Hyvä kommunikointi ja selkeä keskinäisviestintä ovat onnistuneen tiimityön perusedellytyksiä. Tiimityöskentelyssä eri äänenpainot ja ammattiryhmien erityisosaamista korostavat ammattisanastot ja -murteet vääjäämättä kohtaavat ja sekoittuvat toisiinsa. Tiimityö merkitsee siis ammattitaustan mukaan vaihtuvien painotusten, arvojen ja asenteiden kohtaamista ja kunnioittamista. Eri alojen professionaaleja voi kuvata ammattiheimoiksi, joilla jokaisella on oma koulutuksen sanelema perspektiivinsä, viitekehyksensä ja käsityksensä potilaan elämäntilanteen arvioinnin periaatteista. Vuorovaikutuksen tutkimus rakentuu päätöksentekotilanteista koostuvien, usein videoitujen, aineistojen analyysille. Ruohonjuuritason tarkastelu tuottaa tietoa ammattiryhmien yhteistyödynamiikasta, erimielisyys- ja konfliktitilanteiden purkamisesta sekä eettis-moraalisen päättelyn ja tasapainoilun käytänteistä. Tämänkaltainen tieto on korvaamatonta sekä olemassa olevia käytäntöjä kehitettäessä että tulevia ammattilaisia koulutettaessa. Päätöksenteon argumentaatiotapoja analysoimalla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asettamia vaatimuksia ja osaamista voidaan tarkastella osina tilanteita, joissa ammattikuntien edustajat työtään tekevät. Ristiriitatilanteissa ei välttämättä ole kyse epäonnistuneesta 7 kommunikaatiosta, henkilökysymyksistä tai vaikeista ihmissuhteista. Tiimien toiminnan tutkiminen tuo pikemminkin näkyviin sen, miten ammattilaiset käytännössä tasapainoilevat taloudellisen niukkuuden, resurssien puutteen, asiakkaiden erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden sekä päätöksenteon kriteereiden ristipaineessa. Tiimivuorovaikutuksen analyysin kautta opitaan samalla paremmin ymmärtää myös sitä, mikä rooli ammattikuntien rajat ylittävillä ymmärtämisen taidoilla on osana tämän päivän ammattivaatimuksia ja asiantuntijuutta. Moniammatillisen yhteistyön painoarvo päätöksenteon välineenä tulee varmasti lisääntymään terveydenhuollossa. Samalla sille annetut tehtävät, haasteet ja tavoitteet tulevat entisestään monimutkaistumaan. Tämä luo lisäpaineita myös moniammatillisten viestintäja yhteistyötaitojen hallitsemiseen. Pirjo Nikander Sosiaalipsykologian dosentti Tampereen yliopiston Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos

8 SINIKKA NOPOLA: Tommonen venyttely kiinnostaa HERSYVISTÄ MURREKIRJOISTAAN JA LASTENROMAANEISTAAN TUNNETUKSI TULLUT KIRJAILIJA SINIKKA NOPOLA KERTOO SUHTEESTAAN LIIKUNTAAN JA HYVINVOINTIIN OMALLA HÄMEEN MURTEELLAAN, MUTTA EI TEHRÄ TÄSTÄ NY NUMEROO. KUVA: PERTTI NISONEN Mitä sinulle tulee mieleen lyhenteestä: tules ja sanoista: tuki- ja liikuntaelin? Tules, siitä tulee miäleen että tunny jo siältä, mitä sää kuppaat. Tuki- ja liikuntaelin on elin, josta tarttis pitää hyvää hualta. Kolottaako selkääsi joskus tai kipeytyvätkö kirjoittajan käden nivelet? Ei, ihme kyllä. Kuuluuko liikunta kirjailijan elämään? Kuuluu. Mää otin vuarenvaihteessa tavotteeks tehrä vappuna spakaatin. Tommonen venyttely kiinnostaa. Mikä on lempiurheilulajisi? Haaveiletko jonkin uuden lajin aloittamisesta? Hiihto talvella ja uinti kesällä. Mää oon haaveillu sulkapallon alottamisesta jossain palloiluhallissa talvisaikaan. Mää oon pelannu sitä vaan kesällä mökin nurmikolla, ja tuuli lennättää mun palloni aina sireenipuskaan. Oletko terveysintoilija: Miten huolehdit omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi? Mää oon terveysintoilija siinä miälessä, että tykkään päsmäröirä muita. Mää yritän saada poikani syämään vihanneksia mutta itte verän lakritsaa. No ei vais, kyä mää yritän syärä terveellisesti sekaruakaa, aika paljon kalaa, vihanneksia ja marjoja. Mää syän myäs ruisleipää, parsakaalia, maissia, porkkanaa ja manteleita. Sitten mulla on tavote roikkua pualapuissa. Mää hankin ne vuasi sitte. Kaks kertaa oon roikkunu. Voisiko taide mielestäsi innostaa ihmisiä muuttamaan elintapojaan? Voisiko esimerkiksi kirjoitettu hahmo toimia esikuvana? Miksei. Ehkä suamalaiseen kirjallisuuteen ilmestyy uus sankari, parsakaalin, rasvasen kalan ja mustikan syäjä. Se välttää reuman ja syävän ja siittä tulee muistinero. Onko sinulla salaista pahetta? Liiallinen mantelien ja rusinoitten syönti. Meikäläisellä on siinä miälessä aina joulu. Mikä on elämänasenteesi salaisuus? Ei mulla mitään erikoista elämänasennetta oo. Mää oon välillä raskasmiälinenkin, pelkään esimerkiks mitä ilmastonmuutos tua tullessaan. Onko sinulla mottoa tai iskulausetta? Tyhjän saa hakemattaki. Jos sinulla olisi kaikki valta maan päällä, niin mitä päättäisit? Mää yrittäsin järjestää tän ilmastomuutosasian kuntoon. Enerkiayhtiöt ja ympäristöaktivistit yhteistyähön! Tuulivoimaa tarttee lisätä roimasti, kävely ja pyäräily kunniaan. Mikä on oman tuotantosi lempiteos? Kyä tässä jotain häikkää o. Se on romaani joka ilmesty syksyllä Siinä Eila ja Rampe saa vävyehrokkaan, kun Likka tua poikaystävänsä näytille. Eila ihastuu siihen, kun se syä sushia ja jua pressoo. Rampe uhkaa syrjäytyä, se on Eilalle vaan semmonen makkarapoika. Enempää mää en kerro. 8 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

9 hoitaa ja helpottaa Nauru parantaa tunnetusti työskentelyilmapiiriä ja laukaisee hetkessä kiusallisen tilanteen. Hoitoja vuorovaikutustilanteissa syntyy herkästi kommelluksia ja hauskoja sattumuksia. Epikriiseistä poimitut lipsahdukset ovat tästä tuttu esimerkki. Näistä työyksikössä tapahtuneista hupijutuista kehkeytyy vuosien myötä lentäviä lauseita ja kaskuja, jotka kiertävät kahvihuoneissa perjantai-iltapäivän loppukevennyksinä. Ohessa olevat parhaat palat ovat tuoreita tallenteita eräästä suomalaisesta tules-hoitoyksiköstä, jossa sattuu ja tapahtuu. Eräs hoitajista ylläpitää työpaikkansa naurupankkia, johon kertyy säännöllisesti herkullista satoa. Hassut sattumukset ovat iloista kansanperinnettä, joka kannattaa kerätä talteen. Epikriiseistä poimittuja: Kaksi kolme vuotta sitten pudotti painoaan yli 10 mg. Potilas sairastui nuhaan ja yskään. Pari päivää myöhemmin pakarat kipeytyivät. Kävely oli vaivalloisen näköistä, leveäraiteista ja laahaavaa. Röntgen-kuvissa nähdään rannenivelissä reuman aiheuttamia eroottisia muutoksia. Potilaalla on mahdollisesti lievähkö naisen selkärankareuma. Migreeniä on tiedossa. Reilu buffalo hump, pää eteen työntynyt. Aurinkoa hiukan iholla näkyy. Olkapäillä kävely onnistuu, varpailla kävely ei onnistu. Sitä edeltänyt bussissa ja kirkossa istuminen. Nyrkistys pohjaan saakka. Vasemmasta silmästä leikattu kaihdin ja oikeaan tulossa kaihdinleikkaus. Oireistona on ollut... kasvojen sääriihottumaa... Tutkimuksessa todetaan normaalissa ravitsemustilassa oleva rouva. Taivuttaa sormet lähelle lattiaa, oikaistessa tukehtuu polviin. Aiemmin jämähtänyt herkästi oviaukkoon tai liikkeelle lähtöön. Kiristellään kaikki ruuvit ja tyydytään tähän, poikkitankoa ei tarvita. Pestään huolellisesti painepesurilla pitkähkön leikkauksen jälkeen. Tules 10+ julkaisee mielellään myös tulevaisuudessa hauskoja sattumuksia ja kevennyksiä tällä palstalla. Lähetä jutut toimitukseen, yhteystiedot löydät tiedotteen takakannesta. Tules-vuosikymmenen materiaaleja terveydenhuollon ammattilaisille Tules-vuosikymmenen Kotikonsteja -esitesarjassa on ilmestynyt esitteet osteoporoosista, nivelrikosta ja selän hoidosta. Esitteitä on sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Niitä voi tilata terveydenhuollon yksiköihin asiakkaille 10 sentin kappalehintaan. Lisäksi tilaajilta laskutetaan postimaksut. Verkostoon kuuluville esitteet ovat maksuttomia, mutta yli 20 kappaleen tilauksista laskutetaan postimaksu. Esitteen voi myös ladata Internet-sivuiltamme ilmaiseksi. Selän hoidosta ja nivelrikosta on tehty kalvosarjat terveydenhuollon ammattilaisille potilasohjaukseen. Kalvosarjoihin kuuluu taustateksti. Hinta: 35 euroa/kalvosarja. Tilaukset: Lisätietoja Internet-sivuiltamme: Kotikonsteja nivelrikon hoitoon Kotikonsteja osteoporoosin hoitoon Kotikonsteja selän hoitoon 9

10 Leikkauspotilaan ohjausta voidaan tehostaa L eikkauspotilaiden sairaalassaoloajat ovat selvästi lyhentyneet 90-luvulta alkaen. Tästä huolimatta potilaan odotukset leikkausta koskevan tiedon suhteen eivät ole vähentyneet. Hoitotakuu asettaa myös lisävaateita ohjaukselle. On odotettavissa, että kun yhä useampi potilas pääsee leikkaukseen nopeammin, myös ohjaukselle varattu aika lyhenee. Tällä hetkellä potilaalta edellytetään itseohjautuvuutta; hänen tulee osata hoitaa itseään ennen leikkausta niin, että hän on valmis leikkaukseen sairaalaan tullessaan. Leikkauksen jälkeen potilaan on osattava toipua itsenäisesti. Vaatimukset hoitajien toteuttamalle ohjaukselle eivät ole vähentyneet, sillä jo laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa potilaan ohjaamiseen. Potilaan ohjaus on hoitotyön keskeinen toiminto. Sitä on tutkittu paljon, mutta jatkotutkimus on edelleen tarpeen, jotta potilaan voimavaraistumista ja oman elämänhallinnan saavuttamista tukevaa ohjausta voitaisiin tehostaa. Terveystieteiden tohtori Kirsi Johansson tutki väitöskirjassaan ortopedisten potilaiden ohjausta voimavaraisuuden näkökulmasta. Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kuvataan ortopedisen potilaan ohjauksen kehittämisalueita. Johanssonin tulokset osoittavat, että ohjaamalla potilasta tehokkaasti, on mahdollista tukea potilaan tunnetta oman elämänsä hallinnasta leikkaukseen liittyvänä aikana. Tutkimuksen alkuvaihe Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, minkä asioiden tietämistä potilaat pitivät tärkeinä leikkaukseensa liittyen. Tätä tutkit- KUVA: KIRSI JOHANSSONIN ARKISTO tiin kaksivaiheisella kyselyllä, johon vastasi 212 ortopediseen leikkaukseen menevää potilasta 17 sairaalasta ja 22 osastolta eri puolilta Suomea. Mukana oli muun muassa lonkkaproteesileikkaukseen menossa olevia. Potilaat pitivät tärkeimpänä tietoa leikkaukseensa mahdollisesti liittyvistä ongelmista ja jälkioireista. Sen sijaan tietoa siitä, miten saada yhteys toisiin samassa tilanteessa oleviin potilaisiin pidettiin vähemmän tärkeänä, Johansson sanoo. Toisessa vaiheessa selvitettiin hoitoyksiköissä jo käytössä olevia toi- Kirsi Johansson toimii Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen valtakunnallisen tutkijakoulun koordinaattorina ja Potilasohjauksen tuloksellisuus -tutkimusryhmässä. Väitöksessä testattua ohjausmallia sovelletaan vastaisuudessa myös avannepotilaiden hoidossa. Johansson jatkaa edelleen ortopedisten potilaiden ohjaustutkimusta kansainvälisessä tutkimusprojektissa. mintatapoja, joita hyödynnetään ortopedisen potilaan ohjauksessa. Yhden yliopistosairaalan 146 potilaalta ja 56 hoitajalta kysyttiin, miten he kokivat ohjauksen toteutuneen. Lisäksi tarkasteltiin ortopedisille potilaille tehtyjä kirjallisia potilasohjeita ja olemassa olevaa tutkimustietoa ortopedisen potilaan ohjauksen sisällöistä, menetelmistä ja ohjauksen vaikutuksista potilaaseen. Tulosten mukaan potilasohjauksen nykykäytännössä ei huomioida riittävästi potilaiden odotuksia tiedon suhteen. Potilaat pitivät tietojaan puutteellisena tietyissä hoitoon liittyvissä asioissa. Myös ohjauksen sisällöt ja ohjauksen menetelmälliset ratkaisut ovat olleet epäsystemaattisia, eikä ohjauksessa ole otettu voimavaraisuuden näkökulmaa huomioon, Johansson toteaa. Käsitekartta ohjausmalliksi Tutkimuksen kahden ensimmäisen vaiheen perusteella laadittiin ohjausmalli, jonka avulla voidaan tehokkaasti auttaa ja tukea potilasta oman elämänsä haltuun ottamisessa leikkaukseen liittyvässä tilanteessa. Tässä ohjauksessa hyödynnettiin koulutuksen alueella paljon käytössä olevaa käsitekarttamenetelmää. Tämän helposti omaksuttavan menetelmän avulla voidaan potilaan olemassa oleva tieto jäsentää selkeästi. Tämän jälkeen potilaan odotukset ja tarpeet tiedon suhteen ovat selvemmin havaittavissa. Testattu ohjaus tuki potilaan voimavaraistumista ja hänen tunteensa oman elämän hallinnasta lisääntyi, Johansson sanoo. Väitöksen valossa hoitohenkilökunnan koulutusta potilasohjauksessa tulisi syventää ja yleisiä ohjauskäytäntöjä muuttaa. 10 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

11 Sosiaalisella tuella tutkitusti merkitystä potilaille ja hoitajille F ilosofian tohtori Leena Mikkola tutki puheviestinnän alaan kuuluvassa väitöskirjassaan potilaan ja hoitajan välistä vuorovaikutusta ja tuen merkityksiä. Väitös tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa. Mikkola toteutti tutkimuksensa kirurgisella osastolla. Hän keräsi aineistonsa havainnoimalla potilashoitajavuorovaikutusta päivittäisissä hoitotilanteissa, joita myös nauhoitettiin. Lisäksi hän haastatteli potilaita ja hoitajia. Mikkola selvitti potilaan ja hoitajan väliseen suhteeseen sekä osastohoitoon liittyviä tuen erityispiirteitä. Potilaat ja hoitajat antavat tuelle samanlaisia merkityksiä. Tuki on heille tiedon rakentumista, tunteiden oikeuttamista ja käsittelemistä, jatkuvuuden ylläpitämistä sekä vuorovaikutussuhteen olemassaoloa, Mikkola sanoo. Väitöksen mukaan hoitajat kuvaavat vuorovaikutteista tukea ensisijaisesti siitä näkökulmasta, kuinka aloitteelliseksi tai responsiiviseksi tuki koettiin. Responsiivisuudessa on kyse ennen muuta tilanneherkkyydestä ja kyvystä reagoida potilaan aloitteisiin vuorovaikutusta tukevalla tavalla. Potilaat puolestaan antavat tuelle merkityksiä ennen muuta sen mukaan, kokevatko he hoitajan toimivan yhdessä potilaan kanssa ja kokevatko he hoitajan olevan potilasta varten. Tuen antajan ja tuen saajan rooli vaikuttaa siihen, millaisia merkityksiä tuelle annetaan ja miten sitä arvioidaan. Vuorovaikutussuhdetta ja siinä välittyvää tukea ei välttämättä eroteta toisistaan. Tämä tarkoittaa, että käsitys saadusta ja osoitetusta tuesta voi perustua myös kokemukseen potilas-hoitajasuhteen laadusta, Mikkola korostaa. Hyväksytyksi tulemisen kokemus osastolla Sosiaalisen tuen katsotaan vaikuttavan hyvinvointiin ennen muuta siten, että tuki lisää tuen saajan tunnetta elämänhallinnasta. Tuessa on kyse myös kokemuksesta hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Hyväksytyksi tuleminen näyttää olevan tärkeää myös ammatillisissa auttamissuhteissa. Sekä potilaat että hoitajat kokivat, että hyvän vuorovaikutussuhteen olemassaolo auttaa selviytymään ja se toimii tukena itsessään. Tämän vuoksi pitäisi tarkastella ennen muuta potilas-hoitajasuhteen rakentumista ja siihen liittyviä piirteitä, Mikkola toteaa. Osastohoito on haasteellinen ympäristö tuen saamiselle. Usein potilaalla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, keitä hoitotilassa on läsnä. Myös intimiteetti on usein uhattuna. Osastohoidossa vuorovaikutus on myös sirpalemaista, koska monesti keskusteluaikaa on vähän ja keskustelut keskeytyvät helposti. Osasto on ympäristönä haasteellinen myös hoitajille, jotka jäsentävät omaa hoitajuuttaan tiedon-, prosessien- ja emotionaalisen hallinnan kautta. Jotta hoitaja pystyisi osoittamaan tukea, hänellä tulee olla resursseja tuen antamiseen näillä osaalueilla. Potilaan odotukset ja tulkinnat perustuvat ensisijaisesti joko hoitoon tai vuorovaikutuk- 11 Leena Mikkola jatkaa tutkimustaan tuen ja vuorovaikutussuhteen yhteyksistä. Mikkolasta tule-sairauksien hoidossa kiinnostavaa on vuorovaikutuksen kokeminen tilanteissa, joissa konkreettisen avun tarve on suuri. Konkreettinen apu voi välittää merkityksiä hyvästä vuorovaikutussuhteesta, mutta myös korostaa apua tarvitsevan avuttomuuden tunnetta, Mikkola tähdentää. seen hoitavan henkilökunnan kanssa, Mikkola sanoo. Monet tuen välittymiseen liittyvät kysymykset palautuvat organisaation toimintaan. Tuen saaminen hoitotyön ääneen sanottuna tavoitteena edellyttää paitsi riittävän hyvän vuorovaikutussuhteen rakentumista, myös toimintatapojen tarkkaa arviointia ja todellisiin tarpeisiin mitoitettuja terveydenhuollon resursseja.

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote 3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote Anne Lamminpää: tule-toimintakykyä määrittämässä 2 Kannanotto kuntalaisten tule-terveyden puolesta 4 Tules ja masennus 6 Auringonlaskun aikaan vattupensaassa

Lisätiedot

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen

Lisätiedot

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 9/2007 Tuki- ja liikuntaelimistön terveys Tules-vuori on kasvamassa s. 4 Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Tapaturmat ja alkoholi suomalaisuuden

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 5/2010 Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 50 vuotta Teemana tutkimus Kastellin Apteekki Apteekki lähelläsi Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi Oysin ja

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

3 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

3 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote 3 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Ministeri Hyssälä ja työhyvinvointi 3 Tule-ergonomiaa näyttöpäätetyöhön 4 Esteettömyys on ihmisoikeus 8 Työpaikoilla otetaan paljon tule-riskejä 10 Sari

Lisätiedot

Urpu Silvennoisen Siskon pakinoista koottiin kirja. Olga Kemppinen valitsi vammaistyön. Ikääntyvien. seksuaalisuus on arka aihe.

Urpu Silvennoisen Siskon pakinoista koottiin kirja. Olga Kemppinen valitsi vammaistyön. Ikääntyvien. seksuaalisuus on arka aihe. 3 2009 super3 2009 16 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenvuoro 6 Pirkko Vikkula voitti määräaikaiskiistan 7 Miksi vammaistyö ei kiinnosta? 8 Maaliskuun lyhyet 9 Näin vastattiin! 9 Lehtikatsaus 10 Uskalla

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Anna Leimumäki (Pirkanmaan Sydänpiiri), Juha Pärkkä (VTT)

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN

TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN TERVEYSKESKUSTEN OMALÄÄKÄREIDEN SUHTAUTUMINEN VERTAISTUKEEN Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Heini Lekander kandidaatin tutkielma kevät 2008 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Rakastuin elämään. Marja Korhonen: Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen oivallus

Rakastuin elämään. Marja Korhonen: Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen oivallus AVH4/2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖIDEN ERIKOISLEHTI Puhe- ja liikuntakykynsä menettänyt Marja Korhonen: Rakastuin elämään Neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat arkeen Sopeutumisvalmennus on suomalaisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 1 2009 Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Lisätiedot

Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa

Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 1/2013 Syömishäiriöpäivät 2013 -extra Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriöliitto-SYLI ry toivottaa jäsenille,

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemeltä. on leikattu gliooma 2/2011

Syöpä. cancer.fi. Heidi Ahjoniemeltä. on leikattu gliooma 2/2011 Syöpä 2/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Aivokasvainpotilasta hoitaa asiantuntijatiimi Toisenlainen tunti lukijakirjoitus Vuoden syöpälääkäri ja -hoitaja valittu Heidi Ahjoniemeltä on leikattu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 2 Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri Väestön paras palvelurakenneuudistuksen päämääräksi

Lisätiedot

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu MONIKKO Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen hanke Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu Sisältö Terveys- ja sairauskäsitykset

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Antero Niittymäki Maalivahdin lonkka leikattiin - pelaaminen jatkuu Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää

Lisätiedot

18.1.2011. Opiskelija harjoittelussa. Naisen keski-ikä. Siiri Kallionpää. Tavoitteista totta. Eroon kotitapaturmista Nivelrikon hoitoketju toimii

18.1.2011. Opiskelija harjoittelussa. Naisen keski-ikä. Siiri Kallionpää. Tavoitteista totta. Eroon kotitapaturmista Nivelrikon hoitoketju toimii 1 18.1.2011 Opiskelija harjoittelussa Naisen keski-ikä Siiri Kallionpää Tavoitteista totta Eroon kotitapaturmista Nivelrikon hoitoketju toimii Liity netissä www.tehy.fi/opiskelijat Saat liittymislahjan

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

Puutarhanhoito antaa monelle ihmisten parissa työskentelevälle tärkeää vastapainoa. Leena Ala- Huikku ja hänen aurinkopoikansa

Puutarhanhoito antaa monelle ihmisten parissa työskentelevälle tärkeää vastapainoa. Leena Ala- Huikku ja hänen aurinkopoikansa 4 2009 super4 2009 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Ajatuksia sopivasta eläkeiästä 7 Miten HUS hyödyntää osaamista? 8 Huhtikuun lyhyet 9 Näin vastattiin! 9 Lehtikatsaus 10 Myytkö osaamistasi?

Lisätiedot