TES-tavoitteet TEK yo-valiokunnan käsittelemät TES-tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TES-tavoitteet 2014. TEK yo-valiokunnan käsittelemät TES-tavoitteet"

Transkriptio

1 TEK yo-valiokunnan käsittelemät TES-tavoitteet TEKin yliopistovaliokunnan ja yliopistoyhdistysten yhteistyönä syntyneitä TES-tavoitteita on kuvattu ja perusteltu seuraavassa. Esiin nousi seuraavia aihealueita: 1. Palkkaus ja korvaukset Palkankorotustavoite vähintään sama kuin teknologiateollisuudella/vientisektorilla. Palkankorotus tulisi toteuttaa yleiskorotuksena ainakin inflaatiota vastaavaan määrään asti Ei vaatilisiä ja suorituskorotuksia. Palkankorotukset yleiskorotusluontoisesti prosenttikorotuksina, mutta ne voidaan kohdentaa erisuuruisina vaatitasojen välisten epäkohtien tasoittamiseksi, kuten esimerkiksi tasojen OV7 ja OV8 välinen hyppäys. Vaatitason OV8 kriteereitä muutettava. Tasolle on voitava sijoittaa henkilöitä, joilla ei ole professuuria. Nyt OV8-taso tyhjenee, sillä suurin osa professoreista sijoittuu tasolle OV9. Urakehityksen ja yliopiston työtehtävien kannalta tällaiselle "hajuraolle" ei ole perustetta. Kokonaistyöajassa olevien työsuunnitelmaan sovittava minimistruktuuri, jossa mukana matka-aika ja säännöllisesti toistuvat työtehtävät, kuten opetus ja opiskelijoiden ohjaaminen. TESiin kirjaus oikeudesta tehdä lyhyempi kuin 1600 tunnin sopimus. Käytännössä se on palkaton vapaa. Sopimukseen kirjattava selvästi käytännöt työaikaliukumista ja ylitöistä. Sovittava yliopistojen urajärjestelmien lainmukaisen toteuttamisen seuraamisesta. Tähän liittyen on sovittava, missä tilanteissa on hyväksyttävää käyttää määräaikaisuuksia. 2. Luottamusmiestoiminta ja TESin toteutumisen seuranta TESiin ei tule kirjata tulkintaa hankaloittavia ja epäselviä kohtia eikä suosituksia. On sovittava sanktiosta sopimusrikkomustapauksissa, joissa esimerkiksi yksittäinen yliopisto rikkoo TESiä. Luottamusmiesten edustettavien määrittely, etenkin tilastoinnin ja tiedonkeruun osalta. Tilastot pitää olla koko henkilöstöstä, ei vain työnantajaperinnässä olevista työntekijäjärjestöjen jäsenistä. 3. Työelämän parantaminen Työssä jaksamista pitäisi tukea nykyistä paremmin, jotta ns kestävyysvaje kyettäisiin torjumaan. Tärkeimpiä tapoja tässä lienevät (etenkin työnantajien) asenteiden muokkaaminen myönteisemmiksi vanhenevien työntekijöiden työssä jatkamiselle sekä yleisen työhyvinvoinnin parantaminen.

2 Työaikajärjestelyjen joustavuutta pitäisi edelleen lisätä. Nykyisin liukuva työaika ja työaikapankki koetaan vaihtoehdoiksi, vaikka ne voisivat olla toisiaan täydentäviä. Harmaan ylityön tuominen päivänvaloon. Nykyisellään virallinen työaikakirjanpito ja kyselytutkimusten väliset erot monissa tehtävissä varsin suuria. Hyvissä ajoin ennen sapattivapaiden ja vastaavien alkua sekä määräaikaisuuksien päättymistä on suunniteltava, miten kyseisen henkilön työtehtävät (opiskelijat, projektit) hoidetaan ilman, että joku muu työyhteisössä ylikuormittuu! 3. TESin epäkohtia käsiteltäväksi TES-neuvotteluissa 1. Opetus ja 1600 tunnin kokonaistyöaika TESiin on kirjattu eksplisiittiset määrät opetuksesta, jotka kaikkien tutkijoiden on vuosittain pakko tehdä. Tästä seuraa useita ongelmia, joille pitäisi tehdä jotain. Tunneista ei sanota, tarkoitetaanko niillä kontaktiopetuksen määrää vai kokonaisuudessaan käytettävää aikaa. 50 tuntia kontaktiopetusta on jatko-opiskelijalle aika paljon, koska se valmisteluineen vie helposti 200 tuntia eli yhden kahdeksasosan työajasta. Mikäli valmistelu ja muu ei-kontaktiopetus lasketaan mukaan, on 50 tuntia taas aika vaatimaton opetuspanos. Useilla laitoksilla on perinteisesti maksettu opetuksesta erikseen. Käytännön lopettaminen koetaan useilla laitoksilla ongelmalliseksi. Ongelmia aiheutuu esimerkiksi siitä, että henkilöt työskentelevät teollisuusprojekteissa, joille ei voi kirjata opetusta. Myös motivaation pelätään laskevan, kun opetuksesta porkkanan sijaan siirrytään käyttämään keppiä. Voisiko järjestelmän jatkamista harkita vielä kerran? Rahaahan tuolla järjestelyllä ei säästetä penniäkään. On vaikea tajuta, mitä työnantaja ajaa takaa. On vaikea ymmärtää, miksi kaikki tutkijat pakotetaan opettamaan. Miksi jonkun pitää ylhäältä käskeä minimi ja maksimi tutkijan opetukselle? Kaikki eivät suinkaan ole synnynnäisiä opettajia, mikä tulee näkymään opetuksen laadussa. Opetuksen jakaminen tasaisesti kaikille tulee muutenkin aiheuttamaan ongelmia. Miksei voisi olla opetuspainotteisia ja tutkimuspainotteisia tutkijoita niin kuin ennenkin? 1. TESissä mainituista opetustunneista on määriteltävä, mitä ne tarkoittavat. Onko luku pelkkä kontaktiopetuksen määrä, vai sisältääkö se valmistelun, ohjauksen ja muut kontaktiopetuksen lisäksi tehtävän opetustyön? 2. Laitoksen on saatava tarvittaessa maksaa opetuksesta erilliset luentopalkkiot, mikäli opetukseen käytetään projektitutkijoita. 3. Kaikkia ei kannata pakottaa opettamaan. Opetusvelvoitteen voisi poistaa TESistä.

3 2. Määräaikaisuudet ja 1600 tunnin kokonaistyöaika 1600 tunnin kokonaistyöaika ja ketjutetut puolen vuoden määräaikaisuudet eivät sovi hyvin yhteen. Ne mahdollistavat yhdessä työntekijän vapaiden pimittämisen. Työntekijät työskentelevät määräaikaisissa työsuhteissa vailla tietoa jatkosta. Jatkon puute saattaa selvitä niin myöhään, että työntekijä ei enää ehdi pitämään vapaitaan. Tämä tulee eksplisiittisesti kieltää TESissä, ja sopia korvausmenettelystä, mikäli työnantaja teettää töitä niin, ettei vapaita ehdi määräaikaisen työsopimuksen puitteissa pitämään. Ketjutetut työsuhteet ovat Suomessa muutenkin edelleen laittomia. Onko niiden suhteen enää edes tarkoitus tehdä mitään vai onko nyt täysin hyväksytty se, että kaikki tutkijat yliopistoissa ovat määräaikaisissa työsuhteissa? Tyypillinen tutkijan urahan nykyään menee näin: Tutkimusapulainen (3 kk) -> Tutkimusapulainen (6 kk) -> Diplomityöntekijä (6 kk) -> Jatkoopiskelija (6 kk) -> Jatko-opiskelija (6 kk) -> Jatko-opiskelija (6 kk) -> Jatko-opiskelija (6 kk) - > Jatko-opiskelija (6 kk) -> Jatko-opiskelija (6 kk) -> Jatko-opiskelija (6 kk) -> Jatko-opiskelija (6 kk) -> 2 * Post-doc (12 24 kk) -> Kenkää. Tämä tuntuu nykyään olevan ihan yleisesti hyväksytty suunnitelmakin! Aalto-yliopisto kieltäytyy nykyään systemaattisesti tekemästä tutkijoille toistaisesti voimassa olevia työsopimuksia. Ei tällaista voi hyväksyä, kun tämä on lain vastaista. 1. TESissä on sanktioitava tilanne, jossa työnantaja ajaa määräaikaisen työntekijän tilanteeseen, jossa vuosittaista vapaa-aikaa ei ehdi pitämään. 2. TESiin on määriteltävä menettely, jossa pitämättä jäänyt vapaa maksetaan rahana, jos työntekijä ei työnantajasta johtuen ehdi pitää vuosivapaataan. 3. TESissä on määriteltävä aika, jossa pidempään jatkuneen määräaikaisuuden lopettaminen rinnastetaan toistaiseksi jatkuvan työsuhteen irtisanomiseen. Esimerkiksi vuosia jatkunutta märäaikaisuutta ei pitäisi voida lopettaa määräaikaisuuden viimeisenä päivänä, vaan irtisanomisajan mukaisesti. 3. Jatko-opinnot ja 1600 tunnin kokonaistyöaika TESissä ei ole määritelty, kuuluvatko jatko-opinnot 1600 tunnin sisään, vai tuleeko ne tehdä omalla ajalla. Käytännöt vaihtelevat, mistä seuraa ikäviä yllätyksiä, mikäli työhönottotilanteessa ei sovita asiasta. Yhteistä linjaa, joka kelpaa kaikille, lienee mahdoton saada aikaan, mutta jotain periaatteita voisi TESissä sopia. Yksi hyvä konkreettinen parannus olisi, jos työsopimuksessa olisi täytettävä kohta, jossa sovitaan esimerkiksi, kuinka monta tuntia vuodessa tohtoriopiskelija saa käyttää työaikaa jatko-opintoihin. Vaihtoehtoisesti työmäärän voisi määritellä opintopisteinä. Nimellisvahdilla,

4 tohtorintutkinto neljässä vuodessa, 60 opintopisteen jatko-opinnot on saatava tehtyä 2 3 vuodessa. Tämä tekee vuodessa 800 tuntia tai 533 tuntia. 1. TESissä on määriteltävä, paljonko henkilö, jolla määräaikaisuuden perusteena on jatkoopinnot, saa käyttää työaikaansa jatko-opintoihin. 4. Lomarahan vaihto vapaaseen 1600 tunnin järjestelmässä ei saa vaihtaa lomarahaa vapaaseen, mikä on aika kummallista. Moni haluaisi pidemmän vapaa-ajan. 1. TESissä tulee sopia, että lomarahan saa vaihtaa ylimääräiseen vapaaseen. 5. Kokonaiskustannusmalli Kokonaiskustannusmalli on osoittautumassa tutkijoille tavattoman kalliiksi. Yliopistot katsovat yleiskustannusosan kuuluvan hallinnolle, ja leikkaavat siitä erisuuruisia siivuja. Joissain yliopistoissa yleiskustannusosa viedään kokonaan. Aalto-yliopistossa yliopisto vie 20 prosenttia, koulu 20 prosenttia ja laitos loput. Osa laitoksista palauttaa osuuden viemistään rahoista. Yleiskustannusosan vieminen on tutkimusryhmille ongelmallista. Yleensä projektien rahoittajat edellyttävät osallistujilta omarahoitusosuutta. Akatemia rahoittaa projekteista 80 prosenttia, TEKES 70 prosenttia ja EU jopa vielä vähemmän. Kokonaiskustannusmallissa koulut vievät osuutensa myös omarahoitusosuudesta, siis rahasta jota ei ole. Tutkimusryhmillä ainakin Aallossa on vaikeuksia saada projekteihin vaadittavaa omarahoitusta kasaan, mikä näkyy tutkijoiden vähenemisenä. Yleiskustannusmalli aiheuttaa valtavan määrän byrokratiaa, jonka maksumiehiksi joutuvat tutkijat. Tämä tuskin oli rahoittajien tavoite. Muutenkin epäilen työnantajan väitteitä siitä, että rahoittajat vaatisivat tällaista järjestelyä. Kokonaiskustannusmallia ja siihen liittyvää byrokratiaa ajavat yliopistot, koska ne voivat mallilla verottaa tutkijoiden rahoja. 1. Se miten koulut rahansa laitoksille jakavat, ei valitettavasti taida olla TES-asia. Tätä asiaa pitäisi kuitenkin jotenkin ajaa. Nyt on käymässä niin, että Aallon kallis byrokratia maksatetaan tutkijoilla ulosmittaamalla tutkimusrahaa kokonaiskustannusmallilla. 2. Kokonaiskustannusmallin tilalle tarvittaisiin keveämpi rahoitusmalli, johon tutkijoilla on varaa.

5 6. Vuosilomat ja 1600 tunnin kokonaistyöaika 1600 tunnin järjestelmään siirtymisen myötä vanhemmat työntekijät menettivät jopa 3 viikkoa vuosilomistaan. Voisiko tälle vielä tehdä jotain? Olisi myös hyvä, jos työntekijälle määriteltäisiin subjektiivinen oikeus palkattomaan vapaaseen, jonka käytöstä sovitaan esimiehen kanssa loman tapaan. 7. Määräaikaisuudet ja joukkokanne Olemme tutkineet mahdollisuuksia puuttua laittomien ja TESin vastaisten määräaikaisuuksien mielivaltaiseen käyttöön muun muassa osana Aalto-yliopiston urajärjestelmiä. Olemme tulleet lopputulokseen, että asiaan puuttuminen on nykyisen lainsäädännön vallitessa mahdotonta. Laittomien määräaikaisuuksien esilletuominen vaatii kaikissa tapauksissa yksittäisen, määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön kannetta työnantajaa vastaan, mikä johtaa kaikissa tapauksissa työsuhteen päättymiseen. Tämä on kohtuuton vaatimus yksittäiselle työntekijälle. Näkemyksemme on, että ainoa tapa vähentää määräaikaisuuksien mielivaltaista käyttöä on saada ammattiyhdistyksille kanneoikeus. Ammattiyhdistyksillä tulee olla oikeus nostaa kanne määräaikaisuudesta työntekijän puolesta työnantajaa vastaan ilman työntekijän suostumusta, vaikka määräaikainen työsuhde yhä jatkuisi. Koska määräaikaisuudet koskevat lähes aina useaa samassa tilanteessa olevaa henkilöä, ammattiyhdistyksille tulisi antaa oikeus nostaa joukkokanne työnantajaa vastaan. Mahdollisia käytäntöjä on varmasti monia. Olennaista on luoda lainsäädännöllä mekanismi, millä määräaikaisuuksien lainmukaisuutta voidaan tutkia työsuhteen jatkuessa ilman asianomistajan suostumusta. Tätä tavoitetta on ammattiyhdistyksen ajettava kaikilla rintamilla liitojen yhteistyönä ja mahdollisimman voimakkaasti. Muuten määräaikaisuuksien holtiton käyttö leviää yliopistoista kaikille työpaikoille tunnin järjestelmä ja ylityöt Ylityöt ovat suuri ongelma yliopistoissa. Tutkijat eivät kykene suoriutumaan töistään normaalissa työajassa eivätkä he ehdi pitämään lomiaan tunnin järjestelmä luotiin piilottamaan nämä ylityöt. Järjestelmän kantava ajatus on, että nyt se on työntekijän vika, ettei hän saa aikaan vaadittuja tulostavoitteitaan. Meillä ole oikein mitään työkaluja tuon 1600 tunnin toteutumisen suunnitteluun tai seurantaan. Tämä on luultavasti ihan tahallista. Järjestelmä ajettiin, koska sillä voidaan teettää ylityöt laillisesti ilman rahaa niin, ettei työntekijällä ole mahdollisuuksia vaatia mitään. Töiden suunnittelu vuodeksi eteenpäin on liki mahdotonta. Aina tulee odottamattomia juttuja eteen. Töitä ei saa suunniteltua kunnolla. Ja vaikka saisikin, niin toteutumaa ei pysty seuraamaan.

6 Halli-järjestelmää väärinkäytetään, sinne lyödään normityöajat. Me tarvitsisimme järjestelmän, johon voisi kirjata työtehtäviin käytetyt ajat ja kohteet. Halli-järjestelmää ei tähän voi käyttää. Työajan kohdentamisjärjestelmän tulisi vastata todellisuutta. Vaihtoehtoisesti voisimme lopettaa 1600 tunnin järjestelmän ja palata takaisin työaikoihin. 9. Apurahat Apurahatutkijat eivät kuulu TESin piirin hyvässä eikä pahassa. Apuraha on kuitenkin hyvin yleinen ja suositeltu keino rahoittaa osa jatko-opintoja, ja apurahatutkijat ovat useimmiten osa työyhteisöä. Apurahan turvin työskentelevillä tutkijoilla ei ole muun muassa työterveyshuoltoa. Voisiko TESissä jotenkin käsitellä myös apurahatutkijat? 10. YPJ TES-neuvotteluissa on varmistettava, että paikallisilla sopimuksilla ei vesitetä TESin yleissitovuutta. Aalto-yliopiston paikallisen sopimuksen soveltamista on syytä seurata. Tiedottaminen sopimuksesta on ollut hyvin vähäistä, eikä esimiehiä kouluteta ilmeisesti ollenkaan. Kun samaan aikaan johtamisen tasoa pidetään yleisesti heikkona, on suuri vaara, että palkat ja palkankorotukset perustuvat ohjeellisten, TESissä sovittujen kriteerien sijasta esimerkiksi henkilösuhteisiin tai hiha-tuntumiin. 11. Ketjutetuissa työsuhteissa olevien tutkijoiden asema Aalto-yliopiston urajärjestelmissä Aalto-yliopiston siirtymisessä uusiin urajärjestelmiin on räikeä epäkohta. Professorien ja opettajien urajärjestelmissä ei ole paikkaa läheskään kaikille projektitutkijoille ja projektipäälliköille, joita meillä on TKK:n ajoilta. On pelko siitä, että seuraavien kahden vuoden aikana näistä hankkiudutaan eroon. Määräaikaisissa ketjutetuissa työsuhteissa olevien määräykset jätetään uusimatta, toistaiseksi voimassa olevat irtisanotaan myöhemmin yksi kerrallaan. Voisiko tämän jotenkin ottaa esille TES-neuvotteluissa? Tarve noihin henkilöihin ei ole missään vaiheessa hävinnyt. Heidät on palkattu projekteihin tutkimaan, ja noita projekteja edelleen on, ellei Aalto sitten lopeta niitä. Minusta TESissä voisi Aallon osalta sopia: TKK:n aikana palkatut projektitutkijat, joiden määräaikaisuuden perusteena on projektirahoitus, vakinaistetaan. Vaihtoehtoisesti voisi kirja ainakin sen, että heitä ei saa irtisanoa eli ketjutusta lopettaa sillä perusteella, että he eivät sovi Aallon uuteen uljaaseen muottiin.

Otaniemen TEK-tutkijat (OTTI) Jäsenkirje - Kesäkuu 2012. Tässä kirjeessä

Otaniemen TEK-tutkijat (OTTI) Jäsenkirje - Kesäkuu 2012. Tässä kirjeessä Otaniemen TEK-tutkijat (OTTI) Jäsenkirje - Kesäkuu 2012 Tässä kirjeessä 1. Jäsentilaisuus urajärjestelmistä 2. Jäsentilaisuudesta mieleen jääneitä asioita 3. Kevätkokouksen pöytäkirja 1. Jäsentilaisuus

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

Provisio-opas VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY

Provisio-opas VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällys Alkusanat... 3 1 PROVISIOTYÖN PELISÄÄNNÖT VIESTINTÄALALLA... 4 2 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN... 5 2.1 Provision

Lisätiedot

Töissä yliopistolla. Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012

Töissä yliopistolla. Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012 Töissä yliopistolla Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012 SISÄLTÖ TYÖAIKA Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet yliopistolla väitöskirjatyöntekijänä. Oppaassa on lyhyesti kerrottu kysymyksistä,

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

KANTELU. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta.

KANTELU. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta.fi KANTELU 1. Kantelunalainen asia Helsingin vammaispalvelun henkilökohtaisen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Opas uusille luottamusmiehille

Opas uusille luottamusmiehille ENSIASKELEENI LUOTTAMUSMIEHENÄ Opas uusille luottamusmiehille KIRSI KOPONEN aluetoimitsija 1 Julkaisija: Puu- ja erityisalojen liitto Kirjoittaja: Kirsi Koponen Kuvat: Petteri Raito, Mira Tenhunen Ulkoasu:

Lisätiedot

Yliote. Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Sisältö

Yliote. Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Sisältö Yliote Yliopistolaisten jäsentiedote 2 2014 26.5.2013 Yhteistoimintamenettelyt yliopistoissa ketkä neuvottelevat ja mistä? Yt-menettelyt ovat rantautuneet yliopistomaailmaan. Henkilöstön edustajien tärkeimpänä

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97)

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) 1 (22) Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston pyynnöstä 7

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 1/2006 4 15 Työn sankarit Otsonikerroksen paranemisesta ei selkeitä merkkejä 20 Sisältö 3 Puheenjohtajalta 4 Työn sankarit 6 Pätkätyöt eivät ole vähenemään päin 8 Millainen valtio

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

TYÖAIKAPANKKI karttuva tili, nostot tilanteen mukaan

TYÖAIKAPANKKI karttuva tili, nostot tilanteen mukaan TYÖAIKAPANKKI karttuva tili, nostot tilanteen mukaan Ville Hakala Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaajat: Yrjö Engeström ja Reijo Miettinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot