Asemakaavan seurantalomake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan seurantalomake"

Transkriptio

1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta matra Täyttämisvm.. Kaavan nimi Mansikkala, k. 9 osa, katu- ja torialuetta Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm Hyväksymisykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen inta-ala [ha], Uusi asemakaavan inta-ala [ha] Maanalaisten tilojen inta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen inta-ala [ha], Ranta-asemakaava Rantaviivan ituus [km] Rakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä,,,, -9 A yhteensä,9,,,9 P yhteensä,,,9, Y yhteensä -,9-9 C yhteensä K yhteensä,,, -, -9 T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä,,, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

2 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä,,,, -9 A yhteensä,9,,,9 AK,9,,,9 P yhteensä,,,9, PA,,,9, Y yhteensä -,9-9 Y -,9-9 C yhteensä K yhteensä,,, -, -9 K,,, -, -9 T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä,,, Kadut,, -, Katuauk./torit,9,, Kev.liik.kadut -,9 LPA,9,,9 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

3 Tainionkoskentie Keskuskatu Tainionkoskentie Kauakatu Likemiehenkuja virastotalo Vk k k k k likerak. likerak. likerak. likerak. Vk XVk m lev.ras.tie m -99-K m -99-K 9 m -99-K m -99-K 9 m -99-K9 m -99-K m t le t t le ma (,9-,) (,,9-) jk- ma m- jk- ajo ajo 9 e=, /t 99 9 KAUPPATOR KAUPPAKATU KAUPPAKUJA /9 LKEMEHENKUJA VUOKSKUJA TANONKOSKENTE a KESKUSKATU a a AK- AH AK- YS LPA Y- e=. K LPA XV X V V V 9

4

5

6

7 Liite. Rakentamistaaohje RAKENTAMSTAPAOHJE Korttelin 9 tontit, ja Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9.. Tarkistettu 9..

8 A-nsinöörit Suunnittelu Oy Hanna Aitoaho rojeiäällikkö, arkkitehti YKS 9 Janne Pekkarinen suunnittelija, tekninen avustaja 9 Työn ohjaus / matran kauunki Vuokko Jääskeläinen kaavoitusäällikkö Tiia Silgren kaavoitusinsinööri Valokuvat / kuvitus lmakuvat SkyFoto Grou / matran kauunki, Muu kuvitus ja valokuvat A-nsinöörit Suunnittelu Oy, - Kannen kuvassa rakentamistaaohjetta koskeva alue esitetty unaisella. Kuva Sky- Foto Grou/ matran kauunki, Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

9 SSÄLLYSLUETTELO YLESTÄ. Ohjeen tarkoitus. Suunnittelualueen yleiskuvaus. Asemakaavan lähtökohtia. Kauunkikuva ja alueen rakennuskanta RAKENTAMSTAPAOHJETTA KOSKEVEN TONTTEN KUVAUS. Tontti (autoaikkojen korttelialue LPA). Tontti ja (asuinkerrostalojen korttelialue AK) PUOLJULKSTA ULKOTLAA SEKÄ PHOJA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Liikkumisen verkostot.. Esteettömyys. Pysäköinti ja ysäköintialueet. Kevyt liikenne. Viherymäristö ja istutukset. Valaistus. Jätehuolto ja huoltoliikenne. Leikki- ja oleskelualueet. Hulevesien käsittely RAKENNUKSA JA PHARAKENTETA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Rakennusten muoto, sijoittuminen, suuntaus ja sisäänkäynnit tonteilla. Rakennusten materiaalit ja väritys. Aidat. Kerrosluku ja kattomuodot. Parvekkeet ja terassit. Muuntamo (tontilla ) Liite Havainnekuva asemakaavan suunnittelualueen eteläosasta Liite Viistoilmakuvasovitus, jossa on esitetty Mansikkalan uusien asemkaavojen mukainen rakentaminen Liite Alueen rakeisuus ja uusien asuinrakennusten sijoittuminen Tainionkoskentien ja Keskuskadun risteysalueelle Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

10 YLESTÄ. Ohjeen tarkoitus Rakentamistaaohje on sitova ja se täydentää asemakaavaa (kaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9) kauunkikuvallisten tavoitteiden osalta. Ohjeen tarkoituksena on sekä selventää asemakaavassa esitettyjä eriaatteita että täsmentää ne suunnittelueriaatteet, joita asemakaavan lisäksi noudatetaan en yksityiskohtaisessa jatkosuunnittelussa. Tavoitteena on, että tontit ja niiden yhteiskäyttöiset alueet muodostaisivat yhtenäisen ja korkealaatuisen kokonaisuuden.. Suunnittelualueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Mansikkalan kauunginosassa, Vuoksen rantavyöhykkeellä. Mansikkala on matran kauungin hallinnollinen keskus sekä tilaa vievän kauan keskittymä. Mansikkalan maamerkkinä ovat -kerroksiset kerrostalot sekä Mansikkaaikka liike- ja toimistorakennus. Tässä rakentamistaaohjeessa keskitytään Mansikkalan kauunginosan korttelin 9 tontteihin, ja. Alue on tällä hetkellä ääosin asfaltoitua ysäköintikenttää.. Asemakaavan lähtökohtia Mansikkalan alueen kehittämisen eriaatteet on määritelty vuonna hyväksytyn yleiskaavan liitteenä olleessa yleissuunnitelmassa, jossa alueelle on osoitettu alueen uuden rakentamisen määrä ja sijoittuminen. Yleissuunnitelmassa alueelle on osoitettu uutta liike- ja toimistorakentamista, alvelurakentamista sekä asuinrakentamista, joiden yhteenlaskettu uusi kerrosala on k-m². Asemakaavatyön yhteydessä alueen kehittämisen eriaatteita on tarkennettu ja tonteille - esitetään rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä m² uutta kerrosalaa. Kuva: Yleiskaavan liiteaineistona tehdyssä yleissuunnitelma korttelin 9 eteläosaan esitettiin kolmea kerrostaloa, joissa oli yhteensä k-m² rakennusoikeutta sekä liikerakennusta, jossa oli k-m² rakennusoikeutta. Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

11 . Kauunkikuva ja alueen rakennuskanta Mansikkalan alueelle sijoittuvat toiminnot sekä niiden myötä syntynyt kauunkikuva on hyvin moniuolinen ja tämän vuoksi myös aikoin hajanainen. Alueen rakennusten mittakaava on ääasiassa suurta ja massat ovat horisontaalisia. Rakennusten ymärille levittäytyvät laajat ysäköintialueet, mitkä luovat varsin yksitoikkoisen yleisilmeen alueelle. Suunnittelualue kiinnittyy länsiosastaan tornimaisista rakennusmassoista (- -kerrosta) muodostuvaan kerrostaloaluekokonaisuuteen sekä ohjoisessa julkisten rakennusten alueeseen. Tainionkoskentien itäuolella on uistovyöhyke ja Vuoksen ranta. Asemakaavan nro suunnittelualueen rakennuskanta koostuu vuonna 9 rakennetusta vanhusten alvelutalona toimivasta kerrostalosta ja vuonna 99 rakennetusta Mansikkaaikka liike- ja toimistorakennuksesta. Kerrostalo on nelikerroksinen ja Mansikkaaikka korkeimmillaan kaksikerroksinen. Kauatorin laidalla on ieni vuonna 99 rakennettu kioskirakennus. Tonteilla, ja, joita tämä rakentamistaaohje koskee, ei ole rakennuksia. Kuva ylhäällä: Mansikkaaikka -liike- ja toimisto talo etelästä Kuva keskellä: 9 rakennettu vanhusten alvelutalo Kauakadulla Kuva alhaalla: Mansikkalan tornitalot kaavamuutosalueen länsiuolella Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

12 --9- O ite a do tus ras a d o tu s ra 9 PÄVÄYS Katuaukio/ tori. Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainosylonin. Pylonin korkeus maaninnasta mitattuna saa olla enintaan.. MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kauunginosa, MANSKKALA, osa korttelia 9 sekä katualuetta. Asemakaavamuutos aiheuttaa osoitteenmuutoksia. stutettava alueen osa. Sitova erillinen jako: Kortteli 9 Kortteli 9 Säilytettävä/istutettava uurivi. Katu. --- Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa. HYVÄKSYMNEN: POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ MRL:N a VAATMUKSET Pysäköimisaikka tai leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Alueelle voidaan rakentaa joko ysäköimisaikkoja tai leikki- ja oleskelualuetta, tontilla toteutuvien toimintojen mukaisesti. 9 MATRA jk HYVÄKSYNYT jk- LAATNUT A-nsinöörit Suunnittelu Oy Hanna Aitoaho, arkkitehti, YKS --- Aukioksi rakennettava alueen osa, jonka kautta voidaan jär ajoyhteys ääkadun suuntaiselta ajoreitiltä ysäköimisaluei siten, ettei se häiritse oleskelua ja jalankulkua aukiolla. TEKNNEN LAUTAKUNTA KAUPUNGNVALTUUSTO LANVOMANEN TEKNNEN TOMALA KAAVOTUS Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Parvekkeet voidaan rakentaa rakennusalan ulkouolelle enintään, metriä. ra- HYVÄKSYNYT Suojeltava rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla määrätään, että rakennusta ei saa urkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kauunkikuvan kannalta rakennustaiteellisesti arvokas ja merkittävä luonne säilyy. Merkittävistä muutostöistä tulee yytää museoviranomaisen lausunto. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Katuaukio/ tori. Pysäköimisaikka. Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. MTTAKAAVA : Katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. ASEMAKAAVA N:O Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. ajo Alueella oleva ajoyhteys. Pmo 9 Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje TONTTJAKO: Sitova jako asemakaavassa: Kortteli 9 Kortteli 9 Kortteli 9 Kortteli 9 9 Suojeltava uu. ASEMAKAAVAN MUUTOS: Alueella oleva ajoyhteys. sr- et- 9.. Muuntamoa varten varattu alueen osa. Kauunginosa, MANSKKALA, osa korttelia 9 sekä katu- ja torialuetta. Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa yl- () Katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. ajo /le- Aukioksi rakennettava alueen osa, jonka kautta voidaan järjestää tontin sisäinen ajoyhteys ääkadun suuntaiselta ajoreitiltä ysäköimisalueille. Ajoyhteys on toteutettava siten, ettei se häiritse oleskelua ja jalankulkua aukiolla. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee to kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäy MATRA ajo- autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² le- --- jk- Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rak ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liiken vähintään. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m²merkinnällä osoitetulle rakennusalan siv autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² tulee lasittaa. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² Korttelin 9 tontilla on autoaikkaa korttelin LPA-tontilla olevassa ysäköintilaitoksessa. Nämä aikat säilyvät tontin käytössä ja ne voidaan laskea osaksi tontin ysäköintijärjestelyjä. 9 Muuntamoa varten varattu alueen osa. Toimistotilat Majoitustilat Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainosylonin. Pylonin korkeus maaninnasta mitattuna saa olla enintaan luvun osoittama metrimäärä. 9 dba Polkuyöräaikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin yhteyteen ja niistä uolet tulee rakentaa katettuina. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäytävistä., autoaikkaa / asunto,, yöräaikkaa / asunto Liiketilat Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään. Merkinnällä osoitetulle rakennusalan sivulle tulevat terassit/arvekkeet tulee lasittaa Maanalainen ysäköintiin tarkoitettu tila. Asunnot Muut alvelutilat --- Merkinnät yleisten teiden ja valtaojien siirtymisestä..9 (laki 9/) niihin rajoittuviin kiinteistöihin tai matran kauungin omistukseen uuttuvat tästä kartasta kokonaan tai osittain. s it e 9 jk ra- Palveluasuminen. AK ---9 Maanalainen ysäköintiin tarkoitettu tila. Rakennusala. Pmo 9 ma Kortteleita koskevat ysäköintimääräykset: Pysäköintimääräyksiä on annettu eri käyttötarkoituksille ja ajoneuvoille seuraavasti: 9 9 Korttelin 9 tontin rakennuksen mainostornit saa oistaa. Rakennusta koskeva suojelumerkintä sr- ei koske mainostorneja. stutettava alueen osa. o s k e n t ie Vu L dba --- Rakennusala. Korttelialueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa alvelevia johtoja ja laitteita. Tainionkoskentielle saa rakentaa suuntaisliittymät kohtiin, joissa katualueen rajalla ei ole ajoneuvoliittymäkieltoa. Säilytettävä/istutettava uurivi. T a in io n k et- 9 ajo kk ar as. Asemakaavassa on laadittu sitova jako korttelin 9 tonteille -. Muilta osin kaava-alueen jako on sitova erillinen. Katu yl- () Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka s rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla s kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Vu Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. adotusras ite le- 9 ku lk u ai adotusrasite sk en tie ajo 9 dba Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen t osan suurimman sallitun kerrosluvun. ASEMAKAAVAN MUUTOS, JONKA KOHTEENA ON Vu dba ma Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Korttelialueilla tulee rakentaa tontille leikki- ja oleskelualuetta vähintään m² / asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin. Alue on suojattava liikennemelulta, keskimelutaso ei saa ylittää äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. Kadun, tien, katuaukion, torin, uiston tai muun yleisen alueen nimi. --- Vu Kadun, tien, katuaukion, torin, uiston tai muun yleisen alue Korttelin 9 tonteille, ja on laadittu erillinen, sitova rakentamistaaohje, joka on asemakaavaselostuksen liitteenä. 9 tie ra si te ar as ite ku lk u ai kk kar as. le le- L T ai ni on ko 9 et- 9 9 (9 -,) ar as. --- Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun jo a ra- AK ajo- LPA kul ku aik dba Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. --- ku lk u ai kk Vu Vu dba 9 ajo u tier asit e ras ite kulk ua ikka 9 le- le- ajo- kat jk- ajotier asi te a jk- jk Kau 9 -,) ( Koordinaatisto ETRS-GK9 o ajlpa u ajo- kat joh tora site 9 jk -99- a - JA 9 Kau ajo et- jo a ras. MANSKKA-AUKO YLESMÄÄRÄYKSET: Korttelin 9 en ja kulmaan on rakennettava utoamisen estävä suojakaide tai aita, jonka korkeus saa olla enintään, m maaninnasta mitattuna. Korttelin numero. Kauunginosan nimi. MANSKKA-AUKO Rakennuksen julkisivujen ääväri ei saa olla sävyltään vaalea. Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennöitävä uu- ja ensasistutuksin. Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Sitovan jaon mukaisen tontin raja ja numero. Korttelin numero. Rakentamisessa on otettava huomioon, että julkisivumateriaalien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn tulee soeutua ymäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. Kauunginosan numero. ra ajo ajo- --- kulk ua ikka () 9 jk yl- () K K- 9 9 jk yl- k --- XV --- V k U KAT liikerak. V k PPA ras m lev.jo hto 9 kulk u. ras /le- 9 /le sr- s liikerak. liikerak. joh tora s. ku lk u.ra KAU Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit - tontit, joiden autoaikkoja saa alueelle sijoittaa. Radonriski on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Ohjeellinen tontin raja. 9 liikerak. sr-. MANSKKALA ie 9 U KAT --9- k LPA Autoaikkojen korttelialue. Osa-alueen raja. K- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. ra- ra Kauunginosan nimi. Sitovan jaon mukaisen tontin raja ja numero. ju- Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksen toiseen kerrokseen voidaan sijoittaa myös asuntoja, alveluasuntoja ja tiloja majoitus- ja sosiaalitoimen alveluja varten. Asumista, alveluasumista sekä sosiaali- ja majoitustointa alvelevia oheistiloja voidaan sijoittaa myös rakennuksen maantasokerrokseen. MANS 9 jo ht or as PPA s.t m lev.ra KAU --- XVk m V --- dba 9 Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue. (9 -,) Poikkiviiva osoittaa rajan sen uolen, johon merkintä kohdistuu. MANSKKA-AUKO PA --9- Xk --- V ju- PA Kulttuurikeskus k. MANSKKALA m a ra- Asuinkerrostalojen korttelialue. m kaava-alueen rajan ulkouolella oleva viiva. ajotie ra si te 9 k AK --9- ite dba jk dba virastotalo ra Vk 9 V 9 m 9 jo ht or as a ie he nkuj 9 ik em Li --9- k k. Kirjasto -99KU -EN LKEMEH k --9- ko sk en tie 9 jk PA --9-ma MANSKKA-AUKO O dba T ai ni on JA V ju- --99KU LKEMEHEN 9 Vi ra sto katu 99 Kauunginosan numero. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. O O --9-, Ohjeellinen tontin raja. MANS ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: O -99-9, 9 - ie h e n k uja 9 ii k e m L O O Asemakaavanumero, kaavakartta ja määräykset. o s k e n t ie ajo- Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa. Pysäköimisaikka.

13 9 o s k e n t ie 9 (9 -,) AK --- Sitovan jaon mukaisen tontin raja 9 ja numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. dba Pmo Radonriski on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 9 en ja kulm olla enintään, m maaninnas Korttelin 9 tonteille, ja liitteenä. Korttelialueilla tulee rakentaa ton on rajattava ajoväylistä ja muista keskimelutaso ei saa ylittää äiv Asemakaavassa Rakentamisessa on otettava huomioon, että julkisivumateriaalien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn sitova erillinen. tulee soeutua ymäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. on laadittu sitov Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennöitävä uu- ja ensasistutuksin. Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa Korttelialueille hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Pysäköintimääräykset: Korttelin 9 en ja kulmaan on rakennettava utoamisen estävä suojakaide tai aita, jonka korkeus saa olla enintään, m maaninnasta mitattuna. Asunnot: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään. Merkinnällä osoitetulle rakennusalan sivulle tulevat terassit/arvekkeet --- tulee lasittaa. saa sijoittaa yhdys Korttelin 9 tonteille, ja on laadittu erillinen, sitova rakentamistaaohje, joka on asemakaavaselostuksen liitteenä., autoaikkaa / as Polkuyöräaikat tulee sijoittaa s Korttelialueilla tulee rakentaa tontille leikki- ja oleskelualuetta vähintään m² / asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin. Alue on suojattava liikennemelulta, 9 keskimelutaso ei saa ylittää äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. Asemakaavassa on laadittu sitova jako korttelin 9 tonteille -. Muilta osin kaava-alueen jako on sitova erillinen. Korttelialueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa alvelevia johtoja ja laitteita. Pysäköintimääräykset: Asunnot:, autoaikkaa / asunto,, yöräaikkaa / asunto Polkuyöräaikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin yhteyteen ja niistä uolet tulee rakentaa katettuina. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin 9 orraskäytävistä. kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy Muuntamoa varten varattu alueen osa. Rakennusala. Rakentamisessa on otettava huo tulee soeutua ymäröiviin raken le- --- numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan Murtoluku roomalaisen rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Vu 9 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun LPA ---9 Vu dba Pmo Autoaikkojen korttelialue Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit - tontit, joiden autoaikkoja saa alueelle sijoittaa. 9 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 9 9 ajo- AK Radonriski on otettava huomioon Pysäköintialueet on rajattava ja j hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. istutuksilla ja/tai rakenteilla. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Asemakaavaanumero, korttelin 9 tontteja - koskevat määräykset. Vu le- 9 le- dba Asuinkerrostalojen korttelialue. 9 Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa ajo- Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 9 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Parvekkeet voidaan rakentaa rakennusalan ulkouolelle enintään, metriä. Korttelin AK a d o tu s r --- Säilytettävä/istutettava uurivi. Suluissa o alueelle s (9 -,) 9 9 Vu dba et- T a in io n k ik ka ra s. - ra- ar as. ku lk u a adotusra site u ku lk u ai kk (9 -,) --- Katualuee stutettava alueen osa. Maanalais Muuntamoa varten varattu alueen osa. Vu 9 dba le- LPA 9 le- kat 9 ajo- a K et- ajo et-. 9 ajo Kau oskentie liikerak. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäytävistä. 9 sr- liikerak. jk- ra- 9 tie ra si te ar as ite ku lk u ai kk yl- () adotusra site le- Tainionk - ik k a ra s. ajo. MANSKKALA ku k u lk u a jk et- stutettava, alueen osa. Asemakaavanumero Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje Säilytettävä/istutettava uurivi. 9

14 RAKENTAMSTAPAOHJETTA KOSKEVEN TONTTEN KUVAUS. Tontti (autoaikkojen korttelialue LPA) Tontti on autoaikkojen korttelialue, johon voidaan sijoittaa tontin ja autoaikkoja. Alueen kautta voidaan järjestää ajoyhteys ja kevyen liikenteen reitti siihen rajautuville tonteille. Tämä ajoyhteys on ääasiallinen kulkureitti tonteille ja. Tontille liikennöidään Kauakadulta, kohdasta, jossa ajoneuvoliittymän rakentaminen on sallittua. ysäköintialue. Tontit ja (asuinkerrostalojen korttelialue AK) ajoyhteys Liikemiehenkujalle NVA-ysäköinti Molemmille tonteille voidaan rakentaa asuinkerrostalot, kaavakartassa osoitetuille rakennusaloille. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä k-m². Rakennusten tekniset tilat suositellaan rakennettavaksi Keskuskadun uoleiseen reunaan. Maantasokerrokseen voidaan rakentaa autotalleja. Autotallit sijoitetaan ysäköintialueiden ja tontin suuntaan. Rakennukset tulee suunnitella keskenään yhteensoiviksi, rakennusariksi. Rakennukset voidaan toteuttaa ns. LOFT-asuntoina, jolloin asunnot voidaan myydä ennen kevyiden väliseinien ja kiintokalusteiden asentamista. Tonttien idän ja etelän uoliset, Tainionkoskentiehen ja Keskuskatuun rajautuvat reunat tulee istuttaa. kulkuaikkaras. Tontit ja ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta ja ne sijaitsevat Tainionkoskentien ja Keskuskadun kulmauksessa. Tonteille liikennöidään Kauakadulta, tontin kautta. Tonttien keskelle rajataan yhtenäinen ja en kesken yhteinen, melulta suojassa olevan iha-alue, joka varataan leikki- ja oleskelualueeksi. mainosyloni Linnalanolku ajoyhteys Liikemiehenkujalle ysäköintialue muuntamo aukio Tainionkoskentie kulkuaikkaras. ajoyhteys ohjeellinen rakennusala ohjeellinen rakennusala jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- Asuinkerrostalo V u tekniset tilat / yhteistilat Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) AK alikulku ajoyhteys alikulku LPA ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo aita Kauakatu V u rakennuksen tekniset tilat aita uusi alikulku Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje Keskuskatu

15 PUOLJULKSTA ULKOTLAA SEKÄ PHOJA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Liikkumisen verkostot Ajoneuvoliikenne kulkee asuinkerrostalojen alueelle ainoastaan Kauakadun kautta. Kevyen liikenteen reitit rajaavat aluetta idän, etelän ja lännen uolelta ja niistä voidaan rakentaa suoria kulkureittejä tonteille, ja... Esteettömyys Pyörätuoleille, rollaattorin käyttäjille, lastenvaunujen työntäjille yms. kulkijoille yritään rakentamaan esteetöntä lähiymäristöä. Pysäköintialueilla tulee jalankulun ja ajoneuvojen reitistöjen risteämiskohdilla ainaa reunakivet samaan tasoon ajoradan kanssa, sillä oikittaiset kynnykset ovat kiusallisia kaikille käyttäjille.. Pysäköinti ja ysäköintialueet Tonttien ja ysäköinti on luonteeltaan yksityistä ja osoitettu ääosin erilliselle ysäköintialueelle (LPA) tontilla. Myös rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen, tonteille ja voidaan osoittaa autoaikkoja inva-ysäköintiä varten. Asuinrakennusten maantasokerrokseen voidaan rakentaa autotalleja. Kaavan yleismääräysten mukaisesti ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Paikoitusalue äällystetään asfaltilla.. Kevyt liikenne Kevyen liikenteen reitit rajaavat suunnittelualuetta itä-, länsi- ja ohjoisuolelta. Tonteille ja kevyen liikenteen ääreitti kulkee LPA -alueen halki Kauakadun suunnalta lähestyttäessä. Kevyelle liikenteelle tarkoitetun reitin tulee olla ajoneuvoliikenteestä eroteltu ja esteetön. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/ tai rakenteilla. Tonteille ja rakennetaan kivituhkaintaisia olkuja ja käytäviä alvelemaan sisäistä kevyttä liikennettä. Polut toteutetaan esteettömiksi. Asuinrakennusten sisäänkäynneille, inva-aikoille ja mahdollisille rakennetaan huoltoajoa alvelevat ajoreitit, jotka ovat asfalttiintaisia. Sisäänkäyntien edustat tulee kivetä.. Viherymäristö ja istutukset Pysäköintialueet tontilla tulee rajata ja jäsennöidä uu- ja ensasistutuksin. Tontin ja ohjoisrajalle tulee istuttaa uurivi, joka erottaa ohjoisuolisen liikerakennusten korttelialueen ysäköintialueet asuintonteista ja niihin kuuluvasta ysäköintialueesta. Puurivin uulajiksi valitaan joko lehmus tai tammi. Tonttien ja idän ja etelän uoliset, Tainionkoskentiehen ja Keskuskatuun rajautuvat reunat tulee istuttaa. stutuksilla tulee luoda näkösuojaa maantasokerrosten asuntojen ja ymäröivien katujen välille. Myös muut rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina on istutettava. Lisäksi tontin rajoja ohjoisen ja lännen suuntaan ehmennetään uu- ja ensasryhmien avulla. Puuistutuksissa suositaan matalia havuuita, vaahteraa ja ihlajaa. Puurivi-istutuksissa käytetään joko lehmusta tai tammea. Pensasistutuksissa suositaan havuensaita, angervoja, hortensioita, aliruusuja ja kuusamoita. Lisäksi tonteille ja voidaan istuttaa hyötykasveja, kuten omenauita sekä viinimarjaensaita. Hyötykasvit tulee sijoittaa leikki- ja oleskelualueelle tai sen lähelle. Tonteille ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat myrkyllisiä. stutukset sijoitetaan vaaamuotoisiin ryhmiin, ja ryhmiin valitaan useita kasvilajeja. Puu- ja ensasrivistöjä käytetään harkiten sekä kaavakartan osoittamissa aikoissa.. Valaistus Tonteilla tulee käyttää yhteneväisiä valaisintyyejä ja ratkaisuja. Valaistuksella yritään hillittyyn ja yksinkertaiseen tunnelmaan. Valaistuksella korostetaan kulkureittejä ja sisäänkäyntejä. Lisäksi valaistuksella tulee korkostaa en ja yhteiskäyttöistä leikki- ja oleskelualuetta. Valaistuksen harkitulla suuntauksella, kohdistuksella ja mahdollisilla ajastimilla voidaan välttää ymäristöä häiritsevää hajavaloa. Rakennuslua-asiakirjoihin on liitettävä iha-alueiden ja sisäänkäyntien valaistuseriaatteet. Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje 9

16 lle. Jätehuolto ja huoltoliikenne Linnalanolku Tonttien ja jätehuolto on mahdollista rakentaa yhteiskäyttöisenä. Jäteastiat tulee sijoittua aikkaan, jossa niiden tyhjentäminen ja huolto on luontevaa järjestää. Jäteiste valaistaan ja suunnitellaan ulkoasultaan ja väritykseltään asuinrakennuksien rakennustaaan soivaksi. Jäteiste erotetaan iha-/leikkialueesta aidalla, istutuksilla tai katosrakenteella. Tonttien ja huoltoliikenne hoidetaan yhteiskäyttöisen autoaikkojen korttelialueen (LPA) kautta. mainosyloni ysäköintialue. Leikki- ja oleskelualueet ajoyhteys Liikemiehenkujalle Viheralueiden mahdollisimman suuret yhtenäiset kokonaisuudet luovat aremmat mahdollisuudet hulevesien viivyttämiselle, imeyttämiselle ja erilaisten vesiaiheiden toteuttamiselle. Piha-alueilla tulisi välttää suuria vettä lääisemättömien äällystemateriaalien alueita tai jakaa äällystettyjä intoja viheralueilla. Hulevesien käsittelyssä voidaan suunnittelualueella käyttää esimerkiksi seuraavia aiheita: Betonisten nurmikivien käyttö ysäköintialueilla hulevesien imeyttämiseksi aukio Rännivesien imeyttäminen imeyttämiskaivojen avulla Hulevedet kerätään alueella hulevesiviemäreihin ja uretaan Tainionkoskentien alitse Vuokseen muuntamo Leikki- ja oleskelualue rakennetaan yhteisenä en ja kesken. Leikki- ja oleskelualuetta rakennetaan vähintään m² er asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin ja alueelle tulee olla esteetön ääsy asuinrakennusten orrashuoneista. Leikki- ja oleskelualue tulee rakentaa käytöltään kaikkia ikäryhmiä alvelevaksi ja visuaaliselta ilmeeltään yhtenäiseksi. Piha-alueelle istutetaan uuryhmiä ja leikkialue ymäröidään uolikorkeilla ensailla. Piha-aluetta voidaan elävöittää ergolarakenteilla kuitenkin niin, että elastus- ja huoltoajo ei esty. Oleskelualueen leikkiaikat (ienille lasille) äällystetään hiekan sijasta turva-alustoilla. ajoyhteys Leikki- ja oleskelualueen rakentamisessa tulee ottaa huomioon melun suojaus. Tonttien asuinrakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että ne suojaavat leikki- ja oleskelualuetta liikennemelulta. Tainionkoskentien Autoaikkojen korttelialue ja Keskuskadun risteysalueen suuntaan voidaan rakentaa melulta LPA suojaavia rakenteita, kuten yöräkatoksia tai aitoja. Keskimelutaso ( en ei saa ylittää ja käytössä) äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo tekniset tilat / yhteistilat V u ohjeellinen rakennusala ajoyhteys. Hulevesien käsittely Hulevesien käsittelyssä otetaan huomioon matran kauungin ohjeistus hulevesien käsittelystä. aita ohjeellinen rakennusala Kauakatu tekniset tilat rakennuksen Asuinkerrostalo Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje V u aita

17 Linnalanolku RAKENNUKSA JA PHARAKENTETA KOS- KEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT ajoyhteys Liikemiehenkujalle aukio nionkoskentie ulkuaikkaras. mainosyloni. Rakennusten muoto, sijoittuminen, suuntaus ja sisäänkäynnit tonteilla ysäköintialue muuntamo Rakennukset tulee rakentaa rakennusaloille ja kiinni kaavakartassa nuolella osoitettuun rakennusalan rajaan, leikki- ja oleskelualueen ymärille. Asuntoihin kuuluvat arvekkeet ja terassit voidaan rakentaa rakennusalan ulkouolelle (enintään,m). Rakennusalalla on esitetty ne sivut, jonka uoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään. Merkinnällä osoitetulle rakennusalan sivulle tulevat terassit tai arvekkeet tulee lasittaa. Asuinrakennusten massoittelussa tulee huomioida asuntojen suuntaus. Mahdollisimman monesta asunnosta tulee avata näkymiä Vuoksen tai Keskuskadun eteläuolisen metsikön suuntaan. Porrashuoneet, maantasokerroksen yhteistilat ja autotallit tulee sijoittaa eäsuotuisiin suuntiin, kohti ysäköintialueita lännen ja ohjoisen uolella. Asuntojen ääikkunoiden suuntausta kohti eäsuotuisia suuntia tulee välttää. ajoyhteys Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) ajoyhteys jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo V u tekniset tilat / yhteistilat ohjeellinen rakennusala aita alikulku Kauakatu Rakennusten sisäänkäynnit tulee maisemoida kiveyksin, istutuksin ja katoksilla. V u rakennuksen tekniset tilat aita uusi alikulku Keskuskatu uusi alikulku Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

18 . Rakennusten materiaalit ja väritys Rakennusten julkisivumateriaalien ja - värien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn tulee soeutua ymäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. Asuinrakennukset tulee suunnitella yhteensoiviksi ja niiden tulee luoda kontrasti alueen julkisiin rakennuksiin sekä Mansikkaaikka -liikerakennukseen. Rakennusten julkisivujen ääväri ei saa olla sävyltään vaalea. Asuinrakennusten julkisivuinnoissa tulee suosia erilaisia raausintoja. Vähäisiltä osin voidaan käyttää eittomaalattua tai kuultokäsiteltyä uuta tai levyverhouksia. Katemateriaalina käytetään bitumikermiä tai konesaumattua eltiä (tai vastaava). R G9 B9 9 R G B 9 R G B 9 R G B. Aidat Tonttien ja välistä rajaa ei saa aidata. Tainionkoskentiehen ja Keskuskatuun rajautuvat tontin reunat tulee aidata niiltä osin, jossa maaston tasoero on tontin ja katualueen välillä yli mm. Aidan tulee estää utoaminen ja aidan korkeus saa olla enintään,m maaninnasta mitattuna.. Kerrosluku ja kattomuodot Asuinrakennusten suurin sallittu kerrosluku on V u /. Merkintä tarkoittaa, että rakennuksiin voidaan rakentaa viisi täyttä kerrosta ja kuudes kerros osittain (/). Asuinrakennuksien kattomuoto voi olla tasakatto, mutta myös loiva harjakatto tai ulettikatto on mahdollinen. 9 R G B 9 R9 G9 B 9 R G9 B R G B Esimerkkejä alueen rakennusten värivaihtoehdoista. Pääväreinä suositaan maanläheisiä ja murrettuja keskitummia sävyjä. Tehosteväreinä voidaan käyttää vaaleita ja kirkkaita värisävyjä. Värit ovat Tikkurilan Facade-värikartan värejä, värikoodi ja sitä vastaava rgb-koodi on värin alla.. Parvekkeet ja terassit Asuinrakennusten arvekkeet ovat rakennusten värimaailmaa jatkavia ja enintään mm syviä. Parvekkeet voidaan toteuttaa koko julkisivun levyisinä kokonaisuuksina. Asuinrakennusten massoittelussa sekä arvekkeiden ja asuntoterassien sijoittamisessa tulee huomioida näkymät Vuoksen suuntaan. Maantasokerroksen asuntoterassit voidaan rajata ymäröivästä iha-alueesta korkeintaan mm korkeilla istutuksilla, uuaidalla tai betonikivimuurilla. Näkösuojan saavuttamiseksi voi osa asuntoterassia rajaavasta aidasta olla korkeami. Rakennusten katoille voidaan toteuttaa asukkaiden yhteiskäyttöisiä tai asuntokohtaisia kattoterasseja. Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

19 Linnalanolku. Muuntamo (tontilla ) ajoyhteys Liikemiehenkujalle Tontin kaakkoiskulmaan on varattu rakennusala muuntamoa varten. aukio ulkuaikkaras. osni ntti Muuntamo tulee sijoittaa rakennusalalle ja sen ymärille tulee jättää, metrin levyinen vaaa vyöhyke muuntamon huoltoa varten. Etäisyyden lähimään rakennukseen tulee olla vähintään metriä. Muuntamon sijainti tulee huomioida tontin asuinrakennuksen ysäköintialue asemoinnissa. Muuntamon vaatimat turvaetäisyydet täyttyvät, kun rakennukset tontilla ja rakennetaan rakennusaloille. Muuntamon julkisivujen väri on lämmin harmaa RAL 9 (RGB 9-- ). muuntamo ajoyhteys ohjeellinen rakennusala ohjeellinen rakennusala jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- Asuinkerrostalo tekniset tilat / yhteistilat V u RAL 9 R9 G B Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) ajoyhteys Muuntamo tontin eteläreunalla. ohjeellinen rakennusala aita Asuinkerrostalo uakatu V u rakennuksen tekniset tilat Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje aita

20 ajoyhteys Liikemiehenkujalle NVA-ysäköinti ysäköintialue kulkuaikkaras. Liite Havainnekuva asemakaavan suunnittelualueen eteläosasta Linnalanolku ajoyhteys Liikemiehenkujalle aukio Tainionkoskentie kulkuaikkaras. mainosyloni ysäköintialue muuntamo ajoyhteys ohjeellinen rakennusala ohjeellinen rakennusala jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- Asuinkerrostalo V u tekniset tilat / yhteistilat Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) alikulku ajoyhteys alikulku aita ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo Kauakatu V u rakennuksen tekniset tilat aita uusi alikulku Keskuskatu uusi alikulku Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: AK AKR P-3 P-4 Y VL LT LV LP LPA EV W Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja/tai

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++ NIITTYLAHTI Opistonportti ; 87 Niittylahdentie ΧΠΥΧΠΜϑςΘ ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ ΩΝςς ΩΩΤΜΩΛΧ Κ ΚΤςΘΜΘΩΝΩ / 88 ΩΩςΧΤϑΩΤΚΠΡΘΝΜΩ. ς ;. 8 ΧΛΘ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ #4 #. ΥΤ ΥΤ Χ Ω Ω 0ΚΚςς[ΘΡΚΥςΘ 4ϑςΘΤΚΠΜΩΛΧ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ ΧΠΥΧΠΜϑςΘ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 24.10.2014 24.10.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Oulunsuun kaupunginosan korttelin 23 tonttia 17 koskevaan asemakaavan muutokseen (Isterintie 49) Kaavatunnus 564-2199 Diaarinumero

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Sivu 1/9 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 1.048 2.021 Erillispientalojen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu.

TIIVISTELMÄ. Alle kilometrin säteellä suunnittelualueesta sijaitsee kaupunkiliikenteen bussipysäkkejä, Tasanteen päiväkoti sekä Olkahisen koulu. TASANNE, TILOJEN Rn:o 878:2 JA Rn:o 876:11:0 OSAT, KOLMELANKATU 16, KUMPULAN YHTEISALUEET, VENESATAMAN LAAJENNUS JA RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTÄMINEN. KAAVA NRO 8516. Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI Sastamalan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistaman tontin myymistä varten. Sastamalan kaupunki tarjoaa ostettavaksi tontin ikäihmisten asumispalveluiden

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

007 VII 1 K-1 I 60 II 260. maa-1. sr-2 I. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1.

007 VII 1 K-1 I 60 II 260. maa-1. sr-2 I. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. 45-27 V 007 V 60 maa- 80 260 23 459 700 6 704 200 0 25 50 00 POSTUVA KAAVA Merkintöjen selite: 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta aiemmat

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu ASEMAKAAVAN MUUTOS, VÄLITIE-JUSSINKUJA SIJAINTIKARTTA 1:5000

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu ASEMAKAAVAN MUUTOS, VÄLITIE-JUSSINKUJA SIJAINTIKARTTA 1:5000 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu ASEMAKAAVAN MUUTOS, -JUSSINKUJA SIJAINTIKARTTA :000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET - MANNISENMÄKI Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa rakennusoikeudesta enintään 40 prosenttia

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE. Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 4-6 sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE. Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 4-6 sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 30.3.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 2 ja 3 sekä katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Puolakantie, Oulunlahdenpolku, Koivistontie)

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Postinrannan asemakaava SELOSTUS

Postinrannan asemakaava SELOSTUS Postinrannan asemakaava SELOSTUS 1.10.2014 Luonnos Tullut vireille 6.6.2014 KITEEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 TUNNISTETIEDOT... 3 1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot