Asemakaavan seurantalomake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan seurantalomake"

Transkriptio

1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta matra Täyttämisvm.. Kaavan nimi Mansikkala, k. 9 osa, katu- ja torialuetta Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm Hyväksymisykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen inta-ala [ha], Uusi asemakaavan inta-ala [ha] Maanalaisten tilojen inta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen inta-ala [ha], Ranta-asemakaava Rantaviivan ituus [km] Rakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä,,,, -9 A yhteensä,9,,,9 P yhteensä,,,9, Y yhteensä -,9-9 C yhteensä K yhteensä,,, -, -9 T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä,,, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

2 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä,,,, -9 A yhteensä,9,,,9 AK,9,,,9 P yhteensä,,,9, PA,,,9, Y yhteensä -,9-9 Y -,9-9 C yhteensä K yhteensä,,, -, -9 K,,, -, -9 T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä,,, Kadut,, -, Katuauk./torit,9,, Kev.liik.kadut -,9 LPA,9,,9 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

3 Tainionkoskentie Keskuskatu Tainionkoskentie Kauakatu Likemiehenkuja virastotalo Vk k k k k likerak. likerak. likerak. likerak. Vk XVk m lev.ras.tie m -99-K m -99-K 9 m -99-K m -99-K 9 m -99-K9 m -99-K m t le t t le ma (,9-,) (,,9-) jk- ma m- jk- ajo ajo 9 e=, /t 99 9 KAUPPATOR KAUPPAKATU KAUPPAKUJA /9 LKEMEHENKUJA VUOKSKUJA TANONKOSKENTE a KESKUSKATU a a AK- AH AK- YS LPA Y- e=. K LPA XV X V V V 9

4

5

6

7 Liite. Rakentamistaaohje RAKENTAMSTAPAOHJE Korttelin 9 tontit, ja Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9.. Tarkistettu 9..

8 A-nsinöörit Suunnittelu Oy Hanna Aitoaho rojeiäällikkö, arkkitehti YKS 9 Janne Pekkarinen suunnittelija, tekninen avustaja 9 Työn ohjaus / matran kauunki Vuokko Jääskeläinen kaavoitusäällikkö Tiia Silgren kaavoitusinsinööri Valokuvat / kuvitus lmakuvat SkyFoto Grou / matran kauunki, Muu kuvitus ja valokuvat A-nsinöörit Suunnittelu Oy, - Kannen kuvassa rakentamistaaohjetta koskeva alue esitetty unaisella. Kuva Sky- Foto Grou/ matran kauunki, Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

9 SSÄLLYSLUETTELO YLESTÄ. Ohjeen tarkoitus. Suunnittelualueen yleiskuvaus. Asemakaavan lähtökohtia. Kauunkikuva ja alueen rakennuskanta RAKENTAMSTAPAOHJETTA KOSKEVEN TONTTEN KUVAUS. Tontti (autoaikkojen korttelialue LPA). Tontti ja (asuinkerrostalojen korttelialue AK) PUOLJULKSTA ULKOTLAA SEKÄ PHOJA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Liikkumisen verkostot.. Esteettömyys. Pysäköinti ja ysäköintialueet. Kevyt liikenne. Viherymäristö ja istutukset. Valaistus. Jätehuolto ja huoltoliikenne. Leikki- ja oleskelualueet. Hulevesien käsittely RAKENNUKSA JA PHARAKENTETA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Rakennusten muoto, sijoittuminen, suuntaus ja sisäänkäynnit tonteilla. Rakennusten materiaalit ja väritys. Aidat. Kerrosluku ja kattomuodot. Parvekkeet ja terassit. Muuntamo (tontilla ) Liite Havainnekuva asemakaavan suunnittelualueen eteläosasta Liite Viistoilmakuvasovitus, jossa on esitetty Mansikkalan uusien asemkaavojen mukainen rakentaminen Liite Alueen rakeisuus ja uusien asuinrakennusten sijoittuminen Tainionkoskentien ja Keskuskadun risteysalueelle Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

10 YLESTÄ. Ohjeen tarkoitus Rakentamistaaohje on sitova ja se täydentää asemakaavaa (kaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9) kauunkikuvallisten tavoitteiden osalta. Ohjeen tarkoituksena on sekä selventää asemakaavassa esitettyjä eriaatteita että täsmentää ne suunnittelueriaatteet, joita asemakaavan lisäksi noudatetaan en yksityiskohtaisessa jatkosuunnittelussa. Tavoitteena on, että tontit ja niiden yhteiskäyttöiset alueet muodostaisivat yhtenäisen ja korkealaatuisen kokonaisuuden.. Suunnittelualueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Mansikkalan kauunginosassa, Vuoksen rantavyöhykkeellä. Mansikkala on matran kauungin hallinnollinen keskus sekä tilaa vievän kauan keskittymä. Mansikkalan maamerkkinä ovat -kerroksiset kerrostalot sekä Mansikkaaikka liike- ja toimistorakennus. Tässä rakentamistaaohjeessa keskitytään Mansikkalan kauunginosan korttelin 9 tontteihin, ja. Alue on tällä hetkellä ääosin asfaltoitua ysäköintikenttää.. Asemakaavan lähtökohtia Mansikkalan alueen kehittämisen eriaatteet on määritelty vuonna hyväksytyn yleiskaavan liitteenä olleessa yleissuunnitelmassa, jossa alueelle on osoitettu alueen uuden rakentamisen määrä ja sijoittuminen. Yleissuunnitelmassa alueelle on osoitettu uutta liike- ja toimistorakentamista, alvelurakentamista sekä asuinrakentamista, joiden yhteenlaskettu uusi kerrosala on k-m². Asemakaavatyön yhteydessä alueen kehittämisen eriaatteita on tarkennettu ja tonteille - esitetään rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä m² uutta kerrosalaa. Kuva: Yleiskaavan liiteaineistona tehdyssä yleissuunnitelma korttelin 9 eteläosaan esitettiin kolmea kerrostaloa, joissa oli yhteensä k-m² rakennusoikeutta sekä liikerakennusta, jossa oli k-m² rakennusoikeutta. Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

11 . Kauunkikuva ja alueen rakennuskanta Mansikkalan alueelle sijoittuvat toiminnot sekä niiden myötä syntynyt kauunkikuva on hyvin moniuolinen ja tämän vuoksi myös aikoin hajanainen. Alueen rakennusten mittakaava on ääasiassa suurta ja massat ovat horisontaalisia. Rakennusten ymärille levittäytyvät laajat ysäköintialueet, mitkä luovat varsin yksitoikkoisen yleisilmeen alueelle. Suunnittelualue kiinnittyy länsiosastaan tornimaisista rakennusmassoista (- -kerrosta) muodostuvaan kerrostaloaluekokonaisuuteen sekä ohjoisessa julkisten rakennusten alueeseen. Tainionkoskentien itäuolella on uistovyöhyke ja Vuoksen ranta. Asemakaavan nro suunnittelualueen rakennuskanta koostuu vuonna 9 rakennetusta vanhusten alvelutalona toimivasta kerrostalosta ja vuonna 99 rakennetusta Mansikkaaikka liike- ja toimistorakennuksesta. Kerrostalo on nelikerroksinen ja Mansikkaaikka korkeimmillaan kaksikerroksinen. Kauatorin laidalla on ieni vuonna 99 rakennettu kioskirakennus. Tonteilla, ja, joita tämä rakentamistaaohje koskee, ei ole rakennuksia. Kuva ylhäällä: Mansikkaaikka -liike- ja toimisto talo etelästä Kuva keskellä: 9 rakennettu vanhusten alvelutalo Kauakadulla Kuva alhaalla: Mansikkalan tornitalot kaavamuutosalueen länsiuolella Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

12 --9- O ite a do tus ras a d o tu s ra 9 PÄVÄYS Katuaukio/ tori. Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainosylonin. Pylonin korkeus maaninnasta mitattuna saa olla enintaan.. MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kauunginosa, MANSKKALA, osa korttelia 9 sekä katualuetta. Asemakaavamuutos aiheuttaa osoitteenmuutoksia. stutettava alueen osa. Sitova erillinen jako: Kortteli 9 Kortteli 9 Säilytettävä/istutettava uurivi. Katu. --- Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa. HYVÄKSYMNEN: POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ MRL:N a VAATMUKSET Pysäköimisaikka tai leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Alueelle voidaan rakentaa joko ysäköimisaikkoja tai leikki- ja oleskelualuetta, tontilla toteutuvien toimintojen mukaisesti. 9 MATRA jk HYVÄKSYNYT jk- LAATNUT A-nsinöörit Suunnittelu Oy Hanna Aitoaho, arkkitehti, YKS --- Aukioksi rakennettava alueen osa, jonka kautta voidaan jär ajoyhteys ääkadun suuntaiselta ajoreitiltä ysäköimisaluei siten, ettei se häiritse oleskelua ja jalankulkua aukiolla. TEKNNEN LAUTAKUNTA KAUPUNGNVALTUUSTO LANVOMANEN TEKNNEN TOMALA KAAVOTUS Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Parvekkeet voidaan rakentaa rakennusalan ulkouolelle enintään, metriä. ra- HYVÄKSYNYT Suojeltava rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla määrätään, että rakennusta ei saa urkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kauunkikuvan kannalta rakennustaiteellisesti arvokas ja merkittävä luonne säilyy. Merkittävistä muutostöistä tulee yytää museoviranomaisen lausunto. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Katuaukio/ tori. Pysäköimisaikka. Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. MTTAKAAVA : Katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. ASEMAKAAVA N:O Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. ajo Alueella oleva ajoyhteys. Pmo 9 Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje TONTTJAKO: Sitova jako asemakaavassa: Kortteli 9 Kortteli 9 Kortteli 9 Kortteli 9 9 Suojeltava uu. ASEMAKAAVAN MUUTOS: Alueella oleva ajoyhteys. sr- et- 9.. Muuntamoa varten varattu alueen osa. Kauunginosa, MANSKKALA, osa korttelia 9 sekä katu- ja torialuetta. Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa yl- () Katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. ajo /le- Aukioksi rakennettava alueen osa, jonka kautta voidaan järjestää tontin sisäinen ajoyhteys ääkadun suuntaiselta ajoreitiltä ysäköimisalueille. Ajoyhteys on toteutettava siten, ettei se häiritse oleskelua ja jalankulkua aukiolla. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee to kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäy MATRA ajo- autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² le- --- jk- Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rak ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liiken vähintään. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m²merkinnällä osoitetulle rakennusalan siv autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² tulee lasittaa. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² Korttelin 9 tontilla on autoaikkaa korttelin LPA-tontilla olevassa ysäköintilaitoksessa. Nämä aikat säilyvät tontin käytössä ja ne voidaan laskea osaksi tontin ysäköintijärjestelyjä. 9 Muuntamoa varten varattu alueen osa. Toimistotilat Majoitustilat Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainosylonin. Pylonin korkeus maaninnasta mitattuna saa olla enintaan luvun osoittama metrimäärä. 9 dba Polkuyöräaikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin yhteyteen ja niistä uolet tulee rakentaa katettuina. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäytävistä., autoaikkaa / asunto,, yöräaikkaa / asunto Liiketilat Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään. Merkinnällä osoitetulle rakennusalan sivulle tulevat terassit/arvekkeet tulee lasittaa Maanalainen ysäköintiin tarkoitettu tila. Asunnot Muut alvelutilat --- Merkinnät yleisten teiden ja valtaojien siirtymisestä..9 (laki 9/) niihin rajoittuviin kiinteistöihin tai matran kauungin omistukseen uuttuvat tästä kartasta kokonaan tai osittain. s it e 9 jk ra- Palveluasuminen. AK ---9 Maanalainen ysäköintiin tarkoitettu tila. Rakennusala. Pmo 9 ma Kortteleita koskevat ysäköintimääräykset: Pysäköintimääräyksiä on annettu eri käyttötarkoituksille ja ajoneuvoille seuraavasti: 9 9 Korttelin 9 tontin rakennuksen mainostornit saa oistaa. Rakennusta koskeva suojelumerkintä sr- ei koske mainostorneja. stutettava alueen osa. o s k e n t ie Vu L dba --- Rakennusala. Korttelialueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa alvelevia johtoja ja laitteita. Tainionkoskentielle saa rakentaa suuntaisliittymät kohtiin, joissa katualueen rajalla ei ole ajoneuvoliittymäkieltoa. Säilytettävä/istutettava uurivi. T a in io n k et- 9 ajo kk ar as. Asemakaavassa on laadittu sitova jako korttelin 9 tonteille -. Muilta osin kaava-alueen jako on sitova erillinen. Katu yl- () Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka s rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla s kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Vu Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. adotusras ite le- 9 ku lk u ai adotusrasite sk en tie ajo 9 dba Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen t osan suurimman sallitun kerrosluvun. ASEMAKAAVAN MUUTOS, JONKA KOHTEENA ON Vu dba ma Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Korttelialueilla tulee rakentaa tontille leikki- ja oleskelualuetta vähintään m² / asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin. Alue on suojattava liikennemelulta, keskimelutaso ei saa ylittää äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. Kadun, tien, katuaukion, torin, uiston tai muun yleisen alueen nimi. --- Vu Kadun, tien, katuaukion, torin, uiston tai muun yleisen alue Korttelin 9 tonteille, ja on laadittu erillinen, sitova rakentamistaaohje, joka on asemakaavaselostuksen liitteenä. 9 tie ra si te ar as ite ku lk u ai kk kar as. le le- L T ai ni on ko 9 et- 9 9 (9 -,) ar as. --- Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun jo a ra- AK ajo- LPA kul ku aik dba Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. --- ku lk u ai kk Vu Vu dba 9 ajo u tier asit e ras ite kulk ua ikka 9 le- le- ajo- kat jk- ajotier asi te a jk- jk Kau 9 -,) ( Koordinaatisto ETRS-GK9 o ajlpa u ajo- kat joh tora site 9 jk -99- a - JA 9 Kau ajo et- jo a ras. MANSKKA-AUKO YLESMÄÄRÄYKSET: Korttelin 9 en ja kulmaan on rakennettava utoamisen estävä suojakaide tai aita, jonka korkeus saa olla enintään, m maaninnasta mitattuna. Korttelin numero. Kauunginosan nimi. MANSKKA-AUKO Rakennuksen julkisivujen ääväri ei saa olla sävyltään vaalea. Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennöitävä uu- ja ensasistutuksin. Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Sitovan jaon mukaisen tontin raja ja numero. Korttelin numero. Rakentamisessa on otettava huomioon, että julkisivumateriaalien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn tulee soeutua ymäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. Kauunginosan numero. ra ajo ajo- --- kulk ua ikka () 9 jk yl- () K K- 9 9 jk yl- k --- XV --- V k U KAT liikerak. V k PPA ras m lev.jo hto 9 kulk u. ras /le- 9 /le sr- s liikerak. liikerak. joh tora s. ku lk u.ra KAU Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit - tontit, joiden autoaikkoja saa alueelle sijoittaa. Radonriski on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Ohjeellinen tontin raja. 9 liikerak. sr-. MANSKKALA ie 9 U KAT --9- k LPA Autoaikkojen korttelialue. Osa-alueen raja. K- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. ra- ra Kauunginosan nimi. Sitovan jaon mukaisen tontin raja ja numero. ju- Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksen toiseen kerrokseen voidaan sijoittaa myös asuntoja, alveluasuntoja ja tiloja majoitus- ja sosiaalitoimen alveluja varten. Asumista, alveluasumista sekä sosiaali- ja majoitustointa alvelevia oheistiloja voidaan sijoittaa myös rakennuksen maantasokerrokseen. MANS 9 jo ht or as PPA s.t m lev.ra KAU --- XVk m V --- dba 9 Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue. (9 -,) Poikkiviiva osoittaa rajan sen uolen, johon merkintä kohdistuu. MANSKKA-AUKO PA --9- Xk --- V ju- PA Kulttuurikeskus k. MANSKKALA m a ra- Asuinkerrostalojen korttelialue. m kaava-alueen rajan ulkouolella oleva viiva. ajotie ra si te 9 k AK --9- ite dba jk dba virastotalo ra Vk 9 V 9 m 9 jo ht or as a ie he nkuj 9 ik em Li --9- k k. Kirjasto -99KU -EN LKEMEH k --9- ko sk en tie 9 jk PA --9-ma MANSKKA-AUKO O dba T ai ni on JA V ju- --99KU LKEMEHEN 9 Vi ra sto katu 99 Kauunginosan numero. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. O O --9-, Ohjeellinen tontin raja. MANS ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: O -99-9, 9 - ie h e n k uja 9 ii k e m L O O Asemakaavanumero, kaavakartta ja määräykset. o s k e n t ie ajo- Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa. Pysäköimisaikka.

13 9 o s k e n t ie 9 (9 -,) AK --- Sitovan jaon mukaisen tontin raja 9 ja numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. dba Pmo Radonriski on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 9 en ja kulm olla enintään, m maaninnas Korttelin 9 tonteille, ja liitteenä. Korttelialueilla tulee rakentaa ton on rajattava ajoväylistä ja muista keskimelutaso ei saa ylittää äiv Asemakaavassa Rakentamisessa on otettava huomioon, että julkisivumateriaalien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn sitova erillinen. tulee soeutua ymäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. on laadittu sitov Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennöitävä uu- ja ensasistutuksin. Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa Korttelialueille hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Pysäköintimääräykset: Korttelin 9 en ja kulmaan on rakennettava utoamisen estävä suojakaide tai aita, jonka korkeus saa olla enintään, m maaninnasta mitattuna. Asunnot: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään. Merkinnällä osoitetulle rakennusalan sivulle tulevat terassit/arvekkeet --- tulee lasittaa. saa sijoittaa yhdys Korttelin 9 tonteille, ja on laadittu erillinen, sitova rakentamistaaohje, joka on asemakaavaselostuksen liitteenä., autoaikkaa / as Polkuyöräaikat tulee sijoittaa s Korttelialueilla tulee rakentaa tontille leikki- ja oleskelualuetta vähintään m² / asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin. Alue on suojattava liikennemelulta, 9 keskimelutaso ei saa ylittää äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. Asemakaavassa on laadittu sitova jako korttelin 9 tonteille -. Muilta osin kaava-alueen jako on sitova erillinen. Korttelialueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa alvelevia johtoja ja laitteita. Pysäköintimääräykset: Asunnot:, autoaikkaa / asunto,, yöräaikkaa / asunto Polkuyöräaikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin yhteyteen ja niistä uolet tulee rakentaa katettuina. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin 9 orraskäytävistä. kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy Muuntamoa varten varattu alueen osa. Rakennusala. Rakentamisessa on otettava huo tulee soeutua ymäröiviin raken le- --- numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan Murtoluku roomalaisen rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Vu 9 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun LPA ---9 Vu dba Pmo Autoaikkojen korttelialue Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit - tontit, joiden autoaikkoja saa alueelle sijoittaa. 9 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 9 9 ajo- AK Radonriski on otettava huomioon Pysäköintialueet on rajattava ja j hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. istutuksilla ja/tai rakenteilla. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Asemakaavaanumero, korttelin 9 tontteja - koskevat määräykset. Vu le- 9 le- dba Asuinkerrostalojen korttelialue. 9 Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa ajo- Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 9 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Parvekkeet voidaan rakentaa rakennusalan ulkouolelle enintään, metriä. Korttelin AK a d o tu s r --- Säilytettävä/istutettava uurivi. Suluissa o alueelle s (9 -,) 9 9 Vu dba et- T a in io n k ik ka ra s. - ra- ar as. ku lk u a adotusra site u ku lk u ai kk (9 -,) --- Katualuee stutettava alueen osa. Maanalais Muuntamoa varten varattu alueen osa. Vu 9 dba le- LPA 9 le- kat 9 ajo- a K et- ajo et-. 9 ajo Kau oskentie liikerak. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäytävistä. 9 sr- liikerak. jk- ra- 9 tie ra si te ar as ite ku lk u ai kk yl- () adotusra site le- Tainionk - ik k a ra s. ajo. MANSKKALA ku k u lk u a jk et- stutettava, alueen osa. Asemakaavanumero Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje Säilytettävä/istutettava uurivi. 9

14 RAKENTAMSTAPAOHJETTA KOSKEVEN TONTTEN KUVAUS. Tontti (autoaikkojen korttelialue LPA) Tontti on autoaikkojen korttelialue, johon voidaan sijoittaa tontin ja autoaikkoja. Alueen kautta voidaan järjestää ajoyhteys ja kevyen liikenteen reitti siihen rajautuville tonteille. Tämä ajoyhteys on ääasiallinen kulkureitti tonteille ja. Tontille liikennöidään Kauakadulta, kohdasta, jossa ajoneuvoliittymän rakentaminen on sallittua. ysäköintialue. Tontit ja (asuinkerrostalojen korttelialue AK) ajoyhteys Liikemiehenkujalle NVA-ysäköinti Molemmille tonteille voidaan rakentaa asuinkerrostalot, kaavakartassa osoitetuille rakennusaloille. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä k-m². Rakennusten tekniset tilat suositellaan rakennettavaksi Keskuskadun uoleiseen reunaan. Maantasokerrokseen voidaan rakentaa autotalleja. Autotallit sijoitetaan ysäköintialueiden ja tontin suuntaan. Rakennukset tulee suunnitella keskenään yhteensoiviksi, rakennusariksi. Rakennukset voidaan toteuttaa ns. LOFT-asuntoina, jolloin asunnot voidaan myydä ennen kevyiden väliseinien ja kiintokalusteiden asentamista. Tonttien idän ja etelän uoliset, Tainionkoskentiehen ja Keskuskatuun rajautuvat reunat tulee istuttaa. kulkuaikkaras. Tontit ja ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta ja ne sijaitsevat Tainionkoskentien ja Keskuskadun kulmauksessa. Tonteille liikennöidään Kauakadulta, tontin kautta. Tonttien keskelle rajataan yhtenäinen ja en kesken yhteinen, melulta suojassa olevan iha-alue, joka varataan leikki- ja oleskelualueeksi. mainosyloni Linnalanolku ajoyhteys Liikemiehenkujalle ysäköintialue muuntamo aukio Tainionkoskentie kulkuaikkaras. ajoyhteys ohjeellinen rakennusala ohjeellinen rakennusala jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- Asuinkerrostalo V u tekniset tilat / yhteistilat Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) AK alikulku ajoyhteys alikulku LPA ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo aita Kauakatu V u rakennuksen tekniset tilat aita uusi alikulku Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje Keskuskatu

15 PUOLJULKSTA ULKOTLAA SEKÄ PHOJA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Liikkumisen verkostot Ajoneuvoliikenne kulkee asuinkerrostalojen alueelle ainoastaan Kauakadun kautta. Kevyen liikenteen reitit rajaavat aluetta idän, etelän ja lännen uolelta ja niistä voidaan rakentaa suoria kulkureittejä tonteille, ja... Esteettömyys Pyörätuoleille, rollaattorin käyttäjille, lastenvaunujen työntäjille yms. kulkijoille yritään rakentamaan esteetöntä lähiymäristöä. Pysäköintialueilla tulee jalankulun ja ajoneuvojen reitistöjen risteämiskohdilla ainaa reunakivet samaan tasoon ajoradan kanssa, sillä oikittaiset kynnykset ovat kiusallisia kaikille käyttäjille.. Pysäköinti ja ysäköintialueet Tonttien ja ysäköinti on luonteeltaan yksityistä ja osoitettu ääosin erilliselle ysäköintialueelle (LPA) tontilla. Myös rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen, tonteille ja voidaan osoittaa autoaikkoja inva-ysäköintiä varten. Asuinrakennusten maantasokerrokseen voidaan rakentaa autotalleja. Kaavan yleismääräysten mukaisesti ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Paikoitusalue äällystetään asfaltilla.. Kevyt liikenne Kevyen liikenteen reitit rajaavat suunnittelualuetta itä-, länsi- ja ohjoisuolelta. Tonteille ja kevyen liikenteen ääreitti kulkee LPA -alueen halki Kauakadun suunnalta lähestyttäessä. Kevyelle liikenteelle tarkoitetun reitin tulee olla ajoneuvoliikenteestä eroteltu ja esteetön. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/ tai rakenteilla. Tonteille ja rakennetaan kivituhkaintaisia olkuja ja käytäviä alvelemaan sisäistä kevyttä liikennettä. Polut toteutetaan esteettömiksi. Asuinrakennusten sisäänkäynneille, inva-aikoille ja mahdollisille rakennetaan huoltoajoa alvelevat ajoreitit, jotka ovat asfalttiintaisia. Sisäänkäyntien edustat tulee kivetä.. Viherymäristö ja istutukset Pysäköintialueet tontilla tulee rajata ja jäsennöidä uu- ja ensasistutuksin. Tontin ja ohjoisrajalle tulee istuttaa uurivi, joka erottaa ohjoisuolisen liikerakennusten korttelialueen ysäköintialueet asuintonteista ja niihin kuuluvasta ysäköintialueesta. Puurivin uulajiksi valitaan joko lehmus tai tammi. Tonttien ja idän ja etelän uoliset, Tainionkoskentiehen ja Keskuskatuun rajautuvat reunat tulee istuttaa. stutuksilla tulee luoda näkösuojaa maantasokerrosten asuntojen ja ymäröivien katujen välille. Myös muut rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina on istutettava. Lisäksi tontin rajoja ohjoisen ja lännen suuntaan ehmennetään uu- ja ensasryhmien avulla. Puuistutuksissa suositaan matalia havuuita, vaahteraa ja ihlajaa. Puurivi-istutuksissa käytetään joko lehmusta tai tammea. Pensasistutuksissa suositaan havuensaita, angervoja, hortensioita, aliruusuja ja kuusamoita. Lisäksi tonteille ja voidaan istuttaa hyötykasveja, kuten omenauita sekä viinimarjaensaita. Hyötykasvit tulee sijoittaa leikki- ja oleskelualueelle tai sen lähelle. Tonteille ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat myrkyllisiä. stutukset sijoitetaan vaaamuotoisiin ryhmiin, ja ryhmiin valitaan useita kasvilajeja. Puu- ja ensasrivistöjä käytetään harkiten sekä kaavakartan osoittamissa aikoissa.. Valaistus Tonteilla tulee käyttää yhteneväisiä valaisintyyejä ja ratkaisuja. Valaistuksella yritään hillittyyn ja yksinkertaiseen tunnelmaan. Valaistuksella korostetaan kulkureittejä ja sisäänkäyntejä. Lisäksi valaistuksella tulee korkostaa en ja yhteiskäyttöistä leikki- ja oleskelualuetta. Valaistuksen harkitulla suuntauksella, kohdistuksella ja mahdollisilla ajastimilla voidaan välttää ymäristöä häiritsevää hajavaloa. Rakennuslua-asiakirjoihin on liitettävä iha-alueiden ja sisäänkäyntien valaistuseriaatteet. Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje 9

16 lle. Jätehuolto ja huoltoliikenne Linnalanolku Tonttien ja jätehuolto on mahdollista rakentaa yhteiskäyttöisenä. Jäteastiat tulee sijoittua aikkaan, jossa niiden tyhjentäminen ja huolto on luontevaa järjestää. Jäteiste valaistaan ja suunnitellaan ulkoasultaan ja väritykseltään asuinrakennuksien rakennustaaan soivaksi. Jäteiste erotetaan iha-/leikkialueesta aidalla, istutuksilla tai katosrakenteella. Tonttien ja huoltoliikenne hoidetaan yhteiskäyttöisen autoaikkojen korttelialueen (LPA) kautta. mainosyloni ysäköintialue. Leikki- ja oleskelualueet ajoyhteys Liikemiehenkujalle Viheralueiden mahdollisimman suuret yhtenäiset kokonaisuudet luovat aremmat mahdollisuudet hulevesien viivyttämiselle, imeyttämiselle ja erilaisten vesiaiheiden toteuttamiselle. Piha-alueilla tulisi välttää suuria vettä lääisemättömien äällystemateriaalien alueita tai jakaa äällystettyjä intoja viheralueilla. Hulevesien käsittelyssä voidaan suunnittelualueella käyttää esimerkiksi seuraavia aiheita: Betonisten nurmikivien käyttö ysäköintialueilla hulevesien imeyttämiseksi aukio Rännivesien imeyttäminen imeyttämiskaivojen avulla Hulevedet kerätään alueella hulevesiviemäreihin ja uretaan Tainionkoskentien alitse Vuokseen muuntamo Leikki- ja oleskelualue rakennetaan yhteisenä en ja kesken. Leikki- ja oleskelualuetta rakennetaan vähintään m² er asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin ja alueelle tulee olla esteetön ääsy asuinrakennusten orrashuoneista. Leikki- ja oleskelualue tulee rakentaa käytöltään kaikkia ikäryhmiä alvelevaksi ja visuaaliselta ilmeeltään yhtenäiseksi. Piha-alueelle istutetaan uuryhmiä ja leikkialue ymäröidään uolikorkeilla ensailla. Piha-aluetta voidaan elävöittää ergolarakenteilla kuitenkin niin, että elastus- ja huoltoajo ei esty. Oleskelualueen leikkiaikat (ienille lasille) äällystetään hiekan sijasta turva-alustoilla. ajoyhteys Leikki- ja oleskelualueen rakentamisessa tulee ottaa huomioon melun suojaus. Tonttien asuinrakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että ne suojaavat leikki- ja oleskelualuetta liikennemelulta. Tainionkoskentien Autoaikkojen korttelialue ja Keskuskadun risteysalueen suuntaan voidaan rakentaa melulta LPA suojaavia rakenteita, kuten yöräkatoksia tai aitoja. Keskimelutaso ( en ei saa ylittää ja käytössä) äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo tekniset tilat / yhteistilat V u ohjeellinen rakennusala ajoyhteys. Hulevesien käsittely Hulevesien käsittelyssä otetaan huomioon matran kauungin ohjeistus hulevesien käsittelystä. aita ohjeellinen rakennusala Kauakatu tekniset tilat rakennuksen Asuinkerrostalo Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje V u aita

17 Linnalanolku RAKENNUKSA JA PHARAKENTETA KOS- KEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT ajoyhteys Liikemiehenkujalle aukio nionkoskentie ulkuaikkaras. mainosyloni. Rakennusten muoto, sijoittuminen, suuntaus ja sisäänkäynnit tonteilla ysäköintialue muuntamo Rakennukset tulee rakentaa rakennusaloille ja kiinni kaavakartassa nuolella osoitettuun rakennusalan rajaan, leikki- ja oleskelualueen ymärille. Asuntoihin kuuluvat arvekkeet ja terassit voidaan rakentaa rakennusalan ulkouolelle (enintään,m). Rakennusalalla on esitetty ne sivut, jonka uoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään. Merkinnällä osoitetulle rakennusalan sivulle tulevat terassit tai arvekkeet tulee lasittaa. Asuinrakennusten massoittelussa tulee huomioida asuntojen suuntaus. Mahdollisimman monesta asunnosta tulee avata näkymiä Vuoksen tai Keskuskadun eteläuolisen metsikön suuntaan. Porrashuoneet, maantasokerroksen yhteistilat ja autotallit tulee sijoittaa eäsuotuisiin suuntiin, kohti ysäköintialueita lännen ja ohjoisen uolella. Asuntojen ääikkunoiden suuntausta kohti eäsuotuisia suuntia tulee välttää. ajoyhteys Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) ajoyhteys jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo V u tekniset tilat / yhteistilat ohjeellinen rakennusala aita alikulku Kauakatu Rakennusten sisäänkäynnit tulee maisemoida kiveyksin, istutuksin ja katoksilla. V u rakennuksen tekniset tilat aita uusi alikulku Keskuskatu uusi alikulku Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

18 . Rakennusten materiaalit ja väritys Rakennusten julkisivumateriaalien ja - värien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn tulee soeutua ymäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. Asuinrakennukset tulee suunnitella yhteensoiviksi ja niiden tulee luoda kontrasti alueen julkisiin rakennuksiin sekä Mansikkaaikka -liikerakennukseen. Rakennusten julkisivujen ääväri ei saa olla sävyltään vaalea. Asuinrakennusten julkisivuinnoissa tulee suosia erilaisia raausintoja. Vähäisiltä osin voidaan käyttää eittomaalattua tai kuultokäsiteltyä uuta tai levyverhouksia. Katemateriaalina käytetään bitumikermiä tai konesaumattua eltiä (tai vastaava). R G9 B9 9 R G B 9 R G B 9 R G B. Aidat Tonttien ja välistä rajaa ei saa aidata. Tainionkoskentiehen ja Keskuskatuun rajautuvat tontin reunat tulee aidata niiltä osin, jossa maaston tasoero on tontin ja katualueen välillä yli mm. Aidan tulee estää utoaminen ja aidan korkeus saa olla enintään,m maaninnasta mitattuna.. Kerrosluku ja kattomuodot Asuinrakennusten suurin sallittu kerrosluku on V u /. Merkintä tarkoittaa, että rakennuksiin voidaan rakentaa viisi täyttä kerrosta ja kuudes kerros osittain (/). Asuinrakennuksien kattomuoto voi olla tasakatto, mutta myös loiva harjakatto tai ulettikatto on mahdollinen. 9 R G B 9 R9 G9 B 9 R G9 B R G B Esimerkkejä alueen rakennusten värivaihtoehdoista. Pääväreinä suositaan maanläheisiä ja murrettuja keskitummia sävyjä. Tehosteväreinä voidaan käyttää vaaleita ja kirkkaita värisävyjä. Värit ovat Tikkurilan Facade-värikartan värejä, värikoodi ja sitä vastaava rgb-koodi on värin alla.. Parvekkeet ja terassit Asuinrakennusten arvekkeet ovat rakennusten värimaailmaa jatkavia ja enintään mm syviä. Parvekkeet voidaan toteuttaa koko julkisivun levyisinä kokonaisuuksina. Asuinrakennusten massoittelussa sekä arvekkeiden ja asuntoterassien sijoittamisessa tulee huomioida näkymät Vuoksen suuntaan. Maantasokerroksen asuntoterassit voidaan rajata ymäröivästä iha-alueesta korkeintaan mm korkeilla istutuksilla, uuaidalla tai betonikivimuurilla. Näkösuojan saavuttamiseksi voi osa asuntoterassia rajaavasta aidasta olla korkeami. Rakennusten katoille voidaan toteuttaa asukkaiden yhteiskäyttöisiä tai asuntokohtaisia kattoterasseja. Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

19 Linnalanolku. Muuntamo (tontilla ) ajoyhteys Liikemiehenkujalle Tontin kaakkoiskulmaan on varattu rakennusala muuntamoa varten. aukio ulkuaikkaras. osni ntti Muuntamo tulee sijoittaa rakennusalalle ja sen ymärille tulee jättää, metrin levyinen vaaa vyöhyke muuntamon huoltoa varten. Etäisyyden lähimään rakennukseen tulee olla vähintään metriä. Muuntamon sijainti tulee huomioida tontin asuinrakennuksen ysäköintialue asemoinnissa. Muuntamon vaatimat turvaetäisyydet täyttyvät, kun rakennukset tontilla ja rakennetaan rakennusaloille. Muuntamon julkisivujen väri on lämmin harmaa RAL 9 (RGB 9-- ). muuntamo ajoyhteys ohjeellinen rakennusala ohjeellinen rakennusala jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- Asuinkerrostalo tekniset tilat / yhteistilat V u RAL 9 R9 G B Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) ajoyhteys Muuntamo tontin eteläreunalla. ohjeellinen rakennusala aita Asuinkerrostalo uakatu V u rakennuksen tekniset tilat Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje aita

20 ajoyhteys Liikemiehenkujalle NVA-ysäköinti ysäköintialue kulkuaikkaras. Liite Havainnekuva asemakaavan suunnittelualueen eteläosasta Linnalanolku ajoyhteys Liikemiehenkujalle aukio Tainionkoskentie kulkuaikkaras. mainosyloni ysäköintialue muuntamo ajoyhteys ohjeellinen rakennusala ohjeellinen rakennusala jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- Asuinkerrostalo V u tekniset tilat / yhteistilat Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) alikulku ajoyhteys alikulku aita ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo Kauakatu V u rakennuksen tekniset tilat aita uusi alikulku Keskuskatu uusi alikulku Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

RAKENTAMISTAPAOHJE Korttelin 19 tontit 11, 12 ja 13

RAKENTAMISTAPAOHJE Korttelin 19 tontit 11, 12 ja 13 RAKENTAMSTAPAHJE Korttelin 9 tontit, ja Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9.. Tarkistettu 9.. A-nsinöörit Suunnittelu y Hanna Aitoaho rojeiäällikkö, arkkitehti YKS hanna.aitoaho@ains.fi.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0.

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0. enttämestarintie Häkkilinnuntie 28:136 54:2 26:274 26:273 28:142 28:151 VL 224 urh_p YYU_p p_p tk_p I e=0.40 38 tä pp le 231 229 223 222 ET Teema: Ajantasakaava_1000 Mittakaava: 1:1500 50 m Joensuun kaupunki

Lisätiedot

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 3 LIITE 4 UUSIKAUPUNKI YLEISKAAVA KESKEINEN ALUE

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Uotsolan koulun korttelin 6 asemakaavanmuutos

Uotsolan koulun korttelin 6 asemakaavanmuutos Uotsolan koulun korttelin 6 asemakaavanmuutos LIITE 1. Osallistumis- ja viointisuunnitelma LIITE 2. Uotsolan koulun ja Pentintuvan asemakaavamuutos Rakennettu ympäristö ; Kulojärvi, Minna; Sastamalan kaupunki;

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13

12:37 12:36 10:65 10:66 12: :59 5:53 1:666 13 0 0 0 0 0 0 0 9 0 7 :7 90 0 7 9 0 : 8 7 0 9 0 0 9 8 8 0 0: 7 0: 8 0 0 :7 0 0:9 9 : 8 09 09 0 09 09 08 07 0 0 0 0 0 9 0 0 0 : 07 9 99 0 8 8 00 0 KAAVAAN A-9 LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkintä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h.

Varpusentie METLA IV III II III METRIA III IV III HALTIA IV II. Nestekaasus. Uimarintie pp/h YYU. e=0.70. Areena. pp/h. : -0- -0-0 -0- -0- -0- -0- - -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-0 -0-0 -0 Hallitie Urheilutori Kenttämiehentie Uimarintie Mehtimäenaukio Kisapolku Kuntopolku Rautiaisentie Siltakatu Varpusentie

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 7.133 Autopaikkojen korttelialue. Suluissa

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 1.053 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimisto- sekä yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa erilaisia järjestö- ja kansalaistoimintaa

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö 4.12.2012 Leena Keränen vs. kaavasuunnittelija RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Entisen kunnantalon

Lisätiedot

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. A S E M A K A A V A M E R K I N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : AO AL AL-8 P P-1 K VP VL LR LV LPY LPA-4 SM Erillispientalojen korttelialue. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuin-,

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: AK AKR P-3 P-4 Y VL LT LV LP LPA EV W Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja/tai

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot