Asemakaavan seurantalomake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan seurantalomake"

Transkriptio

1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta matra Täyttämisvm.. Kaavan nimi Mansikkala, k. 9 osa, katu- ja torialuetta Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm Hyväksymisykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen inta-ala [ha], Uusi asemakaavan inta-ala [ha] Maanalaisten tilojen inta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen inta-ala [ha], Ranta-asemakaava Rantaviivan ituus [km] Rakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä,,,, -9 A yhteensä,9,,,9 P yhteensä,,,9, Y yhteensä -,9-9 C yhteensä K yhteensä,,, -, -9 T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä,,, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

2 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä,,,, -9 A yhteensä,9,,,9 AK,9,,,9 P yhteensä,,,9, PA,,,9, Y yhteensä -,9-9 Y -,9-9 C yhteensä K yhteensä,,, -, -9 K,,, -, -9 T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä,,, Kadut,, -, Katuauk./torit,9,, Kev.liik.kadut -,9 LPA,9,,9 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

3 Tainionkoskentie Keskuskatu Tainionkoskentie Kauakatu Likemiehenkuja virastotalo Vk k k k k likerak. likerak. likerak. likerak. Vk XVk m lev.ras.tie m -99-K m -99-K 9 m -99-K m -99-K 9 m -99-K9 m -99-K m t le t t le ma (,9-,) (,,9-) jk- ma m- jk- ajo ajo 9 e=, /t 99 9 KAUPPATOR KAUPPAKATU KAUPPAKUJA /9 LKEMEHENKUJA VUOKSKUJA TANONKOSKENTE a KESKUSKATU a a AK- AH AK- YS LPA Y- e=. K LPA XV X V V V 9

4

5

6

7 Liite. Rakentamistaaohje RAKENTAMSTAPAOHJE Korttelin 9 tontit, ja Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9.. Tarkistettu 9..

8 A-nsinöörit Suunnittelu Oy Hanna Aitoaho rojeiäällikkö, arkkitehti YKS 9 Janne Pekkarinen suunnittelija, tekninen avustaja 9 Työn ohjaus / matran kauunki Vuokko Jääskeläinen kaavoitusäällikkö Tiia Silgren kaavoitusinsinööri Valokuvat / kuvitus lmakuvat SkyFoto Grou / matran kauunki, Muu kuvitus ja valokuvat A-nsinöörit Suunnittelu Oy, - Kannen kuvassa rakentamistaaohjetta koskeva alue esitetty unaisella. Kuva Sky- Foto Grou/ matran kauunki, Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

9 SSÄLLYSLUETTELO YLESTÄ. Ohjeen tarkoitus. Suunnittelualueen yleiskuvaus. Asemakaavan lähtökohtia. Kauunkikuva ja alueen rakennuskanta RAKENTAMSTAPAOHJETTA KOSKEVEN TONTTEN KUVAUS. Tontti (autoaikkojen korttelialue LPA). Tontti ja (asuinkerrostalojen korttelialue AK) PUOLJULKSTA ULKOTLAA SEKÄ PHOJA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Liikkumisen verkostot.. Esteettömyys. Pysäköinti ja ysäköintialueet. Kevyt liikenne. Viherymäristö ja istutukset. Valaistus. Jätehuolto ja huoltoliikenne. Leikki- ja oleskelualueet. Hulevesien käsittely RAKENNUKSA JA PHARAKENTETA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Rakennusten muoto, sijoittuminen, suuntaus ja sisäänkäynnit tonteilla. Rakennusten materiaalit ja väritys. Aidat. Kerrosluku ja kattomuodot. Parvekkeet ja terassit. Muuntamo (tontilla ) Liite Havainnekuva asemakaavan suunnittelualueen eteläosasta Liite Viistoilmakuvasovitus, jossa on esitetty Mansikkalan uusien asemkaavojen mukainen rakentaminen Liite Alueen rakeisuus ja uusien asuinrakennusten sijoittuminen Tainionkoskentien ja Keskuskadun risteysalueelle Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

10 YLESTÄ. Ohjeen tarkoitus Rakentamistaaohje on sitova ja se täydentää asemakaavaa (kaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9) kauunkikuvallisten tavoitteiden osalta. Ohjeen tarkoituksena on sekä selventää asemakaavassa esitettyjä eriaatteita että täsmentää ne suunnittelueriaatteet, joita asemakaavan lisäksi noudatetaan en yksityiskohtaisessa jatkosuunnittelussa. Tavoitteena on, että tontit ja niiden yhteiskäyttöiset alueet muodostaisivat yhtenäisen ja korkealaatuisen kokonaisuuden.. Suunnittelualueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Mansikkalan kauunginosassa, Vuoksen rantavyöhykkeellä. Mansikkala on matran kauungin hallinnollinen keskus sekä tilaa vievän kauan keskittymä. Mansikkalan maamerkkinä ovat -kerroksiset kerrostalot sekä Mansikkaaikka liike- ja toimistorakennus. Tässä rakentamistaaohjeessa keskitytään Mansikkalan kauunginosan korttelin 9 tontteihin, ja. Alue on tällä hetkellä ääosin asfaltoitua ysäköintikenttää.. Asemakaavan lähtökohtia Mansikkalan alueen kehittämisen eriaatteet on määritelty vuonna hyväksytyn yleiskaavan liitteenä olleessa yleissuunnitelmassa, jossa alueelle on osoitettu alueen uuden rakentamisen määrä ja sijoittuminen. Yleissuunnitelmassa alueelle on osoitettu uutta liike- ja toimistorakentamista, alvelurakentamista sekä asuinrakentamista, joiden yhteenlaskettu uusi kerrosala on k-m². Asemakaavatyön yhteydessä alueen kehittämisen eriaatteita on tarkennettu ja tonteille - esitetään rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä m² uutta kerrosalaa. Kuva: Yleiskaavan liiteaineistona tehdyssä yleissuunnitelma korttelin 9 eteläosaan esitettiin kolmea kerrostaloa, joissa oli yhteensä k-m² rakennusoikeutta sekä liikerakennusta, jossa oli k-m² rakennusoikeutta. Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

11 . Kauunkikuva ja alueen rakennuskanta Mansikkalan alueelle sijoittuvat toiminnot sekä niiden myötä syntynyt kauunkikuva on hyvin moniuolinen ja tämän vuoksi myös aikoin hajanainen. Alueen rakennusten mittakaava on ääasiassa suurta ja massat ovat horisontaalisia. Rakennusten ymärille levittäytyvät laajat ysäköintialueet, mitkä luovat varsin yksitoikkoisen yleisilmeen alueelle. Suunnittelualue kiinnittyy länsiosastaan tornimaisista rakennusmassoista (- -kerrosta) muodostuvaan kerrostaloaluekokonaisuuteen sekä ohjoisessa julkisten rakennusten alueeseen. Tainionkoskentien itäuolella on uistovyöhyke ja Vuoksen ranta. Asemakaavan nro suunnittelualueen rakennuskanta koostuu vuonna 9 rakennetusta vanhusten alvelutalona toimivasta kerrostalosta ja vuonna 99 rakennetusta Mansikkaaikka liike- ja toimistorakennuksesta. Kerrostalo on nelikerroksinen ja Mansikkaaikka korkeimmillaan kaksikerroksinen. Kauatorin laidalla on ieni vuonna 99 rakennettu kioskirakennus. Tonteilla, ja, joita tämä rakentamistaaohje koskee, ei ole rakennuksia. Kuva ylhäällä: Mansikkaaikka -liike- ja toimisto talo etelästä Kuva keskellä: 9 rakennettu vanhusten alvelutalo Kauakadulla Kuva alhaalla: Mansikkalan tornitalot kaavamuutosalueen länsiuolella Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje

12 --9- O ite a do tus ras a d o tu s ra 9 PÄVÄYS Katuaukio/ tori. Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainosylonin. Pylonin korkeus maaninnasta mitattuna saa olla enintaan.. MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kauunginosa, MANSKKALA, osa korttelia 9 sekä katualuetta. Asemakaavamuutos aiheuttaa osoitteenmuutoksia. stutettava alueen osa. Sitova erillinen jako: Kortteli 9 Kortteli 9 Säilytettävä/istutettava uurivi. Katu. --- Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa. HYVÄKSYMNEN: POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ MRL:N a VAATMUKSET Pysäköimisaikka tai leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Alueelle voidaan rakentaa joko ysäköimisaikkoja tai leikki- ja oleskelualuetta, tontilla toteutuvien toimintojen mukaisesti. 9 MATRA jk HYVÄKSYNYT jk- LAATNUT A-nsinöörit Suunnittelu Oy Hanna Aitoaho, arkkitehti, YKS --- Aukioksi rakennettava alueen osa, jonka kautta voidaan jär ajoyhteys ääkadun suuntaiselta ajoreitiltä ysäköimisaluei siten, ettei se häiritse oleskelua ja jalankulkua aukiolla. TEKNNEN LAUTAKUNTA KAUPUNGNVALTUUSTO LANVOMANEN TEKNNEN TOMALA KAAVOTUS Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Parvekkeet voidaan rakentaa rakennusalan ulkouolelle enintään, metriä. ra- HYVÄKSYNYT Suojeltava rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla määrätään, että rakennusta ei saa urkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kauunkikuvan kannalta rakennustaiteellisesti arvokas ja merkittävä luonne säilyy. Merkittävistä muutostöistä tulee yytää museoviranomaisen lausunto. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Katuaukio/ tori. Pysäköimisaikka. Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. MTTAKAAVA : Katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. ASEMAKAAVA N:O Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. ajo Alueella oleva ajoyhteys. Pmo 9 Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje TONTTJAKO: Sitova jako asemakaavassa: Kortteli 9 Kortteli 9 Kortteli 9 Kortteli 9 9 Suojeltava uu. ASEMAKAAVAN MUUTOS: Alueella oleva ajoyhteys. sr- et- 9.. Muuntamoa varten varattu alueen osa. Kauunginosa, MANSKKALA, osa korttelia 9 sekä katu- ja torialuetta. Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa yl- () Katettu alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. ajo /le- Aukioksi rakennettava alueen osa, jonka kautta voidaan järjestää tontin sisäinen ajoyhteys ääkadun suuntaiselta ajoreitiltä ysäköimisalueille. Ajoyhteys on toteutettava siten, ettei se häiritse oleskelua ja jalankulkua aukiolla. Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee to kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäy MATRA ajo- autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² le- --- jk- Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rak ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liiken vähintään. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m²merkinnällä osoitetulle rakennusalan siv autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² tulee lasittaa. autoaikka / k-m², yöräaikka/ k-m² Korttelin 9 tontilla on autoaikkaa korttelin LPA-tontilla olevassa ysäköintilaitoksessa. Nämä aikat säilyvät tontin käytössä ja ne voidaan laskea osaksi tontin ysäköintijärjestelyjä. 9 Muuntamoa varten varattu alueen osa. Toimistotilat Majoitustilat Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainosylonin. Pylonin korkeus maaninnasta mitattuna saa olla enintaan luvun osoittama metrimäärä. 9 dba Polkuyöräaikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin yhteyteen ja niistä uolet tulee rakentaa katettuina. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäytävistä., autoaikkaa / asunto,, yöräaikkaa / asunto Liiketilat Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään. Merkinnällä osoitetulle rakennusalan sivulle tulevat terassit/arvekkeet tulee lasittaa Maanalainen ysäköintiin tarkoitettu tila. Asunnot Muut alvelutilat --- Merkinnät yleisten teiden ja valtaojien siirtymisestä..9 (laki 9/) niihin rajoittuviin kiinteistöihin tai matran kauungin omistukseen uuttuvat tästä kartasta kokonaan tai osittain. s it e 9 jk ra- Palveluasuminen. AK ---9 Maanalainen ysäköintiin tarkoitettu tila. Rakennusala. Pmo 9 ma Kortteleita koskevat ysäköintimääräykset: Pysäköintimääräyksiä on annettu eri käyttötarkoituksille ja ajoneuvoille seuraavasti: 9 9 Korttelin 9 tontin rakennuksen mainostornit saa oistaa. Rakennusta koskeva suojelumerkintä sr- ei koske mainostorneja. stutettava alueen osa. o s k e n t ie Vu L dba --- Rakennusala. Korttelialueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa alvelevia johtoja ja laitteita. Tainionkoskentielle saa rakentaa suuntaisliittymät kohtiin, joissa katualueen rajalla ei ole ajoneuvoliittymäkieltoa. Säilytettävä/istutettava uurivi. T a in io n k et- 9 ajo kk ar as. Asemakaavassa on laadittu sitova jako korttelin 9 tonteille -. Muilta osin kaava-alueen jako on sitova erillinen. Katu yl- () Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka s rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla s kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Vu Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. adotusras ite le- 9 ku lk u ai adotusrasite sk en tie ajo 9 dba Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen t osan suurimman sallitun kerrosluvun. ASEMAKAAVAN MUUTOS, JONKA KOHTEENA ON Vu dba ma Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Korttelialueilla tulee rakentaa tontille leikki- ja oleskelualuetta vähintään m² / asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin. Alue on suojattava liikennemelulta, keskimelutaso ei saa ylittää äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. Kadun, tien, katuaukion, torin, uiston tai muun yleisen alueen nimi. --- Vu Kadun, tien, katuaukion, torin, uiston tai muun yleisen alue Korttelin 9 tonteille, ja on laadittu erillinen, sitova rakentamistaaohje, joka on asemakaavaselostuksen liitteenä. 9 tie ra si te ar as ite ku lk u ai kk kar as. le le- L T ai ni on ko 9 et- 9 9 (9 -,) ar as. --- Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun jo a ra- AK ajo- LPA kul ku aik dba Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. --- ku lk u ai kk Vu Vu dba 9 ajo u tier asit e ras ite kulk ua ikka 9 le- le- ajo- kat jk- ajotier asi te a jk- jk Kau 9 -,) ( Koordinaatisto ETRS-GK9 o ajlpa u ajo- kat joh tora site 9 jk -99- a - JA 9 Kau ajo et- jo a ras. MANSKKA-AUKO YLESMÄÄRÄYKSET: Korttelin 9 en ja kulmaan on rakennettava utoamisen estävä suojakaide tai aita, jonka korkeus saa olla enintään, m maaninnasta mitattuna. Korttelin numero. Kauunginosan nimi. MANSKKA-AUKO Rakennuksen julkisivujen ääväri ei saa olla sävyltään vaalea. Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennöitävä uu- ja ensasistutuksin. Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Sitovan jaon mukaisen tontin raja ja numero. Korttelin numero. Rakentamisessa on otettava huomioon, että julkisivumateriaalien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn tulee soeutua ymäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. Kauunginosan numero. ra ajo ajo- --- kulk ua ikka () 9 jk yl- () K K- 9 9 jk yl- k --- XV --- V k U KAT liikerak. V k PPA ras m lev.jo hto 9 kulk u. ras /le- 9 /le sr- s liikerak. liikerak. joh tora s. ku lk u.ra KAU Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit - tontit, joiden autoaikkoja saa alueelle sijoittaa. Radonriski on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Ohjeellinen tontin raja. 9 liikerak. sr-. MANSKKALA ie 9 U KAT --9- k LPA Autoaikkojen korttelialue. Osa-alueen raja. K- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. ra- ra Kauunginosan nimi. Sitovan jaon mukaisen tontin raja ja numero. ju- Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennuksen toiseen kerrokseen voidaan sijoittaa myös asuntoja, alveluasuntoja ja tiloja majoitus- ja sosiaalitoimen alveluja varten. Asumista, alveluasumista sekä sosiaali- ja majoitustointa alvelevia oheistiloja voidaan sijoittaa myös rakennuksen maantasokerrokseen. MANS 9 jo ht or as PPA s.t m lev.ra KAU --- XVk m V --- dba 9 Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue. (9 -,) Poikkiviiva osoittaa rajan sen uolen, johon merkintä kohdistuu. MANSKKA-AUKO PA --9- Xk --- V ju- PA Kulttuurikeskus k. MANSKKALA m a ra- Asuinkerrostalojen korttelialue. m kaava-alueen rajan ulkouolella oleva viiva. ajotie ra si te 9 k AK --9- ite dba jk dba virastotalo ra Vk 9 V 9 m 9 jo ht or as a ie he nkuj 9 ik em Li --9- k k. Kirjasto -99KU -EN LKEMEH k --9- ko sk en tie 9 jk PA --9-ma MANSKKA-AUKO O dba T ai ni on JA V ju- --99KU LKEMEHEN 9 Vi ra sto katu 99 Kauunginosan numero. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. O O --9-, Ohjeellinen tontin raja. MANS ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: O -99-9, 9 - ie h e n k uja 9 ii k e m L O O Asemakaavanumero, kaavakartta ja määräykset. o s k e n t ie ajo- Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa. Pysäköimisaikka.

13 9 o s k e n t ie 9 (9 -,) AK --- Sitovan jaon mukaisen tontin raja 9 ja numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. dba Pmo Radonriski on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 9 en ja kulm olla enintään, m maaninnas Korttelin 9 tonteille, ja liitteenä. Korttelialueilla tulee rakentaa ton on rajattava ajoväylistä ja muista keskimelutaso ei saa ylittää äiv Asemakaavassa Rakentamisessa on otettava huomioon, että julkisivumateriaalien sekä julkisivun rakennustaiteellisen käsittelyn sitova erillinen. tulee soeutua ymäröiviin rakennuksiin ja korttelikokonaisuuteen. on laadittu sitov Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennöitävä uu- ja ensasistutuksin. Ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa Korttelialueille hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Pysäköintimääräykset: Korttelin 9 en ja kulmaan on rakennettava utoamisen estävä suojakaide tai aita, jonka korkeus saa olla enintään, m maaninnasta mitattuna. Asunnot: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka uoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään. Merkinnällä osoitetulle rakennusalan sivulle tulevat terassit/arvekkeet --- tulee lasittaa. saa sijoittaa yhdys Korttelin 9 tonteille, ja on laadittu erillinen, sitova rakentamistaaohje, joka on asemakaavaselostuksen liitteenä., autoaikkaa / as Polkuyöräaikat tulee sijoittaa s Korttelialueilla tulee rakentaa tontille leikki- ja oleskelualuetta vähintään m² / asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin. Alue on suojattava liikennemelulta, 9 keskimelutaso ei saa ylittää äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. Asemakaavassa on laadittu sitova jako korttelin 9 tonteille -. Muilta osin kaava-alueen jako on sitova erillinen. Korttelialueille saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa alvelevia johtoja ja laitteita. Pysäköintimääräykset: Asunnot:, autoaikkaa / asunto,, yöräaikkaa / asunto Polkuyöräaikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin yhteyteen ja niistä uolet tulee rakentaa katettuina. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin 9 orraskäytävistä. kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy Muuntamoa varten varattu alueen osa. Rakennusala. Rakentamisessa on otettava huo tulee soeutua ymäröiviin raken le- --- numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan Murtoluku roomalaisen rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Vu 9 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun LPA ---9 Vu dba Pmo Autoaikkojen korttelialue Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit - tontit, joiden autoaikkoja saa alueelle sijoittaa. 9 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 9 9 ajo- AK Radonriski on otettava huomioon Pysäköintialueet on rajattava ja j hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. istutuksilla ja/tai rakenteilla. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Asemakaavaanumero, korttelin 9 tontteja - koskevat määräykset. Vu le- 9 le- dba Asuinkerrostalojen korttelialue. 9 Ajoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle varattu alueen osa ajo- Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 9 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Parvekkeet voidaan rakentaa rakennusalan ulkouolelle enintään, metriä. Korttelin AK a d o tu s r --- Säilytettävä/istutettava uurivi. Suluissa o alueelle s (9 -,) 9 9 Vu dba et- T a in io n k ik ka ra s. - ra- ar as. ku lk u a adotusra site u ku lk u ai kk (9 -,) --- Katualuee stutettava alueen osa. Maanalais Muuntamoa varten varattu alueen osa. Vu 9 dba le- LPA 9 le- kat 9 ajo- a K et- ajo et-. 9 ajo Kau oskentie liikerak. Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa siihen rajautuvan tontin kanssa yhtenä ja jonne tulee olla esteetön ääsy orraskäytävistä. 9 sr- liikerak. jk- ra- 9 tie ra si te ar as ite ku lk u ai kk yl- () adotusra site le- Tainionk - ik k a ra s. ajo. MANSKKALA ku k u lk u a jk et- stutettava, alueen osa. Asemakaavanumero Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje Säilytettävä/istutettava uurivi. 9

14 RAKENTAMSTAPAOHJETTA KOSKEVEN TONTTEN KUVAUS. Tontti (autoaikkojen korttelialue LPA) Tontti on autoaikkojen korttelialue, johon voidaan sijoittaa tontin ja autoaikkoja. Alueen kautta voidaan järjestää ajoyhteys ja kevyen liikenteen reitti siihen rajautuville tonteille. Tämä ajoyhteys on ääasiallinen kulkureitti tonteille ja. Tontille liikennöidään Kauakadulta, kohdasta, jossa ajoneuvoliittymän rakentaminen on sallittua. ysäköintialue. Tontit ja (asuinkerrostalojen korttelialue AK) ajoyhteys Liikemiehenkujalle NVA-ysäköinti Molemmille tonteille voidaan rakentaa asuinkerrostalot, kaavakartassa osoitetuille rakennusaloille. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä k-m². Rakennusten tekniset tilat suositellaan rakennettavaksi Keskuskadun uoleiseen reunaan. Maantasokerrokseen voidaan rakentaa autotalleja. Autotallit sijoitetaan ysäköintialueiden ja tontin suuntaan. Rakennukset tulee suunnitella keskenään yhteensoiviksi, rakennusariksi. Rakennukset voidaan toteuttaa ns. LOFT-asuntoina, jolloin asunnot voidaan myydä ennen kevyiden väliseinien ja kiintokalusteiden asentamista. Tonttien idän ja etelän uoliset, Tainionkoskentiehen ja Keskuskatuun rajautuvat reunat tulee istuttaa. kulkuaikkaras. Tontit ja ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta ja ne sijaitsevat Tainionkoskentien ja Keskuskadun kulmauksessa. Tonteille liikennöidään Kauakadulta, tontin kautta. Tonttien keskelle rajataan yhtenäinen ja en kesken yhteinen, melulta suojassa olevan iha-alue, joka varataan leikki- ja oleskelualueeksi. mainosyloni Linnalanolku ajoyhteys Liikemiehenkujalle ysäköintialue muuntamo aukio Tainionkoskentie kulkuaikkaras. ajoyhteys ohjeellinen rakennusala ohjeellinen rakennusala jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- Asuinkerrostalo V u tekniset tilat / yhteistilat Autoaikkojen korttelialue LPA ( en ja käytössä) AK alikulku ajoyhteys alikulku LPA ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo aita Kauakatu V u rakennuksen tekniset tilat aita uusi alikulku Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje Keskuskatu

15 PUOLJULKSTA ULKOTLAA SEKÄ PHOJA KOSKEVAT OHJEET JA SUUNNTELMAT. Liikkumisen verkostot Ajoneuvoliikenne kulkee asuinkerrostalojen alueelle ainoastaan Kauakadun kautta. Kevyen liikenteen reitit rajaavat aluetta idän, etelän ja lännen uolelta ja niistä voidaan rakentaa suoria kulkureittejä tonteille, ja... Esteettömyys Pyörätuoleille, rollaattorin käyttäjille, lastenvaunujen työntäjille yms. kulkijoille yritään rakentamaan esteetöntä lähiymäristöä. Pysäköintialueilla tulee jalankulun ja ajoneuvojen reitistöjen risteämiskohdilla ainaa reunakivet samaan tasoon ajoradan kanssa, sillä oikittaiset kynnykset ovat kiusallisia kaikille käyttäjille.. Pysäköinti ja ysäköintialueet Tonttien ja ysäköinti on luonteeltaan yksityistä ja osoitettu ääosin erilliselle ysäköintialueelle (LPA) tontilla. Myös rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen, tonteille ja voidaan osoittaa autoaikkoja inva-ysäköintiä varten. Asuinrakennusten maantasokerrokseen voidaan rakentaa autotalleja. Kaavan yleismääräysten mukaisesti ajoneuvojen kulkureitit tulee rakentaa hitaaseen ajotaaan ohjaaviksi. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/tai rakenteilla. Paikoitusalue äällystetään asfaltilla.. Kevyt liikenne Kevyen liikenteen reitit rajaavat suunnittelualuetta itä-, länsi- ja ohjoisuolelta. Tonteille ja kevyen liikenteen ääreitti kulkee LPA -alueen halki Kauakadun suunnalta lähestyttäessä. Kevyelle liikenteelle tarkoitetun reitin tulee olla ajoneuvoliikenteestä eroteltu ja esteetön. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista intamateriaaleilla, istutuksilla ja/ tai rakenteilla. Tonteille ja rakennetaan kivituhkaintaisia olkuja ja käytäviä alvelemaan sisäistä kevyttä liikennettä. Polut toteutetaan esteettömiksi. Asuinrakennusten sisäänkäynneille, inva-aikoille ja mahdollisille rakennetaan huoltoajoa alvelevat ajoreitit, jotka ovat asfalttiintaisia. Sisäänkäyntien edustat tulee kivetä.. Viherymäristö ja istutukset Pysäköintialueet tontilla tulee rajata ja jäsennöidä uu- ja ensasistutuksin. Tontin ja ohjoisrajalle tulee istuttaa uurivi, joka erottaa ohjoisuolisen liikerakennusten korttelialueen ysäköintialueet asuintonteista ja niihin kuuluvasta ysäköintialueesta. Puurivin uulajiksi valitaan joko lehmus tai tammi. Tonttien ja idän ja etelän uoliset, Tainionkoskentiehen ja Keskuskatuun rajautuvat reunat tulee istuttaa. stutuksilla tulee luoda näkösuojaa maantasokerrosten asuntojen ja ymäröivien katujen välille. Myös muut rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina on istutettava. Lisäksi tontin rajoja ohjoisen ja lännen suuntaan ehmennetään uu- ja ensasryhmien avulla. Puuistutuksissa suositaan matalia havuuita, vaahteraa ja ihlajaa. Puurivi-istutuksissa käytetään joko lehmusta tai tammea. Pensasistutuksissa suositaan havuensaita, angervoja, hortensioita, aliruusuja ja kuusamoita. Lisäksi tonteille ja voidaan istuttaa hyötykasveja, kuten omenauita sekä viinimarjaensaita. Hyötykasvit tulee sijoittaa leikki- ja oleskelualueelle tai sen lähelle. Tonteille ei saa istuttaa kasveja, jotka ovat myrkyllisiä. stutukset sijoitetaan vaaamuotoisiin ryhmiin, ja ryhmiin valitaan useita kasvilajeja. Puu- ja ensasrivistöjä käytetään harkiten sekä kaavakartan osoittamissa aikoissa.. Valaistus Tonteilla tulee käyttää yhteneväisiä valaisintyyejä ja ratkaisuja. Valaistuksella yritään hillittyyn ja yksinkertaiseen tunnelmaan. Valaistuksella korostetaan kulkureittejä ja sisäänkäyntejä. Lisäksi valaistuksella tulee korkostaa en ja yhteiskäyttöistä leikki- ja oleskelualuetta. Valaistuksen harkitulla suuntauksella, kohdistuksella ja mahdollisilla ajastimilla voidaan välttää ymäristöä häiritsevää hajavaloa. Rakennuslua-asiakirjoihin on liitettävä iha-alueiden ja sisäänkäyntien valaistuseriaatteet. Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje 9

16 lle. Jätehuolto ja huoltoliikenne Linnalanolku Tonttien ja jätehuolto on mahdollista rakentaa yhteiskäyttöisenä. Jäteastiat tulee sijoittua aikkaan, jossa niiden tyhjentäminen ja huolto on luontevaa järjestää. Jäteiste valaistaan ja suunnitellaan ulkoasultaan ja väritykseltään asuinrakennuksien rakennustaaan soivaksi. Jäteiste erotetaan iha-/leikkialueesta aidalla, istutuksilla tai katosrakenteella. Tonttien ja huoltoliikenne hoidetaan yhteiskäyttöisen autoaikkojen korttelialueen (LPA) kautta. mainosyloni ysäköintialue. Leikki- ja oleskelualueet ajoyhteys Liikemiehenkujalle Viheralueiden mahdollisimman suuret yhtenäiset kokonaisuudet luovat aremmat mahdollisuudet hulevesien viivyttämiselle, imeyttämiselle ja erilaisten vesiaiheiden toteuttamiselle. Piha-alueilla tulisi välttää suuria vettä lääisemättömien äällystemateriaalien alueita tai jakaa äällystettyjä intoja viheralueilla. Hulevesien käsittelyssä voidaan suunnittelualueella käyttää esimerkiksi seuraavia aiheita: Betonisten nurmikivien käyttö ysäköintialueilla hulevesien imeyttämiseksi aukio Rännivesien imeyttäminen imeyttämiskaivojen avulla Hulevedet kerätään alueella hulevesiviemäreihin ja uretaan Tainionkoskentien alitse Vuokseen muuntamo Leikki- ja oleskelualue rakennetaan yhteisenä en ja kesken. Leikki- ja oleskelualuetta rakennetaan vähintään m² er asunto. Leikki- ja oleskelualueet on rajattava ajoväylistä ja muista ihan toiminnoista istutuksin ja aidoin ja alueelle tulee olla esteetön ääsy asuinrakennusten orrashuoneista. Leikki- ja oleskelualue tulee rakentaa käytöltään kaikkia ikäryhmiä alvelevaksi ja visuaaliselta ilmeeltään yhtenäiseksi. Piha-alueelle istutetaan uuryhmiä ja leikkialue ymäröidään uolikorkeilla ensailla. Piha-aluetta voidaan elävöittää ergolarakenteilla kuitenkin niin, että elastus- ja huoltoajo ei esty. Oleskelualueen leikkiaikat (ienille lasille) äällystetään hiekan sijasta turva-alustoilla. ajoyhteys Leikki- ja oleskelualueen rakentamisessa tulee ottaa huomioon melun suojaus. Tonttien asuinrakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että ne suojaavat leikki- ja oleskelualuetta liikennemelulta. Tainionkoskentien Autoaikkojen korttelialue ja Keskuskadun risteysalueen suuntaan voidaan rakentaa melulta LPA suojaavia rakenteita, kuten yöräkatoksia tai aitoja. Keskimelutaso ( en ei saa ylittää ja käytössä) äivällä dba:ä eikä yöllä dba:ä. jäteiste Yhteinen leikki- ja oleskelualue le- ohjeellinen rakennusala Asuinkerrostalo tekniset tilat / yhteistilat V u ohjeellinen rakennusala ajoyhteys. Hulevesien käsittely Hulevesien käsittelyssä otetaan huomioon matran kauungin ohjeistus hulevesien käsittelystä. aita ohjeellinen rakennusala Kauakatu tekniset tilat rakennuksen Asuinkerrostalo Asemakaavanumero, Mansikkalan asemakaavan muutos osassa korttelia 9 Korttelin 9 tontteja, ja koskeva rakentamistaaohje V u aita

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014

OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014 OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA KORTTELI 38 TONTTI 4 532-406-45-3 OSOITE: PISTOTIE 6 MITTAKAAVA 1:2000 NASTOLASSA 16.7.2014 Korkeusjärjestelmä N60 ja koordinaattijärjestelmä kkj3 NASTOLAN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS RAKENTAMISTAPAOHJEET Lepola Liittyy Lepola asemakaavaan Dnro 1859/2010, kaavatunnus 220008 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm Kuva: Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot