KAUPUNKISUUNNITTELU HANKESALKKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKISUUNNITTELU HANKESALKKU 2010 12"

Transkriptio

1 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkikehitysryhmä (Kauko) / Maapolitiikka ja kiinteistötoimi (Kito) Energiatehokkuus tontinluovutusehdoissa kehitetään kaupungin tontinluovutusehtoja energiatehokkuutta edistäviksi suositaan ensisijaisesti kannustavia järjestelmiä (vrt. Vuoreksen asuntomessualueen tontinluovutus) Kannustavat järjestelmät maankäyttösopimuksiin ja vuokrasopimusjärjestelyihin yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi mm. energiatehokkuutta lisäävät peruskorjaukset maankäytön tiivistämisen yhteydessä Aikataulu Vastuutaho ja Mikko Nurminen Mikko Nurminen Metsäsuunnitelmassa otetaan huomioon metsien monimuotoisuus ja hiilinieluvaikutus Metsäsuunnitelmien uusimisessa luokitellaan metsäalueet Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti, joka ottaa aiempaa paremmin huomioon metsäluonnon arvokohteet. Metsäsuunnittelu perustuu Metsien hoidon toimintamallin linjauksiin, joissa otetaan huomioon metsien toimiminen hiilivarastoina ja nieluina Mikko Nurminen

2 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkikehitysryhmä (Kauko) / Elinkeinot ja maankäyttö Aikat aulu AIDA Kohti mukautuvaa ja innovatiivista aluerakentamista tutkimushanke, esimerkkinä Nurmi Sorila Tekes / TTY Terhi Leino Tampereen kaupunki: Kauko / Jyrki Laiho

3 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkikehitysryhmä (Kauko) / Kestävä yhdyskunta (Key) Ympäristöohjelman valmistelu kaupungin ympäristöpolitiikan ja ympäristöhallinnan kehittäminen Kaupungin toimintatavan kehittäminen energia ja ilmastokustannusten arvioimiseksi ja seuraamiseksi sekä ympäristötilinpäätöskäytännön kehittäminen Kokonaisuuden hallinta ja ilmasto kunnan päätöksenteossa Maankäyttö, talous, ja energianäkökulmien yhteensovitus Aikat aulu Vastuutaho ja 2010 Kaisu Anttonen Energianäkökulman asiantuntijatuki kaupungin toiminnassa 2010 Kirsi Nurminen Kehittäminen 12 Kuntaliitto Kaisu Anttonen hankkeen kustannuksiin osallistuminen ?

4 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkikehitysryhmä (Kauko) / Kestävä yhdyskunta (Key) Aikat aulu Vastuutaho ja Ilmastonmuutoksen glokalisoituva hallinta tutkimushanke, Tampereen seutu yksi kohdealue Aalto yliopisto/ytk Kaisu Anttonen tietojen vaihto Champ Local Climate Change Response, Integroitu johtamisjärjestelmä ilmastopolitiikkaan mm. Ilmastopolitiikan vertaisarviointi Oulun kanssa 2011 Union of Baltic Cities Kaisu Anttonen tietojen vaihto

5 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkikehitysryhmä (Kauko) / Kestävä yhdyskunta (Key) Maaseutuohjelman valmistelu Uusiutuvan energia ja muut kestävät maaseutuelinkeinot Kansallisen kaupunkipuiston ja Teiskon kansallispuiston selvitykset Aikataulu 2010 Eeva Palmolahti Kehittäminen 2010 Kaisu Anttonen

6 KAUPUNKISUUNNITTELU HANKESALKKU 2012 Kaupunkiympäristön kehittäminen (Kake) / Maankäytön suunnittelu 2/2 Aikataulu Ekotehokkuuskriteerien laadinta ja kaavoitusohjelmien kohteiden arvioiminen Alueellisinten perusparannus ja rakentamistapaohjeiden mallin laadinta energiatehokkuuskriteerien pohjalta Kake/masu työryhmä ja kauko Kehittäminen 2011 Kake/masu työryhmä ja rava Kehittäminen Ekotehokkaat aluekehityskohteet Nurmi Sorilan Aurinkokaupunki Tampereen Keskusareena ja kansi Härmälänranta 2 Niemenranta? M Real? Hiidenmäki? Ranta Tampella (ks. Kauko salkku) Tammela (ks. Kauko salkku) Vuores (ks Vuores salkku) Kake/masu työryhmä ja kauko Antonia Sucsdorff NCC, Optiplan Skanska YIT v. (Tekes?) ?

7 KAUPUNKISUUNNITTELU HANKESALKKU 2012 Yhdyskuntarakenteen strategisen tason suunnittelu ja sitouttaminen määritellään tavoitteet ja keinot EHYT selvitys Kantakaupungin täydennysrakennuspotentiaalin selvittäminen Kantakaupungin täydennysrakentamisen energiavaikutukset Alueiden täydennysrakennussuunnitelmat (yleissuunnitelmat, n. 2 kpl/ vuosi, 2010: Peltolammi, Lentävänniemen eteläosa, Haukiluoma vireillä) Kaupunkiympäristön kehittäminen (Kake) / Maankäytön suunnittelu 1/2 Aikataulu Kauko Karoliina Laakkonen Pöntys KL P ja Kake/masu ECO2 teettää selvityksen 2011?

8 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkiympäristön kehittäminen (Kake) / Ympäristöpalvelut Ilmankos rahaston kehittäminen Rahastosta tehdään erillinen osa omaehtoisen ympäristönsuojelun avustuksia. Rahastosta tuetaan kaupunkilaisten projekteja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Aikataulu 2010 Toimintamalli ja ensimmäiset avustukset Harri Willberg Kehittäminen

9 RAKENTAMINEN Kaupunkiympäristön kehittäminen (Kake) / Rakennusvalvonta (Rava) Aikat aulu Ennakoiva laadunvalvonta ja neuvonta hanke YM, Sitra? Eija Muttonen Mattila Kehittäminen Rakentajan neuvontakeskus Eija Muttonen Mattila Kehittäminen Rahoitus? Rakennusvalvonnan roolin laajentaminen energianeuvontaan Eija Muttonen Mattila Kehittäminen

10 RAKENTAMINEN Järjestöjen hankkeet Aikataulu Korjausrakentamisen keskus Pispalaan Perinnerakentamisen neuvontaa, koulutusta ja rakennusosien välitystä Yhteisökylä Teiskoon 6 12 nollaenergiatalon yhteisö Tulevaisuuskylä tapahtuma Keskustorilla Ekorakentamista ja asumista sekä ekoteknologiaa Pispalan Kumppanuus / Irma Rantonen Kehittämisselvitys ? Hannes Tuohiniitty Kehittämisrahoitusta? Kaavoitusapua? 2011 Henna Laininen Tukea ? Yhteistyötä

11 RAKENTAMINEN Tilakeskus (Tike) / uudisrakentaminen Rakentamisen normit Uudisrakentamisessa vähintään A taso Passiivienergiarakentamisen pilotit Luhtaankadun päiväkoti Aikata ulu Ilkka Ojala, Hannu Keränen 11 Ilkka Ojala, Hannu Keränen Kehittäminen Kehittäminen Uusiutuvan energian pilotit Luhtaankadun päiväkoti Vuoreksen koulu 11 Ilkka Ojala, Hannu Keränen Kehittäminen

12 RAKENTAMINEN Tilakeskus (Tike) / peruskorjaus Kestävä korjausrakentaminen hanke Koekohteena Sampola Tampereen palvelurakennukset energiatehokkaiksi hankehakemus Aikat aulu 2012 Energiansäästöohjelman toteuttaminen 2016 Energiatehokkaan peruskorjauksen ohjeiston laatiminen VTT Ilkka Ojala Axovaatio Oy / Teuvo Aro Tike / Pertti Koivisto Pertti Koivisto 2010 Hannu Keränen v. (Tekes?)

13 RAKENTAMINEN Tampereen Vuokratalosäätiö (VTS) / Peruskorjaus EVAKO hanke: Lähikorttelikorjaamisen kriteeristö EVAKO hanke: Rakennusten sisäisen ja ulkoisen tiiviyden kriteerit ENTELKOR hanke: energiatehokas korjausrakentaminen Koekohteena tamperelainen lähiö Aikat aulu YM lähiöohjelma Ahto Aunela YM/Lähiöohjelma TTY ja VTS Ahto Aunela TTY:n arkkitehti ja rakennustekniikan osasto VIRI

14 RAKENTAMINEN Kaupunkikehitysryhmä (Kauko) / Vuores projekti Asuntomessujen energiatehokkuustavoitteet Tontinluovutusohjeet ja rakennustapaohjeet Aurinkosähkötalot Motivoittaja kilpailu Energian mittaus ja seuranta hanke Aikat aulu 2012 Koukkujärven ekotehokas pientaloalue 13 Pertti Tamminen Arto Vuorijärvi Pertti Tamminen (Vuores) Ilkka Kotilainen (supa) Aurinkosähkötalo Hankkeeseen osallistuminen, rahoitusosuus ? HEKO pilotti? Ecodriving projekti Pertti Tamminen Yhteistyö LED valaistus Yleiset alueet, laajuus? Pertti Tamminen Kehittäminen Passiivi ja nollaenergiapilotit? Pertti Tamminen Kehittäminen

15 RAKENTAMINEN Kaupunkikehitysryhmä (Kauko) / Keskustaprojekti Aikat aulu Tammelan ekotehokas täydennysrakentaminen ApRemodel projekti eli Uudistuva korjausrakentaminen asuntoosakeyhtiöissä ja vuokrataloyhtiöissä yhtenä esimerkkinä Tammela Tekes / Tampereen kaupunki: Kauko Mauri Eskonen Tiina Leppänen Kehittäminen Ranta Tampella? 2011 Mauri Eskonen Kehittäminen

16 ENERGIA Tampereen Sähkölaitos Oy Uusiutuvan energian lisääminen 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä Energiatuotannon kehittämisohjelman laadinta Metsäbiomassan lisääminen Tuulienergian lisääminen Aurinkosähkön kiinteistökohtaisen ja hajautetun tuotannon edistäminen Liittymisen tariffit ja menettelyt Tuotannon siirtotariffit Energiansäästön edistäminen Energiankulutuksen seuranta ja raportointi Hyötyvoimalaitoksen YVA prosessi Jätteen energiahyödyntäminen Pirkanmaalla Aikataulu 20 Tampereen Sähkölaitos Oy Jussi Laitinen, Mika Pekkinen Tampereen Energiantuotanto Oy Antti Jussi Halminen 2010 Tampereen Sähköverkko Oy Tapio Salonen 2011 Tampereen Sähkönmyynti Oy Pertti Suuripää Tampereen Kaukolämpö Oy Olavi Toiva Tampereen Sähkölaitos Oy Mika Pekkinen seuranta seuranta seuranta Mahdollisiin erillisselvityksiin osallistuminen

17 ENERGIA Pirkanmaan Jätehuolto Oy Aikataulu Hyötyvoimalaitos YVA, sijaintipaikka, ympäristölupa uusiutuvan jäte energian hyödyntäminen Julkistus Tampereen Sähkölaitos Oy (Jussi Laitinen) ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy / Pentti Rantala? Jätteen synnyn ehkäisy Pre Waste hanke (EU hanke) Kick off Pentti Rantala Päivi Koro Rahoitusta? Jätteen synnyn ehkäisy, oma neuvonta Useita hankkeita Sinikka Jalo Pilottihankkeiden rahoitus? Ekokumppanit materiaalitehokkuus Jatkuva Pentti Rantala ja Harri Helin Jätteen kierrätyksen edistäminen Useita hankkeita Pentti Rantala Timo Varsala Projektirahoitus asiantuntemusta? Pilottihankkeiden rahoitus?

18 ENERGIA Pirkanmaan Jätehuolto Oy Aikataulu Pientuulivoima Selvitysvaihe Pentti Rantala Tero Lehti Projektirahoitus selvitykseen, asiantuntemusta? Imukeräysjärjestelmien kehittäminen, Vuores käynnistymässä Pentti Rantala Tero Lehti Asiantuntemusta? Hybridiautojen käyttö jätteen keräyksessä Selvitysvaihe Pentti Rantala Timo Varsala? Biojätteen jalostus energiaksi Selvitysvaihe Pentti Rantala Elina Tiira?

19 ENERGIA Tampereen Vesi Keskusjätevedenpuhdistamo Jäteveden energian hyödyntäminen kaukolämpönä lämpöpumpun tms. avulla Hyötyvoimalaitos Jätevesilietteiden energian hyödyntäminen polttamalla Aikataulu suunnittelu valmis 2020 suunnittelu Valmis 2020 Tampereen Vesi / Pekka Pesonen Tampereen Sähkölaitos / Mika Pekkinen Tampereen Vesi / Pekka Pesonen Käyttökelpoisimman menetelmän selvittäminen / tutkimusrahoitus? Selvitysten rahoitus?

20 ENERGIA Tampereen Vesi Aikat aulu Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon mädättämökaasun hyötykäytön tehostaminen/varmistaminen kaasumoottorissa maakaasun avulla maakaasulinjan rakentaminen 5/2010 maakaasun käyttö lisäpolttoaineena mädättämökaasun mukana 6/ Tampereen Vesi / Heikki Syrjälä Rahoitus yhteyden rakentamiseen? (kustannus )

21 ENERGIA Ekokumppanit Oy Aikat aulu Energianeuvonnan kehittäminen 12 Kaupunkilaisten vähähiilisen arjen toteutustapojen edistäminen Ympäristötietokeskuksen kehittäminen Liikkumisen ohjauksen kehittäminen 12 Sitra / Ekokumppanit Oy Suvi Holm EAKR/ Ekokumppanit Oy Ilmankos kampanja Leena Karppi Ekokumppanit Oy Suvi Holm Ekokumppanit Oy/ Suvi Holm Yhteistyö Yhteistyö Yhteistyö Yhteistyö

22 LIIKENNE Kaupunkiympäristön kehittäminen (Kake) / Joukkoliikenne Aikataulu Vastuutaho ja Raitiotieliikenteen suunnittelu 2011 Risto Laaksonen Viestintä (esim. näyttely)? JOLEN tutkimushanke Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen (TTY, JOLI,TKL) Bussiliikenteen päästöjen vähentäminen 16 paikkaisen muuntosähköbussin kokeilu palveluliikenteessä? osallistuminen Helsingin johdinautoliikenteen hankesuunnitelmaan Mika Periviita/Juha Pekka Häyrynen Mika Periviita? ta2010? ei resurssoitu? ta2010

23 LIIKENNE Kaupunkiympäristön kehittäminen (Kake) / Joukkoliikenne Joukkoliikenteen palvelupaketin kehittäminen informaatio ja liikennevaloetuisuus järjestelmä mobiilimaksamisen kehittäminen Oiva lipun pilotointi (jälkimaksaminen) joukkoliikenteen web 2.0 Liikkumisen ohjauskeskus toimintasuunnitelma Aikataulu Vastuutaho ja Mika Periviita Olli Kanerva/Mika Kulmala Olli Kanerva Mika Periviita Olli Kanerva 2011 Mika Periviita/ Suvi Holm ta2010 ei resurssoitu eur? eur? eur? (Liikennevirasto)

24 LIIKENNE Kaupunkiympäristön kehittäminen / Kevytliikenne Liikkumisen ohjaushanke pyöräilyn edistämiskampanja Pyöräile oikein Tampereellatiedoitus ja valistuskampanja Keskustan kevyen liikenteen edistäminen pyöräilyn pääreittien laatukäytävät Aikat aulu 2010 Timo Seimelä / Suvi Holm v. 2010? (Liikennevirasto) Timo Seimelä v. 2010? v. 2011? Kaupunkipyörät 75 lainapyörää katukuvaan toukokuussa 2010 Maankäytön suunnittelu Tampereen autopaikkanormin päivitys ja polkupyöränormin lisäys normistoon 2010 Mika Periviita / Saara Saarteinen v Masu/Leinonen? v. 2010?

25 LIIKENNE Kaupunkiympäristön kehittäminen (Kake) / Kevytliikenne Kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen uusilla asuinalueilla case Koukkujärvi Aikat aulu 2010 Seimelä/Kotilainen ?

26 LIIKENNE Tredea Oy Muuntosähköajoneuvokeskuksen toiminnan kehittäminen Logiera Ekotehokkaan logistiikkakeskuskonseptin kehittäminen Aikat aulu Tredea: Ari Tuulentie Sähköautot.nyt: Eki Leinonen Yhteistyö Jari Saarenpää Yhteistyö

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia MAL KARA 20.4.2010 Kaisu Anttonen ympäristöpäällikkö Tampereen kaupunki Kestävä yhdyskunta yksikkö Ilmastonmuutos seutu ja paikallistasolla 1. Ilmastonmuutos aiheutuu:

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020. Pauli Välimäki, Eco 2 projektin johtaja, Tampereen kaupunki Kuntamarkkinat 15.9.2011

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020. Pauli Välimäki, Eco 2 projektin johtaja, Tampereen kaupunki Kuntamarkkinat 15.9.2011 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Pauli Välimäki, Eco 2 projektin johtaja, Tampereen kaupunki Kuntamarkkinat 15.9.2011 TAMPEREEN ILMASTOTAVOITTEET Strategia/Sitoumus Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Ekotehokas kaupunkisuunnittelu Elina Seppänen 3.10.2013 ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 -HANKE Mikä on ECO2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot

ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020

ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Tampereen kaupungin ECO 2 -hanke Pauli Välimäki 12.5.2011 ECO2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tukee käynnistysvaiheessa

Lisätiedot

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3 Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen 1 TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2012 Tässä lehdessä esitellään vuoden 2012 kaavoituksen työkohteet sivut 7 10 Kirjasto etsii

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Johdanto... 3. Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen... 6. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen... 8. Ekotehokas kaupunkirakenne...

Johdanto... 3. Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen... 6. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen... 8. Ekotehokas kaupunkirakenne... Vantaan kaupungin ympäristöohjelma 2013-2016 Sisällys Johdanto..................................................................... 3 Ympäristötietoisuuden ja -johtamisen kehittäminen.......................4

Lisätiedot

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Helsingin kestävän energiankäytön toimenpideohjelma SEKTORIT ja toimintaalueet Toimenpiteen nimi Toimenpiteeseen sisältyvät tarkemmat keinot 1 604 010 141 960 695 630 Arvioitu energiansäästövaikutus [MWh/a]

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 2 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Tampereen kuulumisia RESCA-hankkeesta. Hämeenlinna 27.3.2012, Elina Seppänen

Tampereen kuulumisia RESCA-hankkeesta. Hämeenlinna 27.3.2012, Elina Seppänen Tampereen kuulumisia RESCA-hankkeesta Hämeenlinna 27.3.2012, Elina Seppänen RESCA: Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit Hankekumppanit: HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut), Oulu,

Lisätiedot

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030

Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 Luonnos 31.3.2015 VARKAUDEN ILMASTO-OHJELMA VUOSILLE 2015 2030 1 Sisältö Sivu 2 Taustaa 2 Ilmastosopimukset ja Suomen velvoitteet 3 Ilmasto-ohjelman taustaselvitykset 3 Energiatehokkuussopimus 3 Ilmasto-ohjelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot