Minna Kunttu. Tulevaisuuden talo. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille. Projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Kunttu. Tulevaisuuden talo. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille. Projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Minna Kunttu Tulevaisuuden talo Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille Projektin loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 56 A-klinikkasäätiö 2006 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (moniste) ISBN (pdf)

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO 3 1. HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT Kohderyhmä Hoitoyhteisö 3 2. HANKEORGANISAATIO Henkilökunta Hankeorganisaatio Asiakkaaksi valikoituminen Yhteistyökuviot Koulutus Hankkeen talous Hankkeen arviointi 5 3. HANKKEEN TOTEUTUSPROSESSI Tilojen hankkiminen ja kunnostaminen Yhteisön muotoutuminen Hankkeen kompastuskivet Asiakkaiden arvioita ja kommentteja 8 4. HANKKEEN TUOTOKSET JA TULOKSET Asiakkaiden määrät ja sijoittajakunnat Suunnitellut ja saavutetut tavoitteet Hankkeen jatkosuunnitelma 10 LOPPUSANAT 10 LIITTEET Liite 1: Tulevaisuuden talon esite Liite 2: Päiväohjelma Liite 3: Hoitosopimus Liite 4: Ehjäytymissuunnitelma 2

3 JOHDANTO Motto: "Mahdollisuudet tulevat ja menevät. Ja tulevat taas." Tällä lauseella voi kuvata Tulevaisuuden talon kantavaa ajatusta. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille on saatettu projektina alkuun ja malli on muotoutunut toimivaksi. Hoitoyhteisö kuitenkin kehittyy ja muuttuu jatkuvasti asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Projektin loppuessa voi vain todeta, että lopputulos on eri näköinen kuin miltä alussa vaikutti. Moni asia on loksahtanut kohdalleen kolmen vuoden kuluessa. Nyt on aika katsoa vähän taaksepäin, että miten tähän oikein päädyttiinkään HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT 1.1. Kohderyhmä Kymen A-klinikkatyön toimintayksiköitä ja työtä on kehitetty koko ajan mahdollisimman tehokkaaseen suuntaan, jossa myös hoitotyö on niin laadullisesti kuin ajallisesti määriteltyä, suunniteltua ja arvioitavissa olevaa. Suurin osa A-klinikkatoimen asiakkaista kykenee ja haluaa työskennellä tavoitteellisesti. On kuitenkin olemassa enimmäkseen keski-ikäisistä päihdeongelmaisista koostuva asiakasryhmä, joka on kokenut ja kokeillut melkein kaikkea, niin päihteidenkäyttöä kuin auttamismenetelmiäkin ajatellen. Heillä on useimmiten kaikenkattava ongelmavyyhti, jota on yritetty hoitaa niin avo- kuin laitoshoidoissakin vuosien ajan, siinä onnistumatta. Tällainen asiakas on usein hoitopaikoissa kiertäjä, päihdeongelmassaan syvällä oleva asunnoton ihminen, joka ei kykene sitoutumaan oikein mihinkään. Hänellä on toistuvia yrityksiä selviytyä, jotka useimmiten kariutuvat suunnittelemattomasti johtaen hoidon katkeamiseen. Tätä kohderyhmää varten tarvitaan erilaista auttamismahdollisuutta. Siksi Tulevaisuuden talo perustettiin Hoitoyhteisö Visio paremmasta oli alussa sellainen, että huonosti sitoutuvat ihmiset saavat paikan, jossa olla suojassa ja turvassa silloin, kun he sitä haluavat. Hoitoyhteisön, josta voi lähteä maailmalle ilman pelkoa hoidon katkeamisesta. Näillä ihmisillä on vaikea suhde juuri tiukkoihin aikarajoihin, koska elämä on tässä ja nyt, eikä ajatus jaksa kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Kymen A-klinikkatoimi hankki hoitoyhteisölle tilat maaseudulta, Miehikkälästä. Yhteisöllä on tilaa siten, että jokaisella asiakkaalla on oma makuuhuone ja yhdessä toisen asiakkaan kanssa wc-kylpyhuone sekä oleskelutilat ja keittiö. Ruokailutila on yhteinen kaikille, samoin toimisto ja olohuone. Yhteisön alueella on erilaisia yhteisiä tiloja, kuten puuverstas ja autohalli, kuntosali ja biljardisali sekä rantasauna. Metsää kuuluu tonttiin 55 ha. Yhteisön välittömässä läheisyydessä on kasvimaa ja omenapuita, ja lisäksi viiden kilometrin päässä Suur- 3

4 Miehikkälässä on peltomaata. Suur-Miehikkälässä yhteisö viljelee luomuperunaa, suunnitelmissa on istuttaa sinne marjapensaita sekä hedelmäpuita. Alun suunnitelmiin kuului, että yhteisö elättäisi itse itsensä omalla työllään. Työ olisi maanviljelyä, mahdollisesti karjanpitoa, ja ulkopuolelle tuotettavia palveluja, kuten esim. remontteja, rengin hommia tai kunnossapitoa. Hoitomaksun porrastuskin perustuu ajatukseen, että asiakas oltuaan yhtäjaksoisesti pitkään hoidossa on jo niin kuntoutunut, että hän kustantaa elämisensä yhteisössä omalla työllään. Hoitomaksu on 0 6 kk 58 euroa/vrk,7 9 kk 40 euroa/vrk ja kk 0 euroa/vrk. Ajatuksena oli, että kohderyhmän asiakkaat vähin erin, pikkuhiljaa, kiinnittyisivät hoitoyhteisöön, ja sitä kautta saisivat elämänsä kokonaisuudessaan uusille urille. Samalla esimerkiksi katkaisuhoitoasemalla työrauha paranisi, kun jopa häiriköiksi koetut kanta-asiakkaat, pyöröovipotilaat, olisivat hoidossa Miehikkälässä. 2. HANKEORGANISAATIO 2.1. Henkilökunta Tulevaisuuden talon toiminta alkoi huhtikuussa Toiminnan kehittämisen aloitti psykiatrinen sairaanhoitaja Hannu Korttila ohjaaja Tero Hankian kanssa. Korttila markkinoi Tulevaisuuden taloa lähettämällä kymmeniin sosiaalitoimistoihin esitteen ja tapaamalla sidosryhmien edustajia. Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Kunttu aloitti muualle siirtyneen Korttilan tilalla syyskuussa 2001 Tulevaisuuden talon osastonhoitajana ja kehittäjänä. Projektirahoitus hankkeelle saatiin helmikuussa Projekti oli kolmevuotinen loppuen maaliskuussa Kuntun työpariksi tuli Kymen A-klinikkatoimen Stoppari- Miehikkälästä ohjaaja Erkki Kulomaa, jonka palattua takaisin Stoppari-Miehikkälään ohjaajaksi tuli Kari Sumu. Miehikkälä-yhteisöjen sisäisten järjestelyjen vuoksi vuoden 2003 alusta ohjaajaksi ja toiminnan kehittäjäksi siirtyi A-klinikkatoimen työtoiminta- ja työllistämisprojektista Pekka Forsström. Kehittämishenkilöstön määrä on pysynyt koko ajan samana, kahdessa, joista toisella on hoidollinen koulutus ja vastuu sekä toisella työtoiminnan ohjausvastuu Hankeorganisaatio Hankeorganisaatio on Kymen A-klinikkatoimi. Hankkeen johtaja oli Kymen A-klinikkatoimen johtaja Matti Koskensalo. Osastonhoitaja osallistuu Kymen A-klinikkatoimen johtoryhmään joka toinen perjantai. Projektin kulkua on seurattu ja käsitelty myös työnohjauksessa noin kerran kuussa sekä tarpeen mukaan käydyissä ohjauskeskusteluissa johtajan kanssa. Yhteistyötä on tehty myös sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa. 4

5 2.3. Asiakkaaksi valikoituminen Alussa Tulevaisuuden taloon tuli asiakkaiksi "pudokkaita", eli enimmäkseen Stoppariiän (13 21-vuotiaiden hoitopaikat) ohittaneita nuoria aikuisia, joille ei löytynyt sopivaa hoitopaikkaa. Nuorten aikuisten, pääosin huumeidenkäyttäjien, ja keski-ikäisten tai vanhempien pääpäihteenään alkoholia käyttävien asiakkaiden yhteiselo voi olla vaikeaa. Tästä syystä he hakeutuivat tai heidät ohjattiin Miehikkälään Tulevaisuuden taloon. Muita syitä oli lisäksi varmastikin uuden paikan tarkastus: josko sieltä saisi avun sekä varmasti myös vertailukelpoinen hoitomaksu. Nuorten narkomaanien hoitoyhteisössä oleminen kuitenkin väheni ajan kuluessa. Yhtenä tärkeimpänä syynä tähän oli, että nuoret tarvitsevat tukevampaa otetta kuin mitä Tulevaisuuden Talo pystyy tarjoamaan. Talossa pitää pystyä vastaamaan melko paljosta arkielämään liittyvästä, eikä valvontaa ja ohjausta ole riittävästi nuorten tarpeisiin. Sama törmäyskurssi kuin muissakin hoitopaikoissa, joissa hoidetaan eri-ikäisiä ja erilaisia päihdeongelmaisia (huumeidenkäyttäjät/alkoholistit), oli osasyynä siihen, että Tulevaisuuden taloon valikoitui pääasiassa aikuisia alkoholinkäyttäjiä tai sekakäyttäjiä Yhteistyökuviot Yhteistyötä on tehty alueen muiden yhteisöjen, eli Stoppari-Miehikkälän ja Yhteisökoti Miehikkälän, Kymen A-klinikkatoimen muiden yksiköiden, Miehikkälän kunnan, sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden, omaisten, Kriminaalihuoltolaitoksen, Kelan, työvoimatoimiston, poliisin, voudin, oppilaitosten, terveydenhuollon eri yksiköiden ja työpalvelua ostavien yksityishenkilöiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on ollut katkaisuhoitoaseman ja työtoiminta- ja työllistämisprojektin kanssa. Kriminaalihuollon kanssa yhteistyö on ollut yhdyskuntapalvelun ja päihdejakson järjestämistä Koulutus Projektin kuluessa ohjaaja on osallistunut A-klinikkasäätiön päihdetyön koulutukseen, jonka käytyään hän suoritti kouluttajakoulutuksia ja toimii nykyisin oman toimen ohessa kouluttajana. Hän osallistui myös vuonna 2003 A-klinikkasäätiön keskustoimiston projektityön päivään Hankkeen talous Projektin talous oli Kymen A-klinikkatoimen aluejohtajan Matti Koskensalon hallinnoima. RAY:n projektirahoitus oli vuonna euroa ja vuosille 2003 ja euroa. Tämä on käytännössä mennyt henkilöstökuluihin Hankkeen arviointi Projektin kulkua on seurattu ja arvioitu vuosittain Kymen A-klinikkatoimen suunnitteluja arviointipäivillä. Projektista on myös vuosittain tehty väliraportti. Asiakkailta 5

6 kerätään kirjallinen palaute hoidon päättyessä tai hoidossa olevilta kerran vuodessa. 3. HANKKEEN TOTEUTUSPROSESSI 3.1. Tilojen hankkiminen ja kunnostaminen Vuoden 2001 toukokuussa alettiin ottaa asiakkaita sisään. Asiakkaat kunnostivat työntekijöiden kanssa yhteisiä tiloja. Heillä oli myös lähistöllä olevan mökin maalausurakka. Syyskuussa henkilöstö vaihtui, ja syksyn mittaan asiakkaiden määrän lisääntyessä kodin töiden lisäksi urakkana oli risusavottaa läheisen maanviljelijän metsässä. Kymen A-klinikkatoimi hankki kesällä 2002 maatilan Suur-Miehikkälästä. Tilalla on vanha hirsinen omakotirakennus ja peltomaata. Ensimmäisenä kesänä siellä tehtiin rakennukselle uusi katto ja viljeltiin perunaa. Sato oli hyvä, ja perunaa myytiin vähän myös muihin yksiköihin. Vuoden 2003 alusta työyhteisön sisäisten järjestelyjen vuoksi ohjaajaksi ja kehittäjäksi Tulevaisuuden taloon siirtyi työtoiminta- ja työllistämisprojektista ohjaaja Pekka Forsström. Miehikkälä-yhteisöjen koko kiinteistönhuolto siirtyi Tulevaisuuden talon vastuulle. Asiakkaat vastaavat ohjaajan kanssa piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta, kuten myös sellaisista korjauksista, joihin kyvyt ja valtuudet riittävät. Vuonna 2003 aloitettiin kesällä ulkopuolisena työnä vanhan hirsitalon purku ja siirto Miehikkälän Nokan kylästä Salpalinjamuseolle. Kunta työllisti lisäksi kesämökin laiturin purku- ja uuden rakennusurakalla. Hirsitalon tiimoilla työtoiminta- ja työllistämis- sekä Tulevaisuuden talo -projektit tekivät yhteistyötä: siirretty talo kasattiin museon lisärakennukseksi museoalueelle. Vuonna 2004 edellä mainitut työt saatettiin loppuun ja jatkettiin kiinteistönhoitoa omalla alueella. Projekti päättyi Talvisaikaan ei ole ollut kiinteistön- ja kodinhoidon ulkopuolisia urakoita Yhteisön muotoutuminen Projektin alussa hoitomalli muistutti suuresti muita aikuisten kuntouttavan päihdehoidon yhteisöjen vastaavia. Oli vaikeaa löytää oikea suhtautumistapa hoidossaoloon. Yhteisö edellytti sitoutumista ja suunnitelmallisuutta, huolimatta siitä, että juuri näiden ominaisuuksien puuttumisen vuoksi Tulevaisuuden talo oli perustettu. Alussa joka kerran kun asiakas lähti hoidosta, oli neuvoteltava sijoittaneen sosiaalityöntekijän kanssa, saako asiakas uuden mahdollisuuden eli sitoumuksen. Tämä vaikeutti joustavaa hoitoon pääsyä. Asenteet ovat kuitenkin matkan varrella muuttuneet, ja nykyisin asiakkaat saavatkin useimmiten pysyväisluonteisen, toistaiseksi voimassa olevan sitoumuksen. 6

7 Hoito-ohjelmaa on myös muokattu projektin kuluessa useaan otteeseen. Päiväohjelmasta on nyt menossa seitsemäs versio, joka vaikuttaa melko toimivalta. Henkilökunta on töissä pääsääntöisesti arkisin kello Illat ja viikonloput asiakkaat ovat omineen. Samassa rakennuksessa toimivan Stoppari-Miehikkälän henkilökunta vastaa koko alueen turvallisuudesta muina aikoina. Asiakkaat huolehtivat itse kaikista kodin töistä. He siivoavat ja valmistavat yhteiset ateriat. Yhteisössä on arkisin kello aamuryhmä, johon kaikki osallistuvat. Ryhmässä käsitellään päivän asioiden lisäksi kaikki yhteisön asiat. Yhteinen lämmin ateria syödään puolenpäivän tienoilla ja muu aika on varattu työtoiminnalle, yksilökeskusteluille, muille hoidoille, kuten esim. korva-akupunktio- tai -magneettihoidoille ja rentoutushieronnoille sekä asioiden hoidolle. Asioiden hoitoon kuluu paljon aikaa. Asiakkaat ovat pääosin Kotkasta, joten asiointimatkaa kertyy suuntaansa noin 75 km. Monilla on paljon rästiin jääneitä asioita, joita he hoidossa ollessaan alkavat laittaa järjestykseen, joten tien päällä ollaan usein. Yhdistäviä tavoitteita asiakkailla on usein esim. hammashuolto, muu terveydenhuolto, toimeentulon järjestäminen (esim. eläkemahdollisuuksien selvittely) ja asumisasioiden selvittely. Muutot ovat tulleet tutuiksi. Yhteisö on puitteiltaan kodinomainen, säännöiltään väljä ja perustuu vertaistukeen, toiminnallisuuteen ja hoitavaan kohtaamiseen. Myös lääkkeettömyys oli alussa tärkeä kriteeri. Asiakkailla on muiden sekaisin olevien asioiden lisäksi usein välit omaisiin ja muuhun lähiverkostoon poikki tai tulehtuneet. Yhteisö rohkaisee ja kannustaa asiakkaita paikkaamaan välejään läheisiinsä. Yhteisössä on vieraillut vuosien aikana asiakkaiden lapsia, kihlattuja, vanhempia ja tyttöystäviä. Myös oman lemmikkieläimensä saa ottaa hoitoon mukaan. Tähän mennessä on yhdellä asiakkaalla ollut talossa koira ja kahdella kissa. Yhteisössä jokaisella asiakkaalla on oma kansio, jossa on hoito- ja kuntoutumissuunnitelman lisäksi seurantalehti sekä asiakkaan muut tärkeät paperit. Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma laaditaan ja sitä tarkistetaan asiakkaan, hänen sosiaalityöntekijänsä, osastonhoitajan ja tarpeen mukaan muiden asiakkaan verkoston jäsenten keskinäisissä neuvotteluissa tai hoitopalavereissa. Jos tai kun hoito selkeästi loppuu, hoidosta tehdään kirjallinen hoitoyhteenveto, jonka saa asiakkaan lisäksi sijoittanut sosiaalityöntekijä Hankkeen kompastuskivet Vaikeaksi asiaksi yhteisössä on koettu esim. maksusitoumusongelman lisäksi asiakasryhmän voimavarojen ja yhteisön asettamien tavoitteiden yhteensovittaminen. Yhteisössä eläminen edellyttää työ- ja toimintakykyä mutta asiakkaat ovat usein elämän kuluttamia. Alkoholisairaudet ovat monilla edenneet pitkälle ja myös kognitiiviset taidot ovat osin katoamassa. Yhteisössä eläminen jo itsessään on taitolaji, ja se vaatii monenlaista toisten huomioimista, joka taas ei ole helppoa päihdeongelmaisille 7

8 ihmisille. Tuottavan työn vaatimus on myös vaikea sovittaa yhteen sen tosiasian kanssa, että asiakkaat tulevat ja menevät hyvin suunnittelemattomasti. Hoidossa olevat ovat usein myös huonokuntoisia. Asiakkaan näkökulmasta työntekoa ei aina mielletä hoitavaksi elementiksi, vaikka joukossa on aina myös sellaisia, jotka hoitavat itseään parhaiten tekemällä jotain mielekästä, oikeaa työtä. Iso epäkohta on aika ajoin ollut talon sisäinen päihteidenkäyttö. Valvonta on hankala järjestää, kun henkilökuntaa on vähän ja tilaa ja vapautta paljon. Nykytilanne on sellainen, että asiakkaat pitävät kunnia-asianaan olla juomatta talossa. He lähtevät muualle juomaan, kun alkaa juotattaa, ja palaavat takaisin selvin päin. Yhteistyö Stoppari-Miehikkälän kanssa on sujunut enimmäkseen hyvin, mutta ajoittain on soraääniä kuulunut puolin ja toisin. Nuorten erilaiset elämäntyylit, yhteisöjen erilaiset säännöt ja epäselvyydet yhteistyökuvioissa ovat aiheuttaneet keskustelua. Asiat ovat kuitenkin aina selvinneet puhumalla ja hyvässä hengessä jatketaan. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen on monesti vaikeaa. Asiakkaalla saattaa olla hyvä jakso takana Tulevaisuuden talossa, ja kun hän lähtee vapaaseen maailmaan, karu todellisuus lyö korville unelmia ja asiat menevät entistäkin huonommiksi. Voimainsa tunnossa asiakas ei koe tarvitsevansa tukea ja jää yksin. Paluu sellaisessa tilanteessa hoitoon yhteisöön voi olla nöyryyttävä kokemus: joutuu myöntämään itselleen heikkoutensa ja pärjäämättömyytensä Asiakkaiden arvioita ja kommentteja Positiivista: ei tuomita reissulta voi palata ilman häpeää ja nalkuttamista asiallinen kohtelu luonto vapaus tehdä sitä mistä pitää: töitä, lenkkeilyä mahdollisuus hoitaa itse itseään ei muita ryhmiä kuin aamuryhmä saa apua asioiden hoitoon tasavertainen, ihmisläheinen kohtelu hyvää ruokaa, aina, ei koskaan tyhjiä kaappeja Negatiivista: liian vähän hoitoa ja henkilökuntaa liian vähän huvituksia kaukana kaikesta työnteko ilman palkkaa en tullut autetuksi täällä(kään) kun ei saa juoda yhtään viinaa mitä sitten kun vuosi on täynnä? 8

9 4. HANKKEEN TUOTOKSET JA TULOKSET 4.1. Asiakkaiden määrät ja sijoittajakunnat Toiminnan aikana (maaliskuuhun 2005 asti) Tulevaisuuden talossa on ollut 51 eri asiakasta, joista miehiä 45 ja naisia 6. Kaikista asiakkaista alle 25-vuotiaita on ollut kymmenen. Asiakkaat ovat olleet tyypillisesti yli 40-vuotiaita. Sijoittajakuntia ovat olleet Kotka, Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Luumäki, Kuusankoski, Anjalankoski, Jyväskylä ja Pyhtää. Eniten asiakkaita on ollut Kotkasta 39, sitten Haminasta 4, Miehikkälästä 2 ja muista kunnista kustakin yksi. Kohderyhmä on hyvin tavoitettu. Asiakkaiksi on valikoitunut enimmäkseen työikäisiä, pääpäihteenään alkoholia käyttäviä aikuisia Suunnitellut ja saavutetut tavoitteet Työpainotteisuus ja lääkkeettömyys ovat sellaisia painopistealueita, joissa on eniten eroa suunnitellun ja saavutetun välillä. Viitaten aiemmin kerrottuun, asiakaskunta on siinä määrin sairastavaa, että työn tekeminen rajoittuu usein kotitöihin ja lääkkeitä tarvitsee nukkuakseen miltei jokainen. Toistaiseksi kuitenkin lääkehoito on määritelty mahdollisimman vähäiseksi, eikä bentsodiatsepiineja sallita lainkaan niiden helpon väärinkäyttömahdollisuuden ja riippuvuutta aiheuttavien ominaisuuksien vuoksi. Tulevaisuuden talo on hoitoyhteisö päihdeongelmaisille, joilla on paljon kokemusta sekä päihteidenkäytöstä että päihdehoidoissa olosta. Heillä on vaikeuksia sitoutua suunnitelmalliseen hoitoon. Hoitoon tulo tapahtuu kotikunnan sosiaalityöntekijän myöntämällä maksusitoumuksella. Aluksi sitoumus myönnetään useimmiten kuukaudeksi. Kuukauden aikana tehdään pidemmälle ajalle hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa määritellään hoidon tavoitteet, hoitomenetelmät ja joskus myös kesto. Jos sitoumus on määräaikainen, neuvottelussa sovitaan myös jatkohoidosta. Tavoite on, että asiakkaalla on hoidosta lähtiessään koti tai muu paikka johon mennä, avohoitokontakti ja jotain aktiviteettia päivien jäsentämiseksi. Usein hoito katkeaa suunnittelemattomasti, ja silloin jatkosuunnitelmat jäävät tekemättä tai ainakin toteutumatta. Kun maksusitoumus on voimassa toistaiseksi, asiakas saa olla Tulevaisuuden talossa määrittelemättömän ajan. Hoidosta laskutetaan sijoittanutta kuntaa ja asiakasta läsnäolovuorokausien mukaan. Asiakas voi lähteä hoidosta sopimalla siitä yhteisön kanssa ja samoin palata takaisin. Hoidossa ollaan selvin päin. Aamuryhmään osallistuu jokainen läsnä oleva. Työtehtäviä tekee itse kukin oman jaksamisensa ja kykyjensä mukaan. Yhteisöhoidon, työtoiminnan ja ryhmähoidon lisäksi käytettyjä hoitomenetelmiä ovat olleet yksilöterapia, erilaiset rentoutushoidot,kuten korva-akupunktio ja korvamagneetit ja rentoutushieronnat, aromaterapia sekä kirjallisuuden ja musiikin hyödyntäminen hoidossa. Musiikissa painotus on ollut suomalaisessa populaarimusiikissa. Sen avulla on opeteltu kuuntelemaan tarinoita ja myös ylipäätään keskittymään hetkeksi. 9

10 Satunnaisesti ja sovitusti on käyty yhteisön ulkopuolisissa virkistäytymissessioissa, kuten keilaamassa, uimahallissa, kuntosalilla, elokuvissa ja kesäteatterissa. Hoidossa olon aikana pyritään saamaan asiakkaan fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä sosiaalinen konteksti mahdollisimman hyväksi. Hänen asioihinsa paneudutaan kokonaisvaltaisesti ja yhteistyötä tehden saatetaan asiat kuntoon. Yhteisö pitää huolta myös ns. ulkojäsenistään. Pois lähteneet asiakkaat voivat saada myös intervalli-tyyppisen jatkohoitositoumuksen, tai luvan palata hoitoon jos asiat eivät suju suunnitellusti. Monet asiakkaat pitävät yhteyttä hoidon jälkeen, joskus vain kertoakseen ja kyselläkseen kuulumisia Hankkeen jatkosuunnitelma Hoitomaksun porrastus, omavastuuosuuksien maksaminen ja lääkehoitoon suhtautuminen ovat kehittämisprojektin päättyessä työn alla olevia asioita. Muilta osin hoitomalli on valmis ja sitä hyödynnetään jatkossakin Tulevaisuuden talossa. Mallia voidaan myös käydä esittelemässä asiasta kiinnostuneille tahoille ja mahdollisesti hyödyntää päihdetyön koulutuksissa. Projekti loppui Tulevaisuuden talon toiminta jatkuu. LOPPUSANAT Monenlaista olen matkalla kokenut, monenmoista miettinyt. Välillä on ollut usko ja toivo kateissa, en ole nähnyt metsää puilta enkä järkeä missään. Olo ja elo Tulevaisuuden talossa on ollut samalla viivalla asiakkaiden kanssa olemista, vierellä kulkemista. Yhdessä on koettu surut, ilot, pettymykset, turhautumiset ja myös aina uudelleen heräävä toivo: jospa tällä kertaa onnistuisi! Vapauden ja vastuun, syyn ja seurauksen, läheisyyden ja etäisyyden käsitteiden kanssa on painittu. Olen kokenut työni kuin tulipalon sammuttamiseksi: kun yhdestä kohtaa saa sammumaan, toisaalla jo leimahtaa liekkeihin taas. Asiakkaat ovat esittäneet kriittisiä kommentteja. Hoitojärjestelmä on kuin perhe: hoivaa, jopa holhoaa, mahdollistaa ja tarpeeksi saatuaan pullauttaa ulos. Kuntouttaminenkin toisinaan tuntuu siltä, että hoidetaan ihminen kuntoon, jotta hän jaksaa taas paremmin juoda. Ihmisluonto on sellainen, että jos jotain voi tehdä, sehän tehdään, eli hyväksikäytetään systeemiä ja laistetaan omaa vastuuta, omitaan saavutukset itselle ja syytetään vastoinkäymisistä muita. Toisaalta edistystä on tapahtunut yllättävissä asioissa. "Toivoton tapaus" onkin osoittautunut kehityskelpoiseksi yksilöksi. Kulkija ja kiertäjä on alkanut luottaa henkilökuntaan, puhuu asioistaan, ilmoittaa ja sopii lähtemisensä ja tulemisensa. Vanha koira oppii uusia temppuja! 10

11 Uskoni vastavuoroisuuteen on saanut vahvistusta. Avoimuus ja rehellisyys tuottavat tulosta. Kosketus, niin fyysinen kuin henkinenkin, on terapeuttista. Jokaisessa ihmisessä on monen monta tasoa ja ulottuvuutta, mitä ulkoisten seikkojen ei pidä antaa hämärtää. Kaiken painolastin alla saattaa olla toiveikas, tulevaisuuteen uskova ihminen. Hänen vierellään ja tukenaan Tulevaisuuden talo tulee jatkossakin rämpimään! 11

12 Liite 1 TULEVAISUUDEN TALO Yhteystiedot: Osastonhoitaja Minna Kunttu Muurolantie 185 A Miehikkälä p. (05) , gsm TULEVAISUUDEN TALO on lääkkeetön, vertaistukeen ja kuntouttavaan työtoimintaan painottuva hoitoyhteisö. Yhteisöllä on omat sääntönsä, joihin jokainen yhteisöön tulija sitoutuu hoitosopimuksella. Yhteisö on tarkoitettu aikuisille päihdeongelmaisille, jotka eivät aikaisemmista yrityksistään huolimatta ole saaneet elämää oikeille raiteilleen. Yhteisössä jokaiselle tehdään henkilökohtainen hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa voidaan sopia myös mahdollisista hoidon keskeytyksistä. Yhtäjaksoisena Tulevaisuuden talossa hoitoaika on enintään vuosi. Hoitomaksu on porrastettu siten, että kuukaudet 0 6 vuorokausimaksu on 58 euroa, kuukaudet euroa ja kuukaudet kunnalle maksuttomia. Tuolloin asiakas kustantaa hoitonsa joko rahalla tai työpanoksellaan. Asiakas, jolla on tuloja, maksaa hoidostaan omavastuuosuutta siten, että hänelle jää käyttövaroja vähintään 80 euroa/kk. Viimeistään vuoden yhtäjaksoisen yhteisöhoidon jälkeen tavoitteena on omaehtoinen asuminen ja työllistyminen. Työllistyminen voi tapahtua myös yhteisön avulla. 12

13 Liite 2 TULEVAISUUDEN TALON PÄIVÄOHJELMA Maanantaista torstaihin: Aamukokous Työaikaa Lounas Työaikaa Perjantaisin: Aamukokous Työaikaa Lounas Työaikaa Viikkokokous/Perjantaipulinat Viikonloppuisin: Vapaa-ajan viettoa Kotitöiden tekoa Harrastamista Lounas klo Työaika sisältää kiinteistönhuoltoa, kodinhoitoa, metsätöitä, puutarhatöitä, korjaustöitä, rakentamista, ruuanlaittoa, leipomista ynnä muuta. Kaikki työ mitä eteen tulee, tehdään. 13

14 Liite 3 TULEVAISUUDEN TALO HOITOSOPIMUS Tulevaisuuden talo on lääkkeetön, vertaistukeen perustuva työpainotteinen hoitoyhteisö. Sairauden hoitoon tarvittavat lääkkeeni saan henkilökunnalta. Bentsodiatsepiinit ovat kokonaan kiellettyjä. Yhteisössä olen päihteetön. Annan pyydettäessä valvotun seulan ja alkometritestin. Osallistun sovittuihin työtehtäviin ja ryhmiin. Huolehdin omalta osaltani yhteisön siisteydestä ja viihtyvyydestä ottaen muut huomioon. Alueen muut hoitoyhteisöt ovat eri yksiköitä, joissa vierailen vain sopimuksen mukaan. Lomalle lähden ja sieltä palaan asiasta henkilökunnan kanssa erikseen sopimalla. Vierailijoista yhteisössä keskustelen yhteisön kanssa. Vieraiden tulee myös olla selviä talossa käydessään. Henkilökunta ratsaa tavarani ja huoneeni tarvittaessa. Saan yhteisöltä tukea ja apua tarvitessani. Minulla on oikeus olla yksin halutessani. Kunnioitan muita ja minua kunnioitetaan. Olen yhteisössä neuvottelussa yhdessä sovitun ajan. Halutessani keskeyttää hoitoni sovin siitä yhteisön kanssa. Katkaisen hoitosuhteeni, jos käytän yhteisön alueella päihteitä, olen väkivaltainen muita kohtaan tai en noudata sopimusta muilla tavoin. Tavaroitani säilytetään kaksi viikkoa lähtöni jälkeen. Tämän jälkeen talo ei vastaa tavaroistani, ellen ole sopinut asiasta erikseen henkilökunnan kanssa. Siinä ajassa huolehdin myös osoitteen muutoksen. Sitoudun sopimukseen allekirjoituksellani. Päiväys / 20 14

15 Liite 4 1 (3) EHJÄYTYMISSUUNNITELMA Nimi: Päiväys: / 20 1) Kerro elämästäsi. Huiput ja notkot? Mitä olet tehnyt, missä ollut? 2) Missä menet nyt? Vahvat puolesi: 15

16 Heikot kohtasi: 2 (3) Mahdollisuutesi: Mikä uhkaa? 4) Mitä toivot elämältäsi? Mitä haluat tehdä? Mitä odotat? Mistä haaveilet? a) Tulevaisuuden talossa b) Siellä, minne menet täältä 16

17 5) Miten saat tämän aikaan? 3 (3) 6) Miten kävi? 17

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Päihdevieroitusyksikön asiakasopas

Päihdevieroitusyksikön asiakasopas Päihdevieroitusyksikön asiakasopas Säännöt ja hoitokäytännöt Toiminnan esittely Olet tullut tai olet tulossa hoitoon alkoholin, lääkkeiden ja/tai huumeiden käytön vuoksi. Tässä asiakasoppaassa esitellään

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

Vantaan työ- ja päivätoiminnat

Vantaan työ- ja päivätoiminnat Vantaan työ- ja päivätoiminnat nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Työ- ja päivätoiminnan neuvottelukunta Vantaalla 10.12.2012 Hieman lukuja ja taustaa noin 460 palvelun käyttäjää, joista alle 400 kehitysvammaisia

Lisätiedot

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Sisältö Kivelän monipuolinen palvelukeskus Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen Tarkoituksellisen

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio Helsingin Diakonissalaitos Heli Alkila Pohdittavaksi kuinka

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA 1 PALVELUOHJAUS - Asiakkaan etua korostava työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Näin meillä Tampereella nääs

Näin meillä Tampereella nääs Näin meillä Tampereella nääs suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Saman katon alla Sorilla - poliisi - seutukunnallinen sosiaalipäivystys vuodesta 1995 - syyskuusta 2013 alkaen Selkis eli seutukunnallinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Taustaa Ominaisuuksia ja hyötyjä Kokemuksia ja tilastoja

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Tausta: Omassa ryhmässäni on opiskelijoita, joita on todella vaikea saada kouluun, töihin, työssäoppimaan tai ylipäärään

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ

Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ Erityisopiskelijan työssäoppijaksot ulkomailla KÄYTÄNTEITÄ JA VINKKEJÄ YTY-HANKE 2012 2013 IJKK Pete Alander & Minna Sandberg Markku Tepsa& AMISTO Ville Vierimaa Otettava huomioon: Valinta Lennot, majoitukset

Lisätiedot

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 1. Yleistä Pidä kiinni-projektista, Talvikista ja Tuuliasta 2. Äiti ja perhe päihdekuntoutuksessa

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013

Ohjatut vertaistukiryhmät. ja nuorille aikuisille 2013 Ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2013 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmistä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi -ryhmät... 5 Lasinen lapsuus

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa)

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Työnimenä: Kanta-asiakkaat Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Asiakasnäkökulma Asiakkaalle tarjotaan yksilöllisesti laadittava hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA

JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA JAKSOTTAISHOITO KANERVALASSA Palvelukeskus Kanervalassa on varattuna hoitopaikkoja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville asiakkaille. Paikat on tarkoitettu pääsääntöisesti omaishoitajien vapaapäivien ajaksi

Lisätiedot

Kuntouttava asumispalvelu

Kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava asumispalvelu Susanna Hietala, Jukka Hiissa Seinäjoki 30.9.2009 Kuntouttava asumismuoto Palveluasuminen/asumispalvelu vs. kuntouttava asumismuoto Yksikön sijainti Yksikön tilat Kodinomaisuus

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot