Minna Kunttu. Tulevaisuuden talo. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille. Projektin loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Kunttu. Tulevaisuuden talo. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille. Projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Minna Kunttu Tulevaisuuden talo Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille Projektin loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 56 A-klinikkasäätiö 2006 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (moniste) ISBN (pdf)

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO 3 1. HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT Kohderyhmä Hoitoyhteisö 3 2. HANKEORGANISAATIO Henkilökunta Hankeorganisaatio Asiakkaaksi valikoituminen Yhteistyökuviot Koulutus Hankkeen talous Hankkeen arviointi 5 3. HANKKEEN TOTEUTUSPROSESSI Tilojen hankkiminen ja kunnostaminen Yhteisön muotoutuminen Hankkeen kompastuskivet Asiakkaiden arvioita ja kommentteja 8 4. HANKKEEN TUOTOKSET JA TULOKSET Asiakkaiden määrät ja sijoittajakunnat Suunnitellut ja saavutetut tavoitteet Hankkeen jatkosuunnitelma 10 LOPPUSANAT 10 LIITTEET Liite 1: Tulevaisuuden talon esite Liite 2: Päiväohjelma Liite 3: Hoitosopimus Liite 4: Ehjäytymissuunnitelma 2

3 JOHDANTO Motto: "Mahdollisuudet tulevat ja menevät. Ja tulevat taas." Tällä lauseella voi kuvata Tulevaisuuden talon kantavaa ajatusta. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille on saatettu projektina alkuun ja malli on muotoutunut toimivaksi. Hoitoyhteisö kuitenkin kehittyy ja muuttuu jatkuvasti asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Projektin loppuessa voi vain todeta, että lopputulos on eri näköinen kuin miltä alussa vaikutti. Moni asia on loksahtanut kohdalleen kolmen vuoden kuluessa. Nyt on aika katsoa vähän taaksepäin, että miten tähän oikein päädyttiinkään HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT 1.1. Kohderyhmä Kymen A-klinikkatyön toimintayksiköitä ja työtä on kehitetty koko ajan mahdollisimman tehokkaaseen suuntaan, jossa myös hoitotyö on niin laadullisesti kuin ajallisesti määriteltyä, suunniteltua ja arvioitavissa olevaa. Suurin osa A-klinikkatoimen asiakkaista kykenee ja haluaa työskennellä tavoitteellisesti. On kuitenkin olemassa enimmäkseen keski-ikäisistä päihdeongelmaisista koostuva asiakasryhmä, joka on kokenut ja kokeillut melkein kaikkea, niin päihteidenkäyttöä kuin auttamismenetelmiäkin ajatellen. Heillä on useimmiten kaikenkattava ongelmavyyhti, jota on yritetty hoitaa niin avo- kuin laitoshoidoissakin vuosien ajan, siinä onnistumatta. Tällainen asiakas on usein hoitopaikoissa kiertäjä, päihdeongelmassaan syvällä oleva asunnoton ihminen, joka ei kykene sitoutumaan oikein mihinkään. Hänellä on toistuvia yrityksiä selviytyä, jotka useimmiten kariutuvat suunnittelemattomasti johtaen hoidon katkeamiseen. Tätä kohderyhmää varten tarvitaan erilaista auttamismahdollisuutta. Siksi Tulevaisuuden talo perustettiin Hoitoyhteisö Visio paremmasta oli alussa sellainen, että huonosti sitoutuvat ihmiset saavat paikan, jossa olla suojassa ja turvassa silloin, kun he sitä haluavat. Hoitoyhteisön, josta voi lähteä maailmalle ilman pelkoa hoidon katkeamisesta. Näillä ihmisillä on vaikea suhde juuri tiukkoihin aikarajoihin, koska elämä on tässä ja nyt, eikä ajatus jaksa kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Kymen A-klinikkatoimi hankki hoitoyhteisölle tilat maaseudulta, Miehikkälästä. Yhteisöllä on tilaa siten, että jokaisella asiakkaalla on oma makuuhuone ja yhdessä toisen asiakkaan kanssa wc-kylpyhuone sekä oleskelutilat ja keittiö. Ruokailutila on yhteinen kaikille, samoin toimisto ja olohuone. Yhteisön alueella on erilaisia yhteisiä tiloja, kuten puuverstas ja autohalli, kuntosali ja biljardisali sekä rantasauna. Metsää kuuluu tonttiin 55 ha. Yhteisön välittömässä läheisyydessä on kasvimaa ja omenapuita, ja lisäksi viiden kilometrin päässä Suur- 3

4 Miehikkälässä on peltomaata. Suur-Miehikkälässä yhteisö viljelee luomuperunaa, suunnitelmissa on istuttaa sinne marjapensaita sekä hedelmäpuita. Alun suunnitelmiin kuului, että yhteisö elättäisi itse itsensä omalla työllään. Työ olisi maanviljelyä, mahdollisesti karjanpitoa, ja ulkopuolelle tuotettavia palveluja, kuten esim. remontteja, rengin hommia tai kunnossapitoa. Hoitomaksun porrastuskin perustuu ajatukseen, että asiakas oltuaan yhtäjaksoisesti pitkään hoidossa on jo niin kuntoutunut, että hän kustantaa elämisensä yhteisössä omalla työllään. Hoitomaksu on 0 6 kk 58 euroa/vrk,7 9 kk 40 euroa/vrk ja kk 0 euroa/vrk. Ajatuksena oli, että kohderyhmän asiakkaat vähin erin, pikkuhiljaa, kiinnittyisivät hoitoyhteisöön, ja sitä kautta saisivat elämänsä kokonaisuudessaan uusille urille. Samalla esimerkiksi katkaisuhoitoasemalla työrauha paranisi, kun jopa häiriköiksi koetut kanta-asiakkaat, pyöröovipotilaat, olisivat hoidossa Miehikkälässä. 2. HANKEORGANISAATIO 2.1. Henkilökunta Tulevaisuuden talon toiminta alkoi huhtikuussa Toiminnan kehittämisen aloitti psykiatrinen sairaanhoitaja Hannu Korttila ohjaaja Tero Hankian kanssa. Korttila markkinoi Tulevaisuuden taloa lähettämällä kymmeniin sosiaalitoimistoihin esitteen ja tapaamalla sidosryhmien edustajia. Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Kunttu aloitti muualle siirtyneen Korttilan tilalla syyskuussa 2001 Tulevaisuuden talon osastonhoitajana ja kehittäjänä. Projektirahoitus hankkeelle saatiin helmikuussa Projekti oli kolmevuotinen loppuen maaliskuussa Kuntun työpariksi tuli Kymen A-klinikkatoimen Stoppari- Miehikkälästä ohjaaja Erkki Kulomaa, jonka palattua takaisin Stoppari-Miehikkälään ohjaajaksi tuli Kari Sumu. Miehikkälä-yhteisöjen sisäisten järjestelyjen vuoksi vuoden 2003 alusta ohjaajaksi ja toiminnan kehittäjäksi siirtyi A-klinikkatoimen työtoiminta- ja työllistämisprojektista Pekka Forsström. Kehittämishenkilöstön määrä on pysynyt koko ajan samana, kahdessa, joista toisella on hoidollinen koulutus ja vastuu sekä toisella työtoiminnan ohjausvastuu Hankeorganisaatio Hankeorganisaatio on Kymen A-klinikkatoimi. Hankkeen johtaja oli Kymen A-klinikkatoimen johtaja Matti Koskensalo. Osastonhoitaja osallistuu Kymen A-klinikkatoimen johtoryhmään joka toinen perjantai. Projektin kulkua on seurattu ja käsitelty myös työnohjauksessa noin kerran kuussa sekä tarpeen mukaan käydyissä ohjauskeskusteluissa johtajan kanssa. Yhteistyötä on tehty myös sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa. 4

5 2.3. Asiakkaaksi valikoituminen Alussa Tulevaisuuden taloon tuli asiakkaiksi "pudokkaita", eli enimmäkseen Stoppariiän (13 21-vuotiaiden hoitopaikat) ohittaneita nuoria aikuisia, joille ei löytynyt sopivaa hoitopaikkaa. Nuorten aikuisten, pääosin huumeidenkäyttäjien, ja keski-ikäisten tai vanhempien pääpäihteenään alkoholia käyttävien asiakkaiden yhteiselo voi olla vaikeaa. Tästä syystä he hakeutuivat tai heidät ohjattiin Miehikkälään Tulevaisuuden taloon. Muita syitä oli lisäksi varmastikin uuden paikan tarkastus: josko sieltä saisi avun sekä varmasti myös vertailukelpoinen hoitomaksu. Nuorten narkomaanien hoitoyhteisössä oleminen kuitenkin väheni ajan kuluessa. Yhtenä tärkeimpänä syynä tähän oli, että nuoret tarvitsevat tukevampaa otetta kuin mitä Tulevaisuuden Talo pystyy tarjoamaan. Talossa pitää pystyä vastaamaan melko paljosta arkielämään liittyvästä, eikä valvontaa ja ohjausta ole riittävästi nuorten tarpeisiin. Sama törmäyskurssi kuin muissakin hoitopaikoissa, joissa hoidetaan eri-ikäisiä ja erilaisia päihdeongelmaisia (huumeidenkäyttäjät/alkoholistit), oli osasyynä siihen, että Tulevaisuuden taloon valikoitui pääasiassa aikuisia alkoholinkäyttäjiä tai sekakäyttäjiä Yhteistyökuviot Yhteistyötä on tehty alueen muiden yhteisöjen, eli Stoppari-Miehikkälän ja Yhteisökoti Miehikkälän, Kymen A-klinikkatoimen muiden yksiköiden, Miehikkälän kunnan, sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden, omaisten, Kriminaalihuoltolaitoksen, Kelan, työvoimatoimiston, poliisin, voudin, oppilaitosten, terveydenhuollon eri yksiköiden ja työpalvelua ostavien yksityishenkilöiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on ollut katkaisuhoitoaseman ja työtoiminta- ja työllistämisprojektin kanssa. Kriminaalihuollon kanssa yhteistyö on ollut yhdyskuntapalvelun ja päihdejakson järjestämistä Koulutus Projektin kuluessa ohjaaja on osallistunut A-klinikkasäätiön päihdetyön koulutukseen, jonka käytyään hän suoritti kouluttajakoulutuksia ja toimii nykyisin oman toimen ohessa kouluttajana. Hän osallistui myös vuonna 2003 A-klinikkasäätiön keskustoimiston projektityön päivään Hankkeen talous Projektin talous oli Kymen A-klinikkatoimen aluejohtajan Matti Koskensalon hallinnoima. RAY:n projektirahoitus oli vuonna euroa ja vuosille 2003 ja euroa. Tämä on käytännössä mennyt henkilöstökuluihin Hankkeen arviointi Projektin kulkua on seurattu ja arvioitu vuosittain Kymen A-klinikkatoimen suunnitteluja arviointipäivillä. Projektista on myös vuosittain tehty väliraportti. Asiakkailta 5

6 kerätään kirjallinen palaute hoidon päättyessä tai hoidossa olevilta kerran vuodessa. 3. HANKKEEN TOTEUTUSPROSESSI 3.1. Tilojen hankkiminen ja kunnostaminen Vuoden 2001 toukokuussa alettiin ottaa asiakkaita sisään. Asiakkaat kunnostivat työntekijöiden kanssa yhteisiä tiloja. Heillä oli myös lähistöllä olevan mökin maalausurakka. Syyskuussa henkilöstö vaihtui, ja syksyn mittaan asiakkaiden määrän lisääntyessä kodin töiden lisäksi urakkana oli risusavottaa läheisen maanviljelijän metsässä. Kymen A-klinikkatoimi hankki kesällä 2002 maatilan Suur-Miehikkälästä. Tilalla on vanha hirsinen omakotirakennus ja peltomaata. Ensimmäisenä kesänä siellä tehtiin rakennukselle uusi katto ja viljeltiin perunaa. Sato oli hyvä, ja perunaa myytiin vähän myös muihin yksiköihin. Vuoden 2003 alusta työyhteisön sisäisten järjestelyjen vuoksi ohjaajaksi ja kehittäjäksi Tulevaisuuden taloon siirtyi työtoiminta- ja työllistämisprojektista ohjaaja Pekka Forsström. Miehikkälä-yhteisöjen koko kiinteistönhuolto siirtyi Tulevaisuuden talon vastuulle. Asiakkaat vastaavat ohjaajan kanssa piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta, kuten myös sellaisista korjauksista, joihin kyvyt ja valtuudet riittävät. Vuonna 2003 aloitettiin kesällä ulkopuolisena työnä vanhan hirsitalon purku ja siirto Miehikkälän Nokan kylästä Salpalinjamuseolle. Kunta työllisti lisäksi kesämökin laiturin purku- ja uuden rakennusurakalla. Hirsitalon tiimoilla työtoiminta- ja työllistämis- sekä Tulevaisuuden talo -projektit tekivät yhteistyötä: siirretty talo kasattiin museon lisärakennukseksi museoalueelle. Vuonna 2004 edellä mainitut työt saatettiin loppuun ja jatkettiin kiinteistönhoitoa omalla alueella. Projekti päättyi Talvisaikaan ei ole ollut kiinteistön- ja kodinhoidon ulkopuolisia urakoita Yhteisön muotoutuminen Projektin alussa hoitomalli muistutti suuresti muita aikuisten kuntouttavan päihdehoidon yhteisöjen vastaavia. Oli vaikeaa löytää oikea suhtautumistapa hoidossaoloon. Yhteisö edellytti sitoutumista ja suunnitelmallisuutta, huolimatta siitä, että juuri näiden ominaisuuksien puuttumisen vuoksi Tulevaisuuden talo oli perustettu. Alussa joka kerran kun asiakas lähti hoidosta, oli neuvoteltava sijoittaneen sosiaalityöntekijän kanssa, saako asiakas uuden mahdollisuuden eli sitoumuksen. Tämä vaikeutti joustavaa hoitoon pääsyä. Asenteet ovat kuitenkin matkan varrella muuttuneet, ja nykyisin asiakkaat saavatkin useimmiten pysyväisluonteisen, toistaiseksi voimassa olevan sitoumuksen. 6

7 Hoito-ohjelmaa on myös muokattu projektin kuluessa useaan otteeseen. Päiväohjelmasta on nyt menossa seitsemäs versio, joka vaikuttaa melko toimivalta. Henkilökunta on töissä pääsääntöisesti arkisin kello Illat ja viikonloput asiakkaat ovat omineen. Samassa rakennuksessa toimivan Stoppari-Miehikkälän henkilökunta vastaa koko alueen turvallisuudesta muina aikoina. Asiakkaat huolehtivat itse kaikista kodin töistä. He siivoavat ja valmistavat yhteiset ateriat. Yhteisössä on arkisin kello aamuryhmä, johon kaikki osallistuvat. Ryhmässä käsitellään päivän asioiden lisäksi kaikki yhteisön asiat. Yhteinen lämmin ateria syödään puolenpäivän tienoilla ja muu aika on varattu työtoiminnalle, yksilökeskusteluille, muille hoidoille, kuten esim. korva-akupunktio- tai -magneettihoidoille ja rentoutushieronnoille sekä asioiden hoidolle. Asioiden hoitoon kuluu paljon aikaa. Asiakkaat ovat pääosin Kotkasta, joten asiointimatkaa kertyy suuntaansa noin 75 km. Monilla on paljon rästiin jääneitä asioita, joita he hoidossa ollessaan alkavat laittaa järjestykseen, joten tien päällä ollaan usein. Yhdistäviä tavoitteita asiakkailla on usein esim. hammashuolto, muu terveydenhuolto, toimeentulon järjestäminen (esim. eläkemahdollisuuksien selvittely) ja asumisasioiden selvittely. Muutot ovat tulleet tutuiksi. Yhteisö on puitteiltaan kodinomainen, säännöiltään väljä ja perustuu vertaistukeen, toiminnallisuuteen ja hoitavaan kohtaamiseen. Myös lääkkeettömyys oli alussa tärkeä kriteeri. Asiakkailla on muiden sekaisin olevien asioiden lisäksi usein välit omaisiin ja muuhun lähiverkostoon poikki tai tulehtuneet. Yhteisö rohkaisee ja kannustaa asiakkaita paikkaamaan välejään läheisiinsä. Yhteisössä on vieraillut vuosien aikana asiakkaiden lapsia, kihlattuja, vanhempia ja tyttöystäviä. Myös oman lemmikkieläimensä saa ottaa hoitoon mukaan. Tähän mennessä on yhdellä asiakkaalla ollut talossa koira ja kahdella kissa. Yhteisössä jokaisella asiakkaalla on oma kansio, jossa on hoito- ja kuntoutumissuunnitelman lisäksi seurantalehti sekä asiakkaan muut tärkeät paperit. Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma laaditaan ja sitä tarkistetaan asiakkaan, hänen sosiaalityöntekijänsä, osastonhoitajan ja tarpeen mukaan muiden asiakkaan verkoston jäsenten keskinäisissä neuvotteluissa tai hoitopalavereissa. Jos tai kun hoito selkeästi loppuu, hoidosta tehdään kirjallinen hoitoyhteenveto, jonka saa asiakkaan lisäksi sijoittanut sosiaalityöntekijä Hankkeen kompastuskivet Vaikeaksi asiaksi yhteisössä on koettu esim. maksusitoumusongelman lisäksi asiakasryhmän voimavarojen ja yhteisön asettamien tavoitteiden yhteensovittaminen. Yhteisössä eläminen edellyttää työ- ja toimintakykyä mutta asiakkaat ovat usein elämän kuluttamia. Alkoholisairaudet ovat monilla edenneet pitkälle ja myös kognitiiviset taidot ovat osin katoamassa. Yhteisössä eläminen jo itsessään on taitolaji, ja se vaatii monenlaista toisten huomioimista, joka taas ei ole helppoa päihdeongelmaisille 7

8 ihmisille. Tuottavan työn vaatimus on myös vaikea sovittaa yhteen sen tosiasian kanssa, että asiakkaat tulevat ja menevät hyvin suunnittelemattomasti. Hoidossa olevat ovat usein myös huonokuntoisia. Asiakkaan näkökulmasta työntekoa ei aina mielletä hoitavaksi elementiksi, vaikka joukossa on aina myös sellaisia, jotka hoitavat itseään parhaiten tekemällä jotain mielekästä, oikeaa työtä. Iso epäkohta on aika ajoin ollut talon sisäinen päihteidenkäyttö. Valvonta on hankala järjestää, kun henkilökuntaa on vähän ja tilaa ja vapautta paljon. Nykytilanne on sellainen, että asiakkaat pitävät kunnia-asianaan olla juomatta talossa. He lähtevät muualle juomaan, kun alkaa juotattaa, ja palaavat takaisin selvin päin. Yhteistyö Stoppari-Miehikkälän kanssa on sujunut enimmäkseen hyvin, mutta ajoittain on soraääniä kuulunut puolin ja toisin. Nuorten erilaiset elämäntyylit, yhteisöjen erilaiset säännöt ja epäselvyydet yhteistyökuvioissa ovat aiheuttaneet keskustelua. Asiat ovat kuitenkin aina selvinneet puhumalla ja hyvässä hengessä jatketaan. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen on monesti vaikeaa. Asiakkaalla saattaa olla hyvä jakso takana Tulevaisuuden talossa, ja kun hän lähtee vapaaseen maailmaan, karu todellisuus lyö korville unelmia ja asiat menevät entistäkin huonommiksi. Voimainsa tunnossa asiakas ei koe tarvitsevansa tukea ja jää yksin. Paluu sellaisessa tilanteessa hoitoon yhteisöön voi olla nöyryyttävä kokemus: joutuu myöntämään itselleen heikkoutensa ja pärjäämättömyytensä Asiakkaiden arvioita ja kommentteja Positiivista: ei tuomita reissulta voi palata ilman häpeää ja nalkuttamista asiallinen kohtelu luonto vapaus tehdä sitä mistä pitää: töitä, lenkkeilyä mahdollisuus hoitaa itse itseään ei muita ryhmiä kuin aamuryhmä saa apua asioiden hoitoon tasavertainen, ihmisläheinen kohtelu hyvää ruokaa, aina, ei koskaan tyhjiä kaappeja Negatiivista: liian vähän hoitoa ja henkilökuntaa liian vähän huvituksia kaukana kaikesta työnteko ilman palkkaa en tullut autetuksi täällä(kään) kun ei saa juoda yhtään viinaa mitä sitten kun vuosi on täynnä? 8

9 4. HANKKEEN TUOTOKSET JA TULOKSET 4.1. Asiakkaiden määrät ja sijoittajakunnat Toiminnan aikana (maaliskuuhun 2005 asti) Tulevaisuuden talossa on ollut 51 eri asiakasta, joista miehiä 45 ja naisia 6. Kaikista asiakkaista alle 25-vuotiaita on ollut kymmenen. Asiakkaat ovat olleet tyypillisesti yli 40-vuotiaita. Sijoittajakuntia ovat olleet Kotka, Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Luumäki, Kuusankoski, Anjalankoski, Jyväskylä ja Pyhtää. Eniten asiakkaita on ollut Kotkasta 39, sitten Haminasta 4, Miehikkälästä 2 ja muista kunnista kustakin yksi. Kohderyhmä on hyvin tavoitettu. Asiakkaiksi on valikoitunut enimmäkseen työikäisiä, pääpäihteenään alkoholia käyttäviä aikuisia Suunnitellut ja saavutetut tavoitteet Työpainotteisuus ja lääkkeettömyys ovat sellaisia painopistealueita, joissa on eniten eroa suunnitellun ja saavutetun välillä. Viitaten aiemmin kerrottuun, asiakaskunta on siinä määrin sairastavaa, että työn tekeminen rajoittuu usein kotitöihin ja lääkkeitä tarvitsee nukkuakseen miltei jokainen. Toistaiseksi kuitenkin lääkehoito on määritelty mahdollisimman vähäiseksi, eikä bentsodiatsepiineja sallita lainkaan niiden helpon väärinkäyttömahdollisuuden ja riippuvuutta aiheuttavien ominaisuuksien vuoksi. Tulevaisuuden talo on hoitoyhteisö päihdeongelmaisille, joilla on paljon kokemusta sekä päihteidenkäytöstä että päihdehoidoissa olosta. Heillä on vaikeuksia sitoutua suunnitelmalliseen hoitoon. Hoitoon tulo tapahtuu kotikunnan sosiaalityöntekijän myöntämällä maksusitoumuksella. Aluksi sitoumus myönnetään useimmiten kuukaudeksi. Kuukauden aikana tehdään pidemmälle ajalle hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa määritellään hoidon tavoitteet, hoitomenetelmät ja joskus myös kesto. Jos sitoumus on määräaikainen, neuvottelussa sovitaan myös jatkohoidosta. Tavoite on, että asiakkaalla on hoidosta lähtiessään koti tai muu paikka johon mennä, avohoitokontakti ja jotain aktiviteettia päivien jäsentämiseksi. Usein hoito katkeaa suunnittelemattomasti, ja silloin jatkosuunnitelmat jäävät tekemättä tai ainakin toteutumatta. Kun maksusitoumus on voimassa toistaiseksi, asiakas saa olla Tulevaisuuden talossa määrittelemättömän ajan. Hoidosta laskutetaan sijoittanutta kuntaa ja asiakasta läsnäolovuorokausien mukaan. Asiakas voi lähteä hoidosta sopimalla siitä yhteisön kanssa ja samoin palata takaisin. Hoidossa ollaan selvin päin. Aamuryhmään osallistuu jokainen läsnä oleva. Työtehtäviä tekee itse kukin oman jaksamisensa ja kykyjensä mukaan. Yhteisöhoidon, työtoiminnan ja ryhmähoidon lisäksi käytettyjä hoitomenetelmiä ovat olleet yksilöterapia, erilaiset rentoutushoidot,kuten korva-akupunktio ja korvamagneetit ja rentoutushieronnat, aromaterapia sekä kirjallisuuden ja musiikin hyödyntäminen hoidossa. Musiikissa painotus on ollut suomalaisessa populaarimusiikissa. Sen avulla on opeteltu kuuntelemaan tarinoita ja myös ylipäätään keskittymään hetkeksi. 9

10 Satunnaisesti ja sovitusti on käyty yhteisön ulkopuolisissa virkistäytymissessioissa, kuten keilaamassa, uimahallissa, kuntosalilla, elokuvissa ja kesäteatterissa. Hoidossa olon aikana pyritään saamaan asiakkaan fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä sosiaalinen konteksti mahdollisimman hyväksi. Hänen asioihinsa paneudutaan kokonaisvaltaisesti ja yhteistyötä tehden saatetaan asiat kuntoon. Yhteisö pitää huolta myös ns. ulkojäsenistään. Pois lähteneet asiakkaat voivat saada myös intervalli-tyyppisen jatkohoitositoumuksen, tai luvan palata hoitoon jos asiat eivät suju suunnitellusti. Monet asiakkaat pitävät yhteyttä hoidon jälkeen, joskus vain kertoakseen ja kyselläkseen kuulumisia Hankkeen jatkosuunnitelma Hoitomaksun porrastus, omavastuuosuuksien maksaminen ja lääkehoitoon suhtautuminen ovat kehittämisprojektin päättyessä työn alla olevia asioita. Muilta osin hoitomalli on valmis ja sitä hyödynnetään jatkossakin Tulevaisuuden talossa. Mallia voidaan myös käydä esittelemässä asiasta kiinnostuneille tahoille ja mahdollisesti hyödyntää päihdetyön koulutuksissa. Projekti loppui Tulevaisuuden talon toiminta jatkuu. LOPPUSANAT Monenlaista olen matkalla kokenut, monenmoista miettinyt. Välillä on ollut usko ja toivo kateissa, en ole nähnyt metsää puilta enkä järkeä missään. Olo ja elo Tulevaisuuden talossa on ollut samalla viivalla asiakkaiden kanssa olemista, vierellä kulkemista. Yhdessä on koettu surut, ilot, pettymykset, turhautumiset ja myös aina uudelleen heräävä toivo: jospa tällä kertaa onnistuisi! Vapauden ja vastuun, syyn ja seurauksen, läheisyyden ja etäisyyden käsitteiden kanssa on painittu. Olen kokenut työni kuin tulipalon sammuttamiseksi: kun yhdestä kohtaa saa sammumaan, toisaalla jo leimahtaa liekkeihin taas. Asiakkaat ovat esittäneet kriittisiä kommentteja. Hoitojärjestelmä on kuin perhe: hoivaa, jopa holhoaa, mahdollistaa ja tarpeeksi saatuaan pullauttaa ulos. Kuntouttaminenkin toisinaan tuntuu siltä, että hoidetaan ihminen kuntoon, jotta hän jaksaa taas paremmin juoda. Ihmisluonto on sellainen, että jos jotain voi tehdä, sehän tehdään, eli hyväksikäytetään systeemiä ja laistetaan omaa vastuuta, omitaan saavutukset itselle ja syytetään vastoinkäymisistä muita. Toisaalta edistystä on tapahtunut yllättävissä asioissa. "Toivoton tapaus" onkin osoittautunut kehityskelpoiseksi yksilöksi. Kulkija ja kiertäjä on alkanut luottaa henkilökuntaan, puhuu asioistaan, ilmoittaa ja sopii lähtemisensä ja tulemisensa. Vanha koira oppii uusia temppuja! 10

11 Uskoni vastavuoroisuuteen on saanut vahvistusta. Avoimuus ja rehellisyys tuottavat tulosta. Kosketus, niin fyysinen kuin henkinenkin, on terapeuttista. Jokaisessa ihmisessä on monen monta tasoa ja ulottuvuutta, mitä ulkoisten seikkojen ei pidä antaa hämärtää. Kaiken painolastin alla saattaa olla toiveikas, tulevaisuuteen uskova ihminen. Hänen vierellään ja tukenaan Tulevaisuuden talo tulee jatkossakin rämpimään! 11

12 Liite 1 TULEVAISUUDEN TALO Yhteystiedot: Osastonhoitaja Minna Kunttu Muurolantie 185 A Miehikkälä p. (05) , gsm TULEVAISUUDEN TALO on lääkkeetön, vertaistukeen ja kuntouttavaan työtoimintaan painottuva hoitoyhteisö. Yhteisöllä on omat sääntönsä, joihin jokainen yhteisöön tulija sitoutuu hoitosopimuksella. Yhteisö on tarkoitettu aikuisille päihdeongelmaisille, jotka eivät aikaisemmista yrityksistään huolimatta ole saaneet elämää oikeille raiteilleen. Yhteisössä jokaiselle tehdään henkilökohtainen hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa voidaan sopia myös mahdollisista hoidon keskeytyksistä. Yhtäjaksoisena Tulevaisuuden talossa hoitoaika on enintään vuosi. Hoitomaksu on porrastettu siten, että kuukaudet 0 6 vuorokausimaksu on 58 euroa, kuukaudet euroa ja kuukaudet kunnalle maksuttomia. Tuolloin asiakas kustantaa hoitonsa joko rahalla tai työpanoksellaan. Asiakas, jolla on tuloja, maksaa hoidostaan omavastuuosuutta siten, että hänelle jää käyttövaroja vähintään 80 euroa/kk. Viimeistään vuoden yhtäjaksoisen yhteisöhoidon jälkeen tavoitteena on omaehtoinen asuminen ja työllistyminen. Työllistyminen voi tapahtua myös yhteisön avulla. 12

13 Liite 2 TULEVAISUUDEN TALON PÄIVÄOHJELMA Maanantaista torstaihin: Aamukokous Työaikaa Lounas Työaikaa Perjantaisin: Aamukokous Työaikaa Lounas Työaikaa Viikkokokous/Perjantaipulinat Viikonloppuisin: Vapaa-ajan viettoa Kotitöiden tekoa Harrastamista Lounas klo Työaika sisältää kiinteistönhuoltoa, kodinhoitoa, metsätöitä, puutarhatöitä, korjaustöitä, rakentamista, ruuanlaittoa, leipomista ynnä muuta. Kaikki työ mitä eteen tulee, tehdään. 13

14 Liite 3 TULEVAISUUDEN TALO HOITOSOPIMUS Tulevaisuuden talo on lääkkeetön, vertaistukeen perustuva työpainotteinen hoitoyhteisö. Sairauden hoitoon tarvittavat lääkkeeni saan henkilökunnalta. Bentsodiatsepiinit ovat kokonaan kiellettyjä. Yhteisössä olen päihteetön. Annan pyydettäessä valvotun seulan ja alkometritestin. Osallistun sovittuihin työtehtäviin ja ryhmiin. Huolehdin omalta osaltani yhteisön siisteydestä ja viihtyvyydestä ottaen muut huomioon. Alueen muut hoitoyhteisöt ovat eri yksiköitä, joissa vierailen vain sopimuksen mukaan. Lomalle lähden ja sieltä palaan asiasta henkilökunnan kanssa erikseen sopimalla. Vierailijoista yhteisössä keskustelen yhteisön kanssa. Vieraiden tulee myös olla selviä talossa käydessään. Henkilökunta ratsaa tavarani ja huoneeni tarvittaessa. Saan yhteisöltä tukea ja apua tarvitessani. Minulla on oikeus olla yksin halutessani. Kunnioitan muita ja minua kunnioitetaan. Olen yhteisössä neuvottelussa yhdessä sovitun ajan. Halutessani keskeyttää hoitoni sovin siitä yhteisön kanssa. Katkaisen hoitosuhteeni, jos käytän yhteisön alueella päihteitä, olen väkivaltainen muita kohtaan tai en noudata sopimusta muilla tavoin. Tavaroitani säilytetään kaksi viikkoa lähtöni jälkeen. Tämän jälkeen talo ei vastaa tavaroistani, ellen ole sopinut asiasta erikseen henkilökunnan kanssa. Siinä ajassa huolehdin myös osoitteen muutoksen. Sitoudun sopimukseen allekirjoituksellani. Päiväys / 20 14

15 Liite 4 1 (3) EHJÄYTYMISSUUNNITELMA Nimi: Päiväys: / 20 1) Kerro elämästäsi. Huiput ja notkot? Mitä olet tehnyt, missä ollut? 2) Missä menet nyt? Vahvat puolesi: 15

16 Heikot kohtasi: 2 (3) Mahdollisuutesi: Mikä uhkaa? 4) Mitä toivot elämältäsi? Mitä haluat tehdä? Mitä odotat? Mistä haaveilet? a) Tulevaisuuden talossa b) Siellä, minne menet täältä 16

17 5) Miten saat tämän aikaan? 3 (3) 6) Miten kävi? 17

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Aikuisväestön hyvinvointimittari Minun elämäntilanteeni

Aikuisväestön hyvinvointimittari Minun elämäntilanteeni Aikuisväestön hyvinvointimittari Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu eri osa-alueista. Seuraava kyselyssä käydään läpi kaikki keskeiset ulottuvuudet, joilla näyttäisi

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Vantaan työ- ja päivätoiminnat

Vantaan työ- ja päivätoiminnat Vantaan työ- ja päivätoiminnat nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Työ- ja päivätoiminnan neuvottelukunta Vantaalla 10.12.2012 Hieman lukuja ja taustaa noin 460 palvelun käyttäjää, joista alle 400 kehitysvammaisia

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

Minun elämäntilanteeni

Minun elämäntilanteeni PKS kaupungit ja Socca 15.11.2016 1 Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu eri osa-alueista. Ole hyvä ja täytä tämä sinun elämäntilannettasi kartoittava kysely ennen

Lisätiedot

Päihdevieroitusyksikön asiakasopas

Päihdevieroitusyksikön asiakasopas Päihdevieroitusyksikön asiakasopas Säännöt ja hoitokäytännöt Toiminnan esittely Olet tullut tai olet tulossa hoitoon alkoholin, lääkkeiden ja/tai huumeiden käytön vuoksi. Tässä asiakasoppaassa esitellään

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ PERUSTIEDOT Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puh.nro: Siviilisääty: OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus, mitä kouluja olet käynyt: Ammatit: Työhistoria: PERHE- JA IHMISSUHTEET Keitä asuu samassa taloudessa kanssasi?

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Mistä tutkimuksessa on kyse? Tutkimus kartoittaa nuorten aikuisten ajatuksia päihteistä ja ehkäisevästä päihdetyöstä. Tutkimustulokset antavat

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin. Varsinais-Suomen Sininauha ry Riku Salo

MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin. Varsinais-Suomen Sininauha ry Riku Salo MaSi-toiminta Matalan kynnyksen silta siviiliin Varsinais-Suomen Sininauha ry. 10.4.2013 Riku Salo TAUSTAA Vankilatyön lähtökohtia: Vankien keskimääräinen laitosaika oli 9 kk (1/4 avolaitoksista) Vuonna

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA 1 PALVELUOHJAUS - Asiakkaan etua korostava työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Mahdollisuuksien Matka Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Logos-projekti 2008-2010 Ray:n tuella Päämääränä on muistisairaan

Lisätiedot

Arjen hurmaa ympäristöstä. Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY

Arjen hurmaa ympäristöstä. Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY Arjen hurmaa ympäristöstä Osallistumisen hurmaa loppuseminaari 3.11.2014 Kotka Dos. Erja Rappe HY Ympäristö Fyysinen ympäristö: luonnollinen ja rakennettu Sosiaalinen ympäristö: suhteet ihmisten välillä,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Taustaa Ominaisuuksia ja hyötyjä Kokemuksia ja tilastoja

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Paimion palvelukeskussäätiö

Paimion palvelukeskussäätiö LIITE 2: Zung-depressioskaala Paimion palvelukeskussäätiö pvm Depressioskaala Zung: Sirkka-Liisa Kivelä Seuraavassa esitellään erilaisia väittämiä. Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin?

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Mirjam Kalland 13.9.2012 Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Yksin kotona? Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Palvelujärjestelmän puutteet esimerkiksi

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot