Minna Kunttu. Tulevaisuuden talo. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille. Projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Kunttu. Tulevaisuuden talo. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille. Projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Minna Kunttu Tulevaisuuden talo Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille Projektin loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 56 A-klinikkasäätiö 2006 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (moniste) ISBN (pdf)

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO 3 1. HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT Kohderyhmä Hoitoyhteisö 3 2. HANKEORGANISAATIO Henkilökunta Hankeorganisaatio Asiakkaaksi valikoituminen Yhteistyökuviot Koulutus Hankkeen talous Hankkeen arviointi 5 3. HANKKEEN TOTEUTUSPROSESSI Tilojen hankkiminen ja kunnostaminen Yhteisön muotoutuminen Hankkeen kompastuskivet Asiakkaiden arvioita ja kommentteja 8 4. HANKKEEN TUOTOKSET JA TULOKSET Asiakkaiden määrät ja sijoittajakunnat Suunnitellut ja saavutetut tavoitteet Hankkeen jatkosuunnitelma 10 LOPPUSANAT 10 LIITTEET Liite 1: Tulevaisuuden talon esite Liite 2: Päiväohjelma Liite 3: Hoitosopimus Liite 4: Ehjäytymissuunnitelma 2

3 JOHDANTO Motto: "Mahdollisuudet tulevat ja menevät. Ja tulevat taas." Tällä lauseella voi kuvata Tulevaisuuden talon kantavaa ajatusta. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille on saatettu projektina alkuun ja malli on muotoutunut toimivaksi. Hoitoyhteisö kuitenkin kehittyy ja muuttuu jatkuvasti asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Projektin loppuessa voi vain todeta, että lopputulos on eri näköinen kuin miltä alussa vaikutti. Moni asia on loksahtanut kohdalleen kolmen vuoden kuluessa. Nyt on aika katsoa vähän taaksepäin, että miten tähän oikein päädyttiinkään HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT 1.1. Kohderyhmä Kymen A-klinikkatyön toimintayksiköitä ja työtä on kehitetty koko ajan mahdollisimman tehokkaaseen suuntaan, jossa myös hoitotyö on niin laadullisesti kuin ajallisesti määriteltyä, suunniteltua ja arvioitavissa olevaa. Suurin osa A-klinikkatoimen asiakkaista kykenee ja haluaa työskennellä tavoitteellisesti. On kuitenkin olemassa enimmäkseen keski-ikäisistä päihdeongelmaisista koostuva asiakasryhmä, joka on kokenut ja kokeillut melkein kaikkea, niin päihteidenkäyttöä kuin auttamismenetelmiäkin ajatellen. Heillä on useimmiten kaikenkattava ongelmavyyhti, jota on yritetty hoitaa niin avo- kuin laitoshoidoissakin vuosien ajan, siinä onnistumatta. Tällainen asiakas on usein hoitopaikoissa kiertäjä, päihdeongelmassaan syvällä oleva asunnoton ihminen, joka ei kykene sitoutumaan oikein mihinkään. Hänellä on toistuvia yrityksiä selviytyä, jotka useimmiten kariutuvat suunnittelemattomasti johtaen hoidon katkeamiseen. Tätä kohderyhmää varten tarvitaan erilaista auttamismahdollisuutta. Siksi Tulevaisuuden talo perustettiin Hoitoyhteisö Visio paremmasta oli alussa sellainen, että huonosti sitoutuvat ihmiset saavat paikan, jossa olla suojassa ja turvassa silloin, kun he sitä haluavat. Hoitoyhteisön, josta voi lähteä maailmalle ilman pelkoa hoidon katkeamisesta. Näillä ihmisillä on vaikea suhde juuri tiukkoihin aikarajoihin, koska elämä on tässä ja nyt, eikä ajatus jaksa kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Kymen A-klinikkatoimi hankki hoitoyhteisölle tilat maaseudulta, Miehikkälästä. Yhteisöllä on tilaa siten, että jokaisella asiakkaalla on oma makuuhuone ja yhdessä toisen asiakkaan kanssa wc-kylpyhuone sekä oleskelutilat ja keittiö. Ruokailutila on yhteinen kaikille, samoin toimisto ja olohuone. Yhteisön alueella on erilaisia yhteisiä tiloja, kuten puuverstas ja autohalli, kuntosali ja biljardisali sekä rantasauna. Metsää kuuluu tonttiin 55 ha. Yhteisön välittömässä läheisyydessä on kasvimaa ja omenapuita, ja lisäksi viiden kilometrin päässä Suur- 3

4 Miehikkälässä on peltomaata. Suur-Miehikkälässä yhteisö viljelee luomuperunaa, suunnitelmissa on istuttaa sinne marjapensaita sekä hedelmäpuita. Alun suunnitelmiin kuului, että yhteisö elättäisi itse itsensä omalla työllään. Työ olisi maanviljelyä, mahdollisesti karjanpitoa, ja ulkopuolelle tuotettavia palveluja, kuten esim. remontteja, rengin hommia tai kunnossapitoa. Hoitomaksun porrastuskin perustuu ajatukseen, että asiakas oltuaan yhtäjaksoisesti pitkään hoidossa on jo niin kuntoutunut, että hän kustantaa elämisensä yhteisössä omalla työllään. Hoitomaksu on 0 6 kk 58 euroa/vrk,7 9 kk 40 euroa/vrk ja kk 0 euroa/vrk. Ajatuksena oli, että kohderyhmän asiakkaat vähin erin, pikkuhiljaa, kiinnittyisivät hoitoyhteisöön, ja sitä kautta saisivat elämänsä kokonaisuudessaan uusille urille. Samalla esimerkiksi katkaisuhoitoasemalla työrauha paranisi, kun jopa häiriköiksi koetut kanta-asiakkaat, pyöröovipotilaat, olisivat hoidossa Miehikkälässä. 2. HANKEORGANISAATIO 2.1. Henkilökunta Tulevaisuuden talon toiminta alkoi huhtikuussa Toiminnan kehittämisen aloitti psykiatrinen sairaanhoitaja Hannu Korttila ohjaaja Tero Hankian kanssa. Korttila markkinoi Tulevaisuuden taloa lähettämällä kymmeniin sosiaalitoimistoihin esitteen ja tapaamalla sidosryhmien edustajia. Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Kunttu aloitti muualle siirtyneen Korttilan tilalla syyskuussa 2001 Tulevaisuuden talon osastonhoitajana ja kehittäjänä. Projektirahoitus hankkeelle saatiin helmikuussa Projekti oli kolmevuotinen loppuen maaliskuussa Kuntun työpariksi tuli Kymen A-klinikkatoimen Stoppari- Miehikkälästä ohjaaja Erkki Kulomaa, jonka palattua takaisin Stoppari-Miehikkälään ohjaajaksi tuli Kari Sumu. Miehikkälä-yhteisöjen sisäisten järjestelyjen vuoksi vuoden 2003 alusta ohjaajaksi ja toiminnan kehittäjäksi siirtyi A-klinikkatoimen työtoiminta- ja työllistämisprojektista Pekka Forsström. Kehittämishenkilöstön määrä on pysynyt koko ajan samana, kahdessa, joista toisella on hoidollinen koulutus ja vastuu sekä toisella työtoiminnan ohjausvastuu Hankeorganisaatio Hankeorganisaatio on Kymen A-klinikkatoimi. Hankkeen johtaja oli Kymen A-klinikkatoimen johtaja Matti Koskensalo. Osastonhoitaja osallistuu Kymen A-klinikkatoimen johtoryhmään joka toinen perjantai. Projektin kulkua on seurattu ja käsitelty myös työnohjauksessa noin kerran kuussa sekä tarpeen mukaan käydyissä ohjauskeskusteluissa johtajan kanssa. Yhteistyötä on tehty myös sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa. 4

5 2.3. Asiakkaaksi valikoituminen Alussa Tulevaisuuden taloon tuli asiakkaiksi "pudokkaita", eli enimmäkseen Stoppariiän (13 21-vuotiaiden hoitopaikat) ohittaneita nuoria aikuisia, joille ei löytynyt sopivaa hoitopaikkaa. Nuorten aikuisten, pääosin huumeidenkäyttäjien, ja keski-ikäisten tai vanhempien pääpäihteenään alkoholia käyttävien asiakkaiden yhteiselo voi olla vaikeaa. Tästä syystä he hakeutuivat tai heidät ohjattiin Miehikkälään Tulevaisuuden taloon. Muita syitä oli lisäksi varmastikin uuden paikan tarkastus: josko sieltä saisi avun sekä varmasti myös vertailukelpoinen hoitomaksu. Nuorten narkomaanien hoitoyhteisössä oleminen kuitenkin väheni ajan kuluessa. Yhtenä tärkeimpänä syynä tähän oli, että nuoret tarvitsevat tukevampaa otetta kuin mitä Tulevaisuuden Talo pystyy tarjoamaan. Talossa pitää pystyä vastaamaan melko paljosta arkielämään liittyvästä, eikä valvontaa ja ohjausta ole riittävästi nuorten tarpeisiin. Sama törmäyskurssi kuin muissakin hoitopaikoissa, joissa hoidetaan eri-ikäisiä ja erilaisia päihdeongelmaisia (huumeidenkäyttäjät/alkoholistit), oli osasyynä siihen, että Tulevaisuuden taloon valikoitui pääasiassa aikuisia alkoholinkäyttäjiä tai sekakäyttäjiä Yhteistyökuviot Yhteistyötä on tehty alueen muiden yhteisöjen, eli Stoppari-Miehikkälän ja Yhteisökoti Miehikkälän, Kymen A-klinikkatoimen muiden yksiköiden, Miehikkälän kunnan, sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden, omaisten, Kriminaalihuoltolaitoksen, Kelan, työvoimatoimiston, poliisin, voudin, oppilaitosten, terveydenhuollon eri yksiköiden ja työpalvelua ostavien yksityishenkilöiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on ollut katkaisuhoitoaseman ja työtoiminta- ja työllistämisprojektin kanssa. Kriminaalihuollon kanssa yhteistyö on ollut yhdyskuntapalvelun ja päihdejakson järjestämistä Koulutus Projektin kuluessa ohjaaja on osallistunut A-klinikkasäätiön päihdetyön koulutukseen, jonka käytyään hän suoritti kouluttajakoulutuksia ja toimii nykyisin oman toimen ohessa kouluttajana. Hän osallistui myös vuonna 2003 A-klinikkasäätiön keskustoimiston projektityön päivään Hankkeen talous Projektin talous oli Kymen A-klinikkatoimen aluejohtajan Matti Koskensalon hallinnoima. RAY:n projektirahoitus oli vuonna euroa ja vuosille 2003 ja euroa. Tämä on käytännössä mennyt henkilöstökuluihin Hankkeen arviointi Projektin kulkua on seurattu ja arvioitu vuosittain Kymen A-klinikkatoimen suunnitteluja arviointipäivillä. Projektista on myös vuosittain tehty väliraportti. Asiakkailta 5

6 kerätään kirjallinen palaute hoidon päättyessä tai hoidossa olevilta kerran vuodessa. 3. HANKKEEN TOTEUTUSPROSESSI 3.1. Tilojen hankkiminen ja kunnostaminen Vuoden 2001 toukokuussa alettiin ottaa asiakkaita sisään. Asiakkaat kunnostivat työntekijöiden kanssa yhteisiä tiloja. Heillä oli myös lähistöllä olevan mökin maalausurakka. Syyskuussa henkilöstö vaihtui, ja syksyn mittaan asiakkaiden määrän lisääntyessä kodin töiden lisäksi urakkana oli risusavottaa läheisen maanviljelijän metsässä. Kymen A-klinikkatoimi hankki kesällä 2002 maatilan Suur-Miehikkälästä. Tilalla on vanha hirsinen omakotirakennus ja peltomaata. Ensimmäisenä kesänä siellä tehtiin rakennukselle uusi katto ja viljeltiin perunaa. Sato oli hyvä, ja perunaa myytiin vähän myös muihin yksiköihin. Vuoden 2003 alusta työyhteisön sisäisten järjestelyjen vuoksi ohjaajaksi ja kehittäjäksi Tulevaisuuden taloon siirtyi työtoiminta- ja työllistämisprojektista ohjaaja Pekka Forsström. Miehikkälä-yhteisöjen koko kiinteistönhuolto siirtyi Tulevaisuuden talon vastuulle. Asiakkaat vastaavat ohjaajan kanssa piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta, kuten myös sellaisista korjauksista, joihin kyvyt ja valtuudet riittävät. Vuonna 2003 aloitettiin kesällä ulkopuolisena työnä vanhan hirsitalon purku ja siirto Miehikkälän Nokan kylästä Salpalinjamuseolle. Kunta työllisti lisäksi kesämökin laiturin purku- ja uuden rakennusurakalla. Hirsitalon tiimoilla työtoiminta- ja työllistämis- sekä Tulevaisuuden talo -projektit tekivät yhteistyötä: siirretty talo kasattiin museon lisärakennukseksi museoalueelle. Vuonna 2004 edellä mainitut työt saatettiin loppuun ja jatkettiin kiinteistönhoitoa omalla alueella. Projekti päättyi Talvisaikaan ei ole ollut kiinteistön- ja kodinhoidon ulkopuolisia urakoita Yhteisön muotoutuminen Projektin alussa hoitomalli muistutti suuresti muita aikuisten kuntouttavan päihdehoidon yhteisöjen vastaavia. Oli vaikeaa löytää oikea suhtautumistapa hoidossaoloon. Yhteisö edellytti sitoutumista ja suunnitelmallisuutta, huolimatta siitä, että juuri näiden ominaisuuksien puuttumisen vuoksi Tulevaisuuden talo oli perustettu. Alussa joka kerran kun asiakas lähti hoidosta, oli neuvoteltava sijoittaneen sosiaalityöntekijän kanssa, saako asiakas uuden mahdollisuuden eli sitoumuksen. Tämä vaikeutti joustavaa hoitoon pääsyä. Asenteet ovat kuitenkin matkan varrella muuttuneet, ja nykyisin asiakkaat saavatkin useimmiten pysyväisluonteisen, toistaiseksi voimassa olevan sitoumuksen. 6

7 Hoito-ohjelmaa on myös muokattu projektin kuluessa useaan otteeseen. Päiväohjelmasta on nyt menossa seitsemäs versio, joka vaikuttaa melko toimivalta. Henkilökunta on töissä pääsääntöisesti arkisin kello Illat ja viikonloput asiakkaat ovat omineen. Samassa rakennuksessa toimivan Stoppari-Miehikkälän henkilökunta vastaa koko alueen turvallisuudesta muina aikoina. Asiakkaat huolehtivat itse kaikista kodin töistä. He siivoavat ja valmistavat yhteiset ateriat. Yhteisössä on arkisin kello aamuryhmä, johon kaikki osallistuvat. Ryhmässä käsitellään päivän asioiden lisäksi kaikki yhteisön asiat. Yhteinen lämmin ateria syödään puolenpäivän tienoilla ja muu aika on varattu työtoiminnalle, yksilökeskusteluille, muille hoidoille, kuten esim. korva-akupunktio- tai -magneettihoidoille ja rentoutushieronnoille sekä asioiden hoidolle. Asioiden hoitoon kuluu paljon aikaa. Asiakkaat ovat pääosin Kotkasta, joten asiointimatkaa kertyy suuntaansa noin 75 km. Monilla on paljon rästiin jääneitä asioita, joita he hoidossa ollessaan alkavat laittaa järjestykseen, joten tien päällä ollaan usein. Yhdistäviä tavoitteita asiakkailla on usein esim. hammashuolto, muu terveydenhuolto, toimeentulon järjestäminen (esim. eläkemahdollisuuksien selvittely) ja asumisasioiden selvittely. Muutot ovat tulleet tutuiksi. Yhteisö on puitteiltaan kodinomainen, säännöiltään väljä ja perustuu vertaistukeen, toiminnallisuuteen ja hoitavaan kohtaamiseen. Myös lääkkeettömyys oli alussa tärkeä kriteeri. Asiakkailla on muiden sekaisin olevien asioiden lisäksi usein välit omaisiin ja muuhun lähiverkostoon poikki tai tulehtuneet. Yhteisö rohkaisee ja kannustaa asiakkaita paikkaamaan välejään läheisiinsä. Yhteisössä on vieraillut vuosien aikana asiakkaiden lapsia, kihlattuja, vanhempia ja tyttöystäviä. Myös oman lemmikkieläimensä saa ottaa hoitoon mukaan. Tähän mennessä on yhdellä asiakkaalla ollut talossa koira ja kahdella kissa. Yhteisössä jokaisella asiakkaalla on oma kansio, jossa on hoito- ja kuntoutumissuunnitelman lisäksi seurantalehti sekä asiakkaan muut tärkeät paperit. Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma laaditaan ja sitä tarkistetaan asiakkaan, hänen sosiaalityöntekijänsä, osastonhoitajan ja tarpeen mukaan muiden asiakkaan verkoston jäsenten keskinäisissä neuvotteluissa tai hoitopalavereissa. Jos tai kun hoito selkeästi loppuu, hoidosta tehdään kirjallinen hoitoyhteenveto, jonka saa asiakkaan lisäksi sijoittanut sosiaalityöntekijä Hankkeen kompastuskivet Vaikeaksi asiaksi yhteisössä on koettu esim. maksusitoumusongelman lisäksi asiakasryhmän voimavarojen ja yhteisön asettamien tavoitteiden yhteensovittaminen. Yhteisössä eläminen edellyttää työ- ja toimintakykyä mutta asiakkaat ovat usein elämän kuluttamia. Alkoholisairaudet ovat monilla edenneet pitkälle ja myös kognitiiviset taidot ovat osin katoamassa. Yhteisössä eläminen jo itsessään on taitolaji, ja se vaatii monenlaista toisten huomioimista, joka taas ei ole helppoa päihdeongelmaisille 7

8 ihmisille. Tuottavan työn vaatimus on myös vaikea sovittaa yhteen sen tosiasian kanssa, että asiakkaat tulevat ja menevät hyvin suunnittelemattomasti. Hoidossa olevat ovat usein myös huonokuntoisia. Asiakkaan näkökulmasta työntekoa ei aina mielletä hoitavaksi elementiksi, vaikka joukossa on aina myös sellaisia, jotka hoitavat itseään parhaiten tekemällä jotain mielekästä, oikeaa työtä. Iso epäkohta on aika ajoin ollut talon sisäinen päihteidenkäyttö. Valvonta on hankala järjestää, kun henkilökuntaa on vähän ja tilaa ja vapautta paljon. Nykytilanne on sellainen, että asiakkaat pitävät kunnia-asianaan olla juomatta talossa. He lähtevät muualle juomaan, kun alkaa juotattaa, ja palaavat takaisin selvin päin. Yhteistyö Stoppari-Miehikkälän kanssa on sujunut enimmäkseen hyvin, mutta ajoittain on soraääniä kuulunut puolin ja toisin. Nuorten erilaiset elämäntyylit, yhteisöjen erilaiset säännöt ja epäselvyydet yhteistyökuvioissa ovat aiheuttaneet keskustelua. Asiat ovat kuitenkin aina selvinneet puhumalla ja hyvässä hengessä jatketaan. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen on monesti vaikeaa. Asiakkaalla saattaa olla hyvä jakso takana Tulevaisuuden talossa, ja kun hän lähtee vapaaseen maailmaan, karu todellisuus lyö korville unelmia ja asiat menevät entistäkin huonommiksi. Voimainsa tunnossa asiakas ei koe tarvitsevansa tukea ja jää yksin. Paluu sellaisessa tilanteessa hoitoon yhteisöön voi olla nöyryyttävä kokemus: joutuu myöntämään itselleen heikkoutensa ja pärjäämättömyytensä Asiakkaiden arvioita ja kommentteja Positiivista: ei tuomita reissulta voi palata ilman häpeää ja nalkuttamista asiallinen kohtelu luonto vapaus tehdä sitä mistä pitää: töitä, lenkkeilyä mahdollisuus hoitaa itse itseään ei muita ryhmiä kuin aamuryhmä saa apua asioiden hoitoon tasavertainen, ihmisläheinen kohtelu hyvää ruokaa, aina, ei koskaan tyhjiä kaappeja Negatiivista: liian vähän hoitoa ja henkilökuntaa liian vähän huvituksia kaukana kaikesta työnteko ilman palkkaa en tullut autetuksi täällä(kään) kun ei saa juoda yhtään viinaa mitä sitten kun vuosi on täynnä? 8

9 4. HANKKEEN TUOTOKSET JA TULOKSET 4.1. Asiakkaiden määrät ja sijoittajakunnat Toiminnan aikana (maaliskuuhun 2005 asti) Tulevaisuuden talossa on ollut 51 eri asiakasta, joista miehiä 45 ja naisia 6. Kaikista asiakkaista alle 25-vuotiaita on ollut kymmenen. Asiakkaat ovat olleet tyypillisesti yli 40-vuotiaita. Sijoittajakuntia ovat olleet Kotka, Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Luumäki, Kuusankoski, Anjalankoski, Jyväskylä ja Pyhtää. Eniten asiakkaita on ollut Kotkasta 39, sitten Haminasta 4, Miehikkälästä 2 ja muista kunnista kustakin yksi. Kohderyhmä on hyvin tavoitettu. Asiakkaiksi on valikoitunut enimmäkseen työikäisiä, pääpäihteenään alkoholia käyttäviä aikuisia Suunnitellut ja saavutetut tavoitteet Työpainotteisuus ja lääkkeettömyys ovat sellaisia painopistealueita, joissa on eniten eroa suunnitellun ja saavutetun välillä. Viitaten aiemmin kerrottuun, asiakaskunta on siinä määrin sairastavaa, että työn tekeminen rajoittuu usein kotitöihin ja lääkkeitä tarvitsee nukkuakseen miltei jokainen. Toistaiseksi kuitenkin lääkehoito on määritelty mahdollisimman vähäiseksi, eikä bentsodiatsepiineja sallita lainkaan niiden helpon väärinkäyttömahdollisuuden ja riippuvuutta aiheuttavien ominaisuuksien vuoksi. Tulevaisuuden talo on hoitoyhteisö päihdeongelmaisille, joilla on paljon kokemusta sekä päihteidenkäytöstä että päihdehoidoissa olosta. Heillä on vaikeuksia sitoutua suunnitelmalliseen hoitoon. Hoitoon tulo tapahtuu kotikunnan sosiaalityöntekijän myöntämällä maksusitoumuksella. Aluksi sitoumus myönnetään useimmiten kuukaudeksi. Kuukauden aikana tehdään pidemmälle ajalle hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa määritellään hoidon tavoitteet, hoitomenetelmät ja joskus myös kesto. Jos sitoumus on määräaikainen, neuvottelussa sovitaan myös jatkohoidosta. Tavoite on, että asiakkaalla on hoidosta lähtiessään koti tai muu paikka johon mennä, avohoitokontakti ja jotain aktiviteettia päivien jäsentämiseksi. Usein hoito katkeaa suunnittelemattomasti, ja silloin jatkosuunnitelmat jäävät tekemättä tai ainakin toteutumatta. Kun maksusitoumus on voimassa toistaiseksi, asiakas saa olla Tulevaisuuden talossa määrittelemättömän ajan. Hoidosta laskutetaan sijoittanutta kuntaa ja asiakasta läsnäolovuorokausien mukaan. Asiakas voi lähteä hoidosta sopimalla siitä yhteisön kanssa ja samoin palata takaisin. Hoidossa ollaan selvin päin. Aamuryhmään osallistuu jokainen läsnä oleva. Työtehtäviä tekee itse kukin oman jaksamisensa ja kykyjensä mukaan. Yhteisöhoidon, työtoiminnan ja ryhmähoidon lisäksi käytettyjä hoitomenetelmiä ovat olleet yksilöterapia, erilaiset rentoutushoidot,kuten korva-akupunktio ja korvamagneetit ja rentoutushieronnat, aromaterapia sekä kirjallisuuden ja musiikin hyödyntäminen hoidossa. Musiikissa painotus on ollut suomalaisessa populaarimusiikissa. Sen avulla on opeteltu kuuntelemaan tarinoita ja myös ylipäätään keskittymään hetkeksi. 9

10 Satunnaisesti ja sovitusti on käyty yhteisön ulkopuolisissa virkistäytymissessioissa, kuten keilaamassa, uimahallissa, kuntosalilla, elokuvissa ja kesäteatterissa. Hoidossa olon aikana pyritään saamaan asiakkaan fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä sosiaalinen konteksti mahdollisimman hyväksi. Hänen asioihinsa paneudutaan kokonaisvaltaisesti ja yhteistyötä tehden saatetaan asiat kuntoon. Yhteisö pitää huolta myös ns. ulkojäsenistään. Pois lähteneet asiakkaat voivat saada myös intervalli-tyyppisen jatkohoitositoumuksen, tai luvan palata hoitoon jos asiat eivät suju suunnitellusti. Monet asiakkaat pitävät yhteyttä hoidon jälkeen, joskus vain kertoakseen ja kyselläkseen kuulumisia Hankkeen jatkosuunnitelma Hoitomaksun porrastus, omavastuuosuuksien maksaminen ja lääkehoitoon suhtautuminen ovat kehittämisprojektin päättyessä työn alla olevia asioita. Muilta osin hoitomalli on valmis ja sitä hyödynnetään jatkossakin Tulevaisuuden talossa. Mallia voidaan myös käydä esittelemässä asiasta kiinnostuneille tahoille ja mahdollisesti hyödyntää päihdetyön koulutuksissa. Projekti loppui Tulevaisuuden talon toiminta jatkuu. LOPPUSANAT Monenlaista olen matkalla kokenut, monenmoista miettinyt. Välillä on ollut usko ja toivo kateissa, en ole nähnyt metsää puilta enkä järkeä missään. Olo ja elo Tulevaisuuden talossa on ollut samalla viivalla asiakkaiden kanssa olemista, vierellä kulkemista. Yhdessä on koettu surut, ilot, pettymykset, turhautumiset ja myös aina uudelleen heräävä toivo: jospa tällä kertaa onnistuisi! Vapauden ja vastuun, syyn ja seurauksen, läheisyyden ja etäisyyden käsitteiden kanssa on painittu. Olen kokenut työni kuin tulipalon sammuttamiseksi: kun yhdestä kohtaa saa sammumaan, toisaalla jo leimahtaa liekkeihin taas. Asiakkaat ovat esittäneet kriittisiä kommentteja. Hoitojärjestelmä on kuin perhe: hoivaa, jopa holhoaa, mahdollistaa ja tarpeeksi saatuaan pullauttaa ulos. Kuntouttaminenkin toisinaan tuntuu siltä, että hoidetaan ihminen kuntoon, jotta hän jaksaa taas paremmin juoda. Ihmisluonto on sellainen, että jos jotain voi tehdä, sehän tehdään, eli hyväksikäytetään systeemiä ja laistetaan omaa vastuuta, omitaan saavutukset itselle ja syytetään vastoinkäymisistä muita. Toisaalta edistystä on tapahtunut yllättävissä asioissa. "Toivoton tapaus" onkin osoittautunut kehityskelpoiseksi yksilöksi. Kulkija ja kiertäjä on alkanut luottaa henkilökuntaan, puhuu asioistaan, ilmoittaa ja sopii lähtemisensä ja tulemisensa. Vanha koira oppii uusia temppuja! 10

11 Uskoni vastavuoroisuuteen on saanut vahvistusta. Avoimuus ja rehellisyys tuottavat tulosta. Kosketus, niin fyysinen kuin henkinenkin, on terapeuttista. Jokaisessa ihmisessä on monen monta tasoa ja ulottuvuutta, mitä ulkoisten seikkojen ei pidä antaa hämärtää. Kaiken painolastin alla saattaa olla toiveikas, tulevaisuuteen uskova ihminen. Hänen vierellään ja tukenaan Tulevaisuuden talo tulee jatkossakin rämpimään! 11

12 Liite 1 TULEVAISUUDEN TALO Yhteystiedot: Osastonhoitaja Minna Kunttu Muurolantie 185 A Miehikkälä p. (05) , gsm TULEVAISUUDEN TALO on lääkkeetön, vertaistukeen ja kuntouttavaan työtoimintaan painottuva hoitoyhteisö. Yhteisöllä on omat sääntönsä, joihin jokainen yhteisöön tulija sitoutuu hoitosopimuksella. Yhteisö on tarkoitettu aikuisille päihdeongelmaisille, jotka eivät aikaisemmista yrityksistään huolimatta ole saaneet elämää oikeille raiteilleen. Yhteisössä jokaiselle tehdään henkilökohtainen hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa voidaan sopia myös mahdollisista hoidon keskeytyksistä. Yhtäjaksoisena Tulevaisuuden talossa hoitoaika on enintään vuosi. Hoitomaksu on porrastettu siten, että kuukaudet 0 6 vuorokausimaksu on 58 euroa, kuukaudet euroa ja kuukaudet kunnalle maksuttomia. Tuolloin asiakas kustantaa hoitonsa joko rahalla tai työpanoksellaan. Asiakas, jolla on tuloja, maksaa hoidostaan omavastuuosuutta siten, että hänelle jää käyttövaroja vähintään 80 euroa/kk. Viimeistään vuoden yhtäjaksoisen yhteisöhoidon jälkeen tavoitteena on omaehtoinen asuminen ja työllistyminen. Työllistyminen voi tapahtua myös yhteisön avulla. 12

13 Liite 2 TULEVAISUUDEN TALON PÄIVÄOHJELMA Maanantaista torstaihin: Aamukokous Työaikaa Lounas Työaikaa Perjantaisin: Aamukokous Työaikaa Lounas Työaikaa Viikkokokous/Perjantaipulinat Viikonloppuisin: Vapaa-ajan viettoa Kotitöiden tekoa Harrastamista Lounas klo Työaika sisältää kiinteistönhuoltoa, kodinhoitoa, metsätöitä, puutarhatöitä, korjaustöitä, rakentamista, ruuanlaittoa, leipomista ynnä muuta. Kaikki työ mitä eteen tulee, tehdään. 13

14 Liite 3 TULEVAISUUDEN TALO HOITOSOPIMUS Tulevaisuuden talo on lääkkeetön, vertaistukeen perustuva työpainotteinen hoitoyhteisö. Sairauden hoitoon tarvittavat lääkkeeni saan henkilökunnalta. Bentsodiatsepiinit ovat kokonaan kiellettyjä. Yhteisössä olen päihteetön. Annan pyydettäessä valvotun seulan ja alkometritestin. Osallistun sovittuihin työtehtäviin ja ryhmiin. Huolehdin omalta osaltani yhteisön siisteydestä ja viihtyvyydestä ottaen muut huomioon. Alueen muut hoitoyhteisöt ovat eri yksiköitä, joissa vierailen vain sopimuksen mukaan. Lomalle lähden ja sieltä palaan asiasta henkilökunnan kanssa erikseen sopimalla. Vierailijoista yhteisössä keskustelen yhteisön kanssa. Vieraiden tulee myös olla selviä talossa käydessään. Henkilökunta ratsaa tavarani ja huoneeni tarvittaessa. Saan yhteisöltä tukea ja apua tarvitessani. Minulla on oikeus olla yksin halutessani. Kunnioitan muita ja minua kunnioitetaan. Olen yhteisössä neuvottelussa yhdessä sovitun ajan. Halutessani keskeyttää hoitoni sovin siitä yhteisön kanssa. Katkaisen hoitosuhteeni, jos käytän yhteisön alueella päihteitä, olen väkivaltainen muita kohtaan tai en noudata sopimusta muilla tavoin. Tavaroitani säilytetään kaksi viikkoa lähtöni jälkeen. Tämän jälkeen talo ei vastaa tavaroistani, ellen ole sopinut asiasta erikseen henkilökunnan kanssa. Siinä ajassa huolehdin myös osoitteen muutoksen. Sitoudun sopimukseen allekirjoituksellani. Päiväys / 20 14

15 Liite 4 1 (3) EHJÄYTYMISSUUNNITELMA Nimi: Päiväys: / 20 1) Kerro elämästäsi. Huiput ja notkot? Mitä olet tehnyt, missä ollut? 2) Missä menet nyt? Vahvat puolesi: 15

16 Heikot kohtasi: 2 (3) Mahdollisuutesi: Mikä uhkaa? 4) Mitä toivot elämältäsi? Mitä haluat tehdä? Mitä odotat? Mistä haaveilet? a) Tulevaisuuden talossa b) Siellä, minne menet täältä 16

17 5) Miten saat tämän aikaan? 3 (3) 6) Miten kävi? 17

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot

Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä

Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä Sirpa Niskanen Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä Huittisten päiväkeskus-tukiasuntoprojektin 2001 2003 loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 45 A-klinikkasäätiö 2004 1 Sirpa

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi

Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Espoon Ankkuri -projektin loppuarviointi Syyskuu 2009 1 Arpa Sininauhaliiton Arviointipalvelut Nina K. Hyttinen Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Espoon Ankkuri -hankkeen loppuarviointi. Nina K. Hyttinen, Arpa

Lisätiedot

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6

Sisällys. Silti juuri itselle sopiva, oman kokoinen elämä on hyvä. Esipuhe. Ei eilistä, ei huomista... 5. Sisko ja sen veli... 6 T a r i n o i t a e t s i v ä s t ä n u o r i s o t y ö s t ä Sisällys ESIPUHE Toimituskunnan huomautus: kuvissa esiintyvät nuoret eivät liity julkaisun tarinoihin. Esipuhe KOHTAAMISEN AMMATTILAINEN Ei

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Ajelehtimisesta sitoutumiseen

Ajelehtimisesta sitoutumiseen 1 Ajelehtimisesta sitoutumiseen - toimintamalli nuorten tuettuun asumiseen EHJÄ ry:n jälkihuoltoprojektin työtavan kuvaus Niina Lyijynen - Pirkko Kokko 2 Sisällys OSA 1 Johdanto...3 Organisaatiokaavio...4

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT)

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) 1 Petra Huhtimo 2013 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. Johdanto... 4 2. Tuetun asumisen ja vapautumisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Tarinoita palvelupoluilta

Tarinoita palvelupoluilta RAPORTTEJA 42 2015 Tarinoita palvelupoluilta Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä LINNEA ALHO Tarinoita palvelupoluilta Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä LINNEA ALHO RAPORTTEJA 42

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista

Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista Aika paljo semmosta elämän harjoittelemista Pro- tukipisteen tehostetun sosiaalityön ja tukiasumisen projekti Polku omaan paikkaan Loppuraportti Tiina Saari 2006 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

"Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa"

Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa Heikki Suhonen "Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa" Raportti Salon A-klinikan asumispalveluista ja niiden asiakkaista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 61 A-klinikkasäätiö 2008

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot