Minna Kunttu. Tulevaisuuden talo. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille. Projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minna Kunttu. Tulevaisuuden talo. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille. Projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Minna Kunttu Tulevaisuuden talo Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille Projektin loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 56 A-klinikkasäätiö 2006 ISSN (moniste) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (moniste) ISBN (pdf)

2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO 3 1. HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT Kohderyhmä Hoitoyhteisö 3 2. HANKEORGANISAATIO Henkilökunta Hankeorganisaatio Asiakkaaksi valikoituminen Yhteistyökuviot Koulutus Hankkeen talous Hankkeen arviointi 5 3. HANKKEEN TOTEUTUSPROSESSI Tilojen hankkiminen ja kunnostaminen Yhteisön muotoutuminen Hankkeen kompastuskivet Asiakkaiden arvioita ja kommentteja 8 4. HANKKEEN TUOTOKSET JA TULOKSET Asiakkaiden määrät ja sijoittajakunnat Suunnitellut ja saavutetut tavoitteet Hankkeen jatkosuunnitelma 10 LOPPUSANAT 10 LIITTEET Liite 1: Tulevaisuuden talon esite Liite 2: Päiväohjelma Liite 3: Hoitosopimus Liite 4: Ehjäytymissuunnitelma 2

3 JOHDANTO Motto: "Mahdollisuudet tulevat ja menevät. Ja tulevat taas." Tällä lauseella voi kuvata Tulevaisuuden talon kantavaa ajatusta. Hoitoyhteisö kaiken kokeneille päihdeongelmaisille on saatettu projektina alkuun ja malli on muotoutunut toimivaksi. Hoitoyhteisö kuitenkin kehittyy ja muuttuu jatkuvasti asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Projektin loppuessa voi vain todeta, että lopputulos on eri näköinen kuin miltä alussa vaikutti. Moni asia on loksahtanut kohdalleen kolmen vuoden kuluessa. Nyt on aika katsoa vähän taaksepäin, että miten tähän oikein päädyttiinkään HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT 1.1. Kohderyhmä Kymen A-klinikkatyön toimintayksiköitä ja työtä on kehitetty koko ajan mahdollisimman tehokkaaseen suuntaan, jossa myös hoitotyö on niin laadullisesti kuin ajallisesti määriteltyä, suunniteltua ja arvioitavissa olevaa. Suurin osa A-klinikkatoimen asiakkaista kykenee ja haluaa työskennellä tavoitteellisesti. On kuitenkin olemassa enimmäkseen keski-ikäisistä päihdeongelmaisista koostuva asiakasryhmä, joka on kokenut ja kokeillut melkein kaikkea, niin päihteidenkäyttöä kuin auttamismenetelmiäkin ajatellen. Heillä on useimmiten kaikenkattava ongelmavyyhti, jota on yritetty hoitaa niin avo- kuin laitoshoidoissakin vuosien ajan, siinä onnistumatta. Tällainen asiakas on usein hoitopaikoissa kiertäjä, päihdeongelmassaan syvällä oleva asunnoton ihminen, joka ei kykene sitoutumaan oikein mihinkään. Hänellä on toistuvia yrityksiä selviytyä, jotka useimmiten kariutuvat suunnittelemattomasti johtaen hoidon katkeamiseen. Tätä kohderyhmää varten tarvitaan erilaista auttamismahdollisuutta. Siksi Tulevaisuuden talo perustettiin Hoitoyhteisö Visio paremmasta oli alussa sellainen, että huonosti sitoutuvat ihmiset saavat paikan, jossa olla suojassa ja turvassa silloin, kun he sitä haluavat. Hoitoyhteisön, josta voi lähteä maailmalle ilman pelkoa hoidon katkeamisesta. Näillä ihmisillä on vaikea suhde juuri tiukkoihin aikarajoihin, koska elämä on tässä ja nyt, eikä ajatus jaksa kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Kymen A-klinikkatoimi hankki hoitoyhteisölle tilat maaseudulta, Miehikkälästä. Yhteisöllä on tilaa siten, että jokaisella asiakkaalla on oma makuuhuone ja yhdessä toisen asiakkaan kanssa wc-kylpyhuone sekä oleskelutilat ja keittiö. Ruokailutila on yhteinen kaikille, samoin toimisto ja olohuone. Yhteisön alueella on erilaisia yhteisiä tiloja, kuten puuverstas ja autohalli, kuntosali ja biljardisali sekä rantasauna. Metsää kuuluu tonttiin 55 ha. Yhteisön välittömässä läheisyydessä on kasvimaa ja omenapuita, ja lisäksi viiden kilometrin päässä Suur- 3

4 Miehikkälässä on peltomaata. Suur-Miehikkälässä yhteisö viljelee luomuperunaa, suunnitelmissa on istuttaa sinne marjapensaita sekä hedelmäpuita. Alun suunnitelmiin kuului, että yhteisö elättäisi itse itsensä omalla työllään. Työ olisi maanviljelyä, mahdollisesti karjanpitoa, ja ulkopuolelle tuotettavia palveluja, kuten esim. remontteja, rengin hommia tai kunnossapitoa. Hoitomaksun porrastuskin perustuu ajatukseen, että asiakas oltuaan yhtäjaksoisesti pitkään hoidossa on jo niin kuntoutunut, että hän kustantaa elämisensä yhteisössä omalla työllään. Hoitomaksu on 0 6 kk 58 euroa/vrk,7 9 kk 40 euroa/vrk ja kk 0 euroa/vrk. Ajatuksena oli, että kohderyhmän asiakkaat vähin erin, pikkuhiljaa, kiinnittyisivät hoitoyhteisöön, ja sitä kautta saisivat elämänsä kokonaisuudessaan uusille urille. Samalla esimerkiksi katkaisuhoitoasemalla työrauha paranisi, kun jopa häiriköiksi koetut kanta-asiakkaat, pyöröovipotilaat, olisivat hoidossa Miehikkälässä. 2. HANKEORGANISAATIO 2.1. Henkilökunta Tulevaisuuden talon toiminta alkoi huhtikuussa Toiminnan kehittämisen aloitti psykiatrinen sairaanhoitaja Hannu Korttila ohjaaja Tero Hankian kanssa. Korttila markkinoi Tulevaisuuden taloa lähettämällä kymmeniin sosiaalitoimistoihin esitteen ja tapaamalla sidosryhmien edustajia. Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Kunttu aloitti muualle siirtyneen Korttilan tilalla syyskuussa 2001 Tulevaisuuden talon osastonhoitajana ja kehittäjänä. Projektirahoitus hankkeelle saatiin helmikuussa Projekti oli kolmevuotinen loppuen maaliskuussa Kuntun työpariksi tuli Kymen A-klinikkatoimen Stoppari- Miehikkälästä ohjaaja Erkki Kulomaa, jonka palattua takaisin Stoppari-Miehikkälään ohjaajaksi tuli Kari Sumu. Miehikkälä-yhteisöjen sisäisten järjestelyjen vuoksi vuoden 2003 alusta ohjaajaksi ja toiminnan kehittäjäksi siirtyi A-klinikkatoimen työtoiminta- ja työllistämisprojektista Pekka Forsström. Kehittämishenkilöstön määrä on pysynyt koko ajan samana, kahdessa, joista toisella on hoidollinen koulutus ja vastuu sekä toisella työtoiminnan ohjausvastuu Hankeorganisaatio Hankeorganisaatio on Kymen A-klinikkatoimi. Hankkeen johtaja oli Kymen A-klinikkatoimen johtaja Matti Koskensalo. Osastonhoitaja osallistuu Kymen A-klinikkatoimen johtoryhmään joka toinen perjantai. Projektin kulkua on seurattu ja käsitelty myös työnohjauksessa noin kerran kuussa sekä tarpeen mukaan käydyissä ohjauskeskusteluissa johtajan kanssa. Yhteistyötä on tehty myös sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa. 4

5 2.3. Asiakkaaksi valikoituminen Alussa Tulevaisuuden taloon tuli asiakkaiksi "pudokkaita", eli enimmäkseen Stoppariiän (13 21-vuotiaiden hoitopaikat) ohittaneita nuoria aikuisia, joille ei löytynyt sopivaa hoitopaikkaa. Nuorten aikuisten, pääosin huumeidenkäyttäjien, ja keski-ikäisten tai vanhempien pääpäihteenään alkoholia käyttävien asiakkaiden yhteiselo voi olla vaikeaa. Tästä syystä he hakeutuivat tai heidät ohjattiin Miehikkälään Tulevaisuuden taloon. Muita syitä oli lisäksi varmastikin uuden paikan tarkastus: josko sieltä saisi avun sekä varmasti myös vertailukelpoinen hoitomaksu. Nuorten narkomaanien hoitoyhteisössä oleminen kuitenkin väheni ajan kuluessa. Yhtenä tärkeimpänä syynä tähän oli, että nuoret tarvitsevat tukevampaa otetta kuin mitä Tulevaisuuden Talo pystyy tarjoamaan. Talossa pitää pystyä vastaamaan melko paljosta arkielämään liittyvästä, eikä valvontaa ja ohjausta ole riittävästi nuorten tarpeisiin. Sama törmäyskurssi kuin muissakin hoitopaikoissa, joissa hoidetaan eri-ikäisiä ja erilaisia päihdeongelmaisia (huumeidenkäyttäjät/alkoholistit), oli osasyynä siihen, että Tulevaisuuden taloon valikoitui pääasiassa aikuisia alkoholinkäyttäjiä tai sekakäyttäjiä Yhteistyökuviot Yhteistyötä on tehty alueen muiden yhteisöjen, eli Stoppari-Miehikkälän ja Yhteisökoti Miehikkälän, Kymen A-klinikkatoimen muiden yksiköiden, Miehikkälän kunnan, sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöiden, omaisten, Kriminaalihuoltolaitoksen, Kelan, työvoimatoimiston, poliisin, voudin, oppilaitosten, terveydenhuollon eri yksiköiden ja työpalvelua ostavien yksityishenkilöiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on ollut katkaisuhoitoaseman ja työtoiminta- ja työllistämisprojektin kanssa. Kriminaalihuollon kanssa yhteistyö on ollut yhdyskuntapalvelun ja päihdejakson järjestämistä Koulutus Projektin kuluessa ohjaaja on osallistunut A-klinikkasäätiön päihdetyön koulutukseen, jonka käytyään hän suoritti kouluttajakoulutuksia ja toimii nykyisin oman toimen ohessa kouluttajana. Hän osallistui myös vuonna 2003 A-klinikkasäätiön keskustoimiston projektityön päivään Hankkeen talous Projektin talous oli Kymen A-klinikkatoimen aluejohtajan Matti Koskensalon hallinnoima. RAY:n projektirahoitus oli vuonna euroa ja vuosille 2003 ja euroa. Tämä on käytännössä mennyt henkilöstökuluihin Hankkeen arviointi Projektin kulkua on seurattu ja arvioitu vuosittain Kymen A-klinikkatoimen suunnitteluja arviointipäivillä. Projektista on myös vuosittain tehty väliraportti. Asiakkailta 5

6 kerätään kirjallinen palaute hoidon päättyessä tai hoidossa olevilta kerran vuodessa. 3. HANKKEEN TOTEUTUSPROSESSI 3.1. Tilojen hankkiminen ja kunnostaminen Vuoden 2001 toukokuussa alettiin ottaa asiakkaita sisään. Asiakkaat kunnostivat työntekijöiden kanssa yhteisiä tiloja. Heillä oli myös lähistöllä olevan mökin maalausurakka. Syyskuussa henkilöstö vaihtui, ja syksyn mittaan asiakkaiden määrän lisääntyessä kodin töiden lisäksi urakkana oli risusavottaa läheisen maanviljelijän metsässä. Kymen A-klinikkatoimi hankki kesällä 2002 maatilan Suur-Miehikkälästä. Tilalla on vanha hirsinen omakotirakennus ja peltomaata. Ensimmäisenä kesänä siellä tehtiin rakennukselle uusi katto ja viljeltiin perunaa. Sato oli hyvä, ja perunaa myytiin vähän myös muihin yksiköihin. Vuoden 2003 alusta työyhteisön sisäisten järjestelyjen vuoksi ohjaajaksi ja kehittäjäksi Tulevaisuuden taloon siirtyi työtoiminta- ja työllistämisprojektista ohjaaja Pekka Forsström. Miehikkälä-yhteisöjen koko kiinteistönhuolto siirtyi Tulevaisuuden talon vastuulle. Asiakkaat vastaavat ohjaajan kanssa piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta, kuten myös sellaisista korjauksista, joihin kyvyt ja valtuudet riittävät. Vuonna 2003 aloitettiin kesällä ulkopuolisena työnä vanhan hirsitalon purku ja siirto Miehikkälän Nokan kylästä Salpalinjamuseolle. Kunta työllisti lisäksi kesämökin laiturin purku- ja uuden rakennusurakalla. Hirsitalon tiimoilla työtoiminta- ja työllistämis- sekä Tulevaisuuden talo -projektit tekivät yhteistyötä: siirretty talo kasattiin museon lisärakennukseksi museoalueelle. Vuonna 2004 edellä mainitut työt saatettiin loppuun ja jatkettiin kiinteistönhoitoa omalla alueella. Projekti päättyi Talvisaikaan ei ole ollut kiinteistön- ja kodinhoidon ulkopuolisia urakoita Yhteisön muotoutuminen Projektin alussa hoitomalli muistutti suuresti muita aikuisten kuntouttavan päihdehoidon yhteisöjen vastaavia. Oli vaikeaa löytää oikea suhtautumistapa hoidossaoloon. Yhteisö edellytti sitoutumista ja suunnitelmallisuutta, huolimatta siitä, että juuri näiden ominaisuuksien puuttumisen vuoksi Tulevaisuuden talo oli perustettu. Alussa joka kerran kun asiakas lähti hoidosta, oli neuvoteltava sijoittaneen sosiaalityöntekijän kanssa, saako asiakas uuden mahdollisuuden eli sitoumuksen. Tämä vaikeutti joustavaa hoitoon pääsyä. Asenteet ovat kuitenkin matkan varrella muuttuneet, ja nykyisin asiakkaat saavatkin useimmiten pysyväisluonteisen, toistaiseksi voimassa olevan sitoumuksen. 6

7 Hoito-ohjelmaa on myös muokattu projektin kuluessa useaan otteeseen. Päiväohjelmasta on nyt menossa seitsemäs versio, joka vaikuttaa melko toimivalta. Henkilökunta on töissä pääsääntöisesti arkisin kello Illat ja viikonloput asiakkaat ovat omineen. Samassa rakennuksessa toimivan Stoppari-Miehikkälän henkilökunta vastaa koko alueen turvallisuudesta muina aikoina. Asiakkaat huolehtivat itse kaikista kodin töistä. He siivoavat ja valmistavat yhteiset ateriat. Yhteisössä on arkisin kello aamuryhmä, johon kaikki osallistuvat. Ryhmässä käsitellään päivän asioiden lisäksi kaikki yhteisön asiat. Yhteinen lämmin ateria syödään puolenpäivän tienoilla ja muu aika on varattu työtoiminnalle, yksilökeskusteluille, muille hoidoille, kuten esim. korva-akupunktio- tai -magneettihoidoille ja rentoutushieronnoille sekä asioiden hoidolle. Asioiden hoitoon kuluu paljon aikaa. Asiakkaat ovat pääosin Kotkasta, joten asiointimatkaa kertyy suuntaansa noin 75 km. Monilla on paljon rästiin jääneitä asioita, joita he hoidossa ollessaan alkavat laittaa järjestykseen, joten tien päällä ollaan usein. Yhdistäviä tavoitteita asiakkailla on usein esim. hammashuolto, muu terveydenhuolto, toimeentulon järjestäminen (esim. eläkemahdollisuuksien selvittely) ja asumisasioiden selvittely. Muutot ovat tulleet tutuiksi. Yhteisö on puitteiltaan kodinomainen, säännöiltään väljä ja perustuu vertaistukeen, toiminnallisuuteen ja hoitavaan kohtaamiseen. Myös lääkkeettömyys oli alussa tärkeä kriteeri. Asiakkailla on muiden sekaisin olevien asioiden lisäksi usein välit omaisiin ja muuhun lähiverkostoon poikki tai tulehtuneet. Yhteisö rohkaisee ja kannustaa asiakkaita paikkaamaan välejään läheisiinsä. Yhteisössä on vieraillut vuosien aikana asiakkaiden lapsia, kihlattuja, vanhempia ja tyttöystäviä. Myös oman lemmikkieläimensä saa ottaa hoitoon mukaan. Tähän mennessä on yhdellä asiakkaalla ollut talossa koira ja kahdella kissa. Yhteisössä jokaisella asiakkaalla on oma kansio, jossa on hoito- ja kuntoutumissuunnitelman lisäksi seurantalehti sekä asiakkaan muut tärkeät paperit. Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma laaditaan ja sitä tarkistetaan asiakkaan, hänen sosiaalityöntekijänsä, osastonhoitajan ja tarpeen mukaan muiden asiakkaan verkoston jäsenten keskinäisissä neuvotteluissa tai hoitopalavereissa. Jos tai kun hoito selkeästi loppuu, hoidosta tehdään kirjallinen hoitoyhteenveto, jonka saa asiakkaan lisäksi sijoittanut sosiaalityöntekijä Hankkeen kompastuskivet Vaikeaksi asiaksi yhteisössä on koettu esim. maksusitoumusongelman lisäksi asiakasryhmän voimavarojen ja yhteisön asettamien tavoitteiden yhteensovittaminen. Yhteisössä eläminen edellyttää työ- ja toimintakykyä mutta asiakkaat ovat usein elämän kuluttamia. Alkoholisairaudet ovat monilla edenneet pitkälle ja myös kognitiiviset taidot ovat osin katoamassa. Yhteisössä eläminen jo itsessään on taitolaji, ja se vaatii monenlaista toisten huomioimista, joka taas ei ole helppoa päihdeongelmaisille 7

8 ihmisille. Tuottavan työn vaatimus on myös vaikea sovittaa yhteen sen tosiasian kanssa, että asiakkaat tulevat ja menevät hyvin suunnittelemattomasti. Hoidossa olevat ovat usein myös huonokuntoisia. Asiakkaan näkökulmasta työntekoa ei aina mielletä hoitavaksi elementiksi, vaikka joukossa on aina myös sellaisia, jotka hoitavat itseään parhaiten tekemällä jotain mielekästä, oikeaa työtä. Iso epäkohta on aika ajoin ollut talon sisäinen päihteidenkäyttö. Valvonta on hankala järjestää, kun henkilökuntaa on vähän ja tilaa ja vapautta paljon. Nykytilanne on sellainen, että asiakkaat pitävät kunnia-asianaan olla juomatta talossa. He lähtevät muualle juomaan, kun alkaa juotattaa, ja palaavat takaisin selvin päin. Yhteistyö Stoppari-Miehikkälän kanssa on sujunut enimmäkseen hyvin, mutta ajoittain on soraääniä kuulunut puolin ja toisin. Nuorten erilaiset elämäntyylit, yhteisöjen erilaiset säännöt ja epäselvyydet yhteistyökuvioissa ovat aiheuttaneet keskustelua. Asiat ovat kuitenkin aina selvinneet puhumalla ja hyvässä hengessä jatketaan. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen on monesti vaikeaa. Asiakkaalla saattaa olla hyvä jakso takana Tulevaisuuden talossa, ja kun hän lähtee vapaaseen maailmaan, karu todellisuus lyö korville unelmia ja asiat menevät entistäkin huonommiksi. Voimainsa tunnossa asiakas ei koe tarvitsevansa tukea ja jää yksin. Paluu sellaisessa tilanteessa hoitoon yhteisöön voi olla nöyryyttävä kokemus: joutuu myöntämään itselleen heikkoutensa ja pärjäämättömyytensä Asiakkaiden arvioita ja kommentteja Positiivista: ei tuomita reissulta voi palata ilman häpeää ja nalkuttamista asiallinen kohtelu luonto vapaus tehdä sitä mistä pitää: töitä, lenkkeilyä mahdollisuus hoitaa itse itseään ei muita ryhmiä kuin aamuryhmä saa apua asioiden hoitoon tasavertainen, ihmisläheinen kohtelu hyvää ruokaa, aina, ei koskaan tyhjiä kaappeja Negatiivista: liian vähän hoitoa ja henkilökuntaa liian vähän huvituksia kaukana kaikesta työnteko ilman palkkaa en tullut autetuksi täällä(kään) kun ei saa juoda yhtään viinaa mitä sitten kun vuosi on täynnä? 8

9 4. HANKKEEN TUOTOKSET JA TULOKSET 4.1. Asiakkaiden määrät ja sijoittajakunnat Toiminnan aikana (maaliskuuhun 2005 asti) Tulevaisuuden talossa on ollut 51 eri asiakasta, joista miehiä 45 ja naisia 6. Kaikista asiakkaista alle 25-vuotiaita on ollut kymmenen. Asiakkaat ovat olleet tyypillisesti yli 40-vuotiaita. Sijoittajakuntia ovat olleet Kotka, Hamina, Miehikkälä, Virolahti, Luumäki, Kuusankoski, Anjalankoski, Jyväskylä ja Pyhtää. Eniten asiakkaita on ollut Kotkasta 39, sitten Haminasta 4, Miehikkälästä 2 ja muista kunnista kustakin yksi. Kohderyhmä on hyvin tavoitettu. Asiakkaiksi on valikoitunut enimmäkseen työikäisiä, pääpäihteenään alkoholia käyttäviä aikuisia Suunnitellut ja saavutetut tavoitteet Työpainotteisuus ja lääkkeettömyys ovat sellaisia painopistealueita, joissa on eniten eroa suunnitellun ja saavutetun välillä. Viitaten aiemmin kerrottuun, asiakaskunta on siinä määrin sairastavaa, että työn tekeminen rajoittuu usein kotitöihin ja lääkkeitä tarvitsee nukkuakseen miltei jokainen. Toistaiseksi kuitenkin lääkehoito on määritelty mahdollisimman vähäiseksi, eikä bentsodiatsepiineja sallita lainkaan niiden helpon väärinkäyttömahdollisuuden ja riippuvuutta aiheuttavien ominaisuuksien vuoksi. Tulevaisuuden talo on hoitoyhteisö päihdeongelmaisille, joilla on paljon kokemusta sekä päihteidenkäytöstä että päihdehoidoissa olosta. Heillä on vaikeuksia sitoutua suunnitelmalliseen hoitoon. Hoitoon tulo tapahtuu kotikunnan sosiaalityöntekijän myöntämällä maksusitoumuksella. Aluksi sitoumus myönnetään useimmiten kuukaudeksi. Kuukauden aikana tehdään pidemmälle ajalle hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa määritellään hoidon tavoitteet, hoitomenetelmät ja joskus myös kesto. Jos sitoumus on määräaikainen, neuvottelussa sovitaan myös jatkohoidosta. Tavoite on, että asiakkaalla on hoidosta lähtiessään koti tai muu paikka johon mennä, avohoitokontakti ja jotain aktiviteettia päivien jäsentämiseksi. Usein hoito katkeaa suunnittelemattomasti, ja silloin jatkosuunnitelmat jäävät tekemättä tai ainakin toteutumatta. Kun maksusitoumus on voimassa toistaiseksi, asiakas saa olla Tulevaisuuden talossa määrittelemättömän ajan. Hoidosta laskutetaan sijoittanutta kuntaa ja asiakasta läsnäolovuorokausien mukaan. Asiakas voi lähteä hoidosta sopimalla siitä yhteisön kanssa ja samoin palata takaisin. Hoidossa ollaan selvin päin. Aamuryhmään osallistuu jokainen läsnä oleva. Työtehtäviä tekee itse kukin oman jaksamisensa ja kykyjensä mukaan. Yhteisöhoidon, työtoiminnan ja ryhmähoidon lisäksi käytettyjä hoitomenetelmiä ovat olleet yksilöterapia, erilaiset rentoutushoidot,kuten korva-akupunktio ja korvamagneetit ja rentoutushieronnat, aromaterapia sekä kirjallisuuden ja musiikin hyödyntäminen hoidossa. Musiikissa painotus on ollut suomalaisessa populaarimusiikissa. Sen avulla on opeteltu kuuntelemaan tarinoita ja myös ylipäätään keskittymään hetkeksi. 9

10 Satunnaisesti ja sovitusti on käyty yhteisön ulkopuolisissa virkistäytymissessioissa, kuten keilaamassa, uimahallissa, kuntosalilla, elokuvissa ja kesäteatterissa. Hoidossa olon aikana pyritään saamaan asiakkaan fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä sosiaalinen konteksti mahdollisimman hyväksi. Hänen asioihinsa paneudutaan kokonaisvaltaisesti ja yhteistyötä tehden saatetaan asiat kuntoon. Yhteisö pitää huolta myös ns. ulkojäsenistään. Pois lähteneet asiakkaat voivat saada myös intervalli-tyyppisen jatkohoitositoumuksen, tai luvan palata hoitoon jos asiat eivät suju suunnitellusti. Monet asiakkaat pitävät yhteyttä hoidon jälkeen, joskus vain kertoakseen ja kyselläkseen kuulumisia Hankkeen jatkosuunnitelma Hoitomaksun porrastus, omavastuuosuuksien maksaminen ja lääkehoitoon suhtautuminen ovat kehittämisprojektin päättyessä työn alla olevia asioita. Muilta osin hoitomalli on valmis ja sitä hyödynnetään jatkossakin Tulevaisuuden talossa. Mallia voidaan myös käydä esittelemässä asiasta kiinnostuneille tahoille ja mahdollisesti hyödyntää päihdetyön koulutuksissa. Projekti loppui Tulevaisuuden talon toiminta jatkuu. LOPPUSANAT Monenlaista olen matkalla kokenut, monenmoista miettinyt. Välillä on ollut usko ja toivo kateissa, en ole nähnyt metsää puilta enkä järkeä missään. Olo ja elo Tulevaisuuden talossa on ollut samalla viivalla asiakkaiden kanssa olemista, vierellä kulkemista. Yhdessä on koettu surut, ilot, pettymykset, turhautumiset ja myös aina uudelleen heräävä toivo: jospa tällä kertaa onnistuisi! Vapauden ja vastuun, syyn ja seurauksen, läheisyyden ja etäisyyden käsitteiden kanssa on painittu. Olen kokenut työni kuin tulipalon sammuttamiseksi: kun yhdestä kohtaa saa sammumaan, toisaalla jo leimahtaa liekkeihin taas. Asiakkaat ovat esittäneet kriittisiä kommentteja. Hoitojärjestelmä on kuin perhe: hoivaa, jopa holhoaa, mahdollistaa ja tarpeeksi saatuaan pullauttaa ulos. Kuntouttaminenkin toisinaan tuntuu siltä, että hoidetaan ihminen kuntoon, jotta hän jaksaa taas paremmin juoda. Ihmisluonto on sellainen, että jos jotain voi tehdä, sehän tehdään, eli hyväksikäytetään systeemiä ja laistetaan omaa vastuuta, omitaan saavutukset itselle ja syytetään vastoinkäymisistä muita. Toisaalta edistystä on tapahtunut yllättävissä asioissa. "Toivoton tapaus" onkin osoittautunut kehityskelpoiseksi yksilöksi. Kulkija ja kiertäjä on alkanut luottaa henkilökuntaan, puhuu asioistaan, ilmoittaa ja sopii lähtemisensä ja tulemisensa. Vanha koira oppii uusia temppuja! 10

11 Uskoni vastavuoroisuuteen on saanut vahvistusta. Avoimuus ja rehellisyys tuottavat tulosta. Kosketus, niin fyysinen kuin henkinenkin, on terapeuttista. Jokaisessa ihmisessä on monen monta tasoa ja ulottuvuutta, mitä ulkoisten seikkojen ei pidä antaa hämärtää. Kaiken painolastin alla saattaa olla toiveikas, tulevaisuuteen uskova ihminen. Hänen vierellään ja tukenaan Tulevaisuuden talo tulee jatkossakin rämpimään! 11

12 Liite 1 TULEVAISUUDEN TALO Yhteystiedot: Osastonhoitaja Minna Kunttu Muurolantie 185 A Miehikkälä p. (05) , gsm TULEVAISUUDEN TALO on lääkkeetön, vertaistukeen ja kuntouttavaan työtoimintaan painottuva hoitoyhteisö. Yhteisöllä on omat sääntönsä, joihin jokainen yhteisöön tulija sitoutuu hoitosopimuksella. Yhteisö on tarkoitettu aikuisille päihdeongelmaisille, jotka eivät aikaisemmista yrityksistään huolimatta ole saaneet elämää oikeille raiteilleen. Yhteisössä jokaiselle tehdään henkilökohtainen hoito- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa voidaan sopia myös mahdollisista hoidon keskeytyksistä. Yhtäjaksoisena Tulevaisuuden talossa hoitoaika on enintään vuosi. Hoitomaksu on porrastettu siten, että kuukaudet 0 6 vuorokausimaksu on 58 euroa, kuukaudet euroa ja kuukaudet kunnalle maksuttomia. Tuolloin asiakas kustantaa hoitonsa joko rahalla tai työpanoksellaan. Asiakas, jolla on tuloja, maksaa hoidostaan omavastuuosuutta siten, että hänelle jää käyttövaroja vähintään 80 euroa/kk. Viimeistään vuoden yhtäjaksoisen yhteisöhoidon jälkeen tavoitteena on omaehtoinen asuminen ja työllistyminen. Työllistyminen voi tapahtua myös yhteisön avulla. 12

13 Liite 2 TULEVAISUUDEN TALON PÄIVÄOHJELMA Maanantaista torstaihin: Aamukokous Työaikaa Lounas Työaikaa Perjantaisin: Aamukokous Työaikaa Lounas Työaikaa Viikkokokous/Perjantaipulinat Viikonloppuisin: Vapaa-ajan viettoa Kotitöiden tekoa Harrastamista Lounas klo Työaika sisältää kiinteistönhuoltoa, kodinhoitoa, metsätöitä, puutarhatöitä, korjaustöitä, rakentamista, ruuanlaittoa, leipomista ynnä muuta. Kaikki työ mitä eteen tulee, tehdään. 13

14 Liite 3 TULEVAISUUDEN TALO HOITOSOPIMUS Tulevaisuuden talo on lääkkeetön, vertaistukeen perustuva työpainotteinen hoitoyhteisö. Sairauden hoitoon tarvittavat lääkkeeni saan henkilökunnalta. Bentsodiatsepiinit ovat kokonaan kiellettyjä. Yhteisössä olen päihteetön. Annan pyydettäessä valvotun seulan ja alkometritestin. Osallistun sovittuihin työtehtäviin ja ryhmiin. Huolehdin omalta osaltani yhteisön siisteydestä ja viihtyvyydestä ottaen muut huomioon. Alueen muut hoitoyhteisöt ovat eri yksiköitä, joissa vierailen vain sopimuksen mukaan. Lomalle lähden ja sieltä palaan asiasta henkilökunnan kanssa erikseen sopimalla. Vierailijoista yhteisössä keskustelen yhteisön kanssa. Vieraiden tulee myös olla selviä talossa käydessään. Henkilökunta ratsaa tavarani ja huoneeni tarvittaessa. Saan yhteisöltä tukea ja apua tarvitessani. Minulla on oikeus olla yksin halutessani. Kunnioitan muita ja minua kunnioitetaan. Olen yhteisössä neuvottelussa yhdessä sovitun ajan. Halutessani keskeyttää hoitoni sovin siitä yhteisön kanssa. Katkaisen hoitosuhteeni, jos käytän yhteisön alueella päihteitä, olen väkivaltainen muita kohtaan tai en noudata sopimusta muilla tavoin. Tavaroitani säilytetään kaksi viikkoa lähtöni jälkeen. Tämän jälkeen talo ei vastaa tavaroistani, ellen ole sopinut asiasta erikseen henkilökunnan kanssa. Siinä ajassa huolehdin myös osoitteen muutoksen. Sitoudun sopimukseen allekirjoituksellani. Päiväys / 20 14

15 Liite 4 1 (3) EHJÄYTYMISSUUNNITELMA Nimi: Päiväys: / 20 1) Kerro elämästäsi. Huiput ja notkot? Mitä olet tehnyt, missä ollut? 2) Missä menet nyt? Vahvat puolesi: 15

16 Heikot kohtasi: 2 (3) Mahdollisuutesi: Mikä uhkaa? 4) Mitä toivot elämältäsi? Mitä haluat tehdä? Mitä odotat? Mistä haaveilet? a) Tulevaisuuden talossa b) Siellä, minne menet täältä 16

17 5) Miten saat tämän aikaan? 3 (3) 6) Miten kävi? 17

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA 1 PALVELUOHJAUS - Asiakkaan etua korostava työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

ALISUORIUTUMINEN. Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää. ihmistä.

ALISUORIUTUMINEN. Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää. ihmistä. ALISUORIUTUMINEN Ajoittain kaikki ihmiset saavuttavat vähemmv hemmän, kuin mihin he pystyisivät t ja se voi suojata sekä säästää ihmistä. Alisuoriutuminen on kyseessä,, kun siitä tulee tapa - voimavarat

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Tausta: Omassa ryhmässäni on opiskelijoita, joita on todella vaikea saada kouluun, töihin, työssäoppimaan tai ylipäärään

Lisätiedot

Kuntouttava asumispalvelu

Kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava asumispalvelu Susanna Hietala, Jukka Hiissa Seinäjoki 30.9.2009 Kuntouttava asumismuoto Palveluasuminen/asumispalvelu vs. kuntouttava asumismuoto Yksikön sijainti Yksikön tilat Kodinomaisuus

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko

Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Pohjois-Suomi Diakonia-ammattikorkeakoulu 11.11.2015 Jos jonkun säikäyttää liian monta kertaa, hän muuttuu näkymättömäksi.

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA?

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? Perheaikaa 18.2.2016 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri, emeritatutkimusprofessori Toimiva lapsi & perhe hankejohtaja (SMS) OMA TAUSTA Työ lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Vistan koulu selkeää kehittymistä selkeää heikkenemistä 2007 2009 2011 2013 2015 (N=248) (N=252) (N=225) (N=232) (N=303) FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso. Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta

Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso. Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta Kriisikeskusverkosto * Kriisikeskuksia on Suomessa yhteensä 19. * Kriisikeskusten

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Kun lääkkeet eivät riitä aktiivinen ote työuupumuksen ehkäisyyn ja hoitoon

Kun lääkkeet eivät riitä aktiivinen ote työuupumuksen ehkäisyyn ja hoitoon Kun lääkkeet eivät riitä aktiivinen ote työuupumuksen ehkäisyyn ja hoitoon Finlandia-talo 6.5.2015 Kari Rantanen Työterveyslääkäri, psykoterapeutti 6.5.2015 1 Mitä työuupumus on? Kuka määrittelee työuupumuksen?

Lisätiedot