2014 Toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 Toimintakertomus"

Transkriptio

1 2014 Toimintakertomus

2

3 TOIMINTAKERTOMUS» 2014

4 4» SISÄLLYS Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014» vuonna professoria ja tutkimusjohtajaa 140 tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa Sisällys 2014 Toimintakertomus 5 Tutkimusjohtajan katsaus 6 Yliopistojen toiminta UCS:ssä 8 Vaikuttavaa vuorovaikutusta 9 Kansainvälistä yhteistyötä 9 Korkeakouluyhteistyötä 10 Yliopistollista tutkimusta 13 Yliopistollista aikuiskoulutusta 16 Palveluyksikkö 18 Henkilöstö 19 Rahoitus 20 Aikuiskoulutuksen tilastot 326 opintopistettä monimuoto-opetustarjonnassa 10 tohtoria valmistui 25 maisteria valmistui Toimitus: Aira Metsä-Ketelä Kuvat: Esa Vuorenmaa ja UCS Ulkoasu ja taitto: I-print plus Paino: I-print Oy Joutsenmerkitty painolaitos lupanumero ISSN: opintopistettä avoimissa yliopistoissa

5 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS «5 uotta 2014 Seinäjoen yliopistokeskuksessa kuvaa eurooppa- V lainen käsite älykäs erikoistuminen. Toiminnan volyymi säilyi ennallaan. Tutkimusryhmät jopa kasvoivat, kun lasketaan mukaan kaikki tutkimustyöhön osallistuneet. Työtä valituilla painoaloilla vahvistettiin, uudistettiin ja myös kansainvälistettiin älykkään erikoistumisen idean mukaisesti. Yliopistokeskuksen toiminnan runko, valitut osaamisalueet, yhteiskunnallista relevanssia korostava tutkimus ja aikuiskoulutus, osoittautuivat vahvoiksi tukijaloiksi, vaikka yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja Euroopassa ei ollut hyvä. Euroopan Unionin uudet rahoitusohjelmat käynnistyivät osittain vasta vuoden lopulla. Juha Alarinta, tutkimusjohtaja, Seinäjoen yliopistokeskus Tutkimusjohtajan katsaus Älykäs erikoistuminen tarkoittaa osaamisen lisäämistä rationaalisin kriteerein valituilla osaamisalueilla. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusryhmillä oli keskeinen rooli älykkään erikoistumisen strategian laadinnassa. Strategia tunnistaa toimenpiteiden kokonaisuuksia: Start up and Grow up, Innovate, Go global ja Get talent. Kokonaisuuksien nimistä voi jo päätellä, että yliopistokeskus oli ja on mukana kaikkien toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisessa. Vuonna 2014 kaikilla eteläpohjalaisilla strategioilla, korkeakoulustrategia, älykkään erikoistumisen strategia ja maakuntastrategia, on hyvin yhtenäinen sisältö. Se osoittaa, että maakunnallinen toimijoiden yhteistyö toimi jälleen upeasti. Yksi erityinen yhteisponnistus oli kansainvälisen ERIAFF-konferenssin järjestäminen Seinäjoella kesäkuussa Se toi yhteen maa-, elintarvike- ja metsätalouden asiantuntijoita samankaltaisilta eurooppalaisilta alueilta. Konferenssi edisti yhteistyöverkostojen rakentamista ja syvensi tietoa biotalouden tutkimuksesta ja kehitystyöstä. Yliopistokeskuksen kaltaiselle monirahoitteiselle toiminnalle on myös tärkeää pystyä olemaan pitkäjänteinen valittujen osaamisalueiden vahvistamisessa. Innovatiiviset kaupungit -ohjelma lisäsi kiinnostusta biotalouteen ja erityisesti kestävät ruokajärjestelmät osaamisalueeseen. Elintarvikkeiden turvallisuuden tutkimusryhmän johtaja vaihtui ja uudella ryhmän vetäjällä on kokemusta yritysläheisestä tutkimustyöstä. Puurakentamisen professuurin suunnittelu sai, ainakin ensivaiheessa, henkistä tukea valtakunnallisista kehittämisohjelmista. Vuonna 2014 varmistui myös kolmen professuurin jatkorahoitus älykkäiden ja energiatehokkaiden järjestelmien osaamisalueella. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön rooli on osoittautunut tärkeäksi pitkäjänteisen ja vaikuttavan työn rakentamisessa. Pitkäjänteisyyttä osoittaa myös se, että metallirakentamisen tutkimuskeskus järjesti 10-vuotisjuhlaseminaarin syyskuussa. Tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyö tuotti viime vuonna ennätykselliset 10 väitöskirjaa. Aikuiskoulutuksessa tutkintotavoitteellinen opiskelu oli edelleen suosittua. Maisteritutkintoon johtava koulutus on vakiintunut, mikä on tärkeää koulutuksen laadukkaalle toteuttamiselle ja markkinoinnille. Avoin yliopisto muodosti edelleen perustan yliopistollisille opinnoille. Opintojen saavutettavuutta parannettiin tarjoamalla opintoja monimuotoisesti verkon kautta. Tämä etenikin positiivisesti.

6 6» YLIOPISTOJEN TOIMINTa Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Jari Kolehmainen Tampereen yliopisto Yliopistojen toiminta UCS:ssä Tampereen yliopisto Tampereen yliopisto koordinoi Seinäjoen yliopistokeskusta. Yliopistokeskuksen palveluyksikkö edistää Seinäjoella sijaitsevien yliopistojen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä mm. tuottamalla tietoa ja yhteisiä toimintafoorumeita. Tampereen yliopiston terveystieteiden tutkimus Seinäjoella keskittyy lasten ja nuorten terveyteen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Hoitotieteen piirissä puolestaan tutkitaan perhekeskeistä hoitoa ja ohjausta sekä perheen hyvinvointia. Lääketieteen tutkimus kohdistuu laboratoriolääketieteeseen (erityisesti päihdelääketiede), keuhkosairauksiin (erityisesti astman palvelujärjestelmä), kirurgiaan (erityisesti ortopedia ja traumatologia), sisätauteihin (erityisesti endokrinologia) sekä psykiatriaan. Johtamiskorkeakoulun henkilöstö Seinäjoella tutkii ja kehittää alueelliseen innovaatiotoimintaan sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä sisältöjä. Koulutuksen osalta Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa yliopistollista aikuiskoulutusta, mahdollistaa tutkintotavoitteisia opintopolkuja sekä kehittää uusia palveluita aikuisopiskelijoille. Lääketieteen peruskoulutuksen lisäksi Etelä-Pohjanmaalla on jo pitkät perinteet, minkä lisäksi useilla lääketieteen erikoisaloilla järjestetään Seinäjoella erikoistumiskoulutusta ja joillakin aloilla myös yliopistosairaalapalvelua korvaavaa koulutusta. Rytmimusiikin saralla Tampereen yliopisto järjestää maisterikoulutusta yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Sami Kurki Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toimii Seinäjoella ja Mikkelissä. Instituutin tehtävänä on tarkastella kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen suhdetta maaseudun näkökulmasta. Instituutin painoaloja ovat ruokaketju ja luonnonvarat sekä kestävä paikalliskehitys. Seinäjoelle tutkimuksen ja kehittämisen keskeisiä teemoja ovat yrittäjyys elintarvikeketjussa, luontoyrittäjyys, aluetaloudelliset arvioinnit, elintarvikkeiden turvallisuus sekä kulttuurin ja historian rooli maaseudun kehittämisessä. Vuonna 2014 laajaa kansallista julkisuutta saivat tutkimukset, jotka liittyivät mm. lähiruoan suosimisen aluetaloudellisiin vaikutuksiin, luonnontuotteisiin pohjautuvan yrittäjyyden kehittämiseen sekä kokemukselliseen kotiseutuun. Positiivista palautetta opiskeljioilta sai puolestaan uusi sikakurssi, jossa yhteistyössä Seinäjoen kaupungin ja Eviran kanssa toteutetulla kenttäkurssilla eläinlääketieteen opiskelijat saavat tutustua sikatalouden käytännön kysymyksiin. Vuoden aikana valmisteltiin myös Ruralia-instituutin liittäminen osaksi maatalous- metsätieteellistä tiedekuntaa, joka toteutui vuoden 2015 alusta.

7 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 YLIOPISTOJEN TOIMINTa «7 Pekka Peura Vaasan yliopisto Hannu Eskola Tampereen teknillinen yliopisto Vaasan yliopisto Vaasan yliopiston tutkimuksen alat ovat yrittäjyys, kuluttajakäyttäytyminen, logistiset järjestelmät ja agroteknologia. Koulutuksessa avoimen yliopiston opintoja jatkettiin tutkintoon johtavina opintoväylinä kauppa- ja hallintotieteessä. Lisäksi kauppatieteellinen tiedekunta jatkoi kasvuyrityksen johtamisen ja strategisen talousoikeuden maisteriohjelmia. Opintojen ohjaamiseen ja verkko-opiskelumahdollisuuksiin panostettiin. Täydennyskoulutusohjelmana jatkui yrittäjyyden MBA. Erikoistumiskoulutusten suunnittelua jatkettiin yliopistokeskuksen muiden toimijoiden sekä yliopiston tieteenalojen kanssa. Kehittämistoimintaa suunnattiin kasvuyrittäjyyteen, energia-alan yhteistyön kehittämiseen Vaasan Energiainstituutin kautta sekä Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA)-yhteistyöhön alueen muiden korkeakouluyksiköiden kanssa. Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan painoalat ovat terveydenhuollon teknologia, virtuaalisuunnittelu, metallirakentaminen, arkkitehtuuri ja tuotantoautomaatio. Vuonna 2014 oli käynnissä jo kolmas DI-muuntokoulutusohjelma konetekniikan alalta. Tutkimuksen rinnalla edistettiin tekniikan alan tohtoriopintoja. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa leimaa yhteistyö lukuisten eri kokoisten yritysten kanssa. Sen erityistavoitteeksi määriteltiin paikallisen teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Taideyliopisto Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö kouluttaa, tutkii, kehittää ja järjestää taiteellista toimintaa. Toimintaa kattaa eri musiikinlajit ja kehittämistoiminta ulottuu myös tapahtumien kehittämiseen ja laajemmin luoviin aloihin. Toimintavuonna käynnistyi neljäs kaksivuotinen populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus. Kulttuuritoimijoiden management-osaamisen kehittämishanke edisti ammattitaiteilijoiden ja luovien alojen ammattitoimijoiden verkosto- ja yhteistyötaitoja. Kansanmusiikin saralla edistettiin alueellista verkostoa, nuorten osallisuutta ja kv-yhteistyötä sekä julkaistiin uusi teknologiaa hyödyntävä oppimateriaalikokonaisuus. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä kaupunkikuvassa parannettiin Taideyliopiston Kuppila -projektis- Mika Virkkala Taideyliopisto sa. Kuppila toimi loka- ja marraskuun tyhjässä liiketilassa Seinäjoen keskustan keskeisimmällä liikepaikalla. Olohuonemainen kohtaamispaikka oli niin konserttien, luentojen, kuvataiteen kuin spontaanien kokousten ja tapaamisten paikka. Sen tehtävänä oli erityisesti tuoda tuoreella tavalla esille Taideyliopiston toimintaa. Kuppila tavoitti yhteensä kävijää. Merkittävä liike-elämän ja tutkimuksen kansainvälinen yhteistapaaminen oli vuotuinen MARS-festivaali, jonka toteuttamiseen osallistuivat akateemiset tutkijat ja musiikkialan ammattilaiset.

8 8» Vaikuttavaa vuorovaikutusta Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Vaikuttavaa vuorovaikutusta liopistokeskuksen omaleimaisuus Y nousee juuri työelämäyhteistyöstä yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa. Toimintavuoden aikana on nostettu entistä selvemmin esille vuorovaikutus ja sen eri muodot tutkimuksen ja koulutuksen saralla. Vuorovaikutuksessa on tunnistettu ja viestitty myös niitä matalan kynnyksen muotoja, joihin työelämän edustajat voivat helposti liittyä sekä niitä muotoja, joihin molemmat osapuolet tarvitsevat resursoinnin. Työelämäyhteistyössä kumppani voi tarjota yliopisto-opiskelijoille opinnäytetyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja projektityöpaikkoja ja tutkijatiloja osallistua miniseminareihin ja ajankohtaiseminaareihin osallistua yliopistokeskuksen tilaisuuksiin joissa hän tapaa toimijoita saa tietoa tarjonnasta käyttää professoria toimintojensa sparraamiseen, osallistua erimittaisiin tutkimus-, kehittämis- tai koulutushankkeisiin ja niiden ohjausryhmiin liittyä mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja tilata tutkimusta kehittämistyön tueksi Työelämäyhteistyötä tehdään usein hankkeiden muodossa. Hankkeet ovat joko puhtaasti yritysrahoitteisia tai monirahoitteisia. Tällöin rahoittajina ovat mm. yliopistokeskus, yliopistot, yritykset, aluerahoittajat, EU, Tekes ja Suomen Akatemia. Yleensä hankkeella on rytminsä, mutta hyödyn mukana oleva työelämäkumppani saa jo hankkeen kestäessä. Hankkeisiin sisällytetään sekä työelämäosuus että akateeminen osuus. Vuoden 2014 aikana vuorovaikutuksen monipuolistamiseksi kokeiltiin uusia muotoja ja valmisteltiin isompia kehittämiskokonaisuuksia, joiden yhteisenä tavoitteena oli yrityskasvun tukeminen. Hankkeet liittyivät mm. ruokaan, uusiutuvaan energiaan, kasvuyrityksille suunnattujen palveluiden saatavuuteen ja alumnitoiminnan tuomiseen alueelle. Kokonaisuus toteutettiin yliopistokeskuksen kehittämismäärärahalla, UCS 2014 hankkeina. Toimintavuoden aikana varmistui TIKKA-hankkeen rahoitus. TIKAN tavoitteena on tuotteistaa yliopistojen palveluja niin, että alueen toimijoiden on yhä helpompi niitä hyödyntää. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia kehittämistehtäviä, joissa yliopistojen asiantuntijat osallistuvat yritysten, kuntien ja muiden organisaatioiden kehitysprojekteihin. Yliopistokeskusyhteistyö aluekehitysviranomaisten, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, kaupunkien ja kuntien sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa on jatkunut tiiviinä. Seinäjoen kaupungilla ja jokaisella yliopistolla on yhteistyösopimus, jonka turvin toimintaa voidaan suunnitella useamman vuoden aikajänteellä. Yliopistokeskuksella on edustus maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), ennakointiryhmässä sekä lukuisissa kehittämisprosesseissa, mm. koskien kestäviä ruokaratkaisuja. Toimintavuoden aikana jatkettiin Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen kanssa yhteisten johtoryhmien tapaamisia sekä tulevaisuuden osaamista luotsaavia keskusteluja yritysten ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa. vuorovaikutuksen kohokohdat 2014 hhelsingin yliopiston Ruraliainstituutin koordinoimana valmisteltiin kansallinen toimintaohjelma luonnontuotealan kehittämiseksi. Ohjelmassa tiivistyy lähes 20 vuoden työ luonnontuotealan edistämiseksi, jota Seinäjoella on tehty. hvaasan yliopiston Levón-instituutin Energiakylä hanke palkittiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakauden parhaana Ympäristö ja ilmasto kategoriassa, kaikkiaan hankkeen joukosta. Hankkeen 14 kohteesta Etelä-Pohjanmaalla sijaitsi 6. htaideyliopiston kuppila sai hyvän vastaanoton ja hyvän huomioarvon. huuden tuotekehityskonseptin ruokaverstaan onnistunut kokeilu- ja kehittämistyö. Verstaan toimintaa jatketaan.

9 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 kansainvälistä yhteistyötä «9 Korkeakouluyhteistyötä Y liopistokeskus on Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistojen, Taideyliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston toimintaa Seinäjoella. Yliopistokeskusyliopistojen lisäksi Seinäjoella toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen professori tutkimusryhmineen. Tämä resurssipohja tarjoaa alustan yhteisille monitieteellisille ja moniyliopistollisille hankkeille ja yhteiselle suunnittelulle. Suunnittelua ja hankkeiden alkuvaihetta tuetaan mm. yliopistokeskusrahoituksella. Yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen strategia ulottuu vuodelle 2020 saakka. Strategiassa on kerätty osaaminen yhteisille painoaloille, joita ovat kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä hyvinvoivat ja luovat yksilöt ja yhteisöt. Näillä painoaloilla edistetään yrittäjyyttä, luodaan uusia liiketoimintakonsepteja sekä palveluinnovaatioita. Strategian toteutumista ja painoalojen toiminnan kehittymistä seurataan yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja korkeakouluyhdistyksen johdosta koostuvassa Johdon foorumissa. Konkreettista yhteistyötä tehdään mm. maakuntakorkeakoulussa ja kansainvälistymisessä. Kansainvälistä yhteistyötä Y liopistokeskuksen tutkimusryhmät osallistuvat kansainväliseen tutkimus- ja asiantuntijayhteistyöhön. Kansainvälisesti rahoitettuja hankkeita oli eniten Helsingin yliopistolla, aluetalouden vaikutusten arvioinnin tutkimusryhmällä, Vaasan yliopiston logistiikan tutkimusryhmällä ja Tampereen teknillisen yliopiston metallirakentamisen tutkimusryhmällä. Ruralia Visiting Scholars toi kansainvälisiä tutkijoita yliopistokeskukseen Seinäjoelle sekä Mikkeliin. Musiikkialan vaikuttajille tarkoitettu kansainvälinen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden verkostotapahtuma Mars on vakiinnuttanut paikkansa Seinäjoella. Toimintavuoden aikana yliopistokeskus osallistui ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Hyppy maailmalle -hankkeeseen. Hanke mm. järjesti kansainvälisen elintarvike-, maa- ja metsätalousalan ERIAFF-konferenssin Seinäjoella , kartoitti koulutusvientimahdollisuuksia, vahvisti kansainvälistä hankeosaamista ja selvitti alueen yritysten potentiaalia osallistua korkeakoulujen kansainväliseen toimintaan. Yliopistokeskuksen kansainvälisen yhteistyön kehittymistä ja laajentumista on vuosittain tuettu yliopistokeskusmäärärahalla, jota on myönnetty hankevalmistelumatkoihin ja muuhun kansainväliseen valmistelutyöhön.

10 10» YLIOPISTOLLISTA TUTKIMUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista tutkimusta uoden 2014 lopussa Seinäjoen yliopistokeskuksessa tutkimusta teh- V tiin neljällä painopistealueella ja 22 tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmien toiminta oli kokonaisuutena aktiivista, vaikka yritysten rahoituksen niukkuus supisti mahdollisuuksia saada uutta rahoitusta ja uusia tutkijoita ryhmiin. Vanhoilla rahoitussopimuksilla toiminta pysyi laajana. Tutkijoita oli ryhmien johtajien lisäksi 119, missä on kasvua edelliseen vuoteen noin 30. Vain osa tutkijoista työskenteli kokoaikaisesti, koska henkilötyövuosia kertyi 63. Ryhmien rakenteessa vahvistui apurahatutkijoiden sekä muiden työantajien palveluksessa olevien tutkijoiden osuus. Ryhmien tutkijoista työskenteli Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 68 henkeä, missä on kasvua yli kymmenen tutkijaa. Ryhmien lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttivat Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen (Kokike) hanketta. Siinä selvitettiin automaatioosaamisen ja alan tutkimuksen vahvistamista Etelä-Pohjanmaalla. Toinen valmisteltava hanke oli konseptijohtamisen (VY) professuurin jatkaminen. Puurakentamisen liiketoimintaan painottuvalla uudella tutkimusalamäärittelyllä oli selvästi kysyntää, vaikka yleinen taloudellinen tilanne ei ollut helppo rahoituksen kokoamiselle. Vuosi 2014 oli selkeästi vanhojen hankkeiden valmiiksi saattamista ja uuden tutkimus- ja kehittämistyön suunnittelua. Sekä Euroopan Unionin rahoitusohjelmat että kansallisesti hallinnoidut rakennerahasto-ohjelmat olivat käynnistymisvaiheessa. Käynnistymisvaihe koski myös kansallista innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelmaa. Vuoden lopulla saivat rahoituksen yhteisistä hankkeista Biotalouden tutkijahotelli sekä Tikka-hanke. Tässä jälkimmäisessä hankkeessa laajennetaan tutkimuksen vaikuttavuutta kokeilemalla ja kehittämällä monitieteellisiä palveluja ja toimintakonsepteja tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön väliin. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotellissa oli 2014 vuoden lopussa 12 tutkijaa. Tutkijahotellin tarvitsemat lisäpaikat järjestettiin yhteistyössä yliopistoyksiköiden kanssa. Tutkijahotelli toimi hyvin. Se oli vetovoimainen, ja lisäksi hotelli sai hyvää palautetta aktiivisesta tutkimuksesta tiedottamisesta. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusryhmät ja tutkijahotelli auttoivat osaltaan yhteensä 10 väitöskirjan valmistumista. Se on ennätystulos yliopistokeskuksen historiassa. Väitöskirjat on- pääosin tehty ja ohjattu Seinäjoella. Yhteensä tohtorintutkintoja on vuosina valmistunut 69. Tuloksessa tiivistyi monivuotinen työ. Väitöstutkimusten valmistumisella oli suora vaikutus myös työelämään, koska jatko-opiskelijat tulivat työelämästä. Yliopistokeskuksen julkaisutoiminta on ollut jatkuvasti kasvussa. Tämä koskee sekä kansainvälisiä referee-julkaisuja että yleistajuisia julkaisuja. Laadun ja vaikuttavuuden kannalta molempia on pidetty tärkeinä. Loppukesällä 2014 toteutettiin maakuntalehdessä Tehoa tieteestä -kampanja, jossa kerrottiin yleistajuisesti Seinäjoella tehtävästä tutkimustyöstä sekä esiteltiin tutkimusryhmien johtajia ja tutkijoita. tutkimuksen kohokohdat 2014 hskaalan onnistunut ikkunaprojekti sekä Prima Powerin opiskelijakilpailut, molemmat synnyttivät myös jatkoyhteistyötä. hruokaa, musiikkia ja kulttuuria yhdistävän projektin lopputapahtuma, Sensibus-festivaali, jossa vieraili vajaat 700 kävijää. hlähiruoan aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus toteutettiin kaikissa Suomen maakunnissa. Se sai laajaa julkisuutta ja siitä tuli keskeinen taustadokumentti ruoka-alan kehittämiselle kaikkialla Suomessa. hseinäjoen kouluissa tehty tutkimus, joka voidaan nähdä osaksi yleisempää koulujen kehittämistoimintaa. Kokemuksellisen kodin ja kotiseudun tutkimus samoin kuin maaseutuasumisen tutkimus on otettu hyvin vastaan.

11 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista tutkimusta «11 Tutkimusryhmien julkaisut Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehtissä, joissa refereekäytäntö Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa on refereekäytäntö Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö Tieteelliset kotimaassa julkaistut monografiat Tieteelliset ulkomailla julkaistut monografiat Muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä, sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.* YHTEENSÄ Luvut sisältävät tänä vuonna myös osa-aikaisten professuurien julkaisut. *muista julkaisuista kuvio alla Muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV -ohjelmat ym Toteutunut tulevaisuuden tuotannon kehittämistyö, yhteistyössä eteläpohjalaisen yrityksen kanssa, käyttämällä apuna internet-teknologiaa ja optimointia. hyhteensä 10 yrityksen mukaan saaminen strategisen johtamisen Stratos-hankkeeseen taloudellisesti vaikeana aikana, kiinnostava esittäminen ja hyödyllinen hanke auttavat onnistumaan. hsmartstationhankkeessa luotiin Seinäjoen asemanseudulle innostava ja käyttökelpoinen visio. Kehitettyä vuorovaikutteista suunnitteluprosessia voidaan soveltaa myös muualla Suomessa. hvaltakunnallinen ja kansainvälinen kiinnostus tekemäämme ultraäänikuvauksen laadunvalvontaan. hgreenlc-hankkeessa löydettiin konkreettisia keinoja parantaa elintarvikeketjussa mukana olevien yritysten energiatehokkuutta ja koko elintarvikeketjun kilpailukykyä.

12 12» YLIOPISTOLLISTA TUTKIMUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Tutkimusryhmät ja koulutus Seinäjoen yliopistokeskuksessa 2014 Kestävät ruokaratkaisut Tutkimus Prof. Anu Hopia, elintarvikekehitys, TY Prof. Sami Kurki, luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoyrittäjyys, HY Prof. Harri Luomala, kuluttajakäyttäytyminen, VY Tutkimusjoht. Timo Nieminen, elintarvikeketjujen turvallisuus, HY Aikuiskoulutus Agrologista agronomiksi -opintopolun HY 2008 opintojaksoja Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät Tutkimus Prof. Hannu Eskola, terveydenhuollon teknologia, TTY Prof. Asko Ellman, virtuaalisuunnittelu, TTY Prof. Petri Helo, logistiikka, VY Prof. Markku Heinisuo, metallirakentaminen, TTY Prof. Ari Hynynen, arkkitehtuuri, TTY Prof.Timo Mantere / Kehittämispääll. Reino Virrankoski, sulautetut järjestelmät ja agroteknologia,vy Tutkimuspääll. Kati Katajisto, Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen -hanke, Seamk / TTY Aikuiskoulutus DI-muuntokoulutus 3. toteutus TTY 2014 Hyvinvoivat ja luovat yksilöt sekä yhteisöt Tutkimus Prof. Pia Jaatinen, sisätaudit, TaY Prof. Hannu Kankaanranta, keuhkosairaudet, TaY Prof. Leena Koivusilta, lasten ja nuorten terveyden edistäminen, TaY Tutkimuspääll. Jari Kolehmainen, innovaatioympäristöt, TaY Prof. Onni Niemelä, laboratoriolääketiede, TaY Prof. Eija Paavilainen, perhehoitotiede, TaY Prof. Harri Pihlajamäki, kirurgia, TaY Tutkimusjoht. Sulevi Riukulehto, aluehistoria, HY Prof. Heikki Uimonen, populaarimusiikki, SibA Aikuiskoulutus Sosiaalityön opintoväylä TaY 2004 Hoitotieteen opintoväylä TaY 2007 Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus lv TaiY ja TaY, 2014 Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus V, suunnittelussa v Yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palveluinnovaatiot Tutkimus Vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, yritysten uudistumisen dynamiikka, HY Prof. Hannu Törmä, aluetaloudellinen vaikuttavuus, HY Tutkimusjoht. Tero Vuorinen, yrittäjyys, VY Professuuri, konseptijohtaminen puurakentamisessa, VY (valmistelussa) Aikuiskoulutus Kasvuyrityksen johtamisen maisterikoulutus IV, VY 2013 Kasvuyrityksen johtamisen maisterikoulutus V,VY, suunnittelussa vuodelle 2015 Strategisen talousoikeuden maisterikoulutus I, VY 2012 Strategisen talousoikeuden maisterikoulutus II, VY, suunnittelussa vuodelle 2016 Johtamisen opintoväylä VY 2006 Talousoikeuden opintoväylä VY 2007 Laskentatoimen ja rahoituksen opintoväylä VY 2011 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoväylä VY 2011

13 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista AIKUISKOULUTUSTA «13 Yliopistollista aikuiskoulutusta einäjoen yliopistokeskus tunnetaan S valtakunnallisestikin paikkana, missä yliopistotutkintoja ja tutkintoopintoja voi suorittaa työn ohessa. Noin 40 % yliopistokeskuksen maisteriopiskelijoista tuleekin Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta. Koulutusten opetusjärjestelyt ovat joustavat, lähiopetus on suunniteltu intensiivijaksoina ja verkko-opetusta hyödynnetään monipuolisesti. Paikkakunnasta riippumattomia monimuotoisia opintojaksoja oli kertomusvuonna tarjolla jopa 329 opintopisteen verran Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Näitä monimuotojaksoja hyödyntävät erityisesti tutkintotavoitteellisesti opiskelevat. Väyläopinnot kohti kandidaatin tutkintoa voi aloittaa kuka tahansa ilman valintakoetta. Väyläopinnot ovat avoimien yliopistojen tarjoamia, tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia. Kandiväylältä opiskelija voi hakeutua joko Seinäjoen maisterikoulutuksiin tai yliopistojen pääkampusten maisteriohjelmiin. Vaasan yliopisto tarjoaa johtamisessa ja talousoikeudessa jopa kaikki kandidaatin tutkinnon opinnot avoimessa yliopistossa. Seinäjoen maisterikoulutuksiin on aina erillinen haku. Maisterikoulutusten suunnittelun lähtökohtana on koulutuksen kysyntä. Maisterikoulutuksista kertomusvuonna tarjolla olivat kauppatieteiden maisterikoulutukset (VY),

14 14» YLIOPISTOLLISTA AIKUISKOULUTUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 DI-muuntokoulutus (TTY, yhteistyökumppanina SeAMK), Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus (TaiY ja TaY). Yliopistokeskuksen Sylvia kysy, mitä haluat yliopistollisesta aikuiskoulutuksesta -palvelun kautta tutkinto-opintoja suunnitteleva voi saada nopean yhteyden opintoneuvontaan. Henkilökohtaista opintoneuvontaa kertomusvuonna annettiin 573 kertaa. Yliopisto-opiskelujen etenemistä tuettiin tenttipalvelulla ja Tampereen yliopiston sähköisellä tentillä. Näihin osallistui kertomusvuonna eri yliopistojen opiskelijoita yhteensä 296. Lisäksi VakavaEP (myöh. Graduttamo) on tarjonnut tukea graduprosessin etenemiseen, niille yliopisto-opiskelijoille, joilla tutkinto on viivästynyt keskenjääneen gradun takia. Tutkintotavoitteellinen opiskelu Seinäjoen yliopistokeskuksessa on pysynyt suosittuna. Yliopistotutkintoa tavoittelevia aikuisopiskelijoita kertomusvuonna oli 270, joista 106 tavoitteli maisterin tutkintoa ja 164 kandidaatin tutkintoa. Maisterin tutkintoja valmistui 25, kandiväyliltä yliopistojen maisteriohjelmiin pääkampuksille siirtyi 21. Yhteensä maisteri- ja DI-tutkintoja on Seinäjoella vuosina valmistunut 181 ja yliopistojen pääkampusten maisteriohjelmiin on Seinäjoen kandiväyliltä siirtynyt 205 henkilöä. Vaasan yliopiston kauppatieteet olivat yhä edelleen suosituin ala sekä opiskelijamäärillä että valmistuneiden määrillä mitattuna. Tampereen teknillisen yliopiston DI-muuntokoulutuksesta on tullut alueelle runsaasti diplomi-insinöörejä. Kandiväylistä suosituin oli terveystieteen väylä, josta myös valmistui runsaasti tutkintoja Tampereen yliopistolle. Tulevaksi syksyksi 2015 Vaasan yliopisto suunnittelee uutta rekrytointia Seinäjoen kauppatieteiden maisterikoulutukseen, tämä on järjestyksessään jo 6. oppilasrekrytointi. Kandi-

15 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 YLIOPISTOLLISTA AIKUISKOULUTUSTA «15 väylätarjontaa laajennetaan, suunnittelutyötä tehdään hallintotieteissä, markkinoinnissa ja viestintätieteissä. Seinäjoen yliopistokeskuksessa voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja avoimissa yliopistoissa. Tampereen yliopiston avoin yliopisto toimii Seinäjoella, Vaasan ja Helsingin avoimien yliopistojen opintojaksoja toteuttaa Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto. Avoimissa yliopistoissa opiskeli 752 henkilöä, opintopisteitä kertyi Täydennyskoulutukset olivat pääosin seminaarimuotoisia, muutaman tunnin mittaisia ajankohtaiskoulutuksia, näihin osallistui henkilöä. Osaamisen aamupalat yliopistojen ja elinkeinoelämän kohtauspaikkoina jatkuivat. Yhteensä aikuiskoulutuksessa on toimintavuonna käynnissä 35 hanketta. Aikuiskoulutuksen tilastot ovat liitteenä. Erikoistumiskoulutuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan Erikoistumiskoulutusten suunnitteluun panostettiin kertomusvuonna, teemat liittyvät elintarviketeknologiaan, ruokaan, ruoan markkinointiin ja hyvinvointiin, koska yliopistokeskuksella on tiiviit yhteydet alan merkittäviin yrityksiin. aikuiskoulutuksen kohokohdat 2014 Opiskelijoiden hyvä palaute opinto-ohjauksen laadusta ja saatavuudesta. Avoimen yliopiston hoitotieteen opintoväyliltä tutkinto-ohjelmiin siirtyneiden opiskelijoiden suuri valmistuneiden määrä: terveystieteiden kandidaatin tutkintoja 7 ja terveystieteiden maisteritutkintoja 9. Elintarvikealan opintopolun pilottikurssin Elintarvikemikrobiologian toteutuminen toi uutta kurssitarjontaa alueelle ja oli hyvin suosittu. Samoin riistakurssin jatkon toteutuminen oli hieno asia. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alumni-iltapäivän toteuttaminen alueella oli uusi avaus. Praktikum Centerin eläinlääketieteellisen sikaviikko-harjoittelu Seinäjoella menestyi hyvin ja sai kaikilta osapuolilta positiivista palautetta. Hyvien kokemusten perusteella harjoittelukäytäntöä jatketaan. vakavaep:n "Gradutakuu"-koulutus, jonka piti Kimmo Svinhufvud, sai monen graduntekijän kirjallisen lukon aukenemaan. Erno Lehtisen tutkijaryhmän asiantuntijuustutkimukset aiheesta, miksi tarvitaan yliopistollista aikuiskoulutusta. Palvelumme Sylvia, Tenttimispalvelu, Sähköinen tentti, VakavaEP ja Osaamisen aamupalat tunnetaan.

» 2013. IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA TOIMINTA KERTOMUS

» 2013. IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA TOIMINTA KERTOMUS » 2013 IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA hyödy harjoittelijasta TOIMINTA KERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS» 2013 4» SISÄLLYS TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS «5 SISÄLLYS 5 6 10 14 16 18 Uusi

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hyväksytty rehtorien kokouksessa 20.1.2015

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Hyväksytty rehtorien kokouksessa 20.1.2015 Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty rehtorien kokouksessa 20.1.2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tehtävä 3 3. Toimintaympäristö 3 4. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

Toimitus: Aira Metsä-Ketelä Kuvat: Esa Vuorenmaa, Nina Harjunpää, Suvi Holttinen ja Vilja Pursiainen, sekä UCS:n kuvapankki Graafinen suunnittelu ja

Toimitus: Aira Metsä-Ketelä Kuvat: Esa Vuorenmaa, Nina Harjunpää, Suvi Holttinen ja Vilja Pursiainen, sekä UCS:n kuvapankki Graafinen suunnittelu ja Toimitus: Aira Metsä-Ketelä Kuvat: Esa Vuorenmaa, Nina Harjunpää, Suvi Holttinen ja Vilja Pursiainen, sekä UCS:n kuvapankki Graafinen suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto Aada ISSN: 1796-5055 SISÄLLYS

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016 Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja toimintaympäristö 3 2. Tehtävä 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena - esimerkkinä mitä tutkimusryhmiltä voi tilata 5.000 eurolla? Yliopisto Tarjottava palvelu Avainsanat Palvelun yhteyshenkilö Tuotekehityksen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

Agrologista agronomiksi -opintopolkumalli

Agrologista agronomiksi -opintopolkumalli 1(5) Agrologista agronomiksi -opintopolkumalli 1. Korkeakoulutuksen duaalimalli ja elinikäinen oppiminen Agrologista agronomiksi -opintopolkukokonaisuus vastaa elinikäisen oppimisen haasteisiin tukemalla

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksytty rehtorien kokouksessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksytty rehtorien kokouksessa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty rehtorien kokouksessa 19.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja toimintaympäristö 3 2. Tehtävä 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri

Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri 1 Tukes avajaisseminaari 9.2.2011 Tukes ja Tampere Yhteistyöllä turvallisuuteen Tampereen turvallisuusklusteri Prof. Kaija Leena Saarela Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalouden laitos Turvallisuuden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

SISÄLTÖ VUONNA Toimintakertomus professoria/tutkimusjohtajaa. tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa. tohtoria valmistui

SISÄLTÖ VUONNA Toimintakertomus professoria/tutkimusjohtajaa. tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa. tohtoria valmistui Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 VUONNA 2015 24 professoria/tutkimusjohtajaa 133 tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa 4 tohtoria valmistui SISÄLTÖ 3 Tutkimusjohtajan katsaus 4 Yliopistojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Talouden seuraava aalto on biotalous

Talouden seuraava aalto on biotalous Agrobiotalouden innovaatioyhteisö 28.1.2016 Ari Sivula Projektipäällikkö Talouden seuraava aalto on biotalous 50 % enemmän ruokaa Väestön kasvun vuoksi 2030 maailmassa tarvitaan: 30 % enemmän vettä 45

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi Heikki Mannila 26.3.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan saada aikaan? ICT-alan kehityksen seuranta ja kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio tarjoaa alueellisen ja kansainvälisen yhteistyöfoorumin tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Toiminta keskittyy

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Metropolialueen ulkopuolella Suomen suurin kaupunki, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MAHDOLLISUUDET TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN

AVOIMEN YLIOPISTON MAHDOLLISUUDET TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN AVOIMEN YLIOPISTON MAHDOLLISUUDET TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN Tutkinnonuudistusseminaari 8.6.2004 Leena Leskinen 1 AVOIMET YLIOPISTOT AVOIMEN YLIOPISTON FOORUM 2 AVOIMEN YLIOPISTON STRATEGIA

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat 29.8.2017 Päivän ohjelma Tutkinto-ohjelmavastaavan tervehdyssanat: Jaana Kekäläinen Henkilökunnan esittäytyminen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Sopijapuolet

YHTEISTYÖSOPIMUS. Sopijapuolet YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet Sopimuksen tarkoitus Perustelut Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä ja Kokkolan kaupunki.

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011 Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos Harri Melin 29.9.2011 Uusi laki uusi yliopisto Yliopistojen autonomian lisääminen Yliopistojen talouden vahvistaminen Yliopistojen johtamisen modernisoiminen

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot