2014 Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 Toimintakertomus"

Transkriptio

1 2014 Toimintakertomus

2

3 TOIMINTAKERTOMUS» 2014

4 4» SISÄLLYS Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014» vuonna professoria ja tutkimusjohtajaa 140 tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa Sisällys 2014 Toimintakertomus 5 Tutkimusjohtajan katsaus 6 Yliopistojen toiminta UCS:ssä 8 Vaikuttavaa vuorovaikutusta 9 Kansainvälistä yhteistyötä 9 Korkeakouluyhteistyötä 10 Yliopistollista tutkimusta 13 Yliopistollista aikuiskoulutusta 16 Palveluyksikkö 18 Henkilöstö 19 Rahoitus 20 Aikuiskoulutuksen tilastot 326 opintopistettä monimuoto-opetustarjonnassa 10 tohtoria valmistui 25 maisteria valmistui Toimitus: Aira Metsä-Ketelä Kuvat: Esa Vuorenmaa ja UCS Ulkoasu ja taitto: I-print plus Paino: I-print Oy Joutsenmerkitty painolaitos lupanumero ISSN: opintopistettä avoimissa yliopistoissa

5 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS «5 uotta 2014 Seinäjoen yliopistokeskuksessa kuvaa eurooppa- V lainen käsite älykäs erikoistuminen. Toiminnan volyymi säilyi ennallaan. Tutkimusryhmät jopa kasvoivat, kun lasketaan mukaan kaikki tutkimustyöhön osallistuneet. Työtä valituilla painoaloilla vahvistettiin, uudistettiin ja myös kansainvälistettiin älykkään erikoistumisen idean mukaisesti. Yliopistokeskuksen toiminnan runko, valitut osaamisalueet, yhteiskunnallista relevanssia korostava tutkimus ja aikuiskoulutus, osoittautuivat vahvoiksi tukijaloiksi, vaikka yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja Euroopassa ei ollut hyvä. Euroopan Unionin uudet rahoitusohjelmat käynnistyivät osittain vasta vuoden lopulla. Juha Alarinta, tutkimusjohtaja, Seinäjoen yliopistokeskus Tutkimusjohtajan katsaus Älykäs erikoistuminen tarkoittaa osaamisen lisäämistä rationaalisin kriteerein valituilla osaamisalueilla. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusryhmillä oli keskeinen rooli älykkään erikoistumisen strategian laadinnassa. Strategia tunnistaa toimenpiteiden kokonaisuuksia: Start up and Grow up, Innovate, Go global ja Get talent. Kokonaisuuksien nimistä voi jo päätellä, että yliopistokeskus oli ja on mukana kaikkien toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisessa. Vuonna 2014 kaikilla eteläpohjalaisilla strategioilla, korkeakoulustrategia, älykkään erikoistumisen strategia ja maakuntastrategia, on hyvin yhtenäinen sisältö. Se osoittaa, että maakunnallinen toimijoiden yhteistyö toimi jälleen upeasti. Yksi erityinen yhteisponnistus oli kansainvälisen ERIAFF-konferenssin järjestäminen Seinäjoella kesäkuussa Se toi yhteen maa-, elintarvike- ja metsätalouden asiantuntijoita samankaltaisilta eurooppalaisilta alueilta. Konferenssi edisti yhteistyöverkostojen rakentamista ja syvensi tietoa biotalouden tutkimuksesta ja kehitystyöstä. Yliopistokeskuksen kaltaiselle monirahoitteiselle toiminnalle on myös tärkeää pystyä olemaan pitkäjänteinen valittujen osaamisalueiden vahvistamisessa. Innovatiiviset kaupungit -ohjelma lisäsi kiinnostusta biotalouteen ja erityisesti kestävät ruokajärjestelmät osaamisalueeseen. Elintarvikkeiden turvallisuuden tutkimusryhmän johtaja vaihtui ja uudella ryhmän vetäjällä on kokemusta yritysläheisestä tutkimustyöstä. Puurakentamisen professuurin suunnittelu sai, ainakin ensivaiheessa, henkistä tukea valtakunnallisista kehittämisohjelmista. Vuonna 2014 varmistui myös kolmen professuurin jatkorahoitus älykkäiden ja energiatehokkaiden järjestelmien osaamisalueella. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön rooli on osoittautunut tärkeäksi pitkäjänteisen ja vaikuttavan työn rakentamisessa. Pitkäjänteisyyttä osoittaa myös se, että metallirakentamisen tutkimuskeskus järjesti 10-vuotisjuhlaseminaarin syyskuussa. Tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyö tuotti viime vuonna ennätykselliset 10 väitöskirjaa. Aikuiskoulutuksessa tutkintotavoitteellinen opiskelu oli edelleen suosittua. Maisteritutkintoon johtava koulutus on vakiintunut, mikä on tärkeää koulutuksen laadukkaalle toteuttamiselle ja markkinoinnille. Avoin yliopisto muodosti edelleen perustan yliopistollisille opinnoille. Opintojen saavutettavuutta parannettiin tarjoamalla opintoja monimuotoisesti verkon kautta. Tämä etenikin positiivisesti.

6 6» YLIOPISTOJEN TOIMINTa Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Jari Kolehmainen Tampereen yliopisto Yliopistojen toiminta UCS:ssä Tampereen yliopisto Tampereen yliopisto koordinoi Seinäjoen yliopistokeskusta. Yliopistokeskuksen palveluyksikkö edistää Seinäjoella sijaitsevien yliopistojen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä mm. tuottamalla tietoa ja yhteisiä toimintafoorumeita. Tampereen yliopiston terveystieteiden tutkimus Seinäjoella keskittyy lasten ja nuorten terveyteen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Hoitotieteen piirissä puolestaan tutkitaan perhekeskeistä hoitoa ja ohjausta sekä perheen hyvinvointia. Lääketieteen tutkimus kohdistuu laboratoriolääketieteeseen (erityisesti päihdelääketiede), keuhkosairauksiin (erityisesti astman palvelujärjestelmä), kirurgiaan (erityisesti ortopedia ja traumatologia), sisätauteihin (erityisesti endokrinologia) sekä psykiatriaan. Johtamiskorkeakoulun henkilöstö Seinäjoella tutkii ja kehittää alueelliseen innovaatiotoimintaan sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä sisältöjä. Koulutuksen osalta Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa yliopistollista aikuiskoulutusta, mahdollistaa tutkintotavoitteisia opintopolkuja sekä kehittää uusia palveluita aikuisopiskelijoille. Lääketieteen peruskoulutuksen lisäksi Etelä-Pohjanmaalla on jo pitkät perinteet, minkä lisäksi useilla lääketieteen erikoisaloilla järjestetään Seinäjoella erikoistumiskoulutusta ja joillakin aloilla myös yliopistosairaalapalvelua korvaavaa koulutusta. Rytmimusiikin saralla Tampereen yliopisto järjestää maisterikoulutusta yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Sami Kurki Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toimii Seinäjoella ja Mikkelissä. Instituutin tehtävänä on tarkastella kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen suhdetta maaseudun näkökulmasta. Instituutin painoaloja ovat ruokaketju ja luonnonvarat sekä kestävä paikalliskehitys. Seinäjoelle tutkimuksen ja kehittämisen keskeisiä teemoja ovat yrittäjyys elintarvikeketjussa, luontoyrittäjyys, aluetaloudelliset arvioinnit, elintarvikkeiden turvallisuus sekä kulttuurin ja historian rooli maaseudun kehittämisessä. Vuonna 2014 laajaa kansallista julkisuutta saivat tutkimukset, jotka liittyivät mm. lähiruoan suosimisen aluetaloudellisiin vaikutuksiin, luonnontuotteisiin pohjautuvan yrittäjyyden kehittämiseen sekä kokemukselliseen kotiseutuun. Positiivista palautetta opiskeljioilta sai puolestaan uusi sikakurssi, jossa yhteistyössä Seinäjoen kaupungin ja Eviran kanssa toteutetulla kenttäkurssilla eläinlääketieteen opiskelijat saavat tutustua sikatalouden käytännön kysymyksiin. Vuoden aikana valmisteltiin myös Ruralia-instituutin liittäminen osaksi maatalous- metsätieteellistä tiedekuntaa, joka toteutui vuoden 2015 alusta.

7 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 YLIOPISTOJEN TOIMINTa «7 Pekka Peura Vaasan yliopisto Hannu Eskola Tampereen teknillinen yliopisto Vaasan yliopisto Vaasan yliopiston tutkimuksen alat ovat yrittäjyys, kuluttajakäyttäytyminen, logistiset järjestelmät ja agroteknologia. Koulutuksessa avoimen yliopiston opintoja jatkettiin tutkintoon johtavina opintoväylinä kauppa- ja hallintotieteessä. Lisäksi kauppatieteellinen tiedekunta jatkoi kasvuyrityksen johtamisen ja strategisen talousoikeuden maisteriohjelmia. Opintojen ohjaamiseen ja verkko-opiskelumahdollisuuksiin panostettiin. Täydennyskoulutusohjelmana jatkui yrittäjyyden MBA. Erikoistumiskoulutusten suunnittelua jatkettiin yliopistokeskuksen muiden toimijoiden sekä yliopiston tieteenalojen kanssa. Kehittämistoimintaa suunnattiin kasvuyrittäjyyteen, energia-alan yhteistyön kehittämiseen Vaasan Energiainstituutin kautta sekä Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA)-yhteistyöhön alueen muiden korkeakouluyksiköiden kanssa. Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan painoalat ovat terveydenhuollon teknologia, virtuaalisuunnittelu, metallirakentaminen, arkkitehtuuri ja tuotantoautomaatio. Vuonna 2014 oli käynnissä jo kolmas DI-muuntokoulutusohjelma konetekniikan alalta. Tutkimuksen rinnalla edistettiin tekniikan alan tohtoriopintoja. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa leimaa yhteistyö lukuisten eri kokoisten yritysten kanssa. Sen erityistavoitteeksi määriteltiin paikallisen teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Taideyliopisto Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö kouluttaa, tutkii, kehittää ja järjestää taiteellista toimintaa. Toimintaa kattaa eri musiikinlajit ja kehittämistoiminta ulottuu myös tapahtumien kehittämiseen ja laajemmin luoviin aloihin. Toimintavuonna käynnistyi neljäs kaksivuotinen populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus. Kulttuuritoimijoiden management-osaamisen kehittämishanke edisti ammattitaiteilijoiden ja luovien alojen ammattitoimijoiden verkosto- ja yhteistyötaitoja. Kansanmusiikin saralla edistettiin alueellista verkostoa, nuorten osallisuutta ja kv-yhteistyötä sekä julkaistiin uusi teknologiaa hyödyntävä oppimateriaalikokonaisuus. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä kaupunkikuvassa parannettiin Taideyliopiston Kuppila -projektis- Mika Virkkala Taideyliopisto sa. Kuppila toimi loka- ja marraskuun tyhjässä liiketilassa Seinäjoen keskustan keskeisimmällä liikepaikalla. Olohuonemainen kohtaamispaikka oli niin konserttien, luentojen, kuvataiteen kuin spontaanien kokousten ja tapaamisten paikka. Sen tehtävänä oli erityisesti tuoda tuoreella tavalla esille Taideyliopiston toimintaa. Kuppila tavoitti yhteensä kävijää. Merkittävä liike-elämän ja tutkimuksen kansainvälinen yhteistapaaminen oli vuotuinen MARS-festivaali, jonka toteuttamiseen osallistuivat akateemiset tutkijat ja musiikkialan ammattilaiset.

8 8» Vaikuttavaa vuorovaikutusta Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Vaikuttavaa vuorovaikutusta liopistokeskuksen omaleimaisuus Y nousee juuri työelämäyhteistyöstä yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa. Toimintavuoden aikana on nostettu entistä selvemmin esille vuorovaikutus ja sen eri muodot tutkimuksen ja koulutuksen saralla. Vuorovaikutuksessa on tunnistettu ja viestitty myös niitä matalan kynnyksen muotoja, joihin työelämän edustajat voivat helposti liittyä sekä niitä muotoja, joihin molemmat osapuolet tarvitsevat resursoinnin. Työelämäyhteistyössä kumppani voi tarjota yliopisto-opiskelijoille opinnäytetyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja projektityöpaikkoja ja tutkijatiloja osallistua miniseminareihin ja ajankohtaiseminaareihin osallistua yliopistokeskuksen tilaisuuksiin joissa hän tapaa toimijoita saa tietoa tarjonnasta käyttää professoria toimintojensa sparraamiseen, osallistua erimittaisiin tutkimus-, kehittämis- tai koulutushankkeisiin ja niiden ohjausryhmiin liittyä mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja tilata tutkimusta kehittämistyön tueksi Työelämäyhteistyötä tehdään usein hankkeiden muodossa. Hankkeet ovat joko puhtaasti yritysrahoitteisia tai monirahoitteisia. Tällöin rahoittajina ovat mm. yliopistokeskus, yliopistot, yritykset, aluerahoittajat, EU, Tekes ja Suomen Akatemia. Yleensä hankkeella on rytminsä, mutta hyödyn mukana oleva työelämäkumppani saa jo hankkeen kestäessä. Hankkeisiin sisällytetään sekä työelämäosuus että akateeminen osuus. Vuoden 2014 aikana vuorovaikutuksen monipuolistamiseksi kokeiltiin uusia muotoja ja valmisteltiin isompia kehittämiskokonaisuuksia, joiden yhteisenä tavoitteena oli yrityskasvun tukeminen. Hankkeet liittyivät mm. ruokaan, uusiutuvaan energiaan, kasvuyrityksille suunnattujen palveluiden saatavuuteen ja alumnitoiminnan tuomiseen alueelle. Kokonaisuus toteutettiin yliopistokeskuksen kehittämismäärärahalla, UCS 2014 hankkeina. Toimintavuoden aikana varmistui TIKKA-hankkeen rahoitus. TIKAN tavoitteena on tuotteistaa yliopistojen palveluja niin, että alueen toimijoiden on yhä helpompi niitä hyödyntää. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia kehittämistehtäviä, joissa yliopistojen asiantuntijat osallistuvat yritysten, kuntien ja muiden organisaatioiden kehitysprojekteihin. Yliopistokeskusyhteistyö aluekehitysviranomaisten, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, kaupunkien ja kuntien sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa on jatkunut tiiviinä. Seinäjoen kaupungilla ja jokaisella yliopistolla on yhteistyösopimus, jonka turvin toimintaa voidaan suunnitella useamman vuoden aikajänteellä. Yliopistokeskuksella on edustus maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), ennakointiryhmässä sekä lukuisissa kehittämisprosesseissa, mm. koskien kestäviä ruokaratkaisuja. Toimintavuoden aikana jatkettiin Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen kanssa yhteisten johtoryhmien tapaamisia sekä tulevaisuuden osaamista luotsaavia keskusteluja yritysten ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa. vuorovaikutuksen kohokohdat 2014 hhelsingin yliopiston Ruraliainstituutin koordinoimana valmisteltiin kansallinen toimintaohjelma luonnontuotealan kehittämiseksi. Ohjelmassa tiivistyy lähes 20 vuoden työ luonnontuotealan edistämiseksi, jota Seinäjoella on tehty. hvaasan yliopiston Levón-instituutin Energiakylä hanke palkittiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakauden parhaana Ympäristö ja ilmasto kategoriassa, kaikkiaan hankkeen joukosta. Hankkeen 14 kohteesta Etelä-Pohjanmaalla sijaitsi 6. htaideyliopiston kuppila sai hyvän vastaanoton ja hyvän huomioarvon. huuden tuotekehityskonseptin ruokaverstaan onnistunut kokeilu- ja kehittämistyö. Verstaan toimintaa jatketaan.

9 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 kansainvälistä yhteistyötä «9 Korkeakouluyhteistyötä Y liopistokeskus on Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistojen, Taideyliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston toimintaa Seinäjoella. Yliopistokeskusyliopistojen lisäksi Seinäjoella toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen professori tutkimusryhmineen. Tämä resurssipohja tarjoaa alustan yhteisille monitieteellisille ja moniyliopistollisille hankkeille ja yhteiselle suunnittelulle. Suunnittelua ja hankkeiden alkuvaihetta tuetaan mm. yliopistokeskusrahoituksella. Yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen strategia ulottuu vuodelle 2020 saakka. Strategiassa on kerätty osaaminen yhteisille painoaloille, joita ovat kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä hyvinvoivat ja luovat yksilöt ja yhteisöt. Näillä painoaloilla edistetään yrittäjyyttä, luodaan uusia liiketoimintakonsepteja sekä palveluinnovaatioita. Strategian toteutumista ja painoalojen toiminnan kehittymistä seurataan yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja korkeakouluyhdistyksen johdosta koostuvassa Johdon foorumissa. Konkreettista yhteistyötä tehdään mm. maakuntakorkeakoulussa ja kansainvälistymisessä. Kansainvälistä yhteistyötä Y liopistokeskuksen tutkimusryhmät osallistuvat kansainväliseen tutkimus- ja asiantuntijayhteistyöhön. Kansainvälisesti rahoitettuja hankkeita oli eniten Helsingin yliopistolla, aluetalouden vaikutusten arvioinnin tutkimusryhmällä, Vaasan yliopiston logistiikan tutkimusryhmällä ja Tampereen teknillisen yliopiston metallirakentamisen tutkimusryhmällä. Ruralia Visiting Scholars toi kansainvälisiä tutkijoita yliopistokeskukseen Seinäjoelle sekä Mikkeliin. Musiikkialan vaikuttajille tarkoitettu kansainvälinen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden verkostotapahtuma Mars on vakiinnuttanut paikkansa Seinäjoella. Toimintavuoden aikana yliopistokeskus osallistui ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Hyppy maailmalle -hankkeeseen. Hanke mm. järjesti kansainvälisen elintarvike-, maa- ja metsätalousalan ERIAFF-konferenssin Seinäjoella , kartoitti koulutusvientimahdollisuuksia, vahvisti kansainvälistä hankeosaamista ja selvitti alueen yritysten potentiaalia osallistua korkeakoulujen kansainväliseen toimintaan. Yliopistokeskuksen kansainvälisen yhteistyön kehittymistä ja laajentumista on vuosittain tuettu yliopistokeskusmäärärahalla, jota on myönnetty hankevalmistelumatkoihin ja muuhun kansainväliseen valmistelutyöhön.

10 10» YLIOPISTOLLISTA TUTKIMUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista tutkimusta uoden 2014 lopussa Seinäjoen yliopistokeskuksessa tutkimusta teh- V tiin neljällä painopistealueella ja 22 tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmien toiminta oli kokonaisuutena aktiivista, vaikka yritysten rahoituksen niukkuus supisti mahdollisuuksia saada uutta rahoitusta ja uusia tutkijoita ryhmiin. Vanhoilla rahoitussopimuksilla toiminta pysyi laajana. Tutkijoita oli ryhmien johtajien lisäksi 119, missä on kasvua edelliseen vuoteen noin 30. Vain osa tutkijoista työskenteli kokoaikaisesti, koska henkilötyövuosia kertyi 63. Ryhmien rakenteessa vahvistui apurahatutkijoiden sekä muiden työantajien palveluksessa olevien tutkijoiden osuus. Ryhmien tutkijoista työskenteli Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 68 henkeä, missä on kasvua yli kymmenen tutkijaa. Ryhmien lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttivat Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen (Kokike) hanketta. Siinä selvitettiin automaatioosaamisen ja alan tutkimuksen vahvistamista Etelä-Pohjanmaalla. Toinen valmisteltava hanke oli konseptijohtamisen (VY) professuurin jatkaminen. Puurakentamisen liiketoimintaan painottuvalla uudella tutkimusalamäärittelyllä oli selvästi kysyntää, vaikka yleinen taloudellinen tilanne ei ollut helppo rahoituksen kokoamiselle. Vuosi 2014 oli selkeästi vanhojen hankkeiden valmiiksi saattamista ja uuden tutkimus- ja kehittämistyön suunnittelua. Sekä Euroopan Unionin rahoitusohjelmat että kansallisesti hallinnoidut rakennerahasto-ohjelmat olivat käynnistymisvaiheessa. Käynnistymisvaihe koski myös kansallista innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelmaa. Vuoden lopulla saivat rahoituksen yhteisistä hankkeista Biotalouden tutkijahotelli sekä Tikka-hanke. Tässä jälkimmäisessä hankkeessa laajennetaan tutkimuksen vaikuttavuutta kokeilemalla ja kehittämällä monitieteellisiä palveluja ja toimintakonsepteja tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön väliin. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotellissa oli 2014 vuoden lopussa 12 tutkijaa. Tutkijahotellin tarvitsemat lisäpaikat järjestettiin yhteistyössä yliopistoyksiköiden kanssa. Tutkijahotelli toimi hyvin. Se oli vetovoimainen, ja lisäksi hotelli sai hyvää palautetta aktiivisesta tutkimuksesta tiedottamisesta. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusryhmät ja tutkijahotelli auttoivat osaltaan yhteensä 10 väitöskirjan valmistumista. Se on ennätystulos yliopistokeskuksen historiassa. Väitöskirjat on- pääosin tehty ja ohjattu Seinäjoella. Yhteensä tohtorintutkintoja on vuosina valmistunut 69. Tuloksessa tiivistyi monivuotinen työ. Väitöstutkimusten valmistumisella oli suora vaikutus myös työelämään, koska jatko-opiskelijat tulivat työelämästä. Yliopistokeskuksen julkaisutoiminta on ollut jatkuvasti kasvussa. Tämä koskee sekä kansainvälisiä referee-julkaisuja että yleistajuisia julkaisuja. Laadun ja vaikuttavuuden kannalta molempia on pidetty tärkeinä. Loppukesällä 2014 toteutettiin maakuntalehdessä Tehoa tieteestä -kampanja, jossa kerrottiin yleistajuisesti Seinäjoella tehtävästä tutkimustyöstä sekä esiteltiin tutkimusryhmien johtajia ja tutkijoita. tutkimuksen kohokohdat 2014 hskaalan onnistunut ikkunaprojekti sekä Prima Powerin opiskelijakilpailut, molemmat synnyttivät myös jatkoyhteistyötä. hruokaa, musiikkia ja kulttuuria yhdistävän projektin lopputapahtuma, Sensibus-festivaali, jossa vieraili vajaat 700 kävijää. hlähiruoan aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus toteutettiin kaikissa Suomen maakunnissa. Se sai laajaa julkisuutta ja siitä tuli keskeinen taustadokumentti ruoka-alan kehittämiselle kaikkialla Suomessa. hseinäjoen kouluissa tehty tutkimus, joka voidaan nähdä osaksi yleisempää koulujen kehittämistoimintaa. Kokemuksellisen kodin ja kotiseudun tutkimus samoin kuin maaseutuasumisen tutkimus on otettu hyvin vastaan.

11 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista tutkimusta «11 Tutkimusryhmien julkaisut Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehtissä, joissa refereekäytäntö Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa on refereekäytäntö Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö Tieteelliset kotimaassa julkaistut monografiat Tieteelliset ulkomailla julkaistut monografiat Muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä, sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.* YHTEENSÄ Luvut sisältävät tänä vuonna myös osa-aikaisten professuurien julkaisut. *muista julkaisuista kuvio alla Muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV -ohjelmat ym Toteutunut tulevaisuuden tuotannon kehittämistyö, yhteistyössä eteläpohjalaisen yrityksen kanssa, käyttämällä apuna internet-teknologiaa ja optimointia. hyhteensä 10 yrityksen mukaan saaminen strategisen johtamisen Stratos-hankkeeseen taloudellisesti vaikeana aikana, kiinnostava esittäminen ja hyödyllinen hanke auttavat onnistumaan. hsmartstationhankkeessa luotiin Seinäjoen asemanseudulle innostava ja käyttökelpoinen visio. Kehitettyä vuorovaikutteista suunnitteluprosessia voidaan soveltaa myös muualla Suomessa. hvaltakunnallinen ja kansainvälinen kiinnostus tekemäämme ultraäänikuvauksen laadunvalvontaan. hgreenlc-hankkeessa löydettiin konkreettisia keinoja parantaa elintarvikeketjussa mukana olevien yritysten energiatehokkuutta ja koko elintarvikeketjun kilpailukykyä.

12 12» YLIOPISTOLLISTA TUTKIMUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Tutkimusryhmät ja koulutus Seinäjoen yliopistokeskuksessa 2014 Kestävät ruokaratkaisut Tutkimus Prof. Anu Hopia, elintarvikekehitys, TY Prof. Sami Kurki, luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoyrittäjyys, HY Prof. Harri Luomala, kuluttajakäyttäytyminen, VY Tutkimusjoht. Timo Nieminen, elintarvikeketjujen turvallisuus, HY Aikuiskoulutus Agrologista agronomiksi -opintopolun HY 2008 opintojaksoja Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät Tutkimus Prof. Hannu Eskola, terveydenhuollon teknologia, TTY Prof. Asko Ellman, virtuaalisuunnittelu, TTY Prof. Petri Helo, logistiikka, VY Prof. Markku Heinisuo, metallirakentaminen, TTY Prof. Ari Hynynen, arkkitehtuuri, TTY Prof.Timo Mantere / Kehittämispääll. Reino Virrankoski, sulautetut järjestelmät ja agroteknologia,vy Tutkimuspääll. Kati Katajisto, Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen -hanke, Seamk / TTY Aikuiskoulutus DI-muuntokoulutus 3. toteutus TTY 2014 Hyvinvoivat ja luovat yksilöt sekä yhteisöt Tutkimus Prof. Pia Jaatinen, sisätaudit, TaY Prof. Hannu Kankaanranta, keuhkosairaudet, TaY Prof. Leena Koivusilta, lasten ja nuorten terveyden edistäminen, TaY Tutkimuspääll. Jari Kolehmainen, innovaatioympäristöt, TaY Prof. Onni Niemelä, laboratoriolääketiede, TaY Prof. Eija Paavilainen, perhehoitotiede, TaY Prof. Harri Pihlajamäki, kirurgia, TaY Tutkimusjoht. Sulevi Riukulehto, aluehistoria, HY Prof. Heikki Uimonen, populaarimusiikki, SibA Aikuiskoulutus Sosiaalityön opintoväylä TaY 2004 Hoitotieteen opintoväylä TaY 2007 Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus lv TaiY ja TaY, 2014 Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus V, suunnittelussa v Yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palveluinnovaatiot Tutkimus Vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, yritysten uudistumisen dynamiikka, HY Prof. Hannu Törmä, aluetaloudellinen vaikuttavuus, HY Tutkimusjoht. Tero Vuorinen, yrittäjyys, VY Professuuri, konseptijohtaminen puurakentamisessa, VY (valmistelussa) Aikuiskoulutus Kasvuyrityksen johtamisen maisterikoulutus IV, VY 2013 Kasvuyrityksen johtamisen maisterikoulutus V,VY, suunnittelussa vuodelle 2015 Strategisen talousoikeuden maisterikoulutus I, VY 2012 Strategisen talousoikeuden maisterikoulutus II, VY, suunnittelussa vuodelle 2016 Johtamisen opintoväylä VY 2006 Talousoikeuden opintoväylä VY 2007 Laskentatoimen ja rahoituksen opintoväylä VY 2011 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoväylä VY 2011

13 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista AIKUISKOULUTUSTA «13 Yliopistollista aikuiskoulutusta einäjoen yliopistokeskus tunnetaan S valtakunnallisestikin paikkana, missä yliopistotutkintoja ja tutkintoopintoja voi suorittaa työn ohessa. Noin 40 % yliopistokeskuksen maisteriopiskelijoista tuleekin Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta. Koulutusten opetusjärjestelyt ovat joustavat, lähiopetus on suunniteltu intensiivijaksoina ja verkko-opetusta hyödynnetään monipuolisesti. Paikkakunnasta riippumattomia monimuotoisia opintojaksoja oli kertomusvuonna tarjolla jopa 329 opintopisteen verran Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Näitä monimuotojaksoja hyödyntävät erityisesti tutkintotavoitteellisesti opiskelevat. Väyläopinnot kohti kandidaatin tutkintoa voi aloittaa kuka tahansa ilman valintakoetta. Väyläopinnot ovat avoimien yliopistojen tarjoamia, tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia. Kandiväylältä opiskelija voi hakeutua joko Seinäjoen maisterikoulutuksiin tai yliopistojen pääkampusten maisteriohjelmiin. Vaasan yliopisto tarjoaa johtamisessa ja talousoikeudessa jopa kaikki kandidaatin tutkinnon opinnot avoimessa yliopistossa. Seinäjoen maisterikoulutuksiin on aina erillinen haku. Maisterikoulutusten suunnittelun lähtökohtana on koulutuksen kysyntä. Maisterikoulutuksista kertomusvuonna tarjolla olivat kauppatieteiden maisterikoulutukset (VY),

14 14» YLIOPISTOLLISTA AIKUISKOULUTUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 DI-muuntokoulutus (TTY, yhteistyökumppanina SeAMK), Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus (TaiY ja TaY). Yliopistokeskuksen Sylvia kysy, mitä haluat yliopistollisesta aikuiskoulutuksesta -palvelun kautta tutkinto-opintoja suunnitteleva voi saada nopean yhteyden opintoneuvontaan. Henkilökohtaista opintoneuvontaa kertomusvuonna annettiin 573 kertaa. Yliopisto-opiskelujen etenemistä tuettiin tenttipalvelulla ja Tampereen yliopiston sähköisellä tentillä. Näihin osallistui kertomusvuonna eri yliopistojen opiskelijoita yhteensä 296. Lisäksi VakavaEP (myöh. Graduttamo) on tarjonnut tukea graduprosessin etenemiseen, niille yliopisto-opiskelijoille, joilla tutkinto on viivästynyt keskenjääneen gradun takia. Tutkintotavoitteellinen opiskelu Seinäjoen yliopistokeskuksessa on pysynyt suosittuna. Yliopistotutkintoa tavoittelevia aikuisopiskelijoita kertomusvuonna oli 270, joista 106 tavoitteli maisterin tutkintoa ja 164 kandidaatin tutkintoa. Maisterin tutkintoja valmistui 25, kandiväyliltä yliopistojen maisteriohjelmiin pääkampuksille siirtyi 21. Yhteensä maisteri- ja DI-tutkintoja on Seinäjoella vuosina valmistunut 181 ja yliopistojen pääkampusten maisteriohjelmiin on Seinäjoen kandiväyliltä siirtynyt 205 henkilöä. Vaasan yliopiston kauppatieteet olivat yhä edelleen suosituin ala sekä opiskelijamäärillä että valmistuneiden määrillä mitattuna. Tampereen teknillisen yliopiston DI-muuntokoulutuksesta on tullut alueelle runsaasti diplomi-insinöörejä. Kandiväylistä suosituin oli terveystieteen väylä, josta myös valmistui runsaasti tutkintoja Tampereen yliopistolle. Tulevaksi syksyksi 2015 Vaasan yliopisto suunnittelee uutta rekrytointia Seinäjoen kauppatieteiden maisterikoulutukseen, tämä on järjestyksessään jo 6. oppilasrekrytointi. Kandi-

15 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 YLIOPISTOLLISTA AIKUISKOULUTUSTA «15 väylätarjontaa laajennetaan, suunnittelutyötä tehdään hallintotieteissä, markkinoinnissa ja viestintätieteissä. Seinäjoen yliopistokeskuksessa voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja avoimissa yliopistoissa. Tampereen yliopiston avoin yliopisto toimii Seinäjoella, Vaasan ja Helsingin avoimien yliopistojen opintojaksoja toteuttaa Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto. Avoimissa yliopistoissa opiskeli 752 henkilöä, opintopisteitä kertyi Täydennyskoulutukset olivat pääosin seminaarimuotoisia, muutaman tunnin mittaisia ajankohtaiskoulutuksia, näihin osallistui henkilöä. Osaamisen aamupalat yliopistojen ja elinkeinoelämän kohtauspaikkoina jatkuivat. Yhteensä aikuiskoulutuksessa on toimintavuonna käynnissä 35 hanketta. Aikuiskoulutuksen tilastot ovat liitteenä. Erikoistumiskoulutuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan Erikoistumiskoulutusten suunnitteluun panostettiin kertomusvuonna, teemat liittyvät elintarviketeknologiaan, ruokaan, ruoan markkinointiin ja hyvinvointiin, koska yliopistokeskuksella on tiiviit yhteydet alan merkittäviin yrityksiin. aikuiskoulutuksen kohokohdat 2014 Opiskelijoiden hyvä palaute opinto-ohjauksen laadusta ja saatavuudesta. Avoimen yliopiston hoitotieteen opintoväyliltä tutkinto-ohjelmiin siirtyneiden opiskelijoiden suuri valmistuneiden määrä: terveystieteiden kandidaatin tutkintoja 7 ja terveystieteiden maisteritutkintoja 9. Elintarvikealan opintopolun pilottikurssin Elintarvikemikrobiologian toteutuminen toi uutta kurssitarjontaa alueelle ja oli hyvin suosittu. Samoin riistakurssin jatkon toteutuminen oli hieno asia. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alumni-iltapäivän toteuttaminen alueella oli uusi avaus. Praktikum Centerin eläinlääketieteellisen sikaviikko-harjoittelu Seinäjoella menestyi hyvin ja sai kaikilta osapuolilta positiivista palautetta. Hyvien kokemusten perusteella harjoittelukäytäntöä jatketaan. vakavaep:n "Gradutakuu"-koulutus, jonka piti Kimmo Svinhufvud, sai monen graduntekijän kirjallisen lukon aukenemaan. Erno Lehtisen tutkijaryhmän asiantuntijuustutkimukset aiheesta, miksi tarvitaan yliopistollista aikuiskoulutusta. Palvelumme Sylvia, Tenttimispalvelu, Sähköinen tentti, VakavaEP ja Osaamisen aamupalat tunnetaan.

» 2013. IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA TOIMINTA KERTOMUS

» 2013. IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA TOIMINTA KERTOMUS » 2013 IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA hyödy harjoittelijasta TOIMINTA KERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS» 2013 4» SISÄLLYS TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS «5 SISÄLLYS 5 6 10 14 16 18 Uusi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

20 08 1 VUOSIKERTOMUS

20 08 1 VUOSIKERTOMUS 1 2008VUOSIKERTOMUS 1 Rehtorin katsaus...1 2 Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...3 3 Opetuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...5 4 Tiedekuntien katsaukset...7 Teknillinen tiedekunta...7

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Älykäs ja erottuva Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:64 ISBN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Päivitys 2014 Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:63 ISBN 978-951-766-233-8

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2012 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus Sisältö Mikkelin yliopistokeskus 3 Pääsihteerin katsaus 4 Uusi strategia 7 Johtoryhmä, neuvottelukunta ja ohjausryhmä 8 Vuoden kohokohtia 11 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Mahdollinen korkeakouluyhteisö

Mahdollinen korkeakouluyhteisö 1 Hannu Katajamäki, Essi Artima, Marjut Hannelin, Juha Kinnunen, Heikki K. Lyytinen, Aimo Oikari & Marja-Liisa Tenhunen Mahdollinen korkeakouluyhteisö Lahden korkeakouluyksiköiden alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

YLIOPISTO- KESKUKSET KESKUKSET. yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä

YLIOPISTO- KESKUKSET KESKUKSET. yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä YLIOPISTO- KESKUKSET yliopistojen aluevaikutusten edelläkävijöinä KAJAANI KOKKOLA LAHTI MIKKELI PORI SEINÄJOKI YLIOPISTO- KESKUKSET Kajaanin yliopistokeskus Seminaarinkatu 2 PL 51, 87101 Kajaani Puh. (08)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

LEVÓN. Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta. Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet

LEVÓN. Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta. Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet 3/2012 LEVÓN Levón 3/2012 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Tilinpäätös. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Tilinpäätös 2014 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus... 1 1.1.1 Toimintaympäristö ja strategia... 1 1.1.2 Toiminta ja tuloksellisuus...

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot