2014 Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 Toimintakertomus"

Transkriptio

1 2014 Toimintakertomus

2

3 TOIMINTAKERTOMUS» 2014

4 4» SISÄLLYS Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014» vuonna professoria ja tutkimusjohtajaa 140 tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa Sisällys 2014 Toimintakertomus 5 Tutkimusjohtajan katsaus 6 Yliopistojen toiminta UCS:ssä 8 Vaikuttavaa vuorovaikutusta 9 Kansainvälistä yhteistyötä 9 Korkeakouluyhteistyötä 10 Yliopistollista tutkimusta 13 Yliopistollista aikuiskoulutusta 16 Palveluyksikkö 18 Henkilöstö 19 Rahoitus 20 Aikuiskoulutuksen tilastot 326 opintopistettä monimuoto-opetustarjonnassa 10 tohtoria valmistui 25 maisteria valmistui Toimitus: Aira Metsä-Ketelä Kuvat: Esa Vuorenmaa ja UCS Ulkoasu ja taitto: I-print plus Paino: I-print Oy Joutsenmerkitty painolaitos lupanumero ISSN: opintopistettä avoimissa yliopistoissa

5 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS «5 uotta 2014 Seinäjoen yliopistokeskuksessa kuvaa eurooppa- V lainen käsite älykäs erikoistuminen. Toiminnan volyymi säilyi ennallaan. Tutkimusryhmät jopa kasvoivat, kun lasketaan mukaan kaikki tutkimustyöhön osallistuneet. Työtä valituilla painoaloilla vahvistettiin, uudistettiin ja myös kansainvälistettiin älykkään erikoistumisen idean mukaisesti. Yliopistokeskuksen toiminnan runko, valitut osaamisalueet, yhteiskunnallista relevanssia korostava tutkimus ja aikuiskoulutus, osoittautuivat vahvoiksi tukijaloiksi, vaikka yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja Euroopassa ei ollut hyvä. Euroopan Unionin uudet rahoitusohjelmat käynnistyivät osittain vasta vuoden lopulla. Juha Alarinta, tutkimusjohtaja, Seinäjoen yliopistokeskus Tutkimusjohtajan katsaus Älykäs erikoistuminen tarkoittaa osaamisen lisäämistä rationaalisin kriteerein valituilla osaamisalueilla. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusryhmillä oli keskeinen rooli älykkään erikoistumisen strategian laadinnassa. Strategia tunnistaa toimenpiteiden kokonaisuuksia: Start up and Grow up, Innovate, Go global ja Get talent. Kokonaisuuksien nimistä voi jo päätellä, että yliopistokeskus oli ja on mukana kaikkien toimenpidekokonaisuuksien toteuttamisessa. Vuonna 2014 kaikilla eteläpohjalaisilla strategioilla, korkeakoulustrategia, älykkään erikoistumisen strategia ja maakuntastrategia, on hyvin yhtenäinen sisältö. Se osoittaa, että maakunnallinen toimijoiden yhteistyö toimi jälleen upeasti. Yksi erityinen yhteisponnistus oli kansainvälisen ERIAFF-konferenssin järjestäminen Seinäjoella kesäkuussa Se toi yhteen maa-, elintarvike- ja metsätalouden asiantuntijoita samankaltaisilta eurooppalaisilta alueilta. Konferenssi edisti yhteistyöverkostojen rakentamista ja syvensi tietoa biotalouden tutkimuksesta ja kehitystyöstä. Yliopistokeskuksen kaltaiselle monirahoitteiselle toiminnalle on myös tärkeää pystyä olemaan pitkäjänteinen valittujen osaamisalueiden vahvistamisessa. Innovatiiviset kaupungit -ohjelma lisäsi kiinnostusta biotalouteen ja erityisesti kestävät ruokajärjestelmät osaamisalueeseen. Elintarvikkeiden turvallisuuden tutkimusryhmän johtaja vaihtui ja uudella ryhmän vetäjällä on kokemusta yritysläheisestä tutkimustyöstä. Puurakentamisen professuurin suunnittelu sai, ainakin ensivaiheessa, henkistä tukea valtakunnallisista kehittämisohjelmista. Vuonna 2014 varmistui myös kolmen professuurin jatkorahoitus älykkäiden ja energiatehokkaiden järjestelmien osaamisalueella. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön rooli on osoittautunut tärkeäksi pitkäjänteisen ja vaikuttavan työn rakentamisessa. Pitkäjänteisyyttä osoittaa myös se, että metallirakentamisen tutkimuskeskus järjesti 10-vuotisjuhlaseminaarin syyskuussa. Tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyö tuotti viime vuonna ennätykselliset 10 väitöskirjaa. Aikuiskoulutuksessa tutkintotavoitteellinen opiskelu oli edelleen suosittua. Maisteritutkintoon johtava koulutus on vakiintunut, mikä on tärkeää koulutuksen laadukkaalle toteuttamiselle ja markkinoinnille. Avoin yliopisto muodosti edelleen perustan yliopistollisille opinnoille. Opintojen saavutettavuutta parannettiin tarjoamalla opintoja monimuotoisesti verkon kautta. Tämä etenikin positiivisesti.

6 6» YLIOPISTOJEN TOIMINTa Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Jari Kolehmainen Tampereen yliopisto Yliopistojen toiminta UCS:ssä Tampereen yliopisto Tampereen yliopisto koordinoi Seinäjoen yliopistokeskusta. Yliopistokeskuksen palveluyksikkö edistää Seinäjoella sijaitsevien yliopistojen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä mm. tuottamalla tietoa ja yhteisiä toimintafoorumeita. Tampereen yliopiston terveystieteiden tutkimus Seinäjoella keskittyy lasten ja nuorten terveyteen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin. Hoitotieteen piirissä puolestaan tutkitaan perhekeskeistä hoitoa ja ohjausta sekä perheen hyvinvointia. Lääketieteen tutkimus kohdistuu laboratoriolääketieteeseen (erityisesti päihdelääketiede), keuhkosairauksiin (erityisesti astman palvelujärjestelmä), kirurgiaan (erityisesti ortopedia ja traumatologia), sisätauteihin (erityisesti endokrinologia) sekä psykiatriaan. Johtamiskorkeakoulun henkilöstö Seinäjoella tutkii ja kehittää alueelliseen innovaatiotoimintaan sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä sisältöjä. Koulutuksen osalta Tampereen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa yliopistollista aikuiskoulutusta, mahdollistaa tutkintotavoitteisia opintopolkuja sekä kehittää uusia palveluita aikuisopiskelijoille. Lääketieteen peruskoulutuksen lisäksi Etelä-Pohjanmaalla on jo pitkät perinteet, minkä lisäksi useilla lääketieteen erikoisaloilla järjestetään Seinäjoella erikoistumiskoulutusta ja joillakin aloilla myös yliopistosairaalapalvelua korvaavaa koulutusta. Rytmimusiikin saralla Tampereen yliopisto järjestää maisterikoulutusta yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Sami Kurki Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toimii Seinäjoella ja Mikkelissä. Instituutin tehtävänä on tarkastella kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen suhdetta maaseudun näkökulmasta. Instituutin painoaloja ovat ruokaketju ja luonnonvarat sekä kestävä paikalliskehitys. Seinäjoelle tutkimuksen ja kehittämisen keskeisiä teemoja ovat yrittäjyys elintarvikeketjussa, luontoyrittäjyys, aluetaloudelliset arvioinnit, elintarvikkeiden turvallisuus sekä kulttuurin ja historian rooli maaseudun kehittämisessä. Vuonna 2014 laajaa kansallista julkisuutta saivat tutkimukset, jotka liittyivät mm. lähiruoan suosimisen aluetaloudellisiin vaikutuksiin, luonnontuotteisiin pohjautuvan yrittäjyyden kehittämiseen sekä kokemukselliseen kotiseutuun. Positiivista palautetta opiskeljioilta sai puolestaan uusi sikakurssi, jossa yhteistyössä Seinäjoen kaupungin ja Eviran kanssa toteutetulla kenttäkurssilla eläinlääketieteen opiskelijat saavat tutustua sikatalouden käytännön kysymyksiin. Vuoden aikana valmisteltiin myös Ruralia-instituutin liittäminen osaksi maatalous- metsätieteellistä tiedekuntaa, joka toteutui vuoden 2015 alusta.

7 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 YLIOPISTOJEN TOIMINTa «7 Pekka Peura Vaasan yliopisto Hannu Eskola Tampereen teknillinen yliopisto Vaasan yliopisto Vaasan yliopiston tutkimuksen alat ovat yrittäjyys, kuluttajakäyttäytyminen, logistiset järjestelmät ja agroteknologia. Koulutuksessa avoimen yliopiston opintoja jatkettiin tutkintoon johtavina opintoväylinä kauppa- ja hallintotieteessä. Lisäksi kauppatieteellinen tiedekunta jatkoi kasvuyrityksen johtamisen ja strategisen talousoikeuden maisteriohjelmia. Opintojen ohjaamiseen ja verkko-opiskelumahdollisuuksiin panostettiin. Täydennyskoulutusohjelmana jatkui yrittäjyyden MBA. Erikoistumiskoulutusten suunnittelua jatkettiin yliopistokeskuksen muiden toimijoiden sekä yliopiston tieteenalojen kanssa. Kehittämistoimintaa suunnattiin kasvuyrittäjyyteen, energia-alan yhteistyön kehittämiseen Vaasan Energiainstituutin kautta sekä Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA)-yhteistyöhön alueen muiden korkeakouluyksiköiden kanssa. Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan painoalat ovat terveydenhuollon teknologia, virtuaalisuunnittelu, metallirakentaminen, arkkitehtuuri ja tuotantoautomaatio. Vuonna 2014 oli käynnissä jo kolmas DI-muuntokoulutusohjelma konetekniikan alalta. Tutkimuksen rinnalla edistettiin tekniikan alan tohtoriopintoja. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa leimaa yhteistyö lukuisten eri kokoisten yritysten kanssa. Sen erityistavoitteeksi määriteltiin paikallisen teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen. Taideyliopisto Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö kouluttaa, tutkii, kehittää ja järjestää taiteellista toimintaa. Toimintaa kattaa eri musiikinlajit ja kehittämistoiminta ulottuu myös tapahtumien kehittämiseen ja laajemmin luoviin aloihin. Toimintavuonna käynnistyi neljäs kaksivuotinen populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus. Kulttuuritoimijoiden management-osaamisen kehittämishanke edisti ammattitaiteilijoiden ja luovien alojen ammattitoimijoiden verkosto- ja yhteistyötaitoja. Kansanmusiikin saralla edistettiin alueellista verkostoa, nuorten osallisuutta ja kv-yhteistyötä sekä julkaistiin uusi teknologiaa hyödyntävä oppimateriaalikokonaisuus. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä kaupunkikuvassa parannettiin Taideyliopiston Kuppila -projektis- Mika Virkkala Taideyliopisto sa. Kuppila toimi loka- ja marraskuun tyhjässä liiketilassa Seinäjoen keskustan keskeisimmällä liikepaikalla. Olohuonemainen kohtaamispaikka oli niin konserttien, luentojen, kuvataiteen kuin spontaanien kokousten ja tapaamisten paikka. Sen tehtävänä oli erityisesti tuoda tuoreella tavalla esille Taideyliopiston toimintaa. Kuppila tavoitti yhteensä kävijää. Merkittävä liike-elämän ja tutkimuksen kansainvälinen yhteistapaaminen oli vuotuinen MARS-festivaali, jonka toteuttamiseen osallistuivat akateemiset tutkijat ja musiikkialan ammattilaiset.

8 8» Vaikuttavaa vuorovaikutusta Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Vaikuttavaa vuorovaikutusta liopistokeskuksen omaleimaisuus Y nousee juuri työelämäyhteistyöstä yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa. Toimintavuoden aikana on nostettu entistä selvemmin esille vuorovaikutus ja sen eri muodot tutkimuksen ja koulutuksen saralla. Vuorovaikutuksessa on tunnistettu ja viestitty myös niitä matalan kynnyksen muotoja, joihin työelämän edustajat voivat helposti liittyä sekä niitä muotoja, joihin molemmat osapuolet tarvitsevat resursoinnin. Työelämäyhteistyössä kumppani voi tarjota yliopisto-opiskelijoille opinnäytetyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja projektityöpaikkoja ja tutkijatiloja osallistua miniseminareihin ja ajankohtaiseminaareihin osallistua yliopistokeskuksen tilaisuuksiin joissa hän tapaa toimijoita saa tietoa tarjonnasta käyttää professoria toimintojensa sparraamiseen, osallistua erimittaisiin tutkimus-, kehittämis- tai koulutushankkeisiin ja niiden ohjausryhmiin liittyä mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja tilata tutkimusta kehittämistyön tueksi Työelämäyhteistyötä tehdään usein hankkeiden muodossa. Hankkeet ovat joko puhtaasti yritysrahoitteisia tai monirahoitteisia. Tällöin rahoittajina ovat mm. yliopistokeskus, yliopistot, yritykset, aluerahoittajat, EU, Tekes ja Suomen Akatemia. Yleensä hankkeella on rytminsä, mutta hyödyn mukana oleva työelämäkumppani saa jo hankkeen kestäessä. Hankkeisiin sisällytetään sekä työelämäosuus että akateeminen osuus. Vuoden 2014 aikana vuorovaikutuksen monipuolistamiseksi kokeiltiin uusia muotoja ja valmisteltiin isompia kehittämiskokonaisuuksia, joiden yhteisenä tavoitteena oli yrityskasvun tukeminen. Hankkeet liittyivät mm. ruokaan, uusiutuvaan energiaan, kasvuyrityksille suunnattujen palveluiden saatavuuteen ja alumnitoiminnan tuomiseen alueelle. Kokonaisuus toteutettiin yliopistokeskuksen kehittämismäärärahalla, UCS 2014 hankkeina. Toimintavuoden aikana varmistui TIKKA-hankkeen rahoitus. TIKAN tavoitteena on tuotteistaa yliopistojen palveluja niin, että alueen toimijoiden on yhä helpompi niitä hyödyntää. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia kehittämistehtäviä, joissa yliopistojen asiantuntijat osallistuvat yritysten, kuntien ja muiden organisaatioiden kehitysprojekteihin. Yliopistokeskusyhteistyö aluekehitysviranomaisten, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, kaupunkien ja kuntien sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa on jatkunut tiiviinä. Seinäjoen kaupungilla ja jokaisella yliopistolla on yhteistyösopimus, jonka turvin toimintaa voidaan suunnitella useamman vuoden aikajänteellä. Yliopistokeskuksella on edustus maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), ennakointiryhmässä sekä lukuisissa kehittämisprosesseissa, mm. koskien kestäviä ruokaratkaisuja. Toimintavuoden aikana jatkettiin Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen kanssa yhteisten johtoryhmien tapaamisia sekä tulevaisuuden osaamista luotsaavia keskusteluja yritysten ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa. vuorovaikutuksen kohokohdat 2014 hhelsingin yliopiston Ruraliainstituutin koordinoimana valmisteltiin kansallinen toimintaohjelma luonnontuotealan kehittämiseksi. Ohjelmassa tiivistyy lähes 20 vuoden työ luonnontuotealan edistämiseksi, jota Seinäjoella on tehty. hvaasan yliopiston Levón-instituutin Energiakylä hanke palkittiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakauden parhaana Ympäristö ja ilmasto kategoriassa, kaikkiaan hankkeen joukosta. Hankkeen 14 kohteesta Etelä-Pohjanmaalla sijaitsi 6. htaideyliopiston kuppila sai hyvän vastaanoton ja hyvän huomioarvon. huuden tuotekehityskonseptin ruokaverstaan onnistunut kokeilu- ja kehittämistyö. Verstaan toimintaa jatketaan.

9 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 kansainvälistä yhteistyötä «9 Korkeakouluyhteistyötä Y liopistokeskus on Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistojen, Taideyliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston toimintaa Seinäjoella. Yliopistokeskusyliopistojen lisäksi Seinäjoella toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen professori tutkimusryhmineen. Tämä resurssipohja tarjoaa alustan yhteisille monitieteellisille ja moniyliopistollisille hankkeille ja yhteiselle suunnittelulle. Suunnittelua ja hankkeiden alkuvaihetta tuetaan mm. yliopistokeskusrahoituksella. Yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen strategia ulottuu vuodelle 2020 saakka. Strategiassa on kerätty osaaminen yhteisille painoaloille, joita ovat kestävät ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä hyvinvoivat ja luovat yksilöt ja yhteisöt. Näillä painoaloilla edistetään yrittäjyyttä, luodaan uusia liiketoimintakonsepteja sekä palveluinnovaatioita. Strategian toteutumista ja painoalojen toiminnan kehittymistä seurataan yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja korkeakouluyhdistyksen johdosta koostuvassa Johdon foorumissa. Konkreettista yhteistyötä tehdään mm. maakuntakorkeakoulussa ja kansainvälistymisessä. Kansainvälistä yhteistyötä Y liopistokeskuksen tutkimusryhmät osallistuvat kansainväliseen tutkimus- ja asiantuntijayhteistyöhön. Kansainvälisesti rahoitettuja hankkeita oli eniten Helsingin yliopistolla, aluetalouden vaikutusten arvioinnin tutkimusryhmällä, Vaasan yliopiston logistiikan tutkimusryhmällä ja Tampereen teknillisen yliopiston metallirakentamisen tutkimusryhmällä. Ruralia Visiting Scholars toi kansainvälisiä tutkijoita yliopistokeskukseen Seinäjoelle sekä Mikkeliin. Musiikkialan vaikuttajille tarkoitettu kansainvälinen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden verkostotapahtuma Mars on vakiinnuttanut paikkansa Seinäjoella. Toimintavuoden aikana yliopistokeskus osallistui ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Hyppy maailmalle -hankkeeseen. Hanke mm. järjesti kansainvälisen elintarvike-, maa- ja metsätalousalan ERIAFF-konferenssin Seinäjoella , kartoitti koulutusvientimahdollisuuksia, vahvisti kansainvälistä hankeosaamista ja selvitti alueen yritysten potentiaalia osallistua korkeakoulujen kansainväliseen toimintaan. Yliopistokeskuksen kansainvälisen yhteistyön kehittymistä ja laajentumista on vuosittain tuettu yliopistokeskusmäärärahalla, jota on myönnetty hankevalmistelumatkoihin ja muuhun kansainväliseen valmistelutyöhön.

10 10» YLIOPISTOLLISTA TUTKIMUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista tutkimusta uoden 2014 lopussa Seinäjoen yliopistokeskuksessa tutkimusta teh- V tiin neljällä painopistealueella ja 22 tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmien toiminta oli kokonaisuutena aktiivista, vaikka yritysten rahoituksen niukkuus supisti mahdollisuuksia saada uutta rahoitusta ja uusia tutkijoita ryhmiin. Vanhoilla rahoitussopimuksilla toiminta pysyi laajana. Tutkijoita oli ryhmien johtajien lisäksi 119, missä on kasvua edelliseen vuoteen noin 30. Vain osa tutkijoista työskenteli kokoaikaisesti, koska henkilötyövuosia kertyi 63. Ryhmien rakenteessa vahvistui apurahatutkijoiden sekä muiden työantajien palveluksessa olevien tutkijoiden osuus. Ryhmien tutkijoista työskenteli Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 68 henkeä, missä on kasvua yli kymmenen tutkijaa. Ryhmien lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttivat Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen (Kokike) hanketta. Siinä selvitettiin automaatioosaamisen ja alan tutkimuksen vahvistamista Etelä-Pohjanmaalla. Toinen valmisteltava hanke oli konseptijohtamisen (VY) professuurin jatkaminen. Puurakentamisen liiketoimintaan painottuvalla uudella tutkimusalamäärittelyllä oli selvästi kysyntää, vaikka yleinen taloudellinen tilanne ei ollut helppo rahoituksen kokoamiselle. Vuosi 2014 oli selkeästi vanhojen hankkeiden valmiiksi saattamista ja uuden tutkimus- ja kehittämistyön suunnittelua. Sekä Euroopan Unionin rahoitusohjelmat että kansallisesti hallinnoidut rakennerahasto-ohjelmat olivat käynnistymisvaiheessa. Käynnistymisvaihe koski myös kansallista innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelmaa. Vuoden lopulla saivat rahoituksen yhteisistä hankkeista Biotalouden tutkijahotelli sekä Tikka-hanke. Tässä jälkimmäisessä hankkeessa laajennetaan tutkimuksen vaikuttavuutta kokeilemalla ja kehittämällä monitieteellisiä palveluja ja toimintakonsepteja tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön väliin. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotellissa oli 2014 vuoden lopussa 12 tutkijaa. Tutkijahotellin tarvitsemat lisäpaikat järjestettiin yhteistyössä yliopistoyksiköiden kanssa. Tutkijahotelli toimi hyvin. Se oli vetovoimainen, ja lisäksi hotelli sai hyvää palautetta aktiivisesta tutkimuksesta tiedottamisesta. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusryhmät ja tutkijahotelli auttoivat osaltaan yhteensä 10 väitöskirjan valmistumista. Se on ennätystulos yliopistokeskuksen historiassa. Väitöskirjat on- pääosin tehty ja ohjattu Seinäjoella. Yhteensä tohtorintutkintoja on vuosina valmistunut 69. Tuloksessa tiivistyi monivuotinen työ. Väitöstutkimusten valmistumisella oli suora vaikutus myös työelämään, koska jatko-opiskelijat tulivat työelämästä. Yliopistokeskuksen julkaisutoiminta on ollut jatkuvasti kasvussa. Tämä koskee sekä kansainvälisiä referee-julkaisuja että yleistajuisia julkaisuja. Laadun ja vaikuttavuuden kannalta molempia on pidetty tärkeinä. Loppukesällä 2014 toteutettiin maakuntalehdessä Tehoa tieteestä -kampanja, jossa kerrottiin yleistajuisesti Seinäjoella tehtävästä tutkimustyöstä sekä esiteltiin tutkimusryhmien johtajia ja tutkijoita. tutkimuksen kohokohdat 2014 hskaalan onnistunut ikkunaprojekti sekä Prima Powerin opiskelijakilpailut, molemmat synnyttivät myös jatkoyhteistyötä. hruokaa, musiikkia ja kulttuuria yhdistävän projektin lopputapahtuma, Sensibus-festivaali, jossa vieraili vajaat 700 kävijää. hlähiruoan aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus toteutettiin kaikissa Suomen maakunnissa. Se sai laajaa julkisuutta ja siitä tuli keskeinen taustadokumentti ruoka-alan kehittämiselle kaikkialla Suomessa. hseinäjoen kouluissa tehty tutkimus, joka voidaan nähdä osaksi yleisempää koulujen kehittämistoimintaa. Kokemuksellisen kodin ja kotiseudun tutkimus samoin kuin maaseutuasumisen tutkimus on otettu hyvin vastaan.

11 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista tutkimusta «11 Tutkimusryhmien julkaisut Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehtissä, joissa refereekäytäntö Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa on refereekäytäntö Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö Tieteelliset kotimaassa julkaistut monografiat Tieteelliset ulkomailla julkaistut monografiat Muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä, sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.* YHTEENSÄ Luvut sisältävät tänä vuonna myös osa-aikaisten professuurien julkaisut. *muista julkaisuista kuvio alla Muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV -ohjelmat ym Toteutunut tulevaisuuden tuotannon kehittämistyö, yhteistyössä eteläpohjalaisen yrityksen kanssa, käyttämällä apuna internet-teknologiaa ja optimointia. hyhteensä 10 yrityksen mukaan saaminen strategisen johtamisen Stratos-hankkeeseen taloudellisesti vaikeana aikana, kiinnostava esittäminen ja hyödyllinen hanke auttavat onnistumaan. hsmartstationhankkeessa luotiin Seinäjoen asemanseudulle innostava ja käyttökelpoinen visio. Kehitettyä vuorovaikutteista suunnitteluprosessia voidaan soveltaa myös muualla Suomessa. hvaltakunnallinen ja kansainvälinen kiinnostus tekemäämme ultraäänikuvauksen laadunvalvontaan. hgreenlc-hankkeessa löydettiin konkreettisia keinoja parantaa elintarvikeketjussa mukana olevien yritysten energiatehokkuutta ja koko elintarvikeketjun kilpailukykyä.

12 12» YLIOPISTOLLISTA TUTKIMUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Tutkimusryhmät ja koulutus Seinäjoen yliopistokeskuksessa 2014 Kestävät ruokaratkaisut Tutkimus Prof. Anu Hopia, elintarvikekehitys, TY Prof. Sami Kurki, luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoyrittäjyys, HY Prof. Harri Luomala, kuluttajakäyttäytyminen, VY Tutkimusjoht. Timo Nieminen, elintarvikeketjujen turvallisuus, HY Aikuiskoulutus Agrologista agronomiksi -opintopolun HY 2008 opintojaksoja Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät Tutkimus Prof. Hannu Eskola, terveydenhuollon teknologia, TTY Prof. Asko Ellman, virtuaalisuunnittelu, TTY Prof. Petri Helo, logistiikka, VY Prof. Markku Heinisuo, metallirakentaminen, TTY Prof. Ari Hynynen, arkkitehtuuri, TTY Prof.Timo Mantere / Kehittämispääll. Reino Virrankoski, sulautetut järjestelmät ja agroteknologia,vy Tutkimuspääll. Kati Katajisto, Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen -hanke, Seamk / TTY Aikuiskoulutus DI-muuntokoulutus 3. toteutus TTY 2014 Hyvinvoivat ja luovat yksilöt sekä yhteisöt Tutkimus Prof. Pia Jaatinen, sisätaudit, TaY Prof. Hannu Kankaanranta, keuhkosairaudet, TaY Prof. Leena Koivusilta, lasten ja nuorten terveyden edistäminen, TaY Tutkimuspääll. Jari Kolehmainen, innovaatioympäristöt, TaY Prof. Onni Niemelä, laboratoriolääketiede, TaY Prof. Eija Paavilainen, perhehoitotiede, TaY Prof. Harri Pihlajamäki, kirurgia, TaY Tutkimusjoht. Sulevi Riukulehto, aluehistoria, HY Prof. Heikki Uimonen, populaarimusiikki, SibA Aikuiskoulutus Sosiaalityön opintoväylä TaY 2004 Hoitotieteen opintoväylä TaY 2007 Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus lv TaiY ja TaY, 2014 Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus V, suunnittelussa v Yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palveluinnovaatiot Tutkimus Vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, yritysten uudistumisen dynamiikka, HY Prof. Hannu Törmä, aluetaloudellinen vaikuttavuus, HY Tutkimusjoht. Tero Vuorinen, yrittäjyys, VY Professuuri, konseptijohtaminen puurakentamisessa, VY (valmistelussa) Aikuiskoulutus Kasvuyrityksen johtamisen maisterikoulutus IV, VY 2013 Kasvuyrityksen johtamisen maisterikoulutus V,VY, suunnittelussa vuodelle 2015 Strategisen talousoikeuden maisterikoulutus I, VY 2012 Strategisen talousoikeuden maisterikoulutus II, VY, suunnittelussa vuodelle 2016 Johtamisen opintoväylä VY 2006 Talousoikeuden opintoväylä VY 2007 Laskentatoimen ja rahoituksen opintoväylä VY 2011 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoväylä VY 2011

13 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 Yliopistollista AIKUISKOULUTUSTA «13 Yliopistollista aikuiskoulutusta einäjoen yliopistokeskus tunnetaan S valtakunnallisestikin paikkana, missä yliopistotutkintoja ja tutkintoopintoja voi suorittaa työn ohessa. Noin 40 % yliopistokeskuksen maisteriopiskelijoista tuleekin Etelä-Pohjanmaan ulkopuolelta. Koulutusten opetusjärjestelyt ovat joustavat, lähiopetus on suunniteltu intensiivijaksoina ja verkko-opetusta hyödynnetään monipuolisesti. Paikkakunnasta riippumattomia monimuotoisia opintojaksoja oli kertomusvuonna tarjolla jopa 329 opintopisteen verran Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Näitä monimuotojaksoja hyödyntävät erityisesti tutkintotavoitteellisesti opiskelevat. Väyläopinnot kohti kandidaatin tutkintoa voi aloittaa kuka tahansa ilman valintakoetta. Väyläopinnot ovat avoimien yliopistojen tarjoamia, tutkintoon kuuluvia opintokokonaisuuksia. Kandiväylältä opiskelija voi hakeutua joko Seinäjoen maisterikoulutuksiin tai yliopistojen pääkampusten maisteriohjelmiin. Vaasan yliopisto tarjoaa johtamisessa ja talousoikeudessa jopa kaikki kandidaatin tutkinnon opinnot avoimessa yliopistossa. Seinäjoen maisterikoulutuksiin on aina erillinen haku. Maisterikoulutusten suunnittelun lähtökohtana on koulutuksen kysyntä. Maisterikoulutuksista kertomusvuonna tarjolla olivat kauppatieteiden maisterikoulutukset (VY),

14 14» YLIOPISTOLLISTA AIKUISKOULUTUSTA Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 DI-muuntokoulutus (TTY, yhteistyökumppanina SeAMK), Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus (TaiY ja TaY). Yliopistokeskuksen Sylvia kysy, mitä haluat yliopistollisesta aikuiskoulutuksesta -palvelun kautta tutkinto-opintoja suunnitteleva voi saada nopean yhteyden opintoneuvontaan. Henkilökohtaista opintoneuvontaa kertomusvuonna annettiin 573 kertaa. Yliopisto-opiskelujen etenemistä tuettiin tenttipalvelulla ja Tampereen yliopiston sähköisellä tentillä. Näihin osallistui kertomusvuonna eri yliopistojen opiskelijoita yhteensä 296. Lisäksi VakavaEP (myöh. Graduttamo) on tarjonnut tukea graduprosessin etenemiseen, niille yliopisto-opiskelijoille, joilla tutkinto on viivästynyt keskenjääneen gradun takia. Tutkintotavoitteellinen opiskelu Seinäjoen yliopistokeskuksessa on pysynyt suosittuna. Yliopistotutkintoa tavoittelevia aikuisopiskelijoita kertomusvuonna oli 270, joista 106 tavoitteli maisterin tutkintoa ja 164 kandidaatin tutkintoa. Maisterin tutkintoja valmistui 25, kandiväyliltä yliopistojen maisteriohjelmiin pääkampuksille siirtyi 21. Yhteensä maisteri- ja DI-tutkintoja on Seinäjoella vuosina valmistunut 181 ja yliopistojen pääkampusten maisteriohjelmiin on Seinäjoen kandiväyliltä siirtynyt 205 henkilöä. Vaasan yliopiston kauppatieteet olivat yhä edelleen suosituin ala sekä opiskelijamäärillä että valmistuneiden määrillä mitattuna. Tampereen teknillisen yliopiston DI-muuntokoulutuksesta on tullut alueelle runsaasti diplomi-insinöörejä. Kandiväylistä suosituin oli terveystieteen väylä, josta myös valmistui runsaasti tutkintoja Tampereen yliopistolle. Tulevaksi syksyksi 2015 Vaasan yliopisto suunnittelee uutta rekrytointia Seinäjoen kauppatieteiden maisterikoulutukseen, tämä on järjestyksessään jo 6. oppilasrekrytointi. Kandi-

15 Seinäjoen yliopistokeskus» toimintakertomus 2014 YLIOPISTOLLISTA AIKUISKOULUTUSTA «15 väylätarjontaa laajennetaan, suunnittelutyötä tehdään hallintotieteissä, markkinoinnissa ja viestintätieteissä. Seinäjoen yliopistokeskuksessa voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja avoimissa yliopistoissa. Tampereen yliopiston avoin yliopisto toimii Seinäjoella, Vaasan ja Helsingin avoimien yliopistojen opintojaksoja toteuttaa Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto. Avoimissa yliopistoissa opiskeli 752 henkilöä, opintopisteitä kertyi Täydennyskoulutukset olivat pääosin seminaarimuotoisia, muutaman tunnin mittaisia ajankohtaiskoulutuksia, näihin osallistui henkilöä. Osaamisen aamupalat yliopistojen ja elinkeinoelämän kohtauspaikkoina jatkuivat. Yhteensä aikuiskoulutuksessa on toimintavuonna käynnissä 35 hanketta. Aikuiskoulutuksen tilastot ovat liitteenä. Erikoistumiskoulutuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan Erikoistumiskoulutusten suunnitteluun panostettiin kertomusvuonna, teemat liittyvät elintarviketeknologiaan, ruokaan, ruoan markkinointiin ja hyvinvointiin, koska yliopistokeskuksella on tiiviit yhteydet alan merkittäviin yrityksiin. aikuiskoulutuksen kohokohdat 2014 Opiskelijoiden hyvä palaute opinto-ohjauksen laadusta ja saatavuudesta. Avoimen yliopiston hoitotieteen opintoväyliltä tutkinto-ohjelmiin siirtyneiden opiskelijoiden suuri valmistuneiden määrä: terveystieteiden kandidaatin tutkintoja 7 ja terveystieteiden maisteritutkintoja 9. Elintarvikealan opintopolun pilottikurssin Elintarvikemikrobiologian toteutuminen toi uutta kurssitarjontaa alueelle ja oli hyvin suosittu. Samoin riistakurssin jatkon toteutuminen oli hieno asia. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alumni-iltapäivän toteuttaminen alueella oli uusi avaus. Praktikum Centerin eläinlääketieteellisen sikaviikko-harjoittelu Seinäjoella menestyi hyvin ja sai kaikilta osapuolilta positiivista palautetta. Hyvien kokemusten perusteella harjoittelukäytäntöä jatketaan. vakavaep:n "Gradutakuu"-koulutus, jonka piti Kimmo Svinhufvud, sai monen graduntekijän kirjallisen lukon aukenemaan. Erno Lehtisen tutkijaryhmän asiantuntijuustutkimukset aiheesta, miksi tarvitaan yliopistollista aikuiskoulutusta. Palvelumme Sylvia, Tenttimispalvelu, Sähköinen tentti, VakavaEP ja Osaamisen aamupalat tunnetaan.

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena - esimerkkinä mitä tutkimusryhmiltä voi tilata 5.000 eurolla? Yliopisto Tarjottava palvelu Avainsanat Palvelun yhteyshenkilö Tuotekehityksen

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016 Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja toimintaympäristö 3 2. Tehtävä 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio tarjoaa alueellisen ja kansainvälisen yhteistyöfoorumin tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Toiminta keskittyy

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTON RAKENTEIDEN UUDISTAMINEN 02.12.2010 Kaija Holli TaY TAMPEREEN YLIOPISTON PROFIILI ON YHTEISKUNTA- PAINOTTEINEN JA SEN VAHVUUDET OVAT Yhteiskunta- ja terveystieteet sekä julkisen ja

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksytty rehtorien kokouksessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksytty rehtorien kokouksessa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty rehtorien kokouksessa 19.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja toimintaympäristö 3 2. Tehtävä 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 ICT alue ja yliopistot Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 Haasteet ICT:n merkitys (laajasti ymmärrettynä) tulee korostumaan entisestään yhä pidemmälle menevän digitalisaation ansiosta. Tämä näkyy

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus

I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus I Lapin korkeakoulukonsernin sopimus 1. Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet Lapin korkeakoulukonsernissa Lapin korkeakoulukonserni ja sen korkeakoulut, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA 23. - 24.9.2004 Kohti vahvempia korkeakoulujen aluevaikutuksia Ylijohtaja Arvo Jäppinen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tieteen tila hankkeen valmistelu

Tieteen tila hankkeen valmistelu Tieteen tila 2014 -hankkeen valmistelu KOTA-päivät 20.8.2013 Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 1 www.aka.fi/tieteentila2012 Tieteenaloittainen materiaali sisältää myös tilastoaineistoa sekä bibliometrisiä

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta Työkalupakki mallin esittelysivu esittelysivu Mihin asioihin tulisi ottaa kantaa Sisältö Muutoksen johtaminen Nykytila Toimenpiteet Suunnan Organisoituminen aloittaminen Rakenne Seuranta ja Strategia ja

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus 27.10.2016 Tampereen kaupungin innovaatiopolitiikka Tampere on kaupunkistrategiansa ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti lähtenyt voimakkaasti uudistamaan elinkeino-,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot