S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D. asiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D. asiantuntija"

Transkriptio

1 S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntija O T E SPECIA

2 pääkirjoitus Luottamusmiehet kovilla Kiire, kiire, kiire painaa päälle lähes jokaisella työpaikalla. Talouskriisi, tuottavuusohjelma, alueellistaminen: kaikki tämä jatkuva muutos näkyy ja tuntuu työpaikoilla kiireenä. Monen kohdalla kiireen karuselli on jo heittänyt ihmisiä ulos, joko lomautuksin, irtisanomisin tai sitten sillä pahimmalla tavalla: ensin sairaslomalle ja sitten työkyvyttömyyseläkkeelle. Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helle totesi Akavan Erityisalojen työmarkkinaseminaarissa marraskuussa, että ratkaisuna työssä jaksamiselle ei ole eläkeiän nostaminen, koska suurin ongelma on työkyvyttömyyseläkkeiden suuri määrä ja varhainen alkavuus (35% työikäisistä jo 52 vuotiaina). Hän jatkoi että ratkaisun avaimet ovat työpaikoilla, joiden olosuhteiden perusteella ihmiset joko jaksavat tai eivät jaksa. Lääkkeeksi voitaisiin ottaa työurasuunnittelu ammatillisen kehittymisen ja uralla etenemisen tueksi sekä myös vapaaehtoisten työkiertomahdollisuuksien lisääminen. Näistä pelisäännöistä sovitaan työehtosopimuksilla ja paikallisilla sopimuksilla. Pelisäännöt toteutetaan lainsäädännöllä, työ- ja virkaehtosopimuksilla ja paikallisilla sopimuksilla. Tässä prosessissa luottamusmies ja luottamusvaltuutettu joutuu uusien haasteiden eteen ja häneltä vaaditaan todellista moniosaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyötä työsuojeluvaltuutetunkin kanssa. Tehtävät ovat nykyään joskus kuin veteen piirretty viiva. Luottamusmiehen tehtävät ovat moninaiset: Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa jäsentensä puolesta. Hän toimii myös yhteistoiminta-asioissa edustajana sopimusten ja yhteistoimintalain mukaisesti. Luottamusmies tuntee tavallisesti hyvin työpaikan olot ja työlainsäädännön. Yksityissektorilla YTN ja julkisella sektorilla JUKO kouluttavat luottamusmiehiä. Yksilöä koskevissa asioissa luottamusmiehellä on oikeus avustaa yksittäistä työntekijää neuvonpidossa ja neuvotteluissa tämän niin pyytäessä. Luottamusmies voidaan myös valtuuttaa neuvottelemaan työnantajan kanssa työntekijää koskevasta erimielisyydestä.luottamusmies on työsuhdeasioiden asiantuntija työpaikalla. Luottamusmiehellä ja -valtuutetulla on erityinen irtisanomissuoja ja tehtävästä maksetaan pieni korvaus. Tänä päivänä huonoina aikoina luottamusmiehet ovat erityisen kovilla tehtävässään. Vaikka luottamusmiesten aseman vahvistaminen on kaikkien liittojen ja järjestöjen tavoitteissa ja painopisteenä, niin konkreettisten työkalujen antaminen on akuutti tarve ja niitä uusia vahvoja työkaluja tarvitaan nyt, ei sitten kun työryhmämietinnöt valmistuvat joskus, tai kun vahinko on jo tapahtunut. Koulutuksia on kehitettävä täsmäkoulutuksiksi ja pidettävä vaikka osapäiväisinä tehoiskuina, neuvottelujärjestöjen koulutukset ovat liian jähmeästi toteutettuja pitkiä ja usein täynnä jolloin esimerkiksi uusi luottamusmies joutuu odottamaan puolikin vuotta ennen peruskurssia. Specia käynnistää oman panoksensa luottamusmiesten työkaluksi ja vertaistueksi vuonna 2010 alkavalla Luottamusmiesklubilla. Katso lisää Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. Nyt on aika pysäyttää kiire hetkeksi ja virittäytyä Joulun tunnelmaan lataamaan akkuja Uutta Vuotta vastaanottamaan. asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Markku Saarinen Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 6500 Specian toimisto Kehittämispäällikkö Simon Huldén Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo ISNN Lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen Leena-Maija Talikka 2 a s i a n t u n t i j a

3 Specian syyskokous pidettiin lauantaina Hotelli Katajanokan juhlasalissa (vanhan vankilan kirkkosali). Ennen varsinaista kokousta tutkija, VTT Sikke Leinikki kertoi väitöskirjansa tulosten pohjalta miten määräaikaiset työsuhteet vaikuttavat identiteettiin (lisää aiheesta seuraavalla sivulla). Esitys oli kiinnostava ja herätti paljon kysymyksiä ja kommentteja runsaassa osallistujajoukossa. Määräaikaisuusongelma on valitettavasti jatkuvasti ajankohtainen ja Specia jatkaa sen kanssa työstämisen myös ensi vuonna. Varsinaisessa syyskokouksessa päätettiin muun muassa lisätä hallituspaikkoja kahdella, jotta se paremmin vastaisi yhdistyksen kokoa ja jäsenistönsä edustusta. Laajempi esittely ensi vuoden hallituksesta julkaistaan seuraavassa numerossa. Specia kiittää kaikkia paikalle päässeitä hyvästä keskustelusta ja antoisasta päivästä. Levin mökki LEVIN MÖKIN VAPAAT VIIKOT VUONNA 2010: 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 ja 41 yhteydenotot: Akavan Erityisalojen lakimies Kari Eskola, Specian puheenjohtaja Leena-Maija Talikka, asiamies Minna Ahola sekä Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki valvomassa etuja. Akavan liittokokous pidettiin marraskuun lopussa Akavan työmarkkinaseminaari ja syysliittokokous pidettiin hyvässä ja rakentavassa hengessä vallitsevasta talouden harmaasta tilanteesta huolimatta. Liittokokouksessa evästettiin toimijoita kuitenkin tiukasti julkisen ja yksityisen sektorin palkkaneuvotteluihin. Suurimpia kysymyksiä palkansaajapuolelle on työnantajan esittämän niin sanotun palkkaankkurin murtaminen. Toimialat ovat erilaisia ja niiden tekemät tulokset myös tänä vuonna täysin eri luokkaa. Tästä syystä ei ole perusteltua esittää kaikille tasaista 0,5 prosentin palkankorotusta, mikä neuvoteltiin kesällä teknologiateollisuuteen. Syysliittokokous valitsi Akavalle uuden hallituksen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman. Akavan Erityisaloista hallitukseen valittiin toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki ja hänen varalleen lakimies Helena Lamponen. Varapuheenjohtajat, työvaliokunta ja toimikunnat valitaan hallituksen järjestäytyessä tammikuussa. jäsenuutisia Tilaa AKAVAtaskukalenteri vuodelle 2010 Specian jäsenet voivat maksutta tilata taskukokoisen AKAVA-vuosikalenterin. Sen voi tilata osoitteesta Kirjoita viestin aihekenttään kalenteri ja muista kirjoittaa osoite, johon haluat kalenterin lähetettävän a s i a n t u n t i j a 3

4 Työelämän epävarmuus on myös korkeasti koulutettujen osalta kasvanut entisestään. Työn saaminen ja työpaikan säilyminen ja säilyttäminen tuntuvat sitä epävarmemmilta, mitä suuremmaksi yleinen työttömyys kasvaa. Epävarmuus tuntuu vakinaisissa työsuhteissa ja etenkin pätkätöissä. Pätkätyöksi nimitetään monenlaista työtä erilaisissa osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa; pätkätyötä tehdään eri uravaiheissa, kirjavilla työehdoilla, monenlaisissa työyhteisöissä, erilaissa elämäntilanteissa ja vaihtelevin motiivein. Yhdelle pätkätyö tarjoaa melko sujuvan tien uralla eteenpäin, toiselle umpiperän. Naiset stressaantuvat pätkätöissä Tyypillinen pätkätyöläinen on korkeasti koulutettu keski-ikäinen nainen, joka työskentelee julkisella sektorilla hoiva- ja koulutusalalla. Projekteissa pätkätyötä tekevät myös koulutetut yli 40-vuotiaat miehet. Pätkätyötä tekevien miesten ja naisten asema työmarkkinoilla on hyvin erilainen, samoin pätkätyöläisyyden kokemus. Naisten on vaikea työllistyä pysyvästi ja työmarkkinoille näyttää muodostuneen pätkätyöläisten ryhmä n vuotiaista naisista, jotka valmistuivat 1990-luvun laman aikaan. Miehet kerää vät asiantuntemusta ja tuntevat saavansa arvostusta myös pätkätyösuhteissa. Pätkätyön tuoma epävarmuus on stressaavaa. Stressi puolestaan lisää riskiä masentua tai sairastua mm. sokeritautiin. Naisen stressiä pätkätyössä lisää se, että naiset kantavat edelleen suuremman vastuun perheestä eivätkä he luota mahdollisuuksiinsa työllistyä pätkän jälkeen. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että pätkätyön vastentahtoisuus lisää sen rasittavuutta (Lehto, Lyly-Yrjänäinen ja Sutela 2005). Pätkätyöläisen arki joustaa Työpaikalla pätkätyöläinen tuntee helposti olevansa alempiarvoinen ja hänen etunsa voidaan asettaa vastakkain vakinaisen henkilökunnan kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että pätkätyöläistä ei oteta mukaan työn kehittämiseen tai työpaikkakokouksiin ja hän saa väistyä tarvitsemaltaan koneelta vakituisen tieltä. Pätkätyöläinen ei pääse kalliisiin eikä ainakaan pitkäkestoisiin koulutuksiin, hän ei välttämättä pääse Pelon ja toivon välissä! 4 Sikke Leinikki Kirjoittaja työskentelee TJS Opintokeskuksessa kehittämisasiantuntijana ja väitteli pätkätyöstä kesäkuussa 2009 edes työpaikkaterveydenhuollon piiriin. Pätkätyöläiselle annetaan myös huonoimmat työvuorot ja lomaajat. Pitkään jatkuessaan tämä alempi asema syö paitsi ammatillista itsetuntoa, myös osaamista ja työssä jaksamista. Asiantuntijuus ja osaaminen muokkautuvat työyhteisön jäsenyyden, työn hallinnollisten ja teknisten ratkaisujen myötä ja niihin vaikuttavat myös työyhteisön eettiset näkemykset ja toiminta. Työsuhteen muoto vaikuttaa työssä jaksamiseen ammatillisen osaamisen ja identiteetin syntymisen kautta. Ammatillinen identiteetti syntyy pitkällä aikavälillä työtehtäviä suorittamalla ja samassa työyhteisössä toimimalla (Miettinen 2007, 52) ja siihen kuulumalla. Kuuluminen ja tunne mukana olosta merkitsevät omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista (Poijula ja Ahonen 2007, 42). Lisäksi osalli - suus parantaa työilmapiiriä, vähentää työn rasittavuut - ta ja vahvistaa työn kokemista mielekkääksi. (Lehto, Sutela ja Miettinen 2006). Kun työ tuntuu mie lek kääl - tä ja työyhteisön jäsenet itsen kanssa sa man arvoisilta, myös työssäjaksaminen paranee. Haastattelemani pät - kä työläiset toivovatkin täyttä osallisuutta työyhteisöönsä. Työttömyyden vaihtoehto? Aiemmissa tutkimuksissa (Lehto ym. 2005, Sutela 2006) pätkätyötä on tarkasteltu lähinnä pysyvän työn vaihtoehtona. Tutkimukseni perusteella pätkätyöläiset kuitenkin kokevat pätkätyön työttömyyden vaihtoehtona. Tällöin työttömyyden ja virheen pelko korostuvat. Työttömyyden pelko siirtyy myös muille elämän alueille ja sitoo monenlaiseen riskinarviointiin (Jallinoja 2006), mikä voi estää pätkätyöläistä tote - a s i a n t u n t i j a

5 ut tamasta suunnitelmiaan monilla elämänalueilla. Esimerkiksi nuoret naiset pätkätöissä eivät uskalla hankkia lapsia. Pätkätyöläinen roikkuu löysässä hirressään tulevaisuuden lupausten varassa. Työnantajan lupauksiin jatkosta on pakko uskoa, jotta itsekunnioitus säilyisi. Kun pätkä seuraa toistaan alkaa tulevaisuuden lupaus muuttua peloksi siitä, että tämäkin loppuu. Kun usko työn pysyvyyteen loppuu, alkaa luottamus myös kanssaihmisiin ja yhteiskuntaan karista. Kun koulutuksesta ei palkitakaan ja eläke näyttää karkaavan käsistä, halu osallistua yhteiskunnan ylläpitoon kansalaisvaikuttamisen tai vaikkapa veronmaksun muodossa alkaa karista. Yrittäjän referenssi vai työnhakijan taakka Kun pätkätyötä tekee monelle työnantajalle, ansioluettelo alkaa näyttää pitkältä. Joskus polveilevan ansioluettelon voi tulkita kuvaavan työnhakijan haluttomuutta sitoutua työnantajaan ja työhön. Kuitenkin yrittäjällä vastaava kokemuksen kertyminen on vakuuttava referenssiluettelo. Kyse on katsojan näkökulma erosta, mutta se voi kuvastaa myös tekijän asennetta työhön. Yrittäjä tuntee hallitsevansa työtään ja toimeentuloaan, palkansaaja voi epäillä olevansa työnantajien armoilla. Työnhakijan asenne omaa työtään kohtaan on keskeinen hallinnan tunteen ja sen tuoman työssä jaksamisen kannalta. Tunteen luomiseksi ansioluettelon voisi ajatella tarjoavan mittarin, jota vasten mitata ammatillisen identiteetin ajassa etenevää muutosta. Sitoutumista ja kilpailua Pätkätyöläisen arkeen kuuluu sitoutuminen omaan työhön. Työaikoja ei lasketa ja ruokatunneista ja tauoista joustetaan. Töihin mennään sairaanakin ja lasten sairastaessa etsitään joku toinen heitä hoitamaan. Pätkätyöläisestä tuntuu, että on oltava terve ja alati työhaluinen sekä mukava ja sopeutu - vainen. Pätkätyöläisen pitää teroittaa kyynärpäänsä, jotta pärjää pätkätyöläisten välisessä kilpailussa. Kilpailun tuoma yhteistyön puute syö työn tuloksellisuutta ja estää tiedon kertymisen työyhteisöön. Kuitenkin yhteistyön ja tiimien merkitys työelämässä kasvaa. Casey (1995) toteaa, että työnantajat toivovat työntekijän sitoutuvan työtiimiin ammattinimikettä enemmän. Positiivista pätkää Joissakin tilanteissa pätkätyöläisyydestä on etua. Jos työ ei olekaan sitä, mitä haluaa tehdä, lyhyen pätkän kestää ja siitä pääsee määräajan kuluttua kivuttomasti eroon. Myös nuorille eri alojen kokemusten kerääminen sopii. Pätkätöihin liittyy vapautta, ainakin vapautta pedata seuraavaa keikkaa ja pitää taukoa keikkojen välissä. Pätkätyöläisen onni on kuitenkin pysyvä, vakaa työsuhde. Yksi haastateltava kertoi, että olo oli kuin rakastuneella, kun työnantaja lupasi vakinaistaa hänen työsuhteensa. Toiveet ammattiliitoille Monet haastateltavat luottivat siihen, että saavat liitosta apua ongelmiinsa ja voimaa vaatimustensa taakse. He toivoivat, että liitot keskittyisivät tasapuolisesti sekä toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella että pätkätyösuhteessa työtä tekevien edunvalvontaan. Ammattiliittojen pitäisi huolehtia myös pätkätyöläisten mahdollisuuksista lomaan ja koulutukseen sekä toimivasta ja joustavasta sosiaaliturvajärjestelmästä. Apua ammattiliitoilta haluttiin kokemuslisien ja lomakorvausten laskuun, työsuhdeasioihin sekä siihen, mitä tehdä, jos pätkä loppuu. Urasuunnittelussakin ammattiliitot voisivat auttaa, ne voisivat esitellä opiskelijoille ja epävarmoissa työsuhteissa työskenteleville erilaisia uravaihtoehtoja sekä kertoa, missä päin maailmaa milläkin alalla on töitä. Työpaikkakiusaamiseen puuttumiseen haluttiin tukea, samoin oman osaamisen markkinointiin ja hahmottamiseen. Liitot voisivat myös tarjota verkostoitumismahdollisuuksia ja mentorointijärjestelmiä pätkätyössä oleville. Esiin tuli myös ajatus, että jos puolisoiden työnantajat maksaisivat puolet äitiysrahoista, niin kulut puolittuisivat. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleville naisille pitäisi taata äitiysloman jälkeen edes lyhyt määräaikaisuus, vaikka valtion tukemana. Ammatillinen identiteetti ja pätkätyö Pätkätyö muokkaa ammatillista identiteettiä. Se voi hidastaa asiantuntemuksen syntymistä, ja heikentää mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Pätkätyöhön sisältyy se, että se lyhentää tulevaisuuden odotetta: työuran hahmottaminen pätkän ja sen seuraavan pätkän jälkeen on hankalaa, kenties mahdotonta. Kuitenkin tunne siitä, että elämä ja työ kantavat, on hyvän työelämän edellytys. Ilman tätä tunnetta työelämä supistuu sattumanvaraiseksi, joskus uuvuttavaksi pärjäilyksi a s i a n t u n t i j a 5

6 Luottamushenkilö Mikä on luottamusmiehen tehtävä? Sinustako luottamusmies? Luottamusmiehen valvoo sinun etujasi työehtosopimukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Hän myös neuvottelee työnantajan kanssa paikallisesti jaettavista palkankorotuksista ja pitää sinut ajan tasalla ammattisi ajankohtaisista asioista. Kaikilla specialaisilla ei ole specialaista luottamusmiestä omalla työpaikallaan. Onneksi kaikki akavalaiset luottamusmiehet ovat velvollisia auttamaan kaikkia Akavaan kuuluvia työntekijöitä. Luottamusmiehen selusta turvattu Luottamusmiehen asema on turvattu sekä työsopimuslaissa että työehtosopimuksissa paremmalla irtisanomissuojalla. Hän voi myös osallistua palkallisesti luottamusmieskoulutukseen ja hoitaa luottamusmiesasioita työaikana. Meiltä saa lisätietoja, mikäli olet kiinnostunut luottamusmiehen tehtävästä. Mikä ihmeen YTN ja JUKO? Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka hoitavat sektoreittain neuvottelutoiminnan. Julkisella sektorilla akavalaisten työ- ja virkaehtosopimuksista neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Akavan jäsenliitoilla on edustus JUKOssa ja YTN:ssä. Tätä kautta eri ammatti- ja koulutusalojen erityiskysymykset ja sektoreiden näkemykset välittyvät Akavan ja sen neuvottelijoiden käyttöön. 6. Työntekijän työsuhteen päättyminen 1. Työntekijän työsuhteen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne LUOTTAMUSMIES: Edustamisoikeus Syrjintäkielto Vahvennettu irtisanomissuoja Salassapitovelvollisuus 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen periaatteet ja käytännöt 4. Palkka ja työaika 3. Ulkopuolinen ja EU:n ulkopuolelta tuleva työvoima 6 a s i a n t u n t i j a

7 Luottamusmiehen valinta Sopimusalasta riippuen akavalaisia edustaa työpaikoilla luottamusmies, -henkilö, -valtuutettu tai yhteyshenkilö. Luottamusmiesvaaleissa valitaan sekä varsinainen että varaluottamusmies. Varamies toimii luottamusmiehen sijaisena, kun tämä on pidempään estynyt toimimasta tehtävässään tai ei enää jatka työnantajan palveluksessa. Luottamusmies valitaan toimialasta riippuen joko yritystai toimipaikkakohtaisesti. Valinnalle ei ole määritelty mitään minimihenkilömäärää, joten jo kolmen ylemmän toimihenkilön ryhmä voi valita luottamusmiehen.. Työehtosopimuksissa ei ole juuri puututtu valintaprosessiin, vaan YTN:llä ja JUKOlla on omat ohjeet vaalien suorittamisesta. Sääntöjä on vain siitä, kuka voi asettua ehdolle tai kenellä on äänioikeus. Tämä on syytä tarkistaa alan työehtosopimuksesta tai YTN:stä (yksityisellä sektorilla) tai JU- KOsta (julkisella sektorilla). Luottamusmies valitaan kaikkien akavalaisten liittojen jäsenten keskuudesta. Valintaan osallistuvat myös järjestäytymättömät. Luottamusvaltuutettu valitaan koko henkilöstöryhmän keskuudesta. Apua valintaan saat YTN:stä tai JUKOsta. Ensimmäistä luottamusmiestä valittaessa vaalin voi järjestää työpaikkayhdistys, ryhmä aktiivisia ylempiä toimihenkilöitä, yhteistoimintaedustaja tai toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu. Jatkossa vaalin voi järjestää edellinen luottamusmies tai työpaikkayhdistys. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnasta, toimikaudesta sekä varamiehen toimimisesta luottamusmiehenä tulee ilmoittaa kirjallisesti työnantajalle ja sähköisesti YTN:lle tai JUKOlle. Työsopimuslain mukaisella luottamusvaltuutetulla on neuvotteluoikeus akavalaisia yleisesti koskevissa asioissa, mutta sopimuksia hän voi tehdä vain kutakin asiaa varten erikseen annetulla valtuutuksella. Käytännössä luottamusvaltuutettu usein neuvottelee raamisopimuksen, jonka kukin yksittäinen työntekijä sitten joko hyväksyy tai ei hyväksy osaksi työsuhteensa ehtoja. Luottamusmies on työsuhdeasioiden asiantuntija työpaikalla. Ole siis aktiivinen ja käytä hänen asiantuntemustaan. Osallistu myös aktiivisesti luottamusmiehesi valintaan. Luottamusmiehen tehtävät Luottamusmies neuvottelee ja tekee kollektiivisia sopimuksia ylempien akavalaisten puolesta. Hän toimii myös yhteistoiminta-asioissa ylempien edustajana sopimusten ja yhteistoimintalain mukaisesti. Luottamusmies tuntee tavallisesti hyvin työpaikan olot ja työlainsäädännön. YTN, JUKO ja oma liitto myös kouluttavat luottamusmiehiä. Yksilöä koskevissa asioissa luottamusmiehellä on oikeus avustaa yksittäistä akavalaista neuvotteluissa tämän niin pyy täessä. Luottamusmies voi myös neuvotella ja sopia häntä koskevasta erimielisyydestä a s i a n t u n t i j a 7

8 Luottamushenkilö MARKKU OJALA Tuore luottamusmies kannustaa: Pitäkää huolta yhteisistä eduistanne Tekninen kirjoittaja Maria Iho valittiin viime vuoden lopussa työpaikkansa ihka ensimmäiseksi luottamushenkilöksi. Insinöörien parissa työskentelevä humanisti tuumaa, että etujen valvominen on ylemmän toimihenkilön oma velvollisuus, koska esimies sitä harvemmin tekee. Jos näen, että jollakulla on paha olla, niin siihen on tartuttava, Maria Iho vakuuttaa. Iho aloitti nykyisessä työpaikassaan Marioff Corporationsilla teknisenä kirjoittajana FMMaria syksyllä Jo vuoden kuluttua hänet valittiin työpaikan ylempien toimihenkilöiden tilapäiseksi luottamushenkilöksi, ja loppusyksystä varsi nai seksi. Marioff valmistaa korkeapaineistetulla vesisumulla toimivia sammutusjärjestelmiä, joita käytetään esimerkiksi laivoissa, tunneleissa ja junissa. Sen pääkonttori sijaitsee Tikkurilassa Vantaalla, ja tuotantolaitos Keravalla. Yritys työllistää noin 350 henkilöä, joista noin 60 on ylempiä toimihenkilöitä. Ihon edustamasta porukasta suurin osa on tuotekehitystehtävissä tai asiakasprojekteissa työskenteleviä insinöörejä. Energinen ja elämäniloinen humanisti on silmin nähden pidetty työkavereidensa keskuudessa. Tämä on perinteinen teknologiateollisuuden yritys, jossa tehdään pitkää työpäivää. Luottamushenkilönä haluan sanoa ihmisille, että pitäkää huolta omista eduistanne ja jaksamisestanne, Iho korostaa. Tukea ja koulutusta liitosta Hän oli kypsytellyt ajatusta luottamustehtävistä pitkään. Ammatillinen edunvalvonta oli tuttua jo lapsuudesta, sillä hammashuoltaja-äiti toimi aikanaan aktiivisesti Tehyssä. Pikku-Maria oppi, että yhteistä etua kannattaa ajaa. Luottamushenkilön tehtävä ei välttämättä tule olemaan helppoa, mutta varmasti mielenkiintoista. Luotan siihen, että saan Akavan Erityisaloista ja YTN:stä kullanarvoista apua milloin vain sitä tarvitsen, hän toteaa. Tukea ja osaamista uuteen rooliinsa hän aikoo hankkia myös osallistumalla YTN:n järjestämiin luottamusmiesavain-koulutuksiin. Suunnitelmissa on käydä kaikki kolme peruskurssia. Vaaleissa vastustamaton Aloitettuaan työt Marioffilla Iho tiedusteli uusilta kollegoiltaan paikan luottamushenkilöä, ja sai kuulla, että sellaista ei talossa ole koskaan ollut. Tarve kuitenkin kävi ilmeiseksi, kun työnantaja seuraavana keväänä järjestäytyi omistajanvaihdoksen myötä Teknologiateollisuuden liittoon. Syksyllä edessä häämötti teknologiateollisuuden korotuksen paikallisen erän jakaminen. Ilman neuvotteluja Marioffin ylempien toimihenkilöiden jakopotti olisi laskettu pienemmällä korotusprosentilla. Juttelin asiasta HR-päällikön kanssa, ja totesimme, että on valittava tilapäinen luottamushenkilö. Otin yhteyttä Akavan Erityisaloihin ja lähetin 8 a s i a n t u n t i j a

9 koko yritykselle sähköpostia, jossa pyysin ylempiä toimihenkilöitä palaveriin, Iho kertoo. Lokakuussa pidettyyn palaveriin saapui noin 20 henkilöä. Maria Iho valittiin yksimielisesti tilapäiseksi luottamushenkilöksi, sillä muut eivät olleet halukkaita ryhtymään tehtävään. Lisäksi kokouksessa päätettiin, että paikallinen erä ohjataan käytettäväksi joko kuoppakorotuksiin tai kannustavana eränä. Marraskuussa Iho organisoi varsinaisen luottamushenkilön vaalin, ja tuli jälleen valituksi ainoana ehdokkaana. Kysyin kaksi kertaa, eikö kukaan asetu vastaehdokkaaksi. Vähän sellainen äitifiilis siinä tuli, hän nauraa. Tyhjä pelto inspiroi Tuore luottamushenkilö toteaa olevansa ihmeen intoutunut uudesta tehtävästään. Edessä on tyhjä pelto lähteä vetämään aumaa, se on hurjan inspiroivaa. Seuraavaksi vuorossa on YT-toimikunnan perustaminen, ja henkilökohtaisesti näkisin tärkeäksi saada tänne työaikapankki: se toisi ehkä enemmän oloa, että työstä saa sellaisen korvauksen kuin haluaa, Iho kaavailee. Luottamusmiehen tai -henkilön työ on hänen mielestään tärkeää, koska se antaa mahdollisuuden keskustella henkilöstöä koskevista asioista laajemmassa perspektiivissä sekä velvollisuuksien ja vastuiden että oikeuksien ja etujen osalta. Koen tärkeäksi tukea myös esimiestyötä, niin että esimerkiksi palkitsemisessa on jokin yhtenäinen ja oikeudenmukainen linja. Meidän yrityksessä kuten teknologia-alalla yleensäkin esimiehet ovat enimmäkseen asiantuntijoita eivätkä ammattimanagereita, Iho huomauttaa. Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden järjestäytyminen on vasta lastenkengissä moniin muihin toimialoihin verrattuna. Iho toteaa, että kaikki eivät välttämättä edes tiedä, kuuluvatko he toimihenkilöihin vai ylempiin toimihenkilöihin. Olen kehottanut kysymään HR:stä, jos asia ei ole selvä. Se on merkittävä ero, sillä esimerkiksi vapaa-aikana matkustamisen korvaamisessa on huomattavia eroja näiden ryhmien välillä, hän muistuttaa. Työkaveria ei jätetä Marioffin ensimmäinen luottamushenkilö ei odota pääsevänsä vähällä uudessa roolissaan. Tuntuu siltä, että pöytä on täynnä tekemistä vaativia asioita, ja johonkin kulmaan vain on tartuttava ensimmäiseksi, hän kuvailee. Kiinnostavimpana hän pitää sitä, että saa luottamushenkilönä tutustua ihmisiin uudella tavalla, yhteistä etua etsien. Haastavimmaksi hän arvelee neuvottelutilanteet; etenkin, jos eteen tulee jokin kriisi tai konflikti. Neuvottelukokemusta kun on kertynyt vain omien lasten kanssa. Tiukan paikan tullen on vain pidettävä jalat maassa ja otettava rauhallisesti, Iho tuumii. Kokemusta tiukoista paikoista Iholla kuitenkin jo on: aiemmissa työpaikoissaan hän on todistanut sekä työkavereiden loppuun palamista että käynyt läpi YT-neuvottelut. Vaikeat hetket vahvistivat Ihon näkemystä siitä, että henkilöstön on pidettävä yhtä eikä ketään jätetä yksin. Jos näen, että jollakulla on paha olla, niin siihen on tartuttava, hän vakuuttaa. Minna Nurro Vauhdikas ensimmäinen vuosi Ensimmäinen vuosi luottamushenkilönä on ollut kylmää kyytiä! Talouden alamäki alkoi näkyä jo kevättalvella erilaisten säästötoimien käytäntöönpanoina. Johdon kyvyttömyys rakentavaan ja tehokkaaseen sisäiseen viestintään aiheutti monta turhaa draamaa muutenkin haastavassa tilanteessa. Pisteenä iin päälle kävimme lokakuussa yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi. Aluksi kuvittelin, että hyvin valmistautumalla me luottamushenkilöt pystymme vaikuttamaan päätöksiin, mutta pettymys oli kova, kun loppua kohti selkisi mitä teatteria neuvottelupöydässä esitettiin. Lopulta vain neljä ylempää toimihenkilöä irtisanottiin, mutta työyhteisölle aiheutettu henkinen vahinko on korvaamaton. Luottamus on kovin hauras yt-mankelin jälkeen ja odotukset tilanteen paranemiselle suuret. Päivä kerrallaan, kvartaali kerrallaan mihin ovat kadonneet 3- tai 5-vuotissuunnitelmat?! Yhteishenki tiivistynyt Hyviäkin asioita on toki saatu aikaan: yhteistoimintaneuvottelukunta on polkaistu käyntiin ja pääsemme yhdessä työnantajan edustajien kanssa kehittämään henkilöstölle tärkeitä asioita. Yt-neuvotteluiden aikana kehittyi myös todella tiivis yhteishenki eri henkilöstöryhmien luottojen kesken, ja työntekijöiden taistelutahto asioiden parantamiseksi on mahtava. Kaveria ei jätetä! Jatkuva haaste on oman työn hoitaminen luottamustoimen ohessa. Lokakuun yt-neuvotteluiden aikana käytännössä koko työaika kului neuvotteluihin valmistautumiseen ja henkilöstön tukemiseen. Oma esimies ja sidosryhmät on pidettävä ajan tasalla koko ajan siitä, miten paljon luottamushenkilön tehtävät työllistävät. Tiedottaminen projektien etenemisestä (tai viivästymisestä) on entistäkin tärkeämpää. Tuki ollut tarpeen Rankan ja opettavaisen vuoden aikana olen saanut erinomaisesti tukea Akavan Erityisalojen ja YTN lakimiehiltä sekä asiamiehiltä. Tuki liitosta sekä verkostot Teknologiateollisuuden luottamushenkilöiden kanssa ovat elinehto tässä toimessa jaksamiselle. Paras kiitos on luonnollisesti se, joka tulee suoraan omilta edustettavilta. Vaikka tiukassa paikassa oma naama meinaa mennä ruttuun, niin aina joku työkaveri keventää huumorilla ajatuksiani. Olen onnekas, kun saan edustaa näin upeita asiantuntijoita ja työkavereita! a s i a n t u n t i j a 9

10 Tietoa asenteiden sijaan Lisää sävyjä maahanmuuttokeskusteluun Maahanmuuttajakeskustelun yksipuolinen ja syyllistävä sävy harmittaa, sanoo Sonia Kaukonen. Hän toivoo lisää avoimuutta ja vuoropuhelua suomalaiseen yhteiskuntaan. Käytettävyysasiantuntija Sonia Kaukonen työllistyi koulutustaan vastaaviin tehtäviin nopeasti muutettuaan Suomeen yhdeksän vuotta sitten ja on panostanut kielen opintoihin ja jatkokoulutukseen Suomessa. Sonia Kaukonen suoritti diplomikielenkääntäjän opinnot kotimaassaan Saksassa. Hän työskenteli opintojen ohella ja valmistuttuaan kotimaassaan muutamia vuosia projektihallinnon ja termityön parissa. Kaukonen muutti Suomeen tavallisen tarinan takia. Hänen aviomiehensä on suomalainen. Kaukosen työtehtävät ovat aina liittyneet kielen ja teknologian väliseen yhteyteen. Suomeen muutettuaan hän ohjasi aluksi jonkin aikaa saksan kielen keskusteluryhmiä. Hän sai pian työn teknisenä kirjoittajana Kudos Informationista, jossa hän työskenteli seitsemän vuotta. Työkielenä oli kuitenkin englanti. Hän eteni projektipäälliköksi ja tiimin vetäjäksi sekä opiskeli työn ohella. Ammattijärjestö hyvä taustatuki Kaukonen liittyi Speciaan työskennellessään Kudoksessa, jossa luottamusmies kertoi liiton toiminnasta ja ehdotti sen jäsenyyttä, sillä se soveltuu asiantuntijaja päällik kötehtävissä toimiville. Kaukonen on sittemmin suositellut järjestäytymistä kollegoilleen ja tuttavilleen, koska on saanut Speciasta ja Akavan Erityisaloista hyvää palvelua ja selkeitä neuvoja. Hän ei ole kohdannut suuria ongelmia työelämässä, mutta tieto, neuvot ja tuki ovat erityisen tärkeitä ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Kaukonen työskentelee nykyisin käytettävyysasiantuntijana Tekla Oyj:ssä Espoossa. Yritys kehittää ohjelmistoratkaisuja, -tuotteita ja -palveluita rakennusalan, yhdys kuntatoimen ja energianjakelun käyttöön. Kaukonen pitää kansainvälisesti toimivaa yritystä hyvänä ja luontevana työympäristönä itselleen, vaikka hänen yksikkönsä työkielenä on pääasiassa suomi. Hän iloitsee mahdollisuudesta käyttää osaamistaan monipuolisesti ja hyödyntää myös tuoreita opintojaan. Hän keskittyy työssään käyttöliittymien suunnitteluun ja konsultointiin sekä tekee kielentarkistus- ja käännöstehtäviä. Kaukonen on ollut tänä vuonna mukana Specian toiminnan kehitystyöryhmässä, jossa hän on tuonut esiin joitakin ehdotuksia maahanmuuttajien palvelusta. Ammattiliitot voisivat panostaa parempaan palveluun verkossa sekä maahanmuuttajien yksilölliseen kohtaamiseen ja tukeen. Ankean pitkistä linkkilistoista on vaikea löytää omaan tilanteeseen sopivia tietoja tai neuvoja. Liittojen olisi hyvä tarjota maahanmuuttajille enemmän mahdollisuuksia kokoontua ja keskustella, ehkä jonkinlaista mentorointiakin, ehdottaa Kaukonen. 10 Työtä ja opiskelua rinnakkain Kaukonen on panostanut johdonmukaisesti opiskeluun, vaikka työn ohella opiskeleminen vaatii sitkeyttä. Hän pitää kouluttautumista hyvänä keinona kehittää ja laajentaa osaamistaan sekä integroitua suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Työnteko suomeksi on ollut tehokkain kielikouluni. Olen puolessatoista vuodessa oppinut työssä enemmän suomea kuin niiden seitsemän vuoden aikana, jolloin opiskelin suomea ja tein lisäopintoja suomeksi, kuvailee Kaukonen. Tavanomaisen integraatiokoulutuksen sijaan hän hakeutui Helsingin yliopistoon opiskelemaan suomea omalla kustannuksellaan, jotta sai enemmän irti opiskelusta. Lisäksi hän on suorittanut verkko-opetuksen e-learning-osaajan tutkinnon ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot. Hän tekee parhaila s i a n t u n t i j a

11 laan Laurea-ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Käyttäjän näkökulma keskeinen Käyttäjälähtöisyys kiinnostaa minua kovasti. Alan kysymykset liittyvät sopivasti aiempiin opintoihini. Mutta halusin ja haluan todistaa ihan paperilla, että pärjään suomeksi opinnoissakin. Sillä on varmasti ollut merkitystä työnsaannissa, sanoo Kaukonen. Pelkän kääntämisen parissa hän ei viihtyisi, ei ainakaan freelancerina. Työyhteisön sosiaaliset kontaktit ja vuorovaikutus elävöittävät työntekoa. Käytettävyysasiantuntijan työssä on paljon tiimityötä, vaihtelua ja monipuolisuutta, joita Kaukonen arvostaa erityisesti. sanoo Kaukonen. Yleisönosasto- ja keskustelupalstakirjoittelu maahanmuutosta on usein luokatonta. Hän ei tunnista itseään lainkaan siitä kuvasta, joka liitetään maahanmuuttajiin. Kaukonen korostaa, että jokainen voi parantaa mahdollisuuksiaan olemalla aktiivinen. Ritva Siikamäki Akava Yhteisymmärrystä arvostetaan En varsinaisesti voi vertailla suomalaista ja saksalaista työkulttuuria. Tunnen paremmin amerikkalaisen toimintamallin, sillä olin aiemmin töissä amerikkalaisissa yrityksissä. Ne olivat sikäläiseen tapaan rentoja. Perisaksalainen yritysmaailma on kaiketi paljon muodollisempaa kuin täällä Suomessa. Esimerkiksi puhuttelutavat ovat Saksassa jäyhempiä. Yritysten välillä on kyllä suuria eroja toimintatavoissa maassa kuin maassa, toteaa Kaukonen. Yhteisymmärryksen hakeminen näyttää olevan tärkeää suomalaisissa työyhteisöissä. Esimerkiksi Teklan keskusteleva, yhteistyöpohjainen toimintamalli on Kaukosen mielestä tehokas tapa hakea tuotekehitysratkaisuja ja palvella erilaisia asiakkaita. Yritys tukee monikulttuurisuutta, ja Kaukonen on tuntenut itsensä tasa-arvoiseksi työyhteisön jäseneksi. Mutta niin suomalaistunut hän ei vielä ole, etteikö työsandaalien käyttö vähän hymyilyttäisi. Oman onnensa seppä Kun tulin maahan, kävin tietysti työvoimatoimistossa. Työttömyyskorvaushakemuksen täyttäminen olisi ollut masentavaa puuhaa. Joka päivän kohdalle pitäisi kirjoittaa työtön. Virkailija vilkaisi cv:täni ja tokaisi, että takuulla sulle löytyy töitä. Kaikeksi onneksi näin kävikin. Sattui hyvä ajoitus, mutta olen tehnyt kovasti töitä päästäkseni osaksi tätä yhteiskuntaa ja löytääkseni mieleisen työn, toteaa Kaukonen. Ei samasta muotista Suomessa on Kaukosen mielestä vielä paljon opittavana monikulttuurisuudesta, sillä ilmiö on tässä mitassa suhteellisen uusi. Maahanmuuttajien pitää sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisten pitää sopeutua maahanmuuttoon ja perehtyä eri kulttuureihin. Vuorovaikutusta on lisättävä, JUKKA LEHTINEN Työnteko suomeksi on ollut tehokkain kielikouluni. Olen puolessatoista vuodessa oppinut työssä enemmän suomea kuin niiden seitsemän vuoden aikana, jolloin opiskelin suomea ja tein lisäopintoja suomeksi, kuvailee Kaukonen a s i a n t u n t i j a 11

12 Lakimiehemme vastaa Sikainfluenssa - rokote? Jäsen kysyy: Voiko (sikainfluenssaa vastaan) rokotukseen painostaa/pakottaa tietyn ammattiryhmän työntekijöitä terveydenhuollon ulkopuolelta, esim. kaupungin työntekijän päiväkodissa tai oppilaitoksessa? Minkä lain perusteella ei voi? Onko syrjintää yrittää vaikuttaa rokotuspäätökseen esim. työmahdollisuuksia heikentämällä tai nostattamalla vihaa tällaista työntekijää vastaan? Lakimies Kari Eskola vastaa: Työnantajalla ei ole oikeutta velvoittaa työntekijää ottamaan minkäänlaista rokotusta työlainsäädännön perusteella. Perustuslaki takaa oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Työnantajan voimakas painostus asiassa saatettaisiin rinnastaa työsyrjintään. Tätä arvi oi taessa jouduttaisiin punnitsemaan samalla sitä, mitä hyväksyttäviä perusteita työnantajalla on toiminnalleen kuten viranomaissuositukset, vastuu asiak kais ta esim. erityisryhmistä yms. Vaikka pääsääntö on selvä, vastapainona tulee ottaa huomioon työnantajan velvollisuus noudattaa työturvallisuuslakia. Poikkeuksellisessa ääritilanteessa, esim. laajamittaisessa epidemiassa, pitäisin mahdollisena, että työnantaja voisi pätevästi kieltää henkilöä osallistumasta työhön tai siirtää hänet väliaikaisesti toisiin tehtäviin. Selvää on myös se, ettei työntekijä saa tahallaan (=tietoisesti) tartuttaa sairastamaansa muihin ihmisiin. Ääritilanteessa joudutaankin sovittamaan yhteen keskenään ristiriidassa olevia oikeuksia toisiinsa. Terveydenhuollon ammateissa toimivia, koskee oma tiukempi erityislainsäädäntönsä. Määräaikaisuudesta? Jäsen kysyy: Hei! Minulla on tällä hetkellä reilun vuoden (13 kk) määräaikainen työsopimus työnantajani kanssa. Kun ko. tehtävää hain, työhaastattelussa sanottiin, että todennäköisesti vuoden määräaikaisuuden jälkeen työsopimus uusitaan ja saan vakituisen paikan. Nyt kun olen kysynyt jatkosta määräaikaisuuden jälkeen, vastaus on ollut, että mitä suuremmalla todennäköisyydellä tehtävääni jatketaan, mutta ei vakituisena. Kuulema ketään ko. työpaikassa ei tällä hetkellä vakinaisteta. Kysyisinkin, mikä merkitys asiassa on työhaastattelussa luvattuun mahdolliseen vakinaistamiseen? Määräaikaisuuteni perusteena on ollut organisaation uusiutuminen. Nyt kun organisaatio on valmis, mihin työnantaja voi vedota tarjotessaan minulle vain määräaikaista työsuhdetta. Maailman markkinatilanteeseenko? Kiitos vastauksesta. Lakimies Helena Lamponen vastaa: Työsopimuslain :ssä 1:3.2 todetaan, että työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työso - pimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Perusteltuja syitä työsopimuksen määräaikaisuudelle ovat sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy. Lisäksi perusteltuja syitä määräaikaisuudelle ovat työn luonne ja muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste, joilla tar - koitetaan mm. työalan erityisluonnetta ja alalla vakiintunutta käytäntöä. Työsopimuslain säännöksen tavoite on, että työntekijän irtisanomissuojaa ei kierretä käyttämällä mää - rä aikaista työsopimusta. Jos työnantajalla on työ - voiman jatkuvaa tarvetta, työsopimus tulee tehdä toistaiseksi voimassa olevana. Jos siis työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, jatkuvasti toistuvien määrä - aikaisten työsopimusten käyttöön samoissa töissä ei ole perusteltua syytä. 12 a s i a n t u n t i j a

13 Kahvitauolle? Jäsen kysyy: Ovatko kahvitauot lakisääteisiä jokaisella alalla? Yritykses - sämme ei tunneta kahvitaukoja, 8 tunnin päivään sisältyy 30 min lounastauko, josta ei makseta palkkaa, ei muita tau koja. t: kahvittelija Lakimies Helena Lamponen vastaa: Työaikalain kuudes luku sääntelee mm. lepoaikoja. Työaikalaissa ei ole säännöstä kahvitauosta. Kahvitaukoja koskevia määräyksiä on työehtosopimuksissa. Työaikalaissa on säännös päivittäisestä lepoajasta ( 6:28). Kun vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi eikä työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta välttä - mätöntä, on hänelle annettava työvuoron aikana säännöllinen vähintään tunnin kestävä lepoaika, jonka aikana työn te - kijä saa esteettömästi poistua työpaikalta. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästä, kuitenkin vähintään puolen tunnin pituisesta lepoajasta. Lomautus / irtisanominen? Jäsen kysyy: Työt voivat omalta osaltani loppua tai vähentyä. Millainen varoitusaika koskee lomautusta? Saako lomautuksen ajalta ansiosidonnaista päivärahaa? Onko jotain karenssiaikaa ennen kuin ansiosidonnainen päiväraha alkaa juoksemaan? Mikä on irtisanomistilanteessa aika jolta ei saa ansiosidonnaista päivärahaa? Jos minut on palkattu projektipäällikön työtehtävään ja jos kieltäydyn tekemästä jotain muita töitä niin onko se irtisano - misen peruste? t. akateeminen epätietoinen Lakimies Helena Lamponen vastaa: Työsopimuslain mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Työehtosopimuksissa lomautusilmoitusaika voi olla pidempi. Myös lomautusajalta maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa, kun ehdot sen saamiseksi täyttyvät. Työttömyyspäivärahan maksamisessa on aina omavastuuaika. Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun hen - kilö on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa yhteensä seitsemän täyttä työpäivää enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Työsopimuksesi työtehtävää koskeva ehto määrittää työnantajan työnjohto-oikeuden rajat. Viestistäsi ei käy ilmi, on - ko työsopimuksessasi sovittu muiden töiden tekemisestä. Yksinomaan viestissä annettujen tietojen perusteella ei ole mahdollista ottaa kantaa työstä kieltäytymiseen a s i a n t u n t i j a 13

14 Joustoa lähimaiden työmarkkinoilla Yhteiskunnallisessa keskustelussa painotetaan yhä enemmän osallistuvampaa työllisyyspolitiikkaa, missä aktiivisilla toimenpiteillä saadaan työttömät nopeasti takaisin työelämään. Specia kantoi tässäkin asiassa kortensa kekoon järjestämällä seminaarin työllistämisen joustoista Tanskassa, Ruotsissa, Virossa ja Suomessa. Lokakuun alussa järjestettyyn tilaisuuteen oli kutsuttu puhujia kyseisistä maista. Ago Tuuling, Simon Huldén, Leena-Maija Talikka, Jan Hendeliowitz ja Thomas Goldberg. Seminaarin todellinen huippuosaaja oli Tanskan työmarkkinaviranomaisen johtajan, Jan Hendeliowitzin, jonka esitys Tanskan flexecurity-järjestelemästä kiehtovalla tavalla yhdisti liberaalisen talousnäkökannan ja hyvinvointivaltiomaisen tuloverotuksen. Hendeliowitzin jälkeen Akavan asiamies Heikki Taulu vertaili Suomea Tanskaan ja totesi Tanskan nuorten koulutustason olevan laskussa kun se samanaikaisesti Suomessa on jatkuvasti nousussa. Lounaan jälkeen Viron akateemisesti koulutettujen ammattiliittojen keskusjärjestö Talon puheenjohtaja, Ago Tuuling, kertoi olonsa olevan kuin avaruusoliolla. Edeltävien puheenvuorojen maiden ongelmat kun olivat aivan eri planeetalta kuin paljon syvemmässä kriisissä rämpivän Viron. Tuuling vaihtaisi mielellään oman maansa ongelmat muiden edustettujen maiden luksusongelmiin. Päivän päätteeksi Akademikerförbundet SSR:n asiamies, Thomas Goldberg, esitti näkemyksiään Ruotsin tilanteesta, missä muun muassa jäsenkato ammattiyhdistyksistä on ollut huomattava hallituksen poistettua jäsenmaksujen verovähennysedun. Ruotsissa ammattiyhdistykset ovat myös perustaneet omia työttömyysvakuutuksia, jotka mahdollistavat korkeamman työt tömyys kor va uksen kuin pelkästään työttömyyskassojen tarjoama kompen saatio. Vain tietämällä oikeuksistamme, voimme niitä parantaa. Valitettavasti harva työnantaja vapaaehtoisesti parantaa työntekijöiden etuja ja joskus työelämän laiminlyönnit johtuvat myös työnantajan tietämättömyydestä. Oppilaitokset eivät myöskään välttämättä seuraa työelämän kehitystä riittävästi, vaan se jää meidän tehtäväksemme. Vastavalmistuneiden kasvatustieteilijöiden ja humanistien työttömyys oli vähentynyt vuoden takaiseen poikkeuksena lähes kaikista muista aloista. Tästä suunnasta voimme olla mielissämme. Seminaarin osallistui reilut 20 Specian jäsentä. Päivästä jäi erityisesti mieleen Tanskan edistyksellinen järjestelmä, jossa vastuu työttömyydestä on siirretty mahdollisimman lähelle itse asiakasta. Kansainvälinen seminaari vahvisti Specian jo ennestään vahvoja kansainvälisiä verkostoja, mikä on hyödyksi Specian tulevassa Tanska-projektissa. Hanke kuuluu EU:n Leonardo Da Vinci -ohjelmaan, joka on myöntänyt tukea Tanskalaisen järjestötoimin - nan perehtymiselle Tanskassa. Seminaari oli osa hanketta ja aiheutuneet kulut katettiin hankkeeseen myönnetyillä rahoilla. Simon Huldén 14 a s i a n t u n t i j a

15 svensk resumé Detta nummer av Asiantuntija behandlar bland annat förtroendemän och deras uppgifter. Avsikten med förtroendemannasystemet är att se till att avtalen som slutits mellan arbetsmarknadsparterna iakttas, att få till stånd rättvisa och snabba lösningar på konflikter som uppstått mellan arbetsgivaren och personalen samt att sträva efter att bevara arbetsfreden. Förtroendemannens uppgift är att fungera som representant för arbetstagarna i frågor som gäller tolkandet och tillämpandet av tjänste- och kollektivavtalen, stadgandena och bestämmelserna. Således måste alltså förtroendemannen vara med då det gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och den personal han representerar, samt fungera som informationskanal mellan arbetsgivaren, organisationen/förbundet och personalen. Till uppgifterna hör också rådgivning, informationssökande, motivering av medlemmarna, förhandlingar och också att utgöra ett stöd för medlemmarna. Vid samarbetsförhandlingar, uppsägningar och permitteringar förhandlas det mellan arbetsgivaren och företagets personal. I dessa förhandlingar representeras personalen av förtroendemannen. Av det ovanstående framgår det klart att förtroendemannen bör ha kunskap och förmåga att klara av dessa uppgifter. Därför är det viktigt att förtroendemännen får och skaffar sig skolning för att sköta dessa uppgifter, det är deras rättighet och också plikt mot de medlemmar de representerar. Förtroendemannen har ett stärkt uppsägningsskydd. Om företagets verksamhet upphör, är förtroendemannen den sista av arbetstagarna som sägs upp. För mera information om förtroendemannaskap kan du kontakta mig. Vid Specias höstmöte den beslöts det bland annat att utöka antalet styrelsemedlemmar med två, vilket betyder att det från och med nästa år finns åtta ordinarie styrelsemedlemmar samt en ordinarie studeranderepresentant. En mera ingående presentation av alla medlemmar följer i nästa nummer av denna tidning. Innan själva höstmötet inleddes föreläste politices doktor Sikke Leinikki Simon Huldén om visstidsanställningar och identitet. Yrkesidentitet skapas av en långsiktig arbetserfarenhet som innefattar en känsla av delaktighet. Det är just denna känsla av delaktighet i arbetssamfundet som visstidsanställda tenderar att sakna. På basen av Leinikkis forskning ser de flesta arbetslöshet som alternativet till visstidsanställning. Detta skapar rädsla för framtiden och kan bland annat leda till att yngre visstidsanställda kvinnor inte törs skaffa barn. Leinikkis studie visar att snuttjobb påverkar yrkesidentiteten och försvårar möjligheterna till att utveckla yrkeskunskapen. Ovissheten om framtida arbetsmöjligheter skapar stress och den är svårt att göra upp långsiktiga framtidsplaner för den visstidsanställda. Specia har inte på flera år skickat ut Akavas fickkalender till sina medlemmar. Detta beror på att en stor del av medlemmarna inte har någon användning för den. Av ekologiska skäl är det alltså förnuftigare att göra på följande sätt. Ifall du vill ha en Akava-kalender för år 2010 skicka ett e- postmeddelande till adressen med rubriken kalender. Kom ihåg att bifoga din adress. Det finns ännu lediga veckor vid Specias stuga i Levi. Veckorna 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 och 41 är ännu lediga. Ifall någon vecka intresserar dig skriv till adressen Till sist vill jag komma med en glädjande nyhet för Specias svenskspråkiga medlemmar. Jag är medveten om att våra svenskspråkiga hemsidor inte varit mycket att hänga i julgranen och jag beklagar detta. Under den gångna hösten har vi hållit på att planera utseendet och innehållet på våra nya hemsidor som lanseras i början av år De nya hemsidorna är betydligt mera omfattande än de nuvarande och största delen av materialet har översatts till svenska. Detta betyder i praktiken att Specia år 2010 kommer att ha de mest omfattande svenskspråkiga hemsidorna bland alla fackförbund i Finland. Jag hoppas att du blir nöjd med de nya hemsidorna. Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år, a s i a n t u n t i j a 15 Simon Huldén

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2007 TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 pääkirjoitus Jännittävä kesä edessä Vastikään maamme

Lisätiedot

asiantuntija Kevätkokous ja Piaf-musikaali 25.4. 4 Suunnitelmallista työhyvinvointia 6 Et ole yksin -päivä 4.4. 11 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE

asiantuntija Kevätkokous ja Piaf-musikaali 25.4. 4 Suunnitelmallista työhyvinvointia 6 Et ole yksin -päivä 4.4. 11 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntija 1 2009 TEEMA: ET OLE YKSIN Kevätkokous ja Piaf-musikaali 25.4. 4 Suunnitelmallista työhyvinvointia 6 Et ole yksin -päivä 4.4. 11 pääkirjoitus Yhteiset talkoot Olemme

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2007 TEEMANA OPISKELIJAT Specia Forum aloitti sivu 3 Kevätkokous 14.4. sivu 4 Kohti opiskelijan parasta sivu 9 pääkirjoitus Specialla työntäyteinen vuosi

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2009!

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2009! SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntija 4 2008 Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2009! pääkirjoitus Työhyvinvoinnin edistäminen on jatkuva prosessi Työelämä vaatii työntekijältä yhä enemmän tuottavuutta, joustavuutta,henkilökohtaista

Lisätiedot

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2015 EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri ILMIÖ Opintojen anti tulevaan työelämään KAHDESTA KULMASTA Mentorointiparin kohtaamisia KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

Järjestöväen juttu 4 Reilun työn tavoite henkilöstöpolitiikassa 9

Järjestöväen juttu 4 Reilun työn tavoite henkilöstöpolitiikassa 9 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 2 2010 Järjestöväen juttu 4 Reilun työn tavoite henkilöstöpolitiikassa 9 Mielipiteitä pääsykoejärjestelmän uudistamisesta 18 AITURI-hanke 21 Pääkirjoitus Käsityksemme mukaan maailma

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9.

Minna Ahola opiskelijoiden asialla. Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa TEEMANA OPISKELIJAT. sivu6. sivu9. S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 6 TEEMANA OPISKELIJAT Minna Ahola opiskelijoiden asialla Gradupankista pääomaa Opiskelijajäsenyys kerryttää työttömyysturvaa

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta 1/2010 Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta sisältö 10 16 Uusi Insinööriliitto tarjoaa jäsenkunnalleen edunvalvontaa monella eri tasolla, yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 5 2 0 0 3 Työelämän joustot Suosittuja kursseja jäsenetuina f sivu9 f sivu 10 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Joulumaa, jos jokaiselta

Lisätiedot

Asiantuntijan työhyvinvoinnin tukipilarit 4 Ylemmän toimihenkilön työsuhdeturva 10 Onko sivistystyö edelleen vapaata? 12

Asiantuntijan työhyvinvoinnin tukipilarit 4 Ylemmän toimihenkilön työsuhdeturva 10 Onko sivistystyö edelleen vapaata? 12 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 4 2010 Asiantuntijan työhyvinvoinnin tukipilarit 4 Ylemmän toimihenkilön työsuhdeturva 10 Onko sivistystyö edelleen vapaata? 12 Pääkirjoitus Ei ne pienet tulot vaan ne suuret menot

Lisätiedot

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin 6/2010 Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin sisältö 20 22 Tampere tarjosi oivan ympäristön teollisuushistorian ensimmäiselle maailmankonfrenssille. Insinöörit voivat nousta

Lisätiedot

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12 6000 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 3 2010 5000 4000 3000 2000 1000 Specialaiset 0 Yhdistysvuodet 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla

Lisätiedot

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 02 2013 OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ EULITAN

Lisätiedot

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite!

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite! MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2013 EDUNVALVONTA Syksyllä palkat syyniin VALOKEILASSA Yhteiskunta tarvitsee historiansa OIKEILLE URILLE Muutokset taklataan näyttämöllä KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Kerro liitosta kaverille. Kaikki Nousuun. Metsä auttaa palautumaan. Pankissa painitaan raportointiviidakossa Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti Kerro liitosta kaverille 1 2015 Kaikki Nousuun 4 Metsä auttaa palautumaan 12 Pankissa painitaan raportointiviidakossa 15 1 2015 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Tehokkuutta

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot