y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,"

Transkriptio

1 Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa on herä.tetty kysymys siitö, että. nuorten t.s. poikien ja tyttöjen erilaiset urheilumerkit saa taisiin koko maassa yhtenäistetyiksi niin vaatimustensa kuin muotonsakin puolesta ja että valtio mahdollisesti voisi kustantaa ne ilmaiseksi jaettaviksi, Lautakunta t ä t en pyyt""ä, ett ä Liittonne valitsisi edustajansa yhteiseen neuvottelutilaisuuteen, joka pidetään Kouluhallituksen istuntosalissa ensi toukokuun 18 päivänä kello 19, asiasta alustavasti keskust elemaan. Tämä kutsu on lähetett y seuraaville liitoille: Poikaurheiluliitto ; Työväen Urheiluliitto, Nuorten jaosto; Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto~ Svenska Flnlands Idrottsförbund ja Flnlands Svenska Kvlnnogymnastlkförbund. Valtion Urheilu- ja VoimistelulautaKunnan puolesta: puheenjohtaja y.~ sihteeri

2 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa toukokuun I p :nä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Rinne puheenjogtajana (20), T.H. Vilppula (13), V. Laherma (18), K.A. Vuori (18), H. Kangas (18), E. K.Kalervo (18), O.Suvanto (19), A. Leskinen (19),.E.Heiskanen (19) ja Taimi Taisto (20), sekä liiton toimitsijat Kaukinen,RaJal, Helenius ja Haini Pöy t äkirja. Luettiin edellisen 2/5-38 pidetyn liitto toimikunnan kokouksen pöytäk~ - ja hyväksyttiin muutoksitta li~finq.t.'p_ seuraavat kilpailuluvat: 18/.5 jalkapallokaupunkiottelu Tampere - Turku. 26/5 kansalliset pesäpallokilpailut,h:gin Työv. Pallonlyöjät,ehdoll että Helsingin piiri puoltaa /6 kansalliset painikilpailut,ptetarsaaren Into {siirto 2-3/7} /'6" " Tornion Tarmo /'6" "Helsingin Tarmo /'8" tt Ykspihlajan Riento /10" "Helsingin Tarmo,:pantiin toistaiseksi :pöydälle. 29/5 painipiirikuntaottelu Helsinki-Eteläsaimaa. l7/.7 kansalliset uintikilpailut, Kot~n Kisailijat. 17/7 kansainväliset uintikilpailut,htu, sekä lupa,että seura saa kutsua Ruotsin AIF :n jäseniä kilpailuihin Samalla,päätettiin liiton toimistoa kehoittaa ottamaan selko Ruotsin AIFn nykyisestä toiminnasta ja sen ala järjestöistä. 7/8 Mustikkamaan ympäriuinti,htu. 2/.6 kansalliset yleisurheilukilpailut, Kymin Veikot (siirto 12/6). 12/6" " Pyhtään Voima (siirto 3/7) yleisurheiluseuraottelu Pitäjänmäen Tarmo -Loviisan Riento. 24/7 kansalliset yleisurheilukilpailut,viialan Pyry /8" tt Oulun Jyry. 28/8 " " ja POhjanma an Kansan mara ton, 28/8 3-4/9 8-4/7 Vaasan Toverit. " " Hyvinkään Ponteva. " " Kokkolan Jymy. yleisurheiluseura~ttelu Tampereen Yritys-Tallinna Töölissporli Uhing ehdolla, ettei Yritys kiellä jäsentensä osanottoa Norja TUL yleisurheilumaaotteluun. 26/5 kansalliset pyöräilykilpailut,hovinmaan Into. Jaosto ehdotti ano muksen evättäväksi He~ingin Vauhtiveikkojen samanaikaisten kilpailujen vuoksi. Lupa kuitenkin myönnettiin Tampereen Kisat-yhtymän kirjelmä. Kuultiin Tampereen Kisat- yhtymän kirjelmä, jossa ~yydetään liittotoimikuntaa tarkistamaan epäävän päätöksensä yhtymän 28-29/8 luvan myöntämisestä. Yleisurheilujaosto vastusti edelleen luvan myöntämistä. - Katsottiin,&tte1 kirje anna aihetta päätöksen muuttamiseen Ilmoitus HAP:n :painikil:pailuista. Kuultiin ilmoitus,että HAB :n painikilpailut 21-22/5 ovat vain SAK:n helsinkiläi sten jäsenten välis:et Pesäpallokil:pailujen säännöt. Pesäpallojaosto ehdotti,että v.1937 liittokokouspäätöksen perusteella pesäpallokilpailujen kilpailusäännöiksi määrättäisiin pesäpalloliiton vuo den 1937 säännöt. Esitys hyväksyttiin.

3 Kokous 20/ öräiluneuvonnan äroeetäminen. öräi yjaos 0 e dot i aos 0 le varatun määrärahan 6000 mk käytettäväksi neuvon tean ei ten, että neuvojien päivärahoina d 100/- käytetään n. 4200: neuvojien matkakustoonuksiin varataan 1800:- Neuvojiksi jaosto ehdotti O.Kivistön HTL:stä ja Viljo Mal ini~ HTPVstä. Kun kolmanneksi neuvojaksi ajateltu Penttinen Porvoon Veikoista e1 työesteiden vuoksi ole tilaisuudessa ottamaan tehtävää vastaan,nimeää jaos1n kolmannen neuvojan myöhemminltodennäköisesti S. Lehtinen HTPV;stä). Kullekin neuvojalle järjestetään matkapäivää,kaksi päivää kulla kin paikkakunnalla. Kivistö tulee käymään seuraavilla paikkakunnilla:järvenpää,hyvinkää, Karkkila,lurenki,~urku ja LOhja, Ma lin: Varkaus,Jyväskylä,Mänttä,Keuruu, Jämsä ja Tampere, kolmas neuvoja ; Lähti,Enso,Viipuri,Kouvola,Pyhtää ja Porvoo. Lisäksi jaosto ehdotti,että matkakustannuksista Säästyvällä mahdollisella osuudella Helsinkiin järjestetään jonkun ulkola1sen pyöräilyneuvojan luentotilaisuus (tulkkikustannukset,huone ja neuvojan luentopalkkio). Talousvaliokunta ehdotti jaoston esityksen sellaisenaan hyväksyttäväk- 91. Jaoston esitys hyväksyttiin yksimielisesti Vesi:palloilu- ja tuomarikurssit. Uintijaosto ilmoitti vesipalloilu-' ja tuomarikurssikysymyksestä suunnitelleensa kb%sxata jo usean vuoden aikana kurssin järjestämistä vesipalloilijoilie ja vesipallotuomareille,joita liitossa ei ole o~lenkaan,jonka johdosta jaosto ilmoitti edelleen puoltavansa vesipallo- ja erotuomarikurssien toimeenpanoa liittotoimikunnalle esitetyn suunnitelman mukaan. Talousvali6kunnan esityksestä jaoston ehdotus hyväksyttiin. Kurssit järjestetään näinollen seuraavan suunnitelman mukaan; 28 kappaletta apurahoja a 200/- (~ruoka,opetus,asunto) 5600:- Opettajain palkkiot: 2 x 8 päivää a 100/ matkakustannukset ruokailu 1600:- 300:- 400: : - Ylimääräisiin menoihin,välineisiin,sekalaiskuluihin sekä mahdollisiih ylimääräisiin matka- avustuksiin 2100:- Kurssimääräraha 10,000;- ==.===3==============~_= Ohjaajaksi hyväksyttiin Väinö Leskinen HTU:sta sekä toinen ohjaaja,jonka jaosto nimeää myöhemmin Uintineuvonta. Uintijaosto pyysi,että mikäli liitolla valtionavustuksesta on varoja käytettävissä jaostolie myönnettäisiin 5000 mk kahden uintineuvojan palkkaamiseen kahden viikon ajaksi. Esitys hylättiin Yleisurhel1uneuvojain :palkkiot. Yleisurheilujaosto ilmoitti lausuntonaan yle isurheiluneuvojain ~lkkakysymyksestä,että kullekin neuvojalie Olisi sen mielestä maksettava sama palkka miestä ja päivää kohden. Jaosto ehdotti palkaksi 100/- päivältä ja päivärahaksi asuntoa varten 25/- matkapäiviltä. Perusteeksi palkkioille jaos~ ~o ilmoitti,että neuvojat kotipaikkakunniliaan joutuvat tekemään neuvontatyötä,josta eivät saa erikoispalkkiotakaan,jonka Johdosta matkapäivien palkkio jaoston mielestä saisi olla korvauksena palkatta ennen ja jälkeen matkojen tehdystä työstä. Ta lousvaliokunnan esityksestä yleisurheiluneuvojain palkkioita koskeva ehdotus hyväksyttiin, samalla kuitenkin todeten,ettei päätös ole periaatteellinen eikä niinolje. n ko ske muu ta kuin nyt ksä i tel tyä neuvontaa Yleisurheiluneuvojain neuvontaohjelman lisääminen. Yleisurheilujaosto ehdotti,että koska yleisurheiluneuvojain päiväraho~ te ~äästyy noin 1500 mk,metsistön neuvontaohjelmaan lisättäisiih 2 päivää TOiJalaan,2 päivää ValkeakOskelle ja 2 päivää Lahteen,yht.6 Päivää,kustannukset matka- ja päivärahoiheen n.900 mk. SäästyVä osa n.600 mk jätetään varaukseksi satunnaisiin menoihin.

4 20/ Jaoston ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan Pesäpalloneuvonta. Pesäpa.llojaosto ehdotti pesäpalloneuvojiksi ~auno Vaahteran ja V.Soinisen tai viimemainitun varamiehenä V. uomisen. Neuvojien matkaohjelmaksi jaosto ehdotti : 21-23/5 Helsingissä (jossa liitto suorittaa huonevuokrat) /5 Forssassa, 27-29/5 Turussa, 30-31/5 ja 1-6 Riihimäellä, 2-4/6 Kuusankoskella, 5-8/6 Lappeenrannassa ja 9-11/6 Haminassa. Kustannusarvioksi jaosto ehdotti : neuvojain palkkaukseen å 100/- n. 20 päivältä 4000 :- matkakustannuksiin,arviolta 1000:- muihin neuvonta kuluihin ja Helsingin kurssien vuoksiin 500:- varauksena nahd.luennoitsijain läh.muille paikkakunnille 500 :- tmäräraha 6000:- Neuvojille ehdotti jaosto pyydettäväksi asunnon seurojen kustannuksella velvoittaen samalla seurat suorittamaan kenttäin ja luentopaikkain mahdolliset vuokrat y.m.kulut. Talousvaliokunta ehdotti jaoston esityksen hyväksyttäväksi. Neuvojia,heidän matkojaan ja kustannusarviota koskevat ja oston e sitykset hyväksyttiin sellaisinaan. 6 äänellä 2 vastaan päätettiin, että seuroja ei pyydetä varaamaan neuvo jille asuntoa,vaan neuvojille maksetaan 25 mk. henkeä kohden päivältä lisäkorvausta asunnon hankkimista varten Stadionin avajaisjuhallisuudet. Yleisurheilujaosto ehdotti,että Stadionin avajaisten keihäänheittoon kutsuttaisiin E. utonen Mäntän Valosta ja E.Mattila TKT :stä. Esitys hyväksyttiin lisäyksellä,että T. Rautavaara Oulunkylän Tähdestä kutsutaan myös m. viestin johdosta jaosto ehdotti Stadion-säätiölle ehd~ettavak si, että viestimatkaksi TUL :n seuroille järjestettäisiin fm. Samassa yhteydessä puheenjohtaja selosti hänen ja sihteerin liittowimikunnan määräyksestä asiasta Helsingin piirin piiri toimikunnan kanssa käyrniä neuvotteluja. Liiton edustajien ja piiritoimikunnan neuvotteluissa sovittiin. että Stadionin avajaisten jalkapallojoukkueitten kokoonpanoon nähden esitetään säätiölle toivomus,että liitosta toiseen siirtyneitä pelaajia,ainakaan sellaisia,jotka ovat siirtyneet aivan viime aikoina, ei kumpaankaan Joukkueeseen valittaisi,sekä että 3000 m. viesti ehdotetaan ruotsalaisviestiksi,jossa% ta~uksessa liiton seurat viestinjuoksuun voivat osrulistua. sekä että samalla anotaan liiton naisvoimistelijoille esiintymismahdollisuutta avajai~uh - la ssa. Säätiölle päätettiin ehdottaa,että viesti muutettaisiin edellämamnitunl aiseksi. Na isvoimi stelijain esiintymi stä koske va ehdotus katsotti. in rauenneeksi,koska helsinkiläiset naisvoinistelijat itse eivät ole katsoneet ehtivänsä riittävän hyvin tilaisuuteen valmistautua Alennuksia rauta tiellä. Merkittiin kuulluksi, että rautatiehallitus on myöntänyt liitolle seuraava t 25 % alennukset valtionrautateillä: 4-5/7/Ylei~Urheilumaaottelun, porissa!osanottajil1e, ja kilpailutomareille palloiluneuvojakurssin osano~tajille. 1-11/5 nuorten ohjaajakurssin osanottajille. 24/6-1/7 uintikurssin osanottajille. 31/'7-20'8 Pajulahteen tyttöjen ohjaajekurssin osanottajill~. 15/.5 Joutsenoon murtomaamestaruuskilpa ilujen osanottajille. 19/6 Turkuun viestinestaruuskilpal1ujen osanottajille /7 Kauhavalle ottelumestaruuskilpailujen osanottajille. 31/7 Tampereelle naisten yleisurheil~estaruus kilpa ilu jen osanottajille. 31/7-1/8 Helsinkiin b-1uokan yleisurheilumest.kilp.osanottajille /8 Jyväskylään b8sarjan yleisurheilumest.kilp.osanottajille ' 294. Palloiluneuvojakurssien apurahat. Palloilujaoston esityksestä myönnettiin 18-29/5 järjestettavien palloiluneuvojakurssien apurahat myönnettiin seuraaville hakijoilla : auno Aarnio,Turun Toverit, V.Friman,Vaasan Toverit, Paavo Venho,l~arian Reipas, Arvo Nyberg,Hyvinkään Ponteva, l~rtti Säisä, ITU, Otto Eskelinen,

5 Kokous 20/ Kuopion Kisaveikot, Hemmi Vesalainen,Kymin Veikot, Väinö Parkkinen, KTP, Eino KOivisto Tiutisen Pyrint ö, Osmo Näveri. Tainionkosken Tähti, Taisto Koivuranta, J~utsenon Kataja, V. Peuhkuri, Helsingin Visa, Helmer Hellström, He ~ s ingin Vesa, Paavo Vuorio, Helsingin Ponnistus, Reino Suominen, Tampe reen Yritys, Uuno Petäjistö, Tampereen Kisatoverit ja Paavo Salmi,Kaarinan Kisa. Muut hakijat: Kullervo Perhonen,Maarian Kisaveikot,E.Valtonen Turun Kiri, K. Kareikko,Malmin Urheilijat ja V. Honkaniemi,Helsingin Ponnistus. Jaostolle annettiin oikeus antaa 3 lisäapurahaa Palloiluneuvojakuxssin ohjelma. Kuultiin palloilujaoston esitys palloiluneuvojakurssien ohjelmaksi. Suunnitelma liitteenä Esitys hyväksyttiin sellaisenaan. 16 ~ Ilmoittautumisia pesäpallosarjaan. Merk-ittiin pesäpallosarjaan ilmoittautuneiksi Turun Kiri,liaarian Pyrkivä,Forssan Alku ja Helsingin Työväen Pallonlyöjät,jotka jaosto on määrännyt karsimaan läntiseen lohkosarjaan, sekä JyVä~kylän Veikot, jonka jaos to,kun Viipurin Toverit ei karsi, on måarännyt karsinnatta itäiseen lohkosarjaan. Läntisen lohkosarjan karsintaottelut on jaosto määrännyt suoritettaviksi 5-6/6 Turussa Liiton iäsenyis. Hyväksy tiin iiton jäseneksi Sakari Rinne Tampereen Yrityksen kautta ehdoi tta. 18 kevät juhlaan 22/5. edustajan matkat j! Kuusankosken Puhdin puhuja~yyntö. Kuultiin Kuusankosken PUhd1n puhujapyyntö toisena helluntaipäivänä järjestettävään juhlaan. Annettiin jaostosihteeri Heleniuksen tehtäväksi sopia puhujan ~änikimisesta Israel Carmin matka. Merki+tiin kuulluksi SASln ilmoitus,että Palestiiaan Työväen Urheiluliiton yleisurheiluohjaaja Israel Carmi on tutustumism~tkalla Euroopassa, joten liittojen on annettava hänelle ' 8~~ålma hapttt~tj opastusta loottori öräil kil ailu a Nor"an AIFn ja TULn seurojen välillä. uul iin Norjan AI vastaus HT1~ tiedus eluun,että liit 0 ähettää Suomeen 28-29/5 3äk~a~åålt~Måin kansainvälisiin moottoripyöräilykilpailuihin 2 osanottajaa,kuitenkin ehdolla,että Suomesta lähetetään yhtä monta osanottajaa pohjossm~isiin mestaruuskilpailuihin Norjaan 4-6/6.. Ilmoitus tiedoitetaan Helsingin Työväen Moottoripyöräilijöille Painonnosto TUL-ETL. Kuultiin ETLn anomus,että TULn ja ETLn välillä ryhdyttäisiin järjestämään yhteisiä painonnostokilpailuja. Päätettiin,että liitto ef tällaiseen kilpailutoimintaa voi osallistua, mutta painonnostoa harrastavia liiton seuroja Helsingin Työväen Painonnostaji ja Viipurin Tovereita kehoitetaan harkitsemaan,voivatko ne järjestää yhteisiä painonnostokilpailuja.

6 ETLstä osanottajia Pajulahden kursseille. Kuultiin ETLn siedustelu,mille Pajulahdessa jär.1estettävälle miestm ja na isten kurss ille ja mil1a is illa ehdoilla (voisiko sa moi11a ehdoilla kuin edel lisenä kesänä) liitto voisi lähettää osanottaj:1a. Päätettiin,että ETL:stä otetaan 1 mies- ja 1 naisohjaaja kursseille siten, että heille annetaan Paju1ahdessa vapaa - asunto ja ruoka. Muista kustannulm 1sta va staa ETL ta i kurssilaiset itse. Mille kurssille ETL osanotta.1i8 lähettää, Ben saa se itse päättää ~ ili 25. Jäänallosar.1an tili. Talousvaliokunnan puolesta esiteltiin liitteenä. Tili hyväksyttiin. 2 6 ~. liiton v jääpallosarjan tili. 30 &. Parlograafi TUL- lehde11e. ne~ t mxvaliokunta ehdotti,että TUL- lehdel1e ostettaisiin par10graaf1 asiaankuuluvine sähkövastaanottjmineen ja Muine laitteineen, ja että tätä tarkoitusta varten myönnettäisiin 15fffi~rkan määräraha. Lehtivaliokunnan e~dotus ~rl~~~afin hankkimisesta hyväksyttiin ja myönne ttiin anottu määräraha; ~ I<J;tIJ7J1) Vuosikirjan 1938 toimitus. Lehtivaliokunnan esityksestä valittiin liiton v vuosikirjan päätoimittajaksi V. Koivu1a ja toiseksi toimittajaksi L. Nurm1. Palkkiota toimitus työstä maksetaan yhteensä 2000 markkaa Toimiston kaluston uusintaa. ~~~ Talousvaliokunnan ehdotuksesta myönnettiin toimiåtoll6yuuden kirjoituskoneen ja 2 kirjoituspöydän hankkimiseen ixmaxk markan määräraha. v ~ d e k s 1...,:~L/'-''"''

7 TUL : n v.19d8 j ääpa llos2rjnn t i 1 i. ====~==~~======~=~== ~ = ~ ~ = - = ~-~ == = = ~ = T t : 1 ot telu: TPV - Kullervo HelsinGissä nrjan osuus voitosta 2 ottelu: KTB - VeH::ot Vii:purissa Sarjan osuus voitosta 3 ottelu: Toverit - Vei kot Viipurissa Sarjan O~lUS voitosta 5 ottelu: PPT - ~y rkiv ä Turussa Sarjan osuus voitosta 7 ottelu: Pyrkivä - T?V TtJmpe reella 6.2. SD rj an osuus voitosta 9 ottelu: Toverit - KTP Kotkassa Sarjan osuus voitc.sta 11 ottelu: Kullervo - Pyrkivä Turussa Sarj an osuus voitosta 12 ottelu: TPV - PPT Porissa Sa rj a ~ osuus voitosta 13 ottelu: PyrJdvE-VeiJco t.viipul'issa Sarjcn osuus voitosta la: enot: 130 :- 27:50 400:40 8:75 13:50 304:25 96:- 19:- 640:- 1,639:40 1 ottelu: l"):;?v - Kullervo H e l s i l1~ is s tt S2:r j 2n osuus na tl c.k1.l1ui s t a 2 ottelu: ETP - Vei kot Viipuriss a 27.2 S ar jan osu us r l8. t2'.:akului s t a 4 ottelu: Vesa - KTP Kotkassa Sarj2,-!1 osuus li1a t kakuluista Ottel un tappio 5 ott elu: PPT - ~ yrkiv ä Turussa Sarjan osuus r,lb tkalrnluista 6 ottelu: Toverit - Vesa Viipurissa Sarjan osuus matkakuluista Ottelun t a ')-pio 7 ottelu: Pyrkivti - TPV Tampereella 6.2 Sarjan osuus matkakitluista 8 ottelu: Kullervo - PPT Porissa 6.2. Sarjan osuus matkakuluista Ottelun t appio 9 ottelu: Toverit - KT.P Kotkassa,13.2. Sarjan osuus matkakuluista 10 ottelu: Veikot - Vesa He1sineissä Sarjan osuus matkakuluista Ottelun tappio 11 ottelu: Kullervo - Pyrkivä Turussa Sarjan osuus matkakuluista 12 ottelu: TPV - 2PT Porissa Sar j an osuus r'lb tlcakuluis-ca 13 ottelu: Pyrkivä - Veikot Viipurissa Sarj an osuus mat kejruluista }!Iestar uusmi talli t y. f:1. lrnluja. T a p P i :- 432:- 147:- 648:- 445:- 672:- 249:- 648:- 276:50 Mk 8.139:40 ==== ===:.==- === 450: - 924: :- 402:- 579:- 1,093:- 378:- 921:- 396:- 444:- 324:- 864:- 931:90 I\;lk 8.139: 40 =::======-===

8 V.1938 jää~a~losarja~n lruuluneide~~1:0t?n tilien ~~1.t.YEkoh.t_aj.nen jaottelu. Seu~~irt.saatavat:, "...a;.._ ',. \..j Kuller'yb, Helsi nk1 Matka.' e otte luun 6~1~:;".!f1åtlta,11 otte luun 444: Seur a.n osuus s arjan tappiosts, Pyrkivä; l.1aaria J!U:ttka, btteluun Miitlr8. 13 otteluun Seuran osuus sa,jan Tove:tii t, vb. puri 5.öttelun tappio Matka 9 otteluun Seuran osuus sarjan Vesa, Helsinlci Ma tka 4 ot te luun :Matka 6 otteluun 10 ottelun tappio Seuran osuus sarj ~n 3'at~ 964: tappiosta 445:- 396: tappiosta 432:- 648:- 276:50 tapp iosta 1.116:- 812: :- 812: :- 812 :50 1,356:50 812:50 303:50 429:50 28:50 544:- Työväen Urheiluliitto Mestaruusmi t nlli t, kirje envro. hto y.u.lruluja 931: 90 Seurain velat: Mk 2.237:40 :::;== =:;=:;;;;== === Pallo-Toverit, Pori Seuran osuus sarjan Hat1{a 5 otteluun 8 ottelun tappio Palloveikot, Tampere Seur2.n osuus s arjan Matka 1 otteluun Matka 12 otteluun tap'qiosta 450:- 249:- t 8p piosta 432:- 324:- Veikot. Viipuri Seuran osuus s arjan t al)l)iosta l'iatlm 10 otte luun Sarjan osuus ottelujen voitosta 812:50 812:50 756:.. 812:50 Työväen Palloilijat, Kotka Seuran osuus sarjan tappiosta Matka 2 otteluun 402:- 4 ottelun tappio 147:- 699:- 549:- 812:50 648:- Nk 113:50 56:50 263:50 164:50 1,639:40 2,237:40 ===== ===::.====

9 :.~ ;:.t ,," ) ";' 1,, '. t ) Palloi1uneuvojakurssin apurahain anojat = = = = 1. Mauno Aarnio~ Turun Toverit 2. V. Friman~ Vaasan Toverit 3. Paavo Venho~ Maarian ~eipas 4. Kullervo Perhonen~ Maarian Kisaveikot 5. E. Valtonen~ Turun Kiri 6. Arvo Nyberg, Hyvinkään Ponteva 7. K. Kareikko, Malmin Urheilijat 8a Martti Säisä, Iisalmen Työv. Urheilijat 9. Otto Eskelinen~ Kuopion Kisaveikot 10. Hemmi Vesal a in e n ~ Kymin Veikot 11. Vainö Parkkinen~ KTP 12. Eino Koivisto~ Tiutisen Pyrintö 13. Osmo Näveri, 'l'ainionkosken Tähti 14. Taisto Koivuranta, Joutsenon Kataja 15. V. Peuhkuri~ Helsingin Visa 16~ Helmer Hellström~ Helsingin Vesa 17. Paavo Vuorio ~ Helsingin Ponnistus 18 0 V. Ronkaniemi~ Helsingin Ponnistus. 19. Reino Suominen~ Tampereen Yritys. 20. Unto Pet ä jistö~ Tamper een Kisatoverit. 21. Paavo Salmi, Kaarinan Kisa

10 Palloiluneuvojakurssin ohjelmaluonnos. ============ klo kurssilaisten ilmoittautuminen liiton toimistossa kurssien avajaiset kahvitarjoilu kurssiohjeet luento~ Y.Tuhkunen Helsingin piirin otteluja ~lo luentoja. liiton toimitsijat luentoja~ Y. Tuhkunen He lsingin piirin otteluja klo kä ytännölle harjoitus Pallokentällä. luento~ liiton toimitsijat~ luentoja~ Y. Tuhkunen. Helsingin piirin otteluja. Tuhkunen klo luentoja~ luentoja? liiton toimitsijat. Y. Tuhkunen klo Helsingin piirin otteluja luentoja? Y. TuhEunen. suursarjaottelu Pallokentälläc klo käytännölle harjoitus Pallokentällä~Tuhkunen luehtoja~ Y. Tuhkunen lu ento~ liiton toimitsijat. ilelsingin piirin otteluja. ' klo luentoja? liiton toimitsijat luentoja? Y. Tuhkunen. iltaohjelma kurssien johtajan määr ~ yksen mukaan klo käytännöll e harjoitus Pallokentällä luerito~ liiton toimitsijat lu e nto~ Y. Tuhkunen. He lsingin piirin piirijuhla. Tuhkunen klo käy tä nnöll~ harjoitus Pallokentällä? Tuhkunen luentoja? Y. Tuhkunen suursarjaottelu Pallokentällä klo käytännöll e harjoitus Pallok e nt ä llä~ luento? liiton toimittijat. luentoja? Y. Tuhkunen. Helsingin piirin otte luja. Tuhkunen klo luentoja? liiton toimitsijat l7~00 luentoja tai k~ rjallise t kokeet? Y.Tuhkunen klo kertausta tai kokeita~ Y. Tuhkunen. päät t ä j ä i set. suursarjaottelu Pal lokentällä. kurssila iste n h a jaantuminen. Oikeus kurssiohj elman muut oksiin pidä tetään. Liiton toimitsijoille merkityissä luennoissa esit e t ään: 2 t. palloiluottelujen s a nomalehtiselostuks et. 2 t. palloilukilpailujen yleiset kilp a ilumä är ay~et. 2 t. jalka- ja j ääp allosarjasäännöt. 2 t. yleiset kilpailusäännöt. n. 2 t. TULn periaatteet j ~ päämäärä ja urheilun historiaa n. 4 t. seuratoiminnasta. Palloiluja osto ehdottaa kurssien johtajaksi j a o stosihteerin.

11 Kokus 21/38. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan nan Helsingissä liiton toimistossa toukokuun 16 päivänä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U.Rinne (21) puheenjohtana,t.h.vilppula (1&),V.Laherma (19),K.A.Vuori (19) H.Kangas (19),E.K.Kalervo (19), O.Suvanto,(20),A.Leskinen (20),J.Erjama (10),A.E.Heiskanen (20) ja Taimi Taisto (21), sekä liiton toimitsijat Kaukinen,Helenius ja Haini,viimemainittu sihteerinä pöytäkir,ja. Luettiin edellisen 9/5-38 pidetyn liittotoimikunnan kokuksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Kilpailuluvat. 12/6 jalkapallo-ottelu TPV-PPT 1, ja 12/6 tt ta TPV-PPT nuoret. 25/5 painiseuraottelu Joensuun Yritys-Varkauden Tarmo. 25/5 yleisurhei~seuraottelu Joensuun Yritys-Varkauden Tarmo /6 kansalliset painikilpailut,pitkärannan Tenho. 26/6 pyöräilyseuraottelu TKV-Turun Voima,ehd.että jaosto puoltaa /7 kansalliset painikilpailut,oulun Kisko,ehd. että jaosto puoltaa Varkauden Tarmon piirijakoa koskeva vastalause. K~ultiin Varkauden Tarmon kirje,jossa seura esittää vastalause en sen johdosta,että se viime liittoneuvoston kokouksessa päätettiin siirrettäväksi Kuopion piiristä Etelä-Savon piiriin. Kun päätös on liittoneuvoston tekemä,ei kirjelmä anna liittotoimikunnan puolesta aihetta toimenpiteisiin Lisäapuraha palloilukursseille. Palloilujaoston ehdotuksesta myönnettiin Tampereen Kilpaveljien jäsenelle Reino Salmiselle samansuuruinen apuraha kuin aikaisemmin valituille osanottajille palloilukursseille osallistumista varten Varsinais-Suomen piirin tiedustelu a Kuultiin Varsinais-Suomen piirin tiedustelu,voiko piiritoimikunta määrätä 6 kk. kilpakelvottomuuden sellaisille liittoonpyriijöille,jotka aikaisemmin ovat liittoon kuuluneet,mutta sittemmin siirtyneet liittoon kuulumattomiin urheiluj ärj estöihin.. Asia pantiin pöydälle ja toimiston tehtäväksi annettiin hankkia yksityiskohtainen selvitys niistä liittokokus- taikka liittoneuvostopäätöksistä,joita tämänlaatuisista asioista mahdollisesti on tehty Suomen Voimisteluopettajaliiton kirjelmä. Kuultiin Suomen Voimistelunopettajaliiton kirjelmä sekä siihen liittyvä luonnos kouluhallitukselle ja oppikoulukomitealle lähetettäväksi urheiluopetuksen jäjestämistä kansa- ja oppikouluissa kirjeläksi. Kirjelmässä esitetyt uudistusehdotukset hyväksyttiin periaatteessa,mutta yksityiskohtaisempi tutustuminen kirjelmään annettiin Laherman tehtäväksi TULn lipun käyttöä koskeva asia. Otettiin käsiteltäväksi liiton lipun käyttämistä piirijuhlissa y.m.ulkoilmatilai'suuksissa koskeva asia. Sihteeri selosti neuvottelujaan sisäasiainministerin kanssa. Päätettiin,että sisäasiainministeriölie lähetettäväksi aiottuja anomuksia ei toistaiseksi lähetetä. Piiritoimikunnille ilmoitetaan, että liiton lipun käyttöä koskeviin asetuksiin ja määräyksiin ei toistaiseksi ole odotettavissa muutoksia

12 Ltk 21/ Puhuja Pohjanmaan piirin piirijuhliin, Kuultiin Pohjanmaan piirin pyyntö,että sihteeri lähetettäisiin puhujaksi piirin juhliin 18-19/6. Pyyntö hyväksyttiin Radioseaostukset. Merkittiin,että yleisradio on ~öntanyt HTMPn kansainvälisiätä moottoripyöräilykilpailuista 15 min jälkiselostuksen yleisradiossa 29 p:n illaksi yleisohjelman päätyttyä. Selostaa E.A.Pulli Kirjoituskilpailu. Kasvatusjaosto anoi 2000 mk määrärahaa urheiluaiheisten sävellettäväksi kelpaavien runojen hankkimiseksi kirjoituskilpailun avulla.kilpailuista jaettaisiin palkintoina I palk. 500:-, II palk. 300:- ja II1 palk. 200 mk.loppu,mk 1000:- käytetään kilpailuista aiheutuviin menoihin ja käyttökelpoisten runojen lunastamiseen. Palkintolautakdnnasta tekee jaosto ~öhemmin ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin nteoston" kirjelmä. Kuultiin Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto "Teoston tf kirjelmä,jossa ilmoitetaan, että koska toimisto on ryhtynyt neuvottelemaan STMLn kanssa työväenjärjestöjen tilaisuuksissa esitettävän musiikin korvausten perimisestä, toistaiseksi työväenjärjestöiltä,m.m. työväen urheiluseuroilta ei vaadita erikoissopimuksia. Kirjelmä merkittiin kuulluksi Stadionin avajaisjuhla. Kuultiin Stadion-säätiön stadionin avajaisjuhlaa koskeva kirjelmä. Tampereen Yrityksen miesvoimistelijajoukkue päätettiin kutsua antamaan voimistelunäytös avajaisjuhlassa. Helsinkiläisseuroille päätettiin lähettää tiedustelu,mitkä niistä voivat lähettää joukkueen osallistumaan avajaisjuhlan poikien viestiin m. viestiin päätettiin kutsua joukkue Maarian Kisatovereista, Tampereen Kisa-Tovereista,sekä Helsingin Tarmosta,Visasta,Kisa-Tov6- re ista ja Kotkista Nuorten ohjaajakurssien apurahat. Kuultiin liitteenä seuraava nuortenjaoston esitys nuorten ohjaajakursseille Pajulahteen osallistuville my-nnettävistä apurahoista.jaosto ehdotti,että apurahoja myönnettäisiin kaikkiaan 40 osanottajalle,mikä edellyttää,että jaosto käyttää aikaisemmin määrätyn 30 apurahan lisäksi ylimääräisiin apurahoihin ja satunnaisiin menoihin ehdottamansa 2000 mk määrärahasta 1500 mk lisäapurahoihin ja että liittotoimikunta myöntää vielä lisäapurahoihin 750 markkaa. Jaoston ehdotus kokonaisuudessaan hyväksyttiin,mutta samalla päätettiin kehoittaa jaostoa har3itsemaan,voitaisiinko kursseille osallistuvien lukumäärää vieläkin kohottaa,ja mikäli asia antaa aihetta,tekemään siitä sekä kurssien opetustyön mahdollisesta lisäjärjestelystä liittotoimikunnalle esityksen SASIn kongressia koskevat asiat. Evästettiin SASIn kongressiin matkustavat liiton edustajat. Päätettiin 11 toimintakertomukset ja kertomukset kesä- ja talviolympialaisista hyväksytään sellaisinaan, 2/ olympialaisten ylijäämän käyttöön annetaan edustajille valtuudet ehdottaa se käytettäväksi SASIn toiminnan uudelleen järjestelyyn m.m.sihteerien toimien järjestämiseksi,mikäli edustajat katsova~ sen liiton kannalta asialliseksi, ~~--

13 Ltk 21/ / SASln lähiaikojen tehtäviä ja yhtenäisyyspyrkimyksiä työläisurheilussa koskeviin kysymyksiin annettiin edustajille vapaat kädet yleisenä ohjeena liitossa näistä asioista vallitsevat käsitykset sekä kysymyksestä työväen urheilujärjestöjen osallistumisesta porvarillis1in olympialaisiin huomioiden,että tämä samoinkuin maiden sisäisten urheiluolojen järjestäminen jätettäisiin mikäli mahdollista kunkin maan työväen urheilujärjestöjen itsensä ratkaistavaksi, 4/ internationalen sihteeriksi ehdotetaan B.Kalnin,mutta ellei tätä esitystä hyväksytä,sitten pohjoismaiseksi alasihteeriksi, molemmissa tapauksissa,mikäli mahdollista palkkaanauttivaksi, jotta tehtävän asianmukainen hoitaminen kävisi mahdolliseksi, 5/ internationalen seuraava kongressi kutsutaan Helsinkiin vuodeksi 1940,edellyttäen,että v.1943 olympialaiset saadaan Summeen. Kongressi järjestettäisiin tällöin TULn liittojuhlien yhteyteen, " 6/ eri liittojen ehdotusta,että olympialaisia järestettäisiin vastaisuudessa joka neljäs vuosi,vastustetaan, ja samalla ilmoitetaan,että jos kaikesta huolimatta mainittu ehdotus hyväksytään,tuln on mahdotonta v.1940 jägjestettävien liittojuhlien vuoksi järjestää 1941 Suomessa.työläisolympialaiset, 7/ internationalen jäsenliittojen maksettavaksi maarättävät jäsenmaksut rhdotetaan korotettavaksi; samalla ehdotetaan,että niiden internationaleen kuulumattomien liittojen,jotka aikovat osallistua työläisolympialaisiin, on myös muodossa taikka toi ~essa osallistuttava olympialaisista aiheutuviin kustannuksiin, 8/ ehdotuksia internationalen toimiston siirtämiseksi Länsi Eurooppaan kannatetaan,mikäli äixk~mktw» toimiston siirtoon tarjoutuu asiallisia mahdollisuuksia, 9/ Sveitsin esitykset eri valiokuntien uudistamiseksi hyväksyttiin periaatteessa, mutta yksityiskohtiin nähden annettiin edustajille vapaa~ k~et, 10/ teknillisen päävaliokunnan kokoukseen määrättiin liiton edustajat Vilppula ja" Raini, 11/ edustajille annettiin vapaat kädet kannanmäärittelyihin teknillisiin esityksiin, a HTMPn kirjelmä. Kuultiin Helsingin Työväen Moottoripyöräilijäin kirjelmä,jossa seura ilmoittaa,ettei se voi taloudellisista syistä lähettää edustajia kilpailemaan Norjaan,joten myös suunniteltu norjalaisten osallistuminen HTMPn kilpailuihin raukeaa, sekä samalla paheksuttiin sitä, että liitto ei taloudellisesti tue moottoripyöräilijäin toimintaa. Katsottiin, ettei kirjelmä anna aihetta toimenpiteisiin Kutsu Tampereen piirin piirijuhliin. Kuultiin Tampereen piirin kutsu Tampereella 12/6 järjestettävään piirijuhlaan. Liittotoimikunnan edustajaksi valittiin Taimi Taisto Stadion-säätiön ilmoitus vapaapaikoista. Kuultiin Stadion-säätiön kirjelmä,jossa ilmoitetaan,että säätiö on varannut 50 vapaapaikkaa liiton edustajille liiton alaisiin stadionilla järjestettäviin kilpailuihin. Toimiston huoleksi annettiin tarpeellisten pääsykorttien laatiminen sekä esityksen tekeminen siitä kenelle näitä lippuja annetaan.

14 Ltk 21/38t Piirien kurssianomuksia. Talousvaliokunnan puolesta esiteltiin Oulun ja Kuopion piirien anomukset määrärahan myöntämisestä mainituille piiritoimikunnille voimistelunohjaajakurssien järjestämiseksi piirien alueella,sekä voimistelujaoston niistä antama lausunto. Voimistelujaosto ehdotti esitykset hylättäväksi,koska Pajulahdessa järjestetään kahdet voimistelunohjaajien kurssit,jonne piirit voivat lähettää osanottajia. Anomukset hylättiin hylättiin. Vakuudeksi: ~~

15 Piirikunta Ete lä- Sa ima a : Ete lä- Sa vo : Helsinki: Karjala: Keski-iuomi: Kuopio: Lah ti: Kyminlaakso : Länsi-Uusimaa: Oulu ja Peräp.: POhjanmaa; Satakunta: Tampere: TULn nuorten osastojen ohjaajakurssien apurahojen anojat. ===========~~==============~=;======================== === Hakijan nimi Kauko Ahlqvist Ma ire Sirola Eino Lindström Aarne Geijer Veikko Arjaste K. Syr jänen E.Nummlnen Kalevi Vatanen sper ~aakanainen Väinö Mahonen Paavo Turpeinen Aaro Mutanen ati Suuronen Vilho Laitinen Esko Veijanen Esko Kimmola V.Helminen Taavetti Pykäläinen Kaisa Kajander T.. Kekäläinen Valde Koski Erkki Pokki ++ Toivo Hervola ~ ++ Voitto Sutinen ++ Sulo Linden Ahti KivialhoxxR ++ A.Juntheikki Tauno ',;I;uulari La sse Laakso Aatos Koivuniemi Eino Hakala ++ Antti Heinonen Erkki Heino Annikki SimOla Eero Lagersted Väinö ~äynävälampi Arvo Heimo Seura Imatran Voima" Tainionkosken Tähti Vuoksenniskan Vesa Lauri tsala n Teräs ~appeenrannan TU. - - Kisa-Toverit Kullervo Mikkelin Vauhti Ptkn lausunto Puoltaa " J;,euSJ. nto puut tuu Puoltaa Puol taa - jerille Tarmo Puol taa Työväen Voimistelijat " Pankakosken Tarmonpoj. Oh-cokummun Vesa Joensuun rri tys Mutalan Riento Ka 1 t imon Ka iku Ruuhimäen TRpinä Sä nätsalld.luento Jyväskylän Veikot Varkauden Tarmo Valkon Visa Kymin Urheilijat Kymintehtaan Kisa Kotkan Kisailijat Ka -cariinan Re ipas Sippolan Toverit Pitäjänmäen Tarmo Tikkurilan Kajastus Oulunkylän Täh ti Leppävnaran Sisu Korson Veto Keravan Toverit Oulun Jyry Koskelankylän Isku Kemin Ve to Kiehimä:,n Jyry Kaskisten Veto Lapuan Työv. Urho Vaasan Toverit Porin Pyrintö Nakkilan Visa fylöjärven Ryhti Järvensi vun Kisa Finlayson & CO v.u. Tampereen Toive Tamp.Kilpa-Veljet Tamp. Yritys Tamp.Kisatoverit Pu8ltaa " Puoltaa. " Puoltaa. Puoltaa. Puoltaa. " L. punttuu. Puol taa. " L. puuttuu. Puoltaa. Puoltaa. " L.puut~. Puoltaa. " Puoltaa. " Puoltaa " GeH~

16 Nuorten kurssit. Piirikunta. Hakijan' himi. Seura. Ptkn llaus Varsinais-Suomi: Reino Laine Ifelena Niemi Veikko RandelI ++ Viipuri: Einari Pöysti Toivo Riihelä ++ Maarian Kisa-Veikot Maarian Pyrkivä Maarian Reipas Paraisten Rehti Käkisalmen Tuisku Karppilan Kaiku Rättijärven Vieati ~ltaa.. " II II ".. Häme: Piiritoimik.Mallifikaisille perustettavalie seuralle. Urho Silvan Riihimäen Kiistaveikot Puoltaa. Eino Lehtonen Hämeenlinnan Kisa " +++ Heraj oen Yritys II Taisto Lindberg Riihimäen Pyrkivä " Kauko MÄkelä Turengin Sarasi-n,s " +~T Mustialan 'Tovefft II Varsinais-Suomi (jatkoa ylläolevaan) Niilo Nurmi Olav i Leppänen Esko Leinonen Turun Ki_~d-Veikot THroR T8~~fit Puoltaa.. " II Hakijoita kaikkiaan 75, kaikista liiton piirikunnista Porvoon piiriä lukuunottamatta.,.

17 :-t :.: :,... l i SÄVELTÄJÄI N TEKIJÄNOl KEUSTOI M I STO T E 0 S TOr. y. a a) ' sto) P r UI A TlENK. 9. HELSINKI SÅHKÖu.3.: fe()v I P H 48 v (joh 48 li;;(t.n / 1l1T MR Työväen Urheiluliitto. Hei s i n k i. Sirkusk. 5. Vastaukseksi t. k. 9 p:nä lähettämäänne kirjeeseen ilmoitamme kohteliaimmin, että sopimuksen tarkoituksena on tietenkin periä korvausta vain niistä seurojen järjestämistä tanssi- iltamista, joissa on esi tet"ty musiikkia. Mi tä voiyuistelunäytöksiin tulee olemme nilstäkin perineet eril~isen korvauksen si~nä tapauksessa, että niissä oh esitetty mei Lle kuuluvaa musilkkia. Asiqan ei vaikuta ensinkään se, et Gä musiikkia on erikoisesti johonkin voimistelunäytökseen sävel~ettyi sil~ä ~ eostoon kuuluvat säveltäjät ovat sopimuksissaan luovuttaneet kaikkien sävellystensä julkisen esittämisoikeuden Teos tolle, SilS myoskin sellaisten sävel~ysten, joita he tulevat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeenkin säveltämään. Tämän luovutuksen pätevyyden n. s. tuleviin oikeuksi~n nähden on juuri Turun hovioikeus antamass~ tuomiossa vahvistanut. Tällävälin on kuitenkin puheenalainen korvauskysymys, sikäli kuin se koskee työvä en järjestöjen järjestämiä tanssiiltamia saanut uuden käänteen. ~eoston puolesta on näet ehdotet~u sekä sosialidemokraattisen puoluetoimi kunnan sihteerille että Suomen So-. sialidemokraatin päätoimittajalle Eino Kilvelle, että Teosto olisi halukas luovuttamaan työväen järjetöjen piirissä tapahtuvien musiikkiesitysten perimis en ja valvomisen jollekin työvaen omal~e keskuselimelle, joka siis perisi Teoston puolesta puheenalaiset iltamamaksut ja saisi tästä työstä tietenkin sen perimisprovision, mikä katsottaisiin molemminpuolin kohtuulliseksi. ~äätoimittaja Kilven neuvosta käännyimmekin Työvä en l'.1.usiikkilii ton puoleen, jonk a kanssa ' alkavat neuvottelut

18 aivan lähipäivinä Emme siis palauta vie~ä lähettämiänne ieksämäen k ~luluvia sopimuskaavakicei ta, vaan odotamme mihinkä suuntaan n telut Työväen lusiilkiliiton kanssa kehittyvät. Kunnioittaen ~~ (Martti Turunen)

19 STADION -SÄ ÄTIÖ HELSINKI ANNANKATU 36 PUHELIN * _y"v;'en Urheiluliitto, 3 n:." Y. Tl1. :"en-::~l " itf:j V::J te, jo'lla s~:'i1t"jenne t,, ~;'''räystenne mu a<.n 01': Vi.:. - e sian u' aiset oh~eet, )~rä" e l'jhetti:< ";'n ~re.i.lle 'r() D! leen '0. ~t-' 0... v n 50) et ~e, no.' or:: t ' 'TI ' r.'. ~ ' i:.i on ( a' 1 0 '. -

20 TOIMISTO TY,N TALOSSA TYOVÄEN URHEILULIITON T- AI'1J)~~~~l\T J)II~II\:Ul\TTA ~.Y. TAMPERE, 214/5. Tampereella T,yöväen Urheiluliitto. Helsinki, Kutsumme täten kohteliaimmin Liittotoimikunta Ja liiton naistoimikuntaa edestajiensa kautta olemaan- läsnä piirijuhlassamme tulevan kesäkuun 12 p:nä. Juhla pidetään Pyynikin urheilukentällä, alkaen klo 12. Työ1äisu.rheilutervehdykain: Lyöväen Urheiluliitto ~~!!1,-ereen F.iirik~nla r. y~/. ~70-~.

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681 Sivistyslautakunta 6 29.01.2014 Sivistyslautakunta 27 23.04.2014 Sivistyslautakunta 73 04.12.2014 URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014 85/02.05.01/2013 Sivltk 29.01.2014 6 29.1.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Ensimmäinen tehtävä su 7.5.1972 Loimaan Palloilijat - Jyväskylän Lohi st tulos: 6-2 yleisöä: 1604 pt: Paavo Salonen

Ensimmäinen tehtävä su 7.5.1972 Loimaan Palloilijat - Jyväskylän Lohi st tulos: 6-2 yleisöä: 1604 pt: Paavo Salonen Raimo Merivalo kausi kotipaikka kauden tuomaristatus yhteensä runkosarja up/ps/kp ms/js/pve ve pr um/fi arvo-ott. & palkinnot tuomaripari peleissä 1972 Hämeenlinna A-tasolle valittu 8 8 Paavo Salonen 4,

Lisätiedot

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON

SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SUOMEN AIKUIS- URHEILU- LIITON SM-VIESTIT 11.6.2016 KANGASALA KUNTO-PIRKAT ja KANGASALAN URHEILIJAT 68 M30 4 x 100 m 1 Jyväskylän Kenttäurheilijat 3 LahtiSport 35+ M30 4 x 400 m 3 LahtiSport 35+ M30 4

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Power Cupin 2002 loppujärjestykset

Power Cupin 2002 loppujärjestykset Power Cupin 2002 loppujärjestykset Helsinki 6.-9.6.2002 A-POJAT: 1) EURAN RAIKU, 2) ANRILL-THM, VENÄJÄ, 3) PUMA-VOLLEY, 4) EAST VOLLEY, 5) PUIJO WOLLEY, 6) PUDASJÄRVEN URHEILIJAT, 7) LEMPÄÄLÄN JYRY, 8)

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Koulutilojen käytön periaatteet sekä perittävien vuokrien ja maksujen tarkistaminen

Koulutilojen käytön periaatteet sekä perittävien vuokrien ja maksujen tarkistaminen Sivistyslautakunta 4 21.01.2014 Kunnanhallitus 25 03.02.2014 Kunnanhallitus 33 10.02.2014 Sivistyslautakunta 32 04.03.2014 Koulutilojen käytön periaatteet sekä perittävien vuokrien ja maksujen tarkistaminen

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot