y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,"

Transkriptio

1 Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa on herä.tetty kysymys siitö, että. nuorten t.s. poikien ja tyttöjen erilaiset urheilumerkit saa taisiin koko maassa yhtenäistetyiksi niin vaatimustensa kuin muotonsakin puolesta ja että valtio mahdollisesti voisi kustantaa ne ilmaiseksi jaettaviksi, Lautakunta t ä t en pyyt""ä, ett ä Liittonne valitsisi edustajansa yhteiseen neuvottelutilaisuuteen, joka pidetään Kouluhallituksen istuntosalissa ensi toukokuun 18 päivänä kello 19, asiasta alustavasti keskust elemaan. Tämä kutsu on lähetett y seuraaville liitoille: Poikaurheiluliitto ; Työväen Urheiluliitto, Nuorten jaosto; Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto~ Svenska Flnlands Idrottsförbund ja Flnlands Svenska Kvlnnogymnastlkförbund. Valtion Urheilu- ja VoimistelulautaKunnan puolesta: puheenjohtaja y.~ sihteeri

2 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa toukokuun I p :nä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat Rinne puheenjogtajana (20), T.H. Vilppula (13), V. Laherma (18), K.A. Vuori (18), H. Kangas (18), E. K.Kalervo (18), O.Suvanto (19), A. Leskinen (19),.E.Heiskanen (19) ja Taimi Taisto (20), sekä liiton toimitsijat Kaukinen,RaJal, Helenius ja Haini Pöy t äkirja. Luettiin edellisen 2/5-38 pidetyn liitto toimikunnan kokouksen pöytäk~ - ja hyväksyttiin muutoksitta li~finq.t.'p_ seuraavat kilpailuluvat: 18/.5 jalkapallokaupunkiottelu Tampere - Turku. 26/5 kansalliset pesäpallokilpailut,h:gin Työv. Pallonlyöjät,ehdoll että Helsingin piiri puoltaa /6 kansalliset painikilpailut,ptetarsaaren Into {siirto 2-3/7} /'6" " Tornion Tarmo /'6" "Helsingin Tarmo /'8" tt Ykspihlajan Riento /10" "Helsingin Tarmo,:pantiin toistaiseksi :pöydälle. 29/5 painipiirikuntaottelu Helsinki-Eteläsaimaa. l7/.7 kansalliset uintikilpailut, Kot~n Kisailijat. 17/7 kansainväliset uintikilpailut,htu, sekä lupa,että seura saa kutsua Ruotsin AIF :n jäseniä kilpailuihin Samalla,päätettiin liiton toimistoa kehoittaa ottamaan selko Ruotsin AIFn nykyisestä toiminnasta ja sen ala järjestöistä. 7/8 Mustikkamaan ympäriuinti,htu. 2/.6 kansalliset yleisurheilukilpailut, Kymin Veikot (siirto 12/6). 12/6" " Pyhtään Voima (siirto 3/7) yleisurheiluseuraottelu Pitäjänmäen Tarmo -Loviisan Riento. 24/7 kansalliset yleisurheilukilpailut,viialan Pyry /8" tt Oulun Jyry. 28/8 " " ja POhjanma an Kansan mara ton, 28/8 3-4/9 8-4/7 Vaasan Toverit. " " Hyvinkään Ponteva. " " Kokkolan Jymy. yleisurheiluseura~ttelu Tampereen Yritys-Tallinna Töölissporli Uhing ehdolla, ettei Yritys kiellä jäsentensä osanottoa Norja TUL yleisurheilumaaotteluun. 26/5 kansalliset pyöräilykilpailut,hovinmaan Into. Jaosto ehdotti ano muksen evättäväksi He~ingin Vauhtiveikkojen samanaikaisten kilpailujen vuoksi. Lupa kuitenkin myönnettiin Tampereen Kisat-yhtymän kirjelmä. Kuultiin Tampereen Kisat- yhtymän kirjelmä, jossa ~yydetään liittotoimikuntaa tarkistamaan epäävän päätöksensä yhtymän 28-29/8 luvan myöntämisestä. Yleisurheilujaosto vastusti edelleen luvan myöntämistä. - Katsottiin,&tte1 kirje anna aihetta päätöksen muuttamiseen Ilmoitus HAP:n :painikil:pailuista. Kuultiin ilmoitus,että HAB :n painikilpailut 21-22/5 ovat vain SAK:n helsinkiläi sten jäsenten välis:et Pesäpallokil:pailujen säännöt. Pesäpallojaosto ehdotti,että v.1937 liittokokouspäätöksen perusteella pesäpallokilpailujen kilpailusäännöiksi määrättäisiin pesäpalloliiton vuo den 1937 säännöt. Esitys hyväksyttiin.

3 Kokous 20/ öräiluneuvonnan äroeetäminen. öräi yjaos 0 e dot i aos 0 le varatun määrärahan 6000 mk käytettäväksi neuvon tean ei ten, että neuvojien päivärahoina d 100/- käytetään n. 4200: neuvojien matkakustoonuksiin varataan 1800:- Neuvojiksi jaosto ehdotti O.Kivistön HTL:stä ja Viljo Mal ini~ HTPVstä. Kun kolmanneksi neuvojaksi ajateltu Penttinen Porvoon Veikoista e1 työesteiden vuoksi ole tilaisuudessa ottamaan tehtävää vastaan,nimeää jaos1n kolmannen neuvojan myöhemminltodennäköisesti S. Lehtinen HTPV;stä). Kullekin neuvojalle järjestetään matkapäivää,kaksi päivää kulla kin paikkakunnalla. Kivistö tulee käymään seuraavilla paikkakunnilla:järvenpää,hyvinkää, Karkkila,lurenki,~urku ja LOhja, Ma lin: Varkaus,Jyväskylä,Mänttä,Keuruu, Jämsä ja Tampere, kolmas neuvoja ; Lähti,Enso,Viipuri,Kouvola,Pyhtää ja Porvoo. Lisäksi jaosto ehdotti,että matkakustannuksista Säästyvällä mahdollisella osuudella Helsinkiin järjestetään jonkun ulkola1sen pyöräilyneuvojan luentotilaisuus (tulkkikustannukset,huone ja neuvojan luentopalkkio). Talousvaliokunta ehdotti jaoston esityksen sellaisenaan hyväksyttäväk- 91. Jaoston esitys hyväksyttiin yksimielisesti Vesi:palloilu- ja tuomarikurssit. Uintijaosto ilmoitti vesipalloilu-' ja tuomarikurssikysymyksestä suunnitelleensa kb%sxata jo usean vuoden aikana kurssin järjestämistä vesipalloilijoilie ja vesipallotuomareille,joita liitossa ei ole o~lenkaan,jonka johdosta jaosto ilmoitti edelleen puoltavansa vesipallo- ja erotuomarikurssien toimeenpanoa liittotoimikunnalle esitetyn suunnitelman mukaan. Talousvali6kunnan esityksestä jaoston ehdotus hyväksyttiin. Kurssit järjestetään näinollen seuraavan suunnitelman mukaan; 28 kappaletta apurahoja a 200/- (~ruoka,opetus,asunto) 5600:- Opettajain palkkiot: 2 x 8 päivää a 100/ matkakustannukset ruokailu 1600:- 300:- 400: : - Ylimääräisiin menoihin,välineisiin,sekalaiskuluihin sekä mahdollisiih ylimääräisiin matka- avustuksiin 2100:- Kurssimääräraha 10,000;- ==.===3==============~_= Ohjaajaksi hyväksyttiin Väinö Leskinen HTU:sta sekä toinen ohjaaja,jonka jaosto nimeää myöhemmin Uintineuvonta. Uintijaosto pyysi,että mikäli liitolla valtionavustuksesta on varoja käytettävissä jaostolie myönnettäisiin 5000 mk kahden uintineuvojan palkkaamiseen kahden viikon ajaksi. Esitys hylättiin Yleisurhel1uneuvojain :palkkiot. Yleisurheilujaosto ilmoitti lausuntonaan yle isurheiluneuvojain ~lkkakysymyksestä,että kullekin neuvojalie Olisi sen mielestä maksettava sama palkka miestä ja päivää kohden. Jaosto ehdotti palkaksi 100/- päivältä ja päivärahaksi asuntoa varten 25/- matkapäiviltä. Perusteeksi palkkioille jaos~ ~o ilmoitti,että neuvojat kotipaikkakunniliaan joutuvat tekemään neuvontatyötä,josta eivät saa erikoispalkkiotakaan,jonka Johdosta matkapäivien palkkio jaoston mielestä saisi olla korvauksena palkatta ennen ja jälkeen matkojen tehdystä työstä. Ta lousvaliokunnan esityksestä yleisurheiluneuvojain palkkioita koskeva ehdotus hyväksyttiin, samalla kuitenkin todeten,ettei päätös ole periaatteellinen eikä niinolje. n ko ske muu ta kuin nyt ksä i tel tyä neuvontaa Yleisurheiluneuvojain neuvontaohjelman lisääminen. Yleisurheilujaosto ehdotti,että koska yleisurheiluneuvojain päiväraho~ te ~äästyy noin 1500 mk,metsistön neuvontaohjelmaan lisättäisiih 2 päivää TOiJalaan,2 päivää ValkeakOskelle ja 2 päivää Lahteen,yht.6 Päivää,kustannukset matka- ja päivärahoiheen n.900 mk. SäästyVä osa n.600 mk jätetään varaukseksi satunnaisiin menoihin.

4 20/ Jaoston ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan Pesäpalloneuvonta. Pesäpa.llojaosto ehdotti pesäpalloneuvojiksi ~auno Vaahteran ja V.Soinisen tai viimemainitun varamiehenä V. uomisen. Neuvojien matkaohjelmaksi jaosto ehdotti : 21-23/5 Helsingissä (jossa liitto suorittaa huonevuokrat) /5 Forssassa, 27-29/5 Turussa, 30-31/5 ja 1-6 Riihimäellä, 2-4/6 Kuusankoskella, 5-8/6 Lappeenrannassa ja 9-11/6 Haminassa. Kustannusarvioksi jaosto ehdotti : neuvojain palkkaukseen å 100/- n. 20 päivältä 4000 :- matkakustannuksiin,arviolta 1000:- muihin neuvonta kuluihin ja Helsingin kurssien vuoksiin 500:- varauksena nahd.luennoitsijain läh.muille paikkakunnille 500 :- tmäräraha 6000:- Neuvojille ehdotti jaosto pyydettäväksi asunnon seurojen kustannuksella velvoittaen samalla seurat suorittamaan kenttäin ja luentopaikkain mahdolliset vuokrat y.m.kulut. Talousvaliokunta ehdotti jaoston esityksen hyväksyttäväksi. Neuvojia,heidän matkojaan ja kustannusarviota koskevat ja oston e sitykset hyväksyttiin sellaisinaan. 6 äänellä 2 vastaan päätettiin, että seuroja ei pyydetä varaamaan neuvo jille asuntoa,vaan neuvojille maksetaan 25 mk. henkeä kohden päivältä lisäkorvausta asunnon hankkimista varten Stadionin avajaisjuhallisuudet. Yleisurheilujaosto ehdotti,että Stadionin avajaisten keihäänheittoon kutsuttaisiin E. utonen Mäntän Valosta ja E.Mattila TKT :stä. Esitys hyväksyttiin lisäyksellä,että T. Rautavaara Oulunkylän Tähdestä kutsutaan myös m. viestin johdosta jaosto ehdotti Stadion-säätiölle ehd~ettavak si, että viestimatkaksi TUL :n seuroille järjestettäisiin fm. Samassa yhteydessä puheenjohtaja selosti hänen ja sihteerin liittowimikunnan määräyksestä asiasta Helsingin piirin piiri toimikunnan kanssa käyrniä neuvotteluja. Liiton edustajien ja piiritoimikunnan neuvotteluissa sovittiin. että Stadionin avajaisten jalkapallojoukkueitten kokoonpanoon nähden esitetään säätiölle toivomus,että liitosta toiseen siirtyneitä pelaajia,ainakaan sellaisia,jotka ovat siirtyneet aivan viime aikoina, ei kumpaankaan Joukkueeseen valittaisi,sekä että 3000 m. viesti ehdotetaan ruotsalaisviestiksi,jossa% ta~uksessa liiton seurat viestinjuoksuun voivat osrulistua. sekä että samalla anotaan liiton naisvoimistelijoille esiintymismahdollisuutta avajai~uh - la ssa. Säätiölle päätettiin ehdottaa,että viesti muutettaisiin edellämamnitunl aiseksi. Na isvoimi stelijain esiintymi stä koske va ehdotus katsotti. in rauenneeksi,koska helsinkiläiset naisvoinistelijat itse eivät ole katsoneet ehtivänsä riittävän hyvin tilaisuuteen valmistautua Alennuksia rauta tiellä. Merkittiin kuulluksi, että rautatiehallitus on myöntänyt liitolle seuraava t 25 % alennukset valtionrautateillä: 4-5/7/Ylei~Urheilumaaottelun, porissa!osanottajil1e, ja kilpailutomareille palloiluneuvojakurssin osano~tajille. 1-11/5 nuorten ohjaajakurssin osanottajille. 24/6-1/7 uintikurssin osanottajille. 31/'7-20'8 Pajulahteen tyttöjen ohjaajekurssin osanottajill~. 15/.5 Joutsenoon murtomaamestaruuskilpa ilujen osanottajille. 19/6 Turkuun viestinestaruuskilpal1ujen osanottajille /7 Kauhavalle ottelumestaruuskilpailujen osanottajille. 31/7 Tampereelle naisten yleisurheil~estaruus kilpa ilu jen osanottajille. 31/7-1/8 Helsinkiin b-1uokan yleisurheilumest.kilp.osanottajille /8 Jyväskylään b8sarjan yleisurheilumest.kilp.osanottajille ' 294. Palloiluneuvojakurssien apurahat. Palloilujaoston esityksestä myönnettiin 18-29/5 järjestettavien palloiluneuvojakurssien apurahat myönnettiin seuraaville hakijoilla : auno Aarnio,Turun Toverit, V.Friman,Vaasan Toverit, Paavo Venho,l~arian Reipas, Arvo Nyberg,Hyvinkään Ponteva, l~rtti Säisä, ITU, Otto Eskelinen,

5 Kokous 20/ Kuopion Kisaveikot, Hemmi Vesalainen,Kymin Veikot, Väinö Parkkinen, KTP, Eino KOivisto Tiutisen Pyrint ö, Osmo Näveri. Tainionkosken Tähti, Taisto Koivuranta, J~utsenon Kataja, V. Peuhkuri, Helsingin Visa, Helmer Hellström, He ~ s ingin Vesa, Paavo Vuorio, Helsingin Ponnistus, Reino Suominen, Tampe reen Yritys, Uuno Petäjistö, Tampereen Kisatoverit ja Paavo Salmi,Kaarinan Kisa. Muut hakijat: Kullervo Perhonen,Maarian Kisaveikot,E.Valtonen Turun Kiri, K. Kareikko,Malmin Urheilijat ja V. Honkaniemi,Helsingin Ponnistus. Jaostolle annettiin oikeus antaa 3 lisäapurahaa Palloiluneuvojakuxssin ohjelma. Kuultiin palloilujaoston esitys palloiluneuvojakurssien ohjelmaksi. Suunnitelma liitteenä Esitys hyväksyttiin sellaisenaan. 16 ~ Ilmoittautumisia pesäpallosarjaan. Merk-ittiin pesäpallosarjaan ilmoittautuneiksi Turun Kiri,liaarian Pyrkivä,Forssan Alku ja Helsingin Työväen Pallonlyöjät,jotka jaosto on määrännyt karsimaan läntiseen lohkosarjaan, sekä JyVä~kylän Veikot, jonka jaos to,kun Viipurin Toverit ei karsi, on måarännyt karsinnatta itäiseen lohkosarjaan. Läntisen lohkosarjan karsintaottelut on jaosto määrännyt suoritettaviksi 5-6/6 Turussa Liiton iäsenyis. Hyväksy tiin iiton jäseneksi Sakari Rinne Tampereen Yrityksen kautta ehdoi tta. 18 kevät juhlaan 22/5. edustajan matkat j! Kuusankosken Puhdin puhuja~yyntö. Kuultiin Kuusankosken PUhd1n puhujapyyntö toisena helluntaipäivänä järjestettävään juhlaan. Annettiin jaostosihteeri Heleniuksen tehtäväksi sopia puhujan ~änikimisesta Israel Carmin matka. Merki+tiin kuulluksi SASln ilmoitus,että Palestiiaan Työväen Urheiluliiton yleisurheiluohjaaja Israel Carmi on tutustumism~tkalla Euroopassa, joten liittojen on annettava hänelle ' 8~~ålma hapttt~tj opastusta loottori öräil kil ailu a Nor"an AIFn ja TULn seurojen välillä. uul iin Norjan AI vastaus HT1~ tiedus eluun,että liit 0 ähettää Suomeen 28-29/5 3äk~a~åålt~Måin kansainvälisiin moottoripyöräilykilpailuihin 2 osanottajaa,kuitenkin ehdolla,että Suomesta lähetetään yhtä monta osanottajaa pohjossm~isiin mestaruuskilpailuihin Norjaan 4-6/6.. Ilmoitus tiedoitetaan Helsingin Työväen Moottoripyöräilijöille Painonnosto TUL-ETL. Kuultiin ETLn anomus,että TULn ja ETLn välillä ryhdyttäisiin järjestämään yhteisiä painonnostokilpailuja. Päätettiin,että liitto ef tällaiseen kilpailutoimintaa voi osallistua, mutta painonnostoa harrastavia liiton seuroja Helsingin Työväen Painonnostaji ja Viipurin Tovereita kehoitetaan harkitsemaan,voivatko ne järjestää yhteisiä painonnostokilpailuja.

6 ETLstä osanottajia Pajulahden kursseille. Kuultiin ETLn siedustelu,mille Pajulahdessa jär.1estettävälle miestm ja na isten kurss ille ja mil1a is illa ehdoilla (voisiko sa moi11a ehdoilla kuin edel lisenä kesänä) liitto voisi lähettää osanottaj:1a. Päätettiin,että ETL:stä otetaan 1 mies- ja 1 naisohjaaja kursseille siten, että heille annetaan Paju1ahdessa vapaa - asunto ja ruoka. Muista kustannulm 1sta va staa ETL ta i kurssilaiset itse. Mille kurssille ETL osanotta.1i8 lähettää, Ben saa se itse päättää ~ ili 25. Jäänallosar.1an tili. Talousvaliokunnan puolesta esiteltiin liitteenä. Tili hyväksyttiin. 2 6 ~. liiton v jääpallosarjan tili. 30 &. Parlograafi TUL- lehde11e. ne~ t mxvaliokunta ehdotti,että TUL- lehdel1e ostettaisiin par10graaf1 asiaankuuluvine sähkövastaanottjmineen ja Muine laitteineen, ja että tätä tarkoitusta varten myönnettäisiin 15fffi~rkan määräraha. Lehtivaliokunnan e~dotus ~rl~~~afin hankkimisesta hyväksyttiin ja myönne ttiin anottu määräraha; ~ I<J;tIJ7J1) Vuosikirjan 1938 toimitus. Lehtivaliokunnan esityksestä valittiin liiton v vuosikirjan päätoimittajaksi V. Koivu1a ja toiseksi toimittajaksi L. Nurm1. Palkkiota toimitus työstä maksetaan yhteensä 2000 markkaa Toimiston kaluston uusintaa. ~~~ Talousvaliokunnan ehdotuksesta myönnettiin toimiåtoll6yuuden kirjoituskoneen ja 2 kirjoituspöydän hankkimiseen ixmaxk markan määräraha. v ~ d e k s 1...,:~L/'-''"''

7 TUL : n v.19d8 j ääpa llos2rjnn t i 1 i. ====~==~~======~=~== ~ = ~ ~ = - = ~-~ == = = ~ = T t : 1 ot telu: TPV - Kullervo HelsinGissä nrjan osuus voitosta 2 ottelu: KTB - VeH::ot Vii:purissa Sarjan osuus voitosta 3 ottelu: Toverit - Vei kot Viipurissa Sarjan O~lUS voitosta 5 ottelu: PPT - ~y rkiv ä Turussa Sarjan osuus voitosta 7 ottelu: Pyrkivä - T?V TtJmpe reella 6.2. SD rj an osuus voitosta 9 ottelu: Toverit - KTP Kotkassa Sarjan osuus voitc.sta 11 ottelu: Kullervo - Pyrkivä Turussa Sarj an osuus voitosta 12 ottelu: TPV - PPT Porissa Sa rj a ~ osuus voitosta 13 ottelu: PyrJdvE-VeiJco t.viipul'issa Sarjcn osuus voitosta la: enot: 130 :- 27:50 400:40 8:75 13:50 304:25 96:- 19:- 640:- 1,639:40 1 ottelu: l"):;?v - Kullervo H e l s i l1~ is s tt S2:r j 2n osuus na tl c.k1.l1ui s t a 2 ottelu: ETP - Vei kot Viipuriss a 27.2 S ar jan osu us r l8. t2'.:akului s t a 4 ottelu: Vesa - KTP Kotkassa Sarj2,-!1 osuus li1a t kakuluista Ottel un tappio 5 ott elu: PPT - ~ yrkiv ä Turussa Sarjan osuus r,lb tkalrnluista 6 ottelu: Toverit - Vesa Viipurissa Sarjan osuus matkakuluista Ottelun t a ')-pio 7 ottelu: Pyrkivti - TPV Tampereella 6.2 Sarjan osuus matkakitluista 8 ottelu: Kullervo - PPT Porissa 6.2. Sarjan osuus matkakuluista Ottelun t appio 9 ottelu: Toverit - KT.P Kotkassa,13.2. Sarjan osuus matkakuluista 10 ottelu: Veikot - Vesa He1sineissä Sarjan osuus matkakuluista Ottelun tappio 11 ottelu: Kullervo - Pyrkivä Turussa Sarjan osuus matkakuluista 12 ottelu: TPV - 2PT Porissa Sar j an osuus r'lb tlcakuluis-ca 13 ottelu: Pyrkivä - Veikot Viipurissa Sarj an osuus mat kejruluista }!Iestar uusmi talli t y. f:1. lrnluja. T a p P i :- 432:- 147:- 648:- 445:- 672:- 249:- 648:- 276:50 Mk 8.139:40 ==== ===:.==- === 450: - 924: :- 402:- 579:- 1,093:- 378:- 921:- 396:- 444:- 324:- 864:- 931:90 I\;lk 8.139: 40 =::======-===

8 V.1938 jää~a~losarja~n lruuluneide~~1:0t?n tilien ~~1.t.YEkoh.t_aj.nen jaottelu. Seu~~irt.saatavat:, "...a;.._ ',. \..j Kuller'yb, Helsi nk1 Matka.' e otte luun 6~1~:;".!f1åtlta,11 otte luun 444: Seur a.n osuus s arjan tappiosts, Pyrkivä; l.1aaria J!U:ttka, btteluun Miitlr8. 13 otteluun Seuran osuus sa,jan Tove:tii t, vb. puri 5.öttelun tappio Matka 9 otteluun Seuran osuus sarjan Vesa, Helsinlci Ma tka 4 ot te luun :Matka 6 otteluun 10 ottelun tappio Seuran osuus sarj ~n 3'at~ 964: tappiosta 445:- 396: tappiosta 432:- 648:- 276:50 tapp iosta 1.116:- 812: :- 812: :- 812 :50 1,356:50 812:50 303:50 429:50 28:50 544:- Työväen Urheiluliitto Mestaruusmi t nlli t, kirje envro. hto y.u.lruluja 931: 90 Seurain velat: Mk 2.237:40 :::;== =:;=:;;;;== === Pallo-Toverit, Pori Seuran osuus sarjan Hat1{a 5 otteluun 8 ottelun tappio Palloveikot, Tampere Seur2.n osuus s arjan Matka 1 otteluun Matka 12 otteluun tap'qiosta 450:- 249:- t 8p piosta 432:- 324:- Veikot. Viipuri Seuran osuus s arjan t al)l)iosta l'iatlm 10 otte luun Sarjan osuus ottelujen voitosta 812:50 812:50 756:.. 812:50 Työväen Palloilijat, Kotka Seuran osuus sarjan tappiosta Matka 2 otteluun 402:- 4 ottelun tappio 147:- 699:- 549:- 812:50 648:- Nk 113:50 56:50 263:50 164:50 1,639:40 2,237:40 ===== ===::.====

9 :.~ ;:.t ,," ) ";' 1,, '. t ) Palloi1uneuvojakurssin apurahain anojat = = = = 1. Mauno Aarnio~ Turun Toverit 2. V. Friman~ Vaasan Toverit 3. Paavo Venho~ Maarian ~eipas 4. Kullervo Perhonen~ Maarian Kisaveikot 5. E. Valtonen~ Turun Kiri 6. Arvo Nyberg, Hyvinkään Ponteva 7. K. Kareikko, Malmin Urheilijat 8a Martti Säisä, Iisalmen Työv. Urheilijat 9. Otto Eskelinen~ Kuopion Kisaveikot 10. Hemmi Vesal a in e n ~ Kymin Veikot 11. Vainö Parkkinen~ KTP 12. Eino Koivisto~ Tiutisen Pyrintö 13. Osmo Näveri, 'l'ainionkosken Tähti 14. Taisto Koivuranta, Joutsenon Kataja 15. V. Peuhkuri~ Helsingin Visa 16~ Helmer Hellström~ Helsingin Vesa 17. Paavo Vuorio ~ Helsingin Ponnistus 18 0 V. Ronkaniemi~ Helsingin Ponnistus. 19. Reino Suominen~ Tampereen Yritys. 20. Unto Pet ä jistö~ Tamper een Kisatoverit. 21. Paavo Salmi, Kaarinan Kisa

10 Palloiluneuvojakurssin ohjelmaluonnos. ============ klo kurssilaisten ilmoittautuminen liiton toimistossa kurssien avajaiset kahvitarjoilu kurssiohjeet luento~ Y.Tuhkunen Helsingin piirin otteluja ~lo luentoja. liiton toimitsijat luentoja~ Y. Tuhkunen He lsingin piirin otteluja klo kä ytännölle harjoitus Pallokentällä. luento~ liiton toimitsijat~ luentoja~ Y. Tuhkunen. Helsingin piirin otteluja. Tuhkunen klo luentoja~ luentoja? liiton toimitsijat. Y. Tuhkunen klo Helsingin piirin otteluja luentoja? Y. TuhEunen. suursarjaottelu Pallokentälläc klo käytännölle harjoitus Pallokentällä~Tuhkunen luehtoja~ Y. Tuhkunen lu ento~ liiton toimitsijat. ilelsingin piirin otteluja. ' klo luentoja? liiton toimitsijat luentoja? Y. Tuhkunen. iltaohjelma kurssien johtajan määr ~ yksen mukaan klo käytännöll e harjoitus Pallokentällä luerito~ liiton toimitsijat lu e nto~ Y. Tuhkunen. He lsingin piirin piirijuhla. Tuhkunen klo käy tä nnöll~ harjoitus Pallokentällä? Tuhkunen luentoja? Y. Tuhkunen suursarjaottelu Pallokentällä klo käytännöll e harjoitus Pallok e nt ä llä~ luento? liiton toimittijat. luentoja? Y. Tuhkunen. Helsingin piirin otte luja. Tuhkunen klo luentoja? liiton toimitsijat l7~00 luentoja tai k~ rjallise t kokeet? Y.Tuhkunen klo kertausta tai kokeita~ Y. Tuhkunen. päät t ä j ä i set. suursarjaottelu Pal lokentällä. kurssila iste n h a jaantuminen. Oikeus kurssiohj elman muut oksiin pidä tetään. Liiton toimitsijoille merkityissä luennoissa esit e t ään: 2 t. palloiluottelujen s a nomalehtiselostuks et. 2 t. palloilukilpailujen yleiset kilp a ilumä är ay~et. 2 t. jalka- ja j ääp allosarjasäännöt. 2 t. yleiset kilpailusäännöt. n. 2 t. TULn periaatteet j ~ päämäärä ja urheilun historiaa n. 4 t. seuratoiminnasta. Palloiluja osto ehdottaa kurssien johtajaksi j a o stosihteerin.

11 Kokus 21/38. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan nan Helsingissä liiton toimistossa toukokuun 16 päivänä 1938 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U.Rinne (21) puheenjohtana,t.h.vilppula (1&),V.Laherma (19),K.A.Vuori (19) H.Kangas (19),E.K.Kalervo (19), O.Suvanto,(20),A.Leskinen (20),J.Erjama (10),A.E.Heiskanen (20) ja Taimi Taisto (21), sekä liiton toimitsijat Kaukinen,Helenius ja Haini,viimemainittu sihteerinä pöytäkir,ja. Luettiin edellisen 9/5-38 pidetyn liittotoimikunnan kokuksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Kilpailuluvat. 12/6 jalkapallo-ottelu TPV-PPT 1, ja 12/6 tt ta TPV-PPT nuoret. 25/5 painiseuraottelu Joensuun Yritys-Varkauden Tarmo. 25/5 yleisurhei~seuraottelu Joensuun Yritys-Varkauden Tarmo /6 kansalliset painikilpailut,pitkärannan Tenho. 26/6 pyöräilyseuraottelu TKV-Turun Voima,ehd.että jaosto puoltaa /7 kansalliset painikilpailut,oulun Kisko,ehd. että jaosto puoltaa Varkauden Tarmon piirijakoa koskeva vastalause. K~ultiin Varkauden Tarmon kirje,jossa seura esittää vastalause en sen johdosta,että se viime liittoneuvoston kokouksessa päätettiin siirrettäväksi Kuopion piiristä Etelä-Savon piiriin. Kun päätös on liittoneuvoston tekemä,ei kirjelmä anna liittotoimikunnan puolesta aihetta toimenpiteisiin Lisäapuraha palloilukursseille. Palloilujaoston ehdotuksesta myönnettiin Tampereen Kilpaveljien jäsenelle Reino Salmiselle samansuuruinen apuraha kuin aikaisemmin valituille osanottajille palloilukursseille osallistumista varten Varsinais-Suomen piirin tiedustelu a Kuultiin Varsinais-Suomen piirin tiedustelu,voiko piiritoimikunta määrätä 6 kk. kilpakelvottomuuden sellaisille liittoonpyriijöille,jotka aikaisemmin ovat liittoon kuuluneet,mutta sittemmin siirtyneet liittoon kuulumattomiin urheiluj ärj estöihin.. Asia pantiin pöydälle ja toimiston tehtäväksi annettiin hankkia yksityiskohtainen selvitys niistä liittokokus- taikka liittoneuvostopäätöksistä,joita tämänlaatuisista asioista mahdollisesti on tehty Suomen Voimisteluopettajaliiton kirjelmä. Kuultiin Suomen Voimistelunopettajaliiton kirjelmä sekä siihen liittyvä luonnos kouluhallitukselle ja oppikoulukomitealle lähetettäväksi urheiluopetuksen jäjestämistä kansa- ja oppikouluissa kirjeläksi. Kirjelmässä esitetyt uudistusehdotukset hyväksyttiin periaatteessa,mutta yksityiskohtaisempi tutustuminen kirjelmään annettiin Laherman tehtäväksi TULn lipun käyttöä koskeva asia. Otettiin käsiteltäväksi liiton lipun käyttämistä piirijuhlissa y.m.ulkoilmatilai'suuksissa koskeva asia. Sihteeri selosti neuvottelujaan sisäasiainministerin kanssa. Päätettiin,että sisäasiainministeriölie lähetettäväksi aiottuja anomuksia ei toistaiseksi lähetetä. Piiritoimikunnille ilmoitetaan, että liiton lipun käyttöä koskeviin asetuksiin ja määräyksiin ei toistaiseksi ole odotettavissa muutoksia

12 Ltk 21/ Puhuja Pohjanmaan piirin piirijuhliin, Kuultiin Pohjanmaan piirin pyyntö,että sihteeri lähetettäisiin puhujaksi piirin juhliin 18-19/6. Pyyntö hyväksyttiin Radioseaostukset. Merkittiin,että yleisradio on ~öntanyt HTMPn kansainvälisiätä moottoripyöräilykilpailuista 15 min jälkiselostuksen yleisradiossa 29 p:n illaksi yleisohjelman päätyttyä. Selostaa E.A.Pulli Kirjoituskilpailu. Kasvatusjaosto anoi 2000 mk määrärahaa urheiluaiheisten sävellettäväksi kelpaavien runojen hankkimiseksi kirjoituskilpailun avulla.kilpailuista jaettaisiin palkintoina I palk. 500:-, II palk. 300:- ja II1 palk. 200 mk.loppu,mk 1000:- käytetään kilpailuista aiheutuviin menoihin ja käyttökelpoisten runojen lunastamiseen. Palkintolautakdnnasta tekee jaosto ~öhemmin ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin nteoston" kirjelmä. Kuultiin Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto "Teoston tf kirjelmä,jossa ilmoitetaan, että koska toimisto on ryhtynyt neuvottelemaan STMLn kanssa työväenjärjestöjen tilaisuuksissa esitettävän musiikin korvausten perimisestä, toistaiseksi työväenjärjestöiltä,m.m. työväen urheiluseuroilta ei vaadita erikoissopimuksia. Kirjelmä merkittiin kuulluksi Stadionin avajaisjuhla. Kuultiin Stadion-säätiön stadionin avajaisjuhlaa koskeva kirjelmä. Tampereen Yrityksen miesvoimistelijajoukkue päätettiin kutsua antamaan voimistelunäytös avajaisjuhlassa. Helsinkiläisseuroille päätettiin lähettää tiedustelu,mitkä niistä voivat lähettää joukkueen osallistumaan avajaisjuhlan poikien viestiin m. viestiin päätettiin kutsua joukkue Maarian Kisatovereista, Tampereen Kisa-Tovereista,sekä Helsingin Tarmosta,Visasta,Kisa-Tov6- re ista ja Kotkista Nuorten ohjaajakurssien apurahat. Kuultiin liitteenä seuraava nuortenjaoston esitys nuorten ohjaajakursseille Pajulahteen osallistuville my-nnettävistä apurahoista.jaosto ehdotti,että apurahoja myönnettäisiin kaikkiaan 40 osanottajalle,mikä edellyttää,että jaosto käyttää aikaisemmin määrätyn 30 apurahan lisäksi ylimääräisiin apurahoihin ja satunnaisiin menoihin ehdottamansa 2000 mk määrärahasta 1500 mk lisäapurahoihin ja että liittotoimikunta myöntää vielä lisäapurahoihin 750 markkaa. Jaoston ehdotus kokonaisuudessaan hyväksyttiin,mutta samalla päätettiin kehoittaa jaostoa har3itsemaan,voitaisiinko kursseille osallistuvien lukumäärää vieläkin kohottaa,ja mikäli asia antaa aihetta,tekemään siitä sekä kurssien opetustyön mahdollisesta lisäjärjestelystä liittotoimikunnalle esityksen SASIn kongressia koskevat asiat. Evästettiin SASIn kongressiin matkustavat liiton edustajat. Päätettiin 11 toimintakertomukset ja kertomukset kesä- ja talviolympialaisista hyväksytään sellaisinaan, 2/ olympialaisten ylijäämän käyttöön annetaan edustajille valtuudet ehdottaa se käytettäväksi SASIn toiminnan uudelleen järjestelyyn m.m.sihteerien toimien järjestämiseksi,mikäli edustajat katsova~ sen liiton kannalta asialliseksi, ~~--

13 Ltk 21/ / SASln lähiaikojen tehtäviä ja yhtenäisyyspyrkimyksiä työläisurheilussa koskeviin kysymyksiin annettiin edustajille vapaat kädet yleisenä ohjeena liitossa näistä asioista vallitsevat käsitykset sekä kysymyksestä työväen urheilujärjestöjen osallistumisesta porvarillis1in olympialaisiin huomioiden,että tämä samoinkuin maiden sisäisten urheiluolojen järjestäminen jätettäisiin mikäli mahdollista kunkin maan työväen urheilujärjestöjen itsensä ratkaistavaksi, 4/ internationalen sihteeriksi ehdotetaan B.Kalnin,mutta ellei tätä esitystä hyväksytä,sitten pohjoismaiseksi alasihteeriksi, molemmissa tapauksissa,mikäli mahdollista palkkaanauttivaksi, jotta tehtävän asianmukainen hoitaminen kävisi mahdolliseksi, 5/ internationalen seuraava kongressi kutsutaan Helsinkiin vuodeksi 1940,edellyttäen,että v.1943 olympialaiset saadaan Summeen. Kongressi järjestettäisiin tällöin TULn liittojuhlien yhteyteen, " 6/ eri liittojen ehdotusta,että olympialaisia järestettäisiin vastaisuudessa joka neljäs vuosi,vastustetaan, ja samalla ilmoitetaan,että jos kaikesta huolimatta mainittu ehdotus hyväksytään,tuln on mahdotonta v.1940 jägjestettävien liittojuhlien vuoksi järjestää 1941 Suomessa.työläisolympialaiset, 7/ internationalen jäsenliittojen maksettavaksi maarättävät jäsenmaksut rhdotetaan korotettavaksi; samalla ehdotetaan,että niiden internationaleen kuulumattomien liittojen,jotka aikovat osallistua työläisolympialaisiin, on myös muodossa taikka toi ~essa osallistuttava olympialaisista aiheutuviin kustannuksiin, 8/ ehdotuksia internationalen toimiston siirtämiseksi Länsi Eurooppaan kannatetaan,mikäli äixk~mktw» toimiston siirtoon tarjoutuu asiallisia mahdollisuuksia, 9/ Sveitsin esitykset eri valiokuntien uudistamiseksi hyväksyttiin periaatteessa, mutta yksityiskohtiin nähden annettiin edustajille vapaa~ k~et, 10/ teknillisen päävaliokunnan kokoukseen määrättiin liiton edustajat Vilppula ja" Raini, 11/ edustajille annettiin vapaat kädet kannanmäärittelyihin teknillisiin esityksiin, a HTMPn kirjelmä. Kuultiin Helsingin Työväen Moottoripyöräilijäin kirjelmä,jossa seura ilmoittaa,ettei se voi taloudellisista syistä lähettää edustajia kilpailemaan Norjaan,joten myös suunniteltu norjalaisten osallistuminen HTMPn kilpailuihin raukeaa, sekä samalla paheksuttiin sitä, että liitto ei taloudellisesti tue moottoripyöräilijäin toimintaa. Katsottiin, ettei kirjelmä anna aihetta toimenpiteisiin Kutsu Tampereen piirin piirijuhliin. Kuultiin Tampereen piirin kutsu Tampereella 12/6 järjestettävään piirijuhlaan. Liittotoimikunnan edustajaksi valittiin Taimi Taisto Stadion-säätiön ilmoitus vapaapaikoista. Kuultiin Stadion-säätiön kirjelmä,jossa ilmoitetaan,että säätiö on varannut 50 vapaapaikkaa liiton edustajille liiton alaisiin stadionilla järjestettäviin kilpailuihin. Toimiston huoleksi annettiin tarpeellisten pääsykorttien laatiminen sekä esityksen tekeminen siitä kenelle näitä lippuja annetaan.

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa Kokous 6/53-2. piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän

Lisätiedot