SUOMEN OMAKOTILIITTO ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN OMAKOTILIITTO ry"

Transkriptio

1 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry VUOSIKERTOMUS 2009

2 2 Suomen Omakotiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 Hyvä yhdistyshallinto... 3 Pientaloasukkaiden edunvalvontaa... 4 Jäsenpalvelut ja tukiprojektit... 4 Pientalo on suomalaisten tavoite... 5 EDUNVALVONTA... 5 JÄRJESTÖTOIMINTA JA KOULUTUS... 6 MARKKINOINTI... 7 MESSUTOIMINTA... 7 VIESTINTÄ... 7 TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PROJEKTITOIMINTA... 8 Asumisapu... 8 ATK-taitoja ikäihmisille koulutus... 9 Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen... 9 TALOUS JA TOIMISTO... 9 Tuotot... 9 Kulut Henkilöstö Varallisuus ja tulos Tuloslaskelma Tase Tilintarkastuskertomus Tuotot ja kulut LIITTEET 1. Hallinto ja toimikunnat 2. Liittovaltuusto 3. Annetut lausunnot ja kirjelmät 4. Jäsenmäärätilastot 5. Kunniajäsenet ja ansiomerkit 6. Edustukset 7. Henkilöstö

3 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY 3 VUOSIKERTOMUS 2009 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Suomen Omakotiliitto on toiminta-ajatuksensa mukaisesti, pientaloasukkaiden ja vapaaajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Liittokokouksessa uudistuneen hallinnon ensimmäinen toimintavuosi oli Liittohallitus joutui ensimmäisinä töinään valmistelemaan talousarvion liittokokouspäätösten vuoksi. Suunnitelma-asiakirjat vahvistettiin liittovaltuuston kevätkokouksessa Hämeenlinnassa. Hyvä yhdistyshallinto Puheenjohtaja Mauri Harjulan johtama liittohallitus aloitti oman työnsä järjestäytymällä ja nimesi tarvittavat toimikunnat. Toimikuntien työ lähti käyntiin vaiheittain, joten nimeämisvuosi ei toimikuntien osalta ollut vielä täysi toimintavuosi. Hallitus painotti työssään suunnitelmallisuutta, avoimuutta ja hyviä hallintokäytäntöjä. Hallitus järjesti kaksipäiväisen suunnitteluseminaarin toukokuussa ja vahvisti vuoden viimeisessä kokouksessaan hallinnon pelisäännöt asiakirjan, johon oli kirjattu hyvän yhdistyshallinnon periaatteet. Liitto kehittyi vuoden aikana järjestöllisesti, taloudellisesti ja jäsenmäärältään hyvin. Liiton jäsenyhdistysten määrä kasvoi alueellisesti ja määrällisesti. Vuoden kunnianhimoinen jäsenmäärätavoite henkilöjäsentä jäi ainoastaan niukasti saavuttamatta. Liiton jäsenmäärän nettokasvu oli yli kolme tuhatta henkilöjäsentä, jota on pidettävä merkittävänä saavutuksena markkinointipanostukseen suhteutettuna. Jäsenmäärän kasvu tapahtui erityisesti henkilökohtaisen työn ja paikallisen toiminnan voimin. Merkittävintä jäsenmäärän kasvu oli Pohjois-Karjalan piirissä. Liiton toimintastrategiana oli kasvattaa jäsenmäärää ja saada siten lisää vaikuttavuutta liiton edunvalvontaan ja voimavaroja toimintaan. Liiton kiinnostavuutta haluttiin kehittää jäsenpalveluiden ja etuisuuksien avulla sekä tunnettuutta viestinnän keinoin. Hallitus määritteli taloudenpidon reunaehdoiltaan tiukaksi, koska jäsenmaksu pysyi ennallaan. Edunvalvonta oli liiton päätehtävä, jota päätettiin toteuttaa tiukan menokontrollinkin oloissa. Toimintavuoden merkittävin henkilöstötoimenpide oli uuden palkkausjärjestelmän valmistelu, jonka käyttöönotto tapahtui vuoden lopussa. Lisäksi liiton henkilöstö toteutti liiton suunnitteluun nojautuvaa henkilökohtaista työsuunnittelua ja työn raportointia. Omakotiliiton edunvalvonta ja muut tehtävät toteutettiin liiton toimiston vakinaisella henkilöstöllä, uusia toimia liiton toimistoon ei perustettu. Henkilöstöresursseja parannettiin määrällisesti työharjoittelijalla ja työvoimapoliittisella tuella. Jäsenmäärän kasvu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa vahvistivat liiton painoarvoa edunvalvonnassa. Liitto korosti kannanotoissaan puolueettoman ja intressivapaan neuvonnan tarvetta pientaloasukkaille. Uusimpien päätösten valossa voi arvioida, että Omakotiliiton rooli neuvontajärjestönä kasvaa, erityisesti energiatehokkuuskysymyksissä.

4 4 Pientaloasukkaiden edunvalvontaa Edunvalvonnassa liiton tavoitteena on ollut vahvistaa asemaansa asiantuntijana ja lausunnonantajana valtionhallintoon nähden. Tällöin tavoitteena on ollut siirtää edunvalvonnan painopistettä asioiden valmisteluun. Tavoitteessa on edetty merkittävästi. Omakotiliitolla oli edustus useissa työryhmissä. Liiton edustaja osallistui työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan energiatehokkuustoimikunnan työhön, jonka tehtävänä on valmistella kansallista strategian toimeenpanoa. Energiatehokkuustyöryhmä luovutti raporttinsa kesäkuussa. Liiton edustaja osallistui SITRA:n johtaman energianeuvonnan arkkitehtuuri -suunnitelman valmisteluun. Työ valmistui kesäkuussa Liiton edustaja osallistui ympäristöministeriön asettamaan Rakennusten kiinteistöveron porrastaminen energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella -työryhmään. Työryhmän loppuraportti valmistui lokakuussa. Liiton asiantuntijoita kuultiin eduskunnan valiokuntatyössä. Omakotiliitto harjoitti merkittävää sidosryhmäyhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Toimintavuoden syksyllä liitto järjesti ensimmäisen kansanedustajatapaamisen omakotiyhdistyksiin kuuluville kansanedustajille. Tapaaminen sai hyvän vastaanoton ja niitä päätettiin jatkaa. Liiton johto kävi lokakuussa tapaamassa asuntoministeriä ja luovutti hänelle tapaamisessa muistion. Liiton tavoitteena oli parantaa pientalojen kiinteistönpitoa yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Liitto haki uusia toimintamalleja omakotitalon kiinteistönpidon kehittämiseksi ja ylläpito- ja elinkaarikustannusten seuraamiselle. Liitto aloitti tämän vuoksi pientalon huoltokirjan selvitystyön vuoden lopussa. Jäsenpalvelut ja tukiprojektit Omakotiliiton järjestötuotteen tavoitteena on tuottaa yhteistyöllä, verkottumalla ja skaalaetuutta käyttämällä aikaisempaa parempia palveluita jäsenistölle. Liiton järjestö- ja jäsenpalvelut on suunnattu jäsenjärjestöille ja näiden henkilöjäsenille. Järjestön tuoman lisäarvon tulee olla selvästi havaittavissa. Liiton jäsenmaksuperusteinen edunvalvonta- ja järjestötoiminta sai merkittävää apua järjestön työhön liittyvistä projekteista. Merkittävin käynnissä oleva hanke on omakotitalkkaritoiminnasta tunnettu asumisapuhanke. Liiton kahdeksan piirijärjestöä olivat palkanneet hankkeen puitteissa TE-keskuksen rahoituksella projektisihteerin. ATK-taitoja ikäihmisille hanke tuli päätökseen vuoden lopussa. Perusteellisen valmistelun jälkeen liitto sai myönteisen päätöksen Energiatehokas pientalo -neuvontahankkeeseen, joka varsinaisesti alkaa vuonna Omakotiliitolla on yhteistyöhakuinen toimintalinja. Tätä toteutettiin verkostoitumalla sekä tuottamalla yhteistoimintahankkeita kumppaneiden kanssa. Liiton neuvontapalvelut toteutettiin ulkoistettuina toimeksiantoina. Jäsenmäärän kasvaessa myös odotukset liiton edunvalvonta- ja jäsenpalveluihin ovat kasvaneet. Liiton toimistolle tuli runsaasti yhteydenottoja, koska jäsenjärjestöillä ei ole projektisihteereitä lukuun ottamatta palkattuja toimihenkilöitä. Toimintakauden aikana energian, erityisesti sähkön, hinta kohosi huomattavasti. Hintojen nousu ja epävarmuus markkinoilla näkyi erityisesti vuoden loppupuolella.

5 5 Pientalo on suomalaisten tavoite Omakotiliiton tavoitteena on ollut pientaloasumisen arvostuksen lisääminen. Tutkimuksien mukaan 80 prosenttia suomalaisista haluaisi asua omakotitaloissa. Rakentamisen ja asumisen tilastot kuvaavat trendin muutosta, sillä pientaloaloitusten määrä oli muita suurempi. Talouden taantuma näkyi myös liiton toimintaympäristössä. Pelättyjä vaikutuksia liiton jäsenmäärään ei alkuvuoden epäilyjen jälkeen näkynyt. Pientalorakentaminen oli aikaisempaa vuotta vähäisempää, mutta toteutuma oli lopulta ennusteita parempi. Vuosi 2009 on merkittävä rajapyykki, koska vuoden aikana korjausrakentamisen määrä ohitti uudistuotannon. Toimintaympäristö korjausrakentamisen osalta muuttuu oletettavasti pysyvästi. Omakotiliiton ajama kotitalousvähennyksen laajentaminen ja korjausrakentamisen tukeminen osui suhdannepoliittisesti oikeaan aikaan. Tämä johti kotitalousvähennyksen remonttiosuuden huomattavaan, lähes kolminkertaiseen, korottamiseen vuodelle Toimintavuonna varauduttiin huomattaviin valtiontaloudellisiin paineisiin, mutta valtion budjetissa kotitalousvähennys säilyy ennallaan myös vuonna Esitän omasta puolestani kiitokset menestyksellisestä vuodesta kaikille liittoyhteisöön sitoutuneille aktiivisille henkilöille. Juhani Nenonen toiminnanjohtaja EDUNVALVONTA Omakotiliiton edunvalvonta keskittyi julkisen vallan toimenpiteiden kontrollointiin. Tämä tapahtui lausunnoin, kannanotoin ja yhteydenotoin jo aikaisessa viranomaisvalmisteluvaiheessa. Liitto vaati julkisuudessa muun muassa kohtuutta asumisen verotukseen ja varainsiirtoveron yhdenmukaistamista eri asumismuotojen välillä. Liiton kannanotoissa korostettiin kotitalousvähennyksen merkitystä pientaloasukkaille heidän tehdessä remontteja. Kotitalousvähennysmahdollisuudella oli esimerkiksi Omakotilehden lukijatutkimuksen mukaan selkeä remonttiaikeita lisäävä vaikutus. Omakotiliitto vaati julkisuudessa kotitalousvähennyksen säilyttämistä ja riittävän määrärahan varaamista tähän tarkoitukseen valtion tulo- ja menoarvioon. Liitto antoi kannanottoja julkisuuteen valtion budjetista, energiatehokkuuskysymyksistä pientalojen osalta, haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä, oikeasta pientalojen kiinteistönpidosta, pientalojen energia-avustusten tarpeellisuudesta, verohallinnon toimista perintö- ja lahjaveron tiedottamisessa sekä toimivista sähkömarkkinoista. Liitto seurasi toimintaympäristönsä ja lainsäädäntöhankkeiden kehitystä sekä osallistui valmistelutyöhön. Edunvalvontatyössä käytettiin hyväksi kampanjaluontoisesti nettipohjaista kiinteistöveroadressia. Adressiin saatiin lähes 7000 allekirjoittajaa. Adressissa allekirjoittajat vaativat eduskuntaa luopumaan kiinteistöverolaissa määriteltyjen ala- ja ylärajojen nostoaikeista. Adressi vaatimuksineen luovutettiin eduskunnassa eduskuntaryhmien puheenjohtajille lokakuussa 2009.

6 6 Liiton aloitteet liittyivät ajankohtaisiin pientaloasukkaita koskettaviin kysymyksiin. Lausunnot ovat nähtävissä liiton kotisivuilla (www.omakotiliitto.fi). Liiton henkilöresursseja arvioitiin eri yhteyksissä. Tällöin liiton henkilövoimavarat todettiin rajallisiksi, erityisesti edunvalvonnassa. Kunta on ratkaiseva toimija asumisen kannalta keskeisissä asioissa: kaavoitus ja maankäyttö, rakennusvalvonta, kunnalliset maksut ja taksat, jätehuolto, tontinvuokrat ja kiinteistövero. Kunnallisten palveluiden turvaamiseksi useat kunnat toteuttivat kuntaliitoksia. Omakotiyhdistyskentän kannalta merkittävimmät kuntamuutokset tapahtuivat toimintavuoden aluksi Salon ja Kouvolan seutukunnissa. Tällä on merkitystä omakotiasukkaille kuntalaisina ja omakotiyhdistystoiminnalle uusissa kunnissa. Omakotiliitto toteutti edunvalvontatyötään myös median avulla. Liitto lähetti tiedotusvälineille tiedotteita keskeisistä edunvalvontakysymyksistä ja tapahtumista. Omakotitalon kiinteistöverotuksesta annettiin valtakunnallinen tiedote ja samanaikaisesti kaikkia maakuntia koskevat tiedotteet (12 kpl). Lisäksi annettiin tiedotteita vapaa-ajan asunnon kiinteistöverotuksesta, pientalotonttien kaavoitustarpeesta, jätemaksujen tasapuolisuudesta, Kansallisesta Omakotipäivästä, ENSI-omakotitalo -opiskelijakilpailusta, asumisterveydestä sekä uusien yhdistysten perustamistilaisuuksista. JÄRJESTÖTOIMINTA JA KOULUTUS Järjestötoiminnan kehittämiseen keskittyvä järjestötoimikunta järjestäytyi vuoden 2009 alussa. Toimikunnan yhteyteen perustettiin koulutusjaosto ja ruotsinkielen jaosto. Toimintavuoden lopulla aloitettiin monipuolinen tiedotuskampanja jäsentietojen tietosuojakäytännön edistämiseksi. Aloitetulla kampanjalla pyrittiin lisäämään jäsenistön tietoisuutta jäsenrekisterin jäsentietojen käytöstä ja mahdollisuudesta kieltää jäsentietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Asian tiimoilta käytiin neuvotteluja tietosuojavaltuutetun toimiston edustajien kanssa. Syksyn liittovaltuuston kokous päätti kokouksessaan tarjota lisävaihtoehtoja jäsenmaksun maksamiselle. Jäsenistön keskuudesta noussut toive siitä, että useamman kuin yhden liiton jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva voisi saada liiton jäsenmaksun puoleen hintaan ensimmäistä yhdistystä lukuun ottamatta, toteutettiin valtuuston päätöksin. Jos jäsenyhdistyksen säännöt vain sallivat niin myös yhdistyksen perhe- ja puolisojäseniltä perittävä liiton jäsenmaksu on valtuustopäätöksin nyt puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Toimintavuoden aikana tarjottiin jäsenyhdistyksille perinteisten palveluiden lisäksi myös mahdollisuutta nettikirjeen lähettämiseen omassa postituksessaan. Jäsenyhdistysten suunnasta tuli selkeitä toiveita palvelutarjonnan monipuolistamisesta. Paikallisia jäsenyhdistyksiä liittyi Suomen Omakotiliittoon kymmenen. Näistä kahdeksan perustettiin ja kaksi oli liittoon kuulumatonta yhdistystä. Perustamistoimet sujuivat pääosin piirin omin perustamistoimin, mikä oli myönteisenä asiana merkille pantavaa. Omakotiliitosta erosi kolme yhdistystä. Järjestöaktiivien perinteinen seminaariristeily oli jälleen menestys.

7 MARKKINOINTI 7 Markkinointitoimikunta eriytettiin vuoden 2009 alusta markkinointi- ja viestintätoimikunnasta. Yhdistyksille suunnattu jäsenhankintakampanja ja palkkio 3 uusista, maksaneista jäsenistä oli käynnissä koko vuoden. Uusjäsenhankinnan tulos 6628 jäsentä jäi hieman tavoitteestaan 7000 uutta jäsentä. Kampanjan yhteydessä järjestettiin kilpailut yhdistysten näkyvyydestä, jäsenhankintavinkeistä ja www-sivuista. Kumppanuustoimintaa kehitettiin systemaattisemmaksi ja tiiviimmäksi. Markkinointia toteutettiin esitteen, kuponkimainosten ja messujen avulla. Lisäksi uutena avauksena selvitettiin mediamainonnan vaihtoehtoja liiton näkymisen lisäämiseksi tulevana vuonna Markkinoinnin lisäresurssina toimi ulkopuolisen palvelun kautta markkinointikoordinaattori syyskuusta lähtien. MESSUTOIMINTA Omakotiliitto osallistui omalla osastollaan Oma Koti 09 -messuille Helsingin Messukeskuksessa, Veronmaksajain keskusliiton Vero-tapahtumaan Helsingin Katajanokalla ja Valkeakosken asuntomessuille. Vapaa-ajan asukkaiden liitto osallistui OmaMökki 09 - tapahtumaan Helsingin Messukeskuksessa. Hämeen piirin omakotitalkkariprojekti esittäytyi asuntomessujen messuvieraille linnunpönttöjen rakentamisen yhteydessä. Valkeakosken uuden yhdistyksen palkkaama talkkari avusti lapsia linnunpönttöjen rakentamisessa pari kertaa viikossa. Kokemus oli erittäin myönteinen ja kannustaa toimimaan jatkossa samoin. VIESTINTÄ Suomen Omakotilehti oli liiton tärkein säännöllinen tiedotuskanava kaikille jäsenyhdistysten henkilöjäsenille. Omakotilehti ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa kpl:n painoksena. Omakotilehteä tehtiin kustannusyhteistyössä Alma Media Lehdentekijät Oy:n kanssa. Liitto lähetti jäsenjärjestöilleen yhdeksän yhdistystiedotetta, jotka sisälsivät tietoa edunvalvonnasta, ajankohtaisista asioista, yhdistystoimintaan tarkoitettuja toimintaohjeita ja taustatietoja lainsäädännöstä. Yhdistystiedotteen jakelussa siirryttiin tiedotteen välittämiseen pääosin sähköpostimuodossa ja tiedotteen saajien määrä oli vuoden lopussa n Piireille lähetettiin piirikirjeitä tarpeen mukaan. Liiton toimihenkilöt tekivät järjestökäyntejä yhdistysten ja piirijärjestöjen kokouksiin. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt avustivat jäsenyhdistysten julkaisuja kirjoituksin ja artikkelein. Liitossa käytettiin Innofactor Prime jäsenrekisteri- ja verkkoviestintäjärjestelmää. Omakotiliitolla oli omat www-sivut (www.omakotiliitto.fi), joiden kautta sai tietoa liiton toiminnasta pientaloasumisen puolesta ja joiden kautta pystyi liittymään liiton jäseneksi. Liiton verkkosivujen sisältöä laajennettiin ja monipuolistettiin julkisten sivujen ja jäsensivujen osalta. Liiton www-sivut olivat linkitettyinä kaikkien jäsenyhdistysten yhteystietoihin ja jäsenyhdistysten kotisivuille. Piirijärjestöille ja jäsenyhdistyksille tarjottiin mahdollisuus käyttää maksutta liiton sivualustaa niiden omien verkkosivujen tekemiseen. Jäsenjärjestöjen wwwsivujen määrä lisääntyi niin, että yli 133 yhdistyksellä ja kahdeksalla piirillä oli omat wwwsivut vuoden lopussa. Liiton jäsenhankintaesite uudistettiin ja siitä tehtiin myös ruotsinkielinen versio. Esitteistä otettiin kpl:n painokset ( suomenkielisenä ja ruotsinkielisenä). Esitettä jaettiin jäsenhankintamateriaalina. Omakotilehteä ja liiton esitettä jaettiin messutapah-

8 8 tumissa, muissa yleisötilaisuuksissa ja paikallisyhdistyksien tilaisuuksissa sekä kampanjoissa. Liitto oli viestintäyhteistyössä Oma Koti -messujen ja Asuntomessujen messuorganisaatioiden kanssa edistäen messuyhteistyötä ja liiton näkyvyyttä messuilla. Omakotiliitto lähetti tiedotusvälineille tiedotteita edunvalvontansa keskeisistä kysymyksistä. Erityisesti kiinteistöveroa koskevia uutisia julkaistiin näiden pohjalta useissa tiedotusvälineissä. Liiton edustajat antoivat haastatteluja tv:lle, radiolle ja lehdille sekä kirjoittivat eri lehdissä. Liitto oli viestintäyhteistyössä maamme asumisen ja rakentamisen keskeisten sidosryhmien kanssa. Asumisen ja rakentamisen sidosryhmät antoivat yhteisen kannanoton varainsiirtoverosta, joka oli Omakotiliiton tavoitteiden mukainen. Kiinteistöalan järjestöjen kanssa harjoitettiin viestintäyhteistyötä Talotekniikan toukotalkoiden viestintäkampanjan yhteydessä toukokuussa. Liitto osallistui Korjausrakentamisstrategian viestinnän yhteistoimintaan sekä rakennusperintöportaalin ja hajajäteviestinnän yhteistyöhön. Viestintätoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. TUTKIMUS-, KEHITYS- JA PROJEKTITOIMINTA Omakotiliitto toteutti toimintavuoden aluksi Omakotilehden lukijatutkimuksen, joka oli samalla jäsentutkimus. Tutkimuksen tuloksia hyödynnettiin edunvalvontatyössä, ja ne julkistettiin Oma Koti -messujen yhteydessä pidetyssä sidosryhmäseminaarissa. Vuoden aikana toteutettiin sähköpostin välityksellä tapahtuva jäsenkysely. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetettiin uutiskirje, jossa kerrottiin liiton www-sivujen kiinteistöverokyselystä. Energiatehokas pientalo-hanke valmisteltiin toimintavuoden aikana. Hankkeelle saatiin rahoituspäätös juuri ennen joulua. Asumisapu Käynnissä on ollut tukiprojektin lisäksi kahdeksan aluehanketta: Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Hämeen, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Helsingin piireillä. Pohjois-Savon hanke on palvellut koko Itä-Suomea. Satakunnan ja Keski-Suomen alueen toiminnasta on vastannut liiton tukiprojekti. Omakotitalkkareiden määrä on noussut yhteensä noin 175 pian 90 yhdistyksessä. Lisäksi on työllistetty palkanmaksajia, poluttajia sekä Seinäjoella neljä iltapäiväkerhon ohjaajaa. Tukiprojekti on pyrkinyt kiinnittämään alueilla erityistä huomiota hankkeiden laadun kohottamiseen eli ns. polutuksen järjestämiseen. Koulutusta on järjestetty keväällä ja syksyllä projektityöntekijöille. Talkkaripiirien puheenjohtajille ja hanketoimikunnalle järjestettiin seminaari. Tilaisuudet ovat olleet kaksipäiväisiä. Valkeakoskelle perustettiin yhdistys, jotta Hämeen aluehanke saisi yhden talkkariyhdistyksen lisää. Samalla saatiin kesän asuntomessupaikkakunnalle oma yhdistys. Tukiprojekti on järjestänyt henkilökohtaista koulutusta Lapin toiselle projektityöntekijälle sekä vaihtuneelle Helsingin piirin projektipäällikölle. Erityisesti on pyritty auttamaan Pohja-

9 9 maan piiriä saamaan oman aluehankkeensa takaisin TE-keskusrahoitteiseksi sekä Hämeen piiriä säilyttämään oman hankkeensa. ATK-taitoja ikäihmisille koulutus Suomen Omakotiliitto ry:n käynnistämä Atk-taitoja ikäihmisille hanke jatkui edelleen Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Valtakunnallista hanketta hallinnoitiin ja johdettiin Omakotiliiton toimistosta käsin ja hankkeessa työskenteli yksi päätoiminen projektihenkilö. Hankkeen tavoitteena oli opettaa ikäihmisille perustaitoja tietotekniikan käytöstä jokapäiväisessä elämässä ja kanssakäymisessä. Koulutuksen perustyövälineenä toimi monimuotokoulutuksen oma verkkosivusto ja oppimisalusta osoitteessa Tämän sivuston kautta suoritettiin suurin osa vertaiskouluttajien ja ikäihmisten Atk- ja internet -koulutuksesta opintokerhoissa. Atk-taitoja ikäihmisille hanke päättyi Kaikki projektille asetetut tavoitteet on tulleet saavutetuiksi sekä toiminnallisesti, määräällisesti, laadullisesti että taloudellisesti. Koulutuksella on saatu estettyä ikääntyneiden syrjäytymistä tietotekniikkayhteiskunnasta ja saatu tuettua heidän itsenäistä selviytymistään omassa kodissa sekä parannettua senioreiden elämänlaatua ja yhteiskuntavalmiuksia. Tulosta tukee myös Omakotiliiton organisaation koulutuskulttuurissa tapahtuneet myönteiset muutokset ja yhdistysten aktivoituminen projektin yhteydessä. Projektin myötä on rakentunut valtakunnallinen vertaiskouluttajaverkosto, monipuolinen oppimisalusta sekä kouluttajayhdistykset, joissa tyytyväiset oppijat ovat erinomainen esimerkki hyvästä ja onnistuneesta projektitoiminnasta. Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen Ruotsinkielisten jäsenten asemaa parannettiin perustamalla järjestötoimikunnan alaisuuteen oma jaosto kehittämään palveluita. Useita jäsenkunnalle tarkoitettuja asiakirjoja on tuotettu myös ruotsinkielellä. Jäsenkortissa oli ensimmäistä kertaa perustiedot kahdella kielellä. Toimista on saatu positiivista palautetta. TALOUS JA TOIMISTO Tuotot Merkittävimmät tuotot ovat jäsenmaksut muodostaen 70% tuotoista. Toimintavuoden jäsenmaksu oli 13 euroa ja jäsenmaksutuotot euroa. Kaikki yhdistykset olivat keskitetyn jäsenmaksuperinnän piirissä. Asumisapuprojekti sai tukea Työ- ja Elinkeinoministeriöltä euroa. ATK-taitoja ikäihmisille projekti sai RAY-rahoitusta euroa. Kokonaisuutena on projektirahoitus noussut euroon ollen 18% tuotoista. Ympäristöministeriöltä saatiin avustusta euroa. Lisäksi saatiin kannatusjäsenmaksuja , työllistämistukea , messutoiminnasta , jäsenmaksuperinnän tuottoja , jäsenkortin ilmoitustuottoja , sekä pienempiä tuottoja mm. tuote- ja palvelumyynnistä ja koroista.

10 Kulut 10 Toimiston ja projektien henkilökunnan palkkauskulut sivukuluineen olivat euroa, jotka projektien osalta on katettu pääasiassa työministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksella sekä toimistoassistentti työvoimahallinnon palkkatuella. Henkilöstökulut muodostivat 44% kokonaiskuluista. Omakotilehden kustantajan laskutus oli Toimintavuoden aikana hankituista uusista jäsenistä maksetaan yhdistyksille jäsenhankintapalkkio 3 /uusi maksanut jäsen, jota varten merkittiin siirtovelka Toimintavuoden kokonaistuotot olivat ja kokonaiskulut olivat Henkilöstö Liiton palveluksessa oli toimintavuoden aikana keskimäärin 12 henkilöä. Omakotitalkkaritukiprojektissa työskenteli kaudella kolme henkilöä, joista yksi Pohjanmaan piirin projektissa tilapäisjärjestelynä. Raha-automaattiyhdistyksen tukema ATK-taitoja ikäihmisille - projekti päättyi vuoden lopussa. Projektissa työskenteli yksi ihminen Helsingin toimiston tiloissa. Jäsensihteerin äitiysloma aiheutti hieman lisäkustannuksia. Tukityöllistettyjä toimistoassistentteja oli loppuvuonna kaksi, joiden henkilöstökulut palkkatuki kattoi kokonaan. Lisäksi hankittiin markkinointikoordinaattori ulkopuolisena palveluna. Varallisuus ja tulos Liitto omistaa Kiinteistö Oy:n Sompiontorin osakkeita pinta-alaltaan 282,50 m²:n edestä. Toimitilan hankinnasta johtuva laina maksettiin pois kokonaisuudessaan. Rahavarat olivat vuoden alussa ja lopussa Tilinpäätös 2009 oli ylijäämäinen. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman lisäykseksi ja kyseistä oman pääoman lisäystä voidaan käyttää huoneistohankintaan ja huoltokirjan kehitystyöhön.

11 11 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuloslaskelma Tuloslaskelma Talousarvio Järjestöpalvelut ja edunvalvonta Tuotot 0, ,67 0,00 Henkilöstökulut , , ,00 Poistot ja arvonalennukset , , ,00 Matkakulut , , ,00 Koulutus, TYKY-, ym. henkilöstötoim , , ,00 Huoneistokulut , , ,00 Posti-, puhelin- ja internetkulut , , ,00 ATK-, Prime- ja palvelinkulut , , ,00 Muut kulut , , ,00 Tuotto- / kulujäämä , , ,00 Piiri- ja paikallistoiminta Tuotot 0,00 0 0,00 Matkakulut , , ,00 Muut kulut , , ,00 Tuotto- / kulujäämä , , ,00 Projektitoiminta Tuotot , , ,00 Henkilöstökulut , , ,00 Matkakulut , , ,00 Muut kulut , , ,00 Tuotto- / kulujäämä , , ,00 Neuvonta- ja koulutuspalvelut Tuotot 1 823, , ,00 Palkkiot , , ,00 Henkilöstökulut 0, , ,00 Neuvontapalveluiden matkakulut , , ,00 Koulutuspalveluiden matkakulut 0, ,00 Muut kulut , , ,00 Tuotto- / kulujäämä , , ,00 Tiedotustoiminta Tuotot , , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Matkakulut , , ,00 Muut kulut , , ,00 Tuotto- / kulujäämä , , ,00

12 12 Hallinto Tuloslaskelma Tuloslaskelma Talousarvio Hallituksen henkilöstökulut , , ,00 Hallituksen matkakulut , , ,00 Muut hallituksen kulut , , ,00 Valtuuston matkakulut , , ,00 Valtuuston muut kulut , , ,00 Työvaliokunnan matkakulut , , ,00 Työvaliokunnan muut kulut -253,50-761,61-550,00 Toimikuntien matkakulut , , ,00 Toimikuntien muut kulut -296,79-456, ,00 Tuotto- / kulujäämä , , ,00 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot , , ,00 Jäsenkortin ilmoitusmyynti , , ,00 Muut varainhankinnan tuotot , , ,00 Varainhankinnan kulut , , ,00 Tuotto- / kulujäämä , , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 4 516, , ,00 Kulut -879, , ,00 Tuotto- / kulujäämä 3 637, , ,00 YLEISAVUSTUKSET , , ,00 Siirto rahastoon -109,24-107,1-109,00 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,74 0,00

13 13 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet , ,24 Sijoitukset , ,16 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,40 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,43 Pitkäaikaiset saamiset 2 000, ,00 Lyhytaikaiset myyntisaamiset 1 181, ,02 Siirtosaamiset , ,49 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,92 Rahoitusarvopaperit 16,31 16,31 Rahat ja pankkisaamiset , ,53 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,10 VASTATTAVAA Oma pääoma Sidotut rahastot , ,94 Muut rahastot , ,72 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,41 Tilikauden yli- / alijäämä , ,74 Oma pääoma yhteensä , ,81 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Yhteensä 0, ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainojen lyhennykset 0, ,00 Ostovelat 0,00 0 Siirtovelat , ,92 Muut lyhytaikaiset velat , ,37 Yhteensä , ,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,10

14 Tilintarkastuskertomus 14

15 Tuotot ja kulut 15

16 LIITE 1 HALLINTO JA TOIMIKUNNAT (kokouksiin osallistumiskerrat suluissa) LIITTOHALLITUS Liittohallituksen toimikaudella pidettiin viisi hallituksen kokousta. Puheenjohtaja: Mauri Harjula, Kouvola (5) Varapuheenjohtajat: Varsinainen jäsen: 1. varapuheenjohtaja Aila Lehtinen, Kerava 2. varapuheenjohtaja Erkki Buska, Outokumpu Henkilökohtainen varajäsen: Markku Pennanen, Helsinki (5) Reima Koskinen, Helsinki Aila Lehtinen, Kerava (5) Pekka Puura, Vantaa Kai Etelämäki, Vantaa (5) Hannele Puusa-Ruohonen (1) Simo Peltola, Lieto (27.4.asti) (1) Ire Leikonniemi (7.11.asti) Ire Leikonniemi, Turku (7.11. alk.) (4) Keijo Karlsson (7.11. alk.) Kari Salminen, Turku (5) Timo Toivanen, Mynämäki Jukka Heinonen, Sastamala (5) Kullervo Matikainen, Rauma (1) Ella Koskela, Riihimäki ( 5) Pasi Bergman, Hämeenlinna Ritva-Liisa Haikonen, Kouvola (4) Sirpa Palander, Kouvola (1) Matti Heiskanen, Pieksämäki (4) Hilkka Auranen, Pieksämäki (2) Antti Miettinen, Joroinen (3) Mauri Sulku, Kuopio Erkki Buska, Outokumpu (5) Kullervo Nyyssönen, Nurmes (1) Kalle Ranta-aho, Seinäjoki (4) Tarmo Koivisto, Tuomikylä (1) Raili Mehtomaa, Oulu (5) Simo Siniluoto, Oulu Jorma Jylänki, Lautiosaari (5) Pekka Rompasaari, Saarenkylä Jouko Taskinen, Vantaa (5) Juhani Kanerva, Helsinki TYÖVALIOKUNTA Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Mauri Harjula, 1. varapuheenjohtaja Aila Lehtinen, 2. varapuheenjohtaja Erkki Buska. Työvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa. TILINTARKASTAJAT Tilintarkastajina toimivat KHT Frej Lobbas sekä KHT Katja Kuosa-Kaartti. TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Toimikunnat: Järjestötoimikunta Hanketoimikunta Viestintätoimikunta Markkinointitoimikunta Lausuntotoimikunta ( asti) Edunvalvontatoimikunta ( alkaen) Työryhmät: Toimitusneuvosto Messutyöryhmä Ruotsinkielinen jaosto Koulutusjaosto

17 LIITE 2 LIITTOVALTUUSTO Liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa: Hämeenlinnassa sekä Helsingissä. Puheenjohtaja: Varapuheenjohtajat: Jouko Elo 1. varapuheenjohtaja Ari Rehnfors 2. varapuheenjohtaja Immo Kuutsa Varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: HELSINKI Heikki Hietanen (2) Antero Lönnqvist Kaarelan Omakotiyhdistys Tapanilan Kiinteistöyhdistys Irma Paavilainen (2) Matti Pakkanen Suutarilan Omakotiyhdistys Pakilan Kiinteistön Omistajain Yhdistys Pentti J. Kapanen (2) Mika Penttinen Puistolan Omakotiyhdistys Laajasalon Pienkiinteistöyhdistys Jukka Aarnio (1) Rolf Sormo (1) Malmin Seudun Omakotiyhdistys Yleinen Pienkiinteistöyhdistys UUSIMAA Timo Huhtaluoma (2) Päivö Kuusisto Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys Harri Hänninen Kielo Virpasuo (1) Keravan Omakotiyhdistys Keravan Omakotiyhdistys Juha Hirvonen (2) Aimo Sirén Rekola-Asolan Omakotiyhdistys Rekola-Asolan Omakotiyhdistys Seppo Pere (2) Marjatta Arkko Korson Omakotiyhdistys Korson Omakotiyhdistys Veikko Häyrinen (2) Anja Aaltonen Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Kari Friman (2) Matti Kaukonen Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys Veikko Hallikainen (2) Aimo Antikainen Vihdin Omakotiyhdistys Vihdin Omakotiyhdistys Per Olof Ahokainen (2) Pentti Peltola Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt

18 Kari Simonen (2) Hannu Laitinen Uudenmaan Omakotiyhdistys Mäntsälän Omakotiyhdistys Ari Rehnfors (2) Rauno Turkki Kauklahden Omakotiyhdistys Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys Rauno Heikkilä (2) Otto Kärkkäinen Linnaisten Omakotiyhdistys Linnaisten Omakotiyhdistys Aki Kulokivi Raija Ojala (2) Rekola-Asolan Omakotiyhdistys Vihdin Omakotiyhdistys Simo Ahonen (2) Jouko Saras Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys VARSINAIS-SUOMI Juhani Ijäs (2) Rauno Falck Uudenkaupungin Omakotiyhdistys Uudenkaupungin Omakotiyhdistys Seppo Timonen (2) Seppo Toivonen Loimaan Seudun Omakotiyhdistys Loimaan Seudun Omakotiyhdistys Jaakko Järvinen (2) Rainer Huopalahti Pääskyvuoren Omakotiyhdistys Koivula-Haritun Omakotiyhdistys Veikko Tähtinen (2) Urpo Järvi Halikon Pienkiinteistöyhdistys Halikon Pienkiinteistöyhdistys Matti Ulmala Martti Simola (1) Varsinais-Suomen Yleinen Pky Varsinais-Suomen Yleinen Pky Jaakko Korpela (2) Arto Toivonen Salon Omakotiyhdistys Salon Omakotiyhdistys Ulla Vahtera (2) Reijo Aulio Nummenmäen Pientalot Nummenmäen Pientalot Carl-Gustav Ehn (2) Jukka Teleni Turun Asemiesomakotiyhdistys Turun Asemiesomakotiyhdistys Jouko Elo (2) Keijo Karlsson Someron Omakotiyhdistys Someron Omakotiyhdistys ( asti) Arvo Kuusinen (1) Tiia Puntila Koski TL:n Omakotiyhdistys Koski TL:n Omakotiyhdistys Jukka Tuohi (2) Pekka Luoto Nummenmäen Pientalot Nummenmäen Pientalot Veikko Karvinen (2) Jarmo Kepponen Suomusjärven Omakotiyhdistys Salon Omakotiyhdistys

19 SATAKUNTA Simo Valli (2) Jukka Grönroos Ulvilan Omakotiyhdistys Noormarkun Omakotiyhdistys Oiva Hannukainen (1) Jorma Uusitalo Rauman Pientalot Rauman Pientalot HÄME Pertti Oksanen (2) Simo Mäenluoma Orimattilan Omakotiyhdistys Iittalan Omakotiyhdistys Pekko Oksanen (1) Virve Kinnunen Hämeenlinnan Omakotiyhdistys Turengin Omakotiyhdistys Tarmo Aaltonen (1) Jaakko Teitto Hervannan Omakotiyhdistys Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys KESKI-SUOMI Esko Järvenpää (2) Sinikka Rannikko Jämsän Seudun Omakotiyhdistys Jämsän Seudun Omakotiyhdistys KYMI Kalle Rentto (1) Pertti Pihavainio (1) Kouvolan Omakotiyhdistys Kouvolan Omakotiyhdistys Matti Pursiainen (2) Arto Turunen Lappeenrannan Omakotiyhdistys Lappeenrannan Omakotiyhdistys MIKKELI Niilo Hämäläinen (2) Arto Utriainen Pieksämäen Pienkiinteistöyhdistys Pieksämäen Pienkiinteistöyhdistys POHJOIS-SAVO Immo Kuutsa (1) Heikki Riihimäki Iisalmen Omakotiyhdistys Iisalmen Omakotiyhdistys Tarja Laine (2) Timo Airaksinen Suonenjoen Omakotiyhdistys Karttulan Omakotiyhdistys POHJOIS-KARJALA Pauli Pänttönen (2) Voitto Hotti Joensuun Omakotiyhdistys Joensuun Omakotiyhdistys

20 Matti Mäntynen Rauno Ratilainen (2) Kontiolahden Omakotiyhdistys Ilomantsin Omakotiyhdistys Olavi Turunen (2) Kauko Halonen Kiteen Pienkiinteistöyhdistys Juuan Omakotiyhdistys Pentti Hiljanen (2) Martti Suvanto Lieksan Omakotiyhdistys Polvijärven Omakotiyhdistys POHJANMAA Markku Kariluoma Jarmo Kurikka (2) Alajärven Omakotiyhdistys Kurikan Omakotiyhdistys Olavi Ström (2) Seppo Hautaluoma Koivuhaan Omakotiyhdistys Seinäjoen Seudun Omakotiyhdistys Kimmo Nissinen (1) Jouko Hietamäki Kauhajoen Omakotiyhdistys Ilmajoen Omakotiyhdistys OULU Kari Myllyniemi (2) Pentti Polus Oulun Läänin Omakotiyhdistys Raahen Seudun Omakotiyhdistys Veikko Eerikkilä (2) Timo Ojanperä Nokela-Höyhtyä Pienkiinteistöyhdistys Nokela-Höyhtyä Pienkiinteistöyhdistys LAPPI Matti Anttila (2) Lauri Siltanen Saarenkylän Omakotiyhdistys Hepolan Pientaloyhdistys Kauko Vuorjoki (2) Eino Nyroos Rovaniemen Omakotiyhdistys Takajärven Omakotiyhdistys VAPAA-AJAN ASUKKAAT Juhani Filppula (2) Jorma Lehtojuuri Vapaa-ajan Asunnot Mikkelin seudun Vapaa-ajan Asukkaat

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry. Hallitus VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry. Hallitus VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2010 2 24.3.2011 Suomen Omakotiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 3 Hyvä hallinto kasvavassa liittoyhteisössä... 3 Käytännön

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2011 2 10.3.2012 Suomen Omakotiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo TOIMINTA-AJATUS TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA... 3 Hyvä hallinto kasvavassa liittoyhteisössä...

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus

SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus SUOMEN OMAKOTILIITTO ry Hallitus VUOSIKERTOMUS 2012 2 18.5.2013 Suomen Omakotiliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. TEHTÄVÄ, LIITON OLEMUS JA TOIMINTA-AJATUS... 3 2. UUDISTUVA JA KASVAVA OMAKOTILIITTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 SISÄLLYSLUETTELO ALKAA SIVULTA TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 Edunvalvontaa pientaloasukkaiden tarpeisiin... 2 Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1.

0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1. SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1 0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1. Suunnitteluseminaari...

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 SUOMEN OMAKOTILIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKAA SIVULTA TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS EDUNVALVONNASTA... 1 EDUNVALVONTAA PIENTALOASUKKAIDEN PARHAAKSI.. 2

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Järjestötiedote 3/2015

Järjestötiedote 3/2015 10.3.2015 Järjestötiedote 3/2015 Jakelu: Omakotiliiton jäsenjärjestöjen (piirit, yhdistykset) hallitusten jäsenet, noin 1120 vastaanottajaa. Järjestötiedote lähetetään sähköpostitse käytettäväksi sisäisessä

Lisätiedot

Järjestötiedote 6/2014

Järjestötiedote 6/2014 11.11.2014 Järjestötiedote 6/2014 Jakelu: Omakotiliiton jäsenjärjestöjen (piirit, yhdistykset) hallitusten jäsenet, noin 1070 vastaanottajaa. Järjestötiedote lähetetään sähköpostitse käytettäväksi sisäisessä

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Kokousasiakirjat Liittokokous 17. - 18.11.2012 Tampere

Kokousasiakirjat Liittokokous 17. - 18.11.2012 Tampere Kokousasiakirjat Liittokokous 17. - 18.11.2012 Tampere Suomen Omakotiliitto ry Liittokokous 17. 18.11.2012 Tampere Kokousasiakirjat 1. Esityslista s. 2 2. Menettelytapaohje s. 5 3. Hallituksen kertomus

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Pentti Heikkurinen. Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry, VAAL Sähköposti toimisto@vaal.fi Internet www.vaal.fi HALLITUKSEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Pentti Heikkurinen. Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry, VAAL Sähköposti toimisto@vaal.fi Internet www.vaal.fi HALLITUKSEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry, VAAL Sähköposti toimisto@vaal.fi Internet www.vaal.fi HALLITUKSEN KOKOUKSEN ESITYSLISTA 5.2.2015/ph Hallituksen kokous 1/2015 Arvoisa hallituksen jäsen Vapaa-ajan asukkaiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Avustuksen saaja Kansalaisopisto Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 13 000 Auralan kansalaisopisto

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014

LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014 1 (2) LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014 Arvoisa jäsen Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry:n liittokokous pidetään 5. 6.6.2014 Turun suomenkielisellä työväenopistolla osoitteessa

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot