Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoret miehet työelämään. Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa"

Transkriptio

1 Nuoret miehet työelämään Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2009

2 Nuoret miehet työelämään Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2009

3 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 34/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Arbete och företagsamhet 34/2009 MEE Publications Employment and entrepreneurship 34/2009 Tekijät Författare Authors Riitta Somero, pj. Liisa Winqvist, siht. Harry Pulliainen, siht. Julkaisun nimi Titel Title Nuoret miehet työelämään Mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa Julkaisuaika Publiceringstid Date Heinäkuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Tiivistelmä Referat Abstract Maaliskuun 2009 lopulla työttömiä, alle 25-vuotiaita nuoria oli noin Työttömien nuorten määrä oli kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta koko maassa 53 prosentilla eli nuorella. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan maaliskuussa vuotiaiden nuorten miesten työttömyysaste oli peräti 29,4 %. Nuorten miesten tilannetta on pohdittu työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli selvittää erityisesti nuorten miesten työelämään kiinnittymiseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia julkisen työvoimapalvelun avulla. Työryhmän toimikausi päättyi Vuonna 2008 pelkän perusopetuksen varassa oli maaliskuussa 2008 noin ja maaliskuussa 2009 noin työtöntä nuorta (keskimäärin kuukaudessa), siis peruskoulupohjaista nuorta. Työryhmä havaitsi, että pelkän perusasteen opetuksen varassa olevien työttömien nuorten suhteellinen osuus on viime vuosina vuosi vuodelta kasvanut. Peruskoulun varassa olevia työttömiä oli vuonna % ja vuonna 2008 jo 36 % työttömistä alle 25-vuotiaista. Juuri tällä ryhmällä on suurin vaara syrjäytyä työstä ja koulutuksesta, mikäli työn ja koulutuksen ulkopuolella olo pitkittyy. Suurimman ryhmän työttömistä nuorista muodostavat ammatillisen tutkinnon suorittaneet nuoret, joita oli vuonna 2008 ka/kk eli 48 prosenttia työttömistä nuorista. Maaliskuussa 2009 heitä oli jo (ka/kk). Tämä ryhmä suurenee taas kesällä, kun uudet vastavalmistuneet astuvat työmarkkinoille. Ylioppilaita oli työttömänä keskimäärin kuukaudessa 12 % ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita vain 4 % työttömistä alle 25-vuotiaista vuonna Nyt heidän osuutensa nousee ja nousu on huomattava korkea-asteen osalta erityisesti vuotiaiden nuorten aikuisten ryhmässä. Työ on tärkeä osa nuorten elämää ja ongelmaksi koetaan ensimmäisten työkokemusten saanti. Jos työkokemuksen saanti lykkääntyy, alkavat ongelmat helposti kasautua. Nuoret tarvitsevat heti työttömyyden alussa henkilökohtaista palvelua, tilanteeseensa paneutumista, tietoa, neuvontaa ja motivointia sekä ennen kaikkea toimenpiteitä, joiden avulla he pääsisivät parantamaan osaamistaan ja valmentautumaan tulevaan työelämään. Samaan aikaan palvelutarpeiden kasvaessa TE-toimistoissa nuoriin erikoistuneiden virkailijoiden määrä on vähentynyt, mutta tehtäväkenttä ei: harjoittelupaikkoja yrityksiin on yhä vaikeampi löytää eikä uusien työnantajien kanssa ehditä neuvotella nuorten työharjoittelusta tai palkkatukimahdollisuudesta. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi tulisi tarjota valmentavaa ja ammatillista työvoimakoulutusta sekä räätälöidä harjoittelupaikkoja ja tuettuja työssä oppimisen mahdollisuuksia sekä palkkatukea. Nuorten palveluja tulisi priorisoida TE-toimistojen asiakastyössä. Tähän tarvitaan lisäresursseja. Työryhmä esittää selvitettäväksi, miten työmarkkinajärjestöt ja työnantajat saataisiin aktiivisemmin mukaan yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Erityistä panostusta tarvitaan työvoimakoulutuksen toiminnallisiin malleihin, oppisopimuskoulutukseen sekä erilaisiin työssäoppimismalleihin. Opetushallinnon puolella tulisi huolehtia koulutustakuun toimivuudesta. Työryhmä esittää myös lukuisia muita keinoja nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi ja nuorten paremmaksi huomioimiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/liisa Winqvist, puh Asiasanat Nyckelord Key words nuoret, työttömyys, työvoimapalvelut, toimenpiteet ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 99 ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price 17 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by Edita Publishing Oy / Ab / Ltd

4 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän selvittämään nuorten miesten työelämään kiinnittymiseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia julkisen työvoimapalvelun avulla. Työryhmän toimikausi on Asettamispäätöksessä todetaan, että nuoret miehet työelämään -työryhmän tehtävänä on selvittää nuorten miesten palveluprosessia julkisessa työvoimapalvelussa, nuorten miesten työmarkkinatilannetta ja julkisia työvoimapalveluja tilastotietojen avulla sekä nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanon kehittämistä nuorten miesten näkökulmasta. Työryhmän tulee kiinnittää huomiota erityisesti varusmiespalvelusta kotiutuvien nuorten miesten palvelutarpeisiin sekä huolehtia linkityksistä erityisryhmien (esim. maahanmuuttajien ja romanien) meneillään oleviin kehittämistoimiin. Lisäksi työryhmässä käsitellään molempien sukupuolten osalta vuotiaiden asiakkaiden palvelua TE-toimistossa. Ryhmän tehtävänä on esittää muun muassa mitä erityisiä toimia nuoret miehet tarvitsisivat työ- ja elinkeinohallinnolta työelämään kiinnittyäkseen, mitä toimia ja miten työ- ja elinkeinohallinto voi yhteistyössä koulujen, nuorisotoimen ja muiden sidosryhmien sekä elinkeinoelämän kanssa kohdistaa tälle ryhmälle, miten ja millaisia ostopalveluja voitaisiin tässä yhteydessä käyttää sekä miten nuorten yrittäjyyttä voitaisiin korottaa. Työryhmä kokoontui 5 kertaa. Ryhmä kuuli asiantuntijoina seuraavia henkilöjä: maahanmuuttajien koulutuksesta Marika Songoroa (Adulta/Valmentava maahanmuuttajakoulutus ) ostetuista ryhmäpalveluista nuorille Anu Karjalaista (Spring House OY) romaninuorten työvoimapalveluista Malla Laitia (ESLH/ romaniasiain neuvottelukunta) nuorten työllisyystilanteesta Ilkka Nioa (TEM) nuorten yrittäjyydestä Natalia Härkiniä (TEM) ammatillisesta asevelvollisuudesta Hannu Ahtia (Suomen settlementtiyhdistys) siviilipalveluksesta Sari Alhoa (TEM) nuorten tilanteesta Oulun seudulla videoneuvotteluyhteydellä paikallisia TEtoimiston ja -keskuksen edustajia sekä nuorten miesten palvelukokemuksista ja näkemyksistä toiminnanjohtaja Jaakko Nuotiota. Työryhmä järjesti myös Nuoret miehet työelämään seminaarin Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui noin 60 pääasiassa TE-toimiston nuorten palveluissa

5 toimivaa virkailijaa sekä etsivää nuorisotyötä tekeviä henkilöjä, jotka evästivät työryhmän jatkotyötä mm ryhmätyön avulla. Seminaarin asiantuntijoina kuultiin: tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsää Ammattiopisto Luovista (nuorten syrjäytyminen) projektipäällikkö Minna Savolaista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (asevelvollisten tilanne) projektivastaava Sari Laihoa Kouvolan seudun ammattiopistosta (siirtymät toiselta asteelta työelämään) sivistystoimentarkastaja Erik Häggmania Länsi-Suomen lääninhallituksesta (Nuorten palvelut muissa pohjoismaissa) toiminnanjohtaja Peter Rolinia Svenska produktionsskolan Svepsistä (Tanskan malli) Keväällä 2009 järjestetyssä koulutuksessa TE-toimiston palvelut nuorille oli mukana 33 TE-toimistoissa nuorten kanssa työskentelevää (nuorten) työvoimaneuvojaa ja ammatinvalintapsykologia ja myös heidän kanssaan keskusteltiin nuorten miesten tilanteesta. Liitteinä olevat tapausesimerkit ovat koulutuksessa olleiden koulutusta varten kirjoittamia asiakaskuvauksia. Lisäksi 3 henkilöä teki tutustumismatkan Tanskaan. Matkan tarkoituksena oli selvittää, miten Tanskassa nuorten työttömyys on saatu pysymään 1 3 prosentissa. Työryhmä keräsi myös nuorten miesten näkemyksiä ja kokemuksia TE-toimiston palveluista sekä Kuopiosta, Iisalmesta että Vantaalta. Asettamispäätöksessä todettiin, että vaikka työryhmän toivotaan hyödyntävän nuorista tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, tulee työryhmän työn ja esitysten keskittyä TE-toimistojen palvelujen ja toimenpiteiden kehittämiseen siten, että nuorten miesten työllistymistä voidaan edistää nykyistä tuloksekkaammin. Työryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja paikallisjohtaja Riitta Somero, Helsingin TE-toimisto/Malmi Sihteeri ylitarkastaja Liisa Winqvist, TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/työmarkkinoiden kohtaanto ja työvoiman saatavuus -ryhmä sekä sihteeri ylitarkastaja Harry Pulliainen, TEM/Kehittämiskeskus/Henkilöasiakaspalvelut -ryhmä Työvoimaohjaaja Jussi Pitkänen, Espoon TE-toimisto/Työvoiman palvelukeskus/ nuorten tiimi Johtava sosiaalityöntekijä Aira Ikonen, Espoon kaupunki Työvoimaneuvoja/nuoret Raili Laisi, Vantaan TE-toimisto/Tikkurilan ja Myyrmäen nuorten tiimi Työvoimaneuvoja/nuoret Sirpa Mäki, Länsi-Uudenmaan TE-toimisto, Lohja Työpajaesimies Tarja Taskinen, Helsingin kaupunki, Opetusvirasto/Nuorten työpajat Ammatinvalintapsykologi Petri Auvinen, Savonlinnan TE-toimisto

6 Ylitarkastaja Ahti Avikainen, TEM/TYPA/Työnvälitystiimi Kehittämispäällikkö Ellen Vogt, Valtakunnallinen Työpajayhdistys (varajäsen Toiminnanjohtaja Markku Hassinen) Nuorisotyöntekijä Kari Hilpinen, Etsivä nuorisotyö, Kuopio Sosiaalikuraattori Jarmo Österlund, Kaartin jääkärirykmentti Ylitarkastaja Jaana Wallden, Opetusministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto/nuorisoyksikkö Ylitarkastaja Eila Lempiäinen, Rikosseuraamusvirasto Asiantuntijajäsen tutkija Petri Paju, Nuorisotutkimusseura Asiantuntijajäsen pääsihteeri Tuomas Kurttila, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Luovutamme täten työryhmän raportin ehdotuksineen jatkokäsittelyyn. Helsingissä

7 Förord Arbets- och näringsministeriet tillsatte den en arbetsgrupp för utredning av problem i samband med unga mäns förankring i arbetslivet och möjligheterna att lösa dem med hjälp av offentlig arbetskraftsservice. Arbetsgruppens mandattid är I tillsättningsbeslutet konstateras att uppgiften för arbetsgruppen Nuoret miehet työelämään är att utreda serviceprocessen för unga män inom offentlig arbetskraftsservice, läget på arbetsmarknaden för unga män och offentliga arbetskraftstjänster med hjälp av statistiska data samt utvecklandet av genomförandet av samhällsgarantin för unga ur unga mäns synvinkel. Arbetsgruppen bör fästa särskild uppmärksamhet vid servicebehovet för unga män som hemförlovas från beväringstjänst samt sköta förbindelselänkarna till de pågående utvecklingsåtgärderna för specialgrupper (t.ex. invandrare och romer). Därtill behandlar arbetsguppen betjäning av åriga kunder av de båda könen vid TE-byråerna. Gruppens uppgift är att bl.a. föreslå vilka särskilda åtgärder de unga männen är i behov av från arbets- och näringsförvaltningens sida med tanke på förankring i arbetslivet, vilka åtgärder och hur arbets- och näringsförvaltningen tillsammans med skolorna, ungdomsväsendet och övriga intressegrupper samt näringslivet kan inrikta åtgärder på denna grupp, hur och hurudana köpta tjänster som i detta sammanhang kunde användas, samt hur företagandet för unga kunde ökas. Arbetsgruppen sammanträdde fem gånger. Gruppen hörde följande personer som sakkunniga: Marika Songoro (Adulta/Förberedande invandrarutbildning) om utbildningen av invandrare Anu Karjalainen (Spring House Oy) om grupptjänster som upphandlats för unga Malla Laitia (SFLS/delegationen för romska ärenden) om arbetskraftstjänster för unga romer Ilkka Nio (ANM) om sysselsättningsläget för unga Natalia Härkin (ANM) om företagande bland unga Hannu Ahtia (Finlands settlementförening) om yrkesinriktad värnplikt Sari Alho (ANM) om civiltjänst lokala företrädare för TE-byrån och -centralen om de ungas situation i Uleåborgstrakten via videokonferensförbindelse samt verksamhetsledare Jaakko Nuotio om serviceerfarenheter och synpunkter bland unga män

8 Arbetsgruppen anordnade också seminariet Nuoret miehet työelämään den i Helsingfors. I evenemanget deltog cirka 60 tjänstemän främst inom TEbyråtjänster för unga samt personer som utför uppsökande ungdomsverksamhet. De bidrog till arbetsgruppens fortsatta arbete bl.a. genom grupparbete. Som experter vid seminariet hördes: forskningschef Anna-Liisa Lämsä från yrkesinstitutet Ammattiopisto Luovi (utslagning bland unga) projektchef Minna Savolainen från Institutet för hälsa och välfärd (de värnpliktigas situation) Sari Laiho, projektansvarig, Kouvolan seudun ammattiopisto (övergång till arbetslivet från andra stadiet) Erik Häggman, inspektör för bildningsväsendet vid Västra Finlands länsstyrelse (Tjänster för unga i de övriga nordiska länderna) verksamhetsledare Peter Rolin från Svenska produktionsskolan Sveps (Danmarks modell) I utbildningen TE-byråns tjänster för unga som anordnades våren 2009 deltog arbetskraftskonsulenter (för unga) och yrkesvalspsykologer som arbetar med unga vid 33 TE-byråer och även med dem diskuterades läget för unga män. De bifogade exemplen på olika fall är kundbeskrivningar som skrivits för utbildningen av personer som deltagit i utbildning. Dessutom gjorde tre personer en studieresa till Danmark. Avsikten med resan var att utreda, på vilket sätt arbetslösheten för unga i Danmark fåtts att hålla sig vid 1 3 %. Arbetsgruppen samlade även in åsikter om och erfarenheter av TE-centralens tjänster av unga män från Kuopio, Idensalmi och Vanda. I tillsättningsbeslutet konstaterades det att även om det är önskvärt att arbetsgruppen använder sig av undersökningarna och utredningarna om unga, bör arbetsgruppens arbete och framställningar koncentreras på utvecklandet av TE-byråernas tjänster och åtgärder på så sätt att sysselsättningen av unga män kan främjas på ett mera fruktbart sätt än vad som nu är fallet. Arbetsgruppens sammansättning Ordförande, lokaldirektör Riitta Somero, Helsingfors TE-byrå/Malm Sekreterare, överinspektör Liisa Winqvist, ANM/Avdelningen för sysselsättning och företagande/gruppen för arbetsmarknadens funktion och tillgången på arbetskraft samt sekreterare, överinspektör Harry Pulliainen, ANM/Centret för utveckling/gruppen för personkundtjänster Arbetskraftsvägledare Jussi Pitkänen, Esbo TE-byrå/Servicecentret för arbetskraft/ ungdomsteamet Ledande socialarbetare Aira Ikonen, Esbo stad

9 Arbetskraftskonsulent Raili Laisi, Vanda TE-byrå/Dickursby och Myrbacka ungdomsteam Arbetskraftskonsulent för unga, Sirpa Mäki, Västra Nylands TE-byrå, Lojo Arbetsverkstadsförman Tarja Taskinen, Helsingfors stad, Utbildningsverket/Arbetsverkstäder för unga Yrkesvalspsykolog Petri Auvinen, Nyslotts TE-byrå Överinspektör Ahti Avikainen, ANM/Arbetsgivartjänster/Arbetsförmedlingsteamet Utvecklingschef Ellen Vogt, Nationella verkstadsföreningen (suppleant: verksamhetsledare Markku Hassinen) Ungdomsarbetare Kari Hilpinen, Etsivä nuorisotyö, Kuopio Socialkurator Jarmo Österlund, Kaartin jääkärirykmentti Överinspektör Jaana Wallden, Undervisningsministeriet, Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen/ungdomsenheten Överinspektör Eila Lempiäinen, Brottspåföljdsverket Sakkunnigmedlem, forskare Petri Paju, Nuorisotutkimusseura Sakkunnigmedlem, generalsekreterare Tuomas Kurttila, Statens delegation för ungdomsärenden Vi överlämnar härmed arbetsgruppens rapport jämte förslag för fortsatt behandling.

10 Foreword On 12 February 2009, the Ministry of Employment and the Economy appointed a working group to examine the problems related to young men establishing themselves in working life, and the possibilities for solving such problems with the help of the public employment service. The working group s term of office extended from 15 February to 31 May The decision to appoint the working group stated that its task was to examine the related service process within the public employment service, young men s labour market situation and public employment services, on the basis of statistical information. Furthermore, progress in the implementation of the social guarantee for young people would be examined, from the viewpoint of the young men themselves. The working group was to pay special attention to the service needs of young men discharged from military service, and ensure the linkage to ongoing development measures for special groups (e.g. immigrants and Romani people). Moreover, the working group considered the customer service provided to 15 to 17-year-olds of both sexes, at Employment and Economic Development Offices. The task of the group was to set forth proposals on the following, among others: What kinds of special measures would young men require from the employment and economic administration in order to become established in working life? What measures can the employment and economic administration target at this group, and how might this be done, in cooperation with educational institutions, youth departments, other stakeholders, and trade and industry? What kind of outsourced services could be utilised in this context, and how? How might entrepreneurship be enhanced among young people? The working group convened five times and heard the following experts: On education and training for immigrants, Marika Songoro (Adulta/Preparatory education and training for immigrants) On outsourced group services for young people, Anu Karjalainen (Spring House OY) On employment services for young Romani people, Malla Laiti (State Provincial Office of Southern Finland / Advisory Board on Romani Affairs in Finland) On young people s employment situation, Ilkka Nio (Ministry of Employment and the Economy) On young people s entrepreneurship, Natalia Härkin (Ministry of Employment and the Economy) On vocational conscription, Hannu Ahti (Finnish Federation of Settlements) On non-military service, Sari Alho (Ministry of Employment and the Economy)

11 On the situation of young people in the Oulu region, via video conference link, representatives of the local Employment and Economic Development Office and Centre, and On young men s service experiences and viewpoints, Jaakko Nuotio, Executive Manager. Furthermore, the working group arranged a seminar entitled Young men to working life in Helsinki on 30 March 2009, attended by approximately 60 officials working primarily in Employment and Economic Development Office services for young people, and people engaged in outreach youth work, who provided material for the working group s further efforts e.g. through teamwork. Expert speakers at the seminar included: Anna-Liisa Lämsä, Research Manager, Luovi Vocational College (social exclusion of young people) Minna Savolainen, Project Manager, the National Institute for Health and Welfare (situation of conscripts) Sari Laiho, Project Coordinator, Kouvola Region Vocational College (transfers from the secondary level to working life) Erik Häggman, Inspector, State Provincial Office of Western Finland (Youth services in other Nordic countries) Peter Rolin, Executive Manager, Sveps Mediaworkshop (the Danish model) The training entitled Employment and Economic Development Office services for young people, arranged in the spring of 2009, was attended by 33 (youth) employment counsellors and vocational guidance psychologists, working with young people. The situation of young men was discussed with them, too. The enclosed cases are customer descriptions, written for the purpose of the training session by those attending the training. Moreover, three people visited Denmark to familiarise themselves with the Danish system and to find out how Denmark has succeeded in maintaining unemployment among young people at only 1 to 3 per cent. The working group also collected the opinions and experiences of young men regarding the services of Employment and Economic Development Offices in Kuopio, Iisalmi and Vantaa. The decision to appoint the working group stated that, although the working group should utilise research and reports on young people, its work and proposals should focus on the further development of Employment and Economic Development Office services and measures. This would be done to promote the employment of young men more successfully than at present. Composition of the working group Chairperson: Riitta Somero, Local Director, Helsinki Employment and Economic Development Office/Malmi

12 Secretary: Liisa Winqvist, Senior Adviser, Ministry of Employment and the Economy/ Employment and Entrepreneurship Department/Labour market bottleneck problems and labour supply team, and Secretary: Harry Pulliainen, Senior Adviser, Ministry of Employment and the Economy/Corporate Services Development Centre/Personal customer services team Jussi Pitkänen, Employment Advisor, Espoo Employment and Economic Development Office/Labour force service centre/youth team Aira Ikonen, Senior Social Worker, City of Espoo Raili Laisi, Employment Counsellor/young people, Vantaa Employment and Economic Development Office/Tikkurila and Myyrmäki youth team Sirpa Mäki, Employment Counsellor/young people, Western Uusimaa Employment and Economic Development Office, Lohja Tarja Taskinen, Workshop Supervisor, City of Helsinki, School authority/youth workshops Petri Auvinen, Vocational Guidance Psychologist, Savonlinna Employment and Economic Development Office Ahti Avikainen, Senior Adviser, Ministry of Employment and the Economy/Employment and Enterprise Services/Employment service team Ellen Vogt, Development Manager, National Workshop Association (deputy member Markku Hassinen, Executive Manager) Kari Hilpinen, youth worker, outreach youth work, Kuopio Jarmo Österlund, Social Curator, Guard Jaeger RegimentJaana Wallden, Senior Adviser, Ministry of Education, Department for Cultural, Sport and Youth Policy/ Youth Policy Division Eila Lempiäinen, Senior Adviser, the Criminal Sanctions Agency Expert member: Petri Paju, Researcher, Youth Research Society Expert member: Tuomas Kurttila, Secretary General, Advisory Council for Youth Affairs

13 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Förord... 8 Foreword Johdanto Nuorten työmarkkinatilanne keväällä Nuoret miehet työmarkkinoilla ja työvoimapalveluissa Nuorten miesten ongelmat työmarkkinoiden siirtymissä Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten palvelut TE toimistossa ja nuorten osallistuminen toimenpiteisiin Nuorten työnhakijoiden palautetta palveluista ja toimenpiteistä Yhteistyöstä joidenkin nuorten palveluja tarjoavien viranomaisten kanssa Nuorten ohjauspalveluista Tanskassa Työryhmän ehdotukset Nuoret työelämään -näkökulma tulee nostaa näkyviin työ- ja elinkeinohallinnon strategiassa Lisää panostusta nuoren lähiohjaukseen Vastuu nuorista ratkaistava peruskoulun jälkeisissä siirtymissä Työnantajat mukaan nuorten yhteiskuntatakuuseen Harjoittelujaksojen pituuteen harkinnanvaraisuutta ja kustannusten korvaus paremmaksi Taloudellinen kannustavuus paremmaksi Työvoimakoulutusta tulee lisätä ja räätälöidä nuorten miesten tarpeisiin Oppisopimus- ja TOPPIS-mallit vaativat onnistuakseen lisää työpanosta Tarvitaan toimivampia työsuhteeseen ulottuvia työhönvalmentajapalveluja ostopalveluina Työpajatoimintaa tulee edelleen kehittää työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kiinteässä yhteistyössä Lisää osaamista ja yhteistyötä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen sekä työ- jatoimintakyvyn arviointiin Palvelujen täydentäminen ostopalveluna Verkkopalvelujen kehittäminen... 63

14 3.14 Erityisryhmille suunnatut toimet Opetushallinnon toimialaan kuuluvat ehdotukset Alle 17-vuotiaiden työvoimapalvelut Nuoret itsensä työllistäjinä ja yrittäjinä Ehdotukset nuorten yrittäjyyden tukemiseksi Loppupäätelmät Lähteet Liite 1 Työttömyysaste sukupuolen ja iän mukaan 2009/ / Liite 2 Työvoiman suurin käyttämätön reservi on nuorten miesten kohdalla Liite 3 Tapausesimerkkejä asiakkaan suunnitelmista Liite 4 Miksi nuori ei osallistu koulutukseen? Liite 5 Case/Etsivä nuorisotyö/helsinki/vamos-projektin tilanneviesti Liite 6 Moniongelmaisuus, esimerkkinä KOHO Liite 7 Sijoituksen tai koulutuksen päättäneiden vuotiaiden työllisyystilanne 3 kk:n kuluttua sijoittumisen päättymisestä vuonna 2007 sukupuolen mukaan Liite 8 Starteista Liite 9 Nuorten palveluprosessit TE-toimistoissa... 97

15 1 Johdanto 1.1. Nuorten työmarkkinatilanne keväällä 2009 Nuorten työttömyys on alentunut yhteiskuntatakuun (vuodesta 2005) toteuttamisen aikana kaikkien TE-keskusten alueilla syyskuuhun 2008 saakka, jolloin nuorten työttömyys alkoi lisääntyä. Työttömiä nuoria (alle 25 vuotiaita, poislukien lomautetut) oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2008 keskimäärin kuukaudessa noin Koko vuoden 2008 aikana TE-toimistoon ilmoittautui työnhakuun alle 25-vuotiasta nuorta, mikä vastaa 18,5 % kaikista TE-toimistoissa asioineista työnhakijoista. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys lisääntyi vuoden 2008 lokakuussa + 7 %, marraskuussa +15 % ja joulukuussa + 18 % edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Joulukuussa 2008 oli työtöntä alle 25-vuotiasta, joista nuoria miehiä oli (60 %) ja naisia Tammikuussa 2009 nuorten työttömyys kasvoi + 33,2 % ja helmikuussa + 41,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maaliskuussa 2009 oli työtöntä nuorta ja kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli jo + 53 % (= noin nuorta). TE-keskusten maaliskuun 2009 tilastokatsausien mukaan miesten työttömyysluvut olivat lähes kaikkien TE-keskusten alueilla huomattavasti korkeampia kuin naisten. Työtilanne on muuttunut huonoksi rakennus-, kone- ja metalli- sekä teollisuustyössä, siis perinteisillä miesten aloilla, kun taas sosiaali- ja terveysala työllisti edelleen naisia. Myös vastavalmistuneilla nuorilla oli vaikeuksia sijoittua. Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneita nuoria oli tavallista enemmän esimerkiksi Oulun seudulla, mutta myös muissa suurimmissa kaupungeissa tilanne oli huolestuttava. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan nuorten miesten työttömyysaste oli vuoden 2009 maaliskuussa 29,4 %, kun samanikäisten naisten osuus oli 14,3 % (koko taulukko liitteessä 1). Nuorten työttömyysasteet olivat huomattavasti huonompia kuin vanhemmilla työttömillä ja etenkin iäkkäimmillä työttömillä. Nuorten työttömyys on ollut tilastojen mukaan melko lyhytaikaista. Esimerkiksi maaliskuussa vuotiaiden työttömyyden keskimääräinen kesto oli 7 viikkoa ja vuotiaiden 12 viikkoa, kun työttömyyden kesto vanhemmilla ikäryhmillä oli samana ajankohtana keskimäärin 45 viikkoa. Pelkästään työttömyyden yhtäjaksoista kestoa raportoiva tilasto antaa aivan liian positiivisen kuvan työttömyysajasta. Kontiolahden, Ilomantsin ja Joensuun alueen nuorista tehdyn pro gradu -tutkimuksen mukaan ( alkaen 1767 nuorta pitkittäisseurannassa 7 vuotta) puolet alueen nuorista käytti työvoimatoimistoa ja keskimääräinen työttömyysaika oli 2,5 vuotta. Työvoimatoimiston asiakkaana samat nuoret olivat keskimäärin yli 4 vuotta. Tilastoilla pitäisikin seurata aktiivisesti myös nuorten toistuvaistyöttömyyttä ja samojen nuorten polkuja työllisyystoimenpiteiden aikana ja niiden jälkeen. 17

16 Myös työvoimatoimenpiteissä ja aktivointiasteissa oli sukupuolten välisiä eroja vuonna 2008: aktivointiaste alle 25-vuotiailla miehillä oli keskimäärin 35,4 %, kun se samanikäisillä naisilla oli 41,9 % (ilman kuntoutuksen toimenpiteitä). Taloudellinen taantuma heijastuu ensimmäisenä nuorten työllisyyteen ja 90-luvun lama näytti selvästi, että huonossa taloudellisessa tilanteessa nuoret ovat häviäjiä ja että tilanteen korjaaminen vie aikaa. Nuoren koulutuksesta ja työstä syrjäytymistä tulisi kaikin tavoin ehkäistä, koska nuoren syrjäytymisen kustannukset ovat yhteiskunnalle mittavat. Jos syrjäytyminen kestää koko odotettavissa olevan työiän, noin neljäkymmentä vuotta, on yhdestä syrjäytyneestä nuoresta aiheutuva nykyarvoksi (vuosi 2007) laskettu kansantulon menetys noin euroa. Julkisen talouden vastaava menetys on noin euroa (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 146/2007). Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmien perusteella on arvioitu, että syrjäytymisen vuosikustannus nuorta kohden on euroa ( jaettuna 40 vuodelle = / vuosi/nuori). Jos nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kohdennettaisiin esimerkiksi vuosittain valtion kohdennettua määrärahaa, investointi maksaa itsensä takaisin estettäessä varhaisella puuttumisella vuosittain 364 nuoren syrjäytyminen (10 milj. : = 364 nuorta/vuosi). Tätä laskelmaa käytettiin myös Nuorta ei jätetä -työryhmässä. Nuorten urakehitykseen ja työllistymisen nopeuteen vaikuttavat mm koulutukseen pääsyn lykkääntyminen, koulutusaikojen pitkittyminen, koulutuksen keskeyttäminen sekä työllistymisen viivästyminen valmistumisen jälkeen. Nuorilla miehillä myös varusmies/siviilipalvelu ja naisilla äitiyslomat pitävät osan nuorista työn ja opiskelun ulkopuolella. Anna-Liisa Lämsän (2009) väitöskirjassa Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä selvitetään lasten ja nuorten syrjäytymisongelman laatua ja dynamiikkaa. Tutkimuksessa havaittiin, että toimeentulotuessa nuorten tuen tarpeen perusteena olivat useimmiten nuorten työelämän ulkopuolelle jääminen ja siihen liittyvät taloudelliset vaikeudet. Keskeisiä tukimuotoja olivat asiakkaan neuvonta ja taloudellinen tuki. Vaikka Lämsän väitöstutkimuksen mukaan sosiaalihuollon asiakkuus liittyi erityisesti kasautuneisiin ongelmiin, eivät asiakkaat olleet yhtenäinen ryhmä. Lämsä tunnisti yhdeksän elämänhallinnan ja syrjäytymisen ulottuvuudella jäsentyvää asiakkuustyyppiä, joiden erot ilmenivät asiakkaiden hyvinvoinnin ongelmien laadussa ja asteessa sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksissa ja mahdollisuuksissa sosiaaliseen tukeen. Syrjäytyneen asiakkaan ympärillä kontrollin kiristyi ja tilannetta määrittivät yhä selvemmin ongelmat, pakot ja kontrolli. Lasten ja nuorten elämässä elämäntilanteet jäsentyivät elämänhallinnan ja syrjäytymisen ulottuvuudella (Lämsä 2009). Työttömyyden ohella työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on noussut viime vuosina keskusteluun. Kun verrataan työvoimatutkimuksen ja työja elinkeinohallinnon tilastoja havaitaan, että niiden väliin ilmestyi suuri repeämä 18

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus Joutsenmerkki tähän mahd.

Lisätiedot

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYDESTÄ TOIMENPITEISIIN OSATTOMUUDESTA OSALLISTUMISEEN

TYÖTTÖMYYDESTÄ TOIMENPITEISIIN OSATTOMUUDESTA OSALLISTUMISEEN TYÖTTÖMYYDESTÄ TOIMENPITEISIIN OSATTOMUUDESTA OSALLISTUMISEEN ESR HANKE SAMPO 1999-2001 LOPPURAPORTTI Ossi Eskelinen Anu Kallio Tiivistelmä Ossi Eskelinen Anu Kallio. Työttömyydestä toimenpiteisiin osattomuudesta

Lisätiedot

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:9 Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2008 Tiivistelmä Työurat pitenevät. Veto-ohjelman indikaattorit

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

VAIKEASTI TYÖLLISTYVÄT HELSINKILÄISET

VAIKEASTI TYÖLLISTYVÄT HELSINKILÄISET JAAKKO HARKKO & TUULA LEHIKOINEN & MIKA ALA-KAUHALUOMA VAIKEASTI TYÖLLISTYVÄT HELSINKILÄISET Rekisteritutkimus kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea saaneista helsinkiläisistä työttömistä 4 TUTKIMUKSIA

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI

PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 naisasiakkaiden tilanteen arviointia Kati Salmela Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi

Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:5 Asko Suikkanen & Sirpa Martti & Ritva Linnakangas Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2004 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Työpajatoimintaa kehittämässä

Työpajatoimintaa kehittämässä Katja Komonen (toim.) Työpajatoimintaa kehittämässä Työpajojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen kokemukset Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia - Research Reports 8 Katja Komonen (toim.) TYÖPAJATOIMINTAA

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005. Työllistämistukien työllisyysvaikutukset

TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005. Työllistämistukien työllisyysvaikutukset TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005 Työllistämistukien työllisyysvaikutukset VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 112/2005 Työllistämistukien työllisyysvaikutukset EDITA PRIMA OY Asiasanat: työvoimapolitiikka,

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? Helena Helve NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN Helsingissä 2012 Katja Laurén (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto

Lisätiedot

Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012. Finnish Labour Review

Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012. Finnish Labour Review Työpoliittinen aikakauskirja 4/2012 Finnish Labour Review Sisällysluettelo PÄÄKIRJOITUS Ikääntyneille työttömillekin valoa näkyvissä... 3 Heikki Räisänen ARTIKKELEITA Ikääntyneet työttömät alkavat työllistyä,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot