Tikkurilan kolmas mahdollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilan kolmas mahdollisuus"

Transkriptio

1 Tikkurilan kolmas mahdollisuus Lahden strateginen yleiskaava Suunnittelevan maantieteilijän erityisosaaminen Liikenteen ja maankäytön pohjoismainen vertailu 1

2 Summarum Sisällysluettelo 3 Prosumio Eija Väätäinen 4 Summeri Maija Toukola 6 Tikkurilan kolmas mahdollisuus Asta Tirkkonen ja Heikki Virkkunen 9 Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja Niina Panula, liikenteen kehittämishankkeesta Janika Luostarinen ja Emilia Hulkkonen 13 Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun Miten Lahti kasvaa kestävästi Johanna Palomäki 15 Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata? Eija Väätäinen ja Maija Toukola 18 Palopuhe Pysäköinti haastaa kaupunkisuunnittelijat Kalle Toiskallio 20 Liikenteen ja maankäytön pohjoismaista vertailua Veera Lehto 24 Osuma Julkisia tietoaineistoja vapaasti hyödynnettävissä Tanja Lahti Helsinki Region Infoshare -palvelussa 26 Viro Kartanoiden, urheiluhallien ja neuvostovallan Eeva Järvenpää sulkemien kylien maa 30 Suomen suunnittelevat maantieteilijät, SUM ry. Uusi nimi ja uudet tuulet 31 Ilmoitustaulu ja sarjakuva 13. vuosikerta on Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden liitto SUM ry:n (rekisteröimätön) julkaisema lehti. Lehden tarkoituksena on tukea suunnittelemiseen ja kehittämiseen orientoituneiden maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden työtä sekä tiedottaa alan asioista ja yhdistyksen toiminnasta. Päätoimittaja Eija Väätäinen Toimittajat Jenni Väliniemi-Laurson Emilia Hulkkonen 2 alanimiöntekstitxxxxxxxxxxxxxxxxx Janika Luostarinen Niina Panula Kaisa Schmidt-Thomé Etu- ja takakannen kuvat Maija Toukola Taitto Pentti Nuortimo Paino Kirjapaino Uusimaa Oy, Porvoo Painos 300 kpl ISSN X SUM:in yhteystiedot Puheenjohtaja Maija Toukola Tilaukset ja osoitteenmuutokset Sihteeri Veera Lehto Tilaushinnat vuonna (1 numero): Henkilötilaus 10 EUR Yhteisötilaus 30 EUR

3 Murroskohtia Prosumio Eija Väätäinen päätoimittaja Enpä tiennyt mihin ryhdyin, kun lupauduin Prosumin edeltävien päätoimittajien Jannen ja Kaisan taivuttelemana PROSUM:in päätoimittajaksi. Huomaan nimittäin lehteä kootessani, että minun on etsittävä suunnittelun ja maantieteen ydin uudelleen. Ja kysyttävä, mitä se tällä hetkellä oikein on. Näitä kysymyksiä pohtii myös uudis tuva SUM ry. Keväällä SUM:in puheenjohtajana aloittanut Maija Toukola toteaa, että kun yhteiskunta muuttuu, suunnittelunkin on uudis tuttava. Pieni, mutta merkittävä nimenmuutos suunnittelevien maantieteilijöiden yhdistykseksi symboloi oikeas taan aika hyvin suuntaa, jota tavoittelemme. Suunnittelu ei ole kadonnut minnekään. Sen luonne on kuitenkin muuttunut. Maantiede on ja pysyy. tavoitteemme ja SUM:in perustami- Suunnittelevien maantieteilijöi- Näiden kysymysten äärellä kään- sen tarkoitus oli päästä mukaan kaa- den työsarka on kuitenkin laaja ja nyimme Toukolan Maijan kanssa en- vanlaatijoiden rekisteriin. Se on edel- monipuolinen. Meitä yhdistävä tekijä tisen opinahjomme puoleen. Mistä leen tärkeä teema SUM:in työssä. on järjestömme linjauksen mukaisesti suunnittelussa nykyään on kyse? Mi- Osaamisemme kaava-asioissa kiinnostus yhdyskuntasuunnitteluun tä annettavaa maantieteellä on? Mitä olemme todistaneet monella rin- ja kehittämiseen. PROSUM:in tehtä- ihmettä meidän nyt ja erityisesti tu- tamalla. Itse muistelen lämmöllä vänä on jatkossa kertoa tästä moni- levaisuudessa pitää osata? Vastauk- edesmennyttä SUM:in ensimmäistä puolisesta, alati kihelmöivää innos- sia peräsimme Schulmannin Harrylta. puheenjohtajaa Pertti Karetta, joka tusta herättävästä työsarasta. Keskustelun perusteella hahmotimme, millaiseksi suunnittelevan maan- toimi yhdistystä perustettaessa Helsingin kaupungin yleiskaavapäällik- Kiitos kaikille edeltäjilleni hienosta työstä, jolla te kaikki olette pyy- tieteilijän osaamisen ydin on muo- könä. Hän oli jo tuolloin osoittanut teettömästi pitäneet liekkiä yllä yh- toutumassa. työllään, että me suunnittelumaan- teiseen kiinnostuksen kohteeseem- Olin mukana perustamassa SUM tieteilijät taidamme myös yleiskaa- me. Siihen toivon pystyväni minäkin. ry:tä vuonna Tuolloin tärkein voituksen. prosumio 3

4 Summeri Yhdessä ja ajassa uudistuen Maija Toukola SUM ry:n puheenjohtaja Juha Merikanto Olemme kuulleet ajasta, jolloin yhdyskuntien suunnittelun luultiin olevan helppoa, kunhan sitä toteutetaan lainsäädäntöön kirjatuin ehdoin ja hallitulla koneistolla. Mullistavia ajatuksia tasavertaisesti hyvään johtavista toimintatavoista omana aikanaan. Nykyajassa suunnittelun uudistumiseen haastavat yhteiskuntamme uudet muutosajurit; arjessamme puhuttavat kuntien ja alueiden rakennemuutokset, tiedon laajempi saatavuus, median ja erityisesti sosiaalisen median merkityksen kasvaminen sekä toimijoiden laaja-alainen aktivoituminen. Jos suunnitteluratkaisuista palavasti välittäville yrityksille, asukkaille ja järjestöille ei anneta tilaa viranomaisvetoisissa prosesseissa, suuntaavat toimijat tavoitteitaan eteenpäin vallan toisin keinoin. Muuttuvan yhteiskunnan vastineeksi meitä suunnitteluun orientoituneita maantieteilijöitä löytyy erilaisilla vahvuuksilla: Ymmärrämme yhteiskunnan järjestelmiä, prosesseja, ihmisiä ja ympäristöä kokonaisuutena. Olemme kansainvälisiä. Hallitsemme tiedon kokoamisen ja analysoinnin menetelmät. Osaamme arvioida vallitsevaa aikaa ja yhteiskuntaa. Meillä on valmiudet tarttua soveltaen toimeen aina uudenlaisessa maailmassa ja viisautta vuoropuheluun eri osapuolten kanssa. Nyt ja tulevaisuudessa laaja-alaisuutemme ja moninaisuutemme on entistäkin suurempi rikkaus. Suunnittelun uudistajina alamme parhaat asiantuntijat eivät profiloidu menneen tiedon maistereina tai sen kaavamaisina toistajina vaan aikansa seuraajina, uuden aistijoina, verkostoissaan ketterinä ja ajassaan elävinä. Me SUM ry:ssä kannatamme uutta, luovaa kehitystä. Viime keväänä kysyimme millainen järjestö parhaiten tukisi ammatillista identiteettiämme? Kuinka tukisimme peremmin verkostoja ja kumppanuuksia? Miten voisimme ylläpitää osaamisemme, seurata alaamme ja asemaamme työelämässä? Oli selvää, että toimintaa muutetaan entistä avoimemmaksi. Jäsenistön ja alan tiedonjakoa sekä verkostoitumista voitaisiin tukea uusin tavoin. Itse asiassa toiminnan kehittäminen ja laajentaminen ovat mahdollisia juurikin siinä määrin kuin kysyntää ja osallistujia riittää. Uudistusten aallossa hallituksemme täyttyi kauttaaltaan innokkaista ja lahjakkaista vapaaehtoisista koordinaattoreista. Entistä laajemman aktiivien määrän kannustamana toivotamme Teidät kaikki edelleen ideoimaan tulevaa ja mukaan toimintaan. Tässä hetkessä haluan kiittää kaikkia kymmeniä SUM -aktiiveja vuosien panostuksista. Hyvän pohjatyön päälle on vuosi vuodelta helpompi luoda uutta. 4 Summeri

5 Tikkurilan kolmas mahdollisuus Asta Tirkkonen ja Heikki Virkkunen Tikkurilassa on käynnissä yksi Suomen suurimmista keskustauudistuksista. Tikkurilasta rakennetaan Vantaalle vetovoimaista kaupunkikeskusta. Samalla Tikkurilan rooli raide- ja lentoliikenteen vaihtoasemana kasvaa. Tikkurilan vanha asemarakennus vuodelta 1862 ja Tikkurilan uusi matkakeskus. Vantaan kaupunki Helsinki Hämeenlinnan-radan var- terminaali, Asemasilta, kolme kerros- hitykselle olennaista on myös Kehära- teen kasvanut Tikkurila syntyi taloa, yksi maanpäällinen pysäköin- dan valmistuminen vuonna Ra luvun lopussa teollistumisen tilaitos ja tori. dan viereen sijoittuvat rakennushank- ehdoilla. Helsingin maalaiskunnan Ensi vuonna käynnistyy yhden keet muodostavat Tikkurilan matka- eli nykyisen Vantaan uusi keskus kerrostalon, kävelykadun, Tikkuri- keskuksen. Toimisto- ja liikekeskus Tikkurilasta tuli, kun Malmi liitettiin lanpuiston sekä vesialtaan raken- Dixissä sijaitsee linja-autoterminaa luvulla Helsinkiin. Suomalainen taminen. Keskustaan on suoritettu li sekä VR:n ja HSL:n lipunmyynnit. rakennemuutos ja maaltamuutto kas- myös taidehankintoja, joista osa on Asemasilta kahviloineen on matkus- vattivat Tikkurilasta aktiivisen aluera- jo paikoillaan. Kaikki tämä tapahtuu tajien odotussali, josta pääsee liuku- kentamisen kohteen ja Vantaan hal- vain 250 m x 300 m alueella. Työ- portailla asemalatureille sekä linja- linnollisen keskuksen. maa-aidat puretaan vuonna 2015, autoterminaaliin. jolloin lopputulos paljastuu tikku- Työmaa-aidan takana tapahtuu rilalaisten arvioitavaksi. Seuraava rakentamisvaihe eli toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen alkaa TIkkurilasta Vantaan uusi kaupunkikeskus Tikkurilan keskusta on tällä hetkellä vuonna Rakentamisen tähän vaiheeseen pää- työmaa-aidan ympäröimä. Aidan si- Tikkurilan keskustan rakentami- syä on edeltänyt paljon suunnitte- sälle on valmistunut tähän mennessä kaksikerroksinen maanalainen pysä- nen on Suomen suurimpia keskustauudistuksia. Uudistamista tehdään lua ja lukuisia päätöksiä. Tikkurilaa on suunniteltu vuosikymmeniä, mut- köintilaitos ja uusi valtuustosali, mut- yli 300 M :n investoinneilla. Kunta- ta nyt tapahtuva rakentaminen on ta paljon on vielä tulossa. Parhaillaan talouden onneksi investoinnit ovat saanut alkunsa vuonna 2000 järjes- rakenteilla on toimisto- ja liikekeskus pääosin yksityisiä. Kaiken edellä esi- tetystä Tikkurilan keskustan aatekil- Dixin ensimmäinen vaihe, linja-auto- tetyn lisäksi Tikkurilan keskustan ke- pailusta. Tikkurilan kolmas mahdollisuus 5

6 Tikkurilan keskusta vuonna Vantaan kaupunki Kilpailuohjelman mukaan ensi- kaan muun muassa torin ja kaupun- kennettavan toimisto- ja liikekeskus sijaisena tavoitteena oli saada Van- kipuiston sijoittamisella keskustaan Dixin asemakaava vahvistettiin elo- taan kaupungille korkeatasoinen ja sekä Asematien muuttamisella käve- kuussa vetovoimainen ydinkeskustasuunni- lykaduksi. Vantaan kaupunkisuunnittelulau- telma, jonka vaiheittaiseen toteut- Keskustasuunnitelman keskeisenä takunta järjesti alueen rakentamisesta tamiseen voitaisiin ryhtyä pian kil- lähtökohtana tuli olla kirkon sijoitta- vuonna 2006 tontinluovutuskilpai- pailun jälkeen. Tavoitteena oli, että minen alueelle. Kirkkorakennuksesta lun. Kilpailun tavoitteeksi lautakunta alue palvelee hyvin kaupunkilaisten järjestettiinkin yleinen arkkitehtuuri- määritteli, että kaupunkirakentamis- keskeisenä kokoontumis- ja tapahtu- kilpailu keskustan aatekilpailun jäl- perinnettä jatketaan modernin arkki- mapaikkana, että sen hallinnon, kult- keen. tehtuurin keinoin ja alueen ajallinen tuurin ja kaupan palvelut ovat hel- Kaupunginhallitus valitsi vuoden kerroksellisuus turvataan. Alueel le on posti tavoitettavissa ja että alueelle 2001 alussa kilpailuun osallistuneis- järjestettävä laadukkaat julkiset ul- sijoittuva asuminen järjestetään viihtyisästi ja turvallisesti. ta kaksi ehdotusta, joiden pohjal ta alueelle lähdettiin laatimaan kaa- kotilat, joihin liittyy kävelykeskustan kehittäminen ja pysäköinnin järjes- Lisäksi tavoitteeksi asetettiin varunkoa, jonka kaupunginhallitus täminen pääosin maanalaisissa pysä- elävän, toiminnallisesti joustavan ja hyväksyi jo vuonna 2004 asema- köintitiloissa. Kilpailun voittivat YH- monimuotoisen kaupunkikeskuksen kaavatyön pohjaksi. Kaava tuli voi- Suomi Oy ja Skanska Talonrakennus aikaansaaminen. Tämä saadaan ai- maan joulukuussa Asemalle ra- Oy, joiden kanssa kaupunki jatkoi 6 Tikkurilan kolmas mahdollisuus

7 Vantaan kaupunki Tikkurilan keskusta vuonna asemakaavasuunnittelua. YH-Suomi Kehäradan valmistuminen 2015 mä lisää myös yöpymispalveluiden Oy luopui myöhemmin tonteistaan. lisää Tikkurilan merkitystä liikenteen kysyntää Tikkurilassa. Hotelli Van- Tilalle tuli YIT Rakennus Oy. solmukohtana. Lentokentälle mene- taan laajennusmahdollisuuksia tut- vät pohjoisen junamatkustajat vaih- kitaan parhaillaan. Lisäksi toimis- Tikkurilasta junalla lentoasemalle tavat Tikkurilassa kehäradan junaan. Myös Pietarista tulevat matkustajat käyttävät tulevaisuudessa Tikkurilaa to- ja liikekeskus Dixiin on varattu rakentamismahdollisuus hotellille. Tikkurila on ollut suosittu kokouk- Tikkurila on viime vuosikymmeninä vaihtoasemanaan. Pietarista tule vien sien ja seminaarien pitopaikka hyvi- menettänyt asemaansa ja merkitys- matkustajien määrä on noussut vuo- en liikenneyhteyk sien ansiosta. Lii- tään aluekeskuksena. Alueen työpaik- si vuodelta. Houkuttelevuutta lisää, kenneyhteyksien parantuessa tämä ka- ja asuntorakentaminen on ollut että jatkossa junamatka Tikkurilasta toiminnan uskotaan kasvavan. verkkaista eivätkä kaupalliset palve- lentoterminaaliin kestää vain 8 mi- Tikkurilassa käynnistetty rakenta- lut ole kehittyneet toivotulla tavalla. Vantaan työpaikkarakentaminen nuuttia. Monet lentovuorot lähtevät aa- misen kolmas aalto on lisännyt kiinnostusta tehostaa ja lisätä asunto- on ollut voimakasta, mutta se on mulla. Tällöin Tikkurila on ajallises- rakentamista myös muualla Tikkuri- suuntautunut pääasiassa Aviapolik- ti yöpyjille lähempänä lentoasemaa lassa. Useilla kaavamuutoshankkeilla sen alueel le, lentoaseman lähistölle kuin Aviapolis-alueen hotellit, jotka haetaan mahdollisuuksia uudistaa ra- ja Kehä III:n kauppakeskuksiin. toimivat bussiyhteyden varassa. Tä- kennuskantaa ja lisätä asuntojen lu- Tikkurilan kolmas mahdollisuus 7

8 kumäärää. Uusia asukkaita alueelle Vantaan kaupunki Tikkurilan suuret rakentamisalueet. on tulossa jopa punkipuisto sekä kirkko. Teemana oli kävelykeskusta. Keskusta on tällä hetkellä työ- Asta Tirkkonen on Vantaan kaupungin aluearkkitehti, joka vastaa Tikkurilan alueen suunnittelusta. Vastaako lopputulos tavoitteita? Aatekilpailun tavoitteena oli tehdä maana. Kaikki kilpailussa esitetyt toiveet ovat rakenteilla tai niiden rakentaminen käynnistymässä. Vasta työmaa-aitojen poistuttua selviää muo- Heikki Virkkunen on Vantaan kaupungin projektijohtaja, joka vastaa keskustaprojekteista. Tikkurilasta korkeatasoinen ja veto- dostuuko erillisistä rakennushankkeis- voimainen kaupunkikeskus. Keskus- ta toivottu kokonaisuus. Usko Tikku- taan tuli saada asuntojen ja työpaik- rilan uuteen tulevaisuuteen on kui- kojen lisäksi kävelykatu, tori ja kau- tenkin Vantaalla vahva. 8 Tikkurilan kolmas mahdollisuus

9 Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta Niina Panula, Janika Luostarinen ja Emilia Hulkkonen Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishanke on usean toimijan yhteinen soppa. Päätoimijoina hankkeessa ovat Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja YIT Rakennus Oy (YIT). Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa suunnittelijoiden ja maanomistajien kanssa. Miten tällainen monimuotoinen ja pitkäkestoinen hanke toteutetaan? Millaisia haasteita näinkin usean toimijan hanke on kohdannut, ja kuinka niistä on selvitty? Prosum pyysi Liikenneviraston Juha Kansosta, YIT:n Janna Niemistä ja Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n Teemu Seppälää kertomaan omista kokemuksistaan hankkeen parissa työskentelystä. Pitkä projekti, toimiva yhteistyö Niina Panula Ennen hankkeen muuttumista varsinaiseksi rakennusprojektiksi, on sen suunnittelu vaatinut pitkäjänteistä työtä. Hankekehitys- ja kaavoitusprosessi kesti viitisen vuotta ennen kuin rakennustyöt saatiin käyntiin. Hankkeen eteenpäin viemiseen on tuonut haastetta junaradan läheisyys, Dixiin rakenteellisesti liittyvät hankkeet, tontilla sijaitsevat nykyiset toiminnot ja se, että maa-alueet ovat olleet useamman tahon omistuksessa, kertoo YIT:n toimisto- ja liikekeskus DIXI:n projektipäällikkönä vuodesta 2007 toiminut Janna Nieminen. Suunnittelun onnistuminen ja edistyminen on vaatinut eri toimijoiden osalta samanaikaista hankesuunnittelua. Suunnitteluvastuu Tikkurilan toimisto- ja liikekeskuksesta annettiin Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:lle vuonna 2010, jolloin projektinvetäjänä Tikkurila-hankkeessa aloitti Teemu Seppälä. Seppälä on päässyt osallistumaan suunnitteluun aitiopaikalta: Kyseistä paikkaa ja toimintoja oli suunniteltu eri tahojen ja suunnittelijoiden toimesta jo useamman vuoden ennen kuin toimistomme sai toimeksiannon. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskuksen suunnittelu käynnistyi osaltamme hankesuunnittelulla, joka tähtäsi asemakaavan muutokseen. Samanaikaisesti YIT kävi Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta 9

10 YIT neuvotteluja maanomistajien (Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja VR) kanssa. Suunnittelua tehtiin näiden tahojen yhteistyönä, ja siihen osallistui myös YIT:n palkkaamina konsultteina sekä rakenne- että liikennesuunnittelija. Seppälän mukaan yhteydenpito eri osapuolten välillä on ollut tiivistä ja toimivaa koko prosessin ajan. Suunnittelijan roolissaan hän on osallistunut eri hankkeiden yhteensovituspalavereihin. Yhteistyötä on tehty myös viereisten, samanaikaisesti rakennettavien, hankkeiden suunnittelijoiden kanssa. Vaikka toimijakenttä on hankkeen aloitusvaiheessa ollut laaja, on yhteistyö sujunut hyvin. Kunkin toimijan vastuualueet Niina Panula on sovittu keskinäisissä sopimuksissa hyvissä ajoin ennen varsinaisten rakennustöiden käynnistymistä, YIT:n projekti päällikkö Janna Nieminen kertoo ja jatkaa: Sopimusneuvottelut olivat aikaa vievät, mutta yhteistyö on suju nut osapuolten (Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja YIT) kesken hyvin. Samaa mieltä yhteistyön suju vuudesta ovat myös Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n projektinvetäjä, Teemu Seppälä ja Liikenneviraston Kehärata-hankkeen projektipäällikkö Juha Kansonen. Hän osallistuu yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa toteutettavan Tikkurilan asemasillan rakentumiseen, mikä liittyy osana YIT:n rakentamaan toimisto- ja liikekeskukseen. 10 Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta

11 Hyvin hoidetussa hankkeessa haasteistakin selvitään Huolellisimmallakaan suunnittelulla ei voida varautua kaikkeen, joten haasteitakin on projektin varrella koettu. Prosessi on hyvin pitkäjänteinen ja aiheuttaa haasteita dokumentoinnille, jotta kaikki matkan varrella tehdyt ratkaisut siirtyvät lopputulokseen. Kokouksia on poikkeuksellisen paljon. Erilaisten toimintojen sijoittaminen samaan rakennukseen on ollut hyvin haastavaa toiminnan, rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien suunnittelun kannalta. Esimerkiksi bussiterminaalin liikennesuunnitelma lukittiin hyvin varhaisessa vaiheessa, mikä on aiheuttanut muille toiminnoille ongelmia. Jos myös bussiterminaalin toimintaa olisi voinut tarkastella vielä rakennuksen suunnitteluvaiheessa vapaammin, olisi se voinut tuottaa kustannustehokkaampia ratkaisuja, toteaa Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n Seppälä, pohtiessaan hankkeessa ilmenneitä haasteita. Myös Liikenneviraston Kansonen nostaa kustannustehokkuuden suurimmaksi haasteeksi hankkeessa: Suurimmat haasteet ovat kohdistuneet kustannuksiin eli miten saamme hyvän lopputuloksen järkevään hintaan. Olemme onnistuneet tässä vain osittain, vaikka Niina Panula jouduimme uusimaan rakentamisen tarjous kilpailun teknisistä ja kustannussyistä. Rakennuttajan näkökul- reen rakentaminen, bussiterminaa- useat rakennusurakat luovat omat masta hankkeen haasteet näyttäytyvät hieman eri valossa. YIT:n Nie- lin sijoittuminen pysäköintilaitoksen alle sekä toimisto- ja liikekeskukseen haasteensa etenkin, kun alue on jatkuvasti junamatkustajien käytössä. misen mukaan suunnitteluun ja ra- rakenteellisesti liittyvien hankkeiden Matkustajien mahdollisimman estee- kentamiseen haasteita ovat tuoneet (asemasilta ja Ratatie) suunnitelmien tön ja ehdottoman turvallinen kulku muun muassa junaradan ja jatkuvas- ja töiden yhteensovitus. Alueen ah- alueella on varmistettava myös ra- sa käytössä olevan laiturialueen vie- taus ja pienelle alueelle sijoittuneet kentamisen aikana. Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta 11

12 Niina Panula Hybridihankkeet suunnittelun tulevaisuus? asemilla yleensä, Seppälä kertoo ja jatkaa: Lähtöajatuksena on ollut, että matkustajat viettävät odotusaikaa kaupallisissa tiloissa. Uutta innova- lasatama ja Marja-Vantaa). Toimintojen keskittäminen ja rakentamisen tehostaminen julkisen liikenteen solmukohdissa on nyt ja lähitulevaisuu- Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mah- tiivista suunnittelua edustanee myös dessa hyvin ajankohtaista, arvelee lamäki Oy:n Seppälän mukaan suun- pysäköintiosan vesikatolle suunnitel- Seppälä. Myös YIT:n Nieminen uskoo nittelussa on pyritty ilmentämään tu viherkatto, joka tulee (tämänhet- hybridi-hankkeiden määrän kasva- rakennuksen poikkeuksellisen mo- kisten tietojen mukaan) olemaan pin- van tulevaisuudessa, mutta toteaa, nipuolisia toimintoja niin, että sen ta-alaltaan Suomen suurin! ettei se tosin ole seurausta Tikkurilan toivotaankin muistuttavan ulkohah- Tikkurilan keskustan ja liiken- hankkeesta vaan enemmänkin päi- moltaan enemmän julkista palve- neyhteyksien rakentamishanketta vän trendi. Tulevaisuudessa hän ar- lurakennusta kuin toimistotaloa tai voidaan pitää Suomen mittakaavassa vioi muidenkin juna-asemien palve- kauppakeskusta. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus edustaa mielestäni megahankkeena, jonka suunnittelu tullee toimimaan inspiraationa vas- lutason parantamiselle olevan kysyntää. Hänen visiossaan kehityssuunta- uudenlaista ajattelua matkapalvelu- taavanlaisille hankkeille tulevaisuu- na on etenkin päivittäisen asioinnin rakennuksissa. Kokonaisuudessa ei dessa. Vastaavia hybridi-rakennuksia helppous ja palveluiden nopea saa- ole varsinaista asemahallia tai muu- on pääkaupunkiseudulla suunnitteil- vutettavuus asemien kupeessa, työ- ta julkista sisätilaa, kuten rautatie- la/rakenteilla useita (Keski-Pasila, Ka- matkan varrella. 12 Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta

13 Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun Miten Lahti kasvaa kestävästi Johanna Palomäki Yleiskaava-arkkitehti, Lahden kaupunki Lahti haluaa olla houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki vuonna Valtuuston laatiessa strategiaa keväällä 2009 käynnistettiin yleiskaavaprosessi vuosikymmenen tauon jälkeen. Yleiskaava laadittiin yhden valtuustokauden aikana ja jatkossa sitä tarkistetaan valtuustokausittain tarpeen mukaan. Kauden alussa valtuusto hyväksyy strate gian pohjal ta yleiskaavan tavoitteet, ja kauden lopussa se päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Vaihtoehtoisia ratkaisuja käsillä oleviin suunnittelukysymyksiin etsitään yhteisöllisesti osallisten kanssa. Valtuuston keväällä 2012 hyväksymä yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Vuoden loppuun mennessä valtuusto hyväksyy tavoitteet meneillään olevalle yleiskaavan tarkistukselle. Miten kaupunki voi kasvaa kestävästi? Yleiskaavan ydinkysymys on, miten Lahti voi kasvaa kestävästi. Miten Lahden valtuusto laatii yleiskaavaa nelivuotiskellon aikataulussa. tarjo taan kasvavalle väestölle asuntoja, työpaikkoja ja palveluja kaupungin ekosysteemipalveluja heikentämättä? Vastauksia näihin kysymyksiin joudutaan tarkistamaan säännöllisesti olosuhteiden muuttuessa ja selvitystietojen päivittyessä. Päättäjät, osalliset, asiantuntijat ja viranomaiset ovat ymmärtäneet, että paraskaan suunnitelma ei ole koskaan valmis niin kuin ei kaupunkikaan. Moniin avoinna oleviin kysymyksiin voidaan Johanna Palomäki jatkuvassa prosessissa palata seuraavalla kierroksella. Suunnitelmasta tullutta palautetta on kirjattu muistiin yleiskaavan aluekohtaisiin suunnitteluohjeisiin ja seuraavan kierroksen tavoitteisiin. Lahdessa on jatkossa vain yksi yleiskaavaprosessi, johon voidaan tuoda kaupunginosakohtaisia tarkasteluja tai koko kaupungin kattavia teemoja liittyen esimerkiksi liikenteeseen, palveluihin tai luonnonympäristöön. Lähtö- ja selvitystietoja pidetään ajan tasalla paikkatietojärjestelmässä koko ajan. Jokaisella nelivuotiskaudella keskitytään tavoitteisiin kirjattuihin teemoihin, mutta tarkastelussa on aina koko kaupunki. Yhteisö miettii kaupungin tulevaisuutta Kaupunkilaiset, päättäjät ja asiantuntijat osallistuvat yleiskaavaprosessissa keskusteluun kaupungin tulevaisuudesta. Perinteisten esittelytilaisuuk- Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun Miten Lahti kasvaa kestävästi 13

14 Tarja Tolvanen-Valkeapää. Lahti näkyy vesitornista. sien ja nähtäville asetettujen suunni- auttoi tiivistämään maankäyttö- ja logisesti, sosiaalisesti ja taloudellises- telmien lisäksi järjestetään työpajoja rakennuslain edellyttämää monita- ti kestävää kehitystä. Tällöin ohjel- ja paneeleja, tehdään kyselyitä ja ke- hoista arvioitavien vaikutusten listaa. moidaan myös yleiskaavan toteutus rätään laadullista paikkatietoa. Näin seuraavalle valtuustokaudelle. Uusi rakennetaan jatkuvasti tietoa suunnitelmaa varten. Mietimme yhteisönä, mitä Lahdessa pitää säilyttää, mitä uutta luoda ja mitä muuttaa, jotta Valtuusto tarkistaa, miten suunnitelma on toteutunut valtuusto saa strategian aineksiksi sekä yleiskaavan toteutusohjelman että seurantaraportin, joista voidaan tarkistaa, onko kaupunki kehittymässä kaupunki voisi olla houkutteleva ja Nelivuotisen prosessin lopussa katso- kohti visiota. elinvoimainen ympäristökaupunki. taan taaksepäin ja tarkistetaan, mi- Jatkuva yleiskaava pitää yleispiir- Kasvaako Lahti kestävästi, jos ten yleiskaava on toteutunut onko teisen maankäytön suunnittelun ajan yleiskaava toteutuu? Ulkopuolisten Lahti kasvanut kestävästi. Seuraam- tasalla ja antaa kokonaiskuvan kau- asiantuntijoiden tekemässä vaikutusten arvioinnissa koettiin tarkoituk- me asemakaavoja ja rakennuslupia, jotka toteuttavat strategiaa ja yleis- pungin strategisesta maankäytön kehityksestä tuleville vuosikymmenille. senmukaiseksi painottaa ekosystee- kaavaa. Mittaamme kestävää kasvua Neljän vuoden sykli tarjoaa myös riit- mipalveluja, kun suunnitellaan kau- Suomen ympäristökeskuksen kehit- tävästi lähinäkymiä, jotta yksityiskoh- punkimaista ihmisen elinympäristöä. tämillä kestävän kaupunkiseudun tainen suunnittelu ja hankkeet voi- Ekosysteemipalveluiden tarkastelu mittareilla, jotka tarkastelevat eko- daan kohdistaa ja ajoittaa oikein. 14 Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun Miten Lahti kasvaa kestävästi

15 Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata Haastattelussa maantieteen laitoksen suunnittelumaantieteen professori Harry Schulman Helsingin yliopistosta Eija Väätäinen ja Maija Toukola Globaali talous suosii isoja rakenteita. Alueet, yritykset ja ihmiset ovat yhä enemmän sidoksissa maailmanlaajuisiin verkostoihin riippumatta siitä, missä sijaitsevat. Suuret kaupungit ovat vahvoja toimijoita globaalissa kilpailussa. Tähän ajatteluun liittyy suurkaupunkikehitys ja omalla tavallaan myös Suomessa parhaillaan käytävä keskustelu metropolihallinnosta ja -politiikasta. Kaupungit ovat usein kehityksen ja suunnittelun ytimessä. Suunnittelevat maantieteilijät tutkivat kehittyvien kaupunkien ja maaseudun monisyisiä kysymyksiä, analysoivat ja etsi- Niina Panula vät uusia ratkaisuja sekä tiedontuottamiseen että suunnitteluun. on alue- ja yhdyskuntarakenteissa se- taan myös oman alansa strategiseen Kaupunkitutkimuksen rooli Kaupunkitutkimus on vahvaa erityi- kä kaavoituksen tietotarpeissa, kertoo Harry Schulman istuessamme Kumpulassa Physicumin kahviossa. Schulmanin mukaan maantietei- ajatteluun. Strateginen ymmärrys on samalla johtamiskoulutusta. Yleiskaavoituskurssi on maantieteen osastolla vakiintunut osa opintoja. sesti aluetieteen oppiaineessa sekä lijöiden vahvuuksia ovat aluesuunnit- Opinnoissa näkyy myös kaupun- kaupunkimaantieteen ja suunnitte- telijan paikkatiedon ymmärrys ja eri- kiekologia ja ekosysteemipalveluiden lumaantieteen erikoistumislinjoilla. laisten suunnittelusovellusten vahva tärkeys. Keskittyvä kasvu edellyttää Suunnittelumaantieteessä pääpaino osaaminen. Maantieteilijöitä koulute- ekosysteemipalveluiden kestävää hal- Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata? 15

16 lintaa. Puhdas vesi ja ilma, virkistymi- myös osallistuvaan GIS:iin eli tut- vaikuttaa ostokäyttäytymiseemme, nen ja puhtaan ruoan tuotanto ovat tavallisemmin pehmo GIS:iin, jossa liikkumistarpeeseen ja kaupan raken- riippuvaisia maaperän, vesistöjen ja kehitetään erilaisia aluesuunnittelu- teeseen. Verkkokaupan tuoma muu- metsien tilasta. Näihin kysymyksiin sovelluksia. tos voi olla nopea ja se voi vaikut- liittyvät suunnittelusovellukset ovat taa ratkaisevasti eri tekijöiden väli- jatkossa maantieteilijän kovaa osaamista, toteaa Harry Schulman. Suunnitteluajattelun uudet tuulet Millaista on maantieteilijöiden erityisosaaminen? Arkkitehdit hahmottavat kaupunkiympäristöä muodon ja hahmon siin suhteisiin ja suunnittelun mittakaavaan. Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot ovat maantieteessä itsestäänselvyys. Maantieteen osasto ei ole norsunluutorni, jossa ilmiöitä tutki- Schulmanin mukaan suunnittelu- kautta, insinööri ehkä arkkiteh tejä taan teoreettisesti, turvallisen välimat- ajattelussa on vallalla vuorovaikut- korostetummin matemaattisten kan päästä. Maantieteilijät ovat edel- teinen suunnittelukäytäntö (agonis- mallien näkökulmasta. Maantietei- leen tutkimusmatkailijoita. Matkoja tinen suunnittelu). Suunnittelussa ei lijä puolestaan miettii, mitkä seikat tehdään uusiin ilmiöihin ja maihin. haeta aiempaan habermansilaiseen ja draiverit vaikuttavat esimerkik- tapaan kokonaisratkaisuja, vaan hyväksytään, että löydetään pieniä yhteisiä asioita, joita voidaan viedä eteenpäin. Vuorovaikutteisessa tavassa suun- si maankäyttöön, asumiseen ja liikkumiseen. Miten ihmisten arki jäsentyy? Mitkä seikat muodostavat toimintaympäristön dynamiikan ja ovat muutoksen elementtejä? Näi- Suunnittelevien maantieteilijöiden opinnäytetöillä on kysyntää nitella on tärkeää, että syntyy hyvä den asioiden ymmärtäminen on tär- Yhä useampi maantieteen opiskelija ja luottamuksellinen ilmapiiri, koska keää suunnittelussa. tekee gradunsa suurissa konsulttitoi- luottamuksellisessa ilmapiirissä int- Harry Schulman mainitsee esi- mistoissa. Opiskelijoille on tarjottu ressiristiriitoja ja niiden mahdollisesti merkkinä liikkumisen dynamiikan opinnäytetöitä esimerkiksi tietomal- aiheuttamia konflikteja voidaan käsi- ja tottumusten muutoksen. Tutkijan linnuksesta. Schulmanin mukaan kon- tellä ja ratkaista. Vuorovaikutus edel- ammatissa pitää päästä tähän muu- sulttitoimistoissa ajatellaan, että tie- lyttää eri osapuolten näkemysten yh- tokseen kiinni ja kuvata se. Suunnit- totarpeet voidaan mallintaa ehyeksi distämistä. Tämä on suunnittelijoi- televan maantieteilijän on hahmotet- järjestelmäksi ja niihin etsitään väli- den tehtävä. tava, miten liikkumistavan ja -muo- neitä opinnäytetöiden avulla. Uusi suunnitteluajattelu näkyy tojen muutokset vaikuttavat ja miten Mallinnukseen pitäisi saada myös myös Helsingin yliopiston geotietei- ne huomioidaan. Kyky tarkastella täs- vuorovaikutteisuus mukaan. Harry den ja maantieteen laitoksen koulutuksessa. Laitoksella muokataan vuo- säkin yhteydessä luonnon ja ihmisten toimintaa kokonaisuutena on maan- Schulman arvioi, että selkeästi mitattavat asiat ovat mallinnettavis- rovaikutteisen suunnittelun työka- tieteen vahvuus. sa. Vuorovaikutteiselle suunnittelul- luja. Tavoitteena on saada geoin- Muutosten mittakaavan hahmot- le oleelliset arvot ja sopimukset sen formatiikka paremmin haltuun. Sc- taminen on tärkeää. Tulevaisuudessa sijaan ovat mallinnuksen kannalta hulmanin mukaan laitos panostaa esim. verkkokaupan lisääntyminen haasteellisempia. Konsultointiin liit- 16 Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata?

17 Tuula Palaste-Eerola tyvät GIS-sovellukset ovat kysyttyä telumaantiede on häviämässä koko suunta väistämätön, kiittelee Schul- tavaraa työmarkkinoilla. Insinööri- Suomesta. Hallinnon rakenteiden ja man. Samalla hän muistuttaa, että puolella paikkatiedot pyritäänkin käytettyjen nimikkeiden on muutut- oppialalla hankittu osaaminen säilyy yhdistämään muihin tiedonhallinta- tava kehityksen myötä. Helsingissä muutoksesta huolimatta. Ratkaise- järjestelmiin. suunnittelumaantieteen professo- vaa on maantieteilijöiden kiinnostus rin tehtävän hakumenettely on juu- suunnittelua kohtaan. Suunnittelumaantiede on oppiaineena katoamassa osaaminen pysyy Suunnittelumaantieteestä valmistu- ri käynnistynyt, kertoo Harry Schulman. Tehtävään ei haeta suunnittelumaantieteen professoria, vaan haussa on aluesuunnittelun ja aluepolitiikan professori, koska nimikkeen on oltava helposti tunnistettavissa myös Aluesuunnittelun tehtävissä tekemistä riittää, sillä suunnittelevien maantieteilijöiden ajatukset, ideat ja konkreettiset tekemisen tavat eivät ole katoamassa, vaan vahvistumassa. Työrintamalla suunnittelevia maan- neena en malta olla kysymättä, mi- kansainvälisesti. tieteilijöitä odottavat entistä vahvem- tä tapahtuu oppiaineellemme tule- Tätä taustaa vasten suunnittelu- mat näkymät. vaisuudessa? Schulman toteaa, että maantieteilijöiden järjestön nimen oppiaineena ja oppituolina suunnit- muuttaminen on ajankohtaista ja Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata? 17

18 Palopuhe Pysäköinti haastaa kaupunkisuunnittelijat Kuka maksaisi laskumme? Kalle Toiskallio Lectus Ky Jos kaupungissa ei ole konkreetti- voitteistaan mahdollisimman pienin maksaa pysäköintipaikastaan vero- sesti tai esteettisesti tilaa laajoille kustannuksin, jolloin autopaikkojen tusarvoa, ellei jää kiinni siitä, että maantasopysäköintialueille, auto- sijoittelu muodostuu hankalaksi ja säilyttäisi autoa tai renkaitaan auto- jen pysäköintiin täytyy tehdä ra- paikkojen koko jää pieneksi. Seu- paikallaan yli työpäivän ajan. kenteellinen ratkaisu eli kansi, talo, rauksena on, että yli 40 % kaikista Työpaikkapysäköinnille onkin kellari tai luola. Ongelmana on, et- kolareista tapahtuu pysäköinnin yh- tyypillistä, että yritys voi maksaa tä autoriippuvainen mielenlaatu ei teydessä. Kolarit jakautuvat melko huomattavaakin hintaa autopaikois- halua maksaa tällaisen luontoisedun tasaisesti erilaisille pysäköintikoh- taan, mutta yksittäinen työnte kijä kustannuksia. detyypeille. Kaupan suuryksiköille harvoin maksaa pysäköinnistään joustava ja turvallinen pysäköinti on senttiäkään. Joskus yrityskin voi ol- Kaupunkikuva, kunnan autopaikkavaranto ja autopaikkanormit kohtalon kysymys. Verottaja tukee työpaikkapysäköintiä la tietämätön pysäköintikustannuksiaan, koska pysäköinnin ja muun kiinteistön käytön kustannuksia ei ole vuokrasopimuksessa eroteltu. Rakennuttajien kanssa neuvotellessaan asemakaavoittaja pohtii ensisijaisesti kiinteistön käyttäjien autopaikkatarvetta. Samalla kaavoittaja Toimitilapysäköijien maksuhalukkuus ja autopaikkakysyntä on asukkaita suurempi, koska verottaja tulee apuun. Asukaspysäköinnissä ve- Pysäköinnin suunnittelun arvostus ei ole häävi tulee määritelleeksi kaupunkikuvan, rovähennysmahdollisuus koskee Liikennetekniikan tai arkkitehtien alueellisen autopaikkavarannon ja vain osakemuotoista autopaikkaa, perustutkinnoissa pysäköinnin liikenneväylien välityskyvyn. Neut- joka on yleensä kellarissa, muussa suunnittelua ei juuri opeteta eikä raalina työkaluna määrittelyssä käy- tallissa tai luolassa. sen arvostus ole häävi. Liikennein- tetään asemakaavamääräysten autopaikkanormia. Kiinteistössä vuokralaisena oleva yritys sen sijaan voi vähentää py- sinöörin näkökulmasta pysäköinti tapahtuu varsinaisen väyläliiken- Kiinteistöt yrittävät suoriutua säköintikulut verotuksessa. Yksittäi- teen ulkopuolella, joten pysäköin- kaavan vaatimista pysäköintivel- sen työntekijän ei yleensä tarvitse nin suunnittelua ei kehitetä. Arkki- 18 Palopuhe

19 tehdille autot ovat usein kellariin kä vaikkapa juna-aseman palve lujen kiinteistöjen rakennushakkeita kätkettävä esteettinen ongelma. kesken. jää aloittamatta tiiviillä alueella Jäsentymättömän suunnittelun Suurin ongelma kuitenkin on, uudisrakentaminen sijoittuu te- seurauksena syntyy epäviihtyisiä py- että liityntäpysäköintiin ei ole ke- hottomasti säköintitiloja. Pysäköintitiloissa tör- hittynyt liiketoimintamallia, jossa yhdyskuntarakenne hajaantuu mätään ahtaisiin kulmiin, vaihtele- autoilija maksaisi pysäköinnistään. yhteiskäyttöautojen julkinen tu- viin ja epäselviin väistämiskäytän- Ainoa olemassa oleva kohde on oi- ki on heikkoa, koska niiden py- töihin ja villeihin pysäköintimerk- keastaan P-Eliel Helsingin Rautatie- säköintiä ei voida standardoida keihin. asemalla, mutta sitä ei edes mark- ja siten brändätä Julkiset suunnitteluorganisaa- kinoida liityntäpysäköintinä. Hin- kunnissa pysäköinninvalvon- tiot eivät kiinnitä tarpeeksi huo- noittelu ei kata autopaikan inves- ta on aliresurssoitua ja valvonta miota pysäköinnin suunnitteluun. tointikustannuksia, eikä yhden tai epäyhtenäistä Suomessa ei ole kansallista tai edes kahden euron päivätuotolla liityn- seudullista pysäköintipolitiikkaa tai täpysäköinnistä synny kiinnostavaa Keskitettyjä ratkaisuja asukas-, pysäköintisuunnittelun ohjeistus- liiketoimintaa. asioin ti- ja työpaikkapysäköintiin ei ta. Kuntaliiton tai HSL:n yrityksistä Suomen suurimmat kaupungit, voida toteuttaa, vaan rakennuttajat huolimatta kunnilla ei ole todellista joissa on tiivis kivikeskusta, ovat ha- pääsevät määrittämään pysäköin- intressiä yhtenäistää käytäntöjään. keneet aktiivisesti strategisia ratkai- tinsä tonttikohtaisesti. Pysäköinnin suja pysäköinnin haasteisiin. Kivi- investointikustannukset jakautuvat Ilmainen tulee kalliiksi kaupunkien keskusta-alueiden pysäköintipolitiikka on muodostunut tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi au- usein epäoikeudenmukaisesti. Seurauksena joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikennemuotojen Väitän, että liityntäpysäköinti on toilua ohjaavaksi. Ympäryskunnat houkuttelevuus vähenee. ainoa kansallisesti tai seudullisesti ottavat tästä ilon irti ja houkutte- Jos tie- ja liikennetekniikan, kiinnostava pysäköintimuoto. Lii- levat tilaa vieviä yrityksiä ja muita kiinteistötalouden tai arkkitehtuurin tyntäpysäköinnin ongelmana on rakennuskohteita autoilun mahdol- opetuksessa ei kiinnitetä tarpeeksi kuitenkin omistajuuden puute. listavalla pysäköintipolitiikallaan. huomiota pysäköinnin kehittämi- Seudullisia ja maakunnallisia pysä- seen, voisimmeko etsiä pysäköinnin köintiratkaisuja suunnittelevat tahot voivat parhaimmillaankin vain suositella pysäköinnin rakennus- ja ylläpitokustannuksien jakamista esi- Maantiede mukaan pysäköinnin strategiseen suunnitteluun? suunnittelun uusia muotoja suunnittelumaantieteestä ja yhdyskuntasuunnittelusta? merkiksi liityntäpysäköijien lähtö-, Olemattoman pysäköintipolitiikan saapumis- ja pysäköintikunnan se- jäljet näkyvät monella tavalla: Palopuhe 19

20 Liikenteen ja maankäytön pohjoismaista vertailua Veera Lehto Liikennesuunittelija, HSL Helsingin seudun liikenteen ja maankäytön suunnittelu on kehittynyt nykyiseen tilaansa vaiheittain. Tulevan suunnittelun kannalta on kiinnostavaa ja hyödyllistä katsoa välillä taaksepäin ja selvittää sekä arvioida nykytilanteeseen johtaneen kehityksen kulkua. Yhtä lailla hyödyllistä on katsoa sivuilleen ja tarkastella muilla kaupunkiseuduilla tapahtunutta kehitystä. Vaikka eri aikoina ja eri paikoissa tehdyt päätökset eivät ole suoraan siirrettävissä nykyhetken ratkaisuiksi, voi niistä saada oppia ja ideoita sekä ylipäätään hahmottaa kehityksen isompaa kuvaa. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) tehdään koko seudun 14 kunnan alueelle neljän vuoden välein. Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta vastaa HSL. Tavoitteena on, että valmisteilla oleva liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään tiiviissä vuorovaikutusprosessissa maankäytön suunnittelun kanssa, jolloin muodostuu yhteinen seudullinen maankäytön suunnitelma ja siihen liittyvä liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015). Suunnitelmien on määrä valmistua vuoden 2015 alussa päätöksentekoa varten. Tuula Palaste-Eerola Tavoitteena muodostaa kokonaiskuva vityksen perusteella Helsingin, Tukholman, Göteborgin, Kööpenhami- va liikennepolitiikan kehityksestä ja sen kytkennästä maankäyttöön eri Valmisteilla olevan HLJ 2015:sta yhtenä lähtökohtaselvityksenä on tar- nan ja Oslon kaupunkiseudut. Näitä kaupunkeja on tarkasteltu seudun lii- kaupunkiseuduilla. HLJ 2015:n näkökulmasta tavoitteena oli tuoda eväitä kasteltu liikennepoliittisia valintoja kenteen ja maankäytön suunnittelun sen liikennepoliittisen linjausten kir- ja niiden vaikutuksia pohjoismaisil- eri tilaisuuksissa ja selvityksissä usein kastamiseen. la kaupunkiseuduilla. Tarkasteluun aiemminkin. Tällä kertaa tavoittee- Pohjoismaisen selvityksen pää- valittiin syksyllä 2012 tehdyn esisel- na oli muodostaa laaja kokonaisku- tavoitteena oli koota ja analysoida 20 Liikenteen ja maankäytön pohjoismaista vertailua

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Avointa dataa Helsingin seudulta

Avointa dataa Helsingin seudulta Avointa dataa Helsingin seudulta Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 23.5.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Mikä on HRI? Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva 26.4.2016 Maakuntakaavan toimintaympäristö muutoksessa Kaavoituksen tulee vastata aluehallintouudistuksen tarpeisiin Kaavaprosessia

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Greater Helsinki Vision 2050 - seutuvisioprosessi Kilpailun tavoitteena

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä 25.11. ja 16.12.2016 9.1.2017 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit

Lisätiedot

Maankäyttö haltuun kaupunkiseuduilla missä mennään?

Maankäyttö haltuun kaupunkiseuduilla missä mennään? Maankäyttö haltuun kaupunkiseuduilla missä mennään? Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Kuntaliitto 7.12.2011 Matti Vatilo, YM PARAS kaupunkiseuduilla mitä opittiin? Ydinkysymys on, onko seudun

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT)

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT) Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan alue ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit (AYI) jaoston tutkimuskokonaisuus "Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Monikeskuksisuuden monet Raine Mäntysalo

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 2952/02.02.00/2011 296 Määrärahan siirtoja vuoden 2012 talousarvioon Valmistelijat / lisätiedot: Tuppurainen Anja, puh. (09) 816 22621 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot