Tikkurilan kolmas mahdollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilan kolmas mahdollisuus"

Transkriptio

1 Tikkurilan kolmas mahdollisuus Lahden strateginen yleiskaava Suunnittelevan maantieteilijän erityisosaaminen Liikenteen ja maankäytön pohjoismainen vertailu 1

2 Summarum Sisällysluettelo 3 Prosumio Eija Väätäinen 4 Summeri Maija Toukola 6 Tikkurilan kolmas mahdollisuus Asta Tirkkonen ja Heikki Virkkunen 9 Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja Niina Panula, liikenteen kehittämishankkeesta Janika Luostarinen ja Emilia Hulkkonen 13 Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun Miten Lahti kasvaa kestävästi Johanna Palomäki 15 Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata? Eija Väätäinen ja Maija Toukola 18 Palopuhe Pysäköinti haastaa kaupunkisuunnittelijat Kalle Toiskallio 20 Liikenteen ja maankäytön pohjoismaista vertailua Veera Lehto 24 Osuma Julkisia tietoaineistoja vapaasti hyödynnettävissä Tanja Lahti Helsinki Region Infoshare -palvelussa 26 Viro Kartanoiden, urheiluhallien ja neuvostovallan Eeva Järvenpää sulkemien kylien maa 30 Suomen suunnittelevat maantieteilijät, SUM ry. Uusi nimi ja uudet tuulet 31 Ilmoitustaulu ja sarjakuva 13. vuosikerta on Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden liitto SUM ry:n (rekisteröimätön) julkaisema lehti. Lehden tarkoituksena on tukea suunnittelemiseen ja kehittämiseen orientoituneiden maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden työtä sekä tiedottaa alan asioista ja yhdistyksen toiminnasta. Päätoimittaja Eija Väätäinen Toimittajat Jenni Väliniemi-Laurson Emilia Hulkkonen 2 alanimiöntekstitxxxxxxxxxxxxxxxxx Janika Luostarinen Niina Panula Kaisa Schmidt-Thomé Etu- ja takakannen kuvat Maija Toukola Taitto Pentti Nuortimo Paino Kirjapaino Uusimaa Oy, Porvoo Painos 300 kpl ISSN X SUM:in yhteystiedot Puheenjohtaja Maija Toukola Tilaukset ja osoitteenmuutokset Sihteeri Veera Lehto Tilaushinnat vuonna (1 numero): Henkilötilaus 10 EUR Yhteisötilaus 30 EUR

3 Murroskohtia Prosumio Eija Väätäinen päätoimittaja Enpä tiennyt mihin ryhdyin, kun lupauduin Prosumin edeltävien päätoimittajien Jannen ja Kaisan taivuttelemana PROSUM:in päätoimittajaksi. Huomaan nimittäin lehteä kootessani, että minun on etsittävä suunnittelun ja maantieteen ydin uudelleen. Ja kysyttävä, mitä se tällä hetkellä oikein on. Näitä kysymyksiä pohtii myös uudis tuva SUM ry. Keväällä SUM:in puheenjohtajana aloittanut Maija Toukola toteaa, että kun yhteiskunta muuttuu, suunnittelunkin on uudis tuttava. Pieni, mutta merkittävä nimenmuutos suunnittelevien maantieteilijöiden yhdistykseksi symboloi oikeas taan aika hyvin suuntaa, jota tavoittelemme. Suunnittelu ei ole kadonnut minnekään. Sen luonne on kuitenkin muuttunut. Maantiede on ja pysyy. tavoitteemme ja SUM:in perustami- Suunnittelevien maantieteilijöi- Näiden kysymysten äärellä kään- sen tarkoitus oli päästä mukaan kaa- den työsarka on kuitenkin laaja ja nyimme Toukolan Maijan kanssa en- vanlaatijoiden rekisteriin. Se on edel- monipuolinen. Meitä yhdistävä tekijä tisen opinahjomme puoleen. Mistä leen tärkeä teema SUM:in työssä. on järjestömme linjauksen mukaisesti suunnittelussa nykyään on kyse? Mi- Osaamisemme kaava-asioissa kiinnostus yhdyskuntasuunnitteluun tä annettavaa maantieteellä on? Mitä olemme todistaneet monella rin- ja kehittämiseen. PROSUM:in tehtä- ihmettä meidän nyt ja erityisesti tu- tamalla. Itse muistelen lämmöllä vänä on jatkossa kertoa tästä moni- levaisuudessa pitää osata? Vastauk- edesmennyttä SUM:in ensimmäistä puolisesta, alati kihelmöivää innos- sia peräsimme Schulmannin Harrylta. puheenjohtajaa Pertti Karetta, joka tusta herättävästä työsarasta. Keskustelun perusteella hahmotimme, millaiseksi suunnittelevan maan- toimi yhdistystä perustettaessa Helsingin kaupungin yleiskaavapäällik- Kiitos kaikille edeltäjilleni hienosta työstä, jolla te kaikki olette pyy- tieteilijän osaamisen ydin on muo- könä. Hän oli jo tuolloin osoittanut teettömästi pitäneet liekkiä yllä yh- toutumassa. työllään, että me suunnittelumaan- teiseen kiinnostuksen kohteeseem- Olin mukana perustamassa SUM tieteilijät taidamme myös yleiskaa- me. Siihen toivon pystyväni minäkin. ry:tä vuonna Tuolloin tärkein voituksen. prosumio 3

4 Summeri Yhdessä ja ajassa uudistuen Maija Toukola SUM ry:n puheenjohtaja Juha Merikanto Olemme kuulleet ajasta, jolloin yhdyskuntien suunnittelun luultiin olevan helppoa, kunhan sitä toteutetaan lainsäädäntöön kirjatuin ehdoin ja hallitulla koneistolla. Mullistavia ajatuksia tasavertaisesti hyvään johtavista toimintatavoista omana aikanaan. Nykyajassa suunnittelun uudistumiseen haastavat yhteiskuntamme uudet muutosajurit; arjessamme puhuttavat kuntien ja alueiden rakennemuutokset, tiedon laajempi saatavuus, median ja erityisesti sosiaalisen median merkityksen kasvaminen sekä toimijoiden laaja-alainen aktivoituminen. Jos suunnitteluratkaisuista palavasti välittäville yrityksille, asukkaille ja järjestöille ei anneta tilaa viranomaisvetoisissa prosesseissa, suuntaavat toimijat tavoitteitaan eteenpäin vallan toisin keinoin. Muuttuvan yhteiskunnan vastineeksi meitä suunnitteluun orientoituneita maantieteilijöitä löytyy erilaisilla vahvuuksilla: Ymmärrämme yhteiskunnan järjestelmiä, prosesseja, ihmisiä ja ympäristöä kokonaisuutena. Olemme kansainvälisiä. Hallitsemme tiedon kokoamisen ja analysoinnin menetelmät. Osaamme arvioida vallitsevaa aikaa ja yhteiskuntaa. Meillä on valmiudet tarttua soveltaen toimeen aina uudenlaisessa maailmassa ja viisautta vuoropuheluun eri osapuolten kanssa. Nyt ja tulevaisuudessa laaja-alaisuutemme ja moninaisuutemme on entistäkin suurempi rikkaus. Suunnittelun uudistajina alamme parhaat asiantuntijat eivät profiloidu menneen tiedon maistereina tai sen kaavamaisina toistajina vaan aikansa seuraajina, uuden aistijoina, verkostoissaan ketterinä ja ajassaan elävinä. Me SUM ry:ssä kannatamme uutta, luovaa kehitystä. Viime keväänä kysyimme millainen järjestö parhaiten tukisi ammatillista identiteettiämme? Kuinka tukisimme peremmin verkostoja ja kumppanuuksia? Miten voisimme ylläpitää osaamisemme, seurata alaamme ja asemaamme työelämässä? Oli selvää, että toimintaa muutetaan entistä avoimemmaksi. Jäsenistön ja alan tiedonjakoa sekä verkostoitumista voitaisiin tukea uusin tavoin. Itse asiassa toiminnan kehittäminen ja laajentaminen ovat mahdollisia juurikin siinä määrin kuin kysyntää ja osallistujia riittää. Uudistusten aallossa hallituksemme täyttyi kauttaaltaan innokkaista ja lahjakkaista vapaaehtoisista koordinaattoreista. Entistä laajemman aktiivien määrän kannustamana toivotamme Teidät kaikki edelleen ideoimaan tulevaa ja mukaan toimintaan. Tässä hetkessä haluan kiittää kaikkia kymmeniä SUM -aktiiveja vuosien panostuksista. Hyvän pohjatyön päälle on vuosi vuodelta helpompi luoda uutta. 4 Summeri

5 Tikkurilan kolmas mahdollisuus Asta Tirkkonen ja Heikki Virkkunen Tikkurilassa on käynnissä yksi Suomen suurimmista keskustauudistuksista. Tikkurilasta rakennetaan Vantaalle vetovoimaista kaupunkikeskusta. Samalla Tikkurilan rooli raide- ja lentoliikenteen vaihtoasemana kasvaa. Tikkurilan vanha asemarakennus vuodelta 1862 ja Tikkurilan uusi matkakeskus. Vantaan kaupunki Helsinki Hämeenlinnan-radan var- terminaali, Asemasilta, kolme kerros- hitykselle olennaista on myös Kehära- teen kasvanut Tikkurila syntyi taloa, yksi maanpäällinen pysäköin- dan valmistuminen vuonna Ra luvun lopussa teollistumisen tilaitos ja tori. dan viereen sijoittuvat rakennushank- ehdoilla. Helsingin maalaiskunnan Ensi vuonna käynnistyy yhden keet muodostavat Tikkurilan matka- eli nykyisen Vantaan uusi keskus kerrostalon, kävelykadun, Tikkuri- keskuksen. Toimisto- ja liikekeskus Tikkurilasta tuli, kun Malmi liitettiin lanpuiston sekä vesialtaan raken- Dixissä sijaitsee linja-autoterminaa luvulla Helsinkiin. Suomalainen taminen. Keskustaan on suoritettu li sekä VR:n ja HSL:n lipunmyynnit. rakennemuutos ja maaltamuutto kas- myös taidehankintoja, joista osa on Asemasilta kahviloineen on matkus- vattivat Tikkurilasta aktiivisen aluera- jo paikoillaan. Kaikki tämä tapahtuu tajien odotussali, josta pääsee liuku- kentamisen kohteen ja Vantaan hal- vain 250 m x 300 m alueella. Työ- portailla asemalatureille sekä linja- linnollisen keskuksen. maa-aidat puretaan vuonna 2015, autoterminaaliin. jolloin lopputulos paljastuu tikku- Työmaa-aidan takana tapahtuu rilalaisten arvioitavaksi. Seuraava rakentamisvaihe eli toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen alkaa TIkkurilasta Vantaan uusi kaupunkikeskus Tikkurilan keskusta on tällä hetkellä vuonna Rakentamisen tähän vaiheeseen pää- työmaa-aidan ympäröimä. Aidan si- Tikkurilan keskustan rakentami- syä on edeltänyt paljon suunnitte- sälle on valmistunut tähän mennessä kaksikerroksinen maanalainen pysä- nen on Suomen suurimpia keskustauudistuksia. Uudistamista tehdään lua ja lukuisia päätöksiä. Tikkurilaa on suunniteltu vuosikymmeniä, mut- köintilaitos ja uusi valtuustosali, mut- yli 300 M :n investoinneilla. Kunta- ta nyt tapahtuva rakentaminen on ta paljon on vielä tulossa. Parhaillaan talouden onneksi investoinnit ovat saanut alkunsa vuonna 2000 järjes- rakenteilla on toimisto- ja liikekeskus pääosin yksityisiä. Kaiken edellä esi- tetystä Tikkurilan keskustan aatekil- Dixin ensimmäinen vaihe, linja-auto- tetyn lisäksi Tikkurilan keskustan ke- pailusta. Tikkurilan kolmas mahdollisuus 5

6 Tikkurilan keskusta vuonna Vantaan kaupunki Kilpailuohjelman mukaan ensi- kaan muun muassa torin ja kaupun- kennettavan toimisto- ja liikekeskus sijaisena tavoitteena oli saada Van- kipuiston sijoittamisella keskustaan Dixin asemakaava vahvistettiin elo- taan kaupungille korkeatasoinen ja sekä Asematien muuttamisella käve- kuussa vetovoimainen ydinkeskustasuunni- lykaduksi. Vantaan kaupunkisuunnittelulau- telma, jonka vaiheittaiseen toteut- Keskustasuunnitelman keskeisenä takunta järjesti alueen rakentamisesta tamiseen voitaisiin ryhtyä pian kil- lähtökohtana tuli olla kirkon sijoitta- vuonna 2006 tontinluovutuskilpai- pailun jälkeen. Tavoitteena oli, että minen alueelle. Kirkkorakennuksesta lun. Kilpailun tavoitteeksi lautakunta alue palvelee hyvin kaupunkilaisten järjestettiinkin yleinen arkkitehtuuri- määritteli, että kaupunkirakentamis- keskeisenä kokoontumis- ja tapahtu- kilpailu keskustan aatekilpailun jäl- perinnettä jatketaan modernin arkki- mapaikkana, että sen hallinnon, kult- keen. tehtuurin keinoin ja alueen ajallinen tuurin ja kaupan palvelut ovat hel- Kaupunginhallitus valitsi vuoden kerroksellisuus turvataan. Alueel le on posti tavoitettavissa ja että alueelle 2001 alussa kilpailuun osallistuneis- järjestettävä laadukkaat julkiset ul- sijoittuva asuminen järjestetään viihtyisästi ja turvallisesti. ta kaksi ehdotusta, joiden pohjal ta alueelle lähdettiin laatimaan kaa- kotilat, joihin liittyy kävelykeskustan kehittäminen ja pysäköinnin järjes- Lisäksi tavoitteeksi asetettiin varunkoa, jonka kaupunginhallitus täminen pääosin maanalaisissa pysä- elävän, toiminnallisesti joustavan ja hyväksyi jo vuonna 2004 asema- köintitiloissa. Kilpailun voittivat YH- monimuotoisen kaupunkikeskuksen kaavatyön pohjaksi. Kaava tuli voi- Suomi Oy ja Skanska Talonrakennus aikaansaaminen. Tämä saadaan ai- maan joulukuussa Asemalle ra- Oy, joiden kanssa kaupunki jatkoi 6 Tikkurilan kolmas mahdollisuus

7 Vantaan kaupunki Tikkurilan keskusta vuonna asemakaavasuunnittelua. YH-Suomi Kehäradan valmistuminen 2015 mä lisää myös yöpymispalveluiden Oy luopui myöhemmin tonteistaan. lisää Tikkurilan merkitystä liikenteen kysyntää Tikkurilassa. Hotelli Van- Tilalle tuli YIT Rakennus Oy. solmukohtana. Lentokentälle mene- taan laajennusmahdollisuuksia tut- vät pohjoisen junamatkustajat vaih- kitaan parhaillaan. Lisäksi toimis- Tikkurilasta junalla lentoasemalle tavat Tikkurilassa kehäradan junaan. Myös Pietarista tulevat matkustajat käyttävät tulevaisuudessa Tikkurilaa to- ja liikekeskus Dixiin on varattu rakentamismahdollisuus hotellille. Tikkurila on ollut suosittu kokouk- Tikkurila on viime vuosikymmeninä vaihtoasemanaan. Pietarista tule vien sien ja seminaarien pitopaikka hyvi- menettänyt asemaansa ja merkitys- matkustajien määrä on noussut vuo- en liikenneyhteyk sien ansiosta. Lii- tään aluekeskuksena. Alueen työpaik- si vuodelta. Houkuttelevuutta lisää, kenneyhteyksien parantuessa tämä ka- ja asuntorakentaminen on ollut että jatkossa junamatka Tikkurilasta toiminnan uskotaan kasvavan. verkkaista eivätkä kaupalliset palve- lentoterminaaliin kestää vain 8 mi- Tikkurilassa käynnistetty rakenta- lut ole kehittyneet toivotulla tavalla. Vantaan työpaikkarakentaminen nuuttia. Monet lentovuorot lähtevät aa- misen kolmas aalto on lisännyt kiinnostusta tehostaa ja lisätä asunto- on ollut voimakasta, mutta se on mulla. Tällöin Tikkurila on ajallises- rakentamista myös muualla Tikkuri- suuntautunut pääasiassa Aviapolik- ti yöpyjille lähempänä lentoasemaa lassa. Useilla kaavamuutoshankkeilla sen alueel le, lentoaseman lähistölle kuin Aviapolis-alueen hotellit, jotka haetaan mahdollisuuksia uudistaa ra- ja Kehä III:n kauppakeskuksiin. toimivat bussiyhteyden varassa. Tä- kennuskantaa ja lisätä asuntojen lu- Tikkurilan kolmas mahdollisuus 7

8 kumäärää. Uusia asukkaita alueelle Vantaan kaupunki Tikkurilan suuret rakentamisalueet. on tulossa jopa punkipuisto sekä kirkko. Teemana oli kävelykeskusta. Keskusta on tällä hetkellä työ- Asta Tirkkonen on Vantaan kaupungin aluearkkitehti, joka vastaa Tikkurilan alueen suunnittelusta. Vastaako lopputulos tavoitteita? Aatekilpailun tavoitteena oli tehdä maana. Kaikki kilpailussa esitetyt toiveet ovat rakenteilla tai niiden rakentaminen käynnistymässä. Vasta työmaa-aitojen poistuttua selviää muo- Heikki Virkkunen on Vantaan kaupungin projektijohtaja, joka vastaa keskustaprojekteista. Tikkurilasta korkeatasoinen ja veto- dostuuko erillisistä rakennushankkeis- voimainen kaupunkikeskus. Keskus- ta toivottu kokonaisuus. Usko Tikku- taan tuli saada asuntojen ja työpaik- rilan uuteen tulevaisuuteen on kui- kojen lisäksi kävelykatu, tori ja kau- tenkin Vantaalla vahva. 8 Tikkurilan kolmas mahdollisuus

9 Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta Niina Panula, Janika Luostarinen ja Emilia Hulkkonen Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishanke on usean toimijan yhteinen soppa. Päätoimijoina hankkeessa ovat Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja YIT Rakennus Oy (YIT). Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa suunnittelijoiden ja maanomistajien kanssa. Miten tällainen monimuotoinen ja pitkäkestoinen hanke toteutetaan? Millaisia haasteita näinkin usean toimijan hanke on kohdannut, ja kuinka niistä on selvitty? Prosum pyysi Liikenneviraston Juha Kansosta, YIT:n Janna Niemistä ja Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n Teemu Seppälää kertomaan omista kokemuksistaan hankkeen parissa työskentelystä. Pitkä projekti, toimiva yhteistyö Niina Panula Ennen hankkeen muuttumista varsinaiseksi rakennusprojektiksi, on sen suunnittelu vaatinut pitkäjänteistä työtä. Hankekehitys- ja kaavoitusprosessi kesti viitisen vuotta ennen kuin rakennustyöt saatiin käyntiin. Hankkeen eteenpäin viemiseen on tuonut haastetta junaradan läheisyys, Dixiin rakenteellisesti liittyvät hankkeet, tontilla sijaitsevat nykyiset toiminnot ja se, että maa-alueet ovat olleet useamman tahon omistuksessa, kertoo YIT:n toimisto- ja liikekeskus DIXI:n projektipäällikkönä vuodesta 2007 toiminut Janna Nieminen. Suunnittelun onnistuminen ja edistyminen on vaatinut eri toimijoiden osalta samanaikaista hankesuunnittelua. Suunnitteluvastuu Tikkurilan toimisto- ja liikekeskuksesta annettiin Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:lle vuonna 2010, jolloin projektinvetäjänä Tikkurila-hankkeessa aloitti Teemu Seppälä. Seppälä on päässyt osallistumaan suunnitteluun aitiopaikalta: Kyseistä paikkaa ja toimintoja oli suunniteltu eri tahojen ja suunnittelijoiden toimesta jo useamman vuoden ennen kuin toimistomme sai toimeksiannon. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskuksen suunnittelu käynnistyi osaltamme hankesuunnittelulla, joka tähtäsi asemakaavan muutokseen. Samanaikaisesti YIT kävi Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta 9

10 YIT neuvotteluja maanomistajien (Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja VR) kanssa. Suunnittelua tehtiin näiden tahojen yhteistyönä, ja siihen osallistui myös YIT:n palkkaamina konsultteina sekä rakenne- että liikennesuunnittelija. Seppälän mukaan yhteydenpito eri osapuolten välillä on ollut tiivistä ja toimivaa koko prosessin ajan. Suunnittelijan roolissaan hän on osallistunut eri hankkeiden yhteensovituspalavereihin. Yhteistyötä on tehty myös viereisten, samanaikaisesti rakennettavien, hankkeiden suunnittelijoiden kanssa. Vaikka toimijakenttä on hankkeen aloitusvaiheessa ollut laaja, on yhteistyö sujunut hyvin. Kunkin toimijan vastuualueet Niina Panula on sovittu keskinäisissä sopimuksissa hyvissä ajoin ennen varsinaisten rakennustöiden käynnistymistä, YIT:n projekti päällikkö Janna Nieminen kertoo ja jatkaa: Sopimusneuvottelut olivat aikaa vievät, mutta yhteistyö on suju nut osapuolten (Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja YIT) kesken hyvin. Samaa mieltä yhteistyön suju vuudesta ovat myös Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n projektinvetäjä, Teemu Seppälä ja Liikenneviraston Kehärata-hankkeen projektipäällikkö Juha Kansonen. Hän osallistuu yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa toteutettavan Tikkurilan asemasillan rakentumiseen, mikä liittyy osana YIT:n rakentamaan toimisto- ja liikekeskukseen. 10 Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta

11 Hyvin hoidetussa hankkeessa haasteistakin selvitään Huolellisimmallakaan suunnittelulla ei voida varautua kaikkeen, joten haasteitakin on projektin varrella koettu. Prosessi on hyvin pitkäjänteinen ja aiheuttaa haasteita dokumentoinnille, jotta kaikki matkan varrella tehdyt ratkaisut siirtyvät lopputulokseen. Kokouksia on poikkeuksellisen paljon. Erilaisten toimintojen sijoittaminen samaan rakennukseen on ollut hyvin haastavaa toiminnan, rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien suunnittelun kannalta. Esimerkiksi bussiterminaalin liikennesuunnitelma lukittiin hyvin varhaisessa vaiheessa, mikä on aiheuttanut muille toiminnoille ongelmia. Jos myös bussiterminaalin toimintaa olisi voinut tarkastella vielä rakennuksen suunnitteluvaiheessa vapaammin, olisi se voinut tuottaa kustannustehokkaampia ratkaisuja, toteaa Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n Seppälä, pohtiessaan hankkeessa ilmenneitä haasteita. Myös Liikenneviraston Kansonen nostaa kustannustehokkuuden suurimmaksi haasteeksi hankkeessa: Suurimmat haasteet ovat kohdistuneet kustannuksiin eli miten saamme hyvän lopputuloksen järkevään hintaan. Olemme onnistuneet tässä vain osittain, vaikka Niina Panula jouduimme uusimaan rakentamisen tarjous kilpailun teknisistä ja kustannussyistä. Rakennuttajan näkökul- reen rakentaminen, bussiterminaa- useat rakennusurakat luovat omat masta hankkeen haasteet näyttäytyvät hieman eri valossa. YIT:n Nie- lin sijoittuminen pysäköintilaitoksen alle sekä toimisto- ja liikekeskukseen haasteensa etenkin, kun alue on jatkuvasti junamatkustajien käytössä. misen mukaan suunnitteluun ja ra- rakenteellisesti liittyvien hankkeiden Matkustajien mahdollisimman estee- kentamiseen haasteita ovat tuoneet (asemasilta ja Ratatie) suunnitelmien tön ja ehdottoman turvallinen kulku muun muassa junaradan ja jatkuvas- ja töiden yhteensovitus. Alueen ah- alueella on varmistettava myös ra- sa käytössä olevan laiturialueen vie- taus ja pienelle alueelle sijoittuneet kentamisen aikana. Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta 11

12 Niina Panula Hybridihankkeet suunnittelun tulevaisuus? asemilla yleensä, Seppälä kertoo ja jatkaa: Lähtöajatuksena on ollut, että matkustajat viettävät odotusaikaa kaupallisissa tiloissa. Uutta innova- lasatama ja Marja-Vantaa). Toimintojen keskittäminen ja rakentamisen tehostaminen julkisen liikenteen solmukohdissa on nyt ja lähitulevaisuu- Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mah- tiivista suunnittelua edustanee myös dessa hyvin ajankohtaista, arvelee lamäki Oy:n Seppälän mukaan suun- pysäköintiosan vesikatolle suunnitel- Seppälä. Myös YIT:n Nieminen uskoo nittelussa on pyritty ilmentämään tu viherkatto, joka tulee (tämänhet- hybridi-hankkeiden määrän kasva- rakennuksen poikkeuksellisen mo- kisten tietojen mukaan) olemaan pin- van tulevaisuudessa, mutta toteaa, nipuolisia toimintoja niin, että sen ta-alaltaan Suomen suurin! ettei se tosin ole seurausta Tikkurilan toivotaankin muistuttavan ulkohah- Tikkurilan keskustan ja liiken- hankkeesta vaan enemmänkin päi- moltaan enemmän julkista palve- neyhteyksien rakentamishanketta vän trendi. Tulevaisuudessa hän ar- lurakennusta kuin toimistotaloa tai voidaan pitää Suomen mittakaavassa vioi muidenkin juna-asemien palve- kauppakeskusta. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus edustaa mielestäni megahankkeena, jonka suunnittelu tullee toimimaan inspiraationa vas- lutason parantamiselle olevan kysyntää. Hänen visiossaan kehityssuunta- uudenlaista ajattelua matkapalvelu- taavanlaisille hankkeille tulevaisuu- na on etenkin päivittäisen asioinnin rakennuksissa. Kokonaisuudessa ei dessa. Vastaavia hybridi-rakennuksia helppous ja palveluiden nopea saa- ole varsinaista asemahallia tai muu- on pääkaupunkiseudulla suunnitteil- vutettavuus asemien kupeessa, työ- ta julkista sisätilaa, kuten rautatie- la/rakenteilla useita (Keski-Pasila, Ka- matkan varrella. 12 Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta

13 Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun Miten Lahti kasvaa kestävästi Johanna Palomäki Yleiskaava-arkkitehti, Lahden kaupunki Lahti haluaa olla houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki vuonna Valtuuston laatiessa strategiaa keväällä 2009 käynnistettiin yleiskaavaprosessi vuosikymmenen tauon jälkeen. Yleiskaava laadittiin yhden valtuustokauden aikana ja jatkossa sitä tarkistetaan valtuustokausittain tarpeen mukaan. Kauden alussa valtuusto hyväksyy strate gian pohjal ta yleiskaavan tavoitteet, ja kauden lopussa se päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Vaihtoehtoisia ratkaisuja käsillä oleviin suunnittelukysymyksiin etsitään yhteisöllisesti osallisten kanssa. Valtuuston keväällä 2012 hyväksymä yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Vuoden loppuun mennessä valtuusto hyväksyy tavoitteet meneillään olevalle yleiskaavan tarkistukselle. Miten kaupunki voi kasvaa kestävästi? Yleiskaavan ydinkysymys on, miten Lahti voi kasvaa kestävästi. Miten Lahden valtuusto laatii yleiskaavaa nelivuotiskellon aikataulussa. tarjo taan kasvavalle väestölle asuntoja, työpaikkoja ja palveluja kaupungin ekosysteemipalveluja heikentämättä? Vastauksia näihin kysymyksiin joudutaan tarkistamaan säännöllisesti olosuhteiden muuttuessa ja selvitystietojen päivittyessä. Päättäjät, osalliset, asiantuntijat ja viranomaiset ovat ymmärtäneet, että paraskaan suunnitelma ei ole koskaan valmis niin kuin ei kaupunkikaan. Moniin avoinna oleviin kysymyksiin voidaan Johanna Palomäki jatkuvassa prosessissa palata seuraavalla kierroksella. Suunnitelmasta tullutta palautetta on kirjattu muistiin yleiskaavan aluekohtaisiin suunnitteluohjeisiin ja seuraavan kierroksen tavoitteisiin. Lahdessa on jatkossa vain yksi yleiskaavaprosessi, johon voidaan tuoda kaupunginosakohtaisia tarkasteluja tai koko kaupungin kattavia teemoja liittyen esimerkiksi liikenteeseen, palveluihin tai luonnonympäristöön. Lähtö- ja selvitystietoja pidetään ajan tasalla paikkatietojärjestelmässä koko ajan. Jokaisella nelivuotiskaudella keskitytään tavoitteisiin kirjattuihin teemoihin, mutta tarkastelussa on aina koko kaupunki. Yhteisö miettii kaupungin tulevaisuutta Kaupunkilaiset, päättäjät ja asiantuntijat osallistuvat yleiskaavaprosessissa keskusteluun kaupungin tulevaisuudesta. Perinteisten esittelytilaisuuk- Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun Miten Lahti kasvaa kestävästi 13

14 Tarja Tolvanen-Valkeapää. Lahti näkyy vesitornista. sien ja nähtäville asetettujen suunni- auttoi tiivistämään maankäyttö- ja logisesti, sosiaalisesti ja taloudellises- telmien lisäksi järjestetään työpajoja rakennuslain edellyttämää monita- ti kestävää kehitystä. Tällöin ohjel- ja paneeleja, tehdään kyselyitä ja ke- hoista arvioitavien vaikutusten listaa. moidaan myös yleiskaavan toteutus rätään laadullista paikkatietoa. Näin seuraavalle valtuustokaudelle. Uusi rakennetaan jatkuvasti tietoa suunnitelmaa varten. Mietimme yhteisönä, mitä Lahdessa pitää säilyttää, mitä uutta luoda ja mitä muuttaa, jotta Valtuusto tarkistaa, miten suunnitelma on toteutunut valtuusto saa strategian aineksiksi sekä yleiskaavan toteutusohjelman että seurantaraportin, joista voidaan tarkistaa, onko kaupunki kehittymässä kaupunki voisi olla houkutteleva ja Nelivuotisen prosessin lopussa katso- kohti visiota. elinvoimainen ympäristökaupunki. taan taaksepäin ja tarkistetaan, mi- Jatkuva yleiskaava pitää yleispiir- Kasvaako Lahti kestävästi, jos ten yleiskaava on toteutunut onko teisen maankäytön suunnittelun ajan yleiskaava toteutuu? Ulkopuolisten Lahti kasvanut kestävästi. Seuraam- tasalla ja antaa kokonaiskuvan kau- asiantuntijoiden tekemässä vaikutusten arvioinnissa koettiin tarkoituk- me asemakaavoja ja rakennuslupia, jotka toteuttavat strategiaa ja yleis- pungin strategisesta maankäytön kehityksestä tuleville vuosikymmenille. senmukaiseksi painottaa ekosystee- kaavaa. Mittaamme kestävää kasvua Neljän vuoden sykli tarjoaa myös riit- mipalveluja, kun suunnitellaan kau- Suomen ympäristökeskuksen kehit- tävästi lähinäkymiä, jotta yksityiskoh- punkimaista ihmisen elinympäristöä. tämillä kestävän kaupunkiseudun tainen suunnittelu ja hankkeet voi- Ekosysteemipalveluiden tarkastelu mittareilla, jotka tarkastelevat eko- daan kohdistaa ja ajoittaa oikein. 14 Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun Miten Lahti kasvaa kestävästi

15 Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata Haastattelussa maantieteen laitoksen suunnittelumaantieteen professori Harry Schulman Helsingin yliopistosta Eija Väätäinen ja Maija Toukola Globaali talous suosii isoja rakenteita. Alueet, yritykset ja ihmiset ovat yhä enemmän sidoksissa maailmanlaajuisiin verkostoihin riippumatta siitä, missä sijaitsevat. Suuret kaupungit ovat vahvoja toimijoita globaalissa kilpailussa. Tähän ajatteluun liittyy suurkaupunkikehitys ja omalla tavallaan myös Suomessa parhaillaan käytävä keskustelu metropolihallinnosta ja -politiikasta. Kaupungit ovat usein kehityksen ja suunnittelun ytimessä. Suunnittelevat maantieteilijät tutkivat kehittyvien kaupunkien ja maaseudun monisyisiä kysymyksiä, analysoivat ja etsi- Niina Panula vät uusia ratkaisuja sekä tiedontuottamiseen että suunnitteluun. on alue- ja yhdyskuntarakenteissa se- taan myös oman alansa strategiseen Kaupunkitutkimuksen rooli Kaupunkitutkimus on vahvaa erityi- kä kaavoituksen tietotarpeissa, kertoo Harry Schulman istuessamme Kumpulassa Physicumin kahviossa. Schulmanin mukaan maantietei- ajatteluun. Strateginen ymmärrys on samalla johtamiskoulutusta. Yleiskaavoituskurssi on maantieteen osastolla vakiintunut osa opintoja. sesti aluetieteen oppiaineessa sekä lijöiden vahvuuksia ovat aluesuunnit- Opinnoissa näkyy myös kaupun- kaupunkimaantieteen ja suunnitte- telijan paikkatiedon ymmärrys ja eri- kiekologia ja ekosysteemipalveluiden lumaantieteen erikoistumislinjoilla. laisten suunnittelusovellusten vahva tärkeys. Keskittyvä kasvu edellyttää Suunnittelumaantieteessä pääpaino osaaminen. Maantieteilijöitä koulute- ekosysteemipalveluiden kestävää hal- Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata? 15

16 lintaa. Puhdas vesi ja ilma, virkistymi- myös osallistuvaan GIS:iin eli tut- vaikuttaa ostokäyttäytymiseemme, nen ja puhtaan ruoan tuotanto ovat tavallisemmin pehmo GIS:iin, jossa liikkumistarpeeseen ja kaupan raken- riippuvaisia maaperän, vesistöjen ja kehitetään erilaisia aluesuunnittelu- teeseen. Verkkokaupan tuoma muu- metsien tilasta. Näihin kysymyksiin sovelluksia. tos voi olla nopea ja se voi vaikut- liittyvät suunnittelusovellukset ovat taa ratkaisevasti eri tekijöiden väli- jatkossa maantieteilijän kovaa osaamista, toteaa Harry Schulman. Suunnitteluajattelun uudet tuulet Millaista on maantieteilijöiden erityisosaaminen? Arkkitehdit hahmottavat kaupunkiympäristöä muodon ja hahmon siin suhteisiin ja suunnittelun mittakaavaan. Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot ovat maantieteessä itsestäänselvyys. Maantieteen osasto ei ole norsunluutorni, jossa ilmiöitä tutki- Schulmanin mukaan suunnittelu- kautta, insinööri ehkä arkkiteh tejä taan teoreettisesti, turvallisen välimat- ajattelussa on vallalla vuorovaikut- korostetummin matemaattisten kan päästä. Maantieteilijät ovat edel- teinen suunnittelukäytäntö (agonis- mallien näkökulmasta. Maantietei- leen tutkimusmatkailijoita. Matkoja tinen suunnittelu). Suunnittelussa ei lijä puolestaan miettii, mitkä seikat tehdään uusiin ilmiöihin ja maihin. haeta aiempaan habermansilaiseen ja draiverit vaikuttavat esimerkik- tapaan kokonaisratkaisuja, vaan hyväksytään, että löydetään pieniä yhteisiä asioita, joita voidaan viedä eteenpäin. Vuorovaikutteisessa tavassa suun- si maankäyttöön, asumiseen ja liikkumiseen. Miten ihmisten arki jäsentyy? Mitkä seikat muodostavat toimintaympäristön dynamiikan ja ovat muutoksen elementtejä? Näi- Suunnittelevien maantieteilijöiden opinnäytetöillä on kysyntää nitella on tärkeää, että syntyy hyvä den asioiden ymmärtäminen on tär- Yhä useampi maantieteen opiskelija ja luottamuksellinen ilmapiiri, koska keää suunnittelussa. tekee gradunsa suurissa konsulttitoi- luottamuksellisessa ilmapiirissä int- Harry Schulman mainitsee esi- mistoissa. Opiskelijoille on tarjottu ressiristiriitoja ja niiden mahdollisesti merkkinä liikkumisen dynamiikan opinnäytetöitä esimerkiksi tietomal- aiheuttamia konflikteja voidaan käsi- ja tottumusten muutoksen. Tutkijan linnuksesta. Schulmanin mukaan kon- tellä ja ratkaista. Vuorovaikutus edel- ammatissa pitää päästä tähän muu- sulttitoimistoissa ajatellaan, että tie- lyttää eri osapuolten näkemysten yh- tokseen kiinni ja kuvata se. Suunnit- totarpeet voidaan mallintaa ehyeksi distämistä. Tämä on suunnittelijoi- televan maantieteilijän on hahmotet- järjestelmäksi ja niihin etsitään väli- den tehtävä. tava, miten liikkumistavan ja -muo- neitä opinnäytetöiden avulla. Uusi suunnitteluajattelu näkyy tojen muutokset vaikuttavat ja miten Mallinnukseen pitäisi saada myös myös Helsingin yliopiston geotietei- ne huomioidaan. Kyky tarkastella täs- vuorovaikutteisuus mukaan. Harry den ja maantieteen laitoksen koulutuksessa. Laitoksella muokataan vuo- säkin yhteydessä luonnon ja ihmisten toimintaa kokonaisuutena on maan- Schulman arvioi, että selkeästi mitattavat asiat ovat mallinnettavis- rovaikutteisen suunnittelun työka- tieteen vahvuus. sa. Vuorovaikutteiselle suunnittelul- luja. Tavoitteena on saada geoin- Muutosten mittakaavan hahmot- le oleelliset arvot ja sopimukset sen formatiikka paremmin haltuun. Sc- taminen on tärkeää. Tulevaisuudessa sijaan ovat mallinnuksen kannalta hulmanin mukaan laitos panostaa esim. verkkokaupan lisääntyminen haasteellisempia. Konsultointiin liit- 16 Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata?

17 Tuula Palaste-Eerola tyvät GIS-sovellukset ovat kysyttyä telumaantiede on häviämässä koko suunta väistämätön, kiittelee Schul- tavaraa työmarkkinoilla. Insinööri- Suomesta. Hallinnon rakenteiden ja man. Samalla hän muistuttaa, että puolella paikkatiedot pyritäänkin käytettyjen nimikkeiden on muutut- oppialalla hankittu osaaminen säilyy yhdistämään muihin tiedonhallinta- tava kehityksen myötä. Helsingissä muutoksesta huolimatta. Ratkaise- järjestelmiin. suunnittelumaantieteen professo- vaa on maantieteilijöiden kiinnostus rin tehtävän hakumenettely on juu- suunnittelua kohtaan. Suunnittelumaantiede on oppiaineena katoamassa osaaminen pysyy Suunnittelumaantieteestä valmistu- ri käynnistynyt, kertoo Harry Schulman. Tehtävään ei haeta suunnittelumaantieteen professoria, vaan haussa on aluesuunnittelun ja aluepolitiikan professori, koska nimikkeen on oltava helposti tunnistettavissa myös Aluesuunnittelun tehtävissä tekemistä riittää, sillä suunnittelevien maantieteilijöiden ajatukset, ideat ja konkreettiset tekemisen tavat eivät ole katoamassa, vaan vahvistumassa. Työrintamalla suunnittelevia maan- neena en malta olla kysymättä, mi- kansainvälisesti. tieteilijöitä odottavat entistä vahvem- tä tapahtuu oppiaineellemme tule- Tätä taustaa vasten suunnittelu- mat näkymät. vaisuudessa? Schulman toteaa, että maantieteilijöiden järjestön nimen oppiaineena ja oppituolina suunnit- muuttaminen on ajankohtaista ja Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata? 17

18 Palopuhe Pysäköinti haastaa kaupunkisuunnittelijat Kuka maksaisi laskumme? Kalle Toiskallio Lectus Ky Jos kaupungissa ei ole konkreetti- voitteistaan mahdollisimman pienin maksaa pysäköintipaikastaan vero- sesti tai esteettisesti tilaa laajoille kustannuksin, jolloin autopaikkojen tusarvoa, ellei jää kiinni siitä, että maantasopysäköintialueille, auto- sijoittelu muodostuu hankalaksi ja säilyttäisi autoa tai renkaitaan auto- jen pysäköintiin täytyy tehdä ra- paikkojen koko jää pieneksi. Seu- paikallaan yli työpäivän ajan. kenteellinen ratkaisu eli kansi, talo, rauksena on, että yli 40 % kaikista Työpaikkapysäköinnille onkin kellari tai luola. Ongelmana on, et- kolareista tapahtuu pysäköinnin yh- tyypillistä, että yritys voi maksaa tä autoriippuvainen mielenlaatu ei teydessä. Kolarit jakautuvat melko huomattavaakin hintaa autopaikois- halua maksaa tällaisen luontoisedun tasaisesti erilaisille pysäköintikoh- taan, mutta yksittäinen työnte kijä kustannuksia. detyypeille. Kaupan suuryksiköille harvoin maksaa pysäköinnistään joustava ja turvallinen pysäköinti on senttiäkään. Joskus yrityskin voi ol- Kaupunkikuva, kunnan autopaikkavaranto ja autopaikkanormit kohtalon kysymys. Verottaja tukee työpaikkapysäköintiä la tietämätön pysäköintikustannuksiaan, koska pysäköinnin ja muun kiinteistön käytön kustannuksia ei ole vuokrasopimuksessa eroteltu. Rakennuttajien kanssa neuvotellessaan asemakaavoittaja pohtii ensisijaisesti kiinteistön käyttäjien autopaikkatarvetta. Samalla kaavoittaja Toimitilapysäköijien maksuhalukkuus ja autopaikkakysyntä on asukkaita suurempi, koska verottaja tulee apuun. Asukaspysäköinnissä ve- Pysäköinnin suunnittelun arvostus ei ole häävi tulee määritelleeksi kaupunkikuvan, rovähennysmahdollisuus koskee Liikennetekniikan tai arkkitehtien alueellisen autopaikkavarannon ja vain osakemuotoista autopaikkaa, perustutkinnoissa pysäköinnin liikenneväylien välityskyvyn. Neut- joka on yleensä kellarissa, muussa suunnittelua ei juuri opeteta eikä raalina työkaluna määrittelyssä käy- tallissa tai luolassa. sen arvostus ole häävi. Liikennein- tetään asemakaavamääräysten autopaikkanormia. Kiinteistössä vuokralaisena oleva yritys sen sijaan voi vähentää py- sinöörin näkökulmasta pysäköinti tapahtuu varsinaisen väyläliiken- Kiinteistöt yrittävät suoriutua säköintikulut verotuksessa. Yksittäi- teen ulkopuolella, joten pysäköin- kaavan vaatimista pysäköintivel- sen työntekijän ei yleensä tarvitse nin suunnittelua ei kehitetä. Arkki- 18 Palopuhe

19 tehdille autot ovat usein kellariin kä vaikkapa juna-aseman palve lujen kiinteistöjen rakennushakkeita kätkettävä esteettinen ongelma. kesken. jää aloittamatta tiiviillä alueella Jäsentymättömän suunnittelun Suurin ongelma kuitenkin on, uudisrakentaminen sijoittuu te- seurauksena syntyy epäviihtyisiä py- että liityntäpysäköintiin ei ole ke- hottomasti säköintitiloja. Pysäköintitiloissa tör- hittynyt liiketoimintamallia, jossa yhdyskuntarakenne hajaantuu mätään ahtaisiin kulmiin, vaihtele- autoilija maksaisi pysäköinnistään. yhteiskäyttöautojen julkinen tu- viin ja epäselviin väistämiskäytän- Ainoa olemassa oleva kohde on oi- ki on heikkoa, koska niiden py- töihin ja villeihin pysäköintimerk- keastaan P-Eliel Helsingin Rautatie- säköintiä ei voida standardoida keihin. asemalla, mutta sitä ei edes mark- ja siten brändätä Julkiset suunnitteluorganisaa- kinoida liityntäpysäköintinä. Hin- kunnissa pysäköinninvalvon- tiot eivät kiinnitä tarpeeksi huo- noittelu ei kata autopaikan inves- ta on aliresurssoitua ja valvonta miota pysäköinnin suunnitteluun. tointikustannuksia, eikä yhden tai epäyhtenäistä Suomessa ei ole kansallista tai edes kahden euron päivätuotolla liityn- seudullista pysäköintipolitiikkaa tai täpysäköinnistä synny kiinnostavaa Keskitettyjä ratkaisuja asukas-, pysäköintisuunnittelun ohjeistus- liiketoimintaa. asioin ti- ja työpaikkapysäköintiin ei ta. Kuntaliiton tai HSL:n yrityksistä Suomen suurimmat kaupungit, voida toteuttaa, vaan rakennuttajat huolimatta kunnilla ei ole todellista joissa on tiivis kivikeskusta, ovat ha- pääsevät määrittämään pysäköin- intressiä yhtenäistää käytäntöjään. keneet aktiivisesti strategisia ratkai- tinsä tonttikohtaisesti. Pysäköinnin suja pysäköinnin haasteisiin. Kivi- investointikustannukset jakautuvat Ilmainen tulee kalliiksi kaupunkien keskusta-alueiden pysäköintipolitiikka on muodostunut tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi au- usein epäoikeudenmukaisesti. Seurauksena joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikennemuotojen Väitän, että liityntäpysäköinti on toilua ohjaavaksi. Ympäryskunnat houkuttelevuus vähenee. ainoa kansallisesti tai seudullisesti ottavat tästä ilon irti ja houkutte- Jos tie- ja liikennetekniikan, kiinnostava pysäköintimuoto. Lii- levat tilaa vieviä yrityksiä ja muita kiinteistötalouden tai arkkitehtuurin tyntäpysäköinnin ongelmana on rakennuskohteita autoilun mahdol- opetuksessa ei kiinnitetä tarpeeksi kuitenkin omistajuuden puute. listavalla pysäköintipolitiikallaan. huomiota pysäköinnin kehittämi- Seudullisia ja maakunnallisia pysä- seen, voisimmeko etsiä pysäköinnin köintiratkaisuja suunnittelevat tahot voivat parhaimmillaankin vain suositella pysäköinnin rakennus- ja ylläpitokustannuksien jakamista esi- Maantiede mukaan pysäköinnin strategiseen suunnitteluun? suunnittelun uusia muotoja suunnittelumaantieteestä ja yhdyskuntasuunnittelusta? merkiksi liityntäpysäköijien lähtö-, Olemattoman pysäköintipolitiikan saapumis- ja pysäköintikunnan se- jäljet näkyvät monella tavalla: Palopuhe 19

20 Liikenteen ja maankäytön pohjoismaista vertailua Veera Lehto Liikennesuunittelija, HSL Helsingin seudun liikenteen ja maankäytön suunnittelu on kehittynyt nykyiseen tilaansa vaiheittain. Tulevan suunnittelun kannalta on kiinnostavaa ja hyödyllistä katsoa välillä taaksepäin ja selvittää sekä arvioida nykytilanteeseen johtaneen kehityksen kulkua. Yhtä lailla hyödyllistä on katsoa sivuilleen ja tarkastella muilla kaupunkiseuduilla tapahtunutta kehitystä. Vaikka eri aikoina ja eri paikoissa tehdyt päätökset eivät ole suoraan siirrettävissä nykyhetken ratkaisuiksi, voi niistä saada oppia ja ideoita sekä ylipäätään hahmottaa kehityksen isompaa kuvaa. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) tehdään koko seudun 14 kunnan alueelle neljän vuoden välein. Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta vastaa HSL. Tavoitteena on, että valmisteilla oleva liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään tiiviissä vuorovaikutusprosessissa maankäytön suunnittelun kanssa, jolloin muodostuu yhteinen seudullinen maankäytön suunnitelma ja siihen liittyvä liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015). Suunnitelmien on määrä valmistua vuoden 2015 alussa päätöksentekoa varten. Tuula Palaste-Eerola Tavoitteena muodostaa kokonaiskuva vityksen perusteella Helsingin, Tukholman, Göteborgin, Kööpenhami- va liikennepolitiikan kehityksestä ja sen kytkennästä maankäyttöön eri Valmisteilla olevan HLJ 2015:sta yhtenä lähtökohtaselvityksenä on tar- nan ja Oslon kaupunkiseudut. Näitä kaupunkeja on tarkasteltu seudun lii- kaupunkiseuduilla. HLJ 2015:n näkökulmasta tavoitteena oli tuoda eväitä kasteltu liikennepoliittisia valintoja kenteen ja maankäytön suunnittelun sen liikennepoliittisen linjausten kir- ja niiden vaikutuksia pohjoismaisil- eri tilaisuuksissa ja selvityksissä usein kastamiseen. la kaupunkiseuduilla. Tarkasteluun aiemminkin. Tällä kertaa tavoittee- Pohjoismaisen selvityksen pää- valittiin syksyllä 2012 tehdyn esisel- na oli muodostaa laaja kokonaisku- tavoitteena oli koota ja analysoida 20 Liikenteen ja maankäytön pohjoismaista vertailua

vuotta Prosum 10 vuotta Venäjän muuttoliike

vuotta Prosum 10 vuotta Venäjän muuttoliike 10 vuotta w w w. s u m. f i Prosum 10 vuotta Esikaupunkien renessanssi Venäjän muuttoliike Kaavanlaatijoiden rekisteri 1 Summarum Sisällysluettelo 3 Prosumio Janne Antikainen 4 Summeri Eeva Terävä 5 Prosum

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012. Kuntamuutos puhuttaa. Hernesaari ja Helsingin kohteita. FCG Consulting People 2/2012 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2012 Kuntamuutos puhuttaa Hernesaari ja Helsingin kohteita FCG Consulting People 2/2012 1 3 Pääkirjoitus 4 Uusi kuntarakenne uudet tehtävät? 6 Tuotepaletista tukea

Lisätiedot

Työväenmuseo Werstaan vaikuttavuus. Reilusti historiaa. Työväenmuseo Werstaan vaikuttavuus

Työväenmuseo Werstaan vaikuttavuus. Reilusti historiaa. Työväenmuseo Werstaan vaikuttavuus Työväenmuseo Werstaan vaikuttavuus Reilusti historiaa Työväenmuseo Werstaan vaikuttavuus Reilusti historiaa. Työväenmuseo Werstaan vaikuttavuus. Työväenmuseo Werstaan julkaisuja 2013:1 Kirjoittajat: Teemu

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Lentokenttäkaupungin suunnittelu

Lentokenttäkaupungin suunnittelu Helsingin yliopisto, maantieteen laitos Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 48 Lentokenttäkaupungin suunnittelu yritysten toiveet ja kaupungin visiot Helsinki 2005 Veli Pekka Tynkkynen & Jenni Väliniemi

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

ICOMOS 1/2009 KAUPUNKIMAISEMAN JATKUVUUS JA MUUTOKSET SUOMEN OSASTON JÄSENTIEDOTE

ICOMOS 1/2009 KAUPUNKIMAISEMAN JATKUVUUS JA MUUTOKSET SUOMEN OSASTON JÄSENTIEDOTE ICOMOS SUOMEN OSASTON JÄSENTIEDOTE 1/2009 KAUPUNKIMAISEMAN JATKUVUUS JA MUUTOKSET KAUPUNKIMAISEMAN JATKUVUUS JA MUUTOKSET KAUPUNKIMAISEMAN JATKUVUUS JA MUUTOKSET MarianneLehtimäkijaLeenaMakkonen 3 QUÉBEC

Lisätiedot

Kiviset. Kalasataman vetovoimaan uskotaan

Kiviset. Kalasataman vetovoimaan uskotaan Kiviset Helsingin kaupungin kiinteistöviraston sidosr yhmälehti 1 2007 Kalasataman vetovoimaan uskotaan Vuosaaren satama valmistuu vauhdilla Helsinki houkuttelee ulkomaisia yrityksiä Jürgen Grönfors on

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Hyvinkään keskusta uudistui yhteistyöllä KAUPAT KATON ALLE KESKELLE KYLÄÄ sivu 6

Hyvinkään keskusta uudistui yhteistyöllä KAUPAT KATON ALLE KESKELLE KYLÄÄ sivu 6 ALANSA YKKÖNEN 4/2013 Kentällä rakennusxxxxxxxxxxxxxx tuotteiden xxxxxxxxxxxxxx CE-merkintä on xxxxxxxxxxxxxx kuuma peruna, xxxxxxxxxxxxxx Pekka Virkamäki xxxxxxx. tietää. sivu 40 New York hakee uusia

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen

Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Julkisen sektorin teemanumero Talvi 2011 Julkisen sektorin kehitys kiihtyy Uusia väyliä tulevaisuuteen Ympäristöministeriö tuo suurhankkeella palvelut lähemmäs kansalaisia

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1 C o n s u lt i n g P e o p l e 2 2012 Uudistuva 4 FCG Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet 8 Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan FCG Consulting People 2/2012 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistaa rakennettaan

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Kestävän kehityksen koulutusohjelma 2012 Niina Ratilainen ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Turun kaupunki ja Linnakaupungin osayleiskaava OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste

SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste SIBBESBORG Seminaarit ja työpajat vuonna 2013 Kooste 2 (52) Sisällys Johdanto... 5 Hankkeen tausta... 7 Keskusteleva tapa suunnitella... 8 Seminaarit... 9 Sibbesborgin osayleiskaavan avajaisseminaari 31.tammikuuta

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikärakenne haastaa muuttumaan. Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä. Ihmisen mittainen työura. Torille poimimaan palveluita

KOKODEMO. Ikärakenne haastaa muuttumaan. Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä. Ihmisen mittainen työura. Torille poimimaan palveluita DEMO-verkosto KOKODEMO Ikärakenne haastaa muuttumaan Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä Ihmisen mittainen työura Torille poimimaan palveluita 7 Omatoimi-talossa eletään yksilöinä yhteisössä Ikääntyvien

Lisätiedot