KÄTEVIN TAPA KOKEILLA UUTTA MUSIIKKIA ILMAN TALOUDELLISTA RISKIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄTEVIN TAPA KOKEILLA UUTTA MUSIIKKIA ILMAN TALOUDELLISTA RISKIÄ"

Transkriptio

1 KÄTEVIN TAPA KOKEILLA UUTTA MUSIIKKIA ILMAN TALOUDELLISTA RISKIÄ Pääkirjaston musiikkiosaston kysely äänitteiden lainaajille Kyselyn tarkoitus Tampereen kaupunginkirjasto hankkii ja tarjoaa lainattavaksi musiikkikirjallisuutta, nuotteja, musiikkiäänitteitä ja kuvatallenteita. Kirjaston ohella asiakkaiden käytettävissä on lukuisia muitakin musiikin välityskanavia, mutta mikä on kirjaston paikka niiden joukossa? Tampereen musiikkiosastolla tehtiin maaliskuussa 2005 asiakaskysely, jonka tavoitteena oli selvittää kirjaston roolia ja asemaa musiikkiäänitteiden välityskanavana yhteiskunnan muiden musiikin välityskanavien joukossa. Halusimme katsoa, onko kirjaston merkitys asiakkaiden musiikinharrastuksen tukijana ja mahdollistajana vähäinen vai olennainen, ja miten asiakkaat arvioivat musiikin eri tallennemuotojen tärkeyttä itselleen. Kyselytulosten perusteella toivoimme saavamme tietoa kirjaston musiikkipalveluiden järjestämiseen ja suuntaamiseen. 2. Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin lomakekyselynä pääkirjaston musiikkiosastolla Kyselylomake jaettiin äänitteitä palauttaville ja lainaaville tai hyllyjen ääressä äänitteitä etsiville asiakkaille. Yhteensä jaettiin 200 lomaketta. Jakoajat olivat ma 7.3. alkaen klo (20 kpl.) ja (20 kpl) ti 8.3. alkaen klo (20 kpl.) ja (20 kpl) ke 9.3. alkaen klo (20 kpl.) ja (20 kpl) to alkaen klo (15 kpl.) ja (15 kpl) pe alkaen klo (15 kpl.) ja (15 kpl) la alkaen klo (20 kpl) Kyselylomakkeen suunnittelivat musiikkiosaston kirjastonhoitajat Timo Alanen, Pirjo Hakuni, Juhani Koivisto ja Lea Tastula. Lomaketta käsiteltiin, testattiin ja muutettiin useassa musiikkiosaston työpaikkakokouksessa ja myös henkilökunnan kotijoukot testasivat sen. Lomakkeen jakelun hoiti asiakaspalvelussa ollut henkilökunta ja lomake pyydettiin palauttamaan välittömästi. Lomakkeessa oli yhteensä seitsemän kysymystä. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin merkitsemään musiikinlajeittain eri vaihtoehdoista, mitä musiikin välityskanavia hän käyttää hankkiessaan äänitteitä käyttöönsä. Toisessa kysymyksessä pyydettiin arviointia välityskanavien tärkeydestä ja kolmannessa kysymyksessä musiikin tallennemuotojen tärkeydestä vastaajalle. Lisäksi kysyttiin vastaajan, ikäryhmä ja sosiaalinen asema. Kyselylomakkeen viimeinen kysymys Miksi haet musiikkia kirjastosta? tarjosi mahdollisuuden oman kirjastonkäytön vapaamuotoiseen kommentointiin. Tulostaulukot laati kirjastovirkailija Outi Matikainen. Tämän yhteenvedon tekstistä vastaa osastonjohtaja Pirjo Hakuni.

2 3. Kyselyn vastaajat Kyselylomakkeita palautettiin 196 eli 98% kaikista jaetuista lomakkeista. Kuusi lomaketta jouduttiin hylkäämään vajavaisesti täytettynä, joten käsiteltyjen lomakkeiden määrä oli 190 eli 95% jaetuista lomakkeista. Vastanneista naisia oli 61 (32%) ja miehiä 129 (68%). Miesten osuus oli tässä otannassa huomattavasti suurempi kuin esim. syksyllä 2004 tehdyssä pääkirjaston asiakaskyselyssä, jonka tuloksissa musiikkiosastolla käyneistä naisia oli 42% ja miehiä 58%. Eri ikäryhmät olivat yli 65 vuotiaita lukuun ottamatta ilahduttavan tasaisesti edustettuina. Kaikkein suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli vastaajista 33%. Melkein yhtä paljon oli vuotiaita, 30% vuotiaiden hieman pienempi osuus (24%) voi selittyä esim. perhetilanteella. Nuoremmilla ja vanhemmilla on enemmän aikaa itselleen. Lasten vähäinen määrä oli odotettavissa oleva tulos, koska lastenmusiikki on pääkirjastossa lasten ja nuorten osastolla. 4. Mistä musiikkia hankitaan? (Kysymys nro 1) Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin musiikinlajeittain, mistä asiakkaat hankkivat kuunneltavakseen harrastamaansa musiikkia. Valittavana oli kuusi vaihtoehtoa, joista vastaajaa pyydettiin merkitsemään rasti kaikkien käyttämiensä hankintakanavien kohdalle. Kirjasto ja levykauppa/market osoittautuivat eniten käytetyiksi kanaviksi. Vastaajista 96% ilmoitti hankkivansa musiikkiäänitteitä käyttöönsä kirjastosta ja 86% levykaupasta. Oletuksen mukaan kaikkien vastanneiden olisi pitänyt vastata käyttävänsä kirjastoa hankintakanavana, koska lomake jaettiin vain äänitteitä lainaaville tai palauttaville. Seitsemän vastaajaa kuitenkin ilmoitti, ettei käytä kirjastoa ollenkaan musiikin hankintakanavana. Ehkä nämä vastaajat olivat palauttamassa jonkun toisen levyjä tai ajattelivat, että kysymyksellä tarkoitettiin vain ostohankintaa. Kaverit/tuttavat näytti myös olevan varsin monen (54%) käyttämä musiikin hankintaväylä. Radio /tv kanavia ja internetiä käytti reilu kolmannes vastaajista. Kyselyssä ei eritelty sitä, miten internetiä hyödynnetään musiikin hankinnassa, joten tässä yhteydessä kysymyksessä voi olla musiikkihankintoihin liittyvä tiedonhaku, imurointi, näytteiden kuuntelu tai verkkokauppa asiointi. Internetin käyttäjistä yli puolet oli alle 26 vuotiaita. Muutama vastaaja kertoi hankkivansa musiikkia kirpputorilta, konserteista, festivaaleilta ja äänitaidetta itsetehtynä. Enemmistö vastaajista ilmoitti käyttävänsä kahta tai useampaa välityskanavaa. Yhtä kanavaa käytti 8 vastaajaa, näistä viidelle kirjasto oli ainoa hankintakanava. Kahden kanavan käyttäjiä oli 27%, kolmen 38% ja neljän 21 % vastaajista. Kaikkia tarjottuja viittä nimettyä kanavaa käytti 18 vastaajaa eli 9%. Yhdelle viisikään ei riitä, vaan merkintöjä oli täydet 6. (Liite 1)

3 5. Mitä musiikkia hankitaan? (Kysymys nro 1) Kokonaisuudessaan musiikin hankinta näytti olevan varsin laaja alaista. Suurin osa vastaajista (80%) hankki käyttöönsä pop/rock musiikkia, mutta yli puolet vastaajista hankki myös jazzia ja taidemusiikkia ja vähän alle puolet bluesia ja viihdemusiikkia. Noin kolmannes hankki kansanmusiikkia ja neljännes hengellistä musiikkia ja lastenmusiikkia. 28 (18%) vastaajaa hankkii vain yhtä musiikinlajia ja näistä 18 pelkästään pop/rock musiikkia, 6 taidemusiikkia, 3 viihdemusiikkia ja 1 jazzia. Kirjastosta haetaan musiikkia hyvin monipuolisesti. Kirjastoa välityskanavanaan käyttävistä 68% ilmoitti lainaavansa pop/rock musiikkia, taidemusiikkia 52%, jazzia 50%, bluesia 41%, viihdemusiikkia 37%, kansanmusiikkia 33%, hengellistä musiikkia 18% ja lastenmusiikkia 15% vastaajista. Muuta mitä vastauksissa mainittiin mm. Bollywood elokuvamusiikki, konemusiikki, elokuvamusiikki, fuusio experimental kone, avantgarde, Maailmanmusiikki (Kitaro), new age rentoutus luonto. Myös levykaupasta ja kavereilta/tuttavilta hankittiin musiikkia monipuolisesti, pop/rock musiikin osuus oli kuitenkin suurempi suhteessa muihin musiikin lajeihin. Tämä on helppo ymmärtää, kun katsoo esim. kauppojen valikoimia. Monipuolisuutta tarjoava kirjasto todistaa, että kaikkea ei tiedetä kysyä, mutta tarjonta luo kysyntää. Internetiä käyttävien joukossa pop/rock oli selvästi keskeisin musiikinlaji. 80% internetiä kanavanaan käyttävistä mainitsi hankkivansa verkosta käyttöönsä pop/rock musiikkia. Radio /tv kanavia käytettäessä pop/rock musiikki ei ollut niin selvässä johtoasemassa kuin muilla kanavilla, sen sijaan viihdemusiikin osuus oli suurempi. 6. Välityskanavien tärkeys (Kysymys nro 2) Tässä kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan musiikin eri välityskanavien tärkeyttä itselleen. Asteikossa oli neljä tasoa: erittäin tärkeä (3), tärkeä (2), ei kovin tärkeä (1) ja ei merkitystä (0). Kirjasto oli suurimmalle osalle vastaajista erittäin tärkeä musiikin hankintakanava. Se oli 95%:lle vastaajista joko erittäin tärkeä tai tärkeä. Kenellekään vastaajista se ei ollut merkityksetön. Myös levykauppa/market oli suurelle osalle tärkeä hankintakanava, vain kahdelle vastaajalle sillä ei ollut merkitystä. Internet sai eniten ei merkitystä mainintoja (20% vastaajista). Toisaalta Internet oli 44%:lle erittäin tärkeä tai tärkeä. Hajonta oli suurin juuri internetin kohdalla. Jos kanavien tärkeyttä katsotaan keskiarvojen mukaan, kirjaston asema oli esim. kaikissa ikäryhmissä aika tasainen. Naisten ja ten arviointien keskiarvo oli sama 2,7. Suurimmissa ikäryhmissä vaihtelu oli 2,6 (26 35v.) ja 2,9 (36 50v.)

4 välillä. Levykaupan vastaavat keskiarvot vaihtelivat 2,2 ja 2,4 välillä. Internetin arvostus oli korkeimmillaan vuotiaiden joukossa. Kaverit/tuttavat olivat tärkeämpiä naisille ja nuoremmille ikäryhmille ja radio /tv kanavat naisille ja iäkkäämmille. Vastaava kysely kirjaston ulkopuolella tehtynä tuottaisi todennäköisesti toisenlaisen tuloksen ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten kirjasto siinä sijoittuisi. Tämän kyselyn vastaajat tuntevat kirjaston palvelut ja myös käyttävät niitä. 7. Musiikin eri tallennemuotojen tärkeys (Kysymys nro 3) Kolmannessa kysymyksessä asiakkaita pyydettiin arvioimaan eri tallennemuotojen tärkeyttä itselleen. Arviointiasteikossa oli edellisen kysymyksen tapaan neljä tasoa: erittäin tärkeä (3), tärkeä (2), ei kovin tärkeä (1) ja ei merkitystä (0). Cd levy oli kirjastossa asioivien joukossa tallennemuotojen suosikki. Se oli kaikille vastaajille joko erittäin tärkeä tai tärkeä. Dvd levy sai kakkossijan, se oli 52%:lle vastaajista erittäin tärkeä tai tärkeä. LP levyjen osalta vastaava luku oli 46%, tiedostomuotoisen musiikin 44% ja kasetin 27%. Asteikon toisessa päässä vailla merkitystä oli tiedostomuotoinen musiikki 25%:lle vastaajista, kasetti 24%:lle, LP levy 21%:lle ja dvd levy 19%:lle vastaajista. On mielenkiintoista nähdä, miten sijoittuvat lähitulevaisuudessa dvd levy, LP levy ja tiedostomuotoinen musiikki? Kaikki kolme olivat näet tärkeitä nuorimpiin ikäryhmiin kuuluville. Lp levyn vahva asema yllätti, c kasetti sen sijaan näyttää odotetusti väistyvän. Kirjaston tarjonnassa cd levyllä on ylivoimainen asema, ja se varmasti vaikutti tulokseen. Vastaava kysely kirjaston ulkopuolella tehtynä saattaisi antaa toisenlaisen tuloksen. 8. Miksi kirjastosta haetaan musiikkia (Kysymys nro 7) Viimeisessä kysymyksessä tarjottiin mahdollisuus vapaamuotoisesti kommentoida omaa kirjastonkäyttöä ja sen vaikuttimia. Peräti 178 vastaajaa käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen. Vastauksissa toistuivat selvästi eniten kirjastonkäytön maksuttomuus, tyytyväisyys aineistokokoelmaan, mahdollisuus tutustua ennalta tuntemattomaan tai itselle vieraaseen musiikkiin, mahdollisuus tutustua äänitteisiin ennen ostopäätöstä ja kirjastonkäytön helppous ja palveluiden hyvä tavoitettavuus. Maksuttomuutta kiitettiin peräti 83 vastauksessa. Asia ilmaistiin mm. seuraavilla tavoilla: se on ilmaista ja jos ei pidä levystä niin siihen ei tuhlaa rahoja, koska levyt ovat niin kalliita, eri halpa vaihtoehto, kaikkia levyjä ei kannata ostaa, ilmaista hupia, ilman musiikkia on mahdoton hengittää ja kunnon laadukas musiikki on kallista, haluan sivistää itseäni yhteiskunnan kustannuksella, halvin tapa nauttia musiikista, kätevin tapa kokeilla uutta musiikkia ilman taloudellista riskiä, kuunneltavaksi musiikkia, jota ei välttämättä viitsi hankkia omaksi, edullista, myös back catalogue maksuton, koska sieltä sitä

5 helpoiten ja halvimmalla saa, ei ole rahaa ostaa kaupasta ja en halua imuroida, kirjasto on maksuton ja mukava mesta jne. Kokoelman monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta välityskanavien joukossa arvostettiin 78 vastauksessa mm. seuraavasti: valikoima on hyvä ja monipuolinen, saa monipuolista kuunneltavaa, monipuolinen valikoima levyjä joita ei saa juurikaan muualta, täällä on paljon sellaisiakin levytyksiä esim. klassisen musiikin puolella, joita ei kaupoista enää löydy, se mahdollistaa musiikkiin monipuolisen tutustumisen, kirjastosta löytyy usein sellaisiakin levyjä, joita ei marketeista löydy, loistavat valikoimat, koska kirjastossa on laajat valikoimat monesta eri tyylisuunnasta, ilmaisen ja hyvin kattavan valikoiman vuoksi, kirjastosta löytää valtavasti musiikkia, jota ei juuri muualta löydä; loistava paikka oman musiikkimaun laajentamiseen, aina ei raski ostaa, täällä suhteellisen hyvät valikoimat, koska kirjastossa on laajat kokoelmat ja voi etsiä joko systemaattisesti tai summittaisesti, tällä hetkellä tärkein kanava, kun Yleisradio on vähentänyt olennaisesti klassisen osuutta. Täältä löytää myös musiikin lajeja, joita ei radiosta kuule kuten eksoottisempien maiden kansanmusiikkia, koska kokoelma on laaja, eri musiikkityylit kattava, käsittämättömän laaja valikoima, kohtuullisen tuore valikoima/monipuolinen, kirjastosta löytyy musiikkia joka makuun, kirjasto on paras kanava saada etenkin tiettyjen instrumenttien ja säveltäjien musiikkia, monia konserttimusiikin levyjä on vaikea löytää muualta yhtä helposti, kirjastossa hyvä valikoima ei niin kaupallista musiikkia jne. Vastauksissa tuotiin esille myös ennalta tuntemattomaan tutustumisen, yllätysten kohtaamisen ja kokeilun mahdollisuus. Useassa näistäkin kommenteista tuli esille kirjaston ainutlaatuisuus musiikin välittäjänä. Maksuttomuus mahdollistaa kokeilut ja löydöt, voi kokeilla uusia/vanhoja artisteja ilman pettymystä jos ei pidäkään koko levystä, helppo tehdä löytöjä oudommistakin artisteista ja musiikin tyyleistä, koska voi tehdä riskittömiä kokeiluja erilaisten levyjen suhteen, tekee hämmästyttäviä löytöjä, voin valita täysin oman maun mukaan uusia yllätyksiä pompsahtaa vastaan kirjastossa, voi kokeilla jotain uutta ellei pidä, vaihtaa levyä, sivistynyt, verorahoilla ylläpidetty kirjastosysteemi mahdollistaa erilaisten musiikkilajien kokeilun, joka on mielestäni elintärkeää koulutusta, tutustun sellaiseen musiikkiin jota muuten ei tulisi kuunneltua jne. Mahdollisuus tutustua tiettyyn musiikkiin/artistiin ennen ostopäätöstä mainittiin monessa vastauksessa. Kirjasto näyttää olevan hyvin monelle väliasema tiellä musiikkikauppaan: vakioreitti musiikin hakuun on 1) kirjasto 2) FM Music 3) Anttila Megastore 4) itunes 5) Amazon.com 6) emule, köyhä opiskelija ei voi ostaa levyjä sika säkissä periaatteella, joten lainaamalla levyn kirjastosta siihen voi kaikessa rauhassa tutustua ja tehdä mahdollinen ostopäätös, täältä kirjastosta haen aloitteita levyille, jotka voisin ostaa, koekuuntelen levyjä ennen ostopäätöstä, kirjastosta on hyvä lainata levyjä, joihin haluan tutustua. Kaikkea kun ei voi ostaa pelkän aavistuksen perusteella lainaamalla levyn sitä voi kuunnella ja selvittää, onko se hyvä vai ei, kaikkia cd levyjä kun ei koskaan voi omistaa, joskus hankin kuitenkin kuunnellun cd:n itselleni, jos se on ollut todella hyvä, paljon käytän kirjastoa esikuunteluna, eli ostan artistin cd:n kaupasta, jos se on miellyttänyt kirjastosta lainattuna, monesti kirjastossa tehty kuuntelu on tehnyt musiikin ostopäätöksen (kyllä/ei) helpommaksi. Kirjastopalveluiden helppous, hyvä tavoitettavuus, henkilökunnan asiantuntemus ja empaattisuus saivat useita mainintoja. Kirjastoa pidettiin helppokäyttöisenä,

6 ilmapiiriltään miellyttävänä ja rauhallisena sekä helposti tavoitettavana. Tietokannan hakumahdollisuuksiakin kiitettiin. Musiikkiosastossa on rauhallista ja viihtyisää etsiä musaa, toisin kuin esim. tavaratalojen musaosastoilla, lainaamo on hauska, kiitos, myös ympäristö on rauhallinen ja halutessaan saa apua/ohjausta ystävälliseltä henkilökunnalta, Suomessa on loistava kirjastolaitos, hyvä valikoima, helppo saatavuus, asiantunteva/palveleva henkilöstö, erittäin hyvä palvelu, ilman kirjastoa olisin hukassa musiikin ym. suhteen, kirjastossa näkee myös muita ihmisiä, hyvä palvelu ja asiantunteva, itse rakennus jo kiehtoo, palvelu on tosi hyvää, henkilökunta empaattisia asiakaspalvelijoita, jms. Vain seitsemän vastaajaa kertoi kopioivansa musiikkia lainaamiltaan äänitteiltä. Paljon useampi mainitsi käyttävänsä kirjastoa ennen ostopäätöstä. Ihmiset haluavat omistaa äänitteitä, mutta valikoimiltaan monipuolinen ja ilmapiiriltään kauppaa miellyttävämmäksi koettu kirjasto näyttää antavan sopivan mahdollisuuden tutustua musiikkiin ennalta. Ihmiset eivät halua ostaa sikaa säkissä ja tämän kyselyn tulosten perusteella kirjasto suorastaan edistää äänitteiden myyntiä. Vai ovatko kirjaston käyttäjät tavallista kriittisempiä ostajia? Ja toisin kuin netistä, kirjastosta saa myös kannet hypisteltäviksi. Yllättävän vähän saatiin toiveita paremmasta kokoelmasta, vain neljä vastaajaa ilmaisi kaipaavansa jotakin lisää: Täällä se on monipuolista, helppoa ja vaivatonta teillä olisi kyllä silti laajentamisen varaa valikoimissa, Täällä sitä on. Tai no voisi olla enemmänkin sellaista musiikkia, jota kuuntelen (etninen pop), Ilmaista hupia saisi olla laajemmat valikoimat ja enemmän uutuuksia, Parempi valikoima ja kuuntelumahdollisuudet kuin kaupoissa, ei tosin uutuuksien osalta. Vastausten joukossa oli ilahduttavan paljon persoonallisia ilmaisuja, joissa katsotaan syvemmälle, musiikkikirjaston koko olemassaolon perustaan. Musiikki saa aikaan hyvän mielen ja sitä ilmankin on vaikea olla, Ilman musiikkia on mahdoton hengittää, itsetarkoitus, Tarvitsen musiikkia elääkseni, arvo sinänsä, Koen kirjaston toiseksi kodiksi miltei joka päivä. Monissa vastauksissa tuli esille musiikin ainutlaatuinen merkitys vastaajalle ja kirjaston rooli tämän merkityksen kokemisen mahdollistajana. 9. Tiivistelmä Saimmeko eväitä arjen suunnitteluun ja tulevaisuuteen? Lyhyesti ilmaistuna kyselyn tulos kertoo seuraavaa: Kirjaston musiikkipalveluita käyttävät ja tarvitsevat kaikenikäiset ihmiset, miehet useammin kuin naiset. Enemmistö heistä on työssäkäyviä tai opiskelijoita ja useimmat ovat kiinnostuneita musiikista laaja alaisesti. He hankkivat musiikkia monilta kanavilta ja cd levy on tällä hetkellä mieluisin tallenne. Tallenteiden osalta huominen voi kuitenkin olla toisenlainen, koska internet ja tiedostomuotoinen musiikki olivat tärkeitä vuotiaille. Kysely tukee ajatusta, että kirjasto on vahva ja tarpeellinen musiikin välittäjä, jos sillä on siihen riittävät henkiset ja aineelliset voimavarat. Kyselyn tekijät kiteyttävät asiakkaiden toiveet ja kirjaston mahdollisuudet näin:

7 Monipuolisen valikoiman musiikkia maksuttomasti käyttöön tarjoava, kaikille avoin, aikaansa seuraava ja asiantuntevasti palveleva kirjasto on edullinen ja tehokas keino lisätä ihmisten sivistystasoa ja elämänlaatua. Miksi haet musiikkia kirjastosta? Kyselyn vapaa sana osio: ammatti ikä nainen koul./opisk. alle 15 v Koska levyt on niin kalliita ettei niitä voi koko ajan ostella, ja jos ei tiedä onko se levy niin hyvä että haluaa sen omaksi niin voi ensin lainata sen kirjastosta ja kuunnella Musiikki saa hyvälle tuulelle, ja kirjastoon voi aina mennä hetken mielijohteesta ja lainata jotain kivaa musiikkia... Musiikki on elämä! nainen koul./opisk. alle 15 v Hyvät valikoimat, helppoa, ilmaista. koul./opisk. alle 15 v Se on ilmaista ja jos ei pidä levystä niin siihen ei tuhlaa rahoja. koul./opisk. alle 15 v Täältä kirjastosta haen aloitteita levyille, jotja voisin ostaa, tai nauhoitan sitä kasetille. nainen koul./opisk v Kirjasto tarjoaa monipuoliset valikoimat ja palvelut musiikin suhteen. Se mahdollistaa musiikkiin monipuolisen tutustumisen, joka saattaisi muuten olla mahdotonta. Myös nuottien ja muiden oheismateriaalin helppo saatavuus on hyvä asia. nainen koul./opisk v Pääsääntöisesti lainaan bollywood musiikkia kirjastosta. Syystä että tätä musiikkia ei löydy tavallisesta marketista. Täytyy tuntea oikeat jakelukanavat tämän musiikin löytämiseen. Lisäksi kirjaston cd:tten kuuntelu on ilmaista. Rahaa ei ole opiskelijalla koskaan liikaa. Ja kiitos teille monipuolisesta musiikkivalikoimasta! nainen koul./opisk v Olen erittäin kiinnostunut kaikenlaisesta minulle uudesta ja tuntemattomasta musiikista. Kirjaston kautta on helppo tutustua uusiin bändeihin ja artisteihin, ilman että levyä täytyy heti ostaa omaksi. nainen koul./opisk v Eri halpa vaihtoehto, kun ei kaikkea ole varaa ostaa eikä kavereiltakaan aina saa kaikkea. nainen koul./opisk v Yleensä haen kirjastosta musiikkia, kun tarvitsen sitä esim. kouluesitelmissä, opiskelussa ja varsinkin musiikinteoria (YMT) opinnoissani. Näin on hyvä, kun ei tarvi ostaa ym., kun tarvii vain vähän aikaa mm. levyjä. Saa monipuolista kuunneltavaa ja tarpeistoa. nainen koul./opisk v Musiikki saa aikaan hyvän mielen ja sitä ilmankin on vaikea olla. nainen koul./opisk v Monipuolinen valikoima levyjä joita ei saa juurikaan muualta. Ilmaista nainen koul./opisk v Kirjastosta on helppo löytää etsimäänsä musiikkia, esim. tietyn muusikon levyttämiä teoksia ja täällä on paljon sellaisiakin levytyksiä esim. klassisen musiikin puolella, joita ei kaupoista enää löydy. nainen koul./opisk v Koska se käy kovin paljon halvemmaksi kuin omien levyjen/kasettien ostaminen, ja ne saa niin kovin hyvin. nainen koul./opisk v Nyt tulin hakemaan tietyn maan kansallismusiikkia, jota itse en omista, eikä ole varaa ostaa. nainen koul./opisk v Köyhä opiskelija ei voi ostaa levyjä sika säkissä periaatteella, joten lainaamalla levyn kirjastosta siihen voi kaikessa rauhassa tutustua ja tehdä mahdollinen ostopäätös. Lisäksi kirjastosta saattaa löytää myös harvinaisempia levyjä, joita ei ole myynnissä tai tämä on ainakin ideaalitilanne, useimmiten nämä levyt ovat kuitenkin lainassa tai (vinyylien ollessa kyse) mystisessä varastossa tavallisen asiakkaan ulottumattomissa. Mutta se on jo toinen tarina.

8 nainen koul./opisk v Kaikkia levyjä ei aina kannata ostaa, tai niitä ei raaski ostaa. Kirjastosta löytyy usein sellaisiakin levyjä, joita ei marketeista löydy. Itse asiassa konemusiikkia saa vain harvoista levykaupoista. nainen koul./opisk v Kirjastosta saa lainata levyjä ilmaiseksi ja voi näin helposti kokeilla uusia bändejä. nainen koul./opisk v Täällä se on monipuolista, helppoa ja vaivatonta :) Teillä olisi kyllä silti laajentamisen varaa valikoimmissa. nainen koul./opisk v Maksutonta, loistavat valikoimat! nainen koul./opisk v Vaihtelua oman levyhyllyn antiin nainen koul./opisk v Tutustun sellaiseen musiikkiin jota muuten ei tulisi kuunneltua. Ei tarvitse ottaa suuria riskejä levyjä ostaessa kun on tutustunut artistiin ennalta. nainen koul./opisk v Monipuoliset vaihtoehdot, ei hintaa nainen koul./opisk v Ilmaista hupia Saisi olla bajemmat valikoimat ja enenmmän uutuuksia. Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä nainen koul./opisk v :) nainen koul./opisk v musiikin kuuntelu on ilmaista ja mahdollistaa kokeilun nainen koul./opisk v Opiskelen musiikkia ja haluan laajentaa ja rikastuttaa käsitystäni siitä. nainen koul./opisk v Tarvitsen musiikkia elääkseni. Kirjasto on hyvä vaihtoehto opiskelijalle, koska se on ilmainen ja helppo. Kahden viikon palautusaika on aika lyhyt, mutta siihenkin tottuu. Pidän musiikista ja kirjastosta sitä löytyy suht monipuolisesti. nainen koul./opisk v Täällä sitä on. Tai no voisi olla enemmänkin sellaista musiikkia, jota kuuntelen (etninen pop). koul./opisk v Halppaa ja kätevää koul./opisk v Se on ilmaista ja valikoimat ovat monipuoliset. koul./opisk v ei ole rahaa ostaa kaupasta ja en halua imuroida koul./opisk v Monipuolista musiikkia, veloituksetta. Kirjastosta lainaamani musiikit voi nauhoittaa yms. koul./opisk v Saadakseni kopioitua musiikkia johon mulla ei muuten ole varaa. Esim. koska maailmalla on paljon kiinnostavia levyjä, eivät rahani riittäisi ostaa kaikkia. Täten varausmaksu + cdr ovat edullinen vaihtoehto musiikillisen laadun kärsimättä (vrt. mp3). koul./opisk v Kirjastossa saa ilmaiseksi tutustua levyihin, joita ei raaski rahalla ostaa. Erityisesti jazzia on parempi lainata kirjastosta kun ostaa. koul./opisk v Helpoin tapa saada uutta/vaihtoehtoista musiikkia haltuun. Sivistynyt, verorahoilla ylläpidetty kirjastosysteemi mahdollistaa erilaisten musiikkilajien kokeilun, joka on mielestäni elintärkeää koulutusta. koul./opisk v Ilmaisen ja hyvin kattavan valikoiman vuoksi. Ainakin pääkirjastoa kiitän suuresti äärimmäisen loistavasta äänitevalikoimasta, jossa löytyy ihanasti kaikkea maan taivalta. Terveisin: nimimerkki "Metson asiakas jo vuodesta 1986" koul./opisk v Suuri valikoima, jota ei missään muualla. Hyvä haku ja jäsentely luokkiin. koul./opisk v Tutustuakseni uusiin artisteihin. koul./opisk v Kirjastosta voi lainata ennakkoluulottomasti ennestään tuntematonta musiikkia ilman pelkoa taloudellisista tappioista. Tällä tavoin tekee hämmästyttäviä löytöjä. koul./opisk v Haluan sivistää itseäni yhteiskunnan kustannuksella. koul./opisk v CD levyjä, joita minulla ei itse ole, voin kuunnella niitä maksamatta mitään. Kaikkia CDlevyjä, kun ei koskaan voi omistaa. Joskus hankin kuitenkin kuunnellun CD:n itselleni, jos se on ollut todella hyvä. koul./opisk v Kirjastosta löytää valtavasti musiikkia, jota ei juuri muualta löydä. Loistava paikka oman musiikkimaun laajentamiseen. koul./opisk v Kirjastossa on laaja valikoima, joten musiikkiin voi tutustua hyvin. koul./opisk v Kirjastosta löytyy kaiken tyyppistä musiikkia. On mukava tutustua uusiin artisteihin ennen kuin ne itselleen ostaa.

9 koul./opisk v Kirjastosta löytyy musiikkia, jota on vaikea saada käsiinsä muuten. On myös hyvä voida lainata satunnaiskuunneltavaksi levyjä, joita ei välttämättä ostaisi v Ilman musiikkia on mahdoton hengittää ja kunnon laadukas musiikki on kallista v Valikoima on hyvä ja monipuolinen v Olen tanssinopettaja ja tunneillani haluan tarjota monipuolista musiikkia joka kehittäisi oppilaiden rytmitajua ja musiikin ymmärtämistä. Haluan vaihtelua, eikä levyjen hankkiminen samaa tahtia ole rahallisesti mahdollista. Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä työssä v Kirjastosta saa ilmaiseksi kokeiltua paljon sellaista mistä ei muuten ilman kokeilua kaupasta viitsisi ostaa/maksaa paljoa. Lisäksi täältä on löytynyt myös paljon sellaista mitä ei kaupoista enää saa. työssä v Sieltä löytyy musiikkia, jota ei muilta tahoilta löydä riittävän helposti. Jazz, taidemus. yms. työssä v Voi kuunnella ilmaiseksi. nainen työtön v Halvin (eli ilmainen) tapa nauttia musiikista. Monipuolinen valikoima! työtön v Koska kirjastossa on laajat valikoimat monesta eri tyylisuunnasta. Se on ilmaista. Kirjastossa on loistavat hakuohjelmat joiden avulla pystyy tekemään uusia loistavia löytöjä. Musiikkiosastossa on rauhallista ja viihtyisää etsiä musaa, toisin kun esim. tavaratalojen musaosastoilla. Pystyy kuuntelemaan paikan päällä "rajoittamattoman määrän" levyjä ennen kuin tarvitsee päättää mitä ottaa lainaan. Kiitos loistavasta musaosastosta! työtön v ei maksa mitään eläkeläinen v Kopioidakseni sitä tiedostomuodossa kokoelmaani, löytääkseni uusia, kiinnostavia artisteja Saadakseni selville, mitä levyjä kannattaa ostaa. eläkeläinen v Koska ei ole varaa aina ostaa levyjä. Haluan musiikkia joka on kaikkien mielestä hyvää, pääasiassa RAP musiikkia. Haluan kasvattaa musakokoelmaa tietokoneelle. nainen koul./opisk v Valikoima on melko laaja ja levyä ei tarvi ostaa itselle. Kerralla voi hakea usean levyn. nainen koul./opisk v Musiikki on tärkeää minulle, kirjastossa on hyvä valikoima, voi kokeilla jotain uutta ellei pidä, vaihtaa levyä. Esim. klassista en osta mutta lainaan, lisäksi etnolevyjä lainaan, sellaisia joita haluan kuunnella ajoittain. nainen koul./opisk v Kirjastosta on hyvä lainata levyjä, joihin haluan tutustua. Kaikkea kun ei voi ostaa pelkän aavistuksen perusteella lainaamalla levyn sitä voi kuunnella ja selvittää, onko se hyvä vai ei nainen koul./opisk v aina ei raski ostaa, täällä suhteellisen hyvät valikoimat nainen koul./opisk v Lainalevyiltä musiikkiin voi tutustua ilmaiseksi laajalla skaalalla. Jos jokin kolahtaa, sitä voi sitten myös harkita ostavansa. koul./opisk v Saannin helppous koul./opisk v Haluan laajentaa tietoisuuttani, työn takia koul./opisk v Omaksi iloksi, nuotteina myös keikoille. koul./opisk v Sämplään ja haen vaikutteita. koul./opisk v Pääasiassa cd levyjä, löytääkseni uusia virikkeitä ja virkistääkseni omaa musiikkimaailmaa v Sattumalta v En osta sikaa säkissä, monessa levyssä vain muutama hyvä kappale! v Kun haluan kuulla jotain musiikkia, enkä välttämättä halua hankkia kyseistä tuotosta omaksi. Olen käynyt esim. häämarssi ja valssivalikoimia läpi kirjaston levyjen avulla. On myös kiva lainata omasta musiikkimausta poikkeavia levyjä tutustumismielessä.

10 26 35 v Klassinen lauluharrastus, pianosäestys, kuoro ja a'capella musiikki, taideteosten yhteyteen, työskentelyn taustalle voin valita täysin oman maun mukaan uusia yllätyksiä pompsahtaa vastaan kirjastossa v Tarvitsen työhön erityylisiä kappaleita, eri aikakausilta. Klassisen musiikin valikoima laaja. Helppoa lainata esim. musiikkilevyjä ja tutustua myös nuottiin. Ja siksi että se on ilmaista!!! Yhden kappaleen takia on joskus turha ostaa levyjä kaupasta v Tutustuakseni levyihin ennen varsinaista hankintaa. Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä v Helppoa. Ilmaista. Voi tutustua helposti musiikkityyleihin ja artisteihin, joita ei olisi valmis kuitenkaan ostamaan. eikä kaikkia hyviäkään levyjä tarvitse omistaa v Voi kuunnella ennen ostamista. työssä v Koska se kätevin tapa kokeilla uutta musiikkia ilman taloudellista riskiä. työssä v Etsin 'uusia' artisteja/bändejä, enkä halua maksaa etukäteen levystä, jos se ei vastaa odotuksia. työssä v Koekuuntelen levyjä ennen ostopäätöstä. työssä v Vihaan valmiita äänitteitä joten en tahdo tuhlata niihin rahojani ostamalla. Lainaan ennemmin mielenkiintoiset levyt kirjastosta ja saatan koota parhaista biiseistä omia kasetillisia. työssä v Kaikkea ei kannata itselleen hakea kaupasta omaksi vaan osa aika leasing on sopivin vaihtoehto suurelle osalle musiikista =) työssä v Helppo löytää hyvää musiikkia. Sopivat aukioloajat. Ilmaista. Erittäin laaja valikoima. työssä v No jos ei itellä oo jotain levyä niin sen voi löytää kirjastosta. työssä v ei kaikkea pysty ostamaan omaksi työssä v Koska voi tehdä riskittömiä kokeiluja erilaisten levyjen suhteen (eikä tarvitse maksaa niistä). työssä v Haen musiikkia kirjastosta siksi, että minun ei heti tarvi rahallisesti sitoutua äänitteeseen, josta en mahdollisesti pidä. Kirjasto antaa hyvän mahdollisuuden tehdä vertailuja eri artistien ja musiikkityylien välillä. Monesti kirjastossa tehty kuuntelu on tehnyt musiikin ostopäätöksen (kyllä/ei) helpommaksi. Kirjastossa voi kuunnella artistien levyltä muutkin kuin hittikappaleet. Parempi valikoima ja kuuntelumahdollisuudet kuin kaupoissa, ei tosin uutuuksien osalta. työssä v Kuunneltavaksi työssä v Lainaamo on hauska! Kiitos työssä v Tutustuakseni uusiin bändeihin tai tuttujen bändien minulle tuntemattomampiin levyihin. työssä v Olen muusikko. Laskin juuri soittavani 9:ssä kokoonpanossa yli 65 vreejazzista lastenmusiikkiin ja humppaan välillä. Kuuntelen musiikkia kotona ja autossa alati kun en itse soita. Minulla ei ole varaa ostaa levyjä. juu. työssä v Lainaan musiikkia, jota en halua omistaa, tai tutustun uusiin artisteihin/yhtyeisiin/tyyleihin. työssä v Toisin kuin netistä, kirjastosta saa myös kannet hypisteltäviksi. työssä v Laaja valikoima ja musiikin ilmaisuus ovat ratkaisevat tekijät. työssä v Se on ilmaista. Tekee kivoja löytöjä. Innostun uusista asioista. Olen musiikkialalla töissä. nainen työtön v Loistava ja vaivaton tapa tutustua erilaisiin musiikkityyleihin.

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

JAAKKO LIND! SUOMALAISET MUSIIKKIKIRJAT 2005! NUOTTIKYSELY TAMPEREELLA! MUSIIKKI VARASTOON INTERVALLI

JAAKKO LIND! SUOMALAISET MUSIIKKIKIRJAT 2005! NUOTTIKYSELY TAMPEREELLA! MUSIIKKI VARASTOON INTERVALLI JAAKKO LIND! SUOMALAISET MUSIIKKIKIRJAT 2005! NUOTTIKYSELY TAMPEREELLA! MUSIIKKI VARASTOON 2006 3 INTERVALLI Intervalli 2006 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 0785-2843 19. vuosikerta Julkaisija

Lisätiedot

I n t e r v a l l i 1 2007

I n t e r v a l l i 1 2007 Intervalli 1 2007 Intervalli 2007 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 1796-7392 20. vuosikerta Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148, 01301 Vantaa www.kaapeli.fi/~musakir musakir@kaapeli.fi

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

Moni muistaa omien ensimmäisten musiikkikokemuksiensa liittyvän kirjastoon.

Moni muistaa omien ensimmäisten musiikkikokemuksiensa liittyvän kirjastoon. Teksti: Vesa Aleksi Kuvat: Sarianne Salonen (Turku) & Vesa Aleksi (Helsinki) Svengiä kirjastossa Moni muistaa omien ensimmäisten musiikkikokemuksiensa liittyvän kirjastoon. Usein jopa niin, että ensilevy

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Nuoret, kirjasto, musiikki Joensuun seutukirjasto Musiikkibasaari Pirjo Hakuni AP Sarjanto

Nuoret, kirjasto, musiikki Joensuun seutukirjasto Musiikkibasaari Pirjo Hakuni AP Sarjanto Nuoret, kirjasto, musiikki Joensuun seutukirjasto Musiikkibasaari Pirjo Hakuni AP Sarjanto Nro 2 2011 1 Intervalli Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 1796-7392 24. vuosikerta Julkaisija Suomen

Lisätiedot

MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI 2006 1-2 INTERVALLI

MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI 2006 1-2 INTERVALLI MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI TEKIJÄNOIKEUS! MOZART! AMSTERDAM! TILASTOT 2006 1-2 INTERVALLI 2. Port Payé Finlande 119738 Intervalli 2006 1-2 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu Suomen

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

Näkökulmia musiikin kulutustottumusten muutokseen 27.2.2010 Marianne Tiihonen, musiikkitieteen opiskelija, Wienin yliopisto

Näkökulmia musiikin kulutustottumusten muutokseen 27.2.2010 Marianne Tiihonen, musiikkitieteen opiskelija, Wienin yliopisto Näkökulmia musiikin kulutustottumusten muutokseen 27.2.2010 Marianne Tiihonen, musiikkitieteen opiskelija, Wienin yliopisto 1 Esipuhe 3 Johdanto 4 Musiikkiteollisuuden historiaa 6 Varhaishistoriaa Nuoteista

Lisätiedot

Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15. Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10. Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7

Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15. Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10. Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7 Satakirjastot 1/2014 Tietoa, taitoa, tarinoita Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10 Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7 Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15 Pääkirjoitus Lukeako vai eikö,

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007 1. Lomakekyselyn tulokset... 3 2. Teemahaastatteluiden tulokset... 38 3. Johtopäätökset... 49 2 3 1. Lomakekyselyn

Lisätiedot

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Fountain Park 2012 Aalto-yliopiston rooli aamukahvibrunssit

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista

Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista Kvalitatiivinen tutkimus mediakäyttäytymisestä ja motiiveista TAMMIKUU 2006 Huvilakatu 25, FIN 00140 Helsinki Tel. +358 9 694 6218, Fax +358 9 694 6328 mail@tutkimuspalvelups.fi 1 SISÄLLYS Sivu 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Mikko Airamo Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI Proviisori Rita Heinonen Projektityö Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille PD VIII Helsingin Yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG INTERVALLI

DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG INTERVALLI DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG TEKIJÄNOIKEUTTA! VIRO! KIRJASTOT.FI & MUSIIKKI 2006 4 INTERVALLI 2. Port Payé Finlande 119738 Intervalli 2006 4 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu Suomen

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot