KÄTEVIN TAPA KOKEILLA UUTTA MUSIIKKIA ILMAN TALOUDELLISTA RISKIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄTEVIN TAPA KOKEILLA UUTTA MUSIIKKIA ILMAN TALOUDELLISTA RISKIÄ"

Transkriptio

1 KÄTEVIN TAPA KOKEILLA UUTTA MUSIIKKIA ILMAN TALOUDELLISTA RISKIÄ Pääkirjaston musiikkiosaston kysely äänitteiden lainaajille Kyselyn tarkoitus Tampereen kaupunginkirjasto hankkii ja tarjoaa lainattavaksi musiikkikirjallisuutta, nuotteja, musiikkiäänitteitä ja kuvatallenteita. Kirjaston ohella asiakkaiden käytettävissä on lukuisia muitakin musiikin välityskanavia, mutta mikä on kirjaston paikka niiden joukossa? Tampereen musiikkiosastolla tehtiin maaliskuussa 2005 asiakaskysely, jonka tavoitteena oli selvittää kirjaston roolia ja asemaa musiikkiäänitteiden välityskanavana yhteiskunnan muiden musiikin välityskanavien joukossa. Halusimme katsoa, onko kirjaston merkitys asiakkaiden musiikinharrastuksen tukijana ja mahdollistajana vähäinen vai olennainen, ja miten asiakkaat arvioivat musiikin eri tallennemuotojen tärkeyttä itselleen. Kyselytulosten perusteella toivoimme saavamme tietoa kirjaston musiikkipalveluiden järjestämiseen ja suuntaamiseen. 2. Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin lomakekyselynä pääkirjaston musiikkiosastolla Kyselylomake jaettiin äänitteitä palauttaville ja lainaaville tai hyllyjen ääressä äänitteitä etsiville asiakkaille. Yhteensä jaettiin 200 lomaketta. Jakoajat olivat ma 7.3. alkaen klo (20 kpl.) ja (20 kpl) ti 8.3. alkaen klo (20 kpl.) ja (20 kpl) ke 9.3. alkaen klo (20 kpl.) ja (20 kpl) to alkaen klo (15 kpl.) ja (15 kpl) pe alkaen klo (15 kpl.) ja (15 kpl) la alkaen klo (20 kpl) Kyselylomakkeen suunnittelivat musiikkiosaston kirjastonhoitajat Timo Alanen, Pirjo Hakuni, Juhani Koivisto ja Lea Tastula. Lomaketta käsiteltiin, testattiin ja muutettiin useassa musiikkiosaston työpaikkakokouksessa ja myös henkilökunnan kotijoukot testasivat sen. Lomakkeen jakelun hoiti asiakaspalvelussa ollut henkilökunta ja lomake pyydettiin palauttamaan välittömästi. Lomakkeessa oli yhteensä seitsemän kysymystä. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin merkitsemään musiikinlajeittain eri vaihtoehdoista, mitä musiikin välityskanavia hän käyttää hankkiessaan äänitteitä käyttöönsä. Toisessa kysymyksessä pyydettiin arviointia välityskanavien tärkeydestä ja kolmannessa kysymyksessä musiikin tallennemuotojen tärkeydestä vastaajalle. Lisäksi kysyttiin vastaajan, ikäryhmä ja sosiaalinen asema. Kyselylomakkeen viimeinen kysymys Miksi haet musiikkia kirjastosta? tarjosi mahdollisuuden oman kirjastonkäytön vapaamuotoiseen kommentointiin. Tulostaulukot laati kirjastovirkailija Outi Matikainen. Tämän yhteenvedon tekstistä vastaa osastonjohtaja Pirjo Hakuni.

2 3. Kyselyn vastaajat Kyselylomakkeita palautettiin 196 eli 98% kaikista jaetuista lomakkeista. Kuusi lomaketta jouduttiin hylkäämään vajavaisesti täytettynä, joten käsiteltyjen lomakkeiden määrä oli 190 eli 95% jaetuista lomakkeista. Vastanneista naisia oli 61 (32%) ja miehiä 129 (68%). Miesten osuus oli tässä otannassa huomattavasti suurempi kuin esim. syksyllä 2004 tehdyssä pääkirjaston asiakaskyselyssä, jonka tuloksissa musiikkiosastolla käyneistä naisia oli 42% ja miehiä 58%. Eri ikäryhmät olivat yli 65 vuotiaita lukuun ottamatta ilahduttavan tasaisesti edustettuina. Kaikkein suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli vastaajista 33%. Melkein yhtä paljon oli vuotiaita, 30% vuotiaiden hieman pienempi osuus (24%) voi selittyä esim. perhetilanteella. Nuoremmilla ja vanhemmilla on enemmän aikaa itselleen. Lasten vähäinen määrä oli odotettavissa oleva tulos, koska lastenmusiikki on pääkirjastossa lasten ja nuorten osastolla. 4. Mistä musiikkia hankitaan? (Kysymys nro 1) Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin musiikinlajeittain, mistä asiakkaat hankkivat kuunneltavakseen harrastamaansa musiikkia. Valittavana oli kuusi vaihtoehtoa, joista vastaajaa pyydettiin merkitsemään rasti kaikkien käyttämiensä hankintakanavien kohdalle. Kirjasto ja levykauppa/market osoittautuivat eniten käytetyiksi kanaviksi. Vastaajista 96% ilmoitti hankkivansa musiikkiäänitteitä käyttöönsä kirjastosta ja 86% levykaupasta. Oletuksen mukaan kaikkien vastanneiden olisi pitänyt vastata käyttävänsä kirjastoa hankintakanavana, koska lomake jaettiin vain äänitteitä lainaaville tai palauttaville. Seitsemän vastaajaa kuitenkin ilmoitti, ettei käytä kirjastoa ollenkaan musiikin hankintakanavana. Ehkä nämä vastaajat olivat palauttamassa jonkun toisen levyjä tai ajattelivat, että kysymyksellä tarkoitettiin vain ostohankintaa. Kaverit/tuttavat näytti myös olevan varsin monen (54%) käyttämä musiikin hankintaväylä. Radio /tv kanavia ja internetiä käytti reilu kolmannes vastaajista. Kyselyssä ei eritelty sitä, miten internetiä hyödynnetään musiikin hankinnassa, joten tässä yhteydessä kysymyksessä voi olla musiikkihankintoihin liittyvä tiedonhaku, imurointi, näytteiden kuuntelu tai verkkokauppa asiointi. Internetin käyttäjistä yli puolet oli alle 26 vuotiaita. Muutama vastaaja kertoi hankkivansa musiikkia kirpputorilta, konserteista, festivaaleilta ja äänitaidetta itsetehtynä. Enemmistö vastaajista ilmoitti käyttävänsä kahta tai useampaa välityskanavaa. Yhtä kanavaa käytti 8 vastaajaa, näistä viidelle kirjasto oli ainoa hankintakanava. Kahden kanavan käyttäjiä oli 27%, kolmen 38% ja neljän 21 % vastaajista. Kaikkia tarjottuja viittä nimettyä kanavaa käytti 18 vastaajaa eli 9%. Yhdelle viisikään ei riitä, vaan merkintöjä oli täydet 6. (Liite 1)

3 5. Mitä musiikkia hankitaan? (Kysymys nro 1) Kokonaisuudessaan musiikin hankinta näytti olevan varsin laaja alaista. Suurin osa vastaajista (80%) hankki käyttöönsä pop/rock musiikkia, mutta yli puolet vastaajista hankki myös jazzia ja taidemusiikkia ja vähän alle puolet bluesia ja viihdemusiikkia. Noin kolmannes hankki kansanmusiikkia ja neljännes hengellistä musiikkia ja lastenmusiikkia. 28 (18%) vastaajaa hankkii vain yhtä musiikinlajia ja näistä 18 pelkästään pop/rock musiikkia, 6 taidemusiikkia, 3 viihdemusiikkia ja 1 jazzia. Kirjastosta haetaan musiikkia hyvin monipuolisesti. Kirjastoa välityskanavanaan käyttävistä 68% ilmoitti lainaavansa pop/rock musiikkia, taidemusiikkia 52%, jazzia 50%, bluesia 41%, viihdemusiikkia 37%, kansanmusiikkia 33%, hengellistä musiikkia 18% ja lastenmusiikkia 15% vastaajista. Muuta mitä vastauksissa mainittiin mm. Bollywood elokuvamusiikki, konemusiikki, elokuvamusiikki, fuusio experimental kone, avantgarde, Maailmanmusiikki (Kitaro), new age rentoutus luonto. Myös levykaupasta ja kavereilta/tuttavilta hankittiin musiikkia monipuolisesti, pop/rock musiikin osuus oli kuitenkin suurempi suhteessa muihin musiikin lajeihin. Tämä on helppo ymmärtää, kun katsoo esim. kauppojen valikoimia. Monipuolisuutta tarjoava kirjasto todistaa, että kaikkea ei tiedetä kysyä, mutta tarjonta luo kysyntää. Internetiä käyttävien joukossa pop/rock oli selvästi keskeisin musiikinlaji. 80% internetiä kanavanaan käyttävistä mainitsi hankkivansa verkosta käyttöönsä pop/rock musiikkia. Radio /tv kanavia käytettäessä pop/rock musiikki ei ollut niin selvässä johtoasemassa kuin muilla kanavilla, sen sijaan viihdemusiikin osuus oli suurempi. 6. Välityskanavien tärkeys (Kysymys nro 2) Tässä kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan musiikin eri välityskanavien tärkeyttä itselleen. Asteikossa oli neljä tasoa: erittäin tärkeä (3), tärkeä (2), ei kovin tärkeä (1) ja ei merkitystä (0). Kirjasto oli suurimmalle osalle vastaajista erittäin tärkeä musiikin hankintakanava. Se oli 95%:lle vastaajista joko erittäin tärkeä tai tärkeä. Kenellekään vastaajista se ei ollut merkityksetön. Myös levykauppa/market oli suurelle osalle tärkeä hankintakanava, vain kahdelle vastaajalle sillä ei ollut merkitystä. Internet sai eniten ei merkitystä mainintoja (20% vastaajista). Toisaalta Internet oli 44%:lle erittäin tärkeä tai tärkeä. Hajonta oli suurin juuri internetin kohdalla. Jos kanavien tärkeyttä katsotaan keskiarvojen mukaan, kirjaston asema oli esim. kaikissa ikäryhmissä aika tasainen. Naisten ja ten arviointien keskiarvo oli sama 2,7. Suurimmissa ikäryhmissä vaihtelu oli 2,6 (26 35v.) ja 2,9 (36 50v.)

4 välillä. Levykaupan vastaavat keskiarvot vaihtelivat 2,2 ja 2,4 välillä. Internetin arvostus oli korkeimmillaan vuotiaiden joukossa. Kaverit/tuttavat olivat tärkeämpiä naisille ja nuoremmille ikäryhmille ja radio /tv kanavat naisille ja iäkkäämmille. Vastaava kysely kirjaston ulkopuolella tehtynä tuottaisi todennäköisesti toisenlaisen tuloksen ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten kirjasto siinä sijoittuisi. Tämän kyselyn vastaajat tuntevat kirjaston palvelut ja myös käyttävät niitä. 7. Musiikin eri tallennemuotojen tärkeys (Kysymys nro 3) Kolmannessa kysymyksessä asiakkaita pyydettiin arvioimaan eri tallennemuotojen tärkeyttä itselleen. Arviointiasteikossa oli edellisen kysymyksen tapaan neljä tasoa: erittäin tärkeä (3), tärkeä (2), ei kovin tärkeä (1) ja ei merkitystä (0). Cd levy oli kirjastossa asioivien joukossa tallennemuotojen suosikki. Se oli kaikille vastaajille joko erittäin tärkeä tai tärkeä. Dvd levy sai kakkossijan, se oli 52%:lle vastaajista erittäin tärkeä tai tärkeä. LP levyjen osalta vastaava luku oli 46%, tiedostomuotoisen musiikin 44% ja kasetin 27%. Asteikon toisessa päässä vailla merkitystä oli tiedostomuotoinen musiikki 25%:lle vastaajista, kasetti 24%:lle, LP levy 21%:lle ja dvd levy 19%:lle vastaajista. On mielenkiintoista nähdä, miten sijoittuvat lähitulevaisuudessa dvd levy, LP levy ja tiedostomuotoinen musiikki? Kaikki kolme olivat näet tärkeitä nuorimpiin ikäryhmiin kuuluville. Lp levyn vahva asema yllätti, c kasetti sen sijaan näyttää odotetusti väistyvän. Kirjaston tarjonnassa cd levyllä on ylivoimainen asema, ja se varmasti vaikutti tulokseen. Vastaava kysely kirjaston ulkopuolella tehtynä saattaisi antaa toisenlaisen tuloksen. 8. Miksi kirjastosta haetaan musiikkia (Kysymys nro 7) Viimeisessä kysymyksessä tarjottiin mahdollisuus vapaamuotoisesti kommentoida omaa kirjastonkäyttöä ja sen vaikuttimia. Peräti 178 vastaajaa käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen. Vastauksissa toistuivat selvästi eniten kirjastonkäytön maksuttomuus, tyytyväisyys aineistokokoelmaan, mahdollisuus tutustua ennalta tuntemattomaan tai itselle vieraaseen musiikkiin, mahdollisuus tutustua äänitteisiin ennen ostopäätöstä ja kirjastonkäytön helppous ja palveluiden hyvä tavoitettavuus. Maksuttomuutta kiitettiin peräti 83 vastauksessa. Asia ilmaistiin mm. seuraavilla tavoilla: se on ilmaista ja jos ei pidä levystä niin siihen ei tuhlaa rahoja, koska levyt ovat niin kalliita, eri halpa vaihtoehto, kaikkia levyjä ei kannata ostaa, ilmaista hupia, ilman musiikkia on mahdoton hengittää ja kunnon laadukas musiikki on kallista, haluan sivistää itseäni yhteiskunnan kustannuksella, halvin tapa nauttia musiikista, kätevin tapa kokeilla uutta musiikkia ilman taloudellista riskiä, kuunneltavaksi musiikkia, jota ei välttämättä viitsi hankkia omaksi, edullista, myös back catalogue maksuton, koska sieltä sitä

5 helpoiten ja halvimmalla saa, ei ole rahaa ostaa kaupasta ja en halua imuroida, kirjasto on maksuton ja mukava mesta jne. Kokoelman monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta välityskanavien joukossa arvostettiin 78 vastauksessa mm. seuraavasti: valikoima on hyvä ja monipuolinen, saa monipuolista kuunneltavaa, monipuolinen valikoima levyjä joita ei saa juurikaan muualta, täällä on paljon sellaisiakin levytyksiä esim. klassisen musiikin puolella, joita ei kaupoista enää löydy, se mahdollistaa musiikkiin monipuolisen tutustumisen, kirjastosta löytyy usein sellaisiakin levyjä, joita ei marketeista löydy, loistavat valikoimat, koska kirjastossa on laajat valikoimat monesta eri tyylisuunnasta, ilmaisen ja hyvin kattavan valikoiman vuoksi, kirjastosta löytää valtavasti musiikkia, jota ei juuri muualta löydä; loistava paikka oman musiikkimaun laajentamiseen, aina ei raski ostaa, täällä suhteellisen hyvät valikoimat, koska kirjastossa on laajat kokoelmat ja voi etsiä joko systemaattisesti tai summittaisesti, tällä hetkellä tärkein kanava, kun Yleisradio on vähentänyt olennaisesti klassisen osuutta. Täältä löytää myös musiikin lajeja, joita ei radiosta kuule kuten eksoottisempien maiden kansanmusiikkia, koska kokoelma on laaja, eri musiikkityylit kattava, käsittämättömän laaja valikoima, kohtuullisen tuore valikoima/monipuolinen, kirjastosta löytyy musiikkia joka makuun, kirjasto on paras kanava saada etenkin tiettyjen instrumenttien ja säveltäjien musiikkia, monia konserttimusiikin levyjä on vaikea löytää muualta yhtä helposti, kirjastossa hyvä valikoima ei niin kaupallista musiikkia jne. Vastauksissa tuotiin esille myös ennalta tuntemattomaan tutustumisen, yllätysten kohtaamisen ja kokeilun mahdollisuus. Useassa näistäkin kommenteista tuli esille kirjaston ainutlaatuisuus musiikin välittäjänä. Maksuttomuus mahdollistaa kokeilut ja löydöt, voi kokeilla uusia/vanhoja artisteja ilman pettymystä jos ei pidäkään koko levystä, helppo tehdä löytöjä oudommistakin artisteista ja musiikin tyyleistä, koska voi tehdä riskittömiä kokeiluja erilaisten levyjen suhteen, tekee hämmästyttäviä löytöjä, voin valita täysin oman maun mukaan uusia yllätyksiä pompsahtaa vastaan kirjastossa, voi kokeilla jotain uutta ellei pidä, vaihtaa levyä, sivistynyt, verorahoilla ylläpidetty kirjastosysteemi mahdollistaa erilaisten musiikkilajien kokeilun, joka on mielestäni elintärkeää koulutusta, tutustun sellaiseen musiikkiin jota muuten ei tulisi kuunneltua jne. Mahdollisuus tutustua tiettyyn musiikkiin/artistiin ennen ostopäätöstä mainittiin monessa vastauksessa. Kirjasto näyttää olevan hyvin monelle väliasema tiellä musiikkikauppaan: vakioreitti musiikin hakuun on 1) kirjasto 2) FM Music 3) Anttila Megastore 4) itunes 5) Amazon.com 6) emule, köyhä opiskelija ei voi ostaa levyjä sika säkissä periaatteella, joten lainaamalla levyn kirjastosta siihen voi kaikessa rauhassa tutustua ja tehdä mahdollinen ostopäätös, täältä kirjastosta haen aloitteita levyille, jotka voisin ostaa, koekuuntelen levyjä ennen ostopäätöstä, kirjastosta on hyvä lainata levyjä, joihin haluan tutustua. Kaikkea kun ei voi ostaa pelkän aavistuksen perusteella lainaamalla levyn sitä voi kuunnella ja selvittää, onko se hyvä vai ei, kaikkia cd levyjä kun ei koskaan voi omistaa, joskus hankin kuitenkin kuunnellun cd:n itselleni, jos se on ollut todella hyvä, paljon käytän kirjastoa esikuunteluna, eli ostan artistin cd:n kaupasta, jos se on miellyttänyt kirjastosta lainattuna, monesti kirjastossa tehty kuuntelu on tehnyt musiikin ostopäätöksen (kyllä/ei) helpommaksi. Kirjastopalveluiden helppous, hyvä tavoitettavuus, henkilökunnan asiantuntemus ja empaattisuus saivat useita mainintoja. Kirjastoa pidettiin helppokäyttöisenä,

6 ilmapiiriltään miellyttävänä ja rauhallisena sekä helposti tavoitettavana. Tietokannan hakumahdollisuuksiakin kiitettiin. Musiikkiosastossa on rauhallista ja viihtyisää etsiä musaa, toisin kuin esim. tavaratalojen musaosastoilla, lainaamo on hauska, kiitos, myös ympäristö on rauhallinen ja halutessaan saa apua/ohjausta ystävälliseltä henkilökunnalta, Suomessa on loistava kirjastolaitos, hyvä valikoima, helppo saatavuus, asiantunteva/palveleva henkilöstö, erittäin hyvä palvelu, ilman kirjastoa olisin hukassa musiikin ym. suhteen, kirjastossa näkee myös muita ihmisiä, hyvä palvelu ja asiantunteva, itse rakennus jo kiehtoo, palvelu on tosi hyvää, henkilökunta empaattisia asiakaspalvelijoita, jms. Vain seitsemän vastaajaa kertoi kopioivansa musiikkia lainaamiltaan äänitteiltä. Paljon useampi mainitsi käyttävänsä kirjastoa ennen ostopäätöstä. Ihmiset haluavat omistaa äänitteitä, mutta valikoimiltaan monipuolinen ja ilmapiiriltään kauppaa miellyttävämmäksi koettu kirjasto näyttää antavan sopivan mahdollisuuden tutustua musiikkiin ennalta. Ihmiset eivät halua ostaa sikaa säkissä ja tämän kyselyn tulosten perusteella kirjasto suorastaan edistää äänitteiden myyntiä. Vai ovatko kirjaston käyttäjät tavallista kriittisempiä ostajia? Ja toisin kuin netistä, kirjastosta saa myös kannet hypisteltäviksi. Yllättävän vähän saatiin toiveita paremmasta kokoelmasta, vain neljä vastaajaa ilmaisi kaipaavansa jotakin lisää: Täällä se on monipuolista, helppoa ja vaivatonta teillä olisi kyllä silti laajentamisen varaa valikoimissa, Täällä sitä on. Tai no voisi olla enemmänkin sellaista musiikkia, jota kuuntelen (etninen pop), Ilmaista hupia saisi olla laajemmat valikoimat ja enemmän uutuuksia, Parempi valikoima ja kuuntelumahdollisuudet kuin kaupoissa, ei tosin uutuuksien osalta. Vastausten joukossa oli ilahduttavan paljon persoonallisia ilmaisuja, joissa katsotaan syvemmälle, musiikkikirjaston koko olemassaolon perustaan. Musiikki saa aikaan hyvän mielen ja sitä ilmankin on vaikea olla, Ilman musiikkia on mahdoton hengittää, itsetarkoitus, Tarvitsen musiikkia elääkseni, arvo sinänsä, Koen kirjaston toiseksi kodiksi miltei joka päivä. Monissa vastauksissa tuli esille musiikin ainutlaatuinen merkitys vastaajalle ja kirjaston rooli tämän merkityksen kokemisen mahdollistajana. 9. Tiivistelmä Saimmeko eväitä arjen suunnitteluun ja tulevaisuuteen? Lyhyesti ilmaistuna kyselyn tulos kertoo seuraavaa: Kirjaston musiikkipalveluita käyttävät ja tarvitsevat kaikenikäiset ihmiset, miehet useammin kuin naiset. Enemmistö heistä on työssäkäyviä tai opiskelijoita ja useimmat ovat kiinnostuneita musiikista laaja alaisesti. He hankkivat musiikkia monilta kanavilta ja cd levy on tällä hetkellä mieluisin tallenne. Tallenteiden osalta huominen voi kuitenkin olla toisenlainen, koska internet ja tiedostomuotoinen musiikki olivat tärkeitä vuotiaille. Kysely tukee ajatusta, että kirjasto on vahva ja tarpeellinen musiikin välittäjä, jos sillä on siihen riittävät henkiset ja aineelliset voimavarat. Kyselyn tekijät kiteyttävät asiakkaiden toiveet ja kirjaston mahdollisuudet näin:

7 Monipuolisen valikoiman musiikkia maksuttomasti käyttöön tarjoava, kaikille avoin, aikaansa seuraava ja asiantuntevasti palveleva kirjasto on edullinen ja tehokas keino lisätä ihmisten sivistystasoa ja elämänlaatua. Miksi haet musiikkia kirjastosta? Kyselyn vapaa sana osio: ammatti ikä nainen koul./opisk. alle 15 v Koska levyt on niin kalliita ettei niitä voi koko ajan ostella, ja jos ei tiedä onko se levy niin hyvä että haluaa sen omaksi niin voi ensin lainata sen kirjastosta ja kuunnella Musiikki saa hyvälle tuulelle, ja kirjastoon voi aina mennä hetken mielijohteesta ja lainata jotain kivaa musiikkia... Musiikki on elämä! nainen koul./opisk. alle 15 v Hyvät valikoimat, helppoa, ilmaista. koul./opisk. alle 15 v Se on ilmaista ja jos ei pidä levystä niin siihen ei tuhlaa rahoja. koul./opisk. alle 15 v Täältä kirjastosta haen aloitteita levyille, jotja voisin ostaa, tai nauhoitan sitä kasetille. nainen koul./opisk v Kirjasto tarjoaa monipuoliset valikoimat ja palvelut musiikin suhteen. Se mahdollistaa musiikkiin monipuolisen tutustumisen, joka saattaisi muuten olla mahdotonta. Myös nuottien ja muiden oheismateriaalin helppo saatavuus on hyvä asia. nainen koul./opisk v Pääsääntöisesti lainaan bollywood musiikkia kirjastosta. Syystä että tätä musiikkia ei löydy tavallisesta marketista. Täytyy tuntea oikeat jakelukanavat tämän musiikin löytämiseen. Lisäksi kirjaston cd:tten kuuntelu on ilmaista. Rahaa ei ole opiskelijalla koskaan liikaa. Ja kiitos teille monipuolisesta musiikkivalikoimasta! nainen koul./opisk v Olen erittäin kiinnostunut kaikenlaisesta minulle uudesta ja tuntemattomasta musiikista. Kirjaston kautta on helppo tutustua uusiin bändeihin ja artisteihin, ilman että levyä täytyy heti ostaa omaksi. nainen koul./opisk v Eri halpa vaihtoehto, kun ei kaikkea ole varaa ostaa eikä kavereiltakaan aina saa kaikkea. nainen koul./opisk v Yleensä haen kirjastosta musiikkia, kun tarvitsen sitä esim. kouluesitelmissä, opiskelussa ja varsinkin musiikinteoria (YMT) opinnoissani. Näin on hyvä, kun ei tarvi ostaa ym., kun tarvii vain vähän aikaa mm. levyjä. Saa monipuolista kuunneltavaa ja tarpeistoa. nainen koul./opisk v Musiikki saa aikaan hyvän mielen ja sitä ilmankin on vaikea olla. nainen koul./opisk v Monipuolinen valikoima levyjä joita ei saa juurikaan muualta. Ilmaista nainen koul./opisk v Kirjastosta on helppo löytää etsimäänsä musiikkia, esim. tietyn muusikon levyttämiä teoksia ja täällä on paljon sellaisiakin levytyksiä esim. klassisen musiikin puolella, joita ei kaupoista enää löydy. nainen koul./opisk v Koska se käy kovin paljon halvemmaksi kuin omien levyjen/kasettien ostaminen, ja ne saa niin kovin hyvin. nainen koul./opisk v Nyt tulin hakemaan tietyn maan kansallismusiikkia, jota itse en omista, eikä ole varaa ostaa. nainen koul./opisk v Köyhä opiskelija ei voi ostaa levyjä sika säkissä periaatteella, joten lainaamalla levyn kirjastosta siihen voi kaikessa rauhassa tutustua ja tehdä mahdollinen ostopäätös. Lisäksi kirjastosta saattaa löytää myös harvinaisempia levyjä, joita ei ole myynnissä tai tämä on ainakin ideaalitilanne, useimmiten nämä levyt ovat kuitenkin lainassa tai (vinyylien ollessa kyse) mystisessä varastossa tavallisen asiakkaan ulottumattomissa. Mutta se on jo toinen tarina.

8 nainen koul./opisk v Kaikkia levyjä ei aina kannata ostaa, tai niitä ei raaski ostaa. Kirjastosta löytyy usein sellaisiakin levyjä, joita ei marketeista löydy. Itse asiassa konemusiikkia saa vain harvoista levykaupoista. nainen koul./opisk v Kirjastosta saa lainata levyjä ilmaiseksi ja voi näin helposti kokeilla uusia bändejä. nainen koul./opisk v Täällä se on monipuolista, helppoa ja vaivatonta :) Teillä olisi kyllä silti laajentamisen varaa valikoimmissa. nainen koul./opisk v Maksutonta, loistavat valikoimat! nainen koul./opisk v Vaihtelua oman levyhyllyn antiin nainen koul./opisk v Tutustun sellaiseen musiikkiin jota muuten ei tulisi kuunneltua. Ei tarvitse ottaa suuria riskejä levyjä ostaessa kun on tutustunut artistiin ennalta. nainen koul./opisk v Monipuoliset vaihtoehdot, ei hintaa nainen koul./opisk v Ilmaista hupia Saisi olla bajemmat valikoimat ja enenmmän uutuuksia. Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä nainen koul./opisk v :) nainen koul./opisk v musiikin kuuntelu on ilmaista ja mahdollistaa kokeilun nainen koul./opisk v Opiskelen musiikkia ja haluan laajentaa ja rikastuttaa käsitystäni siitä. nainen koul./opisk v Tarvitsen musiikkia elääkseni. Kirjasto on hyvä vaihtoehto opiskelijalle, koska se on ilmainen ja helppo. Kahden viikon palautusaika on aika lyhyt, mutta siihenkin tottuu. Pidän musiikista ja kirjastosta sitä löytyy suht monipuolisesti. nainen koul./opisk v Täällä sitä on. Tai no voisi olla enemmänkin sellaista musiikkia, jota kuuntelen (etninen pop). koul./opisk v Halppaa ja kätevää koul./opisk v Se on ilmaista ja valikoimat ovat monipuoliset. koul./opisk v ei ole rahaa ostaa kaupasta ja en halua imuroida koul./opisk v Monipuolista musiikkia, veloituksetta. Kirjastosta lainaamani musiikit voi nauhoittaa yms. koul./opisk v Saadakseni kopioitua musiikkia johon mulla ei muuten ole varaa. Esim. koska maailmalla on paljon kiinnostavia levyjä, eivät rahani riittäisi ostaa kaikkia. Täten varausmaksu + cdr ovat edullinen vaihtoehto musiikillisen laadun kärsimättä (vrt. mp3). koul./opisk v Kirjastossa saa ilmaiseksi tutustua levyihin, joita ei raaski rahalla ostaa. Erityisesti jazzia on parempi lainata kirjastosta kun ostaa. koul./opisk v Helpoin tapa saada uutta/vaihtoehtoista musiikkia haltuun. Sivistynyt, verorahoilla ylläpidetty kirjastosysteemi mahdollistaa erilaisten musiikkilajien kokeilun, joka on mielestäni elintärkeää koulutusta. koul./opisk v Ilmaisen ja hyvin kattavan valikoiman vuoksi. Ainakin pääkirjastoa kiitän suuresti äärimmäisen loistavasta äänitevalikoimasta, jossa löytyy ihanasti kaikkea maan taivalta. Terveisin: nimimerkki "Metson asiakas jo vuodesta 1986" koul./opisk v Suuri valikoima, jota ei missään muualla. Hyvä haku ja jäsentely luokkiin. koul./opisk v Tutustuakseni uusiin artisteihin. koul./opisk v Kirjastosta voi lainata ennakkoluulottomasti ennestään tuntematonta musiikkia ilman pelkoa taloudellisista tappioista. Tällä tavoin tekee hämmästyttäviä löytöjä. koul./opisk v Haluan sivistää itseäni yhteiskunnan kustannuksella. koul./opisk v CD levyjä, joita minulla ei itse ole, voin kuunnella niitä maksamatta mitään. Kaikkia CDlevyjä, kun ei koskaan voi omistaa. Joskus hankin kuitenkin kuunnellun CD:n itselleni, jos se on ollut todella hyvä. koul./opisk v Kirjastosta löytää valtavasti musiikkia, jota ei juuri muualta löydä. Loistava paikka oman musiikkimaun laajentamiseen. koul./opisk v Kirjastossa on laaja valikoima, joten musiikkiin voi tutustua hyvin. koul./opisk v Kirjastosta löytyy kaiken tyyppistä musiikkia. On mukava tutustua uusiin artisteihin ennen kuin ne itselleen ostaa.

9 koul./opisk v Kirjastosta löytyy musiikkia, jota on vaikea saada käsiinsä muuten. On myös hyvä voida lainata satunnaiskuunneltavaksi levyjä, joita ei välttämättä ostaisi v Ilman musiikkia on mahdoton hengittää ja kunnon laadukas musiikki on kallista v Valikoima on hyvä ja monipuolinen v Olen tanssinopettaja ja tunneillani haluan tarjota monipuolista musiikkia joka kehittäisi oppilaiden rytmitajua ja musiikin ymmärtämistä. Haluan vaihtelua, eikä levyjen hankkiminen samaa tahtia ole rahallisesti mahdollista. Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä työssä v Kirjastosta saa ilmaiseksi kokeiltua paljon sellaista mistä ei muuten ilman kokeilua kaupasta viitsisi ostaa/maksaa paljoa. Lisäksi täältä on löytynyt myös paljon sellaista mitä ei kaupoista enää saa. työssä v Sieltä löytyy musiikkia, jota ei muilta tahoilta löydä riittävän helposti. Jazz, taidemus. yms. työssä v Voi kuunnella ilmaiseksi. nainen työtön v Halvin (eli ilmainen) tapa nauttia musiikista. Monipuolinen valikoima! työtön v Koska kirjastossa on laajat valikoimat monesta eri tyylisuunnasta. Se on ilmaista. Kirjastossa on loistavat hakuohjelmat joiden avulla pystyy tekemään uusia loistavia löytöjä. Musiikkiosastossa on rauhallista ja viihtyisää etsiä musaa, toisin kun esim. tavaratalojen musaosastoilla. Pystyy kuuntelemaan paikan päällä "rajoittamattoman määrän" levyjä ennen kuin tarvitsee päättää mitä ottaa lainaan. Kiitos loistavasta musaosastosta! työtön v ei maksa mitään eläkeläinen v Kopioidakseni sitä tiedostomuodossa kokoelmaani, löytääkseni uusia, kiinnostavia artisteja Saadakseni selville, mitä levyjä kannattaa ostaa. eläkeläinen v Koska ei ole varaa aina ostaa levyjä. Haluan musiikkia joka on kaikkien mielestä hyvää, pääasiassa RAP musiikkia. Haluan kasvattaa musakokoelmaa tietokoneelle. nainen koul./opisk v Valikoima on melko laaja ja levyä ei tarvi ostaa itselle. Kerralla voi hakea usean levyn. nainen koul./opisk v Musiikki on tärkeää minulle, kirjastossa on hyvä valikoima, voi kokeilla jotain uutta ellei pidä, vaihtaa levyä. Esim. klassista en osta mutta lainaan, lisäksi etnolevyjä lainaan, sellaisia joita haluan kuunnella ajoittain. nainen koul./opisk v Kirjastosta on hyvä lainata levyjä, joihin haluan tutustua. Kaikkea kun ei voi ostaa pelkän aavistuksen perusteella lainaamalla levyn sitä voi kuunnella ja selvittää, onko se hyvä vai ei nainen koul./opisk v aina ei raski ostaa, täällä suhteellisen hyvät valikoimat nainen koul./opisk v Lainalevyiltä musiikkiin voi tutustua ilmaiseksi laajalla skaalalla. Jos jokin kolahtaa, sitä voi sitten myös harkita ostavansa. koul./opisk v Saannin helppous koul./opisk v Haluan laajentaa tietoisuuttani, työn takia koul./opisk v Omaksi iloksi, nuotteina myös keikoille. koul./opisk v Sämplään ja haen vaikutteita. koul./opisk v Pääasiassa cd levyjä, löytääkseni uusia virikkeitä ja virkistääkseni omaa musiikkimaailmaa v Sattumalta v En osta sikaa säkissä, monessa levyssä vain muutama hyvä kappale! v Kun haluan kuulla jotain musiikkia, enkä välttämättä halua hankkia kyseistä tuotosta omaksi. Olen käynyt esim. häämarssi ja valssivalikoimia läpi kirjaston levyjen avulla. On myös kiva lainata omasta musiikkimausta poikkeavia levyjä tutustumismielessä.

10 26 35 v Klassinen lauluharrastus, pianosäestys, kuoro ja a'capella musiikki, taideteosten yhteyteen, työskentelyn taustalle voin valita täysin oman maun mukaan uusia yllätyksiä pompsahtaa vastaan kirjastossa v Tarvitsen työhön erityylisiä kappaleita, eri aikakausilta. Klassisen musiikin valikoima laaja. Helppoa lainata esim. musiikkilevyjä ja tutustua myös nuottiin. Ja siksi että se on ilmaista!!! Yhden kappaleen takia on joskus turha ostaa levyjä kaupasta v Tutustuakseni levyihin ennen varsinaista hankintaa. Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä v Helppoa. Ilmaista. Voi tutustua helposti musiikkityyleihin ja artisteihin, joita ei olisi valmis kuitenkaan ostamaan. eikä kaikkia hyviäkään levyjä tarvitse omistaa v Voi kuunnella ennen ostamista. työssä v Koska se kätevin tapa kokeilla uutta musiikkia ilman taloudellista riskiä. työssä v Etsin 'uusia' artisteja/bändejä, enkä halua maksaa etukäteen levystä, jos se ei vastaa odotuksia. työssä v Koekuuntelen levyjä ennen ostopäätöstä. työssä v Vihaan valmiita äänitteitä joten en tahdo tuhlata niihin rahojani ostamalla. Lainaan ennemmin mielenkiintoiset levyt kirjastosta ja saatan koota parhaista biiseistä omia kasetillisia. työssä v Kaikkea ei kannata itselleen hakea kaupasta omaksi vaan osa aika leasing on sopivin vaihtoehto suurelle osalle musiikista =) työssä v Helppo löytää hyvää musiikkia. Sopivat aukioloajat. Ilmaista. Erittäin laaja valikoima. työssä v No jos ei itellä oo jotain levyä niin sen voi löytää kirjastosta. työssä v ei kaikkea pysty ostamaan omaksi työssä v Koska voi tehdä riskittömiä kokeiluja erilaisten levyjen suhteen (eikä tarvitse maksaa niistä). työssä v Haen musiikkia kirjastosta siksi, että minun ei heti tarvi rahallisesti sitoutua äänitteeseen, josta en mahdollisesti pidä. Kirjasto antaa hyvän mahdollisuuden tehdä vertailuja eri artistien ja musiikkityylien välillä. Monesti kirjastossa tehty kuuntelu on tehnyt musiikin ostopäätöksen (kyllä/ei) helpommaksi. Kirjastossa voi kuunnella artistien levyltä muutkin kuin hittikappaleet. Parempi valikoima ja kuuntelumahdollisuudet kuin kaupoissa, ei tosin uutuuksien osalta. työssä v Kuunneltavaksi työssä v Lainaamo on hauska! Kiitos työssä v Tutustuakseni uusiin bändeihin tai tuttujen bändien minulle tuntemattomampiin levyihin. työssä v Olen muusikko. Laskin juuri soittavani 9:ssä kokoonpanossa yli 65 vreejazzista lastenmusiikkiin ja humppaan välillä. Kuuntelen musiikkia kotona ja autossa alati kun en itse soita. Minulla ei ole varaa ostaa levyjä. juu. työssä v Lainaan musiikkia, jota en halua omistaa, tai tutustun uusiin artisteihin/yhtyeisiin/tyyleihin. työssä v Toisin kuin netistä, kirjastosta saa myös kannet hypisteltäviksi. työssä v Laaja valikoima ja musiikin ilmaisuus ovat ratkaisevat tekijät. työssä v Se on ilmaista. Tekee kivoja löytöjä. Innostun uusista asioista. Olen musiikkialalla töissä. nainen työtön v Loistava ja vaivaton tapa tutustua erilaisiin musiikkityyleihin.

11 työtön v 1. Täällä on laaja valikoima, josta löytyy aina uutta musiikkimaailmaani. 2. Voi kuunnella ennen lainaamista. 3. Liikun paljon musiikkiharrastajien piireissä ja käyn livekonserteissa. Kun törmään musiikkiin, joka kiinnostaa, kirjasto on kanava hankkia tuota musiikkia. työtön v Kirjasto on maksuton ja mukava mesta. työtön v Sitä on kiva kuunnella, eikä työttömällä ole aina varaa ostaa uutta. työtön v Kuunneltavaksi musiikkia, jota ei välttämättä viitsi hankkia omaksi. Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä työtön v Koska täältä löytää jopa sellaista mitä ei välttämättä kaupoissa ole ja onhan se edullisempaa kun ei tarvitse maksaa niin paljon ja jos haluaa kuunnella jotain uutta, niin ei tarvitse ostaa heti välttämättä levyä. Kirjastosta voi esim. löytää mieleisensä musiikin, ennen kuin tuhlaa rahoja. Ostaa myöhemmin jos tuntuu, et tarvii itselleen välttämättä jotai. Hauskaa kevättä! työtön v Hyvät valikoimat ja saatavuus. Ei ole rahaa ostaa v Vaihtelun vuoksi. Minulla on omia CD:tä noin 200 kpl, ja kuuntelen kirjaston musiikkia lisäksi. Paljon käytän kirjastoa "esikuunteluna", eli ostan artistin CD:n kaupasta, jos se on miellyttänyt kirjastosta lainattuna v Tarvitsen nuotteja eri tilaisuuksiin v ei tarvitse maksaa kuuntelusta monipuolinen valikoima v Jos kuulen esim. konsertissa jotain itselleni uutta musiikkia esim. jonkin sellaisen säveltäjän, jonka musiikkia en ole vielä ennen kuunnellut, voin kuunnella hänen sävellyksiään laajemminkin. Helppo tapa tutustua uudenlaiseen musiikkiin v Jos haluaa kuulla musiikkia, josta ei ole satavarma, kannattaa ensin kokeilla kirjastoa. En osaa imuroida netistä, joten useimmiten kanava on seuraava: kuulen radiosta (esim. Luostarin puutarha) > varaan kirjastosta, jos tykkään kovasti, ostan tai peräti varaan v Etsin tiettyä laulua, jota haluan kuunnella enkä sen takia halua aina ostaa levyä v Helppo tapa hankkia "ilmaista" musiikkia v Koska näen netistä mitä siellä on tarjolla (Piki verkkosivut) ja varailen/haen sen mukaan. On edullista siis ilmaista, melkein v Hyviä löytöjä > vanhojakin levyjä! työssä v Hyvä valikoima, helppo saatavuus, asiantunteva/palveleva henkilöstö. työssä v Koska kokoelma on laaja, eri musiikkityylit kattava. Kuuntelen erilaista musiikkia, eri tyylilajeja. työssä v Taustamusiikiksi työntekoon. työssä v Joistakin musiikeista ja esiintyjistä ei tiedä paljoa, jos löytyy kirjastosta, niin tutustun ennen kuin hankin itselle. Oopperaa, passioita ym. tulee joskus kuunneltua ja niitä on erinomaista lainata kirjastosta, esim. viimeksi BBC:n taltioima Mozartin Taikahuilu DVD:nä. Kiitos paljon tarjonnasta! työssä v Ilmainen väylä, laaja valikoima. työssä v Koska sieltä sitä helpoiten ja halvimmalla saa. työssä v Sen saa lainaksi. työssä v Edullisuus. Voin tutustua eri artisteihin ja orkestereihin ilman että joudun ostamaan l. laajentaa omaa musiikkiharrastusta. työssä v hyvät valikoimat varsinkin jazzia (kiitos vaan), edullista, tietoa saatavilla levyistä ja esittäjistä (kirjat, internet), helppo tehdä löytöjä oudommistakin artisteista ja musiikin tyyleistä työssä v Musiikkia, josta pidän, ei juuri soiteta radiossa saati tv:ssä, ja pidän mukavana kuitenkin kuulla mielenkiintoista musiikkia, ja kun löydän jotain kovasti kiinnostavaa saatan sitten hankkia sen itselleni esim. lp:nä jos mahdollista.

12 työssä v Kirjastossa on laaja valikoima ja tätien ja setien suuri tietämys, ja he auttavat mielellään. työssä v Hyvät valikoimat. Jazz, klassinen, työssä v Erittäin hyvä palvelu ja lisäksi halpa. Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä työssä v usein tarvitsen opetustyössäni, jota ei löydy omasta hyllystä työssä v Vakioreitti musiikin hakuun on 1) kirjasto 2) yli 65 vm Music 3) Anttila Megastore 4) itunes 5) Amazon.com 6) emule työssä v edullisin tapa tutustua erilaisiin musiikkityyleihin ja artisteihin työssä v Työhön, opetan musiikkia vapaa aikaan lähinnä työmatkoihin työssä v Ilmainen ja hyvä valikoima. Ehdottomasti eniten käyttämäni musiikinhankintatapa. Helppo tutustua tuntemattomiinkin musiikintekijöihin. KIITOS TEILLE PALJON! työssä v Edullista kuunneltavaa. työssä v Haen enemmän nuotteja kuin levyjä työssä v Monipuolisesti eri musiikkityyleihin on näin helppo tutustua, ilmaista. työssä v Helpoin tapa saada musiikkia. KIITOS! työssä v Laaja valikoima eri tyylilajien musiikista. työssä v Kaikkea kiinnostavaa ei voi ostaa. työssä v Edullisin tapa perehtyä kaikentyyppiseen musiikkin. Ei hukkainvestointiriskiä, käsittämättömän laaja valikoima. Helppo tapa laajentaa musiikkimakuaan. työssä v Nuottivalikoima on hyvä. työssä v Tutustun etukäteen teoksiin, joita esitetään Tampere yli 65 vilharmoniassa, jossa olen työssä. työssä v Löytää uutta, vanhaa; erilaista. Maksuttomuus mahdollistaa kokeilut ja löydöt. Jatkuva inspiraatio. työssä v Tykkään kirjaston mahdollisuuksista lainojen suhteen. Myös ilmapiiri & asiakaspalvelu hyvä. Kirjastosta saa tietoa ja ilmaiset palvelut eritt. tärkeitä. Ilman kirjastoa olisin "hukassa" musiikin ym. suhteen. KIITOS TEILLE & T:reen kaupungille! työssä v Kohtuullisen tuore valikoima/monipuolinen, edullinen tapa. Kirjastossa näkee myös muita ihmisiä. Hyvä palvelu ja asiantunteva. työssä v Monia konserttimusiikin levyjä on vaikea löytää muualta yhtä helposti. työssä v Kuunneltavaksi kotona ja autossa. työssä v Kirjastosta löytyy musiikkia joka makuun. Tänä päivänä levymäärät kirjastossa on erittäin suuret ja hyviä uutuuksia tulee jatkuvasti. Palvelu on tosi hyvää, henkilökunta empaattisia asiakaspalvelijoita. Kiitos siitä! työssä v Ilmainen työssä v Olen musiikin suurkuluttaja! Säästyy rahaa työssä v Erinomainen valikoima nainen työtön v Koska kirjastossa on laajat kokoelmat ja voi etsiä joko systemaattisesti tai summittaisesti. Myös ympäristö on rauhallinen ja halutessaan saa apua/ohjausta ystävälliseltä henkilökunnalta. Voi myös etsiä tiedonhakujen kautta, mitä levykaupassa ei voi tehdä. Kirjastossa musiikki on ilmaista! Suomessa on loistava kirjastolaitos. työtön v Tarjonta monipuolista! Huokea vaihtoehto! Itse rakennus jo kiehtoo! työtön v Kohtalainen valikoima. Myös back catalogue maksuton. työtön v Voi kokeilla uusia/vanhoja artisteja ilman pettymystä jos ei pidäkään koko levystä. työtön v Voi kuunnella etukäteen, ennenkuin ostaa ko. tuotteen.

13 Miksi haet musiikkia kirjastosta? ammatti ikä työtön v Harrastan musiikinkuuntelua sekä kuorolaulua. Musiikki on aina ollut tärkeä osa elämääni, mutten halua/kykene ostamaan kaikkea kiinnostavaa. Ajantasalla oleva Metdon mus.osasto on helmi! työtön v Joustava tapa lainata, levyt ovat niin kalliita kaupoissa. Raha menee ruokaan. eläkeläinen v Kätevää ja edullista. eläkeläinen v Pidän hyvin paljon musiikista. nainen muu v edullista, lähellä asuinpaikkaa muu v Hyvä palvelu, hyvä valikoima muu v Harrastus liittyy kaikkeen v Harrastan oopperamusiikkia sekä klassista musiikkia. työssä v Koska se on ilmaista. työssä v Omaan kuunteluun. Työn takia. työssä v Ettei tarvitse kaikkea ostaa. Kirjastossa hyvä valikoima ei niin "kaupallista" musiikkia. työssä v (Itsetarkoitus), arvo sinänsä työssä v Joskus etsin harvinaisia tallenteita. työssä v Työskentelen musiikin parissa, mutta kuuntelen myös omaksi iloksi. työssä v Tutustun uutuuksiin ja ennen kuulemattomiin nainen eläkeläinen v Tutustuu musiikkiin, johon haluaa syventyä rauhassa. Kaikkea kun ei voi ostaakaan. nainen eläkeläinen v Tällä hetkellä tärkein kanava, kun yleisradio on vähentänyt olennaisesti klassisen osuutta. Täältä löytää myös musiikin lajeja, joita ei radiosta kuule kuten eksoottisempien maiden kansanmusiikkia esimerkiksi. eläkeläinen v Koen kirjaston "toiseksi kodiksi" miltei joka päivä. Suht. laajat musiikkikokoelmat ja mahdollisuus saada aika nopeasti kiinnostavia levyjä. Myös taloudelliset seikat vaikuttavat lainaamiseen. eläkeläinen v Laaja valikoima! eläkeläinen v Hyvä valikoima cd levyjä, joita voi lainata. Edullinen tapa hankkia musiikkia. eläkeläinen v Harvinaisuuksia ja myös tarkistaakseni kannattaako ostaa. eläkeläinen v Vaihteluksi myös uudenlaisia työtön v Laaja valikoima, avartaa musiikkinäkemystä. muu v Kirjastossa (ainakin Tampereella) on hyvä klassisen musiikin valikoima. eläkeläinen yli 65 v Koska harrastan musiikin kuuntelua kotona ja kirjaston palvelu on hyvä ja ilmainen. Ei ole varaa ostaa kuin joku harva tosi mieluinen levy.

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

Suomenkielisiä populaarimusiikin KITARANSOITON OPPAITA. aloittelijoille

Suomenkielisiä populaarimusiikin KITARANSOITON OPPAITA. aloittelijoille Suomenkielisiä populaarimusiikin KITARANSOITON OPPAITA aloittelijoille 78.65 kirja Denyer, Ralph: Suuri kitarakirja - paras suomenkielinen kitarakirja. Paljon tietoa eri tyylisuuntien kitaristeista, eri

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita

Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Kulttuuritapahtumien kuluttajat ja ei-kuluttajat: näkemyksiä, taustoja, toiveita Lippupisteen seminaari Korjaamo, Helsinki 27.5.2008 Timo Cantell Sibelius-Akatemia timo.cantell@siba.fi Suomalaisten konserteissa

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä

Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Henkilöpeli Uusia kasvoja viestintätiimissä Posted on 14.8.2015 by helehilt Kirjaston viestintätiimi sai kesän lopulla lisäystä, kun Sofia Blanco Sequeiros aloitti korkeakouluharjoittelunsa viestinnän

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot