Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON TILAKESKUS MARKKU PARTANEN Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola Tutkimusselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27476

2 Tutkimusselostus 1 (49) Pirinen Juhani Sisällysluettelo 1 Tutkimuksen kohde Tutkimuksen tarkoitus Tehdyt tutkimukset ja tutkimuksen rajaus Tärkeimmät havainnot, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Yleistiedot Tutkimuskohde Tutkimuksen tekijät Tutkimuksen ajankohta Muut mahdolliset tahot Kohteen yleiskuvaus Paikannuskuvat Tiedossa olevat sisäilmaongelmat Lähtötiedot Tutkimusmenetelmät Rakenneteknisten tutkimusten tulokset Havainnot ja mittaustulokset... 7 Alapohja... 7 Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Havainnot ja mittaustulokset Alapohja Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Päiväys ja allekirjoitukset Liitteet:... 25

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 1 (48) Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola 1 Tutkimuksen kohde Svartså skola käsittää kaksi koulurakennusta, joissa on eri aikakausien rakenteita. 1.1 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää rakennuksissa koettujen sisäilmaoireiden aiheuttajia ja rakennusten korjattavuutta. 1.2 Tehdyt tutkimukset ja tutkimuksen rajaus Tutkimukset koostuivat aistinvaraista havainnoista, pintakosteusmittauksista ja rakenneavauksista. Riskialttiiksi arvioiduista kohdista otettiin materiaalinäytteitä, joille tehtiin mikrobianalyysit. Silmin nähden vaurioituneista materiaaleista ei näytteitä otettu, vaan niistä otettiin valokuvat. Ilmavuotoja tutkittiin savuampullin avulla. Tutkimus rajattiin rakenteiden tutkimiseen eikä esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmää tutkittu. 1.3 Tärkeimmät havainnot, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Koulurakennus, talo 1 Koulurakennuksen alapohjassa on voimakas mikrobiperäiseltä vaikuttava haju ja ilma pääsee epätiiviiden rakenteiden kautta sisään kaikkialta ulko- ja väliseinien raoista. Osa alimmaisista hirsistä on sisäpinnalta myös lahovaurioituneita ja osa lähes ulkopuolisen maan tasossa. Alapohjasta on pihan puoli (koillisreuna) korjattu muutama vuosi sitten, mutta lahoja kohtia ei ilmeisesti ole kaikkia poistettu tai laho on syntynyt korjauksen jälkeen. Alapohjan maapohja on isolla alueella kostea, koska sadevedet pääsevät alapohjatilaan ja maapohja nostaa keskialueella kosteutta hiekkakerroksen pintaan. Alapohjassa on koneellinen tuuletus, joka ei tarkastushetkellä toiminut. Koneessa on automaattisäädin, joka on joko rikki tai väärin säädetty. Alapohjatilan kosteus on ollut niin korkea, että uudehkot tuulensuojalevyt ovat kuprulla ja silmin nähden homehtuneet talon keskialueella. Rakennuksen eteläosassa alapohjarakenteet ovat ilmeisesti alkuperäiset. Myös näissä rakenteissa on alapinnassa näkyviä laho- ja homevaurioita ja eristeestä otetussa materiaalinäytteessä todettiin mikrobivaurio. Keittiön kynnyksen alueella on ilmeisesti pesuvesistä aiheutunut paikallinen mikrobivaurio. Vanhan hirsirakenteen kylkeen on tehty maanvastaiselle laatalla perustettuja lisärakennuksia (eteistiloja, WC-tilat), jossa yhteydessä vanhat hirret on jätetty betonin ja mahdollisesti hiekan sisään. Alimmat hirret ovat näillä osin todennäköisesti lahovaurioituneet hiekkatäytön puolelta. Rakennetta ei saatu kokonaan auki.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 2 (48) Katto on hyvässä kunnossa ja samoin seinähirret alaosia lukuun ottamatta. Yläpohjasta puuttuu ilmansulku, mutta seinähirsistä tai kattorakenteista ei löytynyt tämän aiheuttamia vaurioita. Yläpohjan turve-eristeestä löytyi paikoitellen mikrobikasvustoja. Talo on korjattavissa, mutta vaatii paremman perustusten kuivatusjärjestelmän ja ilmeisesti alapohja pitää korjata kauttaaltaan uusiksi. Lisäosat pitää purkaa tai rakentaa alapohjaliittymä vanhaan rakennukseen toisella tavalla. Osa väliseinistä alkaa alapohjan tuuletustilasta ja vaatii perusteellisen alaosan korjauksen ja puhdistuksen. Yläpohjan lämmöneristeet pitää poistaa ja rakenne uusia. Hieno vanha talo, jonka korjaaminen vaatii hyvät suunnitelmat, taitoa, käsityötä ja viitseliäisyyttä. Asuinrakennus, talo 2 Nk. asuinrakennus on huonommassa kunnossa kuin koulurakennus. Vanha osa on jätetty talon keskelle laajennuksien yhteydessä jolloin sen alapohjan tuuletus on häiriintynyt, eikä se tuuletu juuri lainkaan toiselta puolelta. Lisäksi sadevedet ovat päässeet alapohjaan. Tuulettuvassa alapohjaosiossa on voimakas mikrobiperäiseltä vaikuttava haju. Rakennuksen uudehko jatko-osa lounaispäädyssä on rakennettu maanvastaiselle laatalle, jolloin alkuperäisen rakennuksen alimmat hirret ovat jääneet betonivalun ja kenties myös hiekan sekaan. Rakennetta ei saatu kokonaan auki. Todennäköisesti alimmat hirret ovat lahovaurioituneet. Kellarillinen osa on myös huonossa kunnossa. Kosteus on noussut kellarin seinille ja jostain tulee vettä käsityötilan lattialle. Kellarissa on portaikon alla myös avoimia putkitusten läpivientejä suoraan maapohjaan. Osa kellarikerroksesta on maatäytöllä ja näiden osien seinille kosteus on noussut noin puolen metrin korkeuteen. Avoimen kellarin päälle rakennetut välipohjarakenteet ovat kohtuullisessa kunnossa. Maalla täytetyn kellarin kohdalla alapohjarakenteet ovat mikrobivaurioituneet, koska ne on tehty tuulettumattomina puulattioina hiekkakerroksen yläpuolelle. Myös seinien alaosien rakenteissa on tällä alueella vaurioita. Katto on hyvässä kunnossa, vaikka onkin keskiosalta ulkoapäin ruosteessa. Keskiosalta katto vaatisi nopean ruosteen poiston maalauksen, jotta se ei pääsisi ruostumaan puhki. Vesikaton vanhoissa lämmöneristeissä todettiin mikrobikasvustoja, mutta uudet mineraalivillaeristeet olivat kunnossa. Kellarikerroksen kuntoon saaminen on haastavaa. Vaikeaa on myös keskellä olevan vanhan osan lattian ja täytetyn kellarin päällä olevan lattian ja vaurioituneiden alahirsien korjaaminen.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 3 (48) 2 Yleistiedot 2.1 Tutkimuskohde Tutkittava kohde on kiinteistö, jossa on kaksi koulukäytössä ollutta rakennusta. Rakennusten alkuperäiset osat ovat kivisen perustuksen varaan rakennettuja hirsirakennuksia, joita on laajennettu eri suunnista myöhempien vuosien rakennustekniikalla. Nk. koulurakennuksessa on yksi kerros, kun taas nk. asuinrakennuksessa on kolme kerrosta. Koulurakennuksessa (rakennus 1) on pääosin painovoimainen ilmanvaihto ja tuloilmalämmittimet. Asuinrakennuksessa (rakennus 2) on tulopoistoilmanvaihtolaitteisto, joka palvelee pääosaa keskikerroksesta. 2.2 Tutkimuksen tekijät Juhani Pirinen, Paavo Kero, 2.3 Tutkimuksen ajankohta Tutkimuskäynnit suoritettiin (Pirinen ja Kero) ja (Pirinen yksin). 2.4 Muut mahdolliset tahot 25.6 paikalla oli lisäksi huoltomies Roland Blomqvist ja rakenneavauksia suorittanut Porvoon Paalurakenne Oy paikalla oli Roland Blomqvist.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 4 (48) 3 Kohteen yleiskuvaus 3.1 Paikannuskuvat Asemapiirros: Koulurakennus:

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 5 (48) Asuinrakennus:

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 6 (48) 3.2 Tiedossa olevat sisäilmaongelmat Tiloissa on koettu oireilua, jonka takia talojen rakenteet on päätetty tutkia. Tutkijoilla ei ole sisäilmaongelmista tarkempaa tietoa. 4 Lähtötiedot Asemapiirros, pohjapiirrokset, Kosteuskartoitus Polygon, , IV-piirustus vuodelta Tutkimusmenetelmät Pintakosteusmittaus Pintakosteusmittarilla rakenteen pinnasta asuintalon kellarissa Pintakosteudenosoitin Gann Hydromette Compact B Ilmavuoto- ja tiiveys Rakenteiden ilmavuotokohtia havainnoitiin Dräger -savuilmaisimen avulla Rakenneavaukset 20 kpl Materiaalinäytteiden analysointi Turun Yliopiston Aerobiologian laboratoriossa Aistinvaraisesti selvästi vaurioituneilta näyttäneistä kohdista/rakenteista ei otettu materiaalinäytteitä.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 7 (48) 6 Rakenneteknisten tutkimusten tulokset Rakenneosien havainnot on esitetty peräkkäin mahdollisine mittaustuloksineen. 6.1 Havainnot ja mittaustulokset Koulu (rakennus 1) Alapohja Rakennuksessa on pääosin ryömintätilainen alapohja, lisärakennuksissa maanvastainen teräsbetonilaatta. Noin kolmasosa lattiasta on uusittu lähivuosina pihan (koillisen) puolelta, toinen puoli (lounas) vanhempaa, ilmeisesti alkuperäistä rakennetta. Ryömintätilaan tehdystä tarkastusluukusta purkautui voimakasta mikrobiperäiseltä vaikuttavaa hajua, virtaussuunta oli alapohjasta sisätilaan jo ennen rakenteiden avausta. Alapohjassa haju voimistui sisäpihan puolelta takapuolelle (lounasta kohti) edetessä, alapohjan pintamaan päällä oli singeli, mutta takapuolella oli kosteita maanpintoja laajoilla alueilla varsinkin ulkopuolen syöksytorvien kohdalla. Kaikkien syöksytorvien alla ei ollut rännikaivoja. Keittiön lattiassa on aikaisemmin todettu mikrobivaurio, joka on todennäköisesti aiheutunut kynnyksen kautta päässeistä lattian pesuvesistä (ks. Polygonin raportti). Kuva 1. Pihan puolella (kaakko) rossipohja on uusittu ja pohja on kuiva.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 8 (48) Kuva 2. Alimmissa hirsissä on kuitenkin lahovaurioita koillisreunassa. Kuva 3. Keskemmällä uudehkot tuulensuojalevyt ovat kosteuden vaikutuksesta taipuneet ja levyjen pinnassa on mikrobien aiheuttamia pilkkuja. Kuva 4. Keskellä ja lounaispuolella on rossipohjassa vanhat rakenteet ja maapohja on kostea.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 9 (48) Kuva 5. Osa palkeista on lahovaurioitunut. Kuva 6. Alapohjassa on anturiohjattu tuuletus, jossa ei aistinvaraisesti tuntunut virtausta, eli tuuletus ei toiminut. Ohjain oli automaattiasennossa, eli laitteistossa on vikaa. Kuva 7. Alapohjaan pääsee kosteutta myös puutteellisten sadevesijärjestelmien takia. Katon vedet kastelevat perustuksia.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 10 (48) Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet Ulkoseinät ovat pääasiassa hirsirunkoseiniä, joissa on sisäpuolinen levytys. Ikkunoilla ja ovilla ei ilmeisesti ole tekemistä koettujen sisäilmaongelmien kanssa. Kuva 8. Osa hirsiseinistä alkaa maantasosta, joka altistaa ne home- ja lahovaurioille. Kuva 9. Lisärakennuksena tehdyn eteiskopin lattia (kaakkoisseinusta) on tuulettumaton rossipohja, seinähirret ovat lahonneet sen kohdalla.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 11 (48) Kuva 10. Lounaispäädyn avauksessa alimmat seinähirret ovat lahovaurioituneet. Pääsyy lienee alapohjan huono tuuletus ja sinne valuvat sadevedet. Vuorilaudoituksen alta puuttuu myös tuuletusrako ja alalista kerää sadevettä. Väliseinät ja pintarakenteet Osa väliseinistä on kantavia hirsiseiniä, jotka ulottuvat ryömintätilaan asti. Näiden seinien vierustoilta on ilmavuotoja sisätilaan. Kuva 11. Ilma vuotaa alapohjasta kynnyksen kohdalla hirsisen väliseinän liitoksessa.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 12 (48) Kuva 12. Sisäkulmaan on tehty eteinen ja märkätilaosio maanvastaisella perustuksella. Alkuperäiset seinähirret on jätetty perustuspalkin muotiksi, jolloin hirret ovat betonia vasten ja alimmainen hirsi ehkä hiekan sisällä. Hirsi on erittäin todennäköisesti vaurioitunut, mutta tutkimuksessa ei peruspalkkia saati piikattua auki riittävän syvältä. Yläpohjat ja vesikatot Vesikate on pääosin hyväkuntoista konesaumakatetta. Katon ikä ei ollut tiedossa. Katossa voi olla eri aikakausilta olevia osia, kuten rakennuksessakin. Katolta puuttuvat kulkutiet ilmanvaihtokoneille. Yläpohjan lämmöneriste on pääasiassa turvetta, mutta myös sekalaista muuta luonnoneristettä, lastua ja rakennusjätettä. Yläpohjassa ei ole ilman- tai höyrynsulkua avatuissa kohdissa. Hirsistä ei löytynyt lahovauriota avatuista kohdista. Vanhan osan yläpohjan rakenne on: sisäverhous, lauta, ilmaväli n. 50 mm, lauta, orgaaninen täyte n. 400 mm, tuuletustila, aluslaudoitus, peltikate. Sisäkulmaan rakennetussa uudessa märkätilaosiossa yläpohjan rakenne on: sisälevytys, höyrynsulkumuovi, lasivilla 200 mm, tervapaperi, tuuletustila, aluslaudoitus, peltikate.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 13 (48) Kuva 13. Yläpohjan eriste on turvetta, pehkua ja lastua. Yläpohjassa ei ole ilman- tai höyrynsulkua. Tämä avaus on keittiön kohdalta. Hirsissä ei ole ulkoseinällä lahovaurioita eristekerroksen kohdalla. Kuva 14. Sisäkulmaan rakennetun eteis/märkätilaosion yläpohja on hyväkuntoinen. Piha-alueet Lounaispuolella on rakennuksen seinustalla rehevää kasvillisuutta, joka pitää julkisivua kosteana. Syöksytorvista purkautuva vesi pitää monin paikoin rakennuksen ympärystää kosteana, eikä vesi poistu tarpeeksi nopeasti seinustalta.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 14 (48) Ilmanvaihto Kuva 15. Sadevesien purkaminen on huonoa monin paikoin rakennusta. Eteläpuolella sadevedet ohjautuvat alapohjaan aiheuttaen osaltaan alapohjan vauriot. Eteläpuolella myös kasvillisuutta on runsaasti talon seinustalla. Kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä ja lämmittävät korvausilmaventtiilit. Keittiön ilmanvaihtojärjestelmää ei tutkittu. 6.2 Johtopäätökset Tuulettuvat alapohjat ovat vaurioituneet alapohjaan pääsevän sadeveden ja huonon tuulettuvuuden takia, alapohjatilassa on voimakas mikrobiperäiseltä vaikuttava haju. Rakennuksen alla olevat kalliot viettävät taloa kohden siten, että vesi kulkeutuu helposti talon alle ja jää ilmeisesti sinne pussiin. Sisäkulmaan ja kaakkoisseinälle rakennetut lisäosat on rakennettu siten, että ne vaurioittavat alkuperäisen rakennuksen hirsiseinien alaosia. Keittiössä on käyttö- tai siivousvesistä johtuva paikallinen kosteusvaurio kynnyksen kohdalla. Alapohjasta sisään vuotava ilma ja keittiön lattian kosteusvaurio aiheuttavat rakennukseen sisäilmaongelmia. 6.3 Toimenpide-ehdotukset Alapohja Rakennuksen alapohja on ilmeinen sisäilmaongelmien aiheuttaja. Alapohja pitää kokonaisuudessaan rakentaa uudestaan. Maapohja pitää saada kuivemmaksi, eli uusia salaojitukset, sadevesijärjestelmät, muotoilla kalliot ja tiiviit maakerrokset rakennuksen alla ja

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 15 (48) sivuilla oikein, jotta vesi ei pääse talon alle ja tehdä riittävät karkean kiviaineksen vaihdot sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolelle. Tuuletus pitää saada riittäväksi ja varmatoimiseksi. Alapohjarakenne pitää tehdä ilmatiiviiksi. Lisärakennusten maanvastaisten lattioiden ja hirsiseinien liitos pitää purkaa ja rakentaa toisella tavalla. Ulkoseinät, ikkunat ja ulko-ovet Alimmista hirsistä osa pitää vaihtaa kokonaan ja osasta pitää poistaa lahovaurioituneita osia piiluamalla ja pinnat puhdistaa. Maanpintoja pitää rakennuksen ympärillä saada laskettua, jotta alimmat hirret saadaan kunnolla irti maasta. Toinen vaihtoehto on vaihtaa alimpia hirsiä kiviaineiseen materiaaliin. Rankarakenteiset osat saatetaan joutua purkamaan kokonaan, koska niiden perustukset estävät hirsien säilymisen. Ikkunoiden ja ovien vaikutukset sisäilmahaittoihin lienevät vähäiset. Väliseinät ja pintarakenteet Väliseinien, kuten myös ulkoseinien, vierustat on saatava ilmatiiviiksi lattiarakenteen korjauksen yhteydessä. Pintarakenteilla ei liene vaikutusta kohteen sisäilmaongelmiin. Yläpohjat ja vesikatot Yläpohjan eristeet kannatta poistaa ja rakentaa yläpohjaan höyry- tai ilmatiivistys ja uudet lämmöneristykset. Ilmanvaihto Ilmanvaihdon oikea rakentamistapa tähän rakennukseen on haastava tehtävä. Jos rakennukseen tehdään koneellinen ilmanvaihto, pitää painesuhteen alapohjan läpi olla aina lähellä nollaa, jotta ilmavirtaukset alapohjasta sisälle minimoituisivat.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 16 (48) 6.4 Havainnot ja mittaustulokset Asuinrakennus (rakennus 2) Alapohja Keskellä rakennusta olevassa alkuperäisessä osassa on ryömintätilainen alapohja, lounaan puoleisessa lisärakennuksessa maanvastainen teräsbetonilaatta ja koillisen puoleisessa lisärakennuksessa kellarillinen alapohja. Ryömintätila tuulettui huonosti ja luoteen puolen luukku oli suljettu ja haudattu hiekkaan. Avaamisen jälkeen luukusta purkautui voimakasta mikrobiperäistä hajua ja ryömintätila oli erittäin kostea. Lisärakennuksen maanvastainen alapohja on valettu hirsiä vasten, siten että alimmat hirret ovat hiekassa. Kellarillisen osan lattian alta puuttuvat lämmöneristeet ja lattia on rinteen puolelta kostea. Rinteen puolelta sadevedet pääsevät kellarin seinään ja lattian alle, mm. osa ovikarmien alapuista on läpilahonneita. Osa kellarista oli maatäytetty ja täytön päälle tehty puurakenteinen lattia on mikrobivaurioitunut. Kaikkien syöksytorvien alla ei ole rännikaivoja. Kuva 16. Keskellä olevan ryömintätilallisen osan alapohja on lahovaurioitunut.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 17 (48) Kuva 17. Uuden osan betonilaatta valettu hirsiä vasten, jolloin alimmat hirret ovat todennäköisesti hiekan sisällä toisesta kyljestään. Hirret ovat todennäköisesti lahovaurioituneet. Rossipohjan alalauta on laho ja kutterinlastu haisee mikrobeilta. Kuva 18. Portaikon alla on märkä maa näkyvissä putkiliitoksen kohdalla. Osa ovenkarmeista on lahovaurioitunut.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 18 (48) Kuva 19. Osa kellarista on maatäytetty ja sen päälle on tehty puurakenteinen tuulettumaton alapohja. Alapohja on mikrobivaurioitunut ja samalla ovat lahonneet myös seinien alaosat. Kellarinseinät Kellarinseinät ovat betonia, jonka sisäpinnassa on bitumisively ja punatiilimuurauksella tehty rotveeraus. Sisäpinta on rapattu. Osa kellarista on täytetty maalla ja tämän osion kohdalla kosteus on noussut seinissä yli puolen metrin korkeuteen irrottaen rappausta ja maaleja. Kellarinseinissä ei ole ulkopuolista vesieristystä tai se on niin syvällä, että sitä ei löydetty. Salaojituksesta ei löydetty merkkejä, mutta sellainen voi silti rakennuksessa olla. Sen toimintakyky on joka tapauksessa heikko. Sadevesijärjestelmän ohi pääsevät vedet kulkeutuvat kellarinseinän ali kellarin lattian alle vaurioittaen lattiapäällysteitä, jalkalistoja ja varsinkin lattiabetonin sisään jätettyjä ovikarmeja.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 19 (48) Kuva 20. Kellarillisella osalla sade- ja pintavedet ohjautuvat mm. oheisesta kolosta seinää vasten ja alapohjan alle asti. Kuva 21. Kosteuden nousu näkyy monin paikoin kellarin seinissä. Kuva 22. Kellarin päällä on betoniholvi, jossa on vesieriste purutäytteen alla. Vesieristeessä on hajusta päätellen jonkin verran kreosoottia. Betoniholvin päällä olevista puruista ei löydetty mikrobivaurioita.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 20 (48) Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet Keskimmäisen, vanhan, osan ulkoseinät ovat hirsirunkoseiniä, joissa on sisäpuolinen levytys. Kellarillisen osan ulkoseinät ovat mineraalivillaeristeisiä (100 mm) puurankaseiniä. Ilmatiivistyksenä ja tuulensuojana on pahvi. Uusimman maanvastaisella perustuksella olevan päädyn ulkoseinät ovat mineraalivillaeristeisiä (150 mm) rankaseiniä, joissa ilmasulkuna on tervapaperi ja tuulensuojana huokoinen kuitulevy Kaikista julkisivuista puuttuu toimiva tuuletusrako pintalaudan takaa. Uusimmassa osassa on vaakasuuntaisen koolauksen kohdalla tuulettumaton ilmarako. Rakennuksessa on eri aikakausien ikkunoita, joilla ei liene merkitystä sisäilmaongelmien kannalta. Kuva 23. Kellarillisen osan ulkoseinät ovat lahovaurioituneet syöksytorven kohdalta. Oksapahvi on homeessa. Samalla kohdalla on sisäpuolella tuulettamaton rossipohja täytetyn kellarin päällä. Vaurio johtunee monen tekijän kokonaisvaikutuksesta; syöksytorven vedet, puuttuva tuuletus julkisivulaudan takaa ja alapohjasta tuleva kosteusrasitus.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 21 (48) Kuva 24. Uusimman osan julkisivun taustalta puuttuu yhtenäinen tuuletusrako. Julkisivussa kasvaa paikoitellen mikrobeja, todennäköisesti levää. Rakennuksen sijaintipaikka on kostea ja kasvustot estävät julkisivun kuivamista. Väliseinät ja pintarakenteet Väliseinillä ja pintarakenteilla ei liene suurta vaikutusta rakennuksen sisäilmaongelmiin. Yläpohjat ja vesikatot Vesikate on pääosin hyväkuntoista rivipeltikatetta. Katon ikä ei ollut tiedossa, mutta keskellä on selvästi vanhempi osa kuin muualla rakennuksessa. Keskiosalta on maali irronnut pinnasta, mutta sisäpuolella ei ole ruostetta. Yläpohjatilassa on eri aikakausien lämmöneristeitä, vanhimmalla osalla turvetta, kellarillisella osalla kutterinlastua ja uudemmalla osalla mineraalivillaeriste. Viimeiseksi mainitussa on höyrynsulkumuovi alapinnassa. Muissa rakenteissa on pahvia ja tervepaperia ilmansulkukerroksina. Purutäyteosassa ilmasulku on kahtena 100 mm välein sijaitsevana kerroksena alapinnasta katsoen.

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 22 (48) Kuva 25. Asuinrakennuksen vesikatteen keskiosan (vanha osa) maali irtoilee. Sisäpuolella pellissä ei ole ruostetta. Kuva 26. Uusimman osan yläpohja on hyvässä kunnossa. Kuva 27. Vanhan ja uuden osan väliin on jätetty purkamattomia ulkoseiniä rakenteisiin.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 23 (48) Kuva 28. Rakennuksessa on tulopoistoilmanvaihtokone, joka on sijoitettu uuden osan ullakolle. Konetta ei avattu eikä tutkittu ullakkotilan pölyisyyden ja tehtyjen rakenneavausten takia. Kone on huollon kannalta huonossa paikassa. 6.5 Johtopäätökset Tuulettuva alapohja on vaurioitunut huonon tuulettuvuuden ja puutteellisen sadevesien ohjauksen takia, alapohjatilassa on voimakas mikrobiperäiseltä vaikuttava haju. Maalla täytetyn kellariosan päällä oleva lattia on lahovaurioitunut. Kellariseinät ovat kosteita lähes koko kellarin alueella ja kellarissa on portaikon alla pohjamaa näkyvissä ja lahovaurioita ovikarmeissa. Kellarin alapohja on kostea ja sen alta puuttuu lämmöneriste. Eteläpäätyyn rakennettu lisäosa on rakennettu siten, että se vaurioittaa alkuperäisen rakennuksen tuulettuvan alapohjan hirsiseinien alaosia. Osa ulkoseinien puurakenteista on laho- ja homevaurioitunut. Alapohjasta sisään vuotava ilma samoin kuin kostea kellari aiheuttavat rakennukseen sisäilmaongelmia.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 24 (48) 6.6 Toimenpide-ehdotukset Alapohja ja kellari Rakennuksen tuulettuva alapohja ja täytetyn kellarin päällä oleva alapohja ovat ilmeisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Alapohjat pitää kokonaisuudessaan rakentaa uudestaan. Kellarin lattia pitää purkaa ja rakentaa uudestaan. Kellarin seinät pitää kaivaa auki, salaojittaa ja veden- ja lämmöneristää. Sadevesijärjestelmät pitää korjata. Vesikaton keskiosa pitää puhdistaa ja maalata nopeasti ennen kuin se ruostuu. Ulkoseinät, ikkunat ja ulko-ovet Alimmista hirsistä osa pitää vaihtaa kokonaan ja osasta pitää poistaa lahovaurioituneita osia piiluamalla ja pinnat puhdistaa. Maanpintoja pitää rakennuksen ympärillä saada laskettua, jotta alimmat hirret saadaan kunnolla irti maasta. Toinen vaihtoehto on vaihtaa alimpia hirsiä kiviaineiseen materiaaliin. Rankarakenteisten seinien alaosia joudutaan paikoin purkamaan ja korjaamaan. Ikkunoiden ja ovien vaikutukset sisäilmahaittoihin lienevät vähäiset paitsi kellarin osalta, jossa osa oven karmeista pitää purkaa ja vaihtaa. Väliseinät ja pintarakenteet Vanhan ja uuden osan väliin on jätetty väliseinien sisään vanhoja julkisivuja, jotka pitää purkaa. Pintarakenteilla ei liene vaikutusta kohteen sisäilmaongelmiin. Yläpohjat ja vesikatot Yläpohjan eristeistä vanhimmat osat kannattaa poistaa ja rakentaa yläpohjaan höyry- tai ilmatiivistys ja uudet lämmöneristykset. Ilmanvaihto Rakennuksessa on tulopoisto -ilmanvaihto. Kone on kohtuullisen uusi. Koneen ympäristö pitää saada pölyttömäksi ja kone ja kanavisto pitää todennäköisesti puhdistaa. Rakenteiden korjausten jälkeen ilmanvaihto pitää säätää mahdollisimman vähän alipaineiseksi.

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 25 (48) 7 Päiväys ja allekirjoitukset Helsinki Tutkimuksen johtaja Kuntotutkija Juhani Pirinen TkT Paavo Kero DI Liitteet: otettujen materiaalinäytteiden laboratorion alkuperäiset analyysivastaukset otettujen materiaalinäytteiden laboratorion alkuperäiset analyysivastaukset

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 26 (48)

29 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 27 (48)

30 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 28 (48)

31 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 29 (48)

32 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 30 (48)

33 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 31 (48)

34 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 32 (48)

35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 33 (48)

36 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 34 (48)

37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 35 (48)

38 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 36 (48)

39 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 37 (48)

40 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 38 (48)

41 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 39 (48)

42 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 40 (48)

43 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 41 (48)

44 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 42 (48)

45 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 43 (48)

46 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 44 (48)

47 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 45 (48)

48 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 46 (48)

49 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 47 (48)

50 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 48 (48)

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka

Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus:

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS

KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS KUUSKAJASKARIN KIINTEISTÖIDEN KUNTOKARTOITUS Rivitalorakennukset 1-3 Kasarmirakennus J.Kekki Vahinkokartoittaja YLEISTÄ Kuuskajaskarin kiinteistöt Kolme puurunkoista lautaverhoiltua yhteen asuinkerrokseen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Homekoirakartoitus raportti

Homekoirakartoitus raportti TMI HOMETUTKA Homekoirakartoitus raportti Jenna Knuutinen Kintustie 14-2 B4 39100 Hämeenkyrö Sivu 1 / 18 Yleistä homekoiralla tehdystä kartoituksesta: suorittaa homekartoitusta koulutettujen sekä tasotestattujen

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila

Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet. Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Petri Annila Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet Esityksen sisältö Tausta ja tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmät Tulokset Yhteenveto 2 Tausta Osa COMBI-tutkimushanketta

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Konstru AS OY MÄKÄRÄ 1(10) RI Joni Sundström Alapohjien tutkimus, havainnot 29.9.2010

Konstru AS OY MÄKÄRÄ 1(10) RI Joni Sundström Alapohjien tutkimus, havainnot 29.9.2010 Konstru AS OY MÄKÄRÄ 1(10) AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO HAVAINNOT ALAPOHJIEN TUTKIMUKSESTA 28.9.2010 YLEISTÄ Tutkimuksessa tutkittiin talojen A, B, D, H, L, K ja M ryömintätilat DI Mika Laitalan

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista

Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista Urjalantie 25, 31900 Punkalaidun Yhteenveto kuntotutkimuksen tuloksista 1 Yleistä 1.1 Tilaaja Punkalaitumen kunta Tekninen johtaja Seppo Rytky Vesilahdentie 5 31980 PUNKALAIDUN 1.2 Työn sisältö Sisäilmasto-

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Opetusdiat 2012 SAATTEEKSI Tämä opetusmateriaali palvelee ensisijaisesti kuntotutkimuksen opettajien

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon

Lisätiedot

Håkansbölen kartano, pehtorin talo

Håkansbölen kartano, pehtorin talo 19.9.2006 ALAPOHJAKARTOITUS Håkansbölen kartano, pehtorin talo ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Ratsumestarintie 01200 VANTAA Timo Salonen (040 5111 453) Projektipäällikkö, rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen

TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki 18.8.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 1-12, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon kunta

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS : VARASTO-/TALLIRAKENNUS Kotka, Langinkoski 05/2010 Suhonen, Järvinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1. Yleistä 1.1. Ajankohta Kuntotutkimus suoritettiin kahden päivän aikana 11. 12.5.2010. 1.2. Työn

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI

KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

SUOJELLUN 1830-LUVUN HIRSIRAKENTEISEN KOULUN KUNTOTUTKIMUS

SUOJELLUN 1830-LUVUN HIRSIRAKENTEISEN KOULUN KUNTOTUTKIMUS SUOJELLUN 1830-LUVUN HIRSIRAKENTEISEN KOULUN KUNTOTUTKIMUS SAKU NIEMINEN Opinnäytetyössä tehtiin kuntotutkimus koulurakennuksen nykykunnon selvittämiseksi peruskorjausta varten. Peruskorjauksen suunnittelun

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013 Tommi Riippa 18.4.2013 LISÄERISTÄMINEN Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä rakenteen lämmöneristävyys kasvaa Energian kulutus vähenee, mutta rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat Lisäeristeen

Lisätiedot

RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015

RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015 RTA -lopputyön esittely Marit Sivén, rkm 23.9.2015 Perustuksiin ja alapohjiin liittyvien kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen käytännössä Tavoite Kosteus- ja hometalkoot projektin yhteydessä on laadittu

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy TUTKIMUSRAPORTTI Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina Työ nro T15018 Kotka 5.6.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, p. 05-2255 500

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot