Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON TILAKESKUS MARKKU PARTANEN Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola Tutkimusselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27476

2 Tutkimusselostus 1 (49) Pirinen Juhani Sisällysluettelo 1 Tutkimuksen kohde Tutkimuksen tarkoitus Tehdyt tutkimukset ja tutkimuksen rajaus Tärkeimmät havainnot, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Yleistiedot Tutkimuskohde Tutkimuksen tekijät Tutkimuksen ajankohta Muut mahdolliset tahot Kohteen yleiskuvaus Paikannuskuvat Tiedossa olevat sisäilmaongelmat Lähtötiedot Tutkimusmenetelmät Rakenneteknisten tutkimusten tulokset Havainnot ja mittaustulokset... 7 Alapohja... 7 Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Havainnot ja mittaustulokset Alapohja Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet Johtopäätökset Toimenpide-ehdotukset Päiväys ja allekirjoitukset Liitteet:... 25

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 1 (48) Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Svartså skola 1 Tutkimuksen kohde Svartså skola käsittää kaksi koulurakennusta, joissa on eri aikakausien rakenteita. 1.1 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää rakennuksissa koettujen sisäilmaoireiden aiheuttajia ja rakennusten korjattavuutta. 1.2 Tehdyt tutkimukset ja tutkimuksen rajaus Tutkimukset koostuivat aistinvaraista havainnoista, pintakosteusmittauksista ja rakenneavauksista. Riskialttiiksi arvioiduista kohdista otettiin materiaalinäytteitä, joille tehtiin mikrobianalyysit. Silmin nähden vaurioituneista materiaaleista ei näytteitä otettu, vaan niistä otettiin valokuvat. Ilmavuotoja tutkittiin savuampullin avulla. Tutkimus rajattiin rakenteiden tutkimiseen eikä esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmää tutkittu. 1.3 Tärkeimmät havainnot, johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Koulurakennus, talo 1 Koulurakennuksen alapohjassa on voimakas mikrobiperäiseltä vaikuttava haju ja ilma pääsee epätiiviiden rakenteiden kautta sisään kaikkialta ulko- ja väliseinien raoista. Osa alimmaisista hirsistä on sisäpinnalta myös lahovaurioituneita ja osa lähes ulkopuolisen maan tasossa. Alapohjasta on pihan puoli (koillisreuna) korjattu muutama vuosi sitten, mutta lahoja kohtia ei ilmeisesti ole kaikkia poistettu tai laho on syntynyt korjauksen jälkeen. Alapohjan maapohja on isolla alueella kostea, koska sadevedet pääsevät alapohjatilaan ja maapohja nostaa keskialueella kosteutta hiekkakerroksen pintaan. Alapohjassa on koneellinen tuuletus, joka ei tarkastushetkellä toiminut. Koneessa on automaattisäädin, joka on joko rikki tai väärin säädetty. Alapohjatilan kosteus on ollut niin korkea, että uudehkot tuulensuojalevyt ovat kuprulla ja silmin nähden homehtuneet talon keskialueella. Rakennuksen eteläosassa alapohjarakenteet ovat ilmeisesti alkuperäiset. Myös näissä rakenteissa on alapinnassa näkyviä laho- ja homevaurioita ja eristeestä otetussa materiaalinäytteessä todettiin mikrobivaurio. Keittiön kynnyksen alueella on ilmeisesti pesuvesistä aiheutunut paikallinen mikrobivaurio. Vanhan hirsirakenteen kylkeen on tehty maanvastaiselle laatalla perustettuja lisärakennuksia (eteistiloja, WC-tilat), jossa yhteydessä vanhat hirret on jätetty betonin ja mahdollisesti hiekan sisään. Alimmat hirret ovat näillä osin todennäköisesti lahovaurioituneet hiekkatäytön puolelta. Rakennetta ei saatu kokonaan auki.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 2 (48) Katto on hyvässä kunnossa ja samoin seinähirret alaosia lukuun ottamatta. Yläpohjasta puuttuu ilmansulku, mutta seinähirsistä tai kattorakenteista ei löytynyt tämän aiheuttamia vaurioita. Yläpohjan turve-eristeestä löytyi paikoitellen mikrobikasvustoja. Talo on korjattavissa, mutta vaatii paremman perustusten kuivatusjärjestelmän ja ilmeisesti alapohja pitää korjata kauttaaltaan uusiksi. Lisäosat pitää purkaa tai rakentaa alapohjaliittymä vanhaan rakennukseen toisella tavalla. Osa väliseinistä alkaa alapohjan tuuletustilasta ja vaatii perusteellisen alaosan korjauksen ja puhdistuksen. Yläpohjan lämmöneristeet pitää poistaa ja rakenne uusia. Hieno vanha talo, jonka korjaaminen vaatii hyvät suunnitelmat, taitoa, käsityötä ja viitseliäisyyttä. Asuinrakennus, talo 2 Nk. asuinrakennus on huonommassa kunnossa kuin koulurakennus. Vanha osa on jätetty talon keskelle laajennuksien yhteydessä jolloin sen alapohjan tuuletus on häiriintynyt, eikä se tuuletu juuri lainkaan toiselta puolelta. Lisäksi sadevedet ovat päässeet alapohjaan. Tuulettuvassa alapohjaosiossa on voimakas mikrobiperäiseltä vaikuttava haju. Rakennuksen uudehko jatko-osa lounaispäädyssä on rakennettu maanvastaiselle laatalle, jolloin alkuperäisen rakennuksen alimmat hirret ovat jääneet betonivalun ja kenties myös hiekan sekaan. Rakennetta ei saatu kokonaan auki. Todennäköisesti alimmat hirret ovat lahovaurioituneet. Kellarillinen osa on myös huonossa kunnossa. Kosteus on noussut kellarin seinille ja jostain tulee vettä käsityötilan lattialle. Kellarissa on portaikon alla myös avoimia putkitusten läpivientejä suoraan maapohjaan. Osa kellarikerroksesta on maatäytöllä ja näiden osien seinille kosteus on noussut noin puolen metrin korkeuteen. Avoimen kellarin päälle rakennetut välipohjarakenteet ovat kohtuullisessa kunnossa. Maalla täytetyn kellarin kohdalla alapohjarakenteet ovat mikrobivaurioituneet, koska ne on tehty tuulettumattomina puulattioina hiekkakerroksen yläpuolelle. Myös seinien alaosien rakenteissa on tällä alueella vaurioita. Katto on hyvässä kunnossa, vaikka onkin keskiosalta ulkoapäin ruosteessa. Keskiosalta katto vaatisi nopean ruosteen poiston maalauksen, jotta se ei pääsisi ruostumaan puhki. Vesikaton vanhoissa lämmöneristeissä todettiin mikrobikasvustoja, mutta uudet mineraalivillaeristeet olivat kunnossa. Kellarikerroksen kuntoon saaminen on haastavaa. Vaikeaa on myös keskellä olevan vanhan osan lattian ja täytetyn kellarin päällä olevan lattian ja vaurioituneiden alahirsien korjaaminen.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 3 (48) 2 Yleistiedot 2.1 Tutkimuskohde Tutkittava kohde on kiinteistö, jossa on kaksi koulukäytössä ollutta rakennusta. Rakennusten alkuperäiset osat ovat kivisen perustuksen varaan rakennettuja hirsirakennuksia, joita on laajennettu eri suunnista myöhempien vuosien rakennustekniikalla. Nk. koulurakennuksessa on yksi kerros, kun taas nk. asuinrakennuksessa on kolme kerrosta. Koulurakennuksessa (rakennus 1) on pääosin painovoimainen ilmanvaihto ja tuloilmalämmittimet. Asuinrakennuksessa (rakennus 2) on tulopoistoilmanvaihtolaitteisto, joka palvelee pääosaa keskikerroksesta. 2.2 Tutkimuksen tekijät Juhani Pirinen, Paavo Kero, 2.3 Tutkimuksen ajankohta Tutkimuskäynnit suoritettiin (Pirinen ja Kero) ja (Pirinen yksin). 2.4 Muut mahdolliset tahot 25.6 paikalla oli lisäksi huoltomies Roland Blomqvist ja rakenneavauksia suorittanut Porvoon Paalurakenne Oy paikalla oli Roland Blomqvist.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 4 (48) 3 Kohteen yleiskuvaus 3.1 Paikannuskuvat Asemapiirros: Koulurakennus:

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 5 (48) Asuinrakennus:

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 6 (48) 3.2 Tiedossa olevat sisäilmaongelmat Tiloissa on koettu oireilua, jonka takia talojen rakenteet on päätetty tutkia. Tutkijoilla ei ole sisäilmaongelmista tarkempaa tietoa. 4 Lähtötiedot Asemapiirros, pohjapiirrokset, Kosteuskartoitus Polygon, , IV-piirustus vuodelta Tutkimusmenetelmät Pintakosteusmittaus Pintakosteusmittarilla rakenteen pinnasta asuintalon kellarissa Pintakosteudenosoitin Gann Hydromette Compact B Ilmavuoto- ja tiiveys Rakenteiden ilmavuotokohtia havainnoitiin Dräger -savuilmaisimen avulla Rakenneavaukset 20 kpl Materiaalinäytteiden analysointi Turun Yliopiston Aerobiologian laboratoriossa Aistinvaraisesti selvästi vaurioituneilta näyttäneistä kohdista/rakenteista ei otettu materiaalinäytteitä.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 7 (48) 6 Rakenneteknisten tutkimusten tulokset Rakenneosien havainnot on esitetty peräkkäin mahdollisine mittaustuloksineen. 6.1 Havainnot ja mittaustulokset Koulu (rakennus 1) Alapohja Rakennuksessa on pääosin ryömintätilainen alapohja, lisärakennuksissa maanvastainen teräsbetonilaatta. Noin kolmasosa lattiasta on uusittu lähivuosina pihan (koillisen) puolelta, toinen puoli (lounas) vanhempaa, ilmeisesti alkuperäistä rakennetta. Ryömintätilaan tehdystä tarkastusluukusta purkautui voimakasta mikrobiperäiseltä vaikuttavaa hajua, virtaussuunta oli alapohjasta sisätilaan jo ennen rakenteiden avausta. Alapohjassa haju voimistui sisäpihan puolelta takapuolelle (lounasta kohti) edetessä, alapohjan pintamaan päällä oli singeli, mutta takapuolella oli kosteita maanpintoja laajoilla alueilla varsinkin ulkopuolen syöksytorvien kohdalla. Kaikkien syöksytorvien alla ei ollut rännikaivoja. Keittiön lattiassa on aikaisemmin todettu mikrobivaurio, joka on todennäköisesti aiheutunut kynnyksen kautta päässeistä lattian pesuvesistä (ks. Polygonin raportti). Kuva 1. Pihan puolella (kaakko) rossipohja on uusittu ja pohja on kuiva.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 8 (48) Kuva 2. Alimmissa hirsissä on kuitenkin lahovaurioita koillisreunassa. Kuva 3. Keskemmällä uudehkot tuulensuojalevyt ovat kosteuden vaikutuksesta taipuneet ja levyjen pinnassa on mikrobien aiheuttamia pilkkuja. Kuva 4. Keskellä ja lounaispuolella on rossipohjassa vanhat rakenteet ja maapohja on kostea.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 9 (48) Kuva 5. Osa palkeista on lahovaurioitunut. Kuva 6. Alapohjassa on anturiohjattu tuuletus, jossa ei aistinvaraisesti tuntunut virtausta, eli tuuletus ei toiminut. Ohjain oli automaattiasennossa, eli laitteistossa on vikaa. Kuva 7. Alapohjaan pääsee kosteutta myös puutteellisten sadevesijärjestelmien takia. Katon vedet kastelevat perustuksia.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 10 (48) Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet Ulkoseinät ovat pääasiassa hirsirunkoseiniä, joissa on sisäpuolinen levytys. Ikkunoilla ja ovilla ei ilmeisesti ole tekemistä koettujen sisäilmaongelmien kanssa. Kuva 8. Osa hirsiseinistä alkaa maantasosta, joka altistaa ne home- ja lahovaurioille. Kuva 9. Lisärakennuksena tehdyn eteiskopin lattia (kaakkoisseinusta) on tuulettumaton rossipohja, seinähirret ovat lahonneet sen kohdalla.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 11 (48) Kuva 10. Lounaispäädyn avauksessa alimmat seinähirret ovat lahovaurioituneet. Pääsyy lienee alapohjan huono tuuletus ja sinne valuvat sadevedet. Vuorilaudoituksen alta puuttuu myös tuuletusrako ja alalista kerää sadevettä. Väliseinät ja pintarakenteet Osa väliseinistä on kantavia hirsiseiniä, jotka ulottuvat ryömintätilaan asti. Näiden seinien vierustoilta on ilmavuotoja sisätilaan. Kuva 11. Ilma vuotaa alapohjasta kynnyksen kohdalla hirsisen väliseinän liitoksessa.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 12 (48) Kuva 12. Sisäkulmaan on tehty eteinen ja märkätilaosio maanvastaisella perustuksella. Alkuperäiset seinähirret on jätetty perustuspalkin muotiksi, jolloin hirret ovat betonia vasten ja alimmainen hirsi ehkä hiekan sisällä. Hirsi on erittäin todennäköisesti vaurioitunut, mutta tutkimuksessa ei peruspalkkia saati piikattua auki riittävän syvältä. Yläpohjat ja vesikatot Vesikate on pääosin hyväkuntoista konesaumakatetta. Katon ikä ei ollut tiedossa. Katossa voi olla eri aikakausilta olevia osia, kuten rakennuksessakin. Katolta puuttuvat kulkutiet ilmanvaihtokoneille. Yläpohjan lämmöneriste on pääasiassa turvetta, mutta myös sekalaista muuta luonnoneristettä, lastua ja rakennusjätettä. Yläpohjassa ei ole ilman- tai höyrynsulkua avatuissa kohdissa. Hirsistä ei löytynyt lahovauriota avatuista kohdista. Vanhan osan yläpohjan rakenne on: sisäverhous, lauta, ilmaväli n. 50 mm, lauta, orgaaninen täyte n. 400 mm, tuuletustila, aluslaudoitus, peltikate. Sisäkulmaan rakennetussa uudessa märkätilaosiossa yläpohjan rakenne on: sisälevytys, höyrynsulkumuovi, lasivilla 200 mm, tervapaperi, tuuletustila, aluslaudoitus, peltikate.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 13 (48) Kuva 13. Yläpohjan eriste on turvetta, pehkua ja lastua. Yläpohjassa ei ole ilman- tai höyrynsulkua. Tämä avaus on keittiön kohdalta. Hirsissä ei ole ulkoseinällä lahovaurioita eristekerroksen kohdalla. Kuva 14. Sisäkulmaan rakennetun eteis/märkätilaosion yläpohja on hyväkuntoinen. Piha-alueet Lounaispuolella on rakennuksen seinustalla rehevää kasvillisuutta, joka pitää julkisivua kosteana. Syöksytorvista purkautuva vesi pitää monin paikoin rakennuksen ympärystää kosteana, eikä vesi poistu tarpeeksi nopeasti seinustalta.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 14 (48) Ilmanvaihto Kuva 15. Sadevesien purkaminen on huonoa monin paikoin rakennusta. Eteläpuolella sadevedet ohjautuvat alapohjaan aiheuttaen osaltaan alapohjan vauriot. Eteläpuolella myös kasvillisuutta on runsaasti talon seinustalla. Kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä ja lämmittävät korvausilmaventtiilit. Keittiön ilmanvaihtojärjestelmää ei tutkittu. 6.2 Johtopäätökset Tuulettuvat alapohjat ovat vaurioituneet alapohjaan pääsevän sadeveden ja huonon tuulettuvuuden takia, alapohjatilassa on voimakas mikrobiperäiseltä vaikuttava haju. Rakennuksen alla olevat kalliot viettävät taloa kohden siten, että vesi kulkeutuu helposti talon alle ja jää ilmeisesti sinne pussiin. Sisäkulmaan ja kaakkoisseinälle rakennetut lisäosat on rakennettu siten, että ne vaurioittavat alkuperäisen rakennuksen hirsiseinien alaosia. Keittiössä on käyttö- tai siivousvesistä johtuva paikallinen kosteusvaurio kynnyksen kohdalla. Alapohjasta sisään vuotava ilma ja keittiön lattian kosteusvaurio aiheuttavat rakennukseen sisäilmaongelmia. 6.3 Toimenpide-ehdotukset Alapohja Rakennuksen alapohja on ilmeinen sisäilmaongelmien aiheuttaja. Alapohja pitää kokonaisuudessaan rakentaa uudestaan. Maapohja pitää saada kuivemmaksi, eli uusia salaojitukset, sadevesijärjestelmät, muotoilla kalliot ja tiiviit maakerrokset rakennuksen alla ja

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 15 (48) sivuilla oikein, jotta vesi ei pääse talon alle ja tehdä riittävät karkean kiviaineksen vaihdot sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolelle. Tuuletus pitää saada riittäväksi ja varmatoimiseksi. Alapohjarakenne pitää tehdä ilmatiiviiksi. Lisärakennusten maanvastaisten lattioiden ja hirsiseinien liitos pitää purkaa ja rakentaa toisella tavalla. Ulkoseinät, ikkunat ja ulko-ovet Alimmista hirsistä osa pitää vaihtaa kokonaan ja osasta pitää poistaa lahovaurioituneita osia piiluamalla ja pinnat puhdistaa. Maanpintoja pitää rakennuksen ympärillä saada laskettua, jotta alimmat hirret saadaan kunnolla irti maasta. Toinen vaihtoehto on vaihtaa alimpia hirsiä kiviaineiseen materiaaliin. Rankarakenteiset osat saatetaan joutua purkamaan kokonaan, koska niiden perustukset estävät hirsien säilymisen. Ikkunoiden ja ovien vaikutukset sisäilmahaittoihin lienevät vähäiset. Väliseinät ja pintarakenteet Väliseinien, kuten myös ulkoseinien, vierustat on saatava ilmatiiviiksi lattiarakenteen korjauksen yhteydessä. Pintarakenteilla ei liene vaikutusta kohteen sisäilmaongelmiin. Yläpohjat ja vesikatot Yläpohjan eristeet kannatta poistaa ja rakentaa yläpohjaan höyry- tai ilmatiivistys ja uudet lämmöneristykset. Ilmanvaihto Ilmanvaihdon oikea rakentamistapa tähän rakennukseen on haastava tehtävä. Jos rakennukseen tehdään koneellinen ilmanvaihto, pitää painesuhteen alapohjan läpi olla aina lähellä nollaa, jotta ilmavirtaukset alapohjasta sisälle minimoituisivat.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 16 (48) 6.4 Havainnot ja mittaustulokset Asuinrakennus (rakennus 2) Alapohja Keskellä rakennusta olevassa alkuperäisessä osassa on ryömintätilainen alapohja, lounaan puoleisessa lisärakennuksessa maanvastainen teräsbetonilaatta ja koillisen puoleisessa lisärakennuksessa kellarillinen alapohja. Ryömintätila tuulettui huonosti ja luoteen puolen luukku oli suljettu ja haudattu hiekkaan. Avaamisen jälkeen luukusta purkautui voimakasta mikrobiperäistä hajua ja ryömintätila oli erittäin kostea. Lisärakennuksen maanvastainen alapohja on valettu hirsiä vasten, siten että alimmat hirret ovat hiekassa. Kellarillisen osan lattian alta puuttuvat lämmöneristeet ja lattia on rinteen puolelta kostea. Rinteen puolelta sadevedet pääsevät kellarin seinään ja lattian alle, mm. osa ovikarmien alapuista on läpilahonneita. Osa kellarista oli maatäytetty ja täytön päälle tehty puurakenteinen lattia on mikrobivaurioitunut. Kaikkien syöksytorvien alla ei ole rännikaivoja. Kuva 16. Keskellä olevan ryömintätilallisen osan alapohja on lahovaurioitunut.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 17 (48) Kuva 17. Uuden osan betonilaatta valettu hirsiä vasten, jolloin alimmat hirret ovat todennäköisesti hiekan sisällä toisesta kyljestään. Hirret ovat todennäköisesti lahovaurioituneet. Rossipohjan alalauta on laho ja kutterinlastu haisee mikrobeilta. Kuva 18. Portaikon alla on märkä maa näkyvissä putkiliitoksen kohdalla. Osa ovenkarmeista on lahovaurioitunut.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 18 (48) Kuva 19. Osa kellarista on maatäytetty ja sen päälle on tehty puurakenteinen tuulettumaton alapohja. Alapohja on mikrobivaurioitunut ja samalla ovat lahonneet myös seinien alaosat. Kellarinseinät Kellarinseinät ovat betonia, jonka sisäpinnassa on bitumisively ja punatiilimuurauksella tehty rotveeraus. Sisäpinta on rapattu. Osa kellarista on täytetty maalla ja tämän osion kohdalla kosteus on noussut seinissä yli puolen metrin korkeuteen irrottaen rappausta ja maaleja. Kellarinseinissä ei ole ulkopuolista vesieristystä tai se on niin syvällä, että sitä ei löydetty. Salaojituksesta ei löydetty merkkejä, mutta sellainen voi silti rakennuksessa olla. Sen toimintakyky on joka tapauksessa heikko. Sadevesijärjestelmän ohi pääsevät vedet kulkeutuvat kellarinseinän ali kellarin lattian alle vaurioittaen lattiapäällysteitä, jalkalistoja ja varsinkin lattiabetonin sisään jätettyjä ovikarmeja.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 19 (48) Kuva 20. Kellarillisella osalla sade- ja pintavedet ohjautuvat mm. oheisesta kolosta seinää vasten ja alapohjan alle asti. Kuva 21. Kosteuden nousu näkyy monin paikoin kellarin seinissä. Kuva 22. Kellarin päällä on betoniholvi, jossa on vesieriste purutäytteen alla. Vesieristeessä on hajusta päätellen jonkin verran kreosoottia. Betoniholvin päällä olevista puruista ei löydetty mikrobivaurioita.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 20 (48) Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet Keskimmäisen, vanhan, osan ulkoseinät ovat hirsirunkoseiniä, joissa on sisäpuolinen levytys. Kellarillisen osan ulkoseinät ovat mineraalivillaeristeisiä (100 mm) puurankaseiniä. Ilmatiivistyksenä ja tuulensuojana on pahvi. Uusimman maanvastaisella perustuksella olevan päädyn ulkoseinät ovat mineraalivillaeristeisiä (150 mm) rankaseiniä, joissa ilmasulkuna on tervapaperi ja tuulensuojana huokoinen kuitulevy Kaikista julkisivuista puuttuu toimiva tuuletusrako pintalaudan takaa. Uusimmassa osassa on vaakasuuntaisen koolauksen kohdalla tuulettumaton ilmarako. Rakennuksessa on eri aikakausien ikkunoita, joilla ei liene merkitystä sisäilmaongelmien kannalta. Kuva 23. Kellarillisen osan ulkoseinät ovat lahovaurioituneet syöksytorven kohdalta. Oksapahvi on homeessa. Samalla kohdalla on sisäpuolella tuulettamaton rossipohja täytetyn kellarin päällä. Vaurio johtunee monen tekijän kokonaisvaikutuksesta; syöksytorven vedet, puuttuva tuuletus julkisivulaudan takaa ja alapohjasta tuleva kosteusrasitus.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 21 (48) Kuva 24. Uusimman osan julkisivun taustalta puuttuu yhtenäinen tuuletusrako. Julkisivussa kasvaa paikoitellen mikrobeja, todennäköisesti levää. Rakennuksen sijaintipaikka on kostea ja kasvustot estävät julkisivun kuivamista. Väliseinät ja pintarakenteet Väliseinillä ja pintarakenteilla ei liene suurta vaikutusta rakennuksen sisäilmaongelmiin. Yläpohjat ja vesikatot Vesikate on pääosin hyväkuntoista rivipeltikatetta. Katon ikä ei ollut tiedossa, mutta keskellä on selvästi vanhempi osa kuin muualla rakennuksessa. Keskiosalta on maali irronnut pinnasta, mutta sisäpuolella ei ole ruostetta. Yläpohjatilassa on eri aikakausien lämmöneristeitä, vanhimmalla osalla turvetta, kellarillisella osalla kutterinlastua ja uudemmalla osalla mineraalivillaeriste. Viimeiseksi mainitussa on höyrynsulkumuovi alapinnassa. Muissa rakenteissa on pahvia ja tervepaperia ilmansulkukerroksina. Purutäyteosassa ilmasulku on kahtena 100 mm välein sijaitsevana kerroksena alapinnasta katsoen.

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 22 (48) Kuva 25. Asuinrakennuksen vesikatteen keskiosan (vanha osa) maali irtoilee. Sisäpuolella pellissä ei ole ruostetta. Kuva 26. Uusimman osan yläpohja on hyvässä kunnossa. Kuva 27. Vanhan ja uuden osan väliin on jätetty purkamattomia ulkoseiniä rakenteisiin.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 23 (48) Kuva 28. Rakennuksessa on tulopoistoilmanvaihtokone, joka on sijoitettu uuden osan ullakolle. Konetta ei avattu eikä tutkittu ullakkotilan pölyisyyden ja tehtyjen rakenneavausten takia. Kone on huollon kannalta huonossa paikassa. 6.5 Johtopäätökset Tuulettuva alapohja on vaurioitunut huonon tuulettuvuuden ja puutteellisen sadevesien ohjauksen takia, alapohjatilassa on voimakas mikrobiperäiseltä vaikuttava haju. Maalla täytetyn kellariosan päällä oleva lattia on lahovaurioitunut. Kellariseinät ovat kosteita lähes koko kellarin alueella ja kellarissa on portaikon alla pohjamaa näkyvissä ja lahovaurioita ovikarmeissa. Kellarin alapohja on kostea ja sen alta puuttuu lämmöneriste. Eteläpäätyyn rakennettu lisäosa on rakennettu siten, että se vaurioittaa alkuperäisen rakennuksen tuulettuvan alapohjan hirsiseinien alaosia. Osa ulkoseinien puurakenteista on laho- ja homevaurioitunut. Alapohjasta sisään vuotava ilma samoin kuin kostea kellari aiheuttavat rakennukseen sisäilmaongelmia.

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 24 (48) 6.6 Toimenpide-ehdotukset Alapohja ja kellari Rakennuksen tuulettuva alapohja ja täytetyn kellarin päällä oleva alapohja ovat ilmeisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Alapohjat pitää kokonaisuudessaan rakentaa uudestaan. Kellarin lattia pitää purkaa ja rakentaa uudestaan. Kellarin seinät pitää kaivaa auki, salaojittaa ja veden- ja lämmöneristää. Sadevesijärjestelmät pitää korjata. Vesikaton keskiosa pitää puhdistaa ja maalata nopeasti ennen kuin se ruostuu. Ulkoseinät, ikkunat ja ulko-ovet Alimmista hirsistä osa pitää vaihtaa kokonaan ja osasta pitää poistaa lahovaurioituneita osia piiluamalla ja pinnat puhdistaa. Maanpintoja pitää rakennuksen ympärillä saada laskettua, jotta alimmat hirret saadaan kunnolla irti maasta. Toinen vaihtoehto on vaihtaa alimpia hirsiä kiviaineiseen materiaaliin. Rankarakenteisten seinien alaosia joudutaan paikoin purkamaan ja korjaamaan. Ikkunoiden ja ovien vaikutukset sisäilmahaittoihin lienevät vähäiset paitsi kellarin osalta, jossa osa oven karmeista pitää purkaa ja vaihtaa. Väliseinät ja pintarakenteet Vanhan ja uuden osan väliin on jätetty väliseinien sisään vanhoja julkisivuja, jotka pitää purkaa. Pintarakenteilla ei liene vaikutusta kohteen sisäilmaongelmiin. Yläpohjat ja vesikatot Yläpohjan eristeistä vanhimmat osat kannattaa poistaa ja rakentaa yläpohjaan höyry- tai ilmatiivistys ja uudet lämmöneristykset. Ilmanvaihto Rakennuksessa on tulopoisto -ilmanvaihto. Kone on kohtuullisen uusi. Koneen ympäristö pitää saada pölyttömäksi ja kone ja kanavisto pitää todennäköisesti puhdistaa. Rakenteiden korjausten jälkeen ilmanvaihto pitää säätää mahdollisimman vähän alipaineiseksi.

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 25 (48) 7 Päiväys ja allekirjoitukset Helsinki Tutkimuksen johtaja Kuntotutkija Juhani Pirinen TkT Paavo Kero DI Liitteet: otettujen materiaalinäytteiden laboratorion alkuperäiset analyysivastaukset otettujen materiaalinäytteiden laboratorion alkuperäiset analyysivastaukset

28 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 26 (48)

29 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 27 (48)

30 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 28 (48)

31 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 29 (48)

32 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 30 (48)

33 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 31 (48)

34 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 32 (48)

35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 33 (48)

36 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 34 (48)

37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 35 (48)

38 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 36 (48)

39 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 37 (48)

40 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 38 (48)

41 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 39 (48)

42 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 40 (48)

43 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 41 (48)

44 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 42 (48)

45 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 43 (48)

46 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 44 (48)

47 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 45 (48)

48 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 46 (48)

49 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 47 (48)

50 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus 48 (48)

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy

TUTKIMUSRAPORTTI. Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina. Työ nro T15018. Kotka 5.6.2014. Insinööri Studio Oy TUTKIMUSRAPORTTI Kiinteistö Oy Rautakortteli Raatihuoneentori 16 49400 Hamina Työ nro T15018 Kotka 5.6.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, p. 05-2255 500

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

KORAMO JANNE. Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa

KORAMO JANNE. Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa KORAMO JANNE Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien pientaloissa OPINNÄYTETYÖT, RAKENNUSTERVEYS 2013 JANNE KORAMO Yleisimpien riskirakenteiden yleisyys ja kunto eri vuosikymmenien

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23

HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS. Tutkimusselostus 09.06.2015. Sivu 1 / 23 HAROLAN KOULU HAROLANTIE 371B 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 09.06.2015 Sivu 1 / 23 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Sisäilmatutkimus. Kohde Harolan koulu Harolantie

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus 1/6 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio C- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

LPK VANHAINEN Soittajantie 10

LPK VANHAINEN Soittajantie 10 LPK VANHAINEN Soittajantie 10 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja sisäilmatutkimukset 7.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki

KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, Vuolijoki 1 (11) KRV - KUNTOTARKASTUS Omakotitalo Kajaanintie 23, 88270 Vuolijoki sivu 1. Yleistiedot 2 2. Pääasialliset rakennetyypit ja Lvi-tekniikka 3 3. Käyttäjän havainnot ja tiedot korjauksista 3 4. Havainnot

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS. Kirkonkylän päiväkoti Lisärakennus Kyläraitti VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki

ALUSTATILASELVITYS. Kirkonkylän päiväkoti Lisärakennus Kyläraitti VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki 21.12.2009 ALUSTATILASELVITYS Kirkonkylän päiväkoti Lisärakennus Kyläraitti 12 01510 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) PÄÄKONTTORI Konalankuja

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 18.11.2015 PROJEKTI Kellarikerroksen kosteustutkimus TILAAJA As Oy Hopeakartano, c/o Isännöinti Saarinen Oy KOHDE, 00410 Helsinki 2(7) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Kohde...

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Keski-Suomen Homekoirapalvelu

Keski-Suomen Homekoirapalvelu Keski-Suomen Homekoirapalvelu Raportti homekoirien avulla tehdystä tarkastuksesta 7.10.2016 Kivijärventie 970, 43940 Muhola Keski-Suomen Homekoirapalvelu/ Mari Laasanen 1 Raportti homekoirien avulla tehdystä

Lisätiedot

Tila- ja asuntojaos Ajankohtaiset sisäilma-asiat Maija Lehtinen

Tila- ja asuntojaos Ajankohtaiset sisäilma-asiat Maija Lehtinen Tila- ja asuntojaos Ajankohtaiset sisäilma-asiat 5.12.2016 Maija Lehtinen Aarnivalkean koulu Alustava tiivistelmä - kuntotutkimukset (raportti tulossa 12-2016) 29.11.2016 Aarnivalkean koulu/ aikataulu

Lisätiedot