DE GAMLAS HEM r.f TOIMINTAKERTOMUS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DE GAMLAS HEM r.f TOIMINTAKERTOMUS 2007"

Transkriptio

1 1 DE GAMLAS HEM r.f Rantakatu 77, Kristiinankaupunki puh. (06) tai (johtaja) s-posti: TOIMINTAKERTOMUS 2007 Pääsisäänkäynti Rantakadulta, kesä 2007

2 2 Yleistä De Gamlas Hem r.f. on perustettu vuonna 1915 ja silloin laadittujen sääntöjen mukaan se tarjosi asunto- ja hoivapalveluita Kristiinankaupungin vanhuksille kohtuullisin kustannuksin. Nykyinen palvelutalotoiminta käynnistyi , kun uusi päärakennus valmistui. Palvelutalo muodostuu neljästä peruskorjatusta rakennuksesta sekä uudesta päärakennuksesta. Peruskorjaukset on tehty v käsittäen 9 erillistä asuntoa. Uudessa päärakennuksessa sijaitsee 12 asuntoa, jotka läänintarkastaja on luokitellut tehostetun palveluasumisen piiriin. Peruskorjatut asunnot on määritelty tukiasunnoiksi vanhuksille. Yhteen peruskorjatuista taloista on yläkertaan rakennettu 3 erillistä pientä asuntoa, joita vuokrataan vapailla markkinoilla. Turvallisuusmääräysten mukaisesti asuntoihin voi sijoittaa vain sellaisia vanhuksia, joilla ei ole liikuntaesteitä. De Gamlas Hem:n asukasmääräksi on läänintarkastaja määritellyt enintään 27 asukasta. Päärakennuksessa on 11 yhden hengen asuntoa sekä yksi kahden hengen asunto. Peruskorjatuissa taloissa asukasmäärä on enintään 14 henkilöä. Tällä hetkellä asukkaita on 23. Päärakennuksessa sijaitsevat keittiö, ruokasali, sauna, pesutupa sekä muiden palvelujen tuottamisessa tarvittavat tilat. Keittiö palvelee joitakin ulkopuolista ruokailijoita. Vakituisen henkilöstön määrä vuonna 2007 oli 7 työntekijää. Henkilökunta muodostuu johtajasta, joka on koulutukseltaan erikoissairaanhoitaja, viidestä lähihoitajasta sekä keittäjästä. Hoitohenkilökunta on paikalla 24 h vuorokaudessa ja heidät tavoittaa hyvin omalla sisäisellä hälytysjärjestelmällä. Vanhukset hakevat palvelutaloon erillisellä hakemuslomakkeella ja johtaja, yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa keskustelee ja tekee päätöksen hakemuksista. Asukkaat vastaavat itse vuokra-, ruoka-, lääke-, hoiva- ja tukipalveluiden kustannuksista. He voivat anoa asumis- ja hoitotukea Kansaneläkelaitokselta. Asukkaat, jotka ostavat hoiva- ja tukipalveluja voivat hakea kotitalousvähennystä verotuksessa. Yhdistyksen toimintaa on voitu tukea liittymällä sen jäseneksi. Yhdistyksellä oli jäsentä. Jäsenmaksua perittiin 10 / henkilö ja muilta saman perheen jäseniltä 5 / henkilö. Toimintaa on voitu tukea myös ostamalla yhdistyksen adresseja, joita myydään 10

3 :n kappalehintaan. Lisäksi yhdistystä on tuettu erilaisilla raha-avustuksilla sekä muilla lahjoituksilla. 3 Hallitus De Gamlas Hem r.f. hallintoelimenä toimii 10 henkinen hallitus. Hallituksen kokoonpano vuonna 2007 on ollut seuraava: Gunnel Högnäs sihteeri Barbro Lundberg puheenjohtaja Brita Nisula rahastonhoitaja, saakka Gun-Kristin Nordström rahastonhoitaja, alkaen Göta Strömberg varapuheenjohtaja Marja-Liisa Hohenthal Maj-Inger Hanses Rune Fröberg isännöitsijä Gun Söderlund Gun-Marie Heikkilä Hallitus on kokoontunut 4 kertaa kuluneena vuonna. Vuosikokous järjestettiin Kokouksiin osallistui myös johtaja Heli Rosenback. Käytännön asioiden päätöksenteon helpottamiseksi perustettiin johtoryhmä johon kuuluvat: pj. Barbro Lundberg, vara pj. Göta Strömberg, taloudenhoitaja Brita Nisula, jonka tilalle tuli syksyllä Gun-Kristin Nordström sekä palvelutalon johtaja Heli Rosenback. Johtoryhmä on kokoontunut 11 kertaa vuonna Rune Lindblad toimi yhdistyksen kirjanpitäjänä, Bo Skogman ja Stig Forssrtöm toimivat tilintarkistajina. Heidän varahenkilöinään toimivat Martti Heikkilä ja Keijo Hautala. Rakennukset Uudisrakennuksen valmistumisesta on kulunut yksi vuosi, joten Pohjanmaan YHrakennuttaja Oy:n toimesta pidettiin vuositarkastus Tarkastukseen osallistuivat kaikki urakoitsijat, Timo Mantila YH-rakennuttajista sekä De Gamlas Hem r.f..n edustajia.

4 4 Edustajaryhmään kuului Barbro Lundberg, Göta Strömberg, Maj-Inger Hanses, Marja-Liisa Hohenthal, Rune Fröberg ja Heli Rosenback. Samassa tarkastuksessa käytiin läpi myös peruskorjatut rakennukset. Seuraava tarkastus pidetään vuoden kuluttua. Tarkistuksessa ilmenneet viat ja puutteet korjattiin sovitussa aikataulussa. Toiminta Johtoryhmä laati toimintasuunnitelman palvelutalon toimintavuodelle Suunnitelma hyväksyttiin vuosikokouksessa. Vuoden 2007 alussa johtoryhmä anoi Kristiinankaupungin sosiaalilautakunnalta lisämäärärahoja sijaisten käytöstä aiheutuneiden kulujen peittämiseksi. Sijaisia hankittiin vuosilomien, sairaslomien ja arkijuhlapyhistä aiheutuneiden ylimääräisten vapaapäivien hoitamiseksi. Kaupunginvaltuuston päätös lisämäärärahasta saatiin marraskuussa. Kristiinankaupungin osuus vanhusten palvelutalon kustannuksista vuonna 2007 oli 22,62 / asukas. yhteensä / vuodessa. Kokonaiskustannukset asukasta kohden olivat 57,93 / päivä, yhteensä Henkilökuntaa oli läänin suosituksen mukaan tarkoitus lisätä yhdellä lähihoitajalla, mutta taloudellinen tilanne ei ole tätä sallinut. Työllistämistuen avulla työvoimatoimiston kautta palkattiin yksi pitkäaikaistyötön hoitoapulaisen tehtäviin. Henkilöstövahvuus koko henkilökunnan osalta oli 0,35 (8:23) ja hoitohenkilökunnan osalta 0,30 (7:23). Palvelutalon asukkaat ja vuokralaiset Palvelutalon piiriin kuuluu yhteensä 21 asuntoa, joista 12 on uudessa rakennuksessa ja 9 peruskorjatuissa rakennuksissa. Suurin sallittu asukasmäärä uudessa rakennuksessa on 13 henkilöä ja muissa rakennuksissa yhteensä 14 henkilöä. Kaiken kaikkiaan asukkaita saa enimmillään olla yhteensä 27. Tällä hetkellä asukkaita on 23. Asumiskustannusten kohoamisen vuoksi hallitus päätti kokouksessaan korottaa vuokria 0,50 / m 2 ja vesimaksua 3 / henkilö kuukaudessa. Uuden rakennuksen neliöhinta on / m 2 ja peruskorjatuissa rakennuksissa 10,50 / m 2. Vesimaksu nousi 13 / kk/ hlö, mutta sähkön hinta pysyi ennallaan 15 / asunto.

5 5 Henkilökunta antaa palveluita peruskorjattuihin asuntoihin samalla tavalla kuin uudessa rakennuksessa asuville asukkaille. Kukin ostaa palveluja tarpeidensa mukaan. Asuntojoen koko vaihtelee 31,5 m 2 :stä 45 m 2 :iin. Asukkaiden keski-ikä oli 85,2 vuotta vuoden lopussa. Yhden peruskorjatun talon yläkerrassa sijaitsevista kolmesta pienestä asunnosta vain yksi on vuokrattu ulkopuoliselle, muut asunnot ovat tyhjinä. Kustannukset Vuokran suuruus määräytyy sen mukaan, missä rakennuksessa asukas asuu. Uudessa rakennuksessa vuokran hinta on lähtien 11 / m 2 (ennen 10,50 / m 2 ). Asuntojen koko on 34,5 m 2, jolloin vuokran määrä on 379,50 / kk (ennen 362,25 ). Peruskunnostetuissa asunnoissa vuokra on 10,50 / m 2. Näiden rakennuksien asuntojen koot vaihtelevat 31,5 m 2 :stä 45 m 2 :iin. Muut kustannukset: Kukin asukas maksaa perusmaksun 110 / hlö, ja jos kyseessä on pariskunta maksu on 150 / pari. Hoiva- ja tukipalvelut kartoitetaan kunkin asukkaan tarpeiden mukaan. Ruokakustannukset muodostuvat kunkin asukkaan ostaman palvelun mukaan. Verotuksessa tuki- ja hoivapalvelut kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Johtaja on hoitanut asukkaiden verotukseen liittyvät käytännön asiat samoin kuin hoito- ja asumistukihakemuksiin tarvittavat paperit (palvelujen hintaluettelo liitteenä). Palvelutalon asunnot ovat olleet 100 % käytössä. Vaihtuvuus asunnoissa on ollut n. 22 %. Yksi asukas on muuttanut laitoshoidon piiriin ja neljä asukasta on kuollut. Uusi asukas on välittömästi muuttanut edellisen tilalle. Syksyllä 2007 kaksi lähihoitajaopiskelijaa Salasta Ruotsista oli tutustumassa suomalaiseen vanhustenhuoltoon palvelutalossamme. Vapaiden asuntojen myötä pystyimme tarjoamaan heille asunnon työharjoittelun ajaksi. De Gamlas Hem:n yhdessä Åbo Akademin kanssa omistama, Ellen Sjöströmin lahjoittama osake Leppäsalmenkadulla myytiin ja myyntisumma jaettiin omistajien kesken.

6 6 Henkilökunnan koulutus Koulutuskustannuksien vähentämiseksi käytimme hyväksemme Neliapilahankkeen järjestämiä sosiaali- ja terveysalan ilmaisia koulutuksia. Koulutukset olivat monipuolisia, kattavia ja palvelivat sekä avo- että laitoshoidon tarpeita. Hygieniasta vastaava lähihoitajamme osallistui kahteen eri koulutustilaisuuteen hygieniaasioista sekä Kristiina Karijoen Terveyskeskuksen järjestämään koulutukseen siivoukseen liittyvistä asioista infektioiden torjumiseksi. Lääkehoidon koulutusta järjestettiin 3 erillistä luentoa, joihin osallistui lääkehoidosta vastaava lähihoitaja sekä johtaja. Myös alan kirjallisuutta hankittiin. Emäntä osallistui ravitsemuskurssille, sekä Kespron järjestämille ruokamessuille johtajan kanssa. Liikunnasta vastaava lähihoitaja hankki välineitä viikoittaisille liikuntahetkelle. Hernepusseja neulottiin henkilökunnan toimesta. Muita koulutuksia, johon henkilökunta osallistui olivat: haavanhoitokoulutus, positiivinen vuorovaikutus, dementiapotilaan hoitaminen, dementiaa sairastavan asiakaan aktivoiminen, näyttöön perustuva hoitotyön kirjaaminen, vanhustenhoito-seminaari, yrittäjyys hoito- ja huolenpitoalalla -seminaari, ATK-työlistaohjelman koulutus, RAIarviointijärjestelmään tutustuminen, oppisopimusinfo työvoimatoimiston ja terveydenhuolto-oppilaitoksen järjestämänä, STAKES:in hoitoilmoitusjärjestelmän koulutus, ajankohtaista tietoa diabeteksen hoidosta, Vanhustyön Keskusliiton järjestämä koulutustapaaminen sekä kuukausittaiset sisäisen koulutuksen osastotunnit. Virkistystoiminta Asukkaille järjestettiin monipuolista ohjelmaa. Kuoroista mainittakoon Kristiinan sekakuoro ja Kristinestads Manskör, joka kävi esittämässä vapputervehdyksen sekä kauneimmat joululaulut. Lisäksi 4-henkinen Kannes-ryhmä ja naiskuoro Mobilat Korsholmista vierailivat. Pelimanneja saimme vieraaksemme mm. Isojoelta. Tiukasta sekä Jurva - Isojoki yhteispelimannit soittaen monipuolista musiikkia. Asukkaamme Mikko Rantamäki esiintyi huuliharppuineen moneen otteeseen kuluneena vuonna. Hän esiintyi myös hanuria soittavan lapsenlapsensa Aarni Rantamäen kanssa. Mikolla on myös tapana ilahduttaa

7 7 asukkaita huuliharpullaan perjantaisin päiväkahvin aikaan sekä juhlapyhinä ja muissa pienissä juhlatilaisuuksissa. Maj-Lis Itäkylä ja Eero Kivistö viihdyttivät yhteislaululla, samoin Fred Berg ja Boris Teirfolk. Tanssi- ja piirileikkejä esittävä lapsiryhmä Kristiinasta esiintyi ilahduttaen asukkaita. Tanssipari Sofia Mäki-Ontto ja Jens Mattila esittivät vakiotansseja ja latinalaisrytmejä. Muuta toimintaa Lukuhetkiä asukkaille järjestivät Marja-Liisa Hohenthal suomenkielellä ja Catarina Rikala ruotsinkielellä. Mauri Paunikallio vieraili muutaman kerran lukemassa asukkaille. Askartelua järjesti Inga-Lis Johansson: kukkaruukkuja koristeltiin mosaiikkipaloilla, keväällä istutettiin kesäkukkien siemeniä ja myöhemmin tehtiin pääsiäiskoristeita ja kortteja. Jalkahoitaja kävi kahden kuukauden välein ja parturi-kampaajaa tilattiin paikalle tarpeen vaatiessa. Bingoa järjestettiin tiistaisin päivällä ennen päiväkahvia. Henkilökunta avusti asukkaita numeroiden etsimisessä. Valtakunnallinen liikuntapäivä vieteltiin ulkoillen, sisällä voimistellen ja puhumalla liikunnan tarpeellisuudesta kaikissa ikäluokissa. Elokuussa kävimme päiväretkellä Kiilissä. Myös pyörätuoliasiakkaat pääsivät mukaan. 19 asukasta osallistui retkeen ja mukana heitä avustamassa oli 4 henkilökuntaan kuuluvaa. Ruokailimme siellä ja saimme opastusta Kiilistä ja sen merkityksestä tänä päivänä. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta järjestivät kerran kuukaudessa hartaustilaisuuden asukkaille. Joulun alla diakonissat toivat seurakunnan joulutervehdyksen asukkaille. Lucianeito vieraili tuoden valoa pimeään aikaan. Kesä- ja heinäkuulla Kårkullan kehitysvammaisten päivätoiminta yksikkö kävi yhteensä kahden viikon aikana lounaalla De Gamlas Hem r.f.:ssä. Lähihoitajaopiskelijoita oli käytännön harjoittelujaksojaan suorittamassa keskimäärin 6 viikkoa/ opiskelija Svenska yrkesinstitutet Enheten i Kristinestad:sta sekä Seinäjoen koulutuskeskus/ Kauhajoen palvelualojen oppilaitoksesta. Erilaiset ryhmät ovat käyneet tutustumassa toimintaamme ja ovat samalla pitäneet kokouksia tiloissamme.

8 8 Sjuksköterskeföreningen, Kristiinan naiskerho, Selkämeren Sairaskodin fysikaalisen osaston henkilökunta ja Tehyn Selkämeren ammattiosasto järjesti syyskokouksensa tiloissamme. Kristiinan rotaryt saivat vieraakseen 5-henkisen ryhmän Intiasta, joka kävi tutustumassa myös De Gamlas Hemi:in toimintaan. Kristiinan palomieskerho, Tavaratalo A. Talas ja Puu Component Oy lahjoittivat jääkaapin. Asuntorahaston uusi ylipäällikkö Hannu Rossilahti kävi tutustumassa palvelutaloomme. Kristiinan palomieskerhon kanssa laadittiin sopimus ilmastointi-, sprinkleri-, palohälytysjärjestelmän hoidosta ja testauksesta. Laadittiin yhteistyössä Kristiinankaupungin sosiaalijohtajan kanssa poikkeusolojen suunnitelma De Gamlas Hem osalta. Samoin käynnistettiin palvelusopimuksen tekeminen kaupungin ja DGH:n välillä. Tarkoitus on laskea taloudellinen tilanne ajan tasalle ensin. Pelastussuunnitelma päivitetään ja palopäällikkö tarkastaa sen. Yhdistyksen säännöt uusittiin Gun Söderlundin toimesta. Kotisivujen laatiminen on aloitettu, Barbro Lundberg toimii suunnittelijana. Talous De Gamlas Hem tasapainoitteli taloutensa kanssa koko vuoden. Henkilöstömenot olivat suuremmat kuin oli arvioitu. Vuosilomat, sairaslomat, ylimääräiset vapaapäivät ym. lisäsivät huomattavasti sijaisten tarvetta ja tämä heijastui välittömästi kustannuksiin. Tammikuussa Kristiinankaupungin sosiaalilautakunnalta anottu lisämääräraha oli tarkoitettu suurista henkilöstömenoista aiheutuneen vajeen korjaamiseksi. Valtuuston hyväksymä päätös saatiin marraskuussa. Läänintarkastajan mukaan olisi pitänyt palkata yksi lähihoitaja lisää, mutta tämä oli taloudellisesti mahdotonta toteuttaa. Lähihoitajan vuosipalkka on kaikkine kuluineen noin Palkkasimme pitkäaikaistyöttömän hoitoapulaiseksi helpottamaan tilannetta.

9 9 De Gamlas Hem maksoi korkoja ,65 ja lyhensi lainoja ,91. Rahaautomaattiyhdistykseltä (RAY) saatu avustus käytettiin lyhennyksiin. Ellen Sjöströmin asunnon myynnistä saatu tuotto käytettiin Nordea-lainan lyhennykseen. Asuntorahasto (ARA) Lainat Panttaukset Lainat ) Uudisrakennus x x ) Peruskorjaus x x Nordea x Lainat yhteensä ,09 De Gamlas Hem:n omistuksessa olevat osakkeet ovat kirjanpidollisesti arvoltaan 0 ja markkina-arvo oli Rahalahjoituksia kuluneena vuonna tekivät Sjöberg säätiö, joka lahjoitti 800 joulurahaa asukkaiden joulupöydän iloksi. Göta Strömberg avusti materiaalihankinnoissa (mappikaapit, tuuletusteline) ja Ulla Råtts lahjoitti taulun. Svenska kulturfonden antoi 2000 avustusta liikunta-aktiiivisuuksia ja kotivun tekemistä varten sekä 700 Siipyyn Kiiliin tehtyä retkeä varten. Helmikuussa 2008 Heli Rosenback

10 10 DE GAMLAS HEM Palveluhinnasto Palvelumaksut 1. Peruspalvelu Kaikki maksavat (turvahälytys, ympärivuorokautinen henkilökunta, yleisten tilojen käyttö, lehdet, sauna ilman apua 2. Hoiva- ja tukipalvelut, tuntiveloitus 25 euroa/h (klo 7-18) 35 euroa/h muina aikoina, illat, pyhät Päivittäinen vähäisen hoivan tarve (kotipalvelumaksu, noin 6 h kuussa): tähän sisältyvät vaatehuolto, siivouspalvelu, hygienia-saunapalvelu avustajan kanssa Liite Hinta/kk 80 /asunto + 50 /henkilö 130 /henkilö 180 /2 henkeä 150 /henkilö 230 /2 henkeä) Yksittäiset hoiva-tukipalvelut ovat saatavilla seuraavasti peruspalvelumaksun lisäksi Vaatehuolto (pesu, mankeli, silitys) 15 /koneellinen 6 /koneellinen itse pesty pyykki Siivouspalvelu esimerkiksi kerran viikossa, ym. 25 /h Hygienia- ja saunapalvelu avustajan kanssa, riippuu avun tarpeesta 25 /h (13 30 min) Hygienia ja sauna itsenäisesti 6 /kerta 3. Lisäpalvelut, Riippuu asukkaan avuntarpeesta: sängyn petaaminen, WC:ssä avustaminen, henkilökohtainen hygienia, avustaminen pukeutumisessa, ruokasaliin saattaminen, ruuan vieminen asuntoon, ym. Henkilökohtainen avustaminen, yksittäinen kerta Henkilökohtainen avustaminen, pidempi jakso Asiakkaan tilanteen tarkistaminen asunnossa Ruuan vieminen asuntoon Asiointi työaikana Saattoapu (terveyskeskukseen, lääkäriin, pankkiin, postiin, ym.) 25 //h 7 //kerta 5 //kerta 20 /kk 1,5 /kerta 5 /kerta 9 /kerta Lääkkeiden reseptien uusinta, lääkkeiden haku Lääkehuolto, lääkkeen oton valvonta Kotisairaanhoito, yksittäinen kerta Kotisairaanhoito, toistuva hoito, verikokeiden otto 30 /kk 45 /kk 7 /kerta 5 /kerta

11 11 RUOKAPALVELU Erillishinnat Aamiainen Lounas Kevyt päivällinen Kahvi leivän kera Iltapala Kaikki ateriat Lounas ainoastaan Lounas viedään asuntoon Puolihoito (aamiainen + lounas) Lounas, ulkopuoliset Lounaskuponki (30 pvää) Lounas, henkilökunta Kevytlounas (salaatti ja leipä) Hinta/annos tai kuukausi 3 /annos 6 /annos 5 /annos 1,5 /annos 2,5 /annos 350 /kk 170 /kk 200 /kk 230 /kk 7 /annos 185 /kk 5,20 /kk 2,60 /kk VUOKRAT Päärakennus Peruskorjatut asunnot erillisissä taloissa Sinisen talon yläkerran asunnot (3 kpl) Vesimaksu Sähkömaksu 11,00 /m 2 /kk 10,00 /m 2 /kk 8,00 /m 2 /kk 13 /kk/henkilö 15 /asunto/kk

DE GAMLAS HEM r.f TOIMINTAKERTOMUS 2009

DE GAMLAS HEM r.f TOIMINTAKERTOMUS 2009 DE GAMLAS HEM r.f Rantakatu 77, 64100 Kristiinankaupunki puh. (06) 2211020 tai 0400 320811 (johtaja) s-posti: degamlashem@krs.inet.fi TOIMINTAKERTOMUS 2009 De Gamlas Hem r.f. talvi 2009 Yleistä De Gamlas

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 1 Toimintakertomus 2014 1. Yleistä Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry on toiminut vuodesta 1996. Se merkittiin yhdistysrekisteriin 4.6.1996 nimellä Länsi-Helsingin lähimmäistyö ry. Yhdistyksen syyskokous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

Palvelukeskus Ilolansalo

Palvelukeskus Ilolansalo 2014 Palvelukeskus Ilolansalo Ilolansalon löytää osoitteesta Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi p.(02) 7213 300 vaihde/ info p.(02) 7213 350 johtaja Turvallisissa käsissä ympäri vuorokauden Kotona koko

Lisätiedot

Palvelukeskus Ilolansalo

Palvelukeskus Ilolansalo 2015 Palvelukeskus Ilolansalo Ilolansalon löytää osoitteesta Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi p.(02) 7213 300 vaihde/ info p.(02) 7213 350 johtaja SALVA ry on vuonna 1999 perustettu yhdistys, joka

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 59. Eija Kattainen & Hanna Kinnunen. Hoivan tuki Oppia hyvistä kokemuksista Espoossa

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 59. Eija Kattainen & Hanna Kinnunen. Hoivan tuki Oppia hyvistä kokemuksista Espoossa Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 59 Eija Kattainen & Hanna Kinnunen Hoivan tuki Oppia hyvistä kokemuksista Espoossa Eija Kattainen & Hanna Kinnunen Hoivan tuki Oppia hyvistä kokemuksista Espoossa

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Säätiön toiminta toimintavuonna 3. Säätiön hallinto ja organisaatio 4. Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7. Henkilöstö 8.

Säätiön toiminta toimintavuonna 3. Säätiön hallinto ja organisaatio 4. Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7. Henkilöstö 8. RUISSALO SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 SISÄLLYS Säätiön toiminta toimintavuonna 3 Säätiön hallinto ja organisaatio 4 Yhteistyötä 5 Säätiön palvelutalot ja asukkaat 7 Henkilöstö 8 Omaistoiminta 9 Säätiön

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2013

Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2013 Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2013 TERVETULOA ILONPISARAAN VUONNA 2013 LOMAKOTI ILONPISARA Lomakotiyhdistys Ilonpisaralla on pitkät perinteet loma- ja hoivatoiminnasta. Perinteet sekä

Lisätiedot

Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2015

Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2015 Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2015 TERVETULOA ILONPISARAAN VUONNA 2015 LOMAKOTI ILONPISARA omatoimisuus. Nämä ovat asioita, jotka ovat mukana Ilonpisaran jokapäiväisessä elämässä ja

Lisätiedot

Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone

Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone Ullavan M-market on enemmän kuin ruokakauppa Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone Ullavan M-Market Lukkarista on muodostunut kyläläisten kokoontumispaikka, jonne muun muassa paikalliset ja lähialueella

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Sisällys

Vuosikertomus 2010. Sisällys Vuosikertomus 2010 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 2 Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja strategia 5 Lastensuojelu 7 Vanhustyö 11 Perhe- ja kansalaistoiminta 17 Hallinto, tukipalvelut ja laatu

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003

Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003 Sininauhasäätiön toimintakertomus 2003 1. Toiminta-ajatus, tavoitteet ja päämäärät Sääntöjen mukaan Säätiön tarkoituksena on perustaa ja ylläpitää kristillisessä hengessä toimivia raittiuskoteja ja nuorten

Lisätiedot

Arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta TOIMINTA- KERTOMUS

Arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta TOIMINTA- KERTOMUS Arvokkaan elämän sekä mielekkään ja merkityksellisen arjen puolesta 20 TOIMINTA- KERTOMUS Sisällys TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET, HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET... 3 2 KUMPPANINA KÄPYRINNE -STRATEGIA... 3 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.4.2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) on ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä

Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Syksyinen tervehdys Sininauhasäätiöstä Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima säätiö, jonne on koottu ensisijaisesti asumiseen liittyvää asiantuntemusta. Pääkaupunkiseudulla olemme merkittävä tukiasuntojen

Lisätiedot

Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem. Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti. Vuosikertomus

Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem. Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti. Vuosikertomus 2010 Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti Vuosikertomus MARIAN SAIRASKOTI- SÄÄTIÖ STIFTELSEN MARIA SJUKHEM VUOSIKERTOMUS 2010 TOIMINTA-AJATUS Marian Sairaskoti

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot