Päijät-Hämeen palveluseteliopas. Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen palveluseteliopas. Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen palveluseteliopas Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille

2 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen maakuntien liittouman sekä kuntien rahoittama kuuden maakunnan yhteinen LEHTI-hanke tähtäsi hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Päijät-Hämeen alueen OLLI-osahanke paneutui muun muassa hyvinvointialan palvelutuotteiden laatuun ja laadun arviointiin sekä palvelusetelin käyttöönottoon julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Hankkeen tiimoilta syntyi yrittäjille suunnattu opas palvelusetelin käyttöönotosta. LEHTI-hanketta toteutettiin vuosien aikana. Yhteishanketta koordinoi Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES. Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo 2 Palvelusetelillä paikallista valinnanvapautta 3 Mikä on palveluseteli? 4 Päijät-Hämeessä palveluseteli on käytössä seuraavasti 6 Palveluntuottajaksi hakeutuminen 8 Palveluntuottajaksi hyväksyminen 9 Asiakkaiden ja palvelutarjoajien linkki - PalveluSantra 10 Palvelujärjestelmän toimijat 11 Palveluntuottajan rooli 12 Asiakkaan rooli palvelusetelijärjestelmässä 14 Kunnan vastuut ja tehtävät 15 Toiminnan ohjaus ja valvonta 16 Arvonlisävero ja kotitalousvähennys 18 Päijät-Hämeen palveluseteliopas Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille Julkaisija Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Askonkatu 9 F, Lahti, Puh , Oppaan kirjoitus Kirsi Kuusinen-James, Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso Toimitus ja taitto Autiomaa Oy Kuvat LAKESin ja hankkeen toimijoiden arkistot Painopaikka M&P Paino, Lahti Painosmäärä 350 kpl 2

3 Palvelusetelillä paikallista valinnanvapautta Ensimmäiset palvelusetelit tilapäiseen kotihoitoon myönnettiin Päijät-Hämeessä jo vuonna 2000, joten olemme suomalaisen palvelusetelitoiminnan uranuurtajia. Alusta alkaen palvelusetelitoiminta miellettiin seudulliseksi, toiminnan yhteinen organisointi säästi sekä aikaa että rahaa. Seudullisen palvelusetelitoiminnan koordinoijana toimii Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry:n ylläpitämä ikääntyvien palveluneuvontapiste PalveluSantra. Keskeisessä roolissa on PalveluSantran seutuyhteistyöryhmä, johon kuuluu niin kuntien kuin palveluntuottajienkin edustajia. Lisäksi jäseninä ovat myös mm. Ely-keskus, Lahden uusyrityskeskus ja Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso. PalveluSantran toiminta kattaa koko Päijät-Hämeen sosiaalija terveysyhtymän toiminta-alueen. Yhteistyöhön perustuva seudullinen toimintamalli on ainutkertainen koko Suomessa. PalveluSantran toiminnan kautta palveluntuottajat ovat mukana palvelusetelitoiminnan suunnitellussa alusta asti. Alueen palvelutuotantorakenteen huomioiminen varmistaa paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin palveluntuottajien mahdollisuuden tarjota palvelusetelipalveluja. Palveluntuottajiksi hakeutuvalle malli mahdollistaa asioinnin yhdellä luukulla. Hakemuksien käsittelyn lisäksi palveluntuottajille on Palvelu- Santrassa tarjolla neuvontaa, koulutusta ja mahdollisuus hyödyntää verkostoyhteistyötä. Päijäthämäläinen palvelusetelimalli tarjoaa neuvontaa myös asiakkaille. Asiakkaalla on mahdollisuus keskustella ja vertailla valintojaan PalveluSantran palveluneuvojien kanssa. Usein asiakkaat käyvät keskustelemassa jo ennen palvelusetelipäätöksen saamista. Tämä opas selvittää nykyisen palvelusetelikäytännön Päijät-Hämeessä. Palveluseteliä on käytetty Päijät-Hämeessä pääasiassa ikäihmisille suunnattuihin palveluihin, joten toimintamalli on kehitetty yhdessä alueen kuntien koti- ja asumispalvelujen toimijoiden kanssa. Palvelusetelin käytön laajeneminen tulevaisuudessa voi tuoda mukanaan erilaisia käytäntöjä. Toivon kuitenkin, että kunnat mallintavat jo hyväksi koetun seudullisen toimintatavan, jonka ytimenä on eri sektorien välinen yhteistyö ja paikallisen palvelutuotannon huomioiminen valmisteluvaiheesta lähtien. Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry / PalveluSantra 3

4 Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteleitä järjestämisvastuullaan olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Palvelujen tuottamisesta vastaavat tällöin kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Kunta päättää ottaako setelin käyttöön ja mihin palveluihin seteliä on mahdollista käyttää. Asiakas ei voi vaatia palveluseteliä käyttöönsä. Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta setelistä, jolloin kunnan on järjestettävä palvelu muulla tavoin. Miten palveluseteli toimii? Palvelusetelipäätös annetaan asiakkaalle kunnan tekemän palvelutarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää kunnallisen palvelun saantikriteerit. Asiakas voi tämän jälkeen valita joko palvelusetelin tai kunnalliset palvelut. Mikäli hän valitsee palvelusetelin, niin hän valitsee myös palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuottajien listalta. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät palvelusta sopimuksen. Kunta sitoutuu maksamaan palvelusetelin arvon palveluntuottajalle ja asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle omavastuuosuuden Palveluseteli ei sovellu käytettäväksi - kiireellisessä hoidossa - tahdosta riippumattomassa hoidossa. 4

5 Painettu seteli, viranomaispäätös tai sähköinen kortti. Päijät-Hämeessä palveluseteli on vuonna 2012 pääasiassa viranomaispäätös (omaishoidossa on käytössä myös paperinen kortti). Lahden kaupunki valmistelee myös sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa kevään 2012 aikana osaan palveluista. Markkinahinta Palvelusta palveluntuottajalle maksettava hinta, joka määräytyy markkinoiden ehdoilla. Markkinahinta on pääsääntöisesti käytössä Päijät-Hämeen palveluseteleillä järjestetyissä palveluissa. Hintakatto Palvelusta palveluntuottajalle maksettava enimmäishinta, johon sisältyy kunnan maksama osuus ja asiakkaan omavastuu Asiakkaan omavastuu Asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta, joka muodostuu palvelun hinnan ja palvelustelin arvon erotuksesta. Palvelusetelin arvo Kunnan maksama osuus palvelun hinnasta. Palveluseteli voi olla - kaikille käyttäjille samansuuruinen tai - tulosidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista. Palvelusetelin käyttötarkoitus Palvelusetelipäätöksessä määriteltyjen palvelujen osto palveluntuottajalta. Seteli on asiakkaalle henkilökohtainen ja sitä ei voi muuttaa rahaksi. Palvelun Palveluntuottajalle palvelusta maksettava hinta hinta, josta osan maksaa kunta ja osan asiakas Palvelusetelien käyttöä ohjaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009, palvelusetelilaki) 5

6 Päijät-Hämeessä palveluseteli on vuonna 2012 käytössä seuraavasti Oivan alueella (Hollola, Kärkölä, Hämeenkoski, Asikkala, Padasjoki): - omaishoidon vapaan järjestämisessä kotiin hankittavan palvelun avulla - tilapäisessä kotihoidossa - säännöllisessä kotihoidossa - tehostetussa palveluasumisessa Sy Padasjoki Asikkala Lahdessa: - tilapäisessä kotihoidossa - säännöllisessä kotihoidossa - tehostetussa palveluasumisessa - omaishoidon vapaan järjestämisessä kotiin hankittavan palvelun avulla - omaishoidon tuen päivätoiminnassa - lapsiperheiden kotipalvelussa tilapäisissä käynneissä Hämeenkoski Hollola La - lääkinnällisessä kuntoutuksessa lymfaterapian, fysioterapian ja toimintaterapian ostossa - vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun tilapäisjärjestelyissä Kärkölä 6

7 smä Hartola Heinolassa: - omaishoidon vapaan järjestämisessä kotiin hankittavan palvelun avulla - tehostetussa palveluasumisessa - vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisen avun järjestämisessä - kotihoidon tukipalveluissa, kylvetyspalveluissa Heinola Aavassa (Orimattila, Myrskylä, Pukkila, Nastola, Iitti, Sysmä, Hartola): - tehostetussa asumispalvelussa alkaen - omaishoidon vapaapäivien järjestämisessä hti Nastola Orimattila Palvelusetelin käyttöönottoa suunnitellaan Päijät-Hämeessä seuraavasti: Oiva: Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämiseksi vuoden 2012 aikana Lahti: Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto vuoden 2012 aikana osaan palveluista Ajantasaiset tiedot palvelusetelien käyttöalueista Päijät- Hämeessä saa PalveluSantrasta 7

8 Palveluntuottajaksi hakeutuminen Päijät-Hämeessä palveluseteliyrittäjäksi hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake, joita saa kunnan palvelusta vastaavilta työntekijöiltä sekä Palvelu- Santrasta. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden ja palveluseteliyrittäjäksi hyväksytään palveluntuottaja, joka täyttää kaikki hakemuslomakkeessa ja ohjeissa määritellyt kriteerit. PalveluSantrasta saa tietoa siitä, missä kunnissa ja mihin palveluihin palveluseteleitä Päijät-Hämeessä myönnetään. Yhteys PalveluSantraan Hakemuksen käsittely seututyöryhmässä Päätös kunnalta, jonka asukkaille palvelua tarjotaan Yritys lisätään rekisteriin ja palveluoppaaseen Sopimuksen tekeminen myönteisen päätöksen jälkeen Päijät-Hämeen kunnilla on erilaisia käytäntöjä palveluntuottajien kanssa tehtävässä yhteistyössä palveluseteliyrittäjäksi hyväksymisen jälkeen. Kuntakohtaiset käytännöt käyvät ilmi sopimuksen liitteistä ja niistä saa lisätietoa myös PalveluSantrasta. 8

9 Palveluntuottajaksi hyväksyminen Palveluntuottajien palveluseteliyrittäjäksi hyväksymisen kriteerit on määritelty palvelusetelilaissa. Niiden lisäksi kunta voi asettaa myös muita hyväksymiskriteerejä. Kunta voi hyväksyä kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat palveluseteliyrittäjien listalle, tai kunta voi kilpailuttaa palveluntuottajat, jolloin vain kilpailutuksessa pärjänneet yrittäjät pääsevät palveluseteliyrittäjiksi. Päijät-Hämeessä ei ole käytetty kilpailuttamista, vaan kaikki kriteerit täyttäneet palveluntuottajat on hyväksytty mukaan. Yleisten palveluntuottajaksi hyväksymis- tai hylkäämisperusteiden lisäksi kunkin palvelun osalta esitetään hakemuslomakkeessa tai siihen liittyvissä ohjeissa tarkempia hyväksymiskriteerejä. LAIN MUKAAN MÄÄRÄYTYVÄT HYVÄKSYMISPERUSTEET Kunta voi hyväksyä palvelujen tuottajan: 1) joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin; 2) joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisiä sosiaalipalveluja koskevassa laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset; 3) jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta; 4) jolla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä; 5) joka täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. Harkinnanvaraiset, kunnan määrittelemät kriteerit Kunta voi asettaa lain mukaan määräytyvien hyväksymisperusteiden lisäksi myös muita palveluntuottajaksi hyväksymisperusteita. Harkinnanvaraiset kriteerit liittyvät yleensä kunnan valvontatehtävään ja niiden lähtökohtana on palvelun laatutason määrittäminen. Kunnan asettamien vaatimusten on oltava palveluntuottajia syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitavissa oleviin seikkoihin. 9

10 Asiakkaiden ja palveluntarjoajien linkki - PalveluSantra PalveluSantra on Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden kehitys ry:n ylläpitämä matalan kynnyksen neuvontapiste. PalveluSantra neuvoo ikääntyviä sekä heidän läheisiään arjessa selviämiseen liittyvissä kysymyksissä ja tiedottaa kotiin tarjottavista palveluista. Palvelu- Santra muun muassa opastaa julkisten palvelujen pariin ja välittää palveluntuottajarekisterissä olevia yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Palvelupiste sijaitsee Lahdessa, jonka lisäksi järjestetään erillisiä palvelupäiviä muissa toiminta-alueen kunnissa. PalveluSantra - antaa neuvontaa, ohjausta yksityistä ja kunnallisista hyvinvointiin liittyvistä palveluista - neuvoo palveluntuottajia viranomaisten edellyttämistä velvoitteista ja auttaa mm. yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvissä lupa- ja ilmoitusmenettelyissä - auttaa palveluseteliyrittäjiksi haluavia palveluntuottajia hakemusmenettelyssä - ylläpitää rekisteriä ja hinnastoa palveluntuottajista - ylläpitää nettisivuja ja toimittaa vuosittain uusittavan painetun kuntakohtaisen ikäihmisille suunnatun palveluoppaan - toimii palveluntuottajien markkinointikanavana - järjestää palveluntuottajille koulutusta (03) PalveluSantra Neuvoo asiakkaita ja palveluntuottajia ja ylläpitää palveluntuottajarekisteriäkuntien toimeksiannosta. 10

11 Palvelusetelijärjestelmän toimijat Asiakas Kunta Palveluntuottaja Palvelusetelijärjestelmä Valvontaviranomaiset Palvelusetelijärjestelmässä on neljä keskeistä toimijaa: kunta, asiakas, palveluntuottaja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja valvovat viranomaiset. Palvelusetelin käyttöönotto käynnistyy siten, että kunta tekee päätöksen ottaako palvelusetelin käyttöön, ja mihin palveluihin seteliä voi käyttää. Kunta päättää lisäksi sen, onko setelin arvo tasasuuruinen, vai asiakkaan tuloihin sidottu. Lain mukaan asiakkaalle maksuttomat palvelut ovat maksuttomia myös palvelusetelillä palveluita järjestettäessä. 11

12 Palveluntuottajan rooli Palveluntuottaja hakeutuu itsenäisesti palveluseteliyrittäjäksi. Kun yrittäjä on hyväksytty palveluntuottajaksi, hänet lisätään palveluntuottajarekisteriin ja toiminta voi alkaa. Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa sopimuksen palvelusetelissä määritellyn palvelun tuottamisesta ja kirjaa sopimukseen selkeästi myös asiakkaan toivomat lisäpalvelut sekä asiakkaan rahoitusvastuun niistä. Sopimus voi olla joko kirjallinen tai suullinen, mutta yleensä suositellaan kirjallisen sopimuksen tekoa. Laskutuskäytäntö ja yhteydenpito Sopimuksen synnyttyä yrittäjä tuottaa palvelusetelipäätöksessä mainitut palvelut ja tekee työselosteen asiakkaan luona tehdystä työstä. Yrittäjä laskuttaa sekä kuntaa (palvelusetelin arvo) että asiakasta (omavastuu). Työseloste tulee olla kunnalle menevän laskun liitteenä. Mikäli asiakkaalla ilmenee pidempiaikaisia hoidon tarpeen muutoksia, tulee palveluntuottajan ilmoittaa niistä kunnalle. Yrittäjä käsittelee asiakkaan kanssa toimintaansa koskevat reklamaatiot ja ilmoittaa niistä myös kunnalle. 12

13 Asiakirjojen toimittaminen ja säilytys Palveluntuottajan tehtävänä on toimittaa ajantasaiset hinta-, palvelu- ja toimintatiedot sekä kunnalle että Palvelu- Santraan. Salassapitovelvollisuuden lisäksi palveluntuot- taja sitoutuu säilyttämään asiakasta koskevia asiakirjoja asianmukaisesti. Kun sopimus päättyy, palveluntuottaja on velvollinen palauttamaan asiakkaan tiedot rekisterinpidosta vastaavalle kunnalle. PALVELUNTUOTTAJA Tarkastaa palvelusetelipäätkösen voimassaolon ja käyttötarkoituksen Sopii asiakkaan kanssa palveluntuottamisen yksityiskohdista Tuottaa palvelun sopimuksen mukaan Laatii työselosteen asiakkaan luona tehdystä työstä Laskuttaa sekä asiakkaan omavastuuosuuden että kunnan maksuosuuden 13

14 Asiakkaan rooli palvelusetelijärjestelmässä Palveluseteliprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta. Asiakas ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitai terveydenhuollon viranhaltijoihin, jotka arvioivat palvelutarpeen. Mikäli asiakas täyttää kunnallisen palvelun saantikriteerit, on hänellä mahdollisuus valita joko palveluseteli tai kunnallinen palvelu. Asiakkaan on kyettävä käyttämään valinnanvapautta, eli oltava joko oikeustoimikelpoinen tai hänellä on edunvalvoja. Tulosidonnaisten palveluiden ollessa kyseessä asiakkaan tulee ilmoittaa tulotietonsa. pimuksen tuotettavan palvelun yksityiskohdista. Asiakkaan allekirjoitus vahvistaa yrittäjältä saadun palvelun. Asiakas maksaa itse mahdollisen omavastuuosuuden. Omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Mikäli asiakas hankkii omalla kustannuksellaan palvelusetelin ulkopuolisia lisäpalveluja, ovat niistä aiheutuneet kustannukset kotitalousvähennyskelpoisia. Asiakkaan rooliin kuuluu myös palveluiden laadun valvonta sekä mahdollinen reklamointi. Tarvittaessa asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoajaa. Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluseteliyrittäjien listalta ja tekee valitsemansa palveluntuottajan kanssa so- ASIAKAS Ilmaisee palveluntarpeen Saa kunnalta palvelusetelin Valitsee palveluntarjoajan ja tekee sopimuksen Maksaa mahdollisen omavastuuosuuden 14

15 Kunnan tehtävät ja vastuut Kunta päättää palvelusetelijärjestelmä käyttöönotosta, palvelusetelillä hankittavista palveluista tai palvelukokonaisuuksista. Ennen palveluseteleiden käyttöönottoa kunta päättää palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja hyväksymisestä sekä laatii näistä tarvittaessa erillisen sääntökirjan. Sen lisäksi päätetään, mikä on setelin arvo, ja onko seteli kaikille tasasuuruinen vai esimerkiksi asiakkaan tulojen mukaan määräytyvä. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton jälkeen kunta hoitaa kaiken siihen liittyvän tiedottamisen, ylläpitää palveluntuottajarekisteriä ja asiakasrekisteriä sekä valvoo palveluiden laatua yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Kunta huolehtii asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista sekä palvelusetelipäätöksen ja hoito- sekä palvelusuunnitelman teosta. Kunnan tehtävänä on tulosidonnaisten palveluiden osalta laskea palvelusetelin arvo sekä maksaa setelin arvon mukainen summa palveluntuottajalle asiakkaan käyntien jälkeen. Kutien tulee seurata ja valvoa, miten markkinat toimivat. Tähän vaikuttaa palveluntuottajien määrän lisäksi se, ovatko palveluntuottajaksi hyväksymisen ehdot tarkoituksenmukaiset ja palveluntuottajia syrjimättömiä. Palveluseteleillä tuotettavien palvelujen laadun on vastattava kunnan tuottamien palveluiden laatua. KUNTA Arvioi asiakkaan palvelutarpeen Tekee hoito- ja palvelusuunnitelman Myöntää palvelusetelin Maksaa palveluntuottajalle asiakaskäynnin jälkeen 15

16 Toiminnan ohjaus ja valvonta Palvelusetelitoimintaa ohjataan ja valvotaan usealla eri tasolla toiminnan vaiheesta riippuen. Etukäteisvalvonta Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) kuuluu yksityisten sosiaalipalvelujen yleinen ohjaus ja valvonta. STM linjaa palveluiden laatua myös mm. laatusuositusten avulla. Yksityisten palvelujen valvonta kuuluu aluehallintoviranomaiselle sekä sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Yksityisen palveluntuottajan, joka antaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava aluehallintoviraston lupa ennen toiminnan aloittamista. Mikäli palveluntuottaja tuottaa ympärivuorokautisia palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueelle, niin lupa on haettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valviralta) (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 922/ ). Muita kuin ympärivuorokautisia palveluja tuottavan yrittäjän on tehtävä ilmoitus kuntaan ennen toiminnan aloittamista siinä kunnassa tai niissä kunnissa, missä palveluja tuotetaan. Yrittäjien tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta esimerkiksi palveluseteliyrittäjäksi valitsemisessa huolehtivat kilpailuviranomaiset. Palveluiden tuottaminen ja valvonta Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta kuuluu asianomaisen toimintayksikön sijaintikunnalle, aluehallintovirastoille sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valvontaviranomaisen ensisijainen tehtävä sosiaalipalvelujen valvonnassa on antaa palvelujen tuottamisessa 16

17 tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajilla on voimaantulleen lain mukaan oltava omavalvontasuunnitelma asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja palveluntuottajan on vastattava siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/ ) Mikäli asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa palveluun, voi hän olla yhteydessä palveluntuottajaan ja kannella valvoville viranomaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen antajan toiminnan asianmukaisuudesta. Palveluseteliasiakas voi käyttää tavanomaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kantelu- ja muutoksenhakureittien lisäksi myös kuluttajaneuvojan sekä kuluttajariitalautakunnan palveluja. Palvelun laadun lisäksi kuluttajavirasto valvoo myös yritysten mainontaa sekä sopimusehtojen kohtuullisuutta. 17

18 Arvonlisävero ja kotitalousvähennys Palveluseteliyrittäjiä koskeviin arvonlisävero- ja kotitalousvähennysoikeussäännöksiin tulee tutustua ennen toiminnan aloittamista. Arvonlisäverolain (1501/1993) 37 :n mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Säännöksen mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia ovat esimerkiksi huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut Julkisyhteisöjen asiakkailtaan perimät maksut sosiaalihuollosta ovat siten verottomia. Verottomia ovat julkisyhteisöjen yksityisten sosiaalipalvelujen tarjoajien rekisteriin merkityltä tai kunnalle ilmoituksen tehneiltä palvelujen tuottajilta ostamat palvelut, jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain. Verottomuus koskee sekä julkisyhteisön että asiakkaan maksamaa osuutta palvelusta. Jos yksityinen asiakas ostaa määrällisesti enemmän tai muita hyödykkeitä kuin mitä julkisyhteisön maksusitoumus koskee, myydyt palvelut ovat verottomia, jos palveluntuottajan suoraan asiakkaalle myymien palvelujen verottomuusedellytykset täyttyvät. (Verohallinnon ohje 604/40/2011). Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verottomia ovat julkisyhteisöjen yksityisten sosiaalipalvelujen tarjoajien rekisteriin merkityltä tai kunnalle ilmoituksen tehneiltä palvelujen tuottajilta ostamat palvelut, jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain 18

19 Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä: 1. Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen kunnan, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä. 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. 3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. 4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa. Palvelusetelin omavastuuosuudesta asiakkaalle aiheutuviin kustannuksiin ei myönnetä kotitalousvähennystä. Mikäli asiakas ostaa samalta tai muulta palveluntuottajalta erillisiä lisäpalveluita kokonaan omalla kustannuksellaan, on näistä palveluista mahdollista saada kotitalousvähennys. Lisää aiheesta Arvonlisäverolaki /1501 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011/922 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009) Verotus-ohje: Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus 604/40/

20 Lisätiedot: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES Askonkatu 9 F, Lahti Puh Yritysneuvonta Faksi PalveluSantra Hämeenkatu 26 A Lahti (03)

kokemuksia palvelusetelistä

kokemuksia palvelusetelistä Päijäthämäläisiä kokemuksia palvelusetelistä 31.5.2010 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen i i l kehitys ry Palveluneuvontaa ikääntyville Taustaa Lahden seudun palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS Kokkolan kaupunki ja JYTA-alue (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) Päivitetty 28.11.2011 MAAKUNNALLINEN PALVELUSETELI

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

Palveluseteli vanhuspalveluissa

Palveluseteli vanhuspalveluissa Palveluseteli vanhuspalveluissa PALVELUSETELI VANHUSPALVELUISSA Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä hänelle

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ Palveluseteli-info yrittäjille 13.9.2011 Satu Koskela/Seija Karukannas Hyvinkään kaupunki PALVELUSETELI Kunnan sitoumus suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE

PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE Salon kaupunki Vanhuspalvelut PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2 Sisällysluettelo 1. Palvelusetelin

Lisätiedot

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 16.11.2011 Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS 25.2.2008 PALVELUSETELIKOKEILU AJALLA 1.4-31.12.2008 TEUVAN KUNTA Sisällysluettelo PALVELUNTUOTTAJAN OPAS... 3 1. Palveluseteli... 3 2. Palveluntuottajat...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI 30.11.2010 Heli Peltola Miset Oy Puh. 044 7945824 Heli.peltola@miset.fi MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Ristiina Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 4 5. Palvelujen laatu... 5 6.

Lisätiedot

Heli Peltola Posintra Oy

Heli Peltola Posintra Oy Heli Peltola Posintra Oy Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmistellut alueellisesti vajaan vuoden ajan (2011) itäisellä Uudellamaalla (Askola, Porvoo, Loviisa ja Lapinjärvi) palvelusetelin käyttöönottoa

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Henkilökohtaisen avun päivät 21.-22.9.2010 Projektin puitteet Osana Sitran valtakunnallista palvelusetelihanketta Kesto 02/10-12/10

Lisätiedot

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen 12.1.2012 Sami Uotinen va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja, johtava lakimies Esityksen

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Liite 2 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 2 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 2 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

Salon kaupunki Vanhuspalvelut

Salon kaupunki Vanhuspalvelut 1(5) Salon kaupunki Vanhuspalvelut ASIAKASTIEDOTE Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palveluseteli 29.1.2016 2(5) 1. Palveluseteli Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä tilapäisen

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Lappeenranta, Luumäki, Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale Imatra mukana vain erikoissairaanhoidon osalta Mikä on palveluseteli? Palvelusetelin

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE ALKAEN + OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2018 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma... 4 5. Palvelujen

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa. Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11.

Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa. Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11. Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Asumispalvelujen palveluseteli opas

Asumispalvelujen palveluseteli opas Asumispalvelujen palveluseteli opas Harjavalta Kokemäki Huittinen Nakkila MIKÄ ON PALVELUSETELI Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä laki sosiaali- ja

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna 1.1.2015 alkaen:

Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna 1.1.2015 alkaen: 1 SOSIAALI-JA TERVEYSKESKUS Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito/26.11.2014 Savontie 55 78300 VARKAUS Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna 1.1.2015 alkaen: TIEDOTE ASIAKKAILLE

Lisätiedot

Opas palvelusetelituottajille 2014. Ptky Karviainen

Opas palvelusetelituottajille 2014. Ptky Karviainen Opas palvelusetelituottajille 2014 Ptky Karviainen Sisällys 1 Palvelusetelit kotona asumisen tukena... 3 1.1 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli... 3 1.2 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli... 4 1.3

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Palvelusetelin hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja

Palvelusetelin hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja Palvelusetelin hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja Tuomo Melin (Sitra), Minna Tuominen-Thuesen (KPMG), Turo Koila (KPMG) Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA Tornion kaupunki Vammaispalvelu Sairaalakatu 1 95400 TORNIO SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA 1. OSAPUOLET Tornion kaupunki Tuottaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on palveluseteleillä

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS 1 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käyttäjän kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS 1 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käyttäjän kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa Varhaiskasvatusjohtokunta 37 10.12.2013 Kunnanhallitus 6 13.01.2014 Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa 204/00.02.00/2013 VARHJKT 37 10.12.2013

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Opas palvelusetelituottajille. Järvenpään kaupunki

Opas palvelusetelituottajille. Järvenpään kaupunki Opas palvelusetelituottajille Järvenpään kaupunki Sisällys 1 Palvelusetelit kotona asumisen tukena... 1 1.1 Palveluseteli siivoukseen... 1 1.2 Omaishoidon tukipalveluseteli... 1 1.3 Omaishoidon hoivapalveluseteli...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS

JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS 2013 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on yksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistapa. Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246

PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 PALVELUSETELIOPAS HUITTINEN Kotihoitotoimisto Särkimyskoskenkatu 3 B, 32700 Huittinen p. 044 560 4246 päivitetty 3.9.2015 2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (5) Saaristonkatu 22 90100 Oulu ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 1824918-9 HAKEMUS

Lisätiedot

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 314 vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille.

Kaupunki ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajille. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen OHJE TUOTTAJALLE Palveluasumisen palveluseteli Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS. Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat. Päivitetty

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS. Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat. Päivitetty PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat Päivitetty 25.3.2009 MAAKUNNALLINEN PALVELUSETELI KOTIHOITOON -PROJEKTI KEVÄT 2009 Sisällysluettelo PALVELUNTUOTTAJAN

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 150, liite 6 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Säädösperusta Laki sosiaali-

Lisätiedot

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatus Yksityiset kerhot Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Hakemus ja sopimus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella yksityinen päiväkoti,

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/5 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE YMPÄRIVUOROKAUTISENA LYHYTAIKAISHOITONA JÄRJESTETTÄVÄ OMAISHOI- DONTUEN LAKISÄÄTEISEN

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous YAH:n asiakkuus Asiakas on oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin silloin, kun asiakas

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen hakeutumistaan palveluseteliyrittäjäksi palveluntuottajan

Lisätiedot

Liite tiedotteeseen 1 (8) Viestintä / KM 27.4.2010. Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä. Mikä on palveluseteli?

Liite tiedotteeseen 1 (8) Viestintä / KM 27.4.2010. Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä. Mikä on palveluseteli? Liite tiedotteeseen 1 (8) Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden

Lisätiedot

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö Kuntapalveluja markkinamekanismilla Riitta Pylvänen palvelupäällikkö 4.12.2013 Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä on riittävän suuri

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Sote-valmistelu. Kari Nuuttila Kauhajoki

Sote-valmistelu. Kari Nuuttila Kauhajoki Sote-valmistelu Kari Nuuttila 12.5.2016 Kauhajoki Joitakin poimintoja 18 maakuntaa, joilla sote-järjestämisoikeus Laajan päivystyksen sairaalat Ensihoito Terveyskeskukset, joissa klo 8-16 jälkeen ajanvarauksellinen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut)

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen

Lisätiedot

Kunnan valvontavelvollisuus

Kunnan valvontavelvollisuus Kunnan valvontavelvollisuus Lastensuojelun ajankohtaispäivä Oulu 11.9.2013 Rovaniemi 12.9.2013 13.9.2013 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla yhdessä vastuu

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Palveluja kotiin - vuonna 2015?

Palveluja kotiin - vuonna 2015? Palveluja kotiin - vuonna 2015? MMM Taija Härkki p. 0400 432 585 1 2 3 Perustuslaki Jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaalipalvelut

Lisätiedot

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA Tornion kaupunki Kotihoitoyksikkö Sairaalakatu 1 95400 TORNIO SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA 1. OSAPUOLET Tornion kaupunki Tuottaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on

Lisätiedot