Päijät-Hämeen palveluseteliopas. Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen palveluseteliopas. Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen palveluseteliopas Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille

2 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen maakuntien liittouman sekä kuntien rahoittama kuuden maakunnan yhteinen LEHTI-hanke tähtäsi hyvinvointialan liiketoiminnan kehittämiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Päijät-Hämeen alueen OLLI-osahanke paneutui muun muassa hyvinvointialan palvelutuotteiden laatuun ja laadun arviointiin sekä palvelusetelin käyttöönottoon julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Hankkeen tiimoilta syntyi yrittäjille suunnattu opas palvelusetelin käyttöönotosta. LEHTI-hanketta toteutettiin vuosien aikana. Yhteishanketta koordinoi Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES. Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo 2 Palvelusetelillä paikallista valinnanvapautta 3 Mikä on palveluseteli? 4 Päijät-Hämeessä palveluseteli on käytössä seuraavasti 6 Palveluntuottajaksi hakeutuminen 8 Palveluntuottajaksi hyväksyminen 9 Asiakkaiden ja palvelutarjoajien linkki - PalveluSantra 10 Palvelujärjestelmän toimijat 11 Palveluntuottajan rooli 12 Asiakkaan rooli palvelusetelijärjestelmässä 14 Kunnan vastuut ja tehtävät 15 Toiminnan ohjaus ja valvonta 16 Arvonlisävero ja kotitalousvähennys 18 Päijät-Hämeen palveluseteliopas Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille Julkaisija Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Askonkatu 9 F, Lahti, Puh , Oppaan kirjoitus Kirsi Kuusinen-James, Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso Toimitus ja taitto Autiomaa Oy Kuvat LAKESin ja hankkeen toimijoiden arkistot Painopaikka M&P Paino, Lahti Painosmäärä 350 kpl 2

3 Palvelusetelillä paikallista valinnanvapautta Ensimmäiset palvelusetelit tilapäiseen kotihoitoon myönnettiin Päijät-Hämeessä jo vuonna 2000, joten olemme suomalaisen palvelusetelitoiminnan uranuurtajia. Alusta alkaen palvelusetelitoiminta miellettiin seudulliseksi, toiminnan yhteinen organisointi säästi sekä aikaa että rahaa. Seudullisen palvelusetelitoiminnan koordinoijana toimii Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry:n ylläpitämä ikääntyvien palveluneuvontapiste PalveluSantra. Keskeisessä roolissa on PalveluSantran seutuyhteistyöryhmä, johon kuuluu niin kuntien kuin palveluntuottajienkin edustajia. Lisäksi jäseninä ovat myös mm. Ely-keskus, Lahden uusyrityskeskus ja Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso. PalveluSantran toiminta kattaa koko Päijät-Hämeen sosiaalija terveysyhtymän toiminta-alueen. Yhteistyöhön perustuva seudullinen toimintamalli on ainutkertainen koko Suomessa. PalveluSantran toiminnan kautta palveluntuottajat ovat mukana palvelusetelitoiminnan suunnitellussa alusta asti. Alueen palvelutuotantorakenteen huomioiminen varmistaa paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin palveluntuottajien mahdollisuuden tarjota palvelusetelipalveluja. Palveluntuottajiksi hakeutuvalle malli mahdollistaa asioinnin yhdellä luukulla. Hakemuksien käsittelyn lisäksi palveluntuottajille on Palvelu- Santrassa tarjolla neuvontaa, koulutusta ja mahdollisuus hyödyntää verkostoyhteistyötä. Päijäthämäläinen palvelusetelimalli tarjoaa neuvontaa myös asiakkaille. Asiakkaalla on mahdollisuus keskustella ja vertailla valintojaan PalveluSantran palveluneuvojien kanssa. Usein asiakkaat käyvät keskustelemassa jo ennen palvelusetelipäätöksen saamista. Tämä opas selvittää nykyisen palvelusetelikäytännön Päijät-Hämeessä. Palveluseteliä on käytetty Päijät-Hämeessä pääasiassa ikäihmisille suunnattuihin palveluihin, joten toimintamalli on kehitetty yhdessä alueen kuntien koti- ja asumispalvelujen toimijoiden kanssa. Palvelusetelin käytön laajeneminen tulevaisuudessa voi tuoda mukanaan erilaisia käytäntöjä. Toivon kuitenkin, että kunnat mallintavat jo hyväksi koetun seudullisen toimintatavan, jonka ytimenä on eri sektorien välinen yhteistyö ja paikallisen palvelutuotannon huomioiminen valmisteluvaiheesta lähtien. Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry / PalveluSantra 3

4 Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteleitä järjestämisvastuullaan olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Palvelujen tuottamisesta vastaavat tällöin kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Kunta päättää ottaako setelin käyttöön ja mihin palveluihin seteliä on mahdollista käyttää. Asiakas ei voi vaatia palveluseteliä käyttöönsä. Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta setelistä, jolloin kunnan on järjestettävä palvelu muulla tavoin. Miten palveluseteli toimii? Palvelusetelipäätös annetaan asiakkaalle kunnan tekemän palvelutarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli asiakas täyttää kunnallisen palvelun saantikriteerit. Asiakas voi tämän jälkeen valita joko palvelusetelin tai kunnalliset palvelut. Mikäli hän valitsee palvelusetelin, niin hän valitsee myös palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuottajien listalta. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät palvelusta sopimuksen. Kunta sitoutuu maksamaan palvelusetelin arvon palveluntuottajalle ja asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle omavastuuosuuden Palveluseteli ei sovellu käytettäväksi - kiireellisessä hoidossa - tahdosta riippumattomassa hoidossa. 4

5 Painettu seteli, viranomaispäätös tai sähköinen kortti. Päijät-Hämeessä palveluseteli on vuonna 2012 pääasiassa viranomaispäätös (omaishoidossa on käytössä myös paperinen kortti). Lahden kaupunki valmistelee myös sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa kevään 2012 aikana osaan palveluista. Markkinahinta Palvelusta palveluntuottajalle maksettava hinta, joka määräytyy markkinoiden ehdoilla. Markkinahinta on pääsääntöisesti käytössä Päijät-Hämeen palveluseteleillä järjestetyissä palveluissa. Hintakatto Palvelusta palveluntuottajalle maksettava enimmäishinta, johon sisältyy kunnan maksama osuus ja asiakkaan omavastuu Asiakkaan omavastuu Asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta, joka muodostuu palvelun hinnan ja palvelustelin arvon erotuksesta. Palvelusetelin arvo Kunnan maksama osuus palvelun hinnasta. Palveluseteli voi olla - kaikille käyttäjille samansuuruinen tai - tulosidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista. Palvelusetelin käyttötarkoitus Palvelusetelipäätöksessä määriteltyjen palvelujen osto palveluntuottajalta. Seteli on asiakkaalle henkilökohtainen ja sitä ei voi muuttaa rahaksi. Palvelun Palveluntuottajalle palvelusta maksettava hinta hinta, josta osan maksaa kunta ja osan asiakas Palvelusetelien käyttöä ohjaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009, palvelusetelilaki) 5

6 Päijät-Hämeessä palveluseteli on vuonna 2012 käytössä seuraavasti Oivan alueella (Hollola, Kärkölä, Hämeenkoski, Asikkala, Padasjoki): - omaishoidon vapaan järjestämisessä kotiin hankittavan palvelun avulla - tilapäisessä kotihoidossa - säännöllisessä kotihoidossa - tehostetussa palveluasumisessa Sy Padasjoki Asikkala Lahdessa: - tilapäisessä kotihoidossa - säännöllisessä kotihoidossa - tehostetussa palveluasumisessa - omaishoidon vapaan järjestämisessä kotiin hankittavan palvelun avulla - omaishoidon tuen päivätoiminnassa - lapsiperheiden kotipalvelussa tilapäisissä käynneissä Hämeenkoski Hollola La - lääkinnällisessä kuntoutuksessa lymfaterapian, fysioterapian ja toimintaterapian ostossa - vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun tilapäisjärjestelyissä Kärkölä 6

7 smä Hartola Heinolassa: - omaishoidon vapaan järjestämisessä kotiin hankittavan palvelun avulla - tehostetussa palveluasumisessa - vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisen avun järjestämisessä - kotihoidon tukipalveluissa, kylvetyspalveluissa Heinola Aavassa (Orimattila, Myrskylä, Pukkila, Nastola, Iitti, Sysmä, Hartola): - tehostetussa asumispalvelussa alkaen - omaishoidon vapaapäivien järjestämisessä hti Nastola Orimattila Palvelusetelin käyttöönottoa suunnitellaan Päijät-Hämeessä seuraavasti: Oiva: Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämiseksi vuoden 2012 aikana Lahti: Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto vuoden 2012 aikana osaan palveluista Ajantasaiset tiedot palvelusetelien käyttöalueista Päijät- Hämeessä saa PalveluSantrasta 7

8 Palveluntuottajaksi hakeutuminen Päijät-Hämeessä palveluseteliyrittäjäksi hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake, joita saa kunnan palvelusta vastaavilta työntekijöiltä sekä Palvelu- Santrasta. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden ja palveluseteliyrittäjäksi hyväksytään palveluntuottaja, joka täyttää kaikki hakemuslomakkeessa ja ohjeissa määritellyt kriteerit. PalveluSantrasta saa tietoa siitä, missä kunnissa ja mihin palveluihin palveluseteleitä Päijät-Hämeessä myönnetään. Yhteys PalveluSantraan Hakemuksen käsittely seututyöryhmässä Päätös kunnalta, jonka asukkaille palvelua tarjotaan Yritys lisätään rekisteriin ja palveluoppaaseen Sopimuksen tekeminen myönteisen päätöksen jälkeen Päijät-Hämeen kunnilla on erilaisia käytäntöjä palveluntuottajien kanssa tehtävässä yhteistyössä palveluseteliyrittäjäksi hyväksymisen jälkeen. Kuntakohtaiset käytännöt käyvät ilmi sopimuksen liitteistä ja niistä saa lisätietoa myös PalveluSantrasta. 8

9 Palveluntuottajaksi hyväksyminen Palveluntuottajien palveluseteliyrittäjäksi hyväksymisen kriteerit on määritelty palvelusetelilaissa. Niiden lisäksi kunta voi asettaa myös muita hyväksymiskriteerejä. Kunta voi hyväksyä kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat palveluseteliyrittäjien listalle, tai kunta voi kilpailuttaa palveluntuottajat, jolloin vain kilpailutuksessa pärjänneet yrittäjät pääsevät palveluseteliyrittäjiksi. Päijät-Hämeessä ei ole käytetty kilpailuttamista, vaan kaikki kriteerit täyttäneet palveluntuottajat on hyväksytty mukaan. Yleisten palveluntuottajaksi hyväksymis- tai hylkäämisperusteiden lisäksi kunkin palvelun osalta esitetään hakemuslomakkeessa tai siihen liittyvissä ohjeissa tarkempia hyväksymiskriteerejä. LAIN MUKAAN MÄÄRÄYTYVÄT HYVÄKSYMISPERUSTEET Kunta voi hyväksyä palvelujen tuottajan: 1) joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin; 2) joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisiä sosiaalipalveluja koskevassa laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset; 3) jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta; 4) jolla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä; 5) joka täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. Harkinnanvaraiset, kunnan määrittelemät kriteerit Kunta voi asettaa lain mukaan määräytyvien hyväksymisperusteiden lisäksi myös muita palveluntuottajaksi hyväksymisperusteita. Harkinnanvaraiset kriteerit liittyvät yleensä kunnan valvontatehtävään ja niiden lähtökohtana on palvelun laatutason määrittäminen. Kunnan asettamien vaatimusten on oltava palveluntuottajia syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitavissa oleviin seikkoihin. 9

10 Asiakkaiden ja palveluntarjoajien linkki - PalveluSantra PalveluSantra on Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden kehitys ry:n ylläpitämä matalan kynnyksen neuvontapiste. PalveluSantra neuvoo ikääntyviä sekä heidän läheisiään arjessa selviämiseen liittyvissä kysymyksissä ja tiedottaa kotiin tarjottavista palveluista. Palvelu- Santra muun muassa opastaa julkisten palvelujen pariin ja välittää palveluntuottajarekisterissä olevia yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Palvelupiste sijaitsee Lahdessa, jonka lisäksi järjestetään erillisiä palvelupäiviä muissa toiminta-alueen kunnissa. PalveluSantra - antaa neuvontaa, ohjausta yksityistä ja kunnallisista hyvinvointiin liittyvistä palveluista - neuvoo palveluntuottajia viranomaisten edellyttämistä velvoitteista ja auttaa mm. yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvissä lupa- ja ilmoitusmenettelyissä - auttaa palveluseteliyrittäjiksi haluavia palveluntuottajia hakemusmenettelyssä - ylläpitää rekisteriä ja hinnastoa palveluntuottajista - ylläpitää nettisivuja ja toimittaa vuosittain uusittavan painetun kuntakohtaisen ikäihmisille suunnatun palveluoppaan - toimii palveluntuottajien markkinointikanavana - järjestää palveluntuottajille koulutusta (03) PalveluSantra Neuvoo asiakkaita ja palveluntuottajia ja ylläpitää palveluntuottajarekisteriäkuntien toimeksiannosta. 10

11 Palvelusetelijärjestelmän toimijat Asiakas Kunta Palveluntuottaja Palvelusetelijärjestelmä Valvontaviranomaiset Palvelusetelijärjestelmässä on neljä keskeistä toimijaa: kunta, asiakas, palveluntuottaja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja valvovat viranomaiset. Palvelusetelin käyttöönotto käynnistyy siten, että kunta tekee päätöksen ottaako palvelusetelin käyttöön, ja mihin palveluihin seteliä voi käyttää. Kunta päättää lisäksi sen, onko setelin arvo tasasuuruinen, vai asiakkaan tuloihin sidottu. Lain mukaan asiakkaalle maksuttomat palvelut ovat maksuttomia myös palvelusetelillä palveluita järjestettäessä. 11

12 Palveluntuottajan rooli Palveluntuottaja hakeutuu itsenäisesti palveluseteliyrittäjäksi. Kun yrittäjä on hyväksytty palveluntuottajaksi, hänet lisätään palveluntuottajarekisteriin ja toiminta voi alkaa. Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa sopimuksen palvelusetelissä määritellyn palvelun tuottamisesta ja kirjaa sopimukseen selkeästi myös asiakkaan toivomat lisäpalvelut sekä asiakkaan rahoitusvastuun niistä. Sopimus voi olla joko kirjallinen tai suullinen, mutta yleensä suositellaan kirjallisen sopimuksen tekoa. Laskutuskäytäntö ja yhteydenpito Sopimuksen synnyttyä yrittäjä tuottaa palvelusetelipäätöksessä mainitut palvelut ja tekee työselosteen asiakkaan luona tehdystä työstä. Yrittäjä laskuttaa sekä kuntaa (palvelusetelin arvo) että asiakasta (omavastuu). Työseloste tulee olla kunnalle menevän laskun liitteenä. Mikäli asiakkaalla ilmenee pidempiaikaisia hoidon tarpeen muutoksia, tulee palveluntuottajan ilmoittaa niistä kunnalle. Yrittäjä käsittelee asiakkaan kanssa toimintaansa koskevat reklamaatiot ja ilmoittaa niistä myös kunnalle. 12

13 Asiakirjojen toimittaminen ja säilytys Palveluntuottajan tehtävänä on toimittaa ajantasaiset hinta-, palvelu- ja toimintatiedot sekä kunnalle että Palvelu- Santraan. Salassapitovelvollisuuden lisäksi palveluntuot- taja sitoutuu säilyttämään asiakasta koskevia asiakirjoja asianmukaisesti. Kun sopimus päättyy, palveluntuottaja on velvollinen palauttamaan asiakkaan tiedot rekisterinpidosta vastaavalle kunnalle. PALVELUNTUOTTAJA Tarkastaa palvelusetelipäätkösen voimassaolon ja käyttötarkoituksen Sopii asiakkaan kanssa palveluntuottamisen yksityiskohdista Tuottaa palvelun sopimuksen mukaan Laatii työselosteen asiakkaan luona tehdystä työstä Laskuttaa sekä asiakkaan omavastuuosuuden että kunnan maksuosuuden 13

14 Asiakkaan rooli palvelusetelijärjestelmässä Palveluseteliprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta. Asiakas ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitai terveydenhuollon viranhaltijoihin, jotka arvioivat palvelutarpeen. Mikäli asiakas täyttää kunnallisen palvelun saantikriteerit, on hänellä mahdollisuus valita joko palveluseteli tai kunnallinen palvelu. Asiakkaan on kyettävä käyttämään valinnanvapautta, eli oltava joko oikeustoimikelpoinen tai hänellä on edunvalvoja. Tulosidonnaisten palveluiden ollessa kyseessä asiakkaan tulee ilmoittaa tulotietonsa. pimuksen tuotettavan palvelun yksityiskohdista. Asiakkaan allekirjoitus vahvistaa yrittäjältä saadun palvelun. Asiakas maksaa itse mahdollisen omavastuuosuuden. Omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Mikäli asiakas hankkii omalla kustannuksellaan palvelusetelin ulkopuolisia lisäpalveluja, ovat niistä aiheutuneet kustannukset kotitalousvähennyskelpoisia. Asiakkaan rooliin kuuluu myös palveluiden laadun valvonta sekä mahdollinen reklamointi. Tarvittaessa asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoajaa. Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluseteliyrittäjien listalta ja tekee valitsemansa palveluntuottajan kanssa so- ASIAKAS Ilmaisee palveluntarpeen Saa kunnalta palvelusetelin Valitsee palveluntarjoajan ja tekee sopimuksen Maksaa mahdollisen omavastuuosuuden 14

15 Kunnan tehtävät ja vastuut Kunta päättää palvelusetelijärjestelmä käyttöönotosta, palvelusetelillä hankittavista palveluista tai palvelukokonaisuuksista. Ennen palveluseteleiden käyttöönottoa kunta päättää palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja hyväksymisestä sekä laatii näistä tarvittaessa erillisen sääntökirjan. Sen lisäksi päätetään, mikä on setelin arvo, ja onko seteli kaikille tasasuuruinen vai esimerkiksi asiakkaan tulojen mukaan määräytyvä. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton jälkeen kunta hoitaa kaiken siihen liittyvän tiedottamisen, ylläpitää palveluntuottajarekisteriä ja asiakasrekisteriä sekä valvoo palveluiden laatua yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Kunta huolehtii asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista sekä palvelusetelipäätöksen ja hoito- sekä palvelusuunnitelman teosta. Kunnan tehtävänä on tulosidonnaisten palveluiden osalta laskea palvelusetelin arvo sekä maksaa setelin arvon mukainen summa palveluntuottajalle asiakkaan käyntien jälkeen. Kutien tulee seurata ja valvoa, miten markkinat toimivat. Tähän vaikuttaa palveluntuottajien määrän lisäksi se, ovatko palveluntuottajaksi hyväksymisen ehdot tarkoituksenmukaiset ja palveluntuottajia syrjimättömiä. Palveluseteleillä tuotettavien palvelujen laadun on vastattava kunnan tuottamien palveluiden laatua. KUNTA Arvioi asiakkaan palvelutarpeen Tekee hoito- ja palvelusuunnitelman Myöntää palvelusetelin Maksaa palveluntuottajalle asiakaskäynnin jälkeen 15

16 Toiminnan ohjaus ja valvonta Palvelusetelitoimintaa ohjataan ja valvotaan usealla eri tasolla toiminnan vaiheesta riippuen. Etukäteisvalvonta Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) kuuluu yksityisten sosiaalipalvelujen yleinen ohjaus ja valvonta. STM linjaa palveluiden laatua myös mm. laatusuositusten avulla. Yksityisten palvelujen valvonta kuuluu aluehallintoviranomaiselle sekä sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Yksityisen palveluntuottajan, joka antaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava aluehallintoviraston lupa ennen toiminnan aloittamista. Mikäli palveluntuottaja tuottaa ympärivuorokautisia palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueelle, niin lupa on haettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valviralta) (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 922/ ). Muita kuin ympärivuorokautisia palveluja tuottavan yrittäjän on tehtävä ilmoitus kuntaan ennen toiminnan aloittamista siinä kunnassa tai niissä kunnissa, missä palveluja tuotetaan. Yrittäjien tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta esimerkiksi palveluseteliyrittäjäksi valitsemisessa huolehtivat kilpailuviranomaiset. Palveluiden tuottaminen ja valvonta Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta kuuluu asianomaisen toimintayksikön sijaintikunnalle, aluehallintovirastoille sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valvontaviranomaisen ensisijainen tehtävä sosiaalipalvelujen valvonnassa on antaa palvelujen tuottamisessa 16

17 tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajilla on voimaantulleen lain mukaan oltava omavalvontasuunnitelma asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja palveluntuottajan on vastattava siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/ ) Mikäli asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa palveluun, voi hän olla yhteydessä palveluntuottajaan ja kannella valvoville viranomaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen antajan toiminnan asianmukaisuudesta. Palveluseteliasiakas voi käyttää tavanomaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kantelu- ja muutoksenhakureittien lisäksi myös kuluttajaneuvojan sekä kuluttajariitalautakunnan palveluja. Palvelun laadun lisäksi kuluttajavirasto valvoo myös yritysten mainontaa sekä sopimusehtojen kohtuullisuutta. 17

18 Arvonlisävero ja kotitalousvähennys Palveluseteliyrittäjiä koskeviin arvonlisävero- ja kotitalousvähennysoikeussäännöksiin tulee tutustua ennen toiminnan aloittamista. Arvonlisäverolain (1501/1993) 37 :n mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Säännöksen mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskee sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia ovat esimerkiksi huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut Julkisyhteisöjen asiakkailtaan perimät maksut sosiaalihuollosta ovat siten verottomia. Verottomia ovat julkisyhteisöjen yksityisten sosiaalipalvelujen tarjoajien rekisteriin merkityltä tai kunnalle ilmoituksen tehneiltä palvelujen tuottajilta ostamat palvelut, jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain. Verottomuus koskee sekä julkisyhteisön että asiakkaan maksamaa osuutta palvelusta. Jos yksityinen asiakas ostaa määrällisesti enemmän tai muita hyödykkeitä kuin mitä julkisyhteisön maksusitoumus koskee, myydyt palvelut ovat verottomia, jos palveluntuottajan suoraan asiakkaalle myymien palvelujen verottomuusedellytykset täyttyvät. (Verohallinnon ohje 604/40/2011). Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ovat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verottomia ovat julkisyhteisöjen yksityisten sosiaalipalvelujen tarjoajien rekisteriin merkityltä tai kunnalle ilmoituksen tehneiltä palvelujen tuottajilta ostamat palvelut, jotka julkisyhteisö maksaa kokonaan tai osittain 18

19 Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia seuraavilla edellytyksillä: 1. Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen kunnan, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä. 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. 3. Palveluntuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma. 4. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa. Palvelusetelin omavastuuosuudesta asiakkaalle aiheutuviin kustannuksiin ei myönnetä kotitalousvähennystä. Mikäli asiakas ostaa samalta tai muulta palveluntuottajalta erillisiä lisäpalveluita kokonaan omalla kustannuksellaan, on näistä palveluista mahdollista saada kotitalousvähennys. Lisää aiheesta Arvonlisäverolaki /1501 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011/922 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009) Verotus-ohje: Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus 604/40/

20 Lisätiedot: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES Askonkatu 9 F, Lahti Puh Yritysneuvonta Faksi PalveluSantra Hämeenkatu 26 A Lahti (03)

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Henkilökohtaisen avun päivät 21.-22.9.2010 Projektin puitteet Osana Sitran valtakunnallista palvelusetelihanketta Kesto 02/10-12/10

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Salon kaupunki Vanhuspalvelut

Salon kaupunki Vanhuspalvelut 1(5) Salon kaupunki Vanhuspalvelut ASIAKASTIEDOTE Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palveluseteli 29.1.2016 2(5) 1. Palveluseteli Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä tilapäisen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa Varhaiskasvatusjohtokunta 37 10.12.2013 Kunnanhallitus 6 13.01.2014 Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa 204/00.02.00/2013 VARHJKT 37 10.12.2013

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 150, liite 6 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Säädösperusta Laki sosiaali-

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS 1 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käyttäjän kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS 1 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN KUVAUS Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelujen käyttäjän kunnan hyväksymältä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS. Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat. Päivitetty

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS. Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat. Päivitetty PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat Päivitetty 25.3.2009 MAAKUNNALLINEN PALVELUSETELI KOTIHOITOON -PROJEKTI KEVÄT 2009 Sisällysluettelo PALVELUNTUOTTAJAN

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot

1. Palveluntuottajaa koskevat yleiset sopimusehdot HAKEMUS JA KRIITEERIT PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1) IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA 2) OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI PÄIVÄTOIMINNASSA Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottaja voidaan hyväksyä

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Joensuu 11.2.2010 Heli Peltola Miset Oy Puh. 044 7945824 Heli.peltola@miset.fi MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Ristiina

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

Laukaan kunta Perusturvaosasto. Palveluseteliohje alkaen

Laukaan kunta Perusturvaosasto. Palveluseteliohje alkaen Laukaan kunta Perusturvaosasto Palveluseteliohje 1.6.2016 alkaen Hyväksytty perusturvalautakunnassa 12.5.2016 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (2009/569) tuli voimaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle.

Kunta ei sitoudu osoittamaan asiakkaita palveluntuottajalle. Hakemus säännöllisen kotihoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon palvelusetelituottajaksi TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella.

Lisätiedot

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli

NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli NuVa-kuntayhtymän Nurmeksen sosiaalipalvelujen palveluseteli Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Jyväskylän kaupungille,

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Koulutuslautakunta 16 08.04.2015 Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 26.04.2013

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Paikka ja päiväys. Allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päiväys. Allekirjoitus ja nimenselvennys Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan tällä hakulomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet sekä pyydetyt, asianmukaiset ja kriteerit täyttävät liitteet

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 (5) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus kotiin toimitetun aterian palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 (5) Ikäihmiselle, joka alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene aterioimaan kodin ulkopuolella kä valmistamaan ruokaa itsenäisesti, toimitetaan kotihoidon tukipalveluna ateria kotiin. Kotiin toimitettu

Lisätiedot

1 Hakemus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 Hakemus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 Hakemus rintamaveteraanlle kotiin vietävien avopalvelujen Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille määrärahan käytettäväksi rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin. Määrärahaa voidaan käyttää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

OSTAJAN OPAS Henkilökohtaista apua palvelusetelillä

OSTAJAN OPAS Henkilökohtaista apua palvelusetelillä Assistentti.info OSTAJAN OPAS Henkilökohtaista apua palvelusetelillä - opas palvelusetelin käyttäjälle Sanna Ahola 2011 Tässä oppaassa käsitellään henkilökohtaisen avun järjestämistä palvelusetelin avulla

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa 1 Lakiluonnos : Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla.

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoitajien sijaispalvelu, palvelukodissa tapahtuva lyhtyaikaishoito, tilapäinen kotihoito (vanhukset

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 152, liite 8 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2016 Säädösperusta

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Palveluseteli ikäihmisten hyvinvointipalveluissa

Palveluseteli ikäihmisten hyvinvointipalveluissa Palveluseteli ikäihmisten hyvinvointipalveluissa YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON AJANKOHTAISPÄIVÄ vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Tavoitteet ikäihmisten palvelujen järjestämiselle Oulun kaupungissa 1. Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sote-johdon seminaari Pohtimolampi Valta Maija Lapin Sote-Savotta -hanke

Sote-johdon seminaari Pohtimolampi Valta Maija Lapin Sote-Savotta -hanke Sote-johdon seminaari Pohtimolampi 25.11.2016 Valta Maija Lapin Sote-Savotta -hanke Valinnanvapaus mitä valitaan ja millä? Hallituksen linjaukset ja valmisteluryhmän luonnokset Hallitus sopi 29.6.2016

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kaupunki ei sitoudu ostamaan palveluja palvelusetelituottajaksi hyväksytyltä palveluntuottajalta.

Kaupunki ei sitoudu ostamaan palveluja palvelusetelituottajaksi hyväksytyltä palveluntuottajalta. 1 (6) Palvelusetelin käyttö tehostetussa vanhusten palveluasumisessa omaishoidon tuen vapaajärjestelyissä ja satunnaisessa lyhytaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa hoidossa Ohjeet palveluntuottajalle

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan?

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut 12.11.2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Yleinen osa... 1 1. Yleistä sääntökirjasta... 1 1.1 Sääntökirjassa käytettävät

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään. Ohjeet palveluntuottajille

Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään. Ohjeet palveluntuottajille Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään Ohjeet palveluntuottajille Palveluntuottajan muistilista Palveluntuottajalla tulee olla käytössä Verohallinnon Katso-tunniste Kunnalla on velvollisuus valvoa palveluntuottajaa

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto )

PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) 1 Perusturvajaos 13.3.2014 8 Liite 2. PALVELUSETELI TUKIPALVELUSSA (siivous, asiointi, vaatehuolto ) Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita.

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7. PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito

Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7. PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito 2 Kotipalvelun / kotisairaanhoidon palvelusetelin toimintaohje vuonna 2016 Säädösperusta

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot