syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu"

Transkriptio

1 syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014

2 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden kotihoidon aluejaot ja yhteystiedot... 4 Kotihoidon palvelutarpeen määrittäminen... 4 Säännöllinen kotihoito... 5 Säännöllisen kotihoidon puhtaanapitopalvelut... 5 Tilapäinen kotihoito... 6 Kotihoidon tukipalvelut... 6 Kotihoidon muita palveluja... 7 Fysioterapeutti... 7 Kotiutushoitaja... 7 Muistihoitaja/sairaanhoitaja PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO... 8 Palveluasuminen... 8 Vuokra-asuminen... 8 Palvelutalon kotihoitotiimi... 8 Ryhmäkodit... 9 Vanhainkoti... 9 Koivukoti Mäntykoti Kuusikoti Vuodeosastohoito Ruoveden terveyskeskus, osasto Ruoveden terveyskeskus, osasto PALVELUTALO HONKALAN PALVELUTUOTANTO Asumispalvelut Tukipalvelut Ateriapalvelu Siivouspalvelu Kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointipalvelut Juhlien pitopaikka

3 6. TERVEYSKESKUS Terveyskeskuslääkärien ajanvaraus ja sairaanhoitajan vastaanotto Laboratoriopalvelut Ruoveden terveyskeskuksessa Röntgen Muut terveyskeskuspalvelut Hammaslääkärien vastaanotot ENSIAPU JA KIIREELLINEN HOITO YKSITYISTÄ TERVEYDENHUOLLON PALVELUA KUNNAN TYÖPAJATOIMINTA Poikien paja Monttu Tyttöjen paja Amanda Kierrätyskeskus Mikropaja Kuntouttava työtoiminta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 10. YKSITYISTÄ KODINHOITO YM. PALVELUA KELAN MYÖNTÄMÄT TUET JA KORVAUKSET Eläkkeellä Maksukatto Matkakorvaukset SOSIAALITYÖ JA MUU EDUNVALVONTA KUNNAN MYÖNTÄMÄT TUET MUITA TUKIA KULJETUSPALVELUT Asiointiliikenteen reitit ja aikataulut YHDISTYKSIÄ JA YHTEYSTIETOJA Omaishoitajat ja -läheiset ry Ruoveden paikallisosasto Suomen Punainen Risti Ruoveden osasto Vanhusneuvosto Muita yhdistyksiä KUNNAN MUITA PALVELUJA KODIN TURVALLISUUS HÄTÄNUMEROT

4 1. PALVELUOHJAUS Palveluohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kotihoidon työntekijöiden kanssa. Palveluohjaus tarjoaa tietoa ikäihmisten palveluista ja auttaa kokoamaan ikäihmisten elämäntilanteeseen liittyvät palvelut. Apua saa puhelimitse ja/tai palvelutarpeen kartoituskäynnillä, joka tehdään asiakkaan kotiin. Palveluohjaaja, p HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Ruovedellä tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäneiden kotiin. Käynnillä kartoitetaan monipuolisesti ikäihmisen terveydentilaan liittyviä seikkoja ja ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai palvelujen piiriin. 3. RUOVEDEN KOTIHOITO Kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat yhteiseltä nimeltään kotihoito. Kotihoidon keskeisenä tavoitteena on turvata ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden tai vammaisten itsenäistä kotona selviytymistä tilanteissa, joissa toimintakyky on alentunut. Kotihoito on asiakkaan kokonaisvaltaista auttamista ja tukemista jokapäiväisessä elämässä. Kotihoidon työntekijät huolehtivat asiakkaan perushoidosta ja turvallisen ja kotiympäristön ylläpidosta. Kotihoidon tehtäviin voi kuulua sairaanhoidollisia tehtäviä, kuten lääkehoito, haavahoito tai verinäytteiden otto sekä lääkeinjektiot. Myös henkilökohtaisen hygienian hoito tai ravitsemuksen turvaaminen voi kuulua kotihoidon toimintaan. Kotihoito pyrkii yhteistyössä omaisten ja muiden palveluntuottajien kanssa turvaamaan asiakkaan kotona selviytymisen mahdollisimman pitkään. 3

5 Ruoveden kotihoidon aluejaot ja yhteystiedot Kotihoidon ohjaaja p , toimistosihteeri p Ruoveden kunnan kotihoidon alueet Puhelinnumero Päivystyspuhelin Eteläinen alue Sairaanhoitaja, tiimivetäjä Varatiiminvetäjä Sairaanhoitaja p. arkisin p. arkisin p. arkisin Päivystys Pohjoinen alue Sairaanhoitaja, tiiminvetäjä Varatiiminvetäjä Sairaanhoitaja p. arkisin p. arkisin p. arkisin Päivystys Ateriapalveluasiat p Turvapuhelinhälytykset p Kotihoidon palvelutarpeen määrittäminen Ruoveden kotihoidossa noudatetaan Virtain kaupungin kotihoidosta määrittelemiä myöntämisperusteita: Ikäihmisen toimintakyvyn mittaamiseen käytetään mm. RAVA- ja MMSE- mittareita. (RAVA mittarilla arvioidaan asiakkaan yleistä toimintakykyä ja palveluntarvetta, MMSE mittarilla muistisairauden aiheuttamia erityistarpeita.) Virtain perusturvalautakunta määrittelee kotihoidon yleiset myöntämisperusteet myös Ruoveden osalta. Tarkempia tietoja kotihoidonohjaajalta, p

6 Säännöllinen kotihoito Säännöllinen kotihoito on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on selkeästi alentunut eivätkä näin ollen selviä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla. Mikäli kotihoidon tarve on hoito- tai palvelusuunnitelman mukaan säännöllistä, vähintään kerran viikossa tapahtuvaa, asiakas siirtyy säännöllisen kotihoidon piiriin (kotihoidon rekisterin käyttämä määritelmä ). Asiakkaiden maksun perusteena on eri palvelujen yhteenlaskettu tuntimäärä, joka on määritelty hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Asiakasmaksuasetuksen 3 perusteella säännöllisen kotihoidon palvelujen kuukausimaksu määritetään sekä vanhusasiakkailla että lapsiperheillä bruttotulojen, perheen koon ja annettujen palvelujen mukaan. Bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja ja erotuksesta määritetään maksu kotihoidon käytön mukaisesti. Mikäli omainen ottaa asiakkaan hoitoon ja palvelu keskeytyy, ei kuukausimaksua peritä. Mikäli palvelu keskeytyy lyhyeksi ajaksi, esim. laitoshoidon tai muun palveluntuottajasta johtuvan syyn vuoksi, ei kuukausimaksua peritä poissaolopäiviltä. Mikäli kotona annettava palvelu keskeytyy kuukauden ajaksi, ei maksua peritä lainkaan (asiakasmaksuasetus 32 ). Säännöllisen kotihoidon puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalveluihin kuuluu astioiden tiskaus, roskien vienti, WC:n siivous ja työtasojen pyyhkiminen. Tarvittaessa vaihdetaan vuodevaatteet ja mikäli asiakkaalla on pyykkikone, pestään pyykit. Jääkaapin siisteys tarkistetaan. Perussiivouksen järjestämiseksi asiakas ohjataan käyttämään palveluseteliä tai yksityistä palveluntuottajaa. Palveluseteli ei ole vielä käytössä Ruovedellä. 5

7 Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito tarkoittaa määräaikaista, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua. Tilapäinen kotihoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden on vaikea päästä avohoidon palveluun, esim. sairaanhoitajan vastaanotolle saattajankaan auttamana. Tilapäisen kotihoidon maksut v Kotihoidon tilapäinen käynti Maksut Kotihoidon käynti 9,30 Kotihoidon käynti 2-4 h 18,60 Kotihoidon käynti yli 4 h 37,20 Kotihoidon arviokäynti maksuton Kotihoidon muu käynti maksuton Fysio - tai toimintaterapeutin muu käynti 9,30 Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus 9,30 Ksh:n lääkärin tai hammaslääkärin käynti 14,70 Erityistyöntekijän kertakäynnit (kotiutushoitaja, muistihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykogeriatrinen sairaanhoitaja tai sosiaaliohjaaja) on maksuttomia. Kotiutushoitajan useammasta käynnistä veloitetaan kertamaksu 9,30. Fysio -tai toimintaterapeutin sarjakuntoutuksesta peritään 8,00 /käynti (asiakasmaksuasetus 11 ). Kotihoidon työntekijän asiointi- tai kaupassakäynti 8,00 / käynti. Sauna tai kylvetysmaksu on 10,00 /alle tunti ja 15,00 / yli tunti. Oikeudet maksujen muutoksiin v pidätetään. Kotihoidon tukipalvelut Ateria-, asiointi-, turva-, ja kylvetyspalvelut ovat kotihoidon tukipalveluita. Ateriapalvelussa ateriat kuljetetaan asiakkaan kotiin sovitun suunnitelman mukaan. Asiointipalveluja ovat esimerkiksi kauppa- tai apteekkiasioinnit. KMV- turvapalvelu hoitaa laiteasennukset, laitteiden poistot, hälytykset ja sovitut yökäynnit. Tukipalveluilla on kiinteä hinta. Tulot eivät vaikuta tukipalveluiden hintaan. 6

8 Kotihoidon muita palveluja Fysioterapeutti Kotihoidon asiakkailla on käytössään myös fysioterapeutin palvelut. Hän tekee toimintakykykartoituksia, toimintakyvyn seurantaa ja voi laatia vaikkapa henkilökohtaisen harjoitusohjelman asiakkaalle. Fysioterapeutin kautta voi saada henkilökohtaisen apuvälinekartoituksen ja saada tarvittaessa apua niiden hankintaan. Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä muun kotipalvelutiimin ja kotihoidon lääkärin kanssa. p Kotiutushoitaja Kotiutushoitaja toimii asiakkaan, omaisten, kotihoidon tiimien sekä muiden yhteistyötahojen välisenä yhteyshenkilönä. Kotiutushoitaja kotiuttaa/sijoittaa asiakkaan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Kotiutushoitaja/sairaanhoitaja p Muistihoitaja/sairaanhoitaja Muistihoitaja suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa yksilöllisesti muistisairaan kuntoutumista tukevan hoito- ja palvelukokonaisuuden yhteistyössä kotihoidon ja muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Muistihoitaja arvioi muistisairauteen sairastuneen ihmisen kokonaistilanteen yhteistyössä vanhustyöhön erikoistuneen lääkärin kanssa. Virroilla ja Ruovedellä toimii yhteinen muistihoitaja. Muistihoitaja tekee tarvittaessa arviokäynnin asiakkaan kotiin. p. Muistihoitaja/sairaanhoitaja puh

9 4. PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO Palveluasuminen Honkalakoti ry omistaa kaksi palvelutaloa, toinen sijaitsee Ruoveden keskustassa (29 asuntoa) ja toinen Visuveden taajamassa (viisi asuntoa). Palvelutalo Honkala tarjoaa asukkaille kaikki tukipalvelut: ruokahuolto, siivous, pyykkipalvelu, saunotus, virkistys- ja kuntoutuspalvelut, sosiaalisen isännöinnin sekä turva- ja ovihälytinpalvelun. Hälytykset otetaan vastaan kotihoitoyksikössä. Asukkaiden kotihoidosta vastaa kuntasektori. Hakemuksia palveluasumiseen saa internetistä osoitteesta tai soittamalla Honkalan toimistoon p Vuokra-asuminen Honkalakoti -yhdistys omistaa Ruovedellä 59 vuokrarivitaloasuntoa ja ikäihmisten tarpeita vastaavan ryhmäkodin. Palvelutalon kotihoitotiimi Päivystyspuhelin Sairaanhoitaja Palvelutalon kotihoitotiimi huolehtii Honkalan palvelutalossa asuvien asukkaiden hoidosta ja huolenpidosta. Palvelut ja maksut ovat yhteneväiset kotihoidon maksujen kanssa. 8

10 Ryhmäkodit Kaukokoti (14 paikkaa) p Majakka (13 paikkaa) p Honkalantie 7, Ruovesi Asumispalveluohjaaja p Kaukokoti ja Majakka ovat keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksiköitä, joiden henkilökunta on perehtynyt muistisairauksien hoitamiseen. hoidon tavoitteena on tukea asukkaan jäljellä olevaa toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä tarjota hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa kodinomaisessa ympäristössä. Ryhmäkodeissa asumisesta peritään vuokra, ateriatukipalvelumaksu sekä tulosidonnainen hoitomaksu. Lääkekuluista asukas saa Kelan korvaukset kuten kotihoidossa yleensäkin. Asukas voi hakea Kelan eläkkeensaajan hoitotukea sekä asumistukea kustannusten kattamiseksi. Vanhainkoti Ruoveden vanhainkoti Kotiranta Pöytäniementie Ruovesi Osastonhoitaja p Vanhainkoti sijaitsee rauhallisessa maalaisympäristössä noin seitsemän kilometriä Ruoveden keskustasta Tampereelle päin. Vanhainkoti Kotirannassa on kolme yksikköä: Koivukoti, Mäntykoti ja Kuusikoti. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1964 ja peruskorjattu vuonna Automaattinen sammutusjärjestelmä on asennettu vuonna Vanhainkodilla on myös oma keittiö, jonka henkilökunta vastaa talon ateriapalveluista. 9

11 Koivukoti (19 paikkaa) Koivukoti on kodinomainen pitkäaikaista laitoshoitoa tarjoava yksikkö. Koivukoti on tarkoitettu runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitseville vanhuksille. Asukkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hyvinvoinnista vastaa vanhustyöhön perehtynyt henkilökunta. Pyrimme ylläpitämään ja tukemaan ikäihmisen jäljellä olevaa toimintakykyä ja omatoimisuutta. Henkilökunta Mäntykoti (12 paikkaa) Mäntykodissa tarjotaan ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista muistisairaille henkilöille. Mäntykodin tavoitteena on asukkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttäminen turvallisessa, rauhallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Henkilökunta Mäntykoti p Kuusikoti (11 paikkaa) Kuusikoti on Kotirannan psykogeriatrinen yksikkö. Tarjoamme ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista psyykkisesti sairaille vanhuksille, kehitysvammaisille ja muistisairaille henkilöille. Myös Kuusikodissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan ylläpitämään ja tukemaan asukkaan jäljellä olevia voimavaroja. Henkilökunta Kuusikoti p

12 Vuodeosastohoito Ruoveden terveyskeskus, osasto 1 Ruovedentie Ruovesi Osastonhoitaja, p Terveyskeskuksen vuodeosasto 1 sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa. Ruoveden vuodeosasto 1 on 18-paikkainen akuuttiosasto, jossa hoidetaan: lyhytaikaispotilaita (tutkimus-, kuntoutus-, jatkohoito ym.) päivystyspotilaita Vuodeosastolle tullaan lääkärin lähetteellä. Ruoveden terveyskeskus, osasto 2 Ruovedentie Ruovesi Osastonhoitaja p Ruoveden terveyskeskuksen 2. kerroksessa sijaitseva osasto on sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa tarjoava vanhainkodin yksikkö. Yksikkö on jaettu toiminnan mukaan kahteen eri osastoon. Tyynelä (26 paikkaa) Tyynelä on tarkoitettu runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille. Tavoitteena on turvallinen, yksilöllinen ja toimintakykyä tukeva hoito ja hoiva laitosympäristössä. Hoitoa ja tukea voidaan antaa asukkaan elämän loppuun, saattohoitoa varten on varattu oma huone. Hoitohenkilökunta p Tämä osasto on suljettu remontin vuoksi talvella v

13 Toivola (15 paikkaa) Toivola on kuntouttavaa, lyhytaikaista hoitoa tarjoava yksikkö. Yksikön tavoitteena on tukea kotona asuvien ikäihmisiä terveyden ja hyvinvoinnin heikentyessä tilapäisesti. Yksikkö tukee myös ikäihmisten omaisten jaksamista. Yksikkömme tarjoaa sairaalajakson jälkeisen hoitopaikan ennen kotiin siirtymistä. Oma fysioterapeutti antaa yksilöllisiä kuntoutuspalveluja arkipäivisin. Hoitohenkilökunta p

14 5. PALVELUTALO HONKALAN PALVELUTUOTANTO Honkalakoti yhdistyksen toiminnan painopiste on Palvelutalo Honkalassa. Honkalan omille asukkaille tarjoamien palvelujen lisäksi Honkalassa tarjotaan erilaisia tuki- ja kuntoutuspalveluja myös muille Ylä-Pirkanmaan alueen asukkaille. Yhdistyksen palvelutuotanto jakautuu seuraavasti: asumispalvelut ateriapalvelut apuvälinepalvelut tukipalvelusiivous pyykkipalvelut (palvelutalon asukkaat) saunotuspalvelut (palvelutalon asukkaat) kuntoutuspalvelut (kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus) kuntouttava päivätoiminta allasliikunta fysioterapia ja hierontapalvelut jäsenkorjaus liikuntaryhmät Asumispalvelut Kaikkiin yhdistyksen rivi- ja palvelutaloasuntoihin voi hakea Palvelutalo Honkalan toimistosta sekä kotihoidon toimipisteestä saatavilla vuokra-asuntohakemuksella. Koska asunnot ovat vuokra-asuntoja, asukkaat voivat hakea niihin tulojensa ja varallisuutensa niin edellyttäessä Kansaneläkelaitoksen asumistukea. 13

15 Tukipalvelut Ateriapalvelu Asukkaille tarjottu ateriapalvelu sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, kevyen päivällisen ja iltapalan. Palvelua on mahdollista saada jokaisena viikonpäivänä. Aterian voi joko nauttia ruokasalissa tai se tuodaan suoraan Honkalan palvelutalossa asuvien kotiin. Aterioiden valmistuksessa huomioidaan mahdolliset erityisruokavaliot. Palvelutalo Honkalan lounasravintola on avoinna kaikille arkisin klo Lounas sisältää lämpimän ruuan, runsaan salaattipöydän ja jälkiruuan. Viikon ruokalistan löydät internetistä osoitteesta Palvelutalo Honkala valmistaa ja myös toimittaa keskusta-alueelle (enintään 6km) lounasateriat. Palvelu on tarkoitettu senioriasiakkaille ja perustuu kirjalliseen sopimukseen. Lisätietoja Honkalan toimistosta p Siivouspalvelu Palvelutalo Honkala tuottaa siivouspalveluja. Palvelu painottuu palvelutalon omien kiinteistöjen ja asuntojen siivoukseen, mutta Honkalan kautta siivotaan tilauksesta myös ulkopuolisten asiakkaiden kotona, painopistealueena apua tarvitsevat ikäihmiset. Kotisiivous oikeuttaa kotitalousvähennykseen, jota asiakas voi hakea verovuoden päätyttyä. Tilaukset siivoustyönohjaaja p Kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointipalvelut Kuntouttava päivätoiminta Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ja parantaa ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Kullekin osallistujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kartoitetaan mahdollinen avun ja tuen tarve kotona asumisen edistämiseksi. 14

16 Kuntouttavasta päivätoiminnasta vastaavat yhteistyössä fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja ja palveluohjaaja. Lisätietoja palvelutoiminnan esimies p Veteraanien ja sotainvalidien päivä- ja kuntoutuspalvelut Palvelutalo Honkalassa järjestetään veteraaneille ja sotainvalideille päivä- ja avokuntoutusta valtion talousarvioon vuosittain varatun määrärahan puitteissa. Kuntoutukseen valittavan tulee olla rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Kela maksaa kuntoutuksesta aiheutuneet matkakulut. Maanantaisin klo järjestettävä veteraaniuinti on tarkoitettu veteraaneille, sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskille. Uintivuoro on maksuton. Kuntoutukseen liittyvissä asioissa saat lisätietoa Palvelutalo Honkalasta palvelutoiminnan esimieheltä p Yleistietoa kuntoutuksesta saa myös Kelan palvelunumerosta p ma-pe klo 8-18 tai internetistä osoitteesta Lotta toiminnassa mukana olleiden kuntoutus Sotien aikana Lotta-palvelussa toimineilla naisilla on mahdollista saada kuntoutusta Lotta-Svärd-säätiön kautta. Kuntoutus järjestetään avokuntoutuksena Palvelutalo Honkalassa. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee selvitä toiminta sodan aikana, siviiliammatti sekä aikaisemmat kuntoutukset. Hakemukseen tulee liittää jäljennös mahdollisesta rintamapalvelutunnuksesta sekä lääkärinlausunto. Honkalan toimisto auttaa hakemusten täyttämisessä ja ne lähetetään osoitteeseen: Lotta-Svärd-säätiö, Mannerheimintie 93, Helsinki. p

17 Fysioterapia/jäsenkorjaus/hieronta/kuivakuppaus/kuumakivihieronta/intialainen päähieronta Fysioterapiassa on mahdollisuus saada yksilö- ja/tai ryhmäohjausta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin lähete, mutta ohjaus- ja neuvontakäynnille voi varat ajan ilman lähetettä. Hierontahoitoihin ei tarvita lääkärin lähetettä. Tiedustelut ja varukset Honkalan toimistosta p Liikuntaryhmät syksy 2014 Eläkeläisten istumajumppa on keskiviikkoisin klo Palvelutalo Honkalan liikuntatilassa (Ruoveden Opisto). Ilmoittautuminen tehdään opiston toimistoon. Tasapainokoulu torstaisin klo ja Palvelutalo Honkalan liikuntatilassa (Ruoveden Opisto). Ilmoittautuminen tehdään opiston toimistoon. Allasliikuntaryhmät ma klo 10.30, klo ja klo ti klo (Ruoveden Opisto) klo (Ruoveden Opisto) ke klo 9.00 to klo pe klo Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmiin Honkalan toimistoon p Tiistain ryhmiin ilmoittaudutaan Ruoveden opiston kautta. 16

18 Juhlien pitopaikka Palvelutalo Honkala toimii tilausravintolana ja järjestää kokouksia, perhejuhlia, illanviettoja, muistotilaisuuksia, pikkujouluja yms. Yhteydenotot Honkalan keittiöön p Yhteystiedot Palvelutalo Honkala Honkalantie 7, Ruovesi p Henkilökohtainen sähköposti on muotoa: 17

19 6. TERVEYSKESKUS Ruoveden terveyskeskus Ruovedentie 56,34600 Ruovesi Osastonhoitaja avopalvelut, p Terveyskeskuslääkärien ajanvaraus ja sairaanhoitajan vastaanotto Palvelunumero p , käytössä myös takaisinsoittopalvelu Ajanvaraus arkisin klo 8-12, päivystys arkisin klo Reseptien uusinnat: uusinta tehdään ensisijaisesti soittamalla terveyskeskuksen palvelunumeroon, p klo Laboratoriopalvelut Ruoveden terveyskeskuksessa Laboratoriopalvelut tuottavat Fimlab Laboratoriot Oy Laboratoriopalvelut vain ajanvarauksella Varaa aika netissä osoitteessa: tai puhelimitse p Laboratoriovastausten tiedustelut arkisin klo p Röntgen Ajanvaraus puh Ruoveden röntgen avoinna joka toinen viikko, muulloin kuvaukset Virtain terveyskeskuksen röntgenissä, puh

20 Muut terveyskeskuspalvelut Päihdehoitaja Ruoveden terveyskeskus, Ruovedentie 56 (neuvolan 2. krs) Vastaanotto ajanvarauksella. Lähetettä ei tarvita. Soittoaika arkisin klo p Mielenterveystoimisto Ruovedentie 56 (neuvolan 2.krs) Ruoveden terveyskeskuksen mielenterveystoimisto tarjoaa mielenterveyden palveluja. Työryhmään kuuluvat psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi ja psykiatrian erikoislääkäri. Vastaanotot toimivat ajanvarauksella, psykiatrin vastaanotolle lääkärin lähetteellä. Soittoaika hoitajat arkisin klo , p tai Soittoaika psykologi arkisin klo , p Terveyskeskuksen aikuisvastaanotto Ruovedentie 56 (neuvolan 1. krs) Ajanvaraus ja puhelinneuvonta arkisin p Aikuisvastaanotolla tehdään korvahuuhteluja ja annetaan lääkeinjektioita. Aikuisneuvolan palveluihin kuuluu myös rokotuspalvelut (neuvonta ja rokottaminen). Aikuisneuvolan kautta voi ilmoittautua painonhallintaryhmiin. Terveydenhoitaja voi antaa todistuksen lapsen sairaudesta työnantajaa varten. Aikuisen terveystarkastukset ja verenpaineen seuranta toteutetaan lääkärin lähetteen mukaisesti. Neuvolan ja lääkäreiden vastaanoton aulassa on verenpaineen mittauspiste, joka on vapaasti käytettävissä. Henkilökunta neuvoo tarvittaessa oikean mittaustekniikan opastamisessa. 19

21 Diabeteshoitajan vastaanotto Terveyskeskuksen neuvolassa Ajanvaraus ja puhelinneuvonta arkisin klo p Diabeteshoitajan vastaanotto maanantai, keskiviikko ja torstai Sydänhoitajan vastaanotto tiistai ja perjantai Diabetestarvikejakelu torstaisin klo Ilmaisvälinejakelu Lääkärin lähetteellä voi saada hoitotarvikkeita ilmaisjakeluna. Tällaisia tarvikkeita ovat mm. diabetesvälineet, vaipat, katetrit, avannetarvikkeet. Jakelu tapahtuu tiistaisin ja torstaisin tai sopimuksen mukaan terveyskeskuksen poliklinikalta. Sovithan ajan p INR -vastaukset ja Marevan -annostuksen ohjaus Mikäli asiakkaalla ei ole omaseurantaa, terveyskeskuksen hoitaja ottaa INR -koetta seuraavana päivänä yhteyttä asiakkaan asiakastietojärjestelmässä olevaan puhelinnumeroon. Mikäli hoitaja ei tavoita asiakasta klo 15:een mennessä, tulee asiakkaan itse ottaa yhteyttä terveyskeskuksen poliklinikalle numeroon Ravitsemusterapia Ruovedentie 56 (neuvolan 1.krs) Ravitsemusneuvonta toimii lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Ravitsemusneuvonnan yhdyshenkilönä toimii diabeteshoitaja. 20

22 Puheterapia Puheterapeutin vastaanotto toimii lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Vastaanottotilat terveyskeskuksen neuvolan tiloissa, 1.krs. Fysioterapia Ruovedentie 56, Ruovesi p Fysioterapiatoiminta edistää ja tukee kuntalaisten toiminta- ja työkykyä. Fysioterapiayksikön palvelut Ennaltaehkäisevä toiminta: kuntoneuvola (neuvonta, ohjaus ja tutkiminen) yksilöterapiana avoterveydenhuollon asiakkaille ja vuodeosaston potilaille. Fysioterapiaryhmät Kotikäynnit (toimintakykyarvio, apuvälinetarve) Apuvälinepalvelut (lainaus, käytön opastus) Lääkinnällinen kuntoutus (kuntoutussuunnitelman mukaisesti) Kaikki palvelut ajanvarauksella Hammaslääkärien vastaanotot Hakatie 2 A, Ruovesi Hammashoitolan ajanvaraus puh , hammashoitolan toimisto klo Hammashoitoaikoja on saatavana klo 8-14 välisenä aikana. Toivomme asiakkaiden ajoittavan muut kuin päivystystä koskevat puhelunsa klo 10 jälkeen. Kiireellinen hammashuollon päivystys viikonloppuisin (la-su), arki-iltaisin klo ja arkipyhinä klo 8-12 TAYS Ensiapu Acuta (Teiskontie 35, Tampere). Ajanvaraus p

23 7. ENSIAPU JA KIIREELLINEN HOITO Terveyskeskuksessa annetaan lakisääteinen kiireellinen hoito kotipaikkakunnasta riippumatta arkisin klo 8-16:00. Muuna aikana TAYS/ensiapu Acuta, Teiskontie 35, K-rakennus. p Pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit hoidetaan kotikunnassa, ellei asiakkaalla ole omasta terveyskeskuksesta saatua hoitosopimusta, joka oikeuttaa asiointiin muualla kuin omalla kotipaikkakunnalla. 8. YKSITYISTÄ TERVEYDENHUOLLON PALVELUA Terveystalo Ruovesi Honkalantie 6,34600 Ruovesi Ajanvaraus p tai netissä:www.terveystalo.com Kurun Lääkäripalvelu Oy Kauppatie 4,34300 Kuru Ajanvaraus joka päivä klo 8-18, p Vastaanotto Kurussa ilman ajanvarausta maanantaisin klo 16-18, muina päivinä ajanvarauksella. Oriveden lääkäriasema Oy Keskustie 39, Orivesi Ajanvaraukset p Avoinna ma-to 9-17, pe 9-16, lauantaipäivystys Optikon ja silmälääkärin palvelut Optikko Kuoppamäki Honkalantie 6, Ruovesi, p , ti ja to 9-17 Ruoveden silmäasema, optikon ja silmälääkärin palvelut Ruovedentie 13, Ruovesi Ajanvaraus p

24 9. KUNNAN TYÖPAJATOIMINTA Poikien paja Monttu työnohjaaja Petri Luuppala s-posti: petri.luuppala(ät)ruovesi.fi paja Avoinna arkisin klo Teemme piha- ja ympäristönhoitotöitä sekä erilaisia korjaus- ja aputöitä. Valmistamme myyntiin erilaisia puutöitä, kuten mm. roskakatoksia, huvimajoja, koirankoppeja ja postilaatikkotelineitä. Työtehtävistä laskutamme hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollisen kilometrikorvauksen. Tyttöjen paja Amanda Ruovedentie 19, p työnohjaaja p ompelimo/kierrätys p siivouspalvelu Työnohjaaja Hanna Saarinen, s-posti: hanna.saarinen(ät)ruovesi.fi. Avoinna ma pe klo pajamyymälä ompelimo siivouspalvelu omaperäiset lahjat, käyttö- ja sisustusesineet roolipukujen vuokraus kankaanpainanta kudonta, neuletyöt Työtehtävistä laskutetaan hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollinen kilometrikorvaus. 23

25 Kierrätyskeskus Ruovedentie 19 Työpaja Amandan yhteydessä puukoululla p Avoinna arkisin Mikropaja Ruovedentie 19 p s-posti: Tietokoneen huollot, päivitykset, asennukset, jne. Työtehtävistä laskutetaan hinnaston mukaan tai tuntiveloituksella, sekä mahdollinen kilometrikorvaus. 24

26 10. YKSITYISTÄ KODINHOITO YM. PALVELUA M. Ylä-tulijoki, p siistiminen asiointipalvelu Palvelun hinta 29 / h Siivouspalvelu Eila Arhonen, p Asiointipalvelu Siivouspalvelu Visuveden kotipalvelu, Mervi Kujala- Lamberg, p Aloitamme 2014 kesäkuun alussa vanhanajan kotipalvelua. siivous- ym. kotityöt asiointipalvelua kylvetys Maatalouden Tili- ja pestipalvelu Ky Hannu ja Maija-Liisa Koivunen Hannu, p Maija-Liisa, p Kiinteistö- ja kotipalvelua, myös vapaa-aikakiinteistöille Hopea-aurinko osk, p Mökkitalkkaripalvelut Siivouspalvelut Ompelimo, suutari Jarkon puutyö T:mi, p Remontti- ja mökkitalkkaripalvelut Minikaivurityöt Siivouspalvelua 25

27 11. KELAN MYÖNTÄMÄT TUET JA KORVAUKSET KELA Käyntiosoite Ruovedentie 13,34600 Ruovesi (ks. yhteispalvelupiste) Postiosoite PL 577, Tampere Faksi: Jos haluat ottaa puhelimitse yhteyttä, soita Kelan palvelunumeroihin. Soittoaika ma pe kello Toimistoihin ei voi soittaa. Tärkeitä palvelunumeroita: Sairastaminen Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, matkakorvaukset (taksimatkojen tilaus), sairauspäiväraha ja erityishoitoraha Omaisen kuoltua Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke Vammaistuet Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus Eläkeasiat Kansaneläke (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja takuueläke), kuntoutustuki, eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeellä Kela voi maksaa eläkkeellä olevalle muutakin rahallista tukea, kuten hoitotuki ja asumistuki. Lisätietoja eläkkeistä saat palvelunumerosta

28 Eläkkeensaajan hoitotuki Hoitotuki on tarkoitettu tukemaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä tukemaan hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotuen voi saada vain eläkkeensaaja, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Myös laitoshoidossa oleville voidaan maksaa Kelan hoitotukea. Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. perushoitotuki noin 62 /kk korotettu hoitotuki noin 155 /kk ylin hoitotuki noin 327 /kk. (vuosi 2014) Hoitotuki on verotonta tuloa. Hakemukseen tulee liittää lääkärin lausunto, C-todistus. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan tai hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajan asumistukea on mahdollisuus saada Suomessa asuva pienituloinen 65 vuotta täyttänyt henkilö tai alle 65-vuotias eläkkeensaaja. Asumistuen määrään vaikuttaa eläkkeensaajan tulot ja omaisuus, perhesuhteet ja hakijan asumismenot. Lääkekulujen korvaukset Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 610 euroa vuonna Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain 1,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan apteekista esittäessään Kela-kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi myös hakea takautuvasti puolen vuoden ajan. 27

29 Maksukatto Terveydenhuollon maksukatto vuonna 2014 on 679 euroa/kalenterivuosi. Alle 18- vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen huoltajan maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa. Maksukattoon lasketaan mukaan Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut fysioterapiamaksut sarjahoidon maksut sairaalan poliklinikkamaksut päiväkirurgian maksut lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa yö- ja päivähoidon maksut kuntoutushoidon maksut. Maksukattoon ei lasketa Hammashoitomaksut sairaankuljetusmaksut lääkärintodistusmaksut yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja hammaskuvantamistutkimukset. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella. Kun maksukatto on täyttynyt Asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 16,10 euron hoitopäivämaksu (v.2014). Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. 28