ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2007

2

3 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. KILPAILUJÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta 1.4 Asiantuntijat 1.5 Kilpailuaika 1.6 Kilpailua koskevat kysymykset 1.7 Kilpailuohjelman hyväksyminen 1.8 Kilpailuehdotukset 2. KILPAILUN YLEISARVOSTELU 2.1 Yleistä 2.2 Arvosteluperusteet 2.3 Kilpailun yleisarvostelu 3. EHDOTUSKOHTAISET ARVOSTELUT 3.1 Yläluokka 3.2 Ylempi keskiluokka 3.3 Alempi keskiluokka 3.4 Alaluokka 4. KILPAILUN TULOS 4.1 Palkinnot ja lunastukset 4.2 Suositus jatkotoimenpiteistä 4.3 Arvostelupöytäkirjan varmennus 4.4 Nimikuorten avaus LIITTEET: Liite 1 Kuva-aineisto, palkintoluokka 1

4 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 1. KILPAILUJÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Jyväskylän kaupunki järjesti yleisen kansainvälisen ideakilpailun Tuomiojärven ja Palokkajärven väliselle kannakselle toteutettavasta Kivelänrannan asuntoalueesta. Alue laajentaa Jyväskylän keskustassa olevaa Taulumäen kaupunginosaa luoteeseen. Alueen keskeisen sijainnin ja merkittävien luonnonarvojen vuoksi sen suunnittelulle on päätetty asettaa erityiset tavoitteet. Kilpailun avulla tavoiteltiin alueelle omaa identiteettiä, joka muodostuisi viihtyisästä, innovatiivisia ja kestäviä elementtejä sisältävän asuinalueen ja luonnonympäristön kokonaisuudesta. 1.2 Osallistumisoikeus Kilpailu oli avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. Osallistujilta edellytettiin oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. 1.3 Palkintolautakunta Palkintolautakuntaan kuuluivat kilpailun järjestäjän nimeäminä: Puheenjohtaja Markku Andersson, kaupunginjohtaja Henna Virkkunen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Veijo Koskinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Saraste-Kautto, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Ulla Kautto, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Juhani Matilainen, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Osmo Rosti, yhdyskuntatoimen johtaja, DI Ilkka Halinen, kaupunginarkkitehti, arkkitehti SAFA Anne Sandelin, asemakaava-arkkitehti, arkkitehti SAFA Frédéric Bonnet, arkkitehti, Bigarnet-Bonnet architectes, Pariisi Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä: 2

5 Asko Takala, arkkitehti SAFA Katariina Sewón, arkkitehti SAFA Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Antti Pirhonen, arkkitehti SAFA. 1.4 Asiantuntijat Palkintolautakunta kuuli seuraavia asiantuntijoita: Mervi Vallinkoski, maisema-arkkitehti MARK Jorma Lipponen, liikenneinsinööri Asiantuntijat ja palkintolautakunnan sihteeri eivät osallistuneet lopulliseen päätöksentekoon eikä heillä ollut oikeutta osallistua kilpailuun. 1.5 Kilpailuaika Kilpailun verkkosivulta oli alkaen ladattavissa täydellinen kilpailuohjelma liitteineen. Aineiston saattoi myös tilata tai noutaa lähtien Arkkitehtiliitosta ja Jyväskylän kaupungilta. 1.6 Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijalla oli oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset oli tehtävä kirjallisesti nimimerkillä ja lähetettävä palkintolautakunnalle kirjeitse tai toimitettava ne sähköpostilla Suomen Arkkitehtiliiton osoitteeseen. Jätettyjen kysymysten tuli olla perillä viimeistään tiistaina Kilpailuun jätettiin yhteensä kymmenen kysymystä. Palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistiin kilpailun verkkosivuilla maanantaina Kilpailuohjelman hyväksyminen Ennen kilpailun julkistamista hyväksyivät järjestäjä, palkintolautakunta ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailuvaliokunta kilpailuohjelman liitteineen. Kilpailussa noudatettiin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä (www.safa.fi) sekä ACE:n arkkitehtuurikilpailuihin liittyvää suositusta (www.safa.fi). 1.8 Kilpailuehdotukset Kilpailuun jätettiin yhteensä 137 ehdotusta, joista ehdotus nimimerkki Daphne hylättiin myöhästyneenä. 3

6 2. KILPAILUN YLEISARVOSTELU 2.1 Yleistä Kilpailualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta luoteeseen Tuomiojärven ja Palokkajärven välisellä kannaksella. Kilpailualue rajautuu kaakossa Jyväskylän ammattiopiston opetusravintola Priimuksen pihapiiriin, koillisessa moottoritieluokkaiseen Nelostiehen (E75) ja pohjoisessa Löylyjokeen ja sen pohjoispuoleiseen kaksikerroksiseen pientaloalueeseen. Kilpailualueen koko on noin 14 hehtaaria. Pääosa alueesta on entistä leirintäaluetta jonka poistuminen on antanut mahdollisuuden ottaa alue asumiskäyttöön. Alue sijaitsee keskeisesti kaupunkirakenteessa ja on maisemallisesti ja näkymiltään merkittävä. Keskeinen elementti on Tuomiojärvi, jonka ylitse avautuu panoraamana Taulumäki, Viitaniemi, Kortemäki, Haukanniemi ja Laajavuori. Alue on myös osa yhtenäistä, puistomaista rantavyöhykettä, joka ulottuu Haukanniemestä ja Viitaniemestä Löylyjokeen. Kilpailualue on kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupungin omistama. Suunnitteluohjeena todettiin että asuinalueiden rakennustyypit voivat vaihdella eri tyyppisistä pientaloista kerrostaloihin ja niiden kerrosluku voi vaihdella yhdestä kuuteen kerrokseen. Asuinalueen rakennusoikeudeksi esitettiin noin kem2. Rantavyöhyke samoin kuin selänne kilpailualueen keksiosassa suositeltiin jätettäväksi kokonaan rakentamatta. Pysäköintipaikkojen mitoitusnormina käytettiin kerrostalojen osalta 1 autopaikka / 85 asuinkerrosneliömetriä, muiden asuinrakennusten osalta 1 autopaikka / 75 asuinkerrosneliömetriä sekä liikerakentamisen osalta 1 autopaikka / 50 liikekerrosneliömetriä. 4

7 2.2 Arvosteluperusteet Palkintolautakunta painotti arvostelussaan seuraavia seikkoja: alueen kokonaisratkaisun toimivuus ja suhde luonnonympäristöön asuinalueen omaleimaisuus ja laadukkuus alueen rakenteen ekotehokkuus, taloudellisuus ja toteutuskelpoisuus liikenteen ja pysäköinnin toimiva, ympäristöön soveltuva järjestäminen 2.3 Kilpailun yleisarvostelu Kilpailu sai suunnittelijoiden piirissä hyvän vastaanoton ja tuotti ennätyksellisen määrän monipuolisesti tehtävää lähestyneitä ehdotuksia. Kilpailualueen luonteen ja aseman hahmottaminen on osoittautunut vaikeaksi; samanaikaisesti suunnitellaan Jyväskylän ydinkeskustan laajentumisaluetta, merkittävän vapaa-ajanalueen uudelleenkäyttöä ja hienoon luonnonympäristöön rakentamista. Olisiko aluetta käsiteltävä kaupungin jatkeena vai tulisiko uudisrakentamisessa painottaa luonnonympäristön arvoja; rakennetaanko keskustaan vai luodaanko metsälähiötä? Kilpailuehdotukset jakaantuvat kahteen pääryhmään; toisissa keskitetään kaikki rakentaminen vanhan leirintäalueen ympäristöön, toisissa rakennetaan koko kilpailualueelle pohjoisenpuolen metsiköitä myöten. Pohjoista metsäaluetta koskevat luonnonsuojeluvaatimukset ja ohjeet ovat selvästi ohjanneet kilpailijoiden ratkaisuja. Liito-oravien elinalueita on kunnioitettu - toisinaan rakentamista ylivarovaisestikin välttäen. Parhaat ehdotukset osoittavat, että kilpailuohjelman kerrosalatavoite on mahdollista saavuttaa myös keskittämällä rakentaminen ainoastaan entisen leirintäalueen ympäristöön. Toisaalta monet kilpailijat ovat palkintolautakunnan näkemyksen mukaan menestyksellisesti sijoittaneet rakentamista myös pohjoisosan metsäalueen rinnevyöhykkeelle. Tämän osan hallittua rakentamista pidettiin perusteltuna, kun se suhteutetaan onnistuneesti luonnonympäristöön ja eteläosan uudisrakentamiseen. Harvassa ehdotuksessa oli otettu huomioon pohjoisosassa sijaitseva vanha pihapiiri. Kilpailu osoitti myös että ratkaisut, joissa pohjoisella ja eteläisellä osa-alueella on oma itsenäinen luonteensa on luonteva ja mahdollinen. Vaikka ohjelman mukainen rakennusoikeus on usein kyetty sijoittamaan pelkästään vanhan leirintäalueen ympäristöön, piti palkintolautakunta tärkeänä, että myös kilpailualueen pohjoisosaa rakennetaan. Asumistavoitteiltaan vapaa ja vähän reunaehtoja sisältävä kilpailuohjelma on muodostunut haasteeksi eikä tasapainoa luonnon- ja rakennetun ympäristön kesken useinkaan ole syntynyt. Maisema- ja luontoarvojen korostaminen on sekä innostanut että jäykistänyt suunnittelua. Metsäluonnon käsittely on usein varovaisen sattumanvaraista, rankkojen kellariratkaisujen ja maastoon upottamisten tai pilareille nostamisen on oletettu olevan mahdollista herkkää ja huonosti kulutusta kestävää metsäluontoa turmelematta. Palkintolautakunnan arvosteluissa painottuivat rakentamisen suhde järvimaisemaan ja luonnonympäristöön. Parhaissa ehdotuksissa uudisrakentaminen liitettiin osaksi keskustan kaupunkirakennetta ja avattiin näkymät Nelostien yli Palokkajärven suuntaan sekä ymmärrettiin alueen merkitys niin Tuomiojärven kuin sivuavien ajoväylienkin näkymissä. Palkintolautakunta arvosti ehdotuksia, joissa Kivelänrannan alue on helposti ja selkeästi tunnistettavissa eri 5

8 suunnista. Taulumäentien ja Nelostien välisen alueen käsittelyä ei pidetty kokonaisuuden kannalta ratkaisevana; kilpailu osoitti, että alueen liittäminen osaksi Kivelänrannan hanketta ei tuo erityistä lisäarvoa ja on ratkaistavissa luontevammin kun alueelle sijoitettavat toiminnat tunnetaan. Asumista on ehdotuksissa kuvailtu parhaimmillaan eläytyvästi, joskin asuntoratkaisut ovat yleensä varsin viitteellisiä. Asuntotyypistön monipuolisuutta ja asumistapojen monimuotoisuutta on arvioitu ehdotuksissa nähtyjen mahdollisuuksien ja kehityskelpoisuuden perusteella. Tärkeänä on pidetty myös paikan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä asumisratkaisuissa; näkymiä järvelle ja rannan sekä lähiluonnon saavutettavuutta. Luontevia yhteyksiä niin omille kuin yhteisillekin pihoille arvostettiin. Rannan säilymistä nykyisen kaltaisena, kaikille avoimena tilana ja rannan vihervyöhykkeen riittävää leveyttä ja jatkuvuutta pidettiin tärkeänä. Ehdotusten maisemasuhde vaihteli luonnon ympäristöön sopeutuvasta ja kätkeytyvästä rakentamisesta näyttävään ja maaston korkeuseroja korostavaan otteeseen. Mikään lähestymistapa ei osoittautunut kategorisesti muita paremmaksi parhaiden ehdotusten joukossa on esimerkkejä hyvinkin erilaisista näkemyksistä. Kestävän kehityksen ja ekologisten arvojen kohdalla luontevaa kaavallista kokonaisotetta on pidetty yksittäisiä teknisiä innovaatioita tärkeämpänä. Lähes kaikki ehdotukset kunnioittivat Tuomiojärven rantaa kiertävää ulkoilureittiä ja useimmissa ranta on paitsi Kivelänrannan asukkaiden myös mahdollisten ulkopuolisten käyttäjien saavutettavissa. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt saattoi kilpailuohjelman mukaan ratkaista vapaasti. Taulumäentieltä kilpailualueelle on mahdollista toteuttaa tarpeellinen määrä ajoneuvoliittymiä; tässä suhteessa moni ehdotus on ollut turhan varovainen liittymien määrän suhteen ja suunnitellut alueelle tarpeettomia rinnakkaisia katulinjauksia. Pysäköinti on sijoitettu parhaimmillaan lähelle asuntoja ilman että ajoneuvoliikenne hallitsee kokonaisratkaisua mitään yksittäistä mallia ei ole voitu pitää toista parempana. Ehdotuksia arvioitaessa on otettu huomioon myös, että Jyväskylän kokoisessa kaupungissa alueen toteuttaminen tulee tapahtumaan osissa ja todennäköisesti useamman rakennuttajan sekä suunnittelijan toimesta. Parhaimmat ehdotukset täyttävät eri tavoin nämäkin vaatimukset. 3. EHDOTUSKOHTAISET ARVOSTELUT 3.1 Yläluokka 1 Wing of villages kunniamaininta Luonnonympäristöä ja maastoa arvostava tiivis, joustava ja muuntumiskykyinen ehdotus, joka tarjoaa edellytykset monipuoliselle rakennuskannalle ja erikokoisille asunnoille koko alueella. Ehdotus perustuu viuhkamaisiin korttelipihapiireihin, joista jokainen on muodostettavissa tarpeen mukaan eri talotyypeistä: erillis-, pari-, rivi-, ja kerrostaloista. Kerrostalot ovat puolestaan pienkerros-, sivukäytävä- tai lamellitaloja sekä näiden sekoituksia. Jokaisen viuhkan 6

9 keskus muodostaa pienen sisääntuloaukion, josta aukeaa yksi tai kaksi rakennusten rajaamaa raittinäkymää järven suuntaan. Pysäköinti on pääosin keskitetty kerrostalojen maastoon istutettuihin kellareihin. Pientalojen pysäköinnistä osa on sijoitettu pihakadun varrelle. Asemapiirroksen mukaan rakennukset pienenevät asteittain rantaa kohti laskeuduttaessa vaikka lintupesrpektiivikuvat näyttävät toista. Rakennusten sijainteja, kokoja ja maastosovituksia voidaan tarkentaa varsin joustavasti kokonaisidean kärsimättä. Eteläisimmässä ryhmässä osa kerrostaloista on sijoitettu ikävästi kohti ammattioppilaitoksen paikoitus- ja huoltopihoja. Tekijä tavoittelee paitsi monipuolista, myös moniarvoista asuntoarkkitehtuuria. Asuntoratkaisut ovat viitteellisiä ja kaaviomaisia. Talo- ja huoneistokokoja ja tyyppejä voidaan varioida joustavasti kokonaisratkaisun puitteissa. Sivukäytävien runsas käyttö ei kuitenkaan istu syvärunkoisiin kerrostaloihin luontevasti. Muunneltaviin julkisivujärjestelmiin perustuva ulkoarkkitehtuuri on melko normatiivista ja arkista. Ajoväylien rajaama vieraspysäköintipaikkojen päälle rakennettava kansimainen sisääntuloaukio ei ole onnistunut eikä houkutteleva osaratkaisu. Pohjoisimman korttelin pitkä ja jäykkä ajoyhteys rajaa ikävästi Taulumäentien varren metsän rantayhteyttä. Suorat yhteydet Taulumäentieltä saattaisivat parantaa tilannetta ja mahdollistaa vanhan pihapiirin hyödyntämisen korttelijärjestelyissä. Taulumäentien ja Nelostien väliin esitetty suuri meluesteenä toimiva täyttömäki on ajatuksena mielenkiintoinen, mutta sen laelle ehdotetun näköalapolun käyttökelpoisuutta heikentää keskustan puoleiseen pään sattumanvarainen päättyminen. 10 Magma Suunnitelmassa ehdotetaan alueelle kahta hyvin erilaista asuinaluetta, joilla on korostettu maaston ja maiseman erityispiirteitä. Suunnitelma tuo esiin paikan maisemalliset erityisarvot: jyrkät metsäiset mäenrinteet ja avoimen niittyaukean. Lähestymistapa on luontoa säästävä, omintakeinen ja raikas. Rinteeseen sijoittuvat metsätalot ovat rakennustyyppinä mielenkiintoisia pitäen sisällään hyvin erilaisia asuntotyyppejä. Rinteeseen kaivautuvien atriumasuntojen tiloista ei avaudu riittävästi ikkunoita ja sulkeutunut poteromainen piharatkaisu arveluttaa näinkin hienolla paikalla. Ketjumaisesti toisiinsa kytketyt niittytalot sijoittuvat kauniisti rajaten avoimen niityn reunalle ja antavat alueen luonteesta tanskalaistyylisen mielikuvan. Suunnitelma edellyttää onnistuneesti toteutuessaan korkeatasoista yhden arkkitehdin tekemää suunnitelmaa. 22 All along the watchtowers Tekijä ehdottaa alueelle neljää selkeästi luonnosta rajautuvaa luostarimaista korttelia, jotka sijoittuvat alueelle suhteellisen vapaasti. Sisääntuloportin yhteydessä sijaitseva asuintorni on hyvä dominantti ja korttelin merkki, eikä se kuitenkaan maisemallisesti ole liian hallitsevassa asemassa. Korttelipihat ovat intiimejä, suojaisia ja muodostavat mukavan mikroilmaston. Jokaisella korttelipihan puutarhalla on oma teema. Verrattuna muihin saman ratkaisumallin ehdotuksiin tässä työssä on hyvää se, että on poh- 7

10 dittu asunnoista avautuvia näkymiä ulos maisemaan eikä ole käperrytty liikaa sisäänpäin. Korttelien katot ja asunnot laskevat rantaa kohden ja näin saadaan avattua näkymiä yli kattojen järvelle. Jokaisella asunnolla on näkymä maisemaan. Ehdotuksessa autopaikat olisi voinut ehdottomammin sijoittaa kokonaan korttelin alle, jotta ihmisen jättämä jalanjälki olisi mahdollisimman kevyt. Ratkaisumallia leimaa myös hieman dormitoriomaisuus. 23 Tähkä Rakentaminen on ryhmitelty kylätien tapaan kauniisti linjatun kokoojakadun varteen - pohjoispäässä vanhan tiepohjan hyödyntäminen asettaisi ehdotuksen maastoon vieläkin hienovaraisemmin. Tien varteen on sijoitettu pieniä noppamaisten rakennusten muodostamia ryhmiä siten, että kaikista asunnoista voidaan nähdä Tuomijärven suuntaan. Havainnekuvista ja selostuksesta välittyy sympaattinen, rento ja suvaitseva ulkoarkkitehtuuriote. Noppien vaihteleva koko ja kerrosluku mahdollistavat monipuolisen asuntojakautuman. Ajatus puutarhojen korvaamisesta puisilla terassirakenteilla on perusteltu ja kokonaisotetta tukeva. Vaiheittain toteutettavien itsenäisten rakennusryhmien rytmi ja suhde kylätiehen on elävä, mutta ei aina ongelmaton. Rannan puolelle jää paikoin tarpeettoman tuntuisia rinnakkaisia piha- ja pysäköintiväyliä. Eteläosassa ylärinteen maantasoasuntojen näkymien etualalla on kadunvarsipysäköintiä, mikä saattaa haitata ulkotilojen käytettävyyttä lattian nostosta huolimatta - nostoa ja ulkotilajärjestelyitä ei ole esitetty tarkemmassa osasuunnitelmassakaan. Pohjoisen vanhan pihapiirin mahdollisuuksia on haaskattu paikoitusratkaisussa. Hiekkarannan ja leikkikentän taakse harjanteen laelle muodostetulla kaupunkiaukiolla ajatus liike- ja toimistotilojen sekä ravintolan sijoittamista alakertoihin on toimiva, mutta tällä paikalla ylioptimistinen. Leikkikentän ja puiston laidalla maantason osoittaminen varastoille on hyvien asuntopaikkojen tuhlausta. Metsätaipaleella toimiva kylätie hajoaa aukion kohdalla, rannan puoleisten taloryhmien pysäköintipaikkojen ja tien väli jää epämääräiseksi eikenenkään-maaksi. 33 Lento Alueelle on suunniteltu maastonmuotojen mukaan kaareutuvia nauhamaisia rakennuksia. Perusajatus on miellyttävän selkeä. Rakennukset sijoittuvat luontevasti alueen topografiaan ja maisemaan. Ehdotus on kompakti ja siinä on pyritty minimoimaan ihmisen jättämä jalanjälki. Tavoitteena on ollut luoda paikoitellen kaupunkimaisenkin tiivistä asuinympäristöä. Taaimmaisissa metsänpuoleisissa rakennuksissa em. johtuen näkymät maisemaan ovat rajoittuneet, vaikkakin maisemanpuolen talot ovat matalampia ja paikoitellen rakennusten maantasokerrokseen on sijoitettu vain autopaikkoja. Rakennuksia olisi voinut maiseman puolella lomittaa enemmän toisiinsa nähden ja kenties jakaa niitä osiin, jotta ilmavuus ja näkymäyhteys maisemaan olisi säilynyt, eikä katutilasta syntyisi näin upealla paikalla liian umpinaista. Alueelle syntyy rikas asuntojakauma, samaan konseptiin on monipuolisesti varioitu erityyppisiä ja kokoisia asuntoja. Pysäköinti on hajautettu hyvin. 8

11 Ehdotus on huolella tutkittu ja esitetty. Ote on taidokas ja ammattimainen. Suunnitelma on kuitenkin hieman liian raskaankin oloinen. Kilpailuohjelma ei asettanut tarkkoja kerrosalatavoitteita, pieni kevennys olisi ollut paikallaan. 35 El dragón del lago Tuomio Ehdotus muodostuu maaston muotoja seurailevasta ja korostavasta veistoksellisten kerrostalojen nauhasta, missä kaikista asunnoista on näkymä Tuomiojärvelle. Rakennusten korkeus vaihtelee nousten linjakkaasti laidoilta keskustaan. Julkisivut ovat viitteellisesti ja näyttävästi esitetyt. Vaikka osa pysäköinnistä on sijoitettu kerrostalojen katutasoon, ei aluetta ole kyetty ratkaisemaan ilman suuria - tosin taitavasti jäsenneltyjä - pysäköintikenttiä. Eteläpään liittymän siirto aivan kilpailualueen rajalle olisi keventänyt tämän osan ilmettä ja yhtenäistänyt viheralueita. Ratkaisun ongelmana on myös jalankulkijan miljöö alueella liikuttaessa; vaikka järvimaisema näkyy monin paikoin, kulkija kohtaa tien toisella puolella mykät kerrostalojen paikoituskellarit. Porrashuoneiden sillat ylärinteiden puoleisille varjoisille metsäpoluille ovat toissijaisia yhteyksiä. Ratkaisu edustaa reilusti maakontaktia vailla olevaa kerrostaloasumista, vain pientalot ovat omapihaisia. Näyttävät kerrostalot on ratkaistu tavanomaisesta poiketen; keskikäytävän ylätai alakautta ohittavat kaksikerroksiset asunnot ovat yleensä melko suuria. Kerrostalojen eteen paikoitellen ryhmitellyt terassoituvat kapearunkoiset kytketyt pientalot on ratkaistu toimivasti, vaikkakin paikoitusjärjestelyissä autot vievät järvinäkymät talojen takana kulkijoilta. Ehdotus antaa lennokkaasta ilmaisusta huolimatta paikkaan ja maisemaan nähden raskaan yleisvaikutelman. Taulumäentien ja Nelostien suunnasta alue jää epämääräiseksi ja vaisuksi. 51 Sarka lunastus Lähtökohtana on kaksi erityyppistä aluetta. Järven rantaan on suunniteltu sarkamaisesti jaettuja matalia pientalokortteleita ja Taululumäentien varteen on sijoitettu keskuskortteli, jossa selkeästi korkeampaa liike- ja asuinrakentamista. Keskuskortteli on ajatuksellisesti hyvin oivaltava ja toimii Jyväskylän keskustan porttimaisena saapumisreittinä ja alueellisena keskuksena. Tornin paikka korttelissa on hyvin perusteltu. Kaupunkikortteli on hieman liian massiivisen oloinen ollakseen asuinaluetta palveleva alueellinen keskus. Yksittäisellä korttelitasolla on myös paljon ansioita. Kytketyistä pientaloista muodostuvat korttelitilat ovat monipuolisia. Rakennusten lomittaminen toisiinsa nähden avaa asuintiloista näkymiä, muodostaa mukavia intiimejä sisääntulopihoja ja luo rytmikästä katutilaa. Kortteleita vaivaa hieman liiallinen sulkeutuneisuus. Näkymäpääte järvelle maisemaan olisi ollut hyvä avata, nyt edessä mm. autopaikkoja. Rakentaminen levittäytyy kuitenkin alueelle liiankin laajasti ja antaa massiivisen vaikutelman. 9

12 65 Metsän poika Ehdotus muodostaa yhden selkeästi luonnosta erottuvan linnamaisen korttelin. Rakentaminen on tietoisesti keskitetty jo käsitellylle alueelle kilpailualueen itäosaan ja näin luontoa pyritään säästämään. Uusi rakentaminen on jatkoa nykyiselle olemassa olevalle eteläiselle kaupunkirakenteelle. Korttelin rakennukset porrastuvat asteittain etelään järvelle ja on hyvä että järven rantaan ei muodostu korkeaa rakennusseinämää. Korttelin keskellä sijaitsevat rakennukset voisivat olla matalampia, jotta asunnoista avautuvat näkymät korttelin sisältä olisivat avarampia. Kortteli olisi voinut avautua enemmän järvelle. Korttelin sydämenä toimii kulkuraitti, jonka varrella sijaitsee asukkaiden yhteis- ja työtiloja. Kontaktiraitti on hyvä idea ja riittävä palvelemaan korttelin ihmismäärää. Autopaikat olisi voinut tinkimättömämmin idean mukaan sijoittaa korttelin kellariin, jotta vältyttäisiin liiallisen massiivisilta maantasoratkaisuilta. Perspektiivikuvissa rakennusten arkkitehtuuri ei anna riittävän voimakasta ja vakuuttavaa positiivista mielikuvaa alueen identiteetistä. Ehdotus on ammattitaidolla ja huolella laadittu. 66 Living on the edge Maiseman ja paikan peruselementtejä korostava suurten linjojen tutkielma. Vanhan leirintäalueen kohdalla kahden notkean asuintalonauhan välinen avoin maisematila nousee komeasti ja dynaamisesti Taulumäentieltä harjanteen yli Tuomiojärvelle. Aukea muuttaa jatkuvasti luonnettaan rakennusten välisen etäisyyden ja maaston muuttuessa samalla kun nauhojen räystäskorkeudet pysyvät vakaan horisontaalisina. Korkeampi nauha jatkuu pohjoiseen rantaa myötäilevänä väljänä pientalojen ketjuna. Lähes kaikista asunnoista olisi mahdollisuus Tuomiojärven näkymille, Nelostien varren ylisuuri kauppakeskus sulkee ikävästi Palokkajärven suunnan. Esitetyssä rakennustutkielmassa osa etelänauhan asunnoista jää kuitenkin vaille järvinäkymiä esitetyllä porrashuone- ja asuntopohjaratkaisulla. Muuten nauhatalot taipuvat moneen: kerrostaloista rivitaloiksi, mikä mahdollistaa monipuolisen asuntojakautuman. Pientalojen ajoneuvoliikenne on ratkaistu luontevasti kerrostalonauhoja häiritsemättä. Rento ja luonnosmainen esitystapa tukee suurpiirteistä suunnitelmaa. 67 Laiturit Ehdotuksen kantava ajatus on rantaan laskevat pitkät laiturimaiset korttelit. Perusajatus on hyvä ja selkeä. Rakentaminen on sopivassa suhteessa alueen luontoon. Kapea sormimainen kortteliratkaisu jättää rakennusten välisistä puistoista näkymät järvelle. Rinteeseen terassoituvat korttelit toimivat alueella parhaiten. Asunnoista ja niiden terassoituvilta pihoilta avautuu laajat näkymät järvelle ja maisemaan. Tasaisella maalla näkymät ovat ongelmallisia ja korttelityyppi ei toimi. Hiekkarannan yhteyteen ajateltu pienimuotoinen rakentaminen on alueelle sopivassa mittakaavassa. Suunnitelma jää hieman aneemisen oloiseksi ja olisi kaivannut enemmän eläytymistä ja visionääristä otetta. 10

13 70 Along the winding road kunniamaininta Voimakastahtoinen ja johdonmukaisesti laadittu suunnitelma, jossa rakennustyypin ja paikan yhteyttä lähestytään ennakkoluulottomasti ja suomalaista metsälähiö-perinnettä tarkastellaan uudesta näkökulmasta. Teoreettista pyöreän rakennuksen teemaa käytetään taitavasti; talot sijaitsevat metsässä kuin korkeiden puiden rungot. Ne eivät rajoita näkyvyyttä; metsä ja järvi ovat samaa kaikkialle ulottuvaa avointa luontoa. Talotutkielmat ovat kiinnostavia ja teemaa varioidaan monipuolisesti. Kaksi- ja kolmikerroksisista paritaloista on useita toimivia maastosovituksia. Kerrostaloja on kahta tyyppiä. Suurempi, jossa sivukäytävä kiertää onttoa keskusta, on arkkitehtonisesti mielenkiintoisempi. Osa asunnoista jää maisema-arvoja korostavassa ehdotuksessa kuitenkin muita heikompaan asemaan niin ilmansuunnallisesti kuin näkymienkin suhteen. Ehdotus ei kestä kerrostaloasuntoihin Suomessa normaalisti liittyviä maantasopihoja ja toimintoja: asunnot on nostettu korkealle sokkelille. Kerrostalojen pysäköinnin keskittäminen kellareihin tukee alueen metsästä kumpuavaa luonnetta. Näyttävästi - yöperspektiivin näkymää unohtamatta - esitettyjen rakennusten arkkitehtuuri on yksinkertaista ja selkeää. 75 Oksien alla lunastus Varmaotteisesti ja ammattitaitoisesti laaditun ehdotuksen yleisilme on raikas ja rento. Alue on jaettu typologisesti selkeisiin osa-alueisiin, joille on esitetty runsaasti erityyppistä asuntorakentamista. Vaikka kokonaisuus jää jossain määrin hajanaiseksi, on rakennusten sijoittelu hallittua ja leikkaus- sekä havainnekuvien luoma mielikuva alueen luonteesta miellyttävä ja luonteva. Metsäkorttelien huvilamaiset pienkerrostalot on ryhmitelty mukavan kokoisiksi rakennusryhmiksi ja niille muodostuu komeasti aukeava torimainen sisääntulopiha pysäköintikannen päälle. Osa kerrostaloista jää irrallisen oloisesti pihapiirin ulkopuolelle. Pohjoisin kortteli voisi olla suurempikin. Eteläosan rantakorttelit ovat kiinnostavia ja niissä on hauska kylämäinen ote. Korttelit avautuvat sujuvasti niittyaukealle ja järvelle. Harjun laelle sijoitettu urbaani pihapiiri voisi aueta maisemaan vielä näyttävämmin. Kolmiokortteli tuntuu irralliselta lisäykseltä suhteessa kokonaisuuteen. Taulumäentien pohjoispuolelle on ehdotettu melko massiivista liikerakentamista, joka tuo mukanaan liiallista liikennevirtaa kaupungin sisääntuloreitille. Liikekeskus vaikuttaa alueelle suhteettoman suurelta ja tuntuu ajatuksena vieraalta näinkin lähellä Jyväskylän keskustaa. 77 Ampersand Rakennukset sijoittuvat kaareutuvan kadun varteen, joka kokoaa suunnitelmaan. Kaareutuva katutila luo elämyksellistä kaupunkitilaa. Katutilan muodostuminen on osin kuitenkin hieman hajanaista. Katujen päättäminen ei ole onnistuneesti ratkaistu. Rakentaminen asettautuu paikalleen luontevasti maastonmuotoja ja maisematilaa mukaillen. Pääsisääntulo alueelle harjanteelle sijoittuvan aukion kautta on kilpailun komeimpia. Sisään- 11

14 tuloaukiolta avautuu avoin näkymä järvelle ja maisemaan. Talotyypit, rakennusten massoittelu ja julkisivut ovat erittäin ansiokkaita. Liikerakentamisen kortteli vaikuttaa hieman tavanomaiselta. Ehdotus on kunnianhimoinen, huolellisesti ja ammattitaidolla laadittu. 78 Curt 2. palkinto Kilpailualueen eteläosaan, vanhan leirintäalueen kohdalle on suunniteltu monipuolinen, ilmeikäs ja mittakaavaltaan sopusuhtainen viiden korttelin kokonaisuus - rantakylä, jossa Tuomiojärven läheisyys tuntuu, vaikka sitä ei kaikkialta aina näekään. Tonttikadut muodostavat mutkittelevan ja elämyksellisen kaikille liikkujille ja kulkuvälineille sopivan kyläraitiston. Keskelle rannan ja leikkipuiston taakse on sijoitettu pieni kahvila-kioskirakennus. Taulumäentietä reunustavat kerrostalot näyttävät uuden alueen Nelostielle asti liittäen sen Taulumäen rinneasutuksen jatkeeksi keskustan suunnasta tultaessa. Maanalaisten pysäköintilaitosten kansien päälle nostetuista rakennuksista aukeaa näkymiä myös Palokkajärven suuntaan. Muut rakennukset eli pienkerros- ja rivitalot on sijoitettu irtonaisesti, mutta näkymien kannalta harkitusti alueelle. Taitavasti linjattu raitisto ja kivimuurit rajaavat talot pihapiireiksi, joiden keskellä on yhteispiha-alue. Osa pysäköinnistä on hajautettu asuntojen läheisyyteen pieniin paikoitustaskuihin, mutta keskellä on jouduttu turvautumaan sinänsä luontevasti rinteeseen upotettuun pysäköintiaukioon. Eteläreunalla käytetyille keskitetyille autopaikoille olisi voinut harkita ajoyhteyttä suoraan Taulumäentieltä ja näin keventää alueen sisäistä ajoliikennettä. Rannan puolella on puolitaso-paritaloja, muualla rakennukset ovat neljän asunnon pienkerrostaloja. Ehdotuksen jälkimmäinen rakennustyyppi on ongelmallinen; yläkerran asunnot jäävät vaille omia pihoja - ajatus yhteisestä parvekkeesta on epäonnistunut ja poikkeaa ratkaisun yleistasosta. Alakerran asuntopihojen yksityisyyden varmistaminen saattaa rajoittaa yläkerran ikkunoiden sijoittelua. Myös rakennusten sisäänkäyntien sijoittelu ei aina toimi; kulku toisen kerroksen asunnoista omalle yhteispihalle onnistuu joskus vain raitin kautta kiertämällä. Ajatus on kuitenkin kehityskelpoinen ja monin tavoin ratkaistavissa. Ehdotuksen ulkoinen ilme perustuu voimakkaaseen, tuttuja ja turvallisia aiheita ja teemoja onnistuneesti kierrättävään raikkaaseen arkkitehtuuriotteeseen - rakennusaineettomat julkisivut tosin saattavat kärsiä julkisivu- ja vesikatemateriaalien käytöstä. Alue on toteutettavissa vaiheittain ja vahva yleisote mahdollistaa joustavasti tarkistuksia kokonaisidean puitteissa. Toinen liittymä eteläpäässä parantaisi vielä vaiheittain rakennettavuutta. 79 Pihakatu Luonnosmainen ehdotus sijoittaa kaiken rakentamisen suurelle ja letkeälle viivalle ja kytkee monipuolisen rakennus- ja asuntotyypistön maisemallisesti toimivaan suurmuotoon. Kerrosluvun vaihtelu seuraa ja korostaa maastonmuotoja. Melumuurimainen ydinkorttelin selkäkaari näkyy komeasti Taulumäentielle, mutta alueen sisääntulo on koruton ja harjanteen laelta avautuva näkymä jää piiloon. Muutoin talojen välistä aukeaa sopivasti näkymiä. Perspektiivikuvassa näkyvä eteläosan kaartuva pientalo-osa on lupaava - tosin pysäköintilaa- 12

15 jennusten kohdat eivät vaikuta mittakaavallisesti. Vaikka pohjoispäässä pysäköintikatokset osin uppoavat rinteeseen, ne heikentävät pihakadun laatua - ehdotukseen kaipaisi tältä osin viimeistellympää otetta. Terassitalot istuvat paikoilleen - teemaa olisi voinut käyttää enemmänkin kaavamaisesti ratkaistussa ydinkorttelissa. Liikenteen järjestely on teknisesti toimiva; ydinkorttelissa on maanalainen pysäköinti, pientalovaltaisilla laidoilla pysäköinti on keskitetty pihakaduille maanpäällisiin katosten rajaamiin ryhmiin ja osin asuntojen eteen tai talleihin. Yhtenäinen ajokatulinjaus on toimiva, mutta jalankulkijan kannalta paikoin yksitoikkoinen, kadun luonnetta voisi muunnella ja keskiosia häiritsevää läpiajoliikennettä keventää etelä- ja pohjoispäiden lisäliittymillä ehdotuksen luonteen kärsimättä. Ehdotuksessa kaikilla asunnoilla on järvinäkymä. Se tarjoaa mahdollisuuksia monipuolisella taloarkkitehtuurille ja on yllättävän toteuttamis- ja muuntelukelpoinen. Vaatimaton ja karu esitystapa ei täysin havainnollista selostuksessa esitettyjä värikkyys- ja monimuotoisuusmahdollisuuksia. 81 Indoor path kunniamaininta Suunnitelma perustuu kiinnostavaan asuinrakennustyyppiin, joka sijoittuu nauhamaisen kulkureitin varrelle molemmin puolin. Ehdotus luo uuden puheenvuoron asuntoarkkitehtuurin maailmaan. Rakennukset halkaiseva kulkureitti on puolijulkista ulkotilaa ja sen varrelle syntyy kiinnostava katumainen toritila. Asunnot sijoittuvat kulkusilloin molemmin puolin kulkureittiä, jolloin asunnoista avautuvat näkymät ovat monipuolisia. Lähtökohta on hyvin omintakeinen ja rakennustyyppi mielenkiintoinen. Nauhamaisesti polveilevat talot asettautuvat maastoon melko hyvin maisemallisia elementtejä kunnioittaen. Rakennuksen julkisivuissa vaihteleva silhuetti ja abstrakti ote on hauskan ilmeikäs. Suunnitelmassa piilee kuitenkin vaara toteutusvaiheessa, jos rakennukset toteutetaan keskinkertaisella arkkitehtuurilla. Paikan henkeen sopii kuitenkin paremmin suunnitelma joka ottaa alueen maisemalliset erityispiirteet osaksi suunnitelmaa ja avautuu maisemaan eikä itseensä. 85 Three to one kunniamaininta Määrätietoinen kaupunkikorttelin ja luontomaiseman suhdetta arvioiva suunnitelma, jossa keskittämällä rakentaminen muutamaan tiiviiseen rakennettuun yksikköön tavoitellaan lopun alueen säilymistä mahdollisimman koskemattomana. Pohjamuodoiltaan ankaran suorakulmaiset, mutta silhuetiltaan elävät, veistosmaiset korttelit on sijoitettu alueelle itsenäisinä yksikköinä, kaksi vanhan leirintäalueen paikalle harjanteelta rantaan ja yksi metsälinnoitukseksi mäen rinteeseen. Nelostien varren samanhenkinen toimistotalo on näyttävä maamerkki valtatielle. Jokaisen yksikön kansipihalla on yhteistila - suuremmat pihaistutukset vaatisivat kellariin tilaa juuristolle. Ajoneuvoilla ja jalkaisin saapumiset ovat poikkeavat ja jalankulkua suosivat; autoilijat ohjataan suoraan kellariin, jalankulkijat ja pyöräilijät johdatellaan mutkittelevaa metsäpolkua pitkin pihalle - kauneimmillaan reitti on pohjoisessa, missä mäen lakea kiertä- 13

16 vältä polulta aukea metsän läpi järvinäkymä. Rakennettua pihaa kiertävät rivi- ja loft-kerrostaloasunnot, joista terassoituvat rivitalot sijaitsevat yleensä korttelin parhailla paikoilla ja niiden kansipihat ovat näyttäviä. Ylhäällä on myös rivitalomaisia asuntoja kattoterasseineen. Kerrostaloissa vain osalle alemmista asunnoista on tarjolla suoria järvinäkymiä, joistakin takarivin huoneistoista näkee sisäpihan poikki Tuomiojärven suuntaa - keskikorttelin maisemaportaikko on tässä mielessä onnistunein, kun taas pohjoiskorttelin avaaminen Taulumäentien suuntaan ei ole perusteltu. Ehdotus edellyttää havainnekuvissa esitettyä korkealuokkaista rakennussuunnittelua; tyylikkäällekin kivipihalle on kova haaste kilpailla ympäröivän luonnon kanssa. Asukkaat tekevät asiassa lopulliset valinnat kuten myös ratkaisun asumistavan vetovoimaisuudesta. Sisäperspektiivi antaa huoneistopohjaluonnoksia idyllisemmän kerrostaloasuntojen metsä- ja sisäpihanäkymistä. Veistoksellinen kerrosvaihtelu antaa ehdotukselle tiettyä joustavuutta niin huoneistojen kuin talotyyppienkin suhteen - jäykästä korttelipohjasta huolimatta. 101 Laatikkoleikki Maastoa mukaileva ja harjun kohdalla korostava suunnitelma, joka on sekä monimuotoinen että selkeä. Voimakkaan maisemallisen ja toiminnallisen yleisotteen vuoksi yksityiskohtien kehittely ja muuntelu sekä vaiheittainen toteuttaminen on luontevaa. Pohjoisen kytketyissä omakotitaloissa maastoleikkauksen mahdollisuuksista osa on hyödyntämättä; omakotiparien taaemman asunnon olohuoneet näyttävät jäävän vaille järvinäkymää. Autopaikkojen sijoittelu pihakadun molemmin puolin ei ole onnistunut - nyt kulkija näkee auton periä kaikkialla, myös paikoissa, joista saattaisi nähdä järvelle. Väliosan terassitaloissa on hienoja järven suuntaisia portaikkoja, joiden mittakaava on kulkijoiden tarpeeseen ja määrään nähden monumentaalinen, varsinkin kun alueen keskellä toiminnallisesti tärkeä leikki-ja oleskelupaikkojen välinen yhteys on metsäpolkumaisempi. Maastosovitus näyttää toimivalta, vaikkakin taaempien rakennusten syvä runko leikkaa maastoa tarpeettomasti ja jättää alemmissa kerroksissa varastojen lisäksi joitakin keittiötiloja pimeään. Alempien rakennusten autopaikkojen kääntö sisääntulopihoille on katunäkymän kannalta onnistunut. Terassitaloalueen rauhoittamiseksi molempien osien yhteinen liittymä kannattaisi ottaa näiden välistä Taulumäentieltä, esimerkiksi vanhan pihapiirin ajoyhteyden linjassa - samalla kerrostalojen pohjoiskulmakin rauhoittuisi. Kerrostalokorttelien massoittelu on elävää ja monimuotoista; kerrostalolamellit madaltuvat rivitalomaisiksi joustavasti porrastuen. Lähes kaikilla asunnoilla järvinäkymämahdollisuus ainakin rungon toiselta puolelta, joko sisältä tai parvekkeelta - Taulumäentien varren alakertoja lukuun ottamatta. Eteläisin rakennusrintama jää hieman irralleen, kun sen korttelipihaa rajaavat pohjoispuolella sinänsä taitavasti sijoitellut ja massoitellut, perspektiivikuvassakin esitetyt autokatokset. Eteläreunan erillinen tonttikatu saattaa olla tarpeeton; suora liittymä toisen pihan malliin saattaisi avata pihaa avarammaksi. 14

17 105 Kehät lunastus Voimakkaasti ja selkeästi rajattuihin pihapiireihin - kehäkyliin - jäsennelty kehityskelpoinen ja joustava ehdotus. Tehokkaasti rakennettavat, viimeistellyt korttelit ja "vapaa" luonnonympäristö vuorottelevat ehdotuksessa onnistuneesti. Ratkaisussa on taitavasti vältetty suljettujen pihapiirien perusongelmat: havainnekuvissa esitetyn kehäkylien hahmoa tukevan kiinteän kiviaineisen arkkitehtuurin välistä aukeaa järvinäkymä taaimmaisiinkin asuntoihin. Kehäkylät tekevät mahdolliseksi monipuolisen talotyypistön ja vaihtelevan sekä muunneltavan asuntokannan toteuttamisen kaikilla osa-alueilla. Keskittämällä ajoneuvoliikenne yhteen liittymään on saatu aikaan näyttävä sisääntulo alueelle mutta toisaalta tarpeettoman raskas kehien takaosia häiritsevä katuverkko harjun laelle. Itäkulman kehä jää muita heikompaan asemaan. Taulumäentien porttirakennukset ja rantatoimintojen pihapiiri muodostavat Tuomiojärven rantaan ulottuvan maltillisen palveluakselin. Korttelit levittäytyvät alueelle liioitellun tasaisesti. Korkeinta mäkeä kiertävä kehäpiiri noudattaa maastomuotoja jouhevasti, pysäköinti on tuotu lähelle asuntoja, paritaloissa pientalomaisesti ja kerrostaloissa kellariin. Pohjoisimmat korttelit ovat maaston tarjoamiin lähtökohtiin nähden jäykkiä ja kulmikkaita - vanhaa piha-aukiotakaan ei ole hyödynnetty. Autottomien pihapiirien pysäköinti on keskitetty katoksiin ja kerrostalon kellariin. Kortteleilla voisi olla oma liittymä Taulumäentieltä. Suurin kerrostalovaltainen kehäkylä on tehokas, pihan komeutta ja avoimuuden illuusioita häiritsee kuitenkin muutama autopaikka. Järven puoleiselle sivulle on ehdotettu tasoeroja hyödyntäviä rivitaloasuntoja. Eteläisin kortteli toistaa keskeisen pihapiirin teemoja, mutta sulkee näkymät itäisimmältä, takariviin jäävältä kerrostalokehältä. Molempien korttelien ajoyhteys kulkee häiritsevästi harjun lakea myöten. Korttelien yhdistäminen ja oma liittymä suoraan Taulumäentieltä rauhoittaisivat korttelipuiston yhteyksiä. 112 Urban courtyard 1. palkinto Yleisilmeeltään komea ja varmaotteinen ehdotus, jossa on tarjolla vain eturivin asuinpaikkoja. Perustana on voimakas maisemallinen näkemys rakentaminen määrittelee kulttuuri- ja luonnonmaiseman rajan. Nauhamainen, usein nähty kaareileva suurmuoto asettautuu tässä ehdotuksessa paikalleen kauniisti alueen maisemallisia erityispiirteitä korostaen. Kaareutuva rakennusnauha rajaa eteensä pihatilan maisemaan ja tukeutuu selkäpuolella metsänreunaan. Rakentaminen rajautuu selkeästi luonnosta, eikä käytä sitä tuhlailevasti hyväkseen. Suunnitelma luo uudelle asuinalueelle vahvan oman identiteetin. Puistomaisen pihatilan avoimuus ja laajuus sallii alueen asukkaiden lisäksi muillekin kaupunkilaisille mahdollisuuden käyttää rantaa virkistäytymiseen. Taulumäentieltä noustaessa odottaisi avarampaa ja komeampaa sisääntulonäkymää. Rannalla mahdollisesti vierailevien pysäköintiä ei ole osoitettu, mutta se on ratkaistavissa esimerkiksi alueen eteläkulmassa. Läpitalon ulottuvat asunnot ovat ratkaisulle luontevia. Jokaisesta asunnosta avautuu upeat näkymät puistopihan yli Tuomiojärvelle toisen julkisivun auetessa metsän ja harjun laella 15

18 Palokkajärven suuntaan. Eteläpäässä selkäosa aukeaa hieman ongelmallisesti ammattioppilaitoksen huolto- ja paikoitusalueelle. Rakennusnauhassa vuorottelevat erilaiset rivi- ja kerrostalojaksot. Ehdotuksen ollessa varsin syvärunkoinen, asuntojen keskipinta-ala on kasvanut erittäin suureksi ja esitetyt huoneistoratkaisut voivat johtaa porrashuoneiden ja hissien kohtuuttoman suureen määrään. Esitettyä tehokkaammatkin porrashuoneratkaisut ovat mahdollisia kokonaisidean puitteissa niin, että eturivin vapaat ja pitkät järvinäkymät toteutuvat. Rakennusten systemaattisen rungon levymäiset väliseinät rytmittävät näyttävää lasijulkisivua. Yksinkertainen julkisivuidea kestää myös nykyaikaisissa asunnoissa välttämättömäksi koettujen, mutta tästä ehdotuksesta puuttuvien parvekkeiden toteuttamisen. Autopaikat sijoittuvat johdonmukaisesti rakennuksen selkäpuolelle pohjoiseen, rakennusrunkoon, maantasoon ja katoksiin. Maanalainen pysäköintiratkaisukin saattaisi olla mahdollinen. Raikkaalla otteella laadittu ehdotus toimii parhaiten yhden arkkitehdin suunnittelemana, mutta voimakas ja järjestelmällinen perusajatus kestänee myös vaiheittain toteuttamisen ja useamman rakennuttajan ja suunnittelijan osallistumisen. 3.2 Ylempi keskiluokka 2 I cortili Suunnitelma perustuu pienkorttelimalliin, jota on monistettu alueelle. Kortteliajatus on mielenkiintoinen ja uusi, ns. minikortteli. Kortteleiden koko on hyvä, mutta lukumäärä ei kuitenkaan tunnu olevan tasapainossa alueen koon kanssa, vaikutelma ilmakuvassa on liian raskas. Minikorttelimalli jossa sisäänkäynti asuntoihin tapahtuu samalta korttelipihalta on kehittelemisen arvoinen ajatus. Sisääntuloaukiosta voi muodostua mukava korttelipihan kokoava sosiaalinen tapaamispaikka. Paikan luonteeseen sopii ehkä kuitenkin paremmin suunnitelma, joka ottaa paikan maisemalliset erityispiirteet huomioon ja avautuu maisemaan eikä itseensä. Suunnitelmassa on positiivinen henki. 4 Stone-(h)edge Alueelle on suunniteltu neljä eri kokoista vapaasti sijoittuvaa luostarimaista umpikorttelia. Ehdotuksen ansiona on kortteleiden hyvä suhde ympäristöön, korttelit eivät ole liian massiivisen kokoisia verrattuina muihin samantyyppisiin ehdotuksiin. Umpikortteliratkaisu tähän paikkaan ei ole ideaali paikan hienojen maisemallisten erityispiirteiden vuoksi. Korttelin sisällä on pyritty luomaan näkymiä rikkomalla sen sisäistä järjestystä. Kortteleiden sisälle syntyy kuitenkin liian paljon pimeää ja umpimielistä tilaa. Kannustettavaa kuitenkin on tekijän ennakkoluuloton ja visionäärinen ote. 6 Woodland Perinpohjaisen ja näkemyksellisen analyysin pohjalta laadittu teemaehdotus. Metsän elävää ja vaihtelevaa silhuettia jäljittelevät asuinrakennushybridit on sijoitettu vanhan leirintäalueen ja sitä pohjoispuolelta rajaavan mäen kohdalle. Muotoilu mahdollistaa muunneltavien ja monipuolisten asuinrakennusten luomisen. Lähes kaikista asunnoista on mahdollisuus järvinäkymiin. Osa asuinrakennuksista jää lähialueita hallitsevien pysäköintipaikkojen saarta- 16

19 miksi. Taulumäentien rinnalla on tarpeeton rinnakkainen ajoyhteys. 7 Minotaurus Johdonmukaisesti mittakaavansa säilyttävä punnittuja yksityiskohtia sisältävä monimuotoinen ja rakennusten tasolla joustava puutarhakaupunkitutkielma, joka ei kuitenkaan onnistu riittävästi huomioimaan paikan erityispiirteitä. Ajatus Taulumäentieltä rantaan jatkuvista tonteista on mielenkiintoinen, muttei ehdotuksen tapaan toteutettuna ongelmaton. Taulumäentielle aukeavat vastarinteeseen nousevat pysäköinti- eli autopihat vuorottelevat varsinaiselle tonttipihalle johdattelevien piazzettojen kanssa. Sisääntuloaukioiden asunnot jäävät hankalasti paikoituksen ja Taulumäentien häiriöiden väliin. Promenadit, pasaasit ja galleria johdattavat kulkijaa jännittävästi rakennuksesta ja pihapiiristä toiseen. Vaikka pihoilta aukeaakin pitkiä näkymiä veden suuntaan, moni asunto jää vaille Tuomiojärven näkymämahdollisuuksia. Itsenäisenä osana toteutettavat, omalla ajoyhteydellä Taulumäentiehen liitetyt pohjoisen metsähuvilakorttelit ovat otteeltaan eteläosaa tavanomaisempia, pysäköintipaikkojen hallitsema sisääntulo ei ole onnistunut. 14 Kiepit Suunnitelmassa on perehdytty huolella alueen eri ominaisuuksiin. Rakentamisen suhde ympäristöön on tasapainoinen. Sisääntuloaukio sijoittuu kauniisti maisemalliseen avauskohtaan. Talotyyppejä on tutkittu huolella ja niissä on hyviä tilasarjallisia ajatuksia. Kaupunkivilla ajatuksena alueelle on oivallinen. Suunnitelma pitää sisällään monenlaisia talotyyppejä ja näin ollen syntyy monipuolista ympäristöä. Rakentaminen kevenee kauniisti rantaa kohden. Arkkitehtuuri on miellyttävää ja rauhallista. Tiili julkisivumateriaalina antaa alueelle yhtenäisen ilmeen. Autopaikoitus on hajautettu hyvin alueelle. Suunnitelma on ammattitaidolla ja huolella laadittu, mutta jää kuitenkin kaipaamaan voimakkaampaa näkemyksellisyyttä. 18 Virta Rakentaminen on keskitetty vanhan leirintäalueen paikalle kooltaan ja muodoltaan vaihteleviin ja ilmeikkäisiin asuinkortteleihin harjanteelta rantaan johtavan virkistysalueen molemmin puolin. Rannan puolella alimpana on mielenkiintoisia maastoon leikkautuvia terassitaloryhmiä, joiden yläpuolisille pihoille tarjoamat mahdollisuudet on tuhlattu seuraavien taloryhmien eteen pihoille sijoitetuilla paikoitusratkaisuilla. Takimmaisten asuinkorttelien alakerrat jäävät myös vaille järvinäkymiä. Pohjoisessa vanhan talon pihapiirin paikalle sijoitettu asuinkortteli jää vaatimattomaksi ja irralliseksi. 26 Niitty Kilpailuehdotuksessa rakennukset sijoittuvat luontevasti paikalleen avoimen ja suljetun maisematilan rajavyöhykkeeseen. Uudet asuintalot tukeutuvat metsänreunaan ja rajaavat eteensä syliin avoimen niittymäisen pihatilan, joka avautuu järvelle. Jokaisella asunnolla on huomioitu hyvin esteetön näköala ja yhteys rantaan. Taulumäentien varteen muodostuu sopivan kokoinen alueellinen keskus ja sieltä on huomioitu yhteysakseli etelään asuinalueelle ja tien alta pohjoisrannalle. Keskus on otettu luontevaksi ja tasapainoiseksi osaksi suunnitelmaa. Rantaan sijoittuu maamerkki torni, jossa kahvila ja loft-asuntoja. Alueelle muodostuu kiinnostavia kaupunkikuvallisia tilasarjoja. Alueelle suunniteltu rakennuskanta on monipuolista. Ehdotus on hyvin tasapainoinen ja huolellisesti ja ammattitaitoisesti laadittu. Voimak- 17

20 kaampaa näkemyksellisyyttä jää kuitenkin kaipaamaan. 36 Kurre Ehdotuksen perusajatus on selkeä. Rakentaminen on keskitetty melko kompaktisti kilpailualueen itäosaan ja se on jatkoa nykyiselle olemassa olevalle eteläiselle kaupunkirakenteelle. Uusi rakentaminen kiinnittyy napakasti nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja artikuloi korttelin koilliskulman. Muu asuinrakentaminen sijoittuu vapaasti kulmakorttelin puistomaiseen syliin. Korttelin kulmakohtaan on esitetty julkista aukiosommitelmaa, jossa mm. pienvenevalkama. Venevalkamasta on yhteys suurempaan vesistöön. Ajatus on hieno, mutta rajoittaa purjeveneiden pääsyä sillan alta. Taulumäentien ja Nelostien väliin jäävä ajatus pysäköintipuistosta tuntuu teoreettiselta, eikä todellisuudessa ole niin puistomaisen näköinen kuin havainnekuvissa esitetty. Todellisuudessa siitä muodostuisi laajahko asfalttikenttä, eikä niinkään hienoa kaupunkitilaa. Autopaikat on esitetty liian viitteellisesti, niitä olisi kuitenkin kannattanut hajauttaa alueelle eri tavoin. Melumuuritalon idea on mielenkiintoinen. Kilpailualueen luoteisosa on jätetty kokonaan luonnonvaraiseksi virkistysalueeksi ja liito-oravien asuinalueeksi. Ehdotus antaa mielikuvan luonnonläheisestä ympäristöstä. Havainnekuvissa on mukava rento ote. 50 Aja 37 Lähtökohtana alueen itäosaan luontoon vapaasti sijoittuvat yksittäiset villamaiset talot. Ajatuksena on ollut täyttää alueen ns. tyhjät alueet. Ehdotuksen ansiot perustuvat ajatukseen luoda huvilamainen luonnonläheinen asuinalue ja siihen liittyvä idealismi. Autopaikoitus on keskitetty johdonmukaisesti idean mukaan ja rakennuksiin kuljetaan pääasiassa jalan. Syntyvät ajotiet taloihin ovat kuitenkin pitkiä. Näköalatorni sinänsä oivallinen idea, mutta sinne johtava katettu kulkureitti Taulumäentien toiselta puolelta liian erikoinen ja vieras ratkaisu. Rakennusten arkkitehtuuri on hieman ankean ja epärealistisen näköistä, eikä riitä vakuuttamaan uuden asuinalueen vetovoimaisuudesta. 55 Skaala Epäsäännöllisesti polveilevat ja ryhmittyvät rinteen suuntaiset rakennukset on jaettu luontevasti kolmeen osa-alueeseen. Kerrosluvultaan ja huoneistojakautumaltaan vaihtelevat ja monipuoliset kerros- ja rivitalojen yhdistelmät voivat hyödyntää maaston tasoeroja sisäänkäynneissä ja piharatkaisuissa. Perspektiivikuvista välittyy asemapiirrostason lupauksia levottomampi monitoikkoisen ja jopa tasapaksun ympäristön vaikutelma. Autokatokset rajaavat osaltaan pääosin yksipuoleisia piharaitteja yleensä onnistuneesti, itäsivuilla on ongelmia; pohjoisosan vanha pihapiiri peittyy katoksiin, eikä vanhan leirintäalueen kohdalla Taulumäentieltä avautuva näkymä ole onnistunut. Keskiosassa pihakatujen ilme on tarpeettomaan läpiajoon houkutteleva, erityisesti rantarivissä reilumpi katko terävöittäisi ehdotusta. 56 Ymirin ripset Maisemallisista lähtökohdista johdettu kaksijakoinen ehdotus. Tärkeimmät yhteistilat ja pieni kioski on sijoitettu vaivattomasti keskeiselle rantaan johtavalle näkymäakselille, jota on havainnollistettu tunnelmallisella perspektiivikuvalla. Pohjoisosa on ratkaistu sujuvasti maastoa myötäilevän pihakadun varteen ryhmitellyin pientaloin; ylärinteen kytketyistä asuntonauhoista aukeaa järvinäkymiä alarinteen pitkittäisten erillistalojen lomitse, vaikka jälkimmäisten autoillekin on annettu järvinäkymät. Etelän suurkorttelia rajaa melulta suojaten kaartuva 18

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, OHJOISESTA KATSOTTUNA 1 ALUESUUNNITELMAN ÄÄIIRTEET Hangonsillan alueen suunnitelma tuo kaupungin tärkeään sisääntulokohtaan urbaania katutilaa ja tunnistettavaa keskustarakennetta.

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

ANALYYSIVAIHE

ANALYYSIVAIHE LAMMI NP ÄÄ N NAUHATE HTAAN KEHITTÄMINEN AL UE EN KONSEPTI ANALYYSAIHE 2.12.2015 KONSEPTAIHE -Konseptikaaviot -Ilmasto-olosuhteet -Reunaehdot -Maastokäyrät -Alueanalyysi -Korttelikaavio -Korttelit maaston

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p Keskustelun pohjaksi on laadittu neljä alustavaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A "Hila" ja B "Vetoketju" ovat tiiviimpiä ja korkeampia versioita Länsi- Herttoniemelle ominaisesta avoimesta korttelirakenteesta.

Lisätiedot

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T ASUINALUEEN SUUNNITTELUELEMENTIT RAKENNETTU vs. RAKENTAMATON KOKONAISUUS MAISEMARAKENNE LIIKENNEVERKKO VIHERRAKENNE KAUPUNKITILA KORTTELIRAKENNE RAKENNUSTYYPIT INFRASTRUKTUURI

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu

Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu 8.5.2012 Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta Uusia tuoreita ideoita Vaihtoehtoja vertailtavaksi

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY,

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY, 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m.0 24.43 JÄTEKTOS tomutus 24.4 jäte 23.5 23.55 6 P 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 TIEONI 23.26

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

- K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä -

- K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä - - K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä - KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015 TULOSTEN JULKISTAMINEN KORJAUSRAKENTAMINEN 2016 WANHA SATAMA, HELSINKI KILPAILUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA Tehtävänä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta N I I T T Y K A L L I O Kooste asukastilaisuudessa 1.6.2016 esitetystä aineistosta ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 30.5. 29.6.2016 Palaute osallisilta mielipide Palaute osallisilta muistutus kirjallisesti

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS 26.8.2010 2 Sisältö 1 Kauramäen suunnittelun lähtökohdat...3 2 Ideasuunnitelman sisältö...3 2.1 Suunnitelman pääperiaatteet...3

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 Jyväskylän kaupunki 2007 1 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

PUISTOKADUN JA TORIKADUN KULMAKORTTELIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU /5

PUISTOKADUN JA TORIKADUN KULMAKORTTELIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU /5 PUSTOKADUN JA TORKADUN KULMAKORTTELN TONTNLUOVUTUSKLPALU 31.1.2017 1/5 KAUPUNKKUVA JA ARKKTEHTUUR Syli asettuu Kuopion ruutukaavan kudelmaan luoden ympärilleen jäntevää ja omaperäistä kaupunkiympäristöä.

Lisätiedot

Raameissa. Raameissa. Jyväskylän Kankaan entisen paperitehtaan aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu

Raameissa. Raameissa. Jyväskylän Kankaan entisen paperitehtaan aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu /8 Pysäköintihallin kortteli Pohjapiirrosote 1:400 ylimmän kerroksen yhteistilat Julkisivu pohjoiseen torille 1:400 Pohjapiirros 1:400 peruskerros ja kattoterassi Julkisivu etelään1:400 Pohjapiirros 1:800

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Dno KANSLIA 1145/2002 Kaava 612 JOHDANTO

Dno KANSLIA 1145/2002 Kaava 612 JOHDANTO Dno KANSLIA 1145/2002 Kaava 612 JOHDANTO Pajalan teollisuusalueen parasta käyttötapaa keskustan tulevana laajennusalueena on tutkittu vuonna 2002 hyväksytyn keskustan osayleiskaavan ja koko kaupungin yleiskaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2016 :t 5-13 4.2.2016. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 4.2.2016 klo 8.30 10.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 2/2016 :t 5-13 4.2.2016. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 4.2.2016 klo 8.30 10.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 10.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Vesa Karisalo, aluearkkitehti

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot