IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna

2 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 1 ASUMINEN KOTONA... 2 Palvelutarpeen arviointi... 2 Hyvinvointia edistävät kotikäynnit... 2 Kotihoito... 3 Kotihoidon tukipalvelut... 3 Ateriapalvelu... 3 Kauppapalvelu... 3 Kylvetys/saunapalvelua voivat saada asiakkaat... 4 Pyykkipalvelu... 4 Turvapalvelut... 4 Kotiuttamistiimi... 5 Hoitotarvikkeet... 6 Kotikuntoutustiimi... 6 APUVÄLINEPALVELUT... 7 OMAISHOITO... 8 Omaishoidon järjestö- ja muu omaishoidon tukitoiminta... 9 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT MUUT PALVELUT... 9 Päivätoiminta... 9 Kuljetuspalvelu/Savonlinnan kaupunki Asuntojen korjausavustukset ja muutostyöt Sotavammalain mukaiset palvelut Veteraanien avopalvelut Kaupungin palvelut veteraaneille Veteraanien laitoskuntoutuspalvelut VUOKRA-ASUNNOT YKSITYISIÄ SIIVOUS-KODINHOITO-ASIOIMISPALVELUJA PALVELUASUMINEN Palvelutalot VANHAINKOTIHOITO VUODEOSASTOT... 19

3 TERVEYSPALVELUT Savonlinnan pääterveysasema Diabeteshoitajan vastaanotto Savonrannan terveysasema Punkaharjun terveysasema Kerimäen terveysasema Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhteispäivystys Yöpäivystys Laboratorionäytteenotto SUUN TERVEYDENHUOLTO APTEEKIT ERITYISPALVELUT Terveyskeskuksen muisti-poliklinikka Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry Muistiluotsitoiminta Kriisipalvelut ja auttavat puhelimet Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut KELA VAPAA-AIKA Savonlinnan kaupungin kirjastot Liikuntapalvelut VAPAAEHTOISTOIMINTA Ystäväpalvelutoiminta SPR ystävätoiminta Savonlinnassa SPR ystävätoiminta Kerimäellä SPR ystävätoiminta Savonrannalla KANSALAISOPISTOJEN TOIMINTA HENGELLINEN TOIMINTA Savonlinnan seurakunta Ystäväntuvat Punkaharjun kappeliseurakunta Kerimäen kappeliseurakunta... 31

4 Savonrannan kirkkopiiri Kirkon diakoniatoimistot HYVÄ TIETÄÄ Asiakasmaksukatto Edunvalvonta Eläkkeensaajien asumistuki Eläkettä saavan hoitotuki Kotitalousvähennys Sosiaali- ja Potilasasiamies Toimeentulotuki TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA... 35

5 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille, heidän omaisilleen sekä hoitohenkilökunnalle tiedonhaun ja palveluohjaamisen tueksi. Ikäihmisten Palveluoppaaseen on kerätty Savonlinnan kaupungin (mukana Kerimäki Punkaharju ja Savonranta) alueen nykyisiä tarjolla olevia palveluja ja tietoa ikäihmisille kuuluvista etuisuuksista. Opas sisältää myös tietoa kotona asumista tukevista muista palveluista ja palvelutuottajien yhteystietoja. Siitä löytyy mm. terveydenhuollon, seurakunnan sekä yhdistyksien tuottamia palveluja. Opas on tallennettu Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin Internet- sivuille, sekä Intraan. Sitä saa painetussa muodossa sairaanhoitopiirin toimipisteistä ja työntekijöiltä. Tietojen päivityksestä vastaavat kotihoidon palveluohjaajat. Muutostarpeen ilmetessä yhteyttä voi ottaa palveluohjaajaan Marja-Liisa Laurinmaa, Carita Huttunen Tarja Makkonen MAMK/Erikoistumisopinnot

6 2 ASUMINEN KOTONA Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arvioinnin tarkoituksena on selvittää henkilön toimintakykyyn ja asuinympäristöön liittyviä asioita, joiden perusteella arvioidaan hänen avun ja tuen tarvettaan. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta. Se perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tarjotaan kunakin vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita. Käynnin tarkoituksena on tukea toimintakyvyn ylläpitämistä, kannustaa ottamaan kaikki omat voimavarat käyttöön ja kertoa ikäihmisten palveluista. Ennen kotikäynnin ajankohdan sopimista palveluohjaajat lähettävät kirjeen, jossa kerrotaan käynnistä. Kotikäynti on asiakkaalle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Palvelutarvearvioinnit Savonlinna itä, sekä Kerimäen alue Savonlinna keskusta Savonlinna länsi Punkaharjun alueella Savonrannan alueella

7 3 Kotihoito Kotihoito järjestetään lähipalveluina ja sillä tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Palvelua voi saada silloin kun jokapäiväisistä toiminnoista ei enää selviydy ilman ulkopuolista apua. Kotihoidosta on mahdollista saada sairauden- ja terveydenhoitopalveluja kotiin, jos on estynyt käyttämään terveyskeskuksen vastaanoton palveluja ja hoito kotona vaatii säännöllistä sairaanhoidollista tukea. Mikäli asiakkaalle järjestetään kotihoidon palveluja, laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma tarvittavista palveluista ja tukitoimista. Kotihoidon tukipalvelut Ateriapalvelu Ateriapalvelua voivat saada asiakkaat jotka eivät toimintakykynsä rajoitusten vuoksi pysty itse tai omaisten avustamana valmistamaan tai hankkimaan aterioitaan joilla on ravitsemustilan heikkous tai terveydentilaan liittyvä erityisruokavalion tarve Kauppapalvelu Kauppapalvelua voivat saada asiakkaat joilla täyttyvät kotona annettavan palvelun kriteerit eivätkä he itse tai omaisten avustamana pysty huolehtimaan ostoksistaan

8 4 palvelua voi saada 1 2 kertaa/viikko Kylvetys/saunapalvelua voivat saada asiakkaat Kylvetys/saunapalvelua voivat saada asiakkaat joiden hoidossa täyttyvät kotona annettavan palvelun kriteerit jotka puutteellisten peseytymismahdollisuuksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat apua henkilökohtaisen puhtautensa hoidossa Pyykkipalvelu Pyykkipalvelua voivat saada asiakkaat joilla täyttyvät kotona annettavan palvelun kriteerit joiden päivittäisen vaatetuksen huoltoa ei voida toteuttaa kotona tai taloyhtiön tiloissa ainoastaan pyykkipalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan yksityisten palvelujen piiriin Turvapalvelut Turvapalvelua voivat saada asiakkaat joiden alentunut terveydentila ja toimintakyky vaikeuttavat päivittäistä elämää ja aiheuttavat toistuvasti vaaratilanteita ja tarvetta nopeaan avunsaantiin joilla asunnon syrjäinen sijainti vaikeuttaa avunsaantimahdol-

9 5 suuksia eikä tukiverkostoa ole riittävästi Turvapalvelua kotiin voidaan tuottaa myös Mobiilihoiva etäteknologia seurantamentelmän avulla Lisätietoa kotihoidon palveluista ja maksuista antavat kotihoidon esimiehet Kotihoidon toiminnasta vastaavat Kotihoidon päällikkö Kotihoidon esimies Kerimäki Kotihoidon esimies Punkaharju Vastaava sairaanhoitaja Savonranta Kotihoidon esimies Savonlinna Itä Kotihoidon esimies Savonlinna Keskusta Kotihoidon esimies Savonlinna Keskusta Kotihoidon esimies Savonlinna Länsi Kotiuttamistiimi Kotiuttamistiimin työn tavoitteena on tehostaa Savonlinnan ydinkaupungin alueella asuvien laadukasta ja turvallista kotiutumista, heidän siirtyessään kotihoidon asiakkaiksi, joko erikoissairaanhoidon osastoilta, vuodeosastolta, ensiavusta, tarkkailuyksiköstä tai muusta lyhytaikaishoitopaikasta.

10 6 Kotiuttamistiimistä vastaavat Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitotarvikkeet Kotihoidon työntekijä arvioi ja tekee suunnitelman asiakkaan hoitotarvikkeiden tarpeesta. Säännöllisessä kotihoidossa sekä palveluasumisessa maksuttomat hoitotarvikkeet järjestetään osana hoitoa. Hoitotarvikkeita voivat saada edellisen hoitaneen tahon lähetteellä myös itsenäisesti hoidostaan selviytyvät asiakkaat. Osa tarvikkeista voidaan toimittaa kotijakeluna. Toimitus kotiin on aina maksuton. Savonlinna pääterveysas. ma, ti, to klo Punkaharju terveysasema arkisin Kerimäki terveysasema ma pe klo Savonranta Kotikuntoutustiimi Kotikuntoutustiimin toiminta on osa kotihoidon palvelujen piirissä olevien asiakkaiden omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja kuntoutumista ohjaavaa toimintaa ja apuvälineneuvontaa. Kotihoidon asiakkaita voidaan ohjata kuntoutustiimin järjestämään kuntosalitoimintaan.

11 7 Kotikuntoutustiimin esimies fysioterapeutti lähihoitaja/kuntohoitaja lähihoitaja APUVÄLINEPALVELUT Perusterveydenhuollon apuvälineistä antavat lisätietoja terveyskeskusten apuvälinekeskukset sekä fysio- ja toimintaterapiaosastot. Savonlinnan pääterveysasema Fysioterapiaosasto, ajanvaraus Fysioterapeutit, toimisto Pihlajavedentie 8, Savonlinna Punkaharjun terveysasema Fysioterapiaosasto Kauppakatu 22, Punkaharju Kerimäen terveysasema Fysioterapiaosasto Hälväntie 3, Kerimäki Savonranta

12 8 OMAISHOITO Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Itä-Savon sairaanhoitopiiri tekee omaishoidon tuesta ja siihen liittyvistä palveluista päätöksen, omaishoitosopimuksen sekä laatii yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidettavan palvelun- ja avun tarpeesta. Kotikäynnillä arvioidaan, onko hoitotyö vaativaa ja sitovaa. Hoitopalkkio on hoitajalle verotettavaa tuloa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden ajaksi hoidettavalle voidaan varata jaksoja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella olevista hoitopaikoista hoidettavan toimintakyky huomioon ottaen. Hoito voidaan järjestää vaihtoehtoisesti tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimus, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta. Omaishoidontukiasiat Savonlinnassa sosiaaliohjaajat Kerimäellä ja Savonrannalla sosiaalityöntekijä Punkaharjulla sosiaalityöntekijä

13 9 Omaishoitajien lyhytaikaisten virkistysvapaiden järjestäminen Omaishoitajien jaksamisen tukeminen, asiointi ja virkistyminen Omaishoidon järjestö- ja muu omaishoidon tukitoiminta Savonlinnan Seudun Omaishoitajat ry Puheenjohtaja Sihteeri Yhdistys Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Hämeentie 105 A 5. Krs Helsinki Vaihdenumero KOTONA ASUMISTA TUKEVAT MUUT PALVELUT Päivätoiminta Karpalokoti Linnalan seniorikeskus Päiväpaikka Maria

14 10 Kerimäen päivätoiminta Punkaharjulla / Toivola kerhotoiminta Savonranta vanhainkoti Päivärinne virikekerho tiistaisin klo Kuljetuspalvelu/Savonlinnan kaupunki Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Palveluohjaajat Asuntojen korjausavustukset ja muutostyöt Vanhusväestön asuntojen korjausavustukset (ARA) Asuntosihteeri Vammaispalvelulain mukaiset asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Palveluohjaaja

15 11 Sotavammalain mukaiset palvelut Sotainvalideille järjestetään eräitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja jotka Valtiokonttori korvaa. Palveluja voivat olla kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito ja pitkäaikainen laitoshoito, asumispalvelut ja kotihoitopalvelut, tukipalvelut ja omaishoidontuki. Veteraanien avopalvelut Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palveluohjaaja Kaupungin palvelut veteraaneille Veteraanit voivat matkustaa ilmaiseksi paikallisliikenteen autoissa linjoilla 1, 2, 3 ja 4 sekä palveluliikenteen autoissa. Tunnus tulee autoon todistaa kelakortilla (tunnus R tai M) tai muulla luotettavalla tavalla. Pysäköintilupa kaupungin hallinnoimilla maksullisilla pysäköintialueilla sekä aikarajoitetuilla alueilla, joita valvotaan pysäköintikiekoilla. Lupia voi tiedustella kaupungintalolta palvelupisteestä klo 8-16 tai Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteistä. Lupa edellyttää ajokortin ja rekisteriotteen näyttämistä sekä todistusta veteraanitunnuksesta.

16 12 Savonlinnan uimahallissa erityisryhmien vesivoimistelut ovat ilmaisia veteraaneille. Veteraanien laitoskuntoutuspalvelut Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat tarpeitansa vastaavaa kuntoutusta säännöllisesti vuosittain. Kuntoutukset toteutetaan laitos-, avo-, koti- ja päiväkuntoutuksena. Tähän oikeutettuja ovat suomessa asuva vuosien sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen veteraanin kanssa. Veteraanit ovat vapautettu erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksuista ja terveyskeskuksen vuosimaksusta Savonlinnan alueella. Lisätietoja saa terveyskeskusten vastaanotoilta ja Fysioterapia/ yhteyshenkilö VUOKRA-ASUNNOT Vanhusten vuokratalot Punkaharju Vanhusten vuokratalot Kerimäki Savonlinnan vuokratalot Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry Kerimäki

17 13 Savonranta Iltakoti ry Savonlinna Asumisneuvonta Asuntojen vuokraus YKSITYISIÄ SIIVOUS-KODINHOITO- ASIOIMISPALVELUJA Savonlinna Arjuskan Koti- ja mökkipalvelu Arja Iivarinen, Savonlinna Eijan Siivouspalvelut Savonlinna Fysioterapia & kotipalvelu Titi Poutanen, Savonlinna H 10 Kymppipalvelut Savonlinna Hyvinvointipalvelut UusiAurinko Mervi Räsänen Kodinkynttilä Kotiapua Arkeen Eliisa Eliisa Leskinen

18 14 Koti- ja siivouspalvelut Pirjo Astikainen, Haapakallio Kotisiivous- ja remonttipalvelut Mertala Jenni Mertala, Kulennoinen Marttojen kotiapu, Etelä-Savon Martat ry Katri Salo, Savonlinna Med Group, Arja Ryysyläinen Tiina Lipsanen Osuuskunta KOTITAITURIT Annukka Riistakoski, Simanala Osuuskunta Saimaan Hoiva Savonlinna Saimaan Hoitopalvelut Sari Jokinen Sannan ArjenApu ja Hyvinvointi Tmi Sanna Kallinen, Simanala Savonlinnan Siivousja Kiinteistöhuoltokeskus Oy SK Siivouspalvelu Eila Altio Savonlinna Siivouspalvelu Makkonen Merja

19 15 Siivouspalvelu Nevotex Oy Ab Savonlinna SOL-palvelut Oy Savonlinna Työyhdistys Apurit Laura Malkki, Anja Remonen Savonlinna Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Anitta Ruutiainen, Savonlinna Jaana Kuutti Savonlinna Kerimäen alueella H 10 Kymppipalvelut, Savonlinna Hennan Siivous ja Kotiapu, Kerimäki Annikan Kotiapua ja Hoiva, Anna Kinnunen, Putikko Siskon apupalvelu, Sisko Hirvonen, Kerimäki Kotisiivous- ja remonttipalvelut Mertala, Jenni Mertala, Kulennoinen Med Group, Arja Ryysyläinen Tiina Lipsanen

20 16 Osuuskunta KOTITAITURIT Annukka Riistakoski, Simanala Koti- ja siivouspalvelut, Pirjo Astikainen, Haapakallio Sannan ArjenApu ja Hyvinvointi Tmi Sanna Kallinen, Simanala Siivouspalvelu, Anneli Immonen, Kerimäki Marja-Leenan Kodinapu, Marja-Leena Ihalainen, Kerimäki Punkaharjun alueella Annikan Kotiapua ja Hoiva Anna Kinnunen, Putikko H 10 Kymppipalvelut Pirjo Kettunen, Savonlinna Kotisiivous- ja remonttipalvelu Mertala Jenni Mertala, Kulennoinen Jalkahoitopalvelut, Siivous - ja kotiapu palvelut, Satu Venäläinen, Punkaharju Laptuote - Säätiö, siivous, asunnon tyhjennys

21 17 Med Group, Arja Ryysyläinen Tiina Lipsanen Osuuskunta KOTITAITURIT Annukka Riistakoski Punkaharjun Siivous - ja Kotipalvelu Leena Karjalainen, Punkaharju Siivous - ja Kotipalvelu Jaana Järvisalo, Putikko Siivouspalvelu Anneli Immonen, Kerimäki Savonrannan alueella Toimintakeskus Osuuskunta Savonrannan SaVuKo Leenan Siivous- ja Kotiapu Leena Hyvärinen Osa yrittäjistä toimii koko alueella. Hinnat ja matkakustannukset ovat yrittäjäkohtaisia. PALVELUASUMINEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin tuottama palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, eivätkä kotihoidon palvelujen tai omaistensa avulla

22 18 selviydy enää omassa kodissaan. Palveluasumiseen valintapäätöksen tekee sairaanhoitopiirin SASryhmä. Palveluasumiseen hyväksymistä varten tarvitaan toimintakyvyn arviointi sekä asiakaskohtainen selvitys. Lisätietoja antaa palveluohjaaja Palvelutalot Palvelukoti Karpalokoti Savonlinna Hopearannan palvelutalo Savonlinna Palvelukoti Kangasvuokko Savonlinna Palvelutalo Rosina Savonlinna Aapelin Hoivakoti Savonlinna Villa Saimaa Savonlinna Palvelukoti Rede-Riikka Oy Savonlinna Palvelukoti Koivula Oy Savonranta Palvelutalo Helminauha Punkaharju Toivola-koti Punkaharju Hoitokoti Anna ja Aatu Punkaharju Palvelukoti Puruveden Helmi Kerimäki Puruveden Palvelutalo Kerimäki

23 19 VANHAINKOTIHOITO Vanhainkoti Päivärinne Savonranta Lamminniementie 7, Savonranta Vanhainkoti Rauhala Punkaharju Puutarhatie 2, Punkaharju Vanhainkoti Kerimäki Vanhainkodintie 6, Kerimäki VUODEOSASTOT Vuodeosaston hoidon tarpeen määrittelee aina hoitava lääkäri Hoitopaikkojen järjestelyistä sekä vanhainkotiin että vuodeosastoille vastaa SAS-hoitaja Vuodeosastot Savonlinna vuodeosasto Savonlinna vuodeosasto Savonlinna vuodeosasto Punkaharju vuodeosasto

24 20 TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut. Vastaanotot virkaaikana ajanvarauksella terveysasemilta Savonlinnan pääterveysasema Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma pe klo Nojanmaan ryhmä Keskustan ryhmä Länsi ryhmä Nätkin ryhmä Diabeteshoitajan vastaanotto Puhelintunnit ma to klo ja ja pe Savonrannan terveysasema Lamminniementie 3, Savonranta Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma to klo 8 15 / pe klo

25 21 Punkaharjun terveysasema Kauppatie 22, Punkaharju Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma pe klo Kerimäen terveysasema Hälväntie 3, Kerimäki Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma pe klo Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhteispäivystys Kiireellinen puhelinneuvonta ja ajanvaraus keskussairaalan yhteispäivystyksessä ma su klo Keskussairaalantie 6, Savonlinna Yöpäivystys Keskussairaalan ensipoliklinikalla klo Laboratorionäytteenotto Savonlinnan pääterveysasemalla arkisin klo Punkaharjun terveysasemalla arkisin klo 8 12

26 22 Kerimäen terveysasemalla arkisin klo Savonrannan terveysasemalla keskiviikkoisin klo HYVIS-portaalin kautta tehtävä laboratorioajanvaraus Laboratorionäytteenotto ajanvarauksen voi tehdä myös netissä. Tällöin laboratoriolähete on oltava valmiina. SUUN TERVEYDENHUOLTO Punkaharjun hammashoitola Kauppatie 22, Punkaharju vastaanotto ma pe klo 8 15 ajanvaraus ma-pe klo Savonlinnan hammashoitola Pihlajavedentie 8, Savonlinna vastaanotto ma pe klo 7 15 ajanvaraus klo Kerimäen hammashoitola Hälväntie 3, Kerimäki vastaanotto ma pe klo 7 15 ajanvaraus ma pe klo Savonrannan hammashoitola Lamminpääntie 3, Savonranta ajanvaraus klo

27 23 YKSITYISET LÄÄKÄRIPALVELUT Terveystalo Savonlinna Kirkkokatu 7 B 3 krs, Savonlinna ma to klo 8 18, pe ja arkipyhien aatot klo 8 17 Savonlinnan Terveyspalvelut KY, Sininen Talo Kalmarinkatu 9, Savonlinna APTEEKIT Savon Apteekki Kauppatori 1, Savonlinna ma-pe , la heinäkuussa ma-pe , la ja su Suuri Savontie 1, ABC ma-pe , la ja su Apteekki Linnaportti (Prisma) Nojamaantie 15, Savonlinna ma-pe 9-20, la 9-16 ja su Pääskylahden sivuapteekki Ilokallionkatu 4, Savonlinna ma-pe 9-18, la 9-13 Savonlinnan Uusi Apteekki (Citymarket) Tulliportinkatu 10, Savonlinna

28 24 ma-pe , la ja su Yliopiston Apteekki Olavinkatu 56, Savonlinna ma-su Kerimäen Apteekki Kerimäentie 3, Kerimäki ma-pe 9-18, la 9-13 Savonrannan sivuapteekki Kolmitähkäntie 13, Savonranta ma-pe 9-16 Punkaharjun Apteekki Kauppatie 24, Punkaharju ma-pe , la ERITYISPALVELUT Terveyskeskuksen muisti-poliklinikka Savonlinnassa muistihoitaja Kerimäellä muistihoitaja Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry Keskussairaalantie 4, SAVONLINNA

29 25 Palvelutoimintaan kuuluu Päiväpaikka Maria Avoinna ma to klo 8 16 pe klo sähköposti: Hoivakoti Onni avoinna ympärivuorokauden sähköposti: Sosiaaliohjaaja Fysioterapeutit Muistiluotsitoiminta Etelä-Savon Muistiluotsi / Itä-Savon alue Suomen muistiasiantuntijat ry:n aluevastaava Muistiasiantuntija Eeva Liisa Salminen Kylpylaitoksentie 7, Savonlinna Kriisipalvelut ja auttavat puhelimet Kriisipalveluja Savonlinnan Seudun Mielenterveysseura ry Olavinkatu 40 A, SAVONLINNA avoinna ma pe Savonlinnan Kriisikeskus puhelinpäivystys ma ti ja ke pe 10 19

30 26 Valtakunnallinen kriisipalvelu AA:n VASTAUSPALVELU Koko maa, kaikkina aikoina Mielenterveyspalvelut Mielenterveysvastaanotto Savonlinna Puhelinajat/ajanvaraus, sairaanhoitajat ma - pe klo Nojanmaa Nätki Keskusta Miekkoniemi Länsi Psykologi ma pe klo Mielenterveysvastaanotto Savonranta Puhelinaika/ajanvaraus klo Mielenterveysvastaanotto Punkaharju Puhelinaika/ajanvaraus klo Mielenterveysvastaanotto Kerimäki Etelä klo Pohjoinen klo Päihdepalvelut A-klinikka, Keskussairaalantie 6 Ajanvaraus

31 27 Päihdekuntoutuskeskus Pihlajavedenkuja 2, Savonlinna KELA Eläkeasiat KELA:n etuuksien piiriin kuuluvat mm. peruseläketurva-asiat, eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, sairasvakuutus. Savonlinnan paikallistoimisto, Kirkkokatu 8, Savonlinna avoinna ma pe klo 9-16 Kerimäen yhteispalvelupiste, Kerimäentie 10, Kerimäki avoinna ma pe klo / Punkaharjun yhteispalvelupiste, Kauppatie 20, Punkaharju avoinna ma pe klo Savonrannan yhteispalvelupiste, Lamminniementie 11, Savonranta, avoinna ma-pe klo 8-16

32 28 VAPAA-AIKA Savonlinnan kaupungin kirjastot Pääkirjasto Joeli Asematie 5, Savonlinna avoinna ma to 10 19, pe 10 17, la Savonrannan kirjasto Kangastie 3, Savonranta avoinna ma 10 15, ti 10 14, ke 10 15, to Punkaharjun kirjasto Tehtaantie 5, Punkaharju avoinna ma 10 19, ti to 10 18, pe lehtisali ma 9 19, ti to 9 18, pe 9 17, la su Kerimäen kirjasto Kirjastontie 6, Kerimäki avoinna ma 10 19, ti to 10 18, pe lehtisali ma 8 19, ti to 8 18, pe 8 16, la ja su Kirjastoauto Käkriäinen Liikuntapalvelut Savonlinna liikuntasihteeri Punkaharju liikuntasihteeri Kerimäki vapaa-aika- ja kulttuurisihteeri Savonranta vapaa-aikaohjaaja

33 29 Uimahalli PikkuSaimaa Uimahallinkatu Savonlinna avoinna ma, ke, pe klo 6-20, to ja pe klo la klo ja su Ohjattuja ryhmiä seniorihydrobiciin ja yli 70-vuotiaiden vesijumppaan VAPAAEHTOISTOIMINTA Ystäväpalvelutoiminta Savonlinnan seurakunnan ystäväpalvelu Diakoni Leila Mäkitalo Punkaharjun kappeliseurakunnan ystäväpalvelu Diakoni Jaana Parviainen Kerimäen kappeliseurakunnan ystäväpalvelu Diakoni Raija Nuopponen SPR ystävätoiminta Savonlinnassa Ystäväkerho: Matti Gynther Koti/laitosystävät: Marjatta Mutikainen

34 30 SPR ystävätoiminta Kerimäellä Katja Honganmäki SPR ystävätoiminta Savonrannalla Jaana Sairanen KANSALAISOPISTOJEN TOIMINTA Linnalan Setlementti ja opisto Seniorikeskus Puruvesi-opisto HENGELLINEN TOIMINTA Savonlinnan seurakunta Ystäväntuvat Hernemäki, Haapavedentie 5 b, tiistaisin klo10 14 Mertala, Laaksokoti, Notkolantie 10, kerran kuukaudessa Pääskylahden srk-talo, Kaartilantie 62, tiistaisin klo

35 31 Punkaharjun kappeliseurakunta Oikotie 10, Punkaharju Ystäväntupa vanhalla kunnantalolla on auki talvikautena ma, ke, pe klo Kerimäen kappeliseurakunta Urheilukuja 2, Kerimäki Savonrannan kirkkopiiri Pappilantie17, Savonranta, Virastoasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta. Kirkon diakoniatoimistot Seurankuntakeskus ma ti ja to pe klo Linnala ma ja pe klo ti ja to klo Kerimäki ma, to pe klo Punkaharju

36 32 HYVÄ TIETÄÄ Asiakasmaksukatto Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Lisätietoja voit kysyä terveyskeskusten vastaanotoilta. Edunvalvonta Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Itä-Suomen maistraatti Savonlinnan yksikkö Olavinkatu 46 A 3.krs, SAVONLINNA, Yleinen edunvalvonta Etelä-Savon oikeusaputoimisto, Savonlinnan yksikkö, yleinen edunvalvonta Olavinkatu 27, Savonlinna. Käyntiosoite G-rappu Kalmarinkadun puolelta Kuluttajaneuvonta Valtakunnallinen palvelunumero klo

37 33 Eläkkeensaajien asumistuki Kela korvaa pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja maksamalla heille eläkkeensaajan asumistukea. Eläkettä saavan hoitotuki Kelan eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Kotitalousvähennys Verottajalta voi saada kotitalousvähennystä kotitaloustyöstä, hoiva- ja hoitotyöstä, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä, tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyöstä. Vähennyksen voi saada riippumatta siitä, palkkaako työntekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Sosiaali- ja Potilasasiamies Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä kunnallisen tai yksityisen sosiaalihuollon asioissa, jos on tyytymätön palveluun, kohteluun tai tehtyihin päätöksiin. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta tarvit-

38 34 taessa muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos on tyytymätön terveydenhuollon palveluihin esim. hoitoon pääsyyn, hoidon toteuttamiseen, kohteluun tai potilaan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa, avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Heli Korhonen, ma pe klo Toimeentulotuki Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Toimeentulotukea voi hakea kaupungin sosiaalipalveluista. Savonlinnan kaupunki vaihde Sosiaalivirasto neuvonta Olavinkatu 27, Savonlinna, käynti E-rapusta Asiakaspalveluaika klo 9-12 Itä-Savon sairaanhoitopiiri vaihde

39 35 Savonlinnan vanhusneuvosto Puheenjohtaja, Pekka Turtiainen TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA Myrkytyskeskus Yleinen hätänumero 112 Poliisi Taksi Pali Palveluliikenne kaupunkialueella pysäkeiltä tai kotiovelta Pali 1, ma pe Pali 2, ma pe LÄHEISTEN PUHELINNUMEROITA

40 Aamun valo Aamun valo tulvii ovista ja ikkunoista. Hengitän valoa ja valo tuoksuu tuoreelta ruoholta. Kevätmetsältä. Poutapilviltä. Tämä on jo huominen. Eilinen mennyt menojaan. Mitäpä menneistä eilisistä - pimeistäkään. Mitä tulevista huomisista! Haluan elää tämän päivän kuin poutapilvi - kevyt - huoleton auringon valossa tuulen kämmenellä. (Maaria Leinonen- Huomisen ovella) 3/2014

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas Hattula Ikäihmisten Palveluopas 2011 2 Ikäihmisen palveluopas Ikäihmisen palveluopas 3 Hyvä Lukija! Tämä opas esittelee ja auttaa löytämään palvelut ja toiminnot, joita ikäihmiselle on tarjolla Hattulassa.

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa

PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE. Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa PALVELUOPAS LOPEN ELÄKEIKÄISILLE 2013 Säilytä opas! 3/2013 Sisältää paljon hyödyllistä tietoa Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Lopen kunnan vanhusneuvosto... 5 Koti- ja tukipalvelut... 6 Kotipalvelu...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

HOPEARANNAN. Hyvä paikka asua ja elää. Ilmastoidut 8 16-paikkaiset tila-autot

HOPEARANNAN. Hyvä paikka asua ja elää. Ilmastoidut 8 16-paikkaiset tila-autot Virike-projekti 2008 Ilmastoidut 8 16-paikkaiset tila-autot HOPEARANNAN A N A N P A L V E L U T A L O Hyvä paikka asua ja elää. Hopearannan palvelutalo Punkaharjuntie 7 57130 Savonlinna puhelin 015-531

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Hämeenkoski IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Hämeenkoski IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Hämeenkoski IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto 4 4 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT 1. Seniorisentteri 4 2. Elixiiri 5 3. Yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme

Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme Lukijalle Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme palvelut. Oppaaseen on kerätty tietoa Kauhavan kaupungin, Evijärven ja Lappajärven kuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, seurakuntien,

Lisätiedot

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas

Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30. Senioriopas Seniori-info puh. 020 615 8439 ma-pe klo 9-14.30 Senioriopas Sisällysluettelo Varhaiset palvelut.................... 5 Seniori-info 5 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 5 Ryhmät 6 Gerontologinen

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS HÄMEENLINNA 2013 SISÄLTÖ 1. PALVELUOHJAUS JA PALVELUNEUVONTA........................... 7 1.1 YLEINEN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA........................ 7 1.2 IKÄIHMISTEN PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu Iiläisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät yhdistysten,

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti

Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Palveluneuvonta ja ohjaus puh. 05 352 2370 Ikääntyvien palveluopas 2015 Parikkala - Rautjärvi Ruokolahti Arvoisa lukija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistyi 1.1.2010. Piiri varmistaa

Lisätiedot

Hartola IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013

Hartola IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 Hartola IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen Puh. (03) 818 5555 Palvelupiste Lahdessa: avoinna ma klo 10-17 ja ti-pe klo 10-15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti

Lisätiedot

SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu simolaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ

VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ VIREYTTÄ VUOSIIN IKÄIHMISTEN PALVELUT JÄRVENPÄÄSSÄ SISÄLLYS 7 ASUMINEN JOHDANTO 7.1 Asumistuki 7.2 Asunnon muutostyöt 1 PALVELUOHJAUS 7.3 Palveluasuminen 7.4 Vuokra-asuminen 2 APUA ARKEEN 8 SOSIAALINEN

Lisätiedot