IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna

2 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 1 ASUMINEN KOTONA... 2 Palvelutarpeen arviointi... 2 Hyvinvointia edistävät kotikäynnit... 2 Kotihoito... 3 Kotihoidon tukipalvelut... 3 Ateriapalvelu... 3 Kauppapalvelu... 3 Kylvetys/saunapalvelua voivat saada asiakkaat... 4 Pyykkipalvelu... 4 Turvapalvelut... 4 Kotiuttamistiimi... 5 Hoitotarvikkeet... 6 Kotikuntoutustiimi... 6 APUVÄLINEPALVELUT... 7 OMAISHOITO... 8 Omaishoidon järjestö- ja muu omaishoidon tukitoiminta... 9 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT MUUT PALVELUT... 9 Päivätoiminta... 9 Kuljetuspalvelu/Savonlinnan kaupunki Asuntojen korjausavustukset ja muutostyöt Sotavammalain mukaiset palvelut Veteraanien avopalvelut Kaupungin palvelut veteraaneille Veteraanien laitoskuntoutuspalvelut VUOKRA-ASUNNOT YKSITYISIÄ SIIVOUS-KODINHOITO-ASIOIMISPALVELUJA PALVELUASUMINEN Palvelutalot VANHAINKOTIHOITO VUODEOSASTOT... 19

3 TERVEYSPALVELUT Savonlinnan pääterveysasema Diabeteshoitajan vastaanotto Savonrannan terveysasema Punkaharjun terveysasema Kerimäen terveysasema Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhteispäivystys Yöpäivystys Laboratorionäytteenotto SUUN TERVEYDENHUOLTO APTEEKIT ERITYISPALVELUT Terveyskeskuksen muisti-poliklinikka Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry Muistiluotsitoiminta Kriisipalvelut ja auttavat puhelimet Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut KELA VAPAA-AIKA Savonlinnan kaupungin kirjastot Liikuntapalvelut VAPAAEHTOISTOIMINTA Ystäväpalvelutoiminta SPR ystävätoiminta Savonlinnassa SPR ystävätoiminta Kerimäellä SPR ystävätoiminta Savonrannalla KANSALAISOPISTOJEN TOIMINTA HENGELLINEN TOIMINTA Savonlinnan seurakunta Ystäväntuvat Punkaharjun kappeliseurakunta Kerimäen kappeliseurakunta... 31

4 Savonrannan kirkkopiiri Kirkon diakoniatoimistot HYVÄ TIETÄÄ Asiakasmaksukatto Edunvalvonta Eläkkeensaajien asumistuki Eläkettä saavan hoitotuki Kotitalousvähennys Sosiaali- ja Potilasasiamies Toimeentulotuki TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA... 35

5 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille, heidän omaisilleen sekä hoitohenkilökunnalle tiedonhaun ja palveluohjaamisen tueksi. Ikäihmisten Palveluoppaaseen on kerätty Savonlinnan kaupungin (mukana Kerimäki Punkaharju ja Savonranta) alueen nykyisiä tarjolla olevia palveluja ja tietoa ikäihmisille kuuluvista etuisuuksista. Opas sisältää myös tietoa kotona asumista tukevista muista palveluista ja palvelutuottajien yhteystietoja. Siitä löytyy mm. terveydenhuollon, seurakunnan sekä yhdistyksien tuottamia palveluja. Opas on tallennettu Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin Internet- sivuille, sekä Intraan. Sitä saa painetussa muodossa sairaanhoitopiirin toimipisteistä ja työntekijöiltä. Tietojen päivityksestä vastaavat kotihoidon palveluohjaajat. Muutostarpeen ilmetessä yhteyttä voi ottaa palveluohjaajaan Marja-Liisa Laurinmaa, Carita Huttunen Tarja Makkonen MAMK/Erikoistumisopinnot

6 2 ASUMINEN KOTONA Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arvioinnin tarkoituksena on selvittää henkilön toimintakykyyn ja asuinympäristöön liittyviä asioita, joiden perusteella arvioidaan hänen avun ja tuen tarvettaan. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta. Se perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tarjotaan kunakin vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita. Käynnin tarkoituksena on tukea toimintakyvyn ylläpitämistä, kannustaa ottamaan kaikki omat voimavarat käyttöön ja kertoa ikäihmisten palveluista. Ennen kotikäynnin ajankohdan sopimista palveluohjaajat lähettävät kirjeen, jossa kerrotaan käynnistä. Kotikäynti on asiakkaalle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Palvelutarvearvioinnit Savonlinna itä, sekä Kerimäen alue Savonlinna keskusta Savonlinna länsi Punkaharjun alueella Savonrannan alueella

7 3 Kotihoito Kotihoito järjestetään lähipalveluina ja sillä tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Palvelua voi saada silloin kun jokapäiväisistä toiminnoista ei enää selviydy ilman ulkopuolista apua. Kotihoidosta on mahdollista saada sairauden- ja terveydenhoitopalveluja kotiin, jos on estynyt käyttämään terveyskeskuksen vastaanoton palveluja ja hoito kotona vaatii säännöllistä sairaanhoidollista tukea. Mikäli asiakkaalle järjestetään kotihoidon palveluja, laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma tarvittavista palveluista ja tukitoimista. Kotihoidon tukipalvelut Ateriapalvelu Ateriapalvelua voivat saada asiakkaat jotka eivät toimintakykynsä rajoitusten vuoksi pysty itse tai omaisten avustamana valmistamaan tai hankkimaan aterioitaan joilla on ravitsemustilan heikkous tai terveydentilaan liittyvä erityisruokavalion tarve Kauppapalvelu Kauppapalvelua voivat saada asiakkaat joilla täyttyvät kotona annettavan palvelun kriteerit eivätkä he itse tai omaisten avustamana pysty huolehtimaan ostoksistaan

8 4 palvelua voi saada 1 2 kertaa/viikko Kylvetys/saunapalvelua voivat saada asiakkaat Kylvetys/saunapalvelua voivat saada asiakkaat joiden hoidossa täyttyvät kotona annettavan palvelun kriteerit jotka puutteellisten peseytymismahdollisuuksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat apua henkilökohtaisen puhtautensa hoidossa Pyykkipalvelu Pyykkipalvelua voivat saada asiakkaat joilla täyttyvät kotona annettavan palvelun kriteerit joiden päivittäisen vaatetuksen huoltoa ei voida toteuttaa kotona tai taloyhtiön tiloissa ainoastaan pyykkipalvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan yksityisten palvelujen piiriin Turvapalvelut Turvapalvelua voivat saada asiakkaat joiden alentunut terveydentila ja toimintakyky vaikeuttavat päivittäistä elämää ja aiheuttavat toistuvasti vaaratilanteita ja tarvetta nopeaan avunsaantiin joilla asunnon syrjäinen sijainti vaikeuttaa avunsaantimahdol-

9 5 suuksia eikä tukiverkostoa ole riittävästi Turvapalvelua kotiin voidaan tuottaa myös Mobiilihoiva etäteknologia seurantamentelmän avulla Lisätietoa kotihoidon palveluista ja maksuista antavat kotihoidon esimiehet Kotihoidon toiminnasta vastaavat Kotihoidon päällikkö Kotihoidon esimies Kerimäki Kotihoidon esimies Punkaharju Vastaava sairaanhoitaja Savonranta Kotihoidon esimies Savonlinna Itä Kotihoidon esimies Savonlinna Keskusta Kotihoidon esimies Savonlinna Keskusta Kotihoidon esimies Savonlinna Länsi Kotiuttamistiimi Kotiuttamistiimin työn tavoitteena on tehostaa Savonlinnan ydinkaupungin alueella asuvien laadukasta ja turvallista kotiutumista, heidän siirtyessään kotihoidon asiakkaiksi, joko erikoissairaanhoidon osastoilta, vuodeosastolta, ensiavusta, tarkkailuyksiköstä tai muusta lyhytaikaishoitopaikasta.

10 6 Kotiuttamistiimistä vastaavat Sairaanhoitaja Lähihoitaja Hoitotarvikkeet Kotihoidon työntekijä arvioi ja tekee suunnitelman asiakkaan hoitotarvikkeiden tarpeesta. Säännöllisessä kotihoidossa sekä palveluasumisessa maksuttomat hoitotarvikkeet järjestetään osana hoitoa. Hoitotarvikkeita voivat saada edellisen hoitaneen tahon lähetteellä myös itsenäisesti hoidostaan selviytyvät asiakkaat. Osa tarvikkeista voidaan toimittaa kotijakeluna. Toimitus kotiin on aina maksuton. Savonlinna pääterveysas. ma, ti, to klo Punkaharju terveysasema arkisin Kerimäki terveysasema ma pe klo Savonranta Kotikuntoutustiimi Kotikuntoutustiimin toiminta on osa kotihoidon palvelujen piirissä olevien asiakkaiden omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja kuntoutumista ohjaavaa toimintaa ja apuvälineneuvontaa. Kotihoidon asiakkaita voidaan ohjata kuntoutustiimin järjestämään kuntosalitoimintaan.

11 7 Kotikuntoutustiimin esimies fysioterapeutti lähihoitaja/kuntohoitaja lähihoitaja APUVÄLINEPALVELUT Perusterveydenhuollon apuvälineistä antavat lisätietoja terveyskeskusten apuvälinekeskukset sekä fysio- ja toimintaterapiaosastot. Savonlinnan pääterveysasema Fysioterapiaosasto, ajanvaraus Fysioterapeutit, toimisto Pihlajavedentie 8, Savonlinna Punkaharjun terveysasema Fysioterapiaosasto Kauppakatu 22, Punkaharju Kerimäen terveysasema Fysioterapiaosasto Hälväntie 3, Kerimäki Savonranta

12 8 OMAISHOITO Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Itä-Savon sairaanhoitopiiri tekee omaishoidon tuesta ja siihen liittyvistä palveluista päätöksen, omaishoitosopimuksen sekä laatii yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidettavan palvelun- ja avun tarpeesta. Kotikäynnillä arvioidaan, onko hoitotyö vaativaa ja sitovaa. Hoitopalkkio on hoitajalle verotettavaa tuloa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden ajaksi hoidettavalle voidaan varata jaksoja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella olevista hoitopaikoista hoidettavan toimintakyky huomioon ottaen. Hoito voidaan järjestää vaihtoehtoisesti tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimus, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta. Omaishoidontukiasiat Savonlinnassa sosiaaliohjaajat Kerimäellä ja Savonrannalla sosiaalityöntekijä Punkaharjulla sosiaalityöntekijä

13 9 Omaishoitajien lyhytaikaisten virkistysvapaiden järjestäminen Omaishoitajien jaksamisen tukeminen, asiointi ja virkistyminen Omaishoidon järjestö- ja muu omaishoidon tukitoiminta Savonlinnan Seudun Omaishoitajat ry Puheenjohtaja Sihteeri Yhdistys Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Hämeentie 105 A 5. Krs Helsinki Vaihdenumero KOTONA ASUMISTA TUKEVAT MUUT PALVELUT Päivätoiminta Karpalokoti Linnalan seniorikeskus Päiväpaikka Maria

14 10 Kerimäen päivätoiminta Punkaharjulla / Toivola kerhotoiminta Savonranta vanhainkoti Päivärinne virikekerho tiistaisin klo Kuljetuspalvelu/Savonlinnan kaupunki Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Palveluohjaajat Asuntojen korjausavustukset ja muutostyöt Vanhusväestön asuntojen korjausavustukset (ARA) Asuntosihteeri Vammaispalvelulain mukaiset asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Palveluohjaaja

15 11 Sotavammalain mukaiset palvelut Sotainvalideille järjestetään eräitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja jotka Valtiokonttori korvaa. Palveluja voivat olla kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito ja pitkäaikainen laitoshoito, asumispalvelut ja kotihoitopalvelut, tukipalvelut ja omaishoidontuki. Veteraanien avopalvelut Kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palveluohjaaja Kaupungin palvelut veteraaneille Veteraanit voivat matkustaa ilmaiseksi paikallisliikenteen autoissa linjoilla 1, 2, 3 ja 4 sekä palveluliikenteen autoissa. Tunnus tulee autoon todistaa kelakortilla (tunnus R tai M) tai muulla luotettavalla tavalla. Pysäköintilupa kaupungin hallinnoimilla maksullisilla pysäköintialueilla sekä aikarajoitetuilla alueilla, joita valvotaan pysäköintikiekoilla. Lupia voi tiedustella kaupungintalolta palvelupisteestä klo 8-16 tai Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteistä. Lupa edellyttää ajokortin ja rekisteriotteen näyttämistä sekä todistusta veteraanitunnuksesta.

16 12 Savonlinnan uimahallissa erityisryhmien vesivoimistelut ovat ilmaisia veteraaneille. Veteraanien laitoskuntoutuspalvelut Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat tarpeitansa vastaavaa kuntoutusta säännöllisesti vuosittain. Kuntoutukset toteutetaan laitos-, avo-, koti- ja päiväkuntoutuksena. Tähän oikeutettuja ovat suomessa asuva vuosien sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen veteraanin kanssa. Veteraanit ovat vapautettu erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksuista ja terveyskeskuksen vuosimaksusta Savonlinnan alueella. Lisätietoja saa terveyskeskusten vastaanotoilta ja Fysioterapia/ yhteyshenkilö VUOKRA-ASUNNOT Vanhusten vuokratalot Punkaharju Vanhusten vuokratalot Kerimäki Savonlinnan vuokratalot Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry Kerimäki

17 13 Savonranta Iltakoti ry Savonlinna Asumisneuvonta Asuntojen vuokraus YKSITYISIÄ SIIVOUS-KODINHOITO- ASIOIMISPALVELUJA Savonlinna Arjuskan Koti- ja mökkipalvelu Arja Iivarinen, Savonlinna Eijan Siivouspalvelut Savonlinna Fysioterapia & kotipalvelu Titi Poutanen, Savonlinna H 10 Kymppipalvelut Savonlinna Hyvinvointipalvelut UusiAurinko Mervi Räsänen Kodinkynttilä Kotiapua Arkeen Eliisa Eliisa Leskinen

18 14 Koti- ja siivouspalvelut Pirjo Astikainen, Haapakallio Kotisiivous- ja remonttipalvelut Mertala Jenni Mertala, Kulennoinen Marttojen kotiapu, Etelä-Savon Martat ry Katri Salo, Savonlinna Med Group, Arja Ryysyläinen Tiina Lipsanen Osuuskunta KOTITAITURIT Annukka Riistakoski, Simanala Osuuskunta Saimaan Hoiva Savonlinna Saimaan Hoitopalvelut Sari Jokinen Sannan ArjenApu ja Hyvinvointi Tmi Sanna Kallinen, Simanala Savonlinnan Siivousja Kiinteistöhuoltokeskus Oy SK Siivouspalvelu Eila Altio Savonlinna Siivouspalvelu Makkonen Merja

19 15 Siivouspalvelu Nevotex Oy Ab Savonlinna SOL-palvelut Oy Savonlinna Työyhdistys Apurit Laura Malkki, Anja Remonen Savonlinna Kiinteistöpalvelu Savotek Oy Anitta Ruutiainen, Savonlinna Jaana Kuutti Savonlinna Kerimäen alueella H 10 Kymppipalvelut, Savonlinna Hennan Siivous ja Kotiapu, Kerimäki Annikan Kotiapua ja Hoiva, Anna Kinnunen, Putikko Siskon apupalvelu, Sisko Hirvonen, Kerimäki Kotisiivous- ja remonttipalvelut Mertala, Jenni Mertala, Kulennoinen Med Group, Arja Ryysyläinen Tiina Lipsanen

20 16 Osuuskunta KOTITAITURIT Annukka Riistakoski, Simanala Koti- ja siivouspalvelut, Pirjo Astikainen, Haapakallio Sannan ArjenApu ja Hyvinvointi Tmi Sanna Kallinen, Simanala Siivouspalvelu, Anneli Immonen, Kerimäki Marja-Leenan Kodinapu, Marja-Leena Ihalainen, Kerimäki Punkaharjun alueella Annikan Kotiapua ja Hoiva Anna Kinnunen, Putikko H 10 Kymppipalvelut Pirjo Kettunen, Savonlinna Kotisiivous- ja remonttipalvelu Mertala Jenni Mertala, Kulennoinen Jalkahoitopalvelut, Siivous - ja kotiapu palvelut, Satu Venäläinen, Punkaharju Laptuote - Säätiö, siivous, asunnon tyhjennys

21 17 Med Group, Arja Ryysyläinen Tiina Lipsanen Osuuskunta KOTITAITURIT Annukka Riistakoski Punkaharjun Siivous - ja Kotipalvelu Leena Karjalainen, Punkaharju Siivous - ja Kotipalvelu Jaana Järvisalo, Putikko Siivouspalvelu Anneli Immonen, Kerimäki Savonrannan alueella Toimintakeskus Osuuskunta Savonrannan SaVuKo Leenan Siivous- ja Kotiapu Leena Hyvärinen Osa yrittäjistä toimii koko alueella. Hinnat ja matkakustannukset ovat yrittäjäkohtaisia. PALVELUASUMINEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin tuottama palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, eivätkä kotihoidon palvelujen tai omaistensa avulla

22 18 selviydy enää omassa kodissaan. Palveluasumiseen valintapäätöksen tekee sairaanhoitopiirin SASryhmä. Palveluasumiseen hyväksymistä varten tarvitaan toimintakyvyn arviointi sekä asiakaskohtainen selvitys. Lisätietoja antaa palveluohjaaja Palvelutalot Palvelukoti Karpalokoti Savonlinna Hopearannan palvelutalo Savonlinna Palvelukoti Kangasvuokko Savonlinna Palvelutalo Rosina Savonlinna Aapelin Hoivakoti Savonlinna Villa Saimaa Savonlinna Palvelukoti Rede-Riikka Oy Savonlinna Palvelukoti Koivula Oy Savonranta Palvelutalo Helminauha Punkaharju Toivola-koti Punkaharju Hoitokoti Anna ja Aatu Punkaharju Palvelukoti Puruveden Helmi Kerimäki Puruveden Palvelutalo Kerimäki

23 19 VANHAINKOTIHOITO Vanhainkoti Päivärinne Savonranta Lamminniementie 7, Savonranta Vanhainkoti Rauhala Punkaharju Puutarhatie 2, Punkaharju Vanhainkoti Kerimäki Vanhainkodintie 6, Kerimäki VUODEOSASTOT Vuodeosaston hoidon tarpeen määrittelee aina hoitava lääkäri Hoitopaikkojen järjestelyistä sekä vanhainkotiin että vuodeosastoille vastaa SAS-hoitaja Vuodeosastot Savonlinna vuodeosasto Savonlinna vuodeosasto Savonlinna vuodeosasto Punkaharju vuodeosasto

24 20 TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalvelut. Vastaanotot virkaaikana ajanvarauksella terveysasemilta Savonlinnan pääterveysasema Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma pe klo Nojanmaan ryhmä Keskustan ryhmä Länsi ryhmä Nätkin ryhmä Diabeteshoitajan vastaanotto Puhelintunnit ma to klo ja ja pe Savonrannan terveysasema Lamminniementie 3, Savonranta Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma to klo 8 15 / pe klo

25 21 Punkaharjun terveysasema Kauppatie 22, Punkaharju Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma pe klo Kerimäen terveysasema Hälväntie 3, Kerimäki Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma pe klo Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhteispäivystys Kiireellinen puhelinneuvonta ja ajanvaraus keskussairaalan yhteispäivystyksessä ma su klo Keskussairaalantie 6, Savonlinna Yöpäivystys Keskussairaalan ensipoliklinikalla klo Laboratorionäytteenotto Savonlinnan pääterveysasemalla arkisin klo Punkaharjun terveysasemalla arkisin klo 8 12

26 22 Kerimäen terveysasemalla arkisin klo Savonrannan terveysasemalla keskiviikkoisin klo HYVIS-portaalin kautta tehtävä laboratorioajanvaraus Laboratorionäytteenotto ajanvarauksen voi tehdä myös netissä. Tällöin laboratoriolähete on oltava valmiina. SUUN TERVEYDENHUOLTO Punkaharjun hammashoitola Kauppatie 22, Punkaharju vastaanotto ma pe klo 8 15 ajanvaraus ma-pe klo Savonlinnan hammashoitola Pihlajavedentie 8, Savonlinna vastaanotto ma pe klo 7 15 ajanvaraus klo Kerimäen hammashoitola Hälväntie 3, Kerimäki vastaanotto ma pe klo 7 15 ajanvaraus ma pe klo Savonrannan hammashoitola Lamminpääntie 3, Savonranta ajanvaraus klo

27 23 YKSITYISET LÄÄKÄRIPALVELUT Terveystalo Savonlinna Kirkkokatu 7 B 3 krs, Savonlinna ma to klo 8 18, pe ja arkipyhien aatot klo 8 17 Savonlinnan Terveyspalvelut KY, Sininen Talo Kalmarinkatu 9, Savonlinna APTEEKIT Savon Apteekki Kauppatori 1, Savonlinna ma-pe , la heinäkuussa ma-pe , la ja su Suuri Savontie 1, ABC ma-pe , la ja su Apteekki Linnaportti (Prisma) Nojamaantie 15, Savonlinna ma-pe 9-20, la 9-16 ja su Pääskylahden sivuapteekki Ilokallionkatu 4, Savonlinna ma-pe 9-18, la 9-13 Savonlinnan Uusi Apteekki (Citymarket) Tulliportinkatu 10, Savonlinna

28 24 ma-pe , la ja su Yliopiston Apteekki Olavinkatu 56, Savonlinna ma-su Kerimäen Apteekki Kerimäentie 3, Kerimäki ma-pe 9-18, la 9-13 Savonrannan sivuapteekki Kolmitähkäntie 13, Savonranta ma-pe 9-16 Punkaharjun Apteekki Kauppatie 24, Punkaharju ma-pe , la ERITYISPALVELUT Terveyskeskuksen muisti-poliklinikka Savonlinnassa muistihoitaja Kerimäellä muistihoitaja Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry Keskussairaalantie 4, SAVONLINNA

29 25 Palvelutoimintaan kuuluu Päiväpaikka Maria Avoinna ma to klo 8 16 pe klo sähköposti: Hoivakoti Onni avoinna ympärivuorokauden sähköposti: Sosiaaliohjaaja Fysioterapeutit Muistiluotsitoiminta Etelä-Savon Muistiluotsi / Itä-Savon alue Suomen muistiasiantuntijat ry:n aluevastaava Muistiasiantuntija Eeva Liisa Salminen Kylpylaitoksentie 7, Savonlinna Kriisipalvelut ja auttavat puhelimet Kriisipalveluja Savonlinnan Seudun Mielenterveysseura ry Olavinkatu 40 A, SAVONLINNA avoinna ma pe Savonlinnan Kriisikeskus puhelinpäivystys ma ti ja ke pe 10 19

30 26 Valtakunnallinen kriisipalvelu AA:n VASTAUSPALVELU Koko maa, kaikkina aikoina Mielenterveyspalvelut Mielenterveysvastaanotto Savonlinna Puhelinajat/ajanvaraus, sairaanhoitajat ma - pe klo Nojanmaa Nätki Keskusta Miekkoniemi Länsi Psykologi ma pe klo Mielenterveysvastaanotto Savonranta Puhelinaika/ajanvaraus klo Mielenterveysvastaanotto Punkaharju Puhelinaika/ajanvaraus klo Mielenterveysvastaanotto Kerimäki Etelä klo Pohjoinen klo Päihdepalvelut A-klinikka, Keskussairaalantie 6 Ajanvaraus

31 27 Päihdekuntoutuskeskus Pihlajavedenkuja 2, Savonlinna KELA Eläkeasiat KELA:n etuuksien piiriin kuuluvat mm. peruseläketurva-asiat, eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, sairasvakuutus. Savonlinnan paikallistoimisto, Kirkkokatu 8, Savonlinna avoinna ma pe klo 9-16 Kerimäen yhteispalvelupiste, Kerimäentie 10, Kerimäki avoinna ma pe klo / Punkaharjun yhteispalvelupiste, Kauppatie 20, Punkaharju avoinna ma pe klo Savonrannan yhteispalvelupiste, Lamminniementie 11, Savonranta, avoinna ma-pe klo 8-16

32 28 VAPAA-AIKA Savonlinnan kaupungin kirjastot Pääkirjasto Joeli Asematie 5, Savonlinna avoinna ma to 10 19, pe 10 17, la Savonrannan kirjasto Kangastie 3, Savonranta avoinna ma 10 15, ti 10 14, ke 10 15, to Punkaharjun kirjasto Tehtaantie 5, Punkaharju avoinna ma 10 19, ti to 10 18, pe lehtisali ma 9 19, ti to 9 18, pe 9 17, la su Kerimäen kirjasto Kirjastontie 6, Kerimäki avoinna ma 10 19, ti to 10 18, pe lehtisali ma 8 19, ti to 8 18, pe 8 16, la ja su Kirjastoauto Käkriäinen Liikuntapalvelut Savonlinna liikuntasihteeri Punkaharju liikuntasihteeri Kerimäki vapaa-aika- ja kulttuurisihteeri Savonranta vapaa-aikaohjaaja

33 29 Uimahalli PikkuSaimaa Uimahallinkatu Savonlinna avoinna ma, ke, pe klo 6-20, to ja pe klo la klo ja su Ohjattuja ryhmiä seniorihydrobiciin ja yli 70-vuotiaiden vesijumppaan VAPAAEHTOISTOIMINTA Ystäväpalvelutoiminta Savonlinnan seurakunnan ystäväpalvelu Diakoni Leila Mäkitalo Punkaharjun kappeliseurakunnan ystäväpalvelu Diakoni Jaana Parviainen Kerimäen kappeliseurakunnan ystäväpalvelu Diakoni Raija Nuopponen SPR ystävätoiminta Savonlinnassa Ystäväkerho: Matti Gynther Koti/laitosystävät: Marjatta Mutikainen

34 30 SPR ystävätoiminta Kerimäellä Katja Honganmäki SPR ystävätoiminta Savonrannalla Jaana Sairanen KANSALAISOPISTOJEN TOIMINTA Linnalan Setlementti ja opisto Seniorikeskus Puruvesi-opisto HENGELLINEN TOIMINTA Savonlinnan seurakunta Ystäväntuvat Hernemäki, Haapavedentie 5 b, tiistaisin klo10 14 Mertala, Laaksokoti, Notkolantie 10, kerran kuukaudessa Pääskylahden srk-talo, Kaartilantie 62, tiistaisin klo

35 31 Punkaharjun kappeliseurakunta Oikotie 10, Punkaharju Ystäväntupa vanhalla kunnantalolla on auki talvikautena ma, ke, pe klo Kerimäen kappeliseurakunta Urheilukuja 2, Kerimäki Savonrannan kirkkopiiri Pappilantie17, Savonranta, Virastoasiat Savonlinnan kirkkoherranvirastosta. Kirkon diakoniatoimistot Seurankuntakeskus ma ti ja to pe klo Linnala ma ja pe klo ti ja to klo Kerimäki ma, to pe klo Punkaharju

36 32 HYVÄ TIETÄÄ Asiakasmaksukatto Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Lisätietoja voit kysyä terveyskeskusten vastaanotoilta. Edunvalvonta Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Itä-Suomen maistraatti Savonlinnan yksikkö Olavinkatu 46 A 3.krs, SAVONLINNA, Yleinen edunvalvonta Etelä-Savon oikeusaputoimisto, Savonlinnan yksikkö, yleinen edunvalvonta Olavinkatu 27, Savonlinna. Käyntiosoite G-rappu Kalmarinkadun puolelta Kuluttajaneuvonta Valtakunnallinen palvelunumero klo

37 33 Eläkkeensaajien asumistuki Kela korvaa pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja maksamalla heille eläkkeensaajan asumistukea. Eläkettä saavan hoitotuki Kelan eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Kotitalousvähennys Verottajalta voi saada kotitalousvähennystä kotitaloustyöstä, hoiva- ja hoitotyöstä, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä, tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyöstä. Vähennyksen voi saada riippumatta siitä, palkkaako työntekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Sosiaali- ja Potilasasiamies Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä kunnallisen tai yksityisen sosiaalihuollon asioissa, jos on tyytymätön palveluun, kohteluun tai tehtyihin päätöksiin. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta tarvit-

38 34 taessa muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos on tyytymätön terveydenhuollon palveluihin esim. hoitoon pääsyyn, hoidon toteuttamiseen, kohteluun tai potilaan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Potilasasiamies neuvoo potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa, avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Heli Korhonen, ma pe klo Toimeentulotuki Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Toimeentulotukea voi hakea kaupungin sosiaalipalveluista. Savonlinnan kaupunki vaihde Sosiaalivirasto neuvonta Olavinkatu 27, Savonlinna, käynti E-rapusta Asiakaspalveluaika klo 9-12 Itä-Savon sairaanhoitopiiri vaihde

39 35 Savonlinnan vanhusneuvosto Puheenjohtaja, Pekka Turtiainen TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA Myrkytyskeskus Yleinen hätänumero 112 Poliisi Taksi Pali Palveluliikenne kaupunkialueella pysäkeiltä tai kotiovelta Pali 1, ma pe Pali 2, ma pe LÄHEISTEN PUHELINNUMEROITA

40 Aamun valo Aamun valo tulvii ovista ja ikkunoista. Hengitän valoa ja valo tuoksuu tuoreelta ruoholta. Kevätmetsältä. Poutapilviltä. Tämä on jo huominen. Eilinen mennyt menojaan. Mitäpä menneistä eilisistä - pimeistäkään. Mitä tulevista huomisista! Haluan elää tämän päivän kuin poutapilvi - kevyt - huoleton auringon valossa tuulen kämmenellä. (Maaria Leinonen- Huomisen ovella) 3/2014

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Savonlinna SISÄLTÖ HYVÄ LUKIJA... 1 ASUMINEN KOTONA... 2 Palvelutarpeen arviointi... 2 Hyvinvointia edistävät kotikäynnit... 2 Kotihoito... 3 Kotihoidon tukipalvelut... 3 Ateriapalvelu...

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

HOPEARANNAN. Hyvä paikka asua ja elää. Ilmastoidut 8 16-paikkaiset tila-autot

HOPEARANNAN. Hyvä paikka asua ja elää. Ilmastoidut 8 16-paikkaiset tila-autot Virike-projekti 2008 Ilmastoidut 8 16-paikkaiset tila-autot HOPEARANNAN A N A N P A L V E L U T A L O Hyvä paikka asua ja elää. Hopearannan palvelutalo Punkaharjuntie 7 57130 Savonlinna puhelin 015-531

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Kajaani 26.11.2013 22.11.13 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Reijo Inget Kainuun rintamalisän saajat 2007-2013 2500 2000 1500 1000 500 2007

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kotipalveluopas

LAPUAN KAUPUNKI. Kotipalveluopas LAPUAN KAUPUNKI Kotipalveluopas Kotihoito Kotihoito tukee ja auttaa, kun ikäihminen tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista

Lisätiedot

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot.

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot. KOTIHOIDON PALVELUT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L K U A L U K I

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen ikäihmisten palvelukokonaisuudet ovat kotihoito, palveluasuminen ja terveyskeskussairaala. Ikäihmisten palveluneuvonta,

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kotihoito Teuva. Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kotihoito Teuva Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidontuki Muut palvelut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä KOTIHOITO Kotihoidon tavoitteena

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella

Ikäihmisten palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Ikäihmisten palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Vanhusten palvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Pirkkalan ja Vesilahden

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Aikuisten hoito 2015 Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 13.5.2015 Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KANGASALAN KUNTA VAIHDE

IKÄÄNTYNEIDEN KANGASALAN KUNTA VAIHDE IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT oksalla ylimmällä www.kangasala.fi KANGASALAN KUNTA VAIHDE 03 5655 3000 VANHUSPALVELUT Kunnanvirasto 3 Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Vanhustyön johtaja 050 406 1181 Kotihoidon

Lisätiedot

Hoivakoti Kielo Juuan kunta

Hoivakoti Kielo Juuan kunta Hoivakoti Kielo Juuan kunta TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallista asumista viihtyisissä tiloissa sekä yksilöllistä ja asukkaan voimavaroja ja hyvinvointia tukevaa hoivaa juukalaisille ikäihmisille. Hoivakoti

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot