SEKAROTUISTEN KOIRIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEKAROTUISTEN KOIRIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET"

Transkriptio

1 SEKAROTUISTEN KOIRIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET Opinnäytetyö Keski-Phjanmaan ammattipist Kannuksen timipaikka Katja Upmal

2 Päivämäärä Julkaisun laji Opinnäytetyö Tekijä(t) Katja Upmal Nimeke Sekartuisten terveyskyselyn tulkset Tiivistelmä Keväällä 2015 julkaisemani sekartuisille kirille tarkitetun terveyskyselyn tulsten tilastintia, tarkastelua ja niihin liittyvää phdintaa. Avainsanat (Asiasanat) Sekartuiset, pinnäytetyö, terveys Ulkasu Opinnäytetyö Sivumäärä Kieli Sumi 43 + liitteet Muita tietja

3 Sisällysluettel 1. Jhdant Kyselyyn vastanneiden kirat Rdut Sukupuli Ikä Verrkkipuhdasrtuiset Kiran hankinta Syyt sekartuisen ttamiseen Myyntihinta Optimaalisin hinta vahinkpentueelle Optimaalisin hinta suunnitellulle pentueelle Vanhempien terveystutkimukset Lnkkaniveldysplasiatutkimukset Kyynärniveltutkimusten tulkset Selkätutkimustulkset Patellaluksaatitulkset Silmätutkimukset Muut terveystulkset Yhteiset terveystutkimukset Pentuekk Pentuaikaiset terveystarkastukset Sekartuisten terveystulkset Luustkuvaukset Lnkkaniveltutkimusten tulkset Verrkkiryhmän lnkkatulkset Kyynärniveltutkimusten tulkset Verrkkiryhmän kyynärtulkset Selkätutkimusten tulkset Verrkkiryhmän selkätulkset Muut luust-ngelmat Plvilumpin sijiltaanmen Silmätutkimukset Allergiat Autimmuunisairaudet... 37

4 5.6 Neurlgiset sairaudet Sydänsairaudet Kivesvikaisuus Napatyrä Työn phdinta Lähdeluettel LIITTEET... 44

5 5 1. Jhdant Maailmassa n arvilta 525 miljnaa kiraa (Cren 2012). Sumessa kiria n nin , ja niistä puhdasrtuisia n arveltu levan nin 80 %. Sekartuisia kiria käveleekin näin llen Sumessa nin (Sumen Kennelliitt 2015). Millaisia nämä Sumessa asuvat sekartuiset keskimäärin vat? Viime vusina Sumen sekartuisuuskulttuuri n nstanut päätään krstaen erityisesti ulksiitksen psitiivista vaikutusta kasvatustyössä. Sekartuisia kiria kasvattava Mirja-Liisa Väänänen tteaakin, että sekartuisuuskulttuurissa n kyse pystyvämpien työ-, kisa- ja harrastuskirien kasvattamisesta ja tavitteena n pitää kirjaa sekartuisten kirien sukutauluista ja ketulksista. Tarkituksena n karistaa sekartuisten kirien maine tavitteelliseen harrastukseen spimattmina, ja tuda niiden ptentiaali ilmi. Yksi tärkeimmistä minaisuuksista ktikiralla ja kilpailevalla kiralla n sen kaiken hyvinvinnin perusta - terveys. Käydessäni läpi spivia ehdtuksia pinnäytetyöni aiheeksi, palasin yhä uudestaan aiheeseen sekartuiset kirat. Ne vat kiehtneet ja mietityttäneet minua siitä asti, kun ensimmäistä kertaa eksyin vahingssa juttelemaan sekartuisten kirien kasvattajaksi tunnustautuvan ihmisen kanssa. Ottaessani ensimmäistä sekartuistani pulitista vutta sitten, minulle alki tdella valjeta, kuinka suuri vastakkainasettelu puhdasrtuisten ja sekartuisten kirien terveydestä kiraharrastajien keskuudessa n lutu. Opinnäytetyön aiheen päättämisen aikaan alin yhä useammin harmittelemaan sitä, kun sekartuisten kirien terveydestä ei varsinaista tieta löytynyt - ne, mitkä löytyivät, perustuivat suurimmaksi saksi mielipiteisiin ja vakuutusyhtiöiden julkaisemiin tilastihin. Niinpä päätin luda Gglen Drive-palveluun kyselyn sekartuisten kirien mistajille haravidakseni aluetta erilaisella tavalla. Tulksena sain terveyteen keskittyvään kyselyyni 2662 vastausta kahdessa kuukaudessa. Lähtökhtana li alittaa läpikäymään sekartuisten terveystulksia niiltä sin kun niitä löytyi - sekartuisten kirien tulksia ei saa puhdasrtuisten tulksien tavin Sumen

6 6 Kennelliitn ylläpitämään jalstustietkantajärjestelmään. Kyselyni lähtökhta li selvittää Sumessa asuvien sekartuisten kirien terveystilannetta, ja varvaisesti vertailla niitä puhdasrtuisten kirien vastaavaan. Vastausten suuren määrän tilastinti selkeäksi ja ymmärrettäväksi kknaisuudeksi li työn haastavin prsessi, kun sa vastauksista li kirjitettu rutsiksi ja sa kysymyksistä paljastui vaillinaisiksi. Tämän pinnäytetyön ideana n kta nämä vastaukset ymmärrettävään mutn ja lpulta esittää varvaista vertailua puhdasrtuisiin kiriin. Tavitteena li alusta alkaen saada uusi näkökulma keskusteluun siitä, vatk sekartuiset vai puhdasrtuiset kirat terveempiä, ei niinkään esittää suraa vastausta plttavaan kysymykseen. Kyselyssä sivuttiin myös muita kiranhankintaan liittyviä kysymyksiä, niiltä sin kun ne vat herättäneet erityistä keskustelua tai mielenkiinta, kuten kirien hintaa, syitä kirien hankinnalle ja vastaajien mielestä ptimaalisia hintja sekä vahinkpentueiden että suunnitellun kasvatuksen tulksille.

7 7 2. Kyselyyn vastanneiden kirat Aivan kyselyn alussa käytiin läpi kirien perustietja sukupulta, ikää ja kirissa esiintyneitä rtuja, jtta kknaiskuvan saaminen keskimääräisestä kyselyyn vastanneesta sekartuisesta mahdllistuisi. Tämän jälkeen siirryttiin kysymään kiran hankintaan liittyviä kysymyksiä, kuten pentuesisarten määrää, vanhempien terveystulksia, hintaa ja vastaajien mielestä sekartuisten kirien ideaalia hintaa. Ensimmäiseksi mainitun vastausnipun käyn läpi tässä tisessa luvussa. 2.1 Rdut 2357 kiran taustalla vaikuttaneet rdut tiedettiin ainakin sittain. Rdut n listattu FCI:n rturyhmien mukaiseen lukitukseen, ja niiltä sin kuin se n llut mahdllista, n jkainen epätarkka vastaus merkitty sille parhaiten spivan rturyhmän alle +- merkillä. Erillinen yhteenvet n tehty myös FCI-rtujen ulkpulelle kuuluvista rduista, jihin lukeutuvat viimeiset epäselvät rtumerkinnät. Tulksessa n epätarkkuutta siltä sin, että sassa vastauksia rtunimiä ei ilmitettu kvinkaan selkeästi. Kknaisuudessaan kirissa vaikutti nin 213 eri rtua. Yhdessä kirassa li keskimäärin nin 2,3 eri rtua, mikäli kiran rdut/sa rduista li tiedssa. 305 kiran salta rtuja ei tiedetty.

8 8 Taulukk 1. Kymmenen yleisintä sekartuisissa esiintyvää rtua ja niiden vertailu Sumen Kennelliitn 100 susituimman kirardun listaan vudesta Rtu Esiintymismäärä Rtu SKL:n 100 susituinta sekartuisissa kirartua listalla Saksanpaimenkira Labradrinnutaja Sumenpystykrva Karjalankarhukira Kultainennutaja Rttweiler Villakirat (kääpiö), 43. (keskik.), 65. (ty) Sumenajkira Brdercllie Harmaa nrjanhirvikira Lapinprkira Yleisimpien rtujen listassa krstui selkeästi phjismaisuus (lapinprkira, sumenajkira, -pystykrva, karjalankarhukira, harmaa nrjanhirvikira), sekä perinteiset käyttö- ja perhekirardut. Jkainen rduista (paitsi villakirien isvillakira-muunns) li myös Sumen Kennelliitn sadan susituimman kirardun listauksessa suhteellisen krkealla. Lista n kuitenkin vain arvi, sillä siihen n laskettu mukaan kaikki ne rdut, jtka li merkitty selkeästi kirien rduiksi. Sumenajkiraa li merkitty sumenajkirana 109 kertaa ja pelkkiä määrittelemättömiä ajkira-vastauksia li 103, jllin tdennäköisesti tdellisuudessa sumenajkirien määrä kasvaisi, mikäli ajkiravastaukset tarkentuisivat tarkittamaan jtakin tiettyä ajkirartua. Vidaan lettaa näin, sillä sumenajkiraa li sekartuisissa selkeästi eniten ja sumenajkira li vunna 2014 Sumen neljänneksi yleisin rtu (Sumen Kennelliitt 2015). Tätä ei kuitenkaan vitu ttaa humin varsinaisessa listauksessa. Myöskin cllieiden salta kymmenen yleisimmän kirardun jukkn listaaminen li haastavaa, sillä määrittelemättömiä cllieita li yhteensä 107 ja sen jälkeen pienempi määrä niitä, jiden

9 9 khdalla li eritelty pitkäkarvainen tai sileäkarvainen muunns. Clliet vat niin erilaisia suhteessa tisiinsa niin terveyden, ulknäön kuin lunneminaisuuksien suhteen (Leht 2015), että kin asiattmaksi yhdistää rdut kknaan saman yhteisnimittäjän alle. Villakirissa eravaisuudet ei kuitenkaan le niin suuria (Nurva 2015), jten villakirat n jäsennelty yhdeksi kknaisuudeksi kymmenen yleisimmän rdun khdalla. Kaavi 1. Rturyhmien jakautuminen suhteessa tisiinsa. Selkeästi yleisimmät rturyhmät livat FCI 1 ja FCI 5 ryhmät, jtka sisältävät lammasja karjakirat (paitsi sveitsinpaimenkirat) sekä pystykrvat ja alkukantaiset kirat. Humattavasti pienin rturyhmä li FCI 10 ryhmä, jhn lukeutuu vinttikirat. Alaskanhuskyjen, amerikanpitbullterriereiden sekä susien määrän takia FCIlukitukseen kuulumattmien kirien määrä li suuri sekartuisten taustissa. Kaikki rdut ja niiden eritellyt lukumäärät löytyvät liitteestä (LIITE 1). 2.2 Sukupuli Kirien sukupulijakauma li hyvin tasaväkinen, narttuja li 52 % kirista ja urksia 48 % kirista.

10 Ikä Kaavi 2. Sekartuisten kirien ikäjakauma. Ikäjakauma Kullut 6 % <8v 18 % >2,5v 29 % 2,5-8v 47 % Enemmistö kirista li kyselyn vastaamishetkellä 3-4-vutiaita, ja kk 3-8-vutiaiden kirien suus li 47 %. Melkein pulet kirista, jista kysely täytettiin, livat siis sillä hetkellä aikuisia. Keskimääräinen sekartuinen, jnka salta kysely täytettiin, li nin 3,4 vutta vanha. Pentujen, nurien kirien ja nurien aikuisten (0-2,5 vutta) suus li 29 % ja vanhempien kirien (8,5 vudesta eteenpäin) 18 %. Kulleiden kirien ikää ei erikseen merkitty kyselyyn, vaan vastaajat saivat halutessaan valita ikäkysymyksen khdalla vastauksen "Kira n kullut", jllaisista mudstuikin selkeästi vähemmistö - nin kuusi prsenttia kirista li kulleita.

11 11 3. Verrkkipuhdasrtuiset Käsittelylukujen jatkuessa tullaan sekartuisten tulksia vertaamaan puhdasrtuisten kirien tulksiin aina, kun se n mahdllista. Vertailuna käytetään jkaisen rturyhmän yleisintä rtua (mahdllisimman laajan vertailun mahdllistamiseksi). Puhdasrtuisten kirien tulksia tarkastellessa käytetään hyväksi Sumen Kennelliitn ylläpitämää jalstustietkantarekisteriä ja sen tilastja. Vertailua tehdessä tulee muistaa jalstustietkannassa levan humattavasti suurempi tanta puhdasrtuisista mitä sekartuisten tulksilla tässä kyselyssä n. Näihin kiriin viitataan jatkssa termillä verkkipuhdasrtuiset. FCI:hin kuulumattmien kirien ryhmää ei teta humin verrkkipuhdasrtuisten jukssa, sillä näillä ei le lemassa lutettavaa tietkantaa tulksineen. Taulukk 2. Verrkkiryhmänä käytetyt rdut. Rtu Esiintymismäärä sekartuisissa Rekisteröintimäärä v Saksanpaimenkira Rttweiler Jackrussellinterrieri Mäyräkirat Sumenpystykrva Sumenajkira Saksanseisjat Labradrinnutaja Villakirat Whippet yhteensä

12 12 4. Kiran hankinta Uuden kiran hankinta perheeseen n aina suuri tapahtuma, ja sitä suunnitellaankin yleensä hulellisesti ja hyvissä ajin etukäteen ennen kiran tula. Tuleva perheenjäsen vi rikastuttaa mistajansa elämää yli kymmenen vutta, ja siksi kiranhankintaan kannustetaankin paneutumaan hulellisesti. Niinpä pinnäytetyön neljäs luku n mistettu sekartuisten kirien hankintaan liittyviin kysymyksiin. Taulukk 3. Sekartuisten alkuperä. Alkuperä Kpl Vahinkpentue 47.6 % Rescue 18.7 % Suunniteltu pennutus 17.2 % Kira n ma kasvattini 2.7 % Muu/En tiedä 9.7 % Hieman alle pulet kirista livat vahinkpentueita. 4.1 Syyt sekartuisen ttamiseen Kyselyssä kysyttiin, miksi vastaaja li päätynyt kiraa ttaessaan sekartuiseen. Vastaaja kykeni halutessaan valita useamman kuin yhden khdan, ja yksi vastaaja likin valinnut keskimäärin 1,28 vastausta. Enemmistö vastaajista li päätynyt hankkimaan sekartuisen kiran itselleen uskessaan sekartuisten kirien levan terveempiä kuin puhdasrtuisten vastaavien. Seuraavaksi suurin enemmistö vastaajista li halunnut antaa kdin rescuekiralle, jllaiseksi luetellaan ulkmailta erilaisten avustusjärjestöjen kautta tulevat entiset katu/kulkukirat tai kirat, jtka n tutu tarhalle mistajien niistä luvuttua. Hyvin yleisiä livat myös ne tilanteet, jissa sekartuisen kiran ttanut li päätynyt tuttavan kautta ttamaan kiran talnsa seurattuaan aikansa ainakin tisen pentueen vanhemman kiran elämää. Halvempi hinta, rtukirjn laajuus ja tietynlainen käyttötarkitus livat myös yleisimpiä syitä sekartuisen hankinnalle. Sattumalla ja

13 13 sekartuisten kirien ainutlaatuisista lunne- ja ulknäköminaisuuksista pitävillä li myöskin suuri merkitys kiranttajien valinnassa. Taulukk 4. Vastaajien syyt sekartuisten hankintaan. Syy sekartuisen hankintaan Lkm Sekartuiset vat terveempiä 699 Halusin antaa kdin rescuekiralle 491 Tunsin kiran sukulaisen henkilökhtaisesti 461 Halvemman hinnan takia 455 En löytänyt mieleistäni rtua 271 Halusin tietynlaiseen tarkitukseen jalstetun/kasvatetun kiran ja kin, että saisin sen kyseisestä yhdistelmästä/sekartuisesta 253 Kira tuli kdinvaihtajana 226 Halusin npeasti kiran 173 Tunnesyistä 122 Sattuma 87 Pidän sekartuisista enemmän 60 Kira syntyi tutuilleni 27 Rduilla/rduttmuudella ei llut väliä minulle 18 Jalstuskäyttö 13 Kira li ma kasvattini 12 Kira tuli lahjana/jnkun muun hankkimana 12 Kuulin tutultani ktia etsivästä kirasta 9 Halusin yksilöllisen ulknäön kiralleni 8 Halusin kiralleni kaverin 5 Luulin ttavani rtukiran 3 Halusin haasteellisen kiran 2 Halusin helpn kiran Myyntihinta Sekartuiset livat maksaneet stajilleen keskimäärin 220,8 eura. Aikaisempien tulsten perusteella vi tehdä päätelmän, että 530 ilmaisen kiran jukkn sisältyy myös ne 71 kiraa (2,7 %), jtka kasvattajat livat jättäneet itselleen ktiin. 89 % kiransa hankkineista li tyytyväisiä kiran hintaan, ja vain viisi prsenttia vastaajista piti kiran hintaa liian alhaisena, kuuden prsentin pitäessä hintaa liian krkeana.

14 14 Katsellessa verrkkipuhdasrtuisten hintja Sumen Kennelliitn makira-palvelun pentuvälityslistilta, keskimääräinen saksanpaimenkiran hinta n 950 kymmenen pentueen tannalla. Kaikkien verrkkipuhdasrtuisten keskimääräisen hinnan laskeminen n mahdtnta jhtuen makira-palvelun pentuvälityksen vaihtelevuudesta. Kaavi 3. Sekartuisten myyntihinnat. SEKAROTUISISTA MAKSETTU HINTA Optimaalisin hinta vahinkpentueelle Kysyttäessä ptimaalisia hintja sekartuisille pennuille, kyselyssä erteltiin vahinkpentueet ja suunnitellut sekartupentueet tisistaan. Vahinkpentuetta ei määritelty erikseen kyselyssä, sillä nimensä mukaisesta vahinkpennut vivat lla aivan millaisia tahansa tutkituista tai tutkimattmista, samankaltaisista tai täysin erityyppisistä kirista syntyneitä pentuja. Vastaajat livat valinneet selkeästi alemman hintalukan vastauksia kyselyssä, ja vahinkpentueen pennun ptimaalinen hinta likin keskimäärin 233. Kaavi 4. Optimaalinen hinta vahinkpentueen sekartuiselle pennulle.

15 Optimaalisin hinta suunnitellulle pentueelle Kysyttäessä suunnitellun pentueen pennun ideaalia hintaa, kyselyyn määriteltiin pentueelle raamit suunnitelluksi pentueeksi tässä kysymyksessä sisällytettiin pentueet, jnka mlemmat vanhemmat lisivat tutkittu vapaiksi rtujensa tyypillisimmistä perinnöllisistä sairauksista, ja jiden suku lisi pitkälle tiedssa. Suunniteltuja pentueita n myös tutkimattmista vanhemmista, mutta pinnäytetyössä tarkituksena li luda selkeä er tutkimattmien vanhempien ja tutkittujen vanhempien pentueille. Suunnitellun sekartuisen pentueen kasvattaja saisi vastaajien mielestä pyytää pennustaan keskimäärin 367, eli hieman yli sata eura enemmän kuin vahinkpentueen pennusta.

16 16 Kaavi 5. Optimaalinen hinta suunnitellun pentueen sekartuiselle Vanhempien terveystutkimukset Kiran perimä n keskeisessä sassa sen kaikkia tulevia minaisuuksia niin lunnetta, ulknäköä kuin terveyttäkin silmälläpitäen. Kyselyssä kartitettiin, kuinka tärkeinä sekartuisten kirien mistajat pitivät kiriensa vanhempien terveystutkimuksia, ja millaisia terveystutkimuksia kirien vanhemmille li tehty tulksineen. Tähän khtaan n listattuna mlemmille vanhemmille tehdyt terveystutkimukset. Kyselyssä kysyttiin, lik kiran emää ja isää terveystutkittu etukäteen ennen pennun syntymää. Tarkentavia vastauksia läpikäydessä sittautui vaikeaksi tulkita vastauksia, sillä vastausvaihdissa li mahdllista valita useampi, ja mni likin valinnut sekä vastaukset En tiedä että Ei llut. Tarkemmassa läpikäymisessä mlemmat mainitut vastausvaihtehdt niputettiin yhdeksi, jten saatiin realistinen tuls siitä, kuinka mnen sekartuisen emää tai isää ei llut tutkittu llenkaan. Myöskin ne 14 vastausta, jssa vastaaja li unhtanut kirilla tehtyjen tutkimusten nimet, sisällytettiin tähän kategriaan, kska tutkimuksien tulksia ei näin llen pysty tulkitsemaan tai tutkimuksia summaamaan yhteen muuhunkaan kategriaan - sa näistä vi lla perusterveystarkastuksia, tai lla lematta. Myöskin perusterveystarkastusvastaukset sisällytettiin tutkimattmiin kiriin, kska vi lettaa eläinlääkärin tekevän rutiinina

17 17 terveystarkastuksen liki jkaiselle rkttamalleen kiralle (ja kska perusterveystarkastusten tulksien tulkinta ei kuulu tähän pinnäytetyöhön), jätettiin ne kaikki vastaukset humitta. Taulukk 5. Sekartuisten vanhempien tutkimukset. Vanhempi Tutkittuja kpl Tutkimusta keskimäärin Emä 210 2,7 Isä 167 2,8 210 sekartuisen kiran emää li tutkittu jidenkin terveystutkimusten tiimilta ja yhdelle nartulle li tehty keskimäärin 2,7 tutkimusta. 167 kiran isä li käynyt läpi terveystutkimuksia, ja yksi kira li käynyt läpi keskimäärin 2,8 tutkimusta. Luvut pikkeavat jnkun verran, mutta etenkin tutkittujen isien pienempi määrä selittyi j vastauksissa. Mni mainitsi, että kiran isä li tuntematn, tai ei llut paikalla kiraa haettaessa, jllin siitä kysyminen jäi vähemmälle. Taulukk 6. Vanhempien terveystutkimusten määrät. Tutkimus Emät (kpl) Isät (kpl) Lnkkaniveldysplasia Selän kuvaus Patellaluksaati Kyynärnivelen kasvuhäiriöt Silmätutkimukset Sydän 6 3 Degeneratiivinen myelpatia 5 5 Allergiakkeet 2 MyDgDna-passi 1 Pikkuaivjen rappeuma 1 Yhteensä Yhdestä isästä tiedettiin ainastaan, että se li lpetettu kipujen takia.

18 Lnkkaniveldysplasiatutkimukset Taulukk 7. Vanhempien lnkkatulkset. EMÄT ISÄT Lnkkatuls Lkm % Lkm % Terveet , ,6 Lievät muutkset 9 7,4 8 7,6 Merkittävät muutkset 6 4,9 4 3,8 Yhteensä Terveisiin lnkkatulksiin n laskettu mukaan A-B-tulkset, sekä vastaukset kaikki k, hyvät tulkset ja muut vastaavat. C-tulkset n merkitty lieviin muutksiin ja D- E-tulkset merkittäviin muutksiin. Yhdessä vastauksessa kerrttiin vain sanallisesti, että kiralla li tdettu nivelrikka tisessa lnkassa (emä), ja se n laitettu lieviin muutksiin tarkemman tiedn puuttuessa. Lnkkatuls määräytyy hunmman lnkan mukaan, kuten Sumen Kennelliitn jalstustietkantajärjestelmässä, jllin tulksia n helpmpi verrata. Näin llen B/Ctuls n merkitty lieviin muutksiin hunmman, eli C-lnkan perusteella. 46 emän lnkkatulksia ei llut erikseen määritelty siihen tarkitetussa khdassa, jten vain 122 kiran emän lnkkatuls tiedettiin (168 tutkitusta). Kirien isien lnkkaniveltutkimusten tulksia tarkastellessa paljastui, että yksi kira li leikattu, ja tisella li tdettu lnkkaniveldysplasia, jka periytyi eteenpäin jälkeläiselleen. Nämä kirat n lisätty khtaan merkittäviä muutksia, vaikka niiden lnkkaniveldysplasiatulsta ei lekaan eritelty tarkemmin. Lnkkatutkittuja isiä li 142 kpl ja näistä 105 kiran tulkset li merkitty.

19 Kyynärniveltutkimusten tulkset Taulukk 8. Kirien vanhempien kyynärniveltutkimusten tulkset. EMÄT ISÄT Kyynärniveltuls Lkm % Lkm % Terveet 72 93, ,1 Aste 1 5 6,5 5 6,9 Yhteensä Tutkitusta 118 emäkirasta 77 kiran tulkset ilmitettiin. Suurimmalle salle kirista ilmitettiin jk terveet tai 0/0 tulksen kyynärnivelet. Viiden kiran kyynärnivelissä li ensimmäisen asteen muutksia. 101 kiran isää li tutkittu kyynärnivelien salta, mutta tulksia li eriteltynä 72 kirasta. Näistä nin seitsemällä prsentilla li ensimmäisen tyypin muutksia kyynärnivelissään, lpuissa muutksia ei llut löydetty Selkätutkimustulkset Taulukk 9. Kirien vanhempien selkätulkset. EMÄT ISÄT Selkätuls Lkm % Lkm % Puhdas % 38 90,5 8 lannenikamaa 2 4,8 Kalkkeutumia 2 4,8 Yhteensä Vaikka selkä li kuvattu yli kahdeksaltakymmeneltä emältä, vain 42:n kiran khdalla selän tuls li eritelty siihen tarkitetussa khdassa. Jkaisella näistä kirista li kuitenkin llut puhdas selkä. Tulkseen puhdas n laskettu kaikki Terve selkä, Priimaa, SP0, LTV0 tyyppiset vastaukset, jtka antavat lettaa kaiken lleen kunnssa.

20 20 69 isän selkätutkimuksista 42 tulsta li tiedssa. Suurimmalla salla kirista ei emien tavin llut muutksia selästään, mutta kahdella kiralla li 8 lannenikamaa (LTV4) ja kahdella lisäksi määrittelemättömän vakavia kalkkeutumia Patellaluksaatitulkset Taulukk 10. Kirien vanhempien plvitutkimusten tulkset. EMÄT ISÄT Patellaluksaatituls Lkm % Lkm % Terveet 35 94, ,4 Aste 1 1 2,7 1 2,7 Aste 2 1 2,7 Yhteensä Patellaluksaatin eli plvilumpin sijiltaanmenn varalta li tutkittu 56 emää, jista 37 tulkset mainittiin vastauksissa. Yhdellä kiralla li 1-asteen patellaluksaati, ja yhdellä asteen tutkitusta isästä 38 kiran tulkset li merkitty tarkemmin. Yhdellä kiralla li ensimmäisen asteen muutksia plvissaan, muutin kirien isät livat plvitulksiltaan puhtaita Silmätutkimukset 128 kiran emän silmätutkimuksista 89 kiran tulkset li merkitty vastauksiin. Näistä kaikki muut livat terveitä paitsi yksi, jlla li tdettu tisessa silmässä sisäänpäin kasvaneita ripsiä. 106 isän silmätutkimuksista 70:n tuls li merkitty tarkemmin, ja kaikkien näiden silmätutkimukset livat puhtaita ilman muutksia.

21 21 Taulukk 11. Vanhempien silmätutkimukset. EMÄT ISÄT Silmätutkimustulkset Lkm % Lkm % Terveet 88 98, Muutksia 1 1,1 Yhteensä Muut terveystulkset Taulukk 12. Vanhempien sydänkuuntelutulkset. EMÄT ISÄT Sydämen kuuntelutuls Lkm % Lkm % OK 5 83, Sivuääni 1 16,7 Yhteensä 6 3 Taulukk 13. Vanhempien DM-testitulkset. EMÄT ISÄT Degeneratiivinen myelpatia Lkm % Lkm % DM N/N (terve) 7 87, DM A/N (kantaja) 1 12,5 yhteensä 8 6 Osa degeneratiivisen myelpatian suhteen terveistä emäkirista li tdettu terveiksi plveutumisen kautta, näin llen tulksia (8 kpl) n enemmän kuin tutkittuja (5 kpl). Tämän lisäksi lput emien terveystulksista näyttivät tältä: - Klmella kiralla li tdettu allergiita. - Yhdellä kiralla li tdettu Legg Perthes. - Yhdellä kiralla li traumaperäinen epilepsia. - Yksi kira li kantaja ataksialle eli pikkuaivjen rappeumalle. - Yhdelle kiralle li teetetty MyDgDNA-passi, ja se li vapaa kaikista testatuista sairauksista.

22 22 - Yksi kira li testattu vapaaksi plyneurpatiasta. Vastaavat isien yksittäiset sairaudet. - Yhdellä kiralla n tdettu lymfaödeema. - Yhdellä kiralla li tdettu kilpirauhasen vajaatiminta. - Yksi kirista n myös tutkittu ataksian salta terveeksi. - Yhdellä kiralla n tdettu esinfiilinen mysiitti Yhteiset terveystutkimukset Vastauksista tilastitiin myös tiet siitä, kuinka mnen kiran mlemmat vanhemmat livat käyneet läpi edes jitain samja terveystutkimuksia. Yhteensä 127 kiran vanhemmilla li yhteisiä terveystutkimuksia. Yleisin yhteinen terveystutkimus li lnkkatutkimus, jka li tehty 106 parilta. Pelkät lnkkatulkset yhteisinä tutkimuksina li 18 kiran vanhemmilla. Yhdellä parilla li keskimäärin 2,7 yhteistä terveystutkimusta. Taulukk 14. Kirien vanhemmille tehdyt yhteiset terveystutkimukset. Tutkimus Lkm (paria) Lnkkaniveldysplasiatutkimus 106 Kyynärnivelen kasvuhäiriötutkimus 70 Patellaluksaatitutkimus 34 Silmätutkimus 76 Selkätutkimus 49 Degeneratiivinen myelpatia -tutkimus 4 Sydänkuuntelu 2 Yhteensä 342

23 Pentuekk Kaavi 6. Pentuekktaulukk PENTUEKOKO > sekartuisen kiran sisarusten määrä tiedettiin. Laskettaessa keskiarv frekvenssien avulla, sekartuisten kirien keskimääräinen pentumäärä yhdessä pentueessa li 6,2 (Hum. Yli 11 pennun pentueet jäsenneltiin maksi ryhmäkseen). 817 kiran mistajat eivät tienneet kiriensa sisarusten määrää, minkä vidaan lettaa levan suraa seurausta kdinvaihtajien ja rescuekirien suuresta määrästä. Kiran pentuekkn vaikuttaa merkittävästi vanhempien kk, hedelmöityksen tapa (lunnllinen astuminen tai keinsiemennys jk pakaste- tai turespermalla) sekä emän ikä. Kun nrjalaisessa tutkimuksessa humiitiin sekä elävänä että kulleina syntyneiden pentujen määrä pentueessa 224 eri rdussa, saatiin Nrjan kennelliitn kirille keskimääräiseksi pentumääräksi 5,4 pentua per pentue. Tämä luku vaihteli suuresti kirien eri minaisuuksien mukaan, laskien kääpiökirilla 3,4 pentuun per pentue ja nusten jättikkisilla kirilla aina 7,1 pentuun per pentue. (Brge ym. 2010) Sumen jalstustietkannassa n pääsy ainastaan elävinä syntyneiden pentujen määriin, ja verrkkipuhdasrtuiset vunna 2014 synnyttivät yhteenlaskettuina keskimäärin 4,5 pentua per pentue. Näin llen sekartuiset lisivat keskimäärin

24 24 hedelmällisempiä pentuekknsa niin sumalaisiin kuin nrjalaisiinkin puhdasrtuisiin verrattaessa. Kaavi 7. Verrkkipuhdasrtuisten pentuekk vunna 2014 jalstustietkantajärjestelmän perusteella PUHDASROTUISTEN PENTUEKOKO VUONNA ,7 5,8 4 4,3 4 5,7 6,9 6,4 3,3 5,5 4.5 Pentuaikaiset terveystarkastukset Taulukk 15. Kirien pentuaikaiset terveystarkastukset. Terveystarkastus Lkm % Kyllä ,6 Ei ,9 En tiedä 167 7,5 Yhteensä 2226 Kun pistetaan aikuisina vastaajille tulleiden kirien määrä (436 kiraa), paljastuu että 63,6 % pentuna uuteen ktiin muuttaneista kirista li läpikäynyt eläinlääkärin perusterveystarkastuksen.

25 25 5. Sekartuisten terveystulkset Vastaajilta kysyttiin 27 kysymystä liittyen sekartuistensa terveyteen. Nämä liittyivät luustkuvauksiin, silmä- ja plvitutkimuksiin, allergiihin, autimmuuneihin ja neurlgisiin sairauksiin sekä sydämeen Tämän lisäksi kysyttiin myös synnynnäisistä hammaspuutksista, napatyrästä ja kivesten laskeutumisesta. Tässä sissa käydään läpi terveystulsten vastauksia. 5.1 Luustkuvaukset Kirista ehdttmasti suurin sa (85,7 %) ei llut käynyt luustkuvauksissa. 14,3 % eli 380 kiraa li tutkittu. Keskimäärin yhdelle kiralle li tehty 1,4 eri tutkimusta jk lnkkien, kyynärnivelten tai selän salta. Taulukk 16. Sekartuisten luustkuvausten jakautuminen. Tutkimus Kpl % Lnkkakuvaus ,4 Kyynärkuvaus ,7 Selkäkuvaus ,9 yhteensä 550 Sekartuiselle, jlle li tehty jkin luustkuvaus, li suurimmalla tdennäköisyydellä kuvattu lnkat lnkkaniveldysplasian varalta. Lnkkatutkimus li tehty 44,4 % kuvatuista kirista, kyynär- ja selkäkuvaukset nin 30 prsentille.

26 26 Taulukk 17. Syyt sekartuisten luustkuvaamiselle. Syy kuvauttamiselle kpl % Oma mielenkiint ,5 Oireilu ,6 Harrastus/työkäyttö 95 17,7 Epäily (esim. sukurasite) 41 7,6 Tapaturma/muu sairastutkimus 33 6,1 Jalstuskäytön takia 11 2 Kasvattajan susitus 10 1,9 Edellinen kti kuvautti 3 0,6 Yhteensä 538 Kska sekartuisten kirien kuvaaminen n merkittävästi harvinaisempaa kuin puhdasrtuisten kirien, kyselyssä pyrittiin selvittämään myös kiran ikä tutkittaessa sekä syy tutkimiseen. Vastaajat saivat valita useamman, ja yksi vastaaja likin valinnut keskimäärin 1,47 vastausta. Suurimmat syyt sekartuisen kuvauttamiseen livat ma mielenkiint sekä kiran ireilu. Seuraavaksi yleisin syy li kiran työ- tai harrastuskäyttö sekä epäily. Jnkun verran kiria li tutkittu tapaturman tai muun sairastutkimuksen yhteydessä. Sekartuiset livat keskimäärin 3,81 vuden ikäisiä luusttutkimusten aikana. 31,8 % kirista tutkittiin 1,5-2,5 vuden iän välissä., mikä li suurin yksittäinen ikälukka Lnkkaniveltutkimusten tulkset Taulukk 18. Kirien lnkkatulkset. Lnkkatuls Kpl % Terve ,7 Lievät muutkset 18 7,9 Merkittävät muutkset 49 21,4 Yhteensä

27 27 Sekartuisten kirien lnkista saatiin tieta 229 kiran salta, kun lnkkien salta tutkittuja kiria li 244. Näistä suurin sa li terveitä. Osa vastaajista ei kuitenkaan muistanut tai llut varma kiransa tulksista, jten 15 vastausta karsiutui pis varsinaisesti tulsten tarkastelusta. Kuten aikaisemmissa lnkkatulsanalyyseissä, n myös sekartuisten itsensä varsinaiset lnkkatutkimukset määritelty terveisiin, lieviin muutksiin ja merkittäviin muutksiin hunmman lnkan mukaan, kennelliitn määritelmien mukaisesti, jtta vertailu puhdasrtuisiin lisi mahdllisimman realistinen. Eläinlääkäri anti lausunnn 237 kiralle, ja Sumen kennellitt seitsemälle. Lisäksi klmella kiralla mainittiin Legg Perthes Verrkkiryhmän lnkkatulkset Taulukk 19. Puhdasrtuisen verrkkiryhmän lnkkatulkset vudelta Lnkkatuls Kpl % Terve ,3 Lievät muutkset Merkittävät muutkset 266 9,7 Yhteensä Verrattaessa verrkkipuhdasrtuisten lausuntihin, tulkset n tettu jalstustietkannasta, jkaisen rdun vunna 2014 lausutuista tulksista. Verrkkirtujen tanta li kiraa eli se li humattavasti suurempi kuin sekartuisten (229 kiraa). Tästä hulimatta kahden ryhmän väliset tulkset livat terveiden (A ja B lausunnt) salta hyvin tasaväkiset. Puhdasrtuisilla kirilla li lieviä muutksia enemmän kuin sekartuisilla, jilla taas li merkittäviä muutksia humattavasti enemmän kuin puhdasrtuisille

28 28 Kaavi 8. Sekartuisten ja puhdasrtuisen lnkkatulksien vastakkainasettelu. 72,3 % 9,7 % 70,7 % 18% 7,9 % 21,4 % Terve Lievät muutkset Merkittävät muutkset Sekartuiset Puhdasrtuiset Kyynärniveltutkimusten tulkset Taulukk 20. Kirien kyynärniveltulkset. Tuls kpl % Terve ,4 Lievää nivelrikka 29 18,4 Khtalaista nivelrikka 9 5,7 Vimakasta nivelrikka 4 2,5 Yhteensä 158 Kysyttäessä kirien kyynärniveltutkimuksia jaettiin vastaukset jälleen miin ryhmiinsä Sumen Kennelliitn antamien hjeistuksien mukaan. 0-tulksen eli terveen saaneet kirat luetaan terveisiin, 1-tulksen saaneet lieviin muutksiin, kakkstulksen saaneet khtalaisiin ja klmstulksen saaneet vimakkaisiin muutksiin aina hunmman kyynärnivelen perusteella. Jkaista jattelua esiintyi sekartuisilla kirilla, jista tervettä humattavasti enemmän kuin muita, ja kaikista vähiten vimakasta nivelrikka, jta esiintyi vain 2,5 % tutkituista kirista. Yhteensä 158 kiraa li tutkittu kyynärnivelien kasvuhäiriöiden varalta, ja jkaisen tuls tiedettiin.

29 29 95,9 % kirista li saaneet lausuntnsa eläinlääkäriltä, neljä kappaletta Sumen Kennelliitlta ja kaksi jstain muualta Verrkkiryhmän kyynärtulkset Taulukk 21. Verrkkiryhmän kyynärtulkset. Tuls kpl % Terve ,6 Lievää nivelrikka 212 9,4 Khtalaista nivelrikka 54 2,4 Vimakasta nivelrikka 58 2,6 Yhteensä kiraa sisältäneen verrkkipuhdasrtuisryhmän tulkset eivät ernneet merkittävästi sekartuisten tulksista. Prsentuaalisesti terveitä kiria li enemmän puhdasrtuisissa, mutta vimakasta nivelrikka li yhtä suurella määrällä. Kaavi 9. Kyynärniveltutkimusten tulsvertailu. 85,6 % 73,4 % 9,4 % 2,4 % 2,6 % Terve 18,4 % 5,7 % 2,5 % Lievää Khtalaista Vimakasta nivelrikka nivelrikka nivelrikka Sekartuiset Puhdasrtuiset

30 Selkätutkimusten tulkset Taulukk 22. Selkätulkset. Tuls Kpl % Terve ,6 Spndylsimuutkset 26 17,6 Kalkkeuma 4 2,7 Traumaperäinen muuts 3 2,0 Välimutinen lanneristinikama 2 1,4 Selkäydinkanavan ahtauma 2 1,4 Lievä rakennemuuts 2 1,4 Kulumaa 1 0,7 Yksi ylimääräinen lannenikama 1 0,7 Yksi vin lannenikama 1 0,7 LVT1 1 0,7 LVT3 1 0,7 LTV4 1 0,7 Lumbsakralistensi 1 0,7 Yhteensä 148 Lisäksi yhdellä kiralla li tdettu välilevyn pullistuma. Sekartuisten kirien selät livat pääsin terveitä. 97,6 % kirista li saanut selkälausunnt eläinlääkäriltä, yksi kappale Sumen Kennelliitsta ja klme vastaajaa livat valinneet vastausvaihdn Muu Verrkkiryhmän selkätulkset Taulukk 23. Puhdasrtuisten selkätulkset. Tuls Kpl % Terve (SP0) ,1 SP1 12 3,2 SP2 8 2,2 SP3 2 0,5 Yhteensä 372 Verratessa puhdasrtuisten ja sekartuisten selkiä, ei vida tehdä kattavaa tilastintia tiedn puuttumisen takia. Jalstustietkantajärjestelmä tarjaa selän salta ainastaan

31 31 spndylsitilastn, jten verratessa puhtaiden ja sekartuisten kirien selkätulksia, n katsttua ainastaan mlempien kirien spndylsimuutksia. Kska sekartuisilla ei llut merkintöjä spndylsin vakavuudesta, n kaikki spndylsin asteet SP1-SP4 yhdistetty muutkset -khdaksi. Kaavi 10. Selkätulsten vertailu. 94,1 % 79,8 % 5,9 % 20,2 % Terve Muutksia Sekartuiset Puhdasrtuiset Sekartuisilla kirilla li 14,3 % enemmän spndylsimuutksia selässään kuin puhdasrtuisilla kirilla. Puhtaiden ja sekartuisten tanta li humattavasti tasaväkisempi kuin aikaisemmissa vertailuissa puhtaita selkätulksellisia kiria li 372 ja sekartuisia vastaavia 129 (kun tetaan humin ainastaan spndylsimuutkset ja terveet kirat) Muut luust-ngelmat

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot