Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) Tilauskoulutuksen asiakkaat 5 4 Kurssitilastot 6 5 Luennot ja luentosarjat Ikäihmisten yliopisto Luentosarjat Luennot 8 6 Projektit ja kehittämishankkeet Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke Opitun tunnustaminen Tietoyhteiskuntahankkeet Kansalaisopinnot Noste Etelä-Pirkanmaa 12 7 Esitykset, näyttelyt, julkaisut ja muu toiminta Esitykset Näyttelyt Julkaisutoiminta Muu toiminta 15 8 Henkilöstö Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Henkilöstökoulutus Henkilöstön muu toiminta Tyky-toiminta 23 9 Toimipaikat 24

2 2 Rehtorin katsaus Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. Vuoden 2005 aikana saatiin pitkän valmistelun jälkeen valmiiksi esitys kansalaisopistojen uudeksi valtionosuusjärjestelmäksi, joka astui voimaan vuoden 2006 alussa. Opistojen valtionosuuden perusteista jätettiin pois oppituntihinnan porrastaminen asukasryhmärakenteen mukaan. Kaikki opistot tulevat saamaan valtionosuutensa saman tuntihinnan perusteella. Valkeakoski-opiston kannalta uudistus ei tuonut mukanaan mitään merkittävää muutosta. Etelä-Pirkanmaan seutukunnalle hyväksyttiin vuonna 2005 kuntien yhteinen henkilöstöstrategia, jossa Valkeakoski-opisto on keskeisenä toimijana kuntien henkilöstökoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetushallitus ja Valkeakosken kaupunki solmivat sopimuksen kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) mukaisten yleisten kielitutkintojen järjestämisestä Valkeakoski-opistossa. Sopimus koskee seuraavia kieliä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä. Tutkintoja järjestetään perusja keskitasolla sekä suomen ja englannin kielissä myös ylimmällä tasolla. Sopimus ulottuu vuoteen Kaupunginhallituksen toimeksiannosta laadittiin keväällä 2005 selvitys Valkeakosken sivistys- ja museotoimen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Selvitys tilattiin Efekolta ja sen toteuttivat konsultit Sirkku Ahvo-Lehtinen ja Arto Laamanen. Selvityksen laatimiseen osallistuivat myös sivistystoimen työntekijät ja sille nimettiin poliittisia päättäjiä edustanut seurantaryhmä. Valkeakoski-opiston osalta selvityksessä ehdotetaan mm. nykyisen toimintamallin säilyttämistä ennallaan, ulkopuolisista tiloista luopumista ja uusien asiakasryhmien hankkimista tilauskoulutukseen. Opistoa kohtaan tunnettua asiakastyytyväisyyttä arvioitiin kahdessakin erillisessä tutkimuksessa vuoden 2005 aikana. Keväällä 2005 toteutettiin Edufinin toimesta saman kyselyn avulla seitsemän (Parkano, Valkeakoski, Vanajavesi, Forssa, Järvenpää, Mäntsälä ja Porvoo) opiston yhteinen asiakastyytyväisyyskysely, joka suunnattiin satunnaisotannalla em. opistojen opiskelijoille. Asteikolla 1-5 opistomme asiakastyytyväisyyden yleisarvosanaksi tuli 3,9. Niukasti paremmin menestyi Parkanon aikuisopisto. Syksyllä 2005 valmistui Efekon toteuttama laaja kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus, johon myös Valkeakoski osallistui. Kysely toteutettiin yhteensä 30 kunnassa. Tässä tutkimuksessa Valkeakoski-opisto menestyi parhaiten kansalaisopistojen joukossa. 81 % vastaajista oli tyytyväisiä opistomme toimintaan. Syksyllä 2005 sivistystoimen lautakunta hyväksyi käsityökoululle taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman ja teatteri-ilmaisun koululle yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman. Opistomme osallistui vuoden 2005 aikana aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita Kontaktia kansalaisuuteen -hanke. Hankkeita on kuvattu tarkemmin luvussa 6. Opiston kansainväliset kontaktit sisälsivät vuonna 2005 kivenhiojien matkan Saksaan Uhlun louhokselle, unkarin kielen ja kansantanssijoiden opintomatkan Budapestiin ja unkarilaisten kansantanssijoiden vierailun Valkeakoskelle. Valkeakoski-opisto valitsi vuoden 2005 aikuisopiskelijaksi Risto Palmun, joka on aktiivisen opiskelijauransa lisäksi edistänyt erilaisten oppijoiden opiskelumahdollisuuksia Valkeakoskella. Juha Sihvonen rehtori

3 3 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Valkeakoski-opistoon kuuluva työväenopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Työväenopisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. Valkeakoski-opistoon kuuluva baletti- ja liikuntakoulu antaa lapsille ja nuorille tanssin taiteen perusopetusta, käsityökoulu antaa lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta, teatteri-ilmaisun koulu antaa lapsille ja nuorille teatteri-ilmaisun taiteen perusopetusta, sanataidekoulu antaa lapsille ja nuorille sanataiteen perusopetusta. Valkeakoski-opisto järjestää tilauskoulutuksena myös henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 1.2 Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Anna-Liisa Anolin (pj) Pia Hänninen Seppo Kukkamäki (vpj) Kalle Ohma Pauli Korpela Hannu Korpela Sinikka Grip-Vaara Hannele Lehtonen Kari Rydman Mikko Dahl Henry Rantaniemi Tapio Innala Leila Jussila Maija Vaittinen Hilkka Hemminki Marjatta Kukkamäki Marju Lemola Kaarina Silvennoinen Kaupunginhallituksen edustajana sivistystoimen lautakunnassa on ollut Marja Heikkinen ja nuorisoedustajana Jesse Soini. Sivistystoimen lautakunnan tärkeimmät Valkeakoski-opistoa koskevat päätökset sivistystoimen käyttösuunnitelmat vuodelle sivistystoimen keskuksen tilinpäätös vuodelta Valkeakoski-opiston toimintakertomus vuodelta Valkeakoski-opiston alustava opetussuunnitelma lukuvuodelle toimen lakkauttaminen: kotitalousneuvonnan toimistovirkailija - toimen muuttaminen kokoaikaiseksi: Valkeakoski-opiston toimistovirkailija - sivistystoimen maksut ja taksat sivistystoimen keskuksen vuokrat sivistystoimen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2006 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2007 ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat: käsityön ja teatteri-ilmaisun opetus - taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat lukuvuodelle

4 4 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos -opetus - tilauskoulutus 4. Vaos -opiskelijoiden osuus asukkaista Koulutuspalvelut 5. Kurssien yleisarvosana 6. Oppituntien määrä - vaos -opetus - tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 7. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 8. Oppitunnin hinta - vaos -opetus - tilauskoulutus Vaos opetus = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta TA 2005 TP , opiskelijaa 6000 kurssilaista 1800 kurssilaista 14 % 4, oppituntia 1800 oppituntia 4,0 112 euroa 45 euroa 3, opiskelijaa 6500 kurssilaista 1746 kurssilaista 11 % 4, oppituntia 1858 oppituntia 4,2 101 euroa 80 euroa Määrärahat Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä TA 2005 TP Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä

5 5 Vuoden aikuisopiskelija Risto Palmu tietotekniikkakurssilla Reeta Tenholan opetuksessa. 3 OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT 3.1 Opiskelijat (kerran laskettuna) Opiston kurssit Tilauskoulutus Taiteen perusopetus - miehet miehet pojat 68 - naiset naiset tytöt 312 Yhteensä Yhteensä Yhteensä 380 Valkeakoski-opistossa oli vuonna 2005 opiskelijoita yhteensä 3 306, joista miehiä oli 836 (25,3 %) ja naisia (74,7 %). 3.2 Tilauskoulutuksen asiakkaat Vuonna 2005 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Bemis Valkeakoski Oy Etelä-Pirkanmaan aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimisto Fläkt Woods Oy Henkel Norden Oy /Valkeakoski Kuljetusliike Tyvi Oy Kylmäkosken kunta Liha-Saarioinen Oy Lions Ladyt Urjala Lions Ladyt Valkeakoski /Apia Lotilan teollisuusoppilaitos Oy Kolmeks Ab PK-Tilintarkastajat Oy SAK:n paikallisjärjestön naiset Teollisuuden Oppimispaikka Toijalan kaupunki UPM-Kymmene Oyj Urjalan kunta Urjalan Osuuspankki Valkeakosken Energia Oy Valkeakosken kaupunki Valkeakosken Kokoomuksen Naiset ry. Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (Vaske) Valkeakosken Soroptimistiklubi Valkeakosken Suomi-Puola-yhdistys Walki Wisa Oy Viialan kunta Yhtyneiden Urisevat Ukot

6 6 4 KURSSITILASTOT Tunnit ja kurssilaiset aineryhmän mukaan Kalenterivuosi Toteu- Miehiä Naisia Kurssi. yht. tunut 0098 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET Lausuntapiiri Teatteri-ilmaisunkoulu KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDENTAIDOT Tekstiilityö Tekninentyö Muut aineet Käsityökoulu ESITTÄVÄ TANSSI Aikuisten esittävä tanssi Baletti- ja liikuntakoulu SANATAIDE Aikuisten sanataiteenopetus Sanataiteen perusopetus MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET SUOMI RUOTSI ENGLANTI SAKSA RANSKA VENÄJÄ ESPANJA ITALIA MUUTKIELET HISTORIA KULTTUURI, KIRJALLISUUS FILOSOFIA MUU OPETUS, KASVATUS JA KOULUTUS LIIKETALOUS, KIRJANPITO, LASK.TOIMI, TOIMISTOTYÖ, SIHTEERITYÖ MUU LIIKETALOUS, MARKKINOINTI PSYKOLOGIA JÄRJESTÖKOULUTUS MUU YHTEISKUNTA- JA KÄYTT.TIETEET HENKILÖSTÖHALLINTO TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ TIETOVERKOT, TIETOLIIKENNE MUU TIETOTEKNIIKKA, TIETOLIIKENNE VESILIIKENNE TERVEYDENHUOLTO PUUTARHATALOUS KOTITALOUS VARTIOINTI LIIKUNTA TERVEYS 320, MUUKOULUTUS Kaikki yhteensä

7 7 Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan Tunnit Miehiä Naisia Kurssil. yht. Avoin yliopisto Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työnantajan tilaamat kurssit Yleissivistävä aikuiskoulutus Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä Opiston ohjelmaesite jaetaan jokaiseen valkeakoskelaiseen kotiin kahdesti vuodessa. Toimistovirkailija Essi Järvinen ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ihastelevat uunituoretta syksyn 2005 esitettä. 5 LUENNOT JA LUENTOSARJAT 5.1. Ikäihmisten yliopisto Mitä on sivistys? toimittaja Hannu Taanila osallistujia Maailmankatsomuksellisten erojen synnystä ja olemuksesta filosofi Risto Maula osallistujia Hiljaisuuden harjoittaminen eri kulttuureissa opetusjohtaja Marjatta Jaanu-Schröder osallistujia Ikäihmiset kulisseissa - teatteri sukupolvien tarinaa kertomassa teatterinjohtaja Kati Siren osallistujia Yhtenäinen elämänkaari vai monta elämää? professori Antti Eskola osallistujia Euroopan suuret taidekaupungit taidehistorioitsija Eeva Väänänen osallistujia 59 Professori Antti Eskola

8 5.10. Satujen ja tarinoiden tulkinta ja merkitys YTT Olavi Moilanen osallistujia Suru kuuluu elämään terveystieteiden tohtori Hilkka Laakso osallistujia Luentosarjat Ajankohtainen taidehistoria FT, taidehistorian tutkija Leena Valkeapää osallistujia Taidekauppa, taiteen kerääminen, taideväärennökset ja varkaudet Taiteen asema politiikan välineenä Ns. Suomen taiteen kultakausi ja Hyvän elämän filosofia filosofi Risto Maula osallistujia Luennot Kadonneen vyötärön metsästys ravitsemusasiantuntija Sanna Arnala ja proviisori Outi Kärpänniemi Yhteistyössä Valkeakosken Sydänyhdistyksen ja Diabetesyhdistyksen kanssa. osallistujia Lasten ruoka-allergiat ja niiden hoito, yhteistyössä Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen kanssa lastenallergologi Kati Holm ja kotitalousopettaja Outi Penttilä osallistujia Venäjän suomalaisten kohtaloista asiakirjoissa toimittaja, tietokirjailija Eila Lahti-Argutina osallistujia Meet Russia! yrittäjä Elena Saikkonen luennoi englanniksi osallistujia Sisustetaan piha ja parveke viihtyisäksi ja toimivaksi sisustussuunnittelija (AMK) Katariina Lempinen osallistujia Kotipuutarhan kevättyöt hortonomi (AMK) Anne Sannamo osallistujia Hautausmaalla paljon elettyä elämää Mirjam Saarela osallistujia 47 8

9 DIABETES teemapäivä yhteistyössä Diabetesliiton Länsi-Suomen piirin kanssa osallistujia Sjögrenin syndrooman kokonaisvaltainen hoito reumatologi Marja Hypèn osallistujia Järjestyslaki ja turvallisuus Valkeakoskella poliisipäällikkö Mikael Rekola osallistujia Huimaus - ikäihmisten melko tavallinen riesa dosentti Tapani Rahko osallistujia Tarinointia kirsikkapuistosta teatterin johtaja Kati Sirén osallistujia Valokuvaajan arkea valokuvaaja Petri Nuutinen osallistujia Ihopsorin hoidonohjaustilaisuus sairaanhoitaja Mervi Nissinen osallistujia Muotoilu ja tekstiilit tekstiilitaiteilija Raija Jokinen osallistujia Mitä lapsi tarvitsee hyvää kasvuun? lastenpsykiatri Jari Sinkkonen osallistujia 217 Taideryhmäläisiä Turun linnassa. Taideretken kohteina olivat Turun taidemuseo, 101 vuotta suomalaista nykytaidetta sekä vaihtoehtoisesti Turun linna tai Wäinö Aaltosen taidemuseo ja galleriat Turun keskustassa.

10 10 6 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET 6.1 Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke (ESOP 2) ESOP -hanke käynnistyi Opetushallituksen kokeilumäärärahan turvin vuonna ESOP 1:ssä (v ) oli mukana 26 opettajaa ja käyttövalmiiksi saatiin 10 verkkoavusteista kurssia. Jatkohanke ESOP 2:ssa jatketaan verkko-opetuksen yhteisen mallin kehittämistä ja opettajien keskustelevan verkko-opetuksen taitojen täydentämistä. ESOP 2-hankkeessa on mukana yhdeksän kansalais- ja työväenopistoa: Espoon työväenopisto, Forssan aikuisopisto, Hausjärven kansalaisopisto, Hyvinkään kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Lopen opisto, Riihimäen kansalaisopisto, Vanajaveden Opisto (koordinoija) ja Valkeakoski-opisto sekä Hämeen kesäyliopisto. Kurssien ohessa kehitetään myös opistojen välistä yhteistyötä tuottamalla mm. useammassa opistossa yhteisesti ja yhtäaikaisesti toteutettavia kursseja, esim. kuvataide Espoossa ja Valkeakoskella. ESOP 2 -hankkeen päätavoitteita ovat mm. - kehittää yhteinen verkko-opetuksen toimintamalli pohjanaan teoreettinen Diana-malli ja tuottaa vähintään 10 uutta tai täysin uusittua verkkokurssia vapaan sivistystyön aihealueilla - kehittää edelleen oppilaitosten opettajien yhteistä foorumia verkkoon ja yhteistyön tiivistäminen sekä päällekkäisyyksien karsiminen oppilaitosten välillä. Taito- ja taideaineiden virtuaalinäyttelyjä kehitetään ESOP 1:ssä saatujen kokemusten perusteella. - Diana-mallin levittäminen ja käytön syventäminen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa - yhteisen kurssitarjottimen ja kuvapankin kehittäminen - tutustua verkko-opetuksen kansainvälisiin sovellutuksiin ja kansainvälisen kontaktien luominen verkkoavusteisen opetuksen kehittelyssä - osallistua valtakunnalliseen vapaan sivistystyön oppimisalustavaihtoehtojen kartoittamiseen ja arviointiin - tuottaa hankkeen verkkosivuille verkko-oppijan aloituspaketti. Valkeakoski-opistosta hankkeeseen osallistui 5 henkilöä. Rehtori Juha Sihvonen kuului projektin ohjausryhmään. 6.2 Opitun tunnustaminen 2005 Opitun tunnustamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla esim. vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annettava opetus toteutetaan ja mitoitetaan siten, että vastaanottava oppilaitos tai muu taho voi todeta luotettavasti annetun opetuksen laadun ja laajuuden. Kysymys on jatkuvan koulutuksen periaatteiden ulottamisesta myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annettavaan opetukseen. Opitun tunnustaminen -projektin kokeilukohteeksi valittiin käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset opetussuunnitelmat. Työ rajattiin koskemaan aikuisille suunnattua käsityön taiteen perusopetusta. Opitun tunnustaminen - projektiin ovat kuuluneet seuraavat opistot: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (koordinaattori), Valkeakoski-opisto, Espoon työväenopisto ja Ylöjärven työväenopisto. Opetushallitus tuki projektia vuonna eurolla. Vuonna 2005 projekti testasi käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintokokonaisuutta ja eri tasoille laadittuja arviointikriteerejä. Projektin aikana laaditusta opetussuunnitelmasta ja kokemuksista on valmisteilla julkaisu, jonka tavoitteena on toimia aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen käsikirjana vapaan sivistystyön kentällä ja muilla tahoilla. Valkeakoski-opisto on toiminut projektin aikana yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Wetterhoffin koulutusyksikön ja Pirkanmaan Taitokeskuksen kanssa. Valkeakoskiopistosta projektiin ovat osallistuneet tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi ja artenomi Kirsi Tahkola.

11 6.3 Tietoyhteiskuntahankkeet 11 INTO Innolla toimimaan tietoyhteiskunnassa Into oli opetushallituksen tukema kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja vahvistava hanke, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti työelämän ulkopuolella olevat, eläkeläiset ja ikääntyvä väestö. Hanke toteutettiin lukuvuoden aikana. Tavoitteena oli vahvistaa kohderyhmäläisten tietotekniikan käyttötaitoja ja kannustaa heitä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia aktiivisina kansalaisina. Kevätlukukauden 2005 aikana toteutettiin kolme itsenäistä kurssia: Internet jatko 21 t, tekstinkäsittely 30 t ja kuvankäsittely 18 t. Osallistujia oli yhteensä 48. Vastuukouluttajana toimi tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola, harjoitusten ohjaajana yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ja hallinnosta vastasi koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola. TEUVO tuki- ja neuvontahenkilöiden koulutus Teuvo oli Länsi-Suomen lääninhallituksen tukema kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tuki- ja neuvontahenkilöstön koulutushanke. Hanke toteutettiin yhteistyöverkoston kanssa siten, että osallistujiksi toivottiin henkilöitä, joilla on jo kokemusta tietotekniikasta ja jotka toimivat eri kansalaisjärjestöissä. Tavoitteena oli vahvistaa yhdistyksissä ja vastaavissa toimivien atk-osaajien valmiutta toimia omissa yhteisöissään ja verkostoissaan vertaistukihenkilöinä. Koulutuksella syvennettiin osallistujien perustaitoja tietotekniikan eri sovelluksissa, erityisesti keskityttiin ohjaus- ja neuvontataitojen vahvistamiseen, aktivoitiin vaikuttamaan ja osallistumaan tietoyhteiskunnan menetelmillä ja laajennettiin tietotekniikan välityksellä tapahtuvien palvelujen käyttöä. Koulutus oli laajuudeltaan 36 t ja se toteutettiin syyslukukauden 2005 aikana. Vastuukouluttajana toimi tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola, harjoitusten ohjaajana yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ja hallinnosta vastasi koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola. TEUVO:t tauolla

12 Kansalaisopinnot Valkeakoski-opisto on saanut kahtena lukuvuonna peräkkäin opetushallitukselta vapaan sivistystyön kokeiluun ja kehittämiseen tarkoitettua avustusta Kontaktia kansalaisuuteen projektiin. Kevätlukukaudella 2005 päättynyt hankkeen ensimmäinen vaihe oli laajuudeltaan kolme opintoviikkoa. Opiskelun aloitti seitsemän opiskelijaa. Projektin tavoitteena oli aktivoida osallistujia seuraamaan ja osallistumaan kunnalliseen ja valtiolliseen päätöksentekojärjestelmään. Opetusohjelmaan kuului yhteiskunnallisen opintoryhmän lisäksi ensiapukurssin suorittaminen ja internetin käyttöön tutustuminen. Lukuvuoden Kontaktia kansalaisuuteen projektin opinnot alkoivat syksyllä 2005 uudistetulla opintosuunnitelmalla. Projekti sisältää kaksi yleisöluentoa, kerran viikossa kokoontuvan kontaktia kansalaisuuteen opintoryhmän, ensiavun peruskurssin, internet-kurssin sekä kansalaisjournalismin kurssin. Projektin vastuuhenkilönä on yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru. Kohderyhmään kuuluvat kaikki, joilla on aikaa ja kiinnostusta kehittää tietojaan ja taitojaan. Erityisesti hankkeeseen on haettu työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä ja kansalaisopiston aliedustettuja opiskelijoita. 6.5 Noste Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski-opisto on mukana Noste Etelä-Pirkanmaa -koulutushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden vuotiaiden työelämässä olevien työelämässä pysymistä ja urakehitystä. Hanke on kestoltaan viisivuotinen ( ). Hanketta toteutetaan seutukunnallisesti. Rehtori Juha Sihvonen kuuluu hankkeen ohjausryhmään ja koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola käytännön toimia suunnittelevaan työryhmään. 7 ESITYKSET, NÄYTTELYT, JULKAISUT JA MUU TOIMINTA 7.1 Esitykset Työväenopisto Itämaisen tanssin alkeisjatko- ja jatkoryhmän esiintyminen Tampereella Mihrimah ry:n kevätnäytöksessä Runokooste Naisen kieli, lausuntapiirin esitys kellarisalissa, ohjaus Lasse Kanerva, yleisöä n Tanssin Juhla, Valkeakoski-opiston tanssitapahtuma Valkeakosken Kaupunginteatterissa. Työväenopiston ja baletti- ja liikuntakoulu Glissaden ryhmien lisäksi juhlassa esiintyivät Haka Gym ry., Valkeakosken Koskenpojat, tanssiseura Marimba, Pirkanmaan Linedancers ry., Hanna Heikkinen Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutusryhmästä. Esiintyjiä 180, yleisöä n Itämaisen tanssin jatkoryhmän Mustaa ja valkoista -näytös Valkeakosken kaupunginteatterilla

13 Työväenopiston sekakuoron esiintymiset ja konsertit, kuoronjohtaja Ülle Valjakka Lempäälän Manttaalitalossa Kalevalaiset pidot -juhlassa Esiinntyminen Apian palvelutalon asukkaille 1.5. Vappujuhlassa torilla 1.5. Konsertti Eskola-salissa Kaatuneiden päivän tilaisuuksissa Metsäkansan, Sääksmäen ja Valkeakosken sankarihaudoilla 6.5. Ikäihmisten syystapahtumassa liikuntahallissa vuotisjuhlakonsertti Eskola-salissa Vanhainkodeissa Valkeakoskella ja Sääksmäellä Baletti- ja liikuntakoulu Glissade 5.5. Esityksiä Tanssin juhla -tapahtumassa Valkeakosken kaupunginteatterissa Yhteistyönäytelmän esitys Valkeakosken kaupunginteatterissa Glissaden kevätnäytökset Valkeakosken kaupunginteatterissa, yleisöä 390 Teatteri-ilmaisun koulu Eroja ja kiirekenkiä, käsikirjoitus Särmä-ryhmä ja Kati Sirén, ohjaus Kati Sirén Näytelmän esitti syventävät opinnot III (yli 15v.) MA 1, Oppilasteatterin Särmä- ryhmä Valkeakosken Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Muut esitykset 19.4., 22.4., 24.4., 25.4., 9.5., 12.5., 14.5., ja Esitys oli Teatteri-ilmaisun koulun ja Valkeakosken Kaupunginteatterin yhteistyöprojekti Teatteriturnajaiset Valkeakosken kaupunginteatterissa. Turnajaisissa esiintyivät seuraavat ryhmät: Perusopinnot I (7-9v.) KE 1 esitti Tapahtui kerran apteekissa, ohjaus Harri Helminen. Valmentavat opinnot (9-12v.) TO 1 esitti Keisarin uudet vaatteet, tarinasta sovitti ja ohjasi Harri Helminen. Perusopinnot II (10-13v.) KE 2, Teatterityöpaja esitti Punahilkka-näytelmä näytelmästä Krokotiili Gena, ohjaus Harri Helminen. Syventävät opinnot II (14-16v) KE 3, Nuorisoteatteri esitti Uusi kasvo, kirj. Anneli Toijala, ohjaus Annina Ärölä. Syventävät opinnot I (12-14v.) TI 1, Nuorisoteatteri esitti Amelie ja Jessica, teksti ryhmän oma, ohjaus Annina Ärölä. Yleisöä yhteensä 120, osallistujia n Krokotiili Gena, kirjoittanut Eduard Uspenski ja ohjannut Harri Helminen. Näytelmän esitti perusopinnot II (10-13v.) KE 2, Teatterityöpaja. Esitys oli TIK:n, käsityökoulun ja baletti- ja liikuntakoulu Glissaden yhteistyöprojekti. Rooleissa oli 14 henkilöä, tanssissa mukana 6 balettikoululaista ja lavasteita rakensi 8 käsityökoululaista. Esitykset Valkeakosken Kaupunginteatterissa klo 9.30 päiväkotien 4-vuotiaille lapsille, yleisöä 150 ja klo avoimena esityksenä, yleisöä Katu, kirjoittanut Jim Cartwright, ohjaus Annina Ärölä. Syventävät opinnot II (yli 15 v.) TI 2, Oppilasteatterin Lavattomat -ryhmä Valkeakosken kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Muut esitykset 10.9., 12.9., 15.9., 16.9., 18.9., Esitys oli teatteri-ilmaisun koulun ja Valkeakosken kaupunginteatterin yhteistyöprojekti.

14 14 Krokotiili Gena tuli vieraisille Harri Helmisen ohjaamana 7.2 Näyttelyt Edelfeltin jalanjäljillä verkkoavusteisen kurssin näyttely, kävijöitä n. 290, näyttely siirtyi Espoon työväenopistoon Opiston taideryhmien ja soveltavan taiteen ryhmien näyttely, kävijöitä n Käden taidot, tekstiili- ja teknisten töiden kevätnäyttely, kävijöitä n Pellavapäässä kudottuja kodintekstiilejä, kävijöitä Lumikorven kutomon kevätnäyttely, kävijöitä Käsityökoulun kevätnäyttely Minun Maailmani opiston näyttelyhallissa, kävijöitä n Sääksmäen taidepiirin näyttely Voipaalan aitta-ateljeessa Tekstiilikuvia kokeilevien käsityöryhmien kutsunäyttely Heinäahon kesägalleria, Viitasaari Väriä luonnosta värjäten ja painaen -näyttely, Ahlmanin ammattiopisto, Tampere, kävijöitä n Sieninäyttely Koskikaran ala-aulassa, kävijöitä n Mini tekstiilinäyttely, kokeilevat käsityöryhmät opiston näyttelyhallissa, kävijöitä n

15 Julkaisutoiminta Kunta koulutuksen arvioijana. Kirjoittajat Maisa Lovio ja Juha Sihvonen. Teoksessa Lyytinen H. & Räisänen A.: Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Jyväskylä Aikuiskoulutuksen arviointi Suomessa. Riippumattomaan arviointitietoon on monet tarpeet. Kirjoittajat Heikki Silvennoinen ja Juha Sihvonen. Aikuiskasvatus 4/ Muu toiminta Työväenopisto 8.1. Tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Gianni Versacen muoti, muotoilu ja taide, Designmuseo ja Kaukaa haettua, Kulttuurien museo Yleinen kielitutkinto, suomi, 3 osallistujaa 4.2. Kieltenopettajien suunnittelukokous Valkeakoski-opistolla maaliskuu Korukivenhiojien opintomatka Lahden kivimessuille, 15 osallistujaa huhtikuu Korukivenhiojien opintomatka Idar-Obersteinin jalokivikaupunkiin Saksassa, 8 osallistujaa 2.4. Yleinen kielitutkinto, englanti, 4 osallistujaa Unkarin kielen ja kansantanssin opiskelijoiden ryhmän matka Budapestiin 9.4. Yleinen kielitutkinto, suomi, 17 osallistujaa Pirkanmaan taidesuunnistus; kohteina Siurossa taiteilijat Matti Hömppi Marketta Mäkinen ja Ossi Somma, Tampereella kohteena Suomen trikoon ateljeet Kevätlukukauden opettajainkokous Hotelli Petäyksessä toukokuu Korukivenhiojien opintoretki Uhlun louhokselle Kokeilevan käsityön perusopintoryhmän opintomatka Ahlaisiin ja Ouran saaristoon Kansantanssijoiden vieraana Hajdúszoboszlósta Unkarista lasten kansantanssiryhmä elokuu korukivenhiojien opintokierros Saksaan, Itävaltaan ja Puolaan 6.9. Syyslukukauden opettajainkokous Valkeakoski-opistolla Yleinen kielitutkinto, suomi, 15 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, englanti, 12 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, ruotsi, 4 osallistujaa Taideretki Turkuun kohteina Turun taidemuseo, 101 vuotta suomalaista nykytaidetta, Turun linna, Wäinö Aaltosen taidemuseo ja galleriat Turun keskustassa Vuoden aikana opetuskeittiö ja sali vuokrattiin 15 kertaa, astioita vuokrattiin 25 kertaa. Kotitalousopettaja antoi puhelin- ja henkilökohtaista asiakasneuvontaa 47 kertaa. Lumikorven kutomo Kudontapäiviä kertyi 890, joissa yhteensä 420 eri tapahtumaa. Kutojia kävi 99, jotka kutoivat yhteensä 1210 metriä erilaisia kankaita. Puhelin- ja muuta neuvontaa annettiin 135 kertaa. Kankaanrakennus- ja neuvontakäyntejä tehtiin 5. Kotikutojia kävi luomassa loimet omiin kangaspuihinsa 11 henkilöä Sorrilan kässä-kerholaiset kutomolla, osallistujia Keskustan kutojien retki Suomen kädentaidot messuille Tampereelle, osallistujia Kynttilä-paja, osallistujia 11. Sääksmäen kudonta-asema Pellavapää Kudontapäiviä kertyi 980, joissa yhteensä 285 tapahtumaa. Kutojia kävi 109, jotka kutoivat yhteensä 1001metriä erilaisia kankaita. Puhelin ja muuta neuvontaa annettiin yhteensä 165 kertaa. Kankaanrakennus- ja neuvontakäyntejä 6 kertaa. Kotikutojia kävi luomassa loimet omiin kangaspuihinsa 11 henkilöä.

16 Tiistain tapaamisiltoja oli 27, joissa osallistujia oli yhteensä 302. Retki Ryijynäyttelyyn Tampereelle, osallistujia 7 Retki Toijalan Tekstiilipalveluun, osallistujia 15 Kevätlaulajaiset Rutajärvellä, osallistujia 16 Joululauluilta Pellavapäässä, osallistujia 22 Baletti- ja liikuntakoulu Uusien oppilaiden 1. pääsykoe Uusien oppilaiden 2. pääsykoe Glissaden myyjäiset Avoimet ovet Käsityökoulu 8.1. Opintomatka Gianni Versacen Taide näyttelyyn, luokat 7, 8 ja 9, Designmuseo Helsinki Opintomatka Orinoco Amazonian intiaanikulttuureita Venezuelasta näyttelyyn, luokka 2, Vapriikki Tampere 3.4. Opintoretki H.C. Andersenin juhlavuoden näyttelyyn Voipaalan lastenkulttuurikeskukseen ja tutustuminen Rapolan muinaiseen linnavuoreen, luokka Opintomatka Hiljaisuus Uutta suomalaista tekstiilitaidetta näyttelyyn, luokka 1, käsija taideteollisuuskeskus Verkaranta Tampere Teatteri-ilmaisun koulu Näytetunti uusille oppilaille pidettiin kellarisalissa Näytetunti syksyllä hakeneille uusille oppilaille kellarisalissa Opintoryhmien avoimet ovet pidettiin viikolla 45 Sanataidekoulu 2.4. Kosmos ja Saturnus -ryhmien yhteinen retki Hämeen linnaan Hahmoja ja olioita, tekstejä ja käsityötä yhdistävä näyttely kirjaston lasten- ja nuortenosastolla toukokuussa Kosmos-ryhmä vieraili Tampereen taidemuseossa Saturnus-ryhmä vieraili Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella Keramiikan opettaja Tuija Lavikainen kevätnäyttelyn ripustuksen touhussa Verkkoavusteinen taidekurssi Edelfeltin jäljillä avasi uusia mahdollisuuksia taideharrastajille. Työskentely tapahtui taiteen tekemisenä kotona sekä verkossa kuvien kautta ja keskustelemalla. ESOP-projektiin kuuluvaa pilottihanketta ohjasi taideaineiden opettaja Timo Pajunen.

17 17 8 HENKILÖSTÖ 8.1 Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Anolin Mirja Järvinen Essi Kilkki-Rekola Helena Koivu Juha Rauhanummi Leena Rikkola Hilppa Saarela Marika Salonen Kaisa Sihvonen Juha kanslisti toimistovirkailija FM, koulutussuunnittelija talonmies-vahtimestari toimistovirkailija toimistovahtimestari KM, koulutussuunnittelija, äitiyslomalla lähtien KM, koulutussuunnittelija, äitiysloman sijaisuus lähtien KT, HK, rehtori Valkeakoski-opistoon ovat sijoitettuna vakituisesti seuraavat siivoojat: Kilpiäinen Riitta, Latvastenmäki Kirsti, Nylander Raija. 8.2 Päätoimiset opettajat Garant Johanna Hiissa Leila Humalajärvi Maarit Inkinen Jussi Kiuru Tarja Koivulahti Heli Koivumäki Minna Käpyaho Terhi Pajunen Timo Taivio Hilkka Tenhola Reeta MA, kielikouluttaja FM, kieltenopettaja KteO, tekstiilityönopettaja KM, teknisentyönopettaja KM, yhteiskunnallisten aineiden opettaja, sanataidekoulun vastuuopettaja restonomi (AMK), vs. kotitalousopettaja artesaani, kudonnanohjaaja käsi- ja taideteollisuusalan suunnittelija, kudonnanopettaja keraamikko, taideaineidenopettaja sosionomi, tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja KTM, tietotekniikanopettaja 8.3 Tuntiopettajat Taiteen perusopetuksen vastuuopettajat Saarela Sinikka tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu Tahkola Kirsi artenomi, opettaja, käsityökoulu Muut tuntiopettajat Ahomaa Jonna, Ahvonen Sari-Anne Alahautala Sini-Marjo Arrankoski Tiina Ausmaa Veera Autio Mervi Erävalo Eliisa Grip-Vaara Sinikka Haatainen Anu Harilo Matti Harkko Ludmila Helenius Seppo Helminen Harri artenomi (AMK), tekstiilityöt FM, itämainen tanssi, englannin kieli sisustussuunnittelija, käsityökoulu LitK, Pilates/ FK, viron kieli laborantti, kreikan kieli tanssija, baletti- ja liikuntakoulu KM, kirjallisuuspiiri fysioterapeutti, itämainen tanssi Alexander-tekniikan opettaja, taiji diplomi kielenkääntäjä, venäjän kieli, suomea ulkomaalaisille insinööri, rannikkolaivurikurssi teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu

18 Helo Jari Huomanen Marco Huovinen Arja Innala Harri Isonikkilä Merja Jalonen Maria Jokinen Niina Järveläinen Mirja Järvinen Marketta Kanerva Lasse Kantola Katriina Karikivi Marjo Karppi Antti Karttunen Outi Kilpinen Timo Kokki Mari Krutsin Pia Kurikka Anne Kykkänen Reija Lagerstam Tiina Lampiniva Eeva-Liisa Lamppu Jarmo Landström Taina Lanne Sirkkaliisa Lavikainen Tuija Lehtinen Anne Lehtiniemi-Tiura Katja Lepp Kristiina Maunula Eija-Liisa Miyamoto-Maunu Naoko Mponda Menard Mäkinen Ullamaija Niemi Fatma-Helinä Nieminen Jarmo Nieminen-Porkka Anja Niskonen Leena Niva Anni Nykänen Olli Nysten Maija Ohma Kalle Paavilainen Sirpa Piepponen Heli Pietilä Marianne Rantanen Essi Rinne Jenni Roininen Heidi Ruusumaa-Postila Anne Saari Minna 18 ylikonstaapeli, järjestyksenvalvojakurssi Yo, itsepuolustus/itf taekwon-do lavatanssi, senioritanssi, kansantanssi insinööri, korukivenhionta posliinin maalarimestari, posliininmaalaus tanssinopettaja (AMK), baletti- ja liikuntakoulu sosionomi, jooga lastenhoitaja, vauvahieronta pajutyöt peruskoulun opettaja, lausunta tanssinopettaja (AMK), baletti- ja liikuntakoulu artenomi (AMK), kankaan värjäys ja kuviointi OTK, kiinan kieli HuK, ranskan kieli englannin kieli tekn.kand, salsa sanataideopettaja, sanataidekoulu nuorisosihteeri, pilates-ohjaaja, kuntojazz, pilates kuvataideopettaja, lyijylasi- ja tiffanytyö sosiaalikasvattaja, MLL:n lastenhoitokurssi maalarimestari, entisöinti työnopetuksen lehtori, sorvaus ja entisöinti turkisalan opettaja (AMK), turkis- ja nahkatyöt lavatanssi artenomi (AMK), keramiikka KM, kasvatustieteen perusopinnot FM, englannin kieli puutarhuri, viron kieli FM, ruotsin kieli MA, japanin kieli afrotanssi FK, kirjallisuuspiiri tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu atk-kouluttaja, tietotekniikka FM, sukututkimus verhoilija, verhoilu FM, ruotsin kieli lehtikuvaaja, valokuvaus metalliartesaani, korun- ja ketjunvalmistus erityisluokanopettaja, erityispedagogiikka HuK, englannin kieli FM, saksan kieli, ranskan kieli terveydenhoitaja, ensiapu yo, MLL:n lastenhoitokurssi tanssija, aikuisbaletti, baletti- ja liikuntakoulu FM, lukikurssi vaatetusalan artenomi, tekstiilityö FM, baletti- ja liikuntakoulu

19 Saarinen Asko Santisteban José, Sarvela Onni Sinisalo Eija Sintonen Merja Siren Kati Tikka Yrjö Tikkala Timo Toivonen Henna Toivonen Katja Toivonen Markku Tuohino Metti Valjakka Ülle Valta Risto Veijalainen Ritva von Bell Pauliina Änäkkälä Miia Ärölä Annina 19 tanssin opettaja, baletti- ja liikuntakoulu FL, espanjan kieli tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu maalarimestari, entisöinti sairaanhoitaja, latinorivitanssi, lavatanssi teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu muusikko, pelimannipiiri, harmonikan soitto itsepuolustus opiskelija, baletti- ja liikuntakoulu tanssinopettaja, flamenco kirjailija, kirjoittajapiiri FM, italian kieli, espanjan kieli musiikinopettaja, musiikki teknistenaineidenopettaja, entisöinti erikoissairaanhoitaja, jooga artenomi (AMK), käsityökoulu kuvataiteilija, Sääksmäen taidepiiri teatteritaiteen maisteri, teatteri-ilmaisun koulu 8.4 Henkilöstökoulutus Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta Rehtori Juha Sihvonen - KTOL:n Tammiseminaari Jyväskylässä - ARO:n opintomatka Brysseliin Belgiaan - Koulutuksen arviointineuvoston opintomatka Utrechtiin Hollantiin - Koulutuksen arviointineuvoston verkostoseminaari Jyväskylässä - Pirkanmaan liiton Digitaalisen lukutaidon seminaari Tampereella - Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen Valkeakoski-opistossa - Miten rakennan tarkoituksenmukaisen kyselylomakkeen Valkeakoski-opistossa - Webropol-koulutus Valkeakoski-opistossa - Koskilaisten kulttuuritoimijoiden koulutuspäivä Voipaalassa - KVTES-vuosilomiin ja virka/-työvapaisiin liittyvät määräykset Valkeakoski-opistossa Koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola - Elonmerkki seminaari Helsingissä - Miten rakennan tarkoituksenmukaisen kyselylomakkeen Valkeakoski-opistossa Koulutussuunnittelija Marika Saarela - ESOP 2 -hankkeeseen liittyvä koulutus VSOP/Opettajan työkalupakin päivitys 3 ov, , Eduta-instituutti, Tampere - Projektin tiedonhallinta , Efeko, Tampere - ITK-Konferenssi , Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna - KTOL:n vuosikokous , Kajaani Koulutussuunnittelija Kaisa Salonen - ESOP 2 -hankkeeseen liittyvä koulutus , HAMK Riihimäki - HENRY:n Uudista ja uudistu messut , Helsinki - Webropol -koulutus , Valkeakoski-opisto - Oppiva ja kehittyvä organisaatio (3op), Joensuun yliopisto, avoin yliopisto, syksy 2005

20 20 Kanslisti Mirja Anolin - Kuntatoimisto , Nokia - Hätäensiapukurssi , Valkeakoski-opisto Toimistovirkailija Essi Järvinen - Projektin hyvä tiedonhallintatapa , Tampere - Uudet virka- ja työehtosopimukset , Tampere Opettajat Tuntiopettaja Jonna Ahomaa - Kasvatustieteen aineopinnot (35 op), Turun yliopisto, avoin yliopisto Kudonta-aseman hoitaja Minna Backman - Henkilöstön tietotekniikkakoulutus keväällä 2005, Valkeakoski-opisto Valkeakoski-opisto - Perehdytys, työnopastus ja työssä oppimisen ohjaus osana ammattitaitoa 8.11 ja , Valkeakoski-opisto - Nypläyskurssi ja , Akaan opisto Kielikouluttaja Johanna Garant - Tuotteistamisvalmennus , Valkeakoski-opisto - ITK-päivät , Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä , Opetushallitus, Helsinki - Kommunalsvenska, Valkeakoski-opisto, kevät Avoimen yliopiston englannin opetuksen suunnittelu- ja koulutustapaaminen , Helsingin yliopisto - Oppiva ja kehittyvä organisaatio (3op), Joensuun yliopisto, avoin yliopisto, syksy 2005 Valkeakoski-opisto, syksy 2005 Kieltenopettaja Leila Hiissa - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä Helsingissä - Eurooppalainen viitekehys ja kielisalkku -koulutus Tampereella - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä Helsingissä - Pirkanmaan kieltenopettajien syyskoulutuspäivä Tampereella - Maahanmuuttajakoulutuksen syystapahtuma Tampereella Tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi - Opitun tunnustaminen -projektin kehittämisseminaari Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa ja Valkeakoski-opistossa - Kasvivärimaalaus ja siniväripainantakurssi Nuuksion kansallispuisto, Suomen värjärikilta - Japanilainen kankaankuviointikurssi Vanajaveden opisto, Hämeenlinna - Trendikoulutus HAMK/ Wetterhoff, Hämeenlinna - Tee omat nettisivut ja Kuvankäsittely PhotoShop, Vanajaveden opisto Teknisen työn opettaja Jussi Inkinen - ESOP II-hankkeeseen liittyvää kolutusta, kevät 2005 Tuntiopettaja Niina Jokinen - Jooganopettajan tutkinto (250 t) , Suomen Joogaliitto ry

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). 11.12.2013 1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

AURALAN SETLEMENTTI RY

AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2012 toimintamuotoja ja toimintaa sekä katseita vuoteen 2013. Kiitos Auralan monipuolisesta

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

AURALAN SETLEMENTTI RY

AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2011 toimintamuotoja ja toimintaa. Kiitos Auralan monipuolisesta palvelutarjonnasta kuuluu

Lisätiedot

Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen.

Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen. Kansanvalistusseura perustettiin vuonna 1874. Se on Suomen vanhin aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön organisaatio. Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013 2014 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013-14 Vapaa-aika-

Lisätiedot

Auralan Setlementti ry, Satakunnantie 10, 20100 Turku, puh/fax 02-2317972, s-posti: aurala@aurala.fi, kotisivut: www.aurala.fi. Auralan Setlementti ry

Auralan Setlementti ry, Satakunnantie 10, 20100 Turku, puh/fax 02-2317972, s-posti: aurala@aurala.fi, kotisivut: www.aurala.fi. Auralan Setlementti ry Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2010 toimintamuotoja ja toimintaa. Kiitos Auralan monipuolisesta palvelutarjonnasta kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2013 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta... 3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus... 3 1.1.1 Hallintoneuvosto... 4 1.1.2 Hallitus... 4

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2013-2014

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2013-2014 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2013-2014 teos: Timo Pajunen Päivitetty 17.10.13 MH Hyväksytty/Valkeakoski-opisto 17.10.2013 Käsitelty opiston kehittämisseminaarissa 27.9.2013 SISÄLLYS 1 Valkeakoski-opiston

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kursseille ilmoittautuminen...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Julkaisija: Kerava Opisto Taitto: Grapica Oy, Pia Kauppinen 2015 PÄÄKIRJOITUS... 3 TOIMINTAVUOSI 2014... 4 TOIMINTA TILASTOINA...

Lisätiedot

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi OPINTO-OHJELMA 2013-2014 KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola Kansalaisopiston toimintaa yhdessä 6. lukuvuosi YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoo Askola http://city.porvoo.fi/kansalaisopisto Porvoon liikuntatoimi Porvoon kaupungin liikuntatoiminta Syksy 2010 Kevät 2011 HUOM! oma liite! SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Marjo Soininen Tampere 2009 TIIVISTELMÄ Esiselvitys luo yleiskuvan Tampereen kaupunkiseudun kunnallisista kansalaisopistoista ja niiden tulevaisuuden

Lisätiedot

RAUMAN KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS 2015-2016

RAUMAN KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS 2015-2016 RAUMAN KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS 2015-2016 www.rauma.fi/kansalaisopisto Avustukset kurssimaksuihin... 6 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksun maksaminen...7 Pysäköinti...10 Rehtorin tervehdys... 3 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION 2011 2011 TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION Strategia 2011 2013 Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito Groupin strategia: Kulttuuri elää käsityössä. Visio Taito Pirkanmaa ry on kaikille avoin,

Lisätiedot