Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) Tilauskoulutuksen asiakkaat 5 4 Kurssitilastot 6 5 Luennot ja luentosarjat Ikäihmisten yliopisto Luentosarjat Luennot 8 6 Projektit ja kehittämishankkeet Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke Opitun tunnustaminen Tietoyhteiskuntahankkeet Kansalaisopinnot Noste Etelä-Pirkanmaa 12 7 Esitykset, näyttelyt, julkaisut ja muu toiminta Esitykset Näyttelyt Julkaisutoiminta Muu toiminta 15 8 Henkilöstö Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Henkilöstökoulutus Henkilöstön muu toiminta Tyky-toiminta 23 9 Toimipaikat 24

2 2 Rehtorin katsaus Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. Vuoden 2005 aikana saatiin pitkän valmistelun jälkeen valmiiksi esitys kansalaisopistojen uudeksi valtionosuusjärjestelmäksi, joka astui voimaan vuoden 2006 alussa. Opistojen valtionosuuden perusteista jätettiin pois oppituntihinnan porrastaminen asukasryhmärakenteen mukaan. Kaikki opistot tulevat saamaan valtionosuutensa saman tuntihinnan perusteella. Valkeakoski-opiston kannalta uudistus ei tuonut mukanaan mitään merkittävää muutosta. Etelä-Pirkanmaan seutukunnalle hyväksyttiin vuonna 2005 kuntien yhteinen henkilöstöstrategia, jossa Valkeakoski-opisto on keskeisenä toimijana kuntien henkilöstökoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetushallitus ja Valkeakosken kaupunki solmivat sopimuksen kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) mukaisten yleisten kielitutkintojen järjestämisestä Valkeakoski-opistossa. Sopimus koskee seuraavia kieliä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä. Tutkintoja järjestetään perusja keskitasolla sekä suomen ja englannin kielissä myös ylimmällä tasolla. Sopimus ulottuu vuoteen Kaupunginhallituksen toimeksiannosta laadittiin keväällä 2005 selvitys Valkeakosken sivistys- ja museotoimen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Selvitys tilattiin Efekolta ja sen toteuttivat konsultit Sirkku Ahvo-Lehtinen ja Arto Laamanen. Selvityksen laatimiseen osallistuivat myös sivistystoimen työntekijät ja sille nimettiin poliittisia päättäjiä edustanut seurantaryhmä. Valkeakoski-opiston osalta selvityksessä ehdotetaan mm. nykyisen toimintamallin säilyttämistä ennallaan, ulkopuolisista tiloista luopumista ja uusien asiakasryhmien hankkimista tilauskoulutukseen. Opistoa kohtaan tunnettua asiakastyytyväisyyttä arvioitiin kahdessakin erillisessä tutkimuksessa vuoden 2005 aikana. Keväällä 2005 toteutettiin Edufinin toimesta saman kyselyn avulla seitsemän (Parkano, Valkeakoski, Vanajavesi, Forssa, Järvenpää, Mäntsälä ja Porvoo) opiston yhteinen asiakastyytyväisyyskysely, joka suunnattiin satunnaisotannalla em. opistojen opiskelijoille. Asteikolla 1-5 opistomme asiakastyytyväisyyden yleisarvosanaksi tuli 3,9. Niukasti paremmin menestyi Parkanon aikuisopisto. Syksyllä 2005 valmistui Efekon toteuttama laaja kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus, johon myös Valkeakoski osallistui. Kysely toteutettiin yhteensä 30 kunnassa. Tässä tutkimuksessa Valkeakoski-opisto menestyi parhaiten kansalaisopistojen joukossa. 81 % vastaajista oli tyytyväisiä opistomme toimintaan. Syksyllä 2005 sivistystoimen lautakunta hyväksyi käsityökoululle taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman ja teatteri-ilmaisun koululle yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman. Opistomme osallistui vuoden 2005 aikana aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita Kontaktia kansalaisuuteen -hanke. Hankkeita on kuvattu tarkemmin luvussa 6. Opiston kansainväliset kontaktit sisälsivät vuonna 2005 kivenhiojien matkan Saksaan Uhlun louhokselle, unkarin kielen ja kansantanssijoiden opintomatkan Budapestiin ja unkarilaisten kansantanssijoiden vierailun Valkeakoskelle. Valkeakoski-opisto valitsi vuoden 2005 aikuisopiskelijaksi Risto Palmun, joka on aktiivisen opiskelijauransa lisäksi edistänyt erilaisten oppijoiden opiskelumahdollisuuksia Valkeakoskella. Juha Sihvonen rehtori

3 3 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Valkeakoski-opistoon kuuluva työväenopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Työväenopisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. Valkeakoski-opistoon kuuluva baletti- ja liikuntakoulu antaa lapsille ja nuorille tanssin taiteen perusopetusta, käsityökoulu antaa lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta, teatteri-ilmaisun koulu antaa lapsille ja nuorille teatteri-ilmaisun taiteen perusopetusta, sanataidekoulu antaa lapsille ja nuorille sanataiteen perusopetusta. Valkeakoski-opisto järjestää tilauskoulutuksena myös henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 1.2 Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Anna-Liisa Anolin (pj) Pia Hänninen Seppo Kukkamäki (vpj) Kalle Ohma Pauli Korpela Hannu Korpela Sinikka Grip-Vaara Hannele Lehtonen Kari Rydman Mikko Dahl Henry Rantaniemi Tapio Innala Leila Jussila Maija Vaittinen Hilkka Hemminki Marjatta Kukkamäki Marju Lemola Kaarina Silvennoinen Kaupunginhallituksen edustajana sivistystoimen lautakunnassa on ollut Marja Heikkinen ja nuorisoedustajana Jesse Soini. Sivistystoimen lautakunnan tärkeimmät Valkeakoski-opistoa koskevat päätökset sivistystoimen käyttösuunnitelmat vuodelle sivistystoimen keskuksen tilinpäätös vuodelta Valkeakoski-opiston toimintakertomus vuodelta Valkeakoski-opiston alustava opetussuunnitelma lukuvuodelle toimen lakkauttaminen: kotitalousneuvonnan toimistovirkailija - toimen muuttaminen kokoaikaiseksi: Valkeakoski-opiston toimistovirkailija - sivistystoimen maksut ja taksat sivistystoimen keskuksen vuokrat sivistystoimen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2006 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2007 ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat: käsityön ja teatteri-ilmaisun opetus - taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat lukuvuodelle

4 4 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos -opetus - tilauskoulutus 4. Vaos -opiskelijoiden osuus asukkaista Koulutuspalvelut 5. Kurssien yleisarvosana 6. Oppituntien määrä - vaos -opetus - tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 7. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 8. Oppitunnin hinta - vaos -opetus - tilauskoulutus Vaos opetus = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta TA 2005 TP , opiskelijaa 6000 kurssilaista 1800 kurssilaista 14 % 4, oppituntia 1800 oppituntia 4,0 112 euroa 45 euroa 3, opiskelijaa 6500 kurssilaista 1746 kurssilaista 11 % 4, oppituntia 1858 oppituntia 4,2 101 euroa 80 euroa Määrärahat Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä TA 2005 TP Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä

5 5 Vuoden aikuisopiskelija Risto Palmu tietotekniikkakurssilla Reeta Tenholan opetuksessa. 3 OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT 3.1 Opiskelijat (kerran laskettuna) Opiston kurssit Tilauskoulutus Taiteen perusopetus - miehet miehet pojat 68 - naiset naiset tytöt 312 Yhteensä Yhteensä Yhteensä 380 Valkeakoski-opistossa oli vuonna 2005 opiskelijoita yhteensä 3 306, joista miehiä oli 836 (25,3 %) ja naisia (74,7 %). 3.2 Tilauskoulutuksen asiakkaat Vuonna 2005 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Bemis Valkeakoski Oy Etelä-Pirkanmaan aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimisto Fläkt Woods Oy Henkel Norden Oy /Valkeakoski Kuljetusliike Tyvi Oy Kylmäkosken kunta Liha-Saarioinen Oy Lions Ladyt Urjala Lions Ladyt Valkeakoski /Apia Lotilan teollisuusoppilaitos Oy Kolmeks Ab PK-Tilintarkastajat Oy SAK:n paikallisjärjestön naiset Teollisuuden Oppimispaikka Toijalan kaupunki UPM-Kymmene Oyj Urjalan kunta Urjalan Osuuspankki Valkeakosken Energia Oy Valkeakosken kaupunki Valkeakosken Kokoomuksen Naiset ry. Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (Vaske) Valkeakosken Soroptimistiklubi Valkeakosken Suomi-Puola-yhdistys Walki Wisa Oy Viialan kunta Yhtyneiden Urisevat Ukot

6 6 4 KURSSITILASTOT Tunnit ja kurssilaiset aineryhmän mukaan Kalenterivuosi Toteu- Miehiä Naisia Kurssi. yht. tunut 0098 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET Lausuntapiiri Teatteri-ilmaisunkoulu KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDENTAIDOT Tekstiilityö Tekninentyö Muut aineet Käsityökoulu ESITTÄVÄ TANSSI Aikuisten esittävä tanssi Baletti- ja liikuntakoulu SANATAIDE Aikuisten sanataiteenopetus Sanataiteen perusopetus MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET SUOMI RUOTSI ENGLANTI SAKSA RANSKA VENÄJÄ ESPANJA ITALIA MUUTKIELET HISTORIA KULTTUURI, KIRJALLISUUS FILOSOFIA MUU OPETUS, KASVATUS JA KOULUTUS LIIKETALOUS, KIRJANPITO, LASK.TOIMI, TOIMISTOTYÖ, SIHTEERITYÖ MUU LIIKETALOUS, MARKKINOINTI PSYKOLOGIA JÄRJESTÖKOULUTUS MUU YHTEISKUNTA- JA KÄYTT.TIETEET HENKILÖSTÖHALLINTO TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ TIETOVERKOT, TIETOLIIKENNE MUU TIETOTEKNIIKKA, TIETOLIIKENNE VESILIIKENNE TERVEYDENHUOLTO PUUTARHATALOUS KOTITALOUS VARTIOINTI LIIKUNTA TERVEYS 320, MUUKOULUTUS Kaikki yhteensä

7 7 Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan Tunnit Miehiä Naisia Kurssil. yht. Avoin yliopisto Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työnantajan tilaamat kurssit Yleissivistävä aikuiskoulutus Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä Opiston ohjelmaesite jaetaan jokaiseen valkeakoskelaiseen kotiin kahdesti vuodessa. Toimistovirkailija Essi Järvinen ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ihastelevat uunituoretta syksyn 2005 esitettä. 5 LUENNOT JA LUENTOSARJAT 5.1. Ikäihmisten yliopisto Mitä on sivistys? toimittaja Hannu Taanila osallistujia Maailmankatsomuksellisten erojen synnystä ja olemuksesta filosofi Risto Maula osallistujia Hiljaisuuden harjoittaminen eri kulttuureissa opetusjohtaja Marjatta Jaanu-Schröder osallistujia Ikäihmiset kulisseissa - teatteri sukupolvien tarinaa kertomassa teatterinjohtaja Kati Siren osallistujia Yhtenäinen elämänkaari vai monta elämää? professori Antti Eskola osallistujia Euroopan suuret taidekaupungit taidehistorioitsija Eeva Väänänen osallistujia 59 Professori Antti Eskola

8 5.10. Satujen ja tarinoiden tulkinta ja merkitys YTT Olavi Moilanen osallistujia Suru kuuluu elämään terveystieteiden tohtori Hilkka Laakso osallistujia Luentosarjat Ajankohtainen taidehistoria FT, taidehistorian tutkija Leena Valkeapää osallistujia Taidekauppa, taiteen kerääminen, taideväärennökset ja varkaudet Taiteen asema politiikan välineenä Ns. Suomen taiteen kultakausi ja Hyvän elämän filosofia filosofi Risto Maula osallistujia Luennot Kadonneen vyötärön metsästys ravitsemusasiantuntija Sanna Arnala ja proviisori Outi Kärpänniemi Yhteistyössä Valkeakosken Sydänyhdistyksen ja Diabetesyhdistyksen kanssa. osallistujia Lasten ruoka-allergiat ja niiden hoito, yhteistyössä Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen kanssa lastenallergologi Kati Holm ja kotitalousopettaja Outi Penttilä osallistujia Venäjän suomalaisten kohtaloista asiakirjoissa toimittaja, tietokirjailija Eila Lahti-Argutina osallistujia Meet Russia! yrittäjä Elena Saikkonen luennoi englanniksi osallistujia Sisustetaan piha ja parveke viihtyisäksi ja toimivaksi sisustussuunnittelija (AMK) Katariina Lempinen osallistujia Kotipuutarhan kevättyöt hortonomi (AMK) Anne Sannamo osallistujia Hautausmaalla paljon elettyä elämää Mirjam Saarela osallistujia 47 8

9 DIABETES teemapäivä yhteistyössä Diabetesliiton Länsi-Suomen piirin kanssa osallistujia Sjögrenin syndrooman kokonaisvaltainen hoito reumatologi Marja Hypèn osallistujia Järjestyslaki ja turvallisuus Valkeakoskella poliisipäällikkö Mikael Rekola osallistujia Huimaus - ikäihmisten melko tavallinen riesa dosentti Tapani Rahko osallistujia Tarinointia kirsikkapuistosta teatterin johtaja Kati Sirén osallistujia Valokuvaajan arkea valokuvaaja Petri Nuutinen osallistujia Ihopsorin hoidonohjaustilaisuus sairaanhoitaja Mervi Nissinen osallistujia Muotoilu ja tekstiilit tekstiilitaiteilija Raija Jokinen osallistujia Mitä lapsi tarvitsee hyvää kasvuun? lastenpsykiatri Jari Sinkkonen osallistujia 217 Taideryhmäläisiä Turun linnassa. Taideretken kohteina olivat Turun taidemuseo, 101 vuotta suomalaista nykytaidetta sekä vaihtoehtoisesti Turun linna tai Wäinö Aaltosen taidemuseo ja galleriat Turun keskustassa.

10 10 6 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET 6.1 Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke (ESOP 2) ESOP -hanke käynnistyi Opetushallituksen kokeilumäärärahan turvin vuonna ESOP 1:ssä (v ) oli mukana 26 opettajaa ja käyttövalmiiksi saatiin 10 verkkoavusteista kurssia. Jatkohanke ESOP 2:ssa jatketaan verkko-opetuksen yhteisen mallin kehittämistä ja opettajien keskustelevan verkko-opetuksen taitojen täydentämistä. ESOP 2-hankkeessa on mukana yhdeksän kansalais- ja työväenopistoa: Espoon työväenopisto, Forssan aikuisopisto, Hausjärven kansalaisopisto, Hyvinkään kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Lopen opisto, Riihimäen kansalaisopisto, Vanajaveden Opisto (koordinoija) ja Valkeakoski-opisto sekä Hämeen kesäyliopisto. Kurssien ohessa kehitetään myös opistojen välistä yhteistyötä tuottamalla mm. useammassa opistossa yhteisesti ja yhtäaikaisesti toteutettavia kursseja, esim. kuvataide Espoossa ja Valkeakoskella. ESOP 2 -hankkeen päätavoitteita ovat mm. - kehittää yhteinen verkko-opetuksen toimintamalli pohjanaan teoreettinen Diana-malli ja tuottaa vähintään 10 uutta tai täysin uusittua verkkokurssia vapaan sivistystyön aihealueilla - kehittää edelleen oppilaitosten opettajien yhteistä foorumia verkkoon ja yhteistyön tiivistäminen sekä päällekkäisyyksien karsiminen oppilaitosten välillä. Taito- ja taideaineiden virtuaalinäyttelyjä kehitetään ESOP 1:ssä saatujen kokemusten perusteella. - Diana-mallin levittäminen ja käytön syventäminen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa - yhteisen kurssitarjottimen ja kuvapankin kehittäminen - tutustua verkko-opetuksen kansainvälisiin sovellutuksiin ja kansainvälisen kontaktien luominen verkkoavusteisen opetuksen kehittelyssä - osallistua valtakunnalliseen vapaan sivistystyön oppimisalustavaihtoehtojen kartoittamiseen ja arviointiin - tuottaa hankkeen verkkosivuille verkko-oppijan aloituspaketti. Valkeakoski-opistosta hankkeeseen osallistui 5 henkilöä. Rehtori Juha Sihvonen kuului projektin ohjausryhmään. 6.2 Opitun tunnustaminen 2005 Opitun tunnustamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla esim. vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annettava opetus toteutetaan ja mitoitetaan siten, että vastaanottava oppilaitos tai muu taho voi todeta luotettavasti annetun opetuksen laadun ja laajuuden. Kysymys on jatkuvan koulutuksen periaatteiden ulottamisesta myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annettavaan opetukseen. Opitun tunnustaminen -projektin kokeilukohteeksi valittiin käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset opetussuunnitelmat. Työ rajattiin koskemaan aikuisille suunnattua käsityön taiteen perusopetusta. Opitun tunnustaminen - projektiin ovat kuuluneet seuraavat opistot: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (koordinaattori), Valkeakoski-opisto, Espoon työväenopisto ja Ylöjärven työväenopisto. Opetushallitus tuki projektia vuonna eurolla. Vuonna 2005 projekti testasi käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintokokonaisuutta ja eri tasoille laadittuja arviointikriteerejä. Projektin aikana laaditusta opetussuunnitelmasta ja kokemuksista on valmisteilla julkaisu, jonka tavoitteena on toimia aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen käsikirjana vapaan sivistystyön kentällä ja muilla tahoilla. Valkeakoski-opisto on toiminut projektin aikana yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Wetterhoffin koulutusyksikön ja Pirkanmaan Taitokeskuksen kanssa. Valkeakoskiopistosta projektiin ovat osallistuneet tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi ja artenomi Kirsi Tahkola.

11 6.3 Tietoyhteiskuntahankkeet 11 INTO Innolla toimimaan tietoyhteiskunnassa Into oli opetushallituksen tukema kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja vahvistava hanke, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti työelämän ulkopuolella olevat, eläkeläiset ja ikääntyvä väestö. Hanke toteutettiin lukuvuoden aikana. Tavoitteena oli vahvistaa kohderyhmäläisten tietotekniikan käyttötaitoja ja kannustaa heitä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia aktiivisina kansalaisina. Kevätlukukauden 2005 aikana toteutettiin kolme itsenäistä kurssia: Internet jatko 21 t, tekstinkäsittely 30 t ja kuvankäsittely 18 t. Osallistujia oli yhteensä 48. Vastuukouluttajana toimi tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola, harjoitusten ohjaajana yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ja hallinnosta vastasi koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola. TEUVO tuki- ja neuvontahenkilöiden koulutus Teuvo oli Länsi-Suomen lääninhallituksen tukema kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tuki- ja neuvontahenkilöstön koulutushanke. Hanke toteutettiin yhteistyöverkoston kanssa siten, että osallistujiksi toivottiin henkilöitä, joilla on jo kokemusta tietotekniikasta ja jotka toimivat eri kansalaisjärjestöissä. Tavoitteena oli vahvistaa yhdistyksissä ja vastaavissa toimivien atk-osaajien valmiutta toimia omissa yhteisöissään ja verkostoissaan vertaistukihenkilöinä. Koulutuksella syvennettiin osallistujien perustaitoja tietotekniikan eri sovelluksissa, erityisesti keskityttiin ohjaus- ja neuvontataitojen vahvistamiseen, aktivoitiin vaikuttamaan ja osallistumaan tietoyhteiskunnan menetelmillä ja laajennettiin tietotekniikan välityksellä tapahtuvien palvelujen käyttöä. Koulutus oli laajuudeltaan 36 t ja se toteutettiin syyslukukauden 2005 aikana. Vastuukouluttajana toimi tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola, harjoitusten ohjaajana yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ja hallinnosta vastasi koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola. TEUVO:t tauolla

12 Kansalaisopinnot Valkeakoski-opisto on saanut kahtena lukuvuonna peräkkäin opetushallitukselta vapaan sivistystyön kokeiluun ja kehittämiseen tarkoitettua avustusta Kontaktia kansalaisuuteen projektiin. Kevätlukukaudella 2005 päättynyt hankkeen ensimmäinen vaihe oli laajuudeltaan kolme opintoviikkoa. Opiskelun aloitti seitsemän opiskelijaa. Projektin tavoitteena oli aktivoida osallistujia seuraamaan ja osallistumaan kunnalliseen ja valtiolliseen päätöksentekojärjestelmään. Opetusohjelmaan kuului yhteiskunnallisen opintoryhmän lisäksi ensiapukurssin suorittaminen ja internetin käyttöön tutustuminen. Lukuvuoden Kontaktia kansalaisuuteen projektin opinnot alkoivat syksyllä 2005 uudistetulla opintosuunnitelmalla. Projekti sisältää kaksi yleisöluentoa, kerran viikossa kokoontuvan kontaktia kansalaisuuteen opintoryhmän, ensiavun peruskurssin, internet-kurssin sekä kansalaisjournalismin kurssin. Projektin vastuuhenkilönä on yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru. Kohderyhmään kuuluvat kaikki, joilla on aikaa ja kiinnostusta kehittää tietojaan ja taitojaan. Erityisesti hankkeeseen on haettu työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä ja kansalaisopiston aliedustettuja opiskelijoita. 6.5 Noste Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski-opisto on mukana Noste Etelä-Pirkanmaa -koulutushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden vuotiaiden työelämässä olevien työelämässä pysymistä ja urakehitystä. Hanke on kestoltaan viisivuotinen ( ). Hanketta toteutetaan seutukunnallisesti. Rehtori Juha Sihvonen kuuluu hankkeen ohjausryhmään ja koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola käytännön toimia suunnittelevaan työryhmään. 7 ESITYKSET, NÄYTTELYT, JULKAISUT JA MUU TOIMINTA 7.1 Esitykset Työväenopisto Itämaisen tanssin alkeisjatko- ja jatkoryhmän esiintyminen Tampereella Mihrimah ry:n kevätnäytöksessä Runokooste Naisen kieli, lausuntapiirin esitys kellarisalissa, ohjaus Lasse Kanerva, yleisöä n Tanssin Juhla, Valkeakoski-opiston tanssitapahtuma Valkeakosken Kaupunginteatterissa. Työväenopiston ja baletti- ja liikuntakoulu Glissaden ryhmien lisäksi juhlassa esiintyivät Haka Gym ry., Valkeakosken Koskenpojat, tanssiseura Marimba, Pirkanmaan Linedancers ry., Hanna Heikkinen Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutusryhmästä. Esiintyjiä 180, yleisöä n Itämaisen tanssin jatkoryhmän Mustaa ja valkoista -näytös Valkeakosken kaupunginteatterilla

13 Työväenopiston sekakuoron esiintymiset ja konsertit, kuoronjohtaja Ülle Valjakka Lempäälän Manttaalitalossa Kalevalaiset pidot -juhlassa Esiinntyminen Apian palvelutalon asukkaille 1.5. Vappujuhlassa torilla 1.5. Konsertti Eskola-salissa Kaatuneiden päivän tilaisuuksissa Metsäkansan, Sääksmäen ja Valkeakosken sankarihaudoilla 6.5. Ikäihmisten syystapahtumassa liikuntahallissa vuotisjuhlakonsertti Eskola-salissa Vanhainkodeissa Valkeakoskella ja Sääksmäellä Baletti- ja liikuntakoulu Glissade 5.5. Esityksiä Tanssin juhla -tapahtumassa Valkeakosken kaupunginteatterissa Yhteistyönäytelmän esitys Valkeakosken kaupunginteatterissa Glissaden kevätnäytökset Valkeakosken kaupunginteatterissa, yleisöä 390 Teatteri-ilmaisun koulu Eroja ja kiirekenkiä, käsikirjoitus Särmä-ryhmä ja Kati Sirén, ohjaus Kati Sirén Näytelmän esitti syventävät opinnot III (yli 15v.) MA 1, Oppilasteatterin Särmä- ryhmä Valkeakosken Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Muut esitykset 19.4., 22.4., 24.4., 25.4., 9.5., 12.5., 14.5., ja Esitys oli Teatteri-ilmaisun koulun ja Valkeakosken Kaupunginteatterin yhteistyöprojekti Teatteriturnajaiset Valkeakosken kaupunginteatterissa. Turnajaisissa esiintyivät seuraavat ryhmät: Perusopinnot I (7-9v.) KE 1 esitti Tapahtui kerran apteekissa, ohjaus Harri Helminen. Valmentavat opinnot (9-12v.) TO 1 esitti Keisarin uudet vaatteet, tarinasta sovitti ja ohjasi Harri Helminen. Perusopinnot II (10-13v.) KE 2, Teatterityöpaja esitti Punahilkka-näytelmä näytelmästä Krokotiili Gena, ohjaus Harri Helminen. Syventävät opinnot II (14-16v) KE 3, Nuorisoteatteri esitti Uusi kasvo, kirj. Anneli Toijala, ohjaus Annina Ärölä. Syventävät opinnot I (12-14v.) TI 1, Nuorisoteatteri esitti Amelie ja Jessica, teksti ryhmän oma, ohjaus Annina Ärölä. Yleisöä yhteensä 120, osallistujia n Krokotiili Gena, kirjoittanut Eduard Uspenski ja ohjannut Harri Helminen. Näytelmän esitti perusopinnot II (10-13v.) KE 2, Teatterityöpaja. Esitys oli TIK:n, käsityökoulun ja baletti- ja liikuntakoulu Glissaden yhteistyöprojekti. Rooleissa oli 14 henkilöä, tanssissa mukana 6 balettikoululaista ja lavasteita rakensi 8 käsityökoululaista. Esitykset Valkeakosken Kaupunginteatterissa klo 9.30 päiväkotien 4-vuotiaille lapsille, yleisöä 150 ja klo avoimena esityksenä, yleisöä Katu, kirjoittanut Jim Cartwright, ohjaus Annina Ärölä. Syventävät opinnot II (yli 15 v.) TI 2, Oppilasteatterin Lavattomat -ryhmä Valkeakosken kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Muut esitykset 10.9., 12.9., 15.9., 16.9., 18.9., Esitys oli teatteri-ilmaisun koulun ja Valkeakosken kaupunginteatterin yhteistyöprojekti.

14 14 Krokotiili Gena tuli vieraisille Harri Helmisen ohjaamana 7.2 Näyttelyt Edelfeltin jalanjäljillä verkkoavusteisen kurssin näyttely, kävijöitä n. 290, näyttely siirtyi Espoon työväenopistoon Opiston taideryhmien ja soveltavan taiteen ryhmien näyttely, kävijöitä n Käden taidot, tekstiili- ja teknisten töiden kevätnäyttely, kävijöitä n Pellavapäässä kudottuja kodintekstiilejä, kävijöitä Lumikorven kutomon kevätnäyttely, kävijöitä Käsityökoulun kevätnäyttely Minun Maailmani opiston näyttelyhallissa, kävijöitä n Sääksmäen taidepiirin näyttely Voipaalan aitta-ateljeessa Tekstiilikuvia kokeilevien käsityöryhmien kutsunäyttely Heinäahon kesägalleria, Viitasaari Väriä luonnosta värjäten ja painaen -näyttely, Ahlmanin ammattiopisto, Tampere, kävijöitä n Sieninäyttely Koskikaran ala-aulassa, kävijöitä n Mini tekstiilinäyttely, kokeilevat käsityöryhmät opiston näyttelyhallissa, kävijöitä n

15 Julkaisutoiminta Kunta koulutuksen arvioijana. Kirjoittajat Maisa Lovio ja Juha Sihvonen. Teoksessa Lyytinen H. & Räisänen A.: Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Jyväskylä Aikuiskoulutuksen arviointi Suomessa. Riippumattomaan arviointitietoon on monet tarpeet. Kirjoittajat Heikki Silvennoinen ja Juha Sihvonen. Aikuiskasvatus 4/ Muu toiminta Työväenopisto 8.1. Tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Gianni Versacen muoti, muotoilu ja taide, Designmuseo ja Kaukaa haettua, Kulttuurien museo Yleinen kielitutkinto, suomi, 3 osallistujaa 4.2. Kieltenopettajien suunnittelukokous Valkeakoski-opistolla maaliskuu Korukivenhiojien opintomatka Lahden kivimessuille, 15 osallistujaa huhtikuu Korukivenhiojien opintomatka Idar-Obersteinin jalokivikaupunkiin Saksassa, 8 osallistujaa 2.4. Yleinen kielitutkinto, englanti, 4 osallistujaa Unkarin kielen ja kansantanssin opiskelijoiden ryhmän matka Budapestiin 9.4. Yleinen kielitutkinto, suomi, 17 osallistujaa Pirkanmaan taidesuunnistus; kohteina Siurossa taiteilijat Matti Hömppi Marketta Mäkinen ja Ossi Somma, Tampereella kohteena Suomen trikoon ateljeet Kevätlukukauden opettajainkokous Hotelli Petäyksessä toukokuu Korukivenhiojien opintoretki Uhlun louhokselle Kokeilevan käsityön perusopintoryhmän opintomatka Ahlaisiin ja Ouran saaristoon Kansantanssijoiden vieraana Hajdúszoboszlósta Unkarista lasten kansantanssiryhmä elokuu korukivenhiojien opintokierros Saksaan, Itävaltaan ja Puolaan 6.9. Syyslukukauden opettajainkokous Valkeakoski-opistolla Yleinen kielitutkinto, suomi, 15 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, englanti, 12 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, ruotsi, 4 osallistujaa Taideretki Turkuun kohteina Turun taidemuseo, 101 vuotta suomalaista nykytaidetta, Turun linna, Wäinö Aaltosen taidemuseo ja galleriat Turun keskustassa Vuoden aikana opetuskeittiö ja sali vuokrattiin 15 kertaa, astioita vuokrattiin 25 kertaa. Kotitalousopettaja antoi puhelin- ja henkilökohtaista asiakasneuvontaa 47 kertaa. Lumikorven kutomo Kudontapäiviä kertyi 890, joissa yhteensä 420 eri tapahtumaa. Kutojia kävi 99, jotka kutoivat yhteensä 1210 metriä erilaisia kankaita. Puhelin- ja muuta neuvontaa annettiin 135 kertaa. Kankaanrakennus- ja neuvontakäyntejä tehtiin 5. Kotikutojia kävi luomassa loimet omiin kangaspuihinsa 11 henkilöä Sorrilan kässä-kerholaiset kutomolla, osallistujia Keskustan kutojien retki Suomen kädentaidot messuille Tampereelle, osallistujia Kynttilä-paja, osallistujia 11. Sääksmäen kudonta-asema Pellavapää Kudontapäiviä kertyi 980, joissa yhteensä 285 tapahtumaa. Kutojia kävi 109, jotka kutoivat yhteensä 1001metriä erilaisia kankaita. Puhelin ja muuta neuvontaa annettiin yhteensä 165 kertaa. Kankaanrakennus- ja neuvontakäyntejä 6 kertaa. Kotikutojia kävi luomassa loimet omiin kangaspuihinsa 11 henkilöä.

16 Tiistain tapaamisiltoja oli 27, joissa osallistujia oli yhteensä 302. Retki Ryijynäyttelyyn Tampereelle, osallistujia 7 Retki Toijalan Tekstiilipalveluun, osallistujia 15 Kevätlaulajaiset Rutajärvellä, osallistujia 16 Joululauluilta Pellavapäässä, osallistujia 22 Baletti- ja liikuntakoulu Uusien oppilaiden 1. pääsykoe Uusien oppilaiden 2. pääsykoe Glissaden myyjäiset Avoimet ovet Käsityökoulu 8.1. Opintomatka Gianni Versacen Taide näyttelyyn, luokat 7, 8 ja 9, Designmuseo Helsinki Opintomatka Orinoco Amazonian intiaanikulttuureita Venezuelasta näyttelyyn, luokka 2, Vapriikki Tampere 3.4. Opintoretki H.C. Andersenin juhlavuoden näyttelyyn Voipaalan lastenkulttuurikeskukseen ja tutustuminen Rapolan muinaiseen linnavuoreen, luokka Opintomatka Hiljaisuus Uutta suomalaista tekstiilitaidetta näyttelyyn, luokka 1, käsija taideteollisuuskeskus Verkaranta Tampere Teatteri-ilmaisun koulu Näytetunti uusille oppilaille pidettiin kellarisalissa Näytetunti syksyllä hakeneille uusille oppilaille kellarisalissa Opintoryhmien avoimet ovet pidettiin viikolla 45 Sanataidekoulu 2.4. Kosmos ja Saturnus -ryhmien yhteinen retki Hämeen linnaan Hahmoja ja olioita, tekstejä ja käsityötä yhdistävä näyttely kirjaston lasten- ja nuortenosastolla toukokuussa Kosmos-ryhmä vieraili Tampereen taidemuseossa Saturnus-ryhmä vieraili Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella Keramiikan opettaja Tuija Lavikainen kevätnäyttelyn ripustuksen touhussa Verkkoavusteinen taidekurssi Edelfeltin jäljillä avasi uusia mahdollisuuksia taideharrastajille. Työskentely tapahtui taiteen tekemisenä kotona sekä verkossa kuvien kautta ja keskustelemalla. ESOP-projektiin kuuluvaa pilottihanketta ohjasi taideaineiden opettaja Timo Pajunen.

17 17 8 HENKILÖSTÖ 8.1 Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Anolin Mirja Järvinen Essi Kilkki-Rekola Helena Koivu Juha Rauhanummi Leena Rikkola Hilppa Saarela Marika Salonen Kaisa Sihvonen Juha kanslisti toimistovirkailija FM, koulutussuunnittelija talonmies-vahtimestari toimistovirkailija toimistovahtimestari KM, koulutussuunnittelija, äitiyslomalla lähtien KM, koulutussuunnittelija, äitiysloman sijaisuus lähtien KT, HK, rehtori Valkeakoski-opistoon ovat sijoitettuna vakituisesti seuraavat siivoojat: Kilpiäinen Riitta, Latvastenmäki Kirsti, Nylander Raija. 8.2 Päätoimiset opettajat Garant Johanna Hiissa Leila Humalajärvi Maarit Inkinen Jussi Kiuru Tarja Koivulahti Heli Koivumäki Minna Käpyaho Terhi Pajunen Timo Taivio Hilkka Tenhola Reeta MA, kielikouluttaja FM, kieltenopettaja KteO, tekstiilityönopettaja KM, teknisentyönopettaja KM, yhteiskunnallisten aineiden opettaja, sanataidekoulun vastuuopettaja restonomi (AMK), vs. kotitalousopettaja artesaani, kudonnanohjaaja käsi- ja taideteollisuusalan suunnittelija, kudonnanopettaja keraamikko, taideaineidenopettaja sosionomi, tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja KTM, tietotekniikanopettaja 8.3 Tuntiopettajat Taiteen perusopetuksen vastuuopettajat Saarela Sinikka tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu Tahkola Kirsi artenomi, opettaja, käsityökoulu Muut tuntiopettajat Ahomaa Jonna, Ahvonen Sari-Anne Alahautala Sini-Marjo Arrankoski Tiina Ausmaa Veera Autio Mervi Erävalo Eliisa Grip-Vaara Sinikka Haatainen Anu Harilo Matti Harkko Ludmila Helenius Seppo Helminen Harri artenomi (AMK), tekstiilityöt FM, itämainen tanssi, englannin kieli sisustussuunnittelija, käsityökoulu LitK, Pilates/ FK, viron kieli laborantti, kreikan kieli tanssija, baletti- ja liikuntakoulu KM, kirjallisuuspiiri fysioterapeutti, itämainen tanssi Alexander-tekniikan opettaja, taiji diplomi kielenkääntäjä, venäjän kieli, suomea ulkomaalaisille insinööri, rannikkolaivurikurssi teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu

18 Helo Jari Huomanen Marco Huovinen Arja Innala Harri Isonikkilä Merja Jalonen Maria Jokinen Niina Järveläinen Mirja Järvinen Marketta Kanerva Lasse Kantola Katriina Karikivi Marjo Karppi Antti Karttunen Outi Kilpinen Timo Kokki Mari Krutsin Pia Kurikka Anne Kykkänen Reija Lagerstam Tiina Lampiniva Eeva-Liisa Lamppu Jarmo Landström Taina Lanne Sirkkaliisa Lavikainen Tuija Lehtinen Anne Lehtiniemi-Tiura Katja Lepp Kristiina Maunula Eija-Liisa Miyamoto-Maunu Naoko Mponda Menard Mäkinen Ullamaija Niemi Fatma-Helinä Nieminen Jarmo Nieminen-Porkka Anja Niskonen Leena Niva Anni Nykänen Olli Nysten Maija Ohma Kalle Paavilainen Sirpa Piepponen Heli Pietilä Marianne Rantanen Essi Rinne Jenni Roininen Heidi Ruusumaa-Postila Anne Saari Minna 18 ylikonstaapeli, järjestyksenvalvojakurssi Yo, itsepuolustus/itf taekwon-do lavatanssi, senioritanssi, kansantanssi insinööri, korukivenhionta posliinin maalarimestari, posliininmaalaus tanssinopettaja (AMK), baletti- ja liikuntakoulu sosionomi, jooga lastenhoitaja, vauvahieronta pajutyöt peruskoulun opettaja, lausunta tanssinopettaja (AMK), baletti- ja liikuntakoulu artenomi (AMK), kankaan värjäys ja kuviointi OTK, kiinan kieli HuK, ranskan kieli englannin kieli tekn.kand, salsa sanataideopettaja, sanataidekoulu nuorisosihteeri, pilates-ohjaaja, kuntojazz, pilates kuvataideopettaja, lyijylasi- ja tiffanytyö sosiaalikasvattaja, MLL:n lastenhoitokurssi maalarimestari, entisöinti työnopetuksen lehtori, sorvaus ja entisöinti turkisalan opettaja (AMK), turkis- ja nahkatyöt lavatanssi artenomi (AMK), keramiikka KM, kasvatustieteen perusopinnot FM, englannin kieli puutarhuri, viron kieli FM, ruotsin kieli MA, japanin kieli afrotanssi FK, kirjallisuuspiiri tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu atk-kouluttaja, tietotekniikka FM, sukututkimus verhoilija, verhoilu FM, ruotsin kieli lehtikuvaaja, valokuvaus metalliartesaani, korun- ja ketjunvalmistus erityisluokanopettaja, erityispedagogiikka HuK, englannin kieli FM, saksan kieli, ranskan kieli terveydenhoitaja, ensiapu yo, MLL:n lastenhoitokurssi tanssija, aikuisbaletti, baletti- ja liikuntakoulu FM, lukikurssi vaatetusalan artenomi, tekstiilityö FM, baletti- ja liikuntakoulu

19 Saarinen Asko Santisteban José, Sarvela Onni Sinisalo Eija Sintonen Merja Siren Kati Tikka Yrjö Tikkala Timo Toivonen Henna Toivonen Katja Toivonen Markku Tuohino Metti Valjakka Ülle Valta Risto Veijalainen Ritva von Bell Pauliina Änäkkälä Miia Ärölä Annina 19 tanssin opettaja, baletti- ja liikuntakoulu FL, espanjan kieli tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu maalarimestari, entisöinti sairaanhoitaja, latinorivitanssi, lavatanssi teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu muusikko, pelimannipiiri, harmonikan soitto itsepuolustus opiskelija, baletti- ja liikuntakoulu tanssinopettaja, flamenco kirjailija, kirjoittajapiiri FM, italian kieli, espanjan kieli musiikinopettaja, musiikki teknistenaineidenopettaja, entisöinti erikoissairaanhoitaja, jooga artenomi (AMK), käsityökoulu kuvataiteilija, Sääksmäen taidepiiri teatteritaiteen maisteri, teatteri-ilmaisun koulu 8.4 Henkilöstökoulutus Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta Rehtori Juha Sihvonen - KTOL:n Tammiseminaari Jyväskylässä - ARO:n opintomatka Brysseliin Belgiaan - Koulutuksen arviointineuvoston opintomatka Utrechtiin Hollantiin - Koulutuksen arviointineuvoston verkostoseminaari Jyväskylässä - Pirkanmaan liiton Digitaalisen lukutaidon seminaari Tampereella - Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen Valkeakoski-opistossa - Miten rakennan tarkoituksenmukaisen kyselylomakkeen Valkeakoski-opistossa - Webropol-koulutus Valkeakoski-opistossa - Koskilaisten kulttuuritoimijoiden koulutuspäivä Voipaalassa - KVTES-vuosilomiin ja virka/-työvapaisiin liittyvät määräykset Valkeakoski-opistossa Koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola - Elonmerkki seminaari Helsingissä - Miten rakennan tarkoituksenmukaisen kyselylomakkeen Valkeakoski-opistossa Koulutussuunnittelija Marika Saarela - ESOP 2 -hankkeeseen liittyvä koulutus VSOP/Opettajan työkalupakin päivitys 3 ov, , Eduta-instituutti, Tampere - Projektin tiedonhallinta , Efeko, Tampere - ITK-Konferenssi , Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna - KTOL:n vuosikokous , Kajaani Koulutussuunnittelija Kaisa Salonen - ESOP 2 -hankkeeseen liittyvä koulutus , HAMK Riihimäki - HENRY:n Uudista ja uudistu messut , Helsinki - Webropol -koulutus , Valkeakoski-opisto - Oppiva ja kehittyvä organisaatio (3op), Joensuun yliopisto, avoin yliopisto, syksy 2005

20 20 Kanslisti Mirja Anolin - Kuntatoimisto , Nokia - Hätäensiapukurssi , Valkeakoski-opisto Toimistovirkailija Essi Järvinen - Projektin hyvä tiedonhallintatapa , Tampere - Uudet virka- ja työehtosopimukset , Tampere Opettajat Tuntiopettaja Jonna Ahomaa - Kasvatustieteen aineopinnot (35 op), Turun yliopisto, avoin yliopisto Kudonta-aseman hoitaja Minna Backman - Henkilöstön tietotekniikkakoulutus keväällä 2005, Valkeakoski-opisto Valkeakoski-opisto - Perehdytys, työnopastus ja työssä oppimisen ohjaus osana ammattitaitoa 8.11 ja , Valkeakoski-opisto - Nypläyskurssi ja , Akaan opisto Kielikouluttaja Johanna Garant - Tuotteistamisvalmennus , Valkeakoski-opisto - ITK-päivät , Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä , Opetushallitus, Helsinki - Kommunalsvenska, Valkeakoski-opisto, kevät Avoimen yliopiston englannin opetuksen suunnittelu- ja koulutustapaaminen , Helsingin yliopisto - Oppiva ja kehittyvä organisaatio (3op), Joensuun yliopisto, avoin yliopisto, syksy 2005 Valkeakoski-opisto, syksy 2005 Kieltenopettaja Leila Hiissa - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä Helsingissä - Eurooppalainen viitekehys ja kielisalkku -koulutus Tampereella - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä Helsingissä - Pirkanmaan kieltenopettajien syyskoulutuspäivä Tampereella - Maahanmuuttajakoulutuksen syystapahtuma Tampereella Tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi - Opitun tunnustaminen -projektin kehittämisseminaari Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa ja Valkeakoski-opistossa - Kasvivärimaalaus ja siniväripainantakurssi Nuuksion kansallispuisto, Suomen värjärikilta - Japanilainen kankaankuviointikurssi Vanajaveden opisto, Hämeenlinna - Trendikoulutus HAMK/ Wetterhoff, Hämeenlinna - Tee omat nettisivut ja Kuvankäsittely PhotoShop, Vanajaveden opisto Teknisen työn opettaja Jussi Inkinen - ESOP II-hankkeeseen liittyvää kolutusta, kevät 2005 Tuntiopettaja Niina Jokinen - Jooganopettajan tutkinto (250 t) , Suomen Joogaliitto ry

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3 / 2014 Sivistyslautakunta 33 Kokousaika Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00-20.16 (kahvitauko 19.15-19.34) Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 29-38

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa Tuloksia amkruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeesta Taina Juurakko-Paavola 13.11.2014 Rovaniemi Amk-kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Taustaa

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015)

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) KIRJASTOAUTOPALVELUJEN OSAAMISALA Päivi Kuitunen Aikuisten näyttötutkinnot Aikuisten II asteen tutkinnot kaikki näyttötutkintoja

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty: Leena Mäntylä Tiina Heino päiväkodinjohtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta (8093) 1.8.2007-31.7.2010 Tarjoilijan ammattitutkinto Voimassa olevat järjestämissopimukset / sopimukset voimassa 31.12.2010 asti Tutkinnon järjestäjä

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 28.4.2015 klo 10.00 10.28 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot