Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) Tilauskoulutuksen asiakkaat 5 4 Kurssitilastot 6 5 Luennot ja luentosarjat Ikäihmisten yliopisto Luentosarjat Luennot 8 6 Projektit ja kehittämishankkeet Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke Opitun tunnustaminen Tietoyhteiskuntahankkeet Kansalaisopinnot Noste Etelä-Pirkanmaa 12 7 Esitykset, näyttelyt, julkaisut ja muu toiminta Esitykset Näyttelyt Julkaisutoiminta Muu toiminta 15 8 Henkilöstö Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat Henkilöstökoulutus Henkilöstön muu toiminta Tyky-toiminta 23 9 Toimipaikat 24

2 2 Rehtorin katsaus Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. Vuoden 2005 aikana saatiin pitkän valmistelun jälkeen valmiiksi esitys kansalaisopistojen uudeksi valtionosuusjärjestelmäksi, joka astui voimaan vuoden 2006 alussa. Opistojen valtionosuuden perusteista jätettiin pois oppituntihinnan porrastaminen asukasryhmärakenteen mukaan. Kaikki opistot tulevat saamaan valtionosuutensa saman tuntihinnan perusteella. Valkeakoski-opiston kannalta uudistus ei tuonut mukanaan mitään merkittävää muutosta. Etelä-Pirkanmaan seutukunnalle hyväksyttiin vuonna 2005 kuntien yhteinen henkilöstöstrategia, jossa Valkeakoski-opisto on keskeisenä toimijana kuntien henkilöstökoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetushallitus ja Valkeakosken kaupunki solmivat sopimuksen kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) mukaisten yleisten kielitutkintojen järjestämisestä Valkeakoski-opistossa. Sopimus koskee seuraavia kieliä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä. Tutkintoja järjestetään perusja keskitasolla sekä suomen ja englannin kielissä myös ylimmällä tasolla. Sopimus ulottuu vuoteen Kaupunginhallituksen toimeksiannosta laadittiin keväällä 2005 selvitys Valkeakosken sivistys- ja museotoimen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Selvitys tilattiin Efekolta ja sen toteuttivat konsultit Sirkku Ahvo-Lehtinen ja Arto Laamanen. Selvityksen laatimiseen osallistuivat myös sivistystoimen työntekijät ja sille nimettiin poliittisia päättäjiä edustanut seurantaryhmä. Valkeakoski-opiston osalta selvityksessä ehdotetaan mm. nykyisen toimintamallin säilyttämistä ennallaan, ulkopuolisista tiloista luopumista ja uusien asiakasryhmien hankkimista tilauskoulutukseen. Opistoa kohtaan tunnettua asiakastyytyväisyyttä arvioitiin kahdessakin erillisessä tutkimuksessa vuoden 2005 aikana. Keväällä 2005 toteutettiin Edufinin toimesta saman kyselyn avulla seitsemän (Parkano, Valkeakoski, Vanajavesi, Forssa, Järvenpää, Mäntsälä ja Porvoo) opiston yhteinen asiakastyytyväisyyskysely, joka suunnattiin satunnaisotannalla em. opistojen opiskelijoille. Asteikolla 1-5 opistomme asiakastyytyväisyyden yleisarvosanaksi tuli 3,9. Niukasti paremmin menestyi Parkanon aikuisopisto. Syksyllä 2005 valmistui Efekon toteuttama laaja kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus, johon myös Valkeakoski osallistui. Kysely toteutettiin yhteensä 30 kunnassa. Tässä tutkimuksessa Valkeakoski-opisto menestyi parhaiten kansalaisopistojen joukossa. 81 % vastaajista oli tyytyväisiä opistomme toimintaan. Syksyllä 2005 sivistystoimen lautakunta hyväksyi käsityökoululle taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman ja teatteri-ilmaisun koululle yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman. Opistomme osallistui vuoden 2005 aikana aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita Kontaktia kansalaisuuteen -hanke. Hankkeita on kuvattu tarkemmin luvussa 6. Opiston kansainväliset kontaktit sisälsivät vuonna 2005 kivenhiojien matkan Saksaan Uhlun louhokselle, unkarin kielen ja kansantanssijoiden opintomatkan Budapestiin ja unkarilaisten kansantanssijoiden vierailun Valkeakoskelle. Valkeakoski-opisto valitsi vuoden 2005 aikuisopiskelijaksi Risto Palmun, joka on aktiivisen opiskelijauransa lisäksi edistänyt erilaisten oppijoiden opiskelumahdollisuuksia Valkeakoskella. Juha Sihvonen rehtori

3 3 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Valkeakoski-opistoon kuuluva työväenopisto tukee elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Työväenopisto tarjoaa paikallisten sivistystarpeiden pohjalta mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja jatko-opintovalmiuksien kehittämiselle. Valkeakoski-opistoon kuuluva baletti- ja liikuntakoulu antaa lapsille ja nuorille tanssin taiteen perusopetusta, käsityökoulu antaa lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta, teatteri-ilmaisun koulu antaa lapsille ja nuorille teatteri-ilmaisun taiteen perusopetusta, sanataidekoulu antaa lapsille ja nuorille sanataiteen perusopetusta. Valkeakoski-opisto järjestää tilauskoulutuksena myös henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta ja omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta. 1.2 Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Anna-Liisa Anolin (pj) Pia Hänninen Seppo Kukkamäki (vpj) Kalle Ohma Pauli Korpela Hannu Korpela Sinikka Grip-Vaara Hannele Lehtonen Kari Rydman Mikko Dahl Henry Rantaniemi Tapio Innala Leila Jussila Maija Vaittinen Hilkka Hemminki Marjatta Kukkamäki Marju Lemola Kaarina Silvennoinen Kaupunginhallituksen edustajana sivistystoimen lautakunnassa on ollut Marja Heikkinen ja nuorisoedustajana Jesse Soini. Sivistystoimen lautakunnan tärkeimmät Valkeakoski-opistoa koskevat päätökset sivistystoimen käyttösuunnitelmat vuodelle sivistystoimen keskuksen tilinpäätös vuodelta Valkeakoski-opiston toimintakertomus vuodelta Valkeakoski-opiston alustava opetussuunnitelma lukuvuodelle toimen lakkauttaminen: kotitalousneuvonnan toimistovirkailija - toimen muuttaminen kokoaikaiseksi: Valkeakoski-opiston toimistovirkailija - sivistystoimen maksut ja taksat sivistystoimen keskuksen vuokrat sivistystoimen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2006 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2007 ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat: käsityön ja teatteri-ilmaisun opetus - taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat lukuvuodelle

4 4 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä 3. Kurssilaisten määrä - vaos -opetus - tilauskoulutus 4. Vaos -opiskelijoiden osuus asukkaista Koulutuspalvelut 5. Kurssien yleisarvosana 6. Oppituntien määrä - vaos -opetus - tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 7. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 8. Oppitunnin hinta - vaos -opetus - tilauskoulutus Vaos opetus = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta TA 2005 TP , opiskelijaa 6000 kurssilaista 1800 kurssilaista 14 % 4, oppituntia 1800 oppituntia 4,0 112 euroa 45 euroa 3, opiskelijaa 6500 kurssilaista 1746 kurssilaista 11 % 4, oppituntia 1858 oppituntia 4,2 101 euroa 80 euroa Määrärahat Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä TA 2005 TP Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä

5 5 Vuoden aikuisopiskelija Risto Palmu tietotekniikkakurssilla Reeta Tenholan opetuksessa. 3 OPISKELIJAT JA ASIAKKAAT 3.1 Opiskelijat (kerran laskettuna) Opiston kurssit Tilauskoulutus Taiteen perusopetus - miehet miehet pojat 68 - naiset naiset tytöt 312 Yhteensä Yhteensä Yhteensä 380 Valkeakoski-opistossa oli vuonna 2005 opiskelijoita yhteensä 3 306, joista miehiä oli 836 (25,3 %) ja naisia (74,7 %). 3.2 Tilauskoulutuksen asiakkaat Vuonna 2005 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Bemis Valkeakoski Oy Etelä-Pirkanmaan aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Pirkanmaan työvoimatoimisto Fläkt Woods Oy Henkel Norden Oy /Valkeakoski Kuljetusliike Tyvi Oy Kylmäkosken kunta Liha-Saarioinen Oy Lions Ladyt Urjala Lions Ladyt Valkeakoski /Apia Lotilan teollisuusoppilaitos Oy Kolmeks Ab PK-Tilintarkastajat Oy SAK:n paikallisjärjestön naiset Teollisuuden Oppimispaikka Toijalan kaupunki UPM-Kymmene Oyj Urjalan kunta Urjalan Osuuspankki Valkeakosken Energia Oy Valkeakosken kaupunki Valkeakosken Kokoomuksen Naiset ry. Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (Vaske) Valkeakosken Soroptimistiklubi Valkeakosken Suomi-Puola-yhdistys Walki Wisa Oy Viialan kunta Yhtyneiden Urisevat Ukot

6 6 4 KURSSITILASTOT Tunnit ja kurssilaiset aineryhmän mukaan Kalenterivuosi Toteu- Miehiä Naisia Kurssi. yht. tunut 0098 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS MUSIIKKI NÄYTTÄMÖTAITEET Lausuntapiiri Teatteri-ilmaisunkoulu KUVATAITEET MUOTOILU, KÄDENTAIDOT Tekstiilityö Tekninentyö Muut aineet Käsityökoulu ESITTÄVÄ TANSSI Aikuisten esittävä tanssi Baletti- ja liikuntakoulu SANATAIDE Aikuisten sanataiteenopetus Sanataiteen perusopetus MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET SUOMI RUOTSI ENGLANTI SAKSA RANSKA VENÄJÄ ESPANJA ITALIA MUUTKIELET HISTORIA KULTTUURI, KIRJALLISUUS FILOSOFIA MUU OPETUS, KASVATUS JA KOULUTUS LIIKETALOUS, KIRJANPITO, LASK.TOIMI, TOIMISTOTYÖ, SIHTEERITYÖ MUU LIIKETALOUS, MARKKINOINTI PSYKOLOGIA JÄRJESTÖKOULUTUS MUU YHTEISKUNTA- JA KÄYTT.TIETEET HENKILÖSTÖHALLINTO TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ TIETOVERKOT, TIETOLIIKENNE MUU TIETOTEKNIIKKA, TIETOLIIKENNE VESILIIKENNE TERVEYDENHUOLTO PUUTARHATALOUS KOTITALOUS VARTIOINTI LIIKUNTA TERVEYS 320, MUUKOULUTUS Kaikki yhteensä

7 7 Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaan Tunnit Miehiä Naisia Kurssil. yht. Avoin yliopisto Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työnantajan tilaamat kurssit Yleissivistävä aikuiskoulutus Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä Opiston ohjelmaesite jaetaan jokaiseen valkeakoskelaiseen kotiin kahdesti vuodessa. Toimistovirkailija Essi Järvinen ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ihastelevat uunituoretta syksyn 2005 esitettä. 5 LUENNOT JA LUENTOSARJAT 5.1. Ikäihmisten yliopisto Mitä on sivistys? toimittaja Hannu Taanila osallistujia Maailmankatsomuksellisten erojen synnystä ja olemuksesta filosofi Risto Maula osallistujia Hiljaisuuden harjoittaminen eri kulttuureissa opetusjohtaja Marjatta Jaanu-Schröder osallistujia Ikäihmiset kulisseissa - teatteri sukupolvien tarinaa kertomassa teatterinjohtaja Kati Siren osallistujia Yhtenäinen elämänkaari vai monta elämää? professori Antti Eskola osallistujia Euroopan suuret taidekaupungit taidehistorioitsija Eeva Väänänen osallistujia 59 Professori Antti Eskola

8 5.10. Satujen ja tarinoiden tulkinta ja merkitys YTT Olavi Moilanen osallistujia Suru kuuluu elämään terveystieteiden tohtori Hilkka Laakso osallistujia Luentosarjat Ajankohtainen taidehistoria FT, taidehistorian tutkija Leena Valkeapää osallistujia Taidekauppa, taiteen kerääminen, taideväärennökset ja varkaudet Taiteen asema politiikan välineenä Ns. Suomen taiteen kultakausi ja Hyvän elämän filosofia filosofi Risto Maula osallistujia Luennot Kadonneen vyötärön metsästys ravitsemusasiantuntija Sanna Arnala ja proviisori Outi Kärpänniemi Yhteistyössä Valkeakosken Sydänyhdistyksen ja Diabetesyhdistyksen kanssa. osallistujia Lasten ruoka-allergiat ja niiden hoito, yhteistyössä Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen kanssa lastenallergologi Kati Holm ja kotitalousopettaja Outi Penttilä osallistujia Venäjän suomalaisten kohtaloista asiakirjoissa toimittaja, tietokirjailija Eila Lahti-Argutina osallistujia Meet Russia! yrittäjä Elena Saikkonen luennoi englanniksi osallistujia Sisustetaan piha ja parveke viihtyisäksi ja toimivaksi sisustussuunnittelija (AMK) Katariina Lempinen osallistujia Kotipuutarhan kevättyöt hortonomi (AMK) Anne Sannamo osallistujia Hautausmaalla paljon elettyä elämää Mirjam Saarela osallistujia 47 8

9 DIABETES teemapäivä yhteistyössä Diabetesliiton Länsi-Suomen piirin kanssa osallistujia Sjögrenin syndrooman kokonaisvaltainen hoito reumatologi Marja Hypèn osallistujia Järjestyslaki ja turvallisuus Valkeakoskella poliisipäällikkö Mikael Rekola osallistujia Huimaus - ikäihmisten melko tavallinen riesa dosentti Tapani Rahko osallistujia Tarinointia kirsikkapuistosta teatterin johtaja Kati Sirén osallistujia Valokuvaajan arkea valokuvaaja Petri Nuutinen osallistujia Ihopsorin hoidonohjaustilaisuus sairaanhoitaja Mervi Nissinen osallistujia Muotoilu ja tekstiilit tekstiilitaiteilija Raija Jokinen osallistujia Mitä lapsi tarvitsee hyvää kasvuun? lastenpsykiatri Jari Sinkkonen osallistujia 217 Taideryhmäläisiä Turun linnassa. Taideretken kohteina olivat Turun taidemuseo, 101 vuotta suomalaista nykytaidetta sekä vaihtoehtoisesti Turun linna tai Wäinö Aaltosen taidemuseo ja galleriat Turun keskustassa.

10 10 6 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET 6.1 Vapaan sivistystyön verkko-opetuksen kehittämishanke (ESOP 2) ESOP -hanke käynnistyi Opetushallituksen kokeilumäärärahan turvin vuonna ESOP 1:ssä (v ) oli mukana 26 opettajaa ja käyttövalmiiksi saatiin 10 verkkoavusteista kurssia. Jatkohanke ESOP 2:ssa jatketaan verkko-opetuksen yhteisen mallin kehittämistä ja opettajien keskustelevan verkko-opetuksen taitojen täydentämistä. ESOP 2-hankkeessa on mukana yhdeksän kansalais- ja työväenopistoa: Espoon työväenopisto, Forssan aikuisopisto, Hausjärven kansalaisopisto, Hyvinkään kansalaisopisto, Järvenpään työväenopisto, Lopen opisto, Riihimäen kansalaisopisto, Vanajaveden Opisto (koordinoija) ja Valkeakoski-opisto sekä Hämeen kesäyliopisto. Kurssien ohessa kehitetään myös opistojen välistä yhteistyötä tuottamalla mm. useammassa opistossa yhteisesti ja yhtäaikaisesti toteutettavia kursseja, esim. kuvataide Espoossa ja Valkeakoskella. ESOP 2 -hankkeen päätavoitteita ovat mm. - kehittää yhteinen verkko-opetuksen toimintamalli pohjanaan teoreettinen Diana-malli ja tuottaa vähintään 10 uutta tai täysin uusittua verkkokurssia vapaan sivistystyön aihealueilla - kehittää edelleen oppilaitosten opettajien yhteistä foorumia verkkoon ja yhteistyön tiivistäminen sekä päällekkäisyyksien karsiminen oppilaitosten välillä. Taito- ja taideaineiden virtuaalinäyttelyjä kehitetään ESOP 1:ssä saatujen kokemusten perusteella. - Diana-mallin levittäminen ja käytön syventäminen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa - yhteisen kurssitarjottimen ja kuvapankin kehittäminen - tutustua verkko-opetuksen kansainvälisiin sovellutuksiin ja kansainvälisen kontaktien luominen verkkoavusteisen opetuksen kehittelyssä - osallistua valtakunnalliseen vapaan sivistystyön oppimisalustavaihtoehtojen kartoittamiseen ja arviointiin - tuottaa hankkeen verkkosivuille verkko-oppijan aloituspaketti. Valkeakoski-opistosta hankkeeseen osallistui 5 henkilöä. Rehtori Juha Sihvonen kuului projektin ohjausryhmään. 6.2 Opitun tunnustaminen 2005 Opitun tunnustamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla esim. vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annettava opetus toteutetaan ja mitoitetaan siten, että vastaanottava oppilaitos tai muu taho voi todeta luotettavasti annetun opetuksen laadun ja laajuuden. Kysymys on jatkuvan koulutuksen periaatteiden ulottamisesta myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa annettavaan opetukseen. Opitun tunnustaminen -projektin kokeilukohteeksi valittiin käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset opetussuunnitelmat. Työ rajattiin koskemaan aikuisille suunnattua käsityön taiteen perusopetusta. Opitun tunnustaminen - projektiin ovat kuuluneet seuraavat opistot: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (koordinaattori), Valkeakoski-opisto, Espoon työväenopisto ja Ylöjärven työväenopisto. Opetushallitus tuki projektia vuonna eurolla. Vuonna 2005 projekti testasi käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintokokonaisuutta ja eri tasoille laadittuja arviointikriteerejä. Projektin aikana laaditusta opetussuunnitelmasta ja kokemuksista on valmisteilla julkaisu, jonka tavoitteena on toimia aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen käsikirjana vapaan sivistystyön kentällä ja muilla tahoilla. Valkeakoski-opisto on toiminut projektin aikana yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Wetterhoffin koulutusyksikön ja Pirkanmaan Taitokeskuksen kanssa. Valkeakoskiopistosta projektiin ovat osallistuneet tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi ja artenomi Kirsi Tahkola.

11 6.3 Tietoyhteiskuntahankkeet 11 INTO Innolla toimimaan tietoyhteiskunnassa Into oli opetushallituksen tukema kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja vahvistava hanke, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti työelämän ulkopuolella olevat, eläkeläiset ja ikääntyvä väestö. Hanke toteutettiin lukuvuoden aikana. Tavoitteena oli vahvistaa kohderyhmäläisten tietotekniikan käyttötaitoja ja kannustaa heitä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia aktiivisina kansalaisina. Kevätlukukauden 2005 aikana toteutettiin kolme itsenäistä kurssia: Internet jatko 21 t, tekstinkäsittely 30 t ja kuvankäsittely 18 t. Osallistujia oli yhteensä 48. Vastuukouluttajana toimi tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola, harjoitusten ohjaajana yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ja hallinnosta vastasi koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola. TEUVO tuki- ja neuvontahenkilöiden koulutus Teuvo oli Länsi-Suomen lääninhallituksen tukema kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tuki- ja neuvontahenkilöstön koulutushanke. Hanke toteutettiin yhteistyöverkoston kanssa siten, että osallistujiksi toivottiin henkilöitä, joilla on jo kokemusta tietotekniikasta ja jotka toimivat eri kansalaisjärjestöissä. Tavoitteena oli vahvistaa yhdistyksissä ja vastaavissa toimivien atk-osaajien valmiutta toimia omissa yhteisöissään ja verkostoissaan vertaistukihenkilöinä. Koulutuksella syvennettiin osallistujien perustaitoja tietotekniikan eri sovelluksissa, erityisesti keskityttiin ohjaus- ja neuvontataitojen vahvistamiseen, aktivoitiin vaikuttamaan ja osallistumaan tietoyhteiskunnan menetelmillä ja laajennettiin tietotekniikan välityksellä tapahtuvien palvelujen käyttöä. Koulutus oli laajuudeltaan 36 t ja se toteutettiin syyslukukauden 2005 aikana. Vastuukouluttajana toimi tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola, harjoitusten ohjaajana yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru ja hallinnosta vastasi koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola. TEUVO:t tauolla

12 Kansalaisopinnot Valkeakoski-opisto on saanut kahtena lukuvuonna peräkkäin opetushallitukselta vapaan sivistystyön kokeiluun ja kehittämiseen tarkoitettua avustusta Kontaktia kansalaisuuteen projektiin. Kevätlukukaudella 2005 päättynyt hankkeen ensimmäinen vaihe oli laajuudeltaan kolme opintoviikkoa. Opiskelun aloitti seitsemän opiskelijaa. Projektin tavoitteena oli aktivoida osallistujia seuraamaan ja osallistumaan kunnalliseen ja valtiolliseen päätöksentekojärjestelmään. Opetusohjelmaan kuului yhteiskunnallisen opintoryhmän lisäksi ensiapukurssin suorittaminen ja internetin käyttöön tutustuminen. Lukuvuoden Kontaktia kansalaisuuteen projektin opinnot alkoivat syksyllä 2005 uudistetulla opintosuunnitelmalla. Projekti sisältää kaksi yleisöluentoa, kerran viikossa kokoontuvan kontaktia kansalaisuuteen opintoryhmän, ensiavun peruskurssin, internet-kurssin sekä kansalaisjournalismin kurssin. Projektin vastuuhenkilönä on yhteiskunnallisten aineiden opettaja Tarja Kiuru. Kohderyhmään kuuluvat kaikki, joilla on aikaa ja kiinnostusta kehittää tietojaan ja taitojaan. Erityisesti hankkeeseen on haettu työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä ja kansalaisopiston aliedustettuja opiskelijoita. 6.5 Noste Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski-opisto on mukana Noste Etelä-Pirkanmaa -koulutushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden vuotiaiden työelämässä olevien työelämässä pysymistä ja urakehitystä. Hanke on kestoltaan viisivuotinen ( ). Hanketta toteutetaan seutukunnallisesti. Rehtori Juha Sihvonen kuuluu hankkeen ohjausryhmään ja koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola käytännön toimia suunnittelevaan työryhmään. 7 ESITYKSET, NÄYTTELYT, JULKAISUT JA MUU TOIMINTA 7.1 Esitykset Työväenopisto Itämaisen tanssin alkeisjatko- ja jatkoryhmän esiintyminen Tampereella Mihrimah ry:n kevätnäytöksessä Runokooste Naisen kieli, lausuntapiirin esitys kellarisalissa, ohjaus Lasse Kanerva, yleisöä n Tanssin Juhla, Valkeakoski-opiston tanssitapahtuma Valkeakosken Kaupunginteatterissa. Työväenopiston ja baletti- ja liikuntakoulu Glissaden ryhmien lisäksi juhlassa esiintyivät Haka Gym ry., Valkeakosken Koskenpojat, tanssiseura Marimba, Pirkanmaan Linedancers ry., Hanna Heikkinen Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutusryhmästä. Esiintyjiä 180, yleisöä n Itämaisen tanssin jatkoryhmän Mustaa ja valkoista -näytös Valkeakosken kaupunginteatterilla

13 Työväenopiston sekakuoron esiintymiset ja konsertit, kuoronjohtaja Ülle Valjakka Lempäälän Manttaalitalossa Kalevalaiset pidot -juhlassa Esiinntyminen Apian palvelutalon asukkaille 1.5. Vappujuhlassa torilla 1.5. Konsertti Eskola-salissa Kaatuneiden päivän tilaisuuksissa Metsäkansan, Sääksmäen ja Valkeakosken sankarihaudoilla 6.5. Ikäihmisten syystapahtumassa liikuntahallissa vuotisjuhlakonsertti Eskola-salissa Vanhainkodeissa Valkeakoskella ja Sääksmäellä Baletti- ja liikuntakoulu Glissade 5.5. Esityksiä Tanssin juhla -tapahtumassa Valkeakosken kaupunginteatterissa Yhteistyönäytelmän esitys Valkeakosken kaupunginteatterissa Glissaden kevätnäytökset Valkeakosken kaupunginteatterissa, yleisöä 390 Teatteri-ilmaisun koulu Eroja ja kiirekenkiä, käsikirjoitus Särmä-ryhmä ja Kati Sirén, ohjaus Kati Sirén Näytelmän esitti syventävät opinnot III (yli 15v.) MA 1, Oppilasteatterin Särmä- ryhmä Valkeakosken Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Muut esitykset 19.4., 22.4., 24.4., 25.4., 9.5., 12.5., 14.5., ja Esitys oli Teatteri-ilmaisun koulun ja Valkeakosken Kaupunginteatterin yhteistyöprojekti Teatteriturnajaiset Valkeakosken kaupunginteatterissa. Turnajaisissa esiintyivät seuraavat ryhmät: Perusopinnot I (7-9v.) KE 1 esitti Tapahtui kerran apteekissa, ohjaus Harri Helminen. Valmentavat opinnot (9-12v.) TO 1 esitti Keisarin uudet vaatteet, tarinasta sovitti ja ohjasi Harri Helminen. Perusopinnot II (10-13v.) KE 2, Teatterityöpaja esitti Punahilkka-näytelmä näytelmästä Krokotiili Gena, ohjaus Harri Helminen. Syventävät opinnot II (14-16v) KE 3, Nuorisoteatteri esitti Uusi kasvo, kirj. Anneli Toijala, ohjaus Annina Ärölä. Syventävät opinnot I (12-14v.) TI 1, Nuorisoteatteri esitti Amelie ja Jessica, teksti ryhmän oma, ohjaus Annina Ärölä. Yleisöä yhteensä 120, osallistujia n Krokotiili Gena, kirjoittanut Eduard Uspenski ja ohjannut Harri Helminen. Näytelmän esitti perusopinnot II (10-13v.) KE 2, Teatterityöpaja. Esitys oli TIK:n, käsityökoulun ja baletti- ja liikuntakoulu Glissaden yhteistyöprojekti. Rooleissa oli 14 henkilöä, tanssissa mukana 6 balettikoululaista ja lavasteita rakensi 8 käsityökoululaista. Esitykset Valkeakosken Kaupunginteatterissa klo 9.30 päiväkotien 4-vuotiaille lapsille, yleisöä 150 ja klo avoimena esityksenä, yleisöä Katu, kirjoittanut Jim Cartwright, ohjaus Annina Ärölä. Syventävät opinnot II (yli 15 v.) TI 2, Oppilasteatterin Lavattomat -ryhmä Valkeakosken kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Muut esitykset 10.9., 12.9., 15.9., 16.9., 18.9., Esitys oli teatteri-ilmaisun koulun ja Valkeakosken kaupunginteatterin yhteistyöprojekti.

14 14 Krokotiili Gena tuli vieraisille Harri Helmisen ohjaamana 7.2 Näyttelyt Edelfeltin jalanjäljillä verkkoavusteisen kurssin näyttely, kävijöitä n. 290, näyttely siirtyi Espoon työväenopistoon Opiston taideryhmien ja soveltavan taiteen ryhmien näyttely, kävijöitä n Käden taidot, tekstiili- ja teknisten töiden kevätnäyttely, kävijöitä n Pellavapäässä kudottuja kodintekstiilejä, kävijöitä Lumikorven kutomon kevätnäyttely, kävijöitä Käsityökoulun kevätnäyttely Minun Maailmani opiston näyttelyhallissa, kävijöitä n Sääksmäen taidepiirin näyttely Voipaalan aitta-ateljeessa Tekstiilikuvia kokeilevien käsityöryhmien kutsunäyttely Heinäahon kesägalleria, Viitasaari Väriä luonnosta värjäten ja painaen -näyttely, Ahlmanin ammattiopisto, Tampere, kävijöitä n Sieninäyttely Koskikaran ala-aulassa, kävijöitä n Mini tekstiilinäyttely, kokeilevat käsityöryhmät opiston näyttelyhallissa, kävijöitä n

15 Julkaisutoiminta Kunta koulutuksen arvioijana. Kirjoittajat Maisa Lovio ja Juha Sihvonen. Teoksessa Lyytinen H. & Räisänen A.: Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Jyväskylä Aikuiskoulutuksen arviointi Suomessa. Riippumattomaan arviointitietoon on monet tarpeet. Kirjoittajat Heikki Silvennoinen ja Juha Sihvonen. Aikuiskasvatus 4/ Muu toiminta Työväenopisto 8.1. Tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Helsinkiin: Gianni Versacen muoti, muotoilu ja taide, Designmuseo ja Kaukaa haettua, Kulttuurien museo Yleinen kielitutkinto, suomi, 3 osallistujaa 4.2. Kieltenopettajien suunnittelukokous Valkeakoski-opistolla maaliskuu Korukivenhiojien opintomatka Lahden kivimessuille, 15 osallistujaa huhtikuu Korukivenhiojien opintomatka Idar-Obersteinin jalokivikaupunkiin Saksassa, 8 osallistujaa 2.4. Yleinen kielitutkinto, englanti, 4 osallistujaa Unkarin kielen ja kansantanssin opiskelijoiden ryhmän matka Budapestiin 9.4. Yleinen kielitutkinto, suomi, 17 osallistujaa Pirkanmaan taidesuunnistus; kohteina Siurossa taiteilijat Matti Hömppi Marketta Mäkinen ja Ossi Somma, Tampereella kohteena Suomen trikoon ateljeet Kevätlukukauden opettajainkokous Hotelli Petäyksessä toukokuu Korukivenhiojien opintoretki Uhlun louhokselle Kokeilevan käsityön perusopintoryhmän opintomatka Ahlaisiin ja Ouran saaristoon Kansantanssijoiden vieraana Hajdúszoboszlósta Unkarista lasten kansantanssiryhmä elokuu korukivenhiojien opintokierros Saksaan, Itävaltaan ja Puolaan 6.9. Syyslukukauden opettajainkokous Valkeakoski-opistolla Yleinen kielitutkinto, suomi, 15 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, englanti, 12 osallistujaa Yleinen kielitutkinto, ruotsi, 4 osallistujaa Taideretki Turkuun kohteina Turun taidemuseo, 101 vuotta suomalaista nykytaidetta, Turun linna, Wäinö Aaltosen taidemuseo ja galleriat Turun keskustassa Vuoden aikana opetuskeittiö ja sali vuokrattiin 15 kertaa, astioita vuokrattiin 25 kertaa. Kotitalousopettaja antoi puhelin- ja henkilökohtaista asiakasneuvontaa 47 kertaa. Lumikorven kutomo Kudontapäiviä kertyi 890, joissa yhteensä 420 eri tapahtumaa. Kutojia kävi 99, jotka kutoivat yhteensä 1210 metriä erilaisia kankaita. Puhelin- ja muuta neuvontaa annettiin 135 kertaa. Kankaanrakennus- ja neuvontakäyntejä tehtiin 5. Kotikutojia kävi luomassa loimet omiin kangaspuihinsa 11 henkilöä Sorrilan kässä-kerholaiset kutomolla, osallistujia Keskustan kutojien retki Suomen kädentaidot messuille Tampereelle, osallistujia Kynttilä-paja, osallistujia 11. Sääksmäen kudonta-asema Pellavapää Kudontapäiviä kertyi 980, joissa yhteensä 285 tapahtumaa. Kutojia kävi 109, jotka kutoivat yhteensä 1001metriä erilaisia kankaita. Puhelin ja muuta neuvontaa annettiin yhteensä 165 kertaa. Kankaanrakennus- ja neuvontakäyntejä 6 kertaa. Kotikutojia kävi luomassa loimet omiin kangaspuihinsa 11 henkilöä.

16 Tiistain tapaamisiltoja oli 27, joissa osallistujia oli yhteensä 302. Retki Ryijynäyttelyyn Tampereelle, osallistujia 7 Retki Toijalan Tekstiilipalveluun, osallistujia 15 Kevätlaulajaiset Rutajärvellä, osallistujia 16 Joululauluilta Pellavapäässä, osallistujia 22 Baletti- ja liikuntakoulu Uusien oppilaiden 1. pääsykoe Uusien oppilaiden 2. pääsykoe Glissaden myyjäiset Avoimet ovet Käsityökoulu 8.1. Opintomatka Gianni Versacen Taide näyttelyyn, luokat 7, 8 ja 9, Designmuseo Helsinki Opintomatka Orinoco Amazonian intiaanikulttuureita Venezuelasta näyttelyyn, luokka 2, Vapriikki Tampere 3.4. Opintoretki H.C. Andersenin juhlavuoden näyttelyyn Voipaalan lastenkulttuurikeskukseen ja tutustuminen Rapolan muinaiseen linnavuoreen, luokka Opintomatka Hiljaisuus Uutta suomalaista tekstiilitaidetta näyttelyyn, luokka 1, käsija taideteollisuuskeskus Verkaranta Tampere Teatteri-ilmaisun koulu Näytetunti uusille oppilaille pidettiin kellarisalissa Näytetunti syksyllä hakeneille uusille oppilaille kellarisalissa Opintoryhmien avoimet ovet pidettiin viikolla 45 Sanataidekoulu 2.4. Kosmos ja Saturnus -ryhmien yhteinen retki Hämeen linnaan Hahmoja ja olioita, tekstejä ja käsityötä yhdistävä näyttely kirjaston lasten- ja nuortenosastolla toukokuussa Kosmos-ryhmä vieraili Tampereen taidemuseossa Saturnus-ryhmä vieraili Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella Keramiikan opettaja Tuija Lavikainen kevätnäyttelyn ripustuksen touhussa Verkkoavusteinen taidekurssi Edelfeltin jäljillä avasi uusia mahdollisuuksia taideharrastajille. Työskentely tapahtui taiteen tekemisenä kotona sekä verkossa kuvien kautta ja keskustelemalla. ESOP-projektiin kuuluvaa pilottihanketta ohjasi taideaineiden opettaja Timo Pajunen.

17 17 8 HENKILÖSTÖ 8.1 Hallinto- ja kiinteistöhenkilöstö Anolin Mirja Järvinen Essi Kilkki-Rekola Helena Koivu Juha Rauhanummi Leena Rikkola Hilppa Saarela Marika Salonen Kaisa Sihvonen Juha kanslisti toimistovirkailija FM, koulutussuunnittelija talonmies-vahtimestari toimistovirkailija toimistovahtimestari KM, koulutussuunnittelija, äitiyslomalla lähtien KM, koulutussuunnittelija, äitiysloman sijaisuus lähtien KT, HK, rehtori Valkeakoski-opistoon ovat sijoitettuna vakituisesti seuraavat siivoojat: Kilpiäinen Riitta, Latvastenmäki Kirsti, Nylander Raija. 8.2 Päätoimiset opettajat Garant Johanna Hiissa Leila Humalajärvi Maarit Inkinen Jussi Kiuru Tarja Koivulahti Heli Koivumäki Minna Käpyaho Terhi Pajunen Timo Taivio Hilkka Tenhola Reeta MA, kielikouluttaja FM, kieltenopettaja KteO, tekstiilityönopettaja KM, teknisentyönopettaja KM, yhteiskunnallisten aineiden opettaja, sanataidekoulun vastuuopettaja restonomi (AMK), vs. kotitalousopettaja artesaani, kudonnanohjaaja käsi- ja taideteollisuusalan suunnittelija, kudonnanopettaja keraamikko, taideaineidenopettaja sosionomi, tanssi- ja näyttämöaineiden opettaja, teatteri-ilmaisun koulun vastuuopettaja KTM, tietotekniikanopettaja 8.3 Tuntiopettajat Taiteen perusopetuksen vastuuopettajat Saarela Sinikka tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu Tahkola Kirsi artenomi, opettaja, käsityökoulu Muut tuntiopettajat Ahomaa Jonna, Ahvonen Sari-Anne Alahautala Sini-Marjo Arrankoski Tiina Ausmaa Veera Autio Mervi Erävalo Eliisa Grip-Vaara Sinikka Haatainen Anu Harilo Matti Harkko Ludmila Helenius Seppo Helminen Harri artenomi (AMK), tekstiilityöt FM, itämainen tanssi, englannin kieli sisustussuunnittelija, käsityökoulu LitK, Pilates/ FK, viron kieli laborantti, kreikan kieli tanssija, baletti- ja liikuntakoulu KM, kirjallisuuspiiri fysioterapeutti, itämainen tanssi Alexander-tekniikan opettaja, taiji diplomi kielenkääntäjä, venäjän kieli, suomea ulkomaalaisille insinööri, rannikkolaivurikurssi teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu

18 Helo Jari Huomanen Marco Huovinen Arja Innala Harri Isonikkilä Merja Jalonen Maria Jokinen Niina Järveläinen Mirja Järvinen Marketta Kanerva Lasse Kantola Katriina Karikivi Marjo Karppi Antti Karttunen Outi Kilpinen Timo Kokki Mari Krutsin Pia Kurikka Anne Kykkänen Reija Lagerstam Tiina Lampiniva Eeva-Liisa Lamppu Jarmo Landström Taina Lanne Sirkkaliisa Lavikainen Tuija Lehtinen Anne Lehtiniemi-Tiura Katja Lepp Kristiina Maunula Eija-Liisa Miyamoto-Maunu Naoko Mponda Menard Mäkinen Ullamaija Niemi Fatma-Helinä Nieminen Jarmo Nieminen-Porkka Anja Niskonen Leena Niva Anni Nykänen Olli Nysten Maija Ohma Kalle Paavilainen Sirpa Piepponen Heli Pietilä Marianne Rantanen Essi Rinne Jenni Roininen Heidi Ruusumaa-Postila Anne Saari Minna 18 ylikonstaapeli, järjestyksenvalvojakurssi Yo, itsepuolustus/itf taekwon-do lavatanssi, senioritanssi, kansantanssi insinööri, korukivenhionta posliinin maalarimestari, posliininmaalaus tanssinopettaja (AMK), baletti- ja liikuntakoulu sosionomi, jooga lastenhoitaja, vauvahieronta pajutyöt peruskoulun opettaja, lausunta tanssinopettaja (AMK), baletti- ja liikuntakoulu artenomi (AMK), kankaan värjäys ja kuviointi OTK, kiinan kieli HuK, ranskan kieli englannin kieli tekn.kand, salsa sanataideopettaja, sanataidekoulu nuorisosihteeri, pilates-ohjaaja, kuntojazz, pilates kuvataideopettaja, lyijylasi- ja tiffanytyö sosiaalikasvattaja, MLL:n lastenhoitokurssi maalarimestari, entisöinti työnopetuksen lehtori, sorvaus ja entisöinti turkisalan opettaja (AMK), turkis- ja nahkatyöt lavatanssi artenomi (AMK), keramiikka KM, kasvatustieteen perusopinnot FM, englannin kieli puutarhuri, viron kieli FM, ruotsin kieli MA, japanin kieli afrotanssi FK, kirjallisuuspiiri tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu atk-kouluttaja, tietotekniikka FM, sukututkimus verhoilija, verhoilu FM, ruotsin kieli lehtikuvaaja, valokuvaus metalliartesaani, korun- ja ketjunvalmistus erityisluokanopettaja, erityispedagogiikka HuK, englannin kieli FM, saksan kieli, ranskan kieli terveydenhoitaja, ensiapu yo, MLL:n lastenhoitokurssi tanssija, aikuisbaletti, baletti- ja liikuntakoulu FM, lukikurssi vaatetusalan artenomi, tekstiilityö FM, baletti- ja liikuntakoulu

19 Saarinen Asko Santisteban José, Sarvela Onni Sinisalo Eija Sintonen Merja Siren Kati Tikka Yrjö Tikkala Timo Toivonen Henna Toivonen Katja Toivonen Markku Tuohino Metti Valjakka Ülle Valta Risto Veijalainen Ritva von Bell Pauliina Änäkkälä Miia Ärölä Annina 19 tanssin opettaja, baletti- ja liikuntakoulu FL, espanjan kieli tanssinopettaja, baletti- ja liikuntakoulu maalarimestari, entisöinti sairaanhoitaja, latinorivitanssi, lavatanssi teatteri-ilmaisun ohjaaja, teatteri-ilmaisun koulu muusikko, pelimannipiiri, harmonikan soitto itsepuolustus opiskelija, baletti- ja liikuntakoulu tanssinopettaja, flamenco kirjailija, kirjoittajapiiri FM, italian kieli, espanjan kieli musiikinopettaja, musiikki teknistenaineidenopettaja, entisöinti erikoissairaanhoitaja, jooga artenomi (AMK), käsityökoulu kuvataiteilija, Sääksmäen taidepiiri teatteritaiteen maisteri, teatteri-ilmaisun koulu 8.4 Henkilöstökoulutus Hallinto- ja kiinteistöhenkilökunta Rehtori Juha Sihvonen - KTOL:n Tammiseminaari Jyväskylässä - ARO:n opintomatka Brysseliin Belgiaan - Koulutuksen arviointineuvoston opintomatka Utrechtiin Hollantiin - Koulutuksen arviointineuvoston verkostoseminaari Jyväskylässä - Pirkanmaan liiton Digitaalisen lukutaidon seminaari Tampereella - Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen Valkeakoski-opistossa - Miten rakennan tarkoituksenmukaisen kyselylomakkeen Valkeakoski-opistossa - Webropol-koulutus Valkeakoski-opistossa - Koskilaisten kulttuuritoimijoiden koulutuspäivä Voipaalassa - KVTES-vuosilomiin ja virka/-työvapaisiin liittyvät määräykset Valkeakoski-opistossa Koulutussuunnittelija Helena Kilkki-Rekola - Elonmerkki seminaari Helsingissä - Miten rakennan tarkoituksenmukaisen kyselylomakkeen Valkeakoski-opistossa Koulutussuunnittelija Marika Saarela - ESOP 2 -hankkeeseen liittyvä koulutus VSOP/Opettajan työkalupakin päivitys 3 ov, , Eduta-instituutti, Tampere - Projektin tiedonhallinta , Efeko, Tampere - ITK-Konferenssi , Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna - KTOL:n vuosikokous , Kajaani Koulutussuunnittelija Kaisa Salonen - ESOP 2 -hankkeeseen liittyvä koulutus , HAMK Riihimäki - HENRY:n Uudista ja uudistu messut , Helsinki - Webropol -koulutus , Valkeakoski-opisto - Oppiva ja kehittyvä organisaatio (3op), Joensuun yliopisto, avoin yliopisto, syksy 2005

20 20 Kanslisti Mirja Anolin - Kuntatoimisto , Nokia - Hätäensiapukurssi , Valkeakoski-opisto Toimistovirkailija Essi Järvinen - Projektin hyvä tiedonhallintatapa , Tampere - Uudet virka- ja työehtosopimukset , Tampere Opettajat Tuntiopettaja Jonna Ahomaa - Kasvatustieteen aineopinnot (35 op), Turun yliopisto, avoin yliopisto Kudonta-aseman hoitaja Minna Backman - Henkilöstön tietotekniikkakoulutus keväällä 2005, Valkeakoski-opisto Valkeakoski-opisto - Perehdytys, työnopastus ja työssä oppimisen ohjaus osana ammattitaitoa 8.11 ja , Valkeakoski-opisto - Nypläyskurssi ja , Akaan opisto Kielikouluttaja Johanna Garant - Tuotteistamisvalmennus , Valkeakoski-opisto - ITK-päivät , Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä , Opetushallitus, Helsinki - Kommunalsvenska, Valkeakoski-opisto, kevät Avoimen yliopiston englannin opetuksen suunnittelu- ja koulutustapaaminen , Helsingin yliopisto - Oppiva ja kehittyvä organisaatio (3op), Joensuun yliopisto, avoin yliopisto, syksy 2005 Valkeakoski-opisto, syksy 2005 Kieltenopettaja Leila Hiissa - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä Helsingissä - Eurooppalainen viitekehys ja kielisalkku -koulutus Tampereella - Yleisten kielitutkintojen järjestäjien koulutuspäivä Helsingissä - Pirkanmaan kieltenopettajien syyskoulutuspäivä Tampereella - Maahanmuuttajakoulutuksen syystapahtuma Tampereella Tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärvi - Opitun tunnustaminen -projektin kehittämisseminaari Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa ja Valkeakoski-opistossa - Kasvivärimaalaus ja siniväripainantakurssi Nuuksion kansallispuisto, Suomen värjärikilta - Japanilainen kankaankuviointikurssi Vanajaveden opisto, Hämeenlinna - Trendikoulutus HAMK/ Wetterhoff, Hämeenlinna - Tee omat nettisivut ja Kuvankäsittely PhotoShop, Vanajaveden opisto Teknisen työn opettaja Jussi Inkinen - ESOP II-hankkeeseen liittyvää kolutusta, kevät 2005 Tuntiopettaja Niina Jokinen - Jooganopettajan tutkinto (250 t) , Suomen Joogaliitto ry

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen näkymät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Helsinki 15.3.2011 Taustaa Lainsäädännön uudistaminen Maahanmuuttohallinnon h muutokset t Maahanmuuttajabarometri

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 18.6.2014 48 SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Paraisten kunta-alue Musiikki sl kl yht. 110106 Timangit - seniorikuoro 22 22 44 Leena Tuomi

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2004

MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 Johanna Garant, Maarit Humalajärvi, Marika Saarela, Reeta Tenhola, Helena Kilkki-Rekola 28.5.2004 MARKKINOINTISTRATEGIA 2004 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta...3 2 Markkinat...4

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Pormestari Päätös Taiteen perusopetuksen ohjausryhmään nimetään,

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Pormestari Päätös Taiteen perusopetuksen ohjausryhmään nimetään, Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Taiteen perusopetuksen ohjausryhmän nimeäminen TRE:6720/00.01.05/2017 Lisätietoja päätöksestä Pormestari Lauri Lyly, p. 050 68293, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht PURUVESI-OPISTO EHDOTUS OPETUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015 OPISTON TYÖKAUSI: Syyslukukausi 15.9.-20.12.2014 Syysloma 20.-26.10.2014 Kevätlukukausi 12.1.-30.5.2015 Talviloma 23.2.-1.3.2015 Pääsiäisloma 3.-6.4.2015

Lisätiedot

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus Toivakka 29.8.2017 Illan ohjelma Rehtorin ajankohtaiskatsaus Uusia käytäntöjä/poimintoja Opettajan oppaasta (mm. kiky-tunnit) Hankeuutisia

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Perusopetuksen luokanopettajan virka. Hakijat. Eliisa Eero, synt: 12.1.1987. Harja Annika, synt: 4.5.1989. Jokinen Miika, synt: 4.6.

Perusopetuksen luokanopettajan virka. Hakijat. Eliisa Eero, synt: 12.1.1987. Harja Annika, synt: 4.5.1989. Jokinen Miika, synt: 4.6. Liite nro 6 sivistyspalveluiden lautakuntaan 5.6.2014 Perusopetuksen luokanopettajan virka Hakijat Eliisa Eero, synt: 12.1.1987 Perusopetuksen (vuosiluokat 7-9) ja lukion yhteinen päätoiminen musiikin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen organisaatio

Sivistyspalvelujen organisaatio Sivistyspalvelujen organisaatio 1.1.2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA pj. Katja Isomöttönen vpj. Markku Väätäinen KULTTUURI-, LIIKUNTA- ja NUORISOLAUTAKUNTA pj. Pauliina Holm vpj. Juha Hjelt Kulttuurijaosto Liikuntajaosto

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Koulutus 2017 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2015

Vankiloiden opetustarjonta 2015 Vankiloiden opetustarjonta 2015 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ankohta Järjestäjä Helsingin Peruskoulu/ lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) neljä kurssia

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Teatteri-ilmaisun koulu

VALKEAKOSKI-OPISTO Teatteri-ilmaisun koulu VALKEAKOSKI-OPISTO Teatteri-ilmaisun koulu Pääkirja Lv. 2014-2015 VALKEAKOSKI Teatteri-ilmaisun koulu on osa Valkeakoskiopistoa. Valkeakoski-opiston ytimen muodostaa Valkeakosken kansalaisopisto, joka

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen organisaatio

Sivistyspalvelujen organisaatio Sivistyspalvelujen organisaatio 1.1.2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA pj. Katja Isomöttönen vpj. Markku Väätäinen KULTTUURI-, LIIKUNTA- ja NUORISOLAUTAKUNTA pj. Pauliina Holm vpj. Juha Hjelt Kulttuurijaosto Liikuntajaosto

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN 2017 TULOS

KUNTAVAALIEN 2017 TULOS KUNTAVAALIEN 2017 TULOS Lopen kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 suoritetuissa kuntavaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2017 2020 ovat tulleet valituiksi seuraavat 27 valtuutettua ja 29 varavaltuutettua:

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa

KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa KV-verkostot strategisen toiminnan toteuttajina Turun ammatti-instituutissa Helena Mikkola Tiiminvetäjä/ Kansainväliset asiat Turun kaupungin sivistystoimiala/ Hallinto 6.5.2013 1 Yhteinen toiminta alkoi

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI. Toimintakertomus 2017

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI. Toimintakertomus 2017 VALKEAKOSKEN KAUPUNGINTEATTERI Toimintakertomus 2017 Vuosi 2017 Valkeakosken Kaupunginteatterissa Teatterin vuosi 2017 alkoi Suomi 100 hengessä ja kevään ohjelmisto rakennettiin sen mukaisesti. Ohjelmistopolitiikan

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Koulutus 2011 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 26.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 28.9.2015 Muutos 17.11.2015 I OPINTOVUOSI (LO 2015) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 YLEISIÄ VALMIUKSIA

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Kinnula, nuorisokahvila

Kinnula, nuorisokahvila KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Kokousaika Keskiviikko 9.12. klo 17.00 17.34 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, nuorisokahvila Nuosk@ Jäsenet Marketta

Lisätiedot

Kiina-yhteistyö Turun Sivistystoimialalla

Kiina-yhteistyö Turun Sivistystoimialalla Kiina-yhteistyö Turun Sivistystoimialalla Yanzu-seminaari /Ressun lukio, Helsinki Helena Mikkola, KV-asiat/ tiiminvetäjä 5.11.2013 1 Yhteinen toiminta alkoi 1.1.2011 Turun kaupungin Sivistystoimiala aloitti

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013

SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013 SIPOON KANSALAISOPISTO - SIBBO MEDBORGARINSTITUT SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013 KURSSIEN TUNNIT /suunnitelma Syksy Kevät 11 TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI 1101110 Sipoon Sointu 33 33 Pirkko

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LAKIALOITE 155/2005 vp perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle Suomen tulevaisuus rakentuu korkeatasoisen ja kattavan koulutuksen sekä osaamisen varaan. Koulutukseen

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET Erja Vihervaara IOYn päivillä 9.11.2013 AIKUISLUKIORINTAMALLA TAPAHTUU Perusopetuksen ops-työ Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuudet suorittaa peruskoulu

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009 Eerolantie 22 40270 Palokka ANSIOLUETTELO 24.04.2013 040 5829493 jussi.ylinen@suomi24.fi http://koti.mbnet.fi/jusylin Henkilötiedot Nimi Syntymäaika ja paikka Ylinen Jussi Heikki 04.07.1973 Espoo Siviilisääty

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS

Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS 1 PEREHDYTTÄMISOPAS 2008 Päivitetty 3.6.08/LH,EJ, JS PEREHDYTTÄMISEN TARKISTUSLISTA 2 Perehdytettävän nimi: Perehdyttäjän nimi: 1. Opiston yleiskuvaus perehdyttäjä pvm 1.1 Valkeakoski-opiston perustiedot

Lisätiedot

Koulutukset syksyllä 2005

Koulutukset syksyllä 2005 Koulutukset syksyllä 2005 Agendi Modus Tuumasta toimeen yrittäjyyskasvatushankkeen tarjoama täydennyskoulutus eteläkarjalaisille opettajille. Koulutusteemoina mm. yrittävä elämänasenne, ideasta tuotteeksi,

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot