KUHA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 31.12.2010"

Transkriptio

1 KUHA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

2 Taustaa KUHA on lyhenne sanoista kulttuuriharrastus vahvuutena työelämässä. Hanke hyödynsi osallistujien harrastustaitoja, mutta samalla myös antoi mahdollisuuden perehtyä muuhun työhön ja kouluttautumismahdollisuuksiin. KUHA tuotti palveluja mm. vanhainkoteihin ja päivkoteihin. KUHA -projektia edelsi yli kahden vuoden valmistelu, jonka aikana projekti muutti muotoaan, mutta perusteiltaan idea pysyi samana. Tarve projektille huomattiin jo 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa toteutetuissa Nuokkarin paja ja Mediarumpu ESR-projekteissa. Musiikkiharrastuksen vahva edustus Porissa on tosiasia, joka on tuonut useita kansallisesti tunnettuja kokoonpanoja tietoisuuteen. Tälle harrastajaryhmälle ei ole toteutettu aktivoivia projekteja, kun taas näytelmä-, AV- ja lastenkulttuurihankkeita on Porissa ollut. Näissäkin musiikinharrastajat ovat olleet vahvasti edustettuina. Tätä taustaa vasten ja tietoisena siitä tosiasiasta, että musiikki on ihmisen mielenterveydelle myönteinen vaikuttaja ja soittamisen tasolla pohjautuu tiimityöskentelyyn, muovautui KUHA - hankkeemme. Projektin valmistelu suoritettiin Palmgren-konservatorion (myöhemmin Palmgren) alaisuudessa. KUHA:a edelsi Treeniryhmä-niminen kuukauden kestoinen ryhmävalmennus marraskuussa ESR-hakemuksemme hylättiin 2009 vuoden alussa ja saman vuoden keväällä kuulimme Välkkyprojektin kiinnostuksesta hankettamme kohtaan mahdollisena rahoittajana. Tämä käynnisti projektimme uudelleen muokkauksen Välkyn tavoitteet huomioiden. Työn alkuun pääsimme vihdoin helmikuussa 2010, tuolloin projektin hallintovastuu siirtyi Porin kaupungin Työllisyysyksikölle ja yhteistyötahoina toimivat Kulttuuriasiainkeskus ja Vapaaaikavirasto. Helmikuun aikana pohjustimme projektin vastaanottamaan osallistujat maaliskuun alussa. Osallistujat Osallistujia hankittiin lehti-ilmoituksella, Facebook avusteisella puskaradiolla, sekä työvoimahallinnon toimenpitein. Kuntoutujat tulivat toimintaan Facebooktuttavan yhteydenottoehdotuksella Klubitalo Sarastukseseen. Sarastuksen kanssa kävimme neuvotteluja ja heidän taholtaan projektiin ilmoittautui kevään aikana kaikkiaan seitsemän henkilöä. Työttömiä osallistujia oli 12. Osallistujista muodostui kaksi ryhmää kolmella tasolla, harjoittelupaikan, musiikin ja työmarkkinastatuksen mukaan. Harjoittelupaikkoina toimivat Nuorisotalon musiikkihuone (myöhemmin Nuokkari) ja kultttuuritalo Annankatu 6:n (myöhemmin Annis). Anniksella toimi lastenmusiikkikokoonpano Peikko-orkesteri, jossa toimi yhdeksän aikana työllistettyä/harjoittelijaa. Nuokkarilla harjoitteli seniorikansalaisille suunnattua musiikkia soittava Mari & Melodia kokoonpano, jossa oli mukana ajalla yhteensä seitsämän kuntoutujaa sekä viisi työllistettyä/harjoittelijaa. Yhden kuntoutujan status muuttui jakson aikana harjoittelijaksi. Aktiivisia kuntoutujia oli toiminnassa n. neljä. Loppuvaiheessa hankkeessa oli kaksi soittajaa, jotka soittivat molemmissa ryhmissä.

3 Statukseltaan pääryhmät olivat työttömät ja mielenterveyskuntoutujat. Mukana oli myös yksi SAMK:n viestinnän opiskelija, joka osallistui toimintaan opinto-ohjelman niin salliessa ja myöhemmin kaupungin kesätyöntekijänä. Ryhmien muodostuminen tapahtui kivuttomasti ja itsestään osallistujien musiikkimieltymysten mukaan. Molemmissa ryhmissä on muusikoita, jotka ovat soittaneet keskenään aikaisemmin. Työvoimatoimenpitein sijoitetuista seitsemällä on sijoitus päättynyt vuoden 2010 aikana, heistä kuitenkin yksi sellainen, jonka sijoitus työelämänvalmennuksessa keskeytyi, mutta jatkui myöhemmin palkkatuella. Päättymisvaiheessa projektissa on kahdeksan työllisyystoimenpitein sijoitettua, joilla on mahdollisuus jatkaa keväälle, kesälle ja syksylle, joten projektin synnyttämiä palveluja voidaan jatkaa vielä projektin päätyttyäkin ainakin henkilöresurssien osalta. Lopettaneiden tilanne : 1 menossa armeijaan tammikuussa 1 suorittaa siviilipalvelusta 2 työtöntä (KUHA:n työt päättyneet joulukuussa) 1 ollut sijoitettuna Nuorten työpajalla, mutta nyt työtön 1 opiskelee musiikkia Eurajoen kristillisessä opistossa Tilanne niiden osalta joilla työsuhde ja musiikkitoimintaa edelleen: 2 menossa Porin Teatteriin 1 siirtyy SEKK ry:n 1 aloitti oppisopimuksella Kulttuuriasiaintoimessa toimii virikeohjaajana Perusturvakeskuksessa 3 osalta tilanne vielä avoin Nuokkarin kokoonpanon Mari & Melodian solisti oli projektissamme mukana vuoroviikoin puolipäiväisesti ja muuten toimii virikeohjaajana Perusturvakeskuksessa elokuusta alkaen. Toiminta Koulutus Koulutus alkoi tiiviillä bändivalmennusosiolla maaliskuussa ja ensimmäinen keikka oli jo maaliskuun lopulla Mari & Melodia kokoonpanolla Nuorisotalolla Kuntohumpat tapahtumassa. Annislaisten koulutus jatkui ilmaisutaidon opetuksella, jossa harjoiteltiin Peikko-orkesterin esitystä. Ensimmäinen päiväkotikeikka oli huhti - kesäkuussa järjestettiin osuuskuntakoulutusta, keikkamyyntikoulutus, yhdistystoiminta koulutusta ja osa studiokoulutuksesta. Koulutusta on syyskaudella jatkettu bändivalmennuksella, ilmaisutaidolla, studiotyövalmennuksella, musiikkivideokoulutuksella, tekijänoikeuskoulutuksella ja osuuskunnan perustamiseen valmistavalla koulutuksella. Osuuskunta koulutukseen osallistuneilla on vakaa aikomus perustaa Ukonjousi osuuskunta vuonna 2011.

4 Studiotyöt saatiin valmiiksi lokakuussa ja tuotoksina on syntynyt demo cd:tä Peikko-orkesterille, Mari & Melodialle, Otavanpojalle (Kalevala-aiheinen rockprojekti jossa osallistujia molemmista kokoonpanoista) ja kesäteatteri projektille (tässä myös osallistujia molemmista kokoonpanoista). Otavanpojan musiikkivideo on saatu valmiiksi lokakuun alussa. Bändivalmennus on ollut jatkuvaa koko toimintajakson aikana. Kuvaus koulutuksen sisällöstä: Kaikki koulutus toteutettiin käytännön läheisenä ja niissä pyrittiin mahdollisimman paljon toimimaan siten, että tuotannon eri vaiheet yhdistyivät kokonaisuudeksi. Bändivalmennus Soittamisen ohjaamisen lisäksi tähän osioon kuului sanoittamiseen, säveltämiseen ja sovittamiseen perehdyttäminen, yksilöohjaus ja keikkakäytännöt (roudaaminen yms.) Ilmaisutaito Koulutusjakso sisälsi lähinnä Peikko-orkesterin näytelmällisen osuuden, johon kuului käsikirjoituksen ideointi, hahmojen luominen, esityksen harjoitteleminen, puvustuksen ja rekvisiitan suunnittelu ja valmistaminen. Mari & Melodian osuuteen kuului lavaesiintymisen harjoittelu. Osuuskuntakoulutus Koulutus jakaantui kahteen osioon siten, että kevät jaksolla oli lyhyet jaksot kulttuuriosuuskuntatoiminnasta painottuen palveluihin, tuotteistamiseen ja käytännön toiminnan toteutukseen sekä suppeaan taloushallinnon jaksoon. Kiinnostus osuuskuntatoimintaan heräsi tämän myötä ja syyskaudella toteutettiin pidempi jakso, joka perehdytti osuuskunnan perustamiseen, taloushallintoon, markkinointiin, lakeihin, hinnoitteluun, palkanlaskentaan, liikeideaan, vastuisiin ja muuhun osuuskunnan byrokratiaan liittyvään. Keikkamyyntikoulutus Kaksipäiväinen koulutus sisälsi asiaa mm. asiakashankinnasta, myyntitekniikoista, taloushallinnosta, promotoinnista ja tuotteistamisesta. Studiotyöskentely Tämä osio toteutettiin sekä kevät että syyskaudella. Käytännönläheisesti tallennettiin omia eri tuotantoja ammattistudiossa. Jakso oli yksi pisimpiä ja suosituimpia koulutusjaksoja. Yhdistystoiminta Kulttuuriyhdistyksen toimintaan perehdyttiin Rapajööti ry:n puheenjohtajan Harri Sippolan opastuksella. Esimerkkinä oli Rapajööti sen perustaminen ja toiminta.

5 Musiikkivideokoulutus Tämä koulutus sisälsi draamaosion (käsikirjoitus, näytteleminen, leikkauksen periaatteet, ohjaaminen), käytännön valmistelut (kuvauspaikat, rekvisiitan hankinta, aikatauluttaminen) ja tekniikkaosion (kamera, editointilaitteisto, kuvauksen toteutus, valaistus). Tekijänoikeudet Gramexin ja Teoston edustajat alustivat ensin kertomalla toiminnastaan jonka jälkeen esimerkein kertoivat käytännön toimista eri tilanteissa ja eri tulkinnoista koskien epäselviä tilanteita tekijänoikeustapauksissa. Luentoihin osallistujat esittivät paljon kysymyksiä ja näiden kautta saatiin lisätietoa tekijänoikeuskäytännöistä. Lisäksi luennoitsijat jakoivat kirjallista materiaalia. Kouluttajat Kouluttajina toimivat tarjouskilpailun perusteella valitut tahot. Bändivalmennus Jouni Virta n. 450h Kide Leppäpohja n. 353h Rauli Viitala n. 20h Risto Kupari (oto ohjaaja, ei kustannuksia projektille) n. 26h Antti Kaunisto (oto ohjaaja, ei kustannuksia projektille) n. 200h Ilmaisutaito Anne Mäkinen n. 80h Osuuskuntakoulutus Osuuskunta Uulu Osuuskunta Komeetta Sataosaajat Keikkamyyntikoulutus Jussi Syren Studiotyöskentely Aki Peltonen n. 6h n. 3h n. 48h n.12h n. 100h Yhdistystoiminnan esittely Harri Sippola (oto ohjaaja, ei kustannuksia projektille) n.6h Musiikkivideokoulutus SEKK ry n. 75h Tekijän oikeudet Gramex n. 1,5h Teosto n. 1,5h

6 Esitykset Esiintymiset alkoivat maaliskuun lopulla Mari & Melodialla ja Peikoilla Huhtikuun lopulla. Esiintymisiä toimintajakson aikana on ollut Peikoilla yhteensä n.80 kpl pääasiassa Porin päiväkodeissa ja kouluissa, mutta myös ympäristökunnissa. Mari & Melodian osalta keikkoja on ollut n.21 kpl pääasiassa toimintakeskuksissa ja vanhainkodeissa. Esityksistä erityisen maininnan ansaitsee Eetunaukiolla Pori Folkissa tehty KUHA projektin esittely, jossa kaikki kokoonpanot esiintyivät. Tästä esityksestä on dvd taltiointi. Myös Peikko-orkesterin esityksestä Anniksella on dvd taltiointi. Muu toiminta Anniksen kokoonpano on myös toteuttanut muita produktioita mm. kesäteatterinäytelmän musiikin toteuttamisen tallenteeksi ja riimitaiteilijan Pasi Majalahden sanoituksiin tehdyt kaksi sävellystä ja niiden toteutus Majalahden Kokemäenjoki series vol II omakustanne CD:lle. Tämän loppuraportin tekovaiheessa Majalahden kanssa on toteutettu 3 kappaleen kokonaisuus, jonka tallentamiseen on Majalahti tilannut studion Ryhmien yhteisenä produktiona toteutettiin Kalevala-aiheinen musiikkiesitys, Kalevala-aiheesta tehtiin myös musiikkivideo. Karaoke -ryhmä veti karaokea kouluilla 6 kertaa TUL:n eri Iltiksissä. Suomi Areenan, Lainsuojattomat festivaalin ja Anniksen tapahtumien avustaminen (majoitusvalvontaa ja järjestelyä Sonisphere ja Pori Jazz) ja bändi iltojen järjestämiseen liittyvät työt sekä Anniksella (1kpl) että Nuorisotalolla (2 kpl) Kalevala workshoptoimintaa Porin suomalaisen yhteislyseon ja Kuninkaanhaan yläasteille ja Lehdistötilaisuus ja näkyvyys Huhtikuun 22. päivänä pidetty tilaisuus sai huomiota ja näkyvyyttä. KUHA-hanke uutisoitiin Satakunna Kansassa, Satkunnan Työssä ja Ylen alueuutisissa sekä radiossa että televisiossa. Projektimme sai näkyvyyttä Satakunnan Kansan kulttuuritoimituksen jutulla juuri ennen Eetunaukion esitystä Pori Folkissa. Porin kaupungin nettiuutissa olimme myös hyvin näkyvillä. Oma nettisivusto julkaistiin työllisyysyksikön alasivuna syyskuussa. Orkesterit Mari & Melodia, Otavanpoika ja Peikko-orkesteri ovat julkaisseet omat Myspace ja Facebook sivustot. KUHA:sta on myös valmistunut esittelydokumentti (tosin vain suppeaan käyttöön). Tutustumismatkat Projektiin osallistuneet kävivät tutustumassa Ikaalisten taide ja käsiteollisuusoppilaitokseen keväällä. Musiikkivideokoulutuksen aikana syksyllä tutustuimme kuvauspaikkoihin Osalassa, Tammentilalla, Leineperissä ja Euran Viikinkikylässä.

7 Arvio toiminnasta Yhteyden otoista huolimatta maahanmuuttajia ei toimintaan tällä kertaa saatu, koska oli muun kulttuurialan harrastajat/ammattilaiset ja heitä olisi ollut vaikea liittää toimintaan. Koulutuksista vain Gramexin ja Teoston tekijänoikeusluentoihin on osallistunut KUHA:n ulkopuolisia tahoja (Palmgren ja Annis yli 30 hlöä kuhalaisten lisäksi) ja Ikaalisten matkalla oli myös osallistujia muiltakin tahoilta (Palmgren ja Annis). Kuntoutujien suureen määrään alussa ei valmistauduttu. Ohjauksen määrä oli heidän osaltaan alimitoitettua. Heidän puolipäiväinen osallistumisensa ja haluttomuutensa osallistua esityksiin hidastivat harjoittelua ja turhauttivat kokopäiväisiä osallistujia. Kuntoutujien parissa tehty työ on kuitenkin ollut erittäin tuloksellista ja palkitsevaa. Yhteistyö Klubitalo Sarastuksen ja Taiteilijakodin kanssa on toiminut hyvin. Kuntoutujien kanssa tilanne vakiintui neljään enemmän tai vähemmän osallistuvaan kuntoutujaan. Ryhmien jakautuminen fyysisesti kahteen paikkaan ja hallinnon kolmanteen on vaikeuttanut valvontaa ja välillä toteutettiin omia työaikoja ja tähän epäkohtaan allekirjoittanut pari kertaa painavasti puuttui ja alun jälkeen ongelmia ei ollut. Toisaalta tehty työ on ollut erittäin ansiokasta ja luovaa ja luovuus on helposti tapettavissa, joten valvominen on eräänlaista nuoralla kävelyä. Vaikka tarjouspyyntömenettely oli työlästä ja aikaa vievää siitä on selvitty sääntöjen mukaan ja toiminta ei ole juurikaan kärsinyt. Osallistujat päättivät perustaa osuuskunnan 2011 puolella, tosin kaikille asia ei vielä loppuraportin tekovaiheessa ollut varmaa ja projektin ulkopuolisia osallistujia osuuskuntaan tarvitaan. Projekti on osoittanut että pelkästään musiikkipalvelut pystyvät työllistämään kokoaikaisesti yhden kokoonpanon. Ura- ja koulutuspolkukeskustelut osoittivat, että näkemyksiä tulevaisuudesta on suurimmalle osalle osallistujista avautunut. Tosin osalla asia oli selvää jo sijoituksen alkaessa. Toimintamallin toimivuus Välityömarkkinoita ajatellen projektin kehittämä toimintamalli oli toimiva. Projekti työllisti monta pitkäaikaistyötöntä (yli 500 päivää työttöminä olleita kahdeksan hlöä). Palautteissa tuli esille myönteisenä uusiin ihmisiin tutustuminen, sosiaaliset suhteet ja musiikin tekeminen. Kultturiharrastuksen käyttäminen porkkanana työllistämisessä ja sopiva määrä koulutusta ehkäisee syrjäytymistä ja pohjustaa myönteistä mieltä myös muihin työtehtäviin. Mallia voidaan toteuttaa rakenteisiin upotettuna esim. Nuorten työpajan (työllisyysyksikkö), kulttuuritoimen ja vapaa-aikaviraston yhteistyönä siten, ohjaus tulee työpajan ja kulttuuriasiainkeskuksen kautta oto toimintana ja kulttuuriasiainkeskus ja vapaa-aikavirasto järjestävät laitteita ja tiloja toiminnalle. Toiminta olisi myös hyvää tyky toimintaa vakituisessa työsuhteessa toimiville kaupungin työntekijöille.

8 Tämän toimintamallin käytäntöjä tullaan levittämään Satakunnan alueen kuntiin, kuntien kulttuuri-/vapaa-aika-/työllisyysvastaaville tämän loppuraportin muodossa ja antamalla tietoon nettisivustot työllisyysyksikön ja Välkyn alasivustoilla. Lisäksi halukkaille lähetetään ääni- ja kuvatallenteita KUHA:n tuotannosta. Ajatuksena on saada maakunnallista yhteistyötä kulttuurin saralla erityisesti työllistävänä vaihtoehtona. Palaute Suullista palautetta on tullut asiakkailta ja se on ollut poikkeuksetta myönteistä. Suullinen palaute osallistujilta on välillä ollut arvostelevaa, joskin se on liittynyt tilanteisiin, joissa paine omaan onnistumiseen esityksessä on ollut kova. Ohessa ovat palautekoosteet asiakkailta ja osallistujilta, sekä ohjaajien vapaamuotoiset palautteet. Osallistujien palautteessa on huomioitava se, että niistä kolmasosa on kuntoutujien antamaa palautetta. Tavoitteet ja lähtökohdat olivat heidän kohdaltaan erilaiset ja jälkiviisautena voisi ajatella että heille olisi pitänyt tehdä oma palautelomakkeensa. Lopuksi Toiminta on ollut vilkasta ja osoittanut hakkeemme tarpeellisuuden. Vaikka projektimme loppui, suunnitelmat sen juurruttamisesta olemassa oleviin rakenteisiin ovat käynnissä ja osaajia toiminnalle on. Työllistetyt, varsinkin peikoissa, ovat vielä projektin jälkeen työllistettyinä ja pystyvät toteuttamaan tuotantoja. Sujuvasta tiimityöstä kertovat useat omat kappaleet sanoituksineen ja sovituksineen. Koulutukset ja työ ovat antaneet osallistujille ajatuksia työllistymiselleen/kouluttautumiselle jatkossa. Esillä on ollut hoito-, media-, pintakäsittely- ja nuoriso-ohjaajan, maskeeraajan ja kouluavustajan alat. Kulttuurialalle tähtää tuleva osuuskunta. Toisille tämä on ollut välietappi armeijaa/siviilipalvelusta odotellessa. Terveisin Juha Kuusisto Projektinvetäjä

EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot EAKR-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Lännen Elävä Kuva Diaarinumero LSLH-200209504/Ha-7 Projektinumero 61418 Hankkeen toteutusaika: Toteuttajaorganisaatio: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.04.2012 Diaarinumero POHELY/535/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014

Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014 KIIPULAN AMMATTIOPISTO Jokainen on työn arvoinen -hanke (ESR) 1.8.2013 31.1.2015 Yhteenveto hankkeen järjestämistä osuuskuntavalmennuksista Heinolassa ja Forssassa 4.2. 21.5.2014 1 1. Työosuuskunnat Työllistämisessä

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011

Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011 (II tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen.

...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen. ...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen Closed? Case järjestäminen, media-alan yrittäjäkoulutuksen ja kaupunki-

Lisätiedot

LAPIN LETKAN TOIMINTA

LAPIN LETKAN TOIMINTA LAPIN LETKA-HANKE www.lapinletka.fi Tatja Karvonen Projektipäällikkö 15.10.2013 LAPIN LETKAN TOIMINTA 1.5-31.8.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntavalmiudet Kehittämistyö ja pilotointi Raporttiaineisto

Tietoyhteiskuntavalmiudet Kehittämistyö ja pilotointi Raporttiaineisto Tietoyhteiskuntavalmiudet Kehittämistyö ja pilotointi Raporttiaineisto Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSOP-ohjelma Anne Kotonen 3.6.2005 2 SISÄLLYS 1. TIETOYHTEISKUNTAVALMIUDET OSANA AKTIIVSTA KANSALAISUUTTA...3

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Laptuote-säätiö Projektin toteutus ja hyvät käytännöt Liite loppuraporttiin Kaija Silvolahti SISÄLTÖ ESITTELY Projektin ohjausryhmä... 4 TAUSTAA... 5 HANKKEEN TOIMENPITEET

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET. Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa

TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET. Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa TILAPÄISEN JA AVUSTAVAN TYÖVOIMAN TARPEET Selvitys tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeista Oulun kaupungissa ja Haukiputaan kunnassa Oulun seutu 2 Tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeet Teksti:

Lisätiedot

Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014

Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014 Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014 Tausta Vapaaehtoismentorointia on jonkin verran järjestetty Suomessa ja viime vuosina sitä on kokeiltu myös maahanmuuttaneiden työllistymisen tukemiseen.

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011 KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY LOPPURAPORTTI AKTIVA - HANKE 2007-2011 Laatijat: toiminnanjohtaja Kaarina Niemi ja toiminnanohjaaja Sari Tuikkanen SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTALLA VAIKUTTANEET

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot