Miten metsänkäsittelyä monipuolistetaan ulkoilijoiden näkökulmasta. Eki Karlsson Toiminnanjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten metsänkäsittelyä monipuolistetaan ulkoilijoiden näkökulmasta. Eki Karlsson Toiminnanjohtaja"

Transkriptio

1 Miten metsänkäsittelyä monipuolistetaan ulkoilijoiden näkökulmasta Eki Karlsson Toiminnanjohtaja

2 Suomen Latu lyhyesti Esityslista Metsien virkistyskäytön asemointi ulkoilun ja liikunnan maailmassa Metsien virkistyskäytön taustatiedot Metsien virkistyskäyttötilastoissa Mitäliikuntapaikkoja suomalaiset haluavat kehitettävän Metsänkäsittely ulkoilijan näkökulmasta

3 Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin ulkoilujärjestö. Meitä reippaita ulkoilijoita - lapsia, nuoria, sinkkuja, perheitä, aikuisia, senioreita - on jo ja toimimme 225 jäsenyhdistyksessä Kuvio 1. Suomen Ladun paikallisyhdistysten jäsenet suhteutettuna paikalliseen väestöön. Suomen Ladulla on 30 vakituista työntekijää + 15 henkilötyövuotta osaaikaisia työntekijöitä Ulkoilukeskus - Suomen Latu Oittaa 3 Lapin keskusta - mm. Suomen Latu Kiilopää 3 Hiihtopalvelupistettä mm Suomen Latu Paloheinä

4 Suomen Latu ry Tavoitteenamme on saada suomalaiset liikkumaan entistä enemmän ja monipuolisemmin. Yli 20 tuettavaa lajia ja toimintamuotoa Madaltaa kynnystä liikkumiseen ja ulkoiluun Ajaa kuntoilijoiden ja ulkona liikkumisen etuja Mm. kuntien ulkoilumahdollisuuksien kartoitus Kehittää uusia liikkumisen muotoja esim. skike, geokätköily

5 Metsien virkistyskäytön asema liikunnan ja ulkoilun maailmassa Ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttöon hallinnossa sirpaloitunut eri hallinnonaloille OKM, STM, MMM, YM, TEM Seuraavaksi luonnon virkistyskäyttöäon avataan SLU:ssa työstetyn elämänkulkuun perustuvan strategian näkökulmasta (hieman sovellettuna)

6 Visio2020:n lähtökohtina ovat: Liikunta, ulkoilun ja urheilu yksilön elämänkulussa Liikunnallinen elämäntapa 100% Fyysisen aktiivisuuden volyymi Suomalaiset ulkoilevat, liikkuvat ja urheilevat kansainvälisesti verrattuna aktiivisesti. Kaikki eivät kuitenkaan liiku terveytensä kannalta riittävästi. Kokonaan liikkumattomien määrä on edelleen liian suuri. Alla on arvionvarainen kuvaus tästä tilanteesta. Passiiviset Omatoimisesti aktiiviset Seuroissa liikkuvat Huippu-urheilijat Harrastajan ikä 0 20v. 40v. 60v. 80v. 100v.

7 F yysinen aktiivisuus Suomalaisen liikunnan ja urheilun visio % 50% Vapaalla kädellä piirrettynä liikunnan ja urheilun harrastaminen noudattaa suurin piirtein oheista käyrää: ulkoilun, liikkumisen ja urheilemisen määrä on suurimmillaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Sen jälkeen määrä vähenee aikuisiällä. Liikkumisen määrä kasvaa jonkin verran myöhemmällä iällä. Harrastajan ikä 10v 20v 30v 40v 50v 60v 70v 80v 90v 100v

8 Suomalaisen liikunnan ja urheilun visio % 10v 20v 30v 40v 50v 60v 70v 80v 90v 100v Koko elämänkulun kattavia motiiveja Ilo Elämykset Nautinto Minäkuva Harrasteliikunta Kansalaistoiminta Mielekäs elämänsisältö Yhteisöllisyys Osallistuminen Terveys Oppiminen Viihde Hyötyliikunta Ikäkausipainotteisia motiiveja Kisailu Taidot Kilpaurheilu Laji Sitoutuminen Huipulle tähtäävä urheilu ja ammattiurheilu Lajikirjo + lajitaitojen syventäminen Liikunnallisesti aktiivisen elämän oppiminen Aikuisten ulkoilu, kunto-ja terveysliikunta Toimintakyvyn ylläpito Itsenäinen arjessa selviytyminen Ulkoilun, liikunnan ja urheilun harrastamiseen liittyy erilaisia motiiveja. Nämä motiivit voivat olla yhtä hyvin tietylle ikävaiheelle ominaisia tai ne voivat olla koko elämänkulun läpäiseviä. Liikunnan ja urheilun harrastamisen aloittamisessa ja sen jatkamisessa on ratkaisevaa näiden motiivien synnyttäminen ja tukeminen.

9 Suomalaisen liikunnan ja urheilun visio % Motiiveilla täytyy olla mahdollisuus toteutua. Liikunnan ja urheilun harrastaminen toteutuu tietyissä rakenteissa, toisin sanoen tiettyjen organisaatioiden ja instituutioiden tukemana tai toteuttamana. Osa näistä tukee tai toteuttaa liikunnan ja urheilun harrastamista tietyssä ikävaiheessa, osa koko ihmisen elämänkulussa. 10v 20v 30v 40v 50v 60v 70v 80v 90v 100v PERHE Päiväkodit Kerhot Muut yhdistykset Nuorisojärjestöt KOULU Oppilaitokset KAUPALLINEN TARJONTA OMAEHTOINEN LIIKUNTA Työyhteisöt URHEILU- SEURAT Liikuntajärjestöt Urheiluopistot Kansan- ja työväenopistot Puolustusvoimat Kuntoliikuntaja ulkoilujärjestöt KUNTIEN LIIKUNTATOIMI Tyky-toiminta ym. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Eläkeläisjärjestöt Kansanterveysjärjestöt Vanhainkodit

10 Suomalaisen liikunnan ja urheilun visio % 10v 20v 30v 40v 50v Kevyen liikenteen väylät Rakenteiden ohella liikkumisen motiivien toteutumisessa keskeisessä roolissa ovat liikkumisen olosuhteet, siis erilaiset liikuntapaikat. Liikuntapaikkojen käytössä on elämänkulun mukaisia painotuksia. Koti/leikkiympäristö Erityisurheilualueet (Ampumaurheilupaikat, moottoriradat, golfkentät ) Lähiliikuntapaikat Ulkokentät (Urheilukentät, pallokentät, tekojäät ) Maastoliikuntapaikat ja metsät (Kuntopolut, retkeilyalueet, latureitit, laskettelukeskukset ) Sisäliikuntatilat (Liikuntasalit ja hallit, kuntosalit, jäähallit ) Vesiliikunta- ja virkistyspaikat (Uima-altaat, -hallit ja rannat, kylpylät ) Eläinurheilualueet

11 Suomalaisen liikunnan ja urheilun visio % Ilo Kisailu Taidot PERHE Päiväkodit Kerhot 10v 20v 30v 40v 50v 60v 70v 80v 90v 100v Nautinto Elämykset Yhteisöllisyys Kansalaistoiminta Osallistuminen Harrasteliikunta Kilpaurheilu Oppiminen Terveys Hyötyliikunta Minäkuva Laji Sitoutuminen Aikuisten kunto-ja terveysliikunta Huipulle tähtääväja ammattiurheilu Lajikirjo + lajitaitojen syventäminen Liikunnallisesti aktiivisen elämän oppiminen KOULU URHEILUSEURAT Liikuntajärjestöt Urheiluopistot Oppilaitokset Kansan- ja työväenopistot Puolustusvoimat Viihde Mielekäs elämänsisältö OMAEHTOINEN LIIKUNTA KAUPALLINEN TARJONTA Työyhteisöt Ulkoilu ja kuntoliikuntajärjestöt Tyky-toiminta ym. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI KUNTIEN LIIKUNTATOIMI Toimintakyvyn ylläpito Koti/leikkiympäristö Kevyen liikenteen väylät Lähiliikuntapaikat Erityisurheilualueet Ulkokentät Sisäliikuntatilat Maastoliikuntapaikat ja metsät Eläinurheilualueet Vesiliikunta- ja virkistyspaikat Itsenäinen arjessa selviytyminen Liikunnan ja urheilun harrastamisen harrastamisen motiivit sekä näitä tukevat rakenteet ja olosuhteet muodostavat Visio 2020:n viitekehyksen yhdessä elämänkulkuja elämäntapa-ajattelun kanssa Eläkeläisjärjestöt Kansanterveysjärjestöt Vanhainkodit

12 Liikunta ja ulkoilupaikkojen käyttö Suomen Latu teki liikuntapaikkatutkimuksen yli 15-vuotiaille suomalaisille vuonna

13 Liikuntapaikkojen käyttö

14 Ulkoliikuntapaikkojen käyttöaste

15 Kolme tärkeintäliikuntapaikkaa, joita pitäisi kehittää tulevaisuudessa

16 Metla 2009: LVVI tutkimus

17 LVVI, Metla 2009,Kävely, patikointi v

18

19

20

21 METSÄNKÄSITTELY ULKOILIJAN NÄKÖKULMASTA Saavutettavuus Kulkukelpoisuus Virkistyskokemus Muut erityiskysymykset

22 SAAVUTETTAVUUS Saavutettavat metsät ensisijaisia virkistyskohteita mitä parempi saavutettavuus, sitä enemmän kävijöitä ja sitä enemmän kiinnitettävähuomiota metsien virkistyskäytön arvoille. Tiestö, julkiset kulkuyhteydet Metsätiet Metsien ja luonnon saavutettavuus olisi aivan toista ilman metsätieverkostoja. On siis tärkeää, ettäniilläsaa kulkea nykyisen lainsäädännön mukaisesti. (marjat, sienet, suunnistus, retkeily, metsästys ) Jäälle/veteen pääsyn turvaaminen esim sellaisissa paikoissa, joissa paljon mökkejä

23 KULKUKELPOISUUS Perusperiaatteena pitäisi olla, ettäolemassa olevat reitit säilyisivät metsänkäsittelyssäja ne otettaisiin jo metsänkäsittelysuunnitelmissa huomioon! Suurin osa ulkoilijoista liikkuu reiteilläja merkityilläreiteillä. Mitä enemmän infraa ja peruspalveluita sitä enemmän virkistyskäyttöä Reitit ja niihin liittyvät opasteet ja kartat, pitkokset, tulipaikat, wc:t Vuodenaika vaikuttaa kulkukelpoisuuteen Esimerkiksi hiihtolatu/patikkareitit Yliomistukselliset ja ylikunnalliset reitit ja polut tärkeitä

24 KULKUKELPOISUUS Taimikon raivaukset (taimet ja pienet puut jääristiin rastiin maahan korkeaksi vitikoksi), hakkuun jälkeiset oksakasat (ei yleensä paha kulkueste) ja maanmuokkaus. Virkistyskäytön kannalta esimerkiksi ojitusmätästetty alue on pitkään erittäin vaikeakulkuista. Tähän peilaten virkistyskäytön kannalta olisivat hyviämahdollisimman hienovaraiset maanmuokkausmenetelmät. Harvennukset ja taimikonperkaukset kaksipiippuinen juttu, toisaalta ne avaavat vitikkoa kulkukelpoisemmaksi, toisaalta puut jäävät kulkuesteeksi maahan. Bioenergian korjuu yleensähelpottaa kulkemista. Ajoittaiset rantaharvennukset tärkeitävesilläja jäälle menijöille

25 VIRKISTYSKOKEMUS MAISEMA: Maisemaa ei ole ilman ihmisen kokemusta Kesäulkoilijat kokevat suuret avohakkuut häiritsevinä. Hiihtäjät kokevat avohakkuut hienoina, koska maaperän on peittynyt lumella Ihmiset pitävät suurista puista, isoista kivistäja metsän peitteisyydestä. Säästöpuutkin miellyttävät ihmisten silmääenemmän ollessaan hajallaan ympäri aukkoa kuin yhtenärykelmänä, koska siitätulee tunne, ettäaukko on peitteisempi. Siellä, missäkäyttöon runsasta väestöpaineen tai alueen muun vetovoimaisuuden takia, olisi hyvä, jos metsiävoitaisiin käsitelläilman suuria avohakkuita esimerkiksi pienaukkohakkuilla tai mahdollisesti jatkuvalla kasvatuksella

26 VIRKISTYSKOKEMUS LÄHIMAISEMA: Pienipiirteisempi metsänhoito/pienialaisempi metsänkäsittely mahdollistaa lähimaiseman esiin tuomisen. Kalliojyrkänteet, purot, erityiset puut, isot kivet tai muut muodostelmat. Näillä merkitys erityisesti ulkoilureittien varsilla. KAUKOMAISEMA: Suuren mäen laelle kiipeäminen ilman kaukomaisemaa turhaa. Metsänkäsittelyssäpitäisi ottaa huomioon se, ettänäkymiäavataan vesistöihin, mäen laelta näkyviin kaukomaisemiin. Vesistöissä pienet puskat pitäisi ottaa pois jotta veden kimmellys näkyisi Toisaalta vesistöissäja reiteilläliikkuvien ei tulisi nähdähuolto, varasto yms maisemaa rikkovia rakenteita ja kohteita

27 Maanomistus ja virkistysarvot Monet maanomistajat haluaisivat painottaa metsänkäsittelyssään virkistysarvoja. Se, mitkäpiirteet metsässäkenenkin mielestäovat hyviäja tavoiteltavia, vaihtelevat (mustikanpoimija, metsästäjä, hiihtäjä, maisemien nautiskelija. Metsänomistajalla tulisi olla mahdollisuus käsitellä metsiään siten, että hän kokee ne itse viihtyisiksi, virkistysarvoiltaan hyviksi. Tällöin kyseeseen voi tulla esimerkiksi yksittäisten puiden tai puuryhmien poistoon perustuva, pienimuotoinen metsänhoito. On tärkeää, ettäeri alueille kohdistuu erilainen virkistyskysyntä. Ja metsien hoito sen mukaisesti

28 Kiitos Eki Karlsson Toiminnanjohtaja Suomen Latu ry

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

Metsät parantavat elämänlaatua

Metsät parantavat elämänlaatua Kansallinen metsäohjelma Metsät parantavat elämänlaatua Työryhmän loppuraportti 29.11.2012 Metsäneuvostolle Kansallisen metsäneuvoston määräaikainen Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tarkastellut

Lisätiedot

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 SISÄLLYSLUETTELO Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 5 2. Yleistavoitteet 5 2.1. Väestöennuste 5 2.2. Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat 5 3. Perusliikuntapaikat

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa Sisältö 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TRENDIT... 2 1.1 Tunnistetut ongelmakohdat... 2 1.2 Tunnistetut

Lisätiedot

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama)

Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15. MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) 1 (10) Aika: Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 13.15 Paikka: MMM, kokoushuone Savotta, Panimokatu 1 (Kalasatama) Läsnä: Eki Karlsson, Suomen Latu (pj) Katja Matveinen-Huju, MMM (vpj) Essi Aarnio-Linnanvuori,

Lisätiedot

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kettunen Riikka & Ojala Irina KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kajaanin

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Case: Lauttasaaren Nuori-Suomi -puisto Opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaan yksikkö 6.5.2005 Anne Huttunen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Maisemasuunnittelun

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

Terveyden ja kunnon puolesta

Terveyden ja kunnon puolesta TERVEYTTÄ JA KUNTOA PÄÄTÖKSIIN EDUSKUNNASSA Helmikuu 2007 Toimitus: CocoStyle I Päätoimittajat: Tuomo Jantunen ja Mikael Fogelholm I Ulkoasu & taitto: hinku.com I Kuvat: Antero Aaltonen, Veijo Hämäläinen,

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupungin painatuskeskus-kajaani 2013 ISBN 978-951-800-347-5 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2 3 NYKYTILAN KARTOITUS 4 3.1 Liikuntapaikat ja niiden käyttö 5 3.1.1 Sisäliikuntapaikat 5 3.1.2 Ulkoliikuntapaikat 7

Lisätiedot

LAUSUNTO KARI PUOLAKAN YM. VALTUUSTOALOITEESTA KOSKIEN JOUTSENON LIIKUNTAHALLI-INVESTOINNIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTTA

LAUSUNTO KARI PUOLAKAN YM. VALTUUSTOALOITEESTA KOSKIEN JOUTSENON LIIKUNTAHALLI-INVESTOINNIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTTA Nuoriso- ja liikuntalautakunta 24 23.03.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 51 21.04.2009 LAUSUNTO KARI PUOLAKAN YM. VALTUUSTOALOITEESTA KOSKIEN JOUTSENON LIIKUNTAHALLI-INVESTOINNIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUTTA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Sisältö 1. Johdanto 2. n kuvaus 3. Toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät 4. Toimintastrategia 4.1 Terveyden edistäminen 4.1.1 Lapset ja nuoret 4.1.2 Työikäiset

Lisätiedot

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä Terveysliikuntakysely 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä 2. Vastaajien iät jakautuivat seuraavanlaisesti (225 vastaajaa) 18 29 vuotiaita

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat: Kunnallisvaalit 2000 Läheltä LIIKKEELLE OPERAATIO LIIKUTUS Lähiliikuntapaikat ovat: liikuntapolitiikkaa terveyspolitiikkaa sosiaalipolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa alueiden käyttöpolitiikkaa P aikallisen

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI 1/2015 HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI Sisältö Pääkirjoitus...3 Harjoittele ja liiku...4 Innostu ja innosta...6 Motivaatio syntyy tunteesta...7 Monipuolinen taitoharjoittelu edistää nuorten oppimista...8

Lisätiedot