OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, YMPLA :30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi Ea Mikkola Roosa Nikulainen Elena Tinkanen Maritta van Wonterghem Antti Hokkanen Raimo Lindemark Susanna Muut osallistujat Tujula Pirjo kaupunginhallituksen edustaja Rautiainen Kiia nuorisovaltuuston edustaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Linkola Eeva ympäristöjohtaja Ojala Heli ympäristönsuojelupäällikkö Yrjönen Vesa rakennustarkastaja Hassinen Raino rakennuslakimies Merisalo Pirjo sihteeri Poissa Rakennuslupahakemuksista liitteineen tehtiin kunkin asian kohdalla erillinen asiakirjavihko ottamatta mainittuja asiakirjoja pöytäkirjan liitteeksi. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Joonas Penttilä Pirjo Merisalo PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN Kotka :ien osalta tarkastettu TARKASTUS kokouksessa Pöytäkirjan tarkastajat JULKIPANOTODISTUS Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut ympäristölautakunnan ilmoitustaululla. Päätöksen antamispäivämäärä PÖYTÄKIRJA YLEI- Kotkan kaupungin rakennusvalvonnassa SESTI NÄHTÄVÄNÄ Sihteeri Pirjo Merisalo

2 1, YMPLA :30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympla

3 2, YMPLA :30 Pöytäkirjan tarkastajat Ympla Ehdotus: Julkipanon jälkeen annettavat päätökset tarkastetaan kokouksessa. Vuorossa jäsenet Pekka Jaakkola ja Ea Mannerkorpi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 3, YMPLA :30 Käsittelyjärjestys Ympla Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 4, YMPLA :30 TETA: 4/2015 Kuntalain 51 :n otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Ympla Valmistelija: Osastosihteeri Päivi Pylkkö puh Ympäristöjohtaja: Ympäristökeskuksen henkilöstön tyky-toiminta Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäritölautakunta päättää, ettei tehtyjen päätösten johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Päätös: Oikaisuvaatimusohje

6 5, YMPLA :30 TETA: 3/2015 Ympäristökeskuksen viranhaltijapäätökset Ympla Valmistelija: Osastosihteeri Päivi Pylkkö puh Ympäristöjohtaja: Vesihaka Oy, meluilmoitus, murskaukset,sammalkallio, Pyhtää Ympäristöterveyspäällikkö: Kärkelän kalastus ja matkailu - Päätös terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot - Päätös terveydensuojelulain (763/94) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ryhmäpäiväkodin toiminnan aloittamisesta Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristökeskuksen viranhaltijapäätökset Ei oikaisuvaatimusta

7 6, YMPLA :30 KH: 1008/2014 Ympäristölautakunnan v talousarvion käyttösuunnitelma Ympla / 6 Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, Valtuuston hyväksyttyä toimielimille määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 lauta- ja johtokunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat tavoitteet ja määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. Käyttötalousosan toiminnallisista tavoitteista kaupunkistrategian saavuttamiseksi on lautakuntaa valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet koottu toimielimen talousarvio-osan alkuun. Muut talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat palvelualueiden tavoitteita, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut ovat ohjeellisia. Lautakunnan asettamiin tavoitteisiin tuli valtuustokäsittelyssä yksi lisäys. Ympäristölautakuntaan nähden sitoviin tavoitteisiin lisättiin rakennusvalvonnalle kohtaan 6 seuraavaa. Arviointikriteerit: Kaupungin rakentamisen valvonta. Tavoitetaso 2015: Kaupungin peruskorjauksen ja rakentamisen laadun valvonnan lisääminen ja sisäilmaongelmien ennelta ehkäiseminen. Käyttötalousosassa lautakunnan toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) on sitova valtuustoon nähden. Palvelualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Talousarvion 2015 ympäristölautakunnan sitova toimintakate on euroa. YM PÄRISTÖLAUTAKUNTA KS 2015 TA 2015 LTK KS vrt LTK 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut Ulk. Toimintakate 4S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset Tulos 30 Myyntituotot Maksutuotot Valmistus om aan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset

8 6, YMPLA :30 KH: 1008/2014 LAUTAKUNTA KUSTANNUSPAIKOITTAIN KS 2015 TA 2015 LTK KS vrt LTK 5800 Luottamuselim et (ltk ym) 5801 Ymp.ltk/Pyhtää 5810 Ympäristökeskuksen hallinto 5802 Ymp.k.hallinto/Pyhtää 5820 Ympäristönsuojelun palvelualue 5803 Ymp.suojelu/Pyhtää 5830 Ympäristöterveydenhuolto 5831 Eläinlääkintähuolto 5804 Ymp.terv.huolto/Pyhtää 5805 Eläinlääkintä/Pyhtää 5850 Rakennusvalvonta YMPLA Ym päristölautakunta TOIMINTAKATE 4 Toim intakulut Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut Toimintakate Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate /. Ympäristölautakunnan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Controller Maarit Heikkilä Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Ei oikaisuvaatimusohjetta

9 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

10 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

11 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

12 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

13 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

14 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

15 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

16 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

17 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

18 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

19 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

20 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

21 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

22 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

23 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

24 7, YMPLA :30 TETA: 127/2015 Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelusuunnittelija Eija Värri, gsm Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja siihen liittyvät lakimuutokset sekä ympäristönsuojeluasetus tulivat voimaan Niiden myötä valvonnan etukäteissuunnittelu (hyväksytty valvontasuunnitelma) tuli pakolliseksi myös kunnissa ja valvonnasta sai ryhtyä perimään rajoitetusti myös maksuja. Valvontamaksua voi uusien säännösten mukaan periä ainoastaan suunnitelmallisesta valvonnasta ja hallintopakon käyttöön liittyvästä valvonnasta (205 ). Suunnitelmallista valvontaa on esimerkiksi ympäristöluvan saaneiden ja rekisteröityjen toimintojen valvonta, kuten vuosiraporttinen tarkastamien ja tarkastuskäynnit laitokselle. Hallintopakkoon perustuva valvonta tulee maksulliseksi vasta siinä vaiheessa kun viranomainen on antanut määräyksen rikkomuksen oikaisemiseksi. Neuvonta on yrityksille aina maksutonta. Ympäristönsuojelulain 206 :ssä säädetään, että valvontamaksujen tulee olla kohtuullisia pienille yrityksille ja kotitalouksille. Tavoitteena on, että mikroyrityksiltä ei kustannuksia perittäisi täysimääräisenä, vaan maksu suhteutettaisiin toiminnan laajuuteen ja luonteeseen. Mikroyritys on taloudellista toimintaa harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan valvontamaksut voivat vastata enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille hyväksyttiin ympäristölautakunnassa Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on puolestaan tarkistettu viimeksi ympäristölautakunnassa Taksa ei sisällä mahdollisuutta periä maksuja suunnitelmallisesta valvonnasta. Siksi ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan on nyt tarpeen lisätä kohta Valvontamaksut. Valvontamaksu esitetään perittäväksi tuntitaksana, joka määräytyisi valvontaan kuluneen ajan perusteella. Kotkan taksan tarkistuksessa mikroyritysten valvontamaksu olisi korkeintaan 50 % maksutaulukon mukaisesta maksusta. Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tarkistettu viimeksi vuoden 2011 lopussa, joten taksoja on nyt tarpeen tarkistaa myös keskimääräisen inflaatiokehityksen tai henkilöstökulujen lisääntymisen verran. Ympäristönsuojeluviranomaisen tuntihintaa esitetään korotettavaksi 50 :sta 52 :een, jolloin vaikutus ympäristölupien hintaan on noin 3,8 %. Ympäristöluvanvaraisuus sekä valtion ja kunnan lupaviranomaisen toimivaltajako ovat pysyneet pääosin ennallaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan ovat kuitenkin siirtyneet muun muassa autopurkamot ja joitakin jätetoimintoja. Sahat ja leipomot ovat puolestaan siirtyneet valtiolle. Myös nämä muutokset on tarpeen päivittää uuteen taksaan. Liite 1. Tarkistettu Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 Liite 2. Taksaehdotuksen 2015 maksutaulukot Esittelijä: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala

25 7, YMPLA :30 TETA: 127/2015 Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maksutaulukon liitteen mukaisena ja päättää, että taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös: Toimeenpano Ote: - yke/päivi Pylkkö - säädöskokoelma Oikaisuvaatimusohje

26 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

27 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

28 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

29 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

30 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

31 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

32 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

33 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

34 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

35 8, YMPLA :30 TETA: 189/2013 Vaasan hallinto-oikeuden päätös TRAP-73 RY:n ympäristölupaa koskevasta valituksesta Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Ossi Parviainen p Pyhtään sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi Trap 73 Ry:lle YsL 28 :n mukaisen ympäristöluvan olemassa olevan ampumaradan toiminnalle Pyhtään kunnan Korsnäsissä tilalle Karvalampi lupamääräysten mukaan. Lautakunta samalla myönsi YsL 101 :n nojalla oikeuden jatkaa toimintaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Päätöksestä valittivat sekä Trap 73 Ry ja Bo Karsten sekä Suvi Laine- Karsten. Trap 73 Ry:n valitus koski ampuma-aikojen pidentämistä ajalla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-20:en. Karstenin perheen vaatimus oli lautakunnan päätöksen kumoaminen ja palauttaminen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluina oli, ettei melua oltu mitattu asianmukaisesti ja meluhaittoja on vähennettävä rakenteellisilla ratkaisuilla, eikä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja oltu riittävästi selvitetty. Toiminnasta olisi tullut tehdä luonnonsuojelulain 65 ja 66 :n mukaiset selvitykset, sillä ympäristö on Natura 2000 verkostoon kuuluvaa aluetta. Hallinto-oikeuden ratkaisu Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen (päätösnumero 14/0375/2). Vaasan hallinto-oikeus kumosi Karstenien valituksesta Pyhtään sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristölupapäätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi. Asian uudelleen käsittelyssä tulee ottaa huomioon palauttamisen syyt. Trap 73 Ry.n valituksesta lausuminen raukeaa asian näin päättyessä../. Liite 1. Hallinto-oikeuden ratkaisu. Esittelijä : Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen ja merkitsee asian tiedoksi. Oikausuvaatimusohje

36 8, YMPLA :30 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

37 8, YMPLA :30 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

38 9, YMPLA :30 TETA: 1507/2012 Etelä-Suomen AVI:n ympäristölupapäätös koskien Kotkan Energia Oy:n biopolttoaineiden ja tuhkien välivarastointikentän laajentamista ja kenttärakenteissa hyötykäytettävän tuhkamäärän lisäämistä Ympla Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p Etelä-Suomen AVI on antamallaan päätöksellä myöntänyt Kotkan Energia Oy:lle toiminnan muutosta koskevan ympäristöluvan. Kotkan Energia Oy:llä on Heinsuon vanhan kaatopaikan läheisyydessä biopolttoaineiden sekä voimalaitoskuonien ja -tuhkien välivarastokenttä. Toiminta on alkanut v ja aluetta on laajennettu v Toiminnalla on voimassa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen v laajennuksen yhteydessä uudistama ympäristölupa. Kentällä harjoitetaan puupohjaisten polttoaineiden ja kierrätyspolttoaineiden varastointiin ja käsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten puuaineksen murskausta ja eri polttoainejakeiden sekoittamista keskenään. Kenttäalueella varastoidaan Hovinsaaren voimalaitoksen tuhkia. Lupa on varastoida myös Hyötyvoimalan kuonia ja tuhkia, mutta varastointia ei ole ollut. Tuhkien välivarastointialue sijoittuu v hyväksytylle, ensimmäiselle laajennusalueelle. Kenttärakentamisessa on hyödynnetty Hovinsaaren biovoimalaitoksessa syntyneitä tuhkia Kotkan Energia Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa noin 1,62 hehtaarin laajennukselle, jonka jälkeen välivarastointikentän kokonaispinta-ala on noin 13,47 hehtaaria. Kenttää laajennusosineen käytetään edelleen Hovinsaaren biovoimalaitoksen puupohjaisten polttoaineiden ja kierrätyspolttoaineen (REF1) esikäsittelyyn ja polttojakeiden välivarastointiin. Tuhkien välivarastointialueella välivarastoidaan Hovinsaaren tuhkien lisäksi v käyttöön otetun Karhulan biolämpökeskuksen tuhkia. Tuhkien hyötykäyttömäärää maarakentamisessa on haettu nostettavaksi nykyisen luvan mukaisesta tonnista tonniin. Hovinsaaren biovoimalaitoksen tuhkia on tarkoitus hyödyntää myös uusimman laajennuksen rakentamisessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kotkan Energia Oy:lle ympäristöluvan 1,62 ha laajennusalueelle sekä nostanut maarakentamisessa hyötykäytettävän lento- ja pohjatuhkan kokonaismäärän tonniin. Lisäksi AVI on muuttanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen v antaman ympäristöluvan (Dnro KAS-2009-Y ) lupamääräyksiä 2, 3, 6, 7, 8, 15, 17 ja 18 (muutokset kursiivilla) ja antanut uudet lupamääräykset 3a, 3b, 6a, 6b, 6c, 8a, 14a, 15a. Päätöksessä on mm: Hyötykäyttö rajattu hakemuksen mukaisesti Hovinsaaren biovoimalan pohja- ja lentotuhkaan. Kenttärakenteissa hyötykäytettävän tuhkan haitta-ainepitoisuuksien edellytetty täyttävän valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa asetetut raja-arvot. Hyväksytty välivarastoitavaksi myös Karhulan biolämpökeskuksen tuhkat. Laajennuksen kenttärakenteiden toteutus edellytetty tehtäväksi suunnitelmallisesti hyvälle tuhkarakentamiselle asetettavat vaatimukset täyttäen ja edellytetty ennakkoon toteuttamissuunnitelmaa. Määrätty uuden laajennusalueen ympärysojituksista, rakentamisen aikaisten vesien johtamisesta ja puhdistuksesta sekä hulevesien johtamisesta tasausaltaan kautta ja tasausaltaan mitoituksesta. Jätehuollossa otettu huomioon jätelain uudistus ja edellytetty mm. etusijajärjestystä. Maaperän pilaantumisen ehkäiseminen huomioitu. Kirjanpito- raportointi-määräystä täsmennetty koskemaan alueella varastoitavia polttoainejakeita ja tuhkia sekä tuhkarakentamista. Vesistövaikutuksia edellytetty tarkkailtavaksi.

39 9, YMPLA :30 TETA: 1507/2012 Tarkkailusuunnitelmaa edellytetty päivitettäväksi mm. uuden tasausaltaan vuoksi. Toiminnan lopettamiseen liittyvän suunnitelman vaatimuksia tarkennettu../. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on liitteenä. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa Ympäristölautakunta on antanut muutoshakemuksesta lausunnon / 175. Lausunnossaan lautakunta mm. kiinnitti huomiota alueelta johdettavien vesien käsittelykapasiteetin ja tekniikan riittävyyteen sekä olemassa olevien ojien välityskyvyn turvaamiseen ja kunnossapitoon. Aluehallintovirasto on päätöksessään huomioinut lautakunnan esittämän. Päätöksen valitusaika päättyy Esittelijä: Ympäristölautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

40 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

41 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

42 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

43 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

44 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

45 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

46 10, YMPLA :30 KH: 1247/2014 Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry:n aloite Kotkansaaren tervaleppälehdon suojelusta Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri on toimittanut Kotkan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi aloitteen Kotkansaaren tervaleppälehdon suojelemisesta virallisesti. Alue on tällä hetkellä suojeltu kaupunginhallituksen päätöksellä. Aloitteessa on esitetty ensisijaisesti, että alueesta muodostetaan luonnonsuojelualue. Toissijaisesti piiri esittää, ettei alueella suoriteta mitään hoitotöitä. Mikäli hoitotöitä muinaismuistojen vuoksi tarvitsee tehdä, luonnonsuojelupiiri katsoo, että toimenpiteiden tulee olla pienialaisia ja kohdistua vain tiettyjen muinaisjäännösten välittömään lähiympäristöön../. Liite 1. Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin aloite. Kotkansaaren tervaleppälehto on rauhoitettu v kaupunginhallituksen päätöksellä. Lääninhallitus teki v ja Kotkan Luonto ry v kaupunginhallitukselle aloitteen tervaleppälehdon rauhoittamiseksi luonnonsuojelulain nojalla. Kaupunginhallitus ei nähnyt tuolloin luonnonsuojelulain mukaista suojelua tarpeelliseksi. Yhtenä perusteena oli tuolloin mm. epäily muinaismuistokohteiden hoidon edellyttämän kasvillisuuden poiston vaikeutumisesta. Kokemuksia kaupungin päätökseen perustuvasta suojelusta pidettiin hyvinä ja alueen luonnontilan säilyttävänä. Keskustelu tervaleppälehdon luonnonsuojelullisten arvojen heikentymisestä nousi esille, kun museovirasto haki kaupunginhallitukselta päivätyllä kirjeellään lupaa raivata kasvillisuutta suojelualueella olevien muinaismuistokohteiden ympäriltä. Tästä hankkeesta syntyneeseen huoleen ja keskusteluun liittynee myös luonnonsuojelupiirin nyt esittämä aloite alueen luonnonsuojelulain mukaisesta rauhoittamisesta. Museoviraston hankkeen tarkoituksena oli suorittaa pienimuotosta raivaamista muinaismuistojen säilymisen turvaamiseksi esittämänsä suunnitelman mukaisesti. Museovirasto laati suunnitelman mm. ympäristökeskusta kuullen. Suunnitelma käsiteltiin myös ympäristölautakunnassa Kaupunginhallitus myönsi luvan Kunnostustyöt toteutettiin lokakuussa 2014 päätöksen ja suunnitelman mukaisesti pienialaisena, kohdistuen vain kohteiden välittömään lähiympäristöön. Alueen luonnonarvoja ei vaarannettu. Koska tervaleppälehdossa on sekä luonnonsuojelullisia että muinaismuistoarvoja, joiden säilyminen tulee turvata, on alueen hoidosta ja käytöstä syytä laatia ohjeet. Alueen monimuotoiset arvot turvaavan hoidon periaatteet vahvistamalla selkeytetään tilannetta ja vältytään suojeluarvojen vastakkainasettelulta. Koska alue kuuluu suunniteltuun kansallisen kaupunkipuiston alueeseen, on luontevaa liittää suunnittelu osaksi kansallisen kaupunkipuiston edellyttämää hoidon ja käytön suunnittelua. Tilanteen selkeytyminen luo myös pohjan luonnonsuojelulain mukaisen rauhoitustarpeen uudelle, ristiriidattomalle arvioinnille. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää esittää vastauksenaan Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin tekemästä aloitteesta edellä esitetyn. Toimeenpano:

47 10, YMPLA :30 KH: 1247/2014 Ote: Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri; Ei oikaisuvaatimusohjetta

48 10, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin lausunto

49 11, YMPLA :30 TETA: 1668/2014 Vapautus ympäristönsuojelumääräysten 25 :stä, käytöstä poistettu öljysäiliö Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Heli Kiviranta p Kotkassa ja Pyhtäällä on voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten pykälässä 25 määrätty seuraavaa: Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maanalainen käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen ja puhdistutettava se ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammatti-taito. Mikäli säiliön poiston yhteydessä voidaan epäillä maaperän pilaantuneen, on otettava yhteyttä ympäristöviranomaiseen. Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on todistettavasti ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu, täytetty hiekalla ja säiliöiden täyttö- sekä ilmaputket on poistettu. Ympäristönsuojelumääräysten 28 :n perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä ja perustellusta syystä myöntää luvan poiketa näistä määräyksistä. Lupaa poikkeamiseen haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta kirjallisesti. Asunto Oy Karhulan Jaanankatu on päivätyllä hakemuksellaan hakenut poikkeusta ympäristönsuojelumääräysten 25 :een. Isännöitsijän allekirjoittaman hakemuksen mukaan l öljysäiliö tulisi jättää nykyiselle paikalleen maahan, koska säiliön päällä kulkee sähkö- ja puhelinkaapeleita. Mikäli säiliö jouduttaisiin kaivamaan ylös, kaapelit rikkoontuisivat. Lisäksi säiliö sijaitsee aivan C-talon päädyssä ja talon sokkeli kulkee aivan säiliön vieressä. Jos säiliö jouduttaisiin poistamaan, on paikalla myös sortumisriski. Säiliö on tyhjennetty ja pesty Suurpää Oy:n toimesta ja täytetään lopulta hiekalla. Ilmaputket poistetaan. Toimenpiteistä saadaan kirjallinen tosite. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää myöntää Asunto Oy Karhulan Jaanankadulle vapautuksen ympäristönsuojelumääräysten 25 :stä. Puhdistetun ja hiekalla täytetyn öljysäiliön saa jättää maahan. Päätös: Toimeenpano: Ote: Tiina Salo, isännöitsijä/ Asunto Oy Karhulan Jaanankatu 1 Valitusosoitus: Vaasan hallinto-oikeus

50 12, YMPLA :30 TETA: 122/2011 Stena Recycling Oy:n vesienkäsittelysuunnitelma Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Heli Kiviranta, Kotkan ympäristölautakunta on myöntänyt Stena Recycling Oy:lle ympäristöluvan Lähialueen asukkaat valittivat lautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, sekä lopulta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksensä Päätöksen mukaan Kotkan ympäristölautakunnan päätös pysyi voimassa, ainoastaan meluja koskevaan lupaehtoon tuli tarkennuksia. Alkuperäisen ympäristöluvan lupaehdon 24 mukaisesti toiminnanharjoittajan on toimitettava lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtaiset tiedot laitoksen toiminta-alueelle (1,2 hehtaaria) suunnitellusta vesienkäsittelyjärjestelmästä aikatauluineen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman. Vesienkäsittelyjärjestelmä on toteutettava yhden vuoden sisällä edellä mainittujen tietojen jättämisestä. Vesienkäsittelyjärjestelmän käyttöönoton jälkeen ei kaupungin sadevesiviemäriin johdettavien hulevesien öljypitoisuus saa ylittää 5 mg/l. Toiminnanharjoittaja toimitti selvityksen laitosalueen tulevasta hulevesijärjestelmästä. Selvitys on kokonaisuudessaan liitteenä../. Liite 1. Selvitys Stena Recycling Oy:n tulevasta hulevesijärjestelmästä Selvitys on lupaehdoissa asetettujen ehtojen mukainen. Selvityksessä todetaan kuitenkin, että tontilla nyt olemassa olevan purkuviemärin päätä ei saatu kartoitettua. Suunnitelman toteutusvaiheessa on syytä selvittää, minne purkuviemärin pää johtaa. Tieto purkuviemärin pään sijainnista tulee toimittaa myös Kotkan ympäristökeskukselle. Muilta osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa, ja se voidaan toteuttaa kuten on esitetty. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Stena Recycling Oy:n esittämän suunnitelman hulevesien käsittelyjärjestelmäksi. Suunnitelman toteutusvaiheessa on selvitettävä purkuviemärin pään sijainti ja annettava tieto siitä Kotkan ympäristökeskukselle. Päätös: Toimeenpano: Ote: Marko Walavaara/Stena Recycling Oy

51 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

52 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

53 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

54 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

55 13, YMPLA :30 Muut asiat (yhteiset) Ympla Ei oikaisuvaatimusohjetta

56 14, YMPLA :30 Rakennusvalvonnan lupapäätökset Ympla Esittelijä: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Rakennusvalvonnan tekemät lupapäätökset ovat nähtävissä osoitteessa -> Myönnetyt rakennusluvat. Ehdotus: Merkitään tiedoksi Ei oikaisuvaatimusohjetta

57 15, YMPLA :30 TETA: 124/2015 Rakennuslupahakemus/ Heli Grönberg Oy Ympla Valmistelija: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Heli Grönberg Oy hakee rakennuslupaa varasto-/toimistorakennuksen rakentamiselle os. Heinsuontie, kiinteistötunnus /. Päätösehdotus ja kartta ovat liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Lautakunta myöntää haetun rakennusluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Toimeenpano: Ote: Heli Grönberg Oy Valitusosoitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus

58 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

59 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

60 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

61 16, YMPLA :30 TETA: 1608/2014 Rakennuslupahakemus/ Kotkan kaupunki Ympla Valmistelija: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Kotkan kaupunki hakee rakennuslupaa 3-kerroksisen asuinkerrostalon, autosuoja-jätekatoksen sekä grillikatoksen rakentamiselle os. Ruoritie 11, kiinteistötunnus /. Päätösehdotus ja kartta ovat liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Lautakunta myöntää haetun rakennusluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Toimeenpano: Ote: Kotkan kaupunki Y-säätiö Valitusosoitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus

62 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

63 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

64 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

65 17, YMPLA :30 Muut asiat Ympla Ei oikaisuvaatimusohjetta

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja -1, YMPLA 1.4.2015 16:30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros

Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro Ympla 7/2015 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.09.2015 klo 16:30 Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kansilehti (läsnäolijat)... 1

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot