OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, YMPLA :30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi Ea Mikkola Roosa Nikulainen Elena Tinkanen Maritta van Wonterghem Antti Hokkanen Raimo Lindemark Susanna Muut osallistujat Tujula Pirjo kaupunginhallituksen edustaja Rautiainen Kiia nuorisovaltuuston edustaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Linkola Eeva ympäristöjohtaja Ojala Heli ympäristönsuojelupäällikkö Yrjönen Vesa rakennustarkastaja Hassinen Raino rakennuslakimies Merisalo Pirjo sihteeri Poissa Rakennuslupahakemuksista liitteineen tehtiin kunkin asian kohdalla erillinen asiakirjavihko ottamatta mainittuja asiakirjoja pöytäkirjan liitteeksi. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Joonas Penttilä Pirjo Merisalo PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN Kotka :ien osalta tarkastettu TARKASTUS kokouksessa Pöytäkirjan tarkastajat JULKIPANOTODISTUS Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut ympäristölautakunnan ilmoitustaululla. Päätöksen antamispäivämäärä PÖYTÄKIRJA YLEI- Kotkan kaupungin rakennusvalvonnassa SESTI NÄHTÄVÄNÄ Sihteeri Pirjo Merisalo

2 1, YMPLA :30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympla

3 2, YMPLA :30 Pöytäkirjan tarkastajat Ympla Ehdotus: Julkipanon jälkeen annettavat päätökset tarkastetaan kokouksessa. Vuorossa jäsenet Pekka Jaakkola ja Ea Mannerkorpi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 3, YMPLA :30 Käsittelyjärjestys Ympla Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 4, YMPLA :30 TETA: 4/2015 Kuntalain 51 :n otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Ympla Valmistelija: Osastosihteeri Päivi Pylkkö puh Ympäristöjohtaja: Ympäristökeskuksen henkilöstön tyky-toiminta Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäritölautakunta päättää, ettei tehtyjen päätösten johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Päätös: Oikaisuvaatimusohje

6 5, YMPLA :30 TETA: 3/2015 Ympäristökeskuksen viranhaltijapäätökset Ympla Valmistelija: Osastosihteeri Päivi Pylkkö puh Ympäristöjohtaja: Vesihaka Oy, meluilmoitus, murskaukset,sammalkallio, Pyhtää Ympäristöterveyspäällikkö: Kärkelän kalastus ja matkailu - Päätös terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot - Päätös terveydensuojelulain (763/94) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ryhmäpäiväkodin toiminnan aloittamisesta Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristökeskuksen viranhaltijapäätökset Ei oikaisuvaatimusta

7 6, YMPLA :30 KH: 1008/2014 Ympäristölautakunnan v talousarvion käyttösuunnitelma Ympla / 6 Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, Valtuuston hyväksyttyä toimielimille määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 lauta- ja johtokunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat tavoitteet ja määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. Käyttötalousosan toiminnallisista tavoitteista kaupunkistrategian saavuttamiseksi on lautakuntaa valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet koottu toimielimen talousarvio-osan alkuun. Muut talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat palvelualueiden tavoitteita, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut ovat ohjeellisia. Lautakunnan asettamiin tavoitteisiin tuli valtuustokäsittelyssä yksi lisäys. Ympäristölautakuntaan nähden sitoviin tavoitteisiin lisättiin rakennusvalvonnalle kohtaan 6 seuraavaa. Arviointikriteerit: Kaupungin rakentamisen valvonta. Tavoitetaso 2015: Kaupungin peruskorjauksen ja rakentamisen laadun valvonnan lisääminen ja sisäilmaongelmien ennelta ehkäiseminen. Käyttötalousosassa lautakunnan toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) on sitova valtuustoon nähden. Palvelualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Talousarvion 2015 ympäristölautakunnan sitova toimintakate on euroa. YM PÄRISTÖLAUTAKUNTA KS 2015 TA 2015 LTK KS vrt LTK 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut Ulk. Toimintakate 4S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset Tulos 30 Myyntituotot Maksutuotot Valmistus om aan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset

8 6, YMPLA :30 KH: 1008/2014 LAUTAKUNTA KUSTANNUSPAIKOITTAIN KS 2015 TA 2015 LTK KS vrt LTK 5800 Luottamuselim et (ltk ym) 5801 Ymp.ltk/Pyhtää 5810 Ympäristökeskuksen hallinto 5802 Ymp.k.hallinto/Pyhtää 5820 Ympäristönsuojelun palvelualue 5803 Ymp.suojelu/Pyhtää 5830 Ympäristöterveydenhuolto 5831 Eläinlääkintähuolto 5804 Ymp.terv.huolto/Pyhtää 5805 Eläinlääkintä/Pyhtää 5850 Rakennusvalvonta YMPLA Ym päristölautakunta TOIMINTAKATE 4 Toim intakulut Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut Toimintakate Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate /. Ympäristölautakunnan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Controller Maarit Heikkilä Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Ei oikaisuvaatimusohjetta

9 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

10 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

11 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

12 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

13 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

14 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

15 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

16 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

17 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

18 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

19 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

20 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

21 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

22 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

23 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

24 7, YMPLA :30 TETA: 127/2015 Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelusuunnittelija Eija Värri, gsm Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja siihen liittyvät lakimuutokset sekä ympäristönsuojeluasetus tulivat voimaan Niiden myötä valvonnan etukäteissuunnittelu (hyväksytty valvontasuunnitelma) tuli pakolliseksi myös kunnissa ja valvonnasta sai ryhtyä perimään rajoitetusti myös maksuja. Valvontamaksua voi uusien säännösten mukaan periä ainoastaan suunnitelmallisesta valvonnasta ja hallintopakon käyttöön liittyvästä valvonnasta (205 ). Suunnitelmallista valvontaa on esimerkiksi ympäristöluvan saaneiden ja rekisteröityjen toimintojen valvonta, kuten vuosiraporttinen tarkastamien ja tarkastuskäynnit laitokselle. Hallintopakkoon perustuva valvonta tulee maksulliseksi vasta siinä vaiheessa kun viranomainen on antanut määräyksen rikkomuksen oikaisemiseksi. Neuvonta on yrityksille aina maksutonta. Ympäristönsuojelulain 206 :ssä säädetään, että valvontamaksujen tulee olla kohtuullisia pienille yrityksille ja kotitalouksille. Tavoitteena on, että mikroyrityksiltä ei kustannuksia perittäisi täysimääräisenä, vaan maksu suhteutettaisiin toiminnan laajuuteen ja luonteeseen. Mikroyritys on taloudellista toimintaa harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan valvontamaksut voivat vastata enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille hyväksyttiin ympäristölautakunnassa Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on puolestaan tarkistettu viimeksi ympäristölautakunnassa Taksa ei sisällä mahdollisuutta periä maksuja suunnitelmallisesta valvonnasta. Siksi ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan on nyt tarpeen lisätä kohta Valvontamaksut. Valvontamaksu esitetään perittäväksi tuntitaksana, joka määräytyisi valvontaan kuluneen ajan perusteella. Kotkan taksan tarkistuksessa mikroyritysten valvontamaksu olisi korkeintaan 50 % maksutaulukon mukaisesta maksusta. Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tarkistettu viimeksi vuoden 2011 lopussa, joten taksoja on nyt tarpeen tarkistaa myös keskimääräisen inflaatiokehityksen tai henkilöstökulujen lisääntymisen verran. Ympäristönsuojeluviranomaisen tuntihintaa esitetään korotettavaksi 50 :sta 52 :een, jolloin vaikutus ympäristölupien hintaan on noin 3,8 %. Ympäristöluvanvaraisuus sekä valtion ja kunnan lupaviranomaisen toimivaltajako ovat pysyneet pääosin ennallaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan ovat kuitenkin siirtyneet muun muassa autopurkamot ja joitakin jätetoimintoja. Sahat ja leipomot ovat puolestaan siirtyneet valtiolle. Myös nämä muutokset on tarpeen päivittää uuteen taksaan. Liite 1. Tarkistettu Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 Liite 2. Taksaehdotuksen 2015 maksutaulukot Esittelijä: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala

25 7, YMPLA :30 TETA: 127/2015 Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maksutaulukon liitteen mukaisena ja päättää, että taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös: Toimeenpano Ote: - yke/päivi Pylkkö - säädöskokoelma Oikaisuvaatimusohje

26 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

27 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

28 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

29 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

30 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

31 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

32 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

33 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

34 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

35 8, YMPLA :30 TETA: 189/2013 Vaasan hallinto-oikeuden päätös TRAP-73 RY:n ympäristölupaa koskevasta valituksesta Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Ossi Parviainen p Pyhtään sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi Trap 73 Ry:lle YsL 28 :n mukaisen ympäristöluvan olemassa olevan ampumaradan toiminnalle Pyhtään kunnan Korsnäsissä tilalle Karvalampi lupamääräysten mukaan. Lautakunta samalla myönsi YsL 101 :n nojalla oikeuden jatkaa toimintaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Päätöksestä valittivat sekä Trap 73 Ry ja Bo Karsten sekä Suvi Laine- Karsten. Trap 73 Ry:n valitus koski ampuma-aikojen pidentämistä ajalla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-20:en. Karstenin perheen vaatimus oli lautakunnan päätöksen kumoaminen ja palauttaminen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluina oli, ettei melua oltu mitattu asianmukaisesti ja meluhaittoja on vähennettävä rakenteellisilla ratkaisuilla, eikä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja oltu riittävästi selvitetty. Toiminnasta olisi tullut tehdä luonnonsuojelulain 65 ja 66 :n mukaiset selvitykset, sillä ympäristö on Natura 2000 verkostoon kuuluvaa aluetta. Hallinto-oikeuden ratkaisu Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen (päätösnumero 14/0375/2). Vaasan hallinto-oikeus kumosi Karstenien valituksesta Pyhtään sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristölupapäätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi. Asian uudelleen käsittelyssä tulee ottaa huomioon palauttamisen syyt. Trap 73 Ry.n valituksesta lausuminen raukeaa asian näin päättyessä../. Liite 1. Hallinto-oikeuden ratkaisu. Esittelijä : Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen ja merkitsee asian tiedoksi. Oikausuvaatimusohje

36 8, YMPLA :30 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

37 8, YMPLA :30 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

38 9, YMPLA :30 TETA: 1507/2012 Etelä-Suomen AVI:n ympäristölupapäätös koskien Kotkan Energia Oy:n biopolttoaineiden ja tuhkien välivarastointikentän laajentamista ja kenttärakenteissa hyötykäytettävän tuhkamäärän lisäämistä Ympla Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p Etelä-Suomen AVI on antamallaan päätöksellä myöntänyt Kotkan Energia Oy:lle toiminnan muutosta koskevan ympäristöluvan. Kotkan Energia Oy:llä on Heinsuon vanhan kaatopaikan läheisyydessä biopolttoaineiden sekä voimalaitoskuonien ja -tuhkien välivarastokenttä. Toiminta on alkanut v ja aluetta on laajennettu v Toiminnalla on voimassa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen v laajennuksen yhteydessä uudistama ympäristölupa. Kentällä harjoitetaan puupohjaisten polttoaineiden ja kierrätyspolttoaineiden varastointiin ja käsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten puuaineksen murskausta ja eri polttoainejakeiden sekoittamista keskenään. Kenttäalueella varastoidaan Hovinsaaren voimalaitoksen tuhkia. Lupa on varastoida myös Hyötyvoimalan kuonia ja tuhkia, mutta varastointia ei ole ollut. Tuhkien välivarastointialue sijoittuu v hyväksytylle, ensimmäiselle laajennusalueelle. Kenttärakentamisessa on hyödynnetty Hovinsaaren biovoimalaitoksessa syntyneitä tuhkia Kotkan Energia Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa noin 1,62 hehtaarin laajennukselle, jonka jälkeen välivarastointikentän kokonaispinta-ala on noin 13,47 hehtaaria. Kenttää laajennusosineen käytetään edelleen Hovinsaaren biovoimalaitoksen puupohjaisten polttoaineiden ja kierrätyspolttoaineen (REF1) esikäsittelyyn ja polttojakeiden välivarastointiin. Tuhkien välivarastointialueella välivarastoidaan Hovinsaaren tuhkien lisäksi v käyttöön otetun Karhulan biolämpökeskuksen tuhkia. Tuhkien hyötykäyttömäärää maarakentamisessa on haettu nostettavaksi nykyisen luvan mukaisesta tonnista tonniin. Hovinsaaren biovoimalaitoksen tuhkia on tarkoitus hyödyntää myös uusimman laajennuksen rakentamisessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kotkan Energia Oy:lle ympäristöluvan 1,62 ha laajennusalueelle sekä nostanut maarakentamisessa hyötykäytettävän lento- ja pohjatuhkan kokonaismäärän tonniin. Lisäksi AVI on muuttanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen v antaman ympäristöluvan (Dnro KAS-2009-Y ) lupamääräyksiä 2, 3, 6, 7, 8, 15, 17 ja 18 (muutokset kursiivilla) ja antanut uudet lupamääräykset 3a, 3b, 6a, 6b, 6c, 8a, 14a, 15a. Päätöksessä on mm: Hyötykäyttö rajattu hakemuksen mukaisesti Hovinsaaren biovoimalan pohja- ja lentotuhkaan. Kenttärakenteissa hyötykäytettävän tuhkan haitta-ainepitoisuuksien edellytetty täyttävän valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa asetetut raja-arvot. Hyväksytty välivarastoitavaksi myös Karhulan biolämpökeskuksen tuhkat. Laajennuksen kenttärakenteiden toteutus edellytetty tehtäväksi suunnitelmallisesti hyvälle tuhkarakentamiselle asetettavat vaatimukset täyttäen ja edellytetty ennakkoon toteuttamissuunnitelmaa. Määrätty uuden laajennusalueen ympärysojituksista, rakentamisen aikaisten vesien johtamisesta ja puhdistuksesta sekä hulevesien johtamisesta tasausaltaan kautta ja tasausaltaan mitoituksesta. Jätehuollossa otettu huomioon jätelain uudistus ja edellytetty mm. etusijajärjestystä. Maaperän pilaantumisen ehkäiseminen huomioitu. Kirjanpito- raportointi-määräystä täsmennetty koskemaan alueella varastoitavia polttoainejakeita ja tuhkia sekä tuhkarakentamista. Vesistövaikutuksia edellytetty tarkkailtavaksi.

39 9, YMPLA :30 TETA: 1507/2012 Tarkkailusuunnitelmaa edellytetty päivitettäväksi mm. uuden tasausaltaan vuoksi. Toiminnan lopettamiseen liittyvän suunnitelman vaatimuksia tarkennettu../. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on liitteenä. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa Ympäristölautakunta on antanut muutoshakemuksesta lausunnon / 175. Lausunnossaan lautakunta mm. kiinnitti huomiota alueelta johdettavien vesien käsittelykapasiteetin ja tekniikan riittävyyteen sekä olemassa olevien ojien välityskyvyn turvaamiseen ja kunnossapitoon. Aluehallintovirasto on päätöksessään huomioinut lautakunnan esittämän. Päätöksen valitusaika päättyy Esittelijä: Ympäristölautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

40 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

41 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

42 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

43 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

44 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

45 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

46 10, YMPLA :30 KH: 1247/2014 Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry:n aloite Kotkansaaren tervaleppälehdon suojelusta Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri on toimittanut Kotkan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi aloitteen Kotkansaaren tervaleppälehdon suojelemisesta virallisesti. Alue on tällä hetkellä suojeltu kaupunginhallituksen päätöksellä. Aloitteessa on esitetty ensisijaisesti, että alueesta muodostetaan luonnonsuojelualue. Toissijaisesti piiri esittää, ettei alueella suoriteta mitään hoitotöitä. Mikäli hoitotöitä muinaismuistojen vuoksi tarvitsee tehdä, luonnonsuojelupiiri katsoo, että toimenpiteiden tulee olla pienialaisia ja kohdistua vain tiettyjen muinaisjäännösten välittömään lähiympäristöön../. Liite 1. Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin aloite. Kotkansaaren tervaleppälehto on rauhoitettu v kaupunginhallituksen päätöksellä. Lääninhallitus teki v ja Kotkan Luonto ry v kaupunginhallitukselle aloitteen tervaleppälehdon rauhoittamiseksi luonnonsuojelulain nojalla. Kaupunginhallitus ei nähnyt tuolloin luonnonsuojelulain mukaista suojelua tarpeelliseksi. Yhtenä perusteena oli tuolloin mm. epäily muinaismuistokohteiden hoidon edellyttämän kasvillisuuden poiston vaikeutumisesta. Kokemuksia kaupungin päätökseen perustuvasta suojelusta pidettiin hyvinä ja alueen luonnontilan säilyttävänä. Keskustelu tervaleppälehdon luonnonsuojelullisten arvojen heikentymisestä nousi esille, kun museovirasto haki kaupunginhallitukselta päivätyllä kirjeellään lupaa raivata kasvillisuutta suojelualueella olevien muinaismuistokohteiden ympäriltä. Tästä hankkeesta syntyneeseen huoleen ja keskusteluun liittynee myös luonnonsuojelupiirin nyt esittämä aloite alueen luonnonsuojelulain mukaisesta rauhoittamisesta. Museoviraston hankkeen tarkoituksena oli suorittaa pienimuotosta raivaamista muinaismuistojen säilymisen turvaamiseksi esittämänsä suunnitelman mukaisesti. Museovirasto laati suunnitelman mm. ympäristökeskusta kuullen. Suunnitelma käsiteltiin myös ympäristölautakunnassa Kaupunginhallitus myönsi luvan Kunnostustyöt toteutettiin lokakuussa 2014 päätöksen ja suunnitelman mukaisesti pienialaisena, kohdistuen vain kohteiden välittömään lähiympäristöön. Alueen luonnonarvoja ei vaarannettu. Koska tervaleppälehdossa on sekä luonnonsuojelullisia että muinaismuistoarvoja, joiden säilyminen tulee turvata, on alueen hoidosta ja käytöstä syytä laatia ohjeet. Alueen monimuotoiset arvot turvaavan hoidon periaatteet vahvistamalla selkeytetään tilannetta ja vältytään suojeluarvojen vastakkainasettelulta. Koska alue kuuluu suunniteltuun kansallisen kaupunkipuiston alueeseen, on luontevaa liittää suunnittelu osaksi kansallisen kaupunkipuiston edellyttämää hoidon ja käytön suunnittelua. Tilanteen selkeytyminen luo myös pohjan luonnonsuojelulain mukaisen rauhoitustarpeen uudelle, ristiriidattomalle arvioinnille. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää esittää vastauksenaan Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin tekemästä aloitteesta edellä esitetyn. Toimeenpano:

47 10, YMPLA :30 KH: 1247/2014 Ote: Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri; Ei oikaisuvaatimusohjetta

48 10, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin lausunto

49 11, YMPLA :30 TETA: 1668/2014 Vapautus ympäristönsuojelumääräysten 25 :stä, käytöstä poistettu öljysäiliö Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Heli Kiviranta p Kotkassa ja Pyhtäällä on voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten pykälässä 25 määrätty seuraavaa: Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maanalainen käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen ja puhdistutettava se ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammatti-taito. Mikäli säiliön poiston yhteydessä voidaan epäillä maaperän pilaantuneen, on otettava yhteyttä ympäristöviranomaiseen. Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on todistettavasti ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu, täytetty hiekalla ja säiliöiden täyttö- sekä ilmaputket on poistettu. Ympäristönsuojelumääräysten 28 :n perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä ja perustellusta syystä myöntää luvan poiketa näistä määräyksistä. Lupaa poikkeamiseen haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta kirjallisesti. Asunto Oy Karhulan Jaanankatu on päivätyllä hakemuksellaan hakenut poikkeusta ympäristönsuojelumääräysten 25 :een. Isännöitsijän allekirjoittaman hakemuksen mukaan l öljysäiliö tulisi jättää nykyiselle paikalleen maahan, koska säiliön päällä kulkee sähkö- ja puhelinkaapeleita. Mikäli säiliö jouduttaisiin kaivamaan ylös, kaapelit rikkoontuisivat. Lisäksi säiliö sijaitsee aivan C-talon päädyssä ja talon sokkeli kulkee aivan säiliön vieressä. Jos säiliö jouduttaisiin poistamaan, on paikalla myös sortumisriski. Säiliö on tyhjennetty ja pesty Suurpää Oy:n toimesta ja täytetään lopulta hiekalla. Ilmaputket poistetaan. Toimenpiteistä saadaan kirjallinen tosite. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää myöntää Asunto Oy Karhulan Jaanankadulle vapautuksen ympäristönsuojelumääräysten 25 :stä. Puhdistetun ja hiekalla täytetyn öljysäiliön saa jättää maahan. Päätös: Toimeenpano: Ote: Tiina Salo, isännöitsijä/ Asunto Oy Karhulan Jaanankatu 1 Valitusosoitus: Vaasan hallinto-oikeus

50 12, YMPLA :30 TETA: 122/2011 Stena Recycling Oy:n vesienkäsittelysuunnitelma Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Heli Kiviranta, Kotkan ympäristölautakunta on myöntänyt Stena Recycling Oy:lle ympäristöluvan Lähialueen asukkaat valittivat lautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, sekä lopulta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksensä Päätöksen mukaan Kotkan ympäristölautakunnan päätös pysyi voimassa, ainoastaan meluja koskevaan lupaehtoon tuli tarkennuksia. Alkuperäisen ympäristöluvan lupaehdon 24 mukaisesti toiminnanharjoittajan on toimitettava lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtaiset tiedot laitoksen toiminta-alueelle (1,2 hehtaaria) suunnitellusta vesienkäsittelyjärjestelmästä aikatauluineen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman. Vesienkäsittelyjärjestelmä on toteutettava yhden vuoden sisällä edellä mainittujen tietojen jättämisestä. Vesienkäsittelyjärjestelmän käyttöönoton jälkeen ei kaupungin sadevesiviemäriin johdettavien hulevesien öljypitoisuus saa ylittää 5 mg/l. Toiminnanharjoittaja toimitti selvityksen laitosalueen tulevasta hulevesijärjestelmästä. Selvitys on kokonaisuudessaan liitteenä../. Liite 1. Selvitys Stena Recycling Oy:n tulevasta hulevesijärjestelmästä Selvitys on lupaehdoissa asetettujen ehtojen mukainen. Selvityksessä todetaan kuitenkin, että tontilla nyt olemassa olevan purkuviemärin päätä ei saatu kartoitettua. Suunnitelman toteutusvaiheessa on syytä selvittää, minne purkuviemärin pää johtaa. Tieto purkuviemärin pään sijainnista tulee toimittaa myös Kotkan ympäristökeskukselle. Muilta osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa, ja se voidaan toteuttaa kuten on esitetty. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Stena Recycling Oy:n esittämän suunnitelman hulevesien käsittelyjärjestelmäksi. Suunnitelman toteutusvaiheessa on selvitettävä purkuviemärin pään sijainti ja annettava tieto siitä Kotkan ympäristökeskukselle. Päätös: Toimeenpano: Ote: Marko Walavaara/Stena Recycling Oy

51 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

52 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

53 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

54 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

55 13, YMPLA :30 Muut asiat (yhteiset) Ympla Ei oikaisuvaatimusohjetta

56 14, YMPLA :30 Rakennusvalvonnan lupapäätökset Ympla Esittelijä: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Rakennusvalvonnan tekemät lupapäätökset ovat nähtävissä osoitteessa -> Myönnetyt rakennusluvat. Ehdotus: Merkitään tiedoksi Ei oikaisuvaatimusohjetta

57 15, YMPLA :30 TETA: 124/2015 Rakennuslupahakemus/ Heli Grönberg Oy Ympla Valmistelija: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Heli Grönberg Oy hakee rakennuslupaa varasto-/toimistorakennuksen rakentamiselle os. Heinsuontie, kiinteistötunnus /. Päätösehdotus ja kartta ovat liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Lautakunta myöntää haetun rakennusluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Toimeenpano: Ote: Heli Grönberg Oy Valitusosoitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus

58 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

59 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

60 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

61 16, YMPLA :30 TETA: 1608/2014 Rakennuslupahakemus/ Kotkan kaupunki Ympla Valmistelija: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Kotkan kaupunki hakee rakennuslupaa 3-kerroksisen asuinkerrostalon, autosuoja-jätekatoksen sekä grillikatoksen rakentamiselle os. Ruoritie 11, kiinteistötunnus /. Päätösehdotus ja kartta ovat liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Lautakunta myöntää haetun rakennusluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Toimeenpano: Ote: Kotkan kaupunki Y-säätiö Valitusosoitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus

62 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

63 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

64 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

65 17, YMPLA :30 Muut asiat Ympla Ei oikaisuvaatimusohjetta

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta 30.10.2014 Kokoustiedot Aika 30.10.2014 Torstai klo 15.15-18.00 Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 7.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta 29.01.2015 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 Torstai klo 15.15-17.35 Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 1.12.2014 15:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot