OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, YMPLA :30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi Ea Mikkola Roosa Nikulainen Elena Tinkanen Maritta van Wonterghem Antti Hokkanen Raimo Lindemark Susanna Muut osallistujat Tujula Pirjo kaupunginhallituksen edustaja Rautiainen Kiia nuorisovaltuuston edustaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Linkola Eeva ympäristöjohtaja Ojala Heli ympäristönsuojelupäällikkö Yrjönen Vesa rakennustarkastaja Hassinen Raino rakennuslakimies Merisalo Pirjo sihteeri Poissa Rakennuslupahakemuksista liitteineen tehtiin kunkin asian kohdalla erillinen asiakirjavihko ottamatta mainittuja asiakirjoja pöytäkirjan liitteeksi. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Joonas Penttilä Pirjo Merisalo PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN Kotka :ien osalta tarkastettu TARKASTUS kokouksessa Pöytäkirjan tarkastajat JULKIPANOTODISTUS Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut ympäristölautakunnan ilmoitustaululla. Päätöksen antamispäivämäärä PÖYTÄKIRJA YLEI- Kotkan kaupungin rakennusvalvonnassa SESTI NÄHTÄVÄNÄ Sihteeri Pirjo Merisalo

2 1, YMPLA :30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympla

3 2, YMPLA :30 Pöytäkirjan tarkastajat Ympla Ehdotus: Julkipanon jälkeen annettavat päätökset tarkastetaan kokouksessa. Vuorossa jäsenet Pekka Jaakkola ja Ea Mannerkorpi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 3, YMPLA :30 Käsittelyjärjestys Ympla Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 4, YMPLA :30 TETA: 4/2015 Kuntalain 51 :n otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Ympla Valmistelija: Osastosihteeri Päivi Pylkkö puh Ympäristöjohtaja: Ympäristökeskuksen henkilöstön tyky-toiminta Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäritölautakunta päättää, ettei tehtyjen päätösten johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Päätös: Oikaisuvaatimusohje

6 5, YMPLA :30 TETA: 3/2015 Ympäristökeskuksen viranhaltijapäätökset Ympla Valmistelija: Osastosihteeri Päivi Pylkkö puh Ympäristöjohtaja: Vesihaka Oy, meluilmoitus, murskaukset,sammalkallio, Pyhtää Ympäristöterveyspäällikkö: Kärkelän kalastus ja matkailu - Päätös terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot - Päätös terveydensuojelulain (763/94) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ryhmäpäiväkodin toiminnan aloittamisesta Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristökeskuksen viranhaltijapäätökset Ei oikaisuvaatimusta

7 6, YMPLA :30 KH: 1008/2014 Ympäristölautakunnan v talousarvion käyttösuunnitelma Ympla / 6 Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, Valtuuston hyväksyttyä toimielimille määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 lauta- ja johtokunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat tavoitteet ja määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. Käyttötalousosan toiminnallisista tavoitteista kaupunkistrategian saavuttamiseksi on lautakuntaa valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet koottu toimielimen talousarvio-osan alkuun. Muut talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat palvelualueiden tavoitteita, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut ovat ohjeellisia. Lautakunnan asettamiin tavoitteisiin tuli valtuustokäsittelyssä yksi lisäys. Ympäristölautakuntaan nähden sitoviin tavoitteisiin lisättiin rakennusvalvonnalle kohtaan 6 seuraavaa. Arviointikriteerit: Kaupungin rakentamisen valvonta. Tavoitetaso 2015: Kaupungin peruskorjauksen ja rakentamisen laadun valvonnan lisääminen ja sisäilmaongelmien ennelta ehkäiseminen. Käyttötalousosassa lautakunnan toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) on sitova valtuustoon nähden. Palvelualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Talousarvion 2015 ympäristölautakunnan sitova toimintakate on euroa. YM PÄRISTÖLAUTAKUNTA KS 2015 TA 2015 LTK KS vrt LTK 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut Ulk. Toimintakate 4S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset Tulos 30 Myyntituotot Maksutuotot Valmistus om aan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät SK Sisäinen korko S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset

8 6, YMPLA :30 KH: 1008/2014 LAUTAKUNTA KUSTANNUSPAIKOITTAIN KS 2015 TA 2015 LTK KS vrt LTK 5800 Luottamuselim et (ltk ym) 5801 Ymp.ltk/Pyhtää 5810 Ympäristökeskuksen hallinto 5802 Ymp.k.hallinto/Pyhtää 5820 Ympäristönsuojelun palvelualue 5803 Ymp.suojelu/Pyhtää 5830 Ympäristöterveydenhuolto 5831 Eläinlääkintähuolto 5804 Ymp.terv.huolto/Pyhtää 5805 Eläinlääkintä/Pyhtää 5850 Rakennusvalvonta YMPLA Ym päristölautakunta TOIMINTAKATE 4 Toim intakulut Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut Toimintakate Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toimintakate Toimintatuotot Toim intakulut S Sisäiset erät Toimintakate /. Ympäristölautakunnan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Controller Maarit Heikkilä Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Ei oikaisuvaatimusohjetta

9 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

10 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

11 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

12 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

13 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

14 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

15 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

16 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

17 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

18 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

19 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

20 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

21 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

22 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

23 6, YMPLA :30 / Pykälän liite: käyttösuunnitelma 2015

24 7, YMPLA :30 TETA: 127/2015 Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelusuunnittelija Eija Värri, gsm Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja siihen liittyvät lakimuutokset sekä ympäristönsuojeluasetus tulivat voimaan Niiden myötä valvonnan etukäteissuunnittelu (hyväksytty valvontasuunnitelma) tuli pakolliseksi myös kunnissa ja valvonnasta sai ryhtyä perimään rajoitetusti myös maksuja. Valvontamaksua voi uusien säännösten mukaan periä ainoastaan suunnitelmallisesta valvonnasta ja hallintopakon käyttöön liittyvästä valvonnasta (205 ). Suunnitelmallista valvontaa on esimerkiksi ympäristöluvan saaneiden ja rekisteröityjen toimintojen valvonta, kuten vuosiraporttinen tarkastamien ja tarkastuskäynnit laitokselle. Hallintopakkoon perustuva valvonta tulee maksulliseksi vasta siinä vaiheessa kun viranomainen on antanut määräyksen rikkomuksen oikaisemiseksi. Neuvonta on yrityksille aina maksutonta. Ympäristönsuojelulain 206 :ssä säädetään, että valvontamaksujen tulee olla kohtuullisia pienille yrityksille ja kotitalouksille. Tavoitteena on, että mikroyrityksiltä ei kustannuksia perittäisi täysimääräisenä, vaan maksu suhteutettaisiin toiminnan laajuuteen ja luonteeseen. Mikroyritys on taloudellista toimintaa harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan valvontamaksut voivat vastata enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Kotkan ja Pyhtään ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille hyväksyttiin ympäristölautakunnassa Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on puolestaan tarkistettu viimeksi ympäristölautakunnassa Taksa ei sisällä mahdollisuutta periä maksuja suunnitelmallisesta valvonnasta. Siksi ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan on nyt tarpeen lisätä kohta Valvontamaksut. Valvontamaksu esitetään perittäväksi tuntitaksana, joka määräytyisi valvontaan kuluneen ajan perusteella. Kotkan taksan tarkistuksessa mikroyritysten valvontamaksu olisi korkeintaan 50 % maksutaulukon mukaisesta maksusta. Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tarkistettu viimeksi vuoden 2011 lopussa, joten taksoja on nyt tarpeen tarkistaa myös keskimääräisen inflaatiokehityksen tai henkilöstökulujen lisääntymisen verran. Ympäristönsuojeluviranomaisen tuntihintaa esitetään korotettavaksi 50 :sta 52 :een, jolloin vaikutus ympäristölupien hintaan on noin 3,8 %. Ympäristöluvanvaraisuus sekä valtion ja kunnan lupaviranomaisen toimivaltajako ovat pysyneet pääosin ennallaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan ovat kuitenkin siirtyneet muun muassa autopurkamot ja joitakin jätetoimintoja. Sahat ja leipomot ovat puolestaan siirtyneet valtiolle. Myös nämä muutokset on tarpeen päivittää uuteen taksaan. Liite 1. Tarkistettu Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 Liite 2. Taksaehdotuksen 2015 maksutaulukot Esittelijä: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala

25 7, YMPLA :30 TETA: 127/2015 Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maksutaulukon liitteen mukaisena ja päättää, että taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös: Toimeenpano Ote: - yke/päivi Pylkkö - säädöskokoelma Oikaisuvaatimusohje

26 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

27 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

28 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

29 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

30 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

31 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

32 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

33 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

34 7, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kotkan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2015 ja

35 8, YMPLA :30 TETA: 189/2013 Vaasan hallinto-oikeuden päätös TRAP-73 RY:n ympäristölupaa koskevasta valituksesta Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Ossi Parviainen p Pyhtään sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi Trap 73 Ry:lle YsL 28 :n mukaisen ympäristöluvan olemassa olevan ampumaradan toiminnalle Pyhtään kunnan Korsnäsissä tilalle Karvalampi lupamääräysten mukaan. Lautakunta samalla myönsi YsL 101 :n nojalla oikeuden jatkaa toimintaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Päätöksestä valittivat sekä Trap 73 Ry ja Bo Karsten sekä Suvi Laine- Karsten. Trap 73 Ry:n valitus koski ampuma-aikojen pidentämistä ajalla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-20:en. Karstenin perheen vaatimus oli lautakunnan päätöksen kumoaminen ja palauttaminen lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluina oli, ettei melua oltu mitattu asianmukaisesti ja meluhaittoja on vähennettävä rakenteellisilla ratkaisuilla, eikä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja oltu riittävästi selvitetty. Toiminnasta olisi tullut tehdä luonnonsuojelulain 65 ja 66 :n mukaiset selvitykset, sillä ympäristö on Natura 2000 verkostoon kuuluvaa aluetta. Hallinto-oikeuden ratkaisu Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen (päätösnumero 14/0375/2). Vaasan hallinto-oikeus kumosi Karstenien valituksesta Pyhtään sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristölupapäätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi. Asian uudelleen käsittelyssä tulee ottaa huomioon palauttamisen syyt. Trap 73 Ry.n valituksesta lausuminen raukeaa asian näin päättyessä../. Liite 1. Hallinto-oikeuden ratkaisu. Esittelijä : Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen ja merkitsee asian tiedoksi. Oikausuvaatimusohje

36 8, YMPLA :30 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

37 8, YMPLA :30 / Pykälän liite: Hallinto-oikeuden päätös

38 9, YMPLA :30 TETA: 1507/2012 Etelä-Suomen AVI:n ympäristölupapäätös koskien Kotkan Energia Oy:n biopolttoaineiden ja tuhkien välivarastointikentän laajentamista ja kenttärakenteissa hyötykäytettävän tuhkamäärän lisäämistä Ympla Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p Etelä-Suomen AVI on antamallaan päätöksellä myöntänyt Kotkan Energia Oy:lle toiminnan muutosta koskevan ympäristöluvan. Kotkan Energia Oy:llä on Heinsuon vanhan kaatopaikan läheisyydessä biopolttoaineiden sekä voimalaitoskuonien ja -tuhkien välivarastokenttä. Toiminta on alkanut v ja aluetta on laajennettu v Toiminnalla on voimassa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen v laajennuksen yhteydessä uudistama ympäristölupa. Kentällä harjoitetaan puupohjaisten polttoaineiden ja kierrätyspolttoaineiden varastointiin ja käsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten puuaineksen murskausta ja eri polttoainejakeiden sekoittamista keskenään. Kenttäalueella varastoidaan Hovinsaaren voimalaitoksen tuhkia. Lupa on varastoida myös Hyötyvoimalan kuonia ja tuhkia, mutta varastointia ei ole ollut. Tuhkien välivarastointialue sijoittuu v hyväksytylle, ensimmäiselle laajennusalueelle. Kenttärakentamisessa on hyödynnetty Hovinsaaren biovoimalaitoksessa syntyneitä tuhkia Kotkan Energia Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa noin 1,62 hehtaarin laajennukselle, jonka jälkeen välivarastointikentän kokonaispinta-ala on noin 13,47 hehtaaria. Kenttää laajennusosineen käytetään edelleen Hovinsaaren biovoimalaitoksen puupohjaisten polttoaineiden ja kierrätyspolttoaineen (REF1) esikäsittelyyn ja polttojakeiden välivarastointiin. Tuhkien välivarastointialueella välivarastoidaan Hovinsaaren tuhkien lisäksi v käyttöön otetun Karhulan biolämpökeskuksen tuhkia. Tuhkien hyötykäyttömäärää maarakentamisessa on haettu nostettavaksi nykyisen luvan mukaisesta tonnista tonniin. Hovinsaaren biovoimalaitoksen tuhkia on tarkoitus hyödyntää myös uusimman laajennuksen rakentamisessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kotkan Energia Oy:lle ympäristöluvan 1,62 ha laajennusalueelle sekä nostanut maarakentamisessa hyötykäytettävän lento- ja pohjatuhkan kokonaismäärän tonniin. Lisäksi AVI on muuttanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen v antaman ympäristöluvan (Dnro KAS-2009-Y ) lupamääräyksiä 2, 3, 6, 7, 8, 15, 17 ja 18 (muutokset kursiivilla) ja antanut uudet lupamääräykset 3a, 3b, 6a, 6b, 6c, 8a, 14a, 15a. Päätöksessä on mm: Hyötykäyttö rajattu hakemuksen mukaisesti Hovinsaaren biovoimalan pohja- ja lentotuhkaan. Kenttärakenteissa hyötykäytettävän tuhkan haitta-ainepitoisuuksien edellytetty täyttävän valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa asetetut raja-arvot. Hyväksytty välivarastoitavaksi myös Karhulan biolämpökeskuksen tuhkat. Laajennuksen kenttärakenteiden toteutus edellytetty tehtäväksi suunnitelmallisesti hyvälle tuhkarakentamiselle asetettavat vaatimukset täyttäen ja edellytetty ennakkoon toteuttamissuunnitelmaa. Määrätty uuden laajennusalueen ympärysojituksista, rakentamisen aikaisten vesien johtamisesta ja puhdistuksesta sekä hulevesien johtamisesta tasausaltaan kautta ja tasausaltaan mitoituksesta. Jätehuollossa otettu huomioon jätelain uudistus ja edellytetty mm. etusijajärjestystä. Maaperän pilaantumisen ehkäiseminen huomioitu. Kirjanpito- raportointi-määräystä täsmennetty koskemaan alueella varastoitavia polttoainejakeita ja tuhkia sekä tuhkarakentamista. Vesistövaikutuksia edellytetty tarkkailtavaksi.

39 9, YMPLA :30 TETA: 1507/2012 Tarkkailusuunnitelmaa edellytetty päivitettäväksi mm. uuden tasausaltaan vuoksi. Toiminnan lopettamiseen liittyvän suunnitelman vaatimuksia tarkennettu../. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on liitteenä. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa Ympäristölautakunta on antanut muutoshakemuksesta lausunnon / 175. Lausunnossaan lautakunta mm. kiinnitti huomiota alueelta johdettavien vesien käsittelykapasiteetin ja tekniikan riittävyyteen sekä olemassa olevien ojien välityskyvyn turvaamiseen ja kunnossapitoon. Aluehallintovirasto on päätöksessään huomioinut lautakunnan esittämän. Päätöksen valitusaika päättyy Esittelijä: Ympäristölautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

40 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

41 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

42 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

43 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

44 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

45 9, YMPLA :30 / Pykälän liite: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

46 10, YMPLA :30 KH: 1247/2014 Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry:n aloite Kotkansaaren tervaleppälehdon suojelusta Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri on toimittanut Kotkan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi aloitteen Kotkansaaren tervaleppälehdon suojelemisesta virallisesti. Alue on tällä hetkellä suojeltu kaupunginhallituksen päätöksellä. Aloitteessa on esitetty ensisijaisesti, että alueesta muodostetaan luonnonsuojelualue. Toissijaisesti piiri esittää, ettei alueella suoriteta mitään hoitotöitä. Mikäli hoitotöitä muinaismuistojen vuoksi tarvitsee tehdä, luonnonsuojelupiiri katsoo, että toimenpiteiden tulee olla pienialaisia ja kohdistua vain tiettyjen muinaisjäännösten välittömään lähiympäristöön../. Liite 1. Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin aloite. Kotkansaaren tervaleppälehto on rauhoitettu v kaupunginhallituksen päätöksellä. Lääninhallitus teki v ja Kotkan Luonto ry v kaupunginhallitukselle aloitteen tervaleppälehdon rauhoittamiseksi luonnonsuojelulain nojalla. Kaupunginhallitus ei nähnyt tuolloin luonnonsuojelulain mukaista suojelua tarpeelliseksi. Yhtenä perusteena oli tuolloin mm. epäily muinaismuistokohteiden hoidon edellyttämän kasvillisuuden poiston vaikeutumisesta. Kokemuksia kaupungin päätökseen perustuvasta suojelusta pidettiin hyvinä ja alueen luonnontilan säilyttävänä. Keskustelu tervaleppälehdon luonnonsuojelullisten arvojen heikentymisestä nousi esille, kun museovirasto haki kaupunginhallitukselta päivätyllä kirjeellään lupaa raivata kasvillisuutta suojelualueella olevien muinaismuistokohteiden ympäriltä. Tästä hankkeesta syntyneeseen huoleen ja keskusteluun liittynee myös luonnonsuojelupiirin nyt esittämä aloite alueen luonnonsuojelulain mukaisesta rauhoittamisesta. Museoviraston hankkeen tarkoituksena oli suorittaa pienimuotosta raivaamista muinaismuistojen säilymisen turvaamiseksi esittämänsä suunnitelman mukaisesti. Museovirasto laati suunnitelman mm. ympäristökeskusta kuullen. Suunnitelma käsiteltiin myös ympäristölautakunnassa Kaupunginhallitus myönsi luvan Kunnostustyöt toteutettiin lokakuussa 2014 päätöksen ja suunnitelman mukaisesti pienialaisena, kohdistuen vain kohteiden välittömään lähiympäristöön. Alueen luonnonarvoja ei vaarannettu. Koska tervaleppälehdossa on sekä luonnonsuojelullisia että muinaismuistoarvoja, joiden säilyminen tulee turvata, on alueen hoidosta ja käytöstä syytä laatia ohjeet. Alueen monimuotoiset arvot turvaavan hoidon periaatteet vahvistamalla selkeytetään tilannetta ja vältytään suojeluarvojen vastakkainasettelulta. Koska alue kuuluu suunniteltuun kansallisen kaupunkipuiston alueeseen, on luontevaa liittää suunnittelu osaksi kansallisen kaupunkipuiston edellyttämää hoidon ja käytön suunnittelua. Tilanteen selkeytyminen luo myös pohjan luonnonsuojelulain mukaisen rauhoitustarpeen uudelle, ristiriidattomalle arvioinnille. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää esittää vastauksenaan Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin tekemästä aloitteesta edellä esitetyn. Toimeenpano:

47 10, YMPLA :30 KH: 1247/2014 Ote: Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri; Ei oikaisuvaatimusohjetta

48 10, YMPLA :30 / Pykälän liite: Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin lausunto

49 11, YMPLA :30 TETA: 1668/2014 Vapautus ympäristönsuojelumääräysten 25 :stä, käytöstä poistettu öljysäiliö Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Heli Kiviranta p Kotkassa ja Pyhtäällä on voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten pykälässä 25 määrätty seuraavaa: Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maanalainen käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen ja puhdistutettava se ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammatti-taito. Mikäli säiliön poiston yhteydessä voidaan epäillä maaperän pilaantuneen, on otettava yhteyttä ympäristöviranomaiseen. Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on todistettavasti ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu, täytetty hiekalla ja säiliöiden täyttö- sekä ilmaputket on poistettu. Ympäristönsuojelumääräysten 28 :n perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa erityisestä ja perustellusta syystä myöntää luvan poiketa näistä määräyksistä. Lupaa poikkeamiseen haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta kirjallisesti. Asunto Oy Karhulan Jaanankatu on päivätyllä hakemuksellaan hakenut poikkeusta ympäristönsuojelumääräysten 25 :een. Isännöitsijän allekirjoittaman hakemuksen mukaan l öljysäiliö tulisi jättää nykyiselle paikalleen maahan, koska säiliön päällä kulkee sähkö- ja puhelinkaapeleita. Mikäli säiliö jouduttaisiin kaivamaan ylös, kaapelit rikkoontuisivat. Lisäksi säiliö sijaitsee aivan C-talon päädyssä ja talon sokkeli kulkee aivan säiliön vieressä. Jos säiliö jouduttaisiin poistamaan, on paikalla myös sortumisriski. Säiliö on tyhjennetty ja pesty Suurpää Oy:n toimesta ja täytetään lopulta hiekalla. Ilmaputket poistetaan. Toimenpiteistä saadaan kirjallinen tosite. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää myöntää Asunto Oy Karhulan Jaanankadulle vapautuksen ympäristönsuojelumääräysten 25 :stä. Puhdistetun ja hiekalla täytetyn öljysäiliön saa jättää maahan. Päätös: Toimeenpano: Ote: Tiina Salo, isännöitsijä/ Asunto Oy Karhulan Jaanankatu 1 Valitusosoitus: Vaasan hallinto-oikeus

50 12, YMPLA :30 TETA: 122/2011 Stena Recycling Oy:n vesienkäsittelysuunnitelma Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Heli Kiviranta, Kotkan ympäristölautakunta on myöntänyt Stena Recycling Oy:lle ympäristöluvan Lähialueen asukkaat valittivat lautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, sekä lopulta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksensä Päätöksen mukaan Kotkan ympäristölautakunnan päätös pysyi voimassa, ainoastaan meluja koskevaan lupaehtoon tuli tarkennuksia. Alkuperäisen ympäristöluvan lupaehdon 24 mukaisesti toiminnanharjoittajan on toimitettava lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtaiset tiedot laitoksen toiminta-alueelle (1,2 hehtaaria) suunnitellusta vesienkäsittelyjärjestelmästä aikatauluineen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman. Vesienkäsittelyjärjestelmä on toteutettava yhden vuoden sisällä edellä mainittujen tietojen jättämisestä. Vesienkäsittelyjärjestelmän käyttöönoton jälkeen ei kaupungin sadevesiviemäriin johdettavien hulevesien öljypitoisuus saa ylittää 5 mg/l. Toiminnanharjoittaja toimitti selvityksen laitosalueen tulevasta hulevesijärjestelmästä. Selvitys on kokonaisuudessaan liitteenä../. Liite 1. Selvitys Stena Recycling Oy:n tulevasta hulevesijärjestelmästä Selvitys on lupaehdoissa asetettujen ehtojen mukainen. Selvityksessä todetaan kuitenkin, että tontilla nyt olemassa olevan purkuviemärin päätä ei saatu kartoitettua. Suunnitelman toteutusvaiheessa on syytä selvittää, minne purkuviemärin pää johtaa. Tieto purkuviemärin pään sijainnista tulee toimittaa myös Kotkan ympäristökeskukselle. Muilta osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa, ja se voidaan toteuttaa kuten on esitetty. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Stena Recycling Oy:n esittämän suunnitelman hulevesien käsittelyjärjestelmäksi. Suunnitelman toteutusvaiheessa on selvitettävä purkuviemärin pään sijainti ja annettava tieto siitä Kotkan ympäristökeskukselle. Päätös: Toimeenpano: Ote: Marko Walavaara/Stena Recycling Oy

51 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

52 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

53 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

54 12, YMPLA :30 / Pykälän liite: Selvitys StenaRecycling Oy:n tulevasta hulevesijärj

55 13, YMPLA :30 Muut asiat (yhteiset) Ympla Ei oikaisuvaatimusohjetta

56 14, YMPLA :30 Rakennusvalvonnan lupapäätökset Ympla Esittelijä: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Rakennusvalvonnan tekemät lupapäätökset ovat nähtävissä osoitteessa -> Myönnetyt rakennusluvat. Ehdotus: Merkitään tiedoksi Ei oikaisuvaatimusohjetta

57 15, YMPLA :30 TETA: 124/2015 Rakennuslupahakemus/ Heli Grönberg Oy Ympla Valmistelija: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Heli Grönberg Oy hakee rakennuslupaa varasto-/toimistorakennuksen rakentamiselle os. Heinsuontie, kiinteistötunnus /. Päätösehdotus ja kartta ovat liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Lautakunta myöntää haetun rakennusluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Toimeenpano: Ote: Heli Grönberg Oy Valitusosoitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus

58 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

59 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

60 15, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

61 16, YMPLA :30 TETA: 1608/2014 Rakennuslupahakemus/ Kotkan kaupunki Ympla Valmistelija: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen, puh Kotkan kaupunki hakee rakennuslupaa 3-kerroksisen asuinkerrostalon, autosuoja-jätekatoksen sekä grillikatoksen rakentamiselle os. Ruoritie 11, kiinteistötunnus /. Päätösehdotus ja kartta ovat liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen Lautakunta myöntää haetun rakennusluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Toimeenpano: Ote: Kotkan kaupunki Y-säätiö Valitusosoitus: Itä-Suomen hallinto-oikeus

62 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

63 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

64 16, YMPLA :30 / Pykälän liite: päätösehdotus ja kartta

65 17, YMPLA :30 Muut asiat Ympla Ei oikaisuvaatimusohjetta

Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros

Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros KOKOUSKUTSU Nro Ympla 9/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kansilehti (läsnäolijat)... 1 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja -1, YMPLA 1.4.2015 16:30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA ALKAEN Heinolan kaupunki YMPÄRISTÖNSUOJELU-VI RANOMAISEN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupunginhallitus Heinolan kaupunginvaltuusto 1 Soveltamisala Tätä taksaa

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros

Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro Ympla 7/2015 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.09.2015 klo 16:30 Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. kerros KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kansilehti (läsnäolijat)... 1

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot