Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus. Köyliön kunta"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 204 Köyliön kunta

2 SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 204. HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön määrä Henkilöstö osastoittain Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön palvelussuhteen kesto Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön kotikunta HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS VUOSITYÖAJAN KÄYTTÖ Henkilötyövuosikertymä Säännöllinen vuosityöaika Poissaolot HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstö ja palkkakustannukset Koulutus TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työterveyshuolto Työsuojelu Työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön huomioiminen HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN SEURANTA JA ARVIOINTI TASAARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET VUOSINA YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA Liite n:o Kunnan virat ja toimet 3.2. Liite n:o 2 Köyliön kunnan työsuojelutoiminnan perustietoja 204 Liite n:o 3 TYKY toiminta vuonna 204 Lähteet Kunnan henkilöstöhallinnon järjestelmä Kunnan taloushallinnon järjestelmä Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat Työterveyshuollon tilastot KT Kuntatyönantajien henkilöstötilastot Kevan tilastot

3 HENKILÖSTÖKERTOMUS 204 Henkilöstökertomuksessa kuvataan Köyliön kunnan henkilöstövoimavaraa erityisesti tilastoaineistosta saatavien tietojen avulla. Tilastotiedoilla voidaan kuvata esimerkiksi henkilöstön määrää, rakennetta, poissaoloja ja henkilöstökustannuksia. Perustana henkilöstökertomukselle on Suomen Kuntaliiton suositus henkilöstötilinpäätöksestä kuntaalalla. Kunnan henkilöstö on ennen kaikkea tuottamassa palveluita kuntalaisille, mutta henkilöstöä voidaan toisaalta pitää organisaation investointina ja perustavanlaatuisena voimavarana. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa johdolle, henkilöstöasioista vastaaville ja henkilöstölle tietoa henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehittymisestä, työajan käytöstä, kustannuksista, pätevyydestä ja henkilöstön tilasta. Tietämys henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä tukee parhaimmillaan tulevaisuuden toiminnan suunnittelua, henkilöstöjohtamista ja niihin liittyvää päätöksentekoa. Tietoja voivat myös kunnan luottamushenkilöt hyödyntää omassa työssään. Säästöpaineet ajavat kuntia vähentämään henkilöstöään myös irtisanomisten kautta selvästi aiempaa yleisemmin. Irtisanottujen määrä on kasvanut voimakkaasti myös kuntaalalla, jossa se on perinteisesti ollut vähäisempää yksityiseen sektoriin verrattuna. Köyliön kunnassa on vältytty näistä toimenpiteistä, koska kunta on pystynyt kahtena viime vuotena tekemään ylijäämäisen tuloksen. Valtaosa Suomen kuntien henkilöstöstä työskentelee sosiaali ja terveystehtävissä sekä sivistys ja opetuspuolella. Köyliössä näitä tehtäviä tekee lähes 90 % henkilöstöstä. Henkilöstö on naisvaltaista, keskiikä korkeahko, mutta siitä huolimatta sairauspoissaolo 3,38 % on huomattavasti työmarkkinoiden keskiarvoa pienempi.

4 2. HENKILÖSTÖRAKENNE.. Henkilöstön määrä Henkilöstön määrällä tarkoitetaan henkilöstön lukumäärää 3.2. Köyliön kunnan palveluksessa oli vuoden 204 lopussa 22 työntekijää, joista vakinaisia oli 77,8 % eli 95 henkilöä ja määräaikaisia 22,2 % eli 27 henkilöä. Vuoteen 203 verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä väheni kahdella henkilöllä. Määräaikaisen henkilöstön määrä lisääntyi kolmella. Kunnan henkilöstöstä oli vuoden 204 päättyessä virkasuhteessa 3, % (38) ja työsopimussuhteessa 68,9 % (84). Työllistettyjä oli yksi henkilö. Vuonna 204 toimissa työskentelevien henkilöiden määrä lisääntyi kahdella ja viroissa työskentelevien väheni yhdellä. Koko henkilöstön muutos vuoteen 203 verrattuna oli + henkilöä. Työsuhteen luonne Vakinaiset Määräaikaiset Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Köyliön kunnan henkilöstö on hyvin naisvaltainen kuten kuntasektori yleensäkin. Kunnan henkilöstöstä oli vuoden 204 päättyessä naisia 82,8 % eli 0 henkilöä ja miehiä 7,2 % eli 2 henkilöä. Vuonna 203 kunnan palveluksessa oli miehiä 6,5 % eli 20 henkilöä ja naisia 83,5 % eli 0 henkilöä.

5 3 Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan 204 7,2 % 82,8 % 203 6,5 % 83,5 % ,6 % 4,9 % 84,4 % 85, % Naisia Miehiä 200 5,6 % 84,4 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % KT Kuntatyönantajien vuoden 203 tilaston mukaan kunnallisesta henkilöstöstä vakinaisia oli 77,8 %, määräaikaisia 20,7 % ja työllistettyjä,5 %. Henkilöstöstä oli 28 % virkasuhteisia ja 72 % työsuhteisia. Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 79 % ja miesten osuus 2 %. Naisvaltaisella alalla lakisääteiset perhevapaat oikeuttavat pitkiin poissaoloihin. Perhevapaiden, vuosilomien sekä opinto ja vuorotteluvapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, sillä lakisääteiset peruspalvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Suurin osa kuntien määräaikaisista onkin sijaisia..2. Henkilöstö osastoittain Sivistystoimi työllisti 59,9 % ja sosiaalitoimi 30,3 % kunnan koko henkilöstöstä. Hallinnon osuus henkilöstöstä oli 4,9 % ja teknisen toimen 4,9 %. Henkilöstön määrä osastoittain Vakinaiset ja määräaikaiset Vakinaiset henk. % Määräaikaiset henk. % Yhteensä henk. % Hallinto ja talousosasto 6 4,9 6 4,9 Perusturvaosasto 24 9,6 3 0, ,3 Sivistysosasto 60 49,2 3 0, ,9 Tekninen osasto 5 4, 0,8 6 4,9 Yhteensä 95 77, , ,0

6 4 Virkasuhteiset ja työsuhteiset Virkasuhteiset henk. % Työsuhteiset henk. % Yhteensä henk. % Hallinto ja talousosasto 3 2,4 3 2,5 6 4,9 Perusturvaosasto 5 4, 32 26, ,3 Sivistysosasto 29 23, , 73 59,9 Tekninen osasto 0,8 5 4, 6 4,9 Yhteensä 38 3, 84 68, ,0 Henkilöstön määrä osastoittain , % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 2,4 % Hallinto ja talousosasto 2,5 % 9,6 % 26,2 % 49,2 % 0,7 % 0,7 % 4, % 23,8 % 36, % 4, % 4, %,0 % 0,8 % Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Vakinaiset 4,9 % 9,6 % 49,2 % 4, % Määräaikaiset 0,7 % 0,7 %,0 % Virkasuhteiset 2,4 % 4, % 23,8 % 0,8 % Työsuhteiset 2,5 % 26,2 % 36, % 4, % Valtakunnallisesti yli 80 prosenttia kunnallisesta henkilöstöstä työskentelee terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja sivistystoimessa..3. Henkilöstön ikärakenne Kunnan henkilöstön ikärakenteessa näkyy yleinen valtakunnallinen suuntaus. Suurin henkilöstömäärä oli ikäryhmässä vuotiaat (20,5 %) ja pienin henkilöstömäärä ikäryhmässä 5 9 vuotiaat (0,8 %). Alle 30vuotiaita kunnan palveluksessa vuoden 204 päättyessä oli 9 (7,4 %) ja yli 50vuotiaita 60 (49,2 %) henkilöä.

7 Ikäryhmä henkilömäärä Henkilöstön ikäjäkauma vuosilta Henkilöstön ikä ja sukupuolirakenne Ikäryhmä N M yht. N M yht. N M yht. N M yht. N M yht Yht Keskiikä vuonna v 6 kk vuonna v 7 kk vuonna v 2 kk vuonna v 7 kk vuonna v 5 kk Naisten keskiikä vuonna 204 oli 47 v 0 kk ja miesten 47 v 9 kk.

8 6 Keskiikä osastoittain Keskiikä, v, kk Hallinto ja talousosasto 55 v 0 kk 55 v kk 52 v 6 kk 50 v kk 57 v 5 kk Perusturvaosasto 46 v 3 kk 45 v kk 42 v 0 kk 45 v 6 kk 46 v 2 kk Sivistysosasto 44 v 3 kk 42 v kk 44 v 0 kk 45 v 9 kk 46 v kk Tekninen osasto 52 v 9 kk 55 v 0 kk 55 v 9 kk 56 v 2 kk 57 v 8 kk Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 203 tilaston mukaan koko kuntasektorin työntekijöiden keskiikä oli 45,7 vuotta. Naisten keskiikä oli 45,7 ja miesten 45,5. Henkilöstön keskiikä on kuntaalalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla..4. Henkilöstön palvelussuhteen kesto Palveluvuodet Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö yhteensä Henkilöstön palvelusaika 35 henkeä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö vuotta

9 7 Keskimääräinen palvelussuhteen kesto vuonna v kk vuonna 20 v 3 kk vuonna v 7 kk vuonna v 0 kk vuonna v kk.5. Henkilöstön eläköityminen (Lähde: Kuntien eläkevakuutus)

10 8 Henkilöstön palvelusaika henkeä Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö vuotta

11 9 Kuntien eläkevakuutuksen tilaston mukaan henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän saavuttaa vuosina henkilöä eli 2,6 % Köyliön kunnan palveluksessa vuoden 204 lopussa olleesta vakinaisesta henkilöstöstä. Eläkevakuutusmaksut Muutos % Eläkevak.maksut yhteensä ,3 KuELpalkkaperusteinen ,9 KuELeläkeperusteinen ,9 VaEL , Kuntaalan eläkepoistumaennuste Satakunnassa (Lähde: Keva) Satakunta Vakuutetut Eläkepoistuma Eläkepoistuma Eläkepoistuma Eläkepoistuma Kunta Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % Rauman seutukunta Eurajoen kunta Euran kunta Köyliön kunta Rauman kaupunki Säkylän kunta Muu kuntaala Yhteensä Porin seutukunta Harjavallan kaupunki Huittisten kaupunki Kokemäen kaupunki Luvian kunta Merikarvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Ulvilan kaupunki Muu kuntaala Yhteensä PohjoisSatakunnan seutukunta Honkajoen kunta Jämijärven kunta Kankaanpään kaupunki Karvian kunta Kiikoisten kunta Lavian kunta Siikaisten kunta Muu kuntaala Yhteensä ,9 8,5 2, 9,4 8,6 8,5 8,6 9,0 7,4 6,6 9,2 4,4 5,6 4,0 7,4 8,0 6,3 7,0 7,2 3,4 20,0 2,0 7,9 4,4 8,6 7, 8, ,9 34,9 32,9 36,9 34,3 37, 35,9 38,4 34,2 33,8 34,5 33,7 3,2 37,8 34,5 35,9 33, 34, 37,3 28,6 36, 4,3 34,9 29,5 35,6 36,7 36, ,9 49, 46,8 5,7 50,0 54,3 5, 52,6 47,4 49,5 49,8 5,6 46,5 5,4 49, 49,6 48, 48,8 55,2 44,5 5, 57,2 49, 45,0 49,3 53,3 5, ,6 59,5 58,0 62, 62,8 66,7 62,0 62,5 59,4 60,3 62,8 62,8 58,9 62,6 59,9 57,3 59,3 59,7 64, 57,6 6,7 64,6 63,2 60,7 58,3 62,7 62,2.6. Henkilöstön kotikunta Kunnan koko henkilöstöstä oli köyliöläisiä 68 henkeä eli 55,7 %. Vuonna 203 köyliöläisiä oli 65 eli 53,7 %. Muista kunnista eniten oli säkyläläisiä (6), euralaisia (0), raumalaisia (7), kokemäkeläisiä, huittislaisia ja porilaisia (4). Kaikkiaan kunnan palveluksessa oli henkilöstöä 5 eri kunnasta.

12 0 2. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE Alla oleva taulukko esittää kunnan henkilöstön koulutusrakenteen vuoden viimeisenä päivänä. Koulutusaste luokitellaan tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan. Tutkinnon suorittaneita oli vuonna ,2 % henkilöstöstä. 38,5 % on keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja 38,7 % korkeakoulututkinnon suorittaneita. KOULUTUSASTE Miehet % Naiset % Yht. % Miehet % Naiset % Yh. % Tutkijakoulutus 5,0 0,8 Ylempi korkeakoulu 45,0 5,8 20,6 42,8 3,8 8,8 Alempi korkeakoulu 0,0 6,9 7,4 9,6 0,0 9,9 Alin korkeaaste 0,0,8,5 9,6 0,0 0,0 Keskiaste 25,0 42,5 39,6 23,8 4,6 38,5 Tutkinnon suorittaneet yht. 95,0 77,4 80,3 85,8 75,4 77,2 Ylempi perusaste 5,0 2,8,5 4,2 3,8 3,9 Alempi perusaste 9,8 8,2 0,8 8,9 Henkilömäärä yhteensä Henkilöstön koulutusrakenne ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 5,0 0,0 5,0 0,0 45,0 42,5 42,8 4,6 25,0 23,8 0,0 5,8,8 2,8 9,6 4,2 3,8 0,0 3,8 0,0 6,9 9,8 9,6 0,0 0,8 5,0 5,0 miehet naiset miehet naiset Tutkijakoulutus Ylempi korkeakoulu Alempi korkeakoulu Alin korkeaaste Keskiaste Ylempi perusaste Alempi perusaste 3. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS Vuonna 204 Köyliön kunnassa alkoi 73 palvelussuhdetta ja päättyi 47 palvelussuhdetta. Näistä määräaikaisia palvelussuhteita oli 96 % lähinnä sivistys ja sosiaalitoimen lyhytaikaisia sijaisuuksia. Vuonna 204 alkoi 69 hoitajan tai kotiavustajan sijaisuutta, 2 luokanopettajan ja 20 lehtorin viransijaisuutta, 5 ryhmäperhepäivähoitajan tai perhepäivähoi

13 tajan sijaisuutta ja 9 ravitsemistyöntekijän sijaisuutta ja 6 siivoojan tai laitosapulaisen sijaisuutta. Kunnan palveluksesta erosi irtisanoutumisen kautta 4 henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuus oli 7,4 %. Vakinaisen henkilöstön muutokset Vanhuuseläkkeelle 5 5 Työkyvyttömyyseläkkeelle Yksilölliselle varhaiseläkkeelle Toiminta loppunut 3 Irtisanoutunut/muu syy Yhteensä Uudet viran/toimenhaltijat VUOSITYÖAJAN KÄYTTÖ 4.. Henkilötyövuosikertymä Henkilötyövuosikertymä %osuus henkilöstöön verrattuna Hallinto ja talousosasto 8,723 8,386 6,6608 7,0546 6,3960 8,43 8,53 6,67 6,93 6,59 Sosiaalityö ja hallinto 2,9753 2,8630 3,3798 3,486 3,7600 2,88 2,94 3,38 3,43 3,87 Kotihoito ja palvelutalo 9,2525 9,7248 2,0499 2, ,6953 8,60 20,23 2,07 2,09 2,3 Esiopetus 2,9060 2,376 2,434 2,5502 2,094 2,8 2,43 2,44 2,5 2,08 Perhepäivähoito 22,5723 2, ,9838 2,2827 7,870 2,8 2,9 2,0 20,92 8,40 Sivistystoimi, hallinto ja yhteiset 2,0282 2,3522 2,2736 2,9634 2,7372,96 2,4 2,28 2,9 2,82 Kirjastolaitos 2,3796 2,0466 2,0275 2,0485,983 2,30 2,0 2,03 2,0 2,04 Nuoriso ja liikuntatoimi 2,0000 2,699 2,0000 2,0000 2,0000,93 2,23 2,00,97 2,06 Lallin koulu 9,766 9,093 23, ,472 22,7767 9,05 9,58 23,3 22,09 23,46 Kepolan koulu,236 0,2330,0409,2674,824 0,84 0,49,05,08 2,6 Vuorenmaan koulu 4,99 2,2063 3,98 2,26 Tekninen toimi, hallinto 2,0000,8329,9809 2,0000 2,0000,93,88,98,97 2,06 Rakennusten henkilöstö,9383,9383,7794 2,438 2,059,87,99,78 2, 2,2 Vesihuoltolaitos,6658,0000,0000,0000,0000,6,02,00 0,98,03 Yhteensä 03,492 97,599 99,895 0,797 97,075 00,00 00,00 00,00 00,00 00,0

14 2 Köyliön kunnan henkilötyövuosikertymä vuonna 204 oli 97, kokoaikaista henkilötyövuotta. Henkilötyövuosi tarkoittaa henkilökunnan potentiaalista kokonaistyöpanosta vuodessa. Tästä luvusta ei ole vähennetty palkallisia poissaoloja ja osaaikaiset virat/toimet on yhdistelty kokoaikaisiksi Säännöllinen vuosityöaika Vuosityöaika Ei tehty Tehty kokonais Säännöllinen vuosityöaika vuosityöaika vuosityöaika ,84 (2,9 %) 85 57,42 (87, %) ,26 (00,0 %) ,82 (4,6 %) ,98 (85,4 %) ,80 (00,0 %) ,34 (3,5 %) ,89 (86,5 %) ,23 (00,0 %) ,22 (2,8 %) ,68 (87,2 %) ,90 (00,0 %) ,98 (3,7 %) 70 75,79 (86,3 %) ,77 (00,0 %) Palvelujen tehokkaan ja taloudellisen tuottamisen arvioimiseksi seurataan henkilöstön todellista työpanosta eli kuinka kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloaikaan. Tehty työaika pitää sisällään säännöllisen työajan, lisä ja ylityöajan sekä koulutukseen käytetyn ajan. Tehdyn työajan seurannan yksikkö on tunti. Kokonaisvuosityöaika on virka ja työehtosopimusten mukainen säännöllinen vuosityöaika (tuntia vuodessa), josta on vähennetty pyhät, mutta ei vuosilomia. Työhön liittyvään työnantajan kustantamaan koulutukseen käytetty aika luetaan työajaksi Poissaolot Poissaolot vuonna 204 jakaantuivat seuraavasti: Muut palkalliset vapaat 5,8 % Muut palkattomat vapaat 2,5 % Poissaolot Toisen tehtävän Lomautus hoito 2,2 %,7 % Ei tehtyä työaikaa ovat palkalliset poissaoloajat, esim. sairauslomat, äitiysvapaat, vuosilomat. Vuorotteluvapaat 4,3 % Vuosiloma 39,5 % Äitiys ym. perhevapaat 30,4 % Sairausloma 2,3 % Koulutus,3 %

15 kpl kpl 3 Vuosilomat Vuosilomapäiviä pidettiin vuonna 204 yhteensä 2 85 työpäivää. Vuonna 203 vuosilomapäivien määrä oli Opettajat eivät ole mukana vuosilomaseurannassa. Vuosilomajaksojen jakautuminen päivä 23 päivää 40 päivää päivää tai yli Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta 3,38 %. Vuonna 204 oli sairauspoissaolopäiviä 89 työpäivää, poissaolotapauksia 206 ja sairauslomalla olleita henkilöitä 9. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaolopäivät lisääntyivät 7,7 %:lla ja poissaolotapaukset lisääntyivät 2:lla. Sairauslomalla olleiden henkilöiden määrä lisääntyi 8,2 %:lla. Vuonna 203 sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta olivat 2,78 %. Sairauslomien kestot työpäivinä päivä 23 päivää 40 päivää 60 päivää yli 6 päivää

16 4 Sairauspoissaolot ,6 % 77 3,5 % 3,4 % 2,6 % ,8 % Päiviä Tapauksia Henkilöitä % = Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta 5. HENKILÖSTÖMENOT 5.. Henkilöstö ja palkkakustannukset Henkilöstökustannuksilla tarkoitetaan työnantajan palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksamaa kokonaispalkkaa tehdystä työajasta ja palkallisesta poissaolosta sekä näihin kohdistettuja sosiaaliturvamaksuja ja muita välillisiä kustannuksia. Henkilöstökustannukset tilinpäätöksen mukaan palkat , , , , ,93 sivukulut , , , , ,24 yhteensä , , , , ,7 muutos %,2 0,6 +2,8 +4,0 2,2 Ansiokehitys (Lähde: Kuntatyönantajat) 4 3,5 3 2,5 2,5 0,5 0 % 3,6 Säännöllisen työajan ansioiden muutos IV neljännes IV neljännes 3,8 3, 2,8 2,8 2, * Ansiotasoindeksi 200 = 00 Tilastokeskus ,8,9,9 Valtio Kuntaala Yksityinen, *Arvio,,3

17 5 Keskiansioita 203 Keskimääräinen kokonaisansio lisineen /kk KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Kunta keskimäärin Kuntasektorin palkkatiedustelun 204 mukaan keskimääräinen varsinainen palkka Köyliön kunnassa oli euroa kuukaudessa. Säännöllisen työajan ansioiden muutos muodostuu sopimuskorotuksista, organisaatiokohtaisista palkankorotuksista ja rakennemuutoksista. Kuntasektorin palkansaajien säännöllisen työajan ansio ja lukumäärä sukupuolittain vuonna 203 Sukupuoli Kokoaikaiset Osaaikaiset Säännöllisen työajan ansio, e/kk Ansion muutos, % Miehet ,8 % Naiset ,3 % Yhteensä ,2 % Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kuntasektorilla säännöllisen työajan keskiansio vaihteli sopimusaloittain. Matalin keskiansio (2 675 euroa) oli kunnallisen yleisen virka ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimusalalla, jossa työskentelee valtaosa kuntasektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Korkein keskiansio (5 947 euroa) oli lääkärisopimuksen piirissä olevilla palkansaajilla. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion lisäksi yli ja lisätyöpalkat, päivystysja varallaolokorvaukset sekä muut eisäännöllisesti maksetut lisät. Ero säännöllisen työajan ansion ja kokonaisansion välillä oli suurin lääkäreiden sopimusalalla. Esimerkiksi lääkäreiden päivystyskorvaukset ovat ylityökorvauksia, jotka ovat mukana kokonaisansiossa. Säännöllisen työajan ansio ja kokonaisansio eivät sisällä kertaluoteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Palkkatilastoissa on myös käsite kokonaisansio tulospalkkioiden kanssa.

18 6 Tilastokeskus tiedustelee kaikista kunnista ja kuntayhtymistä palvelussuhde ja palkkatiedot vuosittain lokakuun. päivänä voimassa olevien palvelussuhteiden osalta. Tiedot saadaan kuntien ja kuntayhtymien palkanlaskentajärjestelmistä sähköisessä muodossa internetin välityksellä.. Lähde: Kuntasektorin palkat 203, Tilastokeskus Kuntaalan virka ja työehtosopimukset ovat voimassa Palkanlaskennan kautta maksettiin palkkoja ja palkkioita seuraavasti: KuEL , , , , ,74 VaEL , , , , ,29 Kokouspalkkiot , , , , ,5 Omais ja perhehoitajat sekä tukihenkilöt , , , , ,00 Yli 68vuotiaille 3 400,3 Alle 8vuotiaille 2 63, ,39 57, ,94 643,24 Yhteensä , , , , ,78 Vuonna 204 palkankorotukset muodostuivat maksetusta 20,00 :n yleiskorotuksesta. Ennakkoperintärekisteriin kuulumattomat 29, Koulutus Työhön liittyvään työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistui 6 henkilöä. Kestoltaan koulutukset olivat lyhyitä osapäivästä 3 päivään kestäviä tilaisuuksia. Koulutuksessa oltiin vuoden 204 aikana yhteensä 49 kalenteripäivää. Henkilöstökoulutuksesta päätti kukin vastuualue itsenäisesti tehtävien asettamien vaatimusten ja käytettävissä olleiden määrärahojen puitteissa. Koko vuoden kattavia koulutussuunnitelmia ei yleisesti laadittu. Vuodelle 205 on laadittu koulutussuunnitelma. Koulutuksen kesto päivinä päivä 2 päivää 3 päivää yli 4 päivää

19 7 Koulutuspäivät henkilöä koulutuspäiviä Henkilöstökoulutuksesta vuosina aiheutuneet kustannukset ovat seuraavat: Yleishallinto 4 436, , , , ,85 Sivistystoimi 33,20 254,00 686,65 878,85 463,52 Sosiaalitoimi 6 958, , , ,0 47,48 Tekninen toimi 272,64 388,60 70,00 24,25 59,00 Yhteensä 2 800, , , , ,85 6. TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan Näin kuntien ja kuntayhtymien työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintamenettelyn sääntely saatettiin lain tasolle, kun se aikaisemmin perustui Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen kesken sopimaan yleissopimukseen, joka oli oikeusvaikutuksiltaan virka ja työehtosopimus. Kunnanhallitus irtisanoi elokuussa 2007 Köyliön kunnassa lukien voimassa olleen yhteistoimintasopimuksen päättymään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain voimaantulon johdosta. mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Lain mukaan jokaisessa kunnassa pitää olla yhteistoimintaelin. Sen toimikausi on neljä vuotta ja tarvittaessa voidaan sopia useamman kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä. Köyliön kunnan edustuksellisena yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyötoimikunta. Toimikunnassa on 8 jäsentä, joista 2 on työnantajan edustajaa ja 6 työntekijöiden edustajaa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle

20 8 Työnantajan edustajat vuosina ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Männistö (varajäsen varapuheenjohtaja Riitta Sianoja) työsuojelupäällikkö, perhepäivähoidon ohjaaja Eija Peltonen. Henkilöstöjärjestöt valitsevat keskenään sopimallaan tavalla kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kuitenkin siten, että henkilöstöjärjestöjen valitsemista jäsenistä yksi on työsuojeluvaltuutettu ja hänen varajäsenensä varavaltuutettuja. Henkilöstön edustajat vuosina ovat (suluissa varajäsen): perhepäivähoitaja Eliisa Raski, työsuojeluvaltuutettu (Merja Jalonen ja Maria Aaltonen) siivooja Sirkka Huhtala (Veikko Jalonen) palvelusihteeri Marita Hyötilä (Marja Viskari) ravitsemistyöntekijä Merja Mikkola (Soile Vähätalo) luokanopettaja Anu Lehtinen (Ari LiukkoSipi) hoitaja Pirjo Virtanen (Marja Hakala) Yhteistyötoimikunta toimii lakisääteisenä ja kunnallisen alan työsuojelusopimuksen mukaisena työsuojelutoimikuntana. Työsuojeluhallinnon valvontahankkeen ( ) tarkastukset eivät koskettaneet Köyliön kuntaa vuonna TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA 7. Työterveyshuolto Köyliön kunnan työterveyshuoltopalvelut tuottaa Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymä. Säkylän terveysasemalla työterveyshuollosta vastaavat työterveyslääkäri, kaksi työterveyshoitajaa ja työfysioterapeutti. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto toteutetaan kunnanhallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti ja se sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi henkilökunnan sairaanhoidon. Lakisääteinen työterveyshuolto käsittää työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset ja työkykyä ylläpitävän toiminnan, tietojen antamisen ja ohjauksen sekä ensiapuvalmiuden ylläpidon. Työterveyshuoltona annettavaan sairaanhoitoon kuuluvat työterveyshuollon ammattihenkilöiden palvelut sekä yleislääkäritasoiset laboratorio, röntgen ja ultraäänitutkimukset. Tarvittaessa annetaan röntgenlääkärin lausunto tehdyistä tutkimuksista. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta on järjestetty. Tiedot sairauspoissaoloista toimitetaan säännöllisesti työterveyshuoltoon. Kelan järjestämään ammatillisesti syvennettyyn varhaiskuntoutukseen (ASLAKkurssit) on tehty työterveyshuollon aloitteesta hakemuksia eri ammattiryhmille. Vuodesta 200 lukien Köyliön kunnan henkilöstöä on osallistunut ASLAKkursseille 0 2 vuodessa. Kurssit ovat kestäneet 3 4 viikkoa ja ne on toteutettu 2 3 jaksossa. Osa kursseista on toteutettu kuntien yhteiskursseina mm. Ikaalisten Kylpylässä, Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa, Kiipulan Kuntoutuskeskuksessa Turengissa, Kuntoutus Peurungassa Laukaassa ja Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apilassa Kangasalla. Vuonna 204 uusia ASLAKkursseja haettiin kahdelle opettajalle. ASLAKkursseille osallistuminen vuosina : opetushenkilöstö 6 päivähoitohenkilöstö 4 esimiehet 2 kotihoitohenkilöstö 3 toimistotyöntekijät 2 ruokapalveluhenkilöstö hoitohenkilöstö siivoushenkilöstö yhteensä 20 Lisäksi kaksi henkilöä on osallistunut TYKkuntoutukseen (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus).

21 9 työterveyshuolto työ työ työ työsai ter sai ter sai ter sai terraan veyshuolto raan veys raan veysraan veyshoito hoito huolto hoito huolto hoito huolto Käynti työterveyslääkärillä Käynti työterveyshoitajalla Käynti fysioterapeutilla Laboratoriokäyntejä Röntgenkäyntejä Työpaikkaselvitykset (h) työterveyslääkäri työterveyshoitaja ,5 fysioterapeutti 6 5,5 2,5 25,5 6 Terveydenhoitaja ohjaus (h) 5,5 4 2 Fysioterapeutti: ohjaus (h),5 4,5 7 sairaanhoito Vuonna 204 työterveyshuollon kustannukset olivat ,65 euroa. Näistä korvausluokan I eli lakisääteisen työterveyshuollon menoja oli 6 434,65 euroa ja korvausluokan II eli sairaanhoidon menoja 2 006,00 euroa. Kela korvaa lakisääteisen työterveyshuollon kustannuksista 60 % ja sairaanhoidon kustannuksista 50 %, yhteensä 4 363,79 euroa. Työterveyshuollon nettokustannukset lisääntyivät vuodesta 203 yhteensä 5 86,35 eurolla eli 23,3 prosentilla Työsuojelu Köyliön kunnassa ei ole erillistä työsuojelutoimielintä, vaan yhteistyötoimikunta hoitaa myös työturvallisuuslain nojalla työnantajalle kuuluvat työsuojeluun liittyvät tehtävät Työturvallisuuskeskuksen suostumuksella. Yhteistyötoimikunta on vuoden 204 aikana kokoontunut neljännesvuosittain. Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja muut yhteistyötoimikunnan jäsenet (= työsuojeluhenkilöstö). Työsuojelutoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on työsuojelu ja työterveyshuoltohenkilöstön välinen yhteistyö tärkeää. Työsuojelupäällikkönä toimii perhepäivähoidon ohjaaja Eija Peltonen. Työsuojelupäällikkö vastaa työnantajan ja työntekijäin yhteistoiminnasta. Työsuojelupäällikön nimeää työnantaja. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on esitetty henkilöstökertomuksen kohdassa 6 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta. Työsuojeluasioita hoitaessaan yhteistyötoimikunnan tehtävänä on mm. seurata työolojen sekä turvallisuuden ja terveellisyyden kehitystä, tiedottaa työsuojelusta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Työsuojelutoiminnan tavoitteista huolehtivat työnantaja ja työntekijät yhteistyössä. Linjaorganisaatioon kuuluvilla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Linjaorganisaatioon kuuluvat kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja vastuualueiden esimiehet. Myös työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa omasta työturvallisuudestaan ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyötoimikunnan valmisteleman Köyliön kunnan työsuojelun toimintaohjelman. Ohjelma on väline, jonka avulla yhteistyötoimikunta ylläpitää, kehittää ja seuraa kunnan työsuojelua ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Toimintaohjelma päivitetään neljän vuoden välein (päivitetty ).

22 20 Työsuojelun toimintaohjelmaan liittyvät seuraavat työsuojelua koskevat suunnitelmat ja toimintaohjeet: työterveyshuollon toimintasuunnitelma (khall ) terveydelle haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta (khall , päivitetty ) Köyliön kunnan päihdeohjelma (khall , päivitetty ) Köyliön kunnan tasaarvosuunnitelma (khall , päivitetty ) asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli (yhteistyötmk ) käsin tehtävät nostot ja siirrot (yhteistyötmk ) varhaisen tuen malli (yhteistyötmk ) yhteistoimintaohjeet Köyliön kunnan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (khall ) Köyliön kunnan toimintaohjeet sisäilman ongelmissa (yhteistyötmk ) turvallisuussuunnitelmat työyksiköissä perehdyttämissuunnitelmat työyksiköissä Köyliön kunnan henkilöstö ja koulutussuunnitelma 205 (khall ) Kunnan sähköpostissa on sisäinen Yleiset kansiot tiedotuskanava. Kaikilla kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä on koylio.fi sähköpostiosoite, joten kaikilla on mahdollisuus seurata esim. työsuojelua ja tykytoimintaa koskevaa tiedotusta. Lisäksi kansioissa on esillä mm. kaikki työsuojeluun liittyvät ohjelmat, suunnitelmat ja toimintaohjeet. Köyliön kunnan työsuojelutoiminnan perustietoja 204 on kertomuksen liitteenä n:o Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on henkilöstön työ ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen niin, että se säilyisi hyvänä säädettyyn eläkeikään asti ja vielä sen jälkeenkin. Toiminta on yhteistyötä työterveyshenkilöstön, muiden asiantuntijoiden, henkilöstön ja johdon kanssa. Toiminta kohdistuu sekä henkilöstöön että työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen työympäristöön. Työkykyä arvioidaan suhteuttaen ihmisen voimavarat työn vaatimuksiin. Voimavarat käsittävät terveyden ja toimintakyvyn, koulutuksen ja osaamisen, arvot ja asenteet sekä motivaation ja työtyytyväisyyden. Voimavarojen tarve riippuu työn ruumiillisista ja henkisistä vaatimuksista, työympäristöstä ja työyhteisöstä. Työkykyä ylläpitävän toiminnan koordinoijana ja edistäjänä Köyliön kunnassa toimii yhteistyötoimikunta, joka hoitaa myös työsuojeluasiat. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on selvitetty edellä kohdassa 6 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta. Kunnan talousarviossa on erillinen määräraha tyky toiminnan järjestämistä varten. Yhteistyötoimikunta on sopinut periaatteesta, että osa määrärahasta kohdennetaan vuosittain kahden henkilöstöryhmän erityistoimintaan ja osa koko henkilöstölle tarkoitettuun tyky toimintaan. Kohdennettua erityistoimintaa varten yhteistyötoimikunta on jakanut kunnan henkilöstön kuuteen eri toimintaryhmään seuraavasti: Ryhmä I Ryhmä II Ryhmä III Ryhmä IV Ryhmä V Ryhmä VI Kunnanvirasto Perhepäivähoitajat Opettajat Muu koulujen henkilöstö Kotihoito ja palvelutalo Muu henkilöstö (kirjasto ja laitosmiehet) Vuonna 204 kohdennetun erityistoiminnan piirissä olivat Kotihoito ja palvelutalo sekä muu henkilöstö (kirjasto ja laitosmiehet). Vuonna 205 erityistoiminnan piirissä ovat toimintaryhmät I ja II. Yksityiskohtainen selvitys vuonna 204 toteutetusta työkykyä ylläpitävästä toiminnasta on henkilöstökertomuksen liitteenä n:o Henkilöstön huomioiminen Kunta huomioi henkilöstöään kunnanhallituksen hyväksymien huomioimisohjeiden mukaisesti. Huomioiminen tapahtuu 50 ja 60 vuotissyntymäpäivinä sekä eläkkeelle siirtymisen tai muuten kunnan palveluksesta eroamisen yhteydessä. Oman kunnan palveluksessaoloaikaan perustuva palkitseminen ei ole käytössä. Suomen Kuntaliiton kultainen tai hopeinen ansiomerkki kunnallisten palvelusvuosien perusteella luovutetaan henkilöstölle pääsääntöisesti eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta

Henkilöstökertomus. Köyliön kunta Henkilöstökertomus 205 Köyliön kunta SISÄLTÖ HENKILÖSTÖKERTOMUS 205. HENKILÖSTÖRAKENNE...2.. Henkilöstön määrä...2.2. Henkilöstö osastoittain...3.3. Henkilöstön ikärakenne...4.4. Henkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Luvian henkilöstöraportti 2016

Luvian henkilöstöraportti 2016 Luvian henkilöstöraportti 216 1 JOHDANTO Tämä on Luvian kunnan 15. ja samalla itsenäisen kunnan viimeinen henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstövoimavarojen arvioinnista ja käytöstä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012

SISÄLLYS. Kunnanvaltuusto 61/2012 PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 2 SISÄLLYS Kunnanvaltuusto 61/2012 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 3 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSELVITYS...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 2 1 JOHDANTO 2 TASA-ARVOSELVITYS 2.1 Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin 2.2 Palkkakartoitus 2.3 Tasa-arvokysely ja tasa-arvokoulutus

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina

Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunta on työnantaja. Kunnallinen työmarkkinalaitos ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työnantajina Kunnallinen henkilöstö 1970-2000 KUNTA-ALA KASVOI NOPEASTI 1970- JA 1980-LUVUILLA, JOLLOIN LISÄTTIIN

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2017 www.kt.fi Henkilöstömenot 20,3 miljardia euroa Vuonna 2017 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 20,3 miljardia euroa, josta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2014

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2014 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 214 Kaupunginhallitus 13.4.215 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 214 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 216 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla on mahdollisuus seurata

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot