Lähisuhdeväkivalta. -ilmiön perusteet ja puheeksiotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähisuhdeväkivalta. -ilmiön perusteet ja puheeksiotto"

Transkriptio

1 Lähisuhdeväkivalta -ilmiön perusteet ja puheeksiotto

2 Mitä lähisuhdeväkivalta on? Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perheen tai muun lähipiirin sisällä tapahtuvaa väkivaltaa. Se voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista, hengellistä, taloudellista, omaisuuteen kohdistuvaa tai hoidon laiminlyöntiä. Tekijä voi olla kuka tahansa. Uhri voi olla kuka tahansa. Tavallisinta on miesten naisiin kohdistama väkivalta. Väkivalta on vallan väärinkäyttöä. Sen avulla pyritään kontrolloimaan toisen ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Suurimmasta osasta väkivaltaa ei jää ulospäin havaittavia jälkiä. Poliisin tietoon tulee noin 10% vakavimmasta väkivallasta. Suomessa 20% naisista on kokenut väkivaltaa nykyisen puolisonsa taholta. (Heiskanen & Piispa, 1998). Väkivalta on luonteeltaan jatkuvaa ja pahenevaa. Väkivalta voi jatkua puolisoiden välillä myös vanhuudessa.

3 Riitely Riitelyssä purkautuu ihmissuhteeseen keräytynyttä painetta ja se on yritys palauttaa tasapainotila. Rakentavalla tavalla riiteleminen auttaa ratkaisemaan ongelmia. Väkivalta ei missään muodossa kuulu reiluun riitelyyn. Pelko on varoitusmerkki. Jos jätät jotain sanomatta pelon takia, koet väkivallan uhkaa. Lähisuhdeväkivalta alkaa kehittyä tavallisimmin epäreilujen riitelyjen kautta. Niiden tunnusmerkkejä ovat mm. - nimittely ja haukkuminen - pelottelu ja uhkailu - painostaminen - toisen arkojen kohtien tietoinen hyväksikäyttäminen - lähelle tunkeutuminen - omien sääntöjen keksiminen - syyllisen etsiminen /voittajan ja häviäjän julistaminen - tosiasioiden mitätöinti tai kieltäminen - kuvitelma toisen ajatusten tietämisestä - toisen huomiotta jättäminen - seksin käyttäminen aseena - vahingoniloinen voiton juhliminen Rakentava riitely tapahtuu rehellisesti ja toisen mielipiteen vapautta kunnioittaen. Molemmilla on tasaveroinen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja myöntää olevansa väärässä. Riidan jälkeen palataan arkeen toisen esittämät vaatimukset huomioiden.

4 Väkivaltaprosessi Väkivalta alkaa yleensä kehkeytyä välien kiristymisenä ja toisen kontrolloimisena. Usein toinen osapuoli alkaa muuttaa omaa käyttäytymistään välttääkseen riitoja ja tasoittaakseen ilmapiiriä. Väkivaltainen henkilö kiristää otettaan entisestään, esittää uusia rajoituksia, vaatimuksia ja syytöksiä. Usein uhrin elämänpiiri alkaa kapeutua, hänen liikkumavaransa pienenee ja kontaktit muihin ihmisiin harvenevat. Uhri elää illuusiossa, että voi vaikuttaa väkivaltaisen henkilön käyttäytymiseen. Uhrin itseluottamus ja kyky realistisesti arvioida tilannetta heikkenevät. Hän ottaa vastuuta tilanteesta. Jännitys kärjistyy väkivaltaiseen tapahtumaan. Usein molemmat osapuolet ovat ensimmäisen/ensimmäisten kertojen jälkeen yhtä järkyttyneitä. Tekijä lupaa olla enää koskaan lyömättä tms Uhri haluaa uskoa tämän. Lyhyen shokkivaiheen jälkeen asia pyritään siirtämään pois päiväjärjestyksestä niin pian kuin mahdollista. Seuraa kuherruskuukausi. Toista huomioidaan paremmin kuin aikaisemmin. Osapuolten halu lähteä selvittämään asiaa, hakemaan apua, uhrin aikomus tehdä rikosilmoitus, muuttaa pois tms. vesittyvät hyvin nopeasti. Nyt menee hyvin. Vähitellen arki alkaa nakertaa ja jännitys suhteessa kasvaa jälleen. Uusi väkivaltainen episodi alkaa: ilmapiirin kiristyminen-väkivaltainen tapahtuma-hyvittely ja katumus. Aikaa myöten hyvittely ja katumus vähenevät, hyvät ajat lyhenevät ja eletään uhkaavassa tai väkivaltaisessa ilmapiirissä. Teot raaistuvat.

5 Usein uhri sokeutuu tilanteen vaarallisuudelle. Terveellinen pelon tunne saattaa lakata toimimasta uhrin suojana. Oman elämän rajoituksiin sopeudutaan parhaalla mahdollisella tavalla.

6 Muutos on mahdollinen Kuka tahansa voi sopivassa tilanteessa tehdä väliintulon. Huomaaminen on jokaisen vastuulla. Väkivalta loppuu suhteessa harvoin itsestään. Apua hakevalla on useimmiten jo monia väkivaltakokemuksia. Turvallisuutta lisää se, että mahdollisimman monet tietävät tilanteesta. Apua on tarjolla kaikille osapuolille: uhrille, tekijälle ja lapsille. Otollisin hetki avun tarjoamiselle ja siihen tarttumiselle on välittömästi tapahtuman jälkeen. Hyvittely- ja sopimisvaiheessa motivaatio on jo huomattavasti heikompi. Hoidon motivaationa ei tekijällä voi olla parisuhteen pelastaminen vaan väkivaltaisesta käyttäytymismallista luopuminen. Aluksi osapuolten kanssa työskennellään yleensä erikseen. Vasta kun muutos on havaittavissa ja turvallisuudesta ollaan varmoja, voidaan järjestää yhteistapaamisia (vaikka parin yhteiselämä jatkuisi kotona). Ongelmat saattavat olla kietoutuneita toisiinsa. Joskus on tarpeen ensin hoitaa päihdeongelmaa, sitten väkivaltaisuutta ja tämän jälkeen vasta parisuhdeongelmia. Riittääkö motivaatio?

7 Puheeksi ottaminen Selvitä itsellesi, voitko sinä puhua väkivallasta vapaasti ilman henkilökohtaista painolastia. -Voitko suhtautua kunnioittavasti eri osapuoliin, vaikka väkivalta on tuomittavaa? -Kestätkö uhrin tarinan ja hänen mukautumisensa väkivaltaan? -Uskallatko huomata lapsessa väkivallan seuraukset? Jokaisella on suhde väkivaltaan, tule tietoiseksi omastasi. Varmista että uhrin /lasten on turvallista puhua. Järjestä kahdenkeskinen tilanne. Kun kysyt asiasta, käytä suoraa puhetta. -Onko teillä perheväkivaltaa? -Pelkäätkö kotona /läheisiäsi? -Onko sinua lyöty? -Meneekö joskus riidat yli? Vaikka ihminen ei sillä hetkellä haluaisi puhua asiasta, hän kyllä muistaa, että on kysytty ja huomattu. Ota kysymisestä rutiiniluontoinen tapa (terveydenhuollossa). Kysyin, koska se on niin tavattoman yleistä antaa asiakkaalle luvan olla oma itsensä vaikeasta tilanteesta huolimatta. Kuuntele rauhallisesti koko kertomus. Esitä tarkentavia kysymyksiä neutraalisti. Kirjaa tiedot. Rohkaise puhumaan. Kiitä asiakasta rohkeudesta ja sano, että oli oikein, että hän kertoi asiasta. Älä syyllistä uhria Miksi et lähde?. Syyllisyys tekee uhrin voimattomaksi.

8 Anna tietoa -Väkivalta on yleistä, mutta ei oikeutettua missään tilanteessa. -Väkivaltaa on monenlaista: fyysistä, henkistä, aineellista, seksuaalista -Väkivallan tekijä on yksin vastuussa teostaan. Mikään nalkutus ei oikeuta käymään toisen kimppuun. -Väkivalta loppuu harvoin itsekseen. Ennemmin tai myöhemmin uusi väkivaltainen episodi käynnistyy. Väkivalta on raaistuvaa. -Tilanteeseen on apua tarjolla. Kerro tahoista, jonne hakeutua. Kysy saatko antaa yhteystiedot väkivaltatyöryhmälle, jotta he ottavat yhteyttä. Kysy onko turvallista ryhtyä käsittelemään aihetta. Anna esitteitä. -Kysy aina lapsista. Lapset tietävät kyllä, jos perheessä on väkivaltaa. Lapset eivät nuku, jos kotona tapellaan. Motivoi hakemaan muutosta lasten vuoksi. Mallit siirtyvät. -Kysy onko nyt turvallista palata kotiin. Tehkää varasuunnitelma (sukulaiset, naapurit, ystävät, turvakoti: Kuopio, Lastentie 5) -Rohkaise ihmisiä puhumaan asiasta mahdollisimman monille, koska se lisää turvallisuutta. Lapsen tilanteesta on tehtävä lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimistoon. Lastensuojeluilmoitus on vapaamuotoinen suullinen tai kirjallinen ilmoitus siitä, että lapsen epäillään elävän häntä vaurioittavissa olosuhteissa tai jäävän vaille tarvitsemaansa hoitoa tai tukea. Lastensuojeluilmoitus velvoittaa sosiaalityön selvittämään lapsen tilanteen yhdessä hänen huoltajiensa kanssa. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä, mutta se hankaloittaa asian luottamuksellista käsittelyä perheen kanssa.

9 Lasten haastattelun periaatteita Varmistu lapsen turvallisuudesta haastattelutilanteessa ja sen jälkeen. Jos ei ole turvallista, älä kysele, toimi turvallisuuden palauttamiseksi. Mieti työkaverin kanssa /ota yhteyttä lastensuojeluun /väkivaltatyöryhmään. Huomioi lapsen ikä. Rauhoita itsesi, jotta voit olla selkeä. Kysy suoraan ja lyhyillä kysymyksillä. Rohkaise, älä pakota tai painosta puhumaan. Pyydä lasta näyttämään, jos hänellä on jälkiä. Kiinnitä huomiota mustelmiin. Usko lapsen kertomus. Kertominen on rohkeutta vaativaa. Lapselle voi tulla paha mieli ikävän asian paljastamisesta. Kiitä lasta rohkeudesta. Sano että oli oikein puhua. Älä lupaa sellaista, mikä ei ole totta. Jos voit, kerro lapselle, että autat häntä asian hoitumisessa parempaan suuntaan. Kerro, että on muitakin lapsia, joiden perheessä on samanlaista. Kerro, että on väärin tehdä pahaa toiselle, mutta älä tuomitse tekijää. Säilytä kunnioittava asenne lapsen kotia kohtaan. Korosta, että väkivalta ei ole lapsen syytä (vaikka olisi tuhma ). Kerro lapselle, että sinun täytyy jutella tästä jonkun kanssa, että tilanne helpottuisi. Kysy, pelottaako se lasta. Kirjaa asiat ylös. Hanki itsellesi työtovereita asian hoitamiseen.

10 Väkivallan hoitamiseen tarvitaan monenlaista apua Lähimmäisen apu ja tuki. Kaikkien yhteinen asia. Älä sulje silmiäsi. Käytännön apu Hoidolliset palvelut Turvapalvelut Lääketieteelliset palvelut Poliisin palvelut Juridiset palvelut Sosiaalipalvelut Vuodessa väkivallan kustannukset ovat sos. ja terveyspalveluissa n miljoonaa euroa oikeussektorilla 26.5 euroa (Heiskanen & Piispa, 2000)

11 Väkivaltatyöryhmä Toimii tilanteeseen puuttumiseksi ja hoidon järjestymiseksi uhrille, tekijälle ja perheen lapsille. Työryhmässä esh Minna Malinen, psykologi Sanna Mujunen ja nuorisotyöntekijä Timo Lahti + sosiaalityöntekijä? Asiakkaita tavataan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivalla kokoonpanolla. Kokoontuu tiistaiaamuisin ja tarvitsee yhteydenottoanne. Työryhmään voi ottaa yhteyttä asiakas itse tai ohjaava viranomainen. Kerro väkivaltatyöryhmän olemassaolosta ja avun saamisen mahdollisuudesta. Kysy lupaa ilmoittaa yhteystiedot työryhmälle, josta otetaan mahdollisimman pian yhteyttä asianomaisiin. Ota selville, kenelle asianosaisista voi soittaa ja mihin numeroon. Parhaiten tavoitat ryhmän jättämällä viestin puhelinvastaajaan numerossa , (Sanna Mujunen, kasvatus- ja perheneuvonta). Vastaaja toimii myös virka-ajan ulkopuolella. Pidä esitteitä saatavilla. Mainitse toiminnasta rutiiniluontoisesti. Jos tarvitset tukea itsellesi, ota yhteyttä väkivaltatyöryhmään. Mietitään yhdessä, miten edetä!

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin

Lisätiedot

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson)

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) 1 PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) Sitoutumisen määritteleminen Sitoutuminen saattaa merkitä vapaaehtoista

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot