Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella"

Transkriptio

1 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

2 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Kemiönsaaren kunta/marina II-hanke Heinäkuu 2009 Merja Tuominen Taloustutkimus Oy, Turku Yliopistonkatu 37 A, Turku Puh. (02)

3 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 SISÄLTÖ Sivu 1. Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 Vastaajajoukon rakenne 5 2. Tiivistelmä Tulokset graafisena esityksenä Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen 9 Vierasvenesataman valintaperusteet 13 Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi 22 Vierasvenesatamien kehittämiskohteet 28 Rahankäyttö vierasvenesatamissa 37 Marina-kortin tunnettuus ja käyttö Yhteenveto 45 LIITTEET (pdf-raportissa) Avointen kysymysten vastaukset Ristiintaulukoinnit Kysymyslomake Luotettavuusrajataulukko T-7480 MT/sas/mt 3

4 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tutkimuksen tavoite ja toteutus Marina II-veneilyklusterihanke on kehittämässä Varsinais-Suomen alueella vapaa-ajan veneilypalveluita ja vierasvenesatamapalveluita entistä paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita. Tutkimuksen tavoitteena on saada vierasvenesatamissa kävijöiltä palautetta, jonka pohjalta toiminnan ja palveluiden jatkosuunnitelmille saadaan konkreettista pohjatietoa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat Varsinais-Suomen viidessä vierassatamassa vähintään kuusi tuntia viettäneiden venekuntien vähintään 20-vuotiaat jäsenet. Tutkimus toteutettiin seuraavissa viidessä vierasvenesatamassa: Kalkholm Paraisilla, Kasnäs Kemiössä, Naantali, Nauvo ja Verkan Korppoossa. Tutkimus tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina, joissa noudatettiin ennalta määriteltyjä kiintiöitä liittyen eri satamissa tehtävien haastattelujen määriin (min. noin 30/satama) sekä haastateltavien sukupuoleen (miehiä 60 %, naisia 40 %). Haastattelut tehtiin suomeksi tai ruotsiksi haastateltavan toiveen mukaan. Vastaajajoukon rakenne on esitetty seuraavalla sivulla. Haastatteluja tehtiin ennalta sovitun mukaan kaikkiaan 203 heinäkuussa viikoilla 28 ja 29 ja niihin osallistui kolme Taloustutkimuksen tutkimushaastattelijaa. Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Marina II-hankkeen toimeksiannosta T-7480 MT/sas/mt 4

5 Sukupuoli* Nainen Mies Ikä v v v. 65 tai yli 8 Koulutus Perus-/kansak./yo/lukio/ amm.-/tekn.-/kauppak. Opistotaso Yliopisto/korkeakoulu Ei vast. 1 Asuinmaakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta 6 Muu 6 Aikuisten määrä venekunnassa Yksi 5 Kaksi Kolme 9 Neljä 5 Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesatamien kävijätutkimus: Vastaajajoukon rakenne Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n= % Lasten määrä venekunnassa Lainattu ystävältä/tuttavalta Vuokrattu yrittäjältä/yritykseltä Talouden bruttotulot/vuosi Vierasvenesatama jossa haastattelu tehtiin* Nauvo 31 Kasnäs (Kemiö) 21 Naantali 20 Kalkholm (Parainen) 14 Verkan (Korppoo) 14 Haastattelu tehtiin Suomeksi Ruotsiksi 6 *) Kiintiöperusteet 5 Ei yhtään On lapsia - Yksi - Kaksi - Kolme Vene on Oma/perheen vene Alle Yli Ei vast % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

6 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 1/3 Tyypillinen veneilijä, veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamien käyttö Tyypillinen Varsinais-Suomen viidessä vierassatamassa vähintään kuusi tuntia viettäneen venekunnan aikuisjäsen on iältään vuotias, korkeakoulututkinnon suorittanut, hyvätuloinen uusmaalainen, joka on liikkeellä omalla veneellä ja venekuntaan kuuluu kaksi aikuista ja noin joka toisessa venekunnassa on lisäksi mukana lapsia. Veneilyaktiivisuutta mitattiin kysymällä edellisen veneilykauden (v.2008) aikana veneilyyn käytettyä aikaa. Kaksi viidestä lukeutuu korkeintaan kolme viikkoa veneilleisiin (=light), kolmannes noin kuukauden (=medium) ja neljännes yli kuukauden veneilleisiin (=heavy). Yli puolet (57 %) edellisen veneilykauden yöpymisistä arvioitiin tapahtuneen vierasvenesatamissa ja 43 % muissa maksuttomissa yöpymispaikoissa (esim. luonnonsatamat, mökkirannat). Veneilyä paljon harrastavat ja iäkkäämmät yöpyvät enemmän maksuttomissa satamissa kuin vähemmän harrastavat ja nuoremmat veneilijät. Vierasvenesatamissa vietetty aika on useimmiten lyhytkestoista: kaksi kolmesta viettää yleensä vierasvenesatamassa korkeintaan yhden yön ja alle kolmannes kaksi yötä. Vain muutama prosentti yöpyy yhdessä satamassa kahta yötä kauemmin. Kuluvan veneilykauden heinäkuussa venekuntiin kuuluvilla oli ehtinyt kertyä kokemuksia (viipyminen vähintään kuusi tuntia) jo noin kolmesta eri vierasvenesatamasta Varsinais-Suomessa/Hangossa. Suosituimpiin satamiin kuuluvat luonnollisesti ne, joissa haastatteluja tehtiin: Nauvo, Kasnäs, Naantali, Verkan ja Kalkholm. Muista satamista eniten veneilijöitä olivat keränneet Hangon Itäsatama, Airisto Marina ja Taalintehdas. Vierasvenesataman valinta Vierasvenesataman yleisistä valintaperusteista eniten mainittuja ovat erilaiset palvelut, paikan sijainti/olosuhteet ja ostosmahdollisuudet Palveluista yleisimmin mainittuja ovat suihku- ja saunapalvelut, ravintolapalvelut, sähkö, vesi, septitankin tyhjennysmahdollisuus ja leikkipaikka tai muut lasten palvelut. Ostoksista tärkeimpiä ovat ruokatarvikkeet ja polttoaine. Muista valintaperusteista esille tulivat erityisesti paikan tuttuus, tasokkuus ja paikkakunnan kiinnostavuus T-7480 MT/sas/mt 6

7 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 2/3 Haastateltaville esitettiin myös kahdeksan erilaista vierasvenesataman valintatekijää, joista tuli valita omalta kannalta kaikkein tärkein. Peruspalvelujen tarjonta on ylivoimaisesti merkittävin. Sen valitsi tärkeimmäksi kaksi viidestä. Noin kuudesosalle ratkaisevin on vierasvenesataman tunnelma/ilmapiiri, vajaalle kymmenesosalle rauhallisuus. Lapsiperheistä joka viides panee eniten painoa lapsiystävällisyydelle. Luonnonläheisyys, asiakaspalvelun laatu ja erilaiset ajanviettomahdollisuudet nousevat kaikkein tärkeimmiksi tekijöiksi vain pienelle osalle veneilijöistä. Nimenomaan kyseisen vierasvenesataman (jossa haastattelu tehtiin) valintaan vaikuttaneita syitä mainittiin spontaanisti keskimäärin vain yksi vastaajaa kohti. Viisi kohteena ollutta satamaa eroavat toisistaan jonkin verran. Naantalin valinnassa tärkeimpiä ovat nähtävyydet ja paikkakunnan kiinnostavuus. Kasnäsissä taas erottuvat sopivan sijainnin ohella ostosmahdollisuudet sekä peseytymispalvelut, Nauvossa ja Kalkholmissa sijainnin lisäksi paikan tuttuus ja Verkanissa sijainti, vallinneet sääolosuhteet ja ravintolapalvelut. Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi Vastaajat arvioivat kouluarvosanoin (4 10) niitä vierasvenesatamia, joissa he ovat kesän 2009 aikana käyneet. Nauvo saa parhaat arviot (ka. 8,74). Naantalin, Verkanin, Kasnäsin, Laura Peterzénsin sekä Kalkholmin keskiarvot sijoittuvat välille 8,45 8,24. Näiden lisäksi Taalintehdas yltää vielä yli kahdeksan keskiarvoon, muiden vierasvenesatamien jäädessä sen alle. Enemmistö katsoo Turun saariston vierasvenesatamien erottuvan toisistaan paljon tai ainakin jonkin verran luonnonläheisyydessä, tunnelmassa/ilmapiirissä, peruspalvelujen tarjonnassa (joka osoittautui tärkeimmäksi valintatekijäksi), rauhallisuudessa, lapsiystävällisyydessä, ajanviettomahdollisuuksien puolesta sekä asiakaspalvelun suhteen. Vastaajat arvioivat niiden satamien peruspalveluiden tarjontaa sekä asiakaspalvelun laatua, jossa he tällä kertaa vierailivat. Peruspalveluiden tarjontaan oltiin erittäin tyytyväisiä kaikissa muissa satamissa paitsi Naantalissa, jonka niihin oltiin melko tyytyväisiä. Asiakaspalvelun laadussa parhaat arviot saivat Verkan ja Kalkholm, joihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Nauvon, Kasnäsin ja Naantalin asiakaspalveluun oltiin melko tyytyväisiä. Nauvo saa siis parhaan yleisarvosanojen keskiarvon hyvien peruspalveluidensa vuoksi. Naantali yltää vierasvenesatamien kärkikastiin enemmänkin paikkakunnan vetovoimaisuuden ja ilmapiirin kuin sataman palveluiden vuoksi. Verkanin hyvää kokonaisarvosanaa selittänee puolestaan hyvä asiakaspalvelun taso T-7480 MT/sas/mt 7

8 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 3/3 Vierasvenesatamien kehittäminen Vastaajilta kysyttiin viiden palvelun (pyörän vuokraus, opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin, mopon vuokraus, lapsenvahtipalvelut, auton vuokraus) tarpeellisuutta vierasvenesatamissa. Pyörän vuokraus olisi 65 % mielestä käyttökelpoinen palvelu. Yli kolmasosan mielestä käyttöä olisi myös opastetuille kierroksille nähtävyyksiin, tätä mieltä ovat varsinkin naiset. Noin neljännes venekunnista, joissa on lapsia, olisi kiinnostunut lapsenvahtipalveluista. Kaikista veneilijöistä lapsiperheiden osuus jää noin puoleen, joten kokonaisuutena palvelu kiinnostaisi noin kymmenesosaa venekunnista. Mopon/skootterin vuokrauspalvelua käyttäisi joka viides, auton vuokrausta vain noin joka kymmenes. Avoimella kysymyksellä tiedusteltiin puuttuuko vierasvenesatamista yleensä joitakin palveluita. Esiin nousivat mm. nettiyhteys, sauna, savukalan myynti, mahdollisuus ostaa tuoretta leipää sekä lasten leikkipaikka (ks. sivu 31). Lisäksi vastaajat esittivät toivomuksia ja ehdotuksia vierasvenesatamalle, jossa haastattelu tehtiin. Vastaukset löytyvät satamittain sivuilta Palautetta tuli enimmäkseen perusasioiden ja -palveluiden toimivuudesta, mutta myös erityispalveluista, ostosmahdollisuuksista ja paikan ilmapiiristä. Rahankäyttö vierasvenesatamissa Suurin osa veneilijöistä käytti rahaa tai osasi arvioida käytetyn rahan määrän ravintolapalveluiden, ruoka- ja alkoholiostojen sekä satamamaksujen osalta. Kolmannes teki polttoaineostoja tai osasi arvioida niihin käytetyn summan. Muita ostoja (venetarvikkeet, vaatteet/asusteet ja muistoesineet/käsityöt) teki noin viidennes. Suurimmat summat arvioidaan menevän polttoaineeseen, ravintolapalveluihin sekä muihin ruoka- ja alkoholiostoksiin. Kun kaikki rahankäyttö lasketaan yhteen, venekunta käytti ko. vierasvenesatamassa rahaa keskimäärin 249 (mediaani 200 ). Eniten rahaa arvioivat käyttävänsä Naantalissa ja Nauvossa haastatellut, vähiten Kasnäsissa ja Verkanissa haastatellut venekuntien edustajat. Marina-kortti Marina-kortti on tuttu vajaalle puolelle vastaajista, mutta vain 3 %:lla on kortti käytössään. Varsinkin Kalkholmissa haastatelluille vastaajille kortti oli tutumpi kuin muille, kun taas Kasnäsissä haastatelluista suurin osa ei ollut kuullutkaan kortista. Kortin tuntevat ovat saaneet tietää siitä lähinnä lehtien välityksellä tai vierasvenesatamassa. Koska Marinakortin omaavia oli vain muutama (n=6), kortin hyödyistä annetusta palautteesta ei voi tehdä päätelmiä T-7480 MT/sas/mt 8

9 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen T-7480 MT/sas/mt 9

10 Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Kuinka paljon aikaa arvioitte viettäneenne veneillen vuoden 2008 veneilykauden aikana?" "Kuinka kauan yleensä vietätte aikaa yhdessä maksullisessa vierasvenesatamassa?" Ei yhtään 5 Päivän ajan ilman yöpymistä 7 Muutamia päiviä 4 Viikon 5 Light (3 vkoa tai vähemmän) 41 % Yhden yön 61 2 viikkoa 15 Kaksi yötä 28 3 viikkoa 12 Kuukauden 33 Medium Useamman yön 3 Yli kuukauden 24 Heavy Ei vastausta 1 Ei vastausta % % Heinäkuu MT/np/sas 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

11 Yöpymiset veneilykaudella Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva "Miten suuri osa vuoden 2008 veneilykauden aikaisista veneily-yöpymisistänne on tapahtunut vierasvenesatamissa ja miten suuri osa maksuttomissa yöpymispaikoissa kuten esimerkiksi luonnonsatamissa tai mökkirannoissa?" Vierasvenesatamissa Muissa Kaikki (n=203) Ikä v. (n=102) 50+ v. (n=101) Asuinmaakunta Varsinais-Suomi (n=52) Uusimaa/Itä-Uusimaa (n=119) Muu (n=32) Veneilyt v Light (3 vkoa tai väh.) (n=84) Medium (noin kuukausi) (n=67) Heavy (yli kuukauden) (n=49) Heinäkuu MT/np/sas % 11 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

12 Käynnit vierasvenesatamissa kesällä 2009 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 Nauvo 53 Kasnäs 43 "Missä näistä vierasvenesatamista olette Hanko Itäsatama 34 tämän kesän aikana yöpynyt tai viipynyt Naantali 30 kuutta tuntia kauemmin?" Verkan (Korppoo) 22 Airisto Marina 19 Keskimäärin kolmessa (3) Kalkholm (Parainen) 19 eri satamassa/vastaaja Taalintehdas 16 Aurajoki 11 Korpoström 11 Näsby (Houtskär) 11 Laura Peterzéns (Kustavi) 10 Rosala 8 Pakkahuone (Uusikaupunki) 7 Teersalo 5 Houtsala (Korppoo) 4 Nötö 4 Bruddalsviken (Iniö) 3 Ruissalo Marina 3 Ruissalo (Tps) 2 Merimasku 1 Rumar Strand Marina (Korppoo) 1 Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

13 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Vierasvenesataman valintaperusteet T-7480 MT/sas/mt 13

14 Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Suihku-/saunapalvelut Ruokatarvikkeiden osto Ravintolapalveluiden tarjonta Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Polttoaineen osto Hyvä/tasokas paikka Paikkakunnan kiinnostavuus Sähkö Säätilanteen vuoksi Nähtävyydet Leikkipaikka/lasten palvelut Vesi Septitankin tyhjennysmahdollisuus Pyykki/pyykkipalvelut Tapahtuma paikkakunnalla Suojainen paikka Helppo rantautua Sattumalta Ruoanvalmistusmahdollisuus/ grillipaikka Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Liikunta/harrastusmahdollisuudet Rauhallinen paikka Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Jätekeräys Kokoont. muun/muiden venekuntien kanssa Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Uusi paikka Muuta Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesataman valintaperusteet yleensä Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n= % "Kun olette päättänyt yöpyä vierasvenesatamassa, niin millä perusteella yleensä teette päätöksen siitä, missä vierasvenesatamassa yövytte?" - spontaanit vastaukset - Valintaperusteet pääryhmittäin: - Palvelut 67 % - Sijainti/olosuhteet 61 % - Ostokset 44 % - Muut 45 % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

15 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät 1/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri "Mikä tällä kortilla olevista tekijöistä vaikuttaa eniten omaan vierasvenesatamavalintaanne?" (vain yksi tekijä/vastaaja) Rauhallisuus 9 Lapsiystävällisyys 8 Luonnonläheisyys 6 Asiakaspalvelun laatu 4 Aikuisten menopaikka 3 Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta 0 Ei osaa sanoa 11 Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

16 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät sukupuolen ja iän mukaan 2/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sukupuoli Ikäryhmä Peruspalvelujen tarjonta Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri Tunnelma tai ilmapiiri Rauhallisuus Nainen (n=82) Rauhallisuus v. (n=102) Mies (n=121) 50+ v. (n=101) Lapsiystävällisyys Lapsiystävällisyys Luonnonläheisyys Luonnonläheisyys Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Ei vast./eos Ei vast./eos % % Heinäkuu MT/np/sas 16 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

17 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät lapsien mukanaolon mukaan 3/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri Rauhallisuus Venekunnassa lapsia (n=91) Venekunnassa ei lapsia (n=112) Lapsiystävällisyys Luonnonläheisyys Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Ei vast./eos Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

18 Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Säätilanteen vuoksi Ruokatarvikkeiden osto Paikkakunnan kiinnostavuus Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Suihku-/saunapalvelut Nähtävyydet Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Hyvä/tasokas paikka Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahdollisuus Suojainen paikka Liikunta/harrastusmahdollisuudet Polttoaineen osto Sattumalta Pyykki/pyykkipalvelut Leikkipaikka/lasten palvelut Rauhallinen paikka Uusi paikka Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Kokoontuminen muun/muiden venekuntien kanssa Sähkö Vesi Muuta Ei vastausta Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesataman valintaperusteet haastattelukohteessa Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva 18 Kasnäs (n=42) Kalkholm (n=28) % "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Haastattelupaikka: Naantali (n=41) Nauvo (n=63) Verkan (n=29) Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

19 Vierasvenesataman valintaperusteet: Kasnäs ja Kalkholm Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Ruokatarvikkeiden osto Suihku-/saunapalvelut Säätilanteen vuoksi Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Tuttu paikka/käynyt aik. Paikkakunnan kiinnostavuus Hyvä/tasokas paikka Sattumalta Rauhallinen paikka Nähtävyydet Leikkipaikka/lasten palv. Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Ei vastausta Kasnäs, n=42 "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Kalkholm, n= Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 67 % - Ostokset 19 % - Palvelut 19 % - Muut 31 % Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aik. Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Ruokatarvikkeiden osto Paikkakunnan kiinnostavuus Suojainen paikka Liikunta/harrastusmahdollisuudet Liikunta/harrastusmahdollisuudet Polttoaineen osto Muuta* Ei vastausta Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 36 % - Ostokset 7 % - Palvelut 4 % - Muut 39 % *) Muuta: - Voi jättää tänne pidemmäksi aikaa. - Aika. - Hääpäivän vuoksi kirkossa % % Heinäkuu MT/np/sas 19 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

20 Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahd. Suihku-/saunapalvelut Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Suojainen paikka Heinäkuu MT/np/sas Nähtävyydet Paikkakunnan kiinnostavuus Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Hyvä/tasokas paikka Tuttu paikka/käynyt aik. Säätilanteen vuoksi Liikunta/harrastusmahd. Polttoaineen osto Ruokatarvikkeiden osto Sattumalta Rauhallinen paikka Vierasvenesataman valintaperusteet: Naantali ja Verkan Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Muuta* Ei vastausta Naantali, n=41 "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Verkan, n= Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 24 % - Palvelut 15 % - Ostokset 5 % - Muut 63 % *) Muuta: - Kyllin iso. - Venekeskeisyys % Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Säätilanteen vuoksi Ravintolapalveluiden tarjonta Tuttu paikka/ käynyt aik. Suojainen paikka Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Suihku-/ saunapalv. Septitankin tyhjennysrmahd. Pyykki/ pyykkipalvelut Uusi paikka Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 66 % - Palvelut 21 % - Muut 14 % % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

21 Vierasvenesataman valintaperusteet: Nauvo Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Ruokatarvikkeiden osto Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Säätilanteen vuoksi Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Paikkakunnan kiinnostavuus Suihku-/saunapalvelut Hyvä/tasokas paikka Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahdollisuus Liikunta/harrastusmahdollisuudet Pyykki/pyykkipalvelut Leikkipaikka/lasten palvelut Uusi paikka Kokoontuminen muun/ muiden venekuntien kanssa Sähkö Vesi Muuta* "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Nauvo, n=63 29 Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 33 % - Palvelut 14 % - Ostokset 11 % - Muut 35 % *) Muuta: - Vilkas satama, näkee ihmisiä. - Julkinen kulkuneuvoyhteys. - Bussiyhteys. - Purje repesi. Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

22 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi T-7480 MT/sas/mt 22

23 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Nauvo (n=107) Ei vast Keskiarvo ,74 Naantali (n=60) ,45 Verkan (Korppoo) (n=45) ,36 Kasnäs (n=88) Laura Peterzéns (Kustavi) (n=21)* Kalkholm (Parainen) (n=38) ,31 8,29 8,24 Taalintehdas (n=32) ,03 Korpoström (n=23)* ,95 Hanko Itäsatama (n=70) ,83 Näsby (Houtskär) (n=22) Airisto Marina (n=38) Aurajoki (n=22)* ,82 7,72 7,57 Heinäkuu MT/np/sas % *) Pieni vastaajamäärä Huom. muut 10 satamaa: vastaajamäärät liian pieniä 23 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

24 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Kasnäs Naantali Kaikki (n=88) 8,31 Kaikki (n=60) 8,45 Sukupuoli Nainen (n=33) 8,24 Sukupuoli Mies (n=55) 8,35 Nainen (n=23) 8,43 Ikäryhmä v. (n=42) 8,26 Mies (n=37) 8, v. (n=46) 8,36 Ikäryhmä Venekunnassa lapsia Veneily kaudella 2008 Light (3 vkoa tai väh.) (n=38) Medium (n. 1 kk) (n=25) Heavy (yli 1 kk) (n=23) Heinäkuu MT/np/sas Kyllä (n=40) Ei (n=48) 8,41 8,23 8,24 8,46 8, Keskiarvo v. (n=33) 50+ v. (n=27) Venekunnassa lapsia Kyllä (n=26) Ei (n=34) 8,48 8,41 8,50 8, Keskiarvo 4 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

25 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Nauvo Verkan (Korppoo) Kaikki (n=107) 8,74 Kaikki (n=45) 8,36 Sukupuoli Nainen (n=43) 8,74 Sukupuoli Mies (n=64) 8,75 Nainen (n=21) 8,48 Ikäryhmä v. (n=64) 8,87 Mies (n=24) 8, v. (n=43) 8,55 Ikäryhmä Venekunnassa lapsia v. (n=22) 8,41 Kyllä (n=54) 8,87 Ei (n=53) 8, v. (n=23) 8,30 Veneily kaudella 2008 Light (3 vkoa tai väh.) (n=49) Medium (n. 1 kk) (n=37) Heavy (yli 1 kk) (n=21) Heinäkuu MT/np/sas 8,45 8,82 8, Keskiarvo 4 10 Venekunnassa lapsia Kyllä (n=19*) Ei (n=26) *) Huom. pieni vastaajamäärä 25 8,23 8, Keskiarvo 4 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

26 Vierasvenesatamien profiilierot Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Erottuvatko Turun saariston vierasvenesatamat toisistaan seuraavien asioiden suhteen?" Luonnonläheisyys Eroavat paljon Eroavat jonkin verran Eivät juurikaan eroa/eos Eroavat ainakin jonkin verran % 73 Tunnelma tai ilmapiiri Peruspalvelujen tarjonta Lapsiystävällisyys (Venekunnassa lapsia, n=91) Rauhallisuus Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Aikuisten menopaikka Asiakaspalvelun laatu Heinäkuu MT/np/sas % 26 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

27 Vierasvenesatamien palveluiden arviointi Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva "Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin tässä vierasvenesatamassa?" 5) Erittäin tyytyväinen 4) Melko tyytyväinen 3) Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Ei vast./ eos 2) Melko tyytymätön 1) Erittäin tyytymätön Peruspalvelujen tarjonta Keskiarvo 5 1 Nauvo (n=63) Kasnäs (n=42) Verkan (n=29) Kalkholm (n=28) Naantali (n=41) Asiakaspalvelun laatu Verkan (n=29) Kalkholm (n=28) Nauvo (n=63) Kasnäs (n=42) Naantali (n=41) ,76 4,67 4,66 4,63 4,35 4,81 4,73 4,49 4,34 4,30 Heinäkuu MT/np/sas % 27 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

28 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Vierasvenesatamien kehittämiskohteet T-7480 MT/sas/mt 28

29 Vierasvenesatamien palveluiden kehittämiskohteet Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Olisiko seuraaville palveluille vierasvenesatamissa käyttöä?" Kyllä Ei vast. Ei Pyörän vuokraus Opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin Lapsenvahtipalvelut (Venekunnassa lapsia, n=91) Mopon/skootterin vuokraus Auton vuokraus % Heinäkuu MT/np/sas 29 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

30 Vierasvenesatamien palveluiden kehittämiskohteet Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Kaikki (n=203) "Olisiko seuraaville palveluille Sukupuoli vierasvenesatamissa käyttöä?" Nainen (n=82) Auton vuokraus (9 %) Mies (n=121) Lapsenvahtipalvelut (13 %) Ikäryhmä v. (n=102) 50+ v. (n=101) Mopon/skootterin vuokraus (21 %) Opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin (37 %) Venekunnassa lapsia Pyörän vuokraus (65 %) Kyllä (n=91) Ei (n=112) Satama, jossa haastattelu tehtiin Kasnäs (n=42) Kalkholm (n=28) Naantali (n=41) Nauvo (n=63) Verkan (n=29) Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

31 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Puuttuuko vierassatamista yleensä jotakin sellaisia palveluita tai tarjontaa, jota mielellänne käyttäisitte? Alle 50-vuotiaat: Siistejä pesu-/wc-tiloja Sauna Savukalan myynti Lapsille leikkipaikkoja/leluja Tuoreet aamiaissämpylät Nettiyhteys/wlan Toimiva septi Sähköt Hyvä ruokakauppa Yli 50-vuotiaat: Nettiyhteys Sauna Lähellä sijaitsevat kaupat Ravintola/musiikkia/tanssia Tuoretta leipää Toimiva septi Veneilytarvikkeet T-7480 MT/sas/mt 31

32 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Kalkholm Aamusauna. Ahdas marinaan rantautumiselle, sähkö ei riittänyt, pistokkeet puuttuivat, lisäjakajat puuttuivat. Enemmän paikkoja isoille veneille, ei mahduta väleihin, veneet kasvaneet Vain harvat paalut liikkuvat, grillipaikka voisi olla, grillimme meni yöllä. Istutuksia lisää keskiosaan ja autopalvelu Alkoon ja kaupoille ja infotaulu, joka kertoo välimatkat kauppoihin ja isolla taksin numerot Informaatio julkisesta liikenteestä. Laajemmat saunatilat, suhteuttamalla ne venepaikkojen määrään. Leventää paaluvälit ja hiukan pidemmällä ja leveämmällä saisi olla. Polkupyörät vuokrattaviksi. Sauna (kiuas) on vähän uudistamisen tarpeessa. Saunan pukuhuone ja sauna itse aivan liian pienet. Septi puolittain toimi, toimi 1/2 minuuttia kerralla Sähköt 16A ei riitä, jos on koko rivi veneitä. Venepaikkojen leveys suojaisella puolella (3,5m minimi), poijujen luku suojaisella puolella T-7480 MT/sas/mt 32

33 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Nauvo Ahdasta näyttää olevan, skeittipaikka lapsille. Alentaa satamamaksua, opastus vapaisiin paikkoihin, kun on täyttä. Alko tänne. Assistering att hitta plats i bryggan. Barnvänlighet! Biltrafiken är negativ, lugnet, begränsas. Det är alltid trångt här. Golf-kenttä, hyvä "menobaari". Joku voisi tulla hakemaan aukosta ja ohjata oikeaan paikkaan (ruuhkassa). Lasten polkupyörien vuokraus, monivaihteinen. Lisätä lapsille tarjontaa, sisätila lapsille. Lisävenepaikkoja, roskis pesutilassa täynnä. Lisää paikkoja. Miesten vessojen vähyys aamuisin. Något annat för små barn. Olisi satamamies ohjaamassa ja siirtämässä poijun. Opastaminen, jos ei ole väliä minne pistää veneen, syväyskoot tietoon näkyville, selkeä opaste. Paikannäyttäjä, kumivenevastaanotto, välimuotokalliit ravintolat ja sitten ei mitään, hampurilaisia lapsille. Pesutupa-asiat ja kuivaajat pitäisi olla kohdallaan. Poijut kauemmas ulkolaiturissa ja ruoppaus syvemmäksi, veneet kasvaa ja syvenee, kyltti: ainoastaan tietylle syväykselle. Polkupyörä voisi olla. Saniteettitilat isommiksi. Satamakapteeni. Saunaan ilmastointi, tukankuivaus. Sähköongelmia muilla, ei itsellä. Tehdään tästä saaristomeren keskus, uusi marina, riittävän syväksi, kannattaa pitkällä tähtäimellä. Tilan ahtaus aina täällä iltapäivisin. Toaletterna bättre och flera. Tvätta och byka. Urheilumahdollisuudet. Valmiit lelut lapsille, aktiviteetteja lapsille, joku keinu, pikku juttu lisäämään viihtyvyyttä, leikkinurkka ravintolaan. Venepaikan voisi saada illemmallakin. Wlan 2 kpl T-7480 MT/sas/mt 33

34 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Verkan Ei tarvitse laajentaa ravintolaa, mekkala viikonloppuisin (nuoret). Ei uimarantaa, naisten sauna aina liian kuuma, ei voi istua. Grillipaikan lähellä voisi olla roskis, lisää vessoja. Hienot saunat, suihkujen kaadot ihan pielessä, naisten sauna ihan liian kuuma, merkattava matalikot, laiturin syvyydet. Isommat vesiboilerit saunaan. Jotain elintarvikkeita paikkakunnalta, kalaa, sämpylöitä. Kun tehdään uudet tilat: pukuhuoneessa ei ilmastointia, paremmat rakentajat. Lasten uimapaikka, vessojen määrää voi lisätä. Lisää tilaa. Lisää venepaikkoja. 2 kpl Lämmin vesi kaikille saunojille ja polkupyörät lainaukseen. Lämpimän veden mitoitus. Merkitä paikat, että voi tulla yksityislaituriin (ajat, jolloin vapaa). Naisten sauna huonosti suunniteltu, puhdas mutta ilmastointi on huono, vesiongelma. Naisten suihkuhomma, tuuletussysteemi. Ruokaostospaikka lähemmäksi. Saunan pukuhuoneen tuuletus ulos. Saunasta uimaan, sauna sivummalle. Suihkutilat kauniit, mutta vesi ei mene, ilma ei vaihdu, tukala olo saunan jälkeen. Tiskaus. Tiskipaikka, grilli, privaattipaikat vuokrattavissa, mutta pitää koordinoida niin, että on vapaa ja miten kauan. Vessaan koukku takkia varten, pistokkeet tukankuivaukseen ja peilejä. Vessoja tosi niukasti T-7480 MT/sas/mt 34

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y.

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. LOPPURAPORTTI Ville Haikola/Jyrki Kärpänoja 28.11.2007 Sisältö JOHDANTO: TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3 YHTEENVETO 5 ARVIOT

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Jemina Isoviita Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 197 Översättning: Firma Pimma Åhman. Kansikuva: Opastusta Lintujen kahdeksan vuodenaikaa

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset Christina Daous Kulttuurituotannon koulutusohjelma (240 op) Marraskuu 2014 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 PERUSKYSYMYKSET 4 3 ELÄINTARHAN VIERAILU

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Hyvinkään Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 461 kävijäperhettä.

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Hyvinkään Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 461 kävijäperhettä. MESSUTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Hyvinkään Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 461 kävijäperhettä. Asuntomessut Hyvinkäällä 2013 1. JOHDANTO 3 2. MESSUJEN

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS

RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS RUCOLA RUSSIAN CONSUMER LATENT NEEDS Ennakkomateriaali työpajoihin osallistuville Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusteri - 6.2.2012 Rucola Russian Consumer Latent Needs on Matkailun ja elämystuotannon

Lisätiedot

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Heikki Korkalainen Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 176 Heikki Korkalainen puh. 040 824 3185 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23.10.2002 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3

Lisätiedot

Venematkaa harkittaessa

Venematkaa harkittaessa Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys Marinerit ry perustettu 1989 Matkaveneilyvalmennus 2009 Venematkaa harkittaessa Perusolemus Pitkän venematkan perusolemus on siinä, että lyhyen ajan sisällä venettä

Lisätiedot

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä.

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä. MESSUTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä. Loma-asuntomessut Kalajoella 2014 1. JOHDANTO 3 2.

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

TAPAHTUMAKALENTERI. Tässä numerossa mm. 25. 26.9. Syyskauden päättäjäiset Björkholmassa

TAPAHTUMAKALENTERI. Tässä numerossa mm. 25. 26.9. Syyskauden päättäjäiset Björkholmassa TAPAHTUMAKALENTERI 25. 26.9. Syyskauden päättäjäiset Björkholmassa 30.10. Perinteinen PIKNIK-RISTEILY Turku - Maarianhamina - Turku Laivalla sääkurssi 10.11. SYYSKOKOUS Tapiolan tiloissa Kts. ilmoitus

Lisätiedot

Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi

Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi Tämä tutkimusmateriaali on tarkoitettu ainoastaan tilaajan omaan käyttöön. Tutkimuksen julkaisu,

Lisätiedot

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Jyväskylän Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 189 kävijäperhettä.

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Jyväskylän Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 189 kävijäperhettä. MESSUTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Jyväskylän Asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 189 kävijäperhettä. Asuntomessut Jyväskylässä 2014 1. JOHDANTO 3 2. MESSUJEN

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot