Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella"

Transkriptio

1 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

2 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Kemiönsaaren kunta/marina II-hanke Heinäkuu 2009 Merja Tuominen Taloustutkimus Oy, Turku Yliopistonkatu 37 A, Turku Puh. (02)

3 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 SISÄLTÖ Sivu 1. Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 Vastaajajoukon rakenne 5 2. Tiivistelmä Tulokset graafisena esityksenä Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen 9 Vierasvenesataman valintaperusteet 13 Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi 22 Vierasvenesatamien kehittämiskohteet 28 Rahankäyttö vierasvenesatamissa 37 Marina-kortin tunnettuus ja käyttö Yhteenveto 45 LIITTEET (pdf-raportissa) Avointen kysymysten vastaukset Ristiintaulukoinnit Kysymyslomake Luotettavuusrajataulukko T-7480 MT/sas/mt 3

4 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tutkimuksen tavoite ja toteutus Marina II-veneilyklusterihanke on kehittämässä Varsinais-Suomen alueella vapaa-ajan veneilypalveluita ja vierasvenesatamapalveluita entistä paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita. Tutkimuksen tavoitteena on saada vierasvenesatamissa kävijöiltä palautetta, jonka pohjalta toiminnan ja palveluiden jatkosuunnitelmille saadaan konkreettista pohjatietoa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat Varsinais-Suomen viidessä vierassatamassa vähintään kuusi tuntia viettäneiden venekuntien vähintään 20-vuotiaat jäsenet. Tutkimus toteutettiin seuraavissa viidessä vierasvenesatamassa: Kalkholm Paraisilla, Kasnäs Kemiössä, Naantali, Nauvo ja Verkan Korppoossa. Tutkimus tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina, joissa noudatettiin ennalta määriteltyjä kiintiöitä liittyen eri satamissa tehtävien haastattelujen määriin (min. noin 30/satama) sekä haastateltavien sukupuoleen (miehiä 60 %, naisia 40 %). Haastattelut tehtiin suomeksi tai ruotsiksi haastateltavan toiveen mukaan. Vastaajajoukon rakenne on esitetty seuraavalla sivulla. Haastatteluja tehtiin ennalta sovitun mukaan kaikkiaan 203 heinäkuussa viikoilla 28 ja 29 ja niihin osallistui kolme Taloustutkimuksen tutkimushaastattelijaa. Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Marina II-hankkeen toimeksiannosta T-7480 MT/sas/mt 4

5 Sukupuoli* Nainen Mies Ikä v v v. 65 tai yli 8 Koulutus Perus-/kansak./yo/lukio/ amm.-/tekn.-/kauppak. Opistotaso Yliopisto/korkeakoulu Ei vast. 1 Asuinmaakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta 6 Muu 6 Aikuisten määrä venekunnassa Yksi 5 Kaksi Kolme 9 Neljä 5 Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesatamien kävijätutkimus: Vastaajajoukon rakenne Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n= % Lasten määrä venekunnassa Lainattu ystävältä/tuttavalta Vuokrattu yrittäjältä/yritykseltä Talouden bruttotulot/vuosi Vierasvenesatama jossa haastattelu tehtiin* Nauvo 31 Kasnäs (Kemiö) 21 Naantali 20 Kalkholm (Parainen) 14 Verkan (Korppoo) 14 Haastattelu tehtiin Suomeksi Ruotsiksi 6 *) Kiintiöperusteet 5 Ei yhtään On lapsia - Yksi - Kaksi - Kolme Vene on Oma/perheen vene Alle Yli Ei vast % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

6 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 1/3 Tyypillinen veneilijä, veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamien käyttö Tyypillinen Varsinais-Suomen viidessä vierassatamassa vähintään kuusi tuntia viettäneen venekunnan aikuisjäsen on iältään vuotias, korkeakoulututkinnon suorittanut, hyvätuloinen uusmaalainen, joka on liikkeellä omalla veneellä ja venekuntaan kuuluu kaksi aikuista ja noin joka toisessa venekunnassa on lisäksi mukana lapsia. Veneilyaktiivisuutta mitattiin kysymällä edellisen veneilykauden (v.2008) aikana veneilyyn käytettyä aikaa. Kaksi viidestä lukeutuu korkeintaan kolme viikkoa veneilleisiin (=light), kolmannes noin kuukauden (=medium) ja neljännes yli kuukauden veneilleisiin (=heavy). Yli puolet (57 %) edellisen veneilykauden yöpymisistä arvioitiin tapahtuneen vierasvenesatamissa ja 43 % muissa maksuttomissa yöpymispaikoissa (esim. luonnonsatamat, mökkirannat). Veneilyä paljon harrastavat ja iäkkäämmät yöpyvät enemmän maksuttomissa satamissa kuin vähemmän harrastavat ja nuoremmat veneilijät. Vierasvenesatamissa vietetty aika on useimmiten lyhytkestoista: kaksi kolmesta viettää yleensä vierasvenesatamassa korkeintaan yhden yön ja alle kolmannes kaksi yötä. Vain muutama prosentti yöpyy yhdessä satamassa kahta yötä kauemmin. Kuluvan veneilykauden heinäkuussa venekuntiin kuuluvilla oli ehtinyt kertyä kokemuksia (viipyminen vähintään kuusi tuntia) jo noin kolmesta eri vierasvenesatamasta Varsinais-Suomessa/Hangossa. Suosituimpiin satamiin kuuluvat luonnollisesti ne, joissa haastatteluja tehtiin: Nauvo, Kasnäs, Naantali, Verkan ja Kalkholm. Muista satamista eniten veneilijöitä olivat keränneet Hangon Itäsatama, Airisto Marina ja Taalintehdas. Vierasvenesataman valinta Vierasvenesataman yleisistä valintaperusteista eniten mainittuja ovat erilaiset palvelut, paikan sijainti/olosuhteet ja ostosmahdollisuudet Palveluista yleisimmin mainittuja ovat suihku- ja saunapalvelut, ravintolapalvelut, sähkö, vesi, septitankin tyhjennysmahdollisuus ja leikkipaikka tai muut lasten palvelut. Ostoksista tärkeimpiä ovat ruokatarvikkeet ja polttoaine. Muista valintaperusteista esille tulivat erityisesti paikan tuttuus, tasokkuus ja paikkakunnan kiinnostavuus T-7480 MT/sas/mt 6

7 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 2/3 Haastateltaville esitettiin myös kahdeksan erilaista vierasvenesataman valintatekijää, joista tuli valita omalta kannalta kaikkein tärkein. Peruspalvelujen tarjonta on ylivoimaisesti merkittävin. Sen valitsi tärkeimmäksi kaksi viidestä. Noin kuudesosalle ratkaisevin on vierasvenesataman tunnelma/ilmapiiri, vajaalle kymmenesosalle rauhallisuus. Lapsiperheistä joka viides panee eniten painoa lapsiystävällisyydelle. Luonnonläheisyys, asiakaspalvelun laatu ja erilaiset ajanviettomahdollisuudet nousevat kaikkein tärkeimmiksi tekijöiksi vain pienelle osalle veneilijöistä. Nimenomaan kyseisen vierasvenesataman (jossa haastattelu tehtiin) valintaan vaikuttaneita syitä mainittiin spontaanisti keskimäärin vain yksi vastaajaa kohti. Viisi kohteena ollutta satamaa eroavat toisistaan jonkin verran. Naantalin valinnassa tärkeimpiä ovat nähtävyydet ja paikkakunnan kiinnostavuus. Kasnäsissä taas erottuvat sopivan sijainnin ohella ostosmahdollisuudet sekä peseytymispalvelut, Nauvossa ja Kalkholmissa sijainnin lisäksi paikan tuttuus ja Verkanissa sijainti, vallinneet sääolosuhteet ja ravintolapalvelut. Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi Vastaajat arvioivat kouluarvosanoin (4 10) niitä vierasvenesatamia, joissa he ovat kesän 2009 aikana käyneet. Nauvo saa parhaat arviot (ka. 8,74). Naantalin, Verkanin, Kasnäsin, Laura Peterzénsin sekä Kalkholmin keskiarvot sijoittuvat välille 8,45 8,24. Näiden lisäksi Taalintehdas yltää vielä yli kahdeksan keskiarvoon, muiden vierasvenesatamien jäädessä sen alle. Enemmistö katsoo Turun saariston vierasvenesatamien erottuvan toisistaan paljon tai ainakin jonkin verran luonnonläheisyydessä, tunnelmassa/ilmapiirissä, peruspalvelujen tarjonnassa (joka osoittautui tärkeimmäksi valintatekijäksi), rauhallisuudessa, lapsiystävällisyydessä, ajanviettomahdollisuuksien puolesta sekä asiakaspalvelun suhteen. Vastaajat arvioivat niiden satamien peruspalveluiden tarjontaa sekä asiakaspalvelun laatua, jossa he tällä kertaa vierailivat. Peruspalveluiden tarjontaan oltiin erittäin tyytyväisiä kaikissa muissa satamissa paitsi Naantalissa, jonka niihin oltiin melko tyytyväisiä. Asiakaspalvelun laadussa parhaat arviot saivat Verkan ja Kalkholm, joihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Nauvon, Kasnäsin ja Naantalin asiakaspalveluun oltiin melko tyytyväisiä. Nauvo saa siis parhaan yleisarvosanojen keskiarvon hyvien peruspalveluidensa vuoksi. Naantali yltää vierasvenesatamien kärkikastiin enemmänkin paikkakunnan vetovoimaisuuden ja ilmapiirin kuin sataman palveluiden vuoksi. Verkanin hyvää kokonaisarvosanaa selittänee puolestaan hyvä asiakaspalvelun taso T-7480 MT/sas/mt 7

8 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 3/3 Vierasvenesatamien kehittäminen Vastaajilta kysyttiin viiden palvelun (pyörän vuokraus, opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin, mopon vuokraus, lapsenvahtipalvelut, auton vuokraus) tarpeellisuutta vierasvenesatamissa. Pyörän vuokraus olisi 65 % mielestä käyttökelpoinen palvelu. Yli kolmasosan mielestä käyttöä olisi myös opastetuille kierroksille nähtävyyksiin, tätä mieltä ovat varsinkin naiset. Noin neljännes venekunnista, joissa on lapsia, olisi kiinnostunut lapsenvahtipalveluista. Kaikista veneilijöistä lapsiperheiden osuus jää noin puoleen, joten kokonaisuutena palvelu kiinnostaisi noin kymmenesosaa venekunnista. Mopon/skootterin vuokrauspalvelua käyttäisi joka viides, auton vuokrausta vain noin joka kymmenes. Avoimella kysymyksellä tiedusteltiin puuttuuko vierasvenesatamista yleensä joitakin palveluita. Esiin nousivat mm. nettiyhteys, sauna, savukalan myynti, mahdollisuus ostaa tuoretta leipää sekä lasten leikkipaikka (ks. sivu 31). Lisäksi vastaajat esittivät toivomuksia ja ehdotuksia vierasvenesatamalle, jossa haastattelu tehtiin. Vastaukset löytyvät satamittain sivuilta Palautetta tuli enimmäkseen perusasioiden ja -palveluiden toimivuudesta, mutta myös erityispalveluista, ostosmahdollisuuksista ja paikan ilmapiiristä. Rahankäyttö vierasvenesatamissa Suurin osa veneilijöistä käytti rahaa tai osasi arvioida käytetyn rahan määrän ravintolapalveluiden, ruoka- ja alkoholiostojen sekä satamamaksujen osalta. Kolmannes teki polttoaineostoja tai osasi arvioida niihin käytetyn summan. Muita ostoja (venetarvikkeet, vaatteet/asusteet ja muistoesineet/käsityöt) teki noin viidennes. Suurimmat summat arvioidaan menevän polttoaineeseen, ravintolapalveluihin sekä muihin ruoka- ja alkoholiostoksiin. Kun kaikki rahankäyttö lasketaan yhteen, venekunta käytti ko. vierasvenesatamassa rahaa keskimäärin 249 (mediaani 200 ). Eniten rahaa arvioivat käyttävänsä Naantalissa ja Nauvossa haastatellut, vähiten Kasnäsissa ja Verkanissa haastatellut venekuntien edustajat. Marina-kortti Marina-kortti on tuttu vajaalle puolelle vastaajista, mutta vain 3 %:lla on kortti käytössään. Varsinkin Kalkholmissa haastatelluille vastaajille kortti oli tutumpi kuin muille, kun taas Kasnäsissä haastatelluista suurin osa ei ollut kuullutkaan kortista. Kortin tuntevat ovat saaneet tietää siitä lähinnä lehtien välityksellä tai vierasvenesatamassa. Koska Marinakortin omaavia oli vain muutama (n=6), kortin hyödyistä annetusta palautteesta ei voi tehdä päätelmiä T-7480 MT/sas/mt 8

9 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen T-7480 MT/sas/mt 9

10 Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Kuinka paljon aikaa arvioitte viettäneenne veneillen vuoden 2008 veneilykauden aikana?" "Kuinka kauan yleensä vietätte aikaa yhdessä maksullisessa vierasvenesatamassa?" Ei yhtään 5 Päivän ajan ilman yöpymistä 7 Muutamia päiviä 4 Viikon 5 Light (3 vkoa tai vähemmän) 41 % Yhden yön 61 2 viikkoa 15 Kaksi yötä 28 3 viikkoa 12 Kuukauden 33 Medium Useamman yön 3 Yli kuukauden 24 Heavy Ei vastausta 1 Ei vastausta % % Heinäkuu MT/np/sas 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

11 Yöpymiset veneilykaudella Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva "Miten suuri osa vuoden 2008 veneilykauden aikaisista veneily-yöpymisistänne on tapahtunut vierasvenesatamissa ja miten suuri osa maksuttomissa yöpymispaikoissa kuten esimerkiksi luonnonsatamissa tai mökkirannoissa?" Vierasvenesatamissa Muissa Kaikki (n=203) Ikä v. (n=102) 50+ v. (n=101) Asuinmaakunta Varsinais-Suomi (n=52) Uusimaa/Itä-Uusimaa (n=119) Muu (n=32) Veneilyt v Light (3 vkoa tai väh.) (n=84) Medium (noin kuukausi) (n=67) Heavy (yli kuukauden) (n=49) Heinäkuu MT/np/sas % 11 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

12 Käynnit vierasvenesatamissa kesällä 2009 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 Nauvo 53 Kasnäs 43 "Missä näistä vierasvenesatamista olette Hanko Itäsatama 34 tämän kesän aikana yöpynyt tai viipynyt Naantali 30 kuutta tuntia kauemmin?" Verkan (Korppoo) 22 Airisto Marina 19 Keskimäärin kolmessa (3) Kalkholm (Parainen) 19 eri satamassa/vastaaja Taalintehdas 16 Aurajoki 11 Korpoström 11 Näsby (Houtskär) 11 Laura Peterzéns (Kustavi) 10 Rosala 8 Pakkahuone (Uusikaupunki) 7 Teersalo 5 Houtsala (Korppoo) 4 Nötö 4 Bruddalsviken (Iniö) 3 Ruissalo Marina 3 Ruissalo (Tps) 2 Merimasku 1 Rumar Strand Marina (Korppoo) 1 Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

13 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Vierasvenesataman valintaperusteet T-7480 MT/sas/mt 13

14 Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Suihku-/saunapalvelut Ruokatarvikkeiden osto Ravintolapalveluiden tarjonta Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Polttoaineen osto Hyvä/tasokas paikka Paikkakunnan kiinnostavuus Sähkö Säätilanteen vuoksi Nähtävyydet Leikkipaikka/lasten palvelut Vesi Septitankin tyhjennysmahdollisuus Pyykki/pyykkipalvelut Tapahtuma paikkakunnalla Suojainen paikka Helppo rantautua Sattumalta Ruoanvalmistusmahdollisuus/ grillipaikka Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Liikunta/harrastusmahdollisuudet Rauhallinen paikka Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Jätekeräys Kokoont. muun/muiden venekuntien kanssa Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Uusi paikka Muuta Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesataman valintaperusteet yleensä Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n= % "Kun olette päättänyt yöpyä vierasvenesatamassa, niin millä perusteella yleensä teette päätöksen siitä, missä vierasvenesatamassa yövytte?" - spontaanit vastaukset - Valintaperusteet pääryhmittäin: - Palvelut 67 % - Sijainti/olosuhteet 61 % - Ostokset 44 % - Muut 45 % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

15 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät 1/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri "Mikä tällä kortilla olevista tekijöistä vaikuttaa eniten omaan vierasvenesatamavalintaanne?" (vain yksi tekijä/vastaaja) Rauhallisuus 9 Lapsiystävällisyys 8 Luonnonläheisyys 6 Asiakaspalvelun laatu 4 Aikuisten menopaikka 3 Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta 0 Ei osaa sanoa 11 Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

16 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät sukupuolen ja iän mukaan 2/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sukupuoli Ikäryhmä Peruspalvelujen tarjonta Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri Tunnelma tai ilmapiiri Rauhallisuus Nainen (n=82) Rauhallisuus v. (n=102) Mies (n=121) 50+ v. (n=101) Lapsiystävällisyys Lapsiystävällisyys Luonnonläheisyys Luonnonläheisyys Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Ei vast./eos Ei vast./eos % % Heinäkuu MT/np/sas 16 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

17 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät lapsien mukanaolon mukaan 3/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri Rauhallisuus Venekunnassa lapsia (n=91) Venekunnassa ei lapsia (n=112) Lapsiystävällisyys Luonnonläheisyys Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Ei vast./eos Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

18 Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Säätilanteen vuoksi Ruokatarvikkeiden osto Paikkakunnan kiinnostavuus Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Suihku-/saunapalvelut Nähtävyydet Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Hyvä/tasokas paikka Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahdollisuus Suojainen paikka Liikunta/harrastusmahdollisuudet Polttoaineen osto Sattumalta Pyykki/pyykkipalvelut Leikkipaikka/lasten palvelut Rauhallinen paikka Uusi paikka Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Kokoontuminen muun/muiden venekuntien kanssa Sähkö Vesi Muuta Ei vastausta Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesataman valintaperusteet haastattelukohteessa Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva 18 Kasnäs (n=42) Kalkholm (n=28) % "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Haastattelupaikka: Naantali (n=41) Nauvo (n=63) Verkan (n=29) Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

19 Vierasvenesataman valintaperusteet: Kasnäs ja Kalkholm Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Ruokatarvikkeiden osto Suihku-/saunapalvelut Säätilanteen vuoksi Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Tuttu paikka/käynyt aik. Paikkakunnan kiinnostavuus Hyvä/tasokas paikka Sattumalta Rauhallinen paikka Nähtävyydet Leikkipaikka/lasten palv. Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Ei vastausta Kasnäs, n=42 "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Kalkholm, n= Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 67 % - Ostokset 19 % - Palvelut 19 % - Muut 31 % Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aik. Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Ruokatarvikkeiden osto Paikkakunnan kiinnostavuus Suojainen paikka Liikunta/harrastusmahdollisuudet Liikunta/harrastusmahdollisuudet Polttoaineen osto Muuta* Ei vastausta Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 36 % - Ostokset 7 % - Palvelut 4 % - Muut 39 % *) Muuta: - Voi jättää tänne pidemmäksi aikaa. - Aika. - Hääpäivän vuoksi kirkossa % % Heinäkuu MT/np/sas 19 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

20 Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahd. Suihku-/saunapalvelut Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Suojainen paikka Heinäkuu MT/np/sas Nähtävyydet Paikkakunnan kiinnostavuus Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Hyvä/tasokas paikka Tuttu paikka/käynyt aik. Säätilanteen vuoksi Liikunta/harrastusmahd. Polttoaineen osto Ruokatarvikkeiden osto Sattumalta Rauhallinen paikka Vierasvenesataman valintaperusteet: Naantali ja Verkan Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Muuta* Ei vastausta Naantali, n=41 "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Verkan, n= Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 24 % - Palvelut 15 % - Ostokset 5 % - Muut 63 % *) Muuta: - Kyllin iso. - Venekeskeisyys % Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Säätilanteen vuoksi Ravintolapalveluiden tarjonta Tuttu paikka/ käynyt aik. Suojainen paikka Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Suihku-/ saunapalv. Septitankin tyhjennysrmahd. Pyykki/ pyykkipalvelut Uusi paikka Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 66 % - Palvelut 21 % - Muut 14 % % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

21 Vierasvenesataman valintaperusteet: Nauvo Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Ruokatarvikkeiden osto Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Säätilanteen vuoksi Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Paikkakunnan kiinnostavuus Suihku-/saunapalvelut Hyvä/tasokas paikka Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahdollisuus Liikunta/harrastusmahdollisuudet Pyykki/pyykkipalvelut Leikkipaikka/lasten palvelut Uusi paikka Kokoontuminen muun/ muiden venekuntien kanssa Sähkö Vesi Muuta* "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Nauvo, n=63 29 Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 33 % - Palvelut 14 % - Ostokset 11 % - Muut 35 % *) Muuta: - Vilkas satama, näkee ihmisiä. - Julkinen kulkuneuvoyhteys. - Bussiyhteys. - Purje repesi. Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

22 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi T-7480 MT/sas/mt 22

23 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Nauvo (n=107) Ei vast Keskiarvo ,74 Naantali (n=60) ,45 Verkan (Korppoo) (n=45) ,36 Kasnäs (n=88) Laura Peterzéns (Kustavi) (n=21)* Kalkholm (Parainen) (n=38) ,31 8,29 8,24 Taalintehdas (n=32) ,03 Korpoström (n=23)* ,95 Hanko Itäsatama (n=70) ,83 Näsby (Houtskär) (n=22) Airisto Marina (n=38) Aurajoki (n=22)* ,82 7,72 7,57 Heinäkuu MT/np/sas % *) Pieni vastaajamäärä Huom. muut 10 satamaa: vastaajamäärät liian pieniä 23 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

24 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Kasnäs Naantali Kaikki (n=88) 8,31 Kaikki (n=60) 8,45 Sukupuoli Nainen (n=33) 8,24 Sukupuoli Mies (n=55) 8,35 Nainen (n=23) 8,43 Ikäryhmä v. (n=42) 8,26 Mies (n=37) 8, v. (n=46) 8,36 Ikäryhmä Venekunnassa lapsia Veneily kaudella 2008 Light (3 vkoa tai väh.) (n=38) Medium (n. 1 kk) (n=25) Heavy (yli 1 kk) (n=23) Heinäkuu MT/np/sas Kyllä (n=40) Ei (n=48) 8,41 8,23 8,24 8,46 8, Keskiarvo v. (n=33) 50+ v. (n=27) Venekunnassa lapsia Kyllä (n=26) Ei (n=34) 8,48 8,41 8,50 8, Keskiarvo 4 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

25 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Nauvo Verkan (Korppoo) Kaikki (n=107) 8,74 Kaikki (n=45) 8,36 Sukupuoli Nainen (n=43) 8,74 Sukupuoli Mies (n=64) 8,75 Nainen (n=21) 8,48 Ikäryhmä v. (n=64) 8,87 Mies (n=24) 8, v. (n=43) 8,55 Ikäryhmä Venekunnassa lapsia v. (n=22) 8,41 Kyllä (n=54) 8,87 Ei (n=53) 8, v. (n=23) 8,30 Veneily kaudella 2008 Light (3 vkoa tai väh.) (n=49) Medium (n. 1 kk) (n=37) Heavy (yli 1 kk) (n=21) Heinäkuu MT/np/sas 8,45 8,82 8, Keskiarvo 4 10 Venekunnassa lapsia Kyllä (n=19*) Ei (n=26) *) Huom. pieni vastaajamäärä 25 8,23 8, Keskiarvo 4 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

26 Vierasvenesatamien profiilierot Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Erottuvatko Turun saariston vierasvenesatamat toisistaan seuraavien asioiden suhteen?" Luonnonläheisyys Eroavat paljon Eroavat jonkin verran Eivät juurikaan eroa/eos Eroavat ainakin jonkin verran % 73 Tunnelma tai ilmapiiri Peruspalvelujen tarjonta Lapsiystävällisyys (Venekunnassa lapsia, n=91) Rauhallisuus Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Aikuisten menopaikka Asiakaspalvelun laatu Heinäkuu MT/np/sas % 26 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

27 Vierasvenesatamien palveluiden arviointi Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva "Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin tässä vierasvenesatamassa?" 5) Erittäin tyytyväinen 4) Melko tyytyväinen 3) Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Ei vast./ eos 2) Melko tyytymätön 1) Erittäin tyytymätön Peruspalvelujen tarjonta Keskiarvo 5 1 Nauvo (n=63) Kasnäs (n=42) Verkan (n=29) Kalkholm (n=28) Naantali (n=41) Asiakaspalvelun laatu Verkan (n=29) Kalkholm (n=28) Nauvo (n=63) Kasnäs (n=42) Naantali (n=41) ,76 4,67 4,66 4,63 4,35 4,81 4,73 4,49 4,34 4,30 Heinäkuu MT/np/sas % 27 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

28 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Vierasvenesatamien kehittämiskohteet T-7480 MT/sas/mt 28

29 Vierasvenesatamien palveluiden kehittämiskohteet Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Olisiko seuraaville palveluille vierasvenesatamissa käyttöä?" Kyllä Ei vast. Ei Pyörän vuokraus Opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin Lapsenvahtipalvelut (Venekunnassa lapsia, n=91) Mopon/skootterin vuokraus Auton vuokraus % Heinäkuu MT/np/sas 29 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

30 Vierasvenesatamien palveluiden kehittämiskohteet Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Kaikki (n=203) "Olisiko seuraaville palveluille Sukupuoli vierasvenesatamissa käyttöä?" Nainen (n=82) Auton vuokraus (9 %) Mies (n=121) Lapsenvahtipalvelut (13 %) Ikäryhmä v. (n=102) 50+ v. (n=101) Mopon/skootterin vuokraus (21 %) Opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin (37 %) Venekunnassa lapsia Pyörän vuokraus (65 %) Kyllä (n=91) Ei (n=112) Satama, jossa haastattelu tehtiin Kasnäs (n=42) Kalkholm (n=28) Naantali (n=41) Nauvo (n=63) Verkan (n=29) Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

31 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Puuttuuko vierassatamista yleensä jotakin sellaisia palveluita tai tarjontaa, jota mielellänne käyttäisitte? Alle 50-vuotiaat: Siistejä pesu-/wc-tiloja Sauna Savukalan myynti Lapsille leikkipaikkoja/leluja Tuoreet aamiaissämpylät Nettiyhteys/wlan Toimiva septi Sähköt Hyvä ruokakauppa Yli 50-vuotiaat: Nettiyhteys Sauna Lähellä sijaitsevat kaupat Ravintola/musiikkia/tanssia Tuoretta leipää Toimiva septi Veneilytarvikkeet T-7480 MT/sas/mt 31

32 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Kalkholm Aamusauna. Ahdas marinaan rantautumiselle, sähkö ei riittänyt, pistokkeet puuttuivat, lisäjakajat puuttuivat. Enemmän paikkoja isoille veneille, ei mahduta väleihin, veneet kasvaneet Vain harvat paalut liikkuvat, grillipaikka voisi olla, grillimme meni yöllä. Istutuksia lisää keskiosaan ja autopalvelu Alkoon ja kaupoille ja infotaulu, joka kertoo välimatkat kauppoihin ja isolla taksin numerot Informaatio julkisesta liikenteestä. Laajemmat saunatilat, suhteuttamalla ne venepaikkojen määrään. Leventää paaluvälit ja hiukan pidemmällä ja leveämmällä saisi olla. Polkupyörät vuokrattaviksi. Sauna (kiuas) on vähän uudistamisen tarpeessa. Saunan pukuhuone ja sauna itse aivan liian pienet. Septi puolittain toimi, toimi 1/2 minuuttia kerralla Sähköt 16A ei riitä, jos on koko rivi veneitä. Venepaikkojen leveys suojaisella puolella (3,5m minimi), poijujen luku suojaisella puolella T-7480 MT/sas/mt 32

33 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Nauvo Ahdasta näyttää olevan, skeittipaikka lapsille. Alentaa satamamaksua, opastus vapaisiin paikkoihin, kun on täyttä. Alko tänne. Assistering att hitta plats i bryggan. Barnvänlighet! Biltrafiken är negativ, lugnet, begränsas. Det är alltid trångt här. Golf-kenttä, hyvä "menobaari". Joku voisi tulla hakemaan aukosta ja ohjata oikeaan paikkaan (ruuhkassa). Lasten polkupyörien vuokraus, monivaihteinen. Lisätä lapsille tarjontaa, sisätila lapsille. Lisävenepaikkoja, roskis pesutilassa täynnä. Lisää paikkoja. Miesten vessojen vähyys aamuisin. Något annat för små barn. Olisi satamamies ohjaamassa ja siirtämässä poijun. Opastaminen, jos ei ole väliä minne pistää veneen, syväyskoot tietoon näkyville, selkeä opaste. Paikannäyttäjä, kumivenevastaanotto, välimuotokalliit ravintolat ja sitten ei mitään, hampurilaisia lapsille. Pesutupa-asiat ja kuivaajat pitäisi olla kohdallaan. Poijut kauemmas ulkolaiturissa ja ruoppaus syvemmäksi, veneet kasvaa ja syvenee, kyltti: ainoastaan tietylle syväykselle. Polkupyörä voisi olla. Saniteettitilat isommiksi. Satamakapteeni. Saunaan ilmastointi, tukankuivaus. Sähköongelmia muilla, ei itsellä. Tehdään tästä saaristomeren keskus, uusi marina, riittävän syväksi, kannattaa pitkällä tähtäimellä. Tilan ahtaus aina täällä iltapäivisin. Toaletterna bättre och flera. Tvätta och byka. Urheilumahdollisuudet. Valmiit lelut lapsille, aktiviteetteja lapsille, joku keinu, pikku juttu lisäämään viihtyvyyttä, leikkinurkka ravintolaan. Venepaikan voisi saada illemmallakin. Wlan 2 kpl T-7480 MT/sas/mt 33

34 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Verkan Ei tarvitse laajentaa ravintolaa, mekkala viikonloppuisin (nuoret). Ei uimarantaa, naisten sauna aina liian kuuma, ei voi istua. Grillipaikan lähellä voisi olla roskis, lisää vessoja. Hienot saunat, suihkujen kaadot ihan pielessä, naisten sauna ihan liian kuuma, merkattava matalikot, laiturin syvyydet. Isommat vesiboilerit saunaan. Jotain elintarvikkeita paikkakunnalta, kalaa, sämpylöitä. Kun tehdään uudet tilat: pukuhuoneessa ei ilmastointia, paremmat rakentajat. Lasten uimapaikka, vessojen määrää voi lisätä. Lisää tilaa. Lisää venepaikkoja. 2 kpl Lämmin vesi kaikille saunojille ja polkupyörät lainaukseen. Lämpimän veden mitoitus. Merkitä paikat, että voi tulla yksityislaituriin (ajat, jolloin vapaa). Naisten sauna huonosti suunniteltu, puhdas mutta ilmastointi on huono, vesiongelma. Naisten suihkuhomma, tuuletussysteemi. Ruokaostospaikka lähemmäksi. Saunan pukuhuoneen tuuletus ulos. Saunasta uimaan, sauna sivummalle. Suihkutilat kauniit, mutta vesi ei mene, ilma ei vaihdu, tukala olo saunan jälkeen. Tiskaus. Tiskipaikka, grilli, privaattipaikat vuokrattavissa, mutta pitää koordinoida niin, että on vapaa ja miten kauan. Vessaan koukku takkia varten, pistokkeet tukankuivaukseen ja peilejä. Vessoja tosi niukasti T-7480 MT/sas/mt 34

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016 SHKY Laske+elijatutkimus Toukokuu Johdanto Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tarkoituksena oli selvi+ää, miten saada jo laske+elua harrastavat henkilöt/taloudet vie+ämään useampia päiviä rinteessä? Lisäksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin?

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? prosenttijakaumat, N=1361 16 5,7 4,5 ympäristön saastuminen ja liikennehaitat 19,2 45,9 koskemattoman luonnon ja maiseman pilaantuminen melu, pöly ja

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot