Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella"

Transkriptio

1 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

2 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Kemiönsaaren kunta/marina II-hanke Heinäkuu 2009 Merja Tuominen Taloustutkimus Oy, Turku Yliopistonkatu 37 A, Turku Puh. (02)

3 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 SISÄLTÖ Sivu 1. Tutkimuksen tavoite ja toteutus 4 Vastaajajoukon rakenne 5 2. Tiivistelmä Tulokset graafisena esityksenä Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen 9 Vierasvenesataman valintaperusteet 13 Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi 22 Vierasvenesatamien kehittämiskohteet 28 Rahankäyttö vierasvenesatamissa 37 Marina-kortin tunnettuus ja käyttö Yhteenveto 45 LIITTEET (pdf-raportissa) Avointen kysymysten vastaukset Ristiintaulukoinnit Kysymyslomake Luotettavuusrajataulukko T-7480 MT/sas/mt 3

4 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tutkimuksen tavoite ja toteutus Marina II-veneilyklusterihanke on kehittämässä Varsinais-Suomen alueella vapaa-ajan veneilypalveluita ja vierasvenesatamapalveluita entistä paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita. Tutkimuksen tavoitteena on saada vierasvenesatamissa kävijöiltä palautetta, jonka pohjalta toiminnan ja palveluiden jatkosuunnitelmille saadaan konkreettista pohjatietoa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat Varsinais-Suomen viidessä vierassatamassa vähintään kuusi tuntia viettäneiden venekuntien vähintään 20-vuotiaat jäsenet. Tutkimus toteutettiin seuraavissa viidessä vierasvenesatamassa: Kalkholm Paraisilla, Kasnäs Kemiössä, Naantali, Nauvo ja Verkan Korppoossa. Tutkimus tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina, joissa noudatettiin ennalta määriteltyjä kiintiöitä liittyen eri satamissa tehtävien haastattelujen määriin (min. noin 30/satama) sekä haastateltavien sukupuoleen (miehiä 60 %, naisia 40 %). Haastattelut tehtiin suomeksi tai ruotsiksi haastateltavan toiveen mukaan. Vastaajajoukon rakenne on esitetty seuraavalla sivulla. Haastatteluja tehtiin ennalta sovitun mukaan kaikkiaan 203 heinäkuussa viikoilla 28 ja 29 ja niihin osallistui kolme Taloustutkimuksen tutkimushaastattelijaa. Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Marina II-hankkeen toimeksiannosta T-7480 MT/sas/mt 4

5 Sukupuoli* Nainen Mies Ikä v v v. 65 tai yli 8 Koulutus Perus-/kansak./yo/lukio/ amm.-/tekn.-/kauppak. Opistotaso Yliopisto/korkeakoulu Ei vast. 1 Asuinmaakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta 6 Muu 6 Aikuisten määrä venekunnassa Yksi 5 Kaksi Kolme 9 Neljä 5 Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesatamien kävijätutkimus: Vastaajajoukon rakenne Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n= % Lasten määrä venekunnassa Lainattu ystävältä/tuttavalta Vuokrattu yrittäjältä/yritykseltä Talouden bruttotulot/vuosi Vierasvenesatama jossa haastattelu tehtiin* Nauvo 31 Kasnäs (Kemiö) 21 Naantali 20 Kalkholm (Parainen) 14 Verkan (Korppoo) 14 Haastattelu tehtiin Suomeksi Ruotsiksi 6 *) Kiintiöperusteet 5 Ei yhtään On lapsia - Yksi - Kaksi - Kolme Vene on Oma/perheen vene Alle Yli Ei vast % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

6 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 1/3 Tyypillinen veneilijä, veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamien käyttö Tyypillinen Varsinais-Suomen viidessä vierassatamassa vähintään kuusi tuntia viettäneen venekunnan aikuisjäsen on iältään vuotias, korkeakoulututkinnon suorittanut, hyvätuloinen uusmaalainen, joka on liikkeellä omalla veneellä ja venekuntaan kuuluu kaksi aikuista ja noin joka toisessa venekunnassa on lisäksi mukana lapsia. Veneilyaktiivisuutta mitattiin kysymällä edellisen veneilykauden (v.2008) aikana veneilyyn käytettyä aikaa. Kaksi viidestä lukeutuu korkeintaan kolme viikkoa veneilleisiin (=light), kolmannes noin kuukauden (=medium) ja neljännes yli kuukauden veneilleisiin (=heavy). Yli puolet (57 %) edellisen veneilykauden yöpymisistä arvioitiin tapahtuneen vierasvenesatamissa ja 43 % muissa maksuttomissa yöpymispaikoissa (esim. luonnonsatamat, mökkirannat). Veneilyä paljon harrastavat ja iäkkäämmät yöpyvät enemmän maksuttomissa satamissa kuin vähemmän harrastavat ja nuoremmat veneilijät. Vierasvenesatamissa vietetty aika on useimmiten lyhytkestoista: kaksi kolmesta viettää yleensä vierasvenesatamassa korkeintaan yhden yön ja alle kolmannes kaksi yötä. Vain muutama prosentti yöpyy yhdessä satamassa kahta yötä kauemmin. Kuluvan veneilykauden heinäkuussa venekuntiin kuuluvilla oli ehtinyt kertyä kokemuksia (viipyminen vähintään kuusi tuntia) jo noin kolmesta eri vierasvenesatamasta Varsinais-Suomessa/Hangossa. Suosituimpiin satamiin kuuluvat luonnollisesti ne, joissa haastatteluja tehtiin: Nauvo, Kasnäs, Naantali, Verkan ja Kalkholm. Muista satamista eniten veneilijöitä olivat keränneet Hangon Itäsatama, Airisto Marina ja Taalintehdas. Vierasvenesataman valinta Vierasvenesataman yleisistä valintaperusteista eniten mainittuja ovat erilaiset palvelut, paikan sijainti/olosuhteet ja ostosmahdollisuudet Palveluista yleisimmin mainittuja ovat suihku- ja saunapalvelut, ravintolapalvelut, sähkö, vesi, septitankin tyhjennysmahdollisuus ja leikkipaikka tai muut lasten palvelut. Ostoksista tärkeimpiä ovat ruokatarvikkeet ja polttoaine. Muista valintaperusteista esille tulivat erityisesti paikan tuttuus, tasokkuus ja paikkakunnan kiinnostavuus T-7480 MT/sas/mt 6

7 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 2/3 Haastateltaville esitettiin myös kahdeksan erilaista vierasvenesataman valintatekijää, joista tuli valita omalta kannalta kaikkein tärkein. Peruspalvelujen tarjonta on ylivoimaisesti merkittävin. Sen valitsi tärkeimmäksi kaksi viidestä. Noin kuudesosalle ratkaisevin on vierasvenesataman tunnelma/ilmapiiri, vajaalle kymmenesosalle rauhallisuus. Lapsiperheistä joka viides panee eniten painoa lapsiystävällisyydelle. Luonnonläheisyys, asiakaspalvelun laatu ja erilaiset ajanviettomahdollisuudet nousevat kaikkein tärkeimmiksi tekijöiksi vain pienelle osalle veneilijöistä. Nimenomaan kyseisen vierasvenesataman (jossa haastattelu tehtiin) valintaan vaikuttaneita syitä mainittiin spontaanisti keskimäärin vain yksi vastaajaa kohti. Viisi kohteena ollutta satamaa eroavat toisistaan jonkin verran. Naantalin valinnassa tärkeimpiä ovat nähtävyydet ja paikkakunnan kiinnostavuus. Kasnäsissä taas erottuvat sopivan sijainnin ohella ostosmahdollisuudet sekä peseytymispalvelut, Nauvossa ja Kalkholmissa sijainnin lisäksi paikan tuttuus ja Verkanissa sijainti, vallinneet sääolosuhteet ja ravintolapalvelut. Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi Vastaajat arvioivat kouluarvosanoin (4 10) niitä vierasvenesatamia, joissa he ovat kesän 2009 aikana käyneet. Nauvo saa parhaat arviot (ka. 8,74). Naantalin, Verkanin, Kasnäsin, Laura Peterzénsin sekä Kalkholmin keskiarvot sijoittuvat välille 8,45 8,24. Näiden lisäksi Taalintehdas yltää vielä yli kahdeksan keskiarvoon, muiden vierasvenesatamien jäädessä sen alle. Enemmistö katsoo Turun saariston vierasvenesatamien erottuvan toisistaan paljon tai ainakin jonkin verran luonnonläheisyydessä, tunnelmassa/ilmapiirissä, peruspalvelujen tarjonnassa (joka osoittautui tärkeimmäksi valintatekijäksi), rauhallisuudessa, lapsiystävällisyydessä, ajanviettomahdollisuuksien puolesta sekä asiakaspalvelun suhteen. Vastaajat arvioivat niiden satamien peruspalveluiden tarjontaa sekä asiakaspalvelun laatua, jossa he tällä kertaa vierailivat. Peruspalveluiden tarjontaan oltiin erittäin tyytyväisiä kaikissa muissa satamissa paitsi Naantalissa, jonka niihin oltiin melko tyytyväisiä. Asiakaspalvelun laadussa parhaat arviot saivat Verkan ja Kalkholm, joihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Nauvon, Kasnäsin ja Naantalin asiakaspalveluun oltiin melko tyytyväisiä. Nauvo saa siis parhaan yleisarvosanojen keskiarvon hyvien peruspalveluidensa vuoksi. Naantali yltää vierasvenesatamien kärkikastiin enemmänkin paikkakunnan vetovoimaisuuden ja ilmapiirin kuin sataman palveluiden vuoksi. Verkanin hyvää kokonaisarvosanaa selittänee puolestaan hyvä asiakaspalvelun taso T-7480 MT/sas/mt 7

8 Vierasvenesatamien kävijätutkimus Tiivistelmä 3/3 Vierasvenesatamien kehittäminen Vastaajilta kysyttiin viiden palvelun (pyörän vuokraus, opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin, mopon vuokraus, lapsenvahtipalvelut, auton vuokraus) tarpeellisuutta vierasvenesatamissa. Pyörän vuokraus olisi 65 % mielestä käyttökelpoinen palvelu. Yli kolmasosan mielestä käyttöä olisi myös opastetuille kierroksille nähtävyyksiin, tätä mieltä ovat varsinkin naiset. Noin neljännes venekunnista, joissa on lapsia, olisi kiinnostunut lapsenvahtipalveluista. Kaikista veneilijöistä lapsiperheiden osuus jää noin puoleen, joten kokonaisuutena palvelu kiinnostaisi noin kymmenesosaa venekunnista. Mopon/skootterin vuokrauspalvelua käyttäisi joka viides, auton vuokrausta vain noin joka kymmenes. Avoimella kysymyksellä tiedusteltiin puuttuuko vierasvenesatamista yleensä joitakin palveluita. Esiin nousivat mm. nettiyhteys, sauna, savukalan myynti, mahdollisuus ostaa tuoretta leipää sekä lasten leikkipaikka (ks. sivu 31). Lisäksi vastaajat esittivät toivomuksia ja ehdotuksia vierasvenesatamalle, jossa haastattelu tehtiin. Vastaukset löytyvät satamittain sivuilta Palautetta tuli enimmäkseen perusasioiden ja -palveluiden toimivuudesta, mutta myös erityispalveluista, ostosmahdollisuuksista ja paikan ilmapiiristä. Rahankäyttö vierasvenesatamissa Suurin osa veneilijöistä käytti rahaa tai osasi arvioida käytetyn rahan määrän ravintolapalveluiden, ruoka- ja alkoholiostojen sekä satamamaksujen osalta. Kolmannes teki polttoaineostoja tai osasi arvioida niihin käytetyn summan. Muita ostoja (venetarvikkeet, vaatteet/asusteet ja muistoesineet/käsityöt) teki noin viidennes. Suurimmat summat arvioidaan menevän polttoaineeseen, ravintolapalveluihin sekä muihin ruoka- ja alkoholiostoksiin. Kun kaikki rahankäyttö lasketaan yhteen, venekunta käytti ko. vierasvenesatamassa rahaa keskimäärin 249 (mediaani 200 ). Eniten rahaa arvioivat käyttävänsä Naantalissa ja Nauvossa haastatellut, vähiten Kasnäsissa ja Verkanissa haastatellut venekuntien edustajat. Marina-kortti Marina-kortti on tuttu vajaalle puolelle vastaajista, mutta vain 3 %:lla on kortti käytössään. Varsinkin Kalkholmissa haastatelluille vastaajille kortti oli tutumpi kuin muille, kun taas Kasnäsissä haastatelluista suurin osa ei ollut kuullutkaan kortista. Kortin tuntevat ovat saaneet tietää siitä lähinnä lehtien välityksellä tai vierasvenesatamassa. Koska Marinakortin omaavia oli vain muutama (n=6), kortin hyödyistä annetusta palautteesta ei voi tehdä päätelmiä T-7480 MT/sas/mt 8

9 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen T-7480 MT/sas/mt 9

10 Veneilyn harrastaminen ja vierasvenesatamissa yöpyminen Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Kuinka paljon aikaa arvioitte viettäneenne veneillen vuoden 2008 veneilykauden aikana?" "Kuinka kauan yleensä vietätte aikaa yhdessä maksullisessa vierasvenesatamassa?" Ei yhtään 5 Päivän ajan ilman yöpymistä 7 Muutamia päiviä 4 Viikon 5 Light (3 vkoa tai vähemmän) 41 % Yhden yön 61 2 viikkoa 15 Kaksi yötä 28 3 viikkoa 12 Kuukauden 33 Medium Useamman yön 3 Yli kuukauden 24 Heavy Ei vastausta 1 Ei vastausta % % Heinäkuu MT/np/sas 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

11 Yöpymiset veneilykaudella Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva "Miten suuri osa vuoden 2008 veneilykauden aikaisista veneily-yöpymisistänne on tapahtunut vierasvenesatamissa ja miten suuri osa maksuttomissa yöpymispaikoissa kuten esimerkiksi luonnonsatamissa tai mökkirannoissa?" Vierasvenesatamissa Muissa Kaikki (n=203) Ikä v. (n=102) 50+ v. (n=101) Asuinmaakunta Varsinais-Suomi (n=52) Uusimaa/Itä-Uusimaa (n=119) Muu (n=32) Veneilyt v Light (3 vkoa tai väh.) (n=84) Medium (noin kuukausi) (n=67) Heavy (yli kuukauden) (n=49) Heinäkuu MT/np/sas % 11 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

12 Käynnit vierasvenesatamissa kesällä 2009 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 Nauvo 53 Kasnäs 43 "Missä näistä vierasvenesatamista olette Hanko Itäsatama 34 tämän kesän aikana yöpynyt tai viipynyt Naantali 30 kuutta tuntia kauemmin?" Verkan (Korppoo) 22 Airisto Marina 19 Keskimäärin kolmessa (3) Kalkholm (Parainen) 19 eri satamassa/vastaaja Taalintehdas 16 Aurajoki 11 Korpoström 11 Näsby (Houtskär) 11 Laura Peterzéns (Kustavi) 10 Rosala 8 Pakkahuone (Uusikaupunki) 7 Teersalo 5 Houtsala (Korppoo) 4 Nötö 4 Bruddalsviken (Iniö) 3 Ruissalo Marina 3 Ruissalo (Tps) 2 Merimasku 1 Rumar Strand Marina (Korppoo) 1 Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

13 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Vierasvenesataman valintaperusteet T-7480 MT/sas/mt 13

14 Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Suihku-/saunapalvelut Ruokatarvikkeiden osto Ravintolapalveluiden tarjonta Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Polttoaineen osto Hyvä/tasokas paikka Paikkakunnan kiinnostavuus Sähkö Säätilanteen vuoksi Nähtävyydet Leikkipaikka/lasten palvelut Vesi Septitankin tyhjennysmahdollisuus Pyykki/pyykkipalvelut Tapahtuma paikkakunnalla Suojainen paikka Helppo rantautua Sattumalta Ruoanvalmistusmahdollisuus/ grillipaikka Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Liikunta/harrastusmahdollisuudet Rauhallinen paikka Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Jätekeräys Kokoont. muun/muiden venekuntien kanssa Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Uusi paikka Muuta Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesataman valintaperusteet yleensä Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n= % "Kun olette päättänyt yöpyä vierasvenesatamassa, niin millä perusteella yleensä teette päätöksen siitä, missä vierasvenesatamassa yövytte?" - spontaanit vastaukset - Valintaperusteet pääryhmittäin: - Palvelut 67 % - Sijainti/olosuhteet 61 % - Ostokset 44 % - Muut 45 % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

15 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät 1/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri "Mikä tällä kortilla olevista tekijöistä vaikuttaa eniten omaan vierasvenesatamavalintaanne?" (vain yksi tekijä/vastaaja) Rauhallisuus 9 Lapsiystävällisyys 8 Luonnonläheisyys 6 Asiakaspalvelun laatu 4 Aikuisten menopaikka 3 Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta 0 Ei osaa sanoa 11 Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

16 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät sukupuolen ja iän mukaan 2/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sukupuoli Ikäryhmä Peruspalvelujen tarjonta Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri Tunnelma tai ilmapiiri Rauhallisuus Nainen (n=82) Rauhallisuus v. (n=102) Mies (n=121) 50+ v. (n=101) Lapsiystävällisyys Lapsiystävällisyys Luonnonläheisyys Luonnonläheisyys Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Ei vast./eos Ei vast./eos % % Heinäkuu MT/np/sas 16 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

17 Vierasvenesataman valintaan vaikuttavat tekijät lapsien mukanaolon mukaan 3/3 Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Peruspalvelujen tarjonta Tunnelma tai ilmapiiri Rauhallisuus Venekunnassa lapsia (n=91) Venekunnassa ei lapsia (n=112) Lapsiystävällisyys Luonnonläheisyys Asiakaspalvelun laatu Aikuisten menopaikka Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Ei vast./eos Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

18 Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Säätilanteen vuoksi Ruokatarvikkeiden osto Paikkakunnan kiinnostavuus Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Suihku-/saunapalvelut Nähtävyydet Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Hyvä/tasokas paikka Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahdollisuus Suojainen paikka Liikunta/harrastusmahdollisuudet Polttoaineen osto Sattumalta Pyykki/pyykkipalvelut Leikkipaikka/lasten palvelut Rauhallinen paikka Uusi paikka Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Kokoontuminen muun/muiden venekuntien kanssa Sähkö Vesi Muuta Ei vastausta Heinäkuu MT/np/sas Vierasvenesataman valintaperusteet haastattelukohteessa Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva 18 Kasnäs (n=42) Kalkholm (n=28) % "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Haastattelupaikka: Naantali (n=41) Nauvo (n=63) Verkan (n=29) Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

19 Vierasvenesataman valintaperusteet: Kasnäs ja Kalkholm Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Ruokatarvikkeiden osto Suihku-/saunapalvelut Säätilanteen vuoksi Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Tuttu paikka/käynyt aik. Paikkakunnan kiinnostavuus Hyvä/tasokas paikka Sattumalta Rauhallinen paikka Nähtävyydet Leikkipaikka/lasten palv. Alkoholijuomien osto Venetarvikkeiden osto Ei vastausta Kasnäs, n=42 "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Kalkholm, n= Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 67 % - Ostokset 19 % - Palvelut 19 % - Muut 31 % Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aik. Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Ruokatarvikkeiden osto Paikkakunnan kiinnostavuus Suojainen paikka Liikunta/harrastusmahdollisuudet Liikunta/harrastusmahdollisuudet Polttoaineen osto Muuta* Ei vastausta Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 36 % - Ostokset 7 % - Palvelut 4 % - Muut 39 % *) Muuta: - Voi jättää tänne pidemmäksi aikaa. - Aika. - Hääpäivän vuoksi kirkossa % % Heinäkuu MT/np/sas 19 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

20 Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahd. Suihku-/saunapalvelut Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Suojainen paikka Heinäkuu MT/np/sas Nähtävyydet Paikkakunnan kiinnostavuus Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Hyvä/tasokas paikka Tuttu paikka/käynyt aik. Säätilanteen vuoksi Liikunta/harrastusmahd. Polttoaineen osto Ruokatarvikkeiden osto Sattumalta Rauhallinen paikka Vierasvenesataman valintaperusteet: Naantali ja Verkan Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Muuta* Ei vastausta Naantali, n=41 "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Verkan, n= Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 24 % - Palvelut 15 % - Ostokset 5 % - Muut 63 % *) Muuta: - Kyllin iso. - Venekeskeisyys % Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Säätilanteen vuoksi Ravintolapalveluiden tarjonta Tuttu paikka/ käynyt aik. Suojainen paikka Vierailu tuttavien/ sukulaisten luona Suihku-/ saunapalv. Septitankin tyhjennysrmahd. Pyykki/ pyykkipalvelut Uusi paikka Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 66 % - Palvelut 21 % - Muut 14 % % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

21 Vierasvenesataman valintaperusteet: Nauvo Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Sopi reitin varrelle/ sopiva sijainti Tuttu paikka/käynyt aikaisemmin Ruokatarvikkeiden osto Venekunnan vaiht. (joku tulee kyytiin/joku jää pois) Säätilanteen vuoksi Vierailu tuttavien/sukulaisten luona Paikkakunnan kiinnostavuus Suihku-/saunapalvelut Hyvä/tasokas paikka Ravintolapalveluiden tarjonta Septitankin tyhjennysmahdollisuus Liikunta/harrastusmahdollisuudet Pyykki/pyykkipalvelut Leikkipaikka/lasten palvelut Uusi paikka Kokoontuminen muun/ muiden venekuntien kanssa Sähkö Vesi Muuta* "Miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän vierasvenesataman?" Nauvo, n=63 29 Valintaperusteet pääryhmittäin: - Sijainti/olosuhteet 33 % - Palvelut 14 % - Ostokset 11 % - Muut 35 % *) Muuta: - Vilkas satama, näkee ihmisiä. - Julkinen kulkuneuvoyhteys. - Bussiyhteys. - Purje repesi. Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

22 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Kokonaiskuvat satamista, niiden profiilierot ja palveluiden arviointi T-7480 MT/sas/mt 22

23 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Nauvo (n=107) Ei vast Keskiarvo ,74 Naantali (n=60) ,45 Verkan (Korppoo) (n=45) ,36 Kasnäs (n=88) Laura Peterzéns (Kustavi) (n=21)* Kalkholm (Parainen) (n=38) ,31 8,29 8,24 Taalintehdas (n=32) ,03 Korpoström (n=23)* ,95 Hanko Itäsatama (n=70) ,83 Näsby (Houtskär) (n=22) Airisto Marina (n=38) Aurajoki (n=22)* ,82 7,72 7,57 Heinäkuu MT/np/sas % *) Pieni vastaajamäärä Huom. muut 10 satamaa: vastaajamäärät liian pieniä 23 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

24 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Kasnäs Naantali Kaikki (n=88) 8,31 Kaikki (n=60) 8,45 Sukupuoli Nainen (n=33) 8,24 Sukupuoli Mies (n=55) 8,35 Nainen (n=23) 8,43 Ikäryhmä v. (n=42) 8,26 Mies (n=37) 8, v. (n=46) 8,36 Ikäryhmä Venekunnassa lapsia Veneily kaudella 2008 Light (3 vkoa tai väh.) (n=38) Medium (n. 1 kk) (n=25) Heavy (yli 1 kk) (n=23) Heinäkuu MT/np/sas Kyllä (n=40) Ei (n=48) 8,41 8,23 8,24 8,46 8, Keskiarvo v. (n=33) 50+ v. (n=27) Venekunnassa lapsia Kyllä (n=26) Ei (n=34) 8,48 8,41 8,50 8, Keskiarvo 4 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

25 Arvosanat vierasvenesatamille Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, käynyt kesän 2009 aikana Nauvo Verkan (Korppoo) Kaikki (n=107) 8,74 Kaikki (n=45) 8,36 Sukupuoli Nainen (n=43) 8,74 Sukupuoli Mies (n=64) 8,75 Nainen (n=21) 8,48 Ikäryhmä v. (n=64) 8,87 Mies (n=24) 8, v. (n=43) 8,55 Ikäryhmä Venekunnassa lapsia v. (n=22) 8,41 Kyllä (n=54) 8,87 Ei (n=53) 8, v. (n=23) 8,30 Veneily kaudella 2008 Light (3 vkoa tai väh.) (n=49) Medium (n. 1 kk) (n=37) Heavy (yli 1 kk) (n=21) Heinäkuu MT/np/sas 8,45 8,82 8, Keskiarvo 4 10 Venekunnassa lapsia Kyllä (n=19*) Ei (n=26) *) Huom. pieni vastaajamäärä 25 8,23 8, Keskiarvo 4 10 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

26 Vierasvenesatamien profiilierot Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Erottuvatko Turun saariston vierasvenesatamat toisistaan seuraavien asioiden suhteen?" Luonnonläheisyys Eroavat paljon Eroavat jonkin verran Eivät juurikaan eroa/eos Eroavat ainakin jonkin verran % 73 Tunnelma tai ilmapiiri Peruspalvelujen tarjonta Lapsiystävällisyys (Venekunnassa lapsia, n=91) Rauhallisuus Ajanviettomahdollisuuksien tarjonta Aikuisten menopaikka Asiakaspalvelun laatu Heinäkuu MT/np/sas % 26 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

27 Vierasvenesatamien palveluiden arviointi Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva "Miten tyytyväinen olette seuraaviin asioihin tässä vierasvenesatamassa?" 5) Erittäin tyytyväinen 4) Melko tyytyväinen 3) Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Ei vast./ eos 2) Melko tyytymätön 1) Erittäin tyytymätön Peruspalvelujen tarjonta Keskiarvo 5 1 Nauvo (n=63) Kasnäs (n=42) Verkan (n=29) Kalkholm (n=28) Naantali (n=41) Asiakaspalvelun laatu Verkan (n=29) Kalkholm (n=28) Nauvo (n=63) Kasnäs (n=42) Naantali (n=41) ,76 4,67 4,66 4,63 4,35 4,81 4,73 4,49 4,34 4,30 Heinäkuu MT/np/sas % 27 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

28 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Vierasvenesatamien kehittämiskohteet T-7480 MT/sas/mt 28

29 Vierasvenesatamien palveluiden kehittämiskohteet Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva, n=203 "Olisiko seuraaville palveluille vierasvenesatamissa käyttöä?" Kyllä Ei vast. Ei Pyörän vuokraus Opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin Lapsenvahtipalvelut (Venekunnassa lapsia, n=91) Mopon/skootterin vuokraus Auton vuokraus % Heinäkuu MT/np/sas 29 Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

30 Vierasvenesatamien palveluiden kehittämiskohteet Vähintään 20-vuotias vierasvenesatamassa ainakin 6 h viettänyt venekuntaan kuuluva Kaikki (n=203) "Olisiko seuraaville palveluille Sukupuoli vierasvenesatamissa käyttöä?" Nainen (n=82) Auton vuokraus (9 %) Mies (n=121) Lapsenvahtipalvelut (13 %) Ikäryhmä v. (n=102) 50+ v. (n=101) Mopon/skootterin vuokraus (21 %) Opastetut kierrokset esim. nähtävyyksiin (37 %) Venekunnassa lapsia Pyörän vuokraus (65 %) Kyllä (n=91) Ei (n=112) Satama, jossa haastattelu tehtiin Kasnäs (n=42) Kalkholm (n=28) Naantali (n=41) Nauvo (n=63) Verkan (n=29) Heinäkuu MT/np/sas % Marina II-hanke Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009

31 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Puuttuuko vierassatamista yleensä jotakin sellaisia palveluita tai tarjontaa, jota mielellänne käyttäisitte? Alle 50-vuotiaat: Siistejä pesu-/wc-tiloja Sauna Savukalan myynti Lapsille leikkipaikkoja/leluja Tuoreet aamiaissämpylät Nettiyhteys/wlan Toimiva septi Sähköt Hyvä ruokakauppa Yli 50-vuotiaat: Nettiyhteys Sauna Lähellä sijaitsevat kaupat Ravintola/musiikkia/tanssia Tuoretta leipää Toimiva septi Veneilytarvikkeet T-7480 MT/sas/mt 31

32 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Kalkholm Aamusauna. Ahdas marinaan rantautumiselle, sähkö ei riittänyt, pistokkeet puuttuivat, lisäjakajat puuttuivat. Enemmän paikkoja isoille veneille, ei mahduta väleihin, veneet kasvaneet Vain harvat paalut liikkuvat, grillipaikka voisi olla, grillimme meni yöllä. Istutuksia lisää keskiosaan ja autopalvelu Alkoon ja kaupoille ja infotaulu, joka kertoo välimatkat kauppoihin ja isolla taksin numerot Informaatio julkisesta liikenteestä. Laajemmat saunatilat, suhteuttamalla ne venepaikkojen määrään. Leventää paaluvälit ja hiukan pidemmällä ja leveämmällä saisi olla. Polkupyörät vuokrattaviksi. Sauna (kiuas) on vähän uudistamisen tarpeessa. Saunan pukuhuone ja sauna itse aivan liian pienet. Septi puolittain toimi, toimi 1/2 minuuttia kerralla Sähköt 16A ei riitä, jos on koko rivi veneitä. Venepaikkojen leveys suojaisella puolella (3,5m minimi), poijujen luku suojaisella puolella T-7480 MT/sas/mt 32

33 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Nauvo Ahdasta näyttää olevan, skeittipaikka lapsille. Alentaa satamamaksua, opastus vapaisiin paikkoihin, kun on täyttä. Alko tänne. Assistering att hitta plats i bryggan. Barnvänlighet! Biltrafiken är negativ, lugnet, begränsas. Det är alltid trångt här. Golf-kenttä, hyvä "menobaari". Joku voisi tulla hakemaan aukosta ja ohjata oikeaan paikkaan (ruuhkassa). Lasten polkupyörien vuokraus, monivaihteinen. Lisätä lapsille tarjontaa, sisätila lapsille. Lisävenepaikkoja, roskis pesutilassa täynnä. Lisää paikkoja. Miesten vessojen vähyys aamuisin. Något annat för små barn. Olisi satamamies ohjaamassa ja siirtämässä poijun. Opastaminen, jos ei ole väliä minne pistää veneen, syväyskoot tietoon näkyville, selkeä opaste. Paikannäyttäjä, kumivenevastaanotto, välimuotokalliit ravintolat ja sitten ei mitään, hampurilaisia lapsille. Pesutupa-asiat ja kuivaajat pitäisi olla kohdallaan. Poijut kauemmas ulkolaiturissa ja ruoppaus syvemmäksi, veneet kasvaa ja syvenee, kyltti: ainoastaan tietylle syväykselle. Polkupyörä voisi olla. Saniteettitilat isommiksi. Satamakapteeni. Saunaan ilmastointi, tukankuivaus. Sähköongelmia muilla, ei itsellä. Tehdään tästä saaristomeren keskus, uusi marina, riittävän syväksi, kannattaa pitkällä tähtäimellä. Tilan ahtaus aina täällä iltapäivisin. Toaletterna bättre och flera. Tvätta och byka. Urheilumahdollisuudet. Valmiit lelut lapsille, aktiviteetteja lapsille, joku keinu, pikku juttu lisäämään viihtyvyyttä, leikkinurkka ravintolaan. Venepaikan voisi saada illemmallakin. Wlan 2 kpl T-7480 MT/sas/mt 33

34 Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Haluatteko vielä esittää toivomuksia tai ehdotuksia tälle vierasvenesatamalle, jotta se voisi paremmin palvella teitä? Verkan Ei tarvitse laajentaa ravintolaa, mekkala viikonloppuisin (nuoret). Ei uimarantaa, naisten sauna aina liian kuuma, ei voi istua. Grillipaikan lähellä voisi olla roskis, lisää vessoja. Hienot saunat, suihkujen kaadot ihan pielessä, naisten sauna ihan liian kuuma, merkattava matalikot, laiturin syvyydet. Isommat vesiboilerit saunaan. Jotain elintarvikkeita paikkakunnalta, kalaa, sämpylöitä. Kun tehdään uudet tilat: pukuhuoneessa ei ilmastointia, paremmat rakentajat. Lasten uimapaikka, vessojen määrää voi lisätä. Lisää tilaa. Lisää venepaikkoja. 2 kpl Lämmin vesi kaikille saunojille ja polkupyörät lainaukseen. Lämpimän veden mitoitus. Merkitä paikat, että voi tulla yksityislaituriin (ajat, jolloin vapaa). Naisten sauna huonosti suunniteltu, puhdas mutta ilmastointi on huono, vesiongelma. Naisten suihkuhomma, tuuletussysteemi. Ruokaostospaikka lähemmäksi. Saunan pukuhuoneen tuuletus ulos. Saunasta uimaan, sauna sivummalle. Suihkutilat kauniit, mutta vesi ei mene, ilma ei vaihdu, tukala olo saunan jälkeen. Tiskaus. Tiskipaikka, grilli, privaattipaikat vuokrattavissa, mutta pitää koordinoida niin, että on vapaa ja miten kauan. Vessaan koukku takkia varten, pistokkeet tukankuivaukseen ja peilejä. Vessoja tosi niukasti T-7480 MT/sas/mt 34

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Tammikuu 2009 Risto Nikunlaakso 7.1.2009 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus Taloustutkimus Oy Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Anne Kosonen 9.5.2014 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013 Kävijäkyselytulokset 2013 Kysely tehty kesällä 2013 Satamosaaren (29), Ruuhonsaaren (25), Hietasaaren (12) ja Ilkonsaaren + Pullikaisen (3) retkisatamissa sekä Päihäniemen (8) virkistysalueella. Lisäksi

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Gumböle Golfin jäsenkysely

Gumböle Golfin jäsenkysely Gumböle Golfin jäsenkysely 1. Sukupuoli? Nainen 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Mies 2. Ikä? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 alle 22 22-35 36-50 51-65

Lisätiedot

Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan

Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan Purjehdus elämyksiä Merenkurkussa. Tervetuloa mukaan Ammattitaitoinen miehistö Matka toteutetaan miehistön mukaan (rauhallinen tai vauhdikas) Luotettava ja katsastettu vene varusteineen Useita lähtöpaikkoja

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakyselyt Selvitys perustuu Eurostatin ja Statistics Estonian tilastoihin sekä kolmeen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ.

18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. 18 JAN SEDERHOLMIN SIJOITTAMAA REIKÄÄ, JA SE ON VASTA ALKUA. KÄÄNNÄ SIVUA JA NÄE LISÄÄ. PARAS PALVELU 2007 GOLF DIGEST -LEHTI PAY & PLAY PREMIUM Minämäki Aura Masku Naantali Kultaranta Golf Turku Sauvo

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011 Raportti 15.5. PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus Kaisa Mäki-Kihniä tutkimuskonsultti kaisamk @innolink.fi 0505 744 755 Tutkimuskoordinaattori Anssi Mäkelä Innolink

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen/Helena Fagerlund 5.7.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014

KONGRESSIT SUOMESSA 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Maaliskuu 2014. Christel Nummela 18.3.2014 KONGRESSIT SUOMESSA 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Maaliskuu 2014 Christel Nummela 18.3.2014 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011

KONGRESSIT SUOMESSA 2010. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Huhtikuu 2011 14.4.2011 KONGRESSIT SUOMESSA 2010 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Huhtikuu 2011 Lotta Engdahl 14.4.2011 Tuomas Virtanen Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Pakkausmerkinnät Seurantatutkimus 2010 EVIRA Johdanto 1/2 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Eviran toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitetään seuraavia asioita:, Mitä merkintöjä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Luontokeskus Oskari 15.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Linnansaaren

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma 5 2.2 Asuinpaikkajakauma

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus

Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus 1 Fazer Suomalainen aamu 2014 -tutkimus Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten aamu- ja aamupalatapoja ja -rutiineita. Samalla haluttiin selvittää erityisesti

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Paimion palvelukeskussäätiö

Paimion palvelukeskussäätiö LIITE 2: Zung-depressioskaala Paimion palvelukeskussäätiö pvm Depressioskaala Zung: Sirkka-Liisa Kivelä Seuraavassa esitellään erilaisia väittämiä. Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot