Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja :15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15"

Transkriptio

1 i pöytäkirja :15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton kyselyyn toiminnan uudelleen järjestämisestä... 6 Seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävien vuokrien vahvistaminen vuodelle Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksujen vahvistaminen vuodelle Yhteisen palvelutyön maksujen vahvistaminen vuodelle Yhteisen kasvatustyön maksujen ja maksuvapautusperiaatteiden vahvistaminen vuodelle Perheneuvonnan käyntikertamaksun vahvistaminen vuodelle Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen vahvistaminen vuodelle Seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle Henkilökunta-alennusten vahvistaminen vuodelle Yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkioiden vahvistaminen vuodelle Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksujen ja hautausmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013, YKV Hautainhoitorahaston haudanhoitomaksujen vahvistaminen vuodelle Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan käyttöön ottaminen vuonna Metsäpellon seurakuntakodin vesikatteen urakoitsijan valinta Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 35

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kivistö Tuija, poistui klo 17.40/105 Kotinurmi Reino Mantere Leena Nieminen Erkki Pohjolainen Terttu Vahter Merja, saapui klo 16.31/92.2, poistui klo 17.59/105 Vikman Keijo Leppänen Jari, Tapio Niemisen varajäsen Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Nieminen Tapio Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 24. syyskuuta 2012 Reino Kotinurmi Erkki Nieminen on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu 2 91 Järjestäytymisasiat 91.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hartauden aluksi laulettiin virrestä 384 säkeistöt 1 ja 4, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Matteuksen evankeliumin 6. luvusta aiheesta Älkää kerätkö aarteita maan päälle ja selitti tekstiä. Raamatun mukaan ei voi palvella yhtä aikaa Jumalaa ja mammonaa. Kysymys koskee yksittäistä ihmistä, mutta myös kirkon ja seurakuntien tilannetta. Kirkon historiassa on ollut useita protestiliikkeitä kirkon maallistumista vastaan kuten fransiskaaninen liike ja Lutherin opit. Puheenjohtaja totesi, että kun taloudelliset resurssit niukkenevat, ei pidä antautua, vaan nähdä kirkon todellinen aarre Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Tapio Nieminen oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ntarkastajien valitseminen Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Reino Kotinurmi ja Leena Mantere. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 24. syyskuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä n tarkastajiksi valittiin Reino Kotinurmi ja Erkki Nieminen. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 24. syyskuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä

4 Sivu Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. esitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. esitys hyväksyttiin.

5 Sivu 4 92 Ilmoitusasiat 92.1 Tuomiokapitulin päätöksiä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on ilmoittanut päättäneensä kokouksessaan , - 370, määrätä pastori Sirpa Kaukisen Lahden seurakuntayhtymän sairaalapastorin virkaan , ettei tuomiokapituli julista haettavaksi Keski-Lahden seurakunnan kirkkoheran virkaa ennen , määrätä Launeen seurakunnan kirkkoherra Heikki Pelkosen Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi ja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi , - 396, määrätä pastori Miika Hämäläisen Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherraksi Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro Seurakuntien taloustilastotietoja vuodelta 2011 Kirkkohallitus on julkaissut seurakuntien vuoden 2011 tilinpäätöksiin ja toiminnan tilastoihin perustuvat taloustilastot. Esityslistan liitteenä nro 2 olevassa taulukossa näkyy Lahden seurakuntayhtymän ja yhdeksän samaan vertailuryhmään kuuluvan suuren seurakunnan/seurakuntayhtymän tiedot sekä koko kirkon ja vertailuryhmän keskiarvotiedot. Lahden seurakuntayhtymän kanssa samaan vertailuryhmään kuuluvat seuraavat 18 seurakuntaa/seurakuntayhtymää (lihavoidulla kirjoitetut näkyvät taulukossa): - Espoon ev. lut. seurakuntayhtymä - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä - Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä - Jyväskylän seurakunta - Kokkolan seurakuntayhtymä - Kouvolan seurakuntayhtymä - Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymä - Lappeenrannan seurakuntayhtymä - Mikkelin seurakuntayhtymä - Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä - Porin ev. lut. seurakuntayhtymä - Rovaniemen seurakunta

6 Sivu Salon seurakunta - Seinäjoen seurakunta - Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä - Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä - Vaasan seurakuntayhtymä - Vantaan seurakuntayhtymä. Vertailuryhmän. seurakunnissa/seurakuntayhtymissä väkiluku on välillä ja verotulot asukasta kohden vähintään euroa. Tunnuslukujen avulla saadaan pohjatietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja arviointiin. Tietoja vertailtaessa on syytä muistaa, että seurakuntien toimintatavoissa on suuriakin eroavuuksia ja seurakuntakohtaisina tietoina on esitetty kunkin seurakunnan itse antamat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan. Seurakuntien talous vahvistui hieman vuonna Negatiivinen vuosikate ja tilikauden tulos on kuitenkin edelleen ongelma suurelle joukolle seurakuntia, sillä vuosikate oli negatiivinen 24 prosentilla ja tilikauden tulos 48 prosentilla kaikista seurakuntatalouksista. Kirkollisverotulot kasvoivat 1,8 prosenttia ja osuus yhteisöveron tuotosta 18,2 prosenttia. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos parani kahdesta miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2009 oli 24 miljoonaa euroa. Velkaantuminen on edelleen lisääntynyt. Vain suurimmat seurakuntataloudet ovat onnistuneet pitämään taloutensa ylijäämäisenä. Suurin menoerä, henkilöstökulut, kasvoivat vain 0,7 prosenttia. Käyttötalouden kulut yhteensä kasvoivat 0,6 prosenttia ja tuotot 1,3 prosenttia. Investointeihin käytettiin 45 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Investoinnit olivat yhteensä 104 miljoonaa, josta 60 miljoonaa euroa käytettiin korjausrakentamiseen. esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Sivu 6 93 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton kyselyyn toiminnan uudelleen järjestämisestä D/232/ /2012 Käsittely sairaalasielunhoidon johtokunnassa (4/2012, 50 ): Lahden seurakuntayhtymä on ollut Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitossa jäsenseurakuntana vuosina ja avustavana seurakuntana vuodesta 2003 lähtien ja on edelleen. Sairaalasielunhoitotyötä tehdään seurakuntainliitossa useassa eri sairaalassa ja yksikössä. Lahden seurakuntayhtymä on maksanut vuosittain sairaalasielunhoidon kustannuksista lahtelaisten käyttämien hoitopäivien mukaisessa suhteessa Järvenpään sosiaalisairaalassa. Lahden seurakuntayhtymä oli vuoteen 2003 asti seurakuntainliiton jäsen, mutta erosi siitä sairaalasielunhoidon johtokunnan esityksestä lähtien. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Lahden seurakuntayhtymä siirtyi ns. avustavaksi seurakunnaksi hoitaen vuosittaiset maksuosuudet, mutta luopui seurakuntainliiton liittovaltuustopaikasta, liite nro 8. Perusteluissa todettiin, ettei Lahdella ole pienenä ja ainoastaan sosiaalisairaalassa tehtävän sielunhoitotyön maksajana tarvetta pitää kiinni liittovaltuustopaikasta. Lisäksi todettiin, että seurakuntainliitto tulee matkaja kokouskustannusten poistuessa saamaan netto-osuutensa suurempana. Seurakuntayhtymä tahtoi kuitenkin edelleen maksaa osuutensa Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista. Maksuosuus määräytyy lahtelaisten käyttämien hoitopäivien mukaisessa suhteessa Järvenpään sosiaalisairaalassa. Maksuosuudet ovat viime vuosien aikana vaihdelleet euron välillä. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto on organisoimassa sielunhoitotyön rakenteita uudelleen. Seurakuntainliitto on pyytänyt päivätyllä kirjeellä Lahden seurakuntayhtymän kannanottoa toiminnan uudelleen organisoimiseen ja halukkuuteen siirtyä hoitamaan nykyisen seurakuntainliiton sairaalasielunhoitotyötä isäntäseurakuntamallin mukaan, liite nro 9. Saatekirjeessä todetaan, ettei nykyinen kirkkolainsäädäntö tunne seurakuntainliittoja eikä kolmen työntekijän työnantajavelvoitteet toteudu tyydyttävällä tavalla maamme ilmeisesti viimeisessä seurakuntainliitossa. Tästä syystä toimintaa suunnitellaan organisoitavaksi uudelleen niin, että Hyvinkää toimii sielunhoitotyön isäntäseurakuntana, jonka työntekijöiksi seurakuntainliiton papit siirtyvät. Liittohallitus on lähettänyt kaikkiin yhteistyöseurakuntiin kyselyn, jossa kartoitetaan niiden valmius lähteä mukaan uuteen organisaatioon.

8 Sivu 7 93 Esitys Johtava sairaalapastori esittää, - että Lahden seurakuntayhtymä jatkaa yhteistyöseurakuntana kuten tähänkin asti, mikäli Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton toiminta organisoidaan uudelleen isäntäseurakuntamallin mukaan, - että Lahden seurakuntayhtymä maksaa vuosittain Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista lahtelaisten käyttäjien hoitopäivien mukaisessa suhteessa ja edellyttää, ettei organisaation toiminnan muutos johda maksuosuuden nousuun, - että Lahden seurakuntayhtymä ei pienenä ja yhden laitoksen sielunhoitopalvelujen käyttäjänä pidä tarpeellisena johtokunta-paikkaa, - että esitys lähetetään edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle lausunnon antamiseksi Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitolle. Hyväksyttiin päätösesitys ja päätettiin lähettää se edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Asian valmistelija: Johanna Rantanen, puh Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton päivätty kyselykirje on esityslistan liitteenä nro 3. Lahden seurakuntayhtymän vastauksena seurakuntainliiton kyselyyn esitetään lähetettäväksi sairaalasielunhoidon johtokunnan valmistelema kannanotto. esitys Hallintojohtaja esittää, että Lahden seurakuntayhtymä jatkaa yhteistyöseurakuntana kuten tähänkin asti, mikäli Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton toiminta organisoidaan uudelleen isäntäseurakuntamallin mukaan, että Lahden seurakuntayhtymä maksaa vuosittain Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista lahtelaisten käyttäjien hoitopäivien mukaisessa suhteessa ja edellyttää, ettei organisaation toiminnan muutos johda maksuosuuden nousuun,

9 Sivu 8 93 että Lahden seurakuntayhtymä ei pienenä ja yhden laitoksen sielunhoitopalvelujen käyttäjänä pidä tarpeellisena johtokuntapaikkaa. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto, sairaalasielunhoito

10 Sivu 9 94 Seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävien vuokrien vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Kiinteistöjohtokunta on käsitellyt seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittäviä vuokria kokouksessaan (3/2012, 30 ) ja esittää tilavuokrien pitämistä nykyisellä tasolla esityslistan liitteen nro 4.1 mukaisesti. Yhteisen palvelutyön johtokunta on käsitellyt palvelukeskuksen tiloista perittäviä vuokria kokouksessaan (5/2012, 60 ) ja esittää tilavuokrien pitämistä nykyisellä tasolla esityslistan liitteen nro 4.2 mukaisesti. Asian valmistelijat: Riitta Rantanen, Teuvo Siivonen, esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävät tilavuokrat esityslistan liitteen nro 4.1 ja 4.2 (pöytäkirjan liitteet nro 5.1 ja 5.2) mukaisesti. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Kiinteistötoimi, yhteinen palvelutyö, keskusrekisteri, taloustoimisto

11 Sivu Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen palveluista perittäviä maksuja esitetään tarkistettaviksi esityslistan liitteiden nro 5.1 ja 5.2 mukaisesti. Asian valmistelija: Kari Korhonen, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksut esityslistan liitteiden nro 5.1 ja 5.2 (pöytäkirjan liitteet nro 6.1 ja 6.2) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus, henkilöstö, taloustoimisto

12 Sivu Yhteisen palvelutyön maksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Käsittely yhteisen palvelutyön johtokunnassa (5/2012, 60 ): Johtokunnan tulee tehdä ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista vuonna on vahvistanut kokouksessaan vuodelle 2012 Marian Kammarin maksut, Takataskun ruokamaksun, diakoniatyön leireiltä perittävät maksut ja Diakoniakeskus Marian ryhmätilojen käytöstä perittävät korvaukset. Liitteenä 5 on yhteenveto yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista ja Diakoniakeskus Marian tilakorvauksista. Esitys Diakoniajohtaja esittää, - että johtokunta tekee esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista ja Diakoniakeskus Marian tilakorvauksista. Hyväksyttiin esitys. Asian valmistelija: Teuvo Siivonen, puh , Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin yhteisen palvelutyön maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Yhteisen palvelutyön johtokunta esittää yhteisen palvelutyön maksujen pitämistä nykyisellä tasolla vuonna 2013 esityslistan liitteenä nro 6 mukaisesti. Asian valmistelija: Teuvo Siivonen, puh ,

13 Sivu esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen palvelutyön palveluista perittävät maksut esityslistan liitteen nro 6 (pöytäkirjan liite nro 7) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen palvelutyö, taloushallinto

14 Sivu Yhteisen kasvatustyön maksujen ja maksuvapautusperiaatteiden vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut ja palkkiot kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Yhteisen kasvatustyön johtokunta käsittelee yhteisen kasvatustyön palveluista perittäviä maksuja kokouksessaan (4/2012, 41 ). Yhteisen kasvatustyön järjestämien päiväleirien sekä varhaisnuorten Upilan leirien maksuihin tehtiin tarkistukset viimeksi vuodelle Vuodelle 2013 ei esitetä muutoksia. Iltapäiväkerhotyön maksut säilyvät syksyn 2010 mukaisina. Iltapäivätoiminnan osalta Lahden seurakuntayhtymässä käytetään vain yhtä maksuluokkaa. Tuo maksuluokkaa määräytyy neljän tunnin mukaan ja on 80,00 euroa kuukaudessa. Lahden kaupungin sivistyslautakunta vahvistaa vuosittain iltapäiväkerhomaksut ja tällä hetkellä ei ole tiedossa muutosta iltapäiväkerhomaksuun vuodelle Vuodelle 2013 vahvistettaviksi esitettävät yhteisen kasvatustyön palveluista perittävät maksut ovat esityslistan liitteenä nro 7.1. Perusteltujen taloudellisten syiden vuoksi iltapäiväkerhotoiminnasta, lapsityön ja varhaisnuorten leirimaksusta ja rippileireistä voi anoa vapautusta kasvatustyön keskuksesta saatavalla lomakkeella. Maksuvapautuksen voi saada vain leirin perusmaksusta. Yhteisen kasvatustyön johtokunta hyväksyi kokouksessaan (4/2009, 41 ) yhteisen kasvatustyön maksuvapautusperusteet, jotka vahvistettiin yhteisessä kirkkoneuvostossa (8/2009, ). Maksuvapautustaulukkoon ei ole tullut Lahden kaupungin osalta korotuksia vuodelle 2013 (esityslistan liite nro 7.2). Asian valmistelijat: Seppo Vesala, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen kasvatustyön palveluista perittävät maksut vuodelle 2013 esityslistan liitteen nro 7.1 (pöytäkirjan liite nro 8.1) mukaisesti,

15 Sivu että merkitään tiedoksi yhteisen kasvatustyön maksuvapautusperiaatteet alkaen ja maksuvapautustaulukko esityslistan liitteen nro 7.2 (pöytäkirjan liite nro 8.2) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen kasvatustyö, taloustoimisto

16 Sivu Perheneuvonnan käyntikertamaksun vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Käsittely perheneuvonnan johtokunnassa (3/2012, 40 ): Lahden seurakuntayhtymä on sopinut perheneuvonnan palvelujen tuottamisesta Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen kanssa (edustaa Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntia) ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Peruspalvelukeskus Aavan kanssa (edustaa Artjärven, Hartolan, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Pukkilan ja Sysmän kuntia) sekä Hollolan seurakunnan kanssa. Lisäksi seurakuntayhtymän perheneuvontapalveluja ostavat Heinolan kaupunki ja Hausjärven ja Kuhmoisten kunnat. on vuosittain päättänyt perheneuvonnan käyntikertamaksusta. Sopimuksen mukaan käyntikertamaksu sovitaan yhteisesti sopimuskumppaneiden kanssa. Maksu peritään sopimuksen tehneiltä kuntayhtymiltä, kunnilta ja seurakunnilta. Asiakaskäyntikerta tarkoittaa yhden asiakkaan 45 minuutin pituista terapiaistuntoa, joka on laskutuksen perusta. päätti kokouksessaan (5/2012, 61 ) esittää sopijakunnilta ja sopijaseurakunnilta perittäväksi perheneuvonnan asiakaskäyntikerran/ ryhmäkäyntikerran maksuksi 63,50 euroa vuonna Tämä merkitsee 1,1 % korotusta vuoden 2012 maksuun, joka on 62,80 euroa. Perheneuvonnan sopimuskumppaneita on pyydetty tekemään mahdolliset huomautukset esitettyyn asiakaskäyntikertamaksuun mennessä. Esitetystä käyntikertamaksusta ei ole tullut yhtään huomautusta. Asian valmistelija: Jouko Vesala, (03) Liite 6 YKN , 61 : Esityksen tekeminen sopimuskumppaneille vuoden 2013 perheneuvonnan käyntikertamaksusta. Esitys Perheneuvonnan johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheneuvonnan asiakaskäyntikertamaksuksi/ryhmäkäyntikertamaksuksi vahvistetaan 63,50 euroa vuodelle esitys hyväksyttiin.

17 Sivu Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin käyntikertamaksu kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävästä käyntikertamaksusta. Perheneuvonnan asiakaskäyntikertamaksuksi/ryhmäkäyntikertamaksuksi esitetään vahvistettavaksi 63,50 euroa vuodelle 2013 perheneuvonnan johtokunnan esityksen mukaisesti. esitys Hallintojohtaja esittää, että perheneuvonnan sopimuskumppaneilta perittäväksi asiakaskäyntikerta-/ ryhmäkäyntikertamaksuksi vahvistetaan 63,50 euroa vuonna esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Perheneuvonta, perheneuvonnan sopimuskumppanit, taloustoimisto

18 Sivu Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen määräämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto (KL 25:8.4). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin asiakirjamaksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Asiakirjojen julkisuus velvoittaa seurakuntayhtymää antamaan julkisista asiakirjoista kopioita tai tietoja niitä kysyvälle. Pyydetyt asiakirjat voivat olla yksittäiskappaleita tai laajempia kokonaisuuksia. Asiakirjakopioiden tai tulosteiden antamisesta voidaan periä maksuja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 34 :n mukaisesti. Asiasta säädetään kirkkolain 25 luvun 8 :ssä. Asiakirjamaksut eivät koske kirkonkirjoista tapahtuvaa tietojen luovuttamista. Näistä antaa kirkkohallitus erillisen päätöksen (KL 16:2a ). Kirkkohallitus on antanut asiaan liittyvän yleiskirjeen nro19/2009. Julkisuuslain 34 :n mukaan asiakirjakopioista perittävien maksujen tulee vastata syntyneitä kustannuksia. Asiakirjojen ja tietojen antamisesta ei lähtökohtaisesti peritä maksuja, jos 1) asiakirjasta annetaan tieto suullisesti; 2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi; 3) julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse; 4) sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse; 5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis-, tai tiedotusvelvoitteen piiriin. (JulkL 34.1) Maksun saa kohdissa 14 kuuluvissa tilanteissa periä, jos pyydetyn asiakirjan yksilöimiseen ja /tai etsimiseen joudutaan tekemään erityistoimenpiteitä eli käyttämään tavanomaista enemmän aikaa ja vaivaa. Maksuhinnoittelussa voidaan soveltaa sivukohtaista tai muuta yksikkökohtaista keskihintaa. Keskihinta voidaan määrittää erikseen tavanomaisia asiakirjapyyntöjä ja erityisiä toimenpiteitä vaativien asiakirjapyyntöjä varten. Lisäksi erityistoimenpiteitä vaativien asiakirjojen kiireellisestä toimittamisesta voidaan veloittaa erillinen maksu. Maksuja noudatetaan Lahden seurakuntayhtymän eri toimipisteissä. Vs. keskusrekisterin johtaja esittää maksujen pitämistä vuoden 2012 tasolla. Vahvistettaviksi esitettävät asiakirjojen antamisesta perittävät maksut ovat esityslistan liitteenä nro 8.

19 Sivu Asian valmistelija: Kari Eskelinen, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan asiakirjojen antamisesta perittävät maksut esityslistan liitteen nro 8 (pöytäkirjan liite nro 9) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Keskusrekisteri, hallintotoimisto, taloustoimisto

20 Sivu Seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Seurakuntayhtymän ajoneuvoja käytetään vain työkäyttöön. Poikkeustapauksessa esimiehen harkinnan mukaan voidaan seurakuntayhtymän ajoneuvoja luovuttaa omalle henkilökunnalle tilapäiseen käyttöön. Kiinteistötoimen pakettiautoa ei kuitenkaan luovuteta yksityiskäyttöön, koska siinä kuljetettavien työvälineiden poistaminen ja uudelleen lastaaminen häiritsisi kiinteistötoimen työntekijöiden varsinaista työtä. Ajetuista kilometreistä veloitetaan määrä, joka on verohallituksen päätöksen mukaan verovapaan korvauksen suuruinen (0,45 e/ km v. 2012), kuitenkin vähintään 20 euroa/kerta. Lisäksi veloitetaan polttoainekulut. Vahvistettavaksi esitettävä autojen yksityiskäytön ohje ja käyttökorvaus on esityslistan liitteenä nro 9. Asian valmistelija: Ritva Isotalo, puh esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan Lahden seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ohje ja käyttökorvaus esityslistan liitteen nro 9 (pöytäkirjan liite nro 10) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Henkilöstö, taloustoimisto

21 Sivu Henkilökunta-alennusten vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Tilavuokrat ja leirimaksut päätti kokouksessaan (8/2006,136.1 ), että henkilökunnalle myönnetään 25 %:n alennus vuonna 2007 seurakuntayhtymän tilojen vuokrista mukaan lukien Siikaniemen ja Upilan kokous- ja saunatilat, ja että leirin järjestävä työmuoto voi myöntää työntekijän perheenjäsenelle vapautuksen leirimaksusta ja kattaa kulut työmuodon omista toimintamenoista. Tätä samaa käytäntöä on jatkettu vuosina ja esitetään jatkettavan edelleen vuonna Levon kasvihuoneiden tuotteet Levon kasvihuoneet on myöntänyt henkilökunnalle 10 %:n alennuksen kaikista tuotteistaan. Levon Viherkeskus Oy:n toiminnan aikana alennusta ei myönnetty. Alennus esitetään myönnettäväksi jälleen vuoden 2013 alusta. Asian valmistelija: Hannu Sarikka, , esitys Hallintojohtaja esittää, että henkilökunnalle myönnetään 25 %:n alennus vuonna 2013 seurakuntayhtymän tilojen vuokrista mukaan lukien Siikaniemen ja Upilan kokous- ja saunatilat, että leirin järjestävä työmuoto voi myöntää hakemuksesta työntekijän perheenjäsenelle vapautuksen leirimaksusta ja kattaa kulut työmuodon omista toimintamenoista, että henkilökunnalle myönnetään 10 %:n alennus Levon kasvihuoneiden tuotteista alkaen. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Keskusrekisteri, Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus, Levon kasvihuoneet, taloustoimisto, henkilöstö

22 Sivu Yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin palkkiot kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuoden 2013 palkkiot. Palkkiot ovat samat kuin vuonna Lisäyksenä palkkiolistaan on liitetty päiväleirien isosten palkkiot. Vahvistettaviksi esitettävät palkkiot ovat esityslistan liitteenä nro 10. Asian valmistelijat: Seppo Vesala, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkiot vuodelle 2013 esityslistan liitteen nro 10 (pöytäkirjan liite nro 11) mukaisesti. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen kasvatustyö, taloustoimisto

23 Sivu Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksujen ja hautausmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013, YKV D/149/ /2012 Kirkkojärjestyksen (KJ 17:5:2) mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Muita maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kuluvalle vuodelle 2012 hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut on vahvistettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa (4/2011, 56 ) ja hautausmaksut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011, 123 ). Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautatoimilain (457/2003) toimeenpaneminen toi muutoksia hautaustoimen maksuperiaatteisiin. Lain mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille oman kunnan tai kaupungin asukkaille ja hautauksiin liittyvät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Kirkkohallituksen hyväksymän mietinnön ohje sisältää mm. periaatteen, jonka mukaan hintaero paikkakunnan asukkaana olleen ja ulkopaikkakuntalaisen vainajan hautauksessa ei saa olla kohtuuton. Hautaustoimen työryhmä valmisteli vuonna 2006 muutosten mukaiset hinnastoesitykset, jotka on vuosittain tarkistettu ja vahvistettu. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut voimassa olevat hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut kokouksessaan (4/2011, 56 ). Maksuja tarkistettiin keskimäärin 5 %. Vuodelle 2013 hautapaikan hallintaajan lunastamismaksuihin esitetään 5 10 % tarkistuksia siten, että lahtelaisten hallinta-ajan lunastamismaksut nousevat keskimäärin 10 % ja muut keskimäärin 5 %. Uurnahautapaikan 25 vuoden hallinta-ajan lunastamismaksua esitetään tarkistettavaksi 58 eurosta 75 euroon. Vanhan hautapaikan hallinta-ajan pidentäminen tulisi olla edullisempaa kuin uuden hautapaikan lunastaminen. Vertailtaessa hautaamiseen liittyviä maksuja eri seurakuntien kesken, lahtelaisilta perittävät maksut ovat keskitasolla. Hinnastovertailu esitetään kokouksessa. Levon hautausmaalle on rakennettu vuoden 2012 aikana uusi arkkuhautaosasto A12. Osastolla on 22 riviä ja 227 hautaa, joissa on valmiina hautamuistomerkin aluspalkit. Näille riveille esitetään 150 euroa korkeammat hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut.

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 44 Järjestäytymisasiat... 2 45 Ilmoitusasiat... 4 46 Yhteisen kirkkovaltuuston 9.4.2013 tekemät päätökset... 5 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 9 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila

Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Tekijät: Anna-Maria Numminen ja Anna Hellén (Palvelussuhdeopas, sivut 100-139) Toimittaja: Ritva Rasila Sivuille 9-99 on koottu Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta 2007-2010 vastaavaan sopimukseen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot