Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja :15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15"

Transkriptio

1 i pöytäkirja :15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton kyselyyn toiminnan uudelleen järjestämisestä... 6 Seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävien vuokrien vahvistaminen vuodelle Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksujen vahvistaminen vuodelle Yhteisen palvelutyön maksujen vahvistaminen vuodelle Yhteisen kasvatustyön maksujen ja maksuvapautusperiaatteiden vahvistaminen vuodelle Perheneuvonnan käyntikertamaksun vahvistaminen vuodelle Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen vahvistaminen vuodelle Seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle Henkilökunta-alennusten vahvistaminen vuodelle Yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkioiden vahvistaminen vuodelle Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksujen ja hautausmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013, YKV Hautainhoitorahaston haudanhoitomaksujen vahvistaminen vuodelle Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan käyttöön ottaminen vuonna Metsäpellon seurakuntakodin vesikatteen urakoitsijan valinta Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 35

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kivistö Tuija, poistui klo 17.40/105 Kotinurmi Reino Mantere Leena Nieminen Erkki Pohjolainen Terttu Vahter Merja, saapui klo 16.31/92.2, poistui klo 17.59/105 Vikman Keijo Leppänen Jari, Tapio Niemisen varajäsen Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Nieminen Tapio Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 24. syyskuuta 2012 Reino Kotinurmi Erkki Nieminen on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu 2 91 Järjestäytymisasiat 91.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hartauden aluksi laulettiin virrestä 384 säkeistöt 1 ja 4, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Matteuksen evankeliumin 6. luvusta aiheesta Älkää kerätkö aarteita maan päälle ja selitti tekstiä. Raamatun mukaan ei voi palvella yhtä aikaa Jumalaa ja mammonaa. Kysymys koskee yksittäistä ihmistä, mutta myös kirkon ja seurakuntien tilannetta. Kirkon historiassa on ollut useita protestiliikkeitä kirkon maallistumista vastaan kuten fransiskaaninen liike ja Lutherin opit. Puheenjohtaja totesi, että kun taloudelliset resurssit niukkenevat, ei pidä antautua, vaan nähdä kirkon todellinen aarre Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Tapio Nieminen oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ntarkastajien valitseminen Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Reino Kotinurmi ja Leena Mantere. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 24. syyskuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä n tarkastajiksi valittiin Reino Kotinurmi ja Erkki Nieminen. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 24. syyskuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä

4 Sivu Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. esitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. esitys hyväksyttiin.

5 Sivu 4 92 Ilmoitusasiat 92.1 Tuomiokapitulin päätöksiä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on ilmoittanut päättäneensä kokouksessaan , - 370, määrätä pastori Sirpa Kaukisen Lahden seurakuntayhtymän sairaalapastorin virkaan , ettei tuomiokapituli julista haettavaksi Keski-Lahden seurakunnan kirkkoheran virkaa ennen , määrätä Launeen seurakunnan kirkkoherra Heikki Pelkosen Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi ja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi , - 396, määrätä pastori Miika Hämäläisen Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherraksi Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro Seurakuntien taloustilastotietoja vuodelta 2011 Kirkkohallitus on julkaissut seurakuntien vuoden 2011 tilinpäätöksiin ja toiminnan tilastoihin perustuvat taloustilastot. Esityslistan liitteenä nro 2 olevassa taulukossa näkyy Lahden seurakuntayhtymän ja yhdeksän samaan vertailuryhmään kuuluvan suuren seurakunnan/seurakuntayhtymän tiedot sekä koko kirkon ja vertailuryhmän keskiarvotiedot. Lahden seurakuntayhtymän kanssa samaan vertailuryhmään kuuluvat seuraavat 18 seurakuntaa/seurakuntayhtymää (lihavoidulla kirjoitetut näkyvät taulukossa): - Espoon ev. lut. seurakuntayhtymä - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä - Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä - Jyväskylän seurakunta - Kokkolan seurakuntayhtymä - Kouvolan seurakuntayhtymä - Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymä - Lappeenrannan seurakuntayhtymä - Mikkelin seurakuntayhtymä - Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä - Porin ev. lut. seurakuntayhtymä - Rovaniemen seurakunta

6 Sivu Salon seurakunta - Seinäjoen seurakunta - Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä - Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä - Vaasan seurakuntayhtymä - Vantaan seurakuntayhtymä. Vertailuryhmän. seurakunnissa/seurakuntayhtymissä väkiluku on välillä ja verotulot asukasta kohden vähintään euroa. Tunnuslukujen avulla saadaan pohjatietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja arviointiin. Tietoja vertailtaessa on syytä muistaa, että seurakuntien toimintatavoissa on suuriakin eroavuuksia ja seurakuntakohtaisina tietoina on esitetty kunkin seurakunnan itse antamat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan. Seurakuntien talous vahvistui hieman vuonna Negatiivinen vuosikate ja tilikauden tulos on kuitenkin edelleen ongelma suurelle joukolle seurakuntia, sillä vuosikate oli negatiivinen 24 prosentilla ja tilikauden tulos 48 prosentilla kaikista seurakuntatalouksista. Kirkollisverotulot kasvoivat 1,8 prosenttia ja osuus yhteisöveron tuotosta 18,2 prosenttia. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos parani kahdesta miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2009 oli 24 miljoonaa euroa. Velkaantuminen on edelleen lisääntynyt. Vain suurimmat seurakuntataloudet ovat onnistuneet pitämään taloutensa ylijäämäisenä. Suurin menoerä, henkilöstökulut, kasvoivat vain 0,7 prosenttia. Käyttötalouden kulut yhteensä kasvoivat 0,6 prosenttia ja tuotot 1,3 prosenttia. Investointeihin käytettiin 45 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Investoinnit olivat yhteensä 104 miljoonaa, josta 60 miljoonaa euroa käytettiin korjausrakentamiseen. esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Sivu 6 93 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton kyselyyn toiminnan uudelleen järjestämisestä D/232/ /2012 Käsittely sairaalasielunhoidon johtokunnassa (4/2012, 50 ): Lahden seurakuntayhtymä on ollut Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitossa jäsenseurakuntana vuosina ja avustavana seurakuntana vuodesta 2003 lähtien ja on edelleen. Sairaalasielunhoitotyötä tehdään seurakuntainliitossa useassa eri sairaalassa ja yksikössä. Lahden seurakuntayhtymä on maksanut vuosittain sairaalasielunhoidon kustannuksista lahtelaisten käyttämien hoitopäivien mukaisessa suhteessa Järvenpään sosiaalisairaalassa. Lahden seurakuntayhtymä oli vuoteen 2003 asti seurakuntainliiton jäsen, mutta erosi siitä sairaalasielunhoidon johtokunnan esityksestä lähtien. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Lahden seurakuntayhtymä siirtyi ns. avustavaksi seurakunnaksi hoitaen vuosittaiset maksuosuudet, mutta luopui seurakuntainliiton liittovaltuustopaikasta, liite nro 8. Perusteluissa todettiin, ettei Lahdella ole pienenä ja ainoastaan sosiaalisairaalassa tehtävän sielunhoitotyön maksajana tarvetta pitää kiinni liittovaltuustopaikasta. Lisäksi todettiin, että seurakuntainliitto tulee matkaja kokouskustannusten poistuessa saamaan netto-osuutensa suurempana. Seurakuntayhtymä tahtoi kuitenkin edelleen maksaa osuutensa Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista. Maksuosuus määräytyy lahtelaisten käyttämien hoitopäivien mukaisessa suhteessa Järvenpään sosiaalisairaalassa. Maksuosuudet ovat viime vuosien aikana vaihdelleet euron välillä. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto on organisoimassa sielunhoitotyön rakenteita uudelleen. Seurakuntainliitto on pyytänyt päivätyllä kirjeellä Lahden seurakuntayhtymän kannanottoa toiminnan uudelleen organisoimiseen ja halukkuuteen siirtyä hoitamaan nykyisen seurakuntainliiton sairaalasielunhoitotyötä isäntäseurakuntamallin mukaan, liite nro 9. Saatekirjeessä todetaan, ettei nykyinen kirkkolainsäädäntö tunne seurakuntainliittoja eikä kolmen työntekijän työnantajavelvoitteet toteudu tyydyttävällä tavalla maamme ilmeisesti viimeisessä seurakuntainliitossa. Tästä syystä toimintaa suunnitellaan organisoitavaksi uudelleen niin, että Hyvinkää toimii sielunhoitotyön isäntäseurakuntana, jonka työntekijöiksi seurakuntainliiton papit siirtyvät. Liittohallitus on lähettänyt kaikkiin yhteistyöseurakuntiin kyselyn, jossa kartoitetaan niiden valmius lähteä mukaan uuteen organisaatioon.

8 Sivu 7 93 Esitys Johtava sairaalapastori esittää, - että Lahden seurakuntayhtymä jatkaa yhteistyöseurakuntana kuten tähänkin asti, mikäli Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton toiminta organisoidaan uudelleen isäntäseurakuntamallin mukaan, - että Lahden seurakuntayhtymä maksaa vuosittain Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista lahtelaisten käyttäjien hoitopäivien mukaisessa suhteessa ja edellyttää, ettei organisaation toiminnan muutos johda maksuosuuden nousuun, - että Lahden seurakuntayhtymä ei pienenä ja yhden laitoksen sielunhoitopalvelujen käyttäjänä pidä tarpeellisena johtokunta-paikkaa, - että esitys lähetetään edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle lausunnon antamiseksi Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitolle. Hyväksyttiin päätösesitys ja päätettiin lähettää se edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Asian valmistelija: Johanna Rantanen, puh Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton päivätty kyselykirje on esityslistan liitteenä nro 3. Lahden seurakuntayhtymän vastauksena seurakuntainliiton kyselyyn esitetään lähetettäväksi sairaalasielunhoidon johtokunnan valmistelema kannanotto. esitys Hallintojohtaja esittää, että Lahden seurakuntayhtymä jatkaa yhteistyöseurakuntana kuten tähänkin asti, mikäli Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton toiminta organisoidaan uudelleen isäntäseurakuntamallin mukaan, että Lahden seurakuntayhtymä maksaa vuosittain Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista lahtelaisten käyttäjien hoitopäivien mukaisessa suhteessa ja edellyttää, ettei organisaation toiminnan muutos johda maksuosuuden nousuun,

9 Sivu 8 93 että Lahden seurakuntayhtymä ei pienenä ja yhden laitoksen sielunhoitopalvelujen käyttäjänä pidä tarpeellisena johtokuntapaikkaa. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto, sairaalasielunhoito

10 Sivu 9 94 Seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävien vuokrien vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Kiinteistöjohtokunta on käsitellyt seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittäviä vuokria kokouksessaan (3/2012, 30 ) ja esittää tilavuokrien pitämistä nykyisellä tasolla esityslistan liitteen nro 4.1 mukaisesti. Yhteisen palvelutyön johtokunta on käsitellyt palvelukeskuksen tiloista perittäviä vuokria kokouksessaan (5/2012, 60 ) ja esittää tilavuokrien pitämistä nykyisellä tasolla esityslistan liitteen nro 4.2 mukaisesti. Asian valmistelijat: Riitta Rantanen, Teuvo Siivonen, esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävät tilavuokrat esityslistan liitteen nro 4.1 ja 4.2 (pöytäkirjan liitteet nro 5.1 ja 5.2) mukaisesti. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Kiinteistötoimi, yhteinen palvelutyö, keskusrekisteri, taloustoimisto

11 Sivu Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen palveluista perittäviä maksuja esitetään tarkistettaviksi esityslistan liitteiden nro 5.1 ja 5.2 mukaisesti. Asian valmistelija: Kari Korhonen, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksut esityslistan liitteiden nro 5.1 ja 5.2 (pöytäkirjan liitteet nro 6.1 ja 6.2) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus, henkilöstö, taloustoimisto

12 Sivu Yhteisen palvelutyön maksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Käsittely yhteisen palvelutyön johtokunnassa (5/2012, 60 ): Johtokunnan tulee tehdä ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista vuonna on vahvistanut kokouksessaan vuodelle 2012 Marian Kammarin maksut, Takataskun ruokamaksun, diakoniatyön leireiltä perittävät maksut ja Diakoniakeskus Marian ryhmätilojen käytöstä perittävät korvaukset. Liitteenä 5 on yhteenveto yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista ja Diakoniakeskus Marian tilakorvauksista. Esitys Diakoniajohtaja esittää, - että johtokunta tekee esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista ja Diakoniakeskus Marian tilakorvauksista. Hyväksyttiin esitys. Asian valmistelija: Teuvo Siivonen, puh , Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin yhteisen palvelutyön maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Yhteisen palvelutyön johtokunta esittää yhteisen palvelutyön maksujen pitämistä nykyisellä tasolla vuonna 2013 esityslistan liitteenä nro 6 mukaisesti. Asian valmistelija: Teuvo Siivonen, puh ,

13 Sivu esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen palvelutyön palveluista perittävät maksut esityslistan liitteen nro 6 (pöytäkirjan liite nro 7) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen palvelutyö, taloushallinto

14 Sivu Yhteisen kasvatustyön maksujen ja maksuvapautusperiaatteiden vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut ja palkkiot kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Yhteisen kasvatustyön johtokunta käsittelee yhteisen kasvatustyön palveluista perittäviä maksuja kokouksessaan (4/2012, 41 ). Yhteisen kasvatustyön järjestämien päiväleirien sekä varhaisnuorten Upilan leirien maksuihin tehtiin tarkistukset viimeksi vuodelle Vuodelle 2013 ei esitetä muutoksia. Iltapäiväkerhotyön maksut säilyvät syksyn 2010 mukaisina. Iltapäivätoiminnan osalta Lahden seurakuntayhtymässä käytetään vain yhtä maksuluokkaa. Tuo maksuluokkaa määräytyy neljän tunnin mukaan ja on 80,00 euroa kuukaudessa. Lahden kaupungin sivistyslautakunta vahvistaa vuosittain iltapäiväkerhomaksut ja tällä hetkellä ei ole tiedossa muutosta iltapäiväkerhomaksuun vuodelle Vuodelle 2013 vahvistettaviksi esitettävät yhteisen kasvatustyön palveluista perittävät maksut ovat esityslistan liitteenä nro 7.1. Perusteltujen taloudellisten syiden vuoksi iltapäiväkerhotoiminnasta, lapsityön ja varhaisnuorten leirimaksusta ja rippileireistä voi anoa vapautusta kasvatustyön keskuksesta saatavalla lomakkeella. Maksuvapautuksen voi saada vain leirin perusmaksusta. Yhteisen kasvatustyön johtokunta hyväksyi kokouksessaan (4/2009, 41 ) yhteisen kasvatustyön maksuvapautusperusteet, jotka vahvistettiin yhteisessä kirkkoneuvostossa (8/2009, ). Maksuvapautustaulukkoon ei ole tullut Lahden kaupungin osalta korotuksia vuodelle 2013 (esityslistan liite nro 7.2). Asian valmistelijat: Seppo Vesala, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen kasvatustyön palveluista perittävät maksut vuodelle 2013 esityslistan liitteen nro 7.1 (pöytäkirjan liite nro 8.1) mukaisesti,

15 Sivu että merkitään tiedoksi yhteisen kasvatustyön maksuvapautusperiaatteet alkaen ja maksuvapautustaulukko esityslistan liitteen nro 7.2 (pöytäkirjan liite nro 8.2) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen kasvatustyö, taloustoimisto

16 Sivu Perheneuvonnan käyntikertamaksun vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Käsittely perheneuvonnan johtokunnassa (3/2012, 40 ): Lahden seurakuntayhtymä on sopinut perheneuvonnan palvelujen tuottamisesta Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen kanssa (edustaa Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntia) ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Peruspalvelukeskus Aavan kanssa (edustaa Artjärven, Hartolan, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Pukkilan ja Sysmän kuntia) sekä Hollolan seurakunnan kanssa. Lisäksi seurakuntayhtymän perheneuvontapalveluja ostavat Heinolan kaupunki ja Hausjärven ja Kuhmoisten kunnat. on vuosittain päättänyt perheneuvonnan käyntikertamaksusta. Sopimuksen mukaan käyntikertamaksu sovitaan yhteisesti sopimuskumppaneiden kanssa. Maksu peritään sopimuksen tehneiltä kuntayhtymiltä, kunnilta ja seurakunnilta. Asiakaskäyntikerta tarkoittaa yhden asiakkaan 45 minuutin pituista terapiaistuntoa, joka on laskutuksen perusta. päätti kokouksessaan (5/2012, 61 ) esittää sopijakunnilta ja sopijaseurakunnilta perittäväksi perheneuvonnan asiakaskäyntikerran/ ryhmäkäyntikerran maksuksi 63,50 euroa vuonna Tämä merkitsee 1,1 % korotusta vuoden 2012 maksuun, joka on 62,80 euroa. Perheneuvonnan sopimuskumppaneita on pyydetty tekemään mahdolliset huomautukset esitettyyn asiakaskäyntikertamaksuun mennessä. Esitetystä käyntikertamaksusta ei ole tullut yhtään huomautusta. Asian valmistelija: Jouko Vesala, (03) Liite 6 YKN , 61 : Esityksen tekeminen sopimuskumppaneille vuoden 2013 perheneuvonnan käyntikertamaksusta. Esitys Perheneuvonnan johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheneuvonnan asiakaskäyntikertamaksuksi/ryhmäkäyntikertamaksuksi vahvistetaan 63,50 euroa vuodelle esitys hyväksyttiin.

17 Sivu Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin käyntikertamaksu kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävästä käyntikertamaksusta. Perheneuvonnan asiakaskäyntikertamaksuksi/ryhmäkäyntikertamaksuksi esitetään vahvistettavaksi 63,50 euroa vuodelle 2013 perheneuvonnan johtokunnan esityksen mukaisesti. esitys Hallintojohtaja esittää, että perheneuvonnan sopimuskumppaneilta perittäväksi asiakaskäyntikerta-/ ryhmäkäyntikertamaksuksi vahvistetaan 63,50 euroa vuonna esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Perheneuvonta, perheneuvonnan sopimuskumppanit, taloustoimisto

18 Sivu Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen määräämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto (KL 25:8.4). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin asiakirjamaksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Asiakirjojen julkisuus velvoittaa seurakuntayhtymää antamaan julkisista asiakirjoista kopioita tai tietoja niitä kysyvälle. Pyydetyt asiakirjat voivat olla yksittäiskappaleita tai laajempia kokonaisuuksia. Asiakirjakopioiden tai tulosteiden antamisesta voidaan periä maksuja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 34 :n mukaisesti. Asiasta säädetään kirkkolain 25 luvun 8 :ssä. Asiakirjamaksut eivät koske kirkonkirjoista tapahtuvaa tietojen luovuttamista. Näistä antaa kirkkohallitus erillisen päätöksen (KL 16:2a ). Kirkkohallitus on antanut asiaan liittyvän yleiskirjeen nro19/2009. Julkisuuslain 34 :n mukaan asiakirjakopioista perittävien maksujen tulee vastata syntyneitä kustannuksia. Asiakirjojen ja tietojen antamisesta ei lähtökohtaisesti peritä maksuja, jos 1) asiakirjasta annetaan tieto suullisesti; 2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi; 3) julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse; 4) sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse; 5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis-, tai tiedotusvelvoitteen piiriin. (JulkL 34.1) Maksun saa kohdissa 14 kuuluvissa tilanteissa periä, jos pyydetyn asiakirjan yksilöimiseen ja /tai etsimiseen joudutaan tekemään erityistoimenpiteitä eli käyttämään tavanomaista enemmän aikaa ja vaivaa. Maksuhinnoittelussa voidaan soveltaa sivukohtaista tai muuta yksikkökohtaista keskihintaa. Keskihinta voidaan määrittää erikseen tavanomaisia asiakirjapyyntöjä ja erityisiä toimenpiteitä vaativien asiakirjapyyntöjä varten. Lisäksi erityistoimenpiteitä vaativien asiakirjojen kiireellisestä toimittamisesta voidaan veloittaa erillinen maksu. Maksuja noudatetaan Lahden seurakuntayhtymän eri toimipisteissä. Vs. keskusrekisterin johtaja esittää maksujen pitämistä vuoden 2012 tasolla. Vahvistettaviksi esitettävät asiakirjojen antamisesta perittävät maksut ovat esityslistan liitteenä nro 8.

19 Sivu Asian valmistelija: Kari Eskelinen, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan asiakirjojen antamisesta perittävät maksut esityslistan liitteen nro 8 (pöytäkirjan liite nro 9) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Keskusrekisteri, hallintotoimisto, taloustoimisto

20 Sivu Seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Seurakuntayhtymän ajoneuvoja käytetään vain työkäyttöön. Poikkeustapauksessa esimiehen harkinnan mukaan voidaan seurakuntayhtymän ajoneuvoja luovuttaa omalle henkilökunnalle tilapäiseen käyttöön. Kiinteistötoimen pakettiautoa ei kuitenkaan luovuteta yksityiskäyttöön, koska siinä kuljetettavien työvälineiden poistaminen ja uudelleen lastaaminen häiritsisi kiinteistötoimen työntekijöiden varsinaista työtä. Ajetuista kilometreistä veloitetaan määrä, joka on verohallituksen päätöksen mukaan verovapaan korvauksen suuruinen (0,45 e/ km v. 2012), kuitenkin vähintään 20 euroa/kerta. Lisäksi veloitetaan polttoainekulut. Vahvistettavaksi esitettävä autojen yksityiskäytön ohje ja käyttökorvaus on esityslistan liitteenä nro 9. Asian valmistelija: Ritva Isotalo, puh esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan Lahden seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ohje ja käyttökorvaus esityslistan liitteen nro 9 (pöytäkirjan liite nro 10) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Henkilöstö, taloustoimisto

21 Sivu Henkilökunta-alennusten vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Tilavuokrat ja leirimaksut päätti kokouksessaan (8/2006,136.1 ), että henkilökunnalle myönnetään 25 %:n alennus vuonna 2007 seurakuntayhtymän tilojen vuokrista mukaan lukien Siikaniemen ja Upilan kokous- ja saunatilat, ja että leirin järjestävä työmuoto voi myöntää työntekijän perheenjäsenelle vapautuksen leirimaksusta ja kattaa kulut työmuodon omista toimintamenoista. Tätä samaa käytäntöä on jatkettu vuosina ja esitetään jatkettavan edelleen vuonna Levon kasvihuoneiden tuotteet Levon kasvihuoneet on myöntänyt henkilökunnalle 10 %:n alennuksen kaikista tuotteistaan. Levon Viherkeskus Oy:n toiminnan aikana alennusta ei myönnetty. Alennus esitetään myönnettäväksi jälleen vuoden 2013 alusta. Asian valmistelija: Hannu Sarikka, , esitys Hallintojohtaja esittää, että henkilökunnalle myönnetään 25 %:n alennus vuonna 2013 seurakuntayhtymän tilojen vuokrista mukaan lukien Siikaniemen ja Upilan kokous- ja saunatilat, että leirin järjestävä työmuoto voi myöntää hakemuksesta työntekijän perheenjäsenelle vapautuksen leirimaksusta ja kattaa kulut työmuodon omista toimintamenoista, että henkilökunnalle myönnetään 10 %:n alennus Levon kasvihuoneiden tuotteista alkaen. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Keskusrekisteri, Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus, Levon kasvihuoneet, taloustoimisto, henkilöstö

22 Sivu Yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin palkkiot kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuoden 2013 palkkiot. Palkkiot ovat samat kuin vuonna Lisäyksenä palkkiolistaan on liitetty päiväleirien isosten palkkiot. Vahvistettaviksi esitettävät palkkiot ovat esityslistan liitteenä nro 10. Asian valmistelijat: Seppo Vesala, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkiot vuodelle 2013 esityslistan liitteen nro 10 (pöytäkirjan liite nro 11) mukaisesti. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen kasvatustyö, taloustoimisto

23 Sivu Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksujen ja hautausmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013, YKV D/149/ /2012 Kirkkojärjestyksen (KJ 17:5:2) mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Muita maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kuluvalle vuodelle 2012 hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut on vahvistettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa (4/2011, 56 ) ja hautausmaksut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011, 123 ). Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautatoimilain (457/2003) toimeenpaneminen toi muutoksia hautaustoimen maksuperiaatteisiin. Lain mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille oman kunnan tai kaupungin asukkaille ja hautauksiin liittyvät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Kirkkohallituksen hyväksymän mietinnön ohje sisältää mm. periaatteen, jonka mukaan hintaero paikkakunnan asukkaana olleen ja ulkopaikkakuntalaisen vainajan hautauksessa ei saa olla kohtuuton. Hautaustoimen työryhmä valmisteli vuonna 2006 muutosten mukaiset hinnastoesitykset, jotka on vuosittain tarkistettu ja vahvistettu. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut voimassa olevat hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut kokouksessaan (4/2011, 56 ). Maksuja tarkistettiin keskimäärin 5 %. Vuodelle 2013 hautapaikan hallintaajan lunastamismaksuihin esitetään 5 10 % tarkistuksia siten, että lahtelaisten hallinta-ajan lunastamismaksut nousevat keskimäärin 10 % ja muut keskimäärin 5 %. Uurnahautapaikan 25 vuoden hallinta-ajan lunastamismaksua esitetään tarkistettavaksi 58 eurosta 75 euroon. Vanhan hautapaikan hallinta-ajan pidentäminen tulisi olla edullisempaa kuin uuden hautapaikan lunastaminen. Vertailtaessa hautaamiseen liittyviä maksuja eri seurakuntien kesken, lahtelaisilta perittävät maksut ovat keskitasolla. Hinnastovertailu esitetään kokouksessa. Levon hautausmaalle on rakennettu vuoden 2012 aikana uusi arkkuhautaosasto A12. Osastolla on 22 riviä ja 227 hautaa, joissa on valmiina hautamuistomerkin aluspalkit. Näille riveille esitetään 150 euroa korkeammat hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut.

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.06.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.06.2012 16:15 i pöytäkirja 19.06.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Vuoden 2012 talousarvion ja toiminnallisten painopisteiden toteutumisen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 22.02.2012 16:15 i pöytäkirja 22.02.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2011, YKV...

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja

Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja 12.12.2012 Sivu 1 (5) 182-198 11/2012 Aika 12.12.2012 klo 17.00-18.00 Paikka Seurakuntakeskus hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008

1 ( 6 ) 8/2008 29.10.2008 1 ( 6 ) Aika Keskiviikko klo 18.30 19.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Johanna Hopeasaari Paavo Hurstinen Hannu Jolulan varajäsen Raija Hörkkö

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Lassi Meriheinän ja Virpi Suhosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen Aika: 28.4.2010 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 18.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2016-25.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 24.03.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 24.03.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 31.03.2014-1.5.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Kokousaika 19.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 4.12.2013 47 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA keskiviikkona 4. päivänä joulukuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Honkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.30 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18.

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.10.2016 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA Tiistai 08.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus KUTSUTUT Ahlgrén Merja Arhenius Päivi Autio Kauko Hannu Jouko Heinäsuo Jukka Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Järvenpää Keijo Koskinen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Karjalainen Esa Kantola Pentti, kn

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot