Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja :15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15"

Transkriptio

1 i pöytäkirja :15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton kyselyyn toiminnan uudelleen järjestämisestä... 6 Seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävien vuokrien vahvistaminen vuodelle Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksujen vahvistaminen vuodelle Yhteisen palvelutyön maksujen vahvistaminen vuodelle Yhteisen kasvatustyön maksujen ja maksuvapautusperiaatteiden vahvistaminen vuodelle Perheneuvonnan käyntikertamaksun vahvistaminen vuodelle Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen vahvistaminen vuodelle Seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle Henkilökunta-alennusten vahvistaminen vuodelle Yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkioiden vahvistaminen vuodelle Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksujen ja hautausmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013, YKV Hautainhoitorahaston haudanhoitomaksujen vahvistaminen vuodelle Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan käyttöön ottaminen vuonna Metsäpellon seurakuntakodin vesikatteen urakoitsijan valinta Johto- ja toimikuntien ja viranhaltijoiden päätökset Muut asiat, muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen... 35

2 Sivu 1 Aika klo Paikka Seurakuntatalon seminaaritila, Kirkkokatu 5, 2. krs Läsnä Pelkonen Heikki, Launeen seurakunnan kirkkoherra, puheenjohtaja Hiilamo Simo, varapuheenjohtaja Kivistö Tuija, poistui klo 17.40/105 Kotinurmi Reino Mantere Leena Nieminen Erkki Pohjolainen Terttu Vahter Merja, saapui klo 16.31/92.2, poistui klo 17.59/105 Vikman Keijo Leppänen Jari, Tapio Niemisen varajäsen Manninen Aarre, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ahtela Markku, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sarikka Hannu, hallintojohtaja, esittelijä Nevalainen Marja-Helena, hallintosihteeri, sihteeri Hämäläinen Miika, Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherra Leinonen Ilmo, Joutjärven seurakunnan vt. kirkkoherra Kutsuttuna Poissa Isotalo Ritva, talouspäällikkö Jalava Markku, viestintäpäällikkö Rantanen Riitta, kiinteistöpäällikkö Nieminen Tapio Keisanen Pentti, Salpausselän seurakunnan kirkkoherra n vakuudeksi Heikki Pelkonen Marja-Helena Nevalainen on tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa 24. syyskuuta 2012 Reino Kotinurmi Erkki Nieminen on nähtävänä hallintotoimistossa, Kirkkokatu 5, 4. krs, työpäivinä klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut seurakuntayhtymän ilmoitustaululla klo Todistaa viran puolesta: Marja-Helena Nevalainen

3 Sivu 2 91 Järjestäytymisasiat 91.1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Hartauden aluksi laulettiin virrestä 384 säkeistöt 1 ja 4, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Matteuksen evankeliumin 6. luvusta aiheesta Älkää kerätkö aarteita maan päälle ja selitti tekstiä. Raamatun mukaan ei voi palvella yhtä aikaa Jumalaa ja mammonaa. Kysymys koskee yksittäistä ihmistä, mutta myös kirkon ja seurakuntien tilannetta. Kirkon historiassa on ollut useita protestiliikkeitä kirkon maallistumista vastaan kuten fransiskaaninen liike ja Lutherin opit. Puheenjohtaja totesi, että kun taloudelliset resurssit niukkenevat, ei pidä antautua, vaan nähdä kirkon todellinen aarre Läsnä olevien toteaminen ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely Tapio Nieminen oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä oli kutsuttu kokoukseen. Kaikki muut yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet olivat paikalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ntarkastajien valitseminen Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Reino Kotinurmi ja Leena Mantere. Merkitään tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 24. syyskuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä n tarkastajiksi valittiin Reino Kotinurmi ja Erkki Nieminen. Merkittiin tiedoksi, että pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 24. syyskuuta 2012 klo 9 15, ja että pöytäkirja on nähtävillä hallintotoimistossa työpäivinä

4 Sivu Kokouksen työjärjestys Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys. esitys Hallintojohtaja esittää, että hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys. esitys hyväksyttiin.

5 Sivu 4 92 Ilmoitusasiat 92.1 Tuomiokapitulin päätöksiä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on ilmoittanut päättäneensä kokouksessaan , - 370, määrätä pastori Sirpa Kaukisen Lahden seurakuntayhtymän sairaalapastorin virkaan , ettei tuomiokapituli julista haettavaksi Keski-Lahden seurakunnan kirkkoheran virkaa ennen , määrätä Launeen seurakunnan kirkkoherra Heikki Pelkosen Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi ja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi , - 396, määrätä pastori Miika Hämäläisen Keski-Lahden seurakunnan vt. kirkkoherraksi Talousarvion toteutuminen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuluvan talousarviovuoden aikana. Hautainhoitorahaston ja seurakuntayhtymän talousarvion toteutumavertailut ja investointiosan toteutuma tilanteesta ovat esityslistan liitteenä nro Seurakuntien taloustilastotietoja vuodelta 2011 Kirkkohallitus on julkaissut seurakuntien vuoden 2011 tilinpäätöksiin ja toiminnan tilastoihin perustuvat taloustilastot. Esityslistan liitteenä nro 2 olevassa taulukossa näkyy Lahden seurakuntayhtymän ja yhdeksän samaan vertailuryhmään kuuluvan suuren seurakunnan/seurakuntayhtymän tiedot sekä koko kirkon ja vertailuryhmän keskiarvotiedot. Lahden seurakuntayhtymän kanssa samaan vertailuryhmään kuuluvat seuraavat 18 seurakuntaa/seurakuntayhtymää (lihavoidulla kirjoitetut näkyvät taulukossa): - Espoon ev. lut. seurakuntayhtymä - Hämeenlinnan seurakuntayhtymä - Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymä - Jyväskylän seurakunta - Kokkolan seurakuntayhtymä - Kouvolan seurakuntayhtymä - Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymä - Lappeenrannan seurakuntayhtymä - Mikkelin seurakuntayhtymä - Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä - Porin ev. lut. seurakuntayhtymä - Rovaniemen seurakunta

6 Sivu Salon seurakunta - Seinäjoen seurakunta - Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä - Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä - Vaasan seurakuntayhtymä - Vantaan seurakuntayhtymä. Vertailuryhmän. seurakunnissa/seurakuntayhtymissä väkiluku on välillä ja verotulot asukasta kohden vähintään euroa. Tunnuslukujen avulla saadaan pohjatietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja arviointiin. Tietoja vertailtaessa on syytä muistaa, että seurakuntien toimintatavoissa on suuriakin eroavuuksia ja seurakuntakohtaisina tietoina on esitetty kunkin seurakunnan itse antamat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan. Seurakuntien talous vahvistui hieman vuonna Negatiivinen vuosikate ja tilikauden tulos on kuitenkin edelleen ongelma suurelle joukolle seurakuntia, sillä vuosikate oli negatiivinen 24 prosentilla ja tilikauden tulos 48 prosentilla kaikista seurakuntatalouksista. Kirkollisverotulot kasvoivat 1,8 prosenttia ja osuus yhteisöveron tuotosta 18,2 prosenttia. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos parani kahdesta miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2009 oli 24 miljoonaa euroa. Velkaantuminen on edelleen lisääntynyt. Vain suurimmat seurakuntataloudet ovat onnistuneet pitämään taloutensa ylijäämäisenä. Suurin menoerä, henkilöstökulut, kasvoivat vain 0,7 prosenttia. Käyttötalouden kulut yhteensä kasvoivat 0,6 prosenttia ja tuotot 1,3 prosenttia. Investointeihin käytettiin 45 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Investoinnit olivat yhteensä 104 miljoonaa, josta 60 miljoonaa euroa käytettiin korjausrakentamiseen. esitys Hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Sivu 6 93 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton kyselyyn toiminnan uudelleen järjestämisestä D/232/ /2012 Käsittely sairaalasielunhoidon johtokunnassa (4/2012, 50 ): Lahden seurakuntayhtymä on ollut Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitossa jäsenseurakuntana vuosina ja avustavana seurakuntana vuodesta 2003 lähtien ja on edelleen. Sairaalasielunhoitotyötä tehdään seurakuntainliitossa useassa eri sairaalassa ja yksikössä. Lahden seurakuntayhtymä on maksanut vuosittain sairaalasielunhoidon kustannuksista lahtelaisten käyttämien hoitopäivien mukaisessa suhteessa Järvenpään sosiaalisairaalassa. Lahden seurakuntayhtymä oli vuoteen 2003 asti seurakuntainliiton jäsen, mutta erosi siitä sairaalasielunhoidon johtokunnan esityksestä lähtien. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Lahden seurakuntayhtymä siirtyi ns. avustavaksi seurakunnaksi hoitaen vuosittaiset maksuosuudet, mutta luopui seurakuntainliiton liittovaltuustopaikasta, liite nro 8. Perusteluissa todettiin, ettei Lahdella ole pienenä ja ainoastaan sosiaalisairaalassa tehtävän sielunhoitotyön maksajana tarvetta pitää kiinni liittovaltuustopaikasta. Lisäksi todettiin, että seurakuntainliitto tulee matkaja kokouskustannusten poistuessa saamaan netto-osuutensa suurempana. Seurakuntayhtymä tahtoi kuitenkin edelleen maksaa osuutensa Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista. Maksuosuus määräytyy lahtelaisten käyttämien hoitopäivien mukaisessa suhteessa Järvenpään sosiaalisairaalassa. Maksuosuudet ovat viime vuosien aikana vaihdelleet euron välillä. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto on organisoimassa sielunhoitotyön rakenteita uudelleen. Seurakuntainliitto on pyytänyt päivätyllä kirjeellä Lahden seurakuntayhtymän kannanottoa toiminnan uudelleen organisoimiseen ja halukkuuteen siirtyä hoitamaan nykyisen seurakuntainliiton sairaalasielunhoitotyötä isäntäseurakuntamallin mukaan, liite nro 9. Saatekirjeessä todetaan, ettei nykyinen kirkkolainsäädäntö tunne seurakuntainliittoja eikä kolmen työntekijän työnantajavelvoitteet toteudu tyydyttävällä tavalla maamme ilmeisesti viimeisessä seurakuntainliitossa. Tästä syystä toimintaa suunnitellaan organisoitavaksi uudelleen niin, että Hyvinkää toimii sielunhoitotyön isäntäseurakuntana, jonka työntekijöiksi seurakuntainliiton papit siirtyvät. Liittohallitus on lähettänyt kaikkiin yhteistyöseurakuntiin kyselyn, jossa kartoitetaan niiden valmius lähteä mukaan uuteen organisaatioon.

8 Sivu 7 93 Esitys Johtava sairaalapastori esittää, - että Lahden seurakuntayhtymä jatkaa yhteistyöseurakuntana kuten tähänkin asti, mikäli Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton toiminta organisoidaan uudelleen isäntäseurakuntamallin mukaan, - että Lahden seurakuntayhtymä maksaa vuosittain Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista lahtelaisten käyttäjien hoitopäivien mukaisessa suhteessa ja edellyttää, ettei organisaation toiminnan muutos johda maksuosuuden nousuun, - että Lahden seurakuntayhtymä ei pienenä ja yhden laitoksen sielunhoitopalvelujen käyttäjänä pidä tarpeellisena johtokunta-paikkaa, - että esitys lähetetään edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle lausunnon antamiseksi Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitolle. Hyväksyttiin päätösesitys ja päätettiin lähettää se edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Asian valmistelija: Johanna Rantanen, puh Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton päivätty kyselykirje on esityslistan liitteenä nro 3. Lahden seurakuntayhtymän vastauksena seurakuntainliiton kyselyyn esitetään lähetettäväksi sairaalasielunhoidon johtokunnan valmistelema kannanotto. esitys Hallintojohtaja esittää, että Lahden seurakuntayhtymä jatkaa yhteistyöseurakuntana kuten tähänkin asti, mikäli Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton toiminta organisoidaan uudelleen isäntäseurakuntamallin mukaan, että Lahden seurakuntayhtymä maksaa vuosittain Järvenpään sosiaalisairaalan sielunhoitopalveluista lahtelaisten käyttäjien hoitopäivien mukaisessa suhteessa ja edellyttää, ettei organisaation toiminnan muutos johda maksuosuuden nousuun,

9 Sivu 8 93 että Lahden seurakuntayhtymä ei pienenä ja yhden laitoksen sielunhoitopalvelujen käyttäjänä pidä tarpeellisena johtokuntapaikkaa. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Muutoksenhakukielto Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto, sairaalasielunhoito

10 Sivu 9 94 Seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävien vuokrien vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Kiinteistöjohtokunta on käsitellyt seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittäviä vuokria kokouksessaan (3/2012, 30 ) ja esittää tilavuokrien pitämistä nykyisellä tasolla esityslistan liitteen nro 4.1 mukaisesti. Yhteisen palvelutyön johtokunta on käsitellyt palvelukeskuksen tiloista perittäviä vuokria kokouksessaan (5/2012, 60 ) ja esittää tilavuokrien pitämistä nykyisellä tasolla esityslistan liitteen nro 4.2 mukaisesti. Asian valmistelijat: Riitta Rantanen, Teuvo Siivonen, esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittävät tilavuokrat esityslistan liitteen nro 4.1 ja 4.2 (pöytäkirjan liitteet nro 5.1 ja 5.2) mukaisesti. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Kiinteistötoimi, yhteinen palvelutyö, keskusrekisteri, taloustoimisto

11 Sivu Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen palveluista perittäviä maksuja esitetään tarkistettaviksi esityslistan liitteiden nro 5.1 ja 5.2 mukaisesti. Asian valmistelija: Kari Korhonen, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan Siikaniemen kurssikeskuksen ja Upilan leirikeskuksen käyttömaksut esityslistan liitteiden nro 5.1 ja 5.2 (pöytäkirjan liitteet nro 6.1 ja 6.2) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus, henkilöstö, taloustoimisto

12 Sivu Yhteisen palvelutyön maksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Käsittely yhteisen palvelutyön johtokunnassa (5/2012, 60 ): Johtokunnan tulee tehdä ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista vuonna on vahvistanut kokouksessaan vuodelle 2012 Marian Kammarin maksut, Takataskun ruokamaksun, diakoniatyön leireiltä perittävät maksut ja Diakoniakeskus Marian ryhmätilojen käytöstä perittävät korvaukset. Liitteenä 5 on yhteenveto yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista ja Diakoniakeskus Marian tilakorvauksista. Esitys Diakoniajohtaja esittää, - että johtokunta tekee esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisen palvelutyön palveluista perittävistä maksuista ja Diakoniakeskus Marian tilakorvauksista. Hyväksyttiin esitys. Asian valmistelija: Teuvo Siivonen, puh , Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin yhteisen palvelutyön maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Yhteisen palvelutyön johtokunta esittää yhteisen palvelutyön maksujen pitämistä nykyisellä tasolla vuonna 2013 esityslistan liitteenä nro 6 mukaisesti. Asian valmistelija: Teuvo Siivonen, puh ,

13 Sivu esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen palvelutyön palveluista perittävät maksut esityslistan liitteen nro 6 (pöytäkirjan liite nro 7) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen palvelutyö, taloushallinto

14 Sivu Yhteisen kasvatustyön maksujen ja maksuvapautusperiaatteiden vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut ja palkkiot kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Yhteisen kasvatustyön johtokunta käsittelee yhteisen kasvatustyön palveluista perittäviä maksuja kokouksessaan (4/2012, 41 ). Yhteisen kasvatustyön järjestämien päiväleirien sekä varhaisnuorten Upilan leirien maksuihin tehtiin tarkistukset viimeksi vuodelle Vuodelle 2013 ei esitetä muutoksia. Iltapäiväkerhotyön maksut säilyvät syksyn 2010 mukaisina. Iltapäivätoiminnan osalta Lahden seurakuntayhtymässä käytetään vain yhtä maksuluokkaa. Tuo maksuluokkaa määräytyy neljän tunnin mukaan ja on 80,00 euroa kuukaudessa. Lahden kaupungin sivistyslautakunta vahvistaa vuosittain iltapäiväkerhomaksut ja tällä hetkellä ei ole tiedossa muutosta iltapäiväkerhomaksuun vuodelle Vuodelle 2013 vahvistettaviksi esitettävät yhteisen kasvatustyön palveluista perittävät maksut ovat esityslistan liitteenä nro 7.1. Perusteltujen taloudellisten syiden vuoksi iltapäiväkerhotoiminnasta, lapsityön ja varhaisnuorten leirimaksusta ja rippileireistä voi anoa vapautusta kasvatustyön keskuksesta saatavalla lomakkeella. Maksuvapautuksen voi saada vain leirin perusmaksusta. Yhteisen kasvatustyön johtokunta hyväksyi kokouksessaan (4/2009, 41 ) yhteisen kasvatustyön maksuvapautusperusteet, jotka vahvistettiin yhteisessä kirkkoneuvostossa (8/2009, ). Maksuvapautustaulukkoon ei ole tullut Lahden kaupungin osalta korotuksia vuodelle 2013 (esityslistan liite nro 7.2). Asian valmistelijat: Seppo Vesala, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen kasvatustyön palveluista perittävät maksut vuodelle 2013 esityslistan liitteen nro 7.1 (pöytäkirjan liite nro 8.1) mukaisesti,

15 Sivu että merkitään tiedoksi yhteisen kasvatustyön maksuvapautusperiaatteet alkaen ja maksuvapautustaulukko esityslistan liitteen nro 7.2 (pöytäkirjan liite nro 8.2) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen kasvatustyö, taloustoimisto

16 Sivu Perheneuvonnan käyntikertamaksun vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Käsittely perheneuvonnan johtokunnassa (3/2012, 40 ): Lahden seurakuntayhtymä on sopinut perheneuvonnan palvelujen tuottamisesta Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen kanssa (edustaa Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntia) ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Peruspalvelukeskus Aavan kanssa (edustaa Artjärven, Hartolan, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Pukkilan ja Sysmän kuntia) sekä Hollolan seurakunnan kanssa. Lisäksi seurakuntayhtymän perheneuvontapalveluja ostavat Heinolan kaupunki ja Hausjärven ja Kuhmoisten kunnat. on vuosittain päättänyt perheneuvonnan käyntikertamaksusta. Sopimuksen mukaan käyntikertamaksu sovitaan yhteisesti sopimuskumppaneiden kanssa. Maksu peritään sopimuksen tehneiltä kuntayhtymiltä, kunnilta ja seurakunnilta. Asiakaskäyntikerta tarkoittaa yhden asiakkaan 45 minuutin pituista terapiaistuntoa, joka on laskutuksen perusta. päätti kokouksessaan (5/2012, 61 ) esittää sopijakunnilta ja sopijaseurakunnilta perittäväksi perheneuvonnan asiakaskäyntikerran/ ryhmäkäyntikerran maksuksi 63,50 euroa vuonna Tämä merkitsee 1,1 % korotusta vuoden 2012 maksuun, joka on 62,80 euroa. Perheneuvonnan sopimuskumppaneita on pyydetty tekemään mahdolliset huomautukset esitettyyn asiakaskäyntikertamaksuun mennessä. Esitetystä käyntikertamaksusta ei ole tullut yhtään huomautusta. Asian valmistelija: Jouko Vesala, (03) Liite 6 YKN , 61 : Esityksen tekeminen sopimuskumppaneille vuoden 2013 perheneuvonnan käyntikertamaksusta. Esitys Perheneuvonnan johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheneuvonnan asiakaskäyntikertamaksuksi/ryhmäkäyntikertamaksuksi vahvistetaan 63,50 euroa vuodelle esitys hyväksyttiin.

17 Sivu Käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa: Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin käyntikertamaksu kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävästä käyntikertamaksusta. Perheneuvonnan asiakaskäyntikertamaksuksi/ryhmäkäyntikertamaksuksi esitetään vahvistettavaksi 63,50 euroa vuodelle 2013 perheneuvonnan johtokunnan esityksen mukaisesti. esitys Hallintojohtaja esittää, että perheneuvonnan sopimuskumppaneilta perittäväksi asiakaskäyntikerta-/ ryhmäkäyntikertamaksuksi vahvistetaan 63,50 euroa vuonna esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Perheneuvonta, perheneuvonnan sopimuskumppanit, taloustoimisto

18 Sivu Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen määräämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto (KL 25:8.4). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin asiakirjamaksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Asiakirjojen julkisuus velvoittaa seurakuntayhtymää antamaan julkisista asiakirjoista kopioita tai tietoja niitä kysyvälle. Pyydetyt asiakirjat voivat olla yksittäiskappaleita tai laajempia kokonaisuuksia. Asiakirjakopioiden tai tulosteiden antamisesta voidaan periä maksuja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 34 :n mukaisesti. Asiasta säädetään kirkkolain 25 luvun 8 :ssä. Asiakirjamaksut eivät koske kirkonkirjoista tapahtuvaa tietojen luovuttamista. Näistä antaa kirkkohallitus erillisen päätöksen (KL 16:2a ). Kirkkohallitus on antanut asiaan liittyvän yleiskirjeen nro19/2009. Julkisuuslain 34 :n mukaan asiakirjakopioista perittävien maksujen tulee vastata syntyneitä kustannuksia. Asiakirjojen ja tietojen antamisesta ei lähtökohtaisesti peritä maksuja, jos 1) asiakirjasta annetaan tieto suullisesti; 2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi; 3) julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse; 4) sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse; 5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis-, tai tiedotusvelvoitteen piiriin. (JulkL 34.1) Maksun saa kohdissa 14 kuuluvissa tilanteissa periä, jos pyydetyn asiakirjan yksilöimiseen ja /tai etsimiseen joudutaan tekemään erityistoimenpiteitä eli käyttämään tavanomaista enemmän aikaa ja vaivaa. Maksuhinnoittelussa voidaan soveltaa sivukohtaista tai muuta yksikkökohtaista keskihintaa. Keskihinta voidaan määrittää erikseen tavanomaisia asiakirjapyyntöjä ja erityisiä toimenpiteitä vaativien asiakirjapyyntöjä varten. Lisäksi erityistoimenpiteitä vaativien asiakirjojen kiireellisestä toimittamisesta voidaan veloittaa erillinen maksu. Maksuja noudatetaan Lahden seurakuntayhtymän eri toimipisteissä. Vs. keskusrekisterin johtaja esittää maksujen pitämistä vuoden 2012 tasolla. Vahvistettaviksi esitettävät asiakirjojen antamisesta perittävät maksut ovat esityslistan liitteenä nro 8.

19 Sivu Asian valmistelija: Kari Eskelinen, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan asiakirjojen antamisesta perittävät maksut esityslistan liitteen nro 8 (pöytäkirjan liite nro 9) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Keskusrekisteri, hallintotoimisto, taloustoimisto

20 Sivu Seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin maksut kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Seurakuntayhtymän ajoneuvoja käytetään vain työkäyttöön. Poikkeustapauksessa esimiehen harkinnan mukaan voidaan seurakuntayhtymän ajoneuvoja luovuttaa omalle henkilökunnalle tilapäiseen käyttöön. Kiinteistötoimen pakettiautoa ei kuitenkaan luovuteta yksityiskäyttöön, koska siinä kuljetettavien työvälineiden poistaminen ja uudelleen lastaaminen häiritsisi kiinteistötoimen työntekijöiden varsinaista työtä. Ajetuista kilometreistä veloitetaan määrä, joka on verohallituksen päätöksen mukaan verovapaan korvauksen suuruinen (0,45 e/ km v. 2012), kuitenkin vähintään 20 euroa/kerta. Lisäksi veloitetaan polttoainekulut. Vahvistettavaksi esitettävä autojen yksityiskäytön ohje ja käyttökorvaus on esityslistan liitteenä nro 9. Asian valmistelija: Ritva Isotalo, puh esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan Lahden seurakuntayhtymän pakettiautojen ja pikkubussin yksityiskäytön ohje ja käyttökorvaus esityslistan liitteen nro 9 (pöytäkirjan liite nro 10) mukaisesti vuodelle esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Henkilöstö, taloustoimisto

21 Sivu Henkilökunta-alennusten vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Tilavuokrat ja leirimaksut päätti kokouksessaan (8/2006,136.1 ), että henkilökunnalle myönnetään 25 %:n alennus vuonna 2007 seurakuntayhtymän tilojen vuokrista mukaan lukien Siikaniemen ja Upilan kokous- ja saunatilat, ja että leirin järjestävä työmuoto voi myöntää työntekijän perheenjäsenelle vapautuksen leirimaksusta ja kattaa kulut työmuodon omista toimintamenoista. Tätä samaa käytäntöä on jatkettu vuosina ja esitetään jatkettavan edelleen vuonna Levon kasvihuoneiden tuotteet Levon kasvihuoneet on myöntänyt henkilökunnalle 10 %:n alennuksen kaikista tuotteistaan. Levon Viherkeskus Oy:n toiminnan aikana alennusta ei myönnetty. Alennus esitetään myönnettäväksi jälleen vuoden 2013 alusta. Asian valmistelija: Hannu Sarikka, , esitys Hallintojohtaja esittää, että henkilökunnalle myönnetään 25 %:n alennus vuonna 2013 seurakuntayhtymän tilojen vuokrista mukaan lukien Siikaniemen ja Upilan kokous- ja saunatilat, että leirin järjestävä työmuoto voi myöntää hakemuksesta työntekijän perheenjäsenelle vapautuksen leirimaksusta ja kattaa kulut työmuodon omista toimintamenoista, että henkilökunnalle myönnetään 10 %:n alennus Levon kasvihuoneiden tuotteista alkaen. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Keskusrekisteri, Siikaniemen kurssikeskus ja Upilan leirikeskus, Levon kasvihuoneet, taloustoimisto, henkilöstö

22 Sivu Yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2013 D/149/ /2012 Kirkkolain mukaan päätösvalta maksujen määräämisessä on kirkkovaltuustolla (KL 9:1.1). Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011) vahvistettiin palkkiot kuluvalle vuodelle Nyt on ajankohtaista päättää vuoden 2013 palkkiot. Palkkiot ovat samat kuin vuonna Lisäyksenä palkkiolistaan on liitetty päiväleirien isosten palkkiot. Vahvistettaviksi esitettävät palkkiot ovat esityslistan liitteenä nro 10. Asian valmistelijat: Seppo Vesala, , esitys Hallintojohtaja esittää, että vahvistetaan yhteisen kasvatustyön ohjaajapalkkiot vuodelle 2013 esityslistan liitteen nro 10 (pöytäkirjan liite nro 11) mukaisesti. esitys hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Oikaisuvaatimusohje Yhteinen kasvatustyö, taloustoimisto

23 Sivu Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksujen ja hautausmaksujen vahvistaminen vuodelle 2013, YKV D/149/ /2012 Kirkkojärjestyksen (KJ 17:5:2) mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Muita maksupäätöksiä koskevan toimivallan yhteinen kirkkovaltuusto on siirtänyt ohjesäännöllä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kuluvalle vuodelle 2012 hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut on vahvistettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa (4/2011, 56 ) ja hautausmaksut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa (8/2011, 123 ). Nyt on ajankohtaista päättää vuonna 2013 perittävistä maksuista. Hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautatoimilain (457/2003) toimeenpaneminen toi muutoksia hautaustoimen maksuperiaatteisiin. Lain mukaan maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille oman kunnan tai kaupungin asukkaille ja hautauksiin liittyvät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Kirkkohallituksen hyväksymän mietinnön ohje sisältää mm. periaatteen, jonka mukaan hintaero paikkakunnan asukkaana olleen ja ulkopaikkakuntalaisen vainajan hautauksessa ei saa olla kohtuuton. Hautaustoimen työryhmä valmisteli vuonna 2006 muutosten mukaiset hinnastoesitykset, jotka on vuosittain tarkistettu ja vahvistettu. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut voimassa olevat hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut kokouksessaan (4/2011, 56 ). Maksuja tarkistettiin keskimäärin 5 %. Vuodelle 2013 hautapaikan hallintaajan lunastamismaksuihin esitetään 5 10 % tarkistuksia siten, että lahtelaisten hallinta-ajan lunastamismaksut nousevat keskimäärin 10 % ja muut keskimäärin 5 %. Uurnahautapaikan 25 vuoden hallinta-ajan lunastamismaksua esitetään tarkistettavaksi 58 eurosta 75 euroon. Vanhan hautapaikan hallinta-ajan pidentäminen tulisi olla edullisempaa kuin uuden hautapaikan lunastaminen. Vertailtaessa hautaamiseen liittyviä maksuja eri seurakuntien kesken, lahtelaisilta perittävät maksut ovat keskitasolla. Hinnastovertailu esitetään kokouksessa. Levon hautausmaalle on rakennettu vuoden 2012 aikana uusi arkkuhautaosasto A12. Osastolla on 22 riviä ja 227 hautaa, joissa on valmiina hautamuistomerkin aluspalkit. Näille riveille esitetään 150 euroa korkeammat hautapaikan hallinta-ajan lunastamismaksut.

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Kokousaika 19.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 18.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2016-25.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18.

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.10.2016 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA Tiistai 08.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus KUTSUTUT Ahlgrén Merja Arhenius Päivi Autio Kauko Hannu Jouko Heinäsuo Jukka Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Järvenpää Keijo Koskinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Aika 1.11.2016 klo 18.00 19.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Hänninen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2013 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 4.12.2013 47 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA keskiviikkona 4. päivänä joulukuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Honkanen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3/2016. Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 116, Kuru

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3/2016. Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 116, Kuru Kurun kappelineuvosto 30.9.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Perjantai 30.9.2016 klo 18.00 22.27 Lammasniemen leirikeskus, Lammasniementie 116, Kuru Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 8/2012 KIRKKONEUVOSTO Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 25.9.2012 kello 17.00 Huom! Aika Papinniemen leirikeskus (Hartaus Kasvunkappelissa, jonka jälkeen siirtyminen päärakennukseen)

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 1.11.2016 klo 18.30 19.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Tiistaina 9. helmikuuta 2016 kello 19.10 19.45 Paikka Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot