Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä"

Transkriptio

1 liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/09 Kulttuuripäivillä täysissä täpinöissä Tässä numerossa: Mitä ministeri Risikko muistaa ja mitä ei Sivu 2 Raastekeittoa ja talkkunamarjapiirakkaa Sivu 2 Asunnon muutostyöt vaativat vammaisen kuuntelemista Sivu 3 Oulun yhdistyksen sketsikerho Täpinän esitys Renki-Kallen naiset ihastutti ja nauratti kulttuuripäivien osanottajia. VALTION VASTUU ON NYT KANSANEDUSTAJIEN KÄSISSÄ Kultturipäiviltä haettiin uutta voimaa Sivu 4 Eduskunnassa istuvien kansan valitsemien edustajien on nyt kannettava vastuu kuntien taloudesta ja sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevista pienituloisista vammaisista, pitkäaikaissairaista ja vanhuksista, kun hallitus ei sitä vastuuta budjettiesityksessään ole ottanut kantaakseen. Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2010 ajaa yhä useammat kunnat karsimaan jopa lakisääteisiä peruspalvelujaan ja korottamaan kunnallisveroa. Näin ollaan toistamassa luvun laman virheitä, joiden vaikutukset näkyvät ja tuntuvat monien suomalaisten elämässä vielä tänäkin päivänä, mm. vanhustenhoidon heikkona tasona. Jo nyt on kunnissa alettu toteuttaa hallituksen edellyttämää säästölinjaa mm. tiukentamalla vammaispalvelujen ja omaishoidon tukien myöntämistä sekä suunnittelemalla terveys- ym. palvelujen supistuksia. Tämän kaltaiset toimet lisäävät niiden ihmisten vaikeuksia, jotka kaikkein kipeimmin yhteiskunnan apua tarvitsevat. Ajan mittaan nämä säästöt aiheuttavat sitä paitsi kunnalle huomattavasti suurempia lisäkustannuksia laitoshoidon tarpeen lisääntyessä ja terveydenhoitokustannusten kasvaessa, kun hoitoon hakeutuminen ja pääsy viivästyvät. Köyhyys on lisääntynyt Suomessa ja lisääntyy edelleen, ellei perusetuuksien tasoa nosteta. Hallituksen suunnittelemat arvonlisäveron ja kiinteistöveron korotukset eivät ota huomioon ihmisten erilaista maksukykyä ja näin tiukentavat osaltaan juuri pienituloisten toimeentuloa. liitto vetoaa kansanedustajiin, että valtion budjetin 2010 eduskuntakäsittelyssä:. kuntien valtionosuuksia lisätään ja huolehditaan, että niitä suunnataan riittävästi kuntalaisille välttämättömien peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen;. kansaneläkkeen ja muun taloudellisen perusturvan taso korotetaan välittömästi vähintään 800 euroon kuukaudessa niin, että tasokorotus ei heikennä yksilöllisiin ja tilannekohtaisiin tarpeisiin perustuvia asumis-, hoito- ym. tukia;. kunnallisverotus muutetaan progressiiviseksi ja sen perusvähennys korotetaan vähintään 3000 euroon, mikä hyvitetään kunnille;. yleisen arvonlisäveron ja kiinteistöveron korotusten sijaan aletaan osinko- ja muita pääomatuloja verottaa progressiivisesti ansiotulojen tapaan;. budjetissa varataan rahaa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen toteutukseen, niin että koko uudistus ei jää pelkiksi kauniiksi puheiksi. Hämeenlinnan Hauholla liitto ry:n liittohallitus Lähetetty eduskuntaryhmille evästykseksi alkaneeseen valtion ensi vuoden budjetin eduskuntakäsittelyyn Mistä koti vanhuksille ja vammaisille Sivut 6-7 Lahti, Jyväskylä, Oulu ja Pori liikkeellä Sivut 8-9 Tukea ja turvaa kaivataan työväenliikkeeltä Sivu 12 Terveyskeskukset tarvitsevat pika-apua Sivu 12

2 2 PÄÄKIRJOITUS 3/09 Ministeri Risikko on tiennyt vanhustenhoidon puutteet NÄKÖKULMA: Eero Salonen Mitä olisi tehtävä? Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion pyynnöstä lääninhallitukset tekivät ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten hoidosta selvitykset, jotka vahvistivat pahimmatkin otsikot ja kertomukset todeksi. Selvitysten mukaan mm. vanhuksen oman turvallisuuden ja ennen kaikkea henkilökunnan puutteen takia vanhuksia sidotaan yöllä ja päivällä. Kaatumisia on paljon, ja joissakin yksityisissä hoitolaitoksissa murtumia ei ole edes hoidettu tai lääkäriin menoa on pitkitetty viikkoja. Yksityinen hoitokoti yrittää hoitaa vanhuksia liian pitkään, koska se pelkää menettävänsä maksavan asiakkaan. Vanhuksilla on todettu myös aliravitsemusta, ja yksityisiä laitoksia on huomautettu ravitsemusarvoltaan köyhästä ruoasta. Kaikissa selvityksissä todetaan henkilökunnan mitoitusten olevan monin paikoin alle minimin, eikä hoitajilla ole missään riittävästi aikaa vanhuksille. Näin on niin laitoshoidossa kuin kotiin vietävässä hoidossa ja palveluissakin. *** Kyllähän tämä on hyvin järkyttävää kuultavaa. Tiedämme että puutteita on ja tämä raportti on vahvistusta sille, kommentoi peruspalveluministeri Paula Risikko (kok) lääninhallitusten tekemää tuoretta selvitystä YLE Radio 1:n Ykkösaamussa. Mikä on ministerin vastuu jos hän itse ja ministeriö ovat jo pitkään olleet tietoisia asiasta? Miksi mitään ei ole aiemmin tehty? Tosiasia on, että vasta julkisuuden paineesta Paula Risikko lupasi vanhustenhoidon valtakunnallisen valvonnan tehostamista ja sitovan lain valmistelun alkavan ensi vuonna. Lupasi lain, mutta ei rahaa kunnille. Pelkällä lain säädännöllä ja valvonnalla ei asiaa kuntoon saateta, kuten Risikkokin totesi. Todellisia keinoja ongelmien poistamiseksi ovat usean vuoden ajan esittäneet meidän liittomme lisäksi lukuisa joukko sosiaali- ja terveydenhuoltoalan järjestöjä ja toimijoita. Keväällä 2006 professori Sirkka-Liisa Kivelä teki vanhustenhuollon tilasta perusteellisen selvityksen ja toimenpideohjelman ongelmien korjaamiseksi. Tehtiinkö asiain korjaamiseksi mitään? Kivelä totesi viime vuonna radiossa, että mitään ei ole tehty. Kaksinaismoraali kukoistaa, turhaa näyttelemistä ja taivastelua kansanedustajilta ja ministereiltä! *** Asiat olisi saatu kuntoon ajat sitten jos poliittista tahtoa vain olisi ollut. Vanhustenhoito on ollut useissa eduskuntavaaleissa yhtenä keskeisenä vaaliteemana ja sillä ainakin osa ehdokkaista on saanut itselleen kansanedustajan paikan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmista on puhuttu ainakin Holkerin-Liikasen hallituksen aloittamasta hallitusta rakennemuutoksesta alkaen, josta tämä nykyinenkin julkisten palvelujen alasajo, ulkoistaminen ja yksityistäminen alkoi. Eduskunnan oikeusasiamiehen aloittama selvitystyö on vietävä loppuun asti. On selvitettävä myös ns. palveluasumisen sekä kotiin vietävien palvelujen ja hoidon todellinen tila vanhusten ja vammaisten hoidossa. Odotan myös selvitysten esiin tuomien ihmisoikeuksia ja perustuslakia kohtaan tehtyjen vakavien rikosten osalta, että eduskunnan oikeusasiamies pyytää valtion syyttäjää käynnistämään tutkimukset syyllisten päätöksentekijäin oikeuteen ja vastuuseen saattamiseksi. *** Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan syyllistäminen on aiheetonta. Todellisia syypäitä ovat ne, jotka ovat päätöksen takana tai käskeneet alaisensa toimia lakien vastaisesti. Poliittisenkin päätöksen tekijänä on aina ihminen, joten todellisten vastuunkantajien on aika tulla esiin. Jorma Eloranta liitto ry:n puheenjohtaja Valtio ja kunnat karsivat enenevässä määrin kuntalaisten palveluja ns. laman varjolla. Nyt on taisteltava kaikilla tasoilla tällaista politiikkaa vastaan. Maan hallituksen ja eduskunnan päättäjien pitää luopua ns. kaksoisroolista siellä sitä, kunnassa tätä. Tällaista toimintaa voisi nimittää skitsofreeniseksi sairaudeksi. Puolueista pitää löytyä selkeästi enempi selkärankaisia kuntalaisten puolustajia. Valtion budjetissa on lisättävä rahaa kuntasektorille ainakin noin 2 miljardia ja osin selkeästi ns. korvamerkittynä perusturvaan. Edustuksellisen demokratian kriisi on vaikuttanut yhteiskunnalliseen toimintaan kielteisesti. Delegoinnit, johtosäännöt ym. päätökset ovat vieneet luottamushenkilöiden päätäntävaltaa. Alibudjetointi on ehdottomasti kiellettävä rangaistavana tekona. Kuntalaisia on rohkaistava valittamaan vääristä päätöksistä. Ulkoistamiset ja yhtiöittämiset kuntasektorilla on torjuttava. Investointeja palvelusektorilla ei pidä lykätä, rakentamisen myötä pidetään yllä työllisyyttä. Yhteistyötä kuntatyöntekijöiden ja valtuutettujen kanssa on lisättävä. On lisättävä aloitteellisuutta mm. kuntalaisaloittein, ja niiden tunnetuksi tekemistä tiedotusvälineissä on parannettava. Nyt on lähdettävä aktiivisesti mukaan asukas- ja muihin kansalaisliikkeisiin. Syksyn myötä myös Nokian tapaturma- ja sairausinvalidien yhdistyksen toiminta vilkastuu. Kesäretkemme Ikaalisiin ja Hämeenkyröön elokuussa oli tosi onnistunut. Syyslomalla Tsil ry:n Nokian yhdistyksen puheenjohtaja Eero Salonen. Vähäjärvellä nautimme lomakodin tosi hyvistä palveluista. Pentti Riekkolan poismeno koettiin suurena menetyksenä. Pentti halusi vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, hän seurasi aktiivisesti lakien valmistelua ja vaikuttikin jo siinä vaiheessa niiden sisältöön. Pentti antoi useita lausuntoja vammaisten asioista myös kaupunkimme päättäjille ja toimi itsekin aikoinaan valtuutettuna. Pentti Riekkolan työ velvoittaa meitä jatkamaan hänen ansiokasta työtään yhdistyksessämme ja koko liitossamme. Nyt syyskuusta alkaen vaikeavammaisten subjektiiviset oikeudet henkilökohtaiseen apuun pitäisi parantua, kun kunnan on pakko järjestää apua sitä tarvitsevalle. Tämän ja monien muiden oikeuksien toteutumista käytännössä yhdistyksemme seuraa sekä avustaa ja auttaa kuntamme vähäosaisia ja vammaisia heidän jokapäiväisessä elämässään. Elikkä toimeen on nyt tartuttava rohkeasti, emme saa astua konsensus-veneeseen! Eero Salonen Nokian tapaturma- ja sairausinvalidit ry:n puheenjohtaja Tsil ry:n liittohallituksen jäsen Raastekeitto Tuulan helppoja, maukkaita ja edullisia syysreseptejä 10 dl vettä 1 kasvisliemikuutio 2 (150 g) porkkanaa pala (50 g) selleriä pala (150 g) lanttua 3 (200 g) perunaa 1 (150 g) purjosipuli viipaleina ½ rkl mustapippuria ½ tl suolaa ½ rkl kirveliä (purkki ranskankermaa) Lisää kiehuvaan kasvisliemeen karkeaksi raastetut kasvikset ja viipaloitu purjo sekä mustapippuri. Kypsennä miedolla lämmöllä kannen alla. Mausta ja lisää ranskankerma. Kuumenna, mutta älä enää keitä. Tarjoa esim. juustovoileipien kanssa. Talkkunamarjapiirakka 4 munaa 3 dl sokeria 2 dl voisulaa 1,5 dl talkkunaa 3 dl vehnäjauhoja 3 tl leivinjauhetta päälle marjoja, hilloa tai omenasiivuja (ja kanelisokeria) Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita kuivat ainekset keskenään. Lisää lopuksi rasva. Levitä taikina uunipannulle ja laita päälle marjoja tai hilloa. Nyt on hyvä laittaa omena- siivuja, ja silloin voit ripotella kanelisokeria ohuiden siivujen päälle ennen paistamista. Molemmat ohjeet ovat ajankohtaan sopivista raakaaineista. Talkkunamarjapiirakka on myös Jyväskylän yhdistyksen perinneruokakurssin materiaalia. Ja nämä ovat paitsi herkullisia, myös edullisia ja terveellisiä ruokia! Tuula Kankaanperä

3 Asunnon muutostyöt vaativat osaamista ja vammaisen kuuntelemista Valkeakoskelainen Eino Laine vammautui kolmisen vuotta sitten. Vammautumisen seurauksena oikea jalka amputoitiin polven yläpuolelta. Apuvälineiksi hän sai kelattavan pyörätuolin ja kyynärsauvat. Sauvojen ja pyörätuolin käyttö oli hankalaa ja kivuliasta olkavarsien särkyjen vuoksi. Siinä tilanteessa vitsit olivat vähissä. Apu auttoi alkuun vaikeuksissa Muistellessaan sitä aikaa Eino Laine toteaa, miten avuttomiksi he vaimonsa kanssa kokivat tilanteen, kunnes Kuisman Seppo kehotti kääntymään liiton puoleen ja sieltä saadun avun kautta pääsivät alkuun. Heti vammautumisen jälkeen Eino Laine oli yhteydessä kaupungin vammaistoimistoon saamatta sieltä juurikaan apua. Saatuaan tietoa oikeuksistaan ja rohkaisua hän kääntyi uudelleen kaupungin puoleen. Pari vuotta sitten asunnon muutostyöt tehtiin Valkeakosken Uittamolla sijaitsevaan rintamamiestaloon. Muutostöinä kaupungin kustannuksella tehtiin suihku- ja saunatilat ja hissi, ja omalla kustannuksellaan Laineet remontoivat keittiön ja asunnon muita tiloja. Huonoja ja hyviä kokemuksia Kaiken kaikkiaan näin jälkeenpäin voi sanoa, että remontti epäonnistui. - Suihkuun pääseminen oli hankalaa, kun ovet aukesivat eteen, hissi ei toiminut pakkasilla ja syykin paljastui - sehän oli tarkoitettu sisätiloihin, kertoo Eino Laine Eino Laine kertoi odottaneensa vammaispalvelutoimiston työntekijältä ja kaupungin suunnittelijoilta suurempaa asiantuntemusta ja asettumista vammaisen asemaan. Vammaispalvelutoimiston työntekijän asenteesta tuli sellainen olo, että vammainen on kaupungille vain turha kuluerä. Kun ihminen on vammautumisen jälkeen epätietoinen ja alavireinen, olisi tarpeen hyvän ja ammattinsa osaavan työntekijän apu toimivien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Pari vuotta Laineet sinnittelivät Uittamolla, kunnes mitta tuli täyteen. Eino haki kaupungilla olevaan palvelutaloon asumaan ja muutaman muistutussoiton jälkeen asunto löytyi Apianpirtti -nimisestä palvelutalosta. Muutto palvelutaloon tapahtui kesän alussa. Eino Laine kertoi olevansa asumiseensa tyytyväinen, vaikka muutamia tukikahvoja olisikin vielä hyvä saada turvallisuuden lisäämiseksi. - Palvelutalossa on päivän lehdet luettavissa, hyvä ja edullinen ruoka ja tarvittaessa ruokapaikkoja löytyy kaupungilta. Keskustasta löytyvät myös kaupat ja harrastuksia. Kauppojen kassojen ystävällisyyttä ja auttamishalua Eino kiittelee. Jalkapallopelit, urheilutapahtumat ja torilla käynnit sujuvat hyvin sähköpyörätuolilla, aina ei tarvitse käyttää kuljetuspalvelua liikkumiseen, kuten oli Uittamolla asuessa. Elämänlaatu on kohentunut - enää ei tarvitse olla omassa seurassaan kuin halutessaan. Esteettömyyttä kaupunkirakentamiseen Valkeakosken keskusta on tiiviisti rakennettu ja sen vuoksi palvelut ovat helposti saatavilla. 3 Mutta tarkkaan on katsottava, missä luiska on matalammillaan katua ylittäessä. Kelan toimistoon pääsy on hankalaa, aina on odotettava, että henkilökunta tulee auttamaan. Eino lupasikin seuraavalla kerralla asioidessaan Kelassa ottaa asian esille, jospa siihen saisi parannuksen. Kaupungilta puuttuu inva-wc, mutta Eino kertoo käyttävänsä sairaalan ja terveyskeskuksen palveluja asian hoitamiseen ja jalkapallo-otteluissa järjestysmiehet ovat auttaneet. Kirjastoon pääsy on esteetön ja toimii hyvänä esimerkkinä: ovet aukeavat nappia painamalla, ja hissillä pääsee toiseen kerrokseen kirjojen pariin. Miten palveluja maan hiljaisille? Muutoinkin Eino Laineen tilanne on parantunut. Hän oli Kangasalla kuntoutuksessa kolme viikkoa ja lisää on luvassa ensi vuonna. Keskustelun kuluessa Eino useampaan kertaan mietti, miten maan hiljaiset saavat palveluja, jos ei ole ketään keneltä saisi neuvoja ja tukea. Tuntuu, että neuvominen ei kuulu viranhaltijoiden toimenkuvaan kuin poikkeustapauksissa. - Mutta oppina voisi sanoa, että periksi ei kannata antaa ja aina kannattaa rohkeasti kysyä, kannustaa Eino Laine. Tarja Västilä Eino Laine iloitsee liikkumisen vapaudesta sähköpyörätuolilla kaupungilla. Myös asunto- ja kuntoutusasiat ovat nyt kunnossa. Turvallisesti kotoa ulos ja kotiin sisään Onko sinun kotitalosi portaikko ja piha-alue turvallinen? Ja pystyykö siellä liikkumaan rollaattorilla ja keppien kanssa? Jos näin ei ole, onko jotakin tehtävissä? Näistä rapuista ei mennä rollaattorilla tai pyörätuolilla. Ulkoportaat tarvitsisivat kaiteet molemmille puolille, erityisesti ajatellen talvea ja liukkaita kelejä. Tästäkään ei pääse kulkemaan rollaattorilla eikä pyörätuolilla. Olen aina ihmetellyt, miksi niin usein porraskäytäviin laitetaan kaide vain toiselle puolelle, ja joskus ei kummallekaan puolelle. Olisiko liian paljon vaadittu, että portaikossa on kaide molemmilla sivustoilla. Ja kun hissit on jossain vaiheessa peruskorjattava, niin tilalle tulee laittaa sellainen hissi, joka tulee alas asti. On jo monia paikkoja, joissa hissi nousee vain kaksi porrasta ja ovet ovat molemmilla puolilla. Kannattaa vielä muistaa, että yhteiskunta tukee 50 prosentilla hissien uusimista. Jokin aika sitten Helsingin kaupunki antoi vielä 10 prosenttia lisätukea. Helsingissä on ainakin ollut hissiasiamies. Jos tällaisissa asioissa ei muuten päästä eteenpäin, on tarpeen puuttua asuntorakentamismääräyksiin ja tehtävä sinne sitovia määräyksiä. Timo Piippo Oletko kyllästynyt puhelinmarkkinointiin? Puhelinmarkkinoinnin voi kieltää soittamalla soitonestorekisterinpitäjille. Soitonestorekisterinpitäjät: Robinson rekisteri HPY:n rekisteri Väestörekisteri (09) /suoramarkkinoinnin estopalvelu. Puhelut kuhunkin numeroon maksavat noin 0,50 euroa/minuutti. Esto tulee voimaan 3-4 kuukauden kuluessa soitosta. Onhan se hyvä, että pöpöt eivät pääse elintarvikepakkauksiin. Mutta se on huono juttu, että kuluttajakaan ei meinaa päästä. Jo kahvipaketin avaaminen voi olla tuskien takana. Saksia voi tietenkin käyttää, mutta sen jälkeen pakkaus ei ole enää ehjä kahvin säilytykseen tai paketin uusiokäyttöön. Miksi pakkaukset ei aukene meille? Miksi kahvipaketin avaamisreunat eivät voi olla niin karheat tai muuten muotoillut, että pakkaukset avaamiseen ei tarvittaisi kohtuutonta ponnistusta. Homma voi olla työläs terveellekin, saati sitten vammaiselle tai sairaalle. Entä sitten tyhjiöpakatut lasitölkit? Nuo, joihin on pakattu hillot, oliivit, suolakurkut, punajuuret ja monet arkiherkut. Pullonavaajalla, sopivalla veitsellä tai muulla vastaavalla voi saada kantta sen verran auki, että ilmaa sihahtaa sisään. Mutta turhan hankalaa homma usein on. Invalidiliiton nettikaupassa on seinään tms. kiinnitettävä lasitölkin avaaja ostettavissa 22 euron hintaan. Kerranhan se kirpaisee.mutta kun rahalle olisi tähdellisempääkin käyttöä. Yksinkertaisempia ja halvempia vipuvarrellisia avaajia on olemassa Respectan myymälöissä sekä monissa tavarataloissa. Mutta voisiko niitä olla myynnissä kauppojen kassoilla, kuten peltipurkin avaajiakin? Eteenpäin esteettömän ruokailun puolesta!

4 4 Kulttuuri on vammaisten voiman yksi salaisuus Köyhillä ja vaivaisilla ei ole salaisia rahoittajia eikä televisiossa ilmaista puheaikaa. Mutta heillä on toisensa, yhteisvoimansa ja yhteinen kulttuurinsa. Se nähtiin taas kerran Vammaisten 25. kulttuuripäivillä Hauhon (Hämeenlinna) Vähäjärvellä, jonne kokoontui kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna reilut 130 osanottajaa liiton yhdeksästä yhdistyksestä. Omin voimin ja hyvässä hengessä Kulttuuripäivät avasi perinteiseen tapaan Tsil ry:n varapuheenjohtaja Timo Piippo Helsingistä. Kulttuuripäivät vedettiin tänä vuonna ihan omin voimin, sillä päivien juonnosta ja juontojen välilauluista vastasi kuopiolainen Paavo Antikainen. Osaava ja lupsakka Puavo kitaroineen loi koko päiville leppoisan hengen, joka vauhditti muidenkin esityksiä. Paavon kumppanina ohjelmiston läpiviemisessä oli Ritva Hyrsky. Ohjelmiston kokoamisesta ja koordinoinnista vastasivat Ritva Korhonen ja Paavo Antikainen. Lyyli Vilénin töille oli oma pöytä Yleisö oli tyytyväistä näkemäänsä ja kuulemaansa. Leila Soini Oulusta oli varsinainen huuliharppuvirtuoosi. Paavo Antikainen ihaili Veikko Väisäsen komeita kelloja. Päivien avaukseen mennessä kädentaitojen harrastajat yhdeksästä yhdistyksestä olivat uurastaneet ja laittaneet näytteille kerhoissa tai yksin tehtyjä tuotteita. Esillä oli perinteiseen tapaan neuleita, ompelutöitä, kaiverruksia, puutöitä, korukiviä, seinäkelloja sekä juomatölkeistä tehtyjä hattuja ja kahvipaketeista tehtyjä ostoskasseja. Erikoismaininnan arvoista on se, että Tampereen yhdistyksen pöytä oli omistettu 95-vuotiaan Lyyli Wilénin töille. Wilén oli itse mukana kulttuuripäivillä. Ohjelmaesitykset alkoivat lauantaina ja ilta huipentui saunan jälkeen yhteislauluun ja soittoon. Esitykset jatkuivat sunnuntaina aamusta, jolloin jatkui myös perinteinen boccieturnaus, voiton vei tänä vuonna Lappeenrannan joukkue. Kunniakirjojen jaon jälkeen oli vuorossa ryhmäkuva aurinkoisessa pihassa sekä Pekan keittämät lähtökahvit. Kulttuuripäivillä oli allekirjoitettavana adressi, joka julkaistaan kokonaisuudessaan viereisellä sivulla. Siinä vaaditaan elinkeinoelämän paapomisesta luopumista ja tuen suuntaamista vähäosaisille. Anja Ylä-Ajos piti Vilppulan puolia, mutta Lappeenranta voitti. Nyt korostuu oman toiminnan tarve Kulttuuripäivien juhlapuheen pitänyt Elma Mikkonen Lappeenrannasta kiitteli uutteraa jäsenistöä 25. kulttuuripäivien onnistumisesta. Yhteisöllisyys on juhlapuheissa paljon käytetty sana, mutta meidän liitossa se konkretisoituu toisesta välittämiseksi, rinnalla kulkemiseksi ja avun antamiseksi, sanoi Mikkonen. Hän totesi, että vanhus- ja vammaispalvelujen tilanne on huolestuttava. Kunnallispoliitikkojen arvomaailmasta kertoo se, että investointien kustannusarvioiden ylitykset voivat olla miljoonia euroja eikä niiden katsota uhkaavan kunnan taloutta, mutta kun tullaan - Yhdistysten kiinnostus sosiaalineuvontaan on hyvä merkki, sanoi Elma Mikkonen. esimerkiksi vammaisten kuljetuspalveluun, niin kunnan rahoja säästetään lakia rikkoenkin. Tamperelaisten käsityöpöytä oli omistettu Lyyli Wilénille. Vammaispalveluissa tulkintojen kirjavuus aiheuttaa epätasa-arvoa kunnissa: toinen kantaa vastuunsa, toinen ei. Ja lisää on odotettavissa: Syksyllä voimaan tuleva vammaispalvelulain muutos tuo henkilökohtaisen avun subjektiivisen oikeuden piiriin, mutta siinä jälleen kerran annetaan kunnalle harkintavaltaa palvelun järjestämisen suhteen. Elma Mikkonen puuttui myös vanhustenhoidon tilanteeseen ja kysyi, miksi havahdutaan vasta sitten, kun jotain pahaa tapahtuu ja ratkaisuksi esitetään vain valvonnan lisäämistä? Pelkkä valvonta ei ole ratkaisu, vaan tarvitaan lisää henkilökuntaa vanhustenhoitoon. Tapahtukoon hoito sitten kodissa tai laitoksessa, niin henkilöresursseja on lisättävä. Ongelmat ovat monet ja se asettaa monta tehtävää puolustaa ihmisten oikeuksia. Tämän tehtävän hoitamiseksi liitossa ja paikallisyhdistyksissä on panostettu edunvalvontaan, opastukseen ja neuvontaan. Huhtikuussa pidetyllä sosiaalineuvontakurssilla oli ennätysmäärä osallistujia. Se on merkki siitä, että yhdistyksissä asia on otettu todesta ja voimme odottaa, että yhdistyksiin perustetaan neuvontapisteitä jo olemassa olevien lisäksi, sanoi Elma Mikkonen.

5 Huolenpitoa eniten apua tarvitseville ei vain elinkeinoelämälle! Terveiset liiton kulttuuripäiviltä pääministeri Matti Vanhaselle, sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle, peruspalveluministeri Paula Risikolle ja valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle Valtio panostaa taloudellisen taantuman nimissä elvytystoimiin elinkeinoelämälle. Tosin yrityksille ei ole asetettu mitään työllistämis- tai muuta yhteiskuntavastuuta yritystoiminnan tavoitteenahan on voiton maksimointi eikä kansalaisten hyvinvoinnin tai sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Samanaikaisesti kunnat, joille perustuslain säätämä julkisen vallan vastuu kansalaisten hyvinvoinnista on pääosin jätetty, etsivät säästökohteita rapautuvan taloutensa tilkkeiksi. Pikaisia säästöjä haetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluista, jopa viimesijaisista toimeentulon tuista. Nämä palvelut koskevat suurinta osaa kuntalaisista ja ovat elintärkeitä pienituloisille, ikääntyville monivammaisille ja pitkäaikaissairaille. Peruspalveluissa säästäminen on vastuutonta ja lyhytnäköistä politiikkaa luvulla toteutettujen sosiaaliturvan ja palvelujen supistusten vaikutukset näkyvät monien ihmisten elämässä vielä tänäkin päivänä. Vaurioiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja monessa tapauksessa liian myöhäistä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansalaistemme tarvitsemia, työvoimavaltaista ja maan rajojen sisällä pysyvää toimintaa. Niihin panostaminen työllistää pitkälläkin aikavälillä ja on kansantaloudellisesti kannattavaa. Sosiaaliturvan vahvistaminen puolestaan tukee ostovoimaa pienituloisilta kun kaikki tulot menevät suoraan kulutukseen. Me vammaiset ja pitkäaikaissairaat kansalaiset eri puolilta Suomea vaadimme, että valtio investoi pikaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sosiaaliturvan vahvistamiseen. Kunnallisten palvelujen säilyminen, toimivuus ja kehittäminen on turvattava kohdennetuin valtionosuuksin. Valtion kuuluu myös valvoa, että kunnissa ei laman varjolla sorruta lyhytnäköisiin tai lainvastaisiin ratkaisuihin. liitto ry:n XXV vammaiskulttuuripäivät Hämeenlinnan Hauholla Asumistukea pienituloisille eläkeläisille Eläkkeensaajan asumistuki on tarkoitettu korvaamaan pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja silloin, kun ne vievät huomattavan osan tuloista. Muut pienituloiset, esimerkiksi työttömät ja osaeläkeläiset voivat hakea yleistä asumistukea, jonka ehdot ja laskenta eroavat monessa kohdin eläkkeensaajan asumistuesta. Asumistukea ei kuitenkaan saa automaattisesti edes kansaneläkkeen varassa elävä, vaan tukea on aina erikseen haettava Kelasta. Siksi tukea vaille on jäänyt moni, jolla siihen olisi tarve ja oikeus. Mihin ja kuka tukea voi saada? Eläkkeensaajan asumistukea voi saada vuokran maksuun, yhtiövastikkeeseen, omakotitalon ylläpitokustannuksiin tai palvelutalossa, yksityisessä vanhainkodissa tmv. asumisen osuuteen maksuista. Valtioneuvosto määrittää asumiskustannuksille kuitenkin enimmäismäärät, vuonna 2009 asuinkunnasta riippuen euroa/kk, jonka ylittävä osa jää omavastuuosuudeksi eli itse maksettavaksi. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat asumiskustannusten ohella hakijan ja hänen puolisonsa eläke-, palkka-, vuokra- ja muut tulot ja omaisuus siltä osin kuin ne ylittävät tietyt rajat sekä asuntoym. lainat. Tukeen eivät vaikuta esimerkiksi alle euron pankkitalletukset, oman asunnon arvo eivätkä eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuki, omaishoidontuki tai toimeentulotuki. Kelan nettisivuilta (www.kela.fi) löytyvät helppokäyttöiset laskurit, joiden avulla voi tavallisimmissa tapauksissa tarkistaa, olisiko asumiskustannusten ja tulojen perusteella oikeus asumistukeen. Asumistukea haetaan Kelasta Eläkkeensaajan asumistukea haetaan Kelasta lomakkeella AE1, jonka liitteiksi tarvitaan selvitykset mm. asumismenoista, tuloista ja mahdollisista asunto- ym. lainoista. Taannehtivasti voi eläkkeensaajan asumistukea saada enintään kuudelta kuukaudelta. Yleistä asumistukea saa takautuvasti enintään edelliseltä kuukaudelta. Lisätietoja ja ohjeita saa liiton paikallisyhdistyksistä, kursseilta ja toimistosta sekä Kelan esitteistä ja nettisivuilta. Marja-Leena Kalkkinen Tampereen sosiaalineuvonnassa viidessä vuodessa yli 500 tapausta Tampereella aloitettiin sosiaalineuvonta professori Jari Heinosen aloitteesta Tapaturma- ja sairausinvalidien yhdistyksen toimistolla runsas viisi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana on käynyt ilmi, miten polttava tarve tällaiseen toimintaan on olemassa. Suomen sosiaalilainsäädäntö on monimutkaista ja vaikeaselkoista. Siitä johtuen kansalaiset eivät tunne oikeuksiaan. Viranomaiset käyttävät tilannetta hyväkseen, tarjoten palveluita säädösten alarajoilla tai rikkoen lakeja jättävät asiakkaat heille kuuluvien oikeuksien ulkopuolelle. Tampereella tästä menettelystä tulee toistuvasti vastaan esimerkkejä. Kuluneiden vuosien aikana on lähinnä Jari Heinosen toimesta hoidettu yli 500 tapausta. Käsittelyssä on eläkkeisiin, toimeentulotukeen, omaishoidon tukeen ym. liittyviä asioita. Sosiaalikysymysten käsittelyn ohessa on myös asunto-ongelmia. Asuntokysymykset ovat olleet lähinnä allekirjoittaneen hoidettavina. Jari Heinonen on tehnyt valtaosan työstä, me olemme työelämän ongelmiin perehtyneen Pertti Keihäsen kanssa olleet sivustatukena omalla osaamisellamme. Jari Heinosen ammattitaito sosiaalityön professorina turvaa valitusten oikeanlaisen muodon. Aina eivät valitukset tuota tulosta, mutta ilonhetkiä on silloin, kun asiakas tulee myönteisen päätöksen kanssa käymään. Kaksi asiaa tulee toistuvasti esille. Useat asiakkaat ovat kysyneet, tehdäänkö valituksia kaikille. Silloin kysymys on usein siitä, että he ovat sisäistäneet porvarillisen yhteiskunta-ajattelun. Toinen kysymys on, mitä palvelu maksaa. Kun kerromme, että työtä tehdään vapaaehtoisesti ja maksutta, ei viesti aina näytä menevän perille. Ollaan hämmentyneitä, kun vasemmistolaiset ihmiset tekevät tätä työtä sosiaalisin perustein ja maksutta, kysymättä poliittista kantaa. Taavi Lintunen Palautejärjestelmän ja suunnitteluohjauksen kehittäminen Sosiaali- ja terveysministeriö Tiivistelmä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on vuodesta 2005 alkaen myöntänyt avustuksia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Vaikuttavuutta on aiemmin arvioitu asunto- ja avustusmäärien ja näiden alueellisen kohdentumisen perusteella. Tässä tutkimus- ja kehitystyössä mallinnettiin järjestelmä avustushankkeiden käyttäjien Erityisryhmien asumisen kehittäminen palautetta varten. Palautejärjestelmä testattiin, tiedot analysoitiin ja lopuksi laadittiin vaikuttavuusarvioinnit ja kehittämisehdotukset hankkeiden suunnittelunohjaamiseen. Vaikuttavuutena arvioitiin sitä, miten paljon avustuksilla onnistuttu vähentämään laitosasumista, onko avustus kohdistunut niille, joilla on muita heikommat elämän edellytykset ja ovatko tuotetut asunnot vastanneet käyttäjien tarpeita ja toiveita. Tutkimuskohteena olivat vuosina avustuspäätöksen saaneet kehitysvammaisten ja muiden vaikeasti vammaisten asuinhankkeet, huonokuntoisten vanhusten asuinhankkeet sekä erilaiset nuorten asuinhankkeet. Vastaukset saatiin 55 hankkeesta, jotka kaikki olivat valmistuneet ja käyttöönotettu. Avustettuihin hankkeisiin muuttaneista vammaisista yli puolet ja vanhuksista vähän alle puolet tuli laitoksista tai toisesta palvelutalosta. Suhteellisesti tarkasteluna kehitysvammaisten laitosasuminen oli yleisintä. Määrällisesti laitosasuminen on vähentynyt nopeimmin vanhusten avustushankkeilla, koska näitä on ollut eniten. Avustuksilla on pystytty tukemaan kehitysvammaisten ja muiden vaikeasti vammaisten itsenäistymistä. Merkittävä osa eli lähes kolmannes kehitysvammaisista oli tullut avustushankkeeseen lapsuuden kodistaan, missä he olivat asuneet vanhempiensa luona. Avustukset ovat kohdistuneet niille, joilla on muita heikommat elämän edellytykset. Avustushankkeisiin muuttaneista vammaisista 85 prosenttia ja vanhuksista lähes 80 prosenttia oli vähintään yhden henkilön autettavia. Ryhmäkodin asuinhuoneen merkitystä voidaan pohtia tilanteessa, jossa eniten tukea ja apuvälineitä tarvitsevalla henkilöllä on käytössään ahtain tila. Avustuskohteiden on sovelluttava erityisryhmänsä käyttöön ja yksilölliset tarpeet on pyrittävä ottamaan huomioon. Asukkaat ovat olleet keskimäärin erittäin tyytyväisiä uusiin asuntoihinsa ja tyytyväisiä palvelu- ja yhteistiloihin. Uusilla hankkeilla on ollut myönteistä merkitystä työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja jaksamiseen.

6 6 MITEN KÄY VAMMAISTEN JA VANHUS Vanhainkodit rahakkaiden palveluasunnoiksi Kela tukee palvelubisnestä sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa kolminkertaisten hoito-, palvelu- ja tarvikemaksujen kautta. Tampereen kaupungin Koukkuniemen vanhainkodin Jukolatalon tapaus on esimerkki sitä, mitä kunnallisílle vanhainkodeille tapahtuu, jos markkinat valtaavat alaa julkiselta palvelulta. Vaikka yksikön kohtalo ei ole vielä lukkoonlyöty, viittaavat kaikki merkit siihen, että Jukolasta tulee yksityisen palvelutuottajan bisnes. Vanhukset ja omaiset jopa puille paljaille Tamperelainen sosiaalipolitiikan professori ja kaupunginvaltuutettu (Skp) Jari Heinonen toteaa, että EU-taustainen kaikkien palvelujen avaaminen kilpailulle on nyt tullut voimalla myös sosiaalipalveluihin. Veronmaksajat kustantavat homman Kelan vanhuksille maksamina asumis- ja hoitotukina, kyse on vuodessa sadoista miljoonista euroista. Yksityistetyissä palveluissa maksetaan kolminkertaiset maksut vuokrina, palvelumaksuina ja hoitotarvikekuluina. Luulisi edes tarvikkeiden sisältyvän kalliisiin palvelumaksuihin, mutta näin ei ole. Pian vanhukset ja heidän Jukolan talo likellä Näsijärven rantaa on vanhainkotibisneksen kiikarissa. - Bisnesmalli tuo kahden kerroksen markkinat, jonka laskun maksavat vähävariset vanhukset, sanoo Jari Heinonen. omaisensa joutuvat kilpailuttamaan tarvikkeiden tuottajat, Jari Heinonen sanoo. Tämä rahastusautomaatti sisältää ison periaatteellisen eron kunnalliseen vanhushuoltoon verrattuna. Vanhassa mallissa vanhainkodin asukkaalle taattiin aina tietty summa omaa rahaa käyttöön, mutta bisnesmallissa näin ei ole. Kolminkertaiset maksut markkinahinnoin voivat ylittää asukkaan käytössä olevat tulot, jopa myyntiin joutuneen asunnon hinta voi mennä hoito- ja palvelumaksuihin. Tämä on vanhusten ja heidän omaistensa kannalta myös oikeusturvan loukkaus, ja ainakin hipoo perustuslain ja sosiaalihuoltolain rajoja. Heinonen kehottaa valittamaan näistä tapauksista kuluttajaviranomaisille sekä lääneihin ja hallinto-oikeuksiin. Tulossa kahden kerroksen markkinat Hämeenlinnan kaupunki satsaa palvelutaloihin ja kotipalveluihin Hämeenlinnan kaupungin Vuorentaan vanhainkodin molemmat yksiköt Metsäpirtti ja Koivupirtti sekä Hauhon Mäntypirtti lakkautetaan vuosien aikana. Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö Leena Harjula kertoo, että lakkautuspäätökset sekä uusien korvaavien palvelutuottajien kilpailutukset on tehty kevään ja kesän aikana. Tämä on pitkä prosessi, jossa nämä vanhainkotipalvelut korvataan palveluasumisella ja kaupungin omaa kotihoitoa lisäämällä. Vanhainkodeista vapautuvaa henkilökuntaa siirretään kotihoidon tehtäviin. Tavoitteena on, että ikäihminen voi asua omassa kodissaan nykyistä pidempään, Leena Harjula kertoo. MedOne, Validia, Esteri MedOne, Validia ja Esteri Oy rakentavat palvelutaloja Hämeenlinnaan. Uusia hoivakotipaikkoja tulee noin 130. Kaupunki hankkii palvelutalopaikkoja tarpeen mukaan. Hauhon Mäntykodon korvaavan palvelutalon palvelutuotannosta vastaa Hämeenlinnan kaupunki. Asukkaita siirtyy myös jo olemassa oleviin palvelutaloihin. Tyhjilleen jäävien vanhainkotirakennusten kohtalosta Harjulalla ei ole tietoa, mutta kaupungin tilapalvelu on saanut joitakin tiedusteluja niiden vuokraamisesta. Hinta voi nousta tai laskea Palvelutalojen vuokrat ja palvelujen hinta huolestuttavat tulevia asukkaita. Harjulan mukaan hinta voi toisilla nousta ja toisilla laskea. Vuokra ja hoivapalvelujen hinta määräytyy suhteessa tuloihin ja palveluihin, lisäksi ympärivuorokautisessa hoivassa tulee kiinteä 50 euron kuukausimaksu. Lääkkeet ja tarvikkeet jokainen asukas maksaa itse, aivan kuten kotona asuttaessa, selventää Harjula. Mikäli kustannukset, palvelujen laatu tai muut seikat huolestuttavat tulevia asukkaita tai heidän omaisiaan, kehottaa Harjula kääntymään ensin nykyisen asuin- ja palveluyksikön puoleen. Uusi Invalidi-lehden lukija otti yhteyttä Hämeen Sanomien viimekeväisen jutun perusteella. UI kysyi asiaa tilaajapäällikkö Leena Harjulalta, joka vahvisti uutisen ja kertoi päätöksen taustoja. Jos bisnesmalli laajenee ja kunnalliset hoitopaikat vähenevät, merkitsee se Heinosen mukaan kasvavia eroja sosiaaliryhmien välillä. Koska laki ei salli suoranaista heitteillejättöä, merkinnee nykylinja eräänlaisten vanhainkotien halpamallien tuloa varakkaiden palvelutalojen rinnalle. Eli mennään takaisin kohti köyhän- ja vaivaishoitoa, josta on vuosikymmenien työllä päästy irti pohjoismaiseen hyvinvointimalliin, joka on taannut kaikille tuloista riippumatta kohtuullisen hyvät olot. Kun palveluketju ei toimi demokraattisesti, vie se osan Hoitajilla ei välttämättä ole riittävää tietoa tulevasta, joten kannattaa kysyä esimiesasemassa olevilta viranhaltijoilta. Ja jos siitä ei ole apua, voi kääntyä kaupungin ylempien tahojen puoleen, lupaa Harjula. Laadun ja hinnan suhde Ennakkoon Harjula vakuuttaa, että palvelutuottajien kaksiportainen kilpailutus on ollut tiukka. Varsinaiseen kilpailutukseen pääsivät vain ne palvelutuottajat, joiden tarjouksissa henkilöstömitoitukset täyttivät lääninhallituksen normit. Lopullisessa kilpailutuksessa hinnan osuus on ollut 70 prosenttia ja laadun osuus 30 prosenttia. Laatukriteerien lista on pitkä, siihen kuuluu esimerkiksi riittävä sairaanhoidollinen henkilöstö, hoivan virikkeellisyys ja laadukkaat asumisen puitteet, sanoo Leena Harjula. ikäihmisistä kestämättömään tilanteeseen, jossa ollaan vailla täyttä ihmisarvoa. Myös alueelliset erot kasvavat Heinosen mukaan bisnesmalliin siirtyminen kasvattaa myös alueellisia eroja. Koska yritysvetoiset rahakkaiden palvelutalot voivat menestyä vain suurissa asutuskeskuksissa, jäävät syrjäseudut entistä enemmän syrjään. Syntyviä palveluyritysten ketjuja ja ulkomaisia rahoittajia ei kiinnosta bisneksen inhimilliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Kun valtion ja kuntien ote heikkenee, kasvaa alueiden ja asukkaiden turvattomuus. Lait eivät aina ole riittävän yksiselitteisiä tai sitten niiden toteutumista ei valvota riittävästi. Kelan rooli yksityisen palvelubisneksen kolminkertaisten maksujen rahoittajana kaipaisi myös selvittämistä, sanoo professori ja kaupunginvaltuutettu Jari Heinonen. Teksti ja kuva: Maksujen yläja alarajoista Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyn asetuksen (912/1992, jäljempänä asiakasmaksuasetus) 5 :n mukaisesti vaikeavammaisten asumispalveluista voidaan periä enintään saatua korvausta vastaava maksu silloin, kun henkilö saa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 8 :n 2 momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin korvausta muun lain nojalla. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia. Asiakasmaksulain 7 c :n mukaisesti pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 82 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta, jollei tässä laissa toisin säädetä. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 90 euroa. ( / 1217)

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Uusi Invalidi 1/2012 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Rohkeasti julkisten palvelujen puolesta

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Kyllä meillä oli hauskaa

Kyllä meillä oli hauskaa liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/07 Kyllä meillä oli hauskaa Tässä numerossa: Tampere sai vammaisja esteettömyysasiamiehen Sivu 3 Kuljetuspalveluissa riittää korjattavaa mm. Helsingissä Sivu 4 Omaisetkin

Lisätiedot

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle

Lisätiedot

Oikeutta vanhuksille, päättäjät!

Oikeutta vanhuksille, päättäjät! Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 4/2010 Oikeutta vanhuksille, päättäjät! Tässä numerossa: Timo Piippo purkaisi ay-pamppujen eläkepommit Sivu 2 Seminaari kannusti kamppailuun

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Uusi Invalidi 3/2013 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Kulttuuripäivät 2013 oiva näyte liiton väen

Lisätiedot

TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ

TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/06 TAAS TAVATTIIN KULTTUURIN MERKEISSÄ Perinteisesti Vähäjärvellä pidetyt 22. vammaisten kulttuuripäivät kokosivat reilut sata Tapaturma-

Lisätiedot

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Uusi Invalidi 3/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 4 Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Tässä

Lisätiedot

Muutosvoimia kokoamaan!

Muutosvoimia kokoamaan! Uusi Invalidi 1/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 15 Muutosvoimia kokoamaan! Tässä numerossa: Evästyksiä

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta!

Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 4/2011 Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tässä numerossa: Tiedonkulku takkuaa terveydenhuollossa Sivu 2 Kansalaisliikkeet yhdessä

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/06 Liitteenä Terveysrintama 1/06 sivut 5-8 Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Kesänumeron aiheita: Vammaisten oikeudet/ pääkirjoitus

Lisätiedot

Tässä numerossa 2/2006

Tässä numerossa 2/2006 2/2006 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 10. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus Milla

Lisätiedot

Tullaan toimeen? elämyksiä kansaneläkkeellä. Invalidiliiton köyhyysohjelma

Tullaan toimeen? elämyksiä kansaneläkkeellä. Invalidiliiton köyhyysohjelma Tullaan toimeen? elämyksiä kansaneläkkeellä Invalidiliiton köyhyysohjelma Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1. Köyhät ja rikkaat... 5 1.1 Köyhyys ja vammaisuus... 6 2. Työtä!... 9 2.1 Kansaneläkeläisen työllistymisen

Lisätiedot

Kätten työt arvossaan Jyväskylässä

Kätten työt arvossaan Jyväskylässä Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2006 M Kätten työt arvossaan Jyväskylässä Tässä numerossa: Arvokeskustelua vanhuudesta Sivu 2 Digi-tv:n tulolle halutaan jarrua Sivu 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Hoivapalvelut. SERTIFIOINTI Toiminta arvioitava paikan päällä s. 32. NO 6 joulukuu 2010

Hoivapalvelut. SERTIFIOINTI Toiminta arvioitava paikan päällä s. 32. NO 6 joulukuu 2010 Hoivapalvelut Terveyspalvelut nro 10 NO 6 joulukuu 2010 Aino Närkki: Millaista kuluttajansuojaa vanhuspalveluasiakkaille? s. 8 Päivi Voutilainen ja Virpi Vuorinen: Ympärivuorokautisen hoidon uudistaminen

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA Sanna Pasanen VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA Asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 1/2010 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja

Lisätiedot

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT SKP:n Tampereen piirijärjestö r y :n julkaisu 2/06 Eliitin ja kansan välinen kuilu on kasvanut, mutta myös TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT HAASTATTELU JA KUVA: Järjestäjien, osanottajien ja tapahtumien

Lisätiedot

Terveiset eduskunnasta

Terveiset eduskunnasta 1 2 3 Terveiset eduskunnasta Kokoomuksen vero-ohjelma mielistelee palkan- ja eläkkeensaajaa. Kenenpä mieli ei keittäisi mettä veronalennuksista? Samanaikaisesti se on katteettomien lupausten laskisanko,

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot