Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009"

Transkriptio

1 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee että koko talo töhisee. Siinä talossa vasta on suhinaa, tuhinaa, puhinaa jossa nukkuu sata lasta. Yksi kun unen saa ja nyssyttää, toiset heti hyssyttää että koko talo tyssyttää. Kirsi Kunnas

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Fyysinen kasvatus- ja oppimisympäristö Psyykkinen ja emotionaalinen kasvatus- ja oppimisympäristö Sosiaalinen ja kognitiivinen kasvatus- ja oppimisympäristö Päiväkodin erityispiirteet Strukturoitu oppimisympäristö TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Vihdin varhaiskasvatuksen arvot Kuoppanummen päiväkodin toiminta-ajatus Kuoppanummen päiväkodin arvot KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuuden periaatteet Yhteistyökäytänteet AJATUKSIA OPPIMISESTA JA LEIKISTÄ ALLE VIISI -VUOTIAIDEN LASTEN TARKENNETUT OPPIMISTAVOITTEET Johdanto Alle kolmevuotiaat lapset vuotiaat lapset Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma METSÄPIRTIN TAVOITTEET ESIOPETUSSUUNNITELMA Johdanto Esiopetuksen toteuttaminen käytännössä Esiopetuksen yleiset kasvatus- ja oppimisperiaatteet Esiopetuksen sisällöt Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö ja luonnontieto Terveyskasvatus ja fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri Lapsen esiopetussuunnitelma ja sen laatimisen periaatteet Lapsen toiminnan kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen järjestäminen KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN Päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö Erityistyöntekijät ja muut yhteistyötahot TOIMINNAN ARVIOINTI VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMAN JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATE.17

3 3 1 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 1.1 Fyysinen kasvatus- ja oppimisympäristö Kuoppanummen päiväkoti on aloittanut toimintansa osana Kuoppanummen koulukeskusta. Koulukeskus on moderni punatiilestä ja suurista lasipinnoista rakennettu, avoin ja valoisa rakennus. Päiväkoti sijaitsee Nummelan keskustassa (Kuoppanummentie 18) lähellä monipuolisia palveluja. Kävelymatkan päässä ovat mm. palloiluhalli, jäähalli, urheilukenttä, uimahalli, kirjasto sekä harjumetsä. Näitä mahdollisuuksia hyödynnämme toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan. Päiväkodissa on 8 lapsiryhmää sekä perhepäivähoidon varakoti Metsäpirtti. Lapsiryhmät ovat Hiirulaiset Siilit Oravat Jänöset Kärpät Ilvekset Karhut Majavat Päiväkodissa on 142 lapsipaikkaa ja ikähaitari on yhdeksästä kuukaudesta seitsemään vuoteen. Kasvattajia on 27, yksi talousapulainen sekä tarvittava määrä avustavaa henkilökuntaa. Joka toimintavuosi ryhmien rakenne arvioidaan tarpeen mukaan, samoin niihin tarvittava henkilöstö. Päiväkodissa on kaksi kerrosta, joissa jokaisella ryhmällä on omat tilat (kotipesät). Päiväkodin isommat lapset toimivat toisessa kerroksessa ja pienemmät lapset alakerrassa. Alakerran ryhmät ruokailevat omissa kotipesissään ja yläkerran lapset koulun ruokalassa. Esiopetus ja alkuopetus sijaitsevat fyysisesti lähellä toisiaan, mikä mahdollistaa luontevan yhteistyön esi- ja alkuopetuksen kesken. Alkuopetus ja esiopetus ulkoilevat samassa pihassa ja päiväkodilla on oma piha, jossa myös esiopetus ulkoilee. Päiväkodissa on hyvät tilat monipuoliseen toimintaan; mm. Aurinkosali, pikkukeittiö, ateljee, hiekkaleikki ja terapiatilat ovat ahkerassa käytössä. Päiväkoti on tiiviissä yhteydessä koulun kanssa myös muiden sisätilojen osalta. Koulun kolme liikuntasalia sekä juhlasali esiintymislavoineen ovat sovittuina aikoina päiväkodin käytössä.

4 1.2 Psyykkinen ja emotionaalinen kasvatus- ja oppimisympäristö 4 Jokaisella lapsiryhmällä on oma tilat sekä omat nimetyt ryhmän aikuiset. Pysyvillä tila- ja henkilöstöjärjestelyillä pyritään turvallisuuden tunteen lisäämiseen niin lasten kuin vanhempienkin näkökulmasta. Ilmapiiri pyritään pitämään rauhallisena ja turvallisena aikuisten aidon läsnäolon avulla. 1.3 Sosiaalinen ja kognitiivinen kasvatus- ja oppimisympäristö Lapsen sosiaalisen kasvatus- ja oppimisympäristön tärkeimmät elementit ovat toimiva vertaisryhmä sekä oman ryhmän aikuiset. Omassa päiväkotiryhmässä lapsia jaetaan pienryhmiin. Pienryhmät voivat olla joko pysyviä tai vaihdella toiminnasta riippuen. Pienryhmät mahdollistavat lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja rauhallisemman oppimisilmapiirin. Päiväkodissa teemme yhteistyötä myös eri päivähoitoryhmien kesken sekä esiopetuksessa alkuopetuksen kanssa Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön avulla alkuopetuksen opettajat ja oppilaat tulevat esiopetuslapsille tutuiksi esiopetusvuoden aikana. Kognitiivinen oppimisympäristö pyritään rakentamaan niin, että se tukee lapsen oppimista ja tarvetta oppia ja keksiä uutta. Monipuoliset oppimisvälineet ovat lapsen saatavilla ja aikuinen tukee ja kannustaa niiden käytössä. 1.4 Päiväkodin erityispiirteet Päiväkotimme lapsista noin viidesosa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja he tulevat yksikköömme ympäri Vihdin kuntaa. Päiväkodissamme toimii integroitu erityisryhmä. Meillä on toimintavuodesta riippuen tarvittava määrä erityispäivähoidon avustajia, jotka helpottavat erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittamista muihin päiväkotiryhmiin. Yksiköllämme on käytettävissä alueellinen erityislastentarhanopettaja, jonka tehtävänä on erityisopetuksiin liittyvissä asioissa konsultointi, pienryhmien ohjaaminen sekä yhteistyö perheiden ja eri asiantuntijoiden kanssa. 1.5 Strukturoitu oppimisympäristö Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yksilöllistä tukea, ohjausta ja opetusta lapsen omien tarpeiden mukaan. Lapsi on tekijä, näkijä ja kokija ja aikuinen lapsen tukija. Lähtökohtana on lasta kunnioittava vuorovaikutus. Tätä tavoitetta yksikössämme tukee strukturoitu oppimisympäristö. Strukturoitu oppimisympäristö tarkoittaa suunniteltua ja jäsentynyttä toimintaa. Asioiden toistaminen tuntuu lapsesta turvalliselta ja toistojen avulla syntyy oppimista. Päivä- ja viikko-ohjelman sisällön selkeyttämisenä käytetään kuvia ja tukiviittomia. Yksilöllisen tuen, ohjauksen ja opetuksen apuna ovat monipuoliset leikki- ja oppimisvälineet.

5 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Vihdin varhaiskasvatuksen arvot Luottamus Tasa-arvoisuus Ainutkertaisuus 2.2 Kuoppanummen päiväkodin toiminta-ajatus Kuoppanummen päiväkoti on mahdollisuuksien talo, jossa erilaisille lapsille tarjotaan mahdollisuus; onnistua ja epäonnistua tilat monipuoliseen työskentelyyn loistava ympäristö liikkumiseen yhteistyöhaluinen ja positiivinen kasvatusympäristö Esiopetuksessa erilaisille esiopetusikäisille lapsille luodaan mahdollisuuksien talossa valmiudet oppimiseen yhteistyössä alkuopetuksen kanssa. 2.3 Kuoppanummen päiväkodin arvot Turvallisuus Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö on kaiken toiminnan lähtökohta. Kasvattajat luovat omalla toiminnallaan ja esimerkillään myönteisen ja hyväksyvän ilmapiirin, missä on turvallista harjoitella ja oppia arjen asioita. Ainutkertaisuus Lapsi saa mahdollisuuden kasvaa ja oppia omien edellytystensä mukaisesti annetaan lapselle kasvun rauha. Lapsuus on arvo itsessään. Avoimuus Avoin ja rehellinen vuorovaikutus suhteessa vanhempiin luo edellytykset kasvatuskumppanuuden onnistumiselle. Lapsen kanssa olemme aidosti läsnä käytettävissä. Positiivisuus Jokaisella lapsella on vahvuuksia. Kannustuksen ja positiivisen palautteen saaminen on lapselle myönteisen minäkuvan ja itsetunnon edellytys. Yksikön arvoja tarkennetaan vuosittain henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Vanhempien kanssa käydyssä arvokeskustelussa tärkeimmiksi arvoiksi nousivat; turvallisuus, yksilöllisyys sekä avoimuus, hoiva ja yhteistyö.

6 3 KASVATUSKUMPPANUUS 3.1 Kasvatuskumppanuuden periaatteet Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhdessä tekemää työtä lapsen hyväksi. Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana ovat perheen kunnioitus sekä lapsen tarpeet. Yhteiset sopimukset ja toimintamallit luodaan kasvatuskeskustelussa. Sopimusten taustalla on vanhempien ja henkilöstön näkemys lapsesta. 3.2 Yhteistyökäytänteet Kuoppanummen päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät kasvatuskeskustelut käydään pääsääntöisesti kerran vuodessa, toimintakauden alussa. Lapsen tarpeista ja iästä riippuen, järjestetään keskustelu myös keväällä. Kasvatuskeskusteluissa käydään läpi yhteistä kasvatuksen arvopohjaa, lapsen vahvuuksia sekä mahdollista tuen tarvetta. Tarvittaessa keskustelussa on läsnä myös alueellinen erityislastentarhanopettaja. Uusille asiakasperheille järjestetään tutustumisilta päiväkotiimme kesäkuussa. Tutustumisillassa perheet saavat yleistä tietoa yksiköstämme sekä ryhmäkohtaista tarkempaa informaatiota. Samalla he tutustuvat henkilökuntaan ja heidän kanssaan sovitaan lapsen yksilöllisestä tutustumisaikataulusta. Henkilökunta voi käydä tutustumassa lapseen myös hänen kotonaan. Tämän lisäksi toimintakauden alussa, elo-syyskuussa, jokainen päiväkotiryhmä järjestää oman vanhempainiltansa. Tässä vanhempainillassa informoidaan päiväkotiryhmästä ja sen toiminnasta tarkemmin. Varakoti Metsäpirttiin varahoitoon tulevat lapset perheineen voivat tulla tutustumaan varakotiin, sen toimintaan ja henkilökuntaan ennen varahoitojakson alkamista. Tutustumiskäynti tarvittavine informaatioineen helpottaa lapsen ja hoitajan yhteisen arjen suunnittelua.

7 4 AJATUKSIA OPPIMISESTA JA LEIKISTÄ Oppimisen perustana on lapsen perustarpeista ja -turvallisuudesta huolehtiminen sekä turvallisen ilmapiirin luominen. Oppimista tapahtuu myönteisessä hengessä, yrityksen ja erehdyksen kautta. Myös epäonnistumisille annetaan tilaa ja lasta rohkaistaan yrittämään uudestaan. Lapset oppivat ja oivaltavat asioita paitsi mallista myös tutkimalla ja kokeilemalla erilaisia asioita. Aikuisella on vastuu oppimis- ja leikkiympäristön luomisessa päiväkodin toiminnan ja lapsen kiinnostuksen mukaiseksi. Positiivisen palautteen antaminen kannustaa lasta harjoittelemaan ja opettelemaan uusia asioita. Leikki on alle kouluikäisten lasten yksi keskeisimmistä tavoista toimia. Se on lapsen luontaista toimintaa, jonka kautta lapsi käsittelee kokemaansa ja näkemäänsä. Leikki tarjoaa lapselle tiedon väylän, mahdollisuuden oppia ja käsitellä oppimaansa. Kaikilla lapsilla on oikeus leikkiin. Leikki on riippumaton ympäristöstä, jossa lapsi elää. Leikki on jotakin tarpeellista ja tyypillistä, yksinkertaisesti tapa toimia ja elää, kehittyä, harjoitella ja oppia. Leikin avulla lapsi tyydyttää monipuolisesti fyysisiä ja psyykkisiä tarpeitaan. Lapsi saa leikkiessään mielekästä toimintaa, ollen yhteydessä muihin lapsiin, tuntee tulevansa hyväksytyksi ja toteuttaa itseään. Leikin kautta lapset oppivat asioita ja se tarjoaa työvälineen ympäröivään maailmaan ja itseensä tutustumiseen. Lapset pelaavat aikuisten kanssa lautapeliä.

8 5 ALLE VIISI -VUOTIAIDEN LASTEN TARKENNETUT OPPIMISTAVOITTEET Johdanto Kaikkien ikäryhmien yhteisiä tavoitteita ovat: oman toiminnan ohjaamisen oppiminen oppimaan oppimisen taitojen karttuminen leikkitaitojen kehittyminen oman oppimispolun löytäminen Keskeistä on, että lapsi kokee oppimisen iloa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset integroidaan toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa. Erilaisuus on rikkautta ja jokaiselta lapselta ja aikuiselta voimme oppia jotain uutta. 5.2 Alle kolmevuotiaat lapset Tavoitteet: perusturvallisuuden luominen kasvun ohjaaminen kiireettömyys leikkitaitojen opettelu vuorovaikutustaitojen kehittyminen karkea- ja hienomotoriikan harjoittelu elämyksien kokeminen vuotiaat lapset Edellisten lisäksi tavoitteina: omatoimisuuden kehittyminen minäkuvan kypsyminen karkea- ja hienomotoriikan monipuolistuminen hyvien käytöstapojen yhtenäistäminen Kiinnitämme huomiota oppimisvalmiuksien kehittymiseen ja mahdolliset tuen tarpeet pyritään huomioimaan varhain ja järjestämään tarvittavaa tukea.

9 5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 9 Päivähoitopäätöksen mukana perheelle lähetetään varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) "Lapsemme" -liite, jossa vanhemmat kuvailevat omaa lastaan. Vanhemmat palauttavat liitteen päiväkotiryhmään ensimmäisen tutustumiskerran yhteydessä Ensimmäinen vasu-keskustelu vanhempien kanssa järjestetään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta. Ennen kasvatuskeskustelua vanhemmille annetaan "Lapsen hoito, kasvatus ja opetus" -liite, joka toimii vanhemmille keskustelun tukena. Keskusteluun osallistuu vanhempien lisäksi yksi tai useampi kasvattaja (tarpeen mukaan myös erityispäivähoidon avustaja) lapsen päiväkotiryhmästä. Ennen keskustelua päivähoitotiimi keskustelee lapsesta yhdessä ja tekee yhteenvedon keskustelussa esille tuotavista asioista. Keskusteluun varataan aikaa puolesta tunnista tuntiin lasta kohden. 5-vuotiaalle lapselle tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa neuvolan 5- vuotisarviointi. Arviointiin liittyvä keskustelu liitetään, mikäli mahdollista, lapsen vasukeskusteluun. Kun lapsi vaihtaa ryhmää, lapsi ja suunnitelma "saattaen vaihdetaan" vanhempien luvalla yksikön sisällä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lisäosan laadinnasta vastaa aina lapsiryhmän lastentarhanopettaja. Hän myös kutsuu koolle tarvittavat yhteistyötahot. 6 METSÄPIRTIN TAVOITTEET Varahoitokoti Metsäpirtin tavoitteena on, että lapsi kokee hoidon tilapäisyydestä huolimatta olevansa turvallisessa ja hyväksyvässä päivähoidossa. Lapsen yksilöllisten tarpeiden asettaminen riippuu hoitojakson pituudesta sekä lapsen ikätasosta ja tarpeista.

10 7 ESIOPETUSSUUNNITELMA Johdanto Kuoppanummen päiväkodin esiopetussuunnitelman pohjana on päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma sekä valtakunnallinen esiopetussuunnitelma (http://www02.oph.fi/ops/esiopetus/esiops.pdf) ja Vihdin kunnan esiopetussuunnitelma (http://www.vihti.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vihti/embeds/12363_esiopetussuunn ITELMA2006.pdf). Kuoppanummen päiväkodin esiopetussuunnitelmassa näkyvät meille tärkeät painopistealueet. Koska päiväkodissamme on paljon erityistä tukea tarvitsevia lapsia, on toiminta ja tavoitteet pyritty miettimään niin, että se tukisi mahdollisimman paljon myös heidän kasvuaan ja kehitystään. Tästä johtuen meillä korostuvat sekä kieli ja vuorovaikutus että fyysinen ja motorinen kehitys. 7.2 Esiopetuksen toteuttaminen käytännössä Kuoppanummen päiväkodissa esiopetusryhmien suunnittelu alkaa esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen. Ryhmiä muodostettaessa tärkeä huomioitava asia on lapsen tuleva koulu. Kuoppanummen päiväkodin esiopetuksesta lapset pääsääntöisesti menevät Kuoppanummen koulukeskukseen, vuosittain 1-10 lasta mennee myös Nummelan kouluun. Samaan kouluun ensimmäiselle luokalle menevät pyritään sijoittamaan samaan esiopetusryhmään. Näin lapset saavat mahdollisuuden jo esiopetusvuonna tutustua tuleviin koulukavereihinsa. 7.3 Esiopetuksen yleiset kasvatus- ja oppimisperiaatteet Esiopetusikäinen lapsi on innokas ja utelias oppija. Hän pohdiskelee elämän menoa, syitä ja seurauksia ja tekee johtopäätöksiä. Tahdomme kannustaa lasta tutkimaan ympäristöään ja miettimään asioita niin, ettei kaikkea tarjoilla hänelle valmiiksi. On ilo oivaltaa uutta! Toiminnan pohjalla on teematyöskentely. Vuosittain päiväkodin työskentelyn pohjaksi mietitään teemat, jotka muodostavat rungon toiminnallemme. Tämän lisäksi huomioimme Vihdin esi- ja alkuopetuksen yhteiset teemat. Eheytämme toimintaa niin, että oppiainejako on aikuisten mielessä, mutta ei lasten toiminnassa. Lasten omat kiinnostuksen kohteet huomioidaan teematyöskentelyn edetessä toimintavuoden aikana. Koulumaiseen työskentelyyn harjaannutaan pienten oppituokioiden aikana, joiden aikana käsitellään erityisesti matematiikan sekä kielen ja vuorovaikutuksen asioita. Lapsilla on käytettävissä myös oma oppikirja kyseisiin aineisiin. Lapsi oppii ja keksii uutta leikkien. Leikin avulla hän myös työstää jo oppimiaan ja kokemiaan asioita. Kuoppanummen päiväkodin esiopetuksessa leikillä on tärkeä sija. Oppimisen kauttaaltaan tulisi olla leikinomaista ja leikille itselleen annetaan tilaa päivittäisessä toiminnassa. Aikuisen tehtävä on tukea leikkiä ja tuoda siihen uutta. Leikin avulla lapsi myös oppii toimimaan ryhmässä. On tärkeää osata toimia sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Opettelemme ryhmässä toimintaa myös pienryhmätoiminnan avulla. Päiväkodin omissa pajoissa opettelemme tuntemaan toisten ryhmien lapsia ja toimimaan isommassa ryhmässä.

11 7.4 Esiopetuksen sisällöt Kieli ja vuorovaikutus Tavoitteet: rohkaista lasta ilmaisemaan sanoin ajatuksiaan harjaannuttaa lasta kuuntelemaan ja keskittymään sekä toimimaan sanallisen ohjeen mukaisesti antaa kokemuksia siitä, että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kirjoitettu kieli puheeksi herättää ja edistää kielellistä tietoisuutta; tietoisuus lauseista, äänteistä, ja sanoista, kirjain äänne vastaavuus herättää lukumotivaatiota oikean lukusuunnan oppiminen oikean kynäotteen vakiinnuttaminen kirjainten tunnistaminen ja kirjoittaminen Päiväkodissa leikimme kielellä. Riimittelemme sanoja ja arvuuttelemme sanojen alku ja loppuäänteitä ja -tavuja. Luemme lasten kanssa satuja ja loruja. Lasten tarinoita kirjoitetaan ylös (saduttaminen) Matematiikka Tavoitteet: lukujono 1-10 lukusana- lukumäärä- vastaavuus numeroiden tunnistaminen ja kirjoittaminen matemaattisten peruskäsitteiden ja lainalaisuuksien oppiminen (esim. vertailu, avaruudelliset suhteet, sijainti, mittaaminen, aika) yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Tärkeää on edetä konkretian kautta abstraktiin. Tämän takia lasten käytössä on runsaasti materiaalia, joka auttaa käsitteiden hahmottamisessa. Matematiikka opitaan toimimalla ja eri aistikanavia hyväksikäyttämällä.

12 7.4.3 Etiikka ja katsomus 12 Esiopetukseen sisältyy eettistä kasvatusta, kulttuurista katsomuskasvatusta ja uskontokasvatusta tai elämänkatsomustietokasvatusta tai sitä korvaavaa opetusta. Vanhempien näkemystä kunnioitetaan uskontokasvatuksen käytänteitä mietittäessä. Etiikassa ja katsomuskasvatuksessa päiväkodissamme painottuvat: toisen huomioiminen, hyvät tavat vastuullisuus omasta toiminnasta oikean ja väärän tunnistaminen erilaisuuden näkeminen rikkautena lasten eettisiin ja uskonnollisiin pohdintoihin vastaaminen kirkkovuoden kulku eri juhlineen Välineinä edellä mainittujen asioiden oppimiseen ovat mm. yhteisten sääntöjen tekeminen ja lasten kanssa käydyt keskustelut. Kirkkovuoden juhlia käsitellään myös musiikin ja taiteen keinoin. Osallistumme Vihdin seurakunnan lapsille järjestämiin tilaisuuksiin (mm. pääsiäisvaellus, joulukirkko) ja heidän lapsityöntekijänsä käy päiväkodissa pitämässä pieniä opetustuokioita noin kerran kuussa.

13 7.4.4 Ympäristö ja luonnontieto 13 Tavoitteet: vuodenaikojen vaihtelun ymmärtäminen ja luonnon eri ilmiöiden tutkiminen painopisteenä suomalainen luonto eläimineen ja kasveineen liikkuminen rakennetussa ja luonnonvaraisessa ympäristössä luonnon suojeleminen ja sen moninaisuuden kunnioittaminen Kuoppanummen päiväkodin ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja retkeilemmekin ahkerasti sekä läheisissä metsissä että rakennetussa luonnossa (mm. urheilukenttä). Opettelemme säästämään luontoa mm. lajittelemalla roskia yhdessä lasten kanssa Terveyskasvatus ja fyysinen ja motorinen kehitys Tavoitteet: omasta siisteydestä huolehtiminen monipuolisten ja terveellisten ruokailutottumusten omaksuminen terveen itsetunnon vahvistaminen kehonhallinnan kautta perusliikuntataitojen hallinta koordinaatiotaitojen harjaannuttaminen (mm. silmä-käsi- yhteistyö) liikunnan ilon kokeminen ja monipuoliset liikuntakokemukset Vähintään kerran viikossa jokaisella esiopetusryhmällä on oma ohjattu liikuntatuokio. Syksyisin ja keväisin liikumme paljon ulkona ja talvella harjoittelemme mahdollisuuksien mukaan luistelua ja hiihtämistä. Päiväkodilla on käytössä sisäliikuntaa varten paitsi päiväkodin oma Aurinkosali myös yksi koulun liikuntasaleista. Koulun liikuntasalissa tuokioiden sisällöt suunnitellaan niin, että lapsi saa liikkua monipuolisesti (telineradat, pallopelit, liikuntaleikit jne.) samalla, kun hänen perusliikuntataitonsa kehittyvät. Esiopetusvuoden aikana lapset käyvät myös uimakoulussa. Sählyä pelaamassa

14 7.4.6 Taide ja kulttuuri 14 Kuvataiteessa ja kädentöissä piirrämme, maalaamme ja muovailemme. Rakentelemme eri materiaaleista ja teemme sekä tekstiili- että teknisiä töitä. Tavoitteet: opetella käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita kokea luovuuden iloa Musiikin tavoitteet: kuunnella musiikkia ja oppia nauttimaan myös hiljaisuudesta rytmitajun harjaannuttaminen tutustua erilaisiin rytmisoittimiin laulaminen ja äänen eri perusominaisuuksiin (sointiväri, tempo, kesto, taso) tutustuminen Musiikkia yhdistämme myös kuvataiteisiin ja liikuntaan. Ilmaisutaidon tavoitteet: rohkaistuminen omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen puheen tai esimerkiksi teatterin keinoin Päiväkodissamme on käytössä materiaalia, joiden avulla lapsi voi harjoitella eri rooleja ja kokeilla eri teatterin muotoja. Lapsille esitetään myös pöytä- ja nukketeatteria ja heille annetaan tilaisuus kokeilla teatterin tekemistä itse. Lapsille järjestetään vuosittain kulttuuriretki. Ajatus Miksi minä olen minä enkä kukaan muu, ja sinä olet sinä etkä kukaan muu? Ihmeellistä olla ihmisiä sinä ja minä ja ystävinä minä sinulle sinä. Kirsi Kunnas

15 7.5 Lapsen esiopetussuunnitelma ja sen laatimisen periaatteet 15 Jokaiselle lapselle laaditaan syksyllä yhdessä vanhempien kanssa lapsen oma esiopetussuunnitelma, jossa lapselle eritellään tavoitteet tulevalle esiopetusvuodelle. Kevätlukukaudella (helmikuussa) tavoitteet tarkistetaan ja esiopetusvuoden lopulla lapsen esiopetussuunnitelma siirretään vanhempien luvalla kouluun. Erityisesiopetukseen ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirretyille lapsille laaditaan yhdessä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka korvaa lapsen esiopetussuunnitelman. 7.6 Lapsen toiminnan kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi Lapsen kehityksen ja oppimisen arvioinnin välineenä käytetään lapsihavainnointia. Lasten kielellisiä ja matemaattisia taitoja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa "kummin 3"- materiaalin ja "MAKEKO" - arvioinnin avulla. Tällöin heidän lukemisvalmiuksiaan kartoitetaan ja tuloksia käytetään apuna toiminnan suunnittelussa. Lasten toiminnan arvioimiseksi voidaan käyttää myös muuta materiaalia ja tuolloin tarkoituksena on kartoittaa lasten taitoja ja tuen tarvetta, jotta toiminta voidaan suunnitella mielekkääksi ja jokaista lasta tukevaksi. 7.7 Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen järjestäminen Kuoppanummen päiväkodissa erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään joko Kärppien integroidussa erityisryhmässä tai Karhujen, Ilvesten tai Majavien esiopetusryhmässä. Tukitoimet mietitään lapsen tuen tarpeista käsin. Kärppien ryhmässä esiopetuksesta vastaa erityislastentarhanopettaja ja tavallisessa päiväkotiryhmässä lastentarhanopettaja. Tavallisessa ryhmässä tukitoimena voi olla ryhmäkoon pienentäminen tai esimerkiksi päivähoidon erityisavustaja lisäresurssina. Eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetus järjestetään yhdessä toisten esiopetusikäisten lasten kanssa. Erityisesti heidän suomen kielen oppimistaan pyritään tukemaan. Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri ja kieliryhmiin kuuluvien lasten kohdalla esiopetussuunnitelmaa toteutetaan soveltuvin osin. Erityisesioppijoille on mahdollisuus saada yksilöllistä opetusta ja ohjausta esiopetusvuoden aikana..

16 16 8 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN Osa päiväkodin arkea on eri tahojen kanssa tehtävä yhteistyö. Sen tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kaiken pohjalla on lasten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Muiden tahojen kanssa toteutettava yhteistyö tehdään yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. 8.1 Päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö Kun lapsi lähestyy kouluikää, yhteistyö koulun kanssa tiivistyy. Kuoppanummen päiväkodin yhteistyökoulu on Kuoppanummen koulukeskus, mutta tarvittaessa teemme yhteistyötä myös Nummelan koulun kanssa. Kuoppanummen koulukeskuksessa tapahtuvasta yhteistyöstä tehdään esiopetusvuoden alussa yhteistyön vuosisuunnitelmarunko. Vuosisuunnitelmassa sovitaan, kuinka käytännön tutustuminen esiopetusluokkien ja alkuopetuksen sekä niiden työntekijöiden välillä tapahtuu. 8.2 Erityistyöntekijät ja muut yhteistyötahot Mikäli lapsi tarvitsee jollakin osa-alueella erityistä tukea, olemme yhteydessä lasta hoitaviin ja kuntouttaviin tahoihin. Ennen tätä keskustelemme asiasta lapsen vanhempien kanssa. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. alueellinen erityislastentarhanopettaja, puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, psykologit, sosiaalityöntekijät, perheneuvola ja lastensuojelu. Kunnassamme toimivaan erityispalveluyksikköön (psykologi, toimintaterapeutti, puheterapeutti) voidaan tarvittaessa lähettää lapsia lisätutkimuksiin alueellisen erityislastentarhanopettajan lähetteellä ja vanhempien suostumuksella. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioissa teemme yhteistyötä lasta hoitavien sairaaloiden kanssa (erityisesti Lasten ja nuorten sairaala ja Rinnekoti). Jos lapsella on jokin krooninen tai perussairaus, voi päiväkodissa tarpeen mukaan käydä tämän sairauden asiantuntija (esim. astma- tai diabeteshoitaja) kertomassa sairaudesta ja sen hoidosta. Teemme yhteistyötä Vihdin evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa ja satunnaisesti myös urheiluseurojen, teattereiden ym. tahojen kanssa.

17 9 TOIMINNAN ARVIOINTI 17 Ennen toimikauden alkua päiväkodissa tehdään toimintasuunnitelma, joka jaetaan myös vanhemmille. Tämän toteutumista arvioidaan seuraavana keväänä. Vihdin päivähoidossa tehdään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely ja Kuoppanummen päiväkodin palautteet työstetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Saatujen tulosten pohjalta päiväkodille laaditaan kehittämissuunnitelma. Koko yksikön tuloksista ja kehittämissuunnitelmista tiedotetaan myös vanhempia. Tiimit arvioivat ja suunnittelevat viikoittain omaa toimintaansa saadun palautteen sekä lapsihavaintojen pohjalta. 10 VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMAN JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATE Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma ei ole valmis paketti, vaan sen on tarkoitus kehittyä lasten ja aikuisten huomioiden ja tarpeiden perusteella. Käytäntö osoittaa suunnitelman vahvuudet ja puutteet. Toivoisimme, että vanhemmat tutustuvat suunnitelmaan ja esittävät kommentteja ja parannusehdotuksia. Nämä pyritään huomioimaan suunnitelman tarkastamisen yhteydessä.

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Metsästäjän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Kasvatushenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2003-2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Kasvatuksen ja opetuksen arvoperusta 3. Oppiminen esiopetuksessa 4. Esiopetuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot