Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009"

Transkriptio

1 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee että koko talo töhisee. Siinä talossa vasta on suhinaa, tuhinaa, puhinaa jossa nukkuu sata lasta. Yksi kun unen saa ja nyssyttää, toiset heti hyssyttää että koko talo tyssyttää. Kirsi Kunnas

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Fyysinen kasvatus- ja oppimisympäristö Psyykkinen ja emotionaalinen kasvatus- ja oppimisympäristö Sosiaalinen ja kognitiivinen kasvatus- ja oppimisympäristö Päiväkodin erityispiirteet Strukturoitu oppimisympäristö TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Vihdin varhaiskasvatuksen arvot Kuoppanummen päiväkodin toiminta-ajatus Kuoppanummen päiväkodin arvot KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuuden periaatteet Yhteistyökäytänteet AJATUKSIA OPPIMISESTA JA LEIKISTÄ ALLE VIISI -VUOTIAIDEN LASTEN TARKENNETUT OPPIMISTAVOITTEET Johdanto Alle kolmevuotiaat lapset vuotiaat lapset Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma METSÄPIRTIN TAVOITTEET ESIOPETUSSUUNNITELMA Johdanto Esiopetuksen toteuttaminen käytännössä Esiopetuksen yleiset kasvatus- ja oppimisperiaatteet Esiopetuksen sisällöt Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö ja luonnontieto Terveyskasvatus ja fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri Lapsen esiopetussuunnitelma ja sen laatimisen periaatteet Lapsen toiminnan kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen järjestäminen KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN Päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö Erityistyöntekijät ja muut yhteistyötahot TOIMINNAN ARVIOINTI VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMAN JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATE.17

3 3 1 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 1.1 Fyysinen kasvatus- ja oppimisympäristö Kuoppanummen päiväkoti on aloittanut toimintansa osana Kuoppanummen koulukeskusta. Koulukeskus on moderni punatiilestä ja suurista lasipinnoista rakennettu, avoin ja valoisa rakennus. Päiväkoti sijaitsee Nummelan keskustassa (Kuoppanummentie 18) lähellä monipuolisia palveluja. Kävelymatkan päässä ovat mm. palloiluhalli, jäähalli, urheilukenttä, uimahalli, kirjasto sekä harjumetsä. Näitä mahdollisuuksia hyödynnämme toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan. Päiväkodissa on 8 lapsiryhmää sekä perhepäivähoidon varakoti Metsäpirtti. Lapsiryhmät ovat Hiirulaiset Siilit Oravat Jänöset Kärpät Ilvekset Karhut Majavat Päiväkodissa on 142 lapsipaikkaa ja ikähaitari on yhdeksästä kuukaudesta seitsemään vuoteen. Kasvattajia on 27, yksi talousapulainen sekä tarvittava määrä avustavaa henkilökuntaa. Joka toimintavuosi ryhmien rakenne arvioidaan tarpeen mukaan, samoin niihin tarvittava henkilöstö. Päiväkodissa on kaksi kerrosta, joissa jokaisella ryhmällä on omat tilat (kotipesät). Päiväkodin isommat lapset toimivat toisessa kerroksessa ja pienemmät lapset alakerrassa. Alakerran ryhmät ruokailevat omissa kotipesissään ja yläkerran lapset koulun ruokalassa. Esiopetus ja alkuopetus sijaitsevat fyysisesti lähellä toisiaan, mikä mahdollistaa luontevan yhteistyön esi- ja alkuopetuksen kesken. Alkuopetus ja esiopetus ulkoilevat samassa pihassa ja päiväkodilla on oma piha, jossa myös esiopetus ulkoilee. Päiväkodissa on hyvät tilat monipuoliseen toimintaan; mm. Aurinkosali, pikkukeittiö, ateljee, hiekkaleikki ja terapiatilat ovat ahkerassa käytössä. Päiväkoti on tiiviissä yhteydessä koulun kanssa myös muiden sisätilojen osalta. Koulun kolme liikuntasalia sekä juhlasali esiintymislavoineen ovat sovittuina aikoina päiväkodin käytössä.

4 1.2 Psyykkinen ja emotionaalinen kasvatus- ja oppimisympäristö 4 Jokaisella lapsiryhmällä on oma tilat sekä omat nimetyt ryhmän aikuiset. Pysyvillä tila- ja henkilöstöjärjestelyillä pyritään turvallisuuden tunteen lisäämiseen niin lasten kuin vanhempienkin näkökulmasta. Ilmapiiri pyritään pitämään rauhallisena ja turvallisena aikuisten aidon läsnäolon avulla. 1.3 Sosiaalinen ja kognitiivinen kasvatus- ja oppimisympäristö Lapsen sosiaalisen kasvatus- ja oppimisympäristön tärkeimmät elementit ovat toimiva vertaisryhmä sekä oman ryhmän aikuiset. Omassa päiväkotiryhmässä lapsia jaetaan pienryhmiin. Pienryhmät voivat olla joko pysyviä tai vaihdella toiminnasta riippuen. Pienryhmät mahdollistavat lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja rauhallisemman oppimisilmapiirin. Päiväkodissa teemme yhteistyötä myös eri päivähoitoryhmien kesken sekä esiopetuksessa alkuopetuksen kanssa Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön avulla alkuopetuksen opettajat ja oppilaat tulevat esiopetuslapsille tutuiksi esiopetusvuoden aikana. Kognitiivinen oppimisympäristö pyritään rakentamaan niin, että se tukee lapsen oppimista ja tarvetta oppia ja keksiä uutta. Monipuoliset oppimisvälineet ovat lapsen saatavilla ja aikuinen tukee ja kannustaa niiden käytössä. 1.4 Päiväkodin erityispiirteet Päiväkotimme lapsista noin viidesosa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja he tulevat yksikköömme ympäri Vihdin kuntaa. Päiväkodissamme toimii integroitu erityisryhmä. Meillä on toimintavuodesta riippuen tarvittava määrä erityispäivähoidon avustajia, jotka helpottavat erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittamista muihin päiväkotiryhmiin. Yksiköllämme on käytettävissä alueellinen erityislastentarhanopettaja, jonka tehtävänä on erityisopetuksiin liittyvissä asioissa konsultointi, pienryhmien ohjaaminen sekä yhteistyö perheiden ja eri asiantuntijoiden kanssa. 1.5 Strukturoitu oppimisympäristö Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yksilöllistä tukea, ohjausta ja opetusta lapsen omien tarpeiden mukaan. Lapsi on tekijä, näkijä ja kokija ja aikuinen lapsen tukija. Lähtökohtana on lasta kunnioittava vuorovaikutus. Tätä tavoitetta yksikössämme tukee strukturoitu oppimisympäristö. Strukturoitu oppimisympäristö tarkoittaa suunniteltua ja jäsentynyttä toimintaa. Asioiden toistaminen tuntuu lapsesta turvalliselta ja toistojen avulla syntyy oppimista. Päivä- ja viikko-ohjelman sisällön selkeyttämisenä käytetään kuvia ja tukiviittomia. Yksilöllisen tuen, ohjauksen ja opetuksen apuna ovat monipuoliset leikki- ja oppimisvälineet.

5 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Vihdin varhaiskasvatuksen arvot Luottamus Tasa-arvoisuus Ainutkertaisuus 2.2 Kuoppanummen päiväkodin toiminta-ajatus Kuoppanummen päiväkoti on mahdollisuuksien talo, jossa erilaisille lapsille tarjotaan mahdollisuus; onnistua ja epäonnistua tilat monipuoliseen työskentelyyn loistava ympäristö liikkumiseen yhteistyöhaluinen ja positiivinen kasvatusympäristö Esiopetuksessa erilaisille esiopetusikäisille lapsille luodaan mahdollisuuksien talossa valmiudet oppimiseen yhteistyössä alkuopetuksen kanssa. 2.3 Kuoppanummen päiväkodin arvot Turvallisuus Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö on kaiken toiminnan lähtökohta. Kasvattajat luovat omalla toiminnallaan ja esimerkillään myönteisen ja hyväksyvän ilmapiirin, missä on turvallista harjoitella ja oppia arjen asioita. Ainutkertaisuus Lapsi saa mahdollisuuden kasvaa ja oppia omien edellytystensä mukaisesti annetaan lapselle kasvun rauha. Lapsuus on arvo itsessään. Avoimuus Avoin ja rehellinen vuorovaikutus suhteessa vanhempiin luo edellytykset kasvatuskumppanuuden onnistumiselle. Lapsen kanssa olemme aidosti läsnä käytettävissä. Positiivisuus Jokaisella lapsella on vahvuuksia. Kannustuksen ja positiivisen palautteen saaminen on lapselle myönteisen minäkuvan ja itsetunnon edellytys. Yksikön arvoja tarkennetaan vuosittain henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Vanhempien kanssa käydyssä arvokeskustelussa tärkeimmiksi arvoiksi nousivat; turvallisuus, yksilöllisyys sekä avoimuus, hoiva ja yhteistyö.

6 3 KASVATUSKUMPPANUUS 3.1 Kasvatuskumppanuuden periaatteet Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhdessä tekemää työtä lapsen hyväksi. Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana ovat perheen kunnioitus sekä lapsen tarpeet. Yhteiset sopimukset ja toimintamallit luodaan kasvatuskeskustelussa. Sopimusten taustalla on vanhempien ja henkilöstön näkemys lapsesta. 3.2 Yhteistyökäytänteet Kuoppanummen päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät kasvatuskeskustelut käydään pääsääntöisesti kerran vuodessa, toimintakauden alussa. Lapsen tarpeista ja iästä riippuen, järjestetään keskustelu myös keväällä. Kasvatuskeskusteluissa käydään läpi yhteistä kasvatuksen arvopohjaa, lapsen vahvuuksia sekä mahdollista tuen tarvetta. Tarvittaessa keskustelussa on läsnä myös alueellinen erityislastentarhanopettaja. Uusille asiakasperheille järjestetään tutustumisilta päiväkotiimme kesäkuussa. Tutustumisillassa perheet saavat yleistä tietoa yksiköstämme sekä ryhmäkohtaista tarkempaa informaatiota. Samalla he tutustuvat henkilökuntaan ja heidän kanssaan sovitaan lapsen yksilöllisestä tutustumisaikataulusta. Henkilökunta voi käydä tutustumassa lapseen myös hänen kotonaan. Tämän lisäksi toimintakauden alussa, elo-syyskuussa, jokainen päiväkotiryhmä järjestää oman vanhempainiltansa. Tässä vanhempainillassa informoidaan päiväkotiryhmästä ja sen toiminnasta tarkemmin. Varakoti Metsäpirttiin varahoitoon tulevat lapset perheineen voivat tulla tutustumaan varakotiin, sen toimintaan ja henkilökuntaan ennen varahoitojakson alkamista. Tutustumiskäynti tarvittavine informaatioineen helpottaa lapsen ja hoitajan yhteisen arjen suunnittelua.

7 4 AJATUKSIA OPPIMISESTA JA LEIKISTÄ Oppimisen perustana on lapsen perustarpeista ja -turvallisuudesta huolehtiminen sekä turvallisen ilmapiirin luominen. Oppimista tapahtuu myönteisessä hengessä, yrityksen ja erehdyksen kautta. Myös epäonnistumisille annetaan tilaa ja lasta rohkaistaan yrittämään uudestaan. Lapset oppivat ja oivaltavat asioita paitsi mallista myös tutkimalla ja kokeilemalla erilaisia asioita. Aikuisella on vastuu oppimis- ja leikkiympäristön luomisessa päiväkodin toiminnan ja lapsen kiinnostuksen mukaiseksi. Positiivisen palautteen antaminen kannustaa lasta harjoittelemaan ja opettelemaan uusia asioita. Leikki on alle kouluikäisten lasten yksi keskeisimmistä tavoista toimia. Se on lapsen luontaista toimintaa, jonka kautta lapsi käsittelee kokemaansa ja näkemäänsä. Leikki tarjoaa lapselle tiedon väylän, mahdollisuuden oppia ja käsitellä oppimaansa. Kaikilla lapsilla on oikeus leikkiin. Leikki on riippumaton ympäristöstä, jossa lapsi elää. Leikki on jotakin tarpeellista ja tyypillistä, yksinkertaisesti tapa toimia ja elää, kehittyä, harjoitella ja oppia. Leikin avulla lapsi tyydyttää monipuolisesti fyysisiä ja psyykkisiä tarpeitaan. Lapsi saa leikkiessään mielekästä toimintaa, ollen yhteydessä muihin lapsiin, tuntee tulevansa hyväksytyksi ja toteuttaa itseään. Leikin kautta lapset oppivat asioita ja se tarjoaa työvälineen ympäröivään maailmaan ja itseensä tutustumiseen. Lapset pelaavat aikuisten kanssa lautapeliä.

8 5 ALLE VIISI -VUOTIAIDEN LASTEN TARKENNETUT OPPIMISTAVOITTEET Johdanto Kaikkien ikäryhmien yhteisiä tavoitteita ovat: oman toiminnan ohjaamisen oppiminen oppimaan oppimisen taitojen karttuminen leikkitaitojen kehittyminen oman oppimispolun löytäminen Keskeistä on, että lapsi kokee oppimisen iloa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset integroidaan toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa. Erilaisuus on rikkautta ja jokaiselta lapselta ja aikuiselta voimme oppia jotain uutta. 5.2 Alle kolmevuotiaat lapset Tavoitteet: perusturvallisuuden luominen kasvun ohjaaminen kiireettömyys leikkitaitojen opettelu vuorovaikutustaitojen kehittyminen karkea- ja hienomotoriikan harjoittelu elämyksien kokeminen vuotiaat lapset Edellisten lisäksi tavoitteina: omatoimisuuden kehittyminen minäkuvan kypsyminen karkea- ja hienomotoriikan monipuolistuminen hyvien käytöstapojen yhtenäistäminen Kiinnitämme huomiota oppimisvalmiuksien kehittymiseen ja mahdolliset tuen tarpeet pyritään huomioimaan varhain ja järjestämään tarvittavaa tukea.

9 5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 9 Päivähoitopäätöksen mukana perheelle lähetetään varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) "Lapsemme" -liite, jossa vanhemmat kuvailevat omaa lastaan. Vanhemmat palauttavat liitteen päiväkotiryhmään ensimmäisen tutustumiskerran yhteydessä Ensimmäinen vasu-keskustelu vanhempien kanssa järjestetään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta. Ennen kasvatuskeskustelua vanhemmille annetaan "Lapsen hoito, kasvatus ja opetus" -liite, joka toimii vanhemmille keskustelun tukena. Keskusteluun osallistuu vanhempien lisäksi yksi tai useampi kasvattaja (tarpeen mukaan myös erityispäivähoidon avustaja) lapsen päiväkotiryhmästä. Ennen keskustelua päivähoitotiimi keskustelee lapsesta yhdessä ja tekee yhteenvedon keskustelussa esille tuotavista asioista. Keskusteluun varataan aikaa puolesta tunnista tuntiin lasta kohden. 5-vuotiaalle lapselle tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa neuvolan 5- vuotisarviointi. Arviointiin liittyvä keskustelu liitetään, mikäli mahdollista, lapsen vasukeskusteluun. Kun lapsi vaihtaa ryhmää, lapsi ja suunnitelma "saattaen vaihdetaan" vanhempien luvalla yksikön sisällä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lisäosan laadinnasta vastaa aina lapsiryhmän lastentarhanopettaja. Hän myös kutsuu koolle tarvittavat yhteistyötahot. 6 METSÄPIRTIN TAVOITTEET Varahoitokoti Metsäpirtin tavoitteena on, että lapsi kokee hoidon tilapäisyydestä huolimatta olevansa turvallisessa ja hyväksyvässä päivähoidossa. Lapsen yksilöllisten tarpeiden asettaminen riippuu hoitojakson pituudesta sekä lapsen ikätasosta ja tarpeista.

10 7 ESIOPETUSSUUNNITELMA Johdanto Kuoppanummen päiväkodin esiopetussuunnitelman pohjana on päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma sekä valtakunnallinen esiopetussuunnitelma (http://www02.oph.fi/ops/esiopetus/esiops.pdf) ja Vihdin kunnan esiopetussuunnitelma (http://www.vihti.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vihti/embeds/12363_esiopetussuunn ITELMA2006.pdf). Kuoppanummen päiväkodin esiopetussuunnitelmassa näkyvät meille tärkeät painopistealueet. Koska päiväkodissamme on paljon erityistä tukea tarvitsevia lapsia, on toiminta ja tavoitteet pyritty miettimään niin, että se tukisi mahdollisimman paljon myös heidän kasvuaan ja kehitystään. Tästä johtuen meillä korostuvat sekä kieli ja vuorovaikutus että fyysinen ja motorinen kehitys. 7.2 Esiopetuksen toteuttaminen käytännössä Kuoppanummen päiväkodissa esiopetusryhmien suunnittelu alkaa esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen. Ryhmiä muodostettaessa tärkeä huomioitava asia on lapsen tuleva koulu. Kuoppanummen päiväkodin esiopetuksesta lapset pääsääntöisesti menevät Kuoppanummen koulukeskukseen, vuosittain 1-10 lasta mennee myös Nummelan kouluun. Samaan kouluun ensimmäiselle luokalle menevät pyritään sijoittamaan samaan esiopetusryhmään. Näin lapset saavat mahdollisuuden jo esiopetusvuonna tutustua tuleviin koulukavereihinsa. 7.3 Esiopetuksen yleiset kasvatus- ja oppimisperiaatteet Esiopetusikäinen lapsi on innokas ja utelias oppija. Hän pohdiskelee elämän menoa, syitä ja seurauksia ja tekee johtopäätöksiä. Tahdomme kannustaa lasta tutkimaan ympäristöään ja miettimään asioita niin, ettei kaikkea tarjoilla hänelle valmiiksi. On ilo oivaltaa uutta! Toiminnan pohjalla on teematyöskentely. Vuosittain päiväkodin työskentelyn pohjaksi mietitään teemat, jotka muodostavat rungon toiminnallemme. Tämän lisäksi huomioimme Vihdin esi- ja alkuopetuksen yhteiset teemat. Eheytämme toimintaa niin, että oppiainejako on aikuisten mielessä, mutta ei lasten toiminnassa. Lasten omat kiinnostuksen kohteet huomioidaan teematyöskentelyn edetessä toimintavuoden aikana. Koulumaiseen työskentelyyn harjaannutaan pienten oppituokioiden aikana, joiden aikana käsitellään erityisesti matematiikan sekä kielen ja vuorovaikutuksen asioita. Lapsilla on käytettävissä myös oma oppikirja kyseisiin aineisiin. Lapsi oppii ja keksii uutta leikkien. Leikin avulla hän myös työstää jo oppimiaan ja kokemiaan asioita. Kuoppanummen päiväkodin esiopetuksessa leikillä on tärkeä sija. Oppimisen kauttaaltaan tulisi olla leikinomaista ja leikille itselleen annetaan tilaa päivittäisessä toiminnassa. Aikuisen tehtävä on tukea leikkiä ja tuoda siihen uutta. Leikin avulla lapsi myös oppii toimimaan ryhmässä. On tärkeää osata toimia sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Opettelemme ryhmässä toimintaa myös pienryhmätoiminnan avulla. Päiväkodin omissa pajoissa opettelemme tuntemaan toisten ryhmien lapsia ja toimimaan isommassa ryhmässä.

11 7.4 Esiopetuksen sisällöt Kieli ja vuorovaikutus Tavoitteet: rohkaista lasta ilmaisemaan sanoin ajatuksiaan harjaannuttaa lasta kuuntelemaan ja keskittymään sekä toimimaan sanallisen ohjeen mukaisesti antaa kokemuksia siitä, että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kirjoitettu kieli puheeksi herättää ja edistää kielellistä tietoisuutta; tietoisuus lauseista, äänteistä, ja sanoista, kirjain äänne vastaavuus herättää lukumotivaatiota oikean lukusuunnan oppiminen oikean kynäotteen vakiinnuttaminen kirjainten tunnistaminen ja kirjoittaminen Päiväkodissa leikimme kielellä. Riimittelemme sanoja ja arvuuttelemme sanojen alku ja loppuäänteitä ja -tavuja. Luemme lasten kanssa satuja ja loruja. Lasten tarinoita kirjoitetaan ylös (saduttaminen) Matematiikka Tavoitteet: lukujono 1-10 lukusana- lukumäärä- vastaavuus numeroiden tunnistaminen ja kirjoittaminen matemaattisten peruskäsitteiden ja lainalaisuuksien oppiminen (esim. vertailu, avaruudelliset suhteet, sijainti, mittaaminen, aika) yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Tärkeää on edetä konkretian kautta abstraktiin. Tämän takia lasten käytössä on runsaasti materiaalia, joka auttaa käsitteiden hahmottamisessa. Matematiikka opitaan toimimalla ja eri aistikanavia hyväksikäyttämällä.

12 7.4.3 Etiikka ja katsomus 12 Esiopetukseen sisältyy eettistä kasvatusta, kulttuurista katsomuskasvatusta ja uskontokasvatusta tai elämänkatsomustietokasvatusta tai sitä korvaavaa opetusta. Vanhempien näkemystä kunnioitetaan uskontokasvatuksen käytänteitä mietittäessä. Etiikassa ja katsomuskasvatuksessa päiväkodissamme painottuvat: toisen huomioiminen, hyvät tavat vastuullisuus omasta toiminnasta oikean ja väärän tunnistaminen erilaisuuden näkeminen rikkautena lasten eettisiin ja uskonnollisiin pohdintoihin vastaaminen kirkkovuoden kulku eri juhlineen Välineinä edellä mainittujen asioiden oppimiseen ovat mm. yhteisten sääntöjen tekeminen ja lasten kanssa käydyt keskustelut. Kirkkovuoden juhlia käsitellään myös musiikin ja taiteen keinoin. Osallistumme Vihdin seurakunnan lapsille järjestämiin tilaisuuksiin (mm. pääsiäisvaellus, joulukirkko) ja heidän lapsityöntekijänsä käy päiväkodissa pitämässä pieniä opetustuokioita noin kerran kuussa.

13 7.4.4 Ympäristö ja luonnontieto 13 Tavoitteet: vuodenaikojen vaihtelun ymmärtäminen ja luonnon eri ilmiöiden tutkiminen painopisteenä suomalainen luonto eläimineen ja kasveineen liikkuminen rakennetussa ja luonnonvaraisessa ympäristössä luonnon suojeleminen ja sen moninaisuuden kunnioittaminen Kuoppanummen päiväkodin ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja retkeilemmekin ahkerasti sekä läheisissä metsissä että rakennetussa luonnossa (mm. urheilukenttä). Opettelemme säästämään luontoa mm. lajittelemalla roskia yhdessä lasten kanssa Terveyskasvatus ja fyysinen ja motorinen kehitys Tavoitteet: omasta siisteydestä huolehtiminen monipuolisten ja terveellisten ruokailutottumusten omaksuminen terveen itsetunnon vahvistaminen kehonhallinnan kautta perusliikuntataitojen hallinta koordinaatiotaitojen harjaannuttaminen (mm. silmä-käsi- yhteistyö) liikunnan ilon kokeminen ja monipuoliset liikuntakokemukset Vähintään kerran viikossa jokaisella esiopetusryhmällä on oma ohjattu liikuntatuokio. Syksyisin ja keväisin liikumme paljon ulkona ja talvella harjoittelemme mahdollisuuksien mukaan luistelua ja hiihtämistä. Päiväkodilla on käytössä sisäliikuntaa varten paitsi päiväkodin oma Aurinkosali myös yksi koulun liikuntasaleista. Koulun liikuntasalissa tuokioiden sisällöt suunnitellaan niin, että lapsi saa liikkua monipuolisesti (telineradat, pallopelit, liikuntaleikit jne.) samalla, kun hänen perusliikuntataitonsa kehittyvät. Esiopetusvuoden aikana lapset käyvät myös uimakoulussa. Sählyä pelaamassa

14 7.4.6 Taide ja kulttuuri 14 Kuvataiteessa ja kädentöissä piirrämme, maalaamme ja muovailemme. Rakentelemme eri materiaaleista ja teemme sekä tekstiili- että teknisiä töitä. Tavoitteet: opetella käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita kokea luovuuden iloa Musiikin tavoitteet: kuunnella musiikkia ja oppia nauttimaan myös hiljaisuudesta rytmitajun harjaannuttaminen tutustua erilaisiin rytmisoittimiin laulaminen ja äänen eri perusominaisuuksiin (sointiväri, tempo, kesto, taso) tutustuminen Musiikkia yhdistämme myös kuvataiteisiin ja liikuntaan. Ilmaisutaidon tavoitteet: rohkaistuminen omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen puheen tai esimerkiksi teatterin keinoin Päiväkodissamme on käytössä materiaalia, joiden avulla lapsi voi harjoitella eri rooleja ja kokeilla eri teatterin muotoja. Lapsille esitetään myös pöytä- ja nukketeatteria ja heille annetaan tilaisuus kokeilla teatterin tekemistä itse. Lapsille järjestetään vuosittain kulttuuriretki. Ajatus Miksi minä olen minä enkä kukaan muu, ja sinä olet sinä etkä kukaan muu? Ihmeellistä olla ihmisiä sinä ja minä ja ystävinä minä sinulle sinä. Kirsi Kunnas

15 7.5 Lapsen esiopetussuunnitelma ja sen laatimisen periaatteet 15 Jokaiselle lapselle laaditaan syksyllä yhdessä vanhempien kanssa lapsen oma esiopetussuunnitelma, jossa lapselle eritellään tavoitteet tulevalle esiopetusvuodelle. Kevätlukukaudella (helmikuussa) tavoitteet tarkistetaan ja esiopetusvuoden lopulla lapsen esiopetussuunnitelma siirretään vanhempien luvalla kouluun. Erityisesiopetukseen ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirretyille lapsille laaditaan yhdessä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka korvaa lapsen esiopetussuunnitelman. 7.6 Lapsen toiminnan kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi Lapsen kehityksen ja oppimisen arvioinnin välineenä käytetään lapsihavainnointia. Lasten kielellisiä ja matemaattisia taitoja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa "kummin 3"- materiaalin ja "MAKEKO" - arvioinnin avulla. Tällöin heidän lukemisvalmiuksiaan kartoitetaan ja tuloksia käytetään apuna toiminnan suunnittelussa. Lasten toiminnan arvioimiseksi voidaan käyttää myös muuta materiaalia ja tuolloin tarkoituksena on kartoittaa lasten taitoja ja tuen tarvetta, jotta toiminta voidaan suunnitella mielekkääksi ja jokaista lasta tukevaksi. 7.7 Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen järjestäminen Kuoppanummen päiväkodissa erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään joko Kärppien integroidussa erityisryhmässä tai Karhujen, Ilvesten tai Majavien esiopetusryhmässä. Tukitoimet mietitään lapsen tuen tarpeista käsin. Kärppien ryhmässä esiopetuksesta vastaa erityislastentarhanopettaja ja tavallisessa päiväkotiryhmässä lastentarhanopettaja. Tavallisessa ryhmässä tukitoimena voi olla ryhmäkoon pienentäminen tai esimerkiksi päivähoidon erityisavustaja lisäresurssina. Eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetus järjestetään yhdessä toisten esiopetusikäisten lasten kanssa. Erityisesti heidän suomen kielen oppimistaan pyritään tukemaan. Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri ja kieliryhmiin kuuluvien lasten kohdalla esiopetussuunnitelmaa toteutetaan soveltuvin osin. Erityisesioppijoille on mahdollisuus saada yksilöllistä opetusta ja ohjausta esiopetusvuoden aikana..

16 16 8 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN Osa päiväkodin arkea on eri tahojen kanssa tehtävä yhteistyö. Sen tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kaiken pohjalla on lasten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Muiden tahojen kanssa toteutettava yhteistyö tehdään yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. 8.1 Päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö Kun lapsi lähestyy kouluikää, yhteistyö koulun kanssa tiivistyy. Kuoppanummen päiväkodin yhteistyökoulu on Kuoppanummen koulukeskus, mutta tarvittaessa teemme yhteistyötä myös Nummelan koulun kanssa. Kuoppanummen koulukeskuksessa tapahtuvasta yhteistyöstä tehdään esiopetusvuoden alussa yhteistyön vuosisuunnitelmarunko. Vuosisuunnitelmassa sovitaan, kuinka käytännön tutustuminen esiopetusluokkien ja alkuopetuksen sekä niiden työntekijöiden välillä tapahtuu. 8.2 Erityistyöntekijät ja muut yhteistyötahot Mikäli lapsi tarvitsee jollakin osa-alueella erityistä tukea, olemme yhteydessä lasta hoitaviin ja kuntouttaviin tahoihin. Ennen tätä keskustelemme asiasta lapsen vanhempien kanssa. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. alueellinen erityislastentarhanopettaja, puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, psykologit, sosiaalityöntekijät, perheneuvola ja lastensuojelu. Kunnassamme toimivaan erityispalveluyksikköön (psykologi, toimintaterapeutti, puheterapeutti) voidaan tarvittaessa lähettää lapsia lisätutkimuksiin alueellisen erityislastentarhanopettajan lähetteellä ja vanhempien suostumuksella. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioissa teemme yhteistyötä lasta hoitavien sairaaloiden kanssa (erityisesti Lasten ja nuorten sairaala ja Rinnekoti). Jos lapsella on jokin krooninen tai perussairaus, voi päiväkodissa tarpeen mukaan käydä tämän sairauden asiantuntija (esim. astma- tai diabeteshoitaja) kertomassa sairaudesta ja sen hoidosta. Teemme yhteistyötä Vihdin evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa ja satunnaisesti myös urheiluseurojen, teattereiden ym. tahojen kanssa.

17 9 TOIMINNAN ARVIOINTI 17 Ennen toimikauden alkua päiväkodissa tehdään toimintasuunnitelma, joka jaetaan myös vanhemmille. Tämän toteutumista arvioidaan seuraavana keväänä. Vihdin päivähoidossa tehdään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely ja Kuoppanummen päiväkodin palautteet työstetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Saatujen tulosten pohjalta päiväkodille laaditaan kehittämissuunnitelma. Koko yksikön tuloksista ja kehittämissuunnitelmista tiedotetaan myös vanhempia. Tiimit arvioivat ja suunnittelevat viikoittain omaa toimintaansa saadun palautteen sekä lapsihavaintojen pohjalta. 10 VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMAN JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATE Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma ei ole valmis paketti, vaan sen on tarkoitus kehittyä lasten ja aikuisten huomioiden ja tarpeiden perusteella. Käytäntö osoittaa suunnitelman vahvuudet ja puutteet. Toivoisimme, että vanhemmat tutustuvat suunnitelmaan ja esittävät kommentteja ja parannusehdotuksia. Nämä pyritään huomioimaan suunnitelman tarkastamisen yhteydessä.

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

KAUHAJOEN. bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu KAUPUNGIN

KAUHAJOEN. bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmrtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu KAUPUNGIN qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5 1 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta 23.12.99/ 1288, 24.6.2010/642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin

Lisätiedot