Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009"

Transkriptio

1 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee että koko talo töhisee. Siinä talossa vasta on suhinaa, tuhinaa, puhinaa jossa nukkuu sata lasta. Yksi kun unen saa ja nyssyttää, toiset heti hyssyttää että koko talo tyssyttää. Kirsi Kunnas

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Fyysinen kasvatus- ja oppimisympäristö Psyykkinen ja emotionaalinen kasvatus- ja oppimisympäristö Sosiaalinen ja kognitiivinen kasvatus- ja oppimisympäristö Päiväkodin erityispiirteet Strukturoitu oppimisympäristö TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Vihdin varhaiskasvatuksen arvot Kuoppanummen päiväkodin toiminta-ajatus Kuoppanummen päiväkodin arvot KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuuden periaatteet Yhteistyökäytänteet AJATUKSIA OPPIMISESTA JA LEIKISTÄ ALLE VIISI -VUOTIAIDEN LASTEN TARKENNETUT OPPIMISTAVOITTEET Johdanto Alle kolmevuotiaat lapset vuotiaat lapset Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma METSÄPIRTIN TAVOITTEET ESIOPETUSSUUNNITELMA Johdanto Esiopetuksen toteuttaminen käytännössä Esiopetuksen yleiset kasvatus- ja oppimisperiaatteet Esiopetuksen sisällöt Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö ja luonnontieto Terveyskasvatus ja fyysinen ja motorinen kehitys Taide ja kulttuuri Lapsen esiopetussuunnitelma ja sen laatimisen periaatteet Lapsen toiminnan kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen järjestäminen KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN Päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö Erityistyöntekijät ja muut yhteistyötahot TOIMINNAN ARVIOINTI VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMAN JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATE.17

3 3 1 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN KASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 1.1 Fyysinen kasvatus- ja oppimisympäristö Kuoppanummen päiväkoti on aloittanut toimintansa osana Kuoppanummen koulukeskusta. Koulukeskus on moderni punatiilestä ja suurista lasipinnoista rakennettu, avoin ja valoisa rakennus. Päiväkoti sijaitsee Nummelan keskustassa (Kuoppanummentie 18) lähellä monipuolisia palveluja. Kävelymatkan päässä ovat mm. palloiluhalli, jäähalli, urheilukenttä, uimahalli, kirjasto sekä harjumetsä. Näitä mahdollisuuksia hyödynnämme toiminnassamme mahdollisuuksien mukaan. Päiväkodissa on 8 lapsiryhmää sekä perhepäivähoidon varakoti Metsäpirtti. Lapsiryhmät ovat Hiirulaiset Siilit Oravat Jänöset Kärpät Ilvekset Karhut Majavat Päiväkodissa on 142 lapsipaikkaa ja ikähaitari on yhdeksästä kuukaudesta seitsemään vuoteen. Kasvattajia on 27, yksi talousapulainen sekä tarvittava määrä avustavaa henkilökuntaa. Joka toimintavuosi ryhmien rakenne arvioidaan tarpeen mukaan, samoin niihin tarvittava henkilöstö. Päiväkodissa on kaksi kerrosta, joissa jokaisella ryhmällä on omat tilat (kotipesät). Päiväkodin isommat lapset toimivat toisessa kerroksessa ja pienemmät lapset alakerrassa. Alakerran ryhmät ruokailevat omissa kotipesissään ja yläkerran lapset koulun ruokalassa. Esiopetus ja alkuopetus sijaitsevat fyysisesti lähellä toisiaan, mikä mahdollistaa luontevan yhteistyön esi- ja alkuopetuksen kesken. Alkuopetus ja esiopetus ulkoilevat samassa pihassa ja päiväkodilla on oma piha, jossa myös esiopetus ulkoilee. Päiväkodissa on hyvät tilat monipuoliseen toimintaan; mm. Aurinkosali, pikkukeittiö, ateljee, hiekkaleikki ja terapiatilat ovat ahkerassa käytössä. Päiväkoti on tiiviissä yhteydessä koulun kanssa myös muiden sisätilojen osalta. Koulun kolme liikuntasalia sekä juhlasali esiintymislavoineen ovat sovittuina aikoina päiväkodin käytössä.

4 1.2 Psyykkinen ja emotionaalinen kasvatus- ja oppimisympäristö 4 Jokaisella lapsiryhmällä on oma tilat sekä omat nimetyt ryhmän aikuiset. Pysyvillä tila- ja henkilöstöjärjestelyillä pyritään turvallisuuden tunteen lisäämiseen niin lasten kuin vanhempienkin näkökulmasta. Ilmapiiri pyritään pitämään rauhallisena ja turvallisena aikuisten aidon läsnäolon avulla. 1.3 Sosiaalinen ja kognitiivinen kasvatus- ja oppimisympäristö Lapsen sosiaalisen kasvatus- ja oppimisympäristön tärkeimmät elementit ovat toimiva vertaisryhmä sekä oman ryhmän aikuiset. Omassa päiväkotiryhmässä lapsia jaetaan pienryhmiin. Pienryhmät voivat olla joko pysyviä tai vaihdella toiminnasta riippuen. Pienryhmät mahdollistavat lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja rauhallisemman oppimisilmapiirin. Päiväkodissa teemme yhteistyötä myös eri päivähoitoryhmien kesken sekä esiopetuksessa alkuopetuksen kanssa Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön avulla alkuopetuksen opettajat ja oppilaat tulevat esiopetuslapsille tutuiksi esiopetusvuoden aikana. Kognitiivinen oppimisympäristö pyritään rakentamaan niin, että se tukee lapsen oppimista ja tarvetta oppia ja keksiä uutta. Monipuoliset oppimisvälineet ovat lapsen saatavilla ja aikuinen tukee ja kannustaa niiden käytössä. 1.4 Päiväkodin erityispiirteet Päiväkotimme lapsista noin viidesosa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja he tulevat yksikköömme ympäri Vihdin kuntaa. Päiväkodissamme toimii integroitu erityisryhmä. Meillä on toimintavuodesta riippuen tarvittava määrä erityispäivähoidon avustajia, jotka helpottavat erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittamista muihin päiväkotiryhmiin. Yksiköllämme on käytettävissä alueellinen erityislastentarhanopettaja, jonka tehtävänä on erityisopetuksiin liittyvissä asioissa konsultointi, pienryhmien ohjaaminen sekä yhteistyö perheiden ja eri asiantuntijoiden kanssa. 1.5 Strukturoitu oppimisympäristö Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yksilöllistä tukea, ohjausta ja opetusta lapsen omien tarpeiden mukaan. Lapsi on tekijä, näkijä ja kokija ja aikuinen lapsen tukija. Lähtökohtana on lasta kunnioittava vuorovaikutus. Tätä tavoitetta yksikössämme tukee strukturoitu oppimisympäristö. Strukturoitu oppimisympäristö tarkoittaa suunniteltua ja jäsentynyttä toimintaa. Asioiden toistaminen tuntuu lapsesta turvalliselta ja toistojen avulla syntyy oppimista. Päivä- ja viikko-ohjelman sisällön selkeyttämisenä käytetään kuvia ja tukiviittomia. Yksilöllisen tuen, ohjauksen ja opetuksen apuna ovat monipuoliset leikki- ja oppimisvälineet.

5 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Vihdin varhaiskasvatuksen arvot Luottamus Tasa-arvoisuus Ainutkertaisuus 2.2 Kuoppanummen päiväkodin toiminta-ajatus Kuoppanummen päiväkoti on mahdollisuuksien talo, jossa erilaisille lapsille tarjotaan mahdollisuus; onnistua ja epäonnistua tilat monipuoliseen työskentelyyn loistava ympäristö liikkumiseen yhteistyöhaluinen ja positiivinen kasvatusympäristö Esiopetuksessa erilaisille esiopetusikäisille lapsille luodaan mahdollisuuksien talossa valmiudet oppimiseen yhteistyössä alkuopetuksen kanssa. 2.3 Kuoppanummen päiväkodin arvot Turvallisuus Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö on kaiken toiminnan lähtökohta. Kasvattajat luovat omalla toiminnallaan ja esimerkillään myönteisen ja hyväksyvän ilmapiirin, missä on turvallista harjoitella ja oppia arjen asioita. Ainutkertaisuus Lapsi saa mahdollisuuden kasvaa ja oppia omien edellytystensä mukaisesti annetaan lapselle kasvun rauha. Lapsuus on arvo itsessään. Avoimuus Avoin ja rehellinen vuorovaikutus suhteessa vanhempiin luo edellytykset kasvatuskumppanuuden onnistumiselle. Lapsen kanssa olemme aidosti läsnä käytettävissä. Positiivisuus Jokaisella lapsella on vahvuuksia. Kannustuksen ja positiivisen palautteen saaminen on lapselle myönteisen minäkuvan ja itsetunnon edellytys. Yksikön arvoja tarkennetaan vuosittain henkilöstön kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Vanhempien kanssa käydyssä arvokeskustelussa tärkeimmiksi arvoiksi nousivat; turvallisuus, yksilöllisyys sekä avoimuus, hoiva ja yhteistyö.

6 3 KASVATUSKUMPPANUUS 3.1 Kasvatuskumppanuuden periaatteet Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhdessä tekemää työtä lapsen hyväksi. Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana ovat perheen kunnioitus sekä lapsen tarpeet. Yhteiset sopimukset ja toimintamallit luodaan kasvatuskeskustelussa. Sopimusten taustalla on vanhempien ja henkilöstön näkemys lapsesta. 3.2 Yhteistyökäytänteet Kuoppanummen päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät kasvatuskeskustelut käydään pääsääntöisesti kerran vuodessa, toimintakauden alussa. Lapsen tarpeista ja iästä riippuen, järjestetään keskustelu myös keväällä. Kasvatuskeskusteluissa käydään läpi yhteistä kasvatuksen arvopohjaa, lapsen vahvuuksia sekä mahdollista tuen tarvetta. Tarvittaessa keskustelussa on läsnä myös alueellinen erityislastentarhanopettaja. Uusille asiakasperheille järjestetään tutustumisilta päiväkotiimme kesäkuussa. Tutustumisillassa perheet saavat yleistä tietoa yksiköstämme sekä ryhmäkohtaista tarkempaa informaatiota. Samalla he tutustuvat henkilökuntaan ja heidän kanssaan sovitaan lapsen yksilöllisestä tutustumisaikataulusta. Henkilökunta voi käydä tutustumassa lapseen myös hänen kotonaan. Tämän lisäksi toimintakauden alussa, elo-syyskuussa, jokainen päiväkotiryhmä järjestää oman vanhempainiltansa. Tässä vanhempainillassa informoidaan päiväkotiryhmästä ja sen toiminnasta tarkemmin. Varakoti Metsäpirttiin varahoitoon tulevat lapset perheineen voivat tulla tutustumaan varakotiin, sen toimintaan ja henkilökuntaan ennen varahoitojakson alkamista. Tutustumiskäynti tarvittavine informaatioineen helpottaa lapsen ja hoitajan yhteisen arjen suunnittelua.

7 4 AJATUKSIA OPPIMISESTA JA LEIKISTÄ Oppimisen perustana on lapsen perustarpeista ja -turvallisuudesta huolehtiminen sekä turvallisen ilmapiirin luominen. Oppimista tapahtuu myönteisessä hengessä, yrityksen ja erehdyksen kautta. Myös epäonnistumisille annetaan tilaa ja lasta rohkaistaan yrittämään uudestaan. Lapset oppivat ja oivaltavat asioita paitsi mallista myös tutkimalla ja kokeilemalla erilaisia asioita. Aikuisella on vastuu oppimis- ja leikkiympäristön luomisessa päiväkodin toiminnan ja lapsen kiinnostuksen mukaiseksi. Positiivisen palautteen antaminen kannustaa lasta harjoittelemaan ja opettelemaan uusia asioita. Leikki on alle kouluikäisten lasten yksi keskeisimmistä tavoista toimia. Se on lapsen luontaista toimintaa, jonka kautta lapsi käsittelee kokemaansa ja näkemäänsä. Leikki tarjoaa lapselle tiedon väylän, mahdollisuuden oppia ja käsitellä oppimaansa. Kaikilla lapsilla on oikeus leikkiin. Leikki on riippumaton ympäristöstä, jossa lapsi elää. Leikki on jotakin tarpeellista ja tyypillistä, yksinkertaisesti tapa toimia ja elää, kehittyä, harjoitella ja oppia. Leikin avulla lapsi tyydyttää monipuolisesti fyysisiä ja psyykkisiä tarpeitaan. Lapsi saa leikkiessään mielekästä toimintaa, ollen yhteydessä muihin lapsiin, tuntee tulevansa hyväksytyksi ja toteuttaa itseään. Leikin kautta lapset oppivat asioita ja se tarjoaa työvälineen ympäröivään maailmaan ja itseensä tutustumiseen. Lapset pelaavat aikuisten kanssa lautapeliä.

8 5 ALLE VIISI -VUOTIAIDEN LASTEN TARKENNETUT OPPIMISTAVOITTEET Johdanto Kaikkien ikäryhmien yhteisiä tavoitteita ovat: oman toiminnan ohjaamisen oppiminen oppimaan oppimisen taitojen karttuminen leikkitaitojen kehittyminen oman oppimispolun löytäminen Keskeistä on, että lapsi kokee oppimisen iloa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset integroidaan toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa. Erilaisuus on rikkautta ja jokaiselta lapselta ja aikuiselta voimme oppia jotain uutta. 5.2 Alle kolmevuotiaat lapset Tavoitteet: perusturvallisuuden luominen kasvun ohjaaminen kiireettömyys leikkitaitojen opettelu vuorovaikutustaitojen kehittyminen karkea- ja hienomotoriikan harjoittelu elämyksien kokeminen vuotiaat lapset Edellisten lisäksi tavoitteina: omatoimisuuden kehittyminen minäkuvan kypsyminen karkea- ja hienomotoriikan monipuolistuminen hyvien käytöstapojen yhtenäistäminen Kiinnitämme huomiota oppimisvalmiuksien kehittymiseen ja mahdolliset tuen tarpeet pyritään huomioimaan varhain ja järjestämään tarvittavaa tukea.

9 5.4 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 9 Päivähoitopäätöksen mukana perheelle lähetetään varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) "Lapsemme" -liite, jossa vanhemmat kuvailevat omaa lastaan. Vanhemmat palauttavat liitteen päiväkotiryhmään ensimmäisen tutustumiskerran yhteydessä Ensimmäinen vasu-keskustelu vanhempien kanssa järjestetään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta. Ennen kasvatuskeskustelua vanhemmille annetaan "Lapsen hoito, kasvatus ja opetus" -liite, joka toimii vanhemmille keskustelun tukena. Keskusteluun osallistuu vanhempien lisäksi yksi tai useampi kasvattaja (tarpeen mukaan myös erityispäivähoidon avustaja) lapsen päiväkotiryhmästä. Ennen keskustelua päivähoitotiimi keskustelee lapsesta yhdessä ja tekee yhteenvedon keskustelussa esille tuotavista asioista. Keskusteluun varataan aikaa puolesta tunnista tuntiin lasta kohden. 5-vuotiaalle lapselle tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa neuvolan 5- vuotisarviointi. Arviointiin liittyvä keskustelu liitetään, mikäli mahdollista, lapsen vasukeskusteluun. Kun lapsi vaihtaa ryhmää, lapsi ja suunnitelma "saattaen vaihdetaan" vanhempien luvalla yksikön sisällä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lisäosan laadinnasta vastaa aina lapsiryhmän lastentarhanopettaja. Hän myös kutsuu koolle tarvittavat yhteistyötahot. 6 METSÄPIRTIN TAVOITTEET Varahoitokoti Metsäpirtin tavoitteena on, että lapsi kokee hoidon tilapäisyydestä huolimatta olevansa turvallisessa ja hyväksyvässä päivähoidossa. Lapsen yksilöllisten tarpeiden asettaminen riippuu hoitojakson pituudesta sekä lapsen ikätasosta ja tarpeista.

10 7 ESIOPETUSSUUNNITELMA Johdanto Kuoppanummen päiväkodin esiopetussuunnitelman pohjana on päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma sekä valtakunnallinen esiopetussuunnitelma (http://www02.oph.fi/ops/esiopetus/esiops.pdf) ja Vihdin kunnan esiopetussuunnitelma (http://www.vihti.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vihti/embeds/12363_esiopetussuunn ITELMA2006.pdf). Kuoppanummen päiväkodin esiopetussuunnitelmassa näkyvät meille tärkeät painopistealueet. Koska päiväkodissamme on paljon erityistä tukea tarvitsevia lapsia, on toiminta ja tavoitteet pyritty miettimään niin, että se tukisi mahdollisimman paljon myös heidän kasvuaan ja kehitystään. Tästä johtuen meillä korostuvat sekä kieli ja vuorovaikutus että fyysinen ja motorinen kehitys. 7.2 Esiopetuksen toteuttaminen käytännössä Kuoppanummen päiväkodissa esiopetusryhmien suunnittelu alkaa esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen. Ryhmiä muodostettaessa tärkeä huomioitava asia on lapsen tuleva koulu. Kuoppanummen päiväkodin esiopetuksesta lapset pääsääntöisesti menevät Kuoppanummen koulukeskukseen, vuosittain 1-10 lasta mennee myös Nummelan kouluun. Samaan kouluun ensimmäiselle luokalle menevät pyritään sijoittamaan samaan esiopetusryhmään. Näin lapset saavat mahdollisuuden jo esiopetusvuonna tutustua tuleviin koulukavereihinsa. 7.3 Esiopetuksen yleiset kasvatus- ja oppimisperiaatteet Esiopetusikäinen lapsi on innokas ja utelias oppija. Hän pohdiskelee elämän menoa, syitä ja seurauksia ja tekee johtopäätöksiä. Tahdomme kannustaa lasta tutkimaan ympäristöään ja miettimään asioita niin, ettei kaikkea tarjoilla hänelle valmiiksi. On ilo oivaltaa uutta! Toiminnan pohjalla on teematyöskentely. Vuosittain päiväkodin työskentelyn pohjaksi mietitään teemat, jotka muodostavat rungon toiminnallemme. Tämän lisäksi huomioimme Vihdin esi- ja alkuopetuksen yhteiset teemat. Eheytämme toimintaa niin, että oppiainejako on aikuisten mielessä, mutta ei lasten toiminnassa. Lasten omat kiinnostuksen kohteet huomioidaan teematyöskentelyn edetessä toimintavuoden aikana. Koulumaiseen työskentelyyn harjaannutaan pienten oppituokioiden aikana, joiden aikana käsitellään erityisesti matematiikan sekä kielen ja vuorovaikutuksen asioita. Lapsilla on käytettävissä myös oma oppikirja kyseisiin aineisiin. Lapsi oppii ja keksii uutta leikkien. Leikin avulla hän myös työstää jo oppimiaan ja kokemiaan asioita. Kuoppanummen päiväkodin esiopetuksessa leikillä on tärkeä sija. Oppimisen kauttaaltaan tulisi olla leikinomaista ja leikille itselleen annetaan tilaa päivittäisessä toiminnassa. Aikuisen tehtävä on tukea leikkiä ja tuoda siihen uutta. Leikin avulla lapsi myös oppii toimimaan ryhmässä. On tärkeää osata toimia sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Opettelemme ryhmässä toimintaa myös pienryhmätoiminnan avulla. Päiväkodin omissa pajoissa opettelemme tuntemaan toisten ryhmien lapsia ja toimimaan isommassa ryhmässä.

11 7.4 Esiopetuksen sisällöt Kieli ja vuorovaikutus Tavoitteet: rohkaista lasta ilmaisemaan sanoin ajatuksiaan harjaannuttaa lasta kuuntelemaan ja keskittymään sekä toimimaan sanallisen ohjeen mukaisesti antaa kokemuksia siitä, että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kirjoitettu kieli puheeksi herättää ja edistää kielellistä tietoisuutta; tietoisuus lauseista, äänteistä, ja sanoista, kirjain äänne vastaavuus herättää lukumotivaatiota oikean lukusuunnan oppiminen oikean kynäotteen vakiinnuttaminen kirjainten tunnistaminen ja kirjoittaminen Päiväkodissa leikimme kielellä. Riimittelemme sanoja ja arvuuttelemme sanojen alku ja loppuäänteitä ja -tavuja. Luemme lasten kanssa satuja ja loruja. Lasten tarinoita kirjoitetaan ylös (saduttaminen) Matematiikka Tavoitteet: lukujono 1-10 lukusana- lukumäärä- vastaavuus numeroiden tunnistaminen ja kirjoittaminen matemaattisten peruskäsitteiden ja lainalaisuuksien oppiminen (esim. vertailu, avaruudelliset suhteet, sijainti, mittaaminen, aika) yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Tärkeää on edetä konkretian kautta abstraktiin. Tämän takia lasten käytössä on runsaasti materiaalia, joka auttaa käsitteiden hahmottamisessa. Matematiikka opitaan toimimalla ja eri aistikanavia hyväksikäyttämällä.

12 7.4.3 Etiikka ja katsomus 12 Esiopetukseen sisältyy eettistä kasvatusta, kulttuurista katsomuskasvatusta ja uskontokasvatusta tai elämänkatsomustietokasvatusta tai sitä korvaavaa opetusta. Vanhempien näkemystä kunnioitetaan uskontokasvatuksen käytänteitä mietittäessä. Etiikassa ja katsomuskasvatuksessa päiväkodissamme painottuvat: toisen huomioiminen, hyvät tavat vastuullisuus omasta toiminnasta oikean ja väärän tunnistaminen erilaisuuden näkeminen rikkautena lasten eettisiin ja uskonnollisiin pohdintoihin vastaaminen kirkkovuoden kulku eri juhlineen Välineinä edellä mainittujen asioiden oppimiseen ovat mm. yhteisten sääntöjen tekeminen ja lasten kanssa käydyt keskustelut. Kirkkovuoden juhlia käsitellään myös musiikin ja taiteen keinoin. Osallistumme Vihdin seurakunnan lapsille järjestämiin tilaisuuksiin (mm. pääsiäisvaellus, joulukirkko) ja heidän lapsityöntekijänsä käy päiväkodissa pitämässä pieniä opetustuokioita noin kerran kuussa.

13 7.4.4 Ympäristö ja luonnontieto 13 Tavoitteet: vuodenaikojen vaihtelun ymmärtäminen ja luonnon eri ilmiöiden tutkiminen painopisteenä suomalainen luonto eläimineen ja kasveineen liikkuminen rakennetussa ja luonnonvaraisessa ympäristössä luonnon suojeleminen ja sen moninaisuuden kunnioittaminen Kuoppanummen päiväkodin ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja retkeilemmekin ahkerasti sekä läheisissä metsissä että rakennetussa luonnossa (mm. urheilukenttä). Opettelemme säästämään luontoa mm. lajittelemalla roskia yhdessä lasten kanssa Terveyskasvatus ja fyysinen ja motorinen kehitys Tavoitteet: omasta siisteydestä huolehtiminen monipuolisten ja terveellisten ruokailutottumusten omaksuminen terveen itsetunnon vahvistaminen kehonhallinnan kautta perusliikuntataitojen hallinta koordinaatiotaitojen harjaannuttaminen (mm. silmä-käsi- yhteistyö) liikunnan ilon kokeminen ja monipuoliset liikuntakokemukset Vähintään kerran viikossa jokaisella esiopetusryhmällä on oma ohjattu liikuntatuokio. Syksyisin ja keväisin liikumme paljon ulkona ja talvella harjoittelemme mahdollisuuksien mukaan luistelua ja hiihtämistä. Päiväkodilla on käytössä sisäliikuntaa varten paitsi päiväkodin oma Aurinkosali myös yksi koulun liikuntasaleista. Koulun liikuntasalissa tuokioiden sisällöt suunnitellaan niin, että lapsi saa liikkua monipuolisesti (telineradat, pallopelit, liikuntaleikit jne.) samalla, kun hänen perusliikuntataitonsa kehittyvät. Esiopetusvuoden aikana lapset käyvät myös uimakoulussa. Sählyä pelaamassa

14 7.4.6 Taide ja kulttuuri 14 Kuvataiteessa ja kädentöissä piirrämme, maalaamme ja muovailemme. Rakentelemme eri materiaaleista ja teemme sekä tekstiili- että teknisiä töitä. Tavoitteet: opetella käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita kokea luovuuden iloa Musiikin tavoitteet: kuunnella musiikkia ja oppia nauttimaan myös hiljaisuudesta rytmitajun harjaannuttaminen tutustua erilaisiin rytmisoittimiin laulaminen ja äänen eri perusominaisuuksiin (sointiväri, tempo, kesto, taso) tutustuminen Musiikkia yhdistämme myös kuvataiteisiin ja liikuntaan. Ilmaisutaidon tavoitteet: rohkaistuminen omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen puheen tai esimerkiksi teatterin keinoin Päiväkodissamme on käytössä materiaalia, joiden avulla lapsi voi harjoitella eri rooleja ja kokeilla eri teatterin muotoja. Lapsille esitetään myös pöytä- ja nukketeatteria ja heille annetaan tilaisuus kokeilla teatterin tekemistä itse. Lapsille järjestetään vuosittain kulttuuriretki. Ajatus Miksi minä olen minä enkä kukaan muu, ja sinä olet sinä etkä kukaan muu? Ihmeellistä olla ihmisiä sinä ja minä ja ystävinä minä sinulle sinä. Kirsi Kunnas

15 7.5 Lapsen esiopetussuunnitelma ja sen laatimisen periaatteet 15 Jokaiselle lapselle laaditaan syksyllä yhdessä vanhempien kanssa lapsen oma esiopetussuunnitelma, jossa lapselle eritellään tavoitteet tulevalle esiopetusvuodelle. Kevätlukukaudella (helmikuussa) tavoitteet tarkistetaan ja esiopetusvuoden lopulla lapsen esiopetussuunnitelma siirretään vanhempien luvalla kouluun. Erityisesiopetukseen ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirretyille lapsille laaditaan yhdessä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka korvaa lapsen esiopetussuunnitelman. 7.6 Lapsen toiminnan kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi Lapsen kehityksen ja oppimisen arvioinnin välineenä käytetään lapsihavainnointia. Lasten kielellisiä ja matemaattisia taitoja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa "kummin 3"- materiaalin ja "MAKEKO" - arvioinnin avulla. Tällöin heidän lukemisvalmiuksiaan kartoitetaan ja tuloksia käytetään apuna toiminnan suunnittelussa. Lasten toiminnan arvioimiseksi voidaan käyttää myös muuta materiaalia ja tuolloin tarkoituksena on kartoittaa lasten taitoja ja tuen tarvetta, jotta toiminta voidaan suunnitella mielekkääksi ja jokaista lasta tukevaksi. 7.7 Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetuksen järjestäminen Kuoppanummen päiväkodissa erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään joko Kärppien integroidussa erityisryhmässä tai Karhujen, Ilvesten tai Majavien esiopetusryhmässä. Tukitoimet mietitään lapsen tuen tarpeista käsin. Kärppien ryhmässä esiopetuksesta vastaa erityislastentarhanopettaja ja tavallisessa päiväkotiryhmässä lastentarhanopettaja. Tavallisessa ryhmässä tukitoimena voi olla ryhmäkoon pienentäminen tai esimerkiksi päivähoidon erityisavustaja lisäresurssina. Eri kulttuuri- ja kieliryhmiin kuuluvien lasten esiopetus järjestetään yhdessä toisten esiopetusikäisten lasten kanssa. Erityisesti heidän suomen kielen oppimistaan pyritään tukemaan. Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuuri ja kieliryhmiin kuuluvien lasten kohdalla esiopetussuunnitelmaa toteutetaan soveltuvin osin. Erityisesioppijoille on mahdollisuus saada yksilöllistä opetusta ja ohjausta esiopetusvuoden aikana..

16 16 8 KUOPPANUMMEN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTAHOT JA YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN Osa päiväkodin arkea on eri tahojen kanssa tehtävä yhteistyö. Sen tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kaiken pohjalla on lasten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Muiden tahojen kanssa toteutettava yhteistyö tehdään yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. 8.1 Päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö Kun lapsi lähestyy kouluikää, yhteistyö koulun kanssa tiivistyy. Kuoppanummen päiväkodin yhteistyökoulu on Kuoppanummen koulukeskus, mutta tarvittaessa teemme yhteistyötä myös Nummelan koulun kanssa. Kuoppanummen koulukeskuksessa tapahtuvasta yhteistyöstä tehdään esiopetusvuoden alussa yhteistyön vuosisuunnitelmarunko. Vuosisuunnitelmassa sovitaan, kuinka käytännön tutustuminen esiopetusluokkien ja alkuopetuksen sekä niiden työntekijöiden välillä tapahtuu. 8.2 Erityistyöntekijät ja muut yhteistyötahot Mikäli lapsi tarvitsee jollakin osa-alueella erityistä tukea, olemme yhteydessä lasta hoitaviin ja kuntouttaviin tahoihin. Ennen tätä keskustelemme asiasta lapsen vanhempien kanssa. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. alueellinen erityislastentarhanopettaja, puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, psykologit, sosiaalityöntekijät, perheneuvola ja lastensuojelu. Kunnassamme toimivaan erityispalveluyksikköön (psykologi, toimintaterapeutti, puheterapeutti) voidaan tarvittaessa lähettää lapsia lisätutkimuksiin alueellisen erityislastentarhanopettajan lähetteellä ja vanhempien suostumuksella. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioissa teemme yhteistyötä lasta hoitavien sairaaloiden kanssa (erityisesti Lasten ja nuorten sairaala ja Rinnekoti). Jos lapsella on jokin krooninen tai perussairaus, voi päiväkodissa tarpeen mukaan käydä tämän sairauden asiantuntija (esim. astma- tai diabeteshoitaja) kertomassa sairaudesta ja sen hoidosta. Teemme yhteistyötä Vihdin evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa ja satunnaisesti myös urheiluseurojen, teattereiden ym. tahojen kanssa.

17 9 TOIMINNAN ARVIOINTI 17 Ennen toimikauden alkua päiväkodissa tehdään toimintasuunnitelma, joka jaetaan myös vanhemmille. Tämän toteutumista arvioidaan seuraavana keväänä. Vihdin päivähoidossa tehdään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely ja Kuoppanummen päiväkodin palautteet työstetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Saatujen tulosten pohjalta päiväkodille laaditaan kehittämissuunnitelma. Koko yksikön tuloksista ja kehittämissuunnitelmista tiedotetaan myös vanhempia. Tiimit arvioivat ja suunnittelevat viikoittain omaa toimintaansa saadun palautteen sekä lapsihavaintojen pohjalta. 10 VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMAN JATKUVAN KEHITTÄMISEN PERIAATE Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma ei ole valmis paketti, vaan sen on tarkoitus kehittyä lasten ja aikuisten huomioiden ja tarpeiden perusteella. Käytäntö osoittaa suunnitelman vahvuudet ja puutteet. Toivoisimme, että vanhemmat tutustuvat suunnitelmaan ja esittävät kommentteja ja parannusehdotuksia. Nämä pyritään huomioimaan suunnitelman tarkastamisen yhteydessä.

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi

Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi Ei maa kysy sirkkalehdiltä mikä sinusta isona tulee Ei maa käske leppää kasvattamaan kauraa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot