LA 40AS. Asennus- ja käyttöohjeet. Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen. Suomi. Tilausnro: FD 8812

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LA 40AS. Asennus- ja käyttöohjeet. Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen. Suomi. Tilausnro: 452163.66.01 FD 8812"

Transkriptio

1 LA 40AS Asennus- ja käyttöohjeet Suomi Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen Tilausnro: FD 8812

2

3 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti...fi Tärkeitä ohjeita... FI Määräystenmukainen käyttö... FI Lainmukaiset ohjeet ja määräykset... FI Energiatehokas lämpöpumpun käyttö... FI-2 2 Lämpöpumpun käyttötarkoitus...fi Käyttöalue... FI Toimintatapa... FI-3 Suomi 3 Toimituksen sisältö...fi Peruslaite... FI Kytkentäkotelo... FI Lämpöpumpun ohjausyksikkö... FI-4 4 Kuljetus...FI-4 5 Pystytys...FI Yleistä... FI Lauhdeputki... FI-4 6 Asennus...FI Yleistä... FI Lämmityspuolen liitäntä... FI Sähköliitäntä... FI-5 7 Käynnistys...FI Yleistä... FI Valmistelut... FI Menettelytapa... FI-6 8 Puhdistus ja ylläpito...fi Ylläpito... FI Lämmityspuolen puhdistaminen... FI Ilmapuolen puhdistaminen... FI Huolto... FI-7 9 Häiriöt/vianpoisto...FI-7 10 Laitteen poistaminen käytöstä/hävittäminen...fi-7 11 Laitteen tiedot...fi-8... A-I FI-1

4 1 Suomi 1 Lue tämä heti 1.1 Tärkeitä ohjeita Laitteistoissa, joiden kylmäainemäärä on 6 kg tai suurempi, on kylmäpiirin tiiviys tarkistettava direktiivin EN 842/2006 mukaan vuosittain. Laite ei sovellu käytettäväksi taajuusmuuntajakäytössä. Lämpöpumppua saa kuljetuksen aikana kallistaa enintään 45º (joka suunnassa). Lämpöpumppu ja kuljetuslava on liitetty toisiinsa ainoastaan pakkauskalvon avulla. Poista kuljetusvarmistin ennen laitteen käyttöönottoa. Lauhdesäiliön puhdistaminen irrottamatta puhallinta onnistuu ainoastaan, jos lämpöpumpun viereen jätetään 0,4 m vapaata tilaa. Huomioi myötäpäiväisyys: Väärä kiertosuunta voi rikkoa kompressorin. Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hiekkaa, soodaa, happoja tai kloridia, koska ne syövyttävät pintoja. Sakan (kuten ruosteen) kerääntymisen estämiseksi lämpöpumpun lauhduttimessa suositellaan käytettävän sopivaa korroosionestoainetta. Ennen laitteen avaamista on kytkettävä kaikki sähköpiirit jännitteettömiksi. Vain pätevät ja valtuutetut huoltohenkilöt saavat työskennellä lämpöpumpun parissa. 1.2 Määräystenmukainen käyttö Tämä laite on hyväksytty ainoastaan valmistajan tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Muunlainen tai siitä poikkeava käyttö ei ole määräysten mukaista. Määräyksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös asianomaisten asennus-ja käyttöohjeiden noudattaminen. Laitteen muuttaminen tai muokkaaminen on kielletty. 1.3 Lainmukaiset ohjeet ja määräykset Lämpöpumpun suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu vastaavia EU-direktiivejä ja Saksan virallisia määräyksiä (ks. CEvaatimustenmukaisuustodistus). Lämpöpumpun sähköisessä kytkemisessä on noudatettava voimassa olevia EU-standardeja. Sen lisäksi on noudatettava sähköyhtiöiden kytkemisehtoja. Lämpöpumppu tulee kytkeä lämmityslaitteistoon alan määräysten mukaisesti. Laitteistoissa, joiden kylmäainemäärä on 6 kg tai suurempi, on kylmäpiirin tiiviys tarkistettava direktiivin EN 842/2006 mukaan vuosittain. Lisätietoja löytyy luvusta Ylläpito/puhdistus. 1.4 Energiatehokas lämpöpumpun käyttö Käyttämällä tätä lämpöpumppua autat suojelemaan ympäristöä. Energiaa säästävän käytön kannalta on lämmönlähteen ja lämmitysjärjestelmän huolellinen mitoitus erittäin tärkeää. Erityisen tärkeänä lämpöpumpun tehokkuuden kannalta on lämmitysveden ja lämmönlähteen lämpötilaeron pitäminen mahdollisimman pienenä. Siksi on valittava lämmönlähde ja lämmityslaitteisto huolellisesti. 1 K korkeampi lämpötilaero nostaa energiankulutusta n. 2,5 %. On muistettava, että lämmityslaitteiston suunnittelussa on huomioitava myös erikoiskuluttajat kuten käyttöveden kuumennus ja että ne mitoitetaan matalia lämpötiloja varten. Lattialämmitys (pintalämmitys) soveltuu matalien menoveden lämpötilojen (30 C - 40 C) ansiosta optimaalisesti lämpöpumpun käyttöön. Käytön aikana on tärkeää, että lämmönvaihtimiin ei tule epäpuhtauksia, koska silloin lämpötilaero suurenee ja lämpökerroin huononee. Myös lämpöpumpun ohjausyksikön oikea säätö on tärkeä tekijä energiansäästön kannalta. Lisätietoja tästä aiheesta löytyy lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeista. FI-2

5 3.1 Lämpöpumpun käyttötarkoitus 2.1 Käyttöalue Ilma-vesi-lämpöpumppu on tarkoitettu ainoastaan lämmitysveden lämmittämiseen. Sitä voi käyttää sekä olemassa olevissa että uusissa lämmityslaitteistoissa. Tämä lämpöpumppu soveltuu käytettäväksi yksin tai rinnakkaislämmitysjärjestelmän kanssa aina -25 C ilman ulkolämpötilaan asti. 3 Toimituksen sisältö 3.1 Peruslaite Lämpöpumppu toimitetaan kompaktirakenteisena ja sisältää alla listatut komponentit. Kylmäpiiri sisältää Kioton pöytäkirjan mukaisen kylmäaineen R404A, jonka GWP-arvo on Kylmäaine ei sisällä CFCaineita, ei tuhoa otsonia ja on palamaton. Jatkuvassa käytössä lämmitysveden paluuveden lämpötilan on oltava vähintään 18 C, jotta höyrystin voi sulaa ongelmitta. Lämpöpumppua ei ole suunniteltu rakennuksen kuivausvaiheen lisääntynyttä lämmitystarvetta varten; silloin on lisäksi käytettävä erityisiä lämmityslaitteita. Syksyn tai talven aikana tapahtuvaa rakennuksen kuivaamista varten suositellaan ylimääräisen sähkövastuksen asentamista (saatavana lisävarusteena). Laite ei sovellu käytettäväksi taajuusmuuntajakäytössä. 2.2 Toimintatapa Puhallin kerää ulkoilman ja puhaltaa sen höyrystimeen (lämmönsiirtimeen). Höyrystimessä ilma jäähtyy energian siirtyessä järjestelmään. Saatu lämpö siirtyy höyrystimessä kylmäaineeseen, joka höyrystyy. Sähköllä toimiva kompressori tiivistää höyrystynyttä kylmäainetta, jolloin sen lämpötila nousee. Tämän jälkeen lämpö siirtyy lauhduttimessa (lämmönsiirrin) lämmitysveteen. Sähköenergiaa käytetään silloin ympäristön lämmön siirtämiseksi korkeammalle lämpötilatasolle. Koska tämä laite siirtää energiaa ilmasta lämmitysveteen, kutsutaan sitä ilmavesi-lämpöpumpuksi Ilma-vesi-lämpöpumpun pääkomponentit ovat höyrystin, puhallin ja paisuntaventtiili sekä hiljainen kompressori, lauhdutin ja sähköinen ohjausyksikkö. Kun ulkona on pakkasta, muodostuu höyrystimeen huurretta, jolloin lämmönsiirto huononee. Lämpöpumppu sulattaa höyrystimen tarpeen vaatiessa automaattisesti. Silloin voi ilmanpoistoon muodostua näkyvää höyryä säästä riippuen. 1) Höyrystin 2) Lauhdutin 3) Puhallin 4) Kytkentäkotelo 5) Kompressori 1 6) Kompressori 2 7) Suodatinkuivain 8) Paisuntaventtiili 9) Keräin FI-3 Suomi 2

6 3.2 Suomi 3.2 Kytkentäkotelo Kytkentäkotelo sijaitsee lämpöpumpun sisällä. Ensin on irrotettava alapaneeli ja ylhäällä oikealla oleva kiinnitysruuvi, sen jälkeen kytkentäkotelo voidaan kääntää ulospäin. Kytkentäkotelossa sijaitsevat verkkoliitäntä sekä kontaktorit ja pehmokäynnistysyksikkö. Ohjausjohdon pistoliitin sijaitsee laitteen pohjassa lähellä johtojen läpivientiä. 3.3 Lämpöpumpun ohjausyksikkö Tämän ilma-vesi-lämpöpumpun yhteydessä on käytettävä toimituskokoonpanoon kuuluvaa lämpöpumpun ohjausyksikköä. Lämpöpumpun ohjausyksikkö on helppokäyttöinen elektroninen säätö- ja ohjauslaite. Se ohjaa ja valvoo koko lämmityslaitteistoa ulkolämpötilan mukaan sekä käyttöveden lämmitystä ja turvateknisiä laitteita. Lisäksi asennettavat anturit paluulämpötilaa ja ulkolämpötilaa varten sekä kiinnitystarvikkeet on toimitettu ohjausyksikön tai tämän oppaan mukana. Lämpöpumpun ohjausyksikön toimintatapa ja käsittely selitetään oheisessa käyttäjän oppaassa. 5 Pystytys 5.1 Yleistä Laitteen sijoituspaikan on oltava tasainen, sileä ja vaakatasoinen alusta. Rungon tulee olla tiiviisti lattiaa vasten äänieristyksen varmistamiseksi ja vettä sisältävien osien jäätymisen estämiseksi. Muissa tapauksissa ylimääräiset eristystoimenpiteet saattavat olla tarpeen. Sen lisäksi lämpöpumppu on sijoitettava niin, että puhaltimen ilmapoiston suunta kulkee poikittain tuulen pääsuunnan kanssa, jotta höyrystimen sulatus toimisi optimaalisesti. Huoltotöitä varten on oltava riittävästi tilaa laitteen läheisyydessä. Tämä varmistetaan noudattamalla kuvassa esitettyjä etäisyyksiä kiinteihin seiniin. 4 Kuljetus Lämpöpumppua saa kuljetuksen aikana kallistaa enintään 45º (joka suunnassa). Kuljetus lopulliseen asennuspaikkaan on tehtävä puulavan päällä. Peruslaitetta voidaan kuljettaa nostokärryllä tai nosturilla. Nosturikuljetuksen jälkeen kuljetuslenkit on irrotettava ja pelleissä olevat aukot suljettava tulpilla. Lämpöpumppu ja kuljetuslava on liitetty toisiinsa ainoastaan pakkauskalvon avulla. Kuljetuksen jälkeen tulee laitteen pohjassa molemmin puolin olevat kuljetusvarmistimet poistaa. Lauhdesäiliön puhdistaminen irrottamatta puhallinta onnistuu ainoastaan, jos lämpöpumpun viereen jätetään 0,4 m vapaata tilaa. Imu- ja ilmanpoistoalueella ei saa olla esteitä. 5.2 Lauhdeputki Laitteen käytössä muodostuva lauhde on johdettava pois ilman jäätymisen vaaraa. Jotta se valuisi kunnolla pois, on lämpöpumpun oltava vaakatasossa. Lauhdeputken läpimitan on oltava vähintään 50 mm ja sen on kuljettava viemäriin niin, ettei se voi jäätyä. Älä johda lauhdetta suoraan saostuskaivoihin, koska syövyttävät höyryt voivat rikkoa höyrystimen. Poista kuljetusvarmistin ennen laitteen käyttöönottoa. FI-4

7 7.2 6 Asennus 6.1 Yleistä Lämpöpumppuun on tehtävä seuraavat liitännät: Lämmityslaitteiston meno ja paluu Lauhteenpoisto Ohjausjohto lämpöpumpun ohjausyksikköön Sähköverkko 6.2 Lämmityspuolen liitäntä Lämpöpumpun lämmityspuolen liitännät on varustettu 1 1/4" ulkokierteellä. Liitettävät letkut johdetaan alhaalta laitteesta ulos. Pidä liittimistä kiinni avaimella liittäessäsi letkuja. Ennen lämmitysveden kytkemistä lämpöpumppuun on lämmityslaitteisto huuhdeltava mahdollisten epäpuhtauksien, tiivistemateriaalien jäämien tms. poistamiseksi. Jos lauhduttimeen kerääntyy roskaa, voi lämpöpumppu lakata toimimasta kokonaan. Sen jälkeen kun lämmityspuoli on asennettu, on lämmityslaitteisto täytettävä, ilmattava ja koepainettava. Lämmitysveden vähimmäisvirtaus Lämmityslaitteiston kaikissa käyttötiloissa on varmistettava, että lämpöpumpun läpi virtaa vähimmäismäärä lämmitysvettä. Se voidaan varmistaa asentamalla esim. erotuspaineeton jakaja. 6.3 Sähköliitäntä Lämpöpumpun käyttövirtajohtona toimii tavallinen 4-johtiminen kaapeli. Kaapeli on itse hankittava ja sen poikkileikkaus on valittava lämpöpumpun ottotehon (ks. liitteestä tekniset tiedot) sekä sähköyhtiön ohjeiden mukaan. Kaikkinapainen, vähintään 3 mm:n kontaktietäisyyden suojakatkaisin sekä 3-napainen suoja-automaatti, jossa on kaikkien vaiheiden yhteinen katkaisu, on oltava varusteena lämpöpumpun virtasyötössä (laukaisuvirta laitteen teknisten tietojen mukaan). Vaiheet tulee liittää myötäpäiväisesti. Vaihejärjestys: L1, L2, L3. Huomioi myötäpäiväisyys: Väärä kiertosuunta voi rikkoa kompressorin. Ohjausjännite syötetään lämpöpumpun ohjausyksikön kautta. Lämpöpumpun ohjausyksikön virransyöttö 230V AC-50 Hz tapahtuu laitteen käyttöohjeen mukaan (sulake 16 A). Ohjausjohto (ei kuulu toimitukseen, tilataan erikseen tarvittavan pituuden mukaan) liitetään kahdella suorakulmaisella pistoliittimellä ohjausyksikköön. Ohjausjohdon pistoliitin sijaitsee lämpöpumpun pohjassa lähellä johtojen läpivientiä. Lisätietoja tästä aiheesta löytyy lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeista. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät liitteestä sähkökaaviot Suomi jäänestoaine Lämpöpumpuissa, jotka voivat mahdollisesti jäätyä, on varmistettava, että ne ovat tyhjennettävissä käsin (ks. kuva). Niin kauan kuin ohjausyksikkö ja lämmönkiertopumppu ovat käyttövalmiina, toimii ohjausyksikön jäänestotoiminto. Jos lämpöpumppu otetaan pois käytöstä tai sähkökatkoksen sattuessa laitteisto on tyhjennettävä. Lämpöpumppulaitteistoissa, joissa sähkökatkokseen ei voida reagoida (lomamökki), on lämmityspiirissä käytettävä sopivaa jäänestoainetta. 7 Käynnistys 7.1 Yleistä Ohjeidenmukaisen käyttöönoton varmistamiseksi nämä asennukset pitäisi teetättää valmistajan hyväksymällä huoltopalvelulla. Tiettyjen ehtojen täyttyessä tällöin takuuaika pitenee (ks. takuuehdot). 7.2 Valmistelut Ennen lämpöpumpun käyttöönottoa on tarkistettava seuraavat kohdat: Lämpöpumpun kaikkien liitäntöjen on oltava asennettuina luvussa 6 olevien ohjeiden mukaan. Lämmityspiirissä on avattava kaikki venttiilit, jotka voivat estää lämmitysveden virtausta. Laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoväylissä ei saa olla esteitä. Puhaltimen kiertosuunnan on oltava sama kuin nuolen osoittama. Lämpöpumpun ohjausyksikön on oltava käyttöohjeensa mukaisesti säädetty lämmityslaitteistoon sopivaksi. Lauhteen poiston on oltava varmistettu. FI-5

8 7.3 Suomi 7.3 Menettelytapa Lämpöpumpun käynnistys tapahtuu lämpöpumpun ohjausyksiköstä. Säädöt on tehtävä ohjausyksikön käyttöohjeiden mukaan. Käytön aikaiset häiriöt näkyvät lämpöpumpun ohjausyksiköstä ja ne voidaan poistaa lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeiden mukaisesti. Käyttöönotto ei ole mahdollista, jos lämmitysveden lämpötila on alle 7 C. Puskurisäiliön vesi on lämmitettävä vähintään 18 C:een toisen lämmönkehittimen avulla. Sen jälkeen on noudatettava seuraavaa toimenpidesarjaa, jotta käyttöönotto onnistuisi häiriöittä: 1) Sulje kaikki kulutuspiirit. 2) Varmista lämpöpumpun vesikierto. 3) Valitse ohjausyksikössä käyttötila Automatiikka. 4) Käynnistä valikosta erikoistoiminnat ohjelma "Käyttöönotto". 5) Odota, kunnes paluulämpötila nousee vähintään 25 C:een. 6) Sen jälkeen avataan lämmityspiirien venttiileitä vuorotellen hitaasti ja aina niin, että lämmitysveden virtausta lisätään jatkuvasti lämmityspiiriä avaamalla vähitellen. Puskurisäiliön lämmitysveden lämpötila ei sen aikana saa laskea alle 20 C, jotta lämpöpumpun sulatus pysyy mahdollisena. 7) Kun kaikki lämmönjakopiirit on avattu ja paluulämpötila pysyy vähintään 18 C:ssa, säädä mahdollisen ohitusventtiilin ja lämmityskiertopumpun vähimmäisvirtausmäärät. 8 Puhdistus ja ylläpito 8.1 Ylläpito Lakan suojaamiseksi on vältettävä esineiden laskemista laitteen päälle tai kylkiä vasten. Lämpöpumpun ulkoiset osat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja tavallisilla puhdistusaineilla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hiekkaa, soodaa, happoja tai kloridia, koska ne syövyttävät pintoja. Käyttöhäiriöiden välttämiseksi, joiden syy on lian kerääntyminen lämmönvaihtimeen, on estettävä lian joutuminen lämmityslaitteistoon. Mikäli siitä huolimatta tapahtuu käyttöhäiriöitä epäpuhtauksien vuoksi, on laitteisto puhdistettava alla olevien ohjeiden mukaisesti. 8.2 Lämmityspuolen puhdistaminen Happi voi muodostaa lämmityspiirissä hapetustuotteita (ruostetta), erityisesti jos laitteistossa on teräsosia. Ruoste siirtyy venttiilien, kiertopumppujen tai muoviputkien kautta lämmitysjärjestelmään. Siksi on tärkeää, että erityisesti lattialämmityksen putket ovat diffuusiosuojattua tyyppiä. Sakan (kuten ruosteen) kerääntymisen estämiseksi lämpöpumpun lauhduttimessa suositellaan käytettävän sopivaa korroosionestoainetta. Myös voitelu- ja tiivisteaineiden jäämät voivat liata lämmitysveden. Jos likaa on niin paljon, että lämpöpumpun lauhduttimen teho alenee, on asentajan puhdistettava laitteisto. Nykytietämyksen perusteella ehdotamme, että puhdistukseen käytetään 5 %:sta fosforihappoa tai, jos puhdistamaan joudutaan usein, 5 %:sta muurahaishappoa. Molemmissa tapauksissa puhdistusliuoksen on oltava huoneenlämpöistä. Suosittelemme suorittamaan lämmönvaihtimen huuhtelun normaalia läpivirtaussuuntaa vastaisesti. Happoa sisältävän puhdistusnesteen lämmityspiiriin joutumisen estämiseksi suosittelemme liittämään huuhtelulaite suoraan lämpöpumpun lauhduttimen meno- ja paluuvirtaukseen. Puhdistuksen jälkeen on huuhdeltava perusteellisesti neutraloivilla aineilla, muutoin puhdistusainejäämät voivat vaurioittaa järjestelmää. Ole varovainen happoja käsitellessäsi ja noudata työsuojeluohjeita. Jos on epäselvyyksiä kysy neuvoa puhdistusaineen valmistajalta! 8.3 Ilmapuolen puhdistaminen Poista roskat kuten lehdet ja oksat ennen lämmityskauden alkua höyrystimestä, puhaltimesta ja lauhteenpoistosta. Ennen laitteen avaamista on kytkettävä kaikki sähköpiirit jännitteettömiksi. Puhdistuksessa ei saa käyttää teräviä ja kovia esineitä, muutoin höyrystin ja lauhdesäiliö voivat vaurioitua. Äärimmäisissä sääolosuhteissa (kuten lumikinosten muodostuessa) voi ilman tulo- ja poistoaukkoihin muodostua jäätä. Silloin jäät on poistettava näiltä alueilta, jotta vähimmäisilmavirtaus varmistuu. Jotta nesteet voivat valua hyvin lauhdesäiliöstä tulee se tarkistaa säännöllisesti ja puhdistettava tarvittaessa. Laitteeseen pääsemiseksi voidaan irrottaa kaikki peitelevyt. Otathan huomioon, että ylemmät paneelit voidaan irrottaa vasta alapaneelien jälkeen. Avaa sitä varten molemmat kääntösalvat. Sen jälkeen paneelia kallistetaan hieman eteen ja nostetaan ylöspäin pois. FI-6

9 Huolto Vuotokoe tulee dokumentoida ja säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan. Direktiivin EN 1516/2007 mukaan tarkistus on suorittava sertifioitujen henkilöiden toimesta. Dokumentointia varten voidaan käyttää liitteenä olevaa taulukkoa Alapaneelin avaaminen 2. 9 Alapaneelin sulkeminen Ylemmät sivupellit ja takapellit on kiinnitetty koukuilla kansipeltiin. Pellit irrotetaan molempia ruuveja löysäämällä ja vetämällä pellit taaksepäin. Häiriöt/vianpoisto Tämä lämpöpumppu on laatutuote ja tehty toimimaan ilman häiriöitä ja ilman huoltoa. Mikäli kuitenkin ilmenee häiriö, näkyy se lämpöpumpun ohjausyksikön näytössä. Katso lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeista kohdasta Häiriöt ja vianpoisto ja yritä poistaa häiriö. Mikäli häiriötä ei voida poistaa itse, on otettava yhteyttä huoltopalveluun. Vain pätevät ja valtuutetut huoltohenkilöt saavat työskennellä lämpöpumpun parissa Sivussa ja takana ylhäällä olevien kansipeltien avaaminen Sivussa ja takana ylhäällä olevien kansipeltien sulkeminen 10 Laitteen poistaminen käytöstä/hävittäminen Ennen lämpöpumpun irrottamista koneen sähkö on katkaistava ja venttiilit suljettava. Noudata ympäristön kannalta tärkeitä vaatimuksia käyttöaineiden ja laiteosien kierrätyksen, uudelleenkäytön ja jätehuollon osalta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Erityisen tärkeää on, että kylmäaineen ja kylmäöljyn jätehuolto tapahtuu asianmukaisella huolellisuudella. Puhaltimen puolella olevat kansipellit voidaan irrottaa sen jälkeen, kun molemmat ylemmät sivupaneelit on irrotettu. Löysää sitä varten ruuvit, työnnä peltiä hieman oikealle tai vasemmalle ja irrota se vetämällä eteenpäin Edessä olevien etupaneelien avaaminen Edessä olevien etupaneelien sulkeminen FI-7 Suomi Direktiivin EN 842/2006 mukaan kaikki jäähdytyspiirit, joissa on vähintään 3 kg kylmäainetta, sekä kaikki hermeettisesti suljetut jäähdytyspiirit, joissa on vähintään 6 kg kylmäainetta, on tarkistettava vuoden välein vuotojen varalta.

10 11 11 Laitteen tiedot 1 Tyyppi ja tilauskoodi LA 40AS 2 Rakenne 2.1 Toteutus Yleinen Suomi 2.2 Kotelointi standardin EN mukaan IP Asennuspaikka Ulkoinen 3 Suorituskykytiedot 3.1 Käyttölämpötilarajat: Lämmitysveden virtaus C / C...58 ± 2 Ilma (lämmönlähde) C Lämmitysveden lämpötilahäviö A7 / W35:llä K 7,8 5,0 3.3 Lämmöntuotto/ lämpökerroin A-7 / W35:lla 1 kw / ,3 / 3,1 23,8 / 3,0 13,8 / 3,2 13,5 / 3,1 A2 / W35:llä 1 kw / ,4 / 3,9 30,0 / 3,8 3 17,1 / 4,0 16,8 / 3,9 A7 / W35:llä 1 kw / ,3 / 4,5 35,7 / 4,4 3 20,2 / 4,7 20,0 / 4,6 A7 / W45:llä 1 kw / ,9 / 2,8 33,1 / 2,7 3 18,0 / 2,8 17,6 / 2,7 A10 / W35:llä 1 kw / ,5 / 4,8 38,1 / 4,7 3 22,0 / 5,0 21,7 / 4,9 3.4 Äänitaso db(a) Äänipaineen taso 1 m etäisyydellä (ilmanpoistopuoli) db(a) Lämmitysveden virtausnopeus / sisäinen paine-ero m³/h / Pa 4,0 4 / Ilman läpivirtaus m³/h ,2 5 / Kylmäaine; kokonaistäyttöpaino tyyppi/ kg R404A / 11,8 3.9 Voiteluaine; kokonaistäyttöpaino tyyppi/litra Polyolesteri (POE) / 3,8 4 Mitat, liitännät ja painot 4.1 Laitteen mitat ilman liitäntöjä K x L x P mm 2100 x 1735 x 890 (750) 4.2 Laitteen liitännät lämmitystä varten tuuma K 1 1/2'' ulkokierre 4.3 Kuljetusyksikön paino mukaan lukien pakkaus kg Sähköliitäntä 5.1 Nimellisjännite; varokekoko V / A 400 / Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä A Nimellisteho A2 W kw 7,79 7, Nimellisvirta A2 W35 / cos ϕ 2 A / ,05 / 0,8 14,24 / 0,8 5.5 Kompressorisuojauksen suurin ottoteho (kompressoria kohti) W 70; säädetty termostaatilla 6 Laite täyttää eurooppalaiset turvallisuusmääräykset 6 7 Muita mallin ominaisuuksia: 7.1 Sulatus automaattinen Sulatustapa Sulatusvesisäiliö 7.2 Laitteessa oleva lämmitysvesi on suojattu pakkaselta 7 Kierron kääntö on (lämmitetty) on 7.3 Suoritustasot Ohjausyksikkö sisäinen/ulkoinen ulkoinen 1. Nämä tiedot kuvaavat laitteiston kokoa ja suorituskykyä standardien EN 255 ja EN14511 mukaan. Taloudellisuuden ja energiakäytön kannalta on huomioitava muita tekijöitä, erityisesti sulatusteho, kaksivalenssipiste ja säädöt. Olosuhteet esim. A7/W35 tarkoittaa: Ulkoilman lämpötila 7 C ja lämmitysveden virtauslämpötila 35 C. 2. Käyttö kahdella kompressorilla 3. Käyttö yhdellä kompressorilla 4. lämmitysveden vähimmäisvirtaus 5. suositeltu lämmitysvesivirtaus 6. katso CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus 7. Lämmityskiertopumpun ja lämpöpumpun ohjausyksikön on aina oltava käyttövalmiina. FI-8

11 1 Mittakuvat... A-II 1.1 Mittakuva LA 40AS...A-II 2 Kaaviot... A-III 2.1 Ominaiskäyrät LA 40AS...A-III 3 Sähkökaaviot... A-IV 3.1 Ohjausyksikkö LA 40AS...A-IV 3.2 Tehonsyöttö LA 40AS...A-V 3.3 Kytkentäkaavio LA 40AS...A-VI 3.4 Selitykset LA 40AS...A-VII 4 Hydraulinen periaatekaava... A-VIII 4.1 Yhden lämmönkehittimen järjestelmä ja käyttöveden kuumennus...a-viii 4.2 Kahdella lämmönkehittimellä toimiva laitteisto...a-ix 4.3 Selitykset...A-X 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... A-XI 6 Huoltotyöt... A-XII A-I

12 1 1 Mittakuvat 1.1 Mittakuva LA 40AS A-II

13 2.1 2 Kaaviot 2.1 Ominaiskäyrät LA 40AS A-III

14 3 3 Sähkökaaviot 3.1 Ohjausyksikkö LA 40AS A-IV

15 Tehonsyöttö LA 40AS A-V

16 Kytkentäkaavio LA 40AS A-VI

17 Selitykset LA 40AS E1 Ölykammiolämmitys kompressori 1 E2 Ölykammiolämmitys kompressori 2 E3 Pressostaatti sulatuksen loppu E4 Suutinrengaslämmitys puhallin F4 F5 F7 F23 K1 K2 K3 Korkeapainepressostaatti Matalapainepressostaatti Termostaatti kuuman kaasun valvonta Käämisuojaus puhallin 1-kompressorin kontaktori Puhaltimen tehonsyöttörele 2-kompressorin kontaktori M1 Kompressori 1 M2 Puhallin M3 Kompressori 2 N1 Lämpöpumpun ohjausyksikkö N7 Pehmokäynnistys kompressori 1 N8 Pehmokäynnistys kompressori 2 R9 W1 X1 X2 X4 X6 X8 X11 Y1 Jäänestoanturi lämmitysvesi Ohjauskaapeli Kytkentäpiste: Tehonsyöttö Kytkentäpiste: sisäinen kaapelointi Lämpöpumpun ohjauskaapelin pistoliitin Kytkentäpiste: Öljykammiolämmitys Lämpöpumpun ohjausyksikön ohjauskaapelin pistoliitin Lämpöpumpun ohjausyksikön ohjauskaapelin pistoliitin 4-tie-suunnanvaihtoventtiili # Johdinnumero Johdotettu käyttövalmiiksi Kytketään paikan päällä tarpeen mukaan A-VII

18 4 4 Hydraulinen periaatekaava 4.1 Yhden lämmönkehittimen järjestelmä ja käyttöveden kuumennus A-VIII

19 Kahdella lämmönkehittimellä toimiva laitteisto A-IX

20 Selitykset Sulkuventtiili Ohivirtausventtiili Varoventtiiliyhdistelmä Kiertopumppu Paisunta-astia Huonelämpötilalla ohjattu venttiili Sulkuventtiili, jossa takaiskuventtiili Sulkuventtiili vedenpoistolla Lämmön kuluttaja Nelitiesekoitin Lämpötila-anturi Joustava liitosletku Ilma vesilämpöpumppu Lämpöpumpun ohjausyksikkö Sarja-puskurisäiliö Käyttövesivaraaja E9 Laippalämmitin käyttövedelle E10.1 Uppokuumennin E10.2 Öljy-/kaasukattila M13 M16 M18 N1 R1 R2 R3 M21 MA MZ Pääpiirin lämmönkiertopumppu Apukiertopumppu Käyttöveden kiertopumppu Lämmityssäädin Ulkoanturi Paluuvesianturi Käyttövesianturi Sekoitin Sekoitin AUKI Sekoitin KIINNI A-X

21 5 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus A-XI

22 6 6 Huoltotyöt Omistaja: Nimi: Käyttäjä Nimi Osoite: Puhelinnumero: Kylmäpiiri: Kylmäainetyyppi: Täyttömäärä kg:na: Hermeettisesti suljettuna: on ei Seuraavat huoltotyöt ja tiiviystestaukset on suoritettu direktiivin EU 842/2006 mukaisesti: Päivämäärä Otettu/täytetty Suorittajayrityksen nimi: Tarkastajan allekirjoitus A-XII

23 6 A-XIII

24 Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach Oikeudet erehdyksiin ja muutoksiin pidätetään. +49 (0)

LA 11AS LA 16AS. Asennus- ja käyttöohjeet. Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen. Suomi. Tilausnro: 452158.66.03 FD 8806

LA 11AS LA 16AS. Asennus- ja käyttöohjeet. Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen. Suomi. Tilausnro: 452158.66.03 FD 8806 LA 11AS LA 16AS Asennus- ja käyttöohjeet Suomi Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen Tilausnro: 452158.66.03 FD 8806 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti... FIN-2 1.1 Tärkeitä ohjeita...fin-2 1.2 Määräystenmukainen

Lisätiedot

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE Asennusja käyttöohjeet Suomi Maalämpöpumppu sisäasennukseen Tilausnro: 452232.66.12 FD 8806 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti...fi-2 1.1 Tärkeitä ohjeita...

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on

Lisätiedot

161 502 44-1 2015-08-21. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir 500M. Moduloiva ilma-/vesilämpöpumppu

161 502 44-1 2015-08-21. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir 500M. Moduloiva ilma-/vesilämpöpumppu 161 502 44-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir 500M Moduloiva ilma-/vesilämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir 500M Moduloiva ilma-/vesilämpöpumppu

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK Asentajan käsikirja Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10 Sivuluukun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1210-1 031833 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 6 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2

geotherm plus NO, FI, PL VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 geotherm plus VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 NO, FI, PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm plus Lämpöpumppu ja integroitu juomavesivaraaja VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU

LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU Käyttö- ja asennusohje LLIDUS LWD ILM-/VESI LÄMPÖPUMPPU Ulkoyksikkö LWD 50 LWD 70 Lue tämä ensin Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

161 502 26-1 2013-10-31. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoPart 400

161 502 26-1 2013-10-31. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoPart 400 161 502 26-1 2013-10-31 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet Malli 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet ja letkut.

Lisätiedot