TER-VE-TU-LOA, E-PUT!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TER-VE-TU-LOA, E-PUT!"

Transkriptio

1 Koululehti vuosikerta Helmikuu Lokakuu TER-VE-TU-LOA, E-PUT! aurora helmikuu 2004 sivu 1

2 Tervetuloa, eput! iistai 3.2. on jännittävä päivä: ensi syksyn ekaluokkalaiset käyvät ilmoittautumassa kouluun. Tilastojen perusteella meille olisi tulossa omalta oppilaaksottoalueeltamme 41 lasta, mikä tarkoittaisi kahta ekaluokkaa. Tässä lehdessä on ohjeita meille hakeville. Päätökset tehdään Koska kaikki meistä kehittyvät omaa tahtiaan, osalle kaavamainen 7-vuoden aloitusikä ei osu ihan kohdalle. Niinpä kouluun voi hakea jo kuusivuotiaana. Osalle lapsista sopii paremmin aloittaa koulu vuotta myöhemmin. Aurorassa on tätä varten oma Starttiluokka, josta on saatu oikein hyviä kokemuksia. Ideamme on levinnyt jo useaan kouluun Espoossa. Ensi syksyn ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivä on keskiviikkona klo Ottakaa eppupassi silloin mukaan. Samana iltana klo on myös ensimmäinen ensi vuoden ekaluokkalaisten vanhempainilta. Sydämellisesti tervetuloa Auroraan. Martti Hellström rehtori aurora helmikuu 2004 sivu 2

3 Kevään 2004 ohjelmaa Helmikuu lapsille Torstaina 5.2 Runeberg 2oo v. 3.luokan päivänavaus Torstaina 16.2 Tulevaisuuspäivä, erityisesti 5-6-luokilla. Perjantaina 27.2 Kalevala- päivänavaus Maaliskuu Lauantaina 6.3 Koulupäivä; Auroran päivän tempaus. Huhtikuu Maanantaina 5.4 Pääsiäinen taiteessa, erityisesti 5-6-luokat Tiistaina 6.4 Via Dolorosa- hartaustilaisuus Perjantaina 30.4 Karnevaalipäivä, erityisesti 5-6-luokilla Toukokuu Tiistaina 25.5 ja keskiviikkona 26.5 Kevätjuhlat. Kolme iloista rosvoa. Viikko 22 ma-pe Luunjan koululeiri Lauantaina 29.5 Todistustenjako ja kuudesluokkalaisten kukitus. aurora helmikuu 2004 sivu 3

4 Auroraan lapsensa haluavan huoltajan 20 tärkeää kysymystä 1. Kuinka iso koulu Aurora on? Aurorassa on noin 330 oppilasta. Espoon suurimmissa kouluissa, esim. Matinlahdessa oppilaita on noin 550. Pienimmässä koulussa Nuuksiossa oppilaita on noin Mitä erikoista Aurora tarjoaa lapselleni? Vai tarjoaako? Kaikissa suomalaiskouluissa on sama opetussuunnitelma. Joissain kouluissa on myös erikoisluokkia (esim. musiikkiluokka). Meillä sellaisia ei ole. Aurorasta voi nostaa esiin kaksi kummallisuutta. Ensinnäkin meillä ei kaveria jätetä; panostamme ehkä enemmän kuin koulut keskimäärin tukitoimiin. Lisäksi tarjoamme lapsille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ( mm. koko koulun näytelmät, vilkas bänditoiminta, kuoro, valinnaiskurssit jne.) ja kasvaa siten ihmisenä. 3. Millaista opetus on Aurorassa? Kuinka suuria luokat ovat? Aurorassa noudatetaan uusinta opetussuunnitelmaa. Käytämme monipuolisia ja oppilasta aktivoivia työtapoja. Opettaja opettaa, mutta oppilaat opettelevat asioita myös yksin ja yhdessä toisten kanssa. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu aikaisempaa enemmän oppilaan oma vastuu oppimisestaan, ja siihen hän tarvitsee myös kodin tukea. Espoossa ollaan pakotettuja suurentamaan luokkakokoja. Toistaiseksi meillä on vielä pieniäkin luokkia, mutta tavoitekooksi kaupunki on asettanut 25 oppilasta 1-2-luokilla ja 32 oppilasta 3-6-luokilla. Tällä hetkellä pienimmässä luokassa on 17 oppilasta ja suurimmassa Millaista kasvatus on Aurorassa? Kiusataanko täällä? Kasvatustavoitteet ovat samat kaikissa kouluissa: lapsista toivotaan kasvavan hyviä ihmisiä ja kelpo kansalaisia. Päävastuu kasvatuksesta on kodeilla. Koulussa kasvatetaan ennen muuta tulemaan toimeen ryhmässä. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu ohjaava kasvatus, mutta emme pelkää myöskään antaa tarvittaessa rangaistuksia. Kaikissa kouluissa esiintyy valitettavasti koulukiusaamista. Keskimäärin sitä kokee noin 10 % oppilaista. Mutta me pyrimme puuttumaan jokaiseen tapaukseen. Väkivaltaan ja kiusaamiseen meillä on nollatoleranssi. Aurorassa ei edes leikkitapella. 5. Millaiset tilat, välineet jne. Aurorassa on? Auroran päärakennus on vuodelta 1957 ja lisäsiipi vuodelta Parakki on siirretty meille vuonna Vanhoissa kouluissa ei ole kaikkia uusien koulujen hienouksia. Ylpeitä voimme olla saneeratusta teknisen työn luokasta, ATK- kirjastotilasta ja mm. bändikämpästä. Koulun uuden lisärakennuksen suunnittelu on jo käynnissä. Lisäksi kouluruoka on hyvää. 6. Millainen henkilöstö ja henki Aurorassa on? Auroran voimavara on sen henkilökunta, joka on kokenutta ja tehnyt pitkään yhteistyötä. Meillä on 20 opettajaa, puolenkymmentä koulunkäyntiavustajaa, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, kolmen hengen ruokapalvelutiimi ja kolmen hengen kiinteistötiimi. Koulun paperiasioita hoitaa koulusihteeri. aurora helmikuu 2004 sivu 4

5 Auroran henkilöstö välittää aidosti lapsista. Koulussa on välitön, kodinomainen tunnelma, Aikuisilla on kuitenkin auktoriteettiasema. Vanhemmat ovat aina tervetulleita kouluun. 7. Millaisia lapsia Aurorassa on? Auroran oppilaat tulevat pääosin läheltä, Lippajärveltä. Osa starttiluokan oppilaista tulee kauempaa. Lapset ovat tavallisia, mukavia lapsia, jokainen tietysti omanlaisensa. Emme ole vielä kovinkaan monikulttuurinen koulu. Oppilaat viihtyvät koulussaan. Parhaillaan meillä on kampanja, jossa opettelemme kantamaan vastuuta opettelutyöstä entistäkin vastuuntuntoisemmin. Oppilaat osallistuvat koulun toimintaan mm. oppilasparlamentin avulla. Siellä jo ekaluokkalaisilla on omat parlaamentaarikkonsa. 8. Millaista yhteistyötä Aurorassa tehdään kotien kanssa? Yhteistyötä tehdään monipuolisesti. Koulun tasolla vanhemmilla on oma vanhempainyhdistys. Kaikilla luokilla on omat luokkatoimikunnat. Kaikissa luokissa pidetään vanhempainvartit vuosittain. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehdään, jos lapsi tarvitsee tukea koulunkäyntiinsä. Koulu tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti koulun lehdessä ja mm. netissä osoitteessa 9. Pärjääkö Aurora koulujen välisessä kilpailussa oppimistuloksista? Siitä kilpailusta emme lainkaan innostu. Oppimistulokset ovat liian vahvasti sidoksissa lasten kotitaustaan, jotta koulu voisi ottaa kunniaa hyvistä tuloksista. Lisäksi yksinkertaisilla oppimistuloksilla pystytään mittamaan vain hyvin kapea osa-alue lapsen oppimisesta ja kasvusta. Pyrimme siihen, että jokainen lapsi saa oppia niin paljon pystyy ja yritämme estää kärryiltä putoamisen vahvoilla tukitoimilla. 10. Millaisia haasteita Auroralla on seuraavien vuosien aikana edessään? aurora helmikuu 2004 sivu 5 Meillä voi katsoa olevan kolme isoa haastetta: 1. Uusi opetussuunnitelma muuttaa monia asioita opetuksessa. Opettajat on mm. koulutettava fysiikan ja kemian opettamiseen. Toinen iso uudistus on siirtyminen OPITjärjestelmään, joka mahdollistaa tietokoneavusteiden opetuksen laajentamisen. Kolmas iso uudistus on oppilaan aikaisempaa aktiivisemman roolin sisäänajaminen koulun käytänteisiin. 2. Espoon taloudellinen tilanne vaikuttaa kurjalta. Jo tänä vuonna edessä on määrärahaleikkauksia, jotka vaikuttavat koulujen mahdollisuuksiin antaa opetusta. Joudumme tänä keväänä ratkaisemaan, millaisista toiminnoista meidän on säästöt (tuntimäärä vähenee meillä noin 5 %) otettava. Leikaukset jatkuvat seuraavina vuosina. 3. Auroran vuonna 1980 rakennettu lisäsiipi tullaan purkamaan muutaman vuoden kuluttua. Sen tilalle rakennetaan uusi, varsin iso lisärakennus. Myös vanha päärakennus peruskorjataan. Suunnittelutyö alkaa jo tänä keväänä. Rakennusvaiheen aikana ( todennäköisesti vuosina 2007 ja 2008) ainakin osa luokista sijoitetaan muihin kouluihin. 11. Pääseekö lapseni varmasti Auroraan? Ellei pääse, mihin kouluun hän menee? Espoossa on pulaa koulutiloista. Koska kaikille oppilaille on osoitettava pulpettipaikka, koulujen kiinteistä piirirajoista on luovuttu ja tilalle on luotu ns. oppilasalueet. Auroran ja Karamzinin koulut muodostavat kouluparin, ja ne kuuluvat pohjoiseen oppilasalueeseen. Jollei lapsi mahdu Auroraan, hänet ohjataan kolmen kilometrin päässä olevaan Karamziniin ja päinvastoin. 12. Jos kaikki eivät mahdu, niin miten koulu valitsee oppilaat? Samalla alueella sijaitsevien koulujen (tässä tapauksessa Auroran ja Karamzinin) rehtorit jakavat oppilaat keskenään siten, että kaikki mahtuvat ja että kaikilla on keskimäärin lyhyin ja turvallisin mahdollinen koulumatka. Valinta tapahtuu portaittain, ja kriteerit on esitelty koteihin jaetussa eppuoppaassa.

6 Tilastojen mukaan näyttää siltä, että Auroraan tulisi noin 40 lasta, jolloin kaikki meille hakevat mahtuvat. Karamziniin näyttäisi hakevan noin 75 oppilasta. Jos sinne hakee enemmän, saatetaan osa hakijoista ohjata meille. 13. Milloin päätös tulee? Voiko siitä valittaa? Rehtorit saavat tehdä päätöksen Päätöksestä voi valittaa lääniin. Tarkemmat ohjeet liitetään päätökseen. Lisäksi otamme huomioon mahdollisuuksien mukaan lasten vanhempien esittämät perustellut toiveet ja päiväkotien opettajien antamat taustatiedot. Koska työjärjestykset laaditaan niin, että päivät alkavat ja päättyvät molemmilla luokilla samaan aikaan, eri luokillakin olevat kaverit voivat kulkea matkat yhdessä. Luokkien muodostaminen toimintakykyisiksi on erittäin tärkeä tehtävä. Hyvä luokkayhteisö ei synny vain siten, että siellä on vanhoja kavereita, se on paljon mutkikkaampi juttu. Siksi saatamme muuttaa joukkueiden kokoonpanoa vielä syksyllä. 14. Kuka tulee lapseni opettajaksi? Miten uudet eput ja heidän vanhempansa tutustutetaan kouluun? Seuraavan lukuvuoden opetusta suunnitellaan jo nyt. Tässä vaiheessa oletamme, että luokkia tulee kaksi. Se, ketkä opettajistamme pääsevät ekaluokille, riippuu myös siitä, saammeko pitää nykyiset kolme kakkosluokkaa erillisinä kolmansina luokkina. Tämä asia ratkeaa maaliskuussa. Ekaluokan opettaja on lapsen tärkein opettaja. Siksi sinne valitaan meillä vain aina parhaat opettajat. Järjestämme kouluun otetuille epuille tutustumispäivän, joka on keskiviikkona 28.4 klo Samana iltana on ensimmäisen vanhempainilta klo Luokanopettajat ovat todennäköisesti selvillä tuolloin. 15. Miten luokat muodostetaan? Pääseekö lapseni samalle luokalle kavereittensa kanssa? Luokat muodostetaan Aurorassa siten, että - niistä tulee yhtä suuret, - että kummassakin luokassa on yhtä paljon poikia ja tyttöjä, - että kummassakin luokassa on yhtä paljon erityistä tukea vaativia oppilaita, - että harvinaista uskontoa/et:tä opiskelevat olisivat mahdollisuuksien mukaan samassa ryhmässä ja että - että iltapäivähoitoon menevät sijoittuvat tarkoituksenmukaisesti. 16. Millainen on ekaluokkalaisen koulupäivä? Ekaluokkalaisilla on neljä tuntia opetusta päivässä. Jotta kaikki lapset saavat enemmän huomiota opettajalta, luokka jaetaan tavallisesti kahteen vuoroon, joista toinen tulee kouluun klo 8.30 ja toinen Vastaavasti päivä päättyy klo 13 ja Tämä edellyttää, että meillä on ensi lukuvuonna vielä mahdollisuus satsata näin paljon tunteja eka - luokille. Oppilailla on välitunti klo Sen jälkeen on noin puolen tunnin tunti, ruokailu ja vielä ns. pikkutunti. Sitten alkaa siesta. isommilla oppilailla siesta kestää klo Kaikki ovat pihalla klo Mitä lapsille opetetaan ekalla luokalla? aurora helmikuu 2004 sivu 6 Uudessa opetussuunnitelmassa ekaluokkalaisilla on 20 tuntia opetusta viikossa. Oma luokanopettaja opettaa yleensä lähes kaikkia aineita. Äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä matematiikkaa on pääsoa tunneista. Lisäksi oppilaille opetetaan ympäristötietoa, käsitöitä, musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa. Evankelisluterilaista uskontoa opettaa pääasiassa oma luokanopettaja, muissa katsomusaineissa on vieras opettaja. 18. Miten ekaluokkalaisten iltapäivähoito

7 järjestetään? Tämän hetken tietojen perusteella ensi syksynä Aurorassa voi toimia kaksi iltapäiväkerhoa. Toista pitää Tuomiokirkon seurakunta ja toista ekaluokkalaisten omat vanhemmat. Tiedotteita on jaossa koululla. Turvallisuussääntöjen mukaan iltapäiväkerholla tulee olla tila. Siksi iltapäiväkerho alkaa vasta, kun luokat vapautuvat opetuksesta. Käytännössä iltapäiväkerhoon menevät sijoittuvat siis siihen ryhmään, joka tulee kouluun jakotuntipäivinä klo Kerho alkaa siten klo 14 ja kestää tavallisesti kolme tuntia. 19. Millaiset loma-ajat ensi lukuvuonna ovat? Hallintopäällikkö on tehnyt koulujen työ- ja loma-aikoja koskevan päätöksen: LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA- AJAT Syyslukukausi (ke) (ti) Syysloma (ke) (pe) Joululoma (ke) (su) Kevätlukukausi (ma) (la) Talviloma: viikko 8 ( ) Lomapäivä: (pe) Lisäksi kouluilla on mahdollisuus yhteen koulukohtaiseen lomapäivään, jos he tekevät vastaavasti sisään yhden lauantaityöpäivän. 20. Entä, jos lapsellani onkin vaikeuksia oppia? Koulu on lapsen työtä- ja se on yhä vaativampaa. Siksi olisi tärkeää, että lapsi on valmis koulutyöhön kun hän koulu-uransa aloittaa. Jos epäilette tätä, kysykää asiaa lapsenne esikoulun opoettajalta ja pyytäkää lapselle kouluvalmiustesti. Lapsen koulunkäynnin aloittamista voidaan siirtää yhdellä vuodella, jinka ajan hän saa rikastavaa opetusta starttiluokalla. lussa, koulu tarjoaa lapselle tukitoimia. Mikäli ne eivät ole riittäviä, lapselle voidaan saada oikeus erityiseen tukeen. Tämä edellyttää päätöstä siirtämisestä eritysiopetukseen ensisijaisesti omassa luokassa. Mikäli nämäkään tukitoimet eivät auta, lapselle yritetää, löytää paikka pientyhmässä, erityisluokassa, jossa opettajalla on paremmat mahdollisuudet auttaa lasta kuin suuressa luokassa. TAVATAANKO TARTOSSA? Koulumme perinteinen Tarton Luunian koululeirin suunnittelu on vinhassa vauhdissa yhdessä Auroran koti- ja kouluyhdistyksen kanssa.tänä lukuvuonna leiri pidetään viikolla 22. ma pe Leiriohjelmasta on tulossa taas ainutkertaisen monipuolinen. Opettajista ovat alustavasti leirille lähdössä Timo Hyvönen (leirin johtaja), Ulla Hämäläinen, Risto Schiray, Carita Ehrstedt, Mirkka Forsberg ja Julia Uotila. Oppilaiden vanhemmat ovat myös vanhaan tapaan tervetulleita mukaan tiimiin. Vanhemmille järjestämme viikon aikana myös omaa ohjelmaa. Koululeiri on maksullinen. Leirin hinta on 200 e/hlö sisältäen mm. matkat, majoituksen, ruokailut, kuljetukset, ohjatun toiminnan, opetuksen ja retket. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Lapset ovat vakuutettu kaupungin puolesta, mutta lähtijöillä voi olla myös oma matkavakuutus lisäturvana. Leirin voitte maksaa kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 100 e on maksettava mennessä leiritilille Loppuerä 100 e on maksettava mennessä leiritilille Koululla on mahdollisuus myöntää muutamalle vähävaraiselle oppilaalle stipendi leirikuluihin. Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella kirjallisesti rehtorilta mennessä. Stipendejä koskeviin kysymyksiin vastaa rehtori Martti Hellström. Leiriä koskeviin kysymyksiin vastaamme mielellämme mm. Aurora-päivänä 6.3. Timoopettajan tavoittaa myös numerosta tai sähköpostilla Jos oppimisvaikeudet huomataan vasta kou- aurora helmikuu 2004 sivu 7

8 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Auroran koulussa Hallintopäällikkö on myöntänyt luvan Auroralle johtokunnan esittämiin kolmeen omaan lauantaityöpäivään ja vastaavasti kolmeen omaan lomapäivään (merkitty ***:llä). Syyslukukausi: (ti) (la) * syysloma (to) 30- (pe) *** Aurorassa lomaa myös ke aurora Koululehti entinen Auroran Uutiset ja Aurora Express. ISSN ilmestyy noin kerran kuukaudessa Auroran Koti & Koulu ry:n tuella. Päätoimittaja rehtori Martti Hellström * joululoma (su) (ti) *** Auroran omia lauantaityöpäiviä la 27.9 ( kodin ja koulun yhteistyöpäivä) ja la (joulujuhlat) Työpäiviä 93 Kevätlukukausi: (ke) (la) * talviloma viikko 8 *** Aurorassa lomaa myös kiirastorstai 8.4. (kaikilla pe-ma lomaa) ja helatorstain jälkeinen perjantai 21.5 *** Auroran oma lauantaityöpäivä la 6.3. (Auroran päivän tempaus) Työpäiviä 96 YHTEENSÄ 189 TYÖPÄIVÄÄ Auroran koulu Perustettu Entinen Myllykylän kansakoulu. Peruskoulun ala-aste. 14 alakoulun luokkaa ja starttiluokka. 350 oppilasta ja 30 aikuista työntekijää Koulun rehtori Martti Hellström Koulun apulaisrehtori Ulla Hämäläinen espoo.fi Lippajärventie 44 a Espoo kanslia opettajat fax aurora helmikuu 2004 sivu 8

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat

Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Auroran koululehti. 16. vuosikerta. Lokakuu 2004. Päätoimittaja Martti Hellström Kuva: Juha Hyvärinen Lukuvuosiopas Uusi johtokunta valitaan Peppi tulee Auroraan Lkv 2005-2006 lomat Aurora elokuu 2004

Lisätiedot

Koululehti 2/2007. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9.

Koululehti 2/2007. Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9. Koululehti 2/2007 Upeaa kesää kaikille! Koulu alkaa taas tiistaina 14.8.2007 klo 9. Yhteenvedon aika Auroran koulu täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Olemme lähettäneet yläkouluihin joka vuosi puolensataa

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015

oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 oulussa KOULUSSA perusopetuksen opas 2014 2015 sisällysluettelo oulussa koulussa Oulussa koulussa... 3 Yleistietoa perus koulusta...4 Mihin kouluun?.... 7 Ekaluokalle....8 Seiskalle....10 Kieli-info.................................12

Lisätiedot

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Seinäjoen lyseo 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut...

Lisätiedot

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009 Sinapin Siemen 1/2009 Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri Kyläkoulu keskellä kaupunkia Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta pienissä opetusryhmissä

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa maaliskuu 2015

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa maaliskuu 2015 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa maaliskuu 2015 Kansi: Alakoululaisia pulkkamäessä liikuntapäivänä 3.3.2015 Takakansi: Yläkoulun tytöt liikuntatunnilla helmikuussa 2015 Valokuvat: Marketta Kannisto Victoria

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa joulukuu 2014

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa joulukuu 2014 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa joulukuu 2014 Etukansi: Anna Öljymäki 8A Takakansi: Lotta Salmi 8A Valokuvat: Sari Kaukinen Taina Kettunen Esa Parkkali Auli Siipola Miia Kangasniemi Niina Lindroos-Kortelainen

Lisätiedot

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Haapalan koulu 11 11 9 Kuhaniemen koulu 21 21 15 Kuusan koulu 20 20 14 Savion koulu 22 22 15 Tarvaalan

Lisätiedot

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan.

ESIPUHE. Määrät ovat puolittuneet vuosittain edellisestä vuodesta jo kolmen vuoden ajan. ESIPUHE Uusi lukuvuosi alkaa mielenkiintoisissa merkeissä. Siuntio on päättänyt jatkaa itsenäisenä kuntana, joten kuntalaisten palvelujen saatavuus on monelta osin tarkastettava uudestaan. Koulutoiminnan

Lisätiedot

Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2015 2016

Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2015 2016 Yläkoululaisen opas LUKUVUOSI 2015 2016 Sisältö Monien mahdollisuuksien koulukaupunki Espoossa on lukuvuonna 2015-2016 45 alakoulua, 14 yhtenäistä peruskoulua, 16 yläkoulua. Lisäksi Espoossa on 3 erityiskoulua

Lisätiedot

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vanhempien A Vantaan seudun steinerkoulu B C Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vantaan seudun steinerkoulu Yhteydet: Satakielentie 5, 01450 VANTAA Puhelin (09) 8386 480 Fax (09) 8386 4814

Lisätiedot

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki

Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki 2014-2015 Hyvä koululainen ja koululaisen kotiväki Atalan koulussa opiskelee tänä lukuvuonna 269 oppilasta. Koska ikäluokat ovat eri kokoisia, oppilasmäärätkin vaihtelevat 14 ja 24:n välillä. Uusia ekaluokkalaisia

Lisätiedot

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland

Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Koulu oppimis- ja elinympäristönä Schule als Lern- und Lebensraum. Ein Vergleich des Schulalltags in Finnland und Deutschland Yleistä Aloite hakemiseen bilateraaliseen Comenius ohjelmaan tuli Saksan, Schiller

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku

Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku Ruotsiksi 2015 Nyt on aika valita esikoululuokka koulunkäynnin vapaaehtoinen, pehmeä alku Pienestä on tullut iso. Nyt on aika tulla esikoululaiseksi ja tutustua jännittävään koulumaailmaan. Toivotamme

Lisätiedot

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3.

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. 1 1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. Koulupäivän aikataulu... 7 4. Länsimäen koulun säännöt... 8 Juhlissa

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME. Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa

Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME. Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa Päivi

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2014

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2014 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2014 1 Näkymä eoppiasemalta Kannessa: 7EF-luokkien tyttöjä teknisen työn tunnilla Valokuvat: Miia Kangasniemi Saara Kudjoi Irene Heikkilä Taina Vähämäki Brita Korpi

Lisätiedot

KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC

KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC PIENI OPAS KOULUMME ARKEEN lukuvuodelle 2012-2013 A Aamunavaus ABC Arviointi C Celsius D Depressio E Erityisopetus Jokainen koulupäivä alkaa aamunavauksella. Aamunavaus alkaa

Lisätiedot

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE

SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE SYYSTIEDOTE VANHEMMILLE Lukuvuosi on taas käynnistymässä. Se tuo mukanaan uusia sekä vanhoja iloja haasteineen. Koulumme opetusryhmien määrä on kesän aikana lisääntynyt kolmella. Ensimmäistä kertaa aloitamme

Lisätiedot