MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA"

Transkriptio

1 MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA air conditioner. For correct operation, please read this owner s manual carefully before operating the unit and keeps it carefully for consultation. Tack för att du valde ett INNOVA luftkonditioneringsagreggat. För korrekt användning, läs denna manual noggrant innan enheten tas i drift och förvara den lättåtkomligt för senare bruk. Kiitämme ilmastointilaitteen hankinnasta. Jotta laite toimisi oikein, lue käyttöohje huolellisesti ja säästä se myöhempää tarvetta varten. Dziękujemy za wybór klimatyzatora INNOVA. W celu zapewnienia prawidłowego działania prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkownika przed uruchomieniem jednostki. Prosimy również o przechowywanie instrukcji użytkownika celem ewentualnej porady technicznej. 1

2 SISÄLTÖ Käyttäminen ja kunnossapito Turvaohjeet 3 Osien nimet 6 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen 7 Hätätoiminto 15 Hoitaminen ja puhdistaminen 16 Ongelmanratkaisu 18 Käyttövihjeitä 21 Asentaminen Tietoja asentamisesta 23 Asennuspiirros 26 Sisäyksikön asentaminen 27 Ulkoyksikön asentaminen 30 Asennuksen jälkeiset tarkistukset ja toiminnan testaaminen 31 Ilman terveellisenä pitävän suodattimen asentaminen ja huoltaminen 32 Älä tee koskaan. Noudata tätä ohjetta. Laite voi näyttää erilaiselta kuin tämän käyttöohjeen kuvat. Jos eroja esiintyy, varsinainen tuote on ratkaiseva. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Älä hävitä tätä tuotetta yhdessä talousjätteiden kanssa. Tämä laite on toimitettava kierrätykseen. 2

3 Turvaohjeet - Perehdy seuraaviin ohjeisiin ennen käyttämistä. Jos laitteesta esimerkiksi lähtee savun hajua tai tapahtuu muuta epätavallista, katkaise virta heti pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon. Älä käytä ilmalämpöpumppua märin käsin. Älä katkaise tai vaurioita virta- tai signaalijohtoa. Jos ilmalämpöpumpun virta- tai signaalijohto vaurioituu, valtuutetun asentajan on vaihdettava se. Muutoin ilmalämpöpumppu voi vaurioitua, tai voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Virransyötössä on käytettävä erityistä piiriä tulipalon vaaran välttämiseksi. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Katkaise virransyöttö ilmalämpöpumppuun, jos se on pitkään käyttämättä. Älä vaurioita virtajohtoa äläkä käytä vääräntyyppistä virtajohtoa. Älä yhdistä ilmalämpöpumppua pistorasiaan jatko- tai haaroitusjohdon avulla. Katkaise ilmalämpöpumpusta virta ennen sen puhdistamista. Stäng av strömmen Muutoin voi aiheutua sähköisku tai henkilövahinko. Muutoin siihen kertyy pölyä tai se voi ylikuumentua, jolloin on olemassa tulipalon vaara. Virransyöttökapasiteetin tulee olla riittävä. Älä käynnistä ja sammuta ilmalämpöpumppua jatkuvasti. Tämän ilmalämpöpumpun virransyöttö on Y-tyyppinen. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdettava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella. Muutoin voi aiheutua tulipalon vaara virtajohdon ylikuumenemisen vuoksi. Jos jännite nousee liian korkeaksi, sähköiset osat voivat vaurioitua. Jos jännite on liian alhainen, kompressori tärisee voimakkaasti, jolloin se tai jäähdytysjärjestelmä voi vaurioitua ja sähköiset osat eivät toimi. 3

4 Turvaohjeet Varmista, että maadoitus toimii. Katkaise virransyöttö ennen puhdistamista tai kunnossapitoa tai jos laite on pitkään käyttämättä. Valitse oikea lämpötila. Pidä huone noin 5 astetta ulkoilmaa viileämpänä. Jos laite yhdistetään maadoittamattomaan pistorasiaan, voi aiheutua sähköisku. Laitteeseen kertynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tällöin säästät energiaa. Älä jätä ovia ja ikkunoita pitkäksi ajaksi auki, kun ilmalämpöpumppu on toiminnassa. Älä peitä ilman tulo- tai lähtöaukkoja. Pidä syttyvät materiaalit vähintään 1 metrin päässä tästä laitteesta. Muutoin sen teho heikkenee. Muutoin ilmastointiteho heikkenee ja voi aiheutua toimintavirheitä. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai räjähdys. Asenna ulkoyksikkö tukevasti paikalleen. Älä astu ulkoyksikön päälle äläkä aseta painavia esineitä sen päälle. Älä yritä korjata laitetta itse. Jos se putoaa, voi aiheutua henkilövahinkoja. Muutoin se voi vahingoittua tai voi aiheutua henkilövahinko. Virheellinen korjaaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteys paikalliseen valtuutettuun huoltokorjaamoon. 4

5 Turvaohjeet Älä katkaise tai vaurioita virta- tai ohjausjohtoa. Jos ne vaurioituvat, ota yhteys laitteen myyjään tai valtuutettuun huoltokorjaamoon. Voit säätää ilmavirran suuntaa pysty- tai vaakasuunnassa kääntämällä ohjaimia kaukosäätimen avulla. Säätö pystysuunnassa Säätö vaakasuunnassa Älä työnnä sormia tai esineitä ilman tulotai lähtöaukkoihin. Älä suuntaa ilmavirtaa suoraan kotieläimiin tai kasveihin. Muutoin voi aiheutua onnettomuus. Älä altista itseäsi suoralle kylmälle ilmavirralle pitkäksi ajaksi. Se saattaa vaikuttaa niihin haitallisesti. Älä käytä tätä laitetta muihin tarkoituksiin, kuten vaatteiden kuivaamiseen tai ruoan säilömiseen. Se ei ole hyväksi terveydelle. Älä roiskuta vettä laitteeseen. Muutoin voi aiheutua sähköisku tai toimintavirhe. 5

6 Osien nimet Sisäyksikkö Ilman sisäänmeno Ilman ulostulo Ulkoyksikkö Kuvakkeet: Viilennys Kuivaus Lämmitys Virta Asetettu lämpötila Ilman sisäänmeno 1. Virtajohto 2. Kaukosäädin 3. Etupaneeli 4. Suodatin 5. Säätö vaakasuunnassa 6. Seinäputki 7. Eristysnauha 8. Yhdysputki 9. Vedenpoistoletku 10. Letkun kiinnike Ilman ulostulo 6

7 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Kaukosäätimen osien nimet ja toiminnot Huomautus: Varmista, että kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä anna nesteen joutua kaukosäätimeen. Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan. Kaukosäädin Signaalilähetin FAN Puhallinpainike - Painamalla tätä painiketta voit valita automaattisen, hitaan, keskihitaan, tavallisen, keskisuuren tai suuren puhallinnopeuden. Kun virta on kytketty, puhaltimen nopeus on aluksi automaattinen. Jos laitetta käytetään kuivaamiseen, vain hidasta nopeutta voidaan käyttää. ON/OFF Virtapainike - Voit käynnistää ilmalämpöpumpun painamalla painiketta ja sammuttaa sen painamalla painiketta uudelleen. Kun laitteesta on katkaistu virta, ajastus peruutetaan. TILA MODE-painike - Painamalla tätä painiketta voit valita automaattisen toiminnan, jäähdytyksen, kuivaamisen, puhalluksen tai lämmityksen. Kun virta kytketään, automaattinen tila tulee käyttöön. Automaattisessa tilassa lämpötilaa ei näytetä. Lämmitettäessä perusarvo on 28 C. Muiden toimintojen perusarvo on 25 C. Hidas nopeus Keskinopeus Suuri nopeus Keskihidas nopeus Keskisuuri nopeus Huomautus: Jos laitetta käytetään kuivaamiseen, vain hidasta nopeutta voidaan käyttää. TEMP Lämpötilapainike - Tätä painiketta painamalla valitaan lämpötila (huoneen lämpötila näkyy), sisällä vallitseva lämpötila (sisälämpötila näkyy) tai ulkona vallitseva lämpötila (ulkolämpötila näkyy). Jos ulkolämpötila ei näy,alkuperäinen tila näkyy, ja tiedot vaihtuvat näytössä. Signaalia ei näy. Huomautus: Kun tätä painiketta painetaan, asetettu lämpötila näkyy kaukosäätimessä. Muuta toimintoa ei ole. Jos tätä painiketta painetaan, sisäyksiköstä kuuluu napsahdus, mutta se toiminta ei muutu. AUTO COOL DRY FAN HUOM! Automaatti (AUTO) toimintaa ei suositella käytettäväksi pohjoismaissa. Käytä lämmitys, jäähdytys tai kuivatustoimintoja parhaan toiminnan takaamiseksi. HEAT (vain jäähdyttävä ja lämmittävä malli) 7

8 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Kaukosäätimen osien nimet ja toiminnot Huomautus: Varmista, että kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä anna nesteen joutua kaukosäätimeen. Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan. Kaukosäädin CLOCK CLOCK painiketta - Painamalla tätä painiketta voit asettaa kellon aikaan. vilkkuu näytössä. Voit säätää arvoa painamalla tai painiketta 5 sekunnin kuluessa. Jos pidät painiketta painattuna vähintään 2 sekuntia, 10 minuutin arvo kasvaa yhdellä 0,5 sekunnin välein. Jos painat kello- tai vahvistuspainiketta numeron vilkkuessa näytössä, näkyy asetuksen määrittämisen onnistumisen merkiksi. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, näytössä näkyy 12:00 ja. Jos näytössä näkyy ), näytössä näkyy kellon aika. Muussa tapauksessa näytössä näkyy ajastuksen aika. LIGHT Valopainike - Voit ottaa valon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, valo on käytössä. TURBO Turbopainike - Voit ottaa turbotoiminnon käyttöön lämmityksen tai jäähdytyksen aikana painamalla tätä painiketta. Kun turbotoiminto on otettu käyttöön, turbosymboli näkyy näytössä. Se poistuu käytöstä automaattisesti, jos tilaa tai puhaltimen nopeutta muutetaan. X-FAN X-puhallinpainike - Jos painat X-puhallinpainiketta jäähdytyksen tai lämmityksen aikana, näkyviin tulee ja sisäyksikön puhallin toimii 10 minuuttia virran katkaisemisen jälkeen sen kuivaamiseksi. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, X-puhallintoiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä. X-puhallintoiminto ei ole käytettävissä automaattisessa tilassa, lämmitettäessä tai käytettäessä pelkkää puhallinta. Esiasetettua lämpötilaa voi nostaa. Voit säätää lämpötilaa painamalla tätä painiketta. Jos pidät sitä painettuna kaksi sekuntia, lämpötila muuttuu nopeasti. Tällöin C näkyy näytössä jatkuvasti. Lämpötilaa ei voi säätää automaattisessa tilassa. Käytettävissä oleva lämpötila-alue on C. Esiasetettua lämpötilaa voi laskea. Voit säätää lämpötilaa painamalla tätä painiketta. Jos pidät sitä painettuna kaksi sekuntia, lämpötila muuttuu nopeasti. Tällöin C näkyy näytössä jatkuvasti. Lämpötilaa ei voi säätää automaattisessa tilassa. QUIET HILJAINEN-painike - Painamalla tätä painiketta voit ottaa käyttöön hiljaisen tilan. Tällöin näytössä näkyy (symbol) ja Auto-symboli. Voit poistaa sen käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, hiljainen tila on pois käytöstä. Huomaa: Hiljainen tila ei ole käytettävissä kuivattaessa tai pelkkää puhallinta käytettäessä. Puhaltimen nopeutta ei voi säätää hiljaisessa tilassa. 8

9 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Kaukosäätimen osien nimet ja toiminnot Kaukosäädin on yleiskäyttöinen. Sen avulla voidaan ohjata erilaisia laitteita. Tässä käyttöohjeessa ei kuvata painikkeita, joiden avulla ei voi ohjata tätä ilmalämpöpumppua. Kaukosäädin YLÖS- JA ALAS-PAINIKE - Voit säätää puhalluskulmaa painamalla tätä painiketta: Tämä kaukosäädin on yleiskäyttöinen. Jos tätä painiketta painetaan kolme kertaa, puhalluskulma pysyy ennallaan. Jos ohjain pysäytetään sen liikkuessa edestakaisin, se jää paikalleen. Tämä symboli ilmaisee, että ohjain liikkuu edestakaisin viiden asennon välillä kuvassa näkyvällä tavalla. VASEMMALLE- JA OIKEALLE-PAINIKE - Voit säätää puhallusta vasemmalle tai oikealle painamalla tätä painiketta. TIMER OFF AJASTUS POIS -painike - Ajastin poistetaan käytöstä painamalla tätä painiketta. Tällöin TIMER OFF -kuvake vilkkuu. Ajastin otetaan käyttöön painamalla ajastuspainiketta. TIMER ON AJASTUS-PAINIKE - Kun ajastus on otettu käyttöön, näytössä vilkkuu ON ja poistuu näkyvistä. Numerot ilmaisevat ajastimen asetuksen. Voit säätää arvoa painamalla plus- tai miinuspainiketta 5 sekunnin kuluessa. Kun painat painiketta, arvo kasvaa tai pienenee yhdellä minuutilla. Jos pidät plus- tai miinuspainiketta painettuna kaksi sekuntia, arvo vaihtuu nopeammin. Tällöin arvo muuttuu yhden minuutin sijasta 10 minuuttia. Arvo vilkkuu viisi sekuntia. Ajastus otetaan käyttöön, kun painat ajastuspainiketta tämän ajan kuluessa. Voit poistaa ajastuksen käytöstä painamalla ajastuspainiketta uudelleen. Aseta laitteen kello oikeaan aikaan ennen ajastimen käyttämistä. I FEEL I FEEL BUTTON - Voit ottaa I FEEL -toiminnon käyttöön painamalla tätä painiketta. Tällöin näytössä näkyy I FEEL -teksti. Kun tämä toiminto on käytössä, lämpötilatieto lähetetään pääyksikköön 10 minuutin välein. Jos tätä painiketta painetaan uudelleen, toiminto poistetaan käytöstä. 9

10 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen SLEEP UNIAJASTIN-painike Painamalla tätä painiketta voit valita Uniajastus 1 ( ),-, Uniajastus 2 ( )- tai Uniajastus 3 ( ) -toiminnon tai poistaa uniajastuksen käytöstä. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, uniajastus ei ole käytössä. Uniajastusta 1 sekä viilennystä tai kuivatusta käytettäessä lämpötilaa nostetaan 1 C tunnin kuluttua ja kahden tunnin kuluttua 2 C. Lämmitettäessä lämpötilaa lasketaan 1 C tunnin kuluttua ja kahden tunnin kuluttua 2 C asetettuun lämpötilaan nähden. Uniajastusta 2 käytettäessä lämpötilaa säädetään valmiiksi asetetun käyrän mukaan. Jäähdytettäessä: (1) Jos lämpötilaksi on asetettu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa nostetaan 1 C aina tunnin välein. Kun lämpötilaa on nostettu 3 C, sitä ei enää muuteta. 7 tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1 C. (2) Jos lämpötilaksi on asetettu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa nostetaan 1 C aina tunnin välein. Kun lämpötilaa on nostettu 2 C, sitä ei enää muuteta. 7 tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1 C. (3) Jos lämpötilaksi on asetettu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa nostetaan 1 C tunnin kuluttua. 7 tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1 C. (4) Jos lämpötilaksi on asetettu 30 C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa lasketaan 7 tunnin kuluttua 1 C. 10

11 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Lämmitettäessä: (1) Jos lämpötilaksi on valittu 16 C, sitä ei muuteta. (2) Jos lämpötilaksi on valittu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa lasketaan tunnin kuluttua 1 C. (3) Jos lämpötilaksi on valittu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa lasketaan tunnin kuluttua 1 C ja vielä 1 C toisen tunnin kuluttua. (4) Jos lämpötilaksi on valittu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa lasketaan 1 C joka tunti, kunnes lämpötilaa on laskettu 3 C. Uniajastusta 3 käytettäessä lämpötilaa säädetään valmiiksi asetetun käyrän mukaan: (1) Kun käytössä on uniajastus 3, pidä Turbo-painiketta painettuna. Tällöin näytössä näkyy aikana 1 tunti ja sen kohdalle asetettu lämpötila ja unikäyrän asetukset. (2) Voit säätää painamalla tai painikkeita. Vahvista säädöt painamalla Turbo-painiketta. (3) Tällöin ajastin siirtyy eteenpäin 1 tunnin. Muut käyrän pisteet sijaitsevat 2, 3 ja 8 tunnin kohdalla. Niihin säädetyt lämpötilat tulevat näkyviin. (4) Toista vaiheiden 2-3 toimet, kunnes 8 tunnin kohdalle on säädetty lämpötila. Säätökäyrä on nyt valmis, ajastus tulee näkyviin ja lämpötilana näkyy alkuperäinen asetettu lämpötila. Uniajastusta 3 käytettäessä lämpötilaa säädetään valmiiksi asetetun käyrän mukaan: Voit myös vain tarkastella säätökäyrää tekemättä muutoksia lämpötilan säätöihin, kun painat Turbo-painiketta heti. Huomautus: Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, säätökäyrä poistuu näkyvistä ja näyttö palaa alkuperäiseen tilaan. Jos painat virta-, tila-, ajastus- tai uniajastuspainiketta, käyrän säätäminen päättyy. 11

12 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Laitteen yleinen toiminta 1. Voit kytkeä tai katkaista virran painamalla virtapainiketta. (Huomautus: Kun virta on kytketty, pääyksikön alempi ohjain sulkeutuu automaattisesti.) 2. Paina tilapainiketta ja valitse toimintatila. 3. Valitse lämpötila. Sitä ei tarvitse valita automaattisessa tilassa. 4. Paina puhallinpainiketta. Voit valita automaattisen, hitaan, keskihitaan, tavallisen, keskisuuren tai suuren puhallinnopeuden. 5. Voit valita ohjaimien liikkumisen painamalla - tai -painiketta. Laitteen lisätoiminnot 1. Voit ottaa uniajastuksen käyttöön painamalla SLEEP-painiketta. 2. Voit ottaa ajastuksen käyttöön painamalla TIMER ON -painiketta ja poistaa sen käytöstä painamalla TIMER OFF -painiketta. 3. Voit ottaa valaistuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla LIGHT-painiketta (ei kaikissa laitteissa). 4. Voit ottaa turbotoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla TURBO-painiketta. Erityistoimintojen esittely X-puhallintoiminto Tämä toiminto kuivattaa sisäyksikön puhaltamalla, jotta siihen ei muodostu hometta. 1. Jos X-puhallustoiminto on käytössä ja laitteesta katkaistaan virta painamalla virtapainiketta, sisäyksikön puhallin jatkaa toimintaa 10 minuutin ajan hiljaisella nopeudella. Tällöin voit pysäyttää puhaltimen heti painamalla X-FAN-painiketta. 2. Jos X-puhallustoiminto ei ole käytössä ja laitteesta katkaistaan virta painamalla virtakytkintä, kaikki toiminta pysähtyy heti. Automaattinen toiminta Jos on valittu automaattinen toiminta, lämpötila ei näy näytössä. Laite valitsee toimintamenetelmän huoneen lämpötilan mukaan. Turbotoiminto Jos otat tämän toiminnon käyttöön, puhallin toimii erittäin suurella nopeudella, jotta huone jäähtyy tai lämpiää mahdollisimman nopeasti. 12

13 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Lukitus Voit lukita näppäimet painamalla - ja -painikkeita samanaikaisesti. Kun kaukosäätimen painikkeet on lukittu, sen näyttöön tulee -kuvake. Jos jotain painiketta painetaan, kuvake vilkkuu kolme kertaa. Kun lukitus avataan, kuvake poistuu näytöstä. Ilmanohjainten säätäminen ylös ja alas 1. Pidä Ylös ja alas -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Ilmanohjaimet alkavat liikkua ylös ja alas. Kun vapautat painikkeen, liike pysähtyy. 2. Kun ilmanohjaimet liikkuvat ja tätä painiketta painetaan 2 sekunnin kuluttua, ne pysähtyvät. Kääntyminen vasemmalle ja oikealle 1. Pidä Vasemmalle ja oikealle -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Ilmanohjaimet alkavat liikkua vasemmalle ja oikealle. Kun vapautat painikkeen, liike pysähtyy. 2. Kun ilmanohjaimet liikkuvat ja tätä painiketta painetaan 2 sekunnin kuluttua, ne pysähtyvät. Vaihtaminen Fahrenheit- ja Celsius-asteiden välillä Voit vahtaa lämpötilan mittayksikköä painamalla MODE- ja miinuspainikkeita samanaikaisesti. TEMP- ja CLOCK-painikkeiden painaminen samanaikaisesti: Energiansäästötoiminto Kun laite jäähdyttää, voit ottaa energiansäästötoiminnon käyttöön painamalla TEMPja CLOCK-painiketta samanaikaisesti. Kaukosäätimen näytössä näkyy SE. Voit poistaa energiansäästön käytöstä painamalla näitä painikkeita uudelleen. TEMP- ja CLOCK-painikkeiden painaminen samanaikaisesti: Pitäminen lämpötilassa 8 C Kun laite lämmittää, voit ottaa 8 asteeseen lämmittämisen käyttöön painamalla TEMP- ja CLOCK-painiketta samanaikaisesti. Kaukosäätimen näytössä näkyy, ja lämpötilana näkyy 8 C tai 46 F, jos fahrenheit-asteet ovat käytössä. Voit poistaa energiansäästön käytöstä painamalla näitä painikkeita uudelleen. Hiljainen toiminto Jos valitset hiljaisen toiminnan, puhallin siirtyy toimimaan hiljaisesti, kun asetettu lämpötila on saavutettu tai 10 minuutin kuluttua. Tällöin puhaltimen nopeutta ei voi säätää. Uniajastus Uniajastusta ei voi käyttää automaattisessa tilassa. Jos laite on asetettu kuivattamaan, käytettävissä on vain uniajastus 1. Jos uniajastus otetaan käyttöön, hiljainen toiminta alkaa. 13

14 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Paristojen vaihtaminen 1. Avaa paristotilan kansi painamalla nuolen suuntaan, kuten kuvassa 1 näkyy. 2. Poista vanhat paristot. 3. Aseta kaksi 1,5 voltin AAA-paristoa paikalleen napaisuuden suhteen oikein päin,. kuten kuvassa 2 näkyy. 4. Kiinnitä paristotilan kansi takaisin paikalleen. HUOMAUTUS: Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia tai erilaisia paristoja. Muutoin kaukosäädin ei ehkä toimi oikein. Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan, ota paristot siitä pois, jotta ne eivät vuoda ja vahingoita kaukosäädintä. Kaukosäätimen tulee olla riittävän lähellä laitetta. Kaukosäädintä on käytettävä vähintään 1 metrin päässä televisiosta tai äänentoistolaitteista. Jos kaukosäädin ei toimi oikein, poista paristot siitä ja aseta ne takaisin paikalleen 30 sekunnin kuluttua. Jos kaukosäädin ei vieläkään toimi oikein, vaihda paristot. Osoita kaukosäätimellä suoraan sisäyksikköä. Kun kaukosäädin lähettää signaaleja, merkki vilkkuu noin sekunnin ajan. Kun sisäyksikkö vastaanottaa signaalin, kuuluu äänimerkki. 14

15 Hätätoiminto Jos kaukosäädin katoaa tai vaurioituu, voit ohjata sisäyksikköä käsin. Tällöin laite toimii automaattisessa tilassa, jolloin lämpötilaa tai puhaltimen nopeutta ei voi säätää. Ohjaaminen käsin: Käsikäyttöinen kytkin Laitteen käynnistäminen: Ota automaattinen tila käyttöön painamalla AUTO/STOPpainiketta. Jäähdyttäminen, pelkkä puhallin tai lämmittäminen valitaan automaattisesti huoneessa vallitsevan lämpötilan mukaan. Virran katkaiseminen: Katkaise virta painamalla AUTO/STOP-painiketta. Toimintatilat näkyvät seuraavassa taulukossa. Tila Malli Lämpötila-asetus Ilmavirtaus AUTOMAATTINEN JÄÄHDYTYS 25 C (JÄÄHDYTYS, PUHALLIN) AUTOMAATTINEN AUTOMAATTINEN LÄMPÖPUMPPU 25 C (JÄÄHDYTYS, PUHALLIN) AUTOMAATTINEN AUTOMAATTINEN LÄMPÖPUMPPU 20 C (LÄMMITYS) AUTOMAATTINEN Tätä painiketta painetaan, jos kaukosäädin katoaa. 15

16 Puhdistaminen ja kunnossapitäminen Huomio Katkaise virransyöttö ennen puhdistamista tai kunnossapitämistä. Kun laitetta puhdistetaan, siihen ei saa roiskuttaa vettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Pyyhi laitteet kuivalla tai hieman kostutetulla pehmeällä liinalla. Voit myös käyttää mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia, kuten tinneriä tai bensiiniä. Etupaneelin puhdistaminen Irrota etupaneeli. Pyyhi se puhtaaksi haalealla vedellä. Huomautus: Älä upota etupaneelia veteen, jotta sen elektroniikka ei vaurioidu. Ilmansuodattimen puhdistaminen (tehtävä 3 kuukauden välein) Huomautus: Älä koske sisäyksikön lämmönvaihtoulokkeisiin puhdistamisen aikana henkilövahinkojen välttämiseksi. ccirrota ilmansuodatin. Nosta etupaneeli ylös. Irrota ilmansuodatin vetämällä sitä alaspäin kuvissa a ja b näkyvällä tavalla. ddimansuodattimen puhdistaminen Poista kerääntynyt pöly pölynimurilla. Jos suodatin on likainen, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Anna suodattimen kuivua varjoisassa paikassa. Huomautus: Älä puhdista ilmansuodatinta yli 45-asteisella vedellä. Muutoin sen muoto tai väri voi muuttua. e e Ilmansuodattimen asettaminen takaisin paikalleen Aseta ilmansuodatin takaisin paikalleen työntämällä nuolen suuntaan. Sulje paneeli. 16

17 Puhdistaminen ja kunnossapitäminen Tarkistukset ennen käyttöä 1. Varmista, että ilman tulo- ja menoaukot eivät ole tukossa. 2. Tarkista, onko kaukosäätimen paristot vaihdettava. 3. Tarkista, ettei ulkoyksikön kiinnitysteline ole vaurioitunut. Jos se on vauroitunut, ota yhteys huoltoon. Kunnossapito käytön jälkeen 1. Katkaise virransyöttö. 2. Puhdista suodatin sekä sisä- ja ulkoyksiköiden rungot. 3. Poista mahdolliset vieraat esineet ulkoyksiköstä. 4. Poista ruoste ulkoyksiköstä. Maalaa ruostunut kohta uudelleen, jotta ruoste ei leviä. 17

18 Ongelmanratkaisu VAROITUS Ilmalämpöpumppua ei voi huoltaa itse. Virheellinen korjaaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Anna korjaustyöt valtuutetun huoltokorjaamon tehtäviksi. Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista huoltokorjaamoon. Voit säästää aikaa ja rahaa. Oire Ongelmanratkaisu Laite ei toimi. Laite ei käynnisty uudelleen heti virran katkaisemisen jälkeen. Näin laitetta suojataan. Odota noin 3 minuuttia. Laitteesta tulee hajua. Sisäyksiköstä voi tulla tiettyjä hajuja. Huoneilmasta on voinut tarttua esimerkiksi tupakan tuoksua. Jos hajun tuleminen ei lopu, tilaa puhdistus valtuutetusta huoltokorjaamosta. Kuuluu virtaavan veden ääntä. Laitteen sisällä virtaava kylmäaine saa aikaan virtaavan veden ääntä. Jäähdytettäessä muodostuu usvaa. Jos huoneilma on kuumaa ja kosteaa, sisäyksiköstä voi tulla ohutta usvaa. Kun ilma jäähtyy ja kuivuu, usva katoaa. Kuuluu rasahtelevaa ääntä. Tämä ääni syntyy paneelin tai muiden osien laajentuessa tai supistuessa, kun lämpötila muuttuu. 18

19 Ongelmanratkaisu Oire Ongelmanratkaisu Laite ei käynnisty. Saako laite sähkövirtaa? Onko mahdollinen pistoke huonosti kiinni pistorasiassa? Onko suojapiiri lauennut? Onko jännite liian korkea tai matala? Jätä jännitteen mittaaminen ammattilaisen tehtäväksi. Onko ajastin asetettu oikein? Jäähdytys- tai lämmitysteho on heikko. Onko lämpötila valittu oikein? Onko sisä- tai ulkoyksikkö tukossa? Onko suodatin likainen? Onko ovi tai ikkuna auki? Onko valittu hidas puhaltimen nopeus? Onko huoneessa lämmönlähteitä? Kaukosäädin ei toimi. Tarkista, haittaako magneettinen tai sähköhäiriö laitteen toimintaa. Saat häiriölähteen selville irrottamalla epäilyksenalaisen laitteen pistokkeen pistorasiasta. Onko kaukosäädin riitävän lähellä sisäyksikköä? Onko sen ja sisäyksikön välissä este? Tarkasta paristot, ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista, että kaukosäädin ei ole vahingoittunut. Sisäyksiköstä vuotaa vettä. Ilma on erittäin kosteaa. Tiivistynyt vesi valuu pois. Poistoletku on löysällä. Ulkoyksiköstä vuotaa vettä. Vettä tiivistyy putkien ja liitosten ympärille. Jäänpoiston aikana sulava vesi valuu ulos. Lämmityksen lämmövaihtimesta valuu vettä. Sisäyksiköstä kuuluu melua. Ääni aiheutuu puhaltimen tai kompressorin releestä. Kun jäänpoisto alkaa tai päättyy, vastakkaiseen suuntaan virtaava kylmäaine aiheuttaa ääntä. 19

20 Ongelmanratkaisu Oire Ongelmanratkaisu Sisäyksiköstä ei tule ilmaa. Jos sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila laskee huomattavasti lämmityksen aikana, ilman virtaus pysähtyy 2 minuutiksi, jotta huoneeseen ei pääse kylmää ilmaa. Jos ulkona on erittäin kylmää tai kosteaa, lämmityksen aikana ulkoyksikköön muodostuu jäätä. Se sulatetaan automaattisesti. Tällöin sisäyksiköstä ei tule ilmaa 3-12 minuutin aikana. Jäänpoiston aikana voi muodostua vettä tai höyryä. Kuivaamisen aikana sisäyksikön puhallin pysähtyy 3-12 minuutiksi, jotta tiivistynyt vesi ei höyrysty uudelleen. Ilmanpoistossa on kosteutta. Jos laite toimii pitkään erittäin kostealla säällä, ilmanpoistoaukkoon tiivistyy kosteutta. C5: hyppyjohdinliitännän toimintavirhe. Tarkista, toimiiko hyppyjohdin oikein. Piirikortti on ehkä vaihdettava. F1: Sisälämpötilan tunnistimen toimintavirhe. F2: Lauhduttimen lämpötilan tunnistimen toimintavirhe. Tarkista, onko sisälämpötilan tunnistin yhdistetty oikein. Tarkista, onko lauhduttimen lämpötilan tunnistin yhdistetty oikein. H1: Jäänpoisto Tämä on normaalia. Käytön aikana kuuluu voimakasta ääntä. Käytön aikana tulee voimakasta hajua. Laitteesta vuotaa vettä. Suojakytkin laukeaa usein. Laitteeseen on päässyt vettä tai muuta nestettä. Virtajohto tai pistoke kuumenee voimakkaasti. Jos esiintyy jokin seuraavista oireista, lopeta käyttäminen heti, katkaise virransyöttö ja ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon. 20

21 Käyttövihjeitä Jäähdyttäminen Periaate: Ilmastointilaite poistaa lämpöä huoneesta ja johtaa sen ulkoyksikköön. Ulkona vallitseva lämpötila vaikuttaa jäähdytystehoon. Jäänpoisto: Jos ulkona on erittäin kylmää, jäähdytyksen aikana lämmönvaihtimeen voi muodostua jäätä. Jos sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila alittaa nolla astetta, kompressori pysähtyy laitteen suojaamiseksi. Lämmittäminen Periaate: * Ilmalämpöpumppu ottaa lämpöä ulkoilmasta ja johtaa sen sisäyksikköön. Ulkona vallitseva lämpötila vaikuttaa lämmitystehoon. Jäänpoisto: * Jos ulkona on kylmää ja kosteaa, pitkäaikaisen käytön aikana ulkoyksikköön voi muodostua jäätä, joka heikentää lämmitystehoa. Ilmalämpöpumpun toiminta voi keskeytyä automaattisen jäänpoiston ajaksi. * Sisä- ja ulkoyksiköiden puhaltimet pysähtyvät automaattisen jäänpoiston ajaksi. * Lisäksi sisäyksikön merkkivalo vilkkuu, ja ulkoyksiköstä voi tulla höyryä. Tämä ei ole toimintavirhe. * Kun jää on poistettu, lämmitys jatkuu automaattisesti. Kylmän ilman estämistoiminto: Sisäyksikön puhallin ei toimi lämmittämisen aikana kylmän ilman huoneeseen pääsemisen estämiseksi seuraavissa kolmessa tilanteessa: lämmittäminen on vasta alkamassa, automaattinen jäänpoisto on vasta valmis tai lämpöpumpun avulla yritetään lämmittää erittäin kovalla pakkasella. Heikko ilmavirtaus Seuraavissa tilanteissa sisäyksiköstä voi tulla heikko ilmavirtaus ja vaakasuuntainen ilmanohjain kääntyy tiettyyn asentoon: 1. Lämmittämisen aikana kompressori ei käynnisty, kun laitteeseen on kytketty virta. 2. Lämmittämisen aikana on saavutettu valittu lämpötila, ja kompressori on pysäytetty noin 1 minuutiksi. 21

22 Käyttövihjeitä Käyttölämpötila-alue Sisäyksikkö DB/WB ( C) Ulkoyksikkö DB/WB( C) Suurin jäähdytys 32/23 48/- Vähäisin jäähdytys 21/15 10/- Suurin lämmitys 27/- 24/18 Vähäisin lämmitys 20/- -20/- Laite jäähdyttää, kun ulkoilman lämpötila on C, ja lämmittää, kun ulkoilman lämpötila on C. Energiansäästövihjeitä: * Älä jäähdytä tai lämmitä liikaa. Lämpötilan asettaminen kohtuulliseksi auttaa säästämään energiaa. * Peitä ikkunat esimerkiksi verhoilla. Auringonpaisteen estäminen pääsemästä sisään vähentää jäähdytystarvetta. * Puhdista ilmansuodattimet kahden viikon välein. Jos ilmansuodattimet tukkeutuvat, teho heikkenee ja energiankulutus kasvaa. Suhteellinen kosteus: Jos suhteellinen ilmankosteus ylittää 80 % ja ovet tai ikkunat pidetään auki, pitkäaikaisessa jäähdyttämisessä tai kuivaamisessa sisäyksikön ilman ulostuloon tiivistyy kosteutta. 22

23 Tietoja asentamisesta Huomio 1. Tämän laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja noudattaen voimassaolevia määräyksiä ja tämän käyttöohjeen ohjeita. 2. Tilaa asennus valtuutetusta huoltokorjaamosta. Jos laitteen asentaa joku muu kuin valtuutettu asentaja, vastuu vioista siirtyy ostajalle. 3. Jos laite on siirrettävä, tilaa siirto valtuutetusta huoltokorjaamosta. 4. Varoitus: Virransyöttö on katkaistava ennen liitäntöjen paljastamista. 5. Jos käytössä on Y-tyyppinen liitin, on noudatettava sen ohjeita. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella. 6. Laite on asennettava siten, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi. 7. Kylmäaine kuumenee. Älä anna virtajohdon koskettaa kupariputkea. 8. Seuraavat seikat on otettava huomioon. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä. Pikkulapsia on valvottava, eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Asennuspaikkaohjeet Laitteen asentaminen oikeaan paikkaan on tärkeää sen moitteettoman ja tehokkan toiminnan varmistamiseksi. Vältä seuraavia: Voimakkaita lämpölähteitä, höyryjä, syttyviä kaasuja ja haihtuvia nesteitä Radiolaitteiden, hitsauskoneiden tai lääketieteellisten laitteiden aiheuttamaa korkeataajuista sähkömagneettista säteilyä Suolaista ilmaa esimerkiksi meren rannikolla Saastunutta ilmaa Rikkipitoisia esimerkiksi kuumien lähteiden lähellä esiintyviä kaasuja Ruostuttavaa tai huonolaatuista ilmaa 23

24 Tietoja asentamisesta Tietoja asentamisesta 1. Tietoja asentamisesta 2. Ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukkojen lähellä ei saa olla esteitä. Varmista, että ilma leviää koko huoneeseen. 3. Valitse asennuspaikka, josta tiivistyvä vesi on helppo johtaa ulos ja josta sisäyksikkö on helppo yhdistää ulkoyksikköön. 4. Valitse paikka, joka on poissa lasten ulottuvilta. 5. Valitse paikka, jossa seinä on riittävän vahva, jotta se kestää yksikön painon ja tärinän. 6. Jätä riittävästi tilaa rutiininomaista huoltoa varten. Asennuspaikan korkeuden tulee olla vähintään 250 cm. 7. Valitse paikka vähintään 1 metrin päässä televisiosta tai muista sähkölaitteista. 8. Valitse paikka, jossa suodatin on helppo irrottaa. 9. Varmista, että sisäyksikköä asennettaessa otetaan huomioon asennusmitoitus. 10. Älä asenna tätä laitetta esimerkiksi uima-altaan tai pesukoneen viereen. Ulkoyksikön asennuspaikka 1. Valitse paikka, jossa melu ja laitteesta lähtevä ilmavirta eivät häiritse naapureita. 2. Valitse paikka, jossa ilmanvaihto on riittävä. 3. Valitse paikka, jossa ilman sisäänmenoa ja ulostuloa ei tukita. 4. Asennusalustan tulee pystyä kestämään laitteen paino ja tärinä. 5. Valitse kuiva paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta ja voimakkaasta tuulesta. 6. Varmista, että ulkoyksikköä asennettaessa otetaan huomioon asennusohjeet, ja että siihen pääsee helposti käsiksi kunnossapitoa ja huoltoa varten. 7. Sisä- ja ulkoyksikön välinen korkeusero saa olla 5 metriä. Yhdysputkien pituus on 10 metriä. 8. Valitse paikka, joka on poissa lasten ulottuvilta. 9. Valitse paikka, jossa ulkoyksikkö ei haittaa jalankulkua eikä tee muutoksia rakennuksen julkisivuun. Sähkölaitteita koskevia turvallisuusohjeita 1. Ilmalämpöpumppu on yhdistettävä omaan virtapiiriinsa paikallisia sähköturvallisuusohjeita noudattaen. 2. Sähköjohto on asennettava oikein. 3. Asentajan on maadoitettava laite kunnolla. 4. Laite on yhdistettävä sähköverkkoon vikavirtakytkimen avulla. 5. Laitteen ja syttyvän pinnan välinen lyhin etäisyys on 1,5 metriä. 6. Laite on asennettava paikallisten määräysten mukaisesti. 7. Kiinteässä johdotuksessa on oltava kansallisten johdotusohjeiden mukainen kaikkien napojen pääkytkin, jossa on vähintään 3 mm:n erotus. Jos käytetään virtapistoketta, varmista, että siihen pääsee käsiksi asennuksen jälkeen. 8. Sulakekoot on lueteltu seuraavassa taulukossa. Laite on suojattava sulakkeella oikosulun tai ylikuormituksen varalta. Varoitus: sulakkeen on suojattava myös virtapiiriä. 24

25 Tietoja asentamisesta Ilmalämpöpumppu (Btu) Sulakekoko ~12K 16A 18 ~ 24K 25A Huomaa: Varmista, että jännitteinen, neutraali ja maadoitusjohdin yhdistetään oikein. Käytä apuna kytkentäkaaviota. Virheellinen sähköasennus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Maadoitusvaatimukset 1. Ilmalämpöpumppu on tyypin 1 sähkölaite. Varmista, että se maadoitetaan oikein. 2. Keltavihreä johdin on maadoitusjohdin. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Virheellinen maadoittaminen voi aiheuttaa sähköiskun. 3. Maadoituksen tulee täyttää paikalliset vaatimukset. 4. Pistorasian tulee olla maadoitettu. Älä yhdistä maadoitusjohdinta: vesijohtoputkeen kaasuputkeen viemäriputkeen muihin epäluotettaviin paikkoihin. 5. Sulakekoot on merkitty niiden pakkauksiin. 25

26 Asennuspiirros Etäisyys alakattoon Yli Etäisyys seinään Yli Yli Etäisyys seinään Yli Ilman ulostulo Yli Etäisyys lattiaan Etäisyysvaatimukset ovat lyhimpiä sallittuja etäisyyksiä. Etäisyys esteeseen Yli Ilman sisäänmeno Yli Yli Etäisyys seinään Etäisyys seinään Yli Yli Ilman ulostulo 26

27 Sisäyksikön asentaminen Kiinnityslevyn asentaminen 1. Kiinnityslevy on asennettava vaakasuoraan. Sisäyksikön vesitarjottimen aukko on kaksisuuntainen, joten sisäyksikkö on asennettava hieman vinoon, jotta vesi poistuu aukosta tehokkaasti. 2. Kiinnitä kiinnityslevy seinään ruuveilla. 3. Varmista, että kiinntyslevyn kiinnitys kestää noin 60 kilon painon. Painon tulee jakautua tasaisesti kaikkien ruuvien varaan. Vähintään 150mm katosta Vähintään 150mm katosta Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm katosta Vähintään 150mm katosta Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Reiän poraaminen putkia varten 1. Poraa seinään reikä ( ø55/ ø65). 2. Aseta reikään holkki, jotta putket ja johto eivät vaurioidu, kun ne pujotetaan reiän läpi. Sisäpuoli Seinäputki Ulkopuoli Tiiviste Poistoletkun asennus 1. Yhdistä poistoletku sisäyksikön poistoputkeen tiiviisti. 2. Suojaa poistoletku. Sisäyksikön poistoputki Kumivyö Sisäyksikön poistoputki Sisäyksikön poistoputki Vedenpoistoletku Vedenpoistoletku 3. Kallista poistoletkua alaspäin, jotta tiivistyvä vesi virtaa siinä. Sisäyksikön poistoputki Kumivyö Kumivyö Eristysputki Huomautus: Poistoletkun tulee osoittaa hieman alaspäin. Siinä ei saa olla mutkia. Älä työnnä poistoletkua veteen. yhdistetty Pullistuma Eristysputki Mutka Vesi tulvii 27

28 Sisäyksikön asentaminen Sisä- ja ulkoyksiköiden sähköliitäntöjen yhdistäminen 1. Avaa etupaneeli. 2. Irrota liitäntöjen suojus. Kiinnitä virtajohto liitäntään kuvassa 6 näkyvällä tavalla. 3. Pujota virtajohto takaosan aukon läpi. 4. Kiinnitä johdon ankkurointi ja liitäntöjen kansi. 5. Aseta etupaneeli takaisin paikalleen. Liitäntöjen kansi sininen musta ruskea keltavihreä Ulkoyksikkön yhdistäminen HUOMAUTUS: Valtuutetun sähköasentajan on yhdistettävä sisä- ja ulkoyksiköiden väliset johdot. 1. Sähköjohdot on yhdistettävä oikein. Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa toimintavirheen. 2. Kiristä ruuvit tiukasti. 3. Kun ruuvit on kiristetty, vedä johtoa hieman ja tarkista, että liitos on tiukka. 4. Varmista, että sähkökytkennät maadoitetaan oikein sähköiskujen välttämiseksi. 5. Varmista, että liitännät on tehty oikein ja että kannet on asetettu oikein takaisin paikalleen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 28

29 Sisäyksikön asentaminen Sisäyksikön asentaminen Putket voidaan vetää oikealta, takaa oikealta. vasemmalta tai takaa vasemmalta. 1. Kun putket ja johdot viedään sisäyksikön vasemmalta tai oikealta puolelta, katkaise tarvittaessa liika pois kuvassa 7 näkyvällä tavalla. 1. Katkaise liika pois vain, kun johtoja pujotetaan. 2. Katkaise liikaosat 1 ja 2 pois, kun johtoja ja putkia pujotetaan. 2. Vedä putket ulos rungosta. Kääri niiden, poistoputken ja johtojen ympärille teippiä ja pujota ne aukosta kuvassa 8 näkyvällä tavalla. 3. Ripusta sisäyksikön kiinnikkeet kiinnityslevyn ylempiin koukkuihin kuvassa 9 näkyvällä tavalla. Tarkista, että kiinnitys on riittävän tukeva. 4. Asennuspaikan tulee olla vähintään 250 cm:n korkeudella lattiasta. Yhdysputken asennus 1. Kohdista putken keskusta venttiiliin. 2. Kiristä mutteri ensin käsin ja sitten kiinto- ja momenttiavaimella seuraavasti: 3. Kuusikulmaisen mutterin läpimitta Kiristysmomentti (N m) ø 6 15 ~ 20 ø ~ 40 ø ~ 55 ø ~ 65 ø ~ 75 Oikea Takaoikea Liikaosa 1 Liikaosa 2 Kiinnityskoukku Sisäyksikön putket Kiintoavain Kaasupuolen putki Kiinnityslevy Kaasupuolen putken eriste Kääri teippiä ympärille. Vasen Sähköjohdon ulkoinen liitos Nestepuolen putki Nestepuolen putken eriste Veden poistoletku Takavasen Kiinnityslevy Putken suippo mutteri Momenttiavain HUOMAA: Yhdistä putket ensin sisäyksikköön ja vasta sen jälkeen ulkoyksikköön. Taivuta putkia varovasti. Älä vaurioita putkia. Varmista, että liitosmutteri kiristetään tiukasti. Muutoin liitos voi vuotaa. 29

30 Ulkoyksikön asentaminen Sähköjohdotus 1. Irrota kahva ulkoyksikön oikeasta kyljestä. 2. Irrota johdotuksen ankkurointi. Kiinnitä virtajohdot liitäntään. Johdot on kiinnitettävä samalla tavalla kuin sisäyksikössä. 3. Kiinnitä virtajohto johtokiinnikkeillä vastaavaan liitäntään. 4. Varmista, että johto on kiinnitetty oikein. 5. Asenna kahva takaisin paikalleen. Kahva keltavihreä sininen musta ruskea HUOMAUTUS: Johtojen asentaminen virheellisesti voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kun johdot on kiinnitetty, varmista, että liitännän ja johtojen väliin jää vapaata tilaa. Ilmanpoisto ja vuototesti 1. Yhdistä täyttöletku matalapaineventtiilin täyttöpäähän. Suur- ja matalapaineventtiilien tulee olla tiukasti suljettuina. 2. Yhdistä täyttöletkun liitin tyhjiöpumppuun. 3. Avaa matalapaineventtiili kokonaan. 4. Käynnistä tyhjiöpumppu. Löysennä aluksi matalapaineventtiiliä hieman ja tarkista, tuleeko sisältä ilmaa. Jos tyhjiöpumpun käyntiääni muuttuu, mittarin lukema on 0. Kiristä mutteri. 5. Käytä tyhjiöpumppua yli 15 minuuttia. 6. Avaa suur- ja matalapaineventtiilit kokonaan. 7. Irrota täyttöletku matalapaineventtiilin täyttöpäästä. 8. Kiristä matalapaineventtiili kuvassa 10 näkyvällä tavalla. Yleismittari Matalapainekahva Täyttöletku Yhdistäminen sisäyksikköön Imuventtiili Matalapaineventtiili Painemittari Korkeapainekahva Täyttöletku Tyhjiöpumppu 30

31 Asennuksen jälkeiset tarkistukset ja toiminnan testaaminen Asennuksen jälkeiset tarkistukset Tarkistettavat kohteet Mahdollinen toimintahäiriö Onko laite kiinnitetty tiukasti? Onko kylmäaineen vuototesti tehty? Onko lämpöeristys riittävä? Poistetaanko vesi riittävän tehokkaasti? Vastaako jännite tyyppikilpeen merkittyä? Onko sähköjohdot ja putket asennettu ja yhdistetty oikein ja tiukasti? Onko laite maadoitettu oikein? Vastaako virtajohto vaatimuksia? Onko sisä- tai ulkoyksikkö tukossa? Onko putkien ja kylmäaineen määrä dokumentoitu? Laite voi pudota, täristä tai päästää ääniä. Jäähdytys- tai lämmitysteho voi heikentyä. Vettä voi tiivistyä. Voi aiheutua vesivuotoja. Voi aiheutua sähköinen toimintavirhe, tai laite voi vaurioitua. Voi aiheutua sähköinen toimintavirhe, tai laite voi vaurioitua. Voi aiheutua sähkövirtavuotoa. Voi aiheutua sähköinen toimintavirhe, tai laite voi vaurioitua. Jäähdytys- tai lämmitysteho voi heikentyä. Kylmäaineen määrä ei ole oikea. Toiminnan testaaminen 1. Ennen toiminnan testaamista 1. Älä yhdistä virtaa ennen kuin asennus on täysin valmis. 2. Sähköjohdot on yhdistettävä oikein ja tiukasti. 3. Yhdysputkien sulkuventtiilit on avattava. 4. Laitteesta on poistettava kaikki epäpuhtauddet ja roskat. 2. Toiminnan testaaminen 1. Kytke virta. Käynnistä laite painamalla kaukosäätimen virtapainiketta. 2. Paina MODE-painiketta ja valitse COOL, HEAT (jos laitteessa on ilmalämpöpumppu) ja FAN. Tarkista, toimii laite normaalisti. 31

32 Ilman terveellisenä pitävän suodattimen asentaminen ja huoltaminen Ilman terveellisenä pitävän suodattimen asentaminen 1. Nosta etupaneeli ylös sen päädyistä nuolen suuntaan. Irrota ilmansuodatin kuvassa a näkyvällä tavalla. 2. Kiinnitä ilman terveellisenä pitävä suodatin ilmansuodattimeen kuvassa b esitetyllä tavalla. Ilmansuodatin Ilman terveellisenä pitävä suodatin 3. Asenna ilmansuodatin kuvassa c näkyvän nuolen suuntaan. Sulje paneeli. Puhdistus ja huolto Irrota ilman terveellisenä pitävä suodatin, puhdista se käyttöohjeen mukaisesti ja aseta se takaisin paikalleen. Älä puhdista suodatinta harjan tai minkään kovan esineen avulla. Anna suodattimen kuivua varjoisessa paikassa. Kestoikä Ilman terveellisenä pitävä suodatin kestää noin vuoden normaaliolosuhteissa. Litiumionisuodatin menettää tehonsa, kun sen pinta muuttuu mustaksi tai vihreäksi. Nämä ohjeet koskevat laitetta, jossa käytetään ilman terveellisenä pitävää suodatinta. Kuva ei ehkä vastaa tuotetta täydellisesti. Ilman terveellisenä pitävien suodattimien määrä voi vaihdella. 32

33 KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA Ilmalämpöpumppu / huoneilman jäähdytin ASIAKAS Nimi: Katuosoite: Postinro- ja paikka: Puhelin: ASENNUSPAIKAN TIEDOT Rakennustyyppi: Lämmitysmuoto: Asennuspäivämäärä: Ilmalämpöpumpun merkki ja malli: Sisäyksikön SN/O: Ulkoyksikön SN/O ASENNUSTIEDOT Putkimatka (m): Korkeusero (m): Kylmäainemäärä (g): Lisätty määrä (g): Tyhjiöintiaika (min): Tiiveyskoe / vuototarkistus: LÄMPÖTILAMITTAUKSET Lauhtumislämpötila lämmitys (C ): Höyrystymislämpötila jäähdytys (C ): Sisälämpötila (C ): Ulkolämpötila (C ): Paine lämmitys / jäähdytys (bar): / SÄHKÖISTYS Suojamaan jatkuvuus (Ω): Kytkentä: Pistorasia Turvakytkin MUUT ASIAT Sisäyksikön sijoituspaikka Ulkoyksikön sijoituspaikka, huomioiden lämmityskäytön aikainen veden tiputtaminen ja jään muodostus Sisäyksikön kondenssiveden poisto, valutustesti Läpivientien tiivistys Laitteen kaukosäätimen käyttöönotto-opastus ja käyttöohjeen luovuttaminen asiakkaalle Laitteen säätäminen osana muuta lämmitysjärjestelmää Automaattinen ulkoyksikön sulatustoiminto Laitteen huolto ja määräaikaistarkastukset Yhteystiedot vikatilanteessa (jälleenmyyjä/huoltoliike) Myyjäliike: Asennusliike: Myyjä: Asentaja: Osoite: Osoite: Postinro ja paikka: Postinro ja paikka: Puhelin: Puhelin: TUKES rek. no: ASIAKKAAN ALLEKIRJOITUS ASENTAJAN ALLEKIRJOITUS Palauta kopio tästä pöytäkirjasta osoitteeseen postilla Ahlsell Oy Kylmätoimiala, Osuustie 5, Vantaa tai faxilla numeroon: Käyttöönottopöytäkirjasta on tehtävä 3 kopiota. Yksi maahantuojalle, asiakkaalle ja myyjäliikkeelle. Ahlsell Oy Kylmätoimiala Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit

!#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit "#$%&')*#*, "#$%$&'&)*%,-./# Katto ja lattiamallit "#$%&')&*,'&-)."&/,&0),."#12$3&),,&.$4252$,6&& Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. 7/,&)12$3&'),,&.$4252$,6&08#1&,#4&5"21&-#$)#8&.#,/)88'&#$4&%0&25&/,&/)5),&,/,$.9&

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän opas JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kaukora Oy Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin

Lisätiedot

Raikkaampaa sisäilmaa - lisää asumismukavuutta. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ÄssäCooling Cs4 / Cs6

Raikkaampaa sisäilmaa - lisää asumismukavuutta. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ÄssäCooling Cs4 / Cs6 Raikkaampaa sisäilmaa - lisää asumismukavuutta ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ÄssäCooling Cs4 / Cs6 LÄMPÖÄSSÄ 4/2012 1 Raikkaampaa sisäilmaa - lisää asumismukavuutta 2 Sisällys 1. Pakkauksen avaaminen 5 2. Viilennysyksikön

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot