MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA"

Transkriptio

1 MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA air conditioner. For correct operation, please read this owner s manual carefully before operating the unit and keeps it carefully for consultation. Tack för att du valde ett INNOVA luftkonditioneringsagreggat. För korrekt användning, läs denna manual noggrant innan enheten tas i drift och förvara den lättåtkomligt för senare bruk. Kiitämme ilmastointilaitteen hankinnasta. Jotta laite toimisi oikein, lue käyttöohje huolellisesti ja säästä se myöhempää tarvetta varten. Dziękujemy za wybór klimatyzatora INNOVA. W celu zapewnienia prawidłowego działania prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkownika przed uruchomieniem jednostki. Prosimy również o przechowywanie instrukcji użytkownika celem ewentualnej porady technicznej. 1

2 SISÄLTÖ Käyttäminen ja kunnossapito Turvaohjeet 3 Osien nimet 6 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen 7 Hätätoiminto 15 Hoitaminen ja puhdistaminen 16 Ongelmanratkaisu 18 Käyttövihjeitä 21 Asentaminen Tietoja asentamisesta 23 Asennuspiirros 26 Sisäyksikön asentaminen 27 Ulkoyksikön asentaminen 30 Asennuksen jälkeiset tarkistukset ja toiminnan testaaminen 31 Ilman terveellisenä pitävän suodattimen asentaminen ja huoltaminen 32 Älä tee koskaan. Noudata tätä ohjetta. Laite voi näyttää erilaiselta kuin tämän käyttöohjeen kuvat. Jos eroja esiintyy, varsinainen tuote on ratkaiseva. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Älä hävitä tätä tuotetta yhdessä talousjätteiden kanssa. Tämä laite on toimitettava kierrätykseen. 2

3 Turvaohjeet - Perehdy seuraaviin ohjeisiin ennen käyttämistä. Jos laitteesta esimerkiksi lähtee savun hajua tai tapahtuu muuta epätavallista, katkaise virta heti pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon. Älä käytä ilmalämpöpumppua märin käsin. Älä katkaise tai vaurioita virta- tai signaalijohtoa. Jos ilmalämpöpumpun virta- tai signaalijohto vaurioituu, valtuutetun asentajan on vaihdettava se. Muutoin ilmalämpöpumppu voi vaurioitua, tai voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Virransyötössä on käytettävä erityistä piiriä tulipalon vaaran välttämiseksi. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Katkaise virransyöttö ilmalämpöpumppuun, jos se on pitkään käyttämättä. Älä vaurioita virtajohtoa äläkä käytä vääräntyyppistä virtajohtoa. Älä yhdistä ilmalämpöpumppua pistorasiaan jatko- tai haaroitusjohdon avulla. Katkaise ilmalämpöpumpusta virta ennen sen puhdistamista. Stäng av strömmen Muutoin voi aiheutua sähköisku tai henkilövahinko. Muutoin siihen kertyy pölyä tai se voi ylikuumentua, jolloin on olemassa tulipalon vaara. Virransyöttökapasiteetin tulee olla riittävä. Älä käynnistä ja sammuta ilmalämpöpumppua jatkuvasti. Tämän ilmalämpöpumpun virransyöttö on Y-tyyppinen. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdettava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella. Muutoin voi aiheutua tulipalon vaara virtajohdon ylikuumenemisen vuoksi. Jos jännite nousee liian korkeaksi, sähköiset osat voivat vaurioitua. Jos jännite on liian alhainen, kompressori tärisee voimakkaasti, jolloin se tai jäähdytysjärjestelmä voi vaurioitua ja sähköiset osat eivät toimi. 3

4 Turvaohjeet Varmista, että maadoitus toimii. Katkaise virransyöttö ennen puhdistamista tai kunnossapitoa tai jos laite on pitkään käyttämättä. Valitse oikea lämpötila. Pidä huone noin 5 astetta ulkoilmaa viileämpänä. Jos laite yhdistetään maadoittamattomaan pistorasiaan, voi aiheutua sähköisku. Laitteeseen kertynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tällöin säästät energiaa. Älä jätä ovia ja ikkunoita pitkäksi ajaksi auki, kun ilmalämpöpumppu on toiminnassa. Älä peitä ilman tulo- tai lähtöaukkoja. Pidä syttyvät materiaalit vähintään 1 metrin päässä tästä laitteesta. Muutoin sen teho heikkenee. Muutoin ilmastointiteho heikkenee ja voi aiheutua toimintavirheitä. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai räjähdys. Asenna ulkoyksikkö tukevasti paikalleen. Älä astu ulkoyksikön päälle äläkä aseta painavia esineitä sen päälle. Älä yritä korjata laitetta itse. Jos se putoaa, voi aiheutua henkilövahinkoja. Muutoin se voi vahingoittua tai voi aiheutua henkilövahinko. Virheellinen korjaaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteys paikalliseen valtuutettuun huoltokorjaamoon. 4

5 Turvaohjeet Älä katkaise tai vaurioita virta- tai ohjausjohtoa. Jos ne vaurioituvat, ota yhteys laitteen myyjään tai valtuutettuun huoltokorjaamoon. Voit säätää ilmavirran suuntaa pysty- tai vaakasuunnassa kääntämällä ohjaimia kaukosäätimen avulla. Säätö pystysuunnassa Säätö vaakasuunnassa Älä työnnä sormia tai esineitä ilman tulotai lähtöaukkoihin. Älä suuntaa ilmavirtaa suoraan kotieläimiin tai kasveihin. Muutoin voi aiheutua onnettomuus. Älä altista itseäsi suoralle kylmälle ilmavirralle pitkäksi ajaksi. Se saattaa vaikuttaa niihin haitallisesti. Älä käytä tätä laitetta muihin tarkoituksiin, kuten vaatteiden kuivaamiseen tai ruoan säilömiseen. Se ei ole hyväksi terveydelle. Älä roiskuta vettä laitteeseen. Muutoin voi aiheutua sähköisku tai toimintavirhe. 5

6 Osien nimet Sisäyksikkö Ilman sisäänmeno Ilman ulostulo Ulkoyksikkö Kuvakkeet: Viilennys Kuivaus Lämmitys Virta Asetettu lämpötila Ilman sisäänmeno 1. Virtajohto 2. Kaukosäädin 3. Etupaneeli 4. Suodatin 5. Säätö vaakasuunnassa 6. Seinäputki 7. Eristysnauha 8. Yhdysputki 9. Vedenpoistoletku 10. Letkun kiinnike Ilman ulostulo 6

7 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Kaukosäätimen osien nimet ja toiminnot Huomautus: Varmista, että kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä anna nesteen joutua kaukosäätimeen. Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan. Kaukosäädin Signaalilähetin FAN Puhallinpainike - Painamalla tätä painiketta voit valita automaattisen, hitaan, keskihitaan, tavallisen, keskisuuren tai suuren puhallinnopeuden. Kun virta on kytketty, puhaltimen nopeus on aluksi automaattinen. Jos laitetta käytetään kuivaamiseen, vain hidasta nopeutta voidaan käyttää. ON/OFF Virtapainike - Voit käynnistää ilmalämpöpumpun painamalla painiketta ja sammuttaa sen painamalla painiketta uudelleen. Kun laitteesta on katkaistu virta, ajastus peruutetaan. TILA MODE-painike - Painamalla tätä painiketta voit valita automaattisen toiminnan, jäähdytyksen, kuivaamisen, puhalluksen tai lämmityksen. Kun virta kytketään, automaattinen tila tulee käyttöön. Automaattisessa tilassa lämpötilaa ei näytetä. Lämmitettäessä perusarvo on 28 C. Muiden toimintojen perusarvo on 25 C. Hidas nopeus Keskinopeus Suuri nopeus Keskihidas nopeus Keskisuuri nopeus Huomautus: Jos laitetta käytetään kuivaamiseen, vain hidasta nopeutta voidaan käyttää. TEMP Lämpötilapainike - Tätä painiketta painamalla valitaan lämpötila (huoneen lämpötila näkyy), sisällä vallitseva lämpötila (sisälämpötila näkyy) tai ulkona vallitseva lämpötila (ulkolämpötila näkyy). Jos ulkolämpötila ei näy,alkuperäinen tila näkyy, ja tiedot vaihtuvat näytössä. Signaalia ei näy. Huomautus: Kun tätä painiketta painetaan, asetettu lämpötila näkyy kaukosäätimessä. Muuta toimintoa ei ole. Jos tätä painiketta painetaan, sisäyksiköstä kuuluu napsahdus, mutta se toiminta ei muutu. AUTO COOL DRY FAN HUOM! Automaatti (AUTO) toimintaa ei suositella käytettäväksi pohjoismaissa. Käytä lämmitys, jäähdytys tai kuivatustoimintoja parhaan toiminnan takaamiseksi. HEAT (vain jäähdyttävä ja lämmittävä malli) 7

8 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Kaukosäätimen osien nimet ja toiminnot Huomautus: Varmista, että kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä. Älä pudota tai heitä kaukosäädintä. Älä anna nesteen joutua kaukosäätimeen. Älä aseta kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan. Kaukosäädin CLOCK CLOCK painiketta - Painamalla tätä painiketta voit asettaa kellon aikaan. vilkkuu näytössä. Voit säätää arvoa painamalla tai painiketta 5 sekunnin kuluessa. Jos pidät painiketta painattuna vähintään 2 sekuntia, 10 minuutin arvo kasvaa yhdellä 0,5 sekunnin välein. Jos painat kello- tai vahvistuspainiketta numeron vilkkuessa näytössä, näkyy asetuksen määrittämisen onnistumisen merkiksi. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, näytössä näkyy 12:00 ja. Jos näytössä näkyy ), näytössä näkyy kellon aika. Muussa tapauksessa näytössä näkyy ajastuksen aika. LIGHT Valopainike - Voit ottaa valon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, valo on käytössä. TURBO Turbopainike - Voit ottaa turbotoiminnon käyttöön lämmityksen tai jäähdytyksen aikana painamalla tätä painiketta. Kun turbotoiminto on otettu käyttöön, turbosymboli näkyy näytössä. Se poistuu käytöstä automaattisesti, jos tilaa tai puhaltimen nopeutta muutetaan. X-FAN X-puhallinpainike - Jos painat X-puhallinpainiketta jäähdytyksen tai lämmityksen aikana, näkyviin tulee ja sisäyksikön puhallin toimii 10 minuuttia virran katkaisemisen jälkeen sen kuivaamiseksi. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, X-puhallintoiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä. X-puhallintoiminto ei ole käytettävissä automaattisessa tilassa, lämmitettäessä tai käytettäessä pelkkää puhallinta. Esiasetettua lämpötilaa voi nostaa. Voit säätää lämpötilaa painamalla tätä painiketta. Jos pidät sitä painettuna kaksi sekuntia, lämpötila muuttuu nopeasti. Tällöin C näkyy näytössä jatkuvasti. Lämpötilaa ei voi säätää automaattisessa tilassa. Käytettävissä oleva lämpötila-alue on C. Esiasetettua lämpötilaa voi laskea. Voit säätää lämpötilaa painamalla tätä painiketta. Jos pidät sitä painettuna kaksi sekuntia, lämpötila muuttuu nopeasti. Tällöin C näkyy näytössä jatkuvasti. Lämpötilaa ei voi säätää automaattisessa tilassa. QUIET HILJAINEN-painike - Painamalla tätä painiketta voit ottaa käyttöön hiljaisen tilan. Tällöin näytössä näkyy (symbol) ja Auto-symboli. Voit poistaa sen käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, hiljainen tila on pois käytöstä. Huomaa: Hiljainen tila ei ole käytettävissä kuivattaessa tai pelkkää puhallinta käytettäessä. Puhaltimen nopeutta ei voi säätää hiljaisessa tilassa. 8

9 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Kaukosäätimen osien nimet ja toiminnot Kaukosäädin on yleiskäyttöinen. Sen avulla voidaan ohjata erilaisia laitteita. Tässä käyttöohjeessa ei kuvata painikkeita, joiden avulla ei voi ohjata tätä ilmalämpöpumppua. Kaukosäädin YLÖS- JA ALAS-PAINIKE - Voit säätää puhalluskulmaa painamalla tätä painiketta: Tämä kaukosäädin on yleiskäyttöinen. Jos tätä painiketta painetaan kolme kertaa, puhalluskulma pysyy ennallaan. Jos ohjain pysäytetään sen liikkuessa edestakaisin, se jää paikalleen. Tämä symboli ilmaisee, että ohjain liikkuu edestakaisin viiden asennon välillä kuvassa näkyvällä tavalla. VASEMMALLE- JA OIKEALLE-PAINIKE - Voit säätää puhallusta vasemmalle tai oikealle painamalla tätä painiketta. TIMER OFF AJASTUS POIS -painike - Ajastin poistetaan käytöstä painamalla tätä painiketta. Tällöin TIMER OFF -kuvake vilkkuu. Ajastin otetaan käyttöön painamalla ajastuspainiketta. TIMER ON AJASTUS-PAINIKE - Kun ajastus on otettu käyttöön, näytössä vilkkuu ON ja poistuu näkyvistä. Numerot ilmaisevat ajastimen asetuksen. Voit säätää arvoa painamalla plus- tai miinuspainiketta 5 sekunnin kuluessa. Kun painat painiketta, arvo kasvaa tai pienenee yhdellä minuutilla. Jos pidät plus- tai miinuspainiketta painettuna kaksi sekuntia, arvo vaihtuu nopeammin. Tällöin arvo muuttuu yhden minuutin sijasta 10 minuuttia. Arvo vilkkuu viisi sekuntia. Ajastus otetaan käyttöön, kun painat ajastuspainiketta tämän ajan kuluessa. Voit poistaa ajastuksen käytöstä painamalla ajastuspainiketta uudelleen. Aseta laitteen kello oikeaan aikaan ennen ajastimen käyttämistä. I FEEL I FEEL BUTTON - Voit ottaa I FEEL -toiminnon käyttöön painamalla tätä painiketta. Tällöin näytössä näkyy I FEEL -teksti. Kun tämä toiminto on käytössä, lämpötilatieto lähetetään pääyksikköön 10 minuutin välein. Jos tätä painiketta painetaan uudelleen, toiminto poistetaan käytöstä. 9

10 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen SLEEP UNIAJASTIN-painike Painamalla tätä painiketta voit valita Uniajastus 1 ( ),-, Uniajastus 2 ( )- tai Uniajastus 3 ( ) -toiminnon tai poistaa uniajastuksen käytöstä. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, uniajastus ei ole käytössä. Uniajastusta 1 sekä viilennystä tai kuivatusta käytettäessä lämpötilaa nostetaan 1 C tunnin kuluttua ja kahden tunnin kuluttua 2 C. Lämmitettäessä lämpötilaa lasketaan 1 C tunnin kuluttua ja kahden tunnin kuluttua 2 C asetettuun lämpötilaan nähden. Uniajastusta 2 käytettäessä lämpötilaa säädetään valmiiksi asetetun käyrän mukaan. Jäähdytettäessä: (1) Jos lämpötilaksi on asetettu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa nostetaan 1 C aina tunnin välein. Kun lämpötilaa on nostettu 3 C, sitä ei enää muuteta. 7 tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1 C. (2) Jos lämpötilaksi on asetettu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa nostetaan 1 C aina tunnin välein. Kun lämpötilaa on nostettu 2 C, sitä ei enää muuteta. 7 tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1 C. (3) Jos lämpötilaksi on asetettu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa nostetaan 1 C tunnin kuluttua. 7 tunnin jälkeen lämpötilaa lasketaan 1 C. (4) Jos lämpötilaksi on asetettu 30 C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa lasketaan 7 tunnin kuluttua 1 C. 10

11 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Lämmitettäessä: (1) Jos lämpötilaksi on valittu 16 C, sitä ei muuteta. (2) Jos lämpötilaksi on valittu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa lasketaan tunnin kuluttua 1 C. (3) Jos lämpötilaksi on valittu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa lasketaan tunnin kuluttua 1 C ja vielä 1 C toisen tunnin kuluttua. (4) Jos lämpötilaksi on valittu C ja uniajastus on käytössä, lämpötilaa lasketaan 1 C joka tunti, kunnes lämpötilaa on laskettu 3 C. Uniajastusta 3 käytettäessä lämpötilaa säädetään valmiiksi asetetun käyrän mukaan: (1) Kun käytössä on uniajastus 3, pidä Turbo-painiketta painettuna. Tällöin näytössä näkyy aikana 1 tunti ja sen kohdalle asetettu lämpötila ja unikäyrän asetukset. (2) Voit säätää painamalla tai painikkeita. Vahvista säädöt painamalla Turbo-painiketta. (3) Tällöin ajastin siirtyy eteenpäin 1 tunnin. Muut käyrän pisteet sijaitsevat 2, 3 ja 8 tunnin kohdalla. Niihin säädetyt lämpötilat tulevat näkyviin. (4) Toista vaiheiden 2-3 toimet, kunnes 8 tunnin kohdalle on säädetty lämpötila. Säätökäyrä on nyt valmis, ajastus tulee näkyviin ja lämpötilana näkyy alkuperäinen asetettu lämpötila. Uniajastusta 3 käytettäessä lämpötilaa säädetään valmiiksi asetetun käyrän mukaan: Voit myös vain tarkastella säätökäyrää tekemättä muutoksia lämpötilan säätöihin, kun painat Turbo-painiketta heti. Huomautus: Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, säätökäyrä poistuu näkyvistä ja näyttö palaa alkuperäiseen tilaan. Jos painat virta-, tila-, ajastus- tai uniajastuspainiketta, käyrän säätäminen päättyy. 11

12 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Laitteen yleinen toiminta 1. Voit kytkeä tai katkaista virran painamalla virtapainiketta. (Huomautus: Kun virta on kytketty, pääyksikön alempi ohjain sulkeutuu automaattisesti.) 2. Paina tilapainiketta ja valitse toimintatila. 3. Valitse lämpötila. Sitä ei tarvitse valita automaattisessa tilassa. 4. Paina puhallinpainiketta. Voit valita automaattisen, hitaan, keskihitaan, tavallisen, keskisuuren tai suuren puhallinnopeuden. 5. Voit valita ohjaimien liikkumisen painamalla - tai -painiketta. Laitteen lisätoiminnot 1. Voit ottaa uniajastuksen käyttöön painamalla SLEEP-painiketta. 2. Voit ottaa ajastuksen käyttöön painamalla TIMER ON -painiketta ja poistaa sen käytöstä painamalla TIMER OFF -painiketta. 3. Voit ottaa valaistuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla LIGHT-painiketta (ei kaikissa laitteissa). 4. Voit ottaa turbotoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla TURBO-painiketta. Erityistoimintojen esittely X-puhallintoiminto Tämä toiminto kuivattaa sisäyksikön puhaltamalla, jotta siihen ei muodostu hometta. 1. Jos X-puhallustoiminto on käytössä ja laitteesta katkaistaan virta painamalla virtapainiketta, sisäyksikön puhallin jatkaa toimintaa 10 minuutin ajan hiljaisella nopeudella. Tällöin voit pysäyttää puhaltimen heti painamalla X-FAN-painiketta. 2. Jos X-puhallustoiminto ei ole käytössä ja laitteesta katkaistaan virta painamalla virtakytkintä, kaikki toiminta pysähtyy heti. Automaattinen toiminta Jos on valittu automaattinen toiminta, lämpötila ei näy näytössä. Laite valitsee toimintamenetelmän huoneen lämpötilan mukaan. Turbotoiminto Jos otat tämän toiminnon käyttöön, puhallin toimii erittäin suurella nopeudella, jotta huone jäähtyy tai lämpiää mahdollisimman nopeasti. 12

13 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Lukitus Voit lukita näppäimet painamalla - ja -painikkeita samanaikaisesti. Kun kaukosäätimen painikkeet on lukittu, sen näyttöön tulee -kuvake. Jos jotain painiketta painetaan, kuvake vilkkuu kolme kertaa. Kun lukitus avataan, kuvake poistuu näytöstä. Ilmanohjainten säätäminen ylös ja alas 1. Pidä Ylös ja alas -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Ilmanohjaimet alkavat liikkua ylös ja alas. Kun vapautat painikkeen, liike pysähtyy. 2. Kun ilmanohjaimet liikkuvat ja tätä painiketta painetaan 2 sekunnin kuluttua, ne pysähtyvät. Kääntyminen vasemmalle ja oikealle 1. Pidä Vasemmalle ja oikealle -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Ilmanohjaimet alkavat liikkua vasemmalle ja oikealle. Kun vapautat painikkeen, liike pysähtyy. 2. Kun ilmanohjaimet liikkuvat ja tätä painiketta painetaan 2 sekunnin kuluttua, ne pysähtyvät. Vaihtaminen Fahrenheit- ja Celsius-asteiden välillä Voit vahtaa lämpötilan mittayksikköä painamalla MODE- ja miinuspainikkeita samanaikaisesti. TEMP- ja CLOCK-painikkeiden painaminen samanaikaisesti: Energiansäästötoiminto Kun laite jäähdyttää, voit ottaa energiansäästötoiminnon käyttöön painamalla TEMPja CLOCK-painiketta samanaikaisesti. Kaukosäätimen näytössä näkyy SE. Voit poistaa energiansäästön käytöstä painamalla näitä painikkeita uudelleen. TEMP- ja CLOCK-painikkeiden painaminen samanaikaisesti: Pitäminen lämpötilassa 8 C Kun laite lämmittää, voit ottaa 8 asteeseen lämmittämisen käyttöön painamalla TEMP- ja CLOCK-painiketta samanaikaisesti. Kaukosäätimen näytössä näkyy, ja lämpötilana näkyy 8 C tai 46 F, jos fahrenheit-asteet ovat käytössä. Voit poistaa energiansäästön käytöstä painamalla näitä painikkeita uudelleen. Hiljainen toiminto Jos valitset hiljaisen toiminnan, puhallin siirtyy toimimaan hiljaisesti, kun asetettu lämpötila on saavutettu tai 10 minuutin kuluttua. Tällöin puhaltimen nopeutta ei voi säätää. Uniajastus Uniajastusta ei voi käyttää automaattisessa tilassa. Jos laite on asetettu kuivattamaan, käytettävissä on vain uniajastus 1. Jos uniajastus otetaan käyttöön, hiljainen toiminta alkaa. 13

14 Langattoman kaukosäätimen käyttäminen Paristojen vaihtaminen 1. Avaa paristotilan kansi painamalla nuolen suuntaan, kuten kuvassa 1 näkyy. 2. Poista vanhat paristot. 3. Aseta kaksi 1,5 voltin AAA-paristoa paikalleen napaisuuden suhteen oikein päin,. kuten kuvassa 2 näkyy. 4. Kiinnitä paristotilan kansi takaisin paikalleen. HUOMAUTUS: Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia tai erilaisia paristoja. Muutoin kaukosäädin ei ehkä toimi oikein. Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan, ota paristot siitä pois, jotta ne eivät vuoda ja vahingoita kaukosäädintä. Kaukosäätimen tulee olla riittävän lähellä laitetta. Kaukosäädintä on käytettävä vähintään 1 metrin päässä televisiosta tai äänentoistolaitteista. Jos kaukosäädin ei toimi oikein, poista paristot siitä ja aseta ne takaisin paikalleen 30 sekunnin kuluttua. Jos kaukosäädin ei vieläkään toimi oikein, vaihda paristot. Osoita kaukosäätimellä suoraan sisäyksikköä. Kun kaukosäädin lähettää signaaleja, merkki vilkkuu noin sekunnin ajan. Kun sisäyksikkö vastaanottaa signaalin, kuuluu äänimerkki. 14

15 Hätätoiminto Jos kaukosäädin katoaa tai vaurioituu, voit ohjata sisäyksikköä käsin. Tällöin laite toimii automaattisessa tilassa, jolloin lämpötilaa tai puhaltimen nopeutta ei voi säätää. Ohjaaminen käsin: Käsikäyttöinen kytkin Laitteen käynnistäminen: Ota automaattinen tila käyttöön painamalla AUTO/STOPpainiketta. Jäähdyttäminen, pelkkä puhallin tai lämmittäminen valitaan automaattisesti huoneessa vallitsevan lämpötilan mukaan. Virran katkaiseminen: Katkaise virta painamalla AUTO/STOP-painiketta. Toimintatilat näkyvät seuraavassa taulukossa. Tila Malli Lämpötila-asetus Ilmavirtaus AUTOMAATTINEN JÄÄHDYTYS 25 C (JÄÄHDYTYS, PUHALLIN) AUTOMAATTINEN AUTOMAATTINEN LÄMPÖPUMPPU 25 C (JÄÄHDYTYS, PUHALLIN) AUTOMAATTINEN AUTOMAATTINEN LÄMPÖPUMPPU 20 C (LÄMMITYS) AUTOMAATTINEN Tätä painiketta painetaan, jos kaukosäädin katoaa. 15

16 Puhdistaminen ja kunnossapitäminen Huomio Katkaise virransyöttö ennen puhdistamista tai kunnossapitämistä. Kun laitetta puhdistetaan, siihen ei saa roiskuttaa vettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku. Pyyhi laitteet kuivalla tai hieman kostutetulla pehmeällä liinalla. Voit myös käyttää mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia, kuten tinneriä tai bensiiniä. Etupaneelin puhdistaminen Irrota etupaneeli. Pyyhi se puhtaaksi haalealla vedellä. Huomautus: Älä upota etupaneelia veteen, jotta sen elektroniikka ei vaurioidu. Ilmansuodattimen puhdistaminen (tehtävä 3 kuukauden välein) Huomautus: Älä koske sisäyksikön lämmönvaihtoulokkeisiin puhdistamisen aikana henkilövahinkojen välttämiseksi. ccirrota ilmansuodatin. Nosta etupaneeli ylös. Irrota ilmansuodatin vetämällä sitä alaspäin kuvissa a ja b näkyvällä tavalla. ddimansuodattimen puhdistaminen Poista kerääntynyt pöly pölynimurilla. Jos suodatin on likainen, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Anna suodattimen kuivua varjoisassa paikassa. Huomautus: Älä puhdista ilmansuodatinta yli 45-asteisella vedellä. Muutoin sen muoto tai väri voi muuttua. e e Ilmansuodattimen asettaminen takaisin paikalleen Aseta ilmansuodatin takaisin paikalleen työntämällä nuolen suuntaan. Sulje paneeli. 16

17 Puhdistaminen ja kunnossapitäminen Tarkistukset ennen käyttöä 1. Varmista, että ilman tulo- ja menoaukot eivät ole tukossa. 2. Tarkista, onko kaukosäätimen paristot vaihdettava. 3. Tarkista, ettei ulkoyksikön kiinnitysteline ole vaurioitunut. Jos se on vauroitunut, ota yhteys huoltoon. Kunnossapito käytön jälkeen 1. Katkaise virransyöttö. 2. Puhdista suodatin sekä sisä- ja ulkoyksiköiden rungot. 3. Poista mahdolliset vieraat esineet ulkoyksiköstä. 4. Poista ruoste ulkoyksiköstä. Maalaa ruostunut kohta uudelleen, jotta ruoste ei leviä. 17

18 Ongelmanratkaisu VAROITUS Ilmalämpöpumppua ei voi huoltaa itse. Virheellinen korjaaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Anna korjaustyöt valtuutetun huoltokorjaamon tehtäviksi. Tee seuraavat tarkistukset ennen yhteyden ottamista huoltokorjaamoon. Voit säästää aikaa ja rahaa. Oire Ongelmanratkaisu Laite ei toimi. Laite ei käynnisty uudelleen heti virran katkaisemisen jälkeen. Näin laitetta suojataan. Odota noin 3 minuuttia. Laitteesta tulee hajua. Sisäyksiköstä voi tulla tiettyjä hajuja. Huoneilmasta on voinut tarttua esimerkiksi tupakan tuoksua. Jos hajun tuleminen ei lopu, tilaa puhdistus valtuutetusta huoltokorjaamosta. Kuuluu virtaavan veden ääntä. Laitteen sisällä virtaava kylmäaine saa aikaan virtaavan veden ääntä. Jäähdytettäessä muodostuu usvaa. Jos huoneilma on kuumaa ja kosteaa, sisäyksiköstä voi tulla ohutta usvaa. Kun ilma jäähtyy ja kuivuu, usva katoaa. Kuuluu rasahtelevaa ääntä. Tämä ääni syntyy paneelin tai muiden osien laajentuessa tai supistuessa, kun lämpötila muuttuu. 18

19 Ongelmanratkaisu Oire Ongelmanratkaisu Laite ei käynnisty. Saako laite sähkövirtaa? Onko mahdollinen pistoke huonosti kiinni pistorasiassa? Onko suojapiiri lauennut? Onko jännite liian korkea tai matala? Jätä jännitteen mittaaminen ammattilaisen tehtäväksi. Onko ajastin asetettu oikein? Jäähdytys- tai lämmitysteho on heikko. Onko lämpötila valittu oikein? Onko sisä- tai ulkoyksikkö tukossa? Onko suodatin likainen? Onko ovi tai ikkuna auki? Onko valittu hidas puhaltimen nopeus? Onko huoneessa lämmönlähteitä? Kaukosäädin ei toimi. Tarkista, haittaako magneettinen tai sähköhäiriö laitteen toimintaa. Saat häiriölähteen selville irrottamalla epäilyksenalaisen laitteen pistokkeen pistorasiasta. Onko kaukosäädin riitävän lähellä sisäyksikköä? Onko sen ja sisäyksikön välissä este? Tarkasta paristot, ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista, että kaukosäädin ei ole vahingoittunut. Sisäyksiköstä vuotaa vettä. Ilma on erittäin kosteaa. Tiivistynyt vesi valuu pois. Poistoletku on löysällä. Ulkoyksiköstä vuotaa vettä. Vettä tiivistyy putkien ja liitosten ympärille. Jäänpoiston aikana sulava vesi valuu ulos. Lämmityksen lämmövaihtimesta valuu vettä. Sisäyksiköstä kuuluu melua. Ääni aiheutuu puhaltimen tai kompressorin releestä. Kun jäänpoisto alkaa tai päättyy, vastakkaiseen suuntaan virtaava kylmäaine aiheuttaa ääntä. 19

20 Ongelmanratkaisu Oire Ongelmanratkaisu Sisäyksiköstä ei tule ilmaa. Jos sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila laskee huomattavasti lämmityksen aikana, ilman virtaus pysähtyy 2 minuutiksi, jotta huoneeseen ei pääse kylmää ilmaa. Jos ulkona on erittäin kylmää tai kosteaa, lämmityksen aikana ulkoyksikköön muodostuu jäätä. Se sulatetaan automaattisesti. Tällöin sisäyksiköstä ei tule ilmaa 3-12 minuutin aikana. Jäänpoiston aikana voi muodostua vettä tai höyryä. Kuivaamisen aikana sisäyksikön puhallin pysähtyy 3-12 minuutiksi, jotta tiivistynyt vesi ei höyrysty uudelleen. Ilmanpoistossa on kosteutta. Jos laite toimii pitkään erittäin kostealla säällä, ilmanpoistoaukkoon tiivistyy kosteutta. C5: hyppyjohdinliitännän toimintavirhe. Tarkista, toimiiko hyppyjohdin oikein. Piirikortti on ehkä vaihdettava. F1: Sisälämpötilan tunnistimen toimintavirhe. F2: Lauhduttimen lämpötilan tunnistimen toimintavirhe. Tarkista, onko sisälämpötilan tunnistin yhdistetty oikein. Tarkista, onko lauhduttimen lämpötilan tunnistin yhdistetty oikein. H1: Jäänpoisto Tämä on normaalia. Käytön aikana kuuluu voimakasta ääntä. Käytön aikana tulee voimakasta hajua. Laitteesta vuotaa vettä. Suojakytkin laukeaa usein. Laitteeseen on päässyt vettä tai muuta nestettä. Virtajohto tai pistoke kuumenee voimakkaasti. Jos esiintyy jokin seuraavista oireista, lopeta käyttäminen heti, katkaise virransyöttö ja ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon. 20

21 Käyttövihjeitä Jäähdyttäminen Periaate: Ilmastointilaite poistaa lämpöä huoneesta ja johtaa sen ulkoyksikköön. Ulkona vallitseva lämpötila vaikuttaa jäähdytystehoon. Jäänpoisto: Jos ulkona on erittäin kylmää, jäähdytyksen aikana lämmönvaihtimeen voi muodostua jäätä. Jos sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila alittaa nolla astetta, kompressori pysähtyy laitteen suojaamiseksi. Lämmittäminen Periaate: * Ilmalämpöpumppu ottaa lämpöä ulkoilmasta ja johtaa sen sisäyksikköön. Ulkona vallitseva lämpötila vaikuttaa lämmitystehoon. Jäänpoisto: * Jos ulkona on kylmää ja kosteaa, pitkäaikaisen käytön aikana ulkoyksikköön voi muodostua jäätä, joka heikentää lämmitystehoa. Ilmalämpöpumpun toiminta voi keskeytyä automaattisen jäänpoiston ajaksi. * Sisä- ja ulkoyksiköiden puhaltimet pysähtyvät automaattisen jäänpoiston ajaksi. * Lisäksi sisäyksikön merkkivalo vilkkuu, ja ulkoyksiköstä voi tulla höyryä. Tämä ei ole toimintavirhe. * Kun jää on poistettu, lämmitys jatkuu automaattisesti. Kylmän ilman estämistoiminto: Sisäyksikön puhallin ei toimi lämmittämisen aikana kylmän ilman huoneeseen pääsemisen estämiseksi seuraavissa kolmessa tilanteessa: lämmittäminen on vasta alkamassa, automaattinen jäänpoisto on vasta valmis tai lämpöpumpun avulla yritetään lämmittää erittäin kovalla pakkasella. Heikko ilmavirtaus Seuraavissa tilanteissa sisäyksiköstä voi tulla heikko ilmavirtaus ja vaakasuuntainen ilmanohjain kääntyy tiettyyn asentoon: 1. Lämmittämisen aikana kompressori ei käynnisty, kun laitteeseen on kytketty virta. 2. Lämmittämisen aikana on saavutettu valittu lämpötila, ja kompressori on pysäytetty noin 1 minuutiksi. 21

22 Käyttövihjeitä Käyttölämpötila-alue Sisäyksikkö DB/WB ( C) Ulkoyksikkö DB/WB( C) Suurin jäähdytys 32/23 48/- Vähäisin jäähdytys 21/15 10/- Suurin lämmitys 27/- 24/18 Vähäisin lämmitys 20/- -20/- Laite jäähdyttää, kun ulkoilman lämpötila on C, ja lämmittää, kun ulkoilman lämpötila on C. Energiansäästövihjeitä: * Älä jäähdytä tai lämmitä liikaa. Lämpötilan asettaminen kohtuulliseksi auttaa säästämään energiaa. * Peitä ikkunat esimerkiksi verhoilla. Auringonpaisteen estäminen pääsemästä sisään vähentää jäähdytystarvetta. * Puhdista ilmansuodattimet kahden viikon välein. Jos ilmansuodattimet tukkeutuvat, teho heikkenee ja energiankulutus kasvaa. Suhteellinen kosteus: Jos suhteellinen ilmankosteus ylittää 80 % ja ovet tai ikkunat pidetään auki, pitkäaikaisessa jäähdyttämisessä tai kuivaamisessa sisäyksikön ilman ulostuloon tiivistyy kosteutta. 22

23 Tietoja asentamisesta Huomio 1. Tämän laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja noudattaen voimassaolevia määräyksiä ja tämän käyttöohjeen ohjeita. 2. Tilaa asennus valtuutetusta huoltokorjaamosta. Jos laitteen asentaa joku muu kuin valtuutettu asentaja, vastuu vioista siirtyy ostajalle. 3. Jos laite on siirrettävä, tilaa siirto valtuutetusta huoltokorjaamosta. 4. Varoitus: Virransyöttö on katkaistava ennen liitäntöjen paljastamista. 5. Jos käytössä on Y-tyyppinen liitin, on noudatettava sen ohjeita. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella. 6. Laite on asennettava siten, että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi. 7. Kylmäaine kuumenee. Älä anna virtajohdon koskettaa kupariputkea. 8. Seuraavat seikat on otettava huomioon. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä. Pikkulapsia on valvottava, eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Asennuspaikkaohjeet Laitteen asentaminen oikeaan paikkaan on tärkeää sen moitteettoman ja tehokkan toiminnan varmistamiseksi. Vältä seuraavia: Voimakkaita lämpölähteitä, höyryjä, syttyviä kaasuja ja haihtuvia nesteitä Radiolaitteiden, hitsauskoneiden tai lääketieteellisten laitteiden aiheuttamaa korkeataajuista sähkömagneettista säteilyä Suolaista ilmaa esimerkiksi meren rannikolla Saastunutta ilmaa Rikkipitoisia esimerkiksi kuumien lähteiden lähellä esiintyviä kaasuja Ruostuttavaa tai huonolaatuista ilmaa 23

24 Tietoja asentamisesta Tietoja asentamisesta 1. Tietoja asentamisesta 2. Ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukkojen lähellä ei saa olla esteitä. Varmista, että ilma leviää koko huoneeseen. 3. Valitse asennuspaikka, josta tiivistyvä vesi on helppo johtaa ulos ja josta sisäyksikkö on helppo yhdistää ulkoyksikköön. 4. Valitse paikka, joka on poissa lasten ulottuvilta. 5. Valitse paikka, jossa seinä on riittävän vahva, jotta se kestää yksikön painon ja tärinän. 6. Jätä riittävästi tilaa rutiininomaista huoltoa varten. Asennuspaikan korkeuden tulee olla vähintään 250 cm. 7. Valitse paikka vähintään 1 metrin päässä televisiosta tai muista sähkölaitteista. 8. Valitse paikka, jossa suodatin on helppo irrottaa. 9. Varmista, että sisäyksikköä asennettaessa otetaan huomioon asennusmitoitus. 10. Älä asenna tätä laitetta esimerkiksi uima-altaan tai pesukoneen viereen. Ulkoyksikön asennuspaikka 1. Valitse paikka, jossa melu ja laitteesta lähtevä ilmavirta eivät häiritse naapureita. 2. Valitse paikka, jossa ilmanvaihto on riittävä. 3. Valitse paikka, jossa ilman sisäänmenoa ja ulostuloa ei tukita. 4. Asennusalustan tulee pystyä kestämään laitteen paino ja tärinä. 5. Valitse kuiva paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta ja voimakkaasta tuulesta. 6. Varmista, että ulkoyksikköä asennettaessa otetaan huomioon asennusohjeet, ja että siihen pääsee helposti käsiksi kunnossapitoa ja huoltoa varten. 7. Sisä- ja ulkoyksikön välinen korkeusero saa olla 5 metriä. Yhdysputkien pituus on 10 metriä. 8. Valitse paikka, joka on poissa lasten ulottuvilta. 9. Valitse paikka, jossa ulkoyksikkö ei haittaa jalankulkua eikä tee muutoksia rakennuksen julkisivuun. Sähkölaitteita koskevia turvallisuusohjeita 1. Ilmalämpöpumppu on yhdistettävä omaan virtapiiriinsa paikallisia sähköturvallisuusohjeita noudattaen. 2. Sähköjohto on asennettava oikein. 3. Asentajan on maadoitettava laite kunnolla. 4. Laite on yhdistettävä sähköverkkoon vikavirtakytkimen avulla. 5. Laitteen ja syttyvän pinnan välinen lyhin etäisyys on 1,5 metriä. 6. Laite on asennettava paikallisten määräysten mukaisesti. 7. Kiinteässä johdotuksessa on oltava kansallisten johdotusohjeiden mukainen kaikkien napojen pääkytkin, jossa on vähintään 3 mm:n erotus. Jos käytetään virtapistoketta, varmista, että siihen pääsee käsiksi asennuksen jälkeen. 8. Sulakekoot on lueteltu seuraavassa taulukossa. Laite on suojattava sulakkeella oikosulun tai ylikuormituksen varalta. Varoitus: sulakkeen on suojattava myös virtapiiriä. 24

25 Tietoja asentamisesta Ilmalämpöpumppu (Btu) Sulakekoko ~12K 16A 18 ~ 24K 25A Huomaa: Varmista, että jännitteinen, neutraali ja maadoitusjohdin yhdistetään oikein. Käytä apuna kytkentäkaaviota. Virheellinen sähköasennus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Maadoitusvaatimukset 1. Ilmalämpöpumppu on tyypin 1 sähkölaite. Varmista, että se maadoitetaan oikein. 2. Keltavihreä johdin on maadoitusjohdin. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Virheellinen maadoittaminen voi aiheuttaa sähköiskun. 3. Maadoituksen tulee täyttää paikalliset vaatimukset. 4. Pistorasian tulee olla maadoitettu. Älä yhdistä maadoitusjohdinta: vesijohtoputkeen kaasuputkeen viemäriputkeen muihin epäluotettaviin paikkoihin. 5. Sulakekoot on merkitty niiden pakkauksiin. 25

26 Asennuspiirros Etäisyys alakattoon Yli Etäisyys seinään Yli Yli Etäisyys seinään Yli Ilman ulostulo Yli Etäisyys lattiaan Etäisyysvaatimukset ovat lyhimpiä sallittuja etäisyyksiä. Etäisyys esteeseen Yli Ilman sisäänmeno Yli Yli Etäisyys seinään Etäisyys seinään Yli Yli Ilman ulostulo 26

27 Sisäyksikön asentaminen Kiinnityslevyn asentaminen 1. Kiinnityslevy on asennettava vaakasuoraan. Sisäyksikön vesitarjottimen aukko on kaksisuuntainen, joten sisäyksikkö on asennettava hieman vinoon, jotta vesi poistuu aukosta tehokkaasti. 2. Kiinnitä kiinnityslevy seinään ruuveilla. 3. Varmista, että kiinntyslevyn kiinnitys kestää noin 60 kilon painon. Painon tulee jakautua tasaisesti kaikkien ruuvien varaan. Vähintään 150mm katosta Vähintään 150mm katosta Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm katosta Vähintään 150mm katosta Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Vähintään 150mm seinästä Reiän poraaminen putkia varten 1. Poraa seinään reikä ( ø55/ ø65). 2. Aseta reikään holkki, jotta putket ja johto eivät vaurioidu, kun ne pujotetaan reiän läpi. Sisäpuoli Seinäputki Ulkopuoli Tiiviste Poistoletkun asennus 1. Yhdistä poistoletku sisäyksikön poistoputkeen tiiviisti. 2. Suojaa poistoletku. Sisäyksikön poistoputki Kumivyö Sisäyksikön poistoputki Sisäyksikön poistoputki Vedenpoistoletku Vedenpoistoletku 3. Kallista poistoletkua alaspäin, jotta tiivistyvä vesi virtaa siinä. Sisäyksikön poistoputki Kumivyö Kumivyö Eristysputki Huomautus: Poistoletkun tulee osoittaa hieman alaspäin. Siinä ei saa olla mutkia. Älä työnnä poistoletkua veteen. yhdistetty Pullistuma Eristysputki Mutka Vesi tulvii 27

28 Sisäyksikön asentaminen Sisä- ja ulkoyksiköiden sähköliitäntöjen yhdistäminen 1. Avaa etupaneeli. 2. Irrota liitäntöjen suojus. Kiinnitä virtajohto liitäntään kuvassa 6 näkyvällä tavalla. 3. Pujota virtajohto takaosan aukon läpi. 4. Kiinnitä johdon ankkurointi ja liitäntöjen kansi. 5. Aseta etupaneeli takaisin paikalleen. Liitäntöjen kansi sininen musta ruskea keltavihreä Ulkoyksikkön yhdistäminen HUOMAUTUS: Valtuutetun sähköasentajan on yhdistettävä sisä- ja ulkoyksiköiden väliset johdot. 1. Sähköjohdot on yhdistettävä oikein. Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa toimintavirheen. 2. Kiristä ruuvit tiukasti. 3. Kun ruuvit on kiristetty, vedä johtoa hieman ja tarkista, että liitos on tiukka. 4. Varmista, että sähkökytkennät maadoitetaan oikein sähköiskujen välttämiseksi. 5. Varmista, että liitännät on tehty oikein ja että kannet on asetettu oikein takaisin paikalleen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 28

29 Sisäyksikön asentaminen Sisäyksikön asentaminen Putket voidaan vetää oikealta, takaa oikealta. vasemmalta tai takaa vasemmalta. 1. Kun putket ja johdot viedään sisäyksikön vasemmalta tai oikealta puolelta, katkaise tarvittaessa liika pois kuvassa 7 näkyvällä tavalla. 1. Katkaise liika pois vain, kun johtoja pujotetaan. 2. Katkaise liikaosat 1 ja 2 pois, kun johtoja ja putkia pujotetaan. 2. Vedä putket ulos rungosta. Kääri niiden, poistoputken ja johtojen ympärille teippiä ja pujota ne aukosta kuvassa 8 näkyvällä tavalla. 3. Ripusta sisäyksikön kiinnikkeet kiinnityslevyn ylempiin koukkuihin kuvassa 9 näkyvällä tavalla. Tarkista, että kiinnitys on riittävän tukeva. 4. Asennuspaikan tulee olla vähintään 250 cm:n korkeudella lattiasta. Yhdysputken asennus 1. Kohdista putken keskusta venttiiliin. 2. Kiristä mutteri ensin käsin ja sitten kiinto- ja momenttiavaimella seuraavasti: 3. Kuusikulmaisen mutterin läpimitta Kiristysmomentti (N m) ø 6 15 ~ 20 ø ~ 40 ø ~ 55 ø ~ 65 ø ~ 75 Oikea Takaoikea Liikaosa 1 Liikaosa 2 Kiinnityskoukku Sisäyksikön putket Kiintoavain Kaasupuolen putki Kiinnityslevy Kaasupuolen putken eriste Kääri teippiä ympärille. Vasen Sähköjohdon ulkoinen liitos Nestepuolen putki Nestepuolen putken eriste Veden poistoletku Takavasen Kiinnityslevy Putken suippo mutteri Momenttiavain HUOMAA: Yhdistä putket ensin sisäyksikköön ja vasta sen jälkeen ulkoyksikköön. Taivuta putkia varovasti. Älä vaurioita putkia. Varmista, että liitosmutteri kiristetään tiukasti. Muutoin liitos voi vuotaa. 29

30 Ulkoyksikön asentaminen Sähköjohdotus 1. Irrota kahva ulkoyksikön oikeasta kyljestä. 2. Irrota johdotuksen ankkurointi. Kiinnitä virtajohdot liitäntään. Johdot on kiinnitettävä samalla tavalla kuin sisäyksikössä. 3. Kiinnitä virtajohto johtokiinnikkeillä vastaavaan liitäntään. 4. Varmista, että johto on kiinnitetty oikein. 5. Asenna kahva takaisin paikalleen. Kahva keltavihreä sininen musta ruskea HUOMAUTUS: Johtojen asentaminen virheellisesti voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kun johdot on kiinnitetty, varmista, että liitännän ja johtojen väliin jää vapaata tilaa. Ilmanpoisto ja vuototesti 1. Yhdistä täyttöletku matalapaineventtiilin täyttöpäähän. Suur- ja matalapaineventtiilien tulee olla tiukasti suljettuina. 2. Yhdistä täyttöletkun liitin tyhjiöpumppuun. 3. Avaa matalapaineventtiili kokonaan. 4. Käynnistä tyhjiöpumppu. Löysennä aluksi matalapaineventtiiliä hieman ja tarkista, tuleeko sisältä ilmaa. Jos tyhjiöpumpun käyntiääni muuttuu, mittarin lukema on 0. Kiristä mutteri. 5. Käytä tyhjiöpumppua yli 15 minuuttia. 6. Avaa suur- ja matalapaineventtiilit kokonaan. 7. Irrota täyttöletku matalapaineventtiilin täyttöpäästä. 8. Kiristä matalapaineventtiili kuvassa 10 näkyvällä tavalla. Yleismittari Matalapainekahva Täyttöletku Yhdistäminen sisäyksikköön Imuventtiili Matalapaineventtiili Painemittari Korkeapainekahva Täyttöletku Tyhjiöpumppu 30

31 Asennuksen jälkeiset tarkistukset ja toiminnan testaaminen Asennuksen jälkeiset tarkistukset Tarkistettavat kohteet Mahdollinen toimintahäiriö Onko laite kiinnitetty tiukasti? Onko kylmäaineen vuototesti tehty? Onko lämpöeristys riittävä? Poistetaanko vesi riittävän tehokkaasti? Vastaako jännite tyyppikilpeen merkittyä? Onko sähköjohdot ja putket asennettu ja yhdistetty oikein ja tiukasti? Onko laite maadoitettu oikein? Vastaako virtajohto vaatimuksia? Onko sisä- tai ulkoyksikkö tukossa? Onko putkien ja kylmäaineen määrä dokumentoitu? Laite voi pudota, täristä tai päästää ääniä. Jäähdytys- tai lämmitysteho voi heikentyä. Vettä voi tiivistyä. Voi aiheutua vesivuotoja. Voi aiheutua sähköinen toimintavirhe, tai laite voi vaurioitua. Voi aiheutua sähköinen toimintavirhe, tai laite voi vaurioitua. Voi aiheutua sähkövirtavuotoa. Voi aiheutua sähköinen toimintavirhe, tai laite voi vaurioitua. Jäähdytys- tai lämmitysteho voi heikentyä. Kylmäaineen määrä ei ole oikea. Toiminnan testaaminen 1. Ennen toiminnan testaamista 1. Älä yhdistä virtaa ennen kuin asennus on täysin valmis. 2. Sähköjohdot on yhdistettävä oikein ja tiukasti. 3. Yhdysputkien sulkuventtiilit on avattava. 4. Laitteesta on poistettava kaikki epäpuhtauddet ja roskat. 2. Toiminnan testaaminen 1. Kytke virta. Käynnistä laite painamalla kaukosäätimen virtapainiketta. 2. Paina MODE-painiketta ja valitse COOL, HEAT (jos laitteessa on ilmalämpöpumppu) ja FAN. Tarkista, toimii laite normaalisti. 31

32 Ilman terveellisenä pitävän suodattimen asentaminen ja huoltaminen Ilman terveellisenä pitävän suodattimen asentaminen 1. Nosta etupaneeli ylös sen päädyistä nuolen suuntaan. Irrota ilmansuodatin kuvassa a näkyvällä tavalla. 2. Kiinnitä ilman terveellisenä pitävä suodatin ilmansuodattimeen kuvassa b esitetyllä tavalla. Ilmansuodatin Ilman terveellisenä pitävä suodatin 3. Asenna ilmansuodatin kuvassa c näkyvän nuolen suuntaan. Sulje paneeli. Puhdistus ja huolto Irrota ilman terveellisenä pitävä suodatin, puhdista se käyttöohjeen mukaisesti ja aseta se takaisin paikalleen. Älä puhdista suodatinta harjan tai minkään kovan esineen avulla. Anna suodattimen kuivua varjoisessa paikassa. Kestoikä Ilman terveellisenä pitävä suodatin kestää noin vuoden normaaliolosuhteissa. Litiumionisuodatin menettää tehonsa, kun sen pinta muuttuu mustaksi tai vihreäksi. Nämä ohjeet koskevat laitetta, jossa käytetään ilman terveellisenä pitävää suodatinta. Kuva ei ehkä vastaa tuotetta täydellisesti. Ilman terveellisenä pitävien suodattimien määrä voi vaihdella. 32

33 KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA Ilmalämpöpumppu / huoneilman jäähdytin ASIAKAS Nimi: Katuosoite: Postinro- ja paikka: Puhelin: ASENNUSPAIKAN TIEDOT Rakennustyyppi: Lämmitysmuoto: Asennuspäivämäärä: Ilmalämpöpumpun merkki ja malli: Sisäyksikön SN/O: Ulkoyksikön SN/O ASENNUSTIEDOT Putkimatka (m): Korkeusero (m): Kylmäainemäärä (g): Lisätty määrä (g): Tyhjiöintiaika (min): Tiiveyskoe / vuototarkistus: LÄMPÖTILAMITTAUKSET Lauhtumislämpötila lämmitys (C ): Höyrystymislämpötila jäähdytys (C ): Sisälämpötila (C ): Ulkolämpötila (C ): Paine lämmitys / jäähdytys (bar): / SÄHKÖISTYS Suojamaan jatkuvuus (Ω): Kytkentä: Pistorasia Turvakytkin MUUT ASIAT Sisäyksikön sijoituspaikka Ulkoyksikön sijoituspaikka, huomioiden lämmityskäytön aikainen veden tiputtaminen ja jään muodostus Sisäyksikön kondenssiveden poisto, valutustesti Läpivientien tiivistys Laitteen kaukosäätimen käyttöönotto-opastus ja käyttöohjeen luovuttaminen asiakkaalle Laitteen säätäminen osana muuta lämmitysjärjestelmää Automaattinen ulkoyksikön sulatustoiminto Laitteen huolto ja määräaikaistarkastukset Yhteystiedot vikatilanteessa (jälleenmyyjä/huoltoliike) Myyjäliike: Asennusliike: Myyjä: Asentaja: Osoite: Osoite: Postinro ja paikka: Postinro ja paikka: Puhelin: Puhelin: TUKES rek. no: ASIAKKAAN ALLEKIRJOITUS ASENTAJAN ALLEKIRJOITUS Palauta kopio tästä pöytäkirjasta osoitteeseen postilla Ahlsell Oy Kylmätoimiala, Osuustie 5, Vantaa tai faxilla numeroon: Käyttöönottopöytäkirjasta on tehtävä 3 kopiota. Yksi maahantuojalle, asiakkaalle ja myyjäliikkeelle. Ahlsell Oy Kylmätoimiala Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Krøllfritt/ Krøllfritt ION

Krøllfritt/ Krøllfritt ION Krøllfritt/ Krøllfritt ION Steam Iron Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Lukekaa tämä käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. KÄYTTÄJÄN OPAS. SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Easy Cool KAHIL

Lukekaa tämä käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. KÄYTTÄJÄN OPAS. SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Easy Cool KAHIL Lukekaa tämä käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. KÄYTTÄJÄN OPAS SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Easy Cool KAHIL SISÄLLYS 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 10 11 12

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Kattoluukun käyttäminen 1. Ohjauspaneelit (sähköinen ja elektroninen versio) Sähkökäyttöiset Hollandia 300 DeLuxe -versiot ilman liukuvaa aurinkosuojaa (aurinkoverholla tai ilman sitä), Hollandia 500 FreeDome

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG18-30LF

SEINÄMALLI ASYG18-30LF KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG18-30LF SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLI SISÄLTÖ TURVAOHJEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET......Fi-3

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Ilmapumppu. 1 Asennuslevy 1 Sisäyksikön seinäasennukseen. 2 Tulppa 8 Asennuslevyn kiinnitykseen pitkillä ruuveilla. Kaukosäätimen

Ilmapumppu. 1 Asennuslevy 1 Sisäyksikön seinäasennukseen. 2 Tulppa 8 Asennuslevyn kiinnitykseen pitkillä ruuveilla. Kaukosäätimen 8 electrolux Ilmapumppu Tärkeää Lue nämä ohjeet huolella ja noudata niitä. Näin asennus tapahtuu sujuvasti ja ongelmitta. Tarvikkeet Tuote Määrä Käyttö Asennuslevy Sisäyksikön seinäasennukseen. Huomio

Lisätiedot