Täysturva (31 päivään asti)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täysturva (31 päivään asti)"

Transkriptio

1 Tietoja matkavakuutuksestasi ja matkavakuutuksen kuvaus Peruutusturvan käsittävä vakuutussopimus on tehtävä heti matkan varaamisen yhteydessä ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivää ennen matkan alkamista. Jos matkan varaamisen ja lähtöpäivän välinen aika on enintään 30 päivää, peruutusturvasta on tehtävä sopimus viimeistään kolmen työpäivän kuluessa matkan varaamisesta. Muut vakuutussopimukset on tehtävä ennen matkan alkamista. Täysturva (31 päivään asti) FI PERUUTUSTURVAVAKUUTUS Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen, kun sinä joudut tai vakuutusturvan piiriin kuuluva henkilö joutuu äkillisen ja odottamattoman tapahtuman kohteeksi etkä sinä tai hän siksi pysty hyväksyttävissä olosuhteissa osallistumaan ostettuun/ tilattuun tapahtumaan tai ostetulle/tilatulle matkalle. Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista seikoista: työpaikan menetys ja siitä johtuva työttömyys työsuhteen odottamattoman, liiketoiminnasta johtuvan ja työnantajan toimesta tapahtuvan irtisanomisen seurauksena verotettavaa tuloa tuottavan työsuhteen alkaminen LOMATURVAVAKUUTUS Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen, kun et voi jatkaa tai lopettaa matkaa tai sitä koskevaa järjestelyä suunnitelman mukaisesti siksi, että vakuutettu tai vakuutusturvan piiriin kuuluva henkilö (katso määritelmä Luvusta II) on joutunut jonkin seuraavassa mainitun tapahtuman kohteeksi. Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen myös silloin, jos varattua ja vakuutettua ryhmämatkaa ei voida jatkaa tai lopettaa suunnitelman mukaisesti siksi, että saattaja jää pois jonkin seuraavassa mainitun tapahtuman vuoksi ja vaadittu saattajien vähimmäismäärä alittuu. MATKAILIJAN TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusturva kattaa seuraavat tapahtumat Luvun I mukaisesti: atapaturman aiheuttama terveyshaitta Nyrjähdykset ja nivelsidevammat Hukkuminen tai tukehtuminen JATKOYHTEYSVAKUUTUS Kun lentovaraukseen liittyy vaihto, maksamme korvausta, kun alun perin varatulle jatkolennolle ei pääse liityntälennon myöhästymisen vuoksi. Edellytyksenä on se, että lentomatkat lennetään valtion hyväksymillä ja rekisteröimillä lentoyhtiöillä yleisesti saatavana olevan ja vahvistetun sekä lentokentän ilmoitustauluilla julkaistun aikataulun mukaisesti ja että fyysinen voimassaoloalue ja myöhästymisen vähimmäispituus vastaavat Luvussa I esitettyä. MATKATAVARAJA URHEILUVÄLINEVAKUUTUS Vakuutustapahtuman sattuessa (ks. kohta RGV 2; rajoitusten osalta kohta RGV 3) maksamme korvausta aina vakuutusmäärien mukaiseen summaan saakka edellyttäen, että tapahtumat ja esineet on vakuutettu Luvun I mukaisesti. Huomaa vakuutustapahtumaan liittyvät velvollisuudet Luvun II kohdan 6 sekä tämän Luvun kohdan RGV 4 mukaisesti. MATKAILIJAN VASTUUVAKUUTUS Matkan aikana olet turvattu siltä varalta, että jonkin jäljempänä mainitun kuolemaan, henkilön fyysiseen tai terveyshaittaan (henkilövahinko) tai esineiden vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen (omaisuusvahinko) johtavan vahinkotapahtuman seurauksena joudut näiden seuraamusten vuoksi lakisääteisten vastuuvelvollisuutta koskevien yksityisoikeudellisten määräysten perusteella vahingonkorvausvastuuseen ulkopuolista tahoa kohtaan. MATKAILIJAN SAIRAUSTURVAVAKUUTUS Vakuutustapahtumaksi luetaan vakuutetun lääketieteellisesti välttämätön hoitaminen sairauden tai tapaturman seurauksena. Vakuutustapahtuma alkaa sairaanhoidosta ja päättyy, kun hoidontarvetta ei lääketieteellisen lausunnon mukaan enää ole olemassa. Mikäli hoitoa on sairauden tai tapaturman seurausten vuoksi laajennettava eikä tämä syynsä puolesta liity tähänastiseen hoitoon, syntyy niiltä osin uusi vakuutustapahtuma. Vakuutustapahtumia ovat myös lääketieteellisesti välttämättömät hoidot, joita edellyttävät raskauteen liittyvät ongelmat aikaisesta synnytyksestä 36. raskausviikolle saakka, keskenmenot, lääketieteellisesti välttämättömät raskauden keskeytykset sekä kuolemantapaukset. VAKUUTUSMAKSU Matkan hinta enintään Vakuutusmaksu per henkilö Tunnus 300, 12, , 25, , 35, , 45, , 55, , 65, , 75, , 85, Alkaen 3.001, 95, Ylimääräisten kustannusten suoja *) PERUUTUSTURVAVAKUUTUS LOMATURVAVAKUUTUS JATKOYHTEYSVAKUUTUS MATKATAVARAJA URHEILUVÄLINEVAKUUTUS MATKAILIJAN TAPATURMAVAKUUTUS MATKAILIJAN VASTUUVAKUUTUS MATKAILIJAN SAIRAUSTURVAVAKUUTUS Suoritukset, katso seuraavat sivut OMAVASTUUVAKUUTUS Omavastuuvakuutus on lisävakuutus, joka ainoastaan täydentää päävakuutuksen vakuutusturvaa alla olevien määräysten mukaisesti. Kotivakuutuksen omavastuu Moottoriajoneuvovakuutuksen omavastuu Omavastuu vuokra-ajoneuvon yhteydessä VAKUUTUSMAKSU Matkan hinta enintään Vakuutusmaksu per henkilö Tunnus 300, 7, , 15, , 19, , 23, , 29, , 35, , 39, , 45, Alkaen 3.001, 49, *) Onko sinulla jo matkavakuutussuoja? Silloin tämä tuote on tarkoitettu juuri sinulle! Tämä tuote liitetään lisäyksenä olemassa olevaan vakuutukseesi. Jos matkavakuutuksesi myöntäjä ei korvaa aiheutunutta vahinkoa tai korvaa sen vain osittain, korvaamme aiheutuneet kustannukset hintaluokittelun mukaisessa laajuudessa. Edellytyksenä on, että ilmoitat vahinkotapauksen ensin toiselle vakuutusyhtiölle ja että toimitat meille todistuksen toisen vakuutusyhtiön maksamasta korvausmäärästä tai vahinkotapauksen hylkäämisestä. Vakuutustodistus Toimiston numero Varausnumerosi on myös vakuutusnumerosi. Hyvä TSS:n asiakas, olet matkan varauksen yhteydessä hakenut myös matkavakuutusta. Tällä vakuutustodistuksella vahvistamme, että sinulle on myönnetty valitsemasi vakuutusturva. Varatun vakuutusturvan sisältö, maksukuvaukset ja vakuutusehdot VB-RKS 2014 (RSD-FIN) esitetään seuraavilla sivuilla. TSS Travel Service Scandinavia AS ja HanseMerkur toivottavat sinulle mukavaa lomaa! Ehses Dr. Gent Hallitus: Fritz Horst Melsheimer (pj.), Eberhard Sautter (varapj.), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, Raik Mildner Hallintoneuvosto: Jürgen R. Thumann (pj.), kotipaikka Hampuri HRB: Hamburg 19768, vakuutusveronro 9116/806/01005 HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamburg

2 Huvudkontor: Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamburg Vakuutusehtoihin matkavakuutus VB-RKS 2014 (RSD-FIN) Vakuutusehtojen sisältö Luku I Yleiskatsaus velvoitteisiin Luku II Yleiset ehdot Luku III Velvoitteiden kuvaus Tässä Luvussa kuvataan lyhyesti vakuutusvelvoitteet, niiden laajuus ja vakuutustapahtumat. Tässä Luvussa määritetään erityisesti sopimuksen mukaiset määräajat, vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt, vakuutusmaksujen maksamista koskevat ehdot ja vakuutuksen laajuutta koskevat yleiset ehdot ja annetaan mahdollisen vahingon sattuessa noudatettavia yleisiä ohjeita. Tässä Luvussa esitetään yksityiskohtaisesti vakuutusvelvoitteet, vakuutustapahtumat ja vakuutusturvan rajoitukset. Luku I Yleiskatsaus velvoitteisiin Jäljempänä luetellut vakuutukset ovat voimassa vain, jos ne sisältyvät valitsemaasi vakuutusturvaan. Vakuutusvelvoitteiden ja vakuutustapahtumien tarkka sanamuoto esitetään näiden vakuutusehtojen Luvun III Velvoitteiden kuvaus alakohdissa. RRKV-F Peruutusturvavakuutus euroa 1. Peruutuskulut matkallelähdön peruuntuessa matkustajaa kohti seuraavaan enimmäismäärään asti perhettä kohti seuraavaan enimmäismäärään asti Vakuutustapahtuma 2.1 Työpaikan menettäminen 2.2 Verovelvollisen työsuhteen alkaminen 2.3 Läpäisemättömän kokeen uusiminen 2.4 Haaste oikeuteen 2.5 Julkisen liikennevälineen myöhästyminen tai häiriö 2.6 Ylimääräisten kustannusten vakuutus Omavastuu Ei omavastuuta UG Lomaturvavakuutus euroa 1.1 Ylimääräiset kotiinpaluukustannukset matkustajaa kohti seuraavaan enimmäismäärään asti perhettä kohti seuraavaan enimmäismäärään asti Käyttämättä jääneet matkaan liittyvät sitoumukset Matkustajaa kohti enintään Perhettä kohti enintään Matkakohteen vaihtumisesta aiheutuvat kulut matkustajaa kohti seuraavaan enimmäismäärään asti Odottamaton ja vakava sairaus, kuolemantapaus, tapaturmasta johtuva vakava loukkaantuminen, raskaus Olennainen (vähintään 2500 euron) omaisuusvahinko Kulkuneuvon myöhästyminen yli 3 tunnilla Terroriteot ja luonnonkatastrofit + Omavastuu Ei omavastuuta UmV Jatkoyhteysvakuutus 1. Uudesta varauksesta aiheutuvat kulut euroa matkustajaa kohti, Yöpymiskulut Vakuutustapahtuma Jatkoyhteyskentälle saapuvan liityntälennon myöhästyminen yli 2 tunnilla + Omavastuu Ei omavastuuta RGV Matkatavara- ja urheiluvälinevakuutus Matkoiksi ei lueta matkoja, retkiä ja käyntejä vakuutetun vakituisella asuinpaikkakunnalla. Jos moottoriajoneuvolla tehtyjen matkojen yhteydessä vakuutettuja tavaroita ei pureta ajoneuvosta viipymättä vakituisen asunnon ulkopuolella, vakuutusturva päättyy vakituiselle asunnolle saapumisen hetkellä. Vakuutusmäärä Kunkin vakuutetun vahinkotapahtuman osalta matkatavaroista maksetaan korvausta enintään 2500 euroa ja urheiluvälineistä enintään 1000 euroa. Huomaa kuitenkin alla esitetyt korvausrajat. 2.1 Ulkoiseen säilytykseen jätetylle matkatavaralle aiheutunut vahinko 100 % 2.2 Matkatavaroiden myöhästyminen vähintään 3 tunnilla 20 euroa vähintään 12 tunnilla 50 euroa Urheiluvälineiden myöhästyminen, välinevuokrauskulut myöhästymisajalta matkustajaa kohti enintään 1000 euroa 2.3 Kolmannen henkilön tekemä rikos 100 % 2.4 Liikenneonnettomuudesta aiheutuvat vahingot 100 % 2.5 Tulipalon, räjähdyksen tai luonnonkatastrofin aiheuttamat vahingot 100 % 2.6 Muiden tapahtumien aiheuttamat matkatavaravahingot matkustajaa kohti 200 euroa Käteisen rahan katoamisesta tai vahingoittumisesta varkauden, vahingon, kuljetuksen, liikenneonnettomuuden, tulipalon, vuodon tai luonnonkatastrofin vuoksi korvataan enintään 200 euroa henkilöä kohti ja yhteensä enintään 500 euroa. Vakuutetut tavarat Matkatavarat Matkatavaroiksi luetaan matkalle mukaan otetut henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut esineet ja tavarat sekä matkan aikana hankitut lahjat ja matkamuistot. Vakuutus ei kata esineitä ja tavaroita, joita normaalisti otetaan mukaan matkalle tai hankitaan matkan aikana vain ammatillisiin tarkoituksiin. Urheiluvälineet lisätarvikkeineen (lukuun ottamatta kuitenkaan moottoreita) ovat vakuutettuja vain silloin, kun niitä ei käytetä. Arvotavarat Arvotavaroita ovat tämän kohdan nojalla turkikset, korut, jalometalliesineet, kamerat ja videokamerat lisätarvikkeineen, pelikonsolit ja matkapuhelimet (lukuun ottamatta kuitenkaan autopuhelimia) lisätarvikkeineen. Esineet, joita vakuutus ei kata Vakuutus ei kata esineitä, joilla on ensisijaisesti taiteellista arvoa tai tunnearvoa, kultahampaita, minkäänlaisia proteeseja, minkäänlaisia ampuma-aseita ja niiden lisätarvikkeita, maa-, ilma- ja vesiajoneuvoja, riippuliitimiä, purjelentokoneita ja laskuvarjoja tai edellä mainittujen lisätarvikkeita. UV Matkailijan tapaturmavakuutus Försäkringssummor 1.1 Invaliditeettitapauksessa ruumiinosakohtainen enimmäismäärä enintään 64-vuotiaat vuotta täyttäneet Kuolemantapauksen yhteydessä Tapaturmasta johtuva vamma. Lentotapaturman yhteydessä henkilön ollessa vain matkustajana maatunnuksella varustetussa ilma-aluksessa linja- tai tilausliikenteessä. HAFT Matkailijan vastuuvakuutus Försäkrade åtaganden 1.1 Vastuuvelvollisuuden tutkiminen ja oikeutettujen vaatimusten korvaaminen 1.2 Takuun maksaminen karttuneen elinkoron yhteydessä 1.3 Oikeusprosessista aiheutuvat kulut Aiheuttamasi henkilö- ja omaisuusvahingot 2.1 Arkielämän vastuuriskit Vastuuvaatimukset, jotka johtuvat asunnossa oleville vuokratuille tavaroille sekä irtaimistolle aiheutuneista vahingoista, vakuutustapahtumaa kohti Omavastuu Kohtaan 2.2 sovelletaan omavastuuta seuraavasti: lasketusta vahingon määrästä vähennetään 20 prosentin omavastuuosuus, kuitenkin vähintään 45 euroa. SBAV Omavastuuvakuutus euroa 1.1 Kotivakuutuksen omavastuu seuraavaan enimmäismäärään asti: Moottoriajoneuvovakuutuksen omavastuu seuraavaan enimmäismäärään asti: Vuokratun moottoriajoneuvon, veneen, moottoripyörän, mopon ja polkupyörän omavastuu seuraavaan enimmäismäärään asti: Päävakuutuksenantajan korvattavat vahingot, mukaan lukien omavastuu RKV Matkailijan sairausturvavakuutus Avohoito 100 % Hammashoito 500 euroa Lääkkeet ja sidetarpeet 100 % Säde-, valo- ja muut fysikaaliset hoidot 100 % Hieronta, siteet, inhalaatiohoidot, fysioterapia 100 % Tavanomaiset tapaturman jälkeen käytettävät apuvälineet 100 % Röntgendiagnostiikka 100 % Leikkaukset 100 % Sairaalahoito 100 % Sairaskäynnit 100 % Hotellikulut enintään 60 päivän ajalta 100 % Lääketieteellisesti perusteltu sairaankuljetus kotiin Kotiin suuntautuvaan sairaankuljetukseen osallistuvan saattajan kulut 100 % Sairaankuljetus, kun matka tehdään omalla moottoriajoneuvolla, 0,18 euroa/km 100 % Siirtokulut tai hautauskulut ulkomailla euroa 2

3 Huvudkontor: Siegfried-Wedells-Platz Hamburg Vakuutusyhtiön HanseMerkur Reiseversicherung AG matkavakuutusten vakuutusehdot ja hintaluokittelukuvaukset Luku II. Yleisiä määräyksiä (Yleiset määräykset koskevat kaikkia Luvussa III mainittuja vakuutuksia) 1. Vakuutussopimuksen ja vakuutusturvan voimassaoloaika ja vakuutusaika 1.1 Sopimus tulee voimaan vakuutusmaksun maksamisen myötä sillä edellytyksellä, että maksu sisältää yksiselitteiset ja täydelliset tiedot vakuutuksen alkamispäivämäärästä, valitsemastasi tuotteesta ja vakuutettavista henkilöistä Peruutusturvan käsittävä vakuutussopimus on tehtävä heti matkan varaamisen yhteydessä ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivää ennen matkan alkamista. Jos matkan varaamisen ja lähtöpäivän välinen aika on enintään 30 päivää, peruutusturvasta on tehtävä sopimus viimeistään kolmen työpäivän kuluessa matkan varaamisesta. Muut vakuutussopimukset on tehtävä ennen matkan alkamista. Vakuutussopimus on tehtävä koko matkan ajaksi. Muutoin sopimus ei tule voimaan vakuutusmaksun maksamisesta huolimatta. Tällöin maksun suorittaneella henkilöllä on oikeus saada koko suorittamansa maksu takaisin Peruutusturvavakuutus tulee voimaan, kun vakuutusmaksu on maksettu. Muiden vakuutusten mukainen vakuutusturva alkaa kuitenkin aikaisintaan vakuutetun matkan alkaessa sillä edellytyksellä, että vakuutusmaksu on maksettu ennen matkan alkua. Matka katsotaan alkaneeksi, kun ensimmäistä matkustuspalvelua on käytetty kokonaan tai osittain Peruutusturva päättyy matkan alkaessa. Muiden vakuutusten mukainen vakuutusturva päättyy sovitun voimassaoloajan päättyessä, viimeistään kuitenkin vakuutetun matkan päättyessä. Vakuutusturvaa jatketaan sovitun ajankohdan yli, jos matkan päättyminen viivästyy suunnitellusta ajankohdasta vakuutetusta johtumattomista syistä. 2. Vakuutetut ja vakuutusturvan piiriin kuuluvat henkilöt 2.1 Vakuutettuja ovat vakuutussopimuksessa tai matkanjärjestäjän vahvistuksessa nimetyt henkilöt tai vakuutusasiakirjassa vahvistettu henkilöryhmä. 2.2 Perhevakuutusta otettaessa perheeksi katsotaan enintään kaksi aikuista ja vähintään yksi mukana matkustava alle 21-vuotias lapsi (heidän sukulaisuussuhteeseensa katsomatta) yhteensä enintään seitsemän henkilöä. 2.3 Luvun III kohdan 2 peruutusturvaa käsittelevässä kappaleessa sekä lomaturvaa käsittelevässä kohdassa 2.1 vahvistettujen velvoitekuvausten mukaisia vakuutusturvan piiriin kuuluvia henkilöitä ovat vakuutetut, jotka ovat yhdessä varanneet ja vakuuttaneet matkan; vakuutetun lähiomaiset, joilla tarkoitetaan aviopuolisoa tai avopuolisoa, lapsia, adoptiolapsia, lapsipuolia, ottolapsia, vanhempia, adoptiovanhempia, äiti- ja/tai isäpuolta, kasvatusvanhempia ja/tai sisaruksia. Omaisilla tarkoitetaan vakuutetun aviopuolisoa ja perillisiä. 2.4 Jos yli viisi henkilöä tai perhehintoja sovellettaessa yli kaksi perhettä varaa ja vakuuttaa matkan yhdessä, vakuutusturvan piiriin kuuluviksi henkilöiksi luetaan vain kunkin vakuutetun omaiset ja näiden saattajat eikä kaikkia vakuutettuja keskinäisesti Johdetun ryhmämatkan (esimerkiksi matkat, joihin osallistuu opettaja, vanhempia tai matkanjohtaja) yhteydessä saattajat, jos matkan tekeminen edellyttää heidän osallistumistaan. Vakuutusturvasta on tehtävä erityinen kirjallinen sopimus, ja lisäksi saattajan peruutusturvasta on sovittava osana ryhmän kokonaishintaa. Jos erityisellä vakuutussopimuksella vakuutetulle saattajalle sattuu vakuutustapahtuma, korvaamme peruutuskulut kaikkien niiden vakuutettujen osalta, joihin ryhmämatkan peruminen vaikuttaa. 3. Vakuutusmaksun maksaminen 3.1. Vakuutusmaksun maksaminen Vakuutusmaksu on kertamaksu, ja se erääntyy maksettavaksi, kun sopimus on tehtyä, mahdollisesta peruutusoikeudesta riippumatta. Vakuutusmaksun määrä käy ilmi vakuutusmaksutaulukosta. 3.2 Vakuutusmaksun viivästyminen (Vakuutussopimuslain 39 ) Jos olet laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen kohdassa 3.1 vahvistetussa määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos suoritat vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutuksenantaja mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa. Jos maksun laiminlyönti on johtunut maksuvaikeuksistasi, joihin olet joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytäsi, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan myös tästä vakuutuksen määräaikaisen jatkumisen mahdollisuudesta. Ellei maksua suoriteta edellä kohdassa 3.1 mainitussa määräajassa, viivästyksestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko. 3.3 Päättyneen henkilövakuutuksen voimaansaattaminen (Vakuutussopimuslain 39 ja 43 ) Vakuutus, joka on päättynyt muusta syystä kuin ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, tulee uudelleen voimaan, jos maksat suorittamatta jätetyn vakuutusmaksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Mainitsemme tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa. Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan, vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. 3.4 Vakuutusmaksu vakuutuksen päättyessä vakuutuskauden aikana (Vakuutussopimuslain 45 ) Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Vakuutuksenantaja palauttaa sinulle muun osan jo suoritetusta vakuutusmaksusta. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos olet tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti. Vakuutusmaksua ei myöskään palauteta, jos palautettava maksu on alle 8 euroa. 3.5 Vakuutusturvan alkaminen myöhemmin Ellei vakuutusmaksua makseta määräaikaan mennessä vaan myöhemmin, vakuutusturva tulee voimaan vasta, kun vakuutusmaksu maksetaan, sillä edellytyksellä, että sinulle on lähetetty asiasta erityinen kirjallinen ilmoi- tus tai asia on merkitty selvästi vakuutuskirjaan. Tätä ehtoa ei kuitenkaan sovelleta osoittaessasi toteen, ettet ole vastuussa maksun laiminlyönnistä. 3.6 Maksun suorittaminen maksupalveluntarjoajan välityksellä (Vakuutussopimuslain 44 ) Vakuutusmaksu katsotaan maksetuksi, kun vakuutuksenottaja on jättänyt vakuutusmaksua koskevan maksutoimeksiannon pankin tai muun vastaavan maksupalveluntarjoajan toimipaikkaan. 4. Vakuutusturva 4.1 Vakuutusturvan laajuus Maksamme Luvun III mukaisesta vakuutustapahtumasta korvausta sillä edellytyksellä, että valittu vakuutus kattaa tapahtuman. Korvauksen määrä käy ilmi Luvusta I, näistä vakuutusehdoista ja vakuutussopimuksesta. 4.2 Omavastuu Jos vakuutukselle on sovittu omavastuu Luvussa I, sen määrä vähennetään korvattavasta vahingosta (laskennallinen korvaussumma). 4.3 Ulkomaan valuutan määräisten kulujen muuntaminen Ulkomaan valuutassa syntyneet kulut muunnetaan Suomessa käytetyksi valuutaksi, kun kuitit toimitetaan meille, käyttämällä kyseisenä ajankohtana voimassa olevaa päivän kurssia. Päivän kurssiksi katsotaan kullakin hetkenä vallitsevan tilanteen mukainen valuuttakaupan virallinen vaihtokurssi, paitsi jos vakuutettu on todistettavasti joutunut hankkimaan laskujen maksamiseen tarvittavan valuutan epäsuotuisampaan kurssiin. 5. Tilanteet, joissa vakuutusturvaa rajoitetaan tai se raukeaa 5.1 Petos ja tahallinen aiheuttaminen (Vakuutussopimuslain 30 1 mom) Korvausta ei makseta, jos sinä tai jos joku vakuutetuista yrittää tahallisesti antaa meille virheellisiä tietoja korvausvelvollisuuteen tai korvauksen suuruuteen vaikuttavista tekijöistä. Vapaudumme maksuvastuusta myös silloin, jos olet tai jos joku vakuutetuista on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti. Lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä todettu petos tai tahallinen aiheuttaminen katsotaan todistetuksi. 5.2 Törkeä huolimattomuus (Vakuutussopimuslain 30 2 mom) Jos sinä tai joku muu vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, meillä on oikeus alentaa korvausta tuottamusastetta vastaavassa suhteessa. Tämä rajoitus ei koske tapaturmavakuutuksen kattamia, törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneita vakuutustapahtumia, joiden osalta vakuutusturva on voimassa myös tällaisissa tapauksissa. 5.3 Sota, sisäiset levottomuudet ja muut tapahtumat. Ellei Luvussa III muuta vahvisteta, vakuutusturva ei kata vahinkoja, jotka johtuvat sodasta, sisällissodasta, sodankaltaisista tapahtumista, sisäisistä levottomuuksista, lakosta, ydinenergiasta, takavarikoinnista tai muista viranomaisten toimenpiteistä sekä luonnonkatastrofeista. Vakuutusturva ei kata myöskään tapahtumia, jotka aiheutuvat väkivaltaisuuksista yleisen kokoontumisen tai mielenosoituksen yhteydessä, jos osallistut tai jos vakuutetut osallistuvat tällaisiin aktiivisesti. Henkivakuutusta tai sen lisävakuutusta koskevassa sopimuksessa vakuutuksenantaja ei saa viitata sopimusehtoon, jonka mukaan vakuutuksenantaja vapautuu vastuusta tai vakuutuksenantajan vastuu pienenee, jos vakuutetun Suomen kansalaisen tai Suomessa asuvan vakuutetun kuolema tai työkyvyttömyys johtuu Suomeen kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä tai sodasta. 5.4 Ennakoitavuus Korvausta ei makseta, jos vakuutustapahtuma oli ennakoitavissa matkaa varattaessa tai vakuutussopimuksen tekemisen hetkellä. Huomautus: Ota myös huomioon näiden vakuutusehtojen Luvussa III esitetyt erillisten vakuutusten rajoitukset. 6. Mitä vahinkotapahtuman jälkeen on otettava huomioon Emme voi hoitaa omia velvoitteitamme ilman sinun ja vakuutettujen apua. Ottakaa seuraavat seikat huomioon, jotta ette vaaranna vakuutusturvaanne. 6.1 Velvollisuus pienentää vahinkoa Pidä vahinko mahdollisimman vähäisenä ja vältä kaikkea, joka voi johtaa kustannusten tarpeettomaan kasvuun. Jos sinulla on kysyttävää velvollisuuksistasi, otathan meihin yhteyttä. 6.2 Velvollisuus ilmoittaa vahingosta Sinun tai vakuutettujen on annettava kaikista vahinkotapauksista totuudenmukaiset ja kattavat tiedot. Myös edellyttämämme tositteet ja asian kannalta merkitykselliset selvitykset on laadittava samalla tavalla. 6.3 Velvollisuus huolehtia korvausvaateista kolmansia kohtaan (takautumisoikeus) (Vakuutussopimuslain 75 ) Jos sinulla tai vakuutetulla on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä vahingonkorvausta, tämä oikeus siirtyy meille niiltä osin kuin yhtiö korvaa vahingon. Siirrettyä oikeutta ei voida puolustaa sinun vahingoksesi. Sinun on huolehdittava korvausvaateesta tai käytettävä sen turvaamiseen tarkoitettua oikeuttasi noudattamalla voimassa olevia muotovaatimuksia ja määräaikoja sekä tarvittaessa myötävaikutettava asian selvittämiseen. Jos henkilö, jonka kanssa asut yhdessä vahingon syntyessä, olisi korvausvelvollinen takautumisoikeuden perusteella, vakuutusyhtiölle siirrettyä oikeutta ei voida käyttää, ellei kyseinen henkilö ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan. Jos vahingon aiheuttanut kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 Luvun 1 :n mukaan rinnastettava muu henkilö, vakuutuksenantajalla on takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai jos tämä on korvausvelvollinen huolimattomuudesta riippumatta. 6.4 Muut velvoitteet Huomautus: Ota lisäksi huomioon sopimukseesi liitetyt ohjeet Tärkeitä ohjeita vahinkotapauksessa sekä kussakin tapauksessa yksittäisiin vakuutuksiin liittyvät erityiset velvoitteet, jotka esitetään näiden vakuutusehtojen Luvussa III. 6.5 Velvoitteiden laiminlyönnin seuraukset (Vakuutussopimuslain ) Jos olet tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä (kohdissa ) mainitut velvollisuutesi, voidaan sinulle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Vastuuvakuutuksessa korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai korvaus voidaan evätä huolimattomuutesi takia vain, jos olet laiminlyönyt velvollisuutesi törkeästä huolimattomuudesta taikka, milloin vakuutusehdoissa on niin määrätty, jos laiminlyönti johtuu osittain alkoholin tai huumausaineen käytöstäsi. Henkilövakuutuksessa vakuutuksenantaja vapautetaan vastuusta, jos olet tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos teet itsemurhan, vakuutuksenantaja vastaa kuitenkin henkivakuutuksesta, jos vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta on ennen itsemurhan tekemistä kulunut yli vuosi. Jos muu henkilövakuutuksessa vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, vakuutuksenantaja on häneen nähden vapautettu vastuusta. Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu. Jos vakuutuksenottaja on kuollut, se osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille, maksetaan muille korvaukseen oikeutetuille. Jos tapaturmavakuutuksessa tai sairausvakuutuksessa vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutuksenantajan vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. 7. Mitä korvauksen maksamisen yhteydessä on otettava 7.1 Korvauksen erääntymisajankohta Vakuutuskorvaus maksetaan kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vahvistaneet maksavamme vakuutuksen mukaisen korvauksen ja olemme määrittäneet maksuvelvollisuutemme ja korvaussumman määrän. Maksamme korvauksen viivästymisestä korkolain mukaisen viivästyskoron. Jos olemme todenneet olevamme korvausvastuussa mutta emme ole vahvistaneet korvauksen määrää kuukauden sisällä vahinkoilmoituksen vastaanottamisesta, voit pyytää korvauksesta kohtuullista ennakkomaksua. Jos sinä tai joku vakuutetuista joutuu vakuutustapaukseen liittyvän viranomaistoimenpiteen tai oikeusprosessin kohteeksi, voimme lykätä vahingon korvaamista, kunnes prosessissa annettu tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman. 7.2 Muista vakuutussopimuksista maksettava korvaus (Vakuutussopimuslain 59 ja 60 ) Jos usea vakuutuksenantaja on myöntänyt samalle etuudelle vakuutuksen saman vahingon varalta, on jokainen heistä vastuussa vakuutettua kohtaan aivan kuin olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. Mikäli etuus on vakuutusten yhteenlasketun määrän mukaan ylivakuutettu, vakuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta eri vakuutuksista yhteensä enempää kuin vahingon määrä. Jos usea vakuutuksenantaja on vastuussa samasta vahingosta ja yhteenlasketut vastuumäärät ylittävät vakuutetulle kuuluvan korvauksen, jaetaan vastuu vakuutuksenantajien kesken vastuumäärien suhteessa. 8. Mitä lakia sovelletaan, ja milloin sopimuksen mukaiset oikeudet vanhenevat? Keitä ehdot koskevat? Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Suomen vakuutussopimuslakia 1994/543 ja Suomen lainsäädäntöä, ellei kansainvälisestä lainsäädännöstä muuta johdu. Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan vakuutustapahtumasta tehty ilmoitus. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä vahvistetussa ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. Ellet ole päätökseemme tyytyväinen, voit nostaa kanteen meitä vastaan. Kanne voidaan nostaa joko asianosaisen Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai meidän kotipaikkamme käräjäoikeudessa tai sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jolla vahinko tapahtui, ellei Suomen tekemistä kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Päätökseemme liittyvä kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen tiedon päätöksestä ja tästä määräajasta. Tämän määräajan jälkeen menetät oikeuden kanteen nostamiseen. Käsittely lautakunnassa keskeyttää kanteennosto-oikeuden vanhentumisen. Kaikkia vakuutussopimuksen määräyksiä sovelletaan muuttumattomina myös vakuutettuihin. 9. Mitä vakuutusyhtiölle tehtävässä ilmoituksessa on otettava Korvauksen hakijan on toimitettava meille vastuumme selvittämisessä tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Tällaisilla asiakirjoilla ja tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi asiakirjoja ja tietoja, joista ilmenee, onko vakuutustapahtuma tapahtunut, miten suuresta vahingosta on kyse ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakijan on hankittava omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten asianomaisen saatavilla. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon myös meidän mahdollisuutemme hankkia selvitys. Kaikki meille tarkoitetut viestit ja selvitykset on toimitettava kirjallisessa muodossa (kirje, faksi, sähköposti, sähköinen tallennusväline jne.) ja lähetettävä pääkonttoriimme tai vakuutussopimuksessa annettuun osoitteeseen. Sopimuskieli on suomi tai ruotsi. 10. Peruuttamisoikeus Vakuutuksenottajalla on oikeus perua vakuutussopimus, jos vakuutuksen voimassaoloaika on vähintään 30 päivää, esimerkiksi jos vakuutuksen on määrä olla voimassa vähintään kuukauden kestävän matkan ajan. Tällöin vakuutuksenottajan on ilmoitettava Hanse Merkurille 14 päivän sisällä sopimuksen tekemisestä ja ennen vakuutuksen voimaantuloa, että hän haluaa perua sopimuksen. 3

4 Luku III. Velvoitteiden kuvaus (Jäljempänä lueteltujen vakuutusten ehdot ovat voimassa vain, jos ne sisältyvät valitsemaasi vakuutusturvaan.) RRKV-F Peruutusturvavakuutus, kun matkaa ei aloiteta RRKV-F 1. Mitkä velvoitteet peruutusturvasi kattaa? Vakuutustapahtumasta (katso kohta RRKV-F 2 ja rajoitukset kohdasta RRKV- F 3) maksetaan seuraavassa vahvistettu korvaus sillä edellytyksellä, että vakuutustapahtuma sattuu vakuutuksen kattamalla ajanjaksolla. Ota huomioon Luvun II kohdassa 6 ja tämän Luvun alla olevassa kohdassa RRKV-F 4 esitetyt velvoitteesi vakuutustapahtuman yhteydessä. Korvaamme sopimuksen perusteella kertyneet peruutuskulut, kun matkaa tai sitä koskevaa järjestelyä ei aloiteta. Tältä osin maksetaan myös varausmaksu, jos sellaisesta on sovittu ja sellainen on veloitettu ja laskutettu matkan/vuokrakohteen varaamisen yhteydessä. Korvaussummaa mukautetaan Luvussa I vahvistetun määrän mukaisesti. RRKV-F 2. Milloin vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen? Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen, kun sinä joudut tai vakuutusturvan piiriin kuuluva henkilö (katso määritelmä Luvusta II) joutuu äkillisen ja odottamattoman tapahtuman kohteeksi etkä sinä tai hän siksi pysty hyväksyttävissä olosuhteissa osallistumaan ostettuun/tilattuun tapahtumaan tai ostetulle/tilatulle matkalle. 2.1 Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista seikoista: 2.2 työpaikan menetys ja siitä johtuva työttömyys työsuhteen odottamattoman, liiketoiminnasta johtuvan ja työnantajan toimesta tapahtuvan irtisanomisen seurauksena 2.3 verotettavaa tuloa tuottavan työsuhteen alkaminen 2.4 hylätyn kokeen/tentin uusiminen koulussa, yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tai korkeakoulussa opiskeluajan/opintojen pitkittymisen välttämiseksi tai koulu-/tutkintotodistuksen saamiseksi 2.5 odottamaton äkillinen kutsu tuomioistuimeen, ellei kyseinen tuomioistuin hyväksy matkavarausta kutsun lykkäämisen syyksi 2.6 julkisen kulkuneuvon myöhästyminen tai kulkematta jääminen, minkä seurauksena myöhästyt jatkoyhteydestä etkä pääse aloittamaan matkaasi. RRKV-F 3. Mitkä vakuutusturvan rajoitukset on otettava Ota huomioon myös Luvun II kohdassa 5 esitetyt yleiset rajoitukset. 3.1 Aiemmat sairaustapaukset Vakuutus ei kata vakuutustapahtumia, jotka aiheutuvat sairauksista, jotka olivat tiedossa vakuutussopimuksen tekemisen aikaan ja joita on hoidettu vakuutussopimuksen tekemistä välittömästi edeltävien 6 kuukauden aikana. Tämä ehto ei koske kontrollitutkimuksia. 3.2 Psyykkiset ongelmat Korvausta ei makseta sairauksista, jotka ovat olosuhteiden aiheuttamia psyykkisiä reaktioita terrori-iskuun, lento- tai linja-auto-onnettomuuteen taikka sisäisten levottomuuksien, sodan, luonnonkatastrofien, sairauksien tai epidemioiden aiheuttamaan pelkoon. 3.3 Asiakirjojen tai rokotusten puuttuminen Korvausta ei makseta, jos matka perutaan matkustusasiakirjojen (esimerkiksi passi, viisumi tai vastaava) puuttumisen tai puutteellisuuden tai rokotuksen puuttumisen vuoksi. RRKV-F 4. Mitä on otettava huomioon matkan perumisen yhteydessä Täydennys Luvun II kohtaan Ilmoituksen tekeminen viipymättä Kustannusten pitämiseksi mahdollisimman pieninä sinun tai vakuutetun on vakuutustapahtuman tapahduttua ilmoitettava viipymättä peruutuksesta matkanjärjestäjälle ja/tai varauspaikkaan. 4.2 Puolueeton todistus Vakuutustapahtuman tapahtuminen vahingon sattumisajankohtana (peruutusajankohtana) on todennettava meille toimittamalla puolueeton kirjallinen todistus. Kyseeseen voi tulla lääkärin antama lääkärintodistus, joka sisältää diagnoosin ja hoitopäivän, tai asiaankuuluvan viranomaisen, poliisin tai työnantajan antama todistus, josta käy ilmi peruutuksen syy. On tärkeää, että todistus myönnetään ennen matkan tai sitä koskevan järjestelyn alkua. Meillä on oikeus varmistaa matkustuskyvyttömyys pyytämällä lausunto erikoislääkäriltä, jos pidämme sitä tarpeellisena. 4.3 Velvoitteiden laiminlyönnin seuraukset Jonkin mainitun velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat oikeusseuraukset UG Lomaturvavakuutus (vakuutus matkan keskeytymisen varalta), kun matka keskeytyy UG 1. Mitä velvoitteita lomaturvavakuutuksesi kattaa? Vakuutustapahtuman perusteella (katso kohta UG 2 ja rajoitukset kohdasta UG 3) maksetaan seuraavat korvaukset. Huomaa vakuutustapahtumaan liittyvät velvollisuudet Luvun II kohdan 6 ja tämän Luvun kohdan UG 4 mukaisesti. Maksaessamme korvauksen alla luetelluista kuljetukseen, majoitukseen ja ylläpitoon liittyvistä kuluista nämä mukautetaan vastaamaan varatun matkan laatua, ellei toisin ole määrätty. 1.1 Ylimääräiset kotimatkakulut Jos matka on keskeytettävä tai jos palaat matkalta myöhässä, korvaamme sinulle todistettavasti aiheutuneet ylimääräiset kotimatkakulut (ei kuitenkaan kuolemantapaukseen liittyviä siirtokuluja) ja tästä suoraan aiheutuneet muut lisäkulut, kuten yöpymis- ja ruokailukulut (ei kuitenkaan lääkekuluja) sekä vakuutetun majoituskulut (varatun ja vakuutetun matkapalvelun tyypin ja luokan mukaisesti), ellei voida vaatia, että vakuutettu päättää matkansa suunnitellun aikataulun mukaisesti, koska mukana matkustava vakuutettu ei ole vakuutustapahtuman seurauksena matkustuskunnossa. Jos matkavarauksesta poiketen kotiin on matkustettava lentokoneella, korvataan ainoastaan kulut istumapaikasta edullisimmassa matkustusluokassa. Vakuutus ei kata kuljetusyhtiön esittämiä korvausvaateita, jotka johtuvat siitä, että vakuutettu on aiheuttanut suunnittelemattoman poikkeaman suunnitellusta lentoreitistä (esimerkiksi hätälaskun). 1.2 Käyttämättä jääneet matkapalvelut Kun matka keskeytyy vakuutetun matkan alkupuoliskon aikana, kuitenkin korkeintaan kahdeksan ensimmäisen matkapäivän aikana, korvaamme vakuutetun matkan hinnan Luvussa I vahvistettuun enimmäismäärään asti. Meno- ja paluumatkapäivät lasketaan kussakin tapauksessa kokonaisiksi matkapäiviksi. Jos matkallelähtö viivästyy, jos matka keskeytyy sen jälkipuoliskon aikana (viimeistään alkaen yhdeksännestä matkapäivästä) tai jos matka keskeytyy, emme korvaa käyttämättä jääneitä matkapalveluja. Ellei yksittäisten matkapalveluiden arvoa voida osoittaa puolueettomasti (esimerkiksi pakettimatkojen yhteydessä), korvaamme käyttämättä jääneet matkapäivät. Korvaus lasketaan seuraavasti: Käyttämättä jääneet matkapäivät x matkan hinta Matkan alkuperäinen kesto = korvaus Matkan alkuperäistä kestoa laskettaessa meno- ja paluumatkapäivät lasketaan kokonaisiksi matkapäiviksi. Jos lähiomainen Suomessa sairastuu vakavasti, tai menehtyy odottamattomasti, maksetaan korvaus, joka vastaa kahta päivää koko matkan hinnasta, ellei matka keskeydy. Jos yksityisomaisuutesi Suomessa vahingoittuu äkillisen, ennakoimattoman tapahtuman seurauksena, maksetaan korvaus, joka vastaa yhden päivän osuutta matkan hinnasta, ellei matka keskeydy. Korvausta ei makseta, jos käyttämätön matkapalvelu koskee vain lentomatkaa. 1.3 Terroriteosta tai luonnonkatastrofista johtuvasta olinpaikan vaihtamisesta aiheutuneet kulut Korvaamme välttämättömät ja kohtuulliset kulut matkustamisesta turvalliseen paikkaan tai muusta majoituksesta. UG 2. Milloin vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen? Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen, kun et voi jatkaa tai lopettaa matkaa tai sitä koskevaa järjestelyä suunnitelman mukaisesti siksi, että vakuutettu tai vakuutusturvan piiriin kuuluva henkilö (katso määritelmä Luvusta II) on joutunut jonkin seuraavassa mainitun tapahtuman kohteeksi. Vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen myös silloin, jos varattua ja vakuutettua ryhmämatkaa ei voida jatkaa tai lopettaa suunnitelman mukaisesti siksi, että saattaja jää pois jonkin seuraavassa mainitun tapahtuman vuoksi ja vaadittu saattajien vähimmäismäärä alittuu. 2.1 Odottamaton ja vakava sairaus, kuolemantapaus, tapaturmasta johtuva vakava loukkaantuminen, raskaus Keskeytät matkan tai osallistumisen sitä koskevaan järjestelyyn siksi, että odottamaton ja vakava sairaus, kuolemantapaus, tapaturmasta johtuva vakava loukkaantuminen tai raskaus estää matkan jatkamisen. 2.2 Olennainen omaisuusvahinko Keskeytät matkan tai osallistumisen sitä koskevaan järjestelyyn siksi, että yksityisomaisuutesi Suomessa on kärsinyt olennaista vahinkoa tulipalon, vesivahingon, luonnonkatastrofin tai kolmannen henkilön tekemän rikoksen (esimerkiksi murtovarkauden) seurauksena. Edellä mainitusta tapahtumasta aiheutunutta omaisuusvahinkoa pidetään olennaisena, jos vahingon määrä vastaa vähintään Luvussa I vahvistettua summaa. 2.3 Kulkuneuvon myöhästyminen Keskeytät matkan, koska myöhästyt jatkoyhteydestä siksi, että julkinen kulkuneuvo myöhästyy tai ei kulje lainkaan. Näissä ehdoissa julkisilla kulkuneuvoilla tarkoitetaan kaikkia maa- ja vesikulkuneuvoja, jotka on hyväksytty Suomessa yleiseen henkilöliikenteeseen, sekä Suomen sisäisiä liityntälentoja. Korvaus edellyttää, että vakuutus kattaa myös liityntäkulkuneuvon ja että kulkuneuvo myöhästyy vähintään Luvussa I vahvistetun ajan. 2.4 Terroriteot ja luonnonkatastrofit Autamme sinua kohdan 1.3 mukaisesti, jos joudut lomakohteessa terroriteon tai luonnonkatastrofin vuoksi äkilliseen ja ennakoimattomaan hätätilanteeseen tai välittömään hengenvaaraan tai fyysiseen vaaraan. UG 3. Mitkä vakuutusturvan rajoitukset on otettava Ota huomioon myös Luvun II kohdassa 5 esitetyt yleiset rajoitukset. 3.1 Aiemmat sairaustapaukset Vakuutus ei kata vakuutustapahtumia, jotka aiheutuvat sairauksista, jotka olivat tiedossa vakuutussopimuksen tekemisen hetkellä ja joita on hoidettu vakuutussopimuksen tekemistä välittömästi edeltävien 6 kuukauden aikana. Tämä ehto ei koske kontrollitutkimuksia. 3.2 Psyykkiset reaktiot Korvausta ei makseta sairauksista, jotka ovat olosuhteiden aiheuttamia psyykkisiä reaktioita terrori-iskuun, lento- tai linja-auto-onnettomuuteen taikka sisäisten levottomuuksien, sodan, luonnonkatastrofien, sairauksien tai epidemioiden aiheuttamaan pelkoon. 3.3 Kaikkien vakuutettujen kuolema Jos kaikki vakuutetut menehtyvät matkan aikana, matkan hintaa ei korvata kokonaan eikä osittain. UG 4. Mitä vakuutustapahtuman yhteydessä on otettava huomioon Täydennys Luvun II kohtaan Erikoislääkärin todistus Kohdan 2.1 mukainen vakuutustapahtuma on vahingon sattumisajankohtana (peruutusajankohtana) todennettava paikan päällä olevan lääkärin antamalla selvällä todistuksella, joka sisältää diagnoosin ja hoitotiedot. Voimme varmistaa matkustuskyvyttömyyden pyytämällä lausunnon erikoislääkäriltä, jos pidämme sitä tarpeellisena. 4.2 Yhteydenotto maailmanlaajuiseen päivystyspalveluumme Täyden korvauksen saaminen kohdan 1.3 nojalla edellyttää, että vakuutettu tai joku hänen apunaan käyttämänsä henkilö ottaa puhelimitse tai muulla tavalla yhteyttä kansainväliseen päivystyspalveluumme vakuutustapahtuman tapahduttua. Päivystyspalveluun on otettava yhteyttä viipymättä. Puhelinnumero on ilmoitettu sopimusasiakirjoihin sisältyvässä ohjeessa Tärkeitä ohjeita vahinkotapauksessa ja internet-sivuillamme osoitteessa kohdassa Matkustuspäivystys. 4.3 Velvoitteiden laiminlyönnin seuraukset Jonkin mainitun velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat oikeusseuraukset UMV Jatkoyhteysvakuutus UMV 1. Mitä velvoitteita jatkoyhteysvakuutuksesi kattaa? Vakuutustapahtumasta (katso kohta JYV 2 ja rajoitukset kohdasta JYV 3) maksetaan seuraavassa vahvistettu korvaus sillä edellytyksellä, että vakuutustapahtuma sattuu vakuutuksen kattamalla ajanjaksolla. Huomaa vakuutustapahtumaan liittyvät velvoitteet Luvun II kohdan 6 ja tämän Luvun kohdan JYV 4 mukaisesti. Jos liityntälento myöhästyy, korvaamme liityntälennon uudelleenvarauksen kustannukset vakuutetun matkan alkuperäisen varauksen tyypin ja laadun mukaisesti Luvussa I vahvistettuun enimmäismäärään asti. Jos seuraavalle mahdolliselle jatkolennolle pääsee vasta seuraavana päivänä, maksamme kulut hotelliyöpymisestä (ilman aterioita) läheisessä hotellissa Luvussa I ilmoitettuun enimmäismäärään asti. UMV 2. Milloin vakuutustapahtuman katsotaan tapahtuneen? Kun lentovaraukseen liittyy vaihto, maksamme korvausta, kun alun perin varatulle jatkolennolle ei pääse liityntälennon myöhästymisen vuoksi. Edellytyksenä on se, että lentomatkat lennetään valtion hyväksymillä ja rekisteröimillä lentoyhtiöillä yleisesti saatavana olevan ja vahvistetun sekä lentokentän ilmoitustauluilla julkaistun aikataulun mukaisesti ja että fyysinen voimassaoloalue ja myöhästymisen vähimmäispituus vastaavat Luvussa I esitettyä. UMV 3. Mitkä vakuutusturvan rajoitukset on otettava Ota huomioon myös Luvun II kohdassa 5 esitetyt yleiset rajoitukset. Vakuutus ei kata kuljetusyhtiön esittämiä korvausvaateita, jotka johtuvat siitä, että vakuutettu on aiheuttanut suunnittelemattoman poikkeaman suunnitellusta lentoreitistä (esimerkiksi hätälaskun). UMV 4. Mitä on otettava huomioon jatkoyhteysvakuutuksen osalta Jonkin mainitun velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat oikeusseuraukset RGV Matkatavara- ja urheiluvälinevakuutus RGV 1. Mitä sitoumuksia sisältyy matkatavaraja urheiluvälinevakuutukseesi? Vakuutustapahtuman sattuessa (ks. kohta RGV 2; rajoitusten osalta kohta RGV 3) maksamme korvausta aina vakuutusmäärien mukaiseen summaan saakka edellyttäen, että tapahtumat ja esineet on vakuutettu Luvun I mukaisesti. Huomaa vakuutustapahtumaan liittyvät velvollisuudet Luvun II kohdan 6 sekä tämän Luvun kohdan RGV 4 mukaisesti. 1.1 Korvaus tuhoutumis- tai katoamistapauksessa Vakuutetussa vahinkotapauksessa korvaamme tuhoutuneet tai kadonneet esineet vakuutusarvoon saakka vahingon tapahtumisajankohtana siinä määrin kuin ne on vakuutettu kohdan RGV 2 mukaisesti. Vakuutusarvoksi lasketaan se rahamäärä, jonka tarvitset tavallisesti omalla vakituisella asuinpaikallasi samanarvoisen ja -laatuisen esineen hankkimiseksi, vähennettynä esineen senhetkistä kuntoa (ikä, kuluminen, käyttö jne.) vastaavalla summalla (nykyarvo). 1.2 Vahinkokorvaukset Vastaamme korjattavissa olevien vahingoittuneiden esineiden osalta välttämättömistä korjauskuluista ja tarvittaessa arvonmenetyksestä edellyttäen, että esineet on vakuutettu kohdan RGV 2 mukaisesti, kuitenkin enintään vakuutusarvoon saakka. RGV 2. Milloin on kysymyksessä vakuutusta pahtuma? Vakuutusturva kattaa alla olevat tapahtumat niiltä osin kuin ne on lueteltu Luvussa I. 2.1 Säilytykseen jätettyihin matkatavaroihin kohdistuneet vahingot Jos olet jättänyt matkatavarasi kuljetusliikkeen, majoitusliikkeen tai matkatavarasäilytyksen säilytettäväksi, korvaamme matkatavaran katoamisen sieltä tai siellä tapahtuneen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen vakuutusmäärän suuruusluokan ja korvausrajojen mukaisesti. 2.2 Toimitusajan ylittäminen Jos kuljetusliike ei suorita toimitusta sovitussa ajassa (toimitusajan ylittäminen), korvaamme Luvussa I ilmoitetun summan välttämättömyystarvikkeiden hankintoja varten. 2.3 Ulkopuolisten aiheuttamat matkatavaroihin, urheiluvälineisiin tai arvotavaroihin kohdistuvat rikokset Vakuutusturvasi kattaa vakuutusmäärän mukaiseen summaan ja korvausrajoituksiin saakka ulkopuolisen suorittaman rikoksen seurauksena tapahtuneen vakuutettujen esineiden menetyksen, vahingon tai tuhoutumisen. Tällaisiksi rikoksiksi luetaan varkaus, murtovarkaus, ryöstö, rikollinen kiristys ja tahallinen omaisuusvahinko. 2.4 Matkatavaroihin, urheiluvälineisiin tai arvotavaroihin liikennetapaturmien yhteydessä kohdistuvat vahingot Vakuutusturvasi kattaa vakuutusmäärän mukaiseen summaan ja korvausrajoituksiin saakka kuljetusvälineelle sattuneen tapaturman (esim. liikennetapaturman) yhteydessä tapahtuneen vakuutettujen esineiden menetyksen, vahingon tai tuhoutumisen. 2.5 Tulipalon, räjähdyksen tai luonnonmullistusten matkatavaroihin, urheiluvälineisiin tai arvotavaroihin aiheuttamat vahingot Vakuutusturvasi kattaa vakuutusmäärän mukaiseen summaan ja korvausrajoituksiin saakka tulipalon, salaman, räjähdyksen, myrskyn, tulvan, maanvyöryn, maanjäristyksen tai lumivyöryn yhteydessä tapahtuneen vakuutettujen esineiden menetyksen, vahingon tai tuhoutumisen. 2.6 Muiden tapahtumien matkatavaroille aiheuttamat vahingot Vakuutusturvasi käsittää myös matkatavarasi, jos jokin yhtäkkinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma saa aikaan niiden vahingoittumisen tai tuhoutumisen tai katoamisen. RGV 3. Mitkä vakuutusturvan rajoitukset tulee ottaa Katso myös yleiset rajoitukset Luvun II kohdassa 5. Alla olevissa kohdissa mainitut ehdot sisältävät turvallisuusmääräyksiä, joiden laiminlyöminen johtaa Luvun II kohdan 6.5. mukaiseen vastuuvelvollisuuteen. 3.1 Arvotavaroihin liittyvät rajoitukset Kohdassa Matkatavarat olevan arvotavaroiden kuvauksen mukaisesti vakuutusturva on voimassa ainoastaan niin kauan kuin arvotavaroita kannetaan tai käytetään asianmukaisella tavalla tai kuljetetaan mukana henkilökohtaisessa ja turvallisessa säilössä tai ne ovat rakennuksessa tai matkustajaaluksella sijaitsevassa, asianmukaisella tavalla lukitussa huoneessa. Korut ja jalometalliesineet ovat kuitenkin vakuutettuja ainoastaan niin kauan kuin niitä säilytetään lisäksi lukitussa säiliössä, mikä antaa myös lisäturvaa itse säiliön anastamista vastaan. 4

5 3.2 Moottori- ja vesikulkuneuvoihin liittyvät rajoitukset Moottoriajoneuvoissa/perävaunuissa/vesikulkuneuvoissa ilman valvontaa oleville matkatavaroille ja urheiluvälineille tapahtuneet ulkopuolisten tekemien rikosten aiheuttamat vahingot korvaamme ainoastaan siinä määrin kuin em. esineet ovat olleet kokonaan suljetussa ja lukolla varmistetussa sisätilassa tai läpinäkymättömässä tavaratilassa (vesikulkuneuvon yhteydessä: kajuutassa tai pakkauslaatikossa) tai kulkuneuvoon kiinteästi liitetyssä matkatavarasäiliössä. Muussa tapauksessa emme suorita korvausta matkatavaroita käsittelevässä luvussa olevassa arvokuvauksessa luetelluista arvotavaroista. Valvontana pidetään vakuutetun henkilön tai tämän palkkaaman luotettavan henkilön jatkuvaa paikallaoloa vakuutettavaksi tarkoitetun kohteen luona, ei kuitenkaan avoimen, yleiseen käyttöön tarkoitetun paikan (esim. parkkipaikka, satama) valvontaa. Maksamme korvausta ainoastaan, mikäli vahingot ovat todistettavasti tapahtuneet päivällä klo tai matkan enintään 2 tuntia kestäneen keskeytyksen aikana. Jos matkatavaroita ei pureta matkustamiseen käytetystä moottoriajoneuvosta viipymättä vakituiselle asunnolle saapumisen jälkeen, vakuutussuoja päättyy sinne saapumisen hetkellä. 3.3 Leirintään liittyvät rajoitukset Matkatavaroihin ja urheiluvälineisiin telttailun tai leiriytymisen aikana ulkopuolisten aiheuttamissa vahingoissa vakuutusturva on voimassa ainoastaan virallisilla (viranomaisten, yhdistysten tai yksityisten yritysten ylläpitämillä) leirintäalueilla. Jos esine jätetään telttaan ilman valvontaa (määritelmä kohdassa 3.1), vakuutusturva on olemassa ulkopuolisten aiheuttamissa rikoksissa ainoastaan, mikäli vahinko on todistettavasti tapahtunut päivällä klo ja teltta on lukittu. Valvomattomassa teltassa olevat arvotavarat eivät ole vakuutettuja. Nämä esineet korvaamme ainoastaan siinä määrin kuin kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät, tai jos esineet annetaan säilytykseen leirintäalueen johdolle tai niitä säilytetään virallisella leirintäalueella poissa näkyvistä lukitsemalla ne asianmukaisella tavalla varmistettuun asuntovaunuun/asuntoautoon tai kokonaan suljettuun ja lukolla varmistettuun moottoriajoneuvoon. 3.4 Katoamisesta johtuvat vahingot Vakuutusturvaa ei myönnetä vahingoista, jotka johtuvat katoamisesta, esineen jättämisestä makaamaan tai nojaamaan johonkin tai riippumaan jostakin. 3.5 Kulumisesta johtuvat vahingot Vahingot, jotka aiheutuvat vakuutettujen esineiden luonnollisista tai puutteellisista ominaisuuksista (esim. kulumisesta), eivät ole vakuutettuja. RGV 4. Mitä tulisi ottaa huomioon vahinkotapauksessa 4.1 Korvausvaatimusten varmistaminen ulkopuolisiin nähden Säilytykseen jätettyihin matkatavaroihin kohdistuneista vahingoista samoin kuin sovitun ajan ulkopuolella tapahtuneesta toimituksesta on tehtävä viipymättä ilmoitus asiaankuuluvaan toimipaikkaan, ja se on vahvistettava kirjallisesti. Todistus siitä tulee toimittaa meille. Päällepäin näkymättömien vahinkojen yhteydessä sinun tulee välittömästi havainnon tehtyäsi ja kyseisen vanhentumisajan puitteissa, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa, kehottaa asianomaista yritystä tarkastamaan ja todistamaan vahingot. 4.2 Ilmoitus poliisille Ulkopuolisten tekemistä rikoksista johtuvat vahingot ja palovahingot on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle poliisiviranomaiselle laatimalla täydellinen luettelo kaikista vahingon kohteeksi joutuneista esineistä ja pyytämällä siitä kirjallinen vahvistus. Vahingon kohteeksi joutuneista esineistä tehtävä poliisille toimitettava luettelo tulee laatia yhtenä yhtenäisenä esityksenä, ja siihen tulee sisältyä myös tiedot yksittäisten esineitten hankkimisajankohdasta sekä hankintahinnasta. Täydellinen poliisin pöytäkirja, esimerkiksi rikosilmoitus, tulee toimittaa meille. 4.3 Seuraukset velvoitteiden noudattamatta jättämisestä Jonkin mainitun velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat oikeusseuraukset UV Matkailijan tapaturmavakuutus UV 1. Mitä velvoitteita sisältyy tapaturmavakuutukseesi? Vakuutustapahtuman sattuessa (ks. kohta UV 2; rajoitusten osalta kohta UV 3) 1.1 Invaliditeettiin liittyvät velvoitteet Korvauksemme edellyttää, että tapaturma aiheuttaa pysyvän haitan fyysiseen tai psyykkiseen suorituskykyysi (invaliditeetti). Haitta on pysyvä, mikäli se kestää alustavan arvion mukaan pidempään kuin 3 vuotta eikä tilassa voida odottaa tapahtuvan mitään muutoksia. Invaliditeetin tulee alkaa 36 kuukauden kuluessa tapaturmasta, ja lääkärin on todettava se kirjallisesti 42 kuukauden kuluessa tapaturmasta. Sinun tulee tämän jälkeen tehdä meille kirjallinen korvausvaatimus Korvaussumman suuruus sopeutetaan vakuutusmäärän ja invaliditeettiasteen mukaan. Sovittuja invaliditeettiasteita ovat (lukuun ottamatta todistuksia ylemmästä tai alemmasta invaliditeettiasteesta) seuraavien ruumiinosien/aistien menettäminen tai toimintakyvyttömyys: käsivarsi olkanivelen kohdalta 70 % käsivarsi kyynärnivelen yläpuolelta 65 % käsivarsi kyynärnivelen alapuolelta 60 % käsi ranteen kohdalta 55 % peukalo 20 % etusormi 10 % muu sormi 5 % jalka reiden keskikohdan yläpuolelta 70 % jalka reiden keskikohtaan saakka 60 % jalka polven alapuolelle saakka 50 % jalka pohkeen puoliväliin saakka 45 % jalka nilkan kohdalta 40 % isovarvas 5 % muu varvas 2 % silmä 50 % kuulo toisessa korvassa 30 % hajuaisti 10 % makuaisti 5 % Jonkin näiden ruumiinosien tai aistien osittainen menetys tai toimintakyvyn aleneminen hyväksytään vastaavalta osin prosentuaalisesti Mikäli vakuutustapahtuma kohdistuu ruumiinosiin tai aisteihin, joiden menetystä tai toimintakykyä ei jaotella yllä olevan mukaisesti, arvio tehdään ainoastaan lääketieteellisistä näkökohdista suhteessa normaaliin fyysiseen tai psyykkiseen suorituskykyyn Mikäli vakuutustapahtuma vaikuttaa useampiin fyysisiin tai psyykkisiin toimintoihin, yllä mainitut invaliditeettiasteet lasketaan yhteen. Yli 100 %:a ei kuitenkaan hyväksytä Jos vakuutustapahtuma kohdistuu fyysiseen tai psyykkiseen toimintoon, johon kohdistuu jo ennestään pysyvä haitta, sen olemassaolo otetaan huomioon haitan suuruuden määrittämisessä.,. Tämä arvioidaan kohdan mukaisten invaliditeettiasteiden mukaan Tapaturmasta johtuvassa kuolemantapauksessa, joka tapahtuu vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, ei invaliditeettikorvausta voida vaatia Mikäli vakuutettu menehtyy tapaturmaan liittymättömistä syistä vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai (oli syy mikä tahansa) myöhemmin kuin vuoden päästä tapaturman jälkeen, ja jos kohdan mukainen invaliditeettikorvausvaatimus on syntynyt, annamme korvausta sen invaliditeettiasteen mukaisesti, joka olisi ollut odotettavissa viimeksi annetun lääkärilausunnon perusteella Saatuamme asiakirjat, jotka vakuutetun tulee esittää todistaakseen tapaturman kulun ja sen seuraukset, samoin kuin asiakirjat, joiden perusteella arvioidaan invaliditeettia ja päätetään siihen liittyvistä välttämättömistä hoitotoimenpiteistä, olemme velvolliset ilmoittamaan 3 kuukauden kuluessa, hyväksymmekö ja missä laajuudessa hyväksymme vaatimuksen. Ennen hoitoprosessista päättämistä ei ole mahdollista vaatia invaliditeettikorvausta vuoden kuluessa tapaturman tapahtumisesta. Vastaamme lääkärinkuluista, joita aiheutuu vakuutetulle korvausvaatimuksen laatimisen yhteydessä Vakuutetulla ja meillä on oikeus vuosittain, enintään 3 vuoden ajan tapaturman tapahtumisesta, hankkia lääkäriltä uusi arvio invaliditeetin asteesta. Meidän tulee käyttää tätä oikeutta antamalla ilmoituksemme tässä kohdassa määritellyn mukaisesti, vakuutetun puolestaan kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen saapumisesta. Mikäli lopullinen arvio johtaa korkeampaan invaliditeettikorvaukseen kuin HanseMerkur on jo maksanut, ylimenevälle summalle maksetaan 4 %:n vuotuinen korko. 1.2 Kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat korvaukset Mikäli vakuutustapahtuma johtaa vakuutetun henkilön menehtymiseen vuoden kuluessa, perillisille syntyy oikeus vaatia korvausta vakuutuksen kuolemantapaussumman mukaisesti. Viittaamme kohdan 4.3 mukaisiin erityisiin velvollisuuksiin. UV 2. Milloin on kyseessä vakuutustapahtuma? Vakuutusturva kattaa seuraavat tapahtumat Luvun I mukaisesti: 2.1 Tapaturman aiheuttama terveyshaitta Vakuutustapahtuma syntyy, jos vakuutetulle aiheutuu tahtomattaan terveyshaitta yhtäkkisen, fyysisesti vaikuttavan tapahtuman (tapaturman) kautta. Vakuutusturva käsittää lisäksi sukeltamiselle tyypillisiä terveyshaittoja, esim. sukeltajantaudin tai tärykalvovaurion, joita syntyy ilman tapaturmaa eli äkillistä kehon ulkopuolelta käsin vaikuttavaa tapahtumaa. 2.2 Nyrjähdykset ja nivelsidevammat Vakuutustapahtumaksi katsotaan myös se, jos jokin tuki raajoissa tai selkärangassa menee pois paikaltaan tai lihakset, jänteet, nivelsiteet tai kapselit repeävät lisääntyneen voimainponnistuksen seurauksena. 2.3 Hukkuminen tai tukehtuminen Kohdassa määritellyn mukaisesti tapaturmaksi luetaan myös veden alla tapahtuva hukkumis- tai tukehtumiskuolema sukeltamisen yhteydessä. UV 3. Mitkä vakuutusturvan rajoitukset tulee ottaa Katso myös Luvun II kohdassa 5 mainitut yleiset rajoitukset. 3.1 Mitä emme korvaa? Emme korvaa: Tapaturmia, jotka johtuvat mielen- tai tietoisuuden häiriöistä myös siinä määrin kuin ne johtuvat alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksesta, sekä aivoverenkiertohäiriöstä ja epileptisistä tai muista kouristuskohtauksista, jotka vaikuttavat vakuutetun koko kehoon. Vakuutusturva säilyy kuitenkin, mikäli nämä häiriöt tai kohtaukset ovat tämän sopimuksen piiriin kuuluvan tapaturman aiheuttamia; Tapaturmia, jotka sattuvat vakuutetulle tämän ollessa suorittamassa tai yrittäessä suorittaa tahallista rikosta; Tapaturmia, jotka aiheutuvat välittömästi tai välillisesti sodasta tai sisällissodasta tai liittyvät terroristihyökkäyksiin. Vakuutusturva säilyy kuitenkin, jos vakuutettu joutuu ulkomaanmatkalla yllättäen sota- tai sisällissotatilanteeseen. Tämä lisätty vakuutusturva ei kuitenkaan ole voimassa matkustettaessa sellaisiin valtioihin tai sellaisten valtioiden kautta, joiden maaperällä sota tai sisällissota on käynnissä jo matkan alkamisajankohtana. Se ei koske liioin aktiivista osallistumista sotaan tai sisällissotaan tai abc-aseiden (ydinaseet, biologiset tai kemialliset aseet) aiheuttamia tapaturmia; Ilma-aluksen käytön yhteydessä syntyviä tapaturmia, jotka sattuvat vakuutetulle hänen toimiessaan ilma-aluksen kuljettajana (myös lentourheilulaitteen kuljettajana), siinä määrin kuin se on luvanvaraista Suomen lain mukaan, tai muuna miehistön jäsenenä ilma-aluksessa; Vakuutetulle sattuvia tapaturmia, joita sattuu ilma-aluksen avulla suoritettavan toiminnan yhteydessä; Vakuutetulle avaruusalusta käytettäessä sattuvia tapaturmia; lentomatkustajan tapauksessa vakuutusturva on kuitenkin lentoyhtiöllä; Tapaturmia, jotka sattuvat vakuutetulle hänen osallistuessaan moottoriajoneuvon kuljettajana, kartanlukijana tai matkustajana ajotapahtumiin sekä niihin liittyviin harjoitusajoihin, joissa pyritään maksimaalisen nopeuden saavuttamiseen; Tapaturmia, jotka ovat välittömästi tai välillisesti ydinenergian aiheuttamia; Tapaturmia, jotka sattuvat vakuutetulle hänen harjoittaessaan ammatillista toimintaa; Säteilyn aiheuttamia terveyshaittoja sekä hoitotoimenpiteiden tai vakuutetun kehoon suoritettujen toimenpiteiden aiheuttamia säteilyhaittoja. Vakuutusturva on kuitenkin olemassa, mikäli hoitotoimenpiteet tai sisäiset toimenpiteet, myös sädediagnostiset ja terapeuttiset, ovat johdettavissa tämän sopimuksen piiriin kuuluvaan tapaturmaan; Infektiosta aiheutuvia terveyshaittoja. Nämä suljetaan pois myös silloin, jos ne ovat aiheutuneet hyönteisenpistosta tai -puremasta tai muista vähäisemmistä iho- tai limakalvovammoista, joiden kautta taudinaiheuttajat ovat tulleet kehoon välittömästi tai myöhemmässä vaiheessa. Vakuutusturva käsittää kuitenkin vesikauhun ja jäykkäkouristuksen samoin kuin sellaiset infektiot, joissa taudinaiheuttajat ovat päässeet kehoon tapaturmissa, joita ei ole suljettu pois ensimmäisen lauseen mukaisesti. Sairaanhoidollisten toimenpiteiden tai sisäisten toimenpiteiden aiheuttamien infektioiden osalta vakuutusturva on olemassa, mikäli sairaanhoidolliset toimenpiteet tai sisäiset toimenpiteet, myös sädediagnostiset ja -terapeuttiset, ovat johdettavissa tämän sopimuksen piiriin kuuluvaan tapaturmaan; Alavatsan tai alakehon vammoja; vakuutusturva on kuitenkin olemassa, jos vammat ovat aiheutuneet tämän sopimuksen piiriin kuuluvasta väkivaltaisesta, ulkopuolelta tulevasta toiminnasta; Välilevyn vammoja sekä sisäelinten verenvuotoja ja aivoverenvuotoja. Vakuutusturva on kuitenkin olemassa, jos niiden pääsyynä on jokin tämän sopimuksen piiriin kuuluva tapaturma; Psyykkisistä reaktioista johtuvia sairauksia tai häiriöitä riippumatta niiden aiheuttajasta; Myrkytyksiä, jotka aiheutuvat kiinteiden tai juoksevien aineiden nauttimisesta nielemällä. 3.2 Mikä on sairauksien tai toimintakyvyn alenemisen vaikutus? Mikäli sairaudet tai toimintakyvyn alentumat ovat myötävaikuttaneet tapaturman aiheuttamaan terveyshaittaan tai sen seurauksiin, korvaus alenee sairauden tai toimintakyvyn alenemista vastaavasti, jos tämä osuus on vähintään 25 %. Mikäli sairaudet tai toimintakyvyn alenemat ovat myötävaikuttaneet tapaturman aiheuttamaan terveyshaittaan tai sen seurauksiin, kaikki korvausvaatimusten muodot putoavat pois tämän osuuden ylittäessä 50 %. UV 4. Mitä on syytä muistaa matkatapaturman yhteydessä 4.1 Lääkärin viipymättä tapahtuva kutsuminen Lääkäri on kutsuttava viipymättä alustavan arvion mukaan korvausvelvollisuuteen johtavan tapaturman jälkeen. Vakuutettu on velvollinen noudattamaan lääkärin määräyksiä ja muutenkin mahdollisuuksien mukaan vähentämään tapaturman seurauksia. 4.2 Käyttämiemme lääkärien suorittama lääkärintutkimus Vakuutettu on velvollinen tutkituttamaan itsensä jollakin meidän käyttämällämme lääkärillä. Vastaamme pakollisista kuluista menetetyt työtulot mukaan lukien. 4.3 Kuolemantapaukseen liittyvät ilmoitukset Mikäli tapaturma johtaa vakuutetun menehtymiseen, perillisten tai muiden vakuutetun edunvalvojien tulee ilmoittaa meille siitä 48 tunnin kuluessa, vaikka itse tapaturmasta olisi jo ilmoitettu. Meillä tulee olla mahdollisuus järjestää asiat, niin, että käyttämämme lääkäri voi suorittaa ruumiinavauksen. 4.4 Seuraukset velvoitteiden noudattamatta jättämisestä Jonkun mainitun velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat oikeusseuraukset HAFT. Matkailijan vastuuvakuutus HAFT 1. Mitä velvoitteita sisältyy matkailijan vastuuvakuutukseesi? Vakuutustapahtuman sattuessa (ks. kohta HAFT 2; rajoitukset kohta HAFT 3) olet oikeutettu korvaukseen Luvussa I ilmoitetun vakuutusmäärän summaan saakka. Huomaa vakuutustapahtumaan liittyvät velvollisuudet Luvun II kohdan 6 ja alla olevan kohdan HAFT 4 mukaisesti. Jos olet aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan korvaustamme alentaa. Tähän liittyvää yksityiskohtaisempaa tietoa on Luvun II kohdassa Vastuuvelvollisuuden tutkiminen ja oikeutettujen vaatimusten hyvittäminen Velvollisuuksiimme kuuluu vastuuvelvollisuuden tutkiminen ja sen mukaisesti epäoikeutettujen vaatimusten hylkääminen tai oikeutettujen vaatimusten yhteydessä maksettaviksesi tulevien vahingonkorvaussummien korvaaminen. Oikeutetun vaatimuksen perusteena ovat meidän antamamme tai hyväksymämme vahvistus, tekemämme tai hyväksymämme sovittelu tai tuomioistuimen ratkaisu. Mikäli pyytämämme vastuuvelvollisuusvaatimuksia koskeva hyväksynnän, maksamisen tai sovittelun avulla tehtävä selvitys kariutuisi sinun näkökantasi takia, emme ole velvollisia vastaamaan kieltäytymisen aiheuttamista suuremmista seurauksista, jotka liittyvät vahingonkorvausten maksamiseen, korkoihin ja kuluihin. Jos me vahinkotapahtumaa seuraavassa rikosoikeudenkäynnissä joka voi johtaa vakuutusturvan piiriin kuuluviin vastuuvelvollisuutta koskeviin vaatimuksiin toivomme tai hyväksymme, että sinulle myönnetään puolustaja, vastaamme tämän kohtuullisesta palkkiosta tai kanssamme etukäteen erikseen sovituista korkeammista puolustuskuluista. 1.2 Takaus laskutettujen elinkorkojen yhteydessä Mikäli joudut lain mukaan antamaan vakuuden vakuutetusta vahinkotapahtumasta peräisin olevasta laskutetusta elinkorosta tai jos sinulle on myönnetty lykkäystä tuomioistuimen ratkaisun täytäntöönpanoon asettamalla takaus- tai panttaussitoumus, maksamme puolestasi takauksen tai talletuksen. 1.3 Oikeusriidan kustannukset Mikäli vakuutetussa vahinkotapauksessa syntyisi oikeusriita sinun ja asianomistajan tai hänen perillistensä tai edunvalvojansa välillä, käymme oikeusriitaa sinun nimissäsi. Vastaamme siinä yhteydessä syntyvistä kuluista emmekä veloita niitä vakuutusmäärästä. Mikäli vastuuvelvollisuusvaatimus ylittää vakuutusmäärän, oikeudenkäyntikulut tullaan ainoastaan kiistämään suhteessa vakuutusmäärään koko vaatimuksen suuruuden osalta. Näin toimitaan myös silloin, jos kyse on useista prosesseista, jotka ovat syntyneet yhdestä vahinkotapahtumasta. Sellaisissa tapauksissa meillä on oikeus vapautua lisäksi tulevista maksuista maksamalla vakuutusmäärä ja vakuutusmääräämme vastaava osuus siihen ajankohtaan mennessä syntyneistä kuluista. HAFT 2. Milloin on kyseessä vakuutustapahtuma? Matkan aikana olet turvattu siltä varalta, että jonkin jäljempänä mainitun kuolemaan, henkilön fyysiseen tai terveyshaittaan (henkilövahinko) tai esineiden vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen (omaisuusvahinko) johtavan vahinkotapahtuman seurauksena joudut näiden seuraamusten vuoksi lakisääteisten vastuuvelvollisuutta koskevien yksityisoikeudellisten määräysten perusteella vahingonkorvausvastuuseen ulkopuolista tahoa kohtaan. 2.1 Arjen vastuuvelvollisuusriskit Vakuutusturvasi kattaa lakisääteisen vastuuvelvollisuutesi yksityishenkilönä matkan aikana esille tulevien arkielämän vastuuvelvollisuusriskien suhteen. Näitä ovat myös vahingot, joita aiheutat harjoittaessasi urheilua (poikkeuksena kohdassa mainitut urheilumuodot). Tähän kuuluvat myös vahingot, joita aiheutat ratsastajana tai vieraan hevosen tai koneen ajajana yksityistarkoituksissa (eläimen hallussapitäjän tai omistajan vastuuvelvollisuusvaatimuksia sinua kohtaan ei ole vakuutettu), ja ne aiheuttamasi vahingot, joita syntyy pitäessäsi hallussa tai käyttäessäsi omia tai toisten veneitä, jotka eivät ole moottori- tai käynnistinkäyttöisiä, ja omia tai toisten surffilautoja. 2.2 Vuokrattujen esineiden vahingoittumiseen liittyvät vastuuvelvollisuusvaatimukset Kohdan muutoksen seurauksena vakuutusturva kattaa myös vuokratuille esineille sattuneet omaisuusvahingot. Se kattaa tällöin arkielämän vastuuvelvollisuusriskit, joita syntyy, kun matkan aikana käytetään tilapäismajoituksena henkilökohtaisiin tarkoituksiin vuokrattuja huoneistoja ja rakennusten irtaimistoa (esim. hotelli- ja pensionaattihuone, loma-asunnot, bungalowit) sekä huoneistoja ja irtaimistoa, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ja joiden käyttö on sallittu majoittumisen yhteydessä (esim. ruokasalit, yleiset kylpylät) Luvussa I ilmoitettuun summaan saakka. Turvan ulkopuolelle jäävät kuitenkin vahingot, jotka aiheutuvat kulumisesta ja liioitellusta käytöstä, esimerkiksi lämmitys-, kone-, pannu- ja lämminvesivarauslaitteistojen sekä sähkö- ja kaasulaitteiden vahingot. 5

6 HAFT 3. Mitkä vakuutusturvan rajoitukset tulee ottaa Katso Luvun II kohdassa 5 mainitut yleiset rajoitukset. 3.1 Vakuuttamattomat vastuuvelvollisuusriskit Vakuutus ei kata vastuuvelvollisuuttasi moottori-, ilma- tai vesikulkuneuvon haltijana, omistajana, hallussapitäjänä tai kuljettajana sellaisista vahingoista, joita kulkuneuvon käyttö aiheuttaa. Moottori- tai käynnistinkäyttöisten lennokkien, miehittämättömien ilmapallojen ja leijojen, joiden lentopaino ylittää 5 kg tai joiden osalta on olemassa vakuutusvelvollisuus, hallussapidon ja käytön aiheuttamat vahingot eivät ole yleisesti vakuutettuja Vakuutus ei kata vastuuvelvollisuuttasi eläinten omistajana, hallussapitäjänä tai hoitajana eikä liioin vastuuvelvollisuuttasi metsästystä harjoitettaessa Vakuutus ei kata vastuuvelvollisuutta, joka syntyy harjoitettaessa ammattia, virkaa tai tehtävää (koskee myös luottamustoimia) tai toimittaessa erityyppisissä yhdistyksissä, kuten ulkopuoliselle vuokraamisen, lainaamisen tai muun luovuttamisen yhteydessä syntyvää vastuuvelvollisuusvaatimusta Vakuutus ei kata vakuutetun vastuuvelvollisuutta, joka johtuu esineiden vuokraamisesta, lainaamisesta tai muusta käyttöön luovuttamisesta ulkopuolisille. 3.2 Vakuuttamattomat vastuuvelvollisuusvaatimukset Seuraavia vaatimuksia ei korvata: Vastuuvelvollisuusvaatimukset, jotka menevät pidemmälle kuin lakisääteinen vastuuvelvollisuus Vaatimukset, jotka kohdistuvat palkkaan, elinkorkoon ja muihin kiinteisiin tukiin, ruokaan, lääkärinhoitoon työtapaturmatapauksissa, elatusvaatimuksiin sekä mellakkavahinkolakien mukaisiin vaatimuksiin Vastuuvelvollisuusvaatimukset sellaisten vahinkojen osalta, jotka johtuvat osallistumisesta ravi-, pyöräily- tai moottoriajoneuvokilpailuihin, nyrkkeily- ja painikisoihin, kaikentyyppisiin kamppailulajeihin niihin valmistautuminen (harjoittelu) mukaan lukien Vastuuvelvollisuusvaatimukset sellaisten vahinkojen osalta, joita on aiheutunut vuokraamallesi, lainaamallesi tai omavaltaisesti haltuun ottamallesi tai erityisen säilytyssopimuksen kohteena olleelle toisen omaisuudelle, sikäli kuin sitä ei ole nimenomaan vakuutettu vakuutetun toimesta Vastuuvelvollisuusvaatimukset maaperään, ilmaan tai veteen (mukaan lukien vesistöt) kohdistuvan ympäristövaikutuksen aiheuttamien vahinkojen osalta ja kaikki niistä seuraavat muut vahingot Vastuuvelvollisuusvaatimukset kanssasi samassa taloudessa asuvien omaisten aiheuttamien vahinkojen osalta. Omaisiksi katsotaan aviopuolisot, vanhemmat ja lapset, adoptiovanhemmat ja -lapset, appivanhemmat, vävyt ja miniät, isä-, äiti- ja lapsipuolet, isovanhemmat ja lapsenlapset, sisarukset sekä kasvatusvanhemmat ja -lapset sekä henkilöt, jotka ovat sidoksissa toisiinsa perhettä muistuttavassa pitkäaikaisessa suhteessa kuten vanhemmat ja lapset Vastuuvelvollisuusvaatimukset monen saman vakuutussopimuksen nojalla vakuutetun välillä sekä vakuutuksenottajan ja vakuutettujen välillä vakuutussopimuksessa Vastuuvelvollisuusvaatimukset usean henkilön kesken, kun matka on varattu ja sille lähdetään yhdessä Vastuuvelvollisuusvaatimukset, jotka johtuvat sairauden tarttumisen aiheuttamista vahingoista Vastuuvelvollisuusvaatimukset, jotka johtuvat kaikentyyppisten aseiden käytön aiheuttamista vahingoista Vastuuvelvollisuusvaatimukset kaikista syntyvistä taloudellisista vahingoista Vastuuvelvollisuusvaatimukset, jotka johtuvat esineiden katoamisesta, myös esim. käteisen rahan, arvopapereiden ja arvotavaroiden katoamisesta aiheutuneista vahingoista. 3.3 Korvausten rajoitukset Korvausmaksumme rajoittuu kussakin vakuutustapahtumassa sovittuun vakuutusmäärään. Tämä pätee myös, mikäli vakuutusturva kattaa useampia vahingonkorvausvastuussa olevia henkilöitä Kaikkien vakuutusajan aikana tapahtuneiden vakuutustapahtumien korvausmaksut rajoittuvat kestoltaan vuotta lyhyempien sopimusten yhteydessä kaksinkertaiseen sovitusta vakuutusmäärästä. Sopimuksen kestoaikojen ollessa yli vuoden mittaisia maksamme jokaisen vakuutusvuoden aikana kaikista vakuutustapahtumista enintään sovitun vakuutusmäärän kaksinkertaisena Monet vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuvat vakuutustapahtumat katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi, joka on tapahtunut näistä ensimmäisen vakuutustapahtuman ajankohtana, jos niillä on samat tai samankaltaiset syyt ja sisäinen, erityisesti asiallinen ja ajallinen yhteys Jos vakuutetun pitää maksaa vahingon kärsineelle elinkorkoa ja jos niiden pääoma-arvo ylittää vakuutusmäärän tai, sen jälkeen kun siitä on vähennetty mahdollisia muita vakuutustapahtumista johtuvia maksuja, vielä jäljelle jäävän osuuden vakuutussummasta, vakuutuksenantajan maksettavasta summasta antama korvaus vastaa ainoastaan vakuutusumman tai sen jäännösmäärän ja velan pääoma-arvon välistä suhdetta. Määritettäessä tätä summaa, jolla vakuutuksenottajan tulee osallistua juokseviin elinkorkoihin mikäli velan pääoma-arvo ylittää vakuutussumman tai jäännösvakuutussumman muita korvauksia varten tehdyn vähennyksen jälkeen, muut korvaukset otetaan vakuutussummasta täysimääräisinä Jos ryhdyt ilman meidän suostumustamme maksamaan määrättyä vahingonkorvausta, hyväksyt vahingonkorvausvaatimukset tai maksat vahingonkorvauksen, olemme vapautettuja korvausvelvollisuudesta, ellei vahingonkorvausta koskien esitetä selvää juridista vaatimusta Mikäli pyytämämme vastuuvelvollisuusvaatimuksia koskeva hyväksynnän, maksamisen tai sovittelun avulla tehtävä selvitys kariutuisi vakuutetun näkökannan takia, emme ole velvollisia vastaamaan kieltäytymisen aiheuttamista suuremmista seurauksista, jotka liittyvät vahingonkorvausten maksamiseen, korkoihin ja kuluihin Jos olet aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan maksamaamme korvausta alentaa. Tähän liittyvää yksityiskohtaisempaa tietoa on Luvun II kohdassa 5.2. HAFT 4. Mitä on otettava huomioon vahinkotapauksessa 4.1 Tee vahinkoilmoitus viipymättä Mikäli sinua vastaan esitetään vahingonkorvausvaatimus, tästä vahinkotapahtumasta on ilmoitettava viipymättä meille. 4.2 Ilmoitus oikeusprosessista tehtävä viipymättä Jos suoritetaan esitutkinta tai annetaan rangaistusvaatimus tai maksumääräys, sinun tulee ilmoittaa siitä meille viipymättä, vaikka olisit jo tehnyt ilmoituksen vakuutetusta vahinkotapahtumasta. Jos sinua vastaan esitetään vaatimus laillisesti tuomioistuimessa tai maksumääräyksellä, jos vaaditaan oikeusapua tai jos kiistasta tulee sinulle oikeudellinen tiedonanto, tulee sinun niin ikään ilmoittaa siitä meille viipymättä. Sama pätee takavarikon, turvaamistoimenpiteen tai todisteiden turvaamismenettelyn yhteydessä. 4.3 Asian käsittelyn luovuttaminen Mikäli vastuuvelvollisuusvaatimuksesta syntyy oikeusprosessi, sinun tulee luovuttaa asian käsittely meille ja antaa meidän määräämällemme tai valtuuttamallemme asianajajalle valtakirja sekä kaikki selvitykset, jotka tämä tai me näemme tarpeellisiksi. Sinun tulee esittää vahingonkorvauksen suhteen huomautukset maksuvaatimusta tai hallintoviranomaisten määräystä vastaan määrätyn ajan kuluessa tai ryhtyä tarvittavaan muutoksenhakuun meidän ohjeitamme odottamatta. 4.4 Oikeudenkäytön luovuttaminen elinkorkovakuutusasiassa Jos olosuhteesi ovat muuttuneet ja anot oikeutta peruuttaa maksettavan elinkoron tai vähentää sen määrää, olet velvollinen antamaan meille luvan hoitaa tätä oikeutta nimissäsi. 4.5 Valtakirja Meillä on valtuus vakuutuksenottajan nimissä antaa kaikkia lausuntoja ja tarkoituksenmukaisia selvityksiä vaatimuksen ratkaisemiseksi tai puolustamiseksi. 4.6 Seuraukset velvoitteiden noudattamatta jättämisestä Jonkun mainitun velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat oikeusseuraukset SBAV - Omavastuuvakuutus SBAV 1. Mitä velvoitteita sisältyy omavastuuvakuutukseesi? Omavastuuvakuutus on lisävakuutus, joka ainoastaan täydentää päävakuutuksen vakuutusturvaa alla olevien määräysten mukaisesti. Vakuutustapahtuman sattuessa (ks. kohta BAV 2; rajoitukset ks. kohta BAV 3) alla olevat sitoumukset korvataan aina Luvussa I ilmoitettuun vakuutusmäärään saakka. Huomaa vakuutustapahtumaan liittyvät velvollisuudet Luvun I kohdan 6 ja tämän Luvun kohdan BAV 4 mukaisesti. 1.1 Kotivakuutuksen omavastuu Jos Suomessa olevassa vakituisessa asunnossasi syntyy matkan aikana kotivakuutuksesi kautta korvattava vahinko ja se ylittää voimassaolevan omavastuun, otamme hoitaaksemme tämän omavastuun. 1.2 Moottoriajoneuvovakuutuksen omavastuu Mikäli korvattava vahinko kohdistuu matkan aikana omaan henkilöautoosi, ja se ylittää voimassaolevan moottoriajoneuvovakuutuksesi omavastuun, otamme hoitaaksemme tämän omavastuun. 1.3 Omavastuu vuokra-ajoneuvon yhteydessä Korvaamme ajoneuvon vuokraajan (pää-)kaskovakuutuksesta laskutetun omavastuun sinulle vakuutustapahtumanyhteydessä. Tämä edellyttää, että sinä maksat ensin summan ajoneuvon vuokraajalle tai vuokraajan (pää-) kaskovakuutukseen. SBAV 2. Milloin on kyseessä vakuutustapahtuma? Kohtien mukainen vakuutustapahtuma on olemassa, jos siinä ilmoitetut vakuutukset veloitetaan korvaukseen oikeutetun vahinkotapahtuman jälkeen omasta omavastuustasi. SBAV 3. Mitkä vakuutusturvan rajoitukset tulee ottaa Katso myös Luvun II kohdassa 5 mainitut yleiset rajoitukset. Emme maksa korvausta, ellei vahinkotapahtumaa ole turvattu päävakuutuksen kautta. SBAV 4. Mitä pitää ottaa huomioon vahinkotapauksessa 4.1 Vahinkoilmoitus ajoneuvon vuokraajalle Sattuneista vahingoista on ilmoitettava viipymättä ajoneuvon vuokranantajalle, jolloin on myös huomioitava vuokrausehdot. Sinun tulee vaatia ajoneuvon vuokraajanantajalta todistus vahinkojen laadusta ja laajuudesta ja liittää se meille lähetettävään vahinkoilmoitukseesi. 4.2 Ilmoitus poliisille Ulkopuolisten tekemät rikokset sekä palovahingot tulee ilmoittaa viipymättä asianomaiselle poliisiviranomaiselle ja luovuttaa täydellinen luettelo kaikista vahinkotapahtuman kohteena olleista esineistä sekä vahvistaa luettelo kirjallisesti. Täydellinen poliisin pöytäkirja tulee toimittaa meille. 4.3 Seuraukset velvoitteiden noudattamatta jättämisestä Jonkun mainitun velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat oikeusseuraukset RKV Matkailijan sairausturvavakuutus RKV 1. Mitä velvoitteita sisältyy sairausturvavakuutukseesi? Vakuutustapahtuman sattuessa (ks. kohta RKV 2; rajoitukset kohta RKV 3) korvataan alla olevat kulut. Korvaus annetaan virallisena valuuttana oleskelumaassa paikan päällä syntyneistä tavanomaisista kuluista Luvussa I sovitun vakuutusmäärän summaan saakka. Huomaa vakuutustapahtumaan liittyvät velvollisuudet Luvun II kohdan 6 ja alla olevan kohdan RKV 4 mukaisesti. 1.1 Sairaanhoitokulut Akuutin sairauden yhteydessä korvaamme syntyneet sairaanhoitokulut ensimmäisen lääkärissäkäynnin päivästä alkaen aina 60 päivään saakka. Matkan aikana sattuneen onnettomuuden yhteydessä korvaamme sairaanhoitokulut tapaturman ajankohdasta alkaen kolmeen vuoteen saakka. Sairaanhoidoksi katsotaan näiden ehtojen mukaisesti lääketieteellisesti välttämättömät lääkärin avohuollossa suorittamat hoidot mukaan lukien raskauden hoito, joka on lääketieteellisesti välttämätön ongelmien vuoksi, synnytykset 36. raskausviikon loppuun saakka (liian aikainen synnytys), keskenmenon aiheuttamat hoidot sekä lääketieteellisesti välttämättömät raskauden keskeytykset; kipua lievittävät, säilyttävät hammashoidot mukaan lukien yksinkertaiset paikkaukset sekä olemassa olevien hammasproteesien korjaukset niiltä osin kuin ne ovat hammaslääkärin suorittamia tai määräämiä; lääkärin määräämät lääkkeet ja siteet (lääkkeiksi ei lueta vaikka ne olisivatkin lääkärin määräämiä ravintoaineita ja vahvistavia aineita sekä kosmeettisia valmisteita); lääkärin määräämät säde-, valo- ja muut fysikaaliset hoidot; lääkärin määräämä hieronta, lääkesiteet, inhalaatiot ja fysioterapia; lääkärin määräämät apuvälineet, joita tarvitaan aluksi heti tapaturman jälkeen ja jotka on tarkoitettu tapaturman seurausten hoitoon; röntgendiagnostiikka; leikkaukset, joita ei voi siirtää; sairaalahoito, jota ei voi siirtää, niiltä osin kuin se tapahtuu laitoksessa, joka on oleskelumaassa yleisesti tunnustettu ja hyväksytty sairaalana, joka on jatkuvan lääkärijohdon alainen, jossa on riittävät diagnostiset ja terapeuttiset mahdollisuudet ja jossa laaditaan sairauskertomukset; 1.2 Hoitopalvelut Vierailut potilaan luona Kun on selvää, että vakuutetun oleskelu sairaalassa kestää pidempään kuin 5 päivää, järjestämme pyynnöstä vakuutetun läheiselle matkan paikan päälle sairaalakäyntiä varten ja takaisin asuinpaikkakunnalle sekä huolehdimme kulkuneuvojen käytöstä syntyvistä kuluista tulo- ja paluumatkan yhteydessä. Edellytyksenä on kuitenkin, että vakuutetun oleskelu sairaalassa ei ole vielä päättynyt hänen läheisensä saapuessa paikalle Hotellikulut Mikäli vakuutetun varaama oleskelu keskeytyy tai pitkittyy sairaalassaolon vuoksi, korvaamme vakuutetun sekä vakuutettujen kanssamatkustajien yöpymiskulut. Korvausmäärä rajoittuu Luvussa I ilmoitettuun summaan. 1.3 Kuljetus-/siirto-/hautauskustannukset Korvaamme paluukuljetuksesta asuinpaikkakunnalla olevaan lähimpään sopivaan sairaalaan aiheutuvat lisäkustannukset vakuutetun osalta, sikäli kuin kotiinkuljetus on lääketieteellisesti suositeltavaa ja hyväksyttävää Huolehdimme myös saattajan kuluista sekä välttämättömän saattavan lääkärin kuluista, siinä määrin kuin saattaja on lääketieteellisesti tarpeellinen tai viranomaisten tai kyseisen kuljetusyrityksen määräämä Korvaamme kulut, jotka aiheutuvat vakuutetun kuljetuksesta sairaalahoitoon lähimpään sopivaan sairaalaan ja takaisin majoituspaikkaan Korvaamme tarpeelliset lisäkulut, joita syntyy siinä tapauksessa, että vakuutettu menehtyy, joita aiheutuu vainajan siirtämisestä hänen vakituiselle asuinpaikkakunnalleen, tai hautauskulut ulkomailla sen suuruisina kuin velvoitus vainajan kotiuttamiseen olisi tullut maksamaan. RKV 2. Milloin on kyseessä vakuutustapahtuma? 2.1 Sairastuminen vai tapaturma Vakuutustapahtumaksi luetaan vakuutetun lääketieteellisesti välttämätön hoitaminen sairauden tai tapaturman seurauksena. Vakuutustapahtuma alkaa sairaanhoidosta ja päättyy, kun hoidontarvetta ei lääketieteellisen lausunnon mukaan enää ole olemassa. Mikäli hoitoa on sairauden tai tapaturman seurausten vuoksi laajennettava eikä tämä syynsä puolesta liity tähänastiseen hoitoon, syntyy niiltä osin uusi vakuutustapahtuma. Vakuutustapahtumia ovat myös lääketieteellisesti välttämättömät hoidot, joita edellyttävät raskauteen liittyvät ongelmat aikaisesta synnytyksestä 36. raskausviikolle saakka, keskenmenot, lääketieteellisesti välttämättömät raskauden keskeytykset sekä kuolemantapaukset. 2.2 Lääkärin ja sairaalan valitseminen Vakuutettu voi vapaasti valita oleskelumaassa laillisesti hyväksytyn ja valtuutetun lääkärin ja hammaslääkärin sekä sairaalan, mikäli maksu vastaa normaaleja lääkäreiden ja hammaslääkäreiden maksusitoumusjärjestelyjä ja taksoja, tai vastaa paikkakunnan yleisiä taksoja. 2.3 Vakuutetut hoitomenetelmät Korvaamme sopimuksen mukaisessa laajuudessa tutkimus- tai hoitomenetelmät ja lääkeaineet, jotka ovat kokonaan tai suurimmalta osin koululääketieteen hyväksymiä. Sen lisäksi maksamme menetelmistä ja lääkeaineista, jotka ovat kuitenkin osoittautuneet käytännössä lupaaviksi tai joita käytetään, kun käytettävissä ei ole mitään koululääketieteen menetelmää tai lääkeainetta (esim. erikoisterapioiden kuten homeopatian, antroposofisen lääketieteen ja yrttilääkinnän mukainen hoito sekä lääkemääräykset). Voimme kuitenkin alentaa korvausta siihen summaan, joka olisi syntynyt käytettäessä olemassa olevia koululääketieteen menetelmiä ja lääkeaineita. RKV 3. Mitkä vakuutusturvan rajoitukset tulee ottaa Katso myös yleiset rajoitukset Luvun II kohdassa Korvausrajoitukset Jos hoitokäsittely ylittää lääketieteellisesti vaadittavan tason tai jos sairaanhoitokulut ylittävät normaalitason, voimme alentaa korvausta kohtuulliseen määrään. 3.2 Vastuuvapaus Emme myönnä korvausta: hoidoista, jotka ovat ä matkalle lähtemisen ainoana tai yhtenä syynä; hoidoista, joiden tiedettiin selkeästi jo matkalle lähdettäessä käyvän välttämättömiksi matkan edetessä suunnitelmien mukaan, sikäli kuin matkaa ei ollut tehty puolison tai ensimmäisen asteen sukulaisen kuoleman takia; sellaisista sairauksista seurauksineen sekä sellaisten tapaturmien seurauksista, jotka ovat ennakoitavissa olleiden sotatapahtumien aiheuttamia tai jotka ovat johtuneet aktiivisesta osallistumisesta levottomuuksiin ja joita ei nimenomaisesti ole sisällytetty vakuutusturvaan. Ennakoitaviksi luetaan sotatapahtumat tai sisäiset levottomuudet etenkin silloin, jos ulkoministeri tai paikalliset viranomaiset ennen matkan alkamista antavat matkustusvaroituksen kyseiseen maahan; tahallisuudesta johtuvista sairauksista ja tapaturmista ja niiden seurauksista; kylpylä- ja sanatoriohoidoista sekä kuntoutustoimenpiteistä, sikäli kuin nämä hoidot eivät liity vakuutettuun, kokonaan osastolla tapahtuvaan sairaalahoitoon, joka johtuu vakavasta aivoverenkiertohäiriöstä, vakavasta sydäninfarktista tai vakavasta luuston sairaudesta (välilevyleikkaus, lonkkaproteesi), joiden tarkoitus on lyhentää oleskelua akuuttisairaalassa ja joiden korvaukset vakuutuksenantaja on hyväksynyt kirjallisesti ennen hoidon aloittamista; vieroitustoimenpiteistä mukaan lukien vieroitushoitojaksot; avoimesta hoidosta kylpylässä. Rajoitus jää pois, mikäli hoitaminen on käynyt tarpeelliseksi siellä tapahtuneen tapaturman vuoksi; sairauden yhteydessä se jää pois, mikäli vakuutettu oleskelee kylpylälaitoksessa ainoastaan tilapäisesti eikä ole siellä pidemmällä terveyslomalla; puolison, vanhemman tai lasten tai muiden henkilöiden, joiden kanssa vakuutettu asuu omassa tai isäntäperheessä, antamista hoidoista; todisteelliset aineelliset kulut korvataan Luvun I mukaisesti; sellaisista sairauksista niiden seuraukset mukaan lukien sekä sellaisten onnettomuuksien seurauksista, jotka ovat aiheutuneet lakosta, ydinenergiasta, takavarikoinnista, peruuttamisesta tai muusta virkavallan toimenpiteestä; huostaanotosta tai sijoittamisesta vakavan sairauden tai hoidontarpeen perusteella; hypnoosista, psykoanalyyttisistä ja psykoterapeuttisista hoidoista; 6

7 hammasproteeseista, nastahampaista, juurihoidoista, jacket-kruunuista, leukaortopedisista hoidoista, profylaktisista toimenpiteistä, purenta-apuvälineistä ja -kiskoista, toiminta-analyyttisista ja toimintaterapeuttisista toimenpiteistä sekä implantologisista hammastoimenpiteistä; HIV-infektioiden hoidoista ja niiden seurauksista; immunisointitoimenpiteistä tai terveystarkastuksista; suvunjatkamiselinten häiriöistä ja/tai vammoista johtuvista hoidoista; elinten luovutuksista ja niiden seurauksista. RKV 4. Mitä tulee ottaa huomioon sairaustapauksessa 4.1 Velvollisuus pitää kulut alhaisina Sairaudesta ja hoidontarpeesta riippuu, voimmeko niiden perusteella hyväksyä kuljetuksen kotipaikkakunnalle tai sairaalaan, joka on lähinnä kotipaikkakuntaa - edellyttäen, että kuljetusmahdollisuus on olemassa. Kuljetuksesta on sovittava erikseen tämän arvion perusteella. 4.2 Ota yhteyttä viipymättä Jos olet jäämässä sairaalan osastolle hoitoon, sinun tai vakuutetun on otettava viipymättä yhteyttä maailmanlaajuiseen päivystykseemme, ennen kuin ryhdytään laajoihin diagnostisiin ja hoidollisiin toimenpiteisiin. 4.3 Tiedonantovelvollisuus Siinä määrin kuin näemme tarpeelliseksi, vakuutettu on velvollinen tutkituttamaan itsensä käyttämällämme lääkärillä. Meille tulee toimittaa seuraavat omistukseemme jäävät vahvistavat asiakirjat: alkuperäinen asiakirja, jossa on mainittu hoidettavan henkilön nimi, sairaalan nimi sekä hoitavan lääkärin tekemät toimenpiteet niiden nimityksen, paikan ja hoitojakson mukaan. Mikäli hoitokulujen vakuutusturva on toisaalla ja jos sitä käytetään ensisijaisesti, meille riittää vahvistukseksi kopiot korvausmerkinnöillä varustetuista laskuista; reseptit yhdessä lääkärinlaskujen kanssa ja laskut lääkeaineista tai apuvälineistä yhdessä lääkemääräyksen kanssa; hoitavan lääkärin antama lääkärintodistus lääkärin määräämän kotiinkuljetuksen tarpeellisuudesta. Tämän lisäksi asiasta on sovittava yrityksen lääkärin kanssa; virallinen kuolintodistus ja lääkärintodistus kuolinsyystä, jos kuljetustai hautauskulut on tarkoitus korvata; muut todistukset ja asiapaperit, jotka katsomme tarpeellisiksi korvausvelvollisuutemme tarkastamiseksi ja joita vahinkotapauksessa pyydämme sinulta ja jotka voimme kohtuudella pyytää sinua hankkimaan. 4.4 Velvollisuus taata korvausvaatimus ulkopuolista kohtaan (takautumisoikeus) Jos olemme korvanneet vain osan kuluista sen perusteella, että palkkiot ovat olleet liian korkeita, sinun tai vakuutetun korvausvaatimus siirtyy meille vain siinä (lakisääteisessä) laajuudessa, kuin olemme korvanneet vastaavia laskuja. Sikäli kuin tätä vaaditaan, sinä tai vakuutettu olette velvollisia myötävaikuttamaan takautumista koskevien vaatimusten täytäntöönpanoon. Lisäksi sinä tai vakuutettu olette velvollisia tarvittaessa antamaan meille luopumista koskevan selvityksen. 4.5 Seuraukset velvoitteiden noudattamatta jättämisestä Jonkun mainitun velvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat oikeusseuraukset Tietosuojalauseke Sopimus- ja vahinkotapauksissa tiedot tallennetaan ja tarvittaessa välitetään asianosaisille vakuutusalan ryhmittymille ja jälleenvakuuttajille sekä tarvittaessa valtuutetuille kolmansille osapuolille, mikäli se on välttämätöntä sopimussuhteiden asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta. Toimitamme pyynnöstä tietoja vastaanottavien tahojen osoitteet. 7

8 Maailmanlaajuinen matkahätäpalvelu Matkoilla sattuvissa hätätapauksissa saat apua ympäri vuorokauden auki olevasta hätäpalvelustamme. Se palvelee sinua 24 tuntia vuorokaudessa myös sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Ulkomailta: (maksullinen) Suomesta: (maksullinen) Hätäpalvelu Sairaankuljetus lentokoneella/kotiinkuljetus Ympärivuorokautinen puhelinpalvelu Maailmanlaajuinen Tärkeitä ohjeita vahinkotapauksia varten Mikäli sinulla on matkavakuutus ja haluat hakea korvausta, huomioi seuraava: Vahinkotapauksissa tarvitsemme pääsääntöisesti seuraavat asiakirjat: a) kopio järjestäjän varausvahvistuksesta b) kopio vakuutustodistuksesta c) Mahdollisen korvaussumman siirtämiseksi tarvitaan vastaanottajan pankkiyhteystiedot (jos kyseessä on maksu ulkomaille, tarvitaan IBAN-numero ja BIC-koodi). d) kohdissa I V mainitut muut asiakirjat. I MATKASAIRAUSVAKUUTUS 1. Aiheutuneet kulut on todistettava toimittamalla alkuperäiset maksukuitit, joista ilmenevät seuraavat tiedot: potilaan nimi ja osoite hoitaneen tahon / lääkärin nimi ja osoite sairausnimike hoitoajanjakso lääkärin/sairaalan suorittamat yksittäiset toimenpiteet ulkomaisen valuutan tarkka nimi. 2. Henkilön joutuessa sairaalahoitoon asiasta on välittömästi ilmoitettava numeroon Vain maailmanlaajuisen matkahätäpalvelumme asiantuntijat ovat oikeutettuja organisoimaan potilaalle lääketieteellisesti järkevän ja lääkärin hyväksymän kotiinkuljetuksen. Hätäpalvelun puhelinnumero on , ja se on auki ympäri vuorokauden. II MATKAN PERUUTUSVAKUUTUS JA LOMATAKUU (MATKAN KESKEYTYSVAKUUTUS) 1. Peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi yritykselle, josta matka on varattu, jotta peruutuksesta aiheutuvat kulut pysyvät mahdollisimman pieninä. Peruutuksesta aiheutuneita ylimääräisiä kuluja ei korvata, mikäli peruutat matkan liian myöhään siksi, että et ole parantunut tai tervehtynyt toivomallasi tavalla. 2. Yli 300 euron vahinkotapauksissa voit tilata vahinkoilmoituslomakkeen puhelinnumerosta sen Internetosoitteesta Mukaan on liitettävä lääkärintodistus. Tätä alhaisemmissa vahinkotapauksissa riittää vapaamuotoinen lääkärintodistus, jossa ilmoitetaan diagnoosi ja hoitotiedot. 3. HanseMerkurille on toimitettava seuraavat asiakirjat: kaikki alkuperäiset varaus- ja peruutusasiakirjat alkuperäiset tositteet kuluista lääkärintodistukset, joissa ilmoitetaan diagnoosi ja hoitotiedot (lomatakuun yhteydessä: matkakohteessa toimivan lääkärin antama lääkärintodistus). kuolemantapauksen yhteydessä kopio kuolintodistuksesta työpaikan menetyksen yhteydessä työnantajan todistus tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehdystä irtisanomisesta ja työnvälitystoimiston todistus työttömyyden alkamisesta (koskee vain matkan peruutusta) uuden, työttömyyden jälkeisen työsuhteen aloittamisen yhteydessä uuden työntajan antama todistus työsuhteen alkamisesta ja työnvälitystoimiston laatima muutostodistus (koskee vain matkan peruutusta) työpaikkaa vaihdettaessa vanhan ja uuden työnantajan todistukset (koskee vain matkan pe- ruutusta), koeaikatodistus mukaan lukien läpäisemättömien kokeiden välttämättömien uusintojen yhteydessä yliopiston / ammattikorkeakoulun / muun oppilaitoksen todistus (koskee vain matkan peruutusta) luokkatason kertauksen yhteydessä koulun antama vahvistus tai kopio todistuksesta (koskee vain matkan peruutusta) haaste saapua oikeuden kuultavaksi, avioerokanne tai liikennevälineestä johtuvan myöhästymisen yhteydessä asianmukaiset todistukset matkalle mukaan lähteväksi ilmoitetun koiran sairastumisen yhteydessä asianmukainen eläinlääkärin todistus. III MATKATAVARAVAKUUTUS 1. Kolmannen osapuolen rikollisten toimien aiheuttamista vahingoista on ilmoitettava välittömästi vahingon tapahtumapaikalla toimivalle poliisiviranomaiselle. Pyydä täydellinen poliisiraportti ja toimita sen alkuperäinen versio meille. 2. Kuljetusyrityksen suorittaman kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista on ilmoitettava välittömästi kuljetusyritykselle. Pyydä kuljetusyritystä laatimaan todistus ilmoituksesta ja toimita sen alkuperäinen versio meille. 3. Majoitusliikkeessä tapahtuneista vahingoista on ilmoitettava myös liikkeen johdolle. Pyydä majoitusliikettä laatimaan todistus ilmoituksesta ja toimita sen alkuperäinen versio meille. 4. Mikäli olet valmismatkalla, ilmoita vahingoista myös matkanjohtajallesi. Pyydä matkanjohtajaa laatimaan todistus ilmoituksesta ja toimita sen alkuperäinen versio meille. IV HÄTÄTAPAUSVAKUUTUS Tämän vakuutuksen sisältämän vakuutussuojan saat käyttöösi maailmanlaajuisen matkahätäpalvelun kautta. Hätäpalvelunumeromme palvelee ympäri vuorokauden. V MATKAVASTUUVAKUUTUS 1. Vastuuvahinkojen yhteydessä älä tunnusta syyllisyyttäsi vahinkoa kärsineelle osapuolelle. 2. Korvauksen hakijoiden ja todistajien nimet ja osoitteet on kirjattava ylös. Sopimus- ja vahinkotapauksissa tiedot tallennetaan ja tarvittaessa välitetään asianosaisille vakuutusalan ryhmittymille ja jälleenvakuuttajille sekä tarvittaessa valtuutetuille kolmansille osapuolille, mikäli se on välttämätöntä sopimussuhteiden asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta. Toimitamme pyynnöstä tietoja vastaanottavien tahojen osoitteet. Vahinkoilmoitukset Lähetä vapaamuotoiset vahinkoilmoitukset osoitteeseen: HanseMerkur Reiseversicherung AG c/o SOS International a/s Nitivej 6 DK Frederiksberg Puhelin: +45 (0) Faksi: +45 (0) S-posti: Puutteellisina toimitetut asiakirjat voivat viivästyttää vahinkoilmoituksen käsittelyä. Älä nido tai liitä asiakirjoja toisiinsa. Tietoa vakuutuksesta ja sen sisällöstä RE

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Täysturva (31 päivään asti)

Täysturva (31 päivään asti) Tietoja matkavakuutuksestasi ja matkavakuutuksen kuvaus Peruutusturvan käsittävä vakuutussopimus on tehtävä heti matkan varaamisen yhteydessä ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivää ennen matkan alkamista.

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.7.2010 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta. Matkustajavahinko Kun matkustaessa sattuu Voit lähettää matkustajavahinkoilmoituksen, kun olet matkalla sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, matkasi on peruuntunut tai keskeytynyt tai olet myöhästynyt.

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Corporate Gold -kortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN08-v02 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on (jäljempänä

Lisätiedot

MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Corporate Platinum -kortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN09-v02 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on (jäljempänä

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

2.1. Laki vapauttaa suurista vakuutusmaksuista

2.1. Laki vapauttaa suurista vakuutusmaksuista Dro 1/011/2002 Määräys x Ohje Päivämäärä 2.1.2002 Säännökset, joihin toimivalta määräysten/ohjeiden antamiseen perustuu L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) Kohderyhmät Museot ja näyttelyiden

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Autoturvan kriisiturvavakuutusehdot 1.1.2016 Kriisiturvavakuutus Sisällysluettelo Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot...1 Yleiset sopimusehdot...2 Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Kriisiturvavakuutus

Lisätiedot

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 JALKAPALLOTURVA SISÄLLYSLUETTELO JALKAPALLOTURVA... 2 1 Vakuutettu ja edunsaaja... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Korvaukset... 2 4 Korvauksen hakeminen... 2 YLEISET SOPIMUSEHDOT...

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot