elokuvasäätiön tiedotuslehti Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2007 Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9."

Transkriptio

1 info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9.

2 Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Elokuva hallitusohjelmassa 3 Ajankohtaista Olisipa Euroopassakin elokuvakulttuuri! 4 Tuotanto Eurimagesilta tukea digikopioille 10 Tilastoja vuodelta Tukipäätökset 12 Esitys ja levitys Länsirintamalta jotain uutta 22 Tukipäätökset 25 Ulkomaat Tukipäätökset 28 Media Desk Kerstin Degerman: Sanoista tekoihin MEDIA pyrkii keventämään byrokratiaa 31 Lyhyesti 32 Ajankohtaiset hakukierrokset 32 Tulossa olevat hakukierrokset 33 Keskiaikaisessa miljöössä käsikirjoitusten kimppuun: Sources 2 Script Development Workshop Cambridgessä 34 Ajankohtaisia kursseja 36 Yhteystiedot 39 SESinfo Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2/2007 SESinfo internetissä: julkaisija: Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu Helsinki puh fax / osoitteenmuutokset: toimittaja: Reetta Hautamäki tiedotuskoordinaattori puhelin taittaja: Maikki Rantala, Praxis Oy painatus: Erikoispaino, Helsinki 2007 ISSN

3 Elokuva hallitusohjelmassa Kauneimpia viime aikoina lukemiani lauseita on Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu lause: Kotimaisen elokuvatuotannon julkista rahoitusta vahvistetaan. Elokuva onkin ainoa taiteenala joka ohjelmassa mainitaan nimeltä. Ongelmana on tällä hetkellä se, että kulttuuriministeriön puolelle ei hallitusneuvotteluissa luvattu lisää rahaa. Kirjastojen lakisääteisiä menoja siirretään pois veikkausvoittovaroista eduskunnan tahdon ja jako-osuuslain mukaisesti. Eduskunnan tarkoitus oli turvata mahdollisuus lisätä harkinnanvaraisia menoja. Nyt tämä jakovara on vaarassa kadota uusien lakisääteisten menojen katteeksi kun henkilötyövuoden hinta kulttuurilaitoksissa on kasvanut ja tämä nostaa valtion maksumäärää. Uudelle kulttuuriministerille Stefan Wallinille täytyy toivottaa voimia ja tahtoa käytäviin budjettikehysneuvotteluihin. Luvattu elokuvan lisärahoitus on varmemmalla pohjalla jos koko kulttuurikentälle syntyy pelivaraa. Lakisääteiset menot budjettiin ja harkinnanvaraiset katetaan veikkausvoittovaroista. Toivottavasti myös veikkauksen pus- kurirahastoon kerätyt ainakin 40 miljoonaa euroa muistetaan kun etsitään rahoituslähteitä kulttuurin tarpeisiin. Hallitusohjelmassa on paljon avauksia mm. kulttuurivientiin ja tutkimukseen ja yrittäjyyteen, jotka mahdollisesti hyvin perusteltuina voisivat antaa uusiä kehitysmahdollisuuksia tuotantoyhtiöille ja vaikkapa nousussa olevalle animaatioalalle. Toivon, että alan toimijat valppaasti vievät omalta osaltaan viestiä päättäjille. Elokuvasäätiön tehtävä on sääntöjensä mukaan tukea ja kehittää kotimaista elokuvaa ja ohjelmatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä muuta elokuvakulttuuria. Jatkamme töitä sen eteen että, voimme tehdä sen entistä paremmin I r i n a K r o h n Säätiön kesäpäivystys SES suljettu välisen ajan. Puhelinpäivystys päivittäin klo 10 15: (09) Aurinkoista kesää kaikille SESinfon lukijoille! P Ä Ä K I R J O I T U S 3

4 Olisipa Euroopassakin elokuvakulttuuri! Liian sateista, liian ankeeta, liian realistista on helsinkiläislukiolaisten päällimmäinen mielikuva eurooppalaisista elokuvista. Toive siitä, että Euroopassa olisi elokuvakulttuuri, ei ole vitsi. Se on monen lukiolaisen arkinen kokemus. Mistä kiikastaa? Miksi lukiolaiset eivät katso Euroopassa tehtyjä elokuvia? Mitä voisi tehdä? Kysyin samaa pro gradu -tutkimuksessani, joka käsitteli helsinkiläislukiolaisia eurooppalaisten elokuvien kuluttajina. Tässä osa vastauksista. Keskustelu jatkukoon. Maailman arvostetuin filmifestivaali viettää 60-vuotisjuhlia. 17-vuotiaan lukiolaisen mielestä festivaali on ihan kiva. Mut ei se paljon sano, jos voittaa jonkun Kultasen palmun jossain Cannesin festivaaleilla. Tai et ei se kerro itelle, et minkälainen se leffa oikeesti on. Et onks se yhtään mulle vai ei. Et kyl mut pitää aina pakottaa kattoon eurooppalaisia elokuvia. Vaik niinkun mun äiti sillon pakotti. Ja mä olin et, en mä nyt lähe. Ja sit se olikin älyttömän hyvä. Et ehk siin on se, kun sitä ei oikeesti koskaan tiedä, et mitä sielt sit tulee. Tai et tulee vaan sellanen ajatus, et ne on jotain masentavia taidepläjäyksiä. Tai jotain saksalaista pornoo ja poliiseja. Ja sellanen tumma ahdistava kuva. Helsinkiläinen 17-vuotias lukiolaistyttö toukokuussa 2005 Euroopan unioni käynnisti vuoden alussa Media tukiohjelman Euroopan audiovisuaalialalle. Järjestyksessään neljännellä ohjelmalla on komeat tavoitteet. Euroopan audiovisuaalialalla on keskeinen asema Euroopan kansalaisuuden luomisessa, sillä se on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla Euroopan unionin yhteisiä perusarvoja sekä sosiaalisia ja kulttuuriarvoja välitetään eurooppalaisille ja erityisesti nuorille. Tuen tarkoitus on auttaa Euroopan audiovisuaalialaa edistämään kulttuurien välistä vuoropuhelua, lisäämään Euroopan kulttuurin välistä keskinäistä tuntemusta sekä kehittämään Euroopan poliittista, kulttuurista ja sosiaalista potentiaalia. Alkusanat Media ohjelman täytäntöönpanopäätöksessä R istiriitaista. Media-ohjelman toiveissa audiovisuaaliteokset ovat merkittäviä keinoja luoda kulttuurien välistä vuoropuhelua ja edistää nuorten kulttuurista tietämystä. Samalla neljä viidestä nuorille tarjotusta ja heidän kuluttamastaan elokuvasta tulee Yhdysvalloista. Audiovisuaaliteollisuus on Yhdysvaltojen suurin vientisektori. Eurooppa on sen merkittävin markkina-alue. Vastavoiman amerikkalaisteoksille tarjoavat vain kotimaiset elokuvat. Muu Eurooppa on marginaalissa. Esimerkistä käy Suomen elokuvavuosi Kotimaisia elokuvia oli tarjolla 50. Niiden kulutus kaikesta tarjonnasta oli 24 prosenttia. Kasvanut prosenttiluku on Euroopan kärkipäätä. Eurooppalaisia elokuvia oli tarjolla 138. Niiden kulutus jäi kahdeksaan prosenttiin. Kohtuullisen vakaa prosenttiluku on Euroopan häntäpäätä. Kopiomäärillä sekä esitysajoilla ja -paikoilla on totta kai väliä. Se ei silti poista sitä tosiasiaa, että eurooppalaisia elokuvia katsotaan vähän. EU:n tavoite on tarjota eurooppalaisille nuorille valinnanmahdollisuuksia. 138 on sinänsä komea luku. Mahdollisuuksien tarjoaminen ja niiden käyttäminen ovat silti kaksi eri asiaa. Ensiksi pitää kysyä, miksi eurooppalaisia elokuvia ei katsota. Kulutuslukuja ja tilastoja riittää. Kulutussyitä ja vastaanottoa on tutkittu erittäin vähän. Toinen tärkeä kysymys kuuluu, onko eurooppalaisissa elokuvissa voimaa tuoda muita eurooppalaisia ihmisiä tai kulttuureja lähemmäs helsinkiläislukiolaisten arkea. Voiko elokuvien kautta syntyä avoimuutta uudelle kulttuuriselle tiedolle? Kysymys on tärkeä, koska näillä asioilla perustellaan osin koko EU:n Media-ohjelmaa. Samanlaisia argumentteja käyttää 4 A J A N K O H T A I S T A

5 Pedro Almodóvarin Volver oli Suomen katsotuin eurooppalainen elokuva vuonna katsojaa riitti kokonaistilaston 21. sijaan myös elokuva-ala. Euroopassa jaetaan elokuvapalkintoja ja perustellaan monia hankkeita kulttuurisen monimuotoisuuden nimissä. En vastusta tuotannon monimuotoisuutta. Haluan kysyä, voiko tuotannon monimuotoisuudesta johtaa oletuksen, että vastaanotto edistää monimuotoisuutta. Tai: jos tuotanto on monimuotoista mutta kukaan ei sitä katso, täyttyykö tavoite elokuvista kulttuurisen tietämyksen ja vuoropuhelun lisääjinä? Toisinaan täyttyy. Se on harvinaista ja monen mutkan takana. Rohkaisevinta on, että ihmiset kiinnostavat. Tieto nuorista aikuisista ja heidän elämästään motivoi helsinkiläislukiolaisia. Elokuvien rooli on minimaalinen, mutta sekin voisi kasvaa. Miksi eurooppalaisia elokuvia katsotaan niin vähän? Helsinkiläislukiolaiset käyvät elokuvissa noin yhdeksän kertaa vuodessa. Lisäksi he katsovat noin kahdeksan elokuvaa kuukaudessa televisiosta, tallenteilta ja internetistä. Luvut ovat koko Suomea ja Eurooppaa huomattavasti suuremmat. Lukiolaisten suosikkielokuvista 80 prosenttia tuli Yhdysvalloista, kymmenen Euroopasta, seitsemän Suomesta ja kolme muualta maailmasta. Suosikkien, kuten myös inhokkien, kohdalla Eurooppa nousi Suomen ohi. Euroopassa tehty elokuva on sika säkissä: todella hyvä tai todella huono. Huonous on normi. Hyvät eurooppalaiset määriteltiin yllätyksiksi tai poikkeuksiksi. Vahvat ennakkoasenteet vaikuttavat suoraan siihen, miten lukiolaiset valitsevat itselleen elokuvia. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole juuri eroja. Kolme tekijää lisää eurooppalaisten elokuvien kulutusta. Merkittävimpiä ovat koulu ja koulutehtävät. Myös vanhemmat ja heidän lompakkonsa nostavat kulutusta. Omaa rahaa ei riskeerata Eurooppaan. Kiinnostus johonkin Euroopan maahan vaikuttaa positiivisesti, ihmissuhteet enemmän kuin kielitaito tai matkailu. Muut tekijät vähentävät kulutusta. Koska näyttelijät ja ohjaavat ovat yksi tärkeimmistä lukiolaisten valintakriteereistä, eurooppalaisten tekijöiden tuntemattomuus on iso ongelma. Siinä missä huonoksi koettu jenkkiteos yksilöidään näyttelijään tai ohjaajaan, huonoksi koettu eurooppalaisteos leimaa huonoksi koko maan. Maakohtaiset mielikuvat ovat vahvoja ja pysy- A J A N K O H T A I S T A 5

6 viä. Vain espanjalaisiin elokuviin suhtauduttiin lähtökohtaisesti positiivisesti. Lisäksi nuoret etsivät hyviksi kokemiltaan elokuvanimiltä lisää teoksia. Tuotantomaa ei inspiroi tällaiseen. Markkinoinnin puute on yhtä merkittävää kuin tekijöiden tuntemattomuus. Lukiolaisten arjessa mainonta lisää näkyvyyttä, näkyvyys kiinnostusta ja kiinnostus kulutusta. Tärkeintä on kaikesta tästä syntyvä elokuvan tunnettuus ja puhuttuus. Myös elokuvien tekijöistä puhutaan mielellään. Euroopassa tehdyt elokuvat eivät näy eikä niistä puhuta, ei lukiolaisten seuraamilla media-areenoilla eikä heidän henkilökohtaisissa suhteissakaan. Euroopassa tehtyjä elokuvia pitäisi etsiä. Kun ne epäilyttävät ja kun niistä voi harvoin vaihtaa toisten kanssa kokemuksia, miksi etsiä? Monen haastatellun toive siitä, että Euroopassakin olisi elokuvakulttuuri ei ole vitsi vaan arkinen kokemus. Kärjistäen: koska Yhdysvallat on elokuvakulttuurin keskus ja koska sen areenoilla ei Eurooppaa näy, Eurooppaa ei ole. Eurooppa on elokuvan hajanainen sivuseutu. Liian ankeeta, liian realistista Eurooppalaiset elokuvat Ankeus Arvaamattomuus Tekijälähtöisyys (itsetarkoituksellisuus) Tuntemattomat elokuvien tekijät Amatöörimäisyys Tekninen ja visuaalinen köyhyys Synkkyys Negatiivinen arkirealistisuus Persoonallisuus Inhimillisyys Positiivinen älyllinen haastavuus Euroopassa tehdyt elokuvat koettiin usein visuaalisesti vieraiksi. Niiden kuvamaailma tuomittiin tummaksi ja ankeaksi. Erityisesti pojat kritisoivat myös kerronnan hitautta. Monet tutkijat puhuvat amerikkalaisesta katsomiskompetenssista, joka on syntynyt kulutustottumusten kautta. Pelissä on silti muutakin. Kuvan tummuus yhdistyi monen lukiolaisen puheissa suoraan elokuvan sisällölliseen ahdistavuuteen. Jos esimerkiksi juliste tai pressikuva vahvistaa tätä ennakkoluuloa, valintapäätös on siinä. Lisäksi eurooppalaiset elokuvat koettiin paitsi visuaalisesti myös aiheeltaan liian arkirealistisiksi. Niissä oli lukiolaisten makuun liikaa empiiristä realismia. Toisin sanoen elokuvien aiheiden, aiheiden käsittelytavan ja ympäristön koettiin tulevan liian lähelle. Ne tuntuivat liian todenmukaisilta. Tiettyyn pisteeseen asti empiirinen realismi on Euroopan vahvuus. Lukiolaisten mukaan se tekee elokuvasta inhimillisemmän ja kiinnostavamman. Mutta liika läheisyys ei jätä tilaa mielikuvitukselle. Se ei anna heittäytyä elokuvan vietäväksi ja mahdolliseksi kokemisen leikkiin. Jos elokuvan maailmankuva koetaan liian synkäksi, siitä ei myöskään saa sitä arjesta selviytymisen rohkaisua, jota moni lukiolainen elokuvilta toivoi. Aihe saa olla vakava, mutta sitä tulisi käsitellä jollain lailla rohkaisevasti. Eurooppalaisista elokuvista koettiin puuttuvan myös huumoria. Yksi lukiolaisten tärkeimmistä kriteereistä hyville elokuville oli huumori. Empiirinen realismi koettiin ja oletettiin liiaksi. Sen aisapari emotionaalinen realismi, eli elokuvien hahmot sekä heidän kokemustensa ja tunteidensa uskottavuus, oletettiin ja koettiin liian vähäksi. Eurooppalaisia elokuvia pidettiin enemmän aikuisille tehtyinä. Siksi niiden hahmoihin oli vaikeaa lähteä mukaan. Lähes kaikki lukiolaisten hyvät Eurooppa-kokemukset olivat jollain lailla nuoria käsitelleitä elokuvia. Niitä pidettiin eurooppalaisittain poikkeuksina. Eurooppa vs. USA Päätin tutkimushaastatteluja rakentaessani, että en kysy Yhdysvalloista. Silti amerikkalaisista elokuvista puhuttiin paljon. Vaikka kaksinapaisuus pyyhkii alleen kulttuurisen moninaisuuden, yksinkertaistuksetkin ovat mielenkiintoisia. Kun puheet eurooppalaisten ja amerikkalaisten elokuvien sisällöistä asettaa rinnakkain, vertailu näyttää tältä: Amerikkalaiset elokuvat Viihdyttävyys Positiivinen tuttuus Katsojalähtöisyys (katsojan koskettaminen) Tutut, ennalta arvioitavissa olevat elokuvien tekijät Ammattimaisuus Tekninen ja visuaalinen rikkaus Valoisuus Huolettomuus, kepeys Siloteltu, stereotyyppinen maailma Kaupallisuus Negatiivinen tuttuus, yllätyksettömyys 6 A J A N K O H T A I S T A

7 Yksinkertaistaen: amerikkalaisten elokuvien maailma on yksinkertainen, helppo ja tuttu, eurooppalaisten monimutkainen, paljas ja vieras. Euroopan persoonallisuus ja inhimillisyys pääsevät arvoonsa vasta, jos elokuvan hahmot koskettavat eikä empiiristä realismia koeta liiaksi. Eurooppalaisten elokuvien yhteydessä puhuttiin usein myös siitä, että ne ovat hyödyllistä katsottavaa. Ei mukaansatempaavaa tai puhuttelevaa vaan hyödyllistä. Niitä katsotaan koulussa ja niitä pitäisi ehkä katsoa kotonakin sen vuoksi, että niistä voi oppia. Taide Eurooppa-puheissa ei ollut arvokas tai mielenkiintoinen määre. Se oli synonyymi katsojan unohtamiselle. Älyllinen haastavuus on monimutkainen juttu. Vaikka se on listassa osin positiivinen, eurooppalaisista elokuvista puhuttiin ennen kaikkea niin, että niiden katsominen vaatii erityistä vaivaa. Niitä ei tajua. Miksi lukiolaiset eivät jollain lailla riitä eurooppalaisten elokuvien katsojina? Tunteet ja järki Tajuamisen vaikeutta voi tarkastella sanaparilla eläytyminen etääntyminen. Etääntymisessä on kyse seikoista, jotka vetävät elokuvasta poispäin ja estävät siihen eläytymistä: vieraiksi jäävät hahmot, vieras kuvamaailma, toisinaan vieras kieli. Eläytyminen on antautumista ainakin hetkeksi elokuvan hahmoihin, miljööseen, tilanteeseen tai aiheen problematiikkaan. Eläytymistä voi tarkastella kahdella lailla. Eläytyä voi emotionaalisesti ja älyllisesti. Näin syntyy emotionaalisia ja älyllisiä tunne-elämyksiä. Emotionaalisia tunne-elämyksiä ruokkivat yhteisyydet katsojan ja elokuvan välillä. Yhteisyydet ovat henkilökohtaisia seikkoja, joiden vuoksi elokuvan hahmot tai heidän tarinansa voivat viedä mukanaan tai antaa aihetta mahdolliseksi kuvitteluun. Lukiolaisille tällaisia tekijöitä olivat ennen kaikkea ikä, sukupuoli ja ihmissuhteet. Älylliset tunne-elämykset taas syntyvät katsojan kyvystä sijoittaa teos laajempaan taiteelliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Erinomaisesta elokuvakokemuksesta saa sekä emotionaalisia että älyllisiä tunne-elämyksiä. Parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan. Kun tarkastellaan Euroopassa tehtyjä teoksia, kynnys molempiin on korkea. Ensinnäkin jotta negatiivisin odotuksin ladattuun elokuvaan voi eläytyä tunteellisesti, sen hahmoilta ja Erinomaisesta elokuvakokemuksesta saa sekä emotionaalista että älyllisiä tunne-elämyksiä. tarinalta vaaditaan paljon. Kun muoto on vieras ja tuotantomaa epäilyttää, sisällön pitää olla tunteellisesti todella uskottavaa. Toiseksi älyllinen eläytyminen eurooppalaisiin elokuviin on vaikeaa. Esimerkiksi teknisestä toteutuksesta tai tutun kielen ja suomennoksen yhteispelistä voi toisinaan nauttia. Mutta niiden lisäksi tarvittaisiin taitoa sijoittaa elokuva laajempaan taiteelliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Lukiolaisten arjen näkökulmasta yhteiskunnallinen tieto jokaisesta Euroopan maasta on mahdoton yhtälö. Taiteellinen tieto on vähäistä, koska taiteellinen konteksti nimeltä eurooppalaiset elokuvat ei kiinnosta. Väitän, että erityisesti Euroopan näkökulmasta tunteelliset elämykset ovat ensisijaisia. Vasta kun tarina ja hahmot koskettavat, voi syntyä halu syventää älyllistä elämystä, ei toisinpäin. Vasta tätä kautta voi syntyä myös Mediaohjelman tavoittelemaa uutta kulttuurista ja taiteellista tietoa. Älylliset haasteet sinänsä motivoivat lukiolaisia, mutta jos tarjolla on vain älyä, vaikeutta tai hyötyä, se ei riitä. Jos elokuva ei puhuttele tunteellisesti ja jos sen lisäksi pitää vielä nähdä vaivaa, että käteen jäisi edes älyllinen nautinto, homma jää siihen. Jenkkiteokset ja niistä kertynyt yhteiskunnallinenkin tieto ovat sen verran tutumpia, että elokuvista saa myös suuremman älyllisen nautinnon. Silloinkin kun emotionaaliset elämykset jäävät vähäisiksi, esimerkiksi liian tutun taiteellisen kontekstin arvioiminen voi toisinaan olla hauskaa. Kun sen tajuaa. Yksinkertaiseksi esimerkiksi emotionaalisista ja älyllisistä tunne-elämyksistä käy kaksi elokuvapätkää, jotka näytin lukiolaisille haastattelutilanteissa. Ensimmäinen oli saksanturkkilaisen Fatih Akinin elokuvasta Suoraan seinään (Saksa ja Turkki, 2004). Elokuva voitti muun muassa Kultaisen karhun Berliinissä Vaikka keskiössä ovat ihmisten tarinat, ilman tietoa Saksan turkkilaisvähemmistöstä moni älyllinen elämys jää puolitiehen. Yhteisyydet ja tunteellinen eläytyminen nousivat lukiolaisille tärkeimmiksi. Poika, jota Suoraan seinään -pätkä kosketti, kiinnostui lisää. Hän näki monikulttuurisessa arjessa omaan arkeensa liittyviä henkilökohtaisia kysymyksiä. Moni muu, jolle näyte A J A N K O H T A I S T A 7

8 Amélie kosketti, kiinnosti ja puhutti lukiolaisia poikkeuksellisen paljon. Elokuvan on nähnyt teattereissa yli 20 miljoonaa eurooppalaista. Suoraan seinään ei antanut mitään henkilökohtaista edes ihmissuhteissa, ei syttynyt. Kun elokuvaa ei voinut sijoittaa juuri muuhunkaan kontekstiin, käteen jäi tumma vieras kuvanlaatu, vieras kieli ja liiaksi koettu empiirinen realismi. Kiinnostunut poika alkoi pohtia itseään ja elokuvan hahmoja. Syntyi puhetta elokuvan hahmoista ja siitä, miten heille lopulta käy. Miksi? Voisiko niin tapahtua? Kuka elokuvan on tehnyt? Tumma kuva ei unohtunut mutta jäi taka-alalle. Toinen näytepätkä Jean-Pierre Jeunet n elokuvasta Amélie oli monelle helpompi ottaa vastaan. Sanoisin, että Améliessa ymmärtämisen keskiöön nousee ihmissuhdeymmärrys. Sadunomainen Pariisi elokuvan yhteiskunnallisena kontekstina saattoi tuntua helpommalta ymmärtää kuin Saksan turkkilaisvähemmistön arki. Lisäksi Amélien kuvamaailma oli nuorten mukaan valoisa, ja tutusta näyttelijästä syntyi yhteistä juttua. Elokuvan tavoite oli ohjaaja Jeunet n mukaan saada ihmiset unelmoimaan ja tuottaa hyvää mieltä. En väitä, että koko eurooppalaisen elokuvatuotannon pitäisi muuttua satumaailmaksi tai että Yhdysvaltoja tulisi imitoida. Tätä eivät toivoneet lukiolaisetkaan. Väitän, että Media-ohjelman tavoitteet ja rahoitus ovat epärealistisia. Jotain voi myös olla tehtävissä. Mitä voisi tehdä? Koska katse on lukiolaisista elokuviin, olennaista ei ole, osaavatko lukiolaiset katsoa eurooppalaisia elokuvia tai katsovatko he niitä oikein. Sekään ei ole olennaista, vastaavatko nuorten käsitykset todellisuutta Euroopassa tehtyjen elokuvien sisällöistä. Olennaista on, että helsinkiläislukiolaisten käsitykset Euroopassa tehdyistä elokuvista ovat tällaisia ja että se vaikuttaa heidän elokuvavalintoihinsa. Nuorten mielikuvat eurooppalaisista elokuvista voi kiteyttää siihen, että fiksut ja kiinnostavat eurooppalaiset tekevät huonoja elokuvia. Media-ohjelma taas tuntuu tavoittelevan pääsyä suoraan älyllisiin tunne-elämyksiin. Äly ilman henkilökohtaisuutta ei vain puhuttele. Eurooppalaiset elokuvat eivät kosketa lukiolaisia nuorina ihmisinä. Niistä koetaan ja oletetaan puuttuvan puhuttelevia hahmoja ja tarinoita, kiinnostavia Fiksut ja kiinnostavat eurooppalaiset tekevät huonoja elokuvia. näyttelijöitä sekä rohkaisevaa huumoria. Nuorten elämän käsitteleminen, tosissaan mutta rohkaisevasti, voisi madaltaa kynnystä. Aihe saa olla vakava ja kerrontakin monimutkaista. Siitä syntyy hyvää älyllistä haastavuutta. Myös empiirinen todenmukaisuus on Euroopan vahvuus, kunhan se ei ruoki visuaalisia ennakkoluuloja niin, että elokuvaan ei tartuta. Media-ohjelman hellimät yhteistuotannot tuntuvat fiksuilta. Jos yksi tuotantomaista on katsojan oma, kynnys älylliseen tunne-elämykseen voi olla alempi ja rohkaisevampi. Muut maat voivat vähentää sitä liikaa empiiristä realismia, joka toisinaan pisti vastaan suo- 8 A J A N K O H T A I S T A

9 malaisissa elokuvissa. Moni haastateltu oli nähnyt ja itse valinnut katsoa Populäärimusiikkia Vittulanjänkältä -elokuvan (Ruotsi ja Suomi, 2004). Se oli puhutellut ja siitä riitti puhuttavaa monesta henkilökohtaisesta syystä. Myös kouluilla voisi olla isompi rooli eurooppalaisten elokuvien näyttäjinä. Suomalainen Koulukinoyhdistys (www.koulukino.net) on erinomainen esimerkki. Koulukinon elokuvamateriaaleilla voi työstää ennen elokuvaa sellaista tietoa, joka helpottaa älyllisten elämysten mahdollisuutta. Elokuvan jälkeen tärkeintä on purkaa kokemuksia. Tarinan, hahmojen sekä erilaisten hyvyyden ja huonouden kokemusten kautta voi syventää edelleen sekä yhteiskunnallista että taiteellista kontekstia. Esimerkiksi Amélie-materiaaleilla pääsee käsiksi niin Pariisiin, ranskankieleen, rakkauteen kuin ranskalaiseen elokuvaankin. Myös elämä elokuvan kulissien takana aukeaa ja sitä kautta elokuva taiteellisena kontekstina. Koulukinon kaltaisilla materiaaleilla voisi olla Euroopan-laajuinen pankki? Media-ohjelma voisi rahoittaa niiden kääntämisen. Ehkä suomalaisiakin elokuvia päätyisi näin eurooppalaisiin kouluihin? Nyt materiaalien tekemiseen tarvittavaa tietoa suomalaisista elokuvista tai Suomesta ei välttämättä ole. Ensisijaista olisi, että eurooppalaisia elokuvia ylipäänsä kulutettaisiin. Tässä on koko Media-ohjelman ristiriita. Ovatko tuotannon monimuotoisuus ja eurooppalaisten teosten suuremmat katsojaluvut mahdoton yhtälö? Väitän että ovat, jos rahaa on tuotannon monimuotoisuuteen mutta ei siihen, että monimuotoiset teokset tavoittaisivat katsojia. En tahdo rahaa pois tuotannosta enkä levityksestä. Esimerkiksi Helsingin teatteritarjonta, muusta maasta puhumattakaan, ei ole suoranainen Eurooppa-keidas. Tahdon myös reilusti lisärahaa markkinointiin. Myynninedistämiseen on varattu Media 2007:n budjetissa 68 miljoonaa euroa. Kaikkien jäsenmaiden kaikille elokuville seitsemäksi vuodeksi. Mainonta ei sinänsä tee ihmeitä, mutta taitavasti tehtynä se lisää näkyvyyttä, kiinnostavuutta ja sitä kautta puhuttuutta. Tällä hetkellä eurooppalaisista elokuvista ei tiedetä eikä niiden etsiminen kiinnosta. Myös yhteisille ensi-illoille sekä eurooppalaisille elokuvatähdille, niin näyttelijöille kuin ohjaajillekin, olisi lukiolaisten arjessa tilaus. Tähtien perusteella tehdään jo nyt elokuvavalintoja, niitä ainoita eurooppalaisia valintoja, joita nuoret tekevät itse. Populäärimusiikkia Vittulajänkältä Markkinointi taiteen ja moninaisuuden argumenteilla ei välttämättä palvele asiaansa. Helsinkiläislukiolaisille eurooppalaisten elokuvien moninaisuus on enemmän ymmärtämätöntä vierautta kuin kiinnostavaa vaihtelua. Henkilökohtaisemmat argumentit esimerkiksi elokuvien hahmojen, aiheiden ja tekijöiden kautta toimisivat paremmin. Eikö elokuvan taika ole juuri sitä? K a i s a O s o l a VTM, puheilmaisun ja mediailmaisun opettaja, radiotoimittaja No mitä nyt perus: liian sateista, liian ankeeta, liian realistista Haastattelututkimus eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin mahdollisuudesta helsinkiläislukiolaisten elokuvakulutuksessa (Kaisa Osolan Pro gradu hyväksytty Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella toukokuussa 2006) Aineistot: 13:n vuotiaan lukiolaisen parihaastattelut ja 117:n vuotiaan lukiolaisen lomakeaineisto huhti toukokuulta Tutkielma löytyy osoitteesta A J A N K O H T A I S T A 9

10 Lentäjän poika Eurimagesilta tukea digikopioille Eurimages on tänä vuonna käynnistämässä määräaikaiseksi aiottua digitaalisten kopioiden tukea. Pyrkimyksenä on digitalisoinnin edistyessä monipuolistaa teattereille tarjolla olevien elokuvien kirjoa myös eurooppalaisen elokuvan suuntaan. Tukea voivat hakea Eurimagesin tuotantotuen saaneiden elokuvien tuottajat, mikäli digikopion rahoitus ei ole ollut jo tuotantobudjetissa. Tuen maksimi on euroa elokuvaa kohden ja siihen ei liity takaisinmaksuvelvoitetta. Tälle vuodelle kaavaillaan vielä kahta hakuaikaa, joista ensimmäinen olisi elokuun lopussa ja toinen lokakuussa. Tuen on suunniteltu jatkuvan vuoden 2009 loppuun saakka. Tarkemmat tiedot tuesta tulevat aikanaan Eurimagesin uudistetuille internet-sivuille: Tilasto kertoo, että viime vuonna Eurimages jakoi tuotantotukea kaikkiaan 19,3 miljoonaa euroa yhteensä 56 elokuvahankkeelle. Suomalaiset tuottajat saivat läpi kolme hanketta, jotka kaikki ovat parhaillaan tuotannossa. Kari Juusosen ja Michael Hegnerin Suomi- Saksa-Irlanti-Tanska -yhteistuotanto Lentäjän poika valmistuu jouluksi Jukka-Pekka Valkeapään Suomi-Viro-Saksa-Britannia -yhteistuotanto Muukalainen kuvataan pääosin kesällä. Georgialaisen Nana Djordjadzen Rainbow Maker, jonka osatuottajamaat ovat Sveitsi, Saksa, Hollanti ja Suomi, kuvaukset ovat juuri alkaneet. Pohjoismaista Suomi on toisena, jos tarkastelee hankkeiden määrää. Vain Tanska, joka sai läpi viisi hanketta, onnistui paremmin. Ruotsi sai läpi kolme hanketta, Islanti ja Norja vain yhden. Kun suomalaistuottajien käyttöön tuleva osuus kokonaispotista oli miltei puoli miljoonaa euroa, tarkoittaa se, että vuoden jäsenmaksu palautui Suomeen 1,8 -kertaisesti. Tanskalle, joka maksaa meitä enemmän, se palautui 2,3-kertaisesti ja pieniin maksajamaihin kuuluvalle Islannille peräti 3,2-kertaisesti. Yksi Dagur Kari tekee pienelle maalle ihmeitä. Ruotsi sai miltei saman kuin maksoi kun taas Norjan vuosi meni pahasti miinukselle. Euroopan suurista maista ainoastaan Espanja oli iso voittaja. Kaikkiaan 32 jäsenmaan joukossa Saksa pääsi omilleen, kun taas Ranska, Italia, Hollanti, Sveitsi ja Belgia maksoivat enemmän kuin saivat. Tänä vuonna Eurimagesissa on ollut käsiteltävänä yksi suomalaishanke. Helsinki-filmin tuottamalle Aku Louhimiehen ohjaukselle Käsky myönnettiin euron tuki. Elokuvan yhteistuottajat ovat saksalainen Thoke + Moebius Film ja kreikkalainen Graal. Euroopan neuvoston alainen Eurimages on ainoa Euroopan laajuinen yhteistuotannoille tuotantotukea jakava ohjelma. Yhteistuotantojen lisäksi se tukee levitystä EU:n Media-ohjelmaan kuulumattomissa maissa. Tätä kautta tukea saivat viime vuonna Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot -elokuvan levittäjät Bosniassa, Makedoniassa ja Serbiassa. P e t r i K e m p p i n e n 10 T U O T A N T O

11 Tilastoja vuodelta 2006 Ensi-illat Käyntejä (milj.) Lipputulot (M ) Teatteri-saleja Lipun keskihinta 181 6,7 50, ,5 Käyntejä per asukas Elokuvia levityksessä Kotimaisia ensi-iltoja Kotimainen katsojaosuus 1, % Katsotuimmat elokuvat Suomessa 2006 Elokuva Ensi-ilta Katsojat Lipputulot Levittäjä 1. Matti Buena Vista 2. Pirates of the Caribbean: kuolleen miehen kirstu Buena Vista 3. Casino Royale Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 4. Da Vinci -koodi Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 5. Ice Age 2 Jäätikkö sulaa FS Film 6. Autot Buena Vista 7. Kummelin Jackpot Buena Vista 8. FC Venus Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 9. Pikku Kananen Buena Vista 10. Paholainen pukeutuu Pradaan FS Film 11. Karvinen FS Film 12. Narnian tarinat: Velho ja Leijona Buena Vista 13. Borat FS Film 14. Brokeback Mountain Sandrew Metronome 15. Miami Vice Finnkino 16. Memoirs of a Geisha Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 17. Yli aidan Finnkino 18. Lupaus Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 19. Jadesoturi Sandrew Metronome 20. Riisuttu mies FS Film Tilastot 2006 julkaisu julkaistaan touko/kesäkuussa. T U O T A N T O 11

12 Tukipäätökset Tuotantotuki Miia Haavisto: Lyhyet dokumenttielokuvat Teknokratiapakolaiset Teknokratiapakolaiset kertoo neljän suomalaisen sähköyliherkän tarinan maassa, jossa hallituksen ääneen lausuttu tahto on olla tietotekniikan kehityksen ja sähköisen viestinnän kärkimaa. Sähköyliherkkä ei voi käyttää tietokoneita, kännyköitä, julkisia liikennevälineitä, kodin sähkölaitteita, käydä kaupassa, elokuvissa tai millään julkisella paikalla saamatta vakavia oireita. Virallisesti sähköyliherkkyyttä ei tunnusteta vaan sairastuneet leimataan mielenterveysongelmaisiksi. Teknokratiapakolaiset kertoo miten sähköyliherkkä ihminen selviytyy uusien langattomien verkkojen ja lisääntyvän elektroniikan myötä hurjaa vauhtia sähköistyvässä ympäristössä. Elokuva kertoo nopeasta teknologian kehittymisestä ja markkina-arvojen hallitsevasta asemasta ja kysyy: ymmärrämmekö teknologiaa jo enemmän kuin itseämme? Ohjaus: Jussi Eerola Käsikirjoitus: Jussi Eerola Kuvaukset: Touko-joulukuu 2007 Suunniteltu ensi-ilta: toukokuu 2008 Rahoittava TV-yhtiö: YLE TV 1 Petri Kemppinen: Käsikirjoitustuki Karumo Antti, Fantasia, Lehti Timo, Vastarannalla, Ruohonen Laura, Yksinen, Volanen Jani, Peto, Virtanen Leena, Vähän kunnioitusta, Kehittämistuki Blind Spot Pictures Oy, Punchline, Ohjaaja Jatkola Marko, Kinoproduction Oy, Suden varjo, Ohjaaja Komulainen Marjut, Making Movies Oy, Maze, Ohjaaja Davidow Joe, Miia Haavisto: Käsikirjoitustuki Berghäll Joonas, Hotakainen Mika, Elämän lämmössä, Hietanen Jari, Jartti Tero, Talousdraama (tv-sarja), Junkkonen Mervi, Painajainen (työnimi), Karlsson Jimmy, Triangel, Mattila Tarja, Punakone, Puhakka Jaana, Taloja, unia, Virtanen Jaakko, Little Finland and The Unbreakable Union of Freeborn Republic, Kehittämistuki Alppiharjun Elokuva Oy, Volga, Volga, Ohjaaja Pensala Marja, Citanor Oy, Göringin sauva, Ohjaaja Andell Pia, Making Movies Oy, Lopun alku (tv-sarja), Ohjaaja Salmenperä Aleksi, Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Auli Mantila / DOfilms OY Hiihtomäentie 34, Helsinki Puh. (09) / , Fax (09) Muut tukipäätökset Olli Soinio: Käsikirjoitustuki Saarela Olli, Kuoropojat, Välimaa Jukka-Pekka, Kesä, Kehittämistuki Blind Spot Pictures Oy, Putoavia enkeleitä, Kujanpää Heikki, Marianna Films Oy, Haarautuvan rakkauden talo, Ohjaaja Kaurismäki Mika, Tukipäätökset Tuotantotuki Olli Soinio: Pitkät näytelmäelokuvat Tummien perhosten koti Elokuvan keskiössä on traagisen lapsuuskokemuksen ahdistama Juhani, joka päätyy kuuden vuoden sijaiskoti- ja laitoskierteen jälkeen Saaressa sijaitsevaan poikakotiin. Saarella vallitsevat omat lakinsa ja sääntönsä, jotka on laatinut ja joita soveltaa kovalla kädellä Olavi Harjula. Seitsemän pojan ja Harjulan lisäksi Saaressa asuu vain Harjulan vaimo ja pariskunnan kaksi tytärtä sekä Tyyne, joka huolehtii Saaren eläi- 12 T U O T A N T O

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2006 Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot nähtiin Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjassa toukokuussa

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2006 Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot nähtiin Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjassa toukokuussa info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2006 Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot nähtiin Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjassa toukokuussa Sisältö Pääkirjoitus Jouni Mykkänen: Suomalaisen elokuvan

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2008 Uralin perhonen kilpailee Annecyn elokuvafestivaaleilla

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2008 Uralin perhonen kilpailee Annecyn elokuvafestivaaleilla info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2008 Uralin perhonen kilpailee Annecyn elokuvafestivaaleilla kesäkuussa Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Ajastusten vaihtoa 3 Ajankohtaista Kevään julkaisuja

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 1 2008 Musta jää nähdään Berliinin elokuvajuhlien kilpasarjassa helmikuussa

elokuvasäätiön tiedotuslehti 1 2008 Musta jää nähdään Berliinin elokuvajuhlien kilpasarjassa helmikuussa info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 1 2008 Musta jää nähdään Berliinin elokuvajuhlien kilpasarjassa helmikuussa Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Hyvää kevään odotusta ja hienoa alkanutta elokuvavuotta!

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa!

elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa! info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa! Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Joululahjoja 3 Ajankohtaista Eurimages tehostaa 4 Tuotanto Rajaton maailmankaikkeus 5 Tukipäätökset

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2009 Dome Karukosken Kielletty Hedelmä valittiin Karlovy Varyn elokuvajuhlille heinäkuussa.

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2009 Dome Karukosken Kielletty Hedelmä valittiin Karlovy Varyn elokuvajuhlille heinäkuussa. info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2009 Dome Karukosken Kielletty Hedelmä valittiin Karlovy Varyn elokuvajuhlille heinäkuussa. Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Elokuvia katsotaan ja tutkitaan

Lisätiedot

BLUE SEA FILM 2013FESTIVAL 23. 25.8.2013 BLUE FILM SEA FESTIVAL RAUMA FINLAND 23. 25.8.2013 RAUMA FINLAND FILM FESTIVAL. www.blueseafilmfestival.

BLUE SEA FILM 2013FESTIVAL 23. 25.8.2013 BLUE FILM SEA FESTIVAL RAUMA FINLAND 23. 25.8.2013 RAUMA FINLAND FILM FESTIVAL. www.blueseafilmfestival. BLUE SEA FILM FESTIVAL BLUE 2013 SEA BLUE FILM SEA FESTIVAL FILM 2013FESTIVAL 2013 23. 25.8.2013 RAUMA FINLAND 23. 25.8.2013 www.blueseafilmfestival.net 23. 25.8.2013 RAUMA FINLAND SISÄLLYS Festivaali-info

Lisätiedot

Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013. Teemana kansainvälistyminen

Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013. Teemana kansainvälistyminen Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Teemana kansainvälistyminen 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013

Lisätiedot

infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009

infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009 infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009 Sisältö Pääkirjoitus Veikko Kunnas: Suomen elokuvasäätiö 40 vuotta 3 Suomalainen elokuva 2019 4 Suomen elokuvasäätiön neljä vuosikymmentä 9 Kansakuntaelokuvista

Lisätiedot

Syksy 2005 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Suomalainen genre-elokuva tulee

Syksy 2005 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Suomalainen genre-elokuva tulee Syksy 2005 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006 Suomalainen genre-elokuva tulee 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 09 6220

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Toiminta-ajatus, arvot, strategiset tavoitteet 6. 1.1. Tukitoiminta 8. Tuotannon tuki 9.

Toimitusjohtajan katsaus 4. Toiminta-ajatus, arvot, strategiset tavoitteet 6. 1.1. Tukitoiminta 8. Tuotannon tuki 9. SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 Suomen elokuvasäätiö Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Elokuvasäätiö myöntää

Lisätiedot

elokuvajuhlille! Tervetuloa 22. Sinisen Meren 22. sinisen meren elokuvajuhlat raumalla 21. 23.8.2015 SISÄLLYS

elokuvajuhlille! Tervetuloa 22. Sinisen Meren 22. sinisen meren elokuvajuhlat raumalla 21. 23.8.2015 SISÄLLYS Tervetuloa 22. Sinisen Meren elokuvajuhlille! Blue Sea Film Festival ylpeänä esittää jälleen kerran herkullisen kattauksen uusia kotimaisia fiktioita ja dokumentteja eurooppalaisella mausteella höystettynä!

Lisätiedot

Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013. Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin

Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013. Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin 1 Median tukema Nordisk Forum of co-financing documentaries järjestettiin 24. 25.9.2007

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006 Teemana animaatiot 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin

Lisätiedot

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu 1 2 Kuva: Taru Kalvi MURROS 2. NUMERO Sisältö 04 Pääkirjoitus: Aikuiseksi tulemisen haasteet 05 Askel baariin vai velvollisuuksien maailmaan? 06 Alkoholi on myrkky, mutta miksi sitä käytetään? 08 Hei,

Lisätiedot

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä 2 / 0 5 1 4. 1 0. 2 0 0 5 A U D I O V I S U A A L I S E N K U L T T U U R I N E D I S T Ä M I S K E S K U S 5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L

Lisätiedot

Syksy 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN Liiketaloustiede, kansainvälisen liiketoiminnan pro gradu -tutkielma Laatija Maria Sainio 9761 Ohjaaja KTT Esa Stenberg KTM Taina Eriksson 25.5.2009 Turku SISÄLLYS

Lisätiedot

1/15 10.4.2015 AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS TRANSMEDIA 1/2015 SOKUROV LIEDES RIMMINEN NERUDA PARIISI. avek-lehti 1/2015 1

1/15 10.4.2015 AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS TRANSMEDIA 1/2015 SOKUROV LIEDES RIMMINEN NERUDA PARIISI. avek-lehti 1/2015 1 1/15 10.4.2015 AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS TRANSMEDIA SOKUROV LIEDES RIMMINEN NERUDA PARIISI avek-lehti 1 sisältö AVEK-lehti 2/2014 pääkirjoitus 27.3.2014 3 pääkirjoitus 54 cantalao mikael

Lisätiedot

Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Syksy 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013

Syksy 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Syksy 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 MEDIA 2007 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman

Lisätiedot

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä !! Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä Tekijä Elina Pohjola Työn nimi Elokuvatuotantoyhtiön ensimmäiset kasvunpaikat kohti uutta organisaatiota

Lisätiedot

mediainfo VALTAKUNNALLINEN ENSI-ILTA 17.1.2003 LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT Rampe Toivonen 0400 485 970 tai 09 417 447 29 (Solar Films)

mediainfo VALTAKUNNALLINEN ENSI-ILTA 17.1.2003 LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT Rampe Toivonen 0400 485 970 tai 09 417 447 29 (Solar Films) mediainfo VALTAKUNNALLINEN ENSI-ILTA 17.1.2003 LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT Rampe Toivonen 0400 485 970 tai 09 417 447 29 (Solar Films) LEVITTÄJÄ Buena Vista International Finland 09 856 29 500 / Niko

Lisätiedot

Pohjoiset tarinat elokuviksi

Pohjoiset tarinat elokuviksi Pohjoiset tarinat elokuviksi SISÄLLYS Lapin Lisä -lehti 2011 Julkaisija 3 Pääkirjoitus 4 Paljon tahtoa ja oikeat kortit Menestystarinoita: Jussi Hiltunen, Timo Haanpää ja Susanna Chazalmartin 12 Lapista

Lisätiedot

SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen elokuvasäätiö Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Elokuvasäätiö myöntää

Lisätiedot

Karl Marx -erikoisnumero KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT, LIITTYKÄÄ YHTEEN!

Karl Marx -erikoisnumero KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT, LIITTYKÄÄ YHTEEN! irtonumero 6,90 euroa 33. vuosikerta numero 3/2005 Karl Marx -erikoisnumero KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT, LIITTYKÄÄ YHTEEN! Marx-tutkimuksen näköaloja Marx ja Shakespeare 410 654-0503 PAL.VKO 2005-33 Marxin

Lisätiedot