elokuvasäätiön tiedotuslehti Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2007 Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9."

Transkriptio

1 info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9.

2 Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Elokuva hallitusohjelmassa 3 Ajankohtaista Olisipa Euroopassakin elokuvakulttuuri! 4 Tuotanto Eurimagesilta tukea digikopioille 10 Tilastoja vuodelta Tukipäätökset 12 Esitys ja levitys Länsirintamalta jotain uutta 22 Tukipäätökset 25 Ulkomaat Tukipäätökset 28 Media Desk Kerstin Degerman: Sanoista tekoihin MEDIA pyrkii keventämään byrokratiaa 31 Lyhyesti 32 Ajankohtaiset hakukierrokset 32 Tulossa olevat hakukierrokset 33 Keskiaikaisessa miljöössä käsikirjoitusten kimppuun: Sources 2 Script Development Workshop Cambridgessä 34 Ajankohtaisia kursseja 36 Yhteystiedot 39 SESinfo Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2/2007 SESinfo internetissä: julkaisija: Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu Helsinki puh fax / osoitteenmuutokset: toimittaja: Reetta Hautamäki tiedotuskoordinaattori puhelin taittaja: Maikki Rantala, Praxis Oy painatus: Erikoispaino, Helsinki 2007 ISSN

3 Elokuva hallitusohjelmassa Kauneimpia viime aikoina lukemiani lauseita on Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu lause: Kotimaisen elokuvatuotannon julkista rahoitusta vahvistetaan. Elokuva onkin ainoa taiteenala joka ohjelmassa mainitaan nimeltä. Ongelmana on tällä hetkellä se, että kulttuuriministeriön puolelle ei hallitusneuvotteluissa luvattu lisää rahaa. Kirjastojen lakisääteisiä menoja siirretään pois veikkausvoittovaroista eduskunnan tahdon ja jako-osuuslain mukaisesti. Eduskunnan tarkoitus oli turvata mahdollisuus lisätä harkinnanvaraisia menoja. Nyt tämä jakovara on vaarassa kadota uusien lakisääteisten menojen katteeksi kun henkilötyövuoden hinta kulttuurilaitoksissa on kasvanut ja tämä nostaa valtion maksumäärää. Uudelle kulttuuriministerille Stefan Wallinille täytyy toivottaa voimia ja tahtoa käytäviin budjettikehysneuvotteluihin. Luvattu elokuvan lisärahoitus on varmemmalla pohjalla jos koko kulttuurikentälle syntyy pelivaraa. Lakisääteiset menot budjettiin ja harkinnanvaraiset katetaan veikkausvoittovaroista. Toivottavasti myös veikkauksen pus- kurirahastoon kerätyt ainakin 40 miljoonaa euroa muistetaan kun etsitään rahoituslähteitä kulttuurin tarpeisiin. Hallitusohjelmassa on paljon avauksia mm. kulttuurivientiin ja tutkimukseen ja yrittäjyyteen, jotka mahdollisesti hyvin perusteltuina voisivat antaa uusiä kehitysmahdollisuuksia tuotantoyhtiöille ja vaikkapa nousussa olevalle animaatioalalle. Toivon, että alan toimijat valppaasti vievät omalta osaltaan viestiä päättäjille. Elokuvasäätiön tehtävä on sääntöjensä mukaan tukea ja kehittää kotimaista elokuvaa ja ohjelmatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä muuta elokuvakulttuuria. Jatkamme töitä sen eteen että, voimme tehdä sen entistä paremmin I r i n a K r o h n Säätiön kesäpäivystys SES suljettu välisen ajan. Puhelinpäivystys päivittäin klo 10 15: (09) Aurinkoista kesää kaikille SESinfon lukijoille! P Ä Ä K I R J O I T U S 3

4 Olisipa Euroopassakin elokuvakulttuuri! Liian sateista, liian ankeeta, liian realistista on helsinkiläislukiolaisten päällimmäinen mielikuva eurooppalaisista elokuvista. Toive siitä, että Euroopassa olisi elokuvakulttuuri, ei ole vitsi. Se on monen lukiolaisen arkinen kokemus. Mistä kiikastaa? Miksi lukiolaiset eivät katso Euroopassa tehtyjä elokuvia? Mitä voisi tehdä? Kysyin samaa pro gradu -tutkimuksessani, joka käsitteli helsinkiläislukiolaisia eurooppalaisten elokuvien kuluttajina. Tässä osa vastauksista. Keskustelu jatkukoon. Maailman arvostetuin filmifestivaali viettää 60-vuotisjuhlia. 17-vuotiaan lukiolaisen mielestä festivaali on ihan kiva. Mut ei se paljon sano, jos voittaa jonkun Kultasen palmun jossain Cannesin festivaaleilla. Tai et ei se kerro itelle, et minkälainen se leffa oikeesti on. Et onks se yhtään mulle vai ei. Et kyl mut pitää aina pakottaa kattoon eurooppalaisia elokuvia. Vaik niinkun mun äiti sillon pakotti. Ja mä olin et, en mä nyt lähe. Ja sit se olikin älyttömän hyvä. Et ehk siin on se, kun sitä ei oikeesti koskaan tiedä, et mitä sielt sit tulee. Tai et tulee vaan sellanen ajatus, et ne on jotain masentavia taidepläjäyksiä. Tai jotain saksalaista pornoo ja poliiseja. Ja sellanen tumma ahdistava kuva. Helsinkiläinen 17-vuotias lukiolaistyttö toukokuussa 2005 Euroopan unioni käynnisti vuoden alussa Media tukiohjelman Euroopan audiovisuaalialalle. Järjestyksessään neljännellä ohjelmalla on komeat tavoitteet. Euroopan audiovisuaalialalla on keskeinen asema Euroopan kansalaisuuden luomisessa, sillä se on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla Euroopan unionin yhteisiä perusarvoja sekä sosiaalisia ja kulttuuriarvoja välitetään eurooppalaisille ja erityisesti nuorille. Tuen tarkoitus on auttaa Euroopan audiovisuaalialaa edistämään kulttuurien välistä vuoropuhelua, lisäämään Euroopan kulttuurin välistä keskinäistä tuntemusta sekä kehittämään Euroopan poliittista, kulttuurista ja sosiaalista potentiaalia. Alkusanat Media ohjelman täytäntöönpanopäätöksessä R istiriitaista. Media-ohjelman toiveissa audiovisuaaliteokset ovat merkittäviä keinoja luoda kulttuurien välistä vuoropuhelua ja edistää nuorten kulttuurista tietämystä. Samalla neljä viidestä nuorille tarjotusta ja heidän kuluttamastaan elokuvasta tulee Yhdysvalloista. Audiovisuaaliteollisuus on Yhdysvaltojen suurin vientisektori. Eurooppa on sen merkittävin markkina-alue. Vastavoiman amerikkalaisteoksille tarjoavat vain kotimaiset elokuvat. Muu Eurooppa on marginaalissa. Esimerkistä käy Suomen elokuvavuosi Kotimaisia elokuvia oli tarjolla 50. Niiden kulutus kaikesta tarjonnasta oli 24 prosenttia. Kasvanut prosenttiluku on Euroopan kärkipäätä. Eurooppalaisia elokuvia oli tarjolla 138. Niiden kulutus jäi kahdeksaan prosenttiin. Kohtuullisen vakaa prosenttiluku on Euroopan häntäpäätä. Kopiomäärillä sekä esitysajoilla ja -paikoilla on totta kai väliä. Se ei silti poista sitä tosiasiaa, että eurooppalaisia elokuvia katsotaan vähän. EU:n tavoite on tarjota eurooppalaisille nuorille valinnanmahdollisuuksia. 138 on sinänsä komea luku. Mahdollisuuksien tarjoaminen ja niiden käyttäminen ovat silti kaksi eri asiaa. Ensiksi pitää kysyä, miksi eurooppalaisia elokuvia ei katsota. Kulutuslukuja ja tilastoja riittää. Kulutussyitä ja vastaanottoa on tutkittu erittäin vähän. Toinen tärkeä kysymys kuuluu, onko eurooppalaisissa elokuvissa voimaa tuoda muita eurooppalaisia ihmisiä tai kulttuureja lähemmäs helsinkiläislukiolaisten arkea. Voiko elokuvien kautta syntyä avoimuutta uudelle kulttuuriselle tiedolle? Kysymys on tärkeä, koska näillä asioilla perustellaan osin koko EU:n Media-ohjelmaa. Samanlaisia argumentteja käyttää 4 A J A N K O H T A I S T A

5 Pedro Almodóvarin Volver oli Suomen katsotuin eurooppalainen elokuva vuonna katsojaa riitti kokonaistilaston 21. sijaan myös elokuva-ala. Euroopassa jaetaan elokuvapalkintoja ja perustellaan monia hankkeita kulttuurisen monimuotoisuuden nimissä. En vastusta tuotannon monimuotoisuutta. Haluan kysyä, voiko tuotannon monimuotoisuudesta johtaa oletuksen, että vastaanotto edistää monimuotoisuutta. Tai: jos tuotanto on monimuotoista mutta kukaan ei sitä katso, täyttyykö tavoite elokuvista kulttuurisen tietämyksen ja vuoropuhelun lisääjinä? Toisinaan täyttyy. Se on harvinaista ja monen mutkan takana. Rohkaisevinta on, että ihmiset kiinnostavat. Tieto nuorista aikuisista ja heidän elämästään motivoi helsinkiläislukiolaisia. Elokuvien rooli on minimaalinen, mutta sekin voisi kasvaa. Miksi eurooppalaisia elokuvia katsotaan niin vähän? Helsinkiläislukiolaiset käyvät elokuvissa noin yhdeksän kertaa vuodessa. Lisäksi he katsovat noin kahdeksan elokuvaa kuukaudessa televisiosta, tallenteilta ja internetistä. Luvut ovat koko Suomea ja Eurooppaa huomattavasti suuremmat. Lukiolaisten suosikkielokuvista 80 prosenttia tuli Yhdysvalloista, kymmenen Euroopasta, seitsemän Suomesta ja kolme muualta maailmasta. Suosikkien, kuten myös inhokkien, kohdalla Eurooppa nousi Suomen ohi. Euroopassa tehty elokuva on sika säkissä: todella hyvä tai todella huono. Huonous on normi. Hyvät eurooppalaiset määriteltiin yllätyksiksi tai poikkeuksiksi. Vahvat ennakkoasenteet vaikuttavat suoraan siihen, miten lukiolaiset valitsevat itselleen elokuvia. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole juuri eroja. Kolme tekijää lisää eurooppalaisten elokuvien kulutusta. Merkittävimpiä ovat koulu ja koulutehtävät. Myös vanhemmat ja heidän lompakkonsa nostavat kulutusta. Omaa rahaa ei riskeerata Eurooppaan. Kiinnostus johonkin Euroopan maahan vaikuttaa positiivisesti, ihmissuhteet enemmän kuin kielitaito tai matkailu. Muut tekijät vähentävät kulutusta. Koska näyttelijät ja ohjaavat ovat yksi tärkeimmistä lukiolaisten valintakriteereistä, eurooppalaisten tekijöiden tuntemattomuus on iso ongelma. Siinä missä huonoksi koettu jenkkiteos yksilöidään näyttelijään tai ohjaajaan, huonoksi koettu eurooppalaisteos leimaa huonoksi koko maan. Maakohtaiset mielikuvat ovat vahvoja ja pysy- A J A N K O H T A I S T A 5

6 viä. Vain espanjalaisiin elokuviin suhtauduttiin lähtökohtaisesti positiivisesti. Lisäksi nuoret etsivät hyviksi kokemiltaan elokuvanimiltä lisää teoksia. Tuotantomaa ei inspiroi tällaiseen. Markkinoinnin puute on yhtä merkittävää kuin tekijöiden tuntemattomuus. Lukiolaisten arjessa mainonta lisää näkyvyyttä, näkyvyys kiinnostusta ja kiinnostus kulutusta. Tärkeintä on kaikesta tästä syntyvä elokuvan tunnettuus ja puhuttuus. Myös elokuvien tekijöistä puhutaan mielellään. Euroopassa tehdyt elokuvat eivät näy eikä niistä puhuta, ei lukiolaisten seuraamilla media-areenoilla eikä heidän henkilökohtaisissa suhteissakaan. Euroopassa tehtyjä elokuvia pitäisi etsiä. Kun ne epäilyttävät ja kun niistä voi harvoin vaihtaa toisten kanssa kokemuksia, miksi etsiä? Monen haastatellun toive siitä, että Euroopassakin olisi elokuvakulttuuri ei ole vitsi vaan arkinen kokemus. Kärjistäen: koska Yhdysvallat on elokuvakulttuurin keskus ja koska sen areenoilla ei Eurooppaa näy, Eurooppaa ei ole. Eurooppa on elokuvan hajanainen sivuseutu. Liian ankeeta, liian realistista Eurooppalaiset elokuvat Ankeus Arvaamattomuus Tekijälähtöisyys (itsetarkoituksellisuus) Tuntemattomat elokuvien tekijät Amatöörimäisyys Tekninen ja visuaalinen köyhyys Synkkyys Negatiivinen arkirealistisuus Persoonallisuus Inhimillisyys Positiivinen älyllinen haastavuus Euroopassa tehdyt elokuvat koettiin usein visuaalisesti vieraiksi. Niiden kuvamaailma tuomittiin tummaksi ja ankeaksi. Erityisesti pojat kritisoivat myös kerronnan hitautta. Monet tutkijat puhuvat amerikkalaisesta katsomiskompetenssista, joka on syntynyt kulutustottumusten kautta. Pelissä on silti muutakin. Kuvan tummuus yhdistyi monen lukiolaisen puheissa suoraan elokuvan sisällölliseen ahdistavuuteen. Jos esimerkiksi juliste tai pressikuva vahvistaa tätä ennakkoluuloa, valintapäätös on siinä. Lisäksi eurooppalaiset elokuvat koettiin paitsi visuaalisesti myös aiheeltaan liian arkirealistisiksi. Niissä oli lukiolaisten makuun liikaa empiiristä realismia. Toisin sanoen elokuvien aiheiden, aiheiden käsittelytavan ja ympäristön koettiin tulevan liian lähelle. Ne tuntuivat liian todenmukaisilta. Tiettyyn pisteeseen asti empiirinen realismi on Euroopan vahvuus. Lukiolaisten mukaan se tekee elokuvasta inhimillisemmän ja kiinnostavamman. Mutta liika läheisyys ei jätä tilaa mielikuvitukselle. Se ei anna heittäytyä elokuvan vietäväksi ja mahdolliseksi kokemisen leikkiin. Jos elokuvan maailmankuva koetaan liian synkäksi, siitä ei myöskään saa sitä arjesta selviytymisen rohkaisua, jota moni lukiolainen elokuvilta toivoi. Aihe saa olla vakava, mutta sitä tulisi käsitellä jollain lailla rohkaisevasti. Eurooppalaisista elokuvista koettiin puuttuvan myös huumoria. Yksi lukiolaisten tärkeimmistä kriteereistä hyville elokuville oli huumori. Empiirinen realismi koettiin ja oletettiin liiaksi. Sen aisapari emotionaalinen realismi, eli elokuvien hahmot sekä heidän kokemustensa ja tunteidensa uskottavuus, oletettiin ja koettiin liian vähäksi. Eurooppalaisia elokuvia pidettiin enemmän aikuisille tehtyinä. Siksi niiden hahmoihin oli vaikeaa lähteä mukaan. Lähes kaikki lukiolaisten hyvät Eurooppa-kokemukset olivat jollain lailla nuoria käsitelleitä elokuvia. Niitä pidettiin eurooppalaisittain poikkeuksina. Eurooppa vs. USA Päätin tutkimushaastatteluja rakentaessani, että en kysy Yhdysvalloista. Silti amerikkalaisista elokuvista puhuttiin paljon. Vaikka kaksinapaisuus pyyhkii alleen kulttuurisen moninaisuuden, yksinkertaistuksetkin ovat mielenkiintoisia. Kun puheet eurooppalaisten ja amerikkalaisten elokuvien sisällöistä asettaa rinnakkain, vertailu näyttää tältä: Amerikkalaiset elokuvat Viihdyttävyys Positiivinen tuttuus Katsojalähtöisyys (katsojan koskettaminen) Tutut, ennalta arvioitavissa olevat elokuvien tekijät Ammattimaisuus Tekninen ja visuaalinen rikkaus Valoisuus Huolettomuus, kepeys Siloteltu, stereotyyppinen maailma Kaupallisuus Negatiivinen tuttuus, yllätyksettömyys 6 A J A N K O H T A I S T A

7 Yksinkertaistaen: amerikkalaisten elokuvien maailma on yksinkertainen, helppo ja tuttu, eurooppalaisten monimutkainen, paljas ja vieras. Euroopan persoonallisuus ja inhimillisyys pääsevät arvoonsa vasta, jos elokuvan hahmot koskettavat eikä empiiristä realismia koeta liiaksi. Eurooppalaisten elokuvien yhteydessä puhuttiin usein myös siitä, että ne ovat hyödyllistä katsottavaa. Ei mukaansatempaavaa tai puhuttelevaa vaan hyödyllistä. Niitä katsotaan koulussa ja niitä pitäisi ehkä katsoa kotonakin sen vuoksi, että niistä voi oppia. Taide Eurooppa-puheissa ei ollut arvokas tai mielenkiintoinen määre. Se oli synonyymi katsojan unohtamiselle. Älyllinen haastavuus on monimutkainen juttu. Vaikka se on listassa osin positiivinen, eurooppalaisista elokuvista puhuttiin ennen kaikkea niin, että niiden katsominen vaatii erityistä vaivaa. Niitä ei tajua. Miksi lukiolaiset eivät jollain lailla riitä eurooppalaisten elokuvien katsojina? Tunteet ja järki Tajuamisen vaikeutta voi tarkastella sanaparilla eläytyminen etääntyminen. Etääntymisessä on kyse seikoista, jotka vetävät elokuvasta poispäin ja estävät siihen eläytymistä: vieraiksi jäävät hahmot, vieras kuvamaailma, toisinaan vieras kieli. Eläytyminen on antautumista ainakin hetkeksi elokuvan hahmoihin, miljööseen, tilanteeseen tai aiheen problematiikkaan. Eläytymistä voi tarkastella kahdella lailla. Eläytyä voi emotionaalisesti ja älyllisesti. Näin syntyy emotionaalisia ja älyllisiä tunne-elämyksiä. Emotionaalisia tunne-elämyksiä ruokkivat yhteisyydet katsojan ja elokuvan välillä. Yhteisyydet ovat henkilökohtaisia seikkoja, joiden vuoksi elokuvan hahmot tai heidän tarinansa voivat viedä mukanaan tai antaa aihetta mahdolliseksi kuvitteluun. Lukiolaisille tällaisia tekijöitä olivat ennen kaikkea ikä, sukupuoli ja ihmissuhteet. Älylliset tunne-elämykset taas syntyvät katsojan kyvystä sijoittaa teos laajempaan taiteelliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Erinomaisesta elokuvakokemuksesta saa sekä emotionaalisia että älyllisiä tunne-elämyksiä. Parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan. Kun tarkastellaan Euroopassa tehtyjä teoksia, kynnys molempiin on korkea. Ensinnäkin jotta negatiivisin odotuksin ladattuun elokuvaan voi eläytyä tunteellisesti, sen hahmoilta ja Erinomaisesta elokuvakokemuksesta saa sekä emotionaalista että älyllisiä tunne-elämyksiä. tarinalta vaaditaan paljon. Kun muoto on vieras ja tuotantomaa epäilyttää, sisällön pitää olla tunteellisesti todella uskottavaa. Toiseksi älyllinen eläytyminen eurooppalaisiin elokuviin on vaikeaa. Esimerkiksi teknisestä toteutuksesta tai tutun kielen ja suomennoksen yhteispelistä voi toisinaan nauttia. Mutta niiden lisäksi tarvittaisiin taitoa sijoittaa elokuva laajempaan taiteelliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Lukiolaisten arjen näkökulmasta yhteiskunnallinen tieto jokaisesta Euroopan maasta on mahdoton yhtälö. Taiteellinen tieto on vähäistä, koska taiteellinen konteksti nimeltä eurooppalaiset elokuvat ei kiinnosta. Väitän, että erityisesti Euroopan näkökulmasta tunteelliset elämykset ovat ensisijaisia. Vasta kun tarina ja hahmot koskettavat, voi syntyä halu syventää älyllistä elämystä, ei toisinpäin. Vasta tätä kautta voi syntyä myös Mediaohjelman tavoittelemaa uutta kulttuurista ja taiteellista tietoa. Älylliset haasteet sinänsä motivoivat lukiolaisia, mutta jos tarjolla on vain älyä, vaikeutta tai hyötyä, se ei riitä. Jos elokuva ei puhuttele tunteellisesti ja jos sen lisäksi pitää vielä nähdä vaivaa, että käteen jäisi edes älyllinen nautinto, homma jää siihen. Jenkkiteokset ja niistä kertynyt yhteiskunnallinenkin tieto ovat sen verran tutumpia, että elokuvista saa myös suuremman älyllisen nautinnon. Silloinkin kun emotionaaliset elämykset jäävät vähäisiksi, esimerkiksi liian tutun taiteellisen kontekstin arvioiminen voi toisinaan olla hauskaa. Kun sen tajuaa. Yksinkertaiseksi esimerkiksi emotionaalisista ja älyllisistä tunne-elämyksistä käy kaksi elokuvapätkää, jotka näytin lukiolaisille haastattelutilanteissa. Ensimmäinen oli saksanturkkilaisen Fatih Akinin elokuvasta Suoraan seinään (Saksa ja Turkki, 2004). Elokuva voitti muun muassa Kultaisen karhun Berliinissä Vaikka keskiössä ovat ihmisten tarinat, ilman tietoa Saksan turkkilaisvähemmistöstä moni älyllinen elämys jää puolitiehen. Yhteisyydet ja tunteellinen eläytyminen nousivat lukiolaisille tärkeimmiksi. Poika, jota Suoraan seinään -pätkä kosketti, kiinnostui lisää. Hän näki monikulttuurisessa arjessa omaan arkeensa liittyviä henkilökohtaisia kysymyksiä. Moni muu, jolle näyte A J A N K O H T A I S T A 7

8 Amélie kosketti, kiinnosti ja puhutti lukiolaisia poikkeuksellisen paljon. Elokuvan on nähnyt teattereissa yli 20 miljoonaa eurooppalaista. Suoraan seinään ei antanut mitään henkilökohtaista edes ihmissuhteissa, ei syttynyt. Kun elokuvaa ei voinut sijoittaa juuri muuhunkaan kontekstiin, käteen jäi tumma vieras kuvanlaatu, vieras kieli ja liiaksi koettu empiirinen realismi. Kiinnostunut poika alkoi pohtia itseään ja elokuvan hahmoja. Syntyi puhetta elokuvan hahmoista ja siitä, miten heille lopulta käy. Miksi? Voisiko niin tapahtua? Kuka elokuvan on tehnyt? Tumma kuva ei unohtunut mutta jäi taka-alalle. Toinen näytepätkä Jean-Pierre Jeunet n elokuvasta Amélie oli monelle helpompi ottaa vastaan. Sanoisin, että Améliessa ymmärtämisen keskiöön nousee ihmissuhdeymmärrys. Sadunomainen Pariisi elokuvan yhteiskunnallisena kontekstina saattoi tuntua helpommalta ymmärtää kuin Saksan turkkilaisvähemmistön arki. Lisäksi Amélien kuvamaailma oli nuorten mukaan valoisa, ja tutusta näyttelijästä syntyi yhteistä juttua. Elokuvan tavoite oli ohjaaja Jeunet n mukaan saada ihmiset unelmoimaan ja tuottaa hyvää mieltä. En väitä, että koko eurooppalaisen elokuvatuotannon pitäisi muuttua satumaailmaksi tai että Yhdysvaltoja tulisi imitoida. Tätä eivät toivoneet lukiolaisetkaan. Väitän, että Media-ohjelman tavoitteet ja rahoitus ovat epärealistisia. Jotain voi myös olla tehtävissä. Mitä voisi tehdä? Koska katse on lukiolaisista elokuviin, olennaista ei ole, osaavatko lukiolaiset katsoa eurooppalaisia elokuvia tai katsovatko he niitä oikein. Sekään ei ole olennaista, vastaavatko nuorten käsitykset todellisuutta Euroopassa tehtyjen elokuvien sisällöistä. Olennaista on, että helsinkiläislukiolaisten käsitykset Euroopassa tehdyistä elokuvista ovat tällaisia ja että se vaikuttaa heidän elokuvavalintoihinsa. Nuorten mielikuvat eurooppalaisista elokuvista voi kiteyttää siihen, että fiksut ja kiinnostavat eurooppalaiset tekevät huonoja elokuvia. Media-ohjelma taas tuntuu tavoittelevan pääsyä suoraan älyllisiin tunne-elämyksiin. Äly ilman henkilökohtaisuutta ei vain puhuttele. Eurooppalaiset elokuvat eivät kosketa lukiolaisia nuorina ihmisinä. Niistä koetaan ja oletetaan puuttuvan puhuttelevia hahmoja ja tarinoita, kiinnostavia Fiksut ja kiinnostavat eurooppalaiset tekevät huonoja elokuvia. näyttelijöitä sekä rohkaisevaa huumoria. Nuorten elämän käsitteleminen, tosissaan mutta rohkaisevasti, voisi madaltaa kynnystä. Aihe saa olla vakava ja kerrontakin monimutkaista. Siitä syntyy hyvää älyllistä haastavuutta. Myös empiirinen todenmukaisuus on Euroopan vahvuus, kunhan se ei ruoki visuaalisia ennakkoluuloja niin, että elokuvaan ei tartuta. Media-ohjelman hellimät yhteistuotannot tuntuvat fiksuilta. Jos yksi tuotantomaista on katsojan oma, kynnys älylliseen tunne-elämykseen voi olla alempi ja rohkaisevampi. Muut maat voivat vähentää sitä liikaa empiiristä realismia, joka toisinaan pisti vastaan suo- 8 A J A N K O H T A I S T A

9 malaisissa elokuvissa. Moni haastateltu oli nähnyt ja itse valinnut katsoa Populäärimusiikkia Vittulanjänkältä -elokuvan (Ruotsi ja Suomi, 2004). Se oli puhutellut ja siitä riitti puhuttavaa monesta henkilökohtaisesta syystä. Myös kouluilla voisi olla isompi rooli eurooppalaisten elokuvien näyttäjinä. Suomalainen Koulukinoyhdistys (www.koulukino.net) on erinomainen esimerkki. Koulukinon elokuvamateriaaleilla voi työstää ennen elokuvaa sellaista tietoa, joka helpottaa älyllisten elämysten mahdollisuutta. Elokuvan jälkeen tärkeintä on purkaa kokemuksia. Tarinan, hahmojen sekä erilaisten hyvyyden ja huonouden kokemusten kautta voi syventää edelleen sekä yhteiskunnallista että taiteellista kontekstia. Esimerkiksi Amélie-materiaaleilla pääsee käsiksi niin Pariisiin, ranskankieleen, rakkauteen kuin ranskalaiseen elokuvaankin. Myös elämä elokuvan kulissien takana aukeaa ja sitä kautta elokuva taiteellisena kontekstina. Koulukinon kaltaisilla materiaaleilla voisi olla Euroopan-laajuinen pankki? Media-ohjelma voisi rahoittaa niiden kääntämisen. Ehkä suomalaisiakin elokuvia päätyisi näin eurooppalaisiin kouluihin? Nyt materiaalien tekemiseen tarvittavaa tietoa suomalaisista elokuvista tai Suomesta ei välttämättä ole. Ensisijaista olisi, että eurooppalaisia elokuvia ylipäänsä kulutettaisiin. Tässä on koko Media-ohjelman ristiriita. Ovatko tuotannon monimuotoisuus ja eurooppalaisten teosten suuremmat katsojaluvut mahdoton yhtälö? Väitän että ovat, jos rahaa on tuotannon monimuotoisuuteen mutta ei siihen, että monimuotoiset teokset tavoittaisivat katsojia. En tahdo rahaa pois tuotannosta enkä levityksestä. Esimerkiksi Helsingin teatteritarjonta, muusta maasta puhumattakaan, ei ole suoranainen Eurooppa-keidas. Tahdon myös reilusti lisärahaa markkinointiin. Myynninedistämiseen on varattu Media 2007:n budjetissa 68 miljoonaa euroa. Kaikkien jäsenmaiden kaikille elokuville seitsemäksi vuodeksi. Mainonta ei sinänsä tee ihmeitä, mutta taitavasti tehtynä se lisää näkyvyyttä, kiinnostavuutta ja sitä kautta puhuttuutta. Tällä hetkellä eurooppalaisista elokuvista ei tiedetä eikä niiden etsiminen kiinnosta. Myös yhteisille ensi-illoille sekä eurooppalaisille elokuvatähdille, niin näyttelijöille kuin ohjaajillekin, olisi lukiolaisten arjessa tilaus. Tähtien perusteella tehdään jo nyt elokuvavalintoja, niitä ainoita eurooppalaisia valintoja, joita nuoret tekevät itse. Populäärimusiikkia Vittulajänkältä Markkinointi taiteen ja moninaisuuden argumenteilla ei välttämättä palvele asiaansa. Helsinkiläislukiolaisille eurooppalaisten elokuvien moninaisuus on enemmän ymmärtämätöntä vierautta kuin kiinnostavaa vaihtelua. Henkilökohtaisemmat argumentit esimerkiksi elokuvien hahmojen, aiheiden ja tekijöiden kautta toimisivat paremmin. Eikö elokuvan taika ole juuri sitä? K a i s a O s o l a VTM, puheilmaisun ja mediailmaisun opettaja, radiotoimittaja No mitä nyt perus: liian sateista, liian ankeeta, liian realistista Haastattelututkimus eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin mahdollisuudesta helsinkiläislukiolaisten elokuvakulutuksessa (Kaisa Osolan Pro gradu hyväksytty Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella toukokuussa 2006) Aineistot: 13:n vuotiaan lukiolaisen parihaastattelut ja 117:n vuotiaan lukiolaisen lomakeaineisto huhti toukokuulta Tutkielma löytyy osoitteesta A J A N K O H T A I S T A 9

10 Lentäjän poika Eurimagesilta tukea digikopioille Eurimages on tänä vuonna käynnistämässä määräaikaiseksi aiottua digitaalisten kopioiden tukea. Pyrkimyksenä on digitalisoinnin edistyessä monipuolistaa teattereille tarjolla olevien elokuvien kirjoa myös eurooppalaisen elokuvan suuntaan. Tukea voivat hakea Eurimagesin tuotantotuen saaneiden elokuvien tuottajat, mikäli digikopion rahoitus ei ole ollut jo tuotantobudjetissa. Tuen maksimi on euroa elokuvaa kohden ja siihen ei liity takaisinmaksuvelvoitetta. Tälle vuodelle kaavaillaan vielä kahta hakuaikaa, joista ensimmäinen olisi elokuun lopussa ja toinen lokakuussa. Tuen on suunniteltu jatkuvan vuoden 2009 loppuun saakka. Tarkemmat tiedot tuesta tulevat aikanaan Eurimagesin uudistetuille internet-sivuille: Tilasto kertoo, että viime vuonna Eurimages jakoi tuotantotukea kaikkiaan 19,3 miljoonaa euroa yhteensä 56 elokuvahankkeelle. Suomalaiset tuottajat saivat läpi kolme hanketta, jotka kaikki ovat parhaillaan tuotannossa. Kari Juusosen ja Michael Hegnerin Suomi- Saksa-Irlanti-Tanska -yhteistuotanto Lentäjän poika valmistuu jouluksi Jukka-Pekka Valkeapään Suomi-Viro-Saksa-Britannia -yhteistuotanto Muukalainen kuvataan pääosin kesällä. Georgialaisen Nana Djordjadzen Rainbow Maker, jonka osatuottajamaat ovat Sveitsi, Saksa, Hollanti ja Suomi, kuvaukset ovat juuri alkaneet. Pohjoismaista Suomi on toisena, jos tarkastelee hankkeiden määrää. Vain Tanska, joka sai läpi viisi hanketta, onnistui paremmin. Ruotsi sai läpi kolme hanketta, Islanti ja Norja vain yhden. Kun suomalaistuottajien käyttöön tuleva osuus kokonaispotista oli miltei puoli miljoonaa euroa, tarkoittaa se, että vuoden jäsenmaksu palautui Suomeen 1,8 -kertaisesti. Tanskalle, joka maksaa meitä enemmän, se palautui 2,3-kertaisesti ja pieniin maksajamaihin kuuluvalle Islannille peräti 3,2-kertaisesti. Yksi Dagur Kari tekee pienelle maalle ihmeitä. Ruotsi sai miltei saman kuin maksoi kun taas Norjan vuosi meni pahasti miinukselle. Euroopan suurista maista ainoastaan Espanja oli iso voittaja. Kaikkiaan 32 jäsenmaan joukossa Saksa pääsi omilleen, kun taas Ranska, Italia, Hollanti, Sveitsi ja Belgia maksoivat enemmän kuin saivat. Tänä vuonna Eurimagesissa on ollut käsiteltävänä yksi suomalaishanke. Helsinki-filmin tuottamalle Aku Louhimiehen ohjaukselle Käsky myönnettiin euron tuki. Elokuvan yhteistuottajat ovat saksalainen Thoke + Moebius Film ja kreikkalainen Graal. Euroopan neuvoston alainen Eurimages on ainoa Euroopan laajuinen yhteistuotannoille tuotantotukea jakava ohjelma. Yhteistuotantojen lisäksi se tukee levitystä EU:n Media-ohjelmaan kuulumattomissa maissa. Tätä kautta tukea saivat viime vuonna Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot -elokuvan levittäjät Bosniassa, Makedoniassa ja Serbiassa. P e t r i K e m p p i n e n 10 T U O T A N T O

11 Tilastoja vuodelta 2006 Ensi-illat Käyntejä (milj.) Lipputulot (M ) Teatteri-saleja Lipun keskihinta 181 6,7 50, ,5 Käyntejä per asukas Elokuvia levityksessä Kotimaisia ensi-iltoja Kotimainen katsojaosuus 1, % Katsotuimmat elokuvat Suomessa 2006 Elokuva Ensi-ilta Katsojat Lipputulot Levittäjä 1. Matti Buena Vista 2. Pirates of the Caribbean: kuolleen miehen kirstu Buena Vista 3. Casino Royale Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 4. Da Vinci -koodi Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 5. Ice Age 2 Jäätikkö sulaa FS Film 6. Autot Buena Vista 7. Kummelin Jackpot Buena Vista 8. FC Venus Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 9. Pikku Kananen Buena Vista 10. Paholainen pukeutuu Pradaan FS Film 11. Karvinen FS Film 12. Narnian tarinat: Velho ja Leijona Buena Vista 13. Borat FS Film 14. Brokeback Mountain Sandrew Metronome 15. Miami Vice Finnkino 16. Memoirs of a Geisha Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 17. Yli aidan Finnkino 18. Lupaus Nordisk Film Theatrical Distribution Oy 19. Jadesoturi Sandrew Metronome 20. Riisuttu mies FS Film Tilastot 2006 julkaisu julkaistaan touko/kesäkuussa. T U O T A N T O 11

12 Tukipäätökset Tuotantotuki Miia Haavisto: Lyhyet dokumenttielokuvat Teknokratiapakolaiset Teknokratiapakolaiset kertoo neljän suomalaisen sähköyliherkän tarinan maassa, jossa hallituksen ääneen lausuttu tahto on olla tietotekniikan kehityksen ja sähköisen viestinnän kärkimaa. Sähköyliherkkä ei voi käyttää tietokoneita, kännyköitä, julkisia liikennevälineitä, kodin sähkölaitteita, käydä kaupassa, elokuvissa tai millään julkisella paikalla saamatta vakavia oireita. Virallisesti sähköyliherkkyyttä ei tunnusteta vaan sairastuneet leimataan mielenterveysongelmaisiksi. Teknokratiapakolaiset kertoo miten sähköyliherkkä ihminen selviytyy uusien langattomien verkkojen ja lisääntyvän elektroniikan myötä hurjaa vauhtia sähköistyvässä ympäristössä. Elokuva kertoo nopeasta teknologian kehittymisestä ja markkina-arvojen hallitsevasta asemasta ja kysyy: ymmärrämmekö teknologiaa jo enemmän kuin itseämme? Ohjaus: Jussi Eerola Käsikirjoitus: Jussi Eerola Kuvaukset: Touko-joulukuu 2007 Suunniteltu ensi-ilta: toukokuu 2008 Rahoittava TV-yhtiö: YLE TV 1 Petri Kemppinen: Käsikirjoitustuki Karumo Antti, Fantasia, Lehti Timo, Vastarannalla, Ruohonen Laura, Yksinen, Volanen Jani, Peto, Virtanen Leena, Vähän kunnioitusta, Kehittämistuki Blind Spot Pictures Oy, Punchline, Ohjaaja Jatkola Marko, Kinoproduction Oy, Suden varjo, Ohjaaja Komulainen Marjut, Making Movies Oy, Maze, Ohjaaja Davidow Joe, Miia Haavisto: Käsikirjoitustuki Berghäll Joonas, Hotakainen Mika, Elämän lämmössä, Hietanen Jari, Jartti Tero, Talousdraama (tv-sarja), Junkkonen Mervi, Painajainen (työnimi), Karlsson Jimmy, Triangel, Mattila Tarja, Punakone, Puhakka Jaana, Taloja, unia, Virtanen Jaakko, Little Finland and The Unbreakable Union of Freeborn Republic, Kehittämistuki Alppiharjun Elokuva Oy, Volga, Volga, Ohjaaja Pensala Marja, Citanor Oy, Göringin sauva, Ohjaaja Andell Pia, Making Movies Oy, Lopun alku (tv-sarja), Ohjaaja Salmenperä Aleksi, Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Auli Mantila / DOfilms OY Hiihtomäentie 34, Helsinki Puh. (09) / , Fax (09) Muut tukipäätökset Olli Soinio: Käsikirjoitustuki Saarela Olli, Kuoropojat, Välimaa Jukka-Pekka, Kesä, Kehittämistuki Blind Spot Pictures Oy, Putoavia enkeleitä, Kujanpää Heikki, Marianna Films Oy, Haarautuvan rakkauden talo, Ohjaaja Kaurismäki Mika, Tukipäätökset Tuotantotuki Olli Soinio: Pitkät näytelmäelokuvat Tummien perhosten koti Elokuvan keskiössä on traagisen lapsuuskokemuksen ahdistama Juhani, joka päätyy kuuden vuoden sijaiskoti- ja laitoskierteen jälkeen Saaressa sijaitsevaan poikakotiin. Saarella vallitsevat omat lakinsa ja sääntönsä, jotka on laatinut ja joita soveltaa kovalla kädellä Olavi Harjula. Seitsemän pojan ja Harjulan lisäksi Saaressa asuu vain Harjulan vaimo ja pariskunnan kaksi tytärtä sekä Tyyne, joka huolehtii Saaren eläi- 12 T U O T A N T O

13 mistä ja ruokahuollosta. Saaren eristäytynyt yhteisö on kuin oma kokonainen maailmansa. Elokuva pakottaa katsojan kysymään itseltään, kuinka kauan ihmisen tarvitsee maksaa menneisyyden teoistaan? Milloin voi antaa itselleen anteeksi ja vapautua? Vai voiko milloinkaan? Ja pitääkö maksaa myös muista kuin omista teoistaan? Ohjaus: Dome Karukoski Käsikirjoitus: Marko Leino Leena Landerin samannimisen romaanin pohjalta Kuvaus: Pini Hellstedt Ääni: Jyrki Rahkonen Lavastus: Pirjo Rossi Puvustus: Elina Kolehmainen Maskeeraus: Mari Vaalasranta Leikkaus: Harri Ylönen Kuvaukset: ja Suunniteltu ensi-ilta: Rahoittava TV-yhtiö: MTV3 Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Keskeiset näyttelijät: Tommi Korpela, Niilo Syväoja, Eero Milonoff, Kristiina Halttu, Marjut Maristo, Kati Outinen, Pertti Sveholm Matleena Kuusniemi Tuotanto: Markus Selin ja Jukka Helle / Solar Films Oy Veneentekijäntie 20, Helsinki Puh. (09) , Fax (09) Miia Haavisto: TV-sarjat Suojelijat Kevätyö Helsingissä. Maastoauto iskeytyy Aleksanterinkadulla sijaitsevan kultasepänliikkeen ikkunasta sisään. Törmäyksestä käynnistyy kymmenen tarinaa suojelijoista. Yhdeksän suojelijoista on vartijoita ja yksi kultasepänliikkeen omistaja. Kaikilla heistä on jotakin suojeltavaa, niin hyvässä kuin pahassa. Kultasepänliikkeen lasinsirpaleista heijastuu salaisuuksia ja kohtaloita, jotka ovat syvästi inhimillisiä, emotionaalisia ja eettisiä. Sarjan henkilöt joutuvat tekemään valintoja suhteessaan ihmisiin ja maailmaan itsekkyyteen ja epäitsekkyyteen. Tarinat nivoutuvat samaan kohtalokkaaseen vuorokauteen ja kulkevat helminauhana syyn ja seurauksen tiellä. Jokaisella jaksolla Tummien perhosten koti T U O T A N T O 13

14 Kuvaus: Marita Hällfors Ääni: Tero Malmberg Leikkaus: HT Partanen, Timo Linnasalo Musiikki: Mauri Sumén Kuvaukset: 2/07 10/07 Suunniteltu ensi-ilta: 12/07 Rahoittava TV-yhtiö: YLE TV1 Elokuvan kokonaiskustannukset: on omat päähenkilönsä, jotka seuraavissa esiintyvät sivuhenkilöinä Ohjaus: JP Siili, Dome Karukoski, Joona Tena, Rike Jokela Käsikirjoitus: Veli-Pekka Hänninen Kuvaus: Jarkko T. Laine, Timo Heinänen, Pini Hellstedt, Seppo Louhi Ääni: Juha Hakanen Lavastus: Tapio Schultz Puku-maskeeraussuunnittelija: Marjo Federley Leikkaus: Jussi Lehto, Joona Louhivuori, Jyrki Levä Musiikki: Kalle Sinkkonen Kuvaukset: Suunniteltu ensi-ilta: helmikuu 2008 Rahoittava TV-yhtiö: Nelonen Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Keskeiset näyttelijät: Kari Ketonen, Jarkko Nyman, Joonas Saartamo, Helena Vierikko, Jani Volanen, Tommi Korpela, Antti Virmavirta, Laura Birn, Eppu Salminen, Sari Siikander Tuotanto: Vastaava tuottaja Riina Hyytiä, tuottaja Marko Talli/ Oy Filmiteollisuus Fine Ab Vanha talvitie 11 A, Helsinki Puh. (09) , Fax (09) Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: HT Partanen / Alppiharjun Elokuva Oy Viipurinkatu 16 B 22, Helsinki Puh , Fax (09) Uhrit Vuoden 1918 sisällissodan aikana ja varsinkin sen jälkeen teloitettiin tuhansia suomalaisia. Teloituksista olivat vastuussa erityisesti voittajat. Elokuva kertoo tästä kauhun ja terrorin ajasta kahden ihmisen kautta. Toinen miehistä oli teloittaja, toinen teloitettu. Molemmat olivat sodan uhreja. Uhrit jatkaa Seppo Rustaniuksen kiitettyjen sisällissotaa käsittelevien dokumenttielokuvien sarjaa. Ohjaus: Seppo Rustanius Käsikirjoitus: Seppo Rustanius Kuvaus: Pekka Aine Ääni: Martti Turunen Leikkaus: Timo Linnasalo Musiikki: Perttu Kivilaakso Kuvaukset: Maaliskuu-huhtikuu 2007 Suunniteltu ensi-ilta: Tammikuu 2008 Levittäjä: Illume Oy Rahoittava TV-yhtiö: YLE TV2 Dokumenttiprojekti Elokuvan kokonaiskustannukset: Lyhyet dokumenttielokuvat Kivijalassa Kivijalassa on dokumenttielokuva käsillään työtä tekevistä kivijalkayrittäjistä Viipurinkadulla Helsingin Alppiharjussa. Elokuvassa seurataan samassa korttelissa unelmaansa toteuttavia eri-ikäisiä yrittäjiä. Elokuva kertoo heidän työstään ja todellisuudestaan, elämän hallinnasta sekä vapauden illuusiosta. Ohjaus: HT Partanen Käsikirjoitus: HT Partanen Uhrit 14 T U O T A N T O

15 Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Jouko Aaltonen / Illume OY Palkkatilankatu 7, Helsinki Puh. (09) , Fax (09) Puutteita mallikansalaisessa Puutteita mallikansalaisessa on dokumenttielokuva sosiaalisesta yhdenmukaisuudesta. Miten pienestä on kiinni se, että joku on out, ja miten helposti se johtaa syrjintään. Sosiaaliseen kontrolliin osallistuvat sekä lapset että aikuiset. Elokuvan päähenkilö on 13-vuotias Ringa, jolla on diagnosoitu ADHD eli tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö. Ringan diagnoosi ei ole elokuvassa olennaista. Olennaista on erilaisuus. Elokuva seuraa Ringan elämää vuoden ajan. Ohjaus: Anna Korhonen Käsikirjoitus: Anna Korhonen Kuvaus: Ditte Uljas Ääni: Anna Korhonen, Tuomas Klaavo Kuvaukset: Maaliskuu 2007 Lokakuu 2007 Suunniteltu ensi-ilta: Kevät 2008 Rahoittava TV-yhtiö: YLE Yhteistuotannot Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Jouko Aaltonen / Illume Oy Palkkatilankatu 7, Helsinki Puh. (09) , Fax (09) Am I Black Enough For You Dokumenttielokuva Am I Black Enough For You sukeltaa soul-musiikin ja kulttuurin juurille Philadelphiaan, Yhdysvaltoihin. Elokuvan päähenkilö on 71- vuotias soul-laulaja Billy Paul, jonka elämän ja uran kautta avautuu maailma rasismiin, yksilönvapauteen, mustien ihmisoikeustaisteluun ja afroamerikkalaisten historiaan. Yksilönvapaustaistelun yksi väline on ollut juuri soul-musiikki. Billy Paul on vienyt sen avulla sanomaansa ympäri maailmaa. Am I Black Enough For You kertoo siitä, kuinka rankka ympäristö synnyttää usein kauneinta musiikkia. Ohjaus: Göran Olsson Käsikirjoitus: Göran Olsson Leikkaus: Daniel Jonsäter Kuvaukset: 02/ /2007 Am I Black Enough For You Suunniteltu ensi-ilta: 2008 Rahoittava TV-yhtiö: YLE TV1 Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Kimmo Paananen / Klaffi Tuotannot Oy Nahkatehtaankatu 2, Oulu Puh. (08) , Fax (08) Kasvot Kasvot on dokumenttielokuva kasvon käsitteestä kiinalaisessa kulttuurissa. Bao Huai, 30, on pekingiläisen kasvokirurgiaklinikan markkinointimies ja Pekingin oopperan entinen näyttelijä. Hän johdattaa meidät kohti kiinalaisten kasvoihin ja kasvomaskeihin liittyvää pakkomiellettä. Kasvojen kautta lähestymme myös Pekingin nousevan keskiluokan muuttuvia arvoja. Onko ihmisen mahdollista säilyttää kasvonsa, jos hän haluaa vaihtaa ne? Ohjaus: Mika Koskinen Käsikirjoitus: Mika Koskinen Kuvaus: Mika Koskinen & Mika Mattila Ääni: Pietari Koskinen Kuvaukset: 02/ /2007 Suunniteltu ensi-ilta: 03/2008 Rahoittava TV-yhtiö: YLE2, TV2 Danmark, ETV Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Kaarle Aho / Making Movies Oy Linnankatu 7, Helsinki Puh. (09) , Fax (09) T U O T A N T O 15

16 Lyhyet animaatioelokuvat Ö Adam löytää puuttoman luodon keskeltä loputonta merta. Hän perustaa kiville valtakuntansa, rakentaa muurin ja karkottaa tunkeilijat. Yksi hyökkääjistä pääsee rantautumaan, mutta hän ei halua valloittaa Adamin valtakuntaa. Kun tunkeilija on mennyt, luoto alkaa näyttää vankilalta. Ohjaus: Kari Juusonen Käsikirjoitus: Kari Juusonen Kuvaus: Jussi Eerola Lavastus: Kari Juusonen Musiikki: Markus Lahtinen Kuvaukset: Kesä 2007 Suunniteltu ensi-ilta: Kevät 2008 Levittäjä: Vanilla Production Oy Rahoittava TV-yhtiö: YLE Yhteistuotannot Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Juha Vanhanen / Vanilla Production Oy Rapakiventie 12 A Helsinki Puh Petri Kemppinen: Käsikirjoitustuki Artto Niskanen Tuija-Maija, Toipilas, Helke Susanna, Ijäs Jan, Chilli kaupunki, Hutri Joakimsdottir Anna Maria, I din famn, Lydia, Torvinen Karoliina, Saariston lapset (työnimi), Kehittämistuki Edith film Oy, Katkoksia, Ohjaaja Saarela Saara, Feeniks-tuotanto Oy, Matka valoon, Ohjaaja Kassila Taavi, Juonifilmi Oy, Belmondo Sisters, Ohjaaja Vilhunen Selma, Kinosto Oy, New Delhi Surfing, Lumifilm Oy, Last Elf, Ohjaaja Virtanen Ismo ja Mariko Härkönen, Helminen Liisa, Långfilm Productions Finland Oy, Silent Knowledge, Ohjaaja Cantell Saara, Making Movies Oy, Tiikerisydän, Media Operaatio Oy, Walk Don t Run, Ohjaaja Rumpunen Risto, Rainbow productions, Häkkilinnut, Ohjaaja Kilpi Marko, Sputnik Oy, Tie, Ohjaaja Paljakka Kari, Miia Haavisto: Käsikirjoitustuki Aalto Reetta, Vallankumouksen rakastajatar, Muut tukipäätökset Olli Soinio: Käsikirjoitustuki Forsgren Carita, Tampereen tyttäret, Juurikkala Kaija, Aada, Kehittämistuki Feeniks-tuotanto Oy, Ruhtinas, Ohjaaja Kassila Taavi, Filmiteollisuus Fine Oy, Toinen jalka haudassa, Ohjaaja Vuoksenmaa Johanna, Helsinki-filmi Oy, Jumalan lapset, Ohjaaja Karukoski Dome, Kinotar Oy, Risto Räppääjä, Ohjaaja Rantasila Mari, Osmo Production, Kuningas Nalin tarina, Ohjaaja Pozniakovas Arturas, Silva Mysterium Oy, Hiekkalinna, Solar Films Inc. Oy, Kummeli alivuokralainen, Talent House, Ihmejätkä, Ohjaaja Päivinen Jappe, Jälkituki Helsinki-filmi Oy, Saippuaprinssi, Heikkinen Markku, Laskettu aika, Kehittämistuki Do Films Oy, Erikoisia tapauksia, Ohjaaja Cederström Kanerva, Illume Oy, Punk Tauti joka ei tapa, Ohjaaja Aaltonen Jouko, Mouka Filmi Oy, Kansakunnan olohuone, Ohjaaja Kärkkäinen Jukka, Tukipäätökset Tuotantotuki Miia Haavisto: Lyhyet dokumenttielokuvat Jumalan teatteri Jumalan teatteri nousi ilmiöksi yhdessä päivässä. Jälkeenpäin katsottuna teatterikoululaisten paskanheitosta 20 vuotta sitten noussut kohu ei ole samassa mittakaavassa itse aktion koon kanssa. Mitä sellaista 16 T U O T A N T O

17 kyti silloin pinnan alla yhteiskunnassa tai kulttuurin kentällä, että reaktiosta tulikin niin ylitseampuvan suuri. Kärkkäimmäthän vaativat koko Teatterikoulun sulkemista. Jäikö Jumalan teatteri viimeiseksi kulttuuriaktioksi, joka herättää tunteita kaikissa kansalaisissa? Ja jos jäi, niin miksi? Dokumentti rakentaa rekonstruktiota vuoden 1987 tapahtumista ja analysoi tempauksen ja siitä seuranneen kuohunnan syitä ja seurauksia. Ohjaus: Jarmo Lampela Käsikirjoitus: Jarmo Lampela Kuvaus: Rauno Ronkainen Ääni: Pekka Karjalainen Leikkaus: Jussi Lehto Musiikki: Pekka Karjalainen Kuvaukset: Suunniteltu ensi-ilta: Rahoittava TV-yhtiö: YLE TV 1 / Teema Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Riikka Poulsen / Lasihelmi Filmi Oy Kalliolanrinne 4, Helsinki Puh. (09) , Fax (09) mm kopio Art Films production AFP Oy, Yhden tähden hotelli, Ohjaaja Matikainen Ari, Muut tukipäätökset Miia Haavisto: Käsikirjoitustuki Ahola Milja, Küttner Iiro, Vapaus, Lassenius Rikard, Klang.Struktur, Piippo Pekka J., Lalli Maarit, Talviyön lauluja, Terho Iina, Peikot, Tukipäätökset Tuotantotuki Olli Soinio: Pitkät näytelmäelokuvat Sooloilua Kolmikymppinen toimittaja, älykäs ja itsenäinen Emma lähetetään ilman ennakkovaroitusta haastattelemaan huippukapellimestari Joel Abrahamssonia. Haastattelusta tulee täysi katastrofi, mutta sen aikana Emma huomaa yllättäen ihastuvansa Joeliin ja viikossa he ovat molemmat korviaan myöten rakastuneita. Emma ei olisi kuitenkaan voinut kuvitella, että muutaman viikon kuluttua hän asuu maalla vanhassa talossa kaksin Joelin dementoituneen, mutta temperamenttisen äidin kanssa Joelin reissatessa maailmalla konsertista toiseen. Eikä aikaakaan kun Emma huomaa myös olevansa raskaana... Ohjaus: Lauri Nurkse Käsikirjoitus: Katja Kallio Kuvaus: Peter Flinkenberg Ääni: Pekka Karjalainen Lavastus: Christer Andersson Puvustus: Jouni Mervas Maskeeraus: Marjut Samulin Leikkaus: Harri Ylönen Musiikki: Pessi Levanto Kuvaukset: ja Suunniteltu ensi-ilta: Levittäjä: Nordisk Film Theatrical Distribution Rahoittava TV-yhtiö: Nelonen Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Keskeiset näyttelijät: Saija Lentonen, Kari-Pekka Toivonen, Väisänen Marika, Sylistä syliin, Väätäinen Satu, Yksin Jumala riittää, Kehittämistuki Avanton Productions Oy, Wireless Game, Ohjaaja Lindén Sonja, Klaffi Tuotannot Oy, Brothers, Ohjaaja Ronkainen Mika, Production House, Ylikävely, Ohjaaja Vuoksenmaa Johanna, Stereoscape Ky, Coctail, Ohjaaja Lehto Kasimir, Laitinen Sami, Sooloilua T U O T A N T O 17

18 Myrsky Kristiina Elstelä Tuotanto: Nina Koljonen / Fantasiafilmi Tallberginkatu 1 A 141, Helsinki Puh. (09) , Fax (09) Päivää ensi-iltaan Laura on 25-vuotias, kaunis ja äärimmäisen lahjakas näyttelijäopiskelija. Romeo ja Julia näytelmä on Teatterin kauden iso ensi-ilta. Juliaa näyttelevä Noora katkaisee jalkansa Teatterin juhlissa. Esiintymiskauhusta kärsivä näyttelijä Laura on päätynyt teatterin kuiskaajaksi, eikä pysty nousemaan lavalle. Nooran loukkaannuttua Lauralle tarjotaan elämänsä mahdollisuus roolin paikkaajaksi. Ensi-iltaan on aikaa kahdeksan päivää. Ohjaus: Perttu Leppä Käsikirjoitus: Perttu Leppä Kuvaus: Jyrki Arnikari Ääni: Olli Pärnänen Lavastus: Pirjo Rossi Puvustus: Ella Brigatti Maskeeraus: Hannele Herttua Leikkaus: Kimmo Taavila Kuvaukset: Suunniteltu ensi-ilta: Levittäjä: FS Film Oy Rahoittava TV-yhtiö: MTV3, Canal Plus Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Keskeiset näyttelijät: Laura Birn, Mikko Leppilampi Tuotanto: Matti Halonen / Juonifilmi Oy Urho Kekkkosen katu 4 6E, Helsinki Puh , Fax Myrsky Myrskyn tarina alkaa vuonna 1989, jolloin Berliinin muuri murtuu. Suomalainen perheenisä kohtaa Itäberliiniläisellä torilla oudon koiranpennun, joka istuu laatikossa yhdessä kananpoikien kanssa. Pentu ollaan aikeissa lopettaa. Isä päättää pelastaa pennun ja kuljettaa sen perheensä lemmikiksi Suomeen. Marjamäen perheen äiti ja tyttäret, Muru, 7v, ja Minttu, 13v, ihmettelevät outoa karvapalloa. Kukaan ei tiedä koirasta mitään, edes sen rotua. 7-vuotias Muru ottaa koiran hellään suojelukseensa. Murun rakastavassa hoivassa Myrsky kasvaa ilman sääntöjä ja rajoja. Hellyttävästä karvapallosta kasvaa kuin huomaamatta valtava, traktorimainen lihaskimppu. Mitkään aidat, köydet 18 T U O T A N T O

19 tai kahleet eivät pidättele väkivahvaa koiraa, kun se alkaa parhaan kykynsä mukaan huolehtia Marjamäen perheestä ja erityisesti pikku Murusta. Sen saavat kokea Mintun poikaystävä Romppu, naapurit, koulun rehtori, poliisi, karhu ja koko panssariprikaati. Myrsky-koiran koskettava tarina perustuu tositapahtumiin. Myrsky on elokuva kaikille eläinrakkaille. Ohjaus: Kaisa Rastimo Käsikirjoitus: Kaisa Rastimo ja Marko Rauhala, Marko Rauhalan alkuperäisidean pohjalta Kuvaus: Tuomo Virtanen Ääni: Pietari Koskinen Lavastus: Katriina Ilmaranta Puvustus: Mariella Rauhala ja Katriina Ilmaranta Maskeeraus: Kata Launonen Musiikki: Iiro Ollila Kuvaukset: Suunniteltu ensi-ilta: Levittäjä: Buena Vista International Finland Rahoittava TV-yhtiö: YLE Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Tuotanto: Kaisa Rastimo, Alf Hemming, Antti-Veikko Salo / Stormheart Oy Ltd PL 132, Helsinki Puh , Fax (09) Lieksa! Elokuva seuraa Koppeloiden suvun muuttomatkaa unelmiensa Lieksaan. Sukutarinan mukaan Koppeloiden esiäiti oli Venäjän viimeisen tsaarin rakastajatar. Vallankumous ajoi räätälisuvun pakomatkalle Suomeen ja Suomesta kansalaissodan aattona Keski- Eurooppaan. 70-luvulla he palasivat Suomeen puolirikollisiksi vaeltajiksi rapautuneena. Muutaman rauhallisen vuosikymmenen jälkeen nämä Romanovien jälkeläiset ovat kohtalon oikusta taas tien päällä. Mutta pääsevätkö he koskaan Lieksaan? Elokuva antaa vastaukset kyynelet silmiin nostattavalla huumorilla. Ohjaus: Markku Pölönen Käsikirjoitus: Markku Pölönen Kuvaus: Jan Nyman Ääni: Heikki Innanen Lavastus: Pete Neuvonen Puvustus: Tiina Kaukanen Maskeeraus: Riikka Virtanen Kuvaukset: helmi-maaliskuu 2007 Suunniteltu ensi-ilta: Levittäjä: Buena Vista International Rahoittava TV-yhtiö: YLE TV2 Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Keskeiset näyttelijät: Peter Franzen, Sanna-Kaisa Palo, Samuli Vauramo, Jenni Banerjee, Heikki Kinnunen, Kaarina Turunen, Elina Knihtilä, Lotta Lehtikari, Puntti Valtonen, Tuomas Uusitalo, Toni Wahlström, Tatu Siivonen Tuotanto: Petri Rossi, Jenni Lähteenmäki, Satu Sadinkangas / Suomen Filmiteollisuus SF Olli Tiaisentie 9, Kontioranta Puh Lieksa T U O T A N T O 19

20 Pitkät näytelmäelokuvat Käsky Petri Kemppinen: Yhteistuotannot Maria Larsson s Everlasting Moment (Tanska, Ruotsi, Norja) 1900-luvun alun Ruotsissa yhteiskunnallisten muutosten, levottomuuksien, sodan ja köyhyyden aikaan nuori työväenluokkainen nainen, Maria, voittaa arpajaisissa valokuvauskameran. Marian päätös pitää kamera mullistaa koko hänen elämänsä. Kameran linssin kautta hän näkee maailman uusin silmin. Siitä tulee kuitenkin uhka hänen alkoholisoituneelle ja naistenmiehenä mainetta niittävälle miehelleen, koska se tuo charmantin valokuvaaja Piff Paff Puff :n heidän elämäänsä. Elokuva perustuu tositapahtumiin. Ohjaus: Jan Troell Käsikirjoitus: Susanne Falck Kuvaus: Jan Troell, Mischa Gavrjusjov Ääni: Christoffer Demby, Olle Tannergård Lavastus: Peter Bävman Puvustus: Katja Watkins & Karen Gram Maskeeraus: Jenne Kindahl Leikkaus: Niels Pagh Andersen Kuvaukset: Levittäjä: Sandrew Metronome Rahoittava TV-yhtiö: YLE, SVT, NRK, DR, Canal Plus Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Keskeiset näyttelijät: Maria Heiskanen, Mikael Persbrandt, Jesper Christensen, Antti Reini Tuotanto: Tero Kaukomaa / Blind Spot Pictures Kalliolanrinne 4, Helsinki Finland Puh. (09) Fax (09) Käsky Juuri Saksasta palannut jääkäri Aaro Harjula osallistuu Suomen sisällissotaan valkoisten puolella. Nuorelle idealistille on järkytys huomata, miten valkoiset kohtelevat voitettuja punaisia. Punaiset naissotilaat teloitetaan ilman oikeudenkäyntiä. Kuollessaan naiset itkevät orvoksi jääviä lapsiaan. Yksi naisista jää eloon ja Harjula päättää esimiestensä vastustuksesta huolimatta viedä tämän läheiseen kenttätuomioistuimeen. Nainen on kyyninen; hän tietää, että tuomio tulee olemaan luoti otsaan. Harjula ymmärtää, että ensimmäistä kertaa elämässään hän joutuu tekemään päätöksiä vastoin lakia ja ohjesääntöä sydämellään. Hän haluaa yrittää pelastaa naisen kuolemalta millä hinnalla tahansa. Ohjaus: Aku Louhimies Käsikirjoitus: Jari Rantala Kuvaus: Rane Ronkainen Ääni: Kirka Sainio Lavastus: Markku Pätilä Puvustus: Tiina Kaukanen Maskeeraus: Riikka Virtanen Leikkaus: Ben Mercer Kuvaukset: Suunniteltu ensi-ilta: tammi-helmikuu 2008 Levittäjä: FS-film Oy Rahoittava TV-yhtiö: Yle TV1 Elokuvan kokonaiskustannukset: Suomen elokuvasäätiön tuki: Keskeiset näyttelijät: Pihla Viitala, Samuli Vauramo, Eero Aho Tuotanto: Aleksi Bardy / Helsinki-filmi Oy Vanha talvitie 11 A, 00580Helsinki Puh. (09) , Fax (09) Kolmistaan Onnellisesti naimisissa oleva Tomi Laakso rakastuu toiseen naiseen, Janitaan ja tämä Tomiin, mutta sen sijaan että alkaisi pettämisen kierre Tomi kertoo vaimolleen Marialle asiasta. Tomi huomaa olevansa rakastunut kahteen naiseen ja Maria löytää itsensä tilanteesta jossa joutuu kohtaamaan tosiasiat ja sen että Tomi on hänen elämänsä mies. Rakkaustarina kolmen aikuisen kesken. Ohjaus: Peter Lindholm Käsikirjoitus: Peter Lindholm 20 T U O T A N T O

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Tarina. Pressikuvat (www#helsinkifilmi#fi)

Tarina. Pressikuvat (www#helsinkifilmi#fi) Tarina Ganes on tarina Suomen tunnetuimman rock-ikonin! Remun! noususta t"hteyteen# Se kertoo! miten kovissa oloissa kasvanut Henry Remu Aaltonen perusti Suomen legendaarisimman rock-b"ndin Hurriganesin

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi:

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi: Myönnetyt Fellowship-apurahat 7.12.2017 FaT Hanna Antila 45 500 FT Heidi Haikala 65 000 LT Aida Kiviniemi 65 000 LT Satu Lamminmäki 65 000 LT Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60 000 PhD Kert Mätlik

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Beviljade Fellowship understöd Första året: Andra året: Med. Dr. Maria Hurskainen Totalt

Beviljade Fellowship understöd Första året: Andra året: Med. Dr. Maria Hurskainen Totalt Beviljade Fellowship understöd 7.12.2017 Första året: FaD Hanna Antila 45 500 FD Heidi Haikala 65 000 MD Aida Kiviniemi 65 000 MD Satu Lamminmäki 65 000 MD Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

ERÄLUETTELOT KYMI OPEN 2016 Erien ilmoitetut alkamisajat eivät sisällä 15 min valmistautumis-ja koelaukausaikaa

ERÄLUETTELOT KYMI OPEN 2016 Erien ilmoitetut alkamisajat eivät sisällä 15 min valmistautumis-ja koelaukausaikaa ERÄLUETTELOT KYMI OPEN 2016 Erien ilmoitetut alkamisajat eivät sisällä 15 min valmistautumis-ja koelaukausaikaa Lauantai 26.11.2016 Erä 1 kello 10:00 Ilmakivääri N Korhola Satu MA 1 Sipola Laura SodA 2

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Rajapiikki Tornion Jousiampujat r.y. (RP2013) Putaan Urheiluhalli, Juniorit AHO Akseli POJO HOVILA Juho HIRO

Rajapiikki Tornion Jousiampujat r.y. (RP2013) Putaan Urheiluhalli, Juniorit AHO Akseli POJO HOVILA Juho HIRO Juniorit 13 Sija Kilpailija Maa/Seura Karsinta Finaali 1 AHO Akseli POJO 555-01 2 HOVILA Juho HIRO 401-02 1/13 Pudotus- ja finaalikierrokset: henkilökohtaiset sijoitukset - Juniorit 15 Sija Kilpailija

Lisätiedot

JESSE- uistelu

JESSE- uistelu HSVU Tulostettu 14.6.2015 Sivut 1 / 21 5 Juha Rantala, Jussi Jaakkola 520 10120 10640 41520 1 6 Janne Virtanen, Petro Virtanen, Niki Kuokkanen 14120 1210 Hauki 8280 15330 18960 2 3 Kari Hämäläinen, Pertti

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

TULOKSET. SML ISM Kuopiossa ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT. Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot

TULOKSET. SML ISM Kuopiossa ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT. Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot SML ISM Kuopiossa 4.3.2017 ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot M 1 Jesse Hyttinen PK 95 93 188 2 Aki Nyyssönen SS 94 92 186 3 Olli Paananen PS 93 92 185 20

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat 27.6.

Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat 27.6. Myönnetyt Fellowship- apurahat 8.11.2017 Dos. Liisa Kanninen 55 000 LKT Pirkka-Pekka Laurila 65 000 Yhteensä 120 000 Myönnetyt Fellowship- apurahat 28.8.2017 FT Saara Ollila 65 000 FT Johanna Rokka 50

Lisätiedot

Punaiset teloitettiin tai toimitettiin kenttätuomioistuinten kuultavaksi. Tuomioistuinten tuomiot vaihtelivat kuolemantuomioista vapautuksiin.

Punaiset teloitettiin tai toimitettiin kenttätuomioistuinten kuultavaksi. Tuomioistuinten tuomiot vaihtelivat kuolemantuomioista vapautuksiin. Käsky Kirja ajoittuu vuoteen 1918, jolloin käytiin Suomen sisällissota. Sodan osapuolia olivat punakaartilaiset sekä suojeluskaartit (punaiset ja valkoiset). Sisällissota päättyi valkoisten ylivoimaiseen

Lisätiedot

Tomi-Pekka Heikkilä K-64 Matti Suoranta K-64 Krister Holmberg Sami Heikkilä K-64

Tomi-Pekka Heikkilä K-64 Matti Suoranta K-64 Krister Holmberg Sami Heikkilä K-64 Putoavat taulut SM-kilpailu Nilsiä 16.-17.2.2013 etunimi sukunimi seura tulos 1 Tomi-PekkaHeikkilä K-64 2 A 16 Hannu Niemelä K-64 0 Tomi-PekkaHeikkilä K-64 2 1 A-H Jari Taskinen NUMA 0 2 Krister Holmberg

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Aluemestaruuskilpailu 50 m kivääri

Aluemestaruuskilpailu 50 m kivääri Tyrri Kouvola 16:14:07 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Jouni Jokinen KuusA 97 98 99 100 96 97 587 2. Juha Haavisto KuusA 94 93 94 93 98 98 570 3. Sami Korhonen KuusA 92 93 92 92 95 93 557 50m Kivääri

Lisätiedot

Sarja: Y (60 ls) Sija Nimi Seura Yhteensa Napa 1 Nyflot Arne Morten Norja

Sarja: Y (60 ls) Sija Nimi Seura Yhteensa Napa 1 Nyflot Arne Morten Norja Karstulan 51. ampumaviikko, 1. jakso Ilmakivääri 1 Nyflot Arne Morten Norja 92 93 90 100 96 93 564 23 Sarja: Y50 (40 ls) 1 Hellman Göran Sundbybergs SKF 76 91 74 92 333 6 Sarja: Y60 (40 ls) 1 Törölä Esko

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

City-Sport kisa Kemi. Pohjan Jousi ry (18m PoJo) Keila- ja Tennishalli, Kemi, Juniorit 15

City-Sport kisa Kemi. Pohjan Jousi ry (18m PoJo) Keila- ja Tennishalli, Kemi, Juniorit 15 Juniorit 15 Sija Kilpailija Maa/Seura Karsinta Semifinaali Finaali 1 SMOLANDER Lauri FI030 PoJo 548-01 -Vapaa- 6 2 JÄÄRNI Aleksi FI045 ToJa 545-02 6 2 3 AHO Akseli FI030 PoJo 538-03 2 -Vapaa- 1/10 Pudotus-

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

HRK.fi uistelu Petäys Resort

HRK.fi uistelu Petäys Resort HSVU Tulostettu 1.8.2015 Sivut 1 / 21 SUURIN KALA 4 Kai Martiskainen, Kimmo Niemi, Tero Niemi 10265 Hauki 6900 10265 10265 1 23 Topi Salo, Mika Salo 4050 2485 6535 9020 2 15 Jani Hellsten, Veikko Hellsten,

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972.

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972. Toistokarsinta Naiset Alle 60 Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972 Alle 70 Annastiina Rajaniemi 1985 Yli 80 Tarja Perälä 1968 Maksimikarsinta Alle 60 Satu Raappana

Lisätiedot

Osallistujaluettelo sm-sprint Kirkkonummi:

Osallistujaluettelo sm-sprint Kirkkonummi: Osallistujaluettelo sm-sprint Kirkkonummi: 101. Yksikkö kevyt, miehet, LM1x Topias Haavisto Joonas Petäjäniemi J-P Petäjäniemi 4. VUOKSEN SOUTAJAT Samuli Cederström 5. NESTEEN SOUTAJAT Panu Soitso 6. SMARK

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

Mediainfo ENSI-ILTA 11.1.2008

Mediainfo ENSI-ILTA 11.1.2008 Mediainfo ENSI-ILTA 11.1.2008 Medianäytökset Keskiviikko 19.12. HELSINKI klo 10.00 BRISTOL, haastattelut 11.45. Paikalla suurin osa tekijöistä Torstai 20.12. OULU klo 10.00 STAR, haastattelut klo 11.45.

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R 1 Kokkonen Petri SSG Y 92 96 188 2 Moilanen Pauli OMAS Y55 92 93 185 8 3 Kytömaa Juha SSG Y55 89 96 185 6 4 Hämäläinen Kai SA Y 92 92 184 5 Rajaniemi Vesa OulA

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose Oppitunti 9 - osa 1 numeroita ehjä - rikki sata kaksisataa kolmesataa neljäsataa tuhat kaksituhatta kolmetuhatta neljätuhatta kymmenentuhatta kaksikymmentätuhatta satatuhatta miljoona 1 lihaa ja perunasose

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot