amis Kokkolan ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "amis Kokkolan ammattiopisto"

Transkriptio

1 amis Kokkolan ammattiopisto

2 Kokkolan ammattiopisto tulevaisuutta rakentamassa Kokkolan ammattiopisto tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille nykyaikaisessa ja jatkuvasti uudistuvassatoisen asteen ammatillisessa opistossa josta löytyy runsaasti vaihtoehtoja mielenkiintoisiin uravalintoihin. Kokkolan ammattiopistossa voi opiskella tulevaisuuden ammatin tekniikan ja liikenteen alalta sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla. Perustutkinto-opintojen lisäksi opisto tarjoaa lyhyempiä lisäkoulutuksia ja hyödyllistä jatkokoulutusta yrityselämälle, mm. työturvallisuuden, tulityön ja alkoholilainsäädännön kursseja sekä yleisiä kielitutkintoja. Opinnot on suunniteltu siten, että ne vastaavat nykypäivän työelämän vaatimuksia. Ajantasaiset tiedot ja taidot, yhteistyökyky, ongelmanratkaisutaito ja itsenäinen työskentely luovat huippuammattilaisen! Työssäoppimisjaksot avaavat ovia tulevaisuuden työllistymistä varten. Työssäoppiminen voi tapahtua myös ulkomailla, pääsääntöisesti Euroopassa. Ammattiopisto edistää opiskelijoiden henkilökohtaisia erikoistaitoja mm. osallistumalla ammatilliseen kilpailutoimintaan ja monenlaiseen vapaa-ajantoimintaan. Ammattiopisto tukee opiskelijoiden kerho-, liikunta- ja urheilu- sekä kulttuuritoiminnan harrastamista ja kilpailutoimintaa. Opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta opisto edistää mm. opiskelija- ja tutortoimikunnilla. Ammattiopiston suosion kasvu on ollut viime vuosina niin hurjaa, että kaikki hakijat eivät aina ole päässeet aloittamaan haluamiaan opintoja. Nuorille, jotka jäävät syksyllä ilman opiskelupaikkaa, ammattiopisto järjestää mm. ammatillisesti ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (Ammattistartti ja maahanmuuttajakoulutus) sekä valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta (Aikalisä). Näistä vuoden mittaisista koulutuksista on hyötyä nuoren hakiessa seuraavan kerran opiskelemaan. Kokkolan ammattiopisto on tunnettu hyvänä yhteistyökumppanina. Opiskelijat ovat päässeet näyttämään kykyjänsä myös opiston ulkopuolella. Esimerkiksi opiston rakennus-, sähkö- ja pintakäsittelyalojen opiskelijat osallistuivat yhden messukohteen (Kreivi-talo Oy:n Merilinna) rakentamiseen Kokkolan Asuntomessuille Ammattiopiston vaatetus-, elintarvike-, hotelli- ja ravintola- sekä auto- ja kuljetusalan asiakaspalvelutoimintaa ovat hyödyntäneet niin yksityishenkilöt kuin alueemme eri yhteisötkin. Opetusravintola Kokkolinna on loistava, sen käytännönläheinen opiskeluympäristö tunnetaan Kokkolassa hyvästä ruoasta ja palvelusta. Perustutkintoja 16 Koulutusohjelmia 23 Ohjaavia ja valmistavia koulutuksia 3 Opiskelijamäärä Asuntolapaikkoja 70 Henkilöstöä

3 Opistomme lähiajan kehittämisen painopistealueita ovat: Ammattiopisto kehittää opetusta opiskelijan tarpeiden mukaiseksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen sekä arvioinnin avulla. Yleistä hakijalle Opiskelijaksi hakevalla perusopetuksen oppimäärä suoritettu sujuva suomenkielentaito (opetus tapahtuu suomeksi) terveydentila soveltuva kyseiseen koulutukseen Ammattiin opiskelevan terveydentilavaatimukset Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutukseen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärintodistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai - alan vaihtoon. Sairaudesta tai vammautumisesta koulutuksen toteutumiselle aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaistamisella. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä. Katso tarkemmat vaatimukset terveydentilasta tutkintokohtaisesti seuraavilta sivuilta. Kansainvälisen opiskelijavaihdon mahdollisuus Opintoihin kuuluva työssäoppimisjakso voi olla myös ns. kansainvälinen osio, eli opiskelija on työssäoppimassa pääasiassa Euroopassa. Vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin mukautuminen ovat tärkeitä taitoja kansainvälisissä työtehtävissä työskentelevälle. Kielitaitovaatimuksesi suositellaan olevan Yleisen kielitutkintotason keskitasoa. Osion suorittamisen ulkomailla ratkaisevat alan ammatinopettajat yhdessä KVkoordinaattorin kanssa. Ammattiopisto kehittää syrjäytymisvaaran uhan alla olevien vuotiaiden nuorten tukitoimia. Siten mahdollistuu erilaisten oppijoiden opiskelun eteneminen ja tutkinnon saavuttaminen. Ammattiopisto huomioi maahanmuuttajien erityistarpeet ja järjestää heille tarvittaessa lisäopetusta. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmiä ja hyvinvointipalveluita kehitetään ja luodaan heille havainnollistavia opiskelumateriaaleja verkkoportaaleihin. Ammattiopisto lisää aikuiskoulutustarjontaa yhteistyössä työelämän ja muiden yksiköiden kanssa sekä lyhytkursseina että perus- ja ammattitutkintoon tähtäävinä kokonaisuuksina. Ammattiopisto edistää hanketoiminnalla henkilöstön jatkuvaa kouluttautumista sekä kehittää opetussuunnitelmia ja erilaisia oppimisympäristöjä. Ammattiopisto syventää yrityselämäyhteistyötä mm. opettajien työelämäjaksoilla sekä opiskelijoiden opiskeluilla ja näytöillä työelämässä. Ammattiopisto saneeraa ja uudistaa oppimisympäristöä. 4 5

4 Nuorten ammatillinen peruskoulutus Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25 vuotiaille. Kaikkien perustutkintojen pituus on kolme vuotta eli 120 opintoviikkoa (ov). Aikaisemmin lukion päättötodistuksen-, ylioppilastutkinnon- tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneen opiskeluaika on lyhyempi. Yhtenä vaihtoehtona opistossamme on myös ammattilukiokoulutus, jonka pituus on 3 4 vuotta. Opinnot koostuvat Ammatillisista tutkinnon osista (90 ov), joista tutkinnon osiin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista työpaikoilla, yrittäjyyttä 5 ov sekä opinnäyte vähintään 2 ov. Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista 20 ov, joista 16 ov on pakollisia ja 4 ov valinnaisia Vapaasti valittavista opinnoista 10 ov 1 ov = 40 h tehtyä opiskelijan opiskelua tai työtä Ammattilukio Kokkolan ammattiopistossa voi opiskelija hakeutua ammatilliseen koulutukseen tieto- ja tietoliikennealalle sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalle ja suorittaa neljässä vuodessa sekä perustutkinnon että lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon. Tällöin ammatillisia opintoja on vähintään 80 ov ja ammatillisen perustutkinnon valinnaiset opinnot tehdään lukio-opintoina. Lukion päättötodistuksen saamiseksi suoritetaan vähintään 48 lukiokurssia. Ammattilukion lukio-opetus toteutetaan lukiossa ja se tapahtuu aikuislukion opetussuunnitelman sekä tuntijaon mukaisesti. Ammattilukion käyneen opiskelijan pääsy- ja opiskeluvalmiudet jatko-opinnoissa esim. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa paranevat, kun hän on opiskellut sekä ammatillisia että yleissivistäviä opintoja toisella asteella. Yhdistelmäopinnot Kokkolan ammattiopistossa opiskelija voi valita ammatillisten opintojen lisäksi opintoja esim. lukiosta tai muista ammatillisista perustutkinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija itse muodostaa opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa yhteistyöoppilaitosten opetustarjonnasta. Sopivilla valinnoilla on mahdollisuus valmistua 3 4 vuodessa sekä ammattiin että ylioppilaaksi tai kahteen ammattiin. Tulevaisuudessa entisestäänkin korostuu yksilöllisyys opinnoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi joustavasti valita opintoja eri koulutusohjelmista ja oppilaitoksista. Valinnaisuuden avulla lisätään valmiuksia jatko- opintoihin, työelämään ja elinikäiseen oppimiseen. Hakeminen Opintoihin haetaan toisen asteen kevään yhteishaussa maaliskuussa sekä täydennyshaussa heinäkuussa. Sähköisen haun osoite: Eri aloilla on erityisiä vaatimuksia tai edellytyksiä, jotka löytyvät valtakunnallisesta Koulutusoppaasta Terveys- ja koulutuksen valinta -otsikon alta. Esim. sähkö-, elektroniikka-, laboratorio- ja pintakäsittelyaloilla edellytetään normaalia värinäköä. Allergisten tulisi välttää voimakkaita kemikaaleja käsitteleviä töitä. Riskitekijöistä voi keskustella lääkärin, kouluterveydenhoitajan tai työvoimatoimiston ammatinvalinnan ohjauksen kanssa. Vapautuneita opiskelupaikkoja voi kysellä opinto- ja hakutoimistosta sekä ammattiopistosta. Jatko-opinnot Ammatillinen perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Aikuiskoulutus Aikuiset voivat opiskella myös ammattiopistossa. Tarjoamme näyttötutkintoina perustutkintoja mm. hotelli-, ravintola- ja catering-, rakennus-, sähkö- ja automaatioaloille sekä ammattitutkintoja. Kysynnän mukaan toteutamme lyhytkestoisia lisä- ja täydennyskursseja sekä erillisiä tutkintoja. 6 7

5 Turvallisuusvalvoja TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Turvallisuusalan ja turvallisuustekniikan koulutusohjelma T urvallisuusalan perustutkinto on laaja-alainen ja moniammatillinen tutkinto, joka antaa sinulle perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua kaikille turvasektorin osa-alueille. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneena, sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyssä oikein ja tuloksekkaasti. Turvallisuusala on kehittyvä ja kasvava ala. Turvallisuusvalvojat ovat alansa moniosaajia! Turvallisuusvalvojan ammatti on itsenäistä työskentelyä yleisen, yksilön tai kiinteistön turvaamiseksi. Turvallisuusvalvojat edustavat ammattialaa, missä kommunikointi-, sosiaalisuus-, vuorovaikutusja yleensä ottaen ihmisten käsittelytaito sekä harkinnanvaraisuus onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa luetaan ensisijaisen tärkeäksi. Toisena merkittävänä asiana tulee teknisen osaamisen merkitys. Tekniseen osaamiseen kuuluu valvontajärjestelmien kuten rikosilmoitin-, kameravalvonta-, paloilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu, asentaminen, käyttö ja opastus. Ja kolmanneksi asiaksi edellä mainittujen lisäksi, sinulla pitää olla hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto. Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Mikäli koulutusalan tai tutkinnon oma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärintodistusta opiskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintodistuksen merkintä alalle soveltuvuudesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärin-todistuksen esittämiseen saakka. Turvallisuusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön tai kuulon heikkous mielenterveys- tai päihdeongelma tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - turvallisuusalan toiminta 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 60 ov) - vartiointitoiminta 20 ov - pelastustoiminta 20 ov/ turvallisuustekninen toiminta 20 ov - vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov - uhkatilanteiden hallinta 10 ov Opiskelijat turvallisuusalan perustutkintoon valitaan soveltuvuuskokeiden kautta. Soveltuvuus/pääsykoe sisältää mm. seuraavat osiot: Cooperin/juoksutestin lihaskuntotestin ainekirjoitelman suomen kielellä psykologin haastattelun/testin alan asiantuntijoiden haastattelun Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuoden 2012 yhteishaussa (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Turvallisuusalan perustutkinto /18 Tutkinnon suoritettuasi voit toimia turvallisuusvalvojana mm. Turvallisuusalan yrityksissä, alan vaihtelevissa työtehtävissä Teollisuuden turvallisuustehtävissä Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden työtehtävissä Matkustajaliikenteen turvallisuustehtävissä Turvallisuusalanyrittäjänä turvallisuusvalvojan ammattitutkinto turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto tradenomi (AMK), turvallisuusalan koulutusohjelma ylempi (AMK), turvallisuusosaamisen koulutusohjelma Yliopistossa voi suorittaa hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinnon ja suuntautua turvallisuushallintoon, kriminologiaan ja oikeussosiologiaan. 8 9

6 Koneistaja KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Valmistustekniikan koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on, että opiskelija saavuttaa perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Opiskelija oppii käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia koneita sekä kokoamaan ja asentamaan niitä. Hän oppii työelämän pelisäännöt työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Hän saa perustiedot automaatiotekniikasta ja kunnossapidosta ja oppii tiedonhallintaa. Hänelle kehittyy oikea asenne työntekoon, taloudellista ajattelukykyä, kustannustietoisuutta, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Hän oppii huolehtimaan työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta. - asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov - koneistuksen perustyöt 10 ov - levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov - koneistus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - manuaalikoneistus 10 ov - CNC- sorvaus 10 ov - CNC- jyrsintä 10 ov - levytyökeskuksen käyttö 10 ov Koneistaja valmistaa tarkkamittaisia koneen osia työpiirustusten mukaisesti. Valmistuksessa käytetään sekä perinteisiä käsin ohjattavia, että nykyaikaisia automatisoituja koneita ja laitteita. Kädentaidot, geometrinen hahmottaminen ja matematiikan taidot ovat työssä erittäin tärkeitä! Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, tarkkuutta ja yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua. Käsi- ja tietokoneohjattujen koneiden käytön osaaminen ja työturvallisuus ovat keskeisiä osaamisalueita. Kone- ja metallitekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. koneistajana, CNC-koneistajana, koneenasentajana ja huoltomiehenä huoltoyrityksissä metallituotteita ja -rakenteita valmistavissa konepajoissa tai tuoteverstaissa sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa rakennus-, muovi- ja prosessiteollisuudessa kone- ja moottorikorjaamoissa. koneistajan ammattitutkinto koneistajamestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Kone- ja metallialan perustutkinto 74/36 63/40 46/40 42/40 58/

7 Levyseppähitsaaja KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Valmistustekniikan koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on, että opiskelija saavuttaa perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Opiskelija oppii käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia laitteita. Hänelle kehittyy oikea asenne työntekoon, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Hän oppii huolehtimaan työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta. Levyseppähitsaajat valmistavat monimuotoisia teräsrakenteita, esimerkiksi: kuormaajien kauhoja, teräsrunkoisia halleja, laivoja, koneenosia, putkistoja, säiliöitä sekä erikokoisia ja -laisia perävaunuja, koteloita, kaappeja, säiliöitä, palkkeja ja rakennusteollisuuden metallituotteita. Valmistuksen laadun on täytettävä tiukat vaatimukset. - asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov - koneistuksen perustyöt 10 ov - levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov - levy- ja hitsaustyöt 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - hitsaus 10 ov - asennushitsaus 10 ov - levy- ja teräsrakennetyöt 10 ov - levy- ja hitsausalan CNC- valmistus 10 ov Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hahmottamiskykyä, taloudellista ajattelukykyä ja kustannustietoisuutta sekä yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohje s. 4 Kone- ja metallitekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus Tutkinnon suoritettuasi voit toimia levyseppähitsaajana mm. konepajoissa ohutlevyteollisuudessa teräsrakennevalmistuksessa laivanrakennusteollisuudessa tai kunnossapidossa eri teollisuuden aloilla. Laaja-alainen perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia useissa eri metallialan työtehtävissä. levyalan ammattitutkinto levymestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Kone- ja metallialan perustutkinto 74/36 63/40 46/40 42/40 58/

8 Prosessinhoitaja PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO 120 ov Kemiantekniikan koulutusohjelma Prosessinhoitaja toimii prosessiteollisuuden tuotanto- ja käynnissäpitotehtävissä. Tuotannossa työskentelevän prosessinhoitajan työtä on valvonta-, säätö-, huoltosekä näytteenottotyö. Ala kehittyy voimakkaasti ja automaatio lisääntyy. Prosessinhoitaja vastaa itsenäisesti omasta vastuualueestaan, mutta työssä tarvitaan myös hyvää yhteistyötaitoa. Prosessinhoitaja tarvitsee perustiedot luonnontieteistä. Niihin perehdytään opiskelijalähtöisesti. Tuleva prosessinhoitaja opiskelee tuotantoprosessien, oheislaitteiden ja ohjausjärjestelmien toimintaa. Teollisuudessa työ on usein kolmivuorotyötä. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Prosessiteollisuuden perustutkinto 15/16 8/16 11/16 22/16 18/16 Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Kemian teollisuus on Suomen yksi suurimmista teollisuuden aloista. Kokkola Pietarsaaren -alueella sijaitsee Pohjoismaiden suurin epäorgaanisia kemikaaleja valmistava teollisuuden keskittymä. Jatkuva kehittyminen takaa tulevaisuudessakin erilaisia, mielenkiintoisia työtehtäviä alan ammattilaisille. Alueemme hyviä tulevaisuudennäkymiä vahvistaa jatkuva panostus kemian alaan. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohje s. 4 Prosessiteollisuuden alalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. - käynnissäpito 20 ov - tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 30 ov - yksikköprosessien hallinta 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - paperi- ja kartonkiteollisuus hallinta 10 ov - paperin ja kartongin jalostusprosessin hallinta 10 ov - selluteollisuuden prosessien hallinta 10 ov - paikalliset tuotantoprosessit 5 ov - muovitekniikan perusteet 5 ov - energia ja ympäristö 5 ov - Kestävä kehitys ja ympäristötekniikka 5 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. prosessinhoitajana paperi-, elintarvike- ja panimoteollisuudessa vedenpuhdistamoissa voimalaitoksissa kemiantehtaissa kemianteollisuuden ammattitutkinto paperiteollisuuden ammattitutkinto kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), prosessitekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), paperikoneteknologian koulutusohjelma 14 15

9 Laborantti LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. Laboratoriotyössä laboranttiopiskelija oppii tekemään kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä erilaisista näytteistä. Hän osaa valita oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä osaa käyttää niitä ja pitää ne toimintakunnossa. Alueellamme toimii Pohjoismaiden suurin peruskemikaaleja valmistava teollisuuskeskittymä, jonka kehitysmahdollisuuksia edesauttaa Kokkolaan perustettu kemian osaamiskeskus. - laboratorion perustyöt 25 ov - orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 15 ov - bioanalytiikka 15 ov - mittaukset ja laiteanalytiikka 15 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - elintarvikeanalytiikka 10 ov - teollisuuden prosessit 10 ov - biotekniset sovellukset 10 ov - laiteanalyysien sovellukset 10 ov - ympäristöanalytiikka 10 ov Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään yksin ja tiimin jäsenenä. Keskeistä on yhteistyötaidot, vastuunottaminen omasta työstä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä. Laboratorioalalla ja laboratorioalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia laboranttina mm. kemian teollisuudessa paperi-, elintarvike- tai lääketeollisuudessa laadunvalvontatai tuotekehitystyössä kunnan että valtion laitosten laboratorioissa elintarvike- ja ympäristövalvonnassa laboratorioalan ammattitutkinto insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma kemisti, biokemisti (yliopisto) Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Laboratorioalan perustutkinto 8/16 14/16 10/16 12/16 11/

10 Sähköasentaja Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto-, ohjaus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkö-, automaatio- ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatiotehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet itsensä ja ammattitaitonsa edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous - sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov - sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov - sähkö- ja energiatekniikka 20 ov (sähköasentajan ko:ssa), prosessiautomaatio 20 ov (automaatioasentajan ko:ssa) - kappaletavara-automaatio 20 ov (automaatioasentajan ko:ssa) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - sähköasentajilla voidaan valita esim. - sähkönsiirtojärjestelmät 10 ov - kiinteistö- ja teletekniikkajärjestelmät 10 ov - automaatioasentajilla voidaan valita esim. - pneumatiikka 10 ov - prosessiautomaation ja kappaletavara-automaation ohjaukset 10 ov Sähköalan opintojen tukemiseksi olemme järjestäneet mm. ammattitaitoa ja harrastusta tukemaan elektroniikka-alan kerhoa tukiopettajan palveluita ammatillisten haasteiden lisäämiseksi Taitajatoimintaa Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 39/36 36/42 40/42 50/42 54/40 Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sähköasentajana ja automaatioasentajana rakennusten sähköasennuksia tekevässä urakointiliikkeessä sähkön tuotanto-, jakelu- ja siirtoyhtiöissä teollisuuslaitoksessa asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä sähkötarvikeliikkeessä asiakaspalvelussa itsenäisenä yrittäjänä (vasta 3 -vuoden työkokemuksen jälkeen) sähköasentajan ammattitutkinto sähkölaitosasentajan ammattitutkinto sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto automaatioasentajan ammattitutkinto automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), sähkötekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), automaatiotekniikan koulutusohjelma 18 19

11 ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma (myös ammattilukio) Parhaat keksinnöt ovat usein käyttäjäystävällisiä. Näistä keksinnöistä hyvinä esimerkkeinä toimivat mm. multimediakännykät, navigointilaitteet, kuntoilua ja terveyttä ilmaisevat sykemittarit, kulunseuranta, hälytys- ja valvontalaitteet sekä tietokoneet ja ohjelmistot. Kaikkia edellä mainittuja suunnitellaan ja kehitetään tietotekniikan avulla. Laitteiden toiminnan kannalta ohjelmointi on tärkeässä roolissa. - elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 30 ov - tietokone- ja tietoliikenneasetukset 20 ov - palvelinjärjestelmät ja projektityöt 20 ov tai tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - huoltopalvelut 10 ov - valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 10 ov Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapitomääräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: yleisen näön heikkous värinäön heikkous Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ICT-asentajana Tietokoneiden asentajana ja ylläpitäjänä Tieto- ja tietoliikenneverkkojen rakentajana ja ylläpitäjänä Hälytysjärjestelmien asentajana Sulautettujen järjestelmien ohjelmoijana (itsenäisesti toimivat laitteet) Viihde-elektroniikkamyymälän asiantuntijana Tietokonelaitteiden huoltajana itsenäisenä yrittäjänä ICT- alan opintojen tukemiseksi olemme järjestäneet mm. ammattitaitoa ja harrastusta tukemaan elektroniikka-alan kerhoa tukiopettajan palveluita ammatillisten haasteiden lisäämiseksi Taitajatoimintaa tietokoneasentajan ja tietoliikenneasentajan ammattitutkinnot tietokoneyliasentajan ja tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinnot insinööri (AMK), tietotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sekä lukio 9/18 12/18 12/16 12/16 12/

12 Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma LVI-alalla opiskellessasi opit asentamaan ja huoltamaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita sekä järjestelmiä. Näitä palveluita tarvitaan uudisrakentamisessa ja saneeraustöissä. Perinteiseen LVI-alaan liittyy myös mittaus- ja säätötekniikkaa sekä kiinteistöautomaatiota. Lämpö-, vesi- ja ilmastointi mahdollistaa terveelliset ja viihtyisät olosuhteet mm. kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa. Putkiasentajantyö on tyypillisesti itsenäistä ja kädentaidot ovat avainasemassa! Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Talotekniikan perustutkinto 53/18 29/36 47/18 43/18 43/18 Hahmottamiskyky, piirustusten lukutaito, hitsauksen perustaidot, yhteistyökyky rakennustyömailla eri ammattilaisten kanssa, itsenäisyys ja vastuullisuus sekä asiakaspalveluhenkisyys ovat putkiasentajalle vahvuuksia. Talotekniikka-alalla ja talotekniikka- alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov - putkistojen hitsaus 20 ov - käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 30 ov), voidaan valita esim. - turvallisuus ja yleistekniikka 10 ov - ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 ov - LVI- korjausrakentaminen 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia putkiasentajana mm. putki- tai ilmastointiasentajina tai huoltoasentajana tai kiinteistönhoitajana tai uudis- ja korjausrakennuskohteissa teollisuudessa (mm. veneenrakennuksessa) tehtaiden kunnossapidossa valtion ja kuntien palveluksessa (mm. vesilaitos, kaukolämpölaitos) teknisinä eristäjinä asiakaspalvelussa alan tukkuliikkeissä itsenäisenä yrittäjänä * Talotekniikka terminä käsittää LVI-, sähkö-, kiinteistöautomaatiot sekä sammutusjärjestelmät. putkiasentajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), talotekniikan koulutusohjelma 22 23

13 Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO 120 ov. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja huoltaa, korjaa ja varustaa autoja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Monipuolisessa työssä tarvitaan koneenasennustaitoja, sähkötekniikan ja tietotekniikan tuntemusta sekä myös asiakaspalvelutaitoa. Ajoneuvoasentajalta vaaditaan lisäksi kielitaitoa sekä työtehtävissä että asiakaspalvelutilanteissa. Autojen elektroniikan nopean lisääntymisen takia autojen vianhaku on usein viallisen liitoksen tai komponentin etsimistä sähköisten diagnoosilaitteiden avulla. Laaja-alainen koulutus antaa hyvän pohjan myös moniin muihin autoalan tehtäviin, kuten teollisuuden, logistiikan tai varaosakaupan työtehtäviin. Oma autokorjaamo ja yrittäjyys ovat myös hyvä vaihtoehto autoalalla. - auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov - auton korjaaminen 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 ov - kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 10 ov - autokorintyöt 10 ov Ajoneuvoasentajan opinnot ja tuleva työ edellyttävät asiakaspalvelutaitoja, vastuullista asennetta ja alan tekniikan hallintaa. Lisäksi tiedon poisoppiminen ja uuden sisäistäminen on oleellista, sillä autotekniikka uudistuu nopeasti. Autoalalla ja autoalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia, muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen, laaja ihottuma Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ajoneuvoasentajana autoliikkeissä autokorjaamoissa tai huoltamoilla erilaisissa kuljetusliikkeissä rengas-, diesel-, autosähkö- ja varaosaliikkeissä itsenäisenä yrittäjänä autokorimekaanikon ammattitutkinto automekaanikon erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Autoalan perustutkinto 40/18 39/20 65/20 48/18 53/

14 Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettajaksi opiskellessasi saat tietoa ja taitoa alaan kuuluvista monipuolisista kuljetus- ja varastointitehtävistä. Opiskelussa perehdytään erilaisten ajoneuvojen ajotekniikkaan ja huoltoon. Opitaan varmistamaan ajoneuvon liikennekelpoisuus. Opitaan oikeaoppista säädösten mukaista kuormankäsittelyä eri menetelmillä sekä tieliikennelakia ja asetuksia. Työssäsi tulet näkemään paljon erilaisia ihmisiä, paikkoja ja yrityksiä. Ja jos valmiudet riittävät, niin jopa kansainvälinenkin toiminta voi olla mahdollista. Koulutuksen aikana suoritat henkilö- ja kuorma-auton ajokortin (BC-kortti) sekä lisäksi vaarallisten aineiden ADR-ajoluvan. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi koulutetaan osa opiskelijoista. Valinta kyseiseen koulutukseen tapahtuu toisen vuoden keväällä (BECE- ajokortti). Direktiivin mukainen ammattipätevyyskoulutus sisältyy koulutukseen (280h). (Ilman ammattipätevyys-koulutusta ei voi toimia ammattiliikenteessä, koskee jälkeen ajokortin saaneita). Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Logistiikan perustutkinto 27/16 50/36 35/20 42/18 36/20 Alan opinnot ja tuleva työ edellyttävät vastuullista ja turvallista asennetta, oma-aloitteisuutta, ongelmien ratkaisukykyä, asiakaspalvelutaitoja, hyvää perusterveyttä sekä suunnittelu- ja järjestelykykyä. Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet diabetes psyykkinen sairaus näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov - kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov - kuorma-autokuljetukset 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov - massatavarakuljetukset 20 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia ajoneuvonkuljettajana erikoistuneissa kuljetusyrityksissä mm. henkilö-, kappaletavara-, kuriiri-, elintarvike rakennus-, maa-aines-, jätekuljetusyrityksissä Autonkuljettaja voi työskennellä myös erilaisissa ja eri kokoisissa kuljetusliikkeissä ja liikelaitoksissa tai itsenäisenä yrittäjänä. yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto liikenneopettajan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), logistiikan koulutusohjelma, auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma 26 27

15 Maalari PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalarit ovat erikoisosaajia, jotka tekevät erilaisin työtavoin ja menetelmin monenlaisten pintojen käsittelyä uudis- ja saneerausrakentamisen kohteissa. Uudisrakennuksilla ja huoneistoremonteissa opiskellaan tasoite-, rakennusmaalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystystöitä. Ammattiaineissa opitaan erilaisten materiaalien, värien ja pinnoitteiden käyttöä, jotka mahdollistavat onnistuneen ja pitkäikäisen lopputuloksen. Opiskelussa kiinnitetään huomiota luontoystävällisyyteen, maalarin työympäristön parantamiseen sekä ympäristön kuormitusten vähentämiseen. Maalarin työnjälki näkyy laajasti. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Pintakäsittelyalan perustutkinto 45/18 32/19 34/18 33/18 28/18 Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, laatutietoisuutta, hahmottamiskykyä, kädentaitoja ja huolellisuutta. Pintakäsittelyalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Pintakäsittelyalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: vaikea-asteinen ihosairaus astma tai vaikea-asteinen allergia migreeni, epilepsia tai tasapainoelimistön sairaus tuki- ja liikuntaelimistö sairaus heikko näkö ja värien erottelukyky - rakennusten korjausmaalaus 30 ov - uudisrakennusmaalaus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov, voidaan valita esim. - pientalojen ulkomaalaus 10 ov - tapetointi 10 ov - puupintojen pintäkäsittelyt 10 ov - märkätilojen laatoitus 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maalarina mm. maalaus- ja rakennusliikkeissä remonttiyrityksissä rakennustyömailla itsenäisenä yrittäjänä lattianpäällystäjänä tehden maalaustöiden lisäksi lattioiden matto- ja parkettiasennuksia seinien ja kattojen päällystystöissä huoneistoremonteissa maalausalan liikkeissä asiakaspalvelutehtävissä maalarin ammattitutkinto maalarimestarin erikoisammattitutkinto pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto artesaani insinööri (AMK), materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma artenomi (AMK), restauroinnin koulutusohjelma 28 29

16 Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentajan työ on monipuolista ja luovaa. Rakentaminen luo pitkään näkyviä lopputuotteita, jotka näkyvät alueellisina maamerkkeinä. Ryhtymällä rakentajaksi, saat kättesi työt esille tuleville sukupolville. Työtehtävät ovat mielenkiintoisia, vaihtelevia sekä monipuolisia. Talonrakennuksen ammattilainen työllistyy hyvin. Rakennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin ja ne voivat olla joko uudisrakennuksia tai saneerauskohteita. Talonrakennuksen koulutusohjelmassa voi erikoistua esim. kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, betonointiin sekä raudoitukseen. Oppimisympäristöinä ovat suurin osin oppilaitoksen omat rakennustyömaat. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Rakennusalan perustutkinto 51/18 37/36 40/18 55/36 54/36 Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Rakennusalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työn turvallisuustekijät on huomioitava erityisen tarkasti. Rakennusalalla ja rakennusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - perustustyöt 15 ov - runkovaiheen työt 35 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov, voidaan valita esim. - sisävalmistusvaiheen työt 10 ov - ulkoverhous- ja kattotyöt 10 ov - muuraus 10 ov - laatoitus 10 ov - raudoitus ja betonointi 10 ov - muottityöt 10 ov - korjausrakentaminen 10 ov - hirsirakentaminen 10 ov - teräsrakentaminen 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. talonrakentajana mm. rakennustyömailla uudis- ja saneerauskohteissa rakennustarvikeliikkeissä asiakaspalvelussa talonrakennusalan ammattitutkinto talonrakennusalan erikoisammattitutkinto rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma insinööri (AMK), rakennustekniikan koulutusohjelma 30 31

17 Puuseppä PUUALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Teollisuuspuusepän koulutusohjelma Puualan perustutkinnon teollisuuspuusepän koulutusohjelma antaa moninaiset perusvalmiudet puu/puusepänteollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Laajasta opintotarjottimesta on mahdollista valita oman mieltymyksen ja oman paikallisen yritysmaailman mukaisia opintoja. Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puualan yrityksiä, jotka työllistävät puuseppiä myös lähitulevaisuudessa. Puusepän ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan merkitys. Voit valmistaa monenlaisia tuotteita joko perinteisin työvälinein tai vastapainoksi nykyaikaista CNC-tekniikkaa hyödyntäen. Puusepän ammatin on ennustettu muodostuvan ns. seuraavaksi muotialaksi Suomessa. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Puualan perustutkinto 14/18 18/18 12/18 21/18 20/18 Puualan keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessakin. On hyvä myös hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Puualan ammattilaisella on käsitys tuotteiden valmistusprosesseista, niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja kunnossapitotöistä. Luovuuttaan kukin voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä tuotteita itselle tai asiakkaalle. Koneellistuneella alalla kädentaidot ovat silti arvossaan. Puusepältä kaivataan huolellisuutta, omaaloitteisuutta, tarkkuutta ja kykyä keskittyä työhönsä. Puualan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: oireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavat neurologiset sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen vika tai vamma astma, hengitystieoireet vaikeat ihottumat - materiaali- ja valmistustekniikka 20 ov - asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10 ov Valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - massiivipuutuotteiden valmistus 20 ov - levypuutuotteiden valmistus 20 ov - prosessipuusepäntyöt 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - ikkunoiden valmistus 10 ov - ovien valmistus 10 ov - portaiden valmistus 10 ov - sisustuspuusepäntyöt 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat yht. 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia puuseppänä mm. puusepänteollisuudessa kalusteiden valmistajana: esim. keittiökalusteet, kaupan tiskit, saunat kalusteiden kokoonpano- ja asennustehtävissä ikkuna- ja oviteollisuudessa listoittajana ja puuverhouksien tekijänä rakennustyömailla myyntitehtävissä puualan yrityksissä koneistustehtävissä yksittäisillä CNC -koneilla tai tuotantolinjoilla penkki- tai konepuuseppänä pienyrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä puusepän ammattitutkinto, teollisuuspuusepän ammattitutkinto puuseppämestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), puutekniikan koulutusohjelma 32 33

18 Vaatetusompelija TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Vaatetuksen koulutusohjelma Vaatetusompelija hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden suunnittelu ja valmistusprosessin. Hänellä on valmiudet toimia yrityksessä kaavoituksen, sovituksen, leikkuun, muotoilun, valmistuksen ja viimeistelyn eri vaiheissa joko yksilöllisesti suunnitellun tai sarjatuotannossa valmistettavien tuotteiden kanssa. Vaatetusompelijan luovuutta ja kädentaitoja tarvitaan myös pukuvuokraamojen, teattereiden sekä esiintyvien taiteilijoiden puvustuksessa. Vaatetusompelijan tehtävät edellyttävät jatkuvaa muodin ja trendien seuraamista, uusiin materiaaleihin perehtymistä ja tämän tiedon soveltamista kulloisiinkin työtehtäviin. Opintoihin sisältyvien asiakaspalvelu- ja yrittäjyysopintojen kautta opiskelija omaksuu liiketaloudellisen ajattelutavan, mikä antaa valmiuksia toimia vaatetusalan kaupan asiakaspalvelussa ja kokemuksen myötä mahdollisuuden toimia itsenäisenä yrittäjänä. - tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov - ompelun perusosaaminen 10 ov - vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 ov - ammatillinen projektityö 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - kaavoitus ja sarjonta 10 ov - myyntipalvelu 10 ov - muotoilu ja valmistus 10 ov - paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 10 ov - tutkinnon osat muista ammatillisista perustutkinnoista ov Alan työssä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä, luovuutta, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, asiakaspalvelutaitoja ja loogista ajattelukykyä. Vaatteiden kokonaisvaltaisessa valmistamisessa on tärkeää värien, muotojen, tyylien ja trendien herkkä tuntemus. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. vaatetusompelijana pukuvuokraamoissa teattereissa sekä esiintyvien taiteilijoiden puvustuksessa eri kohderyhmien vaatetusliikeissä asiantuntevana myyjänä tekstiilialan ammattitutkinto tekstiilialan erikoisammattitutkinto vaatetusalan ammattitutkinto vaatetusalan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), vaatetusalan koulutusohjelma; vestonomi muotoilija (AMK), muotoilun koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 16/16 18/18 23/18 12/18 23/

19 Elintarvikkeiden- ja lihatuotteiden valmistaja Leipuri-kondiittori ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Elintarviketeknologian, liha-alan sekä leipomoalan koulutusohjelmat Elintarvikkeiden valmistajan ammattiin opiskellessasi opit ruokavalmisteiden valmistusta, kasvisten ja kalan käsittelyä ja jalostusta sekä makeisten valmistusta. Perehdyt pakkaamiseen, varastointi- ja lähettämötoimintoihin, erityistuotevalikoimiin (ruokavalio, luomu- sekä funktionaaliset), alan ympäristöosaamiseen sekä asiakaspalveluun. Saat hyvät perusvalmiudet tuotekehitykseen, jolla on suuri merkitys asiakaslähtöisessä toiminnassa. Lihatuotteiden valmistajaksi opiskellessasi opiskelet lihanleikkausta, lihatuotteiden ja -valmisteiden valmistusta, sekä elintarvikepakkaamista. Lisäksi tutustut täyslihatuotteiden, kauppavalmiiden ja erikoistuotteiden valmistukseen. Perehdyt myös yritystoimintaan ja asiakaspalveluun. Leipuri- kondiittoriksi opiskellessasi opiskelet ruokaja kahvileivän sekä konditoriatuotteiden valmistusta, joissa tarvitaan kone- ja laitetuntemuksen lisäksi myös hyvää käden taitojen hallintaa. Perehdyt leipomon prosessilaitteisiin, raakaainetuntemukseen sekä pakkaus-, lähettämö- ja varastointijärjestelmiin. Elintarvikkeiden valmistajan työssä vaaditaan raaka-aine- ja tuotetietoutta sekä laite- ja menetelmätuntemusta. Hyvä fyysinen peruskunto on myös tarpeellinen. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohjes.4 Elintarvikealan koulutuksessa ja elintarviketyössä edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: pölyävissä töissä, astma ja hengitystieoireinen atoopikko (Atoopikko on henkilö, jolla on yksi tai useampi seuraavista sairauksista: allerginen nuha, astma tai atooppinen ihottuma). yleisvaarallisessa tartuntataudissa Henkilö, jolla on selvästi kuiva, herkästi kutiava iho, pitkäaikainen käsi-ihottuma tai todettu allergia jollekin elintarvikkeelle tai sen sisältämälle aineelle, ei ole sopiva tai on vain rajoituksin sopiva elintarviketyöhön. - elintarviketuotannossa toimiminen 20 ov - elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 20 ov Koulutusohjelmittain pakolliset tutkinnon osat 30 ov - elintarvikkeiden valmistus 30 ov» elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja» leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori» liha-alan koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - elintarvikkeiden myymälätoiminnot 10 ov - erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa 10 ov - erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa 10 ov - pakkaustoiminnot 10 ov - varastointi- ja lähettämötoiminnot 10 ov - elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä 10 ov - yrittäjyys elintarvikealalla 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia elintarvikkeidenja lihatuotteiden valmistajana sekä leipuri-kondiittorina mm. elintarviketeollisuudessa vähittäiskaupan palveluksessa liha-, valmisruoka-, kalanjalostus-, makeis- ja virvoitusjuomateollisuudessa leipomoissa, konditorioissa ja myllyteollisuudessa kasviksia, marjoja, yrttejä jne. jalostavissa pienyrityksissä kotileipomoissa, pitopalvelu- ja kahvilakonditoriayrityksissä itsenäisenä yrittäjänä elintarvikejalostajan ammattitutkinto elintarviketeollisuuden ammattitutkinto lihanjalostajan ammattitutkinto lihateollisuuden ammattitutkinto maidonjalostajan ammattitutkinto meijeriteollisuuden ammattitutkinto leipurin ammattitutkinto kondiittorin ammattitutkinto leipomoteollisuuden ammattitutkinto leipurimestarin erikoisammattitutkinto kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto elintarvikeinsinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma elintarviketieteen maisteri (ETM), elintarvike- ja ympäristötieteet, elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys, elintarviketeknologia Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Elintarvikealan perustutkinto 21/22 34/28 27/36 47/36 42/

20 Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA-, JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Kokin koulutusohjelma (myös ammattilukio) Kokki työskentelee ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, suurkeittiöissä, cateringalalla ja juhla- ja pitopalveluyrityksissä sekä kahviloissa. Kokin ammatti on nykyisin hyvin kansainvälinen. Kansainvälisyys näkyy monikulttuurisissa ruokalistoissa, työkavereissa, raaka-aineissa ja asiakaskunnissa. Kokki osaa suunnitella työtään, toimia annettujen ohjeiden mukaisesti ja arvioida omaa työsuoritustaan. Kokki tuntee hyvin elintarvikkeet ja raaka-aineet. Kokki osaa valmistaa maukasta, ravitsevaa, terveellistä ja esteettistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen näyttävästi esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Kokki osaa käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Kokki toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti. Työn ja tuotteiden on täytettävä myös hygieniavaatimukset ja säädökset. - majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen 20 ov - lounasruokien valmistus 20 ov - annosruokien valmistus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - Á la carte -ruoanvalmistus 10 ov - juomien myynti ja tarjoilu 10 ov - kahvilapalvelut 10 ov - palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 10 ov - pikaruokapalvelut 10 ov - suurkeittiön ruokatuotanto 10 ov - tilaus- ja juhlaruokien valmistus 10 ov Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, luovuutta, hyvää makuaistia, väri- ja muototajua, stressinsieto- ja organisointikykyä. Kokki omaa mielikuvitusta ja tuntee vastuuta ruuan maittavuudesta ja turvallisuudesta. Työ on osittain vuorotyötä. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työt vaativat myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä, kielitaitoa ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa. Osaamisen painopisteitä ovat asiakaspalveluosaaminen sekä yhteistyö- ja tiimityötaidot. Ruoan valmistustehtävissä korostuvat hyvät käden taidot ja vahva ruokatuotantoprosessi. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohjes.4 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat tekijät näön tai kuulon heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet allergiat psyykkiset sairaudet Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kokkina mm. ravintoloissa henkilöstöravintoloissa suurkeittiöissä pikaruokapaikoissa juhla- ja pitopalveluyrityksissä kahviloissa sekä itsenäisenä yrittäjänä ravintolakokin ammattitutkinto dieettikokin ammattitutkinto suurtalouskokin ammattitutkinto hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma tradenomi (AMK), liiketalouden koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 57/48 50/54 61/62 74/62 66/62 (kiintiöpaikoissa mukana ammattilukiolaiset) 38 39

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET Alla on lueteltu tutkintojen perusteiden pohjalta tutkintokohtaisesti ne terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 4. Ammatilliset ammatillisessa, 90 ov KOULUTUSOHJELMAT 4.2 VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA VAATETUSOMPELIJA 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Tekstiili-

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus-

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 5 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS

OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS OPETUSHALLITUS 17.2.2014 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEIDEN PILOTOINTI (VAKUVA2 -HANKE) VALINTARYHMÄKOHTAISET MITATTAVAT ASIAT, KOKEEN OSIOT JA PISTEYTYS Valintaryhmät 1 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Elintarvikealan perustutkinto Rehtorin hyväksymä elintarvikealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 478 458 118 104 78 197 91 381 2017 450 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat

ALOITUSPAIKAT Yht. AmoJtk AmoK. AmoJp. Ylitys / Alitus. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat ALOITUSPAIKAT 2017 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2016 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 478 446 118 104 78 197 91 383 2007 2068-61 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot