amis Kokkolan ammattiopisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "amis Kokkolan ammattiopisto"

Transkriptio

1 amis Kokkolan ammattiopisto

2 Kokkolan ammattiopisto tulevaisuutta rakentamassa Kokkolan ammattiopisto tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille nykyaikaisessa ja jatkuvasti uudistuvassatoisen asteen ammatillisessa opistossa josta löytyy runsaasti vaihtoehtoja mielenkiintoisiin uravalintoihin. Kokkolan ammattiopistossa voi opiskella tulevaisuuden ammatin tekniikan ja liikenteen alalta sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla. Perustutkinto-opintojen lisäksi opisto tarjoaa lyhyempiä lisäkoulutuksia ja hyödyllistä jatkokoulutusta yrityselämälle, mm. työturvallisuuden, tulityön ja alkoholilainsäädännön kursseja sekä yleisiä kielitutkintoja. Opinnot on suunniteltu siten, että ne vastaavat nykypäivän työelämän vaatimuksia. Ajantasaiset tiedot ja taidot, yhteistyökyky, ongelmanratkaisutaito ja itsenäinen työskentely luovat huippuammattilaisen! Työssäoppimisjaksot avaavat ovia tulevaisuuden työllistymistä varten. Työssäoppiminen voi tapahtua myös ulkomailla, pääsääntöisesti Euroopassa. Ammattiopisto edistää opiskelijoiden henkilökohtaisia erikoistaitoja mm. osallistumalla ammatilliseen kilpailutoimintaan ja monenlaiseen vapaa-ajantoimintaan. Ammattiopisto tukee opiskelijoiden kerho-, liikunta- ja urheilu- sekä kulttuuritoiminnan harrastamista ja kilpailutoimintaa. Opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta opisto edistää mm. opiskelija- ja tutortoimikunnilla. Ammattiopiston suosion kasvu on ollut viime vuosina niin hurjaa, että kaikki hakijat eivät aina ole päässeet aloittamaan haluamiaan opintoja. Nuorille, jotka jäävät syksyllä ilman opiskelupaikkaa, ammattiopisto järjestää mm. ammatillisesti ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (Ammattistartti ja maahanmuuttajakoulutus) sekä valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta (Aikalisä). Näistä vuoden mittaisista koulutuksista on hyötyä nuoren hakiessa seuraavan kerran opiskelemaan. Kokkolan ammattiopisto on tunnettu hyvänä yhteistyökumppanina. Opiskelijat ovat päässeet näyttämään kykyjänsä myös opiston ulkopuolella. Esimerkiksi opiston rakennus-, sähkö- ja pintakäsittelyalojen opiskelijat osallistuivat yhden messukohteen (Kreivi-talo Oy:n Merilinna) rakentamiseen Kokkolan Asuntomessuille Ammattiopiston vaatetus-, elintarvike-, hotelli- ja ravintola- sekä auto- ja kuljetusalan asiakaspalvelutoimintaa ovat hyödyntäneet niin yksityishenkilöt kuin alueemme eri yhteisötkin. Opetusravintola Kokkolinna on loistava, sen käytännönläheinen opiskeluympäristö tunnetaan Kokkolassa hyvästä ruoasta ja palvelusta. Perustutkintoja 16 Koulutusohjelmia 23 Ohjaavia ja valmistavia koulutuksia 3 Opiskelijamäärä Asuntolapaikkoja 70 Henkilöstöä

3 Opistomme lähiajan kehittämisen painopistealueita ovat: Ammattiopisto kehittää opetusta opiskelijan tarpeiden mukaiseksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen sekä arvioinnin avulla. Yleistä hakijalle Opiskelijaksi hakevalla perusopetuksen oppimäärä suoritettu sujuva suomenkielentaito (opetus tapahtuu suomeksi) terveydentila soveltuva kyseiseen koulutukseen Ammattiin opiskelevan terveydentilavaatimukset Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutukseen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärintodistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai - alan vaihtoon. Sairaudesta tai vammautumisesta koulutuksen toteutumiselle aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaistamisella. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä. Katso tarkemmat vaatimukset terveydentilasta tutkintokohtaisesti seuraavilta sivuilta. Kansainvälisen opiskelijavaihdon mahdollisuus Opintoihin kuuluva työssäoppimisjakso voi olla myös ns. kansainvälinen osio, eli opiskelija on työssäoppimassa pääasiassa Euroopassa. Vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin mukautuminen ovat tärkeitä taitoja kansainvälisissä työtehtävissä työskentelevälle. Kielitaitovaatimuksesi suositellaan olevan Yleisen kielitutkintotason keskitasoa. Osion suorittamisen ulkomailla ratkaisevat alan ammatinopettajat yhdessä KVkoordinaattorin kanssa. Ammattiopisto kehittää syrjäytymisvaaran uhan alla olevien vuotiaiden nuorten tukitoimia. Siten mahdollistuu erilaisten oppijoiden opiskelun eteneminen ja tutkinnon saavuttaminen. Ammattiopisto huomioi maahanmuuttajien erityistarpeet ja järjestää heille tarvittaessa lisäopetusta. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmiä ja hyvinvointipalveluita kehitetään ja luodaan heille havainnollistavia opiskelumateriaaleja verkkoportaaleihin. Ammattiopisto lisää aikuiskoulutustarjontaa yhteistyössä työelämän ja muiden yksiköiden kanssa sekä lyhytkursseina että perus- ja ammattitutkintoon tähtäävinä kokonaisuuksina. Ammattiopisto edistää hanketoiminnalla henkilöstön jatkuvaa kouluttautumista sekä kehittää opetussuunnitelmia ja erilaisia oppimisympäristöjä. Ammattiopisto syventää yrityselämäyhteistyötä mm. opettajien työelämäjaksoilla sekä opiskelijoiden opiskeluilla ja näytöillä työelämässä. Ammattiopisto saneeraa ja uudistaa oppimisympäristöä. 4 5

4 Nuorten ammatillinen peruskoulutus Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25 vuotiaille. Kaikkien perustutkintojen pituus on kolme vuotta eli 120 opintoviikkoa (ov). Aikaisemmin lukion päättötodistuksen-, ylioppilastutkinnon- tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneen opiskeluaika on lyhyempi. Yhtenä vaihtoehtona opistossamme on myös ammattilukiokoulutus, jonka pituus on 3 4 vuotta. Opinnot koostuvat Ammatillisista tutkinnon osista (90 ov), joista tutkinnon osiin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista työpaikoilla, yrittäjyyttä 5 ov sekä opinnäyte vähintään 2 ov. Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista 20 ov, joista 16 ov on pakollisia ja 4 ov valinnaisia Vapaasti valittavista opinnoista 10 ov 1 ov = 40 h tehtyä opiskelijan opiskelua tai työtä Ammattilukio Kokkolan ammattiopistossa voi opiskelija hakeutua ammatilliseen koulutukseen tieto- ja tietoliikennealalle sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalle ja suorittaa neljässä vuodessa sekä perustutkinnon että lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon. Tällöin ammatillisia opintoja on vähintään 80 ov ja ammatillisen perustutkinnon valinnaiset opinnot tehdään lukio-opintoina. Lukion päättötodistuksen saamiseksi suoritetaan vähintään 48 lukiokurssia. Ammattilukion lukio-opetus toteutetaan lukiossa ja se tapahtuu aikuislukion opetussuunnitelman sekä tuntijaon mukaisesti. Ammattilukion käyneen opiskelijan pääsy- ja opiskeluvalmiudet jatko-opinnoissa esim. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa paranevat, kun hän on opiskellut sekä ammatillisia että yleissivistäviä opintoja toisella asteella. Yhdistelmäopinnot Kokkolan ammattiopistossa opiskelija voi valita ammatillisten opintojen lisäksi opintoja esim. lukiosta tai muista ammatillisista perustutkinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija itse muodostaa opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa yhteistyöoppilaitosten opetustarjonnasta. Sopivilla valinnoilla on mahdollisuus valmistua 3 4 vuodessa sekä ammattiin että ylioppilaaksi tai kahteen ammattiin. Tulevaisuudessa entisestäänkin korostuu yksilöllisyys opinnoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi joustavasti valita opintoja eri koulutusohjelmista ja oppilaitoksista. Valinnaisuuden avulla lisätään valmiuksia jatko- opintoihin, työelämään ja elinikäiseen oppimiseen. Hakeminen Opintoihin haetaan toisen asteen kevään yhteishaussa maaliskuussa sekä täydennyshaussa heinäkuussa. Sähköisen haun osoite: Eri aloilla on erityisiä vaatimuksia tai edellytyksiä, jotka löytyvät valtakunnallisesta Koulutusoppaasta Terveys- ja koulutuksen valinta -otsikon alta. Esim. sähkö-, elektroniikka-, laboratorio- ja pintakäsittelyaloilla edellytetään normaalia värinäköä. Allergisten tulisi välttää voimakkaita kemikaaleja käsitteleviä töitä. Riskitekijöistä voi keskustella lääkärin, kouluterveydenhoitajan tai työvoimatoimiston ammatinvalinnan ohjauksen kanssa. Vapautuneita opiskelupaikkoja voi kysellä opinto- ja hakutoimistosta sekä ammattiopistosta. Jatko-opinnot Ammatillinen perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Aikuiskoulutus Aikuiset voivat opiskella myös ammattiopistossa. Tarjoamme näyttötutkintoina perustutkintoja mm. hotelli-, ravintola- ja catering-, rakennus-, sähkö- ja automaatioaloille sekä ammattitutkintoja. Kysynnän mukaan toteutamme lyhytkestoisia lisä- ja täydennyskursseja sekä erillisiä tutkintoja. 6 7

5 Turvallisuusvalvoja TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Turvallisuusalan ja turvallisuustekniikan koulutusohjelma T urvallisuusalan perustutkinto on laaja-alainen ja moniammatillinen tutkinto, joka antaa sinulle perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua kaikille turvasektorin osa-alueille. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneena, sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyssä oikein ja tuloksekkaasti. Turvallisuusala on kehittyvä ja kasvava ala. Turvallisuusvalvojat ovat alansa moniosaajia! Turvallisuusvalvojan ammatti on itsenäistä työskentelyä yleisen, yksilön tai kiinteistön turvaamiseksi. Turvallisuusvalvojat edustavat ammattialaa, missä kommunikointi-, sosiaalisuus-, vuorovaikutusja yleensä ottaen ihmisten käsittelytaito sekä harkinnanvaraisuus onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa luetaan ensisijaisen tärkeäksi. Toisena merkittävänä asiana tulee teknisen osaamisen merkitys. Tekniseen osaamiseen kuuluu valvontajärjestelmien kuten rikosilmoitin-, kameravalvonta-, paloilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu, asentaminen, käyttö ja opastus. Ja kolmanneksi asiaksi edellä mainittujen lisäksi, sinulla pitää olla hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto. Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Mikäli koulutusalan tai tutkinnon oma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärintodistusta opiskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintodistuksen merkintä alalle soveltuvuudesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärin-todistuksen esittämiseen saakka. Turvallisuusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön tai kuulon heikkous mielenterveys- tai päihdeongelma tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - turvallisuusalan toiminta 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 60 ov) - vartiointitoiminta 20 ov - pelastustoiminta 20 ov/ turvallisuustekninen toiminta 20 ov - vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov - uhkatilanteiden hallinta 10 ov Opiskelijat turvallisuusalan perustutkintoon valitaan soveltuvuuskokeiden kautta. Soveltuvuus/pääsykoe sisältää mm. seuraavat osiot: Cooperin/juoksutestin lihaskuntotestin ainekirjoitelman suomen kielellä psykologin haastattelun/testin alan asiantuntijoiden haastattelun Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuoden 2012 yhteishaussa (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Turvallisuusalan perustutkinto /18 Tutkinnon suoritettuasi voit toimia turvallisuusvalvojana mm. Turvallisuusalan yrityksissä, alan vaihtelevissa työtehtävissä Teollisuuden turvallisuustehtävissä Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden työtehtävissä Matkustajaliikenteen turvallisuustehtävissä Turvallisuusalanyrittäjänä turvallisuusvalvojan ammattitutkinto turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto tradenomi (AMK), turvallisuusalan koulutusohjelma ylempi (AMK), turvallisuusosaamisen koulutusohjelma Yliopistossa voi suorittaa hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinnon ja suuntautua turvallisuushallintoon, kriminologiaan ja oikeussosiologiaan. 8 9

6 Koneistaja KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Valmistustekniikan koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on, että opiskelija saavuttaa perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Opiskelija oppii käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia koneita sekä kokoamaan ja asentamaan niitä. Hän oppii työelämän pelisäännöt työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Hän saa perustiedot automaatiotekniikasta ja kunnossapidosta ja oppii tiedonhallintaa. Hänelle kehittyy oikea asenne työntekoon, taloudellista ajattelukykyä, kustannustietoisuutta, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Hän oppii huolehtimaan työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta. - asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov - koneistuksen perustyöt 10 ov - levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov - koneistus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - manuaalikoneistus 10 ov - CNC- sorvaus 10 ov - CNC- jyrsintä 10 ov - levytyökeskuksen käyttö 10 ov Koneistaja valmistaa tarkkamittaisia koneen osia työpiirustusten mukaisesti. Valmistuksessa käytetään sekä perinteisiä käsin ohjattavia, että nykyaikaisia automatisoituja koneita ja laitteita. Kädentaidot, geometrinen hahmottaminen ja matematiikan taidot ovat työssä erittäin tärkeitä! Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, tarkkuutta ja yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua. Käsi- ja tietokoneohjattujen koneiden käytön osaaminen ja työturvallisuus ovat keskeisiä osaamisalueita. Kone- ja metallitekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. koneistajana, CNC-koneistajana, koneenasentajana ja huoltomiehenä huoltoyrityksissä metallituotteita ja -rakenteita valmistavissa konepajoissa tai tuoteverstaissa sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa rakennus-, muovi- ja prosessiteollisuudessa kone- ja moottorikorjaamoissa. koneistajan ammattitutkinto koneistajamestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Kone- ja metallialan perustutkinto 74/36 63/40 46/40 42/40 58/

7 Levyseppähitsaaja KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Valmistustekniikan koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on, että opiskelija saavuttaa perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Opiskelija oppii käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia laitteita. Hänelle kehittyy oikea asenne työntekoon, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Hän oppii huolehtimaan työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta. Levyseppähitsaajat valmistavat monimuotoisia teräsrakenteita, esimerkiksi: kuormaajien kauhoja, teräsrunkoisia halleja, laivoja, koneenosia, putkistoja, säiliöitä sekä erikokoisia ja -laisia perävaunuja, koteloita, kaappeja, säiliöitä, palkkeja ja rakennusteollisuuden metallituotteita. Valmistuksen laadun on täytettävä tiukat vaatimukset. - asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov - koneistuksen perustyöt 10 ov - levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov - levy- ja hitsaustyöt 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - hitsaus 10 ov - asennushitsaus 10 ov - levy- ja teräsrakennetyöt 10 ov - levy- ja hitsausalan CNC- valmistus 10 ov Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hahmottamiskykyä, taloudellista ajattelukykyä ja kustannustietoisuutta sekä yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohje s. 4 Kone- ja metallitekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus Tutkinnon suoritettuasi voit toimia levyseppähitsaajana mm. konepajoissa ohutlevyteollisuudessa teräsrakennevalmistuksessa laivanrakennusteollisuudessa tai kunnossapidossa eri teollisuuden aloilla. Laaja-alainen perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia useissa eri metallialan työtehtävissä. levyalan ammattitutkinto levymestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Kone- ja metallialan perustutkinto 74/36 63/40 46/40 42/40 58/

8 Prosessinhoitaja PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO 120 ov Kemiantekniikan koulutusohjelma Prosessinhoitaja toimii prosessiteollisuuden tuotanto- ja käynnissäpitotehtävissä. Tuotannossa työskentelevän prosessinhoitajan työtä on valvonta-, säätö-, huoltosekä näytteenottotyö. Ala kehittyy voimakkaasti ja automaatio lisääntyy. Prosessinhoitaja vastaa itsenäisesti omasta vastuualueestaan, mutta työssä tarvitaan myös hyvää yhteistyötaitoa. Prosessinhoitaja tarvitsee perustiedot luonnontieteistä. Niihin perehdytään opiskelijalähtöisesti. Tuleva prosessinhoitaja opiskelee tuotantoprosessien, oheislaitteiden ja ohjausjärjestelmien toimintaa. Teollisuudessa työ on usein kolmivuorotyötä. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Prosessiteollisuuden perustutkinto 15/16 8/16 11/16 22/16 18/16 Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Kemian teollisuus on Suomen yksi suurimmista teollisuuden aloista. Kokkola Pietarsaaren -alueella sijaitsee Pohjoismaiden suurin epäorgaanisia kemikaaleja valmistava teollisuuden keskittymä. Jatkuva kehittyminen takaa tulevaisuudessakin erilaisia, mielenkiintoisia työtehtäviä alan ammattilaisille. Alueemme hyviä tulevaisuudennäkymiä vahvistaa jatkuva panostus kemian alaan. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohje s. 4 Prosessiteollisuuden alalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. - käynnissäpito 20 ov - tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 30 ov - yksikköprosessien hallinta 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - paperi- ja kartonkiteollisuus hallinta 10 ov - paperin ja kartongin jalostusprosessin hallinta 10 ov - selluteollisuuden prosessien hallinta 10 ov - paikalliset tuotantoprosessit 5 ov - muovitekniikan perusteet 5 ov - energia ja ympäristö 5 ov - Kestävä kehitys ja ympäristötekniikka 5 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. prosessinhoitajana paperi-, elintarvike- ja panimoteollisuudessa vedenpuhdistamoissa voimalaitoksissa kemiantehtaissa kemianteollisuuden ammattitutkinto paperiteollisuuden ammattitutkinto kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), prosessitekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), paperikoneteknologian koulutusohjelma 14 15

9 Laborantti LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. Laboratoriotyössä laboranttiopiskelija oppii tekemään kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä erilaisista näytteistä. Hän osaa valita oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä osaa käyttää niitä ja pitää ne toimintakunnossa. Alueellamme toimii Pohjoismaiden suurin peruskemikaaleja valmistava teollisuuskeskittymä, jonka kehitysmahdollisuuksia edesauttaa Kokkolaan perustettu kemian osaamiskeskus. - laboratorion perustyöt 25 ov - orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 15 ov - bioanalytiikka 15 ov - mittaukset ja laiteanalytiikka 15 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - elintarvikeanalytiikka 10 ov - teollisuuden prosessit 10 ov - biotekniset sovellukset 10 ov - laiteanalyysien sovellukset 10 ov - ympäristöanalytiikka 10 ov Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään yksin ja tiimin jäsenenä. Keskeistä on yhteistyötaidot, vastuunottaminen omasta työstä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä. Laboratorioalalla ja laboratorioalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia laboranttina mm. kemian teollisuudessa paperi-, elintarvike- tai lääketeollisuudessa laadunvalvontatai tuotekehitystyössä kunnan että valtion laitosten laboratorioissa elintarvike- ja ympäristövalvonnassa laboratorioalan ammattitutkinto insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma kemisti, biokemisti (yliopisto) Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Laboratorioalan perustutkinto 8/16 14/16 10/16 12/16 11/

10 Sähköasentaja Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto-, ohjaus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkö-, automaatio- ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatiotehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet itsensä ja ammattitaitonsa edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous - sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov - sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov - sähkö- ja energiatekniikka 20 ov (sähköasentajan ko:ssa), prosessiautomaatio 20 ov (automaatioasentajan ko:ssa) - kappaletavara-automaatio 20 ov (automaatioasentajan ko:ssa) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - sähköasentajilla voidaan valita esim. - sähkönsiirtojärjestelmät 10 ov - kiinteistö- ja teletekniikkajärjestelmät 10 ov - automaatioasentajilla voidaan valita esim. - pneumatiikka 10 ov - prosessiautomaation ja kappaletavara-automaation ohjaukset 10 ov Sähköalan opintojen tukemiseksi olemme järjestäneet mm. ammattitaitoa ja harrastusta tukemaan elektroniikka-alan kerhoa tukiopettajan palveluita ammatillisten haasteiden lisäämiseksi Taitajatoimintaa Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 39/36 36/42 40/42 50/42 54/40 Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sähköasentajana ja automaatioasentajana rakennusten sähköasennuksia tekevässä urakointiliikkeessä sähkön tuotanto-, jakelu- ja siirtoyhtiöissä teollisuuslaitoksessa asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä sähkötarvikeliikkeessä asiakaspalvelussa itsenäisenä yrittäjänä (vasta 3 -vuoden työkokemuksen jälkeen) sähköasentajan ammattitutkinto sähkölaitosasentajan ammattitutkinto sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto automaatioasentajan ammattitutkinto automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), sähkötekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), automaatiotekniikan koulutusohjelma 18 19

11 ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma (myös ammattilukio) Parhaat keksinnöt ovat usein käyttäjäystävällisiä. Näistä keksinnöistä hyvinä esimerkkeinä toimivat mm. multimediakännykät, navigointilaitteet, kuntoilua ja terveyttä ilmaisevat sykemittarit, kulunseuranta, hälytys- ja valvontalaitteet sekä tietokoneet ja ohjelmistot. Kaikkia edellä mainittuja suunnitellaan ja kehitetään tietotekniikan avulla. Laitteiden toiminnan kannalta ohjelmointi on tärkeässä roolissa. - elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 30 ov - tietokone- ja tietoliikenneasetukset 20 ov - palvelinjärjestelmät ja projektityöt 20 ov tai tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - huoltopalvelut 10 ov - valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 10 ov Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapitomääräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: yleisen näön heikkous värinäön heikkous Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ICT-asentajana Tietokoneiden asentajana ja ylläpitäjänä Tieto- ja tietoliikenneverkkojen rakentajana ja ylläpitäjänä Hälytysjärjestelmien asentajana Sulautettujen järjestelmien ohjelmoijana (itsenäisesti toimivat laitteet) Viihde-elektroniikkamyymälän asiantuntijana Tietokonelaitteiden huoltajana itsenäisenä yrittäjänä ICT- alan opintojen tukemiseksi olemme järjestäneet mm. ammattitaitoa ja harrastusta tukemaan elektroniikka-alan kerhoa tukiopettajan palveluita ammatillisten haasteiden lisäämiseksi Taitajatoimintaa tietokoneasentajan ja tietoliikenneasentajan ammattitutkinnot tietokoneyliasentajan ja tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinnot insinööri (AMK), tietotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sekä lukio 9/18 12/18 12/16 12/16 12/

12 Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma LVI-alalla opiskellessasi opit asentamaan ja huoltamaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita sekä järjestelmiä. Näitä palveluita tarvitaan uudisrakentamisessa ja saneeraustöissä. Perinteiseen LVI-alaan liittyy myös mittaus- ja säätötekniikkaa sekä kiinteistöautomaatiota. Lämpö-, vesi- ja ilmastointi mahdollistaa terveelliset ja viihtyisät olosuhteet mm. kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa. Putkiasentajantyö on tyypillisesti itsenäistä ja kädentaidot ovat avainasemassa! Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Talotekniikan perustutkinto 53/18 29/36 47/18 43/18 43/18 Hahmottamiskyky, piirustusten lukutaito, hitsauksen perustaidot, yhteistyökyky rakennustyömailla eri ammattilaisten kanssa, itsenäisyys ja vastuullisuus sekä asiakaspalveluhenkisyys ovat putkiasentajalle vahvuuksia. Talotekniikka-alalla ja talotekniikka- alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov - putkistojen hitsaus 20 ov - käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 30 ov), voidaan valita esim. - turvallisuus ja yleistekniikka 10 ov - ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 ov - LVI- korjausrakentaminen 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia putkiasentajana mm. putki- tai ilmastointiasentajina tai huoltoasentajana tai kiinteistönhoitajana tai uudis- ja korjausrakennuskohteissa teollisuudessa (mm. veneenrakennuksessa) tehtaiden kunnossapidossa valtion ja kuntien palveluksessa (mm. vesilaitos, kaukolämpölaitos) teknisinä eristäjinä asiakaspalvelussa alan tukkuliikkeissä itsenäisenä yrittäjänä * Talotekniikka terminä käsittää LVI-, sähkö-, kiinteistöautomaatiot sekä sammutusjärjestelmät. putkiasentajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), talotekniikan koulutusohjelma 22 23

13 Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO 120 ov. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja huoltaa, korjaa ja varustaa autoja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Monipuolisessa työssä tarvitaan koneenasennustaitoja, sähkötekniikan ja tietotekniikan tuntemusta sekä myös asiakaspalvelutaitoa. Ajoneuvoasentajalta vaaditaan lisäksi kielitaitoa sekä työtehtävissä että asiakaspalvelutilanteissa. Autojen elektroniikan nopean lisääntymisen takia autojen vianhaku on usein viallisen liitoksen tai komponentin etsimistä sähköisten diagnoosilaitteiden avulla. Laaja-alainen koulutus antaa hyvän pohjan myös moniin muihin autoalan tehtäviin, kuten teollisuuden, logistiikan tai varaosakaupan työtehtäviin. Oma autokorjaamo ja yrittäjyys ovat myös hyvä vaihtoehto autoalalla. - auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov - auton korjaaminen 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 ov - kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 10 ov - autokorintyöt 10 ov Ajoneuvoasentajan opinnot ja tuleva työ edellyttävät asiakaspalvelutaitoja, vastuullista asennetta ja alan tekniikan hallintaa. Lisäksi tiedon poisoppiminen ja uuden sisäistäminen on oleellista, sillä autotekniikka uudistuu nopeasti. Autoalalla ja autoalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia, muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen, laaja ihottuma Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ajoneuvoasentajana autoliikkeissä autokorjaamoissa tai huoltamoilla erilaisissa kuljetusliikkeissä rengas-, diesel-, autosähkö- ja varaosaliikkeissä itsenäisenä yrittäjänä autokorimekaanikon ammattitutkinto automekaanikon erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Autoalan perustutkinto 40/18 39/20 65/20 48/18 53/

14 Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettajaksi opiskellessasi saat tietoa ja taitoa alaan kuuluvista monipuolisista kuljetus- ja varastointitehtävistä. Opiskelussa perehdytään erilaisten ajoneuvojen ajotekniikkaan ja huoltoon. Opitaan varmistamaan ajoneuvon liikennekelpoisuus. Opitaan oikeaoppista säädösten mukaista kuormankäsittelyä eri menetelmillä sekä tieliikennelakia ja asetuksia. Työssäsi tulet näkemään paljon erilaisia ihmisiä, paikkoja ja yrityksiä. Ja jos valmiudet riittävät, niin jopa kansainvälinenkin toiminta voi olla mahdollista. Koulutuksen aikana suoritat henkilö- ja kuorma-auton ajokortin (BC-kortti) sekä lisäksi vaarallisten aineiden ADR-ajoluvan. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi koulutetaan osa opiskelijoista. Valinta kyseiseen koulutukseen tapahtuu toisen vuoden keväällä (BECE- ajokortti). Direktiivin mukainen ammattipätevyyskoulutus sisältyy koulutukseen (280h). (Ilman ammattipätevyys-koulutusta ei voi toimia ammattiliikenteessä, koskee jälkeen ajokortin saaneita). Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Logistiikan perustutkinto 27/16 50/36 35/20 42/18 36/20 Alan opinnot ja tuleva työ edellyttävät vastuullista ja turvallista asennetta, oma-aloitteisuutta, ongelmien ratkaisukykyä, asiakaspalvelutaitoja, hyvää perusterveyttä sekä suunnittelu- ja järjestelykykyä. Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet diabetes psyykkinen sairaus näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov - kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov - kuorma-autokuljetukset 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov - massatavarakuljetukset 20 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia ajoneuvonkuljettajana erikoistuneissa kuljetusyrityksissä mm. henkilö-, kappaletavara-, kuriiri-, elintarvike rakennus-, maa-aines-, jätekuljetusyrityksissä Autonkuljettaja voi työskennellä myös erilaisissa ja eri kokoisissa kuljetusliikkeissä ja liikelaitoksissa tai itsenäisenä yrittäjänä. yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto liikenneopettajan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), logistiikan koulutusohjelma, auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma 26 27

15 Maalari PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalarit ovat erikoisosaajia, jotka tekevät erilaisin työtavoin ja menetelmin monenlaisten pintojen käsittelyä uudis- ja saneerausrakentamisen kohteissa. Uudisrakennuksilla ja huoneistoremonteissa opiskellaan tasoite-, rakennusmaalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystystöitä. Ammattiaineissa opitaan erilaisten materiaalien, värien ja pinnoitteiden käyttöä, jotka mahdollistavat onnistuneen ja pitkäikäisen lopputuloksen. Opiskelussa kiinnitetään huomiota luontoystävällisyyteen, maalarin työympäristön parantamiseen sekä ympäristön kuormitusten vähentämiseen. Maalarin työnjälki näkyy laajasti. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Pintakäsittelyalan perustutkinto 45/18 32/19 34/18 33/18 28/18 Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, laatutietoisuutta, hahmottamiskykyä, kädentaitoja ja huolellisuutta. Pintakäsittelyalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Pintakäsittelyalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: vaikea-asteinen ihosairaus astma tai vaikea-asteinen allergia migreeni, epilepsia tai tasapainoelimistön sairaus tuki- ja liikuntaelimistö sairaus heikko näkö ja värien erottelukyky - rakennusten korjausmaalaus 30 ov - uudisrakennusmaalaus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov, voidaan valita esim. - pientalojen ulkomaalaus 10 ov - tapetointi 10 ov - puupintojen pintäkäsittelyt 10 ov - märkätilojen laatoitus 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maalarina mm. maalaus- ja rakennusliikkeissä remonttiyrityksissä rakennustyömailla itsenäisenä yrittäjänä lattianpäällystäjänä tehden maalaustöiden lisäksi lattioiden matto- ja parkettiasennuksia seinien ja kattojen päällystystöissä huoneistoremonteissa maalausalan liikkeissä asiakaspalvelutehtävissä maalarin ammattitutkinto maalarimestarin erikoisammattitutkinto pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto artesaani insinööri (AMK), materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma artenomi (AMK), restauroinnin koulutusohjelma 28 29

16 Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentajan työ on monipuolista ja luovaa. Rakentaminen luo pitkään näkyviä lopputuotteita, jotka näkyvät alueellisina maamerkkeinä. Ryhtymällä rakentajaksi, saat kättesi työt esille tuleville sukupolville. Työtehtävät ovat mielenkiintoisia, vaihtelevia sekä monipuolisia. Talonrakennuksen ammattilainen työllistyy hyvin. Rakennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin ja ne voivat olla joko uudisrakennuksia tai saneerauskohteita. Talonrakennuksen koulutusohjelmassa voi erikoistua esim. kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, betonointiin sekä raudoitukseen. Oppimisympäristöinä ovat suurin osin oppilaitoksen omat rakennustyömaat. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Rakennusalan perustutkinto 51/18 37/36 40/18 55/36 54/36 Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Rakennusalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työn turvallisuustekijät on huomioitava erityisen tarkasti. Rakennusalalla ja rakennusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - perustustyöt 15 ov - runkovaiheen työt 35 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov, voidaan valita esim. - sisävalmistusvaiheen työt 10 ov - ulkoverhous- ja kattotyöt 10 ov - muuraus 10 ov - laatoitus 10 ov - raudoitus ja betonointi 10 ov - muottityöt 10 ov - korjausrakentaminen 10 ov - hirsirakentaminen 10 ov - teräsrakentaminen 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. talonrakentajana mm. rakennustyömailla uudis- ja saneerauskohteissa rakennustarvikeliikkeissä asiakaspalvelussa talonrakennusalan ammattitutkinto talonrakennusalan erikoisammattitutkinto rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma insinööri (AMK), rakennustekniikan koulutusohjelma 30 31

17 Puuseppä PUUALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Teollisuuspuusepän koulutusohjelma Puualan perustutkinnon teollisuuspuusepän koulutusohjelma antaa moninaiset perusvalmiudet puu/puusepänteollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Laajasta opintotarjottimesta on mahdollista valita oman mieltymyksen ja oman paikallisen yritysmaailman mukaisia opintoja. Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puualan yrityksiä, jotka työllistävät puuseppiä myös lähitulevaisuudessa. Puusepän ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan merkitys. Voit valmistaa monenlaisia tuotteita joko perinteisin työvälinein tai vastapainoksi nykyaikaista CNC-tekniikkaa hyödyntäen. Puusepän ammatin on ennustettu muodostuvan ns. seuraavaksi muotialaksi Suomessa. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Puualan perustutkinto 14/18 18/18 12/18 21/18 20/18 Puualan keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessakin. On hyvä myös hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Puualan ammattilaisella on käsitys tuotteiden valmistusprosesseista, niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja kunnossapitotöistä. Luovuuttaan kukin voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä tuotteita itselle tai asiakkaalle. Koneellistuneella alalla kädentaidot ovat silti arvossaan. Puusepältä kaivataan huolellisuutta, omaaloitteisuutta, tarkkuutta ja kykyä keskittyä työhönsä. Puualan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: oireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavat neurologiset sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen vika tai vamma astma, hengitystieoireet vaikeat ihottumat - materiaali- ja valmistustekniikka 20 ov - asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10 ov Valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - massiivipuutuotteiden valmistus 20 ov - levypuutuotteiden valmistus 20 ov - prosessipuusepäntyöt 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - ikkunoiden valmistus 10 ov - ovien valmistus 10 ov - portaiden valmistus 10 ov - sisustuspuusepäntyöt 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat yht. 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia puuseppänä mm. puusepänteollisuudessa kalusteiden valmistajana: esim. keittiökalusteet, kaupan tiskit, saunat kalusteiden kokoonpano- ja asennustehtävissä ikkuna- ja oviteollisuudessa listoittajana ja puuverhouksien tekijänä rakennustyömailla myyntitehtävissä puualan yrityksissä koneistustehtävissä yksittäisillä CNC -koneilla tai tuotantolinjoilla penkki- tai konepuuseppänä pienyrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä puusepän ammattitutkinto, teollisuuspuusepän ammattitutkinto puuseppämestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), puutekniikan koulutusohjelma 32 33

18 Vaatetusompelija TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Vaatetuksen koulutusohjelma Vaatetusompelija hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden suunnittelu ja valmistusprosessin. Hänellä on valmiudet toimia yrityksessä kaavoituksen, sovituksen, leikkuun, muotoilun, valmistuksen ja viimeistelyn eri vaiheissa joko yksilöllisesti suunnitellun tai sarjatuotannossa valmistettavien tuotteiden kanssa. Vaatetusompelijan luovuutta ja kädentaitoja tarvitaan myös pukuvuokraamojen, teattereiden sekä esiintyvien taiteilijoiden puvustuksessa. Vaatetusompelijan tehtävät edellyttävät jatkuvaa muodin ja trendien seuraamista, uusiin materiaaleihin perehtymistä ja tämän tiedon soveltamista kulloisiinkin työtehtäviin. Opintoihin sisältyvien asiakaspalvelu- ja yrittäjyysopintojen kautta opiskelija omaksuu liiketaloudellisen ajattelutavan, mikä antaa valmiuksia toimia vaatetusalan kaupan asiakaspalvelussa ja kokemuksen myötä mahdollisuuden toimia itsenäisenä yrittäjänä. - tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov - ompelun perusosaaminen 10 ov - vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 ov - ammatillinen projektityö 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - kaavoitus ja sarjonta 10 ov - myyntipalvelu 10 ov - muotoilu ja valmistus 10 ov - paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 10 ov - tutkinnon osat muista ammatillisista perustutkinnoista ov Alan työssä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä, luovuutta, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, asiakaspalvelutaitoja ja loogista ajattelukykyä. Vaatteiden kokonaisvaltaisessa valmistamisessa on tärkeää värien, muotojen, tyylien ja trendien herkkä tuntemus. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. vaatetusompelijana pukuvuokraamoissa teattereissa sekä esiintyvien taiteilijoiden puvustuksessa eri kohderyhmien vaatetusliikeissä asiantuntevana myyjänä tekstiilialan ammattitutkinto tekstiilialan erikoisammattitutkinto vaatetusalan ammattitutkinto vaatetusalan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), vaatetusalan koulutusohjelma; vestonomi muotoilija (AMK), muotoilun koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 16/16 18/18 23/18 12/18 23/

19 Elintarvikkeiden- ja lihatuotteiden valmistaja Leipuri-kondiittori ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Elintarviketeknologian, liha-alan sekä leipomoalan koulutusohjelmat Elintarvikkeiden valmistajan ammattiin opiskellessasi opit ruokavalmisteiden valmistusta, kasvisten ja kalan käsittelyä ja jalostusta sekä makeisten valmistusta. Perehdyt pakkaamiseen, varastointi- ja lähettämötoimintoihin, erityistuotevalikoimiin (ruokavalio, luomu- sekä funktionaaliset), alan ympäristöosaamiseen sekä asiakaspalveluun. Saat hyvät perusvalmiudet tuotekehitykseen, jolla on suuri merkitys asiakaslähtöisessä toiminnassa. Lihatuotteiden valmistajaksi opiskellessasi opiskelet lihanleikkausta, lihatuotteiden ja -valmisteiden valmistusta, sekä elintarvikepakkaamista. Lisäksi tutustut täyslihatuotteiden, kauppavalmiiden ja erikoistuotteiden valmistukseen. Perehdyt myös yritystoimintaan ja asiakaspalveluun. Leipuri- kondiittoriksi opiskellessasi opiskelet ruokaja kahvileivän sekä konditoriatuotteiden valmistusta, joissa tarvitaan kone- ja laitetuntemuksen lisäksi myös hyvää käden taitojen hallintaa. Perehdyt leipomon prosessilaitteisiin, raakaainetuntemukseen sekä pakkaus-, lähettämö- ja varastointijärjestelmiin. Elintarvikkeiden valmistajan työssä vaaditaan raaka-aine- ja tuotetietoutta sekä laite- ja menetelmätuntemusta. Hyvä fyysinen peruskunto on myös tarpeellinen. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohjes.4 Elintarvikealan koulutuksessa ja elintarviketyössä edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: pölyävissä töissä, astma ja hengitystieoireinen atoopikko (Atoopikko on henkilö, jolla on yksi tai useampi seuraavista sairauksista: allerginen nuha, astma tai atooppinen ihottuma). yleisvaarallisessa tartuntataudissa Henkilö, jolla on selvästi kuiva, herkästi kutiava iho, pitkäaikainen käsi-ihottuma tai todettu allergia jollekin elintarvikkeelle tai sen sisältämälle aineelle, ei ole sopiva tai on vain rajoituksin sopiva elintarviketyöhön. - elintarviketuotannossa toimiminen 20 ov - elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 20 ov Koulutusohjelmittain pakolliset tutkinnon osat 30 ov - elintarvikkeiden valmistus 30 ov» elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja» leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori» liha-alan koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - elintarvikkeiden myymälätoiminnot 10 ov - erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa 10 ov - erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa 10 ov - pakkaustoiminnot 10 ov - varastointi- ja lähettämötoiminnot 10 ov - elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä 10 ov - yrittäjyys elintarvikealalla 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia elintarvikkeidenja lihatuotteiden valmistajana sekä leipuri-kondiittorina mm. elintarviketeollisuudessa vähittäiskaupan palveluksessa liha-, valmisruoka-, kalanjalostus-, makeis- ja virvoitusjuomateollisuudessa leipomoissa, konditorioissa ja myllyteollisuudessa kasviksia, marjoja, yrttejä jne. jalostavissa pienyrityksissä kotileipomoissa, pitopalvelu- ja kahvilakonditoriayrityksissä itsenäisenä yrittäjänä elintarvikejalostajan ammattitutkinto elintarviketeollisuuden ammattitutkinto lihanjalostajan ammattitutkinto lihateollisuuden ammattitutkinto maidonjalostajan ammattitutkinto meijeriteollisuuden ammattitutkinto leipurin ammattitutkinto kondiittorin ammattitutkinto leipomoteollisuuden ammattitutkinto leipurimestarin erikoisammattitutkinto kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto elintarvikeinsinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma elintarviketieteen maisteri (ETM), elintarvike- ja ympäristötieteet, elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys, elintarviketeknologia Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Elintarvikealan perustutkinto 21/22 34/28 27/36 47/36 42/

20 Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA-, JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Kokin koulutusohjelma (myös ammattilukio) Kokki työskentelee ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, suurkeittiöissä, cateringalalla ja juhla- ja pitopalveluyrityksissä sekä kahviloissa. Kokin ammatti on nykyisin hyvin kansainvälinen. Kansainvälisyys näkyy monikulttuurisissa ruokalistoissa, työkavereissa, raaka-aineissa ja asiakaskunnissa. Kokki osaa suunnitella työtään, toimia annettujen ohjeiden mukaisesti ja arvioida omaa työsuoritustaan. Kokki tuntee hyvin elintarvikkeet ja raaka-aineet. Kokki osaa valmistaa maukasta, ravitsevaa, terveellistä ja esteettistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen näyttävästi esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Kokki osaa käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Kokki toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti. Työn ja tuotteiden on täytettävä myös hygieniavaatimukset ja säädökset. - majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen 20 ov - lounasruokien valmistus 20 ov - annosruokien valmistus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - Á la carte -ruoanvalmistus 10 ov - juomien myynti ja tarjoilu 10 ov - kahvilapalvelut 10 ov - palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 10 ov - pikaruokapalvelut 10 ov - suurkeittiön ruokatuotanto 10 ov - tilaus- ja juhlaruokien valmistus 10 ov Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, luovuutta, hyvää makuaistia, väri- ja muototajua, stressinsieto- ja organisointikykyä. Kokki omaa mielikuvitusta ja tuntee vastuuta ruuan maittavuudesta ja turvallisuudesta. Työ on osittain vuorotyötä. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työt vaativat myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä, kielitaitoa ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa. Osaamisen painopisteitä ovat asiakaspalveluosaaminen sekä yhteistyö- ja tiimityötaidot. Ruoan valmistustehtävissä korostuvat hyvät käden taidot ja vahva ruokatuotantoprosessi. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohjes.4 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat tekijät näön tai kuulon heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet allergiat psyykkiset sairaudet Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kokkina mm. ravintoloissa henkilöstöravintoloissa suurkeittiöissä pikaruokapaikoissa juhla- ja pitopalveluyrityksissä kahviloissa sekä itsenäisenä yrittäjänä ravintolakokin ammattitutkinto dieettikokin ammattitutkinto suurtalouskokin ammattitutkinto hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma tradenomi (AMK), liiketalouden koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 57/48 50/54 61/62 74/62 66/62 (kiintiöpaikoissa mukana ammattilukiolaiset) 38 39

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 7.12.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 4 2 Muut asiat 7 3 Seuraavat kokoukset 8

Otsikko Sivu. 1 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 4 2 Muut asiat 7 3 Seuraavat kokoukset 8 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ammattiosaamisen toimikunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 4 2 Muut asiat 7 3 Seuraavat kokoukset 8 PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 Ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi

Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma. Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Turvajärjestelmäasentajan opetussuunnitelma Turva-alan yrittäjät ry:n Turvapätevyyspäivä 23.10.2013 Pekka Frantsi Lähtökohta Vaikea löytää turva-alasta jotain ymmärtävää työvoimaa asentajiksi Lähtökohdan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne

Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus. Ajankohtaista Amiksesta Riitta Murtorinne Koulutustarjonta syksyllä 2018 alkava koulutus Ajankohtaista Amiksesta 13.10.2017 Riitta Murtorinne Koulutustarjonta 2018, Asikkala Tutkinto /Hakukohde Osaamisala Tutkintonimike Alpa yht.haku Jatkuva haku

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

terveydentilasuositukset

terveydentilasuositukset kohtaiset terveydentilasuositukset Seuraavien tutkintojen terveydentilakuvaukset ovat suosituksia. Hakijan on hyvä huomioida ne hakeutuessaan opintoihin. kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuusalan Artesaani

Lisätiedot

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Tutkintokohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinto, Koneistaja Valmistustekniikan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI Oppimisympäristön tunnistamisraportti 1 OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI Oppimisympäristön tunnistamisraportti 2 KOOSTE ORGANISAATION OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tunnistetut oppimisympäristöt: Organisaatio:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto. opinto-ohjaaja

Stadin ammattiopisto. opinto-ohjaaja Stadin ammattiopisto opinto-ohjaaja puh. @edu.hel.fi Suomen suurin ammattiopisto 15 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa 27 perustutkintoa 50 eri ammattia Tule mukaan Stadin parhaimpaan porukkaan. 3 Turvallisuusvalvoja

Lisätiedot

Saimaan ammattiopisto Sampo

Saimaan ammattiopisto Sampo Saimaan ammattiopisto Sampo Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti www.edusampo.fi AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU Vaikuttavuuteen kannustava rahoitus www.edusampo.fi Yksi lainsäädäntö, yksi järjestämislupa Koulutuksessa

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Saimaan ammattiopisto Sampo

Saimaan ammattiopisto Sampo Saimaan ammattiopisto Sampo Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti www.edusampo.fi AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU Vaikuttavuuteen kannustava rahoitus www.edusampo.fi Yksi lainsäädäntö, yksi järjestämislupa Koulutuksessa

Lisätiedot

Katso video Omnia opiskelijan silmin klikkaamalla kuvaa

Katso video Omnia opiskelijan silmin klikkaamalla kuvaa Katso video Omnia opiskelijan silmin klikkaamalla kuvaa 2 3 OMNIA ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA Työelämä ja jatko-opinnot Yksi Suomen suurimmista ammattioppilaitoksista Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

Sähköalan uudet perustutkinnot Lauri Kurvonen Helsinki

Sähköalan uudet perustutkinnot Lauri Kurvonen Helsinki Sähköalan uudet perustutkinnot Lauri Kurvonen Helsinki 12.12.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla Sähköalan uudet perustutkinnot Sähkö ja automaatiotekniikan perustutkinto: sähköasentaja automaatioasentaja

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Toimikunnan kokoukseen on toimitettu seuraavien perustutkintojen ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin ja/tai toteuttamisen suunnitelmat:

Toimikunnan kokoukseen on toimitettu seuraavien perustutkintojen ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin ja/tai toteuttamisen suunnitelmat: Ammattiosaamisen toimikunta 4 04.03.2015 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat AMMTMK 4 Toimikunnan kokoukseen on toimitettu seuraavien perustutkintojen ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin ja/tai toteuttamisen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2017 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET

PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET PERUSTUTKINTO- KOHTAISET TER- VEYDENTILAVAATI- MUKSET Alla on lueteltu tutkintojen perusteiden pohjalta tutkintokohtaisesti ne terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa opiskelijaksi ottamiseen.

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2016 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty Opiskele ammattilaiseksi OSAOn moderneissa oppimisympäristöissä laadukkailla laitteilla ja kalustolla.

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli Salon seudun koulutuskuntayhtymä Tomi Vuorela Mervi Leino 1 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmallin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Sivu 1 Tampereen kaupunki EHDOTUS OKM/59153112017 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018 LUKIEN 1) Tutkinnot ja koulutukset Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia:

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko sinulla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja. Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: lapsi- ja perhetyön pt (perustutkinto) nuoriso-

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä

ALOITUSPAIKAT 2018 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi Aiko Yhteensä YHTEENSÄ 112 478 441 118 104 80 181 91 376 1981 445 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen/kasvatus- ja ohjausalan pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viittomakielinen ohjaus /

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi yhteishaku 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi NUORTEN KOULUTUKSET 2015 Perustutkinnot Kansanopistolinjat Valmentava koulutus loistava TULEVAISUUS! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Kokkola Kälviä Kannus

Lisätiedot

Opo Heidi Laurinen- Nokua. Opo Heidi Laurinen- Nokua. Opo Ulla Aulavuo. Opo Ulla Aulavuo. Opo Ulla Aulavuo

Opo Heidi Laurinen- Nokua. Opo Heidi Laurinen- Nokua. Opo Ulla Aulavuo. Opo Ulla Aulavuo. Opo Ulla Aulavuo ESPOON KESKUS KIRKKOKATU JA LEHTIMÄENTIE 2 3 KIRKKOKATU Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA Rakennusalan perustutkinto TALONRAKENTAJA Puutarha-alan perustutkinto

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Matti Husso Tuntiopettaja KM, tradenomi (turvallisuus) matti.husso@edu.hel.fi 040-33 40

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011

Tulevaisuutesi tukena. Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Tulevaisuutesi tukena Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta 2011 Vaasan ammattiopiston koulutusalat: Tekniikka Liiketalous ja viestintä Hoiva- ja palveluala On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot