amis Kokkolan ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "amis Kokkolan ammattiopisto"

Transkriptio

1 amis Kokkolan ammattiopisto

2 Kokkolan ammattiopisto tulevaisuutta rakentamassa Kokkolan ammattiopisto tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille nykyaikaisessa ja jatkuvasti uudistuvassatoisen asteen ammatillisessa opistossa josta löytyy runsaasti vaihtoehtoja mielenkiintoisiin uravalintoihin. Kokkolan ammattiopistossa voi opiskella tulevaisuuden ammatin tekniikan ja liikenteen alalta sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla. Perustutkinto-opintojen lisäksi opisto tarjoaa lyhyempiä lisäkoulutuksia ja hyödyllistä jatkokoulutusta yrityselämälle, mm. työturvallisuuden, tulityön ja alkoholilainsäädännön kursseja sekä yleisiä kielitutkintoja. Opinnot on suunniteltu siten, että ne vastaavat nykypäivän työelämän vaatimuksia. Ajantasaiset tiedot ja taidot, yhteistyökyky, ongelmanratkaisutaito ja itsenäinen työskentely luovat huippuammattilaisen! Työssäoppimisjaksot avaavat ovia tulevaisuuden työllistymistä varten. Työssäoppiminen voi tapahtua myös ulkomailla, pääsääntöisesti Euroopassa. Ammattiopisto edistää opiskelijoiden henkilökohtaisia erikoistaitoja mm. osallistumalla ammatilliseen kilpailutoimintaan ja monenlaiseen vapaa-ajantoimintaan. Ammattiopisto tukee opiskelijoiden kerho-, liikunta- ja urheilu- sekä kulttuuritoiminnan harrastamista ja kilpailutoimintaa. Opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta opisto edistää mm. opiskelija- ja tutortoimikunnilla. Ammattiopiston suosion kasvu on ollut viime vuosina niin hurjaa, että kaikki hakijat eivät aina ole päässeet aloittamaan haluamiaan opintoja. Nuorille, jotka jäävät syksyllä ilman opiskelupaikkaa, ammattiopisto järjestää mm. ammatillisesti ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta (Ammattistartti ja maahanmuuttajakoulutus) sekä valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta (Aikalisä). Näistä vuoden mittaisista koulutuksista on hyötyä nuoren hakiessa seuraavan kerran opiskelemaan. Kokkolan ammattiopisto on tunnettu hyvänä yhteistyökumppanina. Opiskelijat ovat päässeet näyttämään kykyjänsä myös opiston ulkopuolella. Esimerkiksi opiston rakennus-, sähkö- ja pintakäsittelyalojen opiskelijat osallistuivat yhden messukohteen (Kreivi-talo Oy:n Merilinna) rakentamiseen Kokkolan Asuntomessuille Ammattiopiston vaatetus-, elintarvike-, hotelli- ja ravintola- sekä auto- ja kuljetusalan asiakaspalvelutoimintaa ovat hyödyntäneet niin yksityishenkilöt kuin alueemme eri yhteisötkin. Opetusravintola Kokkolinna on loistava, sen käytännönläheinen opiskeluympäristö tunnetaan Kokkolassa hyvästä ruoasta ja palvelusta. Perustutkintoja 16 Koulutusohjelmia 23 Ohjaavia ja valmistavia koulutuksia 3 Opiskelijamäärä Asuntolapaikkoja 70 Henkilöstöä

3 Opistomme lähiajan kehittämisen painopistealueita ovat: Ammattiopisto kehittää opetusta opiskelijan tarpeiden mukaiseksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen sekä arvioinnin avulla. Yleistä hakijalle Opiskelijaksi hakevalla perusopetuksen oppimäärä suoritettu sujuva suomenkielentaito (opetus tapahtuu suomeksi) terveydentila soveltuva kyseiseen koulutukseen Ammattiin opiskelevan terveydentilavaatimukset Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutukseen voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärintodistuksen esittämiseen saakka. Opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai - alan vaihtoon. Sairaudesta tai vammautumisesta koulutuksen toteutumiselle aiheutuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaistamisella. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista. Opiskelijan sairastuessa tai vammautuessa opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä. Katso tarkemmat vaatimukset terveydentilasta tutkintokohtaisesti seuraavilta sivuilta. Kansainvälisen opiskelijavaihdon mahdollisuus Opintoihin kuuluva työssäoppimisjakso voi olla myös ns. kansainvälinen osio, eli opiskelija on työssäoppimassa pääasiassa Euroopassa. Vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin mukautuminen ovat tärkeitä taitoja kansainvälisissä työtehtävissä työskentelevälle. Kielitaitovaatimuksesi suositellaan olevan Yleisen kielitutkintotason keskitasoa. Osion suorittamisen ulkomailla ratkaisevat alan ammatinopettajat yhdessä KVkoordinaattorin kanssa. Ammattiopisto kehittää syrjäytymisvaaran uhan alla olevien vuotiaiden nuorten tukitoimia. Siten mahdollistuu erilaisten oppijoiden opiskelun eteneminen ja tutkinnon saavuttaminen. Ammattiopisto huomioi maahanmuuttajien erityistarpeet ja järjestää heille tarvittaessa lisäopetusta. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmiä ja hyvinvointipalveluita kehitetään ja luodaan heille havainnollistavia opiskelumateriaaleja verkkoportaaleihin. Ammattiopisto lisää aikuiskoulutustarjontaa yhteistyössä työelämän ja muiden yksiköiden kanssa sekä lyhytkursseina että perus- ja ammattitutkintoon tähtäävinä kokonaisuuksina. Ammattiopisto edistää hanketoiminnalla henkilöstön jatkuvaa kouluttautumista sekä kehittää opetussuunnitelmia ja erilaisia oppimisympäristöjä. Ammattiopisto syventää yrityselämäyhteistyötä mm. opettajien työelämäjaksoilla sekä opiskelijoiden opiskeluilla ja näytöillä työelämässä. Ammattiopisto saneeraa ja uudistaa oppimisympäristöä. 4 5

4 Nuorten ammatillinen peruskoulutus Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu pääasiassa alle 25 vuotiaille. Kaikkien perustutkintojen pituus on kolme vuotta eli 120 opintoviikkoa (ov). Aikaisemmin lukion päättötodistuksen-, ylioppilastutkinnon- tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneen opiskeluaika on lyhyempi. Yhtenä vaihtoehtona opistossamme on myös ammattilukiokoulutus, jonka pituus on 3 4 vuotta. Opinnot koostuvat Ammatillisista tutkinnon osista (90 ov), joista tutkinnon osiin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista työpaikoilla, yrittäjyyttä 5 ov sekä opinnäyte vähintään 2 ov. Ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista 20 ov, joista 16 ov on pakollisia ja 4 ov valinnaisia Vapaasti valittavista opinnoista 10 ov 1 ov = 40 h tehtyä opiskelijan opiskelua tai työtä Ammattilukio Kokkolan ammattiopistossa voi opiskelija hakeutua ammatilliseen koulutukseen tieto- ja tietoliikennealalle sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalle ja suorittaa neljässä vuodessa sekä perustutkinnon että lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon. Tällöin ammatillisia opintoja on vähintään 80 ov ja ammatillisen perustutkinnon valinnaiset opinnot tehdään lukio-opintoina. Lukion päättötodistuksen saamiseksi suoritetaan vähintään 48 lukiokurssia. Ammattilukion lukio-opetus toteutetaan lukiossa ja se tapahtuu aikuislukion opetussuunnitelman sekä tuntijaon mukaisesti. Ammattilukion käyneen opiskelijan pääsy- ja opiskeluvalmiudet jatko-opinnoissa esim. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa paranevat, kun hän on opiskellut sekä ammatillisia että yleissivistäviä opintoja toisella asteella. Yhdistelmäopinnot Kokkolan ammattiopistossa opiskelija voi valita ammatillisten opintojen lisäksi opintoja esim. lukiosta tai muista ammatillisista perustutkinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija itse muodostaa opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa yhteistyöoppilaitosten opetustarjonnasta. Sopivilla valinnoilla on mahdollisuus valmistua 3 4 vuodessa sekä ammattiin että ylioppilaaksi tai kahteen ammattiin. Tulevaisuudessa entisestäänkin korostuu yksilöllisyys opinnoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi joustavasti valita opintoja eri koulutusohjelmista ja oppilaitoksista. Valinnaisuuden avulla lisätään valmiuksia jatko- opintoihin, työelämään ja elinikäiseen oppimiseen. Hakeminen Opintoihin haetaan toisen asteen kevään yhteishaussa maaliskuussa sekä täydennyshaussa heinäkuussa. Sähköisen haun osoite: Eri aloilla on erityisiä vaatimuksia tai edellytyksiä, jotka löytyvät valtakunnallisesta Koulutusoppaasta Terveys- ja koulutuksen valinta -otsikon alta. Esim. sähkö-, elektroniikka-, laboratorio- ja pintakäsittelyaloilla edellytetään normaalia värinäköä. Allergisten tulisi välttää voimakkaita kemikaaleja käsitteleviä töitä. Riskitekijöistä voi keskustella lääkärin, kouluterveydenhoitajan tai työvoimatoimiston ammatinvalinnan ohjauksen kanssa. Vapautuneita opiskelupaikkoja voi kysellä opinto- ja hakutoimistosta sekä ammattiopistosta. Jatko-opinnot Ammatillinen perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Aikuiskoulutus Aikuiset voivat opiskella myös ammattiopistossa. Tarjoamme näyttötutkintoina perustutkintoja mm. hotelli-, ravintola- ja catering-, rakennus-, sähkö- ja automaatioaloille sekä ammattitutkintoja. Kysynnän mukaan toteutamme lyhytkestoisia lisä- ja täydennyskursseja sekä erillisiä tutkintoja. 6 7

5 Turvallisuusvalvoja TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Turvallisuusalan ja turvallisuustekniikan koulutusohjelma T urvallisuusalan perustutkinto on laaja-alainen ja moniammatillinen tutkinto, joka antaa sinulle perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua kaikille turvasektorin osa-alueille. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneena, sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyssä oikein ja tuloksekkaasti. Turvallisuusala on kehittyvä ja kasvava ala. Turvallisuusvalvojat ovat alansa moniosaajia! Turvallisuusvalvojan ammatti on itsenäistä työskentelyä yleisen, yksilön tai kiinteistön turvaamiseksi. Turvallisuusvalvojat edustavat ammattialaa, missä kommunikointi-, sosiaalisuus-, vuorovaikutusja yleensä ottaen ihmisten käsittelytaito sekä harkinnanvaraisuus onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa luetaan ensisijaisen tärkeäksi. Toisena merkittävänä asiana tulee teknisen osaamisen merkitys. Tekniseen osaamiseen kuuluu valvontajärjestelmien kuten rikosilmoitin-, kameravalvonta-, paloilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu, asentaminen, käyttö ja opastus. Ja kolmanneksi asiaksi edellä mainittujen lisäksi, sinulla pitää olla hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto. Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :ssä. Mikäli koulutusalan tai tutkinnon oma lainsäädäntö tai alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärintodistusta opiskelijan terveydentilasta, riittää siihen lääkärintodistuksen merkintä alalle soveltuvuudesta. Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen lääkärin-todistuksen esittämiseen saakka. Turvallisuusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön tai kuulon heikkous mielenterveys- tai päihdeongelma tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - turvallisuusalan toiminta 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 60 ov) - vartiointitoiminta 20 ov - pelastustoiminta 20 ov/ turvallisuustekninen toiminta 20 ov - vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov - uhkatilanteiden hallinta 10 ov Opiskelijat turvallisuusalan perustutkintoon valitaan soveltuvuuskokeiden kautta. Soveltuvuus/pääsykoe sisältää mm. seuraavat osiot: Cooperin/juoksutestin lihaskuntotestin ainekirjoitelman suomen kielellä psykologin haastattelun/testin alan asiantuntijoiden haastattelun Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuoden 2012 yhteishaussa (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Turvallisuusalan perustutkinto /18 Tutkinnon suoritettuasi voit toimia turvallisuusvalvojana mm. Turvallisuusalan yrityksissä, alan vaihtelevissa työtehtävissä Teollisuuden turvallisuustehtävissä Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden työtehtävissä Matkustajaliikenteen turvallisuustehtävissä Turvallisuusalanyrittäjänä turvallisuusvalvojan ammattitutkinto turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto tradenomi (AMK), turvallisuusalan koulutusohjelma ylempi (AMK), turvallisuusosaamisen koulutusohjelma Yliopistossa voi suorittaa hallintotieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinnon ja suuntautua turvallisuushallintoon, kriminologiaan ja oikeussosiologiaan. 8 9

6 Koneistaja KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Valmistustekniikan koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on, että opiskelija saavuttaa perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Opiskelija oppii käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia koneita sekä kokoamaan ja asentamaan niitä. Hän oppii työelämän pelisäännöt työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Hän saa perustiedot automaatiotekniikasta ja kunnossapidosta ja oppii tiedonhallintaa. Hänelle kehittyy oikea asenne työntekoon, taloudellista ajattelukykyä, kustannustietoisuutta, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Hän oppii huolehtimaan työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta. - asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov - koneistuksen perustyöt 10 ov - levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov - koneistus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - manuaalikoneistus 10 ov - CNC- sorvaus 10 ov - CNC- jyrsintä 10 ov - levytyökeskuksen käyttö 10 ov Koneistaja valmistaa tarkkamittaisia koneen osia työpiirustusten mukaisesti. Valmistuksessa käytetään sekä perinteisiä käsin ohjattavia, että nykyaikaisia automatisoituja koneita ja laitteita. Kädentaidot, geometrinen hahmottaminen ja matematiikan taidot ovat työssä erittäin tärkeitä! Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, tarkkuutta ja yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua. Käsi- ja tietokoneohjattujen koneiden käytön osaaminen ja työturvallisuus ovat keskeisiä osaamisalueita. Kone- ja metallitekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. koneistajana, CNC-koneistajana, koneenasentajana ja huoltomiehenä huoltoyrityksissä metallituotteita ja -rakenteita valmistavissa konepajoissa tai tuoteverstaissa sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa rakennus-, muovi- ja prosessiteollisuudessa kone- ja moottorikorjaamoissa. koneistajan ammattitutkinto koneistajamestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Kone- ja metallialan perustutkinto 74/36 63/40 46/40 42/40 58/

7 Levyseppähitsaaja KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Valmistustekniikan koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on, että opiskelija saavuttaa perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Opiskelija oppii käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia laitteita. Hänelle kehittyy oikea asenne työntekoon, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Hän oppii huolehtimaan työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta. Levyseppähitsaajat valmistavat monimuotoisia teräsrakenteita, esimerkiksi: kuormaajien kauhoja, teräsrunkoisia halleja, laivoja, koneenosia, putkistoja, säiliöitä sekä erikokoisia ja -laisia perävaunuja, koteloita, kaappeja, säiliöitä, palkkeja ja rakennusteollisuuden metallituotteita. Valmistuksen laadun on täytettävä tiukat vaatimukset. - asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov - koneistuksen perustyöt 10 ov - levytöiden ja hitsauksen perustyöt 10 ov - levy- ja hitsaustyöt 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - hitsaus 10 ov - asennushitsaus 10 ov - levy- ja teräsrakennetyöt 10 ov - levy- ja hitsausalan CNC- valmistus 10 ov Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, hahmottamiskykyä, taloudellista ajattelukykyä ja kustannustietoisuutta sekä yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohje s. 4 Kone- ja metallitekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus Tutkinnon suoritettuasi voit toimia levyseppähitsaajana mm. konepajoissa ohutlevyteollisuudessa teräsrakennevalmistuksessa laivanrakennusteollisuudessa tai kunnossapidossa eri teollisuuden aloilla. Laaja-alainen perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia useissa eri metallialan työtehtävissä. levyalan ammattitutkinto levymestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Kone- ja metallialan perustutkinto 74/36 63/40 46/40 42/40 58/

8 Prosessinhoitaja PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO 120 ov Kemiantekniikan koulutusohjelma Prosessinhoitaja toimii prosessiteollisuuden tuotanto- ja käynnissäpitotehtävissä. Tuotannossa työskentelevän prosessinhoitajan työtä on valvonta-, säätö-, huoltosekä näytteenottotyö. Ala kehittyy voimakkaasti ja automaatio lisääntyy. Prosessinhoitaja vastaa itsenäisesti omasta vastuualueestaan, mutta työssä tarvitaan myös hyvää yhteistyötaitoa. Prosessinhoitaja tarvitsee perustiedot luonnontieteistä. Niihin perehdytään opiskelijalähtöisesti. Tuleva prosessinhoitaja opiskelee tuotantoprosessien, oheislaitteiden ja ohjausjärjestelmien toimintaa. Teollisuudessa työ on usein kolmivuorotyötä. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Prosessiteollisuuden perustutkinto 15/16 8/16 11/16 22/16 18/16 Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Kemian teollisuus on Suomen yksi suurimmista teollisuuden aloista. Kokkola Pietarsaaren -alueella sijaitsee Pohjoismaiden suurin epäorgaanisia kemikaaleja valmistava teollisuuden keskittymä. Jatkuva kehittyminen takaa tulevaisuudessakin erilaisia, mielenkiintoisia työtehtäviä alan ammattilaisille. Alueemme hyviä tulevaisuudennäkymiä vahvistaa jatkuva panostus kemian alaan. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohje s. 4 Prosessiteollisuuden alalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. - käynnissäpito 20 ov - tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 30 ov - yksikköprosessien hallinta 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - paperi- ja kartonkiteollisuus hallinta 10 ov - paperin ja kartongin jalostusprosessin hallinta 10 ov - selluteollisuuden prosessien hallinta 10 ov - paikalliset tuotantoprosessit 5 ov - muovitekniikan perusteet 5 ov - energia ja ympäristö 5 ov - Kestävä kehitys ja ympäristötekniikka 5 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. prosessinhoitajana paperi-, elintarvike- ja panimoteollisuudessa vedenpuhdistamoissa voimalaitoksissa kemiantehtaissa kemianteollisuuden ammattitutkinto paperiteollisuuden ammattitutkinto kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), prosessitekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), paperikoneteknologian koulutusohjelma 14 15

9 Laborantti LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. Laboratoriotyössä laboranttiopiskelija oppii tekemään kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä erilaisista näytteistä. Hän osaa valita oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä osaa käyttää niitä ja pitää ne toimintakunnossa. Alueellamme toimii Pohjoismaiden suurin peruskemikaaleja valmistava teollisuuskeskittymä, jonka kehitysmahdollisuuksia edesauttaa Kokkolaan perustettu kemian osaamiskeskus. - laboratorion perustyöt 25 ov - orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 15 ov - bioanalytiikka 15 ov - mittaukset ja laiteanalytiikka 15 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - elintarvikeanalytiikka 10 ov - teollisuuden prosessit 10 ov - biotekniset sovellukset 10 ov - laiteanalyysien sovellukset 10 ov - ympäristöanalytiikka 10 ov Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään yksin ja tiimin jäsenenä. Keskeistä on yhteistyötaidot, vastuunottaminen omasta työstä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä. Laboratorioalalla ja laboratorioalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia laboranttina mm. kemian teollisuudessa paperi-, elintarvike- tai lääketeollisuudessa laadunvalvontatai tuotekehitystyössä kunnan että valtion laitosten laboratorioissa elintarvike- ja ympäristövalvonnassa laboratorioalan ammattitutkinto insinööri (AMK), kemiantekniikan koulutusohjelma kemisti, biokemisti (yliopisto) Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Laboratorioalan perustutkinto 8/16 14/16 10/16 12/16 11/

10 Sähköasentaja Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto-, ohjaus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä sähköturvallisuusmääräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkö-, automaatio- ja tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatiotehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet itsensä ja ammattitaitonsa edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: näön heikkous - sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov - sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov - sähkö- ja energiatekniikka 20 ov (sähköasentajan ko:ssa), prosessiautomaatio 20 ov (automaatioasentajan ko:ssa) - kappaletavara-automaatio 20 ov (automaatioasentajan ko:ssa) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - sähköasentajilla voidaan valita esim. - sähkönsiirtojärjestelmät 10 ov - kiinteistö- ja teletekniikkajärjestelmät 10 ov - automaatioasentajilla voidaan valita esim. - pneumatiikka 10 ov - prosessiautomaation ja kappaletavara-automaation ohjaukset 10 ov Sähköalan opintojen tukemiseksi olemme järjestäneet mm. ammattitaitoa ja harrastusta tukemaan elektroniikka-alan kerhoa tukiopettajan palveluita ammatillisten haasteiden lisäämiseksi Taitajatoimintaa Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 39/36 36/42 40/42 50/42 54/40 Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sähköasentajana ja automaatioasentajana rakennusten sähköasennuksia tekevässä urakointiliikkeessä sähkön tuotanto-, jakelu- ja siirtoyhtiöissä teollisuuslaitoksessa asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä sähkötarvikeliikkeessä asiakaspalvelussa itsenäisenä yrittäjänä (vasta 3 -vuoden työkokemuksen jälkeen) sähköasentajan ammattitutkinto sähkölaitosasentajan ammattitutkinto sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto automaatioasentajan ammattitutkinto automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), sähkötekniikan koulutusohjelma insinööri (AMK), automaatiotekniikan koulutusohjelma 18 19

11 ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma (myös ammattilukio) Parhaat keksinnöt ovat usein käyttäjäystävällisiä. Näistä keksinnöistä hyvinä esimerkkeinä toimivat mm. multimediakännykät, navigointilaitteet, kuntoilua ja terveyttä ilmaisevat sykemittarit, kulunseuranta, hälytys- ja valvontalaitteet sekä tietokoneet ja ohjelmistot. Kaikkia edellä mainittuja suunnitellaan ja kehitetään tietotekniikan avulla. Laitteiden toiminnan kannalta ohjelmointi on tärkeässä roolissa. - elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 30 ov - tietokone- ja tietoliikenneasetukset 20 ov - palvelinjärjestelmät ja projektityöt 20 ov tai tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - huoltopalvelut 10 ov - valvonta ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 10 ov Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapitomääräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: yleisen näön heikkous värinäön heikkous Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ICT-asentajana Tietokoneiden asentajana ja ylläpitäjänä Tieto- ja tietoliikenneverkkojen rakentajana ja ylläpitäjänä Hälytysjärjestelmien asentajana Sulautettujen järjestelmien ohjelmoijana (itsenäisesti toimivat laitteet) Viihde-elektroniikkamyymälän asiantuntijana Tietokonelaitteiden huoltajana itsenäisenä yrittäjänä ICT- alan opintojen tukemiseksi olemme järjestäneet mm. ammattitaitoa ja harrastusta tukemaan elektroniikka-alan kerhoa tukiopettajan palveluita ammatillisten haasteiden lisäämiseksi Taitajatoimintaa tietokoneasentajan ja tietoliikenneasentajan ammattitutkinnot tietokoneyliasentajan ja tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinnot insinööri (AMK), tietotekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sekä lukio 9/18 12/18 12/16 12/16 12/

12 Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma LVI-alalla opiskellessasi opit asentamaan ja huoltamaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita sekä järjestelmiä. Näitä palveluita tarvitaan uudisrakentamisessa ja saneeraustöissä. Perinteiseen LVI-alaan liittyy myös mittaus- ja säätötekniikkaa sekä kiinteistöautomaatiota. Lämpö-, vesi- ja ilmastointi mahdollistaa terveelliset ja viihtyisät olosuhteet mm. kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa. Putkiasentajantyö on tyypillisesti itsenäistä ja kädentaidot ovat avainasemassa! Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Talotekniikan perustutkinto 53/18 29/36 47/18 43/18 43/18 Hahmottamiskyky, piirustusten lukutaito, hitsauksen perustaidot, yhteistyökyky rakennustyömailla eri ammattilaisten kanssa, itsenäisyys ja vastuullisuus sekä asiakaspalveluhenkisyys ovat putkiasentajalle vahvuuksia. Talotekniikka-alalla ja talotekniikka- alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov - putkistojen hitsaus 20 ov - käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (yht. 30 ov), voidaan valita esim. - turvallisuus ja yleistekniikka 10 ov - ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 ov - LVI- korjausrakentaminen 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia putkiasentajana mm. putki- tai ilmastointiasentajina tai huoltoasentajana tai kiinteistönhoitajana tai uudis- ja korjausrakennuskohteissa teollisuudessa (mm. veneenrakennuksessa) tehtaiden kunnossapidossa valtion ja kuntien palveluksessa (mm. vesilaitos, kaukolämpölaitos) teknisinä eristäjinä asiakaspalvelussa alan tukkuliikkeissä itsenäisenä yrittäjänä * Talotekniikka terminä käsittää LVI-, sähkö-, kiinteistöautomaatiot sekä sammutusjärjestelmät. putkiasentajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), talotekniikan koulutusohjelma 22 23

13 Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO 120 ov. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja huoltaa, korjaa ja varustaa autoja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Monipuolisessa työssä tarvitaan koneenasennustaitoja, sähkötekniikan ja tietotekniikan tuntemusta sekä myös asiakaspalvelutaitoa. Ajoneuvoasentajalta vaaditaan lisäksi kielitaitoa sekä työtehtävissä että asiakaspalvelutilanteissa. Autojen elektroniikan nopean lisääntymisen takia autojen vianhaku on usein viallisen liitoksen tai komponentin etsimistä sähköisten diagnoosilaitteiden avulla. Laaja-alainen koulutus antaa hyvän pohjan myös moniin muihin autoalan tehtäviin, kuten teollisuuden, logistiikan tai varaosakaupan työtehtäviin. Oma autokorjaamo ja yrittäjyys ovat myös hyvä vaihtoehto autoalalla. - auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 ov - auton korjaaminen 30 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - sähkövarusteiden mittaus ja korjaus 10 ov - kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus 10 ov - autokorintyöt 10 ov Ajoneuvoasentajan opinnot ja tuleva työ edellyttävät asiakaspalvelutaitoja, vastuullista asennetta ja alan tekniikan hallintaa. Lisäksi tiedon poisoppiminen ja uuden sisäistäminen on oleellista, sillä autotekniikka uudistuu nopeasti. Autoalalla ja autoalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia, muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus käsi-ihottuma tai vaikeaoireinen, laaja ihottuma Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ajoneuvoasentajana autoliikkeissä autokorjaamoissa tai huoltamoilla erilaisissa kuljetusliikkeissä rengas-, diesel-, autosähkö- ja varaosaliikkeissä itsenäisenä yrittäjänä autokorimekaanikon ammattitutkinto automekaanikon erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Autoalan perustutkinto 40/18 39/20 65/20 48/18 53/

14 Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 ov Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettajaksi opiskellessasi saat tietoa ja taitoa alaan kuuluvista monipuolisista kuljetus- ja varastointitehtävistä. Opiskelussa perehdytään erilaisten ajoneuvojen ajotekniikkaan ja huoltoon. Opitaan varmistamaan ajoneuvon liikennekelpoisuus. Opitaan oikeaoppista säädösten mukaista kuormankäsittelyä eri menetelmillä sekä tieliikennelakia ja asetuksia. Työssäsi tulet näkemään paljon erilaisia ihmisiä, paikkoja ja yrityksiä. Ja jos valmiudet riittävät, niin jopa kansainvälinenkin toiminta voi olla mahdollista. Koulutuksen aikana suoritat henkilö- ja kuorma-auton ajokortin (BC-kortti) sekä lisäksi vaarallisten aineiden ADR-ajoluvan. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi koulutetaan osa opiskelijoista. Valinta kyseiseen koulutukseen tapahtuu toisen vuoden keväällä (BECE- ajokortti). Direktiivin mukainen ammattipätevyyskoulutus sisältyy koulutukseen (280h). (Ilman ammattipätevyys-koulutusta ei voi toimia ammattiliikenteessä, koskee jälkeen ajokortin saaneita). Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Logistiikan perustutkinto 27/16 50/36 35/20 42/18 36/20 Alan opinnot ja tuleva työ edellyttävät vastuullista ja turvallista asennetta, oma-aloitteisuutta, ongelmien ratkaisukykyä, asiakaspalvelutaitoja, hyvää perusterveyttä sekä suunnittelu- ja järjestelykykyä. Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet diabetes psyykkinen sairaus näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov - kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov - kuorma-autokuljetukset 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov - massatavarakuljetukset 20 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia ajoneuvonkuljettajana erikoistuneissa kuljetusyrityksissä mm. henkilö-, kappaletavara-, kuriiri-, elintarvike rakennus-, maa-aines-, jätekuljetusyrityksissä Autonkuljettaja voi työskennellä myös erilaisissa ja eri kokoisissa kuljetusliikkeissä ja liikelaitoksissa tai itsenäisenä yrittäjänä. yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto liikenneopettajan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), logistiikan koulutusohjelma, auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma 26 27

15 Maalari PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma Maalarit ovat erikoisosaajia, jotka tekevät erilaisin työtavoin ja menetelmin monenlaisten pintojen käsittelyä uudis- ja saneerausrakentamisen kohteissa. Uudisrakennuksilla ja huoneistoremonteissa opiskellaan tasoite-, rakennusmaalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystystöitä. Ammattiaineissa opitaan erilaisten materiaalien, värien ja pinnoitteiden käyttöä, jotka mahdollistavat onnistuneen ja pitkäikäisen lopputuloksen. Opiskelussa kiinnitetään huomiota luontoystävällisyyteen, maalarin työympäristön parantamiseen sekä ympäristön kuormitusten vähentämiseen. Maalarin työnjälki näkyy laajasti. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Pintakäsittelyalan perustutkinto 45/18 32/19 34/18 33/18 28/18 Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, laatutietoisuutta, hahmottamiskykyä, kädentaitoja ja huolellisuutta. Pintakäsittelyalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Pintakäsittelyalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: vaikea-asteinen ihosairaus astma tai vaikea-asteinen allergia migreeni, epilepsia tai tasapainoelimistön sairaus tuki- ja liikuntaelimistö sairaus heikko näkö ja värien erottelukyky - rakennusten korjausmaalaus 30 ov - uudisrakennusmaalaus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov, voidaan valita esim. - pientalojen ulkomaalaus 10 ov - tapetointi 10 ov - puupintojen pintäkäsittelyt 10 ov - märkätilojen laatoitus 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maalarina mm. maalaus- ja rakennusliikkeissä remonttiyrityksissä rakennustyömailla itsenäisenä yrittäjänä lattianpäällystäjänä tehden maalaustöiden lisäksi lattioiden matto- ja parkettiasennuksia seinien ja kattojen päällystystöissä huoneistoremonteissa maalausalan liikkeissä asiakaspalvelutehtävissä maalarin ammattitutkinto maalarimestarin erikoisammattitutkinto pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto artesaani insinööri (AMK), materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma artenomi (AMK), restauroinnin koulutusohjelma 28 29

16 Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentajan työ on monipuolista ja luovaa. Rakentaminen luo pitkään näkyviä lopputuotteita, jotka näkyvät alueellisina maamerkkeinä. Ryhtymällä rakentajaksi, saat kättesi työt esille tuleville sukupolville. Työtehtävät ovat mielenkiintoisia, vaihtelevia sekä monipuolisia. Talonrakennuksen ammattilainen työllistyy hyvin. Rakennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin ja ne voivat olla joko uudisrakennuksia tai saneerauskohteita. Talonrakennuksen koulutusohjelmassa voi erikoistua esim. kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, betonointiin sekä raudoitukseen. Oppimisympäristöinä ovat suurin osin oppilaitoksen omat rakennustyömaat. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Rakennusalan perustutkinto 51/18 37/36 40/18 55/36 54/36 Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Rakennusalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työn turvallisuustekijät on huomioitava erityisen tarkasti. Rakennusalalla ja rakennusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: astma sokeritauti (diabetes mellitus) epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet näön tai kuulon heikkous sydän- ja verenkiertosairaus tasapainoelimistön toiminnan häiriö tuki- ja liikuntaelimistön sairaus - perustustyöt 15 ov - runkovaiheen työt 35 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 40 ov, voidaan valita esim. - sisävalmistusvaiheen työt 10 ov - ulkoverhous- ja kattotyöt 10 ov - muuraus 10 ov - laatoitus 10 ov - raudoitus ja betonointi 10 ov - muottityöt 10 ov - korjausrakentaminen 10 ov - hirsirakentaminen 10 ov - teräsrakentaminen 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. talonrakentajana mm. rakennustyömailla uudis- ja saneerauskohteissa rakennustarvikeliikkeissä asiakaspalvelussa talonrakennusalan ammattitutkinto talonrakennusalan erikoisammattitutkinto rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma insinööri (AMK), rakennustekniikan koulutusohjelma 30 31

17 Puuseppä PUUALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Teollisuuspuusepän koulutusohjelma Puualan perustutkinnon teollisuuspuusepän koulutusohjelma antaa moninaiset perusvalmiudet puu/puusepänteollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Laajasta opintotarjottimesta on mahdollista valita oman mieltymyksen ja oman paikallisen yritysmaailman mukaisia opintoja. Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puualan yrityksiä, jotka työllistävät puuseppiä myös lähitulevaisuudessa. Puusepän ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan merkitys. Voit valmistaa monenlaisia tuotteita joko perinteisin työvälinein tai vastapainoksi nykyaikaista CNC-tekniikkaa hyödyntäen. Puusepän ammatin on ennustettu muodostuvan ns. seuraavaksi muotialaksi Suomessa. Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Puualan perustutkinto 14/18 18/18 12/18 21/18 20/18 Puualan keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessakin. On hyvä myös hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Puualan ammattilaisella on käsitys tuotteiden valmistusprosesseista, niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja kunnossapitotöistä. Luovuuttaan kukin voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä tuotteita itselle tai asiakkaalle. Koneellistuneella alalla kädentaidot ovat silti arvossaan. Puusepältä kaivataan huolellisuutta, omaaloitteisuutta, tarkkuutta ja kykyä keskittyä työhönsä. Puualan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: oireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavat neurologiset sairaudet tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, rakenteellinen vika tai vamma astma, hengitystieoireet vaikeat ihottumat - materiaali- ja valmistustekniikka 20 ov - asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10 ov Valinnaiset tutkinnon osat (yht. 40 ov) - massiivipuutuotteiden valmistus 20 ov - levypuutuotteiden valmistus 20 ov - prosessipuusepäntyöt 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - ikkunoiden valmistus 10 ov - ovien valmistus 10 ov - portaiden valmistus 10 ov - sisustuspuusepäntyöt 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat yht. 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia puuseppänä mm. puusepänteollisuudessa kalusteiden valmistajana: esim. keittiökalusteet, kaupan tiskit, saunat kalusteiden kokoonpano- ja asennustehtävissä ikkuna- ja oviteollisuudessa listoittajana ja puuverhouksien tekijänä rakennustyömailla myyntitehtävissä puualan yrityksissä koneistustehtävissä yksittäisillä CNC -koneilla tai tuotantolinjoilla penkki- tai konepuuseppänä pienyrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä puusepän ammattitutkinto, teollisuuspuusepän ammattitutkinto puuseppämestarin erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), puutekniikan koulutusohjelma 32 33

18 Vaatetusompelija TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Vaatetuksen koulutusohjelma Vaatetusompelija hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden suunnittelu ja valmistusprosessin. Hänellä on valmiudet toimia yrityksessä kaavoituksen, sovituksen, leikkuun, muotoilun, valmistuksen ja viimeistelyn eri vaiheissa joko yksilöllisesti suunnitellun tai sarjatuotannossa valmistettavien tuotteiden kanssa. Vaatetusompelijan luovuutta ja kädentaitoja tarvitaan myös pukuvuokraamojen, teattereiden sekä esiintyvien taiteilijoiden puvustuksessa. Vaatetusompelijan tehtävät edellyttävät jatkuvaa muodin ja trendien seuraamista, uusiin materiaaleihin perehtymistä ja tämän tiedon soveltamista kulloisiinkin työtehtäviin. Opintoihin sisältyvien asiakaspalvelu- ja yrittäjyysopintojen kautta opiskelija omaksuu liiketaloudellisen ajattelutavan, mikä antaa valmiuksia toimia vaatetusalan kaupan asiakaspalvelussa ja kokemuksen myötä mahdollisuuden toimia itsenäisenä yrittäjänä. - tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov - ompelun perusosaaminen 10 ov - vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 ov - ammatillinen projektityö 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov, voidaan valita esim. - kaavoitus ja sarjonta 10 ov - myyntipalvelu 10 ov - muotoilu ja valmistus 10 ov - paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 10 ov - tutkinnon osat muista ammatillisista perustutkinnoista ov Alan työssä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä, luovuutta, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, asiakaspalvelutaitoja ja loogista ajattelukykyä. Vaatteiden kokonaisvaltaisessa valmistamisessa on tärkeää värien, muotojen, tyylien ja trendien herkkä tuntemus. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. vaatetusompelijana pukuvuokraamoissa teattereissa sekä esiintyvien taiteilijoiden puvustuksessa eri kohderyhmien vaatetusliikeissä asiantuntevana myyjänä tekstiilialan ammattitutkinto tekstiilialan erikoisammattitutkinto vaatetusalan ammattitutkinto vaatetusalan erikoisammattitutkinto insinööri (AMK), vaatetusalan koulutusohjelma; vestonomi muotoilija (AMK), muotoilun koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 16/16 18/18 23/18 12/18 23/

19 Elintarvikkeiden- ja lihatuotteiden valmistaja Leipuri-kondiittori ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 120 ov Elintarviketeknologian, liha-alan sekä leipomoalan koulutusohjelmat Elintarvikkeiden valmistajan ammattiin opiskellessasi opit ruokavalmisteiden valmistusta, kasvisten ja kalan käsittelyä ja jalostusta sekä makeisten valmistusta. Perehdyt pakkaamiseen, varastointi- ja lähettämötoimintoihin, erityistuotevalikoimiin (ruokavalio, luomu- sekä funktionaaliset), alan ympäristöosaamiseen sekä asiakaspalveluun. Saat hyvät perusvalmiudet tuotekehitykseen, jolla on suuri merkitys asiakaslähtöisessä toiminnassa. Lihatuotteiden valmistajaksi opiskellessasi opiskelet lihanleikkausta, lihatuotteiden ja -valmisteiden valmistusta, sekä elintarvikepakkaamista. Lisäksi tutustut täyslihatuotteiden, kauppavalmiiden ja erikoistuotteiden valmistukseen. Perehdyt myös yritystoimintaan ja asiakaspalveluun. Leipuri- kondiittoriksi opiskellessasi opiskelet ruokaja kahvileivän sekä konditoriatuotteiden valmistusta, joissa tarvitaan kone- ja laitetuntemuksen lisäksi myös hyvää käden taitojen hallintaa. Perehdyt leipomon prosessilaitteisiin, raakaainetuntemukseen sekä pakkaus-, lähettämö- ja varastointijärjestelmiin. Elintarvikkeiden valmistajan työssä vaaditaan raaka-aine- ja tuotetietoutta sekä laite- ja menetelmätuntemusta. Hyvä fyysinen peruskunto on myös tarpeellinen. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohjes.4 Elintarvikealan koulutuksessa ja elintarviketyössä edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: pölyävissä töissä, astma ja hengitystieoireinen atoopikko (Atoopikko on henkilö, jolla on yksi tai useampi seuraavista sairauksista: allerginen nuha, astma tai atooppinen ihottuma). yleisvaarallisessa tartuntataudissa Henkilö, jolla on selvästi kuiva, herkästi kutiava iho, pitkäaikainen käsi-ihottuma tai todettu allergia jollekin elintarvikkeelle tai sen sisältämälle aineelle, ei ole sopiva tai on vain rajoituksin sopiva elintarviketyöhön. - elintarviketuotannossa toimiminen 20 ov - elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito 20 ov Koulutusohjelmittain pakolliset tutkinnon osat 30 ov - elintarvikkeiden valmistus 30 ov» elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja» leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori» liha-alan koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - elintarvikkeiden myymälätoiminnot 10 ov - erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa 10 ov - erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa 10 ov - pakkaustoiminnot 10 ov - varastointi- ja lähettämötoiminnot 10 ov - elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä 10 ov - yrittäjyys elintarvikealalla 10 ov Tutkinnon suoritettuasi voit toimia elintarvikkeidenja lihatuotteiden valmistajana sekä leipuri-kondiittorina mm. elintarviketeollisuudessa vähittäiskaupan palveluksessa liha-, valmisruoka-, kalanjalostus-, makeis- ja virvoitusjuomateollisuudessa leipomoissa, konditorioissa ja myllyteollisuudessa kasviksia, marjoja, yrttejä jne. jalostavissa pienyrityksissä kotileipomoissa, pitopalvelu- ja kahvilakonditoriayrityksissä itsenäisenä yrittäjänä elintarvikejalostajan ammattitutkinto elintarviketeollisuuden ammattitutkinto lihanjalostajan ammattitutkinto lihateollisuuden ammattitutkinto maidonjalostajan ammattitutkinto meijeriteollisuuden ammattitutkinto leipurin ammattitutkinto kondiittorin ammattitutkinto leipomoteollisuuden ammattitutkinto leipurimestarin erikoisammattitutkinto kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto elintarvikeinsinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma elintarviketieteen maisteri (ETM), elintarvike- ja ympäristötieteet, elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys, elintarviketeknologia Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Elintarvikealan perustutkinto 21/22 34/28 27/36 47/36 42/

20 Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA-, JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Kokin koulutusohjelma (myös ammattilukio) Kokki työskentelee ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, suurkeittiöissä, cateringalalla ja juhla- ja pitopalveluyrityksissä sekä kahviloissa. Kokin ammatti on nykyisin hyvin kansainvälinen. Kansainvälisyys näkyy monikulttuurisissa ruokalistoissa, työkavereissa, raaka-aineissa ja asiakaskunnissa. Kokki osaa suunnitella työtään, toimia annettujen ohjeiden mukaisesti ja arvioida omaa työsuoritustaan. Kokki tuntee hyvin elintarvikkeet ja raaka-aineet. Kokki osaa valmistaa maukasta, ravitsevaa, terveellistä ja esteettistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen näyttävästi esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. Kokki osaa käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Kokki toimii työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti. Työn ja tuotteiden on täytettävä myös hygieniavaatimukset ja säädökset. - majoitus- ja ravitsemuspalveluissa toimiminen 20 ov - lounasruokien valmistus 20 ov - annosruokien valmistus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov, voidaan valita esim. - Á la carte -ruoanvalmistus 10 ov - juomien myynti ja tarjoilu 10 ov - kahvilapalvelut 10 ov - palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 10 ov - pikaruokapalvelut 10 ov - suurkeittiön ruokatuotanto 10 ov - tilaus- ja juhlaruokien valmistus 10 ov Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, luovuutta, hyvää makuaistia, väri- ja muototajua, stressinsieto- ja organisointikykyä. Kokki omaa mielikuvitusta ja tuntee vastuuta ruuan maittavuudesta ja turvallisuudesta. Työ on osittain vuorotyötä. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan työt vaativat myönteistä palveluasennetta, yhteistyökykyä, kielitaitoa ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa. Osaamisen painopisteitä ovat asiakaspalveluosaaminen sekä yhteistyö- ja tiimityötaidot. Ruoan valmistustehtävissä korostuvat hyvät käden taidot ja vahva ruokatuotantoprosessi. Ammatin terveydentilavaatimukset kts. yleinen ohjes.4 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa sairauksissa: epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat tekijät näön tai kuulon heikkous tasapainoelimistön toiminnan häiriöt tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet allergiat psyykkiset sairaudet Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kokkina mm. ravintoloissa henkilöstöravintoloissa suurkeittiöissä pikaruokapaikoissa juhla- ja pitopalveluyrityksissä kahviloissa sekä itsenäisenä yrittäjänä ravintolakokin ammattitutkinto dieettikokin ammattitutkinto suurtalouskokin ammattitutkinto hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma tradenomi (AMK), liiketalouden koulutusohjelma Ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin vuosina (luvuissa mukana sekä pk- että yo- kiintiöpaikat) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 57/48 50/54 61/62 74/62 66/62 (kiintiöpaikoissa mukana ammattilukiolaiset) 38 39

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi

yhteishaku loistava TULEVAISUUS! 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi yhteishaku 24.2. 17.3.2015 haku www.opintopolku.fi NUORTEN KOULUTUKSET 2015 Perustutkinnot Kansanopistolinjat Valmentava koulutus loistava TULEVAISUUS! KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Kokkola Kälviä Kannus

Lisätiedot

Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015

Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Hakijan opas lukuvuodelle 2014 2015 Haluatko löytää oman ammatin ja tien työelämään? Tervetuloa Stadin ammattiopistoon. Lue hyviä käytännön ideoita opiskeluun Tämän

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta

Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta Hyrian nuorten ammatillinen koulutustarjonta 1 Sisältö Monipuolisempaa meininkiä 4 Ajoneuvoasentaja 6 Automaatioasentaja 8 Autonkuljettaja 10 Datanomi 12 Eläintenhoitaja 14 ICT-asentaja 16 Kokki 18 Koneistaja

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan Taitoa työelämään osaamista tulevaan w w w. s a s k y. f i 2011 www.sasky.fi opintoihin hakeutuvan opa s 2011 1 o p i n t o i h i n h a k e u t u va n o pa s sasky Taitoa työelämään 4 sasky ammatillisen

Lisätiedot

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO

VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Veneenrakentaja Veneenrakennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(77) Sisällys 1. VENEENRAKENNUKSEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Arvoperusta ja ammattiala

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas

Minne PERUSKOULUN. jälkeen? EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas Minne PERUSKOULUN jälkeen? 2004 www.edu.vantaa.fi www.vantaa.fi EFTER GRUNDSKOLAN? Toisen asteen koulutuksen valintaopas 1 Minne peruskoulun jälkeen? SISÄLLYSLUETTELO Koulutusväylät... 4 Koulutukseen hakeminen...

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia

Ammattiosaaja. Idols. tehdään ammattitaidolla. Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Erikoisjulkaisu ammatillisesta koulutuksesta nuorille Ammattiosaaja 2012 Idols tehdään ammattitaidolla Koulutusalat 2012: yli 100 eri ammattia Saku, SAKKI ja OSKU ovat opiskelijoita varten Oppisopimuksella

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot

Tampereen ammattiopisto ja lukiot KoulutusopaS 2010 2011 Tampereen ammattiopisto ja lukiot Tampereen ammattiopisto ja lukiot Koulutusopas 2010 2011 Julkaisija Toisen asteen koulutus, Tampere 2009 Työryhmä Jaana Soini, Toisen asteen koulutus

Lisätiedot

Hakijan opas 2014. Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi

Hakijan opas 2014. Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi Hakijan opas 2014 Tee elämäsi opintomatka. www.poke.fi Tervetuloa POKEen! Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus POKE on Keski-Suomessa sijaitseva ammatillinen oppilaitos. Toiminta-alue kattaa Jyväskylän

Lisätiedot

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi

Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Tekniikan ja liikenteen ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Maanmittausalan Rakennusalan Talotekniikan Kone- ja metallialan Sähköalan Painoviestinnän Elintarvikealan Kemiantekniikan

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 1 ekami

HAKIJAN OPAS 2015 1 ekami 1 Sisällys Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Osaamisen ykköspaikka... 4 Kampukset ja toimipisteet... 5 Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset... 6 Opiskelijaksi ottamisen edellytykset...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon aikuislukio Salon lukio

ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon aikuislukio Salon lukio mattiopisto Livia Salon seudun ammattiopisto Halikon lukio Kosken lukio Paimion lukio Perniön lukio Salon uislukio Salon lukio Someron lukio Ammattiopisto Livia Salon seudun ammattiopisto Halikon lukio

Lisätiedot

PILKE. Opiskelija NOVIDASSA. uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida

PILKE. Opiskelija NOVIDASSA. uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida Opiskelija 2014 PILKE uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto novida NOVIDASSA - on ajantasainen oppimisympäristö - on monipuolinen valikoima opintoja - opit tekemällä ja saat ammatin - voit osallistua

Lisätiedot

www.loimaa.lskky.loimaa.lskky.fi.fi Tämä opas on tarkoitettu Loimaan ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan esittelyyn ja oppaaksi hakijoille. Esiteltävään, yleensä elokuussa alkavaan koulutukseen,haetaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelma MAALARI Johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta 18.2.2010 Johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot