SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA Tämä käsikirja on tarkoitettu Itämeren alueen satamien pitäjille ja niiden henkilökunnalle. Käsikirja neuvoo käytännönläheisesti, miten turvallinen satama toteutetaan ja hyvät palvelut taataan ja samalla huomioidaan ympäristönäkökohdat. Käsikirja tarjoaa myöskin tapoja, joilla veneseurojen jäseniä ja muita veneilijöitä voidaan opastaa ja neuvoa ympäristövastuulliseen veneilyyn. Me kaikki voimme auttaa vähentämään vesistöjen saastumista ja pitämään Itämeren kauniina ja terveenä ympäristönä. 1

2 I. JOHDANTO 4 a. Baltic SeaBreeze -hanke 4 b. Itämeri 5 II. SATAMAT 7 a. Mikä on venesatama? 7 b. Mikä on hyvä satama? 8 III. YMPÄRISTÖHALLINTA 10 a. Mikä on ympäristönhallintajärjestelmä? 10 b. Ympäristönhallintajärjestelmän näkökohtia 13 c. Ympäristölokikirja 14 d. Siisteys 16 e. Kierrätettävä jäte 17 f. Polttoaine, öljy ja muut ongelmajätteet 19 g. Ongelmajätteet 20 h. Veneiden käymäläjäte 22 i. Sähkön säästäminen 24 j. Veden säästäminen 25 k. Rakennusten, rakennelmien ja ympäristön ylläpitäminen 26 l. Veneen pesu ja huolto 27 IV. TURVALLISUUS 29 a. Yleistä tietoa satamien turvallisuudesta 29 b. Turvallisuusohjeet 30 c. Ensiapu ja hätäpuhelin 31 d. Pelastusvälineet 32 e. Palontorjuntavälineet ja telakka-alueen eristäminen 33 f. Sähköturvallisuus 35 g. Öljyonnettomuudet ja ongelmajätteet 36 2

3 V. VERKOSTOITUMINEN JA KONTAKTIT 52 3

4 I. JOHDANTO a. Baltic SeaBreeze -hanke Itämeri on erityisen herkkä elinympäristö. Menneiden vuosien tiedon ja sitoutumisen puute on johtanut meremme ekosysteemin vakavaan vaurioitumiseen. Turhat öljypäästöt moottoreista, melusaaste laivoista, aluksista ja veneistä, roskaaminen ja ihmisten heikko tietämys meremme tilasta ovat muutamia syitä ongelmaan. Kalastuksen, veneilyn ja laivaliikenteen kasvulla Itämeren alueella on taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka koskevat meitä kaikkia Itämeren ympäristön asukkaita. Baltic SeaBreeze hankkeen tarkoitus on vähentää Itämeren saastumista muuttamalla ihmisten asenteita ja käyttäytymistä. Projektin kohderyhmään kuuluvat: - vapaa-ajan veneilijät - veneseurat sekä kunnalliset ja yksityiset satamat - kalastajat - Itämeren maista tulevat merimiehet - kansalliset ja alueelliset viranomaiset - media Baltic SeaBreeze hanke saa osarahoitusta EU Interreg IIIB Baltic Sea -ohjelmasta. 4

5 b. Itämeri Itämeri, josta niin moni nauttii virkistystarkoituksessa ja hankkii elantonsa, on herkkä ympäristö, joka vaatii erityistä huomiota Nuori ekosysteemi Itämeri on suhteellisen nuori ekosysteemi, sen on kehittynyt viimeisen 6000 vuoden aikana. Itämeren kehittyminen alkoi pienistä lahdista, joihin virtasi vettä jään ja lumen sulaessa, ja jotka lopulta yhtyivät tänä päivänä tuntemaksemme murtovetiseksi mereksi. Tämä murtovetinen meri on ankara elinympäristö kasveille ja eläimille. Kuormitetut kasvit ja eläimet Useimpien merieliöiden suolapitoisuus on sama kuin veden jossa ne elävät. Eliöiden kyky ylläpitää suola ja vesi tasapainossa määrittelee, selviääkö kasvi tai eläin murtovesissä. Esimerkiksi Pohjanmeressä yli miljoonien vuosien kuluessa kehittyneiden merieliölajien ruumiin suolapitoisuus on korkea. Itämeressä murtovetisessä ympäristössä samojen lajien täytyy käyttää paljon energiaa ylimääräisen suolan poistamiseksi ruumiistaan oikean suolatasapainon löytämiseksi. Makeiden vesien lajit taas joutuvat taistelemaan selviytyäkseen Itämeren ympäristön korkeassa suolapitoisuudessa. Tämän vuoksi vain harvat makean- ja suolaisen veden eliölajit menestyvät Itämeressä. Ne, jotka selviytyvät, kärsivät jatkuvasta ylimääräisestä kuormituksesta. Koska näillä eliöillä energiaa kuluu suolatasapainon säätelyyn, ovat ne yleensä kooltaan pienempiä kuin mitä ne olisivat, jos ne eläisivät niille ominaisessa ympäristössä. Esimerkiksi Itämeressä elävät sinisimpukat ovat kooltaan vain kolmanneksen siitä mitä niiden Ruotsin länsirannikolla elävät sukulaiset ovat. Eristynyt ekosysteemi Ainoa väylä pois Itämerestä on Tanskan salmien kautta, mikä tarkoittaa, että veden vaihtuvuus on hyvin rajoitettua. Jokien, purojen ja muiden lähteiden makeat vedet tulevat Itämereen ja virtaavat avomerelle. Vain erityisissä tapauksissa suolavettä virtaa Itämerelle. Normaalisti tämä tapahtuu syksyisin, kun voimakkaat tuulet puhaltavat lännestä useamman viikon ajan. Tämä tapahtuu hyvin harvoin, ehkä kerran vuodessa. Rajoitetun veden virtaus vaikuttaa siten, että kestää vuotta ennen kuin Itämeren vedet vaihtuvat kokonaan. Saasteet, jotka joutuvat Itämereen pysyvät siellä siis hyvin pitkään, ennen kuin ne huuhtoutuvat pois. Suola ja lämpötila Pohjanmeren korkeamman suolapitoisuuden painavammat vedet vajoavat pohjaan samalla kun makeammat vedet pysyvät pinnalla. Nämä kerrokset sekoittuvat hyvin vähän. Syvemmät vedet ovat myös kylmempiä. Nämä kaksi eroa suolatasossa ja lämpötilassa estävät syvempiä, kylmempiä ja suolaisempia vesiä pääsemästä pinnalle, jolloin niihin ei juurikaan sekoitu happea, joka on biologisten prosessien kannalta välttämätöntä. Kylmä ja hidas Biologiset prosessit ovat käyttökelpoisia useiden veteen joutuvien saasteiden tuhoamisessa. Ne vaativat kuitenkin happea. Itämeren syvien vesien ollessa hapettomia, 5

6 biologiset prosessit vaikeutuvat. Myös lämpötila vaikuttaa näiden prosessien nopeuteen ja mitä alempi lämpötila on, kuten Itämeressä, sitä hitaampia nämä prosessit ovat. Paljon asukkaita Itämeren rannikko ja valuma-alue ovat tiheään asuttuja, muutamia suuria kaupunkejakin alueelta löytyy. Ihmisten aiheuttamilla saasteilla on vakavat vaikutukset herkkään vesiympäristöön. Suurimpia saastuttajia ovat maissa oleva teollisuus, metsätalous ja liikenne, mutta merelläkin saastuttavat laivaliikenne, kalastus ja veneily. 6

7 II. SATAMAT a. Mikä on venesatama? Venesataman määritelmä vaihtelee maittain. Yksinkertaisesti sanottuna satama on ponttonein tai laiturein varustettu paikka vapaa-ajan veneille. Venesatama voi olla osa suurempaa satamaa tai itsenäinen kokonaisuutensa. Satamalta vaaditut turvallisuustoimenpiteet ja siellä tarjottavat palvelut riippuvat paljon sataman sijainnista ja tyypistä. Itämeren alueen satamat voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: - kotisatamat, joissa ihmiset eivät tavallisesti yövy, mutta joissa veneitä säilytetään ja huolletaan - käyntisatamat (vierassatamat mukaan luettuna), joissa veneissä yövytään, mutta veneiden huoltotoimenpiteitä ei välttämättä voi suorittaa - erilaiset hätäsatamat, joita voidaan käyttää vain hätätapauksissa Sataman pitäjän on tiedettävä, mikä sataman päätehtävä on, ketkä satamaa eniten käyttävät ja mihin tarkoitukseen. Tämä auttaa keskittymään olennaisiin asioihin satamassa. Esimerkiksi satamassa, jossa ihmiset yöpyvät veneissään, tulee tehdä kaikki tarpeelliset toimenpiteet vieraiden turvallisuuden varmistamiseksi ja suunnitella etukäteen pelastustoimenpiteet hätätilanteiden varalle. Kotisatamissa turvallisuusasioiden pääpaino on huoltotoimenpiteiden turvallisuudessa. Kotisatamissa on myös suurempi tarve monipuoliseen eri ongelmajätejakeiden vastaanottoon kuin satamissa, joissa ei ole veneiden huolto- tai telakointialuetta. 7

8 b. Millainen on hyvä satama? Hyvälle satamalle ei ole yhtä määritelmää. On kuitenkin joitakin perusasioita, jotka tekevät satamasta hyvän. Näitä ovat muun muassa: - Satamaan on helppoa ja turvallista saapua; ja se sulautuu hyvin ympäristöönsä - Vierailevat veneilijät löytävät vieraspaikat helposti ja veneitä autetaan niiden saapuessa ja lähtiessä - Toiminnot sataman läheisyydessä eivät häiritse kävijöitä päivällä eikä yöllä - Satama on siisti ja siellä noudatetaan järjestyssääntöjä - Talous- ja ongelmajätteet kerätään, lajitellaan ja säilytetään asianmukaisesti niin, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille - Saniteettitiloja on sataman tarpeisiin riittävästi ja ne sijaitsevat lähellä venepaikkoja. Tilat ovat puhtaat ja ne siivotaan säännöllisesti. - Satama on turvallinen ja turvallisuusohjeet ovat sataman ilmoitustaululla - Asianmukaiset palontorjunta- ja hengenpelastusvälineet ovat saatavilla ja helposti löydettävissä. Ensiapuvälineet ovat saatavilla ja hätätilanteiden varalle on tehty pelastussuunnitelma. - Henkilökunta on avuliasta. - Satamassa on esillä tietoa sekä satamassa että lähistöllä tarjolla olevista palveluista On tärkeää, ettei mainonnassa luvata enempää kuin voidaan oikeasti tarjota. Oikea hinnoittelu on tärkeää. Hyvin korkea hinta (vaikka siihen sisältyisi paljon eri palveluita) on yhtä huono kuin matala maksu, johon ei sisälly mitään. Kukaan ei pidä siitä, että jokaisesta palvelusta joutuu maksamaan erikseen. Sisällytä peruspalvelut satamamaksuun ja yritä pitää se kohtuullisena. Ensi kertaa satamaan saapuvalle pitäisi olla helppoa selvittää, mitä satamamaksuun sisältyy. Kuuntele asiakkaitasi! Heillä saattaa olla monia hyviä ideoita kuinka satamaa voidaan kehittää. Vaikka kiireisimpänä aikana tuntuisikin että tekemistä on liikaakin, muista pitää palvelun taso hyvänä ja tunnelma korkealla. Asiakkaat arvostavat ystävällisyyttä ja palvelualttiutta lomallaan enemmän kuin uskotkaan! Satamien ei tarvitse olla samanlaisia. Mikä on tavaramerkki, joka erottaa satamasi muista satamista? Kannattaa miettiä olisiko Sinulla tarjota satamassasi jotakin, jota ei muista satamista löydy ja jota voisit hyödyntää. 8

9 9

10 III. YMPÄRISTÖNHALLINTA a. Mikä on ympäristönhallintajärjestelmä? Jokainen organisaatio ja yritys vaikuttaa ympäristöön monin eri tavoin, esimerkiksi ilman saasteiden, jätevesien, jätteiden, melun ja luonnonvarojen käytön kautta. Ympäristönhallinnan päätehtävä on vähentää edellä mainittuja ympäristövaikutuksia. Ympäristönhallintaa voidaan soveltaa mihin satamaan tahansa, sataman koosta tai tyypistä riippumatta. Järjestelmä voi olla hyvinkin yksityiskohtainen ja muodollinen tai hyvin yksinkertainen ja avoin. Ympäristönhallintajärjestelmä on yksinkertaisesti järjestelmä, jota voidaan käyttää ympäristöasioiden hallintaan. Järjestelmä varmistaa, että oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan. Ympäristönhallintajärjestelmä voi auttaa vähentämään sataman sisäisiä kustannuksia, parantamaan kilpailukykyä ja julkisuuskuvaa. Sen avulla voidaan selvittää mitä lakeja ja säädöksiä venesatamassa on noudatettava ja helpottaa sellaisen järjestelmän kokoamista, joka auttaa täyttämään nämä lait ja säädökset. Ympäristönhallintajärjestelmä voidaan tehdä muodollisen mallin mukaan (esim. ISO tai EMAS) tai siitä voidaan tehdä epämuodollinen. Kaikkia ympäristönhallintajärjestelmiä koskevat samat perusperiaatteet. Niitä voidaan parhaiten kuvata kysymyssarjana, jota satamanpitäjä käyttää arvioidakseen satamaa. Kysymykset helpottavat huomaamaan sataman ympäristövaikutukset, kuinka niihin voidaan vaikuttaa, kuka ottaa niistä vastuun, kuinka toimivia menetelmät ovat ja kuinka niitä voidaan parantaa. 1. Mikä on sataman johdon sitoutuminen ympäristöasioihin? Mitkä ovat sataman ympäristöä koskevat menettelyperiaatteet? Kun ympäristönhallintajärjestelmää ryhdytään kehittämään, on sataman johdon ensin päätettävä millä tasolla ympäristövaikutuksiin halutaan vaikuttaa ja miten paljon niiden eteen ollaan valmiita tekemään. Periaatteet kannattaa kirjoittaa ylös ohjaamaan toimintaa. Joitakin ympäristöpoliittisia päätöksiä voivat olla: - Sitoutua vähentämään luonnonvarojen (sähkö, vesi, paperi jne.) käyttöä - Sitoutua vähentämään satamassa tuotetun jätteen määrää ja kannustaa kierrättämiseen ja uudelleen käyttämiseen - Sitoutua vähentämään ilmaan ja veteen joutuvia päästöjä - Työskennellä ihmisille ja ympäristölle haitallisten onnettomuuksien estämiseksi vähentämällä riskejä ja varautumalla hätätilanteisiin - Vähentää ympäröiviin ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia - Sitoutua noudattamaan ympäristöä koskevia lakeja ja lainsäädäntöä - Sitoutua jatkuvaan kehittymiseen 2. Kuinka satama vaikuttaa ympäristöönsä? Mitkä ovat sataman ympäristövaikutukset? Näitä voivat olla jätteet, veden, sähkön ja muiden luonnonvarojen käyttö, kasvu- ja elinpaikkojen häirintä, ilman, maaperän ja veden saastuttaminen sekä melusaaste. Niihin voivat kuulua myös työturvallisuus tai sataman kävijöiden turvallisuus sekä onnettomuuksien, kuten öljyvuotojen ja tulipalojen riski. - Sinun tulisi selvittää mitä lakeja ja määräyksiä venesataman tulisi noudattaa 10

11 3. Mitä parannuksia voidaan tehdä? Määrittele parannuksen kohteet ja tavoitteet, esimerkiksi: sähkön vähentäminen 5 %:llä, varmistamalla, että vähintään 40 % satamaan hankituista tuotteista on ympäristömerkittyjä, viihtyisyyden lisääminen alueelle ominaisilla luonnonkasveilla, jäte/kierrätysastioiden lisääminen, jne. - Selvitä mitä sataman on tehtävä sitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä noudattaakseen 4. Kuinka tavoitteisiin päästään? Tee suunnitelma siitä, miten määritellyt parannustavoitteet tullaan toteuttamaan. - Tee suunnitelma näyttääksesi, kuinka satama aikoo noudattaa sitä koskevia eri lakeja ja määräyksiä 5. Kuka tekee ja mitä? Määrää jokaiselle tehtävälle vastuuhenkilö, joka on vastuussa sen toteuttamisesta. Jokaiseen tehtävään osoitetaan resursseja, kuten rahaa tai työvoimaa. Tee budjetti eri tehtäville ja aseta jokin takaraja tai aikataulu, jota tulee noudattaa. Luo edellytykset ja tapa suoritettujen tehtävien kirjaamiselle ja raportoimiselle. 6. Etenemmekö me? Suunnitelmaa on hyvä tarkastella muutamia kertoja vuoden aikana, jotta nähdään, mitä on saatu aikaan ja toimivatko tehdyt parannukset käytännössä. Jos olet esimerkiksi asentanut veneiden käymäläjätteiden imutyhjennysaseman, tulisi arvioida käytetäänkö sitä oikein, toimiiko se kunnolla, jne. Virallisessakin EMS järjestelmässä hanke auditoidaan eli tarkastetaan säännöllisin väliajoin. 7. Miten asiat voisi tehdä paremmin? Hyvin tehdyt asiat voidaan aina tehdä vielä paremmin. Tarkastele tehtyä työtä ja parannuksia, etsi mahdollisia ongelmia tai kohtia, jotka eivät toimi niin tehokkaasti kuin toivoisit ja tee parannussuunnitelma. 8. Takaisin kohtaan 1 Kuinka satama vaikuttaa ympäristöönsä? Kun edelliset kohdat on käyty läpi on taas aika miettiä minkälaisia vaikutuksia satamalla on ympäristöönsä. Järjestelmä voisi kaaviona näyttää tältä: 11

12 Jatkuva parantamine n 7. Miten asiat voisi tehdä paremmin? 6. Etenemmekö me? 5. Kuka tekee ja mitä? 1. Mikä on sataman sitoutuminen ympäristöönsä? Mikä on sataman ympäristöpolitiikka? 2. Kuinka satama vaikuttaa ympäristöönsä? 3. Mitä parannuksia voidaan tehdä? 4. Miten parannustavoitteet voidaan toteuttaa? 12

13 b. Ympäristönhallintajärjestelmän painopisteitä Ympäristönhallintajärjestelmä voi keskittyä moneen eri asiaan - vedestä ja jätteistä kuljetukseen tai turvallisuuteen. Ohessa olemme listanneet joitakin asioita, joita ympäristöhallintajärjestelmän avulla voidaan työstää. Monia näistä asioista on käsitelty tarkemmin tämän käsikirjan muissa kappaleissa. Ympäristönhallintajärjestelmää luotaessa voidaan edellisessä kappaleessa luetellut peruskysymykset kysyä uudelleen, mutta tällä kertaa paneudutaan osa-alueisiin yksityiskohtaisemmin. Kuinka juuri tämä sataman toiminto vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön? Mitä parannuksia voidaan tehdä? Kuinka parannukset toteutetaan? Kuka tekee mitä? Kehitymmekö me? Miten voisimme tehdä asiat vielä paremmin? Asioita, joita satamassa tulisi tarkastella osana ympäristönhallintajärjestelmää: - Yleinen siisteys - Yleinen jätteiden käsittely - Kierrätettävät jätteet - Ongelmajätteet - Veneiden käymäläjätteet - Veneiden pilssivedet - Sähkön käyttö - Veden käyttö - Raaka-aineiden osto ja käyttö - Kemikaalien osto ja käyttö - Pakkaukset - Rakennusten yleinen kunto - Päästöt veteen - Päästöt ilmaan - Melu - Työturvallisuus - Asiakkaiden/vierailijoiden turvallisuus - Tulipalon vaara - Öljyt ja polttoaineet - Onnettomuuksiin varautuminen - Kuljetus - Toimittajat ja hankkijat 13

14 c. Ympäristötavoitelomake Yksinkertainen tapa luoda ja työstää ympäristönhallintajärjestelmää pienemmässä mittakaavassa on luoda ympäristötavoitelomake. Ympäristötavoitelomakkeen tekeminen alkaa siitä, että päätetään, mitä tavoitteita satamassa halutaan asettaa ja millä aikataululla ne halutaan saavuttaa. Tavoitteiden tulisi vastata sataman ympäristöpolitiikkaa, joka sekin voi olla hyvin yksinkertainen. Ympäristötavoitelomake voi rakenteeltaan ja sisällöltään olla alla kuvatun esimerkin mukainen. On tärkeätä listata jokainen tavoite, kuinka se aiotaan saavuttaa, kuka on päävastuussa, tehtävän aikataulu ja kuinka raportointi suoritetaan. Määrätyn ajanjakson jälkeen ympäristötavoitelomake tarkistetaan ja satamajohto käy läpi ympäristöhallintajärjestelmän viimeiset kysymykset: olemmeko onnistuneet ja kuinka voisimme tehdä asian vielä paremmin? Esimerkki: Tavoite: Vähentää sataman sähkön kulutusta. Kohde: Vähentää sähkön kulutusta 15 % kuluvan vuoden loppuun mennessä. Välitavoite 1: Vaihdetaan kaikki hehkulamput energiansäästölamppuihin. Vastuuhenkilö: Matti Mäkinen Toimenpide: Kaikki pesutilojen lamput on vaihdettu uusiin energiansäästölamppuihin. Ajankohta: 23. kesäkuuta Dokumentointi: valokuvat ja uusien lamppujen ostokuitit Toimenpide: Kun ulkovalon lamppu meni rikki, se korvattiin energiaa säästävällä lampulla. Lisäksi asennettiin liikkeentunnistin, jottei valo palaisi turhaan koko pimeää aikaa. Ajankohta: 15. heinäkuuta Dokumentointi: kopiot kuiteista ja valokuva Välitavoite 2: Varmistaa, että kaikki sähkölaitteet ovat valmiustilan asemesta pois päältä öisin. Vastuuhenkilö: Liisa Lötjönen Toimenpide: Listattiin kaikki sähkölaitteet, jotka on mahdollista jättää valmiustilaan, sekä niiden sijainnit. Sähkölaitteita on siirretty ja pistokkeita järjestetty pistorasioissa niin, että virta voidaan katkaista mahdollisimman monesta laitteesta mahdollisimman pienellä vaivalla. Ajankohta: huhtikuuta Dokumentointi: Lista sähkölaitteista ja pistorasioista. Toimenpide: Yksinkertaisten ohjeiden laatiminen satamasta viimeisenä lähtevälle henkilölle. Ohjeessa listataan mistä sähkökatkaisijoista tai -laitteista katkaistaan virta ja miten. Ohjeet sijoitetaan satamatoimistoon sekä satamaohjeisiin. 14

15 Ajankohta: 20 huhtikuuta Dokumentointi: Ohjeet Olemmeko onnistuneet? Kaikki välitavoitteet on toteutettu ja sähkön kulutus on edelliseen vuoteen verrattuna vähentynyt 12 %. Tavoitteena ollut 15 % vähentynyt sähkönkulutus ei vielä toteutunut. Mitä voidaan tehdä paremmin? - Vaihdetaan useampia hehkulamppuja ympäri satamaa energiansäästölamppuihin. - Asennetaan pesutilojen valaisimiin liiketunnistimet. - Varmistetaan, että sataman sulkevat ihmiset muistavat katkaista virran tarvittavista laitteista aina satamasta lähtiessään. 15

16 d. Siisteys Vierailijat ja veneilijät ovat todennäköisesti itsekin siivommin, jos satama jo ennestään on siisti ja järjestyksessä. Siisteyttä edesauttaa, jos jätteistä ja roskista eroon pääseminen on tehty vieraille mahdollisimman helpoksi. Sijoita eri puolille satamaa kylttejä, joissa kehotetaan kävijöitä pitämään satama siistinä. Tee kyltit tarpeen mukaan eri kielillä tai kuvakkeita käyttäen. Sataman henkilökunnan on vilkkaimman sesongin aikana tarpeen mukaan tehtävä ylimääräistä siivoustyötä. Roska-astiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja riittävän usein niin, etteivät ne missään vaiheessa pääsee täyttymään liiaksi. Jätteiden edelleen kuljetuksesta ja hävittämisestä vastaavalla taholla on oltava siihen asianomainen lupa. Roska-astioita tulee olla runsaasti ja sijoitettuna ympäri satamaa siten, että satamassa kävijät ne helposti löytävät. Alueille, joista veneilijät tulevat maihin tulisi sijoittaa helposti havaittavissa olevia, suuria roska-astioita tai vaihtoehtoisesti opasteet mistä jätepiste löytyy. - Roska-astioiden pitäisi olla hyvin kiinnitettyjä, niin etteivät ne kaadu - Roska-astioiden pitäisi olla kannellisia, jotta eläimet eivät pääsisi sisältöön käsiksi ja etteivät roskat leviä tuulen mukana, - Roska-astioissa voisi olla kyltti, jossa lukee kun olen täynnä, soitathan numeroon Kierrättämistä tulisi edistää ja veneilijöiden tulisi nähdä, että satamassa on myös mahdollisuus lajitella ja kierrättää jätteitä, ennen kuin he toimittavat kaikki roskansa sekajäteastiaan (ks. kierrätysosio). Koirille olisi hyvä olla oma aitaus vapaana pitämistä varten. Koirien jätöksille voisi olla omat astiat. Kakkapussien jakaminen tai jätösten keräämisestä muistuttaminen ehkäisee koirien jätösten muodostumista ongelmaksi. 16

17 e. Kierrätettävä jäte Kierrätys säästää energiaa, jota kuluu uusien raaka-aineiden tuottamiseen. Yleisesti kierrätettäviä jätteitä ovat lasi, muovit, metallit ja paperit. Veneilijöitä tulee rohkaista lajittelemaan jätteensä myös vesillä ollessaan. Jätepisteen on oltava helposti löydettävissä. Ota yhteyttä kuntaan tai jätehuoltoyritykseen kun haluat selvittää mitä jätteitä kunnassa voi kierrättää. Rakenna hyvin organisoitu jätepiste, jossa jokaiselle kierrätettävälle jätejakeelle on oma, kyltillä varustettu astiansa. Jätepisteen tulee olla suojassa tuulelta, sateelta, lumelta sekä eläimiltä ja sen puhtaudesta ja siisteydestä tulee huolehtia. Astiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja riittävän usein. Osoita jätepisteen sijainti esim. kylttien avulla selkeästi. Merkitse sen sijainti myös sataman karttaan ja varmistu, että myös vierailijat tietävät missä se on ja mitä kierrätettäviä jätejakeita siellä otetaan vastaan. Kerro selvästi mitkä materiaalit kuuluvat mihinkin keräilyastiaan liittämällä yksityiskohtainen lista asioista, jotka kelpaavat ja jotka eivät kelpaa astiaan laitettavaksi (esim. sanomalehdet vai toimistopaperi, kovat vai pehmeät muovit, jne.). Kovat muovit tyhjät ja puhtaat Kyllä Ei Ota ruuantähteitä varten käyttöön komposti (varmista että astiaan ei laiteta puutarhajätteitä) ja käytä syntyvää multaa sataman kukkaistutuksissa ja viheralueilla. Sijoita pieni roska-astia kierrätyspisteen viereen, jotta vieraat eivät heitä lajittelematonta kotitalousjätettä kierrätysastioihin. 17

18 18

19 f. Polttoaine, öljy ja muut ongelmajätteet Öljyt ja polttoaineet ovat tulipaloriskejä, samoin kuin monet muutkin vaaralliset aineet. Ne sisältävät myöskin raskasmetalleja ja hiilivetyjä, jotka ovat vaarallisia vesieliöille. Nämä myrkyt voivat siirtyä ravintoketjun mukana planktoneista kaloihin, lintuihin ja jopa ihmisiin. Ne voivat aiheuttaa sairauksia, lisääntymisongelmia ja jopa kuoleman. Jo pieni määrä polttoainetta, öljyä, maalia tai muuta ongelmajätettä voi olla hyvin haitallista ympäristölle ja meille itsellemme. Läikkymisen ja vuotamisen, jopa hyvin pienten määrien, välttämiseksi on nähtävä vaivaa. Varmista, että kaikki satamassa olevat vaaralliset aineet on merkitty nimilapuin ja että työntekijät tietävät näihin aineisiin liittyvät vaarat. Säilytä kaikkia vaarallisia aineita turvallisessa paikassa, poissa alueilta, joilla liikkuu paljon ihmisiä, tulelta suojatussa säilytysastiassa tai rakennuksessa, jossa on ylivuotoreunalla varustettu pohja, johon vuodot jäävät, eivätkä pääse imeytymään maaperään tai veteen. Minimoi satamassa säilytettävien polttoaineiden, öljyjen ja muiden vaarallisten aineiden määrä. Ota huomioon vaihtoehtoisten, vähemmän vaarallisten aineiden käyttö sekä suosi mieluummin vesipohjaisia kuin öljypohjaisia aineita. Polttoainevuotojen välttämiseksi muistuta veneilijöitä olemaan varovaisia täyttäessään veneiden polttoainetankkeja: - Muistuta heitä olemaan tankkaamasta tankkia täyteen, sillä polttoaine laajenee lämmetessään ja voi siksi vuotaa yli - Pyydä heitä käyttämään imeytysliinaa polttoaineruiskun suukappaleen ympärillä tai keräämään kaikki polttoainepisarat rättiin ja toimittamaan rätin muiden ongelmajätteiden kanssa samaan paikkaan - Pidä suppiloita ja imeytysmateriaaleja veneilijöiden ja työntekijöiden saatavilla, jotta pienet roiskeet voidaan estää - Jotta polttoainetta ei valu ilmausputken kautta veteen, tee keräyssäiliö jonka voi laittaa huohotinaukon suulle tankkauksen ajaksi Öljyonnettomuudet ja muut ongelmajätteistä aiheutuneet vaaratilanteet tulee huomioida sataman pelastussuunnitelmassa. aiheesta osiossa IV. G. 19

20 20

21 g. Ongelmajätteet Veneissä ja satamissa syntyy yleisesti seuraavia ongelmajätteitä: polttoaineet, maalit, antifouling-aineet, öljyt ja puhdistusaineet. Nämä jätteet voivat joutua ympäristöön vuotojen ja onnettomuuksien seurauksena ja myös väärin suoritetun jätteiden hävittämisen kautta, esim. kaadetaan viemäriin, maahan tai sekoitetaan ongelmajätteet muihin jätteisiin. Jätteiden hävittäminen väärin on uhka sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle. Satamanpitäjät ja veneilijät voivat helposti vähentää ympäristöön joutuvien ongelmajätteiden määrää muutamalla yksinkertaisella konstilla. Järjestä turvallinen säilytyspaikka seuraaville ongelmajätteille: - jäteöljyt ja öljynsuodattimet - paristot - akut - maalit - polttoaineet - puhdistustuotteet - öljyiset säilytysastiat ja rätit Säilytystilan on oltava erillään muista rakennuksista ja palveluista. Säilytystilan on oltava paloturvallinen, mielellään metalliastia, jonka lähellä on jauhesammutin. Säilytystilan tulee olla myös ympäristön kannalta turvallinen niin, että mikäli jokin säilytysastioista hajoaa, jätettä ei valu maaperään tai veteen. Säiliöiden on oltava vakaita ja ongelmajätteen vastaanottoon suunniteltuja. Varmista, etteivät astiat pääse täyttymään liiaksi. Astioiden alla tulisi vielä olla ylimääräinen allas, johon mahdolliset valumat päätyvät. Jätteiden kuljettamisesta ja vastaanottamisesta vastaavalla taholla on oltava siihen asiaankuuluva lupa. veneen puhdistuksen yhteydessä syntyvistä ongelmajätteistä löytyy osiosta III. L. öljy- ja polttoainepäästöistä löytyy osiosta IV. G. 21

22 22

23 h. Veneiden käymäläjäte Ihmisten jätöksillä on erityisen haitallinen vaikutus vesiympäristöön. Ulosteissa oleva typpi ja fosfori ovat suoraan hyödynnettävissä olevaa ravinnetta leville, jotka sitten kukkivat ja ottavat happea vedestä. Tämä johtaa ajan myötä siihen, ettei muilla eliöillä ole tarpeeksi happea. Jokakesäiset sinileväkukinnot Itämeressä ovat tämän tapahtumaketjun seuraus. HELCOMin suositus 19/9 kieltää käsittelemättömän käymäläjäteveden päästämisen Itämereen. Kaikkien itämeren maiden on ratifioitava tämä suositus lainsäädäntöönsä. Kussakin maassa voimassa olevaa käymäläjätettä koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava. Suomessa on kiellettyä päästää käsittelemätöntä käymäläjätevettä veteen, joten veneissä on oltava imutyhjennettävä septisäiliö käymäläjätteitä varten. Vastaavasti satamissa on oltava asianmukaiset vastaanottolaitteet, eli käymäläjätevesisäiliöiden imutyhjennyspumput. Jos satamassa ei ole septitankin imutyhjennyslaitetta, veneilijöille on kerrottava, missä lähin imutyhjennyslaite sijaitsee. Satamassa pitäisi imutyhjennyslaitteen lisäksi: - osoittaa laitteen sijainti kyltillä, jossa on kansainvälinen imutyhjennyslaitteen symboli (alla). - opastaa veneilijöitä käyttämään laitetta - varmistaa että laitteessa on asianmukainen käyttöohje sekä tarvittaessa puhelinnumero, johon voi ilmoittaa, jos laite on epäkunnossa. Kun imutyhjennyslaitetta asennetaan, se tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, että kaikkien niiden veneiden on helppo sen viereen kiinnittyä, jotka laitetta tarvitsevat. Laitteen tulee olla helppokäyttöinen (ei liian korkealla tai matalalla) ja sen ympärillä tulee olla riittävästi syväystä, jotta suuremmatkin veneet pääsevät sen luo. Esteetön pääsy imutyhjennyslaitteelle on varmistettava. Jos mahdollista, aseman läheisyydessä olisi 23

24 hyvä olla vesipiste. Imutyhjennyslaitteen yhteydessä voi myös olla mahdollisuus pilssivesien tyhjentämiseen, mutta muista, että öljyiset jätteet ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa tyhjentää viemäriverkostoon. Opasta veneilijöitä, ettei pilssivesiä saa milloinkaan tyhjentää septitankin tyhjennyspumpulla! Helcom Suositus 19/9 Marpol 73/78 Special Area (Clean Seas guide 2004, the Baltic Sea Area, published by HELCOM) Alusjätelaki ja -asetus 24

25 i. Sähkön säästäminen Käyttämästämme energiasta paljon on edelleen peräisin uusiutumattomista energialähteistä kuten öljystä, hiilestä tai ydinvoimasta, joista aiheutuu haitallisia sivutuotteita. Sähkö on myös kallista. Energian säästäminen ei ole hyväksi ainoastaan ympäristölle, mutta myös taloudellesi! Käytä energiansäästölamppuja. Ne maksavat yleensä enemmän, mutta säästävät rahaa pitkällä tähtäimellä, koska ne käyttävät vähemmän energiaa kuin normaalit lamput. Asenna valaisimiin liikkeentunnistimet tai säätimet, jotka sammuttavat valot tietyn ajan kuluttua. Kun sähkölaite ei ole käytössä, sammuta se kokonaan tai irrota töpseli seinästä (TV:t, radiot, tietokoneet, monitorit, tulostimet, Internet-reitittimet, jne.). Laitteet, jotka on jätetty valmiustilaan kuluttavat sähköä. = Kun on aika vaihtaa vanhoja laitteita uusiin, varmista, että ostamasi laitteet käyttävät energiaa tehokkaasti. Asenna aurinkopaneelit keräämään ylimääräistä energiaa ja kun rakennat uusia rakennuksia suunnittele ne niin, että ne hyödyntävät auringon valoa mahdollisimman paljon valaistuksen ja lämmityksen osalta. Käytä eristäviä rakennusmateriaaleja ja tuplaikkunoita minimoidaksesi lämmönmenetyksen. Säädä laituripaikoilta saatava sähkö neljään ampeeriin (800 Wattia). Asenna jokaiselle sähköpisteelle sähkömittarit. Säädä kuuman veden lämpötila 60 asteeseen saniteetti- ja pesutiloissa. 25

26 j. Veden säästäminen Vaikka Itämeren maat eivät suoranaisesti kärsikään veden puutteesta, vesi on silti arvokas voimavara, jonka kerääminen, suodattaminen, puhdistaminen, kuljettaminen ja pumppaaminen hanoihimme kuluttaa energiaa. Veden käyttö aiheuttaa myös kuluja. Veden säästäminen säästää rahaa. Kehota asiakkaitasi säästämään vettä. Sijoita Säästäthän vettä kylttejä paikkoihin, joissa vettä voidaan käyttää. Käytä vettä säästäviä suuttimia ja hanoja. Asenna suihkuihin painettavalla napilla toimivat säätimet, jotka sulkevat hanat automaattisesti tietyn ajan jälkeen. Asenna joko painettava nappi tai liikkeentunnistimet käsien huuhtelualtaisiin säätelemään veden käyttöä niin, että vain tarvittava määrä käytetään. Käytä vettä säästäviä wc-istuimia, jotka on varusteltu kahdella vaihtoehtoisella napilla, toinen pienempää ja toinen isompaa huuhtelua varten. Käytä vettä säästäviä painesuuttimia, jotka sekoittavat veden ja ilman pesukäyttöön tarkoitetuissa letkuissa. Veneiden pesualueilla käytä juomaveden asemesta mieluummin merivettä. Tarkista kaikki johdot ja hanat säännöllisesti, jotta löydät mahdolliset vuotokohdat nopeasti. 26

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Ympäristökysymykset veneiden

Ympäristökysymykset veneiden Ympäristökysymykset veneiden huolto- ja telakointialueilla Toteutusaika: 1.2.2008-31.10.2009 Hankkeelle on myönnetty Maakunnan kehittämisrahaa Aija Bäckström, Pidä Saaristo Siistinä ry 1 Tavoite Minimoida

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Markus Dernjatin/ WWF Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Öljyntorjunnan peruskurssi, Helsinki Öljykuljetusten määrä Suomelahdella Lähde: ymparisto.fi Onnettomuuden riski ei kuitenkaan synny vain öljykulkjetuksista,

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA LUONNOS HOLLOLAN PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Venepaikat... 3 3. Jätteiden vastaanotto... 4 3.1 Yleistä... 4 3.2 Kiinteät jätteet... 4 3.3 Septitankkivedet... 5 3.4

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

Meistäkö Roope-satama?

Meistäkö Roope-satama? Meistäkö Roope-satama? SISÄLLYS Mikä on Roope-satamaohjelma? Mitä Roope-satamilta edellytetään? PSS ry:n tuki Roope-satamille Miten meistäkin tulisi Roope-satama? Tervetuloa mukaan Roope-satamaksi Mikä

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen

Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Kulutuksesta kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen Avainsanat: kulutus, kestävä kulutus, luonnonvara, millainen kuluttaja sinä olet?, halu ja tarve Mitä kulutus on? Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

Kaasupullojen käsittely.

Kaasupullojen käsittely. Kaasupullojen käsittely. 2 Turvallinen käsittely Turvallinen käsittely. Kiitos, että valitsit AGAn! Autamme sinua turvallisessa kaasunkäsittelyssä, olitpa sitten aloittelija tai jo kokenut käyttäjä. Tärkein

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 TERRASS + KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN TERASSILLE 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 8 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN

Lisätiedot

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Kodin vaaralliset jätteet talteen. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Kodin vaaralliset jätteet talteen Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte Uudessa jätelaissa otetaan käyttöön

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI

KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI KYLPYHUONEEN TERVEYDEKSI WC-TUPLANUPPI VEDEN SÄÄSTÖÖN NUPPIMALLEILLA TYYLIÄ KYLPYHUONEEN SISUSTUKSEEN MITEN HUOLEHDIT KYLPYHUONEESI HYGIENIASTA VANHAN KOTIMAISEN WC-ISTUIMEN HUOLTAMINEN WC-TUPLANUPILLA

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. MARPOL- koulutusta päästövalvontaviranomaisille 10.12.2012 Dosentti Anita Mäkinen Trafi, Sääntely, Kansainväliset suhteet ja yhteistyö Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö 1. Itämeren erityispiirteet

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä?

Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA KALAJOELLA Elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuusja tupakkalaki Miten nämä on huomioitava tapahtumien järjestämisessä? 29.4.2015. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen

Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen Käyttöturvallisuus Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen 1. Kasvinsuojeluaineet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan. 2. Säilytyspaikan tulee olla kuiva ja viileä, ei kuitenkaan niin kylmä, että

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Itämeri pähkinänkuoressa

Itämeri pähkinänkuoressa Itämeri pähkinänkuoressa www.itamerihaaste.net www.ostersjoutmaningen.net www.balticseachallenge.net 12.2.2012 1 Itämeri on ainutlaatuinen, koska sen on: Suhteellisen nuori meri. Jääkauden jälkeen alkanut

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 1.6.2012 Sisällys 1. Lainsäädäntö ja valvonta...3 1.1 Lait ja asetukset...3 1.2 Valvontatoimenpiteet ja valvontaviranomaiset...3 2. Satamaa koskevat

Lisätiedot

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi.

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Iveco Daily Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Olet ostanut pakettiauton, joka voi olla liiketoimintasi tärkein osa pitkänkin aikaa. Pakettiauto on kuitenkin vain kuori, ja sinun tulee miettiä

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Palauta hakemus osoitteeseen: Kokkolan Venekerho Sahakatu 67900 Kokkola Tai Venekerhon postilaatikkoon Meri Pasaatin seinällä

Palauta hakemus osoitteeseen: Kokkolan Venekerho Sahakatu 67900 Kokkola Tai Venekerhon postilaatikkoon Meri Pasaatin seinällä 1 Kokkolan venekerho laituripaikka hakemus Palauta hakemus osoitteeseen: Kokkolan Venekerho Sahakatu 67900 Kokkola Tai Venekerhon postilaatikkoon Meri Pasaatin seinällä * tähdellä merkitty on pakollinen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet 25/6/2014 Eija Rantajärvi Vivi Fleming-Lehtinen Itämeri tietopaketti 1. Tietopaketin yleisesittely ja käsitteitä 2. Havainnoinnin yleisesittely 3. Havainnointikoulutus:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot