SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart"

Transkriptio

1 SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 14 SUOMALAINEN JÄÄNMURTO ISKUSSA SLAGKRAFTIG FINSK ISBRYTNING Jäänmurtajien päälliköt / Isbry tarnas befäl i bild: Toni Kovanen (Voima), Mikko J. Seppälä (Sisu), Christian Wennerstrand (Kontio), Timo Jeskanen (Urho), Matti Kuparinen (Otso) J jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentieto

2 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT VUODESTA 1917 FinlandsSjöfart UTKOMMIT SEDAN 1917 Tässä numerossa I detta nummer J Titanic-näyttely Tallinnassa J Titanicutställning i Tallinn J Jäänmurto menossa maailmalle J Isbrytningen går ut i världen Pääkirjoitus / Ledare 3 Puheenvuoro / Inlägg 4 Titanic-näyttely tuli Tallinnaan 5 Lennusadam matka Viron merihistoriaan 7 Titanic-utställningen kom till Tallinn 9 Lennusadam en resa i Estlands sjöhistoria 11 Valttina Suomen jäänmurto-osaaminen 12 Isbrytarkunnandet är Finlands trumf 14 Jäsentietoa / Medlemsinfo Toimisto Kansli 16 Piirit / Kretsarna 17 Jäsenrekisterin tiedot ajan tasalle 18 Uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret 19 Eläkkeelle jääminen / När du går i pension 21 Työttömyysturva / Arbetslöshetskyddet 22 Kun asut Suomessa ja työskentelet Ruotsin tai Tanskan lipun alla 24 Då du bor i Finland och arbetar under svensk eller dansk flagg 24 Jäsentuotetilaukset / Medlemsproduktbeställningar Nestes sjöpersonal donerade sin julpeng till barnsjukhuset 35 Nesteen merihenkilöstö lahjoitti joulurahansa lastensairaalalle Lukuvinkki: Historian aroilla alueilla Merkkipäivät / Bemärkelsedagar 42 J Merenkulkijat muistavat lapsia J Sjöfarare minns barnen Suomen Merenkulku on myös netissä Seuraava numero ilmestyy Nästa nummer kommer ut Aineisto viimeistään Materialet senast

3 PÄÄKIRJOITUS Suomen Merenkulku Otsikko ei tarkoita nyt varsinaista, fyysistä merenkulkua, vaan liittomme lehteä. Lehti on ns. jäsenjulkaisu, jossa käsitellään päivän polttavia asioita; sopimusasioita, suomalaisia varustamoita, henkilöitä jotka toimivat merenkulun parissa jne. Mutta, mutta. Olisin varsin tyytyväinen jos lehteemme saataisiin artikkeleita jäseniltä heidän näkökulmistaan, kiinnostavista matkoista, laivoista, ihmisistä tai harrastuksista. Olemme myös pohtineet palstaa luottamusmiehille sekä piiriasiamiehille, jossa he voisivat kertoa omien alueidensa asioista ja tapahtumista. Tehtäisiin lehti yhdessä ja saataisiin se näyttämään siltä, miltä sen pitäisikin näyttää eli jäsenistön näköinen, ei toimituksen. Nyt vain tekstiä paperille tai koneelle, mielellään vielä kuvalla tai kuvilla höystettyinä. Tiedän että jäsenistössä on varsin monia, hyviä tekstinkirjoittajia. Eli lehti on tarkoitettu kaikille halukkaille jäsenille tietojen vaihtoon tai juttujen kerrontaan. Tekstit ja kuvat vain tänne lehden toimitukseen. Juttuja odotellessa. Risto Blomquist Finlands Sjöfart Rubriken avser nu inte den egentliga, fysiska sjöfarten, utan förbundets tidskrift. Vår tidskrift är en sk. medlemspublikation, där dagsaktuella ärenden behandlas: avtalsfrågor, finländska rederier, personer som är aktiva inom sjöfarten osv. Men, men. Jag skulle bli väldigt nöjd om vi fick artiklar av medlemmarna till vår tidning med deras åsikter, intressanta resor, fartyg, människor eller hobbyn. Vi har också funderat på en spalt för förtroendemännen och kretsombudsmännen där de kan berätta om saker och händelser inom sitt eget område. Vi skall göra tidningen tillsammans och få den att se ut som den borde se ut, dvs. som medlemskåren och inte som redaktionen. Sätt nu bara text till pappers eller på datorn, gärna dessutom med bilder. Jag vet att det i medlemskåren finns väldigt många goda skribenter. Tidningen är alltså avsedd för alla intresserade medlemmar för informationsutbyte eller historieberättning. Skicka bara in era texter och bilder hit till tidningsredaktionen. I väntan på artiklar Risto Blomquist Nopein tieto meistä netissä JULKAISIJA UTGIVARE: Suomen Laivanpäällystöliitto Finlands Skeppsbefälsförbund TOIMITUKSEN OSOITE REDAKTIONENS ADRESS: Hietalahden ranta 15 A 3, Helsinki Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors, (09) PÄÄTOIMITTAJA CHEFREDAKTÖR: Risto Blomquist, TOIMITUSSIHTEERI REDAKTIONSSEKRETERARE: Hilkka Kotkamaa, (09) , , TOIMITUSNEUVOSTO REDAKTIONSRÅDET: Risto Blomquist, Kristian Heiskanen, Markku Kettunen, Santeri Lunkka, Niclas Seligson, Petri Suominen, Heidi Tauriainen, Kai Terimaa, OSOITTEENMUUTOKSET ADRESSFÖRÄNDRINGAR: Mirjam Tuisku (09) , TILAUKSET PRENUMERATIONER: Harriet Björkqvist (09) TILAUSHINNAT PRENUMERATIONSPRISER: 12 kk/mån: 44 e 6 kk/mån: 28 e Irtonumero Lösnummer: 6 e ULKOMAILLE UTLANDET 12 kk/mån: 50 e 6 kk/mån: 33 e AINEISTOT MATERIAL MATERIAL: Suomen Laivanpäällystöliitto, ILMOITUS-MYYNTI ANNONSFÖR- SÄLJNING ADVERTISEMENT: Meriko Oy, Juha Jokisalo, ILMOITUSHINNAT (MUSTAVALKOISET) ANNONSPRISERNA (SVARTVITA) ADVERTI- SEMENTS RATES (BLACK & WHITE) AUKEAMA UPPSLAG SPREAD e TAKAKANSI BAKPÄRM BACK COVER e 1/1 SIVU SIDA PAGE e 1/2: 690 e 1/4: 350 e AIKAKAUSLEHTIEN LIITON JÄSEN, AMMATTILEHTIRYHMÄ MEDLEM I TIDSKRIFTERNAS FÖRBUND FACKTIDSKRIFTSGRUPPEN, PAINOS UPPLAGA TAITTO LAYOUT: Hilda GS, Helsinki KIRJAPAINO TRYCKERI: Kirjapaino Uusimaa, Porvoo FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 3

4 PUHEENVUORO / Inlägg Kuin villissä lännessä Ahvenanmaan maakunta haluaa yksityistää kaikki vapaasti liikkuvat maakuntalaivat Ahvenanmaan saaristossa. Tavoite on oiva esimerkki siitä miten käy kun voimakas poliittinen tarkoitushakuisuus ohjaa päätöksiä hinnalla millä hyvänsä. Jäsentemme kannalta ensimmäisen laivan M/S Doppingenin yksityistäminen syksyllä 2012 tuntui menevän hyvin. Työntekijät seurasivat vanhoina työntekijöinä ja vanha TES oli voimassa. Ongelmat alkoivat melkein välittömästi, kun uusi varustaja teki omat tulkintansa TES:istä. Palkka pieneni muutoksen takia yli kymmenen prosenttia. Jäsenemme puolustivat omaa oikeutettua kantaansa ja monen tuloksettoman neuvottelun jälkeen työilmapiiri kiristyi. Erityisesti yksi päälliköistä joutui varustamon hampaisiin ja hänelle alkoi sadella erilaisia kirjallisia varoituksia milloin mistäkin syystä ilman päteviä perusteita. Työnantaja antoi esimerkiksi asiattoman syytöksen kilpailevasta toiminnasta jne. Tilanne kärjistyi äärimmilleen, kun varustaja päätti purkaa päällikön työsopimuksen siltä istumalta syksyllä Asioita puidaan oikeudessa kohtapuoleen. Seuraava yksityistämisen kohde oli syksyllä 2013 M/S Skarven. Tällä kertaa varustaja oli toinen. Uusi varustamo halusi luoda ihan oman työsopimuksen. Alkusyksystä he lopulta suostuivat TES-neuvotteluihin, jotka eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen. Varustajan sopimus maakuntahallituksen kanssa velvoittaa varustajaa seuramaan vanhaa TES:iä, jos sopimusta ei synny liiton kanssa. Tähän varustaja ei kuitenkaan suostu. Nyt vallitsee pattitilanne, joka myös pitää selvittää oikeudessa. Liitto on lähestynyt maakuntahallitusta monta kertaa vaatien sitä valvomaan ja toimimaan villin lännen lopettamiseksi. Maakuntahallitus on nostanut kädet ylös väittäen, ettei muka voi tehdä mitään. Poliittinen agenda on heillä niin vahva että tämän yksityistämishankkeen on pakko onnistua. Hankkeen käynnistyessä maakuntahallitus palkkasi varustamoalan eläkkeelle jääneen vanhan konkarin eturintamaan maakuntahallituksen puolesta,120 euron tuntipalkalla. Hänen on helppo toimia viikatemiehenä, koska mitään henkilökohtaista menetettävää ei enää ole. Nyt on epävarmaa koska seuraava laiva yksityistetään. Minkälainen varustaja tarttuu haasteeseen vai onko kyse vielä mukana olevista? Herää myös kysymys minkälaisten jekkujen kanssa joudumme seuraavaksi painimaan? Ammattiliittona meillä on velvollisuus tukea jäseniämme ja valvoa työehtosopimuksien noudattamista. Meidän on myös taattava, että jäsenemme voivat hyvin työpaikoillaan ja että heillä on mahdollista työskennellä asiallisissa työoloissa. Maakuntahallitus ei tällä hetkellä välitä eduistamme eikä niitä valvo, ei edes omilla laivoillaan. Ikävä kyllä. Nostan hattua kaikille jäsenille, jotka uskaltavat ja jaksavat pitää puoliaan riita- asioissa. Liittona teemme parhaamme auttaaksemme kaikkia, mutta omaakin panosta tarvitaan. Johan Ramsland, SLPL:n asiamies Vilda västern Ålands Landskapsregerings mål att privatisera landskapets alla frigående färjor är ett mycket gott exempel på när ett kraftigt politiskt beslut styr denna målsättning till vilket pris som helst. Ur våra medlemmars synpunkt verkade det första fartygets, M/S Doppingens, privatisering hösten 2012 att gå bra. Arbetstagarna följde med som gamla arbetstagare och det gamla kollektivavtalet var i kraft. Problemen började nästan genast när den nya arbetsgivaren gjorde sina egna tolkningar av kollektivavtalet. Lönen minskade med över en tiondedel på grund av detta. Våra medlemmar stod på sig i sina berättigade krav, och efter resultatlösa förhandlingar hårdnade arbetsmiljön. Speciellt den ena av befälhavarna hamnade i rederiets tänder och olika skriftliga varningar började regna på honom med den ena orsaken efter den andra, utan någon substans. Arbetsgivaren gav också en osaklig skriftlig anklagelse om konkurrerande verksamhet. Situationen eskalerade till topp när redaren beslöt häva befälhavarens arbetsavtal på stående fot hösten Saken kommer att behandlas i rätten i en nära framtid. Följande privatiseringsobjekt var M/S Skarven hösten En annan redare denna gång. Detta rederi ville först göra ett helt eget arbetsavtal. På förhösten gick de sedan med på kollektivavtalsförhandlingar. Dessa har varit resultatlösa. Rederiets avtal med Landskapsregeringen ålägger redaren att följa det gamla kollektivavtalet i detta fall när enighet inte kan nås om något annat, men till detta vägrar redaren. Ett dödläge som också måste behandlas i rätten. Förbundet har närmat sig Landskapsregeringen ett flertal gånger krävande att Landskapsregeringen övervakar och agerar så att denna vilda västern skall ta slut. Landskapsregeringen viftar med sina händer och säger att inget kan göras. Den politiska agendan är så stark att detta privatiseringsprojekt måste lyckas till vilket pris som helst. När projektet startades anställde Landskapsregeringen en av rederibranschens gamla redan pensionerade strong man för en moderat timlön av 120e för att fungera som lieman och frontman för Landskapsregeringen. Lätt att agera när man själv inte har något att förlora. Osäkerheten är stor när följande fartyg skall privatiseras. Hurudan redare kommer då att pröva nya vågor, eller blir det någon av dem som redan är aktiva. Hurudana tricks kommer vi att måsta tampas med till följande? Som fackförbund är vi obligerade att stöda våra medlemmar och övervaka att kollektivavtal följs. Vi måste också garantera att våra medlemmar mår bra på sina arbetsplatser och att det är möjligt att arbeta under acceptabla förhållanden. Beklagligen gör inte Landskapsregeringen detta eller övervakar förhållandena, inte ens på sina egna fartyg. Jag lyfter på hatten för alla medlemmar som vågar och orkar stå på sin sak i tvistemål. Som förbund gör vi vårt bästa för att hjälpa alla, men det behövs också en egen insats. Johan Ramsland, FSBF Ombudsman

5 Titanic-näyttely tuli Tallinnaan Vielä ehtii käydä tutustumassa hienoon Titanic-näyttelyyn, joka on kiertänyt pääosin Amerikoissa laivan uppoamisen 100-vuotisjuhlan muistoksi. Hilkka Kotkamaa F Juuri tämän pikkupatsaan juurella tapasivat elokuvan rakastavaiset Kate Winslet ja Leonardo di Caprio. Yli kaksisataa hylyn ympäriltä löytynyttä esinettä sisältävän näyttelyn on koonnut yhdysvaltalainen Premier Exhibition. Nyt näyttely on esillä myös Pohjois-Euroopassa, niinkin lähellä kun Tallinnassa kaupungin uuden karheassa merimuseossa Lennusadamissa. Vielä ehtii Vielä maaliskuun loppuun asti museon pintaalasta kolmannes kuuluu museon sisälle raken netulle Titanic-näyttelylle. Esillä on jäljennöksiä Titanicin hyteistä ja käytävistä ja sinne on rakennettu myös komea pääportaikko, juuri se jossa James Cameronin Titanic-elokuvan Kate Winslet ja Leonardo di Caprio tapasivat. Museokierrokselle kannattaa varata paljon aikaa, koska aineistoa on paljon ja mukana myös kohtalokkaaseen matkaan liittyviä tarinoita. Suomalaisia matkustajia oli Titanicin 1500 matkustajasta 63, joista 20 pelastui. Virolaisia oli mukana kaksi, joista toinen pelastui. A FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 5

6 G Tässä on aitoja neljän kilometrin syvyydestä nostettuja esineitä. Mukana on ehjänä säilyneitä lautasia joista Titanicin matkustajat söivät laivan ravintoloissa. F Liki 900 neliön näyttely vie noin kolmanneksen merimuseon vesitasohallin pinta-alasta. ympäri maailmaa Titanic-näyttelyssä. Osa esillä olevista esineistä on alkuperäisiä merenpohjasta nostettuja tavaroita, mutta näyttelyn mukana maailmaa kiertää myös kymmenkunta yhdysvaltalaista rakentajaa, jotka pystyttävät näyttelyihin jäljennöksiä Titanicin osista. Näyttelyyn on sisällytetty paljon tietoa laivasta, onnettomuudesta ja saatu mukaan jopa tunnelmaa 101 vuotta sitten uponneesta laivasta. Laivan hylkyä tutkitaan edelleen sen uppoamispaikalla neljän kilo metrin syvyydessä. Tietoa ja tarinoita Näyttelyn tarinoihin kuuluu mm. nahkuri Irwin Howardin merkillinen kokemus. Hän aikoi päättää maailmanympärysmatkansa Titanicilla, mutta ei koskaan ehtinyt laivaan, vain hänen matkalukkunmsa ehdittiin viedä sisälle. Nyt matkalaukku ja sen sisällä oleva huilu kiertää Museo on auki ti su klo Lennusadam, Vesilennuki 6. Titanic-näyttely on museossa maaliskuun loppuun. Titanic-näyttelyn tuominen Tallinnaan maksoi euroa. Kirja Titanicin suomalaisista kohtaloista Kirja Titanic suomalaisten siirtolaisten uponneet unelmat kertoo pohjoismaisista matkustajista ja se antaa ainutlaatuista tietoa Titanicin suomalaisuhreista. Vuonna 1988 ruotsiksi ilmestynyt Claes-Göran Wetterholmin teos on nyt saatavilla täydennettynä ja suomenkielisenä versiona. Kirjan on kääntänyt Titanictutkija Juha Peltonen, joka on lisännyt siihen aineistoa, mm.eino Leinon Titanic-kronikan, mittavan Titanic-kirjallisuuden luettelon sekä 18-vuotiaana Titanicista pelastuneen Anna Sofia Turjan haastatterlun, jonka hän antoi 81-vuotiaana. Muistoissaan hän kertoo pakokauhusta, jota voi vain kuvitella. Mitä tunsi viittä lastaan kaitseva Maria Panula tai neljän lapsensa kanssa matkannut Alma Pålsson, kun he eivät ehtineet pelastusveneisiin? Mitä ajattelivat ne joille ei riittänyt pelastusliivejä. Tai ne joille liivejä riitti, ja he pysyivät pinnalla mutta paleltuivat hyiseen veteen. Miksi onnettomuuden jälkeisessä oikeudenkäynnissä pidettiin tärkeämpänä kunnioittaa brittiläistä merimieskunniaa kuin paljastaa onnettomuudessa tehtyjä räikeitä virheitä? Kirjassa on valaiseva ja hieno kuvitus. Siinä on myös runsaasti teknistä tietoa laivasta ja onnettomuuden jälkeisestä alukseen liittyvästä tutkimustyöstä. G Titanic-näyttely antaa tietoa sen ajan merenkulusta, Titanicin onnettomuudesta, mutta myös tarinoita ihmisistä, jotka olivat mukana kohtalokkaalla merimatkalla. 6 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

7 Lennusadam matka Viron merihistoriaan Pohjois-Euroopan jännittävin merimuseo! Niin mainostetaan Viron merenkulkumuseota, Lennusadamaa, Lentosatamaa, joka avattiin pari vuotta sitten. Museon vetovoimasta kertoo se, että siitä on tullut Viron suosituin museo. Viime vuonna vierailijoita oli käynyt , mikä on yli puolet Tallinnan väkiluvusta. teksti Hilkka Kotkamaa kuvat Anni Kotkamaa F Viron uusi merimuseo sijaitsee meren äärellä, kävelymatkan päässä laivasatamasta. Yhteispinta-alaltaan lähes 8000 neliön kokoiset museohallit poistettiin neuvostoaikana käytöstä. Romuvarastoina käytetyt hallit pääsivät vuosien saatossa rapistumaan pahoin. F Vesitasoja rakennettiin maailmassa 1915 tienoilla 900 kappaletta. Niistä ei ole jäljellä ainoatakaan. Museossa niistä on yksi tarkkaan rakennettu kopio koneesta, jolla on tehty maailman ensimmäinen iso ilmahyökkäys, ensimmäisessä maailmansodassa A FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 7

8 G Restaurointitöiden aikana hallien teräsbetonisista kattokupoleista ja rakenteista löytyi korjaamista vaativia halkeamia ja muita vaurioita niin, että korjausbudjettiarvio lähes kaksinkertaistui. Pelkkä säpäleiksi rikkoutuneiden kupolien korjaus kesti 2,5 vuotta. G Legendaarinen sukellusvene Lembit. Sukellusveneen sisätilojen kunnostuksen jälkeen vierailijalla on mahdollisuus tutustua miehistön elämään noin kahdeksankymmentä vuotta sitten ympäristössä, joka on säilynyt lähes alkuperäisenä. G Merimuseon Meeli Hein opas tuntee merenkulun historiaa, siihen kuuluvia tarinoita ja teknisiä yksityiskohtia. Merimuseo sijaitsee kävelymatkan päässä matkustajalaivojen satamasta, vesilentokonehalleissa. Ne rakennettiin Pietari Suuren merilinnoitusvyöhykkeen Tallinnan Porkkalan linnoitetun puolustusaseman osaksi vuosina Museohalli on rakennusteknisesti ainutlaatuinen, koska se on ensimmäinen teräsbetoninen iso rakennus, joka kannattaa itseään ilman väliseiniä tai kannatinpaaluja. Samalla tekniikalla rakennettiin sittemmin myös Sidneyn oopperatalo ja Pekingin kansallisstadion. Näin kertoo oppaanamme Meeli Hein. Hän tietää Viron merenkulkuhistoriasta melkoisesti ja lisää saaneensa alan pohjakoulutusta mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Kiellettyä aluetta Olemme nyt alueella, johon virolaisilla ei ollut pääsyä Neuvostoliiton aikana. Virolaisilla ei ollut lupaa mennä edes käymään neuvostomaan rannikolle eikä saaristoon. Eivätkä he saaneet omistaa venettä. Nämä museossa olevat veneet olemme saaneet lahjoituksina Ruotsista, johon niillä sodan aikana paettiin natsisaksalaisia ja neuvostomiehitystä. Veneiden mukana saimme kuulla monia hyytäviä kertomuksia täpäristä pelastumisista. Yksikin venekunta oli viisilapsinen perhe, jonka saksalainen partioimassa ollut sukellusvene pysäytti heidän ollessa matkalla Gotlantiin Sotilaiden ohjeen mukaan pakolaiset oli ammuttava. Perheen isä osasi kuitenkin saksaa ja kertoi veneen olevan matkalla Saksaan. Heidän annettiin jatkaa matkaa. Tarinan kertoja, Helmi niminen göteborgilaisrouva, oli itse mukana veneessä 7-vuotiaana. Monia harvinaisuuksia Meren äärellä sijaitsevassa museohallissa on esillä monia harvinaisuuksia. Sukellusvene Lembit oli maailman vanhin vesillä oleva sukellusvene vielä keväällä Se on ainoa ennallaan säilynyt sota-alus toista maailmansotaa edeltäneen ajan Viron laivastosta. Esillä on myös jäänmurtaja Suur Tõll, joka purjehti aikoinaan Suomen lipun alla nimellä Wäinämöinen. Laiva kaapattiin venäläisiltä Helsingin lähellä vuonna 1918 ja luovutettiin Suomesta Tarton rauhan ehtojen mukaisesti Viroon neljä vuotta myöhemmin. Yksi nähtävyyksistä on vesitaso Short 184. Se oli ensimmäisen maailmasodan aikana laajalti käytetty vesitaso, jolla tehtiin ensimmäinen torpedohyökkäys ilmasta. Vanha museokin jäljellä Museokäynnille kannattaa ottaa jälkikasvu mukaan sillä siellä voi mm. laskeutua sukellusvenesimulaattorilla meren syvyyksiin, uittaa altaassa laivojen pienoismalleja ja katsella erilaisia mereneläviä. Museolaivat ja muut näyttelyesineet sijaitsevat kolmessa tasossa: meren pohjassa, meren pinnalla ja ilmassa. Viron vanha merimuseo, Tallinnan vanhankaupungin kupeessa, jatkaa edelleen toimintaansa. Se kertookin enemmän kauppamerenkulun historiasta. Se on nimeltään Paksu Margareta ja käymisen arvoinen sekin. 8 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

9 Titanic-utställningen kom till Tallinn G Runt år 1915 byggdes i världen 900 sjöflygplan. Inte ett enda av dem finns kvar. På museet finns en exakt byggd kopia av planet med vilket världens första stora luftangrepp gjordes under första världskriget år Ännu hinner du besöka den fina Titanic-utställningen, som till 100-årsminnet av fartygets förlisning har cirkulerat främst i Amerika. Utställningen, omfattande över tvåhundra föremål som upphittats runt vraket, har sammanställts av Premier Exhibition i Förenta staterna. Nu har utställningen också kommit till Nordeuropa, så pass nära som till Tallinn, till stadens nya sjöfartsmuseum Lennusadam. Ännu hinner du Ända till slutet av mars upptas en tredjedel av museets yta av Titanic-utställningen som byggts upp inne i museet. På utställningen finns kopior av Titanics hytter och korridorer, och där har också byggts upp en ståtlig huvudtrappa, precis den trappa där Kate Winslet och Leonardo di Caprio träffades i James Camerons Titanic-film. Det lönar sig att reservera mycket tid för museirundan, eftersom det finns mycket material och också historier om den ödesdigra resan. Av Titanics 1500 passagerare var 63 finländare, och 20 av dem räddades. Två ester var med, av vilka den ena räddades. Info och historier Till utställningens berättelser hör bl.a. garvaren Irwin Howards märkliga upplevelser. Han ämnade avsluta sin världen runt-resa på Titanic, men hann aldrig till skeppet, endast hans bagage hann föras ombord. Nu cirkulerar hans kappsäck, innehållande hans flöjt, världen runt med Titanicutställningen. En del av de utställda föremålen är de ursprungliga upplyfta ur sjöbottnen, men kopior av Titanics olika delar byggs också upp på utställningen av ett tiotal byggare från Förenta staterna som reser världen runt med utställningen. Utställningen innehåller mycket information om skeppet och om olyckan, och man har också t.o.m. fått med stämningen som rådde på det för 101 år sedan sjunkna skeppet. Skeppets vrak undersöks fortfarande på dess förlisningsplats på fyra kilometers djup. Museet är öppet ti-sö kl Lennusadam, Vesilennuki 6. Titanic-utställningen pågår till slutet av mars. Det kostade euro att få Titanic-utställningen till Tallinn. A FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 9

10 En bok om Titanics finländska öden Boken Titanic berättar om fartygets nordiska passagerare, och ger unik information om Titanics finländska offer. Denna bok av Claes-Göran Wetterholm, som utkom på svenska 1988, går nu att få som kompletterad finskspråkig version. Boken har översatts av Titanic-forskaren Juha Peltonen, som utökat materialet med bl.a. Eino Leinos Titanic-krönika, med en omfattande lista av Titanic-litteratur samt med en intervju med då 81-åriga Anna Sofia Turja, som 18 år gammal räddades från Titanic. I sina minnen berättar hon om paniken, som man bara kan föreställa sig. Vad kände Maria Panula som vaktade sina fem barn eller Alma Pålsson som reste med sina fyra barn, när de inte hann med i räddningsbåtarna? Vad tänkte de passagerare för vilka räddningsvästarna inte räckte till. Eller de som fick västar och hölls på ytan, men frös ihjäl i det iskalla vattnet. Varför ansåg man i rättegången efter olyckan att det var viktigare att bibehålla den brittiska sjömansäran än att avslöja de grava fel som gjordes i olyckan? Boken är belysande och fint illustrerad. Där finns också gott om teknisk information om fartyget och om undersökningsarbetet efter fartygsolyckan. G Titanic-utställningen ger information om den tidens sjöfart, om Titanics förlisning, men också historier om människorna som var med på den ödesdigra sjöresan. Lennusadam en resa i Estlands sjöhistoria Nordeuropas mest spännande sjöfartsmuseum! Så lyder reklamen för Estlands sjöfartsmuseum, Lennusadam, Flyghamnen, som öppnades för ett par år sedan. Om museets dragningskraft berättar det att det har blivit Estlands populäraste museum. Ifjol var besökarantalet , vilket är över hälften av Tallinns befolkningsmängd. TEXT Hilkka Kotkamaa BILD Anni Kotkamaa Sjöfartsmuseet är beläget på gångavstånd från passagerarfartygshamnen, i sjöflygplanshallarna. Hallarna byggdes som en del av Tallinn-Porkala befästa försvarsstation i Peter den stores havsbefästning. Museihallen är byggnadstekniskt unik, eftersom den är den första stora byggnaden i stålbetong som bär upp sig själv utan mellanväggar eller stödpålar. Med samma teknik byggdes sedermera också operahuset i Sidney och nationalstadion i Peking. Det berättar vår guide Meeri Hein. Hon vet en hel del om Estlands sjöfartshistoria och tillägger att hon fått grundutbildning i branschen bl.a. vid yrkeshögskolan i Seinäjoki. Förbjudet område Vi är nu inne på ett område som esterna inte hade tillträde till under sovjettiden. Esterna hade inte ens lov att besöka Sovjets kust eller skärgård. Och inte fick de äga båtar. De här båtarna på museet har vi fått som donationer från Sverige och med dessa båtar flydde esterna under kriget från nazityskarna och sovjetbemanningen. Med båtarna fick vi höra många gastkramande berättelser om räddningar som varit nära ögat. Ett båtlag bestod t.ex. av en familj med fem barn som stoppades av en tysk patrullerande u-båt då de 1943 var på väg till Gotland. Soldaterna hade order att skjuta flyktingarna. Familjefadern kunde dock tyska och berättade att båten var på väg till Tyskland. De fick tillåtelse att fortsätta sin färd. Den som berättar historien är en göteborgsfru vid namn Helmi, som själv som 7-åring var med i båten. Många rariteter I museihallen vid havet är många rariteter utställda. U-båten Lembit var ännu våren 2011 världens äldsta u-båt i vatten. U-båten är det enda krigsskepp av Estlands förkrigstida flotta som bevarats i ursprungsskick. På utställningen finns också isbrytaren Suur Tõll, som i tiden seglade under finsk flagg under namnet Wäinämöinen. Fartyget kapades av ryssarna nära Helsingfors år 1918, och överläts fyra år senare från Finland till Estland enligt villkoren i Tarto-freden. En 10 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

11 SATAMA- JA AHTAUS- PALVELUA Hyvien moottoritieyhteyksien välittömässä läheisyydessä etelän ruuhka-suomessa G Estlands nya sjöfartsmuseum, som öppnades i maj för två år sedan, ligger vid havet på gångavstånd från fartygshamnen. Museihallarna med en sammanlagd yta på nästan 8000 kvadratmeter togs ur bruk under sovjettiden. Hallarna användes som skrotlager och förföll illa under årens lopp. av sevärdheterna är sjöflygplanet Short 184. Det var ett sjöflygplan som användes mycket under första världskriget, och med det gjordes det första torpedanfallet från luften. Det gamla museet finns också kvar Det lönar sig att ta barnen med på museibesöket, eftersom man där t.ex. kan sänka sig i havets djup med en u-båtssimulator, köra miniatyrmodeller av fartyg i bassängen och titta på olika havsdjur. Museiskeppen och andra utställningsföremål ligger på tre nivåer: havets botten, havets yta och luften. Verksamheten i Estlands gamla sjöfartsmuseum invid Tallinns gamla stad fortsätter också ännu. Där berättas det mera om handelssjöfartens historia. Museet heter Tjocka Margareta och är också värt ett besök. - yksityinen yleinen kaupallinen satama syvällä sisämaassa - sijainti N ,25 E ,22 sisäänajo Hangosta - 4 metrin väylä, esitys 5,5 metrin meriväylästä tehty - entinen Sucroksen juurikas- ja kalkkikivisatama - kustannustehokas ja palveluiltaan hyvin joustava - väylän varrella Teijon Telakka (WSY Oy) ja viranomaisveneitä valmistava Marine Alutech - Bulk- ja kappaletavaralle kustannustehokas vaihtoehto - valmista varastokenttäaluetta noin m 2 ja mahdollisuus mittaviin laajennuksiin, satamassa valmis kunnallistekniikka - valmista katettua varastotilaa ja mahdollisuus rakentaa hyvin joustavasti varasto-, tuotanto-, huolto- ja toimistotiloja yrityskohtaisten tarpeiden mukaan räätälöitynä - mahdollisuus myös muuhun satamaliiketoimintaa tukevien yritystilojen rakentamiseen Satamakatu 8, Salo Merikulmantie 917, Salo (käyntiosoite) Puh SALO SEAPORT OY Port Of Salo G Den legendariska u-båten Lembit. Efter att u-båtens innandöme iståndsatts har besökaren möjlighet att bekanta sig med manskapets liv för ca åttio år sedan i en miljö som bevarats nästintill i ursprungligt skick.

12 Hilkka Kotkamaa Valttina Suomen jäänmurto- Ankara talvi on ollut 1996, keskimääräisiä 1988, 1998, 2004 ja talvi 2002 jäi leudoksi. Kuluva jäänmurtokausi alkoi poikkeuksellisen myöhään, mutta tammikuun vahva pakkasjakso toi mukanaan nopean jäänmuodostuksen. Arctian jäänmurtajista kauppalaivaston apuna ovat olleet Kontio ja Otso, jotka avustavat Perämeren liikennettä. Voima suuntasi itäiselle Suomenlahdelle. Kaluston tehokasta käyttöä Jäänmurron päätehtävä on ennallaan: Suomen kauppamerenkulun talviliikenteen turvaaminen. Siihen kuuluu mm. kaluston tehokas käyttö ympäri vuoden mukaan lukien polaariset merialueet arktisilla ja antarktisten alueiden merenkulussa kuten tutkimusalusten avustamisessa. Toiminta-alueeseen kuuluu myös öljyntorjuntavalmiuksien kehittäminen sekä uudet liiketoiminta-alueet, kuten satamajäänmurto. Palvelutaso on pidettävä hyvänä väylämaksujen kehityksestä huolimatta. Näin selvittää Arctia Shippingin toimitusjohtaja Tero Vauraste. G Arktisten alueiden kansainväliseen kilpailuun Suomi osallistuu hyvällä jäänmurto-osaamisella, sanoo Arctia Shippingin toimitusjohtaja Tero Vauraste. Kuluvasta talvesta on tilastojen valossa tulossa suunnilleen samanlainen kuin on ollut vuosina 1988, 1996, 1998, 2002 ja 2004, kertoo Jouni Vainio Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija. Vuodet eivät veljiä Aina kun puhutaan jäätilanteesta on hyvä vertailla sitä tilastoihin, joita olemme pitäneet vuodesta Jo nyt voi sanoa, että vähemmän jäätä kuin nyt, on ollut peräti 15 talvena. Enemmän jäätä on ollut yhdeksänä talvena, joista viitenä vuotena jäät ovat olleet paksumpia kuin nyt, Vainio muistuttaa. Paksuuksiltaan jäät ovat tänä vuonna suunnilleen samanlaisia kuin talvina 2005, 2007 ja 2008, jolloin jäätä oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin tällä hetkellä. E Käytän talven jäätilanteesta varoen sanoja poikkeuksellinen ja epätavallinen. Minä puhun mieluiten tilastoista, toteaa jääasiantuntija Jouni Vainio. 12 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

13 osaaminen Kesätöitä Alaskassa Vauraste korostaa, että kaksi kulunutta vuotta ovat olleet Arctica Shippingille suotuisia. Hyvän tuloksen takana on monitoimimurtajien kohonnut käyttöaste, kuten kesätyöt Alaskassa. Niiden ansiosta yrityksellä on mahdollisuus uusiin investointeihin ja pitää henkilöstön vahvuus nykyisessä 270:ssä. Fennica ja Nordica ovat olleet 2013 edelliskesän tapaan rahdattuna Alaskaan Shellille, vaikka varsinaisia koeporauksia ei viime kesänä ole tehty. Molemmat laivat suorittivat erilaisia valmistelutehtäviä kohdealueilla. Fennica ja Nordica selviytyi tehtävästään hyvin, vaikka jäätilanne oli edellisvuotta vaikeampi. Vuonna 2012 oli avustettavia aluksia 46 ja vuonna 2013 niitä oli 71. Kovat odotukset Arktisen merenkulun tulevaisuuden odotukset ovat kovat. Suomen on pidettävä puoliaan sillä mukana kilpailussa on vahvoja maita kuten Venäjä, Norja, Kanada ja USA. Lisäksi mukaan ovat tulossa Kiina, Intia ja Korea, jotka ovat uusia jäseniä Arktisessa Neuvostossa. EU:ta ei hyväksytty jäseneksi, koska se ei hyväksy hylkeenpyyntiä. Neuvoston puheenjohtajuus siirtyi juuri Ruotsilta Kanadalle. Vuonna 2017 on puheenjohtajavuorossa 100-vuotias Suomi. Pidän hyvänä kehityksenä sitä, että Arktisen Neuvoston neuvoa antava rooli on vahvistumassa mahdollisuuksiksi antaa määräyksiä ja pakotteita, Vauraste iloitsee. Arktisten alueiden kansainväliseen kilpailuun Suomi osallistuu hyvällä jäänmurto-osaamisella. Uusien aluksien hankkiminen riippuu asiakkaista sekä toimintaympäristöstä, joka voi olla jopa poliittinen kysymys. Rahoitusta kalustohankintoihin Tero Vauraste lupaa järjestyvän ilman, että käydään veronmaksajien kukkarolla. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristö ystävällisyyttä sekä vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä. Trafi osallistuu aktiivisesti alansa kansain väliseen yhteistyöhön. Trafi tuottaa laadukkaita palveluja kansa laisille ja yrityksille. Virastossa työskentelee n. 530 henkilöä. Trafissa avoimeksi tulevien tehtävien hakuilmoitukset julkaistaan -sivustolla. Haemme ylitarkastajaa Lappeenrantaan Työavain Trafin turvallisuus- ja ympäristöluvat -yksikköön Lappeenrantaan haetaan ylitarkastajaa. Yksikkö myöntää turvallisuus- ja ympäristötodistuskirjat ja poikkeusluvat toiminnassa oleville aluksille sekä huolehtii satamien ja alusten ISPS -toiminnoista. Ylitarkastajan pääasiallinen tehtävä on vastata satamien ISPS -toiminnon ohjaamisesta sekä turva-arvioiden ja turvasuunnitelmien hyväksynnästä. Tehtävään kuuluu myös koulu tusta ja asiakkaiden neuvontaa. Odotamme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai merikapteenin pätevyyttä. Odotamme lisäksi hyvää merenkulun ja satamatoimintojen sekä ISPS -toimintojen tunte musta. Arvostamme aktiivista, itsenäistä ja kehittämissuuntautunutta työotetta, kykyä hallita monimutkaisia asiakokonaisuuksia, sujuvia yhteistyötaitoja sekä hyvää englannin ja ruotsinkielen taitoa. Alaan liittyvän säännöstön, ohjeiden ja kansainvälisten sopimusten tunteminen sekä hallinnon tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Virka on viraston yhteinen ja sen palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Lisätietoja tehtävistä antavat yksikönpäällikkö Kauko Lehtinen p ja ylitarkastaja Ann-Christine Kivelä p Liikenteen turvallisuusvirastolle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan klo mennessä. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta työavaimella Työpaikkaa voi kuitenkin hakea myös toimittamalla hakemuksen osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, Kumpulantie 9, Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi PL 320, Kumpulantie 9, Helsinki

14 Isbrytarkunnandet är Finlands trumf havsområdena i de artiska och antarktiska områdenas sjöfart, t.ex. i assistansen av forskningsfartygen. Till verksamhetsområdet hör också att utveckla oljebekämpningsberedskapen samt vissa nya affärsverksamhetsområden, såsom hamnisbrytningen. Servicenivån måste hållas god, trots utvecklingen i farledsavgifterna. Det berättar Arctia Shippings verkställande direktör Tero Vauraste. G I de artiska områdenas internationella konkurrens deltar Finland med sitt goda isbrytarkunnande, säger Arctia Shippings verkställande direktör Tero Vauraste. Den här vintern blir enligt statistiken ungefär likadan som vintrarna åren 1988, 1996, 1998, 2002 och 2004, berättar Jouni Vainio, isexpert på Meteorologiska institutet. Det ena året inte det andra likt Alltid då man talar om isläget är det bra att jämföra med statistiken som vi hållit sedan år Redan nu kan man säga att det i hela 15 vintrar varit mindre is än nu. Mera is har det varit i nio vintrar, och i fem vintrar av dessa har isen varit tjockare än nu, påminner Vainio. Till tjockleken är isen i år ungefär likadan som under vintrarna 2005, 2007 och 2008, då det dock fanns klart mindre is än för tillfället. År 1996 var en sträng vinter, medelstränga var 1988, 1998, 2004, och vintern 2002 blev mild. Den pågående isbrytarperioden inleddes exceptionellt sent, men den hårda köldperioden i januari förde med sig snabb isbildning. Av Arctias isbrytare har Kontio och Otso hjälpt handelssjöfarten och assisterat trafiken i Bottenviken. Voima styrde kosan mot östra Finska viken. Effektivt utnyttjande av fartygen Isbrytningens huvuduppgift är den samma som tidigare: att trygga vintertrafiken för Finlands handelssjöfart. Till det hör bl.a. effektivt utnyttjande av utrustningen året runt, också i de polära Sommarjobb i Alaska Vauraste poängterar att de två gångna åren har varit gynnsamma för Arctia Shipping. Bakom det fina resultatet står kombiisbrytarnas höjda kapacitetsutnyttjande, såsom sommarjobben i Alaska. Tack vare dem har företaget möjlighet att göra nya investeringar och kan hålla personalstyrkan vid nuvarande 270. Fennica och Nordica har under år 2013, liksom också föregående sommar, varit befraktade för Shell i Alaska, fastän inga egentliga provborrningar gjordes i somras. Båda fartygen utförde olika förberedelseuppgifter i området. Fennica och Nordica klarade uppgiften bra, fastän isläget var svårare än föregående år. År 2012 assisterades 46 fartyg och år 2013 var antalet 71. Höga förväntningar Förväntningarna på den arktiska sjöfartens framtid är höga. Finland måste hålla sig framme eftersom det finns starka länder med i konkurrensen såsom Ryssland, Norge, Kanada och USA. Med kommer dessutom Kina, Indien och Korea, som är nya medlemmar i Arktiska Rådet. EU godkändes inte som medlem eftersom Unionen inte godkänner säljakt. Sverige gav just över ordförandeskapet i Rådet till Kanada. År 2017 står 100-åriga Finland i tur att vara ordförande. Jag anser det vara en bra utveckling att Arktiska Rådets rådgivande roll håller på att förstärkas och ge Rådet möjlighet att ge ut bestämmelser och sanktioner, gläder sig Vauraste. I de arktiska områdenas internationella konkurrens deltar Finland med sitt goda isbrytarkunnande. Anskaffningen av nya fartyg beror på kunderna och verksamhetsomgivningen och kan t.o.m. vara en politisk fråga. Tero Vauraste lovar att finansiering ordnas för materielanskaffning, utan att skattebetalarna belastas. 14 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

15 HYÖDYLLISTÄ TIETOA, OTA TALTEEN! * * * NYTTIG INFORMATION, SPARA BILAGAN! Suomen Laivanpäällystöliitto Finlands Skeppsbefälsförbund r.y. The Finnish Ship s Of cer s Union Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 15

16 Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15 A 3, Helsinki Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors Avoinna Öppnat ma-to: , pe: Vaihde/Växel Sähkeosoite Telegramadress SEACOMMAND Jäsenrekisteri/Medlemsregister Mirjam TUISKU Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare Risto BLOMQUIST Varatoiminnanjohtaja/Vice verksamhetsledare Petri SUOMINEN Taloussihteeri/Ekonomisekreterare Harriet BJÖRKQVIST Puheenjohtaja/Ordförande Kristian HEISKANEN Varapuheenjohtaja/Viceordförande Kai TERIMAA Suomen Merenkulku/Finlands Sjöfart Toimitussihteeri/Redaktionssekreterare Hilkka KOTKAMAA Työttömyyskassa Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassa PL 115, Lastenkodinkatu 5 B, HELSINKI Puhelin Telefax Sähköposti: Internet: Puhelinpäivystys ma-pe Kassanjohtaja Anja Tikka ETUUSKÄSITTELIJÄT: Puhelin Aija Olin Hanna Salmela Soile Lindgren Jenni Laakso Toimistosihteeri/jäsenasiat Internet: Arbetslöshetskassan Land- sjö- och skogssektorernas arbetslöshetskassa PL 115, Barnhemsgatan 5 B, HELSINGFORS Telefon Telefax Internet: Telefonjour må-fr Kassachef Anja Tikka tel Förmånshandläggare: Telefon Aija Olin Hanna Salmela Soile Lindgren Jenni Laakso Byråsekreterare/Medlemsärenden Internet: Päällystövälitykset- Befälsförmedlingarna UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO MERIVÄLITYS Haapaniemenkatu 4 B, Helsinki Puh taloushenkilökunta (mm. tarjoilijat, kokit, kylmäköt, siivoojat, tiskaajat) Puh kansi- ja konepäällystö sekä kansi- ja konemiehistö Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Linnankatu 52 B, Turku Puh Ålands arbets- och näringsbyrå Nygatan 5, Mariehamn Tel SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

17 PIIRIT-KRETSARNA Piirikokoukset-Kretsmötena Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille. Tarkasta kokouspäivämäärä kotisivultamme: Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar. Kontrollera mötesdatum på våra hemsidor: Piiriasiamiehet / Kretsombudsmännen Ahvenanmaa Åland Johan RAMSLAND Helsinki Helsingfors Tapio GARDEMEISTER Ahvenanmaa Åland Tisdagen den kl.19:30 på Arkipelag Gemensamt Vårmöte med Ålands energioch sjöfartstekniska förening ÅESF r.f. Helsinki Helsingfors Liiton toimisto förbundets kansli klo/kl ti kokouksen jälkeen Salve ti ti kokouksen jälkeen Salve Kotka avoin-öppen Oulu Uleåborg M/S Oulu, Oulu klo J/M Sampo, Kemi vuosikokouksen jälkeen Rauma Raumo avoin-öppen Saimaa Saimen lauantai Varmaranta/Sulkava talkookokous klo Mahdollisuus saunomiseen ja yöpymiseen Liiton kaikki jäsenet ovat tervetulleita! Ilmoittautumiset Jukka Riikoselle lauantai Spa hotelli Casino Savonlinna kokous alkaen klo Joulusauna klo Jouluateria klo Ilmoittautumiset Jukka Riikoselle Kotka Heli PALMU Oulu Uleåborg Paavo KETTUNEN Oulun piirille on avattu sähköpostiosoite jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Sähköpostiin voi jättää viestin asiasta, jonka haluaisi käsiteltävän seuraavassa piirikokouksessa, vaikka olisi itse estynyt saapumasta. Rauma Raumo Santtu HARJU Saimaa Saimen Jukka RIIKONEN Tampere Tammerfors Kai TERIMAA Turku Åbo Jussi MÄKITALO Vaasa Vasa Tuula FORSBLOM Vaasan piirille on avattu sähköpostiosoite jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Piiriasiamies toivoo yhteydenottoa ko. osoitteeseen ilmoittamalla siihen oma sähköpostiosoite, mikäli haluat infoa tulevista kokouksista tai vaikkapa STTK:n aluetoimikunnan asioista. Jäsenet voivat lähettää myös kommentteja ajankohtaisista asioista. Vasakretsen har öppnat en e-postadress vars avsikt är att aktivera våra medlemmar i kretsmötesverksamheten. Kretsombudsmannen önskar att du tar kontakt med denna adress genom att meddela din egen e-postadress, ifall du vill ha info om kommande möten eller t.ex. STTK:s regionala verksamhet. Medlemmarna kan också skicka kommentarer om aktuella frågor. Tampere Tammerfors avoin-öppen Turku Åbo maanantai klo S/S Bore Vaasa Vasa avoin-öppen Jäsen! Kirjoita lehteesi! Medlem! Skriv till din tidning! FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 17

18 JÄSENREKISTERIN TIEDOT AJAN TASALLE JÄSENMAKSU Liiton jäsenmaksu on vuonna ,4% ennakonpidätyksen alaisista tuloista. Jäsenmaksuun sisältyy myös työttömyyskassamaksu. ITSEMAKSAVA JÄSEN Jos maksat jäsenmaksun itse voit tilata viitelistat tai viitepankkisiirrot Mirjam Tuiskulta tai puh HYÖDYLLISTÄ TIETOA, OTA TALTEEN! * * * NYTTIG INFORMATION, SPARA BILAGAN! Tai jos maksat ilman viitettä: Tilinumero Danske Bank IBAN: FI (vain jäsenmaksuille) Laita pankkisiirtoon nimi ja henkilötunnus (ilman henkilötunnusta maksu voi kirjautua eri henkilölle) Merkitse ajanjakso, jota maksu koskee (ppkkvv-ppkkvv) Jäsenmaksu on maksettava kuukausittain. Maksun viivästyminen voi johtaa jäsensuhteen katkeamiseen sekä vaarantaa työttömyysturvan. Huomioi että ko. vuoden verotietoihin ilmoitetaan vain mennessä maksetut jäsenmaksut. Säilytä kuitit, sillä suorituksesi ei näy liiton tilillä välittömästi. Maksa jäsenmaksusi ajallaan ja oikean prosentin mukaan, ettei päivärahaasi hylätä siksi, että olet laiminlyönyt jäsenmaksusi maksamalla vähemmän kuin ansiosi edellyttäisivät. TYÖNANTAJAN PERIMÄ JÄSENMAKSU OMAAN LIITTOON Muistathan tarkistaa palkkakuitista, että jäsenmaksu 1,4 % on peritty palkastasi. Etenkin mikäli työskentelet muussa kuin päällystötehtävässä pitää sinun erikseen ilmoittaa palkanmaksajalle, että kuulut Suomen Laivanpäällystöliittoon ja että jäsenmaksu peritään Suomen Laivanpäällystöliittoon. JÄSENMAKSUVAPAUTUS Vapautusta jäsenmaksuista voidaan myöntää (enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan paitsi opiskelijat voivat anoa koko opiskelun ajaksi) seuraavin perustein: opiskelet (koko opiskelun ajaksi):mikäli olet kuitenkin työssä opiskeluaikanasi, sinulta peritään jäsenmaksu veronalaisesta ansiotulostasi maksat jäsenmaksut tilapäisesti toisen toimialan liittoon maksat jäsenmaksut pohjoismaiseen päällystöliittoon olet sairauslomalla tai saat kuntoutustukea olet äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olet työtön Kelan peruspäivärahalla tai toimeentulotuella suoritat varusmiespalvelua tai siviilipalvelua KANNATTAJAJÄSEN Kannattajajäsenyyttä voit anoa mm. seuraavin perustein: siirryt eläkkeelle/ sairaseläkkeelle toimit yrittäjänä kuulut toiseen ammattiliittoon. Huom. Pelkkä toiseen työttömyyskassaan kuuluminen ei oikeuta kannattajajäsenyyteen. Kannattajajäsenmaksu on 70 e /kalenterivuosi. Kaikille kannattajajäsenille postitetaan viitepankkisiirto automaattisesti. Huom. Kannattajajäsenmaksu ei sisällä työttömyysturvamaksua. Työttömyyskassan jäsenenä voi olla Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. HAKEMUKSET Jäsenhakemuksia, jäsenmaksuperintäsopimuskaavakkeita, kannattajajäsen- sekä jäsenmaksuvapautusanomuksia voit tilata liiton toimistosta tai tulostaa liiton kotisivuilta Kirjallisiin hakemuksiin tehtyihin päätöksiin vastataan jäsenelle aina kirjallisesti. Pelkkä jäsenkortti ei takaa jäsenyyttä. Myös jäsenmaksut on oltava suoritettuna tai jäsenmaksuista on myönnetty vapautus. Työttömyysturva ja muut jäsenedut ovat käytössäsi, kun jäsenyytesi on voimassa. Seuraa myös Suomen Merenkulku-lehden jäsenilmoituksia sekä liiton kotisivujen ilmoituksia. Kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit kääntyä liiton toimistonhoitajan Mirjam Tuiskun puoleen puhelin SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

19 UPPDATERA DINA UPPGIFTER I MEDLEMSREGISTRET MEDLEMSAVGIFTEN Förbundets medlemsavgift år 2014 är 1,4 % av den beskattningsbara inkomsten. I medlemsavgiften ingår också avgiften till arbetslöshetskassan. MEDLEM SOM BETALAR SJÄLV Om du betalar din medlemsavgift själv kan du beställa referenslistor eller referensbankgiron av Mirjam Tuisku eller tfn Eller om du betalar utan referens: Kontonummer Danske Bank IBAN: FI (endast för medlemsavgifter) Anteckna på bankgirot namn och personsignum (utan personsignum kan betalningen registreras på fel person) Anteckna tiden som betalningen gäller (ddmmåå-ddmmåå) Medlemsavgiften bör betalas månatligen. Försenad betalning kan leda till att medlemsförhållandet bryts och arbetslöshetsskyddet äventyras. Märk att i årets skatteuppgifter endast kommer med de medlemsavgifter som betalts senast Spara kvittona eftersom din betalning inte genast syns på förbundets konto. Betala din medlemsavgift i tid och med rätt procent för att din dagpenning inte skall förkastas för att du försummat din medlemsavgift genom att betala mindre än dina förtjänster skulle förutsätta. MEDLEMSAVGIFT SOM ARBETSGIVAREN INKASSERAR TILL EGET FÖRBUND Kom ihåg att kontrollera på lönekvittot att medlemsavgiften på 1,4 % dragits av från lönen. Om du jobbar i andra uppgifter än befälsuppgifter bör du skilt meddela löneräknaren att du hör till Finlands Skeppsbefälsförbund och att din medlemsavgift skall gå till Finlands Skeppsbefälsförbund. MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE Medlemsavgiftsbefrielse kan beviljas (för högst ett år i gången, utom för studerande som kan anhålla för hela studietiden) på följande grunder: du studerar (för hela studietiden). Ifall du ändå jobbar under studietiden bör medlemsavgift betalas på din beskattningsbara inkomst. du betalar tillfälligt dina medlemsavgifter till ett annat förbund i branschen du betalar dina medlemsavgifter till ett nordiskt befälsförbund du är på sjukledigt eller får rehabiliteringsstöd du är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigt eller vårdledigt du är arbetslös på FPA:s grunddagpenning eller utkomststöd du utför din värnplikt eller civiltjänstgöring UNDERSTÖDANDE MEDLEM Du kan anhålla om understödande medlemskap bl.a. på följande grunder: du går i pension/ sjukpension du är företagare du hör till ett annat fackförbund. Observera att det inte berättigar till understödande medlemskap om du endast hör till en annan arbetslöshetskassa. Understödande medlemsavgift är 70 e /kalenderår. Till alla understödande medlemmar postas automatiskt ett referensbankgiro. Obs. Den understödande medlemsavgiften innehåller inte arbetslöshetskasseavgift. Förvärvsarbetare, som bor i Finland och som inte har fyllt 68 år, kan vara medlem i arbetslöshetskassan. ANSÖKNINGAR Blanketter för medlemsansökning, medlemsavgiftsinkassering, anhållande om understödande medlemskap eller medlemsavgiftsbefrielse kan beställas från förbundets kansli eller skrivas ut från förbundets hemsidor Beslut som gjorts på skriftliga ansökningar sänds alltid skriftligt till medlemmen. Enbart medlemskortet garanterar inte medlemskapet. Också medlemsavgifterna bör ha inbetalts eller befrielse från medlemsavgift beviljats. Arbetslöshetsskyddet och övriga medlemsförmåner står till ditt förfogande när ditt medlemskap är i kraft. Följ också med medlemsannonserna i tidskriften Finlands Sjöfart samt på förbundets hemsidor. I alla frågor gällande medlemskapet kan du vända dig till förbundets kanslist Mirjam Tuisku telefon FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 19

20 JÄSENMAKSUVAPAUTUS HAKEMATTA? Jos palkanmaksusi on jostain syystä keskeytynyt, emme saa jäsenmaksurekisteriin selvitystä siitä, ellet itse ilmoita asiasta ja hae jäsenmaksuvapautusta. Jotta välttyisit turhilta maksutiedusteluilta, on tärkeää, että ilmoitat muutoksista. Jos olet unohtanut hakea jäsenmaksuvapautusta voit tehdä sen tällä lomakkeella. HAR DU GLÖMT ATT ANSÖKA OM MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSE? Om din löneutbetalning av någon anledning har avbrutits får vi inte information om det till medlemsregistret om du inte själv meddelar om saken och ansöker om medlemsavgiftsbefrielse. För att du skall undvika onödiga betalningsförfrågningar är det viktigt att du meddelar om eventuella förändringar. Om du har glömt att ansöka om medlemsavgiftsbefrielse kan du göra det med den här blanketten. NIMI / NAMN HENKILÖTUNNUS / PERSONSIGNUM LÄHIOSOITE / NÄRADRESS POSTITOIMIPAIKKA / POSTKONTOR SÄHKÖPOSTIOSOITE / ADRESS TYÖTÖN, SAAN TYÖTTÖMYYSKORVAUSTA KELALATA, AJANJAKSO / ARBETSLÖS, JAG FÅR ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING FRÅN FPA, TID Jos saat Maa- meri- ja metsäalojen Työttömyyskassasta työttömyyskorvausta, jäsenmaksuvapautusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan kassa perii automaattisesti jäsenmaksun. Om du får arbetslöshetsersättning från Land- sjö- och skogssektorernas arbetslöshetskassa behöver du inte skilt ansöka om medlemsavgiftsbefrielse, utan kassan drar automatisk av medlemsavgiften. OPISKELEN OPISTON NIMI / JAG STUDERAR LÄROINRÄTTNINGENS NAMN KOKO ARVIOITU OPISKELUAIKA / HELA DEN BERÄKNADE STUDIETIDEN VARUSMIES-/SIVIILIPALVELUS / MILITÄR-/CIVILTJÄNST, AJANJAKSO / TID PALKATON SAIRAUSLOMA TAI KUNTOUTUSTUKI / SJUKLEDIGHET UTAN LÖN REHABILITERINGSSTÖD AJANJAKSO / TID PALKATON ÄITIYS-/ISYYS-/VANHEMPAINLOMA / MODERSKAPS-/FADERSKAPS-/FÖRÄLDRALEDIGHET UTAN LÖN AJANJAKSO / TID HOITOVAPAA AJANJAKSO / VÅRDLEDIGHET TID OLEN JÄSENENÄ POHJOISMAISESSA PÄÄLLYSTÖLIITOSSA / JAG ÄR MEDLEM I ETT NORDISKT BEFÄLSFÖRBUND LIITON NIMI/ FÖRBUNDETS NAMN AJANJAKSO / TID MAKSAN JÄSENMAKSUT TILAPÄISESTI (korkeintaan yksi vuosi) TOISEN TOIMIALAN AMMATTILIITTOON / JAG BETALAR TILLFÄLLIGT (högst ett år) MINA MEDLEMSAVGIFTER TILL ETT FACKFÖRBUND INOM EN ANNAN BRANSCH LIITON NIMI/ FÖRBUNDETS NAMN AJANJAKSO / TID VIRKAVAPAA AJANJAKSO / TJÄNSTELEDIGHET, TID OMA LOMA AJANJAKSO / EGEN LEDIGHET UTAN LÖN, TID PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS / DATUM OCH UNDERSKRIFT JÄSENMAKSUVAPAUTUS MYÖNNETÄÄN AINA MÄÄRÄAJAKSI JA SIKSI TARVITSEMME JÄSENMAKSUVAPAUTUKSELLE AINA ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄN. Jos et tiedä päättymisaikaa, arvioi se. MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSEN BEVILJAS ALLTID FÖR VISS TID OCH DÄRFÖR BEHÖVER VI FÖR MEDLEMSAVGIFTSBEFRIELSEN ALLTID TIDEN NÄR DEN INLEDS OCH TAR SLUT. Om du inte vet när den tar slut, gör en bedömning. LOMAKE PALAUTETAAN OSOITTEESEEN: Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Mirjam Tuisku, Hietalahdenranta 15 A 3, Helsinki BLANKETTEN RETURNERAS TILL ADRESSEN: Finlands Skeppsbefälsförbund, Mirjam Tuisku, Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa!

Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa! 1 Etsi alhaalta oikea ruotsinkielinen sana viivalle! Käytä tarvittaessa sanakirjaa! 1. työ (2 sanaa) 2. tehdä työtä/ työskennellä (2 sanaa) 3. koulutus 4. kokemus 5. hakemus 6. ansioluettelo 7. työtodistus

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

LIITTYMINEN Jytyn jäsenyhdistyksen ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi BLI MEDLEM i Jytys medlemsförening och Jytys arbetslöshetskassa

LIITTYMINEN Jytyn jäsenyhdistyksen ja Jytyn työttömyyskassan jäseneksi BLI MEDLEM i Jytys medlemsförening och Jytys arbetslöshetskassa 1. 2. Liitto Förbund 3. Yhdistys Förening 4. Viranhaltija/toimihenkilö Tjänsteinnehavare/funktionär TÄYTTÖOHJEET Täyttämällä jäsenilmoituksen A-osan liityt Julkis- ja yksityisalojen toimihen kilöliitto

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot:

Sjundeå kommun. Siuntion kunta. xesärvötukt 2012. Puistopolku I 02580 Siuntio s-oosti : siu ntio@siu ntio.fi. Lisätiedot: xesärvötukt 2012 Siuntion kunta tukee kesällä 2012työnantajia, jotka palkkaavat siuntiolaisen 15-22vuoliaan nuoren vähintään 4 viikon ajaksi 4.6.- 12.8. Tuen määrä on 300 / työllistetty. Tuki voidaan myöntää

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka sekä kieli

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka sekä kieli YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka sekä kieli Tarkoitus ja toiminta Jäsenet 1 Yhdistyksen nimi on Suomen laivainsinöörien yhdistys - Finlands skeppsingenjörförening LARADI ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

vuotta år Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

vuotta år Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet J jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet 1905 111 vuotta år 2016 FINLANDS SJÖFART

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot