SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart"

Transkriptio

1 SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 14 SUOMALAINEN JÄÄNMURTO ISKUSSA SLAGKRAFTIG FINSK ISBRYTNING Jäänmurtajien päälliköt / Isbry tarnas befäl i bild: Toni Kovanen (Voima), Mikko J. Seppälä (Sisu), Christian Wennerstrand (Kontio), Timo Jeskanen (Urho), Matti Kuparinen (Otso) J jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentieto

2 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT VUODESTA 1917 FinlandsSjöfart UTKOMMIT SEDAN 1917 Tässä numerossa I detta nummer J Titanic-näyttely Tallinnassa J Titanicutställning i Tallinn J Jäänmurto menossa maailmalle J Isbrytningen går ut i världen Pääkirjoitus / Ledare 3 Puheenvuoro / Inlägg 4 Titanic-näyttely tuli Tallinnaan 5 Lennusadam matka Viron merihistoriaan 7 Titanic-utställningen kom till Tallinn 9 Lennusadam en resa i Estlands sjöhistoria 11 Valttina Suomen jäänmurto-osaaminen 12 Isbrytarkunnandet är Finlands trumf 14 Jäsentietoa / Medlemsinfo Toimisto Kansli 16 Piirit / Kretsarna 17 Jäsenrekisterin tiedot ajan tasalle 18 Uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret 19 Eläkkeelle jääminen / När du går i pension 21 Työttömyysturva / Arbetslöshetskyddet 22 Kun asut Suomessa ja työskentelet Ruotsin tai Tanskan lipun alla 24 Då du bor i Finland och arbetar under svensk eller dansk flagg 24 Jäsentuotetilaukset / Medlemsproduktbeställningar Nestes sjöpersonal donerade sin julpeng till barnsjukhuset 35 Nesteen merihenkilöstö lahjoitti joulurahansa lastensairaalalle Lukuvinkki: Historian aroilla alueilla Merkkipäivät / Bemärkelsedagar 42 J Merenkulkijat muistavat lapsia J Sjöfarare minns barnen Suomen Merenkulku on myös netissä Seuraava numero ilmestyy Nästa nummer kommer ut Aineisto viimeistään Materialet senast

3 PÄÄKIRJOITUS Suomen Merenkulku Otsikko ei tarkoita nyt varsinaista, fyysistä merenkulkua, vaan liittomme lehteä. Lehti on ns. jäsenjulkaisu, jossa käsitellään päivän polttavia asioita; sopimusasioita, suomalaisia varustamoita, henkilöitä jotka toimivat merenkulun parissa jne. Mutta, mutta. Olisin varsin tyytyväinen jos lehteemme saataisiin artikkeleita jäseniltä heidän näkökulmistaan, kiinnostavista matkoista, laivoista, ihmisistä tai harrastuksista. Olemme myös pohtineet palstaa luottamusmiehille sekä piiriasiamiehille, jossa he voisivat kertoa omien alueidensa asioista ja tapahtumista. Tehtäisiin lehti yhdessä ja saataisiin se näyttämään siltä, miltä sen pitäisikin näyttää eli jäsenistön näköinen, ei toimituksen. Nyt vain tekstiä paperille tai koneelle, mielellään vielä kuvalla tai kuvilla höystettyinä. Tiedän että jäsenistössä on varsin monia, hyviä tekstinkirjoittajia. Eli lehti on tarkoitettu kaikille halukkaille jäsenille tietojen vaihtoon tai juttujen kerrontaan. Tekstit ja kuvat vain tänne lehden toimitukseen. Juttuja odotellessa. Risto Blomquist Finlands Sjöfart Rubriken avser nu inte den egentliga, fysiska sjöfarten, utan förbundets tidskrift. Vår tidskrift är en sk. medlemspublikation, där dagsaktuella ärenden behandlas: avtalsfrågor, finländska rederier, personer som är aktiva inom sjöfarten osv. Men, men. Jag skulle bli väldigt nöjd om vi fick artiklar av medlemmarna till vår tidning med deras åsikter, intressanta resor, fartyg, människor eller hobbyn. Vi har också funderat på en spalt för förtroendemännen och kretsombudsmännen där de kan berätta om saker och händelser inom sitt eget område. Vi skall göra tidningen tillsammans och få den att se ut som den borde se ut, dvs. som medlemskåren och inte som redaktionen. Sätt nu bara text till pappers eller på datorn, gärna dessutom med bilder. Jag vet att det i medlemskåren finns väldigt många goda skribenter. Tidningen är alltså avsedd för alla intresserade medlemmar för informationsutbyte eller historieberättning. Skicka bara in era texter och bilder hit till tidningsredaktionen. I väntan på artiklar Risto Blomquist Nopein tieto meistä netissä JULKAISIJA UTGIVARE: Suomen Laivanpäällystöliitto Finlands Skeppsbefälsförbund TOIMITUKSEN OSOITE REDAKTIONENS ADRESS: Hietalahden ranta 15 A 3, Helsinki Sandvikskajen 15 A 3, Helsingfors, (09) PÄÄTOIMITTAJA CHEFREDAKTÖR: Risto Blomquist, TOIMITUSSIHTEERI REDAKTIONSSEKRETERARE: Hilkka Kotkamaa, (09) , , TOIMITUSNEUVOSTO REDAKTIONSRÅDET: Risto Blomquist, Kristian Heiskanen, Markku Kettunen, Santeri Lunkka, Niclas Seligson, Petri Suominen, Heidi Tauriainen, Kai Terimaa, OSOITTEENMUUTOKSET ADRESSFÖRÄNDRINGAR: Mirjam Tuisku (09) , TILAUKSET PRENUMERATIONER: Harriet Björkqvist (09) TILAUSHINNAT PRENUMERATIONSPRISER: 12 kk/mån: 44 e 6 kk/mån: 28 e Irtonumero Lösnummer: 6 e ULKOMAILLE UTLANDET 12 kk/mån: 50 e 6 kk/mån: 33 e AINEISTOT MATERIAL MATERIAL: Suomen Laivanpäällystöliitto, ILMOITUS-MYYNTI ANNONSFÖR- SÄLJNING ADVERTISEMENT: Meriko Oy, Juha Jokisalo, ILMOITUSHINNAT (MUSTAVALKOISET) ANNONSPRISERNA (SVARTVITA) ADVERTI- SEMENTS RATES (BLACK & WHITE) AUKEAMA UPPSLAG SPREAD e TAKAKANSI BAKPÄRM BACK COVER e 1/1 SIVU SIDA PAGE e 1/2: 690 e 1/4: 350 e AIKAKAUSLEHTIEN LIITON JÄSEN, AMMATTILEHTIRYHMÄ MEDLEM I TIDSKRIFTERNAS FÖRBUND FACKTIDSKRIFTSGRUPPEN, PAINOS UPPLAGA TAITTO LAYOUT: Hilda GS, Helsinki KIRJAPAINO TRYCKERI: Kirjapaino Uusimaa, Porvoo FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 3

4 PUHEENVUORO / Inlägg Kuin villissä lännessä Ahvenanmaan maakunta haluaa yksityistää kaikki vapaasti liikkuvat maakuntalaivat Ahvenanmaan saaristossa. Tavoite on oiva esimerkki siitä miten käy kun voimakas poliittinen tarkoitushakuisuus ohjaa päätöksiä hinnalla millä hyvänsä. Jäsentemme kannalta ensimmäisen laivan M/S Doppingenin yksityistäminen syksyllä 2012 tuntui menevän hyvin. Työntekijät seurasivat vanhoina työntekijöinä ja vanha TES oli voimassa. Ongelmat alkoivat melkein välittömästi, kun uusi varustaja teki omat tulkintansa TES:istä. Palkka pieneni muutoksen takia yli kymmenen prosenttia. Jäsenemme puolustivat omaa oikeutettua kantaansa ja monen tuloksettoman neuvottelun jälkeen työilmapiiri kiristyi. Erityisesti yksi päälliköistä joutui varustamon hampaisiin ja hänelle alkoi sadella erilaisia kirjallisia varoituksia milloin mistäkin syystä ilman päteviä perusteita. Työnantaja antoi esimerkiksi asiattoman syytöksen kilpailevasta toiminnasta jne. Tilanne kärjistyi äärimmilleen, kun varustaja päätti purkaa päällikön työsopimuksen siltä istumalta syksyllä Asioita puidaan oikeudessa kohtapuoleen. Seuraava yksityistämisen kohde oli syksyllä 2013 M/S Skarven. Tällä kertaa varustaja oli toinen. Uusi varustamo halusi luoda ihan oman työsopimuksen. Alkusyksystä he lopulta suostuivat TES-neuvotteluihin, jotka eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen. Varustajan sopimus maakuntahallituksen kanssa velvoittaa varustajaa seuramaan vanhaa TES:iä, jos sopimusta ei synny liiton kanssa. Tähän varustaja ei kuitenkaan suostu. Nyt vallitsee pattitilanne, joka myös pitää selvittää oikeudessa. Liitto on lähestynyt maakuntahallitusta monta kertaa vaatien sitä valvomaan ja toimimaan villin lännen lopettamiseksi. Maakuntahallitus on nostanut kädet ylös väittäen, ettei muka voi tehdä mitään. Poliittinen agenda on heillä niin vahva että tämän yksityistämishankkeen on pakko onnistua. Hankkeen käynnistyessä maakuntahallitus palkkasi varustamoalan eläkkeelle jääneen vanhan konkarin eturintamaan maakuntahallituksen puolesta,120 euron tuntipalkalla. Hänen on helppo toimia viikatemiehenä, koska mitään henkilökohtaista menetettävää ei enää ole. Nyt on epävarmaa koska seuraava laiva yksityistetään. Minkälainen varustaja tarttuu haasteeseen vai onko kyse vielä mukana olevista? Herää myös kysymys minkälaisten jekkujen kanssa joudumme seuraavaksi painimaan? Ammattiliittona meillä on velvollisuus tukea jäseniämme ja valvoa työehtosopimuksien noudattamista. Meidän on myös taattava, että jäsenemme voivat hyvin työpaikoillaan ja että heillä on mahdollista työskennellä asiallisissa työoloissa. Maakuntahallitus ei tällä hetkellä välitä eduistamme eikä niitä valvo, ei edes omilla laivoillaan. Ikävä kyllä. Nostan hattua kaikille jäsenille, jotka uskaltavat ja jaksavat pitää puoliaan riita- asioissa. Liittona teemme parhaamme auttaaksemme kaikkia, mutta omaakin panosta tarvitaan. Johan Ramsland, SLPL:n asiamies Vilda västern Ålands Landskapsregerings mål att privatisera landskapets alla frigående färjor är ett mycket gott exempel på när ett kraftigt politiskt beslut styr denna målsättning till vilket pris som helst. Ur våra medlemmars synpunkt verkade det första fartygets, M/S Doppingens, privatisering hösten 2012 att gå bra. Arbetstagarna följde med som gamla arbetstagare och det gamla kollektivavtalet var i kraft. Problemen började nästan genast när den nya arbetsgivaren gjorde sina egna tolkningar av kollektivavtalet. Lönen minskade med över en tiondedel på grund av detta. Våra medlemmar stod på sig i sina berättigade krav, och efter resultatlösa förhandlingar hårdnade arbetsmiljön. Speciellt den ena av befälhavarna hamnade i rederiets tänder och olika skriftliga varningar började regna på honom med den ena orsaken efter den andra, utan någon substans. Arbetsgivaren gav också en osaklig skriftlig anklagelse om konkurrerande verksamhet. Situationen eskalerade till topp när redaren beslöt häva befälhavarens arbetsavtal på stående fot hösten Saken kommer att behandlas i rätten i en nära framtid. Följande privatiseringsobjekt var M/S Skarven hösten En annan redare denna gång. Detta rederi ville först göra ett helt eget arbetsavtal. På förhösten gick de sedan med på kollektivavtalsförhandlingar. Dessa har varit resultatlösa. Rederiets avtal med Landskapsregeringen ålägger redaren att följa det gamla kollektivavtalet i detta fall när enighet inte kan nås om något annat, men till detta vägrar redaren. Ett dödläge som också måste behandlas i rätten. Förbundet har närmat sig Landskapsregeringen ett flertal gånger krävande att Landskapsregeringen övervakar och agerar så att denna vilda västern skall ta slut. Landskapsregeringen viftar med sina händer och säger att inget kan göras. Den politiska agendan är så stark att detta privatiseringsprojekt måste lyckas till vilket pris som helst. När projektet startades anställde Landskapsregeringen en av rederibranschens gamla redan pensionerade strong man för en moderat timlön av 120e för att fungera som lieman och frontman för Landskapsregeringen. Lätt att agera när man själv inte har något att förlora. Osäkerheten är stor när följande fartyg skall privatiseras. Hurudan redare kommer då att pröva nya vågor, eller blir det någon av dem som redan är aktiva. Hurudana tricks kommer vi att måsta tampas med till följande? Som fackförbund är vi obligerade att stöda våra medlemmar och övervaka att kollektivavtal följs. Vi måste också garantera att våra medlemmar mår bra på sina arbetsplatser och att det är möjligt att arbeta under acceptabla förhållanden. Beklagligen gör inte Landskapsregeringen detta eller övervakar förhållandena, inte ens på sina egna fartyg. Jag lyfter på hatten för alla medlemmar som vågar och orkar stå på sin sak i tvistemål. Som förbund gör vi vårt bästa för att hjälpa alla, men det behövs också en egen insats. Johan Ramsland, FSBF Ombudsman

5 Titanic-näyttely tuli Tallinnaan Vielä ehtii käydä tutustumassa hienoon Titanic-näyttelyyn, joka on kiertänyt pääosin Amerikoissa laivan uppoamisen 100-vuotisjuhlan muistoksi. Hilkka Kotkamaa F Juuri tämän pikkupatsaan juurella tapasivat elokuvan rakastavaiset Kate Winslet ja Leonardo di Caprio. Yli kaksisataa hylyn ympäriltä löytynyttä esinettä sisältävän näyttelyn on koonnut yhdysvaltalainen Premier Exhibition. Nyt näyttely on esillä myös Pohjois-Euroopassa, niinkin lähellä kun Tallinnassa kaupungin uuden karheassa merimuseossa Lennusadamissa. Vielä ehtii Vielä maaliskuun loppuun asti museon pintaalasta kolmannes kuuluu museon sisälle raken netulle Titanic-näyttelylle. Esillä on jäljennöksiä Titanicin hyteistä ja käytävistä ja sinne on rakennettu myös komea pääportaikko, juuri se jossa James Cameronin Titanic-elokuvan Kate Winslet ja Leonardo di Caprio tapasivat. Museokierrokselle kannattaa varata paljon aikaa, koska aineistoa on paljon ja mukana myös kohtalokkaaseen matkaan liittyviä tarinoita. Suomalaisia matkustajia oli Titanicin 1500 matkustajasta 63, joista 20 pelastui. Virolaisia oli mukana kaksi, joista toinen pelastui. A FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 5

6 G Tässä on aitoja neljän kilometrin syvyydestä nostettuja esineitä. Mukana on ehjänä säilyneitä lautasia joista Titanicin matkustajat söivät laivan ravintoloissa. F Liki 900 neliön näyttely vie noin kolmanneksen merimuseon vesitasohallin pinta-alasta. ympäri maailmaa Titanic-näyttelyssä. Osa esillä olevista esineistä on alkuperäisiä merenpohjasta nostettuja tavaroita, mutta näyttelyn mukana maailmaa kiertää myös kymmenkunta yhdysvaltalaista rakentajaa, jotka pystyttävät näyttelyihin jäljennöksiä Titanicin osista. Näyttelyyn on sisällytetty paljon tietoa laivasta, onnettomuudesta ja saatu mukaan jopa tunnelmaa 101 vuotta sitten uponneesta laivasta. Laivan hylkyä tutkitaan edelleen sen uppoamispaikalla neljän kilo metrin syvyydessä. Tietoa ja tarinoita Näyttelyn tarinoihin kuuluu mm. nahkuri Irwin Howardin merkillinen kokemus. Hän aikoi päättää maailmanympärysmatkansa Titanicilla, mutta ei koskaan ehtinyt laivaan, vain hänen matkalukkunmsa ehdittiin viedä sisälle. Nyt matkalaukku ja sen sisällä oleva huilu kiertää Museo on auki ti su klo Lennusadam, Vesilennuki 6. Titanic-näyttely on museossa maaliskuun loppuun. Titanic-näyttelyn tuominen Tallinnaan maksoi euroa. Kirja Titanicin suomalaisista kohtaloista Kirja Titanic suomalaisten siirtolaisten uponneet unelmat kertoo pohjoismaisista matkustajista ja se antaa ainutlaatuista tietoa Titanicin suomalaisuhreista. Vuonna 1988 ruotsiksi ilmestynyt Claes-Göran Wetterholmin teos on nyt saatavilla täydennettynä ja suomenkielisenä versiona. Kirjan on kääntänyt Titanictutkija Juha Peltonen, joka on lisännyt siihen aineistoa, mm.eino Leinon Titanic-kronikan, mittavan Titanic-kirjallisuuden luettelon sekä 18-vuotiaana Titanicista pelastuneen Anna Sofia Turjan haastatterlun, jonka hän antoi 81-vuotiaana. Muistoissaan hän kertoo pakokauhusta, jota voi vain kuvitella. Mitä tunsi viittä lastaan kaitseva Maria Panula tai neljän lapsensa kanssa matkannut Alma Pålsson, kun he eivät ehtineet pelastusveneisiin? Mitä ajattelivat ne joille ei riittänyt pelastusliivejä. Tai ne joille liivejä riitti, ja he pysyivät pinnalla mutta paleltuivat hyiseen veteen. Miksi onnettomuuden jälkeisessä oikeudenkäynnissä pidettiin tärkeämpänä kunnioittaa brittiläistä merimieskunniaa kuin paljastaa onnettomuudessa tehtyjä räikeitä virheitä? Kirjassa on valaiseva ja hieno kuvitus. Siinä on myös runsaasti teknistä tietoa laivasta ja onnettomuuden jälkeisestä alukseen liittyvästä tutkimustyöstä. G Titanic-näyttely antaa tietoa sen ajan merenkulusta, Titanicin onnettomuudesta, mutta myös tarinoita ihmisistä, jotka olivat mukana kohtalokkaalla merimatkalla. 6 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

7 Lennusadam matka Viron merihistoriaan Pohjois-Euroopan jännittävin merimuseo! Niin mainostetaan Viron merenkulkumuseota, Lennusadamaa, Lentosatamaa, joka avattiin pari vuotta sitten. Museon vetovoimasta kertoo se, että siitä on tullut Viron suosituin museo. Viime vuonna vierailijoita oli käynyt , mikä on yli puolet Tallinnan väkiluvusta. teksti Hilkka Kotkamaa kuvat Anni Kotkamaa F Viron uusi merimuseo sijaitsee meren äärellä, kävelymatkan päässä laivasatamasta. Yhteispinta-alaltaan lähes 8000 neliön kokoiset museohallit poistettiin neuvostoaikana käytöstä. Romuvarastoina käytetyt hallit pääsivät vuosien saatossa rapistumaan pahoin. F Vesitasoja rakennettiin maailmassa 1915 tienoilla 900 kappaletta. Niistä ei ole jäljellä ainoatakaan. Museossa niistä on yksi tarkkaan rakennettu kopio koneesta, jolla on tehty maailman ensimmäinen iso ilmahyökkäys, ensimmäisessä maailmansodassa A FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 7

8 G Restaurointitöiden aikana hallien teräsbetonisista kattokupoleista ja rakenteista löytyi korjaamista vaativia halkeamia ja muita vaurioita niin, että korjausbudjettiarvio lähes kaksinkertaistui. Pelkkä säpäleiksi rikkoutuneiden kupolien korjaus kesti 2,5 vuotta. G Legendaarinen sukellusvene Lembit. Sukellusveneen sisätilojen kunnostuksen jälkeen vierailijalla on mahdollisuus tutustua miehistön elämään noin kahdeksankymmentä vuotta sitten ympäristössä, joka on säilynyt lähes alkuperäisenä. G Merimuseon Meeli Hein opas tuntee merenkulun historiaa, siihen kuuluvia tarinoita ja teknisiä yksityiskohtia. Merimuseo sijaitsee kävelymatkan päässä matkustajalaivojen satamasta, vesilentokonehalleissa. Ne rakennettiin Pietari Suuren merilinnoitusvyöhykkeen Tallinnan Porkkalan linnoitetun puolustusaseman osaksi vuosina Museohalli on rakennusteknisesti ainutlaatuinen, koska se on ensimmäinen teräsbetoninen iso rakennus, joka kannattaa itseään ilman väliseiniä tai kannatinpaaluja. Samalla tekniikalla rakennettiin sittemmin myös Sidneyn oopperatalo ja Pekingin kansallisstadion. Näin kertoo oppaanamme Meeli Hein. Hän tietää Viron merenkulkuhistoriasta melkoisesti ja lisää saaneensa alan pohjakoulutusta mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Kiellettyä aluetta Olemme nyt alueella, johon virolaisilla ei ollut pääsyä Neuvostoliiton aikana. Virolaisilla ei ollut lupaa mennä edes käymään neuvostomaan rannikolle eikä saaristoon. Eivätkä he saaneet omistaa venettä. Nämä museossa olevat veneet olemme saaneet lahjoituksina Ruotsista, johon niillä sodan aikana paettiin natsisaksalaisia ja neuvostomiehitystä. Veneiden mukana saimme kuulla monia hyytäviä kertomuksia täpäristä pelastumisista. Yksikin venekunta oli viisilapsinen perhe, jonka saksalainen partioimassa ollut sukellusvene pysäytti heidän ollessa matkalla Gotlantiin Sotilaiden ohjeen mukaan pakolaiset oli ammuttava. Perheen isä osasi kuitenkin saksaa ja kertoi veneen olevan matkalla Saksaan. Heidän annettiin jatkaa matkaa. Tarinan kertoja, Helmi niminen göteborgilaisrouva, oli itse mukana veneessä 7-vuotiaana. Monia harvinaisuuksia Meren äärellä sijaitsevassa museohallissa on esillä monia harvinaisuuksia. Sukellusvene Lembit oli maailman vanhin vesillä oleva sukellusvene vielä keväällä Se on ainoa ennallaan säilynyt sota-alus toista maailmansotaa edeltäneen ajan Viron laivastosta. Esillä on myös jäänmurtaja Suur Tõll, joka purjehti aikoinaan Suomen lipun alla nimellä Wäinämöinen. Laiva kaapattiin venäläisiltä Helsingin lähellä vuonna 1918 ja luovutettiin Suomesta Tarton rauhan ehtojen mukaisesti Viroon neljä vuotta myöhemmin. Yksi nähtävyyksistä on vesitaso Short 184. Se oli ensimmäisen maailmasodan aikana laajalti käytetty vesitaso, jolla tehtiin ensimmäinen torpedohyökkäys ilmasta. Vanha museokin jäljellä Museokäynnille kannattaa ottaa jälkikasvu mukaan sillä siellä voi mm. laskeutua sukellusvenesimulaattorilla meren syvyyksiin, uittaa altaassa laivojen pienoismalleja ja katsella erilaisia mereneläviä. Museolaivat ja muut näyttelyesineet sijaitsevat kolmessa tasossa: meren pohjassa, meren pinnalla ja ilmassa. Viron vanha merimuseo, Tallinnan vanhankaupungin kupeessa, jatkaa edelleen toimintaansa. Se kertookin enemmän kauppamerenkulun historiasta. Se on nimeltään Paksu Margareta ja käymisen arvoinen sekin. 8 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

9 Titanic-utställningen kom till Tallinn G Runt år 1915 byggdes i världen 900 sjöflygplan. Inte ett enda av dem finns kvar. På museet finns en exakt byggd kopia av planet med vilket världens första stora luftangrepp gjordes under första världskriget år Ännu hinner du besöka den fina Titanic-utställningen, som till 100-årsminnet av fartygets förlisning har cirkulerat främst i Amerika. Utställningen, omfattande över tvåhundra föremål som upphittats runt vraket, har sammanställts av Premier Exhibition i Förenta staterna. Nu har utställningen också kommit till Nordeuropa, så pass nära som till Tallinn, till stadens nya sjöfartsmuseum Lennusadam. Ännu hinner du Ända till slutet av mars upptas en tredjedel av museets yta av Titanic-utställningen som byggts upp inne i museet. På utställningen finns kopior av Titanics hytter och korridorer, och där har också byggts upp en ståtlig huvudtrappa, precis den trappa där Kate Winslet och Leonardo di Caprio träffades i James Camerons Titanic-film. Det lönar sig att reservera mycket tid för museirundan, eftersom det finns mycket material och också historier om den ödesdigra resan. Av Titanics 1500 passagerare var 63 finländare, och 20 av dem räddades. Två ester var med, av vilka den ena räddades. Info och historier Till utställningens berättelser hör bl.a. garvaren Irwin Howards märkliga upplevelser. Han ämnade avsluta sin världen runt-resa på Titanic, men hann aldrig till skeppet, endast hans bagage hann föras ombord. Nu cirkulerar hans kappsäck, innehållande hans flöjt, världen runt med Titanicutställningen. En del av de utställda föremålen är de ursprungliga upplyfta ur sjöbottnen, men kopior av Titanics olika delar byggs också upp på utställningen av ett tiotal byggare från Förenta staterna som reser världen runt med utställningen. Utställningen innehåller mycket information om skeppet och om olyckan, och man har också t.o.m. fått med stämningen som rådde på det för 101 år sedan sjunkna skeppet. Skeppets vrak undersöks fortfarande på dess förlisningsplats på fyra kilometers djup. Museet är öppet ti-sö kl Lennusadam, Vesilennuki 6. Titanic-utställningen pågår till slutet av mars. Det kostade euro att få Titanic-utställningen till Tallinn. A FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 9

10 En bok om Titanics finländska öden Boken Titanic berättar om fartygets nordiska passagerare, och ger unik information om Titanics finländska offer. Denna bok av Claes-Göran Wetterholm, som utkom på svenska 1988, går nu att få som kompletterad finskspråkig version. Boken har översatts av Titanic-forskaren Juha Peltonen, som utökat materialet med bl.a. Eino Leinos Titanic-krönika, med en omfattande lista av Titanic-litteratur samt med en intervju med då 81-åriga Anna Sofia Turja, som 18 år gammal räddades från Titanic. I sina minnen berättar hon om paniken, som man bara kan föreställa sig. Vad kände Maria Panula som vaktade sina fem barn eller Alma Pålsson som reste med sina fyra barn, när de inte hann med i räddningsbåtarna? Vad tänkte de passagerare för vilka räddningsvästarna inte räckte till. Eller de som fick västar och hölls på ytan, men frös ihjäl i det iskalla vattnet. Varför ansåg man i rättegången efter olyckan att det var viktigare att bibehålla den brittiska sjömansäran än att avslöja de grava fel som gjordes i olyckan? Boken är belysande och fint illustrerad. Där finns också gott om teknisk information om fartyget och om undersökningsarbetet efter fartygsolyckan. G Titanic-utställningen ger information om den tidens sjöfart, om Titanics förlisning, men också historier om människorna som var med på den ödesdigra sjöresan. Lennusadam en resa i Estlands sjöhistoria Nordeuropas mest spännande sjöfartsmuseum! Så lyder reklamen för Estlands sjöfartsmuseum, Lennusadam, Flyghamnen, som öppnades för ett par år sedan. Om museets dragningskraft berättar det att det har blivit Estlands populäraste museum. Ifjol var besökarantalet , vilket är över hälften av Tallinns befolkningsmängd. TEXT Hilkka Kotkamaa BILD Anni Kotkamaa Sjöfartsmuseet är beläget på gångavstånd från passagerarfartygshamnen, i sjöflygplanshallarna. Hallarna byggdes som en del av Tallinn-Porkala befästa försvarsstation i Peter den stores havsbefästning. Museihallen är byggnadstekniskt unik, eftersom den är den första stora byggnaden i stålbetong som bär upp sig själv utan mellanväggar eller stödpålar. Med samma teknik byggdes sedermera också operahuset i Sidney och nationalstadion i Peking. Det berättar vår guide Meeri Hein. Hon vet en hel del om Estlands sjöfartshistoria och tillägger att hon fått grundutbildning i branschen bl.a. vid yrkeshögskolan i Seinäjoki. Förbjudet område Vi är nu inne på ett område som esterna inte hade tillträde till under sovjettiden. Esterna hade inte ens lov att besöka Sovjets kust eller skärgård. Och inte fick de äga båtar. De här båtarna på museet har vi fått som donationer från Sverige och med dessa båtar flydde esterna under kriget från nazityskarna och sovjetbemanningen. Med båtarna fick vi höra många gastkramande berättelser om räddningar som varit nära ögat. Ett båtlag bestod t.ex. av en familj med fem barn som stoppades av en tysk patrullerande u-båt då de 1943 var på väg till Gotland. Soldaterna hade order att skjuta flyktingarna. Familjefadern kunde dock tyska och berättade att båten var på väg till Tyskland. De fick tillåtelse att fortsätta sin färd. Den som berättar historien är en göteborgsfru vid namn Helmi, som själv som 7-åring var med i båten. Många rariteter I museihallen vid havet är många rariteter utställda. U-båten Lembit var ännu våren 2011 världens äldsta u-båt i vatten. U-båten är det enda krigsskepp av Estlands förkrigstida flotta som bevarats i ursprungsskick. På utställningen finns också isbrytaren Suur Tõll, som i tiden seglade under finsk flagg under namnet Wäinämöinen. Fartyget kapades av ryssarna nära Helsingfors år 1918, och överläts fyra år senare från Finland till Estland enligt villkoren i Tarto-freden. En 10 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

11 SATAMA- JA AHTAUS- PALVELUA Hyvien moottoritieyhteyksien välittömässä läheisyydessä etelän ruuhka-suomessa G Estlands nya sjöfartsmuseum, som öppnades i maj för två år sedan, ligger vid havet på gångavstånd från fartygshamnen. Museihallarna med en sammanlagd yta på nästan 8000 kvadratmeter togs ur bruk under sovjettiden. Hallarna användes som skrotlager och förföll illa under årens lopp. av sevärdheterna är sjöflygplanet Short 184. Det var ett sjöflygplan som användes mycket under första världskriget, och med det gjordes det första torpedanfallet från luften. Det gamla museet finns också kvar Det lönar sig att ta barnen med på museibesöket, eftersom man där t.ex. kan sänka sig i havets djup med en u-båtssimulator, köra miniatyrmodeller av fartyg i bassängen och titta på olika havsdjur. Museiskeppen och andra utställningsföremål ligger på tre nivåer: havets botten, havets yta och luften. Verksamheten i Estlands gamla sjöfartsmuseum invid Tallinns gamla stad fortsätter också ännu. Där berättas det mera om handelssjöfartens historia. Museet heter Tjocka Margareta och är också värt ett besök. - yksityinen yleinen kaupallinen satama syvällä sisämaassa - sijainti N ,25 E ,22 sisäänajo Hangosta - 4 metrin väylä, esitys 5,5 metrin meriväylästä tehty - entinen Sucroksen juurikas- ja kalkkikivisatama - kustannustehokas ja palveluiltaan hyvin joustava - väylän varrella Teijon Telakka (WSY Oy) ja viranomaisveneitä valmistava Marine Alutech - Bulk- ja kappaletavaralle kustannustehokas vaihtoehto - valmista varastokenttäaluetta noin m 2 ja mahdollisuus mittaviin laajennuksiin, satamassa valmis kunnallistekniikka - valmista katettua varastotilaa ja mahdollisuus rakentaa hyvin joustavasti varasto-, tuotanto-, huolto- ja toimistotiloja yrityskohtaisten tarpeiden mukaan räätälöitynä - mahdollisuus myös muuhun satamaliiketoimintaa tukevien yritystilojen rakentamiseen Satamakatu 8, Salo Merikulmantie 917, Salo (käyntiosoite) Puh SALO SEAPORT OY Port Of Salo G Den legendariska u-båten Lembit. Efter att u-båtens innandöme iståndsatts har besökaren möjlighet att bekanta sig med manskapets liv för ca åttio år sedan i en miljö som bevarats nästintill i ursprungligt skick.

12 Hilkka Kotkamaa Valttina Suomen jäänmurto- Ankara talvi on ollut 1996, keskimääräisiä 1988, 1998, 2004 ja talvi 2002 jäi leudoksi. Kuluva jäänmurtokausi alkoi poikkeuksellisen myöhään, mutta tammikuun vahva pakkasjakso toi mukanaan nopean jäänmuodostuksen. Arctian jäänmurtajista kauppalaivaston apuna ovat olleet Kontio ja Otso, jotka avustavat Perämeren liikennettä. Voima suuntasi itäiselle Suomenlahdelle. Kaluston tehokasta käyttöä Jäänmurron päätehtävä on ennallaan: Suomen kauppamerenkulun talviliikenteen turvaaminen. Siihen kuuluu mm. kaluston tehokas käyttö ympäri vuoden mukaan lukien polaariset merialueet arktisilla ja antarktisten alueiden merenkulussa kuten tutkimusalusten avustamisessa. Toiminta-alueeseen kuuluu myös öljyntorjuntavalmiuksien kehittäminen sekä uudet liiketoiminta-alueet, kuten satamajäänmurto. Palvelutaso on pidettävä hyvänä väylämaksujen kehityksestä huolimatta. Näin selvittää Arctia Shippingin toimitusjohtaja Tero Vauraste. G Arktisten alueiden kansainväliseen kilpailuun Suomi osallistuu hyvällä jäänmurto-osaamisella, sanoo Arctia Shippingin toimitusjohtaja Tero Vauraste. Kuluvasta talvesta on tilastojen valossa tulossa suunnilleen samanlainen kuin on ollut vuosina 1988, 1996, 1998, 2002 ja 2004, kertoo Jouni Vainio Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija. Vuodet eivät veljiä Aina kun puhutaan jäätilanteesta on hyvä vertailla sitä tilastoihin, joita olemme pitäneet vuodesta Jo nyt voi sanoa, että vähemmän jäätä kuin nyt, on ollut peräti 15 talvena. Enemmän jäätä on ollut yhdeksänä talvena, joista viitenä vuotena jäät ovat olleet paksumpia kuin nyt, Vainio muistuttaa. Paksuuksiltaan jäät ovat tänä vuonna suunnilleen samanlaisia kuin talvina 2005, 2007 ja 2008, jolloin jäätä oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin tällä hetkellä. E Käytän talven jäätilanteesta varoen sanoja poikkeuksellinen ja epätavallinen. Minä puhun mieluiten tilastoista, toteaa jääasiantuntija Jouni Vainio. 12 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART

13 osaaminen Kesätöitä Alaskassa Vauraste korostaa, että kaksi kulunutta vuotta ovat olleet Arctica Shippingille suotuisia. Hyvän tuloksen takana on monitoimimurtajien kohonnut käyttöaste, kuten kesätyöt Alaskassa. Niiden ansiosta yrityksellä on mahdollisuus uusiin investointeihin ja pitää henkilöstön vahvuus nykyisessä 270:ssä. Fennica ja Nordica ovat olleet 2013 edelliskesän tapaan rahdattuna Alaskaan Shellille, vaikka varsinaisia koeporauksia ei viime kesänä ole tehty. Molemmat laivat suorittivat erilaisia valmistelutehtäviä kohdealueilla. Fennica ja Nordica selviytyi tehtävästään hyvin, vaikka jäätilanne oli edellisvuotta vaikeampi. Vuonna 2012 oli avustettavia aluksia 46 ja vuonna 2013 niitä oli 71. Kovat odotukset Arktisen merenkulun tulevaisuuden odotukset ovat kovat. Suomen on pidettävä puoliaan sillä mukana kilpailussa on vahvoja maita kuten Venäjä, Norja, Kanada ja USA. Lisäksi mukaan ovat tulossa Kiina, Intia ja Korea, jotka ovat uusia jäseniä Arktisessa Neuvostossa. EU:ta ei hyväksytty jäseneksi, koska se ei hyväksy hylkeenpyyntiä. Neuvoston puheenjohtajuus siirtyi juuri Ruotsilta Kanadalle. Vuonna 2017 on puheenjohtajavuorossa 100-vuotias Suomi. Pidän hyvänä kehityksenä sitä, että Arktisen Neuvoston neuvoa antava rooli on vahvistumassa mahdollisuuksiksi antaa määräyksiä ja pakotteita, Vauraste iloitsee. Arktisten alueiden kansainväliseen kilpailuun Suomi osallistuu hyvällä jäänmurto-osaamisella. Uusien aluksien hankkiminen riippuu asiakkaista sekä toimintaympäristöstä, joka voi olla jopa poliittinen kysymys. Rahoitusta kalustohankintoihin Tero Vauraste lupaa järjestyvän ilman, että käydään veronmaksajien kukkarolla. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristö ystävällisyyttä sekä vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä. Trafi osallistuu aktiivisesti alansa kansain väliseen yhteistyöhön. Trafi tuottaa laadukkaita palveluja kansa laisille ja yrityksille. Virastossa työskentelee n. 530 henkilöä. Trafissa avoimeksi tulevien tehtävien hakuilmoitukset julkaistaan -sivustolla. Haemme ylitarkastajaa Lappeenrantaan Työavain Trafin turvallisuus- ja ympäristöluvat -yksikköön Lappeenrantaan haetaan ylitarkastajaa. Yksikkö myöntää turvallisuus- ja ympäristötodistuskirjat ja poikkeusluvat toiminnassa oleville aluksille sekä huolehtii satamien ja alusten ISPS -toiminnoista. Ylitarkastajan pääasiallinen tehtävä on vastata satamien ISPS -toiminnon ohjaamisesta sekä turva-arvioiden ja turvasuunnitelmien hyväksynnästä. Tehtävään kuuluu myös koulu tusta ja asiakkaiden neuvontaa. Odotamme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai merikapteenin pätevyyttä. Odotamme lisäksi hyvää merenkulun ja satamatoimintojen sekä ISPS -toimintojen tunte musta. Arvostamme aktiivista, itsenäistä ja kehittämissuuntautunutta työotetta, kykyä hallita monimutkaisia asiakokonaisuuksia, sujuvia yhteistyötaitoja sekä hyvää englannin ja ruotsinkielen taitoa. Alaan liittyvän säännöstön, ohjeiden ja kansainvälisten sopimusten tunteminen sekä hallinnon tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Virka on viraston yhteinen ja sen palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Lisätietoja tehtävistä antavat yksikönpäällikkö Kauko Lehtinen p ja ylitarkastaja Ann-Christine Kivelä p Liikenteen turvallisuusvirastolle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan klo mennessä. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta työavaimella Työpaikkaa voi kuitenkin hakea myös toimittamalla hakemuksen osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, Kumpulantie 9, Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi PL 320, Kumpulantie 9, Helsinki

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 5 14 Luottamusmiehet MATS RAUTIO ja PETER HULDIN: Hangon satamassa uskotaan taas tulevaan s. 10 11 Förtroendemännen MATS RAUTIO och PETER HULDIN: Hangö hamn tror igen på

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 14 ANU PIETILÄINEN: Laivan nimi ei ole läpihuutojuttu s. 5 7 ANU PIETILÄINEN: Båtens namn är ingen rutinsak s. 8 9 Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

merimies ympäri vuoden Vaasasta Uumajaan sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF RG I liikennöi

merimies ympäri vuoden Vaasasta Uumajaan sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF RG I liikennöi Nº6/ 2011 lokakuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF RG I liikennöi Vaasasta Uumajaan ympäri vuoden "Matkustajille ja teollisuudelle tärkeä laiva" s. 4 MIELENTERVEYSONGELMAT

Lisätiedot

EU-yhteistyötä Itämeren hyväksi EU-samarbete Östersjön till gagn. Lomavinkki: Poikkea merimuseoon! Semestertips: Besök ett sjöfartsmuseum!

EU-yhteistyötä Itämeren hyväksi EU-samarbete Östersjön till gagn. Lomavinkki: Poikkea merimuseoon! Semestertips: Besök ett sjöfartsmuseum! MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 2/2009 EU-yhteistyötä Itämeren hyväksi EU-samarbete Östersjön till gagn Lomavinkki: Poikkea merimuseoon! Semestertips: Besök

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Mt Jurmo kävi Grönlannissa. Envik seilaa taas vanhalla nimellään. Kristina Katarina söderut för vintern Med Ailas folk på banan

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Mt Jurmo kävi Grönlannissa. Envik seilaa taas vanhalla nimellään. Kristina Katarina söderut för vintern Med Ailas folk på banan MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 3/2010 Kristina Katarina söderut för vintern Med Ailas folk på banan Mt Jurmo kävi Grönlannissa Envik seilaa taas vanhalla nimellään VAPAAVAHTI

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjömansidrottare av alla slag på Amorella. M/t Mastera i Sköldvik. PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Sjömansidrottare av alla slag på Amorella. M/t Mastera i Sköldvik. PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2012 Sjömansidrottare av alla slag på Amorella M/t Mastera i Sköldvik PM -valokuvakilpailussa palkintoja Suomeen M/s Pasilan painolastivedet

Lisätiedot

merimies villissälännessä sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF merimiehet s. 4

merimies villissälännessä sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF merimiehet s. 4 Nº4/ 2011 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF vintage-stämning på vattenbussen s. 22 s. 4 merimiehet villissälännessä SAK:n edustajakokous M/S BORE

Lisätiedot

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 1/2009 Merenkulku historian muutosvoima Sjöfarten historiens förändringskraft Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre!

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Meriauras nya fartyg. Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors. Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT Meriauras nya fartyg Dennis Maritimes mannar och fartyg i Helsingfors 4/2012 Saattohinaaja Ahdin porukka voitti minuuttikisan Kai Korhonen

Lisätiedot

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Nº4/ 2010 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Suomen Merimies-Unioni toivottaa kaikille jäsenilleen STOP

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Mumbain merimiesklubilla Nielsen nostalgia 3. M/s Jollas kom till Ingå Sjöfartens dag på Åland 2/2011

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Mumbain merimiesklubilla Nielsen nostalgia 3. M/s Jollas kom till Ingå Sjöfartens dag på Åland 2/2011 MeRIMIeSPAlVeluToIMISTo SjöMAnSSeRVIcebyRån VAPAAVAHTI FRIVAKT 2/2011 Mumbain merimiesklubilla Nielsen nostalgia 3 M/s Jollas kom till Ingå Sjöfartens dag på Åland VAPAAVAHTI 2/11 Pääkirjoitus: Kotkassa

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Helsingörs nya Sjöfartsmuseum. Då maffian beslagtog flaskskeppet. Jungmannista uudisrakennusten valvojaksi

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Helsingörs nya Sjöfartsmuseum. Då maffian beslagtog flaskskeppet. Jungmannista uudisrakennusten valvojaksi MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 2/2013 Helsingörs nya Sjöfartsmuseum Jungmannista uudisrakennusten valvojaksi Då maffian beslagtog flaskskeppet M/s Finnsky Hangosta Helsinkiin

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. M/s Finnfellowin matkassa. Sjöfartsmässan i Åbo. Nielsen Nostalgia IV. Vuoden merimiesurheilija 4/2013 4 / 2013

VAPAAVAHTI FRIVAKT. M/s Finnfellowin matkassa. Sjöfartsmässan i Åbo. Nielsen Nostalgia IV. Vuoden merimiesurheilija 4/2013 4 / 2013 MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 4/2013 Sjöfartsmässan i Åbo M/s Finnfellowin matkassa Nielsen Nostalgia IV Vuoden merimiesurheilija Frivakt Vapaavahti 1 VAPAAVAHTI 4/13 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 WWWJYTYLIITTOFI ME YHDESSÄ OLEMME LIITTO Me Jytyssä teemme monilla eri aloilla, monissa eri ammateissa, kaikille tärkeää ja arvokasta työtä. Me autamme ja tuemme toisiamme

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2015 M/S PRIMA LADY FORMARE M/S MIRANDA NORDIC OPEN FLOORBALL

VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2015 M/S PRIMA LADY FORMARE M/S MIRANDA NORDIC OPEN FLOORBALL MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 1/2015 M/S PRIMA LADY FORMARE M/S MIRANDA NORDIC OPEN FLOORBALL VAPAAVAHTI 1/15 FRIVAKT 1/15 Pääkirjoitus... 3 Pohjoismainen valokuvauskilpailu...

Lisätiedot

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Golf on merenkulkijoiden laji Golf är sjöfararnas gren s. 12 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning 4/2012 Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Öppenhet

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

JYTYN JÄSENEN OPAS. Jytys medlemsguide 2013

JYTYN JÄSENEN OPAS. Jytys medlemsguide 2013 JYTYN JÄSENEN OPAS Jytys medlemsguide 2013 SÄILYTÄ! SPARA! JYTYN JÄSENENÄ saat työelämääsi ja arkeesi liittyviä monipuolisia etuja palkkaustasi ja muita työsuhteen ehtojasi edistetään aktiivisesti luottamusmies

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

JYTYN JÄSENEN OPAS JYTYS MEDLEMSGUIDE

JYTYN JÄSENEN OPAS JYTYS MEDLEMSGUIDE 2014 JYTYN JÄSENEN OPAS JYTYS MEDLEMSGUIDE SÄILYTÄ! SPARA! JYTYN JÄSENENÄ saat työelämääsi ja arkeesi liittyviä monipuolisia etuja palkkaustasi ja muita työsuhteen ehtojasi edistetään aktiivisesti luottamusmies

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Brasilian pojat. Finstashipin virikepäivä. Gabriella på Må bra -dagar. Tre årtionden med Kontula 2/2009 2 / 2009

VAPAAVAHTI FRIVAKT. Brasilian pojat. Finstashipin virikepäivä. Gabriella på Må bra -dagar. Tre årtionden med Kontula 2/2009 2 / 2009 MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 2/2009 Brasilian pojat Finstashipin virikepäivä Gabriella på Må bra -dagar Tre årtionden med Kontula Frivakt Vapaavahti 1 VAPAAVAHTI 2/09

Lisätiedot