Aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus luvulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus 1500 1600-luvulla"

Transkriptio

1 Viipuri rajakaupugi kulttuurielämää 1500-luvulta 2000-luvulle Petri Karoe Jyväskylä yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Aieellise ja hekise kulttuuri vuorovaikutus luvulla

2 Jäseys Johdato Keskeiset lähdeaieistot ja yleie historiografia Yleiset toimitaedellytykset ja aieellie kulttuuri Mahdollise rajat Väkiluku, verkostot ja aivotuoti Talouselämä ja se häiriötekijät Poliittie kulttuuri ja resurssie etsitä Rakeettu ympäristö Hekie kulttuuri Aikakäsitys Rikos ja ilmapiiri Koulutus ja kirjallie kulttuuri

3 Johdato Näkökulmat Historiakulttuuri Tuura, Aro, Esipuhe. Teoksessa Viipuri kirja (1958, 7-8): Viipuri psyyke koostumukse osatekijät: 1) etuvartioasema 2) kauppakaupugi luoe, mistä johtui viipurilaie avaramielisyys ja suvaitsevaisuus suhteessa toie toisiimme. 3) Viipuri omalaatuie kulttuuri 4) harras uskoollie mieli 5) lia Viipuri Ruotsi, Suome ja Karjala lukkoa Viipuri Ruotsi valtakua itäise osa ehdottomaa valtiaaa

4 Lähdeaieistoja aikakaude tutkimuksee Vouditilit Lääitilit Pääkirja eri osiee, ml. sporadisesti kaupugi tilejä Tuomiokirjat Lähdejulkaisuja ja bibliogafioita: Domkyrka i Viborg räkeskaper (Osmo Durchma 1928), Joha Rosehaes dagbok je; GIR; PRFS; Ylioppilasmatrikkeli (www); Toii Melader 1951, Tutkijoide yksityisarkistoja: Gabriel Lagus (MMA), Ragar Rosé (KA), J. W. Ruuth (KA, HKA), Kaarle Soikkeli (MMA)

5 Yleie historiallie tietämys ja 1600-luvu Viipurista Lagus, Gabriel, Ur Wiborgs historia: miesskrift. 1, 2: 1. Wiborg 1893, (Suom. Kuvauksia Wiipuri historiasta, Viipuri 1893, 1895) Ruuth, J. W., Viborgs stads historia 1 2. Wiborg 1906 (Suom. Viipuri kaupugi historia I - II. Viipuri 1908) Viipuri kirja. Muistojulkaisu. Toimittaut J. Kivi-Koskie et. al. Pieksämäki Ruuth, J. W., Halila, Aimo, Viipuri kaupugi historia II. Vuodet Lappeerata Viipuri seitsemä vuosisataa. Kirjaveteraait Oy: Raisio Ikuie Viipuri. Ajakuvia seitsemältä vuosisadalta. Kaukomieli XV. Keuruu Viipuri lääi historia III. Toimittaeet Yrjö Kaukiaie, Risto Marjomaa ja Jouko Nurmiaie. Porvoo 2010.

6 Mahdollise rajat (1) Kaupukie vetovoima: pakko ja huvitukset Kaupugi privilegiot ja vapaudet Viipuri privilegiot yleesä vai turvakirjeitä, hyvi vähä mitää kokreettista Vähitelle kasvavia oikeuksia Ruotsi itäisissä osissa aia yhtäältä Hämettä ja toisaalta Käkisalme lääiä myöte Privilegiot suojakilpeä, houkuttelevaa ee muuta kovia aikoia Kaupuki paikkaa, jossa harjoittaa elikeioa ja rikastua Viipuri valtakuallie ja kasaivälie asema Rakijärjestys: 1647 (7.), 1664 (9.), 1710 (9.) Suomelahde pohjukka kilpailtua: vetävät tekijät?

7 Mahdollise rajat (2) Kustaa Vaasa ja poikiesa suuitelmat valvoa muu Euroopa ja Veäjä välistä kauppaa Itämerellä Viipurilla vuode 1550 tieoilla tässä merkittävä rooli Toisaalta Narva sekä Tallia ja muut vahat Hasakaupugit vahvoja Myöhemmi Täyssiä (1595) ja Stolbova (1617) rauha parasivat merkittävästi Viipuri asemaa kasaivälisessä kaupassa aiaki periaatteessa Tapulioikeudet: 1614 ja 1617 purjehdussääöt (Kaarlo Blomstedt 0000; Nils Ahlud 1956; Sve Ludkvist 1960; Arthur Attma 1979; Kimmo Katajala 2010)

8 Väkiluku Väkilukuarviot vaihtelevat Hekikirjat: v verotettua/maiittua (väkiluku: ) v (väkiluku ) v (väkiluku ). Sve Lilja otokset (perustuvat kotitalouksie ja hekikirjoitettuje määrii) 1610-luku: väkiluku luku: väkiluku luku: väkiluku 2585 (J. W. Ruuth 1908; Karoe 1994; Sve Lilja 1996; Sve Lilja 2000).

9 Verkostot ja aivotuoti Kauppiaide vaimot! Aivotuoti - Brai gai? Viipurissa 1500-luvulla esivaltavetoista, 1600-luvulla omaehtoista: Saksa, Hollati, Ruotsi (vrt. Lars Niléh, HT 1981; Robert Schweitzer 2013) 1500-luvulla viipurilaisilta puuttui aidosti osaamista, pääomaa sekä varoja että luottamusta Tilae muuttui vuosisada mittaa, vrt jälkee Ulkomailta tulleide sopeutumie? Kosmeettie metelöiti ulkomaalaisia vastaa Käytäössä havaittu heillä ollee varsi väljä lieka (Åke Sadström 1996) Sukulaisverkostot jatkuva valitus sisäsiittoisuudesta ja laajoista lakoussuhteista (vrt. myöhemmi)

10 Viipurilaiset ja moikulttuurisuus Ruuth Halila 1974, luku Viipurilaiset, otsikoita: Saksalaie aies, Ruotsalaie aies, Muu vierasperäie aies, Sytyperäiset viipurilaiset ja taistelu ulkomailla sytyeitä tulokkaita vastaa, Eräitä kasallistueita ulkomaisia mahtisukuja: Freset, Schmidtit ja Thesleffit. (Möller, Sylvi, Suome tapulikaupukie valtaporvaristo ja se kaupakäytimeetelmät 1600-luvu alkupuolella. HTutk XLII. Forssa 1954; Marika Tadefelt (Red.), Viborgs fyra språk uder sju sekel. Schilds: Jyväskylä 2002; Petti Paavolaie & Saa Suppoe (Toim.), Moikulttuurisuude aika Viipurissa. Viipuri Suomalaise Kirjallisuusseura Toimitteita 17. Helsiki 2013 (http://vsks.osight.fi/wp-cotet/uploads/2011/12/toimite-17.pdf))

11 Talouselämä - resurssit Kauppa ja käsityö, mutta myös maaviljelystä Maakauppa kielletty merkitys? Lisäksi oikeudet markkioihi 1540-luvulta lähtie lisäätyivät Kaupugi vetovoima lisäksi isossa roolissa kruuu määräykset, joilla määritettii, mie maalaiset ja ulkomaalaiset saivat tuotteiee meä Kaupuki sai kruuulta 1500-luvulta lähtie s. kaupugimaita 1600-luvu puolimaissa tiloja oi 30, ei edistä urbaisoitumista Kaupukilaisilla myös omia tiloja maaseudulla

12 Talouselämä suhteet talopoikii Majamieslaitos Terva Viipurilaiset kauppamiehiä; kovia sellaisia Kapitalismi kovat kasvot? Ylellisyystuotteide hakita, pääoma kumuloitumie (Luukko, Armas, Suome todellie tervavieti esimmäise tervakomppaia aikaa ( ). Näkökulmia meeisyytee. Porvoo 1967; Hallberg, Aagreta, Tjärexport och tjärhadelskompaier uder stormaktstide. Helsigfors 1959; Sve- Erik Åström, HTF 1977; Karoe 2004; Karoe 2013; Karoe 2014)

13 Sota-aikoje vaikutus Sodat akaria paikkoja Viipurille, viipurilaisille ja kaupugi vaikutuspiirissä olijoille 25-vuotise Veäjäsoda ( ) aikaa Savo ja Viipuri Karjala autioituivat prosettisesti, Käkisalme lääi prosettisesti (Assi Mäkie 2002, 2010) Sotalaitos toi myös resursseja kaupukilaisille pikkuporvareille saattoi olla hyviki merkittäviä toimituksia ja työsuorituksia

14 Poliittie kulttuuri ja resurssie etsitä Ret seekig kollektiivisea ja yksilölliseä toimijuutea Kollektiiviset valitukset ja aomukset sekä iide kautta hakitut lisäresurssit Naapurikaupukie lakkautuspyyöt Yhteisvalitukset, esimerkiksi tervakomppaia Yksilöllie omie ja kaupugi etuje ajamie Esimerkiksi kuikaallie pormestari Per Fremlig 1688: imitys ja asioide hoito Tukholmassa: lähetettii matka- ja päivärahaa (Karoe 2004; Sylvi Möller, Historiallie Arkisto 70. Forssa 1975)

15 Rakeettu ympäristö (1) Lagus ja Ruuth Meurma, O. I., Asemakaava kehitys. Teoksessa Viipuri kirja. Muistojulkaisu. Toimittaut J. Kivi-Koskie et. al. Pieksämäki Eimer, Gerhard, Die Stadtplaug im Schwedische Ostseereich Mit beiträge zur Geschichte der Idealstadt. Lud Kostet, Juhai, Cartographia urbium Fiicarum. Suome kaupukie kaupukikartografia 1600 luvulla ja 1700 luvu alussa, Moumeta cartographica septetrioalia 1. Pieksämäki Kirjakka, Marjut, The Orthogoal Fiish Tow Its Structure, Compoets ad Dimesios. Espoo Ahlberg, Nils, Stadsgrudigar och plaförädrigar. Svesk stadsplaerig Acta Uiversitatis agriculturae Sueciae, 2005: 94. Uppsala Neuvoe, Petri, Viipuri. Rakeusperiö seitsemä vuosisataa. SKST Tieto. Hämeelia Hyvärie, Jari, Viipuri - Hasa ja Ruotsi kauppakaupuki. Rakeushistoriaa kylästä lioitukseksi: Viipuri kaupugi rakeushistoriaa 1100-luvu lopulta 1700-luvu alkuu, sähkökirja 2012.

16 Rakeettu ympäristö (2) Rajakaupuki pitkää: kaupugimuuri rakeettu 1470-luvulla valmiiksi (esim. Nils Ahlberg 2005; Kimmo Katajala 2010) Harviaie lioitettu ja osi kivikaupuki Kruuu ataa 1540-luvulta lähtie osa tulli- yms. Verotuloistaa kaupugi kehittämisee tulokset? Luostarie demobilisoiti : rakeusaieiksi ja viljavarastoiksi Pyöreä tori Raatihuoe pitkää poissa käytöstä: lopulta Suome kaupukie aioa kaksikerroksie kivirakeus Raketamie aloitettu 1640-luvulla, kuossa aikaisitaa 1670-luvu lopulla

17 Rakeettu ympäristö (3) Kaupukilaisille jo 1500-luvulta etuja ja helpotuksia kivitaloje raketamisesta - teho pitkää kyseealaie Tulipalot Juhaa III 1569: vuode verovapaus kivitalosta Puutaloje hävittämisestä usei puhetta (vähä tekoja) Regulariteetti ja 1640-luvulla: akarasti revittii vahaa keskiaikaista asemakaavaa Kaupukilaisille lisää helpotuksia tuolloi Viipuri vuode 1649 ruutukaavasuuitelma oli hyvi moimutkaie, vaikkaki käytäöllie - samaa tasoa kui Tukholma ja Riia (Nils Ahlberg 2005)

18 Aikakäsitykse muutos? Aja kurialaistumie: osoitus sivilisoitumisesta ja kapitalismi kehityksestä? Suuitelmallisuude ja järjestelmällisyyde vaatimuste kasvu (määräykset 1619, 1634) Tutikello eli ajaäyttäjä (seijari) Kirko kellotapulissa ja toie liassa (1619 molemmat rikki) Turkulaiset tilasivat raatihuoeellee 1642 uude kello viipurilaiselta kelloseppämestari Lorez Meyeriltä Ågre, Herik, Tidigmoder tid. De sociala tides roll i fyra lokalsamhälle Studia historica Upsaliesia 185. Stockholm 1998

19 Rikosrakee Viipurissa N = Lähde: Viipuri raastuva- ja kämerioikeude tuomiokirjat; Karoe, käsikirjoitus.

20 Viipuri raastuva- ja kämerioikeude käsittelemät asiat N = Lähde: Viipuri tuomiokirjat; Karoe 1994, Karoe 1995.

21 Rauhallie kaupuki, miellyttävä ilmapiiri? Kaupuki koko jakso poikkeuksellise rauhallie - vrt. käsitykset jatkuvasta kähiästä Moet ogelmat joko taloudellista laatua ja/tai sukulaiste keskiäisiä osi reippaitaki mittelöitä yksittäiset porvaristo jäseet kritisoivat voimakkaasti raadi jäsete toimitaa: ---ähra I e rådzherre, Ja e hudesfått, du est --- et kottehår, eller e hudfitta, bättere ä Jagh ähr (raatimiehelle, 1635). di hudsesfot, di bewehyttare, di werewittupoika (toiselle raatimiehelle eri yhteydessä 1635) Hekisestä vireydestä äyttöä paskillit (vrt.turku) (Ruuth 1908; Aimo Halila 1944; Huldé, Lea, Tadefelt Marika 2002).

22 Erkki Tattu, Aimo Halila teoksessa Me raatiherrat ja porvarit (1944)

23 Koulutus ja kirjallie kulttuuri Viipuri hiippakua piispoista ja hiippakuasta rusaasti tutkimusta olemassa Simo Heiise tutkimukset (esim. 2007, 2012) Haho, J. T., Suome oppikoululaitokse historia. I. Ruotsi valla aika. Porvoo Strömberg, Joh, Studeter, atioer och uiversitet. Studeteras härkomst och levadsbaor vid akademi i Åbo Skrifter utgiva av sveska litteratursällskapet i Filad 601. Ekeäs 1996; vrt. Suolahti, Eio E., Opikäyti ja se aiheuttama säätykierto Suome porvaristo keskuudessa 1600-luvulla. Porvoo 1946.

24 Viipurilaiset ylioppilaat Turu Akatemiassa sekä Upsala ja Tarto yliopistoissa Lähde: Helsigi yliopisto ylioppilasmatrikkeli , Oma lopullie asema Ylioppilaa isä ammatti Porvari Kirkkoherra (vast.) Pappi Virkamies Sotilas Muu Yhteesä Porvari Kirkkoherra (vast.) Pappi Virkamies Sotilas Muu Ei tietoa/kuoli uorea Yhteesä

25 Viipuri koulut Lukio perustettu kaksiluokkaisea 1641 (oppilaita aluksi. 50) Lisäksi lastekoulu (triviaalikoulu) (alle 200 oppilasta) Saksalaie koulu 1600-luvu lopulla, kaupugi hoitoo 1690-luvulla - erityispiirre! Keskittyi saksa kielee, lasku- ja kirjoitustaido opettamisee Oppilaia myös tyttöjä (aiaki kaksi ) Koulutustaso?

26 Kirjallie Viipuri Useille pormestareille ja heidä sukulaisillee omistettuja ruumissaaroja, omistuksia sekä hää- ja promootioruoja yms. Varsi tyypillistä, että imeomaa kaukaa tulleet teettivät tai joista laadittii sellaisia Esimmäisiä paiotuotteita olivat mm. kauppias Has Schmidti ja raatimiehe tytär Beata Ruuthi hääruo (ruotsiksi) sekä Has Schmedemai leske ruumissaara ja pormestari Herik Mescheveri vaimo ruumissaara (1657) Promootioruoja jo vuodesta 1649 (porvarispoikie Tarto yliopistossa laatimia) Kirjapaio vuodesta 1688 (Toii Melader 1951)

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 17 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17 Monikulttuurisuuden aika Viipurissa toimittaneet Pentti Paavolainen & Sanna Supponen HELSINKI

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Nuori hammaslääkäri 2014

Nuori hammaslääkäri 2014 Nuori hammaslääkäri 2014 Jaakko Koivumäki, Merja Auero, Aja Eerola, Terhi Karaharju-Suvato, Aariitta Kottoe, Ritva Näpäkagas, Kaisu Pieihäkkie, Nora Savaheimo, Liisa Suomie, Tiia Tuooe Tutkimusraportti

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277 Julkaisija Keski-Suome liitto Sepäkatu 4, 40100 Jyväskylä Puheli (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277 Yhteydet Kotisivu: http//www.keskisuomi.fi Yhteydet hekilökutaa: etuimi.sukuimi@keskisuomi.fi Julkaisu

Lisätiedot

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti

Lisätiedot

Kärnnerinoikeudet Suomen kaupungeissa suurvalta-ajan alkupuolella (noin 1620 1660)

Kärnnerinoikeudet Suomen kaupungeissa suurvalta-ajan alkupuolella (noin 1620 1660) Kärnnerinoikeudet Suomen kaupungeissa suurvalta-ajan alkupuolella (noin 1620 1660) STUDIA HISTORICA JYVÄSKYLÄENSIA 48 Petri Karonen Kämnerinoikeudet Suomen kaupungeissa suurvalta-ajan alkupuolella (noin

Lisätiedot

Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its

Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its Helsinki Law Review is published and edited by Finnish undergraduate law students. Its primary purpose is to provide Finnish law students with a forum for practicing their skills in academic writing and

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Päivi Ronimus KLIENTISTÄ PATRONIKSI ANDERS JOHAN SJÖGRENIN URAKEHITYS VERKOSTOJEN PIETARISSA 1820-1838

TAMPEREEN YLIOPISTO. Päivi Ronimus KLIENTISTÄ PATRONIKSI ANDERS JOHAN SJÖGRENIN URAKEHITYS VERKOSTOJEN PIETARISSA 1820-1838 TAMPEREEN YLIOPISTO Päivi Ronimus KLIENTISTÄ PATRONIKSI ANDERS JOHAN SJÖGRENIN URAKEHITYS VERKOSTOJEN PIETARISSA 1820-1838 Suomen historian pro gradu tutkielma Tampere 2000 Tampereen yliopisto Historiatieteen

Lisätiedot

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ Kimmo Ikonen TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ 140 vuotta yleissivistävää opetusta 1872 2012 TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ HISTORIATOIMIKUNTA Timo Jalonen (puheenjohtaja) Pirjo Skyttä (sihteeri) Tapio Alapaattikoski

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

HELSINKI - HELSINGFORS. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi

HELSINKI - HELSINGFORS. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen Inventointiprojekti HELSINKI - HELSINGFORS Kaupunkiarkeologinen inventointi Teemu Mökkönen 0 Museovirasto Rakennushisan osasto Teemu Mökkönen Helsinki Helsingfors.

Lisätiedot

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen

Lisätiedot

SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE

SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE /Kari Eloranta, Tampereen kaupunginkirjasto. 3.8.2004 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 A. YLEISTÄ 1 B. TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO SUKUTUTKIJAN APUNA 2 ++ : Jalmari Finne /

Lisätiedot

Eheyttävään aluepolitiikkaan

Eheyttävään aluepolitiikkaan Eheyttävää aluepolitiikkaa Selvitysraportti Alueide kehittämie Sisäasiaimiisteriö julkaisuja 23/2007 EHEYTTÄVÄÄN ALUEPOLITIIKKAAN Selvitysraportti Valtiosihteeri Atti Mykkäe Sisäasiaimiisteriö julkaisu

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 16 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16 HELSINKI 2012 ISSN 1236-4304 (SARJA; PDF) Viipurin viisas - näkökulmia Jaakko Juteiniin toimittaneet

Lisätiedot

Turun kaupunki 1600-luvulla

Turun kaupunki 1600-luvulla Turun kaupunki 1600-luvulla Kirjoittanut Tauno Perala Kaupunki saa asemakflnvan Vuosisatojen aikana Turun kaupunlzi oli rakentunut vailla suunnitelmaa tuomiolzirkon ymparille, siihen kohtaan, jossa Satakunnasta,

Lisätiedot

HUOMIOITA TURUN KATEDRAALIKOULUN OPPILASALUEESTA JA OPPILASAINEKSESTA

HUOMIOITA TURUN KATEDRAALIKOULUN OPPILASALUEESTA JA OPPILASAINEKSESTA HUOMIOITA TURUN KATEDRAALIKOULUN OPPILASALUEESTA JA OPPILASAINEKSESTA I. TURUN KATEDRAALIKOULUN OPPJLAAT 1775-1 799. Kirjoittanut R. A. MANTYLA. KATEDRAALIKOULUN OPPILASALUE. Suomen vanhimpana korkeampana

Lisätiedot

HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi

HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen Inventointiprojekti HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS Kaupunkiarkeologinen inventointi Teemu Mökkönen 2003 Museovirasto Rakennushistorian osasto Teemu Mökkönen Hämeenlinna

Lisätiedot

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Kimmo Granqvist 22.2.2006 1 Taustaa 1.1 Suomen romanit Suomen romaneja arvioidaan olevan kaikkiaan n. 13 000, joista

Lisätiedot

Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu

Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu Minna Ahokas Artikkelin tutkimuskohteena on Pro Fide et Christianismo -seuraan kuuluneen papiston ja etenkin

Lisätiedot

Heti alkuun haluan korostaa sitä, että Snellman-suvun alkukoti ja keskeinen toiminta-alue on ollut Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa.

Heti alkuun haluan korostaa sitä, että Snellman-suvun alkukoti ja keskeinen toiminta-alue on ollut Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa. 1 Esitelmä 24.1.2006 klo.18.00 J. V. Snellman luentosarja Oulu, Kaupungintalon juhlasali Kauko Kouvalainen, emeritusprofessori. Snellman-suku ja Oulun kehitys Kun tarkastellaan eri paikkakuntien historiaa,

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

Kasvatusopin virtaukset akateemisissa teksteissä kuusi turkulaista väitöskirjaa 1700-luvulta

Kasvatusopin virtaukset akateemisissa teksteissä kuusi turkulaista väitöskirjaa 1700-luvulta Kasvatus & Aika 7 (1) 2013, 7 18 Kasvatusopin virtaukset akateemisissa teksteissä kuusi turkulaista väitöskirjaa 1700-luvulta Inkeri Kinnari 1700-luvun kotimaisen kasvatuskeskustelun etulinjassa olivat

Lisätiedot

Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten

Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten VUOKSEN HISTORIA OSANA ETELÄISEN SAIMAAN HISTORIAA GeoVuoksi-hanke Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten 1 SISÄLLYS Ennen 1500-lukua 2 1500-1617: sotakaudesta Stolbovan rauhaan

Lisätiedot