Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla"

Transkriptio

1 Pärhätuuli 2 / 2011 Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla Perheniemen evankelinen opisto on mukana opetusministeriön rahoittamassa viiden Itä-Suomen kristillisen kansanopiston yhteisessä rakenteellisen kehittämisen pilottihankkeessa. Muut kansanopistot ovat Jaakkiman kristillinen opisto, Jamilahden opisto, Partaharjun opisto ja Savonlinnan kristillinen opisto. Hankkeessa tavoitellaan monipuolista verkostoyhteistyötä. Yhteistoimintaan kuuluu henkilöstön kehittämistä ja seurakuntien vapaaehtoisten koulutusta. Kukin näistä opistoista järjestää koulutuspäivän, jossa ovat mukana jokaisesta viidestä opistosta koko henkilökunta. Koulutukset alkoivat viime s y k s y n ä P a r t a h a r j u n o p i s t o l l a Pieksämäellä. Seuraavana oli vuorossa Jaakkiman kristillinen opisto Imatralla ja syyskuun 23. päivänä opistojen henkilöstöt kokoontuivat Perheniemessä. Koulutussuunnittelija Kristiina Nordman toivotti osallistujat tervetulleiksi, hän toimi m y ö s k o u l u t u k s e n j u o n t a j a n a. Perheniemen opistolla vietetyn päivän teemana oli kristillinen ihmiskäsitys ja ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen. Terapeuttisen sielunhoitokoulutuksen linjakoordinaattori Aila Lankinen esitti aiheesta alustuksen, jonka jälkeen kokoonnuttiin opistoittain käsittelemään aihetta. Jokainen sai antaa ja vastaanottaa positiivista palautetta. Päivä päätettiin Petri Välimäen toimittamaan messuun, jossa kanttorina toimi Savonlinnan opiston Helena Strand ja ehtoollisessa avusti Kristiina Nordman. Koulutukset jatkuvat tammikuussa Savonlinnassa ja toukokuussa Jamilahden opistolla. ML Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry:n SYYSKOKOUS opistolla to klo Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja sääntömuutos Iitissä Hallitus

2 Lähellä ihmistä Olen viime kuukausina saanut kokea erityistä iloa. Yhdessä viiden Kouvolan alueen seurakunnan kanssa olemme suunnitelleet ja kehittäneet laajaa tapahtumasarjaa, jonka aikana tahdomme t u l l a e r i t y i s e n l ä h e l l e i h m i s t ä. Samankaltainen tapahtumasarja on Lahdessa heti perään. Siellä mukana ovat lähes kaikki alueen seurakunnat. Molempien sarjojen tavoitteena on, että mahdollisimman moni tukea, voimaa ja sisältöä elämäänsä kaipaava voi todella saada sitä. On ollut kerta kaikkiaan hienoa nähdä, miten nöyrällä ja lämpimällä sydämellä seurakuntien edustajat ovat asiaan paneutuneet. He selvästikin tahtovat ottaa palvelijan tehtävän todesta. Hienoa on myös se, että Perheniemen opisto saa tehdä työtä niin monien lähiseutujen s e u ra ku n t i e n ka n s s a. V i e l ä p ä y l i k i r k ko k u n t a r a j o j e n. L u t e r i l a i s e t, helluntailaiset, vapaakirkko, metodistit, pelastusarmeija ja monet muut kristityt tahtovat yhdessä välittää Jumalan armoa ja rakkautta sekä sanoin että teoin. Seminaarisarjojen jälkeen toteutettavissa ryhmissä ihmiset saavat tulla kohdatuiksi ja tuetuiksi henkilökohtaisesti. Sadat vapaaehtoiset ovat kouluttautuneet heitä tukemaan ja rohkaisemaan. Mielestäni on ihanaa Jumalan armoa, että Perheniemen evankelinen opisto saa olla mukana tällaisessa yhteydessä. A i e m m i n e l ä m ä s s ä n i t o i m i e s s a n i valtakunnallisen Kriisipalvelun toiminnanjohtajana opin, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Tälläkin hetkellä m a s e n n u s k o s k e t t a a j o k o h e n - kilökohtaisesti tai läheisenä noin viittäsataatuhatta suomalaista. Vielä useampi jättää moninaisia elämän mahdollisuuksia käyttämättä, koska haavoittunut itsetunto saa epäilemään onnistumisen mahdollisuutta. Muita yleisimpiä kriisin aiheuttajia ovat läheisen menetykseen liittyvä suru, vakava sairaus, yksinäisyys, taloudellinen hätä sekä ihmissuhteisiin ja elämän kasvuhaasteisiin tai tarkoituksettomuuden kokemukseen liittyvät haasteet. Nämä ovat juuri niitä aiheita, joita Kouvolan ja Lahden alueiden seminaari- ja palvelukokonaisuuksissa tahdotaan huomioida. Ehkä kaikkein koskettavinta on ollut nähdä, miten suurella joukolla vapaaehtoiset ovat tahtoneet lähteä mukaan ja kouluttautua lähimmäisen vierellä kulkijaksi. Koulutusillat ovat täyttäneet salin ja ilmapiiri on ollut jopa innostunut. Ihmiset tahtovat olla lähellä ja oppia tukemaan toinen toisiaan. Osa ihmistä tahtoo sitten lähteä mukaan pidempään koulutukseen ja tulevat tänne Perheniemeen opiskelemaan. Näin seminaarit palvelevat monella tavoin myös opiston tiedottamista ja toimintaa. Pyydänkin teitä rakkaat opiston ystävät rukoilemaan myös tämän toiminnan puolesta, samoin kuin koko opiston toiminnan ja kaikkien eri tavoin mukana olevien ihmisten. Pyyntöni on, että Jeesus itse ihan kaikessa meitä johdattaa, siunaa ja suojelee, niin, että mahdollisimman moni ihminen saa aidolla ja todellisella tavalla tulla tuntemaan Hänen armonsa ja kokea avun elämässään. Petri Välimäki, rehtori

3 Runoja Olen tänä syksynä aloittanut terapeuttisen sielunhoidon opiskelun Perheniemen evankelisessa opistossa. Runoni Kiire kertoo eräästä päivästä, kun olin ollut työssä terveyskeskuksessa ja kiertänyt verinäytteenottajana vuodeosastolla. Joidenkin siellä kohtaamieni ihmisten katseet palasivat uudelleen nukkumaan mennessä mieleeni. Kiire Katse kaukainen, silmät ohi kiitävän ihmisen, ei pysähdy kohtaamaan. Kiire vie mennessään, kokonaan; ei huomaa toista ihmistä ollenkaan. Tuska, pelko silmissä vanhuksen vuoteessa terveyskeskuksen; Huomasinko sen? Kuljinko ohi? Kyselen. Ehdinkö sanoittakaan viestittämään rakkautta lähimmäisen? Pysähdyinkö minäkään valtakunnassa kiireisten kohtaamaan ihmisen? Katseet lähimmäisten, päivän mittaan kohtaamieni ihmisten vien illalla rukouksin luokse Jeesuksen. Sieluni silmin jätän nuo lähimmäiseni kohtaamaan hellimmän katseen, rakastavat silmät Vapahtajani. Päivi Maunola, Heinola Kulki kairassa vaeltajat Luojamme, tuo taitaja taivaallinen maat, meret, taivot... kaiken loi. Ihmislasten iloksi, kullan okran, punervan värit loistavat ruskan hehkuvan. Tuuli, veden solina... rauhaa, mielenrauhaa vaeltajaan valaa. Kappelissa kairan kävijän, silmät kostuu kyyneliin. Kiitoksen suu, sydän... hiljaa nöyrtyy edessä luojan pyhyyden Marjatta Kanth-Ruusunen

4 Opetuslapseuskoulu Virossa ja Puolassa Vuoden 2011 Snowboarding DTS, eli Lumilautailijoiden Opetuslapseuskoulu, matkasi ulkomaanjaksolle ensin kuudeksi viikoksi Puolaan, Krakovaan ja sitten kolmeksi viikoksi Viroon, Tallinnaan. Kahdeksan henkiseen ryhmään kuului kuusi opiskelijaa, joista kaksi oli ulkomaalaisia. Koulun luentojakso pidettiin Missionuorten Koivumäen keskuksessa Siilinjärvellä. Puola ja Viro ovat yllättävän erilaiset maat, vaikka ne eivät sijaitse kovin kaukana toisistaan. Puola on uskonnollinen, katolilainen maa, kun taas Virossa ihmiset ovat suurimmaksi osaksi ateisteja. Puola on erittäin katolinen, mutta on vaikea sanoa kuinka monella ihmisellä todella on suhde Kristukseen. Pystyin aivan kuin näkemään kuinka Jeesus yritti puhua monille ihmisistä, jotka kävelivät kadulla, mutta jotenkin he eivät näyttäneet kuulevan. Aivan kuin he olisivat kuuroja., sanoo yksi opiskelijoista, Bendert de Kloe Hollannista. Puolan katolilainen kirkko on kuitenkin aktiivinen ja tiimi auttoi heidän evankeliointitapahtumassa yliopiston kampuksella. Autoimme jakamaan 2000 k a u n i s t a k u k k a s t a o p p i l a i l l e j a valmistimme 1000 sämpylää annettavaksi. Jokaisessa sämpylässä oli tarra Jokainen tarvitsee Kristusta. Tapahtumassa j ä r j e s t e t t i i n m y ö s 2 4 t u n n i n Raamatunlukua ja ylistystä. Pääsimme myös tekemään draamoja ja jakamaan todistuksiamme, jatkaa Bendert. Tiimi teki paljon katuevankeliointia toreilla, o s t o s ke s k u k s i s s a j a p u i s t o i s s a. Baptistikirkon kanssa kadulla tehty kysely a n toi hy vä n ku va n p u o l a l a i sten ajatusmaailmasta ja uskomuksista. Puistoissa oli mukava mennä pelaamaan esimerkiksi jalkapalloa, juttelemaan monien ihmisten kanssa ja luoda näin suhteita sekä sitä kautta osoittaa Jumalan rakkautta avoimesti. Kun katselee katukuvaa Krakovassa, voi huomata sen rikkauden; on turisteja, nuorisoa, vanhuksia, perheitä, kauppiaita sekä k o d i t t o m i a. Y k s i B e n d e r t i n mieleenpainuvimmista hetkistä olikin vietetty aika kodittomien kanssa. Tulen aina muistamaan sen, kun vietimme aikaa kodittomien kanssa kaduilla. Juttelimme, s o i t i m m e m u s i i k k i a, j a o i m m e elämäntarinoita puolin ja toisin. Ajattelin, että mitä minä voin tehdä heille ja auttaako se todella heitä? He asuvat kadulla päivästä toiseen, jotkut vuosia kerrallaan. Puhuimme miehelle, joka oli asunut kadulla yli 16 vuotta. Mikä voisi todella auttaa häntä? Olin rohkaistunut siitä, kuinka paikallinen mies, joka toimi isäntänämme, menee joka viikko samaan paikkaan juttelemaan ja tarjoamaan kahvia kodittomille muistuttaen: Hei, on olemassa enemmän kuin tämä! Voit saada tästä elämästä jotakin irti! Sinä pystyt siihen! Virossa tiimi keskittyi käytännön keinoin auttamiseen ja esirukoukseen. Tallinnaan ollaan avaamassa koti teiniäideille. Tiimi m a a l a s i, p e s i i k k u n o i t a j a t e k i puutarhatöitä sekä kävi rukoilemassa paikan puolesta. Myös Missionuorten (YWAM) asunnossa tarvittiin paljon remontointiapua. Silmiä avaava kokemus oli varmasti Tallinnan vanhan kaupungin ympäri tehty rukouskävely. Bendert romanikylässä Puolassa

5 Kyseessä ei ollut ihan tavallista kävelyä ja rukousta, vaan kierroksella syvennyttiin kaupungin historiaan ja kaupungin eri osien, kuten muurien, kaivon, tornien ja portin hengelliseen merkitykseen. Viron matkan aikana koin erityisesti sitä, kuinka Jumala herätteli minussa esirukousta. Rukouksen tärkeys nousi esiin. Joskus saatan helposti hieman epähuomioida rukousta. Innostuin rukouskävelystä, jonka teimme kaupungin ympäri. Näin kuinka voimme seisoa rukouksessa Tallinnan kaltaisen kaupungin puolesta. Oli mielenkiintoista katsoa kaupunkia erilaisten silmälasien läpi ja kysyä Jumalalta: Mitä sinä haluaisit minun rukoilevan tämän kaupungin puolesta? Koko ulkomaanjakso oli kaiken kaikkiaan antoisaa aikaa koko porukalle. Jokainen voi varmasti sanoa oppineensa uusia asioita Jumalasta, itsestään sekä eri kulttuureista. Leea Miettinen Kiitokset opiston kummeille ja muille tukijoille Sydämelliset kiitoksemme muistamisista, onnen ja siunauksen toivotuksista kultahääpäivänämme. Tästä on hyvä jatkaa, yhteistä siunattua matkaa. Opiston tilille kertyi 3860 euroa. Useimmat päivät pian unholaan vaipuu, joitakin kauemmin muistella saan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivalletaan. Huominen päivä jos kädestä Herran joillekin meistä viel lahjoitetaan, rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Kiittäen ja hyvää syksyä toivottaen Kaarina ja Aimo In Memoriam Opistolla iloitaan suuresti teistä, jotka tuette toimintaamme rahalahjoituksilla, talkootyöllä tai muilla tavoilla. Joukossanne on kertalahjoittajia, uskollisia kuukausiopistossa Eino Kultanen lahjoittajia ja muuten säännöllisesti lahjoituksia tekeviä. Pienikin summa opiston tilille tulee aina todelliseen tarpeeseen. Talkoo- Maiju Liukkonen o.s. Ojala laisiksi ilmaantuu ilahduttavasti väkeä opistossa hoitamaan opiston alueita ja auttamaan muissa töissä. Jos Sinä saat sydämellesi opiston tukemisen, tilinumero löytyy tämän lehden takasivulta. Talkoo- tai muissa asioissa voit ottaa yhteyttä opiston toimistoon. Taivaallinen Isämme siunatkoon lahjasi. Meeri Perttola opistossa Tuula Raussi o.s. Palomäki v Kipu sammumaton kerran päättyvä on. Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään. Anna-Mari Kaskinen

6 Kaarina ja Aimo Elokuu n viimeisenä lauantai na opistolla vuos ia o n molemmilla taka na jo useit a, he vietettii n lämminhenkist ä juhlapäivä ä. yhä edelleen ovat aktiiv isesti mukan a Kaa rina ja Aimo Virtanen oliva t kutsuneet opiston tapahtumissa, viemä ssä viesti ä sukulaise t ja ystävät juhlimaan kanssaan opistosta maailma lle ja tukemas sa opiston kultahääpäiväänsä. Kirkkosali ja järvil uokka toimintaa taloudellisest i. Myös kultahää- täyttyivätkin suurest a joukosta juhlavieraita. juhlan lah joitukset he osoittiva t opiston Mu kana oli myös heitä, jotka oliv at olleet j o tilille. Opistolla olemm e äärettömän 50 vuotta sitten todistamassa Kaarinan j a kiitollis ia näistä uskollisista ys tävistä ja Aimon vihkimistä samaisess a kirkkosalissa. toivomm e heille Jumalan runsast a siunaus- ta. Runsas, monipuoline n j a ma ittava juhla- lounas oli valmistett u Kaarinan ohjeiden mukaises ti ja suurelt a os in Virtasten oma n puutarhan tuotteist a. Herkkupöydän lisäksi tilaisuudess a saatiin na uttia upeista lau- luesityksist ä, kuultiin muutamia puheenvuo- r oja se kä tietysti laulettiin yhdessä. Kaarina n ja Aimo n yhteinen elämä on nivou- tunut alusta asti vahvasti opistoon. He aloittivat yhteisen elämänsä asuen opis tolla, perustiva t perheen ja tekivä t pitkä n päivä- työnsä opiston opettaji na. Vaikka eläke- K a a r i n a j a A i m o lastensa ja heidän perheidensä ympäröimänä

7 Tulkoon Sinun valtakuntasi tapahtukoon Sinun tahtosi Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Ole luja ja rohkea ja ryhdy työhön, älä pelkää, äläkä arkaile, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on oleva sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua, eikä hylkää sinua, kunnes olet saanut valmiiksi kaikki Herran temppelissä tehtävät työt. 1.Aik.28:9 ja 20 Daavid sai rohkaista poikaansa tehtävässä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Daavid tunsi Jumalansa ja tiesi että Hän pitäisi pojastaan ja työstä huolen, jos Salomon sydän olisi oikeassa asemassa Jumalaan. Hän ei kehottanut Salomoa luottamaan omaan viisauteensa ja voimaansa, vaan Jumalan. Meille jokaiselle on annettu tehtävä, kutsu, olla rakentamassa Jumalan valtakuntaa tänne m a a n p ä ä l l e. J u m a l a e i a s u e n ä ä käsintehdyissä temppeleissä, vaan meissä, sydämissämme. Meidän kehomme on Pyhän Hengen temppeli, Hänen läsnäolonsa asumus. Tämä salaisuus on suurempi kuin voimme koskaan ihmisjärjellä ymmärtää. Tarvitsemme siitä ilmestystietoutta sydämiimme, että tämä totuus saa muuttaa ja vapauttaa meitä. Sain lauluun nämä sanat Haggain 1. luvun pohjalta: Jos et Sinä huonetta rakenna, jos et Sinä sitä valmiiksi tee Mitä minä olen tekemään siinä yhtään mitään Mutta jos Sinä tämän huoneen rakennat, jos Sinä myös sen valmiiksi teet Niin minä olen valmis tekemään aivan kaiken mitä pyydätkään Isä, auta meitä näkemään se, mitä Sinä haluat rakentaa, niin että voimme olla mukana Sinun valtakuntasi työssä. Armahda, että emme alkaisi rakentamaan omaa valtakuntaamme, etsimään omia etujamme, vaan saisimme sydämen ilolla tehdä niitä ennalta valmistettuja töitä, jotka Sinä tuot eteemme. Herra Jeesus, Sinussa me elämme, hengitämme, olemme. Olet kaikkemme. Aamen. Jenni Huttunen Perheniemen opiston työ on Taivaan Isän valtakunnan työtä. Saamme olla rohkeita ja lujia sitä tehdessämme, meidän ei tarvitse pelätä, eikä arkailla, sillä Herra Jumala on meidän kanssamme. Hän on luvannut olla kanssamme aina ja ikuisesti. Mikään ei voi enää koskaan erottaa meitä Isän rakkaudesta, kun saamme olla Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala lupasi jo vanhassa liitossa olevansa kansansa kanssa, kun he etsivät Häntä. Kuinka suurenmoisen paljon enemmän se on totta nyt kun saamme olla Jeesuksen täytettyyn työhön uskovia, siihen täysin luottavia.

8 2 Inkivääri Inkiväär in tieteelline n nim i, Zingiber ufficinale, tarkoit taa lääkkeek si käytetty ä inkiväär iä. Sill ä hoidetaan sekä vilustumistauteja että vatsaoire ita. S e ehkäisee myös matka- pahoinvointia ja sillä on kipuja lievittävä vaikutu s. Lisäk si se alentaa verenpainetta. kokeilumahdollisuuksia on rajattomasti. Mui stan myös om an hämmästykseni lapsena, ku n tätini laittoi viil in pääll e inkivää riä, vaikk a it se oli n tottunu t käyttäm ään kaneli a. Markett a Hoogesteger Inkivä äri kuu luu yksisirkkaisi in, mikä on verrattain vanh a siemenkasvien ryh mä. Siihen kuuluva t myös heinät, sara t ja lilj at. Inkivääristä käytetä än juurakk o. S e on hyvi n läheistä sukua kaardemummall e, josta käytetä än siemenet. Molemmat o vat noin metrin korkui sia, ruohovartis ia j a monivuotisi a kasveja ja molemmat ova t kotoisi n eteläisestä Aasiast a. Meillä inkivääri ä käytetä än yleens ä kuivattun a ja jauhettun a, mutt a myös hillottua inkivääri ä on saataviss a. Suuremmist a myymälöi stä voi joskus löytää myös tuoreit a inkivääri n juurakoit a. Suomess a inkivääri ä on totutt u käyttämä än joululeivonnaisten maust eena, mutta Aasia ssa sitä käy tetään sekä vihannes- ett ä liha- ja kalaruuissa. J os ennakkoluuloja ei ol e, Pärhätuuli 2/2011 Pärhätuuli 2/2011 on postitettu kaikille tilausmaksun maksaneille. Jos sinulle ei tule vielä lehteä ja haluat tilata sen, soita Seuraava Pärhätuuli 1/2012 ilmestyy maalisuussa Jos haluat jättää tietoja ja materiaalia lehteen, niiden tulee olla opistolla mennessä. Perheniemen opisto Opistontie 15 B, PERHENIEMI puh: fax: Kotisivut: Tukesi opiston toiminnan hyväksi: Pankkiyhteys Nordea FI POP FI Toimitus: Päätoimittaja Petri Välimäki Toimitussihteeri Marita Liljeqvist Graafinen suunnittelu Paavo Pessi Taitto Marita Liljeqvist Kuvat Perheniemen opiston kuva-arkisto, ellei toisin mainita Perheniemen opisto Opistontie 15 B, PERHENIEMI puh: fax:

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

D. Koulua aloitettaessa

D. Koulua aloitettaessa D. Koulua aloitettaessa Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan toimittaa keväällä tai syksyllä juuri ennen koulun alkamista. iunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kouluun lähtevien

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa 8.2.2007 LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine:

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: V: Äänirauta V: Ehtoolliskalkki /-malja V: Ehtoollispeite V: Ikoni V: Jälkiviinikauha V: Käspaikka V:Kasteastia V: Keihäs V: Kastepuku/-mekko V: Kirkkoleipä/ prosfora V: Kirkkolippu V: Kirkonkellot V:

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa.

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Vietettäessä ehtoollista sairaan luona myös muille läsnä oleville voidaan antaa ehtoollinen. Ehtoollisvälineet asetetaan valkoisella liinalla peitetylle pöydälle. Pöydälle voidaan asettaa myös risti tai

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat?

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat? Kuuleeko kukaan? Tämän päivän aihe: Kuuleeko kukaan, on asetettu kysymyksen muotoon. Monesti me ihmiset saatamme epäillä, kun elämäämme tulee yhtä ja toista vastoinkäymistä, että nouseeko tämä rukoukseni

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa 29.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun Hakunilan seurakunnassa! Hyvät vanhemmat,

Tervetuloa rippikouluun Hakunilan seurakunnassa! Hyvät vanhemmat, Tervetuloa rippikouluun Hakunilan seurakunnassa! Hyvät vanhemmat, Rippikoulun käyminen on merkittävä asia niin rippikoulalaisen kuin hänen vanhempiensakin elämässä. Lapsenne ottaa ison askeleen kohti aikuisuutta.

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 8. Älä jää lähtöruutuun 18.1.2015 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 2. Aitous ja epäilys 3. Hyväksyminen ja kunnioitus 4. Totuus? 5. Toivoa epätoivoon 6. Hedelmät

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nina Åström AVOI N TA I VA S LAULUJA HILJA AALTOSEN SYDÄMELTÄ

Nina Åström AVOI N TA I VA S LAULUJA HILJA AALTOSEN SYDÄMELTÄ Nina Åström AVOI N TA I VA S LAULUJA HILJA AALTOSEN SYDÄMELTÄ Lauluni aihe ei muutu Miksi lauluni aihe ei muutu vaikka itse tahtoisin niin Kun aiheita multa ei puutu vaikka satoihin sävelmiin Yhä Jeesuksen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Jouluaaton sanajumalanpalvelus

Jouluaaton sanajumalanpalvelus Jouluaaton sanajumalanpalvelus Jouluaaton sanajumalanpalvelus vietetään iltapäivällä. Mikäli jouluaatto on sunnuntai, voi jouluaaton sanajumalanpalvelus olla myös seurakunnan pääjumalanpalvelus. I Johdanto

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nina Åström MINUN AARTEENI LAULUJA HILJA AALTOSEN SYDÄMELTÄ

Nina Åström MINUN AARTEENI LAULUJA HILJA AALTOSEN SYDÄMELTÄ Nina Åström MINUN AARTEENI LAULUJA HILJA AALTOSEN SYDÄMELTÄ Jumalan kädet kantaa Sydämen itku vaikenee ainoastaan taivainen sade kun armolla koskettaa saa Golgatan sanoma yksin ja ainoastaan särkyneen

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot