Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla"

Transkriptio

1 Pärhätuuli 2 / 2011 Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla Perheniemen evankelinen opisto on mukana opetusministeriön rahoittamassa viiden Itä-Suomen kristillisen kansanopiston yhteisessä rakenteellisen kehittämisen pilottihankkeessa. Muut kansanopistot ovat Jaakkiman kristillinen opisto, Jamilahden opisto, Partaharjun opisto ja Savonlinnan kristillinen opisto. Hankkeessa tavoitellaan monipuolista verkostoyhteistyötä. Yhteistoimintaan kuuluu henkilöstön kehittämistä ja seurakuntien vapaaehtoisten koulutusta. Kukin näistä opistoista järjestää koulutuspäivän, jossa ovat mukana jokaisesta viidestä opistosta koko henkilökunta. Koulutukset alkoivat viime s y k s y n ä P a r t a h a r j u n o p i s t o l l a Pieksämäellä. Seuraavana oli vuorossa Jaakkiman kristillinen opisto Imatralla ja syyskuun 23. päivänä opistojen henkilöstöt kokoontuivat Perheniemessä. Koulutussuunnittelija Kristiina Nordman toivotti osallistujat tervetulleiksi, hän toimi m y ö s k o u l u t u k s e n j u o n t a j a n a. Perheniemen opistolla vietetyn päivän teemana oli kristillinen ihmiskäsitys ja ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen. Terapeuttisen sielunhoitokoulutuksen linjakoordinaattori Aila Lankinen esitti aiheesta alustuksen, jonka jälkeen kokoonnuttiin opistoittain käsittelemään aihetta. Jokainen sai antaa ja vastaanottaa positiivista palautetta. Päivä päätettiin Petri Välimäen toimittamaan messuun, jossa kanttorina toimi Savonlinnan opiston Helena Strand ja ehtoollisessa avusti Kristiina Nordman. Koulutukset jatkuvat tammikuussa Savonlinnassa ja toukokuussa Jamilahden opistolla. ML Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry:n SYYSKOKOUS opistolla to klo Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja sääntömuutos Iitissä Hallitus

2 Lähellä ihmistä Olen viime kuukausina saanut kokea erityistä iloa. Yhdessä viiden Kouvolan alueen seurakunnan kanssa olemme suunnitelleet ja kehittäneet laajaa tapahtumasarjaa, jonka aikana tahdomme t u l l a e r i t y i s e n l ä h e l l e i h m i s t ä. Samankaltainen tapahtumasarja on Lahdessa heti perään. Siellä mukana ovat lähes kaikki alueen seurakunnat. Molempien sarjojen tavoitteena on, että mahdollisimman moni tukea, voimaa ja sisältöä elämäänsä kaipaava voi todella saada sitä. On ollut kerta kaikkiaan hienoa nähdä, miten nöyrällä ja lämpimällä sydämellä seurakuntien edustajat ovat asiaan paneutuneet. He selvästikin tahtovat ottaa palvelijan tehtävän todesta. Hienoa on myös se, että Perheniemen opisto saa tehdä työtä niin monien lähiseutujen s e u ra ku n t i e n ka n s s a. V i e l ä p ä y l i k i r k ko k u n t a r a j o j e n. L u t e r i l a i s e t, helluntailaiset, vapaakirkko, metodistit, pelastusarmeija ja monet muut kristityt tahtovat yhdessä välittää Jumalan armoa ja rakkautta sekä sanoin että teoin. Seminaarisarjojen jälkeen toteutettavissa ryhmissä ihmiset saavat tulla kohdatuiksi ja tuetuiksi henkilökohtaisesti. Sadat vapaaehtoiset ovat kouluttautuneet heitä tukemaan ja rohkaisemaan. Mielestäni on ihanaa Jumalan armoa, että Perheniemen evankelinen opisto saa olla mukana tällaisessa yhteydessä. A i e m m i n e l ä m ä s s ä n i t o i m i e s s a n i valtakunnallisen Kriisipalvelun toiminnanjohtajana opin, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Tälläkin hetkellä m a s e n n u s k o s k e t t a a j o k o h e n - kilökohtaisesti tai läheisenä noin viittäsataatuhatta suomalaista. Vielä useampi jättää moninaisia elämän mahdollisuuksia käyttämättä, koska haavoittunut itsetunto saa epäilemään onnistumisen mahdollisuutta. Muita yleisimpiä kriisin aiheuttajia ovat läheisen menetykseen liittyvä suru, vakava sairaus, yksinäisyys, taloudellinen hätä sekä ihmissuhteisiin ja elämän kasvuhaasteisiin tai tarkoituksettomuuden kokemukseen liittyvät haasteet. Nämä ovat juuri niitä aiheita, joita Kouvolan ja Lahden alueiden seminaari- ja palvelukokonaisuuksissa tahdotaan huomioida. Ehkä kaikkein koskettavinta on ollut nähdä, miten suurella joukolla vapaaehtoiset ovat tahtoneet lähteä mukaan ja kouluttautua lähimmäisen vierellä kulkijaksi. Koulutusillat ovat täyttäneet salin ja ilmapiiri on ollut jopa innostunut. Ihmiset tahtovat olla lähellä ja oppia tukemaan toinen toisiaan. Osa ihmistä tahtoo sitten lähteä mukaan pidempään koulutukseen ja tulevat tänne Perheniemeen opiskelemaan. Näin seminaarit palvelevat monella tavoin myös opiston tiedottamista ja toimintaa. Pyydänkin teitä rakkaat opiston ystävät rukoilemaan myös tämän toiminnan puolesta, samoin kuin koko opiston toiminnan ja kaikkien eri tavoin mukana olevien ihmisten. Pyyntöni on, että Jeesus itse ihan kaikessa meitä johdattaa, siunaa ja suojelee, niin, että mahdollisimman moni ihminen saa aidolla ja todellisella tavalla tulla tuntemaan Hänen armonsa ja kokea avun elämässään. Petri Välimäki, rehtori

3 Runoja Olen tänä syksynä aloittanut terapeuttisen sielunhoidon opiskelun Perheniemen evankelisessa opistossa. Runoni Kiire kertoo eräästä päivästä, kun olin ollut työssä terveyskeskuksessa ja kiertänyt verinäytteenottajana vuodeosastolla. Joidenkin siellä kohtaamieni ihmisten katseet palasivat uudelleen nukkumaan mennessä mieleeni. Kiire Katse kaukainen, silmät ohi kiitävän ihmisen, ei pysähdy kohtaamaan. Kiire vie mennessään, kokonaan; ei huomaa toista ihmistä ollenkaan. Tuska, pelko silmissä vanhuksen vuoteessa terveyskeskuksen; Huomasinko sen? Kuljinko ohi? Kyselen. Ehdinkö sanoittakaan viestittämään rakkautta lähimmäisen? Pysähdyinkö minäkään valtakunnassa kiireisten kohtaamaan ihmisen? Katseet lähimmäisten, päivän mittaan kohtaamieni ihmisten vien illalla rukouksin luokse Jeesuksen. Sieluni silmin jätän nuo lähimmäiseni kohtaamaan hellimmän katseen, rakastavat silmät Vapahtajani. Päivi Maunola, Heinola Kulki kairassa vaeltajat Luojamme, tuo taitaja taivaallinen maat, meret, taivot... kaiken loi. Ihmislasten iloksi, kullan okran, punervan värit loistavat ruskan hehkuvan. Tuuli, veden solina... rauhaa, mielenrauhaa vaeltajaan valaa. Kappelissa kairan kävijän, silmät kostuu kyyneliin. Kiitoksen suu, sydän... hiljaa nöyrtyy edessä luojan pyhyyden Marjatta Kanth-Ruusunen

4 Opetuslapseuskoulu Virossa ja Puolassa Vuoden 2011 Snowboarding DTS, eli Lumilautailijoiden Opetuslapseuskoulu, matkasi ulkomaanjaksolle ensin kuudeksi viikoksi Puolaan, Krakovaan ja sitten kolmeksi viikoksi Viroon, Tallinnaan. Kahdeksan henkiseen ryhmään kuului kuusi opiskelijaa, joista kaksi oli ulkomaalaisia. Koulun luentojakso pidettiin Missionuorten Koivumäen keskuksessa Siilinjärvellä. Puola ja Viro ovat yllättävän erilaiset maat, vaikka ne eivät sijaitse kovin kaukana toisistaan. Puola on uskonnollinen, katolilainen maa, kun taas Virossa ihmiset ovat suurimmaksi osaksi ateisteja. Puola on erittäin katolinen, mutta on vaikea sanoa kuinka monella ihmisellä todella on suhde Kristukseen. Pystyin aivan kuin näkemään kuinka Jeesus yritti puhua monille ihmisistä, jotka kävelivät kadulla, mutta jotenkin he eivät näyttäneet kuulevan. Aivan kuin he olisivat kuuroja., sanoo yksi opiskelijoista, Bendert de Kloe Hollannista. Puolan katolilainen kirkko on kuitenkin aktiivinen ja tiimi auttoi heidän evankeliointitapahtumassa yliopiston kampuksella. Autoimme jakamaan 2000 k a u n i s t a k u k k a s t a o p p i l a i l l e j a valmistimme 1000 sämpylää annettavaksi. Jokaisessa sämpylässä oli tarra Jokainen tarvitsee Kristusta. Tapahtumassa j ä r j e s t e t t i i n m y ö s 2 4 t u n n i n Raamatunlukua ja ylistystä. Pääsimme myös tekemään draamoja ja jakamaan todistuksiamme, jatkaa Bendert. Tiimi teki paljon katuevankeliointia toreilla, o s t o s ke s k u k s i s s a j a p u i s t o i s s a. Baptistikirkon kanssa kadulla tehty kysely a n toi hy vä n ku va n p u o l a l a i sten ajatusmaailmasta ja uskomuksista. Puistoissa oli mukava mennä pelaamaan esimerkiksi jalkapalloa, juttelemaan monien ihmisten kanssa ja luoda näin suhteita sekä sitä kautta osoittaa Jumalan rakkautta avoimesti. Kun katselee katukuvaa Krakovassa, voi huomata sen rikkauden; on turisteja, nuorisoa, vanhuksia, perheitä, kauppiaita sekä k o d i t t o m i a. Y k s i B e n d e r t i n mieleenpainuvimmista hetkistä olikin vietetty aika kodittomien kanssa. Tulen aina muistamaan sen, kun vietimme aikaa kodittomien kanssa kaduilla. Juttelimme, s o i t i m m e m u s i i k k i a, j a o i m m e elämäntarinoita puolin ja toisin. Ajattelin, että mitä minä voin tehdä heille ja auttaako se todella heitä? He asuvat kadulla päivästä toiseen, jotkut vuosia kerrallaan. Puhuimme miehelle, joka oli asunut kadulla yli 16 vuotta. Mikä voisi todella auttaa häntä? Olin rohkaistunut siitä, kuinka paikallinen mies, joka toimi isäntänämme, menee joka viikko samaan paikkaan juttelemaan ja tarjoamaan kahvia kodittomille muistuttaen: Hei, on olemassa enemmän kuin tämä! Voit saada tästä elämästä jotakin irti! Sinä pystyt siihen! Virossa tiimi keskittyi käytännön keinoin auttamiseen ja esirukoukseen. Tallinnaan ollaan avaamassa koti teiniäideille. Tiimi m a a l a s i, p e s i i k k u n o i t a j a t e k i puutarhatöitä sekä kävi rukoilemassa paikan puolesta. Myös Missionuorten (YWAM) asunnossa tarvittiin paljon remontointiapua. Silmiä avaava kokemus oli varmasti Tallinnan vanhan kaupungin ympäri tehty rukouskävely. Bendert romanikylässä Puolassa

5 Kyseessä ei ollut ihan tavallista kävelyä ja rukousta, vaan kierroksella syvennyttiin kaupungin historiaan ja kaupungin eri osien, kuten muurien, kaivon, tornien ja portin hengelliseen merkitykseen. Viron matkan aikana koin erityisesti sitä, kuinka Jumala herätteli minussa esirukousta. Rukouksen tärkeys nousi esiin. Joskus saatan helposti hieman epähuomioida rukousta. Innostuin rukouskävelystä, jonka teimme kaupungin ympäri. Näin kuinka voimme seisoa rukouksessa Tallinnan kaltaisen kaupungin puolesta. Oli mielenkiintoista katsoa kaupunkia erilaisten silmälasien läpi ja kysyä Jumalalta: Mitä sinä haluaisit minun rukoilevan tämän kaupungin puolesta? Koko ulkomaanjakso oli kaiken kaikkiaan antoisaa aikaa koko porukalle. Jokainen voi varmasti sanoa oppineensa uusia asioita Jumalasta, itsestään sekä eri kulttuureista. Leea Miettinen Kiitokset opiston kummeille ja muille tukijoille Sydämelliset kiitoksemme muistamisista, onnen ja siunauksen toivotuksista kultahääpäivänämme. Tästä on hyvä jatkaa, yhteistä siunattua matkaa. Opiston tilille kertyi 3860 euroa. Useimmat päivät pian unholaan vaipuu, joitakin kauemmin muistella saan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivalletaan. Huominen päivä jos kädestä Herran joillekin meistä viel lahjoitetaan, rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Kiittäen ja hyvää syksyä toivottaen Kaarina ja Aimo In Memoriam Opistolla iloitaan suuresti teistä, jotka tuette toimintaamme rahalahjoituksilla, talkootyöllä tai muilla tavoilla. Joukossanne on kertalahjoittajia, uskollisia kuukausiopistossa Eino Kultanen lahjoittajia ja muuten säännöllisesti lahjoituksia tekeviä. Pienikin summa opiston tilille tulee aina todelliseen tarpeeseen. Talkoo- Maiju Liukkonen o.s. Ojala laisiksi ilmaantuu ilahduttavasti väkeä opistossa hoitamaan opiston alueita ja auttamaan muissa töissä. Jos Sinä saat sydämellesi opiston tukemisen, tilinumero löytyy tämän lehden takasivulta. Talkoo- tai muissa asioissa voit ottaa yhteyttä opiston toimistoon. Taivaallinen Isämme siunatkoon lahjasi. Meeri Perttola opistossa Tuula Raussi o.s. Palomäki v Kipu sammumaton kerran päättyvä on. Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään. Anna-Mari Kaskinen

6 Kaarina ja Aimo Elokuu n viimeisenä lauantai na opistolla vuos ia o n molemmilla taka na jo useit a, he vietettii n lämminhenkist ä juhlapäivä ä. yhä edelleen ovat aktiiv isesti mukan a Kaa rina ja Aimo Virtanen oliva t kutsuneet opiston tapahtumissa, viemä ssä viesti ä sukulaise t ja ystävät juhlimaan kanssaan opistosta maailma lle ja tukemas sa opiston kultahääpäiväänsä. Kirkkosali ja järvil uokka toimintaa taloudellisest i. Myös kultahää- täyttyivätkin suurest a joukosta juhlavieraita. juhlan lah joitukset he osoittiva t opiston Mu kana oli myös heitä, jotka oliv at olleet j o tilille. Opistolla olemm e äärettömän 50 vuotta sitten todistamassa Kaarinan j a kiitollis ia näistä uskollisista ys tävistä ja Aimon vihkimistä samaisess a kirkkosalissa. toivomm e heille Jumalan runsast a siunaus- ta. Runsas, monipuoline n j a ma ittava juhla- lounas oli valmistett u Kaarinan ohjeiden mukaises ti ja suurelt a os in Virtasten oma n puutarhan tuotteist a. Herkkupöydän lisäksi tilaisuudess a saatiin na uttia upeista lau- luesityksist ä, kuultiin muutamia puheenvuo- r oja se kä tietysti laulettiin yhdessä. Kaarina n ja Aimo n yhteinen elämä on nivou- tunut alusta asti vahvasti opistoon. He aloittivat yhteisen elämänsä asuen opis tolla, perustiva t perheen ja tekivä t pitkä n päivä- työnsä opiston opettaji na. Vaikka eläke- K a a r i n a j a A i m o lastensa ja heidän perheidensä ympäröimänä

7 Tulkoon Sinun valtakuntasi tapahtukoon Sinun tahtosi Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Ole luja ja rohkea ja ryhdy työhön, älä pelkää, äläkä arkaile, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on oleva sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua, eikä hylkää sinua, kunnes olet saanut valmiiksi kaikki Herran temppelissä tehtävät työt. 1.Aik.28:9 ja 20 Daavid sai rohkaista poikaansa tehtävässä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Daavid tunsi Jumalansa ja tiesi että Hän pitäisi pojastaan ja työstä huolen, jos Salomon sydän olisi oikeassa asemassa Jumalaan. Hän ei kehottanut Salomoa luottamaan omaan viisauteensa ja voimaansa, vaan Jumalan. Meille jokaiselle on annettu tehtävä, kutsu, olla rakentamassa Jumalan valtakuntaa tänne m a a n p ä ä l l e. J u m a l a e i a s u e n ä ä käsintehdyissä temppeleissä, vaan meissä, sydämissämme. Meidän kehomme on Pyhän Hengen temppeli, Hänen läsnäolonsa asumus. Tämä salaisuus on suurempi kuin voimme koskaan ihmisjärjellä ymmärtää. Tarvitsemme siitä ilmestystietoutta sydämiimme, että tämä totuus saa muuttaa ja vapauttaa meitä. Sain lauluun nämä sanat Haggain 1. luvun pohjalta: Jos et Sinä huonetta rakenna, jos et Sinä sitä valmiiksi tee Mitä minä olen tekemään siinä yhtään mitään Mutta jos Sinä tämän huoneen rakennat, jos Sinä myös sen valmiiksi teet Niin minä olen valmis tekemään aivan kaiken mitä pyydätkään Isä, auta meitä näkemään se, mitä Sinä haluat rakentaa, niin että voimme olla mukana Sinun valtakuntasi työssä. Armahda, että emme alkaisi rakentamaan omaa valtakuntaamme, etsimään omia etujamme, vaan saisimme sydämen ilolla tehdä niitä ennalta valmistettuja töitä, jotka Sinä tuot eteemme. Herra Jeesus, Sinussa me elämme, hengitämme, olemme. Olet kaikkemme. Aamen. Jenni Huttunen Perheniemen opiston työ on Taivaan Isän valtakunnan työtä. Saamme olla rohkeita ja lujia sitä tehdessämme, meidän ei tarvitse pelätä, eikä arkailla, sillä Herra Jumala on meidän kanssamme. Hän on luvannut olla kanssamme aina ja ikuisesti. Mikään ei voi enää koskaan erottaa meitä Isän rakkaudesta, kun saamme olla Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala lupasi jo vanhassa liitossa olevansa kansansa kanssa, kun he etsivät Häntä. Kuinka suurenmoisen paljon enemmän se on totta nyt kun saamme olla Jeesuksen täytettyyn työhön uskovia, siihen täysin luottavia.

8 2 Inkivääri Inkiväär in tieteelline n nim i, Zingiber ufficinale, tarkoit taa lääkkeek si käytetty ä inkiväär iä. Sill ä hoidetaan sekä vilustumistauteja että vatsaoire ita. S e ehkäisee myös matka- pahoinvointia ja sillä on kipuja lievittävä vaikutu s. Lisäk si se alentaa verenpainetta. kokeilumahdollisuuksia on rajattomasti. Mui stan myös om an hämmästykseni lapsena, ku n tätini laittoi viil in pääll e inkivää riä, vaikk a it se oli n tottunu t käyttäm ään kaneli a. Markett a Hoogesteger Inkivä äri kuu luu yksisirkkaisi in, mikä on verrattain vanh a siemenkasvien ryh mä. Siihen kuuluva t myös heinät, sara t ja lilj at. Inkivääristä käytetä än juurakk o. S e on hyvi n läheistä sukua kaardemummall e, josta käytetä än siemenet. Molemmat o vat noin metrin korkui sia, ruohovartis ia j a monivuotisi a kasveja ja molemmat ova t kotoisi n eteläisestä Aasiast a. Meillä inkivääri ä käytetä än yleens ä kuivattun a ja jauhettun a, mutt a myös hillottua inkivääri ä on saataviss a. Suuremmist a myymälöi stä voi joskus löytää myös tuoreit a inkivääri n juurakoit a. Suomess a inkivääri ä on totutt u käyttämä än joululeivonnaisten maust eena, mutta Aasia ssa sitä käy tetään sekä vihannes- ett ä liha- ja kalaruuissa. J os ennakkoluuloja ei ol e, Pärhätuuli 2/2011 Pärhätuuli 2/2011 on postitettu kaikille tilausmaksun maksaneille. Jos sinulle ei tule vielä lehteä ja haluat tilata sen, soita Seuraava Pärhätuuli 1/2012 ilmestyy maalisuussa Jos haluat jättää tietoja ja materiaalia lehteen, niiden tulee olla opistolla mennessä. Perheniemen opisto Opistontie 15 B, PERHENIEMI puh: fax: Kotisivut: Tukesi opiston toiminnan hyväksi: Pankkiyhteys Nordea FI POP FI Toimitus: Päätoimittaja Petri Välimäki Toimitussihteeri Marita Liljeqvist Graafinen suunnittelu Paavo Pessi Taitto Marita Liljeqvist Kuvat Perheniemen opiston kuva-arkisto, ellei toisin mainita Perheniemen opisto Opistontie 15 B, PERHENIEMI puh: fax:

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397.

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397. Läheisen kuoltua Rukoushetki läheisen kuoltua (saattohartaus) vietetään omaisten pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin.

Tuomasmessun kulku. Messun aloitus. Alkusiunaus. Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Tuomasmessun kulku Ennen messun alkua on mahdollisuus yksityiseen rippiin. Messun aloitus Kirkossa vallitsee hiljaisuus. Messun alkua odoteltaessa lauletaan rukoushymnejä. Rukousalttareilla voi hiljentyä

Lisätiedot

D. Koulua aloitettaessa

D. Koulua aloitettaessa D. Koulua aloitettaessa Kouluun lähtevien siunaaminen voidaan toimittaa keväällä tai syksyllä juuri ennen koulun alkamista. iunaamisen toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Kouluun lähtevien

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat RUKOUHETKI EURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖTÄ POITETTAEA 1. Alkuvirsi Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 38: 1-3, 176: 1-3, 181: 1-3, 194, 317. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 2. Johdanto Alkusiunaus

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Maahan kätkeminen Kaavaa voidaan käyttää uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä tai kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. Rukoushetken johtaa

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa

LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA. Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa 8.2.2007 LIITTEET TROPAREJA JA KONTAKKEJA Työhön ryhdyttäessä Sairaan puolesta Matkalle lähtevien puolesta Kaikenlaisissa anomuksissa Kiitospalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen

7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 7/ 12.10.07 Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen www.ortodoksi.net Euhologion / Kaste Rukoukset neljäntenäkymmenentenä päivänä lapsen syntymän jälkeen 40.

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine:

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: V: Äänirauta V: Ehtoolliskalkki /-malja V: Ehtoollispeite V: Ikoni V: Jälkiviinikauha V: Käspaikka V:Kasteastia V: Keihäs V: Kastepuku/-mekko V: Kirkkoleipä/ prosfora V: Kirkkolippu V: Kirkonkellot V:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Ensimmäinen oksa - nimi.

Ensimmäinen oksa - nimi. Kirkon lapsityönohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät. Torstai 11.4.2013. PIENI PYHIINVAELLUS Laajavuoren luonnossa Kuljetaan kuiskaten. Hengitetään rukoillen. Kuljetaan pareittain ja pysähdytään

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa.

Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Vietettäessä ehtoollista sairaan luona myös muille läsnä oleville voidaan antaa ehtoollinen. Ehtoollisvälineet asetetaan valkoisella liinalla peitetylle pöydälle. Pöydälle voidaan asettaa myös risti tai

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme kunnia sinulle.

Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme kunnia sinulle. ORTODOKSINEN RUKOUSHETKI 2014 Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme kunnia sinulle. Taivaallinen kuningas, lohduttaja

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

PSALMI 22 X 2 ETTÄ HERRA TÄMÄN TEHNYT ON (ETTÄ SE TÄYTETTY ON.)

PSALMI 22 X 2 ETTÄ HERRA TÄMÄN TEHNYT ON (ETTÄ SE TÄYTETTY ON.) JUMALANI, JUMALANI, MIKSI MINUT HYLKÄSIT, MIKSI OLET KAUKANA, ET AUTA MINUA, ETKÄ KUULE VALITUKSENI SANOJA? JUMALANI, JUMALANI HUUDAN PÄIVÄLLÄ YÖLLÄKÄÄN EN VAIKENE, MUTTA VASTAA ET, MUTTA VASTAAT ET. KUITENKIN

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot