Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla"

Transkriptio

1 Pärhätuuli 2 / 2011 Henkilöstökoulutusta Perheniemen opistolla Perheniemen evankelinen opisto on mukana opetusministeriön rahoittamassa viiden Itä-Suomen kristillisen kansanopiston yhteisessä rakenteellisen kehittämisen pilottihankkeessa. Muut kansanopistot ovat Jaakkiman kristillinen opisto, Jamilahden opisto, Partaharjun opisto ja Savonlinnan kristillinen opisto. Hankkeessa tavoitellaan monipuolista verkostoyhteistyötä. Yhteistoimintaan kuuluu henkilöstön kehittämistä ja seurakuntien vapaaehtoisten koulutusta. Kukin näistä opistoista järjestää koulutuspäivän, jossa ovat mukana jokaisesta viidestä opistosta koko henkilökunta. Koulutukset alkoivat viime s y k s y n ä P a r t a h a r j u n o p i s t o l l a Pieksämäellä. Seuraavana oli vuorossa Jaakkiman kristillinen opisto Imatralla ja syyskuun 23. päivänä opistojen henkilöstöt kokoontuivat Perheniemessä. Koulutussuunnittelija Kristiina Nordman toivotti osallistujat tervetulleiksi, hän toimi m y ö s k o u l u t u k s e n j u o n t a j a n a. Perheniemen opistolla vietetyn päivän teemana oli kristillinen ihmiskäsitys ja ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen. Terapeuttisen sielunhoitokoulutuksen linjakoordinaattori Aila Lankinen esitti aiheesta alustuksen, jonka jälkeen kokoonnuttiin opistoittain käsittelemään aihetta. Jokainen sai antaa ja vastaanottaa positiivista palautetta. Päivä päätettiin Petri Välimäen toimittamaan messuun, jossa kanttorina toimi Savonlinnan opiston Helena Strand ja ehtoollisessa avusti Kristiina Nordman. Koulutukset jatkuvat tammikuussa Savonlinnassa ja toukokuussa Jamilahden opistolla. ML Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry:n SYYSKOKOUS opistolla to klo Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja sääntömuutos Iitissä Hallitus

2 Lähellä ihmistä Olen viime kuukausina saanut kokea erityistä iloa. Yhdessä viiden Kouvolan alueen seurakunnan kanssa olemme suunnitelleet ja kehittäneet laajaa tapahtumasarjaa, jonka aikana tahdomme t u l l a e r i t y i s e n l ä h e l l e i h m i s t ä. Samankaltainen tapahtumasarja on Lahdessa heti perään. Siellä mukana ovat lähes kaikki alueen seurakunnat. Molempien sarjojen tavoitteena on, että mahdollisimman moni tukea, voimaa ja sisältöä elämäänsä kaipaava voi todella saada sitä. On ollut kerta kaikkiaan hienoa nähdä, miten nöyrällä ja lämpimällä sydämellä seurakuntien edustajat ovat asiaan paneutuneet. He selvästikin tahtovat ottaa palvelijan tehtävän todesta. Hienoa on myös se, että Perheniemen opisto saa tehdä työtä niin monien lähiseutujen s e u ra ku n t i e n ka n s s a. V i e l ä p ä y l i k i r k ko k u n t a r a j o j e n. L u t e r i l a i s e t, helluntailaiset, vapaakirkko, metodistit, pelastusarmeija ja monet muut kristityt tahtovat yhdessä välittää Jumalan armoa ja rakkautta sekä sanoin että teoin. Seminaarisarjojen jälkeen toteutettavissa ryhmissä ihmiset saavat tulla kohdatuiksi ja tuetuiksi henkilökohtaisesti. Sadat vapaaehtoiset ovat kouluttautuneet heitä tukemaan ja rohkaisemaan. Mielestäni on ihanaa Jumalan armoa, että Perheniemen evankelinen opisto saa olla mukana tällaisessa yhteydessä. A i e m m i n e l ä m ä s s ä n i t o i m i e s s a n i valtakunnallisen Kriisipalvelun toiminnanjohtajana opin, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Tälläkin hetkellä m a s e n n u s k o s k e t t a a j o k o h e n - kilökohtaisesti tai läheisenä noin viittäsataatuhatta suomalaista. Vielä useampi jättää moninaisia elämän mahdollisuuksia käyttämättä, koska haavoittunut itsetunto saa epäilemään onnistumisen mahdollisuutta. Muita yleisimpiä kriisin aiheuttajia ovat läheisen menetykseen liittyvä suru, vakava sairaus, yksinäisyys, taloudellinen hätä sekä ihmissuhteisiin ja elämän kasvuhaasteisiin tai tarkoituksettomuuden kokemukseen liittyvät haasteet. Nämä ovat juuri niitä aiheita, joita Kouvolan ja Lahden alueiden seminaari- ja palvelukokonaisuuksissa tahdotaan huomioida. Ehkä kaikkein koskettavinta on ollut nähdä, miten suurella joukolla vapaaehtoiset ovat tahtoneet lähteä mukaan ja kouluttautua lähimmäisen vierellä kulkijaksi. Koulutusillat ovat täyttäneet salin ja ilmapiiri on ollut jopa innostunut. Ihmiset tahtovat olla lähellä ja oppia tukemaan toinen toisiaan. Osa ihmistä tahtoo sitten lähteä mukaan pidempään koulutukseen ja tulevat tänne Perheniemeen opiskelemaan. Näin seminaarit palvelevat monella tavoin myös opiston tiedottamista ja toimintaa. Pyydänkin teitä rakkaat opiston ystävät rukoilemaan myös tämän toiminnan puolesta, samoin kuin koko opiston toiminnan ja kaikkien eri tavoin mukana olevien ihmisten. Pyyntöni on, että Jeesus itse ihan kaikessa meitä johdattaa, siunaa ja suojelee, niin, että mahdollisimman moni ihminen saa aidolla ja todellisella tavalla tulla tuntemaan Hänen armonsa ja kokea avun elämässään. Petri Välimäki, rehtori

3 Runoja Olen tänä syksynä aloittanut terapeuttisen sielunhoidon opiskelun Perheniemen evankelisessa opistossa. Runoni Kiire kertoo eräästä päivästä, kun olin ollut työssä terveyskeskuksessa ja kiertänyt verinäytteenottajana vuodeosastolla. Joidenkin siellä kohtaamieni ihmisten katseet palasivat uudelleen nukkumaan mennessä mieleeni. Kiire Katse kaukainen, silmät ohi kiitävän ihmisen, ei pysähdy kohtaamaan. Kiire vie mennessään, kokonaan; ei huomaa toista ihmistä ollenkaan. Tuska, pelko silmissä vanhuksen vuoteessa terveyskeskuksen; Huomasinko sen? Kuljinko ohi? Kyselen. Ehdinkö sanoittakaan viestittämään rakkautta lähimmäisen? Pysähdyinkö minäkään valtakunnassa kiireisten kohtaamaan ihmisen? Katseet lähimmäisten, päivän mittaan kohtaamieni ihmisten vien illalla rukouksin luokse Jeesuksen. Sieluni silmin jätän nuo lähimmäiseni kohtaamaan hellimmän katseen, rakastavat silmät Vapahtajani. Päivi Maunola, Heinola Kulki kairassa vaeltajat Luojamme, tuo taitaja taivaallinen maat, meret, taivot... kaiken loi. Ihmislasten iloksi, kullan okran, punervan värit loistavat ruskan hehkuvan. Tuuli, veden solina... rauhaa, mielenrauhaa vaeltajaan valaa. Kappelissa kairan kävijän, silmät kostuu kyyneliin. Kiitoksen suu, sydän... hiljaa nöyrtyy edessä luojan pyhyyden Marjatta Kanth-Ruusunen

4 Opetuslapseuskoulu Virossa ja Puolassa Vuoden 2011 Snowboarding DTS, eli Lumilautailijoiden Opetuslapseuskoulu, matkasi ulkomaanjaksolle ensin kuudeksi viikoksi Puolaan, Krakovaan ja sitten kolmeksi viikoksi Viroon, Tallinnaan. Kahdeksan henkiseen ryhmään kuului kuusi opiskelijaa, joista kaksi oli ulkomaalaisia. Koulun luentojakso pidettiin Missionuorten Koivumäen keskuksessa Siilinjärvellä. Puola ja Viro ovat yllättävän erilaiset maat, vaikka ne eivät sijaitse kovin kaukana toisistaan. Puola on uskonnollinen, katolilainen maa, kun taas Virossa ihmiset ovat suurimmaksi osaksi ateisteja. Puola on erittäin katolinen, mutta on vaikea sanoa kuinka monella ihmisellä todella on suhde Kristukseen. Pystyin aivan kuin näkemään kuinka Jeesus yritti puhua monille ihmisistä, jotka kävelivät kadulla, mutta jotenkin he eivät näyttäneet kuulevan. Aivan kuin he olisivat kuuroja., sanoo yksi opiskelijoista, Bendert de Kloe Hollannista. Puolan katolilainen kirkko on kuitenkin aktiivinen ja tiimi auttoi heidän evankeliointitapahtumassa yliopiston kampuksella. Autoimme jakamaan 2000 k a u n i s t a k u k k a s t a o p p i l a i l l e j a valmistimme 1000 sämpylää annettavaksi. Jokaisessa sämpylässä oli tarra Jokainen tarvitsee Kristusta. Tapahtumassa j ä r j e s t e t t i i n m y ö s 2 4 t u n n i n Raamatunlukua ja ylistystä. Pääsimme myös tekemään draamoja ja jakamaan todistuksiamme, jatkaa Bendert. Tiimi teki paljon katuevankeliointia toreilla, o s t o s ke s k u k s i s s a j a p u i s t o i s s a. Baptistikirkon kanssa kadulla tehty kysely a n toi hy vä n ku va n p u o l a l a i sten ajatusmaailmasta ja uskomuksista. Puistoissa oli mukava mennä pelaamaan esimerkiksi jalkapalloa, juttelemaan monien ihmisten kanssa ja luoda näin suhteita sekä sitä kautta osoittaa Jumalan rakkautta avoimesti. Kun katselee katukuvaa Krakovassa, voi huomata sen rikkauden; on turisteja, nuorisoa, vanhuksia, perheitä, kauppiaita sekä k o d i t t o m i a. Y k s i B e n d e r t i n mieleenpainuvimmista hetkistä olikin vietetty aika kodittomien kanssa. Tulen aina muistamaan sen, kun vietimme aikaa kodittomien kanssa kaduilla. Juttelimme, s o i t i m m e m u s i i k k i a, j a o i m m e elämäntarinoita puolin ja toisin. Ajattelin, että mitä minä voin tehdä heille ja auttaako se todella heitä? He asuvat kadulla päivästä toiseen, jotkut vuosia kerrallaan. Puhuimme miehelle, joka oli asunut kadulla yli 16 vuotta. Mikä voisi todella auttaa häntä? Olin rohkaistunut siitä, kuinka paikallinen mies, joka toimi isäntänämme, menee joka viikko samaan paikkaan juttelemaan ja tarjoamaan kahvia kodittomille muistuttaen: Hei, on olemassa enemmän kuin tämä! Voit saada tästä elämästä jotakin irti! Sinä pystyt siihen! Virossa tiimi keskittyi käytännön keinoin auttamiseen ja esirukoukseen. Tallinnaan ollaan avaamassa koti teiniäideille. Tiimi m a a l a s i, p e s i i k k u n o i t a j a t e k i puutarhatöitä sekä kävi rukoilemassa paikan puolesta. Myös Missionuorten (YWAM) asunnossa tarvittiin paljon remontointiapua. Silmiä avaava kokemus oli varmasti Tallinnan vanhan kaupungin ympäri tehty rukouskävely. Bendert romanikylässä Puolassa

5 Kyseessä ei ollut ihan tavallista kävelyä ja rukousta, vaan kierroksella syvennyttiin kaupungin historiaan ja kaupungin eri osien, kuten muurien, kaivon, tornien ja portin hengelliseen merkitykseen. Viron matkan aikana koin erityisesti sitä, kuinka Jumala herätteli minussa esirukousta. Rukouksen tärkeys nousi esiin. Joskus saatan helposti hieman epähuomioida rukousta. Innostuin rukouskävelystä, jonka teimme kaupungin ympäri. Näin kuinka voimme seisoa rukouksessa Tallinnan kaltaisen kaupungin puolesta. Oli mielenkiintoista katsoa kaupunkia erilaisten silmälasien läpi ja kysyä Jumalalta: Mitä sinä haluaisit minun rukoilevan tämän kaupungin puolesta? Koko ulkomaanjakso oli kaiken kaikkiaan antoisaa aikaa koko porukalle. Jokainen voi varmasti sanoa oppineensa uusia asioita Jumalasta, itsestään sekä eri kulttuureista. Leea Miettinen Kiitokset opiston kummeille ja muille tukijoille Sydämelliset kiitoksemme muistamisista, onnen ja siunauksen toivotuksista kultahääpäivänämme. Tästä on hyvä jatkaa, yhteistä siunattua matkaa. Opiston tilille kertyi 3860 euroa. Useimmat päivät pian unholaan vaipuu, joitakin kauemmin muistella saan. Kipein ja suloisin niistä jää kaipuu, yhdessä jotka me taivalletaan. Huominen päivä jos kädestä Herran joillekin meistä viel lahjoitetaan, rukoillaan rohkeutta ihmisen verran, sielulla sielua koskettamaan. Kiittäen ja hyvää syksyä toivottaen Kaarina ja Aimo In Memoriam Opistolla iloitaan suuresti teistä, jotka tuette toimintaamme rahalahjoituksilla, talkootyöllä tai muilla tavoilla. Joukossanne on kertalahjoittajia, uskollisia kuukausiopistossa Eino Kultanen lahjoittajia ja muuten säännöllisesti lahjoituksia tekeviä. Pienikin summa opiston tilille tulee aina todelliseen tarpeeseen. Talkoo- Maiju Liukkonen o.s. Ojala laisiksi ilmaantuu ilahduttavasti väkeä opistossa hoitamaan opiston alueita ja auttamaan muissa töissä. Jos Sinä saat sydämellesi opiston tukemisen, tilinumero löytyy tämän lehden takasivulta. Talkoo- tai muissa asioissa voit ottaa yhteyttä opiston toimistoon. Taivaallinen Isämme siunatkoon lahjasi. Meeri Perttola opistossa Tuula Raussi o.s. Palomäki v Kipu sammumaton kerran päättyvä on. Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään. Anna-Mari Kaskinen

6 Kaarina ja Aimo Elokuu n viimeisenä lauantai na opistolla vuos ia o n molemmilla taka na jo useit a, he vietettii n lämminhenkist ä juhlapäivä ä. yhä edelleen ovat aktiiv isesti mukan a Kaa rina ja Aimo Virtanen oliva t kutsuneet opiston tapahtumissa, viemä ssä viesti ä sukulaise t ja ystävät juhlimaan kanssaan opistosta maailma lle ja tukemas sa opiston kultahääpäiväänsä. Kirkkosali ja järvil uokka toimintaa taloudellisest i. Myös kultahää- täyttyivätkin suurest a joukosta juhlavieraita. juhlan lah joitukset he osoittiva t opiston Mu kana oli myös heitä, jotka oliv at olleet j o tilille. Opistolla olemm e äärettömän 50 vuotta sitten todistamassa Kaarinan j a kiitollis ia näistä uskollisista ys tävistä ja Aimon vihkimistä samaisess a kirkkosalissa. toivomm e heille Jumalan runsast a siunaus- ta. Runsas, monipuoline n j a ma ittava juhla- lounas oli valmistett u Kaarinan ohjeiden mukaises ti ja suurelt a os in Virtasten oma n puutarhan tuotteist a. Herkkupöydän lisäksi tilaisuudess a saatiin na uttia upeista lau- luesityksist ä, kuultiin muutamia puheenvuo- r oja se kä tietysti laulettiin yhdessä. Kaarina n ja Aimo n yhteinen elämä on nivou- tunut alusta asti vahvasti opistoon. He aloittivat yhteisen elämänsä asuen opis tolla, perustiva t perheen ja tekivä t pitkä n päivä- työnsä opiston opettaji na. Vaikka eläke- K a a r i n a j a A i m o lastensa ja heidän perheidensä ympäröimänä

7 Tulkoon Sinun valtakuntasi tapahtukoon Sinun tahtosi Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Ole luja ja rohkea ja ryhdy työhön, älä pelkää, äläkä arkaile, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on oleva sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua, eikä hylkää sinua, kunnes olet saanut valmiiksi kaikki Herran temppelissä tehtävät työt. 1.Aik.28:9 ja 20 Daavid sai rohkaista poikaansa tehtävässä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Daavid tunsi Jumalansa ja tiesi että Hän pitäisi pojastaan ja työstä huolen, jos Salomon sydän olisi oikeassa asemassa Jumalaan. Hän ei kehottanut Salomoa luottamaan omaan viisauteensa ja voimaansa, vaan Jumalan. Meille jokaiselle on annettu tehtävä, kutsu, olla rakentamassa Jumalan valtakuntaa tänne m a a n p ä ä l l e. J u m a l a e i a s u e n ä ä käsintehdyissä temppeleissä, vaan meissä, sydämissämme. Meidän kehomme on Pyhän Hengen temppeli, Hänen läsnäolonsa asumus. Tämä salaisuus on suurempi kuin voimme koskaan ihmisjärjellä ymmärtää. Tarvitsemme siitä ilmestystietoutta sydämiimme, että tämä totuus saa muuttaa ja vapauttaa meitä. Sain lauluun nämä sanat Haggain 1. luvun pohjalta: Jos et Sinä huonetta rakenna, jos et Sinä sitä valmiiksi tee Mitä minä olen tekemään siinä yhtään mitään Mutta jos Sinä tämän huoneen rakennat, jos Sinä myös sen valmiiksi teet Niin minä olen valmis tekemään aivan kaiken mitä pyydätkään Isä, auta meitä näkemään se, mitä Sinä haluat rakentaa, niin että voimme olla mukana Sinun valtakuntasi työssä. Armahda, että emme alkaisi rakentamaan omaa valtakuntaamme, etsimään omia etujamme, vaan saisimme sydämen ilolla tehdä niitä ennalta valmistettuja töitä, jotka Sinä tuot eteemme. Herra Jeesus, Sinussa me elämme, hengitämme, olemme. Olet kaikkemme. Aamen. Jenni Huttunen Perheniemen opiston työ on Taivaan Isän valtakunnan työtä. Saamme olla rohkeita ja lujia sitä tehdessämme, meidän ei tarvitse pelätä, eikä arkailla, sillä Herra Jumala on meidän kanssamme. Hän on luvannut olla kanssamme aina ja ikuisesti. Mikään ei voi enää koskaan erottaa meitä Isän rakkaudesta, kun saamme olla Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala lupasi jo vanhassa liitossa olevansa kansansa kanssa, kun he etsivät Häntä. Kuinka suurenmoisen paljon enemmän se on totta nyt kun saamme olla Jeesuksen täytettyyn työhön uskovia, siihen täysin luottavia.

8 2 Inkivääri Inkiväär in tieteelline n nim i, Zingiber ufficinale, tarkoit taa lääkkeek si käytetty ä inkiväär iä. Sill ä hoidetaan sekä vilustumistauteja että vatsaoire ita. S e ehkäisee myös matka- pahoinvointia ja sillä on kipuja lievittävä vaikutu s. Lisäk si se alentaa verenpainetta. kokeilumahdollisuuksia on rajattomasti. Mui stan myös om an hämmästykseni lapsena, ku n tätini laittoi viil in pääll e inkivää riä, vaikk a it se oli n tottunu t käyttäm ään kaneli a. Markett a Hoogesteger Inkivä äri kuu luu yksisirkkaisi in, mikä on verrattain vanh a siemenkasvien ryh mä. Siihen kuuluva t myös heinät, sara t ja lilj at. Inkivääristä käytetä än juurakk o. S e on hyvi n läheistä sukua kaardemummall e, josta käytetä än siemenet. Molemmat o vat noin metrin korkui sia, ruohovartis ia j a monivuotisi a kasveja ja molemmat ova t kotoisi n eteläisestä Aasiast a. Meillä inkivääri ä käytetä än yleens ä kuivattun a ja jauhettun a, mutt a myös hillottua inkivääri ä on saataviss a. Suuremmist a myymälöi stä voi joskus löytää myös tuoreit a inkivääri n juurakoit a. Suomess a inkivääri ä on totutt u käyttämä än joululeivonnaisten maust eena, mutta Aasia ssa sitä käy tetään sekä vihannes- ett ä liha- ja kalaruuissa. J os ennakkoluuloja ei ol e, Pärhätuuli 2/2011 Pärhätuuli 2/2011 on postitettu kaikille tilausmaksun maksaneille. Jos sinulle ei tule vielä lehteä ja haluat tilata sen, soita Seuraava Pärhätuuli 1/2012 ilmestyy maalisuussa Jos haluat jättää tietoja ja materiaalia lehteen, niiden tulee olla opistolla mennessä. Perheniemen opisto Opistontie 15 B, PERHENIEMI puh: fax: Kotisivut: Tukesi opiston toiminnan hyväksi: Pankkiyhteys Nordea FI POP FI Toimitus: Päätoimittaja Petri Välimäki Toimitussihteeri Marita Liljeqvist Graafinen suunnittelu Paavo Pessi Taitto Marita Liljeqvist Kuvat Perheniemen opiston kuva-arkisto, ellei toisin mainita Perheniemen opisto Opistontie 15 B, PERHENIEMI puh: fax:

Pärhätuuli. Matkalla sielunhoitoterapeutiksi 1 / 2013

Pärhätuuli. Matkalla sielunhoitoterapeutiksi 1 / 2013 Pärhätuuli 1 / 2013 Matkalla sielunhoitoterapeutiksi Perheniemessä on koulutettu sielunhoitoterapeutteja vuodesta 2008 lähtien ja 2012 alkanut Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus on lajissaan

Lisätiedot

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on

Uusi Elämä. Unelma Haminasta Sivu 7. Lähde mukaan iloisen uutisen. verkostoon Sivu 12. Kalevi Lehtinen: Nro 5/2008. Hannah Jurvansuulla on Tämä lehti on Kotka - Hamina -extra - rakkauden ja toivon sanomaa juuri sinulle! Rovasti Ismo Saarikoski toimittaa Päivän tunnussana -kirjaa Sivu 3 Pastori Ossi Könönen: Se tekee kipeää Sivu 5 Riippumaton,

Lisätiedot

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1

Elämän. Sanoma 1/07. Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Elämän Sanoma 1/07 Elämää, iloa, rauhaa ja vahvuutta Jeesuksessa Kristuksessa 1 Sisältö: 3 Pääkirjoitus Aktiivisuus palkitaan. 4 Tunteet vai totuus Yliluonnollista totuutta elämääsi. 5 Idols Kenen kaltainen

Lisätiedot

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13

Oma koti kullan kallis. Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 Hämeenlinnan Saalem -seurakunnan tiedotuslehti 1 / 13 KUVA: Veli-Matti Mustonen Oma koti kullan kallis S eurakuntamme ovia ovat kolkuttaneet viime kuukausina henkilöt, joita en ole milloinkaan tavannut.

Lisätiedot

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti -

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - Isän sylissä särkyneen turva Seminaari Lahdessa 29.6. - 2.7.2005 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta...2 Isän sylissä Särkyneen turva seminaari Lahdessa

Lisätiedot

Vapis. Joulukuu 2013 - Helmikuu 2014. Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiedotuslehti

Vapis. Joulukuu 2013 - Helmikuu 2014. Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiedotuslehti Vapis Joulukuu 2013 - Helmikuu 2014 Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiedotuslehti Vapis -lehti Toimitus Seurakunnan toimisto Rajakatu 20 B 18 40200 Jyväskylä Puhelin 014 614 026 Vastaava toimittaja Kari Hämäläinen

Lisätiedot

VAPAA SISÄLÄHETYS RY Talvi 2007. Valokulkue MAHDOTTOMASTA TULI MAHDOLLINEN. Keskellä elämää -kampanja käynnistyy!

VAPAA SISÄLÄHETYS RY Talvi 2007. Valokulkue MAHDOTTOMASTA TULI MAHDOLLINEN. Keskellä elämää -kampanja käynnistyy! Kotimaan evankeliointi. fi VAPAA SISÄLÄHETYS RY Talvi 2007 Valokulkue MAHDOTTOMASTA TULI MAHDOLLINEN Keskellä elämää -kampanja käynnistyy! Pääkirjoitus Astu Jumalan tarinaan Tutkittaessa suomalaisten unelmia

Lisätiedot

HNMKY:n Avioliittotyön Rukouskalenteri kevät 2012

HNMKY:n Avioliittotyön Rukouskalenteri kevät 2012 HNMKY:n Avioliittotyön Rukouskalenteri kevät 2012 Rakkaani työnsi kätensä ovenraosta, ja sydämeni hypähti Laulujen Laulu 5:4 Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa Ensimmäinen

Lisätiedot

Pärhätuuli. Tervetuloa toveripäiville 28.-29.3.! Perheniemen opisto - Lähellä ihmistä 1 / 2015. Opisto uudistuu tule mukaan talkoisiin!

Pärhätuuli. Tervetuloa toveripäiville 28.-29.3.! Perheniemen opisto - Lähellä ihmistä 1 / 2015. Opisto uudistuu tule mukaan talkoisiin! Pärhätuuli 1 / 2015 Perheniemen opisto - Lähellä ihmistä Tervetuloa toveripäiville 28.-29.3.! Opisto uudistuu tule mukaan talkoisiin! Tunnelmia 90-vuotisjuhlilta Karjalan Kannas Sairala Perheniemi Välähdyksiä

Lisätiedot

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA 1 J JOULURUOKAMYYJÄISIIN VALMISTAUTUMASSA Joulukuun viimeiset myyjäiset vuonna 2013 olivat Jouluruokamyyjäiset. Kirkonkylän omiin puurojuhliin tuli paljon

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013. kuva: Jarkko Vertanen

Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013. kuva: Jarkko Vertanen Espoon vapaaseurakunnan lehti nro 3/2013 6.10.2013 Matinkylän Kaivolla pidetään seurakuntamme jumalanpalvelus joka toinen sunnuntai. Monet eri kristilliset tahot toimivat viikon mittaan näissä samoissa

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen: Tohmajärvi Extra sivut 3-10 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Numero 5/2012 Huutavan ääni erämaassa sivu 12 Leena Kataja: Mitä

Lisätiedot

Häät, joista viini loppui

Häät, joista viini loppui Häät, joista viini loppui Vielä vuosikymmenien päästä olisi muisteltu häitä, joissa tarjottava loppui kesken. Mikä häpeä hääparille ja suvulle. Jeesus muutti uhkaavan häpeän iloksi ja kunniaksi. SINÄ OLET

Lisätiedot

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014!

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Ystäväkirje Joulukuu 2013 nro 3 Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Lehtomäen kodin väki Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite:

Lisätiedot

SEURAKUNTALEHTI. Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta

SEURAKUNTALEHTI. Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta SEURAKUNTALEHTI Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta Yhtä matkaa sisaret ja veljet! Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen

Lisätiedot

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä

Uusi Elämä. Olen kokenut Jumalan todellisuuden. Karjalasta kajahtaa Kristillisiä videolähetyksiä Tohmajärvi Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-5, 7-10 ja 12 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 2/2011 Noora Hirvonen:

Lisätiedot

Pisarakirje. Pisarakirje Joulukuu 2014 1 NIIN KAUAN KUIN PÄIVÄ ON. Joulukuu 2014

Pisarakirje. Pisarakirje Joulukuu 2014 1 NIIN KAUAN KUIN PÄIVÄ ON. Joulukuu 2014 Pisarakirje Joulukuu 2014 NIIN KAUAN KUIN PÄIVÄ ON "Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt" (Joh. 9:4) Vihdin ryhmä kävi marraskuussa Tosnon seurakunnan

Lisätiedot

Uusi Elämä. Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta. Pasi Turunen: Saadaanko rauha Lähi-Itään? Nro 2/2013

Uusi Elämä. Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta. Pasi Turunen: Saadaanko rauha Lähi-Itään? Nro 2/2013 Uusi Elämä Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku www.uusielama.net Nro 2/2013 Seppo Jokinen: Turvallinen vanhemmuus suojaa lasta ja nuorta sivu 6 Pasi Turunen: Saadaanko rauha

Lisätiedot

ITÄPORTTI. Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Syyskuu 2008 Nro 5

ITÄPORTTI. Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Syyskuu 2008 Nro 5 ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Syyskuu 2008 Nro 5 Arabimissio tavoitti koko Pyhän maan Lähetysveteraani Veikko Manninen Jumalan puhuttelussa Pääkirjoitus Evankeliumi saavutti laajasti

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot

Tuomas-kirje 1/2014. Timanttiananas on osoittautunut ihmeelliseksi ilon levittäjäksi. Hehkuvan

Tuomas-kirje 1/2014. Timanttiananas on osoittautunut ihmeelliseksi ilon levittäjäksi. Hehkuvan Tuomas-kirje 1/2014 Vuosi vanha vaipui hautaan riemuineen ja murheineen. Ihmissydän puhkee nöyrään rukoukseen kiitokseen: Oi, jos vuosi alkava oisi Luojan siunaama! Immi Hellen Timanttiananas on osoittautunut

Lisätiedot

ELÄMÄ JA VALO Palvellaan yhdessä

ELÄMÄ JA VALO Palvellaan yhdessä EV ELÄMÄ JA VALO Romanilähetyslehti 7,50 1-2013 Itä-Euroopan romanilähetystyölle koordinaattori Voiko Raamattu olla elämäni ilon lähde? 20 12 Meidän täytyy muuttaa vääriä ihanteita 8 Ennakkoluulot ja asenteet

Lisätiedot

Missio Viesti. Raportti Intiasta Sivut 10-13. Betesda & Beetsaida, missä ARMO ilmestyi Sivut 4-7

Missio Viesti. Raportti Intiasta Sivut 10-13. Betesda & Beetsaida, missä ARMO ilmestyi Sivut 4-7 A R M O N E V A N K E L I U M I M A A I L M A L L E A E M R Y KESÄ 2011 Missio Viesti Betesda & Beetsaida, missä ARMO ilmestyi Sivut 4-7 Raportti Intiasta Sivut 10-13 Sivu 2 Tässä numerossa Ajatuksia kesään

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Birger Skoglund Järvenpää extra - rakkauden ja toivon sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Paul Raja-aho: Seurakunta kasvaa ja voi hyvin

Lisätiedot

todistaja Joulun odotus Hyvää Joulua Kaikille!

todistaja Joulun odotus Hyvää Joulua Kaikille! todistaja $4.00 (HST November-December Marras-joulukuu 2013 No. 10 Volume 88 INCL.) 3,50 euroa Postage paid in Cash Vancouver, B.C. Canada Publications Mail Agreement No. 40028608 Hyvää Joulua Kaikille!

Lisätiedot

Jokainen Healing Room ilta on yksilöllinen. Välillä

Jokainen Healing Room ilta on yksilöllinen. Välillä www. healingrooms. fi Vapaaehtoinen vuosimaksu 20 1/1O HEALING ROOMS Kristillisen r ukousklinikan tiedotuslehti. TOTUUS EI LÖYTYNYT reikihoidoista Sivu 4 KESTÄVÄ ESIRUKOUS muuttaa kansakuntia Sivu 6 MIGREENI

Lisätiedot

Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4. Pyörät pyörivät 16 Rakkaus. 28 Telal Kham. Teltta-auton ELÄMÄ JA VALO. synnyttää tekoja. Aven Romale!

Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4. Pyörät pyörivät 16 Rakkaus. 28 Telal Kham. Teltta-auton ELÄMÄ JA VALO. synnyttää tekoja. Aven Romale! EV ELÄMÄ JA VALO Romanilähetyslehti 7,50 3-2011 Teltta-auton Pyörät pyörivät 16 Rakkaus synnyttää tekoja 28 Telal Kham Aven Romale! 15 Valde Keväänranta 80 vuotta Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4 EV ELÄMÄ

Lisätiedot

Farsilasten tv-ystävä Parastoo Poortaheri kiersi Suomea

Farsilasten tv-ystävä Parastoo Poortaheri kiersi Suomea 9 S Y Y S K U U 2 011 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Farsilasten tv-ystävä Parastoo Poortaheri kiersi Suomea s. 6 Hanna-johtaja Marli Spiekerin vuorenhuiput s. 16 Ystävämatka avasi Viron haasteita

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Rakkauden, toivon ja yhteyden sanomaa Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 6/2006 Pauli Kemi: Jumala kehottaa siunaamaan Israelia!

Lisätiedot