Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja C Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

2 Uudenmaan liiton julkaisuja C Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Kirjoittajat: Ulla Korhonen, projektikoordinaattori, Uudenmaan liitto Pekka Linnapuomi, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto Erja Lindberg, seutukoordinaattori, Keskinen Uusimaa Liisa Lindsberg-Mattsson, seutukoordinaattori, pääkaupunkiseutu Jukka Ollila, seutukoordinaattori, Hiiden alue Henrik Huldin, seutukoordinaattori, Raaseporin seutu Tuija Hirvikoski, aluerehtori, Laurea AMK (Hyvinkää) Teija Mattila, seutukoordinaattori, Hyvinkää Uudenmaan liitto 2004

3 Uudenmaan liiton julkaisuja C ISBN X ISSN X (sid.) ISBN ISSN X (PDF) LEMPI Uusimaa -hanke Kannen kuva ja piirros: Arja-Leena Berg Helsinki 2004 Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0)

4 Uudenmaan liitto Nylands förbund Kuvailulehti Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Tekijä(t) Uudenmaan liitto, LEMPI Uusimaa -hanke Nimeke Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Sarjan nimeke Sarjanumero Tiivistelmä Uudenmaan liiton julkaisuja C X (sid.), (PDF) X suomi Julkaisuaika Sivuja Liitteitä ISBN ISSN Kieli, koko teos Yhteenveto Lempi Uusimaa -hanke on Uudenmaan liiton vv hallinnoimana toiminut seudullisia työllisyysstrategioita valmisteleva hankekokonaisuus. Hankkeessa on kehitetty Uudenmaan seutujen työllisyysasioiden ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyötä sekä tuotettu analyysejä, selvityksiä ja toimenpide-ehdotuksia kuntien yhteistyön ja päätöksenteon pohjaksi. Lempi-hankkeen tulokset on koottu julkaisuksi, jonka tarkoitus on toimia työkirjana jatkuvalle työllisyysyhteistyölle sekä paikallis-, seutu- ja aluetasolla. Julkaisussa esitetään hankkeen prosessikuvaus sekä perustietoja seutujen keskeisistä työllisyyteen ja sen edistämiseen vaikuttavista tekijöistä ja linjauksista ja kokemuksia seudullisen yhteistyön kehittämisestä Lempi Uusimaa -hankkeessa. Lempi Uusimaa -hankkeen päärahoittaja on ollut Euroopan komission Artikla 6 innovatiiviset toimet -ohjelma ja muu rahoitus on tullut yhteisesti alueen kunnilta, Uudenmaan liitolta ja Uudenmaan TEkeskukselta. Raportin laatija Avainsanat (asiasanat) Huomautuksia Ulla Korhonen, Pekka Linnapuomi, Erja Lindberg, Liisa Lindsberg-Mattsson, Jukka Ollila, Henrik Huldin, Tuija Hirvikoski, Teija Mattila työllisyys, työllisyysstrategia, seudut, elinkeinoelämä Julkaisusta on myös verkkoversio kotisivuillamme

5 Sisällysluettelo 1. Johdanto Lempi Uusimaa -hankkeen taustaa... 3 Komission rooli paikallisen työllisyysstrategiatyön jatkuvuuden edistäjänä...3 Aikaisemmat työllisyysstrategiahankkeet...3 Työllisyyspolitiikan työnjako paikallisella ja aluetasolla Lempi-hankkeen strategiatyötä ohjaavat suuntaviivat EU-taso, kansallinen työllisyysstrategia ja alueelliset linjaukset... 5 Euroopan työllisyysstrategia...5 Kansallinen työpolitiikan strategia...6 Työpolitiikan strategian tavoitteet...6 Alueellisen tason kehittämislinjaukset Lempi-hankkeen organisaatio ja toimintakehys... 7 Työmarkkina-analyysit strategiatyön pohjana Lempi-hankkeen seudut Uudenmaan alueen työllisyys...10 Lempi Pääkaupunkiseutu...11 Pääkaupunkiseudun tunnuspiirteitä...11 Pääkaupunkiseudun työllisyysstrateginen visio:...12 Pääkaupunkiseudun väestö- ja elinkeinokehityksen piirteitä...12 Yhteenveto...15 Lempi Keski-Uusimaa...17 Hankkeen organisointi ja toiminta...17 Hankkeen seutujen yhteistyö...17 Tutkimushankkeet...18 Keski-Uudenmaan tilanne...19 Seudullinen työllisyysstrategia...19 Työllisyysstrategian toimintamalli...20 Jatkosuunnitelmia...21 Lempi Hiiden alue (Lohjan seutu)...23 Taustaa...23 Seudulla toteutettu strategiatyö...24 Lempi Uusimaa-hanke Hiiden alueella...24 Lempi Raasepori (Tammisaaren seutu)...28 Kumppanuus - lähtötilanne ja tavoitteet...28 Seudun tila elinkeinot ja työllisyys...28 Tehdyt selvitykset...28 Toimenpide-ehdotukset...30 Projektista koordinoituun prosessiin?...31 Lempi Hyvinkää...32 Ammattikorkeakoulun, teollisten yritysten ja nosto- ja siirtoalan osaamiskeskuksen yhteistyömalli...32 Tausta ja tavoite...32 Yhteistoimintakonseptin perustana oleva prosessi- ja verkostomalli ja sen toimeenpano...32 Hyvinkään työllisyysstrategia vuoteen 2010 ja toimenpideohjelma vuosille Hyvinkää ja sen sitoutuminen alueellisen työllisyyden edistämiseen...39 Hyvinkään työllisyysstrategiset tavoitteet ja kärkitoiminnot sekä hankkeet Työllisyysstrategiatyön valtavirtaistaminen Paikallinen kehittämisyhteistyö työllisyyden edistämisessä, valtavirtaistaminen...41 EU-komission Artikla 6 -hankkeet Suomessa...42 LIITTEET Yhteenveto työmarkkina-analyysin keskeisistä johtopäätöksistä Yhteistyökortti Lempi-työllisyysstrategiatyötä varten Lempi Uusimaa hankkeen tutkimukset ja selvitykset: LEMPI-hankkeen ohjausryhmä ja koordinaattorit EU Komission Artikla 6 seudulliset työllisyysstrategiahankkeet, yhteystiedot...56 Kirjallisuutta, internet-osoitteita:...57

6 1. Johdanto 2 Lempi Uusimaa -hanke on Uudenmaan liiton vv hallinnoimana toiminut seudullisia työllisyysstrategioita valmisteleva hankekokonaisuus. Hankkeessa on kehitetty Uudenmaan seutujen työllisyysasioiden ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyötä sekä tuotettu analyysejä, selvityksiä ja toimenpide-ehdotuksia kuntien yhteistyön ja päätöksenteon pohjaksi. Hankkeessa mukana ollet seudut ovat: Pääkaupunkiseutu, Hiiden alue, Raaseporin seutu ja Keski-Uusimaa. Lisäksi Hyvinkäällä on toiminut pilottiprojektina ammattikorkeakoulun ja osaamiskeskuksen yhteistoimintakonsepti. Hankkeen päärahoittaja on ollut Euroopan komission Artikla 6 innovatiiviset toimet -ohjelma ja muu rahoitus on tullut yhteisesti alueen kunnilta, Uudenmaan liitolta ja Uudenmaan TE-keskukselta. EUkomission artikla 6 ohjelma on Euroopan Sosiaalirahaston yhteydessä toimiva rahoitusjärjestelmä, jonka tuella rahoitetaan 85 työllisyysstrategiahanketta EU:n alueella. Suomessa hankkeita toteutetaan kahdeksalla alueella vv Lempi Uusimaa -nimi on lyhennys englanninkielisistä sanoista Local Employment Strategies and Innovations in Uusimaa Region (Seudulliset strategiat ja innovaatiot työllisyyden edistämisessä Uudellamaalla). Työllisyyskysymykset ovat Lempi-hankkeessa käsitetty sekä alueen elinkeinoelämän edistämisenä että työllisyyden parantamisena. Tehtäväkentän laajuus koskettaa koko kunnallista ja alueellista päätöksentekoa niin asumisen, liikenteen, koulutuksen ja maankäytön ratkaisuissa. Osa työllisyyteen vaikuttavista ratkaisuista on kansallisen päätöksenteon tasolla, osaksi ratkaisut voidaan tehdä paikallistasolla mutta seutujen yhteistyön merkitys voimavarojen yhdistämisessä ja seudullisessa erikoistumisessa on erittäin suuri. Lempi-hankkeen tulokset on koottu julkaisuksi, jonka tarkoitus on toimia työkirjana jatkuvalle työllisyysyhteistyölle sekä paikallis-, seutu- ja aluetasolla. Julkaisuun on koottu perustietoja seutujen keskeisistä työllisyyteen ja sen edistämiseen vaikuttavista tekijöistä ja linjauksista sekä kokemuksia seudullisen yhteistyön kehittämisestä Lempi Uusimaa -hankkeessa. Hankkeen aikana valmistui kolme seudullista työllisyysstrategiaa, jotka ilmestyvät omina julkaisuinaan. Ohjaavina tekijöinä seudullisissa ja paikallisissa strategioissa ovat sekä EU-tason työllisyysstrategiat että kansallinen työpolitiikan strategia, joiden perusteella myös seutujen tavoitteet määräytyvät. Maakuntaliiton ja TE-keskuksen linjaukset ovat keskeisiä yleisen aluekehittämisen ohjaajia. Työllisyysstrategiatyö on jatkuva prosessi, joka etenee tulevaisuudessa seudullisten organisaatioiden mm. aluekeskusohjelmien toimesta. Lempi-hankkeessa ovat mukana Keskiseltä Uudeltamaalta Järvenpään ja Keravan kaupungit, Tuusulan kunta ja Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistys, Raaseporin alueelta ammattikorkeakoulu Sydväst, Hiiden alueelta Lohjan ja Karkkilan kaupungit ja Nummi-Pusulan kunta ja pääkaupunkiseudulta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Hyvinkään kaupunki on mukana omalla pilottihankkeellaan. Muita Lempi Uusimaa -hankkeen kumppaneita ovat Suomen Kuntaliitto, Uudenmaan TE-keskus ja kolmannelta sektorilta Heli ry. Vastaavia työllisyysstrategiahankkeita on toteutettu Suomessa kahdeksalla alueella. Hankkeet ovat tehneet yhteistyötä strategiatyön kehittämiseksi ja yhteisten linjauksien löytämiseksi myös suhteessa kansalliseen työllisyyspolitiikkaan. Jatkossa strategiahankkeiden linjauksia tullaan hyödyntämään mm. ESR tavoite 3 -ohjelmien rahoituspäätöksissä. Strategiahankkeiden yhteiset

7 kokemukset on koottu työhallinnolle ehdotuksiksi, joita toivotaan hyödynnettävän alueellista ja seudullista työllisyyspolitiikkaa kehitettäessä 3 2. Lempi Uusimaa -hankkeen taustaa Komission rooli paikallisen työllisyysstrategiatyön jatkuvuuden edistäjänä Euroopan Unionilla ei ole päätösvaltaa työllisyysasioissa. Unioni on pyrkinyt alentamaan korkeaa työttömyyttä jäsenmaissaan laatimalla alueelle työllisyysstrategioita. Strategioiden toteuttamista se on edistänyt avoimen koordinaation, vapaaehtoisen yhteistyön avulla. Jäsenmaat laativat Euroopan työllisyysstrategiaa kansallisen tason toimintasuunnitelmat. Komissio on kääntynyt useaan otteeseen myös suoraan jäsenmaiden paikallisten toimijoiden puoleen. Komission tavoitteena on ollut tukea uusien, työllisyysstrategiansa toteutumista edistävien, hyvien paikallisten ohjausjärjestelmien ja käytäntöjen syntymistä. Komission pyrkimyksenä on samalla ollut löytää työllisyyttä edistäviä lähtökohtia sosiaalirahaston ja muiden rakennerahastojen varojen suuntaamiselle. Komissio pyrki ehdotuspyynnöllään Paikalliset työllisyysstrategiat ja innovaatiotoiminta ( ) avulla selvittämään muun muassa mikä on paras mahdollinen alueellista strategiatyötä koordinoiva taho. Komissio osoitti pyynnön Nuts 3-tason alueellisille toimijoille (Suomessa maakuntien liitot ja työvoima- ja elinkeinokeskukset). Lempi Uusimaa -hanke on em. ehdotuspyynnön pohjalta suunniteltu strategiaprosessi, jossa on käytetty hyväksi aikaisemmista Komission rahoittamista ja kansallisen työhallinnon rahoittamia työllisyysstrategia-projekteista saatuja kokemuksia ja malleja. Lempi Uusimaa -hanke on siis osa pidempää prosessia, joka tulee jatkumaan eri tasojen toimijoiden yhteistyönä. Aikaisemmat työllisyysstrategiahankkeet Toimintamallien kehittämiseksi työllisyyden edistämisessä komissio on esittänyt paikallisille toimijoille peräkkäisiä kehittämishankkeiden toteuttamiseen tähtääviä ehdotuspyyntöjä Paikalliset työllisyyssopimukset kumppanuushankkeen ( ) tavoitteena oli selvittää, miten paikalliset toimijat voivat myötävaikuttaa Euroopan työllisyysstrategian toteuttamiseen. Komissio rahoitti tuolloin seitsemää suomalaisprojektia, joista Uudellemaalle sijoittui Lohjan yhteistyöprojekti. Komission järjestämässä kumppanuushankkeen tuloksien raportointitilaisuudessa nostettiin esiin Suomen ja Itävallan projektit. Hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta komissio painotti paikallisten ja alueellisten työllisyysstrategioiden merkitystä ja suositteli Lohjan työllisyysstrategiatyötä ja mallia hyvänä käytäntönä levitettäväksi. Keski-Uudellemaalle laadittiin samanaikaisesti kumppanuusstrategiaa työllisyyden edistämiseksi työhallinnon rahoittamana. Komission seuraava paikallisen työllisyysstrategiatyön edistämiseen tähtäävä Euroopan työllisyysstrategian paikallinen ulottuvuus ( )- ehdotuspyyntö osoitettiin jäsenmaiden kuntien keskusjärjestöille. Suomen Kuntaliitto koordinoi ehdotuspyynnön pohjalta käynnistyneen hankkeen yhteydessä Kemin, Kajaanin, Kokkolan, Turun ja Lohjan seutujen työllisyysstrategiatyötä. Seutujen työllisyysstrategiatyöstä saatujen kokemusten pohjalta Kuntaliitto laati Seutukuntien työllisyysstrategiat työvihkon. Helsingin kaupunki laati saman ehdotuspyynnön pohjalta EuroCities yhteistyössä paikallisen toimintasuunnitelman työllisyyden edistämisessä. Keski-Uusimaa uudisti työllisyysstrategiansa Raising Awareness of the European Employment Strategy and the National Action Plans at Local Level and Promotion Adaption ( ) komission ehdotuspyynnön puitteissa.

8 Työllisyyspolitiikan työnjako paikallisella ja aluetasolla 4 Keskeisiä viranomaisia työllisyyden edistämisessä paikallisella tasolla ovat valtion työvoimatoimistot, joiden tehtäviin kuuluvat muun muassa työnhakija- ja työnantajapalvelut, työnvälitys, ammatinvalinnan ohjaus, työllisyyskoulutus ja työllisyystukiasiat. Työvoimatoimistot kuuluvat valtion paikallisviranomaisina osaltaan valtion tulosohjauksen piiriin ja toteuttavat siten paikallisella tasolla kansallista työllisyysstrategiaa. Uudenmaan liiton alueella toimii yhteensä 16 työvoimatoimistoa. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat osa valtion aluehallintoa. Ne toteuttavat osaltaan ESR:n toimintasuunnitelmaa ja kansallista työllisyysstrategiaa ja ohjaavat työvoimatoimistojen toimintaa. TE-keskukset tekevät komission ja kansallisen kehittämisrahoituksen suuntaamista koskevia päätöksiä. Kunnat ovat alueen peruspalveluista vastaavia viranomaisia ja niiden talous on riippuvainen verotuloperustasta. Elinkeinojen kehittäminen ja työllisyyden edistäminen on siksi kunnille strateginen kysymys. Kunnat ovat merkittävinä julkisina työnantajina valtion työvoimahallinnon liittolaisia työttömien työllistämisessä valtion tukien avulla sekä valtion viranomaisten kanssa yhteistyössä työttömien syrjäytymisen estämisessä. Uudenmaan liiton alueella on 24 kuntaa, joista 20 on ollut mukana Lempi Uusimaa -hankkeessa. Kuntien rooli työllisyyskysymyksissä on ollut muutoksessa, mutta kuntien ja työvoimatoimistojen yhteistyöllä paikallisessa työllisyysstrategiatyössä ei ole ollut vakiintuneita muotoja. Yhteispalvelupistekokeilun ja työvoimapalvelukeskusten perustamisen avulla yhteistyömuotoja on kehitetty käytännön asiakastyössä. Komission paikallisen työllisyyden strategiseen edistämiseen suuntaama tuki on kannustanut kuntia määrittelemään intressinsä työllisyyden edistämisessä ja kehittämään toimintatapoja ja metodeja strategiatyötä varten. Elinkeinojen uusiutumisen ja työllisyyden edistämiseen tähtäävien ohjelmien laatiminen seudullisille työmarkkina-alueille yhteistyössä kuntien ja työvoimatoimistojen, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kesken antaa mahdollisuuden laatia ohjelmia seudullisten olosuhteiden ja eri toimijoiden lähtökohtien perusteella. Se antaa mahdollisuuksia voimavarojen yhdistämiseen ja työnjaon kehittämiseen. Seudullisille työmarkkina-alueille laadittujen strategioiden avulla seudullista toimintaa työllisyyden edistämisessä voidaan suunnata niin, että se myötävaikuttaa paremmin Euroopan työllisyysstrategian ja kansallisen työllisyysstrategian toteutumiseen. Seudullisia työllisyysstrategioita voidaan käyttää lähtökohtina työllisyyden edistämiseen tarkoitettujen resurssien kuten ESR-määrärahojen suuntaamisessa. Seudulliset yhteistyöstrategiat antavat myös mahdollisuuden rakentaa kansallista työllisyysstrategiaa ja Euroopan työllisyysstrategiaa bottom up -periaatteella seudullisista olosuhteista lähtien. Kansallinen työhallinto on toteuttanut kansallista työllisyysstrategiaa alueellisten ja paikallisten organisaatioidensa avulla. Viime vuosina työhallinto on siirtänyt päätösvaltaa työllisyyspolitiikan alueellisessa toteuttamisessa alueellisille ja paikallisille organisaatioilleen. Vuosina toteutettiin valtakunnallinen kokeilu paikallisista työllisyyskumppanuuksista. Kokeilun rinnalla toimi sekä EU:n rahoittamina että kansallisella rahoituksella kumppanuushankkeita. Työhallinto ja Kuntaliitto toteuttivat lisäksi vuosina valtakunnallisen Paikallinen kumppanuus-kokeilun.

9 3. Lempi-hankkeen strategiatyötä ohjaavat suuntaviivat EU-taso, kansallinen työllisyysstrategia ja alueelliset linjaukset 5 Euroopan työllisyysstrategia Euroopan työllisyysstrategiassa on kolme päätavoitetta, jotka perustuvat v järjestetyn EU komission Lissabonin kokouksen tavoitteisiin: 1) täystyöllisyys, 2) työn laadun ja tuottavuuden parantaminen, 3) sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Kunkin jäsenvaltion tulee pyrkiä tavoitteisiin kansallisella tasolla. 1. Täystyöllisyys käsittää asteittaisen pyrkimisen täystyöllisyyteen siten, että yleinen työllisyysaste kohoaisi 67 prosenttiin vuonna 2005 ja 70 prosenttiin vuonna Lisäksi EU:n tavoite edellyttää, että naisten työllisyysaste kohoaa vähintään 57 prosenttiin vuonna 2005 (60 % vuonna 2010) ja ikääntyvien, yli 55-vuotiaiden työllisyysaste 50 prosenttiin vuonna Työn laadun ja tuottavuuden parantaminen liittyy siirtymiseen osaamispohjaiseen talouteen ja laadukkaampiin työpaikkoihin. Työn tuottavuutta tulee parantaa, ja tämä onnistuu mm. parantamalla työn laatua. Tavoitteeseen sisältyvät mm. itse työn laatu, ammattitaito, elinikäinen oppiminen, sukupuolten tasa-arvo, työterveys ja -turvallisuus, joustavuus ja työsuhdeturva sekä työorganisaatioiden monimuotoisuus ja syrjimättömyys. Tavoitteena on etsiä tasapainoa työmarkkinoiden joustavuuden ja turvallisuuden välillä. 3. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden vahvistaminen tarkoittaa työmarkkinoille osallistumisen helpottamista siten, että edistetään kaikkien työkykyisten naisten ja miesten pääsyä pysyviin ja laadukkaisiin työpaikkoihin, torjutaan syrjintää työmarkkinoilla ja ehkäistään syrjäytymistä työelämästä. Tavoitteen mukaan yhteenkuuluvuutta edistetään myös vähentämällä alueellisia työttömyyseroja, torjumalla työllisyysongelmia EU:n heikoimmin kehittyneillä alueilla ja tukemalla taloudellista ja sosiaalista rakenneuudistusta. Euroopan työllisyysstrategian antamien suuntaviivojen toivotaan toimivan kehikkona myös paikalliselle ja alueelliselle toiminnalle työllisyyden hyväksi. Ns. hallintotapaa ja toteutusta koskevissa strategian tavoitteissa todetaan, että jäsenvaltioiden on taattava työllisyyspolitiikan suuntaviivojen tehokas täytäntöönpano, myös alue- ja paikallistasolla. Alue- ja paikallistason toimijoiden osallistumisesta suuntaviivojen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon tulisi strategian mukaan tukea etenkin paikalliskumppanuuksien, tiedonlevityksen ja kuulemisen kautta. Päätavoitteiden lisäksi Lissabonin strategiassa on määritelty kymmenen prioriteettia, jotka täydentävät työllisyysstrategiaa 1. Kohdistetaan työttömiin ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin aktiivisia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä 2. Kannustetaan yrittäjyyttä ja edistetään työpaikkojen luomista 3. Vastataan muutoksiin ja edistetään sopeutumiskykyä työssä 4. Lisätään ja parannetaan investointeja henkilöpääomaan ja elinikäisen oppimisen strategioihin 5. Lisätään työvoiman tarjontaa ja edistetään aktiivista ikääntymistä 6. Sukupuolten tasa-arvo 7. Edistetään työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevin ryhmien integroitumista ja torjutaan syrjintää 8. Tehdään työnteko kannattavaksi työn houkuttelevuutta lisäävin kannustimin 9. Muutetaan pimeä työ ilmoitetuksi työksi 10. Edistetään ammattien ja alojen välistä liikkuvuutta ja parannetaan työnvälitystä Tulevien ja kehitettävien seudullisten ja paikallisten työllisyysstrategioiden (Local Employment Strategy, LES) ja paikallisten työllisyyden toimintasuunnitelmien (Local Action Plan, LAP) toivotaan heijastavan Euroopan työllisyysstrategian uusia linjauksia ja prioriteetteja.

10 6 Suuntaviivat ja seudullisuus Euroopan työllisyysstrategian antamat suuntaviivat seudullisille toimintaohjelmille ja strategioille ovat paikoin melko yksityiskohtaisesti määritellyt. Tästä huolimatta suuntaviivoja ei tule pitää liian sitovina. Seudulliset ja paikalliset erityispiirteet ja niistä nousevat seudun haasteet määräävät ensi kädessä työllisyysstrategian keskeiset elementit. Seudun vahvuudet, mahdollisuudet, uhkat ja kehittämiskohteet huomioonottava seudullinen ja paikallinen strategia tai toimintaohjelma voi ainoastaan saavuttaa riittävän sitoutumisen ja laadun. Euroopan työllisyysstrategia toimii hyvänä kehikkona, joka tukee useita seudullisesti ja paikallisesti nousevia teemoja ja tavoitteita. Useimmat prioriteetit ovatkin yhteneväisiä seutujen kysymysten kanssa, jolloin Euroopan työllisyysstrategiaa on helppo väljästi seurata myös seudullisella tasolla. Kansallinen työpolitiikan strategia Työministeriö on lokakuussa 2003 hyväksynyt Työpolitiikan strategiassa esitetyt strategiset linjaukset ja niistä johdetut toimintalinjaukset työhallinnon toiminnan lähtökohdaksi. Työpolitiikan strategian tavoitteet Työllisyys kasvaa :lla vuoteen 2007 mennessä. Tavoitellaan täystyöllisyyteen johtavaa kehitysuraa, jossa vuonna 2007 työllisyysaste on % ja työttömyysaste 7 6 %, vuonna 2010 työllisyysaste on % ja työttömyysaste 5 3%. Ikääntyneiden (55-64 v.) työllisyysaste on vuonna 2010 vähintään 50 %. Aktivointiaste nousee n. 30 %:iin. Työllisyysaste nousee ja työttömyys alenee kaikilla TE-keskusalueilla. Alueellisten työmarkkinoiden toimivuus paranee soveltamalla työpolitiikan toimia kullekin työssäkäyntialueelle parhaiten sopivalla tavalla. Strategiset linjaukset ja halutut vaikutukset Alennetaan rakenteellista työttömyyttä ja torjutaan syrjäytymistä. Rakenteellinen työttömyys alenee :lla. Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus. Työvoiman saatavuus ei tulevaisuudessa rajoita taloudellista kasvua Suomessa. Nuoret kiinnittyvät työelämään keskimäärin kaksi vuotta nykyistä aikaisemmin vuoteen 2010 mennessä. Työelämästä poistutaan keskimäärin kolme vuotta nykyistä myöhemmin vuoteen 2010 mennessä. Työttömien työnhakijoiden resurssit otetaan käyttöön nykyistä paremmin. Parannetaan työn tuottavuutta laadullisesti kestävällä tavalla. Työn tuottavuus kasvaa ja työssäoloaika pidentyy. Luodaan edellytyksiä aktiiviselle työperusteiselle maahanmuuttopolitiikalle. Työvoiman maahanmuutto vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Maahanmuuttajat kotoutuvat yhteiskuntaan ja työelämään. Yhteiskunnassa vallitsevat hyvät etniset suhteet. Lisätään yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä. Yrittäjien osuus työllisistä lisääntyy. Työhallinnossa on aloitettu uuden strategian laadinta syksyllä 2004, jossa tullaan linjaamaan alueja paikallistason roolia työllisyysasioiden hoitamisessa. Uusi strategia korostaa kansallisen ja aluetason kumppanuutta ja seudullisten työmarkkinoiden toimivuus nähdään keskeisenä tekijänä työllisyyden kehittämisessä. (Toppila, luentomateriaali )

11 7 Alueellisen tason kehittämislinjaukset Alueellisina toimijoina ja kehittäjinä toimivat työllisyysasioissa Työ- ja elinkeinokeskukset ja maakuntaliitot. Uudenmaan alueella kansallisen työllisyysstrategian toteuttajana sekä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehittäjänä toimii Uudenmaan TE-keskus. Kansallista strategiaa tukevia työvoimapolitiikan päätavoitteina Uudellamaalla vuosille ovat: Avoimille työmarkkinoille suuntautuvien palvelujen vahvistaminen Aktiivivaihtoehtojen tarjonnan lisääminen Rakenteellisen työttömyyden alentaminen Palvelujen laadun parantaminen Yleistä aluekehitystä ohjaa maakuntatasolla Uudenmaan liiton laatimat ja poliittisten toimijoiden hyväksymät Maakuntasuunnitelma 2025 sekä maakuntaohjelma ja siihen liittyvä totuttamissuunnitelma vuosille Maakuntasunnitelman pitkän aikavälin suunnitelma sisältää strategiset valinnat, joiden tavoitteena on pohjoisen Euroopan kilpailukykyisin, turvallisin ja viihtyisin metropolialue. Maakuntaohjelmassa ja sen toteuttamissuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet ja toimintalinjat luovat konkreettiset edellytykset kehittämistoimenpiteille. Alueellinen kilpailukyky, hyvinvointi, osaaminen, elinkeinotoiminnan kehitys ja työllisyyden parantaminen ovat keskeisiä painopisteitä. Toteuttamissuunnitelmassa on listattu useita elinkeinojen edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja seudullisen yhteistyön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. 4. Lempi-hankkeen organisaatio ja toimintakehys Vuoden 2002 joulukuussa alkaneen Lempi Uusimaa -hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa työllisyysstrategiat neljälle seudulliselle työmarkkina-alueelle Uudellamaalla. Keskeisenä ideana oli koota eri tahot, kuten kunnat, yritykset, oppilaitokset ja järjestöt toimimaan yhdessä laajan paikallisen yhteistyön edistämiseksi. Näkökulma työllisyyteen on käsittänyt laajasti sekä työttömyyden hoidon että elinkeinoelämän kehittämisen kysymyksiä. Lempi Uusimaa -hankkeessa on myös kehitetty toimintatapoja seudullisen kumppanuuden hyödyntämiseksi. Hankkeen toteuttajina ovat olleet seutujen työllisyysasioiden keskeisten toimijoiden edustajista muodostetut ohjausryhmät ja seutukoordinaattorit. Koko hankkeella on lisäksi ollut oma ohjausryhmä, jossa kaikki seudut ovat edustettuina. Hankkeen hallinnoinnista ja raportoinnista EU komissiolle on vastannut koko hankkeen koordinaattori Uudenmaan liitossa. (ks. liite 4, Hankkeen ohjausryhmä ja koordinaattorit).

12 Lempi-hanke osana seudun kehittämistä 8 Alueen kumppanuus ja sosiaalinen pääoma alueellinen yhteistyö, päätöksenteko ja rakenteet välittyvät sitoutuminen valintoihin Maakuntaohjelma Aluekeskusohjelma EU:n ja kansallinen työll.strategia (NAP) Uudenmaan liiton ja TE-keskuksen perustehtävät vahvat osaamisalat yritysten toimintaedellytykset Lempin työllisyysstrategiatyö Osaamiskeskusohjelma työvoiman valmiudet hyvinvointipalvelut toimivat verkostot Kuntien strategiat (LAP) Muut toimenpiteet TYÖPAIKKOJA YRITYKSIÄ innovatiivisuus rakenteet ja hyvä ympäristö kumppanuusperusteinen yhteistyö ASUKKAITA Kilpailukykyinen seutu tasa-arvo ja kestävä kehitys seudun asukkaiden osallistuminen BKT Maakunnan tavoitteellinen visio kilpailukykyisen alueen kehittämisestä näkyy myös Lempi Uusimaa -hankkeen toimintaa seutukuntatasolla ohjanneessa suunnassa. Seudullisella ja paikallisella tasolla työllisyysstrategiatyön taustavaikuttajia ovat kansallisen ja Eu-tason strategioiden lisäksi myös osaamis- ja aluekeskusohjelmat sekä kuntien omat jo tehdyt työllisyysstrategiat ja -ohjelmat. Näiden kautta myös strategiatyön tulokset tulevat hyödynnetyiksi hankkeen loppumisen jälkeen. Työllisyyden kehittämisen monien toimijoiden yhteistyö ja kumppanuuden toimintamallit ovat perustekijöitä varsinaisten toimijoiden vahvistamisessa, yritysten toimintaedellytysten parantamisessa ja palveluiden kehittämisessä. Tätä kautta voidaan luoda konkreettisia toimenpiteitä, joiden vaikutus voidaan mitata myös määrällisesti hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kasvuna Lempi Uusimaa -hankkeen seutukunnat ovat olleet hyvin erilaisessa lähtötilanteessa strategiatyöskentelyn alkaessa sekä olemassa olevien yhteistyömallien että työllisyyden tunnuslukujen suhteen. Keskisellä Uudellamaalla aiemmat kumppanuushankkeet ovat antaneet hyvän pohjan seudullisen työllisyysstrategian luomiseen. Samoin joissakin kaupungeissa toteutetut paikalliset työllisyysstrategiaprosessit ovat tuoneet kokemusta työllisyysasioiden yhteistyöstä paikallisesti. Seudullisesti toimiva aluekeskusohjelma on antanut kehikon, jonka sisälle työllisyysasioiden hoitoa on voinut rakentaa hankkeen alusta lähtien. Varsinaiset työllisyysstrategiat toteutuvat Lempi Uusimaa -hankkeen toimesta Keskisellä Uudellamaalla, Hyvinkäällä ja pääkaupunkiseudulla. Muilla seuduilla työskentely on ollut seudullisen kumppanuuden työtapojen kehittämistä ja tiedon tuottamista seutujen myöhemmin toteutettavaa strategiatyötä varten. (ks. seutujen prosessikuvaukset)

13 Työmarkkina-analyysit strategiatyön pohjana 9 Hankkeelle asetettuja tavoitteita lähdettiin toteuttamaan laaja-alaisen elinkeino- ja työmarkkinatilanteen analyysin avulla. Analyysin keskeisinä osina olivat: perustiedot työllisyydestä ja työmarkkinoista seutuihin vaikuttavat nykyiset strategiat analyysit seutujen työmarkkinoista ja työvoimasta analyysi seutujen teollisuus- ja palvelualojen kilpailukyvystä sekä analyysi seutujen kilpailukyvystä osaamisen näkökulmasta (innovaatiokapasiteetti) Analyysiin liitettiin Euroopan työllisyysstrategia suuntaviivoineen ja sitä täydennettiin seutukuntien tarpeiden pohjalta paikallisten asiantuntijoiden toimesta. Strategiatyön yhteydessä arvioitiin miten paikalliset toimijat voivat myötävaikuttaa työllisyysstrategian toteuttamiseen. (Yhteenveto analyyseistä, ks. liite 1) Analyysien johtopäätöksissä on nostettu esille Uudenmaan alueen keskeiset haasteet ja mahdolliset kehityssuunnat. Uudellamaalla on erityisasema koko Suomen talouselämän veturina, mutta suhdanteiden vaikutus näkyy myös selvemmin ja nopeammin. Sijainti ja lyhyet etäisyydet mahdollistavat seuduilla erikoistumisen ja työnjaon koulutuksen, tuotannon ja palvelujen suhteen. Strategiatyöskentelyä kaivattiin analyyseissä erityisesti elinkeinojen vahvuuksia lisäävien ja heikkouksiin pureutuvien toimenpiteiden pohjaksi. Alueella on huomattava myös seutujen erilaisuus. Lisäksi maahanmuuttajien suuri määrä erityisesti pääkaupunkiseudulla on erityispiirre muuhun Suomeen verrattuna. Työmarkkina-analyysin perusteella Uudenmaan alueella oli nähtävissä neljä keskeistä painopistettä seudullisiin työllisyysstrategioihin. Ikääntyminen, yritysten kilpailukyky, osaaminen ja koulutetun työvoiman saatavuus sekä rakennetyöttömyys olivat selkeästi koko alueen yhteisiä suuria kysymyksiä. Analyysit, selvitykset Lempi Uusimaan strategiset painotukset Kumppanuus Jatkuvuus Ikääntyminen Yritysten kilpailukyky Osaaminen ja koulutetun työvoiman saatavuus Rakennetyöttömyys Seudullisuus ja alueellisuus Raaseporin seutu Hiiden seutu Pääkaupunkiseutu Keski- Uusimaa Hyvinkää Lisäksi työskentelyssä haluttiin huomioida kaikissa strategisissa painotuksissa kumppanuus, jatkuvuus sekä seudullisuus ja alueellisuus. Kumppanuudella tarkoitetaan niitä työllisyysasioiden toimijoiden yhteistyön toimintamalleja, joissa sekä yritysmaailma, järjestöt, oppilaitokset ja julkinen sektori ovat edustettuina. Lempi-hankkeessa on jatkokehitetty strategiatyöhön osallistuvien yhteistyökorttia eri toimijatahojen tietotarpeiden tunnistamista varten (ks.liite 2).

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen.

9/04. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen. Euroopan Sosiaalirahaston tavoite 3-ohjelman toimintalinja 1 Työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllistyvyyden edistäminen Väliarvioinnin loppuraportti Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot