KOKODEMO. Ikärakenne haastaa muuttumaan. Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä. Ihmisen mittainen työura. Torille poimimaan palveluita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKODEMO. Ikärakenne haastaa muuttumaan. Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä. Ihmisen mittainen työura. Torille poimimaan palveluita"

Transkriptio

1 DEMO-verkosto KOKODEMO Ikärakenne haastaa muuttumaan Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä Ihmisen mittainen työura Torille poimimaan palveluita 7 Omatoimi-talossa eletään yksilöinä yhteisössä Ikääntyvien yhteisötalo parantaa elämänlaatua ja vähentää hoitopalveluiden tarvetta. 10 Kehityskuvatyöllä kirkkaampi kaupunkikuva Kasvun sijaan pikkukaupungeissa tavoitellaan laatua. 21 Yrittäjyyskasvatuksella puhtia nuorten työllistymiseen Koulutus vastaa rakennemuutokseen.

2 yhteisössä Ikääntyvien yhteisötalo parantaa elämänlaatua ja vähentää hoitopalveluiden tarvetta. Demo-verkosto Kasvun sijaan pikkukaupungeissa työllistymiseen tavoitellaan laatua. Koulutus vastaa rakennemuutokseen. Pääkirjoitus Ikävoimaa alueille ja yrityksille Teollisen elinkeinorakenteen muutospaineet, julkisen sektorin talousongelmat ja ikärakenteen muutos haastavat nykyiset toimintamallimme. Suurten ikäluokkien eläköitymistä on ennakoitu ja tutkittu pitkään, mutta se on nähty usein vain eläkeiän tai kuntatalouden kysymyksenä. Ikääntyvästä ja aktiivisesta väestönosasta on tulossa yhä tärkeämpi voimavara: ikääntyminen on hyvinvointiyhteiskuntamme saavutus. Palveluita ja yhdyskuntarakennetta on aika kehittää sen mukaisesti. Alueiden erilaisuuden ja moninaisten palvelutarpeiden takia ikääntymishaasteeseen ei ole suoria ratkaisuja. Työvoimatarve muuttaa aluerakenteita ja kilpailu työntekijöistä asettaa yritykset ja kunnat uuteen tilanteeseen. Yrityksille ikääntymisestä tulee kilpailukykytekijä, kuntapalveluissa vaativien asiantuntijatöiden kuten erikoislääkärien tarve lisääntyy. Ikääntymisen haasteisiin vastataan nyt uusilla yhteisöllisen asumisen ja palveluasumisen malleilla sekä tutkimalla vaihtoehtoja turvallisen kotiasumisen jatkamiseksi. Nuoria sitoutetaan alueille ja yritysten työkyky- ja työhyvinvointiohjelmille luodaan uusia suunnitteluvälineitä. Kuntatalouden ja -palveluiden kehittämiseksi kunnille ja aluekehittäjille tarjotaan ennakointimalleja ja koulutustapahtumia. Lisäksi ikääntyvien työuria aktivoidaan seniorina yrittäjäksi urapoluilla. DEMO-verkosto tuo alueille kehittämisen iloa ja ikävoimaa. Haasteiden äärellä näemme suuria mahdollisuuksia ja asennetta uusille arvoille. Voisimmeko olla seuraavan sukupolven senioriyrittäjyyden mallimaa? Olisiko aika uudistaa ikä- ja seniorikäsitteemme ja keskittyä myös enemmän nuorten ja keski-ikäisten hyvinvointiin? Ohjelmajohtaja Antti Korkka DEMO-verkosto Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Antti Korkka (vas.) ja Janne Antikainen rakentavat vuoden 2011 toimintasuunnitelmaa. Sprinttimatka muutoksen ytimeen Suomen ikärakenne on jo pitkään tiedetty Euroopan haasteellisimmaksi. Silti ikärakenteen muutoksen mukanaan tuomat kysymykset ovat jääneet usein vaille konkreettisia vastauksia ja toimia. Kansalliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) kuuluva DEMO-verkosto keskittyy ikärakenteeltaan haasteellisiin alueisiin. Verkoston vahvuus on konkretiassa etsimme yhdessä todellisia, aitoja ratkaisuja, joita alueiden, yritysten ja organisaatioiden sisällä on tehty ja tulisi tehdä väestön tai henkilöstön ikäpyramidin muuttaessa voimakkaasti muotoaan. Jo koeteltujen mallien tunnetuksi tekemisen lisäksi verkostossa voidaan luoda uusiakin toimintatapoja. DEMO-toimintaa leimaa vahvasti alueellisuus, joten yhden mallin politiikkaa ei keskenään hyvin erilaisten alueiden tarpeisiin voida luoda. Keskustelu DEMO-verkostossa on laventunut ilahduttavasti koskemaan niin kaupunkeja kuin maaseutuakin, ikääntyneiden tarvitsemien palveluiden rakentamista, mutta myös työssäkäyvän väestön jaksamista sekä osaamisen ja erityisesti hiljaisen tiedon siirtymistä organisaatioissa. DEMO-verkosto onkin kuin kolmen vuoden sprinttimatka, jonka aikana lähinnä testataan, miten ikärakennemuutosteemaa tulisi yhteiskunnallisesti ja alueellisesti lähestyä. Kolmen DEMO-vuoden aikana pitäisi löytää ne toimijat, jotka jatkavat teeman kanssa hankkeen päätyttyä. Keskustelua tulisi puolestaan viedä voimakkaammin toiminnan instrumenteista eli yksittäisistä hankkeista ja rahastoista toimintamalleihin ja itse asiaan eli ikääntymiseen ja sen yhteiskunnallisiin ja inhimillisiin haasteisiin sekä suuriin mahdollisuuksiin, joita ikääntymiseen myös liittyy. Aluekehitysjohtaja Janne Antikainen Alueiden kehittämisyksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Henrik Rissanen kiertää maakunnissa kouluttamassa toimijoita tulevaisuuden työvoimatarpeen ja kunnallistalouden näköalojen arvioimiseksi kehitetyn Hemaasu-mallin käyttöön. Malli työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeuttamiseksi Ennakoinnilla kohti yhteistä päämäärää Suurten ikäluokkien aiheuttama muutos työelämässä ja syrjäisten seutujen vuosikymmeniä jatkuneet muuttotappiot ovat lisänneet ennakointia kaikissa valtion ja kuntien organisaatioissa. Muutosten seurausten hahmottamiseksi Pohjois-Savon liiton aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen on luonut Hemaasu-mallin. Hemaasu-malli antaa maakunnille, seutukunnille ja kunnille välineet ennakoida vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia siten, että maakuntasuunnitelmat ovat loogisessa suhteessa esimerkiksi erilaisiin väestötavoite- ja väestöennustevaihtoehtoihin. Malli sai alkunsa halusta saada entistä parempi käsitys aluetalouksien tulevasta kehityksestä. - Tavoitteenani oli laatia käyttökelpoinen työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeutusmalli maakuntasuunnittelijoille ja ennakoinnista kiinnostuneille, Rissanen kertoo. - Valtakunnalliset keskiarvot Ennakointi eli tulevaisuuden luotaus ja suunnittelu antaa päätöksenteolle vahvan pohjan. Aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie Pirkanmaan liitosta näkee ennakoinnin prosessina, jossa varaudutaan tulevaisuuteen ja tutkitaan mahdollisuuksia. Tärkeintä ennakoinnissa on yhteisen tulkinnan hakeminen. - Ennakointityön tuloksena mukana oleville syntyy yhteinen näkemys siitä, mitkä muutostekijät vaikuttavat tulevaisuuteen ja mihin suuntaan ollaan menossa. Ennakoinnin tavoite on, että eri toimijat pyrkivät samaan tavoitteeseen, sanoo Alasentie. Tulevaisuuden luotaaminen parantaa päätöksenteon laatua. Se myös auttaa hahmottamaan vaikeita ongelmia. - Usein aluekehitykseen liittyvät asiat ovat monisäikeisiä eikä ole selkeitä syy-seuraussuhteita. Ennakoinnilla voidaan löytää tulokulmia, jotka helpottavat asian avaamista, Alasentie toteaa. Verkoston toiminta on ennakointia DEMO-verkostossa ennakoinnin ja tekemisen väli on lyhyt. Verkosto paitsi etsii uusia ratkaisuja, myös tuottaa ennakointitietoa. Hankkeiden kautta syntyy näkemys siitä, miten jokin malli toimii ja voiko sitä käyttää muuallakin. Ratkaisujen yleistettävyys on Alasentien mielestä tärkeää. - DEMO-verkoston tulee korostaa toiminnan valtakunnallista puolta. Verkoston pitää tuoda esiin, millaisia muutoksia tarvitaan esimerkiksi lainsäädäntöön, jotta hankkeista saadut kokemukset voitaisiin hyödyntää, Alasentie painottaa. hämärtävät helposti päättäjien ajattelua alueiden tilasta. Alueelliset vaihtelut ovat suuria ja työpaikkapoistumat yllättävät usein. Hemaasu-mallilla erilaisten vaihtoehtojen laadinta todenmukaisen tulevaisuudenkuvan löytämiseksi on yksinkertaista. Kunnallistalouden kehitysnäkymät kiinnostavat kuntia Mallin uusimmissa versioissa voidaan ennakoida kuntien kunnallistalouden kestokykyä. Malli ennakoi toimialojen palkkasummien ja eläketulojen perusteella verotulokertymän ja tuloveroasteet. Mikäli kunnat eivät pysty huomattavasti hidastamaan menojen kasvuvauhtia, tuloveroasteet uhkaavat kohota 15 vuoden kuluessa prosenttiin kunnan verotulopohjasta ja palveluiden järjestämistavasta riippuen. Tähän mennessä yli 20 kaupunkia ja kuntaa on tilannut mallin. Jukka Alasentien mukaan ennakoinnin haasteena on nähdä, mitkä tren- deistä ovat pitkäaikaisia ja toteutuvat suurella todennäköisyydellä, mitkä puolestaan lyhytikäisempiä, päivän tai vuoden asioita. KOKODEMO KOKODEMO 7 Omatoimi-talossa eletään yksilöinä Ikärakenne haastaa muuttumaan Uudenlaista asumista ja yrittäjyyttä Ihmisen mittainen työura Torille poimimaan palveluita 10 Kehityskuvatyöllä kirkkaampi kaupunkikuva 21 Yrittäjyyskasvatuksella puhtia nuorten DEMO-verkoston tiedotuslehti 1/2011 Julkaisija: DEMO-verkosto, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Internet: Päätoimittaja: Antti Korkka Toimituspäällikkö: Tiina Konttajärvi Kannen kuva: Pekka Pekkala YLÄ-PIRKANMAA Toimitus ja taitto: Viestintätoimisto Tulus Oy, toimitussihteeri Maija-Liisa Veteläsuo, toimittajat Merja Haverinen, Liisa Oksanen, Reetta Salonen, ulkoasun suunnittelu ja taitto Saila Kurtti Painopaikka: Tammerprint Oy, Tampere Sisältö 2 3 Pääkirjoitus Malli työvoiman kysynnän ja tarjonnan sopeuttamiseksi Ennakoinnilla kohti yhteistä päämäärää 4 11 Asumisen uudet haasteet ja haaveet Maaseutu tarjoaa tilaa ja toimivaa arkea Omatoimi-talossa eletään yksilöinä yhteisössä Kehityskuvatyöllä kirkkaampi kaupunkikuva Nuorten ja ikäihmisten ääni kuuluville Kuntien yhteinen paikkatietojärjestelmä suunnittelun avuksi Seutukaupunkiverkosto puolustaa pikkukaupunkien asemaa Kunnilla näytön paikka Saaristolaisille palvelut saapuvat sähköisesti tai laivalla Toimistobussissa tehdään töitä jo työmatkalla Enemmän hyviä vaikutuksia Tulethan pian takaisin Maaseutuajattelun kuperkeikka Suomi senioriyrittäjyyden viestinviejänä Kipinä yrittäjyyteen voi syttyä eläkkeen kynnyksellä Yrittäminen avaa tärkeitä ovia Yrittäjyyskasvatuksella puhtia nuorten työllistymiseen Arvokasta arkea ikäihmisille Terveyttä ja toimintakykyä läpi elämän Haasteena kasvava kuntakeskus Palvelua kuntarajojen yli Turvallisesti kotona Tavoitteena ihmisen mittainen työ Sitra ja Kuntaliitto kehittävät johtamista Senioriohjelma pidentää työuria Irtisanomiset ja lomautukset vaihtuivat koulutuksiin ja lomiin Pääomarahasto kehittää alueellista elinkeinoelämää Nuoret työskentelevät nuorten hyväksi 31 DEMO-verkoston toimijat 2 IKÄRAKENNE HAASTAA MUUTTUMAAN IKÄRAKENNE HAASTAA MUUTTUMAAN 3

3 Asuminen Ympäristöneuvos Harry Berg ympäristöministeriöstä näkisi mielellään perinteisen kirkonkylän säilyvän ja elpyvän. - Jos loma-asutus keskittyisi nykyistä voimakkaammin kyliin ja kirkonkyliin, se hyödyttäisi kuntien yksityisiä elinkeinonharjoittajiakin enemmän. Asumisen uudet haasteet ja haaveet Tavoitteena toimivia yhdyskuntia Suomessa on meneillään kaksi toisistaan eroavaa kehityskulkua; koko maan aluerakenne ja asutus keskittyvät etelään ja länteen kaupunkiseuduille, mutta kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne sitä vastoin hajautuu. Julkisessa keskustelussa asiat menevät joskus sekaisin. - Joku voi puhua asumisen keskittymisestä, toinen hajautumisesta ja molemmat ovat ihan oikeassa, puhuvat vain eri asiasta, ympäristöneuvos Harry Berg hymähtää. Bergin mukaan yhdyskuntarakennetta voidaan kaavoituksen keinoin kehittää kasvualueilla, sekä maalla että kaupungissa. - Merkittävää on, kasvaako vai hiipuuko alue, ei se, sijaitseeko alue maalla vai kaupungissa. Kasvualue tarvitsee aina enemmän suunnittelua. Kustannus- ja ympäristökysymyksiä Yhdyskuntasuunnittelun kannalta on haastavaa, jos aluetta on alettu rakentaa erityisluvilla ja kaavoittamatta. Alueen tiivistäminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on silloin varsin työlästä. - On aina edullisempaa rakentaa jo olemassa olevaa taajamaa tai siinä kiinni olevaa aluetta. Kalleinta on antaa alueiden kasvaa suunnittelemattomasti. Suunnittelematon lieverakentaminen on niin vakava kysymys, että tällä hetkellä selvitetään, tarvitaanko lieverakentamiseen ihan omanlaistaan ohjeistusta, Harry Berg toteaa. Toinen kunnille päänvaivaa aiheuttava kehitystrendi on vapaa-ajan asuntojen rakentaminen nauhoina rannoille kauas kylistä. - Suomessa rakennetaan yli mökkiä vuodessa. Kuntien näkökulmasta ongelmat alkavat, jos mökit halutaan myöhemmin muuttaa ympärivuotisiksi asunnoiksi. Päätökset ovat kuntien käsissä, mutta niissä pelätään, että asumiseen ja elämiseen liittyvien palveluiden järjestäminen kauas kylistä tulee kalliiksi. Myös ympäristökysymykset ovat tapetilla. Ympäristöministeriön teettämien tutkimusten mukaan yhdyskuntarakenteella voidaan vaikuttaa merkittävästi erityisesti kaupunkialueiden kasvihuonepäästöjen määrään. Kaupungistuneita asumishaaveita Omakotitalo järven tai meren rannalla, kaupungin palveluiden lähituntumassa, isolla puutarhamaisella tontilla. Suomalaisten asumisen unelmat ovat pitkään olleet jopa yksitoikkoisia. Uudenlaiset ajatukset ovat kuitenkin alkaneet nostaa päätään. - Arjen realismi on tuonut omakotiunelmien rinnalle yhä enemmän kaupunkimaisia ihanneasumismuotoja. Luulenkin, että nykysuomalaisella voi olla samanaikaisesti sekä vahva kaupunkilainen että maalainen identiteetti. Minulla ainakin on, Harry Berg naurahtaa. Yhteisöllisyyden puolesta, juurettomuutta vastaan - Varsinaisen haja-asutetun maaseudun ja suurten kaupunkien välille mahtuu niin taajama-alueita kuin oikeita pikkukaupunkejakin, jotka voisivat oikein kehitettyinä olla varsin houkutteleva vaihtoehto monelle, kertoo Ari Hynynen, joka on Pikkukaupunkien virikekirja-nimisessä selvityksessä tarkastellut Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuksen professori Ari Hynynen työskentelee Seinäjoen yliopistokeskuksessa, jossa Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkimustoimintaa mm. arkkitehtuurin, metallirakenteiden ja virtuaaliteknologian aloilla. Markku Hedman toimii asuntosuunnittelun professorina Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. pikkukaupunkeihin liittyviä tutkimustarpeita ja miettinyt, miten suomalaiset pikkukaupungit voisivat säilyä elinvoimaisina. - Pikkukaupungissa asuminen voi kuitenkin olla hankalaa esimerkiksi joukkoliikenteen niukkuuden ja palvelujen tavoittamattomuuden takia, Hynynen jatkaa. - Meillä ei oikeastaan ole lainkaan kehitetty rakentamismallia pikkukaupungille. Pienet kaupungit on rakennettu isoista mallia ottamalla, useat 60- ja 70-luvuilla. Ajateltiin kai, että maaltapako saataisiin pysäytettyä pieniin kaupunkeihin, jos ne olisivat mahdollisimman paljon suurten kaupunkien kaltaisia, Markku Hedman valottaa. Kehittäminen ei aina vaadi kasvua Kaupunkien strategioissa ollaan yleensä hyvin kasvuhakuisia. Onko kasvu ainoa oikea tapa kehittyä? - Jos kaikkien paikkakuntien kasvutavoitteet toteutuisivat, väkilukumme pitäisi moninkertaistua. Kasvaminen ei siis ole realistinen mahdollisuus kaikille. Voisi olla kannattavaa hyväksyä pikkukaupunkimaisuus ja kääntää katse kasvamisen pakosta laadulliseen kehittämiseen, Markku Hedman pohtii. Ari Hynysen mielestä pitkäjänteinen kehittäminen lähtee kaupungin ominaislaadun löytämisestä. - Osalla kaupungeista on jo historiallista syvyyttä ja sitä kautta identiteetti. Mutta yhtä hyvin kaupungin identiteettiä voidaan tietoisesti rakentaa nykyhetken ominaisuuksien pohjalta, Hynynen jatkaa. Kehittyminen edellyttää myös systemaattista kaupunkisuunnittelua, joka mielletään Hedmanin ja Hynysen mielestä harmillisen usein jonkinlaiseksi koristeluksi ja ylimääräiseksi kuluksi kuntamenoissa. - Arkkitehtuuri ei ole päälle liimattua tilataidetta, se on ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta edistävää, pitkäjänteistä ammattityötä. Koska paikkakunnat joka tapauksessa kaavoittavat ja suunnittelevat, ei harkittu ja tarkoituksenmukainen lopputulos ole sen isompi kulu kuin huolimattomasti tehty. Oikeastaan päinvastoin, kiteyttää Hynynen. Lisää valinnanvaraa asumiseen Molempien professoreiden mielestä kaikenkokoisissa kaupungeissa tarvitaan tulevaisuudessa aiempaa monipuolisempia asumismuotoja. - Ikärakenteen ja perhekokojen muutokset tekevät vanhat asumisen mallit toimimattomiksi. Suomessa on järkyttävän yksipuolinen rakentamisen kulttuuri, meille pitäisi saada kehitettyä uudenlaisia asumismuotoja, jotka sopivat erilaisiin elämän- vaiheisiin nykyistä paremmin. Esimerkiksi modernia yhteisöasumista tulisi kehittää, pohtii Hedman. Yhteisöasumisen mallit puuttuvat Suomesta kuitenkin kokonaan. Asumismuotoa on kehitetty toistaiseksi vain erityisryhmien tarpeisiin, kuten vanhuksille ja vammaisille. Ruotsissa sitä vastoin on olemassa jo traditio yhteisölliseen asumiseen. - Ei yhteisöasumisen tarvitse olla sukua ideologisille kommuuneille. Asumisrat- kaisuja voitaisiin kehittää niin, että ne mahdollistavat eriasteisia osallistumisen muotoja kuitenkaan siihen pakottamatta, Markku Hedman esittää. Yhteisöasumisen kukoistamiseksi on Hedmanin mukaan kuitenkin paljon kulttuurisia raja-aitoja kaadettavana ja käytännön kysymyksiä vastattavana. - Yksi suuri kysymys liittyy nykyiseen asuntotuotannon malliin. Yhteisöllisen asumisen rakentamisen kun pitäisi olla liiketaloudellisestikin kannattavaa, myöntää Hedman, jonka vetämänä on pian lähdössä käyntiin yhteisöasumisen tutkimushanke. Toimijoita aktivoidaan parhaillaan DEMO-verkostoalueiden kunnista. TTY:n arkkitehtiopiskelijat ovat tutkineet asuntosuunnittelun ammattikurssillaan erilaisia arkkitehtonisia tapoja luoda ja edesauttaa yhteisöllisyyttä kerrostalossa. Ida Väänänen suunnitteli Tampereen Tammelassa sijaitsevalle tontille urbaaniin ympäristöön sopivan, Siksak-nimisen talon. 4 ASUMINEN JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU ASUMINEN JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU 5 Kuva: Ida Väänänen

4 Maaseutu tarjoaa tilaa ja toimivaa arkea Omatoimi-talossa eletään yksilöinä yhteisössä Kuva: Pöytyän kunta Varsinaissuomalainen Pöytyän kunta edustaa mukavaa maaseutumaista elämäntapaa lähellä Turkua. Lähes 8500 asukkaan kunta pitää visusti kiinni peruspalveluidensa toimivuudesta ja maaseudun rauhasta, mutta tähtää tasaiseen ja suunnitelmalliseen kasvuun. maaseudun hiljeneminen on ollut huolenaiheena jo vuosikymmeniä. Kuitenkin Suomen suurten kaupunkien liepeillä kasvaa varsin vireitä maaseutukuntia, joiden vetovoima perustuu yhtäältä tilaan ja rauhaan ja toisaalta toimiviksi koettuihin peruspalveluihin. Varsinais-Suomessa sijaitsevaan Pöytyään ovat viiden viime vuoden aikana yhdistyneet Karinainen ja Yläne, minkä lisäksi kunta saa muuttovoittoa Turun suunnalta melko tasaisesti. - Pöytyän väestömäärän kasvu on nyt hieman alle prosentin luokkaa vuodessa. Emme haluaisikaan yltiöpäistä kasvua, sillä nopeat ja suuret investoinnit luovat helposti paineita myös monipuolisen palvelutarjonnan karsimiseen, muistuttaa Pöytyän kehitysjohtaja Mika Joki. Pöytyän ikärakenne noudattelee Joen mukaan keskimäärin Suomen ikärakennetta, mutta Karinaisten lapsiperheet ja Yläneen ikäihmiset haastavat kunnan palvelut omilla erityistarpeillaan. - Työikäisten kuntalaisten ja yritysten määrää pitäisi tietysti saada kasvatettua, jotta saisimme veronmaksajia kuntaan. Yhdyskuntasuunnittelussa tätä tavoitetta edistetään kaavoittamalla kaikkiin kolmeen taajamaan runsaasti monipuolisia omakoti-, rivitalo- ja yritystontteja, joista jokainen voisi löytää itselleen sopivan, Joki kertoo. Houkuttelevia profiileja Joki uskoo myös, että kunnan kolme taajama-aluetta profiloituvat vuosien mittaan. Pöytyän Riihikoskesta kaavaillaan asumisen keskusta, johon voidaan toteuttaa esimerkiksi senioriasuntotyyppisiä asumismuotoja. Kyrö linkittyy voimakkaammin yritystoimintaan ja Yläne puolestaan luontoon ja vapaa-aikaan. - Kaikista kolmesta taajamasta tulevat myös tulevaisuudessa löytymään palvelut, vaikka kuntien yhdistymisen yhtenä tavoitteena on tietysti järkeistää palvelutuotannon ratkaisuja. Turun läheisyys vaikuttaa osaltaan siihen, että esimerkiksi erikoiskauppoja Pöytyälle tuskin kovin nopeasti aletaan perustaa. Pöytyän tämänhetkisiksi houkuttimiksi Mika Joki listaa rauhallisen maaseutuympäristön, runsaan ja monipuolisen tonttitarjonnan, edullisen ja helpon asumisen, koulutarjonnan sekä kunnan kokoon nähden keskimääräistä paremmat peruspalveluratkaisut. Eikä Turun läheisyyden merkitystäkään sovi aliarvioida. - Pöytyältä pendelöidään Turkuun töihin, ja mahdollinen lähiraideliikenne lisännee aikanaan työmatkaliikennettä Turun suuntaan. Monipuolisuus tarkoittaa mahdollisuuksia Osa Suomen kunnista kasvattaa väkilukuaan iäkkäämmillä paluumuuttajilla. Jopa trendiksi kutsuttua ilmiötä ei ole Pöytyällä vielä havaittu suuremmin. - Osa ihmisistä haluaa viettää eläkepäiviään poissa kaupungin kiireestä, ja vaihtaa työelämästä jättäydyttyään maisemaa. Meillä Pöytyällä vuodet vaihtelevat paluumuuton suhteen huomattavasti, joinain vuosina kuntaan muuttaneiden ikäihmisten määrä on suurempi kuin toisina. Ennustaminen on kovin vaikeaa. Merkittävämpää on kuitenkin se, että pöytyäläiset haluavat ikääntyä oman kunnan tutuissa maisemissa, Joki tuumii. Vaikka Pöytyän väkimäärästä noin 20 % on yli 65-vuotiaita, kehitysjohtaja uskoo kunnan kehittävän ikäihmisille suunnattujen palveluiden rinnalla myös lapsiperheiden ja työikäisten tarvitsemia palveluita. - Kyllä monipuolisuus on avainasemassa viihtyisän kunnan luomisessa. Monipuolinen ikä- ja elinkeinorakenne antavat mahdollisuuksia kehittää toimivaa ja turvallista asuinympäristöä, joka joustaa tulevaisuuden muutoksissa, summaa Mika Joki. Kuva: Pekka Pekkala Kuva: Pekka Pekkala Saarijärvelle suunnitellaan Omatoimi-taloa, jossa ikääntyvät voivat asua yhteisöllisesti. Yhteisötaloa vie eteenpäin Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys. Omatoimi-talo on tarkoitettu yli 55-vuotiaille vielä toimintakykyisille ihmisille. Yhteisön vireyttä aiotaan pitää yllä järjestämällä talossa muun muassa kansalaisopiston kursseja. omatoimi-talosta asunnon voivat hankkia ikääntyvät henkilöt tai pariskunnat, jotka pärjäävät omillaan mutta kaipaavat yhteisöllistä asumista. Taloon tulee 30 asuntoa yksiöistä kolmioihin. Asukkaat asuvat omassa rauhassaan, mutta osallistuvat yhteistoimintaan kuten ruoanlaittoon sekä sisätilojen siivoukseen. - Ihmiset pärjäävät tällä asumismuodolla pidempään omillaan. Se on taloudellisestikin iso asia. Lisäksi vanhusten yksinäisyys vähenee, toteaa Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Pesonen. Tulevat asukkaat päättävät itse, mitä tiloja vielä suunnitteluvaiheessa olevaan taloon rakennetaan. Taloon on päätetty tehdä laitoskeittiö ja ruokala, joka toimii samalla monitoimitilana. Asuntoihin ei tule huoneistokohtaisia saunoja, vaan rakennukseen tehdään yhteiskäytössä oleva saunaosasto. Asumisoikeusasunnot useampien ulottuvilla Omatoimi-talosta on haluttu tehdä asumisoikeusmuotoinen, jolloin asuntoon ei tarvitse sijoittaa kuin 15 prosenttia asunnon hinnasta. Ikääntyvien yhteisöasuminen Loppurahoitus taloon aiotaan hankkia pitkäaikaisena lainana, johon haetaan korkotukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARAlta, mutta rakentaminen on mahdollista toteuttaa myös niin sanottuna kovan rahan talona ilman korkotukea. Valtion korkotuen saaminen edellyttää, että ARA hyväksyy yhden talon asumisoikeusyhdistyksen. - Asialle ei ole laillista estettä, mutta käytännössä asumisoikeusyhdistyksiä on hyväksytty vain silloin, kun kyse on useamman talon taloyhtiöstä. Asumisoikeusasunnot yleensä myös sijaitsevat kasvupaikkakunnilla, Pesonen kertoo. Kotoisaa asumista puutalossa Rakennuksesta on järjestetty arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Pekka Pekkala Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta. Kantavana ideana on rakentaa talo puusta. - Vanhempi väki pitää puuta lapsuudesta tuttuna ja kodikkaana rakennusmateriaalina. Puu on ekologisesti hyvä vaihtoehto. Lisäksi haluamme olla mukana kehittämässä puukerrostalorakentamista, listaa Reijo Pesonen. Nyt yhdistys odottaa, että Saarijärven kunta vahvistaisi Pekka Pekkalan työn perusteella valmistellun asemakaavan, minkä jälkeen rakennusta päästään virallisesti suunnittelemaan. Talon uskotaan valmistuvan vuosien vaihteessa. Jokaisella asukkaalla/pariskunnalla on oma asunto, mutta talossa on myös yhteistoimintatilat. Asukkaat osallistuvat talon yhteistoiminnan, asuntojen ja yhteistilojen suunnitteluun. Sisätilojen siivous ja ateriat tehdään yhdessä toisten asukkaiden kanssa. Asukkailla on mahdollisuus ostaa palveluja. Vastaavanlainen asukasyhteisö toimii jo Helsingissä, jossa Loppukiri-yhteisötalossa on asuttu vuodesta 2006 lähtien. 6 ASUMINEN JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU ASUMINEN JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU 7

5 Kehityskuvatyöllä kirkkaampi kaupunkikuva Nuorten ja ikäihmisten ääni kuuluville Kuva: Mänttä-Vilppulan kaupunki Kuntaliitokset ovat sumentaneet monien pikkukaupunkien kaupunkikuvaa, kun asuminen ja palvelut rakentuvat yhden tiiviin keskuksen sijaan useaan eri paikkaan. Myös väestön ikääntyminen ja pula osaavasta työvoimasta ovat vaatineet kaupunkeja kehittymään. Mänttä-Vilppulassa haasteisiin vastataan suunnitelmallisella kehityskuvatyöllä, jolla luodaan raamit alueen kaavoittamiselle ja maankäytön kehittämiselle. elinkeinoelämän ja virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi sekä asumis- ja keskusta-alueiden kehittämiseksi Mänttä- Vilppulassa on käynnissä kehityskuvatyö. Kehityskuvatyössä luodaan edellytykset uusille investoinneille, työpaikoille ja yrittäjille sekä tulomuuttajille ja matkailulle. Tavoitteena on rakentaa vetovoimainen ja viihtyisä kaupunki, jossa yhdistyvät riittävät palvelut, houkuttelevat työ- ja harrastusmahdollisuudet sekä maaseutumainen asuminen. - Kehityskuvatyö on johdonmukainen suunnittelutapa, joka syventää kuntastrategiaa ja sitouttaa siihen. Työ on kokonaisuus, johon yhdistyvät niin maankäytön kuin palveluidenkin kehittäminen, Mänttä-Vilppulan kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti selventää. Suunnittelussa huomioitava asukkaiden ja toimijoiden tarpeet Sortti kertoo, että Mänttä-Vilppulan kehityskuvatyössä on laadittu tulevaa maankäyttöä havainnollistavia rakennemalleja, jotka kuvaavat maankäyttöä erityisesti keskustojen läheisyydessä, mutta joissa otetaan kantaa myös hajarakentamiseen. Rakennemallien suunnittelussa on otettu huomioon ennen kaikkea kuntalaisten ja toimijoiden tarpeet. - Pikkukaupunkien voimavarat ovat niiden paikallisissa resursseissa itse kaupungissa, sen historiassa ja asukkaissa, Sortti kiteyttää. - Tämän takia haluamme kuulla kuntalaisten mielipiteitä ja saada heiltä ideoita muun muassa asumisen, elinkeinoelämän, keskustojen ja kylien kehittämiseen. Kasvun sijaan pikkukaupungeissa kannattaa tavoitella laadullista kehittymistä Arto Pirttilahti ja Sirkka Sortti muistuttavat, että kaupunkisuunnittelun on lähdettävä ihmisistä ja heidän viihtyvyydestään. Pikkukaupunkien vetovoimaisuus lähtee persoonallisuudesta Maaseutumaisissa kaupungeissa sekoittuvat vahva kulttuuriperintö, modernit palvelut sekä nykyaikainen asuminen keskellä kaupunkia luonnon helmassa. Rakennesuunnittelussa kaupungin pieni koko kannattaakin nähdä vahvuutena. - Suuren määrällisen kasvun sijaan pikkukaupungeissa kannattaa tavoitella laadullista kehittymistä. Luonnonläheisyys, paikan juuret, lyhyet etäisyydet ja ekologinen liikkuminen ovat esimerkkejä voimavaroista, joihin pienissä kaupungeissa kannattaa tukeutua, Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arto Pirttilahti kiteyttää. Mänttä-Vilppulassa on otettu kuntalaiset tiiviisti mukaan kaupungin kehityskuvatyöhön. Asukkaiden tarpeita ja toiveita seudun hyvinvointipalveluista ja maankäytöstä kartoitetaan Social Planning -prosessilla. Tavoitteena on luoda pohja kuntalaisten ja päättäjien väliselle avoimelle keskustelulle. mänttä-vilppulan KehitYsKohteita, vahvuuksia ja heikkouksia kartoitetaan yhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi. Etenkin nuoret ja ikäihmiset halutaan nyt aktivoida mukaan. Ikäihmisten osallistamiseksi kaupunki on järjestänyt työpajoja, joissa ikäihmiset ovat päässeet keskustelemaan alueen kehittämistarpeista ja ideoimaan ratkaisutoimenpiteitä. - Ikäihmisten aktivoiminen on helppoa, eikä se vaadi suuria resursseja. Kun heille järjestää tilaisuuden, niin he kyllä tulevat paikalle ja kannustavat vielä ystävänsäkin mukaan. He jakavat mielellään ajatuksiaan, haluavat osallistua ja ennen kaikkea heillä on paljon konkreettisia kehittämistarpeita, kertoo yhteisökehityskonsultti Jonas Büchel. - Nuorten aktivoiminen on sen sijaan haastavampaa, Büchel jatkaa. - Nuoret eivät tule itse kertomaan tarpeistaan, vaan heidän luokseen täytyy mennä. Tämän takia lähetimmekin joukon Tampereen ammattikorkeakoulun Mänttä-Vilppulan toimipisteen opiskelijoita Mäntän, Vilppulan ja Kolhon kouluihin. Kun nuoret keskustelivat toisten nuorten kanssa, saimme selville asioita, joiden avulla seudun viihtyisyyttä nuorten silmissä voisi parantaa. Aktiivista keskustelua myös jatkossa Edellä kuvatut toimenpiteet ovat yksi osa Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen ja Mänttä-Vilppulan kaupungin käynnistämää Valoa Kaupunkiin -hanketta, jossa luodaan perustaa positiiviselle yhteisökehittämiselle. Hanke mahdollistaa kuntalaisille riippumattoman ja avoimen osallistumiskanavan. Büchel muistuttaa, että nyt Mänttä- Vilppulassa tehty työ on vasta alkua. Keskustelu on herätetty mutta sitä pitää aktiivisesti ylläpitää. Ratkaisuja ei löydetä muutamassa kuukaudessa, vaan kyseessä on vuosien prosessi, jonka tuloksena voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisesti toimivampi elinympäristö. - Kunnan kaikkien sosiaaliryhmien tarpeiden ja ongelmien kuuleminen sekä yhteinen työstäminen on tärkeää kunnan kehittämisessä, Jonas Büchel kiteyttää. Keskustelussa ovat mukana myös Enni Uitto (vas.) ja Maiju Kurppa. Kaupunki haluaa ottaa asukkaiden tarpeet huomioon Kuntalaisten ajatusten ja mielipiteiden kuuleminen on Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Esa Sirviön mielestä tärkeää. - Kuntaliitoksen kautta Mäntän kaupungin kiinteä ja kompakti rakenne on muuttunut, sillä kaupunki on jo pinta-alaltaan kymmenkertaistunut. Tämä luo runsaasti muun muassa maankäytöllisiä haasteita: miten asutus, palvelut ja yritystoiminta pitäisi sijoittaa, jotta kaupunkirakenteemme olisi toimiva ja viihtyisä. Yhteisökehittämisen kautta saamme tietoja kuntalaisten tarpeista ja pyrimme ottamaan ne huomioon Mänttä- Vilppulan kehityskuvatyössä. Sosiaalinen suunnittelu ja osallistuminen Mänttä-Vilppula on ottanut kaupunkikeskustansa suunnittelussa käyttöön uuden kokonaisvaltaisen osallistumismenettelyn, Social Planningin. Paikallishallinnon ja asukasyhteisöjen välisen tutkimus- ja suunnitteluprosessin tavoitteena on lisätä yhteisöjen hyvinvointia kartoittamalla yhteisöjen tarpeita ja toiveita sekä vastaamalla niihin. Prosessi kattaa suunnittelun niin hyvinvointipalveluiden kuin fyysisen infrastruktuurinkin osalta. Tavoitteena on rakentaa avoin yhteys paikallishallinnon, virkamiesten, eri suunnittelijoiden ja asukkaiden välille. 8 ASUMINEN JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU ASUMINEN JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU 9

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Pellon talous nousee keskittämällä Sivu 10 www.kunnat.net/hyvakas HYVÄKÄS -SANOMAT PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Svensk resumé Sidan 15 2010 Reija Linnamaa: Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2008 MERCURIUS Hannu Hanhijärvi: Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu P ÄÄKIRJOITUS Terveys tärkein

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan.

Osaava aluekehittäjä. www.tem.fi. M Itella Oyj. Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. M Itella Oyj Osaava aluekehittäjä Osaava aluekehittäjä on kattava aluekehittämisen käsikirja sekä sisällöltään että metodeiltaan. Opas pureutuu niin verkostotyöskentelyyn, strategioiden hallintaan, toimintaympäristön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua?

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Toimitus: Asta Juntunen Kieliasun tarkistus: Satu Kiiskinen Taitto: Sanna Pyykkö / Sopiva Design Kuvat: Aake Huurresalo Kustantaja:

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot