Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista Kimmo Kivinen Juha-Pekka Turunen Helmikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI. FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista Kimmo Kivinen Juha-Pekka Turunen Helmikuu 1999

3 Työ r a p o r t t i Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista Kimmo Kivinen..Juha-Pekka Turunen Diskurssi Oy Helmikuu 1999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

4 EXPERT SEMINARS ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF THE FINAL DISPOSAL FACILITY OF SPENT NUCLEAR FUEL ABSTRACT Posiva Oy has during conducted the Environmental lmpact Assessment (EIA) procedure for the final disposal facility of spent nuclear fuel in Finland. At the programming stage (scoping) of the procedure, the citizens and all interested parties had their say about the contents of EIA. Also about the program document everyone could express their opinion. The Ministry of Trade and lndustry co-ordinates the EIA-procedure. The Ministry said at its official statement on June 1998 among others, that Posiva should discuss the methods available for Social lmpact Assessment (SIA) during public participation. After the statement Posiva arranged a four seminar series to discuss the EIA principles and methods for the disposal facility of spent nuclear fuel. The seminars aimed at giving opportunities to specialists and authorities to discuss important matters within the EIA driven by Posiva. Posiva co-ordinated the discussions and informed the parties about timely things. The first seminar handled the EIA procedure of the final disposal of spent nuclear fuel. The second seminar concentrated on transportation of spent nuclear fuel to the optionai disposal sites. Transport safety, risk analysis, fears and optionai transportation routes were discussed. The third seminar focused especially on SIA methods. The audience consisted mainly of researchers. The fourth and last seminar handled SIA from the viewpoint participating authorities. Especially economic impacts and public image of the communities and fears of the inhabitants were handled as well as the methods that were used for the assessments. Posiva decided to focus the SIA on matters that were considered significant by the inhabitants of the communities at the optionai sites. lnformation about possible impacts and their significance was gathered by interviewing the interested groups, by discussing at the open public meetings and by gathering written comments. Keywords: final disposal of spent nuclear fuel, environmental impact assessment, social impact assessment, transportation of spent nuclear fuel

5 ASIANTUNTIJASEMINAARIT KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA TIIVISTELMÄ Posiva suorittaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksesta (YVA)-Iain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vuosina Arvioinnista on laadittu ohjelma, johon kansalaiset ja viranomaiset sekä muut sijoituspaikkakuntien osapuolet ovat voineet vaikuttaa jo laadintavaiheessa. Kauppaja teollisuusministeriö (KTM) on antanut ohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon kesäkuussa KTM:n lausunnossa Pasivan edellytettiin mm. Käynnistävän keskustelun sosiaalisten vaikutusten arviointimenetelmistä. "Hankkeesta vastaavan tulisi käsitellä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa (SVA) käytettäviä menetelmiä YVA -menettelyyn liittyvässä tiedotuksessa ja vuorovaikutuksessa... " Posiva järjesti syksyllä 1998 neljän seminaarin sarjan, joissa käsiteltiin YVA:n periaatteita ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen suunnittelussa. Seminaarisarjalla tarjottiin asiantuntijoille ja viranomaisille mahdollisuus osallistua Pasivan järjestämään ympäristövaikutusten arviointiin. Keskustelussa asiantuntijat ja viranomaiset ovat saaneet tuoda esille tärkeinä pitämiään asioita arvioinnista. Samalla Posiva on pyrkinyt edistämään asiantuntijoiden ja viranomaisten keskustelua sekä informoimaan heitä ajankohtaisista hankkeeseen liittyvistä asioista. Ensimmäisessä seminaarissa käsiteltiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Toisessa seminaarissa käsiteltiin ydinjätteiden kuljetuksia loppusijoituspaikkakunnalle. Kuljetusseminaarissa tarkasteltiin kuljetusten turvallisuutta, riskianalyysiä ja kuljetuksiin liittyviä pelkoja, sekä kuljetusvaihtoehtoja. Tilaisuus oli tarkoitettu ydinjätteen kuljetuksista vastaaville ja ydinjätealalla työskenteleville sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kolmannessa seminaarissa käsiteltiin erityisesti sosiaalisten vaikutusten arviointimenetelmiä. Seminaari oli suunnattu alan tutkijoille. Neljäs ja viimeinen seminaari koski myös sosiaalisten vaikutusten arviointia ja se oli tarkoitettu loppusijoituslaitoksen sosiaalisten vaikutusten arviointiin osallistuville viranomaisille. Loppusijoituksen SVA seminaareissa käsiteltiin sosioekonomisiin vaikutuksiin, imagoon ja pelkoihin liittyviä tutkimuksia ja niiden menetelmiä. Pasivan lähtökohtana oli selvittää vertailupaikkakunnilla tärkeinä pidettäviä asioita. Niitä kartoitettiin mm. haastattelemalla eri intressiryhmiä, keskustelemalla kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa ja keräämällä kirjallista palautetta. Tämän pohjalta ovat nousseet esille aihealueet, joista Posiva on teettänyt lisätutkimuksia. Näiden tutkimusten menetelmistä seminaarisarjassa kuultiin alustuksia ja käytiin keskustelua. Avainsanat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, ympäristövaikutusten arviointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi, käytetyn ydinpolttoaineen kuljetus

6 1 SISÄLL VSLUETTELO Tiivistel mä Abstract 1 JOHDANTO Tausta Tilaisuuksien tavoite Tilaisuuksien osallistujat Raportin sisältö HANKE JA SEN YVA 2.1 Hankkeen historiaa Pesivan YVA 2.3 Ongelmia Pesivan SV A:ssa KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KULJETUS LOPPUSIJOITUS- PAIKKAAN Kuljetusten turvallisuus - käytetty ydinpolttoaine yksi ryhmä vaarallisia aineita Ydinainekuljetusten turvallisuusvaatimukset Keski-Euroopan kontaminoituneista kuljetuksista Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten riskianalyysi Riskianalyysin tavoitteet Kuljetusjärjestelyjen kuvaus Tutkimusmenetelmien yleiskuvaus Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksia pelätään Miksi käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksia pelätään -tieteen näkökulmasta Miksi käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksia pelätään - kansalaisten näkökulma Yleistä kuljetuksista Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusvaihtoehdot mahdollisille loppusijoituspaikoille Lähtökohdat Reittivalintojen perusteet Yhteenveto ja johtopäätökset

7 2 4 LOPPUSIJOITUKSEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Loppusijoitushanke Vaihtoehtoisten sijoituskuntien nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat Hankkeen vaikutukset yritystoimintaan ja työllisyyteen Hankkeen vaikutukset väestökehitykseen Hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Hankkeen vaikutukset kiinteistöjen arvoon Hankkeen vaikutukset kunnallistalouteen Hankkeen vaikutukset aluetalouteen LOPPUSIJOITUSHANKKEEN KUNNALLISTALOUDELLISET VAIKUTUSMEKANISMIT KIINTEISTÖJEN ARVOT Tutkimuksen sisältö ja päätavoitteet Tutkimusmenetelmät 26 Tutkimuksen tuloksia LOPPUSIJOITUKSEN IMAGOVAIKUTUKSET Tutkimus Tuloksia KUNTAIMAGOT LOPPUSIJOITUKSEEN LIITTYVÄT PELOT, RISTIRIIDAT JA HUOLENAIHEET Lähestymistapoja ydinjätteeseen yhteiskuntatieteissä Lähestymistapoja SVA:iin Ydinjäte SVA:n ongelmia Etiikka Kysymyksiä käytetyn ydinpolttoaineen sosiaalisten vaikutusten yhteiskuntatieteelliseen arviointiin Mitä vielä voisi tehdä tämän hankkeen yhteydessä? JULKISHALLINNOLLINEN YDINJÄTETUTKIMUS (JYT) SEMINAARIEN TARKASTELUA JÄRJESTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

8 3 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Posiva suorittaa YVA-Iain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Arvioinnista on laadittu ohjelma, johon kansalaiset ja kaikki kiinnostuneet tahot ovat voineet tutustua ja esittää mielipiteensä maalis-huhtikuussa Kauppa- ja teollisuusministeriö {KTM) on antanut ohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon kesäkuussa Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on tärkeää vuorovaikutus eri osapuolten välillä. YVA-ohjelmaa laadittaessa keskeisessä asemassa ovat olleet vaihtoehtoisten sijoituspaikkakuntien asukkaat, jotka ovat esittäneet näkemyksiään arvioitavista asioista. Kuntalaisten lisäksi mukaan ovat tulleet eri alojen asiantuntijat. Posiva on järjestänyt neljä seminaaria, joissa on käsitelty ydinjätteen loppusijoituslaitoksen YVA:n periaatteita. Ensimmäisessä seminaarissa ( ) käsiteltiin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointia. Tämä tilaisuus oli tarkoitettu lähinnä viranomaisille. Toisessa seminaarissa ( ) käsiteltiin ydinjätteiden kuljetuksia loppusijoituspaikkakunnalle. Tilaisuus oli tarkoitettu ydinjätteen kuljetuksista vastaaville ja ydinjätealalla työskenteleville sekä muille kiinnostuneille. Kolmannessa seminaarissa ( ) käsiteltiin erityisesti sosiaalisten vaikutusten arviointimenetelmiä. Seminaari oli suunnattu alan tutkijoille. Neljäs ja viimeinen seminaari ( ) oli myös sosiaalisten vaikutusten arvioinnista (SVA) ja se oli tarkoitettu loppusijoituslaitoksen sosiaalisten vaikutusten arviointiin osallistuville viranomaisille. 1.2 Tilaisuuksien tavoite KTM:n lausunnossa, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen YVA:sta, pyydettiin keskustelua siitä, mikä on alan näkemys sosiaalisten vaikutusten arviointimenetelmistä. "Hankkeesta vastaavan tulisi käsitellä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa käytettäviä menetelmiä YVA -menettelyyn liittyvässä tiedotuksessa ja vuorovaikutuksessa... " Seminaarisarjalla on annettu asiantuntijoille ja viranomaisille mahdollisuus osallistua rakentavan keskustelun kautta Pasivan järjestämään ympäristövaikutusten arviointiin. Keskustelussa he ovat saaneet tuoda esille tärkeinä pitämiään asioita arvioinnista. Samalla Posiva on pyrkinyt koordinoimaan asiantuntijoiden ja viranomaisten keskustelua sekä informoimaan asiantuntijoita ja viranomaisia ajankohtaisista asioista.

9 4 1.3 Tilaisuuksien osallistujat järjestetyssä ensimmäisessä tilaisuudessa oli mukana edustajia Eurajoen kunnasta, Kuhmon ja Loviisan kaupungista, Kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Säteilyturvakeskuksesta, Ympäristöministeriöstä, Imatran Voima Oy:stä ja L T Konsultit Oy:stä järjestettyyn ydinjätekuljetuksia käsitelleeseen tilaisuuteen oli kutsuttu kuljetuksista vastaavia tahoja ja ydinjätealalla työskenteleviä sekä muita kuljetuksista kiinnostuneita. Paikalla oli edustajia Ratahallintokeskuksesta, Valtionrautateiltä, Tielaitokselta, Liikkuvasta poliisista, Suojelupoliisista, Suomen kuorma-autoliitosta, Merenkulkulaitokselta, VTT Energiasta, Kauppa- ja teollisuusministeriöstä, Säteilyturvakeskuksesta, Liikenneministeriöstä, Kainuun ympäristökeskuksesta, Lounais Suomen ympäristökeskuksesta, IVO-yhtiöistä, L T-Konsulteista ja ANSERI-konsultit Oy:stä SVA tilaisuuteen oli kutsuttu sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kotimaisia tutkijoita, asiantuntijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita tahoja. Edustettuina olivat yksittäisten tutkijoiden lisäksi Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Stakes, JYT yhteistyöryhmä, JYT johtoryhmä, Kuluttajatutkimuskeskus, Imatran Voima Oy, Corporate lmage Oy, Diskurssi Oy, Kaupunkitutkimus S. Laakso, Maakanta Oy ja Yritystaito Oy SVA tilaisuuteen oli kutsuttu loppusijoituslaitosten sosiaalisten vaikutusten arviointiin osallistuvia viranomaisia ja muita asiantuntijatahoja. Edustettuina olivat Kauppa- ja teollisuusministeriö, Kuluttajatutkimuskeskus, Länsi-Suomen lääninhallitus, Oulun lääninhallitus, Tielaitos, Turun yliopiston Sosiologian laitos, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Äänekosken kaupunki, Imatran Voima Oy, Corporate lmage Oy, Diskurssi Oy, Kaupunkitutkimus S. Laakso, Maakanta Oy ja Yritystaito Oy. 1.4 Raportin sisältö Tämä raportti sisältää, ensimmäistä seminaaria lukuun ottamatta, seminaareissa esitetyt alustukset ja SVA seminaarien osalta myös alustuksista käydyn keskustelun. Luvussa 2 käsitellään Pasivan YVA -hanketta Pasivan edustajien Juhani Viran ja Jaana Avolahden pitämien alustusten pohjalta. Luvussa 3 esitetään kuljetusseminaarin alustukset. Tämän seminaarin keskustelua ei ole kirjattu. Kappaleesta 4 eteenpäin esitetään kahden SVA seminaarin alustukset keskusteluineen. Alustukset ja keskustelut on yhdistetty molemmista seminaareista, koska alustukset olivat osittain samoja. Kustakin aiheesta käyty keskustelu on sijoitettu alustuksen loppuun riippumatta siitä, missä vaiheessa seminaaria keskustelu käytiin. Alustuksia ja puheenvuoroja ei ole kirjattu sanatarkasti. Puheenvuorot ilmaistaan ' ' -merkillä ja kursivoinnilla. Pasivan edustajien puheenvuoroissa mainitaan henkilö nimeltä puheenvuoron lopussa.

10 5 2 HANKE JA SEN YVA 2. 1 Hankkeen historiaa Juhani Vira. Posiva: Jo ydinvoimateollisuuden alkuaikoina (1950-luvulla) jätteiden syntymisestä oltiin tietoisia ja jätehuoltoratkaisuihin liittyvien ympäristövaikutusten selvittämistä on pidetty tärkeänä (J.G. Growther: Nuclear energy in industry, George Newnes Ltd, 1956). Ensin ajatuksena oli antaa käytetyn polttoaineen jäähtyä ja haudata se sitten maahan tai mereen. Suomessakin lähtökohtana oli alusta alkaen jätteiden hautaaminen kallioon (Y JT:n ydinjäteselvitys vuodelta 1978). Asiaan liittyviä yhteiskunnallisia aspekteja käsiteltiin tuolloin lähinnä toiminnan harjoittajan näkökulmasta. Sijaintipaikan valintakriteerinä oli esimerkiksi alueen harva asutus. Eristämisperiaate on omaksuttu myöhemmin. Sen mukaan käytetty ydinpolttoaine pakataan tiiviisiin säiliöihin, joista ei pääse ympäristöön merkittäviä tai havaittavia päästöjä. Riskianalyysi syntyi yhdysvaltalaisen ydinvoimaloiden riskiselvityksissä käytetyn WASH mallin pohjalta. Siinä tehdään skenaarioita mahdollisista kehityksistä ja pyritään muodostamaan riskitasosta kvantitatiivinen arvo. Riskianalyysi levisi varsinkin Yhdysvalloissa useille aloille. Sitä vaadittiin käytettäväksi hankkeissa, jotka voisivat aiheuttaa ympäristö- tai terveysvaaroja. Radikaaleimmissa vaatimuksissa esitettiin, että riskien minimointi tulisi ottaa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi. Riskianalyysin luotettavuutta kuitenkin epäiltiin. Asiantuntijoiden arvioita kyseenalaistettiin, samoin kuin koko lähestymistapaa. Ydinvoimasektori vastasi haasteeseen valistuksella. Ajateltiin, että riskianalyysin tulokset ja johtopäätökset hyväksyttäisiin paremmin, kun ihmiset ymmärtäisivät sen taustat ja perusteet. Tiedotus ja valistus onkin lisännyt kansalaisten luottamusta, mutta ei ainakaan toistaiseksi ole vielä vakuuttanut läheskään kaikkia. Vaatimus paikallisten ihmisten paremmista osallistumismahdollisuuksista päätöksentekoon onkin voimistunut. Näyttää yhä selvemmin siltä, että riskianalyytikoiden tarjoama riskikäsite ei vastaa kansalaisten kokemusta siitä uhasta, minkä esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen koetaan tuovan. Kokonainen riskiselvityksen haara (risk perception studies) onkin pyrkinyt selvittämään, miten kansalaiset riskin kokevat. Näitä selvityksiä on käytetty myös valistustyössä. Suomessa vuonna 1988 voimaan tullut ydinenergialaki on lisännyt yleisen mielipiteen merkitystä ydinvoimaa koskevassa päätöksenteossa. Lain myötä päätösvaltaa siirtyi aikaisempaa enemmän kuntiin. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeessa onkin pyritty valistamisen sijaan vuorovaikutteiseen keskusteluun. Keskustelua on myös laajennettu pelkästä riskikeskustelusta hankkeen yhteiskunnallisen merkityksen pohtimiseen.

11 6 Samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvalloissa keskustelu on siirtynyt riskianalyyseistä riskien hallintaan (risk management). Kysymys ei ole enää jokin tietynsuuruisen riskin hyväksymisestä, vaan tietyn toimintatavan hyväksyttävyydestä ja kansalaisten mahdollisuudesta (myöhemminkin) vaikuttaa toimintatapaan. Tällöin keskusteltavaksi tulee enemmänkin toiminta eikä riskiarvio. Tämän näkemyksen mukaan esimerkiksi pidettäessä kiinni nykyiseen ydinenergialainsäädäntöömme sisältyvästä demokratiakäsityksestä, vähintään yhtä merkittävä kuin riskianalyytikoiden riskiarvio on kansalaisten käsitys riskistä (konstruoitu riski). 2.2 Pasivan YVA Jaana Avo/ahti. Posiva: Asiantuntijoiden ja kansalaisten riskikäsitykset eroavat toisistaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa riskejä ja ympäristövaikutuksia ei voida määritellä pelkästään asiantuntijoiden välisessä vuoropuhelussa, koska riskit eivät ole aina objektiivisesti mitattavissa ja analysoitavissa. Riski ei ole pelkästään seurausta luonnon ja sosiaalisen ympäristön prosesseista, vaan jokainen tulkitsee tietoa omasta näkökulmastaan. Riskit ovat moniulotteisia uskomusten, asenteiden, arvostusten, tunteiden ja arvojen kokonaisuuksia. Tämän takia käsitys riskistä ja vaikutuksista muodostuu sosiaalisten konfliktien ja neuvottelujen perusteella. Riskianalyysiin sisällytetään sekä tieteellisesti perusteltua ainesta että arvoja. Ympäristövaikutusten arviointi on keino, jonka avulla oletettuja riskejä voidaan käsitellä. Siihen tarvitaan osapuolten välistä järjestelmällistä vuorovaikutusta. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa YVA:n prosessimaisuus painottuu. Arvioinnin sisältö muodostuu ja täsmentyy prosessin edetessä, samoin asioiden painotus muuttuu. Esimerkiksi kaikkia vaihtoehtojen vaikutuksia ei arvioida, vaan keskitytään olennaisiin ja tärkeisiin. Rajauksia ja painotuksia tehtäessä on tärkeää, että prosessiin osallistuu laajasti asiantuntijoita ja kansalaisia. Asiantuntijat eri aloilta synnyttävät arvion hankkeen tieteellisestä ja teknisestä soveltuvuudesta ja kansalaiset arvioivat hankkeen yhteiskunnallisen soveltuvuuden. Lopputuloksena syntyy yhtenäinen esitys hankkeen vaikutuksista, joka ei ole konsensus, vaan sisältää ristiriitaisiakin arvioita. Sosiaaliset vaikutukset voidaan määritellä vaikutuksiksi elämäntapaan, hyvinvointiin, elinoloihin ja/tai viihtyvyyteen. Sosiaaliset vaikutukset voivat tarkoittaa eri näkökulmista eri asioita. Arvioitavien sosiaalisten vaikutusten rajaamisen lähtökohtana käytetyn ydinpolttoaineen SVA:ssa on ollut loppusijoituspaikkakuntien asukkaiden näkemykset mahdollisista vaikutuksista. Näkemyksiä mahdollisista vaikutuksista saatiin haastattelemalla eri intressiryhmiä, yleisötilaisuuksien keskusteluista ja keräämällä kirjallista palautetta. Joitakin esimerkiksi Sairisen SVA -määritelmän kohtia on jäänyt arvioinnista pois, koska mahdollisten sijoituspaikkakuntien asukkaat eivät tuoneet niitä esille, esimer-

12 7 kiksi vaikutuksia paikkakunnan instituutioihin. Suuren merkityksen saivat esimerkiksi sosioekonomiset ja imagokysymykset Seuraavassa on lueteltu Pasivan teettämät ja tekeillä olevat selvitykset sosiaalisten vaikutusten arvioinnista: Aluekuvaukset (Suunnittelukeskus Oy) Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen sosiaalinen ulottuvuus, väliraportti (YTK/TKK) Vuorovaikutus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Arviointiohjelman laadintavaiheen tilaisuudet. (Diskurssi Oy) Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen sosiaaliset vaikutukset kuntalaisten näkökulmasta, haastattelututkimus (YTK/TKK) Kuntalaispalaute ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu (Imatran Voima Oy 1 Ympäristönsuojeluyksikkö) Taloudellisten vaikutusten arviointi (Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi) Taloudellisten vaikutusten arviointi (Yritystaito Oy) Kiinteistöjen arvot Eurajoella, Kuhmossa, Loviisassa ja Äänekoskella (Maakanta Oy) Kuhmolaisten yritysten perustietaselvitys (Kuhmon yrittäjät ry) - Ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen mahdolliset vaikutukset kuluttajien valintoihin ja loppusijoituspaikkakunnan tuotteiden menekkiin markkinoilla (Kuluttajatutkimuskeskus) Kuntaimagotutkimus (Corporate lmage Oy) Matkailijoiden suhtautuminen loppusijoitukseen (YTK/TKK) Sosiaalisten vaikutusten yhteiskuntatieteellinen arviointi (Turun yliopisto, Sosiologian laitos) 2.3 Ongelmia Pasivan SVA:ssa Sosiaalisten vaikutusten arviointi on pulmallista. Esimerkiksi kyselyissä on törmätty metodiseen ongelmaan. Ihmiset pyrkivät vastaamaan kyselyihin loogisesti, yleisesti hyväksyttävästi ja välttämään ristiriitoja vastaustensa kesken. Mutta keskusteluissa huomataan, että ihmisten on hyvin vaikeata ilmaista monia asioita. (Vira) Kyselyn avulla selvitettiin esimerkiksi matkailijoiden suhtautumista loppusijoitukseen. Kyselyn tuloksiin pitää tehdä kuitenkin lukuisia varauksia, esimerkiksi "miten ihmiset todellisuudessa toimivat 20 vuoden päästä". Tämän takia kysely ei voi olla ainut tapa selvittää asioita. (Avolahti) Yksi ongelma on myös asukkaiden passiivisuus ja väsymys. Esimerkiksi kyselyjä lähetettiin kaikkiaan ja vastauksia saatiin 700. Lisäksi lähetettiin lehdyköitä ja järjestettiin tilaisuuksia. Näiden lisäksi on Julkishallinnollinen ydinjätetutkimusohjelma (JYT) tehnyt paikkakunnilla haastatteluita ja kyselyitä. Paikkakuntalaisten innostus aihetta kohtaan alkoi hiipua. (Vira)

13 8 KYSYMYKSIÄ JA KOMMENTTEJA: Nykyään tehdään niin paljon kvantitatiivista tutkimusta, pyrkien taulukoimaan asioita, mutta laadullinen tutkimus pystyisi vastaamaan paremmin. Pitäisi pyrkiä yhdistämään kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta. Posiva teetti kyselyn matkailijoille: "Tulisitko paikkakunnalle jos täällä olisi ydinjätteitä: en, ehkä, kyllä, en tiedä ". Vajaa tuhat vastasi. Matkailijoiden mielestä hanke vaikeuttaa matkailua. Mutta kyselyn asettelussa on aina ongelmia ja tuloksiin liittyy joitakin varauksia. (Avolahti) Monipuolistakaa vaan metodistisia välineitä, mutta kyllä kyselylläkin on käyttöä. Kyllä ihmiset osaavat itse ajatella asioita. Ydinjätteiden loppusijoituksen SVA on vaikeata, koska sosiaaliset vaikutukset tulevat muuttumaan koko ajan. Pitkä aikaperspektiivi (esimerkiksi 50 vuotta) on ongelmallinen sekä teknisten, taloudellisten että sosiaalisten ennusteiden laatimisessa. (Vira) Tällä hetkellä ei kovin tarkkaan tiedetä, mitä SVA:IIa tarkoitetaan. Miten se pitäisi määritellä tutkijoiden mielestä? Stakes määrittelee SVA:n lain pohjalta eli asukkaita kuunnellaan todella prosessin eri vaiheissa, varsinkin alkuvaiheessa ja eri ryhmät, tasot ja tahot otetaan mukaan. Asioista myös tiedotetaan. Pitää huomata, että YVA:n aikataulu ei sovi SVA:iin. SVA alkaa ennen YV A:a ja jatkuu pidemmälle. Mitä Pasivan SVA:IIa tarkoitetaan? Jos pitäisi tyypitellä Pasivan SVA näkemys, niin se olisi demokraattinen. Muita mahdollisia vaihtoehtoja voisi olla asiantuntijavetoinen tai tasapuolisuusvetoinen SVA. Imatran Voima Oy:n SVA raportti valmistuu kohta. Heidän kokemusten mukaan SVA pitäisi aloittaa aiemmin, mutta YVA:n tilaaja usein haluaa nopeamman prosessin. Hekin kokivat ongelmana liian passiiviset ihmiset, koska osallistamista pitää järjestää niin usein. IVO lähetti kyselyä ja sai 25 vastausta. Tilaisuuksissa oltiin myös kyllästyneitä jatkuvaan osallistumiseen: "Joko te taas vaivaatte meitä tällä ydinasialla?" Vielä on tekemättä ydinenergialain mukaiset kuulemiset, eli sitten vasta väsymistä tulee. Asetammeko liian suuria vaatimuksia SVA:IIe, osallistuminen on hankalaa ja sitä ei ole vielä riittävän paljon tutkittu. Tilaisuuksissa istuminen ei vielä siirrä valtaa. Tärkeämpää kuin osallistujamäärä on keskustelun taso, ihmisiä saattaa turhauttaa kun todellisia päätöksiä ei päästä tekemään, koska hanke on niin pitkä. YVA:ssa on ongelmakohtia jotka eivät hankkeesta vastaavan ponnisteluilla korjaannu. Tilaisuuksissa käy samat ihmiset, muodostuuko niistä tietty tilaisuuksien valtael iitti.

14 9 3 KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KULJETUS LOPPUSIJOITUSPAIKKAAN 3. 1 Kuljetusten turvallisuus - käytetty ydinpolttoaine yksi ryhmä vaarallisia aineita Tero Varjoranta. Säteilyturvakeskus (STUK) Vaarallisten aineiden kuljettamiselle on olemassa erityiset määräykset. Aineet on jaettu yhdeksään ryhmään (räjähdys-, palo-, säteilyvaarallisia, myrkyllisiä, syövyttäviä jne). Radioaktiivisten aineiden osuus vaarallisten aineiden kuljetuksista on n. 2 %. Maailmassa kuljetetaan vuosittain miljoonaa yksikköä ja Suomessa vuosittain yksikköä radioaktiivista ainesta. Niistä ydinvoimaloiden tuoreen polttoaineen osuus on 1-2 %, Suomessa tehdään alle 20 kuljetusta/vuosi. Ydinvoimaloiden käytettyä polttoainetta on kuljetettu vuosikymmeniä maanteitse, rautateitse ja meritse. Ydinjätteitä on kuljetettu useista Euroopan maista. Ne päätyivät etupäässä Ranskaan ja Englantiin. Japanista on tehty noin 100 kuljetusta erikoislaivoilla. Suomesta käytettyä ydinpolttoainetta on kuljetettu Venäjälle vuosina Ruotsissa käytettyä ydinpolttoainetta on kuljetettu voimaloista vuodesta 1985 lähtien keskusvarastoon laivalla noin 15 kertaa vuodessa. Maailmalla ei ole sattunut yhtään terveyttä uhannutta onnettomuutta kuljetuksissa. Ydinjätekuljetusten turvallisuusmääräykset ovat yhtenäiset eri maissa. Ne pohjautuvat IAEA standardiin. Suomessa on kattolaki vaarallisten aineiden kuljetuksista. Kattolakia tarkennetaan kuljetusmuotokohtaisissa asetuksissa. Tieliikenteessä sovelletaan yleiseurooppalaista maantiekuljetussopimusta (ADR), jota liikenneministeriön päätös tarkentaa edelleen. Rautatieliikenteessä on olemassa kansainvälisen rautatiesopimuksen liitteen määräykset (RIO), jota myös liikenneministeriön päätös tarkentaa. Meriliikenteessä on kansainvälinen sopimus (IMDG-koodi). Lentoliikenteessä on samoin kansainväliset sopimukset; ICAO-maiden välinen sopimus ja!alalentoyhtiöiden välinen sopimus. Näiden lisäksi STUK on antanut ohjeet "Ydinaineiden ja ydinjätteiden kollit ja pakkaukset" ja "Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetukset". Turvallisuus tulee varmistaa ensisijaisesti pakkauksella. Kuljetuksien peruskollit ovat lp-, A- ja 8-tyyppiä. Suojauskyky tulee olla kuljetettavan aineen ominaisuuksien mukainen. Käytetyn polttoaineen kuljetukset tehdään 8-tyypin pakkauksella. Pakkauksen on taattava säteilysuojaus, alikriittisyys ja jälkilämmön poistuminen. Pakkauksen on myös kestettävä vakavan onnettomuuden rasitukset, kuten törmäykset, tulipalot ja uppoamiset. Pakkauksen kestävyys todetaan testein, jossa kappale pudotetaan 9 metrin korkeudesta peräänantamattomalle alustalle, metrin korkeudesta metallitapin päälle, poltetaan 30 min:a 800 C:n lämpötilassa, upotetaan 15 metrin syvyyteen 8 tunniksi ja 200 metrin syvyyteen tunniksi. Testirasitukset kohdistetaan pakkauksen heikoimpaan kohtaan. Tällaiset testirasitukset ovat suurempia kuin esimerkiksi 150 km/h kulkevan veturin törmäys kiskoilla olevaan pakkaukseen.

15 Ydinainekuljetusten turvallisuusvaatimukset Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksille vaaditaan ydinenergialain asetuksen (56-60 ) mukainen kuljetuslupa. STUK myöntää luvan, joka on kuitenkin hyvin yleisluontoinen. Pelkän luvan perusteella matka ei vielä voi alkaa. Luvan lisäksi tarvitaan: Pakkauksen hyväksymistodistus eli STUK:n tyyppihyväksyntä. Jos pakkaus on ulkomainen STUK saattaa ulkomaisen viranomaisen todistuksen voimaan. Tähän vaaditaan alkuperäinen todistus, suunnitteluaineisto ja testit tuloksineen. Suomessa valmistetuille pakkauksille STUK antaa oman hyväksymistodistuksen. Kuljetussuunnitelma, joka sisältää yleistiedot, reitit, välineet, vaihtoehdot, pysähdykset, valmiussuunnitelman onnettomuuksien varalle ja turvasuunnitelman ilkivallan, terrorismin yms. varalle. Lisäksi selvitetään henkilökunta ja sen pätevyys sekä turvallisuusohjeisto (mittaukset, pakkaukset, kalusto, laitteiston käsittely, käyttö ja tarkastukset jne.). Kuljetuksen hyväksymistodistus, joka sisältää yksityiskohtaisemmat tiedot kyseisestä kuljetuksesta, tietoja ydinaineesta (palamat, aktiivisuudet, jälkilämmöt jne.), tietoja pakkauksesta sarjanumeroineen sekä reitit, vaihtoehdot, ajankohdat ja hyväksytyn kuljetussuunnitelman. Edellisten lisäksi tarvitaan kuljetukselle ydinvastuuvakuutus, STUK:n hyväksymä kuljetuksen vastuullinen johtaja ja varmistus siitä, että lupiin ja hyväksymisiin mahdollisesti kirjatut ehdot ovat toteutettu. Kuljetusten aikana STUK:n edustaja on kuljetuksissa mukana ja valvoo yhteistyössä poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa niitä. Säädökset ja yleismaailmalliset menettelyt ovat omalta osaltaan taanneet turvalliset kuljetukset. Säädöksiä kiristetään aina tarvittaessa Keski-Euroopan kontaminoituneista kuljetuksista Vuonna 1998 kohua herättäneet kontaminoituneet kuljetukset tapahtuivat Saksasta Ranskaan. Jälleenkäsittelyyn kuljetettiin noin 50 kuljetusta vuosittain rautateitse. Puhtaan kuljetuksen raja on 4 Bq/cm 2. Vuonna tapauksessa ja vuonna 1998 kahdessa tapauksessa raja ylittyi. Aktiivisuus oli Bq/cm 2. Suurin "hotspot" oli Bq/cm 2. Tämä vastaa kehon sisällä noin 20 % vuotuisesta taustasäteilyn annoksesta (BMU). Kuljetuksissa oli sattunut pieniä ylityksiä jo vuodesta 1985, mutta ne salattiin viranomaisilta. Kontaminaatio ei kuitenkaan aiheuttanut haittaa ympäristölle eikä ihmisille. Kontaminaation syitä tutkitaan. Vaihtoehtoisia syitä voivat olla allasvesi, huokosista (valurauta, maalityyppi) tärinän ja jälkilämmön ajamana tapahtuva kontaminaatio tai kaluston pakkauksen pinnoille aiheuttama kontaminaatio. Tällä hetkellä kuljetukset on pysäytetty ja varastotilan loppuminen voi pysäyttää reaktoreita.

16 11 Saksasta Englantiin on viety jälleenkäsittelyyn parikymmentä kuljetusta vuodessa. Kolmen vuoden aikana on ollut kuusi pientä aktiivirajan ylitystä ( Bq/cm 2 ). Toistaiseksi viranomaiset eivät ole rajoittaneet kuljetuksia. Sveitsistä Ranskaan on kuljetettu viimeisen kahden vuoden aikana noin 50 kuljetusta jälleenkäsittelyyn. Seitsemässä kuljetuksessa aktiiviraja on ylittynyt, enimmillään 1400 Bq/cm 2. Kontaminaatiota on tapahtunut rautatiekuljetuksissa kolmesta laitoksesta, mutta ei maantiekuljetuksissa. Kuljetukset on pysäytetty, mutta asteittaista paluuta odotetaan. Ranskassa on ollut pieniä ylityksiä jo vuodesta Viranomaiset ovat todenneet, että pakkaukset eivät ole vuotaneet. Koska ylitykset salattiin viranomaisilta, aiheutui luottamusongelmia. Kaikki kuljetukset pysäytettiin. 3.2 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten riskianalyysi Seppo Vuori. VTT Energia Riskianalyysin tavoitteet Posiva Oy:n VTT Energialla tilaama tutkimus selvittää käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksista aiheutuvia terveydellisiä riskejä sekä normaalikuljetusten että poikkeuksellisten tapahtumien (häiriö- ja onnettomuustilanteet) yhteydessä. Tutkimuksella luodaan yleiskuvaa eri kuljetusmuotojen ja kuljetusreittien vaikutuksesta riskeihin. Tutkimuksessa arvioidaan riskien merkittävyyttä sekä vertaillaan radioaktiivisista aineista ja muista syistä aiheutuvia riskejä keskenään. Lisäksi tarkastellaan mahdollisia haittojen lievennystoimia häiriö- ja poikkeustilanteiden yhteydessä Kuljetusjärjestelyjen kuvaus Ku ljetussä il iöt: - CASTOR-TVO (48-nippua; paino täytettynä n. 100 tonnia) - CASTOR-WER (84 nippua; paino täytettynä 140 tonnia) Kuljetusmuodot - maantiekuljetus - rautatiekuljetus - merikuljetus -näiden yhdistelmät Kuljetusreitit - Olkiluoto <=> Loviisa - Olkiluoto ~ Äänekoski - Olkiluoto ~ Kuhmo -Loviisa ~ Äänekoski -Loviisa ~ Kuhmo

17 Tutkimusmenetelmien yleiskuvaus Terveysriskien tarkastelussa otetaan huomioon sekä haittavaikutusten suuruus, että niiden todennäköisyys. Kokonaisriski määritellään näiden tulona ja summana eri tilanteiden yli: R = 1: Q P (H) H H = aiheutuvan haitan suuruus. (Esimerkiksi: säteilyannos tarkastellussa tilanteessa) Q = tarkastellun tilanteen todennäköisyys ( 1 /vuosi) P(H) = haitan todennäköisyys (myöhäisvaikutuksia/säteilyannos) R =aiheutuva kokonaisriski (myöhäisvaikutuksia/vuosi) Potentiaalista säteilyaltistusta arvioidaan määrittelemällä säteilyaltistus normaalikuljetuksista sekä säteilyaltistus häiriöistä ja kuljetusonnettomuuksista. Arvioinnissa tarkastellaan kuljetusmääriä, radiologisia ominaisuuksia, kuljetustapoja ja -olosuhteita, asukastiheyksiä, kuljetusjärjestelyjä, onnettomuustyyppejä ja niiden esiintymistiheyksiä, kuljetusastian vaurioitumismalleja, radioaktiivisten aineiden lähdetermin arviointia, leviämis-, laskeuma- ja annoslaskentamalleja. Onnettomuuksien todennäköisyyden arviointi Kuljetussäiliöiden sekä polttoaineen vaurioituminen ja mahdolliset päästöt edellyttävät joko liikenneonnettomuutta (suistuminen ja/tai törmäys) tai säiliön ja polttoaineen vaurioitumista (iskut ja ulkoiset tekijät). Liikenneonnettomuuksien frekvenssien arvioinnissa rautatiekuljetuksissa käytetään VR:n tilastoaineistoa ottaen huomioon reittien erityispiirteet. Maantiekuljetuksissa lähtökohtana ovat Liikennevakuutusyhdistyksen tilastot. Laivakuljetuksien osalta käytetään kansainvälisten tutkimusten tulosten pohjalta valittuja arvoja. Kuljetussäiliön vaurioitumista ja mahdollisia päästöjä voivat aiheuttaa törmäykset (toiseen ajoneuvoen tai esteeseen), iskut (esim. metallitangon iskeytyminen säiliöön), tulipalot (törmääminen palavia nesteitä kuljettavaan ajoneuvoon), uppoaminen (kuljetussäiliön joutuminen veden alle kuljetussäiliön suistuttua tai aluksen upottua) tai muut ulkoiset tekijät (terrorismi, ilmastolliset tekijät kuten salamaniskut). Normaalikuljetusten ja onnettomuustilanteiden aiheuttaman säteilyaltistuksen laskentamenetelmät Kuljetussäiliön ollessa liikkeessä tai pysähtyneenä, altistuu reitin varrella oleva väestö ja kuljetushenkilökunta ehjän säiliön ja erillisten säteilysuojien läpi tunkevalle ulkoiselle säteilylle. Vaurioitumistilanteissa arvioidaan ilmakehään vapautuvien päästöjen leviämistä ja eri altistusreittien kautta aiheutuvia säteilyannoksia (ulkoinen säteily, hengitysannos sekä sisäinen altistus elintarvikkeiden nautinnan kautta).

18 13 Laskentamalleina käytetään yhdysvaltalaisessa Sandia-laboratoriossa kehitettyä RADTRAN-mallia sekä VTT:n kehittämää ARANO-ohjelmaa. Toimenpiteet häiriö- ja poikkeustilanteissa Harvinaisia poikkeustilanteita lukuun ottamatta säilä suojaa vaurioituneenakin tehokkaasti ulkoiselta säteilyltä. Suojaavana vastatoimenpiteenä on pysyttely riittävän etäällä. Pitkäkestoisempien päästätilanteiden osalta säteilyaltistusta voidaan rajoittaa suojautumalla sisätiloihin. Vakavammissa tilanteissa on mittauksin varmistettava, onko onnettomuuspaikan lähistöllä tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä tarpeellista rajoittaa ja onko tarpeen puhdistaa saastunut maa-alue. 3.3 Miksi käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksia pelätään Jaana Avolahti. Posiva Oy Miksi käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksia pelätään- tieteen näkökulmasta 80-luvulla ja erityisesti 90-luvulla vuorovaikutus asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä vaikeutui, koska käsitteet ymmärrettiin eri tavalla. Esimerkiksi käsite turvallisuus merkitsee asiantuntijoille kaiken toiminnan ehdotonta ja tärkeintä edellytystä {= koski se sitten ydinvoiman tuotantoa, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta tai polttoaineen kuljetuksia). Kansalaisille taas turvallisuus on suurin huolenaihe. Käsite-erojen takia tarvitaan sekä vuorovaikutusta että uusia osapuolia vuorovaikutukseen. Käytännössä teknisen tutkimuksen rinnalle on nostettu uudenlaista tieteellistä tutkimusta: yhteiskuntatieteet, käyttäytymistieteet (erit. psykologia) ja viestintä. Näiden tehtävänä on selvittää, miksi näkemykset ovat erilaisia ja miten näkemyksiä voitaisiin lähentää toisiinsa eli miten pelkoja voidaan lieventää. Tutkimustuloksia voidaan jäsennellä ja tarkastella eri tavoin. Seuraavassa joitakin esimerkkejä tuloksista: Selitys näkemysten erilaisuudesta ja vuorovaikutuksen esteistä Näkemykset ovat erilaisia, koska asiantuntijat perustavat näkemyksensä tekniseen tietoon, mutta kansalaisten näkemys perustuu sosio-psykologisiin tekijöihin. Kansalaiset käyttäytyvät uskomusten, arvojen ja asenteiden perusteella ja jättävät huomioimatta todisteet, jotka ovat vastakkaisia omien näkemysten kanssa. Asiantuntijat taas olettavat yleisön ymmärtävän, sen sijaan, että itse yrittäisivät ymmärtää yleisöä. Asiantuntijat perustavat arvioinnin todennäköisyyksiin, mikä laitantaa ihmiset, jotka haluavat tietää tarkalleen mitä tapahtuu. Asiantuntijat ovat antaneet takavuosina viivästyneitä vastauksia kriisitilanteissa, jolloin "tietokuilu" täyttyy nopeasti juoruilla. Lisäksi asiantuntijat käyttävät teknistä kieltä, jota kansalaisten on vaikea ymmärtää (ihmiset tunnistavat mieluummin sellaiset, jotka käyttävät tuttua kieltä, tuttuja käsitteitä ja arvoja). Vaikuttavana tahona on myös media, joka elää draamalla ja sensaatiolla. Media usein liioittelee ja yksinkertaistaa asioita.

19 14 Riskikäyttäytymiseen liittyviä teoreettisia malleja Tieteellisten innovaatioiden vastaanottoa selitetään yleisesti käytössä olevalla amerikkalaisella mallilla. Mallin ajatuksen voisi kiteyttää kahden muuttujan avulla: tekniikan hallitseminen ja tuttuus/tunteminen. Ydinteknologia kaikkine oheistoimintoineen yhdessä geeniteknologian kanssa sijoittuu ylhäiseen yksinäisyyteen sellaiseen paikkaan, jonka kansalaiset mieltävät itselleen tuntemattomaksi ja ei kontrolloitavissa olevaksi. Tätä mallia on käytetty myös suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, vaikka amerikkalainen ydinteknologia on aivan eri suuruusluokkaa kuin suomalainen. Kansalaisten pelkojen kohdistuminen kuljetuksissa Käytetty ydinpolttoaine mielletään vaaralliseksi ja vaikeaksi käsitellä. Onnettomuuksien mahdolliset seuraukset huolestuttavat. Riskit eivät ole verrattavissa tunnettuihin riskeihin ja riskienarvioinnin malleihin on vaikea luottaa. Pelkojen lieventämisen ratkaisuehdotuksia Ratkaisuehdotukset muistuttavat YVA-prosessia ja sen perusperiaatteita. Avainasemassa on vuorovaikutus eri osapuolten välillä, mitä kehitetään poistamalla vuorovaikutuksen esteitä. Perinteisen ajattelun rinnalle omaksutaan uusi ajattelu, jossa hylätään ainoana totuutena seuraavat ajatukset: asiantuntijoilla on ainoa vääristymätön tieto riskistä riski on pelkästään seurausta luonnon ja sosiaalisen ympäristön prosesseista riskiä voidaan objektiivisesti mitata ja analysoida Uuden ajattelun mukaan hyväksytään, että: - jokainen tulkitsee tietoa omasta näkökulmastaan (kiinnostuksen ja kokemuksen perusteella) käsitys riskistä muodostuu sosiaalisesti neuvottelujen ja konfliktien kautta riski ei ole aina mitattavissa riskianalyysiin sisällytetään sekä tiedettä (tieteellinen arvio), että arvoja (eettiset yms) riskit ovat moniulotteisia: uskomukset, asenteet, arvostukset, tunteet, arvot päätöksentekoon vaikuttavat useat näkökulmat Miksi käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksia pelätään- kansalaisten näkökulma YVA-ohjelma on laadittu vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Vuorovaikutuksessa ja ohjelman laadinnassa keskeinen ajatus on ollut kartoittaa kansalaisten mielestä keskeiset asiat. Kansalaisten näkemyksiä on kerätty haastatteluin, pienryhmäkeskusteluin ja yleisötilaisuuksissa, sekä läpikäymällä olemassa olevaa lehtikirjoittelua, saatua palautetta sekä aikaisempia tutkimuksia. Aineiston perusteella ydinjätteen kuljetuksia koskevat pelot liittyvät mm: 1. kuljetusten turvallisuuteen normaalioloissa

20 15 - kuten lisäävätkö vuotavat polttoainesauvat säteilyä 2. kuljetusten turvallisuuteen yhteiskunnan kriisitilanteissa - kuten sodan vaikutus onnettomuusriskeihin 3. yllättävien ja äkillisten häiriöiden mahdollisuuteen - esim. sabotaasin, mielenosoitusten tai muun vastaavan häirinnän vaikutukset onnettomuusriskeihin 4. inhimillisen erehdyksen aiheuttamiin onnettomuusriskeihin 5. säteilyriskejä aiheuttaviin onnettomuuksiin - esim. kuljetuskanttien kestävyys Pelot ovat yhteisiä kaikilla paikkakunnilla riippumatta siitä, onko kyse voimalaitospaikkakunnasta (Eurajoki, Loviisa) vai ei (Kuhmo tai Äänekoski). Aineiston perusteella on myös sellaisia kansalaisia, jotka eivät ole huolestuneita tai eivät pelkää kuljetuksia. Heidän perustelunsa on, että maanteillä näkee kuljetettavan kaiken aikaa myös muita vaarallisia aineita, joista ydinjäte on vain osa. Lisäksi he näkevät, että ydinjätteen kuljettamisesta ja sujuvuudesta on kokemuksia. Kansalaisten oma arvio pelon syistä voitaneen kiteyttää seuraavasti: 1. Käytettävissä ja saatavissa oleva tieto ei saavuta kuntalaisia. Joko kiinnostus puuttuu tai tieto ei vastaa tarpeita (esim. käytäntöihin liittyvä tieto puuttuu tai tieto heikoista kohdista puuttuu). Vasta sitten kansalaiset voivat arvioida kuinka vaarallisen asian kanssa ollaan tekemisissä. Tieto voi olla myös puolueellista, yksipuolista ja asenteellista (ainoat tiedon tuottajat ovat voimayhtiöitä ja vastustajia) tai vaikeasti ymmärrettävää. 2. Ihmiset voivat olla epätietoisia kuljetusten turvallisuuden takaamisesta. 3. Säteilyyn liittyvät pelot: "Voiko kuljetuksissa tapahtua onnettomuus, jossa radioaktiivista aineita vapautuisi yhtäkkiä ympäristöön?" 4. On olemassa ristiriitaisia tietoja. (Voimayhtiöt sanovat että riskejä ei ole, yhteiskuntatieteilijät sanovat, että riskejä on -+ minkä suuruisia riskejä on siis olemassa?) 5. Avoin keskustelu riskeistä ja uhkakuvista puuttuu. Kansalaisten pelkoja voi lieventää antamalla tietoa, joka vastaa kansalaisten tarpeita. Tiedon pitää olla puolueetonta. Tietoa tulisi saada tiedeyhteisöiltä, tutkimuslaitoksilta, luonnonsuojelijoilta ja tiedotusvälineiltä. Tiedon pitää olla myös käytännönläheistä. Tietoa pitää saada ajoneuvosta, kuljetustavoista, siitä kuljetetaanko pääteillä vai syrjäteillä, päivällä vai yöllä, millaiset ovat kuljetusastiat ja -pakkaukset ja kuinka pakkausten kestävyys on varmistettu. Tieto pitää saada heikoista kohdista, jotta voidaan arvioida, miten vaarallisen asian kanssa ollaan tekemisissä. Tarvitaan tietoa kuljetusonnettomuuden seurauksista ja onnettomuuksiin varautumisesta ja kuljetusten turvallisuuden takaamisesta. Lisäksi tiedon pitää olla ymmärrettävää. Yhteenvetona voidaan sanoa, että YVA:n tarkoitus on esittää keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Tulevaisuus näyttää onnistutaanko kuljetuksiin liittyvien pelkojen lieventämisessä kuuntelemalla, ymmärtämällä, keskustelemalla ja antamalla sitä tietoa, jota kysytään.

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusvaihtoehdot mahdollisille loppusijoituspaikoille

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusvaihtoehdot mahdollisille loppusijoituspaikoille Työraportti 98-48 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusvaihtoehdot mahdollisille loppusijoituspaikoille Jari Jakonen Hannu Lehto Matti Raekallio Seppo Terävä Ris1:o Pi1:känen Antti Kuisma Seppo Kähkönen Jouko

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/3 15.12.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/3 15.12.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) 3 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselvityksestä VTT:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistohankkeelle HEL 2013-014782 T 11

Lisätiedot

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella

FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella Tuuli Vilhunen, Matti Kojo, Tapio Litmanen 6.10.2017 työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi POSIVA 99-17 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi Vesa Suolanen Risto Lautkaski Jukka Rossi VTT Energia Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, 00100 HELSINKI Puhelin (09) 2280

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi FI9900148 POSIVA 99-17 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi Vesa Suolanen Risto Lautkaski Jukka Rossi VTT Energia 30-42 n Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. OO1OO HELSINKI

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYKSEN TAUSTA 2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 4. VAATIMUKSET SUOMESSA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA 6. KUSTANNUKSET JA

Lisätiedot

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys Aarnio, Kojo & Litmanen 6.10.2017 Seminaari ydinjätehuollon yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä Työ- ja elinkeinoministeriö Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys Miten

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

Kvantitatiivinen riski Määrittäminen ja hyväksyttävyys

Kvantitatiivinen riski Määrittäminen ja hyväksyttävyys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Kvantitatiivinen riski Määrittäminen ja hyväksyttävyys Palotutkimuksen päivät 30.8.2017 Terhi Kling Esitelmän sisältö Riskin käsite Riskien

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Vaaran ja riskin arviointi. Toimintojen allokointi ja SIL määritys. IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6. Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004

Vaaran ja riskin arviointi. Toimintojen allokointi ja SIL määritys. IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6. Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004 Vaaran ja riskin arviointi Toimintojen allokointi ja SIL määritys IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6 Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004 Riskiarvion tavoite Vahinkotapahtumat tunnistetaan Onnettomuuteen johtava

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN

URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN URAANIN TIE KAIVOKSESTA KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEEN Esko Ruokola, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY YDINPOLTTOAINEKIERRON VAIHEET Polttoainekierron alkupää Uraanin louhinta ja rikastus,

Lisätiedot

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Datum Dnro Dnr 23.7.2008 LOS-2008-J-54-53 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne 27.5.2008, Dnro 820/815/2008 Asia / Ärende LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET

YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET YDINAINEIDEN JA YDINJÄTTEIDEN KULJETUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 KULJETUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA VASTUUT 4 3.1 Yleiset vaarallisten aineiden kuljetussäännökset 4 3.2 Ydinenergian käyttöön liittyvät

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut

OSA II Eri kuljetusluokat. Luokka 2. Kaasut 3538 N:o 900 OSA II Eri kuljetusluokat 201a (3) - Luokka 2. Kaasut Huom. Kansainvälisissä RID-kuljetuksissa sovelletaan lisäksi seuraavaa määräystä, jollei asianosaiset maat ole allekirjoittaneet määräyksistä

Lisätiedot

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein

Mikä on onnettomuus. Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Mikä on onnettomuus Usein ennalta arvaamaton tapahtuma Tiedostetaan riskit. Monta syytä usein Onnettomuuteen vaikuttavia tekijöitä Usein puhutaan että nopeus, renkaat, sairaus ym aiheutti onnettomuuden.

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 18 1

POSIVA OY LIITE 18 1 POSIVA OY LIITE 18 1 Liite 18 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys ydinpolttoaineen kuljetusvaihtoehtojen turvallisuudesta ja vaikutuksista ympäristöön sekä turvallisesta toteuttamisesta

Lisätiedot

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Johdanto ja tarkoitus 1.2 Oikeudellinen merkitys 2 Rataverkolle pääsy 2.1 Rataverkolle pääsyn edellytykset 2.1.2 Yleiset rataverkolle

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiaalisten vaikutusten arviointi kehittämisehdotuksia Sosiologian yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, YTK, Lapin yliopisto DILACOMI-tutkimushankkeen loppuseminaari 27.9.2013, Rovaniemi Puheenvuoron rakenne

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen liikennestrategiapäivillä Savonlinnan seudun kuntayhtymä Waterways Forward -projekti Vesiliikenne on olennainen osa Itä-Suomen

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET

RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KOLLIT JA PAKKAUKSET 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 KOLLEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA VASTUU 4 4 PAKKAUSTYYPIT 5 5 PAKKAUSTEN HYVÄKSYMISMENETTELY 5 5.1 Laadunhallinta 5 5.2 Hyväksyntää

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto 1 Hanke ja sen perustelut 1 Hanke ja sen perustelut Suomessa Teollisuuden Voima Oyj:n,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusriskitarkastelun päivitys

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusriskitarkastelun päivitys POSIVA 2004-04 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusriskitarkastelun päivitys Vesa Suolanen Risto Lautkaski Jukka Rossi Tapio Nyman Tony Rosqvist Sanna Sonninen Toukokuu 2004 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO,

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Asia tulee käsitellä 15 Lausunto kaupunginhallitukselle Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstä poiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta HEL 2013-014782

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto 13.11.2013 Asetus ja sen tavoitteita Asetus tuli voimaan 1.10.2013 Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut

Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Monitavoitearvioinnin räätälöidyt YVA-työkalut Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus Pohjoiset suurhankkeet ja ympäristövaikutusten arviointi -symposium, Oulu, 27.11.2013 Monitavoitearviointi

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET

KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET KAIVOSHANKKEIDEN SOSIAALISET JA TYÖLLISTÄVÄT VAIKUTUKSET Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Tutkija Marika Kunnari, Lapin yliopisto 13.4.2011 Muutosten ennakointi - esimerkkinä SVA Lainsäädäntö

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos Päivi Roivainen KYT-seminaari 26.9.2008 KY, Ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Kuntatekniikan päivät 21-22.5.2015 Turku Mikko Rauhanen SiltaExpert Oy 2.4.2015 MITÄ ON TAPAHTUNUT - 1.10.2013 raskaan liikenteen suurimmat sallitut mitat ja massat kasvoivat

Lisätiedot

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Hankkeen taustat 1 Hankkeen 1.rakennusvaihe (20 M ) päätettiin vuoden 2009 lisätalousarviossa.

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla Yleisellä tasolla uhka-arviota on käsitelty Monialaisiin Merionnettomuuksiin Varautumisen yhteistoimintasuunnitelmassa. Suomenlahden meripelastuslohkolla

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Liikenteenhallinnan vaikutuksista tarvitaan

Liikenteenhallinnan vaikutuksista tarvitaan 3/2013 Liikenteenhallinnan vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa LIIKENNEVIRASTON T&K -LEHTI T&K Liikenteenhallinnan vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa Liikent eenhallinnan t avoit t eena on parant aa

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M Helsingin kaupungin liikelaitos Henkilömäärä 185 Liikevaihto 87 M Helsingin Satama Kokonaisliikennemäärä (2011) 11,2 M tonnia Vuosaari Yksikköliikenne (2011) 10,2 M tonnia Markkinaosuus 25 % Suomen liikenteestä

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA SELVITYKSEN TEKIJÄT: LÄHDEVAARA HANNU SAVOLAINEN VARPU PAANANEN MARKKU VANHALA ANTTI SELVITYKSEN TAUSTA Voimakas bioenergian käytön lisäys toi suuren joukon

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot