Maakunnan kehittämisennäkökulmia MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan kehittämisennäkökulmia MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA"

Transkriptio

1 Maakunnan kehittämisennäkökulmia vuonna 2009 MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA

2 MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA Maakunnan kehittämisen näkökulma vuonna 2009 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) Turku p. (02) fax. (02) ISBN Miten Varsinais-Suomi makaa

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 SAMMANDRAG 6 1. ALUKSI 8 2. MAAKUNNAN TILA Maakunnan viimeaikainen kehitys taloudessa, työllisyydessä ja väestökehityksessä Elinkeinoelämän odotukset vuoden päähän paljon heikommat Työttömien määrä kasvaa lähes pystysuoraan, erityisesti nuorilla ja miehillä Väestönkehitys tasaantuu MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTUMINEN Osaamisella ja luovuudella varmistetaan maakunnan kilpailukyky Elinkeinoelämän kehittämisellä turvataan maakunnan menestyminen Varsinais-Suomesta kehitetään merkittävä Itämeren keskus Lisätään aktiivisia toimenpiteitä hyvinvoinnin turvaamiseksi Ympäristöstä tehdään maakunnan vetovoimatekijä MAAKUNTAOHJELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISTILANNE 20 TL 1 Osaamisella ja luovuudella varmistetaan maakunnan kilpailukyky Jatkotyötä vaativat toimenpiteet: 20 TL 2 Elinkeinoelämän kehittämisellä turvataan maakunnan menestyminen 21 TL 3 Varsinais-Suomesta kehitetään merkittävä Itämeren keskus 23 TL 4 Lisätään aktiivisia toimenpiteitä hyvinvoinnin turvaamiseksi 24 TL 5 Ympäristöstä tehdään maakunnan vetovoimatekijä 26 Miten Varsinais-Suomi makaa 3

4 TIIVISTELMÄ Taantuma on toistaiseksi pyyhkäissyt yli Varsinais-Suomen muuta maata helläkätisemmin, eikä se ole iskenyt kaikkialle maakuntaan yhtä voimakkaana. Parhaiten on selvinnyt Vakka-Suomi ja huolestuttavin tilanne on Salon ja Loimaan seutukunnissa. Työttömyyden kasvu on näkynyt etenkin miesten työttömyyden kasvuna, koska esim. rakennusala sekä kone- ja metallisteollisuus ovat edelleenkin hyvin miesvaltaisia aloja. Huolestuttavin piirre työttömyyden kehityksessä on ollut nuorisotyöttömyyden raju kasvu. Väestökehitys on tasaantunut, sillä kuntien väestönkasvu- sekä vähenemisprosentit ovat aiempia vuosia pienempiä. Muutto Turun seudun kehyskuntiin on pienentymässä, kun taas Turun kaupungin väkiluku kasvaa. Valtakunnallisessa osaamiskeskusohjelmassa Turku Science Parkilla on valtakunnallinen vetovastuu Meri- sekä HealthBio -klustereissa. Lisäksi maakunnasta ollaan mukana matkailu- ja elämystuotanto, elintarvike-, metsä- sekä JokaPaikan tietotekniikkaklustereissa. Turun Uusi yliopisto aloittaa , jolloin myös päättyy Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun konsortio. Uuden yliopistolain mukainen rahoituksen kerääminen on jo aloitettu. Ammatillisen koulutuksen vetovoima on edelleen kasvanut. Koulutuksen järjestäjistä Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Paimion Aikuiskoulutuskeskus yhdistyivät vuoden 2009 alussa. Maakunnan oma aikuiskoulutusstrategia valmistuu kesällä Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeessa on tavoitteena käynnistää hanketta. Sopimukset ensimmäisten toimijoiden kanssa tehdään keväällä 2009 ja koko ohjelma julkistetaan Varsinais-Suomen kulttuuristrategia on päivitetty tammssa Varsinais-Suomen elinkeinostrategia valmistuu keväällä Maakunnan markkinoinnissa on tehty suunnitelma yhteismarkkinoinnin toteutuksesta. Siitä käydään vielä neuvotteluja Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin kesken. Tammssa 2009 julkaistiin Annual markkinointijulkaisu kolmella kielellä. Maakunnan matkailusta vastaavan organisaatio Turku Touring tullaan yhtiöittämään vuoden 2010 alussa. Kuntien jäsenmaksuista luovutaan ja kaikki palvelut hinnoitellaan erikseen. Suurimmat saariston matkailuyritykset ovat onnistuneet laajentamaan toimintansa ympärivuotiseksi liikematkailun avulla. Kansainvälisessä yhteistyössä on mm. Puolan Pommerin kanssa päivitetty marrassa 2008 vireillä olevia yhteistyöhankkeita sekä allekirjoitettu yhteinen työsuunnitelma vuosille Pohjoismaisen ministerineuvoston saaristoyhteistyö jatkuu hallinnollisista ja taloudellisista epävarmuustekijöistä huolimatta. Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman lähivuosien käytännön edistämistä koskeva aiesopimus allekirjoitettiin huhtn 2009 lopussa. E18-moottoritien Muurla-Lahnajärvi -osuus avattiin liikenteelle marrassa 2008 ja Lahnajärvi- Lohja -osuus tammn 2009 lopussa. Valtatie 8 Turku-Pori yhteysvälihankkeen toteutussuunnittelu on käynnissä. Valtatie 9 kehittämisen edistämiseen perustettiin Pro Ysitie -yhdistys tammssa Miten Varsinais-Suomi makaa

5 Turun lentoaseman henkilöliikenteessä operaattorit kilpailevat markkinaosuuksista. Rahtiliikenteessä TNT Suomi Oy keskitti syysta 2008 alkaen Suomen lentonsa Turkuun, minne toimitetaan kaikki Suomeen tuotavat pikalähetykset. DHL Express käynnisti syyssa 2008 päivittäiset rahtilennot Turun ja Leipzigin välillä. Ratahallintokeskus on käynnistänyt Espoo-Lohja-Salo-ratalinjauksen alustavan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Paikallisjunaliikenteen osalta on menossa selvitys liikenteen toteuttamisesta kolmella ratasuunnalla Turusta Saloon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin. Maakuntaohjelman vuoden 2009 teeman Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen toteuttamiseksi on allekirjoitettu aiesopimus ja esikuntayksikkönä toimii VALONIA. Työhön sisältyy mm. maakunnallisen ilmastostrategian laatiminen. Vuoden 2009 alussa Varsinais-Suomen kuntarakenne muuttui varsin radikaalisti, kun kuntien määrä supistui 53:sta 28:aan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisten sosiaali- ja terveystoimen asukkaan ja ammatillisen koulutuksen asukkaan yhteistoiminta-alueiden muodostaminen on vieläkin kesken. Ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys on saatu järjestettyä Loimaan, Salon, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukunnissa. Myös Turun seutukunnassa on suunnitteilla seutukunnan käsittävä päivystys. Pro Saaristomeri ohjelmaa toteuttavista hankkeista merkittävimpiä on vuoden 2008 alussa käynnistynyt Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle kohdistuva maatalouden vesiensuojelun tehostamista koskeva TEHO yhteistyöhanke. Luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen tulee pääsääntöisesti valmistumaan vuonna Turun seudun tekopohjavesihankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja nykyisen arvion mukaan hanke valmistuu vuonna Yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn liittyen Turun Kakolan puhdistamo on valmis. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Turun seudun uuden jätteenpolttolaitoksen toteuttamisaikataulu ja sijoituspaikka ovat vielä ratkaisematta. Miten Varsinais-Suomi makaa 5

6 SAMMANDRAG Recessionen har tills vidare svept mer varsamt över Egentliga Finland än det övriga landet, och den har inte slagit till överallt i landskapet lika kraftigt. Bäst har Vakka-Suomi klarat sig och mest oroväckande är situationen i Salo och Loimaa regionkommuner. Den ökade arbetslösheten har kommit mest till synes som en tilltagande arbetslöshet i synnerhet för männen, eftersom t.ex. byggssektorn samt maskin- och metallindustrin alltjämt är mycket mansdominerade branscher. Det mest oroväckande draget har varit arbetslöshetens våldsamma tillväxt bland ungdomar. Befolkningsutvecklingen har jämnat ut sig, ty procenttalen för ökningen och minskningen av kommunernas befolkning är mindre än tidigare år. Flyttningen till Åboregionens kranskommuner håller på att avta, medan åter Åbo stads invånarantal ökar. I det riksomfattande kompetenscentralprogrammet har Turku Science Park ansvaret på riksplanet för ledningen inom Marin- samt HealthBIO-klustren. Vidare är man från landskapet med i klustret för turism- och upplevelseproduktion, livsmedels-, skogs- samt datateknik överallt-klustren. Åbo Nya universitet inleder verksamheten , då även konsortiet för Åbo universitet och Åbo handelshögskola upphör. Insamlandet av finansiering enligt den nya universitetslagen har redan inletts. Attraktionen hos yrkesutbildningen har alltjämt ökat. Bland utbildningsarrangörerna gick Turun Aikuiskoulutuskeskus (Åbo Vuxenutbildningscentral) och Paimion Aikuiskoulutuskeskus (Pemar Vuxenutbildningscentral) samman i början av år Landskapets egen vuxenutbildningsstrategi blir färdig på sommaren Inom projektet Åbo Europas kulturhuvudstad är målet att starta projekt. Avtalen med de första aktörerna ingås på våren 2009 och hela programmet offentliggörs Egentliga Finlands kulturstrategi har uppdaterats i januari Egentliga Finlands näringsstrategi färdigställs på våren En plan för att genomföra en samfälld marknadsföring har utarbetats inom marknadsföringen av landskapet. Om den förs ännu förhandlingar mellan Egentliga Finlands förbund och Åbo stad. I januari 2009 gavs marknadsföringspublikationen Annual ut på tre språk. Organisationen Turku Touring som svarar för landskapets turism kommer att bolagiseras i början av år Man avstår från kommunernas medlemsavgifter och alla tjänster prissätts skilt för sig. De största av skärgårdens turismföretag har lyckats utvidga sin verksamhet med hjälp av affärsturismen till en året om-verksamhet. Inom det internationella samarbetet har de aktuella samarbetsprojekten bl.a. med Pommern i Polen uppdaterats i november 2008 och en gemensam arbetsplan för åren har undertecknats. Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete fortsätter trots administrativa och ekonomiska osäkerhetsfaktorer. Intentionsavtalet om främjandet av Egentliga Finlands trafiksystemplan i praktiken de närmaste åren undertecknades i slutet av april Avsnittet Muurla-Lahnajärvi av E18 motorvägen öppnades för trafik i november 2008 och avsnittet Lahnajärvi-Lojo i slutet av januari Planeringen för att genomföra förbindleseprojektet för riksväg 8 Åbo-Björneborg pågår. För att främja utvecklingen av riksväg 9 grundades föreningen Pro Ysitie i januari Miten Varsinais-Suomi makaa

7 Operatörerna inom persontrafiken för Åbo flygstation konkurrerar om marknadsandelarna. Inom frakttrafiken centraliserade TNT Suomi Oy fr.o.m. september 2008 sina finlandsflygningar till Åbo, dit alla expressförsändelser som förs till Finland levereras. DHL Express inledde i september 2008 dagliga fraktflyg mellan Åbo och Leipzig. Banförvaltningscentralen har inlett den preliminära utredningsplaneringen och miljökonsekvensbedömningen av bansträckningen Esbo-Lojo-Salo. Vad lokaltågtrafiken anbelangar, så pågår en utredning om att genomföra trafiken i tre banriktningar från Åbo till Salo, Loimaa och Nystad. För temat i landskapsprogrammet år 2009 om att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den har ett intentionsavtal undertecknats och VALONIA verkar som stabsenhet. I arbetet ingår bl.a. att göra upp en klimatstrategi för landskapet. I början av år 2009 förändrades kommunstrukturen för Egentliga Finland ganska radikalt, då antalet kommuner minskade från 53 till 28. Bildandet av samarbetsområdena för social- och hälsovårdsväsendet med invånare och för yrkesutbildningen med invånare i enlighet med kommun- och servicestrukturreformen är ännu på hälft. Socialjouren dygnet runt har kunnat ordnas i regionkommunerna Loimaa, Salo, Åboland och Vakka-Suomi. Även i Åbo regionkommun planeras en jour som omfattar regionkommunen. Ett av de mest betydande projekten som genomför Pro Skärgårdshavet-programmet är det TEHO-samarbetsprogram som startades i början av år 2008 med inriktning på området för Egentliga Finland och Satakunta för att intensifiera lantbrukets vattenskydd. Genomförandet av naturskyddsprogrammen kommer i huvudsak att bli färdigt år Byggnadsarbetena på projektet för konstgjort grundvatten för Åboregionen pågår och enligt uppskattningen i dag blir projektet färdigt år I anslutning till behandlingen av samhällenas avloppsvatten är Kakola-reningsverket i Åbo färdigt. Avfallsplanen för Södra och Västra Finland blir färdig före utgången av år Tidtabellen och förläggningsplatsen för det nya avfallsförbränningsverket för Åboregionen är ännu olösta. Miten Varsinais-Suomi makaa 7

8 1. ALUKSI Varsinais-Suomen maakuntaohjelma sisältää viisi toimintalinjaa, jotka liittyvät osaamiseen, elinkeinoelämään, maakunnan asemaan, hyvinvointiin ja ympäristöön. Maakunnan kehittämisen pidemmän tähtäyksen suuntaviivat on tuotu esiin Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelmassa Maakuntaohjelmaa toteutetaan yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Keskeisessä asemassa ovat maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot. Rahoitus koostuu valtion budjettirahoituksesta, kuntien ja yksityisen sektorin panostuksesta sekä eri ohjelmien kautta tulevasta hankerahoituksesta. Ohjelman seurantaa varten on jokaiselle ohjelman toimenpiteelle Varsinais-Suomen liitosta määrätty yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on toimenpiteen etenemisen seuraaminen ja tarvittaessa myös hankkeen edistäminen. Seurannasta on myös erillinen raportti Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2009, jossa on käyty läpi jokaisen toimenpiteen toteutumistilanne. Ohjelman seurantaa on käyty läpi keväällä 2009 maakunnan yhteistyöryhmässä. 2. MAAKUNNAN TILA 2.1 Maakunnan viimeaikainen kehitys taloudessa, työllisyydessä ja väestökehityksessä Vuosi 2008 merkitsi Varsinais-Suomelle neljä vuotta kestäneen nousukauden loppua. Edellisen kerran nousukausi päättyi vuoteen Kummassakin tilanteessa nousukauden päättymisen ja taantuman alun syyt löytyvät maan rajojen ulkopuolelta: ensimmäisellä kerralla Aasian maista (globalisaatio) ja nyt Yhdysvalloista (rahoituskriisi). Muuta yhteistä nimittäjää onkin vaikeampi löytää. Se, mitä maailmalla tapahtuu, heijastuu ennen pitkää Varsinais-Suomeenkin. Edellinen taantuma kosketti lähinnä elektroniikan tuotantoa sekä sähköisiä palveluita, nyt taantuma koskettaa lähes jokaista toimialaa. Kansainvälisen rahoituskriisin takia maakunnan vientivetoisen teollisuuden tilauskannat ovat lyhentyneet, kun uusia tilauksia ei ole saatu entiseen malliin. Tahdin hiljentyminen näkyy kuljetus-, elektroniikka sekä metallialoilla mutta kaikista voimakkaimmin aina niin suhdanneherkällä rakennusalalla. Maakunnasta löytyy onneksi myös tasapainottavia aloja kuten lääke- ja diagnostiikka- sekä elintarviketeollisuus, joiden lähiajan näkyvät ovat vielä edelleen hyvät. Odotukset myös kaupan alan kasvulle ovat edelleen melko hyvät, mutta näin on perintätoimistojenkin kohdalla. Kaikki uudet työpaikat eivät enteile hyvää. 2.2 Elinkeinoelämän odotukset vuoden päähän paljon heikommat Taantuma on pyyhkäissyt yli Varsinais-Suomen muuta maata helläkätisemmin, toistaiseksi. Seutukuntien taloustilannetta on analysoitu enemmän TEM:n maalissa julkaisemassa Alueelliset talousnäkymät keväällä katsauksessa. Sen mukaan taantuma ei ole iskenyt kaikkialle maakuntaa yhtä voimakkaana: Vakka-Suomi on tässä mittelössä voittaja. Alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ei ole heikentynyt vuoden takaisesta eikä tulevan vuoden odotukset ole niin synkät kuin muilla seuduilla. Salossa ja Loimaalla tilanne on huolestuttavin. Seutukuntien elinkeinoelämän tilanteen voisi katsauksen perusteella tiivistää seuraavasti: 8 Miten Varsinais-Suomi makaa

9 Vakka-Suomen teollisuus on pystynyt uudistumaan, erikoistumaan ja asiakaspohjaa on laajennettu. Suhdanneherkkyys on vähentynyt. Rakentamisessa on kesään saakka jatkuvia kaupan alan investointeja, jotka muualla maakunnassa ovat jo päättymässä. Alueen elintarvike- ja kemianteollisuus ovat myös vähemmän herkkiä taantumalle. Alueen lasiteollisuus on lisännyt palvelutoiminnan osuutta, mikä vähentää suhdanneherkkyyttä. Autoteollisuudessa on ollut lomautuksia, mutta uutta hybridi- ja sähkökulkuneuvotuotantoa investoineen on käynnistymässä jo kuluvan vuoden aikana. Turunmaalla elinkeinoelämän ja yritystoiminnan odotukset vuoden päähän ovat heikommat nykytilaan verrattuna. Alueen merkittävään rakennustuotteiden valmistukseen rakennusalan laskusuhdanne (myös Venäjällä) vaikuttaa nopeasti. Lyhyellä aikajänteellä matkailun odotetaan supistuvan, mutta pidemmällä aikajänteellä kasvavan kotimaisen kysynnän ansiosta. Turun seutua uhkaa vientilama. Optiot laivatilauksista uhkaavat jäädä toteutumatta. Lomautukset ovat alkaneet laivanrakennuksen teräsrakentamisessa ja uhkaavat laajeta syksyyn mennessä. Myös talo- ja toimitilarakentaminen on vähentymässä. Kaupanalan suurinvestoinnit ovat jo valmistuneet ja maa- sekä merikuljetukset ovat vähentyneet. Tuleva kesäkausi tulee olemaan vaikeaa erityisesti viennistä ja rakennusalasta riippuvaisilla yrityksillä. Lääke ja diagnostiikka- sekä elintarvikealalla on kuitenkin vielä edessään valoisat näkymät. Loimaan seudun kärkitoimialoja ovat koneiden ja laitteiden, rakennusmateriaalien, sahatavaroiden ja metallituotteiden valmistus. Odotukset vuoden päähän ovat paljon heikommat nykytilaan verrattuna, mutta hieman paremmat kuin Salon ja Turun seuduilla. Pk-yritysvaltaisuus on suojannut suuremmilta suhdannevaihteluilta, koska yrityksillä on hajautettu asiakaspohja ja ne toimivat lähempänä loppuasiakasta. Osalla yrityksistä on edelleen vankka tilauskanta, mutta rakennusalan suhdannetilanne näkyy myös täällä. Salon seudun tilanne on viime vuoteen verrattuna heikentynyt rajusti ja elinkeinoelämän ja yritystoiminnan odotukset vuoden päähän ovat paljon heikommat. Alueella on paljon alihankintatyötä tekevää teollisuutta. Pelkän alihankinnan varassa olevien yritysten riskit ovat suuret, jos päähankkijat vetävät toimintoja takaisin itselleen. Metalliteollisuuden asiakkaat ovat enemmälti rakennus-, metsä- ja laivanrakennusaloilla. Matkapuhelinalalla alkavat lomautukset, mutta pieniä merkkejä kysynnän elpymisestä on jo saatu. Muu elektroniikkateollisuus on leikannut toimintoja ja vähentänyt henkilöstöä. kuussa 2009 julkaistun EK:n suhdannebarometrin mukaan odotukset Lounais-Suomessa ovat edelleen samansuuntaiset kuin miten TEM asian näkee. Suhdanteen käännöstä ei ole vielä nähtävissä, vaikkakin teollisuuden ja rakentamisen odotukset eivät ole enää niin synkkiä kuin kolme kuukautta aiemmin. 2.3 Työttömien määrä kasvaa lähes pystysuoraan, erityisesti nuorilla ja miehillä Maakunnan työttömien lukumäärä ei ole lähtenyt niin nopealla vauhdilla nousuun kuin esimerkiksi koko maassa tai vertailumaakunta Pirkanmaalla. Syynä tähän on mm. puskurin roolissa oleva ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö, josta luovutaan ensimmäisenä taloustilanteen heikentyessä. Rajuimmin työttömien määrä on noussut Salon seudulla. Turun seudulla työttömien määrä on lähtenyt heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta hitaammin nousuun. Syitä tähän ovat mm. ulkomainen puskurityövoima, muita seutuja monipuolisempi elinkeinorakenne sekä valtion työpaikkojen keskittyminen alueelle. TEM työnvälitystilastojen työttömien lukumäärä on kuitenkin todellista tilannetta korkeampi, sillä ryhmälomautukset eivät näy työnvälitystilastoissa. Tällä hetkellä työttömyyskäyrien kehitys muistuttaa vaarallisen paljon 90-luvun alun kehitystä. Työttömyyden kasvulle on kovat paineet, sillä jos suhdanne ei muutu paremmaksi, lomautukset realisoituvat myöhemmin irtisanomisiksi. Miten Varsinais-Suomi makaa 9

10 Kaikilla aloilla ei kuitenkaan ole vielä ylitarjontaa työvoimasta. Tuoreimman Varsinais-Suomen ammattibarometrin mukaan pulaa on edelleen sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisista sekä ravintola-alan ihmisistä. Korkeasti koulutetuista ja perinteisten käsityöammattien harjoittajista on sen sijaan ylitarjontaa Tampere Turku Pori Salo Loimaa Vakka-Suomi Turunmaa Tamm Kesä äkuu Marras Huht t Helm Heinä äkuu Joulu ukuu Loka akuu Maalis Elo Tamm Kesä äkuu Marras Huht t Helm Heinä äkuu Joulu ukuu Loka akuu Maalis Elo Tamm Kesä äkuu Marras Huht t Helm Heinä äkuu Joulu ukuu Loka akuu Maalis Elo Tamm Kesä äkuu Marras Huht t Helm Heinä äkuu Joulu ukuu Työttömien lukumäärän kehitys Tampereen, Turun ja Porin seuduilla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Työttömien lukumäärän kehitys Varsinais-Suomen seuduilla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Taantuma näkyy erityisesti miesten työttömyyden jyrkkänä kasvuna, kuten taantumissa/lamoissa on aina tapana. Nousukaudella vastaavasti miesten työttömyys laskee nopeammin kuin naisten. Rakennusala, kone- ja metalliteollisuus ovat edelleen hyvin miesvaltaisia aloja. Naiset työskentelevät usein vähemmän suhdanneherkillä aloilla julkisella sektorilla (sosiaali- ja terveys, opetussektori). Naisten työttömyys lähtee nousuun viiveellä. Naisten työttömyys kuitenkin nousee harvemmin miesten työttömyyttä korkeammalle, sillä naiset siirtyvät heikon työllisyystilanteen edessä pois työvoimasta (perhesyyt, opiskelu). Vakka-Suomi on siinä mielessä harvinaislaatuinen alue, että siellä naisten työttömyys (lukumäärä) on ollut miesten työttömyyttä suurempi jo lähes 10 vuotta. Vasta nyt miesten työttömyys on noussut naisten työttömyyttä korkeammalle tasolle sitten 90-luvun alun laman Varsinais-Suomi Miehet Varsinais-Suomi Naiset Satakunta Miehet Satakunta Naiset Pirkanmaa Miehet Pirkanmaa Naiset Työttömien lukumäärän kehitys naisilla ja miehillä Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto 10 Miten Varsinais-Suomi makaa

11 Miehet Naiset Miehet Naiset Työttömien lukumäärän kehitys naisilla ja miehillä Salon seudulla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Työttömien lukumäärän kehitys naisilla ja miehillä Vakka-Suomessa, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Huolestuttavin piirre työttömyyden kehityksessä on nuorisotyöttömyyden raju kasvu, erityisesti Salon seudulla. Viime lamasta kärsivät erityisesti 60-luvulla syntyneet. Nyt saman ovat kokemassa 80-luvulla syntyneet Tampere Turku Pori Salo Loimaa Vakka-Suomi Turunmaa Nuorisotyöttömien (alle 25-vuotiaat) lukumäärän kehitys Tampereen, Turun ja Porin seuduilla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Nuorisotyöttömien (alle 25-vuotiaat) lukumäärän kehitys Varsinais-Suomen seuduilla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto 2.4 Väestönkehitys tasaantuu Väestökehitys tasaantuu eli kuntien väestönkasvu- sekä vähenemisprosentit ovat nyt aiempia vuosia pienempinä. Muutto Turun seudun kehyskuntiin on hiljentymässä, kun taas samaan aikaan Turun väkiluku kasvaa. Ilmiö on samansuuntainen myös muillakin Suomen kasvukeskusalueilla. Vakka-Suomi pääsi miltei nollatilanteeseen vuoden vaihteessa. Sekä uuden kuntarakenteen omaavat Salon seutu että Turunmaa ovat hyvin kahtiajakoisia: Toinen kunnista kasvaa ja toinen vähenee. Loimaan seudun väestökehitys on kääntynyt negatiiviseksi alkuvuonna. Maakuntatasolla muuttovoitto kasvoi vuonna Muuttovoiton kasvu johtui lähinnä siitä, että alueelta muutettiin ulkomaille aiempaa vähemmän. Maan sisäinen muuttoliike on pysähtynyt. Miten Varsinais-Suomi makaa 11

12 Alue Vuodet Muutos % Muutos Aura ,1 0,8 2,0 1,4 2,2 3,0 Koski Tl ,3 0,6 1,0 0,7 0,7 0,6 Loimaa ,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,0 Marttila ,3 0,3 1,8 0,4 1,6 0,8 Oripää ,5 2,3 2,3 0,2 0,6 0,2 Pöytyä ,2 0,1 0,7 0,2 0,4 0,0 Tarvasjoki ,2 0,1 0,5 0,4 1,0 0,4 Loimaan seutu yhteensä ,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0, Muutos Salo ,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,4 Somero ,2 0,3 0,4 0,9 0,8 0,0 Salon seutu yhteensä ,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0, Muutos Kaarina ,4 1,4 1,6 1,7 2,0 2,0 Lieto ,0 1,1 1,3 2,1 0,7 1,5 Masku ,9 3,2 3,6 2,0 2,3 1,8 Mynämäki ,0 0,1 0,3 0,6 0,2 0,5 Naantali ,5 1,5 0,7 1,1 1,3 0,7 Nousiainen ,6 1,0 2,8 2,6 2,1 2,1 Paimio ,8 1,4 0,1 1,3 0,7 0,2 Raisio ,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,7 Rusko ,0 0,6 0,3 1,0 1,0 2,0 Sauvo ,2 2,6 1,2 0,6 1,2 0,3 Turku ,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 Turun seutu yhteensä ,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0, Muutos Kemiönsaari ,0 1,1 0,6 0,5 0,4 0,5 Länsi Turunmaa ,5 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 Turunmaa yhteensä ,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0, Muutos Kustavi ,0 1,0 1,2 1,9 1,2 1,3 Laitila ,6 0,2 0,5 0,5 0,0 0,1 Pyhäranta ,0 1,0 0,4 0,2 1,5 1,1 Taivassalo ,7 1,3 1,0 0,3 1,1 0,2 Uusikaupunki ,4 0,3 0,8 0,9 0,4 0,9 Vehmaa ,9 0,1 0,8 0,2 0,7 0,9 Vakka Suomi yhteensä ,4 0,2 0,7 0,6 0,3 0,7 Varsinais Suomi yhteensä ,38 0,42 0,32 0,48 0,41 0,29 Varsinais-Suomen kuntien väestömuutokset vuosina Vuosien muutos on laskettu vastaavien vuosien maalin arvoista. Lähde: Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus 12 Miten Varsinais-Suomi makaa

13 Varsinais-Suomi numeroina Väestö - Befolkning Väkiluku - Folkmängd Ruotsinkielisiä - Svenskspråkiga Vieraskielisiä - Främmandespråkiga Ulkomaalaisia - Utlänningar Syntyneet - Födda Syntyneiden enemmyys - Födelseöverskott Maassamuutto (netto) - Omflyttning (netto) Maahanmuutto (netto) - Inflyttning (netto) Kokonaisnettomuutto - Total nettoflyttning Työllisyys ja toimeentulo Sysselsättning och utkomst Työttömyysaste - Arbetslöshetsgrad (%) työvoimatutkimus - arbetskraftundersökning 8,4 7,7 8,4 8,3 7,0 6,5 6,2 5,7 Työttömyysaste - Arbetslöshetsgrad (%) työssäkäyntitilasto 10,9 10,4 10,9 10,4 9,0 7,9 6,9 * Työttömyysaste - Arbetslöshetsgrad (%) työministeriö - arbetsministeriet 10,3 10,3 10,1 10,3 9,2 7,9 6,9 6,5 Työttömiä, työvoimatutkimus Arbetslösa, arbetskraftundersökning Työttömiä, työssäkäyntitilasto Arbetslösa arbetskraftundersökning * Työttömiä työnhakijoita, työministeriö (ml. lomautetut) Arbetslösa arbetsökande,arbetsministeriet (inkl. permitterade) * Pitkäaikaistyöttömiä - Långtidsarbetslösa * Alle 25-vuotiaita - Under 25-åriga arbetslösa * Alle 20-vuotiaita - Under 20-åriga arbetslösa Työllisyysaste - Sysselsättningsgrad (%) (työvoimatutkimus) 69,5 70,2 69,5 67,9 70,8 72,3 72,3 72,8 Työllisyysaste - Sysselsättningsgrad (%) (työssäkäyntitilasto) 66,1 66,0 65,4 66,1 66,9 67,5 68,3 * Taloudellinen huoltosuhde (ei-työlliset/työlliset), työssäkäyntitilasto Ekonomisk försörjnings kvot 1,27 1,27 1,29 1,27 1,23 1,22 1,19 * Työllisiä - Sysselsätta, työvoimatutk. - arbetskraftsundersökn Työllisiä - Sysselsätta, työssäkäyntitilasto * Yritystoiminta ja elinkeinoelämä Företagverksamhet och näringsliv Työpaikkoja - Arbetsplatser * * * Alkutuotanto - Primärproduktion (A,B) * * * Teollisuus - Tillverkning (C,D) * * * Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E) * Rakentaminen - Byggverksamhet (F) * * * Kauppa, majoitus- ja ravit. toiminta Handel, hotell- och restaurangverksamhet (G-H) * * * Kuljetus - Transport (I) * * * Muut - Andra * * Yrittäjiä ja yksityisen sektorin työpaikat Företagare och arbetsplatser inom den privata sektorn * * Maatiloja - Jordbrukslägenheter * Yrityskanta * Toimipaikkoja - Verksamhetställe * BKT/asukas markkinahintaan BNP/inv. till löpande priser, * * BKT/asukas markkinahintaan, koko maa=100 BNP/inv. till löpande priser,, hela landet=100 90,8 99,3 95,4 96,6 95,0 95,1 * * Miten Varsinais-Suomi makaa 13

14 3. MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTUMINEN 3.1 Osaamisella ja luovuudella varmistetaan maakunnan kilpailukyky Valtakunnallisessa osaamiskeskusohjelmassa 13 valtakunnallista klusteria, joissa on yhteensä 52 toimijaa. Turku Science Parkilla on valtakunnallinen vetovastuu Meri- sekä HealthBio -klustereissa. Lisäksi maakunnasta ollaan mukana matkailuja elämystuotanto, elintarvike-, metsä- sekä JokaPaikan tietotekniikkaklustereissa. Osaamiskeskustoiminnan maakunnallistamiseen liittyen on yritetty koota ohjelmaan vaadittava alueellinen kuntaraha maakunnan liiton budjetin kautta, mutta tämä ei onnistunut. Kokonaisuudessaan klustereiden painopisteet toimivat globaalisti hyvin eri tavalla, joten valikoima on toisiaan tasapainottava. Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun konsortio päättyy , jolloin aloittaa Turun Uusi yliopisto. Yliopistojen rahoitusmalli muuttuu uuden yliopistolain myötä. Tähän liittyen Turun yliopistossa on jo käynnistetty rahankeräys, jonka tavoitteena on koota itse kahden seuraavan vuoden aikana 20 miljoonaa euroa, jolloin saadaan valtiolta 50 miljoonaa euroa. Hammaslääkäriopiskelijoiden sisäänotto Turussa on päätetty lisätä kahdestakymmenestä viidestä neljäänkymmeneen. Raportti koulutustarpeiden ennakoinnista valmistui alkuvuodesta Raportti sisältää toimialojen ja ammattirakenteen kehitysarviot sekä laskemat tulevasta koulutustarpeesta koulutusasteittain ja opinaloittain. Ammatillisen koulutuksen vetovoima on edelleen kasvanut. Koulutuksen järjestäjistä Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Paimion Aikuiskoulutuskeskus yhdistyivät vuoden 2009 alussa. Yrittäjäkoulutusta on lisätty kaikilla koulutusasteilla. Aikuiskoulutuksen rooli osaavan työvoiman saannissa kasvaa. Maakunnassa on valmistelu omaa aikuiskoulutusstrategiaa, joka valmistuu kesällä Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen avoimeen hankehakuun tuli yli tuhat ehdotusta. Tavoitteena on käynnistää hanketta. Sopimukset ensimmäisten toimijoiden kanssa tehdään keväällä 2009 ja koko ohjelma julkistetaan Yksityisen rahoituksen kerääminen tulee olemaan haasteellista. Yhteistyö Tallinnan kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa toimii hyvin. Varsinais-Suomen kulttuuristrategian päivitys on valmistunut tammssa Kulttuuriverkosto on yksin ja yhdessä kulttuuripääkaupunkisäätiön kanssa jatkanut kulttuurialan yrittäjien neuvontaa ja koulutusta. Luovien alojen kehittämistä varten on perustettu yhteistoimintaorganisaatio Luovikko. Luovien alojen yrityshautomotoiminta on etenemässä. Maakuntaohjelmaan sisältyi myös esitykset joidenkin keskusten perustamisesta. Näiden osalta voidaan todeta, että Itä- Aasian tutkimuskeskus Centre for East Asian Studies toimii Turun yliopiston poliittisen historian laitoksen yhteydessä. Keskus koordinoi koko maan ylipistojen Aasian tutkimusta. Piikkiöön suunnitellusta AgriHortiPoli kehittämis- ja tiedepuistosta on toteutunut yksi osa; Tuorlan planetaario avattiin yksityisen rahoituksen turvin lokakuussa Turkuun esitetyt kansallinen ihmisoikeusinstituutti sekä pohjoismainen tutkimus- ja innovaatiokeskus Nordforsk eivät tule toteutumaan. 3.2 Elinkeinoelämän kehittämisellä turvataan maakunnan menestyminen Maakunnan elinkeinopolitiikan yhtenäistämistä on kaivattu jo pitkään. Varsinais-Suomen elinkeinostrategian valmistelu aloitettiin vuoden 2008 alussa ja strategia valmistuu vuoden 2009 keväällä. Strategiatyössä tarkemman tarkastelun kohteena on ollut kahdeksan toimialaa: metalli ja materiaalit, ICT, rakentaminen ja kiinteistöt, hyvinvointipalvelut, läääkediagnostiikka-bio, luonnonvara-ala, matkailu ja kulttuuri sekä logistiikka. Strategian valmistelua on ohjannut maakunnan yhteistyöryhmän elinkeinojaosto. 14 Miten Varsinais-Suomi makaa

15 Yksityiset sijoittajat, Finnvera Oyj:n tytäryhtiö Veraventure Oy ja Osuuspankit ovat perustaneet osakeyhtiömuotoisen pääomarahaston länsisuomalaisten pk-yritysten tarpeisiin. Rahasto on nimeltään Länsi-Suomen pääomarahasto Oy ja sitä hallinnoi Aboa Venture Management Oy. Rahaston pääoma on alkuun 8 milj. euroa ja se on tarkoitus kasvattaa myöhemmin 12 milj. euroon. Maakunnan markkinointiin liittyen pidettiin marrassa 2008 seminaari Turun ja Varsinais-Suomen päättäjille. Seminaarissa esiteltiin toimenpideohjelma vuosille Alkuvuodesta 2009 Varsinais-Suomen liitto kilpailutti maakunnan yhteismarkkinoinnin toteuttamisen ja kilpailutuksen perusteella saatiin yksi tarjous mainostoimisto Placelta. Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki käyvät vielä jatkoneuvotteluja yhteismarkkinoinnin toteuttamisesta keskeisenä kysymyksenä on rahoituksen kerääminen julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta. Tammssa 2009 julkaistiin Annual markkinointijulkaisu kolmella kielellä. Maakunnan hyvinvointiklusteri-analyysin tekeminen aloitettiin syksyllä Hanke on käynnistynyt työpajoilla ja analyysin on määrä olla valmis vuoden 2009 loppuun mennessä. Bio- ja elintarvikestrategioiden toteuttaminen jatkuu osittain osaamiskeskusohjelman puitteissa. Uudella osaamiskeskusohjelmakaudella yhteistyö alueen veturiyritysten ja korkeakoulujen kanssa on selvästi parantunut. TEKESin Sapuska -ohjelman kautta selvitetään elintarvikealan kehittämismahdollisuuksia pilottialueena on Varsinais-Suomi. Maakunnan matkailusta vastaavan organisaatio Turku Touring tullaan yhtiöittämään vuoden 2010 alussa. Kuntien jäsenmaksuista luovutaan ja kaikki palvelut hinnoitellaan erikseen. Varsinais-Suomen liitto laatii vuoden 2009 aikana katsauksen maakunnan matkailun kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Matkailukauden pidentämiseksi saaristossa suurimmat saariston matkailuyritykset ovat onnistuneet laajentamaan toimintansa ympärivuotiseksi liikematkailun avulla. Myös saariston Rengastien saaminen ympärivuotiseksi tulee osaltaan tukemaan matkailukauden pidentämistä. Korpoströmin uusi hotellitila on valmistunut pääsiäiseksi Yhteistyön lisäämiseksi Ahvenanmaan kanssa on tehty avauksia mm. polkupyöräreitteihin ja Rengastiehen liittyen. Maaseudun kehittämisessä ns. Leader toimintatapa on vakiintunut normaaliksi pienimuotoiseksi ja verkottuneeksi paikallistason toimintatavaksi. Uuden EU:n maaseutuohjelman toteuttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ohjelmakauden maaseutuohjelman varoista saatiin Varsinais-Suomessa käytettyä vain reilut 80 %. 3.3 Varsinais-Suomesta kehitetään merkittävä Itämeren keskus Turussa toimivan Itämerikeskuksen Centrum Balticum säätiön perustajajäseniä ovat Turun, Uudenkaupungin, Rauman, Porin ja Vaasan kaupungit, Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopiston säätiö, Turun Kauppakorkeakoulun säätiö ja Åbo Akademi. Säätiön alaisuudessa toimii myös Saaristomeren suojelurahasto. Centrum Balticumin toiminta-ajatuksena on toimia tutkimuksen ja päätöksenteon välissä olevana valtakunnallisena think tankinä. Varsinais-Suomessa toimii kansainvälistymisfoorumi, jonka työskentelyn yhteydessä on laadittu Varsinais-Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymisen edistämisen ohjelma. Yksi ohjelman teemoista on Varsinais-Suomen kehittäminen kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi ja vetovoimaisemmaksi toimintaympäristöksi ja maakuntaan sijoittumisen edistäminen. Kansainvälisessä yhteistyössä on mm. Puolan Pommerin kanssa päivitetty marrassa 2008 vireillä olevia yhteistyöhankkeita sekä allekirjoitettu yhteinen työsuunnitelma vuosille Pohjoismaisen ministerineuvoston saaristoyhteistyö jatkuu hallinnollisista ja taloudellisista epävarmuustekijöistä huolimatta. Central Baltic ohjelma Interreg IV A ohjelma Miten Varsinais-Suomi makaa 15

16 antaa Varsinais-Suomelle lisää mahdollisuuksia mm. ympäristöalan yhteistyöhankkeisiin Tukholman ja Mälarin laakson, Ahvenanmaan sekä Viron ja Latvian alueiden kanssa. Keväällä 2009 on alkanut Itämeren kaupunkien liiton (UBC) koordinoima NEW BRIDGES hanke, jossa Varsinais-Suomen liitto on mukana yhdessä Turun kaupungin ja 11 muun Itämeren alueen toimijan kanssa. Hankkeen avulla edistetään maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen hallintaa paikallis- ja aluetasoilla. Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Varsinais-Suomen liikennestrategia 2030, hyväksyttiin vuoden 2007 loppupuolella. Liikennejärjestelmän lähivuosien käytännön edistämistä koskeva aiesopimus allekirjoitettiin huhtn 2009 lopussa. Aiesopimus sisältää vuosina toteutettavaksi, aloitettavaksi tai muuten edistettäväksi sovitut toimenpiteet ja tehtävät. Pitkään odotetun E18 moottoritien Muurla-Lahnajärvi osuus avattiin liikenteelle marrassa 2008 ja Lahnajärvi-Lohja osuus tammn lopussa Avaamista viivästyttivät tunnelien turvallisuus- ja liikenteenohjausjärjestelmissä esiintyneet puutteet. Valtatien 8 yhteysvälihanketta Turku-Pori ei onnistuttu saamaan liikennepoliittisessa selonteossa tämän hallituksen aikana aloitettavien hankkeiden hankekoriin. Hankkeen toteutussuunnittelu on kuitenkin käynnissä tiepiirin keskushallinnosta saamalla erillisrahoituksella. Pro Ysitie -yhdistys perustettiin tammssa 2009 edistämään valtatien 9 kehittämistä. Tien kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa (60 milj. ) ensisijaisia ovat liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet. Välitön toteutusvalmius on mm. Lieto- Aura keskikaiteellinen ohituskaistatie -hankkeella. Vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvion liikenteen elvytysohjelma sisälsi Turku-Lieto riista-aidan rakentamisen (0,5 milj. ). Kantatie 40:n osalta Naantalin satamayhteys (Vanton eritasoliittymä) sekä Tuulissuon eritasoliittymä on avattu liikenteelle. Kausela-Kirismäki yleissuunnitelman laadinta käynnistyy huhtssa 2009 ja suunnitelma saanee hyväksymispäätöksen Turun lentoaseman kiinnostavuutta henkilöliikenteen asemana voidaan pitää hyvänä, koska operaattorit kilpailevat markkinaosuuksistaan. Oy Wingo XPRS Ab aloitti säännölliset lennot reitillä Turku-Tampere-Oulu vuoden 2008 alussa ja lennätti ensimmäisen toimintavuotensa aikana reitillä noin matkustajaa. Unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air lentää kahdesti viikossa reitillä Turku-Gdansk. Rahtiliikenteessä pikakuljetusyritys TNT Suomi Oy otti käyttöön uuden rahtiterminaalin lentokentän kupeessa, LogiCityn alueella, helmssa TNT keskitti syyskusta 2008 alkaen Suomen lentonsa Turkuun, minne toimitetaan kaikki Suomeen tuotavat pikakuljetuslähetykset. TNT ilmoitti helmssa 2009 siirtävänsä Venäjän läpikulkuliikenteen käsittelyn Turkuun ja avaavansa samalla uuden lentoreitin Turku-Tallinna. DHL Express käynnisti syyssa 2008 päivittäiset rahtilennot Turun ja Leipzigin välillä. Raideliikenteen osalta ratahallintokeskus on käynnistänyt Espoo-Lohja-Salo ratalinjauksen alustavan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Nopean junaliikenteen tarve on todettu vahvistetuissa Salon seudun ja Uudenmaan maakuntakaavoissa. Rantaradalla käynnistyi joulukuussa 2008 (Kirkkonummi-Karjaa) junaliikenteen täsmällisyyttä parantavat työt. Hankkeen toteutusaikataulu on Turku-Toijala rataosuuden käyttö on äärimmillään, mistä johtuen rataosan välityskykyä on parannettava. Rataosuuden yli-ikäisen päällysrakenteen uusiminen valmistui vuonna Paikallisjunaliikenteen osalta on menossa selvitys liikenteen toteuttamisesta kolmella ratasuunnalla Turusta Saloon, Loimaalle ja Uu- 16 Miten Varsinais-Suomi makaa

17 teenkaupunkiin. Junalauttaliikenne on viime vuosina vähentynyt koko ajan. Tällä hetkellä ainoa junalautta on Tukholmaan liikennöivä Tallink-Siljan Sea Wind. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne työ on käynnissä ja valmistuu huhtssa Selvityksen jälkeen Turun kaupungin on tarkoitus tehdä päätös valittavasta pitkän tähtäimen joukkoliikennejärjestelmästä (runkobusseihin tai pikaraitiotiehen perustuen). Turun matkakeskushanke ei ilmeisesti toteudu toivotussa aikataulussa. Suurista odotuksista huolimatta merten moottoritie -ohjelma koko EU:n tasolla ei ole edennyt odotetusti. Varsinais-Suomen liitto on yhdessä Turun ja Naantalin satamien kanssa osallistunut aktiivisesti Varsinais-Suomen merten moottoritie -hankkeen (MoS) kehittelyyn. Valmistelussa on ollut useita eri käänteitä, mm. saksalaiset partnerit vaihtuivat useamman kerran valmistelun aikana. Valmistelun suurista vaikeuksista johtuen hankkeista on luovuttu eivätkä Varsinais-Suomen satamat ole tällä hetkellä mukana yhdessäkään merten moottoritie -hankkeessa tai hankevalmistelussa. Maakuntaohjelman toteuttamisen vuoden 2009 teemana on Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Teeman toteuttamiseksi on allekirjoitettu aiesopimus ja esikuntayksikkönä toimii VALONIA. Työhön sisältyy mm. maakunnallisen ilmastostrategian laatiminen, johon nivotaan yhteen suunnitelmissa oleva energiapoliittinen ohjelma. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Maakuntakaava-ehdotuksessa on esitettynä tuulivoimatuotannon alueet kohdemerkinnällä; Korppoon Gyltööseen sekä Uudenkaupungin Hangon saaren alueelle, Pyhämaalle, Kirstaan, Iso-Haidukseen sekä Pyhärannan Rihtniemeen. Lisäksi merelle Pyhärannan alueelle Rihtniemen edustalle on merkitty strategisena merkintänä suurempi tuulivoiman selvitysalue. Alue todettiin Länsituuli - West Wind -tuulivoima selvityksessä tuulioloiltaan erinomaiseksi ja alueelle voisi sijoittaa yhteensä useita kymmeniä tuulivoimalayksikköjä. Biokaasulaitokset ovat toiminnassa Salossa, Turussa ja Vehmaalla. Maakaasun toimittamisesta Lounais-Suomeen ei ole tehty päätöstä. Turku Science Parkin valmistelema maakunnallinen tietoyhteiskuntastrategia valmistuu syksyllä Varsinais-Suomi on mukana osana Etelä-Suomen liittouman aluetta liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä laajakaistayhteyksien toteuttamiseksi ns. kaupallisesti kannattamattomilla alueilla. Valtion hallinnon toimintojen alueellistaminen on kohdistunut heikosti Varsinais-Suomeen. Merivoimien esikunnan siirtyminen Turkuun etenee päätetyllä tavalla. Verohallinnon ja rikosten täytäntöönpanoa koskevan hallinnon kohdalla on päätetty eräiden toimintojen siirtämisestä Turkuun. Ulosoton valtakunnalliseksi keskukseksi muodostetaan valtakunnanvoudin virasto. Vuoteen 2015 mennessä 22 tämän pienen keskushallituksen virkaa siirtyy Turkuun. Alueellistaminen ei ole kohdistunut muiden seutukuntien keskuskaupunkeihin. 3.4 Lisätään aktiivisia toimenpiteitä hyvinvoinnin turvaamiseksi Vuoden 2009 alusta Varsinais-Suomen kuntarakenne muuttui varsin radikaalisti, kuntamäärä 53 supistui 28:ksi. Uudet kunnat ovat: o o o o o o Salo (mukana Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Suomusjärvi, Särkisalo) Kemiönsaari (Kemiö, Dragsfjärd, Västanfjärd) Länsi-Turunmaa (Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari, Iniö) Kaarina (Kaarina, Piikkiö) Naantali (Naantali, Merimasku, Rymättylä, Velkua) Masku (mukana Masku, Lemu, Askainen) Miten Varsinais-Suomi makaa 17

18 o o o Rusko (mukana Rusko ja Vahto) Pöytyä (Pöytyä, Yläne) Loimaa (Mellilä, Alastaro, Loimaa). Muutoksia kuntarakenteeseen ei tullut: Turku, Raisio, Lieto, Aura, Tarvasjoki, Mynämäki, Nousiainen, Vehmaa, Taivassalo, Kustavi, Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Paimio, Sauvo, Marttila, Koski Tl, Oripää, Somero. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisten sosiaali- ja terveystoimen asukkaan ja ammatillisen koulutuksen asukkaan yhteistoiminta-alueiden muodostaminen on vieläkin kesken. Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma hyväksyttiin syksyllä Ohjelman toimenpiteiden seurannan ja koordinoinnin vastuu on asetettu maahanmuuttoasiain toimikunnalle, joka perustettiin keväällä Toimikunta on priorisoinut ohjelman toimenpiteet vuosille ja lähtenyt edistämään toimenpiteiden toteutumista erityisesti Turun kaupunkiseudulla. Tärkeimmät toimenpiteet/hankkeet ovat kuitenkin vielä toteutumatta/käynnistämättä (suomenkielen opetuksen turvaaminen sekä ohjaus- ja palveluneuvonnan kehittäminen). Turun yliopiston Turun lapsi ja nuorisokeskus toimii alueellisena lapsi- ja nuorisotutkimuksen yhteistyöfoorumina tekemällä yhteistyötä ja tuottamalla tutkimustietoa alueellisten toimijoiden, kuten kuntien, kehittämisorganisaatioiden, järjestöjen ja palvelutuottajien hyödynnettäväksi. Keskuksen jäsenkorkeakouluja ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Sydvästin yksiköt. Hanketta koordinoi Turun yliopisto. Tutkimuskeskuksella on meneillään useita projekteja erilaisten rahoitusten turvin. Laajin niistä on poikkitieteellinen Hyvän kasvun avaimet hanke, jossa seurataan 3500 lapsen ja nuoren kehitystä raskaudesta aikuisuuteen. Sosiaalialan osaamiskeskukset eivät ole pystyneet vakiinnuttamaan asemaansa odotetulla tavalla. Merkittävimpänä syynä on valtion alhainen perusrahoitus, eikä Sosiaali- ja terveysministeriö tue keskuksia määrätietoisesti. Sosiaalialan osaamista on hajotettu eri pisteisiin. Maahan on perustettu suuri määrä erilaisia aloittaisia kehittämisyksiköitä, jotka hajottavat alan osaamista eri paikkoihin. Vuoden 2008 alusta lähtien on toteutettu kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa KASTEtta. Ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen järjestäminen on Varsinais-Suomessa ollut hankalaa osittain maakunnan pienkuntavaltaisuudesta johtuen. Nyt päivystys on saatu järjestettyä Loimaan, Salon, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukunnissa. Myös Turun seutukunnassa on suunnitteilla seutukunnan käsittävä päivystys. Tällä hetkellä Turun kanssa sopimuksen on tehnyt Naantali. Turussa ja Salossa ovat toimineet työvoiman palvelukeskukset, joissa on yhdistetty työvoimatoimiston (vuoden 2009 alusta työ- ja elinkeinotoimisto), kuntien ja Kelan palveluita. Valtakunnallinen yhteispalvelun laajentamishanke on järjestänyt alueelliset tilaisuudet valtion- ja kuntahallinnon sekä Kelan edustajille keväällä Hankkeen tavoitteena on turvata julkisen hallinnon asiakaspalvelujen saatavuus eri hallinnonalojen palveluverkkouudistuksissa yhteispalvelun avulla. Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen kokonaisuudessaan ei ole onnistunut. Työpajat toimivat pääasiassa kuntien rahoituksella, mutta rahoitusta tulee myös kansallisesta kehittämisrahasta (OPM) sekä Euroopan sosiaalirahaston kautta. Viime aikoina Suomeen on nimetty useita uusia äkillisen rakennemuutoksen alueita. Tässä valossa Varsinais-Suomen tilanne on ollut hyvä, sillä Vakka-Suomen seutukunnan rakennemuutosaluemääritys päättyi vuoden 2008 lopussa, eikä vuoden 2009 alkuvaiheessa Varsinais-Suomessa ole valtioneuvoston määrittelemiä äkillisen rakennemuutoksen alueita. 18 Miten Varsinais-Suomi makaa

19 3.5 Ympäristöstä tehdään maakunnan vetovoimatekijä Pro Saaristomeri ohjelman toteuttamista on pitkäjänteisesti ja sitkeästi jatkettu maakunnassa. Ohjelmaa toteuttavista hankkeista merkittävimpiä on vuoden 2008 alussa käynnistynyt Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle kohdistuva maatalouden vesiensuojelun tehostamista koskeva TEHO yhteistyöhanke. Ohjelman koordinaatiotyö jatkuu edelleen hankerahoituksen turvin. EU:n vesipoliittisen puitedirektiivin mukainen vesienhoitosuunnitelma valmistuu vuoden 2009 aikana. Suunnittelua on ohjannut Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä, jossa on osallisena 33 eri vesiensuojelun kannalta vaikuttavaa tahoa. Vuonna 1971 aloitettu luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen tulee pääsääntöisesti valmistumaan vuonna Toteutettavaa on kuitenkin vielä sen verran jäljellä, että loppujen alueiden toteuttaminen siirtynee seuraaviin vuosiin. Valtioneuvoston teki periaatepäätöksen maalissa 2008 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO -ohjelma) METSO -ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Lounais-Suomen ympäristöstrategian 2020 ja Lounais-Suomen ympäristöohjelman ensimmäinen seurantaraportti valmistui joulukuussa Strategia ja ympäristöohjelma ovat lähteneet toteutumaan kohtalaisesti, joiltakin osin hyvin. Toimenpiteiden käynnistyminen ja niiden vaikutusten näkyminen tapahtuu viiveellä. Turun seudun tekopohjavesihankkeen ympäristöluvista tehdyt valitukset kumottiin Vaasan hallinto-oikeudessa maalissa Korkein hallinto-oikeus päätti maalissa 2008, että Vaasan hallinto-oikeuden Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesihankkeen ympäristölupaa koskeva päätös jää erinäisin ehdoin voimaan. Rakennustyöt ovat käynnissä ja nykyisen arvion mukaan hanke valmistuu vuonna Yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn liittyen Turun Kakolan puhdistamo on valmis. Siirtoviemärit Raisio-Turku sekä Paimio- Piikkiö-Kaarina ovat rakenteilla. Laitilan ja Uudenkaupungin välinen siirtoviemäri on saatu valmiiksi. Valtakunnallinen jätesuunnitelma valmistui vuonna Sen pohjalta laaditaan myös Varsinais-Suomea koskeva alueellinen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Turun seudun uuden jätteenpolttolaitoksen toteuttamisaikataulu ja sijoituspaikka ovat vielä ratkaisematta. Nykyisen laitoksen ympäristölupa on voimassa vuoteen 2010 asti ja sille on haettu jatkoaikaa vuoteen 2018 saakka. Varsinais-Suomen rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema -inventointeja on tehty Turun seudun kehyskunnissa sekä Loimaan ja Vakka-Suomen seutukunnissa. Työ on noteerattu valtakunnallisella tasolla ainutlaatuiseksi. Myös kunnista saatu palaute on ollut innostunutta ja aineistoille on löydetty useita käyttömahdollisuuksia. Työn tuloksia ja paikkatietoaineistoja on viety Lounaispaikan karttapalveluun. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on yksi maakuntakaavoituksen keskeisistä tavoitteista. Turun seudulla on sovittu suunnittelun yhteistyön kehittämisestä ja kaupunkiseudun rakennemallin laatimisesta. Syntyneet kuntaliitossopimukset eivät vaikuta Turun seudun yhdyskuntarakenteen hajautumisongelmaan, mutta kehitystä on odotettavissa Salon seudulla. Miten Varsinais-Suomi makaa 19

20 4. MAAKUNTAOHJELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISTILANNE Jokaisen yksittäisen toimenpiteen toteutumisastetta on pyritty arvioimaan seuraavalla asteikolla: xxxxx xxxx xxx xx x Toteutunut Edennyt hyvin Edennyt kohtalaisesti Edennyt heikosti Ei ole aloitettu TL 1 Osaamisella ja luovuudella varmistetaan maakunnan kilpailukyky Jatkotyötä vaativat toimenpiteet: Toteutunut xxxxx Varmistetaan osaamiskeskuksen resurssit ja varaudutaan useampiportaiseen osaamiskeskusjärjestelmään ja tuetaan nykyisten osaamisalojen työn jatkuvuus nykyisen osaamiskeskusohjelman päättyessä sekä Turku Science Parkin jatkuvuus yritystoiminnan kehittäjänä ja edistäjänä valituilla korkean teknologian toimialoilla. Perustetaan Aasian tutkimuksen, tieteen ja koulutuksen keskus Turkuun. Määritellään kulttuuripolitiikan maakunnalliset ja seutukunnittaiset strategiset painopisteet. Tehdään Turusta EU:n kulttuuripääkaupunki v Mukaan hankkeeseen otetaan kaikki seutukunnat. Rakennetaan yhteistyötä Viron kulttuuripääkaupungin kanssa. Edennyt hyvin xxxx Turvataan maakunnan korkeakoulujen opetus- ja tutkimusresurssit. Erityisesti tulee turvata alueen korkeakouluopetuksen painopistealueiden: bioalojen, matematiikan, prosessikemian, lääke- ja hammaslääketieteen, farmasian, sosiaali- ja terveysalan, ICT- ja meri- ja metalliteollisuuden, kulttuurialan sekä laaja-alaisen humanistisen koulutuksen resurssit ja riittävät aloituspaikat. Suunnitellaan työelämälähtöisiä, kansainvälisesti kiinnostavia maisteriohjelmia painopistealoille tai niiden kehittymistä tukeville aloille sekä työelämän kehitystä tukevia ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Samalla tuetaan korkeakoulujen kansainvälisiä kumppanuushankkeita ja hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä luodaan ohjelma, jolla edesautetaan kansainvälisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja tutkimusryhmien sijoittumista korkeakouluihin ja tutkimusyksiköihin. Tehdään kokonaistarkastelu väestörakenteen muutoksista ja ammatillisen koulutuksen tarpeista sekä työnjaosta eri oppilaitosten välillä. Siihen liittyen muodostetaan koulutuksesta vastaava yhteistyöelin ja turvataan sille tarvittavat resurssit. Edennyt kohtalaisesti xxx Käynnistetään maakunnan elinkeinorakennetta tukevia kehityshankkeita (esim. Meritech -keskus) sekä jatketaan nykyisten tutkimus- ja kehittämisyksiköiden kehittämistyötä. 20 Miten Varsinais-Suomi makaa

T I I V I S T E L M Ä

T I I V I S T E L M Ä VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2005-2008 T I I V I S T E L M Ä MAAKUNTAOHJELMA ON MAAKUNNAN TYÖKIRJA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA Koostuu viidestä omaleimaisesta seutukunnasta, joita ovat Loimaan,

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa elokuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jyrkkeni kesäkuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Uusien työpaikkojen määrä kasvussa ja työttömien Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys kasvussa - paikoin tosin vähenee Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 4/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 4/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /201 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.201 klo 9.00 Työttömyys lievemmässä kasvussa - paikoin jopa vähenee Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyys kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU JATKUNUT NOPEANA Toukokuussa alkanut työttömyyden kasvun kiihtyminen on jatkunut alkusyksyn aikana. Vuonna 2013 alkaneesta työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisesta huolimatta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2012 Työttömät NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 26.6. 2012 klo 9.00 Työttömyyden lasku pysähtynyt Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMESSA 2012

VARSINAIS-SUOMESSA 2012 VARSINAIS-SUOMESSA 2012 Varsinais-Suomen kuntayhtymien poliittiset voimasuhteet vuosina 2013-2017 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.8. 2012 klo 9.00 Työttömyys kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012 Työttömät Varsinais-Suomen ELY-keskus pvm Julkaistavissa 20.3.2012 9.00 Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 2 / 2012 Työttömyys supistuu yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Työttömyysaste yhä varsin korkea Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä varsin korkealla tasolla joulukuussa 2013. Työttömyysasteen kasvu on Varsinais-Suomessa kuitenkin koko maan keskiarvoa pienempää,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ympäristökeskuksen näkökulma, Vanajavesi kuntoon starttitilaisuus 1.10.2009 1 Vanajavesi mikä se on? 2 Millainen vesien tila on nyt? erinomainen hyvä tyydyttävä välttävä

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMI. Työllisyyskatsaus

VARSINAIS SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Nuorten työttömyys vähenee Varsinais Suomessa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Pyhäranta 9,0 Laitila 6,9 Uusikaupunki Oripää 9,9 8,1 Pöytyä Mynämäki 9,9 10,8 Vehmaa

Lisätiedot

PALVELURAKENNE- UUDISTUS

PALVELURAKENNE- UUDISTUS PALVELURAKENNE- UUDISTUS IHANTEISTA TODELLISUUTEEN SELVITYSMIESTEN TYÖ Göran Honga 22.08.2013 HISTORIA 10 VUOTTA 3 HALLITUSTA TYÖRYHMIÄ SELVITYSMIEHIÄ ASIANTUNTIJASELVITYKSIÄ NYKYHALLITUS KUNTARAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Lokakuun työllikatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa?

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Kalle Myllymäki 18.1.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1. Maahanmuuton tilanne Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013 Työttömyyden kehityksestä maalis 2013 Vuodet 2007-2012 ja 2013 Työttömyyden kehitys 17 työttömyys % 15 13 11 9 7 työttömyys % vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 20 15 10 5 0 työttömyys % 07 työtömyys % 08

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa

Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.11. klo 9.00 Kainuun työttömyys jyrkässä kasvussa Työttömyys on paisunut jo yli neljänneksen vuoden takaisesta Kainuun työllisyystilanne

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot