Maakunnan kehittämisennäkökulmia MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan kehittämisennäkökulmia MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA"

Transkriptio

1 Maakunnan kehittämisennäkökulmia vuonna 2009 MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA

2 MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA Maakunnan kehittämisen näkökulma vuonna 2009 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) Turku p. (02) fax. (02) ISBN Miten Varsinais-Suomi makaa

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 SAMMANDRAG 6 1. ALUKSI 8 2. MAAKUNNAN TILA Maakunnan viimeaikainen kehitys taloudessa, työllisyydessä ja väestökehityksessä Elinkeinoelämän odotukset vuoden päähän paljon heikommat Työttömien määrä kasvaa lähes pystysuoraan, erityisesti nuorilla ja miehillä Väestönkehitys tasaantuu MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTUMINEN Osaamisella ja luovuudella varmistetaan maakunnan kilpailukyky Elinkeinoelämän kehittämisellä turvataan maakunnan menestyminen Varsinais-Suomesta kehitetään merkittävä Itämeren keskus Lisätään aktiivisia toimenpiteitä hyvinvoinnin turvaamiseksi Ympäristöstä tehdään maakunnan vetovoimatekijä MAAKUNTAOHJELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISTILANNE 20 TL 1 Osaamisella ja luovuudella varmistetaan maakunnan kilpailukyky Jatkotyötä vaativat toimenpiteet: 20 TL 2 Elinkeinoelämän kehittämisellä turvataan maakunnan menestyminen 21 TL 3 Varsinais-Suomesta kehitetään merkittävä Itämeren keskus 23 TL 4 Lisätään aktiivisia toimenpiteitä hyvinvoinnin turvaamiseksi 24 TL 5 Ympäristöstä tehdään maakunnan vetovoimatekijä 26 Miten Varsinais-Suomi makaa 3

4 TIIVISTELMÄ Taantuma on toistaiseksi pyyhkäissyt yli Varsinais-Suomen muuta maata helläkätisemmin, eikä se ole iskenyt kaikkialle maakuntaan yhtä voimakkaana. Parhaiten on selvinnyt Vakka-Suomi ja huolestuttavin tilanne on Salon ja Loimaan seutukunnissa. Työttömyyden kasvu on näkynyt etenkin miesten työttömyyden kasvuna, koska esim. rakennusala sekä kone- ja metallisteollisuus ovat edelleenkin hyvin miesvaltaisia aloja. Huolestuttavin piirre työttömyyden kehityksessä on ollut nuorisotyöttömyyden raju kasvu. Väestökehitys on tasaantunut, sillä kuntien väestönkasvu- sekä vähenemisprosentit ovat aiempia vuosia pienempiä. Muutto Turun seudun kehyskuntiin on pienentymässä, kun taas Turun kaupungin väkiluku kasvaa. Valtakunnallisessa osaamiskeskusohjelmassa Turku Science Parkilla on valtakunnallinen vetovastuu Meri- sekä HealthBio -klustereissa. Lisäksi maakunnasta ollaan mukana matkailu- ja elämystuotanto, elintarvike-, metsä- sekä JokaPaikan tietotekniikkaklustereissa. Turun Uusi yliopisto aloittaa , jolloin myös päättyy Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun konsortio. Uuden yliopistolain mukainen rahoituksen kerääminen on jo aloitettu. Ammatillisen koulutuksen vetovoima on edelleen kasvanut. Koulutuksen järjestäjistä Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Paimion Aikuiskoulutuskeskus yhdistyivät vuoden 2009 alussa. Maakunnan oma aikuiskoulutusstrategia valmistuu kesällä Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeessa on tavoitteena käynnistää hanketta. Sopimukset ensimmäisten toimijoiden kanssa tehdään keväällä 2009 ja koko ohjelma julkistetaan Varsinais-Suomen kulttuuristrategia on päivitetty tammssa Varsinais-Suomen elinkeinostrategia valmistuu keväällä Maakunnan markkinoinnissa on tehty suunnitelma yhteismarkkinoinnin toteutuksesta. Siitä käydään vielä neuvotteluja Varsinais-Suomen liiton ja Turun kaupungin kesken. Tammssa 2009 julkaistiin Annual markkinointijulkaisu kolmella kielellä. Maakunnan matkailusta vastaavan organisaatio Turku Touring tullaan yhtiöittämään vuoden 2010 alussa. Kuntien jäsenmaksuista luovutaan ja kaikki palvelut hinnoitellaan erikseen. Suurimmat saariston matkailuyritykset ovat onnistuneet laajentamaan toimintansa ympärivuotiseksi liikematkailun avulla. Kansainvälisessä yhteistyössä on mm. Puolan Pommerin kanssa päivitetty marrassa 2008 vireillä olevia yhteistyöhankkeita sekä allekirjoitettu yhteinen työsuunnitelma vuosille Pohjoismaisen ministerineuvoston saaristoyhteistyö jatkuu hallinnollisista ja taloudellisista epävarmuustekijöistä huolimatta. Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman lähivuosien käytännön edistämistä koskeva aiesopimus allekirjoitettiin huhtn 2009 lopussa. E18-moottoritien Muurla-Lahnajärvi -osuus avattiin liikenteelle marrassa 2008 ja Lahnajärvi- Lohja -osuus tammn 2009 lopussa. Valtatie 8 Turku-Pori yhteysvälihankkeen toteutussuunnittelu on käynnissä. Valtatie 9 kehittämisen edistämiseen perustettiin Pro Ysitie -yhdistys tammssa Miten Varsinais-Suomi makaa

5 Turun lentoaseman henkilöliikenteessä operaattorit kilpailevat markkinaosuuksista. Rahtiliikenteessä TNT Suomi Oy keskitti syysta 2008 alkaen Suomen lentonsa Turkuun, minne toimitetaan kaikki Suomeen tuotavat pikalähetykset. DHL Express käynnisti syyssa 2008 päivittäiset rahtilennot Turun ja Leipzigin välillä. Ratahallintokeskus on käynnistänyt Espoo-Lohja-Salo-ratalinjauksen alustavan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Paikallisjunaliikenteen osalta on menossa selvitys liikenteen toteuttamisesta kolmella ratasuunnalla Turusta Saloon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin. Maakuntaohjelman vuoden 2009 teeman Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen toteuttamiseksi on allekirjoitettu aiesopimus ja esikuntayksikkönä toimii VALONIA. Työhön sisältyy mm. maakunnallisen ilmastostrategian laatiminen. Vuoden 2009 alussa Varsinais-Suomen kuntarakenne muuttui varsin radikaalisti, kun kuntien määrä supistui 53:sta 28:aan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisten sosiaali- ja terveystoimen asukkaan ja ammatillisen koulutuksen asukkaan yhteistoiminta-alueiden muodostaminen on vieläkin kesken. Ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys on saatu järjestettyä Loimaan, Salon, Turunmaan ja Vakka-Suomen seutukunnissa. Myös Turun seutukunnassa on suunnitteilla seutukunnan käsittävä päivystys. Pro Saaristomeri ohjelmaa toteuttavista hankkeista merkittävimpiä on vuoden 2008 alussa käynnistynyt Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle kohdistuva maatalouden vesiensuojelun tehostamista koskeva TEHO yhteistyöhanke. Luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen tulee pääsääntöisesti valmistumaan vuonna Turun seudun tekopohjavesihankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja nykyisen arvion mukaan hanke valmistuu vuonna Yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn liittyen Turun Kakolan puhdistamo on valmis. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Turun seudun uuden jätteenpolttolaitoksen toteuttamisaikataulu ja sijoituspaikka ovat vielä ratkaisematta. Miten Varsinais-Suomi makaa 5

6 SAMMANDRAG Recessionen har tills vidare svept mer varsamt över Egentliga Finland än det övriga landet, och den har inte slagit till överallt i landskapet lika kraftigt. Bäst har Vakka-Suomi klarat sig och mest oroväckande är situationen i Salo och Loimaa regionkommuner. Den ökade arbetslösheten har kommit mest till synes som en tilltagande arbetslöshet i synnerhet för männen, eftersom t.ex. byggssektorn samt maskin- och metallindustrin alltjämt är mycket mansdominerade branscher. Det mest oroväckande draget har varit arbetslöshetens våldsamma tillväxt bland ungdomar. Befolkningsutvecklingen har jämnat ut sig, ty procenttalen för ökningen och minskningen av kommunernas befolkning är mindre än tidigare år. Flyttningen till Åboregionens kranskommuner håller på att avta, medan åter Åbo stads invånarantal ökar. I det riksomfattande kompetenscentralprogrammet har Turku Science Park ansvaret på riksplanet för ledningen inom Marin- samt HealthBIO-klustren. Vidare är man från landskapet med i klustret för turism- och upplevelseproduktion, livsmedels-, skogs- samt datateknik överallt-klustren. Åbo Nya universitet inleder verksamheten , då även konsortiet för Åbo universitet och Åbo handelshögskola upphör. Insamlandet av finansiering enligt den nya universitetslagen har redan inletts. Attraktionen hos yrkesutbildningen har alltjämt ökat. Bland utbildningsarrangörerna gick Turun Aikuiskoulutuskeskus (Åbo Vuxenutbildningscentral) och Paimion Aikuiskoulutuskeskus (Pemar Vuxenutbildningscentral) samman i början av år Landskapets egen vuxenutbildningsstrategi blir färdig på sommaren Inom projektet Åbo Europas kulturhuvudstad är målet att starta projekt. Avtalen med de första aktörerna ingås på våren 2009 och hela programmet offentliggörs Egentliga Finlands kulturstrategi har uppdaterats i januari Egentliga Finlands näringsstrategi färdigställs på våren En plan för att genomföra en samfälld marknadsföring har utarbetats inom marknadsföringen av landskapet. Om den förs ännu förhandlingar mellan Egentliga Finlands förbund och Åbo stad. I januari 2009 gavs marknadsföringspublikationen Annual ut på tre språk. Organisationen Turku Touring som svarar för landskapets turism kommer att bolagiseras i början av år Man avstår från kommunernas medlemsavgifter och alla tjänster prissätts skilt för sig. De största av skärgårdens turismföretag har lyckats utvidga sin verksamhet med hjälp av affärsturismen till en året om-verksamhet. Inom det internationella samarbetet har de aktuella samarbetsprojekten bl.a. med Pommern i Polen uppdaterats i november 2008 och en gemensam arbetsplan för åren har undertecknats. Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete fortsätter trots administrativa och ekonomiska osäkerhetsfaktorer. Intentionsavtalet om främjandet av Egentliga Finlands trafiksystemplan i praktiken de närmaste åren undertecknades i slutet av april Avsnittet Muurla-Lahnajärvi av E18 motorvägen öppnades för trafik i november 2008 och avsnittet Lahnajärvi-Lojo i slutet av januari Planeringen för att genomföra förbindleseprojektet för riksväg 8 Åbo-Björneborg pågår. För att främja utvecklingen av riksväg 9 grundades föreningen Pro Ysitie i januari Miten Varsinais-Suomi makaa

7 Operatörerna inom persontrafiken för Åbo flygstation konkurrerar om marknadsandelarna. Inom frakttrafiken centraliserade TNT Suomi Oy fr.o.m. september 2008 sina finlandsflygningar till Åbo, dit alla expressförsändelser som förs till Finland levereras. DHL Express inledde i september 2008 dagliga fraktflyg mellan Åbo och Leipzig. Banförvaltningscentralen har inlett den preliminära utredningsplaneringen och miljökonsekvensbedömningen av bansträckningen Esbo-Lojo-Salo. Vad lokaltågtrafiken anbelangar, så pågår en utredning om att genomföra trafiken i tre banriktningar från Åbo till Salo, Loimaa och Nystad. För temat i landskapsprogrammet år 2009 om att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den har ett intentionsavtal undertecknats och VALONIA verkar som stabsenhet. I arbetet ingår bl.a. att göra upp en klimatstrategi för landskapet. I början av år 2009 förändrades kommunstrukturen för Egentliga Finland ganska radikalt, då antalet kommuner minskade från 53 till 28. Bildandet av samarbetsområdena för social- och hälsovårdsväsendet med invånare och för yrkesutbildningen med invånare i enlighet med kommun- och servicestrukturreformen är ännu på hälft. Socialjouren dygnet runt har kunnat ordnas i regionkommunerna Loimaa, Salo, Åboland och Vakka-Suomi. Även i Åbo regionkommun planeras en jour som omfattar regionkommunen. Ett av de mest betydande projekten som genomför Pro Skärgårdshavet-programmet är det TEHO-samarbetsprogram som startades i början av år 2008 med inriktning på området för Egentliga Finland och Satakunta för att intensifiera lantbrukets vattenskydd. Genomförandet av naturskyddsprogrammen kommer i huvudsak att bli färdigt år Byggnadsarbetena på projektet för konstgjort grundvatten för Åboregionen pågår och enligt uppskattningen i dag blir projektet färdigt år I anslutning till behandlingen av samhällenas avloppsvatten är Kakola-reningsverket i Åbo färdigt. Avfallsplanen för Södra och Västra Finland blir färdig före utgången av år Tidtabellen och förläggningsplatsen för det nya avfallsförbränningsverket för Åboregionen är ännu olösta. Miten Varsinais-Suomi makaa 7

8 1. ALUKSI Varsinais-Suomen maakuntaohjelma sisältää viisi toimintalinjaa, jotka liittyvät osaamiseen, elinkeinoelämään, maakunnan asemaan, hyvinvointiin ja ympäristöön. Maakunnan kehittämisen pidemmän tähtäyksen suuntaviivat on tuotu esiin Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelmassa Maakuntaohjelmaa toteutetaan yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Keskeisessä asemassa ovat maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot. Rahoitus koostuu valtion budjettirahoituksesta, kuntien ja yksityisen sektorin panostuksesta sekä eri ohjelmien kautta tulevasta hankerahoituksesta. Ohjelman seurantaa varten on jokaiselle ohjelman toimenpiteelle Varsinais-Suomen liitosta määrätty yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on toimenpiteen etenemisen seuraaminen ja tarvittaessa myös hankkeen edistäminen. Seurannasta on myös erillinen raportti Miten maakunta makaa, Varsinais-Suomen maakuntaohjelman seuranta toimenpiteittäin vuonna 2009, jossa on käyty läpi jokaisen toimenpiteen toteutumistilanne. Ohjelman seurantaa on käyty läpi keväällä 2009 maakunnan yhteistyöryhmässä. 2. MAAKUNNAN TILA 2.1 Maakunnan viimeaikainen kehitys taloudessa, työllisyydessä ja väestökehityksessä Vuosi 2008 merkitsi Varsinais-Suomelle neljä vuotta kestäneen nousukauden loppua. Edellisen kerran nousukausi päättyi vuoteen Kummassakin tilanteessa nousukauden päättymisen ja taantuman alun syyt löytyvät maan rajojen ulkopuolelta: ensimmäisellä kerralla Aasian maista (globalisaatio) ja nyt Yhdysvalloista (rahoituskriisi). Muuta yhteistä nimittäjää onkin vaikeampi löytää. Se, mitä maailmalla tapahtuu, heijastuu ennen pitkää Varsinais-Suomeenkin. Edellinen taantuma kosketti lähinnä elektroniikan tuotantoa sekä sähköisiä palveluita, nyt taantuma koskettaa lähes jokaista toimialaa. Kansainvälisen rahoituskriisin takia maakunnan vientivetoisen teollisuuden tilauskannat ovat lyhentyneet, kun uusia tilauksia ei ole saatu entiseen malliin. Tahdin hiljentyminen näkyy kuljetus-, elektroniikka sekä metallialoilla mutta kaikista voimakkaimmin aina niin suhdanneherkällä rakennusalalla. Maakunnasta löytyy onneksi myös tasapainottavia aloja kuten lääke- ja diagnostiikka- sekä elintarviketeollisuus, joiden lähiajan näkyvät ovat vielä edelleen hyvät. Odotukset myös kaupan alan kasvulle ovat edelleen melko hyvät, mutta näin on perintätoimistojenkin kohdalla. Kaikki uudet työpaikat eivät enteile hyvää. 2.2 Elinkeinoelämän odotukset vuoden päähän paljon heikommat Taantuma on pyyhkäissyt yli Varsinais-Suomen muuta maata helläkätisemmin, toistaiseksi. Seutukuntien taloustilannetta on analysoitu enemmän TEM:n maalissa julkaisemassa Alueelliset talousnäkymät keväällä katsauksessa. Sen mukaan taantuma ei ole iskenyt kaikkialle maakuntaa yhtä voimakkaana: Vakka-Suomi on tässä mittelössä voittaja. Alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ei ole heikentynyt vuoden takaisesta eikä tulevan vuoden odotukset ole niin synkät kuin muilla seuduilla. Salossa ja Loimaalla tilanne on huolestuttavin. Seutukuntien elinkeinoelämän tilanteen voisi katsauksen perusteella tiivistää seuraavasti: 8 Miten Varsinais-Suomi makaa

9 Vakka-Suomen teollisuus on pystynyt uudistumaan, erikoistumaan ja asiakaspohjaa on laajennettu. Suhdanneherkkyys on vähentynyt. Rakentamisessa on kesään saakka jatkuvia kaupan alan investointeja, jotka muualla maakunnassa ovat jo päättymässä. Alueen elintarvike- ja kemianteollisuus ovat myös vähemmän herkkiä taantumalle. Alueen lasiteollisuus on lisännyt palvelutoiminnan osuutta, mikä vähentää suhdanneherkkyyttä. Autoteollisuudessa on ollut lomautuksia, mutta uutta hybridi- ja sähkökulkuneuvotuotantoa investoineen on käynnistymässä jo kuluvan vuoden aikana. Turunmaalla elinkeinoelämän ja yritystoiminnan odotukset vuoden päähän ovat heikommat nykytilaan verrattuna. Alueen merkittävään rakennustuotteiden valmistukseen rakennusalan laskusuhdanne (myös Venäjällä) vaikuttaa nopeasti. Lyhyellä aikajänteellä matkailun odotetaan supistuvan, mutta pidemmällä aikajänteellä kasvavan kotimaisen kysynnän ansiosta. Turun seutua uhkaa vientilama. Optiot laivatilauksista uhkaavat jäädä toteutumatta. Lomautukset ovat alkaneet laivanrakennuksen teräsrakentamisessa ja uhkaavat laajeta syksyyn mennessä. Myös talo- ja toimitilarakentaminen on vähentymässä. Kaupanalan suurinvestoinnit ovat jo valmistuneet ja maa- sekä merikuljetukset ovat vähentyneet. Tuleva kesäkausi tulee olemaan vaikeaa erityisesti viennistä ja rakennusalasta riippuvaisilla yrityksillä. Lääke ja diagnostiikka- sekä elintarvikealalla on kuitenkin vielä edessään valoisat näkymät. Loimaan seudun kärkitoimialoja ovat koneiden ja laitteiden, rakennusmateriaalien, sahatavaroiden ja metallituotteiden valmistus. Odotukset vuoden päähän ovat paljon heikommat nykytilaan verrattuna, mutta hieman paremmat kuin Salon ja Turun seuduilla. Pk-yritysvaltaisuus on suojannut suuremmilta suhdannevaihteluilta, koska yrityksillä on hajautettu asiakaspohja ja ne toimivat lähempänä loppuasiakasta. Osalla yrityksistä on edelleen vankka tilauskanta, mutta rakennusalan suhdannetilanne näkyy myös täällä. Salon seudun tilanne on viime vuoteen verrattuna heikentynyt rajusti ja elinkeinoelämän ja yritystoiminnan odotukset vuoden päähän ovat paljon heikommat. Alueella on paljon alihankintatyötä tekevää teollisuutta. Pelkän alihankinnan varassa olevien yritysten riskit ovat suuret, jos päähankkijat vetävät toimintoja takaisin itselleen. Metalliteollisuuden asiakkaat ovat enemmälti rakennus-, metsä- ja laivanrakennusaloilla. Matkapuhelinalalla alkavat lomautukset, mutta pieniä merkkejä kysynnän elpymisestä on jo saatu. Muu elektroniikkateollisuus on leikannut toimintoja ja vähentänyt henkilöstöä. kuussa 2009 julkaistun EK:n suhdannebarometrin mukaan odotukset Lounais-Suomessa ovat edelleen samansuuntaiset kuin miten TEM asian näkee. Suhdanteen käännöstä ei ole vielä nähtävissä, vaikkakin teollisuuden ja rakentamisen odotukset eivät ole enää niin synkkiä kuin kolme kuukautta aiemmin. 2.3 Työttömien määrä kasvaa lähes pystysuoraan, erityisesti nuorilla ja miehillä Maakunnan työttömien lukumäärä ei ole lähtenyt niin nopealla vauhdilla nousuun kuin esimerkiksi koko maassa tai vertailumaakunta Pirkanmaalla. Syynä tähän on mm. puskurin roolissa oleva ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö, josta luovutaan ensimmäisenä taloustilanteen heikentyessä. Rajuimmin työttömien määrä on noussut Salon seudulla. Turun seudulla työttömien määrä on lähtenyt heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta hitaammin nousuun. Syitä tähän ovat mm. ulkomainen puskurityövoima, muita seutuja monipuolisempi elinkeinorakenne sekä valtion työpaikkojen keskittyminen alueelle. TEM työnvälitystilastojen työttömien lukumäärä on kuitenkin todellista tilannetta korkeampi, sillä ryhmälomautukset eivät näy työnvälitystilastoissa. Tällä hetkellä työttömyyskäyrien kehitys muistuttaa vaarallisen paljon 90-luvun alun kehitystä. Työttömyyden kasvulle on kovat paineet, sillä jos suhdanne ei muutu paremmaksi, lomautukset realisoituvat myöhemmin irtisanomisiksi. Miten Varsinais-Suomi makaa 9

10 Kaikilla aloilla ei kuitenkaan ole vielä ylitarjontaa työvoimasta. Tuoreimman Varsinais-Suomen ammattibarometrin mukaan pulaa on edelleen sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisista sekä ravintola-alan ihmisistä. Korkeasti koulutetuista ja perinteisten käsityöammattien harjoittajista on sen sijaan ylitarjontaa Tampere Turku Pori Salo Loimaa Vakka-Suomi Turunmaa Tamm Kesä äkuu Marras Huht t Helm Heinä äkuu Joulu ukuu Loka akuu Maalis Elo Tamm Kesä äkuu Marras Huht t Helm Heinä äkuu Joulu ukuu Loka akuu Maalis Elo Tamm Kesä äkuu Marras Huht t Helm Heinä äkuu Joulu ukuu Loka akuu Maalis Elo Tamm Kesä äkuu Marras Huht t Helm Heinä äkuu Joulu ukuu Työttömien lukumäärän kehitys Tampereen, Turun ja Porin seuduilla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Työttömien lukumäärän kehitys Varsinais-Suomen seuduilla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Taantuma näkyy erityisesti miesten työttömyyden jyrkkänä kasvuna, kuten taantumissa/lamoissa on aina tapana. Nousukaudella vastaavasti miesten työttömyys laskee nopeammin kuin naisten. Rakennusala, kone- ja metalliteollisuus ovat edelleen hyvin miesvaltaisia aloja. Naiset työskentelevät usein vähemmän suhdanneherkillä aloilla julkisella sektorilla (sosiaali- ja terveys, opetussektori). Naisten työttömyys lähtee nousuun viiveellä. Naisten työttömyys kuitenkin nousee harvemmin miesten työttömyyttä korkeammalle, sillä naiset siirtyvät heikon työllisyystilanteen edessä pois työvoimasta (perhesyyt, opiskelu). Vakka-Suomi on siinä mielessä harvinaislaatuinen alue, että siellä naisten työttömyys (lukumäärä) on ollut miesten työttömyyttä suurempi jo lähes 10 vuotta. Vasta nyt miesten työttömyys on noussut naisten työttömyyttä korkeammalle tasolle sitten 90-luvun alun laman Varsinais-Suomi Miehet Varsinais-Suomi Naiset Satakunta Miehet Satakunta Naiset Pirkanmaa Miehet Pirkanmaa Naiset Työttömien lukumäärän kehitys naisilla ja miehillä Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto 10 Miten Varsinais-Suomi makaa

11 Miehet Naiset Miehet Naiset Työttömien lukumäärän kehitys naisilla ja miehillä Salon seudulla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Työttömien lukumäärän kehitys naisilla ja miehillä Vakka-Suomessa, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Huolestuttavin piirre työttömyyden kehityksessä on nuorisotyöttömyyden raju kasvu, erityisesti Salon seudulla. Viime lamasta kärsivät erityisesti 60-luvulla syntyneet. Nyt saman ovat kokemassa 80-luvulla syntyneet Tampere Turku Pori Salo Loimaa Vakka-Suomi Turunmaa Nuorisotyöttömien (alle 25-vuotiaat) lukumäärän kehitys Tampereen, Turun ja Porin seuduilla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto Nuorisotyöttömien (alle 25-vuotiaat) lukumäärän kehitys Varsinais-Suomen seuduilla, huht 2009, Lähde: TEM, työnvälitystilasto 2.4 Väestönkehitys tasaantuu Väestökehitys tasaantuu eli kuntien väestönkasvu- sekä vähenemisprosentit ovat nyt aiempia vuosia pienempinä. Muutto Turun seudun kehyskuntiin on hiljentymässä, kun taas samaan aikaan Turun väkiluku kasvaa. Ilmiö on samansuuntainen myös muillakin Suomen kasvukeskusalueilla. Vakka-Suomi pääsi miltei nollatilanteeseen vuoden vaihteessa. Sekä uuden kuntarakenteen omaavat Salon seutu että Turunmaa ovat hyvin kahtiajakoisia: Toinen kunnista kasvaa ja toinen vähenee. Loimaan seudun väestökehitys on kääntynyt negatiiviseksi alkuvuonna. Maakuntatasolla muuttovoitto kasvoi vuonna Muuttovoiton kasvu johtui lähinnä siitä, että alueelta muutettiin ulkomaille aiempaa vähemmän. Maan sisäinen muuttoliike on pysähtynyt. Miten Varsinais-Suomi makaa 11

12 Alue Vuodet Muutos % Muutos Aura ,1 0,8 2,0 1,4 2,2 3,0 Koski Tl ,3 0,6 1,0 0,7 0,7 0,6 Loimaa ,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,0 Marttila ,3 0,3 1,8 0,4 1,6 0,8 Oripää ,5 2,3 2,3 0,2 0,6 0,2 Pöytyä ,2 0,1 0,7 0,2 0,4 0,0 Tarvasjoki ,2 0,1 0,5 0,4 1,0 0,4 Loimaan seutu yhteensä ,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0, Muutos Salo ,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,4 Somero ,2 0,3 0,4 0,9 0,8 0,0 Salon seutu yhteensä ,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0, Muutos Kaarina ,4 1,4 1,6 1,7 2,0 2,0 Lieto ,0 1,1 1,3 2,1 0,7 1,5 Masku ,9 3,2 3,6 2,0 2,3 1,8 Mynämäki ,0 0,1 0,3 0,6 0,2 0,5 Naantali ,5 1,5 0,7 1,1 1,3 0,7 Nousiainen ,6 1,0 2,8 2,6 2,1 2,1 Paimio ,8 1,4 0,1 1,3 0,7 0,2 Raisio ,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,7 Rusko ,0 0,6 0,3 1,0 1,0 2,0 Sauvo ,2 2,6 1,2 0,6 1,2 0,3 Turku ,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 Turun seutu yhteensä ,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0, Muutos Kemiönsaari ,0 1,1 0,6 0,5 0,4 0,5 Länsi Turunmaa ,5 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 Turunmaa yhteensä ,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0, Muutos Kustavi ,0 1,0 1,2 1,9 1,2 1,3 Laitila ,6 0,2 0,5 0,5 0,0 0,1 Pyhäranta ,0 1,0 0,4 0,2 1,5 1,1 Taivassalo ,7 1,3 1,0 0,3 1,1 0,2 Uusikaupunki ,4 0,3 0,8 0,9 0,4 0,9 Vehmaa ,9 0,1 0,8 0,2 0,7 0,9 Vakka Suomi yhteensä ,4 0,2 0,7 0,6 0,3 0,7 Varsinais Suomi yhteensä ,38 0,42 0,32 0,48 0,41 0,29 Varsinais-Suomen kuntien väestömuutokset vuosina Vuosien muutos on laskettu vastaavien vuosien maalin arvoista. Lähde: Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus 12 Miten Varsinais-Suomi makaa

13 Varsinais-Suomi numeroina Väestö - Befolkning Väkiluku - Folkmängd Ruotsinkielisiä - Svenskspråkiga Vieraskielisiä - Främmandespråkiga Ulkomaalaisia - Utlänningar Syntyneet - Födda Syntyneiden enemmyys - Födelseöverskott Maassamuutto (netto) - Omflyttning (netto) Maahanmuutto (netto) - Inflyttning (netto) Kokonaisnettomuutto - Total nettoflyttning Työllisyys ja toimeentulo Sysselsättning och utkomst Työttömyysaste - Arbetslöshetsgrad (%) työvoimatutkimus - arbetskraftundersökning 8,4 7,7 8,4 8,3 7,0 6,5 6,2 5,7 Työttömyysaste - Arbetslöshetsgrad (%) työssäkäyntitilasto 10,9 10,4 10,9 10,4 9,0 7,9 6,9 * Työttömyysaste - Arbetslöshetsgrad (%) työministeriö - arbetsministeriet 10,3 10,3 10,1 10,3 9,2 7,9 6,9 6,5 Työttömiä, työvoimatutkimus Arbetslösa, arbetskraftundersökning Työttömiä, työssäkäyntitilasto Arbetslösa arbetskraftundersökning * Työttömiä työnhakijoita, työministeriö (ml. lomautetut) Arbetslösa arbetsökande,arbetsministeriet (inkl. permitterade) * Pitkäaikaistyöttömiä - Långtidsarbetslösa * Alle 25-vuotiaita - Under 25-åriga arbetslösa * Alle 20-vuotiaita - Under 20-åriga arbetslösa Työllisyysaste - Sysselsättningsgrad (%) (työvoimatutkimus) 69,5 70,2 69,5 67,9 70,8 72,3 72,3 72,8 Työllisyysaste - Sysselsättningsgrad (%) (työssäkäyntitilasto) 66,1 66,0 65,4 66,1 66,9 67,5 68,3 * Taloudellinen huoltosuhde (ei-työlliset/työlliset), työssäkäyntitilasto Ekonomisk försörjnings kvot 1,27 1,27 1,29 1,27 1,23 1,22 1,19 * Työllisiä - Sysselsätta, työvoimatutk. - arbetskraftsundersökn Työllisiä - Sysselsätta, työssäkäyntitilasto * Yritystoiminta ja elinkeinoelämä Företagverksamhet och näringsliv Työpaikkoja - Arbetsplatser * * * Alkutuotanto - Primärproduktion (A,B) * * * Teollisuus - Tillverkning (C,D) * * * Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E) * Rakentaminen - Byggverksamhet (F) * * * Kauppa, majoitus- ja ravit. toiminta Handel, hotell- och restaurangverksamhet (G-H) * * * Kuljetus - Transport (I) * * * Muut - Andra * * Yrittäjiä ja yksityisen sektorin työpaikat Företagare och arbetsplatser inom den privata sektorn * * Maatiloja - Jordbrukslägenheter * Yrityskanta * Toimipaikkoja - Verksamhetställe * BKT/asukas markkinahintaan BNP/inv. till löpande priser, * * BKT/asukas markkinahintaan, koko maa=100 BNP/inv. till löpande priser,, hela landet=100 90,8 99,3 95,4 96,6 95,0 95,1 * * Miten Varsinais-Suomi makaa 13

Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007

Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007 Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutuminen Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto 2007 SAATTEEKSI Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA

MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMIA VUONNA 2014 2 MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA Maakunnan

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-05-I

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maaseudun nykytila ja tulevaisuus

Varsinais-Suomen maaseudun nykytila ja tulevaisuus Varsinais-Suomen maaseudun nykytila ja tulevaisuus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 OSA I: Varsinais-Suomi lyhyesti 6 1. Perustiedot 6 2. Väestö, elinkeinorakenne ja työvoima 7 2.1 Väestön rakenne 7 2.2 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi Toimintaympäristön analyysi Varsinais-Suomi Satakunta Ahvenanmaa Toimittanut: Jyrki Liesivuori ja Tuire Westerholm Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2014

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti

Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Valtioneuvoston päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteutumisen seuranta- ja arviointiraportti Sisäasiainministeriön julkaisu Teema: Alueiden kehittäminen Taitto: Pentti Nuortimo

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys vuodeksi 2011

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot