PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA"

Transkriptio

1 PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA Pieksämäen kaupunki Espoossa AIRIX Ympäristö Oy Vitikka 1 H ESPOO Puhelin Telefax Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT KEHITTÄMISELLE Väestö ja asuminen Työpaikat ja työllisyys MIKÄ ON KEHITYSKUVA? KEHITYSKUVAN MUODOSTAMISPROSESSI PIEKSÄMÄEN VISIO JA KEHITTÄMISTAVOITTEET KEHITYSKUVAVAIHTOEHDOT Vaihtoehtojen vertailu PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA STRATEGIA KEHITYSKUVAN TOTEUTTAMISEKSI...28

3 1. JOHDANTO Pieksämäki on kehittyvä eteläsavolainen kaupunki, jossa viime vuosina on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nykyinen Pieksämäen kaupunki perustettiin vuoden 2007 alussa. Se muodostui v lopulla lakkautetusta Pieksämäen kaupungista ja Pieksänmaan kunnasta. Pieksänmaan kunta puolestaan syntyi vuoden 2004 alussa kuntaliitoksen tuloksena Pieksämäen maalaiskunnasta sekä Jäppilän ja Virtasalmen kunnista. Uuden Pieksämäen kaupungin väkiluku oli vuoden 2008 alussa hieman alle asukasta ja väestöennuste on hieman laskeva. Pieksämäen kaupunkiin on suuntautumassa merkittäviä kaupallisia investointeja Ideaparkin sijoittumispäätöksen myötä. Kaupunkiin on syntymässä seurausvaikutuksineen jopa uutta kaupan alan työpaikkaa. Uudet työpaikat viime vuosina ovat syntyneet Call Center palveluihin sekä palkanlaskenta yritykseen sekä olemassa olevien laajentumisten kautta lähinnä metalli-, muovi- sekä pesulayrityksiin. Uusia työpaikkoja parin vuoden aikana on syntynyt n v jälkeen työpaikkoja on hävinnyt 2500 ja asukasluku on vähentynyt noin 3600 henkeä, joten kaupungin infrastruktuuri on valmiina useammalle tuhannelle uudelle asukkaalle. Keskustassa ja sen lähialueilla on myös kaavamuutoksilla mahdollista tiivistää asumista sekä luoda yritys-, tuotanto- ja palvelutoimintoja lisää keskustaan. Uusia, monipuolisia 3

4 asuinmahdollisuuksia on löydettävissä helposti keskustasta, vesistöjen ääriltä ja hyvin kulkuyhteyksien varrelta valtateiden läheisyydestä. Pieksämäellä on tarvetta suunnitella tulevaa maankäyttöä ottaen huomioon tapahtuneen kehityksen, odotettavissa olevat investoinnit ja uuden, aikaisemmista kuntarajoista vapaan aluerakenteen. Luontevin keino ohjata tulevaa maankäyttöä on laatia elinkeinoelämän kehitystarpeet, väestö- ja työpaikkakehityksen, tulevan palveluverkon, liikenneverkon kehittämistarpeet ja ihmisten tulevan hyvinvoinnin huomioon ottava maankäytön kehityskuva. Kehityskuva on yhteinen näkemys tulevasta aluerakenteesta ja se ohjaa tulevaa kaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Maankäytön kehityskuvan laatimista on ohjannut työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Pieksämäen apulaiskaupunginjohtaja Juha Nousiainen, kaupungin tekninen johtaja Tapani Mähönen ja Pieksämäen kaupunginarkkitehti Leena Muoniovaara. Pieksämäen maankäytön kehityskuvan laatimisesta on konsulttina vastannut AIRIX Ympäristö Oy, josta työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö, FM Kimmo Vähäjylkkä, suunnittelija FM Johanna Lehto, projektipäällikkö DI Jouko Riipinen ja kehitysjohtaja DI Tapio Toropainen. 4

5 2. LÄHTÖKOHDAT KEHITTÄMISELLE Nykytilan analyysi on laadittu niin, että mennyttä kehitystä, nykytilannetta ja tulevaa kehitystä on tässä strategiaosiossa arvioitu lähinnä väestökehityksen, väestön ikärakenteen, muuttoliikkeen sekä työpaikka- ja työllisyyskehityksen näkökulmista. Laadittua aineistoa on hyödynnetty kehityskuvavaihtoehtoja laadittaessa Väestö ja asuminen Pieksämäellä asuu henkilöä ( ). Pieksämäki on muuttotappioaluetta vuonna 2006 nettomuutto oli yhteensä -154 henkilöä. Muuttajat ovat pääosin opiskelemaan tai työelämään siirtyviä. Ongelma on alueellinen, sillä koko Etelä-Savon maakunta kärsii muuttotappiosta. Ikääntyneisiin painottunut väestö alueella vähenee luonnollisen väestömuutoksen myötä lähes samaa tahtia lähtömuuton kanssa. (Etelä-Savon liitto/tilastokeskus 2008). Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väestö vähenisi seuraavan 15 vuoden aikana hieman vajaalla 2000 henkilöllä. Samanaikaisesti tapahtuu melko voimakasta ikärakenteen heikkenemistä, sillä vanhusten suhteellinen osuus kasvaa huomattavasti ja erityisesti työikäisten osuus vähenee. Tämä tarkoittaa huoltosuhteen (elättäjien ja elätettävien välinen suhdeluku) dramaattista heikkenemistä. Pieksämäelle tarvittaisiin erityisesti työikäisiä tulomuuttajia (lapsiperheitä). Toisaalta alueen nuoret tulisi saada jäämään kotiseudulleen. Pieksämäen väestöennuste ikäryhmittäin

6 Kaupungin elinkeinopoliittiset toimenpiteet ovat vaikuttaneet muuttoliikkeeseen, joka on ollut tämän vuoden ajan positiivinen: kaupunkiin on muuttanut enemmän asukkaita kuin täältä pois. Kuolleisuus on selkeästi syntyvyyttä suurempi vaikuttaen asukaslukua vähentävästi. Kaikissa selvityksissä muuton tärkeimmäksi perusteeksi on todettu työpaikka. Lisäksi muutto- ja pendelöintitutkimusten mukaan alueen imagolla ja muilla elämisen laatutekijöillä on todella suuri painoarvo asuinpaikkaa valittaessa. Tärkeimpiä perusteita vakituisen- tai vapaa-ajan asuinpaikan valinnalle ovat mm. luonnonläheisyys, ympäristön laatu, asuinympäristön turvallisuus sekä vesistön läheisyys ja muut asuinympäristön viihtyisyyttä parantavat seikat. Suosituin asumismuoto on itse omistettu omakotitalo, mutta ikärakenteen muuttuessa tarve esim. keskustassa sijaitseville palveluasunnoille kasvaa. Investointipäätösten myötä Pieksämäen imago on parantunut selvästi, mikä näkyy mm. kiinteistöjen hintojen nousussa ja vilkastuneessa asuntokaupassa. Pieksämäki tarjoaa hyvät asuinmahdollisuudet ja palvelut lapsiperheille, sillä valtakunnallisessa haastattelututkimuksessa Pieksämäki sijoittui Suomen 415 kunnan joukossa sijalle 84 (TNS-Gallup, lokakuu 2008). Kestävintä on väestönkasvu kaavoitetuille alueille, jolloin yhdyskuntarakenne pysyy tiiviinä ja tehokkaana. Haluttujen asuinmahdollisuuksien tarjoamiseksi liikenneyhteyksien ja kunnallistekniikan tulee olla kunnossa. Asumisvaihtoehtoja tulee olla erilaisia ja erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia Työpaikat ja työllisyys Pieksämäen elinkeinorakenne on painottunut julkishallintoon, jalostukseen sekä kauppaan, majoitukseen ja liikenteeseen. Alkutuotannon osuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut rajusti ja samaan aikaan yhteiskunnallisten palveluiden osuus kasvanut. Rahoitus- ja liike-elämän palvelut sekä teollisuus ovat kasvaneet jonkin verran. 6

7 Pieksämäen kaupungin ja työvoimatoimiston sekä Etelä-Savon TE-keskuksen työvoimaosaston helmikuussa tekemän arvion mukaan työpaikat lisääntyvät työpaikasta (v.2005) vuoteen 2010 mennessä reiluun työpaikkaan, erityisesti kaupan ja majoituksen palveluissa sekä rakentamisessa. Maa- ja metsätalouden ja rahoitusalan työpaikkojen ennustetaan vähenevän. Työpaikkojen lisäys edellyttää Ideaparkin toteutumista.. Ideaparkin ja muiden kaupan investointien vaikutus työpaikkoihin olisi siis arvion mukaan jopa uutta kaupan alan työpaikkaa (nettolisäys). Vaikka kaupan ala työllistää usein pääosin naisia, miehille olisi työllisyysmahdollisuuksia rakentamisen lisäksi mm. alueen metalli- ja muussa teollisuudessa, jossa tällä hetkellä on ainakin joillakin sektoreilla työvoimapula. Työttömyysaste Pieksämäellä oli elokuun 2008 lopussa 8,3 % eli hieman alempi kuin Etelä- Savon maakunnan 8,6 % ja koko maan keskiarvo 7,2 % (TE-keskus, katsaus ). Lähes puolet työttömistä on yli 50-vuotiaita ja kolmasosa työttömistä on luokiteltu vajaakuntoisiksi. Elinkeinostrategian mukaan v mennessä tavoitteena on luoda 2000 uutta työpaikkaa, josta kaupungin toimenpitein Merkittävimmät lisäykset tulevat metalliteollisuudessa, kaupan alalla sekä matkailussa. Tavoite jakautuu toimialoittain seuraavasti: 1) julkisen hallinnon ja yritysten tukipalvelut 400 työpaikkaa (mm. palkanlaskenta, taloushallinto, puhelinpalvelut) 2) metalliteollisuus (erityisesti rautatiesektori) 300 työpaikkaa 3) kauppa 600 työpaikkaa 4) sosiaaliala 200 työpaikkaa 5) matkailu 300 työpaikkaa (matkailuteollisuuden syntyminen) 6) maaseutuelinkeinot 50 työpaikkaa 7) muut työpaikat 150 työpaikkaa (mm. uusien yritysten sijoittuminen Pieksämäelle) Työpaikkojen lisääntyminen tarkoittaa, että rekrytointitarve on merkittävä. Lisääntyvät työpaikat lisäävät myös pendelöintiä, kun työvoimaa liikkuu päivittäin lähiseuduilta (Varkauden alue, Suonenjoki, Mikkelin seutu, Jyväskylän suunta). Aluerakenteessa työpaikkojen määrän kasvu työpaikalla tarkoittaisi kaupallisten palvelujen alueen rakentamista, uusien yritys- ja työpaikka-alueiden rakentamista valtateiden varsille sekä uuden kaupallisten palvelujen alueen ja nykyisen keskustan välisen alueen rakentumista yritys- ja työpaikka-alueena. Pieksämäen sijainti on erittäin hyvä kaupallisten palvelujen kehittymistä ajatellen, sillä Itä- Suomen kaupallisten palvelujen tarjonnassa on erikoiskaupan osalta puutteita. Palveluja haetaan mm. Jyväskylästä ja pääkaupunkiseudulta. Pieksämäellä asuvat hakevat erikoiskaupan palveluja tällä hetkellä mm. Kuopiosta, Mikkelistä ja Jyväskylästä. Pieksämäen asema kaupallisten palvelujen keskuksena on merkittävä myös matkailun näkökulmasta, sillä Etelä-Savossa, jossa erityisesti kesämatkailijoiden ja mökkiläisten määrä on suuri, puuttuu ostosmatkailukeskus. 7

8 3. MIKÄ ON KEHITYSKUVA? Alueiden käytön ja alueiden kehittämisen tueksi on viime vuosina alettu laatia yhä useammin strategiapainotteisia maankäytön kehityskuvia. Maankäytön kehityskuva on yleispiirteinen kuvaus alueen tulevasta maankäytöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Siinä määritellään maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäimen tavoitteet sekä tavoitteellinen aluerakenne. Useimmiten kehityskuva esitetään havainnollisena tekstin ja kuvien (karttojen) yhdistelmänä. Kehityskuva on kaavaa täydentävä ja sen pohjaksi laadittava strateginen asiakirja, joka laaditaan vapaamuotoisena prosessina, jossa keskeistä on toimijoiden välinen vuorovaikutus. Kehityskuvassa otetaan huomioon mm. väestön ja työpaikkojen kehitys, odotettavissa olevat investoinnit ja kehityshankkeet sekä yleiseen yhteiskuntakehitykseen vaikuttavat trendit. Kehityskuva laaditaan yleensä vaihtoehtojen (rakennemallien) kautta ja kehityskuvaksi valitaan optimaalisin vaihtoehto tai niiden yhdistelmä. Valitussa kehityskuvassa korostuvat alueen erityispiirteet ja alueelle soveltuvat teemat. Kunnan kehityskuva sijoittuu maankäytön suunnittelun hierarkiassa maakuntakaavan ja yleiskaavan välimaastoon. 8

9 Kehityskuvaa toteutetaan kaavoituksen ohella kunnan kehittämisstrategiassa ja sen toimenpideohjelmassa, joka sidotaan mm. kuntatalouteen budjetoinnin kautta. Kehityskuvan toteutumisen ja strategiaprosessin onnistumisen kannalta keskeisiä ns. kriittisiä menestystekijöitä Pieksämäellä ovat mm: - positiivinen väestökehitys - monipuolinen elinkeinorakenne (sisältää uusien työpaikkojen syntymisen) - laadukas asuminen (joka houkuttelee uusia asukkaita ja saa nuoret jäämään kotiseudulleen) - kattavat palvelut (jotka vaikuttavat ihmisten viihtymiseen) Erityisesti näissä tavoitteissa ja alueen menestystekijöiden toteutumisessa on onnistuttava, mikäli Pieksämäen halutaan menestyvän. Uudet työpaikat 9

10 4. KEHITYSKUVAN MUODOSTAMISPROSESSI Pieksämäen kehityskuva on muodostettu hyvin tiiviin ja vuorovaikutteisen prosessin tuloksena Ennen varsinaisen kehityskuvatyön käynnistymistä laadittiin keväällä 2008 Pieksämäen keskustan eteläosien kehittämissuunnitelma, liikennettä ja kauppaa koskevia selvityksiä sekä kaavoituksen vaatimia perusselvityksiä. Pieksämäen yritysten, järjestöjen, viranomaistahojen ja kaupungin edustajia kuultiin haastattelukierroksella. Kehityskuvatyö käynnistyi olemassa olevan lähtötiedon keruulla ja sen analysoinnilla. Työryhmän ideaseminaarissa määriteltiin kehittämisen raamit ja edellytykset, jonka jälkeen laadittiin vaihtoehtoisia kehityskuvaluonnoksia. Syyskuussa 2008 toteutettiin Pieksämäellä kehityskuvaa koskeva seminaari, johon kutsuttiin laajasti eri toimijatahoja Pieksämäeltä ja muualta Etelä-Savosta. Workshop-työskentelynä määriteltiin Pieksämäen kehittämisen tavoitteet ja vertailtiin vaikutuksia. Vaihtoehtojen vertailun pohjalta laadittiin luonnos Pieksämäen kehityskuvaksi. Kehityskuvan toteutumisen vaikutuksia arvioitiin monipuolisesti mm. ympäristön, liikkumisen, yhdyskuntarakenteen toimivuuden ja ihmisten elinolojen näkökulmista. Kehityskuva, joka sisältää raportin ja karttaesityksen, menee lautakuntakäsittelyn jälkeen Pieksämäen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi marraskuussa

11 Kehityskuvan muodostamisprosessiin on osallistunut suuri joukko toimijoita, joista keskeisimpiä ovat: - Pieksämäen kaupunki tilaajan ja koordinoijan roolissa - Alueen asukkaat - Pieksämäen yrittäjät ja työnantajat - Etelä-Savon Kauppakamari ja sen Pieksämäen osasto - Kaupungin päättäjät - Viranomaistahot,mm.Etelä-Savon ympäristökeskus ja Etelä-Savon liitto - Järjestöt 5. PIEKSÄMÄEN VISIO JA KEHITTÄMISTAVOITTEET Pieksämäen kehittämisen visio lähdettiin muodostamaan hahmottelemalla vaihtoehtoisia tulevaisuuden kulkuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Globaaleja, Pieksämäenkin tulevaisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavia megatrendejä ovat mm: - Kiina-Intia -ilmiö (tuotannollisten työpaikkojen karkaaminen) - Väestön voimakas ikääntyminen - Ilmastonmuutos - Teknologinen kehitys (biopolttoaineet ym.) ja innovaatiot - Väestökato ja nuorten poismuutto - Kansainväliset muuttovirrat (esim. Venäjältä) ja monikulttuurisuus - Turvattomuuden ja pahoinvoinnin lisääntyminen - Työvoiman saatavuus avaintoimialoilla - Toimintojen keskittyminen ja kaupungistuminen Näitä megatrendejä voidaan arvioida tulevaisuuden uhkina tai mahdollisuuksina. Lisäksi on hyvä pohtia kuinka pysyviä muutokset voivat olla ja missä määrin paikallisesti voidaan hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuuksia ja toisaalta torjua uhkia. Kehityskuvaan olennaisemmin vaikuttavat kuitenkin paikallisen tason muutostekijät, joiden yhteisvaikutus kertoo alueen menestyksestä tai tappiosta: 11

12 Pieksämäen kehittämisen visio muodostettiin vaihtoehtoisten ja kuviteltujen tulevaisuuden kehityskulkujen eli skenaarioiden kautta. Kehityskuvassa ideoitiin seuraavat, teemoihin sidotut tulevaisuuden skenaariot: 12

13 Näitä neljää tulevaisuudenkulkua arvioitaessa havaittiin, että kaikissa vaihtoehdoissa on elementtejä, jotka tukevat Pieksämäen myönteistä kehitystä. Pieksämäelle tavoitellaan mittavaa kaupan palvelukeskittymää, joka työllistäisi alueen asukkaita ja houkuttelisi tulomuuttajia. Matkailussa ja uudessa idänkaupassa nähdään suuri potentiaali, joka tulisi hyödyntää. Paikkakunnan leipä on tällä hetkellä pitkälti metalli- ja muussa teollisuudessa, jonka 13

14 uudistaminen ja tulevaisuuden turvaaminen on tärkeää. Unohtaa ei saa myöskään elävää maaseutua, sen tarjoamia työpaikkoja ja loma-asutuksen merkitystä. Pieksämäen kehittymisen vision tulee sisältää kaikki nämä keskeiset elementit. Aluerakenteeseen liittyvä visio voidaan kirjoittaa muotoon: Pieksämäki on monipuolisista palveluista ja teollisesta tuotannosta elävä kansainvälistyvä paikkakunta, joka tarjoaa luonnonläheiset ja monipuoliset asuinmahdollisuudet Kehityskuvalle ei ole määritelty tarkkaa tavoitevuotta, koska kehitys tulee tapahtumaan vaiheittain, mutta tarkasteluja tehdään pääasiassa aikajänteellä Työssä määritellyt kehittämistavoitteet koskevat pääasiassa näitä vuosia. Pieksämäen kaupungin laatimat strategiset kehittämistavoitteet on määritelty vuodelle 2016: 1. Tasapainoisen kehittämisen mahdollistava talous 2. Työpaikkoja lisäävä elinkeinopolitiikka Vuoteen 2010 mennessä on luotu 500 uutta työpaikkaa, joista kaupungin toimenpitein 250. V mennessä tavoitteena on luoda uutta työpaikkaa, josta kaupungin toimenpitein Kaupungin järjestämä palvelutuotanto tehokasta ja kilpailukykyistä. 4. Kaupungin kaupalliset palvelut ovat niin kilpailukykyisiä ja vetovoimaisia, että niitä hankitaan myös oman alueen ulkopuolelta. 5. Alueellisesti ja rakenteeltaan tasapainoinen väestö. Pieksämäen väestötavoitteeksi on määritelty nykyisen väestömäärän säilyminen lähivuosina. On kuitenkin selvää, että jos kaavaillut kaupan investoinnit ja muu työvoiman hankinta onnistuu, tulee myös väkiluku kasvamaan nykyisestä vähintään asukkaalla (työntekijöiden lisäksi muuttaa perheitä, mutta osa uusista työntekijöistä pendelöi lähialueilta). Kehityskuvatyössä ei ole lähdetty asettamaan tarkkoja lukumääräisiä tavoitteita, vaan on pohdittu ja arvioitu sitä, mitkä kehittämistavoitteet ja tulevaisuuden toimenpiteet ovat tärkeitä. Arviointi on tehty kaksivaiheisena: ensin työryhmässä ja sen jälkeen kehityskuvaseminaarissa. Kehitysväittämien arviointi on tehty subjektiivisesti ja liukuvana niin, ettei arvioinnissa ole käytetty tarkkoja lukuarvoja. Esitetyt kehittämisen painopistealueet ja kehittämistavoitteet ovat jossakin määrin vastakkaisia, mutta myös toisiaan täydentäviä: 14

15 Tärkeimpinä, kehitettävinä asioina arviointiin osallistuneet pitivät logististen yhteyksien kehittämistä (nopeat junayhteydet, kaupungin sisäiset yhteydet), monipuolisten asuinmahdollisuuksien luomista (keskusta-asuminen, uudet omakotialueet, vanhat kuntakeskukset), palvelujen turvaamista keskustoissa sekä matkailun kehittämistä. Myös uusien työpaikkojen syntyminen teollisuus- ja palveluyrityksiin sekä kaupan pariin on tärkeää. Nämä kehittämistavoitteet on otettava huomioon maankäytön kehityskuvassa ja tulevissa kaavaratkaisuissa. 15

16 6. KEHITYSKUVAVAIHTOEHDOT Vision ja valittujen skenaarioiden pohjalta laadittiin kolme periaatteellista maankäytön kehityskuvavaihtoehtoa siitä, miten Pieksämäen tulevaa aluerakennetta ja toimintoja tulisi kehittää. Kehityskuvavaihtoehdoissa on esitetty periaatetasolla vain nykytilanteesta muuttuvat alueet ja painotettu kehittämistoimenpiteitä. Tarkasteltavat toiminnot (maankäyttömuodot) ovat keskusta- ja hallintopalvelut, asuminen, liikenne, virkistys, palvelut ja loma-asuminen. Vaihtoehdot on laadittu niin, että ne ovat selvästi toisistaan poikkeavia, mutta eivät toisensa poissulkevia. Lopulliseen strategiaan voidaan valita useamman mallin kompromissi. Oheiset kehityskuvavaihtoehdot eroavat toisistaan kehittämisen pääperiaatteen, toimintojen sijoittumisen ja pääasiallisten liikenneyhteyksien osalta. Vaihtoehtojen vertailun pohjaksi on otettu nykytilanne, ns. 0-vaihtoehto. Pieksämäen nykyiseen aluerakenteeseen vaikuttavat olennaisesti tapahtuneet kuntaliitokset ja toiminnallisesti eheämmän rakenteen syntyminen. Vanha maalaiskunnan keskusta Naarajärvi ja Pieksämäen kaupunkikeskusta ovat käytännössä kasvaneet jo yhteen. Tuotannollista toimintaa on erityisesti Naarajärven ympärillä. Pieksämäen nykyinen keskustarakenne ei ole optimaalinen, sillä esimerkiksi valtateiden tarjoamia logistisia mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty. Vanhoissa kuntakeskuksissa on hyvä peruspalveluvarustus. 16

17 Vaihtoehdossa 1. lähes kaikki kehittämistoimenpiteet suunnataan Pieksämäen keskustaan tavoitteena tiivistää ja eheyttää nykyistä keskustarakennetta. Keskeisin tiivistettävä ja täydennysrakennettava alue on kolmio, jonka kärkinä ovat nykyinen keskusta, Naarajärvi ja uusi kaupallisten palvelujen alue. Tätä eheytyvää aluetta rajaavat luontevasti Pieksäjärvi ja Vangasjärvi, valtatie 23 ja kantatie 72. Alueen sisälle syntyy uusia yritys- ja tuotantotoiminnan alueita (Savon radan länsipuolelle) ja radan itäpuolelle uusi hallinto- ja yrityspalvelujen vyöhyke. Nokkalan alueelle muodostuu uutta asumista. Pieksämäen kaupunkikeskusta kehittyy pikkukaupungin idyllisenä ja elävänä kaupunkikeskustana, josta on hyvät yhteydet uudelle kaupallisten palvelujen alueelle. Keskustan kaupallisia palveluja kehitetään ja sinne syntyy uusia matkailun kehittymistä tukevia palveluja. Naarajärveltä muodostuu kantatien 72 suuntaisesti yhtenäinen työpaikka-alueiden vyöhyke. Logistisia yhteyksiä, valtateitä ja rautatietä kehitetään voimakkaasti. Keskustan välittömässä läheisyydessä ja sen sisällä on kattava virkistysalueiden ja -yhteyksien verkko, joka johtaa vesistöjen äärelle. 17

18 Vaihtoehdossa 2. kaupungin väestönkasvu luo paineita kaavoittaa uusia asuinalueita. Vaihtoehdon nimen mukaisesti uusia asuinalueita muodostetaan houkutteleville paikoille järvien rannoille. Uusien asuntoalueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat nauhamaiset virkistysvyöhykkeet. Vaihtoehdossa 2. keskusta tiivistyy ja eheytyy voimakkaasti kuten vaihtoehdossa 1, mutta uusia tuotannollisen toiminnan ja yritystoiminnan alueita syntyy pääliikenneväylien varteen. Erityisen voimakkaasti kehittyy poikittainen Jyväskylä-Pieksämäki-Varkaus -yhteys. Vaihtoehto 3 on kylien kehitystä painottava vaihtoehto, jossa siinäkin on lähtökohtana keskustarakenteen tiivistyminen ja eheytyminen. Kehittämisen kohteina ovat erityisesti vanhat kuntakeskukset Jäppilä ja Virtasalmi, jonne syntyy monipuolinen palveluvarustus, uutta asumista ja jossain määrin myös työpaikkoja. Nenonpelto kasvaa vähitellen yhteen Pieksämäen kaupunkirakenteeseen. Kehityspotentiaalia on myös mm. Montolan, Vehmaskylän, Siikamäen, Haapakosken ja Venetmäen kylissä, joista jokaiseen muodostuu omaleimainen kyläprofiili. Kylien palvelujen kehittymistä tukee kasvava vapaa-ajan asuminen sekä matkailun kehittymismahdollisuudet, jotka ovat parhaimmat vesistöjen äärillä. Kyliä kehittävä, toiminnallisesti hajautunut vaihtoehto edellyttää merkittävää panostusta myös alempiasteiseen tieverkkoon. 18

19 6.1. Vaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen vertailu suoritettiin esittelyjen pohjalta kehityskuvaseminaarissa Seminaarissa olivat edustettuina Pieksämäen kaupungin lisäksi mm. alueen yrittäjien, Etelä- Savon maakuntaliiton, Etelä-Savon ympäristökeskuksen edustajat. Pieksämäen kehityskuvavaihtoehtoja vertailtiin ja arvioitiin seminaarissa eri näkökulmista, jotka muodostettiin seuraavasti: 1) alue- ja yhdyskuntarakenne 2) asuminen ja asuinympäristöt 3) elinkeinot, työpaikat ja palvelut 4) liikenne, energia ja yhdyskuntatalous 5) luonto- ja ympäristöarvot; virkistys ja vapaa-aika Työryhmätyöskentelyssä pyrittiin hahmottamaan eri kehityskuva vaihtoehtojen vaikutuksia ja niiden olennaisia eroja. Vaihtoehtojen vaikutuksia verrattiin tarvittaessa kolmella aluetasolla: vaikutukset Pieksämäen kaupungin alueella, vaikutukset seudulla ja lähikunnissa sekä maakuntatason vaikutukset. 19

20 Ryhmien arviointitulokset olivat seuraavat: Alue- ja yhdyskuntarakenne-ryhmä Eri vaihtoehtojen vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen: - asutuksen, väestön ja työpaikkojen määrä ja sijoittuminen o ASUTUS: Eheytyvän keskustan mallilla osin yhdistettynä Kehittyvät kylät malliin olisi myönteisimmät vaikutukset. Mukaan otettaisiin valikoiden osa Järvimallin kylistä ns. kehittyvinä palvelukylinä o TYÖPAIKAT: Järvimallin mukaisesti, eli logististen väylien suunnassa laajenevat työpaikka- ja yritysalueet - palvelujen sekä virkistysalueiden määrä ja sijoittuminen o VIRKISTYS: Järvimallin mukainen ratkaisu ei ole hyvä. - rakenteen toimivuus, eheys/hajanaisuus, olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen o Parhaiten toimii yhdistelmä, jossa mukana Eheytyvä keskusta sekä valikoiden Kehittyvät kylät. Uusien työpaikkojen sijoituksessa hyödynnetään Järvimallin ratkaisuja. Vaikutusten kolme aluetasoa - Vaikutukset Pieksämäen kaupungin alueella o Vaihtoehtojen 1-3 vaikutukset käsiteltiin edellä. o 0-vaihtoehdon toteutumisella kielteisiä vaikutuksia: kaupungin hidas hiipuminen, jonka seurauksena mm. olemassa oleva infrastruktuuri tulee vajaasti hyödynnetyksi. - Vaikutukset seudulla ja lähikunnissa o Kehityskuvavaihtoehtojen 1-3 alue- ja yhdyskuntarakenteellisilla vaikutuksilla ei ole keskinäistä eroa seudun ja lähikuntien aluetasolla o 0-vaihtoehdon toteutumisella kielteisiä vaikutuksia myös koko seudun ja lähikuntien kannalta: hidas hiipuminen, jonka seurauksena mm. olemassa olevan infrastruktuurin vajaa hyödyntäminen - Maakuntatason vaikutukset o Kehityskuvavaihtoehtojen 1-3 alue- ja yhdyskuntarakenteellisilla vaikutuksilla ei ole keskinäistä eroa maakuntatasolla o 0-vaihtoehdon toteutumisella kielteisiä vaikutuksia myös koko seudun ja lähikuntien kannalta: osaltaan vahvistaisi maakunnan kielteistä kehitystä, jossa mm. olemassa olevaa infrastruktuuria jää vajaasti hyödynnetyksi. Elinkeinot, työpaikat ja palvelut - ryhmän tuloksia Eri vaihtoehtojen vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin - Vaihtoehtojen toimivuus järjestyksessä: 1. Eheytyvän keskustan malli 2. Järvimalli 3. Kehittyvät kylät malli 4. Nollavaihtoehto o Eheytyvän keskustan malli tukee parhaiten kaupungin elinkeinostrategiaa - Palvelujen monipuolisuus o Eheytyvän keskustan malli on paras palvelujen monipuolisuuden kannalta - Kaupallisten palvelujen saavutettavuus o Eheytyvän keskustan malli on paras oman paikkakunnan palveluiden saavutettavuuden kannalta. Jos palveluita hajautetaan, voidaan erityispalveluita joutua hakemaan muista kaupungeista. - Julkisen sektorin palvelujen kehittäminen 20

21 - Palvelujen kehittäminen ja järjestäminen on kohtuuhintaista eheytyvän keskustan mallissa Vaikutusten kolme aluetasoa - Vaikutukset Pieksämäen kaupungin alueella o Eheytyvän keskustan malli hyödyntää valmista infrastruktuuria ja olemassa olevaa rakennetta - Vaikutukset seudulla ja lähikunnissa o Kaikkiin malleihin paitsi nollavaihtoehtoon sisältyvä Pieksämäen palveluiden voimakas kehittäminen heijastaa myönteisiä vaikutuksia naapurikuntiin; osa työntekijöistä tulee muista kunnista, mm. Varkaudesta, Joroisilta ja Kangasniemeltä. - Maakuntatason vaikutukset o Pieksämäen palveluiden voimakas kehittäminen mahdollistaa Eteläsavolaisen matkailuteollisuuden ; ostosmatkailu täydentää maakunnan muuta matkailutarjontaa Liikenne, energia- ja yhdyskuntatalous ryhmän tuloksia - Yksityisauton käyttö o Eheytyvän keskustan mallin toteutukseen liittyy vähiten yksityisautolla liikkumista o Kehittyvät kylät malli perustuu eniten yksityisauton käyttöön - Julkisen liikenteen toimivuus, investoinnit ja käyttökulut o Järvimalli mahdollistaa kohtuullisesti bussiliikenteen toimivuuden; Eheytyvän keskustan malli toimivin o Koko alueella (kaikki mallit) julkisen liikenteen järjestämisessä ongelmana on väestömäärän vähäisyys o Eheytyvän keskustan malli tukee parhaiten raideliikenteen kehittämistä - Kevyt liikenne; kävely ja pyöräily o Kevyen liikenteen kannalta eheytyvän keskustan malli on toimivin - Liikenneturvallisuus o Eheytyvän keskustan malliin liittyvänä riskitekijänä nähtiin liikennemäärien kasvu tiiviillä alueilla - Tieverkon investoinnit ja käyttökustannukset o Eheytyvän keskustan malli on sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan edullisin - Muun infrastruktuurin rakentaminen, käyttö ja kunnossapito o Eheytyvän keskustan malli on sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan edullisin - Palvelujen toteuttamisen ja ylläpidon kustannukset o Eheytyvän keskustan malli on edullisin - Mallien kokonaisvaikutukset energian käyttöön o Eheytyvän keskustan malli on energian käytön suhteen paras Vaikutusten kolme aluetasoa o Eheytyvän keskustan malli turvaa palvelut ja niiden kehittämisen kunta- ja seututasolla; maakuntatason vaikutuksia ei kirjattu 21

22 Luonto- ja ympäristöarvot; virkistys- ja vapaa-aika ryhmän tuloksia - Pieksämäen identiteetti ja imago o Eheytyvän keskustan malli luo Tiiviin pikkukaupungin identiteettiä o Järvimallin identiteetti: Väljä kaupunki rannalla o Kehittyvät kylät mallin identiteetti: Monikeskuksinen pitäjä o Nolla-vaihtoehdon identiteetti: Uinuva pikkukaupunki - Luonto - ja ympäristöarvot o Eheytyvän keskusta- ja järvimalleihin liittyvä keskittäminen säästää ympäristöä o Kehittyvät kylät - mallin ja nollavaihtoehdon seurauksena ihmisen jälki luonnossa lisääntyy - Vesi, ilman laatu ja ilmasto o Eheytyvän keskusta- ja järvimallit nähtiin vesien, ilman laadun ja ilmaston kannalta myönteisinä o Kehittyvät kylät - malli ja nollavaihtoehto nähtiin vaikutuksiltaan kielteisempinä - Kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus: luonnontilaisten alueiden koko ja yhtenäisyys o Kaikissa malleissa vaikutukset ovat paikallisia - Luonnonvarat: esim. käytön määrä ja kestävyys o Malleilla ei nähty olennaisia eroja - Kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuudet o Mitä hajautetumpi malli, sitä kalliimpi - Kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö o Eheytyvän keskustan malli uhkaa eniten kaupunkikeskustan rakennetun kulttuuriympäristön arvoja o Kehittyvät kylät - mallin ja nollavaihtoehdon vaikutuksena Pieksämäen maalaismaisema ei pusikoidu - Virkistysalueiden määrä ja sijainti Malleilla ei nähty olennaisia eroja 22

23 7. PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA Ehdotus Pieksämäen kehityskuvaksi syntyi kehityskuvaseminaarin loppukeskusteluissa ja yhteenvedossa, jossa todettiin jokaisen vaihtoehdon hyvät puolet. Pieksämäen tulevan kehityksen ja aluerakenteen toimivuuden kannalta erityisen tärkeää on muodostaa uusi eheä, tiivis, toimiva ja viihtyisä keskusta, joka yhdistää toiminnallisesti nykyisen kaupunkikeskustan, uuden kaupallisten palvelujen alueen ja Naarajärven. Asumisen, yritystoiminnan, kaupan ja tuotannollisen toiminnan alueita kehitetään ensimmäisessä vaiheessa tämän uuden keskustan sisällä. Keskustelujen lopputuloksena Pieksämäen maankäytön kehityskuvaksi valikoitui kaikkien kolmen mallin yhdistelmä, jossa kehityskuva toteutetaan vaiheittain seuraavasti: I vaihe: II vaihe: uuden tiiviin ja eheän keskustan kehittäminen uudet asuinympäristöt järvien ympäristössä ja uudet yritys- ja tuotantotoiminnan alueet valtateiden varressa ( Järvi-malli ) sekä kyläympäristöjen kehittäminen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alueina Kehityskuvassa on keskitytty esittämään muuttuvia alueita ja kohteita erilaisin kehittämismerkinnöin. Tärkeimmät kehittämistoimenpiteet vaiheittain ovat seuraavat (merkinnät viittaavat raportissa ja sen liitteenä olevaan karttaan): Pieksämäen kehittämisen I-vaihe ( ) - Pieksämäelle sijoittuu merkittävästi uusia kaupallisia palveluja - Tuotannollinen teollisuustoiminta lisääntyy keskustan tuntumassa - Uuden kaupallisten palvelujen alueen ja nykyisen keskustan välinen alue täyttyy yritys- ja työpaikka-alueista sekä asumisesta - kaupallisen ja teollisen toiminnan lisääntyminen houkuttelee uusia asukkaita - keskustaa kehitetään aktiivisesti, ja kaupungin visuaalinen ilme sekä pikkukaupunkimaisuus säilytetään KEHITETTÄVÄ ASUMISEN ALUE - Pieksämäen kaupunkikeskustaan tiivistetään asumista: uudet asukkaat ohjataan pääosin tälle alueelle - uusia asukkaita houkutellaan sekä kotimaasta että ulkomailta: ulkomaiselle työvoimalle varataan riittävästi asuntoja ja palvelujen tuotannossa varaudutaan tuottamaan palvelut monikielisinä - kyliin ei suunnata erityisiä kehittämistoimenpiteitä - asutuksen ohjauksen keinoja ovat osayleis- ja asemakaavat keskustassa - keskusta-asumista tiivistetään ja rakennetta muutetaan eheämmäksi - keskustassa suositaan tiivistä ja matalaa rakennetta - asumisessa panostetaan viihtyisyyteen - järvien ja vesistöjen rannat ovat luontaisia vetovoima-alueita, joille suunnitellaan monentyyppisiä asumisen alueita - järvien rannat luovat luontaisia puitteita myös asukkaiden lähivirkistykselle 23

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Kehityskuva. Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA

ALAVIESKAN KUNTA. Kehityskuva. Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA ALAVIESKAN KUNTA Kehityskuva Selostus 29.9.2008 ALAVIESKAN KUNTA Raportissa käytetyt kuvat ja taulukot ovat AIRIX Ympäristö Oy:n, ellei kuvatekstissä ole toisin mainittu. SISÄLLYS: TIIVISTELMÄ... 4 1.

Lisätiedot

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Lahden kaupunkiseudun rakennemallityöryhmä Jaakko Pöyry Infra Strafica Oy 16.6.2004 Seutuvaltuusto 2.12.2004

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi

Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Porvoon kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Oy, STRAFICA Oy Loppuraportti 2 (52) Kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011 Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava ESIPUHE Pieksämäen kaupungissa on vireillä yhtä aikaa keskustan eteläisten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTAKESKUKSEN KEHITYSKUVA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1

KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTAKESKUKSEN KEHITYSKUVA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1 2 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 YLEISET KEHITYSLINJAT...3 2.2 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET...3 2.3 MAAKUNNALLISET LÄHTÖKOHDAT...4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:4 Sisällys Mikä on maankäytön kehityskuva... 1 Maankäytön kehityskuvan sisältö... 1 Maankäytön kehityskuvan suhde yleiskaavaan... 1 Strategiset

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025

KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025 KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1 LÄHTÖKOHDAT...4 1.1 Suunnittelun tavoitteet...4 1.2 Suunnitteluprosessi...5 1.3 Nykytilan analyysi...5 1.3.1 Asutus ja

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys

Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys 2009 Etelä-Karjalan maakuntakaava Taustaselvitys Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupanro 360 / MML / 09 Kansikuvat: Arto

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot