virkamiehiä ja päättäjiä hoitamaan hommansa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "virkamiehiä ja päättäjiä hoitamaan hommansa"

Transkriptio

1 50 R a i s i o s s a j a K a a r i n a s s a a s e n n e k o h d a l l a a n s. 4 Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisu kuntien yritysilmastosta. Jorma Paturi vaatii virkamiehiä ja päättäjiä hoitamaan hommansa s. 18 s. 12 Kotka vahvistuu uusilla visioilla %-osuus yrityksistä ,1 Koululaiset tutustumaan yrityksiin! s. 14 7,4 3,5 3,0 2,9 0,3 0,1 Vaasassa hankinnat työllistävät paikallisia s. 16 KuntaRANKINGIN TOP 25 s. 5

2 Sisällysluettelo PÄÄKIRJOITUS: MIKKO PUKKINEN, EK Suomi tarvitsee nyt yrittäjyyttä enemmän kuin koskaan RAISIO JA KAARINA Varsinais-Suomen menestyjät palvelevat asenteella KERAVALLA vastaan yhteyd KOKKOLA Tutkimus ja kehitys tukevat tulevaisuutta Kuntien ja yritysten yhteistyössä kehitettävää Yhteydenpito 10 edistää yritysilmastoa 12 KOLUMNI: Pentti Mäkinen, EK KOTKA Hyvä yritysilmasto syntyy avoimella yhteistyöllä TAMPERE JA KANGASALA Pirkanma 12 Rakennemuuto Kotka nou Urakoista Koulu tutustuu tietoja jo yritysmaailmaan etukäteen ESPOO VAASA Hoitakaa Pää Mistä yritysilmasto kertoo? Kuntien yritysilmasto kertoo sekä yrittäjien suhtautumisesta oman paikkakuntansa elinkeinopolitiikkaan että kunnan talouden tilasta. Tutkimuksen kyselyosassa yritysjohto arvioi kunnan yritysilmastoa, sijaintia ja elinkeinopolitiikkaa. Yritysjohtajille esitetyt väitteet liittyvät yleiseen yritysilmastoon, kuntien päätöksenteon yrityslähtöisyyteen, yritystoiminnan kannusteisiin sekä palveluihin ja palvelurakenteisiin. Yritysilmastoindeksiin mukaan laskettuja kuntakohtaisia tunnuslukuja ovat toimintakulut, veroprosentti, työllisyysaste, yrittäjyysaste ja yritysten lukumäärä suhteessa asukasmäärään. Lukuja päivitettiin lokakuussa 2010, mikä on muuttanut jonkin verran alkuperäisiä sijoituksia. Kyse ei ole tieteellisestä totuudesta, vaan kuntatalouden tilanteeseen yhdistetyistä yrittäjien mielipiteistä. Kunta- talouden tunnusluvuilla on tuloksissa kyselyä suurempi paino. Miten tutkimus tehtiin? EK:n ensimmäinen Kuntien yritysilmasto -kysely toteutettiin kesä-elokuussa Yritysten johdolle lähetettyä verkkopohjaista kyselyä täydennettiin puhelinhaastatteluilla. Kaikkiaan kyselyyn saatiin vastaus yrityksestä. Kuntataloutta koskevat luvut perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Kysely lähetettiin sataan suurimpaan kuntaan ja mukaan tuloksiin otettiin 50 kuntaa, joista saatiin kattava otos eriikäisiä ja -kokoisia yrityksiä eri toimialoilta. Yhdestä kunnasta piti saada vastaus vähintään kahdeksasta yrityksestä, jotta pääsi vertailuun mukaan. Eniten vastauksia saatiin palvelualalta (46 %), seuraavina tulivat teollisuusyritykset (26 %), kauppa (18 %) ja rakentaminen (10 %). Vastaajista 70 prosenttia edusti alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Kokonaisindeksin enimmäispistemäärä on 100. Paras yritysilmasto on kunnassa, joka pääsee loppupisteissä lähimmäksi sataa. Tavoitteena menestyvät yritykset Kuntien yritysilmasto -tutkimuksen tavoitteena on herättää keskustelua kuntien elinkeinopolitiikasta ja ohjata keskustelua kuntien omaan tahtoon, kykyyn ja mahdollisuuksiin luoda yrittäjyydelle hyvä toimintaympäristö. Tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia lisätä yrittäjien ja kuntien välistä vuoropuhelua elinkeinopolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa. Se antaa uutta tietoa yritysten suhtautumisesta kuntien valmiuksiin edistää palvelurakenteiden uudistamista EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta

3 50 Pääkirjoitus JA TUUSULASSA OSATAAN otto ja 6 enpito alla pelataan kahdella kentällä skaupunki see siivilleen 25 - Jorma Paturi: hommanne, virkamiehet. ttäkää, päättäjät! Suomi tarvitsee nyt yrittäjyyttä enemmän kuin koskaan Suomen talous on alkanut toipua nopeasta pudotuksesta toipumisvauhtia vaan on vaikea ennustaa. Kaikissa vaihtoehdoissa paluu talouskriisiä edeltäneelle tasolle kestää useita vuosia. Taakkana on lisäksi valtion ja kuntien velkaantuminen, joka heikentää julkisen talouden tasapainoa. Tässä tilanteessa Suomen on tähdättävä talouspolitiikkaan, jonka ykköstavoitteena on talouskasvun luominen. Nykyistenkin palvelujen ylläpitäminen edellyttää lähivuosina reipasta talouskasvua. Suomessa on nyt yrityksiä enemmän kuin koskaan. Tähän myönteiseen kehitykseen on syytä olla tyytyväinen. Uudet työpaikat syntyvät tulevaisuudessa nimenomaan yrityksiin. Tarvitsemmekin lisää sellaisia yrityksiä, jotka ovat valmiita kasvamaan, kehittymään ja luomaan uutta työtä. Tarvitsemme yrittäjyyspolitiikkaa, joka kannustaa riskinottoon ja kasvuun. Yrittäjyyteen kannustava veropolitiikka on siinä erinomainen instrumentti. Myös kuntien menestys on riippuvainen yrittäjyydestä. Yritykset luovat työpaikkoja ja niistä syntyy verotuloja. Aktiivisella yrittäjyyspolitiikalla on mahdollista luoda kuntiin todellinen menestyksen kierre Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisu kuntien yritysilmastosta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK PL 30 (Eteläranta 10) Helsinki Puh Julkaisu internetissä: Toimituskunta: Hannele Mayer-Pirttijärvi, EK Jouko Marttila, Aleksin Kaiku Kaisa Hakala, KH Communications Kuvat: Pekka Kiirala, Piia Arnould, Marjut Hentunen, istock, Plugi Graafinen suunnittelu ja taitto Satu Hänninen, Markkinointiosakeyhtiö i2 Paino: Kehitys Oy, Pori. Painos kpl, marraskuu 2010 EK:n tutkimus osoittaa, että paikallinen yritysilmasto koetaan sitä paremmaksi, mitä paremmin vastaajat tuntevat oman kuntansa elinkeinopolitiikan. Kunnan oma aktiivisuus yritysten suuntaan vaikuttaa keskeisesti siihen, kuinka hyvä mielikuva kunnan elinkeinopolitiikasta yrittäjien keskuudessa vallitsee. Aktiivisuus ja aloitteellisuus kannattaa. Yritysten ääntä on syytä kuunnella. Lähivuosina työmarkkinoille tulevan väestön määrä vähenee. Työvoiman saatavuudesta tulee aiempaa merkittävämpi asia myös yritysten sijaintipaikkaan vaikuttavana tekijänä. Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa tämän tutkimuksen myötä selvittää niitä tekijöitä, joista syntyvät menestyvän paikallisen elinkeinopolitiikan ainekset. Tämä työ jatkuu, ja tavoitteena on tehdä 2010-luvusta Suomeen todellinen yrittäjyyden vuosikymmen. Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta 50 3

4 kaarina 2. 18,00 Työllisyysaste % 72,4 Yrittäjyysaste % 11,4 Asukasmäärä Kaarinan Hovirinnan rannassa tuulee. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Ranne kehuu virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Jokainen toimii kuin yritysasiamies. Varsinais-Suomen menestyjät palvelevat Raisiota ja Kaarinaa yhdistää paitsi yhteinen naapuri Turku myös hyvin hoidettu yhteydenpito yrittäjiin. Virkamiehet on koulittu palvelemaan sutjakasti. asenteella Meillä on valmiudet nopeaan päätöksentekoon, yritysten asioita ei jätetä pöydälle, toteaa Raision tekninen johtaja Olavi Tuomi, joka vastaa kaupungin elinkeinopolitiikasta, työkseen kaiken aikaa, mutta vielä vahvemmin nyt kaupunginjohtajavaihdoksen aikana. Kaarinassakin asenne on kohdallaan seudullisesti ja paikallisesti järjestetyssä yrityskehittämisessä, luottamushenkilöillä, virkamiehillä ja yrittäjillä itsellään. RAISIO * 1. 17,50 Työllisyysaste % 72,2 Yrittäjyysaste % 8,6 Asukasmäärä Kunta ei varsinaisesti tue yrittäjiä, mutta luo heille mahdollisuuksia menestyä, Kaarinan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Ranne selvittää. Täällä on hyviä luottamushenkilöitä, jotka kykenevät nopeisiin päätöksiin. Kaikki ymmärtävät, että paikkakunnan hyvinvointi on riippuvainen menestyvistä yrityksistä. Ja meillä on nälkäisiä virkamiehiä. He toimivat hoksottimet auki, ovat omaaloitteisia ja valppaita. Eivätkä pistä kaikessa hanttiin. Raisiolla kriittinen massa Raisiota halkovien väylien varrella on kauppaa kaupan vieressä. Liikekeskus Myllyssä niitä on jopa pinottain. Raisioon on keskittynyt tilaa vievän tavaran kauppaa. Tekninen johtaja Olavi Tuomi myöntääkin, että Raisiossa on joillakin alueilla saavutettu se kriittinen massa, joka itsessään houkuttelee alueelle lisää yrittäjiä. Saman alan toimijat ovat oivaltaneet, että kilpailijoiden kannattaa olla lähekkäin. Asiakkaiden kiertely helpottuu ja aina joku hyötyy. Olavi Tuomen työhuoneen seinä on vuorattu yleiskaavakartalla, jonne tehdään erivärisillä irrallisilla papereilla lisäyksiä ja muutoksia. - Kaavaa todella myös muutetaan. Jos rakennusoikeus loppuu, vaikka lisää tarvitaan, pyritään laajennus järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Liikennejärjestelyt elävät mukana ja yritysten asiakaspysäköintiä varmistetaan parkkikiekkopaikoilla. Edellisen kaupunginjohtajan rooli yritysyhteyksissä Raisiossa on ollut merkittävä. Millaisen roolin uusi ottaa, jää nähtäväksi. Raisio on mukana Turun seudun kehittämiskeskuksessa ja yritysneuvontaa hoitaa seudullisesti Potkuri. Kaarina on sopivan kokoinen Turkuun mennessä saattaa vahingossa ajaa Kaarinan ohi. Matalaa ja avaraa 4 50 EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta *) Tiedot ovat Tilastokeskukselta saatuja tilasto tietoja (vuosilta ), jotka perustuvat tuoreimpaan vuoden 2010 alueluokitukseen.

5 Paikkakunnat paremmuusjärjestyksessä aluetta erehtyy pitämään rauhaisana esikaupunkialueena, vaikka Kaarinassa toimii liki yritystä tuoden hyvinvointia kaupunkiin. Lisää yrityksiä saapuu ja syntyy kiitettävästi. Kauppakeskuksessa toimi van kaupunginviraston neljännessä kerroksessa kaupunginjohtaja Harri Virta kiittelee myös virkamiestensä asennetta yrittäjäystävälliseksi niin rakennustarkastuksissa kuin ympäristövalvonnassakin. Kiitosta saa myös paikallisten yrittäjäjärjestöjen aktiivisuus. Kaupungin elinkeinopolitiikkaa toteutetaan seudullisesti Turun seudun kehittämiskeskuksen kautta, mutta paikallisesti omassa Kaarinan Kehityksessä. Sen hallituksessa on kolme yrittäjäjärjestöjen edustajaa. Elinkeinopolitiikasta vastaavan kaupunginjohtajan puhe vilisee paikkakunnalla toimivien yritysten nimiä. Kaarina on ihanteellisen kokoinen kunta yhteydenpidon ja päätöksenteon notkeuden suhteen. Ehtii tavata ja tehdä. Parhaillaan Kaarinassa pohditaan kunnan palvelustrategiaa virkamiesten, yrittäjäjärjestöjen, poliitikkojen sekä työmarkkinajärjestöjen kesken. Hyvinvointijohtaja Antti Parpon mukaan palvelustrategiaa viedään hiljakseen siihen suuntaan, että palveluja ostetaan myös ulkoa. Isoin uusi asia on seudullisen palvelusetelin kehittäminen, jossa vetovastuu on Kaarinalla. Mikäli Sitran rahoitus toteutuu, palveluseteli on tarjolla jo ensi vuoden alusta. Hyvä yritysilmasto kulkee käsi kädessä vahvan kuntatalouden kanssa. Kunnan sijainti tikapuilla kertoo yritysilmastosta. Mitä ylempi askelma, sitä parempi ilmasto. Yritysilmastoindeksi koostuu yritysjohtajille lähetetyn kyselyn ja kuntatalouden tunnuslukujen yhdistelmästä. Yhteispisteiden perusteella on syntynyt kuntien rankinglista. Tarkemmat tiedot tutkimuksen synnystä ja sisällöstä löytyvät EK:n verkkosivuilta osoitteesta: 25 VahviNTA Raisio 81 Kaarina 78 Kerava 76 Tuusula 74 Hyvinkää 72 max 100 Kaavaa muutetaan tarvittaessa, sanoo Raision tekninen johtaja Olavi Tuomi. Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta ehtii tavata yrittäjiä. Hyvinvointijohtaja Antti Parpo valmistelee yrittäjien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa Kaarinan palvelustrategiaa. Kangasala 70 Lohja 69 Lieto 65 Vantaa 64 Kirkkonummi 64 Kokkola 63 Kehyskunnissa paras yritysilmasto Seinäjoki 63 Tampere 62 Suomen paras yritysilmasto on suurten talousalueiden kehyskunnissa Raisiossa, Kaarinassa, Keravalla ja Tuusulassa. Elinkeinoelämän keskusliiton ensimmäinen Kuntien yritysilmasto -tutkimus laittoi kunnat paremmuusjärjestykseen niiden elinkeinopolitiikan ja talouden tunnuslukujen perusteella. Huonoimmat pisteet 50 kunnan vertailussa sai Kotka. Suurimmista kaupungeista Vantaa oli sijalla yhdeksän, Tampere kolmastoista, Espoo neljästoista ja Helsinki sijalla 17. Jos tutkimuksessa olisi otettu huomioon vain elinkeinopolitiikan onnistumista mittaava kysely, voittajaksi olisi selviytynyt Kokkola. Sen loppupisteitä heikensivät heikot kuntatalouden luvut, ja lopputulokseksi jäi kymmenes sija. Kaarina sai hyvän elinkeinopolitiikan ohella pisteitä erityisesti aloittaneiden yritysten lukumäärästä. Raisio sai parhaan kokonaisarvosanan toteuttamastaan elinkeinopolitiikasta. Tuusulan kokonaissijoitus koheni huomattavasti hyvän kuntatalouden ansiosta. Kaikkein tyytyväisimpiä kotipaikkansa yritysilmastoon ovat suuret teollisuusyritykset. Eniten elinkeinopoliittista ymmärrystä kaipaavat pienet kasvuhakuiset yritykset, jotka kokevat jäävänsä kunnanisien huomiossa isompien varjoon. Selvityksen mukaan kunnat ottavat yritysten tarpeet kohtuullisesti huomioon päätöksenteossaan, mutta päätösten todelliset yritysvaikutukset jäävät liian usein selvittämättä. Eniten korjattavaa löytyy julkisten hankintojen sujuvuudesta ja kuntien palvelurakenteiden uudistamisesta. Espoo 62 Äänekoski 61 Riihimäki 61 Helsinki 60 Salo 57 Kankaanpää 57 Pori 57 Jyväskylä 56 Nastola 55 Hämeenlinna 54 *) tiedot päivitetty lokakuussa 2010 Janakkala 53 EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta Sastamala

6 KeravaLLA ja TuusulaSSA OSATAAN vastaanotto ja yhteydenpito Kun kaupungin päättäjät ja yritykset tuntevat toisiaan ja pitävät säännöllistä yhteyttä, saadaan aikaan kaikkia hyödyntäviä päätöksiä. Keski-Uudellamaalla yrityksiä kuunnellaan. Keravalle ja Tuusulaan on helppo tulla, tulipa sitten maitse tai lentäen. Eikä satamatkaan kaukana ole. Kaupungit sijaitsevat keskellä ruuhkaisinta Suomea ja siksi molempiin on keskittynyt paljon yrityksiä, joille logistiikka on oleellista. Molemmat kaupungit ovat tehneet yrityksen saapumisen paikkakunnalle mahdollisimman helpoksi. Yhteydenpito jatkuu asettumisen jälkeenkin. Oma vastaanottaja ja aamiaistapaamisia Ei todellakaan ole vahinko, että Kerava menestyy yritysilmastotutkimuksessa, sanoo kaupunginjohtaja Petri Härkönen. Sen eteen on tehty töitä parikymmentä vuotta. On käytetty järkeä ja aivoja ja parannettu yhteydenpitoa koko ajan. Härkönen on ollut Keravan johdossa vasta pari kuukautta, mutta hän tuntee paikkakunnan elinkeinopolitiikkaa, olihan hän tekemässä sitä 2000-luvun alussa kaupungin kehitysjohtajana ja kaupunginjohtajan varamiehenä. Sen jälkeen hän on ollut kunnanjohtajana Vihdissä ja johtotehtävissä yksityissektorilla luvun alkupuolella aloitimme monia käytäntöjä yhteistyössä yritysten kanssa. Kun uusi yritys on tulossa Keravalle, se saa kaupungilta oman vastuuhenkilön, joka hoitaa yrityksen asiat läpi hallintokoneiston. Härkönen kiittelee virkamiesten asenteen lisäksi myös poliittisia päätöksentekijöitä. Reagointi on nopeaa ja joustavaa. Myös yritysjohtajat ovat aktiivisia ja haluavat antaa oman panoksensa tiedonkulkuun. Aamuiset brunssitapaamiset kaupunginjohdon ja yritysten kesken on otettu käyt- Miten yritysilmastoindeksi tehtiin? Yritysilmastoindeksi mittaa kunnan yritysilmaston laatua, sijaintipaikan sopivuutta sekä elinkeinopolitiikan toimivuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta. Yritysilmastoa mittaavat tulokset saadaan yhdistämällä yritysjohtajille suunnattu kysely ja kuntatalouden tunnusluvut yhdeksi indeksiksi. Uuden indeksin avulla kuntien yritysilmaston kehittymistä voidaan seurata vuosittain. Yritysilmastosta esitettiin väittämiä neljästä eri teemasta: yleinen yritysilmasto, päätöksenteon yrityslähtöisyys, yritystoiminnan kannusteet sekä palvelut ja palvelurakenteet. Yritysilmastoarvion lisäksi yritysjohtajilta pyydettiin arvosanaa kunnan harjoittamalle elinkeinopolitiikalle ja sijaintipaikan sopivuudelle. Indeksiin otetut kuntatalouden tunnusluvut ovat yrittäjyysaste (yrittäjien osuus työikäisestä väestöstä), yritykset per asukas, aloittaneiden yritysten osuus yrityskannasta, kunnan toimintakulut per asukas, tuloveroprosentti ja työllisyysaste. Indeksissä kunnat laitettiin ensin järjestykseen kyselytutkimuksen kolmen vastauskokonaisuuden keskiarvon perusteella. Sen jälkeen kunnat pisteytettiin jokaisen kuuden tunnusluvun perusteella. Yrittäjyyttä ja yritystoimintaa kuvaavia tunnuslukuja painotettiin muita enemmän ja lopullisessa indeksissä kuntatalouden luvut vaikuttivat lopputulokseen 2/3 painolla. KERAVA 3. 18,00 Työllisyysaste % 73,2 Yrittäjyysaste % 8,9 Asukasmäärä EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta

7 Paikkakunnat paremmuusjärjestyksessä töön muuallakin. Myös muilla foorumeilla esitellään tahtotiloja puolin ja toisin. Kaupungin johto on erittäin aktiivinen vierailija yrityksissä. Näin elinkeinoelämän tarpeet tulevat huomioiduksi päätöksenteossa. Keravalle on keskittynyt paljon varsinaisia logistiikkayrityksiä sekä yrityksiä, joille logistiikka on tärkeää. Toinen keskittymä on rakentumassa elintarviketeollisuuden ympärille. Lisäksi Härkönen kehaisee Keravan elävää keskustaa hyvine palveluineen. Ympäristönäkökulma on tärkeä tiheästi asutussa ja yritysaktiivisessa kaupungissa. Kerava jakaakin vuosittain ympäristöpalkinnon yritykselle, joka kehittää toimintaansa ympäristön huomioon ottaen. Räätälöintiä ja Kehä nelonen Tuusulan virallista elinkeinopolitiikkaa puidaan kunnan ja yrittäjäjärjestöjen yhteisessä elinkeinoneuvottelukunnassa. Se antaa lausuntoja ja linjaa, mutta vaihtaa myös tietoja yritysmaailman ja kunnan tapahtumista. Tuusula on mukana myös Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksessa. Käytännön elinkeinopolitiikka on maanläheisempää ja se liittyy mm. tontteihin, kaavoihin, rakentamiseen ja liikenteeseen. Liiketilojen ja tonttien suhteen yritämme räätälöidä asioita yritysten tarpeiden mukaan, kunnanjohtaja kertoo. Joskus se on melkoista vääntöä, mutta yleensä tulos on molempien tarpeiden mukainen. Hyvät yhteydet liikkua ja keskustella. Kun yritys ottaa yhteyttä ajatuksella, että heidän ideansa voitaisiin toteuttaa Tuusulassa, meiltä istuu heidän kanssaan neuvottelemaan kunnanjohtaja, kuntakehitysjohtaja, kaavajohtaja sekä tekninen johtaja, listaa kunnanjohtaja Hannu Joensivu uusien yritysten vastaanottokomiteaa. Näin saadaan yritykselle monia vastauksia saman tien. Kunnanjohtaja kehaisee kuntansa yrityksiä, onhan siellä Oulun jälkeen maan kannattavinta yritystoimintaa. Tuusulasta löytyy monenlaista rakentamiseen liittyvää liiketoimintaa sekä tietysti logistiikkafirmoja. Tulevaisuuden suuri hanke on lentokentän kylkeen tuleva yrityspuisto Focus. Liikenne on yksi kestokeskusteluaiheista yritysten kanssa. Tierakentamisen määrärahat ovat viime vuosina menneet joko pääkaupunkiseudulle tai maakuntiin, Tuusula on jäänyt väliin, Joensivu harmittelee. Pienempien paikallisten tiehankkeiden lisäksi Tuusula puhuu vahvasti Kehä nelosen puolesta. Sitä tarvitsee laajempikin alue. Vuosaaren sataman liikenne varsinkin ja muukin itä-länsisuunnan liikenne. Uusi väylä toisi Tuusulan kunnalle lisää mainioita liike- ja teollisuuspaikkoja. Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu kuuluu uusien yritysten vastaanottokomiteaan. TUUSULA 4. 18,00 Työllisyysaste % 74,5 Yrittäjyysaste % 11,6 Asukasmäärä EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta 50 7

8 Lillemor Sarin, Sarins Boats Ltd. esittelee Minor Offshoren tuotantotiloja Jarmo Nissille. Kokkolan kehitysjohtajan Jarmo Nissin taustalla rahtialus on lastattavana All Weather Terminalissa. Kaupungin kirjasto avaa reitit tutkimuksen pariin. Tutkimus ja kehitys tukevat tulevaisuutta Kokkola ei pääse kehumaan talousluvuillaan, mutta yrittäjäuskoa ja kotiseutuylpeyttä löytyy. Kannattaa aina sanoa kokkolalaiselle, että on kaupungissa ensimmäistä kertaa. Koska silloin hän ottaa sinua käsipuolesta kiinni ja lähtee kuljettamaan. Vanhan kaupungin korttelit, Vanha raatihuone, Keski- Pohjanmaan kamariorkesteri, osavuotiset kävelykadut, Sakari Oramo, Anu Komsi, teatterin serkusjohto, ostoskeskukset, Ykspihlaja, Vanha Satama, syväsatama, AWT (all weather terminal), sataman teollisuusalue, rantaan nouseva asuntomessualue Kuulet hieman eri painotuksilla, mutta aina kotiseutuylpeydellä kerrottuja tarinoita. Kaupungin talous on tiukalla, mutta uskoa ja yrittäjyyttä riittää. Yritysilmastotutkimuksessa Kokkola sai yrittäjien arvioissa täydet pisteet, mutta kaupungin tunnusluvut tiputtivat sijoituksen kymmenenneksi. Ensimmäiseksi tulosta pääsee selittämään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Nurmi, yrittäjä itsekin: - Kokkolalaiset yrittäjät ovat sellaisia, etteivät niitä pienet vastoinkäymiset hetkauta. On otettu oppia eteläpohjalaisilta EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta

9 Paikkakunnat paremmuusjärjestyksessä Vastuuta päätöksenteossa ja yritystoiminnassa Suorasanainen Nurmi yrittää tuoda kaupungin asioiden, varsinkin talousasioiden hoitoon yritysmaailman otetta. Että budjetti on tehty pidettäväksi ja kustannustehokkuuteen pyritään uusia toimintamalleja hakemalla, kaupungin työntekijöiden eneneville sairauspoissaoloille on löydettävä syy jne. Hallituksen puheenjohtajana hän tuntee olevansa näistä asioista vastuussa. Kaupungin elinkeinopolitiikkaa Nurmi pitää ihan ok:na. Kunta hoitaa perusasiat niin kuin pitääkin. Kaavoitus- ja tonttiasiat ovat kunnossa. Nurmen mukaan kaupunki pitää ainakin 80 prosenttia lupaamistaan asioista. Vaikka kuinka yrittäisi, kääntää Nurmi huomion yrittäjiin itseensä: - Kun kaupunki hoitaa perusasiat, yrittäjän on hoidettava oma osuutensa. Että hoitaa yritystään hyvin, ei elä yli varojensa ja täyttää velvoitteensa. - Mutta totta se on, täällä on aika valoisa olo tulevaisuuden suhteen. Pekka Nurmi pitää tärkeänä yritystoiminnan sekä työvoiman kannalta sitä, että terveyden- ja lastenhoito, koulut sekä muut peruspalvelut ovat kunnossa. Ihan toinen asia sitten onkin, pitääkö kaupungin itse tuottaa kaikki tarjoamansa palvelut. Nurmi haluaisi Kokkolaan Steiner-koulun, se olisi yksi vetovoimatekijä perheiden valitessa kotikaupunkiaan. Kauppa pitää keskustan elävänä Kierrokset urheilijataustaisen vauhdikkaan Nurmen sekä syväsydämisen matkailupomo Kaija Jestoin kanssa Kokkolassa ovat hyvä vetäisy tähän rantaseutuun. Asioiden ääreen palataan kehitysjohtaja Jarmo Nissin kanssa. Heti alkuun hän muistuttaa, kenet Kolumbus tapasi ensimmäiseksi tullessaan Amerikkaan. Kokkolalaisen nahkakauppiaan. - Meillä on vahva kaupanteonperinne, Nissi toteaa ja viittaa tiiviin ydinkeskustan kauppakeskuksiin. Kokkolassa on ollut isoja paikallisia rakennusliikkeitä, jotka ovat tuottaneet ja rakentaneet tiloja ja hankkineet niihin yrittäjiä. Kaupungin puolelta kaavoitus on tukenut tätä kehitystä. Keskusta on pysynyt elävänä. Muutenkin tonttipolitiikassa ja maanrakennuksessa kaupungin on oltava joustava. Tosin joskus kiihkeinä vuosina piti pohtia tarkemmin. - Tonttitarjonnassa on oltava valinnanvar aa, vaikka keskitämmekin samankaltaisia toimintoja tietyille alueille. Tarjolla on vaihtoehtoja ja byrokratiasta ei tule estettä. Päätöksenteko reagoi nopeasti, kunhan poliitikoille on kunnon perusteet. Malttia tutkia ja kehittää Nissin mukaan Kokkolalla on ollut malttia vaurastua. 90-luvun lamassa yritykset eivät saaneet suoraa yritystukea, vaan silloin satsattiin koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Tuolloin opittiin toimintamalleja, joita käytetään edelleen. Kokkolanseudun Kehitys Oy sekä Teknologiakeskus Ketek Oy ovat yrittäjille hyviä kumppaneita tuotekehityksessä, johon yksittäisellä yrityksellä ei yksin olisi varaa. - Elinkeinotoimintaan on Kokkolassa todella panostettu, mikä heijastuu osaltaan tällä hetkellä kaupungin taloudessa. Mutta menestyvän yritystoiminnan myötä yhteisövero kasvaa. Tällä hetkellä tutkitaan ja selvitetään, miten läheltä löytynyttä litium-esiintymää voidaan hyödyntää paikallisesti niin, ettei raakaainetta viedä muualle vaan jalostetaan mahdollisimman pitkälle paikan päällä ,75 Työllisyysaste % 66,0 Yrittäjyysaste % 10,5 Asukasmäärä Yhteydenpito edistää yritysilmastoa Valtaosa kyselytutkimukseen vastanneista yritysjohtajista tunsi mielestään hyvin kotikuntansa elinkeinopolitiikan. Yritysilmasto koetaan sitä paremmaksi, mitä paremmin vastaajat tuntevat oman kotikuntansa elinkeinopolitiikan. Oman kuntansa elinkeinopolitiikan ja päättäjät hyvin tuntevat antoivat kyselyssä asteikolla yhdestä viiteen keskiarvoksi tasan kolme. Erittäin huonosti kunnan elinkeinopolitiikan tuntevien arvosana oli vain 2,17. Suuret pieniä tyytyväisempiä Suuret yritykset ovat pieniä tyytyväisempiä kotikuntansa elinkeinopolitiikkaan. Parhaan arvosanan paikkakuntansa elinkeinopolitiikalle antoivat yli 250 henkeä työllistävät yritykset. Kaikki alle 50 henkeä työllistävät yritykset antoivat pisteitä alle keskiarvon. Yritysilmasto erilainen eri toimialoilla Teollisuusyritykset kokevat yritysilmaston muita aloja myönteisemmin. Rakentamisessa yritysilmastoväittämien keskiarvo oli toimialoista selvästi matalin ja teollisuudessa korkein. Suhdanteiden vaikutusta ilmastoon kysely ei suoraan mittaa. Hyvä sijainti korvaa huonon politiikan Yrityksen kannalta ihanteellinen sijaintipaikka ei välttämättä takaa hyviä kokonaispisteitä kunnan elinkeinopolitiikalle. Huonosta yritysilmastosta huolimatta yritys voi menestyä, jos se sijaitsee sopivien kulkuyhteyksien äärellä tai sillä on riittävästi työvoimaa tarjolla. KOKKOLA EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta 50 9

10 TAMPERE ,00 Työllisyysaste % 65,1 Yrittäjyysaste % 5,9 Asukasmäärä Tredea hoitaa Pirkanmaan seudulla elinkeinopalveluja ja kehittämistä. Yrityspalvelupäällikkö Raimo Vähämaa helpottaa uusien yritysten sijoittumista seudulle. Pirkanmaalla pelata Pirkanmaalla elinkeinopolitiikkaa hoidetaan globaalin suurella ja virtaviivaisella kouralla seudullisesti ja monella herkällä kädellä paikallisesti. Vastikään perustettu seudullinen kehittämisyhtiö Tredea tuottaa palvelut kahdeksalle kuntatilaajalle. Tredean yrityspalvelupäällikkö Raimo Vähämaa suhtautuu hieman epäillen yritysilmastotutkimukseen. - Yleensä suuret kaupungit eivät niissä menesty. Tampere kipusi 13. sijalle ja muista suurista edellä oli vain Vantaa. Vähämaalla on perusteluja: - Pienillä paikkakunnilla kunnan elinkeinoasiamiehet tunnetaan henkilökohtaisesti. Näin suurissa kaupungeissa jäämme pakosta kaukaisemmiksi. Suurilla paikkakunnilla tonttipolitiikka on tiukempi. Kaupunkikuvan takia yrittäjä ei aina saa toivomaansa peltihallia haluamaansa paikkaan ja se suututtaa. Vetovoimaa on riittänyt Suurista kaupunkiseuduista viimeisenä Tampere perusti seudullisen elinkeinokehitysyhtiö Tredean reilu vuosi sitten. Ei ollut aiemmin tarvinnut, alueen vetovoima oli tuonut investointivirtoja ovista ja ikkunoista. Yrityksiä on muuttanut seudulle niin kotimaasta kuin muualtakin. - On oltu tarpeeksi lännessä ja tarpeeksi etelässä, Vähämaa esittelee suotuisaa sijaintia. Mutta tosissaan globaaliin kisaan uusista yrityksistä kahdeksan kuntaa päätti lähteä yhteisvoimin. Kansainvälisiä yrityksiä houkutellaan yhdessä sekä kotoutetaan alueelle virtaviivaisen räätälöidysti yhden luukun periaatteella. Järkevästi yhteisesti organisoituja ovat yritysten elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät palvelut: synnytykset, kasvunedistys, naittaminen sekä omistajan vaihto. Naimatahoina yrityksille tarjotaan niin innovaatioputkea kuin pääomasijoittajia. Kuntarajoilla seudullisuus punnitaan Muualla perustajakuntien elinkeinohenkilöstö on yleensä siirtynyt uuden yhtiön leipiin, mutta ei Pirkanmaalla. Jokaiseen kuntaan jäi elinkeinojohtaja pitämään yhteyttä paikalliseen yrittäjärajapintaan. Seudullinen ja paikallinen yrityspalvelu toimivat sulavasti sisäkkäin. - He toimivat kunnissa tilaajina ja me tuotamme heille palveluja, kiteyttää Vähämaa. Lisäksi paikalliset elinkeinopomot tuovat paikalliseen päätöksentekoon yrityselämän näkökulmaa. - Katsovat, että kaavoituksessa ja muussa maankäytössä pysyvät yrityselämän tarpeet mukana. Tosin kuntarajat ne tökkivät tiukan paikan tullen täälläkin, vaikka kuinka seudullisesti yhdessä tehtäisiin. Tahtoo se piuhan veto jäädä oman kunnan rajalle, vaikka tarve jatkuisi naapuritontilla, mutta naapurikunnan puolella. Miettimisiä kyselemään Kangasala ylsi tutkimuksessa seitsemän sijaa isoa naapuriaan Tamperetta edelle. - Tottakai, toteaa kesäpäiväisen Kangasalan elinkeinopomo Lasse Silván. - Täällä ollaan inhimillisesti iholla, omaäänisesti oman kunnan yrittäjien keskellä. Pienet yritykset eivät hevillä EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta

11 Paikkakunnat paremmuusjärjestyksessä Kangasalan elinkeinojohtaja Lasse Silván kuuntelee tarkalla korvalla oman kunnan yrityksiä. Vehoniemen näköalatornista näkyy Tampereelle saakka. an kahdella kentällä lähde miettimisiään Tampereelle kertomaan, eivät tule edes tänne. On käveltävä paikan päälle kyselemään. Erilaisten teemojen ympärillä pyörivillä yritysvierailuilla pääsee kiinni siihen, mikä on juuri nyt mietinnässä. Mutta ei Silván seudullista elinkeinopolitiikkaa väheksy, hoitaahan Tredea asioita suuremmalla kauhalla, sellaisella, jolle kenelläkään yksin ei ole varaa. Lähiasiat hoidetaan lähellä Kunnan ja yrityselämän yhteisestä toiminnasta riittää konkreettisia esimerkkejä. Kun keskustan vanha liiketalo päätettiin rakentaa uudelleen kulttuurikeskukseksi, elinkeinopomo piti huolta, että tilaan tulee myös liiketilaa. Kangasalan keskustan yrittäjät valittivat, että Tampereelle bussilla töihin menijät jättivät autonsa päiväksi parkkiin paikallisten kauppojen eteen. Päivällä kaupoissa asioivat joutuivat viemään autonsa kauemmas. Yhteistuumin luotiin uusi pysäköinti-infra ja kunnallinen pysäköintivalvonta sitä ylläpitämään. Kun torikauppiaiden autoille saatiin vielä toriajaksi paikat, lähes kaikki ovat tyytyväisiä. Kilpailu pitää palvelut kunnossa Kangasalan vastuulle on jäänyt seudun itäpuolisen elinkeinovoimaisuuden vahvistaminen. Uusia yrityksiä ollaan valmiita ottamaan. Kallion teollisuusalue Kuntien ja yritysten yhteistyössä kehitettävää on tehty rakennuksia vaille valmiiksi, joten tulijalta jäävät kalliit maanrakennusinvestoinnit pois. - Jaa, että kilpailua seudun kuntien kesken? Silván ihmettelee kysymystä. Totta kai on. Sehän pitää meidät kunnissa pirteinä palvelujen tarjoamisen suhteen. Haastattelupäivänäkin Silvánilla menee iltatöiksi. Paikallisen yrittäjäjärjestön hallituksen kokouksessa hän kertoo, mitä kaikkea kunnanvirastossa on suunnitteilla. Ja kerää eväitä päätöksentekoon saman tien. KANGASALA 6. 19,50 Työllisyysaste % 71,8 Yrittäjyysaste % 13,9 Asukasmäärä Kuntien yritysilmastoon vaikuttaa merkittävästi, kuinka hyvin kunnat ja yritykset ymmärtävät toistensa toimintaa ja tavoitteita. Kunnille tärkeät työnantajat pidetään yleensä melko hyvin perillä kuntapäättäjien pyrkimyksistä ja suuret yritykset saavat viestinsä perille, mutta pienemmät yritykset jäävät helposti yhteistyön ulkopuolelle. Kuntien yrittäjyystuntemus on parantunut, mutta kunnilla on edelleen vaikeuksia arvioida elinkeinopolitiikan vaikuttavuutta ja ennakoida tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia. Yksi yritysilmaston kannalta keskeinen tekijä on osaavan työvoiman saatavuus. Jos ammattiosaajista on puutetta, yritykset kokevat helposti yritysilmaston heikoksi. Aloittavien yrityksien tarpeet on tiedostettu, mutta rahoitusjärjestelyihin yritykset saavat hyvin harvoin mitään tukea kunnalta. Yritysilmastotutkimuksen avoimista palautteista käy selvästi ilmi, että julkiset hankinnat ja palvelurakenteiden muutokset ovat monessa kunnassa vasta harjoitteluvaiheessa. Hankintoja ei osata tai haluta kilpailuttaa kunnolla, eikä yksityisiä palveluntuottajia hyödynnetä riittävästi. EKn julkaisu kuntien yritysilmastosta 50 11

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4 Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta s. 4 Venäjä Suomen talouden dynamo? s. 8 15 Tapani Kaskeala: Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18 Visio on Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Yhteinen. huoli Nuoret eivät työllisty, koska taidoissa on puutteita. Samuli Suonpää vaatii kouluilta enemmän.

Yhteinen. huoli Nuoret eivät työllisty, koska taidoissa on puutteita. Samuli Suonpää vaatii kouluilta enemmän. suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Yrittäjät ottavat viestikapulan nuorten työllistämisessä 3 2/2012 LAURA VESA Hyökkää päälle! Me emme sulata kopioijia. Timo

Lisätiedot

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10

kamari avartaisi kaupan näkymiä Tampereen Hannu Saarijärvi SIVU 18 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 kauppalehti kamari Tampereen Numero 6 Lokakuu 2014 Virroilla biovirtaa SIVU 12 Suomalaisten on noustava siiville SIVU 10 Hannu Saarijärvi avartaisi kaupan näkymiä SIVU 18 Tampereen kauppakamarilehti 6

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2013 Kokkolan satama Portti maailmalle Kannuksen kaupunki Kolmen vaiheen taktiikalla Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Lisätiedot

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi

SALON YRITTÄJÄ. Vuoden yrittäjä ja yritys Salossa: Lassi Liljavirta on muokannut Tenwoodin toimivaksi yritykseksi SALON YRITTÄJÄ Salon Yrittäjät ry:n julkaisu Marraskuu 2013 SALON YRITTÄJÄ Sisällysluettelo Etusivu Vuoden yrittäjä 2013 2. Puheenjohtajan tervehdys 3. Kaupunginjohtajan terveiset 4. Isokallion evästykset

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2010 Mukavat ihmiset syynä Tampereen suosioon sivu 5 Rehellisyys on ase populismia vastaan sivu 6 sivut 8-9 Monitoimihalli on tärkeä elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Vihreämpi tapa kuljettaa.

Vihreämpi tapa kuljettaa. 1 2014 Vihreämpi tapa kuljettaa. Kapellskär Maarianhamina Turku Helsinki Tukholma Paldiski Tallinn Riika Tallink-konsernin laivasto on keski-iältään yksi maailman nuorimmista matkustaja- ja rahtilaivastoista.

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti.

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Katsotaanpas vähän ulos ikkunasta. 3 kymen Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2013 10 Hyvinvointialalla

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Omistuksenvaihdokset. puhuttavat yrittäjiä. Yrittäjyys luo elinvoimaa! Mirka Vanhala jatkaa yritystä realistisin ajatuksin.

Omistuksenvaihdokset. puhuttavat yrittäjiä. Yrittäjyys luo elinvoimaa! Mirka Vanhala jatkaa yritystä realistisin ajatuksin. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yritystoiminta ei tunne kuntarajoja 3 kymen Yrittäjyys luo elinvoimaa! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2012 10 Omistuksenvaihdokset puhuttavat

Lisätiedot

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT Helmikuu l 1/2014 27 722 Yrittäjillä ja kaupungilla lähentäviä tapaamisia Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston Yrittäjät ja kaupungin edustajat, johtajista alkaen, ovat pohtineet Hämeenlinnan yhteistä

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 3/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Yrittäjien erinomainen valinta

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08

KAUPPA KAMARI LEHTI. Aku Syrjä määrää tahdin. Eppujen bändissä ja bisneksessä TAMPEREEN FIMECC ETSII UUTTA 7JOULUKUU 08 7JOULUKUU 08 Suhdannekyselyjen käyrät kääntyivät jyrkästi alas FIMECC ETSII UUTTA TAMPEREEN KAUPPA KAMARI LEHTI Aku Syrjä määrää tahdin Eppujen bändissä ja bisneksessä Nordea Pankki Suomi Oyj 03.08 Haluatko

Lisätiedot

Digi sitä, digi tätä. Sivu 11. AUTOJEN KULJETUKSET RASKAS KALUSTO TiEpALvELUT OviEN AvAUKSET TANKiN TyhJENNyKSET SUORALASKUTUS vakuutusyhtiöihin

Digi sitä, digi tätä. Sivu 11. AUTOJEN KULJETUKSET RASKAS KALUSTO TiEpALvELUT OviEN AvAUKSET TANKiN TyhJENNyKSET SUORALASKUTUS vakuutusyhtiöihin Syyskuu l 5/2014 27 722 Ossin Pulla porskuttaa taas Ossin Pullan uusi leipomo pyörii taas täyttä päätä. Leipomo on luottanut paikallisuuteen niin leipomon rakennuksessa kuin pankkipalveluissakin. Sivu

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot