ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN MAAKUNNAN YLIOPISTO- / KORKEAKOULUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN OHJELMAKAUDEKSI LAUSUNTO HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE NUMMENMÄEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA ETELÄ-SUOMEN TAVOITE 2 OHJELMAN ESR-OSUUDEN JA VALTION RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN MUOTOILUAREENA -PROJEKTILLLE KOULUTUKSEN ENNAKOINTI PROJEKTIN TILANNEKATSAUS HÄMEEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ AIKUISKOULUTUSSTRATEGIATYÖN KÄYNNISTÄMINEN OSANA TÄTÄ KEHITTÄMISHANKETTA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN MARKKINOINTI PROJEKTIN JATKOLLE VUONNA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TOIMIALAKEHITYS PROJEKTILLE TARKISTETTU HALLINTOSÄÄNTÖLUONNOS ETELÄ-SUOMEN LIITTOUMAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA MAAKUNTAJOHTAJAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄT ERON MYÖNTÄMINEN KESÄYLIOPISTON KOULUTUSSIHTEERI MILLA MÄKELÄLLE JA KOULUTUSSIHTEERIN TOIMEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI OSALLISTUMINEN DESIGN AND PHOTO FROM FINLAND NÄYTTELYN AVAJAISIIN SZOLNOKISSA, UNKARISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN KUTSU LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARIIN KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT ILMOITUSASIAT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS. 28

2 2 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna OSALLISTUJAT JÄSENET HENK.KOHT. VARAJÄ- SEN pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio Pietilä Leena Kallioinen Ruut Kulmala Jarmo X Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Silván Timo X Ukkola Marja MUUT OSALLISTUJAT Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Jouko Ylipaavalniemi, siht. X Hannu Saarinen, :t Anri Leveelahti, :t ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Jouko Ylipaavalniemi PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Juhani Nummela Jarmo Kulmala Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi

3 3 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Minna Lintonen (Juhani Nummela) ja Tapio Eerola (Ruut Kallioinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Nummela ja Jarmo Kulmala. 56 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin, että esityslistan 70 käsitellään seuraavaksi :nä 57 ja sen jälkeen asiakohdat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 4 57 MAAKUNNAN YLIOPISTO- / KORKEAKOULUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tilannekatsaus Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakunnan yliopisto- /korkeakouluasiat pyritään ottamaan maakunnan seuraavaksi suureksi kärkihankkeeksi. Tämän päätöksen jälkeen asian valmistelussa on ollut mm. seuraavia vaiheita: 1) Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa useassa kokouksessaan ) Maakuntahallitus antoi kokouksessaan maakunnallisen koulutuksen neuvottelukunnan korkeakoulujaostolle toimeksiannon laatia ensimmäinen luonnos maakunnan korkeakoulukeskuksen ideasta (Mitä se on?) ja sen toteuttamisesta (Miten se toteutetaan?). 3) Myös Hämeen kesäyliopiston johtokunta on käsitellyt otsikon asiaa ja kesäyliopiston mahdollista roolia siinä kokouksissaan ) Maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoiminnan kehittämisesityksiä tehdään myös MAAKUNTASUUNNITELMASSA (2005) ja MAAKUNTAOHJELMASSA (2006). Maakuntaohjelmassa todetaan mm. seuraavaa: Maakunnan yliopistokoulutustarjonnan lisäämiseksi ja ammattikorkeakoulun vahvistamiseksi ohjelmakaudella käynnistetään työ uudentyyppisen verkostoyli-opiston toiminnan aloittamiseksi Kanta-Hämeessä. Verkostoyliopiston toiminta tulee rakentaa Hämeen ammattikorkeakoulun ja maakunnassa sijaitsevien yli-opisto- ja tutkimusyksiköiden vahvan, todellisen ja sisältöön perustuvan yhteistyön varaan. Koko toiminnan tavoitteena on saada kansallinen ja kansainvälinen yliopisto- ja korkeakouluverkosto palvelemaan maakuntaa ja sen seutukuntia nykyistä paremmin. 5) Korkeakoulujaosto vastasi maakuntahallituksen antamaan toimeksiantoon esityksellä Esityksessä ehdotetaan, että Kanta- Hämeeseen perustetaan maakunnan korkeakoulutoiminnan koordinointi ja kehittämiskeskus jonka ideaa, tarvetta, luonnetta, rakennetta, tehtäviä ja rahoitusta jaosto hahmotteli esityksessään. Perustettavan yksikön tehtäviksi jaosto hahmotteli seuraavat: Koordinoida maakunnassa olevaa korkeakoulutoimintaa ja luoda yhteyksiä eri korkeakouluyksiköiden kesken (yliopistosektori ja ammattikorkeakoulusektori). Onnistuakseen tehtävissään keskuksen tulee: olla elinkeinoelämälähtöinen, ts. sen tulee olla selvillä korkeakoulu- ja tutkimussektorin palveluita tarvitsevien yritysten, virastojen ja laitosten tarpeista (koulutus, tutkimus, tuotekehitys, aluekehitys) olla selvillä maakunnassa toimivien korkeakouluyksiköiden (yliopisto- ja ammattikorkeakoulu) ja tutkimuslaitosten - koulutustarjonnasta - T & K toiminnasta - aluekehityshankkeista - kehittämissuunnitelmista - toiminnan tuloksellisuudesta pyrkiä sovittamaan yhteen maakunnan korkeakoulu- ja tutkimustoiminnan tarjontaa ja tarvetta ( Koulutuksen ja tutkimuksen osumatarkkuus ) koota yhteisiin tilaisuuksiin maakunnan korkeakouluyksiköiden ja tutkimuslaitosten

5 5 edustajat (uudenlaiset innovatiiviset yhteistyömenetelmät ja toimintatavat, yhteiset suunnittelukokoukset, ideariihet, jne.) huolehtia siitä, että toimijat ( tilaajat ja tuottajat ) ovat selvillä (yhteinen kieli) siitä mikä on MAAKUNNAN KORKEATASOISTA OSAAMISTA jota kehitetään systemaattisesti ja pidetään kansallisesti (ja kansainvälisesti) huipulla. - Mitkä alueet nyt - Mitä alueita tulevaisuudessa (pysyväisluonteiset ja elinkaariajatteluun pohjautuvat) etsiä jatkuvasti maakunnan ulkopuolelta sellaista maakunnassa tarvittavaa korkeakouluosaamista (opetus, tutkimus, tuotekehitys, aluekehitys) jota ei kannata käynnistää maakunnan omien korkeakouluyksiköiden tai tutkimuslaitosten toimesta (toimii tarvittaessa tilaajana) omata vahvan osaamisen korkeakoulu- ja tutkimustoiminnan rahoituskanavista (kansallinen, kansainvälinen, EU, teemarahoitus, riskirahoitus jne.) Kun jaoston esitys tuli julkiseksi se aiheutti myös voimakkaita vastareaktioita erityisesti Hämeen ammattikorkeakoulun suunnalta. Hämeen liiton maakuntahallitus ja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hallitus käsittelivät jaoston esitystä yhteisessä iltakoulussaan Jaoston esitys ei saanut iltakoulussa yksimielistä kannatusta. Samoin erosivat iltakouluun osallistuneiden käsitykset siitä millainen pitäisi olla Kanta-Hämeen maakuntakorkeakoulu. 6) Maakuntahallitus päätti kokouksessaan mm. että - asiasta neuvotellaan vielä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen liiton hallitusten puheenjohtajistojen ja toimivan johdon kesken ( mennessä!) 7) Asiasta on neuvoteltu mm. - Tampereen yliopiston rehtorin ja hallintojohtajan kanssa (Tampereen yliopiston rooli hankkeessa sekä OKL Hämeenlinnassa). TaY:n edustajat haluavat palata asiaan kun OPM:n ja TaY:n väliset Tatu-neuvottelut on huhtikuussa käyty. - Helsingin yliopiston edustajien kanssa (mm. Lauri Arvolan välityksellä) (HY:n kiinnostukset maakuntaa kohtaan). - Etelä-Suomen lääninhallituksen edustajan (Raija Keränen) kanssa ( ) (rahoitus) Lisäksi hankkeen rahoitusmahdollisuuksia on selvitetty mm. benchmarkkaamalla Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen yliopistokeskuksia ja maakuntakorkeakouluhankkeita. 8) Pääjohtaja Veijo Hintsanen ja maakuntajohtaja Juhani Honka ovat pitäneet kolme keskinäistä palaveria (9.1., ja 4.4.) valmistellakseen hallitusten puheenjohtajistojen yhteispalaveria. 9) Maakuntahallitus päätti kokouksessaan ottaa asiassa pienen aikalisän ja palata asiaan kokouksessaan

6 6 10) Kesäyliopistomme on tehnyt uusia aluevaltauksia. Se aloittaa oikeustieteen opintojen tarjoamisen (Joensuun yliopiston vaatimusten mukaan) ensi lukuvuoden alusta. Tilanteen pelkistys 1) Maakuntahallitus on ollut halukas etenemään asiassa korkeakoulujaoston hahmottelemalla tavalla (ks. edellä kohta 5). Neuvotteluissa Hintsanen Honka on tullut selkeästi esille, että HAMK ei näe hankkeesta koituvan mitään lisäarvoa itselleen ei näe hahmoteltua yksikköä toimintakykyisenä vaan pitää sen perustamista resurssien tuhlauksena näkee, että maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoiminnot ja niiden koordinointi tulisi mieluiten hoitaa HAMK vetoisesti. etenisi tässä vaiheessa mieluiten konkreettisten hankkeiden ja yhteistyösopimusten tietä (esim. Puitesopimus teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämisestä / HAMK, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Rautaruukki Oyj). 2) Hämeenlinnan kaupungin johto on ilmaissut (mm. palavereissa Hellsten Honka), että kaupungin intreisseissä on saada lisää yliopistotoimintaa maakuntaan ja Hämeenlinnaan (ks. mm. mkh ) 3) Valtakunnassa on parhaillaan valmisteilla useita erilaisia maakuntakorkeakoulumalleja (yliopisto ja ammattikorkeakouluyhteistyö). Benchmarkkaus! 4) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen piirissä on parhaillaan menossa ns. rakenteellisen kehittämisen vaihe (ks. mm. Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko ja Sivistysvaliokunnan mietintö 12/2006 vp, mm. luku Korkeakoulut). 5) Maakuntajohtaja Juhani Honka näkee, että maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoimintojen suunnittelussa, toimeenpanossa ja kehittämisessä toimijoiden saumaton yhteistyö on onnistumisen ehdoton edellytys. Suurimman (ja parhaiten resurssoidun) toimijan HAMK:n mukanaolo ja roolin selkeytys on välttämätöntä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedokseen maakuntajohtajan edellä asiakohdassa antaman tilannekatsauksen ja käy asiasta tarvittavan keskustelun 2. tekee saamansa selvityksen ja käymänsä keskustelun perusteella tarvittavat linjaukset ja päätökset. Käsittely: Käsittelyn aikana maakuntajohtaja teki uuden päätösesityksen: Maakuntahallitus päättää jättää asian pöydälle jatkoselvittelyjä varten. Maakuntahallitus velvoittaa viraston selvittämään mm : - OPM:n ja HAMK:in sekä OPM:n ja TaY:n TATU neuvottelujen yhteyttä maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoimintaan - maan uuden hallituksen korkeakoulupoliittisia linjauksia

7 7 - mahdollisia selvitysmies ehdokkaita - aiemmin suunnitellun puheenjohtajapalaverin järjestelyjä Asia otetaan seuraavan kerran esille maakuntahallituksen seminaarissa Maakuntahallitus tulee benchmarkkaamaan mm. Pirkanmaan ja Etelä- Pohjanmaan maakuntakorkeakoulumalleja ! Maakuntahallitus päätti yksimielisesti maakuntajohtajan tekemän uuden esityksen mukaisesti.

8 8 58 HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN OHJELMAKAUDEK- SI Maakuntahallitus asetti kokouksessaan Hämeen yhteistyöryhmän alkaen rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten ohjelmakaudeksi ja siihen saakka kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Maakuntahallitus kutsui yhteistyöryhmän jäseniksi seuraavien tahojen edustajat ja päätti pyytää näiltä tahoilta esityksiä yhteistyöryhmän jäseniksi ja varajäseniksi. Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset, 7 jäsentä: Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Finnvera Oyj Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus ja sen maaseutu-, työvoima- ja yritysosastot Hämeen ympäristökeskus Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, 7 jäsentä: Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Hämeen yrittäjät Maa- ja metsätaloustuottajat Kauppakamarit AKAVA SAK STTK Kuntasektoria edustavat maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien 7 edustajaa, jotka maakuntahallitus nimesi valtuustokaudelle Lisäksi yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja. Edellä mainitut tahot ovat tehneet esityksensä Hämeen yhteistyöryhmän jäseniksi ja varajäseniksi seuraavasti: Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset: Varsinainen jäsen Varajäsen ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Esa Ellala, sos.- ja terv.osasto Taina Lommi, sivistysosasto FINNVERA OYJ Pasi Pirinen Eija Salmivainio HÄMEEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS Pekka Savolainen Pekka Ahtiainen, maaseutuosasto Sinikka Kauranen, työvoimaosasto Marja Suominen, yritysosasto Jarmo Paukku Timo Kukkonen, maaseutuosasto Markku Herpola, työvoimaosasto Arto Vallin, yritysosasto HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

9 9 Harri Kallio Mirja Lumiaho-Suomi Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: Varsinainen jäsen Varajäsen ELINKEINOELÄMÄÄN KESKUSLIITTO, EK Pirjo Hedman Arto Engbom HÄMEEN JA RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARIT Jari Kattainen Anne Vikström HÄMEEN YRITTÄJÄT Kyösti Vehmas Minna Nissilä MTK-HÄME Markku Länninki AKAVA Niina Salminen-Åberg SAK Mirja Käki Jukka-Pekka Kataja Jouni Rasimus Antero Koskenoja STTK Paula Koskinen Helena Illikainen Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajan tulee olla kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu luottamushenkilö. Varapuheenjohtajien tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä. Yhteistyöryhmän ensimmäisen kokouksen yhteydessä tullaan järjestämään ohjelmapolitiikkaan ja yhteistyöryhmän toimintatapoihin liittyvä koulutustilaisuus. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää nimetä Hämeen yhteistyöryhmän jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi seuraavat henkilöt alkaen ohjelmakaudeksi ja siihen saakka kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajina jatkavat maakuntahallituksen nimeämät edustajat valtuustokauden ajan. Varapuheenjohtajuudet määritellään uudelleen kuntaedustajien vaihtumisen yhteydessä. Maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat: Varsinainen jäsen Aarne Kauranen, puheenjohtaja Jari Koskinen, I varapj. Tapio Eerola Marja-Leena Lehtinen Minna Lintonen Varajäsen Seppo Kankkunen Ruut Kallioinen Hannu Jokisuo Anneli Poikselkä Jorma Hacklin

10 10 Juhani Nummela Mauri Touru Hannele Yrjö-Koskinen Tauno Juuri Ansa Mikkola Aulis Laaksonen Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset: Varsinainen jäsen ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Esa Ellala, sos.- ja terv.osasto FINNVERA OYJ Pasi Pirinen HÄMEEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS Pekka Savolainen, II varapj. Pekka Ahtiainen, maaseutuosasto Sinikka Kauranen, työvoimaosasto Marja Suominen, yritysosasto HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS Harri Kallio Varajäsen Taina Lommi, sivistysosasto Eija Salmivainio Jarmo Paukku Timo Kukkonen, maaseutuosasto Markku Herpola, työvoimaosasto Arto Vallin, yritysosasto Mirja Lumiaho-Suomi Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: Varsinainen jäsen ELINKEINOELÄMÄÄN KESKUSLIITTO, EK Pirjo Hedman Varajäsen Arto Engbom HÄMEEN JA RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARIT Jari Kattainen Anne Vikström HÄMEEN YRITTÄJÄT Kyösti Vehmas MTK-HÄME Markku Länninki AKAVA Niina Salminen-Åberg SAK Mirja Käki STTK Paula Koskinen, III varapj. Minna Nissilä Jukka-Pekka Kataja Jouni Rasimus Antero Koskenoja Helena Illikainen Käsittely: Maakuntajohtaja selvitti esimerkein muiden maakuntien maakunnan yhteistyöryhmien merkitystä ja asioiden käsittely- ja päätöksentekokäytäntöjä. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Eeva Nurmi ja Timo Silván poistuivat kokouksesta klo

11 11 59 LAUSUNTO HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE NUMMENMÄEN OSAYLEISKAAVA- EHDOTUKSESTA Hyvinkään kaupunki pyytää mennessä lausuntoa Nummenmäen osayleiskaavaehdotuksesta. Liitto on aiemmin luonnosvaiheessa antanut asiassa lausuntonsa. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hyvinkään kaupungille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dro 68/07) Nummenmäen osayleiskaavan alue sijoittuu Salpausselälle ns. Erkylän alueen eteläpuolelle rajoittuen maakuntarajaan ja Hausjärven kunnan rajaan. Kyseisessä kohdassa maankäyttö on toiminnallisesti molemmin puolin maakuntarajaa siten, että Hyvinkään pohjavedenoton, virkistys- ja urheilutoimintojen, eräiden erityispalveluiden ja työpaikkatoimintojen intressit kohdistuvat Hausjärvelle. Monnin asutuksen kehittyminen tukeutuu vahvasti myös Hyvinkään palvelurakenteiden varaan. Nummenmäen yleiskaava-alueelle sijoittuvan lentokentän meluvaikutukset, johtuen kentän nousu- ja laskusuunnista, kohdistuvat erityisesti Hausjärvellä sekä nykyiselle että jatkossa kaavoitettaville uusille asuntoalueille. Kanta-Hämeen vahvistetun maakuntakaavan aluevarauksissa on huomioitu raja-alueen yhteiset maankäytölliset intressit ja tarpeet. Kanta-Hämeen maakuntakaavan vahvistuksen yhteydessä kumottiin voimassa olevat seutukaavat, jolloin kumottiin Hausjärven Huhtainnummen 4. seutukaavan mukainen pitemmän aikavälin lentokenttävaraus. Maakuntakaavasta poistettiin valtuustokäsittelyssä Riihimäen Sammalistonsuon pidemmän aikavälin korvaava lentokenttävaraus. Hyvinkään lentokentän merkitystä Riihimäen - Hyvinkään kaupunkiseutukokonaisuudessa tulisi osayleiskaavatyössä arvioida myös pitkän aikavälin näkökulmasta erityisesti siinä mahdollisessa tilanteessa jos Hyvinkään kentän alue lähiympäristöineen siirtyy pitkällä aikavälillä entistä enemmän yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Vaihtoehtoisen paikan löytäminen lentokentälle seudulta on erittäin vaikeaa. Edellä esitettyihin näkökulmiin viitaten Hämeen liitto katsoo, että valmisteilla oleva yleiskaavaehdotus raja-aluiden osalta soveltuu Kanta-Hämeen maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisuihin. Hämeen liitto korostaa erityisesti Nummenmäen osayleiskaavan ja Hyvinkään pohjoisten alueiden maankäytön ja Monnin alueen maankäytön yhteensovittamistarpeita jatkossa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

12 12 60 ETELÄ-SUOMEN TAVOITE 2 OHJELMAN ESR-OSUUDEN JA VALTION RA- HOITUKSEN MYÖNTÄMINEN MUOTOILUAREENA -PROJEKTILLLE Hanke on käsitelty Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa Hanke-esittelyn yhteenveto on asialistan liitteenä 12/07 Projektin nimi: Hankenumero: Muotoiluareena-projekti Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Fredrika Wetterhoff-säätiö, Hämeenlinna toiminnanjohtaja Hannele Yrjö-Koskinen Wetterhoffinkatu 4, HÄMEENLINNA Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toimenpidekokonaisuus 3.5 Kulttuuri- ja ympäristöalojen toimijoiden osaamisen kehittäminen Kohdealue: Kanta-Hämeen maakunta Hankekuvaus: Muotoiluareenan keskeinen tavoite on luoda toiminta- ja yhteistyömalli, jotta muotoilu voidaan nykyistä tiiviimmin integroida elinkeinoelämään. Muotoiluareena työskentely jakaantuu alueelliseen ja valtakunnalliseen osaan. Alueella luodaan ja pilotoidaan tässä hankkeessa toiminta- ja yhteistyömalli, joka on siirrettävissä valtakunnalliseen käyttöön hankkeen jälkeen. Toimintamallin ja tapahtuman tavoitteena on lisätä muotoilun hyödynnettävyyttä pk-yritysten liiketoiminnassa. Hanke edesauttaa alueellisten toimijoiden kuten kehittämiskeskusten ja yrittäjäjärjestöjen verkottumista muotoilijoiden kanssa. Tuloksena saadaan myös seminaaritapahtuma, selvitys toimintamallin käytettävyydestä valtakunnallisesti ja alueellinen toimijaverkosto rekistereineen. Tavoitteet: Valmistellaan alueellinen muotoiluareenan pilottitapahtuma Muotoiluareena07, jonka teemana on hyvä asuminen, kodin sisustus, rakentaminen ja siihen liittyvä tuotemuotoilu ja kehitys mukaan lukien digitaalinen media. Hämeenlinnassa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on edesauttaa muotoilun hyödynnettävyyttä pk-yrityksissä ja keskustelua muotoilusta sekä laajentaa muotoilun käsitettä eri toimijoiden piirissä ja mediassa. Muotoiluareena07 -tapahtuman järjestelyistä vastaavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen taidetoimikunta ja Fredrika Wetterhoff-säätiö. Uudet työpaikat: 1 Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen Mkj: Maakuntahallitus päättää saatuaan Hämeen yhteistyöryhmän myönteisen

13 13 lausunnon asiasta - myöntää projektille vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta tukea 70 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti: - ESR-rahoitusta 27,94 %, kuitenkin enintään 9 500, hyväksyttävistä kustannuksista ja - valtion rahoitusosuutta 42,06 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2007 yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset - vuokrat aineet, tarvikkeet ja toimistokulut Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet 0 0 Palkka- ja henkilöstökulut - projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut - ulkomaan matkakulut muut matkakulut Tiedotus ja markkinointi Ostopalvelut Poistot 0 0 Luontoissuoritukset 0 0 Sisäiset kulut (sisäinen laskutus, taloushallinto) 0 0 Alv Menot yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2007 Yhteensä ESR-rahoitus Valtion rahoitusosuus

14 14 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus 0 0 Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus laskennallinen rahoitus 0 0 Lainarahoitus 0 0 Tulorahoitus 0 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Anri Leveelahti puh. (03) Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Hannele Yrjö-Koskinen ilmoitti esteellisyytensä eikä esteellisenä osallistunut päätöksentekoon. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

15 15 61 KOULUTUKSEN ENNAKOINTI PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Hämeen liiton maakuntahallitus päätti alkuvuodesta 2005 käynnistää maakunnan Koulutuksen ennakointi -projektin vuosille Projekti käynnistettiin maakunnan valmistautumisena valtakunnalliseen Koulutustarve 2012 hankkeeseen. Projektin ohjausryhmänä toimi vuodet maakunnallisen koulutuksen neuvottelukunnan toisen asteen koulutus ja ennakointi -jaosto. Neuvottelukunnan ja jaostojen toiminnan lakkauttamisen yhteydessä vuoden 2006 lopulla päätettiin, että toisen asteen koulutus ja ennakointi jaosto jatkaa Koulutuksen ennakointi projektin ohjausryhmänä. Koulutuksen ennakointi projektin tavoitteet: 1. Kanta-Hämeen maakunnan koulutustarjonnan tavoitteiden määrittely ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) prosessissa. 2. Ennakointiosaamisen integroiminen osaksi liiton normaalia toimintaa. 3. Maakunnan toimijoiden ennakointiosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen. Projektissa keskeiset tuotokset mennessä: a) Kanta-Hämeen koulutuksen nykytilaselvitys Projektin tuotoksena on syntynyt tilastollinen maakunnan koulutuksen nykytilaselvitys, jossa on kartoitettu Kanta-Hämeen koulutuksen tilannetta 2000-luvulla pl. aikuiskoulutus. Tarkastelun painopiste on ammatillisessa koulutuksessa. Lähtökohtana selvityksessä on ollut peruskoulun päättäneiden ikäluokat ja heidän liikkumisensa maakuntaan ja maakunnasta poispäin opintojen suhteen. Opiskelijavirtatarkastelu kattaa myös siirtymän toisen asteen koulutuksesta jatkoopintoihin. Koulutuksen nykytilaselvityksessä käsitellään myös koulutuksen keskeyttämistä sekä opintojen jälkeistä työllistymistä. Koulutuksen nykytilaselvitys antaa arvokasta pohjatietoa alueelliseen koulutustarjonnan ennakointityöhön. (Kanta-Hämeen koulutuksen nykytilaselvitys on listan erillisenä liitteenä nro 1/07) b) Alue-ennakointityön eteneminen osana Koulutustarjonta 2012 prosessia Alueellinen koulutustarpeiden ennakointi on osa opetusministeriön asettamaa Koulutustarjonta 2012 projektia. Projektissa tuotetaan maakuntien koulutustarve-ennusteet Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma valmistelua varten, joka tehdään vuosille Kehittämissuunnitelman valmistelusta vastaa opetusministeriö. Kaikissa maakunnissa koottiin vuoden 2006 lopulla alueellista koulutustarjonnan ennakointityötä koordinoivat yhteistyöryhmät. Kanta-Hämeessä Koulutuksen ennakointi projektin ohjausryhmä toimii koordinoivana aluetyöryhmänä. Opetushallitus on järjestänyt alueille kaksi koulutuspäivää, sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiin liittyen, jälkimmäinen tilaisuus järjestettiin suuralueittain. Alue-ennakointiprosessissa maakuntien koulutustarvetta ennakoidaan työelämän tarpeista lähtien tarkastelemalla työllisen työvoiman kysynnässä tapahtuvia muu-

16 16 toksia eri toimialoilla vuosien välillä. Työ on edennyt pääpiirteissään seuraavasti: 1. Laaditaan toimialoittaiset työvoiman kysyntäennusteet (perusura ja tavoiteura). Valmiina tammikuussa Laaditaan ammattirakenne-ennusteet (perus- ja tavoitekehitys). Valmiina huhtikuussa Huhtikuun puolessa välissä opetusministeriö julkaisee Koulutus ja tutkimus väliraportin. Raportissa julkaistaan myös Opetushallituksen laatimat alustavat valtakunnalliset nuorisoasteen koulutuksen aloittajatarvelaskelmat. 3. Opetushallitus tuottaa ennustekauden uuden työvoiman tarpeen pohjalta maakuntakohtaiset koulutustarvelaskelmat Mitenna 2006 mallia käyttäen. Huhti-toukokuu Opetushallitus toimittaa maakuntakohtaiset koulutustarveraportit aluetyöryhmille. Huhti-toukokuu Opetusministeriö käynnistää vuoropuhelun maakuntien liittojen kanssa KESU alueellisten aloittajatavoitteiden asettamiseksi. Huhtikuu-kesäkuu Kanta-Hämeessä työ on edennyt siten, että maakunnan väestö- ja työpaikkatavoitteet on määritelty maakuntasuunnitelma- ja maakuntaohjelmatyön yhteydessä ns. Hemaasu-mallia käyttäen. Maakunnan näkemys toimialojen työllisyyden kehityksestä viimeisteltiin tammikuussa 2007, missä yhteydessä maakuntasuunnitelman vuosien työpaikka-arvioita korjattiin nykyisen ennusteita nopeamman väestökehityksen mukaiseksi. Koulutuksen ennakointi projektissa päätettiin loppuvuodesta 2006 käynnistää klusteriennakointityö tukemaan laadullisella aineistolla määrällisen ammattirakenne-ennusteen laatimista. Klusteriennakointityön tekemisestä on vastannut Viestinhallinta Oy. Klusteriennakointi kohdistettiin Ideamaakunta-ryhmän näkemyksen mukaisesti kolmeen klusteriin 1. Valmistava teollisuus, 2. Palveluklusteri sekä 3. Ympäristöliiketoiminta. Jokainen klusteriryhmä piti kaksi työkokousta tammi-maaliskuussa Klusteriennakoinnin pohjalta viimeisteltävä alueellinen toimialoittainen ammattirakenne-ennuste toimitetaan opetushallitukseen Kanta-Hämeen elinkeinorakenteen muutosennuste eli työpaikat toimialoittain, tavoitekehitys on listan liitteenä 13/07. Em. tavoitekehityksen pohjalta klusterityöryhmissä työstetty näkemys työpaikkojen jakautumisesta ammattiryhmittäin on listan liitteenä 14/07 Klusteriennakoinnin tuloksia ja uuden KESUn valmisteluun liittyviä kysymyksiä käsitellään maakunnallisessa KESU seminaarissa, joka järjestetään Hämeenlinnassa. Seminaarin ohjelma listan erillisenä liitteenä nro 2/07. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Koulutuksen ennakointi projektin tilannekatsauksen ja valtuuttaa koulutuksen ennakointi hankkeen ohjausryhmän toimittamaan opetushallitukselle liitteiden 13/07 ja 14/07 mukaiset laskelmat jatkotyön pohjaksi.

17 17 Käsittely: Anri Leveelahti saapui kokoukseen ja esitteli asiakohdan ja erillisen liitteen 1/07 Opiskelijavirtoja Kanta-Hämeessä sisältöä. KESUn valmistelu on parhaillaan tiivistä. Maakuntahallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

18 18 62 HÄMEEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ AIKUISKOULUTUSSTRA- TEGIATYÖN KÄYNNISTÄMINEN OSANA TÄTÄ KEHITTÄMISHANKETTA Hämeen liiton hallinnoiman Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeen päätavoite on Hämeen aikuiskoulutuksen vision ja aikuiskoulutusstrategian rakentaminen vuosille Strategiatyöhön kytketään laajasti maakunnan aikuiskoulutuksen toimijat; hankkeessa pyritään saamaan liikkeelle Hämeen aikuiskoulutuksen toimijoiden maakunnallinen yhteistyö. Hankkeen toisena tavoitteena on Hämeen aikuiskoulutustarjonnan nykyistä näkyvämpi ja selkeämpi esille tuominen potentiaalisille asiakkaille. Tähän tavoitteeseen pyritään kehittämällä Häme.fi internetsivuston Tieto ja osaaminen -osiota. Aikuiskoulutuksen markkinointi kytketään näin maakunnan markkinointiin ja siinä tehokkaaksi havaittuun toimintakonseptiin. Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa aikuiskoulutuksen koordinointia, työelämävastaavuutta ja vaikuttavuutta Kanta-Hämeessä. Hämeen aikuiskoulutuksen nykytilaselvityksen ja aikuiskoulutusstrategian laatimisesta järjestettiin tarjouskilpailu. Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat listan liitteenä 15/07. Määräaikaan, mennessä tarjouksen jätti HAMK/ ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hämeen aikuiskoulutuksen nykytilaselvityksen ja aikuiskoulutusstrategian laatiminen ajoittuu ajalle ja työn kokonaishinta on euroa. Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishanke rahoitetaan Etelä-Suomen tavoite 2- ohjelman toimenpidekokonaisuudesta 2.2. Työvoiman osaamistason nostaminen ja koulutuksen saavutettavuuden parantaminen. Hankkeen päärahoittajana toimii Etelä-Suomen lääninhallitus. Projektin toteutusaika on Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ei sisällä Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishanketta. Hankkeen talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä 16/07. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh. (03) Mkj. Maakuntahallitus päättää hyväksyä Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeen talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 16/07 mukaisena ja päättää oikeuttaa maakuntajohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan asiantuntijapalvelun ostoon tarvittavat sopimukset. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot