ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN MAAKUNNAN YLIOPISTO- / KORKEAKOULUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN OHJELMAKAUDEKSI LAUSUNTO HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE NUMMENMÄEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA ETELÄ-SUOMEN TAVOITE 2 OHJELMAN ESR-OSUUDEN JA VALTION RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN MUOTOILUAREENA -PROJEKTILLLE KOULUTUKSEN ENNAKOINTI PROJEKTIN TILANNEKATSAUS HÄMEEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ AIKUISKOULUTUSSTRATEGIATYÖN KÄYNNISTÄMINEN OSANA TÄTÄ KEHITTÄMISHANKETTA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN MARKKINOINTI PROJEKTIN JATKOLLE VUONNA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TOIMIALAKEHITYS PROJEKTILLE TARKISTETTU HALLINTOSÄÄNTÖLUONNOS ETELÄ-SUOMEN LIITTOUMAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA MAAKUNTAJOHTAJAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄT ERON MYÖNTÄMINEN KESÄYLIOPISTON KOULUTUSSIHTEERI MILLA MÄKELÄLLE JA KOULUTUSSIHTEERIN TOIMEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI OSALLISTUMINEN DESIGN AND PHOTO FROM FINLAND NÄYTTELYN AVAJAISIIN SZOLNOKISSA, UNKARISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN KUTSU LUOTTAMUSHENKILÖSEMINAARIIN KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT ILMOITUSASIAT OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS. 28

2 2 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna OSALLISTUJAT JÄSENET HENK.KOHT. VARAJÄ- SEN pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio Pietilä Leena Kallioinen Ruut Kulmala Jarmo X Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Silván Timo X Ukkola Marja MUUT OSALLISTUJAT Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Jouko Ylipaavalniemi, siht. X Hannu Saarinen, :t Anri Leveelahti, :t ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKAS- TETTU Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Jouko Ylipaavalniemi PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Juhani Nummela Jarmo Kulmala Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi

3 3 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Minna Lintonen (Juhani Nummela) ja Tapio Eerola (Ruut Kallioinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Nummela ja Jarmo Kulmala. 56 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin, että esityslistan 70 käsitellään seuraavaksi :nä 57 ja sen jälkeen asiakohdat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 4 57 MAAKUNNAN YLIOPISTO- / KORKEAKOULUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tilannekatsaus Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että maakunnan yliopisto- /korkeakouluasiat pyritään ottamaan maakunnan seuraavaksi suureksi kärkihankkeeksi. Tämän päätöksen jälkeen asian valmistelussa on ollut mm. seuraavia vaiheita: 1) Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa useassa kokouksessaan ) Maakuntahallitus antoi kokouksessaan maakunnallisen koulutuksen neuvottelukunnan korkeakoulujaostolle toimeksiannon laatia ensimmäinen luonnos maakunnan korkeakoulukeskuksen ideasta (Mitä se on?) ja sen toteuttamisesta (Miten se toteutetaan?). 3) Myös Hämeen kesäyliopiston johtokunta on käsitellyt otsikon asiaa ja kesäyliopiston mahdollista roolia siinä kokouksissaan ) Maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoiminnan kehittämisesityksiä tehdään myös MAAKUNTASUUNNITELMASSA (2005) ja MAAKUNTAOHJELMASSA (2006). Maakuntaohjelmassa todetaan mm. seuraavaa: Maakunnan yliopistokoulutustarjonnan lisäämiseksi ja ammattikorkeakoulun vahvistamiseksi ohjelmakaudella käynnistetään työ uudentyyppisen verkostoyli-opiston toiminnan aloittamiseksi Kanta-Hämeessä. Verkostoyliopiston toiminta tulee rakentaa Hämeen ammattikorkeakoulun ja maakunnassa sijaitsevien yli-opisto- ja tutkimusyksiköiden vahvan, todellisen ja sisältöön perustuvan yhteistyön varaan. Koko toiminnan tavoitteena on saada kansallinen ja kansainvälinen yliopisto- ja korkeakouluverkosto palvelemaan maakuntaa ja sen seutukuntia nykyistä paremmin. 5) Korkeakoulujaosto vastasi maakuntahallituksen antamaan toimeksiantoon esityksellä Esityksessä ehdotetaan, että Kanta- Hämeeseen perustetaan maakunnan korkeakoulutoiminnan koordinointi ja kehittämiskeskus jonka ideaa, tarvetta, luonnetta, rakennetta, tehtäviä ja rahoitusta jaosto hahmotteli esityksessään. Perustettavan yksikön tehtäviksi jaosto hahmotteli seuraavat: Koordinoida maakunnassa olevaa korkeakoulutoimintaa ja luoda yhteyksiä eri korkeakouluyksiköiden kesken (yliopistosektori ja ammattikorkeakoulusektori). Onnistuakseen tehtävissään keskuksen tulee: olla elinkeinoelämälähtöinen, ts. sen tulee olla selvillä korkeakoulu- ja tutkimussektorin palveluita tarvitsevien yritysten, virastojen ja laitosten tarpeista (koulutus, tutkimus, tuotekehitys, aluekehitys) olla selvillä maakunnassa toimivien korkeakouluyksiköiden (yliopisto- ja ammattikorkeakoulu) ja tutkimuslaitosten - koulutustarjonnasta - T & K toiminnasta - aluekehityshankkeista - kehittämissuunnitelmista - toiminnan tuloksellisuudesta pyrkiä sovittamaan yhteen maakunnan korkeakoulu- ja tutkimustoiminnan tarjontaa ja tarvetta ( Koulutuksen ja tutkimuksen osumatarkkuus ) koota yhteisiin tilaisuuksiin maakunnan korkeakouluyksiköiden ja tutkimuslaitosten

5 5 edustajat (uudenlaiset innovatiiviset yhteistyömenetelmät ja toimintatavat, yhteiset suunnittelukokoukset, ideariihet, jne.) huolehtia siitä, että toimijat ( tilaajat ja tuottajat ) ovat selvillä (yhteinen kieli) siitä mikä on MAAKUNNAN KORKEATASOISTA OSAAMISTA jota kehitetään systemaattisesti ja pidetään kansallisesti (ja kansainvälisesti) huipulla. - Mitkä alueet nyt - Mitä alueita tulevaisuudessa (pysyväisluonteiset ja elinkaariajatteluun pohjautuvat) etsiä jatkuvasti maakunnan ulkopuolelta sellaista maakunnassa tarvittavaa korkeakouluosaamista (opetus, tutkimus, tuotekehitys, aluekehitys) jota ei kannata käynnistää maakunnan omien korkeakouluyksiköiden tai tutkimuslaitosten toimesta (toimii tarvittaessa tilaajana) omata vahvan osaamisen korkeakoulu- ja tutkimustoiminnan rahoituskanavista (kansallinen, kansainvälinen, EU, teemarahoitus, riskirahoitus jne.) Kun jaoston esitys tuli julkiseksi se aiheutti myös voimakkaita vastareaktioita erityisesti Hämeen ammattikorkeakoulun suunnalta. Hämeen liiton maakuntahallitus ja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hallitus käsittelivät jaoston esitystä yhteisessä iltakoulussaan Jaoston esitys ei saanut iltakoulussa yksimielistä kannatusta. Samoin erosivat iltakouluun osallistuneiden käsitykset siitä millainen pitäisi olla Kanta-Hämeen maakuntakorkeakoulu. 6) Maakuntahallitus päätti kokouksessaan mm. että - asiasta neuvotellaan vielä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen liiton hallitusten puheenjohtajistojen ja toimivan johdon kesken ( mennessä!) 7) Asiasta on neuvoteltu mm. - Tampereen yliopiston rehtorin ja hallintojohtajan kanssa (Tampereen yliopiston rooli hankkeessa sekä OKL Hämeenlinnassa). TaY:n edustajat haluavat palata asiaan kun OPM:n ja TaY:n väliset Tatu-neuvottelut on huhtikuussa käyty. - Helsingin yliopiston edustajien kanssa (mm. Lauri Arvolan välityksellä) (HY:n kiinnostukset maakuntaa kohtaan). - Etelä-Suomen lääninhallituksen edustajan (Raija Keränen) kanssa ( ) (rahoitus) Lisäksi hankkeen rahoitusmahdollisuuksia on selvitetty mm. benchmarkkaamalla Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen yliopistokeskuksia ja maakuntakorkeakouluhankkeita. 8) Pääjohtaja Veijo Hintsanen ja maakuntajohtaja Juhani Honka ovat pitäneet kolme keskinäistä palaveria (9.1., ja 4.4.) valmistellakseen hallitusten puheenjohtajistojen yhteispalaveria. 9) Maakuntahallitus päätti kokouksessaan ottaa asiassa pienen aikalisän ja palata asiaan kokouksessaan

6 6 10) Kesäyliopistomme on tehnyt uusia aluevaltauksia. Se aloittaa oikeustieteen opintojen tarjoamisen (Joensuun yliopiston vaatimusten mukaan) ensi lukuvuoden alusta. Tilanteen pelkistys 1) Maakuntahallitus on ollut halukas etenemään asiassa korkeakoulujaoston hahmottelemalla tavalla (ks. edellä kohta 5). Neuvotteluissa Hintsanen Honka on tullut selkeästi esille, että HAMK ei näe hankkeesta koituvan mitään lisäarvoa itselleen ei näe hahmoteltua yksikköä toimintakykyisenä vaan pitää sen perustamista resurssien tuhlauksena näkee, että maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoiminnot ja niiden koordinointi tulisi mieluiten hoitaa HAMK vetoisesti. etenisi tässä vaiheessa mieluiten konkreettisten hankkeiden ja yhteistyösopimusten tietä (esim. Puitesopimus teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämisestä / HAMK, Kehittämiskeskus Oy Häme ja Rautaruukki Oyj). 2) Hämeenlinnan kaupungin johto on ilmaissut (mm. palavereissa Hellsten Honka), että kaupungin intreisseissä on saada lisää yliopistotoimintaa maakuntaan ja Hämeenlinnaan (ks. mm. mkh ) 3) Valtakunnassa on parhaillaan valmisteilla useita erilaisia maakuntakorkeakoulumalleja (yliopisto ja ammattikorkeakouluyhteistyö). Benchmarkkaus! 4) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen piirissä on parhaillaan menossa ns. rakenteellisen kehittämisen vaihe (ks. mm. Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko ja Sivistysvaliokunnan mietintö 12/2006 vp, mm. luku Korkeakoulut). 5) Maakuntajohtaja Juhani Honka näkee, että maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoimintojen suunnittelussa, toimeenpanossa ja kehittämisessä toimijoiden saumaton yhteistyö on onnistumisen ehdoton edellytys. Suurimman (ja parhaiten resurssoidun) toimijan HAMK:n mukanaolo ja roolin selkeytys on välttämätöntä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. merkitsee tiedokseen maakuntajohtajan edellä asiakohdassa antaman tilannekatsauksen ja käy asiasta tarvittavan keskustelun 2. tekee saamansa selvityksen ja käymänsä keskustelun perusteella tarvittavat linjaukset ja päätökset. Käsittely: Käsittelyn aikana maakuntajohtaja teki uuden päätösesityksen: Maakuntahallitus päättää jättää asian pöydälle jatkoselvittelyjä varten. Maakuntahallitus velvoittaa viraston selvittämään mm : - OPM:n ja HAMK:in sekä OPM:n ja TaY:n TATU neuvottelujen yhteyttä maakunnan yliopisto- ja korkeakoulutoimintaan - maan uuden hallituksen korkeakoulupoliittisia linjauksia

7 7 - mahdollisia selvitysmies ehdokkaita - aiemmin suunnitellun puheenjohtajapalaverin järjestelyjä Asia otetaan seuraavan kerran esille maakuntahallituksen seminaarissa Maakuntahallitus tulee benchmarkkaamaan mm. Pirkanmaan ja Etelä- Pohjanmaan maakuntakorkeakoulumalleja ! Maakuntahallitus päätti yksimielisesti maakuntajohtajan tekemän uuden esityksen mukaisesti.

8 8 58 HÄMEEN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN OHJELMAKAUDEK- SI Maakuntahallitus asetti kokouksessaan Hämeen yhteistyöryhmän alkaen rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten ohjelmakaudeksi ja siihen saakka kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Maakuntahallitus kutsui yhteistyöryhmän jäseniksi seuraavien tahojen edustajat ja päätti pyytää näiltä tahoilta esityksiä yhteistyöryhmän jäseniksi ja varajäseniksi. Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset, 7 jäsentä: Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Finnvera Oyj Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus ja sen maaseutu-, työvoima- ja yritysosastot Hämeen ympäristökeskus Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt, 7 jäsentä: Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Hämeen yrittäjät Maa- ja metsätaloustuottajat Kauppakamarit AKAVA SAK STTK Kuntasektoria edustavat maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien 7 edustajaa, jotka maakuntahallitus nimesi valtuustokaudelle Lisäksi yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja. Edellä mainitut tahot ovat tehneet esityksensä Hämeen yhteistyöryhmän jäseniksi ja varajäseniksi seuraavasti: Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset: Varsinainen jäsen Varajäsen ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Esa Ellala, sos.- ja terv.osasto Taina Lommi, sivistysosasto FINNVERA OYJ Pasi Pirinen Eija Salmivainio HÄMEEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS Pekka Savolainen Pekka Ahtiainen, maaseutuosasto Sinikka Kauranen, työvoimaosasto Marja Suominen, yritysosasto Jarmo Paukku Timo Kukkonen, maaseutuosasto Markku Herpola, työvoimaosasto Arto Vallin, yritysosasto HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

9 9 Harri Kallio Mirja Lumiaho-Suomi Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: Varsinainen jäsen Varajäsen ELINKEINOELÄMÄÄN KESKUSLIITTO, EK Pirjo Hedman Arto Engbom HÄMEEN JA RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARIT Jari Kattainen Anne Vikström HÄMEEN YRITTÄJÄT Kyösti Vehmas Minna Nissilä MTK-HÄME Markku Länninki AKAVA Niina Salminen-Åberg SAK Mirja Käki Jukka-Pekka Kataja Jouni Rasimus Antero Koskenoja STTK Paula Koskinen Helena Illikainen Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajan tulee olla kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu luottamushenkilö. Varapuheenjohtajien tulee olla yhteistyöryhmän jäseniä. Yhteistyöryhmän ensimmäisen kokouksen yhteydessä tullaan järjestämään ohjelmapolitiikkaan ja yhteistyöryhmän toimintatapoihin liittyvä koulutustilaisuus. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää nimetä Hämeen yhteistyöryhmän jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi seuraavat henkilöt alkaen ohjelmakaudeksi ja siihen saakka kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajina jatkavat maakuntahallituksen nimeämät edustajat valtuustokauden ajan. Varapuheenjohtajuudet määritellään uudelleen kuntaedustajien vaihtumisen yhteydessä. Maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat: Varsinainen jäsen Aarne Kauranen, puheenjohtaja Jari Koskinen, I varapj. Tapio Eerola Marja-Leena Lehtinen Minna Lintonen Varajäsen Seppo Kankkunen Ruut Kallioinen Hannu Jokisuo Anneli Poikselkä Jorma Hacklin

10 10 Juhani Nummela Mauri Touru Hannele Yrjö-Koskinen Tauno Juuri Ansa Mikkola Aulis Laaksonen Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset: Varsinainen jäsen ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Esa Ellala, sos.- ja terv.osasto FINNVERA OYJ Pasi Pirinen HÄMEEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS Pekka Savolainen, II varapj. Pekka Ahtiainen, maaseutuosasto Sinikka Kauranen, työvoimaosasto Marja Suominen, yritysosasto HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS Harri Kallio Varajäsen Taina Lommi, sivistysosasto Eija Salmivainio Jarmo Paukku Timo Kukkonen, maaseutuosasto Markku Herpola, työvoimaosasto Arto Vallin, yritysosasto Mirja Lumiaho-Suomi Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt: Varsinainen jäsen ELINKEINOELÄMÄÄN KESKUSLIITTO, EK Pirjo Hedman Varajäsen Arto Engbom HÄMEEN JA RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARIT Jari Kattainen Anne Vikström HÄMEEN YRITTÄJÄT Kyösti Vehmas MTK-HÄME Markku Länninki AKAVA Niina Salminen-Åberg SAK Mirja Käki STTK Paula Koskinen, III varapj. Minna Nissilä Jukka-Pekka Kataja Jouni Rasimus Antero Koskenoja Helena Illikainen Käsittely: Maakuntajohtaja selvitti esimerkein muiden maakuntien maakunnan yhteistyöryhmien merkitystä ja asioiden käsittely- ja päätöksentekokäytäntöjä. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Eeva Nurmi ja Timo Silván poistuivat kokouksesta klo

11 11 59 LAUSUNTO HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE NUMMENMÄEN OSAYLEISKAAVA- EHDOTUKSESTA Hyvinkään kaupunki pyytää mennessä lausuntoa Nummenmäen osayleiskaavaehdotuksesta. Liitto on aiemmin luonnosvaiheessa antanut asiassa lausuntonsa. Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hyvinkään kaupungille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO (Dro 68/07) Nummenmäen osayleiskaavan alue sijoittuu Salpausselälle ns. Erkylän alueen eteläpuolelle rajoittuen maakuntarajaan ja Hausjärven kunnan rajaan. Kyseisessä kohdassa maankäyttö on toiminnallisesti molemmin puolin maakuntarajaa siten, että Hyvinkään pohjavedenoton, virkistys- ja urheilutoimintojen, eräiden erityispalveluiden ja työpaikkatoimintojen intressit kohdistuvat Hausjärvelle. Monnin asutuksen kehittyminen tukeutuu vahvasti myös Hyvinkään palvelurakenteiden varaan. Nummenmäen yleiskaava-alueelle sijoittuvan lentokentän meluvaikutukset, johtuen kentän nousu- ja laskusuunnista, kohdistuvat erityisesti Hausjärvellä sekä nykyiselle että jatkossa kaavoitettaville uusille asuntoalueille. Kanta-Hämeen vahvistetun maakuntakaavan aluevarauksissa on huomioitu raja-alueen yhteiset maankäytölliset intressit ja tarpeet. Kanta-Hämeen maakuntakaavan vahvistuksen yhteydessä kumottiin voimassa olevat seutukaavat, jolloin kumottiin Hausjärven Huhtainnummen 4. seutukaavan mukainen pitemmän aikavälin lentokenttävaraus. Maakuntakaavasta poistettiin valtuustokäsittelyssä Riihimäen Sammalistonsuon pidemmän aikavälin korvaava lentokenttävaraus. Hyvinkään lentokentän merkitystä Riihimäen - Hyvinkään kaupunkiseutukokonaisuudessa tulisi osayleiskaavatyössä arvioida myös pitkän aikavälin näkökulmasta erityisesti siinä mahdollisessa tilanteessa jos Hyvinkään kentän alue lähiympäristöineen siirtyy pitkällä aikavälillä entistä enemmän yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. Vaihtoehtoisen paikan löytäminen lentokentälle seudulta on erittäin vaikeaa. Edellä esitettyihin näkökulmiin viitaten Hämeen liitto katsoo, että valmisteilla oleva yleiskaavaehdotus raja-aluiden osalta soveltuu Kanta-Hämeen maakuntakaavan alueidenkäyttöratkaisuihin. Hämeen liitto korostaa erityisesti Nummenmäen osayleiskaavan ja Hyvinkään pohjoisten alueiden maankäytön ja Monnin alueen maankäytön yhteensovittamistarpeita jatkossa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

12 12 60 ETELÄ-SUOMEN TAVOITE 2 OHJELMAN ESR-OSUUDEN JA VALTION RA- HOITUKSEN MYÖNTÄMINEN MUOTOILUAREENA -PROJEKTILLLE Hanke on käsitelty Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksessa Hanke-esittelyn yhteenveto on asialistan liitteenä 12/07 Projektin nimi: Hankenumero: Muotoiluareena-projekti Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Fredrika Wetterhoff-säätiö, Hämeenlinna toiminnanjohtaja Hannele Yrjö-Koskinen Wetterhoffinkatu 4, HÄMEENLINNA Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelman toimenpidekokonaisuus 3.5 Kulttuuri- ja ympäristöalojen toimijoiden osaamisen kehittäminen Kohdealue: Kanta-Hämeen maakunta Hankekuvaus: Muotoiluareenan keskeinen tavoite on luoda toiminta- ja yhteistyömalli, jotta muotoilu voidaan nykyistä tiiviimmin integroida elinkeinoelämään. Muotoiluareena työskentely jakaantuu alueelliseen ja valtakunnalliseen osaan. Alueella luodaan ja pilotoidaan tässä hankkeessa toiminta- ja yhteistyömalli, joka on siirrettävissä valtakunnalliseen käyttöön hankkeen jälkeen. Toimintamallin ja tapahtuman tavoitteena on lisätä muotoilun hyödynnettävyyttä pk-yritysten liiketoiminnassa. Hanke edesauttaa alueellisten toimijoiden kuten kehittämiskeskusten ja yrittäjäjärjestöjen verkottumista muotoilijoiden kanssa. Tuloksena saadaan myös seminaaritapahtuma, selvitys toimintamallin käytettävyydestä valtakunnallisesti ja alueellinen toimijaverkosto rekistereineen. Tavoitteet: Valmistellaan alueellinen muotoiluareenan pilottitapahtuma Muotoiluareena07, jonka teemana on hyvä asuminen, kodin sisustus, rakentaminen ja siihen liittyvä tuotemuotoilu ja kehitys mukaan lukien digitaalinen media. Hämeenlinnassa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on edesauttaa muotoilun hyödynnettävyyttä pk-yrityksissä ja keskustelua muotoilusta sekä laajentaa muotoilun käsitettä eri toimijoiden piirissä ja mediassa. Muotoiluareena07 -tapahtuman järjestelyistä vastaavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen taidetoimikunta ja Fredrika Wetterhoff-säätiö. Uudet työpaikat: 1 Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen Mkj: Maakuntahallitus päättää saatuaan Hämeen yhteistyöryhmän myönteisen

13 13 lausunnon asiasta - myöntää projektille vuoden 2006 myöntämisvaltuudesta tukea 70 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti: - ESR-rahoitusta 27,94 %, kuitenkin enintään 9 500, hyväksyttävistä kustannuksista ja - valtion rahoitusosuutta 42,06 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2007 yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset - vuokrat aineet, tarvikkeet ja toimistokulut Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet 0 0 Palkka- ja henkilöstökulut - projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut - ulkomaan matkakulut muut matkakulut Tiedotus ja markkinointi Ostopalvelut Poistot 0 0 Luontoissuoritukset 0 0 Sisäiset kulut (sisäinen laskutus, taloushallinto) 0 0 Alv Menot yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2007 Yhteensä ESR-rahoitus Valtion rahoitusosuus

14 14 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus 0 0 Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus laskennallinen rahoitus 0 0 Lainarahoitus 0 0 Tulorahoitus 0 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Anri Leveelahti puh. (03) Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Hannele Yrjö-Koskinen ilmoitti esteellisyytensä eikä esteellisenä osallistunut päätöksentekoon. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

15 15 61 KOULUTUKSEN ENNAKOINTI PROJEKTIN TILANNEKATSAUS Hämeen liiton maakuntahallitus päätti alkuvuodesta 2005 käynnistää maakunnan Koulutuksen ennakointi -projektin vuosille Projekti käynnistettiin maakunnan valmistautumisena valtakunnalliseen Koulutustarve 2012 hankkeeseen. Projektin ohjausryhmänä toimi vuodet maakunnallisen koulutuksen neuvottelukunnan toisen asteen koulutus ja ennakointi -jaosto. Neuvottelukunnan ja jaostojen toiminnan lakkauttamisen yhteydessä vuoden 2006 lopulla päätettiin, että toisen asteen koulutus ja ennakointi jaosto jatkaa Koulutuksen ennakointi projektin ohjausryhmänä. Koulutuksen ennakointi projektin tavoitteet: 1. Kanta-Hämeen maakunnan koulutustarjonnan tavoitteiden määrittely ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) prosessissa. 2. Ennakointiosaamisen integroiminen osaksi liiton normaalia toimintaa. 3. Maakunnan toimijoiden ennakointiosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen. Projektissa keskeiset tuotokset mennessä: a) Kanta-Hämeen koulutuksen nykytilaselvitys Projektin tuotoksena on syntynyt tilastollinen maakunnan koulutuksen nykytilaselvitys, jossa on kartoitettu Kanta-Hämeen koulutuksen tilannetta 2000-luvulla pl. aikuiskoulutus. Tarkastelun painopiste on ammatillisessa koulutuksessa. Lähtökohtana selvityksessä on ollut peruskoulun päättäneiden ikäluokat ja heidän liikkumisensa maakuntaan ja maakunnasta poispäin opintojen suhteen. Opiskelijavirtatarkastelu kattaa myös siirtymän toisen asteen koulutuksesta jatkoopintoihin. Koulutuksen nykytilaselvityksessä käsitellään myös koulutuksen keskeyttämistä sekä opintojen jälkeistä työllistymistä. Koulutuksen nykytilaselvitys antaa arvokasta pohjatietoa alueelliseen koulutustarjonnan ennakointityöhön. (Kanta-Hämeen koulutuksen nykytilaselvitys on listan erillisenä liitteenä nro 1/07) b) Alue-ennakointityön eteneminen osana Koulutustarjonta 2012 prosessia Alueellinen koulutustarpeiden ennakointi on osa opetusministeriön asettamaa Koulutustarjonta 2012 projektia. Projektissa tuotetaan maakuntien koulutustarve-ennusteet Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma valmistelua varten, joka tehdään vuosille Kehittämissuunnitelman valmistelusta vastaa opetusministeriö. Kaikissa maakunnissa koottiin vuoden 2006 lopulla alueellista koulutustarjonnan ennakointityötä koordinoivat yhteistyöryhmät. Kanta-Hämeessä Koulutuksen ennakointi projektin ohjausryhmä toimii koordinoivana aluetyöryhmänä. Opetushallitus on järjestänyt alueille kaksi koulutuspäivää, sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiin liittyen, jälkimmäinen tilaisuus järjestettiin suuralueittain. Alue-ennakointiprosessissa maakuntien koulutustarvetta ennakoidaan työelämän tarpeista lähtien tarkastelemalla työllisen työvoiman kysynnässä tapahtuvia muu-

16 16 toksia eri toimialoilla vuosien välillä. Työ on edennyt pääpiirteissään seuraavasti: 1. Laaditaan toimialoittaiset työvoiman kysyntäennusteet (perusura ja tavoiteura). Valmiina tammikuussa Laaditaan ammattirakenne-ennusteet (perus- ja tavoitekehitys). Valmiina huhtikuussa Huhtikuun puolessa välissä opetusministeriö julkaisee Koulutus ja tutkimus väliraportin. Raportissa julkaistaan myös Opetushallituksen laatimat alustavat valtakunnalliset nuorisoasteen koulutuksen aloittajatarvelaskelmat. 3. Opetushallitus tuottaa ennustekauden uuden työvoiman tarpeen pohjalta maakuntakohtaiset koulutustarvelaskelmat Mitenna 2006 mallia käyttäen. Huhti-toukokuu Opetushallitus toimittaa maakuntakohtaiset koulutustarveraportit aluetyöryhmille. Huhti-toukokuu Opetusministeriö käynnistää vuoropuhelun maakuntien liittojen kanssa KESU alueellisten aloittajatavoitteiden asettamiseksi. Huhtikuu-kesäkuu Kanta-Hämeessä työ on edennyt siten, että maakunnan väestö- ja työpaikkatavoitteet on määritelty maakuntasuunnitelma- ja maakuntaohjelmatyön yhteydessä ns. Hemaasu-mallia käyttäen. Maakunnan näkemys toimialojen työllisyyden kehityksestä viimeisteltiin tammikuussa 2007, missä yhteydessä maakuntasuunnitelman vuosien työpaikka-arvioita korjattiin nykyisen ennusteita nopeamman väestökehityksen mukaiseksi. Koulutuksen ennakointi projektissa päätettiin loppuvuodesta 2006 käynnistää klusteriennakointityö tukemaan laadullisella aineistolla määrällisen ammattirakenne-ennusteen laatimista. Klusteriennakointityön tekemisestä on vastannut Viestinhallinta Oy. Klusteriennakointi kohdistettiin Ideamaakunta-ryhmän näkemyksen mukaisesti kolmeen klusteriin 1. Valmistava teollisuus, 2. Palveluklusteri sekä 3. Ympäristöliiketoiminta. Jokainen klusteriryhmä piti kaksi työkokousta tammi-maaliskuussa Klusteriennakoinnin pohjalta viimeisteltävä alueellinen toimialoittainen ammattirakenne-ennuste toimitetaan opetushallitukseen Kanta-Hämeen elinkeinorakenteen muutosennuste eli työpaikat toimialoittain, tavoitekehitys on listan liitteenä 13/07. Em. tavoitekehityksen pohjalta klusterityöryhmissä työstetty näkemys työpaikkojen jakautumisesta ammattiryhmittäin on listan liitteenä 14/07 Klusteriennakoinnin tuloksia ja uuden KESUn valmisteluun liittyviä kysymyksiä käsitellään maakunnallisessa KESU seminaarissa, joka järjestetään Hämeenlinnassa. Seminaarin ohjelma listan erillisenä liitteenä nro 2/07. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Koulutuksen ennakointi projektin tilannekatsauksen ja valtuuttaa koulutuksen ennakointi hankkeen ohjausryhmän toimittamaan opetushallitukselle liitteiden 13/07 ja 14/07 mukaiset laskelmat jatkotyön pohjaksi.

17 17 Käsittely: Anri Leveelahti saapui kokoukseen ja esitteli asiakohdan ja erillisen liitteen 1/07 Opiskelijavirtoja Kanta-Hämeessä sisältöä. KESUn valmistelu on parhaillaan tiivistä. Maakuntahallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

18 18 62 HÄMEEN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN SEKÄ AIKUISKOULUTUSSTRA- TEGIATYÖN KÄYNNISTÄMINEN OSANA TÄTÄ KEHITTÄMISHANKETTA Hämeen liiton hallinnoiman Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeen päätavoite on Hämeen aikuiskoulutuksen vision ja aikuiskoulutusstrategian rakentaminen vuosille Strategiatyöhön kytketään laajasti maakunnan aikuiskoulutuksen toimijat; hankkeessa pyritään saamaan liikkeelle Hämeen aikuiskoulutuksen toimijoiden maakunnallinen yhteistyö. Hankkeen toisena tavoitteena on Hämeen aikuiskoulutustarjonnan nykyistä näkyvämpi ja selkeämpi esille tuominen potentiaalisille asiakkaille. Tähän tavoitteeseen pyritään kehittämällä Häme.fi internetsivuston Tieto ja osaaminen -osiota. Aikuiskoulutuksen markkinointi kytketään näin maakunnan markkinointiin ja siinä tehokkaaksi havaittuun toimintakonseptiin. Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa aikuiskoulutuksen koordinointia, työelämävastaavuutta ja vaikuttavuutta Kanta-Hämeessä. Hämeen aikuiskoulutuksen nykytilaselvityksen ja aikuiskoulutusstrategian laatimisesta järjestettiin tarjouskilpailu. Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat listan liitteenä 15/07. Määräaikaan, mennessä tarjouksen jätti HAMK/ ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hämeen aikuiskoulutuksen nykytilaselvityksen ja aikuiskoulutusstrategian laatiminen ajoittuu ajalle ja työn kokonaishinta on euroa. Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishanke rahoitetaan Etelä-Suomen tavoite 2- ohjelman toimenpidekokonaisuudesta 2.2. Työvoiman osaamistason nostaminen ja koulutuksen saavutettavuuden parantaminen. Hankkeen päärahoittajana toimii Etelä-Suomen lääninhallitus. Projektin toteutusaika on Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ei sisällä Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishanketta. Hankkeen talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä 16/07. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh. (03) Mkj. Maakuntahallitus päättää hyväksyä Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeen talousarvion käyttösuunnitelman liitteen 16/07 mukaisena ja päättää oikeuttaa maakuntajohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan asiantuntijapalvelun ostoon tarvittavat sopimukset. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

19 19 63 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN MARKKINOINTI PROJEKTIN JATKOLLE VUONNA 2007 Maakuntahallitus on päätöksellään myöntänyt Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelman EAKR-rahoitusta ja valtion rahoitusosuutta Markkinointi hankkeelle. Projektin toteutusaika hankesuunnitelman ja maakuntahallituksen päätöksen mukaan on Toteutuksen alkuperäinen aikataulu on kuitenkin viivästynyt ja maakuntajohtajan päätöksellä hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa saakka suunniteltujen toimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2007 ei sisällä Markkinointi projektin jatkoa vuodelle Liitteenä 16/07 on talousarvion käyttösuunnitelmaesitys Markkinointi projektin jatkolle Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman Markkinointi projektin jatkolle vuonna 2007 liitteen 16/07 mukaisena. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

20 20 64 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TOIMIALAKEHI- TYS PROJEKTILLE Maakuntahallitus päätti kokouksessaan myöntää valtion rahoitusta ja Etelä-Suomen tavoite 2- ohjelman EAKR-osuutta Toimialakehitys hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on Hanke selvittää ja käynnistää innovaatioympäristöä ja toimialojen rajapintoja koskevia toimenpiteitä sekä kehittää ja tekee maakunnan toimialojen kehitystä koskevaa katsausta yhdessä Hämeen TE-keskuksen kanssa. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille ja talousarvioon 2007 ei sisälly toimialakehitys projektia. Liitteenä 16/07 on talousarvion käyttösuunnitelmaesitys Toimialakehitys projektille. Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman Toimialakehitys projektille liitteen 16/07 mukaisena. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Anri Leveelahti ja Hannu Saarinen poistuivat kokouksesta.

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2008 yhteistyöryhmä. Aika: 8.9.2008 klo 10.00 11.40

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 3/2008 yhteistyöryhmä. Aika: 8.9.2008 klo 10.00 11.40 1 Aika: klo 10.00 11.40 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 27 Esitys

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 10.3.2008

Kokouspäivämäärä 10.3.2008 Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 1(10) Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Suomen Tykistömuseo, Pohjolasali Linnankasarmi Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...4 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2011 1 (7) Aika: Maanantai klo 15.00 Paikka: Ruissalon Kylpylä Ruissalon puistotie 640 Turku 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 1 (8) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 7.12.2009

Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 1 (8) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 7.12.2009 Hämeen maakunnan Esityslista 5/2009 1 (8) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Hämeen yhteistyöryhmä pöytäkirja 28.10.2013 09:30

Hämeen liitto Hämeen yhteistyöryhmä pöytäkirja 28.10.2013 09:30 pöytäkirja 09:30 Kokoustiedot... 1 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 42 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 26.4.2007 1/2007

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 26.4.2007 1/2007 EI VIRALLINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 2/2010 1 (10) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 12.4.2010

Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 2/2010 1 (10) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 12.4.2010 Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 2/2010 1 (10) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto, Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26) 1 (26) Aika: 16.6.2008 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 92 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1(17) Aika: Maanantai 28.5.2007 klo 10.00 11.20 Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Mustiala Auditorio (vanha opistorakennus) Mustialantie 105 Mustiala 1 Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2007 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2007 1 (20) 1 (20) Aika: 17.9.2007 klo 10.00-11.35 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 139 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 140 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 16.09.2015 klo 12:30-14:20 PAIKKA Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki, kongressisiipi kokoustila 24 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 7/2007 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 7/2007 1 (27) 1 (27) Aika: Ma 11.6.2007 klo 10.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 100 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57) 1 (57) Aika: 16.3.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 19 Kokouksen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 6/2010 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 6/2010 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 6/2010 1 (8) Aika: Maanantai klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Kokoustila Jaarli Possentie 7 Hämeenlinna 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot